صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره ۲۳۴

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 234

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 234

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال دوازدهـم | نیمه اول دی ماه ‪ | 94‬شمــاره ‪ | 234‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬انجمن صنايع همگن پالستيك‬ ‫مديرمسئول‪ :‬حسين اسدي‬ ‫سردبير‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورايسياستگذاري‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانيكسرشت‬ ‫دبيرتحريريه‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫خبرنگار و ویراستار‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫بازرگاني‪:‬‬ ‫مجيد معصومي‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل‌زاده‬ ‫• گزارش بازدید از نمایشگاه پالست اوراسیا ‪ 2015‬‬ ‫• چرا افراد کم سواد میلیاردر می شوند؟ ‬ ‫• اخبار صنعت پالستیک ‬ ‫ ‬ ‫• اخبار اقتصادی‬ ‫ ‬ ‫• اخبار صنعت خودرو‬ ‫ ‬ ‫• گزارش بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی‬ ‫ ‬ ‫• گفت و گو با آریا صادقیان‬ ‫ ‬ ‫• تجارت خارجی ایران و روسیه‬ ‫ ‬ ‫• در حاشیه ی نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫ ‬ ‫• گزارش پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین‬ ‫• عارضه یابی صادرات و بررسی حضور در نمایشگاه های بین المللی ‬ ‫ ‬ ‫• معرفی کتاب‬ ‫ ‬ ‫• یادگار دوست (شهید روبرت الزار)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫نشاني‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬ميدان آرژانتين ‪ /‬خيابان بخارس��ت‪ /‬خيابان‬ ‫‪ 12‬پالك ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضاي هيئت مديره انجمن‪:‬‬ ‫س��يد جواد ميرحيدري‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشي‪ ،‬عليرضا ميربلوك‪ ،‬شهروز ضرابيها‬ ‫دبيرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نيك سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سايت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ايميل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫تبریک انجمن صنایع همگن پالستیک استان تهران به مناسبت‬ ‫آغاز سال ‪ 2016‬میالدی‬ ‫انجمن صنایع همگن پالستیک استان تهران در ابتدای سال جدید میالدی و در زادروز پیامبر‬ ‫رحمت‪ ،‬حضرت عیسی مسیح‪ ،‬بر خود واجب می‌دارد به تمامی همکاران عزیز ارامنه که در‬ ‫طول سالیان گذشته خدمات فراوانی به صنعت پالستیک داشته‌اند‪ ،‬تبریک عرض نموده و از‬ ‫خداوند متعال تقاضای سالی پربار برای تمامی این عزیزان و دیگر هموطنانمان را دارد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬
‫گزارش بازدید از نمایشگاه‬ ‫پالست اوراسیا ‪2015‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مرتضا نیک سرشت‬ ‫کشور ترکیه تجربه‌ی صنعت نمایشگاهی را با حضور در نمایشگاه بزرگ محصوالت تمامی ملل جهان‪،‬‬ ‫لندن به س�ال ‪ 1851‬در زمان دولت عثمانی کس�ب کرد‪ .‬درست ‪ 12‬سال بعد در سال ‪ 1863‬میالدی‪،‬‬ ‫امپراطوری عثمانی با پی بردن به اهمیت نمایشگاه‪ ،‬اولین نمایشگاه امپراطوری عثمانی را برگزار کرد‪.‬‬ ‫در این نمایش�گاه تجار و تولیدکنندگان سراس�ر امپراطوری عثمانی و سازندگان ماشین‌آالت اروپایی‬ ‫ب�رای مالق�ات با یکدیگر و م�راوده‌ی تجاری گرد هم آمدند‪ .‬پس از تش�کیل جمهوری ترکیه تا س�ال‬ ‫‪ 1980‬میالدی نمایش�گاه‌هایی که بیش�تر جنبه انفرادی داش�تند برگزار ش�د‪ .‬با روی کار آمدن دولت‬ ‫مرحوم تورگوت اوزال و در س�ایه‌ی سیاس�ت تجارت آزاد وی‪ ،‬بخش خصوصی ترکیه نقش بیش�تری‬ ‫در فعالیت‌های اقتصادی ترکیه عهده‌دار ش�د‪ .‬شرکت نمایش�گاهی تویاپ با درک صحیح از تجارت‬ ‫جهانی و سیستم اقتصاد آزاد رقابتی در سال ‪ 1979‬در استانبول تاسیس و به طور حتم موجب توسعه‌ی‬ ‫فعالیت‌های نمایش�گاهی در ترکیه ش�د‪ .‬فروپاشی اتحاد جماهیر ش�وروی و ظهور جمهوری‌های ترک‬ ‫زبان‪ ،‬شکل‌گیری کشورهای جدید در بالکان‪ ،‬تغییر رژیم یا سیاست کشورهای همسایه‌ی ترکیه که تا‬ ‫آن زمان دش�منان ترکیه تلقی می‌ش�دند و تعمیق روابط حسنه با آنان و نهایتا ورود ترکیه به اتحادیه‬ ‫گمرکی روز به روز امکانات وس�یع‌تر نمایش�گاهی برای ترکیه به ویژه استانبول عنوان مرکز منطقه‌ی‬ ‫اقتصادی اوراس�یا را به وجود آورد‪ .‬بر همین اس�اس در حال حاضر ش�رکت نمایشگاهی تویاپ در ‪20‬‬ ‫کیلومتری غرب فرودگاه آتاتورک استانبول به بزرگترین مرکز نمایشگاهی ترکیه با ‪ 120000‬متر مربع‬ ‫فضای باز تبدیل شده است‪.‬‬ ‫انجمن صنایع همگن پالستیک تهران گزارشی از بازدید نمایشگاه امسال تهیه کرده است که در اختیار‬ ‫شما قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫محل برگزاری‬ ‫اطالعات کلی نمایشگاه‪:‬‬ ‫‪Tuyap Fair Convention and Congress Center,Cumhuriyet Mahallesi‬‬ ‫‪-Eski Hadimkoy Yollu Caddesi9/1,34500 Buyukcekmece,ISTUNBUL‬‬ ‫بیست و‌پنجمین نمایشگاه پالستیک و الستیک در کشور ترکیه – استانبول‬ ‫تاریخ برگزاری ‪ 3‬تا ‪ 6‬دسامبر ‪ 12 – 2015‬تا ‪ 15‬آذر ‪1394‬‬ ‫برگزارکننده و هماهنگ کننده‪:‬‬ ‫حامیان بین المللی‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪Tuyup Fairs and Exhibitions Organization Inc‬‬ ‫‪PAGDER - PAGEV‬‬ ‫‪Europe’s Association for Plastics and Rubber Machinery‬‬ ‫‪Manufacturers (EUROMAP) Overseas Supporter‬‬ ‫‪REED‬‬
‫حوزه محصوالت و کاالهای قابل‬ ‫نمایش‪:‬‬ ‫نمایش��گاه در س��الن‌های متع��ددی‬ ‫چیدمان و شرکت‌های مرتبط با صنایع‬ ‫پالس��تیک و الس��تیک در ‪ 15‬ح��وزه‬ ‫مختلف را در خود جای داده بود‪.‬‬ ‫• تجهیزات کنترل و تست‬ ‫• افزودنی‌ها‬ ‫• ماشین‌های اکستروژن‬ ‫• قطعات نیمه ساخته‬ ‫• بایو پالستیک‌ها‬ ‫• مواد اولیه‌ی خام‪ ،‬مواد شیمیایی‬ ‫• رنگ و مستربچ‬ ‫• ماشین‌های تزریق پالستیک‬ ‫• ماش��ین آالت بس��ته بندی و ظروف‬ ‫(بادی)‬ ‫• ماشین‌های ساخت کشورهای اروپایی‬ ‫• قالب و ابزار‬ ‫• تجهیزات اتوماسیون صنعتی‬ ‫• ماشین آالت تولید قطعات الستیکی‬ ‫تکنولوژی فیلم‬ ‫• تکنولوژی بازیافت‬ ‫بازدید از نمایشگاه برای چه کسانی کاربردی‌تر بوده است ‪:‬‬ ‫• تولیدکنندگان محصوالت مختلف پالس��تیکی و الس��تیکی و مجموعه‌های پلیمری‪،‬‬ ‫لوازم خانگی و مصنوعات پالستیکی مصرفی‬ ‫• کابل و سیم‪ ،‬اسباب‌بازی‌‪ ،‬تجهیزات ورزشی‬ ‫• قالبس��ازان‌‪ ،‬تولیدکنندگان با دیدگاه خرید قالب و ابزار آالت تولیدی یا اتوماس��یون‬ ‫صنعتی‬ ‫• صنایع قطعه‌سازی خودرو‬ ‫صنعت ساختمان و زیرساختی شهرسازی‬ ‫• تولیدکنندگان و تجار مرتبط با مواد اولیه خام‪ ،‬مواد شیمیایی و افزودنی‌ها‬ ‫• صنایع الکترونیک‌‪ ،‬مخابرات و ‪ITIT‬‬ ‫• مصرف کنندگان انواع بس��ته بندی کاالیی از قبیل دارو‌‪ ،‬مواد غذایی‌‪ ،‬نوش��یدنی‌ها‌‪،‬‬ ‫مواد لبنی‌‪ ،‬مواد شیمیایی و غیره‬ ‫• صنایع روشنایی (‪)LED And Light Ting‬‬ ‫• صنایع داروسازی‬ ‫• مبلمان پالستیکی‬ ‫• بازیافت‬ ‫• عالقمندان به تحقیق و توسعه و نوع آوری در طراحی محصول‬ ‫ترکیب شرکت‌های غرفه گذار و قیاس با سالهای گذشته ‪:‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مساحت نمایشگاه‌های غرفه‌ها‬ ‫‪92000‬‬ ‫‪98000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعداد شرکت‌ها (غرفه‌ها)‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪1037‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعداد کشورهای شرکت کننده‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعداد بازدید کنندگان‬ ‫‪32000‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬
‫در پایان به اختصار به برخی مشاهدات و برداشت‌ها از نمایشگاه اخیر اشاره می‌شود‪:‬‬ ‫• حضور گس��ترده ماش��ین سازان اروپایی و آسیایی خصوصا شرکت‌های تایوانی‪ ،‬کره‌ای و چینی (الزم به ذکر است که سال گذشته‬ ‫‪ 180‬دستگاه ماشین تزریق از ترکیه به ایران صادر شده است‪).‬‬ ‫• حضور کم اثر قطعه‌سازان و تولیدکنندگان محصوالت نیمه‌ساخته یا محصوالت نهایی مصرفی‬ ‫• ارائه نوآوری و کیفیت بهتر در قالب ابزار توسط شرکت‌های ترکیه‌ای نسبت به سال‌های گذشته‬ ‫• مصنوعات نانو و بیو مشاهده نگردیده است‬ ‫• جانمایی و نظم بهتر نسبت به نمایشگاه سال ‪2014‬‬ ‫• تقویت حوزه‌های طراحی و رباتیک در شرکت‌های تایوانی و ترکیه‌ای با توجه به کیفیت ماشین‌آالت و قالب‌ها‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫چرا افراد کم سواد میلیاردر می شوند اما‬ ‫افراد متخصص برای همیشه کارمند؟‬ ‫منبع‪ :‬صدای اقتصاد‬ ‫منبع‪ :‬صدای اقتصاد‬ ‫کس��ب درجات عالی تحصیالت و مطالعه چند صد کتاب در‬ ‫زمینه خاصی یعنی متخصص ش��دن در هم��ان زمینه می‌تواند‬ ‫خیلی هیجان انگیز باش��د… اما هرگز شما را میلیاردر نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬اگر هدف شما کسب ثروت و میلیارد شدن نیست؛ مهم‬ ‫هم نیست‪ .‬می‌توانید در هر زمینه‌ای که عالقه دارید‪ ،‬متخصص‬ ‫ش��وید و لذت ببرید‪ .‬اما اگر تصور می‌کنید برای میلیاردر شدن‬ ‫در کاری‪ ،‬باید در همان زمینه‪ ،‬متخصص باشید متاسفانه سخت‬ ‫در اشتباه هستید‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیلی که خیلی از جوانان به س��مت ثروت آفرینی‬ ‫حرک��ت نمی‌کنن��د‪ ،‬اتفاقا همین تصور اش��تباه اس��ت که فکر‬ ‫می‌کنند باید در آن زمینه متخصص باش��ند ت��ا بتوانند حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشند‪ ،‬در صورتی که اصال چنین نیست‪.‬‬ ‫برای مثال؛ قبل از ش��روع بد نیست به چند میلیاردر بزرگ‬ ‫که همه تقریبا آنها را می‌شناسیم اشاره کنیم ‪:‬‬ ‫اس��تیو جابز – نه متخصص برنامه‌نویس��ی بود‪ ،‬نه متخصص‬ ‫طراحی بود و نه متخصص فنآوری‌های نوین بود‬ ‫بی��ل گیت��س – همانن��د اس��تیو جابز تخص��ص خاصی در‬ ‫برنامه‌نویسی‪ ،‬طراحی و فناوری‌های نوین ندارد‬ ‫احد عظیم زاده – شاید فرش بافی بلد باشد‪ ،‬اما نه متخصص‬ ‫فرش بافی است‪ ،‬نه متخصص نساجی‬ ‫بابک بختیاری – خال��ق برند آیس پک‪ ،‬نه متخصص تغذیه‬ ‫است‪ ،‬نه متخصص بستنی سازی !‬ ‫و…‬ ‫خب‪ ،‬حال به نظر ش��ما از لیس��ت میلیارده��ای جهان چند‬ ‫نفرشان متخصص هستند؟ کمتر از‪ 2‬درصد!‬ ‫پس به نظر شما دلیل میلیاردر شدن این افراد چیست؟ چرا‬ ‫با وجود اینکه متخصصین بیشتر از میلیاردهای اکنون می‌دانند‬ ‫اما هرگز حتی درآمدشان به ‪ 1000/1‬درآمد آنها نیز نمی‌رسد؟‬ ‫چه چیزی این افراد را میلیارد می‌کند؟‬ ‫ش��ما در ای��ن مقاله دقیقا دلی��ل میلیاردر ش��دن افراد غیر‬ ‫متخصص را می‌خوانید و یاد می‌گیرد ‪:‬‬ ‫چرا برای ثروتمند شدن نباید اصال متخصص باشید؟‬ ‫چرا افراد متخصص نمی‌توانند میلیاردر شوند؟‬ ‫چ��را به هر میزان که ثروت افراد بیش��تر اس��ت‪ ،‬تحصیالت‬ ‫آکادمیک آنها کمتر است؟‬ ‫چطور بدون تخصص میلیاردر شوید؟‬ ‫اگر متخصص هستید چطور میلیاردر شوید؟‬ ‫این مقاله دید ش��ما را نس��بت به ارتباط تخصص و میلیارد‬ ‫شدن در شرایط اقتصادی ایران و جهان دگرگون خواهد کرد ‪:‬‬ ‫چرا افراد کم س��واد میلیاردر می‌ش��وند اما؛ افراد متخصص‬ ‫برای همیشه کارمند؟‬ ‫متخصص شدن می‌تواند خیلی مفید باشد‪ ،‬اما احتمال اینکه‬ ‫کس��ب تخصص بر قابلیت تفکر خالق‌تان اثربگذار بس��یار زیاد‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪5‬‬
‫اس��ت‌! تحقیقات انجام ش��ده ثابت کرده؛ تخصص شما می‌تواند‬ ‫باعث مرگ قوه خالقیت شما شود!‬ ‫ن��وآوری‪ ،‬در معن��ا یعنی خلق چی��زی جدید‪ ،‬هم��واره در‬ ‫خ��ود فاکتوری ن��و بودن دارد‪ .‬ب��ه هر میزان درب��اره‌ی چیزی‬ ‫بیش��تر بدانید‪ ،‬به همان اندازه کمت��ر می‌توانید در همان زمینه‬ ‫دس��تآوردهای بزرگی داشته باشید‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬تخصصی که‬ ‫ش��ما را در راه ثروتمند شدن می‌خواهد همراهی کند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫خالقی��ت و اش��تیاق‌تان را برای بدس��ت آوردن ایده‌های جدید‬ ‫منهدم کند‪.‬‬ ‫تحقیقات��ی ک��ه توس��ط پرفس��ور کِوی��ن ب��ودرا (‪Kevin‬‬ ‫‪ )Boudreau‬انجام ش��ده‪ ،‬نش��ان می‌دهد اف��راد متخصص نه‬ ‫تنها به دنبال ایده‌های جدید نمی‌روند‪ ،‬بلکه به شدت نسبت به‬ ‫ایده‌های جدید حساس هستند و آنها را به باد انتقاد می‌گیرند‪.‬‬ ‫به هر میزان عمیق‌تر وارد مبحثی می‌شوید‪ ،‬به همان میزان‬ ‫س��خت‌تر می‌توانید تغیی��ر آن را بپذیرید و معموال نس��بت به‬ ‫هر تغییری بدبین هس��تید‪ .‬دقیقا در همین ش��رایط اس��ت که‬ ‫کارآفرینان کمتر گوی رقابت را از متخصصان می‌ربایند و با آن‬ ‫ثروت خود را بنا می‌کنند‪.‬‬ ‫این م��ورد‪ ،‬در روابط نیز صدق می‌کند‪ .‬ش��ما به هر میزان‪،‬‬ ‫در هر رابطه ای عمیق‌تر ش��وید‪ ،‬به همان میزان کمتر می‌توانید‬ ‫تغیی��رات را در رابطه‌ت��ان ایج��اد کنید و یا اگر در ورزش��ی به‬ ‫ص��ورت تخصصی فعالی��ت می‌کنید‪ ،‬به س��ختی می‌توانید وارد‬ ‫ورزش دیگر شوید و از نو شروع کنید‪.‬‬ ‫دلیل اینک��ه کارآفرینان کمتر متخصص هس��تند نیز دقیقا‬ ‫همین اس��ت‪ .‬کارآفرینان ب��زرگ دنیا به علت کم بودن س��واد‬ ‫تخصصی‌ش��ان و به دلی��ل آنکه هرگ��ز در موضوع م��ورد نظر‬ ‫زیاد عمیق نش��ده‌اند‪ ،‬ب��ه راحتی می‌توانند خالقان��ه درباره آن‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫موض��وع فکر کنند و نوآوری‌هایی انج��ام دهند‪ .‬افراد متخصص‬ ‫به علت تخصصی ک��ه دارند‪ ،‬بیش از حد الزم درباره تصمیم به‬ ‫خالقیتش��ان فکر می‌کنند و همین امر باعث می‌ش��ود بخواهند‬ ‫ب��ه صورت منطقی خالقیتی ایجاد کنن��د که هرگز امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اما اگر در هر زمینه‌ای به هر دلیلی عمیق شده‌اید و تغییر و‬ ‫نوآوری در آن زمینه برایتان سخت است؛ می‌توانید از ‪ 4‬راهکار‬ ‫زیر‪ ،‬برای گریز از این دام استفاده کنید ‪:‬‬ ‫ایده‌ها را خرد کنید‬ ‫ایده‌هایی که به ذهن‌تان می‌رسد را خرد کنید‪ ،‬به قسمت‌های‬ ‫کوچکتر تقس��یم کنید و به س��اده‌ترین صورت ممکن درآورید‪.‬‬ ‫زمانی که این کار را انجام دهید‪ ،‬بهتر می‌توانید ایده‌های جدید‬ ‫را قبول کنید زیرا کارکرد اجزای مختلف آنرا درک می‌کنید‪.‬‬ ‫یک دس��تیار شیطان طراحی کنید‪ .‬یک نفر را داشته باشید‪،‬‬ ‫تا هر ایده‌ای که می‌خواهید بپذیرید نقد کند و شما دفاع کنید‬ ‫(و برعکس) تا قوه خالقیت ش��ما فعال ش��ود و بخواهید درباره‬ ‫تمام جنبه‌های ایده فکر کنید‪.‬‬ ‫لیس��تی از افراد مختلف برای صحبت داش��ته باش��ید‪ ،‬افراد‬ ‫مختلف‪ ،‬با طرزفکرهای مختلفی در زندگی داش��ته باشید‪ ،‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬وکیل‪ ،‬پزش��ک‪ ،‬کودک‪ ،‬دانش��جو و … و ایده‌ای که به‬ ‫ذهن‌تان می رس��د را با تمام آنها در میان بگذارید و قضیه را از‬ ‫انواع مختلف طرزفکرها بشنوید‪.‬‬ ‫تازه کارانی پیدا کنید‪ ،‬ش��اید مضحک به نظر برس��د‪ ،‬اما اگر‬ ‫می‌خواهی��د واقعا خالقانه فک��ر کنید‪ ،‬می‌توانی��د از تازه‌کاران‬ ‫حوزه‌ت��ان پرس و جو کنید؛ این افراد هنوز متخصص نش��ده‌اند‬ ‫و قوه خالقیت‌ش��ان فوق‌العاده فعال اس��ت‪ .‬بعضی اوقات افکار‬ ‫غیرمتخصصانه آنها می‌توانند کلید حل مسئله شما باشند‪.‬‬
‫اخبار صنعت پالستیک‬ ‫شاید شما هم سر از آمریکا درآوردید!‬ ‫پاسخ سید جواد میرحیدری به رئیس نمایشگاه ایران پالست‬ ‫شناسانده‌ايم‌‪ .‬در حالی كه شما در پسا تحريم‬ ‫س��ید جواد میرحیدری‪ ،‬رییس هیات‬ ‫آن را تقديم خارجى‌ها كرديد‪.‬‬ ‫مدیره انجمن پالس��تیک ته��ران و عضو‬ ‫م��ا توليدكنندگان به دس��تور رهبر‬ ‫شورای منتخب تشکل‌ها برای تغییر زمان‬ ‫عظيم و ش��ان جهت پي��ش برد اهداف‬ ‫نمایش��گاه ایران پالس��ت با ارسال متنی‬ ‫اقتص��اد مقاومتى خان��ه و زندگى خود‬ ‫جواب رضا خلج رییس کل روابط عمومی‬ ‫را فروخت��ه و در راه توليد گذاش��ته‌ايم‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و رییس‬ ‫و بنا به گفته ش��ما ميلياردر نيس��تيم‬ ‫نمایش��گاه ایران پالست دهم را داد‪ .‬متن‬ ‫و هميش��ه در تش��كل‌ها حام��ى‬ ‫نامه به این شرح است‪:‬‬ ‫توليدكنندگان ضعيف می‌باش��يم‪ .‬هدف شما "اختالف بينداز‬ ‫بسمه تعالى‬ ‫و حكومت كن" اس��ت كه به دروغ هم متوس��ل می‌شويد‪ .‬ان‬ ‫اگر مسلمان نيستيد الاقل آزاده باشيد‪ .‬امام حسين (ع)‬ ‫ش��ما به دستور خارجى‌ها تاريخ نمايشگاه را عوض كرده‌ايد‪ ،‬ش��ااهلل گذر زمان خود گويا خواهد بود‪ .‬ش��ايد شما هم سر از‬ ‫نمايش��گاهى كه س��ال‌هاى تحريم‪ ،‬ما توليدكنندگان با مخارج آمري��كادرآوردي��د!‬ ‫سید جواد میرحیدری‬ ‫زي��اد اي��ران عزيزمان راس��ربلند و نام ايران پالس��ت را به دنيا‬ ‫دیدار رو در رو ماشین سازان فرایند پالستیک آلمان‬ ‫‪ VDMA‬با فعاالن صنایع پالستیک ایران‬ ‫"همایش" و "مذاکرات رو در رو" با‬ ‫موفقیت به سرانجام رسید‬ ‫ِ‬ ‫پالس��تیک‬ ‫انجم��ن ماشین‌س��ازان صنای��ع الس��تیک و‬ ‫‪ ،VDMA‬برای نخس��تین بار همایش��ی فن��ی و تکنولوژیکی‬ ‫را به همراه جلس��ات مذاک��رات تج��اری رو در رو‪ ،‬به صورت‬ ‫همزمان‪ ،‬در تاریخ ‪16‬و‪ 17‬آذر ماه (‪7‬و ‪ 8‬دس��امبر) در تهران‬ ‫اجرا نمود‪.‬‬ ‫‪ 21‬ش��رکت برتر سازنده ماشین‌آالت و تجهیزات تخصصی‬ ‫صنعت پالس��تیک و الس��تیک آلمان در ‪ 5‬بخش بسته بندی‪،‬‬ ‫صنعت ساختمان‪ ،‬دارویی و پزشکی‪ ،‬خودرو و قطعات خودرو‪،‬‬ ‫لوازم خانگی و تجهیزات اداری و بیش از ‪ 500‬ش��رکت‌کننده‬ ‫از سراس��ر ایران در این رخداد دو روزه حضور به هم رساندند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه اکثریت مهمانان نمایندگان بخش فرآوری الس��تیک‬ ‫و پالس��تیک بودن��د‪ ،‬تولیدکنن��دگان ایران��ی صنع��ت رزین‪،‬‬ ‫انجمن‌ه��ای تخصصی داخلی و رس��انه‌ها نی��ز دراین همایش‬ ‫شرکت داشتند ‪.‬‬ ‫این همایش با سخنرانی آقای اولریش رایفن هاوزر ‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن ماش��ین سازان صنعت الس��تیک و پالستیک آلمان و‬ ‫س��خنرانی آقای مایکل ون اونگرن اشتنبرگ ‪ ،‬سفیر آلمان در‬ ‫ایران آغاز شد‪ .‬سخنرانی‌ها در زمینه‌ی موقعیت سیاسی کنونی‬ ‫و وضعی��ت بخش صنعت و صنایع الس��تیک و پالس��تیک در‬ ‫ایران توسط نمایندگانی از "سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران" "اتاق بازرگانی و صنایع تهران" ‪" ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت" ‪" ،‬انجمن مل��ی صنایع پالس��تیک و پلیمر ایران"‬ ‫انجام شد ‪.‬‬ ‫کلیه انجمن‌های تخصصی صنعت پالس��تیک و الس��تیک‬ ‫از جمله انجمن ملی صنایع پالس��تیک ای��ران‪ ،‬انجمن صنایع‬ ‫همگ��ن پالس��تیک تهران‪ ،‬انجمن‌ه��ای لول��ه و اتصاالت پلی‬ ‫اتیل��ن و ‪ ،PVC‬انجمن تولیدکنن��دگان ظروف یکبارمصرف‪،‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان پروفی��ل ‪ ،UPVC‬انجم��ن صنفی‬ ‫صنعت تایرایران‪ ،‬انجمن س��ازندگان ماش��ین‌آالت و تجهیزات‬ ‫صنعت پالستیک و الستیک‪ ،‬سایر ذینفعان و متولیان صنعت‬ ‫پالس��تیک و الستیک و بیشتر رس��انه‌های مرتبط در نشست‬ ‫مزبور حضور داشتند‪.‬‬ ‫میکائی��ل ب��ارون انگرن‪ ،‬س��فیر آلم��ان در ای��ران در این‬ ‫نشست اش��اره کرد‪ ۱۵ :‬سال پیش‪ ،‬آلمان ش��ریک اول ایران‬ ‫در محصوالت صنعتی به حس��اب می‌آمد‪ ،‬اکنون هم که سطح‬ ‫روابط کاهش یافته اس��ت‪ ،‬به دنبال فاینان��س و تامین اعتبار‬ ‫پروژه‌های ایرانی هس��تیم‪ ،‬اما باید مش��کالت پیش رو نیز حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد آلمان در تالش برای باز پس گیری بازارهای‬ ‫خ��ود در ایران اس��ت‪ .‬در ادامه به اهم برخ��ی از صحبت‌های‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬
‫منابع مورد اس��تفاده دارد که این منابع‬ ‫نماین��دگان ایرانی در این نشس��ت اش��اره‬ ‫گاز و نفت و ‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫• طب��ق ق��رار داد کاری در ایران‪ ،‬اگر‬ ‫سعید فائقی‬ ‫(معاون سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫ش��ما آلمان‌ها بخواهید درایران شرکتی‬ ‫تاس��یس کنید‪ ،‬باید مبلغ��ی حدود ‪25‬‬ ‫صنایع ایران)‬ ‫درصد‪ ،‬مالیات بپردازید‪.‬‬ ‫آلمان و ایران در صنعت ماش��ین سازی‬ ‫• در آسیای میانه ‪ 15‬میلیون تن مواد‬ ‫و همچنین در حوزه‌های گاز و پتروشیمی‬ ‫برای ساخت ماش��ین‌ها موجود است که‬ ‫باید به یک همکاری مشترک برسند‪.‬‬ ‫این رقم درجهان بی‌سابقه است‪.‬‬ ‫م��واد اولیه س��اخت ماش��ین‌آالت در‬ ‫رویا رفیعی (مدیر پروژه‌ها و تامین‬ ‫حدود ‪ 3‬میلیون یورو در س��ال ‪ 94‬برآورد‬ ‫مالی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت)‬ ‫شده اس��ت و آلمان‌ها در رابطه با همکاری‬ ‫• آلمان‌ها درساخت و صنعت ماشین‌ در دنیا اول هستند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬نباید به اتفاقات منطقه اهمیت دهند‪.‬‬ ‫• امیدواریم بعد از برداش��ته ش��دن کام��ل تحریم‌ها‪ ،‬این‬ ‫مهدی پور قاضی‬ ‫حضور مثمر ثمر واقع ش��ود‪ .‬تعامالت تجاری به خاطر مسائل‬ ‫(رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران)‬ ‫• ایران وابس��ته به تغییر در قیمت نفت و گاز جهانی است‪ .‬سیاس��ی‪ ،‬معطل نماند و کشور ما با داشتن ذخایر زیاد نفت و‬ ‫ت��ورم ایران در مدت زمان ریاس��ت جمهوری احمدی‌نژاد ‪ 45‬گاز‪ ،‬پیشران اقتصاد کشور و محرکه‌ی اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫• ایران ‪ 28‬درص��د تولید ناخالص‪84 ،‬‬ ‫درص��د ب��وده و در حال حاض��ر در دوران‬ ‫درصد صادرات و ‪ 95‬درصد تامین انرژی در‬ ‫ریاس��ت جمهوری روحانی ‪ 40‬درصد شده‬ ‫حوزه نفت و گاز را دارد‪ .‬در پایان این رخداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمامی گروه های مربوطه پس از انجام بیش از‬ ‫• اقتصاد در حال حاضر روال آرامی دارد‬ ‫‪ 300‬مذاکره رو در رو‪ ،‬رضایت و دلگرمی خود‬ ‫و بر اساس گفته بانک مرکزی ‪ 3‬درصد در‬ ‫را ابراز نمودند‪ .‬همچنین آقای اولریش رایفن‬ ‫امر اقتصاد‪ ،‬رشد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫هاوزر تاکید کرد‪ :‬اقبال زیادی برای تغییرات‬ ‫• اقتصاد ایران دس��ت مایه‌ی تحریم‌ها‬ ‫سیاسیوتسهیلفعالیت‌هایاقتصادیوجود‬ ‫در چند س��ال اخیر بوده اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫دارد و میتوان به آینده بسیار خوش‌بین بود‬ ‫‪ 2016‬میالدی‪ ،‬اقتصاد ایران رش��د چشم‬ ‫و زمان آن فرارس��یده است که روابط ایران و‬ ‫گیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫• ایران در میان کشورهای همسایه و خاورمیانه‪ 78 ،‬درصد آلمان در زمینه‌ی الستیک و پالستیک از سر گرفته شود ‪.‬‬ ‫همایش ملی فرصت‌های پساتحریم در صدور خدمات فنی ‪ -‬مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫محل برگزاری‪ :‬مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫زمان برگزاری‪ 24 :‬و ‪ 25‬بهمن ماه ‪1394‬‬ ‫این همایش با هدف استفاده حداکثری از فرصت‌های تحریم برای رشد و گسترش صادرات‬ ‫و واردات دانش‪ ،‬خدمات و محصوالت فنی مهندسی برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫اهداف همایش‪:‬‬ ‫بررسی وابستگی صادرات و واردات به یکدیگر به عنوان دو برادر مکمل‬ ‫رابطه واردات دانش مهندسی و افزایش ظرفیت مهندسی‬ ‫شناسایی نیازهای داخلی و جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫شناسایی نقاط مشترک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‬ ‫برنامه‌ریزی پساتحریم توسعه مهندسی در حوزه خدمات فنی و مهندسی‬ ‫توسعه زیرساخت‌های قانونی در حوزه صادرات خدمات‬ ‫ایجاد زمینه‌های الزم برای عقد قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی در حوزه خدمات‬ ‫محورهای همایش‪:‬‬ ‫معرفی نحوه استفاده از موقعیت‌های جدید بوجود آمده در دوره پساتحریم‬ ‫معرفی و نحوه استفاده از مزایای صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت ساختمان‬ ‫معرفی فرصت‌های بین‌المللی موجود در حوزه خدمات فنی ‪ -‬مهندسی در صنعت ساختمان‬ ‫جهت کسب اطالع بیشتر به سایت زیر مراجعه بفرمایید‪:‬‬ ‫‪www. samainfo.ir‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫اولین کنفرانس بین‌المللی مستربچ ‪ ،‬کامپاندهای پلیمری و صنایع وابسته‬ ‫اولین کنفرانس بین‌المللی مستربچ ‪ ،‬کامپاندهای پلیمری و صنایع وابسته در‪ 25‬و ‪ 26‬بهمن ماه ‪ 94‬برگزار می‌نماید‬ ‫این کنفرانس پذیرای محققان و خبرگان علمی و عملی و صنعتی می‌باشد‪ .‬در این کنفرانس‪ ،‬آخرین یافته‌های علمی و عملی‬ ‫در زمینه‌های مرتبط با محورهای کفرانس ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫موضوعات و محورهای کنفرانس‪:‬‬ ‫چشم انداز صنعت مستربچ و کامپاند در افق ‪ 1404‬هجری شمسی‬ ‫معرفی افزودنی‌ها‪ ،‬محصوالت و تکنولو ِژی‌های نو در این صنعت‬ ‫ارائه اطالعات ملی و علمی مفید در زمینه فرآیند تولید مستربچ و کامپاند‬ ‫روند جهانی و منطقه‌ای تقاضای مستربچ و کامپاند و معرفی بازارهای جدید‬ ‫بررسی کیفیت و استاندارد سازی مواد اولیه و محصوالت صنعت کامپاندینگ‬ ‫صنعت مستربچ و کامپاند تکمیل کننده محصوالت پتروشیمی‬ ‫بررسی بازارهای صادراتی و چالش‌های پیش روی آن‬ ‫مهلت ارسال چکیده مقاالت ‪ 30 :‬شهریور ماه ‪1394‬‬ ‫مهلت ارسال مقاالت ‪ 30 :‬آبان ماه ‪1394‬‬ ‫تفاهم نامه رسانه‌ای انجمن ملی پالستیک و روزنامه صمت امضا شد‬ ‫اشتراک رایگان برای یک هزار تولیدکننده‌‬ ‫مهن��دس متوس��لیان‬ ‫ریی��س هیئت مدی��ره و‬ ‫دکت��ر قص��ری‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون روابط عمومی‬ ‫انجمن ملی پالس��تیک با‬ ‫حض��ور در روزنامه صمت‬ ‫و مالقات با دکتر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول این روزنامه‪،‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری امضا‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش(اینپیا)‪،‬‬ ‫تفاه��م نام��ه انجمن ملی‬ ‫پالستیک ایران و روزنامه صمت با هدف ایجاد و توسعه همکاری‌های‬ ‫خب��ری ‪ -‬تبلیغاتی با اس��تفاده از هم��ه امکان��ات در جهت اطالع‬ ‫رس��انی به مخاطبی��ن و گروه‌های هدف منعقد ش��د‪ .‬اختصاص دو‬ ‫صفح��ه در هر هفته ب��ه اخبار و مطالب تولیدی انجمن‪ ،‬اش��تراک‬ ‫رایگان برای یک هزار تولیدکننده‌ای که توس��ط انجمن به روزنامه‬ ‫صمت معرفی ش��وند‪ ،‬درج اطالعیه‌ها‪ ،‬گزارش‪ ،‬یادداشت و مقاالت‪،‬‬ ‫گفتگو با صاحب نظران‪ ،‬پوش��ش خبری رویدادهای انجمن توسط‬ ‫خبرنگار روزنامه و محاس��به آگهی‌های تولیدکنندگان معرفی شده‬ ‫توس��ط انجمن ب��ا تعرفه دولتی‪ ،‬از تعه��دات روزنامه صمت خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬در این تفاهم نامه مقرر ش��د انجمن ملی نس��بت‬ ‫به معرفی رابط خبری‪ ،‬ارس��ال یادداش��ت و مقاله‪ ،‬انتخاب روزنامه‬ ‫صمت به عنوان دیگر روزنامه رس��می انجم��ن و انجمن‌های عضو‪،‬‬ ‫ارس��ال آگهی‌ه��ای مرتبط ب��ا انجمن و ش��رکت‌های تابعه و نصب‬ ‫لوگ��وی روزنامه در س��ایت انجمن مل��ی‪ ،‬اقدام کن��د‪ .‬تفاهم نامه‬ ‫منعقد ش��ده بین انجمن ملی پالس��تیک ایران و روزنامه صمت‪ ،‬به‬ ‫مدت یکسال‪ ،‬از تاریخ ‪ 24‬آذرماه ‪ 1394‬معتبر است‪ .‬به زودی فرم‬ ‫جمع آوری اطالعات تولیدکنندگان جهت ایجاد اش��تراک رایگان و‬ ‫ارسال روزنامه به نش��انی‌های اعالم شده روی سایت انجمن ایجاد‬ ‫و اطالع رس��انی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نتایج نظرسنجی سمینار آشنایی با قوانین جدید مالیاتی‬ ‫عالی و خوب؛ پاسخ ‪ 86‬درصد شرکت کنندگان‬ ‫سمینار آشنایی با قوانین جدید مالیاتی‬ ‫بر اساس نظرسنجی‬ ‫انجام شده درخصوص‬ ‫برگ��زاری س��مینار‬ ‫آش��نایی ب��ا قوانین‬ ‫جدی��د مالیات��ی‪،‬‬ ‫‪ 86‬درص��د از پاس��خ‬ ‫دهن��دگان آن را در‬ ‫کل عال��ی و خ��وب‬ ‫ارزیاب��ی ک��رده‪ ،‬و‬ ‫خواس��تار برگ��زاری‬ ‫دوره‌ه��ای بیش��تری‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش (اینپیا)‪ ،‬فرزانه علیرضایی دبیر کمیسیون‬ ‫آموزش با اش��اره به نظرس��نجی انجام ش��ده در خصوص‬ ‫برگزاری سمینار آشنایی با قانون جدید مالیاتی‪ ،‬گفت‪86 :‬‬ ‫درصد ش��رکت‌کنندگان در این نظر سنجی‪ ،‬برگزاری این‬ ‫سمینار را در کل عالی و خوب ارزیابی کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬به‬ ‫غیر از مورد فوق که باالترین درصد این نظر س��نجی بود‪،‬‬ ‫‪ 78‬درصد رفتار مس��ئوالن را عال��ی و ‪ 75‬درصد نیز نحوه‬ ‫ارائه آموزش و میزان تس��لط استاد درارائه مطالب را عالی‪،‬‬ ‫ارزیابی کردند‪ .‬به گفته علیرضایی تنها ‪ 11‬درصد‪ ،‬ش��روع‬ ‫و پایان مراس��م را ضعیف دانستند‪ .‬وی درباره پیشنهادها‬ ‫و انتقادهای پاس��خ دهندگان درباره این س��مینار توضیح‬ ‫داد‪ :‬بیشتر پاس��خ‌دهندگان بر برگزاری دوره‌های دیگر با‬ ‫موضوع‌ه��ای؛ مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬بیمه‪ ،‬حس��ابداری‪،‬‬ ‫مدیری��ت مالی و آیی��ن نامه‌های مالیات‪ ،‬تاکید داش��تند‪.‬‬ ‫علیرضایی در پایان همچنین مواردی مانند؛ برگزاری دوره‌ها‬ ‫به صورت تفصیلی‪ ،‬برگزاری در آخر هفته‪ ،‬استمرار جلسات‪،‬‬ ‫برگزاری به صورت کارگاهی و افزایش تعداد سمینارها را از‬ ‫جمله مواردی عنوان کرد که پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی‬ ‫انجام شده‪ ،‬عنوان کرده بودند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬
‫انتقاد عضو اتاق تهران از رانت صنايع شبه دولتی در نرخ پايين خوراک پتروشيمی‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران گفت‪ :‬وظیفه کمیسیون بازار پول و سرمایه‪ ،‬باال بردن‬ ‫ش��اخص بورس نیس��ت بلکه باید در جهت منطقی ش��دن روند ش��اخص تالش کند‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مهدی‬ ‫پورقاضی در نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران و پس از گزارش رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه با بیان اینکه در‬ ‫مورد وظایف کمیس��یون بازار پول و س��رمایه س��وءتفاهمی رخ داده است افزود‪ :‬زمانی که شاخص بورس از ‪ 10‬هزار به ‪ 70‬هزار‬ ‫می‌رسید کسی اعتراض نکرد اما اکنون کمیسیون اتاق بخش خصوصی موضع گیری می‌کند در حالی که بورس ما کاذب است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ‪ 3‬سنت به ‪ 13‬سنت رسید در حالی که باید به ‪ 35‬سنت برسد‪ .‬پورقاضی با بیان‬ ‫اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه نباید در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهارنظر کند گفت‪ :‬قیمت خوراک پتروشیمی در‬ ‫منطقه تعیین می‌ش��ود در حالی که گاز را از ترکمنس��تان ‪ 33‬سنت می‌خریم و به ترکیه ‪ 44‬سنت می‌فروشیم نباید به افزایش‬ ‫قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ‪ 3‬سنت به ‪ 13‬سنت اعتراض کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬عده‌ای می‌گویند چرا نرخ خوراک پتروشیمی از ‪3‬‬ ‫سنت به ‪ 13‬سنت رسیده اما پرسش من این است چرا باید با کاهش نرخ این خوراک‪ ،‬رانت بزرگی را برای برخی از صنایع شبه‬ ‫دولتی قائل شد؟ اینکه کمیسیون اتاق بازرگانی از این رانت شبه دولتی حمایت کند مسیری اشتباه در بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫برگزاری دوره آموزشی‬ ‫فن بیان در انجمن همگن‬ ‫پالستیک تهران‬ ‫دوره‌ی آموزش��ی فن بیان در ‪ 7‬جلس��ه‬ ‫‪ 4‬س��اعت از س��ه ش��نبه ‪ 22‬دی ماه از‬ ‫س��اعت ‪ 15‬ال��ی ‪ 19‬در دفت��ر انجمن‬ ‫همگن پالستیک تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن دوره از کالس‌ها ب��ا تدریس آقای‬ ‫دکتر رنجبر استاد دانشکده روانشناسی‪،‬‬ ‫دانش��کده علمی کاربردی و صدا و سیما‬ ‫است‪ .‬مخاطبین این دوره شامل مدیران‬ ‫ارش��د و روابط عمومی و مسئولین دفتر‬ ‫س��ازمان‌ها اس��ت‪ .‬عناوین دوره عبارت‬ ‫اس��ت از‪ :‬گام‌های کلیدی ب��رای تغییر‪،‬‬ ‫آفتی به نام خود کم بینی‪ ،‬کسب اعتماد‬ ‫ب��ه نفس‪ ،‬سرگذش��ت مبتدی‌های بیان‪،‬‬ ‫تقوی��ت فیزیک صدا‪ ،‬اصالح گفت��ار و ادای‬ ‫درس��ت کلمات‪ ،‬هنر خوب سخن گفتن و‬ ‫خوب شعر خواندن‪ ،‬گس��ترده کردن دایره‬ ‫لغات‪،‬ارتباطموثربابیانشیوا‪،‬آشناییبازبان‬ ‫بدن‪،‬مخاطبشناسی‪،‬هنرسخنرانی‪.‬هزینه‬ ‫این دوره از کالس‌ها ‪ 5500000‬ریال و برای‬ ‫اعضا انجمن ‪ 4000000‬ریال می‌باشد‪ .‬قابل‬ ‫ذکر است به دلیل محدودیت فضا ثبت نام‬ ‫پس از تکمیل ظرفیت متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنینخوشهپالستیکتهرانهزینههای‬ ‫دوره را جبران خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بازدید کمسیون آموزش انجمن ملی از دوره آموزشی گونه‬ ‫شناسی پلیمرها از موسسه اندیشه برترمیران‬ ‫ش��نبه ‪ 28‬آذر ماه موسسه اندیش��ه برتر میران میزبان حدود ‪ 60‬نفر از زبده‌ترین‬ ‫کارشناسان شرکت‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان قطعات پلیمری بود این دوره‬ ‫ب��رای دومین بار و ب��ا هدف بازآموزی و تبادل نظر فنی بین صنایع باالدس��تی و‬ ‫صنایع تکمیلی پلیمرها برگزار می‌شود‪ .‬دوره اول که در تابستان سال ‪ 1390‬اجرا‬ ‫ش��د به راس��تی یکی از عوامل ایجاد تحول در کیفیت و تنوع گریدهای تولیدی‬ ‫در کن��ار عزم مجتمع‌های بزرگ پتروش��یمی بود‪ 29 .‬آذر م��اه در ادامه برگزاری‬ ‫این دوره آموزشی رئیس و نائب رئیس کمیسیون آموزش انجمن ملی از موسسه‬ ‫اندیش��ه برتر میران بازدید کردند‪ .‬این بازدید همراه با اهدای هدایا به اس��اتید و‬ ‫مجریان این دوره پایان یافت‪.‬‬
‫اخبار اقتصادی‬ ‫طرح فروش کاال با کارت ‪۱۰‬میلیون تومانی قفل شد‬ ‫عدم اجرا با وجود ابالغ دستورالعمل‬ ‫یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان تجارت‬ ‫جهانی‪/‬افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد‬ ‫افغانستان به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته‬ ‫شد‪ .‬در دهمین اجالس کشورهای عضو و ناظر سازمان تجارت جهانی‪ ،‬افغانستان‬ ‫به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد‪ .‬به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رسانی تجارت جهانی ایران‪ ،‬مراسم الحاق این کشور پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ ۲۶‬آذر در نشس��ت عمومی وزرای ‪ WTO‬برگزار خواهد شد‪ .‬روز گذشته‬ ‫نیز مراسم الحاق جمهوری لیبریا به عنوان یکصد و شصت و سومین کشور به این‬ ‫س��ازمان برگزار ش��د‪ .‬اجالس وزرای عضو سازمان تجارت جهانی ‪ ۲۳‬الی ‪ ۲۶‬آذر‬ ‫برابر با ‪ ۱۴‬الی ‪ ۱۶‬دسامبر ‪ ۲۰۱۵‬نایروبی پایتخت کنیا درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫هر ایرانی چند دالر یارانه نقدی گرفته است؟‬ ‫حذف یارانه ‪ 3‬میلیون ثروتمند تا پایان سال‬ ‫یارانه نقدی آذرماه در ش��رایطی واریز شد که‬ ‫نمایندگان مجلس در قانون بودجه س��ال ‪94‬‬ ‫سقف پرداخت یارانه نقدی را با ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کاهش ‪ 39‬هزار میلیارد تومان تصویب‬ ‫کردند و با این مصوبه حذف یارانه ثروتمندان‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬بررسی‌ها نش��ان می‌دهد دولت به‬ ‫منظور اجرای دقیق قانون بودجه باید در ابتدای س��ال ج��اری یارانه نقدی ‪5.5‬‬ ‫میلیون نفر را حذف کند‪ .‬اما در ماه‌های نخست سال جاری حذف یارانه نقدی با‬ ‫ش��تاب کندی انجام شد اما در تابستان شتاب این روند افزایش یافت‪ .‬در همین‬ ‫رابطه اما اخیرا علی ربیعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 943‬هزار نفر خبر داده و گفته است اگر چه زمان زیادی برد تا اطالعات مربوط‬ ‫به خانوارها را جمع آوری و خطاهای احتمالی را کم کنیم اما خوشبختانه توانستیم‬ ‫نظام رس��یدگی به اعتراض ها را تقویت کنیم و این امر موجب ش��د کمتر از ‪80‬‬ ‫درصد نسبت به حذف یارانه اعتراض کنند و افرادی هم که اعتراض کردند یارانه‬ ‫‪ 66‬درصدشان را برگرداندیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خطا نکرده باشیم‬ ‫آن مقدار یارانه‌های پرداختی را از آنها کسر می‌کنیم‪.‬‬ ‫همچنین وزارت کار اعالم کرده است روند حذف یارانه نقدی ثروتمندان ادامه دارد و تا‬ ‫پایان سال جاری یارانه نقدی ‪ 6‬میلیون ثروتمند حذف خواهد شد‪.‬اما از ابتدای اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون دولت ‪ 58‬مرحله به متقاضیان یارانه نقدی پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد هر ایرانی طی اجرای این قانون رقم ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 639‬هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده اند که با در نظر گرفتن دالر ‪ 3600‬تومانی‬ ‫هر ایرانی در این مدت ‪ 733‬دالر یارانه نقدی دریافت کرده است‪.‬‬ ‫با وجود ابالغ دس��تورالعمل کارت اعتباری برای‬ ‫خری��د کااله��ای ایرانی از س��وی بان��ک مرکزی به‬ ‫بانک‌ه��ای عامل‪ ،‬این طرح عملیاتی نش��ده و ظاهرا ً‬ ‫اجرای آن قفل ش��ده اس��ت‪.‬به گ��زارش خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬پس از کش‌مکش زیادی که بر سر نحوه اجرای‬ ‫مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گرفت نهایتاً‬ ‫دستورالعمل مربوط به اجرای این طرح ‪ 5‬روز پیش‬ ‫به بانک‌های عامل ابالغ شد اما هنوز خبری از اجرایی‬ ‫شدن آن نیس��ت‪ .‬اجرای بسته خروج از رکود دولت‬ ‫البته در روزهای اخیر با حرف و حدیث‌های مختلفی‬ ‫همراه ب��ود که مهمترین آنها اختصاص تس��هیالت‬ ‫بانک��ی به لوازم خانگی خارجی در قالب این بس��ته‬ ‫ب��ود‪.‬در این خصوص‪ ،‬با وجود اعالم مدیرکل فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی مبنی بر تخصیص‬ ‫تسهیالت ‪ 21‬درصدی به خرید این نوع محصوالت‬ ‫خارجی‪ ،‬اعتراض تولیدکنندگان و رسانه‌ها باعث شد‬ ‫تا کاالهای خارجی از شمول دریافت تسهیالت خارج‬ ‫شوند و رئیس کل بانک مرکزی رسماً اعالم کرد که‬ ‫هی��چ منابع مالی بابت ف��روش این کاالها تخصیص‬ ‫نخواه��د یاف��ت‪ .‬چالش بعدی این ط��رح‪ ،‬تأخیر در‬ ‫اجرای آن اس��ت به طوری که با گذشت بیش از دو‬ ‫ماه از رونمایی بسته خروج از رکود‪ ،‬هنوز اجرای آن‬ ‫کلید نخورده و این مس��ئله عالمت تعجب بزرگی را‬ ‫برای تولیدکنندگان به همراه داشته است‪ .‬محمدرضا‬ ‫درافشار نایب رئیس انجمن لوازم خانگی در این مورد به‬ ‫خبرنگار فارس گفت‪ :‬هیچ خبری در مورد اجرای طرح‬ ‫فروش کاال با کارت اعتباری نداریم و مش��خص نیست‬ ‫بان��ک مرکزی چه برنامه‌ای برای اجرای این طرح دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این مورد با مسئوالن وزارت صنعت نیز‬ ‫تماس گرفته‌ایم ولی آنها نیز خبری در مورد اجرای طرح‬ ‫ندارند‪.‬وی تصریح ک��رد‪ :‬بخش صنعت در رکود کامل‬ ‫به سر می‌برد و در چنین شرایطی مسئوالن اقتصادی‬ ‫باید دلسوزی بیشتری برای بخش تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫درافش��ار افزود‪ :‬اگر انگیزه خرید لوازم خانگی در کشور‬ ‫ایجاد شود کارخانه‌ها نیازمند خرید مواد اولیه خواهند‬ ‫بود و از این طریق ضمن ایجاد رونق در تولید مواد اولیه‪،‬‬ ‫استخدام کارگر نیز صورت خواهد گرفت و شاهد ورود‬ ‫تقاضای کارگران برای خرید از بازار خواهیم بود که در‬ ‫واقع زنجیره‌ی اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬
‫پایان بازی کارمزد کارتخوان‌ها‬ ‫زور بانک‌ها به اصناف نرسید‬ ‫بع��د از ‪ 15‬م��اه بحث و چال��ش درباره دریاف��ت کارمزد از‬ ‫صاحب��ان کارت‌خوان‌ها و حتی به تعلیق درآمدن آن از س��وی‬ ‫هیات وزیران برای بررس��ی کارشناسی در شورای پول و اعتبار‬ ‫در نهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعالم کرد که‬ ‫آنه��ا بای��د در برابر هر تراکنش بین ‪ 50‬ت��ا ‪ 250‬تومان کارمزد‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ .‬ب��ه گزارش خبرنگار ایس��نا‪ ،‬موض��وع دریافت‬ ‫کارمزد از کارت‌خوان‌ها در ش��هریورماه س��ال گذشته از سوی‬ ‫قادری‪ -‬مدیر عامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت‬ ‫کارتی)‪ -‬مطرح و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬چرا که مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال‬ ‫بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه‬ ‫بانکی باید هزینه آن پرداخت شود‪ ،‬چرا که ساالنه حجم زیادی‬ ‫از منابع بانک‌ها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است‪ .‬با این‬ ‫وجود اصناف چندان این موض��وع را نپذیرفته و مصر بودند که‬ ‫با توجه به گردش باالی حساب آنها و همچنین رسوب پولشان‬ ‫ای��ن بانک‌ها هس��تند که باید در برابر س��ودی که در این میان‬ ‫نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای‬ ‫پرداختکارمزدتراکنش‌هایکارت‌خوان‌ها‪،‬هیاتدولتبهموضوعورود‬ ‫پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده‬ ‫به شورای پول و اعتبار ارجاع داد‪ .‬به هرحال بعد از چندین ماه که مقامات‬ ‫بانک مرکزی هر بار در مقابل این سوال که دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها‬ ‫آیا منتفی شده یا قابل اجراست اعالم کردند در دستور کار شورای پول و‬ ‫اعتبار قرار داشته و به زودی بررسی می‌شود‪ ،‬در نهایت تصمیم آخر روی‬ ‫دیگری داشت و به نظر می‌رسد کارمزد‌گیری از صاحبان کارت‌خوان‌ها‬ ‫منتفی شده باشد‪ ،‬چرا که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعالم‬ ‫کرده که آنها باید این کارمزد را پرداخت کنند‪ .‬در این بخش��نامه که‬ ‫براساس چهاردهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در شهریورماه‬ ‫امس��ال و همچنین جلسه کمیته پولی و بانکی تنظیم شده است به‬ ‫بانکها تاکید شده که در خصوص نحوه‌ی تامین کارمزد یک درصدی‬ ‫تراکنش‌های خرید و تخصیص به ش��رکت‌های ارائه دهنده خدمات‬ ‫پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب‪ ،‬مقرر‬ ‫شد تا از اول دی‌ماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل ‪ 50‬و حداکثر ‪250‬‬ ‫تومان از وام‌های پذیرنده دریافت ش��ود‪ .‬براساس این بخشنامه از فردا‬ ‫اول دی‌ماه ‪-‬در مقابل خریدی که از طریق کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود‬‫دیگر نه تنها مشتری بلکه صاحبان کارت‌خوان‌ها (فروشندگان) موظف‬ ‫به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند و این مبلغ از بانک‌های پذیرنده و به‬ ‫عبارتی ارائه کننده دستگاه کارت‌خوان کسر می‌شود‪.‬‬ ‫گرم شدن موتورهای صنعت نفت با رفع‬ ‫رسمی تحریم‌ها در کشور‬ ‫‪12‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه پارس با اش��اره به اس��تقبال خوب کشورهای مختلف و‬ ‫شرکت‌های بزرگ جهان از س��رمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬موتورهای‬ ‫صنعت نفت گرم ش��ده ت��ا با رفع رس��می تحریم‌ها‪ ،‬قرارداده��ای جدید منعقد و‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬به گزارش خبرآنالین‪ ،‬مهدی یوس��فی اظهار داش��ت‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫پارس دارای ظرفیت‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری باالیی است و شرایط برای حضور‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این منطقه فراهم است‪ .‬وی با اشاره به احداث‬ ‫هشت مینی پاالیش��گاه در طرح فراگیر پاالیشی سیراف‪ ،‬اضافه کرد‪ ۳۰۰ :‬میلیون‬ ‫دالر س��رمایه برای ساخت هر یک از این مینی‌پاالیشگاه‌ها هزینه می‌شود که بازده‬ ‫اقتصادی باالیی در انتظار س��رمایه گذاران این طرح اس��ت‪.‬مدیرعامل منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی انرژی پارس با اش��اره به اینکه عمده تولیدات این پاالیش��گاه‌ها صادراتی‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوراک این پاالیشگاه نیز از میعانات گازی است که در پارس جنوبی‬ ‫تولید خواهد ش��د‪.‬وی با اش��اره به اینکه شرایط توسعه منطقه پارس سه نیز فراهم‬ ‫شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه زیرساخت و حوزه‌های پایین‌دستی و باالدسی شرایط‬ ‫سرمایه‌گذاری و حضور متقاضیان فراهم است‪.‬یوسفی با اشاره به اینکه قیمت پایین‬ ‫نفت مانعی جدی برای کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به ویژه در منطقه ویژه‬ ‫پارس نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت‌ها در طول زمان ساخت و راه‌اندازی پاالیشگاه‌ها‬ ‫دچار دستخوش می‌شود و قیمت کنونی نفت مانعی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫اخبار خودرو و قطعه‪‎‬سازان‬ ‫بازرسان بر عملکرد خودروسازان نظارت می‌کنند‬ ‫ب��ا اجرایی ش��دن یک قانون جدید‪ ،‬بازرس��ان تعیین ش��ده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر عملکرد خودروس��ازان و‬ ‫واردکنندگان خودرو نظارت خواهند کرد ‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عملکرد‬ ‫خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو نارضایتی مصرف‌کنندگان و‬ ‫همچنین کارشناس��ان و منتقدان را به دنبال داشته است ‪.‬در این‬ ‫زمین��ه پایین بودن کیفیت و ب��اال بودن قیمت از مهمترین دالیل‬ ‫نارضایتی از عملکرد خودروسازان داخلی و همچنین گران‌فروشی‬ ‫و تاخیر در تحویل از مهترین دالیل نارضایتی منتقدان از عملکرد‬ ‫ش��رکتهای واردکننده خودرو بوده اس��ت‪.‬این مشکالت در تدوین‬ ‫اصالحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫خودرو مورد توجه قرار گرفته اس��ت به‌گونه‌ای که با اجرایی شدن‬ ‫این قانون‪ ،‬بازرسان وظیفه نظارت بر عملکرد این شرکتها را به دنبال‬ ‫خواهند داشت‪.‬در ماده ‪ 66‬این قانون قید شده است‪ ":‬ارزیابی‌های‬ ‫ادواری عرضه‌کنندگان خودرو‪ ،‬واس��طه‌های فروش‪‌،‬واس��طه‌های‬ ‫خدمات پس از فروش‌‪ ،‬نمایندگی مجاز و ارایه گزارش‌های ادواری‬ ‫موردی به عهده بازرس که توس��ط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه) تعیین می‌ش��ود‪ ،‬است"‪.‬در این‬ ‫قانون قید شده که وظیفه نظارت بر حسن اجرای موارد قید شده‬ ‫در آیین‌نامه این قانون بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫اصالحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫این قانون پس از ابالغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری‪ ،‬اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫با اجرایی شدن یک قانون جدید‬ ‫هزینهخدماتپسازفروشخودروتغییرمی‌کند؟‬ ‫در حالیک��ه مصرف‌کنن��دگان هزین ‌ه‬ ‫و تعرف��ه دریافت��ی در نمایندگی‌ه��ای‬ ‫خدمات پ��س از فروش خودروس��ازان و‬ ‫واردکنندگان خودرو را باال می‌دانند‪ ،‬طبق‬ ‫یک قانون جدید این ش��رکتها به رعایت‬ ‫ضوابط قیمت‌گ��ذاری س��ازمان حمایت‬ ‫از مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫ملزم خواهن��د بود‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫ایسنا‪ ،‬براساس نظرسنجی صورت گرفته‬ ‫مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو در ای��ران ناراضی هس��تند‪ .‬یکی‬ ‫از دالی��ل ای��ن نارضایتی نیز ب��اال بودن‬ ‫هزینه‌ه��ای ای��ن خدمات اس��ت‪.‬در این اس��ت‪.‬این موض��وع در تدوی��ن اصالحیه نظام صنف��ی با محوریت کمیس��یون و‬ ‫زمینه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق دبیرخانه هیات عالی نظارت و با رعایت‬ ‫ای��ران از بیش از یک میلیون و ‪ 200‬هزار مصرف‌کنن��دگان خ��ودرو م��ورد توجه ضواب��ط قیمت‌گ��ذاری کاال و خدم��ات‬ ‫نف��ر از مراجعان به ش��بکه خدمات پس ق��رار گرفته و طب��ق آن این ش��رکتها مصوب مجمع عمومی س��ازمان حمایت‬ ‫از ف��روش خودروس��ازان و واردکنندگان ملزم ب��ه رعایت ضواب��ط قیمت‌گذاری از مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان در‬ ‫خودرو در طول س��ال ‪ ،1393‬نظرسنجی کاال و خدمات مصوب س��ازمان حمایت ازای ارائ��ه خدم��ات‪ ،‬از مصرف‌کننده با‬ ‫کرده است‪.‬طبق این نظرسنجی‪" ،‬کمبود از مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ص��دور صورتحس��اب رس��می دریافت‬ ‫ی��ا نبود قطعات یدک��ی"‪" ،‬کیفیت پایین ش��ده‌اند‪.‬در ای��ن زمین��ه در تبصره ص می‌ش��ود"‪.‬اصالحیه آیین‌نام��ه اجرای��ی‬ ‫خدم��ات و تعمی��رات" و "دریافت هزینه ماده ‪ 2‬این قانون قید ش��ده است‪ ":‬نظر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫ب��اال برای خدمات و قطعات" از مهمترین به صنفی بودن فعالیت نمایندگی مجاز‪ ،‬خودرو اخی��را در کمیس��یون زیربنایی‬ ‫دالیل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از واسطه خدمات پس از فروش و خدمات دولت ب��ه تصویب رس��یده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش س��یار‪ ،‬اج��رت ی��ا دس��تمزد خدمات‪ ،‬قانون پس از ابالغ از س��وی معاون اول‬ ‫خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده مطاب��ق ن��ص صری��ح م��اده ‪ 51‬قانون رییس‌جمهوری‪ ،‬اجرایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬
‫گزارشبیستودومیننمایشگاهچاپوبسته‌بندی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫برگ�زاری بیس�ت و دومی�ن نمایش�گاه بی�ن المللی چاپ‪،‬بس�ته بندی و ماش�ین آالت وابس�ته در مح�ل دائمی‬ ‫نمایشگاههای بین المللی تهران‬ ‫صبح روز چهارشنبه ‪ 2‬دی ماه ‪ 1394‬بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ‪ ،‬بسته‌بندی و ماشین‌آالت وابسته‬ ‫با حضور مقامات و مس�ئولین ذیربط و همچنین عالقمندان و مش�تاقان این بخش در محل دائمی نمایش�گاه‌های‬ ‫بین‌الملل�ی ته�ران افتتاح گردید‪ .‬این نمایش�گاه ب�ا حضور فاضلی رئیس ات�اق اصناف ایران و نی�ز صالحی معاون‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش�اد اسلامی و هیات هم�راه در محل دائمی نمایش�گاه‌های بین‌المللی تهران آغاز‬ ‫ب�کار نمود‪ .‬همچنین دکتر اس�فهبدی مع�اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ ،‬رئیس هیات مدی�ره و مدیر عامل‬ ‫ش�رکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ج‪.‬ا‪.‬ایران و هیات همراه ایشان نیز در نمایشگاه فوق مسئولین مذکور‬ ‫را همراهی نمودند‪ .‬در س�اعاتی پس از افتتاح نمایش�گاه به دیدار چند تن از ش�رکت‌کنندگان رفتیم و با آنها از‬ ‫ش�رایط امروز اقتصاد ایران و تاثیرات رکود حاکم‪ ،‬همچنین اهداف مشارکت در بیست و دومین نمایشگاه چاپ‬ ‫و بس�ته بندی سخن گفتیم‪ .‬نمایش�گاهی که هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی از اهمیت به سزایی برخوردار‬ ‫اس�ت و یکی از معتبرترین نمایش�گاه‌های تخصصی منطقه به حساب می‌آید و در صورت مدیریت صحیح مبتنی‬ ‫بر اصول کارشناس�ی می‌تواند به عنوان یکی از برندهای نمایشگاهی خاورمیانه مطرح شود‪ .‬بازاریابی بین‌المللی‪،‬‬ ‫طبقه‌بندی علمی‪ ،‬تامین حداقلی امکانات استاندارد نمایشگاهی از مواردی است که می‌تواند به تثبیت موقعیت‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫این نمایش�گاه کمک نماید‪ .‬به نظر می‌رس�د همچنان دغدغه‌ی اصلی تولیدکنن�دگان و فعاالن این حوزه نحوه‌ی‬ ‫صحیح تعامل و مشارکت با کشورهای خارجی خصوصا در دوران پساتحریم است‪ .‬دغدغه‌ای که مستلزم حمایت‬ ‫و کمک دولت اس�ت‪ .‬گفتنی اس�ت‪ ،‬تعداد ‪ 670‬ش�رکت‌های داخلی و ‪ 150‬ش�رکت‌های خارجی از ‪ 11‬کشور جهان‬ ‫شامل ‪ :‬آلمان‪ ،‬اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬تایوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند‪ ،‬کانادا و کره جنوبی در فضای نمایشگاهی‬ ‫به وس�عت ‪ 40,000‬متر مربع حضور داش�تند که در زمینه توليد ماش�ين آالت چاپ و بسته بندی‪ ،‬مواد اوليه چاپ‪،‬‬ ‫مصنوعات بس�ته‌بندی‪ ،‬اتوماس�یون‪ ،‬خدمات چاپ‪ ،‬كارتن‪ ،‬ورق‪ ،‬مقوا‪ ،‬مركب سيستم‌های ديجيتال و ساير صنایع‬ ‫وابس�ته فعالیت داشته و آخرين دس�تاوردهای خود را در این عرصه به نمایش گذاشتند‪ .‬در ادامه توجه شما را‬ ‫به گفت و گوهای صورت گرفته جلب می‌نماییم‪.‬‬ ‫با توسعه بخش ‪ R&D‬پاسخگوی‬ ‫نیازهای بیشتر مشتریان خود‬ ‫خواهیم بود‬ ‫سپهر مونسان‪ ،‬مدیربازرگانی شرکت پارس صدرا‬ ‫مهندس سپهر مونسان در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‬ ‫المللی چاپ و بس��ته‌بندی در گفت و گویی کوتاه با نش��ریه صنایع‬ ‫همگن پالستیک در خصوص این نمایشگاه گفت‪ :‬نمایشگاه چاپ و‬ ‫بسته بندی از جمله نمایش��گاه های قوی و با اعتبار است چون هم‬ ‫در زمینه ی چاپ و بس��ته بندی و هم تبلیغات اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری این گونه نمایشگاه ها در ایران می تواند مفید باشد اما‬ ‫معموال مشارکت بیشتر برندها در نمایشگاه بیشتر نوعی اعالم حضور‬ ‫است‪ .‬مونسان در پایان تشریح کرد‪ :‬امیدواریم با توسعه بخش ‪R&D‬‬ ‫پاسخگوی نیازهای بیشتر مشتریان خود باشیم و طیف بیشتری از بازار‬ ‫را تحت پوشش خود دربیاوریم‪ .‬الزم به ذکر است پارس صدرا در ابتدا‬ ‫با دو برند متفاوت به نام‌های پارس صدرا و فرآورده‌های ایران فعال بود‬ ‫که بعدها فرآوردهای ایران به شرکت پارس صدرا منتقل شد‪ .‬پارس‬ ‫صدرا با محصوالت بسته‌بندی و عایق‌های حرارتی و آب‌بندی زه‌کشی‬ ‫در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪6‬مدل پالت جدید و یک باکس پالت تاشو محصوالت جدید پرشین صنعت‬ ‫سید جالل میرحیدری‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت پرشین صنعت بهارستان‬ ‫س��ید جالل میرحیدری‪ ،‬مدیر بازرگانی‬ ‫پرش��ین صنعت بهارس��تان در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار صنایع همگن پالستیک در ارتباط با‬ ‫نمایشگاه چاپ و بسته بندی گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫چاپ و بس��ته بندی از جمله نمایشگاه های‬ ‫مهم محس��وب می شود که س��ابقه آن در‬ ‫سال‌های گذشته نشان از اهمیت و سودآوری‬ ‫این بخش برای ش��رکت کنندگان دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پرشین صنعت با ‪ 6‬مدل پالت جدید و‬ ‫یک باکس پالت تا شو که ‪ 6‬ماه دیگر به تولید‬ ‫انبوه می رسد در نمایشگاه چاپ و بسته بندی‬ ‫حضور پیداکرده است و امیدواریم با توجه به‬ ‫اضافه شدن محصوالت جدید و ارتقا ‪ 19‬مدل‬ ‫محصول امسال هم شاهد رونق این نمایشگاه‬ ‫باشیم‪ .‬ایشان در خصوص تبلیغات این دوره از‬ ‫نمایشگاهتشریحکردند‪:‬تبلیغاتچندانیبرای‬ ‫اطالع رسانی در سطح شهر ندیدم و به گمانم‬ ‫برگزارکنندگان در این زمینه ضعیف عمل می‬ ‫کنند‪ .‬این نمایشگاه جز نمایشگاه های بزرگ‬ ‫محسوب می ش��ود و شاهد بازدیدکنندگان‬ ‫بس��یاری اس��ت‪ .‬تمامی صنف ها به نوعی با‬ ‫ملزومات بسته بندی به صورت مستقیم یا غیر‬ ‫مستقیم س��ر و کار دارند و اقشار متفاوتی به‬ ‫بازدید این نمایشگاه می آیند بنابراین نیازمند‬ ‫تبلیغات بیشتر و شایسته ای است‪.‬‬ ‫میرحیدری در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی چه میزان به نفع تولید کنندگان‬ ‫داخلی اس��ت اف��زود‪ :‬قطعا حض��ور خارجی‬ ‫ها در بازار ایران مفید اس��ت‪ .‬در پنج‪ ،‬ش��ش‬ ‫سال گذشته به دلیل مشکالت تحریم امکان‬ ‫مشارکت و صادرات نبود و مشتریان زیادی را‬ ‫راه اندازی و احداث واحد‬ ‫شیرینگ پارس نگین»‬ ‫مهدی خواجه لو‪ ،‬مسئول فنی پارس نگین‬ ‫مهدی خواجه لو‪ ،‬مسئول فنی شرکت پارس نگین طی گفت وگویی‬ ‫کوتاهدرحاشیهبیستودومیننمایشگاهبینالمللیچاپوبستهبندی‬ ‫اظهارامیدواریکرد‪:‬ازبرداشتهشدنتحریم‌هاخوشحالهستیم‪.‬صنعت‬ ‫چاپوبستهبندی‪،‬صنعتیبینالمللیوگستردهاستهرچقدرحضور‬ ‫ی بیشتر باشد کیفیت کار ما بیشتر می شود‪ .‬ایران‬ ‫شرکت‌های خارج ‌‬ ‫در صنعت چاپ و بسته بندی پتانسیل باالیی دارد و می تواند با الگو‬ ‫برداری از کشوری مثل ترکیه که در این زمینه پیشرفت های زیادی را‬ ‫داشته است کار خود را ارتقا دهد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬اخیرا عالوه بر واحد‬ ‫چاپ‪ ،‬واحد شیرینگ را راه اندازی کردیم‪ ،‬قالب های خود را توسعه داده‬ ‫و بر روی ظروف پروپیلن کار می کنیم‪ .‬الزم به ذکر است پارس نگین با‬ ‫سابقه ی بیست و پنج ساله با هدف تولید ظروف پروپیلن‪ ،‬پلی‌استایرن‬ ‫تولیدکننده‌ی ظروف یکبار مصرف مورد مصرفکارخانجات لبنیات و‬ ‫مرباتاسیسشدهاست‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫طی این سالیان از دست داده ایم وامروز تنها‬ ‫با سی درصد ظرفیت خود کار می کنیم البته‬ ‫امیدوار و خوشبین هستم که با حل مشکالت‬ ‫بانکی و برداشته شدن کامل تحریم ها و رکود‬ ‫حاکم بر اقتصاد بتوانیم با ظرفیت بیشتری‬ ‫فعالی��ت کنیم و به ب��ازار صادراتی برگردیم‪.‬‬ ‫ایش��ان در پایان افزودند‪ :‬پرش��ین صنعت با‬ ‫برنامه ریزی و مذاکره با چند شرکت خارجی‬ ‫از جمله آلمان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ایتالیا‪،‬اسپانیا و یونان‬ ‫برای همکاری و تولید مش��ترک وارد مرحله‬ ‫جدیدی شده است زیرا مواد اولیه پلی اتلین‬ ‫به وفور در ایران و با قیمت تمام شده ی کمتر‬ ‫در کش��ورهای دیگر تولید می شود بنابراین‬ ‫پتانس��یل و انگیزه ی زیادی برای ش��رکای‬ ‫خارجی برای سرمایه گذاری و تولید مشترک‬ ‫با ایران حتی با برند خود وجود دارد‪.‬‬
‫رقابت در ایران نابرابر است‬ ‫حسن خدابخش‪ ،‬مدیر فروش مجموعه لفاف زرین‬ ‫حس��ن خدابخش‪ ،‬مدیر فروش مجموعه لفاف زرین در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫لفاف زرین چه میزان خود را برای رقابت با سایر رقبا در سطح بین المللی آماده‬ ‫کرده اس��ت عنوان کرد‪ :‬رقابت در ایران نابرابر است زیرا قیمت مواد پلی‌اتیلن در‬ ‫خارج کشور از داخل ارزان تر است‪ .‬اگر حمایت دولت از بخش داخلی نباشد قطعا‬ ‫باعث صدمه به صنایع داخلی می شود‪ .‬البته در این بخش آینده‌نگری‌هایی شده‬ ‫است که با کم کردن هزینه‌های سربار رقابت سالمی را ایجاد کنیم اما این بخش‬ ‫تا حدی دست ما است و بقیه به روابط بین‌المللی و دولت ایران بستگی دارد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬پتروشیمی‌ها باید از صنایع داخلی حمایت کنند‪ .‬صادرات مواد به‬ ‫کشورهای خارجی با قیمت خیلی پایین‌تر از آنچه به ما فروخته می‌شود صورت‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬به هر صورت ما خود را آماده این جنگ صنعتی کرده ایم‪ .‬ایش��ان در‬ ‫پایان افزودند‪ :‬برای اولین بار است که در نمایشگاه چاپ و بسته بندی برای معرفی‬ ‫توانمندی‌های خود ش��رکت کرده‌ایم‪ .‬باید اظهار کرد این گونه نمایشگاه‌ها برای‬ ‫معرفی بیشتر محصوالت بسیار مفید است و ارتباط رو در رو با مشریان این امکان‬ ‫را ب��ه ما می دهد که توانمندی های خود را س��نجش و نواقص و معایب خود را‬ ‫برطرف کنیم و شناخت خوبی از نیاز و افکار عمومی به ما ارائه می دهد‪.‬‬ ‫اگر حمایت به همین صورت باشد در آینده‌ای نه‬ ‫چندان دور تولید کننده‌ای باقی نخواهد ماند‬ ‫آرمان طهماسیان‪ ،‬مدیر تولید مجموعه پاسکونو‬ ‫آرمان طهماسیان‪ ،‬مدیر تولید مجموعه پاسکونو در معرفی این مجموعه تشریح کرد‪:‬‬ ‫مجموعه پاسکونو با پیشینه ای پنجاه ساله در زمینه ی ظروف ‪( Thin Wall‬جداره‬ ‫نازک) مورد مصرف صنایع غذایی فعالیت می کند‪ .‬این شرکت در اوایل کار فقط در‬ ‫زمینه ی قالب س��ازی فعالیت می کرد و بعد از انقالب در کنار قالب س��ازی وارد کار‬ ‫تولید شد و با سیستمی کاملا مجهز در تولید ظروف صنایع غذایی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫برادران شاه میریان موسسین این مجموعه هستند‪ .‬ایشان در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چه میزان توان رقابت در سطح بین المللی در تولیدکنندگان داخلی وجود دارد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توان فنی وجود دارد اما متاسفانه از طرف دولت حمایت نمی شویم‪ 5 .‬سال است‬ ‫که تمرکز خود را در زمینه ظروف جدید ‪ IML‬گذاشته ایم ما برای راه اندازی هر خط‬ ‫جدید ‪ IML‬سرمایه ای نزدیک به یک میلیون یورو احتیاج داریم اما حمایتی در این‬ ‫زمینه صورت نمی گیرد ‪ .‬باید گفت اگر حمایت به همین صورت ادامه پیدا کند بعید‬ ‫می دانم در آینده ای نه چندان دور تولید کننده ای باقی بماند‪ .‬تنها خواسته ی ما از‬ ‫دولتمردان توجه بیشتر به تولیدکنندگان داخلی است‪ .‬ما واقعا در شرایط بدی از نظر‬ ‫رکود اقتصادی به سر می بریم‪.‬وی در پایان افزود‪ :‬متاسفانه سطح تبلیغات نمایشگاهی‬ ‫و ثبت نام و جانمایی نمایشگاه هر سال دچار مشکل است و این بیانگر رانت موجود در‬ ‫نمایشگاه ها است‪ .‬این موضوع چه در نمایشگاه ایران پالست و چه نمایشگاه چاپ و‬ ‫بسته بندی کاملا مشهود است‪.‬‬ ‫نمایشگاه رونق چندانی ندارد‬ ‫هاللی از شرکت ممتاز پالست‬ ‫هاللی از شرکت ممتاز پالست در خصوص این‬ ‫دوره از نمایش��گاه چاپ و بسته بندی گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به رکود حاکم نمایش��گاه رونق چندانی‬ ‫ندارد‪ .‬مسئله بیمه‪ ،‬قوانین مالیاتی‪ ،‬قوانین ورود‬ ‫ماشین آالت‪ ،‬قیمت باالی مواد اولیه پتروشیمی‬ ‫و تس��هیالت بانکی با نرخ بازپرداخت باال و عدم‬ ‫حمای��ت از تولید کننده آس��یب زننده اس��ت‪.‬‬ ‫این آس��یب نه تنها در صنف ما بلکه در تمامی‬ ‫صنوف مشهود اس��ت‪ .‬الزم به ذکر است ممتاز‬ ‫پالست از س��ال ‪ 1378‬با هدف تولید نایلون و‬ ‫نایلکس و چاپ شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬
‫تامین نقدینگی در شرایط کنونی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است‬ ‫پژمان قنبری‪ ،‬مدیر بازرگانی و فروش شرکت ساپل‬ ‫پژمان قنبری‪ ،‬مدیر بازرگانی و فروش شرکت ساپل در‬ ‫حاشیه بیست و دومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار نشریه همگن پالستیک عنوان‬ ‫کرد‪ :‬سومین دوره حضورس��اپل در نمایشگاه چاپ و‬ ‫بسته بندی است هر سال تمرکز ما حضور در نمایشگاه‬ ‫ایران پالس��ت بود اما امسال با توجه به تاریخ برگزاری‬ ‫ایران پالست تصمیم گرفتیم در این نمایشگاه شرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نمایش��گاه محصوالت بادی‬ ‫تزریقی خود همچنین درب‌های ش��وینده که حاصل‬ ‫همکاری با یک شرکت ترک است را در معرض نمایش گذاشتیم باید‬ ‫گفت در زمینه چاپ و بسته بندی کشورهای خارجی خصوصا ترک ها‬ ‫خیلی به روزتر از ما حرکت می کنند چه از نظر کیفیت و چه از نظر‬ ‫تنوع محصوالت و خیلی سخت می توان با این شرکت ها رقابت کرد‬ ‫بنابراین شرکت ها ملزم به مشخص کردن استراتزی‬ ‫مشخصی در این زمینه هستند و با یک برنامه مشخص‬ ‫باید کار کرد تا به این ترتیب با مشارکت و کسب تجارب‬ ‫کشورهای خارجی به موفقیت رسید‪ .‬ایشان در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ساپل تا کنون چطور با رکود اقتصادی‬ ‫کنار آمده است تشریح کرد‪ :‬طبیعتا ما هم با توجه به‬ ‫رکود اقتصادی حاکم در تامین نقدینگی و مسائلی از‬ ‫این دس��ت دچار مشکل بوده ایم اما با توجه به درایت‬ ‫های آقای ناصر امینی خدا رو شکر تا امروز سرپا ایستاده‬ ‫ایم و سعی کرده ایم با مشتریان خود تعامل کنیم‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫کیفیت تالش مضاعف کرده ایم‪ .‬وزن ظرف ها را کمتر کردیم تا قیمت‬ ‫تمام شده ی مشتری کاهش پیدا کند اما باز هم تکرار می کنم تامین‬ ‫نقدینگی در شرایط کنونی برای شرکت ها بسیار مشکل است‪.‬‬ ‫پیشرفت در جایی است که رقابت وجود داشته باشد‬ ‫زهرا جلیل ثانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بازرگانی مجلسی‬ ‫زهرا جلیل ثانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بازرگانی مجلسی در افتتاحیه نمایشگاه‬ ‫چاپ و بس��ته بندی عنوان ک��رد‪ ":‬هر‬ ‫سال در نمایش��گاه چاپ و بسته بندی‬ ‫شرکت می کنیم و به فراخور نمایشگاه‬ ‫ها ماش��ین آالت جدیدی را به معرض‬ ‫نمای��ش می گذاریم‪ .‬امس��ال ماش��ین‬ ‫دایکات‪ ،‬مخصوص کارتن سازی‪ ،‬ماشین‬ ‫س��لفن ک��ش حرارتی و دس��تگاه های‬ ‫کوچکتر مربوط به قسمت پس از چاپ‬ ‫را به معرض نمایشگاه گذاشته ایم‪".‬‬ ‫جلی��ل ثان��ی تش��ریح کرد‪":‬رک��ود‬ ‫اقتصادی حاکم در صنعت چاپ بسیار تاثیرگذار بوده است‪ .‬صنعت‬ ‫چاپ اولین صنعتی اس��ت که در زمان رکود ضربه می خورد زیرا‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش بسیار باال است و اگر نتوان طی مدت‬ ‫معلومی این س��رمایه را بازگرداند دلس��ردی تشدید می شود‪ .‬من‬ ‫امیدوارم با برداش��ته شدن تحریم ها وشرایط موجود که دورنمای‬ ‫بدی هم ندارد شاهد موفقیت و پیشرفت باشم‪ .‬چند سالی است که‬ ‫رکود در اقتصاد حاکم است خصوصا در بخش ماشین های اروپایی‬ ‫به لحاظ مسائل تحریم این مسئله پر رنگ بود‪ .‬ایشان در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای‬ ‫جهانی چگونه می بینید گفت‪":‬به نظر من پیشرفت در جایی است‬ ‫که رقابت وجود داش��ته باشد‪ .‬دانش ساخت ماشین آالت چاپ در‬ ‫انحصار چند کشور مثل آلمان‪ ،‬آمریکا و ژاپن است همه ی کشورها‬ ‫نمی توانند چنین دانشی را داشته باشند ولی در چند سال گذشته‬ ‫چین در حوزه ی ماشین آالت پس از چاپ خیلی پیشرفت داشته‬ ‫است‪ .‬متاسفانه در چند سال تحریم ماشین آالت داخلی نتوانستند‬ ‫به استانداردهای الزم برسند‪ .‬طبیعی است که با باز شدن درهای‬ ‫‪18‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫اقتصادی دانش و تکنولوژی جدید وارد‬ ‫کشور می شود‪ ".‬وی افزود‪ ":‬زمانی که‬ ‫هیئت های تجاری وارد ایران می شوند‬ ‫دائم در حال بازبینی و بررسی توانمدی‬ ‫های شرکت های داخلی هستند وقتی‬ ‫ما این توانمندی را نداش��ته باش��یم و‬ ‫حمایت��ی از تولیدکننده داخلی صورت‬ ‫نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت البته‬ ‫منظور از حمایت دولتی این نیست که‬ ‫دره��ای اقتصادی را ببندند بلکه باید با‬ ‫حمای��ت هایی از پیش تعریف ش��ده و‬ ‫تعرفه های مشخص به تولیدکنندگان‬ ‫کمک کنند مثل اختصاص وام های کم بهره‪ ،‬معافیت های مالیاتی‬ ‫تا انگیزه تولید جنس با کیفیت را در تولید کننده برانگیزنند‪ .‬یکی‬ ‫از افت های تولید‪ ،‬امروز میزان بهره ی باالی وام های بانکی است‬ ‫و یا قوانین دست و پاگیر و مالحظه نشده ی دارایی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫وزارت کاراس��ت‪ .‬باید امنیت خاطر برای ش��رکای خارجی ش��کل‬ ‫بگیردس��رمایه گذاری نیازمند امنیت است باید سرمایه گذاری در‬ ‫زمینه دانش فنی وارد ش��ود نه فقط ورود تکنولو ِژی که هم باعث‬ ‫ایجاد اش��تغال شود و هم دانش الزمه را کسب کنیم‪ .‬امیدواریم این‬ ‫تعامل بین دولت ها صورت بگیرد‪ .‬مریم اسماعیلی افتتاحیه نمایشگاه‬ ‫چاپ و بس��ته بندی را خ��وب ارزیابی کرد و اف��زود‪" :‬قطعا رکود‬ ‫اقتصادی تاثیر گزار بود اما فکر می کنم این رکود در حال شکستن‬ ‫است و با توجه به اتفاقات اخیر و مشخص شدن تکلیف مسئولین‬ ‫و تولیدکننده ها به این نتیجه رسیده اند که تولید را مجددا از سر‬ ‫بگیرند به قول خانم مجلسی نمی توان درها رابست و رقابت نکرد‬ ‫رقابت جهانی امری اجتناب ناپذیر است چه بهتر که توانمندسازی‬ ‫را از همین امروز آغاز کنیم‪.‬‬
‫گفت و گو با آریا صادقیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت پارسان پلیمر‬ ‫ساخت اولین اپلیکیشن تخصصی صنعت پلیمر‬ ‫تهیه و تنظیم ‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫درعص�ری ک�ه تکنول�وژی رو ب�ه پیش�رفت و تکام�ل‬ ‫اس�ت‪ ،‬استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها به مراتب‬ ‫راحت‌ت�ر و س�ریع‌تر از روش‌ه�ای دیگر اس�ت‪ .‬همه‬ ‫روزه نرم‌افزاره�ا و اپلیکیش�ن‌های جدی�دی روان�ه‌‌ی‬ ‫بازار می‌ش�وند‪ .‬در این میان آریا صادقیان اپلیکیش�نی‬ ‫روانه‌ی دنیای مجازی کرده اس�ت که ام�کان اطالع از‬ ‫قیمت‌های به روز جهانی مواد پلیمری‪ ،‬عرضه و تقاضای‬ ‫ب�ورس و همچنین قیم�ت ارز را به ش�ما می‌‌دهد‪ .‬این‬ ‫اپلیکیش�ن با نام پارس�ان پلیمر طراح�ی و در برنامه‌ی‬ ‫ب�ازار برای مش�اهده و دانلود به ص�ورت رایگان قرار‬ ‫داده ش�ده اس�ت‪ .‬به همین منظور در مجله‌ی صنایع‬ ‫همگن پالس�تیک تهران گفت و گویی ب�ا آریا صادقیان‬ ‫سازنده‌ی اپلیکیشن پارسان پلیمر ترتیب داده شد که‬ ‫در اختیار خوانندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫«الزم ب�ه ذکر اس�ت در این گفت و گ�و آریا صادقیان‬ ‫به هشتمین جشنواره‌ی پالس�تیک که به منظور تقدیر‬ ‫از مدیران نخبه برگزار ش�د‪ ،‬انتقادی داش�ت‪ .‬با توجه‬ ‫به رس�الت نشریه همگن پالس�تیک تهران در انعکاس‬ ‫تمامی نقدها و همچنین تالش در دریافت پاسخ هیئت‬ ‫داوران‪ ،‬بیانی�ه‌ای از جان�ب آقای مهدی پ�ور قاضی که‬ ‫یک�ی از اعضای هیئت داوران بودن�د تهیه کرده‌ایم که‬ ‫به شرح زیر است ‪:‬‬ ‫مهدی پورقاضی‪:‬‬ ‫آق�ای صادقی�ان در زمین�ه‌ی بازرگان�ی و توزی�ع مواد‬ ‫پالس�تیک فعالیت‌های بسیار خوبی داش�ته‌اند و انصافا‬ ‫کاری که ایش�ان انج�ام دادند با کار س�ایرین متفاوت‬ ‫اس�ت‪ .‬طبیع�ی اس�ت ک�ه ایش�ان از نتای�ج جش�نواره‬ ‫ناراض�ی باش�ند و هرکس�ی که در مس�ابقه ش�رکت‬ ‫می‌کند خواس�تار برنده ش�دن اس�ت‪ .‬اما خود ایشان‬ ‫ه�م از نح�وه‌ی برگ�زاری کاندیده�ای برت�ر مطل�ع‬ ‫هس�تند‪ .‬هیئت ‪ 20‬نفره‌ی داوران متشکل از بخش‌های‬ ‫خصوصی‪ ،‬دانشگاهی‪ ،‬پیشکس�وتان صنعت پالستیک‪،‬‬ ‫پژوهش�گاهی‪ ،‬م�واد س�از‪ ،‬ماش�ین س�از و مصرف‬ ‫کنن�دگان بود‪ .‬این که ایش�ان عن�وان کردند جوایز‬ ‫به خودش�ان (اعض�ای انجم�ن همگن) تعل�ق گرفته‬ ‫غیر منصفانه اس�ت‪.‬هیچ کدام از منتخبین جش�نواره‬ ‫ارتب�اط ش�غلی یا مالکی ب�ا هیئت داوران نداش�تند‪.‬‬ ‫تصمی�م گی�ری در هیئت بنا به ش�هادت خودش�ان‬ ‫جمعی اس�ت‪ .‬این که آق�ای صادقیان ت�ا چه اندازه‬ ‫توانس�تند برجس�تگی‌های کارش�ان را ب�رای مجاب‬ ‫کردن داوران ارائه دهند‪ ،‬جای تفکر دارد‪ .‬برداشت‬ ‫عموم�ی هیئ�ت داوران ک�م اهمی�ت جل�وه دادن‬ ‫بخش‌ه�ای دیگر مانن�د مش�تریان و تامین‌کنندگان‬ ‫ب�ود ک�ه ای�ن ب�رای انجم�ن تولیدکنن�دگان خیل�ی‬ ‫مطل�وبب�هنظ�رنمی‌آی�د‪.‬‬ ‫پیش�نهاد م�ن ای�ن اس�ت که اگ�ر ایش�ان ب�از هم در‬ ‫جش�نواره ش�رکت کنند و فعالیت‌های خ�ود را دوباره‬ ‫ارائ�ه دهند می‌توانند نظر هیئ�ت داوران دوره‌ی بعد‬ ‫را جلب کنند‪».‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬
‫کار اصلی ما‬ ‫بازرگانی و‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫درآن بسیار‬ ‫باال است که‬ ‫همین امر‬ ‫موجب دلچسب‬ ‫بودنش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریسک در‬ ‫کار بازرگانی‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫در واقع ما‬ ‫کار دولت را‬ ‫انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫پتروشیمی‌ها‬ ‫به جای اینکه‬ ‫اجناس را‬ ‫وارد چرخه‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫و بورس کنند‪،‬‬ ‫به تاجرها‬ ‫می‌فروشند‬ ‫‪20‬‬ ‫موسس شرکت پارسان پلیمر‬ ‫م��ن آریا صادقیان متولد ‪1363‬مدیر و موس��س‬ ‫ش��رکت پارس��ان پلیمرهستم‪ .‬از س��ال ‪ 1377‬نزد‬ ‫برادرم مشغول به کار شدم‪ .‬در دانشگاه آزاد کامپیوتر‬ ‫خوان��ده‌ام اما خ��ارج از محیط دانش��گاه دوره‌های‬ ‫مدیری��ت بازرگانی و همچنی��ن دوره‌ای به صورت‬ ‫آکادمیک در حوزه‌ی هنرهای دراماتیک گذرانده‌ام‪.‬‬ ‫سال ‪ 1385‬تحصیالت‌ام به پایان رسید اما هم زمان‬ ‫با تحصیل کارهم می‌کردم‪ .‬پدرم از گذش��ته (تقریبا‬ ‫‪ 45‬س��ال) در کار بازرگانی و تولید فعالیت داش��ته‬ ‫و به واس��طه‌ی ایش��ان من هم از کودکی وارد این‬ ‫صنعت شده و فعالیت خود را گسترش داده‌ام‪ .‬پس‬ ‫از دو س��ال کس��ب تجربه‪ ،‬در س��ال ‪ 1386‬شرکت‬ ‫پارسان پلیمر را تاس��یس کردم و البته از تجربیات‬ ‫پدرم هم استفاده می‌کنم‪.‬‬ ‫با یک میز اجاره‌ای شروع به کار کردم‬ ‫عل��ت این که از حوزه‌ی کاری پدرم جدا ش��دم‬ ‫اس��تقالل طلبی بود‪ .‬بعد از استقالل یافتن با اندکی‬ ‫س��رمایه موفق به اجاره‌ی ی��ک میز در دفتر یکی از‬ ‫دوستانم شدم‪ .‬سه ماه و نیم در آن دفتر با تلفن کار‬ ‫کردم و زمانی که پولم به حد کافی رس��ید شروع به‬ ‫فعالیت کردم‪ .‬البته این سیستم پس از بازنشستگی‬ ‫پدرم راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫ایده‌ی ساخت اپلیکیشن و هدف از طراحی‬ ‫عص��ر‪ ،‬عص��ر تکنولوژی اس��ت‪ .‬ام��روزه همه با‬ ‫جس��ت‌و‌جو در اینترنت مطلب مورد نظر را دریافت‬ ‫می‌کنند‪ .‬چندی پیش سایتی را با نام پارسان پلیمر‬ ‫راه‌اندازی کردیم که قیمت‌های به روز و جهانی مواد‬ ‫پالس��تیکی و نرخ ارز در آن قرار می‌گیرد‪.‬البته این‬ ‫امر موجب ناراحتی برخی از همکاران ما ش��د‪ .‬علت‬ ‫اعت��راض آن‌ها این بود که خواس��تار فروش کاال با‬ ‫قیم��ت باالتری به کارخانه‌داره��ا بودند و زمانی که‬ ‫قیمت واقعی در س��ایت ما قرار داده می‌‌شود‪ ،‬دیگر‬ ‫این امکان برای آنها میسر نخواهد شد‪ .‬امروزه تمام‬ ‫اطالعات به صورت اپلیکیش��ن درآمده است‪ .‬زمانی‬ ‫که طراحی این نرم افزار را عنوان و هزینه ی باالیی‬ ‫ب��رای س��اخت آن تقب��ل کردیم (ج��ز هزینه هیچ‬ ‫پیامدی برای ما نداش��ت)‪ ،‬متوجه اس��تقبال باالی‬ ‫آن ش��دیم‪ .‬اکثر سیس��تم عامل‌های موبایل‌ قابلیت‬ ‫نص��ب این نرم افزار را دارند‪ .‬حس��ن ای��ن نرم افزار‬ ‫این اس��ت که می‌توانید قیمت‌های جهانی‪،‬عرضه و‬ ‫تقاضای بورس و نفت را ببینید‪ .‬همچنین کار بسیار‬ ‫زیبایی که در این نرم افزار انجام ش��ده قابلیت چک‬ ‫کردن قیمت‌های جهانی با ارزهای مختلف و قیمت‬ ‫بازارهای داخل است‪ .‬این نرم افزار به صورت رایگان‬ ‫برای استفاده‌ی کاربران گذاشته شده است‪ .‬رضایت‬ ‫افرادی که این نرم افزار را اس��تفاده کرده‌اند برای ما‬ ‫بس��یار خوشایند بود‪ .‬خود من بارها اتفاق افتاده که‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دسترسی به قیمت‌ها نداشتم اما با همین نرم افزار و‬ ‫اینترنتی ضعیف قیمت را دریافت و با مشتری ارتبط‬ ‫برقرار کرده‌ام‪.‬‬ ‫کار من با تلفن در کودکی‬ ‫در دوران‌ کودکی در ب��ازار کار می‌کردم‪ .‬به این‬ ‫ص��ورت که تلفنی در اختیار م��ن قرار داده بودند و‬ ‫زمانی که می‌خواستند با کارخانه ای تماس بگیرند‬ ‫من باید آنقدر ش��ماره‌ی صف��ر را می‌گرفتم تا تلفن‬ ‫آزاد و ام��کان تماس برقرار ش��ود‪ .‬چون در آن دوره‬ ‫هنوز تراول نبود‪ .‬یکی دیگر از وظایف من ش��مردن‬ ‫پول‌های آورده شده از بانک بود‪.‬‬ ‫زمینه‌ی فعالیت پالستیک کار‬ ‫کار اصلی ما بازرگانی و اشتغال زایی درآن بسیار‬ ‫باال اس��ت ک��ه همین امر موجب دلچس��ب بودنش‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ریسک در کار بازرگانی بسیار باالست‪ .‬در‬ ‫واقع ما کار دولت را انجام می‌دهیم‪ .‬پتروش��یمی‌ها‬ ‫به جای اینکه اجناس را وارد چرخه اقتصاد کش��ور‬ ‫و بورس کنند‪ ،‬به تاجرها می‌فروش��ند‪ .‬البته خود ما‬ ‫هم جزئ��ی از این تاجرها هس��تیم‪ .‬اما حقیقت این‬ ‫اس��ت که تمام مواد پتروش��یمی‌ها را تجار به اسم‬ ‫کارخان��ه دارها خریداری می‌کنن��د و هیچ کدام به‬ ‫صورت مستقیم به دست کارخانه‌دار نمی‌رسد‪ .‬باید‬ ‫تجارت اصولی داشته باشیم‪ .‬به این صورت که دست‬ ‫کارخان��ه‌دار برای وارد ک��ردن کاالیی با قیمت بهتر‬ ‫باز باش��د‪ .‬در حال حاضر رقابت بسیار دشوار شده و‬ ‫همچنین رکود هم تاثیرات خود را گذاشته است‪ .‬اما‬ ‫اگر این عملی که اش��اره کردم انجام شود قیمت‌ها‬ ‫همیش��ه پایین مانده و تج��ارت بهتری صورت می‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تاسیس موسسه خانه ی امید بیکران‬ ‫ی��ک مجموع��ه‌ی خیریه ب��ه نام خان��ه‌ی امید‬ ‫بی‌کران تحت پوش��ش داریم که موسس و مدیر آن‬ ‫خودم هس��تم‪ .‬البته برای گس��ترش این موسسه و‬ ‫تبدیل آن به یک مرکز خیریه درخواس��ت پذیرش‬ ‫و واگذاری مرکز بهزیس��تی به نام شهید قیاس وند‬ ‫(که حمایت پسرهای ‪ 6-3‬سال را برعهده دارند) را‬ ‫داده‌ایم‪ .‬به علت مشخص شدن شایستگی ما در این‬ ‫امر‪ ،‬درخواستمان در حال بررسی است‪.‬‬ ‫درخواست من برای انعکاس اپلیکیشن در‬ ‫مطبوعات‬ ‫علت درخواس��ت من برای انعکاس در مطبوعات‬ ‫بیش��تر وجهه فرهنگی دارد‪ .‬ما ب��ا کارخانه‌دارها در‬ ‫تم��اس هس��تیم و آنها از طریق س��ایت کار خود را‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬این نرم‌افزار فراتر از نیاز کارخانه‌دار‬ ‫و مش��تری‌های خودمان اس��ت‪.‬به عقیده‌ی من این‬ ‫نرم اف��زار خدمت خوبی به جامع��ه‌ی صنعت کرده‬ ‫است‪ .‬با این وجود بسیاری از صنعت گران از این نرم‬ ‫افزار مطلع نیستند‪ .‬این طرح با انعکاس در نشریات‬
‫و مجالت بهتر شناخته می‌شود‪ .‬باید تبلیغات صورت می‌گرفت‪.‬‬ ‫جالب است بدانید این اولین نرم افزار تخصصی در ایران است و‬ ‫من حتی مشابه خارجی آن را هم ندیده‌ام‪.‬اما هیچ منفعت مالی‬ ‫برای ما در بر ندارد‪.‬‬ ‫همکاری بین سایت و نرم افزار‬ ‫س��ایت بازخورد خود را دارد‪.‬نرم افزار برای زمانی اس��ت که‬ ‫کارب��ر با تلفن همراه در ارتباط اس��ت‪ .‬البته در حال حاضر اکثر‬ ‫مردم با موبایل س��ر و کار دارند‪ .‬اما نفرات بازدیدکننده از سایت‬ ‫( بین ‪ 500‬تا ‪ 700‬نفر ) ثابت هستند‪ .‬زمانی که فردی در حال‬ ‫کار با کامپیوتر اس��ت مسلما بازدید از سایت را انتخاب می‌کند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که در ابتدای امر بازخورد دانلود این نرم افزار‬ ‫بسیار پایین بود‪ .‬چون برای افراد متخصص طراحی شده است و‬ ‫عموم مردم به آن احتیاجی پیدا نمی‌کنند‪.‬‬ ‫برای تبلیغات بازاریابی نکردیم‬ ‫هیچ وقت ب��رای تبلیغات این اپلیکیش��ن بازاریابی نکردیم‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات فقط در س��ایت و مجالت صورت گرف��ت‪ .‬به مملو از‬ ‫تبلیغات ش��دن س��ایت عالقه ای نداریم و البت��ه نیاز مالی هم‬ ‫به تبلیغات احس��اس نمی‌شود‪ .‬ش��اید برای خبررسانی به عموم‬ ‫تبلیغات اندکی داشته باشیم‪.‬تنها تبلیغ ما در شرکت پتروشیمی‬ ‫بانیار قرار گرفت‪ .‬البته اگر کس��ی بخواه��د جهت تبلیغات با ما‬ ‫همکاری داش��ته باش��د موافقت می کنیم‪ ،‬اما ما دنبال تبلیغات‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫هیچ حمایتی از مدیران نخبه وجود ندارد‬ ‫خوشبختانه یا متاسفانه هیچ سایت یا انجمنی برای حمایت‬ ‫از مدیران نخبه وجود ندارد‪ .‬هیچ حمایت و تقدیری از ما نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬من ایده‌های زیادی برای اقتصاد کش��ور داشتم‪ .‬اما هیچ‬ ‫مکانی برای استقبال وجود ندارد‪ .‬تنها جایی که از این نرم افزار‬ ‫رو نمایی ش��د در نمایشگاه مش��هد و اصفهان بود که چون تازه‬ ‫روی کار آم��ده ب��ود آمادگی برای ارائه ی کامل آن نداش��تیم‪.‬‬ ‫دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند و در واقع کار دولت را هم ما‬ ‫انج��ام می‌دهیم‪ .‬حتی بانک ها هم ب��ه علت پایین آمدن میزان‬ ‫بهره‪ ،‬وام نمی‌دهند‪.‬‬ ‫مورد تقدیر واقع نشدیم‬ ‫از هرکس��ی که تقدیری صورت گرفته در خصوص خود فرد‬ ‫و فعالیت‌های وی نبوده اس��ت‪ .‬من س��ال گذش��ته درهشتمین‬ ‫جشنواره صنعت پالس��تیک (که در هتل المپیک تهران برگزار‬ ‫شد) برای مدیر برتر سال کاندید شدم‪ .‬در آنجا هم هیچ تقدیری‬ ‫نش��د و تمام تقدیرنامه‌ها و جوایز به خودشان تعلق گرفت‪ .‬اگر‬ ‫فعالیت‌های بازرگانی ما و شرکت را موشکافانه بررسی می‌کردند‬ ‫متوج��ه این که ما در چه وضعیتی به جایگاه کنونی رس��یدیم‪،‬‬ ‫می‌شدند‪ .‬همزمان مدیریت ‪ 3‬ش��رکت را برعهده دارم‪ .‬به علت‬ ‫گس��تردگی بخش پالس��تیک‪ ،‬همچنین دریافت بازخورد بهتر‬ ‫تصمی��م ب��ه مدیریت مدیران دو ش��رکت دیگر گرفت��م‪ .‬فرهاد‬ ‫احمدی‪ ،‬مدیر بازرگانی یکی از ش��رکت‌هایی اس��ت که خرید و‬ ‫فروش مواد پالس��تیکی در آن جریان دارد‪ .‬ش��رکت دیگر دفتر‬ ‫بازار اس��ت که مدیریت آن را فره��اد امین الرعایا بر عهده دارد‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس��ت که مدیران این دو شرکت بسیار فعال‪ ،‬خالق‬ ‫و توانا هستند‪.‬‬ ‫اهداف و استراژی های شرکت‬ ‫م��ا اخیرا در گیالنغرب‪ ،‬معدنی جهت اس��تخراج قیر طبیعی‬ ‫احداث کرده‌ایم‪ .‬در ‪ 10‬س��ال گذش��ته فقط آمریکا این معدن‬ ‫را داش��ت اما در طی همین ‪ 10‬س��ال ایران ه��م این معدن را‬ ‫احداث کرده اس��ت‪ .‬چون کار ما با مواد نفتی اس��ت این معدن‬ ‫می‌توان��د کمک زیادی به اهداف کش��ور کن��د‪ .‬اهداف ما خارج‬ ‫کردن این محصول از انحصار آمریکا اس��ت‪ .‬تمرکز شرکت فقط‬ ‫روی صادرات اس��ت‪ .‬قیمت این مواد در ایران در حجم یک تن‬ ‫‪ 300-200‬دالر اس��ت در صورتی که درآمریکا ‪ 700‬دالر است‪.‬‬ ‫چرا که افراد مشغول در معادن تحصیالت تجارت ندارند‪ .‬شرکت‬ ‫ما در حال تش��کیل یک اتحادیه در این صنف اس��ت تا بتوانیم‬ ‫صادرات خوبی داش��ته باش��یم‪ .‬تنها تولید کنن��ده‌ی پلی‌اتیلن‬ ‫انبساطی ایران شرکت بانیار بوده که هدف ما برنامه ریزی برای‬ ‫این شرکت در جهت صادرات به کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫صحبت پایانی‬ ‫از همدیگر حمایت کنیم‬ ‫من هم عضوی از جامعه‌ی پالستیک کاران هستم و حمایت‬ ‫دیگر همکاران از من حمایت از صنعت پالس��تیک کش��ور است‬ ‫و همچنی��ن بالعکس‪ .‬من بارها با کس��انی که به علت مش��کل‬ ‫زیاد مالی از کار دست کشیده‌اند برخورده‌ داشته‌ام‪ .‬حتی گاهی‬ ‫طلبکاران آن ش��خص جلس��اتی علیه وی تش��کیل داده‌اند‪ .‬اگر‬ ‫میزان توانایی شخصی در کاری پایین آمد دلیل بر خوب نبودن‬ ‫مدیریت وی نیس��ت‪ .‬اگر من به عنوان یک مدیر احساس ضعف‬ ‫داشته باشم و بدانم که حداقل یک اتحادیه یا انجمن مرا حمایت‬ ‫می کند دیگر نگرانی نخواهم داشت‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪21‬‬
‫نمایشگاه ملی صنایع روسیه با عنوان «گفتمان و همایش تجاری صنعتی ایران و روسیه» برگزار شد‬ ‫تجارت خارجی ایران و روسیه‬ ‫پژوهشگر‪ :‬احسان سلطانی‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫نمایش�گاه ملی صنایع روس�یه با عنوان "گفتمان و‌همایش تجاری صنعتی ایران و روس�یه" از تاریخ ‪ 30‬آذر تا ‪ 2‬دی‬ ‫‪ 1394‬برابر با (‪ 21‬تا ‪ 23‬دس�امبر ‪ )2015‬با عنوان "گفتمان و همایش تجاری صنعتی ایران و روس�یه" با مش�ارکت‬ ‫بیش از ‪ 100‬ش�رکت تجاری روس�ی در زمینه‌های مختلف تجاری و صنعتی به سرپرس�تی آقای دنیس مانتوروف‬ ‫وزیر صنعت و تجارت روسیه در محل سالن شماره ‪ 27‬مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد‪ .‬نشریه‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک تالش کرده اس�ت ضمن ارائه گزارشی از این نمایشگاه‪ ،‬تجارت خارجی ایران و روسیه را‬ ‫با همکاری‪ ،‬آقای احسان سلطانی پژوهشگراقتصادی بررسی و تحلیل کند‪.‬‬ ‫تجارت خارجی ایران و روسیه‬ ‫روس��یه با ص��ادرات ‪ 500‬میلی��ارد دالر کاال (‪ 2.6‬درصد از‬ ‫کل صادرات جهانی) در س��ال ‪ 2014‬میالدی‪ ،‬یازدهمین کشور‬ ‫صادرکننده جهان به ش��مار م��ی رود‪ .‬صادرات روس��یه عمدتاً‬ ‫متک��ی ب��ه نفت و گاز (‪ 70‬درصد از کل ص��ادرات) و پس از آن‬ ‫آه��ن و فوالد (‪ 4‬درصد از کل) می باش��د که ب��ه علت افزایش‬ ‫جهان��ی بهای نفت در س��ال های اخیر افزایش چش��مگیری را‬ ‫نس��بت به میزان صادرات ‪ 100‬میلیارد دالری در س��ال ‪2000‬‬ ‫میالدی تجربه کرده اس��ت‪ .‬کشورهای اروپای شرقی و مشترک‬ ‫المنافع‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬چین ایتالیا‪ ،‬آلم��ان و هلند از جمله مقاصد‬ ‫مهم صادراتی روسیه به شمار می روند‪.‬‬ ‫هر چند ه��م اکنون ایران جایگاه پایین��ی را در بین مقاصد‬ ‫صادراتی روسیه اشغال کرده‪ ،‬اما در سال ‪ 2011‬میالدی (قبل از‬ ‫تحریم ها) بیست و هفتمین کشور واردکننده از این کشور بوده‬ ‫است‪ .‬در بین همسایگان ایران‪ ،‬کشورهای ترکیه (با واردات ‪15‬‬ ‫میلیارد دالر در سال ‪ ،)2014‬امارات متحده عربی (‪ 3.5‬میلیارد‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دالر)‪ ،‬آذربایجان (‪ 2.7‬میلیارد دالر) و عراق (‪ 1.6‬میلیارد دالر)‬ ‫روابط تجاری بهتری با روسیه نسبت به دیگران دارند‪.‬‬ ‫س��طح تجارت خارجی ایران و روس��یه از حدود یک میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ 1380‬به تدریج تا میزان ‪ 3.6‬میلیارد دالر در سال‬ ‫های ‪ 1389‬و ‪ 1390‬افزایش یافت و از آن پس س��یر نزولی در‬ ‫پیش گرفت که در س��ال گذش��ته میالدی به ‪ 1.7‬میلیارد دالر‬ ‫رسید‪ .‬صادرات ایران به روسیه از حول و حوش ‪ 50‬میلیون دالر‬ ‫در اوائل دهه هشتاد به تدریج تا ‪ 400‬میلیون دالر در سال های‬ ‫اخی��ر افزایش یافت و در مقابل واردات از این کش��ور از نزدیک‬ ‫ب��ه یک میلیارد دالر در س��ال ‪ 1380‬ب��ه ‪ 3.3‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ 1390‬بالغ گردید و پ��س از آن روند نزولی تا میزان ‪1.3‬‬ ‫میلیارد دالر در س��ال گذشته را در پیش گرفت‪ .‬متوسط ساالنه‬ ‫واردات ایران به روس��یه در ده سال گذشته ‪ 2.4‬میلیارد دالر و‬ ‫متوسط صادرات به این کشور ‪ 300‬میلیون دالر بوده که حاکی‬ ‫از متوس��ط تراز تجاری ساالنه ‪ 2.1‬میلیارد دالری به نفع روسیه‬ ‫است‪.‬‬
‫صادرات ایران به روسیه عمدتاً شامل مواد غذایی بوده که در‬ ‫حدود ‪ 70‬درصد از صادرات ایران به روسیه در ده سال گذشته‬ ‫را شامل می شود‪ .‬واردات ایران از روسیه عمدتاً شامل مواد اولیه‬ ‫صنعتی (فرآوری ش��ده) است که در حدود ‪ 75‬درصد از واردات‬ ‫ایران از روس��یه در ده س��ال گذشته را ش��امل می شود‪ .‬آهن و‬ ‫فوالد معموالً مهم ترین قلم صادراتی روس��یه به ایران محسوب‬ ‫ش��ده‪ ،‬به صورتی که با میزان ‪ 2.5‬میلیارد دالر در سال ‪2011‬‬ ‫میالدی (متناظر با ‪ 1390‬شمس��ی)‪ 78 ،‬درصد از کل صادرات‬ ‫روس��یه به ایران را پوش��ش داده و البته در ‪ 3‬س��ال گذشته به‬ ‫شدت تنزل یافته است‪ .‬پس از آهن و فوالد‪ ،‬چوب دومین کاالی‬ ‫صادرات��ی مهم با می��زان ‪ 240‬میلیون دالر (‪ 7‬درصد ازکل) به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬تجارت ایران و روس��یه‪ ،‬اگر چه با سهم متوسط‬ ‫‪ 2.1‬درصد (در ده س��ال گذش��ته) از کل تجارت خارجی ایران‪،‬‬ ‫برای ایران اهمیت بیش��تری دارد‪ ،‬اما با سهم ‪ 0.4‬درصد از کل‬ ‫تجارت خارجی روس��یه‪ ،‬برای این کش��ور نقش ناچیزی را ایفاء‬ ‫م��ی کند‪ .‬نظر به این که س��هم نفت و گاز از ص��ادرات ایران و‬ ‫روسیه هر دو ‪ 70‬درصد است (سال ‪ 2011‬میالدی)‪ ،‬لذا بین دو‬ ‫کشور بیشتر رقابت تجاری حکمفرما است تا همکاری‬ ‫در این نمایش��گاه که ‪ 80‬نماینده از ش��رکت‌های معتبر روسی در آن حضور داشتند‪ ،‬دو تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و روسیه‬ ‫با حضور وزرای دو کش��ور امضا ش��د‪ .‬یکی از این تفاهم‌نامه‌ها در زمینه گس��ترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور بود‪ .‬تفاهم‌نامه‬ ‫دوم در زمینه تولید کمباین در ایران بود که بخش‌های خصوصی دو کش��ور آن را امضا کردند‪ .‬براس��اس آن‪ ،‬طرف روسی در حوزه‬ ‫فناوری‌های نوین با طرف ایرانی همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬
‫وزیر توسعه اقتصادی روسیه پس از دیدار با مقامات ایرانی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که ممکن است روسیه تعرفه وارداتی برای محصوالت کشاورزی‬ ‫ایران را کاهش داده یا به طور کلی حذف کند‪ .‬او اظهار کرد"روس��یه‬ ‫عالقمند به توسعه تجارت با ایران بوده که معنای آن کاهش تعرفه‌ها‬ ‫در مورد برخی از کاالها و حذف کامل آن در موارد دیگر‪ ،‬به خصوص‬ ‫محصوالت کشاورزی مثل میوه و سبزیجات است‪ .‬شرکت‌های ایرانی‬ ‫بس��یاری تمایل به گسترش تجارت با روس��یه دارند و این همکاری‬ ‫و امتیازات گمرکی می‌تواند بسیاری از محصوالت کشاورزی‪ ،‬طیور‪،‬‬ ‫ماهی و فرآورده‌های لبنیاتی را ش��امل شود‪ .‬او افزود روسیه می‌تواند‬ ‫برای محصوالت ایرانی تعرفه های گمرکی پایین‌تری تنظیم و حتی‬ ‫در مواردی این تعرفه ها را حذف کند‪.‬‬ ‫ت��ا کنون با توج��ه به تعرفه ‪ 30‬درصدی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی به روس��یه‪ ،‬فرصت‌های زیادی از دست رفته است که‬ ‫از س��ویی در مقایس��ه با تعرفه متقابل ایران ب��ه میزان ‪ 4‬درصد‪،‬‬ ‫بس��یار ناعادالنه می‌باش��د‪ .‬البته روس��یه به این دلی��ل که ایران‬ ‫ب��ه عضویت س��ازمان تجارت جهانی در نیامده اس��ت‪ ،‬تعرفه‌های‬ ‫وارداتی س��نگینی را بر روی کاالهای ایرانی اعمال می‌کند‪ .‬اتخاذ‬ ‫تعرفه‌های سنگین کشور روسیه بر روی واردات محصوالت ایرانی‪،‬‬ ‫پیامد کاهش صادرات مستقیم به این کشور را در بر داشته‪ ،‬اما در‬ ‫عوض از طریق کش��ورهای همسایه به صورت غیرمستقیم روسیه‬ ‫صادر ش��ده است‪ .‬تعرفه های واردات کاال ازکشورهای همسایه به‬ ‫روس��یه صفر است‪ ،‬بنابراین کاالهای ایرانی ابتدا به مقصد یکی از‬ ‫همس��ایگان این کش��ور منتقل و از آنجا راهی روسیه می‌شود‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال روس��یه برای واردات پس��ته از ایران ‪ 15‬درصد تعرفه‬ ‫واردات وضع کرده که در این شرایط‪ ،‬صادرکنندگان محصول خود‬ ‫را ابتدا به کشور س��وم منتقل کرده و پس از پرداخت حق‌العمل‪،‬‬ ‫کاال را به روس��یه صادر می کنند‪ .‬تحریم‌های روسیه و عراق علیه‬ ‫واردات محصوالت کش��اورزی ترکیه‪ ،‬فرصت بسیار مناسبی برای‬ ‫ص��ادرات محصوالت کش��اورزی ایران به این دو کش��ور را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬روسیه در حال اعمال محدودیت برای واردات محصوالت‬ ‫کش��اورزی از ترکیه است که در نتیجه انتظار میرود سهم ایران از‬ ‫بازار محصوالت کشاورزی روسیه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫شرکت راستک روس��یه نیز با حضور در این نمایشگاه آمادگی‬ ‫خود را برای همکاری با شرکای تجاری ایران اعالم کرد‪ .‬نمایندگان‬ ‫این شرکت دولتی روسیه گفت‌وگوهایی را در مورد هلی‌کوپترهای‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫روسی‪ ،‬موتور‌های هواپیما‪ ،‬سیستم‌های کنترل خودکار‬ ‫و محصوالت اپتیکال پیشرفته با مقامات و شرکت‌های‬ ‫ای��ران انجام دادند ک��ه برخی از ای��ن مذاکرات روی‬ ‫توزیع و س��ازماندهی تجهیزات تولید نیرو و همچنین‬ ‫تجهیزات پمپ گاز در ایران بود‪.‬‬ ‫ویکت��ور نیکوالیوی��چ کالدو‪ ،‬مدی��ر دپارتم��ان‬ ‫مشارکت‌های بین‌المللی شرکت راستک (‪، )Rostec‬‬ ‫با اش��اره به اینکه بیشترین فعالیت‌های صنعت روسیه‬ ‫از طریق این شرکت است‪ ،‬گفت‪ 700 :‬موسسه مختلف‬ ‫زیر نظر ش��رکت راس��تک فعالی��ت می‌کنند و تمامی‬ ‫فعالیت‌ه��ای این ش��رکت در ‪ 14‬هلدین��گ در حال‬ ‫تولید و کنترل هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬تقریبا ‪ 100‬درصد‬ ‫موتوره��ای هواپیماهای‬ ‫جنگ��ی و مس��افربری‬ ‫روسیه تولیدات راستک‬ ‫اس��ت‪ .‬کالدو گف��ت‪:‬‬ ‫شرکت هلدینگ راستک‬ ‫همکاری‌های دیرینه‌ای‬ ‫ب��ا ای��ران دارد‪ .‬به‌ط��ور‬ ‫مثال کارخانه ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان در سال ‪1972‬‬ ‫مهندس��ان‬ ‫توس��ط‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه راس��تک س��اخته شد و در‬ ‫س��ال‌های ‪ 1980‬تا ‪ 1992‬روز ب��ه روز تجهیزات این‬ ‫کارخانه مدرنیزه ش��د‪ .‬تا به امروز نیز همکاری‌های ما‬ ‫با ایران حتی برای لحظه‌ای قطع نش��ده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه شرکت راس��تک با کارخانه هلی‌کوپتر‬ ‫ایران قرارداد همکاری امضا کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫اصل��ی قرارداد ارائه اطالعات و فناوری به طرف ایرانی‬ ‫و فراهم آوردن تکنولوژی‌های الزم است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت‪ ،‬ای��ن نمایش��گاه و همایش‬ ‫تج��اری در بخش‌ه��ای مختلف ان��رژی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنایع س��نگین‪ ،‬صنای��ع هواپیمایی‪،‬‬ ‫کشتی‌س��ازی‪ ،‬ماشین‌س��ازی‪ ،‬متالوژی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫پروژه‌ه��ای اجرای��ی تحقیقات��ی‪ ،‬پزش��کی و صنایع‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بیمه‪ ،‬بانکداری‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل و راه‌س��ازی می‌باش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش «ایرن��ا» وزی��ر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات کش��ور در دیدار ب��ا وزیر صنعت و‬ ‫تجارت روسیه گفت‪ :‬ایران و روسیه برای تبادل آسان‬ ‫ریال و روبل با یکدیگر پیمان پولی منعقد می‌کنند تا‬ ‫همکاری‌های اقتصادی دو کشور تسهیل شود‪ .‬محمود‬ ‫واعظی افزود‪ :‬انعقاد این پیمان پولی مشترک با هدف‬ ‫آسان‌س��ازی در روابط اقتصادی و تجاری دو کش��ور‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬واعظی‪ ،‬انجام مذاکره با طرف روسی‬ ‫برای کاهش تعرفه صدور کاالهای ایرانی به روس��یه را‬ ‫یادآورش��د و افزود‪ :‬مقرر شده روسیه گام‌های الزم را‬ ‫ب��رای ایجاد کاهش در تعرفه‌های گمرکی خود به نفع‬ ‫ایران انجام دهد‪.‬‬
‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫در حاشیه نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫آقای دکتر محمد طبیبیان در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان‬ ‫"معم��ای فرو رفتن بنگاه ها در باتالق بدهی" به بررس��ی و بحث درباره اثرات‬ ‫سود باالی تسهیالت بانکی بر فعالیت واحدهای اقتصادی (تولیدی) پرداخته اند‪.‬‬ ‫در این مقاله پس از مقدمه آمده است که‪" :‬مقايسه نرخ تسهيالت با نرخ تورم‬ ‫و بازده بنگاه‌ها يک مغلطه رايج بيش نيس��ت‪ .‬فرض كنيد يک واحد اقتصادى‬ ‫با نرخ بازدهى س��رمايه بس��يار پایين در حال فعاليت است و هدف صاحبان و‬ ‫مديران آن هم واقعا فعاليت اقتصادى بوده و نه تبديل واحد مزبور به يک تله‬ ‫رانت‌خوارى‪.‬‬ ‫اين واحد مفروض از كارآيى خالص بسيار پايين يک درصد برخوردار است‪.‬‬ ‫فرض كنيد كل ارزش سرمايه ثابت اين شركت ‪ ١٠٠٠‬ريال باشد‪ .‬با نرخ تورم‬ ‫‪ ١٥‬درصد‪ ،‬ميزان بازدهى اين واحد برحس��ب قيمت اسمى ساالنه ‪ ١٦‬درصد‬ ‫خواهد بود (‪15‬درصد افزايش اسمى ارزش دارایى به دليل تورم و يک درصد‬ ‫نيز بازدهى واقعى)‪ .‬يعنى س��االنه ‪ ١٦٠‬ريال‪ .‬اگر اين واحد براى عملكرد خود‬ ‫ب��ه س��رمايه در گردش ‪ ١٠٠‬ريال نيازمند باش��د تا از ظرفي��ت ‪ ١٠٠٠‬ريالى‬ ‫س��رمايه ثابت بهره‌بردارى كند‪ ،‬آن‌گاه يک وام صد ريالى يک س��اله‪ ،‬با فرض‬ ‫دوره تولي��د و فروش يک س��اله‪ ،‬براى اين ش��ركت (كه قاعدت��ا يک عملكرد‬ ‫ناكارآمد براى بس��يارى شركت‌ها تلقى مى‌شود) با نرخ ‪ ٢٦‬درصد چه عملكرد‬ ‫اقتصادى را ايجاد مى‌كند؟ اين وام س��االنه ‪ ٢٦‬ريال هزينه بهره و يكصد ريال‬ ‫بازپرداخت اصل وام يعنى در مجموع ‪ ١٢٦‬ريال براى شركت بازپرداخت دارد‪.‬‬ ‫بايد اثر تورم را بر درآمد ش��ركت اضافه كنيم؛ زيرا هر مقدار مواد اوليه‌اى كه‬ ‫خريدارى كرده باش��د تا پايان س��ال مشمول تورم شده اس��ت‪ .‬در اين مثال‬ ‫‪ ٥٠‬درص��د از مبل��غ وام را ب��راى خريد‬ ‫مواد اوليه به حس��اب مى‌آوريم‪ .‬مالحظه‬ ‫مى‌ش��ود كه اين شركت باوجود پرداخت‬ ‫نرخ بهره ‪ ٢٦‬درصد‪ ،‬از س��ودى معادل ‪41 /5‬‬ ‫ريال برخوردار است‪ .‬مى‌توان دريافت كه‬ ‫براى هر شركت حتى بس��يار ناكارآمد و‬ ‫نرخ بهره باال‪ ،‬متناس��ب ب��ا واقعيت‌هاى‬ ‫عملكردى آن بنگاه يك نقطه سربه‌سرى‬ ‫وج��ود دارد كه بي��ش از آن حد اخذ وام‬ ‫ب��ه صرفه نخواهد بود‪ .‬يعن��ى با يک نرخ‬ ‫هزينه تسهيالت به ظاهر باال نيز اخذ وام‬ ‫مى‌تواند منجر به تداوم سودآورى شركت‬ ‫باش��د‪ .‬بايد در اين‌گونه تحليل‌ها آنچه را‬ ‫ک��ه اقتصاددانان اثر حاش��يه‌اى يا نهايى‬ ‫مى‌خوانن��د‪ ،‬مورد توجه ق��رار داد‪ .‬به اين‬ ‫معنى كه سرمايه در گردش‪ ،‬يک جزء از‬ ‫منابعى را بايد تامين كند كه كل سرمايه‬ ‫ش��ركت را به كار مى‌اندازد و كل سودى‬ ‫كه ش��ركت از اين مح��ل حاصل مى‌كند‬ ‫در واقع م�لاک س��نجش منطقى بودن‬ ‫اخذ وام اس��ت‪ .‬به همين دليل بسيارى از‬ ‫شركت‌ها مى‌توانند به اخذ وام در شرايط‬ ‫فعل��ى بپردازند و به كار خ��ود نيز ادامه‬ ‫دهند‪ .‬طبعا هرچه نرخ هزينه تس��هيالت‬ ‫پایين‌ت��ر باش��د ش��ركت‌هاى بيش��ترى‬ ‫مى‌توانند از اخذ وام منتفع ش��وند‪ .‬ليكن‬ ‫حد اين پايين بودن را نيز شرايط عمومى‬ ‫اقتص��اد تعيي��ن مى‌كند كه هم��ان نرخ‬ ‫بازار براى تس��هيالت اس��ت‪ .‬به‌رغم اين‬ ‫كه چه توجيهى براى زمينه‌س��ازى ايجاد‬ ‫ي��ک جريان نق��دى مجدد ب��راى تزريق‬ ‫ب��ه زهكش‌هاى موج��ود اقتص��اد ايجاد‬ ‫ش��ود يک واقعيت عظي��م وجود دارد كه‬ ‫نمى‌ت��وان از آن چشم‌پوش��ى كرد‪ .‬براى‬ ‫ده‌ها س��ال از طريق مكانيزم‌هاى دولتى‬ ‫مناب��ع به برخى ش��ركت‌ها تزريق ش��ده‬ ‫است و براى ده‌ها سال مسووالن صنعتى‬ ‫مرتب اس��تدالل كرده‌اند كه بخش توليد‬ ‫نيازمند نقدينگى است‪ .‬هرگز نيز توضيح‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬
‫نداده‌ان��د كه چه بر س��ر نقدينگى‌هاى تزريق ش��ده قبلى آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬جز اين نمى‌تواند باش��د كه يا آن منابع در بخش توليد‬ ‫در جريان بوده يا اينكه به بانکها بازگردانده ش��ده باشد‪ .‬افزايش‬ ‫مداوم خالص بدهى شركت‌ها به بانک‌ها و افزايش اعتبارات غير‬ ‫قابل بازگش��ت در سيس��تم بانكى‪ ،‬همراه با تقاضاى مداوم براى‬ ‫نقدينگى جديد براى بخش‌هایى كه همه اذعان دارند از متوسط‬ ‫بازده��ى پایينى برخوردارند‪ ،‬اين فرضي��ه را تقويت مى‌كند كه‬ ‫بنگاه‌ها مانند زهكش عمل كرده و اين منابع به‌صورت مداوم از‬ ‫بخش توليدى خارج مى‌شود‪ .‬كسب بينش در مورد علل تزريق‬ ‫مداوم نقدينگى بدون بازگش��ت به برخى بخش‌هاى اقتصادى‪،‬‬ ‫كليد باز كردن گره عدم تحرک اقتصاد كشور است‪".‬‬ ‫در رابطه با اس��تدالل و محاس��بات فوق الذکر که در زمینه‬ ‫س��ود یک بنگاه اقتص��ادی مفروض صورت گرفته و س��پس به‬ ‫سادگی به کل صنعت تعمیم داده شده‪ ،‬از توجه به نکات بدیهی‬ ‫ذیل کوتاهی و غفلت به عمل آمده است‪،‬‬ ‫الف‪ -‬هر چند درباره یک بنگاه اقتصادی تجاری که از ارزش‬ ‫ملک��ی هنگفتی در قب��ال حجم فعالیت جاری خ��ود برخوردار‬ ‫باش��د‪ ،‬اس��تدالل فوق تا حدی منطقی به نظر می رسد‪ ،‬اما در‬ ‫مورد یک واحد صنعتی که هر س��اله مستهلک شده و به تدریج‬ ‫از رده خارج می شود‪ ،‬حداقل ‪ 10‬درصد کاهش ارزش (با توجه‬ ‫به هزینه اس��تهالک قانونی) وجود دارد‪ .‬ماش��ین‪-‬آالت صنعتی‬ ‫دس��ت دوم‪ ،‬در زمان فروش به شدت دچار تنزل قیمت شده و‬ ‫نرخ تورم عمومی بر آنها قابل تعمیم نیست‪ .‬بخش اعظم سرمایه‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫گذاری های صنعتی ش��امل ماش��ین آالت واردات��ی بوده که با‬ ‫توجه به نرخ تورم بس��یار پایین اقتصادهای توس��عه‪-‬یافته‪ ،‬چه‬ ‫در جه��ان و چه در ایران عم ً‬ ‫ال دچار تورم قیمت ها نمی ش��ود‪.‬‬ ‫اصوالً در س��رمایه گذاری های صنعتی‪ ،‬سرمایه از حالت سیال‬ ‫خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل برگشت و چسبنده به‬ ‫زمین (‪ )Putty-Clay‬پیدا می کند‪ ،‬چنان چه گفته می شود‪،‬‬ ‫س��رمایه صنعتگر به زمین چس��بیده و سرمایه تاجر در جیبش‬ ‫است‪ .‬البته استثنایی نادر وجود دارد که در اثر گسترش شهر یا‬ ‫عوام��ل دیگر نامرتبط با تولید‪ ،‬زمین کارخانه ارزش باالیی پیدا‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر برای اغلب صنایع‪ ،‬نسبت میزان سرمایه در‬ ‫گردش به س��رمایه ثابت به مراتب بی��ش از ‪ 10‬درصد مفروض‬ ‫فوق الذکر است‪ .‬همچنین درباره منافع حاصل از تورم باید دقت‬ ‫داش��ت که تورم در جهان و به خص��وص ایران در جهت منافع‬ ‫گ��روه ه��ای رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوس��ط و‬ ‫ضعیف جامعه عمل می کند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬در رابط��ه با س��رمایه در گردش واحده��ای صنعتی‪،‬‬ ‫بروز مس��ائلی از قبیل رکود ش��دید اقتص��ادی‪ ،‬افزایش زمان‬ ‫بازگش��ت س��رمایه و عدم امکان اس��تفاده از اعتبار اسنادی‪،‬‬ ‫موج��ب ش��ده دوره س��رمایه در گ��ردش به ‪ 1.5‬ت��ا ‪ 2‬برابر‬ ‫گذش��ته برس��د‪ .‬همچنین پدیده ای که ش��یوع زیادی یافته‪،‬‬ ‫افزایش مطالبات غیر قابل وصول و حجم چک های برگش��تی‬ ‫حاص��ل از عوائد فروش اس��ت که هزینه و زمان س��رمایه در‬ ‫گ��ردشراب��االم��یب��رد‪.‬‬
‫ج‪ -‬همانط��ور که در مقاله آقای محمد طبیبیان ذکر ش��ده‪،‬‬ ‫مقایس��ه نرخ تس��هيالت با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها‪ ،‬واقعاً يک‬ ‫مغلطه رايج بیش نیس��ت‪ .‬زیرا در م��ورد واحدهای صنعتی باید‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت) مد نظر قرار‬ ‫گیرد و نه ش��اخص بهای مصرف¬کننده (ت��ورم عمومی)‪ .‬نرخ‬ ‫رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک‬ ‫دوره طوالنی کاهش حقیقی‪ ،‬در مهر ماه س��ال جاری‪ ،‬نسبت به‬ ‫ماه گذش��ته به میزان ‪ 0.8‬درصد و همچنین س��ال گذش��ته به‬ ‫میزان ‪ 2.6‬درصد منفی ش��ده اس��ت (نمودار تغییرات شاخص‬ ‫بهای تولیدکننده بخش صنعت)‪ .‬این بدین مفهوم می¬باشد که‬ ‫با پرداخت سود تس��هیالت بانکی ‪ 26‬درصد اسمی و باالی ‪30‬‬ ‫درصد عملی‪ ،‬تولیدکنندگان نه تنها از هیچگونه منفعت تورمی‬ ‫برخ��وردار نبوده و باید بی��ش از ‪ 30‬درصد هزینه خالص تامین‬ ‫س��رمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی امری‬ ‫بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است‪.‬‬ ‫د‪ -‬کارآفرین��ی ک��ه در بخ��ش صنع��ت س��رمایه¬گذاری‬ ‫می¬کن��د‪ ،‬در بخش س��رمایه ثابت دچار تنزل ارزش س��رمایه‬ ‫ش��ده و در بخش س��رمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی‬ ‫سرمایه متنفع نخواهند شد‪.‬لذا این سرمایه¬گذار در مقایسه با‬ ‫س��پرده¬گذار بانکی‪ ،‬دچار هزینه فرصت¬های از دس��ت رفته‬ ‫(‪ )Cost of Lost Opportunities‬ک��م و بی��ش در حدود‬ ‫نرخ سود سپرده‪-‬گذاری و بالطبع زیان خواهد گردید‪ .‬از سویی‬ ‫نرخ¬های سود باالی بانکی‪ ،‬انتظار سود از سرمایه¬گذاری¬های‬ ‫اقتصادی (سود سپرده¬گذار‪+‬سود اقتصادی‪+‬پوشش ریسک) را‬ ‫ب��ه مراتب باال می¬برد که در نتیجه س��رمایه¬گذار را از ادامه‬ ‫فعالیت دلس��رد کرده و به س��وی فعالیت¬های غیرمولد سوق‬ ‫خواه��د داد‪ .‬موضوع دیگر‪ ،‬افزایش بیش و کم نرخ¬های س��ود‬ ‫بازار غیررسمی پول در ارتباط با سودهای باالی تسهیالت بانکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ب��ا توجه ب��ه زمان حداقل دو برابری س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور نسبت به کش��ورهای آسیایی با سود‬ ‫تس��هیالت بانکی با نرخ متوس��ط ‪ 6‬درصد (نم��ودار نرخ هزینه‬ ‫س��رمایه (س��ود تس��هیالت بانکی) در ایران و جهان)‪ ،‬مالحظه‬ ‫می¬ش��ود که هزینه س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی در‬ ‫ایران‪ ،‬در حدود ‪ 10‬برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل‬ ‫‪ 15‬درص��د افزای��ش هزینه¬های تولید اس��ت‪ .‬یعنی این که با‬ ‫فرض ش��رایط دیگر کام ً‬ ‫ال برابر‪ ،‬هزینه باالی تامین مالی قدرت‬ ‫رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است‪.‬‬ ‫و‪ -‬در زمینه اختصاص تسهیالت بانکی به بخش صنعت و تامین نقدینگی آنها‪ ،‬باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن‬ ‫از کل تس��هیالت بانکی‪ ،‬از ‪ 33‬درصد در س��ال ‪ 1383‬به ‪ 22‬درصد در سال ‪ 1391‬کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان‬ ‫و مس��کن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از ‪ 23‬و ‪ 25‬درصد به ‪ 31‬و ‪ 37‬درصد افزایش یافته اس��ت (نمودار روند تغییرات س��هم‬ ‫بخش های اقتصادی از تسهیالت بانکی)‪ .‬با استناد به داده های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در کل دهه هشتاد‪ ،‬سهم ‪ 4‬صنعت‬ ‫س��رمایه بر پاالیش��گاهی‪ ،‬فلزات اساسی‪ ،‬شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه گذاری در ‪ 24‬رشته صنعتی کشور در حدود ‪70‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬بررس��ی بازار بورس و اوراق بهادار نش��ان می دهد که به رغم افزایش ارزش کل س��هام به میزان ‪ 9‬برابر در طی‬ ‫دوره (‪ ،)1387-92‬ارزش سهام شرکت های پتروشیمی ‪ 43‬برابر (‪ 24‬درصد از کل)‪ ،‬فرآورده های نفتی ‪ 16‬برابر‪ ،‬بانک ها ‪ 12‬برابر‬ ‫و اس��تخراج کانه های فلزی ‪ 10‬برابر ش��ده است‪ .‬لذا به وضوح دیده می شود که با توجه به دسترسی بسیار بهتر بنگاه های بزرگ‬ ‫سرمایه بر به منابع بانکی و بازار سرمایه‪ ،‬سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬
‫ز‪ -‬افزایش سود تسهیالت بانکی موجب شده تا نسبت سود‬ ‫تسهیالت بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی‬ ‫(ارزش اف��زوده) این بخش از ‪ 15‬درصد در اوائل دهه هش��تاد‬ ‫ب��ه حدود ‪ 40‬درص��د در حال حاضر بالغ گ��ردد (نمودار روند‬ ‫رش��د س��ود تس��هیالت بانکی کل بخش صنعت و سهم آن از‬ ‫تولید ناخالص داخلی این بخش)‪ .‬به عبارتی با س��ود تسهیالت‬ ‫بانکی پرداختی کنونی‪ ،‬بخش اعظم صنایع کش��ور به س��مت‬ ‫ورشکستگی پیش می رود‪.‬‬ ‫ح‪ -‬در س��طح جهان و به خصوص كش��ورهای پيشرفته كه‬ ‫بازارهاي مالی توسعه يافته دارند‪ ،‬روال معمول تعیین نرخ بهره‬ ‫بر پایه عرضه و تقاضا برای منابع وام دادنی و وام گرفتنی است‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان كالس��يک معتقد بودند كه ن��رخ بهره در اقتصاد‬ ‫را تعادل بين س��رمايه گ��ذاری (تقاضا ب��رای وام) و پس انداز‬ ‫(عرضه وام) تعيين می كند‪ .‬در نظريه كينزی‪ ،‬عرضه و تقاضا‬ ‫مش��خص كننده ن��رخ بهره در اقتصاد می باش��د و نرخ بهره‬ ‫تعادل��ي در اقتصاد همان تعادل هم زمان در بازار كاال و بازار‬ ‫پول اس��ت‪ .‬پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توس��عه یافته‪،‬‬ ‫برآيند بسياری از متغيرهای كالن اقتصادی می باشد‪ .‬تمامي‬ ‫متغيرهايي كه بازار كاال را تحت تاثير قرار می دهند‪ ،‬از قبیل‬ ‫مصرف‪ ،‬س��رمايه گ��ذاری‪ ،‬مخارج دولت‪ ،‬مالي��ات‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫واردات‪ ،‬عرض��ه پول و توليد ملی بر نرخ بهره اثر می گذارند‪.‬‬ ‫در ايران به علت فقدان بازار رقابتی و مداخله گسترده دولت‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬نرخ بهره و بهای بس��یاری از نهاده های‬ ‫تولی��د و برخي از كاالها به وس��يله دولت تعيين می ش��ود و‬ ‫چون در بخشی از بازار اين قيمت ها تعادلی نيستند‪ ‌،‬لذا نمی‬ ‫توان در س��ایر بازارهای موازی خواس��تار تبعیت از مکانیسم‬ ‫س��اده عرضه و تقاضا ش��د‪ .‬ارائه تس��هيالت به بخش های‬ ‫مولد اقتصادی مش��ابه رانت معرفی شده است‪ .‬آیا این رانت‬ ‫برای تس��هيالت دهنده بوده يا تسهیالت گيرنده؟ با بررسی‬ ‫روند اقتصادی و صورت ه��ای مالي بانک های خصوصی در‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬روشن می ش��ود بخش هایی كه در زمينه‬ ‫بانک داری و بازار مالی و س��وداگری و س��فته بازی و فروش‬ ‫مناب��ع خام و اولیه فعال بوده‪ ،‬از رانت و س��ود برخودار بوده‬ ‫اند‪ .‬متاس��فانه در اذهان عمومی و حتی برخی از متفكران و‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬اين گونه القا ش��ده كه دريافت تس��هيالت‬ ‫به منزله ايجاد رانت می‌باش��د‪ .‬تس��هيالت دهنده (در ايران)‬ ‫با پذيرش حداقل ريس��ک به س��ود مورد انتظار می رس��د و‬ ‫تس��هيالت گيرنده با پذيرش ريسک های متعدد باید سودی‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بيش��تر از نرخ سود بانکی كسب نمايد تا بتواند به سود مورد انتظار‬ ‫خود برس��د‪ .‬با توجه به قاعده ريسک و بازده مشابه‪ ،‬ريسک ها را از‬ ‫دو ديدگاه می توان طبقه بندی کرد‪ )1( ،‬ديدگاه ريسک‪-‬های مالی‬ ‫و غيرمالی و (‪ )2‬ريسک های سيستماتيک و غيرسيستماتيک‪ .‬اگر‬ ‫روندهای كالن اقتصادی كش��ور از نیمه دوم دهه هش��تاد تا کنون‬ ‫بررس��ی گردد‪ ،‬مالحظه می شود سطح ريسک های فوق الذکر باال‬ ‫بوده است‪ .‬بازار ايران خود يک ريسک بوده و به قدری تغييرات در‬ ‫اي��ن بازه زمانی باال بوده كه به هي��چ وجه قابل پيش بيني نبوده و‬ ‫نیست و كافی است يک بنگاه اقتصادی با گوشه ای از اين ريسک ها‬ ‫مواجه شده تا نه تنها سود پيش بيني نشده بلكه سرمایه خود را نیز‬ ‫از دست بدهد‪ .‬سوال اين است كه آيا بطور کلی بخش صنعت و به‬ ‫خصوص صنایع کوچک و متوس��ط بخش خصوصی بازده ريسكش‬ ‫را گرفته است؟ با نگاه اجمالی به شاخص های اقتصادی و صورت های‬ ‫مالی دیده می شود كه نه تنها بازده ريسک خود را نگرفته بلكه در اين‬ ‫مسير به نابودی کشیده شده است‪ .‬لذا در بازاری كه تا اين حد ريسک‬ ‫دارد‪ ،‬هر اقتصاددانی می داند‪ ،‬برندگان فقط فعاليت های نامولد رانتی‬ ‫كوتاه مدت بوده كه زایده همين ريسک های ناشی از اخذ تصميمات‬ ‫مقطعی و کارشناس��ی نشده يا سياست های كالن اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫هنگام��ي ك��ه اختالس ها و غ��ارت منابع بانكی مط��رح می‌گردد‪،‬‬ ‫واضح است که مشكل اساسي در سيستم بانكي بوده كه به افرادی‬ ‫تسهيالت داده كه قرار نبوده فعاليت مولد اقتصادی انجام دهند‪ .‬از‬ ‫ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای نفتی‪ ،‬دولت ها سیاست‬ ‫تثبی��ت نرخ ارز را در پیش گرفتند و ثروتی که باید صرف توس��عه‬ ‫کشور و توس��عه اقتصادی شود‪ ،‬صرف واردات کاالهای کم کیفیت‬ ‫مصرفی از کشورهای آسیایی شد که از سوی دیگر موجبات نابودی‬
‫صنایع کوچک و متوس��ط بخش خصوصی واقعی و از بین رفتن اش��تغال را فراهم کرد‪ .‬با کاهش توان رقابت پذیری تولید داخلی‪،‬‬ ‫بخش مهمی از تس��هیالت اعطایی به صنایع صرف جبران خس��ارت هایی ش��د که دولت ها مسبب و زمینه ساز آنها بودند‪ .‬لذا در‬ ‫راس��تای عارضه یابی معضالت اقتصادی و تبیین راهکارهای خروج از وضعیت نابس��امان کنونی‪ ،‬باید از استدالل ها و تحلیل های‬ ‫سطحی و ساده انگارانه اجتناب شود‪.‬‬ ‫ه��م اکنون سیس��تم بانکی که بخش مولد را در س��ال های اخیر ب��ه تدریج فلج کرده و موجبات رش��د نامتعارف بخش نامولد‬ ‫س��وداگرانه و س��فته بازانه را فراهم و در نهایت رکود را رقم زده‪ ،‬خود نیز در وضعیت بس بحرانی بسر می برد و در حال زمین گیر‬ ‫شدن است‪ .‬جان مینارد کینز در رساله پول می‌گوید‪" ،‬رکود زمانی سر بر می آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود‪".‬‬ ‫لذا با توجه به کاهش مستمر سهم صنعت از تسهیالت بانکی‪ ،‬به هیچ عنوان روا نیست در شرایطی که بخش های نامولد با جذب‬ ‫منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کرده اند‪ ،‬بخش مولد صنعتی به عنوان زهکش مالی معرفی شود‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬
‫گزارشی از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ‪ ،‬رزین‪،‬‬ ‫پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت و پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی لوله و اتصاالت‪ ،‬ماشین آالت و تجهیزات وابسته‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫یکش�نبه ‪ 15‬آذرماه ‪ 1394‬پانزدهمین نمایش�گاه بین‌المللی رنگ‪ ،‬رزین‪ ،‬پوش�ش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت با‬ ‫حض�ور مقامات و مس�ئولین ذیرب�ط و همچنین عالقمندان و مش�تاقان این بخش در محل دائمی نمایش�گاه‌های‬ ‫بین‌الملل�ی ته�ران افتت�اح گردی�د‪ .‬پانزدهمین نمایش�گاه بین‌الملل�ی رنگ‪ ،‬رزین‪ ،‬پوش�ش‌های صنعت�ی و مواد‬ ‫کامپوزیت با حضور صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت – معدن و تجارت و هیات همراه‪ ،‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز بکار نمود‪ .‬همچنین دکتر اسفهبدی معاون وزیر‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیر‬ ‫عامل ش�رکت سهامی نمایش�گاه‌های بین المللی ج‪.‬ا‪.‬ایران و هیات همراه ایش�ان نیز در نمایشگاه فوق مسئولین‬ ‫مذک�ور را همراه�ی می‌نمودن�د‪ .‬به گ�زارش خبرگزاری صدا و س�یما‪ ،‬صالح سپاس�دار مدیر اجرایی نمایش�گاه‬ ‫مهم‌ترین هدف این رویداد را ایجاد فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی در دوران پساتحریم بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ای�ن نمایش�گاه در ‪ 25000‬متر مربع در حالی کار خ�ود را آغاز می‌کند که عالوه بر ش�رکت‌های داخلی نمایندگان‬ ‫کش�ورهای خارجی نیز حضور پررنگی خواهند داش�ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در بخش خارجی نیز تعداد شرکت‌های خارجی‬ ‫با رش�د ‪ 70‬درصدی نس�بت به دوره قبل مواجه هستیم به طوری که تاکنون تعداد مشارکت کنندگان در بخش‬ ‫داخلی به ‪ 260‬ش�رکت و تعداد ش�رکت کنندگان در بخش خارجی به ‪ 110‬شرکت رسیده و این در حالی است که‬ ‫به دلیل افزایش تقاضا ‪ ،‬بیش از ‪ 100‬ش�رکت داخلی که درخواس�ت مش�ارکت در این دوره را داش�تند موفق به‬ ‫حضور نشدند‪ .‬سپاسدار با اشاره به اینکه هجوم شرکت‌های خارجی به منظور حضور در نمایشگاه‌ها بیانگر امید‬ ‫و اطمینان آنها از توس�عه روابط اقتصادی با بازرگانان و س�رمایه گذاران خارجی پس از تحقق برجام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت‌های خارجی مایلند در اسرع وقت جایگاه خود را در صحنه اقتصادی داخلی تثبیت کنند‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫تعداد ‪ 256‬ش�رکت داخلی و ‪ 99‬ش�رکت خارجی از ‪ 24‬کشور جهان شامل‌‪ :‬آلمان‪ ،‬آمریکا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬اکراین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬بلژیک‪ ،‬بلغارس�تان‪ ،‬تایوان‪ ،‬س�نگاپور‪ ،‬س�وئیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫عربس�تان‪ ،‬لهس�تان‪ ،‬مالزی‪ ،‬مجارس�تان‪ ،‬کانادا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هندوس�تان و یونان در فضای نمایشگاهی به وسعت‬ ‫‪ 22,000‬مت�ر مربع حضور داش�تند که در زمینه تولي�د رنگ‌های ضد گرد و غبار‪ ،‬رنگ‌های ض�د امواج‪ ،‬مواداوليه‪،‬‬ ‫ماش�ين‌آالت‪ ،‬محصوالت كامپوزيت‪ ،‬رنگ و رزین فعالیت داش�ته و آخرین نوآوری‌های خود را در این عرصه به‬ ‫بازدیدکنندگان ارایه کردند‪ .‬همچنین در همان روز‪ ،‬یکش�نبه ‪ 15‬آذرماه ‪ 1394‬پنجمین نمایشگاه بین المللی لوله‬ ‫و اتصاالت‪،‬ماشین آالت و تجهیزات وابسته با حضور مقامات و مسئولین ذیربط و همچنین عالقمندان و مشتاقان‬ ‫این بخش در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح گردید‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫ در پنجمین نمایش��گاه بین المللی لوله و‬‫اتصاالت‪،‬ماشین آالت و تجهیزات وابسته‬ ‫تع��داد ‪ 80‬ش��رکت داخل��ی و ‪ 7‬ش��رکت‬ ‫خارج��ی از ‪ 5‬کش��ور جه��ان ش��امل ‪ :‬آلمان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین و کره جنوبی در فضای‬ ‫نمایشگاهی به وسعت ‪ 6,000‬متر مربع حضور‬ ‫دارن��د که در زمینه تولید انواع لوله و اتصاالت‪،‬‬ ‫تجهیزات و نش��ریات مربوطه فعالیت داشته و‬ ‫آخری��ن نوآوریهایی خ��ود را در این عرصه به‬ ‫بازدیدکنندگان محترم ارائ��ه کردند‪ .‬بازدید از‬ ‫نمایشگاه و تهیه ی گزارش حاکی از این مسئله‬ ‫بود که تعداد بی شماری از غرفه ها در نمایشگاه‬ ‫حضور پیدا نکرده اند و بسیاری از غرفه خالی از‬ ‫شرکت کننده بود‪.‬همچنین میزان بازدید امسال‬ ‫بس��یار نا امید کننده بود‪ .‬با وجود این شرایط‬ ‫شرکت کنندگان هنوز امیدوار بوده و شرکت در‬ ‫نمایشگاه آتی از برنامه های آن ها است‪.‬‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین و مواد کامپوزیتی‬ ‫صدیقی رئیس واحد اندلیک فتالیک پتروشیمی اصفهان‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬لطفا‬ ‫مختصر توضیحی از واحد خود‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫اندلی��ک فتالیک یکی از م��واد اولیه و‬ ‫اصل��ی بعض��ی از رزین‌هایی اس��ت که در‬ ‫رنگ س��ازی و چسب س��ازی و رزین‌های‬ ‫نرم کننده‌ی پالس��تیک کارب��رد دارد‪ .‬این‬ ‫شرکت از سال ‪ 71‬راه اندازی شده و هدف‬ ‫از تاس��یس آن تولید مواد آروماتیک برای‬ ‫اولین بار در ایران با تولید ‪300‬هزار تن در‬ ‫سال بوده است‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬چند دوره در ای�ن‬ ‫نمایشگاه حضور داشته اید؟‬ ‫حدود ‪ 10‬سال است که در این نمایشگاه شرکت داریم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬علت حضور شما در این‬ ‫نمایشگاه چیست؟‬ ‫ما با دید س��رمایه گذاری در نمایشگاه شرکت می‌کنم نه با‬ ‫دید هزینه! چون امکان ارتباط رو در رو با بسیاری از مشتریان‬ ‫برای ما فراهم می‌شود‪.‬مش��تریان ما ممکن است هم داخلی و‬ ‫هم خارجی باش��ند‪.‬همچنین خود ما خیلی از نیازها را در این‬ ‫نمایشگاه برطرف می‌کنیم‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬صادرات ش�ما به چه‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫ب��ه کش��ورهای چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬ترکی��ه و برخی کش��ورهای‬ ‫خاورمیانه صادرات داریم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬بازدیدها در این دوره‬ ‫چگونه بود؟‬ ‫فکر می‌کنم بازدیدها نسبت به سال‌های‬ ‫گذشته افت داشته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬فکر می کنید‬ ‫علت افت در بازدیدها چیست؟‬ ‫شرایط رکود اقتصادی برای همه وجود‬ ‫دارد‪ .‬ش��اید برخی از شرکت‌ها تولیدات را‬ ‫متوق��ف کرده و یا تولیدات فصلی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬همانطور که خریدش��ان از ما کم‬ ‫ش��ده خودش��ان هم دچار مشکل شده‌اند‪.‬‬ ‫درکل بازدیدها در حد انتظار نبود‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪ :‬از رک�ود‬ ‫اقتصادی صحبت کردید‪ ،‬ش�رایط این شرکت در‬ ‫رکود چگونه است؟‬ ‫این شرکت از سال ‪ 71‬تا به حاال فراز و نشیب‌های بسیاری‬ ‫داش��ته اس��ت که شاید ناش��ی از سیاس��ت گذاری‌های کالن‬ ‫کشور‪ ،‬ناشی از وضعیت بازار جهانی و ناشی از نوسانات قیمت‬ ‫دالر باش��د‪ .‬مخصوصا تحریم‌هایی که گریبان‌گیر ما شده است‬ ‫و از آن مص��ون نبوده‌ای��م در خرید و فروش قطعات مورد نیاز‬ ‫شرکت ما بسیار اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪ :‬در حال حاضر همه به‬ ‫شرایط پساتحریم امیدوارند‪ .‬استراتژی و اهداف‬ ‫شما چیست؟‬ ‫م��ا به دنبال تثبیت موقعیت خود در ب��ازار داخلی و خارجی‬ ‫هستیم و برای این هدف هم از روش‌هایی مانند تبلیغات داخلی‬ ‫از طریق وب س��ایت ش��رکت‪ ،‬حضور در نمایشگاه‌های داخلی و‬ ‫خارجی هم به عنوان بازدیدکننده و هم ش��رکت کننده استفاده‬ ‫می‌کنیم‪ .‬معموال در نمایش��گاه‌های کشورهایی مانند کردستان‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪31‬‬
‫ع��راق‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬ام��ارات و آذربایجان ش��رکت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬استراتژی شرکت توسعه‌ی صادرات است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا پساتحریم به پیشرفت‬ ‫صنعت کمک خواهد کرد؟‬ ‫حضور ش��رکت‌های خارجی نوعی رقابت برای ما محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬حداقل باعث می‌شود ما با شرکت‌های داخلی رقابت‬ ‫منفی نداش��ته باشیم‪ .‬اگر ما فقط به بازار داخلی چشم داشته‬ ‫باش��یم باعث رقابت منفی و خارج کردن یکدیگر از چرخه‌ی‬ ‫اقتصادی می‌ش��ویم‪ .‬اگر ش��رکت‌های خارجی حضور داش��ته‬ ‫باش��ند منجر به عرضه و معرفی کاالی ما می‌شود و همچنین‬ ‫باعث وارد ش��دن ارز بین‌المللی می‌ش��ود‪ .‬اگر صادرات خوب‬ ‫باش��د کشور تقویت‪ ،‬و نیاز شرکت‌های داخلی از جهت تامین‬ ‫کاال تامین می‌شود‪ .‬مش��کل ما رقابتی کورکورانه در محیطی‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬آیا از تبلیغات نمایشگاهی‬ ‫در سطح شهر اطالعی دارید؟‬ ‫نمایشگاه لوله و اتصاالت‬ ‫اطالع کاملی ندارم و اگر هم بوده من ندیدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا بازدیدکننده خارجی‬ ‫داشته اید؟‬ ‫فق��ط چند نفراز کش��ورهای هم جوار‪ .‬ب��ه این علت که‬ ‫لوله‌ه��ای پلی‌اتیلن با توج��ه به حجیم بودنش��ان هزینه‌ی‬ ‫حم��لباالی��یدارن��د‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬فکر می‌کنید دولت چه‬ ‫سهمی در حمایت از شما دارد؟‬ ‫دول��ت می‌تواند فض��ای مثبت رقابت��ی را ایج��اد کند‪ .‬من‬ ‫نمی‌دانم مالیات بر ارزش افزوده چه سیاس��تی را به همراه دارد‬ ‫ام��ا س��نگی بزرگ بود که به ش��رکت‌ها زده‌ ش��د‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مص��رف کننده‌ی نهای��ی هزینه‌ی آن را پرداخ��ت می‌کند‪ .‬هر‬ ‫کاالی��ی در هر مرحله تولید ‪ 8-7‬درصد مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫دارد و تا به دست مصرف‌کننده برسد حدود ‪ 40‬درصد به قیمت‬ ‫آن افزوده می‌شود‪ .‬انتظار می رود که دولت در این موارد تعدیل‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫محمودی مدیرعامل شرکت پارسیان لوله‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬فعالیت‌های ش�رکت در‬ ‫چه زمینه ای است؟‬ ‫از س��ال ‪ 1381‬تولید کننده لوله‌های پلی اتیلن هستیم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در ش��هرک صنعتی شمس آباد فعالیت داریم‪ .‬طرح‬ ‫توسعه ما تا سال آینده در آنجا به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪:‬این دوره از نمایش�گاه‬ ‫چگونه برگزار شد؟‬ ‫به علت رکود اقتصادی حاک��م‪ ،‬انتظار کاهش بازدیدکنندگان‬ ‫وجود داشت اما نه در این حجم ! کاهش بازدیدها دور از انتظار بود‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪:‬فکر می‌کنی�د عل�ت‬ ‫چیست؟‬ ‫مردم نمی‌دانند که ش��رایط چگونه رقم خواهد خورد‪ .‬بودجه‬ ‫باید از جانب دولت باش��د‪ .‬چون بودجه‌ی دولتی محدود ش��ده‬ ‫است شرایط بازدیدها خوب نبود‪.‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در‬ ‫دوره‬ ‫چند‬ ‫پالس�تیک‪:‬‬ ‫صنایع همگن‬ ‫را برای ما مهیا کند‪ .‬منبع در‌آمد بانک‌ها اختصاص تسهیالت است‪.‬‬ ‫شرکت داشتید؟‬ ‫اکثر یارانه‌های تولید تبدیل به رانت می‌شود‪ .‬اگر شرایط کلی کشور‬ ‫امسال چهارمین دوره است که در نمایشگاه شرکت داریم‪ .‬مهیا شود وضعیت بهبود می‌یابد‪ .‬صادرات ما به علت مشکالت پولی‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬تبلیغات نمایشگاه به چه کم شده است‪ .‬اگر مشکالت کالن کشور حل شود حتی نیازی به‬ ‫صورت بوده است؟‬ ‫تس��هیالت وجود ندارد‪ .‬به نظر من باید شرایط سالم را برای کار و‬ ‫کردیم‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫ب��ه‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تبلیغات خوبی نداش��ت‪.‬‬ ‫رقابت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫تبلیغات نداشت‪ .‬فقط بیلبوردهایی که در اتوبان بود را دیدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬از مجری نمایشگاه راضی‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬آیا ارگانی از این نمایشگاه‬ ‫بودید؟‬ ‫حمایت می‌کند؟‬ ‫بله‬ ‫هیچ حمایتی نیس��ت‪ .‬کس��ی به فکر س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬نقاط ضعف این نمایشگاه‬ ‫تبلیغات در این نمایشگاه نیست‪.‬‬ ‫چه بود؟‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با این تفاسیر چه انتظاری‬ ‫به جز بازدیدها این نمایشگاه مشکل دیگری نداشت‪.‬‬ ‫از دولت دارید؟‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪ :‬وضعیت ش�رکت در‬ ‫کلی‬ ‫شرایط‬ ‫باید‬ ‫است‪.‬‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫دولت‬ ‫بحث انتظارات ما از‬ ‫شرایط رکود اقتصادی حاکم چگونه است؟‬ ‫‪32‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫ما همیش��ه خدا را شاکر بودیم‪ .‬به فعالیت‌های خود مشغول‬ ‫هس��تیم و امیدواریم ش��رایط بهبود پیدا کند‪ .‬درحال حاضر به‬ ‫حفظ شرایط خود مشغول هستیم با اینکه ‪ 30‬درصد ظرفیتمان‬ ‫را هم کار نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالس�تیک‪:‬فکر می کنید پساتحریم‬ ‫شما را به کدام جهت سوق می دهد؟‬ ‫م��ن از اتفاقاتی که قرار اس��ت در پس��اتحریم ش��کل بگیرد‬ ‫اطالعی ندارم اما اگر مش��کالت ارزی و س��وئیفتها حل ش��ود و‬ ‫انتقال تکنولوژی صورت بگیرد‪ ،‬قطعا شرایط ما هم بهتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬چون م��ا در حال حاضر ب��رای واردات دس��تگاه‌ها و مواد‬ ‫م��ورد نیاز خود هیچ گزینه‌ای جز چی��ن نداریم‪ .‬اگر ما بتوانیم‬ ‫ب��ا ش��رکت‌هایی که تجهیزات ب��ه روز دنیا را دارن��د کار کنیم‪،‬‬ ‫دستگاه‌هایی را که تولید باال و مصرف پایین دارند را وارد کنیم‪،‬‬ ‫قطعا شرایط بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪ :‬نظر ش�ما در خصوص‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور چیست؟‬ ‫اگر دولت سیاس��ت ورود سرمایه‌گذاران را پیش بگیرد‪ ،‬باید‬ ‫سرمایه‌گذاری آنها را در بخش‌هایی که فضای خالی وجود دارد‪ ،‬مربوط به خودمان است‪.‬‬ ‫هدای��ت کند و همچنین با توجه ب��ه ظرفیت‌های داخل آن کار‬ ‫صنای�ع همگن پالس�تیک‪ :‬ص�ادرات ش�ما به چه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫کشورهایی است؟‬ ‫ما‬ ‫تولیدکنن�دگان‬ ‫آیا‬ ‫پالس�تیک‪:‬‬ ‫همگن‬ ‫صنای�ع‬ ‫عراق‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان و افغانستان‪.‬‬ ‫آسیب خواهند دید؟‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪ :‬حض�ور مس�تمر در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫با ورود شرکت های خارجی‬ ‫نمایشگاه چه تاثیری در روند کاری شما دارد؟‬ ‫آنها‪ ،‬اگر به درس��تی هدایت نشوند قطعا آسیب خواهیم دید‪ .‬اما‬ ‫ب��ه نظر م��ن چون تع��داد تولیدکنند ه‌ه��ا رو به افزایش‬ ‫در شرایط کلی و با مواردی که ذکر کردم می شود فضا را برای اس��ت حضور در نمایش��گاه اهمیت پیدا می‌کند‪.‬شاید خیلی‬ ‫رقابتی سالم مهیا کرد‪.‬‬ ‫از مص��رف کنند ه‌ه��ا از حضور ما اطالعی نداش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫صنای�ع همگ�ن پالس�تیک‪ :‬ب�ا توج�ه ب�ه اوضاع حضور ما به نوعی معرفی ش��رکت و ش��ناخته ش��دن است‪.‬‬ ‫بازدیدها در نمایش�گاه این دوره‪ ،‬آیا شما تمایل به همچنی��ن با حضور در نمایش��گاه فضاهای جدیدی برای ما‬ ‫شرکت در دوره‌های بعدی را دارید؟‬ ‫باز می‌ش��ود‪.‬ما تصمیم داریم در تمام نمایشگا ه‌های مرتبط‬ ‫بله‪.‬ما پیرو سیاستی هس��تیم و آن شرکت در نمایشگاه‌های ش��رکت کنیم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬
‫عارضه‌یابی صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫انتقادی که همیشه به کاالهای ایرانی‬ ‫وارد است‪:‬عدم کیفیت و کپی کاری‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫بعدازظه�ر دیروز ‪ 6‬دی ماه کمس�یون بازرگانی انجمن همگن پالس�تیک تهران طی جلس�ه‌ای با همکاری خوش�ه‬ ‫پالس�تیک لوازم خانگی اس�تان ته�ران با حضور صاحبان نظ�ر و تجربه در زمینه‌های بازرگان�ی و تجارت بین‌الملل‬ ‫تش�کیل ش�د‪ .‬موضوعات مطرح ش�ده این جلس�ه عبارت بودند از‪ :‬آس�یب شناس�ی و عارضه یابی شرکت در‬ ‫نمایشگاه‌های خارجی با هدف توسعه صادرات‪ .‬شناسایی فرصت‌ها و نمایشگاه‌های هدف با دیدگاه تاثیرگذاری‬ ‫بیشتر به لحاظ محصوالت قابل ارائه و بازدیدکنندگان و تشکیل کمیته راهبری‬ ‫در این جلس��ه آق��ای بابک ح��دادی‪ ،‬عامل‬ ‫توسعه خوش��ه صنعت پالستیک‬ ‫ل��وازم خانگ��ی اس��تان ته��ران‬ ‫ضم��ن تعریف دقیقی از خوش��ه‬ ‫بی��ان ک��رد‪ ":‬خوش��ه صنعتی به‬ ‫مجموعه‌ای از واحدهای كس��ب و‬ ‫كار اط�لاق می‌گ��ردد كه در یک‬ ‫منطق��ه جغرافیایی و یک گرایش‬ ‫صنعتی متمركز شده و با همكاری‬ ‫و تكمیل فعالیت‌های یكدیگر‪ ،‬به‬ ‫تولی��د و عرض��ه تع��دادی كاال و‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫خدمات می‌پردازند كه از چالش‌ها و فرصت‌های‬ ‫مش��ترک برخوردارند ‪.‬بیش از یک دهه است كه‬ ‫توس��عه صنعت��ی مبتنی بر خوش��ه‌ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک اس��تراتژی نوین مورد توج��ه برنامه‌ریزان و‬ ‫سیاس��تگزاران در كش��ورهای صنعتی و در حال‬ ‫توسعه اس��ت”‪.‬وی در ادامه افزود‪ ":‬سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی همچ��ون (‪ )UNIDO‬نیز طرح‌های‬ ‫متعددی را از طریق توس��عه خوشه‌های صنعتی‬ ‫در كش��ورهای مختلف اج��را و حمایت كرده‌اند‪.‬‬ ‫سازمان صنایع كوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‬ ‫با هدف شناسایی و توس��عه خوشه‌های صنعتی‬
‫كش��ور‪ ،‬دفتر خوش��ه‌های‬ ‫صنعت��ی را از نیم��ه دوم‬ ‫س��ال ‪ 1380‬دای��ر نمود‪.‬‬ ‫معاون��ت صنای��ع كوچک‬ ‫وزارت صنای��ع و مع��ادن‬ ‫ای��ران ب��ا اس��تفاده از این‬ ‫الگوی ارائه ش��ده از سوی‬ ‫س��ازمان توس��عه صنعتی‬ ‫ملل متح��د(‪)UNIDO‬‬ ‫و ب��ا هم��كاری ش��ركت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫اس��تان‌ها نسبت به توسعه‬ ‫صنای��ع مرتب��ط اهتم��ام‬ ‫نمود‪".‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪" :‬در‬ ‫ح��وزه ص��ادرات ل��وازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬از کل ص��ادرات‬ ‫لوازم خانگ��ی ایران که به‬ ‫مبل��غ ‪ 192‬میلی��ون دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ 168 ،‬میلیون‬ ‫دالر آن به عراق می‌باش��د‬ ‫که سهم باالیی است‪ .‬باید‬ ‫بررس��ی کام��ل و علمی بر‬ ‫بازاره��ای ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ع��راق صورت‬ ‫گیرد‪".‬‬ ‫از جمل��ه ن��کات مهم‬ ‫س��خنان ایشان اش��اره به‬ ‫تامین س��رمایه در گردش‬ ‫تمام��ی واحدهای��ی ک��ه‬ ‫از خوش��ه ل��وازم خانگ��ی‬ ‫استان تهران دارای برگه‌ی‬ ‫صادراتی باشند بود‪.‬‬ ‫جناب حدادی تصریح‬ ‫کرد‪":‬ب��رای ب��ازار عراق ‪3‬‬ ‫هدف را مشخص کرده‌ایم‪.‬‬ ‫هدف اول بازار س��لیمانیه‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار بعدی بصره و‬ ‫بحث بعدی مناطق ش��یعه‬ ‫نش��ین در ح��وزه کرب�لا‪،‬‬ ‫نجف‪ ،‬سامرا است که بازار‬ ‫مصرف بس��یار خوبی برای‬ ‫محص��والت ل��وازم خانگی‬ ‫اس��ت‪ .‬هماهنگی‌های��ی‬ ‫ب��ا س��فیر ع��راق و رایزن‬ ‫بازرگان��ی ص��ورت گرفته‬ ‫است‪".‬‬ ‫آقای صنیعی نژاد در این جلس��ه پیش��نهاد کرد‪ ":‬با توجه به این که نگاه این‬ ‫ی کن��م از گروه انتخاب و ی��ا هلدینگ‌های‬ ‫کمیته نگاهی ملی اس��ت پیش��نهاد م ‌‬ ‫صادراتی دعوت شود تا در جلسات بعدی حضور داشته باشند‬ ‫آقای میرحیدری در ارتباط با خوش��ه‌های صنعتی تصریح کرد‪« :‬بیش��تر از ‪6‬‬ ‫س��ال است که پیگیر خوش��ه‌های صنعتی از وزارت خانه هستیم‪ .‬امیدوارم از این‬ ‫به بعد با هماهنگی بیش��تر با دیگر کمس��یون‌های صادراتی از جمله کمس��یون‬ ‫صادراتی انجمن ملی عمل کنیم ‪ .‬یکی از گام‌های مهم این جلسات باید در جهت‬ ‫معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران باشد‪ .‬ایشان در ادامه افزودند‪ »:‬خواهشمندم‬ ‫تس��هیالت دولتی را به حاشیه بحث‌های کمسیون ببریم و تمام تمرکز خود را بر‬ ‫این بخش نگذاریم و واحدها را امیدوار نکنیم‪ .‬ما بیش��تر نیازمند افرادی هستیم‬ ‫ک��ه کمک فکری بدهند‪ ».‬وی افزود‪ »:‬باید تمرکزمان بر روی کیفیت کاال باش��د‬ ‫زیرا یکی از انتقادهایی که همیش��ه ب��ه کاالهای ایرانی می گیرند عدم کیفیت و‬ ‫کپی کاری است‪».‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬
‫آقای هوبه فکر اشاره کرد‪‌":‬از سال ‪ 1370‬صادرات خود را به کشورهای عربی با‬ ‫مرکزیت لبنان و بیروت و کش��ورهای آفریقایی و آسیای میانه آغاز کردیم‪ .‬دیدگاه‬ ‫مثبتی به گذشته‌ی مراکز دولتی ندارم اما عالقمندی و جدیت جناب حدادی باعث‬ ‫جلب اعتمادم به این کمسیون شد‪".‬‬ ‫وی در خصوص نمایش��گاه بغداد اضافه کرد‪ ":‬نمایشگاه بغداد می‌تواند تجربه‌ی‬ ‫خوبی برای نمایشگاه سلیمانیه باشد‪ .‬به نظرم اگر یک تیم بازدیدکننده که جنبه‌ی‬ ‫تحقیقاتی دارد به این نمایشگاه فرستاده شود مثمرثمر خواهد بود‪".‬‬ ‫آقای صادقی نکو اظهار کرد‪ ":‬هدف ما بیشتر احساس نیاز کمیته‌ی‬ ‫صادرات در دل انجمن همگن تهران است تا به صورت تخصصی روی‬ ‫بحث صادرات کار کند‪ .‬به شخصه معتقدم این کمیته بیشتر به سمت‬ ‫و س��وی لوازم خانگی پالس��تیک و بعضا محصوالت دیگر ازاین قبیل‬ ‫پیش رود زیرا خیل��ی از محصوالت دیگر دارای انجمن‌های تخصصی‬ ‫مربوط به خود هستند ‪".‬‬ ‫وی در خص��وص نمایش��گاه بغداد اف��زود‪ ":‬به ش��خصه با چنین‬ ‫نمایشگاه‌هایی که تخصصی نیست وصرفا جنبه‌ی نمایشی دارد موافق‬ ‫نیستم‪ .‬اما اگر نظر بر شرکت است بهتر است به صورت پاویون برگزار‬ ‫شود‪".‬‬ ‫خانم نس��یم پارسا در صحبت های خود اش��اره کرد ‪‌« :‬از سال ‪82‬‬ ‫وارد بازاره��ای صادراتی ش��ده‌ایم در این مدت به ‪ 16‬کش��ور صادرات‬ ‫انج��ام داده‌ایم و تا کنون چندین بار به عنوان صادرکننده‌ی نمونه ملی‬ ‫و استانی معرفی شده‌ایم و همیشه تالش می‌کنیم از تجربیات دیگران‬ ‫در این زمینه استفاده کنیم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در خصوص نمایشگاه بغداد با جناب میرحیدری موافقم‬ ‫این نمایشگاه نباید به صورت اختصاصی برگزار شود و پیشنهاد می‌کنم‬ ‫اگر قرار بر شرکت در نمایشگاه است در نمایشگاه‌های تخصصی حاضر‬ ‫شویم‪».‬‬ ‫آق��ای ضرابی‌ها بیان کرد‪ »:‬در س��ال آینده با چالش واقعی ش��دن‬ ‫قیمت ارز و مباحث مالیاتی روبرو خواهیم ش��د که ممکن اس��ت تولید‬ ‫داخل را با تهدید مواجه کند بنابراین هر چقدر بتوانیم به صادرات اعضا‬ ‫انجمن کمک کنیم قطعا انجمنی قوی‌تر خواهیم داش��ت‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشترین رنجی که در زمینه‌ی صادرات می‌بریم کمبود اطالعات است‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین اه��داف این کمیته باید تحقیقات بازار باش��د‪ »».‬به‬ ‫عنوان مثال در سال گذشته ‪ 220‬میلیون دالر سهم صادرات پالستیک‬ ‫ما به کش��ور عراق بوده اس��ت که واقعا رقم ناچیزی اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫اتفاقات اخیر ترکیه می‌توان به خوبی این بازار را بدس��ت گرفت‪ .‬طیف‬ ‫گس��ترده‌ای از نمایشگاه در صنعت پالستیک وجود دارد اما باید توجه‬ ‫داشت که بر اساس آمار و ارقام بازار عراق یک بازار صادراتی مهم برای‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫«آقای فاطم��ی عنوان کرد‪ « :‬حضور در نمایش��گاه‌های کاال محور‬ ‫مانند نمایش��گاه کانتون فی��ر ( ‪) Canton Fair‬که تج��ار زیادی از‬ ‫تمامی جهان در آن ش��رکت می‌کنند مفید است‪ ».‬در پایان این جلسه‬ ‫حاضری��ن به تب��ادل اطالعات و تجربی��ات خود در زمین��ه‌ی صادرات‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫رفی‬ ‫مع تاب‬ ‫ک‬ ‫نام کتاب‪ :‬روان شناسی تبلیغات تجاری‬ ‫نوشته‪ :‬ماکس ساترلند‬ ‫ترجمه‪ :‬سیما قربانلو‬ ‫ناشر‪ :‬مبلغان‬ ‫عنوان اصلی‪:‬‬ ‫‪Advertising and the mind of the consumer‬‬ ‫درباره کتاب‪:‬‬ ‫ماکس س��اترلند یکی از مدیران مؤسس��ه‌ی مارکت مایند تکنالوجیز است‪ .‬وی همچنین از مسئوالن مؤسسه‌ی ساترلند اسمیت‬ ‫پی‌تی‌وای لیمیتد است که از جمله ‪ 10‬شرکت برتر تحقیقات بازار در استرالیا است‪ .‬او در عین حال استاد بازاریابی در دانشکده‌ی‬ ‫بازرگانی دیوید سیم در دانشگاه موناش است‪.‬‬ ‫پروفس��ور ساترلند دارای مدرک کارشناس��ی بازرگانی در رشته‌ی بازاریابی از دانشگاه نیوساوت ولز‪ ،‬مدرک کارشناسی ارشد در‬ ‫رشته‌ی روان شناسی از دانشگاه سیدنی و مدرک دکترای روان شناسی از دانشگاه ایالتی کنت (ایاالت متحده امریکا) است‪.‬‬ ‫کتاب روان شناس��ی تبلیغات تجاری حاصل س��ال‌ها تجربه‌ی س��اترلند در حوزه‌ی تبلیغات تجاری اس��ت‪ .‬این کتاب‪ ،‬رمز و راز‬ ‫تأثیرات تبلیغات را می‌گش��اید و برخی از س��از و کارهای روان‌شناختی بنیادین آن را توصیف می‌کند‪ .‬کتاب روان شناسی تبلیغات‬ ‫تجاری در وهله‌ی اول برای مدیرانی نوش��ته ش��ده اس��ت که در عرصه‌ی تبلیغ تجاری هزینه می‌کنند؛ کس��انی چون مدیران و‬ ‫سرپرس��تان بازاریابی‪ ،‬مدیران محصول و مدیران ش��رکت‌های تبلیغاتی‪ .‬همچنین برای تمامی افرادی که به تبلیغات و کارکردهای‬ ‫روان ‪ -‬شناختی آن می‌اندیشند‪ ،‬کتاب بسیار مفیدی است‪.‬‬ ‫نام کتاب‪ :‬مدیریت کار و زمان‬ ‫نوشته‪ :‬دبرا الکوک‬ ‫ترجم�ه‪ :‬س��ید اکبر میر حس��ینی‪ ،‬بهروز‬ ‫دری‬ ‫ناشر‪ :‬قدیانی‬ ‫درباره کتاب‪:‬‬ ‫می‌گوین��د‪ « :‬وق��ت طالس��ت »‪ .‬اما ما‬ ‫همچون ط�لا به وقت اهمی��ت نمی‌دهیم‬ ‫و اغل��ب‪ ،‬اتالف وقت را به گ��ردن دیگران‬ ‫می‌اندازی��م‪ .‬مدیریت صحی��ح کار و زمان‪،‬‬ ‫عامل��ی اساس��ی در موفقیت هر س��ازمان‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ .‬چنین مدیریتی اساساً‬ ‫معطوف ب��ه انضباط فردی اس��ت؛ تا آنجا‬ ‫که عملکرد ه��ر نظام را با عملکرد کاربران‬ ‫آن می‌س��نجند‪ .‬کت��اب حاضر م��ا را یاری‬ ‫می‌دهد تا طالی گمشده را پیدا کنیم و به‬ ‫شیوه‌های درست در مراقبت از آن بکوشیم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬
‫"بیندیش�ید و ثروتمند ش�وید"‪ ،‬اثر ناپلئون هیل‪ ،‬فروش‬ ‫‪ 70‬میلیون نسخه‬ ‫این کتاب که در لیس��ت ده کتاب پر فروش تاریخ جهان جای گرفته اثری‬ ‫غیرداس��تانی اس��ت که به موضوع روانشناس��ی فردی و باور قدرت فردی‬ ‫می‌پردازد‪ .‬در این کتاب نویسنده تالش داشته تا شیوه‌های ثروتمند شدن‬ ‫را به خوانندگان یاد بدهد و نکته قابل توجه این کتاب این است که منظور‬ ‫از ثروت فقط پول نیس��ت‪ ،‬بلکه هر چیز خوب در زندگی مثل س�لامتی ‪،‬‬ ‫دوس��ت خوب ‪ ،‬همسر خوب و ‪ ...‬نمادی از ثروت است و نداشتن هر کدام‬ ‫از این‌ها به منزله فقر خواهد بود‪.‬‬ ‫این کتاب اولین بار در س��ال ‪ 1937‬میالدی منتش��ر ش��د و در ایران نیز‬ ‫توسط مهدی قراچه داغی و نشر شباهنگ در سال ‪ 1388‬ترجمه شد‪.‬‬ ‫نام کتاب‪ :‬مدیر در نقش مربی‬ ‫نوشته‪ :‬کن بالنچارد‪ ،‬دان شوال‬ ‫ترجمه‪ :‬عبدالرضا رضایی نژاد‬ ‫ناشر‪ :‬سازمان فرهنگی فرا‬ ‫عنوان اصلی‪:‬‬ ‫‪The Little Book of Coaching Motivating People to Be Winners‬‬ ‫ناشر کتاب اصلی‪:‬‬ ‫‪Harper Business‬‬ ‫درباره کتاب ‪:‬‬ ‫کتاب " مدیر در نقش مربی " حاصل همکاری دو ش��خصیت بزرگ در صحنه‌ی علم و عمل اس��ت‪ .‬پروفس��ور بالنچارد‪ ،‬نویس��نده‬ ‫صاحب نام مدیریت و دان شوال‪ ،‬سرمربی افسانه‌ای فوتبال آمریکایی به کمک دانش و تجربیات یکدیگر‪ ،‬اثری را خلق کرده‌اند که‬ ‫یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های مدیریت می‌باش��د که در س��ال ‪ 2001‬به بازار آمده اس��ت‪ .‬کتاب مدیر در نقش مربی‪ ،‬مانند سایر‬ ‫کت‌اب‌های بالنچارد طراحی نو و جذاب دارد‪ .‬پیام‌های کتاب در قالبی ارائه شده که خواندن مکرر آن را دلپذیر می سازد‪.‬مطالب و‬ ‫راهنمایی‌های این کتاب تنها به حوزه مدیریت س��ازمان‌ها محدود نمی‌ش��ود‪ .‬هریک از ما در نقش‌های مختلفی که در زندگی خود‬ ‫ایفا می‌کنیم‪ ،‬می‌توانیم در نقش یک مربی ظاهر شده و زندگی افرادی را به طور کلی دگرگون سازیم‪.‬‬ ‫هنر شفاف اندیشیدن‬ ‫نویسنده‪ :‬رولف دوبلی‬ ‫ترجمه‪ :‬عادل فردوسی پور‪ ،‬بهزاد توکلی‪ ،‬علی شهروزی‬ ‫نشر چشمه‬ ‫پش��ت سر هر نویس��نده‌ی موفق می‌توانی صد نویسنده‌ی دیگر را پیدا کنی که‬ ‫کتاب‌هایشان هرگز به فروش نمی‌رسد پشت سر آنها هم صد نویسنده‌ی دیگر است‬ ‫که ناش��ری پیدا نکرده‌اند‪ .‬پشت سر آنها هم باز صد نفر دیگر که دست نوشته‌های‬ ‫ناتمام‌ش��ان روی تاقچه خاک می‌خورد و پش��ت س��ر آن‌ها باز صد نفر دیگر هست‬ ‫که رویای این را دارند که روزی کتابی بنویس��ند‪ .‬با این حال‪ ،‬فقط از نویس��ندگان‬ ‫موفق می‌ش��نوی (که امروزه خیلی از آن‌ها خودش��ان کتاب‌شان را چاپ می‌کنند)‬ ‫و نمی‌توان��ی تش��خیص بدهی احتم��ال موفقیت ادبی چه قدر کم اس��ت‪ .‬در مورد‬ ‫عکاسان‪ ،‬موسسان شرکت‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‪ ،‬معماران‪ ،‬برندگان جایزه‌ی نوبل‪،‬‬ ‫مجری‌های تلویزیونی و ملکه‌های زیبایی نیز داس��تان همین گونه اس��ت‪ .‬رسانه‌ها‬ ‫عالقه‌ای به نبش قبر در قبرس��تان افراد ناموفق ندارند و این اصال کار آن‌ها نیست‪.‬‬ ‫برای اجتناب از خطای بقا‪ ،‬باید این نبش قبر را خودت انجام بدهی‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬
‫دگار‬ ‫یا ست‬ ‫دو‬ ‫دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهید روبرت الزار‬ ‫شهی ِد آشوری «روبرت الزار»‬ ‫"تا آخرین قطره خونم با‬ ‫عراقی ها می‌جنگم"‬ ‫"چند روز مانده بود س��ربازی‌اش تموم شود‪ .‬اما قبول نکرده‬ ‫بود برگردد‪ .‬بعد از قطعنامه ش��هید ش��د‪ .‬اول گفتند اسیر شده‪.‬‬ ‫بعدها ک��ه رفتیم خانه‌ی هم‌رزمش‪ ،‬می‌گف��ت تا لحظه ی آخر‬ ‫پش��ت تیربار بود‪ .‬هرچ��ی گفتم برویم عقب‪ ،‬نیام��د‪ .‬تا این که‬ ‫یک خمپاره به س��نگرمان خورد و زخمی شد‪ .‬اسیرمان کردند‪.‬‬ ‫گفتند بقیه کجا هس��تند‪ ،‬گفتیم کس��ی نمانده است‪ .‬با قنداق‬ ‫تفنگ زدند توی سرم و بیهوش شدم‪ .‬در بعقوبه به هوش اومدم‪.‬‬ ‫پرس��یدم کس��ی هم با من آوردید‪ ،‬گفتند نه و این آغاز ‪ ۸‬سال‬ ‫بی‌خبری مادر از جوان ‪ ۲۲‬ساله‌اش بود‪ ”.‬این ها سخنان آلفرد‪،‬‬ ‫یکی از برادران ش��هید روبرت الزار در دی��دار اخیر مقام معظم‬ ‫رهبری است‪".‬‬ ‫وی در این دیدار افزود‪« :‬س��ال ‪ ۷۵‬بود‪ .‬داش��تم از کاش��ان‬ ‫به ته��ران می‌آمدم که تصادف کردم‪ .‬مدارکم را بردند قم‪ .‬رفتم‬ ‫قم‪ ،‬گفتند افس��ر مربوطه رفته اس��ت به جمک��ران‪ .‬ماه رمضان‬ ‫ب��ود‪ .‬دو راه داش��تم‪ .‬یا ول کن��م بیایم تهران و چن��د روز بعد‬ ‫دوب��اره برگردم یا بروم جمک��ران‪ .‬با خودم گفتم این همه مدت‬ ‫در این مسیر رفت‌وآمد کردم‪ ،‬تا حاال جمکران نرفتم‪ .‬بروم اونجا‪.‬‬ ‫ش��ب چهارش��نبه بود و ماه رمضان‪ .‬جمک��ران غلغله بود‪ .‬گفتم‬ ‫ی��ا صاحب‌الزمان! خبر برادرم را برایم بیاور؛ زنده یا ش��هید‪ .‬من‬ ‫که صاحب‌الزمان را نمی‌ش��ناختم‪ .‬اما دیدم همه‌ی مردم دارند‬ ‫دع��ا می‌کنند‪ ،‬به دلم افت��اد برای ب��رادر مفقوداالثرم دعا کنم‪.‬‬ ‫هم��ان موقع بود که یک نفر آمد و یک کاس��ه آش تعارف کرد‪.‬‬ ‫ی��ک نفر هم ی��ک تکه نان به م��ن داد‪ .‬خالصه‪ ،‬کارم با افس��ر‬ ‫تمام ش��د و آمدم تهران‪ .‬چهارش��نبه تهران بودم‪ .‬پنجشنبه بود‬ ‫که از معراج خبر آوردند برادرم برگش��ته اس��ت و فردا با ‪۱۰۰۰‬‬ ‫شهید تش��ییع می‌ش��ود‪ .‬فردایش روز قدس بود‪ .‬مادرم از هیچ‬ ‫چیز خبر نداش��ت‪ .‬به دلش الهام شده بود‪ .‬رفته بود نماز جمعه‬ ‫برای تش��ییع‪ .‬غوغایی بود آن روز‪ .‬هیچ تشییعی این‌جور نشده‬ ‫بود‪ .‬کلی از هم‌محله‌‌ای‌های مس��لمان آمده بودند برای تش��ییع‬ ‫جنازه‌‪‎‬ی برادرم‪ .‬در همین کلیسای مارگیوگیز جمع شده بودند‬ ‫و س��ینه می‌زدند و می‌گفتند‪ :‬حضرت عیس��ی مسیح‪ ،‬صاحب‬ ‫عزاست امروز»‬ ‫ش��هید «روبرت الزار» به س��ال ‪ 1345‬در تهران متولد شد‪.‬‬ ‫پس از ناتمام ماندن تحصیالت مدرسه‪ ،‬به خدمت سربازی اعزام‬ ‫گش��ته و دوران آموزشی را به مدت یک ماه و نیم در لشگر ‪84‬‬ ‫لرستان گذراند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬
‫با اتمام دوره آموزش��ی‪ ،‬وی به جبهه غرب منتقل ش��د و در‬ ‫مناطقی همچون «س��ومار» و «مهران» به پاسداری از کشورش‬ ‫پرداخت‪ .‬وی در روزهای آخر خدمت سربازی به شهادت رسید‪.‬‬ ‫بنا به روایت مادر شهید‪ ،‬بیسیم چی همرزم «روبرت» موقع‬ ‫شهادت در کنار او بوده و نقل می‌کند که روبرت آنجا تیر خورد‬ ‫و مرا به اس��ارت گرفتند‪« .‬روبرت» به او گفته بود‪ :‬من تا آخرین‬ ‫قطره خونم با عراقی ها می‌جنگم‪».‬‬ ‫خاطره‌ای از يوسف آسوريان هم رزم شهيد روبرت الزار‬ ‫زنده ياد سرباز شهيد روبرت‬ ‫الزار اس��فند ماه سال ‪ 1364‬بر‬ ‫طب��ق وظيف��ه هر ايران��ی برای‬ ‫ادای دين خود به ميهن عزيزمان‬ ‫ايران لباس مقدس سربازی را به‬ ‫تن كرد و در لشكر ‪ 84‬عملياتی‬ ‫خرم آباد مشغول فراگيری نظام‬ ‫س��ربازی گرديد‪ .‬در همان دوره‬ ‫ابت��دای آم��وزش بود ك��ه نظر‬ ‫اس��تادهای آموزش��ی را به خود‬ ‫جل��ب كرد او روز به روز آماده‌تر‬ ‫می‌ش��د در همين زم��ان ارتش‬ ‫جنايتكار صدام قس��مت‌هايی از‬ ‫منطقه مهران را به تصرف خود درآورد و چون درآن زمان لشكر‬ ‫‪ 84‬عملياتی خرم آباد مسئوليت پدافندی آن منطقه را به عهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬طی اس��تعالمی از پادگان خرم آباد ني��روی تازه نفس‬ ‫خواس��تار ش��دند كه ش��هيد روبرت الزار در حالی كه فقط يک‬ ‫ماه و نيم از آموزش��ش باقی مانده بود جزو اولين كس��انی ش��د‬ ‫كه به طور داوطلب خواس��تار اعزام ب��ه منطقه عملياتی گرديد‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال دوازدهـم | نیمه اول دی مــاه ‪ | 94‬شـــماره ‪234‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫او هرگ��ز اج��ازه پيش روی به دش��من را نمی‌داد و در بيش��تر‬ ‫گش��ت‌های شناس��ايی و حتی رزمی جزو اولين نفرات داوطلب‬ ‫بود حتي به خاطر اس��تراحت بيشتر همرزمان خود به جای آنها‬ ‫نگهبانی در كمين و اس��تراق سمع از دشمن را قبول می‌كرد و‬ ‫از عهده تمام مس��ئوليت‌های واگذار ش��ده ب��ه خوبی بر می‌آمد‬ ‫شهيد روبرت الزار در دو عمليات شركت داشت‪ :‬آزاد سازی يال‬ ‫‪ 270‬در ادام��ه عمليات كربالی يک و همچنان جزو اولين گروه‬ ‫خط ش��كنان بود كه توانس��تند با همت و ياری خدا آن ارتفاع‬ ‫را كه مش��رف به دش��ت مهران بود از‬ ‫لوس دشمن پاک كنند به گونه‌ای كه‬ ‫هميش��ه ياد و خاط��ره آن عمليات در‬ ‫ذهن همه نقش بسته است و همه از آن‬ ‫به نيكی ياد می‌كنند كه چگونه در ايام‬ ‫عاشورای حسينی با فريادهای يا حسين‬ ‫گويان خود دش��من را تا كيلومترهای‬ ‫در خ��اک خود به عقب راندند‪ .‬ش��هيد‬ ‫روب��رت الزار در زمان حضور در منطقه‬ ‫عملياتی ‪ 2‬بار مجروح شد اما به محض‬ ‫مختصر اس��تراحتی دوب��اره به آغوش‬ ‫جبهه و جنگ باز می‌گشت تا همرزمان‬ ‫خود را تنها نگذارد و در نهايت در تاريخ‬ ‫‪ 67/4/30‬زمانی كه دش��من به خ��ود جرات داده بود كه از منطقه‬ ‫عملياتی ميمک (تپه شهدا) به سمت خاک ميهن عزيزمان يورش‬ ‫ببرد‪ ،‬با ايس��تادگی و رش��ادت خود همراه با ديگر رزمندگان مانع‬ ‫پيشروی دشمن گرديد و با شهادت رسيدن خود برگ زرين ديگری‬ ‫از رشادت‌های فرزندان اين مرز و بوم را با خون خود امضا كردن و‬ ‫روحش شاد و یادش گرامی‬ ‫به ديار حق شتافت‪.‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 244

شماره : ۲۴۴
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 243

شماره : ۲۴۳
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 242

شماره : ۲۴۲
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 241

شماره : ۲۴۱
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 240

شماره : ۲۴۰
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 239

شماره : ۲۳۹
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!