صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۱۳۶

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1136

روزنامه هنرمند شماره 1136

‫شاه‌آبادی معاون صدا‬ ‫شاه‌آبادی معاون صدا‪ :‬مردم همیشه‬ ‫منتظر شنیدن صدای پیشکسوتان هستند‬ ‫ِ‬ ‫دستورالعملجدید‬ ‫تخصیص کاغذ دولتی به ناشران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشــنبه ‪ 13‬مردادماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪1136‬‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫دعوتسخنگوی‬ ‫قوهقضاییهازهنرمندان‬ ‫برایساختآثارجنایی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع هنرمندان تاکید کرد‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫بهکمکصنعتبیاید‬ ‫‪2‬‬ ‫در ششمین روز از برگزاری سیزدهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان چه گذشت‬ ‫‪2‬‬ ‫نوایتنبورنوازاننوجوان‬ ‫در تاالر رودکی‬ ‫مزاحمانمجتمع‌هایاقامتی‬ ‫چطور قانون را دور می‌زنند؟‬ ‫رقیبغیرقانونی‬ ‫در بازار گردشگری‬ ‫‪6‬‬ ‫رضا جاودانی مجری‬ ‫برنامه‌هایورزشیصداوسیما‬ ‫مجری‪،‬ویترینیک‬ ‫برنامه استکسی با سنگ‬ ‫ویترینشرانمی‌شکند‬ ‫‪7‬‬ ‫گروکشی مسووالن دولتی با تهیه کننده «دیدن این فیلم جرم است»‬ ‫‪3‬‬ ‫همچنان پای «گاندو» در میان است!‬ ‫‪4‬‬ ‫به یاد «اسد اهلل ملک»‬ ‫نوازنده چیره دست ویولن کشور‬ ‫‪6‬‬
‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع هنرمندان تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫دعوت سخنگوی قوه قضاییه از‬ ‫هنرمندان برای ساخت آثار جنایی‬ ‫غالمحســین اســماعیلی در آیین رونمایی از مستند سینمایی «مهی»‬ ‫گفت موضوعات قضایی و به‌ویژه ســوژه‌های جنایی موضوع‌های بسیار‬ ‫مناســبی برای تولید آثار هنری هســتند‪ .‬آیین دیدار مستند «مهین»‬ ‫شــامگاه پنجشــنبه دهم مرداد در خانه هنرمندان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مســتند که تازه‌ترین اثر خانه مستند انقالب اسالمی است به شخصیت‬ ‫پیچیده‌ مهین قدیری‪ ،‬اولین قاتل سریالی زن ایران پرداخته شده است‪.‬‬ ‫در ابتدای مراسم محمدحســین حیدری کارگردان “مهین” خطاب به‬ ‫حضــار گفت‪ :‬دیدن این فیلم حال شــما را خوب نمی‌کند‪ ،‬اما امیدوارم‬ ‫فکرتان را نســبت به دور و اطرافتــان بهتر کند‪ .‬همچنین مهدی مطهر‬ ‫تهیه‌کننده این فیلم درباره ســاخت این اثر عنوان کرد‪ :‬می‌توانســتیم‬ ‫“مهیــن” را مخوف‌تر و دلهره‌آورتر نشــان دهیم‪ ،‬امــا چون بحث‌های‬ ‫محتوایی برایمان مهم بود طبیعتاً به خیلی از نکات موجز بسنده کردیم‬ ‫و خیلی از مســائل را نگفتیم‪ .‬در صورتی که اگر کســانی دنبال گیشه‬ ‫یا جذابیت‌های ظاهری بودند شــاید از خیلــی از این موضوعات راحت‬ ‫نمی‌گذشتند‪ .‬او افزود‪ :‬خوشبختانه در قوه قضاییه قانون جدیدی تصویب‬ ‫شده است که دیگر مجرمان را مجبور نمی‌کنند از حجاب چادر استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬اما چون فیلم ما در قانون قبلی تولید شد‪ ،‬از متهم که چادری هم‬ ‫نبوده اســت‪ ،‬با چادر فیلم گرفته‌اند‪ .‬از کسانی که ممکن است برایشان‬ ‫سوءتفاهم پیش بیاید‪ ،‬پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم‪ .‬تمام هم‌وغم ما در‬ ‫ساخت چنین فیلمی این بود که فضا را جوری فراهم کنیم که نگذاریم‬ ‫“مهین” دیگری به وجود بیاید‪ .‬غالمحســین اسماعیلی‪ ،‬سخنگوی قوه‬ ‫قضاییه هم دیگر ســخنران این مراسم بود که درباره ساخت آثار جنایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬موضوعات قضایی و به‌ویژه ســوژه‌های جنایی موضوع‌های‬ ‫بســیار مناسبی برای تولید آثار هنری هستند و اگر از آنچه در مجموعه‬ ‫قضایی به‌ویــژه در پرونده‌های جنایی رخ می‌دهــد‪ ،‬با روایت صحیحی‬ ‫به جامعه ما منتقل شــود‪ ،‬اثرات عبرت‌آموزی هم بر کســانی که فیلم‬ ‫را مشــاهده می‌کنند‪ ،‬می‌گذارد و هم انعکاســی خواهد بود از تالش و‬ ‫زحمات کســانی کــه در عرصه امنیت و عدالت فعالیــت می‌کنند تا با‬ ‫کار خودشــان عدالت و امنیت را به‌عنــوان یک ارمغان به جامعه ایرانی‬ ‫اســامی ما هدیه کنند‪ .‬او ســپس به پیوند رابطه قوه قضاییه و جامعه‬ ‫هنری اشــاره کرد‪ :‬موضوعات قضایی و هنر ایرانی اقتضای این را داشت‬ ‫که خیلی زودتر از این پیوندی بینشــان اتفاق بیفتد‪ .‬قضا در جامعه ما‬ ‫و مکتب اســامی‪ ،‬تاریخی به بلندی دارد و هنر هم در جامعه ایرانی ما‬ ‫هم جز افتخارات همه مردم ایران‌زمین اســت‪ .‬گرچه ســروده “هنر نزد‬ ‫ایرانیان اســت و بس” از خود ماست‪ ،‬اما بیانگر یک واقعیت هم هست‪.‬‬ ‫متأســفانه سال‌ها میان این مجموعه‌ها فاصله بود و با این فیلم و با آثار‬ ‫هنری دیگری که در ســال‌های اخیر از موضوعات جنایی و فضایی تهیه‬ ‫شــده است‪ ،‬تالقی و پیوندی میان این دو مجموعه ایجاد شده که البته‬ ‫ما معتقدیم در آغاز راه است و باید از اینجا به بعد این راه را با همدیگر‬ ‫بپیماییم‪ .‬اســماعیلی ادامه داد‪ :‬مجموعه قوه قضاییه از اینکه هنرمندان‬ ‫عزیــز وارد موضوعات فضایی و جنایی بشــوند و بیانگر یک واقعیت از‬ ‫جامعه ما و مجموعه قضایی بشوند ‪ -‬خصوصاً در آثار مستند ‪ -‬استقبال‬ ‫می‌کند‪ .‬طبیعی اســت آثار مســتند می‌تواند به لحاظ ارتباط با واقعیت‬ ‫پیوند بهتری را با مردم برقرار کند‪ .‬او ســپس از کارگردان‪ ،‬تهیه‌کننده‪،‬‬ ‫عوامل فیلم و سازمان هنری رسانه‌ای اوج برای ساخت مستند “مهین”‬ ‫تشکر کرد‪ .‬مستند سینمایی “مهین” به زودی در سینماهای گروه هنر‬ ‫و تجربه اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر به کمک صنعت بیاید‬ ‫جمعــی از هنرمندان و روســای انجمن‌های هنری با رضــا رحمانی وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت دیــدار کردند‪ .‬تعدادی از هنرمندان و روســای‬ ‫انجمن‌های هنــری در دیدار با رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ضمن بیان برخی دغدغه‌های خود‪ ،‬از وزیر صمت خواستار حضور حمایتی‬ ‫پررنگ صنعت از هنر ایران شــدند و رضا رحمانی با استقبال از پشتیبانی‬ ‫همه‌جانبــه صنایع از هنر‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت و تجارت ما برای فرهنگ‌ســازی‬ ‫نیازمند اصحاب فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫در ایــن دیدار چهره‌هایی مانند اســماعیل آذر‪ ،‬شــهرداد روحانی‪ ،‬مهدی‬ ‫افضلــی‪ ،‬علی شــیرازی‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‪ ،‬حبیــب‌اهلل صادقی‪ ،‬محمد‬ ‫معتمــدی‪ ،‬اصغــر همــت‪ ،‬حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬اســماعیل خلج‪ ،‬شــهرام‬ ‫گیل‌آبادی‪ ،‬ســیف‌اهلل پویا راد‪ ،‬امیر راد و ‪ ...‬حضور داشتند‪ .‬مهدی افضلی‬ ‫مدیرعامل موسســه توســعه هنرهای معاصر آغازگر این نشست صمیمانه‬ ‫بود‪ .‬او گفت مدتی است گالیه‌های متعددی در خصوص کمبود برخی مواد‬ ‫اولیه خلق آثار هنری را می‌شنوم‪ ،‬به‌موازات آن مدت‌هاست درباره نهادینه‬ ‫شدن همکاری‌های هنر و صنعت سلسله نشست‌هایی را برگزار می‌کنیم‪ .‬از‬ ‫دیگر سو از تمایل جدی وزیر محترم صمت برای همکاری با جامعه هنری‬ ‫باخبر شــده‌ام‪ .‬از این رو در فرصت کوتاهی که دســت داد این نشست را‬ ‫هماهنگ کردیم تا مقدمه‌ای برای همکاری‌ها و نشســت‌های بعدی باشد‪.‬‬ ‫افضلــی تأکید کرد‪ :‬تجربه جهانی می‌گوید هنر و صنعت پیوندی دیرین با‬ ‫هم دارند و کشــورهای توسعه‌یافته از قدرت هنر بهره‌های بسیار می‌برند‪.‬‬ ‫ضروری اســت در ایران هم زمینه‌های تعامل هر چه بیشتر این دو مؤلفه‬ ‫زیرساختی فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه توســعه هنرهای معاصر افزود‪ :‬خوشبختانه سال‌هاست‬ ‫ورزش از موهبت حمایت‌های توســعه بخش صنایع بزرگ بهره‌مند شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اگر درصد کوچکی از ایــن حمایت‌ها به عرصه هنر اختصاص یابد‪،‬‬ ‫هم گام‌هایی بزرگ در اعتالی هنر ایران برداشته می‌شود هم صنایع ایران‬ ‫بر بلندای فرهنگ توانمندتر و کارآمدتر جلوه می‌کند‪.‬‬ ‫اسماعیل آذر شاعر شناخته‌شــده‪ ،‬خواهان نگاه حمایتی صنایع از ادبیات‬ ‫ایران شــد‪ .‬او پیشــنهاد داد در پــی ابزار نگرانی رهبــر معظم انقالب در‬ ‫خصوص وضعیت زبان فارســی‪ ،‬برنامه‌های اصولــی ترویجی دراین‌باره با‬ ‫حمایت وزارت صمت تولید و اجرا شود‪.‬‬ ‫حبیب‌اهلل صادقی نقاش‪ ،‬ســخنران بعدی این جلســه بود‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫مشــکل ممنوعیــت واردات اقالم مــورد نیاز هنرمندان تجســمی گفت‪:‬‬ ‫متأســفانه شرایطی فراهم شــده که هنرمندان تجسمی برای خلق آثار با‬ ‫محدودیت جدی مواجه‌اند‪ .‬االن یک تیوپ رنگ آکریلیک ‪ 480‬هزار تومان‬ ‫است و این برای هنرمندان از اساتید تا جوانان بسیار گران است‪ .‬مدادهای‬ ‫هنر نایاب شــده‌اند‪ ،‬زیرا با این استدالل که مداد در داخل تولید می‌شود‬ ‫جلوی واردات این اقالم گرفته شــده در حالی که در دنیا حدود ششــصد‬ ‫نــوع مداد وجود دارد و در داخل فقط مداد برای تحریر دانش‌آموزی تولید‬ ‫می‌شــود نه مدادهای هنری حرفه‌ای‪ .‬علی شیرازی دیگر هنرمند تجسمی‬ ‫حاضر در نشســت با وزیر صمت با بیان اینکه در چند سال اخیر به همت‬ ‫گالری داران ایرانی و افرادی که عاشقانه کارکردند اقتصاد هنر تکان خورده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره‌های اخیر در حراج‌های هنری خارج از کشور بخش‬ ‫اعظمی از آثار و هنرمندان شــرکت‌کننده از ایران بوده و همچنان رکورد‬ ‫میزان فروش و باالترین قیمت متعلق به هنرمندان ایرانی اســت‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که امروز هنرمندان کشورمان نمی‌توانند مواد اولیه کار خود را‬ ‫پیدا کنند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬اگر کاالیی نمونه ایرانی داشته باشد ما اص ً‬ ‫ال‬ ‫ســراغ متریال خارجی نمی‌رویم مانند جوهر خوشنویســی که اص ً‬ ‫ال حتی‬ ‫مواد خارجی را هم امتحان نمی‌کنیم‪ .‬اما در مورد نقاشی و رنگ‌های مورد‬ ‫اســتفاده‪ ،‬هر کدام از هنرمندان به یک نوع رنگ خاص شناخته می‌شوند‬ ‫و ممکن نیســت کهان را تغییر دهند‪ ،‬هنر ایران در منطقه شناخته‌شــده‬ ‫است در حالی که ما االن از رقبای کوچکمان در حال جا ماندن هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست سیف‌اهلل پویا راد مؤسس دوساالنه نقاشی دامون‌فر با‬ ‫اشاره به اینکه به‌عنوان اولین شــرکت خصوصی به دلیل دغدغه شخصی‬ ‫هفــت دوره از این دوســاالنه را برگزار کرده و تاکنــون بیش از ‪ 12‬هزار‬ ‫هنرمند جوان از طریق این جشــنواره به جامعه هنری معرفی شــده‌اند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امروز برای این آمده‌ام تا موضوع کمبود مواد مصرفی جامعه هنری‬ ‫را مطــرح کنم‪ ،‬هزینه خرید این اقالم در مقایســه بــا ارزش افزوده آثار‬ ‫خلق‌شده بســیار ناچیز اســت‪ .‬در ایران چهار تولیدکننده مداد داریم که‬ ‫تنها مداد محصلی تولید می‌کنند‪ ،‬اما به‌اشتباه واردات مدادهای تخصصی‬ ‫هنری ممنوع شده و انواع مدادهای باکیفیت و بی‌کیفیت به‌صورت قاچاق‬ ‫وارد کشور می‌شود‪ ،‬امروز استدعا داریم که گشایشی در این زمینه حاصل‬ ‫شــود‪ .‬امیر راد رئیس هیئت مدیره انجمن نقاشــان ایران نیز با اشاره به‬ ‫اینکه کمبود مــواد مصرفی تولید آثار هنری می‌توانــد تبعات بدی برای‬ ‫کشور داشته باشد گفت‪ :‬حوزه صنعت و هنر از قرن ‪ 19‬همراهی و پویایی‬ ‫داشته‌اند و ما امیدواریم این نشست آغاز حرکت جدیدی در این خصوص‬ ‫باشــد‪ .‬وی با ارائه پیشــنهاد‌هایی در این خصوص گفت‪ :‬به‌واسطه حضور‬ ‫انجمن‌هــا و خانه‌های هنــری می‌توان به برگزاری جشــنواره‌های هنری‬ ‫میان‌رشــته‌ای صنعت و هنر فکر کرد‪ .‬همچنین طراحی جوایز هنری و یا‬ ‫برپایی جشنواره‌های در حوزه صنعت مث ً‬ ‫ال صنعت خودروسازی امکان‌پذیر‬ ‫اســت که می‌توان در این خصوص کارگروهی را تعیین و موارد را بررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه نشســت حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به‬ ‫بضاعت محدود وزارت ارشاد در حمایت از فرهنگ و هنر افزود‪ :‬امکانات و‬ ‫فضاهای گســترده‌ای در مجموعه وزارت صنایع هست که می‌تواند حامی‬ ‫فرهنگ باشد‪ ،‬متأسفانه حتی در بخش‌هایی از زیرمجموعه شما که حامی‬ ‫رویدادهای هنری می‌شــوند هزینه را صرف کنسرت‌های پاپ و پرمخاطب‬ ‫می‌کنــد در حالی که باید از موســیقی هویتی مانند ارکســترهای ملی و‬ ‫ســمفونیک و موســیقی محلی حمایت کرد‪ .‬وی تأکیــد کرد که می‌توان‬ ‫آشــتی دوسویه‌ای بین هنر و صنعت داشــت به طوری که هنر هم بتواند‬ ‫ابزاری در جهت دغدغه‌های این بخش مانند تولید ملی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران نیز در سخنانی در خصوص‬ ‫مسائل حوزه موســیقی و فعالیت ارکستر سمفونیک توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫او ســپس با اشــاره به اینکه امکان همکاری ارکستر با بخش صنعت برای‬ ‫اجراهای موسیقی و ساخت قطعات سمفونیک وجود دارد افزود‪ 25 :‬سال‬ ‫پیش در پروژه‌ای در آتن شــرکت داشتم که ارکســتر فیالرمونیک لندن‬ ‫قطعه‌ای را در آکروپولیس ضبط کرد‪ ،‬به اذعان ســازمان جهانگردی یونان‬ ‫پخش همین قطعه به‌صورت قابل توجهی میزان گردشــگر این کشــور را‬ ‫افزایش داده بود‪ ،‬ســابقه این تجارب یا همکاری‌ها در دنیا وجود دارد و در‬ ‫ایران نیز قابل اجراســت‪ .‬او گفت موزیســین‌ها برای به‌روزرسانی سازهای‬ ‫خــود این روزها در بازار با کمبود مواد حرفه‌ای مانند ســیم ســاز مواجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محمد معتمدی خواننده‪ ،‬دیگر هنرمند حاضر در این دیدار گفت‪ :‬موسیقی‬ ‫ما امروز مانند تجربه ‪ 30‬ســال پیش خانه‌های قدیمی در کاشان است که‬ ‫هنوز ارزش واقعیان مشــخص نشده است‪ ،‬اگر بخشی مانند صنعت به این‬ ‫موضوع توجه کرده و حمایت کند یک ســرمایه‌گذاری در جریان ایده آل‬ ‫فرهنگی است که چندین سال بعد نتیجه می‌دهد‪.‬‬ ‫شــهرام گیل‌آبــادی مدیرعامل خانــه تئاتر با بیان اینکــه صنعت به هنر‬ ‫نیــاز دارد و هنر هم برای رشــد به صنعت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هنرمندان در‬ ‫جامعــه ایران مرجعیت ‪ 26‬درصدی دارند‪ ،‬همین ظرفیت می‌تواند شــما‬ ‫را در اهدافتــان ماننــد همین موضوع حمایــت از تولید ملی کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به موضوع دیپلماســی فرهنگی گفت‪ :‬در این فصل تحریم‌ها‬ ‫هنرمندان به‌راحتی آثار هنری خود را در کشورهای دیگر نمایش می‌دهند‬ ‫و حتی فروش اثر و عایدی هم دارند‪ ،‬در بسیاری از کشورها و مراکزی که‬ ‫امکان حضور صنعت نیســت آثار هنری به‌راحتی عرضه می‌شوند‪ ،‬به‌طور‬ ‫مثل همین زعفــران ایرانی را در قالب یک رویداد هنری در کشــورهای‬ ‫دیگــر عرضه کنید ببینید چه نتایجی دارد‪ .‬وی با اشــاره به امتیازدهی به‬ ‫صنایع بر اســاس عمل به مســئولیت‌های اجتماعی گفت‪ :‬بخشی از این‬ ‫مســئولیت اجتماعی می‌تواند هنر باشــد‪ ،‬کمیته صنعت و هنر را شــکل‬ ‫بدهید تا بســیاری از این موارد دران قابل احصا باشــد چرا که هنر برای‬ ‫صنعت منافع بی‌شماری دارد‪.‬‬ ‫در ادامه حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬دبیر جشــنواره تئاتر مقاومت خواستار حمایت‬ ‫جدی وزارت صمت از این رویداد ملی که پایگاه آن در خرمشهر است‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫اصغر همت و اســماعیل خلج نیز در همین راســتا خواهان توجه افزون‌تر‬ ‫صنایع به مقوله فرهنگ و هنر شدند‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار رضــا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خطاب به‬ ‫هنرمندان در این نشست با ذکر خاطره خود از اثر هنری سریال “امام علی‬ ‫(ع)” و اثرگذاری آن بر مخاطب گفت‪ :‬امروز رو تاریخی و به‌یادماندنی برای‬ ‫بنده اســت که در حضور اصحاب بزرگ فرهنگ و هنر هســتم‪ .‬زمانی که‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اســامی بودم جمله‌ای داشتم “فرهنگ‬ ‫و هنر باید به کمک صنعت بشــتابد” امروز در کارم این جمله را بیشتر از‬ ‫همیشــه حس می‌کنم‪ .‬وی با سپاس از موسسه توســعه هنرهای معاصر‬ ‫برای تشکیل این جلسه‪ ،‬تأکید کرد مسائلی مانند فرهنگ‌سازی در شرایط‬ ‫تحریــم‪ ،‬تولید ملی و یا موضوعاتی از این قبیل بــدون زبان هنر ماندگار‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی وزیر صمت افزود‪ :‬به‌طور نمونه معدن یک نعمت خدادادی اســت‬ ‫و تولیدات معدنی امروز کشــور ارزشی بیش از ‪ 20‬میلیارد دالر دارد ولی‬ ‫مردم شــناخت درستی از این معادن ندارند‪ ،‬اینجاست که زبان هنر به کار‬ ‫می‌آید‪ .‬وی با اشاره به اینکه برخی صنایع در کشور خود هنر هستند افزود‪:‬‬ ‫اینکه چطور حمایت معنادار مردم از تولیدات ملی را نهادینه کنیم نیازمند‬ ‫زبان هنر است و این تخصص شماست‪ ،‬شما به صنعت کمک کنید در این‬ ‫خصوص کمیته و یا کارگروه هنر و صنعت هر چه زودتر تشکیل شود‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫مزاحمان مجتمع‌های اقامتی چطور قانون را دور می‌زنند؟‬ ‫رقیبغیرقانونیدربازارگردشگری‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫چشم اندازهای طبیعی کارواندر خاش‬ ‫در انتظار گردشگران‬ ‫مقاومت دســتگاه‌های دولتی در اجــرای قانون ‪۱۵‬‬ ‫ســاله‪ ،‬بازار گردشــگری را برای بخش خصوصی از‬ ‫جذابیت انداخته است‪ .‬دستگاه‌های دولتی و اجرایی‪،‬‬ ‫مطابق قانون مدیریت خدمات کشــوری و همچنین‬ ‫قانــون برنامه‌های چهــارم و پنجم توســعه موظف‬ ‫بودنــد از «ایجــاد و اداره مراکز اقامتــی و رفاهی»‬ ‫دست بکشــند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی‬ ‫واگذار کنند‪ .‬اما به‌کارگیری یک «ترفند مشــترک»‬ ‫از ســوی دســتگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از‬ ‫قانون‪ ،‬باعث شــده مجتمع‌های دولتــی کماکان در‬ ‫نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل‬ ‫کنند‪ .‬راه فرار دســتگاه‌های دولتی از اجرای تکلیف‬ ‫قانونی مرتبط با «واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری‬ ‫تحت مالکیت دولت» لو رفت‪ .‬ســه قانون شاخص و‬ ‫باالدست دولت‪ ،‬از حدود یک دهه پیش تا کنون همه‬ ‫دستگاه‌ها را مکلف کرده کلیه مراکز اقامتی‪ ،‬تفریحی‬ ‫و رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری ســکونت مسافر و‬ ‫اقامت گردشــگر در شــهرها و مناطق مختلف کشور‬ ‫را به بخش خصوصی واگذار کنند‪ .‬دســتگاه‌ها اما در‬ ‫همه این ســال‌ها نه تنها حاضــر به جدایی از امالک‬ ‫خــود نبوده‌اند بلکه با تثبیت حضور در نقش موجران‬ ‫اقامتی کارمندان دولت و سایر گردشگران در مناطق‬ ‫توریســتی‪-‬تفریحی‪ ،‬عم ً‬ ‫ال انگیزه و زمینه ورود بخش‬ ‫خصوصی به این حوزه را سلب کرده‌اند‪.‬‬ ‫اکنون در پی «گالیه» صریح رئیس ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی و گردشــگری از «بی‌تفاوتی» دستگاه‌ها به‬ ‫این تکلیــف معوق و «آفت» به‌وجود آمده ناشــی از‬ ‫این تخلف قانونی در زمین «هتل»‌ها‪ ،‬مشــخص شده‬ ‫است‪ :‬وزارتخانه‌ها‪ ،‬شــرکت‌ها‪ ،‬سازمان‌ها و نهادهایی‬ ‫که عالقه‌ای بــه واگذاری مراکز اقامتی تحت مالکیت‬ ‫خــود ندارند‪ ،‬با یــک «ترفند»‪ ،‬خــود را از عمل به‬ ‫قانــون معاف کرده‌انــد‪ .‬معــاون رئیس‌جمهور هفته‬ ‫گذشــته در سفر به اســتان مازندران‪ ،‬از نامه نگاری‬ ‫در دولت برای پیگیــری «ممنوعیت نگهداری مراکز‬ ‫اقامتی توسط بخش دولتی» خبر داد و در عین حال‬ ‫به پیگیری این موضوع از ســوی ســازمان بازرسی و‬ ‫ســایر نهادهای نظارتی اشــاره کرد‪ .‬مطابق ماده ‪۲۳‬‬ ‫قانون مدیریت خدمات کشــوری و مــاده ‪ ۲۳‬قانون‬ ‫برنامــه پنجم‪« ،‬ایجــاد و اداره» هرگونه مهمانســرا‪،‬‬ ‫زائرسرا‪ ،‬مجتمع مسکونی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬واحدهای درمانی و‬ ‫آموزشی‪ ،‬فضاهای ورزشی‪ ،‬تفریحی و نظایر آن توسط‬ ‫دستگاه‌های اجرایی‪ ،‬ممنوع است‪ .‬همچنین براساس‬ ‫ماده ‪ ۱۴۵‬قانون برنامه چهارم‪ ،‬دســتگاه‌های دولتی‬ ‫و اجرایی موظف بودند این فضاها و تاسیســات را به‬ ‫همراه خدمات آنها و همچنین مسوولیت بهره‌برداری‬ ‫از آنها به بخش غیردولتی واگذار کنند‪.‬‬ ‫اما آنچه باعث شــده دســتگاه‌ها در مسیر فرار از این‬ ‫قانون‪ ،‬برای کســب و کار غیرقانونــی مراکز اقامتی‪-‬‬ ‫رفاهی خــود چتر ایمنــی پهن کننــد‪ ،‬به‌کارگیری‬ ‫واژه‌هایــی غیــر از کاربری‌های قید شــده در قانون‪،‬‬ ‫روی تابلوهای معرفی این مراکز اســت‪ .‬عباراتی نظیر‬ ‫«مجتمــع فرهنگی یا تاالر پذیرایــی» که به تنهایی‬ ‫در ســردر این مراکز نوشته شــده یا عبارات ترکیبی‬ ‫شامل «فرهنگی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬ورزشی» بدون استفاده از‬ ‫واژه‌های تفریحی‪ ،‬رفاهی و اقامتی که در این صورت‪،‬‬ ‫در ظاهر ماجرا خبری از کاســبی دستگاه‌های دولتی‬ ‫در بــازار مراکز اقامتی نیســت امــا در واقعیت‪ ،‬این‬ ‫مراکــز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شــهرها‬ ‫و استان‌های توریســتی به‌خاطر عضویت در خانواده‬ ‫دولــت دارنــد و همچنیــن از آنجا که بــا جامعه‌ای‬ ‫از مســافران (گردشــگران کارمند دولــت) ارتباط‬ ‫مســتقیمی دارند‪ ،‬در نتیجه بازیگر اصلی این بازار به‬ ‫حساب می‌آیند‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان‪ ،‬رئیس ســازمان میراث فرهنگی‬ ‫و گردشــگری‪ ،‬وجــود این مراکــز را رقیب هتل‌ها و‬ ‫مراکــز اقامتی متعلــق به بخش خصوصــی معرفی‬ ‫می‌کند‪ .‬کارشناســان حوزه گردشگری نیز معتقدند‪،‬‬ ‫بــازار گردشــگری و اقامتگاه‌های متعلــق به بخش‬ ‫خصوصی گــروگان مراکز اقامتی تحت مالکیت دولت‬ ‫اســت چون وجود این مراکز از یکسو جلوی مراجعه‬ ‫گســترده گردشگر به ســایر اقامتگاه‌ها را گرفته و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تسلط دولتی‌ها در این بازار مانع از توسعه‬ ‫کسب و کار توســط بخش غیردولتی شده است‪ .‬در‬ ‫استان مازندران بیش از ‪ ۵۰‬مرکز اقامتی دولتی وجود‬ ‫دارد که عمده آنها پهنه ســاحلی را تبدیل به فضای‬ ‫اختصاصی کرده‌اند و بــا این تصاحب‪ ،‬تضییع حقوق‬ ‫عمومی را مرتکب شــده‌اند‪ .‬استاندار مازندران در این‬ ‫زمینه می‌گوید‪ :‬ظرفیت قابل توجهی در این اســتان‬ ‫شــمالی در حوزه گردشــگری به اشغال مجتمع‌های‬ ‫تحت مالکیت دولت درآمده اســت به‌طوری‌که عدم‬ ‫آزادسازی ســواحل تحت اشغال باعث شده مسافران‬ ‫شــمالی حس خوبی نســبت به نحوه دسترســی به‬ ‫فضاهای جذاب شمال ‪ -‬ساحل و دریا‪ -‬نداشته باشند‪.‬‬ ‫سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها‬ ‫و مراکز اقامتی‪-‬توریســتی و تفریحی در شــهرهای‬ ‫جاذب گردشــگر‪ ،‬دو رخداد مثبــت و به نفع اقتصاد‬ ‫کشور و اقتصاد گردشــگری را رقم خواهد زد‪ .‬اولین‬ ‫پیامد مثبت واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی‪ ،‬از‬ ‫حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت‬ ‫اســت‪ .‬فروش این مراکز و ابنیه‌ها باعث می‌شود بنیه‬ ‫مالی دولت از محل واگذاری این امالک تقویت شود و‬ ‫امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد به‌وجود بیاید‪ .‬در قالب‬ ‫پیامد دوم نیز بخش خصوصــی دارای اهلیت و توان‬ ‫حرفه‌ای در حوزه گردشگری‪ ،‬مشتری این واگذاری‌ها‬ ‫خواهد شــد و بازار عرضه اقامتگاه به شکل کامل در‬ ‫اختیــار بخش خصوصی قرار می‌گیــرد‪ .‬تغییر بازیگر‬ ‫اصلی از دولت به بخش غیردولتی‪ ،‬رونق گردشــگری‬ ‫ناشی از ارتقای ســطح کیفیت خدمات گردشگری و‬ ‫همچنین افزایش مراکز ناشی از جذاب شدن این بازار‬ ‫برای سرمایه گذاران جدید را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ولی تیمــوری معاون گردشــگری ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری درخصوص‬ ‫حضــور اقامتگاه‌هــای دســتگاه‌های دولتــی در‬ ‫شــهرهای مختلف عنوان کرد‪ :‬در برنامه‌های چهارم‬ ‫و پنجم توســعه به ممنوعیت حضور دولت در حوزه‬ ‫اقامتگاه‌های گردشــگری اشاره شــده مبنی بر اینکه‬ ‫دســتگاه‌های دولتی نبایــد به حــوزه اقامتگاه‌های‬ ‫گردشــگری و مســافرخانه‌ها ورود کنند‪ .‬اما با وجود‬ ‫اینکه ســازمان میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری کــه متولی ایــن امر اســت تالش‌های‬ ‫فراوانی را بــرای اجرای این قانــون و عمل به آن از‬ ‫سوی دستگاه‌ها انجام داده‪ ،‬اما همچنان روند ساخت‬ ‫اقامتگاه‌ها و مهمانسراهای دولتی متوقف نشده است‪.‬‬ ‫حضور اقامتگاه‌ها و مسافرخانه‌های دولتی یک رقابت‬ ‫ناســالم را با هتل‌ها و اقامتگاه‪‎‬هــای خصوصی ایجاد‬ ‫کرده که با توجه به اینکه ارگان‌ها از قدرت بیشــتری‬ ‫برخوردار هســتند این برتــری معموال به ضرر بخش‬ ‫خصوصی تمام می‌شــود‪ .‬راهکار معاون گردشــگری‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫برای این چالش عالوه بر همکاری ارگان‌های دولتی؛‬ ‫باید دستگاه‌های نظارتی نیز جهت اجرای قانون ورود‬ ‫کنند‪ .‬کارشناســان معتقدند سازمان میراث فرهنگی‬ ‫نیز باید یک چارچوب مشخصی برای نحوه شناسایی‬ ‫و انتخاب متقاضیان پذیرش مسوولیت بهره‌برداری از‬ ‫اقامتگاه‌های دولتی تدوین کند تا این مراکز در جریان‬ ‫واگذاری به افراد با صالحیت منتقل شــود‪ .‬این اتفاق‬ ‫می‌تواند بازار عرضه مراکز اقامتی را تنظیم و آنها را در‬ ‫اختیار افراد حقیقی و حقوقی با صالحیت و حرفه‌ای‬ ‫قرار دهند‪ .‬تا با استفاده از درآمدهای حاصل از فروش‬ ‫مزایده‌ای این مجتمع‌های دولت بخشــی از کســری‬ ‫مالی خود را جبران کند‪.‬‬ ‫خدمات تفریحی در پهنه‌های آبی‬ ‫معاون رئیس‌جمهور از انعقــاد یک توافق‌نامه با وزیر‬ ‫نیرو برای تبدیل پهنه‌های آبی به فضاهای گردشگری‬ ‫خبــر داد‪ .‬علی‌اصغر مونســان معــاون رئیس‌جمهور‬ ‫و رئیــس ســازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دســتی و‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬با ابالغ آیین‌نامه از سوی وزیر نیرو‬ ‫و تدوین آیین‌نامه‪ ،‬سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه‬ ‫بــه ادارات میراث‌فرهنگی در اســتان‌ها روند دریافت‬ ‫مجوز را شــروع کننــد و از پهنه‌های منابع آبی نظیر‬ ‫زمین‌های مجاور ســدها‪ ،‬رودخانه‌ها و آب‌بندها برای‬ ‫بهره‌برداری گردشــگری استفاده کنند‪ .‬دکتر مونسان‬ ‫با تاکیــد بر اینکه در این طرح هیــچ گونه واگذاری‬ ‫زمیــن اتفاق نخواهد افتاد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬صرفا در حد‬ ‫احداث سازه‌های ســبک برای رونق طبیعت‌گردی و‬ ‫اشــتغال‌زایی از ظرفیت منابع آبی اســتفاده خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی درباره حمایت دولت از این طرح نیز گفت‪:‬‬ ‫تسهیالت بانکی برای بهره‌برداران گردشگری در منابع‬ ‫آبی نظیر دیگر پروژه‌ها از منابع صندوق ذخیره ارزی‬ ‫و وام‌های در اختیار ســازمان میراث‌فرهنگی در نظر‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫چشم اندازهای طبیعی دهستان کارواندر خاش سیستان و بلوچستان بویژه‬ ‫نخلســتان‌ها و جویبارهای جاری مهیای میزبانی از مسافران و گردشگران‬ ‫سراسر کشور است‪.‬ظرفیت‌های گردشگری‪ ،‬آبشارها‪ ،‬شالیزارها و نخلستان‌ها‬ ‫در کنار جویبارهای زالل آب دهســتان کارواندر به عنوان موهبتی الهی و‬ ‫مجذوب کننده‪ ،‬در فصول مختلف ســال اوقات خوشی را برای مسافران و‬ ‫گردشــگران فراهم کرده است‪ .‬فصل تابســتان و گرمای طاقت فرسای آن‬ ‫ایجاب می‌کند بســیاری از شــهروندان اوقات فراغت خود را در مکان‌های‬ ‫سرســبز و خوش آب و هوا سپری کنند که دهســتان کارواندر با آن همه‬ ‫زیبایی و سرســبزی محیطی بکر و دیدنــی را برای هموطنان تدارک دیده‬ ‫اســت‪ .‬احمد ریگی از شــهروندان خاش گفت‪ :‬در فصل گرم تابستان سفر‬ ‫خانوادگی به کارواندر و گشــت و گذار در کنار رودخانه زیبا‪ ،‬نخلســتان‌ها‪،‬‬ ‫آبشار و چشــم‌اندازهای دیدنی آن لحظات خوشی را ایجاد می‌کند‪ .‬محمد‬ ‫میر یکی از هموطنان سیســتان و بلوچســتانی که برای تفریح و گذراندن‬ ‫مرخصی تابستانی به کارواندر سفر کرده است بیان کرد‪ :‬کارواندر از مکانهای‬ ‫مناســب برای گردش و تفریح و در امان ماندن از گرمای تابستان و سپری‬ ‫کردن لحظاتی خوش به همراه خانواده در زیر ســایه نخلستان‌ها و نیزارها‬ ‫است‪ .‬بخشدار مرکزی خاش گفت‪ :‬دهستان کارواندر در این فصل سال که‬ ‫فرصت انجام سفرهای تابســتانی و نیز حضور خانواده‌ها در طبیعت است‪،‬‬ ‫یک مکان تماشــایی و خوش آب و هوا با زیبائی‌ها و جلوهگری‌های خاص‬ ‫خود اســت‪ .‬علیرضا شهنوازان افزود‪ :‬دهیاری کارواندر در سالهای قبل یک‬ ‫مجتمع گردشــگری در کنار آبشار طبیعی این روستا در میان کشتزارها و‬ ‫نخل‌های ســر به فلک کشــیده با امکاناتی نظیر آالچیق‪ ،‬استراحتگاه‌ها و‬ ‫ســرویس‌های بهداشــتی برای گذران اوقاتی خوش ایجاد کرده که همواره‬ ‫مورد استفاده مسافران و گردشگران قرار می‌گیرد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬وجود‬ ‫آب و هوای مناســب‪ ،‬کوه‌ها‪ ،‬دره‌ها‪ ،‬رودخانه‌ها‪ ،‬نقاط جنگلی و دشت‌های‬ ‫زیبا و دیدنی در منطقه کارواندر تجلیگر قدرت خداوند متعال است که دل‬ ‫انسان را تازه و شادابی و سرزندگی را به او هدیه می‌کند‪ .‬فرماندار خاش نیز‬ ‫با اشاره به اینکه دهستان زیبا و دیدنی کارواندر واقع در بخش مرکزی قطب‬ ‫مهم گردشگری‪ ،‬تفریحی و ســیاحتی این شهرستان است گفت‪ :‬دهستان‬ ‫کاروانــدر با جذابیت‌های خاص و مردم خــون گرم و مهمان نواز در فصول‬ ‫مختلف سال میزبان مهمانان و گردشگران است‪ .‬صاحب گل صالحی افزود‪:‬‬ ‫وجود آبشــارها‪ ،‬رودخانه‪ ،‬ارتفاعات و نخلستان‌ها در دهستان کارواندر برای‬ ‫مسافران در ایام مختلف سال لحظاتی خوش و ماندگاری را ثبت می‌کند‪.‬‬ ‫روادید دارندگان گذرنامه هنگ کنگ‬ ‫برای سفر به ایران لغو شد‬ ‫دفتر امور ورودی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ اعالم کرد‪ :‬بر اساس ابالغیه‬ ‫رسمی دولت ایران‪ ،‬روادید دارندگان گذرنامه هنگ کنگ برای سفر به این‬ ‫کشــور لغو شده و هنگ کنگی‌ها می‌توانند از امروز بدون اخذ ویزا به تهران‬ ‫ســفر کنند‪ .‬بر اســاس اطالعیه دفتر امور ورودی منطقه اداری ویژه هنگ‬ ‫کنگ‪ ،‬از این به بعد دارندگان گذرنامه هنگ کنگ همانند دارندگان گذرنامه‬ ‫چین‪ ،‬می‌توانند بدون اخذ روادید‪ ،‬به ایران سفر کنند و در این کشور ‪ ۲۱‬روز‬ ‫بمانند‪ .‬بیانیه می‌افزاید‪ :‬ایران یکی از کشورهای مسیر کمربند و جاده است‬ ‫و در چارچوب ابتکار کمربند و جاده‪ ،‬لغو روادید برای مسافران هنگ کنگی‬ ‫تسهیالت بیشتری فراهم آورده و ارتباط دو طرف در زمینه‌های گردشگری‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اقتصادی را تقویت خواهد بخشــید‪ .‬به دنبال ابالغ مقررات لغو‬ ‫ک طرفه روادید با اتباع چین که از ‪ ۲۵‬تیر ماه ســال جاری اجرایی شده‬ ‫ی ‌‬ ‫است چینی‌ها به مدت ‪ ۲۱‬روز بدون ویزا می‌توانند به ایران سفر کنند‪ .‬چین‬ ‫مهم‌ترین منبع تامین گردشگر در جهان است سال ‪ ۲۰۱۸‬نزدیک به ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون چینی به خارج از مرزهای این کشــور ســفر کردند وزارت فرهنگ‬ ‫و گردشــگری چین پیش‌بینی کرده است با تدوام رشد اقتصادی و افزایش‬ ‫درآمدهای ساالنه شخصی‪ ،‬آمار سفر شهروندان این کشور به خارج از چین‬ ‫تا ســال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی به ‪ ۱۷۸‬میلیون نفر برســد همچنین تخمین زده‬ ‫شده این گردشــگران در مجموع حدود ‪ ۱.۲‬تریلیون «یوان» هزینه کنند‪.‬‬ ‫ایران از ســال ‪ ۲۰۱۱‬به فهرست مقاصد گردشگری چین وارد شد و از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬نرمش در سیاســت‌های جذب گردشگران چینی اتخاذ شد در این‬ ‫راستا هیات وزیران اوایل تیرماه امسال مصوبه لغو یک طرفه روادید با چین‬ ‫را صادر کرد و وزارت امور خارجه هم در نامه‌ای به دستگاه‌های مرتبط اعالم‬ ‫کرد این مقررات را از ‪ ۲۵‬تیرماه به اجرا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫انباشت ‪ ۲‬هزار تشک‪ ،‬هتل آسمان‬ ‫شیراز را به آتش کشید‬ ‫محل انباشــت بیش از ‪ ۲‬هزار تشک در طبقه منفی ‪ ۲‬هتل آسمان شیراز‬ ‫دچار حریق شــد که تا لحظه مخابره خبر‪ ،‬همچنان می‌سوخت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز اعالم کرد‪ :‬حوالی‬ ‫ســاعت ‪ ۱۱‬و نیم امروز طی تماس تلفنی با ســامانه ‪، ۱۲۵‬ماموران آتش‬ ‫نشــانی از بروز آتش سوزی در مرکز شهر شیراز و هتل آسمان مطلع شدند‬ ‫و خــود را به محل رســاندند‪ .‬محمدهادی قانع ادامه داد‪ :‬به دلیل اشــتباه‬ ‫مدیریت و پیمانکار این هتل و انبارکردن بیش از ‪ ۲‬هزار تشــک فنری در‬ ‫طبقه منفی ‪ ۲‬در کنار مواد قابل اشــتعال مانند گازوئیل‪ ،‬تینر و کپســول‬ ‫گاز این حادثه ایجاد شــده است‪ .‬مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شــهرداری شیراز گفت‪ :‬با رسیدن ماموران آتش نشانی به این محل‬ ‫مشخص شد که ‪ ۳۰‬نفر کارگر ساختمانی در طبقات باالیی گرفتار شده اند‬ ‫که اکیپی از ماموران آتش نشانی این افراد را به نقطه امن در پشت بام این‬ ‫هتل هدایت کردند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬ماموران آتش نشــانی از سه نقطه شروع‬ ‫به اطفای این حریق کردند و تیمی دیگر نیز مواد قابل اشــتعال را از محل‬ ‫خارج کردند‪ .‬قانع با بیان اینکه در حال حاضر تیم تجســس آتش نشــانی‬ ‫شیراز تمام افراد را از محل خارج کرده اند گفت‪ :‬خطر تلفات جانی در این‬ ‫محل وجود ندارد اما اگر ماموران کمی دیرتر به محل رســیده بودند فاجعه‬ ‫ای عظیــم رخ می‌داد‪ .‬وی اضافه کرد ‪ :‬حریق اکنون تحت کنترل اســت ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز اظهار‬ ‫داشــت ‪ :‬مدیر هتل آسمان به جای نگرانی از وضعیت جان انسان‌هایی که‬ ‫در این محل گیر افتاده بودند نگران سوختن تشک‌های دپو شده است‪ .‬نام‬ ‫هتل آسمان در سال‌های اخیر به دلیل آنچه نقض حریم درجه یک مجموعه‬ ‫زندیــه و ارگ کریم خانی نام گرفت‪ ،‬بارها بر ســر زبان‌ها افتاده بود‪ .‬گفته‬ ‫شــد ساخت چندین طبقه اضافه در این هتل مانع اصلی برای ثبت جهانی‬ ‫مجموعه زندیه شیراز در فهرست میراث جهانی یونسکو است‪ .‬هتل آسمان‬ ‫در خیابانی تنگ به نام رودکی مستقر است که هتل‌های دیگری نیز در این‬ ‫خیابان فعالیت دارند‪.‬‬
‫توقف «دیدن این فیلم جرم است» پشت سد ارشاد‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫همچنان پای «گاندو» در میان است!‬ ‫اخبار‬ ‫اعالم آثار ‪ ۲‬بخش از جشنواره فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫‪ ٧‬فیلم سینمایی بلند در بخش «ملی»‪ ١٢ ،‬فیلم سینمایی و ‪ ١٠‬فیلم‬ ‫پویانمایــی بلند در بخش «بین‌الملل» جشــنواره فیلم‌های کودکان و‬ ‫نوجوانان معرفی شــدند‪ .‬اسامی فیلم‌های ســینمایی و پویانمایی بلند‬ ‫راه یافته به ســی و دومین جشــنواره بین‌المللــی فیلم‌های کودک و‬ ‫نوجوان اعالم شــد و بر این اســاس هیات انتخاب بخش ملی متشکل‬ ‫از جواد حاتمی‪ ،‬حسین شیخ‌االسالمی‪ ،‬نادره ترکمانی‪ ،‬سهیل موفق و‬ ‫حامد جعفری ‪ ٧‬فیلم ســینمایی و پویانمایی بخش ملی را به شرح زیر‬ ‫برگزیدند‪:‬‬ ‫*سینمایی و پویانمایی بلند بخش ملی‪:‬‬ ‫‪« -١‬اقیانوس پشت پنجره» به کارگردانی بابک نبی‌زاده و تهیه‌کنندگی‬ ‫سیدجالل چاوشیان‬ ‫‪« -٢‬بیست و ســه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی‬ ‫مجتبی فرآورده (سازمان هنری رسانه‌ای اوج)‬ ‫‪« -٣‬بازیــوو» بــه کارگردانی امیرحســین قهرایــی و تهیه‌کنندگی‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‬ ‫‪« -٤‬تورنادو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدجواد هاشمی‬ ‫‪« -٥‬قطار آن شــب» به کارگردانی حمیدرضــا قطبی و تهیه‌کنندگی‬ ‫بهروز رشاد (محصول کارن فیلم)‬ ‫‪« -٦‬منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی امیر داســارگر و تهیه‌کنندگی‬ ‫حامد بامروت‌نژاد (تهیه‌شده در مدرسه سینمایی عمار)‬ ‫‪« -٧‬بنیامین» (پویانمایی) به کارگردانی محسن عنایتی نوش‌آبادی و‬ ‫تهیه‌کنندگی مصطفی مزرعتی حسن‌آبادی‬ ‫همچنین دبیرخانه جشــنواره فیلم های «بیســت و سه نفر» و «قطار‬ ‫آن شــب» را به عنوان ‪ 2‬اثر ســینمایی بلند و «بنیامین» را به عنوان‬ ‫فیلــم پویانمایی بلند از این بخش به عنوان نمایندگان ایرانی در بخش‬ ‫«بین‌الملل» نیز معرفی کرده است‪.‬‬ ‫هیات انتخاب بخش «بین‌الملل» ســی و دومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فیلم‌هــای کــودکان و نوجوانــان متشــکل از جمال امیــد‪ ،‬محمد‬ ‫حمیدی‌مقــدم‪ ،‬رائد فریدزاده‪ ،‬فرزاد اژدری و حامد ســلیمان‌زاده‪ ،‬نیز‬ ‫فیلم‌هــا و پویانمایی های ســینمایی در بخش بیــن الملل را انتخاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در بخش ســینمایی بلند ‪ ١٢‬اثر و پویانمایــی بلند نیز ‪ ١٠‬فیلم برای‬ ‫رقابت در بخش مسابقه انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫*سینمایی بلند بخش بین‌الملل‬ ‫‪« -١‬بیله» به کارگردانی اینارا کلمن از جمهوری لتونی‬ ‫‪« -٢‬پسر ابری» به کارگردانی مایکمین چینکسپور از کشور بلژیک‬ ‫‪« -٣‬اوتزی و معمای زمان» به کارگردانی گابریل پینوتا از کشور ایتالیا‬ ‫‪« -٤‬شاهین‌ها» به کارگردانی براگی تورهینرکسن از کشور ایسلند‬ ‫‪« -٥‬سوپر یوفی» به کارگردانی مارتین اسمیتز از کشور هلند‬ ‫‪« -٦‬راز تپه سبز» به کارگردانی سین سرنیک از کشور کرواسی‬ ‫‪« -٧‬جادوگر کوچک» به کارگردانی مایکل شــائرر از کشــو آلمان و‬ ‫سوییس‬ ‫‪« -٨‬چاسکیت» به کارگردانی پریا رامسوبن از کشور هند‬ ‫‪« -٩‬گنج یرماک» به کارگردانی اولگ دنیسوو از کشور روسیه‬ ‫‪« -١٠‬هکر» به کارگردانی پل برگ از کشور دانمارک‬ ‫‪« -١١‬فریاد سکوت» به کارگردانی ویالدمیر پوتاپوف از کشور روسیه‬ ‫‪« -١٢‬بچه‌های وایانگ» به کارگردانی ریموند تن از کشور سنگاپور‬ ‫*پویانمایی بلند بین‌الملل‬ ‫‪« -١‬ماجراهای پت و مت» به کارگردانی ما ِرک بنِس از جمهوری چک‬ ‫‪« -٢‬داســتان‌های باغ جادویی آنتون کرینگز» بــه کارگردانی آنتون‬ ‫کرینگز و آرنود بوراناز کشورهای فرانسه ولوگزامبورگ‬ ‫‪« -٣‬غرغرو وارد می‌شود» به کارگردانی آندره کوتوریه از کشور مکزیک‬ ‫‪« -٤‬گوســفند و گرگ‌ها ‪ »٢‬به کارگردانی والدیمیر نیکوالئواز کشور‬ ‫روسیه‬ ‫‪« -٥‬یافتن کاالرو» به کارگردانی لئو لی از کشورهای چین و آمریکا‬ ‫‪« -٦‬لوته و اژدهایان گمشده» به کارگردانی هایکی ارنیتس و یانو پلدما‬ ‫از جمهوری لتونی و استونی‬ ‫‪« -٧‬خرس معرکه» به کارگردانی وانگ کیاز کشور آمریکا‬ ‫‪« -٨‬دره فانوس‌ها» به کارگردانی کل ِب هایستاد از کشور کانادا‬ ‫‪« -٩‬جیکوب‪ ،‬می می و ســگ‌های ســخنگو» به کارگردانی ادموندز‬ ‫جانسونز از جمهوری لتونی‬ ‫‪« -١٠‬لوییــز و لوکا‪-‬ماموریــت به مــاه» به کارگردانی راســموس آ‪.‬‬ ‫سیورتسن از کشور نروژ‬ ‫سی و دومین جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ‪٢٨‬‬ ‫مرداد تا ‪ ۴‬شهریور ‪ ٩٨‬به دبیری علیرضا تابش در شهر تاریخی اصفهان‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫«مردی بدون سایه» از چهارشنبه‬ ‫به سینماها می‌آید‬ ‫«مردی بدون سایه» از چهارشــنبه هفته جاری برابر با ‪ ۱۶‬مرداد در‬ ‫ســینماهای تهران و شهرســتان‌ها به نمایش در می‌آید‪ .‬زمان قطعی‬ ‫اکــران «مردی بدون ســایه» هفتمیــن فیلم بلند علیرضا رئیســیان‬ ‫مشخص شــده و این فیلم از چهارشنبه هفته جاری برابر با ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫در ســینماهای تهران و شهرســتان‌ها به نمایش در می‌آید‪ .‬این فیلم‬ ‫در ایران و اســپانیا فیلمبرداری شده اســت و از بازیگران هر ‪ ۲‬کشور‬ ‫بهره می‌برد‪ .‬همزمان از لوگوی «مردی بدون ســایه» که توسط عرفان‬ ‫بهکار طراحی شده‪ ،‬رونمایی شده است‪ .‬لیال حاتمی‪ ،‬علی مصفا‪ ،‬فرهاد‬ ‫اصالنی‪ ،‬امیر آقایی‪ ،‬گوهــر خیراندیش‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬به آفرید غفاریان و‬ ‫آویسا سجادی در کنار بازیگران اسپانیایی در «مردی بدون سایه» به‬ ‫ایفای نفش می پردازند‪ .‬روایت فیلم داستان فیلمسازی است که درگیر‬ ‫ساخت مســتندی درباره خشونت های خانوادگی و قتل های ناموسی‬ ‫می‌شود که رفته رفته زندگی خود او را تحت تأثیر قرار می‌دهد‪ .‬علیرضا‬ ‫رئیســیان تهیه کننده و کارگردان‪ ،‬مسعود سالمی مدیر فیلمبرداری‪،‬‬ ‫هایده صفی‌یاری تدوین‪ ،‬محمدرضا دلپاک طراحی و ترکیب صدا‪ ،‬ستار‬ ‫اورکی موســیقی‪ ،‬ایمان امیدواری طراح چهره پــردازی‪ ،‬امیر نوبخت‬ ‫صدابردار صحنه‪ ،‬مجید کریمی مجری طرح‪ ،‬ایمان توکلی‌ دستیار اول‬ ‫و برنامه ریز‪ ،‬امیرحســین شجاعی عکاس‪ ،‬عرفان بهکار طراح پوستر و‬ ‫لوگو‪ ،‬نیکان خبازی ســاخت تیزر و امید عشــیری مشاور رسانه ای از‬ ‫عوامل «مردی بدون سایه» هستند‪.‬‬ ‫تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» می‌گوید مسئوالن‬ ‫سازمان ســینمایی به‌دلیل حواشی ســریال «گاندو»‪ ،‬جلوی صدور مجوز‬ ‫بــرای اکران این فیلم را گرفته‌اند! «دیدن این فیلم جرم اســت»؛ فیلمی‬ ‫که حتی نامش کنجکاوی‌برانگیز اســت و از همان روزهای اول ســاخت‪،‬‬ ‫به‌عنوان یکی از تولیدات جنجالی حوزه هنری در فضای رســانه‌ای معرفی‬ ‫شد‪ .‬داســتان حواشــی این فیلم هم به پیش از برگزاری سی و هفتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر بازمی‌گردد‪ .‬هرچند نام این فیلم در فهرست آثار بخش‬ ‫«نــگاه نو» این رویداد ســینمایی جای گرفت امــا زمزمه‌هایی از احتمال‬ ‫حذف «دیدن این فیلم جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان به دلیل‬ ‫مضمون سیاســی‌اش از جشــنواره به گوش رسید و حتی بارها مطرح شد‬ ‫مسئوالنی از نهادهای مختلف به تماشــای این فیلم نشسته‌اند تا رضایت‬ ‫یا عــدم رضایت خود را بــرای نمایش آن در جشــنواره فیلم فجر اعالم‬ ‫کنند‪« .‬دیدن این فیلم جرم اســت» محصول حوزه هنری است و می‌توان‬ ‫رگه‌هایی از «آژانس شیشه‌ای» ابراهیم حاتمی‌کیا را در آن یافت؛ همان‌قدر‬ ‫اعتراضــی و همان‌قدر چالش‌برانگیز؛ فیلمی که جریان‌های قدرت و ثروت‬ ‫را مورد مواخذه قرار داده و جریان‌های مختلف سیاســی و‪ ...‬را زیر تیغ نقد‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫فرصت اکران؛ نشانه‌های یک تقابل‬ ‫پــس از رونمایی پرواکنش فیلم در جشــنواره ســی‌وهفتم فیلم فجر‪ ،‬در‬ ‫آســتانه نوروز ‪ ۹۸‬صاحبان فیلم درخواســت اکران در این فصل را دادند‬ ‫اما طبق گفته محمدرضا شــفاه تهیه‌کننده این اثر در برنامه «هفت»‪ ،‬اخذ‬ ‫پروانه نمایش «دیدن این فیلم جرم است» منوط به انصرافش از اکران در‬ ‫این بازه زمانی می‌شود! شفاه در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد‪« :‬ما حتی‬ ‫برای اکران نوروز درخواســت هم داده بودیم اما تأکید شد که باید انصراف‬ ‫بدهید و نهایتاً هم تصمیم بر این شــد که اکران نوروز را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫معترض این وضعیت بودیم اما واقعاً احساســمان ایــن بود که بعد از این‬ ‫تصمیم پروانه نمایش فیلم صادر خواهد شــد‪ ،‬اما بعد از چهارماه انتظار و‬ ‫ارائه درخواست رسمی و کتبی‪ ،‬هنوز پروانه نمایش برای فیلم صادر نشده‬ ‫است‪ .‬هر بار هم به مراجعی ما را ارجاع دادند که به ظاهر ارتباطی با صدور‬ ‫پروانه نمایش فیلم نباید می‌داشتند!»‬ ‫هــر چند در همان زمان یعنی در زمانی تصدی‌گــری ابراهیم داروغه‌زاده‬ ‫در معاونت ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی چندبار بر این فیلم‬ ‫اصالحیه‌هایی وارد شــده بود و صاحبان ایــن فیلم برای دریافت اطالعات‬ ‫بیشــتر از کم و کیــف این اصالحات به شــورای پروانه نمــاش مراجعه‬ ‫کــرده و نتیجه نگرفته بودند‪ ،‬اما همزمــان با روی کار آمدن محمدمهدی‬ ‫طباطبایی‌نــژاد و معارفــه او به عنوان معاون جدید ارزشــیبابی و نظارت‬ ‫ســازمان ســینمایی‪ ،‬بار دیگر تهیه‌کننده «دیدن این فیلم جرم اســت»‬ ‫اعتراض خود را اعالم و نامه‌ای خطاب به طباطبایی‌نژاد منتشر کرد که در‬ ‫آن خواستار تعیین تکلیف این فیلم سینمایی شد که البته تاکنون پاسخی‬ ‫به آن داده نشده است‪.‬‬ ‫«دیدن این فیلم جرم اســت» فراز و نشیب‌های زیادی طی کرده و شواهد‬ ‫نشــان می‌دهد جریان اکرانش با یک گره کور مواجه شده است‪ ،‬که همین‬ ‫موضوع این انگاره را شــکل داده اســت که آیا واقعا دیدن این فیلم جرم‬ ‫شده است!؟‬ ‫پای انتقام بابت «گاندو» در میان است!‬ ‫برای اطالع از سرنوشت این فیلم‪ ،‬سراغ محمدرضا شفاه تهیه‌کننده «دیدن‬ ‫این فیلم جرم اســت» رفتیم که او زوایای تازه و پنهانی را از مشکالت این‬ ‫فیلم آشــکار کرد‪ .‬تهیه‌کننده فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است»‬ ‫بــه کارگردانی رضا زهتابچیان درباره سرنوشــت ایــن فیلم گفت‪ :‬پس از‬ ‫چندمــاه تالش بی‌نتیجه برای دریافت پروانــه نمایش‪ ،‬همزمان با معارفه‬ ‫آقای محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬نامه‌ای خطاب به ایشان برای تعیین تکلیف فیلم منتشر کردیم‬ ‫که بازتاب زیادی هم در رسانه‌ها داشت‪ .‬در پی این نامه‌نگاری‪ ،‬جلسه‌ای با‬ ‫ســازمان سینمایی و با حضور جناب طباطبایی‌نژاد برقرار شد و درخواست‬ ‫کردیم تا تکلیف «دیدن این فیلم جرم اســت» را مشــخص و نظرشان را‬ ‫صریحا اعالم کنند‪ .‬شــفاه ادامه داد‪ :‬دوســتان ابراز کردند که نظرمان این‬ ‫بود تا به فیلم شــما مجوز نمایش بدهیم‪ ،‬اما با توجه به مسائلی که حول‬ ‫پخش ســریال «گاندو» به وجود آمد‪ ،‬ارشاد نمی‌تواند اجازه دهد «دیدن‬ ‫این فیلم جرم است» هم اکران شود! و صراحتاً بیان شد نظر تصمیم‌گیران‬ ‫مربوطه این اســت؛ «اگر ما جلوی پخش گاندو را نمی‌توانســتیم بگیریم‪،‬‬ ‫امــا مانع اکران «دیدن این فیلم جرم اســت» که می‌توان شــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫فع ً‬ ‫ال اجازه اکــران این فیلم را نمی‌دهیم‪ ».‬وی افزود‪ :‬من فکر می‌کنم این‬ ‫حرکت به نوعی انتقام‌جویی اشــتباهی است که در شأن مسئوالن سازمان‬ ‫سینمایی نیست‪ .‬اصال به فرض که حرف دوستان درست باشد و هنرمندی‬ ‫اثری ســاخته باشد که نسبت به آن انتقاد یا شکایتی وجود دارد‪ ،‬آیا وقتی‬ ‫زورمان نمی‌رسد‪ ،‬یک هنرمند دیگر باید توبیخ شود و یک فیلم دیگر باید‬ ‫به بند کشیده شود!؟ قدیمی‌ها در این موارد گفته‌اند که «گنه کرد در بلخ‬ ‫آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری»! این دیگر قانون زورگویی‌ است‪،‬‬ ‫هر که زورش می‌رسد بر اساس منافعش زورگویی کند‪.‬‬ ‫طباطبایی‌نژاد گفت شخص ًا با اکران فیلم موافق است‬ ‫این تهیه‌کننده ادامه داد‪ :‬به هر حال ما کماکان منتظر پاســخی روشن از‬ ‫سوی مسئوالن سازمان سینمایی هستیم‪ .‬خصوصاً که آقای طباطبایی‌نژاد‬ ‫در انتهای آن جلســه تاکید داشــتند که «علی‌رغم نکاتی که درباره فیلم‬ ‫دارم‪ ،‬شــخصاً با اکران فیلم موافقم و به نظرم اکران «دیدن این فیلم جرم‬ ‫است» به ســینمای امروز ایران کمک می‌کند‪ ».‬ایشــان این وعده را نیز‬ ‫دادند که مســاله را از مقامات سازمان ســینمایی و وزارت ارشاد پیگیری‬ ‫کننــد و جواب دقیق‌تری بدهند‪ .‬به همین دلیل مــا هنوز امیدواریم یک‬ ‫جواب متفاوت از ارشــاد بشنویم‪ .‬شفاه در پاســخ به این پرسش که آیا تا‬ ‫آخر ســال امکان نمایش «دیدن این فیلم جرم است» وجود دارد یا خیر‬ ‫گفت‪ :‬این ســوال ما از دوستان وزارت ارشاد است که باید پاسخ بدهند اما‬ ‫همانطــور که گفتم به ما اعالم کردند کــه «در حال حاضر امکان نمایش‬ ‫وجود ندارد»؛ به نظر من این جمله معنای خطرناکی دارد و نشان می‌دهد‬ ‫اراده‌هایی برای جلوگیری از اکران فیلم و تالش برای بیات کردن مضامین‬ ‫بــه روز و مهم موجــود در آن وجود دارد که البته مــا با همه توان مقابل‬ ‫چنین تصمیم‌سازی‌های غلطی ایســتادگی خواهیم کرد و تصمیم جدی‬ ‫داریــم تا فیلم را در فصول آتی همین امســال و به هــر طریق ممکن به‬ ‫اکران برســانیم‪ .‬این تهیه‌کننده در پاسخ به این سوال که با روند پیش رو‬ ‫آیا می‌شود از عنوان «توقیف» برای «دیدن این فیلم جرم است» استفاده‬ ‫کــرد؟ اظهار کــرد‪ :‬کلمه توقیف به لحاظ حقوقی بــرای فیلم‌هایی به کار‬ ‫می‌رود که تخلفی داشــته‌اند و به این واسطه رسماً به آن‌ها اعالم می‌شود‬ ‫مجوز نمایش نخواهند گرفت‪ .‬ســازمان ســینمایی و وزارت ارشاد امکان‬ ‫توقیف فیلم ما را به لحاظ قانونی ندارند‪ ،‬چرا که فیلم ما از لحاظ رویه‌های‬ ‫قانونی هیچ تخلفی نداشــته که بتوانند آن را توقیف کنند‪ .‬لذا صراحتا این‬ ‫موضــوع را نمی‌گویند و بهانه‌جویانه هر بار به دلیل جدیدی ابراز می‌کنند‬ ‫که «بهتر است این فیلم فعال اکران نشود»‪.‬‬ ‫جریاناتی که از اکران فیلم بیم دارند‬ ‫وی افزود‪ :‬تحلیل بنده این اســت که وزارت ارشــاد و سازمان سینمایی‪،‬‬ ‫خواسته یا ناخواسته مجری اراده‌های جریان قدرتی شده‌اند که سال‌هاست‬ ‫هم درون دولت حضور دارند و هم خارج از آن‪ ،‬در سایر دستگاه‌ها و قوای‬ ‫دیگر کشور‪ .‬یقینا در سطوح مختلف کشورمان افرادی هستند که به خاطر‬ ‫خیانت‌های خود و از ترس روشــنگری‌های فیلــم از اکران آن بیم دارند و‬ ‫تمام تالش خود را برای جلوگیری از اکران آن به کار خواهند بســت‪ .‬وی‬ ‫بیــان کرد‪ :‬این فیلم باالخره دیر یا زود توســط مردم دیده خواهد شــد‪.‬‬ ‫راســتش تأسف می‌خورم که ارشــاد پذیرفته صورتحساب همه هزینه‌ها و‬ ‫بدنامی‌های حاصل از کارشــکنی در اکران این فیلم را به نام خود و دولت‬ ‫متبوعش بنویسد‪ .‬نمی‌دانم دولت چه اصراری دارد خود را نماینده و مرجع‬ ‫ضمیر «دیدن این فیلم جرم اســت» قرار دهــد و همه تیغ‌هایی که فیلم‬ ‫به ســوی جریان گسترده تشنه قدرت کشیده را به جان خود بنشاند‪ .‬این‬ ‫کار مســئوالن سازمان سینمایی‪ ،‬دولت مســتقر را تبدیل به وکیل مدافع‬ ‫کل جریان بیگانه‌دوســت و نما ِد مقابله با فریــاد مظلومانه و عدالتخواهان ‌ه‬ ‫فیلم می‌کند!‬ ‫شــفاه درباره اصالحیه‌های «دیدن این فیلم جرم اســت» عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫قدم اول به ما عنوان کردند اصالحیه‌هایی برای فیلم در نظر گرفته شــده‬ ‫است؛ لذا ما جلسه‌ای تشکیل دادیم تا حضوری درباره اصالحیه‌ها و تدقیق‬ ‫آن‌ها مذاکره کنیم که در طول جلسه به ما فهمانده شد که این اصالحات‬ ‫موضوع اصلی نیســت‪ ،‬و بحث اصلی‌تری درباره کلیت اکران فیلم ما مطرح‬ ‫است و ما هنوز باید مذاکرات در سطوح باالتری داشته باشیم‪ .‬مذاکراتی که‬ ‫بارها بین مســئوالن حوزه هنری‪ ،‬سازمان تبلیغات‪ ،‬وزارت ارشاد و رئیس‬ ‫سازمان سینمایی شــکل گرفته و توافقات و وعده‌هایی درباره «دیدن این‬ ‫فیلم جرم اســت» صورت گرفته است اما ما باز به پله اول بازگشته‌ایم‪ .‬لذا‬ ‫نمایش «دیدن این فیلم جرم است» در این شیوه در یک چرخه‌ باطل در‬ ‫حال مدیریت است‪ .‬هرچند مســئوالن سازمان سینمایی هنوز درباره این‬ ‫فیلم ســکوت اختیار کرده‌اند همچنان پیگیر توضیحات مسئوالن سازمان‬ ‫سینمایی درباره اظهارات تهیه‌کننده «دیدن این فیلم جرم است» و اعالم‬ ‫موضع رسمی درباره سرنوشت این فیلم خواهد بود‪.‬‬
‫بانوی بزرگ سینمای چک‪ ،‬هلنا تریشتی کوآ و‬ ‫آخرین اثرش فورمن در برابر فورمن‬ ‫شهال رستمی‬ ‫فســتیوال بیــن المللی فیلم شــهر کارلــوی واری‪ ،‬در‬ ‫جمهوری چک‪ ،‬که چند روز پیش پایان گرفت‪ ،‬بار دیگر‬ ‫اثری از هلنا تریشتی کوآ‪ ،‬مستند ساز بسیار ویژه چک‪،‬‬ ‫را در بخش فیلم‌های مستند خود به نمایش در آورد که‬ ‫بسیار با کارهای پیشین وی تفاوت داشت و نشان می‌داد‬ ‫که هدفش بزرگداشــت از هم میهنش میلوش فورمن‪،‬‬ ‫کارگردان مهم سینمای چک و جهان‪ ،‬پیش از درگذشت‬ ‫او بوده است‪.‬‬ ‫در این فیلم‪ ،‬خانم تریشــتی کوآ‪ ،‬که نتوانست به دلیل‬ ‫بیماری ســینماگر صحنه‌های پایانــی زندگی وی را به‬ ‫تصویر بکشــد‪ ،‬به آرشــیو‌های مختلف‪ ،‬اعم از عمومی و‬ ‫خصوصی‪ ،‬مراجعه کرده و تالش نموده از ورای ســخنان‬ ‫میلوش فورمان دلمشغولی‌های وی را در پیوند با ازادی و‬ ‫محدوده آن را برجسته سازد‪.‬‬ ‫یکی از صحنه‌های جالب فیلم‪ ،‬مســندی اســت که از‬ ‫فورمان در کن در ســال ‪ 1968‬و در مایوی شــنا گرفته‬ ‫شــده و او در آن هنگام سخن از آزادی بیان برای هنر و‬ ‫هنرمند می‌گوید!!‬ ‫در همان ســال‪ ،‬به دلیل اعتراضات دانشجوئی بزرگ و‬ ‫پیوســتن هنرمندان به این موج در فرانسه‪ ،‬فورمن هم‬ ‫فیلم خود را‪ ،‬که درفســتیوال شــرکت داشت‪ ،‬به نشان‬ ‫همدردی با سینماگران فرانسوی و با کمی تاسف‪ ،‬از آن‬ ‫بیرون کشــید بدون این که واقعآ بفهمد چه چیزی در‬ ‫حال رخ دادن اســت‪ .‬اما بعد‌هاو پس از ساختن شماری‬ ‫فیلم در آمریکا و دستیابی به ناموری‪ ،‬از این رخداد با آب‬ ‫وتاب سخن می‌گفت‪.‬‬ ‫فورمن‪ ،‬به گفته تریشــتی کوآ‪ ،‬داســتان ســرای بسیار‬ ‫خوبی بود و از این رو با فیلم‌های مســتند کمی مشکل‬ ‫داشت ‪ .‬اما با دیدن مستند‌های تریشتی کوآ که سالهای‬ ‫بسیاری را در بر می‌گرفت و داستان یک زندگی را روایت‬ ‫می‌کــرد‪ ،‬واقعیت دیگری را شــناخت‪ .‬این دو‪ ،‬در عین‬ ‫حال این شــباهت را داشــتند که زندگی مردم عادی و‬ ‫مشکالت آن‌ها برایشان مهم بود‪ .‬فورمن به شخصیت‌های‬ ‫حاشیه‌ای و دست دوم‌های فیلم‌هایش همان اهمیتی را‬ ‫می‌داد که به ســتارگان آن و تریشتی کوآ ‪ ،‬همه توجه‬ ‫خــود را به زندگی روزمره و ســالهای پیش و پس از رخ‬ ‫دادن یک حادثه در زندگی یک شخص معمولی معطوف‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫بانوی بزرگ سینمای چک‪ ،‬هلنا تریشتی کوآ‪ ،‬کارگردانی‬ ‫که از ســال ‪ 1980‬با مســتندهای دنبالــه‌دار و متأثر‬ ‫کننده‪‎‬اش‪ ،‬ســبکی را در سینما به وجود آورد که در نوع‬ ‫خود تک بود ‪ .‬او همانگونه که در آغاز گفته شد‪ ،‬با فیلم‬ ‫فورمن در برابر فورمن‪ ،‬برای نخســتین بار از آرشیو‌های‬ ‫ســینما برای سخن درباره زندگی‪ ،‬فلسفه و آثار میلوش‬ ‫فورمن‪ ،‬کارگــردان بنام چک‪ ،‬اســتفاده می‌کند‪ .‬او در‬ ‫این راه همراه با یاکوب حینا‪ ،‬ادیتورش‪ ،‬به جســتجوی‬ ‫راش‌هائی در آرشیو‌ها شتافته اند که تاکنون دیده نشده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫هلنا ترشــتیکوا که در گذشــته جایزه بهترین مستند‬ ‫اروپائی (به گونه‌ای اســکار اروپائی) را برای فیلمرنه در‬ ‫سال ‪ 2008‬و شماری جوایز دیگر برای کاتکا‪ ،‬در سالهای‬ ‫‪ 2010‬و ‪ 2011‬ربــوده‪ ،‬در مورد چند و چون عالقه اش‬ ‫به میلوش فورمن می‌گوید که از ده ســالگی به کارهای‬ ‫ایــن کارگردان عالقه می‌ورزیده اما ده ســال پیش با او‬ ‫دیدار کرده و به داد وستد ایده درباره فیلم‌های گوناگون‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫ترشــتی کوآ می‌افزاید با دیدن نخستین فیلم چک از او‬ ‫‪ ،‬آدیشــن در ‪ 13‬سالگی‪ ،‬مسیر زندگی ام تغییر کرد و‬ ‫تصمیم گرفتم فیلمساز شوم‪ .‬او در مورد میلوش فورمن‪:‬‬ ‫می‌گوید که او داســتان ســرای فوق العــاده‌ای بود وی‬ ‫هیچگاه به خود غره نشد و همواره دوستانه بود‪.‬‬ ‫تریشــتی کوآ در گفتگوئی با مجله ورایتی و در پاسخ به‬ ‫این که گفته می‌شود او هنرپیشگانش را شکنجه روحی‬ ‫می‌داده یدین معنا که برای فیلم آمادئوس‪ ،‬دو هنرپیشه‬ ‫زن را به پراگ آورده بود که نقش همسر موتزارت را ایفا‬ ‫کنند و آنها در انتظار تصمیمش نگه داشته بود‪ ..‬می‌گوید‪:‬‬ ‫به بــاور وی این کار عمدی بوده تا بدین ترتیب گونه‌ای‬ ‫تب و تاب به وجود آید‪ .‬اما مطمئن اســت که در زندگی‬ ‫خصوصی اش هیچ گاه به چنین کاری دست نمی‌زد‪..‬‬ ‫جالب اینجاســت کــه در اروپای غربی همــه با دیدن‬ ‫فیلم پســر بچگی ســاخته ریچــارد لینــک لیتر‪ ،‬که‬ ‫هنرپیشگان فیلمش را طی ‪ 12‬ســال دنبال کرده بود‪،‬‬ ‫سر ودست می‌شکســتند‪ ،‬اما کسی چون خانم تریشتی‬ ‫کوآ را نمی‌شناســند که یکی از شــخصیت‌هایش رنه را‬ ‫در فیلمــی به همین نام‪ ،‬به مدت بیش از ســی ســال‬ ‫دنبال کرد‪.‬‬ ‫فیلم ریچارد لینک لیتر یک فیلم داستانی با شرکت همان‬ ‫هنرپیشگان بود‪ ،‬در حالی که فیلم رنه که جوایز بسیاری‬ ‫را در فستیوال‌ها ربود‪ ،‬یک شخصیت واقعی و رانده شده‬ ‫را با همه دشــواری‌هایش دنبال می‌کرد‪ .‬همین کار در‬ ‫فیلم کاتکا‪ ،‬بــه نام دختری معتاد‪ ،‬و فیلم‌های دیگر این‬ ‫کارگردان دنبال شد که همگی تحسین‌برانگیز هستند‪.‬‬ ‫خانم هلنا تریشــتیکوآ‪ ،‬تمام زندگی خود را صرف دنبال‬ ‫کردن شخصیت‌های فیلم‌هایش کرده است‪ .‬او از جمله‬ ‫در فیلمش مالوری‪ ،‬داستان زندگی زنی را نشان می‌دهد‬ ‫که معتاد به هروئین اســت‪ .‬این زن از پانزده سال پیش‬ ‫تاکنون و پس ازبــه دنیا آوردن یک بچه‪ ،‬اعتیاد را ترک‬ ‫می‌کند تا از این جهنم نجات یابد‪ .‬خانم هلنا تریشتیکوآ‪،‬‬ ‫داستان مبارزه او برای بازنگشتن به دامن اعتیاد را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬او در برگزیدن سوژه‌هایش بسیار خوش سلیقه‬ ‫است و آنها را با توانائی بسیار ترسیم می‌کند‪.‬‬ ‫به مناســبت نمایش فیلم زندگی با جاسپر‪ ،‬از این‬ ‫کارگردان بســیار مورد عالقه ام پرســیده بودم‬ ‫چگونه شخصیت‌های خود را که سال‌های دراز با‬ ‫آنها زندگی می‌کند‪ ،‬برمی گزیند و چگونه باور دارد‬ ‫که این شخصیت‌ها ارزش دنبال کردن را دارند؟‬ ‫هلنا تریشــتی کوآ‪ :‬این ســبک ویژه من اســت؛ من از‬ ‫ســال ‪ 1980‬این پروژه را آغاز کــردم‪ .‬حال چگونه من‬ ‫شخصیت‌هایم را بر‌می‌گزینم‪ ،‬این بستگی به موضوعش‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنوان مثال برای فیلم زندگی با جاســپر‪ ،‬من‬ ‫می‌بایســتی یک هنرمند جــوان را از همان آغاز کارش‬ ‫دنبــال می‌کــردم؛ بنابراین‪ ،‬این کار را در ســال ‪1989‬‬ ‫کلید زدم؛ در آن ســال آقای یاکوب ‪ 21-20‬ســاله بود‬ ‫و در آکادمی تآتر سرگرم آموختن دانش بود‪ .‬او شماری‬ ‫نمایش را با توانائی بسیار کارگردانی کرد و سپس تبدیل‬ ‫به یکی از کنشگران مهم سیاسی در زمان انقالب مخملی‬ ‫شد و این پیش بینی شده نبود‪ .‬بنابراین نخستین بخش‬ ‫از این پروژه ‪ 5‬سال به درازا کشید و در دهمین سالگرد‬ ‫انقالب مخملی‪ ،‬من دومین بخش را از زندگی او ساختم‬ ‫و ســپس تصمیم گرفتم ادامه دهم ‪ .‬بنابراین زندگی با‬ ‫جاسپر ‪ 23‬سال وقت مرا گرفت‪.‬‬ ‫پرســش‪ :‬در میان فیلم‌های دراز مدت شما و از‬ ‫جمله کاتکا‪ ،‬زندگی با جاسپر موضوعی روشن تر‬ ‫و سبک تردارد ‪ .‬اما شــما با فیلم‌هائی مانند رنه‬ ‫و کاتکا چگونه کنــار می‌آئید‪ ،‬چون از دید روانی‬ ‫چنین زندگی‌ها و شکســت‌هائی‪ ،‬آنهم در دراز‬ ‫مدت‪ ،‬می‌تواند ویرانگر باشــد‪ .‬وقتی شما فیلم را‬ ‫به پایان می‌رســانید‪ ،‬در درون شما چه چیزی رخ‬ ‫می‌دهد؟‬ ‫‌هلنا تریشــتی کوآ‪ :‬البته پرداختن به چنین موضوعاتی‬ ‫چندان آســان نیســت‪ .‬اما این حرفه من اســت‪ .‬گاهی‬ ‫احساســاتی می‌شوم اما بیشــتر به این فکر می‌کنم که‬ ‫شــاید فیلمم بتواند کمکی بکند؛ به عنوان مثال‪ ،‬کاتکا‬ ‫که داستان این زن معتاد را نشان می‌دهد‪ ،‬در مدرسه‌ها‬ ‫به نمایش در آمد و من امیدوارم که جوانان با دیدن آن‬ ‫بفهمند که مواد مخدر چیســت و به خود نگویند که با‬ ‫آزمایش کردن اتفاقی نمی‌افتــد؛ باید ببینند که تا چه‬ ‫حد خطرناک است‪ .‬به هر رو من امیدوارم که فیلم‌هایم‬ ‫ش برانگیزند؛ بنابراین در آنها بیشتر پرسش می‌توان‬ ‫پرس ‌‬ ‫یافت تا پاسخ‪.‬‬ ‫پرسش‪ :‬دنبال کردن این شخصیت‌ها طی این همه‬ ‫سال نیازمند کار بسیار درزمان مونتاژ دارد؛ شما‬ ‫چه مقدار راش می‌گیرید تا بتوانید به کپی پایانی‬ ‫برسید و در یک ساعت ونیم یک زندگی را تعریف‬ ‫کنید؟‬ ‫هلنا تریشتی کوآ‪ :‬پانزده برابر بیشتر از یک فیلم معمولی؛‬ ‫یعنی بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬ساعت فیلم‪.‬‬ ‫پرسش‪ :‬شما کامأل وارد زندگی افراد می‌شوید و گاه‬ ‫نیز بیننده شاهد بگو وگوی شما با آنان می‌شود؛ به‬ ‫عنوان مثال در فیلم زندگی با جاسپر‪ ،‬شخصیت‬ ‫شــما را از خانه بیرون می‌کند‪ ،‬امــا با معتادان و‬ ‫افســرده‌ها‪ ،‬این نزدیکی می‌تواند گاه خطرناک‬ ‫باشد؟‬ ‫هلنا تریشتی کوآ‪ :‬من نمی‌ترسم‪ ،‬چون با آنها رابطه خوبی‬ ‫دارم‪ .‬من بدون ترس می‌روم چون ترس‪ ،‬بر کار اثر منفی‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬حتا با معتادانی که در مکان‌های بسیار کثیف‬ ‫و دور از نگاه زندگــی می‌کنند و پاره‌ای از آنها مبتال به‬ ‫ایدز و یا یرغان هســتند؛ من با آسودگی خاطر می‌روم و‬ ‫به خود می‌گویم همه چیز به خوبی خواهد گذشــت‪ .‬به‬ ‫هر رو این ســوژه‌ای اســت که من برگزیدم و کسی مرا‬ ‫مجبور نکرده است‪.‬‬ ‫پرســش ‪ :‬بــا در نظر گرفتــن این که شــما‬ ‫شخصیت‌هایتان را در طول زمان دنبال می‌کنید تا‬ ‫به نیتجه برسید‪ ،‬حتمأ چند طرح را هم زمان آغاز‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫هلنا تریشــتی کوآ‪ :‬هم زمان نه ولی پس از آغاز یکی از‬ ‫آنها‪ ،‬کم کم پروژه‌های دیگــر را هم دنبال می‌کنم‪ .‬من‬ ‫هم اکنون بــر روی ‪ 20‬پروژه کار می‌کنم که پروژه‌های‬ ‫همه زندگی ام به شمار می‌آیند؛ امیدوارم به اندازه کافی‬ ‫زندگی کنم و همه آنها را به سرانجام برسانم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫اخبار‬ ‫فیلم‌هایبخشرقابتیسنسباستین‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬معرفی شدند‬ ‫جشــنواره فیلم ســن سباســتین ‪ ۲۰۱۹‬اســامی فیلم‌های حاضر‬ ‫ف طالیی این جشــنواره را‬ ‫در بخــش رقابتی بــرای دریافت صــد ‌‬ ‫معرفــی کرد‪« .‬زیروویل» از جیمز فرانکــو‪« ،‬و پرنده‌ها فرود آمدند»‬ ‫ســاخته لویی آرشــامبو و «مرگ می‌آید و چشــمانت را می‌گیرد»‬ ‫ســاخته خــوزه لوییس تــو ِرس لیــوا از جمله فیلم‌هایی هســتند‬ ‫کــه بــرای دریافت صدف طالی ســن سباســتین امســال رقابت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫این جشنواره ســینمایی دیروز (جمعه) فیلم «تاالسو» ساخته گیوم‬ ‫نیکلو‪« ،‬آدیشــن» ساخته اینا وایز‪« ،‬یک مرد ســیاه سیاه» ساخته‬ ‫آدیخان یرژانوف و «نیروی کار» ســاخته دیوید زونانا را نیز در ردیف‬ ‫فیلم‌های حاضر این دوره اعالم کرد‪ .‬این ‪ ۷‬فیلم به ‪ ۳‬فیلم اسپانیایی‬ ‫حاضــر در این دوره افزوده شــدند که شــامل «زمانــی در جنگ»‬ ‫ساخته آلخاندرو آمِنابار‪« ،‬سنگر بی‌پایان» ساخته آیتور آرجی‪ ،‬جان‬ ‫گارانــو و خوزه ماری ژوناگا و «دختر یک دزد» ســاخته بلن فون ِس‬ ‫هســتند‪ .‬در بخش خارج از رقابتی نیــز «بازندگان قهرمان» با بازی‬ ‫ریکاردو دارین که اکران ویژه خواهد شــد در کنار «هفده» ســاخته‬ ‫دنیل سانچز‪-‬آروالو به عنوان اولین فیلم نت‌فلیکس در این مجموعه‬ ‫معرفی شــده‌اند‪ .‬جیمز فرانکو پس از آن که سال ‪ ۲۰۱۷‬برای بازی‬ ‫در «هنرمند فاجعه» برنده صدف طالیی ســن سباستین شد‪ ،‬امسال‬ ‫بــا فیلم کمــدی درام «زیروویل» که با اقتبــاس از رمانی به همین‬ ‫نام نوشــته استیو اریکسون ساخته شــده‪ ،‬راهی این جشنواره شده‬ ‫است‪ .‬فرانکو‪ ،‬مگان فاکس‪ ،‬ست روگن و ویل فارل بازیگران این فیلم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فیلم لویی آرشــامبو کانادایی با عنوان «و پرنده‌ها فرود آمدند» نیز‬ ‫با اقتباس از رمانی نوشــته جوسلین سوسیه ساخته شده که درباره‬ ‫سه فرد مسن منزوی اســت که در اعماق جنگل زندگی می‌کنند و‬ ‫در حالی که بارانی شــدید می‌بارد‪ ،‬با وارد شــدن دو غریبه زندگی‬ ‫آنها دچار تغییر می‌شــود‪ .‬این سومین فیلم بلند کارگردانی است که‬ ‫بــا «خانواده» برنده جایزه تورنتو ‪ ۲۰۰۵‬بــرای اولین فیلم بلند یک‬ ‫کارگردان شــده و به بخش رقابتی لوکارنــو راه یافته بود‪ .‬او با فیلم‬ ‫دومش «گابریله» نیز جایزه مخاطبان لوکارنو ‪ ۲۰۱۳‬را برد و از سوی‬ ‫کانادا برای اسکار خارجی زبان معرفی شد‪« .‬مرگ می‌آید و چشمانت‬ ‫را می‌گیرد» یکی از پروژه‌های پنجمین دوره ســاخت مشــترک در‬ ‫ســن سباستین ‪ ۲۰۱۶‬بود که با بازی آمپارو نوگوئرا و جویتا فیگوئرا‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫تورس لیوا کارگردان این فیلم اســت‪ .‬در کمدی «تاالســو» ساخته‬ ‫گیوم نیکلو‪ ،‬میشل اولبک نویسنده مشهور فرانسوی و ژرار دو پاردیو‬ ‫یکدیگر را در مرکز تراپی کنار دریا در کوبورگ مالقات می‌کنند‪ .‬این‬ ‫دو سعی دارند یک رژیم ســامتی را حفظ کنند اما ماجراهایی آنها‬ ‫را از مســیر خود بازمی‌دارد‪ .‬نیکلو بار دیگر پس از ساخت «آدم‌ربایی‬ ‫میشل اولبک» در سال ‪ ،۲۰۱۴‬با این نویسنده همراه شده است‪.‬‬ ‫«آدیشــن» ســاخه بازیگر کهنه‌کار آلمانی اینا وایز بــا بازی بازیگر‬ ‫سرشــناس نینا هاس در نقش معلم ویولون در یک مدرسه موسیقی‬ ‫در برلین اســت که یکی از دانشجویانش بیشتر از اعضای خانواده‌اش‬ ‫به او وابسته می‌شود‪ .‬این فیلم محصول مشترک فرانسه‪ -‬آلمان است‪.‬‬ ‫«یک مرد ســیاه سیاه» درباره یک پلیس و یک روزنامه‌نگار تحقیقی‬ ‫است که درباره مرگ یک بچه در دهکده‌ای قزاق تحقیق می‌کنند‪.‬‬ ‫یرژانوف کارگردان این فیلم قبال با فیلم «مالکان» در سن‌سباســتین‬ ‫حضور داشــت و با فیلــم «بی‌تفاوتی ظریف دنیــا» در بخش نوعی‬ ‫نگاه جشــنواره کن ‪ ۲۰۱۸‬حاضر بود‪« .‬نیروی کار» نیز محصولی از‬ ‫مکزیک و ســاخته زونانا اســت که به عنوان اولین فیلم بلندش در‬ ‫جشــنواره فیلم لوس کابوس برنده شــد و در آن بــا بهره گرفتن از‬ ‫بازیگران حرفه‌ای و آماتور تصویری از مشقت‌های گروهی از کارگران‬ ‫ســاختمانی که قربانی عدم امنیت کاری هستند را ارایه کرده است‪.‬‬ ‫امســال شصت و هفتمین دوره جشنواره سن سباستین از ‪ ۲۰‬تا ‪۲۸‬‬ ‫سپتامبر(‪ ۲۹‬شهریور تا ‪ ۶‬مهر) برگزار می شود‪.‬‬ ‫پیشــتر اســامی فیلم‌های حاضر در بخش جانبی «صدف‌ها» اعالم‬ ‫شــده بود که «پارازیت» یا «انگل» برنده نخل طالی جشنواره فیلم‬ ‫کن امســال‪ ،‬از جمله آنها بود‪ .‬همچنین اســامی ‪ ۱۴‬فیلم حاضر در‬ ‫بخش رقابتــی «کارگردانان نو» نیز اعالم شــده کــه همراه با یک‬ ‫جایزه ‪ ۵۰‬هــزار یورویی برای کارگــردان و توزیع‌کننده فیلم برنده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اعضای شورای برنامه ریزی محتوایی‬ ‫المپیادفیلمسازیمعرفیشدند‬ ‫علیرضا تابــش طی احکامی اعضای شــورای برنامه ریزی محتوایی‬ ‫المپیاد فیلمسازی نوجوانان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫را منصــوب کرد‪ .‬علیرضا تابش دبیر ســی و دومین جشــنواره بین‬ ‫المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان طی احکامی جداگانه ‪ ۶‬عضو‬ ‫شورای برنامه ریزی محتوایی المپیاد فیلمسازی نوجوانان را برگزید‪.‬‬ ‫بنا بر این احکام ســعید پوراسماعیلی‪ ،‬وحید گلستان‪ ،‬داوود ضامنی‪،‬‬ ‫محمدرضا کریمی صارمی‪ ،‬سهیال عسکری و حسین شیخ االسالمی‪،‬‬ ‫بهعنوان اعضای شــورای برنامه ریزی محتوایی المپیاد فیلمســازی‬ ‫نوجوانان معرفی شدند‪.‬‬ ‫در متن حکم علیرضا تابش آمده اســت‪« :‬نظر به سوابق‪ ،‬تجربیات و‬ ‫تخصص ســرکارعالی‪/‬جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «عضو‬ ‫شــورای برنامه ریزی محتوایی» سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان‬ ‫ایران منصوب می شوید‪ .‬این المپیاد رویداد مهمی است که عالوه بر‬ ‫شناسایی‪ ،‬کشف و پرورش تعدادی از نوجوانان خالق و عالقه مند به‬ ‫سینما در کشــور‪ ،‬زمینه انتقال تجربه و ارائه آموزش های کاربردی‬ ‫به آنها و بســتر رویش نســل جدیدی از فیلمسازان آینده کشور را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫امید اســت با توجه به مراتب تعهد و ســوابقی کــه در این حوزه از‬ ‫ســرکارعالی‪/‬جنابعالی بر جای مانده اســت و با بهره گیری از دانش‬ ‫تخصصی و توانمندی های موجود‪ ،‬گام های موثری در مســیر رشد‬ ‫و اعتالی ســینمای کودک و نوجوان در ایران برداشــته و در انجام‬ ‫وظایف محوله مشــمول عنایت حضرت حق باشــید‪ ».‬سی و دومین‬ ‫جشــنواره بین‌المللی فیلم‌های کــودکان و نوجوانان ‪ ٢٨‬مرداد تا ‪۴‬‬ ‫شــهریور ‪ ٩٨‬به دبیری علیرضا تابش در شهر تاریخی اصفهان برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫در ششمین روز از برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان چه گذشت‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫به یاد «اسداهلل ملک» نوازنده چیره دست‬ ‫ویولنکشور‬ ‫چهاردهــم امرداد هفتاد و هشــتمین زادروز زنده‌یاد «اســداهلل ملک»‬ ‫آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولن کشور است‪ .‬ملک در میان نوازندگان‬ ‫ویولن جزو «شیرین نوازان» این ساز محسوب می‌شود و بیشتر پیرو شاپور‬ ‫نیاکان بود و آثار این هنرمند فقید را با زیبایی خاصی می نواخت‪ .‬شیرین‬ ‫نوازان ویولن کسانی هستند که به جای پرداختن به تکنیک‌های خشک‬ ‫و بی‌روح‪ ،‬ویژگی‌های خاصی را در نوازندگی این ساز لحاظ می کردند که‬ ‫زیبایی و شــیرینی خاصی در نوازندگی شان ایجاد می شد و حتی آنانی‬ ‫که موســیقی ایرانی را دوست نداشتند از شیوه نوازندگی آنان لذت می‬ ‫بردند‪ .‬از میان شــیرین نوازان ویولن ایرانــی می توان به رضا محجوبی‪،‬‬ ‫حســین یاحقی‪ ،‬حبیب اهلل بدیعی‪ ،‬پرویز یاحقی‪ ،‬شاپور نیاکان‪ ،‬اسداهلل‬ ‫ملک‪ ،‬سیاوش زندگانی‪ ،‬بهرام حسن زاده‪ ،‬مجتبی میرزاده‪ ،‬شهرام فسازاده‬ ‫و‪ ....‬اشاره کرد‪ .‬ملک در کنار تکنوازی ویولن به آهنگسازی نیز روی آورد‬ ‫و نخســتین آهنگش به نام “حکایت دل” در مایه اصفهان با شــعری از‬ ‫ترانه ســرای نامدار بیژن ترقی اجرا و از طریق رادیو پخش شد‪ .‬روانشاد‬ ‫اســداهلل ملک درچهاردهم مرداد ماه ‪۱۳۲۰‬خورشیدی در دروازه دولت‬ ‫تهــران دیده به جهان گشــود و از آنجاییکه کودکی باهوش و با قریحه‬ ‫بود‪ ،‬از همان اوان طفولیت دلبسته موسیقی شده با ویولنی که در منزل‬ ‫داشــتند پیش خود تمرین می کرد‪ .‬پس از چندی که آشنایی نسبی با‬ ‫این ساز پیدا کرد به محضر ابوالحسن صبا رفت و مدتی طوالنی در نزد‬ ‫این اســتاد به اندوخته های هنری پرداخت‪ .‬وی ســپس با دستی پر به‬ ‫هنرستان موسیقی ملی رفت و ضمن تعلیم گرفتن از استادانی چون روح‬ ‫اهلل خالقی ‪ ،‬علی محمد خادم میثاق و غیره در ارکستر انجمن موسیقی‬ ‫ملی به رهبری خالقی به نوازندگی اشتغال یافت‪ .‬ملک پس از اخذ دیپلم‬ ‫از این هنرســتان‪ ،‬برای ادامه تحصیل در رشــتۀ موسیقی در دانشکدۀ‬ ‫هنرهای زیبا نام نویســی کرد و موفق به دریافت لیسانس موسیقی شد‪.‬‬ ‫وی پس از فوت استاد صبا‪ ،‬به عنوان مدرس مدت سه سال در هنرستان‬ ‫موسیقی ملی به تدریس پرداخت و کالس آن شادروان را اداره کرد‪ .‬ملک‬ ‫از آن پس در مجامع موســیقی و محافل هنری به شهرت فراوانی دست‬ ‫یافت و برخی از خوانندگان رادیو آهنگ هایش را اجرا کردند‪ .‬ســپس به‬ ‫همراهی ارکســترهای مختلف‪ ،‬به برنامۀ گلها راه یافت و در این برنامه با‬ ‫خوانندگان گوناگونی از قبیل حسین قوامی ‪ ،‬محمود محمودی خوانساری‬ ‫‪ ،‬اکبرگلپایگانی ‪ ،‬محمدرضا شــجریان ‪ ،‬ایرج ‪ ،‬کوروس ســرهنگ زاده‬ ‫و غیره همکاری کرد‪ .‬مجموعه گلها متشــکل از چندین عنوان از قبیل‬ ‫“یک شاخه گل”‪“ ،‬برگ سبز”‪“ ،‬گلهای صحرایی” و “گلهای رنگارنگ” از‬ ‫فاخرترین برنامه‌های موسیقایی بود که توسط داوود پیرنیا بنیان گذاشته‬ ‫شد‪ .‬هنرمندانی که در برنامه های فوق شرکت داشتند چه به لحاظ جایگاه‬ ‫موسیقایی و چه منش و رفتار اجتماعی باالتر از سایر همکاران خود بودند‬ ‫که استاد اسداهلل ملک از آن جمله بود‪.‬‬ ‫نوای تنبور نوازان نوجوان در تاالر رودکی‬ ‫ششمین روز از سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان دهم مرداد به هنرنمایی‬ ‫نوازندگان جوان در دو بخش تنبور و آواز اختصاص داشــت‪ .‬در ششمین روز از‬ ‫برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان که روز پنجشنبه دهم مرداد‬ ‫ماه میزبان مخاطبان بود‪ ،‬نفرات راه یافته به مرحله نهایی در بخش تنبور‪ ،‬مقابل‬ ‫هیأت دورانی متشــکل از محمد ذوالنوری؛ علیرضا فیض بشی پور و علی اکبر‬ ‫مــرادی قرار گرفتند و به اجرای قطعات خود پرداختند‪ .‬بر اســاس این گزارش‪،‬‬ ‫تنبورنوازان که در سه رده سنی الف‪ ،‬ب و ج قرار داشتند‪ ،‬به ترتیب در ‪ ۲‬سانس‬ ‫روی صحنه حاضر شــدند تا در سانس ســوم نوبت به اجرای بخش آواز و تنبور‬ ‫برسد‪ .‬در ابتدا گروه سنی الف به دو بخش تقسیم شده و در بخش اول‪ ،‬رها افضلی‬ ‫اولین شرکت کننده رده سنی الف ‪ ۱‬برای بخش تنبور بود‪ .‬بعد از او سیدسارینا‬ ‫مرادی‪ ،‬کیان ناصــری‪ ،‬مهدی بابایی‪ ،‬رومینا نوروزی‪ ،‬ایلیا محمدی‪ ،‬امیرســام‬ ‫رضوی‪ ،‬دریا کاکائی‪ ،‬دنیا کاکائی و سارا کاکائی از این رده سنی به نواختن تنبور‬ ‫پرداختند‪ .‬ســپس حافظ کریمی‪ ،‬وریا کریمی‪ ،‬سید سیروان رستمیان‪ ،‬بنیامین‬ ‫گراوند‪ ،‬اهورا افراز‪ ،‬سیده غزل شفیعی و سید فرهاد فرهادی از رده سنی الف ‪ ۲‬به‬ ‫روی صحنه حاضر شدند و به هنرنمایی پرداختند‪ .‬پس از استراحتی کوتاه‪ ،‬نوبت‬ ‫به اجرای رده سنی ب رسید و مهدی مریدی نخستین شرکت کننده رده سنی‬ ‫ب بود‪ .‬پس از او‪ ،‬مهدی مرادی‪ ،‬همایون کاکی‪ ،‬جهاندار ملکی‪ ،‬مهرشاد دوامی‪،‬‬ ‫سید امیر حسینی و امیر مرادی از این رده سنی به نوبت به روی صحنه حاضر‬ ‫شــدند و قطعات خود را اجرا کردند‪ .‬بخش دوم اجراهای روز ششم جشنواره‪ ،‬به‬ ‫تنبورنوازان رده ســنی ج اختصاص داشت که در ابتدا سهیل رستمی به عنوان‬ ‫اولین شرکت کننده رده سنی ج به روی صحنه حاضر شد و پس از او‪ ،‬مصطفی‬ ‫عزیزی‪ ،‬سید نوید کمری باغزینبی‪ ،‬علی مومیوند‪ ،‬نیما محمدی‪ ،‬پیمان موالیی و‬ ‫حسنا فتحی از این رده سنی به روی صحنه حاضر شدند و مقابل هیأت داوران‬ ‫به رقابت با یکدیگر پرداختند‪ .‬سانس سوم و پایانی اجراهای روز ششم‪ ،‬به بخش‬ ‫آواز و تنبور اختصاص داشت و در ابتدا حامد طاهری میرحصاری از رده سنی الف‬ ‫به روی صحنه حاضر شد و قطعات خود را اجرا کرد‪ .‬پس از او‪ ،‬پژمان طاهری نیا‪،‬‬ ‫بردیا اکابری‪ ،‬کسری کاکائی و کامیاب چراغی افضل از این رده سنی و همچنین‬ ‫پدرام طاهری نسب‪ ،‬برزو امیریان‪ ،‬سپهر ذوالنوری‪ ،‬سجاد رضایی‪ ،‬ایوب رضایی‬ ‫و جهاندار ملکی از رده سنی ب و فرزین زهری صحنه‪ ،‬سجاد عالئی فر‪ ،‬افشین‬ ‫براک‪ ،‬جهانگیر مرادی وند و ســعید کرمی راد از رده ســنی ج به نوبت به روی‬ ‫صحنه حاضر شدند و مقابل هیأت داوران قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫اگر گرایش به ساز تنبور ک ّمی نباشد بهتر است‬ ‫محمد ذوالنوری عضو هیأت داوران بخش موســیقی نواحی در بخش تنبور‪ ،‬در‬ ‫مورد اجراهای روز ششــم جشنواره گفت‪ :‬اجراهای گروه الف بسیار خوب بود و‬ ‫نوازندگان بسیار خوب و مستعدی بودند اما در گروه های سنی ب و ج مقداری‬ ‫افت داشتند اما در کل از اجراهای امروز راضی هستم و احساس می‌کنم اگر این‬ ‫نوازندگان جوان بیشتر راهنمایی شوند و زیر نظر اساتید بزرگ آموزش ببینند‪،‬‬ ‫آینده‌های خوبی برای موسیقی تنبور خواهند بود‪ .‬وی افزود‪ :‬جشنواره موسیقی‬ ‫جوان بســیار جشنواره خوبی است و هرچقدر بیشتر به هنر و موسیقی بها داده‬ ‫شود‪ ،‬فکر می‌کنم بازدهی خیلی خوبی خواهد داشت اما من فکر می‌کنم بهتر بود‬ ‫در بخش موسیقی نواحی جشنواره‪ ،‬هر اجرا در منطقه خودشان برگزار می‌شد و‬ ‫برای نوازندگان مسافتی که طی می‌کنند تا به تهران برسند‪ ،‬بسیار سخت است‬ ‫و اگر این موضوع در سال‌های آینده در دستور کار مسئولین جشنواره قرار گیرد‪،‬‬ ‫بســیار خوب می‌شود‪ .‬علی اکبر مرادی دیگر عضو هیات داوران بخش موسیقی‬ ‫نواحی در بخش تنبور‪ ،‬در مورد اجراهای روز ششــم جشــنواره موسیقی جوان‬ ‫گفت‪ :‬امســال اجراهای رده ســنی الف بسیار عالی بود و رده های ب و ج نیز به‬ ‫مراتب افت داشــتند اما در قسمت آواز هر سه رده سنی پایین تر از حد انتظار‬ ‫ظاهر شدند‪.‬‬ ‫نقاط ضعف نوازندگان این است که هرچه به جلوتر می‌روند‪ ،‬از این فرهنگ فاصله‬ ‫می‌گیرند و موسیقی های دیگری گوش می‌دهند و یا سازهای دیگری می نوازند‬ ‫و از آن شور و حال اصل موسیقی مقامی فاصله گرفتند‪.‬آموزش بسیار مهم است‬ ‫و این نوازندگان جوان باید زیر نظر اســاتید بزرگ آموزش ببینند و فکر میکنم‬ ‫اکثر نوازندگانی که امروز اجرا کردند‪ ،‬نزد اساتید بزرگ آموزش ندیده بودند‪ .‬این‬ ‫هنرمند تصریح کرد‪ :‬جشــنواره موسیقی جوان در کل جشنواره خوبی است و با‬ ‫توجه به شرایط کنونی کشور و اوضاع اقتصادی و عدم حمایت از نوازندگان جوان‪،‬‬ ‫برگزاری چنین جشنواره ای می‌تواند بسیار مفید باشد و همین که این نوازندگان‬ ‫برای یک فرهنگ قدیمی عشــق می ورزند‪ ،‬این خودش جای خوشحالی دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه استفاده از ساز تنبور نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده‬ ‫کمی نباشد‪ ،‬بهتر است‪ .‬ضمن اینکه در شهرستان هایی‬ ‫است اما اگر این گرایش ّ‬ ‫که علمدار یک موسیقی خاصی هستند نیز باید حمایت کنند که نوازندگان جوان‬ ‫بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند‪ .‬سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ ملی موسیقی‬ ‫جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشور توسط انجمن‬ ‫موســیقی ایران‪ ،‬با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از تاریخ ‪ ۵‬مردادماه تا ‪ ۵‬شهریورماه سال‬ ‫جاری در تاالر رودکی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬
‫رضا جاودانی مجری برنامه‌های ورزشی صداوسیما‬ ‫مجری‪ ،‬ویترین یک برنامه است‪،‬کسی با سنگ ویترینش را نمی‌شکند‬ ‫مجری برنامه‌های ورزشــی صداوســیما می‌گوید‪ :‬اینکه عده‌ای در سفره‬ ‫صداوســیما چلو کباب می‌خورند و عده‌ای با وجود اســتعداد‪ ،‬نان خشک‪،‬‬ ‫انســان را آزار می‌دهد‪ .‬رضا جاودانی با اشاره به مهاجرت مزدک میرزایی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهاجرت اساســا کار اشتباهی نیســت‪ ،‬اما هنوز زود است که‬ ‫بخواهیم در این مورد خاص قضاوت کنیم‪ .‬شاید کسی با توجه به مالک‌های‬ ‫شــخصی خود‪ ،‬تصمیم بگیــرد جای دیگری زندگی کنــد‪ .‬ناراحت‌کننده‬ ‫و دور از اصول جوانمردی اســت که مطرح می‌کننــد مزدک میرزایی به‬ ‫همراه خود‪ ،‬چیزی برده‌ اســت‪ .‬تاکنون پاک‌تر از مزدک میرزایی در میان‬ ‫همکارانم ندیده‌ام‪ .‬مزدک انســان شریف و پاکی بود و مطمئن باشید او از‬ ‫لحاظ روحی تحت فشــار شدید بوده که تصمیم به مهاجرت گرفته است‪.‬‬ ‫یــک وجب از خاک ایران را نمی‌توان به هــزاران میلیارد تومان‪ ،‬دالر و یا‬ ‫پوند فروخت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شــما ببینید مزدک چقدر تحت فشار بوده که‬ ‫تصمیم گرفته جایی برای زندگی را انتخاب کند که حداقل وضعیت کاری‬ ‫و رفاهی‌ بهتری داشته‌باشــد‪ .‬باید تاکیــد کنم از روی ظاهر ماجرا قضاوت‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬اما در واقع نمی‌دانیم در بطن کار‪ ،‬چه اتفاقی افتاد ‌ه اســت‪ .‬خدا‬ ‫را شــکر می‌کنم مسئله مهاجرت مزدک هنوز قطعی نشده و خودش آن را‬ ‫تایید نکرده اســت‪ .‬اگر خدایی نکرده مزدک اشتباهی کند و با تلویزیونی‬ ‫کار کند که مطابق با معیارهای ما نیســت و با منافع ملی کشور در تضاد‬ ‫است‪ ،‬شاید خیلی جالب نباشد‪ .‬به شخصه فکر می‌کنم آن‌ها خیر و صالح‬ ‫ما را نمی‌خواهند و فقط می‌خواهند شو تبلیغاتی راه بیندازند‪.‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫اخبار‬ ‫‪TV‬‬ ‫حسین کلهر مجری برنامه «سالم صبح‬ ‫به‌خیر» از باشگاه استقالل عذرخواهی‬ ‫کرد‬ ‫مجری یک برنام ‌ه تلویزیونی در ویدئویی اعالم کرد که در جریان اجرای برنامه‬ ‫خود‪ ،‬قصد توهین به باشــگاه استقالل را نداشته و از بازیکنان و عالقه‌مندان‬ ‫این باشــگاه عذرخواهی می‌کند‪ .‬بخشی از گفتار حســین کلهر در برنامه‬ ‫«ســام صبح به‌خیر» واکنش باشگاه اســتقالل تهران را برانگیخت‪ .‬باشگاه‬ ‫اســتقالل بیانیه‌ای برای قطع همکاری با ســازمان صداوسیما منتشر کرد‪.‬‬ ‫باشگاه استقالل نوشت‪ :‬باشگاه استقالل مراتب اعتراض شدید خود را نسبت‬ ‫به رفتار توهین‌آمیز مجری برنامه صبحگاهی شــبکه سه اعالم می‌کند‪ .‬در‬ ‫شرایطی که صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران با پول مردم اداره می‌شود‬ ‫و باید به مردم و عالیقشــان احترام بگذارد‪ ،‬متاســفانه یکی از مجریان این‬ ‫سازمان در یک برنامه تلویزیونی به طور آشکار و مستقیم به باشگاه استقالل‬ ‫و نشان رسمی آن اهانت کرده است‪ .‬باتوجه به سابقه این رفتارهای سخیف‬ ‫توسط مجریان مختلف تلویزیونی‪ ،‬باشگاه استقالل تا زمان عذرخواهی رسمی‬ ‫سازمان صداوسیما همکاری خود را با این سازمان «قطع» خواهد کرد‪.‬‬ ‫طرح‌هایی داده‌ایم که پذیرفته نشده است‬ ‫مجری برنامه گزارش ورزشی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه بی‌توجهی‬ ‫صداوسیما به برخی نیروها را عاملی برای مهاجرت مزدک میرزایی می‌داند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمی‌توانم اسمش را بی‌توجهی بگذارم‪ ،‬امثال مزدک و سایر مجریان و‬ ‫گزارشگران به اندازه ظرفیت خود کار می‌کنند و دیده می‌شوند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫کارها در صدا و ســیما منصفانه تقســیم نمی‌شــود‪ .‬در برخی جاها کسانی‬ ‫که حق‌شــان نیست دیده می‌شــوند و آن‌هایی هم که حق‌شان دیده شدن‬ ‫اســت‪ ،‬مورد اســتفاده قرار نمی‌گیرند‪ .‬جاودانی همچنین در پاســخ به این‬ ‫ســوال که آیا صحت دارد که صداوسیما توجهی به ایده و طرح‌های مزدک‬ ‫نداشته است؟ بیان کرد‪ :‬خودمان هم حقیقتا در چنین وضعیتی قرار داریم و‬ ‫طرح‌هایی داده‌ایم که پذیرفته نشده است‪ ،‬اما از آن طرف هم شاهد بوده‌ایم‬ ‫که طرح‌های ضعیف‌تر پذیرفته شــده‌اند‪ .‬این به سلیقه مدیران صدا و سیما‬ ‫بســتگی دارد‪ ،‬اما این دلیل نمی‌شود که از ایران مهاجرت کرده و در کشور‬ ‫دیگری زندگی کنید‪ .‬آنچه مســلم است طرح‌های زیادی برده‌ایم که از دید‬ ‫خودمان طرح خوبی بوده و از نگاه ســازمان خیــر‪ .‬وقتی می‌گویم منصفانه‬ ‫نیست‪ ،‬برای این که معیار مشخصی برای کارهای هنری وجود ندارد‪.‬‬ ‫مجری ویترین یک برنامه اســت‪ ،‬کسی‪ ،‬با ســنگ ویترینش را‬ ‫نمی‌شکند‬ ‫وی با اشاره به این که مجری‪ ،‬ویترین و شناسنامه یک برنامه‌ است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مجری‪ ،‬ویترین یک برنامه است‪ .‬هیچ‌وقت کسی‪ ،‬با سنگ ویترین خود‬ ‫را نمی‌شــکند‪ .‬خیلی از برنامه‌های‌ تخصصــی دنیا‪ ،‬وقتی مجری خود را از‬ ‫دست داده‪ ،‬تعطیل شده است‪ .‬متاسفانه در اینجا‪ ،‬تهیه‌کننده‌های ما برای‬ ‫تغییر و تحول در برنامه‌شــان‪ ،‬مجری را تغییر می‌دهند‪ .‬برای مثال وقتی‬ ‫صدای جواد خیابانی یا عادل فردوسی‌پور را می‌شنوید‪ ،‬متوجه می‌شوید که‬ ‫فالن برنامه شروع شده است‪ .‬همان طور که خیلی از تهیه‌کنندگان صدای‬ ‫تیتــراژ خود را تغییر نمی‌دهند‪ ،‬چون در ذهن مخاطبان جا افتاده اســت‪.‬‬ ‫این مجری برنامه‌های ورزشــی یادآور شد‪ :‬در صدا و سیما افراد توانمندی‬ ‫ش آن‌ها طول می‌کشد‪ .‬در تلویزیون نمی‌توان خیلی سریع‬ ‫داریم‪ ،‬اما پرور ‌‬ ‫نتیجه گرفت‪ .‬این کــه قدیمی‌ها را حذف کنید تا افراد جدیدی جایگزین‬ ‫شوند‪ ،‬اشتباه است‪ .‬معتقدم نیروی جدید باید آنقدر توانمند باشد تا بتواند‬ ‫جایگاه خود را پیدا کند‪ .‬هیچ مدیری در هیچ ســازمانی نمی‌خواهد نیروی‬ ‫با کیفیت را از دســت دهد‪ .‬شاید فردی با رضا جاودانی هم مشکل داشته‌‬ ‫باشــد‪ ،‬اما وقتی یک ســری آیتم‌ها را در شــخص رضا جاودانی می‌بیند‪،‬‬ ‫منطقی این است که به قول معروف شاخ و برگ او را هرس کند‪ ،‬اما کامل‬ ‫از دســتش ندهد‪ .‬طبیعتا مدیران صدا و ســیما هم نمی‌خواهند نیروهای‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبـــــــــــــــه ‪12‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1136‬‬ ‫«مهار اژدها» آماده نمایش‬ ‫در تلویزیون شد‬ ‫«مهار اژدها» نخســتین مستند بلند ســینمایی در کشور است که از منظر‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی و صنعتی به مقوله واردات‬ ‫و به ویژه آســیب شناسی واردات کاالهای مشابه و لوکس پرداخته است‪ .‬در‬ ‫این مستند با چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی به شکلی چالشی گفتگو‬ ‫شده است‪ .‬در مستند سینمایی «مهار اژدها»‪ ،‬سعید رسولی معاون وزیر راه‬ ‫و مدیرعامل راه آهن جمهوری اســامی ایران‪ ،‬محمود بهمنی رئیس اسبق‬ ‫بانک مرکزی و نماینده مجلس‪ ،‬فرشــاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان‪،‬‬ ‫زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬علیرضا‬ ‫محجوب دبیــر کل خانه کارگر و نماینده مجلس و تعدادی دیگر از مدیران‬ ‫کل وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین تعدادی از تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن شاخص بخش صنعت و نیز چهره‌های ورزشی و هنری حضور دارند‪.‬‬ ‫از محمد دیندار در ‪ ۲‬سال اخیر مستندهایی همچون «جورچین»‪« ،‬از آزادی‬ ‫تا آبادی»‪« ،‬قهرمان من کو» و «حماسه سوم» روی آنتن شبکه‌های مختلف‬ ‫سیما رفته است‪.‬‬ ‫«بلبشو» روی آنتن رسانه ملی‬ ‫خوب‌شــان را از دست بدهند‪ ،‬اما گزارشگران و مجریان باید در این زمین ‌ه‬ ‫آستانه تحمل‌ خود را باالتر ببرند‪ .‬جاودانی خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه منابع‬ ‫اقتصادی در صداوســیما منصفان ‌ه تقسیم نمی‌شــود‪ .‬در تمام سازمان‌ها و‬ ‫ادارات عــده‌ای خیلی فربه و عده‌ای خیلی الغرنــد‪ .‬توزیع این منابع باید‬ ‫بر اســاس اســتعداد‪ ،‬تالش و توانایی افراد باشد‪ .‬شاید مقداری کم‌توجهی‬ ‫در این خصوص باعث بروز برخی دلخوری‌ها شــده است‪ .‬فکر می‌کنم این‬ ‫مسئله بیشتر از بقیه حدس و گمانه‌زنی‌ها باعث رنجش مزدک شده باشد‪.‬‬ ‫نیروهای صداوسیما باید به اندازه همین سازمان بزرگ باشند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬صدا و ســیما سازمان بزرگی است‪ .‬در این سازمان بزرگ‪،‬‬ ‫نیروها به اندازه همین ســازمان باید بزرگ باشند‪ .‬تاسف می‌خورم که نگاه‬ ‫منصفانه‌ای در ســازمان وجود ندارد‪ .‬برای مثال فردی مانند جواد خیابانی‬ ‫باید با آسودگی خاطر فقط به فکر گزارشش باشد و دغدغه دیگر مسائل را‬ ‫نداشته‌باشد‪ .‬معتقدم عالوه بر این که گزارشگر باید تحمل بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مدیران هم باید سعه صدر بیشتری داشته باشند و نگاه‌شان منصفان ‌ه‬ ‫باشــد‪ .‬نگاه غیرمنصفانه‪ ،‬افراد را آزار می‌دهد‪ .‬از خالی بودن سفره گله‌ای‬ ‫‌ندارم‪ ،‬اما وقتی می‌بینم در کنار این ســفره یک نفر چلو کباب می‌خورد و‬ ‫عده‌ای با وجود استعداد نان خشــک می‌خورند‪ ،‬اذیت می‌شوم‪ .‬این اتفاق‬ ‫متاســفانه فقط مختص صداوسیما نیســت و در کل کشور چنین مسائلی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫«بلبشو» برنامه‌ای در قالب طنز عروسکی است که به زودی روی آنتن رسانه‬ ‫ملی می‌رود‪« .‬بلبشــو» کاری از اداره کل برنامه‌های سیاســی در قالب طنز‬ ‫عروســکی است که به زودی روی آنتن رسانه ملی می‌رود‪ .‬این برنامه کاری‬ ‫از اداره کل برنامه‌های سیاسی و به تهیه‌کنندگی احسان میرزا ابولحسنی و‬ ‫کارگردانــی مهیار مجیب با همکاری بیش از ‪ ۵۰‬نفر در ‪ ۴۰‬قســمت ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬دقیقه‌ای تهیه و تولید شــده است و به زودی از شبکه‌های صدا و سیما‬ ‫روی آنتن می‌رود‪ .‬طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بیســت قسمت این‬ ‫مجموعه تا پیش از آغاز ماه محرم پخش می‌شــود و به دلیل اســتفاده از‬ ‫موســیقی و نماهنگ در بخش‌هایی از برنامه با تصمیم عوامل برنامه ساز به‬ ‫حرمت ایام عزاداری حضرت ابا عبداهلل حسین (ع) پخش برنامه تا پایان ماه‬ ‫محرم و صفر متوقف و مجددا بعد از ماه‌های محرم و صفر پخش آن از ســر‬ ‫گرفته خواهد شــد‪ .‬برنامه طنز عروسکی «بلبشو» تفاوت‌هایی با نسخه‌های‬ ‫قدیمی برنامه‌های طنز عروســکی دارد‪ .‬یکی از دشــواری‌های ساخت طنز‬ ‫عروسکی «بلبشو» ژانر سیاسی و به ویژه سیاست خارجی است که با توجه‬ ‫به سرعت باالی تحوالت سیاسی‪ ،‬نوشتن فیلمنامه را دشوار می‌کند‪.‬‬ ‫مردم مثل گذشته حوصله گوش کردن‬ ‫به نمایش رادیویی ندارند‬ ‫فریبا متخصص هنرمند رادیو و تئاتر معتقد اســت که مردم مثل گذشــته‬ ‫حوصله گوش کردن به نمایش‌های رادیویی را ندارند‪ .‬فریبا متخصص بازیگر‬ ‫رادیو‪ ،‬تئاتر‪ ،‬ســینما و تلویزیون با اشاره به جشنواره «نوایش» گفت‪ :‬اصوال‬ ‫جشــنواره‌هایی را که در خصوص نمایش کوتاه رادیویی باشد‪ ،‬دوست دارم‬ ‫چرا که به دلیل زمان کوتاهشان‪ ،‬فرصت گوش کردن را به مخاطب می‌دهند‪.‬‬ ‫متخصص اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر شرایط به صورتی است که مردم مانند‬ ‫گذشــته حوصله گوش کردن به نمایش‌های رادیویی بلند مدت را ندارند و‬ ‫دوســت دارند در کمترین زمان ممکن به نتیجه گیری برسند‪ .‬این هنرمند‬ ‫همچنین به مخاطبان عالقه مند به شــرکت در بخش مردمی توصیه کرد‪:‬‬ ‫اولین چیزی که شرکت کنندگان این بخش باید در نظر بگیرند این است که‬ ‫‪ ۸۰‬درصد یک نمایش خوب رادیویی‪ ،‬متن آن است چرا که اگر متن حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشد مطمئنا می‌تواند با بازی هنرمندان قابل شنیدن شود‪،‬‬ ‫دومین مسئله ریتم و ضرباهنگ خوب است و اینکه هر چه داستان به زندگی‬ ‫خودمان نزدیک تر باشد‪ ،‬باورپذیرتر می‌شود‪ .‬وی در پایان تأکید کرد‪ :‬بخش‬ ‫مردمی جشنواره «نوایش» می‌تواند موقعیت مناسبی باشد برای کسانی که‬ ‫دوست دارند توانایی شان را در زمینه تولید نمایش‌های کوتاه رادیویی محک‬ ‫بزنند و باید بگویم که من شــخصا به این بخش عالقه دارم چرا که به دلیل‬ ‫بکر بودن آثار‪ ،‬با نوآوری‌های جذابی در آن روبه رو می‌شویم‪ .‬این روزها رادیو‬ ‫نمایش در حال جمع آوری آثار بخش حرفه ای و مردمی برای شــرکت در‬ ‫سومین جشــنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی«نوایش» است و عالقه مندان‬ ‫می‌توانند برای دریافت فراخوان و نیز شــرکت در این جشــنواره به سایت‬ ‫‪ www.radionamayesh.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دومین مرکز فیلم و سریال اوج راه افتاد‬ ‫دومین مرکز فیلم و سریال ســازمان اوج با نام «عصر» راه‌اندازی شد‪ ‌.‬پس از‬ ‫تجربه موفق مرکز فیلم و سریال سازمان اوج در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی‬ ‫و سریال‌های تلویزیونی‪ ،‬دومین مرکز فیلم و سریال سازمان اوج با نام «عصر»‬ ‫کار خود را آغاز کرد‪ .‬مسئولیت این مرکز بر عهده سید محمد‌هاشمی است‪ .‬قابل‬ ‫معاون «توانمندسازی و امور استان‌های» سازمان‬ ‫ذکر اســت وی پیش از این‬ ‫ِ‬ ‫اوج بوده است‪ .‬با توجه به مأموریت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و ظرفیتی که‬ ‫در تولید فیلم و ســریال وجود دارد و همچنین اقبال هنرمندان و مخاطبین از‬ ‫آثار گذشت ‌ه اوج‪ ،‬این سازمان تصمیم به راه اندازی دومین مرکز فیلم و سریال‬ ‫گرفت‪ .‬مهم‌ترین وظیف ‌ه مرکز فیلم و ســریال «عصر» تقویت و تکمیل زنجیره‌‬ ‫ایده و ســناریوپردازی‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و پخش آثار سینمایی در داخل و خارج از‬ ‫کشــور است‪ .‬در تقویت این زنجیره به مقوله پخش و درآمدزایی آثار سینمایی‬ ‫از طریق پخش ســینمایی‪ ،‬نمایش خانگی‪ VOD ،‬ها و شبکه‌های تلویزیونی‬ ‫داخلی و خارجی توجه ویژه خواهد شد‪.‬‬
‫شاه‌آبادیمعاونصدا‪ :‬مردمهمیشهمنتظ ِرشنیدنصدایپیشکسوتانهستند‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1136‬یکشنبه‪ 13‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:12‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:25‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫شــاه‌آبادی اعتقاد دارد رادیو همیشــه به اندازه تــوان خود در‬ ‫زمینه آموزش‪‌،‬تربیت و پرورش قدم برداشــته و چشمه جوشان‬ ‫رادیو را جاری و ســاری نگه داشــته اســت‪ .‬رادیو جزو یکی از‬ ‫تأثیرگذارترین رسانه‌هاست که تا قبل از مطرح شدن تلویزیون و‬ ‫تلویزیونی‌ها‪ ،‬قدرت و نفوذ غیرقابل تصوری در میان مردم داشت‬ ‫و البته هنوز هم رادیویی‌های اصیل‪ ،‬شــنوندگی را به بینندگی‬ ‫ترجیــح می‌دهند‪ .‬رادیــو امروز در گیــر و دا ِر فضای مجازی و‬ ‫شــبکه‌های متعدد ماهواره‌ای‪ ،‬مخاطبان خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫حمید شــاه‌آبادی معاون صدا این روزها در غ ِم از دســت دادن‬ ‫مثل‬ ‫هنرمند بزرگ و ارزشــمندی همچون استاد حسین آهی‪ِ ،‬‬ ‫دیگر رادیویی‌ها‪ ،‬عزادار است‪ .‬او ترجیح داد در این شرایط درباره‬ ‫تربیت نیروی انســانی در سازمان صداوسیما با خبرنگار تسنیم‬ ‫صحبت کند‪ .‬معاون صدا تصریح کرد‪ :‬همیشــه دغدغه تربیت‬ ‫نیروی انســانی توانمند و کارآمد‪ ،‬وجود داشته و هست‪ .‬همیشه‬ ‫هم در این زمین ‌ه کارهایی انجام شــده است‪ .‬وقتی یک گوهری‬ ‫از دســت می‌رود انسان آنقدر از داغ او سلمه دارد و عزادار است‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪20:08‬‬ ‫‪04:33‬‬ ‫‪06:12‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام جواد علیه السالم ‪ :‬مـؤمن [به سه چـيز] مـحتاج است‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ توفيق الهى‪ ،‬كه كارها را بخوبى به پيش ببرد؛‬ ‫‪ ۲‬ـ واعظ درونى كه هر لحظه او را پند و انذار دهد؛‬ ‫‪ ۳‬ـ پذيرش نصحيت از كسى كه او را پند مى‏دهد‪.‬‬ ‫در خبرهــا خونــدم طی یک ســال گذشــته از هــر ســه ازدواج در ایران یکــی به طالق‬ ‫ختم میشــه‪ ،‬خبرخیلــی تکان دهنــده‌ای هســت آن هم در هفتــه ازدواج‪ ،‬مســئولین ما‬ ‫دقیقــا کجــان؟ متولیــان فرهنگــی و بنیــان خانواده چــه کار دارنــد انجام میــدن؟ حاال‬ ‫کاهــش آمــار ازدواج کــه بــه خاطر مشــکالت اقتصــادی هســت اون خودش یــه بحث‬ ‫جدا داره!‬ ‫جوان‌هــا کــه ظاهــرا کال از خیــر ازدواج گذشــتند‪ ،‬ولــی اون چنتایــی کــه پــول ارثیه‬ ‫بهشــون رســیده‪ ،‬پســر آقازاده هســتند حاال هرچــی و ‪ ...‬پــول اولیــه ازدواج رو دارند یه‬ ‫فرهنگ‌ســازی‌ای‪ ...‬کاری باید کرد که به طالق منجر نشــه‪ ،‬ما ایرانی‌ها یکی از مشــکالتمون‬ ‫اینه که خیلی دوســت داریم به ســرعت ســبک زندگیمون مثل غربیا بشــه ولی فرهنگمون‬ ‫همونــی بــوده کــه از قبل هســت‪ ،‬یــه جورایی ســنت و مدرنیتمــون با هم قاطــی پاتی‬ ‫شده!‬ ‫مسوولین فرهنگیمون هم دنبال داستان‌های سیاسی خودشون هستن! مثال چون فالن سریال‬ ‫بــر علیه دولت پخش شــده ما مجوز اکران فالن فیلم رو نمی‌دهیــم! واال تو مهدکودک‌ها هم‬ ‫اینطوری نیست! خدا آخر و عاقبت مارو با این مسوولین بی تدبیر به خیر کنه‪ ،‬دیگه خیلی هم‬ ‫مستقیم و بدون هیچ سانسوری باهم گروکشی می‌کنند‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫یه روزی با کسی روبرو میشین که به گذشته شما اهمیت‬ ‫نمیده؛ چون میخواد توی آیندتون‪ ،‬کنار شما باشه ‪...‬‬ ‫آلفرد هیچکاک‬ ‫حافظانه‬ ‫دل می‌رود ز دستم صاحب دالن خدا را‬ ‫دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا‬ ‫کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز‬ ‫باشد که بازبینم دیدار آشنا را‬ ‫خیلی نمی‌تواند جای خالی امثال آن نیروی ارزشمند را پُر شده‬ ‫بداند‪ .‬دو شیوه برای جایگزینی یا اصطالحاً پرورش نیروی انسانی‬ ‫توانمند و کارآمد وجود دارد‪ .‬یکی ستادی داشته باشیم که پایگاه‬ ‫تولید و تربیت چنین نیروهایی باشــد و یکی هم روش استاد و‬ ‫شاگردی است‪ .‬وی با اشاره به اینکه همیشه چشمه جوشان رادیو‬ ‫جاری و ســاری بوده و هســت‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬بخش‌های آموزشی‬ ‫سازمان صداوسیما و مراکز آموزشی در همه معاونت‌ها خصوصاً‬ ‫معاونت صدا وجود داشته و دارد‪ .‬همچنین در دانشگاه صداوسیما‬ ‫هم امو ِر آموزش به طور جدی دنبال می‌شود‪ .‬در عین حال رادیو‬ ‫همیشــه به اندازه توان خود در زمینه آموزش‌‪ ،‬تربیت و پرورش‬ ‫قدم برداشته و چشمه جوشان رادیو را جاری و ساری نگه داشته‬ ‫اســت‪ .‬همیشه در این راستا توانســته گوهرهای ارزشمندی را‬ ‫تربیت کند‪ .‬شــاه‌آبادی درباره طریقه آموزش به سبک استاد و‬ ‫شاگردی‪ ،‬گفت‪ :‬شیوه دوم تربیت و آموزش ما استاد و شاگردی‬ ‫روش آموزش اولیه است‪ .‬مکمل این کار هست‬ ‫است که مکمل ِ‬ ‫و آموخته‌هــا را انجام می‌دهد‪ .‬االن در رادیو هر دو شــیوه انجام‬ ‫محصوالت ایران خودرو‬ ‫باز هم گران شد‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫س ‪ 40 ،30‬سال تجربه‬ ‫است‪ .‬وقتی یک گوهری قطره قطره در پَ ِ‬ ‫علم‌آموزی از دنیا می‌رود خیلی راحت نمی‌توان جای او کسی را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬بحمداهلل این مســیر‪ ،‬مسیری است که تالش شده‬ ‫در آن راســتا نیروهای ارزشمندی تربیت شــوند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بــه تأثیرگذاری نیروهای پیشکســوت و در عین حال توجه به‬ ‫جوان‌گرایی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کسانی که این روزها ما آن‌ها را از‬ ‫دست می‌دهیم در دوران سختی رشد کرده‌اند و همین سختی‬ ‫دوران رشدشان از آن‌ها چنین عناصر آب دیده‌ای ایجاد کرده و‬ ‫بوجود آورده است‪ .‬شاید امروز به نوع دیگری این سختی‌ها وجود‬ ‫دارد و امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور این چشمه باز هم‬ ‫بجوشد‪ .‬معاون صدا در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬حقیقتا رادیو بدون‬ ‫برخی از پیشکســوتان معنی و هویتی نــدارد‪ .‬در واقع این افراد‬ ‫شناسنامه رادیو هستند و مردم منتظرند صدای آنها را بشنوند‪ .‬در‬ ‫عین حال برای جوانگرایی‪ ،‬کارگروه‌ها و کارهای آموزشی ویژه‌ای‬ ‫جوانان‬ ‫مدنظر قرار دادیم تا در راســتای توجه به پیشکسوتان‌‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫کارآمد و توانمندی را هم به رادیو و تلویزیون معرفی کنیم‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫دستورالعملجدیدتخصیصکاغذدولتیبهناشران‬ ‫کارگــروه کاغذ معاونت فرهنگــی دســتورالعمل جدیدی برای‬ ‫تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن تصویب و ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬کتاب‌سازی‌ها مشــمول کاغذ دولتی نمی‌شوند و‬ ‫کارگروه نظارت موظف شــده تا قیمت تمام شده کتاب بر اساس‬ ‫کاغذ دولتی را محاسبه کند‪ .‬پس از طرح انتقاداتی مبنی بر نحوه‬ ‫تخصیص کاغذ و عدم نظارت بر مصرف آن‪ ‌،‬کارگروه کاغذ معاونت‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی دستورالعمل جدیدی‬ ‫بــرای تخصیص کاغذ و نظــارت بر مصــرف آن تصویب و ابالغ‬ ‫کرده اســت‪ .‬بر اساس این دســتورالعمل تمامی ناشران متقاضی‬ ‫درخواســت کاغذ‪ ،‬باید مدارکی چون تصویر پروانه معتبر نشــر‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به شماره مجوز صادر شده از سوی سامانه صدور‬ ‫مجوز چاپ و نشــر کتاب دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی‌‪ ،‬تصویر‬ ‫مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان مربوطه(برای‬ ‫ناشــران شهرستانی) را در ســامانه بارگذاری کنند‪ .‬نحوه بررسی‬ ‫درخواســت‌های کاغذ در این کمیته که شامل مدیرعامل اتحادیه‬ ‫شرکت‌های تعاونی ناشران آشــنا به عنوان رئیس کمیته‪ ‌،‬رئیس‬ ‫اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران یا نماینــده تام‌االختیار‬ ‫ایشــان‌‪ ،‬نماینده تام االختیار معاونت امور فرهنگی اســت به این‬ ‫شکل است که درخواســت متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در‬ ‫سال‌های گذشــته و اســتعالم از مراکز ذی‌صالح صنفی توسط‬ ‫کمیتــه تخصیص ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌شــود‪ .‬در این میان‬ ‫تخلفات ناشــر‪ ،‬بسته به نوع تخلف بر میزان کاغذ تخصیص یافته‬ ‫تأثیــر خواهد داشــت‪ .‬اما کاغذ دولتی بر اســاس چه اولویتی به‬ ‫ناشــران تخصیص داده می‌شــود؟ کارگروه برای تخصیص کاغذ‬ ‫مواردی را برشمرده اســت‪ ‌،‬از جمله کتاب‌های تالیفی با رویکرد‬ ‫فرهنگ و هنر اســامی و ایرانی‪ ‌،‬کتاب‌هایی که در جشنواره‌ها و‬ ‫جوایز فرهنگی معتبر برگزیده شــده‌اند‌‪ ،‬کتاب‌هایی که در جهت‬ ‫تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه باشد به گونه‌ای که باعث‬ ‫رشــد و تعالی فرهنگ عمومی و منجر بــه افزایش کتابخوانی در‬ ‫کشور شود‪ .‬چنانچه کتابی‪ ،‬جنبه کتابسازی داشته باشد مشمول‬ ‫تخصیص کاغذ نخواهد شــد‪ .‬و تشخیص کتابسازی بودن یک اثر‬ ‫برعهــده کارگروه صیانت از حقوق ناشــران‪ ،‬مولفان و مترجمان‬ ‫مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروشــان تهران خواهد بود‪ .‬این کارگروه بر اســاس مصوبه‬ ‫جدید هم‌چنین ناشــر را موظف کرده اســت که بــرای اجرایی‬ ‫شــدن سیســتم نظارت بر مصرف‌‌‪ ،‬اطالعات مربوطه به چاپخانه‬ ‫و صحافــی را با ذکر مشــخصات کامل جهت بازدید و شــمارش‬ ‫تیراژ توســط کمیته نظــارت بر مصرف در ســامانه توزیع کاغذ‬ ‫بارگذاری کند‪ .‬هم‌چنین ناشر موظف است که عبارت «این کتاب‬ ‫با کاغذ حمایتی منتشــر شده اســت» در شناسنامه کتاب درج‬ ‫کند‪.‬تخصیص مجدد کاغذ به ناشــران منوط به ارائه تایید کمیته‬ ‫نظارت می باشــد‪ .‬یکی از موارد انتقادی به افزایش قیمت کتاب‬ ‫در ماه‌هــای اخیر این بوده که اگــر کتاب‌ها با کاغذ دولتی چاپ‬ ‫می‌شوند‌‪ ،‬چرا شاهد افزایش قیمت هستیم‪ ‌،‬در این خصوص قرار‬ ‫شــده است که کارگروه نظارت با اســتفاده از نظرات کارشناسی‬ ‫نســبت به اعالم سقف قیمت تمام شــده ظرف مدت یک هفته‬ ‫کاری به معاونت امور فرهنگی اقدام کند تا در قیمت‌گذاری کتاب‬ ‫اختصاص کاغذ دولتی محاسبه شود‪.‬‬ ‫کمیتــه نظارت از این پس از طرق مختلف از جمله بازرســی در‬ ‫مرحله چاپ و صحافی و یا پس از انجام آن به شمارش نسخه‌های‬ ‫کتــاب و تطبیق آن با اطالعات تخصیص کاغذ خواهد پرداخت و‬ ‫ناشــر موظف است تا یک سال پس از مرحله تحویل حواله کاغذ‬ ‫اطالعات درخواســتی را در خصوص مصرف کاغذ تخصیص یافته‬ ‫به کمیته نظارت ارسال و رسید دریافت کند‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫«اقلیم حیرانی» عنوان نخستین نمایشگاه عکس «محمد صیاد» فتوژورنالیست سرشناس ایرانی است‪،‬‬ ‫که پس از پنج دهه فعالیت حرفه ای عصر روز جمعه ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز نبشی افتتاح شد ‪ /‬حسین‬ ‫مرصادی‬ ‫مکه مکرمه این روزها صحنه حضور زائرانی از سراسر جهان است که برای ادای مناسک حج وارد این شهر‬ ‫می شوند ‪ /‬هادی محسنی‬ ‫همایش روز ملی ازدواج شنبه ‪ ۱۲‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬محمدجواد‬ ‫آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در‬ ‫مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار ش ‪ /‬حسین مرصادی‬ ‫چهل و یکمین دوره مســابقات تکواندو قهرمانی جوانان و بزرگساالن کشور در گروه مردان و بیست و‬ ‫چهارمین دوره این رقابت‌ها در گروه بانوان ازتاریخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬مرداد‪ ،‬در تبریز درحال برگزاری اســت‪ /‬رضا‬ ‫عادلی‬ ‫مراسم ترحیم مرحوم حسین آهی شاعر و پژوهشگر عرصه فرهنگ و ادب بعدازظهر شنبه در مسجد بالل‬ ‫سازمان صدا و سیما برگزار شد‪ /‬محمدرضا عباسی‬ ‫گزیده آثاری از بزرگان آبرنگ ایران تا ‪ 25‬مردادماه در گالری آوای هنر برپاست ‪ /‬سارا ساسانی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!