صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۹۸

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1098

روزنامه هنرمند شماره 1098

‫حمیدرضا دیبازر مطرح کرد؛‬ ‫توضیح معاون آموزش و پرورش درباره پشت پرده استعفای بطحایی‬ ‫استقبال از یک پژوهش‬ ‫در حوزه موسیقی‬ ‫نبایداستعفایبطحاییفقطبهکاندیداتوری‬ ‫در انتخابات مجلس خالصه شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشــنبه ‪ 20‬خردادماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪1098‬‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫نقدیبرفیلم«سرخپوست»اثریازنیماجاویدی‬ ‫فیلمیکه‬ ‫زبانسینمارامی‌شناسد‬ ‫‪6‬‬ ‫انتقاد سعید مستغاثی از ساخت‬ ‫برنامه‌هاوسریال‌هایبدون‬ ‫پژوهشدرتلویزیون‬ ‫‪4-5‬‬ ‫چقدرباید درگیر رابطه‌های‬ ‫دختر و پسری غیرمتعارف بشویم؟‬ ‫پیشنهاد واگذاری امتیاز اقامتگاه‌های دولتی به خصوصی‌ها‬ ‫رسمیت بنگاه‌داری دولتی‬ ‫درمهمانسراها؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پاسخ احسان علیخانی‬ ‫به یک ابهام در برنامه‬ ‫«عصر جدید»‬ ‫‪4‬‬
‫توضیح معاون آموزش و پرورش درباره پشت پرده استعفای بطحایی‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه همکاری های مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و کتابخانه ملی برگزار شد‬ ‫جلسه مشترک درباره همکاری های فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و سازمان اسناد وکتابخانه ملی پیش از ظهر امروز با حضور سیدعباس صالحی و‬ ‫اشرف بروجردی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد‪ .‬در این جلسه که‬ ‫با دستور بررسی ایجاد پنجره واحد نشر در راستای دولت الکترونیک و هوشمند‬ ‫برگزار شد‪ ،‬درباره چگونگی ایجاد پنجره واحد نشر بین این وزارتخانه و کتابخانه‬ ‫ملی بحث و تبادل نظر شد‪ .‬در این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر همکاری‬ ‫های متنوع و مشترک میان این وزارتخانه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش قابل توجهی از فعالیت های ســازمان اسناد و کتابخانه ملی‬ ‫مرتبط با کتاب و کتابخوانی است و این وزارتخانه در حوزه های پژوهشی و ترویجی‬ ‫همکاری های قابل توجهی با این سازمان دارد و با نظرات مشترک می توان این‬ ‫همکاری ها را گسترش داد‪ .‬صالحی در بخش دیگری با تاکید بر اهمیت ایجاد‬ ‫دولت الکترونیک و هوشــمند ادامه داد‪ :‬در این دوره از فعالیت وزارتخانه یکی از‬ ‫کالن برنامه ها توجه و تحقق دولت الکترونیک و هوشمند بوده که در آن سه گام‬ ‫حرکت به سمت دیجیتالی شدن‪ ،‬ایجاد پنجره واحد داخلی و تشکیل پنجره واحد‬ ‫با مراکز مرتبط با هدف کوتاه کردن زمان صرف شده‪ ،‬حذف بروکراسی و جلوگیری‬ ‫از بارگذاری اطالعات مخاطبان در درگاه های مختلف دنبال می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫دولت هوشمند باید از داده ها استفاده های تجمیع شده داشته باشیم تا هم مدیران‬ ‫و هم ذینفعان در کارهای علمی و حوزه اقتصاد هنر از آن بهره مند شوند‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬در این وزارتخانه بر ضرورت اهمیت ایجاد پنجره‬ ‫واحد به ویژه در حوزه نشر توجه شده و قدم های خوبی نیز در این زمینه برداشته‬ ‫شده که نیاز به سرعت دارد تا بتوان با همکاری کتابخانه ملی به یک پنجره واحد‬ ‫نشر دست یابیم‪ .‬وی در عین حال تصریح کرد‪ :‬در دولت هوشمند توجه به حوزه‬ ‫فرهنگ مکتوب ضروری است که باید آن را دنبال کنیم که عالوه بر ارائه خدمات و‬ ‫تسهیالت به ترکیب سازی و گردآوری اطالعات در حوزه فرهنگ و کسب و کار با‬ ‫هدف سرعت در بهره وری در حوزه فرهنگ و اقتصادی برسیم‪ .‬در ادامه این جلسه‬ ‫اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت‪ :‬این سازمان و وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی تعامالت مشترکی با یکدیگر دارند و اهداف مشترکی را‬ ‫دنبال می کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از جمله اهداف مشترک بین این دو نهاد توسعه‬ ‫فرهنگ به ویژه در عرصه کتاب و کتابخوانی است که باید پاسخگوی مردم در حوزه‬ ‫دانشی و تسهیل گری در این زمینه باشیم‪ .‬بروجردی افزود‪ :‬برای تسهیل در این‬ ‫حوزه باید به سمت ایجاد پنجره واحد نشر برویم تا مسیر برای کسانی که قصد‬ ‫دریافت مجوز نشر و تدوین کتاب دارند تسهیل شود‪ .‬در ادامه این جلسه درباره‬ ‫چگونگی ایجاد پنجره واحد نشــر بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان‬ ‫اسناد و کتابخانه ملی‪ ،‬چگونگی عملیاتی شدن طرح پنجره واحد نشر بین این دو‬ ‫نهاد‪ ،‬آسیب شناسی فرایند مجوز نشر‪ ،‬وظایف هر دستگاه در اجرای طرح پنجره‬ ‫واحد نشــر‪ ،‬واسپاری منابع الکترونیک و تشکیل دو کارگروه پنجره واحد نشر و‬ ‫بررسی موضوعات نوین بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫نبایداستعفایبطحاییفقطبهکاندیداتوری‬ ‫درانتخاباتمجلسخالصهشود‬ ‫معــاون حقوقی و امور مجلــس وزیر آموزش و پرورش با تشــریح علل‬ ‫استعفای بطحایی وزیر آموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬نباید استعفای بطحایی‬ ‫فقط به کاندیداتوری در انتخابات مجلس خالصه شــود‪ .‬حجت االسالم‬ ‫علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره‬ ‫اســتعفای وزیر آموزش و پرورش گفت‪ :‬آموزش و پرورش ازبنیادی ترین‬ ‫نهادهای کشور محسوب می شود و در تعیین کنندهبودن آن در توسعه‬ ‫نیروی انسانی هیچ شکی نیست؛ به همینجهت مقام معظم رهبری سال‬ ‫ها پیش اعالم فرمودند که بهترین وبرجسته ترین نیروها باید برای آموزش‬ ‫و پرورش مسیر و خطمشی طراحی کنند و فلسفه آموزش و پرورش باید‬ ‫واضح باشــد کهما دنبال چه هستیم و به دنبال چه چیزی می خواهیم‬ ‫برویم تا براین اساس خط مشی تعیین شود و برنامه ریزی صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬با این تاکید‬ ‫مقام معظم رهبری در آذرماه ‪ 1390‬سند تحول بنیادین آموزش و پرورش‬ ‫در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید که این سند‪ ،‬یک سند‬ ‫مهم به شمار می آید و به بهینه سازی وضع موجود در آموزش و پرورش‬ ‫می پردازد‪ .‬دولت اول و دوم دکتر روحانی در راســتای سند چشم انداز‬ ‫‪ 20‬ساله و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه ریزی و‬ ‫اقدامــات موثری را انجام داد و در حوزه آموزش و پرورش کارهای مهمی‬ ‫در این جهت صورت گرفته است‪.‬‬ ‫اجرای رتبه بندی با اختصاص ‪ 2‬هزار میلیارد تومان در دستور‬ ‫کار دولت‬ ‫وی افزود‪ :‬از جمله مواردی که در دولت طی این سال‌ها مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت رتبه بندی معلمان کشــور و تخصیــص ‪ 2‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫این رابطه است‪ ،‬همچنین مدرسه محوری و بسیاری از راهبردهای دیگر‬ ‫آموزش و پرورش نیز که در این بیان مختصر و مصاحبه کوتاه نمی گنجد‬ ‫در همیــن رابطه رئیس جمهور نیز اعالم کرد که دولت نه تنها در زمینه‬ ‫اعتبارات مربوط به ســند تحول بلکه هرگونه خدمتی که در توان داشته‬ ‫باشد برای قشر فرهنگیان جامعه که در تربیت نسل فردای مدیران کشور‬ ‫نقش آفرینی می کنند‪ ،‬انجام خواهد داد و از هر کوششی در این خصوص‬ ‫دریغ نخواهد کرد‪ .‬عســکری اضافه کرد‪ :‬البته در حوزه آموزش و پرورش‬ ‫چالش های بسیاری را پیش رو داریم که این چالش ها باعث شده آموزش‬ ‫و پرورش با وضع مطلوب فاصله داشته باشد‪.‬‬ ‫دو سال آینده سال‌های سختی برای آموزش و پرورش است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آقای بطحایی وزیر ســابق آموزش و پرورش در مجلس در‬ ‫زمان رأی اعتماد برنامه‌های مناســبی ارائه کرد که راهگشا بود و مجلس‬ ‫نیز به همین برنامه ها رأی مثبت داد‪ .‬با این حال با توجه به اینکه مدیریت‬ ‫در آمــوزش و پرورش با معادله چند مجهولی مواجه اســت کار در این‬ ‫وزارتخانه بسیار سخت است به ویژه در ‪ 2‬سال پیش رو که دو انتخابات‬ ‫مهم مجلس و ریاست جمهوری را در پیش داریم‪ .‬معاون حقوقی و امور‬ ‫مجلــس وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد‪ :‬افزون بر این‪ ،‬مشــکالتی در‬ ‫حوزه ارائه خدمات به فرهنگیان و معلمان به وجود آمده که از جمله آن‌ها‬ ‫عدم پرداخت حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان طلب مربوط به ســال های‬ ‫گذشــته معلمان است که در این خصوص وعده هایی داده شده و رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون آموزش و تحقیقات قبول کرد که در‬ ‫قالب یک کارگروه مشترک مطالبات فرهنگیان و معلمان پرداخت شود و‬ ‫ما نیز منتظر نتیجه هستیم‪.‬‬ ‫بطحایی با معاونانش برای استعفا مشورت نکرد‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تصور می‌کنم آقای بطحایی با نگاه به آینده و با توجه به‬ ‫مشــکالت پیش رو در آموزش و پرورش اقدام به اســتعفا کرد و اگر او با‬ ‫معاونین خود مشــورت می کرد قطعا با آن مخالفت می کردند‪ .‬عسکری‬ ‫گفت‪ :‬پس از اطالع از اســتعفای آقای بطحایی تالش شد که به نوعی از‬ ‫این استعفا پیشگیری شود ولی موثر واقع نشد به همین جهت باید بگویم‬ ‫این استعفا دالیل متنوع و متعددی را به دنبال دارد که از جمله آن همان‬ ‫معادالت چند مجهولی مورد اشاره در مدیریت آموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫نباید استعفای بطحایی فقط به کاندیداتوری در انتخابات مجلس‬ ‫خالصه شود‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬آقای بطحایی به این دلیل که اســتعفای او باری را برای‬ ‫دولت ایجاد نکند علت اســتعفا را کاندیداتوری مجلس عنوان کرد و این‬ ‫موضوع را ایشــان اخالق مدارانه مطرح کرد ولی به زعم من نباید علت‬ ‫اســتعفای او در این مسئله خالصه می شد‪ .‬عسکری ادامه داد‪ :‬برداشت‬ ‫من این اســت که آموزش و پرورش مطلوب در شرایط فعلی باید مطالبه‬ ‫جدی همه ارکان نظام باشد و مشکالت در هم تنیده معلمان نیز امکان‬ ‫حل دارد و نشــاط و انبســاط خاطر معلمان باید برای دولت و مجلس و‬ ‫ســایر ارکان کشور مبنا و اولویت اول قرار بگیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اگر فکر‬ ‫می‌کنید‪ ،‬معلمان امروز حال خوشی ندارند که قطعا هم این چنین است و‬ ‫این موضوع در تربیت نسل آینده و نیروی انسانی کشور تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود پس باید دنبال راه حل بود و می دانیم هر کشوری هم موفقیتی کسب‬ ‫کرده به دلیل توجه به حوزه زیربنایی آموزش و پرورش بوده اســت‪ .‬امام‬ ‫(ره) نیز در این باره فرموده اند‪ :‬که اســاس را باید آموزش و پرورش قرار‬ ‫داد و برداشــت من این است که آموزش و پرورش امروز کشور ما با یک‬ ‫مدیریت علمی و جامع نگر می تواند بر مشکالت فائق آید‪.‬‬ ‫راه آینده آموزش و پرورش ریل گذاری شده و مشخص است‬ ‫این مقام مســئول در وزارت آموزش و پرورش اضافــه کرد‪ :‬راه آموزش‬ ‫و پرورش مســیری است که ریل گذاری شــده و این مسیر سند تحول‬ ‫بنیادین آموزش و پرورش و همان برنامه هایی است که آقای بطحایی در‬ ‫زمان کسب رأی اعتماد اعالم کرد‪ .‬این مسیر نباید با انگیزه های سیاسی و‬ ‫جناحی همراه باشد زیرا کهآموزش و پرورش باشگاه سیاسی نیست و اراده‬ ‫و انگیزه انقالبی در این مسیر شرط اول کار در این حوزه است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هر چند این اســتعفا بازخوردهای خاص خود را داشته است اما امیدوارم‬ ‫نتیجه آن برای همه ما انسجام مدیریتی‪ ،‬کارآمدی و کار تیمی منسجم‬ ‫در آینده آموزش و پرورش باشد و جلوی مداخالت نابجا به حوزه آموزش‬ ‫و پرورش هم گرفته شود‪.‬‬ ‫از اینکه بطحایی در لیست چه جناحی قرار می‌گیرد‪ ،‬بی اطالعم‬ ‫عســکری در پاسخ به این سئوال که آیا جناح یا گروه خاصی از بطحایی‬ ‫وزیر ســابق آموزش و پرورش درخواست اســتعفا کرده بودند تا او را در‬ ‫لیست خود برای انتخابات مجلس قرار دهند‪ ،‬گفت‪ :‬از پشت صحنه این‬ ‫اســتعفا نباید غیب گویی کنیم و می دانم کــه آقای بطحایی در دولت‪،‬‬ ‫مجلس و مجامع مختلــف اخالق مدارانه مطالب را پیگیری می‌کردند و‬ ‫همچنان که عنوان شد یک دلیل مهم اعالم کاندیداتوری از مجلس هم به‬ ‫جهت رعایت اخالق بوده و اینکه فضای کشور ملتهب نشود‪.‬‬ ‫استیضاح بطحایی در مجلس‬ ‫به هیچ عنوان از دالیل استعفا نبود‬ ‫عسکری با رد در جریان بودن طرح استیضاح بطحایی در مجلس و اینکه‬ ‫شاید اســتعفای او به این دلیل بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این موضوع قویاً‬ ‫تکذیب می‌شود و برخی از نمایندگان کهعمدتاً از استان اصفهان بودند و‬ ‫قصد به جریان انداختن طرحاســتیضاح آقای بطحایی را داشتند نیز در‬ ‫حال مجاب شدن برایبازپس گیری امضای خود بودند‪.‬‬ ‫ارائه لیست معوقات فرهنگیان‬ ‫به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات‬ ‫معــاون حقوقی و امور مجلــس وزیر آموزش و پــرورش با طرح مجدد‬ ‫مطالبات معوقه فرهنگیان‪ ،‬گفت‪ :‬لیست این معوقات که از سال ‪ 82‬تا ‪97‬‬ ‫بوده و حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان است دراختیار کمیسیون آموزش و‬ ‫تحقیقات مجلس قرار داده شــده است و مجلس هم پیگیر موضوع است‬ ‫و تقاضای ما این اســت که تا اول مهر ماه و شــروع کار مدارس در سال‬ ‫تحصیلی جدید شرایط به گونه ای طراحی شود که مطالبات معلمان عزیز‬ ‫وصول شــده باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬آقای بطحایی فردی دلسوز است و کسی‬ ‫است که از سربازی به مقام سرداری و وزارت در آموزش و پرورش رسیده‬ ‫و شــاید تصور می‌کرد که فردی بهتر از او بتواند این مطالبات را پیگیری‬ ‫کند‪ .‬عســکری درباره گزین ‌ه‪‎‬های مطرح شده برای سمت تصدی وزارت‬ ‫آمــوزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬حتم دارم می دانید کــه در این زمینه‪ ،‬آقای‬ ‫رئیس جمهور دولت باید به جمع بندی برسد اما عملکرد وزرای آموزش و‬ ‫پرورش دولت نشان می‌دهد که ظرف ‪ 6‬سال گذشته ‪ 3‬وزیر تغییر کرده‬ ‫اســت و وزیر بعدی باید فردی باشد که در این دو سال باقی مانده دولت‬ ‫بطور کامل بتواند انجام وظیفه کند و با حمایت و پشتیبانی که از او دولت‬ ‫و مجلس صورت می‌دهند چنین جابه جایی‌های مخاطره آمیزی صورت‬ ‫نگیرد‪ .‬وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا آقای بطحایی از تهران‬ ‫کاندید خواهد شد یا شهر دیگری‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه هر سئوالی از آقای‬ ‫ی‪‎‬آید!‬ ‫بطحایی‌پرسیدیم او با لبخند پاسخ داد حاال ببینیم چه پیش م ‌‬
‫نگاهی به نمایش «به دست خواب بسپارم» به کارگردانی نرگس چاروسه‬ ‫عالمتیکههماکنونمی‌شنوید‪،‬اعالمخطریاوضعیتقرمزاست‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫«زیر گنبد طال» از امروز اجرا می‌شود‬ ‫کیارش وفایی‬ ‫داشته‌های جهان هر کدام به نوعی فاصله‌ای بین بودن و یا نبودن‌های‬ ‫بســیاری را پــر می‌کنند‪ .‬حجم مقیــاس مانــدگاری در لحظه اتفاق‬ ‫پیشــکش زمانی در آینده خواهد شــد که چه تبعاتی در انتظار نسل‬ ‫بعد قرار خواهد گرفت‪ .‬آیا شرایط رو به سامان بیشتر خواهد رفت و یا‬ ‫هر چه که وجود دارد از قبل هم کوچکتر خواهد شد؟ تعلیق در پاسخ‬ ‫چنین ســوال‌هایی بســیار به نکاتی ارتباط دارد که انسان دائم آنها را‬ ‫با خود مرور می‌کند‪ .‬انســان همیشه در تالش است تا از طریق شرح‬ ‫مسائلی شــرایط را تا آنجا که مقدور باشــد برای خود مشخص کند‪.‬‬ ‫شــرایطی که در آن اتفاق‌ها نقشی اثرگذار دارند و آینده را به گونه‌ای‬ ‫رقم خواهند زد که تمام داشــته‌ها و نداشــته‌ها میانگین معینی را به‬ ‫تصویر می‌کشــند‪ .‬لذا باید اشاره داشت ســاختار اجتماعی هر جامعه‬ ‫نقشــی تعیین کننده در بروز این موارد دارد که شــاخص‌هایی چون‬ ‫تاریخ و فرهنگ‪ ،‬آداب و ســنت‌ها‪ ،‬رویدادهای سیاســی‪ ،‬اقتصادی و‪...‬‬ ‫را در خود تعریف داده اســت‪ .‬بنابراین کنش و واکنش در این شــکل‬ ‫از نکاتی بهره می‌گیرد که جزئیات بســیار مهم تلقی شده تا کلی قابل‬ ‫توصیف را بیان کنــد‪ .‬البته وجود این داده‌ها از نگاهی دیگر باعث آن‬ ‫خواهد شد که جوامع بشری بدانند بر اساس پدید آمدن چه چیزهایی‬ ‫در زمــان اکنون شــرایط موجود را طی می‌کنند‪ .‬حــال در این میان‬ ‫شرح خاطرات از دوره‌های مختلف می‌تواند چون تابویی برای گفتن و‬ ‫شنیدن باشد که گاهی می‌توان از آنها درس عبرت گرفت‪ .‬پدیده‌ای به‬ ‫نام جنگ نیز یکی از عنوان‌های دراماتیک به شــمار می‌آید که در آن‬ ‫جامعه با تمام عنوان‌هایی کــه در خود دارد مورد توجه قرار می‌گیرد‬ ‫و تنها یک موضوع مالک تشــخیص نیست‪ .‬زیرا انسان در آن لحظات‬ ‫همــه چیز را به شــکلی یکپارچه تجربه می‌کنــد‪ .‬در واقع این پدیده‬ ‫مخرب بیشــتر از آنکه جامعه را هدف قرار بدهد انسان را مورد هجوم‬ ‫مسائلی ناخواسته با هر سطح طبقاتی قرار می‌دهد‪ .‬نمونه داخلی از این‬ ‫موضوع به جنگ هشــت ساله یعنی همان جنگ تحمیلی باز می‌گردد‬ ‫که در آن زمان از شمال تا جنوب‪ ،‬از شرق تا غرب مردم برای دفاع از‬ ‫خاک کشور بسیار کوشیدند تا تعرضی صورت نگیرد و کشورمان ایران‬ ‫همچنان پابرجا و استوار باشد‪ .‬یادمان نرود مبارزه از مام وطن کنشی‬ ‫فراگیر بوده که با پشــت ســر گذاشتن شــرایط آن دوران اکنون به‬ ‫راهکاری برای بهتر زیســتن بدل شده است که در آن خاطرات بیشتر‬ ‫از آنکه شنیدنی باشد عبرتی برای نسل‌های امروز است‪.‬‬ ‫نمایش «به دســت خواب بســپارم» ســعی دارد که با شــرح‬ ‫مســائل و بیان نکاتی که از نگاه خودش شــنیدنی است بتواند‬ ‫تاثیرگــذاری مــورد قبولــی را در ذهن مخاطــب ایجاد کند‪.‬‬ ‫جهان متــن این اثر با فراهم آوردن جزئیاتی که درک آنها کار‬ ‫پیچیده و ســختی نیســت قصد دارد تا با اســتفاده از ساختار‬ ‫روایــت لحظاتی را بیان کند که همــه چیز برگرفته از واقعیت‬ ‫اســت‪ .‬لذا در این نمایش مخاطب تنها بعنوان شاهد قرار دارد‪،‬‬ ‫شــاهدی که مسائل و رویدادهای دهه شصت را با هر اندازه‌ای‬ ‫تجربه کرده و یا نســل‌های دهه هفتــاد به بعد که می‌خواهند‬ ‫بدانند در آن زمان مردم چگونه و با چه داشــته‌هایی روزگار را‬ ‫تجربه می‌کردند‪ .‬حال این دغدغه از سوی نویسنده سبب شده‬ ‫است که شخصیت‌های نمایش هر یک بعنوان راوی پیش روی‬ ‫مخاطب قرار بگیرند و از زمان کودکی خود در آن زمان بگویند‪.‬‬ ‫در واقع بیان شــرح حال این شخصیت‌ها به نوعی برای کسانی‬ ‫که در آن دوران کودک بوده‌اند تا اندازه‌ای غم‌انگیز و دلهره‌آور‬ ‫و بیشتر قابل لمس است‪.‬‬ ‫بنابراین اســتفاده از مولفه مونولوگ انتخابی درست و مناسب‬ ‫است تا شخصیت‌ها بتوانند بنابر در نظر گرفتن موقعیت نمایشی‬ ‫که در آن قرار می‌گیرند مســائل را آن طور که باید شرح داده‬ ‫و در ظاهر یک شــخصیت مستقل که کنش و واکنش او کاملا‬ ‫به فضای بیرونی ارتباطی ندارد و مســتقیم از درون او نشــات‬ ‫می‌گیــرد برون‌ریزی کند‪ .‬در واقع ســاختار اصلی این نمایش‬ ‫با قرار دادن شــخصیت در موقعیــت‪ ،‬فضایی را فراهم آورده تا‬ ‫ذهن مخاطب بیشــتر از آنکه مشــغول تحلیل و بررسی شود‬ ‫تصویرهایی را در درون خود شــکل بدهد که شاید نمونه‌هایی‬ ‫از آنها را دیده و یا شــنیده باشــد‪ .‬لذا این نزدیک بودن سوژه‬ ‫بــه تجربه و باور مخاطب از دیگر تصمیم‌هایی بوده که ســبب‬ ‫شــده تا مخاطب در بیشتر اوقات نمایش بعنوان همراه باشد تا‬ ‫فردی مشاهده‌گر‪ .‬درک اســتنباطی به طور حتم یکی از کلید‬ ‫واژه‌هایی اســت که در به وجود آمدن جهان متن و اثر نقشی‬ ‫پر رنگ داشــته است‪ .‬شنیدن نریشن و جزئیات که از فضای‬ ‫درونی و ذهنی شــخصیت‌ها از ابتــدای نمایش در فضا پخش‬ ‫می‌شــود از جمله مواردی بوده که فضای نمایش را به گونه‌ای‬ ‫آماده می‌کند تــا مخاطب بداند به طور دقیــق اکنون در چه‬ ‫موقعیت زمانی و مکانی قرار خواهد گرفت‪ .‬البته این اتفاق تنها‬ ‫نکته تعیین‌کننده نیست‪ ،‬زیرا ساختار روایت به گونه‌ای طراحی‬ ‫شده تا شخصیت‌ها به شکلی موازی و با تقطیع درست بعنوان‬ ‫ما به ازایی از انســان‌های آن زمان مســائلی از شــکل زندگی‬ ‫کــردن را در آن دهه بیان کنند‪ .‬اســتفاده از خرده پیرنگ‌ها‬ ‫جزو مواردی بوده اســت که بسیار به نظم روایت و رویدادهایی‬ ‫که شرح داده می‌شوند یاری رسانده تا آن حس باورپذیری که‬ ‫مدنظر نویســنده و کارگردان این اثر بــوده به خوبی در ذهن‬ ‫مخاطب ته‌نشــین شود‪ .‬در واقع هر شخصیت با زاویه دید خود‬ ‫از دوران جنگ و بمباران در دهه شصت می‌گوید که این رفتار‬ ‫از سوی آنها سبب شــده تا روایت‌ها با ادغام شدن در یکدیگر‬ ‫و به شــکل روند موازی تصویــری همخوان و جدا از هر نقصی‬ ‫را به تصویر در آورد‪ .‬لذا باید اشــاره داشــت که جهان متن در‬ ‫این اثر بیشتر از ســایر اجزا اهمیت خود را عیان می‌کند‪ ،‬زیرا‬ ‫همه چیز به ساختار منظم او باز می‌گردد که قابلیت دارد ریتم‪،‬‬ ‫تمپو و حتی برون‌ریزی‌های لحظه‌ای هر شــخصیت را هدایت‬ ‫کند‪ .‬فضای نمایش «به دســت خواب بســپارم» درست است‬ ‫کــه طراحی صحنه خاصی ندارد و یا از نورهای طراحی شــده‬ ‫آنچنانــی بهره نمی‌گیرد‪ ،‬اما در مقابل ایــن قابلیت را دارد که‬ ‫مخاطب را از ابتدا تا انتها بی‌هیچ وقفه‌ای با خود همراه می‌کند‪.‬‬ ‫شــاید این موضوع جزو یکی از تمهیداتی بوده که بتواند حس‬ ‫همذات‌پنــداری را در مخاطب بیدار کند کــه اگر این چنین‬ ‫باشــد می‌توان گفت از عهده آن بر آمده اســت‪ .‬تلفیق دوران‬ ‫جنگ‪ ،‬رویاهای کودکانه‪ ،‬تشــریح زندگی زمان‌هایی که در آن‬ ‫ترس بیشــتر از خاطره‌ سازی به یادمان مانده در درامی متصل‬ ‫و منســجم که ســاختاری قابل دفاع دارد جزو نکاتی است که‬ ‫توانسته بخشی از تاریخ معاصر کشورمان را به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫میزانســن‌های قرینه و قطری در جهــان نمایش این مجال را‬ ‫برای کارگردان نیز فراهم آورده تا بتواند شخصیت‌های اثرش را‬ ‫در قالب مثلث متساوی االضالع پیش روی مخاطب قرار بدهد‬ ‫تا از این طریق انســجام را حتی در نوع حرکت آنها در صحنه‬ ‫نمایــش رعایت کند‪ .‬حال از نکات قابل توجه دیگر این اثر باید‬ ‫به بلوغ شــخصیت از نظر سنی و درک شرایط اشاره داشت که‬ ‫جزو نکاتی بوده به شــمار می‌آید که بــا جلو رفتن ماجراهای‬ ‫روایت در زمان صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین باید گفت اصوال تولید آثاری که تاریخ معاصر را بتواند‬ ‫در ذهن مخاطب بیشتر از قبل نمایان سازند امری مهم و الزم‬ ‫اســت‪ .‬زیرا مخاطب امروز تنها از راه درک و تحلیل اســت که‬ ‫می‌تواند گذشــته مردم کشور خود را شناخته و فردی مفید در‬ ‫آینده برای آنها باشد‪ .‬یادمان باشد هر جزئی از گذشته می‌تواند‬ ‫یک کنش و هدف برای نسل‌های نو باشد که مدیوم تئاتر بسیار‬ ‫در این ارتباط مفید و قابل درک است‪.‬‬ ‫نمایــش «زیر گنبد طال» نوشــته و کار بهــاره میرزاپور که با ‪۹‬‬ ‫هنرجوی کودک آماده اجرا شده است از امروز یکشنبه ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫ماه در تاالر هنر روی صحنه می‌رود‪.‬‬ ‫این نمایش که اثری اســت موزیکال به عنوان تولیدی از مدرسه‬ ‫ســینما تئاتر «هنر هفتــم» و با بازی ‪ ۹‬هنرجــوی کودک این‬ ‫موسسه‪ ،‬اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫داســتان این نمایش درباره کبوتری است که هر سال به دلیل باد‬ ‫و بوران جوجه‌های خود را از دســت می‌دهــد تا اینکه به توصیه‬ ‫آهویی‪ ،‬بــه دنبال مرد خدا می‌رود تــا از او کمک بخواهد‪ .‬او در‬ ‫این جست و جو با موجودات متفاوتی روبرو می‌شود و در نهایت‪،‬‬ ‫با یافتن مرد خدا موفق می‌شــود جوجه‌های خود را زنده و سالم‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫نمایــش «زیر گنبد طــا» محصول ‪ ۲‬ترم آموزشــی هنرجویان‬ ‫کودک مدرســه ســینما تئاتر «هنر هفتم» اســت و جزو معدود‬ ‫نمایش‌های کودک اســت که با بــازی و آوازخوانی کودکان اجرا‬ ‫می‌شود و تماشاگران آن‪ ،‬کودکان باالی سه سال تعریف شده‌اند‪.‬‬ ‫اهورا پور اسکندریان‪ ،‬فاطمه حیدرهانی‪ ،‬شکیبا روزبهانی‪ ،‬نرگس‬ ‫طهمورثی‪ ،‬ایلیا مشرقی‪ ،‬ریحانه و ایلیا مظفری‪ ،‬دیانا نظری‪ ،‬باران‬ ‫یوسفی بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن گروهی از هنرجویان عکاســی این موسســه نیز ثبت‬ ‫تصاویــر این نمایــش را بر عهده دارند‪ .‬این گــروه نوجوان که به‬ ‫مدت یک ســال است زیر نظر مهدی آشــنا عکاس سینما‪ ،‬تئاتر‬ ‫و تلویزیون آموزش عکاســی دیده‌اند گروه عکاسان این نمایش را‬ ‫تشکیل می‌دهند که اسامی آنان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫هومن اردکانی‌زاده‪ ،‬هلیا چشمه خاور‪ ،‬حنانه حطری‪ ،‬آرش کفایی‪،‬‬ ‫آمیتیس دارابی‪ ،‬سانیا احتجاب‪.‬‬ ‫دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از آهنگساز‪ :‬یاسر شیرزاد‪،‬‬ ‫نوازندگان‪ :‬یاسر شــیرزاد‪ ،‬مهریار قنبری‪ ،‬دستیار کارگردان‪ :‬پگاه‬ ‫مصدق‪ ،‬گریم‪ :‬حسین تبریزی‪ ،‬مدیر صحنه‪ :‬فاطمه شاه پسند‪ ،‬نور‬ ‫و صدا‪ :‬غزاله صرفی‪ ،‬طراح پوستر و بروشور‪ :‬آرش شریف‌زاده‪ ،‬تهیه‬ ‫کننده‪ :‬مدرسه سینما تئاتر هنر هفتم (موسسه آموزشی تخصصی‬ ‫تئاتر و سینمای کودک و نوجوان)‪.‬‬ ‫ایــن نمایش از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۱‬خرداد ماه راس ســاعت ‪ ۱۸‬و به مدت‬ ‫‪ ۵۰‬دقیقه (با قرارداد گیشــه) در تاالر هنر به نشانی میدان هفت‬ ‫تیر‪ ،‬خیابان مفتح جنوبی‪ ،‬خیابان ورزنده‪ ،‬جنب ورزشــگاه شهید‬ ‫شیرودی روی صحنه می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین ســایت ایران کنســرت به نشــانی اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ iranconcert.com‬و شــماره تلفن ‪ ۰۹۱۹۴۳۴۶۳۵۶‬برای‬ ‫تهیه بلیت این نمایش مشــخص شده‌اند‪ .‬ضمن اینکه امکان تهیه‬ ‫بلیت در گیشــه تاالر هنر نیز وجود دارد و الزم به یادآوری است‬ ‫که روزهای یکشــنبه‪ ،‬نمایش‌های این تاالر با بلیت نیم بها روی‬ ‫صحنه می‌روند‪.‬‬ ‫روایتتازه‌ایازعشق‬ ‫در «یک زن و یک مرد»‬ ‫کاظــم هژیرآزاد معتقد اســت نمایش «یــک زن و یک مرد» به‬ ‫روایتی تازه از عشــق می پردازد و او به همراه کارگردان و بازیگر‬ ‫دیگر نمایــش تالش می‌کنند تــا این روایت را برای تماشــاگر‬ ‫باورپذیر و جذاب کنند‪.‬‬ ‫کاظم هژیرآزاد بازیگر پیشکسوت تئاتر‪ ،‬تلویزیون و سینما درباره‬ ‫بازی در نمایش «یک زن و یک مرد» نوشــته الکسی آربوزوف و‬ ‫کارگردانی هوشمند هنرکار که از فردا دوشنبه ‪ ۲۰‬خرداد ماه در‬ ‫تاالر موزه استاد انتظامی آغاز می‌شود گفت‪ :‬نمایشنامه «یک زن‬ ‫و یک مرد»‪ ،‬اثری عاشــقانه با پس زمینه فاجعه جنگ اســت که‬ ‫داســتان یک مرد و یک زن میانسال را روایت می‌کند‪ .‬از نگاه من‬ ‫در واقع هدف نویسنده این اثر طرح موضوع سیال بودن در زندگی‬ ‫است‪ ،‬یعنی نباید در یک جا ماند‪ ،‬بلکه باید دم را غنیمت دانست‬ ‫و از آن استفاده بهینه کرد‪.‬‬ ‫این بازیگر درباره حضورش در این نمایش و ویژگی‌های شخصیتی‬ ‫کــه نقش او را ایفــا می‌کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من پیش از پیشــنهاد‬ ‫بازی در این نمایش‪ ،‬نمایشــنامه آربوزوف را نخوانده بودم و این‬ ‫نخســتین بار است که با او و آثارش آشــنا می‌شوم‪ .‬ظاهرا ً آدمی‬ ‫اســت که جنگ را دیده و با گوشت‪ ،‬پوست و استخوانش مصائب‬ ‫جنگ را حس کرده است‪ .‬ضمن آنکه این نویسنده روانشناسی هم‬ ‫می‌داند و از مردم و روحیات‌شان شناخت کافی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من نقش پزشــکی را ایفا می‌کنم که یک زندگی و‬ ‫تجربیاتی را پشــت سر گذاشته است و حاال مواجهه او با شخصی‬ ‫آغازگر داستان جدیدی برایش می‌شود‪.‬‬ ‫هژیرآزاد درباره همکاری با هوشــمند هنرکار بیان کرد‪« :‬نمایش‬ ‫«یک زن و یک مرد» ســومین همکاری من با آقای هنرکار است‪.‬‬ ‫او از شاگردان مکتب آقا و خانم اسکویی است و در واقع ما حرف‬ ‫هــم را به راحتــی درک می‌کنیم و همواره بــه نتیجه خوبی هم‬ ‫می‌رسیم‪ .‬وی همچنین درباره همراهی با بازیگر مقابل خود گفت‪:‬‬ ‫در این نمایش من با خانم ناهید مسلمی همبازی هستم که بسیار‬ ‫با تجربه هستند و در کارهای بسیاری به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫ما پیش از این‪ ،‬همکاری نداشتیم اما هر ‪ ۲‬شاگرد مکتب مصطفی‬ ‫و مهین اســکویی هستیم بنابراین ســعی می‌کنیم که آموزه‌های‬ ‫این ‪ ۲‬هنرمند بزرگ را اجرا کنیم‪ .‬من ســعی می‌کنم هر چه بلد‬ ‫هستم را در کار استفاده کنم تا نمایش برای مخاطب جذاب باشد‪.‬‬ ‫هژیــرآزاد در پایان صحبت هایش متذکر شــد‪«« :‬یک زن و یک‬ ‫مرد» به مسئله عشق می‌پردازد که مسئله جدید و تازه‌ای نیست‬ ‫اما شــکل بیان آن تازه اســت‪ .‬کارگردان و مــا بازیگران تالش‬ ‫کرده‌ایم شکل و روایت جدیدی از عشق را با تماشاگران در میان‬ ‫بگذاریم و با آنها ارتبــاط برقرار کنیم تا بتوانند از آن بهره ببرند‪.‬‬ ‫البته مسئله جنگ هم در کنار عشق در این نمایشنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫بازیگران «یک زن و یک مرد» کاظم هژیرآزاد و ناهید مســلمی‬ ‫هســتند‪ .‬این اثر نمایشی از ‪ ۲۰‬خرداد ماه ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬در خانه‬ ‫موزه انتظامی به صحنه می رود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫مجتبی برزگر‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫پاسخ علیخانی به یک ابهام‬ ‫احســان علیخانی شــب گذشــته به انتقادات درباره حضــور برخی از‬ ‫شــرکت‌کننده‌ها در برنامه «عصر جدید» که از چهره‌های باسابقه رشته‬ ‫تخصصی خود هستند‪ ،‬پاسخ داد‪.‬‬ ‫شــب گذشته شنبه ‪ ۱۸‬خرداد قسمت هفتم از مرحله دوم برنامه «عصر‬ ‫جدید» روی آنتن شبکه ســه رفت و احسان علیخانی بعد از حدود ‪۳۰‬‬ ‫قسمت به شبهه نســبت به حضور برخی از شرکت‌کننده‌هایی که قبل‬ ‫از این مسابقه هم در فضاها و مدیوم‌های رسانه‌ای دیگر دیده و به تعبیر‬ ‫دیگر کشف شده بودند‪ ،‬پاسخ گفت‪ .‬وی به شعارهای برنامه «عصر جدید»‬ ‫اشاره و عنوان کرد‪ :‬ما در برنامه سه شعار «کشف شدن»‪« ،‬دیده شدن» و‬ ‫«رسیدن» را داریم که برای هر سه هم خیلی نقشه کشیده‌ایم‪ .‬علیخانی‬ ‫بــا کنایه به انتقادات از حضور شــرکت‌کننده‌هایی که قبل از حضور در‬ ‫این برنامه کشف شــده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬نکته‌ای که من و همکارانم در این‬ ‫چند وقت خیلی شنیده‌ایم این است که عوامل «عصر جدید» خیلی زبل‬ ‫نباشید برخی از شــرکت‌کننده‌ها قب ً‬ ‫ال یک جایی یک اتفاقی به صورت‬ ‫محلی‪ ،‬استانی یا کشوری برایشان افتاده و کشف شده‌اند پس شما آن‌ها‬ ‫را کشف نکرده‌اید و قب ً‬ ‫ال کشف شده بودند‪».‬‬ ‫وی ســپس به این انتقاد اینگونه پاســخ داد‪ :‬ما هیــچ محدودیتی برای‬ ‫حضور هیچ کسی نداریم‪ .‬هر کسی بخواهد می‌تواند روی این صحنه قرار‬ ‫بگیرد حتی اگر حسین رضازاده یا بهترین بازیگر جشنواره فجر باشد‪ ،‬اگر‬ ‫می‌تواند اینقدر جسارت داشته باشد که روی این صحنه قرار بگیرد و وارد‬ ‫این چالش شود که با ‪ ۹۰‬درصد افراد آماتور رقابت کند قدمش روی چشم‬ ‫ما و این صحنه در اختیارش قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مجــری برنامه «عصر جدید» در بخش دیگر به قهرمانان و برگزیده‌های‬ ‫رشــته‌های مختلف اشــاره و اظهار کرد‪ :‬ما چقدر آدم ســراغ داریم که‬ ‫کمدهایشان پر از کاپ‪ ،‬مدال و لوح تقدیر است اما کسی نمی‌شناسدشان‬ ‫و نهایت کســی که به این کاپ‌ها عالقمند است عمه آنهاست که او هم‬ ‫احتماالً می‌گویــد کاش به جای کاپ طالیی‪ ،‬رنگ نقره‌ای می‌گرفتی تا‬ ‫به جای شکالت خوری می‌گذاشــتی جلوی مهمان‌ها‪ ،‬یعنی حتی فرد‬ ‫نمی‌داند چرا کاپ گرفته است! علیخانی به ناشناخته بودن این افراد اشاره‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬این خیلی سخت است برای کسی که می‌داند استعداد دارد‬ ‫اما رها شده است و کسی اسم او را نمی‌داند‪ .‬وی در پایان سخنانش یک‬ ‫بار دیگر بر شعار سوم تاکید کرد و گفت‪ :‬شعار سوم و نهایی ما این است‬ ‫که این صحنه برای کســانی است که به جایی که مستحق آن هستند‪،‬‬ ‫نرسیده‌اند‪ .‬علیخانی این توضیحات را بعد از حدود ‪ ۳۰‬قسمت که از آغاز‬ ‫پخش برنامه می‌گذرد مطرح کــرد و این توضیح حتماً می‌تواند رویکرد‬ ‫برنامه را نســبت به حضور بسیاری از شرکت‌کننده‌ها در ادامه این برنامه‬ ‫روشن کند‪ .‬البته سخنان علیخانی پرسش‌های دیگری را نیز پیش می‌آورد‬ ‫که به طور مثال افراد شناخته شده‌ای مثل حسین رضازاده (اگرچه حتی‬ ‫در حد یک مثال) چرا باید در رقابت با آماتورها خود را به چالش بکشند‬ ‫و ماحصل آن برای برنامه عصر جدید چه می‌تواند باشــد؟ از طرف دیگر‬ ‫ممکن است این سخنان این احتمال را بوجود بیاورد که هیچ کاپ و مدال‬ ‫و تجلیلی ارزش ندارد تا وقتی که مردم فرد را بشناسند! اگرچه بازتعریف‬ ‫رویکــرد «عصر جدید» در دعوت از حرفه‌ای‌ها اقدام به جایی بود اما این‬ ‫احتمال را یک بار دیگر قوت بخشید که «عصر جدید» بیشتر فضایی برای‬ ‫«مشهور شــدن» و «چهره شدن» است تا کشف استعدادهای تازه؛ مگر‬ ‫اینکه علیخانی در قسمت‌های بعد توضیح دهد که شعار سوم برنامه یعنی‬ ‫«رسیدن» چگونه قرار است برای همه شرکت کنندگان محقق شود‪.‬‬ ‫شترمرغ‌ها به شبکه مستند می آیند‬ ‫مستند «پرنده بزرگ» به کارگردانی مسعود محمدی و تهیه‌کنندگی‬ ‫ســجاد خزعلی یکشنبه ‪ ۱۹‬خرداد ســاعت ‪ ۱۹‬از شبکه مستند روی‬ ‫آنتن می‌رود‪« .‬پرنده بزرگ» مستندی است که به شیوه‌های نگهداری‬ ‫و پرورش شترمرغ و همچنین جوجه‌کشی‪ ،‬نگهداری و پرورش تخم‌ها‪،‬‬ ‫نقاشــی روی تخم شــترمرغ و استفاده از پوســت آن می‌پردازد‪ .‬این‬ ‫مســتند به مسائل پرورش شــترمرغ از تخم‌گذاری تا انتهای پرورش‬ ‫می‌پردازد و در حاشــیه آن از فوایــد و محصوالتی که می‌توان از این‬ ‫پرنده مفید به دســت آورد‪ ،‬صحبت می‌شــود‪ .‬آوا جعفری دســتیار‬ ‫کارگــردان «پرنــده بزرگ» اســت و از دیگر عوامــل آن می‌توان به‬ ‫تصویربــردار‪ :‬ایمان صالحی‪ ،‬تحقیق و پژوهــش‪ :‬امین ربانی‪ ،‬تدوین‪:‬‬ ‫مســلم نصیری و مدیر تولید‪ :‬ابوالفضل تاج‌الدین اشــاره کرد‪« .‬پرنده‬ ‫بزرگ» امشــب ساعت ‪ ۱۹‬از شبکه مســتند پخش و فردا ساعت ‪۱۵‬‬ ‫بازپخش می‌شود‪.‬‬ ‫تشریح برنامه‌های تابستانه شبکه‪۵‬‬ ‫مجید اکبرشاهی درباره برنامه‌های جدید گروه اجتماعی شبکه پنج سیما‬ ‫بعد از ماه مبارک رمضان بیان کرد‪ :‬قرار اســت طراحی یک یا دو ُجنگ‬ ‫شبانه را داشته باشیم که یکی از آنها «شب فیروزه‌ای» است که با همان‬ ‫روال قبلی روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬این برنامه از دوم تیــر روی آنتن می‌رود و هر هفته‬ ‫سه یا چهار قســمت روی آنتن می‌رود‪ .‬با برنامه‌ریزی‌هایی که داریم‬ ‫این برنامه شــبانه از ‪ ۱۰‬استان روی آنتن می‌رود و در هر استان چهار‬ ‫شــب پخش می‌شود که قرار اســت اقوام مختلف را در این برنامه به‬ ‫تصویر بکشــیم و حضور قومیت‌های لر و کرد و‪ ...‬را شــاهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬اکبرشــاهی همچنین درباره ادامه پخش «اختیاریه» که در ایام‬ ‫مــاه رمضان به‌صورت ویژه روی آنتن رفته بود هم توضیح داد‪ :‬پخش‬ ‫«اختیاریه» که از قبل ماه رمضان شــروع شده بود‪ ،‬بعد از ماه رمضان‬ ‫هــم ادامه پیدا می‌کند‪ .‬این برنامه قبل از ماه رمضان با نام «اختیاریه‬ ‫تاالر گفتگو» پخش شــد و در ماه رمضان با عنوان «اختیاریه شــهر‬ ‫بــاران» روی آنتن رفت و حاال برنامه دوباره با رویکرد قبل روی آنتن‬ ‫خواهد رفت‪ .‬مدیر گروه اجتماعی شــبکه پنج درباره چگونگی پخش‬ ‫برنامه یادآور شــد‪ :‬اینکه زمان پخش به چه شکل باشد هنوز مشخص‬ ‫نیســت و با توجه به شرایط فصل تابستان تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫به هر حال ما همیشــه به خاطر تابســتان تغییرات کنداکتور داریم و‬ ‫برای این برنامه هم در چند روز آینده جلســاتی خواهیم داشــت تا‬ ‫جزییات پخش آن را مشخص کنیم‪ .‬اکبرشاهی در پایان به تولید چند‬ ‫برنامه دیگر اشاره و بیان کرد‪ :‬دو برنامه با محور رونق تولید داریم که‬ ‫جزییات آن را در آینده اعالم خواهیم کرد‪ .‬همچنین برنامه‌ای با محور‬ ‫محیط زیست داریم که آن هم از ابتدای تیرماه روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫یک منتقد تلویزیون گفت‪ :‬یک خانم شــیک‌پوش زیبا را می‌آورند یخچال سامسونگ را تبلیغ می‌کند که‬ ‫ادا و اطواری نیز به‌همراه دارد تا این محصول به‌فروش برســد‪ .‬آگهی‌های تجاری و تبلیغاتی‪ ،‬سریال‌های‬ ‫تکراری‪ ،‬کلیشــه‌ای و بدون ربط با مناســبت‌ها و کپی‌برداری برنامه‌ســازان از نگاه‌ها و سبک‌های غربی‬ ‫مشکل اصلی تلویزیون است‪ ،‬نکته‌ای که هیچ‌کدام از تصمیم گیرندگان در شبکه‌های سیما به این نکات‬ ‫توجه نکرده و نمی‌کنند‪ ،‬چون به‌تعبیر ســعید مســتغاثی این افراد همان قالب دورهمی چند وقت یک‬ ‫باری را دارد و هیچ سرمنزل دیگری را نشانه نمی‌گیرد‪ .‬در بخش دیگری از این گپ‌وگفت موضوع حضور‬ ‫ســلطه‌مدارانه مافیای مالی و اسپانسرها در تلویزیون و ساخت سریال‌های غیرکاربردی برای جامعه ایران‬ ‫و اتفاقاً در وهله اول بدون توجه به ســبک زندگی ایرانی و اسالمی ساخته می‌شوند و انتقاد بعدی ربط و‬ ‫ارتباط این نوع پرداخت‌ها به ایام ماه مبارک رمضان است‪.‬‬ ‫تلویزیون وارد چالش‌های بیشتری شد‬ ‫تلویزیون در این روزها وارد چالش‌های بیشــتری شــد چه از حیث سؤاالت حاشیه‌برانگیز‪ ،‬حضور برخی‬ ‫از مجریان ســلبریتی خاص‪ ،‬برنامه‌های بی‌محتوا و چه سریال‌های بیگانه با رمضان؛ چرا که شبکه یک با‬ ‫«ماه خدا» در هنگامه ســحر‪« ،‬دعوت» ویژه افطار و ساعت ‪ 22:15‬با نمایش «از یادها رفته» به‌استقبال‬ ‫رمضان رفت‪ .‬در برنامه ویژه سحرگاهی نتوانست آن طور که باید و شاید خالقیت و ابتکار عمل خاصی را‬ ‫به‌رخ مخاطب بکشــاند اما کنار نقاط ضعف برنامه ویژه افطار‪« ،‬دعوت» حداقل خطوط جدیدی را به‌روی‬ ‫برنامه‌ساز باز کرد‪.‬‬ ‫اشتباه مسئولین شبکه یک در انتخاب «از یادها رفته»‬ ‫زیرا تهیه‌کننده این برنامه برای اولین‌بار گفتگوی بدون واسطه میان کارشناس و مهمان برنامه را روی‬ ‫آنتن برد‪ ،‬حرف‌های جدی‌تری نســبت به دیگر برنامه‌های دغدغه‌مند ســبک زندگی‪ ،‬ازدواج و خانواده‬ ‫زد‪ .‬اما اشــتباه مســئولین گروه و فیلم سریال شــبکه یک در واگذاری کنداکتور نمایشی رمضان کار‬ ‫دست‌شان داد و بسیاری از مخاطبین آماده برای تماشای یک کار معرفتی یا حداقل در ظاهر شبیه به‬ ‫ایام رمضانی‪ ‌،‬با یک کاریکاتوری از یک ســریال نمایش خانگی را که آن هم در پیشروی داستانی ناکام‬ ‫بود آزرده‌خاطر کرد‪.‬‬ ‫نمره مثبت برای اجرای تلویزیونی‌ها و نمره منفی برای «دلدار»‬ ‫شــبکه دو بدون ویژه‌برنامه افطار اما با «خوان نیاز» ســحرگاهی‪ُ ،‬جنگ شبانه «مسافر ماه» و یک سریال‬ ‫به‌نام «دلدار» کنداکتورش ِ‬ ‫رنگ رمضانی گرفت‪ .‬یکی از ویژگی‌های مناسب شبکه دو استفاده از مجریان‬ ‫تلویزیونی در هر دو برنامه ســحر و افطار است که می‌تواند با همراهی دیگر شبکه‌ها‪ ،‬رونق بیشتری پیدا‬ ‫کند‪ ،‬زیرا مدتی اســت برنامه‌سازی در تلویزیون به یک تجارت تبدیل شده و مهمانان ناخوانده برای اجرا‬ ‫به تلویزیون می‌آیند‪ .‬ســریال «دلدار» هم رابطه‌های دختر و پسری را به‌تصویر کشید‪ .‬برادران محمودی‬ ‫به‌عنوان سازندگان این سریال‪ ،‬قب ً‬ ‫ال «سایه‌بان» را روی آنتن برده بودند‪ ،‬با این تفاوت که «دلدار»‪ ،‬عشق‬ ‫تودرتوی غلیظ‌تری را به‌نمایش درآورد‪.‬‬ ‫شبکه سه با شائبه‌ اجرای بنیامین بهادری در ویژه‌برنامه افطار «ما ِه ماه» کار خودش را آغاز کرد که البته‬ ‫اینجا معاون ســیما اجازه نداد این برنامه روی آنتن برود‪« .‬ستاره‌ســاز» در زمان افطار جای یک برنامه‬ ‫افطار را در این شــبکه تلویزیونی پُر کرده اســت‪ .‬برنامه سحرگاهی این شــبکه شاید جزو پربیننده‌های‬ ‫رمضان تلویزیون به‌شــمار برود؛ چرا که از حیث اســتفاده از کارشــناس‪ ،‬آیتم و یک فضای جوانانه‪ ،‬یک‬ ‫برنامه ایده‌آل بود‪.‬‬ ‫«ماه من» موفق و «برادرجان» بدون سرمنزل‬ ‫شــمه جدیدی از برنامه‌ســازی حوزه معارف را به‌رخ تلویزیون بکشــد؛ حضور‬ ‫«ماه من» توانســت یک‬ ‫ّ‬ ‫نجم‌الدین شریعتی بعد از مدت‌ها با یک اجرای جدید و نکات معارفی حجت‌االسالم حامد کاشانی که در‬ ‫نظر مخاطب‪ ،‬دلچســب آمد‪ .‬ولی در حوزه نمایشــی‪« ،‬برادر جان» آهنج یک کارنامه ضعیفی را به‌ارمغان‬ ‫آورد؛ علی‌رغــم هنرنمایی حرفه‌ای علی نصیریان‪ ،‬ولی فقدان قصه و ســردرگمی مخاطب با صحنه‌های‬ ‫حس خشونت را القاء کرد‪.‬‬ ‫درگیری‪ ،‬بیش از آرامش بعد از افطار‪ّ ،‬‬ ‫میزگرد کذایی «اختیاریه» و برنامه‌های بدون پژوهش‬ ‫برنامه ســحر شبکه پنج «خلوتگه عارفان» یک کار ساده و پُرآیتم که نشان داد شاید برنامه‌های تولیدی‬ ‫فرصت بیشــتری برای خالقیت و ابتکار عمل داشــته باشــند‪ ،‬ولی نمره این شــبکه تلویزیونی به‌خاطر‬ ‫ضعف‌های متعدد‪ ،‬فقدان پژوهش و دانش و بدون اشراف کافی تهیه‌کننده و حتی مجری ناآشنا به فضای‬ ‫رمضانی در پخش برنامه «اختیاریه» پایین می‌آید‪ .‬هرچند با فضاســازی اعالم کنند پربیننده‌ترین برنامه‬ ‫رمضانی «اختیاریه» است‪.‬‬ ‫از همان روز اول‪ ،‬بی‌مواالتی این برنامه در طرح مباحث مختلف با میزگرد کذایی واسطه‌گری یا به‌تعبیر‬ ‫‌فن روشــن کرد‪ .‬امیدواریم رئیس جدید شبکه‬ ‫برخی از صاحب‌نظران داللی ازدواج همه‌چیز را برای اهل ّ‬ ‫پنج نسبت به ساخت برنامه‌های بدون پژوهش و حتی واگذاری تهیه‌کنندگی به افرادی که تجربه ساخت‬ ‫برنامه‌های زنده را نداشــتند تجدیدنظر کند‪ ،‬زیرا هزینه مسائل شائبه‌دار مطرح‌شده در گفتگوهای همین‬ ‫برنامه را هم مدیر قبلی شــبکه و هم ســازمان صداوســیما پرداخت کرده است‪ .‬حضور سریال «جیونگ‬ ‫میونگ» در کنداکتور رمضانی این شبکه هم که از همان روز اول قابل‌تأمل بوده است‪.‬‬ ‫صداوسیما تَن به همکاری با مافیای مالی می‌دهد‬ ‫سعید مستغاثی منتقد سینما و تلویزیون درباره این روزهای تلویزیون در رمضان ‪ 98‬دو عامل دور افتادن‬ ‫رســانه ملی از مراکز فکری و اصطالحاً هیئت‌های اندیشه‌ورز و مشکالت بودجه‌ای را جزو عوامل اساسی‬ ‫مشکالت سازمان صداوسیما عنوان کرد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬فاصله گرفتن رسانه‌ها خصوصاً سازمان صداوسیما‬ ‫از مراکز فکری و آکادمی به‌تعبیر مقام معظم رهبری هیئت‌های اندیشه‌ورز باعث شده خیلی از محصوالت‬ ‫سریالی و برنامه‌ای خالی از محتوا باشد‪.‬‬ ‫دومین مسئله هم که بسیاری از اتفاقات صداوسیما را تحت‌الشعاع قرار داده‪ ،‬عدم همکاری دولت با رسانه‬ ‫ملی است‪ .‬بودجه‌ها کم شده و هزینه‌های تولید و ساخت برنامه و سریال هر روز بیشتر می‌شود‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫رادیو و تلویزیون مجبورند تَن به همکاری با مافیای مالی و اسپانسرها بدهند‪ .‬حال با بروز مشکالت بیشتر‪،‬‬ ‫حضور این ســرمایه‌گذاران هم پررنگ‌تر می‌شود‪ ،‬به‌گونه‌ای که امروز اسپانسرها حرف اول را در تلویزیون‬ ‫می‌زنند؛ مردمانی که هیچ تخصص رسانه‌ای ندارند و فقط به‌دنبال منافع خاص خودشان هستند‪ .‬همین‬ ‫حضور تعیین‌کننده اسپانسرها باعث شده که به صداوسیما شبهه بخت‌‌‌آزمایی و قمار هم وارد کنند‪ .‬علما‬ ‫و مقام معظم رهبری هم نکاتی را در این باره فرمودند و تذکراتی را ایراد کردند‪.‬‬ ‫چرا باید در هر پالن‪ ،‬پالتوی تبلیغی آزاردهنده گفته شود؟‬ ‫وی با اشاره به اینکه ستاره‌‌مربع‌ها مردم را کالفه کرده و در واقع حاکمیت اسپانسرها اوضاع را در صداوسیما‬ ‫خراب کرد‪ ،‬افزود‪ :‬مخاطب پایِ تماشــایِ هر برنامه‌ای می‌نشیند چشــمانش به‌روی ستاره‌مربع‌هایی باز‬ ‫می‌شود که مجری به او می‌گوید «وارد این اپلیکیشن بشوید» یا «فالن پیامک را به فالن ستاره بزنید»‪.‬‬ ‫آن‌قدر این رویه ادامه پیدا کرده که مخاطب کالفه شده است‪.‬‬ ‫چــرا بایــد در هر پالن از برنامه‌ای یک چنین پالتوهای تبلیغی مخاطب را آزار بدهد؟ هر چیزی یک حد‬ ‫و حدودی دارد ولی تلویزیون ما دچار افراط تبلیغی و زیاده‌روی در اســتفاده از اسپانسرها شده است‪ ،‬در‬ ‫صورتی که این تلویزیون روزگاری افرادی را کنار خودش داشــت که از تفکرات رسانه‌ای برخوردار بودند‪،‬‬ ‫دل‌شــان برای اعتالی رســانه می‌تپید اما آرام‌آرام از حیطه رسانه کنار رفتند‪ ،‬چون مورد توجه آن مراکز‬ ‫اسپانســری نبودند و نمی‌توانند به رویه امروز تلویزیون خودشان را وفق بدهند؛ زیرا امروز کسی می‌تواند‬ ‫برنامه‌سازی کند که با خودش اسپانسر بیاورد‪.‬‬ ‫فرهنگ و تجارت نزد اسپانسرها یکی است‬ ‫این منتقد ســینما و تلویزیون درباره رویه تبلیغاتی معیوب و اشتباه تلویزیون که نسبت به تلویزیون‌های‬ ‫دنیا غیرکارشناســی و شبهه‌آور رفتار می‌شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید تکلیف‌مان را روشن کنیم؛ یا کار‬ ‫فرهنگی انجام می‌شود یا کار تجاری! همگام‌کردن این دو با هم مشکل است‪ .‬در هر صورت کار فرهنگی‬ ‫بعد از حدود ‪ 200‬ســال تهاجــم فرهنگی غربی‌ها‪ ،‬یک کار جدید و مهم به‌حســاب می‌آید به‌خالف آن‬ ‫چیزی که در غرب اتفاق می‌افتد‪ ،‬ســاختارهای فرهنگی و تجاری‌شــان آمیخته شــده است‪ .‬تهاجم‌های‬ ‫فرهنگی غربی‌ها ادامه دارد و هنوز امور بازرگانی جهانی دســت آن مراکزی اســت که با امور فرهنگی ما‬ ‫مخالف هســتند‪ .‬یک مقدار بســیار زیاد نیاز به ورود حاکمیتی داریم؛ چرا که اسپانسرها در دنیای غرب‬ ‫بحث دیگری دارند‪.‬‬ ‫آدم‌های تبلیغاتی که به رســانه‌ها نزدیکند همان‌هایی هستند که اســاس کار غرب دست‌‌شان است‪ .‬در‬ ‫حقیقــت فرهنگ و تجارت نزد اسپانســرها یکی اســت‪ .‬جبهه فرهنگی در چنیــن میدانی قرار دارد که‬ ‫اصلی‌ترین تهاجمات اتفاقاً از سوی همین نگاه‌های تجاری و آدم‌های تبلیغاتی هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫مگر همه سریال‌ها «مختارنامه» شدند‬ ‫وی در پاسخ به این سؤال که چرا تلویزیون نمی‌تواند سریال‌های مؤثر‪ ،‬مفید و ماندگار بسازد و هنوز برای‬ ‫حفظ مخاطب از ســریال‌‌های ماندگار خودش بهره می‌برد گفت‪ :‬مشــکالت مالی سازمان صداوسیما یک‬ ‫حقیقت است اما برخی این مشکل بودجه‌ای را بهانه می‌کنند‪ .‬مگر در گذشته همه سریال‌ها با بودجه‌های‬ ‫فاخر ســاخته می‌شد‪ .‬مگر همه سریال‌ها بودجه «مختارنامه» را داشــتند یا دیگر سریال‌های تاریخی و‬ ‫مذهبی الف یا الف‌ویژه! یک ســریال‌های ساده‌ای همچون «پدرســاالر»‪« ‌،‬خانه سبز» و «همسران» در‬ ‫لوکیشــن‌های آپارتمانی ساخته شــدند ولی در ذهن مخاطب ماند‪ ،‬بنابراین مسئله بودجه نیست و این‬ ‫مســئله به تأثیر حرکت تجاری برمی‌گــردد‪ .‬حرکت تجاری با توجه به ارتباط بــا مراکز غربی نمی‌تواند‬ ‫خودش را با سبک زندگی ایرانی ــ اسالمی هماهنگ سازد‪ ،‬زیرا می‌بینیم این نگاه تجاری‪ ،‬اشرافی‌منشی‪،‬‬ ‫انتقاد سعید مستغاثی از ساخت برنامه‌ها‬ ‫چقدربای‬ ‫رابطه‌هایدختروپسری‬ ‫مصرف‌گرایی و رفاه‌طلبی را به‌شدت در کارهایشان تبلیغ می‌کنند‪.‬‬ ‫‌پوش زیبا یخچال تبلیغ می‌کند؟‬ ‫چرا یک خانم شیک ِ‬ ‫مســتغاثی با اشاره به تبلیغات ضدفرهنگی در سریال‌ها و آگهی‌های بازرگانی صداوسیما‪ ‌،‬اضافه کرد‪ :‬یک‬ ‫خانم شیک‌پوش زیبا را می‌آورند یخچال فالن کشور بیگانه را تبلیغ می‌کند که ادا و اطفاری نیز به‌همراه‬ ‫دارد تا این محصول به‌فروش برســد‪ ،‬همان تفکرات ضدفرهنگی را به‌رخ می‌کشد که حرکت‌های تجاری‬ ‫منبعث از اندیشــه‌‌های غربی اســت‪ .‬ســریال‌ها این تفکرات غرب‌گرایانه را به اوج می‌رسانند و این نفوذ‬ ‫در برنامه‌های تلویزیونی هم اتفاق افتاده اســت‪ ،‬زیرا برای جذب تماشــاگر از شبکه‌های ماهواره‌ای کپی‬ ‫می‌کنند‪ .‬می‌بینیم این کپی‌برداری‌ها حریم و حرمت خانواده‌ها را می‌شــکند‪ .‬در برنامه‌های تلویزیونی از‬ ‫مهمان برنامه می‌خواهند «خصوصی‌ترین حرفی را که به همسرت در خانه می‌زنی جلوی دوربین بگویی»!‬ ‫این حیازدایی اساس خانواده ایرانی است‪ ،‬یا در جایی می‌گویند «چطور عاشق شدی؟!»‪ ،‬این سیر عاشق‬ ‫شدن را باید روی آنتن بگوید‪ ،‬جایی هم دیدم می‌گویند «دست همدیگر را بگیرید!»‪ ،‬واقعاً قرار است این‬ ‫حرکت‌های ضدفرهنگی تا کجا پیش برود حتماً بوسیدن و در آغوش گرفتن مراحل بعدی است‪.‬‬ ‫چرا متولیان فرهنگی ما متوجه ترجمه سند ‪ 2030‬نیستند؟‬ ‫وی با اشــاره به ســبک و روش جدید هجوم غربی‌ها‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬یادم اســت سال‌های ‪ 63‬و ‪ 64‬سریال‬ ‫امیرکبیر پخش می‌شد‪ ،‬برای اولین بار در صداوسیما جلوی موهای خانم‌ها مشخص بود‪ ،‬اعتراض که شد‬
‫ا و سریال‌های بدون پژوهش در تلویزیون‬ ‫یددرگیر‬ ‫ریغیرمتعارف بشویم؟‬ ‫عوامل ســریال گفتند «این موها مصنوعی است»! در یکی از رسانه‌ها نوشتند که امروز موی مصنوعی و‬ ‫فردا پای مصنوعی و ســینه مصنوعی می‌آید! یعنی یک جایی باید متوجه بشویم این سبک زندگی غربی‬ ‫با ما فرق می‌کند‪ .‬خانواده ما با خانواده‌های آن‌ها فرق می‌کند‪ ،‬برای همین است که سند ‪ 2030‬را برای‬ ‫خانواده‌های ما ترجمه می‌کنند یعنی به‌دنبال همجنس‌گرایی و مسائل دیگر هستند که ایدئولوژی‌هایشان‬ ‫با ما متفاوت اســت‪ .‬متأسفانه عمده رســانه‌ها و متولیان فرهنگی ما غافل هستند و متوجه این سبک و‬ ‫روش جدید هجوم غربی‌ها نیستند‪.‬‬ ‫کپی‌برداری از برنامه‌های غربی از سینما و مشروبات هم خطرناک‌تر است‬ ‫این منتقد خطر کپی‌برداری از برنامه‌ها را از ســینما و مشــروبات الکلی بدتر دانســت و گفت‪ ‌:‬برنامه‌ای‬ ‫به‌ســبک و ســیاق یک برنامه مستهجن هندی ســاخته می‌شــود حتی از رنگ‪ ،‬دکور و استودیوی آن‬ ‫کپی‌بــرداری می‌کنند‪ .‬غیر از ننگ تقلید روی پیشــانی رســانه‪ ،‬فرهنگ ایرانی نیز فراموش می‌شــود و‬ ‫یک فرهنگ مســموم غربی جای آن را می‌گیرد‪ .‬خطر این کار به‌مراتب از ســینما و مشروبات الکلی هم‬ ‫خیلی بدتر اســت‪ .‬سبک زندگی ما با سبک زندگی آن‌ها فرق دارد؛ اگر بخواهیم سبک زندگی ایرانی ــ‬ ‫اسالمی‌مان را در جامعه رواج بدهیم باید بفهمیم خطر تبلیغات و انواع و اقسام اسپانسرها‌ و مسائل تجاری‬ ‫را و از ایــن قیل‌وقال گذر کنیم‪ .‬در واقع ما داریم در برنامه‌های خودمان‪ ،‬خانواده‌های ایرانی را نه‌تنها به‬ ‫حاشیه می‌بریم بلکه تخریب می‌کنیم‪.‬‬ ‫سریال‌هایی روی آنتن می‌رود که هیچ پالنش رمضانی نیست‬ ‫مســتغاثی با بیان اینکه چرا ‪ 20‬شــبکه تلویزیونی همه ترتیل و دعای جوشــن کبیر نشان می‌دادند و‬ ‫ســریال‌هایی روی آنتن می‌رفت که هیچ پالنش رمضانی نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬متأسفانه خیلی از‬ ‫دوســتان ما در رسانه فکر می‌کنند ایجاد جذابیت به آن ابزار و روش غربی‌ها‪ ،‬قاعده است؛ اص ً‬ ‫ال این طور‬ ‫نیســت‪ .‬چرا واقعاً باید از یک‌سری شوهای مســتهجن تقلید کنیم تا مخاطب جذب شود؟ چرا خودمان‬ ‫نباید ابتکار عمل داشــته باشیم و کاری با درون‌مایه فرهنگ خودمان انجام دهیم؟ وقتی برنامه افطار هم‬ ‫بر همین مبناها ساخته می‌شود نه به دل می‌نشیند و نه می‌توانیم نامش را رمضانی بگذاریم‪ .‬در صورتی‬ ‫که رمضان ماهی اســت که به‌عنوان یک گنجینه حجیم معرفتی می‌توان از آن بهره‌برداری مهمی انجام‬ ‫داد‪ ،‬ولی این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫الاقل یکی می‌گفت «من روزه‌ام»!‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من در جایی گفتم که چه اجباری است ‪ 20‬شبکه ترتیل‪ ،‬دعای جوشن کبیر و دعای ماه‬ ‫رمضان پخش کند و برنامه‌های بی‌خاصیت هم داشــته باشد‪ ،‬این برنامه‌ها را تعطیل کنید! اتفاقاً مساجد‬ ‫بیشتر رونق پیدا می‌کند که این برنامه‌های بی‌خاصیت و مشغولیت‌های اشتباه باعث شده تا مساجد هم‬ ‫خلوت شوند‪.‬‬ ‫یکی دو شبکه برنامه‌های خوب و مفید روی آنتن ببرند و این‌همه هزینه هم اسراف نمی‌شود‪ .‬مقام معظم‬ ‫رهبــری هم فرمودند «هنرمندانه در این مباحث ورود کنید‪ ».‬اما امروز ســریال‌هایی روی آنتن می‌روند‬ ‫که یک پالنش رمضانی نیســت و به روزه و نماز ربطی ندارند‪ .‬محض رضای خدا راجع به رمضان صحبت‬ ‫نمی‌کند؛ یک سفره افطاری پهن می‌شد و آدم‌ها دور هم جمع می‌شدند سبک زندگی رمضانی خانواده‌ها‬ ‫به‌رخ کشیده می‌شد‪ .‬الاقل یکی می‌گفت «من روزه‌ام»! اما این سریال‌ها هیچ‌کدام‌شان مناسبتی نیستند‪.‬‬ ‫برخی از این دوستان که آمال‌شان آمریکاست شاید نمی‌دانند آن‌ها در مناسبت‌هایشان کار ویژه می‌کنند‪.‬‬ ‫چقدر باید درگیر رابطه‌های دختروپسری غیرمتعارف بشویم‬ ‫مستغاثی با اشاره به سریال‌های «از یادها رفته»‪« ،‬دلدار» و «برادرجان» خاطرنشان کرد‪ :‬ما سریال برای‬ ‫رمضان می‌ســازیم‪ ،‬خارجی‌ها هم برای کریســمس می‌ســازند‪ .‬حداقل آن‌ها یک بابانوئل در سریال‌شان‬ ‫نشــان می‌دهند یا برای هالووین یک خاصیت و ویژگی از این روز را به‌رخ می‌کشند اما ما کجا از رمضان‬ ‫صحبت کردیم؟ چرا اصرار داریم آن‌قدر سوژه‌های تکراری را برای ماه رمضان بسازیم؟ چقدر باید ببینیم‬ ‫دو خانواده‌ای که یکی حق آن را خورده حق‌شــان را بگیرند‪ .‬ســال گذشته «رهایم نکن» ساخته شد که‬ ‫در آن‌جا شــخصیتی که امین تارخ بازی می‌کرد حق برادر و خواهرهایشان را خورده بود و یا چقدر باید‬ ‫درگیر اتفاقات بی‌حاصل خانواده‌ها‪ ،‬عاشق‌شدن و رابطه‌های دختروپسری غیرمتعارف بشویم‪ .‬همه این‌ها‬ ‫تنش‌زاســت نه مؤثر و منحصر به فرد! انگار نه انگار که این‌همه اتفاقات مهم در داخل و خارج از کشــور‬ ‫می‌افتد و این سازندگان سریال هیچ توجهی ندارند‪.‬‬ ‫ساخت سریال‌هایی مثل «از یادها رفته» حرام‌کردن هزینه است‬ ‫وی با اشــاره به اینکه سریال «از یادها رفته» یک کاریکاتور احمقانه از سریال نمایش خانگی «شهرزاد»‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬سریال «از یادها رفته» شبکه یک‪ ،‬کاریکاتور احمقانه‌ای از سریال‌ نمایش خانگی «شهرزاد»‬ ‫است‪ .‬واقعاً ساختن چنین سریال‌هایی در وهله اول چه خاصیتی دارد و در وهله بعدی اص ً‬ ‫ال چرا رمضان؟‬ ‫تولید چنین ســریال‌هایی بدون شک حرام کردن هزینه اســت‪ .‬به‌خدا این سرمایه‌ها‪ ،‬بیت‌المال است و‬ ‫سازندگان این سریال‌ها مدیون بیت‌المالند‪.‬‬ ‫ســریال باید طوری ساخته شود که در یادها بماند اما واقعاً کجای این سریال‌ها در خاطر کسی می‌ماند‪.‬‬ ‫آن‌قدر روایت‌ها احمقانه و ابلهانه جلو می‌رود که توقع دارند مردم به‌ســراغ فضاهای دیگر نروند‪ .‬چون از‬ ‫نظر محتوایی و ســاختاری چیزی ندارند ولی سریال‌های «همسران»‪« ،‬خانه سبز» یا «پدرساالر» باز هم‬ ‫تکرار شود می‌بینم‪.‬‬ ‫مدیران تلویزیون به راهپیمایی اربعین بی‌اعتنا هستند‬ ‫مستغاثی با انتقاد از بی‌توجهی به حوادث سیل یا راهپیمایی اربعین برای ساختن یک اثر نمایشی مؤثر‪،‬‬ ‫تأکید کرد‪ :‬چه نیازی اســت که این‌همه سریال‌های سطحی ساخته شود در حالی که در مسئله سیل یا‬ ‫راهپیمایی اربعین به ساخت یک کار نمایشی مؤثر و مفید اعتنایی نکرد‪ 5 .‬سال است این حرکت بزرگ‬ ‫در اربعیــن اتفاق می‌افتد اما دریغ از توجه مدیران تلویزیون که به‌روی چنین موضوعات مغتنمی‪ ،‬تمرکز‬ ‫کنند‪ .‬واقعاً باید بازخواست شوند که این هزینه‌ها را چگونه صرف می‌کنند‪.‬‬ ‫چرا زن چادری «از یادها رفته» ُمنگل است؟‬ ‫ایــن منتقد با نگاهی به ســریال «از یادها رفته» تصریح کرد‪ :‬در جایــی گفته‌اند مث ً‬ ‫ال از نمایش خانگی‬ ‫«شهرزاد» کپی نکرده‌اند! من می‌گویم اتفاقاً شاهکارهای اقتباسی هم داریم و تقلید در همه جا بد نیست‪.‬‬ ‫اما اعتقاد دارم مردم را ابله فرض نکنند؛ ســریال ماه رمضان هم باید حرف رمضانی داشته باشد‪ .‬این‌همه‬ ‫هزینه آکسســوار و گریم برای سریال «از یادها رفته» صرف شــده اما مخاطب با یک فضای احمقانه‌ای‬ ‫مواجه می‌شــود‪ ،‬یا مث ً‬ ‫ال از رضا یزدانی به‌عنوان بازیگر اســتفاده کرده‌اند که اجرای موسیقی او قابل‌تأمل‬ ‫است چه برسد بازیگری که نمی‌توانست دیالوگ هم بگوید‪ .‬این سریال میزانسن درستی ندارد و نمی‌دانم‬ ‫چرا اصرار داشــته یک زن چادری را زنی ُمنگل‪ ،‬بی‌ســواد و مضحک نشان دهد‪ .‬مخاطب را هیچ قصه‌ای‬ ‫نمی‌رساند و فقط ماجرا‪ ،‬ماجرای عاشق‌بازی با این دختر ندیمه «مهربانو» است و الغیر‪.‬‬ ‫«برادر جان» مخاطب را خِ نگ فرض کرده است!!‬ ‫مســتغاثی با انتقاد از ســریال «برادر جان» و «دلدار» خاطرنشان کرد‪ :‬در ســریال «دلدار» ابتدا خیلی‬ ‫خوشــبین و امیدوار شــدم که یــک نخبه‌ای با ابتکار عمــل خود به‌دنبال یک حمایت‌کننده‌ اســت اما‬ ‫یک‌دفعه ســریال وارد یک ماجرای احمقان ‌ه عشق‌های دختروپسری می‌شود‪ ،‬یک ماجراهای درهم‌تنیده‬ ‫که هیچ ارتباطی به هم ندارند؛ ازدواج‪ ،‬خیانت و پشــت‌هم‌اندازی! اجراهای بسیار بد و بازی‌های بد همه‬ ‫ناراحت‌کننده‌انــد‪« .‬برادرجان» هم یک ماجرای تکراری اســت که مخاطب بخــش عمده‌ای از آن را در‬ ‫«رهایم نکن» با بازی امین تارخ دید‪ .‬چقدر باید یک مســئله را برای مخاطب نمایش داد؛ به‌گونه‌ای که‬ ‫انــگار مخاطب را خنگ فرض کرده‌اند! این رویــه تولیدی مخاطب را عصبانی می‌کند؛ جایی که برادر به‬ ‫برادر رحم نمی‌کند و نامش را گذاشــته‌اند «برادرجان»!! از یک خانواده به‌هم‌ریخته دنبال چه هســتید؛‬ ‫جالب است که با این‌همه به‌هم‌ریختگی می‌گویند این شخصیت داستان قسم دروغ نمی‌خورد‪.‬‬ ‫هوش برخی از مدیران تلویزیون جایزه گینس دارد‬ ‫این‬ ‫ِ‬ ‫وی با اشاره به اینکه چرا مدیران تلویزیون نمی‌توانند تشخیص بدهند این سریال مناسبتی نیست‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این تأکید سازندگان ســریال «برادرجان» که ما مث ً‬ ‫ال می‌خواهیم به مخاطب بگوییم این شخصیت‬ ‫داستان دستش را روی بزرگتر بلند نمی‌کند یا قسم دروغ نمی‌گوید به‌مانند آن تهیه‌کننده‌ای می‌ماند که‬ ‫یک مسابقه بخت‌آزمایی می‌سازد و بعد می‌گوید «از شهدا حرف زدیم و مسائل ارزشی را مطرح کردیم‪،».‬‬ ‫در صورتی که می‌داند این رواج قماربازی در واقع توهین به شهدا و مسائل ارزشی است‪ .‬شما در سریال‬ ‫کل خانواده‌ها و ســبک زندگی را از بین برده‌اید‪ ،‬به برادری‪ ،‬پدری و رفاقت حمله شــده است و تعصب و‬ ‫مسائل دینی به‌مضحکه گرفته می‌شود‪ .‬نمی‌دانم چرا مدیران تلویزیون تشخیص نمی‌دهند این سریال‌ها‬ ‫مناسبتی نیست‪ ،‬واقعاً این هوش و ذکاوت جایزه گینس دارد‪ .‬دلم می‌سوزد برای این پول‌هایی که هزینه‬ ‫می‌شود و مخاطبی که مجبور است پای تماشای این برنامه‌ها و سریال‌ها بنشیند‪.‬‬ ‫سلبریتی تاریخ‌مصرف‌گذشته را می‌آورند برنامه اجرا می‌کند‬ ‫این منتقد سینما و تلویزیون با بیان اینکه دیگر تلویزیون تعیین‌کننده نیست گفت‪ :‬یک زمانی سریال‌ها‬ ‫و برنامه‌هایی ســاخته می‌شد که هم تأثیرگذار بودند‪ ،‬هم ماندگار و هم حرف‌های جدی و محتوایی برای‬ ‫مخاطب داشتند‪ ،‬چون اسپانسری ساخته نمی‌شدند! اآلن همه‌چیز روی شاخ اسپانسرها می‌چرخد و آن‌ها‬ ‫هســتند که برای تلویزیون تعیین تکلیف می‌کنند‪ .‬سلبریتی تاریخ‌مصرف‌گذشته را می‌آورند برنامه اجرا‬ ‫می‌کند‪ ،‬سلبریتی‌ای که سواد آن‌چنانی ندارد و نمی‌تواند مفهومی به مخاطب القاء کند‪ ،‬زیرا می‌دانید که‬ ‫عمدتاً سلبریتی‌ها جملگی خنگ‌ترین آدم‌ها هستند‪ ،‬وقتی دانشی ندارند و تصادفاً از روی چهره به‌عنوان‬ ‫مجری انتخاب می‌شــوند حتی در ماه رمضان هم این رویه را داریم قطعاً معرفتی از رمضان انتقال پیدا‬ ‫نمی‌کند‪ .‬بدون شــک می‌گوییم تلویزیون رمضانی نبود! چون نه می‌توانــد راجع به معارف دینی و قوام‬ ‫ادبی صحبت کند و نه حرف درست بزند؛ این سلبریتی‌ها چهار دیالوگ فیلم را هم به‌زور حفظ می‌کنند‪.‬‬ ‫مســلماً با این نگاه‪ ،‬تلویزیون نمی‌تواند برنامه‌های تأثیرگذار بســازد‪ .‬شما توجه کنید داود میرباقری که‬ ‫«مختارنامه» را در طول بیش از یک دهه ساخت به‌جای این‌همه سریال‌های سطحی می‌توانستیم زودتر‬ ‫مقدمات ســاخت «سلمان فارســی» را فراهم کنیم یا او را یاری دهیم «حضرت خدیجه(س)» را بسازد‪،‬‬ ‫یا از وجود آدم‌هایی مثل مرحوم محمدابراهیم سلطانی‌فر در شوراهای اندیشه‌ورزی استفاده می‌کردیم‪.‬‬ ‫چرا باید شبکه کودک ‪24‬ساعته باشد؟‬ ‫او در پاســخ به این سؤال که مشــکل دیگر تلویزیون‪ ‌،‬آسیب برای کودکان چه از لحاظ پخش آگهی‌های‬ ‫تبلیغاتی و چه کارتون‌ها و انیمیشــن‌های خارجی است‪ ،‬چرا روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در صداوسیما‬ ‫فراموش شــده‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬یادم نمی‌رود یک زمانی که در شــورای صدور پروانــه نمایش خانگی بودم‬ ‫می‌خواســتند «پینوکیو» را دوبله کنند من گفتم «تبلیغ این کارتون‪ ،‬شــرک است‪ ،‬چرا که سریال‌ها و‬ ‫فیلم‌های والت‌دیزنی همه‌شــان تبلیغ شرک است چون به‌جای خدا‪ ،‬جادوگر‪ ،‬پری مهربان‪ ،‬پیر مهربان و‬ ‫غول را نشان می‌دهند»‪ .‬شاید هیچ‌وقت مدیران ما از خودشان سؤال نکرده‌اند این کارتون‌ها که میلیاردها‬ ‫دالر برای ساخت آن‌ها هزینه می‌شود با کمترین هزینه‌ای دانلود می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند‪،‬‬ ‫در صورتی که قبل از توزیع در کشور خودشان ‪ 250‬هزار دالر جریمه کسی است که دانلود کند‪ ،‬چرا که‬ ‫آن‌ها از هر وســیله‌ای استفاده می‌کنند تا خاستگاه و تفکرات‌ خودشان را القاء کنند‪ .‬به‌جای اینکه شبکه‬ ‫کودک ‪24‬ساعته داشته باشیم چند ساعت روی آنتن باشد اما فیلم‌های متناسب با سبک زندگی کودکان‬ ‫ایرانی و اسالمی را به‌نمایش درآورد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫خبر‬ ‫«کیف انگلیسی»‪ ،‬سریالی جنجالی‬ ‫برای همه فصول‬ ‫«کیف انگلیســی» باز هم به خانه‌هایتان می‌آید‪ .‬هر شــب ساعت ‪۱۲‬‬ ‫از شــبکه چهار و تکرار آن روز بعد ساعت ‪ ۱۸‬از همان شبکه‪ .‬سریال‬ ‫درجه الف سال‌های دور تلویزیون بار دیگر پخش می‌شود تا به یادمان‬ ‫بیــاورد که زمانی درجه الف‌های تلویزیــون چه بودند و این روزها چه‬ ‫بودجه‌هایی برای سریال‌های الف ویژه تلویزیون خرج می‌شود و نتیجه‬ ‫نهایی آنها چه کیفیتی دارد! «کیف انگلیسی» یکی از سرمایه‌های صدا‬ ‫و ســیما است‪ .‬بازی‌های خوب‪ ،‬خاطرات شیرین برای هواداران و البته‬ ‫هزینه‌ای که بارها باید از آن سرمایه برگرداند ولی مهمتر از همه اینها‬ ‫ایده فیلمنامه اســت‪ .‬توطئه انگلیس‌ها که تا ابد باوری مهم در میان‬ ‫بسیاری از سیاسیون سنتی کشورمان باقی می‌ماند‪ .‬روایتی که برخالف‬ ‫«دایی جان ناپلئون» ناصر تقوایی‪ ،‬سعی شده مستند و با داستان‌پردازی‬ ‫قوی ساخته شود‪« .‬کیف انگلیســی» قرار بود فصل دومی هم داشته‬ ‫باشد‪ .‬اما نه تلویزیون دیگر با کارگردانش کنار آمد و نه دو بازیگر اصلی‬ ‫سریال حاضر بودند دوباره با تلویزیون همکاری کنند‪ .‬حاال تقریبا ‪۱۹‬‬ ‫ســال از اولین پخش سریال «کیف انگلیســی» می‌گذرد‪ .‬سریالی که‬ ‫داستانی را در دهه ‪ ۲۰‬شمسی روایت می‌کند و در سیر داستانی خود‬ ‫حســابی به مسائل سیاســی آن روزگار‪ ،‬زندگی و فرهنگ مردم و به‬ ‫خصوص طبقه روشنفکر و نخبه سرک می‌کشد و در این میان از عنصر‬ ‫عشق برای جذابتر کردن روایتش استفاده می کند‪« .‬کیف انگلیسی»‬ ‫در ســال ‪ ۷۸‬ساخته شد اما در ســال ‪ ۷۹‬برای اولین بار از شبکه یک‬ ‫پخش شد و به خاطر تم سیاسی‌اش و کنایه‌هایی که به طبقه روشنفکر‬ ‫می‌زد‪ ،‬حاشــیه‌هایی را هم به دنبال داشــت‪ .‬روند اضمحالل منصور‬ ‫ادیبان‪ ،‬کاراکتر اصلی این سریال که در ابتدا روزنامه‌نگاری تحصیلکرده‬ ‫و روشنفکر با کلی ایده و شعار آزادی‌خواهی و استقالل است و در نهایت‬ ‫نماینده مجلس می‌شود و با تطمیع انگلیسی‌ها وارد بازار داد و ستدهای‬ ‫سیاسی می‌شود و از شــعارهایش فاصله می‌گیرد‪ ،‬در زمان پخش به‬ ‫مذاق بعضی از اهالی عرصه سیاست خوش نیامده بود و هم‌زمانی آن با‬ ‫مجلس ششم که شاید جنجالی‌ترین دوره مجلس شورای اسالمی باشد‪،‬‬ ‫باعث شــد تا بعضی از نمایندگان از قصد تلویزیون برای طعنه زدن به‬ ‫آنها بگویند و به ضیاالدین دری برای ساختن چنین سریالی انتقاد کنند‪.‬‬ ‫«کیف انگلیسی» اما تنها در دوران خودش مورد توجه قرار نگرفت‪ .‬بارها‬ ‫و بارها از شــبکه‌های مختلف رسانه ملی پخش شد و بارها و بارها در‬ ‫سیاســت به آن اشاره شد و حتی نام آن به یک اصطالح کنایی تبدیل‬ ‫شد که مضمون خودفروختگی افراد عرصه سیاست را می‌رساند‪ .‬این‬ ‫سریال خاص‪ ،‬که به اعتقاد منتقدان‪ ،‬به این دلیل که تنها به روایت ساده‬ ‫تاریخ نمی‌پردازد و نگاهی عمیق‌تر به این موضوع دارد‪ ،‬هیچ‌گاه کهنه‬ ‫نمی‌شود و هر طیف سیاسی‪ ،‬در هر دورانی می‌تواند برداشت خودش‬ ‫را از آن داشته باشد‪ .‬این موضوع باعث شده حتی حاال پس از گذشت‬ ‫‪ ۱۹‬سال از اولین پخش‪ ،‬همچنان بازپخش آن مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫و درباره آن گفته و شــنیده شود‪ .‬اتفاقی که بعید است برای هیچ‌کدام‬ ‫از ســریال‌های این روزهای تلویزیون رخ بدهد‪ .‬بازپخش‌های مداوم از‬ ‫شبکه‌های پرشــمار تلویزیون هم دردی از سریال‌های بی‌مخاطب دوا‬ ‫نمی‌کند‪ .‬درحالی‌که پیش‌تر‪ ،‬سریال‌های تاریخی تلویزیون با پخش‬ ‫هفته‌ای یک قسمت از پرمخاطب‌ترین‌های تلویزیون بودند حاال وقتی‬ ‫سه ســریال هر زمان‪ ،‬هر شب و به مناسبت ماه رمضان به روی آنتن‬ ‫می‌روند‪ ،‬ســریالی که در تمام نظرسنجی‌ها از رقبا جا می‌ماند‪ ،‬سریال‬ ‫ی الف ویژه‌ای است که قرار است برگ زرینی در کارنامه مدیران‬ ‫تاریخ ‌‬ ‫سیما باشد اما در عمل‪ ،‬نتیجه‪ ،‬چیزی جز یک شکست بزرگ نیست‪.‬‬ ‫بازیگران باکیفیت برگ برنده «کیف انگلیسی»‬ ‫ستاره‌های سینما چندان عالقه‌ای به حضور در مدیوم تلویزیون ندارند‬ ‫و از سوی دیگر گاهی تلویزیون به دالیل مختلف سوپراستارهای سینما‬ ‫را در لیست ممنوع‌التصویرها قرار می‌دهد و به همین دالیل شاید حضور‬ ‫ستاره‌های سینما در قاب تلویزیون همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۷۸‬که ضیاالدین دری به سراغ ساخت «کیف انگلیسی» رفت‪،‬‬ ‫لیال حاتمی هنوز به یک سوپراستار تبدیل نشده بود‪ .‬او که با بازی در‬ ‫«لیال»ی داریوش مهرجویی و پس از آن «شیدا»ی کمال تبریزی در‬ ‫سینما به یک بازیگر شناخته شده تبدیل شده و برای اولی دیپلم افتخار‬ ‫بهترین بازیگر زن را گرفته بود و برای دومی کاندیدای سیمرغ بهترین‬ ‫بازیگر زن شده بود‪ ،‬با بازی در «کیف انگلیسی» برای اولین بار حضور‬ ‫در قاب تلویزیون را تجربه کرد‪ .‬حضوری که او را به بطن خانه‌های مردم‬ ‫آورد و آنها را با تصویر جدیدی از دختر مرحوم علی حاتمی آشنا کرد‪.‬‬ ‫لیال حاتمی در «کیف انگلیســی» نقش مستانه را ایفا کرد‪ .‬کاراکتری‬ ‫که برای رسیدن منصور ادیبان با بازی علی مصفا به نمایندگی مجلس‬ ‫تالش بســیاری کرد اما در نهایت در عشق مغبون شد‪ .‬علی مصفا هم‬ ‫اولین حضور تلویزیونی‌اش را با «کیف انگلیســی» تجربه کرد‪ .‬این دو‬ ‫پس از این سریال فقط یک بار دیگر‪ ،‬در سریال مناسبتی «پریدخت»‬ ‫به تلویزیون آمدند و دیگر پیشنهادی را در این مدیوم نپذیرفتند‪.‬‬ ‫لیــا حاتمی در مصاحبــه‌ای درباره حضورش در «کیف انگلیســی»‬ ‫می‌گوید‪« :‬داســتان کیف انگلیسی را خیلی دوست داشتم و به نظرم‬ ‫قوی می‌آمد‪ .‬اما نتیجه‌اش‪ ،‬آنطور که می‌خواســتم نشد‪ ...‬موقع پخش‬ ‫ســریال‪ ،‬واقعا حالم بد می‌شــد و ناراحت بودم‪ .‬اما آدم‌هایی هم بودند‬ ‫که می‌گفتند دراین ســریال بی‌نظیر بودی و این خود یک احســاس‬ ‫دوگانه‌ای را درمن به وجود می‌آورد»‪ .‬او که دختر فردی اســت که به‬ ‫ساخت آثار تاریخی شهره است در مصاحبه دیگری اذعان می کند که‬ ‫دو روز پیش از بازی در این ســریال اضطراب گرفته چون نمی‌توانسته‬ ‫با آن ارتباط برقرار کند‪ .‬او می‌گوید‪« :‬بخش اعظمش برمی‌گشــت به‬ ‫این‌که آن نقش تاریخی بود و خب آدم‌هایی که در زمان دیگری زندگی‬ ‫می‌کننــد‪ ،‬تجربه آن مقطع تاریخی را ندارند‪ .‬البته آدم‌های اهل تاریخ‬ ‫می‌توانند شناختی از همه دوران‌ها داشته باشند‪ ،‬ولی این در مورد من‬ ‫صدق نمی‌کرد و به آن بخش تاریخی‌اش تســلط نداشتم و همین مرا‬ ‫مضطرب می‌کرد‪ .‬البته از مدت‌ها قبل از شروع سعی کردم به جایش با‬ ‫خانم‌هایی که آن مقطع تاریخی را خوب می‌شناختند و فاصله کمی از‬ ‫نظر سنی با آن زمان داشتند‪ ،‬معاشرت کنم‪ .‬به خصوص این‌که درباره‬ ‫آن مقطع اروپا هم باید اطالعاتی کســب می‌کردم‪ ،‬چون مســتانه در‬ ‫اروپا هم بود‪ .‬البته حتماً آدم با مطالعه و تحقیق به اطالعات موردنظر‬ ‫می‌رســد‪ ،‬ولی آن‌گونه تســلطی که آدم خودش حس کند که در آن‬ ‫مقطع زندگی کرده‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬نقش این‌شکلی همیشه به آن راحتی‬ ‫که آدم فکر می کند‪ ،‬نیست‪».‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫خبر‪.‬‬ ‫«هفته فیلم اروپایی» افتتاح شد‬ ‫ســومین هفته فیلم اروپایی که با همکاری موسسه سینمایی «هنر و‬ ‫تجربه» و موسسات ملی فرهنگی اتحادیه اروپا در ایران برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫افتتاح شد‪.‬مراسم افتتاحیه هفته فیلم‌های اروپایی عصر شنبه ‪ ۱۸‬خرداد‬ ‫با حضور سفرای کشــورهای هلند‪ ،‬قبرس‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬اکوادور‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ن فرهنگی مجارســتان‪ ،‬معاون سفیر اسلوونی‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬پرتغال و رایز ‪‎‬‬ ‫دبیر اول ســفارت هلند‪ ،‬رایزن فرهنگی لهســتان‪ ،‬دبیــر اول و رایزن‬ ‫فرهنگی سوییس‪ ،‬معاون ســفیر اسپانیا‪ ،‬رایزن فرهنگی ایتالیا‪ ،‬رایزن‬ ‫فرهنگی بلغارستان‪ ،‬دبیر اول سفارت سوئد‪ ،‬دبیر سفارت نروژ‪ ،‬ژان ون‬ ‫د ولد کارگردان فیلم «ارتش خاموش» در خانه هنرمندان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراســم همچنین مســئوالن ایرانی همچــون محمدجواد‬ ‫شــریعتی رییس اداره امور‪ ،‬همکاری‌های دینی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫ورزشــی وزارت امور خارجه‪ ،‬محمدعلی کیانی مدیرکل فرهنگی و‬ ‫امور ایرانیان خارج از کشور ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪،‬‬ ‫محمدجواد حق‌شــناس عضو شــورای اسالمی شــهر تهران‪ ،‬سید‬ ‫محمدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای‬ ‫مســتند و تجربی‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی‪،‬‬ ‫مجید رجبــی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان‪ ،‬روح‌اهلل حســینی‬ ‫مدیــر کل دفتر جشــنواره‌ها و همکاری‌های بین المللی ســازمان‬ ‫ســینمایی و رائد فریدزاده معاون امور بین‌الملل بنیاد ســینمایی‬ ‫فارابی حضور داشــتند‪ .‬در ابتدای این برنامه الکساندر ریه‌گر مدیر‬ ‫موسســات ملی فرهنگی اتحادیه اروپا در ایران (‪ )EUNIC‬و دبیر‬ ‫انجمــن فرهنگی اتریش در توضیحی دربــاره فعالیت‌های این نهاد‬ ‫گفت‪ :‬یونیک از ابتدای تاسیس خود در سال ‪ ،۲۰۰۶‬همواره در پی‬ ‫ایجــاد اعتماد‪ ،‬درک و فهم میان ملل اروپایی و دیگر نقاط جهان از‬ ‫طریق فرهنگ بوده اســت‪ .‬ما به همرسانی اقدامات سازنده‪ ،‬تشویق‬ ‫تنوع فرهنگی و درک متقابل فرهنگ‌ها معتقد هســتیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هفته فیلم‌های اروپایی امســال هدفمندترین پروژه فرهنگی اروپا تا‬ ‫به امروز و گویای ماه‌ها فعالیت کشــورهای شــرکت‌کننده از جمله‬ ‫اتریش‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬قبرس‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬آلمان‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫مجارســتان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬لهســتان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬سوئد‪ ،‬اسلوانی‪،‬‬ ‫اســلواکی‪ ،‬اســپانیا و ســوییس اســت که در قیاس با سال پیش‬ ‫توانسته‌ایم هم شمار کشورهای شرکت‌کننده و هم شهرهای دخیل‬ ‫در پــروژه را تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش دهیم و ایــن امر گویای اهمیت‬ ‫عظیمی اســت که کشــورهای اتحادیه اروپا و البته سوییس و نروژ‬ ‫برای گسترش تعامالت فرهنگی خود با ایران قائل هستند‪.‬‬ ‫ریه‌گر همچنین از تالش برای گسترش این مراودات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در تالشیم تا پل‌های فرهنگی‌مان را با ایران بسازیم زیرا معتقدیم تبادل‬ ‫فرهنگی عنصر اصلی در عمق‌بخشی به درک متقابل از یکدیگر است‪.‬‬ ‫همچنین مفتخریم که فیلمســازانی از قبرس‪ ،‬هلند‪ ،‬سوئد و سوییس‬ ‫کارگاه‌هایی را در تهران و دیگر شــهرها برگزار می‌کنند که امیدواریم‬ ‫آغازگر گفتمانی پرثمر و حتی بیش از آن‪ ،‬همکاری‌های جدید باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم فیلم‌های اروپایی که در بابل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫کیش‪ ،‬مشــهد‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران و شیراز اکران می‌شود به عمق بخشیدن‬ ‫درک تنوع فرهنگی و هنری اروپا کمک کند‪ .‬امیدواریم جامعه ایران که‬ ‫با فیلمسازان‪ ،‬کارگردانان و بازیگران در سطح جهان خود خو گرفته‌اند‪،‬‬ ‫از فیلم‌های منتخب ما الهام بگیرند‪.‬‬ ‫در ادامه این مراســم ژاک وارنر سفیر کشور هلند با بیان اینکه امسال‬ ‫افتخار برگزاری جشنواره فیلم اروپا در ایران نصیب سفارت هلند شده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما با کمک و همراهی موسسه سینمایی «هنروتجربه»‬ ‫توانستیم ‪ ۱۹‬فیلم اروپایی را در هشت شهر ایران معرفی کنیم‪ .‬امسال‬ ‫مــا نه تنها به دنبال فیلم‌هایی با کیفیت ارزشــی باال بودیم که جایزه‬ ‫برده‌اند و نامزد دریافت جوایز بین‌المللی هم هستند‪ ،‬بلکه یک موضوع‬ ‫دیگر را هم برای انتخاب مدنظر قرار دادیم؛ این‌که فیلم‌ها می‌بایســت‬ ‫نشان‪‎‬دهنده ارزش‌های اروپایی بوده و پیام‌های مثبتی برای جوامع دنیا‬ ‫در برداشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پیام‌ها می‌توانند در مســیر باال بــردن آگاهی مث ً‬ ‫ال در‬ ‫مورد محیط زیست و تغییرات اقلیمی باشند مانند فیلم سوییسی که‬ ‫درباره انقراض تدریجی زنبورهاست‪ .‬بعضی وقت‌ها این پیام‌ها در مورد‬ ‫مواظبت و حمایت از جوامع و فرزندان‌مان هستند مثل فیلم نروژی که‬ ‫در مورد یک حمله تروریستی در سال ‪ ۲۰۱۱‬است که در اثر آن تعداد‬ ‫زیادی کودک کشته شدند‪.‬‬ ‫جعفر صانعی مقدم مدیرعامل مؤسسه سینمایی «هنروتجربه» برگزاری‬ ‫هفته‌های فیلم و ایجاد امکانی برای آشــنایی هنرمندان کشــورهای‬ ‫مختلف با همدیگر را موجب نزدیکی و آشــنایی این قشر‪ ،‬با فرهنگ‬ ‫و آداب زندگی ســایر انسان‌ها در نقاط مختلف جهان دانست و افزود‪:‬‬ ‫به عبارت دیگر هنر ســینما و فیلم دریچه‌ای است برای این‌که نشان‬ ‫دهیم انسان‌ها با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تماماً عضوی از جامعه‬ ‫بزرگ انسانی هستند و همگی می‌بایست از حق مساوی برای زندگی‬ ‫و بهره‌مندی از امکانات مختلف فرهنگی و اقتصادی برخوردار باشــند‪.‬‬ ‫متاســفانه زیاده خواهی‌ها و نقطه نظرات سیاســی بعضی از کشورها‪،‬‬ ‫محدودیت‌هایی را برای برخی از کشورها از جمله ایران به‌وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫وی خطاب به حاضران در این مراســم گفــت‪ :‬هنرمندان‪ ،‬مهمانان و‬ ‫ســفرای محترم که در این جمع حضور دارید‪ ،‬بیایید تا از این رویداد‬ ‫فرهنگی در حال برگزاری‪ ،‬الگو بگیریم و امکان بهره‌مندی همه انسان‌ها‬ ‫را از پیشرفت‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فراهم آوریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سینمایی «هنروتجربه» درباره جزییات این هفته‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در مهر ماه ســال گذشته هفته فیلم اروپایی را با نمایش‬ ‫‪ ۱۵‬فیلم از کشــورهای مختلف اروپایی در هفت شــهر برگزار کردیم‬ ‫که خوشبختانه این نمایش‌ها با استقبال خوبی روبه‌رو شد‪ .‬هفته فیلم‬ ‫اروپایی امسال نیز با همکاری فعاالنه و صمیمانه مدیر محترم مؤسسات‬ ‫فرهنگی اتحادیه اروپا در ایران و تالش پیگیری همکار ایشــان سرکار‬ ‫خانم میشل دامین از سفارتخانه کشور هلند با مشارکت ‪ ۱۹‬کشور و با‬ ‫نمایش ‪ ۱۹‬فیلم از امروز ‪ ۱۸‬خرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬طی هشــت روز برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬متاسفانه کشور انگلســتان به دلیل عدم تهیه رایت فیلم در‬ ‫آخرین لحظه نتوانست در این رویداد شرکت کند‪.‬‬ ‫در اولیــن روز هفته فیلم اروپایی و پس از برگزاری مراســم افتتاحیه‪،‬‬ ‫دو فیلم «دره تاریک» به کارگردانی آندرس پروچاسکا محصول کشور‬ ‫اتریــش و «ارتش خاموش» به کارگردانی ژان ون دو لد محصول هلند‬ ‫برای تماشاگران به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫نقدی بر فیلم «سرخپوست» اثری از نیما جاویدی‬ ‫فیلمیکه زبان سینما را می‌شناسد‬ ‫حمیدرضا کاظمی پور‬ ‫فیلم « سرخپوســت « دومین ساخته نیما جاویدی بدون تردید فیلمی‬ ‫از جنس درست و قابل قبول سینماست که می‌تواند مخاطب خود را به‬ ‫سر ذوق آورد‪.‬‬ ‫آنچه که در نگاه اول در فیلم « سرخپوســت « با آن روبرو میشویم قبل‬ ‫از هر چیز و ورود به روایت داســتان فیلم؛ بی شک فرم‪ ،‬طراحی‪،‬رنگ و‬ ‫نور فیلم است‪.‬‬ ‫زبان پویا و‬ ‫در همان سکانس‌های آغازین فیلم‪ ،‬مخاطب به خوبی متوجه ِ‬ ‫بصری فیلم می‌شود و الزم نیست تا میانه‌های راه در پریشانی و بالتکلیفی‬ ‫سیر کند‪.‬‬ ‫فیلم سرشار از قاب‌هایی است که عالوه بر رعایت چهارچوب و ساختار زیبا‬ ‫شناســانه‪ ،‬میزانسن به خوبی در درون آن جای گرفته است و فاقد از هر‬ ‫گونه ادا و اطوارهای اضافی و شلنگ و تخته‌های بی مورد است‪.‬‬ ‫دوربین کارکرد درست و منطقی خود را دنبال میکند و به هیچ وجه شما‬ ‫با اثری شتاب زده روبرو نمی‌شوید‪.‬‬ ‫اگرچه شــاید این جنس از ساختار و روایت در فیلم سازی دقایقی طول‬ ‫بکشد تا موتور فیلم را به حرکت بیاندازد اما به هیچگاه مخاطب خود را‬ ‫آزار نمی‌دهد و از همان دقایق نخستین فیلم مخاطب‪ ،‬خود را با ریتم و‬ ‫ضرباهنگ آن هماهنگ و همراه می‌سازد و در می‌یابد که با چه جنسی از‬ ‫سینما مواجه است و قرار نیست به دنبال حرکت‌های تند و بعضا ناموزون‬ ‫دوربین چشم بدواند‪.‬‬ ‫خارج از مباحث ســاختاری‪ ،‬رنگ‪ ،‬نور‪ ،‬طراحی و فرم در آخرین ساخته‬ ‫نیما جاویدی که به عنــوان یک پکیج هماهنگ‪،‬متوازن و‌هارمونیک در‬ ‫کارگردانی فیلم عمل کرده اســت به لحــاظ محتوایی نیز اگرچه با یک‬ ‫شاهکار در روایت و قصه روبرو نیستیم اما با یک داستان معقول و روایتی‬ ‫صحیح مواجه هستیم‪.‬‬ ‫فیلمنامه جدای از پایان بندی که چندان با ذائقه نگارنده روبرو نبود دچار‬ ‫نقاط عطف و تعلیق و گریزهایی است که می‌تواند مخاطب خود را با فیلم‬ ‫همراه سازد و به دور از یک روایت پیچیده‪ ،‬قصه خود را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگر در فیلم سرخپوست که قطعا بسیار به گوش رسیده‬ ‫است‪ ،‬بازی خالقانه نوید محمد زاده در نقش «نعمت جاهد» می‌باشد که‬ ‫قبل از هر چیز باید گفت شما در فیلم « سرخپوست « با نوید محمدزاده‬ ‫روبرو نیســتید بلکه با کاراکتری با نام «نعمت جاهد « روبرو هستید که‬ ‫اتفاقا اصال نوید محمدزاده نیســت و این آن چیزی است که خبر از بلوغ‬ ‫محمدزاده در بازیگری می‌دهد‪.‬‬ ‫بازی بدون تکلف‪ ،‬ســرد‪ ،‬کنترل شده و به دور از ژست‌ها و میمیک‌های‬ ‫همیشــگی نوید محمدزاده در این فیلم نشــان می‌دهد که این بازیگر‬ ‫روی دیگر سکه بازیگری خود را به نمایش گذاشته است که البته نقش‬ ‫کارگردان و هدایت آن نیز قطعا در خلق این شــخصیت بی تاثیر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت که نمی‌توان « سرخپوست « را دید و از کنار موسیقی‬ ‫توانمند فیلم عبور کرد‪ ،‬موسیقی که در ایجاد فضاسازی‌های فیلم بسیار‬ ‫موثر عمل کرده است و اگرچه در لحظاتی از فیلم بیرون زده است اما از‬ ‫اثرگذاری آن نمی‌توان چشم پوشید‪.‬‬ ‫«سرخپوســت « فیلمی است که زبان سینما را به درستی می‌شناسد و‬ ‫جاویدی در این فیلم نشان داده است که می‌تواند با هوشمندی و خالقیت‬ ‫خود جنس ساختاری سینمای امروز ایران را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫به کارگردانی ناصر پویش‬ ‫فیلم سینمایی «شهر سوخته» آماده نمایش شد‬ ‫هنرمند‪ :‬فیلم ســینمایی «شــهر ســوخته» به‬ ‫کارگردانی ناصر پویش که ســاختاری مســتند‬ ‫داســتانی دارد بعد از ‪ 18‬مــاه کار مداوم برای‬ ‫نمایش آماده شد‪ .‬این فیلم در باره شهر شگفت‬ ‫انگیز «شهر سوخته» زابل است‪ .‬شهری که یکی‬ ‫از بلندترین تمدن‌های دوران ســپیده دم تاریخ‬ ‫را داشــته است و بیش از ‪ 1400‬سال دوام یافته‬ ‫اســت‪ .‬با کاوش‌هایی کــه در چندین دهه اخیر‬ ‫در این شــهر صورت گرفته بسیاری از یافته‌های‬ ‫باستان شناسان و تاریخ نویسان را دگرگون کرده‬ ‫اســت‪ .‬این فیلم می‌کوشد بخشی از این یافته‌ها‬ ‫را به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫همزمان با کاوش باســتان شناســی در شــهر‬ ‫ســوخته صدایی از اعماق خاک شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫فیلم در حالی که همراه با باســتان شناســان به‬ ‫روایت گزارشــی از کاوش‌ها می‌پردازد موازی با‬ ‫آن به جستجوی صدا در اعماق خاک و به اعماق‬ ‫تاریخ می‌رود تا با مردم کهنســال شهر سوخته‬ ‫همراه شود‪...‬‬ ‫این فیلم دومین فیلم بلند «ناصر پویش» بعد از‬ ‫فیلم «شــبیه شیدایی» هست که بخاطر پاره ای‬ ‫از ممیزی‌ها هنوز بعد از ‪ 5‬ســال فرصت نمایش‬ ‫نیافته است‪ .‬ناصر پویش فعالیت هنری خود را از‬ ‫سال ‪1369‬در رسانه‌ها و به عنوان منتقد فیلم و‬ ‫سردبیر آغاز کرد‪ .‬سپس مدتی دستیار نگارش و‬ ‫کارگردان فیلمسازانی همچون کیارستمی و امیر‬ ‫قویدل بود‪ .‬او تا به امــروز نزدیک به ‪ 150‬فیلم‬ ‫مســتند در باره ســایت‌های میراث فرهنگی به‬ ‫عنوان کارگردان‪ ،‬نویسنده و تهیه کننده ساخته‬ ‫اســت‪ .‬ناصر پویش بیش از ســی سال است که‬ ‫در زمینه عکاسی نیز فعالیت می‌کند و برگزاری‬ ‫عوامل فیلم عبارتند از‪:‬‬ ‫تحقیق‪ ،‬نگارش‪ ،‬کارگردانی‪ :‬ناصر پویش‪ ،‬تدوین‪:‬‬ ‫ناصر پویش و افروز خانبلوکی‪ ،‬فیلمبردار‪ :‬معین‬ ‫نجاری‪ ،‬صدابردار‪ :‬امید کریم‪ ،‬دستیار کارگردان‬ ‫و دســتیار تهیه‪ :‬رضا وفایی نژاد‪ ،‬کارشناســان‪:‬‬ ‫دکتر منصور ســجادی‪ ،‬روح اهلل شیرازی‪ ،‬انریکو‬ ‫اســکالونه‪ ،‬جورجــو وینچنتی‪ ،‬مریــم رمضانی‬ ‫بازیگران‪ :‬ناهید نارویی‪ ،‬حســین خواجه‪ ،‬حسین‬ ‫محمدقاســمی‪ ،‬شــقایق بارانی‪ ،‬خســرو لطفی‬ ‫نســب‪ ،‬علی نوروزپور‪ ،‬محمد رحیمی‪ ،‬فرشــته‬ ‫میر‪ ،‬جمشید رشید پور‪ ،‬شهال جهان تیغ‪ ،‬شبنم‬ ‫جهان تیغ‪ ،‬فتانه عیســی زیی‪ ،‬محمود لکزایی‪،‬‬ ‫حمید رضا پودینه‪ ،‬بازیگران نوجوان و خردسال‪:‬‬ ‫نجمه میر‪ ،‬بهار لکزایی‪ ،‬یاســین لکزایی‪ ،‬یزدان‬ ‫لکزایی‪ ،‬محمــد جواد لکزایی‪ ،‬شــقایق لکزایی‪،‬‬ ‫آهنگســاز و نوازنده‪ :‬حبیب اهلل آتشگر‪ ،‬طراحی‬ ‫وساخت سفال و مجســمه‌های تاریخی‪ :‬محمد‬ ‫رحیمی‪ ،‬میالد رحیمــی‪ ،‬تصحیح رنگ‪ :‬مرتضی‬ ‫مشهودی‪ ،‬صدا گذاری و ترکیب‪ :‬ناصر منصوری‪،‬‬ ‫میکس نهایی‪ :‬عرفان ابراهیمی‪ ،‬دوخت جامه‌های‬ ‫تاریخــی‪ :‬صغری ذکایی‪ ،‬عکــس‪ :‬حامد غالمی‪،‬‬ ‫دستیار تحقیق‪:‬بهار سیفی‪ ،‬آیسا پویش‪ ،‬ساخت‬ ‫بناهای تاریخی‪ :‬محمــود لکزایی‪ ،‬رضا لکزایی‪،‬‬ ‫‌هادی لکزایی‪ ،‬مهدی لکزایی‪ ،‬محمدرضا لکزایی‪،‬‬ ‫ســجاد لکزایی‪ ،‬با تشــکر از‪ :‬محمدرضا اصالنی‪،‬‬ ‫چندین نمایشــگاه عکس انفــرادی و جمعی در فرشاد فداییان‪ ،‬کامبیز مشــتاق گوهری‪ ،‬احمد‬ ‫داخل و خارج از کشــور را نیــز در کارنامه خود بارانی‪ ،‬تهیه کننده و سرمایه گذار‪ :‬ناصر افشاری‪،‬‬ ‫زمان‪ 95 :‬دقیقه‪ ،‬تابستان ‪ ٩۶‬تا زمستان ‪.٩٧‬‬ ‫دارد‪.‬‬
‫پیشنهادواگذاریامتیازاقامتگاه‌هایدولتیبهخصوصی‌ها‬ ‫رسمیتبنگاه‌داریدولتیدرمهمانسراها؟‬ ‫آزاده باقری‬ ‫چندی پیش اســتاندار مازنــدران اعالم کرد‬ ‫که قرار اســت ویالهای دولتی حاشیه ساحل‬ ‫مازندران در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬اما به گفته‬ ‫وی هنوز راهکاری که باید براساس آن ویالهای‬ ‫دولتی حاشیه دریای مازندران در اختیار عموم‬ ‫مردم قرار گیرد‪ ،‬نهایی و ابالغ نشده و به‌زودی‬ ‫این اتفــاق خواهد افتاد؛ موضوعی که در میان‬ ‫فعاالن گردشــگری ایــن نگرانــی را به‌وجود‬ ‫آورده کــه بنگاه‌داری دســتگاه‌های دولتی از‬ ‫طریق اقامتگاه‌هایی که در اختیار دارند‪ ،‬شکل‬ ‫علنی‌تری به خود گیرد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که ابالغ قانــون اجرای‬ ‫سیاســت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‌اساسی در‬ ‫سال ‪ ،۸۷‬مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به‬ ‫بخش خصوصی را الزامی کرده؛ اما همچنان این‬ ‫قانون به مرحله اجرایی شــدن در هیچ استانی‬ ‫نرسیده اســت و بعد از گذشــت یک دهه از‬ ‫ابالغ قانون‪ ،‬همچنان بساط این مهمانسراهای‬ ‫دستگاه‌های دولتی برچیده نشده است‪ .‬با این‬ ‫وجود از آنجا که هنوز جزئیات اظهارات استاندار‬ ‫مازندران منتشر نشــده‪ ،‬این امید وجود دارد‬ ‫این روند به گونه‌ای باشد که این اقامتگاه‌های‬ ‫دولتی به بخش خصوصی واگذار یا دســت‌کم‬ ‫امتیاز بهره‌برداری از این مهمانسراها به بخش‬ ‫خصوصی داده شود‪ .‬تنها با این دیدگاه می‌توان‬ ‫امیدوار بود خدمات گردشــگری در ســواحل‬ ‫مازندران شکل قانونی و منطقی به خود گیرد‪.‬‬ ‫عدم جدیت دستگ‌اه‌های نظارتی و اجرایی‬ ‫در ایــن میــان معاون گردشــگری کشــور‬ ‫گفته‪ ،‬قرار اســت در زمینه واگــذاری امتیاز‬ ‫بهره‌بــرداری از اقامتگاه‌هــای دولتی به بخش‬ ‫خصوصــی رایزنی‌هایی صورت گیــرد‪ .‬ولی‬ ‫تیمــوری در همین خصوص و در پاســخ به‬ ‫این ســوال که چرا با وجود گذشت یک دهه‬ ‫از تصویــب چنین قانونی‪ ،‬خبــری از اجرایی‬ ‫شــدن آن نیســت‪ ،‬می‌گوید‪« :‬این موضوع از‬ ‫سوی ســازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشــگری طی این یک دهه بارها و بارها‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفته اســت؛ اما می‌بینیم‬ ‫که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شــود‪ ».‬او‬ ‫معتقد است عملی نشدن چنین قانونی به این‬ ‫موضوع برمی‌گردد که دستگاه‌های اجرایی باید‬ ‫به‌صورت جدی‌تر این موضوع را پیگیری کنند‪:‬‬ ‫«وظیفه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی این است‬ ‫که قانون تصویب‌شده به مرحله اجرایی شدن‬ ‫درآید‪ ».‬به گفته معاون گردشــگری کشور از‬ ‫جمله فرآیندهایی که می‌تواند این قانون را به‬ ‫مرحله اجرایی شدن نزدیک کند این است که‬ ‫مالحظه‌ای در قانون صورت گیرد‪« :‬ما قرار است‬ ‫این پیشــنهاد را مطرح کنیم که بخش دولتی‬ ‫به‌صورت کامل مالکیت این اقامتگاه‌ها را واگذار‬ ‫نکند و بخش خصوصی بتواند امتیاز بهره‌برداری‬ ‫از این اقامتگاه‌ها را داشته باشد‪ .‬در این زمینه‬ ‫قرار است پیشنهادی ارائه شود که برای اصالح‬ ‫این قانون باهدف اجرایی شــدن‪ ،‬اقامتگاه‌های‬ ‫دولتی بــا حفظ مالکیت‪ ،‬بهره‌بــرداری از این‬ ‫مکان‌هــا را به بخش خصوصــی واگذار کند‪».‬‬ ‫تیموری امیدوار اســت با ارائه چنین طرحی‪،‬‬ ‫اصالح قانون و اجرایی شــدنش بخش دولتی‬ ‫از میزان مقاومت خود بکاهد و از ســوی دیگر‬ ‫بخــش خصوصی نیز بتوانــد در عرصه رقابت‬ ‫جایگاه خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫انتقــاد بخش خصوصی از ادامــه فعالیت‌های‬ ‫بخش‌های دولتی در زمینه پذیرش مسافر در‬ ‫اقامتگاه‌هایشان طی این سال‌ها همچنان ادامه‬ ‫داشــته است‪ ،‬با این وجود تاکنون راه به جایی‬ ‫نبرده اســت‪ .‬جمشید ســلطان‌مرادی‪ ،‬رئیس‬ ‫جامعه هتلداران اســتان مازندران در گفت‌وگو‬ ‫با «دنیای‌اقتصــاد» بر این نکته تاکید دارد که‬ ‫بخــش خصوصی در این زمینــه اختیار کافی‬ ‫ندارد و همین موضوع باعث شده تا انگیزه برای‬ ‫ســرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران‌از‬ ‫بین برود؛ اتفاقی که در نهایت با فرار ســرمایه‬ ‫همراه خواهد بود‪ .‬او با انتقاد از اظهارات استاندار‬ ‫مازندران می‌گوید‪« :‬باوجود آنکه در این زمینه‬ ‫قانون وجود دارد اما در شــورای تامین استان‬ ‫مازنــدران این‌گونه تصمیم گرفته شــده که‬ ‫مهمانسراهای دولتی به مردم عادی نیز اجاره‬ ‫داده شــود؛ اتفاقی که بخــش خصوصی برای‬ ‫ممانعــت از آن کاری از دســتش برنمی‌آید‪».‬‬ ‫ســلطان‌مرادی بر این باور است در صورتی که‬ ‫واگــذاری اقامتگاه‌های دولتی به مرحله عملی‬ ‫نرســد‪ ،‬به‌زودی دیگر امیدی به فعالیت بخش‬ ‫خصوصی در این زمینه نخواهد بود‪« :‬قطعا اگر‬ ‫ویالهای دولتی کنار ســاحل همچنان توسط‬ ‫بخش دولتی اداره شــود و در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬دیگر بخش خصوصی از دور رقابت خارج‬ ‫خواهد شد‪ ».‬ماجرای عدول ‪ ۱۰‬ساله از قانون‬ ‫واگذاری اقامتگاه‌هــای دولتی همچنان ادامه‬ ‫دارد؛ ماجرایــی که با وجــود تمام تالش‌های‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ارائه بســته‌های پیشنهادی‪،‬‬ ‫اعتراض‌ها و انتقادها راه به جایی نبرده اســت‪.‬‬ ‫شاید پیشنهاد معاون گردشگری کشور مبنی بر‬ ‫واگذاری امتیاز بهره‌برداری از این اقامتگاه‌ها به‬ ‫خصوصی‌ها بتواند سرانجامی خوش به اجرای‬ ‫این قانون بدهد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ابنیه تاریخی فرانسه مطرح کرد‬ ‫فرانسه برای حفظ ابنیه تاریخی خود‬ ‫به ‪ ۲‬میلیارد یورو نیاز دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 20‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1098‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫شواهد فرهنگی از هزاره چهارم و پنجم پیش از میالد در‬ ‫ازنا کشف شد‬ ‫هفتــه نامــه لوپوئن در مطلبــی که در خصــوص وضعیت‬ ‫ابنیه تاریخی فرانســه منتشر ساخته می‌نویســد‪ :‬این فقط‬ ‫کلیسای نوتردام نیســت که نیاز به بازســازی و مرمت دارد‪.‬‬ ‫«استفان برن»‪ ،‬رئیس «بنیاد ابنیه تاریخی فرانسه» در پیامی‬ ‫می کوشد توجه فرانسویان را نسبت به وضعیت نامناسب ابنیه‬ ‫تاریخی در فرانسه جلب کند‪ .‬در این پیام آمده است‪ :‬برای انجام‬ ‫تعمیرات و بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی که در معرض ویرانی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬اعتباری به میزان دســت کــم ‪ ۲‬میلیارد یورو نیاز‬ ‫است‪ .‬این نشــریه اضافه می‌کند‪ :‬در مجموع بیش از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬ابنیه تاریخی که نیاز به مرمت یا بازسازی دارند شناسایی‬ ‫شــده‌اند و فهرست آنها روی سایت این بنیاد قرار دارد‪ .‬در بین‬ ‫این ابنیه می‌توان به پل‌ها‪ ،‬کلیساها‪ ،‬تماشاخانه‌ها‪ ،‬موزه‌ها‪ ،‬کاخ‌ها‬ ‫و حتی برخی ویالهای معروف و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬در این خصوص‬ ‫آرشیتکت‌های فعال این حوزه اقدام به تهیه دسته بندی میزان‬ ‫تعمیرات مورد نیاز و فوریت کمک‌ها برای موارد لیســت شده‬ ‫کرده‌اند‪ .‬به نوشته این نشریه وضعیت برخی از این ابنیه بسیار‬ ‫بحرانی است و برخی دیگر فوریت در بخشی از این ابنیه جدی‬ ‫است اما اصل ساختمان مورد تهدید قرار نگرفته است‪ .‬این نشریه‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬در مجموع بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬ابنیه تاریخی که‬ ‫نیاز به مرمت یا بازسازی دارند شناسایی شده‌اند و فهرست آنها‬ ‫روی سایت این بنیاد قرار دارد‪ .‬در بین این ابنیه می‌توان به پل‌ها‪،‬‬ ‫کلیساها‪ ،‬نمایشخانه ها‪ ،‬موزه‌ها‪ ،‬کاخ‌ها و حتی برخی ویالهای‬ ‫معروف و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬استفان برن در این مورد می‌گوید‪ :‬پس‬ ‫از حادثه آتش سوزی کلیسای نوتر دام‪ ،‬باید از احساسات مردم‬ ‫که در جهت حفظ میراث فرهنگی و صیانت از بناهای تاریخی‬ ‫ایجاد شده استفاده درست کرد و آنها را به اقدام بخشنده دیگری‬ ‫برای نجات حداکثری بخش دیگری از ابنیه تاریخی که به مرمت‬ ‫و بازسازی نیاز دارند‪ ،‬ترغیب ساخت‪ .‬این بنیاد در همان ماه اول‬ ‫پس از آتش سوزی این کلیسا توانست حدود ‪ ۲۲۰‬میلیون یورو‬ ‫کمک مردمی را جذب کند‪ .‬اکنون نیز یک فراخوان عمومی با‬ ‫عنوان دیگر هرگز تکرار نخواهد شــد راه اندازی کرده تا بتواند‬ ‫کمک‌های مردمی را برای مرمت و بازسازی سایر ابنیه تاریخی‬ ‫فرانسه جذب کند‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی لرستان از کشف شواهد فرهنگی‪ ،‬ابزارهای سنگی‪،‬‬ ‫پیکرگ گلی‪ ،‬بقایای استخوانی و قطعات سفالی از هزاره چهارم و پنجم پیش‬ ‫از میالد در کوی «کیوان» شهرستان ازنا خبر داد‪.‬‬ ‫سید امین قاسمی از کشف شــواهد فرهنگی از هزاره چهارم و پنجم پیش‬ ‫از میــاد در ازنا خبر داد و گفت‪ :‬در حیــن انجام عملیات عمرانی در کوی‬ ‫«کیوان» شــهر ازنا و نمایان شــدن آثار تاریخی‪ ،‬بالفاصله عملیات عمرانی‬ ‫مذکور متوقف شد‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر و مشخص‬ ‫کردن وضعیت دوره های کوی کیوان کاوش نجات بخشــی به منظور الیه‬ ‫نگاری اضطراری‪ ،‬تخلیه دستکند و تعیین عرصه و حریم تپه کوی کیوان ازنا‬ ‫با مجوز از پژوهشکده باستان شناســی از تاریخ ‪ ‬۱۳۹۸/‌۰۳‌/۰۵‬به مدت ‪۴۵‬‬ ‫روز آغاز شد‪ .‬مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری لرستان‬ ‫با بیان اینکه در طی این کاوش الیه ها و آثار متنوعی فرهنگی بدست آمده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساختارهای معماری‪ ،‬ابزارهای سنگی‪ ،‬پیکرک گلی‪ ،‬توکن‬ ‫های شمارشی‪ ،‬بقایای استخوانی (انسانی و جانوری) مهر مسطح سنگی‪ ،‬اثر‬ ‫مهر و قطعات ســفالی مربوط به هزاره پنجم و چهارم پیش از میالد بخشی‬ ‫از یافته های فرهنگی در تپه کیوان اســت‪ .‬معاون میراث فرهنگی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز گفت‪ :‬براساس بررسی‬ ‫ســطحی و داده های حاصل از کاوش قدمت این تپه از دوران مس سنگی‬ ‫میانه تا اســامی اســت‪ .‬زهرا بهاروند نمایان شدن بخشی از سازه دستکند‬ ‫مربوط به دوره تاریخی را از دیگر یافته های این کاوش نجات بخشی دانست‪.‬‬ ‫برگزاری تورهای رایگان هنرگردی در پایتخت‬ ‫به‌مناســبت روز جهانی و هفته صنایع‌دســتی‪ ،‬تورهای هنرگردی به‌منظور‬ ‫بازدید شــهروندان از کارگاه‌ها و مراکز عرضه صنایع‌دستی در تهران برگزار‬ ‫می‌شــود‪ .‬مدیر‌کل میراث‌فرهنگی اســتان تهران با اعــام این خبر گفت‪:‬‬ ‫«تورهای هنرگردی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که شهروندان به‌عنوان‬ ‫مثال پس از بازدید موزه آبگینه از یک کارگاه سفالگری یا کارگاه شیشه‌گری‬ ‫بازدید کنند تا درک و نگرش بهتری از خالقیت و توان هنرمندان ایرانی در‬ ‫طول تاریخ داشته باشند‪».‬‬ ‫پرهام جانفشــان افزود‪« :‬تورهای هنرگردی در ســه محــور موزه فرش به‬ ‫همــراه بازدید از کارگاه گلیم‌بافی‪ ،‬بافت تاریخی تهــران و بازدید از بازارچه‬ ‫صنایع دســتی محور تاریخی عودالجان و موزه آبگینــه و بازدید از کارگاه‬ ‫هنرمندان رشته شیشه و سفال طراحی شده است‪ ».‬این مقام مسوول یادآور‬ ‫شــد‪« :‬تورهای هنرگردی به‌صورت رایگان برگزار می‌شــود و عالقه‌مندان‬ ‫برای شــرکت در این تورها می‌توانند نام و نام‌خانوادگی خود را به ســامانه‬ ‫‪ ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰‬ارسال کنند‪».‬‬
‫استاد و پدرخوانده ژانر وحشت اسپانیا درگذشت‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1098‬دوشنبه‪ 20‬خرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:04‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪20:39‬‬ ‫ ‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫‪05:48‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪20:19‬‬ ‫‪04:00‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امروز پشــت صحنه روزنامه رو من مینویسم حاال من کی هستم همون آقای پرحاشیه ایی‬ ‫که دیروز ازم یاد شــد و بچه‌های برای تولدم سنگ تمام گذاشتند از همین تریبون از همه‬ ‫ی عزیزم تشکر و قدردانی می کنم که با سوپرایزهایشان کلی ذوق‬ ‫دوســتان جان و مو فرفر ‌‬ ‫زده ام کردند‪ .‬من هم گفتم دســت به کار بشــم به هوای تشکر از بچه‌های روزنامه حسابی‬ ‫تالفی کنم و از خجالتشــون در بیــام‪ .‬اتفاقا امرزو بازی فینــال و رده بندی جام ملت‌های‬ ‫اروپا هم هســت و بچه‌های گرافیست طرفدار هلند هســتند و تحریریه هم طرفدار پرتغال‬ ‫کل کل اینا هم با هم جالب بود‪ .‬در لیگ فرانســه هم که اولین داور زن قرار است در فصل‬ ‫جدید داوری کند وما هم که همچنان درگیر مسایل حاشیه ای اطراف زمین و استادیوم‌ها‬ ‫هستیم‪ .‬بلندقامت‌های والیبال ایران هم با برد قاطع و شیرین مقابل ژاپن میزبان راهی ایران‬ ‫می‌شوند تا در هفته سوم مسابقات در اردبیل و اورمیه به پیروزی‌های خود ادامه دهند فقط‬ ‫نمیدانم حضور بانوان در استادیوم تکلیفش چیست و چطور خارجی‌ها می‌تواند به ورزشگاه‬ ‫بروند و بانوان ایرانی نمی‌توانند بروند!‬ ‫امام صادق عليه‏السالم ‪:‬‬ ‫زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫محمدعلی رجبی‬ ‫پندبزرگان‬ ‫مردمانی كه آرزو و هدف دارند‪،‬فقر نمی شناسند‪،‬زیرا‬ ‫شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است‪.‬‬ ‫كیم وو جونگ‬ ‫حافظانه‬ ‫سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت‬ ‫آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت‬ ‫تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت‬ ‫جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت‬ ‫شیرین رمضانی‬ ‫«یتیم خانه» نیز از ایبانی‌یس به عنوان «سرمایه سینمای‬ ‫اسپانیا؛ اســتاد و معلمی که با ساخت ‪ ۲‬فیلم شاهکار ما‬ ‫را برای همیشــه وامدار خود کــرد» تجلیل کرد‪ .‬وی از‬ ‫نارسیسو ایبانی‌یس ســرادور برای خنده‪ ،‬ترس‪ ،‬اشک و‬ ‫درس‌هایی که در سینمایش ارایه کرد‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫نارسیسو ایبانی‌یس سِ ــرادور که پیشگام ژانر وحشت در‬ ‫سینما و تلویزیون اســپانیا بود در ‪ ۸۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫گرچه او تنها ‪ ۲‬فیلم بلند ساخت‪ ،‬اما هر دوی این فیلم‌ها‬ ‫به عنوان مهمترین فیلم‌های ژانر این کشــور شــناخته‬ ‫می‌شــوند‪« .‬خانه‌ای که فریاد زد» و «چه کسی می‌تواند‬ ‫یک بچه را بکشــد؟» که هر ‪ ۲‬در دهه ‪ ۱۹۷۰‬ســاخته‬ ‫شــدند به عنوان ســنگ بنای ژانر وحشــت این کشور‬ ‫شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫این فیلم‌ها نشــان دهنده خلق ســینمای مولف در ژانر‬ ‫وحشــت در این کشــور هســتند و به خلــق فیلم‌های‬ ‫موفق در باکــس آفیس در این زمینه کمک کردند تا در‬ ‫نهایت این کشور با ساخت فیلم‌هایی با تمرکز بر زیبایی‬ ‫شناختی‪ ،‬روانشناســی و روایت‌های انسانی در سینمای‬ ‫بین‌المللی دیده شود‪.‬‬ ‫در اســپانیا این کارگردان برای آثــار تلویزیونی‌اش هم‬ ‫از شــهرت برخوردار بود و در زمــان خودش بزرگ‌ترین‬ ‫بازی تلویزیونی را در اســپانیا ارایه کرد و سازنده سریال‬ ‫ترسناک ماندنی با عنوان «داستان‌هایی که شما را بیدار‬ ‫می‌کند» شــد‪ .‬نخستین اثر او در زمینه کارگردانی تئاتر‪،‬‬ ‫کارگردانی نمایشــنامه «باغ‌وحش شیشه‌ای» اثر تنسی‬ ‫ِ‬ ‫ویلیامز بود‪ .‬در فوریه امسال آکادمی فیلم اسپانیا با ارایه‬ ‫جایزه افتخاری «گویا» برای یک عمر دستاورد هنری‌اش‬ ‫از ایبانی‌ی ِس تجلیل کرد‪ .‬ایــن جایزه را آلخاندرو آمنابار‬ ‫ســازنده «دیگــران» و چند تن از دیگــر کارگردان‌های‬ ‫سرشــناس ژانر وحشــت اســپانیا به وی اهدا کردند‪ .‬با‬ ‫درگذشت این چهره سینمایی فضای رسانه‌های اجتماعی‬ ‫اســپانیا پر از پیام‌هایی شد که یاد او را گرامی داشتند و‬ ‫با به اشتراک گذاشتن فیلم‌های ویدئویی از مراسم جوایز‬ ‫«گویــا» از این چهره به عنوان پدرخوانده ژانر وحشــت‬ ‫اسپانیا یاد کردند‪ .‬بایونا کارگردان اسپانیایی سازنده فیلم‬ ‫تولد فرزند رامبد جوان در‬ ‫کانادا چقدر آب می‌خورد؟‬ ‫سفر رامبد جوان و نگار‬ ‫جواهریان به کانادا‪ ،‬موج‬ ‫واکنش‌های منفی را در‬ ‫شبکه‌های اجتماعی به همراه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫شاعرباشی‬ ‫حمیدرضا دیبازر مطرح کرد؛‬ ‫آتش همه جا یکسان شعله می کشد‬ ‫خواه در محرابی مقدس ‪ /‬خواه در دکه ی کفاشی‬ ‫و خواه در گوشه ی خانه ای ‪...‬‬ ‫عشق نیز ‪ /‬همیشه زیباست ‪ /‬و آتشی سوزان‬ ‫کافیست که یک روز ‪ /‬به تو بگویم ‪ /‬دوستت دارم‬ ‫تا با اعجاز این کالم‬ ‫سراپا دگرگون شوی و جاذبه ی کهربایی پیدا کنی‬ ‫و من مشعل سوزان عشق را ‪ /‬به جای باال گرفتن‬ ‫در پای تو می افکنم ‪ /‬و همچون فاخته ای‬ ‫که در دل جنگل فریاد می کشد ؛‬ ‫به تکرار می گویم ‪ :‬دوستت دارم ‪...‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫استقبال از یک پژوهش در حوزه موسیقی‬ ‫آهنگسازوعضوهیاتعلمیدانشکدهموسیقیدانشگاههنردرتشریح‬ ‫تازه‌ترین فعالیت‌های خود ضمن اشاره به جریان تولید آثار تازه تالیفی‬ ‫خود شرایط برگزاری کنسرت‌های موسیقی را ناامیدانه توصیف کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا دیبازر آهنگساز‪ ،‬نوازنده‪ ،‬مدرس دانشگاه و سرپرست گروه‬ ‫موسیقی «فوژان» ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه‬ ‫پژوهش و اجرای آثار موسیقایی توضیح داد‪ :‬خوشبختانه چاپ کتاب‬ ‫«هیچ وقت دیر نیست» (روش نوین فراگیری موسیقی) که از مدت‌ها‬ ‫قبل توسط انتشارات ماهور منتشر شده بود به نوبت دوم رسید‪ .‬این‬ ‫کتاب تالش کرده که به زبان ســاده برای کسانی که دوست دارند‬ ‫موسیقی را به شــیوه درستی یاد بگیرند‪ ،‬به طرح نکاتی بپردازد و‬ ‫خوشــبختانه تا آنجا که اطالع دارم با استقبال خوبی هم از سوی‬ ‫مخاطبان مواجه شده است‪ .‬وی به تالیف یک کتاب جدید دیگر در‬ ‫حوزه موسیقی اشاره کرد و گفت‪ :‬کتابی دیگری که مراحل تالیف آن‬ ‫را پشت سر گذاشتم اثری در حوزه آموزش «سلفژ» است که این بار‬ ‫تالش شده مباحث آموزشی مربوط به «سلفژ» که طی سال‌های‬ ‫اخیر با روش‌های گوناگون و بعضاً غیرعلمی به دانش آموختگان و‬ ‫هنرجویانعرصهموسیقیارائهشدهدرقالبسرفصل‌هایدانشگاهی‬ ‫با مشاوره تعدادی از استادان معتبر حوزه دانشگاه‪ ،‬تالیف شود‪ .‬دیبازر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این اثر یک کتاب کام ً‬ ‫ال دانشگاهی است که به هیچ عنوان‬ ‫با روش شخصی ارائه نشده بلکه فضا به گونه‌ای است که معلمان این‬ ‫بار با سرفصل های ثابت موضوع سلفژ را مورد توجه قرار می‌دهند و‬ ‫آنچه ممکن است متفاوت جلوه کند شیوه تدریس این سرفصل به‬ ‫صورتسیستماتیکاستکهفکرمی‌کنمدربرگیرندهاتفاقاتخوبی‬ ‫در حوزه آموزشی باشد‪ .‬این آهنگساز که چندین سال است در قالب‬ ‫گروه موسیقی «فوژان» اجراهای زنده‌ای در عرصه موسیقی تجربه‬ ‫کرده‪ ،‬درباره فعالیت‌های پیش روی مجموعه‌اش بیان کرد‪ :‬مدتی‬ ‫است مشغول برنامه‌ریزی برای توسعه برنامه‌های آموزشی آکادمی‬ ‫«فوژان» هستم که سیستم آموزشی در‪ ۲‬دوره حوزه فارغ‌التحصیالن‬ ‫دوره‌های عالی دانشــگاه و شهروندان عالقه‌مند موسیقی است که‬ ‫برنامه‌های مفصلی را در این رابطه پیش بینی کرده ایم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تالش برای تالیف جلد دوم کتاب «هیچ وقت دیر نیست» از‬ ‫دیگر برنامه‌هایی است که برای انجام آن کارهایی را برنامه‌ریزی کردم‪.‬‬ ‫البته در حوزه اجراهای زنده هم بگویم که در این حوزه دل آزردگی‬ ‫شخصی وجود دارد که انگیزه‌ام را برای برگزاری کنسرت کمتر کرده‬ ‫است‪ .‬دیبازر تصریح کرد‪ :‬اتفاقاً همین چند روز پیش بود که با فواد‬ ‫حجازی گفتگوهایی را در این حوزه داشتیم و برای من خیلی باعث‬ ‫تاسف بود که چرا هنرمندانی مانند او و گروه‌هایی چون گروه «فوژان»‬ ‫که دغدغه اجرای درستی از موسیقی دارند نباید فرصت مناسب و‬ ‫بی‌دغدغه داشته باشند‪ .‬به اعتقاد من باید ایستاد و دید که اوضاع چه‬ ‫می‌شود؟ من قطعاً در این مدت بیکار نخواهم نشست و به کارهای‬ ‫مختلف مشغولم اما موسیقی ما در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬گویی اینکه همان موسیقی که در عروسی‌ها می‌شنویم بدون‬ ‫کمترینتغییریرویصحنهاجرامی‌شود‪.‬بهعبارتیفاصلهمحتوایی‬ ‫اجراها در تاالر عروســی با اجراهای روی صحنه به قدری کم شده‬ ‫که اصل موســیقی در حال حذف شدن است و ما به هیچ عنوان‬ ‫حواسمان به ماجرا نیست‪ .‬این مدرس دانشگاه در پایان گفت‪ :‬من‬ ‫امیدوارم شرایط به نقطه‌ای بازگردد که بتوانیم رسالت‌های خودمان‬ ‫را در جهت انتقال یک موسیقی سالم به گوش شنیداری مخاطب‬ ‫برسانیم‪ .‬ما نیازمندیم تا در فضای مناسبی کنسرت برگزار کنیم اما‬ ‫وقتی در و تخته جور نیست وقتی تاالر وحدت دیگر آن شانیت قبلی‬ ‫را ندارد دیگر نمی‌توان امیدوار به بهبود شرایط بود‪ .‬در نتیجه بهتر این‬ ‫است که فع ً‬ ‫ال برای اجرای زنده اقدامی نکنم‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫همایش ملی پرچم‌داران انقالب ظهر دیروز با حضور سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و‬ ‫مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا و آیت‌اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسرکشور در سالن‬ ‫همایش‌هایغدیردفترتبلیغاتاسالمیبرگزارشد‪/‬محمدعلیمریزاد‬ ‫سامانه پدافند هوایی «‪ ۱۵‬خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت‬ ‫دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و امیر سرتیپ علیرضا‬ ‫صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی رونمایی و تحویل این نیرو شد‪ /‬مهر‬ ‫نمایش « بازرس هاند واقعی » به نویسندگی « تام استوپارد » و کارگردانی « شهاب‬ ‫بهرامی » عصر شنبه در تماشاخانه مهرگان اجرا شد‪ .‬این نمایش تا ‪ 29‬خرداد ماه‬ ‫در این تماشاخانه به روی صحنه می رود‪ /‬مجتبی محمدلو‬ ‫تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال برابر ژاپن به‬ ‫برتری دست یافت تا پنجمین پیروزی خود در این دوره از مسابقات را ثبت کنند‪ /‬مهر‬ ‫بخشی از صحن امام رضا (ع) حرم حضرت معصومه (س) شامگاه شنبه طعمه حریق شد که این‬ ‫آتش سوزی به سرعت توسط خادمین حرم حضرت معصومه (س) و مامورین آتش‌نشانی مهار‬ ‫شد‪ /‬مهر‬ ‫محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز یکشنبه با حضور درجمع دانش‬ ‫آموزان مدرسه عالمه حلی با آنان گفت وگو کرد ودر مراسمی با عنوان « ماموریت من» درباره تحریم‬ ‫های یکجانبه آمریکا علیه ایران در سالن اجتماعات این مدرسه سخنرانی کرد‪ /‬احمد معینی جم‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

شماره : ۱۱۳۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

شماره : ۱۱۳۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

شماره : ۱۱۳۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!