صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۹۵

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1095

روزنامه هنرمند شماره 1095

‫ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و تلویزیون‬ ‫در پیامی توئیتری مطرح شد؛‬ ‫کارهای من در سینما انتحاری نیست‪،‬‬ ‫استشهادیست‬ ‫دعوتسخنگویشوراینگهبانازپگاه‬ ‫آهنگرانیبراینظارتبرانتخابات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشــنبه ‪ 13‬خردادماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪1095‬‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫ازنوستالژی«ایایران»و«بهروحپدرم»تا«شازدهکوچولو»‬ ‫تدارکسیما‬ ‫برای‪ ۴‬روز تعطیالت‬ ‫‪4‬‬ ‫باحضورتعدادیازهنرمندان؛‬ ‫عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با یادگارامام‬ ‫نیمارییسی«آسمانآبی»را‬ ‫رونماییکرد‬ ‫‪8‬‬ ‫(ره)‬ ‫امام در جایگاه مرجعیت از شأن زنان حمایت کردند‬ ‫‪2‬‬ ‫افت تمایل به سفر در تعطیالت خرداد‬ ‫سه راه ارزان‌سازی‬ ‫درگردشگری‬ ‫‪7‬‬
‫عباس صالحی در دیدار با یادگارامام‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫(ره)‬ ‫امام در جایگاه مرجعیت از شأن زنان حمایت کردند‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫در پیامی توئیتری مطرح شد؛‬ ‫دعوت سخنگوی شورای نگهبان از پگاه‬ ‫آهنگرانی برای نظارت بر انتخابات‬ ‫عباسعلی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی شورای نگهبان‪ ،‬در حساب توییتری‬ ‫خود نوشــت‪‌« :‬خانم آهنگرانی سئواالتی پیرامون انتخابات سال ‪۸۸‬‬ ‫داشــتند که تالش کردم به آنها پاسخ دهم‪ .‬در پایان از ایشان دعوت‬ ‫کــردم به عنوان یکــی از‪‎‬ناظران مردمی شــورای نگهبان بر فرآیند‬ ‫انتخابات پیش رو (اســفند ‪ )۹۸‬نظارت کنند تــا از نزدیک با نحوه‬ ‫عملکرد ناظران ما آشنا شوند‪» .‬‬ ‫پاشنه آشیل قاچاق کتاب در مجلس است‬ ‫امیرحسین فواکه‪ ،‬وکیل اتحادیه ناشران در موضوع قاچاق کتاب‪ ،‬از ارائه‬ ‫چهار پرونده به دادگاه از ابتدای ســال جاری تاکنون خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫حل مشکالت حقوقی قاچاق کتاب در مجلس و با قانون‌گذاری شدنی‬ ‫است‪ .‬امیرحســین فواکه‪ ،‬وکیل پرونده اتحادیه ناشران و کتابفروشان‬ ‫تهران در موضوع قاچاق کتاب‪ ،‬با اشــاره به وضعیت پرونده‌های قاچاق‬ ‫کتاب گفت‌‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون چهار پرونده به دادگاه ارائه‬ ‫شده که از این میان برای دو پرونده جلسه رسیدگی تشکل شده است‪.‬‬ ‫یکی از این جلسات منجر به صدور رأی شده که مورد اعتراض شخص‬ ‫خاطی قرار گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‌‪ :‬پرونده دوم نیز بررسی شد‪ ،‬ولی‬ ‫تصمیمی گرفته نشده است‪ .‬در انتظار صدور رأی از سوی قاضی محترم‬ ‫پرونده هستیم‪ .‬دو پرونده دیگر نیز در انتظار برگزاری جلسه رسیدگی‬ ‫هســتند‪ .‬فواکه در پاســخ به اینکه برخی از ناشران متضرر در موضوع‬ ‫قاچاق کتاب معتقد هستند که رأی صادره در پرونده نخست تناسبی با‬ ‫جرم نداشته است‌‪ ،‬گفت‌‪ :‬به نظر بنده رأی صادره در آن پرونده با جرم‬ ‫تناسب داشته است‪ .‬وکیل پرونده قاچاق کتاب‪ ،‬حساسیت مراجع قضایی‬ ‫روی موضوع قاچاق کتاب را راضی‌کننده دانست و گفت‪ :‬مراجع قضایی‬ ‫از ســال گذشته تاکنون با تشکیل پرونده بزرگی از قاچاق کتاب که در‬ ‫حال جمع‌آوری مدارک و مســتندات موجود است‌‪ ،‬نسبت به موضوع‬ ‫قاچاق کتاب حساس شــدند‌‪ ،‬پیش از این نیز حساسیت نسبی وجود‬ ‫داشت‌‪ ،‬بعدها که ابعاد پرورنده را مشاهده کردند‪ ،‬متوجه شدند که اتفاقاً‬ ‫جرم مهمی است‪ .‬فواکه با اشاره به مشکل قانون‌گذاری در موضوع قاچاق‬ ‫کتاب افزود‪ :‬مشکلی که وجود دارد‌‪ ،‬مشکل قانون‌گذاری است‌‪ ،‬مراجع‬ ‫قضایی با توجه به قوانین موجود به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند‌‪ ،‬در همه‬ ‫کشورهای دنیا بحث مالکیت فکری پیشرفت بسیاری داشته است‪ ،‬زیرا‬ ‫این بحث در حوزه رشته‌های نوپای علم حقوق است‌‪ ،‬ولی کشور ما تازه‬ ‫با این مباحث رودرو می‌شــود‪ ،‬یکســری از قوانین ما روزآمد و کارآمد‬ ‫نشده است‌‪ ،‬بنابراین اصل کار در حوزه مجلس است‌‪ ،‬نه سیستم قضایی‪.‬‬ ‫الیحه جامع مالکیت فکری مدت‌هاست در مجلس مسکوت باقی مانده‬ ‫و جزو اولویت‌های مجلس به شــمار نمی‌رود‪ .‬با توجه به وســعت ابزار‬ ‫ارتباط جمعی وروش‌های نشــر آثار اعم از فضای سایبری‪ ،‬مجازی و‪...‬‬ ‫باید قوانین را روزآمد کنیم‪ .‬وی با اشاره به پرونده اصلی قاچاق کتاب که‬ ‫با شکایت بیش از ‪ 20‬ناشر همراه است و پرونده بسیار بزرگی به شمار‬ ‫می‌رود‌‪ ،‬گفت‪ :‬این پرونده در حال طی کردن مقدمات اجرایی اســت‪،‬‬ ‫باید تحقیقات دادسرا در این زمینه تمام شود و چون ابعاد وسیعی دارد‬ ‫و نفرات زیادی هم در آن درگیر هســتند‪ ،‬تا تحقیقات نسبت به همه‬ ‫ت‌‪ ،‬ارسال‬ ‫ابعاد مرتبط تکمیل شــود‪ ،‬زمان می‌برد‪ .‬دقیقاً نمی‌توان گف ‌‬ ‫این پرونده به دادگاه چقدر زمان می‌برد ولی ما در حال تکمیل پرونده‬ ‫هستیم‪ .‬یکســری از متهمان این پرونده با قرار تأمین بیرون آمده‌اند‪‌،‬‬ ‫یکسری هم فراخوانده شده و توضیحات خود را ارائه کرده‌اند تا جاییکه‬ ‫اطالع دارم هیچ متهم فراری نیز در این پرونده وجود ندارد‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫ســید عباس صالحی بعــد از ظهر شــنبه به همراه‬ ‫معاونان‪ ،‬مشاوران و جمعی از مدیران وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی با یادگار امام حجت االسالموالمسلمین‬ ‫سیدحسن خمینی دیدار کردند‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با‬ ‫گرامیداشــت سی امین ســالگرد ارتحال امام راحل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روح بزرگ امام (ره) در کشور ما همچنان مثل‬ ‫نفســی برای انقالب و کالبد زندگی ما جاری است و‬ ‫هرچه می‌گذرد آثــار این روح پرفتوح مشــخص‌تر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر چه چهل ســال از انقالب اسالمی‬ ‫گذشته است‪ ،‬اما امام راحل همچنان نور وجودی‌شان‬ ‫در زندگی همه ما جاری اســت‪ .‬انقالب اسالمی ایران‬ ‫دینی بود و با این جوهره که دینی است این انقالب را‬ ‫می‌شناسیم و امام نیز با عنوان یک رهبر دینی تعریف‬ ‫می‌شــود‪ .‬صالحی تاکید کرد‪ :‬اگر رهبر دینی انقالب‬ ‫اسالمی امام راحل نبودند و این رهبری در یک بافت‬ ‫دیگری رخ می‌داد معلوم نبود کشــور در چه مسیری‬ ‫حرکت کند‪ ،‬با همه احترام به همه شــخصیت‌های‬ ‫دینی و تاریخی کشور می‌توان گفت اگر رهبر انقالب‬ ‫ما امام خمینی (ره) نبود‪ ،‬معلوم نبود چه اتفاقی برای‬ ‫کشــور می‌افتاد زیرا هیچکس جامعیــت نگاه امام را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یادآور شــد‪ :‬اولین‬ ‫نگاه امام به «وحــدت و تقریب مذاهب و فضای نوع‬ ‫مناسبات فرقه اسالمی با یکدیگر» بود‪ .‬در نگاه جهان‬ ‫بینی اســامی و فقهی امام هم در جوامع اسالمی و‬ ‫هم جامعه داخلی احترام به همه ادیان وجود داشت‪.‬‬ ‫امــام از همان ابتدا که انقالب را رهبری و به پیروزی‬ ‫رســاندند موضوع «وحدت بین فرق اسالمی» برای‬ ‫ایشان مهم بود‪.‬‬ ‫صالحی بیان کرد‪ :‬وقتی ما می‌بینیم ‪ ۱۱۰۰‬شــهید‬ ‫اهل ســنت در دوران دفاع مقدس داریم یا حتی در‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری اخیر کشــور ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫مشارکت مناطق اهل سنت به چشم می‌خورد نشانگر‬ ‫جهان‌بینی بزرگ امام است‪ .‬در حوزه وزارت فر هنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی هم بعد از انقالب ‪ ۱۵۳‬رسانه اهل سنت‬ ‫در قالب‌های مختلف داشته‌ایم‪ ،‬این نشان می‌دهد که‬ ‫همه در مسیر اجتماعی جایگاه خاص خود را دارند‪ .‬از‬ ‫منظر امام همه حق فعالیت اجتماعی و هویت خاص‬ ‫خود را داشتند‪ .‬امام به عنوان مرجعیت این نوع نگاه‬ ‫به وحدت بین ادیان را بــه عنوان یک ایدئولوژی جا‬ ‫انداختنــد‪ .‬وی با تاکید بر توجه ویــژه امام به مردم‬ ‫ادامه داد‪ :‬امام با نگاه خاص خود وحدت ارضی ایران را‬ ‫صیانت کردند‪ ،‬اگر امام خمینی (ره) رهبر دینی ایران‬ ‫نبود و دیگر رهبران دینی جای ایشــان بودند بازهم‬ ‫موضوع فرق می‌کرد چون برای مردم جایگاه خاصی‬ ‫قائل بودند‪ ،‬در تقکر ســنتی دینی مــا مردم جایگاه‬ ‫زیادی ندارند اما تفکــر امام اعتماد به مردم بود‪ ،‬امام‬ ‫هیچگاه نسبت به مردمش کم اعتماد نشد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود‪ :‬امام خمینی (ره)‬ ‫به ملت و مردمش ایمان داشت و لحظه‌ای نسبت به‬ ‫ایــن موضوع تردیدی به خــود راه ندادند‪ ،‬همچنین‬ ‫جایگاه رأی مردم و جایگاه آنها در حکومت‌ســازی و‬ ‫نظام‌سازی کشور برای امام راحل حائز اهمیت بود‪ .‬امام‬ ‫در سال ‪ ۵۷‬مساله انتخابات مکرر را مطرح کردند و این‬ ‫در انقالب‌های جهانی بی‌سابقه است‪ .‬به طور کلی امام‬ ‫راحل مردم را از نظر جایگاه عاطفی و روحی به سوی‬ ‫ی‪‎‬سازی بردند‪.‬‬ ‫جمهور ‌‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬نوع نگاه دیگر امام «مســاله زنان»‬ ‫بــود‪ ،‬در این بخش امام خمینــی (ره) به نوعی عمل‬ ‫کردند که تأثیر آن در این چهل سال دیده می‌شود‪ ،‬در‬ ‫واقع از انرژی ‪ ۵۰‬درصد جامعه بهره بردند‪ ،‬در مقابل‬ ‫جریان‌هایی که تالش داشــتند زنــان را در فضاهای‬ ‫محدودتر قرار دهند امام مقابله کردند‪ .‬امتناع از حضور‬ ‫زنان در محیط‌های اجتماعی‪ ،‬آموزشی و‪ ...‬در فضاهای‬ ‫مختلف وجود داشت اما امام در یک جایگاه مرجعیت‬ ‫از شأن زنان حمایت کردند و همین امر تأثیر زیادی در‬ ‫این چهل سال بروی جایگاه زنان گذاشته است و در‬ ‫سبک زندگی‌های امروز ما تاثیرش کام ً‬ ‫ال مشهود است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه نگاه امام راحل‬ ‫به زنان تصریح کــرد‪ :‬در حوزه فرهنگ و هنر حضور‬ ‫زنان کام ً‬ ‫ال محسوس است‪ ،‬برای نمونه قبل از انقالب‬ ‫کشور ما حتی یک ناشر زن نداشت اما االن ‪ ۷۰۰‬ناشر‬ ‫از بانوان داریم و این اتفاق در سایر حوزه‌های هنر نیز‬ ‫به همین اندازه چشمگیر است‪ ،‬نگاه حضرت امام در‬ ‫حوزه زنان اگر به عنوان یک رهبر دینی نبود مســیر‬ ‫انقالب اسالمی با آرایش جنسیتی می‌توانست تغییر‬ ‫کند‪ ،‬اما رفتار امام خیلی از خالء‌های پیش از انقالب‬ ‫را هم پر کرد‪.‬‬ ‫صالحی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر امام به عنوان یک مرجع‬ ‫دینی نگاه درست به هنر نداشتند کار امروز ما خیلی‬ ‫سخت می‌شد‪ ،‬دعوای قدیمی موسیقی یکی از موارد‬ ‫اســت‪ ،‬امام در این مورد وقتــی ورود پیدا می‌کردند‬ ‫مبناهایی را بیان می‌کردند که اساسی بود‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر است که هرگاه ایشان حرف دینی و مشروعیت‬ ‫زا در باب موســیقی می‌زدنــد در این بخش خیلی‬ ‫پیشرفت می‌کردیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬امام در اوج منازعات سیاسی فرمودند ما با‬ ‫سینما مخالف نیستیم ولی با فحشاء مشکل داریم‪ .‬این‬ ‫می‌شــود که امروز افتخارات خارجی و داخلی زیادی‬ ‫را داریم‪ .‬پس نگاه‌هایی که می‌توانســت سینمای ما‬ ‫را دچار اختالل کند را با نظرات‌شــان جهت دادند‪ .‬ما‬ ‫سال‌های ســال مدیون نظرات و اندیشه‌های امام در‬ ‫زوایای مختلف بوده و هستیم‪.‬‬
‫ابوالقاسمطالبیکارگردانسینماوتلویزیون‬ ‫کارهایمندرسینماانتحارینیست‪،‬استشهادیست‬ ‫ابوالقاسم طالبی کارگردان ســینما و تلویزیون مهمان وحید یامین‌پور در برنامه‬ ‫تلویزیونی «میدان انقالب» بود‪ .‬طالبی گفت‪ :‬کارهای من در سینما انتحاری نیست‪،‬‬ ‫استشهادیست‪ .‬هر کسی انگیزه‌ای برای ورود به سینما دارد؛ یکی برای شغل یکی‬ ‫برای پول یکی برای شــهرت و هرکســی هدفی دارد‪ .‬موضوع آثار من سیاسی ــ‬ ‫اجتماعی است‪ .‬انگیزه‌های من برای ورود به سینما تغییر نکرده است‪ .‬خیلی‌ها شاید‬ ‫با فیلم دفاع مقدسی وارد شدند اما بعدا ً کارهای متفاوتی ساختند‪ .‬من از نوجوانی‬ ‫خودم را سرباز امام دانستم و یک «یاعلی» به ایشان گفتم و شروع کردم‪ .‬انگیزه من‬ ‫این بوده و همچنان پایدار است‪ .‬به من می‌گفتند «حرف‌هایت ریاکارانه است» اما این‬ ‫اعتقاد من است‪ .‬بعضی‌ها فکر می‌کنند سینمای ما طاغوتیست‪ ،‬نه این‌طور نیست‪.‬‬ ‫‪ 5‬درصد از سینماگرهای فعلی مربوط به دوره طاغوت هستند اما بقیه با ریش‌های‬ ‫بلند و برای خدمت به اسالم و محرومین آمدند‪ .‬وی افزود‪ :‬سیاست‌مدارهای قدیم‬ ‫یک شلوار و کفش معمولی داشتند با پیراهنی که همیشه روی شلوار بود اما حاال‬ ‫خودروی‪ BMW‬فرزندشان‪4‬میلیارد تومان می‌ارزد‪ ،‬ما این‌ها را دیدیم‪ .‬همان اتفاق‬ ‫و تغییر در سینما هم افتاده است‪ .‬به‌جز امام و رهبری خیلی‌ها را دیدیم که رویکرد‬ ‫زندگی‌شان تغییر کرده است‪ .‬طالبی گفت‪ :‬در زمانی که نصف دنیا برای شوروی‬ ‫و بلوک شرق و نصف دیگر برای آمریکا و بلوک غرب بود‪ ،‬امام آمد گفت ما هم‬ ‫هستیم‪ ،‬ما هم جریانیم و بلوکیم‪ .‬مبنای تفکرات امام این نبود که کاری به کسی‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬اگر کسی می‌خواهد این را بگوید درست نیست‪ ،‬خیلی راحت بگوید‬ ‫«امام اشتباه کرد» اما تحریف نکند‪ .‬برخی می‌گویند اگر امام زنده می‌ماند عقایدش‬ ‫تغییر می‌کرد‪ ،‬اینها هم غلط فکر می‌کنند چون هدف اصلی‌شان توجیه تغییرات‬ ‫خودشــان و فرزندانشان است‪ .‬این کارگردان ادامه داد‪ :‬امام پیامی به هنرمندان‬ ‫ســینما دادند‪ .‬در این پیام آمده اســت «تنها هنری مورد قبول قرآن است که‬ ‫صیقل‌دهنده اسالم ناب محمدی ــ صلّی َّ‬ ‫الل علیه و آله و سلم‪ -‬اسالم ائمه هدی‪-‬‬ ‫خوردگان‬ ‫علیهم السالم‪ -‬اسالم فقرای دردمند‪ ،‬اسالم پابرهنگان‪ ،‬اسالم تازیانه‬ ‫ِ‬ ‫تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیتها باشد‪ .‬هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‬ ‫ِ‬ ‫داری مدرن و کمونیسم خون‌آشام و نابودکننده اسالم رفاه و تجمل‪ ،‬اسالم التقاط‪،‬‬ ‫اسالم سازش و فرومایگی‪ ،‬اسالم مرفهین بی‌درد‪ ،‬و در یک کلمه «اسالم امریکایی»‬ ‫باشد‪ ».‬این‌ها را امام در سال ‪ 67‬حدود ‪ 9‬ماه قبل از وفاتشان مطرح کردند‪ .‬عده‌ای‬ ‫می‌خواهند خودشان تغییر کنند و برای توجیهش تالش می‌کنند تا مبانی امام‬ ‫را هم تحریف کنند و تغییر دهند‪ .‬این حرف‌ها و مبانی امام من را شیفته کرد‪.‬‬ ‫شهید ابراهیم‌هادی االن معروف است‪ .‬رزمنده‌ها می‌خواستند به دیدار امام بیایند‬ ‫اما شهید‌هادی نیامد چون گفت جبهه‌ها خالی می‌شود و نقض غرض است‪ .‬طالبی‬ ‫گفت‪ :‬امام سرمایه داری مرفهین بی‌درد را قبول نداشت‪ ،‬اسالم منافقین را قبول‬ ‫نداشت‪ .‬منافق در همین صنف ما هم هست؛ از بابک زنجانی بنز می‌گیرد‪ ،‬از محمد‬ ‫خاتمی خانه می‌گیرد‪ ،‬با دفتر احمدی‌نژاد وصل می‌شود و آخرش تفکر آمریکایی‬ ‫را در فیلم‌هایش تبلیغ می‌کند! تکلیف خودتان را روشن کنید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رهبر‬ ‫انقالب در دوره آقای‌هاشمی علیه تجمل گرایی صحبت‌های مهمی مطرح کردند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند خودتان را وقف خدمت کنید و توجه کنید که مسئولیت طعمه‬ ‫نباشد‪ .‬این گزنده است اما باید در فیلم‌های ما دیده شود ولی بقیه زنگ می‌زنند که‬ ‫این‌ها را بردارید‪ ،‬این‌ها را نمایش ندهید‪ .‬تا االن هیچ برخوردی با من نشده است اما‬ ‫فقط سر «قالده‌های طال» کمی با وزارت اطالعات درگیر شدیم چون می‌گفتند‬ ‫معاون وزیری که با دستگاه‌های جاسوسی ارتباط گرفته باشد نداریم‪ .‬طالبی گفت‪:‬‬ ‫در دیدار هنرمندان با رهبری به ایشان گفتم می‌خواهیم بین ‪ 10‬پلیس خوبی که‬ ‫نمایش دادیم‪ 1 ،‬نفر را هم نشان دهیم که رشوه می‌گیرد اما مانع می‌شوند؛ رهبر‬ ‫مهسا بهادری‬ ‫سینما یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی در شهرسازی است‪ .‬به عبارتی اگر بخواهیم‬ ‫میزان توسعه یافتگی شهرها را بسنجیم یکی از مهمترین بخش شاخص‌های فرهنگی‬ ‫سالن‌های سینما می‌باشد‪ ،‬اما در ایران وضعیت تعداد سینماهای متروک آمار بسیار‬ ‫بغرنجی دارد به طوری که در ‪۳۵‬سال اخیر رشد جمعیت ‪۱۲۷‬درصد و رشد ساخت‬ ‫ســینما در ایران منفی ‪۴۴‬درصد بوده است‪ .‬تخریب سینماها در سال‌های اخیر به‬ ‫تیشه‌ای تعبیرشدهکهبهریشههنرو فرهنگخوردهاست‪.‬هرچندباایجادپردیس‌های‬ ‫سینمایی در تهران نفس تازه‌ای در این حوزه دمیده شد اما یکی از بدترین بخش‌های‬ ‫توسعه‌یافتگی‪ ،‬سالن‌های قدیمی سینما در تهران هستند که بدون هیچ بازسازی رها‬ ‫شده و به خرابه‌هایی بدل شده‌اند‪ .‬این سینماها که یادگارهای نخستین سال‌های ورود‬ ‫سینما به ایران هستند می‌توانست به یکی از مهمترین قطب‌های فرهنگی بدل شود‬ ‫که هم جاذبه گردشگری داشته باشد و هم امکانات بسیاری را در اختیار هنرمندان‬ ‫قرار دهد اما متاسفانه بدون هیچ دغدغه‌ای بناهای تاریخی این‌چنینی به حال خود‬ ‫رها شده و معلوم نیست سرنوشت کدام یکشان سوختن یا تبدیل شدن به انبار باشد‪.‬‬ ‫اوایل بامداد دهم خرداد خبرها و ویدیوهایی درباره آتش‌سوزی یک سینمای قدیمی‬ ‫در شیراز منتشر شد‪ .‬سینما بهمن شیراز یکی از قدیمی‌ترین سینماهای شیراز است‬ ‫که در ســال ‪ ۱۳۳۶‬توسط اسماعیل گلستان با نام «پرنس دانشجو» در انتهای یک‬ ‫مجتمع تجاری قدیمی به همین نام در خیابان کریم خان زند ساخته شده‌است‪ .‬این‬ ‫سینما تا سال‌های قبل از انقالب ‪ ۱۳۵۷‬یکسره دایر بود اما پس از انقالب در اختیار‬ ‫بنیاد مستضعفان قرار گرفت‪ ،‬بنیاد این سینما را به بهمن تغییر نام داد و مدتی پس‬ ‫از بازگشــایی به حوزه هنری واگذار کرد و سرانجام به بخش خصوصی فروخته شد‪.‬‬ ‫سینما بهمن و دو سینمای دیگر از مجموع‪۳‬سینمای خاطره‌انگیز خیابان تاریخی زند‪،‬‬ ‫چندسالی است که متروکه شده‌اند‪ .‬دیگر فیلمی آنجا نشان مردم داده نمی‌شود‪ .‬نهایت‬ ‫اینکه یا کاربری‌شان پارکینگ است و یا انبار دپوی مغازه‌های بازار شهر‪ .‬سینما بهمن که‬ ‫چسبیده به بازار تجاری ارگ است‪ ،‬به بهانه تعمیرات تعطیل شده بود؛ حاال می‌گویند‬ ‫در حین تخلیه صندلی‌ها این حریق به جانش افتاده است‪ .‬حاال آتش خاموش شده و‬ ‫ساختمان سینما بهمن باید به امید روزی باشد که از نو تجهیز و بازسازی شود یا مثل‬ ‫همهپردیس‌هایسینماییتهرانکهبرخاکسترسینماهایقدیمی‌شانبناشدندیک‬ ‫پردیس سینمایی جای این سینمای‪62‬ساله را بگیرد‪.‬‬ ‫سینماهایتهران‬ ‫از آنجایی که نگاهی انداختیم به وضعیت سینما بهمن‪ ،‬بهتر است وضعیت سینماهای‬ ‫تهران را هم بررســی کنیم‪ ،‬اینطور که مشخص است گویا قرار نیست که هیچ گاه‬ ‫تمامی ظرفیت‌های اکران در تهران در یک بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار گیرد‪،‬‬ ‫آتش‌سوزی سینما آزادی را بسیاری به خاطر دارند که پس از ده‌ها سال بنای جدید‬ ‫توانست‪ ،‬نبود این سینمای مهم را در شهر جبران کند‪ ،‬اما تنها ‪ ۴‬سال از افتتاح سینما‬ ‫آزادی گذشته بود که سینما جمهوری طعمه حریق شد و متاسفانه این سینمای خوب‬ ‫و خاطره انگیز جای سینما آزادی در آتش سوخته را گرفت و از گود اکران‌ها خارج شد‪.‬‬ ‫منطقه‪12‬جایگاهاصلیسینماهایمتروک‬ ‫بسیاری از سینماها و تئاترهای تهران پیش از انقالب در خیابان الله‌زار قرار داشتند‪.‬‬ ‫زمانی حدود پانزده ســینما در این خیابان بود‪ .‬حاال اما سینماها تخریب شده‌اند؛ یا‬ ‫پاساژهای مختلف جای آن‌ها را گرفته‌اند یا ســاختمان آنها در هیاهوی بازار لوازم‬ ‫الکتریکی به دست فراموشی سپرده شده است و چراغ آنها خاموش شده‪ .‬در سال‌هایی‬ ‫که همه از کمبود اعتبار برای ساخت سینماها‪ ،‬حرف می‌زنند اما کسی یادش نیست‬ ‫سالن‌های سینمایی در شهر وجود دارد که نه به اعتبار چند میلیاردی برای روشن‬ ‫کردن چراغ‌هایشان نیاز است و نه کار سختی برای فعال کردنشان‪ .‬سالن‌های سینمایی‬ ‫ل تردد و حضور عالقه‌مندان هنر هفتم بوده این روزها با بی‌مهری‌هایی‬ ‫که سال‌ها‪ ،‬مح ‌‬ ‫که نســبت به آنها روا داشته شــده تبدیل به انباری و مکانی سوت و کور شده‌اند‪.‬‬ ‫مکان‌های کوچک و بزرگی که فیلم‌ها از آپاراتخانه‌ها و توسط آپاراتچی‌ها نمایش داده‬ ‫می‌شد و امروز تنها یک خاطره و تابلو دود گرفته از آنها باقی مانده است‪ .‬پردیس‌های‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫اخبار‬ ‫مهلت ثبت نام در دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه‬ ‫تمدیدنمی‌شود‬ ‫دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه طبق روال گذشته در تابستان امسال توسط‬ ‫انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) برگزار می‌شود و فیلمسازان تا ‪ ۱۵‬خرداد فرصت‬ ‫ثبت نام دارند‪ .‬تمامی فیلم‌های کوتاه داستانی و تجربی با مدت زمان حداقل ‪۳‬‬ ‫دقیقه و حداکثر ‪ ۳۰‬دقیقه که از ابتدای تیرماه ‪ ۹۶‬تا خرداد ‪ ۹۸‬تولید شده و برای‬ ‫دوره‌های قبلی جشن ارسال نشده اند می‌توانند فرم تقاضای شرکت در جشن را‬ ‫تکمیل کنند‪ .‬فرم تقاضای شرکت در جشن باید از طریق سایت انجمن فیلم کوتاه‬ ‫ایران ‪ www.iranianshortfilm.com‬تکمیل شود و پس از تکمیل فرم‬ ‫تقاضا‪ ،‬فیلمسازان متقاضی شرکت باید یک نسخه از فیلم خود را با مشخصات فنی‬ ‫خواسته شده حداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام اینترنتی در روزهای اداری از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۶‬به دفتر انجمن فیلم کوتاه ایران به آدرس تهران‪ ،‬خیابان وصال‬ ‫شیرازی‪ ،‬پایین‌تر از خیابان طالقانی‪ ،‬پالک ‪ ،۲۸‬ساختمان شماره ‪ ۲‬خانه سینما‪،‬‬ ‫طبقه ‪ ۲‬تحویل دهند‪ .‬انتخاب و داوری فیلم‌های جشن مستقل فیلم کوتاه ایران‬ ‫توسط آکادمی ایسفا انجام می‌شود‪.‬‬ ‫انقالب این نکته را تایید کردند‪ .‬در قالده‌های طال این حجم از نیروی پاک را نشان‬ ‫دادم اما ‪ 1‬نفر هم خائن بود‪ ،‬این را باید تحمل کرد‪ .‬اگر قرار است از فقر و گرانی‬ ‫و کمبود بگوییم باید از خوبی‌ها و تالش‌ها هم بگوییم‪ .‬این کارگردان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بیشترین اذیت را کسانی می‌کنند که می‌خواهند کمی خودشیرین شوند و قدری‬ ‫خودشان را لوس کنند تا مثال بگویند به سریال طالبی هم ایراد وارد کردیم‪ .‬فیلم‬ ‫«دست‌های خالی» راجع به امام حسین(ع) است با بازی درخشان مرحوم خسرو‬ ‫شکیبایی‪ .‬جایی در فیلم‪ ،‬بازیگر به دیگری اشاره می‌کند که اگر می‌خواهی دیوانه‬ ‫نشوی این مشروب را بخور اما طرف مقابل که رزمنده است می‌گوید مستی این‬ ‫جام هم از ماســت! او یک رزمنده است که مست از وصل الهی است‪ .‬کسی که‬ ‫این سکانس را از فیلم در میاورد یا نمی‌فهمد یا خودلوس‌کن است‪ .‬طالبی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کار جدید من درباره مفاسد اقتصادی است‪ .‬مشغول ساخت یک سریال درباره‬ ‫مفاسد اقتصادی هستم که االن در مرحله پیش تولید است‪ .‬خدمت رهبری گفتم‬ ‫تلویزیون شجاعت پخش این کار را ندارد اما ایشان گفتند باید شجاعت پیدا کنند‬ ‫و پخش کنند‪ .‬من این را امروز نقل کردم اما حاال صبر کنیم و ‪ 2‬سال دیگر ببینیم‬ ‫این شجاعت در مجموعه تلویزیون وجود دارد یا خیر‪ .‬اگر نخواهم این‌ها را بسازم‬ ‫یا از اسالم التقاطی و سرمایه ساالری حرف نزنم باید بروم سراغ روایت عشق‌های‬ ‫مثلثی؛ چیز دیگری می‌ماند؟ اتفاقا پر درآمد هم هست‪ .‬وی افزود‪ :‬آدم‌هایی که‬ ‫وارد هنر می‌شــوند شهرت پیدا می‌کنند‪ .‬فضای مجازی هم یک مریضی ایجاد‬ ‫کرده که بعضی خیال می‌کنند خیلی مهم هستند‪ .‬این دنبال کننده‌های مجازی‬ ‫هم گول زنک ماجرایند‪ .‬هنرمند حس می‌کند که االن ‪ 2‬میلیون دنبال کننده‬ ‫دارد و بسیار مهم است‪ .‬حضرت امام می‌گوید خدا نکند دنیا به انسان رو بیاورد‬ ‫درحالی که انسان خودش را نساخته باشد؛ این مسئله هنرمند و غیر هنرمند هم‬ ‫ندارد حتی برای طلبه مشهور شده حوزه علمیه هم این خطر وجود دارد‪ .‬طالبی‬ ‫گفت‪ :‬رئیس جمهور می‌گوید واهلل اگر مشکالت راه حل نداشت نامزد نمی‌شدم‬ ‫اما حاال می‌گوید اختیارات بیشتر؛ خب مگر شما قانون را نخوانده بودی؟ از اول هم‬ ‫با این قانون باید مشکالت حل می‌شد اما حاال خودمان را بزرگتر از قانون می‌بینیم‬ ‫‪ .‬این روحیه در هنرمند و سلبریتی هم ایجاد می‌‌شود و مقابل قانون می‌ایستد و‬ ‫حتی تحمل یک جریمه راهنمایی و رانندگی را ندارد‪ .‬من از صنفم دفاع می‌کنم‪.‬‬ ‫تصویر یک دختر ‪ 20‬ساله کل کشور را پر می‌کند‪ ،‬خب او که خودسازی نکرده و‬ ‫این شهرت طاقت می‌خواهد‪ .‬قوانین ما باید خودش را دست باال بگیرد یعنی اگر‬ ‫طرف وارد کالنتری شد همه نروند سراغ سلفی گرفتن‪ .‬سلبریتی‌ها به دلیل محبت‬ ‫نیروهای انتظامی و اطالعاتی احساس امنیت بیشتر می‌کنند که این باعث افزایش‬ ‫توهم مهم بودن شــده است‪ .‬این کارگردان ادامه داد‪ :‬انتقاد کردن در هنر خیلی‬ ‫راحت‌تر از دفاع است‪ .‬وقتی دفاع می‌کنیم به حاکمیت هم وصل می‌شویم اما انتقاد‬ ‫خیلی راحت است‪ .‬همانقدر که هنرمند سفارتی داریم‪ ،‬هنرمندی داریم که هیچگاه‬ ‫پایش به ســفارت‌ها باز نشده است‪ .‬آینده هنر ما بسیار درخشان است‪ .‬من امروز‬ ‫استعدادهای خوبی را در جشنواره عمار می‌بینم‪ .‬در بازیگری بسیار استعداد داریم‬ ‫که سال‌ها در تئاتر کار کردند و زحمت کشیدند‪ .‬اگر پای این استعدادها باز شود‪،‬‬ ‫سلبریتی‌ها کنار می‌روند‪ .‬رسانه باید دنبال استعداد باشد نه سلبریتی‪ .‬رسانه باید در‬ ‫فهرست بازیگران دنبال استعداد جدید باشد نه سلبریتی‪ .‬بیشتر این سلبریتی‌ها از‬ ‫تلویزیون مطرح شدند و کمتر کسی را داریم که در خود سینما رشد کرده باشد و‬ ‫آنجا مطرح شده باشد‪.‬‬ ‫تخریبسینماها‪،‬‬ ‫تیش ‌ه به ریش ‌ه فرهنگ و هنر ایران‬ ‫سینمایی ملت‪ ،‬آزادی‪ ،‬زندگی‪ ،‬کوروش‪ ،‬چهارسو و ده‌ها سینمای دیگر همه دارایی‬ ‫سینمای ایران است و این مسئله در شهرستان‌ها چنان رنگ باخته که به جز تهران‬ ‫در سایر شهرها وضعیت بسیار بحرانی در حوزه اکران وجود دارد‪ .‬به راستی چرا کسی‬ ‫یاد این سینماها نمی‌افتد و چراغ آنها را روشن نمی‌کند؟ چرا میلیاردها تومان صرف‬ ‫ساخت سالن‌های جدید سینما در پایتخت می‌شود اما کسی برای فعال کردن برخی‬ ‫از سینماهای در حال خاک خوردن پایتخت‪ ،‬آستین باال نمی‌زند؟ چه مشکالتی سبب‬ ‫شده است سینماهای پرشمار تعطیل شده پایتخت دوباره فعال نشوند و به جای آنها‬ ‫سینماهایجدیدیساختهشود؟‬ ‫تبدیلسینمابهانباری‬ ‫تبدیل شــدن سینما به انباری بالیی است که اهالی منطقه ‪ ۱۲‬سر سینماهایشان‬ ‫می‌آورند‪ .‬منطقه‌ای با قدمت که از همان ابتدا روح فرهنگ در آنجا موج می‌زده و در‬ ‫حال حاضر هم بیشــترین سینمای متروکه را در خود جای داده‪ .‬سینماهایی مثل؛‬ ‫«تاج» در خیابان انقالب‪ ،‬ابتدای خیابان الله‌زار نو‪« ،‬ادئون» در خیابان سعدی‪ ،‬نرسیده‬ ‫به چهارراه مخبرالدوله‪« ،‬همای» در خیابان فردوسی‪ ،‬نرسیده به چهارراه استانبول‪،‬‬ ‫«ایفل» در خیابان نادری‪ ،‬بعد از خیابان سی‌تیر‪‌« ،‬ایران»‪« ،‬الله» و «سحر» در خیابان‬ ‫الله‌زار‪« ،‬کریستال» در خیابان الله‌زار نو‪« ،‬پارک» در خیابان جمهوری‪ ،‬بعد از ساختمان‬ ‫پالسکو‪،‬سال‌هاستچراغ‌هایشانخاموششدهوفیلمیرویپرده‌هایشاننمایشداده‬ ‫نمی‌شود‪ .‬آنچه که بیش از هر چیز مشخص است این است که با تخریب و از بین‬ ‫رفتن سینماها‪ ،‬بدون شک بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نابود می‌شود‪ .‬اما‬ ‫مالکان به علت ضرر و زیان‌هایی که در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند‪ ،‬خواستار تغییر‬ ‫کاربری شده‌اند و اهالی نیز تقاضای احیا و بازگشایی دوباره سینماها را دارند و همین‬ ‫خواسته‌هایمتفاوتموجبشدهسینماهایتعطیلدربالتکلیفیبهسرببرندو‌کسی‬ ‫متولی رسیدگی به وضع کنونی و تعیین تکلیف آنها نشود‪.‬‬ ‫تبدیلسینماهایمنطقه‪ ۱۱‬بهپردیس‬ ‫سینماهای «شهر قشــنگ» در خیابان ولی‌عصر(عج)‪ ،‬نرسیده به سه‌راه جمهوری؛‬ ‫«خیام» در خیابان قزوین‪ ،‬جنب بیمارســتان فارابی؛ «لیــدور» در خیابان قزوین‪،‬‬ ‫خیابان هالل‌احمر؛ «جمهوری» در خیابان جمهــوری‪ ،‬روبه‌روی خیابان ابوریحان؛‬ ‫«ری» در خیابان امیریه‪ ،‬پل امیربهادر؛ «اروپا» در خیابان جمهوری‪ ،‬نرسیده به تقاطع‬ ‫ولی‌عصر(عج) و جمهوری؛ «فلور» در خیابان ولی‌عصر(عج)‪ ،‬ایستگاه بی‪.‬آر‪.‬تی مدرس و‬ ‫«پرسپولیس» در خیابان کارگر جنوبی‪ ،‬در تکه یازدهم پایتخت قرار دارند که بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال است تعطیل شده‌اند‪ .‬به گفته اهالی سینما‪« ،‬پرسپولیس» یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫سینماهای تهران بوده که متأسفانه این روزها کمتر کسی حتی نام آن را می‌داند‪ .‬خیلی‬ ‫ها معتقدند در گذر زمان امکانات سینماهای قدیمی‪ ،‬مدرن و به روز نشده و به همین‬ ‫دلیل مردم از این سالن‌ها استقبال نکردند و آنها تعطیل شدند‪ ،‬اگر سینماها با پیشرفت‬ ‫علم و تکنولوژی‪ ،‬همگام می‌شدند و مالکان و بهره‌برداران از تجهیزات و امکانات مدرن‬ ‫بهر‌ه می‌گرفتند‪ ،‬شاهد بد اقبالی سینماها نبودیم و این سالن‌ها به چنین سرنوشتی‬ ‫دچار نمی‌شدند‪ .‬اما باید گفت بداقبالی این سینماها از آنجایی شروع شد که به جای‬ ‫بازسازی سینماها‪ ،‬پردیس‌های سینمایی با چند سالن ساختند تا به جای اعتالی‬ ‫فرهنگ وضعیت فروش را بهتر کنند که البته این هم دغدغه کوچکی نیست‪ .‬براساس‬ ‫موقعیت جغرافیایی منطقه‪ ،‬خیلی از مالکان تمایل به تغییر کاربری سینماها و تبدیل‬ ‫آنهــا به مجتمع‌های تجاری دارند‪ .‬همین نگرش مالکان تهدیدی برای از بین بردن‬ ‫فضاهای فرهنگی منطقه است اما اهالی خواستار احیا و بازسازی آنها هستند‪ .‬متأسفانه‬ ‫نبود یک ارگان و سازمان متولی رسیدگی به وضعیت سینماها‪ ،‬موجب بالتکلیفی و‬ ‫سردرگمی مردم و مالکان شده است‪.‬‬ ‫تبدیلسینمامنطقه‪ ۱۰‬بهمجموعه‌هایورزشیوفرهنگی‬ ‫سال‌های زیادی از تعطیلی سینما «تیسفون» در خیابان قزوین‪ ،‬نرسیده به پل امامزاده‬ ‫معصوم(ع)‪ ،‬منطقه ‪ ۱۰‬می‌گذرد‪ .‬بر خالف مناطق دیگر‪ ،‬گویا احداث پردیس سینمایی‬ ‫کارون در این منطقه خیلی موفق نبوده و همین امر سبب شده مالکان سینماهای تعطیل‬ ‫شده‌درصدد تغییر کاربری آنها باشند‪ .‬تغییر کاربری سینماها کار آسانی نیست و باید با‬ ‫اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شود‪ .‬بنابراین مدیران شهری می‌توانند از این‬ ‫فرصت برای تملک آنها و تبدیلشان به مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی استفاده کنند اما با‬ ‫گذشت بیش از‪ ۱۰‬سال هنوز تکلیف سینماهای تعطیل شده مشخص نیست‪.‬‬ ‫سینماقیام‬ ‫سینما قیام از سینماهای وابسته به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با تغییر کاربری‬ ‫تجاری‪ ،‬به فروش گذاشته شد‪ .‬سینما قیام در سال ‪ ۱۳۴۵‬با نام «سینه موند» تاسیس‬ ‫شد‪ .‬این سینما دارای یک سالن سینما با ظرفیت ‪ ۴۰۰‬نفر بود که در آن فیلم‌های‬ ‫کودکان و نوجوانان نمایش داده می‌شد‪.‬‬ ‫سینمانادر‬ ‫سینما نادر با نام سابق «رویال» که در سال ‪ ۱۳۱۲‬ساخته شد نیز آخرین بازمانده از‬ ‫سینماهای الله‌زار پس از مدت‌ها تعطیلی به‌دنبال تغییر کاربری است‪ .‬طی سال‌های‬ ‫گذشته و پیش از تعطیلی سینما نادر‪ ،‬فیلمی برای نمایش به آنان ارائه نمی‌شده و برای‬ ‫زنده ماندن سینما فیلم‌هایی را که قبال نمایش داده شده بود اکران می‌کردند؛ هر چند‬ ‫این روند ‪‌۸‬ماه بیشتر نتوانست ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫سینمارودکی‪-‬متروپل‬ ‫سینما رودکی در سال ‪ ۱۳۲۹‬با نمایش «بن‌هور» آغاز به‌کار کرد‪ .‬ب ‌ه دلیل تغییر فضای‬ ‫الله‌زار و درنهایت مشکالت اقتصادی با بیش از ‪ ۶۰‬سال قدمت تعطیل شد‪.‬‬ ‫سینماتمدن‬ ‫«تمدن» چند سالی به انبار کاال تبدیل و دست آخر هم ویران شد‪ .‬سینما «تمدن»‬ ‫سال‌ها بود که مخاطب چن دانی نداشت‪ .‬خیابان مولوی که در زمان تاسیس سینما‬ ‫تمدن محل مناسبی برای فیلم دیدن بود‪ ،‬دست‌کم ‪ ۳‬دهه بود که چنین کارکردی را‬ ‫میازاکی در ژاپن پارک موضوعی انیمیشن می‌سازد‬ ‫استودیو جیبلی که به‌عنوان خانه تولید انیمیشن در جهان از اعتبار بسیار برخوردار‬ ‫است با همکاری شرکای داخلی اولین پارک موضوعی خودش را بنا می‌کند‪ .‬دولت‬ ‫استان آیچی و روزنامه چونیچی شیمبون از شرکایی خواهند بود که برای ساخت‬ ‫این پارک موضوعی وارد عمل شده است‪ .‬این پارک در محل اکسپو ‪ ۲۰۰۵‬استان‬ ‫آیچی بنا می‌شود‪ .‬در این مکان در سال‪ ۲۰۰۵‬یک نمایشگاه جهانی به مدت‪۱۸۵‬‬ ‫روز دایر شــده بود و بیش از ‪ ۲۲‬میلیون نفر بازدیدکننده را به این فضای بزرگ‬ ‫‪ ۴۶۰‬هکتاری جلب کرد‪ .‬استودیو جیبلی دیروز با انتشار این خبر در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی اعالم کرد قرار است این پارک در پاییز ‪ ۲۰۲۲‬افتتاح و ظرف یک سال‬ ‫بعد جاذبه‌های دیگری به آن افزوده شود‪ .‬چیزی درباره مبلغ بودجه‌ای که برای‬ ‫این کار در نظر گرفته شده اعالم نشد‪ .‬جیبلی بخش خالقانه این پروژه را در اختیار‬ ‫دارد و قرار است آن را در محوطه‌ای با پنج موضوع مختلف بر مبنای فیلم‌های‬ ‫مشهورش از جمله «قصر متحرک هاول» و «شاهزاده خانم مونونوکه» بسازد‪ .‬در‬ ‫این کنفرانس خبری به شوخی گفته شد میازاکی که اکنون در حال کار برای‬ ‫ساخت یک انیمیشن بلند جدید است نیز عمیقاً به ساخت این پارک عالقه‌مند‬ ‫اســت‪ ،‬اما از آنجا که او نمی‌تواند هیچ کاری را به دیگران واگذار کند‪ ،‬در جریان‬ ‫کارها هست و می‌گوید که چه کار انجام شود و چه نشود‪ .‬در عین حال پسر وی‬ ‫با جدیت به ساخت پارک موضوعی کمک می‌کند‪ .‬یکی دو هفته پیش اعالم شده‬ ‫بود که یکی از انیمیشن‌های قدیمی و به یادماندنی میازاکی مجوز نمایش در چین‬ ‫را پس از ‪ ۱۸‬سال اکران آن در سراسر دنیا به دست آورده است‪ .‬میازاکی کارگردان‬ ‫‪ ۷۸‬ساله در عین حال طراح‪ ،‬گرافیست‪ ،‬فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده فیلم‌های‬ ‫پویانمایی است و همراه ایسائو تاکاهاتا‪ ،‬استودیوی پویانمایی جیبلی را بنا نهاد‪.‬‬ ‫نداشت‪ .‬ولی سینمایی با این قدمت و سابقه می‌توانست بازسازی و به مکانی فرهنگی‬ ‫تبدیل شود‪ .‬جایی که خاطرات قدیمی سینما در آنجا ثبت شود‪.‬‬ ‫سینما «رادیوسیتی»‪( /‬نرسیده به میدان ولیعصر و نبش خیابان گیالن)‬ ‫«سینما رادیوسیتی» از مجلل‌ترین و مدرن‌ترین ســینماهای ایران بود که در ‪۲۷‬‬ ‫شهریور ماه سال ‪ ۱۳۳۷‬در خیابان ولیعصر تهران افتتاح شد‪ .‬نمایندگان مجلس آن‬ ‫زمان برای مراسم افتتاح این سینما نیز دعوت شده بودند‪ .‬طراحی این سینما هم‌چون‬ ‫سینما مولن روژ‪ ،‬توسط حیدر غیایی که از پیشگامان معماری نوین ایران بود انجام‬ ‫شد‪ .‬این سینما چند ماه پس از تعطیلی در سال ‪ ۱۳۵۷‬آتش گرفت و المپ‌های نئون‬ ‫آن کنده شدند‪ .‬پس از انقالب اسالمی‪ ،‬مدتی به داروخانه تبدیل شد و در حال حاضر‬ ‫یک ساختمان مخروبه است‪.‬‬ ‫سینماکریستال‬ ‫سینما «کریستال» از ســینماهای قدیمی تهران بود که در تاریخ ‪ ۳‬خرداد ‪۱۳۲۴‬‬ ‫تأسیس شد‪ .‬این سینما با دو سالن به گنجایش کلی ‪ ۶۶۰‬نفر از جمله سینماهای‬ ‫ممتاز تهران بود و به اکران فیلم‌های هنری شهرت داشت‪ .‬این سینما که در تقاطع‬ ‫خیابان الله‌زار و خیابان منوچهری قرار دارد در حال حاضر تعطیل شده است‪.‬‬ ‫سینماآسیا‬ ‫سینما آسیا در ســال ‪ ۱۳۳۷‬توسط امرالل هندوجا‪ ،‬نارانداس بگواندالس ساخته و‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪ .‬این سینما که جزو اولین سینماهای تهران است با ‪۹۶۲‬‬ ‫صندلی کار خود را آغاز کرد‪ .‬سینما آسیا با طرحی از هوشنگ سیحون حدود پنجاه‬ ‫سال فیلم‌های سینمای ایران را نمایش داد‪.‬‬ ‫سینمافلور‬ ‫بخشی از سقف سینمای ‪ ۷۸‬ساله «فلور» که کار خود را از سال ‪ ۱۳۱۶‬آغاز کرده بود‪،‬‬ ‫فرو ریخت و این اتفاق بهانه‌ای برای تخریب این سالن سینما شد‪.‬‬ ‫سینماادئون‪(/‬خیابانسعدینرسیدهبهچهارراهمخبرالدوله)‬ ‫این سینما در سال ‪ ۱۳۴۰‬با نمایش فیلم «کازینو دوپاری» افتتاح شد و در سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫تعطیل شد‪ ،‬با اینکه قراربود جز میراث فرهنگی باشد اما در سال ‪ ۱۳۸۷‬ساختمان این‬ ‫سینما طعمه حریق شد و از بین رفت‪.‬‬ ‫سینماسحر_مترو‪(/‬کوچهملیخیابانالله‌زار)‬ ‫سینما مترو در کوچه ملی خیابان الله‌زار است‪ .‬سینمایی که دیوارهایش از دم در تا‬ ‫داخل سالن کاشی‌کاری است و کاشی‌های سفید و صورتی دارد‪ .‬خود سالن هم که در‬ ‫زیر زمین هست‪ ،‬آن زمان بوی سفیداب می‌داد و هوایش همیشه دم داشت و صدای‬ ‫بلندگو طوری در هوا می شکست که انگار به آب خزینه برخورد کرده است اما با همه‬ ‫این‌ها پر بود از خاطرات‪ .‬اما متاسفانه این سینما در حال حاضر تعطیل است‪.‬‬ ‫سینما الله‪ -‬رکس‪( /‬الله‌زار)‬ ‫سینما رکس یکی از سینماهای تهران است که در خیابان الله‌زار قرار دارد‪ .‬این سینما‬ ‫که متعلق به قدرت‌اهلل رشیدیان و سیف‌اهلل رشیدیان بود‪ ،‬در روز ‪ ۱‬مهر ‪ ۱۳۲۴‬کار‬ ‫خود را با نمایش فیلم جایی تو را خواهم یافت آغاز کرد‪ .‬بعدها مالکیت این سینما از‬ ‫بنیاد مستضعفان به حوزه هنری انتقال یافت و در نهایت این سینما در پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬تعطیل شد‪.‬‬ ‫سینماشهرقشنگ‪(/‬خیابانولیعصرنرسیدهبهسهراهجمهوری)‬ ‫این سینما به دلیل تغییر بافت این منطقه بی‌رونق شد و اعالم کردند که در ردیف‬ ‫ســینماهای زیان‌ده قرار گرفته است‪ .‬در نتیجه در سال ‪ ۱۳۸۷‬تعطیل شد‪ .‬اما همه‬ ‫ماجرا به سینماهای تهران ختم نشده است؛ سینماهای زیادی در سطح شهر تهران و‬ ‫حتی شهرستان‌ها وجود دارند که یا تعطیل شده‌اند یا تخریب‪ ،‬بعد از انقالب سینماها‬ ‫رو به رکود رفتند و تعدادی از این سینماها به علت عدم تولید فیلم‪ ،‬در تهران و سراسر‬ ‫کشور بسته شدند‪ .‬از این سینماها می‌توان به سینماهای استان های اصفهان‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬یزد و کرمانشاه اشاره کرد‪ .‬در شهر انزلی سینمای ایران‪ ،‬سینمای آسیا‪ ،‬سینما‬ ‫دیانا (فجر)‪ ،‬سینما نپتون در قائمشهر و سینما سعدی‪ ،‬سینما فردوس و سینما آسیای‬ ‫مشهد و سینما آریانا‪ ،‬پیام و گلستان در شیراز تنها تعداد معدودی از سینماهای کشور‬ ‫هستند که صندلی‌های آن خاک می‌خورند و چراغ‌هایشان خاموش است‪.‬‬
‫از نوستالژی «ای ایران» و «به ر‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست رسانه‌ای سریال عنوان شد؛‬ ‫توقع مخاطب را باال بردیم‬ ‫نشســت سریال «برادرجان» امروز یکشــنبه ‪ ۱۲‬خرداد با حضور جمعی از‬ ‫بازیگران و عوامل این سریال در دفتر وصف صبا برگزار شد‪.‬‬ ‫این نشست با بیش از یک ساعت تأخیر به دلیل ورود با تأخیر برخی بازیگران‪،‬‬ ‫با حضور محمدرضا آهنج کارگردان‪ ،‬محمدرضا شــفیعی تهیه‌کننده‪ ،‬علی‬ ‫نصیریان‪ ،‬آفرین عبیسی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬شیوا ابراهیمیان‪ ،‬حسام منظور‪ ،‬سعید‬ ‫چنگیزیان از بازیگران سریال آغاز شد‪ .‬آهنج نیز در ادامه درباره افت فیلمنامه‬ ‫در دهه دوم ماه رمضان گفت‪ :‬شاید بخش اول فیلمنامه توقع را باال برده است و‬ ‫انتظار بیشتری داشته‌اید که شاید ما نتوانستیم آن را برآورده کنیم‪ .‬با این حال‬ ‫عواملی هست که تعیین می‌کند فیلمنامه به چه سمتی برود‪.‬‬ ‫کارگردان «برادرجان» درباره انگیزه پرداختن به موضوع حق‌الناس نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از زمانی که قتل هابیل توسط قابیل رقم خورد‪ ،‬برخی موضوعات هم به‬ ‫صورت تکراری وجود داشته‌اند‪ .‬با این حال نوع روایت و به‌روز شدن این موضوع‬ ‫که در سال ‪ ۹۸‬طراحی شده است ماجرا را متفاوت می‌کند که مسائل مبتالبه‬ ‫روز را هم در بر گرفته است اما اقبالی که در آمار می‌بینیم نشان می‌دهد هنوز‬ ‫این قصه دیدنی است‪.‬‬ ‫منظور در بخش دیگر در پاسخ به سوالی درباره خشونت و تنش‌های زیادی که‬ ‫در سریال وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این صحنه‌ها نباشد بازیگری کسل‌کننده‬ ‫می‌شود همه این فراز و فرودها و کنش‌های دراماتیک نقش را جذاب می‌کند‪.‬‬ ‫خشــونت هیچ حد و مرزی ندارد‪ .‬اگر حد و مرز قایل شویم آن وقت درباره‬ ‫فیلم‌هایتارانتینوچهبایدبگوییم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬هیچ وقت کار تحقیقاتی صورت نگرفته است که مث ً‬ ‫ال خشونت در‬ ‫یک اثر نمایشی از این حد نباید باالتر برود‪ .‬این را هم باید دانست که نمایش‬ ‫خشونت هیچ وقت به معنای ترویج آن نیست و اص ً‬ ‫ال نمایش هر مساله‌ای به‬ ‫معنای ترویج آن نیست‪.‬‬ ‫سعید چنگیزیان نیز در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا چندین نفر در‬ ‫سریال پیت به دست می‌گیرند و سراغ آتش زدن مکان‌های مختلف می‌روند و‬ ‫همچنین میزان خشونت در سریال بیان کرد‪ :‬از شما تعجب می‌کنم که مثل‬ ‫عموم صحبت می‌کنید‪ .‬چرا در باقی شخصیت‌ها نمی‌گردید تا حال و احوال‬ ‫زندگی خوب را پیدا کنید‪ .‬از لحظه‌ای که من در نقش ستار تغییر کردم دیگر‬ ‫خشونتی از این شخصیت دیده نمی‌شود‪ .‬درخواست من این است خشونت‬ ‫ریز را تعمیم ندهید‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬همه که پیت در دست نگرفتند و بخش بزرگی از این قصه‬ ‫تفاوت این دو خانواده اســت‪ .‬ما در خانواده کریم بوســتان شیوه بوستان را‬ ‫می‌بینیم و اینکه باقی اعضای خانواده‌اش چطور در درام پیش می‌روند‪.‬‬ ‫علی نصیریان نیــز در ادامه درباره نمایش واقعیت و همچنین پرداختن به‬ ‫خشونت گفت‪ :‬نمایش‪ ،‬سینما و تئاتر روایتی دارد که عکسبرداری از واقعیت‬ ‫نیســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اســاس یک کار دراماتیک جنگ است‪ .‬دنیا در حال‬ ‫برخورد است و درام بدون جنگ نمی‌شود‪ .‬این خاصیت کار دراماتیک است‪.‬‬ ‫نصیریان‌‪ :‬من کمی نسبت به دیالوگ‌ها ایراد دارم‪ .‬نعمت‌اهلل خیلی خوب نوشته‬ ‫است اما گاهی اوقات پیچیدگی باعث می‌شد برای ما هم به لحاظ حفظ کردن‬ ‫دشواری ایجاد کند نصیریان همچنین درباره تکرار تم حق‌الناس عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر غزل‌های حافظ را بخوانید تم و موضوع آن شاید با بسیاری از شاعران قبل‬ ‫از خودش تکراری باشد‪ ،‬اما نوع آن به گونه‌ای است که انگار تازه است‪.‬‬ ‫وی درباره دیالوگ‌های سریال نیز گفت‪ :‬من کمی نسبت به دیالوگ‌ها ایراد‬ ‫دارم‪ .‬نعمت‌اهلل خیلی خوب نوشــته است اما گاهی اوقات پیچیدگی باعث‬ ‫می‌شد برای ما هم به لحاظ حفظ کردن دشواری ایجاد کند‪.‬‬ ‫نصیریانتأکیدکرد‪:‬کارگردان‪،‬نویسنده‪،‬تهیه‌کنندهوتصویربرداراینکاربسیار‬ ‫تحت فشار بودند و اگر فرصت بیشتری داشتند که می‌توانستند کار را با خیال‬ ‫راحت تر انجام دهند و مسلماً این کار بسیار اساسی‌تر می‌شد‪ .‬من شاهد بودم‬ ‫با چه فشار و زحمتی سریال ساخته شد‪ .‬در مجموع گیرایی‌ها و جذابیت‌هایی‬ ‫داشته که مردم را راضی کرده است حتی این تنش‌هایی که می‌گویید ممکن‬ ‫است در نقاطی زیاد و یا تکرار شده باشد‪.‬‬ ‫آهنــج در ادامه درباره فضای غیرواقعی برخی از صحنه‌ها مثل صحنه چاقو‬ ‫خوردن آراز و بعد انار خوردن در کنار کسی که فکر می‌کند از او چاقو خورده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دوستان ما برنامه «در شهر» نمی‌سازند! چطور وقتی بازیگر‬ ‫روی سن نمایش قرار می‌گیرد یا فیلم هالیوودی یا بالیوودی می‌بینید قصه را‬ ‫می‌پذیرید اما اینجا داستان را نمی‌پذیرید‪.‬‬ ‫نصیریان نیز در ادامه گفت‪ :‬چخوف را چگونه نویسنده‌ای می‌بینید؟ او هم یک‬ ‫سبک مطلق ندارد‪ .‬االن سبک‌های رئال و سوررئال و‪ ...‬ترکیب شده است‪.‬‬ ‫آهنج نیز اضافه کرد‪ :‬اتفاقاً به نظرم کار هنرمندانه نویسنده است که هم چاقو‬ ‫زدن که جزو ممیزی‌هاست‪ ،‬نشان می‌دهد و هم روح رحمانی مادر را نشان‬ ‫می‌دهد که آنها را جمع می‌کند و با انار خوردن کنار هم جمع می‌شوند‪ .‬من از‬ ‫این سکانس دفاع می‌کنم‪.‬‬ ‫آهنج‪ :‬به نظرم روی اخبار هم باید زیر ‪ ۱۲‬ســال و ‪ ۱۴‬سال بزنند تا کودک‬ ‫کنار بزرگسال ننشیند و اص ً‬ ‫ال یک آرم زیر ‪ ۱۸‬سال گاهی باید روی تلویزیون‬ ‫حک شود‪ .‬هرچند جامعه نسبت به این مساله لجبازی دارد و اگر بزنیم بیشتر‬ ‫می‌بیند وی درباره اینکه چرا در سریال‪ ،‬شخصیت‌ها به جای مراجعه به قانون‬ ‫خود دست به مقابله می‌زنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قانون به وقت خود در روند قصه حضور‬ ‫پیدا کرده است و مقتدر هم عمل می‌کند‪ .‬درباره پیت نفت هم من شوخی‌ای‬ ‫گاهی بیان می‌کنم که االن دیگر پیت نفت سر سفره مردم پیدا نمی‌شود و‬ ‫خیلینگراننباشید‪.‬‬ ‫آهنج هم در ادامه بدون اینکه نامی از کسی ببرد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مسئوالن قوه‬ ‫قضاییه به من گفت اگر زمانی قرار بود فیلمی درباره حق‌الناس بسازیم حتماً با‬ ‫همینشکلمی‌خواستیمساختهشود‪.‬‬ ‫وی در بخشی دیگر به فضای ملودرام دو سریال دیگر رمضان اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫خاطرم می‌آید سالی که من سریال «جراحت» را روی آنتن داشتم شبکه دیگر‬ ‫کار طنز داشت و این باید رعایت شود اما امسال همه کارها ملودرام بودند‪.‬‬ ‫کارگردان «برادرجان» با اشاره به بیان اصول اخالقی در این سریال هم گفت‪ :‬ما‬ ‫موظف هستیم بسیاری از اصول اخالقی را تذکر دهیم‪ .‬ستار در عین اختالف با‬ ‫پدر اما به او احترام می گذارد‪ .‬ما در تلویزیون عاشقانه های محدودی داریم اما‬ ‫ما عشق را در این سریال در سن ‪ ۶۰‬سالگی نمایش دادیم‪.‬‬ ‫علی نصیریان نیز در پایان جلسه اظهار کرد‪ :‬این اولین بار بود که وارد کاری‬ ‫می‌شدم که متن را تا آخر نخوانده بودم ولی احساس کردم باید این کار را انجام‬ ‫دهم و آنچه دیدم بیش از توقع اولیه‌ام بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ضعف داریم ولی تالش هم می‌کنیم و این تالش خوبی است که‬ ‫آثار دراماتیک داشته باشیم‪ .‬برخی نقدهایی که مطرح شد برخی از آن‌ها نقد‬ ‫خود من هم بود‪ ،‬مثل وحدت موضوعی که در سریال تحت‌الشعاع قصه‌های‬ ‫فرعی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همزمان با رحلت بنیانگذار انقالب‪ ،‬قیام ‪ ۱۵‬خرداد و عید سعید فطر با فیلم‌های‬ ‫سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما از جریان یک انگشتر در «سکوت خدا»‬ ‫تا شــهامت‌های یک جوان برای ناکامی دسیسه راهزنان در «پا به پای آفتاب»‬ ‫همراه باشید‪ .‬فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «سکوت خدا»‪« ،‬قیام»‪،‬‬ ‫«روشنایی حقیقی»‪« ،‬رگبار»‪« ،‬مستاجر»‪« ،‬وکیل مدافع»‪« ،‬مسیر همیشگی»‪،‬‬ ‫«تصویر گمشــده»‪« ،‬بازگشت»‪« ،‬پیشــواز»‪« ،‬هرگز دروغ نگو»‪« ،‬فرشتهها با‬ ‫هم می‌آیند»‪« ،‬گنج الماراما»‪« ،‬کریســتوفر رابین»‪« ،‬لونه زنبور»‪« ،‬بره ناقال»‪،‬‬ ‫«قهرمانان»‪« ،‬ناردون»‪« ،‬خانه‌ای کنار ابرها»‪« ،‬سیانور»‪« ،‬قاعده بازی»‪« ،‬پیرمرد‬ ‫صد ســاله‌ای که از پنجره بیرون پرید و فرار کرد»‪« ،‬نسیم شمال‪ ،‬باد جنوب»‪،‬‬ ‫«آن سوی مه»‪« ،‬نبوغ شگفت انگیز»‪« ،‬راه آبی ابریشم»‪« ،‬یک پلیس و نصفی»‪،‬‬ ‫«مرد مورچه‌ای و زنبور»‪« ،‬جرج کنجکاو»‪« ،‬تغییر چهره»‪« ،‬دژ سوق»‪« ،‬سوار در‬ ‫غبار»‪« ،‬به روح پدرم»‪« ،‬خیال نقش»‪« ،‬غریبه»‪« ،‬وقتی مارنی آنجا بود»‪« ،‬شازده‬ ‫کوچولو»‪« ،‬پاکوچولو»‪« ،‬کاپیتان کوســه»‪« ،‬پا به پای آفتاب»‪« ،‬اقبال کودک‬ ‫شجاع»‪«،‬آدمفضایی‌هامشقهاموخوردن»‪«،‬جیمدگمهولوکاسلوکوموتیوران»‪،‬‬ ‫«استرداد»‪« ،‬کیلومتر‪« ،»14‬قتل در قطار سریع السیر»‪« ،‬سیکاریو»‪« ،‬داستان»‪،‬‬ ‫«لیال»‪« ،‬تی ‪« ،»34‬موگلی»‪« ،‬لیال»‪« ،‬دکتر وونگ در ســفر»‪« ،‬فرمانروا»‪« ،‬دو‬ ‫نفر و نصفی»‪« ،‬تاکســی ‪« ،»5‬ایدی»‪« ،‬به روح پدرم»‪« ،‬جومانجی»‪« ،‬آشپزی‬ ‫با عشق»‪« ،‬داری دیوونم می‌کنی»‪« ،‬ای ایران»‪« ،‬لونه زنبور»‪« ،‬سارا کوچولو»‪،‬‬ ‫«فصل نرگس»‪« ،‬دفتر کار»‪« ،‬یواش یواش بگو»‪« ،‬دوست من خرس»‪« ،‬همسر»‬ ‫و «آنتوان فیشــر» سه شنبه‪ ،‬چهارشنبه‪ ،‬پنج‌شنبه و جمعه ‪ 16 ،15 ،14‬و ‪17‬‬ ‫خردادماه مصادف با رحلت بنیانگذار انقالب‪ ،‬قیام تاریخی ‪ 15‬خرداد و عید سعید‬ ‫فطر از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫شبکهیکسیما‬ ‫فیلم تلویزیونی «سکوت خدا» به کارگردانی راما قویدل‪ ،‬سه شنبه ‪ 14‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 9‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهیم دید‪ :‬رعنا‬ ‫کمالی به عنوان پرستار وارد خانواده محمودیان می‌شود‪ .‬نرگس محمودیان زنی‬ ‫‪ 50‬ســاله است که سال‌هاست به دلیل بیماری ناشناخته‌ای که بعد از سفر به‬ ‫مدینه عارضش شده رنج می‌برد‪ .‬نرگس پسر جوانی به نام امیر محمد و دختری‬ ‫به نام هدی دارد‪ .‬هدی با مهندسی به نام حامد ازدواج کرده است‪ .‬رعنا عراقی و‬ ‫متولد کربالست‪ .‬امیر محمد پس از آن که همسرش او را ترک کرده مدتی دچار‬ ‫افسردگی شده و به تازگی از بیمارستان مرخص شده است‪ .‬هدی مخالف حضور‬ ‫رعناست چون معتقد است عراقی‌ها بهداشت مناسبی ندارند اما وقتی می‌بیند‬ ‫مادر حس خوبی دارد و دیگر از مردن حرف نمی‌زند رضایت می‌دهد بعد از چند‬ ‫روز یکی از دوستان نرگس به دیدنش می‌آید و انگشتری متبرک از کربال برایش‬ ‫می‌آورد که‪ ...‬پروانه معصومی‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬امیر آقایی و مهسا کرامتی در فیلم‬ ‫تلویزیونی «سکوت خدا» بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «قیام» به کارگردانی محمدرضا ورزی‪ ،‬سه شنبه ‪ 14‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 16‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬داستان این فیلم در خصوص‬ ‫جریانات سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا‬ ‫پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ‪ 17‬شهریور‪ ،‬کشتار کفن پوشان‬ ‫ورامین‪ ،‬کودتای ‪ 28‬مرداد‪ ،‬منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم‪ ،‬کمیته ضد‬ ‫خرابکاری و ‪ ...‬پرداخته شده است‪ .‬حسین نورعلی‪ ،‬امیریل ارجمند‪ ،‬سعید نیکپور‬ ‫و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی « قیام» بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «روشنایی حقیقی» به کارگردانی مجید سروینی‪ ،‬چهارشنبه‪15‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 9‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪« .‬روشنایی حقیقی»‬ ‫داستان کمال و رحیم‪ ،‬دو برادری است که سال‌هاست با هم اختالف دارند‪ ،‬اما‬ ‫فرزندان آنها برای برگزاری یک مســابقه قرآنی با هم قول و قرار می‌گذارند‪ .‬در‬ ‫تدارک این مسابقه دوستی عمیقی بین پسرعموها شکل می‌گیرد و این دوستی‬ ‫مســبب خیر شده و باعث می‌شــود که کمال و رحیم هم اختالفات را پس از‬ ‫سالها کنار گذاشته اما ‪ ...‬مهرداد ضیایی‪ ،‬شیوا ابراهیمی‪ ،‬حسین شمس و حسن‬ ‫رستمانیدرفیلمتلویزیونی«روشناییحقیقی»هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «رگبار» به کارگردانی محمدرضا ورزی‪ ،‬چهارشنبه ‪ 15‬خردادماه‬ ‫ساعت‪ 16‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬این فیلم اعدام انقالبی حسنعلی‬ ‫منصور را روایت می‌کند‪ .‬ســعید نیک‌پور‪ ،‬شکرخدا گودرزی‪ ،‬امیریل ارجمند و‬ ‫گوهرخیراندیشدراینفیلمهنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم ســینمایی «مســتأجر» به کارگردانی رحیم رحیمی پور‪ ،‬پنج شنبه ‪16‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 9‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان فیلم‬ ‫آمده است‪ :‬حمید که با پدرش اختالف دارد همراه با همسرش مریم خانه پدری‬ ‫را ترک می‌کند و در آپارتمانی اجاره‌ای ساکن می‌شوند که پیرمرد و پیرزنی بدقلق‬ ‫صاحب آن هســتند و مستأجرهای بچه‌دار را نمی‌پذیرند‪ .‬مریم که باردار است‬ ‫تالش می‌کند که صاحب خانه و همسایه‌ها از باردار بودن او مطلع نشوند‪ .‬پیرمرد‬ ‫و پیرزن صاحب خانه درصدد برمی آیند تا مدارکی دال بر آبستن بودن مریم پیدا‬ ‫کنند و به همین منظور او و شوهرش را تحت نظر می‌گیرند‪ .‬روزی صاحب خانه‬ ‫یکی از مستأجرها را که سه فرزند دارد با حکم قانون وادار به تخلیه آپارتمانش‬ ‫می‌کند‪ .‬حمید دوشادوش مستأجر رانده شده شهر را برای پیدا کردن سرپناهی‬ ‫مناسب زیر پا می‌گذارد‪ .‬اما نتیجه‌ای نمی‌گیرد و ‪ ...‬مهشید افشارزاده‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫اکبری و پروین سلیمانی در فیلم سینمایی «مستاجر» هنرنمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم ســینمایی «وکیل مدافع» به کارگردانی ســوباش کاپور‪ ،‬پنج شنبه ‪16‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 16‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم با بازی‬ ‫آکشای کومار‪ ،‬آنو کاپور و هوما کورشی خواهیم دید‪ :‬جلی یک وکیل تازه کار است‬ ‫که در دفتر حقوقی یک وکیل معروف کارآموزی می‌کند‪ .‬او که مردی شــوخ و‬ ‫خوش مشرب است کارش را جدی نمی‌گیرد و به همین دلیل در کارش چندان‬ ‫موفق نیست‪ .‬یک روز زنی به نام حنا که همسرش به ناحق توسط پلیس کشته‬ ‫شده به دفتر آنها مراجعه می‌کند‪ .‬جلی در ازای گرفتن مبلغی پول از حنا قول‬ ‫می‌دهد تا پرونده او را به جریان بیندازد اما این پول را صرف باز کردن دفتر حقوقی‬ ‫خود می‌کند‪ .‬حنا متوجه شــده و در روز افتتاحیه دفتر به سراغ جلی می‌رود و‬ ‫جلوی همه مهمانانش او را یک متقلب می‌خواند‪ .‬جشن افتتاحیه خراب شده و‬ ‫همسر و پدر جلی او را مورد مواخذه قرار می‌دهند‪ .‬جلی متنبه شده و ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «مسیر همیشگی» به کارگردانی ژاومه کویت سرا‪ ،‬جمعه ‪17‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 16‬از شبکه یک سیما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫فیلم با بازی لیام نسون‪ ،‬ویرا فارمیگا و سام نیل آمده است‪ :‬مایکل یک فروشنده‬ ‫بیمه است که روزی یک‌بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفت‌وآمد است‪.‬‬ ‫بعد از تماس یک غریبه مرموز مایکل مجبور می‌شود تا هویت مخفی مسافری‬ ‫در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند‪ .‬همان‌گونه که او در حین گذر زمان‬ ‫برای حل این معما کار می‌کند‪ ،‬متوجه می‌شود که یک نقشه مرگبار در حال‬ ‫آشکار شدن است و مایکل ناخواسته وارد توطئه جنایی می‌شود که ‪...‬‬ ‫شبکهدوسیما‬ ‫فیلم تلویزیونی «تصویر گمشده» به کارگردانی امیر شهاب رضویان‪ ،‬سه شنبه‬ ‫‪ 14‬خردادماه ساعت ‪ 8‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهیم‬ ‫دید‪ :‬مهندس‌هاتف پس از سی سال به علت مرگ پدر به ایران برگشته است‪ .‬در‬ ‫آخرین صحبت‌ها‪ ،‬پدر به‌هاتف اخباری می‌گوید که در نتیجه او باید برای خانواده‬ ‫نــزد زنی به نام مینا پایدار حاللیت بطلبد‪‌.‬هاتف پس از مرگ پدر به مکان‌های‬ ‫مختلفی که حدس می‌زند مینا در آن باشد سر می‌زند اما او را نمی‌یابد‪ .‬او در پی‬ ‫این جستجوها در میابد که مینا در زمان مبارزه علیه رژیم شاه ناپدید شده است‪.‬‬ ‫فراوان‌هاتف‪ ،‬مشخص می‌شود مینا که در روز ‪7‬‬ ‫در نهایت و پس از جستجوهای‬ ‫ِ‬ ‫مهر‪ 1357‬با‌هاتفقرارداشته‪،‬درهنگامحملهنیروهایامنیتیبهتظاهرکنندگان‬ ‫علیه رژیم پهلوی‪ ،‬به ضرب گلوله سربازان کشته شده است و ‪ ...‬سیامک احصایی‪،‬‬ ‫سیامک صفری‪ ،‬هدی ناصح و رابعه مدنی در فیلم تلویزیونی «تصویر گمشده»‬ ‫بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «بازگشت» به کارگردانی علی غفاری‪ ،‬سه شنبه ‪ 14‬خردادماه‬ ‫ســاعت ‪ 17:10‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬این فیلم در مورد مسعود‬ ‫حامدی مردی است که در زمان حکومت پهلوی کارمند شهربانی بوده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،1342‬زمانی که مأموران ساواک برای دستگیری و تبعید امام خمینی(ره)‬ ‫به منزل ایشــان می‌روند‪ ،‬وی راننده اتومبیلی بوده که امام را به ساواک منتقل‬ ‫می‌کند‪ .‬زمانی که امام سوار بر اتومبیل شده‌اند‪ ،‬یک نفر عکسی از ایشان می‌گیرد‬ ‫که گوشــه‌ای از چهره راننده که همان مسعود حامدی می‌باشد نیز در آن پیدا‬ ‫است‪ .‬دختر مسعود‪ ،‬الهام در کشور انگلیس مشغول تحصیل است‪ ،‬و این در حالی‬ ‫است که پدرش در ایران از ترس دستگیری و اعدام شدن در خانه‌ای مخفی شده‬ ‫و همه کارها و احتیاجاتش توسط مردی به نام قوامی برطرف می‌شود‪ .‬الهام با‬ ‫دریافت خبر درگذشت مادرش‪ ،‬تصمیم می‌گیرد به ایران بیاید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که اطرافیان او به شدت وی را از رفتن به ایران منع می‌کنند‪ .‬باألخره الهام به ایران‬ ‫می‌آید و با قوامی دیدار می‌کند‪ .‬او الهام را به شدت از اینکه با کسی ارتباط بگیرد‬ ‫بر حذر داشته اما ‪ ...‬آتیال پسیانی‪ ،‬حدیث فوالدوند‪ ،‬رامبد شکرابی‪ ،‬سمیرا سیاح‪،‬‬ ‫هرمز سیرتی و زهرا سعیدی در فیلم تلویزیونی «بازگشت» هنرنمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «پیشــواز» به کارگردانی ســعید ابراهیمی فر‪ ،‬چهارشنبه ‪15‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 8‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬خالصه داستان فیلم‬ ‫در مورد پدری اســت که به همراه همسر و پسر نوجوانش به محل تولدش که‬ ‫روســتایی در اطراف کاشان است سفر می‌کند‪ .‬او در خالل سفر‪ ،‬برای پسرش‬ ‫از خاطراتی از دوران کودکیش در روستا‪ ،‬که مصادف با روزهای انقالب و بهمن‬ ‫‪ 1357‬است تعریف می‌کند‪ .‬بهادر خان‪ ،‬مرد زورگو و بدجنسی است که بسیاری‬ ‫از زنان و بچه‌های روستا را‪ ،‬در کارگاه قالی بافیش به کار گرفته و به هر بهانه‌ای از‬ ‫دادن حق و حقوق آنها امتناع می‌ورزد‪ .‬از سوی دیگر سید مهدی واعظ روستا‪ ،‬که‬ ‫در حسینیه حرف‌هایی بر خالف نظام شاهنشاهی و ظلم و ستم آنها زده‪ ،‬توسط‬ ‫ســاواک دستگیر شده و حسینیه نیز پلمپ شده است و ‪ ....‬جعفر دهقان‪ ،‬مینا‬ ‫نوروزی و اسماعیل سلطانیان در این فیلم بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم ســینمایی «هرگز دروغ نگو» به کارگردانی داگ بیلیچ‪ ،‬چهارشــنبه ‪15‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 17:10‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم با‬ ‫بازی دن ِگل ِن و ژاکلین اولیور خواهیم دید‪‌:‬هارولد پســر بچه‌ای است که همراه‬ ‫خانواده‌اش به شهری جدید نقل مکان کرده و نتوانسته با هم مدرسه‌ای‌هایش‬ ‫ارتباط درســتی برقرار کند‪ .‬وی که از سوی برخی از آنها مورد آزار و اذیت قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬به دروغ به آنها می‌گوید که پدرش یکی از اعضای مافیا و فردی بسیار‬ ‫خطرناک اســت و شــواهد هم به گونه‌ای پیش می‌رود که همه مردم شهر به‬ ‫چشــم عضو مافیا به خانواده‌هارولد نگاه می‌کنند‪ .‬پس از این ماجرا‪ ،‬تمام هم‬ ‫مدرسه‌ای‌های‌هارولد به افرادش تبدیل می‌شوند و او از این رابطه شاد و خوشحال‬ ‫است‪ .‬در همین زمان گروهی از خالفکاران که این شایعات را باور کرده‌اند‪ ،‬پدر را‬ ‫برای به قتل رساندن شخصی استخدام می‌کنند و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «فرشته‌ها با هم می‌آیند» به کارگردانی حامد محمدی‪ ،‬پنج‌شنبه‬ ‫‪16‬خردادماه ساعت ‪ 1‬بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬فیلم روایتگر‬ ‫داستان زندگی روحانی جوانی به نام احمد است که با همسرش لیال زندگی را‬ ‫به ســختی و تنگدستی می‌گذرانند‪ .‬احمد برای تأمین معاش خانواده‪ ،‬در کنار‬ ‫تحصیل در حوزه‪ ،‬به کار برق‌کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر‬ ‫بعضاً از سوی هم درس‌هایش نیز مورد شماتت واقع می‌شود‪ .‬در همین شرایط‪،‬‬ ‫همسرش حامله شده و پس از زایمان آنها صاحب سه فرزند سه قلو می‌شوند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه انتظار می‌رود با آمدن این سه فرزند‪ ،‬زندگی احمد و لیال با مشکل و‬ ‫بحران مواجه شود اما ‪ ...‬جواد عزتی‪ ،‬نازنین بیاتی‪ ،‬رضا ناجی و الهام کردا در فیلم‬ ‫سینمایی«فرشته‌هاباهممی‌آیند»هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «گنج الماراما» به کارگردانی جان اندریس اندرسون و لیزا ماریه‬ ‫جام لم‪ ،‬پنج‌شنبه ‪16‬خردادماه ساعت‌‌‪ 8‬صبح از شبکه دو سیما پخش می‌شود‪.‬‬ ‫در خالصه داستان فیلم با بازی تاوا نووات نی‪ ،‬جان ایگاردن و نیلز جورگن کالستاد‬ ‫آمده است‪ :‬پینکی در کودکی پدر خود را از دست داده است و فردی به نام انگشت‬ ‫دراز او را بزرگ کرده اســت‪ .‬انگشت دراز دزد دریایی است‪ .‬او به همراه کاپیتان‬ ‫دندان خنجری برای تصاحب گنج الما راما به آن سرزمین می‌رود‪ .‬پینکی نیز به‬ ‫طور اتفاقی با آنها همراه شده و باعث می‌شود که آنها به سرزمین الماراما راه پیدا‬ ‫کنند‪ .‬کاپیتان دندان خنجری و دوستانش مشغول سرقت دستگیر می‌شوند‪ .‬در‬ ‫این بین برادر پادشاه الماراما علیه شاه کودتا راه می‌اندازد و ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «کریســتوفر رابین» به کارگردانی مارک فارستر‪ ،‬پنج‌شنبه‬ ‫‪16‬خردادماه ســاعت ‪ 17:10‬از شبکه دو سیما پخش می‌شود‪ .‬در این فیلم با‬ ‫بازی ایوان مک گریگور‪‌،‬هایلی آتول و برونت کارمیشل خواهیم دید‪ :‬کریستوفر‬ ‫رابین سال‌هاست از عروسک‌های خود خداحافظی کرده و مردی پرکار است که‬ ‫از تفریح و اســتراحت غافل است‪ .‬وینی پو که یکی از عروسک‌های اوست باقی‬ ‫دوستانش را گم می‌کند و تصادفا از کلبه کودکی کریس‪ ،‬سر از پارک روبروی‬ ‫خانه او در لندن در می‌آورد‪ .‬کریس که نمی‌داند با یک عروسک سخنگو چه کند‪،‬‬ ‫عروسک را برمی‌دارد و علی رغم مشغله زیادش او را به خانه روستایی خانوادگی‬ ‫می‌رساند‪ .‬کریس که مجبور بوده آخر هفته کار کند‪ ،‬از اینکه پو وقتش را تلف‬ ‫کرده عصبانی می‌شود و باعث می‌شود پو قهر کند اما پس از سقوط در چاله آبی‬ ‫تدارک سیما برای‬ ‫تمام کودکی از را به یاد می‌آورد و برای شادی عروسک‌ها با هیوالی فرضی آنها‬ ‫می‌جنگد و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خرداد ماه‬ ‫ساعت ‪ 1‬بامداد از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهیم دید‪:‬‬ ‫دو پسرخاله به نام‌های صابر و مرتضی در عرصه دزدی فعالیت دارند و با تحویل‬ ‫گرفتن یک جعبه که پدر صابر از مهتاب می‌دزدد وارد دردسری بزرگ می‌شوند‪.‬‬ ‫مهتاب و برادرش پدر صابر را می‌کشند و صابر و مرتضی برای مراسم تدفین پدر‬ ‫صابر به شهرســتان می‌آیند ولی بعد از ‪ 10‬روز به تهران برمی گردند و متوجه‬ ‫وجود مهتاب می‌شوند و ناچارند محموله دزدی پدر صابر که ارزش ‪ 30‬میلیاردی‬ ‫دارد را با خود ببرند ولی وقتی وارد آنجا می‌شوند می‌فهمند که آنجا تبدیل به‬ ‫کالنتری شده و آن‌ها فقط یک راه برای ورود به کالنتری داشتند و آن هم این‬ ‫بود که خود را سرباز جلوه دهند و موفق می‌شوند و متوجه می‌شوند که محموله‬ ‫شان در بازداشتگاه چال شــده ولی در روز اول مأموریتی خطرناک برای آن‌ها‬ ‫پیش می‌آید که در آن مأموریت باید سارقان مسلح را بگیرند و مرتضی موفق‬ ‫به گرفتن آن‌ها می‌شود ولی یکی از کیسه‌های طال توسط مهتاب و برادرش که‬ ‫دائم در حال تعقیب مرتضی و صابر هستند ربوده می‌شود و به هرحال صابر از‬ ‫‌خورد و مجبور می‌شود به بیمارستان برود‪ .‬او و سروان مطلبی‬ ‫ناحیه کتف تیر می َ‬ ‫با هم در بیمارستان بستری می‌شوند و مرتضی تالش می‌کند تا جعبه را بیرون‬ ‫در بیاورد ولی در همان موقع سرو کله مهتاب و برادرش پیدا می‌شود و ‪ ...‬پژمان‬ ‫جمشیدی‪ ،‬محسن کیایی‪ ،‬بهاره کیان افشار‪ ،‬هومن برق نورد‪ ،‬و رعنا آزادی‌ور در‬ ‫فیلمسینمایی«لونهزنبور»هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫انیمیشن سینمایی «بره ناقال» به کارگردانی مارک برتون و ریچارد استارزاک‪،‬‬ ‫جمعه ‪ 17‬خردادماه ســاعت ‪ 8‬از شبکه دو ســیما پخش خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫انیمیشــن خواهیم دید‪ :‬وقتی که بره ناقال تصمیم می‌گیرد تا یک روز به خود‬ ‫اســتراحت دهد و کمی خوش بگذراند‪ ،‬هیجانی بیشتر از آن چه که فکرش را‬ ‫می‌کرده است نصیبش می‌شود! همه آن‌ها به شهر بزرگی وارد می‌شوند و همه‬ ‫چیز به هم می‌ریزد و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی خاوی ی ِر فیسر‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خردادماه‬ ‫ســاعت ‪ 17:10‬از شبکه دو ســیما پخش خواهد شد‪ .‬این فیلم با بازی خاوی‬ ‫ی ِر گاتی ی ِرز‪ ،‬آتنیا ماتا و جوآن مارگالو داســتان مارکو کمک مربی تیم مشهور‬ ‫بسکتبال اســت که در مسابقات حرفه‌ای کشوری به خاطر مشاجره کالمی و‬ ‫برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج می‌شود‪ .‬در همان شب‬ ‫او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده‬ ‫و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات می‌کند و‬ ‫مارکو ناچار می‌شود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتال به‬ ‫سندروم داون تمرین بسکتبال کند‪ .‬او که از سوی دیگر به دلیل عدم توافق بر سر‬ ‫بچه‌دار شدن با همسرش سونیا نیز رابطه خوبی ندارد در فکر گریز از این حکم‬ ‫دادگاه است‪ .‬ولی هیچ راهی به جز تن دادن به حکم ندارد‪ .‬افراد تیم که هر کدام‬ ‫دچار معلولیت خاص هستند با ورود مارکو از او استقبال کرده و در تمیرینات‬ ‫سخت تیم شرکت می‌کنند‪ .‬تیم آنها بعد از ثبت‌نام در مسابقات قهرمانی به رتبه‬ ‫دوم کشوری می‌رسد و به فینال راه می‌یابد که ‪...‬‬ ‫شبکهسهسیما‬ ‫فیلم سینمایی «ناردون» به کارگردانی فریدون حسن‌پور‪ ،‬پنج‌شنبه‪16‬خردادماه‬ ‫ساعت‪ 10‬از شبکه سه سیما پخش می‌شود‪ .‬این فیلم درباره فاضل پسری جوانی‬ ‫است که با پدرش کلشکور زندگی می‌کند‪ .‬کلشکور ناخوش احوال است و درست‬ ‫لحظه‌ای که همه فکر می‌کنند در حال جان دادن است دوباره به دنیا باز می‌گردد‪.‬‬ ‫در روستای آنها قبرستانی وجود ندارد و قبرستان روستای باالی رودخانه هم پُر‬ ‫شده است‪ .‬درد نداشتن قبر باعث نگرانی کلشکور شده است‪ .‬از طرفی چند سال‬ ‫پیش فاضل عاشــق دختری به نام خاطره می‌شود که خانواده‌ها با ازدواج آنها‬ ‫مخالفت کردند و ‪ ...‬امین حیایی‪ ،‬لیال اوتادی و مهران غفوریان در فیلم سینمایی‬ ‫«ناردون»هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها» به کارگردانی سید جالل دهقانی اشکذری‪،‬‬ ‫جمعه ‪ 17‬خردادماه ساعت ‪ 14:30‬به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود‪ .‬داستان‬ ‫این فیلم در دهه ‪ 60‬می‌گذرد‪ ،‬جایی که دو دوســت برای رسیدن به هدفی با‬ ‫یکدیگر همراه می‌شوند‪ .‬که آشنایی آنها با مادر شهیدی در روند زندگی این دو‬ ‫تأثیرگذار خواهد بود‪ .‬هدایت‌هاشمی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬آفرین عبیسی و نگار عابدی‬ ‫در فیلم سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها» ایفای نقش کرده‌اند‪.‬‬ ‫شبکهچهارسیما‬ ‫فیلم سینمایی «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی‪ ،‬چهارشنبه ‪ 15‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 20:30‬از شبکه چهار روی آنتن می‌رود‪ .‬داستان «سیانور» در دهه ‪1350‬‬ ‫می‌گذرد‪ .‬امیر و هما عضو سازمان مجاهدین خلق پیش از انقالب اسالمی پس از‬ ‫مدتی یکدیگر را می‌یابند‪ ،‬در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ ادامه همکاری با‬ ‫این سازمان و در نهایت بلعیدن سیانور یا زندگی و ‪ ...‬مهدی‌هاشمی‪‌،‬هانیه توسلی‪،‬‬ ‫بابک حمیدیان‪ ،‬بهنوش طباطبایی و پدرام شریفی در این فیلم به ایفای نقش‬ ‫پرداخت ‌هاند‪.‬‬ ‫فیلم ســینمایی «قاعده بازی» به کارگردانی احمدرضا معتمدی‪ ،‬پنج‌شــنبه‬ ‫‪16‬خردادماه ساعت ‪ 20:30‬از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود‪ .‬داستان این‬ ‫فیلم سینمایی درباره مردی است که دو زن‪ ،‬از محالت پایین و باالی شهر دارد‬ ‫و از هــر کدام از این‌ها نیز فرزندانــی دارد که زن‌ها و فرزندان از وجود یکدیگر‬
‫روح پدرم» تا «شازده کوچولو»‬ ‫ی‪ ۴‬روز تعطیالت‬ ‫بی‌خبرند‪ ...‬سعید پورصمیمی‪ ،‬فریده سپاه‌منصور‪ ،‬اکبر عبدی‪ ،‬داریوش ارجمند‪،‬‬ ‫جمشید‌هاشم پور‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬الناز شاکردوست‪ ،‬حمید لوالیی‪ ،‬علیرضا‬ ‫خمسه‪ ،‬محســن قاضی مرادی‪ ،‬انوشیروان ارجمند و ژاله صامتی در این فیلم‬ ‫سینمایینقش‌آفرینیکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «پیرمرد صد ســاله‌ای که از پنجره بیرون پرید و فرار کرد» به‬ ‫کارگردانی فلیکس هرنگرن‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خرداد ماه ساعت ‪ 20:30‬از شبکه چهار‬ ‫روی آنتن می‌رود‪ .‬در خالصه داستان فیلم با بازی‌هالوک بیلگینر و میلیسا سوزن‬ ‫آمده اســت‪ :‬پیرمرد صد ساله‌ای که قهرمان داستان اســت در روز تولدش از‬ ‫آسایشگاه سالمندان فرار می‌کند و یک راست به ایستگاه قطار می‌رود تا با اولین‬ ‫قطار از این شهر برود‪ .‬اما ناگهان پسر جوان و خالفکاری یک کیف بزرگ را به او‬ ‫می‌سپارد تا به دستشویی برود اما همان لحظه قطار می‌رسد و پیر مرد با کیف‬ ‫ســوار قطار می‌شود‪ .‬این کیف پر پول بوده و متعلق به یک باند خطرناک مواد‬ ‫مخدر است‪ .‬حاال همه افراد این گروه به دنبال کیف هستند که هر کدام بر اثر یک‬ ‫تصادف کمیک از پا در می‌آیند و سر از نقطه‌ای دور افتاده در می‌آورند‪ .‬پیرمرد در‬ ‫میان این سفر طوالنی دوستانی نیز پیدا می‌کنند‪ .‬پیرمردی تنها و زنی مهربان و‬ ‫جوانی بی پول در این اتفاقات ناخواسته همراه پیرمرد می‌شوند و ‪...‬‬ ‫شبکهپنجسیما‬ ‫فیلم ســینمایی «کیس جوان» به کارگردانی اندرو ون دورن‪ ،‬ســه شنبه ‪14‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 8:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در خالصه داستان فیلم‬ ‫با بازی رود فلتکامپ‪ ،‬حنا چنی‪ ،‬مونیک هنریک و هنس کستینگ آمده است‪:‬‬ ‫کیس بکلز پســر بچه‌ای خیال‌پرداز است که بارها از سوی معلم و والدینش به‬ ‫خاطــر خیال پردازی‌های بی حد و حصرش مورد انتقاد قرار می‌گیرد‪ .‬هرچند‬ ‫تمام این بزرگترهای زندگی‌اش در واقع کیس را به خاطر این قدرت خالقیتش‬ ‫در دل ستایش می‌کنند‪ .‬اما این میزان خیاالتی بودن بکلز با واقعیت زندگی‌اش‬ ‫به مقدار زیادی منافات دارد‪ .‬کیس خانواده‌ای فقیر دارد‪ .‬پدرش مغازه کفاشی‌ای‬ ‫دارد که کارش نگرفته و همیشه مقروض است و عالوه بر این دچار بیماری سل‬ ‫هم هست‪ .‬عاقبت پدر کیس پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری‬ ‫می‌میرد و او و خانواده‌اش را تنها می‌گذارد‪ .‬مادر کیس لوازم مغازه کفاشی را به‬ ‫حراج می‌گذارد و تالش می‌کند از طریق خیاطی زندگی‌شان را بگذراند‪ .‬کیس که‬ ‫سهزینه‌هایزندگیبرآیدتصمیمبهترکتحصیل‬ ‫می‌بیندمادرشنمی‌تواندازپَ ِ‬ ‫و کارکردن می‌گیرد که ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «آن سوی مه» به کارگردانی منوچهر عسگری نسب‪ ،‬سه شنبه‬ ‫‪ 14‬خردادماه ساعت ‪ 13:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در این فیلم خواهیم‬ ‫دید‪ :‬مهدی قوامی پس از دریافت حکم فرمانداری یکی از شهرهای شمالی برای‬ ‫انجام وظیفه با اتومبیل شخصی عازم منطقه می‌شود‪ .‬سه مرد که در تعقیب او‬ ‫هستند‌‪ ،‬مرد دیگری را‪ ،‬که اتومبیلی شبیه اتومبیل قوامی دارد‌‪ ،‬به قتل می‌رسانند‪.‬‬ ‫در جاده مهاجمان با دیدن قوامی متوجه اشــتباه خود می‌شوند و او را تعقیب‬ ‫می‌کنند‪ .‬شب هنگام مه غلیظی جاده را می‌پوشاند‪ .‬مهاجمان بر اثر ریزش کوه‬ ‫کشته می‌شوند‪ .‬اتومبیل قوامی نیز به دلیل مه به رودخانه سقوط می‌کند‪ .‬اما ‪...‬‬ ‫علیرضا شجاع نوری‪ ،‬ایرج طهماسب‪ ،‬سارا نجفی‪ ،‬میترا قمصری‪ ،‬ابوطالب نجفی و‬ ‫ملیحه نیکجومند در فیلم سینمایی «آن سوی مه» هنرنمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی جین پیر جانت‪ ،‬چهارشنبه‪15‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 8:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در خالصه داستان فیلم با‬ ‫بازی هلنا بونهام کارتر‪ ،‬جودی دیویس و کالوم کیث رنی آمده است‪ :‬توماس پسر‬ ‫بچه ده ســاله نابغه‌ای است که در یک مزرعه دور افتاده همراه پدر و مادرش و‬ ‫خواهرش گریسی و برادرش جیسون زندگی می‌کند‪ .‬مادرش دکتر کلر متخصص‬ ‫حشرات است و مدام در مورد حشرات تحقیق می‌کند و پدرش به کارهای مزرعه‬ ‫و نگهــداری گاو و بز می‌رســد‪ .‬او اختراعاتی کرده که در انجمن اختراعات جز‬ ‫بهترین‌ها شده است و همه فکر می‌کنند که توماس یک بزرگسال است و توماس‬ ‫هم قضیه را لو نمی‌دهد ولی وقتی می‌بیند که کسی به او توجهی نمی‌کند تصمیم‬ ‫می‌گیرد که به جلسه‌ای که برای اهداء جایزه تشکیل شده است برود و با تنها با‬ ‫قطار سفر می‌کند و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم» به کارگردانی محمد بزرگ نیا‪ ،‬چهارشنبه ‪15‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 13:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در این فیلم خواهیم دید‪:‬‬ ‫یک ناخدای ایرانی تصمیم می‌گیرد برای اولین بار مال التجاره باارزشی را با عبور از‬ ‫میانه اقیانوس هند به چین برساند و در این سفر که از خلیج فارس آغاز می‌شود‪،‬‬ ‫اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که ‪ ...‬عزت‌اهلل انتظامی‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬داریوش ارجمند‪،‬‬ ‫رضا کیانیان‪ ،‬پگاه آهنگرانی و پیام دهکردی در فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم»‬ ‫هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «یک پلیس و نصفی» به کارگردانی جاناتان آ راسینبام‪ ،‬پنج شنبه‬ ‫‪ 16‬خردادماه ساعت ‪ 8:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در خالصه داستان فیلم‬ ‫با بازی لو دیاموند فیلیپس‪ ،‬لولو ویلسون و جنت کیدر آمده است‪ :‬کارینا یک دختر‬ ‫‪ 12‬ساله مدرسه‌ای است که ُمدام نقش پلیس‌ها را در مدرسه دارد و دوست دارد‬ ‫که پلیس باشد او با کاراگاه سیمونز آشنا می‌شود و سعی می‌کند که به او کمک‬ ‫کند ولی کاراگاه سیمونز از او می‌خواهد که در کارهایش دخالت نکند و بارها او را‬ ‫از این کار منع می‌کند‪ .‬ولی همیشه سر وکله کارینا پیدا می‌شود‪ .‬کارگاه سیمونز‬ ‫و کارینا یک کارخانه خارج از شهر پر از پهبادهای خراب کار پیدا می‌کنند و با‬ ‫اینکه کاراگاه سیمونز از طرف رئیس پلیس معلق شده است نشان و اسلحه‌اش‬ ‫به او برمی‌گردد‪ .‬با تالش و زحمات کاراگاه سیمونز باالخره یک نفر را دستگیر‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫می‌کنند ولی ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «مرد مورچه‌ای و زنبور» به کارگردانی پیتون رید‪ ،‬پنج شنبه ‪16‬‬ ‫خرداد ساعت ‪ 13:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در این فیلم با بازی پال رود‪،‬‬ ‫اوانجلی لی لی‪ ،‬میشله داگالس و الئورنس فیش بورن خواهیم دید‪ :‬هنک و ژانت‬ ‫زن و شوهری هستند که یک تونل کوانتومی ساخته‌اند و می‌توانند با کوچک‬ ‫کردن خود وارد دنیای اتم شوند ولی ژانت نمی‌تواند به دنیای معمولی برگردد‪.‬‬ ‫سی سال بعد هنک با دخترشان هوپ به طور مخفیانه یک آزمایشگاه کوانتومی‬ ‫درســت کرده‌اند و برای ادامه کارشان از اسکات لنگ همکار قدیمیشان کمک‬ ‫خواسته‌اند‪ .‬اسکات هم به هنک و هوپ کمک می‌کند تا بتوانند ژانت را در دنیای‬ ‫کوانتومی پیدا کنند ولی موجودی به نام شــبح که ایوا دختر یکی از همکاران‬ ‫قدیمی هنک است و دچار از هم گسیختگی سلولی شده است برای بهبود نیاز به‬ ‫آزمایشگاه آنها دارد و از طرفی یک قاچاقچی تجهیزات کوانتومی هم برای کارهای‬ ‫خالف خود می‌خواهد آزمایشگاه را به دست بیاورد که ‪...‬‬ ‫انیمیشن سینمایی «جرج کنجکاو» به کارگردانی متیو اوکالهان‪ ،‬جمعه ‪17‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 8:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در خالصه داستان آمده‬ ‫اســت‪ :‬تد در یک موزه کار می‌کند ولی موزه دیگر هیچ بازدید کننده‌ای ندارد‬ ‫و ورشکست شــده‪ ،‬آقای بلومبری رئیس موزه تد را برای ییدا کردن مجسمه‬ ‫بزرگ زاگاوا به آفریقا می‌فرستد ولی تد فقط یک مجسمه کوجک ‪ 8‬سانتی پیدا‬ ‫می‌کند و برمی‌گردد‪ .‬ولی یک میمون با او به شهر آمده تا اینکه باالخره تد تصمیم‬ ‫می‌گیرد که میمونش را که نامش را جورج گذاشته تحویل باغ وحش دهد ولی‬ ‫جورج فرار می‌کند و تد به دنبالش می‌رود و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «تغییر چهره» به کارگردانی نیراج پاندی‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خردادماه‬ ‫ســاعت ‪ 13:30‬از شبکه پنج پخش می‌شود‪ .‬در این فیلم با بازی راکول پریت‬ ‫ســینگ‪ ،‬آنوپام کر و سیدهارث مالهوترا خواهیم دید‪ :‬سرهنگ آپی سینگ به‬ ‫خواست رئیس ارتش یک گروه محرمانه تشکیل داده است که یکی از بهترین‬ ‫نیروهایش جی بخشی است که ظاهرا متهم به خیانت و همکاری با سرویس‬ ‫اطالعات شده است و سرهنگ آپی به دنبال اوست‪ .‬تا اینکه وزیر سابق گورین‬ ‫درسینگ می‌خواهد برای خرید تسلیحات به چندین برابر قیمت رئیس ارتش را‬ ‫تحت فشار قرار دهد و حتی به او رشوه بدهد ولی وقتی او قبول نمی‌کند‪ .‬او را‬ ‫متهم به راه‌اندازی این گروه بدون مجوز قانونی می‌نماید و ‪...‬‬ ‫شبکهشما‬ ‫فیلم تلویزیونی «دژ ســوق» به کارگردانی ســید مجید پرهیز‪ ،‬سه شنبه ‪14‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 13:30‬از شبکه شما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫آمده است‪ :‬علی‪ ،‬علی رغم تحت تعقیب بودنش به دلیل فعالیت‌های انقالبی اش‬ ‫به منطقه سوق بر می‌گردد‪ ،‬چرا که قرار است جشنی به مناسبت صدور گاز به‬ ‫کشور شوروی گرفته شود‪ .‬از آنجا که قرارداد صدور گازقراردادی استعماری است‬ ‫علی قصد دارد تا پمپ تقویت‌کننده گاز را که در این منطقه قرار دارد منفجر کند‪.‬‬ ‫در این زمان نارگل نامزد علی‪ ،‬حلقه‌اش را به او پس می‌دهد‪ .‬با این هدف که مانع‬ ‫آسیب رساندن استوار عقیلی به علی شود‪ ،‬که رئیس پاسگاه سوق خواستگار او‬ ‫است‪ .‬از طرفی دو شکار چی به منطقه آمده‌اند‪ ،‬که بعدا ً مشخص می‌شود اینان‬ ‫نیروهای ساواکی هستند‪ ،‬و چون از عوامل روستایی با سمت و سوی آمریکایی‬ ‫هستند می‌خواهند پمپ را منفجر کنند تا هم مانع صدور گاز شوند و هم عمل‬ ‫را به گردن علی انداخته و از آن بهره‌برداری سیاسی علیه نیروهای انقالبی کنند‪.‬‬ ‫علی با ارشاد روحانی منطقه در می‌یابد که ‪ ...‬روناک یونسی‪ ،‬فرهاد جم‪ ،‬جمشید‬ ‫جهان‌زاده و صدرالدین حجازی در فیلم تلویزیونی «دژ سوق» بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «سوار در غبار» به کارگردانی حسین تبریزی‪ ،‬چهارشنبه ‪15‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 13:30‬از شبکه شما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان آمده‬ ‫است‪ :‬اصالن بیک‪ ،‬خان ظالم روستا بر سر قطعه زمینی مرغوب با طغرل بیک‬ ‫خان روستای مجاور اختالفی دیرینه دارد‪ .‬آن دو تصمیم می‌گیرند مسابقه‌ای‬ ‫بین دو گروه از سوار کاران دو روستا برگزار کرده و شخص برنده‪ ،‬مالک زمین را‬ ‫مشخص کند‪ .‬شخصی به نام علیار که به تازگی برای کار به آن منطقه آمده از‬ ‫سوی اصالن بیک برای مسابقه انتخاب می‌شود‪ .‬علیار در خانه ساکن شده که‬ ‫صاحب آن پسری به نام سلیم دارد که فردی با هوش و به نوعی مبارز است به‬ ‫اصالن بیک که علیار را سوار کاری ماهرتر و گزیل اسب ویژه‌اش را فاتح می‌داند‬ ‫با تصور عدم توفیق سلیم این پیشنهاد را می‌پذیرد که ‪ ...‬شهرام ابراهیمی‪ ،‬محمد‬ ‫رضا ژاله محرابی‪ ،‬علیرضا محبی و داود شیر علی در فیلم تلویزیونی «سوار در‬ ‫غبار» بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «به روح پدرم» به کارگردانی سید جواد رضویان‪ ،‬پنج‌شنبه ‪16‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 13:30‬از شبکه شما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫آمده است‪ :‬روح پدر هوشنگ که مدتی است از دنیا رفته‪ ،‬نزد پسرش می‌آید و‬ ‫از او می‌خواهد تا بدهی‌هایی که داشته را به چند نفر پرداخت کند که در جریان‬ ‫پرداخت این بدهی‌ها اتفاقاتی می‌افتد و هوشنگ با روح پدرش زندگی می‌کند‬ ‫و ‪ ...‬سید جواد رضویان‪ ،‬یوسف تیموری‪ ،‬احمد پور مخبر و صبا کمالی در فیلم‬ ‫سینمایی «به روح پدرم» بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی «خیال نقش» به کارگردانی احمد فیضی‪ ،‬پنج‌شنبه‪16‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 24‬از شبکه شما پخش خواهد شد‪ .‬داستان فیلم درباره رضا پسر بچه‌ای‬ ‫‪ 14-13‬ساله است که با مادر و خواهرش زندگی می‌کند‪ .‬و قصد دارد با تالش‬ ‫و کوشش خود بتواند در اقتصاد خانواده تاثیر بگذارد‪ ،‬و در این راه با مشکالتی رو‬ ‫به رو می‌شود‪ ،‬او که در مقطع راهنمایی تحصیل می‌کند گاهی با اذیت برخی‬ ‫همساالن مواجه می‌شود‪ ،‬اما ایستادگی می‌کند‪ ،‬او در کـــارگاه رنگرزی فرش‬ ‫ابریشم کار می‌کند‪ .‬کارگاه به دلیل خراب شدن بازار فرش در آستـانه ورشکستگی‬ ‫می‌باشـد که ‪ ...‬قاسم زارع‪ ،‬حسین توشه‪ ،‬فاطمه سرلک‪ ،‬مانی رحمانی‪ ،‬امیرعباس‬ ‫حمزه‪ ،‬مهدی نیک روش‪ ،‬مهدی رکنی‪ ،‬فاطمه سلیمانی و علی مقدم در فیلم‬ ‫تلویزیونی«خیالنقش»هنرنماییکرده‌اند‪.‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫فیلم تلویزیونی «غریبه» به کارگردانی بهادر اسدی‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خردادماه ساعت‬ ‫‪ 13:30‬از شبکه شما پخش خواهد شد‪ .‬در خالصه داستان آمده است‪ :‬بابک و‬ ‫دانیال دو دوست صمیمی که جویای کار هستند به پیشنهاد نامزد بابک‪ ،‬قرار‬ ‫می‏شــود در خانه سالمندان مشغول به کار شوند‪ .‬یکی از افراد این خانه به نام‬ ‫رحمت که خود را سالمند نشان می‏دهد‪ ،‬با ساکن شدن در خانه سالمندان مدعی‬ ‫می‏شود که در زیر یکی از اتاق‏های این خانه گنجی پنهان است و او نقشه آن را‬ ‫دارد و این موضوع را با دانیال در میان می‏گذارد و همه سالمندان به نحوی از این‬ ‫موضوع مطلع می‏شوند‪ .‬در این میان کبیری که خود را صاحب این ملک می‏داند‬ ‫سعی می‏کند با توسل به زور این خانه را تصاحب کند اما با مقاومت خانم گوهری‬ ‫مسئول خانه و سالمندان مواجه می‏شود‪ .‬گوهری به سفر زیارتی می‏رود‪ .‬رحمت‬ ‫و دیگر افراد خانه از فرصت اســتفاده کرده و به سراغ محل گنج می‏روند‪ .‬اما ‪...‬‬ ‫عباس جمشیدی‪ ،‬مهرداد نیکنام‪ ،‬سوسن پرور‪ ،‬ناصر گیتی‏جاه و شهاب تیموریان‬ ‫در این فیلم بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫شبکهکودک‬ ‫انیمیشن سینمایی «وقتی مارنی آنجا بود» به کارگردانی هیروماسا یونیبایاشی‪،‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬خردادماه ساعت ‪ 14‬از شبکـه کودک پخش خواهد شد‪ .‬در این‬ ‫انیمیشن خواهیم دید‪ :‬آنا‪ ،‬دخترک تنهایی است که هیچ دوستی ندارد و به‌شدت‬ ‫از این تنهایی رنج می‌برد؛ به همین دلیل پدر و مادرش تصمیم می‌گیرند برای‬ ‫عوض کردن حال و هوایش او را به ســفر بفرستند‪ .‬آنا ساساکی‪ ،‬یک دختر ‪12‬‬ ‫ساله درون‌گرا است که در شهر ساپورو زندگی می‌کند‪ .‬او مبتال به بیماری آسم‬ ‫است و معموالً گوشه‌گیر بوده و ارتباط کمی با دیگران دارد‪ .‬دکتر آنا بعد از آخرین‬ ‫باری که او به سرفه افتاد و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «شازده کوچولو» به کارگردانی مارک آسبورن‪ ،‬چهارشنبه ‪15‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 14‬از شبکه کودک پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهید‬ ‫دید‪ :‬روزی دخترکی درباره شاهزاده کوچولویی که در یک سیاره کوچک واقع‬ ‫در نقطه‌ای بسیار دور در کهکشان زندگی می‌کند اطالعاتی به دست می‌آورد‪.‬‬ ‫شاهزاده کوچولو از این نوع زندگی راضی و خوشحال نیست و هیچ عالقه‌ای نیز‬ ‫به تنهایی ندارد‪ .‬تا اینکه روزی با یک خلبان جوان آشنا می‌شود که ادعا می‌کند‬ ‫از سیاره‌ای بسیار دور آمده که در آن سیاره انسان‌های زیادی با شادی در کنار‬ ‫همزندگیمی‌کنند‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «پاکوچولو» به کارگردانی کاری کیرکپاتریک‪ ،‬پنج‌شــنبه‬ ‫‪16‬خردادماه ساعت ‪ 14‬از شبکـه کودک پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهیم‬ ‫دید‪ :‬میگو‪ ،‬تنها پاگنده‌ای اســت که به وجود پاکوچولوها معتقد است‪ .‬او برای‬ ‫اثبات این عقیده‪ ،‬شهر خود را ترک می‌کند تا حقیقت را به همه ثابت کند‪ .‬شهر‬ ‫پاگنده‌ها در میان ابرها قرار دارد؛ در باالترین نقطۀ زمین‪ ،‬روی کوه‌ها که از سنگ‬ ‫و برف تشکیل شده است‪ .‬در این نقطه فقط غول‌های بزرگی به نام پاگنده زندگی‬ ‫می‌کنند و هیچ پاکوچولو یا انسانی بر طبق قوانین علمی سنگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫افراد این شهر معتقدند پاکوچولوها موجودات غیرواقعی هستند‪ .‬آن‌ها هیچ‌کدام‬ ‫تا به حال شهر خود را ترک نکرده‌اند و در دنیای خود با آرامش و شادی زندگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬در این بین میگو تنها پاگنده‌ای است که به‌طور اتفاقی وقتی در حال‬ ‫تمرین برای ضربه زدن به سنگ بزرگ است انسان‌ها را می‌بیند که ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «کاپیتان کوسه» به کارگردانی جان استالتز و هوبرت ویالند‪،‬‬ ‫جمعه ‪ 17‬خردادماه ساعت ‪ 14‬از شبکه کودک پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم‬ ‫خواهید دید‪ :‬کاپتان کوسه با وجود کوچکی‌اش قصد دارد بزرگ‌ترین دزد دریایی‬ ‫دریا شود‪ .‬او برای این کار فقط به خدمه و قطب‌نما احتیاج دارد‪ .‬کاپیتان کوسه در‬ ‫جستجوی خدمه و قطب‌نما برای کشتی‌اش با دختر و پسری آشنا می‌شود که‬ ‫می‌توانند خدمۀ او باشند‪ .‬بانی دختر کاپیتان نیروی دریایی است‪ .‬او برای اینکه‬ ‫بتواند یک دریانورد شود از کشتی پدرش فرار می‌کند و به‌طور اتفاقی در قایق‬ ‫کاپیتان کوسه مخفی می‌شود‪ .‬این اتفاق باعث شده تا پدرش فکر‌کند که کاپیتان‬ ‫کوسه و مایکی او را دزدیده‌اند! برای همین جایزه‌ای تعیین می‌کند تا ‪...‬‬ ‫شبکهامید‬ ‫انیمیشن سینمایی «پا به پای آفتاب» به کارگردانی رسول بابارضا‪ ،‬سه شنبه ‪14‬‬ ‫خردادماه ساعت ‪ 18‬از شبکه امید پخش خواهد شد‪ .‬در این انیمیشن خواهیم‬ ‫دید‪ :‬قشون دولتی برای سرکوب عشایر بختیاری در مسیر خود از اطراف خمین‬ ‫در حال گذر بودند که دچار مشکل در تهیه آذوقه می‌شوند‪ .‬آنها با تبانی با راهزنان‬ ‫منطقه‪ ،‬کاروان زیارتی خمین را در مقابل باج و خراج گروگان می‌گیرند‪ .‬در این‬ ‫میان روح‌اهلل از جوانان شهر به همراه دیگر دوستان خود دسیسۀ راهزنان را ناکام‬ ‫می‌گذارند‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «اقبال کودک شجاع» به کارگردانی مایکل فوزلیر و بابک پیامی‪،‬‬ ‫چهارشــنبه ‪ 15‬خردادماه ساعت ‪ 18‬از شبکه امید پخش خواهد شد‪ .‬داستان‬ ‫فیلم در مورد پســری است که برای خرید داروی برادرش به بازار می‌رود اما در‬ ‫راه زندانی بچه دزدها می‌شود تا به کار اجباری قالی بافی مشغول شود در این‬ ‫بین همه به هنر زیبای او پی می‌برند‪ ...‬فیلم سینمایی «آدم فضایی‌ها مشقهامو‬ ‫خوردن» به کارگردانی سین مک نامارا‪ ،‬پنج‌شنبه‪16‬خردادماه ساعت‪ 18‬از شبکه‬ ‫امید پخش خواهد شد‪ .‬این فیلم در مورد پسری دوازده ساله به نام راد آلبرایت‬ ‫است که وقتی یک سفینه فضایی کوچک در اتاق خواب او به زمین می‌نشیند‬ ‫بسیار تعجب می‌کند و او بعد از این ماجرای عجیب و غریب با مسائل و ماجراهای‬ ‫جالب تری مواجه می‌شود که ‪ ...‬فیلم سینمایی «جیم دگمه و لوکاس لوکوموتیو‬ ‫ران» به کارگردانی دنیس گانزل‪ ،‬جمعه ‪ 17‬خرداد ماه ساعت ‪ 18‬از شبکه امید‬ ‫پخش خواهد شد‪ .‬در این فیلم خواهیم دید‪ :‬یک پسربچ ‌ه یتیم در جستجوی‬ ‫گذشته خود است؛ شاهزاده‪‎‬ای که در شهر خطرناک دراگون‌سیتی زندانی شده؛‬ ‫جیم و دوستش لوک در حال اکتشاف سرزمین‌هایی اسرارآمیز در طول سفری‬ ‫که تنها یک بار در زندگی رخ می‌دهد و ‪...‬‬ ‫شبکهنمایش‬ ‫فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «استرداد» به کارگردانی علی غفاری‪« ،‬کیلومتر‬ ‫‪ »14‬به کارگردانی جواد افشــار‪« ،‬قتل در قطار ســریع السیر»‪« ،‬سیکاریو»‪،‬‬ ‫«داســتان»‪« ،‬لیال» به کارگردانی داریوش مهرجوی و «تی ‪ »34‬سه شنبه ‪14‬‬ ‫خردادماه ســاعت ‪ 21 ،19 ،17 ،15 ،13 ،11‬و ‪ 23‬از شبکه نمایش روی آنتن‬ ‫می‌رود‪ .‬فیلم‌های سینمایی‌و تلویزیونی «موگلی»‪« ،‬لیال» به کارگردانی داریوش‬ ‫مهرجویی‪« ،‬دکتر وونگ در سفر»‪« ،‬فرمانروا»‪« ،‬دو نفر و نصفی» به کارگردانی‬ ‫یداهلل صمدی و «تاکسی ‪ »5‬چهارشنبه ‪ 15‬خرداد ماه ساعت ‪،19 ،15 ،13 ،11‬‬ ‫‪ 21‬و ‪ 23‬از شبکه نمایش پخش می‌شود‪.‬‬ ‫فیلم‌های ســینمایی و تلویزیونی «ایدی»‪« ،‬به روح پدرم» به کارگردانی جواد‬ ‫رضویان‪« ،‬جومانجی»‪« ،‬آشپزی با عشق»‪« ،‬داری دیوونم می‌کنی»‪« ،‬ای ایران»‬ ‫به کارگردانی ناصر تقوایی و «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک نژاد‪ ،‬پنج‌شنبه‬ ‫‪16‬خرداد ماه ساعت ‪ 21 ،19 ،17 ،15 ،13 ،11‬و ‪ 23‬از شبکه نمایش روی آنتن‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫فیلم‌هایسینمایی‌وتلویزیونی«ساراکوچولو»‪«،‬فصلنرگس»بهکارگردانینگار‬ ‫آذربایجانی‪« ،‬دفتر کار»‪« ،‬یواش یواش بگو»‪« ،‬دوست من خرس»‪« ،‬همسر» به‬ ‫کارگردانی مهدی فخیم زاده و «آنتوان فیشر» جمعه ‪ 17‬خردادماه ساعت ‪،11‬‬ ‫‪ 21 ،19 ،17 ،15 ،13‬و ‪ 23‬از شبکه نمایش پخش می‌شود‪.‬‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫به یاد صدا و چهره ماندگار بهرام‬ ‫مراسم یادبود پرویز بهرام پیشکسوت گویندگی و دوبله عصر روز شنبه‬ ‫‪ ۱۱‬خردادمــاه با حضــور جمعی از مدیران صداوســیما‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫گویندگان دوبله در مسجد بالل صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫داوود نماینده‪ ،‬منوچهر والــی‌زاده‪ ،‬محمود قنبری‪ ،‬حمید منوچهری‪،‬‬ ‫اســماعیل میرفخرایی‪ ،‬علی همت مومیوند‪ ،‬منوچهر اسماعیلی‪ ،‬بهروز‬ ‫رضوی‪ ،‬پرویز ربیعی‪ ،‬بهمن هاشمی و محمد احسانی مدیر شبکه نسیم‬ ‫از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫حمید منوچهری در این مراسم در سخنانی از مدیران برای حمایت از‬ ‫پیشکسوتان درخواست و بیان کرد‪ :‬مدیران کمی بیشتر به پیشکسوت‌ها‬ ‫بیشتر برسند چون نیاز به حمایت دارند‪.‬‬ ‫وی در سخنانی به توصیف حسن خلق بهرام پرداخت و گفت‪ :‬از پرویز‬ ‫بهرام چه بگویم که ویژگی‌های اخالقی او بر همه مشخص بود و همگان‬ ‫از او خاطرات خوشی به یاد دارند‪.‬‬ ‫در ادامه ناصر ممدوح نیز در سخنانی عنوان کرد‪ :‬صحبت کردن درباره‬ ‫بزرگان و اســتادان برای من مشکل است‪ .‬من تحصیل می‌کردم که با‬ ‫صدای بهرام در برنامه رادیو شب آشنا شدم‪ .‬وقتی وارد حرفه گویندگی‬ ‫شدم از نزدیک با او آشنا شده و شیفته رفتارش شدم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬بهرام همیشــه لبخند به لب داشــت و هیچ گاه او را‬ ‫عصبانی ندیدم‪ .‬بهرام صدا و چهره ماندگار است چون همیشه در قلب‬ ‫ما قرار دارد‪ .‬همچنین در ادامه مراسم داوود نماینده پشت تریبون قرار‬ ‫گرفت و خطاب به منوچهر اســماعیلی و دیگر دوبلورهای پیشکسوت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چرا شما را باید در این مواقع ببینیم چرا نباید همیشه شما‬ ‫را ببینیم‪.‬‬ ‫وی درباره بهرام نیز عنوان کرد‪ :‬من خیلی عاشــق بهرام بودم همکاری‬ ‫با او در کارها‪ ،‬نوعی سفر روح و دل بود و به من جان و نفس می‌داد‪.‬‬ ‫شــاهرخ نادری از پیشکسوت‌های رادیو نیز بیان کرد‪ :‬زمانی خانه دوم‬ ‫ما سازمان صداوسیما بود و من می‌خواهم از رابطه پرویز و رادیو در آن‬ ‫زمان بگویم‪ .‬وقتی افرادی چون نصرت‌اهلل محتشم‪ ،‬مهدی علی‌محمدی‪،‬‬ ‫پرویز بهرام و‪ ...‬در برنامه رادیو شب حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی در پایان ســخنانش از نام‌هایی که امیرکبیر را زنده کردند‪ ،‬گفت و‬ ‫یادآور شد‪ :‬ما سه امیرکبیر داشته‌ایم یکی انتشارات امیرکبیر‪ ،‬یکی ناصر‬ ‫ملــک مطیعی که نقش او را بازی کرد و دیگری پرویز بهرام که صدای‬ ‫امیرکبیر را زنده کرد‬ ‫روایت معاون هنری ارشاد از تصویب قانون‬ ‫جنجالیدرجریاننبودیم!‬ ‫سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در حاشیه بخش «میز موسیقی» برنامه تلویزیونی «سالم صبح بخیر»‬ ‫شبکه سوم سیما که با کارشناسی رضا مهدوی پخش می‌شود‪ ،‬با اشاره‬ ‫به حاشــیه‌ها و جنجال‌های تصویب قانون اخــذ ‪ ۱۰‬درصد از درآمد‬ ‫کنســرت‌ها توســط دولت طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی‬ ‫توضیح داد‪ :‬تصویب قانون اخذ ‪ ۱۰‬درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها‬ ‫توسط دولت در حوزه مالیات نیست چرا که برنامه‌های فرهنگی هنری‬ ‫معاف از مالیات هستند‪ .‬بنابراین مصوبه یاد شده تحت عنوان «عوارض»‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬دریافت می‌شــود‪ .‬از سوی دیگر این پیشنهاد از مجموعه‬ ‫پیشنهاداتی بوده که تا آنجا که من می‌دانم و سابقه سنواتی در وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته‌ام‪ ،‬هرسال برای تصویب عرضه می‌شده‬ ‫و طبیعتاً بعد از بررســی مزایا و معایب رد و در قانون بودجه ساالنه به‬ ‫تصویب نمی‌رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امســال به طور اتفاقی این موضوع دوباره طرح می‌شود و‬ ‫ظاهرا ً افرادی هم از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی عنوان‬ ‫می‌کنند که طرح یاد شــده در فهرستی است که جزو طرح‌های کام ً‬ ‫ال‬ ‫سنجیده شده است‪ ،‬بنابراین این قانون عرضه و در مجلس مطرح شده‬ ‫و پس از تصویب در قانون بودجه ‪ ۹۸‬منظور می‌شود‪ .‬اما معاونت هنری‬ ‫وزارت ارشــاد به دلیل همان ماجرای ســنواتی بودن در جریان نبود و‬ ‫دوستان هم فکر می‌کردند سال‌ها از این پیشنهاد گذشته و حتماً همه‬ ‫در جریان هستند‪ .‬در حالی که ما معتقدیم این پیشنهاد در کنار مزایایی‬ ‫که می‌تواند داشته باشد‪ ،‬معایبی هم خواهد داشت که در صورت بررسی‬ ‫کارشناسی دقیق می‌توانستیم به حد اعتدالی برای چنین اقدامی برسیم‪.‬‬ ‫معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد این عوارض ‪۱۰‬‬ ‫درصد که فقط به کنسرت‌های ‪ ۹‬کالنشهر تعلق می‌گیرد مقرر است به‬ ‫مراکز فرهنگی هنری شهرستان‌های غیر از مرکز استان برسد‪ .‬یعنی این‬ ‫بودجه برای استفاده‌های عمومی وزارت ارشاد به صالحدید مدیران قرار‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬این بودجه الزاماً قرار است به‌عنوان تکمیل پروژه‌های فرهنگی‬ ‫هنری شهرهای کوچک کشــور استفاده شود‪ .‬البته یکی از جنبه‌های‬ ‫مثبت چنین قانونی توســعه زیرســاخت‌های فرهنگی برای شهرهای‬ ‫محروم با معاضدت هنرمندان است‪.‬‬ ‫حســینی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت‪ :‬مطمئن باشــید با‬ ‫پیگیری‌های ما شرایط بهتری صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫بیداریاسالمیباچاشنیمقاومت‬ ‫در «میدان آزادی»‬ ‫انعکاس تازه‌ترین اخبار فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تاریخی را در برنامه‬ ‫«میدان آزادی» از رادیو فرهنگ بشنوید‪.‬‬ ‫برنامه «میدان آزادی» کاری از گروه های برنامه ساز رادیو فرهنگ است‬ ‫که از شنبه تا پنج شنبه ساعت ‪ ۲۱‬بصورت زنده روی آنتن می رود‪.‬‬ ‫این برنامه که با اجرای احســان همتی و کارشناسی مرتضی اذانی اجرا‬ ‫می‌شــود به تازه ترین رخدادهای فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬تاریخی‬ ‫روز می پردازد‪.‬‬ ‫تحرک جدید نهضت بیداری اســامی براساس الگوی مقاومت در برابر‬ ‫ســلطه آمریکا و صهیونیستم‪ ،‬تشکیل سه کار گروه برای اجرای قانون‬ ‫جدید چک‪ ،‬ترس دانشــجویان از شرکت در کرسی های آزاداندیشی و‬ ‫تعداد غرق شــدگان تا ‪ ۱۰‬خرداد را امشب در «میدان آزادی» از رادیو‬ ‫فرهنگ بشنوید‪« .‬میدان آزادی» روزهای یکشنبه و سه شنبه در گروه‬ ‫جامعه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی ســعید فرح آبادی و هماهنگی‬ ‫سهیال رضایی تولید و پخش می شود‪.‬‬ ‫رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ‪ ۱۰۶‬مگاهرتز بشنوید‪.‬‬
‫نقدی بر نمایش «تراس» به کارگردانی مسعود کرامتی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫فقدان عشقپیامدگسست وبیاعتمادیآدم‌ها‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫تسویه بدهی‪ ۲.۵‬میلیاردی ارشاد به تئاتری‌ها‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد که کمک هزینه‌های گروه‌های نمایشی در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در حال تسویه است و تا هفته آینده دیگر تعهدی نسبت به اجراهای‬ ‫سال گذشته تئاتر باقی نمی‌ماند‪ .‬شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره‬ ‫وضعیت تسویه تعهدات مالی این اداره‌کل در سال ‪ ۹۷‬نسبت به اجراها و کمک‬ ‫هزینه‌های گروه‌های نمایشی گفت‪ :‬از روز شنبه‪ ۱۱‬خرداد تسویه کلیه تعهدات‬ ‫اداره‌کل هنرهای نمایشی در قبال گروه‌های تئاتری برای سال ‪ ۹۷‬شروع شده‬ ‫و تا روز شــنبه هفته آینده به صورت کامل تعهدات گذشته ما در این زمینه‪،‬‬ ‫تسویه می‌شــود‪ .‬وی درباره مبلغ دیون باقیمانده از سال ‪ ،۹۷‬یادآور شد‪ :‬کل‬ ‫دیون سنوات گذشته که عمده‌اش تعهدات اداره‌کل هنرهای نمایشی نسبت‬ ‫به اجراهای نمایشــی و کمک هزینه‌ها بوده‪ ،‬حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان است که‬ ‫اولویت ما پرداخت کمک هزینه گروه‌های تئاتری در سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬ما نصف‬ ‫این مبلغ را دریافت کرده‌ایم و خوشبختانه کلیه دیون‌مان در زمینه کمک هزینه‬ ‫گروه‌ها را تسویه می‌کنیم‪ .‬کرمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫شفاف‌ســازی مالی‪ ،‬ظرف یک تا ‪ ۲‬هفته آینده کل هزینه‌های انجام شده در‬ ‫اداره‌کل هنرهای نمایشی اعم از جشنواره‪ ،‬رویدادهای تئاتری‪ ،‬اجراها و تولیدات‬ ‫تئاتری‪ ،‬به صورت شفاف روی سایت و سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬مدیرکل هنرهای نمایشی درباره این انتقاد که چرا شفاف‌سازی‬ ‫جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر به صورت طرح کلیات انجام شد و جزئیاتی‬ ‫درباره هزینه‌های صرف شده ارائه نشــد‪ ،‬تأکید کرد‪ :‬کام ً‬ ‫ال درست است و‬ ‫شفاف سازی باید با جزئیات اطالع‌رسانی شود‪ .‬به دلیل اینکه ما سمیناری‬ ‫را برگزار کردیم و در آنجا قول شفاف‌ســازی مالی جشنواره تئاتر فجر سی‬ ‫و هفتم را داده بودم‪ ،‬بالفاصله کلیات آن را ارائه دادیم و جزئیات این شفاف‬ ‫سازی و شفاف سازی مالی اداره‌کل در سایت وزارتخانه بارگذاری می‌شود‪ .‬وی‬ ‫در پایان ســخنان خود بیان کرد‪ :‬شفاف‌سازی مالی تکلیفی است که از سال‬ ‫گذشته از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر دوش ما گذاشته شده و ما هم‬ ‫مکلف به انجام آن هستیم‪.‬‬ ‫معرفیهیاتانتخابمتونبخشمسابقهصحنه‬ ‫جشنوارهتئاترفتحخرمشهر‬ ‫گروه داوران انتخاب متون بخش مســابقه صحنه بیست و دومین جشنواره‬ ‫ملی تئاتر فتح خرمشهر معرفی شدند‪ .‬طبق اعالم دبیرخانه بیست و دومین‬ ‫جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر‪ ،‬نادر برهانی‌مرند‪ ،‬محمد چرمشیر و محمد‬ ‫امیریاراحمدی اعضای هیات انتخاب متون بخش مسابقه صحنه این رویداد‬ ‫را تشکیل می‌دهند‪ .‬نادر برهانی‌مرند (نمایشنامه‌نویس‪ ،‬کارگردان و بازیگر)‪،‬‬ ‫محمد چرمشیر (نمایشــنامه‌نویس و مدرس تئاتر) و محمد امیریاراحمدی‬ ‫(نمایشنامه‌نویس و کارگردان) داوری انتخاب متون بخش مسابقه صحنه بیست‬ ‫و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر را بر عهده دارند‪ .‬طبق اعالم دبیرخانه‬ ‫این جشنواره‪ ،‬پس از اتمام مهلت تمدید شده این بخش در ‪ ۱۶‬خرداد‪ ،‬بازخوانی‬ ‫آثار ارسالی توسط هیات داوران آغاز شده و مطابق گاهشمار جشنواره‪ ،‬نتایج این‬ ‫بخش اوایل تیر ماه اعالم خواهد شد‪ .‬بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح‬ ‫خرمشهردرچهاربخشمسابقهتئاترصحنه‪،‬مسابقهنمایش‌هایکوتاه‪،‬مسابقه‬ ‫نمایشنامه‌نویسی و نمایش‌های محیطی و میدانی آبان ماه سال جاری به دبیری‬ ‫حمیدرضا آذرنگ در منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز تئاتر مولوی از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬خرداد تعطیل است‬ ‫اجراهای مرکز تئاتر مولوی به مناسبت رحلت حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬سالروز‬ ‫قیام پانزده خرداد و عید ســعید فطر تعطیل خواهد بود‪ .‬اجراهای مرکز تئاتر‬ ‫مولوی به دلیل مصادف شــدن رحلت حضرت امام خمینی (ره) در روز‌های‬ ‫دوشنبه و سه شنبه‪ ،‬سالروز قیام پانزده خرداد در روز چهارشنبه و عید سعید‬ ‫فطر در روز پنجشنبه‪ ۱۳ ،‬تا ‪ ۱۶‬خرداد تعطیل خواهد بود‪ .‬همچنین با پایان‬ ‫اجراهای‪ ۲‬نمایش «من یک موجود بلوتوثی ام‪ ،‬به من نگاه نکنید» به کارگردانی‬ ‫افســانه ماهیان و «کار هنرپیشــه روی خود» به کارگردانی نادر خوشبخت‪،‬‬ ‫نمایش‌های «است» به کارگردانی پرنیا شمس و «خیانت پینتر» به کارگردانی‬ ‫رضا الهی به ترتیب در روزهای جمعه ‪ ۱۷‬و یکشــنبه ‪ ۱۹‬خرداد آغاز به کار‬ ‫می‌کنند‪ .‬از عالقه مندان دعوت می‌شود برای دیدن نمایش‌های «خیانت پینتر»‬ ‫به کارگردانی رضا الهی و «است» به کارگردانی پرنیا شمس همه روزه به جز‬ ‫شــنبه‌ها به ترتیب در ساعت‌های ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰:۳۰‬به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه‬ ‫تهران به نشانی خیابان انقالب‪ ،‬خیابان ‪ ۱۶‬آذر‪ ،‬جنب باشگاه دانشجویان‪ ،‬مرکز‬ ‫تئاترمولویمراجعهکنند‪.‬‬ ‫کوروشنریمانیبانمایشیکمدیدرنوفل‌لوشاتو‬ ‫کوروش نریمانی که کارگاه «کمدی خالق» را در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار‬ ‫کرده‪ ،‬قرار اســت پس از پایان این دوره‪ ،‬نمایشــی کمدی را با بازی سیامک‬ ‫صفری و تعدادی از هنرجویانش به صحنه ببرد‪ .‬کوروش نریمانی سومین دوره‬ ‫کارگاه‌های بازیگری کمدی خود را با عنوان «کمدی خالق» از نخستین روزهای‬ ‫خرداد‪ ،‬در مجموعه نمایشی عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است‪ .‬این کارگاه با‬ ‫حضور ‪ ۴۵‬هنرجو و در سطح پیشرفته روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته‬ ‫توسط «آکادمی هنرهای اجرایی افرا» در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مدت زمان بخش اول این دوره آموزشی یک ماه و نیم است که از ساعت ‪۱۲‬‬ ‫الی ‪ ۱۷‬روزهای پایانی هفته برپا می‌شود‪ .‬بخش اول این دوره شامل ‪ ۱۰‬جلسه‬ ‫کالسی آموزشی و بخش دوم تمرین کارگاهی نمایش جهت اجراست که اجرای‬ ‫پایانی دوره در عمارت نوفل‌لوشاتو با حضور سیامک صفری روی صحنه خواهد‬ ‫رفت‪ .‬همچنین به هنرجویانی که این دوره را به پایان برسانند گواهی‌نامه‌ای از‬ ‫سوی آکادمی هنرهای اجرایی افرا اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫«جک و لوبیای سحرآمیز» به ارسباران می‌آید‬ ‫«جک و لوبیای ســحرآمیز» به کارگردانی احمد تیموری در فرهنگســرای‬ ‫ارسباران اجرا می‌شــود‪ .‬نمایش «جک و لوبیای سحرآمیز» به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی احمد تیموری ‪ ۱۹‬خرداد در فرهنگســرای ارسباران روی صحنه‬ ‫می‌رود‪ .‬این نمایش داســتان پسربچه‌ای است که با مادرش زندگی سنتی و‬ ‫سختی دارد‪ .‬روزی مادر این پسر تنها دارایی خود را که گاو الغری است برای‬ ‫فروش در بازار به جک می‌سپارد و بدین ترتیب زندگی آنها دستخوش اتفاقات‬ ‫جالبی قرار می‌گیرد‪ .‬نمایش «جک و لوبیای سحرآمیز» تا ‪ ۱۹‬تیر ماه صبح‌ها‬ ‫ویژه مهدهای کودک و عصر روزهای یکشنبه‪ ،‬دوشنبه و چهارشنبه در این مرکز‬ ‫به اجرا در می‌آید‪ .‬علیرضا زکایی‪ ،‬حسین خمسه‪ ،‬سپیده زینلی و پریا یزدان جو‬ ‫بازیگرانایننمایشهستند‪.‬‬ ‫رضا آشفته‬ ‫نمایش تراس نوشتۀ ژان کلود کری­یر با کارگردانی مسعود کرامتی می‌تواند گوشه‌ای از بی ارتباطی‌های انسان معاصر را به ما هشدار دهد‬ ‫که در آن به گونه‌ای دیگر انگار نفرین بابل دارد یادآوری می‌شود‪ .‬تراس در همین سالهای پیش به کارگردانی محمدرضا خاکی در تاالر‬ ‫اصلی تئاتر شهر اجرا شد که در واقع به دلیل اختالفات بین برخی از بازیگران و کارگردان نتوانست به درستی به ثمر بنشیند و ما با یک‬ ‫اجرای چند پاره مواجه بودیم که فقط در آن مهران رنجبر در نقش موریس می‌کوشید به تنهایی شیرازۀ کار را برای یکبار دیده شدن‬ ‫حفظ کند اما بیش از این دیگر چیزی ما را متاثر از حال و هوای این متن انسانی و منتقد وضعیت جهان معاصر نمی‌کرد و حاال یکبار دیگر‬ ‫مسعود کرامتی همین ترجمۀ اصغر نوری را دست گرفته و با یک گروه همدل تر می‌خواهد گویای مطلبی باشد که ما باید آن را همانند‬ ‫هشداری دلپذیر متوجه‌اش باشیم‪ .‬به هر روی تراس یک متن در خور تامل دارد و گروهی هم بتواند در ارائه وجوه کمدی و تراژدی‌اش‬ ‫موفق باشند‪ ،‬حتما در القای درست تر آن گام برداشته اند‪ .‬تراس یک نمایش کمدی است که در آن جدایی‪ ،‬گسست و بی ارتباطی آدمها‬ ‫در روزگار ما بررسی می‌شود‪ .‬اینکه هر یک از ما در جزیرۀ تنهایی خویش گرفتار است و انگار اگر هم بخواهد با دیگری باشد؛ امکانش‬ ‫فراهم نیست‪ .‬تراس در زیر الیه حکایت از یک وضعیت تراژیک نیز می‌کند؛ چنانچه مدام از ترس‌ها و گریزهای ناگزیر می‌گوید و انگار که‬ ‫نفرین بابل پابرجاتر از گذشته دارد تاکید بر زبان نافهمی و کژفهمی‌های آدمیان با وجود سواد و وسایل ارتباطی بیشتر می‌کند اینکه آدمها‬ ‫زبان حال همدیگر را نمی‌فهمند و گویای بی ارتباطی و گسست به عنوان یک رکن و پایه رفتاری در میان آدمهای این روزگار هست‪.‬‬ ‫تراس از یک مثال و مصداق آغاز و به دیگر آدمها تعمیم می‌یابد و در این گسترۀ گسست و بی اعتمادی هیچکس نمی‌خواهد با دیگری‬ ‫باشد و اگر هم کسی بخواهد انگار به راحتی انکار می‌شود و این طرد شوندگی‌های پیوسته هست که رنج و مالل دو چندان بر همگان‬ ‫وارد می‌سازد‪ .‬نمایشنامه «تراس» سال ‪ 1997‬توسط ژان کلود کری­یر نوشته شده؛ آن هم به دست نویسنده‌ای که برای مخاطبان ایرانی‬ ‫شناخته شده است‪ .‬او یک همسر ایرانی دارد و با خانوادۀ نهال تجدد اهل فرهنگ و هنر پیوند خورده است بنابراین می‌توان در نگاه و‬ ‫قلمش تاثیر عرفان و ادب ایرانی را به راحتی لحاظ کرد‪ .‬در این متن ما به گونه‌ای دچار نفرین بابل می‌شویم‪ ،‬نفرینی که ریشه در گذشتۀ‬ ‫بشر دارد‪ .‬برج بابل ساختمانی است که در سفر پیدایش به آن اشاره شده‌است‪ .‬هم‌اکنون این برج نابود شده‌است‪.‬‬ ‫در سِ فر پیدایش‪ ،‬داستان برج بابل به عنوان افسانه اصلی علت پیدایش زبان‌های مختلف دانسته می‌شود‪ .‬طبق این داستان‪ ،‬پس از سیل‬ ‫عظیم‪ ،‬مردم به یک زبان صحبت می‌کردند‪ .‬آنان به سمت شرق حرکت کردند و به سرزمین شنعار* در (بابل) رسیدند‪ .‬در آنجا‪ ،‬آنان‬ ‫توافق کردند که برجی بلند بنا کنند تا به بهشت برسند‪ .‬خداوند زبان آنان را مختلف قرار داد تا حرف یکدیگر را نفهمند و آنان را در‬ ‫زمین پراکند‌ه ساخت‪ .‬در تراس‪ ،‬یک خانواده جوان نمونه‌ای از گسست هستند‪ .‬روابط زناشویی که باید بیانگر بهترین روابط باشد؛ دچار‬ ‫گسست و وخیم تر از آن‪ ،‬فروپاشی شده است‪ .‬زن و مرد جوانی دیگر نمی‌خواهند با هم باشند؛ تازه اگر هم با هم بوده اند‪ ،‬درواقع با هم‬ ‫نبوده اند چون زن با مردی دیگر رابطه گرفته و حاال دارد این خانه و شوهرش را برای همیشه ترک می‌کند‪ .‬مرد بی تفاوت است و اگر‬ ‫هم تشویش و اضطرابی دارد در درونش می‌گذرد و ما هرازگاهی آن را به شکل فوران عصبانیت و سر و صدای بلندتری در آن ظاهر آرام‬ ‫پیگیری می‌کنیم‪ .‬زن هم چشم به راه است که مرد دیگری با خودروی سواری شیک و سرخ رنگ از راه برسد و او را به باغ آرزوهایش‬ ‫ببرد و شاید این نیز وهم و خیالی بیش نباشد چون چشم انتظاری‌اش خیلی به درازا می‌کشد‪.‬‬ ‫اتین (احمد ساعتچیان) و مادلن (مونا فرجاد) در آستانه‌ی جدایی هستند و باید برای خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند مستاجر جدیدی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬ورود افرادی که متقاضی اجاره‌ی خانه هستند‪ ،‬زمینه ساز داستان‌های «تراس» است‪ .‬این داستانها و این خانه که بیانگر برج‬ ‫بابل هست به گونه‌ای از نفرین بابل می‌گوید چون هیچ زبان قابل درکی در بین این آدمها نیست‪.‬‬ ‫بنابراین این ورودیه‌های بی شمار هست که روابط را برایمان آشکار می‌کند که چقدر همه چیز افسار گسیخته و بی پروا دچار فروپاشی‬ ‫شده اند‪ .‬ژان کلود کری­یر دارد ذهن و روان ما را به چالش می‌کشد که چرا باید دنیای امروز چنین دردمندانه شاهد جدایی‌ها و گسست‌ها‬ ‫باشد؟! این همان پرسش بنیادینی است که شیرازۀ تراس را شکل می‌دهد‪ .‬شاکله‌ای که در آن کمدی و طنز چیره می‌شود بر همه چیز و‬ ‫البته اینها خود رفته رفته آن مفاهیم تلخ و غیر قابل تحمل را هم برایمان باورپذیر و هم تحمل پذیر می‌گرداند‪ .‬به هر روی جهان امروزی‬ ‫به دنیال القای روابط اجتماعی و زندگی گروهی نیست‪ .‬شاید مادلن از خود می‌گریزد و مرد دوم که در راه است؛ فقط یک بهانه و انگیزش‬ ‫خود خیاالنه برای بهبود شرایط هست اما در باطن هیچ دگرگونی‌ای برای او و دیگران قابل تصور نیست‪ .‬شخصیت آستروک (با بازی‬ ‫سیدجواد یحیوی) با این گفته‪«:‬آینده مال خانه بدوش‌هاست»؛ دارد بر این پیام و پیامد این همه گسست صحه می‌گذارد‪ .‬ما دچار روان‬ ‫پریشی و روان گسستی می‌شویم‪ .‬روانهای ما خواهان تنهایی اند و دلمان نمی‌خواهد دیگری را در کنارمان باور کنیم و ترجیحا دوست‬ ‫داریم که تنها زیست کنیم و این نوعی روان گسستی است که دقیقا خالف آمد زندگی اجتماعی انسان هست‪ .‬ماهیت انسان با گروه و‬ ‫حضور دیگران هویت می‌یابد و در این خال و تنهایی ناشی از آن‪ ،‬می‌توان ناامیدی و روان پریشی را تصور کرد‪ .‬درکی از اپیدمی یک درد‬ ‫گریز از دیگران که تنها درمانش نیز آشتی دوباره و حضور در میان جمع است‪ .‬مجموعه‌ای از آدمهای سرگردان که می‌آیند و می‌روند‬ ‫که گوشه‌هایی از دردهای همگانی را برایمان تصویرسازی کنند و این همان تصور ناممکن هست که با بروز چند نمونه ما را در مقابل این‬ ‫رویداد ناامید می‌کند که بشر دچار چه بدبختی بزرگی شده است و اگر این درد و دردمندی را باور کنیم؛ نسبت به این رویداد و پیامدش‬ ‫خود را واکسینه کرده ایم و دیگر می‌دانیم به هر قیمتی شده باید که در زمینه ارتباط با دیگران بکوشیم وگرنه این تنهایی به نوعی صحه‬ ‫گذاشتن به اضمحالل حس و حالت حقیقی و ژرف انسانی است‪ .‬ساختار ساده داستان تراس که روایت کننده زندگی زوجی در شرف‬ ‫جدایی است که این در واقع پیرنگی برای بیان دغدغه‌های دیگر می‌شود‪ ،‬و در آن خانه‌ای برجسته می‌شود که در تراس آن موضوعات‬ ‫جوامع غربی و به نوعی دردهای مشترک انسان امروز نقد و بررسی می‌شود‪ .‬اتفاقاتی که فقط در آن نقطه از خانه به وقوع می‌پیوندد‪.‬‬ ‫فقدان عشق پیامد گسست و بی اعتمادی است‪ .‬آدمها به ذات باید عاشق باشند و عشق باید گسترۀ معنایی روابط بین آدمها را مشخص‬ ‫انسان عاشق دیگری را بیشتر از خود دوست دارد و در سایه‬ ‫کند و اگر این عشق کمرنگ شود‪ ،‬به مرور شاهد بی ارتباطی خواهیم بود‪ِ .‬‬ ‫سار دوستی و نیاز به دیگری است که حضور خودش را با انگیزه تر و پر معناتر می‌گرداند چون وجود دیگران هست که وجود و فردیت‬ ‫ما را هویت می‌بخشد‪ .‬انسان در ارتباط با دیگران هست که به هستی خویش معنا می‌بخشد و در گریز از دیگران و سلطۀ تنهایی است‬ ‫که در بی کنشی دیگر درکی از خویشتن به معنای حقیقی انسان نخواهد داشت‪ .‬این تهی شدگی از معناست که دردهای دو چندان را‬ ‫تا سر حد مرگ پیش روی انسان قرار خواهد داد‪ .‬در طراحی صحنۀ تراس هنر آبستره نقش پر رنگ و کارآمدی دارد‪ .‬در این طراحی ما‬ ‫تاثیرش از نقاشی‌های چهارخونۀ رنگی پیت موندریان هلندی را به راحتی می‌بینیم‪ .‬هنر مجرد یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطالق‬ ‫می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان‬ ‫مفاهیم خود بهره می‌گیرد‪ .‬این اصطالح معموالً در مقابل هنر فیگوراتیو استفاده می‌شود و در معنای وسیعش می‌تواند به هر نوع هنری‬ ‫اطالق شود که اشیا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی‌کنند‪ ،‬ولی عموماً به آن گونه از آفرینش‌های هنر مدرن اطالق می‌گردد‬ ‫که از هر گونه تقلید طبیعت یا شبیه‌سازی آن‪ ،‬به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی‪ ،‬روی می‌گردانند‪ .‬پیت موندریان نقاش هلندی‪ ،‬مى‬ ‫خواست تصاویر خود را از ساده‌ترین عناصر بسازد‪ :‬خطوط مستقیم و رنگهاى خاص‪ .‬او به دنبال گونه اى نقاشى مبتنى بر وضوح و انضباط‬ ‫بود که به نحوى قوانین علمى یا ریاضى جهان هستى را انعکاس دهد‪ .‬زیرا موندریان مانند کاندینسکى وکله از خیل عارفان بود و دلش مى‬ ‫خواست که نقاشى‌اش واقعیت‌هاى ثابت وراى صور دائم التغییر نمود ذهنى را متجلى سازد‪.‬موندریان ترجیح مى داد در آثارش از رنگهاى‬ ‫اصلى قرمز‪ ،‬زرد و آبى و نه از رنگهاى سیاه‪ ،‬سفید و خاکسترى استفاده کند‪.‬او همچنین عقیده داشت که واژگان تصویرى و هندسى‬ ‫آثارش به عنوان واقعیتى خالص ‪ ،‬ثابت و مستقل عرضه شوند‪ .‬موندریان هنرمندی بود با تعلقات عرفانی که به عنوان یکی از برجستگان‬ ‫انتزاع هندسی ‪ -‬بر هنرو معماری مدرن تأثیر وسیع و عمیقی داشته‌است‪ .‬او با طرح نظریه نئوپالستیسیسم ‪ -‬تحول بزرگی در انتزاع (ناب)‬ ‫به وجود آورد‪ .‬او می‌خواست تصاویر خود را از ساده‌ترین عناصر بسازد‪ :‬خطوط مستقیم و رنگ‌های خاص‪ .‬او دنبال گونه‌ای نقاشی برپایه‬ ‫وضوح و انضباط بود که به شکلی قوانین علمی یا ریاضی جهان را نشان دهد‪ .‬در میان عناصر دیداری نمایش تراس‪ ،‬بهتر است بگوییم‬ ‫فقط طراحی صحنه هست که دارد خودی نشان می‌دهد و شاید تنها دلیلش هم برداشت کامیاب امین عشایری از نقاشی‌های آبستره‌ای‬ ‫باشد که در آنها ترکیب و تمایز رنگهای مکمل و متضاد در بازنمایی سردی و خالی بودن و گسست بین آدمها دارد داللت آشکاری‬ ‫می‌کند‪ .‬در اینجا پنجرۀ تو خالی و بدون شیشه و رنگ به گونه‌ای دیده‌های مادلن و چشم انتظاری‌اش را تو خالی و تهی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در پس این پنجره‪ ،‬به طوور قاعده مندی روی دیوارهای دکور شاهد همین چهار خانه‌های رنگارنگ و بی رنگ هستیم اما در این بین‪ ،‬به‬ ‫هر روی رنگ خاکستری بر اندوه حاکم بر فضای تراس تاکید می‌کند و دیگر رنگها نیز به نسبت می‌خواهند گرما و درنگی از توجه و رابطه‬ ‫را یادآوری کنند اما در این بین بسیار کم مورد توجه واقع شده اند بنابراین وجه غالب در فضا رنگ خاکستری است و این خود به تنهای‬ ‫گویای بخشی از فضا خواهد بود‪ .‬اما لباس‌ها با آنکه واقع گرایانه در نظر گرفته شده اند درست مثل همین نقاشی‌های آبستره می‌توانست‬ ‫در رنگ بندی‌های متضاد و متناقض گویای همان فضای الزم برای ارائه متن تراس باشند؛ یعنی شناسای آدمهای طرد شده‪ ،‬تنها و‬ ‫فرشان در برابر نیازهای عاطفی کم آورده اند و از بار معنایی دقیقا تهی شده اند‪ .‬شخصیت‌ها طوری شناسایی‬ ‫قر و ّ‬ ‫بیچاره باشند که با همۀ ّ‬ ‫می‌شوند که ضمن حضور در یک فضای مشترک اما تفاوت‌های عمده و آشکاری نیز با هم دارند‪ .‬مادلن (مونا فرجاد)‪ ،‬که باید درون گرا‬ ‫باشد چون تحرکی ندارد و در ناراحتی و انتظار به سر می‌برد‪ .‬فرجاد نیز همین‌ها را نمایان می‌کند که دلیلی باشد که بدانیم چرا این‬ ‫شخصیت‌ها طوری‬ ‫شناسایی می‌شوند‬ ‫که ضمن حضور در‬ ‫یک فضای مشترک‬ ‫اما تفاوت‌های‬ ‫عمده و آشکاری‬ ‫نیز با هم دارند‪.‬‬ ‫مادلن (مونا فرجاد)‪،‬‬ ‫که باید درون گرا‬ ‫باشد چون تحرکی‬ ‫ندارد و در ناراحتی‬ ‫و انتظار به سر‬ ‫می‌برد‪ .‬فرجاد نیز‬ ‫همین‌ها را نمایان‬ ‫می‌کند که دلیلی‬ ‫باشد که بدانیم چرا‬ ‫این خانه را ترک‬ ‫می‌کند و جریان‬ ‫بازی‌اش هم چندان‬ ‫افت و خیزی ندارد‬ ‫و حتی با آمدن‬ ‫موریس که به او‬ ‫در همین گیرودار‬ ‫ابراز عشق و عالقه‬ ‫می‌کند؛ چندان‬ ‫تحرک و باوری‬ ‫ندارد مگر پس از‬ ‫خودکشی این مرد‬ ‫که انگار دلش کمی‬ ‫سوخته باشد‪ .‬یعنی‬ ‫تالش کوچکی بکند‬ ‫که از خودکشی‬ ‫دوبارۀ این مرد‬ ‫نگون بخت پیش‬ ‫گیری کند‬ ‫خانه را ترک می‌کند و جریان بازی‌اش هم چندان افت و خیزی ندارد و حتی‬ ‫با آمدن موریس که به او در همین گیرودار ابراز عشق و عالقه می‌کند؛ چندان‬ ‫تحرک و باوری ندارد مگر پس از خودکشی این مرد که انگار دلش کمی سوخته‬ ‫باشد‪ .‬یعنی تالش کوچکی بکند که از خودکشی دوبارۀ این مرد نگون بخت‬ ‫پیش گیری کند‪ .‬اتین (احمد ساعتچیان)‪ ،‬مردی درون گرا و دچار انزوا که‬ ‫شاید نسبت به جهان به بی تفاوتی رسیده و االن هم در برابر رفتن و دل کندن‬ ‫همسرش چندان رفتار منطقی‌ای ندارد مگر در چند لحظه که عصبانیتش را در‬ ‫برابر دیگران ابراز می‌کند و همین تحرکات‪ ،‬تا حدودی باعث باورمند شدن فضا‬ ‫می‌شود و جلوه‌ای هم به بازی ساعتچیان می‌دهد‪ .‬زن بنگاهی (رویا میرعلمی)‪،‬‬ ‫که شوخ طبع و برون گراســت و دلش می‌خواهد که کارش را درست جلوه‬ ‫دهد اما انگار در برابر مردها کم می‌آورد و شاید هم بدشانس باشد‪ .‬به هر حال‬ ‫میرعلمی نشــان می‌دهد که بازیگر زن کمدینی هست و به راحتی این طور‬ ‫نقش‌ها را پر و بال می‌دهد و هوشــیارانه از پس رفتارهایش برمی آید که هم‬ ‫به قاعده بخنداند و هم شناسای یک زن باشد که حتما شخصیتی متفاوت با‬ ‫خودش دارد‪ .‬همسر تیمسار (فریده سپاه منصور)‪ ،‬که خیلی موذی و آبزیر کاه‬ ‫هست و این زمانی نمایان می‌شود که همسرش تیمسار را از تراس به پایین‬ ‫پرت می‌کند که بمیرد اما از خوش شانسی آن مرد بینوا و نابینا همه چیز معجزه‬ ‫آسا به نفع آن مرد تمام می‌شود و زنده می‌ماند‪ .‬اما سپاه منصور این بار هم وجه‬ ‫کمدی را در بازی‌اش پر رنگ می‌گیرد و ضمن حضور خنده دار دارد به گونه‌ای‬ ‫به رفتارهای قابل نقد در روابط روزگار ما صحه می‌گذارد و مساله ارث و میراث‬ ‫و باال کشیدن ثروت را بر ما یادآوری می‌کند‪ .‬آستروک (سید جواد یحیوی)‪،‬‬ ‫شاید یک آسمان جل و ولگرد باشد که خیلی شیک و تر و تمیز دارد به کمک‬ ‫زن بنگاهی در هر جایی نفوذ می‌کند که نیازهای روزانه‌اش را برطرف کند اما‬ ‫بعدش کجا می‌رود؟ نمی‌دانیم! بازی وجه کمدی می‌یابد چون این کاراکتر بی‬ ‫خیال و در عین حال فرصت طلبی است که به کم قانع هست و همین باعث‬ ‫خوش گذرانی‌های روزمره‌اش در خانه‌های در حال دید و بازدیدش برای اجاره‬ ‫کردن خواهد گذشــت‪ .‬یحیوی هم انرژی موثری دارد که نقش را باورپذیر و‬ ‫شاد نگه دارد‪ .‬موریس (امیررضا دالوری)‪ ،‬جوانی نسبتا پولدار و مرفه و مفرح‬ ‫که دلش عشق می‌خواهد و این تنها درد بی درمانش هست که هر روز هم به‬ ‫زنی دل می‌بندد اما در مقابل عشقی نیست‪ .‬دالوری وجه کمدی را هم درست‬ ‫بازی می‌کند و هم خنده آفرین است اما وجه اندوهگین و تراژیک این بیچاره‬ ‫را هنوز در نیاورده اســت؛ یعنی باید نشانه‌های اندوه را در رفتارهای این مرد‬ ‫بارزتر کند چنانچه آستروک هم در آن پایان‪ ،‬غایی بودن دردها و به گونه‌ای‬ ‫تنهایی و انزوایش را گوشزد می‌کند و یحیوی نیز در برابر ابراز این وجه هم به‬ ‫درستی مایه می‌گذارد و مسعود کرامتی که تیمسار را به اختصار بازی می‌کند‬ ‫و باید که نابینا بودن و در عین حال خوش شانسی خمیر مایۀ بازی‌اش باشد‬ ‫که هست بنابراین مسیر بازی را درســت می‌رود‪ .‬تقابل موریس (دالوری) و‬ ‫اتین(ساعتچیان) در صحنه ی پایانی به نظر باید تاًثیر گذارترین بخش اجرا باشد‬ ‫اما هنوز جای کار دارد؛ یعنی بیشتر از گفتن چند جمله باید این تنهایی و طرد‬ ‫شدگی دو مرد میانه سال در دنیای امروز تصویر و تصور شود‪ .‬شاید دلیلش این‬ ‫هست که از ابتدا باید بر برخی از حس‌ها تاکید گذاری بیشتری بشود‪ .‬به هر‬ ‫تقدیر باید در این روابط سرما و شاید هم بهتر باشد کوالکی رخ بنمایاند و اگر‬ ‫این محور اصلی روابط و رفتارها بشود؛ خواه و ناخواه دیگر بار سنگینی بر دوش‬ ‫این بازیگر حس نمی‌شود و همه چیز القاگر یک فضای بسیار سرد و منجمد‬ ‫خواهــد بود که ذهن را به همان داللت‌های مد نظر ژان لوک کری­یر رهنمون‬ ‫خواهد کرد‪ .‬فعال اشاره‌ای است به آن فضا و این همه آن چیزی نیست که باید‬ ‫در این دقیقه‌های پایانی احساس شود‪ .‬باید تماشاگر هم احساس سرما کند و‬ ‫این سرما و یخ زدگی او را در جایش میخکوب کند و درست مثل مجسمه‌ای در‬ ‫فضای برفی و کوالک نتواند حرکتی داشته باشد‪ .‬می‌دانیم که هر متن و اجرایی‬ ‫غایتی دارند و همیشه یافتن ماکزیمم القاگری‌ها یک اجرا را در مسیر درست‬ ‫درک و ارائه متن پیش خواهد برد‪ .‬اینها دیگر مسائل ویژه کارگردانی است و‬ ‫القای فضا توسط نگرش و تحلیل متن و نحوۀ ارائه نقش‌ها و به کار گیری عناصر‬ ‫دیداری و شنیداری ممکن خواهد شد‪ .‬در پایان می‌توان فحوای دردانگیز را به‬ ‫طور چکیده یادآوری کرد‪«:‬عدم ارتباط!» بنابراین عدم ارتباط خود درد بزرگی‬ ‫است که نمود و نشانه‌هایش به شکل امراض درونی و ذهنی و انواع و اقسام روان‬ ‫نژندی و روان پریشی آشکار می‌شود‪ .‬آدمهایی که می‌خواهند خود را بکشند و‬ ‫یا اسباب کشتن دیگران را به راحتی آماده می‌کنند‪ .‬در حالیکه انسان باید در‬ ‫کنار دیگران به هویت حقیقی‌اش معنا بخشد و با ابراز عشق و دوستی برای بهتر‬ ‫شدن زندگی و زیست تالش مفرطی را پیش روی داشته باشد‪.‬‬
‫افت تمایل به سفر در تعطیالت خرداد‬ ‫پرستو فخاریان‬ ‫سه راه ارزان‌سازی در گردشگری‬ ‫تعطیــات نیمه خرداد ماه اغلــب یکی از مهم‌ترین زمان‌های اوج ســفر‬ ‫ایرانی‌ها به‌شمار می‌رود‪ .‬با این همه یک نظرسنجی نشان می‌دهد ‪۷۳‬درصد‬ ‫پاســخ‌دهندگان در تعطیالت پیش‌روی امسال به سفر نخواهند رفت؛ این‬ ‫یعنی ‪۵‬هــزار و ‪ ۶۶۴‬نفر از مجموع ‪۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر‪ .‬در این بین ‪۵۵‬درصد‬ ‫از مجموع پاسخ‌دهندگان دلیل سفر نکردن خود را دالیل اقتصادی عنوان‬ ‫کرده‌اند و ‪۱۸‬درصد دیگر به دالیل شــخصی از این سفر بازخواهند ماند‪ .‬از‬ ‫‪۲۷‬درصد باقی مانده‪ ۲۱ ،‬درصد معادل هزار و ‪ ۶۳۷‬نفر اظهار کرده‌اند که در‬ ‫تعطیالت پیش‌رو به سفرهای داخلی خواهند پرداخت و تنها ‪ ۶‬درصد (یعنی‬ ‫‪۵۰۰‬نفر) هم گفته‌اند ایران را به مقاصد خارجی ترک خواهند کرد‪ .‬نتایج این‬ ‫نظرســنجی اگرچه قابل تعمیم به کل جامعه نیست اما به باور کارشناسان‬ ‫می‌تواند یک تصویر نسبی از وضعیت موجود در جامعه ترسیم کند‪ .‬آنها بر‬ ‫این باورند که به دلیل چالش‌های اقتصادی خانوارها و افزایش چند برابری‬ ‫قیمت‌ها در مقابل رشــد اندک درآمدها‪ ،‬آنها اغلب اولین چیزی که از سبد‬ ‫خرید خود حذف می‌کنند‪ ،‬کاالهای لوکس است و در حال‌حاضر گردشگری‬ ‫نیز نزد آنان به‌عنوان یک کاالی لوکس شناخته می‌شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسد هر‌چه بیشتر می‌گذرد و در شرایطی که وضعیت اقتصادی بهبودی‬ ‫را تجربه نمی‌کند‪ ،‬ســفر را از برنامه‌های مالی خود کنار می‌گذارند‪ .‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬نظرسنجی دیگر درخصوص میزان استقبال از سفرهای نوروزی که پیش‬ ‫از آغاز تعطیالت انجام شــده بود‪ ،‬نیز حاکی از افت تمایل مردم به سفر بود؛‬ ‫موضوعی که ریشه‌های آشکار در وضعیت اقتصادی مردم داشت‪.‬‬ ‫سه راه ارزان‌سازی سفر‬ ‫در چنین شــرایطی اما برخی کارشناســان معتقدند با به‌کارگیری برخی‬ ‫سیاســت‌ها می‌توان از شدت افت سفرها کاســت؛ افتی که می‌تواند برای‬ ‫بو‌کارهای مرتبط با گردشگری نیز به نوعی فاجعه محسوب شود‪ .‬اردشیر‬ ‫کس ‌‬ ‫اروجی‪ ،‬کارشناس برنامه‌ریزی میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‪ ،‬در‬ ‫این‌خصوص می‌گوید‪« :‬شــکی نیست که به دلیل وضعیت اقتصادی مردم‬ ‫ناچارا سفر از ســبد خانوار حذف می‌شود یا به حداقل می‌رسد‪ .‬اما سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشــگری می‌تواند با به‌کار‌گیری برخی‬ ‫سیاست‌های منطقی بخشــی از این کاهش سفرها را جبران کند‪ ».‬او سه‬ ‫راهکار اصلی «فرهنگ‌ســازی برای سفرهای گروهی و اجرای درست آن»‪،‬‬ ‫«ایجاد امکان مدیریت منعطف سفر بر سه مبنای کیفیت‪ ،‬زمان و قیمت» و‬ ‫مهم‌تر از همه «دو روزه کردن تعطیالت آخرهفته» را به‌عنوان راه‌هایی برای‬ ‫ارزان‌سازی سفر یاد می‌کند‪.‬‬ ‫این راهکارها درحالی مطرح می‌شــوند که سازمان میراث فرهنگی تاکنون‬ ‫نتوانسته سیاست مناسبی برای ارزان‌سازی سفر صورت دهد‪ .‬طرح‌هایی از‬ ‫جمله «یارانه سفر»‪« ،‬سفر کارت ملی»‪« ،‬طرح سفر ارزان» و چند طرح دیگر‪،‬‬ ‫از نظر اروجی از این‌رو شکست خورده‌اند که در چارچوب نظام اقتصادی کشور‬ ‫نمی‌گنجیدند‪ .‬به باور این کارشــناس برنامه‌ریزی گردشگری‪ ،‬اگر سفرهای‬ ‫گروهی به درســتی برنامه‌ریزی و اجرایی شود به شکل قابل‌مالحظه‌ای از‬ ‫هزینه‌های سفر خواهد کاست و در کنار آن به انجام سامان یافته سفرها نیز‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬در عین حال‪ ،‬او یادآور می‌شود برخی سفرهای گروهی که‬ ‫به‌درستی برنامه‌ریزی می‌شوند‪ ،‬با برخورد نامناسب پلیس همراه می‌شود؛ این‬ ‫درحالی است که به اعتقاد اروجی‪ ،‬چنانچه پلیس بتواند برخوردها و رفتارهای‬ ‫مناسب‌تری با گردشگرانی که با تور و به‌صورت گروهی سفر می‌کنند‪ ،‬داشته‬ ‫باشد بی‌شک از برخی دردسرها از جمله ترافیک و تصادف‌های متعدد کاسته‬ ‫خواهد شد‪ .‬او تاکید می‌کند‪« :‬در حال‌حاضر ما شاهد این هستیم که مسووالن‬ ‫بعضا به‌صورت شعارگونه مردم را به سفرهای گروهی دعوت می‌کنند اما در‬ ‫مقام اجرا‪ ،‬چالش‌های متعددی مقابل این شکل از سفرها وجود دارد‪ ».‬اروجی‬ ‫لو‌نقل در ایران‬ ‫همچنین با یادآوری اینکه سیســتم غیرمنعطف رزرو حم ‌‬ ‫یکی دیگر از دالیل گرانی سفر اســت‪ ،‬توضیح می‌دهد‪« :‬در حال‌حاضر‬ ‫امکان رزرو بلیت قطار یا هواپیما برای چند ماه بعد وجود ندارد و همین‬ ‫ل می‌شــود‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬این‬ ‫موجب باال نگه‌داشــتن قیمت حمل‌ونق ‌‬ ‫چالش برای رزرو مراکز اقامتی نیز وجود دارد و از آنجا که در تمام مقاصد‬ ‫طیف گسترده‌ای از خدمات وجود ندارد‪ ،‬انعطافی در انتخاب کیفیت‌های‬ ‫مختلف در خدمات نیست‪ .‬این کارشــناس‪ ،‬با اشاره به اینکه این انعطاف‬ ‫در برنامه‌ریزی ســفرهای خروجی وجود دارد‪ ،‬یادآور می‌شود‪« :‬در این میان‬ ‫آژانس‌های گردشگری به‌عنوان بنگاه‌های بسته‌بندی خدمات سفر نیز این‬ ‫امکان را ندارند که بسته‌ها و پکیج‌های متنوع ارائه دهند‪ ».‬اروجی همچنین‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبــــــــــــــه ‪ 13‬خردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1095‬‬ ‫با تاکید بر اهمیت تعطیالت دوروزه آخرهفته در ارزان شــدن سفر‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کند‪« :‬زمانی که تعطیالت در طول سال توزیع شود‪ ،‬به واسطه توزیع زمانی‬ ‫و مکانی‪ ،‬هزینه تمام‌شــده سفر ارزان‌تر خواهد شد؛ چرا‌که مردم این امکان‬ ‫را خواهند داشــت که حتی در ایام غیر اوج سفر‪ ،‬به مسافرت بپردازند و این‬ ‫موضوع سفر را برای آنها ارزان‌تر می‌کند‪ ».‬به باور وی‪ ،‬به این ترتیب است که‬ ‫جریان سفر نه فقط در برخی ایام سال بلکه در طول سال ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ک کرده و حاال آنها مجبورند‬ ‫چالش‌های اقتصادی ســفره‌های مردم را کوچ ‌‬ ‫سفر را از سبد خانوار حذف کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬نیاز به تمدد اعصاب و همچنین‬ ‫اهمیت حفظ گردش مالی بنگاه‌های گردشگری از جمله اصلی‌ترین دالیلی‬ ‫است که توجه‌ها را به روان کردن جریان سفر جلب می‌کند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫تنها راه باقی‌مانده‪ ،‬هموار کردن این مسیر با بهره‌گیری از منطق بازار است‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد اگر تاکنون سیاست‌هایی از جمله یارانه سفر‪ ،‬سفر کارت ملی یا‬ ‫امثال این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است‪ ،‬به آن خاطر بوده که با مکانیسم‌های‬ ‫اقتصادی همراه نبوده است‪ .‬نتایج نظرسنجی‌هایی نظیر این می‌تواند هشداری‬ ‫برای حد کاهش تمایل به سفر باشد؛ هشداری که بر لزوم توجه و برنامه‌ریزی‬ ‫صحیح تاکید دارد‪.‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫فصل دیگری از گردشگری اصفهان‬ ‫آغاز شده است‬ ‫بهار امســال در اصفهان با یک اتفاق خوب همراه بود‪ ،‬پر آب شدن زاینده رود به‬ ‫زیبایی و نشاط شهر اضافه کرده و گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به سمت‬ ‫خود کشاند‪ .‬جاذبه‌های استان اصفهان با آمدن فصل بهار فضای توریستی به خود‬ ‫گرفته اند گردشگران خارجی زیادی را در هر یک از بناهای تاریخی و گردشگری‬ ‫این شهر می‌توان دید که مشغول عکس گرفتن از این جاذبه‌ها هستند‪ .‬سرسبزی‬ ‫و هوای مناسب شهر اصفهان این روزها گردشگران داخلی را هم به سمت خود‬ ‫کشــانده است به نحوی که بیشتر بناهای تاریخی خالی از بازدیدکننده نیست‪.‬‬ ‫زاینده رود هنوز آب دارد و این جریان آب زیاد در بستر رودخانه باعث شده تا به‬ ‫زیبایی‌های شهر اضافه شود‪ .‬کسی نمی‌داند تا چه زمانی این شادابی در رودخانه‬ ‫وجود خواهد داشــت اما حال و هوای مردم در این روزها به واســطه پرآب بودن‬ ‫زاینده رود خوب است‪ .‬حتی گردشگران داخلی و خارجی پا به پای مردم هر شب‬ ‫کنار زاینده رود به تماشای رودخانه و پل‌های تاریخی آن می‌نشینند‪ .‬میدان نقش‬ ‫جهان اصفهان هر شب میزبان خانواده‌های اصفهانی است‪ .‬هر جایی که نوری در‬ ‫چمن‌ها باشد مردم با بساط غذای شب و یا افطار کنار خانواده‌های خود نشسته اند‪.‬‬ ‫نورپردازی‌های بناهای تاریخی میدان نیز جلوه‌ای دیگر به این میدان در شب داده‬ ‫است‪ .‬در شهر اصفهان بسیاری از بناهای تاریخی به مراکز اقامتی و یا پذیرایی تبدیل‬ ‫شده اند‪ .‬اگر بنایی بزرگ باشد در کنارش حتماً یک کافه و یا رستوران ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬به واسطه آمدن بهار به اصفهان‪ ،‬شهر با گل‌های رنگارنگی تزئین شده است‪.‬‬ ‫برخی از محورهای گردشگری نیز در این زمان که فصل توریستی اصفهان است‬ ‫برای حضور گردشگران آماده سازی شده اند‪ .‬نصف میدان نقش جهان را می‌توان‬ ‫با درشــکه‌های قدیمی با هزینه ده هزار تومان طی کرد‪ .‬حضور این درشکه‌ها به‬ ‫شلوغی میدان افزوده است‪ .‬در برخی از مسیرهایی که شهرداری آنها را به پیاده راه‬ ‫تبدیل کرده است خودروهایی نیز قرار داده شده است تا برخی از افراد که تمایلی‬ ‫ندارند‪ ،‬این مسیرها را پیاده نروند‪ ،‬مانند خیابان چهارباغ عباسی‪ .‬تصاویر برخی از‬ ‫بناهای تاریخی اصفهان چنان در صفحات گردشــگران خارجی سر و صدا به پا‬ ‫کرده‌اند که هر گردشگر ایرانی را نیز برای دیدن این بناها به سمت خود می‌کشاند‬ ‫یکی از این خانه‌ها‪ ،‬متعلق به فردی به نام مالباشی است که توسط بخش خصوصی‬ ‫مرمت شده و بازدیدکنندگان می‌توانند برای دیدن آن به این خانه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اصفهان تنوع غذایی زیادی ندارد اما برخی از غذاها و دسرهای آن معروفند مانند‬ ‫خورشت ماست که نوعی دسر است دسر دیگر اصفهانی‌ها هم گوشفیل و دوغ است‬ ‫که تضاد بین دو طعم آن برای برخی خوشایند و برای برخی دیگر ناخوشایند است!‬ ‫بریان هم یکی از غذاهای مشهور اصفهان بوده که طرفدار زیادی در بین ایرانی‌ها‬ ‫دارد‪ .‬حلیم بادمجان اصفهانی هم یکی از غذاهایی اســت که این روزها نزدیک‬ ‫افطار فروش خوبی دارد‪ .‬عمارت هشت بهشت اصفهان دقیقاً در میان درختان و‬ ‫پارک جنگلی واقع شده که نامش را برازنده این بنای تاریخی کرده است خیابان و‬ ‫محدوده عمارت هشت بهشت این روزها سرسبزتر از همیشه هستند‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫«یادتباشد»پرفروش‌ترینکتابطرحپاییزه‪ ۹۷‬شد‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ •‌ 1095‬دوشنبه‪ 13‬خرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتياز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدير مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبيـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:03‬‬ ‫غروب آفتاب ‬ ‫‪20:15‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪04:03‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ ‬ ‫طلوع آفتاب فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫طرح «پاییزه ‪ »1397‬دهمین دوره از طرح «توزیع یارانه کتاب از‬ ‫طریق کتابفروشی ها» بود که با شعار «حال خوش خواندن با پاییزه‬ ‫کتاب» هم زمان با بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری‬ ‫اســامی ایران به مدت ‪ 9‬روز در آبان و آذر‪ 97‬در تهران و به مدت‬ ‫‪ 11‬روز در دیگر استان های کشور برگزار شد و ‪ 676‬کتابفروشی و‬ ‫‪ 5‬هزار ناشر فعال در این طرح شرکت داشتند‪.‬‬ ‫آمار و اطالعات فروش پاییزه دقیق ترین و مستندترین و معتبرترین‬ ‫آمار فروش در حوزه کتاب است و برای ارزیابی تحلیل و برنامه ریزی‬ ‫در حوزه اقتصاد نشر‪ ،‬مخاطب شناسی‪ ،‬موضوع شناسی و جریان‬ ‫شناسی نشر کاربرد دارد و خانه کتاب ایران طی کتابچه ای دقیق‬ ‫آمار و اطالعات مربوط به طرح «پاییزه ‪ »97‬را ارائه داده اســت‪ .‬در‬ ‫این آمار نام برخی کتاب ها و ناشران بیشتر از سایر کتب و انتشارات‬ ‫ها به چشم می خورد و برخی ناشران و کتاب ها سهم کمتری از‬ ‫فروش و اســتقبال مخاطبین را دارا بودند‪ .‬یکی از نام هایی که در‬ ‫میان این آمار و اطالعات بســیار به چشم می خورد و جلب توجه‬ ‫می کند نام «انتشارات شهید کاظمی» و کتاب هایی است که این‬ ‫انتشارات در سطح کشور عرضه کرده است‪ .‬بر اساس آمارهای ثبت‬ ‫شده توسط خانه کتاب ایران‪ ،‬کتاب «یادت باشد» به عنوان پرفروش‬ ‫ترین کتاب طرح پاییزه ‪ 97‬با فروش ‪ 1056‬عدد کتاب معرفی شده‬ ‫اســت که با رتبه دوم پرفروش های کتاب که فروش تعداد ‪754‬‬ ‫کتاب است اختالف قابل توجه و درخوری دارد‪ .‬کتاب یادت باشد‬ ‫عاشقانه ای درباره زندگی شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی‬ ‫است که به روایت همسر شهید و به قلم رسول مالحسنی به رشته‬ ‫تحریر درآمده و در کمتر ســه ماه به چاپ هجدهم خود رسید و‬ ‫توانســت جایگاه خوبی در قلب جامعه باز کرده و عنوان پرفروش‬ ‫ترین کتاب «طرح پاییزه ‪ »97‬را از آن خود کند‪ .‬کتاب دیگری از‬ ‫نشر شهید کاظمی که بسیار مورد اقبال مخاطبین کتاب خوان و‬ ‫عموم مردم قرار گرفت کتاب «سربلند» بود که این کتاب نیز در آمار‬ ‫پرفروش ترین کتاب های تالیفی «پاییره کتاب‪ »97‬در جایگاه سوم‬ ‫قــرار گرفت و با اختالف کمی از کتاب دوم موفق به فروش تعداد‬ ‫‪ 686‬کتاب در سطح کشور شد‪« .‬سربلند» روایتی از زندگی شهید‬ ‫مدافع حرم محسن حججی است که به قلم محمدعلی جعفری‬ ‫‪20:35‬‬ ‫‪05:49‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه السالم ‪:‬‬ ‫بدترين تالش‪ ،‬جدايى انداختن ميان دو دوست است‪.‬‬ ‫امروز روز آخر کاری دفتر روزنامه است و بچه‌های حسابی خوشحال از تعطیالت هفته در حال انجام‬ ‫دادن سریع کارهایشان هستند که هرچه زودتر بتوانند خروجی روزنامه را بگیرند وبه سمت خانه و‬ ‫بعد هم جاده رهسپار شوند‪ .‬جالب است وقتی که خودشان کار ندارند نمیدانم چرا سرعت کارشان یک‬ ‫دهم این مواقع می شود‪ .‬با این سرعتی که االن در بخش صفحه بندی و ویراستاری و تیتر زنی است‬ ‫می توانیم روزانه ده روزنامه را هم منتشر کنیم‪ .‬البته بگویم که من و سردبیر جایی نمی‌ریم و تهران‬ ‫هستیم در اصل نمی توانیم برویم مثل بچه‌های گرافیست وضعمان خوب نیست و حقوق هم هنوز‬ ‫نگرفتیم و ویال هم نداریم که بزنیم به جاده چالوس و بریم و شمال و چند روزی تنی به آب دهیم‪.‬‬ ‫هفته دیگه خاطره همکاران صفحه بند رویای ما میشه که براتون می گم‪ .‬راستی این چند روز هوا هم‬ ‫حسابی مطبوع شده و گویا هنوز در اردیبهشت هستیم و خدا کند در تعطیالت هم هوا همینجوری‬ ‫بماند که امســال ما قشر زحمت کش و مظلوم جامعه که شمال نمیتوانیم برویم الاقل تا پارک آب‬ ‫و آتش برویم و احساس شمال بهمون دست بدهد‪ .‬البته که مهم ترین چیز برای هر آدمی سالمتی‬ ‫است و امیداوریم همیشه مردم کشورمان در سالمتی روحی و روانی و جسمی به سر ببرند‪ ،‬سالمتی‬ ‫که باشد بقیه ماجرا قابل حل است‪.‬‬ ‫محمدعلی رجبی‬ ‫پندبزرگان‬ ‫نبوغ یک درصدش الهام است‪ .‬نود و نه درصد دیگرش‬ ‫عرق ریختن و پشتکار است‪.‬‬ ‫ادیسون‬ ‫حافظانه‬ ‫سر ارادت ما و آستان حضرت دوست‬ ‫که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست‬ ‫نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر‬ ‫نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست‬ ‫نوشته و مخاطب را با ابعاد مختلف شخصیتی شهید آشنا می‌کند‬ ‫و از همان آغاز با استقبال کم نظیرعموم مردم رو به رو شد و طی‬ ‫مدت زمان کوتاهی به تیراژ ‪ 5‬هزار جلد رســید و در طرح پاییزه‬ ‫کتاب نیز خوش درخشــید‪ .‬همچنین بر اساس آمار خانه کتاب و‬ ‫از میان ‪ 10‬عنوان کتاب پرفروش هر استان کتاب های «سربلند»‪،‬‬ ‫«یادت باشد» و «مربع های قرمز» در شهرهای اردبیل‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬خراســان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫خوزستان‪،‬زنجان‪،‬گلستان‪،‬مرکزی‪،‬کهکیلویهوبویراحمد‪،‬لرستان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین و قم نیز به عنوان پروفروش‬ ‫ترین کتاب ها ثبت شــده اند‪ .‬این در حالی اســت که انتشارات‬ ‫شهید کاظمی در جدول ناشــران پرفروش کشور در رده ‪ 19‬قرار‬ ‫گرفته است و «محمدرسول مالحسنی» و «محمدعلی جعفری»‬ ‫نویســنده کتاب های موفق «یادت باشد» و «سربلند» به عنوان‬ ‫نویسندگان پروفروش ترین کتاب ها در طرح پاییزه‪ 97‬معرفی شده‬ ‫اند‪« .‬انتشارات شهید کاظمی» یک نشر کاملا خصوصی و جهادی‬ ‫است که با بیش از دویست عنوان کتاب‪ ،‬به جهاد فرهنگی در این‬ ‫پرده آخر ملک سلمان در اجالس مکه!‬ ‫هراسی ملک سلمان‪ ،‬در نشست مکه‪ :‬کاری‬ ‫پروژه ایران‬ ‫ِ‬ ‫که ایران انجام می‌دهد‪ ،‬از مداخله در امور کشورهای‬ ‫منطقه و توسعه برنامه هسته‌ای گرفته تا تهدید‬ ‫تردد دریایی در دنیا و تهدید عرضه نفت دنیا‪ ،‬نقض‬ ‫آشکار معاهده‌ها و اصول سازمان ملل متحد است‪ .‬از‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهم با اقدامات‬ ‫ایران مقابله کنند‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫حوزه مشغول است و کلیه در آمد حاصل از این انتشارات را صرف‬ ‫اردوهای جهادی و برنامه های فرهنگی موسســه شهید کاظمی‬ ‫می کند‪ .‬برکت نام «شهید کاظمی» به عنوان نام این انتشارات و‬ ‫همچنین برکت نام شهدای مدافع حرم شاید از دالئل اصلی موفقیت‬ ‫این انتشــارات در چرخه کتاب کشور است و البته تالش جهادی‬ ‫اهالی انتشارات و توزیع خوب و گسترده کتاب ها در سطح کشور و‬ ‫ابتکار در تبلیغ و معرفی مناسب کتاب و همچنین برگزاری برنامه‬ ‫های فرهنگی و جنبی مانند حضور نویسنده و نقد و بررسی کتاب‬ ‫و جشــن امضاء را باید از دیگر دالیل درخشش «انتشارات شهید‬ ‫کاظمی» در «طرح پاییزه ‪ »97‬دانست‪ .‬هرچند نباید نادیده گرفت‬ ‫که این آمار و اطالعات دقیق همگی بر اساس آمار رسمی ثبت شده‬ ‫هستند و آمار غیر رسمی که مرتبط با کتاب فروشی هایی که عضو‬ ‫طرح نبودند و نمایشگاه های کتاب مراکز استان و شهرستان ها می‬ ‫شوند نشان از این دارد که کتاب های بیشتری از «انتشارات شهید‬ ‫کاظمی» در لیست پرفروش ها قرار دارند‪ .‬کتاب هایی مانند «نفوذ‬ ‫در موساد» که آمار بیشترین فروش در میان کتاب های ترجمه را‬ ‫در طرح پاییزه به خود اختصاص داد و کتاب «مالصالح»‪« ،‬دشمن‬ ‫شدید»‪« ،‬دیدم که جانم میرود» و غیره که از همان ابتدای نشر با‬ ‫استقبال کم نظیر مخاطبان روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫با حضور تعدادی از هنرمندان؛‬ ‫نگاه نو‬ ‫نیمارییسی«آسمانآبی»رارونماییکرد‬ ‫نیما رییسی بازیگر‪ ،‬خواننده وصداپیشــه شناخته شده کشورمان با‬ ‫برگزاری یک مراســم که با حضور تعدادی از هنرمندان برگزار شد‪ ،‬از‬ ‫موزیک ویدئوی جدید خود رونمایی کرد‪.‬‬ ‫نیما رئیسی بازیگر و صداپیشه شناخته شده کشورمان که مدتی است در‬ ‫حوزه خوانندگی نیز فعالیت‌هایی را انجام داده‪ ،‬جمعه شب دهم خردادماه‬ ‫با حضور تعدادی از هنرمندان مطرح تئاتر و تلویزیون از دو موزیک ویدئو‬ ‫جدید خود با نام «آســمان آبی» و «فانوس ماه» در مجموعه «سرنا»‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬رئیسی قبل از آغاز برنامه خود ضمن قدردانی از حضور‬ ‫هنرمندان در این اجرای زنده بیان کرد‪ :‬بسیار خوشحالم که شما عزیزان‬ ‫امــروز این افتخار را به من دادید تا در کنار شــما از دو موزیک ویدئو‬ ‫رونمایی کنیم‪ .‬در واقع رونمایی از این دو موزیک ویدئو بهانه‌ای بود تا‬ ‫شما را در تمرین کنسرت جدید‪ ،‬شریک کنیم و بسیار خوشحالیم که‬ ‫انرژی خوب شما امشب همراه ما بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬سینا ذکایی از‬ ‫اعضای اصلی گروه ما که همه شما می‌دانید از نوازندگان و آهنگسازان‬ ‫بسیار خوب موسیقی ماست روز گذشته خواهر خود را از دست داد که‬ ‫همین اتفاق شوک بسیار بدی را به ما وارد کرد‪ .‬جالب است بدانید که‬ ‫ما می‌خواستیم به دلیل همین اتفاق برنامه امشب را تعطیل کنیم اما با‬ ‫اصرارهای سینا ذکایی بود که باعث شد برنامه را اجرا کنیم‪ .‬به هر حال‬ ‫الزم بود در برنامه امشــب جای او را خالی کنم که قطعاً زحمت‌های‬ ‫بسیاری برای برگزاری کنسرت من در اسفند ماه سال گذشته کشید‪.‬‬ ‫این گوینده و خواننده که اسفند ماه سال ‪ ۹۷‬اولین کنسرت رسمی خود‬ ‫را به رهبری ارکستر سینا ذکایی در تاالر وحدت تهران با اجرای قطعات‬ ‫قدیمی و خاطره انگیز برگزار کرده بود‪ ،‬در برنامه شب گذشته با اعالم‬ ‫اینکه تیر ماه امســال کنسرت دیگری را برگزار خواهد کرد‪ ،‬به اجرای‬ ‫قطعات «مهتاب»‪« ،‬گل سنگم»‪« ،‬یک «آسمان آبی» و یک قطعه شاد‬ ‫گیالنی پرداخت که این آثار با استقبال حاضران در برنامه مواجه شد‪.‬‬ ‫الهام پاوه‌نژاد‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬فرزاد حسنی‪ ،‬علیرضا آرا‪ ،‬هدایت هاشمی‪،‬‬ ‫پرستو صالحی‪ ،‬گالره عباسی‪ ،‬علیرضا اولیایی‪ ،‬گلچهر دامغانی‪ ،‬نیوشا‬ ‫بریمانی‪،‬بهارارجمند‪،‬کوروشسلیمانی‪،‬شیواابراهیمی‪،‬امیرعلینبویان‪،‬‬ ‫پوریاشکیبایی‪،‬حسینعلیشیریوتعدادیدیگرازهنرمندانازمهمانان‬ ‫ویژه برنامه «آســمان آبی» بودند‪ .‬پرویز وکیلی ترانه سرا‪ ،‬سینا ذکایی‬ ‫تنظیم کننده‪ ،‬پویا رئیسی طراح کاور‪ ،‬سینا ذکایی نوازنده فلوت‪ ،‬حسین‬ ‫شریفی نوازنده ترومبون‪ ،‬سیامک کریم پور نوازنده ترومبون‪ ،‬علی ضرابی‬ ‫نوازنده ترومپت‪ ،‬کامیار ماندگاریان نوازنده ترومپت‪ ،‬رونی باباخانیانس‬ ‫نوازنده پیانو‪ ،‬مازیار احمدپور نوازنده گیتار الکتریک‪ ،‬سیاوش مطلبی‬ ‫نوازنده گیتار الکتریک‪ ،‬مهرداد حامدی نوازندع گیتار بیس‪ ،‬امین قیاسی‬ ‫نوازنده پرکاشــن‪ ،‬بهزاد اشعاری نوازنده درامز‪ ،‬کاوه عابدین و مازیار بابا‬ ‫باشی صدا بردار‪ ،‬کاوه عابدین میکس و مستر‪ ،‬مهران ممدوح فیلمبردار‪،‬‬ ‫علیرضا الجورد عکاس و پویا رئیسی تدوین عوامل اجرایی دو موزیک‬ ‫ویدئو «آسمان آبی» و «فانوس ماه» را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫شبشنبهحجت‌االسالموالمسلمینسیدابراهیمرییسیرئیسقوهقضائیهباجمعیازوکالیدادگستری‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‪ /‬مقداد مددی‬ ‫تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود با آلمان در لیگ جهانی والیبال‪ 3،‬بر صفر از سد حریف‬ ‫قدر خود گذشت‪ .‬تصاویری از این بازی پیش روی شماست‪ /‬مهر‬ ‫پیکرمطهرشهیدحجت‌االسالموالمسلمینشیخمحمدخرسندامامجمعه‬ ‫کازرون‪ ،‬بعدازظهر شنبه ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۱۳۹۸‬با حضور مردم و مسئوالن این شهر‬ ‫تشییع و در جوار امامزاده سید محمد نوربخش به خاک سپرده شد‪/‬‬ ‫محمدحدادینژاد‬ ‫مراسم ختم زنده‌یاد استاد پرویز بهرام روز گذشته ‪ 12‬خردادماه در مسجد بالل برگزار شد‪/‬‬ ‫سعید ربیعی‬ ‫نشست خبری سریال «برادرجان» صبح یکشنبه با حضور عوامل این مجموعه تلویزیونی در‬ ‫موسسه فرهنگی هنری وصف صبا برگزار شد‪ /‬سهیل صحرانور‬ ‫ورزشکاران و قهرمانان ملی شامگاه شنبه در سالن اجالس سران با حجت االسالم و‬ ‫المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران دیدار کردند‪ /‬ایرنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه هنرمند شماره 1140

روزنامه هنرمند شماره 1140

شماره : ۱۱۴۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه هنرمند شماره 1139

روزنامه هنرمند شماره 1139

شماره : ۱۱۳۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
روزنامه هنرمند شماره 1138

روزنامه هنرمند شماره 1138

شماره : ۱۱۳۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه هنرمند شماره 1137

روزنامه هنرمند شماره 1137

شماره : ۱۱۳۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!