صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۴۸

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 848

روزنامه صدای اصلاحات شماره 848

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫مشکالتکشوراسیرنطقهایسیاستمداران‬ ‫«مسکنکارگری»‬ ‫حقیکهنادیدهگرفتهشد‬ ‫تریبونبدونعمل!‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫سهشنبه ‪ 18‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪848‬‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت پیشه‬ ‫‪ 9‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫گام دوم با ملاحظات بهعالقه‌مندانایران‬ ‫دیپلماتیکبرداشتهشد‬ ‫یکعضوکمیسیونامنیتملیوسیاست میدانکاربدهیم‬ ‫خارجی مجلس با تاکید بر این که گام‬ ‫دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی با‬ ‫ملاحظاتدیپلماتیکبرداشتهشد‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫موسویان‬ ‫ترامپبهچرخشی‬ ‫استراتژیکدربارهایران‬ ‫نیاز دارد‬ ‫صدای اصالحاتدیپلمات پیشین کشورمان‬ ‫گفت‪ :‬ترامپ برای این که امکان برون رفت‬ ‫آبرومندانه از وضعیت فعلی در ارتباط با ایران‬ ‫داشته باشد به یک چرخش استراتژیک در‬ ‫سیاست‌های جاری خود در این‌باره نیاز دارد‪.‬‬ ‫سید حسین موسویان در مقاله‌ای در روزنامه‬ ‫گاردین نوشت‪ :‬در ماه مه ‪ ۲۰۱۸‬دولت ترامپ‬ ‫یک جانبه از برجام خارج شد‪ ،‬توافقی که‬ ‫هدفش اطمینان از عدم دسترسی ایران‪...‬‬ ‫کارگری که به سطح یک «کارگر ساده قراردادموقتی‬ ‫یا پیمانکاری» رسیده و قرار است همیشه هم در همین‬ ‫سطح نازل شغلی باقی بماند‪ ،‬چگونه می‌تواند حق‬ ‫ِ‬ ‫مسکن را از دولت یا کارفرما مطالبه کند؟ حقی که‬ ‫از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق قانونی اوست‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهور‬ ‫جهانگیری خطاب به اروپایی‌ها با‬ ‫بیان اینکه «ما ‪ ۱۴‬ماه است به شما فرصت‬ ‫داده‌ایم؛ در یک هفته قرار است چه‬ ‫اتفاقی بیفتد»‪ ،‬گفت‪ :‬غربی‌ها و اروپایی‌ها‬ ‫می‌دانند که دوران ‪ ۶۰‬روزه‌ای که ایران‬ ‫مجددا ً به آن‌ها فرصت داده ‪ ۱۶‬شهریور‬ ‫ماه پایان می‌یابد و این روز آغاز گام‬ ‫دیگری در راستای کاهش تعهدات ایران‬ ‫خواهد بود؛ آن‌ها از این فرصت استفاده‬ ‫کنند تا بتوانیم به یک تفاهم دست یابیم‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‬ ‫جمهور صبح دوشنبه در نشست رؤسای‬ ‫دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری‬ ‫که با موضوع «هم اندیشی دانشگاه و‬ ‫دولت در شرایط تحریم» در دانشگاه‬ ‫الزهرا برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اینکه کشور‬ ‫امروز در شرایط حساسی قرار دارد‪....‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عرصه سیاست کشور امروز بیش از گذشته‬ ‫اسیر نظرهای شخصی سیاسیون و دولتمردان‬ ‫شده است‪ .‬به طوری که به جای راهگشا بودن‬ ‫در تمام ابعاد سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی کشور تنها تریبون را در ‪...‬‬ ‫معامله های سیاسی و اقتصادی‪ ،‬قیمت سرنوشت مردم را تعیین می کنند‬ ‫نمایشقانونگریزیمسئوالنه!‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫محمدبنسلمان‬ ‫صدام حسین جدید‬ ‫‪1‬‬ ‫خبر‬ ‫نمی‌توانستیمگوشهرینگ‬ ‫منتظرمرگتدریجیباشیم‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی‪ ،‬درباره‬ ‫گام دوم ایران در کاهش تعهدات‬ ‫برجامی‌اش و این‌که گفته می‌شود مردم‬ ‫نگران یک‌سری از مشکالت در جامعه‬ ‫هستند‪،‬بیانکرد‪:‬نگرانی‌هایمردم‪1 ....‬‬ ‫زمانی دیکتاتوری بیرحم و بی مهابا به نام‬ ‫صدام در کشور نفت خیز عراق روی کار‬ ‫بود که به رغم سیاست‌های افراطی کام ً‬ ‫ال‬ ‫مستند او‪ ،‬مورد حمایت و تحسین آمریکا و‬ ‫دیگر دولت‌های غربی قرار می‌گرفت چون‬ ‫هرچند که جرایم او وحشتناک و مافوق تصور‬ ‫بودند‪ ،‬او کشورش را مدرنیزه می‌کرد و در‬ ‫برابر شبه‌نظامیان افراطگر و ایران می‌ایستاد‪....‬‬ ‫امپراتوری سلطان ها در اقتصاد ایران؛این بار سلطان آپارتمان!‬ ‫رنج سقف با وجود « سلطان »‬ ‫‪7‬‬ ‫امپراتوریسلطانهادراقتصادایران؛اینبارسلطانآپارتمان!‬ ‫رنجسقفباوجودسلطان‬ ‫ماجرای «سالطین» در اقتصاد ایران به نظر تمام نشدنی می رسد‬ ‫نیز به عنوان محور اصلی بازار خرید و فروش ملک و امالک‪ ،‬در‬ ‫متعددی را در ذهن ایجاد می کند که شاید مهم ترین سوال این‬ ‫مسکن گاهی نقش قربانی و گاهی منتفع را بازی می‌کنند اما نمونه‬ ‫دست آمده و چرا بازار مسکن کشور با این گستردگی به سادگی‬ ‫نداشته و این سالطین اقتصاد کشور هستند که شب و روز معیشت‪،‬‬ ‫حلقه گمشده اقتصاد ایران است‪ .‬از باالترین تا پایین ترین سطح‬ ‫و خرید و فروش ملک و زمین‌‪ ،‬خبری نیست که کسی از آن بی‬ ‫که بحرانی جدی را ایجاد کرده و روز به روز به اخبار دستگیری‬ ‫و با گذشت زمان نام ها و عناوین مختلفی در زمینه های مختلف‬ ‫کشاکش سقوط و صعود این بازار و افزایش های یک شبه قیمت‬ ‫و حاال هم سلطان آپارتمان! افشاگری زهرا سعیدی نماینده مجلس‬ ‫های ماه های گذشته نشان داد که نفع و سود دیگر برای مردم معنی‬ ‫به گوش می رسد‪ .‬یک روز سلطان دالر و سکه و گوشت و مرغ‬ ‫در برنامه پایش از فردی که در تهران صاحب ‪ 2500‬واحد آپارتمان‬ ‫است این بار نام سلطانی را به میان می آورد که به واسطه اقدامات‬ ‫و خرید و فروش های آن‪ ،‬در قیمت گذاری مسکن تاثیرگذاری‬ ‫فراوانی بر جای گذاشته است‪ .‬سلطان آپارتمان‪ ،‬که گره گرانی ها‬ ‫و قیمت های نجومی مسکن در ماه های اخیر به نوعی در دست‬ ‫های او نیز قرار داشت حاال سلطان خانه های خالی و مردم خانه به‬ ‫دوشی است که رنج سقف را بر دوش گذاشته اند‪ .‬مسکن در ماه‬ ‫های اخیر روندی را طی کرد که به ندرت می توان در میان آمار و‬ ‫ارقام آن نقطه ثابت و آرامی را برای بازار اجاره و مسکن و خرید‬ ‫و فروش پیدا کرد‪ .‬مسکن در یک سال اخیر پر نش ترین روزهای‬ ‫خود را طی کرد و دچار رکودی شد که هر دو طرف یعنی خریدار‬ ‫و فروشنده با بدون عمل و توان اقتصادی در بازار رها کرد‪ .‬مردم‬ ‫مسکن و خرید و فروش ها را تعیین می کنند‪ .‬رکود ساخت‌و ساز‬ ‫‌اطالع باشد و تقریبا می توان گفت که تمام شهروندان به نوعی با‬ ‫آن درگیر می باشند‪ .‬بازار خرید و فروش ملک و زمین‌‪ ،‬حساب و‬ ‫کتاب پیچیده‌ای دارد و حاال با میان آمدن نام سلطان آپارتمان نیز‬ ‫این پیچیدگی ها و مشکالت دو چندان و گره بازار مسکن کورتر‬ ‫می شود‪ .‬داستان امپراتوری سلطان ها در اقتصاد ایران عالوه بر‬ ‫آن که آسیب های مختص به خود را آشکار می سازد‪ ،‬کمبود‬ ‫ها و عدم نظارت بزرگ در کشور را مجددا مطرح می کند‪ .‬این‬ ‫که شخصی در تهران با وجود بی خانه بودن و مشکالت مسکن‬ ‫بسیاری از مردم جامعه‪ 2500 ،‬واحد مسکونی دارد‪ ،‬سوال های‬ ‫باشد که قدرت خرید و تامین اعتبار هزاران واد مسکونی از کجا به‬ ‫یک معامله می تواند در رخنه یک فرد در آید؟ شفافیت این روزها‬ ‫و در میان تمام شاخص های اقتصادی این نبود شفافیت است‬ ‫سلطان ها در اقتصاد ایران اضافه می شود‪ .‬در سایه نبود شفافیت‬ ‫است که سالطین بازار ایران یکی پس از دیگری سر بر می‌آورند‬ ‫و یک روز اقالم خوراکی و روز دیگر سقف خانه های مردم را به‬ ‫غارت می برند‪ .‬هنوز زمان زیادی از نام سالطین پیشین نگذشته که‬ ‫حاال نامی دیگر بر سر زبان ها افتاده است‪ .‬اما به نظر می رسد که‬ ‫سالطین شناخته شده و ناشناخته هم چنان در بازار وجود دارند‪ .‬در‬ ‫کنار عدم شفافیت‪ ،‬حاال دوره ای از امپراتوری سالطین اقتصادی‬ ‫در کشور آغاز شده است که داستان این سلسله‪ ،‬باید با ورود جدی‬ ‫ماجرای «سالطین» در اقتصاد ایران به نظر تمام نشدنی می رسد و با گذشت‬ ‫مسئوالن به پایان برسد‪.‬‬ ‫ترامپ به چرخشی استراتژیک درباره ایران نیاز دارد‬ ‫موسویان‬ ‫دیپلمات پیشین کشورمان گفت‪ :‬ترامپ برای این‬ ‫که امکان برون رفت آبرومندانه از وضعیت فعلی در‬ ‫ارتباط با ایران داشته باشد به یک چرخش استراتژیک‬ ‫در سیاست‌های جاری خود در این‌باره نیاز دارد‪.‬‬ ‫سید حسین موسویان در مقاله‌ای در روزنامه گاردین‬ ‫نوشت‪ :‬در ماه مه ‪ ۲۰۱۸‬دولت ترامپ یک جانبه از‬ ‫برجام خارج شد‪ ،‬توافقی که هدفش اطمینان از عدم‬ ‫دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بود و بعد از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫مذاکرات بین‌المللی دشوار حاصل شده بود‪ .‬آمریکا‬ ‫بعد از خروج از برجام تحریم‌های سیاسی و اقتصادی‬ ‫جدیدی نه تنها علیه بخش‌های مختلف اقتصادی بلکه‬ ‫علیه حاکمیت ایران اعمال کرد‪ .‬این تحریم‌ها نه تنها‬ ‫شانس هرگونه دیپلماسی با ایران را از بین برد بلکه‬ ‫عواقب وخیمی بر روابط ایران و آمریکا و کل منطقه‬ ‫خواهد داشت‪.‬شرایط فعلی بسیار شکننده است‪ .‬ایران‬ ‫تصمیمگرفتهباافزایشسطحغنی‌سازی‪،‬پاسخاقدامات‬ ‫تهاجمیوسلطهجویانهآمریکارابدهد‪.‬اعادهخصومت‬ ‫حداکثری توسط ترامپ بعد از یک دوره تشنج زدایی‬ ‫در دوره اوباما‪ ،‬موجب بروز روندی شده که می‌تواند به‬ ‫یکیازبزرگ‌ترینچالش‌هایصلحوامنیتخاورمیانه‬ ‫تبدیل شود‪.‬اقدام اول اینکه هرگونه همکاری بین دو‬ ‫کشور در منطقه مستلزم گفت‌وگوی نهادهای نظامی‬ ‫مربوطه دو کشور است‪ .‬نیروی سنتکام آمریکا و نیروی‬ ‫قدس ایران‪ ،‬دو نهاد نظامی هستند که مأموریت‌های‬ ‫فرامرزی کشورهای متبوع خود یعنی ایران و آمریکا‬ ‫را به عهده دارند‪ .‬ترامپ نیروی قدس ایران را به عنوان‬ ‫سازمانتروریستیقلمدادکردوایراننیزمتقاب ً‬ ‫السنتکام‬ ‫آمریکا را سازمان تروریستی خواند‪ .‬این روند شانس‬ ‫گفت‌وگوی دو نهاد فوق‌العاده قدرتمند نظامی دو‬ ‫کشور در مورد مسائل منطقه را از بین برد‪.‬‬ ‫اقدام دوم اینکه ترامپ در یک اقدام بی‌سابقه سلطه‬ ‫جویانه‪ ،‬آیت اهلل خامنه‌ای را تحریم کرد‪ .‬همانطور‬ ‫که ترامپ در آمریکا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری‬ ‫سیاست خارجی است‪ ،‬در ایران نیز مقام معظم رهبری‬ ‫عالی‌ترین مرجع تعیین کننده سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫آیت اهلل خامنه‌ای اجازه داد تا مذاکرات مستقیم ایران‬ ‫و آمریکا در مورد بحران هسته‌ای انجام شود‪ .‬ترامپ‬ ‫با تحریم آیت اهلل خامنه‌ای در واقع شانس هرگونه‬ ‫مصالحه بین دو کشور را نابود کرد‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫کهآیتاهللخامنه‌ایمرجععالیمذهبیبرایبسیاریاز‬ ‫مسلماناندرکشورهایاسالمیازجملهعراق‪،‬پاکستان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬هند و بحرین است‪.‬اقدام سوم در مورد امکان‬ ‫تحریم دکتر ظریف وزیر خارجه ایران است‪ .‬او یکی‬ ‫از برجسته‌ترین دیپلمات‌های تاریخ معاصر ایران است‬ ‫که بعضاً با دکتر مصدق که نفت ایران را ملی کرد‪،‬‬ ‫مقایسه می‌شود‪ .‬تحریم وزیر خارجه ایران یعنی بستن‬ ‫کانال دیپلماسی بین دو کشور‪ .‬وندی شرمن مذاکره‬ ‫کننده هسته‌ای سابق آمریکا گفت بی‌منطق‌ترین کار‬ ‫تحریم شخصیتی کلیدی است که می‌تواند در هرگونه‬ ‫گفت‌وگویاحتمالیبیندوکشورکمککند‪.‬‬ ‫اقدام چهارم اینکه ترامپ فشارها و تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫را در شرایطی گسترش داد که ایران پایبندی خود را‬ ‫به جامع‌ترین توافق تاریخ هسته‌ای جهان اثبات کرد و‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پایبندی کامل ایران را‬ ‫تأیید کرد‪ .‬ترامپ خواست میراث اوباما را نابود کند‪ ،‬اما‬ ‫نفهمید که در واقع شانس دیپلماسی خودش با ایران را‬ ‫نابود کرد‪.‬اقدام پنجم اینکه ترامپ مرتب در حرف دم از‬ ‫مذاکره با ایران زده اما در عمل بدترین تحریم‌ها را علیه‬ ‫ایران اعمال کرده است‪ .‬این استراتژی نیست که ایران را‬ ‫بتواندبهپایمیزمذاکرهبکشاند‪.‬‬ ‫ایران بارها هشدار داد که اگر طرف‌های مقابل به‬ ‫تعهدات برجامی خود عمل نکنند‪ ،‬ایران نیز تا ابد یک‬ ‫طرفه بدان پایبند نخواهد ماند‪ .‬بعد از دو سال بی‌توجهی‬ ‫طرف‌های مقابل‪ ،‬ایران در گام اول ذخایر اورانیوم غنی‬ ‫شده را از ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم افزایش داد و در گام دوم نیز‬ ‫سطح غنی سازی را از ‪ ۳.۶۷‬درصد افزایش داد‪ .‬قدم‬ ‫بعدی هم بازگشت پروژه آب سنگین اراک به طراحی‬ ‫قبلیاست‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫زمان نام ها و عناوین مختلفی در زمینه های مختلف به گوش می رسد‪ .‬خبرنگار‬ ‫نمی‌توانستیم گوشه رینگ منتظر‬ ‫مرگ تدریجی باشیم‬ ‫جعفرزاده ایمن‌آبادی‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی‪ ،‬درباره گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش و این‌که گفته‬ ‫می‌شود مردم نگران یک‌سری از مشکالت در جامعه هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نگرانی‌های مردم به جا‬ ‫است و من به آن‌ها حق می‌دهم اما این را در نظر داشته باشید ما راه دیگری جز اقدام متقابل نداریم‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬راه دیگری برای ما نمی‌ماند باید دست‬ ‫به یک‌سری از کارها می‌زدیم و قطعا هر اقدامی برای ما هزینه‌هایی هم دارد منکر این قضیه نستیم‬ ‫اما فوایدی هم در کنارش وجود دارد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬نمی‌توانستیم فقط گوشه رینگ بمانیم‪ .‬باید‬ ‫یک‌سری تحرکات داشته باشیم تا در داخل اتفاقاتی مانند گرانی‪ ،‬احتکار و کمبود به وجود نیاید‪.‬این‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد‪ :‬دیر یا زود بالخره اتفاقاتی در کشور رخ می‌داد‪ ،‬پس‬ ‫ما مجبور هستیم دست اقداماتی بزنیم نمی‌توانستیم منتظر یک مرگ تدریجی باشیم‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز که از موضع دفاع بیرون آمدیم و در فاز حمله قرار گرفتیم‪ ،‬مشاهده می‌کنید در رفتارهایشان‬ ‫تغییر ایجاد شده است که با این رفتار طرف مقابل می‌توانیم نتیجه بگیریم استراتژی دفاعی خوب‬ ‫نبود‪ .‬پس اجازه دهیم که ایران هم یک مقداری حمله کند تا مشخص شود که بلوف نمی‌زند‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در پاسح به سوالی مبنی بر اینکه آیا با اقدام ایران طرفین پای میز مذاکره برای‬ ‫اجرایی شدن برجام خواهند آمد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬دفعه قبل پای میز مذاکره آمدیم و تقاضا کردند‬ ‫که اقداماتی را انجام ندهیم‪ ،‬خب ما این کار را کردیم بعد چه اتفاقی افتاد؟ مشاهده کردید ترامپ‬ ‫زیر امتیازاتی که به ما دادند زد‪ ،‬در حال حاضر هم باید حرکتی را انجام دهند در غیر اینصورت ما‬ ‫غنی‌سازی را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫سیاست‬ ‫رییس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫هرچهزودترنفتکشایرانیرفعتوقیفشود‬ ‫رییس قوه قضاییه گفت‪ :‬چرا وقتی داعش نفت عراق را به تاراج می برد مدعیان قوانین بی المللی سکوت کرده بودند ولی امروز نفتکش ایران را به طور غیرقانونی توقیف می کنند‪.‬آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در‬ ‫جلسه امروز مسئوالن عالی قضائی‪ ،‬گفت‪ :‬در زمانی که داعش نفت سوریه و عراق را ظالمانه تصرف و در این آبراه‌ها حضور پیدا می‌کرد و جلوی چشم مسؤولین و کسانی که مدعی قوانین و مقررات هستند‪ ،‬نفت قاچاق‬ ‫غیرقانونی ظالمانه را نقل و انتقال می‌داد‪ ،‬کسی صدایش در نمی‌آمد ولی امروز اقدام قانونی با رعایت تمام مقرراتی که در جمهوری اسالمی ایران انجام می‌شود‪ ،‬مورد ظلم انگلیسی‌ها قرار می‌گیرد که به نیابت امریکایی‌ها‬ ‫این کار صورت می‌گیرد و مورد اعتراض آنهاست‪.‬وی افزود‪ :‬به نظرم می‌رسد که انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی‌ها از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسالمی ایران خبر دارند و باید هرچه زودتر دست از‬ ‫توقیف کشتی که مورد توقیف ظالمانه قرار گرفته بردارند و رفع توقیف شود و این نفع خودشان است واال حتماً باید منتظر عواقب کار غیرقانونی و نقض میثاق‌های بین المللیباشند‪.‬‬ ‫مشکالت کشور اسیر نطق های سیاستمداران‬ ‫تریبون بدون عمل‬ ‫عرصه سیاست کشور امروز بیش از‬ ‫گذشته اسیر نظرهای شخصی سیاسیون‬ ‫و دولتمردان شده است‪ .‬به طوری که به‬ ‫جای راهگشا بودن در تمام ابعاد سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی کشور‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت پیشه‬ ‫گام دوم با ملاحظات‬ ‫دیپلماتیکبرداشتهشد‬ ‫یکعضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس‬ ‫باتاکیدبراینکهگامدومایراندرکاهشتعهداتبرجامیبا‬ ‫ملاحظاتدیپلماتیکبرداشتهشدگفت‪:‬درحالحاضربایدمراقب‬ ‫باشیمکهدردامافراطی‌گریدرداخلوخارجنیفتیمکهمتأسفانه‬ ‫ایندامبرایکشورمانطراحیشدهاست‪.‬حشمت‌اهللفالحت‬ ‫پیشهبااشارهبهآغازگامدومایرانبرایکاهشتعهداتبرجامی‬ ‫گفت‪:‬درشرایطیکهبرخیدرداخلوبرخیدشمنانماتالش‬ ‫می‌کنندرفتارایراندرگامدومرابهمثابهرفتارانتحاریتلقیو‬ ‫نشاندهند؛رفتارمادرگامدومبارعایتملاحظاتدیپلماتیک‬ ‫بود‪.‬لذاالزماستکهمراقبباشیمدردامافراطیگرینیفتیم‪.‬وی‬ ‫توضیحداد‪:‬متأسفانهدرداخلوخارجازکشوردامافراطیبرای‬ ‫ماطراحیشدهاستنمونهآناظهارنظرعده‌ایدرداخلکشور‬ ‫از ده روز قبل از برداشته شدن گام دوم بود‪ .‬اعالم می‌کردند که‬ ‫ایرانمی‌خواهدسوخت‪ ۲۰‬درصدتولیدکندیااینکهخدوباره‬ ‫بحثمحواسرائیلرامطرحمی‌کردنداینیعنیاینافرادبهصورت‬ ‫آگاهانهیاناخودآگاهبهدنبالآنندکهکشورراواردفضایانتحاری‬ ‫کنند حال این که ایران در گام دوم قصدی ندارد که خود را به‬ ‫عنوانتهدیدنشاندهد‪.‬بلکهتنهاازظرفیت‌هایبرجاماستفادهکرده‬ ‫است‪.‬اینعضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬ایرانبااستفادهازظرفیت‌هایبرجام‪،‬سقفبرای‬ ‫تولیدآبسنگینودرصدغنیسازیراتغییرداد‪.‬البتهکهدر‬ ‫اینکارملاحظاتدیپلماتیکرعایتشدهوجمهوریاسالمی‬ ‫امکان بازگشت را هموارهدردستورکارخودقرارداده است‪.‬وی‬ ‫افزود‪:‬دراینشرایطبارصدمصاحبه‌هاواظهارنظرهایکارشناسان‬ ‫منصفخارجیفارسیزبانوغیرفارسیزبانمی‌توانبهایننکته‬ ‫رسیدکهکارشناسانفنیبهتررفتارایرانراتحلیلمی‌کنندمبنی‬ ‫براینکهایرانازنظرفنیاقدامخالفدیپلماتیکمرتکبنشده‬ ‫استوتنهااعالمکردهکهمی‌تواندسوختهسته‌ایراازراه‌های‬ ‫مختلفبهدستبیاوردبدونآنکهتهدیدیبرایدنیاایجاد‬ ‫کند‪.‬وییادآورشد‪:‬همهکارهایایرانتحتنظارتآژانس‬ ‫انجاممی‌شود‪.‬اقداماخیرهمانکاریاستکهده‌هاکشوردر‬ ‫دنیاباتولیداتسوختهسته‌ایانجاممی‌دهندچهکشورهاییکه‬ ‫بمباتمیدارندوچهآنهاییکهبمبندارندوازسوختبرای‬ ‫فناوریصلحآمیزهسته‌ایوگسترشده‌هارشته‌یعلمیوصنعتی‬ ‫خودشانبهرهمی‌گیرند‪.‬برایناساسجمهوریاسالمیکاری‬ ‫خالفقاعدهونظارتانجامندادهاست‪.‬فالحتپیشههمچنین‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬البتهبرخیازجریاناتافراطیدرداخلوخارج‬ ‫ازکشورتالشمی‌کندتاپروندهایرانراباکشورهاییهمچون‬ ‫عراقولیبیکهمنجربهقرارگرفتندرذیلفصل‪ ۷‬شد‪،‬شبیه‬ ‫سازیکند‪.‬حالاینکهاینکشورهایکبارهقطعارتباطباآژانس‬ ‫کرده و حتی بازرسان را اخراج و کار انتحاری انجام دادند اما ایران‬ ‫کارهایشراشفافانجاممی‌دهد‪.‬‬ ‫شده است که با قرار گرفتن در پشت آن نیز‬ ‫بايد اتفاق ناگواری در عرصه های مختف‬ ‫خصوصا در میان جریان های سیاسی عرصه‬ ‫سیاسی‪ ،‬دولتمردان و مردم افتاده است؛ ال‬ ‫برای وظیفه مندی باز نمی کند‪ .‬این در‬ ‫و مدام هشدار های خود را به کار بندند؟‬ ‫پرسش و پاسخ تبدیل می نماید‪ .‬فساد‪ ،‬تنها‬ ‫از بدنه ماشینی دولت هستند و نه کمکی‬ ‫بازی های سیاسی خود فسادی در قالب‬ ‫طلبان و اصولگرایان هم که دو قطب هم در‬ ‫هیچ بحرانی قابل حل نشده و راه بازگشتی‬ ‫حالی است که اصالح طلبان و اصولگرایان‬ ‫رخ دهد تا تمام مسئولين آماده باش شوند‬ ‫کمبود امروز‪ ،‬تنها نبود راهکار و استراتژی‬ ‫سیاست را به جای گره گشایی به جلسه‬ ‫در قالب سیاسی قابل رویت نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫که زمانی نقطه امن مردم و کشور در مواقع‬ ‫نیست‪ ،‬کمبود بزرگ امروز کشور فقدان‬ ‫مشکالت کشور را در میان نطق های خود‬ ‫چهره هایی به حاشیه رفته بدل شده اند که‬ ‫پشت تریبون های خود خارج شوند و با‬ ‫وفور در میان برخی مسئولین دیده می شود‪.‬‬ ‫زمان دیگری زیر تیغ افکار عمومی قرار‬ ‫سیاسی و اجتماعی ندارند‪ .‬در کشوری که‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬مردم نیز زمانی توصیه های‬ ‫های آشکار گله مند هستند و قرار گرفتن‬ ‫تنها تریبون را در اختیار خود قرار داده و‬ ‫اسیر می کنند‪ .‬مسئولین امروز بیش از هر‬ ‫دارند و دیگر اعتماد چندانی مانند سال‬ ‫های گذشته میان مسئولین و مردم وجود‬ ‫ندارد چرا که کم کاری های امروز و دور‬ ‫حساس محسوب می شدند به گروه ها و‬ ‫دیگر امیدی به بازگشت در عرصه های‬ ‫گروه های سیاسی‪ ،‬با این پیشینه تاثیرگذاری‬ ‫تنها سخنرانانی صرف باشند‪ ،‬هیچ امیدی به‬ ‫پیشرفت نبوده و مسائل بین المللی روز به‬ ‫شدن از مشکالت مردم تنها ردی از فرار از‬ ‫روز پیچیده تر از گذشته خواهد شد‪ .‬جاي‬ ‫مدیران این روز ها تبدیل به تریبون هایی‬ ‫که پیش روی کشور وجود دارد چرا حتما‬ ‫مسئولیت بر جای می گذارد‪ .‬عمل گرایی‬ ‫سؤال است که چرا با وجود مسائل و موانعی‬ ‫مدیران و مسئوالنی می باشد که باید از‬ ‫مصائب سطح کشور و جامعه رو در رو‬ ‫فریب عمومی می باشد که این روزها به‬ ‫گاه بنای جدایی و در نهایت این سرنوشت‬ ‫مسئولین را پذیرا خواهند بود که که سطح‬ ‫مشکالت بین المللی‪ ،‬تحریم ها و تنش های‬ ‫یافته از سوی مسئولین مواجه می شوند‪.‬‬ ‫با مدیرانی مواجه هستیم که در فاصله هایی‬ ‫سازد‪ .‬با چنین شرایطی‪ ،‬تریبون داری‪ ،‬اصلی‬ ‫دیگر کمکی به وجهه آن ها در میان مردم‬ ‫سال ها افکار عمومی به خوبی واقف است‬ ‫سخنران کافی است تا مشکالت مردم و‬ ‫زندگی آ ن‌ها هم متناسب با مردم باشد اما‬ ‫دورتر قرار گرفته و نسخه های بدون تاثیر‬ ‫را برای کشور و مردم می پیچند‪ .‬چند دسته‬ ‫شدن در کشور و وجود راهکارهای مختلف‬ ‫اقتصادی این مشکالت را دو چندان می‬ ‫است که برخی در پیش گرفته اند‪ .‬در این‬ ‫که فاصله بزرگی میان دولت‪ ،‬جریان های‬ ‫انقالباسالمیاست‪.‬بهعبارتدیگرتهدیدهایاخیرعلیهانقالباسالمیعمدتاگفتمانیبودهاست‪.‬حتی‬ ‫تهدیدهایسختگروه‌هایتروریستیدرسال‌هایاخیربیشازآنکهجنبهسختداشتهباشددارایماهیت‬ ‫فکریونرمبودهوایجادچالشدربرابرگفتماناسالمنابمحمدی(ص)رادنبالکردهاست‪.‬‬ ‫ویباتأکیدبراینکهمقاممعظمرهبری‪،‬وضعیتانقالباسالمیرادرحالحاضردرمرحلهسوم‬ ‫تمدن‌سازیاسالمیمی‌دانندافزود‪:‬نسخهنجات‌بخشبرایحرکتدرمسیرتمدن‌سازی‪،‬نهادینه‌سازی‬ ‫سبکزندگیاسالمیایرانیاست‪.‬مدیرانوصاحب‌نظرانفرهنگیکشوردراینزمینهنقشمهمراهبردی‬ ‫دارندکهدرمقیاستمدنیحائزاهمیتاست‪.‬امیرسرلشکرموسویدرادامهبااشارهبهاختالفبنیادیایران‬ ‫وآمریکادرطولحیاتانقالباسالمیایرانگفت‪:‬تحلیل‌گرانازمنازعه فعلیمیانآمریکاوایرانتحت‬ ‫عنوانجنگاراده‌هایادمی‌کنند‪،‬امروزدشمنباتمرکزبریکراهبردترکیبیمتشکلازتحریم‪،‬تهدیدو‬ ‫عملیاتروانیبیشازهرحوزه‌ایبرحوزهفکری‪،‬محاسباتیوعزموارادهملیمردمومسئوالنمتمرکز‬ ‫شدهوبهدنبالفریبراهبردیازطریقاخاللدرمحاسباتتصمیم‌سازانوتصمیم‌گیرانکشورماناست‪.‬‬ ‫ویهدفاصلیتحریم‌هاوتهدیدهایاخیردشمنراتضعیفارادهمسئوالنومردموتسلیمروانی‬ ‫انقالباسالمیدانستوافزود‪:‬دروضعیتفعلیآن‌چهکهدارایاهمیتراهبردیاستمقابلهباتهاجم‬ ‫روانیدشمنبودهکهبیشازهرچیزجنبهفکریوفرهنگیدارد‪.‬فرماندهکلارتشباتاکیدبراینکهکینه‬ ‫ورزیآمریکاباایراندیرینهوبنیادیاستگفت‪:‬دشمنازتوطئهوفشاردستبرنداشته‪،‬پستقویت‬ ‫مقاومتمردموتاب‌آوریعمومیبرایایستادگیدربرابرزیاده‌خواهی‌هایدشمناهمیتراهبردیداردکه‬ ‫دراینموضوع‪،‬مسئوالنوبرنامه‌ریزانفرهنگینقشبسیارمهمیدارند‪.‬‬ ‫امیرسرلشکرموسوییکیازرسالت‌هایخطیرنخبگانکشورراارتقایروحیهملیدربرابرتهدیدهای‬ ‫دشمنانعنوانکردوافزود‪:‬سال‌هاستدشمنتالشمی‌کندازطریقایجادیأسوناامیدینسبتبهآینده‬ ‫انقالبوکشورروحیهملیراتضعیفوانقالبراازپشتیبانیوحمایتمردممحرومکند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهور‪:‬به عالقه‌مندان ایران‌‪ ،‬میدان کار بدهیم‬ ‫جهانگیریخطاببهاروپایی‌هابابیاناینکه«ما‪ ۱۴‬ماهاستبهشما‬ ‫فرصتداده‌ایم؛دریکهفتهقراراستچهاتفاقیبیفتد»‪،‬گفت‪:‬غربی‌هاو‬ ‫اروپایی‌هامی‌دانندکهدوران‪ ۶۰‬روزه‌ایکه ایرانمجددا ًبهآن‌هافرصتداده‬ ‫‪ ۱۶‬شهریورماهپایانمی‌یابدواینروزآغازگامدیگریدرراستایکاهش‬ ‫تعهداتایرانخواهدبود؛آن‌هاازاینفرصتاستفادهکنندتابتوانیمبهیک‬ ‫تفاهمدستیابیم‪.‬اسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهورصبحدوشنبهدر‬ ‫نشسترؤسایدانشگاه‌هاومؤسساتپژوهشیوفناوریکهباموضوع«هم‬ ‫اندیشیدانشگاهودولتدرشرایطتحریم»دردانشگاهالزهرابرگزارشد‪،‬با‬ ‫تاکیدبراینکهکشورامروزدرشرایطحساسیقراردارد‪،‬اظهارکرد‪:‬ممکن‬ ‫استتعبیرشرایطحساسبرایمردمعادیشدهباشد؛چراکهماهموارهدر‬ ‫مقاطعمختلفاعالمکرده‌ایمکهشرایطفعلیشرایطحساسیاستاماواقعاً‬ ‫درمقطعفعلیشرایطحساسیبرکشورحاکمشدهاست‪.‬ویبااشارهبه‬ ‫خروجآمریکاازبرجامخاطرنشانکرد‪:‬برجامتأییدشدوتوافقشدبهعنوان‬ ‫یکراهکارجدیومهموالگوییبرایحلبحران‌هایمختلفجهانیدر‬ ‫دنیایدیپلماسیمعرفیشود‪،‬اماآمریکایی‌هاچهپیشازخروجخودوچه‬ ‫پسازخروجخودازبرجامهیچوقتنگذاشتندمردمایرانازدستاوردهای‬ ‫برجامبهره‌مندشوند‪.‬معاوناولرئیسجمهورادامهداد‪:‬پیشازخروجآمریکا‬ ‫ازبرجام‪،‬مقاماتاینکشورباطرحموضوعاتیمبنیبراینکهتعلیقتحریم‌های‬ ‫خودرادیگرتمدیدنخواهندکرد‪،‬فضاییدرجامعهجهانیایجادکردندکه‬ ‫درآنایرانآنطورکهبایدنتوانستازبرجامبهرهببرد‪.‬درنهایتنیزبعداز‬ ‫اعالمرسمیخروج‌شانازبرجامدراردیبهشتسالگذشته‪،‬تمامتوانو‬ ‫قدرتخودرابکاربردندتاتحریم‌هاییراکهوضعکردندحتیدرنقاطخیلی‬ ‫دورآمریکااجراییکنند‪.‬دراینزمینهآن‌ها‪،‬چین‪،‬روسیهواروپایی‌هاراوادار‬ ‫بهتبعیتازخودکردند‪.‬آمریکایی‌هاهمهقدرت‌شانراواردجنگاقتصادیبا‬ ‫کشوردرحالتوسعهایرانکردند‪.‬جهانگیریبابیاناینکههدفاصلی‬ ‫آمریکایی‌هاازایجادیکجنگاقتصادیعلیهایرانواردشدندردوفشاربه‬ ‫مردموتشویقوترغیبآن‌هابرایسازماندهیحرکتیعلیهنظامجمهوری‬ ‫اسالمیبود‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬آمریکایی‌هاخیلیصریحورسمیاهدافخود‬ ‫راازفشارهایاقتصادیبرمردمایرانبرزبانمی‌آوردندوبههمیندلیلنیز‬ ‫اعالمکردندکهمردمایرانجشن‪ ۴۰‬سالگیانقالباسالمیخودرابرگزار‬ ‫نخواهندکردواینانقالببهسمتفروپاشیخواهدرفت‪.‬همچنینهمزمانبا‬ ‫اینجنگاقتصادی‪،‬یکجنگروانیهمعلیهجمهوریاسالمیایرانبرپا‬ ‫کردندکهدراینجنگمامقداریفضاراازدستدادیموآن‌هاتوانستند‬ ‫شوک‌هاییدراقتصادوروانجامعهایرانواردکنند‪.‬ویباتاکیدبراینکهاز‬ ‫مقطعیبهبعدشرایطمابرایمقابلهبادوجنگاقتصادیوروانیکهآمریکا‬ ‫کشور هستند‪ ،‬گاه بنای اجماع می گذارند و‬ ‫مردم این روزها بیش از هر چیزی از تبعیض‬ ‫ایران به دنبال جنگ نیست اما‬ ‫دفاع را خوب آموخته است‬ ‫علیه‌مانآغازکردهبود‪،‬بهتربود‪،‬اظهارکرد‪:‬یکسالازخروجآمریکااز‬ ‫برجامگذشتومادراینمدتباچین‪،‬روسیهواروپایی‌هابحثکردیمودر‬ ‫برجامباقیماندیموبههمهتعهدات‌ماننیزپایبندبودیم‪،‬اماطرفمقابلکمترین‬ ‫تعهداتخودراانجامنداد؛طبیعیاستکههرصبرکردنی‪،‬دوره‌ایدارد؛‬ ‫نهایتاًبراساسمصوبهشورایعالیامنیتملیمقررشدکهایرانبرخیاز‬ ‫تعهداتخودرابراساسبندهاییازبرجامتعلیقکند‪.‬معاوناولرئیس‌جمهور‬ ‫بااشارهبهتعلیقپایبندیایرانبهدوتعهدبرجامیخودادامهداد‪:‬مابراساس‬ ‫برجامتعهدکردهبودیمکهدرداخلکشوربیشاز‪ ۳۰۰‬کیلوگرماورانیوم‬ ‫نگهدارینکنیموهمچنینغنی‌سازیاورانیومرادرحد‪ ۳.۶۷‬درصدنگه‬ ‫داریمامااعالمکردیمکهدیگربهاینتعهداتپایبندنیستیم‪.‬جهانگیریباتاکید‬ ‫براینکهکاهشتعهداتبرجامیایرانقابلبازگشتاست‪،‬اظهارکرد‪:‬این‬ ‫کاهشتعهداتبهشرطیکهطرفمقابلتعهداتخودرااجراکندقابل‬ ‫بازگشتاست‪.‬ویدرادامهصحبت‌هایخودباتاکیدبرلزومحساسیتمردم‬ ‫ودانشگاه‌هانسبتبهشرایطکنونیوبهویژهاتفاقاتیکهدربرجامدرحالرخ‬ ‫دادناست‪،‬گفت‪:‬چونطرفمقابلبهتعهداتخودعملنکردهاستمانیز‬ ‫تصمیمگرفتیمکهبخشیازتعهداتخودراعملنکنیم؛همچنینزمانیتعیین‬ ‫کرده‌ایمتااگربازهمطرفمقابلدرآنمهلتتعهداتخودرااجرایینکرد‪،‬‬ ‫مابازهمبهروندکاهشتعهداتخودادامهدهیم‪.‬معاوناولرئیسجمهوربا‬ ‫اشارهبهتماستلفنیسرانبرخیکشورهابارئیسجمهورپیشازاعالم‬ ‫جمهوریاسالمیایرانمبنیبرکاهشتعهداتبرجامیخوداظهارکرد‪:‬‬ ‫گاهیاوقاتدرمذاکراتتلفنیکهسرانکشورهایمختلفبارئیسجمهور‬ ‫کشورماندارند‪،‬خطاببهایشاناصرارمی‌کنندکهشمایکهفتهیاچندروز‬ ‫بهمافرصتدهیدتاتعهداتخودرااجراییکنیم‪.‬جهانگیریخطاببه‬ ‫اروپایی‌هابابیاناینکه«ما‪ ۱۴‬ماهاستبهشمافرصتداده‌ایم؛دریکهفتهقرار‬ ‫استچهاتفاقیبیفتد»‪،‬تصریحکرد‪:‬غربی‌هاواروپایی‌هامی‌دانندکهدوران‪۶۰‬‬ ‫روزه‌ایکهایرانمجددا ًبهآن‌هافرصتدادهاست‪ ۱۶‬شهریورماهپایانمی‌یابد‬ ‫واینروزآغازگامدیگریدرراستایکاهشتعهداتجمهوریاسالمی‬ ‫ایرانخواهدبود‪.‬آن‌هاازاینفرصتاستفادهکنندتابتوانیمبهیکتفاهمدست‬ ‫یابیم‪.‬جمهوریاسالمیایرانبهدنبالتعاملوگفت‌وگواست‪،‬درعینحالنیز‬ ‫ازحقوحقوقملتخودکام ً‬ ‫الدفاعمی‌کند‪.‬معاوناولرئیسجمهوردر‬ ‫بخشدیگریازصحبت‌هایخوددرنشسترؤسایدانشگاه‌هاومراکز‬ ‫آموزشعالیبااشارهبهوضعیتاقتصادیکشور‪،‬اظهارکرد‪:‬درمقاطعبعداز‬ ‫پیروزیانقالباسالمیدرکشوردرحوزهمنابعدرآمدیدولتکمتربا‬ ‫شرایطیکهامروزمواجههستیم‪،‬مواجهبوده‌ایم؛دردورانجنگحتیبا‬ ‫کسریبودجه‪ ۵۱‬درصدینیزمواجهبودیم‪،‬امااالنشرایطمنابعکشوردر‬ ‫برای حرکت کردن آن می کنند‪ .‬اصال‬ ‫مردم است که تنها فریب بازی های سیاسی‬ ‫فرمانده کل ارتش‬ ‫فرماندهکلارتشگفت‌‪:‬جمهوریاسالمیایرانهمچنانکهبارهااعالمشدهبهدنبالجنگبا‬ ‫هیچکشورینیستولیدفاعرابسیارخوبآموختهاست‪.‬بهنقلازروابطعمومیارتشامیرسرلشکر‬ ‫سیدعبدالرحیمموسویفرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایرانوفرماندهقرارگاهپدافندهواییخاتم‬ ‫االنبیا(ص)‪،‬درمجمعشورایمشورتیفرهنگینیروهایمسلحکهبهمیزبانیسازمانعقیدتیسیاسیارتش‬ ‫برگزارشدگفت‪:‬انقالبشکوهمنداسالمیایراندرطولچهاردههعمرپربرکتخودفرازونشیب‌های‬ ‫فراوانیراپشتسرنهادهوتحترهبری‌هایحکیمانهامامینانقالببهبالندگیوشکوفاییرسیده‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ایکهآثارفرهنگیفکریوراهبردیانقالبدرداخلوخارجازایرانبهوضوحنمایانشدهاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهبیانیهراهبردیرهبرفرزانهانقالباسالمیدرآستانهدههپنجمانقالبوتبیینوضعیتکنونی‬ ‫وآیندهنظامازسویمعظم‌له‪،‬افزود‪:‬ایراناسالمیدربعددفاعیبهدستاوردهاوتوانمندی‌هایبسیارزیادی‬ ‫دستیافتهاستبهگونه‌ایکهاینتوانمندی‌هادرطولتاریخسرزمینکهنایرانبی‌نظیراست‪.‬درآغازین‬ ‫سالدههپنجمانقالب‪،‬قدرتنظامیانقالباسالمیدرمولفه‌هایسختونرمقابلمالحظهودرسطح‬ ‫منطقهغربآسیاتعیین‌کنندهاست‪.‬فرماندهکلارتش‪،‬ضمنتاکیدبرتوانمندیواقتدارنیروهایمسلحادامه‬ ‫داد‪:‬بهلحاظسخت‌افزاریتجهیزاتگذشتهبهینه‌سازیوتسلیحاتجدیدوپیشرفتهدرحوزههایزمینی‪،‬‬ ‫پدافندهوایی‪،‬هواییودریاییساختهوبهکارگرفتهشدهاستوازسویدیگرایمانوبصیرتدینیو‬ ‫انقالبیکارکناننیروهایمسلحبهوضعیتبسیارعالیارتقایافتهاست‪.‬ایندومولفهنرموسخت‪،‬نیروی‬ ‫دفاعیمستحکمیرابهوجودآوردهکههیچقدرتیتوانتصمیم‌گیریقطعیبرایتعرضبهکشورراندارد‪.‬‬ ‫فرماندهقرارگاهپدافندهواییخاتماالنبیا(ص)بابیاناینکهدرسال‌هایاخیرشاهدپیچیدگیودرهم‌تنیدگی‬ ‫تهدیدهایمتعددعلیهنظاموانقالببوده‌ایمخاطرنشانکرد‪:‬ایندرهم‌تنیدگیبهگونه‌ایاستکهصرفاًبا‬ ‫توانمندی‌هایدفاعینظامینمی‌توانیمانقالبوکشورراازخطراتوتهدیدهامصونومحفوظبداریم‪،‬‬ ‫بررسیدقیق‌تروگونه‌شناسیعمیق‌ترتهدیدهانشان‌دهندهتمرکزدستگاهدشمنبرجنبه‌هاینرم‌افزاریحیات‬ ‫در این وضعیت نه افراد اضر به پیاده شدن‬ ‫وضعیتخاصیقرارداردکهبایدبهآنتوجهشود‪.‬ویبااشارهبهشرایط‬ ‫کنونیمنطقهخاورمیانهگفت‪:‬امروزشرایطمنطقهمادروضعیتحساسی‬ ‫است؛ازگذشتهمنطقهخاورمیانهمحلدرگیری‌هایآمریکابودهاست‪.‬امروز‬ ‫نیزعربستانی‌هاواسرائیلی‌هاباهمدستییکدیگربهتفاهمیبرایمقابلهباایران‬ ‫رسید‌هاند‪.‬اتفاقاتخاصیدرمنطقهخاورمیانهدرحالرخدادناستکهدر‬ ‫اینشرایطدانشگاهیانحتماًبایدفضارارصدکنندوبهموقعبهدولتتذکرو‬ ‫هشداردهندوبگویندکهدولتبایددراینشرایطچهاقدامیانجامدهد‪.‬‬ ‫جهانگیریبابیاناینکهدرشرایطخطیرکنونیکشوربامحدودیت‌هاو‬ ‫فرصت‌هاییروبروهستیم‪،‬افزود‪:‬اینمحدودیت‌هاوفرصت‌هابهطورمستقیم‬ ‫وغیرمستقیمدرنهادهایمختلفکشوربهویژهدردانشگاه‌هاتأثیربسیارجدی‬ ‫وتعیینکننده‌ایدارد‪.‬معاوناولرئیسجمهورباتأکیدبراهمیتنقش‬ ‫دانشگاه‌هادرشرایطحساسکنونیکشورتأکیدکرد‪:‬درسیاست‌گذاری‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزیومدیریتشرایطجدیدهیچجمعومنظومه‌ایصاحبنظرترو‬ ‫ذی‌صالح‌ترازرؤسایدانشگاه‌هادرکشوروجودنداردکهبتواندفکرکنندو‬ ‫راهکارارائهدهند‪.‬تجربهتاریخیمادرادوارمختلفنشانمی‌دهدکهدرهمه‬ ‫حوزه‌هابایدبهنهاددانشگاهبرایحلوفصلمسائلکشوراعتمادکنیم‪.‬به‬ ‫همیندلیلاستکهضرورت‌ها‪،‬اولویت‌هاوتنگناهایدانشگاه‌ها‪،‬ضرورت‌ها‪،‬‬ ‫اولویت‌هاوتنگناهایدولتمحسوبمی‌شود‪.‬امروزوآیندهکشوردر‬ ‫دانشگاه‌هارقممی‌خوردودانشگاه‌هامیزانالحرارهجامعههستند‪.‬ویخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬افزایشتوانمندیعلمی‪،‬آموزشی‪،‬پژوهشی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگیو‬ ‫اقتصادیدانشگاه‌هامستلزمآناستکهنقش‌هایجدیدیدرداخلوخارج‬ ‫ازمحیطدانشگاهبرایدانشگاهیانتعیینشود؛چراکهدانشگاهمرکزیاست‬ ‫کهفکرمی‌کندوراهکارارائهمی‌دهد؛دانشگاهعقلنقادجامعهاستوبرای‬ ‫آنکهایننقشخودرابهخوبیایفاکندنیازمنداستقاللعلمی‪،‬آزادی‌های‬ ‫آکادمیکوحاکمیتاصولوهنجارهایاخالقیاست‪.‬رؤسایدانشگاه‌ها‬ ‫بایدازاستقاللعلمیدانشگاه‌هاحفاظتکنند‪.‬همچنیناصولواخالقعلمی‬ ‫دردانشگاه‌هابایدرعایتشودوخوددانشگاه‌هانیزبایدبرنظارتایناصول‬ ‫مشارکتکنند‪.‬جهانگیریروزآمدبودندانشگاه‌هادرآموزش‪،‬مسئله‌محور‬ ‫بودنپژوهش‌هایدانشگاهیوافزایشقدرتارتباط‌گیریدانشگاهیانبا‬ ‫جامعهوجهانراازجملهوظایفدانشگاه‌هادردورانکنونیبرشمردوگفت‪:‬‬ ‫دانشگاه‌هابرایایفایاینمسئولیت‌هانیازمندشجاعتومسئولیت‌پذیریهستند‬ ‫ورؤسایدانشگاه‌هابایدازاینویژگی‌هابرخوردارباشند‪.‬ویباتأکیدبراینکه‬ ‫دولتونهادهایحاکمیتیبرایاینکهدانشگاه‌هابتوانندبهنقشواقعیخود‬ ‫عملکنند‪،‬بایدباحسنظننسبتبهآن‌هارفتارکنند‪،‬گفت‪:‬جایگاهومنزلت‬ ‫دانشگاهوحقوقوحرمتایننهادبایددرکشوربهرسمیتشناختهوازآن‬ ‫حفاظتوحراستشود‪.‬سوءظنوبی‌اعتمادیبهدانشگاهودانشگاهیانو‬ ‫امنیتیکردنوامنیتیدیدنمسائلدانشگاهوباسلیقهسیاسیبرخوردکردنبا‬ ‫موضوعاتموجبانفعالوناکارآمدشدندانشگاه‌هامی‌شود‪.‬جهانگیریبا‬ ‫بیاناینکهتجربهگفت‌وگویدولتبا‪ ۱۳‬دانشگاهملیدرسالقبلتجربه‌ای‬ ‫نسبتاًموفقبود‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬بهدلیلوجودسرمایهاجتماعیدردانشگاه‌ها‬ ‫پسازوقوعسیلدربرخیمناطقکشوروتبدیلآنبهمهم‌ترینمسئلهملی‪،‬‬ ‫رئیسجمهورمسئولیتتهیهگزارشدربارهعلتوقوعاینواقعهرابرعهده‬ ‫دانشگاه‌هاسپردتاآن‌هایکگزارشملیمناسبیتهیهکنند‪.‬معاوناولرئیس‬ ‫جمهورخاطرنشانکرد‪:‬دانشگاه‌هامی‌تواننددرحلبسیاریازمسائلکشور‬ ‫حضورفعالداشتهباشند‪.‬همچنیندانشگاه‌هادرکنارتوسعهعلمی‪،‬نقش‬ ‫تأثیرگذاریدرتوسعهملیکشوردارند‪.‬یکیدیگرازمهمترینرسالت‌های‬ ‫امروزیکهبرعهدهدانشگاه‌هاقرارگرفتهاستتزریقامیدنسبتبهآیندهدر‬ ‫جامعهاست‪.‬اگرخداییناکردهبی‌تفاوتیویأسدرجامعهشکلبگیردو‬ ‫مردمسرنوشتخودراجداازجامعهبداننداتفاقخطرناکیرخمی‌دهدواگر‬ ‫ایناحساسدردانشگاه‌هاشکلبگیردموضوعخطرناک‌تریدرپیشخواهد‬ ‫بود‪.‬درهمینراستاخوددانشگاه‌هابایددرباالبردناحساستعلقبهجامعهو‬ ‫امیدوارینسبتبهآیندهکشورتالشکنند‪.‬اسحاقجهانگیریدربخش‬ ‫دیگریازصحبت‌هایخودمقاومتراراهکارموردنیازکشوربرایبرون‬ ‫رفتازمشکالتعنوانوخاطرنشانکرد‪:‬همانطورکهمقاممعظمرهبریدر‬ ‫بیانات‌شاندرمراسمسالگردارتحالامامخمینی(ره)فرمودندراهبردامروز‬ ‫جمهوریاسالمیایرانمقاومتاست‪.‬درتعبیراجراییراهبردمقاومتباید‬ ‫تاب‌آوریجامعهدرعرصه‌هایمختلفراباالببریم‪.‬ویباتأکیدبرلزوم‬ ‫افزایشتاب‌آوریسیاسی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیومدیریتیجامعهخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬تاب‌آوریاقتصادیدارایمولفه‌هایینظیرمعیشت‪،‬مردموبودجهدولت‬ ‫استکهبایددرهردوموردمتمرکزشویم؛یکیازبرنامه‌هایآمریکادر‬ ‫اعمالتحریم‌هایاخیرآنبودکهفشارهاییبهضعیف‌ترینطبقاتجامعهوارد‬ ‫کند‪.‬امروزمشاهدهمی‌کنیمکهمعیشتبربخشیازمردمماسختمی‌گذرد‪.‬‬ ‫معاوناولرئیس‌جمهوربااشارهبهوضعیتبودجهاجراییکشورافزود‪:‬‬ ‫تاکنونتصمیماتبسیاریدرکشوراخذشدهتااتکایبودجهبهنفترا‬ ‫کاهشدهیم؛انصافاًدراینزمینهکارهایخوبینیزانجامشدهاست‪،‬اماهنوز‬ ‫بخشزیادیازبودجهدولتبهطورمستقیموغیرمستقیموابستهبهنفتاست‪.‬‬ ‫پیشازاعمالتحریم‌هاینفتی‪،‬کشورروزانهتاسقفدوونیممیلیونبشکه‬ ‫نفتصادرمی‌کرد‪.‬مابرایسال‪ ۹۸‬پیش‌بینیصادراتیکمیلیونبشکهنفت‬ ‫در روز را انجامدادیم امادر جلسه سران سهقوه این میزان به یکو نیم میلیون‬ ‫بشکهدرروزافزایشیافت‪.‬‬ ‫را خورده و با مجمعی از مشکالت تشکیل‬ ‫برچسب های سیاسی و نام ها و عناوین‪،‬‬ ‫نمی کند این روزها یک تریبون و یک‬ ‫کشور در چند دقیقه ابراز شود!‬ ‫زمین‌خواریدرمناطق‬ ‫خوشآبوهواهمچنان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکعضوکمیسیونحقوقیوقضائیمجلسشورایاسالمی‬ ‫بااشارهبهپیگیری‌هایخوددربارهتوقفبرخیزمین‌خواری‌ها‬ ‫درکشورتاکیدکرد‪:‬زمین‌خواریدرمناطقخوشآبوهوای‬ ‫کشورهمچنانادامهدارد‪.‬محمدعلیپورمختاردرنشستگامدوم‬ ‫انقالبباهدفشناسایی‪،‬تحلیلوبررسیوتهیهمجموعهراهکارها‬ ‫ودستورالعملرفعمشکالتحقوقیوقضائیایراناسالمی‬ ‫گفت‪:‬حقوقداناندراینحیطهبایددرجهتبسترسازیوایجاد‬ ‫ساختارهاتالشکنندچراکهسایراقشارودولتویادستگاه‌هانگاه‬ ‫معطوفبهحیطهمسئولیتخوددارند‪.‬جامعهحقوقیمی‌توانددر‬ ‫اینحوزهساعیباشد‪.‬مابایددراینحوزهاینموضوعراباایجاد‬ ‫قانونومقررهموردتوجهقراردهیم‪.‬اینکارمی‌توانداینموضوعرا‬ ‫ماندگارکندوآنراازگزندفراموشیایمنسازد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬بایدتالشکنیمبیانیهگامدومانقالبرابهعنوان‬ ‫منشور‪ ۴۰‬سالهآیندهانقالبموردتوجهقراردهیم‪.‬نبایدبهگونه‌ای‬ ‫شودکهاینموضوعبهفراموشیسپردهشود‪.‬برایمثالوصیت‬ ‫حضرتامامبهموضوعتشریفاتیوبهیکدرسدانشگاهیبرای‬ ‫گذراندن واحد تبدیل شده است و ما آثاری از آن در زندگی‬ ‫اجتماعیمردمشاهدنیستیم‪.‬گاهیشاهدتقابلباسیاست‌هایابالغی‬ ‫مقاممعظمرهبریهستیم‪.‬‬ ‫اینعضوکمیسیونحقوقیوقضائیمجلستصریحکرد‪:‬‬ ‫سازمانبسیجحقوقدانانمی‌تواننددراینحیطهنقشآفرینباشند‪.‬‬ ‫درواقعآنهامی‌تواننددرتحققاینبیانیهیکموتورمحرکهبرای‬ ‫جامعهباشد‪.‬‬ ‫پورمختارتصریحکرد‪:‬اکنونشاهدهستیمکهدستگاه‌های‬ ‫اجراییواداریدارایتحرکنیستندوساختارهایماآمادهاین‬ ‫جنگاقتصادینیستند‪.‬دراینشرایطمابانظریهنظامانقالبیروبرو‬ ‫می‌شویموبایدتوجهکنیمبایسته‌هایاحقاقایننظامانقالبی‬ ‫چیست؟بایدتحلیلکنیمکهرابطهنظامانقالبیبانظام‌سازی‬ ‫چیست؟‬ ‫ویبااشارهبهحوزهحقوقبین‌المللبیانیهگامدومانقالب‬ ‫تاکیدکرد‪:‬دراینبیانیهحساسیتنسبتبهمرزبندیبارقیبانمورد‬ ‫تاکیدقرارگرفتهاست‪.‬بااینوجودالزماستمباحثمربوطبه‬ ‫روابطبین‌المللرابازنگریکنیمتابهموضوعیمانندبرجاممنجر‬ ‫نشود‪.‬موضوعمدیریتجهادیشاملوزارتخارجهوروابط‬ ‫بین‌المللیهممی‌شود‪.‬صرفاًاینروابطنبایدهمراهبانشستولبخند‬ ‫باشدبلکهبایدبایکمدیریتجهادیهمراهباشد‪.‬دربحثحقوق‬ ‫داخلیبایدتوجهکنیمحضرتآقافرمود‌هاندماقطبجدیدقدرت‬ ‫هستیمپسبایدتقویتساختارهاوتبیینمبانیحقوقیاینموضوع‬ ‫جهتحفظوتوسعهآنموردتحلیلوکارجدیقرارگیرد‪.‬‬ ‫سال‌هاستکهآقادرخصوصمدیریتجهادیتوصیهکرد‌هاند‬ ‫ولیگوششنواییوجودندارد‪.‬متأسفانهاکنونخیلیازمدیران‬ ‫نمی‌دانندکهمدیریتجهادیچیست؟برخیفکرمی‌کنندمدیریت‬ ‫جهادبهاینمعنیاستکهقانونراپشتسربگذاریموهرتصمیمی‬ ‫راکهالزماست‪،‬مدنظرقراردهیم‪.‬‬ ‫اینعضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسادامهداد‪:‬در‬ ‫بیانیهگامدومانقالبجوانانبهعنوانمحوراصلینظامپیشرفت‬ ‫اسالمیموردتوجهقرارگرفتند‪.‬دراینبیانیهبارهابهجوانانتاکید‬ ‫شدهاست‪:‬جواناناگربخواهندکاریراانجامدهندولیدرمسندی‬ ‫قرارنداشتهباشند‪،‬دراجرایآنناتوانخواهندبودپسالزماست‬ ‫جوانانبرایاجرایتصمیماتخوددرمسندقرارگیرندواکنون‬ ‫شاهدیمبهرغمتصویبقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان‪‌،‬برخی‬ ‫یزنند‪.‬پسمابایدازمبانیحقوقیاز‬ ‫بهاشکالمختلفآنرادورم ‌‬ ‫اینجوانانحمایتکنیم‪.‬ممکناستقانونیباشدکهمغفولمانده‬ ‫یا سکوت کرد‌هاند پس باید آن را اصالح کنیم‪ .‬یا اگر در این حوزه‬ ‫خالئیوجودداردویانیازبهقانونباشد‪،‬قانونراوضعکنیمتادر‬ ‫اینحوزهگاممؤثریبرداشتهشود‪.‬پورمختارادامهداد‪:‬زمانیدر‬ ‫مجلسمطرحشدکهیکسازمانیتحتعنوانسازمانمبارزهبا‬ ‫فسادتشکیلشود‪.‬امابحثبرسراینبودکهاینسازماندرونقوه‬ ‫قضائیهباشدیاخارجازآن‪.‬پسازاصالحاتیکهانجامشد‪،‬مقرر‬ ‫شداینسازماندرداخلقوهقضائیهشکلگیرد‪.‬اماباتوجهبهساز‬ ‫و کار و نگاه حضرت آقا در این حوزه شاید الزم باشد که چنین‬ ‫دستگاهیدرهرسهقوهتشکیلشود‪.‬‬
‫النازشاکردوست‪:‬‬ ‫صداوسیماجواببیحرمتیهارابدهد‬ ‫الناز شاکردوست از آن‌چه توهین به مردم سیستان و بلوچستان در برنامه تلویزیونی «هفت» می‌داند‪ ،‬عصبانی شد و تاکید کرد صداوسیما و مسئوالن این برنامه باید جوابگوی بی‌حرمتی به این مردم مهربان و اصیل باشند‪.‬‬ ‫الناز شاکردوست با انتشار تصویری از خود در فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار در اینستاگرام‪ ،‬درباره مردم بلوچستان نوشت‪« :‬بلوچ اصیله بلوچ مهربونه! ندیدی چطور از دار دنیا یه گوسفند داشتند‪،‬‬ ‫برای ما گذاشتن رو آتییش؟!! ( بخشی از دیالوگ فائزه در فیلم ماه!) بلوچ لعنتی نیست‪ ،‬صداوسیما و برنامه هفت باید جوابگوی این بی حرمتی به مردم سیستان و بلوچستان و طایفه محترم ریگی باشد‪».‬مسعود فراستی در‬ ‫تازه‌ترین قسمت برنامه تلویزیونی «هفت» در حالی که به انتقاد از این فیلم پرداخت‪ ،‬از یک طایفه ریشه‌دار بلوچستان نیز با صفت و لفظی نامناسب یاد کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫طوسیمنتقدسینماوقاضیبازنشستهدرموردتاریخچهنهادداوریخانه‬ ‫سینما و آیین دادرسی آن توضیح دادند که نهاد داوری به عنوان یک نهاد‪،‬‬ ‫برای حل اختالفات صنفی در حوزه سینما به همت دکتر سریر شکل گرفت‬ ‫که این نیاز را به مجموعه خانه سینما نشان داد‪.‬آقای طوسی از پیچیدگی و‬ ‫دو مرحله‌ای بودن شیوه رسیدگی مرجع داوری خانه سینما انتقاداتی کرد و‬ ‫به ابتکار سید ضیاء هاشمی در زمان مسئولیت در خانه سینما اشاره کرد که‬ ‫قصد داشت سیستمی شبیه به اتاق داوری را پیاده کند‪ .‬به این شکل که خانه‬ ‫سینما فهرستی از داوران دارای صالحیت را تهیه کرده و طرفین دعوا بتوانند‬ ‫از بین آنها داور معتمد خود را انتخاب نمایند‪.‬کاوه راد مجری جلسه هم به‬ ‫این نکته اشاره کرد که نیم قرن است قانونی برای حمایت از آفرینندگان‬ ‫آثار هنری وضع شده و نظام کیفری هم برای نقض مالکیت فکری در نظر‬ ‫گرفته شد‌ه است و در تهران دادسرای فرهنگ و رسانه به صورت تخصصی‬ ‫به این موضوع می‌پردازد اما یک مشکل اساسی این است که ما مکانیسم‬ ‫ارزیابی خسارت در صورت نقض مالکیت فکری نداریم‪ .‬مثال در دعوای‬ ‫پرسروصدایاینروزهاادعاشدهفیلمنامهفیلمیکهمیلیاردهاتوماندرآمد‬ ‫داشته از رمان شخص دیگری کپی شده است‪ .‬فرض کنیم این ادعا ثابت‬ ‫شود در مرحله بعد با این مشکل روبرو می‌شویم که چگونه میزان خسارت‬ ‫تفکر“نفوذ”فیلمسازانجوانمارا‬ ‫هدفگرفتهاست‬ ‫فیمسازان و مدیران جوان ما باید با تاریخ سینمای ایران و جهان آشنا باشند و ریشه‌های مشکل را به درستی‬ ‫بشناسند در غیر این صورت تفکر نفوذ وارد جریان آنان خواهد شد‪.‬‬ ‫فیمسازان و مدیران جوان ما باید با تاریخ‬ ‫سینمای ایران و جهان آشنا باشند و ریشه‌های مشکل‬ ‫را به درستی بشناسند در غیر این صورت تفکر نفوذ‬ ‫وارد جریان آنان خواهد شد‪.‬ما باید تاریخ سینمای‬ ‫ایران جهان را مطالعه کنیم و تا زمانی که تاریخ را‬ ‫نخوانده باشیم‪ ،‬نمی‌دانیم که چرا مثال درباره فالن‬ ‫واقعه تاریخی و سیاسی مهم کشور یا درباره یک‬ ‫موضوع مهم یا حادثه دینی و سیاسی فیلم ساخته‬ ‫نشده است‪.‬ما باید بدانیم که سینما چه زمانی وارد‬ ‫این مملکت شد و توسط چه کسانی نهادینه شد؟‬ ‫اگر تاریخ هر چیزی و خصوصا سینما را ندانیم‪،‬‬ ‫نمی‌توانیم آن را به درستی تحلیل کنیم‪ .‬من در‬ ‫کتاب حکایت سینماتوگراف به این موضوع اشاره‬ ‫کردم که سینما توسط چه نهادها و کانو ن‌هایی‬ ‫که وابسته به فرهنگ و استعمار غربی بودند وارد‬ ‫مملکت شدند و به تفصیل گفتم که قصدشان‬ ‫مبارزه با فرهنگ اسالمی و دینی ایران بود‪ .‬درست‬ ‫است که بعد از انقالب اسالمی مدیران فرهنگی‬ ‫ما عوض شدند اما نوع تفکری که از قبل وجود‬ ‫داشت ادامه پیدا کرد‪ .‬لذا تفکر انقالب اسالمی‬ ‫بر هنر ما خصوصا سینما حاکم نشد اگر چه که‬ ‫سینماگران متعددی و مدیران گوناگونی بودند که‬ ‫تفکرمتعهدانه انقالب را داشتند‪ ،‬اما آنان در اقلیت‬ ‫بودند و لذا آن حاکمیت تفکر انقالبی و دینی بر‬ ‫سینما وجود نیامد‪.‬بنابراین تفکر اصلی که از قبل‬ ‫انقالب و وابسته به محافل فکری غربی بود ادامه‬ ‫پیدا کرد؛ تفکری که اساسا با اسالم و روحیات‬ ‫دینی فاصله داشت و حتی بعضا در پی اسالم زدایی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینما و قراردادهای‬ ‫بدتر از ترکمنچای!‬ ‫نشست«سرقتادبی»بامحوریتبررسیحقوقمالکیتفکریدر‬ ‫آثار هنری روز گذشته در خانه موسیقی برگزار شد‪.‬این نشست با حضور‬ ‫کاوهرضوانی‌رادوکیلدادگستری‪،‬قطب‌الدینصادقیکارگردانتئاتر‪،‬‬ ‫جوادطوسیمنتقدسینماوقاضیبازنشستهدادگستری‪،‬محمدحسینکیانیو‬ ‫کامبیز نوروزی حقوقدان و جمعی از وکیالن دادگستری به همراه جمعی از‬ ‫عالقه‌مندانبههنرهمراهبود‪.‬نخستینسخنراناینمراسمحمیدرضانوربخش‬ ‫بود‪ .‬او در سخنانی گفت‪ :‬کپی رایت که موضوع برنامه امروز است‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین بحث‌های موجود در هنر به خصوص در موسیقی است‪ .‬زیرا از‬ ‫آنجاییکهبهاقتصادهنربازمی‌گرددتماممسائلمربوطبهتولیدموسیقی‬ ‫را در برمی‌گیرد‪ .‬باوجود اینکه گردش مالی در موسیقی ما زیاد است ولی‬ ‫سود آن به جیب هنرمندان نمی‌رود و در اقتصاد موسیقی گردش نمی‌کند‪،‬‬ ‫کمااینکهموسیقیپرمصرف‌ترینهنردرایراناست‪.‬اوادامهداد‪:‬معتقدیم‬ ‫اگرمسئلهکپیرایتحلشودمسائلزیادیکهمربوطبهبحث‌هایمعیشتی‬ ‫هنرمندان است‪ ،‬حل خواهد شد‪ .‬به همین دلیل این جلسات را ادامه خواهیم‬ ‫داد تا به یک نتیجه مناسب دست پیدا کنیم‪ .‬مردم ما به دلیل مشکالت‬ ‫فرهنگی نمی‌دانند که دانلود آهنگ دست در جیب دیگران کردن و نوعی‬ ‫سرقت است‪ .‬ولی اگر بدانند جریان چیست این اتفاق کمتر خواهد شد‪.‬جواد‬ ‫از فرهنگ عمومی مردم بود‪ .‬مشکل دیگر آن‬ ‫است که مبدا سینما علوم انسانی غربی است که‬ ‫رهبر انقالب به آن در بیانات خود اشاره کردند و‬ ‫فرمودند که تا زمانی که این مبدا معرفتی در سینما‬ ‫اصالح نشود تحول حقیقی در سینمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران رخ نخواهد داد‪ .‬پس ما تا ریشه‌های‬ ‫درمان را نشناسیم و را ه‌های درمان آن را بلد نباشیم‬ ‫اتفاق خاصی در سینما رخ نخواهد داد‪ .‬این موضوع‬ ‫بستگی خاصی به این مدیر و فالن دولت ندارد‬ ‫اگرچه که موثر است‪.‬در این سا ل‌ها ما تعداد زیادی‬ ‫فیلم‌های ضد خانواده ساخته شده است‪ ،‬یعنی نه تنها‬ ‫ضد دینی بلکه ضد مصادیق مهم و خوبی که در‬ ‫تمام دنیا وجود دارد و باید تقدیس و ستایش شود‪.‬‬ ‫چرا باید این اتفاق بیافتد؟ چون زمینه تفکر سینمای‬ ‫ما ریشه در همان تفکری دارد که به دنبال انحطاط‬ ‫فرهنگ و جامعه ایرانی و اسالمی بوده است‪.‬بنابراین‬ ‫وظایف مدیران سینمایی ما بسیار سخت است آنان‬ ‫با فرض اینکه بدانند داستان سینمای ما از چه قرار‬ ‫است مانند راهبران یک کاروانی می‌مانند که باید‬ ‫آن مبادی را در سطح کالن دانشگاهی‪ ،‬علمی و‬ ‫سیاستگذاری فرهنگی عوض کنند تا به مرور نتایج‬ ‫مثبت ایجاد شود ولی مشکل این است که غالب‬ ‫مدیران سینمایی ما این مباحث را نمی‌دانند و لزومی‬ ‫هم برای اطالع از آن نمی‌دانند‪ .‬تعداد مدیران‬ ‫سینمایی ما که علم کافی نسبت به تاریخ سینمای ما‬ ‫و جهان داشته باشند و در صدد اصالح مبادی علوم‬ ‫انسانی غربی سینما که رهبری به آن اشاره فرمودند‬ ‫بسیار کم است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫جابجایی مدیران سینمایی زمانی مثمر ثمر‬ ‫خواهد بود که اتفاقی بیافتد واال جابجایی صرف‬ ‫آنان چندان حائز اهمیت نخواهد بود و مانند‬ ‫جابجایی بازیکنان زمین خواهد بود که نتوانند برای‬ ‫تیم دستاوردی داشته باشند‪.‬تفکر نفوذ فرهنگی نیز‬ ‫الزاما بدین معنا نیست که نشانه‌های یک نهضت و‬ ‫نحله خاص غربی و قومی را داشته باشیم بلکه منظور‬ ‫خود بینش و تفکر است که در یک مدیر می‌تواند‬ ‫وجود داشته باشد و حتی خودش از آن بی‌خبر باشد‪.‬‬ ‫اگر تاریخ سینمای جهان را بخوانیم خواهیم دانست‬ ‫که در زمان جنگ جهانی اول و دوم تمام سینمای‬ ‫هالیوود و استدیو در خدمت جنگ است و فیلم‌‌های‬ ‫بسیار زیادی برای کمک به ارتش ساخته شده است‪.‬‬ ‫امام خمینی (ره) در دوران هشت سال دفاع مقدس‬ ‫گفتند که اولویت ما جنگ است‪ .‬در اوج جنگ در‬ ‫سال ‪ 65‬از میان ‪ 80‬فیلم سینمایی ‪ 10‬فیلم ما درباره‬ ‫جنگ است چون تمام پتانسیل سینمای ما در خدمت‬ ‫جنگ نبوده است و در کل این دوران ‪70‬تنها ‪20‬‬ ‫درصد سینمای ما به جنگ پرداخته است‪ .‬این ناشی‬ ‫از نحوه مدیریت وقت سینمایی آن دوران یعنی‬ ‫آقای بهشتی بوده که این خشت کج را از ابتدا بنا‬ ‫نهادند و حتی سینمای جنگ هم ضد دفاع خواهد‬ ‫شد و بنابراین تعداد بسیاری از فیلم‌های جنگی ما‬ ‫عمال ضد دفاع مقدس است‪ .‬فیلم‌هایی که قهرمان‬ ‫ندارد ولی ضد قهرمان دارد‪ ،‬شعار ندارد ولی ضد‬ ‫شعار دارد‪ .‬اینها همه برآمده از همان دوران است‪.‬‬ ‫باید بچه‌های ما ضمن آشنایی با سینما و تکنیک‌های‬ ‫آن وارد تولید شوند اما باید به تاریخ آن و همینطور‬ ‫تاریخ معاصر اشراف داشته باشند و بدانند که مشکل‬ ‫سینمای ما از کجا ایجاد شده است‪ .‬و اال مانند آن‬ ‫است که دکتری را که با بیماری و ریشه‌های آن‬ ‫آشنا نیست انواع داروها را به خورد بیمار بدهد‬ ‫ولی هیچ نتیجه‌ای نگیرد‪ .‬بنابراین بصیرت همراه‬ ‫تولید شرط موفقیت است‪.‬نهادهای متعهد فیلمسازان‬ ‫جوان مانند عمار‪ ،‬سفیر و اوج و‪ ...‬نیز باید مراقب‬ ‫باشند تا از این تفکر رو دست نخوردند‪ .‬این تفکر‬ ‫می‌تواند در بین آنان نیز وارد شود‪ .‬امروز هدف‬ ‫تفکر نفوذ این کانو ن‌ها و نهادها است و فیلمسازان‬ ‫جوان ما دارند تهدید می‌شوند و اگر به این مسائل‬ ‫اشراف نداشته باشند و سره را از ناسره تشخیص‬ ‫ندهند در چاه ویلی می‌افتند که بدتر از قبل خواهد‬ ‫شد و فرقی با دیگر همکارانشان که بیرون از آنجا‬ ‫فیلم می‌سازند نخواهد داشت‪ .‬امروز حتی برخی از‬ ‫مستندهای این عزیزان که در چندسال گذشته ساخته‬ ‫شده است دارای همان تفکرات است‪ .‬بنابراین این‬ ‫دوستان ما باید بسیار مراقب باشند و اینجا است‬ ‫که به همان مدیران با بصیرت نیاز است که با دقت‬ ‫مراقب عدم نفوذ این جریا ن‌ها در سینما و رسانه‬ ‫متعهد شوند‪.‬‬ ‫وارد شده را محاسبه کنیم‪.‬واقعا یک بلبشو در تئاتر و سینما وجود دارد‪ .‬تمام‬ ‫اینها ناشی از این است که ما گرفتار یک سری بی‌اخالقی‌ها و بی قانونی‌ها‬ ‫هستیم‪ .‬اینها فقط در تئاتر نیست و در همه جا وجود دارد‪.‬دکتر کیانی استاد‬ ‫حقوق مالکیتفکری‪ ،‬گزارشیدر موردظرفیت‌هایعالئمتجاریدر‬ ‫حمایت از مالیکت فکری ارائه کردند‪ .‬اولین قانون در این زمینه سال‪1304‬‬ ‫تصویب شد و بعد از آن هم قوانین دیگری در این زمینه به تصویب رسید‬ ‫و االن هم طرح جامعی برای قانون مالکیت صنعتی در کمیسیون حقوقی و‬ ‫قضاییدردستبررسیاستکهمباحثیمثلرقابتغیرمنصفانهواسرار‬ ‫تجاری در آن گنجانده شده که به حوزه مالکیت ادبی و هنری هم کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری هم دو قانون در سال‌های‪48‬‬ ‫و‪ 52‬وضع شد و اکنون هم الیحه جامع کپی رایت را در مجلس داریم که‬ ‫برخیضعف‌هایقانونفعلیمثلنبودنسازمان‌هایمدیریتجمعیمالکیت‬ ‫فکری در آن برطرف شده است‪.‬سازمان جهانی مالکیت معنوی هم در ژنو‬ ‫برای حمایت از این موضوع تاسیس شده اما متاسفانه ایران عضو هیچکدام از‬ ‫معاهدات حقوق ادبی و هنری نشده است اما در حوزه حقوق مالکیت صنعتی‬ ‫در اکثر معاهدات هستیم و اگر کسی در ایران اثر خود را ثبت کند در سایر‬ ‫کشورهاهمموردحمایتقرارمی‌گیرد‪.‬‬ ‫نابسامانیدرفرهنگی‌ترین‬ ‫محلهپایتخت‬ ‫سیدعلی رضوی با بیان اینکه وجود افراد معتاد و‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدری که در پارک دانشجو تردد‬ ‫می‌کنند‪ ،‬فضای ناامنی را بر این منطقه حاکم کرده گفت‪:‬‬ ‫برای جمع‌آوری این افراد جلسات متعددی برگزار شده‬ ‫است‪ .‬اینجا بخش مهمی از پایتخت است که بیشترین‬ ‫قشر دانشجو و کتابخوان ساعات زیادی از زندگی روزانه‬ ‫خود را در آن سپری می‌کنند پس باید متناسب با همین‬ ‫گروه هم آن را احیا و بازسازی کرد‪.‬سیدعلی رضوی‬ ‫(مدیر سرای محله انقالب)درباره موضوع دستفروشان‬ ‫منطقه تئاترشهر که این روزها بحث‌های زیادی را دنبال‬ ‫داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن در حال انجام کارهایی‬ ‫هستند تا این افراد در جای خاصی ساماندهی شوند و‬ ‫امکانی برایشان فراهم شود تا بتوانند کار خود را در جای‬ ‫دیگری انجام دهند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون کمتر می‌بینیم که دستفروش‌ها‬ ‫در ساعت روز به محوطه تئاترشهر بیایند این روزها‬ ‫اصوال شب‌ها که کسی نیست تا آنها را جمع‌آوری کند‪،‬‬ ‫دستفروش‌ها به منطقه بازمی‌گردند‪ .‬اما تصمیم بر این‬ ‫است که به طور کلی این افراد اطراف تئاترشهر نباشند‬ ‫و به امید خدا حتما این کار انجام می‌شود‪ .‬در اصل‬ ‫بحث عملیاتی این موضوع با کالنتری و شهرداری‌ست‬ ‫و آنها باید این کار را انجام دهند تا به نوعی رضایت‬ ‫دستفروشان هم فراهم شود‪.‬مدیر سرای محله انقالب‬ ‫همچنین درباره اهمیت فرهنگی محله انقالب توضیح داد‪:‬‬ ‫محله انقالب یک منطقه فرامحلی است چراکه این محله‬ ‫به غیر از ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت ساکنی که دارد‪ ،‬روزانه‬ ‫میزبان یک تا یک و نیم میلیون نفر است‪ .‬به نوعی محله‬ ‫انقالب از همه جای کشور مهمان دارد‪ .‬چون تئاترشهر‪،‬‬ ‫تاالر وحدت‪ ،‬سالن‌های خصوصی متعدد‪ ،‬دانشگاه‌هایی‬ ‫همچون دانشگاه تهران و انتشارات مختلف را در خود‬ ‫جای داده است و تقریبا می‌توان گفت که انقالب‪،‬‬ ‫محله فرهنگی کشور است ولی متاسفانه آنطور که باید‬ ‫به این محله توجه نشده و اکنون دچار مشکل است‪.‬‬ ‫رضوی افزود‪ :‬در حال حاضر به جز پارک دانشجو و‬ ‫یک پارک کوچک دیگر که روبه‌روی تاالر وحدت‬ ‫است‪ ،‬پارک دیگری در این محله وجود ندارد‪ .‬هر دو‬ ‫این پارک‌ها هم دچار معضل و مشکالت هستند که به‬ ‫دلیل وجود افراد معتاد و قاچاقچیا ِن مواد مخدری که در‬ ‫این مکا ن‌ها تردد می‌کنند‪ ،‬فضای ناامنی بر آنها حاکم‬ ‫است‪ .‬نمی‌دانم ولی انگار سیاست بر این اساس بوده که‬ ‫این افراد به طور متمرکز در این مکان‌ها حضور داشته‬ ‫و در جاهای دیگر نباشند تا بتوانند آنها را کنترل کنند‪.‬‬ ‫شاید هم دلیل دیگری دارد که آنها را جمع نمی‌کنند‪.‬‬ ‫چون وجود این افراد؛ هم خانواده‌های محلی را دچار‬ ‫مشکل کرده‌ و هم چهره فرهنگی محله انقالب را بد‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬مدیری سرای محله انقالب درباره اینکه آیا‬ ‫مکاتباتی برای جمع‌آوری این افراد از محله تئاترشهر و‬ ‫انقالب انجام شده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مکاتبات زیادی انجام‬ ‫شده و حتی با خود کالنتری جلسات متعددی در این‌باره‬ ‫داشته‌ایم‪ .‬آنها هم می‌گویند که ما فقط می‌توانیم تا یک‬ ‫محدوده‌ای را پوشش دهیم و بیش از آن نمی‌توانیم وارد‬ ‫عمل شویم‪ .‬یعنی به آنها حکمی داده نمی‌شود که این‬ ‫منطقه را جمع و پاکسازی کنند و بنده هم نمی‌دانم دلیل‬ ‫این موضوع چیست‪ .‬ولی واقعا می‌شود چهره این منطقه‬ ‫را تغییر داد‪ .‬حتی اسم پارک هم‪ ،‬دانشجو است پس‬ ‫برای فرهنگ‌سازی خیلی کارها می‌توان در این پارک‬ ‫انجام داد‪ .‬به‌عنوان مثال می‌توان یک تندیس دانشجو در‬ ‫این پارک نصب کرد که افراد بدانند آنجا یک پارک‬ ‫فرهنگی به شمار می‌آید و جشن‌های دانشجویی را در‬ ‫آنجا برگزار کنند‪.‬‬ ‫رضوی در ادامه بیان کرد‪ :‬ابتدا قرار دارد مجموعه‬ ‫فرهنگی که در کنار تئاترشهر است‪ ،‬مسجد شود حال یک‬ ‫کانکس عنوان مسجد در پارک را گرفته و متاسفانه خود‬ ‫این کانکس معضل است چراکه در حال حاضر در آنجا‬ ‫همه چیز ازجمله آش و ساندویچ می‌فروشند و به نوعی‬ ‫چهره پارک را خراب کرده‌اند‪ .‬عمال اینکه در حال انجام‬ ‫چه کاری هستند و چه دستگاهی پشت این قضیه است را‬ ‫نمی‌دانم‪ .‬ولی واقعا این نابسامانی‌ها چهره منطقه را خراب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه می‌دانند که فضای سبز محالت‬ ‫معموال در چشم هستند و هر مهمانی که وارد یک محله‬ ‫می‌شود اولین جایی که می‌گوید کجا می‌توانم استراحت‬ ‫کنم در همین قسمت‌هاست‪ .‬متاسفانه شما وقتی وارد‬ ‫پارک دانشجو می‌شوید‪ ،‬نمی‌دانید که این پارک یک‬ ‫کتابخانه‪ ،‬نمازخانه و مواردی از این دست دارد و اصال‬ ‫از آنها اطالعی پیدا نمی‌کنید‪ .‬یعنی به نوعی آنقدر در‬ ‫آن چیزهای مختلف گذاشته شده که متاسفانه چیزهای‬ ‫خیلی خوب و مفید آن از چشم دور مانده است‪ .‬یا خود‬ ‫تئاترشهر با آن بزرگی و عظمتش متاسفانه با شرایطی‬ ‫که در پارک پیش آمده اصال دیده نمی‌شود و بیشتر به‬ ‫اتفاقات حاشیه‌ای پارک توجه می‌شود‪ .‬متاسفانه فضا را‬ ‫به گونه‌ای کرده‌اند که یک عده سوءاستفاده‌گر حتی در‬ ‫کوچه پس‌کوچه‌های محله ما در حال تردد هستند و این‬ ‫منطقه را ناامن کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدیر سرای محله انقالب در ادامه اظهار داشت‪ :‬محله‬ ‫انقالب از لحاظ نورپردازی دچار مشکل است و شبها‬ ‫کاملا کوچه‌ها و برخی خیابا ن‌های آن خاموش هستند‪ .‬به‬ ‫نوعی چراغ‌های این مناطق را روشن نمی‌کنند اگر در این‬ ‫میان خدایی ناکرده خفت‌گیری یا اتفاقاتی از این دست‬ ‫رخ دهد‪ ،‬معلوم نیست چه باید کرد‪ .‬باتوجه به تاریکی‬ ‫این مناطق‪ ،‬معموال معتادان هم در گوشه کنار خیابا ن‌ها‬ ‫می‌خوابند و کسی هم با آنها کاری ندارد‪.‬‬ ‫رضوی در پاسخ به این سوال که سرای محله انقالب‬ ‫برای حل این مشکالت چه کارهایی انجام داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت محله انقالب فقط می‌تواند یکسری‬ ‫فرهنگ‌سازی‌ها انجام دهد‪ .‬یعنی نامه‌نگاری‌هایی با اداره‬ ‫برق یا شهرداری داشته باشد تا یکسری کارها را انجام‬ ‫بدهند که ما هم در حد توانمان این کارها را انجام دادیم‬ ‫ولی الزم است بدانید وظیفه سرای محله انقالب فقط‬ ‫اطالع‌رسانی است‪ .‬یعنی به ما هم مجوزی نداده‌اند که‬ ‫خودمان به این موضوع ورود کنیم یا کاری انجام بدهیم‪.‬‬ ‫به طور کلی در پاسخ به مکاتبات ما گفته می‌شود که‬ ‫انجام می‌دهیم‪ .‬یعنی به ما نه نگفتند ولی متاسفانه تا به‬ ‫حال هم اتفاقی نیفتاده و شرایط خوب نیست‪ .‬به نظرم همه‬ ‫باید دست به دست هم دهیم تا شرایط را درست کنیم‪.‬‬ ‫مدیر سرای محله انقالب درباره اینکه چه اقداماتی‬ ‫می‌توان برای بهبود شرایط منطقه انجام داد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫تمرکز بیشتری روی دو مسیری که االن در محله ما‬ ‫هست‪ ،‬بشود‪ ،‬خیلی بهتر است‪ .‬به عنوان مثال اگر روی‬ ‫همین محله فخر رازی و خیابا ن‌هایی که به انتشارات‌های‬ ‫مختلف و کتاب‌فروشی‌ها وصل می‌شود‪ ،‬تمرکز کنند؛‬ ‫یا ترکیب ساخت و ساز در محله کنترل شود و به نوعی‬ ‫به همه تراکم ندهند‪ ،‬همچنین به ساختما ن‌ها اعالم شود‬ ‫که خودشان نورپردازی انجام دهند‪ ،‬یک زیبایی خاصی‬ ‫در محله اتفاق می‌افتد‪ .‬عالوه بر این اگر فضاهای نیمه‬ ‫سبزی را برای استراحت عابران در مسیرها ایجاد کنند‪،‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ادامهسانسورآمارهایاقتصادی؛دولتاجازهانتشارآمارعملکردبودجهرانداد‬ ‫درحالی بانک مرکزی بعد از وقفه‌ی طوالنی‪ ،‬گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد که در بین آمارها‪ ،‬جای آمار مالی و بودجه که بیانگر عملکرد دولت در این بخش است‪ ،‬خالیست‪.‬در تازه ترین گزارش منتشر شده‬ ‫از سوی بانک مرکزی که حاوی گزیده آمارهای اقتصادی است و روایت‌گر وضعیت اقتصادی در سال ‪ 97‬است‪ ،‬آمار مربوط به وضعیت مالی و بودجه دولت منتشر نشده است‪.‬این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از‬ ‫درآمدهای مالیاتی‪ ،‬سایر درآمدها‪ ،‬درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی‪ ،‬واگذاری دارایی‌های مالی‪ ،‬هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود‪.‬‬ ‫این درحالی است که در سنوات قبل‪ ،‬خزانه داری کشور این آمارها را در اختیار بانک مرکزی قرار می داد و این بانک نیز نسبت به درج آمارها در گزیده آمارهای اقتصادی اقدام می کرد‪.‬‬ ‫عدم انتشار آمار مربوط به وضعیت درآمدهای مالی و بودجه دولت در تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که دولت تمایلی به انتشار این آمارها نداشته است‪.‬گفتنی است‪ ،‬از آذرماه سال ‪ 97‬بانک مرکزی‬ ‫آمارهای اقتصادی از جمله تورم‪ ،‬رشد اقتصادی و ‪ ...‬را به دستور دولت منتشر نمی کند‪.‬‬ ‫آماربیکاری‬ ‫فارغالتحصیالن‬ ‫دانشگاهی باال است‬ ‫وزیر کار‬ ‫وزیر کار با بیان اینکه آمار بیکاری‬ ‫بین فار غ‌التحصیالن دانشگاهی باالست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد می‌شود کارگروه‬ ‫مشترک بین دانشگا ه‌ها و نهادها به‬ ‫منظور حل مشکل بیکاری در کشور‬ ‫ایجاد شود‪.‬محمد شریعتمداری در‬ ‫نشست رؤسای دانشگا ه‌ها‪ ،‬مراکز‬ ‫پژوهشی و پار ک‌های علم و فناوری‬ ‫که با حضور معاون اول رئیس جمهور‬ ‫در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری‬ ‫است‪ ،‬با بیان اینکه میزان بیکاری جوانان‬ ‫دانش‌آموخته دانشگاهی باالست و باید‬ ‫برای حل این مشکل ضوابط جدید و‬ ‫سرمایه‌گذاری صورت پذیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از اساسی‌ترین مشکالت ما عدم‬ ‫تطابق محصوالت دانش آموختگان با‬ ‫بازار کار است‪ .‬بطوری که با مطالعه‌ای‬ ‫که ما در وزارت تعاون بر اساس طرح‬ ‫آمایش انجام دادیم و نیازمند ی‌های‬ ‫شغلی هر استان را مشخص کردیم‪،‬‬ ‫فار غ‌التحصیالن دانشگاهی استان با‬ ‫نیاز شغلی و بازار کار استان خود‬ ‫تطابقی ندارند و باید بین نیاز استا ن‌ها‬ ‫و فار غ‌التحصیالن دانشگاهی هماهنگی‬ ‫ایجاد شود‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬متأسفانه‬ ‫دانشجویان و دانش آموزان ما از مهارت‬ ‫کافی بهره مند نیستند و آمادگی انجام‬ ‫کار را ندارند و باید در دور ه‌های‬ ‫کارورزی شرکت کنند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫ما طرحی تحت عنوان شورای عالی فنی‬ ‫تربیت و مهارت در کشور به ریاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهور دادیم که‬ ‫ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور‬ ‫است‪.‬وزیر کار خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه اشتغال باید همه مراکز آموزشی‬ ‫برنامه هماهنگ داشته باشند تا بتوانند‬ ‫نیروهای ماهری تربیت کنند که مورد‬ ‫نیاز بازار کار است‪ .‬در این زمینه‬ ‫می‌توان از تجربه سایر کشورها استفاده‬ ‫کرد‪.‬وی در خصوص فضاهای فیزیکی‬ ‫خالی در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام‬ ‫نور نیز اظهار کرد‪ :‬این دانشگا ه‌ها دارای‬ ‫فضاهای فیزیکی هستند که فاقد دانشجو‬ ‫است که می‌تواند با تغییر ساختار این‬ ‫مراکز را به مراکزی مناسب برای‬ ‫تربیت نیروی انسانی ماهر تبدیل کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به شرکت‌های دانش بنیان‪،‬‬ ‫استار ت‌آپ ها‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در مطالعه‌ای که در این زمینه داشتیم‬ ‫مشخص شد این شرکت‌ها برای بحث‬ ‫تأمین مالی پروژ ه‌های خود با مشکل‬ ‫مالی مواجه هستند و آن هم به دلیل‬ ‫پیچیدگی سیستم بانکی برای ارائه وام‬ ‫است که باید این مشکالت نیز حل شود‪.‬‬ ‫شریعتمداری تاکید کرد‪ :‬با توافقی که‬ ‫انجام شد قرار شد در صندوق نوآوری و‬ ‫شکوفایی وزارت علوم‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر شرکت‌های دانش بنیان در‬ ‫عرصه تعاونی‌ها حمایت شود‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برای اینکه بر مشکالت اشتغال‬ ‫غلبه کنیم باید همه وزارتخانه‌های‬ ‫دست‌اندرکار با یکدیگر همکاری داشته‬ ‫باشند تا این مشکل سریع حل شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود کارگروه‬ ‫مشترکی از نهادها و وزارتخانه‌های‬ ‫مرتبط ایجاد شود و در زمینه حل مشکل‬ ‫اشتغال در این کارگروه بحث و بررسی‬ ‫شود و نتیجه نهایی آن به دولت ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«مسکنکارگری»حقیکهنادیدهگرفتهشد‬ ‫کارگری که به سطح یک «کارگر ساده قراردادموقتی‬ ‫یا پیمانکاری» رسیده و قرار است همیشه هم در همین‬ ‫سطح نازل شغلی باقی بماند‪ ،‬چگونه می‌تواند حق مسکن‬ ‫ِ‬ ‫را از دولت یا کارفرما مطالبه کند؟ حقی که از بدیهی‌ترین‬ ‫و اساسی‌ترین حقوق قانونی اوست؛ حقی که چندین بار‬ ‫در قانون تاکید شده؛ هم در قانون اساسی و هم در قانون‬ ‫کار‪.‬برخورداری از «مسکن شایسته» حق همه شهروندان و‬ ‫به طریق اولی‪ ،‬حق مسلم همه «کارگران» است؛ کافیست‬ ‫به قانون اساسی نگاهی بیاندازیم‪:‬اصل‪ ۳۱‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران می‌گوید‪ :‬داشتن مسکن متناسب با‬ ‫نیاز‪ ،‬حق هر فرد و خانواده ایرانی است‪ .‬دولت موظف است‬ ‫با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص‬ ‫روستانشینان و کارگران‪ ،‬زمینه اجرای این اصل را فراهم‬ ‫کند‪«.‬مسکن روستایی» سازوکارها و ضوابط خاص خودش‬ ‫را دارد و اینکه دولت تا چه میزان در تامین مسکن برای‬ ‫روستانشینان موفق بوده است‪ ،‬نیازمند بررسی‌های گسترده‬ ‫است؛ اما چه بر سر تامین «مسکن برای کارگران» آمده‬ ‫است؛ آیا دولت آن چنان که در قانون اساسی با عبارت‬ ‫ِ‬ ‫مشخص «موظف»‪ ،‬مکلف شده‪ ،‬توانسته برای کارگران‪،‬‬ ‫زمینه‌های برخورداری از «مسکن متناسب» را فراهم‬ ‫کند؟!برای تامین مسکن کارگران‪ ،‬عالوه بر قانون اساسی‪،‬‬ ‫قانون کار نیز الزاماتی تعیین کرده است؛ فصل هشتم قانون‬ ‫کار جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به خدمات رفاهی از جمله‬ ‫مسکن اختصاص دارد؛ در ماده ‪ ۱۴۹‬قانون کار‪ ،‬قانونگذار‬ ‫الزامات مشخصی را در جهت برخورداری از مسکن‪،‬‬ ‫تعریف کرده است‪:‬این ماده قانونی‪« ،‬تکلیف» را برعهده‬ ‫دو گروه گذاشته است‪ :‬کارفرمایان و دولت‪ .‬ماده ‪۱۴۹‬‬ ‫تاکید دارد که کارفرمایان باید با «تعاونی‌های مسکن» و در‬ ‫صورت عدم وجود این تعاونی‌ها‪ ،‬با خود کارگران‪ ،‬جهت‬ ‫تامین مسکن همکاری کنند؛ اما «کارفرمایان بزرگ» وظیفه‬ ‫علیحده‌ای دارند‪ :‬آنها موظف به احداث«خانه‌های سازمانی»‬ ‫برای کارگران خود هستند؛ در این بین‪ ،‬دولت نیز «موظف»‬ ‫ِ‬ ‫امکانات زیرمجموعه خود‪ ،‬در‬ ‫است با استفاده از تمام‬ ‫خانه‌سازی برای کارگران مشارکت فعال داشته باشد؛‬ ‫دولت باید تسهیالت مالی در اختیار تعاونی‌های مسکن‬ ‫کارگری یا کارفرمایان بزرگ قرار دهد و در جهت تامین‬ ‫«زمین» با توجه به امکانات وزارت مسکن و شهرسازی‬ ‫با آنها همکاری کند‪.‬بنابراین اگر این دو سند قانونی را‬ ‫کنار هم بچینیم – اصل ‪ ۳۱‬قانون اساسی و ماده ‪ ۱۴۹‬قانون‬ ‫کار‪ -‬متوجه می‌شویم که وظیفه دولت در تامین مسکن‬ ‫شایسته یا همان متناسب‪ ،‬برای کارگران چون و چرابردار‬ ‫نیست؛ دولت یا باید خود‪ ،‬راساً برای کارگران خانه بسازد‬ ‫یا به کارفرمایان‪ ،‬تسهیالت و امکانات بدهد تا آنها برای‬ ‫کارگران خود‪ ،‬سرپناه فراهم کنند‪ .‬وقتی به متن قانون‬ ‫مراجعه می‌کنیم‪ ،‬سواالت بسیار پیش می‌آید؛ آیا ما امروز‬ ‫ِ‬ ‫کارگری» موفق داریم؛ آیا کارگران‬ ‫«تعاونی‌های مسکن‬ ‫جدید اساساً می‌توانند «تعاونی مسکن» راه‌اندازی کنند و آیا‬ ‫کارفرمایان بزرگ‪ ،‬مطابق آنچه قانون کار می‌گوید‪ ،‬برای‬ ‫کارگران خود «خانه سازمانی» احداث می‌کنند؟البته جواب‬ ‫همه این سواالت‪« ،‬منفی» است؛ امروزه علیرغم وجود‬ ‫کارگاه‌های بزرگ بسیار در کشور از جمله پتروشیمی‌ها‪،‬‬ ‫پاالیشگاه‌ها و واحدهای صنعتی فوالد و نساجی و ‪،...‬‬ ‫کمتر کارگری در خانه سازمانی زندگی می‌کند‪.‬آخرین‬ ‫سرشماری رسمی نفوس و مسکن که در درگاه آمار ایران‬ ‫ِ‬ ‫گزارش‬ ‫قابل دستیابی است‪ ،‬مربوط به سال ‪ ۹۵‬است؛ در‬ ‫نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ‪ ۹۵‬آمده‬ ‫است که کمتر از ‪ ۱۰‬درصد خانوارهای کشور به دلیل‬ ‫سکونت در خانه‌‌های سازمانی یا فامیلی‪ ،‬نه مالک و نه‬ ‫مستأجر محسوب می‌‌شوند‪.‬این ‪ ۱۰‬درصد که اطالعات‬ ‫تفکیکی در مورد آنها نداریم و نمی‌دانیم چند درصد ساکن‬ ‫سرپناه فامیلی هستند و چند درصد در خانه‌‌های سازمانی‬ ‫به سر می‌برند‪ ،‬گرچه مالکیت مسکن را ندارند اما فاقد‬ ‫دغدغه سرپناه هستند‪ .‬در واقع برای رفع دغدغه سرپناه‪،‬‬ ‫یکی از راه‌ ها‪ ،‬همین تامین خانه‌‌های سازمانی است؛ اگر‬ ‫ِ‬ ‫(فرض نصف‪ -‬نصف) را در نظر‬ ‫ساده‌ترین ترکیب احتمالی‬ ‫بگیریم‪ ،‬می‌توانیم ادعا کنیم که فقط ‪ ۵‬درصد خانوارهای‬ ‫ایرانی در «خانه‌‌های سازمانی» به سر می‌‌برند؛ البته این فرض‬ ‫را نباید از نظر دور بداریم که اکثر کسانی که امروز در‬ ‫خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند‪ ،‬افراد شاغل در نیروهای‬ ‫مسلح و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند؛ اگر این‬ ‫خانوارها را کنار بگذاریم‪ ،‬مشخص نیست که چه میزان‬ ‫از این ‪ ۵‬درصد کلی‪ ،‬خانوار کارگری هستند؛ متاسفانه‬ ‫هیچ سرشماری تفکیکی دقیقی در مورد پراکندگی‬ ‫اشتغا ِل ساکنان خانه‌های سازمانی به عمل نیامده است؛‬ ‫بنابراین فقط با استناد به سرشماری کلی نفوس و مسکن‪،‬‬ ‫می‌شود گفت تعداد بسیار اندکی از خانوارهای کارگری‬ ‫در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند‪.‬عالوه بر این‪ ،‬نتایج‬ ‫تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ‪ ،۹۵‬اطالعاتی به‬ ‫ما می‌دهد که نشان دهنده شتاب گرفتنِ نرخ اجاره‌نشینی‬ ‫در شهرهای کشور به خصوص پایتخت است؛ براساس‬ ‫اطالعات این گزارش‪ ،‬آمار مستاجران پایتخت نشان‬ ‫می‌‌دهد‪ ،‬سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کالنشهر‬ ‫تهران از ‪ ۵۲‬درصد در سال ‪ ۹۰‬به ‪ ۴۹ /۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫و در مقابل‪ ،‬سهم مستاجرها با بیش از ‪ ۴‬درصد افزایش‪ ،‬از‬ ‫‪ ۳۷ /۹‬درصد به ‪ ۴۲‬درصد رسیده است‪ .‬در حال حاضر با‬ ‫استناد به نتایج سرشماری سال ‪ ،۹۵‬یک میلیون و ‪۲۰۸‬هزار‬ ‫خانوار در تهران اجاره‌نشین هستند‪.‬البته این آمارها‪ ،‬همگی‬ ‫مربوط به سال ‪ ۹۵‬هستند و هنوز سرشماری جدیدتری انجام‬ ‫نشده است؛ اما با توجه به باال رفتن بی‌سابقه نرخ زمین و‬ ‫مسکن در ماههای گذشته‪ ،‬اگر سرشماری مجددی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬انجام شود‪ ،‬حتما سهم مستاجران تهرانی از ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫سال ‪ ۹۵‬نیز بسیار بیشتر خواهد بود‪ .‬در مورد تعاونی‌های‬ ‫مسکن نیز‪ ،‬باید گفت؛ تعاونی‌های مسکنِ کارگری موجود‬ ‫که البته بسیار قلیل هستند‪ ،‬چندان موفق عمل نکرده‌اند؛‬ ‫کافیست به عنوان نمونه به انتقادات کارگران فلزکار از‬ ‫پروژه مسکن پرند و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫تهران از پروژه‌های سپیدار ‪ ۲‬و ‪ ۳‬رجوع کنیم تا دریابیم که‬ ‫«بخش تعاون» در تامین مسکن کارگری چندان موفق نبوده‬ ‫است‪ .‬اما حتی اگر زمانی دور – دهه هفتاد و نهایتاً سالهای‬ ‫ابتدای دهه ‪ ۸۰-‬تعاونی‌های مسکن یا خانه‌های سازمانی‬ ‫در برخی واحدها وجود داشته است‪ ،‬دیگر امروز اوضاع‬ ‫کام ً‬ ‫ال تغییر کرده و کارگران شاغلِ نسل جدید‪ ،‬متاسفانه‬ ‫شانس چندانی برای بهره‌گیری از این امکانات ندارند‪.‬‬ ‫حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسالمی‬ ‫کار کشور) علت این محرومیت را فقط یک چیز می‌داند‪:‬‬ ‫قراردادهای موقت!او با استناد به اوضاع «روابط کار» در‬ ‫دهه‌های گذشته‪ ،‬سرآغاز مشکل را در اتفاقات اوایل دهه‬ ‫‪ ۷۰‬شمسی می‌داند و می‌گوید‪« :‬با صدور بخشنامه ‪۳۵۷۲۳‬‬ ‫مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ‪ ۱۳۷۲‬که‬ ‫مشخص نیست به چه دلیل صار شد و همچنین با صدور‬ ‫دادنامه ‪ ۱۷۹‬دیوان عدالت اداری در رابطه با تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۷‬قانون کار که اشاره دارد قرارداد تنظیمی میان کارگر و‬ ‫کارفرما می‌تواند موقت و غیردائمی باشد‪ ،‬خط بطالنی بر‬ ‫«امنیت شغلی کارگران» کشیده شد»‪.‬‬ ‫به گفته حبیبی‪ ،‬کارگری که قراردادش یک ماهه یا سه‬ ‫ماهه است‪ ،‬چگونه می‌تواند از حق تعاونی مسکن یا خانه‬ ‫سازمانی بهره‌مند باشد؛ در واقع «حق زیرساختی» امنیت‬ ‫شغلی‪ ،‬پیش شرط همه حقوق قانونی دیگر است؛ وقتی‬ ‫یک کارفرمای پتروشیمی یا صنعت فوالد ادعا کند که‬ ‫کارگرانم «پیمانکاری» و موقت هستند‪ ،‬چگونه می‌شود از‬ ‫این کارفرما خواست که به عنوان یک «کارفرمای بزرگ»‬ ‫باید برای کارگرانش خانه سازمانی فراهم کند؟حبیبی‬ ‫تاکید می‌کند‪ :‬برای اینکه کارگران بتوانند از خدمات‬ ‫حمایتی و رفاهی قانونی مانند مسکن بهره‌مند شوند‪ ،‬باید‬ ‫«امنیت شغلی» احیا شود؛ پس ما کارگران قبل از هر چیز‪،‬‬ ‫باید نسبت به نبود امنیت شغلی مطالبه‌گر باشیم؛ به دنبال‬ ‫احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار باشیم؛‬ ‫خواستار تصویب و اجرای آیین نامه تبصره ‪ ۱‬ماده ‪۷‬‬ ‫قانون کار توسط هیات وزیران باشیم تا برای مدت زمان‬ ‫قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر‪« ،‬سقف» تعیین شود‬ ‫و در نهایت باید خواستار احیای قراردادهای دائم کار در‬ ‫کارهای با ماهیت مستمر باشیم‪.‬به گفته او تا امنیت شغلی‬ ‫نباشد‪ ،‬خبری از مسکن کارگری‪ ،‬تشکل کارگری و‬ ‫بسیاری از حقوق دیگر نیست‪.‬‬ ‫در مجموع باید گفت‪ ،‬قراردادهای موقت‪ ،‬قانون کار‬ ‫را تبدیل به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش کرده است؛ فصل هشتم‬ ‫قانون کار که مربوط به حقوق رفاهی کارگران است‪،‬‬ ‫دهه‌هاست که اجرا نشده؛ بدون تردید‪ ،‬ریشه اصلی مشکل‬ ‫در «امتیاززدایی از نیروی کار» است؛ کارگری که به سطح‬ ‫یک «کارگر ساده قراردادموقتی یا پیمانکاری» سقوط کرده‬ ‫سطح نازل شغلی باقی‬ ‫و قرار است همیشه هم در همین‬ ‫ِ‬ ‫بماند‪ ،‬چگونه می‌تواند حق مسکن را از دولت یا کارفرما‬ ‫مطالبه کند؟ حقی که از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق‬ ‫قانونی اوست؛ حقی که چندین بار در قانون تاکید شده؛ هم‬ ‫در قانون اساسی و هم در قانون کار‪....‬‬
‫مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد‪:‬‬ ‫برگزاریبیشاز ‪1350‬نفرساعتآموزشبرونسازمانیدرسهماههاولسالجاری‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬عبداهلل نظری مدیرکل استاندارد استان با اشاره بر اهمیت روزآمد کردن دانش متخصصان‪ ،‬افزایش آگاهی های مدیران فنی‬ ‫آزمایشگاه ها‪ ،‬ارتقاء دانش فنی‪ ،‬افزایش اطالعات واحدهای تولیدی‪ ،‬افزایش کیفیت محصوالت و افزایش اطالعات دانشجویان و مراکز علمی دانشگاهی و ترویج فرهنگ استاندارد گفت‪ :‬در سه ماهه اول‬ ‫سالجاري ‪ ،‬بیش از ‪ 1350‬نفرساعت دوره آموزشی برون سازمانی توسط این اداره کل برگزار شده است‪ .‬مدیر کل استاندارد استان در پایان به اهمیت آموزش و لزوم افزایش دانش اشاره نمود و افزود‪ :‬اداره‬ ‫کل استاندارد استان با توجه به وظایف و مسؤولیت های سازمانی و برنامه های آموزشی خود‪ ،‬هر سال دوره های آموزشی متعددی توسط کارشناسان مجرب و اساتید فن با هدف ارتقاء دانش فنی و افزایش‬ ‫اطالعات کارشناسان و افراد متقاضی شرکت در این دوره ها برگزار می کند‪.‬‬ ‫مصرفبرقخوزستان‬ ‫در وضعیت هشدار‬ ‫«خوشه‌های گندم» در خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫محمود دشت بزرگ‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان با بیان اینکه مصرف برق‬ ‫استان در آخرین پایش نقشه برق کشور‬ ‫حاکی از آن است که در وضعیت‬ ‫زرد قرار دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از همه‬ ‫مشترکین می خواهیم با کاهش حداقل‬ ‫‪ ۵‬درصدی در مصرف خود‪ ،‬شبکه را‬ ‫در حالت سبز و پایدار قرار دهند‪.‬‬ ‫محمود دشت بزرگ اظهار داشت‪:‬‬ ‫در یکشنبه هفته جاری مصرف هشت‬ ‫هزار و ‪ ۷۷‬مگاواتی در شبکه رخ داده‬ ‫که نسبت به مدت مشابه در سال قبل‬ ‫‪ ۴.۱۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی رشد ‪ ۴.۱۹‬درصدی را نشانی‬ ‫از مصرف نگران کننده دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در ماه های گرم که از قبل‬ ‫بار سرمایشی به شبکه اضافه شده و‬ ‫شبکه در اوج مصرف است نباید چنین‬ ‫رشدهایی در شبکه رخ دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه‬ ‫ای خوزستان تصریح کرد‪ :‬با مصرف‬ ‫هشت هزار و ‪ ۷۷‬مگاوات ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته برای ششمین بار از پیک سال‬ ‫قبل نیز عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫دشت بزرگ با بیان اینکه تاکنون‬ ‫به جزء چند مورد جزئی ناشی از آسیب‬ ‫تجهیزات‪ ،‬خاموشی در شبکه انتقال‬ ‫و فوق توزیع این شرکت رخ نداده‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تمهیدات الزم برای‬ ‫پایداری شبکه اندیشیده شده است و‬ ‫مصرف بهینه برق از سوی مشترکین‬ ‫می تواند این پایداری را تضمین کند‪.‬‬ ‫وی از مشترکین خواست با توجه‬ ‫به پیش بینی های افزایش دما‪ ،‬استفاده‬ ‫از وسایل پر مصرف را در ساعت های‬ ‫پایانی شب یا اویل صیح که خارج از‬ ‫ساعت های پیک (‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ )۲۳‬است‪ ،‬انجام دهند‪.‬‬ ‫با هدف ارائه خدمات بیشتر به مراجعان و رعایت حقوق شهروندی‬ ‫و مصرف کننده انجام پذیرفت‪:‬‬ ‫ارائه خدمات مشاوره غیرحضوری به مشتریان‬ ‫منطقهویژهاقتصادیبندرامامخمینی(ره)‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬سامانه‬ ‫مشاوره غیرحضوری اداره کل بنادر‬ ‫و دریانوردی استان خوزستان به‬ ‫منظور تعامل بیشتر و ارتباط آسان تر‬ ‫با مشتریان و تسهیل خدمات رسانی‬ ‫و فضای کسب و کار راه اندازی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان خوزستان با اشاره به تالش‬ ‫های پیگیرانه این اداره کل به منظور‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫مشتریان که برای پیاده سازی کامل‬ ‫مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام‬ ‫اداری صورت می پذیرد‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫به منظور ارائه خدمات به مراجعه‬ ‫کنندگان که بخش عمده ای از آنان‬ ‫را مشتریان خدمات بندری منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬پست صوتی و‬ ‫سامانه مشاوره تلفنی غیرحضوری راه‬ ‫اندازی شد تا روند پاسخگویی و ارائه‬ ‫توضیحات شفاف و جامع به پرسش‬ ‫مشتریان تسهیل شود‪.‬‬ ‫در خراسان شمالی‪ ،‬گندم ‪ ۱۴۶‬هزار هکتار از اراضی استان را دربر می‌گیرد که برداشت ‪ ۳۱۰‬هزار ت ُن و خرید ‪ ۲۵۰‬هزار ت ُن از آن برای امسال‬ ‫پیش‌بینی‌شده است‪ .‬تولید گندم در سال زراعی جاری با توجه به افزایش بارندگی‌ها در مقایسه با سال گذشته ‪ ۶۳‬درصد افزایش می‌یابد‪ .‬سال گذشته ‪۱۹۰‬‬ ‫هزار تن گندم از کشتزارهای استان برداشت‪ ،‬که تنها ‪ ۹۱‬هزار تن آن از گندم کاران خریداری شد‪.‬‬ ‫عادل دریس با اشاره به اینکه‬ ‫این اداره کل بر اساس شاخص های‬ ‫ارزیابی قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان تاکنون اقدامات‬ ‫متعددی را به مرحله ی اجرا گذاشته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام نیز‬ ‫در راستای شاخص های مذکور‬ ‫و با رعایت امانتداری‪ ،‬راز داری و‬ ‫حفظ حریم خصوصی اشخاص و‬ ‫در چارچوب وظایف سازمانی و‬ ‫ملاحظات مقررات جاری صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫یادآور می شود به دنبال ایجاد‬ ‫این قابلیت جدید برای پاسخگویی‬ ‫به مشتریان‪ ،‬مشترکین خطوط تلفن‬ ‫ثابت در استان با شماره گیری ‪۵۲۰۲‬‬ ‫و مشترکین خطوط تلفن ثابت در‬ ‫خارج از استان و مشترکین شبکه‬ ‫های تلفن همراه با شماره گیری‬ ‫‪ ۰۶۱۵۲۰۲‬می توانند از خدمات سامانه‬ ‫پاسخگویی و مشاوره غیرحضوری‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫شالی کاران شوشتر‪ ،‬باوی و گتوند‬ ‫بیش از سطح مصوب‪ ،‬کشت نکنند‬ ‫مدیرعاملشرکتبهرهبرداریازشبکههایآبیاریکارونبزرگعنوانکرد‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫از شبکه های آبیاری کارون بزرگ‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت کانال های انتقال آب‬ ‫و زهکش های شبکه های آبیاری‬ ‫مشخص است و انتظار می رود شالی‬ ‫کاران شوشتر‪ ،‬باوی و گتوند از سطح‬ ‫مصوب کشت فراتر نروند‪.‬‬ ‫“محسن سعادت فر” با اعالم این‬ ‫خبر بیان کرد‪ :‬در صورت افزایش‬ ‫سطح کشت‪ ،‬امکان تامین آب و دفع‬ ‫زه آب امکان پذیر نیست ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه شالی کاران‬ ‫به این موضوع مهم توجه نکنند‪،‬‬ ‫آبگرفتگی زمین ها ی کشاورزی و‬ ‫ایجاد مشکالت دیگر دور از انتظار‬ ‫نیست‪.‬مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫از شبکه های آبیاری کارون بزرگ‬ ‫توصیه کرد تا کشاورزان این شهرستان‬ ‫ها ضمن جلوگیری از توسعه کشت‪ ،‬با‬ ‫متصدیان توزیع آب‪ ،‬همکاری الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری جزو ‪ ۶‬استان برتر‬ ‫در مناسب سازی اماکن عمومی است‬ ‫سرپرستبهزیستیچهارمحالوبختیاری‬ ‫سرپرست بهزیستی چهارمحال و‬ ‫بختیاری گفت‪ :‬این استان جزو ‪ ۶‬استان‬ ‫برتر در حوزه مناسب سازی اماکن‬ ‫عمومی و معابر در سطح کشور است‪.‬‬ ‫معصومه محمدی در جلسه کمیته‬ ‫مناسب سازی اماکن عمومی استان‬ ‫افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬درصد معابر شهری‬ ‫و عمومی و ‪ ۸۰‬درصد از معابر اماکن‬ ‫اداری استان در راستای طرح مناسب‬ ‫سازی و تسهیل در تردد معلوالن‪،‬‬ ‫سالمندان و خردساالن تسهیل سازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫ماده ‪ ۲‬قانون جامع حمایت از حقوق‬ ‫معلوالن همه وزارت‌خانه‌ها‪ ،‬سازمان‌ها‪،‬‬ ‫موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و‬ ‫نهادهای عمومی و انقالبی موظف به‬ ‫رعایت اصل مناسب سازی در طراحی‪،‬‬ ‫احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی‪،‬‬ ‫معابر و وسایل خدماتی هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۳۲‬‬ ‫هزار معلول در استان شناسایی شده که‬ ‫به منظور ارائه خدمات بهتر به این قشر‬ ‫طرح مناسب سازی منازل مسکونی و‬ ‫خودروهای شخصی این قشر نیز در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت طرح‬ ‫مناسب سازی امکان عمومی و به‬ ‫منظور دسترسی و بهرهمندی آسان‬ ‫معلوالن همچون افراد عادی از همه‬ ‫امکانات افزود‪ :‬اجرای این طرح‬ ‫نباید در حد رفع تکلیف باشد و باید‬ ‫طرح‌های مناسب سازی براساس‬ ‫استاندارد اجرایی شود‪.‬‬ ‫معاون امور هماهنگی عمرانی‬ ‫استاندار چهارمحال و بختیاری نیز‬ ‫در این جلسه با اشاره به بهره‌مندی‬ ‫بیش از ‪ ۴‬درصد جمعیت استان از‬ ‫خدمات مناسب‌سازی امکان عمومی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معلوالن‪ ،‬سالمندان‪ ،‬جانبازان‪،‬‬ ‫زنان باردار و مادران که کودک را با‬ ‫کالسکه حمل می‌کنند‪ ،‬از این طرح‬ ‫بهره مند می‌شوند‪.‬‬ ‫مجید نظری با تاکید بر اینکه باید‬ ‫در ساخت و سازهای جدید اصول‬ ‫مناسب سازی رعایت شود گفت‪ :‬در‬ ‫صورت مناسب نبودن ساختمان‌ها برای‬ ‫استفاده معلوالن‪ ،‬گواهی پایان کار از‬ ‫طرف شهرداری‌ها صادر نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬براساس ماده‬ ‫‪ ۲‬قانون جامع حمایت از حقوق‬ ‫معلوالن همه وزارت‌خانهها‪ ،‬سازمان‌ها‪،‬‬ ‫موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و‬ ‫نهادهای عمومی و انقالبی موظف‬ ‫به اجرای طرح مناسب سازی امکان‬ ‫هستند تا دسترسی و بهره‌مندی برای‬ ‫معلوالن همچون‪.‬افراد عادی فراهم شود‬ ‫نظری است و باید برای رسیدن‬ ‫به نقطه مطلوب از ظرفیت رسانه‌ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫نرخ گذاری یکباره مسئوالن‬ ‫دلیل التهاب بازار‬ ‫درپی‌افزایشقیمتگوشتمردمشیرازچندانازخریدگوشت‌قرمزاستقبالنمی‌کنندوبههمیندلیل‬ ‫رکود‪ ،‬بازار را فرا گرفته بطوریکه بسیاری از فعاالن این صنف از عدم استقبال مردم و سیاست‌های اشتباه در‬ ‫این بخش گالیه مندند‪.‬طبق آمارها در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز کشور به زیر‪ 10‬کیلوگرم در‬ ‫سال رسیده است‪.‬بر اساس نظرسنجی های انجام شده توسط کارشناسان مرکز آمار‪ 43.4‬درصد مردم در یک‬ ‫سال گذشته تنها چند روز در ماه گوشت قرمز مصرف کرده اند‪ .‬همچنین‪ 2.7‬درصد هم سال گذشته هر‬ ‫روز گوشت قرمز مصرف کرده اند‪.‬این در حالیست که این نظرسنجى عنوان می کند که‪ 4.7‬درصد شرکت‬ ‫کنندگان در یک سال گذشته اص ً‬ ‫ال گوشت قرمز مصرف نکرده اند و‪ 0.2‬درصد شرکت کنندگان هم به این‬ ‫سئوال پاسخ ندادند‪.‬آن طورکه رنجبر مدیر توسعه و بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان فارس مى گوید‪:‬‬ ‫با در نظر گرفتن سرانه مصرف گوشت در فارس متوجه مى‌شویم که مردم استان ساالنه حدود‪ 55‬هزار تن‬ ‫گوشت مصرف مى‌کنند‪.‬صمد رنجبر می‌گوید‪ :‬در حال حاضر ارز‪ 4200‬تومانى‌جهت واردات به گوشت‬ ‫قرمزتخصیصپیدانمى‌کند‪.‬رنجبربابیاناینکههیچکمبودىدربخشگوشتقرمزدربازارنداریم‪،‬مى‬ ‫افزاید‪ :‬در شرایط فعلى گوشت به اندازه کافى در بازار وجود دارد‪ .‬فروشگاه هاى زنجیره اى در حال واردات‬ ‫گوشت قرمز هستند و این موضوع باعث شده تا گوشت قرمز در تمامى فروشگاه هاى زنجیره اى استان‬ ‫موجود باشد‪.‬مدیر توسعه و بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان فارس به قیمت گوشت در بازار شیراز‬ ‫اشاره مى کند و مى گوید‪ :‬در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلى حدود‪ 55‬هزار تومان و هر‬ ‫کیلو گوشت گوسفندى هم حدود‪ 70‬هزار تومان است‪.‬رنجبر در ادامه با بیان اینکه تولیدات دام و گوشت‬ ‫استان نیاز مردم استان را تامین مى کند‪ ،‬ادامه مى دهد‪ :‬ساالنه حدود‪ 65‬هزار تن گوشت در استان تولید مى‬ ‫شود و این در حالى است که مردم استان حدود‪ 55‬هزار تن گوشت در سال مصرف مى کنند‪.‬وى تصریح‬ ‫مى کند که کمبود گوشت استان از طریق واردات تامین مى شود‪.‬مدیر توسعه و بازرگانى سازمان‌جهاد‬ ‫کشاورزى استان فارس ادامه مى‌دهد‪ :‬با درنظر گرفتن هزینه تولید و نهاده خوراک دام متوجه مى شویم که‬ ‫قیمت گوشت در حال حاضر منطقى است و کمبوداتى که در بخش گوشت وجود دارد سبب شده که‬ ‫قیمت این محصول گران شود‪.‬رنجبر با بیان اینکه میزان واردات گوشت به استان در سال گذشته حدود‪4‬‬ ‫هزار تن بوده است‪ ،‬مى افزاید‪ :‬این میزان توسط رستوران ها‪ ،‬بیرون برها و خانوارها مصرف مى شود‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫معمری‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و تخم مرغ شیراز هم با بیان اینکه در فصل تابستان میزان استقبال مردم‬ ‫از گوشت قرمز کاهش مى یابد‪ ،‬مى گوید‪ :‬طبیعى است که در فصل تابستان به دلیل گرماى زیاد مردم از‬ ‫مصرف گوشت قرمز و غذاى گرم خوددارى کنند‪.‬منصور نجفى با بیان اینکه قیمت گوشت از فروردین‬ ‫تاکنونهیچگونهتغییرىنداشتهاست‪،‬می‌افزاید‪:‬ایندرحالىاستکهدربعضىمواقعشاهدکاهشقیمت‬ ‫اینمحصولدرشهرشیرازبوده‌ایم‪.‬نجفىمعتقداستکهرسانهاىشدنبعضىازمحصوالتسببنابسامانى‬ ‫بازار شده است‪ ،‬چرا که رسانه اى شدن بعضى از موضوعات از زبان مسئوالن‪ ،‬تنش را در جامعه ایجاد مى‬ ‫کند‪.‬رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و تخم مرغ شیراز خاطر نشان مى کند‪ :‬حدود‪ 40‬سال است که ریاست‬ ‫اتحادیه را برعهده دارم و هر زمان که صحبت‌هاى مسئوالن در رابطه با نرخ بعضى از محصوالت رسانه اى‬ ‫شد‪ ،‬باعث ایجاد التهاب در بازار شد‪.‬وى با بیان اینکه شرایط بد اقتصادى مردم را مجبور به خرید محصوالتى‬ ‫جز گوشت می‌کند‪ ،‬ادامه مى دهد‪ :‬که قشر مرفه از دیر باز تاکنون بدون توجه به قیمت گوشت به هیچ وجه‬ ‫ازگوشتهاىمنجمداستقبالنمىکردهوهمیشهگوسفندزندهازقصابىهاخریدمىکردند‪.‬رئیساتحادیه‬ ‫فروشندگان مرغ و تخم مرغ شیراز با بیان اینکه میزان استقبال مردم شیراز از گوشت گوسفندى تازه کاهش‬ ‫یافته است‪ ،‬مى افزاید‪ :‬در حال حاضر قشر متوسط به پایین جامعه‪ ،‬همواره از گوشت‌هاى منجمد و برزیلى‬ ‫استقبالمىکنند‪.‬نمایندهمردمشیرازهمبابیاناینکهکمبودگوشتدربازاروجودندارد‪،‬می‌گوید‪:‬عواملى‬ ‫مانند داللى‪ ،‬سودجویى و منفعت طلبى یک عده سبب شده که در بازار اخالل ایجاد شود‪.‬على اکبرى ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬ساالنه حدود‪ 960‬هزار الى یک میلیون تن گوشت در کشور مصرف مى شود که میزان‪ 850‬هزار‬ ‫تن گوشت در داخل کشور تولید و‪ 150‬هزار تن آن در جهت تامین مایحتاج مردم ساالنه وارد می شود‪.‬وى‬ ‫با بیان اینکه در سال گذشته‪ 111‬هزار تن گوشت وارد کشور شده است‪ ،‬می افزاید‪ :‬تا دى ماه سال جارى‬ ‫حدود‪ 126‬هزار تن واردات گوشت به داخل کشور داشتیم که نسبت به سال گذشته‪ 15‬هزار تن افزایش‬ ‫داشته است‪.‬عضو کمیسیون کشاورزى مجلس عواملى مانند عدم نظارت و اخالل در بازار را سبب مشکالت‬ ‫این روزهای شهروندان در تهیه گوشت عنوان می کند و می گوید‪ :‬بازار گوشت نیازمند مدیریت جدى و‬ ‫قوى است‪ ،‬با توجه به اینکه بخش گوشت داراى صنف‪ ،‬اتحادیه و سندیکاى مستقل است بنابراین نظارت در‬ ‫اینبخشنبایدتنهاتوسطدستگاههاىدولتىانجامشود‪.‬‬ ‫عاملانسانیعلت‪80‬درصدآتش‌سوزی‌ها‬ ‫افزایشدما‪،‬وزشبادوخشکشدنپوشش‌هایگیاهیخطر‬ ‫آتش‌سوزی‌هایمتعدددرمراتعمنابعطبیعیراافزایشدادهاست‬ ‫به‌گونه‌ایکهامسالتاکنون‪۲۰۰‬منطقهجنگلیدرفارسدستخوش‬ ‫آتششدهاست‪.‬درحالیکهبهواسطهبارندگی‌هادرابتدایامسال‬ ‫پوششگیاهیانبوهدرمراتعرشدکردنداماباخشکشدنآنهابه‬ ‫واسطهگرمایهواباجرقه‌ایکوچکآتش‌سوزی‌هایبزرگیرخ‬ ‫می‌دهد‪.‬آتش‌سوزی‌هابیشتردرسطحجنگل‌هایزاگرسرخمی‌دهد‬ ‫بهگونه‌ایکهحتیبهصورتروزانهدرسطحاینجنگل‌هاحریق‬ ‫گزارشمی‌شود‪.‬براساسآخرینآمارازابتدایامسالتاکنون‪ 120‬مورد‬ ‫آتش‌سوزیدرجنگل‌هایاستانفارسگزارششدهکهحدود‪200‬‬ ‫منطقهجنگلرادستخوشآسیب‌هایخودکردهاست‪.‬آتش‌سوزی‌ها‬ ‫کهامروزبهموضوعروززیستمحیطیتبدیلشدهاست‪،‬همچنان‬ ‫ادامهداردوطبقنظرکارشناسانتاپایانفصلگرمانیزادامهمی‌یابد‪.‬‬ ‫وقوعآتش‌سوزی‌هاتهدیدجدیبرایمنابعطبیعیمحسوبمی‌شود‬ ‫وایندرحالیاستکهتعدادوقوعآننسبتبهسالگذشتهافزایش‬ ‫داشتهاست‪.‬همچنینآتش‌سوزی‌هامنحصربهعرصهمنابعطبیعی‬ ‫نیستوحتیدرمناطقشهرینیزرخمی‌ده ‌د‪.‬برایپیشگیریوورود‬ ‫بهموقعدراطفاآتش‌سوزی‌هافرماندارشیرازدرجلسهستادپیشگیری‬ ‫ازآتش‌سوزیمراتعوجنگل‌هادرشهرستانشیرازاعالمکردکهتعلل‬ ‫مدیراندرزمینهآتش‌سوزیجنگل‌هاومراتعپذیرفتهنیست‪.‬محمدرضا‬ ‫امیریخاطرنشانکرد‪:‬پیشگیریازهرگونهآتش‌سوزیبهویژهدر‬ ‫مراتعوجنگل‌هابایدتوسطبهترینحافظانمراتع‪،‬جنگل‌هاوصاحبان‬ ‫اصلیآنانیعنیمردمباشد‪.‬بهگفتهویافزایشآمارآتش‌سوزیسال‬ ‫جاریدرمقایسهباماه‌هایمشابهسالقبلبههیچعنوانقابلتوجیهنیست‬ ‫ونیازاستهمراهباتدوینبرنامه‌هامنابعطبیعینقشهکاملیازوضعیت‬ ‫مراتعوجنگل‌هایشهرستانتهیهونقاطبحرانیمشخصشود‪.‬‬ ‫سرپرستمنابعطبیعیوآبخیزداریفارسبابیاناینکه‬ ‫آتش‌سوزی‌هادرسالجارینسبتبهسالگذشتهافزایشداشته‬ ‫است؛تصریحکرد‪:‬ازابتدایامسالتاکنون‪ 120‬موردآتش‌سوزیدر‬ ‫جنگل‌هایاستانفارسگزارششدهکهحدود‪ 200‬منطقهجنگلرا‬ ‫شاملشدهاست‪.‬بهگفتهشهراممنتصریایندرحالیاستکهسالقبل‬ ‫درهمینمدتمشابهمیزانآتش‌سوزی‌هاتقریبانصفبوداماباتوجهبه‬ ‫افزایشتعدادآتشسوزی‌هانسبتبهسالقبلامسالعرصه‌هایکمتری‬ ‫آسیبدیدند‪.‬ویگفت‪:‬درواقعسالگذشتهخسارتآتش‌سوزی‌ها‬ ‫بیشتربودهاستاماامسالمیزانخسارتآتش‌سوزی‌هاباتوجهبهتعداد‬ ‫زیاد آتش‌سوزی که رخ داده است‪ ،‬نشان از کمتر شدن خسارت دارد‪.‬‬ ‫سرپرستمنابعطبیعیوآبخیزداریفارسدربارهعلتآتش‌سوزی‌هابا‬ ‫اشارهبهافزایشپوششگیاهیبهدلیلبارندگی‌هاوخشکشدنآندر‬ ‫فصلگرماعنوانکرد‪:‬باوجودحجمزیادپوششگیاهی‪،‬کوچکترین‬ ‫جرقهکافیاستکهخرمنیرابهآتشبکشد‪.‬‬ ‫منتصریبابیاناینکهبرایمقابلهباآتش‌سوزی‌هاهماهنگیمناسبی‬ ‫بیندستگاه‌هایمختلفاجرایی‪،‬استانداری‪،‬سپاه‪،‬ارتشوغیرهوجود‬ ‫دارد؛بیانکرد‪:‬ازاینروباگزارشوقوعآتش‌سوزیبالفاصله مداخله‬ ‫وآتش‌سوزیمهارمی‌شود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهعاملانسانیعمده‌ترینعاملآتش‌سوزی‌های‬ ‫مراتعاست‪،‬تصریحکرد‪ 80:‬درصدازآتش‌سوزی‌هاامسالبهدلیل‬ ‫فعالیتانسانیبودهاستوهمچنینحدود‪ 10‬تا‪ 15‬درصدهمبهدلیل‬ ‫رگبار و رعد و برق بوده است‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهمیزانخسارتناشیازآتش‌سوزیبهمراتعاستان‬ ‫گفت‪ :‬بهدلیلاینکهعمدهآتش‌سوزی‌هادرپوششگیاهیوعلوفه‬ ‫خشکبودهاست‪،‬پوشش‌هایزیریکسالعمدتادچارحریق‬ ‫شد‌هاند‪.‬‬ ‫منتصریافزود‪:‬بااینوجودآتش‌سوزی‌هامتوجهدرختانجنگلی‬ ‫همشدهکهبین‪ 10‬تا‪ 15‬درصددرختانمراتعدچارحریقشدند اما‬ ‫عمدهحریقدرسطحعلوفهیکسالهوکشتزیراشکوببودهاست‪.‬‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریفارسبابیاناینکهآتش‌سوزی‌هاتا‬ ‫اوایلپاییزادامهدارد‪،‬خاطرنشانکرد‪ :‬تاقبلازشروعبارندگی‌هاوادامه‬ ‫گرماخطروقوعآتش‌سوزیدرعرصهمنابعطبیعیفارسوجوددارد‪.‬‬ ‫بهگفتهمنتصریدراستانفارستاپایان فصلگرماآمادگیکامل‬ ‫مبارزهباحریقواطفاحریقوجودداردوتاکنونمقابلهموثرومناسبیبا‬ ‫آتش‌سوزی‌هادرسطحاستانصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫ویهمچنینبهفرهنگ‌سازیمناسببرایجلوگیریازوقوع‬ ‫آتش‌سوزیتوسطمردماشارهکردوگفت‪:‬آگاهیمردمبرایحفظ‬ ‫منابعوعرصهطبیعیاستانبیشترشدهاستوهمینموضوعسبب‬ ‫شدهکهنسبتبهسال‌هایقبلآتش‌سوزی‌هایکمتریداشتهباشیم‪.‬‬ ‫همچنیندرمناطقشهریازجملهزمین‌هایکنارمجتمع‌ها‪،‬رودخانه‬ ‫خشکشیرازوغیرهچندینبارآتش‌‌سوزیبهوقوعپیوستهاست‬ ‫کهرئیسسازمانآتشنشانیشیرازبااشارهبهاینکهباخشکشدن‬ ‫پوششگیاهیامکانوقوعآتش‌سوزیدرمناطقشهریوجوددارد‪،‬‬ ‫ازآماده‌باشنیروهایآتشنشانیدراینزمینهخبرداد‪.‬بهگفتهمحمد‬ ‫هادیقانعبرایمقابلهباآتش‌سوزی‌هادرسطحشهرشیرازآتش‬ ‫نشانیتاکنونعملیات‌هایمختلفیداشتهاستوبهموقعآتشرامهار‬ ‫کردهاست‪.‬ویافزود‪:‬عاملانسانیمانتدآتشروشنکردنورها‬ ‫کردنآتش‪،‬رهاسازیزباله‌هایقابلاشتعالوآتشسیگارعمدهدلیل‬ ‫آتش‌سوزی‌هایسطحشهراست‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫بیتوجهیبهحمالتجنسینسبتبهزناندرحملونقلعمومی‬ ‫بسیاری از زنان هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مورد تهدید حمالت جنسی قرار می گیرند اما مدیریت شهری چه اقدامی می تواند انجام بدهد؟زنان همواره گالیه های بسیاری هنگام استفاده از تاکسی ها و وسایل حمل و نقل عمومی داشته اند ؛ چرا که‬ ‫بعضا نه تنها حریم آنها رعایت نمی شود بلکه مورد رفتارهای غیر اخالقی در فضای تاکسی ها قرار می گیرند ‪.‬از این رو ایده های بسیاری برای حمایت از زنان مطرح شده است‪ .‬از کاهش تعداد سرنشینان تاکسی تا ارائه تاکسی های مخصوص بانوان در حمل و نقل عمومی از‬ ‫آن جمله است که اغلب ایده ها هم مورد بی توجهی مسئوالن مربوطه قرار گرفته و حمالت جنسی به زنان در حمل و نقل های عمومی از قبل بوده ؛ اکنون هست و انگار قرار است همچنان ادامه داشته باشد ‪.‬محسن پور سید آقایی؛ معاون ترافیک و حمل و نقل شورای شهر‬ ‫تهران در رابطه با راهکار کاهش سرنشینان برای تامین امنیت زنان گفت ‪ :‬سه نفره کردن تاکسی ها‪ ،‬قیمت تاکسی را افزایش می دهد و موجب نارضایتی مردم خواهد شد‪.‬در حال حاضر فعالیت رانندگان زن مجاز است و آنان می توانند فعالیت کند‪.‬برای ساماندهی ما نمی‬ ‫توانیم بگوییم حتما مسافر زن‪ ،‬سوار تاکسی خاصی شود که این به نوعی اجبار است و محدودیت ایجاد می کندولی برای کاهش این موارد باید فعالیت رانندگان تاکسی زن تسری پیدا کند‪.‬خودروهای مورد استفاده برای حمل و نقل عمومی باید بزرگ تر شوند ‪ .‬شاهد‬ ‫هستیم مشکل گذر از حریم شخصی در خودروهایی که به اندازه کافی بزرگ است کمتر اعالم شده است ‪ .‬مثال سمند به اندازه کافی جا دارد و مسافرین می توانند راحت تر بنشینند و کمتر به حریم هم نزدیک می شوند‪.‬برای کاهش اینگونه حرمت شکنی ها شهروندان باید‬ ‫همکاری کنند ‪ .‬اجازه دهند بانوان در صندلی جلو تاکسی ها بنشینند ؛ اینگونه آسیب ها بیشتر از اجرای کم کردن تعداد مسافران و یا بزرگ کردن خودروهای مسافرکشی با فرهنگسازی و همکاری شهروندان حل می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫جامعه‬ ‫معامله های سیاسی و اقتصادی‪ ،‬قیمت سرنوشت مردم را تعیین می کنند‬ ‫نمایشقانونگریزیمسئوالنه!‬ ‫صدای اصالحات‪-‬خبرنگار‬ ‫یکی از چالش‌های عمده ای که کشور این روزها با آن دست‬ ‫به گریبان می باشد این است که ارزش قانون هنوز جایگاه اصلی‬ ‫خود را پیدا نکرده است‪ .‬این وضعیت در جایی بغرنج تر و دشوار‬ ‫می شود که بی قانونی و عدم اعتنا به آن در میان مسئولین راه یابد‪.‬‬ ‫هرچند که در ظاهر بسیاری از مسئوالن طرفدار حاکمیت قانون‬ ‫بوده و از عدم اجرای قوانین در کشور رنج می‌برند‪ ،‬اما در واقعیت‬ ‫امر این است که مشکل اساسی در نهادینه نشدن قانون و حاکمیت‬ ‫قانون بر منش و روش اجتماعی و اداره کشور می‌باشد‪ .‬به طوری‬ ‫که مصادیق بارز آن در کشور دیده می شود و جایی که سر منشا‪،‬‬ ‫مرجع و راس کشور و جامعه دچار مشکالت فراوان و تخطی از‬ ‫قانون باشد نمی توان انتظار داشت که مردم جامعه به ثبات نزدیک‬ ‫شوند‪ .‬مردم امروز از بی قانونی گسترده در رنج می باشند‪ .‬نه تنها‬ ‫این بی قانونی ها در الیه های عامه کشور وجود دارد بلکه در‬ ‫بسیاری از موارد نیز‪ ،‬مسئوالن و مدیران خود عاملی برای دور زدن‬ ‫های قانونی هستند‪ .‬اگرچه در سال های اخیر به مانند امروز چندان‬ ‫شفافیت ها و اطالعات مشخصی وجود نداشت اما بازی بی قانونی‬ ‫امروز‪ ،‬بازی مستقیمی است که مردم شاهدان اصلی آن بوده و‬ ‫گریزی نیز وجود ندارد‪ .‬پدیده قانون گریزی یا عبور از قانون تنها‬ ‫منوط به پرونده های قضایی و حقوقی نمی باشد بلکه بسیاری از‬ ‫آن هاآن صرفا اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی است‪ .‬روحیه قانون‬ ‫گریزی و عدم اهمیت دادن به آن متاسفانه در سطوح مختلف جامعه‬ ‫از خانواده تا ادارات‪ ،‬نهادهای مختلف و میان مدیران بسیار افزایش‬ ‫پیدا کرده است و سیر صعودی این روند منجر به تبعیض های‬ ‫فراوان گشته است‪ .‬رانت‪ ،‬فسادهای اداری‪ ،‬پرونده های اختالس‬ ‫تهرانایمننیست‬ ‫طرح "مدرسه تابستانه امید" به منظور برگزاری دوره های مهارت آموزی در حوزه ایمنی شهری ویژه زنان با مشارکت‬ ‫اداره کل بانوان و سازمان آتش نشانی با حضور مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران‪ ،‬مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران‪،‬‬ ‫مدیرعلملیاتیآتشنشانیشهرتهرانوسخنگویسازمانآتشنشانیشهرتهرانافتتاحشد‪.‬‬ ‫"طرح مدرسه تابستانه امید" به منظور برگزاری دوره های مهارت آموزی در حوزه ایمنی شهری ویژه زنان با مشارکت‬ ‫اداره کل بانوان و سازمان آتش نشانی افتتاح شد‪ .‬در این نشست مهدی داوری؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران‪،‬‬ ‫زهرابهروزآذر؛مدیرکلاموربانوانشهرداریتهران‪،‬واحدکیانی؛مدیرعلملیاتیآتشنشانیشهرتهران‪،‬جاللملکی؛‬ ‫سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران و جمعی از زنان داوطلب برای دوره های آموزش آتش نشانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫مهدی داوری مدیرعامل آتش نشانی شهرداری تهران در این نشست و در جمع زنان داوطلب آموزش آتش نشانی با اشاره‬ ‫به ضرورت آموزش ایمنی به بانوان گفت‪ :‬تهران هنوز از نظر ایمنی استاندارد نیست هرچند تالش های زیادی صورت‬ ‫گرفته است اما آتش نشانی تهران وظیفه مهمی در پیشگیری دارد‪.‬وی افزود‪ :‬یکی از موضوعات مهمی که در دنیا به‬ ‫آن توجه می‌شود موضوع آگاهی به شهروندان است سوال اساسی این است که چقدر شهروندان در مورد ایمنی آگاه‬ ‫هستند‪.‬داوریتصریحکرد‪:‬خیلیازمابرایزندگیدرمنطقهوساختمانیبهبرخیفاکتورهاتوجهمیکنیماینفاکتور‬ ‫اعم از طراحی خانه و ساختمان‪ ،‬شرایط فرهنگی‪ ،‬امکانات رفاهی ساختمان و‪ ...‬است اما چنانچه هر یک از این فاکتورها‬ ‫وجود نداشته باشند ما از رفتن به آن خانه منصرف می شویم اما آیا ایمنی در فاکتورهای ما وجود دارد؟مدیرعامل سازمان‬ ‫آتش‌نشانی شهرداری تهران افزود ‪ :‬بعضی از مردم تهران در برج های زندگی می کنند که ما به عنوان آتش‌نشان جرات‬ ‫نداریم حتی یک شب در این ساختمان‌ها بخوابیم که شهروندان این نا ایمنی را انتخاب نکرده اند بلکه عدم آگاهی از آن‬ ‫می‌توانند سبب شود تا افراد در چنین شرایطی سکونت داشته باشند‪.‬وی عنوان کرد ‪ :‬ممکن است یک ساختمان امروز ایمن‬ ‫باشدوماهبعدایمننداشتهباشد‪.‬مدیرعاملسازمانآتش‌نشانیشهرداریتهراندررابطهبابرخینکاتایمنیافرود‪:‬هنگامی‬ ‫که به ساختمانی می روید دانستن راه های خروج اهمیت زیادی دارد و اولین توصیه ما به شما این است که در هر مکانی ابتدا‬ ‫راه های خروج را در نظر بگیرید درب و پنجره هایی که امکان خروج وجود دارد اهمیت دارد‪.‬داوری با اشاره به اهمیت‬ ‫آگاهی مردم در زمینه ایمنی بیان کرد‪ :‬همه مردم باید بدانند نباید در زمان آتش سوزی از آسانسور استفاده کنند همچنین‬ ‫راه‌های خروجی نباید بسته باشد‪ .‬مردم با دانستن نکات ساده از اتفاقات جلوگیری کنند‪.‬وی با اشاره به نبود ایمنی در شهر‬ ‫تهران افزود حدود‪ ۲۰‬سال پیش کمتر ساختمان بلند مرتبه وجود داشته اما در حال حاضر نه تنها ارتفاع بلکه بر عمق ساختمان‬ ‫ها اضافه شده است؛ اگر در این ساختمانها تمهیدات الزم وجود نداشته باشد آسیب‌های زیادی در مواقع بحران زبان رو به‬ ‫رو هستیممدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت‪ :‬یکی از مشکالت و آسیب هایی که تاکنون در بررسی ها‬ ‫مشخص شده کشف دیرهنگام حریق است این اتفاق در بافت های تجاری بیشتر نمود دارد اما در مراکز مسکونی نیز دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬داوری اضافه کرد‪ :‬باهر کسی که در حادثه حضور داشته‪ ،‬صحبت کردیم دلیل فهمیدن آتش را بوی دود یا سر‬ ‫و صدا عنوان کرده اما کمتر کسی با صدای آژیر متوجه آتش‌سوزی شده است‪.‬وی با بیان نا ایمن بودن برخی ساختمان‬ ‫های جدید در شهر گفت‪ :‬این روزها سبک سازی ساختمان ها صورت می‌گیرد اما تبعات خاص خود را دارد در گذشته‬ ‫‪ ۱۷‬دقیقه برای خروج از ساختمان در هنگام آتش سوزی بحران فرصت بود اما در حال حاضر هنگام آتش سوزی تنها سه‬ ‫دقیقه فرصت فرار دارید‪ .‬داوری با اشاره به اهمیت پیشگیری خاطرنشان کرد‪ :‬از راه های اتش نشانی برای مقابله با بحران‪،‬‬ ‫مقابله با خطر است و امروز تنها در روش مقابله فکر می شود‪ .‬اگر زلزله در تهران بیاید کمتر کسی می تواند کاری کند‪.‬‬ ‫باید برای مقابله با بحران های آینده رعایت فرهنگ پیشگیری را گسترش داد در همین راستا سعی می‌کنیم تا آتش نشانان‬ ‫داوطلبراتربیتکنیم‪.‬‬ ‫کالن بانک ها و ادارات‪ ،‬عالوه بر خدشه دار کردن اعتماد عمومی‬ ‫این حقیقت را نمایان می سازد که کشور‪ ،‬امروز تا چه میزان در‬ ‫مقابل قانون گریزی باید تاب آوری داشته باشد‪ .‬مسئوالن که در‬ ‫مرحله فعلی کشور باید مرجعی برای اجرای قانون باشند قانون‬ ‫شکنی می کنند‪ .‬فضای مجازی یکی از نمونه های دور افتاده آن‬ ‫است؛ این فضا و شبکه های آن که با محدودیت های استفاده‬ ‫مواجه شده و مدت ها است که با زندگی مردم عجین می باشد‪،‬‬ ‫هم چنان ابزار قابل استفاده برای مسئوالن بوده و به نظر می رسد‬ ‫که قانون تنها در محدوده و برای مردم تعریف شده است‪ .‬دیدن‬ ‫تخلف های گسترده تر در میان برخی مدیران و مسئوالن‪ ،‬تبعیض‬ ‫اجتماعی را بیش از پیش آشکار می نماید و در نهایت منجر به‬ ‫خشم عمومی مردم می شود‪ .‬نمایش قانون گریزی این روزها امری‬ ‫طبیعی در میان مسئوالن می باشد و تخلف های بی سابقه و آشکار‬ ‫و گسترده به نسبت سال های گذشته دیگر رمق برابری در جامعه را‬ ‫از میان برداشته و قانون گریزی مسئولین جای آن را گرفته است‪.‬‬ ‫مسئوالن باید بدانند که مردم و جامعه به دقت آنها را رصد می ‌کنند‬ ‫و متوجه امور هستند‪ ،‬جامعه امروز بر خالف گذشته در برخی موارد‬ ‫حتی ناخواسته در جریان رفت و آمد اطالعات قرار می ‌گیرد‪ ،‬ابزار‬ ‫متنوع رسانه ‌ای و اطالع رسانی‪ ،‬موجبات آگاهی بیشتر و در نتیجه‬ ‫حساسیت آن‌ها را فراهم آورده است که می تواند گاها‪ ،‬مردم‪ ،‬در‬ ‫مقام مسئولین قرار بگیرند‪ .‬معامله های سیاسی و اقتصادی‪ ،‬قیمت‬ ‫سرنوشت مردم را تعیین می کنند و این بار این مسئولین هستند که‬ ‫باید ثبات اجتماعی و اخالقی را در بحبوحه مشکالت و پیچیدگی‬ ‫های امروز به وجود آورند‪.‬‬ ‫حلقه سوم طرح ترافیک‬ ‫نقشه جدید برای تهرانی ها‬ ‫گزارش‬ ‫برخی از شهرها یک حلقه سوم ترافیکی هم وجود دارد‪ ،‬تا وضعیت ترافیکی بهتر کنترل شود‪ .‬به گفته‬ ‫این روزها زمزمه ایجاد حلقه سوم طرح ترافیک در تهران به گوش می رسد‪ .‬چند تن از اعضای‬ ‫اما باید خودروهای خارج این دو حلقه را ساماندهی کنیم‪.‬ساماندهی خودروهای شخصی در تمام تهران‪،‬‬ ‫شورای شهر تهران در این باره اظهارنظرهایی کرده اند که امکان دارد به صورت مصوبه ای برای‬ ‫شهروندان تهرانی‪ ،‬تکلیف جدیدی در پرداخت عوارض به وجود بیاورد‪.‬پس از آنکه اعالم نارضایتی‬ ‫بزرگ دنیا یک حلقه مرکزی دارند که از ورود خودروهای بزرگ جلوگیری می‌کنند‪ ،‬گفته است‪ :‬در‬ ‫برخی کارشناسان تهران به حلقه سوم ترافیکی نیاز دارد و برخی هم معتقدند همین دو حلقه کافی است‪،‬‬ ‫عنوانی است که از طرح ایجاد حلقه سوم ترافیکی برداشت می شود‪ .‬هر چند جزییاتی از این طرح تاکنون‬ ‫منتشر نشده است و اعضای شورای شهر با توجه به دلسردی مردم از عملکرد این دوره از شورا‪ ،‬نمی‬ ‫مردم از طرح ترافیک جدید شهرداری تهران به رسانه ها کشید و حتی برخی از کاربران خبرآنالین هم به‬ ‫خواهند با وضع عوارض جدید برای تهرانی ها‪ ،‬خود را از حضور در ادوار بعدی شورا محروم کنند‪ ،‬ولی‬ ‫جدی شدن است‪ ،‬چون زمزمه هایی از ایجاد حلقه سوم طرح ترافیک از سوی اعضای شورای شهر تهران‬ ‫شنیده می شود‪.‬علی اعطا نیز درباره ایجاد حلقه سوم ترافیکی در تهران توضیحاتی داده و گفته است این‬ ‫‪ ۱۴‬ساله دارد‪ .‬حلقه اول ترافیک که به نام محدوده طرح ترافیک معروف است‪ ،‬خیابانهای مرکزی شهر را‬ ‫اظهارنظرهایی که به نظر می رسد رفته رفته در گامهای اول با مطرح کردن آن در رسانه ها به سمت‬ ‫می شود‪.‬بررسی ها نشان می دهد برای ورود به حلقه اول ترافیک باید عوارضی بین ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫دارد با تصویب آن‪ ،‬همه مردم تهران که دارای خودرو هستند مشمول پرداخت عوارض حضور در حلقه‬ ‫شهرداری طعنه زدند که می توان از عبور مردم در پیاده روها هم پول گرفت‪ ،‬ظاهرا این شوخی در حال‬ ‫شنیده می شود‪.‬موضوع ایجاد حلقه های ترافیکی در شهر تهران‪ ،‬بحث تازه ای نیست و قدمتی دست کم‬ ‫دربرمی گیرد که ورود به آن‪ ،‬بدون داشتن مجوزو پرداخت عوارض‪ ،‬باعث جریمه خودروهای شخصی‬ ‫در سال به نسبت ساعات ورود و حضور در این محدوده‪ ،‬از سوی متقاضیان پرداخت شود‪ .‬حلقه دوم‬ ‫ترافیکی که قبال به نام محدوده زوج و فرد مطرح بود هم محدوده بزرگتری از شهر را در خیابانهای‬ ‫مرکزی شامل میشود که از ‪ ۱۴‬سال پیش تا ابتدای تیرماه امسال‪ ،‬فقط پالکهای زوج در روزهای زوج‬ ‫و پالکهای فرد در روزهای فرد حق تردد در آن داشتند‪.‬از ابتدای تیرماه با مصوبه شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫نرخ ورود به محدوده زوج و فرد سابق تفاوت کرد و هم اکنون که این حلقه به عنوان محدوده کنترل‬ ‫آلودگی هوا معروف شده است‪،‬محاسبه عوارض ورود به آن شکل دیگری دارد‪ .‬توضیحات پیچیده و‬ ‫جزییات فراوان روش محاسبه عوارض ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا یا حلقه دوم ترافیکی‪ ،‬بارها‬ ‫از سوی مسئوالن شهرداری بیان شده و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم مفصال درباره‬ ‫عوارض تازه‪ ،‬توضیح داده است‪.‬زهرا نژادبهرام‪ ،‬عضو شورای شهر هم عنوان کرده باید با ایجاد حلقه‬ ‫سوم ترافیکی‪ ،‬تردد مردم در خودروهای شخصی کنترل شود‪ .‬او با بیان اینکه شهرهای بزرگ دنیا یک‬ ‫حلقه مرکزی دارند که از ورود خودروهای بزرگ جلوگیری می‌کنند‪ ،‬گفته است‪ :‬در برخی از شهرها‬ ‫یک حلقه سوم ترافیکی هم وجود دارد‪.‬‬ ‫با این حال نارضایتی مردم به خصوص رانندگانی که مجبورند در تمام خیابانهای شهر از جمله حلقه‬ ‫های ترافیکی اول و دوم تردد کنند‪ ،‬مشخص است و صدای برخی اقشار مانند تاکسی بارها با تجمعاتی‬ ‫که برگزار می کنند درآمده است و نشان می دهد شهروندان عموما از نحوه محاسبه عوارض ورود به‬ ‫حلقه های طرح ترافیک دل خوشی ندارند‪.‬اکنون برخی از اعضای شورای شهر تهران درباره ایجاد حلقه‬ ‫سوم برای معابر تهران سخن می گویند‪ .‬موضوعی که در یکی دو سال پیش و اخیرا از سوی بعضی از‬ ‫نمایندگان پارلمان محلی مطرح شده و به نظر می رسد کم کم زمینه ساز اجرای طرح حلقه سوم شود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬محمد علیخانی‪ ،‬رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره ایجاد حلقه‬ ‫یا رینگ سوم ترافیکی در شهر‪ ،‬توضیح داده بود‪ .‬آنطور که علیخانی گفته در تهران سه محدوده طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬زوج و فرد (محدوده آلودگی هوای کنونی) و رینگ سوم خواهیم داشت‪.‬به گفته او رینگ‬ ‫سوم درخصوص معابر خاص همچون بزرگراه ها و معابر پر تراکم ترافیک است که در ساعات پیک‬ ‫ترافیک مثل ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬صبح تعرفه تردد با ساعات غیرپیک تفاوت خواهد داشت‪.‬آنطور که روزنامه ایران‬ ‫نوشته شورای شهر طرحی را داشته که بر اساس آن برای شهر تهران ‪ ۳‬رینگ در نظر گرفته شده‪ ،‬یعنی‬ ‫محدوده مرکزی (طرح ترافیک فعلی)؛ محدوده زوج و فرد و محدوده حاشیه‌ای یا بقیه تهران‪ .‬علیخانی‬ ‫می گوید برخی معابری که هم‌اکنون در محدوده طرح نیستند مثل اندرزگو هم بواسطه ترددهای زائد‪،‬‬ ‫ترافیک شدیدی تجربه می‌کنند و باید مشمول محدودیت‌هایی شوند‪ .‬اصل طرح در شورای عالی ترافیک‬ ‫تهران تصویب شده‪ ،‬اما نرخ‌گذاری و تعرفه در شورای شهر مصوب می‌شود‪.‬‬ ‫اخیرا پس از گذشت چند ماه از این سخنان‪ ،‬زهرا نژادبهرام‪ ،‬عضو دیگر شورای شهر هم عنوان کرده‬ ‫باید با ایجاد حلقه سوم ترافیکی‪ ،‬تردد مردم در خودروهای شخصی کنترل شود‪ .‬او با بیان اینکه شهرهای‬ ‫زمزمه های ایجاد حلقه سوم برای تردد خودروها در تهران‪ ،‬این روزها از سوی برخی اعضای شورای شهر‬ ‫طرح بر اساس نظرات شخصی برخی از اعضای شورای شهر بوده است‪.‬‬ ‫عادی سازی آن در افکار عمومی و سپس مطرح کردن آن در صحن رسمی شورای شهر دارد که احتمال‬ ‫سوم ترافیکی شوند‪.‬‬ ‫البته می توان با وجود مشکالت مالی فراوانی که شهرداری تهران در دوره فعلی دارد‪ ،‬اینطور عنوان‬ ‫کرد که برخی اعضای شورا می خواهند یافتن مشکالت مالی در شهرداری را به نام خود ثبت کنند‪،‬‬ ‫چون هر چه که هست‪ ،‬وضعیت کسری بودجه در شهرداری تهران‪ ،‬چندان تعریفی ندارد و انتظار آن که‬ ‫شهرداری در بودجه ‪ ۹۸‬به دنبال درآمدزایی از شهر باشد‪ ،‬چندان دور از ذهن نیست‪.‬‬
‫پکن‪:‬قلدری‌هایآمریکاعاملاصلیتنشدرموضوعهسته‌ایایراناست‬ ‫«گنگ شائونگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری خود گفت‪« :‬واقعیت نشان می‌دهد که قلدری‌های یکجانبه واشنگتن در حال حاضر تبدیل به یک تومور بدخیم شده است‪».‬وی تاکید کرد که فشار حداکثری اعمال شده‬ ‫توسط آمریکا علیه ایران ریشه بحران تازه هسته‌ای ایران است‪ .‬شائونگ که در نشست خبری هفتگی صحبت می‌کرد‪ ،‬با ابراز تأسف از عبور ایران از سطح برجامی غنی‌سازی‪ ،‬تأکید کرده است که مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق دیپلماتیک‬ ‫حل و فصل شود‪.‬چین که از خریداران اصلی نفت خام ایران است پیش از این نیز‪ ،‬تحریمهای آمریکا علیه ایران را یکجانبه و غیرقانونی خوانده و گفته خود را ملزم به رعایت این تحریمها نمی‌داند‪ .‬روز یک شنبه‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران در پایان‬ ‫مهلت ‪ ۶۰‬روزه به طرف‌های برجام برای جبران آثار خروج آمریکا از این توافق‪ ،‬گام دوم کاهش تعهدات خود به برجام را اعالم کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ایران دیگر خود را به سقف ‪ ۳.۶۷‬درصدی غنای اورانیوم متعهد نمی‌داند و سطح غنی‌سازی‬ ‫را «بر اساس نیاز» خود تعیین می‌کند‪.‬پیش از این‪ ،‬در ‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه مصادف با سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای‪ ،‬ایران اعالم کرده بود که دیگر به سقف میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین متعهد نیست‪ .‬ایران در آن‬ ‫زمان‪ ،‬دو ماه به کشورهای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای فرصت داد تا وعده‌های اقتصادی مورد انتظار در برجام را محقق کنند‪.‬‬ ‫سی ان ان‪:‬‬ ‫صبر ایران به پایان‬ ‫رسیده است‬ ‫سی ان ان در گزارشی به بررسی تصمیم اخیر ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود پرداخت‪.‬به نقل از سی‪.‬ان‪.‬ان‪ ،‬آمریکا بعد از خروج از برجام‪،‬‬ ‫تحریم‌هایی شدیدی علیه ایران اعمال کرد و بعد از گذشت یک سال که ایران صبوری کرد و به برجام متعهد ماند‪ ،‬اکنون به نظر می‌رسد که صبر ایران تمام شده‬ ‫است و تهران پاسخ تحریم‌ها را داده و اکنون تصمیم گرفته است که سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫سی ان ان در گزارشی به بررسی تصمیم اخیر ایران در راستای کاهش تعهدات‬ ‫برجامی خود پرداخت‪.‬به نقل از سی‪.‬ان‪.‬ان‪ ،‬آمریکا بعد از خروج از برجام‪ ،‬تحریم‌هایی‬ ‫شدیدی علیه ایران اعمال کرد و بعد از گذشت یک سال که ایران صبوری کرد و به برجام‬ ‫متعهد ماند‪ ،‬اکنون به نظر می‌رسد که صبر ایران تمام شده است و تهران پاسخ تحریم‌ها را‬ ‫داده و اکنون تصمیم گرفته است که سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد‪.‬این دومین‬ ‫اعالم ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود است و به نظر می‌رسد این تصمیم ایران‬ ‫کمی شکل خطرناک‌تری را به خود گرفته است و می‌تواند تهدیدکننده باشد‪.‬به نظر‬ ‫می‌رسد که ایران با کاهش تعهدات برجامی خود به دنبال آن است تا به کشورهای اروپایی‬ ‫باقی مانده در برجام فشار وارد کند تا از این طریق بتواند آنها را مجبور به اجرای تعهدات‬ ‫برجامی خود کند و کمی از فشار تحریم‌ها بکاهد‪.‬اکنون شرایط بسیار پیچیده شده است از‬ ‫سویی می‌توان این تصمیم ایران را فقط یک تهدید دانست که جنبه نمادین دارد از طرفی‬ ‫هم می‌توان آن را اقدامی خطرناک دانست‪ .‬همه چیز به آینده بستگی دارد و باید منتظر ماند‬ ‫و دید چه خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪ :‬ایران گفتگوی خارج از برجام ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه گفت که اگر طرف‌های مقابل‬ ‫به ویژه اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکنند‪ ،‬گام سوم ایران‬ ‫محکم‌تر خواهد بود‪.‬سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫ایران در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه به سواالت‬ ‫آنان پاسخ داد‪.‬موسوی در ابتدای این نشست و در واکنش به‬ ‫توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس‬ ‫در جبل الطارق گفت‪ :‬از انگلیس می‌خواهیم که نفتکش را آزاد‬ ‫کند و این دزدی دریایی را نمی‌پذیریم و هشدارهای الزم را‬ ‫داده‌ایم‪ .‬من نمی‌دانم که مقصد نفتکش کجا بوده‪ ،‬اما هیچکدام‬ ‫از بنادر سوریه مناسب پهلوگیری نفتکش فوق نبوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه درباره بحث مذاکره درباره برجام‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات برای نحوه اجرای برجام و تعهدات طرفین است‬ ‫و موضوع جدیدی نیست‪ .‬برجام پرونده‌ای است که خاتمه یافته‬ ‫است‪ ،‬به این معنا که کلمه‌ای به آن اضافه نمی‌شود و یا از آن‬ ‫کم نمی‌شود‪ .‬اینکه دولت‌ها تالش می‌کنند که انتظارات ایران‬ ‫برآورده شود را قدردانی می‌کنیم اما این کارها را باید زودتر انجام‬ ‫می‌دادند‪ .‬طرف‌های مقابل ‪ 11‬تعهد را متقبل شده بودند که انجام‬ ‫دهند‪ .‬اگر مذاکراتی باشد مربوط به اجرای تعهدات طرف مقابل‬ ‫است‪ .‬آمریکایی ها باید دست از جنگ و تروریسم اقتصادی‬ ‫بردارند و برگردند تعهدات خود را انجام دهند‪.‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫ایران حق دارد که به بی عملی اروپایی‌ها و باقی کسانی که در‬ ‫برجام تعهد داشتند واکنش نشان دهد‪ ،‬و واکنش آن حقوقی و‬ ‫بر مبنای بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬است‪ .‬اگر می‌خواستند نگران باشند‬ ‫باید بیش و پیش از این حرف‌ها نگران می‌بودند‪ .‬این نگرانی‌ها‬ ‫وجهی از نظر ما هم به لحاظ حقوقی‪ ،‬قانونی و اخالقی ندارد‪ .‬ما‬ ‫پنجره دیپلماسی را باز گذاشته‌ایم و سفرهای متعددی که به کشور‬ ‫شده را تایید می‌کنیم‪ .‬تا آنجایی که ما خبر داریم‪ ،‬هیات‌هایی که‬ ‫آمده‌اند به اندازه انگشتان دست نرسیده است‪ .‬طبیعی است که‬ ‫این‌ها با حسن نیت و با هدف کاهش تنش است‪ .‬همچنان درب‬ ‫دیپلماسی به روی همه باز است و ایران قاطعانه به حقوق مردم خود‬ ‫متعهد است و اگر رفت و آمدی است‪ ،‬باید این را مد نظر قرار‬ ‫دهند که علت تنش‌ها چه بوده است‪ .‬آمریکا بستگی به خودش و‬ ‫رفتار خود دارد و ما فرش قرمز برای امریکا پهن نمی کنیم‪ .‬اما اگر‬ ‫به تعهدات خود برگردد‪ ،‬می تواند گام مثبت تلقی شود‪.‬سخنگوی‬ ‫دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه با اشاره به نشست خبری‬ ‫روز گذشته مقامات ایران درباره اعالم کاهش تعهدات ذیل‬ ‫برجام گفت‪ :‬ما این اقدام تقابلی و کاهش خود را در برجام آغاز‬ ‫کرده‌ایم و اعالم کرده‌ایم که بین تکالیف و حقوق ایران در برجام‬ ‫با اقدامات طرف‌های مقابل به ویژه اروپایی‌ها تناسبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ما گام سوم را بعد از ‪ 60‬روز اعالم می‌کنیم و هنوز در حال بررسی‬ ‫هستیم‪ .‬اگر طرف‌های مقابل به ویژه اروپایی‌ها به تعهدات خود‬ ‫عمل نکنند‪ ،‬گام سوم ایران محکم‌تر خواهد بود‪ 60 .‬روز آینده‬ ‫این اقدامات اعالم خواهند شد‪ .‬گام بعدی ما هم در چارچوب‬ ‫حقوقی مندرج در بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬برجام خواهد بود مگر اینکه‬ ‫برخی کشورها بخواهند اقدامات عجیب و غریبی انجام دهند که‬ ‫در آنصورت ما اقدام نهایی را انجام خواهیم داد‪ .‬هرگاه قانع شدیم‬ ‫اقداماتی که انجام می‌شود‪ ،‬آن چیزی است که به انتظارات و‬ ‫خواسته‌های ما نزدیک باشد‪ ،‬این موارد قابل بازگشت هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 60 :‬روزهای دیگری در کار نخواهد بود‪ .‬این دو‬ ‫‪ 60‬روز بر اساس سناریوهایی بود که ایران اعالم کرد‪ .‬امیدواریم‬ ‫آنها بتوانند گامی رو به جلو در مسیر اجرای تعهدات بردارند‪.‬‬ ‫هنوز اعالم می‌کنیم که برجام زنده است و اما حقوق ایران دربرابر‬ ‫تعهداتی که داده است رعایت نشده است‪.‬موسوی همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما نه امید و نه اعتماد به کسی و کشوری نداریم‪ ،‬اما باب‬ ‫دیپلماسی باز است‪ .‬ما گام‌های خودمان را بر می‌داریم‪ ،‬اگر آنها‬ ‫نگران زنده ماندن برجام هستند می‌توانند با اقدامات عملی و نه‬ ‫صرفا برای سفر و برای عکس گرفتن به ایران بیایند‪ .‬نشست بعدی‬ ‫کمیسیون مشترک برجام هم احتماال اواخر جوالی خواهد بود‬ ‫و زمان و مکان آن متعاقبا اعالم خواهد شد‪ .‬طی روزهای آینده‬ ‫بار دیگر مشاور دیپلماتیک امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه‬ ‫به تهران سفر خواهد کرد‪.‬وی در خصوص اینکه آیا با آمریکا‬ ‫گفتگوها درباره موضوعات جدیدی خواهد بود یا نه گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫ایران مبنای کارش برجام فعلی است نه یک کلمه کمتر و نه یک‬ ‫کلمه بیشتر‪ .‬ایران گفتگوی خارج از برجامی را در دستورکار‬ ‫خود ندارد‪ .‬اقدام آمریکا در درخواست جلسه شورای حکام به‬ ‫عنوان ناقض قطعنامه شورای امنیت کمی عجیب بوده و جالب‬ ‫نیست‪ .‬اگر چنین جلسه‌ای باشد ایران مدعی خواهد بود‪.‬سخنگو‬ ‫در خصوص اظهارات ترامپ و نتانیاهو درباره اقدامات اخیر ایران‬ ‫در برجام گفت‪ :‬از کی تا به حال ترامپ و نتانیاهو نگران برجام‬ ‫شده‌اند؟موسوی درباره تحوالت منطقه هم گفت‪ :‬ایران یک‬ ‫بازیگر مهم در منطقه بوده و به دنبال صلح و ثبات در منطقه است‪.‬‬ ‫یکی از کانون‌های بی ثباتی می‌تواند افغانستان باشد که داعش را‬ ‫به آنجا کوچ داده‌اند‪ .‬ایران از بازیگران فعال است که می‌تواند به‬ ‫صلح و ثبات در افغانستان کمک کند و این کار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین مسئول حفظ کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایران‬ ‫است و اینجا منطقه و خلیج ماست و بر اساس وظایق قانونی و ذاتی‬ ‫خود امنیت را برقرار می‌کنیم‪ .‬اینکه کشورهایی واقع در کیلومترها‬ ‫فاصله و مسافت دور (آمریکا) اعالم می‌کنند که می‌خواهند‬ ‫امنیت را برقرار کنند حرف زیادی است‪.‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه درباره پیگیری‌های ایران درباره آخرین وضعیت شیخ‬ ‫زکزاکی گفت‪ :‬اخیرا کاردار سفارت نیجریه به وزارت خارجه‬ ‫آمد و مراتب نگرانی ایران در خصوص وضعیت شیخ زکزاکی‬ ‫اعالم شد‪ ،‬ایشان یک شخصیت عالم و برجسته هستند‪ .‬امیدواریم‬ ‫تالش‌هایی که صورت می‌گیرد به نتیجه برسد و ایشان سالمتی‬ ‫کامل خود را بازیابند‪.‬وی در خصوص سریال گاندو گفت‪ :‬آنچه‬ ‫درباره وزارت خارجه یا شخص وزیر یا همکاران ما نشان می‌دهد‬ ‫خیلی انطباق با واقعیت ندارد‪ .‬اگر به ما می‌گفتند اسنادی است و ما‬ ‫اسناد را به آنها می‌دادیم تا فیلم واقعی تر باشد‪ .‬کاش کمی در آن‬ ‫فیلم تقوا پررنگ تر می‌شد‪ .‬اینکه آقای ظریف گفتند تلویزیون‬ ‫نگاه نمی‌کنند منظور صدا و سیما نیست‪ .‬ایشان به علت مشغله‬ ‫کال تلویزیون را روشن نمی‌کنند‪ .‬ایشان کال وقت برای تماشای‬ ‫تلویزیونندارند‪.‬‬ ‫محمد بن سلمان‪ ،‬صدام حسین جدید‬ ‫"زمانیدیکتاتوریبیرحموبیمهابابهنامصدامدرکشورنفت‬ ‫خیزعراقرویکاربودکهبهرغمسیاست‌هایافراطیکام ً‬ ‫المستنداو‪،‬‬ ‫موردحمایتوتحسینآمریکاودیگردولت‌هایغربیقرارمی‌گرفت‬ ‫چونهرچندکهجرایماووحشتناکومافوقتصوربودند‪،‬اوکشورش‬ ‫رامدرنیزهمی‌کردودربرابرشبه‌نظامیانافراطگروایرانمی‌ایستاد‪.‬اکنون‬ ‫محمدبنسلمانیکصدامجدیداستکهآمریکاوکشورهایغربی‬ ‫درقبالاونیزهمانرویکردرادرپیشگرفت ‌هاند‪".‬روزنامهواشنگتنپست‬ ‫درتحلیلیدرخصوصچگونگیحمایت‌هایعلنیوصریحغربی‌ها‬ ‫وکشورهایدیگرازمحمدبنسلمان‪،‬ولیعهدحکومتعربستانبهرغم‬ ‫جنایت‌هایاووتشبیهویبهصدام‪،‬دیکتاتورسابقعراقمی‌نویسد‪:‬زمانی‬ ‫دیکتاتوریبیرحموبیمهابادرکشورعربنفت‌خیزیرویکاربودکه‬ ‫بهرغمسیاست‌هایافراطیکام ً‬ ‫الاثباتومستندشده‌اش‪،‬موردحمایت‬ ‫وتحسینآمریکاودیگردولت‌هایغربیقرارمی‌گرفت‪.‬جرایماو‬ ‫وحشتناکومافوقتصوربودندامااوکشورشرامدرنیزهمی‌کردودر‬ ‫برابرشبه‌نظامیانافراطگروایرانمی‌ایستاد‪.‬احتماالازنظرآنهاجایگزین‬ ‫بهتریبرایاووجودنداشت‪.‬ایندیکتاتوراینپیامرادریافتکرد‪.‬اوبه‬ ‫ایننتیجهرسیدکهتازمانیکهتولیدنفتراادامهبدهدودربرابرایران‬ ‫بایستد‪،‬دستشبرایقتلمخالفانشوقلدریکردنبرایهمسایگان‬ ‫دیگرشهمبازاست‪.‬ناماوصدامبود‪.‬آمریکاوهمپیمانانشقماریروی‬ ‫اوکردندکهمستقیماًمنجربهحمل ‌هعراقبهکویتدر‪ ۱۹۹۰‬وپساز‬ ‫آننیزمنجربهجنگ‌هایبیپایاندرخاورمیانهشد؛جنگ‌هاییکه‬ ‫هماکنونتقریباًمایهحسرتوتاسفتمامیتشکیالتسیاسیآمریکا‬ ‫شد‌هاند‪.‬اکنون‪ ۳۰‬سالبعدازاینحمله‪،‬مقام‌هاوسیاستمدارانغربی‬ ‫کورکورانهدارندهماناشتباهراتکرارمی‌کنند‪.‬اکنونآنهامی‌گوینداز‬ ‫تفاحشمحمدبنسلمانولیعهدعربستانمنزجرشد‌هاند؛‬ ‫بابتجنایا ‌‬ ‫جنایاتیشاملقتلجمالخاشقجیستوننویسروزنامهواشنگتن‬ ‫پستدرشهراستانبولوشکنجهوزندانیکردنفعاالنزنیکهبهدنبال‬ ‫ارتقاءحقوقزنانبودند‪.‬آنهاهمچنینکمپینبمباراناودریمنرانیزبه‬ ‫تجنگیمی‌بینند‪.‬بااینحالدرجریان‬ ‫عنوانیکفاجعهآکندهازجنایا ‌‬ ‫نشستاخیرگروه‪ ۲۰‬دراوزاکایژاپندریکهفتهپیش‪،‬اینمقاماتبا‬ ‫خوشحالیمحمدبنسلمانرادورهکردندونهفقطدونالدترامپرئیس‬ ‫جمهورآمریکابلکهحتینخستوزیرانورؤسایجمهورکشورهای‬ ‫دموکراتیکمهماروپانیزاینکارراکردند‪.‬حتینهفقطاینغربی‌هابلکه‬ ‫رهبرانکشورهایینظیرهند‪،‬کرهجنوبیوژاپننیزبهگرمیازمحمدبن‬ ‫سلماناستقبالکردندودرششماهگذشتهنیزرابطهصمیمانهبااوداشتند‪.‬‬ ‫اگرازآنهاعلتاینرویکردشانرابپرسیدیکپاسخکام ً‬ ‫الآشنا‬ ‫رامی‌شنوید‪:‬ولیعهدعربستانبهترینفرصتبرایرقمزدنمدرنیزه‌سازی‬ ‫درعربستانمحسوبمی‌شود‪.‬اومشغولجنگیدنباشبه‌نظامیانافراطگر‬ ‫بودهوباماوبااسرائیلعلیهایرانمتحداستوگزینه‌هایجایگزیناو‬ ‫بدترهستند‪.‬‬ ‫درحالیکهاینسیاستمدارانبهاینصورتمصمم‪،‬چنین‬ ‫دیدگاهیراحفظکرد‌هاندمی‌تواندیدکهچطوراگنسکاالماریک‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارشگرویژهسازمانمللدرزمینهاعدام‌هایفراقانونیوخودسرانه‪،‬به‬ ‫تنهاییتحقیقاتیراعلیهمحمدبنسلمانانجاممی‌دهد‪.‬‬ ‫کاالمارباابتکارعملخودشتحقیقاتیرابهمدتپنجماهدر‬ ‫موردقتلوقطعهقطعهکردنجسدخاشقجیدراکتبرگذشتهدرمحل‬ ‫کنسولگریعربستاندرشهراستانبولانجامدادهاست‪.‬‬ ‫کاالمار در تاریخ‪ ۱۹‬ژوئن گزارشی قاطع را منتشر کرد و در این‬ ‫گزارشعنوانکردکهخاشقجیقربانییکاعدامعمدیوازپیش‬ ‫برنامهریزیشدهویکقتلفراقانونیشدهکهدولتعربستانمسئول‬ ‫آناستواینکهمحمدبنسلمانرابااطمینانتقریبیمی‌تواندر‬ ‫عملیاتقتلاوواقداماتبعدازآنبرایسرپوشگذاریهمدست‬ ‫دانست‪.‬کاالماردرگزارششخواستارمعلقشدنمحاکمه‪۱۱‬مقامعامل‬ ‫سطحپاییندرعربستانبهعنوانممتهماناینقتلوهمچنینخواستار‬ ‫یکتحقیقاتمستقلازسویآنتونیوگوترشدبیرکلسازمانمللیا‬ ‫اف‌بی‌آیدربارهاینحادثهشد‪.‬اینگزارشهمچنینخواستارآنشد‬ ‫کهتحریم‌هاییعلیهمحمدبنسلمانودارایی‌هایخارجیاواعمال‬ ‫شوندمگرآنمدارکیارائهشودکهنشاندهنداومسئولیتیدراینقتل‬ ‫نداشتهاست‪.‬بااینحالسکوتمقام‌هایرسمیدرقبالاینگزارش‬ ‫یکسکوتکرکنندهبودهاست‪.‬گوترشکهتاکنونخودرافردی‬ ‫کمرونشاندادهبهدرخواستکاالماربرایانجامتحقیقاتپاسخنداد‪.‬‬ ‫او حتی تا همین چند روز پیش با او دیدار هم نکرده بود‪ .‬اروپا نیز در این‬ ‫زمینهسکوتدرپیشگرفتهاست‪.‬ترامپدرجریاننشستگروه‪ ۲۰‬با‬ ‫محمدبنسلماندیداروبااوصبحانه‌ایصرفکردوگفتکهمحمد‬ ‫بنسلمان"عملکردیفوقالعاده"داشتهاست‪.‬رئیسجمهورآمریکا‬ ‫درادامهدرپاسخبهسوالیدرخصوصموضوعقتلجمالخاشقجی‬ ‫مدعیشد"هیچانگشتاتهامیمستقیماًبهسمتولیعهدعربستاننشانه‬ ‫گرفته نشده است"‪ .‬اما به رغم ادعای او‪ ،‬هم کاالمار در گزارشش و هم‬ ‫سازمانسیادریکارزیابیمربوطبهخود‪،‬انگشتاتهامرابهسمتبن‬ ‫سلماننشانهگرفتهبودند‪.‬کاالماردرسفریکهچندروزپیشبهواشنگتن‬ ‫داشتظاهرا ًازموضعشکوتاهنیامد‪.‬اودریکگردهماییدرانستیتوی‬ ‫بروکینگزگفت‪:‬بسیاریازدولت‌هاتالشکردندتااینپروندهرادفن‬ ‫کردهوبگویند‪،‬بیاییدمثلهمیشهبهکارمانادامهدهیمامااینقتلقرار‬ ‫نیستناپدیدشود‪.‬اوهمچنینبهرغممواضعترامپگفت‪،‬بهرویاینکه‬ ‫آمریکاعدالترادراینخصوصاجراکندحساببازمی‌کند‪.‬ویطی‬ ‫نشستیدرروزنامهواشنگتنپستگفت‪:‬منفکرمی‌کنماینکشورتنها‬ ‫جاییاستکهدرآنپاسخگوییسیاسیمؤثرواقعمی‌شود‪.‬همچنانبرای‬ ‫اینعدالتامیدوجوددارد‪.‬یکسریقوانینمعطلماندهدرمجلس‬ ‫نمایندگانآمریکاهستندکهمدیراطالعاتملیآمریکاراملزمبهارائه‬ ‫گزارشیدرخصوصمسئوالنقتلخاشقجیودرادامهملزمبهممنوع‬ ‫کردنصدورروادیدبرایاینافرادمی‌کند‪.‬کمیتهروابطخارجیسنای‬ ‫آمریکاقراراستطیروزهایآیندهلوایحیدیگررانیزدراینارتباط‬ ‫بررسیکند‪.‬بااینحالتازمانیکهترامپرئیسجمهورآمریکااست‬ ‫بعیداستکهمحمدبنسلمانباتحریم‌هایمستقیمآمریکاروبهروشود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪848‬‬ ‫بین الملل‬ ‫بخشاقتصادی"معاملهقرن"‬ ‫شکستخورد‬ ‫آمریکا به شکست "کارگاه منامه" که اخیرا در پایتخت بحرین‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اذعان کرد و علت شکست آن را تالش‌های تشکیالت‬ ‫خودگردان فلسطین از طریق اعمال فشار بر تجار و شرکت‌های‬ ‫اقتصادی جهت بازداشتن از حضور در این کارگاه دانست‪.‬جارد‬ ‫کوشنر‪ ،‬مشاور ارشد کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫آمریکا در گفت‌وگویی که به صورت تلفنی با خبرنگاران عرب و‬ ‫اسرائیلی داشت و این گفت‌وگو از سوی روزنامه هاآرتص در روز‬ ‫یکشنبه منتشر شد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬بخش اقتصادی "معامله قرن" شکست‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫کوشنر با انتقاد از تشکیالت خودگردان فلسطین اذعان کرد‪:‬‬ ‫تالش‌های تشکیالت در به شکست کشاندن "کارگاه منامه" از طریق‬ ‫اعمال فشار بر تجار و شرکت‌کنندگان به شکست انجامید‪.‬‬ ‫محمود عباس‪ ،‬رئیس‌ تشکیالت خودگردان فلسطین پیش از این‬ ‫تاکید کرده بود که "معامله قرن" قابل اجرا شدن نیست و فلسطینی‌ها‬ ‫برای به شکست کشاندن آن تالش خواهند کرد‪.‬‬ ‫کوشنر افزود‪ :‬جمع انبوهی از تجار و نمایندگان شرکت‌های‬ ‫جهانی وجود داشتند و بسیاری بودند که می‌خواستند در این کارگاه‬ ‫حضور داشته باشند اما از آنها دعوت نکردیم‪ ،‬طرح اقتصادی امکان‬ ‫تحقق یافتن دارد اما آن بدون رهبری فلسطین قابل به ثمر نشستن‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫داماد ترامپ تصریح کرد‪ ۲۸ :‬میلیارد دالر از مجموع ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر در قالب "معامله قرن" اختصاص داده شد که در کرانه باختری‬ ‫و غزه سرمایه گذاری خواهند شد و این میلیاردها دالر اگر رهبری‬ ‫فلسطین موضعش را تغییر ندهد به این مناطق نخواهند رسید‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نتایجی قابل اطمینان درباره بهره برداری از سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫مالی برای فلسطینی‌ها در گذشته مشاهده نکرده‌ایم‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کشورهای آفریقایی در بحرین حضور داشتند و به ما گفتند‪ ،‬در‬ ‫صورتیکه فلسطینی‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها در سرزمین‌شان راغب نباشند‬ ‫ما خوشحال خواهیم شد که پذیرای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و‬ ‫توجه آمریکا و جهان به منطقه‌مان باشیم‪ .‬کوشنر ادامه داد‪ :‬به رغم‬ ‫هجمه بی‌سابقه فلسطینی علیه آمریکا اما درهای کاخ سفید به روی‬ ‫فلسطینی‌ها و رهبری فلسطین باز هستند‪.‬‬ ‫بحرین ‪ ۲۴‬ژوئن کنفرانسی اقتصادی را که آمریکا به عنوان مقدمه‬ ‫"معامله قرن" ترتیب داده بود‪ ،‬میزبانی کرد که در آن مشارکت عربی‬ ‫رسمی محدودی انجام گرفت و فلسطین و کشورهای عربی به طور‬ ‫کامل آن را تحریم کردند‪.‬‬ ‫در این راستا امارات و عربستان برای تبلیغ این کنفرانس و‬ ‫روابط با رژیم صهیونیستی از مقامات گرفته تا فعاالن پایین دست‬ ‫تالش کردند و رسانه‌های این کشورها روی باز به دولت اشغالگر‬ ‫نشان دادند‪.‬معامله قرن شامل سرمایه‌گذاری به صورت وام و قرض‬ ‫در فلسطین‪ ،‬اردن‪ ،‬مصر و لبنان به ارزش ‪ ۵۰‬میلیارد دالر است‬ ‫و در عوض فلسطینی‌ها را مجبور به چشم‌پوشی‌های اجحاف‌آمیز‬ ‫در پرونده‌های قدس‪ ،‬آوارگان و مرزهای سال ‪ ۱۹۶۷‬در مقابل‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها و پول می‌کند‪.‬‬ ‫تصمیمایرانشرایطرا‬ ‫سختکردهاست‬ ‫یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان در واکنش به آغاز‬ ‫گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران اظهار داشت‪ :‬تصمیم اخیر‬ ‫ایران شرایط موجود را کمی سخت کرده است‪ .‬به نقل از خبرگزاری‬ ‫اتریش‪ ،‬یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان در واکنش به آغاز‬ ‫گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران در سخنانی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫در چنین شرایطی نمی توان تصمیمات الزم و دقیقی اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫وی بدون اشاره به بدعهدی های اروپا در قبال تعهداتش به ایران‬ ‫در راستای توافق هسته ای گفت‪ :‬آینده توافق هسته ای ایران کمی‬ ‫مبهم بنظر می رسد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬روز گذشته در آغاز گام دوم کاهش تعهدات‬ ‫برجامی ایران وفق مواد ‪ ۳۷ ،۲۶‬مندرج در توافق هسته‌ای‪ ،‬عباس‬ ‫عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری سخنگوی دولت‬ ‫در راستای گام دوم کاهش تعهدات برجامی گفت‪ :‬امروز در مهلت‬ ‫پایان ‪ ۶۰‬روز کاهش تعهدات برجامی خود قرار داریم و از آنجا که‬ ‫خواسته‌های ایران در خصوص برجام مبنی بر بازگشت میزان فروش‬ ‫نفت به پیش از خروج آمریکا از برجام اجرایی نشده است‪ ،‬لذا امروز‬ ‫گام دوم برداشته می‌شود‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫سردرگمی و وضعیت مبهم فوتبال بانوان‬ ‫در حالی که ابهامات و سواالت زیادی در مورد وضعیت فوتبال و فوتسال‬ ‫بانوان وجود داد اما خبری از نایب رئیس بانوان این فدراسیون نیست تا پاسخگوی‬ ‫این مشکالت باشد‪.‬وضعیت مبهم بخش فوتبال و فوتسال بانوان نیاز به پاسخگویی‬ ‫مسئوالن فدراسیون دارد اما گویا پاسخگو بودن وظیفه‌ای است که این روزها مورد‬ ‫بی‌توجهی مسئوالن و به ویژه نایب رئیس بانوان این فدراسیون قرار گرفته است و از‬ ‫آن طفره می‌روند‪ .‬صوفی‌زاده که از سال ‪ ۱۳۹۵‬به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون‬ ‫فوتبال مشغول به کار شده است‪ ،‬ارتباط چندانی با خبرنگاران که نمایندگان‬ ‫مردم هستند‪ ،‬ندارد تا درباره موضوعات و اتفاقات مهم حوزه تحت مدیریت خود‬ ‫توضیحاتی ارائه دهد‪”.‬اراده واحدی برای تقویت تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسال‬ ‫وجود دارد”‪ ،‬این جمله را پیش از این صوفی‌زاده گفته است اما وضعیت تیم ملی‬ ‫شامل کادر فنی‪ ،‬برنامه‌ها و اردوها مشخص نیست‪ .‬بانوان فوتبالیست ایران سال آینده‬ ‫جام ملت‌های آسیا را پیش رو دارند اما نایب رئیس بانوان هیچ توضیحی در مورد‬ ‫اقداماتش در این زمینه ارائه نمی‌دهد و مشخص نیست که آیا باز هم دوره تاریک‬ ‫سکون تیم ملی آغاز شده یا با حمایت مسئوالن در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این تیم فوتبال جوانان نیز که با حضور کتایون خسرویار گام‌های خوبی برداشته‬ ‫بود با رفتن این مربی اکنون وضعیت مشخصی ندارد‪ .‬هنوز برنامه‌ای برای تعیین کادر‬ ‫فنی و برگزاری اردوهای این تیم برای حفظ آمادگی و هماهنگی بیشتر اعالم نشده‬ ‫و گویا هنوز تصمیمی جدی در این زمینه گرفته نشده است‪.‬مربیان باکیفیتی که با‬ ‫بی‌توجهی رفتند؛در زمان صوفی‌زاده دو مربی با کیفیت که تیم‌های ملی با آنها نتایج‬ ‫خوبی گرفته بودند از ایران رفتند‪ .‬شهرزاد مظفر‪ ،‬سرمربی سابق تیم ملی فوتسال که‬ ‫قهرمانی آسیا را برای ایران به ارمغان آورد پس از آنکه مسئوالن فوتبال تصمیمی‬ ‫جدی در مورد تیم ملی و کارد فنی نگرفتند‪ ،‬راهی کویت شد تا ایران از داشتن یک‬ ‫سرمربی خوب در زمینه بانوان محروم بماند‪ .‬در حالی که مظفر قراردادی دوساله‬ ‫با فدراسیون کویت بست‪ ،‬نایب رئیس فدراسیون ایران در این رابطه واکنش جالبی‬ ‫نشان داد و او را همچنان گزینه‌ای برای سرمربیگری تیم ملی دانست! صحبتی که با‬ ‫پاسخ مظفر همراه شد و قرارداد خود را غیرقابل فسخ دانست‪ .‬اکنون با گذشت زمان‬ ‫زیادی از آن تاریخ تیم ملی هنوز سرمربی ندارد و برخالف ادعای صوفی زاده مبنی‬ ‫بر اینکه سرمربی اوایل سال ‪ ۹۸‬مشخص می‌شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫کتایون خسرویار دیگر سرمربی با کیفیت تیم ملی بود‪ .‬او که هدایت تیم جوانان‬ ‫را بر عهده داشت برای کشف استعدادها (وظیفه‌ای که بخش بانوان فدراسیون باید‬ ‫آن را انجام می‌داد) به استان‌های مختلف ایران سفر کرد و با وجود تمام سختی‌ها‬ ‫و ناهماهنگی‌هایی که مسئوالن فدراسیون با او داشتند‪ ،‬تیمی با بازیکنان مستعد را‬ ‫تشکیل داد‪ .‬خسرویار با برگزاری مداوم اردوها و آموزش اصول حرفه‌ای و اساسی‬ ‫فوتبال به دختران جوان در حال تربیت نسلی بود که می‌توانستند آینده درخشانی‬ ‫برای فوتبال زنان ایران باشند‪ .‬آینده‌ای که سال‌هاست چشم به راه آمدنش هستیم‪ .‬تیم‬ ‫خسرویار در مرحله دوم قهرمانی آسیا به خاطر کارت زرد بیشتر حذف شد‪ .‬خسرویار‬ ‫پس از این موضوع به تیمی آمریکایی پیوست تا به بازیکنان پایه باشگاه جدید خود‬ ‫آموزش بدهد و آنها را آماده کند‪ .‬نایب رئیس بانوان نه تنها اقدام آشکاری در زمینه‬ ‫حفظ مربی باکیفیت خود نکرد بلکه سکوت پیشه کرد و در نتیجه نسلی که با خود‬ ‫امید را برایمان آورده بود‪ ،‬رها شد‪.‬ناتوانی در پرداخت پاداش قهرمانی فوتسال؛نایب‬ ‫رئیس بانوان فدراسیون به عنوان حامی بانوان و کسی که باید پیگیر مطالبات دختران‬ ‫ورزشکار رشته‌های تحت مدیریت خود باشد ‪ ۱۴‬ماه است که در پرداخت پاداش‬ ‫دختران فوتسالیست ناتوان است‪ ۲۲ .‬اردیبهشت ماه تیم ملی فوتسال قهرمان آسیا شد‬ ‫و ‪ ۲۲‬میلیون تومان پاداش برای آنها در نظر گرفته شد اما با گذشت ‪ ۱۴‬ماه هنوز‬ ‫این مبلغ به دختران فوتسالیست پرداخت نشده است‪ .‬صوفی زاده نتوانست در این‬ ‫زمینه قاطعانه عمل کند چرا که مطرح کردن بی پولی فدراسیون در شرایطی که‬ ‫پرداخت‌های نجومی برای فوتبال انجام می‌گرفت نوعی فریب افکار عمومی بود‪.‬قاطع‬ ‫نبودن نایب رئیس؛ در اکثر رشته‌های ورزشی نواب رئیس اختیارات محدودی دارند‬ ‫و این موضوع به اساسنامه آنها برمی‌گردد که هنوز وضعیت آنها را به دستی مشخص‬ ‫نکره است‪ .‬اما در این میان برخی با قاطعیت در حوزه‌های خود حاضر می‌شود و‬ ‫باشگاهپرسپولیسمنتظرلیستکالدرون‬ ‫سرمربیپرسپولیسقصدداردلیستخروجپرسپولیسرابهزودیدراختیارمدیرانباشگاهقراردهد‪.‬باشگاهپرسپولیسبانظرمثبتگابریل‬ ‫کالدروناقدامبهجذبمحمدحسینکنعانیزادگانکردتامدافعتیمملیفوتبالایرانباقراردادیدوسالهبهجمعسرخپوشانپایتختبپیوندد‪.‬‬ ‫سرمربیآرژانتینیپرسپولیسدرحالیباجذباینبازیکنموافقتکردکهپرسپولیسهشتبازیکندرخطدفاعیدارد‪.‬بااینحالکادر‬ ‫فنیپرسپولیسنیازبهجذبمدافعیهمچونکنعانیزادگاندیدهواورابهخدمتگرفتند‪.‬کالدروندرنخستینگفتگویخودباخبرنگارانبه‬ ‫صراحتاعالمکردبهازایهربازیکنیکهبهخدمتبگیردیکنفرراازلیستکنارمی‌گذارد‪.‬باشگاهپرسپولیسدرحالیمنتظرلیستخروج‬ ‫کالدروناستکهاینمربیدرحالغربالکردنآناست‪.‬ویسهشنبهدیداریراباایرجعربمدیرعاملپرسپولیسخواهدداشتتااسامی‬ ‫بازیکنانیکهقرارنیستدرپرسپولیسبمانندرابهطورکتبیاعالمکند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ویلموتس چرا و چگونه نفرات‬ ‫جدید را به تیم ملی دعوت کرد؟‬ ‫گزارش‬ ‫اقدامات خوبی انجام می‌دهند اما نایب رئیس بانوان فعلی فدراسیون این قاطعیت را‬ ‫ندارد و با محافظه‌کاری فرصت پیشرفت بانوان را محدود و محدودتر می‌کند‪.‬مسئولی‬ ‫که پای ثابت سفرهاست؛ در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی‪ ،‬فدراسیون بارها اعالم‬ ‫کرده است که با مشکالت مالی مواجه است اما صوفی‌زاده نه تنها در اکثر سفرها به‬ ‫همراه تیم اعزامی راهی خارج از کشور شد و هزینه‌ای اضافه را به وجود آورد بلکه‬ ‫در پایان سفر و حذف تیم‌های ملی نیز پاسخگوی عملکرد تیم‌ها نشد‪ .‬او در آخرین‬ ‫سفر خود تیم ملی فوتبال جوانان را در مرحله دوم قهرمانی آسیا همراهی کرد و بعد‬ ‫از حذف این تیم و رفتن خسرویار (سرمربی تیم جوانان) سکوت پیشه کرد‪.‬حاال وقت‬ ‫پاسخ‌گویی است؛ با توجه به مطالبی که مطرح شد‪ ،‬عملکرد صوفی زاده ابهامات‬ ‫و سواالت زیادی را ایجاد کرده است اما او حاضر به پاسخگویی نیست و برخالف‬ ‫درخواست مکرر خبرنگاران‪ ،‬به برگزاری نشست خبری برای بررسی وضعیت بانوان‬ ‫توجهی ندارد‪ .‬در نتیجه جامعه ورزش بانوان سواالت زیادی دارند که برخی از‬ ‫آنها به شرح زیر است‪.‬وضعیت کادر فنی و برنامه‌های تیم ملی فوتبال بانوان چگونه‬ ‫است؟آیا فدراسیون همچنان از مشاوره فنی حسین عبدی برای تیم بانوان استفاده‬ ‫می‌کند؟با رفتن کتایون خسرویار‪ ،‬برای جایگزین او فکری شده و آیا گزینه‌ای مد‬ ‫نظر فدراسیون است؟با توجه به حذف تیم‌های ملی در هر سه رده (نوجوانان‪ ،‬جوانان‬ ‫و بزرگساالن) برنامه فدراسیون برای پیشرفت بانوان فوتبالیست چیست؟علت تعلل‬ ‫در پرداخت پاداش بانوان فوتسالیست چیست و چه زمانی پرداخت می‌شود؟برخالف‬ ‫وعده‌های قبلی چرا سرمربی تیم ملی فوتسال مشخص نمی‌شود؟نایب رئیس بانوان‬ ‫فدراسیون برای ورود زنان به ورزشگاه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟با وجود حجاب‬ ‫بانوان فوتبالیست چرا بخش بانوان فدراسیون قادر به مجاب کردن مسئوالن برای‬ ‫پخش رسانه‌ای بازی‌های دختران نیست؟‬ ‫عکس روز‬ ‫برایاردویتیرماهتیمملی‪ ۲۳‬بازیکندر‬ ‫فهرستقراردارندکهچنداننامونشانیندارند‪،‬‬ ‫اماعلتدعوتازاینبازیکنانچیست؟همانطور‬ ‫کهپیشازاینهماعالمشدهبود‪،‬تیمملی‬ ‫فوتبالکشورماناردوییرادرتیرماهبرگزار‬ ‫خواهدکرد‪.‬اردوییکوتاهمدتبرایبررسی‬ ‫بیشتربازیکنانجوانولیگداخلیکهکمتر‬ ‫فرصتدیدهشدنبهآنهارسیدهاست‪.‬از‬ ‫همین‌رومارکویلموتس‪ 23‬بازیکنرادر‬ ‫فهرستجدیدخودقراردادهکهدرمیانآنها‬ ‫بازیکنانیبهچشممی‌خوردندکهشایدکمتر‬ ‫ازآنهانامیبهمیانآمدهاست‪.‬فهرستجدید‬ ‫تیمملیباواکنش‌هاییروبه‌رووباعثتعجب‬ ‫برخی‌هاشدهاست‪.‬بااینحالعلتدعوتاز‬ ‫اینبازیکنانازسویمارکویلموتسنگاهی‬ ‫بهآیندهاستتابتواندبرایتیمملیپشتوانه‬ ‫سازیکند‪.‬ویلموتسبهدنبالتغییراتیدرتیم‬ ‫ملیاستوتعدادیازبازیکنانفعلیکهپابه‬ ‫سنگذاشت ‌هاندبایدکمکمازبازی‌هایملی‬ ‫خداحافظیکردهوجایخودرابهبازیکنان‬ ‫جدیدیبدهند‪.‬ازهمین‌روسرمربیتیمملی‬ ‫بهدنبالارزیابیبازیکنانجوانیاستکهدر‬ ‫لیگ‌هایداخلیایرانخودرانشانداد‌هاندتادر‬ ‫صورتجلبرضایتاو‪،‬درآیندهبهتیمملی‬ ‫اضافهشوند‪.‬‬ ‫شایدحضورشهریارمغانلووپیمانرنجبری‬ ‫بهعنواندومهاجمیکهدرفهرستقراردارند‪،‬‬ ‫بیشترازهمهتعجببرانگیزباشدکهنکتهجالب‬ ‫دردعوتازاینبازیکنان‪،‬درخششآنهادر‬ ‫لیگدستهاولاست‪.‬مغانلودرملوانورنجبری‬ ‫درگل‌گهرسیرجانبا‪ 16‬گلآقایگل‌های‬ ‫لیگدستهاولشدندوازهمین‌رودرفهرست‬ ‫قرارگرفتند‪.‬‬ ‫ویلموتسدراردویقبلیتیمملیبازیکنان‬ ‫راباتوجهبهلیستجامجهانیوجامملت‌ها‬ ‫انتخابکردهبودوپسازاعالمفهرستاولیه‪،‬‬ ‫درخواستکردتاعلیعلیپوربهعنوانآقای‬ ‫گلدوفصلگذشتهلیگبرتردراردوحاضر‬ ‫شود‪ .‬او پس از اردوی اول‪ ،‬بررسی‌های خود‬ ‫را در خصوص لیگ دسته اول نیز انجام داد‬ ‫وازهمکارانشدرخواستکردکهآقای‬ ‫گل‌هایلیگیکرابهاومعرفیکنندوبه‬ ‫همیندلیلهمدوآقایگللیگدستهاولرا‬ ‫بهتیمملیفراخواند‪.‬سرمربیبلژیکیتیمملی‬ ‫معتقداستهربازیکنیدرهرسطحیکهبه‬ ‫موفقیتمی‌رسدبایدفرصتدیدهشدنداشته‬ ‫باشدوبههمیندلیلازدومهاجمدستهاولی‬ ‫فصلگذشتهدعوتبهعملآوردهاست‪.‬ضمن‬ ‫اینکهرنجبریاینفصلباگل‌گهردرلیگ‬ ‫برترحضورخواهدداشتومغانلونیزپساز‬ ‫پشتسرگذاشتنخدمتسربازیدرملوان‪،‬به‬ ‫پیکانبازگشتهواینفصلبازیکنلیگبرتری‬ ‫محسوبمی‌شود‪.‬درمیانبازیکناندعوتشده‬ ‫بهاردویتیمملی‪،‬بهسابقهآنهانیزتوجهشدهو‬ ‫بیشترایننفراتسابقهحضوردرتیم‌هایملی‬ ‫پایهراداشت ‌هاند‪.‬ضمناینکهویلموتسدرمدتی‬ ‫که در ایران بود فیلم بازی‌های را دیده و بر اساس‬ ‫آنبرخیبازیکنانرادعوتکردهاست‪.‬باتوجه‬ ‫بهبرنامه‌ریزیصورتگرفتهازسویویلموتس‪،‬‬ ‫بایدمنتظرتغییرنسلدرتیمملیباشیم‪،‬چراکه‬ ‫سرمربیتیمملیقصدداردتیمشبامیانگین‬ ‫سنیپایین‌تریدرجامجهانی‪ 2022‬قطرحضور‬ ‫پیداکند‪.‬ازهمین‌روبابرپاییاردوهایینظیر‬ ‫اردویپیش‌روباحضوربازیکنانعمدتاًکمنام‬ ‫ونشان‪،‬قراراستبازیکنانمستعدشناساییشده‬ ‫تاپشتوانهسازیبرایتیمملیصورتبگیرد‪.‬‬ ‫مدیریت پرسپولیس‬ ‫یک‌سال دروغ گفت‬ ‫برانکو‬ ‫سرمربیپیشینپرسپولیسدرگفت‌وگویتفصیلی‬ ‫باخبرگزاریتسنیمباانتقادازایرجعربگفت‪:‬مدیریت‬ ‫باشگاهتنهادلیلرفتنمازپرسپولیسبودودریک‌سال‬ ‫اخیرفقطازآنهادروغشنیدم‪.‬برانکوایوانکوویچفکرش‬ ‫رانمی‌کردبعدازکارنامهدرخشانیکهدرپرسپولیس‬ ‫برجایگذاشتبرایگرفتندستمزدخودشو‬ ‫همکارانشمجبوربهشکایتبهفیفاشود‪.‬برانکوشاید‬ ‫انتظارداشتمدیرانپرسپولیسبعدازرفتنشنهتنها‬ ‫مطالباتشراپرداختکنندبلکهازاوتقدیرهمبهعمل‬ ‫بیاورندکهایناتفاقرخندادواوحاالتصمیمگرفته‬ ‫پروندهجدیدیازپرسپولیسدرفیفابازکند‪.‬برانکو‬ ‫کهخیلیسعیکردجدایی‌اشازپرسپولیسبهنوعی‬ ‫باخوبیوخوشیباشدبادلخوریازاتفاقاترخداده‬ ‫سکوتشراشکستو حرف‌هاییزدکهتابهحال‬ ‫آنها را بر زبان نیاورده بود‪ .‬او در این مصاحبه به شدت از‬ ‫ایرجعربمدیرعاملپرسپولیسانتقادکردهاست‪.‬ابتدا‬ ‫عناوینمهماینگفت‌وگورامی‌خوانیدوسپسمتن‬ ‫کاملگفت‌وگویتسنیمبابرانکوازنظرتانمی‌گذرد‪.‬‬ ‫صدبارگفته‌امکهبهتریندورانمربیگریخودرادر‬ ‫تهرانداشتم‪.‬رابطهخیلیخوبیبینمنوهوادارانوجود‬ ‫داشتوعشقیکهبهآنهاداشتمباورنکردنیبود‪.‬همگی‬ ‫باهمازکادرفنیگرفتهتابازیکنانودیگراعضای‬ ‫تیمبرایبدستآوردننتایجدرخشانهمهتوان‌مان‬ ‫راگذاشتیم‪.‬انتظارمانهماینبودکهبعداز‪ 4‬سالکه‬ ‫بهتریننتایجکسبشد‪،‬هممنوهمهمکارانمبهوجه‬ ‫زیباییازپرسپولیسجداییشویمامامتاسفانهبارفتار‬ ‫بسیارناپسندمدیریتباشگاهودیگرعواملاومواجه‬ ‫شدیم‪.‬همهتعهداتیکهبهواسطهقراردادوجودداشت‬ ‫بایدانجاممی‌شداماایناتفاقرخنداد‪.‬نهتنها‪ 11‬ماهبه‬ ‫تعهدات‌شانعملنکردندبلکهاالنهمحاضربهانجام‬ ‫آننیستندوگردننمی‌گیرند‪.‬تمایلندارندنهدستمزد‬ ‫من و نه دستیارانم را بدهند‪ .‬بیش از‪ 60‬درصد از قراردادم‬ ‫راطلبکارم‪.‬همکارانمچندماهازحقوق‌شانراطلبکارند‬ ‫وبدوناینکهدستمزدشانرابگیرندایرانراترککردند‪.‬‬ ‫طبیعتاهمهآنمهربانی‌هاوتعریف‌هاییکهانجاممی‌دادند‬ ‫فریبوکذببود‪.‬همهآنمواردکهمی‌خواستندبه‬ ‫هواداراننشاندهندمایلندمندرپرسپولیسبمانمفریب‬ ‫اذهانعمومیبود‪.‬متاسفانهمجبورمازپرسپولیسبهفیفا‬ ‫شکایتکنم‪.‬تکلیفاصلیآنهادرپرسپولیساین‬ ‫بود که من و دیگر خارجی‌های تیم را هر چه زودتر از‬ ‫باشگاهدورکنندکهاینکارمانجامدادند‪.‬بهاحتمال‬ ‫خیلیزیادجداازمنودستیارانم‪،‬بودیمیروبشاررسن‬ ‫همبرایگرفتنحق‌شانبهفیفاشکایتخواهندکرد‪.‬‬ ‫حتیبرایفصلآیندهکهدرپیشداریمهمادعای‬ ‫خسارتخواهیمکرد‪.‬طبیعتااینادعاراآنهادرفیفاباید‬ ‫ثابتکنند‪.‬از‪ 4‬ماهقبلچندنامهبهباشگاهزدیموبه‬ ‫نوعیبهآنهاهشداردادیمکهبایدبهتعهدات‌شاندر‬ ‫قبالماعملکنند‪.‬حتیرعایتحداقل موازینراهم‬ ‫درمورددستیارانمنکردندکهپاسخنامه‌هایآنهارا‬ ‫بدهند‪.‬آخریننامهراکهنوشتیمبهباشگاه‪ 15‬روزمهلت‬ ‫دادیمکهآنمهلتراهمرعایتنکردند‪.‬بسیارغمگین‬ ‫ومایوسمبابترفتاریکهازباشگاهسرزد‪.‬بارهایقبل‬ ‫همباشگاهمدامدرپرداختتاخیرایجادمی‌کردامابه‬ ‫هیچوجهاعتراضیبهاینمسئلهنمی‌کردیم‪.‬همیشهانتظار‬ ‫داشتیمکهبارضایتدوجانبهاینمشکالتحلشود‬ ‫اما در دوران مدیریت اخیر قول‌های زیادی به ما داده‬ ‫شدکهطبیعتاهیچیکاجرانمی‌شدندوکاملاآگاهانه‬ ‫بهمادروغگفتهمی‌شد‪.‬نهاینموضوعاصالحقیقت‬ ‫نداردومننهتنهاهمهبازیکنانمرامیخواستمبلکه‬ ‫درخواستداشتمنفراتمعدودیهمبهجمع‌ماناضافه‬ ‫شوند‪.‬اینکهخودآنهامیلداشتندنفراتیراکناربگذارند‬ ‫مربوطبهخودشاناستامامنچنینتصمیمینداشتم‪.‬‬ ‫همهباریکنانتحتقراردادباشگاهبودندودلیلنداشت‬ ‫کهبخواهیمبازیکنیراکناربگذاریم‪.‬فقطمی‌خواستیم‬ ‫چندبازیکنجذبکنیم‪.‬درمورداضافهکردنبندیبه‬ ‫قراردادبازیکنانهیچصحبتیازسویمدیریتباشگاهبا‬ ‫مننشدهبودوازاینموضوعبی‌اطالعهستم‪.‬طبیعتاکار‬ ‫راحتینخواهدبود‪.‬نهکالدرونبلکهاگرخودمنهم‬ ‫می‌ماندمتکرارقهرمانی‌هاییکهکسبشدبسیارسخت‬ ‫بود‪.‬کالدرونمربیفو ‌قالعادهوباسابقه‌ایبسیاردرخشان‬ ‫است‪.‬انتظاراتهماکنونازپرسپولیسخیلیباالرفته‬ ‫وقطعاکالدرونکارسختیپیش‌رودارد‪.‬دلیلاصلی‬ ‫تصمیممنمشکالتیبودکهدرباشگاهوجودداشت‬ ‫واراده‌ایبرایحلآنهاوجودنداشت‪.‬منودستیارانم‬ ‫مربیانحرفه‌ایهستیموزندگی‌مانازطریقفوتبال‬ ‫می‌چرخد‪.‬یک‌سالازپرسپولیسدریافتینداشتیمواین‬ ‫خیلیبدبود‪.‬دلیلدیگریبرایترکپرسپولیسنداشتم‪.‬‬ ‫طبعتامشکالتموجودبااینمدیریتحلنمی‌شد‪.‬از‬ ‫قرارمعلومطرحیبرایکنارگذاشتنماازپرسپولیس‬ ‫وجود داشت و این طرح اجرا شد‪ .‬به طور مثال در روز‬ ‫فینالجامحذفیهیچیکازاعضایهیئتمدیرهوخود‬ ‫مدیرعاملنزدبازیکنانوکادرفنینیامدندکهتبریک‬ ‫بگویند‪.‬برایهیچازاعضایتیمپاداشقهرمانیاینجام‬ ‫درنظرگرفتهنشد‪.‬کاربهجاییرسیدهبودکهمنقبلاز‬ ‫بازیآخرمان شخصاازجیبمبهبازیکنانپاداشدادمتابا‬ ‫انگیزهباالبهمیدانروند‪.‬‬ ‫واقعیتایناستکههمهبهیکشکلدرباشگاه‬ ‫قولمی‌دادندکههیچیکعملینشد‪.‬زندگیهیچ‬ ‫کسهمباقولووعدهنمی‌چرخد‪.‬همهدرطولیک‬ ‫سالقولمی‌دادندکهمی‌شود‪،‬می‌شوداماهیچکدام‬ ‫عملینشد‪.‬درواقعباشگاهبهاینشکلادارهمی‌شد‪.‬من‬ ‫اگرانگیزهالزمرابرایادامهکارنداشتمفصلراباکسب‬ ‫دوجامبهپایاننمی‌رساندم‪.‬حتیلیستخریدوبرنامه‬ ‫اردوییوتمرینیتیمراتحویلباشگاهدادهبودم‪.‬این‬ ‫موضوعنشانمی‌دهدکهازقبلتصمیمبهرفتننگرفته‬ ‫بودم‪.‬منازباشگاهخواستمبازیکنانجوانبهتیم‌های‬ ‫دیگرقرضدادهشوندتابتوانندبازیکنند‪.‬ضمناینکه‬ ‫نعمتیدفاعپدیده‪،‬مهدیطارمی‪،‬محمدرضاحسینی‬ ‫ویکبازیکنجوانبهنامعلیرضاآرتاکهیکمدافع‬ ‫جواندرمسکرمانبودرامی‌خواستم‪.‬واقعیتایناست‬ ‫کهدر‪ 4‬سالیکهسرمربیپرسپولیسبودممبلغقراردادم‬ ‫ثابتبودوهیچ‌گاهآنراافزایشندادند‪.‬درتماماین‬ ‫مدت با یک رقم قرارداد کار کردم و حتی قراردادی‬ ‫کهبرایفصلآیندهنوشتهبودیمباهمانمبلغسالاول‬ ‫یکیبود‪.‬هیچکستضمینیبرایموفقیتنمی‌دهد‪.‬من‬ ‫بهتازگیبهاالهلیملحقشده‌ام‪.‬درادامهراهخواهیمدید‬ ‫کهچهکادروبازیکنانیدراختیاردارم‪.‬ضمناینکههنوز‬ ‫قراردادیبااینباشگاهامضانکرده‌ام‪.‬ماتازه‪ 5‬روزپیش‬ ‫توانستیمرویخیلیازمسائلبهتوافقبرسیم‪.‬آنچهبایدبه‬ ‫کالدرونبگویمایناستکهاوتیمیرابهدستآورده‬ ‫کهکاملاشکلگرفتهودریکفصلدوجامگرفته‬ ‫راهیفیناللیگقهرمانانآسیاشدهاست‪.‬بازیکنانش‬ ‫فو ‌قالعادهزحمت‌کشومتعصبهستند‪.‬درواقع‬ ‫کالدرونبرتریننسلتاریخپرسپولیسرابهدستآورده‬ ‫است‪.‬اوهمچنینیکارتشبسیارمتعصبازهواداران‬ ‫پرسپولیسراپشتخودمی‌بیند‪.‬‬ ‫آنهاقطعادرهرشرایطیکادرفنیوبازیکنان‬ ‫راحمایتخواهندکردتابتواندبهبهتریننتایجبرسد‪.‬‬ ‫درآخرمی‌توانمبهکالدرونپیشنهادکنمکهاز‬ ‫همیناالنایجنت‌هایخودشراآمادهشکایتازفیفا‬ ‫برایگرفتندستمزدشازپرسپولیسکند‪.‬مازودتر‬ ‫ازاینهانتوانستیمبرسریکسریمسائلبهتوافقبرسیم‪.‬‬ ‫ازآنجاییکهتاتاریخ‪ 26‬ژوئنباشگاهپرسپولیسبه‬ ‫تعهداتیدرقبالمنوهمکارانعملنکرده‪،‬خودبه‬ ‫خودقراردادفصلآیندهماباپرسپولیسفسخشدهاست‪.‬‬ ‫منمربیحرفه‌ایهستموزندگی‌امازفوتبالمی‌گذرد‪.‬‬ ‫طبیعتاحقدارمکهباباشگا‌هایدیگرمذاکرهوحتی‬ ‫قراردادامضاکنمتااینکهمنتظربمانمباشگاهپرسپولیس‬ ‫بعدازآنخدماتیکهداشتمبهتعهداتشعملکند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!