صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۲۸

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 828

روزنامه صدای اصلاحات شماره 828

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫ابعادجدیدیازپشتپردهحادثهمشکوکانفجارنفتکش‌ها‬ ‫وزیر صنعت‬ ‫«امارات»عاملانفجار‬ ‫نفتکش‌هادردریایعمان‬ ‫حتی در پراید و سمند هم‬ ‫کاملخودکفانیستیم‬ ‫صدای اصالحات ‪/‬گزارش روز‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬شوال ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪828‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫یک حساب کاربری در توئیتر از ماهیت عامل انفجار‬ ‫نفتکش‌ها در دریای عمان پرده برداشته است‪.‬حساب‬ ‫کاربری فردی با عنوان بدون سایه که در معرفی خود‬ ‫چنین آورده است که افسر دستگاه امنیتی امارات‬ ‫است و بیش از ‪ 200‬هزار نفر آن را دنبال می‌کنند‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 15‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بازیدالرومعیشت‬ ‫بازیبیمدیریتیبهقشر‬ ‫آسیبپذیر‬ ‫حسن روحانی‬ ‫زنان‪ ،‬جامعه رو به تهدید امروز‬ ‫ر ئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت‬ ‫آ مریکا کلیه ساختارها و قواعد‬ ‫ب ین‌المللی را بر هم زده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫د ولت آمریکا طی دو سال گذشته با‬ ‫ا ستفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی‪،‬‬ ‫م الی و نظامی خود به تهدیدی جدی‬ ‫ب رای ثبات جهان تبدیل شده است‪....‬‬ ‫نرخ ارز در چند ماه گذشته به طور کامل اقتصاد ایران‬ ‫را تحت تسلط خود درآورده است به طوری که با کوچک‬ ‫ترین تغییر در شاخص های سیاسی و اقتصادی نرخ ارز به‬ ‫سرعت باال و پایین می شود‪ .‬اما این نوسانات دالر با آن که‬ ‫شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده است تاثیری بر ارزاق‬ ‫مرم نمی گذارد‪ .‬چالش اقتصادی که انتظار می رود که اگر‬ ‫م سئولین پاسخی برای آن ندارند‪ ،‬تئوری های اقتصادی‬ ‫پ اسخگوی سیل عظیم انتقادات و نارضایتی های امروز‬ ‫مردم باشند‪ .‬نرخ دالر امروز فقط به عددی تبدیل شده است‬ ‫که هیچ تاثیر مثبتی بر گرانی ها و ارزانی های کشور نمی‬ ‫گذارد‪ .‬مردم امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشار‬ ‫های مالی و اقتصادی قرار گرفته اند و بازی دالر و معیشت‬ ‫پایانی نداشته و تنها جان بازار و توان مردم را می گیرد‪.‬‬ ‫نداشتن ثبات در قیمت ها و فاکتورهای اقتصادی بزرگ‬ ‫ت رین گره امروز کشور است که دالر‪ ،‬آن را در دست‬ ‫گرفته و آثار ملموس آن دیده نمی شود‪ .‬قشر آسیب پذیر‬ ‫جامعه این روز ها بیش از هر کس دیگری متحمل کمبود‬ ‫سیاست های درست اقتصادی می باشند قشری که هر روز‬ ‫ض عیف تر از روز گذشته شده و دولتمردان و مسئوالن‬ ‫ب ه جای تصمیم گیری درست و اندیشیدن راهی برای‬ ‫وضعیت فعلی نسخه خوردن یک وعده غذا را برای مردم‬ ‫می پیچند‪ .‬بازی امروز دالر با سفره های مردم‪ ،‬تنها به نفع‬ ‫بازی دهندگانی می باشد که در خال مدیریت‪ ،‬مردم آسیب‬ ‫پذیر را مورد هدف قرار داده اند‪ .‬حق مردم ما این نیست که‬ ‫با بی‌مدیریتی اسیر نوسانات دالر شوند البته این شرایط نه‬ ‫تنها به نفع مردم نیست‪ ،‬بلکه زیبنده نظام نیز نمی باشد که‬ ‫با وجود عقبه ای قوی و تاثیر گذار‪ ،‬تنها با چند عدد و رقم‬ ‫وسیله نارضایتی ملت را فراهم آورد‪ .‬ثبات اقتصادی و تاثیر‬ ‫گذاری کاهش نرخ دالر و ارزاق و معیشت مردم اولیه ترین‬ ‫خواسته ای می باشد که مسئولین باید در دغدغه مندی خود‬ ‫قرار دهند‪ .‬رنج امروز‪ ،‬تنها رنج سیاسی و اقتصادی کالن‬ ‫نیست؛ رنج امروز بازی فریب و قدرتی است که تنها مردم‬ ‫جامعه و قشر ضعیف در نهایت تاریخ رنج را رقم می زنند‪.‬‬ ‫علی تاجرنیا‬ ‫«نه»‬ ‫‪2‬‬ ‫بایدعملکرد‬ ‫اصالحات را‬ ‫نقدکنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و زیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطر نشان‬ ‫ک رد ‪ :‬همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید‬ ‫و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما‬ ‫ه ستند‪ ،‬در حوزه قطعات الکتریکی وابسته‬ ‫هستند‪.‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪...‬‬ ‫نان طالق های صوری در سفره زنان‬ ‫دولتآمریکابهتهدیدی‬ ‫جدیبرایثباتجهان‬ ‫تبدیلشدهاست‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫دفاترقانونیبرای‬ ‫ثبت درآمد پزشکان‬ ‫وجود ندارد‬ ‫بحث پرداخت نکردن و راه‌های گذر از پرداخت‬ ‫مالیاتی که پزشکان این روزها در مطب‌های خود رقم‬ ‫م ی‌زنند همچنان بر قوت خود باقی است و راه حل‬ ‫مناسبی برای این اتفاق شکل نگرفته است‪.‬در این میان‬ ‫تنها پزشکان نیستند که دنبال پرداخت نکردن مالیات‬ ‫ه ستند؛ مشاغلی هم در داخل کشور وجود دارند‬ ‫که به صورت ساالنه از پرداخت معاف بوده‌اندو‪....‬‬ ‫بزرگ رهبری‪ ،‬تاریخ سرنوشت ساز ایران و آمریکا‬ ‫دستانخالی‬ ‫«آبـه»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نان طالق های صوری در سفره زنان‬ ‫زنان‪ ،‬جامعه رو به تهدید امروز‬ ‫ماجرای طالق های صوری برای دریافت مستمری با این که عمر‬ ‫درازی ندارد اما در همین مدت زمان کوتاه توانست شکاف های عمیقی‬ ‫را که امروز در جامعه وجود دارد آشکار نماید‪ .‬زنان در شرایط اقتصادی‬ ‫و اجتماعی فعلی در معرض انواع آسیب ها قرار دارند و بستر اجتماعی‬ ‫موجود نیز تا حدودی این شرایط را برای آن ها مهیا می سازد‪ .‬با آن که‬ ‫اتفاق امری ارادی از سوی زنان می باشد ما نمی توان فاکتورهای تاثیر گذار‬ ‫بر این تصمیم را نادیده گرفت‪ .‬فقر اجتماعی و مالی و نبود زیر ساخت های‬ ‫فرهنگی ناخودآگاه بسیاری از زنان جامعه را به سمت انحرافات اجتماعی‬ ‫سوق می دهد که می تواند در بلند مدت تبعات بسیاری بر جای بگذارد‪.‬‬ ‫نوعي از طالق كه توافقي است در خانواده هاي ايراني تحت عنوان طالق‬ ‫تامين اجتماعي رايج شده است با هدف بهره مندي از امتياز مستمري تامين‬ ‫اجتماعي و یا مستمری بگیران‪ .‬به این صورت که با طالق و ازدواج با‬ ‫مستمری بگیران حقوق و درآمد فرد را در اختیار گرفته و به ادامه زندگی می‬ ‫پردازند‪ .‬اتفاقی که به صورت الیه ای و بسیار آرام کار خود را می کند و وارد‬ ‫بطن جامعه ایرانی شده است‪ .‬پيش تر در تيرماه ‪ ،96‬محمدعلي عباس زاده‪،‬‬ ‫مديركل سازمان تامين اجتماعي خراسان شمالي «طالق صوري» را تهديدي‬ ‫جدي براي صندوق تامين اجتماعي ارزيابي كرده بود‪ .‬او به مواردی اشاره‬ ‫کرده بود که از این راه به امرار معاش می پردازند‪ .‬تهدید امروز کشور‪ ،‬تنها از‬ ‫دریچه های مالی و اقتصادی آسیب رسان نیست بلکه در شکل های مختلفی‬ ‫راه خود را پیدا کرده و آسیب منفی و عمیق را بر جای می گذارد‪ .‬ازدواج‬ ‫های مصلحتی حاال شکلی جدید از کمین در برابر زنان می باشد که با وجود‬ ‫هشدار های فراوان هم چنان ادامه دارد‪ .‬محمدحسن زدا‪ ،‬سرپرست سازمان‬ ‫تامین اجتماعی پیش از این با اشاره به تبعات طالق‌های صوری زنان برای‬ ‫دریافت مستمری پدر فوت شده گفت‪« :‬در بسیاری از این موارد‪ ،‬سازمان از‬ ‫طرق مختلف متوجه این دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات‬ ‫الزم را انجام می‌دهد‪ .‬سازمان تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی‬ ‫ک مواجه می‌شوند‪ .‬چند سالی است‬ ‫است که در مسیر زندگی خود با ریس ‌‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با پدیده طالق‌های صوری برای برقراری مستمری‬ ‫فرزندان اناثی که پدرشان بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر سازمان بوده و فوت‬ ‫کرده است روبروست؛ اگر چه تعداد خانوارهایی که حاضر به پذیرش این‬ ‫خطای عجیب و پرمسئله می‌شوند در قیاس با تعداد مستمری‌بگیران محق‪،‬‬ ‫بسیار کم است‪ .‬اتفاق دیگری که رخ داده این است که برخی دختران جوان‬ ‫به عقد مستمری‌بگیرانی که سن بسیار باالیی دارند و احتمال فوت‌شان زیاد‬ ‫است‪ ،‬در می‌آیند تا پس از فوت آن فرد‪ ،‬موفق به دریافت مستمری سازمان‬ ‫شوند! در این موارد موضوع فقط به دریافت مستمری ختم نمی‌شود‪ ،‬بلکه‬ ‫مفسده‌ها و مشکالت فراوان بعدی برای خانواده‌ها و بویژه آن زنان طالق‬ ‫گرفته و دختران ازدواج کرده پیش می‌آید که … در این زمینه‌ها بایستی‬ ‫نهادها و افراد مسئول‪ ،‬خانواده‌ها را آگاه کرده و اطالعات الزم را ارائه‬ ‫دهند‪ .‬البته در بسیاری از این موارد‪ ،‬سازمان از طرق مختلف متوجه این دور‬ ‫زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات الزم را انجام می‌دهد‪ .‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی پشتیبان واقعی دختران و زنانی است که در مسیر زندگی‬ ‫خود با ریسک مواجه می‌شوند‪ ».‬معصومه ابتکار‪ ،‬معاون رییس جمهور در‬ ‫امور زنان و خانواده در این خصوص گفت‪ «:‬این اصال اتفاق خوبی نیست‬ ‫و باید مراقبت و نظارت بیشتری صورت گیرد‪ .‬همچنین این اقدام از سوی‬ ‫برخی زنان می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد‪ ،‬چراکه این کار یک فریب و‬ ‫تخلف بزرگ قانونی است‪ .‬امیدواریم آموزش‌های الزم به زنان ارائه شود تا‬ ‫شاهد این نوع تخلفات نباشیم‪ .‬در حال حاضر قوانین و مقرراتی در خصوص‬ ‫مهریه وجود دارد و ما امیدواریم چنانچه قرار است در رویه قانون تغییری‬ ‫ایجاد شود با بررسی کامل و همه‌جانبه باشد‪ ،‬چراکه مسئله مهریه‪ ،‬موضوعی‬ ‫است که مربوط به خانواده است و باید همه جوانب آن بررسی شود‪ .‬نباید‬ ‫در این خصوص افراط و تفریط داشته باشیم و سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم‬ ‫که زنان در بحث مهریه آسیب ببینند‪ .‬بنابراین تقاضای من این است‪ ،‬حتما‬ ‫بررسی‌های الزم قبل از هر گونه تصمیم در این خصوص صورت گیرد‪.‬‬ ‫نباید به دلیل یک سری فشارها در این خصوص در تصمیم‌گیری‌ها تعجیل‬ ‫کرد‪ ،‬درست است که در حال حاضر یک سری افراد به دلیل مهریه مشکل‬ ‫دارند و در زندان هستند‪ ،‬اما این مسئله آن وسعت و گستردگی را ندارد‬ ‫که بخواهیم به دلیل آن یک سیاست کالن ملی را تغییر دهیم‪ ».‬جای خالی‬ ‫فرهنگ سازی و زیر بناهای مناسب برای زنان در جامعه به شدت احساس‬ ‫می شود‪ .‬کمبود هایی که حاال در نمودهای مخرب خود را نشان می دهند و‬ ‫بیشتر زنان را تحت تاثیر خود قرار داده است‪ .‬آموزش گمشده و بی توجهی‬ ‫به جامعه تاثیر گذار زنان به تدریج در شکل های آسیب رسان اجتماعی بروز‬ ‫یافته و گریزی از آن وجود ندارد؛ جامعه اجتماعی امروز زنان‪ ،‬جامعه ای رو‬ ‫به تهدید و پشت به امنیت می باشد‪.‬‬ ‫ماجرای طالق های صوری برای دریافت مستمری با این که عمر درازی‬ ‫ندارد اما در همین مدت زمان کوتاه توانست شکاف های عمیقی را که امروز در‬ ‫طالق صوری‬ ‫جامعه وجود دارد آشکار نماید‪.‬‬ ‫هشدار ایران نسبت به زورگوئی‬ ‫ارعاب‪ ،‬تهدید و رفتارهای شرورانه آمریکا‬ ‫با صدور بیانیه‌ای انجام شد‬ ‫نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫صورت غیرقانونی از برجام خارج شده‪ ،‬یک‬ ‫و عملیات‌های مخفیانه خود با هدف متهم‬ ‫منطقه‪ ،‬تعامل فعال و سازنده تمام کشورهای‬ ‫جنگ و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه‬ ‫ایران ضمن هشدار مجدد نسبت به‬ ‫فراگیر و مبتنی بر احترام متقابل و اصول‬ ‫کشور در منطقه همواره منشأ اصلی ناامنی و‬ ‫شرورانه آمریکا‪ ،‬نگرانی خود را در مورد‬ ‫و وضعیت منطقه فوریت چنین گفتگوی‬ ‫تهدید علیه صلح و امنیت آن بوده و می‬ ‫ابراز می‌دارد‪.‬ایران از جامعه بین‌المللی می‬ ‫نزد سازمان ملل متحد به اظهارات نماینده‬ ‫طنز است‪.‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اظهارات فتنه‌جویانه نماینده‬ ‫ملت ایران و حضور گسترده نظامی آن‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل نماد دیگری از‬ ‫بی ثباتی در منطقه خلیج فارس و جدی‌ترین‬ ‫آمریکا در شورای امنیت پاسخ داد‪.‬ایران‬ ‫آمریکا علیه ایران در جلسه ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫عملیات روانی ایران‌هراسانه این کشور بود‪.‬‬ ‫ایران قاطعانه ادعای بی اساس آمریکا در‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نفتکش را رد کرده و آن را با شدیدترین‬ ‫نادرست می‌تواند واقعیت را تغییر دهد و‬ ‫ارتباط با حوادث ‪ ۲۳‬خرداد تانکرهای‬ ‫لحن ممکن محکوم می‌کند‪.‬‬ ‫فراخواندن ایران به دیپلماسی و بازگشت‬ ‫به میز مذاکره توسط آمریکایی که خود به‬ ‫نه ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطالعات‬ ‫نه متهم کردن بی‌شرمانه دیگران‪ .‬آمریکا‬ ‫و متحدان منطقه‌ای آن باید از جنگ‌طلبی‬ ‫دست برداشته و به توطئه‌های فتنه‌انگیزانه‬ ‫ساختن دیگران در منطقه پایان دهند‪.‬‬ ‫زورگوئی‪ ،‬ارعاب و تهدید و رفتارهای‬ ‫حوادث مشکوک امروز تانکرهای نفتی‬ ‫منطقه در چارچوب یک گفتگوی واقعی‪،‬‬ ‫بنیادین حقوق بین‌الملل است‪ .‬حوادث اخیر‬ ‫منطقه ای را مورد تأکید قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫ضمن تأکید مجدد بر موضع دیرینه خود‬ ‫خواهد تا به مسئولیت‌های خود در پیشگیری‬ ‫مبنی بر ضرورت تقویت صلح و امنیت در‬ ‫و خطرناک آمریکا و متحدان منطقه‌ای‬ ‫اسالمی ایران آماده است تا نقش فعال و‬ ‫از اینگونه سیاست‌ها و اقدامات غیرمسئوالنه‬ ‫آن در افزایش تنش در منطقه‪ ،‬عمل کند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مجدد ا ً تأکید‬ ‫می‌کند که تنها راه کاهش تنش در این‬ ‫منطقه گسترده‌تر خلیج فارس‪ ،‬جمهوری‬ ‫سازند ه‌ای را در تأمین امنیت گذرگا ه‌های‬ ‫راهبردی دریایی و تقویت صلح‪ ،‬ثبات و‬ ‫امنیت منطقه ایفا نماید‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫کشورهای دنیا‬ ‫به پتروشیمی ایران نیاز دارند‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‪:‬‬ ‫«اسداهللقره‌خانی»‪،‬سخنگویکمیسیونانرژیمجلس‪،‬درگفتگوباخبرگزاریبرنادربارهتحریمپتروشیمی‬ ‫ایرانازسویآمریکاگفت‪:‬آمریکادرگامدومتحریم‌هاباتحریمپتروشیمی‪،‬واردجنگاقتصادیوکاهش‬ ‫درآمدهای ارزی ایران شده است‪.‬وی افزود‪ :‬آمریکا در تحریم‌های نفتی خیلی موفق نشد و نتوانست توفیق‬ ‫کسب کند و به هدفی که می‌خواست‪ ،‬برسد‪ .‬این تحریم‌ها نتوانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و‬ ‫درمرحلهدومتحریم‌هااقدامبهتحریم‌هایگسترده‌تریزدواینحرکتقابلپیش‌بینیبود‪.‬قره‌خانیتصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت ملی پتروشیمی و وزارت نفت برنامه‌ریزی‌های الزم را انجام داده بودند تا با تحریم‌های جدید‬ ‫آمریکابعدازخروجازبرجاممقابلهکنند‪.‬ویبااشارهبهدالیلعدمموفقیتآمریکادرتحریم‌هایپتروشیمی‬ ‫افزود‪:‬محصوالتمتنوعپتروشیمیبیشاز‪ 300‬نوعاستکههرکدامبازارومشتریمخصوصخودرادارد‪.‬‬ ‫این‌گونهنیستکهماهمهمشتریانوبازارخودراازدستبدهیمبههرحالبسیاریازکشورهابهاینتولیدات‬ ‫نیاز دارند و این تحریم‌ها در روند اقتصادی آنها هم تاثیر خواهد داشت‪.‬سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی مشتریان گوناگون داشته باشیم کنترل و بازرسی آنها کار آسانی نیست‪ .‬درست است که این‬ ‫تحریم‌هاآغازشدهولیقطعاموفقنخواهندشدونیازروزافزوندنیابهاینتولیداتانکارنشدنیاست‪.‬ایننماینده‬ ‫مجلسشورایاسالمیمی‌گوید‪:‬بایدبدانیماگرتولیدنفتآمریکاباالرفتهازنوعسبکاستوآنعناصرو‬ ‫موادیراکهپتروشیمی‌هادارند‪،‬نمی‌توانندمرتفعکنند‪.‬تامینخوراکپتروشیمی‌هاکارآسانینیستوایننیاز‬ ‫تحریمراسختمی‌کند‪.‬وییکیازدالیلیراکهتحریم‌هارابی‌تاثیرمی‌کنددردستبخشخصوصیبودن‬ ‫پتروشیمی‌ها عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬این ویژگی کار کردن با آنها را آسان می‌کند چراکه بخش خصوصی‬ ‫انعطافواختیاربیشتریداردوکاررابرایتحریمکنندگانسختمی‌کند‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫تیم«بی»درحالخرابکاریدردیپلماسیاست‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به برخی سوءتعبیرهای پیش‌آمده بر سر توئیت پیشین خود توضیحاتی ارائه کرد‪.‬محمدجواد ظریف در حساب توئیتر خود نوشت‪ :‬برخی از سوءتعبیرها نیاز به شفاف‌سازی‬ ‫دارند‪ :‬تیم بی در حال خرابکاری در دیپلماسی است (از جمله سفر مهم و سازنده نخست‌وزیر شینزو آبه) و بر تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران سرپوش می‌گذارد‪.‬وزیر امور خارجه پیش‌تر در توئیتی نوشته‬ ‫بود‪ :‬این که ایاالت متحده فورا ً و بدون ذره‌ای شواهد عینی یا هر اماره‌ای‪ ،‬به اتهام پراکنی علیه ایران دست می‌زند‪ ،‬تنها این را کام ً‬ ‫ال آشکار می‌کند که تیم بی در حال حرکت به سوی یک نقشه جایگزین است‪:‬‬ ‫خرابکاری در دیپلماسی (از جمله در اقدامات شینزو آبه) و سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی علیه ایران‪.‬‬ ‫«نه» بزرگ رهبری‪ ،‬تاریخ سرنوشت ساز ایران و آمریکا‬ ‫دستانخالی«آبه»‬ ‫علی تاجرنیا‬ ‫بایدعملکرد‬ ‫اصالحاترا‬ ‫نقدکنیم‬ ‫«علیتاجرنیا»‪،‬فعالسیاسیاصالح‌طلب‪،‬درپاسخبهاین‬ ‫سوال که چرا اصالح‌طلبان به جای تحقق شعار اصالحات در‬ ‫جریاناصالح‌طلبی‪،‬اخیرابهتخریبدرونگروهیعلیهیکدیگر‬ ‫می‌پردازند؟بهخبرنگارسیاسیبرناگفت‪:‬متاسفانهمشکلجریان‬ ‫اصالحات این است که از یک الیگارشی رنج می‌برد که این‬ ‫الیگارشی (اقلیتی محدود) فاقد توان الزم برای هدایت و راهبری‬ ‫جریاناصالحاتاست‪.‬باتوجهبهاینکهآنبرنامه‌هاودیدگاه‌هایی‬ ‫که مطرح شده‪ ،‬آن چنان که باید از کارآمدی الزم برخوردار‬ ‫نبوده‪ ،‬طبیعتا کار به برخی منازعات فردی کشیده شده که به هیچ‬ ‫عنوان‪ ،‬نه به صالح اصالحات و نه به صالح کشور است‪.‬تاجرنیا‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه اختالف دیدگاه‌های برخی احزاب و گروه های‬ ‫سیاسیدریک‌سریحوزه‌هایفکریبهبرخیمنازعاتشخصی‬ ‫تنزل پیدا کرده است‪ .‬چه کسانی که در این باب مسائل را آغاز‬ ‫می‌کنند و چه کسانی که در مقام پاسخگویی‪ ،‬این مباحث را‬ ‫ادامهمی‌دهند‪.‬بهنظرمنتوجهنمی‌کنندکهتبعاتچنینسخنانی‬ ‫از تریبون‌های عمومی جز ایجاد یاس در ذهن مردم‪ ،‬دستاورد‬ ‫دیگریندارد‪.‬به‌ویژهاینکهدرمجموعهاصالحاتنیز‪،‬کارهای‬ ‫انجام شده بسیار و کارهای انجام نشده بسیاری داریم که نیاز به‬ ‫نقد و نظر در یک سطح مناسب‌تری دارد‪ .‬کشیده شدن یک‬ ‫سری موضوعاتشخصیوبیانیک‌سری مسائل ازجلسات‪،‬‬ ‫نشاندهنده این است که هر جا تالش کردیم تصمیم‌گیری را‬ ‫بهجاییکتصمیم‌گیریسازمانیافتهمبتنیبرتفکرحزبی‬ ‫و جمعی به یک البی چند نفره تنزل دهیم‪ ،‬دچار ضرر و زیان‬ ‫شدیم‪.‬این فعال سیاسی اصالح‌طلب ادامه داد‪ :‬بهتر است پیش از‬ ‫اینکهبهاینمباحثواردشویمبهنوعیبتوانیمعملکرداصالحات‬ ‫را نقد و تالش کنیم روش‌هایی را به کار ببریم تا حداقل آسیب‬ ‫را به جریان اصالحات در پی داشته باشد‪.‬وی در پایان بیان کرد‪ :‬به‬ ‫هرحالطرحبرخیمباحث‪،‬یقینادرفضایعمومیجامعه‪،‬نتیجه‬ ‫منفی را در پی خواهد داشت چه جناح مقابل که همواره منتظر‬ ‫فرصتی است تا از آن به نفع خود استفاده کند و چه افکار عمومی‬ ‫که احساس می‌کنند‪ ،‬سرنوشت آنها به دست کسانی است که از‬ ‫فهمابتدایی‌ترینمسائلروابطبینافرادواحزابعاجزهستند‪.‬‬ ‫اعتقاد بنده بر این است که طرح این مسائل به هیچ عنوان مناسب‬ ‫نیست‪.‬اتفاقااحزاباصالح‌طلببایدبامردمگفتگوکنند‪.‬ایرادی‬ ‫ندارد که ناکارآمدی های جریان اصالح‌طلب را برای مردم بیان‬ ‫کنیم و اگر بحث خاصی داریم با مردم در میان بگذاریم‪ .‬سطح‬ ‫بحث‌هارابایدبهگونه‌ایتعریفکنیمکهنتیجهآناقداممثبتی‬ ‫برای مردم باشد‪.‬‬ ‫تحوالت بین المللی در چند ماه اخیر‪ ،‬رابطه و نام‬ ‫ایران و آمریکا را بیش از پیش در صدر تحوالت قرار می‬ ‫دهد‪ .‬رابطه میان دو کشور محور بزرگ ترین تغییرات‬ ‫سیاسی بوده است و حاال جهان نیز به نوعی متاثر از این‬ ‫تغییر و تحوالت می باشد‪ .‬دعواهای سیاسی و تنش های‬ ‫اقتصادی میان ایران و آمریکا حاال نه تنها هر دو کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده بلکه بسیاری از کشور های جهان و‬ ‫در حالت کلی سراسر جهان را درگیر خود ساخته است‪.‬‬ ‫سفر شینزو آبه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن به ایران می تواند نقطه‬ ‫آغازین بیان کننده درگیری جهانی در رابطه ایران و‬ ‫آمریکا باشد‪ .‬با این که در ماه های گذشته‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کشورها به نحوی به این مسئله ورود پیدا کرده بودند اما‬ ‫سفر تاریخی او به تهران و دیدار با رئیس جمهور و مقام‬ ‫و معظم رهبری‪ ،‬نقطه آغازینی برای بروز نگرانی جهانی‬ ‫بود‪ .‬روحانی در این دیدار اعالم کرد‪ «:‬ما در منطقه‬ ‫آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود‪ ،‬حتی با آمریکا اما اگر‬ ‫جنگی علیه ما بخواهد شروع شود پاسخ قاطع خواهیم‬ ‫داد‪ .‬نگرانی‌هایی که در منطقه به وجود آمده مسئولیت‬ ‫اصلی آن برعهده آمریکاست و شروع این تنش با جنگ‬ ‫اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بوده است‪ ».‬دیدار اول‪،‬‬ ‫دیداری به دور از جنجال های معمول بود‪ .‬با آن که‬ ‫دیدار آبه و رئیس جمهور‪ ،‬حساس ترین محل برای تبادل‬ ‫نگرانی های منطقه بود اما با این حال‪ ،‬مذاکره‪ ،‬صلح و‬ ‫توافق‪ ،‬مجددا در هاله ای از ابهام باقی ماند‪ .‬اما تاریخ‬ ‫سرنوشت ساز ایران و آمریکا با گذر از تمام اتفاقاتی که‬ ‫در چند ماه اخیر به وجود آمد در نهایت به «نه» بزرگ‬ ‫رهبری می رسد‪ .‬حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با‬ ‫آبه اعالم فرمودند‪ «:‬ما به لطف خداوند‪ ،‬بدون مذاکره‬ ‫با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم‬ ‫رسید‪ .‬ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم و با آمریکا‬ ‫مذاکره نخواهیم کرد‪ ».‬پاسخی که توانست ظرف مدت‬ ‫تنها چند ساعت آمریکا و رسانه های جهان را با شوکی‬ ‫بزرگ مواجه سازد‪ .‬شینزو آبه که از مدت ها پیش با‬ ‫مشتی پر از دیپلماسی قصد سفر و میانجیگری در ایران را‬ ‫داشت‪ ،‬با نا امیدی سیاسی و پیام آوری منفی روبرو شد‪.‬‬ ‫پاسخی که توانست در طول تاریخ رابطه ایران و آمریکا‬ ‫تعیین کننده سرنوشتی بزرگ برای هر دو کشور باشد‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬ترامپ نیز واکنش مشابه را در پیش گرفت‬ ‫که البته پیش بینی ها چنین پاسخی را نیز به وجود می‬ ‫آورد‪ .‬ترامپ اعالم کرد که برای توافق با ایران “خیلی‬ ‫زود” است‪ .‬در واقع او از مدت ها پیش تمام ابزار سیاسی‬ ‫خود را به کار بسته بود تا لشکرکشی عظیمی را در برابر‬ ‫ایران تشکیل دهد اما در نهایت این لشکرکشی ها به یک‬ ‫یارکشی شکست خورده بدل شد که تمام فاکتورهای‬ ‫پیروزی ترامپ را بر هم ریخت‪ .‬چشم‌انداز آمریکایی‬ ‫ترامپ از ایران‪ ،‬حاال بر خالف تمام قدرت و اختیارات‬ ‫در دست‪ ،‬به عقب نشینی تحمیلی منجر شده است که‬ ‫مجددا این شکست عمیق برای ترامپ‪ ،‬پاسخ رهبری را‬ ‫یادآور می شود‪ .‬می توان گفت که در طول سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬این اولین بار است که میانجیگری یک کشور به‬ ‫این نقطه می رسد و چنین پاسخی‪ ،‬ختم تمام استراتژی‬ ‫ها می گردد‪ .‬می توان گفت که نقطه آغازین تنش ها‪ ،‬از‬ ‫جانب آمریکا و اقدامات ترامپ در برابر ایران آغاز می‬ ‫گردد‪ .‬با آن که تحریم ها عضو جدانشدنی ایران در طول‬ ‫فالحت پیشه ‪:‬‬ ‫رهبرانقالب آمریکا را خلع سالح کرد‬ ‫ر ئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه پاسخ‌های رهبر انقالب‬ ‫د یپلماسی برای جمهوری اسالمی ایران مهم نیست‪ ،‬بلکه محتوای آن مهم است و‬ ‫به ترامپ‪ ،‬آمریکا را در زمینه نفس مذاکره خلع سالح کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫د ر واقع پاسخی به مذاکره صوری است که آمریکایی ها مطرح می کنند‪.‬رئیس‬ ‫آ مریکایی‌ها فقط به دنبال مذاکره صوری هستند‪.‬حشمت‌اهلل فالحت پیشه با اشاره‬ ‫ک میسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت‪ :‬آمریکایی‌ها دو راه‬ ‫به دیدار نخست وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری گفت‪ :‬پاسخ رهبر انقالب به پیام‬ ‫ر ا در پیش دارند‪ ،‬اول از فضای جنگ روانی و چالش سیاسی بازگردند چراکه‬ ‫ت رامپ مبتنی بر کاهش مناسبات سیاسی ایران و آمریکا به ویژه در زمینه برجام‬ ‫ا نرژی آمریکا در این زمینه تا حد زیادی به هدر رفته است‪ ،‬دوم اینکه وارد فاز‬ ‫بود‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬نقض عهد در برجام از زمان اوباما آغاز شد و در زمان‬ ‫عملی شوند و اوضاعی که خراب کرده اند را مدیریت کنند و تحریم ها را به‬ ‫ترامپ به اوج خود رسید‪ .‬پاسخ های صریح مقام معظم رهبری به معنای پایان‬ ‫ح الت پیش از نقض برجام بازگردانند‪ .‬این امکان‪ ،‬امکان واقع گرایانه‌تری است‪.‬‬ ‫د یپلماسی نیست‪ ،‬بدین معناست که اختالفات فی مابین با هر نسخه ای حل نمی‬ ‫و ی ادامه داد‪ :‬آمریکایی ها از مذاکره به عنوان یک ب ِرند و برچسب سیاسی‬ ‫شود‪ .‬آمریکایی‌ها عم ً‬ ‫ال یک رژیم مذاکره مهم مثل برجام را برهم زدند و در‬ ‫ا ستفاده می‌کنند‪.‬فالحت پیشه افزود‪ :‬عم ً‬ ‫ال انرژی جنگ روانی تخلیه شده است‪،‬‬ ‫ح ال حاضر نیز ایران اطمینانی به این دولتمردان ندارد‪.‬رئیس کمیسیون امنیت‬ ‫د ر منطقه نیز چنین ظرفیتی وجود ندارد‪ .‬انفجار نفتکش ها در منطقه نشان داد‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد‪ :‬این پیام‪ ،‬پیام صریحی بود‪ ،‬من‬ ‫ک ه عد ه‌ای از دیپلماسی ناراضی هستند و تالش می‌کنند دیپلماسی را برهم بزنند‪،‬‬ ‫م عتقدم این پیام صریح به معنای شکست دیپلماسی نیست‪ ،‬بلکه به معنای واقع‬ ‫ا ین اقدامات ممکن است موجب شود دنیا شاهد شکل گیری یک نوع تروریسم‬ ‫گ رایانه‌تر شدن دیپلماسی و خروج دیپلماسی بین ایران و آمریکا از حالت حرف‬ ‫د ریایی باشد که آمریکایی ها با از بین بردن فضای حسن نیت‪ ،‬بانی آن هستند‪.‬‬ ‫به عمل است‪.‬وی با بیان اینکه پاسخ مقام معظم رهبری تفاوت موضوع ایران با‬ ‫ر ئیس کمیسیون امنیت ملی گفت‪ :‬پیام ایران داده شد و در درجه اول ما باید‬ ‫ک ره شمالی را نشان داد‪ ،‬گفت‪ :‬علیرغم اینکه مذاکرات مستقیمی بین آمریکا و‬ ‫همین پیامی را که برای مدیریت امنیت در منطقه داده ایم‪ ،‬در دستور کار قرار‬ ‫کره شمالی صورت گرفت و االن مذاکرات سوم بین آمریکا و رهبر کره شمالی‬ ‫د هیم تا طرف های متقابل فضای چالش را ایجاد نکنند‪.‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫مطرح است اما عم ً‬ ‫ال هیچ گام کوچکی هم برداشته نشده است‪.‬‬ ‫آ مریکا در زمینه نفس مذاکره خلع سالح شده است و ما منتظر گام بعدی آنها‬ ‫فالحت پیشه گفت‪ :‬پاسخ های مقام معظم رهبری نشان داد که شکل‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫روحانی‪:‬دولتآمریکابهتهدیدیجدیبرایثباتجهانتبدیلشدهاست‬ ‫رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت آمریکا کلیه‬ ‫است‪ .‬تروریسم در انواع مختلف آن‪ ،‬افراط‌گرایی‪،‬‬ ‫در دفاع از شهروندان غیر مسلما ِن این کشورها نیز تردید‬ ‫م ی‌توان‪ ،‬برای حل هر مشکلی به جای تحریم و جنگ از‬ ‫را یک ایدئولوژی انحرافی در دین یهود می‌دانیم که با‬ ‫اسالمی ایران به تصریح ‪ 15‬گزارش‌ آژانس بین‌المللی‬ ‫ما در عراق و سوریه برای صلح جنگیده‌ایم‪ .‬در‬ ‫متأسفانه آمریکا به‌طور یکجانبه از برجام خارج شده و‬ ‫ساختارها و قواعد بین‌المللی را بر هم زده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکجانبه‌گرایی‪ ،‬مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در امور‬ ‫نکردیم‪ .‬ما از آن جهت با صهیونیسم مخالفیم که آن‌‬ ‫از ظرفیت اقتصادی‪ ،‬مالی و نظامی خود به تهدیدی‬ ‫جامعه بین‌المللی را در وضعیتی خطیر قرار داده است؛‬ ‫ارزش‌های انسانی در ستیز است‪.‬‬ ‫دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری‬ ‫جدی برای ثبات جهان تبدیل شده است‪.‬به نقل از‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی دولت‪ ،‬حجت‌االسالم حسن روحانی‬ ‫سایر مناطق و دخالت در امور داخلی سایر کشورها‪،‬‬ ‫وضعیتی که می‌تواند ثبات‪ ،‬امنیت و منافع همه کشورهای‬ ‫جهان را تهدید کند‪.‬عالی جنابان‪،‬مناطق پیرامونی ما‬ ‫رئیس‌جمهور در نشست شورای سران کشورهای سازمان‬ ‫با بحران‌های متعددی روبرو است که با از بین بردن‬ ‫برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه خواند و‬ ‫را در شرایط حساسی قرار داده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان‬ ‫اظهارداشت‪ :‬دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده‬ ‫زیرساخت‌های اولیه کشورها و بازتولید ناامنی‪ ،‬این مناطق‬ ‫دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از‬ ‫را با همه همسایگان خود بازگذاشته‌‌ایم و حتی برای حل‬ ‫ابزاری از ظرفیت اقتصادی‪ ،‬مالی و نظامی خود و با اتخاذ‬ ‫بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان‬ ‫و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده‬ ‫است‪:‬بسم اهلل الرحمن الرحیم؛جناب آقای سورونبار جئین‬ ‫نظر از باورها و فرهنگ‌های خود در پی رفاه‪ ،‬توسعه‪‌،‬‬ ‫و نخست‌وزیران محترم‪،‬جناب آقای والدیمیر ناروف‪،‬‬ ‫و اخالقی و ملی خویش می‌خواهند در تعامل با یکدیگر‬ ‫تبدیل شده است‪.‬متن کامل سخنان روحانی به این شرح‬ ‫بکوف‪ ،‬رییس جمهوری قرقیزستان‪ ،‬رؤسای جمهور‬ ‫ملل متحد نقش سازنده‌ای ایفا کرده‌ایم و در یمن برای‬ ‫برقراری صلح از هیچ تالشی دریغ نکرده‌ایم‪ .‬ما همواره‬ ‫ظرفیت اقتصادی‪ ،‬مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد‬ ‫رویکرد تهاجمی‪ ،‬کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را‬ ‫افغانستان برای نبرد با افراط گرایی در تعامل با سازمان‬ ‫تهاجمی‪ ،‬کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را بر هم زده‬ ‫است‪.‬همکاران گرامی‪،‬همه ملت‌ها و همه دولت‌ها صرف‬ ‫درهای گفت‌وگوها و همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه‬ ‫طریق گفت‌وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید‪ .‬جمهوری‬ ‫انرژی اتمی به کلیه تعهدات خویش عمل کرده است‪ ،‬اما‬ ‫دیگر طرف‌ها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد‬ ‫تا قطعنامه ‪ 2231‬شورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬که خواستار‬ ‫روابط عادی تجاری با ایران است‪ ،‬را نقض کنند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در چارچوب ظرفیت‌های برجام‬ ‫از اعضای باقیمانده در توافق می‌خواهد‪ ،‬هر چه سریع‌تر‬ ‫مسئله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه به آراء‬ ‫به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫دریا بریزیم و غرق کنیم‪.‬‬ ‫کشوری است با موقعیت جغرافیایی استثنایی و راهبردی‬ ‫عمومی را ارائه کرده‌ایم‪ ،‬ما نمی‌خواهیم هیچ ملتی را به‬ ‫ایران جایگاه ویژه فرهنگی و تاریخی در سراسر‬ ‫قاره آسیا دارد‪ .‬پیوندهای تمدنی ایران‪ ،‬آسیای میانه‬ ‫منافع اقتصادی برجام عمل کنند‪.‬جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫که از نظر ذخایر انرژی و معدنی بسیار غنی است و در‬ ‫تالقی کریدورهای تجاری شرق به غرب و شمال به‬ ‫آزادی و حقوق خویش هستند و با حفظ ارزش‌های دینی‬ ‫و شبه قاره گسست‌ناپذیر است؛ شاعران و نویسندگان‬ ‫جنوب واقع شده‌است‪ .‬این ویژگی‌ها در کنار امنیت پایدار‬ ‫در برابر دشمنان مشترک بشریت ایستادگی کنند‪ .‬امروزه‬ ‫فارسی در سرتاسر جغرافیای فرهنگی این منطقه سازمان‬ ‫تجار کشورهای عضو سازمان‬ ‫در اختیار سرمایه‌گذاران و ّ‬ ‫مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقای سورنبای جئین‬ ‫متحد باشیم‪ .‬چرا که افراط‌گرایی توسعه‪ ،‬صلح و امنیت‬ ‫شانگهای‪،‬جمهوری اسالمی ایران معتقد است که امروزه‬ ‫م ی‌تواند زمینه‌ جهش اقتصادی در کشورهای عضو را‬ ‫میزبانی این اجالس اعالم نمایم‪ .‬همچنین خوشحالم که‬ ‫یهودی‪ ‌،‬بودایی یا به هر دین و ‌آئین دیگری باشیم؛‬ ‫چالش کشیده شده و همچنین مشکالت و پیچیده‌گی‌های‬ ‫دبیرکل محترم سازمان همکاری شانگهای‪ ،‬رؤسای‬ ‫محترم هیئت‌های بلندپایه‪ ،‬حضار گرامی‪،‬در ابتدا مایلم‬ ‫بکوف‪ ،‬رئیس محترم جمهوری قرقیزستان به خاطر‬ ‫همه ما از شرق تا غرب در برابر خطر افراط‌گرایی باید‬ ‫جهان را تهدید می‌کند‪ .‬مهم نیست مسلمان‪‌ ،‬مسیحی‪،‬‬ ‫بار دیگر فرصت یافتم تا در جمع سران سازمان همکاری‬ ‫مهم این است که در برابر افراط‌گرایی از هر رنگ و‬ ‫سازمان همکاری شانگهای در حالی برگزار می‌شود که‬ ‫عراق و سوریه جنگیدیم چون تفکر آنان را تفسیری‬ ‫شانگهای حضور داشته باشم‪.‬نوزدهمین نشست سران‬ ‫جامعه جهانی با چالش‌ها و معضالت بی‌سابقه‌ای روبرو‬ ‫ایرانی در دل‌های مردمان شما خانه کرده‌اند و زبان‬ ‫شانگهای گسترده است‪ .‬سران محترم سازمان همکاری‬ ‫و نیروی انسانی تحصیل‌کرده‪ ،‬فرصت‌های بی‌شماری را‬ ‫همکاری شانگهای قرار می‌دهد و استفاده از آن‌ها‪،‬‬ ‫جامعه بین‌المللی بیش از پیش با معضل یک‌جانبه‌گرایی به‬ ‫فراهم آورد‪ .‬دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد‬ ‫جهان امروز به ویژه تروریسم‪ ،‬افراط‌گرایی و قاچاق مواد‬ ‫شرکت‌ها و دولت‌های عضو این سازمان در ایران فراهم‬ ‫نژاد و مذهب متحد باشیم‪ .‬ما از آن جهت با داعش در‬ ‫مخدر‪ ،‬چندجانبه‌گرایی را به یک ضرورت تبدیل کرده‬ ‫افراطی و ضدانسانی از دین علیه انسانیت می‌دانستیم و‬ ‫اثبات کرد چنانچه اراده سیاسی الزم وجود داشته باشد‬ ‫است‪.‬برجام دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه است که‬ ‫همه‌ تسهیالت را برای فعالیت‌های اقتصادی شهروندان‪،‬‬ ‫آورد‪.‬در خاتمه مایلم با اغتنام از فرصت‪ ،‬یک بار دیگر‬ ‫از میهمان‌نوازی میزبان محترم تشکر نموده‪ ،‬برای دولت و‬ ‫مردم قرقیزستان آرزوی سعادت و بهروزی نمایم‪.‬‬ ‫سال های اخیر بوده است ولی در دو سال گذشته‪ ،‬رابطه‬ ‫ایران و آمریکا رویه دیگری به خود گرفت به طوری که‬ ‫نشانه های جنگ نیز در میان تحلیل های سیاستمداران راه‬ ‫یافت‪ .‬با این حال‪ ،‬خطای بزرگی که همین زمان از دولت‬ ‫آمریکا سر زد‪ ،‬روابط دو کشور را در یک بحران عمیق و‬ ‫مهارناشدنی فروبرد‪.‬جو ضد آمریکایی در جهان در ابتدا‬ ‫کشور های محدودی را شامل می شد و مقامات انگشت‬ ‫شماری بودند که در مقابل آمریکا‪ ،‬جرات سیاسی از‬ ‫خود نشان دادند‪ .‬اما نتیجه یکجانبه نگری های آمریکا‬ ‫امروز به طور ملموس در جهان آشکار شده است‪ .‬پاشنه‬ ‫قدیمی آمریکا‪ ،‬بر روی تهدید و فشار می چرخد و البته‬ ‫این منوال ممکن است کماکان نیز ادامه داشته باشد اما‬ ‫از رویی دیگر‪ ،‬تاریخی بی سابقه برای ایران رقم خورده‬ ‫است که کشور را در وضعیتی با کمترین اتفاق مشابه قرار‬ ‫می دهد‪ .‬جایگاهی که حاال سوق سیاسی و دیپلماسی‬ ‫جهانی به سوی ایران چرخیده است و آمریکا‪ ،‬با برخورد‬ ‫آیینه ای‪ ،‬تمام استراتژی هایی را که روزی برای ایران به‬ ‫کار می گرفت حاال علیه خود عمل می کند‪.‬‬ ‫صادقی‪:‬‬ ‫رهبری در دیداربا «آبه»‬ ‫موضعیاصولیگرفتند‬ ‫یکنمایندهمجلسدهمبااشارهبهدیدارنخست‌وزیرژاپنبارهبرانقالبگفت‪:‬‬ ‫تو‌گو‬ ‫باتوجهبهعهدشکنیآمریکا‪،‬ایراندوبارهبرچهمبناییاعتمادکندوواردگف ‌‬ ‫ومذاکرهشود؟اگربناباشدطرفمقابلبدونمبناوبی‌جهتتوافقاترابرهمبزند‬ ‫اعتمادیباقینمی‌ماندوبهنظرمنرهبریموضعیاصولیگرفتند‪.‬محمودصادقی‬ ‫دربارهدیدارنخست‌وزیرژاپنبارهبرانقالبدرپاسخبهاینسوالکهرهبریگفت ‌هاند‬ ‫شخصترامپراشایستهمبادلههیچپیامینمی‌دانم؛آیااگرباشخصیادولتدیگری‬ ‫غیرازترامپوجمهوری‌خواهانروبروبودیمنظرکشورمی‌توانستدربارهارسال‬ ‫پیامبهآمریکامتفاوتباشد‪،‬گفت‪:‬بهنظرمی‌آیدرهبریعلتاینواکنشخودرا‬ ‫بیانکرد‌هاندکهعلتایناستکهاینرئیس‌جمهورعهدشکنیکردهوتوافقیکه‬ ‫بعد از چند سال به دست آمده را آشکارا نقض کرده است و از آن خارج شده و این‬ ‫اعتمادوجودنداردکهبخواهندمبادلهپیامیامذاکره‌ایکنند‪.‬ایننمایندهاصالح‌طلب‬ ‫مردمتهراندرمجلسشورایاسالمیتاکیدکرد‪:‬باتوجهبهعهدشکنیآمریکا‪،‬ایران‬ ‫تو‌گوومذاکرهشود؟اگربناباشدطرف‬ ‫دوبارهبرچهمبناییاعتمادکندوواردگف ‌‬ ‫مقابلبدونمبناوبی‌جهتتوافقاترابرهمبزنداعتمادیباقینمی‌ماندوبهنظرمن‬ ‫رهبریموضعیاصولیگرفتند‪.‬ایننمایندهمجلسدهمدرپاسخبهاینسوالکهفکر‬ ‫می‌کنیدباتوجهبهخواستآمریکابرایمذاکرهباایرانآیاامکانداردآن‌هابرایجلب‬ ‫نظرایرانبهبرجامبازگردندوزمینهمذاکراتمجددرافراهمکنند‪،‬گفت‪:‬بهنظرمن‬ ‫باتوجهبهاقدامیکهآمریکایی‌هاطیاینمدتانجامداد‌هانداوضاعمقداریپیچیده‬ ‫شدهاست‪.‬خواستهآن‌هاعمالایناستکهمذاکرهجدیدیصورتبگیردوبرخی‬ ‫همباتوجهبهروانشناسیترامپوافکارعمومیآمریکاتحلیل‌شانایناستکهبرای‬ ‫مذاکرهاگرامتیازخاصیهمبهآمریکاندهیدوبهصورتتشریفاتیمذاکره‌ایانجام‬ ‫شودولوماهیاتاتفاوتچندانیباتوافققبلیهمنداشتهباشداحتماالمی‌توانداوراقانع‬ ‫کند‪.‬اینتحلیلشایدبیشتربراینمبناباشدکهترامپبرایاینکهخودشرااثباتکند‬ ‫کهدولتیدرمقابلدولتدموکراتقبلیاست‪،‬بهتوافقیجدیدولوبدونگرفتنهیچ‬ ‫امتیازیوحتیبهاعتقادبرخیبادادنامتیازاتیبهایرانراغبباشد‪.‬بااینتحلیل‪،‬ایجاد‬ ‫توافقیجدیدبرایترامپجنبهحیثیتیپیداکردهکهتوافقرادولتخودشانجامدهد‬ ‫امااینکهتاچهحدمبتنیبرواقعیتباشدنمی‌دانم؛بلکهاین‌هابیشتردرحدگمان ‌هزنی‬ ‫وتحلیلاست‪.‬ویبااشارهبهقواعدتوافقاتبی ‌نالمللیگفت‪:‬اصولحقوقبی ‌نالملل‬ ‫هماینرامی‌گویدکهدولتیکهجدیدبهسرکارمی‌آیدجانشیندولتقبلیخوددر‬ ‫تعهداتبی ‌نالمللیمی‌شودبنابرایننقضعهدآمریکابرخالفاصولبی ‌نالمللبوده‬ ‫و در آن زورگویی است و ایران هم نشان داده است که زیر بار زور نمی‌رود‪.‬صادقی‬ ‫درپاسخبهاینسوالکهانفجاردونفتکشژاپنیدرخلیجفارسهمزمانبادیدار‬ ‫نخست‌وزیراینکشوربارهبریبهچهمعنااست‪،‬گفت‪:‬ایننکته‌ایقابلتاملاست‪.‬به‬ ‫نظرمی‌آیدتقریبادرهمانزمانیکهآقایآبهدرراهدفتررهبریبودندایندوکشتیبه‬ ‫فاصلهکوتاهیدچارانفجارشدند‪.‬باتوجهبهاینکهگفتهشدهاینکشتی‌هامرتبطباژاپن‬ ‫هستند‪،‬بعیدنیستکهاینکارگروهبیوعربستانباشدوشایدمی‌خواستنداخطاری‬ ‫همبهژاپنبدهند‪.‬مابایدعزتوصالبتخودرادرمقابلآمریکاحفظکنیم‪.‬اینعضو‬ ‫فراکسیونامیدمجلسادامهداد‪:‬نکتهمهمیکهآقایظریفازقبلبهعنوانراهبردو‬ ‫تاکتیکبیانکردندبایدموردتوجهباشدوآنتاکتیکمبنیبرجداکردنتیمبیو‬ ‫تندروهاازرئیس‌جمهورآمریکااست‪،‬بهنظرمناینراهبردبایددرمذاکراتمورد‬ ‫توجهباشد‪.‬بهخصوصاینحرکتنشانمی‌دهدکههرگونهمذاکرهونزدیکیبین‬ ‫ایرانوآمریکاومتحدانشبرخالفخواستجنگ‌طلب‌هایمنطقه‌ایواسرائیلو‬ ‫عربستاناست‪.‬مقاماتایرانحتمااینجنبهازمسائلرادرنظرگرفت ‌هاندکهاینسفرو‬ ‫مذاکرهراپذیرفتندومسئوالنایرانیبایدمراقباینجهتهمباشند‪.‬ویدرپاسخبه‬ ‫اینسوالکهحملهبهنفتکس‌هایژاپنیدرخلیجفارستاچهحدبرایتهدیدایرانو‬ ‫ژاپنومتشنجکردنمنطقهبودهاست‪،‬گفت‪:‬هنوزخبردقیقیازنقش‌هایاینحمله‬ ‫نداریم؛حتیانفجارنفتکش‌هایقبلییعنیالفجیرهکهبهایرانمنتسبکردندهمازنظر‬ ‫مامشکوکاستواین‌هانشانمی‌دهدکهمی‌خواهندمنطقهرادریکحالتتنش‬ ‫نگهدارندومنافعشاندرهمیناست‪.‬اینعضوکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس‬ ‫درپاسخبهاینسوالکهمابایددرمقابلاینرفتارهاچهواکنشینشاندهیم‪،‬گفت‪:‬ما‬ ‫نیزبایدآمادگیخودرادرزمینهنظامیوجنبه‌هایمختلفسیاسیکاملاحفظکنیم‬ ‫وموضعرسمیماهماعالمشدهکهبهدنبالافزایشتنشوجنگنیستیموطبیعی‬ ‫استکهبایدمراقبتکنیم‪.‬بندهبازتاکیدمی‌کنمنبایداینگونهباشدکهماازاینفرصتی‬ ‫کهدرقالبرایزنی‌هابهوجودمی‌آیدبهره‌اینبریمبلکهاینراهبردجداسازیترامپ‬ ‫ازگروه‌هایجنگ‌طلبعربستانواسرائیلحتمابایددرمذاکراتخودرانشاندهد‪.‬‬ ‫نمایندهمردمتهراندرپاسخبهاینسوالکهترامپبهآبهگفتهکهمذاکرهایرانبا‬ ‫آمریکابهپیشرفتایرانختممی‌شود‪،‬حالآیاتحلیلآن‌هادرستاستوپیشرفت‬ ‫ایرانچقدروابستهبهمذاکرهباآمریکااست‪،‬گفت‪:‬مذاکرهبرایمذاکرهکهطبعا‬ ‫فایده‌اینداردامااگرمذاکرهبتواندبهنتایجیهمچونکاهشتنش‌ها‪،‬دستبرداشتن‬ ‫آمریکاازعهدشکنیولغوتحریم‌هامنجرشودحتمامفیداست‪.‬مامقاومتمی‌کنیم‬ ‫اماتحریم‌هابهشدتاقتصادایرانراتحتتاثیرقراردادهاست‪،‬طبیعیاستکهاگر‬ ‫خروجیاینمذاکراتدرجهترفعتحریم‌هاکهمعنایدیگرآنبازگشتبهبرجام‬ ‫استباشدمی‌تواندمفیدباشد‪.‬ویگفت‪:‬مانبایدژاپنرافقطحاملپیامآمریکاببینیم‪،‬‬ ‫بلکهژاپنبهعنوانیککشورمصرفکنندهانرژیکهبخشعمدهانرژیاینکشور‬ ‫ازخلیجفارستامینمی‌شودبهشدتنگرانافزایشتنشدرمنطقهاست‪،‬خودژاپن‬ ‫همجداازبحثآمریکادربحثکاهشتنش‌هاذی‌نفعاستوازبروزیکتنشدر‬ ‫اینمنطقهمتضررمی‌شود‪.‬‬
‫رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی ایران‪:‬‬ ‫ثبتجهانیصنایعدستیایرانموجبرونقصنعتگردشگری‬ ‫رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی ایران‪ ،‬ثبت جهانی صنایع دستی را موجب رونق صنعت گردشگری دانست و گفت‪ :‬باید عالوه بر فروش صنایع دستی در بازارهای داخلی و ایجاد درآمد و اشتغال برای هنرمندان‪ ،‬به دنبال حضور صنایع‬ ‫دستی ایران در بازارهای جهانی باشیم‪ .‬سید عبدالمجید شریف زاده در همایش ملی هنرهای سنتی گیالن که در شهرستان رودسر برگزار شد‪ ،‬با اشاره به پیوند هنرهای سنتی و صنایع دستی با تاریخ و فرهنگ یک کشور و ملت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنایع‬ ‫دستی شناسنامه فرهنگی ماست‪.‬وی انتقال سینه به سینه هنرهای بومی و محلی را عامل حیات و پویایی آن دانست و افزود‪ :‬مردم نقش مهمی در احیا و ماندگاری هنرهای سنتی و صنایع دستی دارند‪.‬رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی ایران با بیان‬ ‫اینکه ثبت ملی و جهانی صنایع دستی از فراموشی آنها جلوگیری می‌کند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬همانگونه که آثار باستانی منحصر به فرد هستند‪ ،‬برخی از صنایع دستی نیز میراث فرهنگی محسوب می‌شود و باید برای معرفی آن به گردشگران داخلی و‬ ‫خارجی تالش کنیم‪.‬شریف زاده با اشاره به ارتقای جایگاه صنایع دستی طی سال‌های بعد از انقالب‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امروز نگاه تشریفاتی به هنرهای سنتی و صنایع دستی وجود ندارد و میراث فرهنگی و هنرمندان بومی کشور ارزشگذاری می‌شوند؛‬ ‫حتی رشته‌های دانشگاهی در این بخش فعال شده و پژوهشکده‌های هنرهای بومی و محلی داریم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نمایش‌های کمدی در ‪ 10‬سال‬ ‫اخیر به سمت افول رفته است‬ ‫کوروش نریمانی‬ ‫کوروشنریمانیکهسال‌هایزیادیازفعالیتهنریخودراصرفاجرای‬ ‫تئاترهایکمدیکردهاست‪،‬می‌گوید‪:‬احساسمی‌کنمداریمراهغلطیدر‬ ‫کمدیمی‌رویمونگاهغلطیدرحوزهتئاترکمدیدنبالمی‌شود‪.‬چاره‌اینیست‬ ‫جزاینکهدراینشرایط‪،‬خالفجریانآبشناکنم‪.‬چونتبعاتنگاهغلطبه‬ ‫کمدیوفروشصرفنمایش‌هاراخیلیخوبمی‌شناسمومی‌دانمدرنهایت‬ ‫ضربهمهلکخودرابربدنهتئاترماواردخواهدکرد‪.‬کوروشنریمانیکارگردان‬ ‫ونمایشنامه‌نویسیکهسال‌هاازعمرفعالیتهنریخودراصرفخلقتئاترهایی‬ ‫کمدیبادرجهباالییازارزشهنریکردهاست‪،‬می‌گویدتئاترکمدیایرانبه‬ ‫سویکمدی‌هاینازلرفتهاست‪.‬کوروشنریمانیکهاینروزهایککارگاه‬ ‫کمدیخالقبرگزارکرده‪،‬بااشارهبهاینکه«تمامطولعمرحرفه‌ایخودمرا‬ ‫کمدیکارکرده‌ام»تصریحکرد‪:‬تئاترکمدیکارگاهکمدیخالقسهدوره‬ ‫طراحیشدتاتجربیاتیشخصیکهدرحوزهکمدیداشتمرابهنسلجوان‬ ‫انتقالدهم‪.‬نوعکمدی‌هاییکهنوشتهوکارگردانیکرده‌ام‪،‬نوعخاصیاست‬ ‫کهبهآنایماندارم‪،‬معتقدمودوستشدارموفکرمی‌کنمدرستاست‪.‬برای‬ ‫همیناحساسکردمکهدرمقطعیکهاالنهستیمبهخصوصدرطول‪۱۰‬‬ ‫سالاخیروباگسترشسالن‌هاووضعیکهتئاتردچارششدهاستضرورت‬ ‫آموزشوبهیادآوردننوعدرستکمدیاحساسمی‌شود‪.‬نریمانیبااشاره‬ ‫بهاینکه«گسترشسالن‌هایتئاتردرکناردستاوردهایخوبیکهداشته‪،‬باعث‬ ‫رقمخوردناتفاقاتبدیدرتئاتربهخصوصدرتئاترکمدیهمشدهاست‪».‬‬ ‫گفت‪:‬نمایش‌هادراینحوزهبهجایکمدیازنوعارزشمند‪،‬بهسمتآثاری‬ ‫می‌رودکهتئاترنازلخواندهمی‌شود‪.‬یعنیسطحیازنمایشکهدرشانتئاتر‬ ‫مانیست‪.‬باتوجهبهاینکههنرپیشه‌هاییکهسال‌هاباهمکارکردیمخداراشکر‬ ‫سرشانشلوغاستوکمترمی‌رسندکهدرکارهاحضورداشتهباشند‪،‬احساس‬ ‫کردمتعدادهنرپیشه‌هایجوانتربیتشدهبرایاینشکلازکمدیکهقبولش‬ ‫داریم‪،‬کماست؛کمدی‌ایکهمبتنیبرخالقیتگروهیباشدوبازیگرانیکه‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫بازی‌شاناستایلداشتهوازشکلوسبکوسیاقهنرمندانه‌ایبهرهبردهباشد‪.‬‬ ‫همدرحوزهنمایشنامه‌نویسیوهمدرکارگردانیوهمبازیگری‪.‬اینهدف‬ ‫نهاییمنبرایتشکیلسهدورهکارگاهکمدیبودواحساسکردماینسهمیا‬ ‫بدهکاری‌ایاستکهمنبابتاینسال‌هاتجربه‌امدرتئاترکمدیوحوزهتئاتر‬ ‫حرفه‌ایبهبدنهتئاتربدهکارم‪.‬اینکارگردانونمایشنامه‌نویستشریحکرد‪:‬از‬ ‫اینسهدوره‪،‬دورهاولیهکوتاه‌مدتبودکهدلیلشعدمهمراهیمسئوالنبودکه‬ ‫اتفاقاقدماولرابرداشتهبودند‪،‬ولیبعدشباسختیکارکهمواجهشدندپاپس‬ ‫کشیدند‪.‬بنابراینمادردورهاولکارگاه‌مانفقطدورهآموزشیبودوبهاجراختم‬ ‫نشد‪.‬دردورهدومکهدرتئاترمستقلتهرانبرگزارشد‪،‬خوشبختانهشرایطیبهتر‬ ‫ازدورهاولداشتیموزمانیطوالنیبابچه‌هاطیکردم؛قراربودکارگاهی‪۵-۶‬‬ ‫ماههباشدامابااحتسابزماناجرا‪،‬حدودیکسالطولکشیدکهخروجی‌اش‬ ‫نمایش«شپش»بودکهبابرداشتیازداستان‌هایچخوفوازدلهمینکارگاهی‬ ‫کهبرگزارکردیمنمایشنامه‌ایبرایبچه‌هانوشتمواجرایشکردیم‪.‬خوشبختانه‬ ‫«شپش»بااینکهکاریکارگاهیبود‪،‬حتیبرترازیکتئاترحرفه‌ایبااستقبال‬ ‫صاحب‌نظرانوتماشاگرانمواجهشد‪.‬بهدلیلازدحامیکهگروه‌هایدیگر‬ ‫پشتسرمابرایاجرادرآنسالنداشتند‪،‬اینامکانراپیدانکردیمکهادامهپیدا‬ ‫کندودرهمان‪ ۱۸-۱۹‬اجراییکهنمایش«شپش»داشتمورداستقبالخوبی‬ ‫قرارگرفت‪.‬تقریباهستهاولیهآنگروهنهاییجوانکهمدنظرمبود‪،‬آرام‌آرام‬ ‫شکلگرفتهبودوبنابراینراغبشدمزودترکارگاهسومرابرگزارکنمتا‬ ‫بچه‌هاییکهباآنشیوهکاریماآشناییکاملداشتنددورهمجمعشوند؛یعنی‬ ‫افرادیکهچهازنظراخالقیورفتاریوچهازنظرفنیوهنریبخواهندبااین‬ ‫شیوهکاریهمراهشوندواینشکلازکاررابخواهنددنبالکنندبتوانندبرای‬ ‫خودگروهیتشکیلدهند‪.‬گروهیکهحتیخودمبتوانمسرپرستی‌اشکنمو‬ ‫چهازنزدیکوچهدورباآنهاکارهاییرویصحنهببرم‪.‬اینتمامهدفمازبرپایی‬ ‫اینکارگاه‌هابودکهدورهسومآنهمخوشبختانهباهمراهیدوستدیرینم‬ ‫سیامکصفریوداودنامورمدیرعمارتنوفل‌لوشاتواجراییشدوتااینجابه‬ ‫نظرمی‌آیدشرایطبهتریبرایبرپاییکارگاهبرقرارخواهدبود‪.‬نریمانیدرباره‬ ‫دورهسومکارگاهکمدیخالقتشریحکرد‪:‬ایندورهزمانزیادیرانخواهیم‬ ‫داشت که دوره را به صورت گسترده و در مدتی طوالنی ادامه دهیم چون کل‬ ‫نیم‌سالبعدیماراهمدربرمی‌گرفتوبه‌نظرمرسیدمی‌توانبافشردگیکاررا‬ ‫پیشبرد؛چوننمایشنامههمآمادهاستوزمانیصرفیافتنمتنیمناسبتلف‬ ‫نمی‌شود‪،‬بنابراینتعدادجلساتآموزشیایندورهیکماهونیمومشتملبر‪۱۰‬‬ ‫تا‪ ۱۲‬جلسهخواهدبودکهمرحلهاولکارگاه‪،‬شاملآموزشوکاررویکمدی‬ ‫وهنرجویانوکارکارگاهیخالقانهرویمقوالتهنریاستوبعدواردپروسه‬ ‫تمرینمی‌شویم‪.‬کارگرداننمایش«شب‌هایآوینیون»تصریحکرد‪:‬یکیاز‬ ‫هدف‌هایاصلیمنبرایبرپاییکارگاه‪،‬ایناستکهقاعدتابایددانشگاه‌هاو‬ ‫آموزشگاه‌هاسهمخودرادرآموزشانواعتئاتربهویژهکمدیایفامی‌کردند‬ ‫ولیدرزمینهکمدیمتاسفانهنهتنهاایندو‪،‬بلکهحتیتماشاخانه‌هاوبخشدولتی‬ ‫وجشنواره‌هاهماینسهمرانادیدهگرفتهواینوظیفهرابرایحمایتازنمایش‬ ‫کمدیخوببهعهدهنگرفتند‪.‬اینهمیشهیکیازمواردیبودهکهمنراخیلی‬ ‫ناراحتکردهاستبههمیندلیلخیلیروشناستکهمنِ کوروشنریمانیکه‬ ‫نمایش‌هایخاصیازکمدی‪،‬باهنرپیشه‌هایخوبوپرفروشرارویصحنه‬ ‫برده‌ام‪،‬درستدرمقطعیکهاتفاقابازارکارهایبفروشوبیالنکارییککار‬ ‫همه‌اشزیرلوایفروشبلیترفتهودرستدرشرایطیکهتئاترخصوصی‬ ‫دنبالنمایش‌هاییاستکهبیشترتماشاگربیاورد‪،‬منکهتماشاگرمراداشته‌ام‬ ‫سراغآموزشآمده‌ام‪.‬آنهاییکهسابقه‌امرادارندمی‌دانندکههمهنمایشنامه‌هایم‬ ‫یاجزوپرفروش‌تریننمایشنامه‌هایسالیاجزویکیازآنهابودهاست‪.‬منظورم‬ ‫ازفروشهمحضورتماشاگراستنهصرفارقممالیآن‪.‬نریمانیتصریحکرد‪:‬‬ ‫درهمینمقطع‪،‬درستبههمیندلیلواضح‪،‬برایآموزشتئاترکمدیاحساس‬ ‫وظیفهکردم‪.‬‬ ‫تئاترشهردرجستجویآرامشیپایدار‬ ‫چهرهفرهنگیکهخدشهدارشد‬ ‫مدیرمجموعهتئاترشهرطیروزهایگذشتهضمنرایزنیبابرخی‬ ‫مقاماتدولتیوانتظامیپیرامونبهسازیواصالحشرایطاجتماعی‬ ‫محیطپیرامونیاینمجموعه‪،‬خواستاراقداماتجدیآنهادراین‬ ‫زمینهشد‪.‬درپیتشدیدآشفتگیمحیطفیزیکیپیرامونتئاترشهر‪،‬‬ ‫مدیریتاینمجموعهازسالگذشتهاقداماتگستردهایراازمسیر‬ ‫رایزنیبانهادهاومقاماتمسئولانجامدادوحتیدرماهقبلدرقالب‬ ‫نامهایبهمدیرکلهنرهاینمایشینسبتبهوقوعحوادثغیرقابل‬ ‫جبران هشدارداد‪ .‬امریکهدریکی ازنمونه هایخودچندروزقبل‬ ‫درقالبتیراندازیمیاندستفروشانحاشیهیاینمجموعهخودرا‬ ‫آشکارکردکهانعکاسفراوانیدرفضایرسانهایواجتماعیکشور‬ ‫داشت‪.‬درهمینرابطهسعیداسدیمدیرمجموعهتئاترشهربافرماندار‬ ‫تهران‪،‬مدیرانشهرداریوتعدادیازمقاماتبلندپایهیانتظامیدیدار‬ ‫و ضمن دیدار و گفت و گو با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از ایشان‬ ‫خواستمشکالتمجموعهرابهسمععبدالرضارحمانیفضلیوزیر‬ ‫کشوروپیروزحناچیشهردارتهرانبرساند‪.‬سعیداسدیهمچنیندر‬ ‫دیدارباعیسیفرهادیفرماندارتهرانضمنابرازنگرانیازشرایطیکه‬ ‫طیماههایاخیردرمحیطپیرامونیمجموعهتئاترشهراتفاقافتادهاست‬ ‫بهطرحموضوعاتیچونمحصورکردنفضایمجموعهتئاترشهر‪،‬‬ ‫پاکسازیمحیطاینمجموعهازافرادنابهنجاروایمنسازیمضاعف‬ ‫وجمعآوریدستفروشانراخواستارشد‪.‬همچنینمدیرمجموعهتئاتر‬ ‫شهرروزگذشتهباسرهنگقاسمزادهرییسکالنتری‪،‬سرهنگباقری‬ ‫معاوناطالعاتکالنتری‪،‬سرهنگکرمیسرکالنترکالنتریجامی‪،‬‬ ‫طاهریشهردارناحیه‪ 1‬ومهندسخردمعاونخدماتشهریمنطقه‬ ‫‪ 11‬شهرداریتهران جلساتیرابرگزارکرد‪.‬دراینجلساتبهراههای‬ ‫عملیدستیابیبهآرامشیپایدارپیرامونتئاترشهرپرداخته ومقررشد‬ ‫عالوهبربرنامهریزیراهبردیجهتحذفآسیبهادراینمحیط‪،‬‬ ‫اقداماتعملیوفورینیزجهتباالبردنامنیتوحفظحریممجموعه‬ ‫صورتپذیرد‪.‬‬ ‫رکود اقتصادی حاکم بر‬ ‫رسانه‪،‬بحران امروز کشور‬ ‫خود را هماهنگ کند باید هزینه‌هایش را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫هرچند که به اعتقاد این کارشناس‪ ،‬تعدیل نیرو یک‬ ‫انتخاب اجباری است‪ ،‬اما آیا راهکاری هم در این میان‬ ‫برای حمایت از روزنامه‌نگاران وجود دارد؟هوشنگ‬ ‫صدفی (روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال صنفی رسانه) بر‬ ‫نقش انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری در چنین شرایطی‬ ‫تاکید دارد و می‌گوید‪ :‬انجمن صنفی روزنامه‌نگاران‬ ‫ایران زمانی برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران اخراجی‬ ‫و تعدیل شده‪ ،‬کمیته حل اختالفی را در سال ‪۸۵‬‬ ‫راه‌اندازی کرد که وظیفه آن پیگیری مطالبات معوقه‬ ‫روزنامه‌نگاران از کارفرمایان رسانه‌ای بود و در اغلب‬ ‫موارد حقوق پایمال شده روزنامه‌نگاران اخذ شد‪.‬این‬ ‫فعال صنفی رسانه‌ای با بیان اینکه «طبق ماده ‪ ۱۵۷‬قانون‬ ‫کار‪ ،‬قانو ن‌گذار برای تشکل‌های صنفی جایگاهی در‬ ‫نظر گرفته که روزنامه‌نگاران بتوانند قبل از طرح شکایت‬ ‫موضوع را از این طریق حل و فصل کنند» ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری قانونی از جمله انجمن‬ ‫صنفی روزنامه‌نگاران مسلمان‪ ،‬انجمن صنفی خبرنگاران‬ ‫و روزنامه‌نگاران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان‬ ‫تهران در این شرایط که رکود و اخراج بر رسانه‌های‬ ‫خصوصی و دولتی سایه انداخته‪ ،‬باید فعال باشند تا اگر‬ ‫روزنامه‌نگاران دچار مشکل شدند از این حمایت‌های‬ ‫صنفی بهره‌مند شوند‪ .‬ضمن اینکه روزنامه‌نگاران اخراج‬ ‫یا تعدیل شده می‌توانند طبق ماده ‪ ۳۴‬قانون کار از‬ ‫مزایای سنوات‪ ،‬پاداش‪ ،‬عیدی و حق طبقه‌بندی مشاغل‬ ‫و در نهایت از ظرفیت‌های بیمه بیکاری بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫صدفی با تاکید بر اینکه تمام انجمن‌های روزنامه‌نگاری‬ ‫باید کمیته‌های حل اختالف یا هیات سازش را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اما متاسفانه نکته اصلی بی‌اطالعی یا‬ ‫کم‌اطالعی همکاران روزنامه‌نگار از قوانین کار و تامین‬ ‫اجتماعی است‪ .‬اغلب آنها وقتی می‌خواهند با رسانه‌ای‬ ‫همکاری کنند باید از این قانون مطلع باشند و ارزیابی‬ ‫کنند که یک کارگر یا روزنامه‌نگار هنگام بستن قرارداد‬ ‫باید چه مواردی را مدنظر قرار دهد‪ .‬در سایت وزارت‬ ‫کار هم نمونه‌های قراردادهای کار مصوب وجود دارد‬ ‫و می‌توانند بر اساس نوع کارشان با رسانه قرارداد ببنند‪.‬‬ ‫نقش دولت در عبور رسانه‌ها از بحران اقتصادی‬ ‫کنونی چیست؟ آیا اعطای یارانه می‌تواند برای خروج‬ ‫از این وضعیت راه‌گشا باشد؟ نقش انجمن‌های صنفی‬ ‫برای حمایت از روزنامه‌نگاران بیکار شده چیست؟ اینها‬ ‫سواالتی است که در بخش سوم مرور بحران اقتصادی‬ ‫رسانه‌ها در ایران به آنها پرداخته‌ایم‪.‬نقش دولت در‬ ‫عبور رسانه‌ها از بحران اقتصادی کنونی چیست؟ برای‬ ‫مقابله با بحران کاغذ‪ ،‬گرانی ادوات چاپ و کاهش‬ ‫درآمد مطبوعات‪ ،‬چه باید کرد و چه الگوهای جهانی‬ ‫موفقی برای نجات رسانه‌ها در دسترس است؟ در‬ ‫بحرانی که بیکاری روزنامه‌نگاران نتیجه تعدیل نیرو‬ ‫و کاهش صفحات نشریات است‪ ،‬انجمن‌های صنفی‬ ‫روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از خبرنگاران چه باید‬ ‫بکنند؟ اینها سواالتی است که در بخش سوم از بررسی‬ ‫مساله «بحران اقتصادی رسانه‌ها در ایران» سراغ آن‬ ‫رفته‌ایم و موضوع را با اسماعیل شجاعی (کارشناس‬ ‫اقصاد رسانه)‪ ،‬محمود مختاریان (استاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی و روزنامه‌نگار پیشکسوت)‪ ،‬محمود صدری‬ ‫(مترجم‪ ،‬مدیر انتشارات دنیای اقتصاد و روزنامه‌نگار)‬ ‫و هوشنگ صدفی(روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال‬ ‫صنفی رسانه) مورد بررسی قرار داده‌ایم‪.‬تعدیل نیرو و‬ ‫کاهش صفحات‪ ،‬تنها بر زندگی روزنامه‌نگاران بیکار‬ ‫شده اثر منفی ندارد؛ این تصمیم دشوار کیفیت رسانه‬ ‫را هم دچار مخاطره می‌کند‪ .‬محمود صدری (مترجم و‬ ‫مدیر انتشارات دنیای اقتصاد) در این زمینه معتقد است‬ ‫وقتی رسانه نیروی‌اش را کاهش می‌دهد کیفیت تولید‬ ‫محتوایش هم پایین می‌آید‪.‬صدری می‌گوید‪ :‬این به‌نظرم‬ ‫انتخابی ناگزیر و از سر ناچاری است و خودشان هم‬ ‫قطعا این را می‌دانند‪ .‬یا باید کل رسانه را تعطیل کنی یا‬ ‫با این روش‌ها حیات رسانه؛ فرقی ندارد بنگاه موردنظر‬ ‫روزنامه باشد یا کفش‌سازی؛ برای اینکه دخل و خرج‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سختشدنصادرات‪،‬راهیبرایبازشدنقاچاق‬ ‫یک عضو شورای ملی زعفران از کاهش ‪ 2‬میلیون تومانی قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار داخلی در پی سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول و صادرات این محصول خبر داد‪.‬علی حسینی با اعالم این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫کمتر از دو هفته قیمت هر کیلوگرم زعفران درجه یک از ‪ 13‬میلیون به ‪ 11‬میلیون تومان و درجه دو از ‪ 10‬میلیون به ‪ 8‬میلیون تومان کاهش یافته است‪.‬وی مهمترین دلیل کاهش قیمت زعفران در بازار داخلی را کندی‬ ‫خروج این محصول از کشور در پی سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول و صادرات عنوان کرد‪.‬حسینی تاکید کرد‪ :‬سخت‌تر شدن صادرات زعفران رونق قاچاق این محصول از کشور را به دنبال داشته است‪.‬به گفته این عضو‬ ‫شورای ملی زعفران؛ همچنین وادار ساختن تجار شناسنامه‌دار برای تسویه ارز صادرات در سامانه نیما در رونق خروج این محصول از مبادی غیر رسمی موثر بوده است‪.‬این عضو شورای ملی زعفران پیشنهاد داد به جای‬ ‫وادار ساختن تجار شناسنامه‌دار به تسویه ارز در سامانه نیما به آن‌ها اجازه داده شود که برای تبادل ارزی با واردکنندگان کاالهای مورد نیاز کشور به توافق برسند‪.‬حسینی گفت‪ :‬به این ترتیب ارز نرخ واقعی خود را می‌یابد‪،‬‬ ‫صادرات از مبادی قانون انجام می گیرد و کاالهای مورد نیاز کشور نیز تامین می شود‪.‬‬ ‫حتیدرپرایدوسمندهمکاملخودکفانیستیم‬ ‫وزیر صنعت‬ ‫ا قتصادی را شرح دهم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید بررسی کنیم‬ ‫ی ک توانمندی بومی رسید ه‌ایم‪ ،‬گفت‪ :‬تولید فوالد‬ ‫کامیون در دو سال آینده نوسازی شوند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫د ر سال ‪ 97‬اقدامات جهادی انجام دادند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫و زیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطر نشان کرد‬ ‫ب ومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند‪ ،‬در حوزه قطعات‬ ‫ک ردند‪.‬رحمانی با بیان اینکه در کنار این جنگ یک‬ ‫ت وانسته‌ایم ایتالیا و فرانسه را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫این کار را آغاز کرده است و ما آن را سال گذشته‬ ‫ما هستند و در دوره تحریم باید به بخش خصوصی و‬ ‫معدن و تجارت در نشست هم اندیشی اعضای شورای‬ ‫شدن موضوع جنگ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان ما‬ ‫ماه برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه کشور ما یک سال و یک‬ ‫با اشاره به اینکه نوسانات ارزی برای ما مشکل ایجاد‬ ‫نیم برابر مصرف‪ ،‬تولید می‌کنیم و البته ‪ 70‬درصد ماده‬ ‫جهانی است‪ ،‬اما در شرایط فعلی این وضعیت به طور‬ ‫ن مایشگاه صنایع ریلی داشت‪ ،‬افزود‪ :‬من به این نتیجه‬ ‫ب سته‌اند‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫و ظرفیت‌های خوبی داریم‪.‬رحمانی با اشاره به اینکه‬ ‫‪ :‬همه خودر و‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که‬ ‫ا لکتریکی وابسته هستند‪.‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫عالی استا ن‌ها که شب چهارشنبه بیست و دوم خرداد‬ ‫ماه است که وارد جنگ اقتصادی شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این جنگ به طور رسمی از اردیبهشت سال‬ ‫که دشمنان ما با چه هدفی این جنگ را به ما تحمیل‬ ‫ما دو برابر مصرف ماست و در تولید این محصول‬ ‫ع ملیات روانی پیچیده وجود دارد که موجب پیچید ه‌تر‬ ‫و زیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در دوره‬ ‫ا نتظار نداشتند که ما تا این اندازه پایداری کنیم‪.‬وی‬ ‫گ لوگا ه‌هاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تولید آلومینیوم یک و‬ ‫با بیان اینکه تولید پوشاک از اولویت‌های ما در سال‬ ‫اولیه آن وارداتی است‪.‬وی با اشاره به بازدیدی که از‬ ‫ق اچاق کمک کرده است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬هنگامی‬ ‫ک رده است‪ ،‬افزود‪ :‬الزمه تولید‪ ،‬برقراری ارتباطات‬ ‫ت حریم یکی از کا ر‌هایی که دنبال می‌کنیم مربوط به‬ ‫گ ذشته اعالم شد‪.‬وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها در‬ ‫کامل تحریم شده و دشمنان راه تبادالت مالی را‬ ‫ا ساس باید با مردم بیشتر صحبت کنیم تا در جریان‬ ‫ا گر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم‪،‬‬ ‫ک شتیرانی‪ ،‬بنادر و اپراتو ر‌های ما تحریم هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م ی‌شوند‪.‬رحمانی با بیان اینکه ما در تولید فوالد به‬ ‫با بیان اینکه قرار است هزار اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫خ ط مقدم این جنگ اقتصادی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بر همین‬ ‫م سائل قرار گیرند‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫ا ینکه در این فرصت می‌خواهم مختصات این جنگ‬ ‫گزارش‬ ‫ا ین کار ‪ 11‬هزار میلیارد یورو هزینه دارد‪ ،‬اما دولت‬ ‫ا ما خودر و‌های ما فقط ‪ 80‬درصد در داخل تولید‬ ‫ر سیدم که می‌توانیم در خودروسازی خودکفا شویم‬ ‫د ر همه این شرایط تولید ما همچنان برقرار است‪.‬او‬ ‫ش رایط کنونی مناطق مرزی بزرگترین پتانسیل برای‬ ‫پ یگیری کردیم و امیدواریم که درآمد‌های نفتی روی‬ ‫مرزی توجه و به بهترین شکل از آ ن‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ن یر و‌های خود را از بومیان همان منطقه تأمین کنند‪،‬‬ ‫ا ین طرح اثر نگذارد ‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ج اری است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایشقیمت ارز به کاهش‬ ‫که من به وزارت صنعت آمدم‪ ،‬خودروسازی در حال‬ ‫و ی با بیان اینکه همه معادن کشور موظف شدند که‬ ‫گ فت‪ :‬حتی اولویت را هم با مدارک تحصیلی پایین‬ ‫قرار داد ه‌ایم‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در‬ ‫شریط تحریم واردات خودرو آزاد است‪ ،‬اما ما خود‬ ‫تعطیل شدن بود‪ ،‬اما ما وضعیت تولید را رونق دادیم‪.‬‬ ‫م منوع کرد ه‌ایم‪ ،‬اما قطعات تحریم هستند‪.‬رحمانی با‬ ‫خودر و‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین‬ ‫ا ست و رئیس جمهور هم این موضوع را جدی گرفته‬ ‫و ابسته هستند‪.‬رحمانی با تاکید بر اینکه همکاران ما‬ ‫م سکن را در برنامه خود قرار داده است‪.‬منبع‪:‬تسنیم‬ ‫و زیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطر نشان کرد ‪ :‬همه‬ ‫ت ولیدات کشور ما هستند‪ ،‬در حوزه قطعات الکتریکی‬ ‫ب یان اینکه یکی از پیشرا ن‌های تولید در کشور مسکن‬ ‫ا ست‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی ساخت هزار‬ ‫حقوق ‪ 98‬و تبعیض ناروا‬ ‫علیهحداقلبگیران‬ ‫درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ‪ ۹۸‬بایستی حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته‬ ‫این حکم قانون بودجه‪ ،‬عمال منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است‪.‬‬ ‫درروزهایاخیرنحوهافزایشحقوقکارمنداندولت‪،‬‬ ‫ابهاماتجدیرادربینحقوقبگیرانونمایندگانمجلس‬ ‫ایجادکردهاست‪.‬اززمانتصویبقانونبودجهدرمجلس‪،‬دو‬ ‫نگاهمختلفبرایافزایشحقوقکارمندانوبازنشستگاندر‬ ‫سال‪ 98‬مطرحشد‪.‬براساسنظرمجلس‌‪،‬حقوقهمهکارمندان‬ ‫بایستی‪ 400‬هزارتومانبهعالوه‪ 10‬درصدافزایش یابداین‬ ‫درحالیاستکهدرسناریودولتافزایش‪ 18‬درصدیحقوقها‬ ‫پیشنهادشدهبود‪.‬درنهایتمجلسبرنظرخودتاکیدکردو‬ ‫دولتموظفشدحقوقهمهکارمندانرا‪ 400‬هزارتومانو‬ ‫درصورتباقیماندنمنابع‪ 10‬درصددیگرنیزافزایشیابد‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪،‬دولتدربخشنامه‌ایدرتاریخ‪ 31‬فروردینماه‬ ‫وبعدازمصوبهمجلسدرقانونبودجهبرایسهگروه‪،‬قضات‬ ‫واعضایهیئتعلمی(افزایشمعادل‪ 18‬درصد)‪،‬شاغالن‬ ‫دستگاههایاجرایی(افزایش‪ 18‬درصدوحداقلافزایش‪440‬‬ ‫هزارتومان)وهمچنینبرایمقامات‪،‬مدیرانعاملواعضای‬ ‫هیئتمدیره‪،‬استاندارانو‪...‬افزایشحقوقیمعادل‪ 11.3‬درصد‬ ‫را لحاظ کرده است‪.‬در حال حاضر و بعد از پرداخت‪2‬ماه‬ ‫حقوقبهکارمندان‪،‬اعتراضهایجدیازسوینمایندگان‬ ‫شاخصمجلسدرخصوصعدماجرایحکمقانونبودجه‬ ‫دربارهنحوهافزایشحقوقهاشنیدهمی‌شود‪.‬گفتنیاست‪،‬با‬ ‫مصوبهمجلسحداقلحقوق‪ 42‬درصدافزایشمی‌یافت‪،‬‬ ‫امادرمصوبهدولتحداقلحقوق‪ 35‬درصدرشدمی‌کند‪.‬‬ ‫همچنینبامصوبهدولت‪،‬حداکثرحقوقپسازکسرمالیات‬ ‫شاهدرشد‪ 16‬درصدیوافزایش‪ 2.5‬میلیونتومانیخواهد‬ ‫بوداما بااعمالمصوبهمجلس‪ 1.8،‬میلیونتومانومعادل‪11‬‬ ‫درصدبهحداکثرحقوقسال‪ 97‬افزودهخواهدشد‪.‬بهطور‬ ‫خالصهدرفرمولمدنظردولتدرحالیکهحقوقکارمندان‬ ‫عادیتنها‪ 440‬هزارتومانافزایشیافتهوخبریاز(نحوه)‬ ‫افزایش‪ 10‬درصدینیست‪،‬حقوقحداکثربگیراننزدیک‬ ‫به‪ 11‬درصدوبرایسقفبگیرانحدود‪ 2.56‬میلیونتومان‬ ‫رشدکردهاست‪.‬بهاینترتیب‪،‬برخالفنظرمجلسبحث‬ ‫عدالتپرداختهاباکنارگاشتنافزایشیکسال‪ 10‬درصدی‬ ‫لحاظنشدوحقوقحداکثربگیراننیزمانندسنواتقبلرشد‬ ‫قابلمالحظه‌ایداشت‪.‬بررسیهانشانمی‌دهد‪،‬احکامافزایش‬ ‫حقوقسال‪ 98‬بایستیدربارهحدود‪ 2.5‬میلیونکارمندان‬ ‫وحدود‪ 2‬میلیوننفرنیزبازنشستهلشگریوکشوریاعمال‬ ‫می‌شد‪.‬براساسگزارشسازماناداریواستخدامی‪،‬درسال‬ ‫‪ 97‬درحالیکهحدودیکمیلیونکارمندزیر‪ 2.5‬میلیونتومان‬ ‫حقوقدریافتکرد‌هاند‪،‬حدود‪ 19‬هزارنفرباالی‪ 10‬میلیون‬ ‫تومانحقوقدریافتکرد‌هاند‪.‬همچنین‪75‬درصدبازنشستگان‬ ‫نیزکمتراز‪ 2.5‬میلیونتومانحقوقدریافتکرد‌هاند‪،‬بهاین‬ ‫ترتیببهطورکل‪ 2.5‬میلینکارمندوبازنشستهکمتراز‪2.5‬‬ ‫میلیونتوماندرماهحقوقدریافتکرد‌هاند‪.‬برایجبرانشکاف‬ ‫ایجادشدهمجلستصمیمگرفتهمهحقوقهارا‪ 400‬هزار‬ ‫تومانبهصورتثابتاضافهکندودرپایاناگرمنابعبودجه‬ ‫پاسخگوبود‪ 10‬درصدافزایشنیزمجدداعمالشود‪.‬دراین‬ ‫دولتبامصوبهجدیدخودعمالحکمقانونبودجهرابهشکل‬ ‫تغییریافتهاجراکرد‪.‬همچنینبررسیمصوبهدولتدربارهافزایش‬ ‫حقوقهادرسال‪ 98‬نشانمی‌دهد‪،‬درحالیکهبرخیمدیرانبا‬ ‫افزایش‪ 3‬میلیونتومانیحقوقروبهر ‌وشد‌هاند‪،‬سقفجدید‬ ‫حداکثرپرداختیاز‪ 20‬به‪ 23‬میلونتومانافزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫بهاینترتیبحداکثرحقوقاز‪ 20‬میلیونتوماندرسال‪ 97‬به‬ ‫‪ 23‬میلیونو‪ 600‬هزارتوماندرسال‪ 98‬افزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫مرکزپژوهشهایمجلسنیزدراینخصوصمعتقداست‪،‬‬ ‫دربارهنحوهافزایشحقوقهادرسال‪ 98‬تاکیدکرد‪"،‬بامصوبه‬ ‫‪ 31‬فروردینماهدولتیعنیتبدیلافزایش‪ 400‬هزارتومانی‬ ‫بهضریب‪،‬عمالبهمصوبهمجلسبی‌توجهیشدهاست‪".‬در‬ ‫گزارشاینمرکزهمچنینآمدهاست "بهنظرمیرسددولت‬ ‫درتعریفوتعیینجایگاه‪ 400‬هزارتومان‪ ،‬درنظامحقوق‬ ‫ودستمزدکارکناندچارابهامشدهوبرایرفعآنمصلحت‬ ‫چناندیدهکهاینرقمثابتراهمبهضریبتبدیلوباضریب‬ ‫تا‪ 10‬درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند ‪-‬ی‪ -‬را‬ ‫اجراکند‪.‬اینشیوهعملیعنیتبدیلرقمثابتبهضریبعالوه‬ ‫براینکهموجبنقضآشکارمصوبهمجلسشده‪،‬براساس‬ ‫محاسبه‌هایارائهشده‪،‬باعثازبینرفتنهدفقانونگذارو‬ ‫تکرارچگونگیافزایشحقوقهادرسنواتپیشینشدهاست‪.‬‬ ‫بازی‪45‬هزارتومانییارانهوجایگاهیکهدیگر‬ ‫درخانوادههاندارد‬ ‫گزارش‬ ‫ا گرچه رقم ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی که دولت‬ ‫د ر هر ماه بابت یارانه نقدی پرداخت می‌کند‪،‬‬ ‫د ر گذر زمان ارزش خود را از دست داده و‬ ‫ه زینه‌ای حدود ‪ ۳,۵۰۰‬میلیارد تومان و در سال‬ ‫ت ا ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کرده‬ ‫د ر مجموع این اتفاق به صورت صحیح نیفتد‪.‬اما‬ ‫ه مین حساسیت یارانه‌بگیران نسبت به مبلغ پرداختی‬ ‫ج علی بانکی با هدف سرقت اطالعات کارت بانکی‬ ‫پ شتوانه است‪ ،‬تنها یادآور این خواهد بود که‬ ‫ب رای سوءاستفاده شده است و در سا ل‌های اخیر‬ ‫م نجر شده است‪.‬اما در کنار کالهبرداران‪ ،‬رقم ‪۴۵‬‬ ‫ب ه عنوان یک ابزار استفاده شده و ممکن است‬ ‫ن یز قرار می‌گیرد؛ به طوری که طی سا ل‌های اخیر به‬ ‫م ورد دادند‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫ب ه سایت‌های و درگا ه‌های اینترنتی می‌کنند که به‬ ‫ک ه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس‬ ‫ا ست که یکی از مسائل مهم دولت‌ها در حوزه‬ ‫م سیر قانونی گذاشته شده و برخالف تاکید قانون‬ ‫یا اعالم قطعی و حذف آن را ه‌اندازی شده است؛‬ ‫م ردم به کار گرفته‌اندف مواجه بودند؛ گاهی‬ ‫ق انونی که می‌توانست موجب تحولی در جریان‬ ‫ا ست که از پرداخت همگانی و جمعیتی بیش از ‪۷۸‬‬ ‫و واریز یا عدم واریز همواره موجب ایجاد فضایی‬ ‫ا ما نوع رفتار مردم برابر دریافت و یا قطع همین‬ ‫و جدا از هزینه‌های سرسا م‌آور پرداخت‌های نقدی‬ ‫ب ارها شاهد بودیم که برخی از گرو ه‌ها از یارانه به‬ ‫گ اهی زمینه‌ساز کالهبرداری و گاهی زمینی برای‬ ‫ح ساسیت و واکنش‌های مردم یارانه‌بگیر در مقابل‬ ‫ط وری که گاهی آ ن‌ها را تحریک به سمت ورود‬ ‫ا جرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عمده خانوارهای‬ ‫ح ال پایه پرداخت‌های نقدی اشتباه و خارج از‬ ‫م نظور اطال ع‌رسانی درباره نحوه پرداخت یارانه و‬ ‫ش اید جایگاهی در هزینه‌های خانوارها ندارد‪،‬‬ ‫م بلغ موجب ایجاد سوءاستفاد ه‌های شده است؛‬ ‫ب از ی‌های سیاسی‪.‬حدود ‪ ۹‬سال است که در قالب‬ ‫ا یرانی در هر ماه مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان را به‬ ‫م یلیون نفر در ماه نشأت می‌گیرد اما از سوی دیگر‬ ‫و کسر ی‌های منابعی که ایجاد می‌کند‪ ،‬موضوع‬ ‫پ رداخت و یا عدم پرداخت آن مطرح است‪.‬به هر‬ ‫ع نوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند‪.‬طی این سا ل‌ها‬ ‫ک ه باید فقط ‪ ۵۰‬درصد منابع هدفمندی در هر‬ ‫گاهی دو رقمی بوده و تا مرز ‪ ۵۰‬درصد پیش رفته‬ ‫ت وزیع شود اما تمام این مبلغ برای پرداخت‌های‬ ‫و با وجود تغییرات تورمی که گاهی تک رقمی و‬ ‫ب ه درخواست و هدایت آ ن‌ها به سایت و درگا ه‌های‬ ‫ی ارانه‌بگیر‪ ،‬بیش‌تر شبیه وعد ه‌های پوچ و بدون‬ ‫ع نوان ابزار کالهبرداری خود استفاده کردند؛ به‬ ‫د ر حالی که اص ً‬ ‫ال چنین سایت‌های وجود خارجی‬ ‫ا قدام کرده و به برداشت غیرمجاز از حساب آ ن‌ها‬ ‫ه زار و ‪ ۵۰۰‬تومانی گاهی بازیچه دست سیاسیون‬ ‫د فعات مردم با اظهار نظرهای افراد و کاندیداهای‬ ‫م بلغ یارانه را به عنوان ابزاری برای جلب توجه‬ ‫م ی‌گویند می‌توان رقم یارانه را تا با ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫ا ز یارانه نقدی که مورد توجه مردم است فقط‬ ‫ه یچگاه این افراد نتوانند به وعد ه‌ای که در این‬ ‫د ر هر صورت یارانه‌های نقدی حدود ‪ ۹‬سال‬ ‫ا قتصادی و اجتماعی به شمار رفته که نتوانستند‬ ‫ا قتصادی ایران باشد را در مسیر صحیح آن اجرایی‬ ‫م اه بین خانوارهای به صورت نقدی و غیر نقدی‬ ‫ن داشته ندارند و ابزاری است تا با دریافت اطالعات‬ ‫تومان و یا باالتر باال برد و یا برخی از رقم ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫ک نند و شاید اگر زمانی نحوه پرداخت یارانه‌های‬ ‫ا ست؛ مبلغی که ماهانه برای هر فرد واریز می‌شود‪،‬‬ ‫ن قدی رفته است‪ ،‬از این رو هرگاه که قانون بودجه‬ ‫م ی‌زنند‪.‬این در حالی است که به تازگی نیز بار‬ ‫م ردم می‌دانند و اعالم می‌کنند مبلغ آن باید بیش از‬ ‫ی ارانه در تمامی بخش‌ها بر اساس مبانی اقتصادی‬ ‫پ رداختی بارها و بارها حاشیه‌ساز شده است‪.‬از یک‬ ‫پ ردرآمدها مکلف کرد‪ ،‬خود حاشیه ساز شده و‬ ‫کرده است عد ه‌ای افراد مجرم و سودجو با ارسال‬ ‫ش اید ناچیز و اص ً‬ ‫ال قابل تأمل نباشد ولی همین‬ ‫س و‪ ،‬جمع هزینه یارانه نقدی هر ایرانی در هر ماه‪،‬‬ ‫د ولت‌ها را به غربالگری یارانه‌بگیران و حذف‬ ‫ن گرانی دولت از عواقب این موضوع موجب شد تا‬ ‫ش خصی و بانکی این افراد دست به کالهبرداری‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومانی انتقاد کرده و آن را ظلمی در حق‬ ‫د یگر این اتفاق افتاده و آن طور که پلیس فتا اعالم‬ ‫آ ن چیزی باشد که در حال حاضر پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫پ یامک تحت عنوان جلوگیری از قطع یارانه نقدی‪،‬‬ ‫م ی‌گیرد‪ ،‬با توجه به منابع در اختیار و جمعیت‬ ‫ا ین وعد ه‌ها که وقتی مورد بررسی قرار‬ ‫نقدی اصالح و حذف یارانه در نوع و پرداخت‬ ‫ا نجام گیرد‪ ،‬در کنار تمام مزایای که به همراه‬ ‫خ واهد داشت‪ ،‬دیگر فضای برای سوءاستفاده‬ ‫گ رو ه‌ها و افراد نباشد‪.‬‬
‫دراستعفایوزیرآموزشوپرورشنامزدیمجلسبهانهبود‬ ‫نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬علت اصلی استعفای وزیر آموزش و پرورش مطالبات فرهنگیان و مسایلی که در مدارس رخ داد بود‪.‬‬ ‫بهروز بنیادی در بردسکن گفت‪ :‬بحث کاندیدا شدن بطحایی فقط یک بهانه بود و گرنه علت اصلی این استعفا مطالبات معلمان و مباحثی چون رتبه بندی معلمان‬ ‫و فضاهایی که در مدارس بوجود آمد بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بطحایی نیز زمانی که متوجه شده اکثر نمایندگان مجلس به او تذکر داده‌اند شاید تصمیم گرفته که وارد رقابت انتخاباتی مجلس شود و از پست‬ ‫وزیری استعفا دهد بهتر است‪.‬‬ ‫دالل‌بازی‌هاسببافزایش‬ ‫نامتعارفقیمتخودروهاشد‬ ‫نماینده مردم مشگین‌شهر‬ ‫نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس گفت‪ :‬برخی دالل بازی‌ها و ضعف‌های نظارتی و‬ ‫مدیریتی از جمله دالیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها بود که با تشدید نظارت‌ها تا حدودی ثبات‬ ‫به بازار بازگشت‪.‬‬ ‫ولی ملکی اظهار داشت‪ :‬معیشت‬ ‫مردم مهمترین دغدغه نمایندگان‬ ‫مجلس است و به همین منظور‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس ضمن‬ ‫پیگیری وضعیت کاالهای اساسی در‬ ‫دو نوبت وزیر صمت را به کمیسیون‬ ‫صنایع دعوت کرده و دالیل افزایش‬ ‫غیر متعارف قیمت‌ها را از وزیر‬ ‫جویا شدند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬برخی‬ ‫دالل بازی‌ها و ضعف‌های نظارتی‬ ‫و مدیریتی از جمله دالیل افزایش‬ ‫نامتعارف قیمت‌ها بود که با تشدید‬ ‫نظارت‌ها تا حدودی ثبات به بازار‬ ‫بازگشت‪.‬نماینده مردم مشگین‌شهر‬ ‫در مجلس گفت‪ :‬مقاومت و اتحاد‬ ‫مردم و اتخاذ سیاست‌های مناسب‬ ‫در مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا‬ ‫سبب شد تا نه تنها ایاالت متحده از‬ ‫مواضع متخاصمانه خود کوتاه بیاید‬ ‫بلکه اعالم کند بدون پیش شرط‬ ‫حاضر به مذاکره با ایران است و این‬ ‫میسر نبود مگر با اتحاد و همدلی بین‬ ‫مردم و مسئوالن به دست آمده است‪.‬‬ ‫ملکی اظهار کرد‪ :‬در پی سوال بنده‬ ‫از وزیر نیرو در خصوص تصویه‬ ‫خانه شهید سلیم زاده‪ ،‬پایاب سد‬ ‫سبالن و نیروگاه زمین گرمایی وی‬ ‫متعهد شده بود تا پروژه های مذکور‬ ‫در سریع ترین زمان به بهره برداری‬ ‫برسد اما چون بنده اقدامات ملموسی‬ ‫از سوی وزارت نیرو ندیدم تذکر‬ ‫کتبی به آقای اردکانیان دادم و تا‬ ‫آخرین لحظه پیگیر حقوق مردم‬ ‫خواهم بود‪.‬بنده به عینه خسارات‬ ‫سیل و تگرگ را در بخش هایی‬ ‫از شهرستان مشگین‌شهر دیدم و به‬ ‫عنوان نماینده مردم ضمن ابراز هم‬ ‫دردی با موکالن خود با جدیت‬ ‫پیگیر جبران خسارات وارده خواهم‬ ‫بود‪.‬نماینده مردم مشگین‌شهر در‬ ‫مجلس گفت‪ :‬طی جلسه‌ای که در‬ ‫هفته اخیر با معاون وزیر بهداشت‬ ‫برگزار شد مقرر شد با تخصیص‪1.5‬‬ ‫میلیارد‪ ،‬پروژه افزایش سی تخت‬ ‫به ظرفیت بیمارستانی شهرستان تا‬ ‫یک ماه آینده به بهره برداری برسد‪،‬‬ ‫اختصاص یک دستگاه ام آر آی به‬ ‫شهرستان مشگین شهر قطعی شد‪ ،‬سه‬ ‫دستگاه آمبوالنس و تجهیز اورژانس‬ ‫به تجهیزات به روز پزشکی از دیگر‬ ‫نتایج مهم جلسه بود‪.‬ملکی بیان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه راه با تخصیص اعتبارات‬ ‫مناسب پروژه اتوبان مشگین شهر‪-‬‬ ‫اردبیل با جدیت در حال اجرا است‪،‬‬ ‫‪ 20‬کیلومتر از این اتوبان امسال‬ ‫و همزمان با سفر رئیس جمهور‬ ‫افتتاح می‌شود‪ ،‬جاده گردشگری‬ ‫قینرجه نیز از جمله دیگر پروژه‬ ‫های مهمی است که در حال اجرا‬ ‫است و نقش به سزایی در پیشرفت‬ ‫صنعت گردشگری شهرستان دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬کارخانه کامیون‬ ‫سازی مشگین شهر‪ ،‬بزرگترین‬ ‫پروژه‌ای است که در سطح منطقه‬ ‫در حال اجرا است که با وجود‬ ‫تحریم‌ها تمام تجهیزات کارخانه‬ ‫خریداری و به محل کارخانه انتقال‬ ‫شده‪ ،‬و با افتتاح فاز نخست کارخانه‬ ‫همزمان با سفر رئیس جمهور ‪500‬‬ ‫نفر به صورت مستقیم در این‬ ‫کارخانه مشغول به کار می‌شوند و‬ ‫با افتتاح فازهای دیگر برای ‪ 5‬هزار‬ ‫نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی‬ ‫می‌شود‪.‬ملکی اظهار کرد‪ :‬پیشرفت‬ ‫مشگین‌شهر در حوزه گردشگری در‬ ‫سال‌های اخیر به حدی بود که هم‬ ‫اکنون مشگین‌شهر به قطب اصلی‬ ‫گردشگری شمالغرب تبدیل شده‬ ‫و مجموعه پل معلق به عنوان برند‬ ‫گردشگری شهرستان هر ساله میزبان‬ ‫میلیون ها گردشگر از اقصی نقاط‬ ‫کشور و حتی خارج از کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همسان‌سازی حقوق‬ ‫فرهنگیان از جمله مطالبات به حق‬ ‫این قشر است که بنده به جد پیگیر‬ ‫این موضوع هستم اما مشکالت‬ ‫اقتصادی موجود در کشور بزرگترین‬ ‫مانع در این زمینه است اما تا حصول‬ ‫نتیجه مطالبات فرهنگیان عزیز را‬ ‫پیگیر خواهم بود‪.‬‬ ‫بی‌توجهیبهحوزه‬ ‫فرهنگقابلقبولنیست‬ ‫آیت‌اهلل سیدحسن‬ ‫باید مسئوالن و دستگا ه‌های‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه باید هر‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بی‌توجهی به‬ ‫مربوطه به این مسئله اهتمام‬ ‫چه سریع‌تر زمینه و بسترهای‬ ‫حوزه فرهنگ قابل قبول نیست‬ ‫جدی داشته باشند و با تقویت و‬ ‫الزم فراهم شود تا بتوانیم‬ ‫و باید برنامه‌ریز ی‌های الزم‬ ‫توسعه حوزه فرهنگی در تمامی‬ ‫خدما ت‌رسانی به طالب را‬ ‫در این زمینه به شکل مناسب‬ ‫ابعاد این مهم را در جامعه‬ ‫در دستور کار قرار داده وبه‬ ‫و هدفمند باشد تا بتوانیم در‬ ‫ترویج کنند که این موضوع‬ ‫اهداف خود در خدما ت‌رسانی‬ ‫توسعه اعتالی فرهنگ جامعه به‬ ‫برای ما یک امر مهم و اساسی‬ ‫به طالب و روحانیون جامه‬ ‫یک سطح قابل قبول و مناسب‬ ‫است‪.‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫عمل بپوشانیم‪.‬وی بیان‬ ‫دست یابیم‪ .‬آیت‌اهلل سیدحسن‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بی‌توجهی به‬ ‫کرد‪ :‬اهمیت به مطالبات و‬ ‫شامگاه امروز در مراسم تودیع‬ ‫حوزه فرهنگ قابل قبول نیست‬ ‫خواسته‌های طالب و روحانیون‬ ‫و معارفع مدیر مرکز خدمات‬ ‫و باید برنامه‌ریز ی‌های الزم‬ ‫برای ما حائز اهمیت بوده و‬ ‫حوزه های علمیه استان اردبیل‬ ‫در این زمینه به شکل مناسب‬ ‫درصدد هستیم این مطالبات را‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فرهنگ عامل‬ ‫و هدفمند باشد تا بتوانیم در‬ ‫هر چه سریع‌تر برطرف کرده‬ ‫اصلی پیشرفت هر جامعه است‬ ‫توسعه اعتالی فرهنگ جامعه به‬ ‫و شاهد جلب رضایت آنان‬ ‫و نیاز است در راستای اعتالی‬ ‫یک سطح قابل قبول و مناسب‬ ‫باشیم‪.‬در این مراسم با حضور‬ ‫فرهنگ جامعه از ظرفیت‬ ‫دست یابیم که این موضوع‬ ‫مسئوالن کشوری و استانی از‬ ‫روحانیون در حوز ه‌های مختلف‬ ‫هم‌اکنون در دستور کار قرار‬ ‫دو دهه زحمات حجت االسالم‬ ‫از جمله آموزش و پرورش بهره‬ ‫گرفته شده است‪.‬حجت‌االسالم‬ ‫صفری در مرکز خدمات‬ ‫جست ‪.‬‬ ‫موسوی رئیس حوزه علمیه‌های‬ ‫حوزه های علمیه استان اردبیل‬ ‫کشور نیز در این جلسه خدمات‬ ‫قدردانی و حجت االسالم‬ ‫فرهنگ در جامعه یک اولویت‬ ‫بیمه و مسکن را مهم‌ترین‬ ‫کریمی به عنوان مدیر جدید‬ ‫مهم و اساسی است بیان کرد‪:‬‬ ‫دغدغه طالب برشمرد و اظهار‬ ‫این مرکز منصوب شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که‬ ‫؟؟؟‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫ایران زمین‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫جامعه‬ ‫​مدیرکل بهزیستی لرستان‬ ‫کودکانکارمجهولدررابطهفقردردورانکودکیوانتخابشغلدرآینده‬ ‫فاطمه زهرا توکلی افزود‪ :‬ازآنجاکه کودکان کار بیشتر وقت خود را در خیابان می‌گذرانند در برابر آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد‪ ،‬افت تحصیلی‪ ،‬سوءاستفاده‪ ،‬فروش مواد مخدر و مشروبات و تنش‌های محیطی‬ ‫آسیب‌پذیرتر هستند ‪.‬مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد‪ :‬تعداد زیادی از کودکان اغلب در کنار مدرسه‌ به طرق مختلف کار می‌کنند که برخی از این کارها اثر منفی بر آنها دارد‪.‬وی با بیان اینکه ‪ 11‬دستگاه متولی‬ ‫ساماندهی کودکان کار هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئولیت جمع‌آوری کودکان کار در استان به نیروی انتظامی و شهرداری واگذار شده است‪.‬این مسئول ادامه داد‪ :‬بهزیستی با راه‌اندازی سه مرکز حمایتی‪ ،‬آموزشی کودک و‬ ‫خانواده در استان حمایت و نگهداری از این کودکان را در دستور کار خود قرار داده است ‪.‬توکلی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد کودکان کار در استان ‪ 600‬نفر بودند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این آمار به دلیل خارج شدن تعدادی‬ ‫از آنها از سن کودکی یا مهاجرت به ‪ 524‬کودک رسیده است‪.‬توکلی یادآور شد‪ :‬به‌منظور ساماندهی این کودکان برای همه آنها پرونده تشکیل شده است‪.‬وی با بیان اینکه برای ‪ 216‬کودک به شرط اینکه دیگر در فضای‬ ‫کار قرار نگیرند مستمری ماهیانه برقرار شده است توانمندسازی خانواده کودکان را امری مهم برشمرد و افزود‪ :‬سال جاری حدود ‪ 50‬نفر از مادران کودک کار از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توانمند شدند‪.‬‬ ‫افزایشبیماریزخممعده‬ ‫در زنان مسن و مردان جوان‬ ‫در گفتگو با یک کارشناس بهداشت مطرح شد؛‬ ‫به نظر می‌رسد که بیشتر افراد درد شکم‪ ،‬نفع‪ ،‬یبوست‪ ،‬سنگینی معده‪،‬‬ ‫ترش کردن و بسیاری دیگر از اختالالت گوارشی را به دفعات تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین افراد بسیاری دچار سرطان بخش‌های مختلف دستگاه گوارش می شوند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که بیشتر مردم به دلیل عدم مراقبت درست از دستگاه‬ ‫گوارش و به خصوص رژیم غذایی نادرست‪ ،‬دچار مشکالت گوارشی می‌شوند‪.‬‬ ‫بی‌توجهی به کیفیت مواد غذائی از سوی تولید کننده و مصرف کننده و‬ ‫عادت‌های نادرست غذائی و پرخوری دست به دست هم داده است تا آمار‬ ‫چاقی و بیماری‌های مزمن مهم دستگاه گوارش نظیر بیماری‌های کبد چرب‬ ‫(بازگشت محتویات غذا از روده به مری) رفالکس و سرطان‌های معده و مری و‬ ‫سرطان روده و مری به مرز هشدار برسد و سالمت ایرانیان را به شدت در معرض‬ ‫تهدید قرار دهد‪ .‬این در حالی است که با بهبود کیفیت مواد غذایی و رفتارهای‬ ‫غذایی مصرف مواد غذائی می‌توان از بسیاری از این بیماری‌ها و اختالالت‬ ‫پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫هادی درویشی‪ ،‬کارشناس ارشد آموزش بهداشت‪ ،‬در گفتگو با برنا از‬ ‫مراقبت و چگونه سالمت نگهداشتن دستگاه گوارش می‌گوید‪.‬‬ ‫این کارشناس بهداشت با اشاره به سن و جنس افراد در دچار شدن به بیماری‬ ‫های گوارشی گفت‪ :‬سن نقش مهمی در ایجاد بیماری‌های گوارشی خصوصا‬ ‫بیماری های چون زخم معده و دوازدهه دارد‪ .‬گرچه شیوع زخم‌های دوازدهه‬ ‫به‌طور معمول دو دهه زودتر از زخم‌های معده‪ ،‬به‌خصوص در مردان ظاهر‬ ‫می‌شود ولی شیوع آن در مردان جوان بسرعت کاهش یافته و در افراد مسن‬ ‫به‌خصوص در زنان افزایش یافته است‪ .‬این تغییرات نشان دهنده ارتباط مستقیم‬ ‫این بیماری‌ها با سن است به‌طوری که میزان ابتال به میکروب هلیکوباکترپیلوری‬ ‫با سن افزایش می‌یابد‪ .‬البته بهبود وضع بهداشتی فردی و محیطی‪ ،‬استفاده از‬ ‫یخچال و تغییراتی که در رژیم غذایی و کاهش تماس با مواد شیمیایی حاصل‬ ‫شده‪ ،‬می‌تواند نقش مهمی را در کاهش این روند داشته باشد‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به اینکه میزان مصرف داروهای ضد التهابی در سالمندان بیشتر است‪ ،‬عوارض‬ ‫دفاترقانونیبرایثبت‬ ‫درآمدپزشکانوجودندارد‬ ‫گزارش‬ ‫ب حث پرداخت نکردن و را ه‌های گذر از پرداخت مالیاتی که پزشکان این‬ ‫ر وزها در مطب‌های خود رقم می‌زنند همچنان بر قوت خود باقی است و راه حل‬ ‫م ناسبی برای این اتفاق شکل نگرفته است‪.‬در این میان تنها پزشکان نیستند که‬ ‫د نبال پرداخت نکردن مالیات هستند؛ مشاغلی هم در داخل کشور وجود دارند‬ ‫که به صورت ساالنه از پرداخت معاف بود ه‌اند‪ ،‬در این بین کارشناسان این حوزه‬ ‫م عتقدند برخی از این مشاغل که معاف از پرداخت مالیات هستند ضربه هایی را به‬ ‫ا قتصاد وارد می کند‪.‬در این راستا گفتگویی با دکتر مهدی تقوی‪ ،‬استاد دانشگاه‪،‬‬ ‫د اشتیم که در ادامه خواهید خواند‪:‬تقوی در رابطه با این موضوع که چرا برخی از‬ ‫م شاغل از پرداخت مالیات معاف هستند به برنا گفت‪ :‬در این رابطه دو مبحث وجود‬ ‫د ارد‪ 1- :‬واحدهایی که تحت نظارت دولت مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬چون تمامی‬ ‫م الیا ت‌ها به خزانه دولت باز می‌گردد این واحدها و سازمان ها خود تحت نظارت‬ ‫ق وه مجریه اداراه می شوند از پرداخت مالیات معاف هستند‪ 2- .‬مشاغل کاذبی مانند‬ ‫د ستفروشی که در سطح جامعه به وجود آمده است‪ ،‬به دلیل اینکه سازمان دهی‬ ‫م شخصی در رابطه با ایجاد این دست مشاغل وجود ندارد و همچنین مرجع قانونی‬ ‫برای ثبت میزان درآمد آن ها تا بحال شروع به کار نکرده است مالیات نمی دهند‪.‬‬ ‫و ی در خصوص اینکه عدم پرداخت مالیات چه صدماتی را می‌تواند به اقتصاد وارد‬ ‫ک ند؟ افزود‪ :‬نمی‌توان گفت پرداخت نکردن مالیات از سوی این مشاغل آسیب ها‬ ‫و صدماتی را به اقتصاد وارد می کند‪ ،‬برای مثال اگر واحدهایی که تحت نظارت‬ ‫د ولت هستند خود درآمدزایی انجام دهند تمامی درآمدحاصل از فعالیت ها به‬ ‫خزانه دولت واریز می شود و در نتیجه نکته ای مثبت در این رابطه است‪ ،‬همچنین‬ ‫د ر خصوص مشاغل کاذب نیز‪ ،‬این افراد از سر ناچاری و بیکاری به سمت این‬ ‫مشاغل گرایش پیدا کرده اند و درآمدی نسبتا زیادی را نیز ندارند تا ضربه هایی را‬ ‫ب ه اقتصاد کشور با نپرداختن مالیات بزنند‪.‬‬ ‫ا ین استاد دانشگاه در پایان در خصوص بحث برانگیز بودن مالیات جامعه‬ ‫پ زشکان نیز تصریح کرد‪ :‬در این رابطه متاسفانه به این دلیل که دفاتر قانونی برای‬ ‫ثبت درآمد پزشکان وجود ندارد و نمی توان به صورت صحیح میزان آن را حساب‬ ‫ک رد در نتیجه پرداخت مالیات این قشر از جامعه بحث برانگیز شده است‪.‬‬ ‫د ر این خصوص دولت و سازمان امور مالیاتی می‌توانند با ایجاد دفاتر قانونی‬ ‫ب رای ثبت میزان درآمد جامعه پزشکان و همچنین تعیین تعرفه های یکسان و‬ ‫نظارتی دقیق بر روی این موضوع‪ ،‬میزان درآمد آنان را تخمین زده و به آن میزان‬ ‫ا ز آن ها مالیات دریافت کند تا هیچ شک و شبهه در این خصوص دگیر وجود‬ ‫ن داشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گوارشی ناشی از مصرف این داروها در سنین باال نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫درویشی یکی دیگر از عوامل بروز بیماری‌های گوارشی را ژنتیک و سابقه‬ ‫فامیلی برشمرد و در این خصوص اینگونه توضیح داد‪ :‬برخی افراد به دالیل‬ ‫ژنتیکی بیشتر در معرض ابتالء به برخی از بیماری‌های گوارشی هستند و لذا نیاز‬ ‫به توجه و مراقبت بیشتر دارند‪ .‬مثال در افرادی که گروه خونی ‪ o‬دارند خطر ابتال‬ ‫به زخم دوازدهه بیشتر است‪ ،‬و یا افرادی که دارای سابقه فامیلی ابتالء به سرطان‬ ‫های دستگاه گوارش دارند بیشتر در معرض ابتالء به سرطان هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید داشت‪ :‬شواهد بسیار قوی وجود دارد که سیگار به‌عنوان یک‬ ‫عامل خطر در میزان شیوع‪ ،‬تداوم و عوارض بیماری‌های گوارشی نقش دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس بهداشت از رژیم های غذایی و اثری که بر سیستم گوارشی‬ ‫بدن دارند چنین گفت‪ :‬رفتارهای غذایی شامل انتخاب نوع مواد غذایی‪ ،‬روش‬ ‫نگهداری و طبخ مواد غذایی‪ ،‬الگو و عادات غذایی نیز نقش مهمی در ابتالء‬ ‫به اختالالت و بیماری‌های مختلف دستگاه گوارشی دارد‪ .‬عادت‌های نادرست‬ ‫غذائی مانند مصرف زیاد غذاهای آماده که سرشار از مواد نگهدارنده دارنده‪،‬‬ ‫چربی و نمک هستند‪ ،‬مصرف چای داغ و نوشیدنی‌های گازدار و پرخوری‬ ‫همه از جمله مهمترین عوامل تغذیه‌ای موثر بر ابتالء به اختالالت و بیماری‌های‬ ‫مختلف دستگاه گوارشی هستند‪.‬وی اثر الکل بر سیستم گوارشی را چنین‬ ‫دانست‪ :‬با توجه به آنکه الکل در تغییر ترکیب فلور میکروبی روده می‌تواند‬ ‫تداخل ایجاد کند و همچنین در ایجاد زخم معده و دوازدهه نقش دارد‪ ،‬خصوصا‬ ‫اینکه در ایجاد برخی از سرطان‌های دستگاه گوارش نقش بسزایی دارد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫از جمله عوامل موثر در ایجاد بیماری‌های دستگاه گوارش باشد ‪.‬درویشی را‬ ‫هم بی اثر ندانست و افزود‪ :‬عوامل محیطی مانند آلودگی آب و یا مواد غذایی‬ ‫نقش مهمی در ایجاد و یا توسعه بیماری های گوارشی نقش مهمی دارند‪.‬این‬ ‫کارشناس بهداشت در آخر به استرس‌ها اشاره داشت و گفت‪ :‬استرس در ایجاد‬ ‫بسیاری از اختالالت و بیماری‌های دستگاه گوارش مانند یبوست‪ ،‬دل درد و حتی‬ ‫سرطان‌های دستگاه گوارش نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫پولبدهید‬ ‫و در آزمون قبول شوید!‬ ‫تکنیک‌هارادرکارگاه‌هایمشارکتیکهتسهیلگرانآنافرادمجربوتوانمندیهستند‪،‬بیاموزندضمناینکهمعلماندر‬ ‫اینکارگاه‌هاقادرخواهندبودازطریقتکنیک‌هایمختلف‪،‬نیازهاواولویت‌هایشخصیخودرابهکمکتسهیلگران‬ ‫مجربدسته‌بندیکنند‪.‬اینمعلمدربارهچگونگیاستفادهازبسترفضایمجازیبرایآموزش‌هایضمنخدمتمعتقد‬ ‫است که در نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت صرفاًبه آموزش‌های الکترونیکی تحت وب و با الگوهای سنتی‬ ‫ِ‬ ‫کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت‪،‬‬ ‫در کشور ما گویی دولت برای اجرای با‬ ‫محدود شده است و نه آموزش‌های مبتنی بر فناوری‌های روز به این صورت که مث ً‬ ‫ال دوره آموزشی توسط ارائه‌دهندگان به‬ ‫ندارد!‬ ‫اعتقادی به هزینه‌کردن از بودجه عمومی‬ ‫سرفصل‌هایی تقسیم می‌شود و برای هر سرفصل محتوایی در قالب چندرسانه‌ای تحت وب تولید و در تارنمای مورد نظر‬ ‫بارگذاری می‌شود حال معلمان فرصت دارند تا در بازه زمانی تعیین شده توسط ارائه‌دهندگان دوره‪ ،‬با ورود به تارنمای‬ ‫در برخی از دوره‌‌های آموزشی‪ ،‬در صورت عدم کسب حدنصاب نمره الزم‪ ،‬فرد شرکت‌کننده می‌تواند مابه ازای‬ ‫موردنظرومشاهدهفیلم‌هایامطالعهمحتوایمتنیبراییکیاچندآزمونتستیآنالینآمادهشوندشرکتموفقیت‌آمی ِز‬ ‫مالیِ آن را بپردازد و نمره قبولی بگیرد!!یکی از روش‌های توانمندسازی معلمان برگزاری دوره‌های بازآموزی در حین‬ ‫خدمت است تا آنها را با روش‌های نوین تدریس آشنا کند؛ بی‌توجهی به "آموزش‌های ضمن خدمت" برای به روزرسانی معلمان در چنین دوره‌هایی نیز با کسب یک حدنصاب نمره از شرکت در آزمون‌ها و انجام تکالیف تعیین شده‪ ،‬ارزیابی‬ ‫می‌شود که بدیهی است این نوع ارزیابی را نمی‌توان شاخص درست و دقیقی برای اندازه‌گیری و سنجش مهارت و‬ ‫و توانمندسازی معلمان در نهایت منجر به حضور معلمانی در کالس درس می‌شود که نه اطالعاتی به‌روز دارند و نه‬ ‫دانسته‌های معلمان به حساب آورد‪.‬این در حالی است که در بسیاری از کشورها استفاده از بستر فضای مجازی برای‬ ‫مهارت‌هایی قابل اعتنا‪ ،‬در حالیکه معلم توانمند می‌تواند جریان آموزش را کیفی و در نهایت نسلی را تربیت کند که برای‬ ‫آموزش‌هایضمنخدمتمعلمانبهآموزش‌های الکترونیکیتحتوبمحدودنبودهوظرفیت‌هایدیگری از اینفضا‬ ‫کشورمنشأاثرباشد‪.‬البتهآموزش‌وپرورشآنقدردرگیرمسائلوچالش‌هایمختلفبهویژهمسائلبودجه‌ایشدهکهتمام‬ ‫برنامه‌هایکیفیاینوزارتخانهازجملهآموزش‌‌هایضمنخدمتمعلمانتحت‌الشعاعاینمقولهقرارگرفتهاست‪.‬درهمین وخارجازمحیطوبمثل«اپلیکیشن‌هایتلفنهمراه»وحتیاخیرا ً«شبکه‌هایاجتماعی»نیزموردتوجهسیاست‌گذاران‬ ‫قرار گرفته است در این روش‌ها معلمان به پایگاه داده گسترده و متنوعی از محتوای آموزشی و استانداردهای معلمی‬ ‫رابطه با شهرام جمالی؛ معلم و کارشناس آموزشی درباره دوره‌های ضمن خدمت معلمان و میزان کارآمدی آن در‬ ‫دسترسی داشته و در استفاده از آن آزادی عمل دارند و می‌توانند خودشان را بسنجند و همچنین برای ارتقا به سطوح باالتر‬ ‫توانمندسازیوبه‌روزرسانیاینقشربهگفت‌وگوپرداختیم‪.‬توسعهحرفه‌ایمعلمان‪،‬تعهداتیرامتوجهدولتونظام‬ ‫حرفه‌ای خود را آماده سازند‪.‬این کارشناس آموزشی به این نکته اشاره دارد که اخیرا ًبرخی کشورها با دعوت از تمام‬ ‫آموزش و پرورش می‌کند و تردیدی نیست که چنین امری‪ ،‬بدون انجام اصالحات در نظام پرداخت حقوق و مزایای‬ ‫معلمان کشور‪ ،‬یک پایگاه داده بزرگ از تجربیات و اندوخته‌های آنان در خصوص محتوای مورد نیاز برای آموزش‌های‬ ‫معلمان و به کارگیری مشوق‌های موثر در نظام پاداش‌ها‪ ،‬انگیزه الزم را برای معلمان ایجاد نخواهد کرد‪.‬وقتی از سوی‬ ‫ضمنخدمتبهتفکیکمقطعتحصیلیورشتهدرسیموردنظرایجادکرده‌اند‪،‬بهطوریکهمعلمانبتوانندعالوهبردانش‪،‬‬ ‫باالترین مسئوالن اجرایی کشور به صراحت عنوان می‌شود که " آموزش و پرورش گران تمام می‌شود و باید هزینه‌های‬ ‫مهارت‌ها و تجربیات خودشان‪ ،‬ایده‌ها‪ ،‬ابتکارات و خالقیت‌های خود را نیز در زمینه‌های مختلف آموزشی در معرض دید‬ ‫آموزش را هدفمند کرد" منظورآن است که هدفمندی هزینه‌ها را به معنای "کمتر هزینه‌کردن" یا "هزینه نکردن" باید‬ ‫ِ‬ ‫نسیستمیمعلماناجازهخواهندداشتکهدرتعاملیچندسویهایده‌هاییکدیگررابهینهو‬ ‫یکدیگرقراردهنددرچنی ‌‬ ‫کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت‪ ،‬اعتقادی به هزینه‌کردن از‬ ‫در نظر گرفت‪.‬در کشور ما گویی دولت برای اجرای با‬ ‫تکمیلکنندبراساسبازدیدها‪،‬نظرات‪،‬پیشنهاداتوبازخوردهاییکهنسبتبهچنینطرح‌هاییدراینپایگاهداده‬ ‫بودجه عمومی ندارد و اگر هم در جاهایی هزینه می‌کند‪ ،‬مدام به دنبال راهکارهایی است که این هزینه‌ها را به قول خودش‬ ‫پیشنهادیارائهمی‌شود‪،‬فردیکهچنینایده‌ایرامطرحکردهاست‪،‬امتیازمی‌گیرداینامتیازهاهممی‌تواندباعثبیشتر‬ ‫هدفمند کند! یعنی یا آنها را به حداقل رسانده یا اگر بتواند حذف کند متاسفانه پولی‌سازی دوره‌های ضمن خدمت و‬ ‫پرداخت هزینه‌ها از جیب معلمان هم به همین دلیل در حال گسترش است‪.‬به این صورت که یک‌سری افراد خاص و بانفوذ دیده شدن ایده مورد نظر و فرد طراح ایده شود و هم اینکه به نحوی میتوان افرادی را که مشارکت و خالقیت بیشتری از‬ ‫ِ‬ ‫خود نشان می‌دهند مورد تشویق و تقدیر قرار داد و به این ترتیب این خود باعث انگیزش بیشتر کارکنان و‌تقویت چنین‬ ‫مجری برگزاری این دوره‌ها شده‌اند و البته‬ ‫که از رانت‌های ویژه‌ای برخوردارند‪ ،‬به واسطه ایجاد موسسات خصوصی‪،‬‬ ‫سیستمی خواهد شد‪.‬او بر این باور است که با روش‌های فعلی‪ ،‬کیفی‌سازی آموزش‌های ضمن خدمت تا حد زیادی نادیده‬ ‫جالب آنکه آموزش و پرورش هم در این مورد خاص نه در تعیین استانداردها دخالتی دارد و نه نظارت جدی بر فرآیند‬ ‫گرفتهمی‌شودچونسیستمیکهصالحیت‌هایحرفه‌ایمعلمانراارزیابیمی‌کندبرایامتیازدهیبهمعلمانرویآیتم‌های‬ ‫اجرای دوره‌ها‪.‬با روندی که آموزش و پرورش در پیش گرفته‪ ،‬احتمال توسعه چنین راهکاری در آینده و برای موضوعات‬ ‫ک ّمی متمرکز است در چنین سیستمی‪ ،‬برای مثال میزان ساعات گذرانده شده دوره‌ها توسط معلمان طی یک یا چندین سال‬ ‫دیگر چندان هم دور از ذهن نیست برای مثال در فرآیند رتبه‌بندی معلمان‪ ،‬از آنجا که حضور در دوره‌های آموزش ضمن‬ ‫متوالی‪ ،‬یک شاخص مهم و تاثیرگذار در ارزیابی میزان صالحیت و تعیین رتبه حرفه‌ای آنان محسوب می‌شود و آیتم‌هایی‬ ‫خدمت‪،‬مبنایارزشیابی‌هایساالنهوارتقایشغلیوالبتهبرخورداریمعلمانازمزایاومشوق‌هاییحداقلیقرارمی‌گیرد‪،‬‬ ‫نظیرموضوعاتومحتوایدوره‌هاومیزانارتباطآنهاباتخصصمعلماناهمیتچندانینمی‌یابدازاینروقطعاًبدون‬ ‫همینموضوعفرصتیایجادخواهدکردکهاخذگواهینامهصالحیت‌هایحرفه‌ایمعلمانمشروطبهگذراندناجباری‬ ‫بازنگریو اصالح اینفرآیند معیوبنمی‌توانبرروی ارتقایکیفیآموزش‌های ضمنخدمت متمرکزشد‪.‬جمالیبه این‬ ‫دوره‌هاییشودکهچهبسامورداستقبالوحتیحمایتملایمعلماننیزواقعشود‪.‬جمالی؛کارشناسآموزشیمعتقداست‬ ‫مقوله مهم می‌پردازد که توسعه حرفه‌ای معلمان‪ ،‬تعهداتی را متوجه دولت و نظام آموزش و پرورش می‌کند و تردیدی‬ ‫کهامروزهدیگرنهفقطمعلمانوکارشناسانآموزشیحتیبرخیمتولیانومجریاندوره‌هایضمنخدمتمعلماننیز‬ ‫نیست که چنین امری‪ ،‬بدون انجام اصالحات در نظام پرداخت حقوق و مزایای معلمان و به کارگیری مشوق‌های موثر در‬ ‫ناکارآمدیدوره‌هایضمنخدمترابواسطۀعدمنیازسنجیوبی‌ارتباطبودنبهنیازهایبه‌روزآموزشیپذیرفته‌اند اما‬ ‫نظامپاداش‌ها‪،‬انگیزهالزمرابرایمعلمانایجادنخواهدکرد‪.‬توسعهحرفه‌ایمعلمانبهعنوانفرآیندیمداومومستمربه‬ ‫برای آنکه آموزش‌های ضمن خدمت متناسب با دانش‪ ،‬نگرش‪ ،‬مهارت‌های الزم و در راستای رفع نیازهای به رو ِز معلمان‬ ‫ِ‬ ‫حمایت و منابع نیاز دارد و در صورتی موجب ارتقا و بهسازی نیروی انسانی خواهد شد که به طور نظام‌مند طراحی‪،‬‬ ‫آزادی عمل و انتخاب داد و اختیار را به دست آنان سپرد‪ .‬بر اساس این یافته‌ها‪ ،‬بهترین نوع توسعه‬ ‫باشد باید به معلمان‬ ‫حرفه‌ای برای معلمان آن است که خودشان در انتخاب آن مشارکت داشته باشند برای مثال در آموزش‌های ضمن خدمت‪ ،‬حمایت‪،‬بودجه‌بندیوبررسیشود‪.‬بنابراینازاینجهتبایدگفتموضوعمهمدیگر‪،‬پذیرفتنآموزش‌هایضمن‬ ‫ک «فرآیند هزین ‌هبَر» برای آموزش و پرورش و دولت است پذیرش این موضوع نیز تا حدی‬ ‫خدمت معلمان به معنای ی ‌‬ ‫پربازده‌ترین حالت هنگامی است که معلمان تجارب یکدیگر‪ ،‬روش‌های تدریس و بازخوردهای خودشان را از سوی‬ ‫زیادی به رویکرد دولت به توسعه حرفه‌ای معلمان و میزان تاثیر آن در توسعه و بهسازی جامعه وابسته است‪.‬وقتی از سوی‬ ‫همکارانشانمشاهدهمی‌کنند‪.‬بنابراینتوسعهحرفه‌ایزمانیبهعنوان برنامه‌ایمبتنیبرنیازهایواقعیمعلمانخواهدبودکه‬ ‫باالترین مسئوالن اجرایی کشور به صراحت عنوان می‌شود که " آموزش و پرورش گران تمام می‌شود و باید هزینه‌های‬ ‫ایننیازهادریکفرآیندمشارکتیوتوسطخودمعلمانشناساییشدهباشند‪.‬جمالیبهصحبت‌هایعلیالهیارترکمن؛‬ ‫آموزش را هدفمند کرد" منظورآن است که هدفمندی هزینه‌ها را به معنای "کمترهزینه‌کردن" یا "هزینه نکردن" بایددر‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می‌پردازد که اخیرا ًگفته بود "با توجه به اینکه فرهنگیان به‬ ‫نظرگرفت!!درچنینرویکردی‪،‬توانمندسازیمعلمانوکیفیتکارآنهامسئلهسیاست‌گذارنیستبلکهرفعنیازهای‬ ‫لحاظزمانیدرمضیقههستند‪،‬دوره‌هایحضوریضمنخدمتچندانموردتوجهفرهنگیاننیست‪".‬امادرباره‬ ‫صحبت‌های او باید دو نکته را مدنظر قرار داد‌‪ :‬نخست باید ببینیم که چرا فرهنگیان برای حضور در دوره‌های ضمن خدمت‪ ،‬مقطعی‪ ،‬جبران ضعف و سوء مدیریت برنامه‌ریزان کالن آموزشی مانند گذر از بحران کمبود معلم آن هم با کمترین هزینه‬ ‫توبنابراینانتظارتحولیاساسیدرتوسعهحرفه‌ایمعلمانوبهسازیوکیفی‌سازینیرویانسانی‪،‬چندان‬ ‫به لحاظ زمانی در مضیقه هستند؟ به نظرم حداقل یک دلیلش روشن است‪ ،‬چون نظام آموزشی آنها را مجبور کرده که کل مسالهاصلیاس ‌‬ ‫منطقیبهنظرنمی‌رسد‪.‬‬ ‫زمان حضور خود در مدرسه را تدریس کنند و این در حالی است که در بسیاری از آموزش‌های پیشرفته‪ ،‬اختصاص‬ ‫خصوصی‌سازیدوره‌هایضمنخدمتمعلماننیزمقولهمهمدیگریاستکهاینمعلمباپرداختنبهآناینگونه‬ ‫حداقل‪ 20‬درصدزمانبرایپرداختنبهفعالیت‌هایتوسعهحرفه‌ایبرایمعلمانپیشنهادشدهاستبنابراینچنانچه‬ ‫شرح داد‪ :‬این سیاست که که اخیرا ًمورد توجه و عنایت ویژه آموزش و پرورش قرار گرفته است را باید از همین منظر‬ ‫آموزش‌های ضمن خدمت حضوری در مدارس به عنوان بخشی از برنامه کاری و جزو ساعات اشتغال موظف معلمان‬ ‫کاهشهزینه‌هاتحلیلکردالبتهدرکشورهایداراینظامآموزشیتوسعهیافته‪،‬چنینراهکاریدرواقعمبتنیبریکپیش‬ ‫محسوب شود‪ ،‬مشکل ضیق وقت دیگر معنا نخواهد داشت اما وقتی معلمان حتی در ساعات غیرموظف خود هم فقط‬ ‫مجبوربهتدریسهستند‪،‬بدیهیاستدیگرفرصتیبرایفعالیت‌هایخودارتقاییِ حرفه ِ‬ ‫فرض واقع بینانه است و آن پیش فرض این است که اگر قرار باشد آموزش‌های ضمن خدمت از حالت عمومی خارج‬ ‫‌ایحضوریباقینمی‌ماند‪.‬امروزه‬ ‫شده و بر پایه سالیق افراد و مسائل مورد توجه آنها‪ ،‬در گستره‌ای وسیع و متنوع ارائه شوند دیگر دولت‌ها از عهده این کار‬ ‫این شیوه سنتی‪ ،‬کارآیی و اثربخشی چندانی در آموزش نوین ندار ‌د چرا که از یک سو آموزش‌های ارائه شده در این‬ ‫برنمی‌آیند‪.‬‬ ‫دوره‌ها معموالً برای تعداد محدودی از معلمان معنادار و مرتبط است و نه همه شرکت‌کنندگان و از سوی دیگر برای همان‬ ‫بنابراین پذیرش خصوصی‌سازی دوره‌های ضمن خدمت در این کشورها مبتنی بر دو اصل اساسی است‪ :‬نخست آنکه‬ ‫گروه‌های هدف نیز امروزه دیگر مسائلی عمومی در آموزش‪ ،‬دغدغه اصلی محسوب نمی‌شود‪ ،‬امروزه هر یک از معلمان‬ ‫معلمان در انتخاب این دوره‌ها از آزادی و استقالل عمل کافی برخوردار باشند و دوم آنکه تمام هزینه‌ها از بودجه عمومی‬ ‫به دنبال آنند که نیازها و مسائل خاص خودشان در این دوره‌ها مورد توجه قرار گیرد و از این رو در آموزش‌های نوین‬ ‫پرداخت شود هم اکنون وزارت آموزش و پرورش در برخی از این کشورها کاالبرگ‌‌های ویژه‌ای را در اختیار معلمان‬ ‫ضمنخدمت‪،‬شیوه‌هایینظیر«شخصی‌سازیتوسعهحرفه‌ایمعلمان»موردتوجهویژهبسیاریازنظام‌هایپیشرفته‬ ‫قرار می‌دهد که معلمان می‌توانند آنها را برای شرکت در دوره‌های آموزشی به مراکز و موسسات تحت نظارت آموزش و‬ ‫آموزشی دنیا قرار گرفته است‪.‬او پیشنهاد می‌دهد که اگر آموزش و پرورش واقعاً به دنبال این است که براساس سند تحول‪،‬‬ ‫پرورش ارائه داده و با توجه به نیازهای خودشان این دوره‌ها را انتخاب و در آن شرکت کنند‪ ،‬رویکرد نظام آموزشی برخی‬ ‫معلمان را از جایگاه «متکلمان وحده» در امر آموزش خارج کرده و نقش تسهیل‌گری آنان را تقویت کند و اگر آموزش‬ ‫دانش‌آموزانبراساستکنیک‌‌هایکارجمعیومدل‌هایمشارکتیمبتنیبراستانداردهایعلمیِ روز‪،‬براینظامآموزشی‪ ،‬کشورها حتی از این هم آزادانه‌تر است به این صورت که تعیین استانداردها و نظارت بر فرآیند آموزش‌های ضمن خدمت‬ ‫را هم به مدارس و معلمان سپرده‌اند‪.‬‬ ‫موضوعی جدی و نه در حد حرف و شعار مطرح است‪ ،‬الزم است ابتدا خو ِد معلمان‪ ،‬خارج از جایگاه معلمیِ خود این‬
‫ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا‪:‬‬ ‫آمریکابهدنبالدرگیریجدیددرخاورمیانهنیست‬ ‫ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از اعزام ناوشکن "ماسون" به محل آتش‌سوزی اخیر دو نفت‌کش در دریای عمان خبر داد‪.‬به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم‪ ،‬ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم‬ ‫کرد که ناوشکن "‪ "USS MASON‬را به محل آتش‌سوزی دو نفتکش در دریای عمان اعزام کرده است‪.‬در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا آمده است‪ :‬ناوشکن ماسون به منظور "کمک‌رسانی" در حال‬ ‫حرکت به سمت منطقه حادثه است و هیچ منافعی برای آمریکا در دخالت در جنگ جدید در خاورمیانه وجود ندارد‪.‬ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در ادامه تأکید کرد که نیروهای این کشور از منافع آمریکا در‬ ‫منطقه ازجمله آزادی ناوگان دریایی دفاع می‌کنند‪.‬شبکه المیادین پنجشنبه از وقوع آتش سوزی در دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت خام در دریای عمان خبر داد‪ .‬دو نفتکش ژاپنی و نروژی صبح روز پنجشنبه در‬ ‫آب‌های خلیج عمان در حالی که یکی از عربستان و دیگری از امارات راهی شده بودند دچار حادثه شده و در پی آن انفجارها و آتش سوزی‌هایی در این دو نفتکش رخ داد‪.‬‬ ‫بیانیه ایران در پاسخ به‬ ‫اظهارات نماینده آمریکا‬ ‫در شورای امنیت‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 25 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪828‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد به‬ ‫اظهارات نماینده آمریکا در شورای امنیت پاسخ داد‪.‬ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫اظهارات فتنه‌جویانه نماینده آمریکا علیه ایران در جلسه ‪ ۲۳‬خرداد شورای‬ ‫امنیت سازمان ملل نماد دیگری از عملیات روانی ایران‌هراسانه این کشور‬ ‫بود‪.‬ایران قاطعانه ادعای بی اساس آمریکا در ارتباط با حوادث ‪ ۲۳‬خرداد‬ ‫تانکرهای نفتکش را رد کرده و آن را با شدیدترین لحن ممکن محکوم‬ ‫رئیس جمهوری روسیه در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای‪ ،‬با انتقاد از اقدام آمریکا در خروج از‬ ‫برجام‪ ،‬تأکید کرد تنها راه منطقی و درست برای حفظ برجام‪ ،‬اجرای تمامی تعهدات برعهده گرفته از سوی همه‬ ‫طرف‌های شرکت کننده در این توافقنامه بین‌المللی است‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫پوتین‬ ‫پوتین‪:‬خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام‬ ‫باعث بی‌ثبات شدن منطقه شد‬ ‫رئیس جمهوری روسیه در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای‪ ،‬با انتقاد از اقدام آمریکا در خروج از برجام‪ ،‬تأکید‬ ‫کرد تنها راه منطقی و درست برای حفظ برجام‪ ،‬اجرای تمامی تعهدات برعهده گرفته از سوی همه طرف‌های شرکت کننده‬ ‫در این توافقنامه بین‌المللی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری روسیه در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای‪،‬‬ ‫با انتقاد از اقدام آمریکا در خروج از برجام‪ ،‬تأکید کرد تنها راه منطقی و‬ ‫درست برای حفظ برجام‪ ،‬اجرای تمامی تعهدات برعهده گرفته از سوی‬ ‫همه طرف‌های شرکت کننده در این توافقنامه بین‌المللی است‪.‬به گزارش‬ ‫تمامی تعهدات برعهده گرفته خویش در چارچوب این توافقنامه را اجرا‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در روسیه معتقدند که این تنها راه منطقی و درست است‪.‬‬ ‫پوتین تاکید کرد‪« :‬وضعیت کنونی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران موجب‬ ‫نگرانی است‪ .‬خارج شدن یک‌ جانبه ایاالت متحده از برنامه جامع اقدام‬ ‫می‌کند‪.‬فراخواندن ایران به دیپلماسی و بازگشت به میز مذاکره توسط‬ ‫آمریکایی که خود به صورت غیرقانونی از برجام خارج شده‪ ،‬یک طنز‬ ‫است‪.‬جنگ و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و حضور گسترده‬ ‫نظامی آن کشور در منطقه همواره منشأ اصلی ناامنی و بی ثباتی در منطقه‬ ‫خلیج فارس و جدی‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت آن بوده و می باشد‪.‬‬ ‫نه ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطالعات نادرست می‌تواند واقعیت را‬ ‫تغییر دهد و نه متهم کردن بی‌شرمانه دیگران‪ .‬آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن‬ ‫باید از جنگ‌طلبی دست برداشته و به توطئه‌های فتنه‌انگیزانه و عملیات‌های‬ ‫مخفیانه خود با هدف متهم ساختن دیگران در منطقه پایان دهند‪.‬‬ ‫ایران ضمن هشدار مجدد نسبت به زورگوئی‪ ،‬ارعاب و تهدید و‬ ‫رفتارهای شرورانه آمریکا‪ ،‬نگرانی خود را در مورد حوادث مشکوک امروز‬ ‫تانکرهای نفتی ابراز می‌دارد‪.‬ایران از جامعه بین‌المللی می خواهد تا به‬ ‫مسئولیت‌های خود در پیشگیری از اینگونه سیاست‌ها و اقدامات غیرمسئوالنه‬ ‫و خطرناک آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن در افزایش تنش در منطقه‪ ،‬عمل‬ ‫کند‪.‬جمهوری اسالمی ایران مجدد ا ً تأکید می‌کند که تنها راه کاهش تنش‬ ‫در این منطقه‪ ،‬تعامل فعال و سازنده تمام کشورهای منطقه در چارچوب‬ ‫یک گفتگوی واقعی‪ ،‬فراگیر و مبتنی بر احترام متقابل و اصول بنیادین‬ ‫خبرگزاری «تاس»‪" ،‬والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‬ ‫مشترک (برجام) درباره برنامه هسته‌ای ایران‪ ،‬که باید همینجا یادآور شوم که‬ ‫حقوق بین‌الملل است‪ .‬حوادث اخیر و وضعیت منطقه فوریت چنین گفتگوی‬ ‫(پایتخت قرقیزستان) در حال برگزاری است‪ ،‬اعالم کرد که خارج شدن‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬نه تنها باعث بی ثباتی اوضاع در خاورمیانه شده‪ ،‬بلکه به آسیب‬ ‫خود مبنی بر ضرورت تقویت صلح و امنیت در منطقه گسترده‌تر خلیج‬ ‫رئیس سازمان همکاری‌های شانگهای‪ ،‬از همه طرف‌های شرکت کننده‬ ‫تأمین امنیت گذرگاه‌های راهبردی دریایی و تقویت صلح‪ ،‬ثبات و امنیت‬ ‫خود در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای که در بیشکک‬ ‫در سال ‪ 2015‬باه اتفاق آراء از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید‬ ‫منطقه ای را مورد تأکید قرار می‌دهد‪.‬ضمن تأکید مجدد بر موضع دیرینه‬ ‫یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نه تنها باعث بی ثبات‬ ‫رسیدن به رژیم عدم گسترش هسته‌ای نیز کمک خواهد کرد و ما بعنوان‬ ‫فارس‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران آماده است تا نقش فعال و سازنده‌ای را در‬ ‫نیز در معرض آسیب قرار داده و روسیه بعنوان ریاست سازمان همکاری‌های‬ ‫دربرجام می‌خواهیم تا به تعهدات خویش در چارچوب این توافقنامه پایبند‬ ‫منطقه ایفا نماید‪.‬‬ ‫شدن اوضاع در منطقه شده‪ ،‬بلکه رژیم عدم گسترش هسته‌ای در جهان را‬ ‫شانگهای خواستار آن است که تمامی طرف‌های شرکت کننده در برجام‪،‬‬ ‫باشند و معتقدیم که این تنها راه منطقی و درست است‪».‬‬ ‫چین‪:‬فارغازشرایط‪،‬رابطهبا‬ ‫ایرانراتوسعهمی‪‎‬دهیم‬ ‫رئیس‌جمهوری چین در دیدار با همتای ایرانی‪ ،‬به وی اطمینان‬ ‫داد شرایط هرچه باشد؛ دوام رابطه پکن‪ -‬تهران برقرار است‪ .‬به نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬شی جینپینگ رئیس‌جمهوری چین در دیداری که در حاشیه‬ ‫نشست سازمان همکاری شانگهای با حسن روحانی همتای ایرانی خود‬ ‫داشت‪ ،‬تاکید کرد پکن به توسعه پایدار روابط با ایران فارغ از هرگونه‬ ‫تغییر شرایط ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫اظهارات شی در حالی ایراد شد که آمریکا به محض وقوع حمالت‬ ‫روز گذشته علیه ‪ ۲‬نفتکش در دریای عمان‪ ،‬در راستای متشنج کردن‬ ‫اوضاع‪ ،‬انگشت اتهام خود را به سوی ایران گرفت‪.‬گفتنی است نشست‬ ‫شانگهای از روز پنجشنبه در بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتخارجه‪:‬‬ ‫مشکوکبودنحوادثنفتکش‌ها‬ ‫نگران‌کنندهوهشدارآمیزاست‬ ‫موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان موسوی خطاب‬ ‫به وزیر خارجه آمریکا گفت‪ :‬مشکوک بودن حوادث برای‬ ‫نفتکش‌ها نه تنها شوخی و خنده دار نیست بلکه نگران کننده‬ ‫و هشدارآمیز است‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در واکنش به اتهام زنی بی اساس مایک پامپئو‬ ‫وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت‪ :‬مسئولیت تامین امنیت‬ ‫تنگه هرمز‪ ،‬بر عهده جمهوری اسالمی ایران است و نشان‬ ‫دادیم که در سریعترین زمان ممکن به کمک ملوانان کشتی‬ ‫های دچار سانحه رفتیم و آنها را نجات دادیم‪.‬ظاهرا برای‬ ‫آقای پامپئو و سایر دولتمردان آمریکایی متهم کردن ایران‬ ‫در حادثه مشکوک و تاسف بار برای نفتکش ها راحت ترین‬ ‫و ساده انگارانه ترین کار است‪ .‬در حالیکه نخست وزیر ژاپن‬ ‫برای کاهش تنش ها‪ ،‬با نفر اول جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫حال دیدار است کدام دست های پنهان بدنبال اثرگذاری‬ ‫بر این تالش‌ها در منطقه است و چه کسانی از آن سود می‬ ‫برند؟!آقای پامپئو! این تشکیک نه تنها شوخی و خنده دار‬ ‫نیست بلکه نگران کننده و هشدار آمیز است‪.‬‬ ‫«امارات» عامل انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان‬ ‫ابعاد جدیدی از پشت پرده حادثه‬ ‫مشکوک انفجار نفتکش‌ها از سوی برخی‬ ‫منابع عربی افشا شده است‪.‬یک حساب‬ ‫کاربری در توئیتر از ماهیت عامل انفجار‬ ‫نفتکش‌ها در دریای عمان پرده برداشته‬ ‫است‪.‬حساب کاربری فردی با عنوان بدون‬ ‫سایه که در معرفی خود چنین آورده است‬ ‫که افسر دستگاه امنیتی امارات است و بیش‬ ‫از ‪ 200‬هزار نفر آن را دنبال می‌کنند‪ ،‬به‬ ‫افشاگری درباره حادثه مشکوک انفجار دو‬ ‫نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد پرداخته است‪.‬افسر اماراتی در‬ ‫توئیت خود فاش کرده است امارات در‬ ‫پس حمله به دو نفتکش در دریای عمان‬ ‫قرار داد و هدف از این حمله وادار کردن‬ ‫ایران به مذاکره با آمریکاست تا ترامپ در‬ ‫انتخابات آتی به پیروزی دست یابد‪.‬در ادامه‬ ‫این توئیت آمده است در صورت مخالفت‬ ‫ایران(با مذاکره)‪ ،‬عملیات تروریستی‬ ‫بیشتری برای ادامه فشار و موافقت با مذاکره‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬حزام الحزام استاد‬ ‫سعودی مقیم لندن هم رژیم امارات را‬ ‫عامل انفجار دو نفتکش در دریای عمان‬ ‫دانست و تاکید کرد امارات با هدف‬ ‫قرار دادن دو نفتکش در دریای عمان‪،‬‬ ‫همچنان‪ ،‬امنیت خلیج(فارس) را به بازی‬ ‫گرفته و ماجراجویی می‌کند و آن را به خطر‬ ‫می‌اندازد‪ ،‬و این علت اعالم حالت فوق‬ ‫العاد ه‌ای است که قبال اعالم شده بود‪ ،‬همه‬ ‫این اقدامات برای آن صورت می‌گیرد تا‬ ‫آمریکا به سمت حمله به نظام ایران کشانده‬ ‫شود و حمایت عمان و پاکستان را هم‬ ‫جلب کند‪.‬این استاد سعودی با رد اتهامات‬ ‫و ادعاها علیه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در این حادثه تاکید کرد ایران با وجود‬ ‫تحمیل تحریم‌های اقتصادی بر این کشور‬ ‫ساده‌لوح نخواهد بود که حرکت کشتیرانی‬ ‫را با این شیوه تعطیل کند‪ ،‬چرا که ایران‬ ‫می‌تواند نفت خود را به شیوه های دیگری‬ ‫بفروشد‪.‬وی افزود سازمان اطالعات امارات‬ ‫انفجارهای الفجیره را برای بسیج جهانی به‬ ‫منظور حمله نظامی به ایران انجام داد‪ .‬در‬ ‫ماه مبارک رمضان به شما گفته بودم که‬ ‫ابوظبی برای شعله ور کردن آتش جنگ در‬ ‫خلیج(فارس) با حمایت ریاض تالش خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬آنگاه تصور می‌کنند که جنگ‪ ،‬بازی‬ ‫کودکان است‪ ،‬در حالی که ایران می‌تواند‬ ‫تنها با یک روتوئیت امارات را ساقط کند‪.‬‬ ‫بیانیهدفترآیت‌اهللسیستانیبه‬ ‫مناسبتپنجمینسالروزصدور‬ ‫فتوایجهادعلیهداعش‬ ‫دفترمرجععالیقدرشیعیانعراقتأکیدکردکهپیروزیدرمقابلتروریسمتنها‬ ‫باهمبستگیواتحادملتعراقمحققشد‪.‬بهنقلازسایتشبکهسومریهنیوز‪،‬دفتر‬ ‫آیت‌اهللسیدعلیسیستانی‪،‬مرجععالیقدرشیعیانعراقباصدوربیانیه‌ایبهمناسبت‬ ‫پنجمینسالروزفتوایجهادکفائیاینمرجعبرایمقابلهباداعشتأکیدکرد‪،‬چنانچه‬ ‫همبستگی‪،‬اتحاد‪،‬کنارگذاشتناختالفاتمیاناحزابوهمکاریکشورهایدوست‬ ‫و برادر نبود‪ ،‬پیروزی در مقابل تروریسم نیز حاصل نمی‌شد‪.‬در همین راستا‪ ،‬احمد‬ ‫الصافی‪،‬نمایندهآیت‌اهللسیستانیوخطیبنمازجمعهکربالدرخطبه‌هاینمازجمعه‬ ‫امروز با قرائت بیانیه مذکور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیزدهم ژوئن‪ ۲۰۱۴‬و پنج سال قبل از همین‬ ‫مکان درخواست مرجع عالی قدر شیعیان مبنی بر وجوب جهاد کفائی آغاز شد و از‬ ‫تمامی ملت عراق درخواست شد تا سالح به دست بگیرند و برای دفاع از کشورشان‬ ‫درمقابلتروریست‌هایداعشبهنیروهایامنیتیملحقشوند‪.‬خطیبنمازجمعهکربال‬ ‫گفت‪ :‬مردان قهرمان عراق پیر و جوان به دنبال این دعوت با خلق حماسه‌ای توصیف‬ ‫ناپذیر به میدان‌های نبرد رفتند و به مدت بیش از سه سال جنگیدند و برای نجات میهن‬ ‫عزیزشان هزاران شهید در این راه دادند تا اینکه به لطف خداوند پیروز شدند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫پس از پایان جنگ و پاکسازی مناطق مختلف بار دیگر اختالف میان احزابی که امور‬ ‫را در دست دارند و به دنبال حفظ جایگاه خود هستند و میان احزابی که در زمان نبرد با‬ ‫داعش برجسته شدند‪ ،‬شکل گرفت و همچنان دشمنی آشکار بر سر مناصب دولتی از‬ ‫جمله پست وزارت کشور و دفاع مانع از تکمیل کابینه می‌شود‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫شرط سنگین بیرانوند‬ ‫برای جدایی از پرسپولیس‬ ‫علیرضا بیرانوند طبق بندی در قراردادش‪ ،‬می‌تواند با پرداخت مبلغی پرسپولیس را ترک کند‪.‬علیرضا بیرانوند دروازه بان‬ ‫تیم پرسپولیس که دو فصل دیگر با قرمزپوشان تهرانی قرارداد دارد حاال با دو پیشنهاد خوب از یک باشگاه ژاپنی و یک باشگاه‬ ‫پرتغالی مواجه شده است‪.‬این دروازه‌بان به احتمال فراوان فصل آینده را خارج از ایران توپ خواهد زد‪.‬طبق بندی که در‬ ‫قرارداد علیرضا بیرانوند وجود دارد‪ ،‬او با پرداخت ‪ ۵۰۰‬هزار دالر می‌تواند قراردادش را فسخ و از پرسپولیس جدا شود‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫ورزش‬ ‫مشکل عجیب بلیت فروشی‬ ‫فوتبال؛آقای تاج شما باید پاسخگو باشید!‬ ‫یکی از مشکالت سکوها در مسابقات فوتبال عدم اجرای‬ ‫درست بلیت فروشی اینترنتی است‪.‬یکی از عجیب ترین عادات‬ ‫بعضی مدیران ورزشی و غیر ورزشی‪ ،‬گفتن حر ف‌هایی است که‬ ‫قاعدتاً باید از زبان منتقدان آنها شنیده شود‪ .‬در این سا ل‌ها‪ ،‬بارها‬ ‫و بارها پای صحبت مسئوالنی نشسته‌ایم که از ناتوانی‪ ،‬نابسامانی‬ ‫و ضعف‌های نهادی که خود مسئول آن هستند گالیه می‌کنند‬ ‫و با لحنی جگرسوز‪ ،‬به عملکرد زیرمجموعه خود می‌تازند‪.‬در‬ ‫آخرین پرده‪ ،‬مهدی تاج صبح یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی‬ ‫خود‪ ،‬مواردی را با خبرنگاران در میان گذاشت که قاعدتاً باید‬ ‫پرسش رسانه‌ها باشد‪ ،‬نه پاسخ رییس فدراسیون! تاج در خصوص‬ ‫اتفاقاتی که در جریان برگزاری فینال جام حذفی رخ داد‪ ،‬بعد‬ ‫از اینکه به همه اطمینان داد که «نمی‌توانیم به مردم بگوییم این‬ ‫آخرین بار بود که چنین اتفاقی می‌افتد و باز هم این اتفاقات‬ ‫خواهد افتاد»‪ ،‬حر ف‌هایش را اینگونه ادامه داد‪« :‬فدراسیون‬ ‫فوتبال تا بحث بلیت فروشی به شیوه استاندارد برقرار نشود و‬ ‫مشخصاً‌ بلیت در منزل فروخته نشود تا کام ً‬ ‫ال‌ متوجه شویم چند‬ ‫نفر وارد ورزشگاه شد ه‌اند‪ ،‬در این بحث ورود نمی‌کند‪».‬مهدی‬ ‫تاج سه سال است که رییس فدراسیون شده‪ ،‬پیش از آن هم نایب‬ ‫رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ بوده‪ .‬اگر قرار است یک‬ ‫نفر مسئول بهبود روش بلیت فروشی و کنار گذاشتن این روش‬ ‫منسوخ و خطرآفرین باشد‪ ،‬شخص خودش است اما او در بحث‬ ‫بلیت‌فروشی ترجیح می‌دهد در قامت یک «منتقد» ظاهر شود‪.‬‬ ‫همه می‌دانیم که روش قدیمی بلیت فروشی‪ ،‬صف بستن پشت‬ ‫گیشه‌ها‪ ،‬دادن یک تکه کاغذ دست مردم به‌عنوان بلیت و رها‬ ‫کردن هزاران نفر در سکوها به امان خدا‪ ،‬روشی مضر‪ ،‬خطرناک‬ ‫و تشنج‌آفرین است‪.‬‬ ‫اساساً طرح فروش اینترنتی بلیت استادیو م‌ها و واگذار کردن‬ ‫پروژه بلیت فروشی به فالن شرکت و استقرار گیت الکترونیکی‬ ‫در استادیو م‌ها برای پاسخ به همین نیاز ایجاد شده و این رسانه‌ها‬ ‫هستند که باید از رییس فدراسیون فوتبال بپرسند‪ :‬چرا بعد از‬ ‫گذشت سه چهار سال هنوز پای فروش اینترنتی بلیت می‌لنگد‬ ‫و چرا همین ساز و کار نصف و نیمه‪ ،‬در همه ایران اجرا نشد؟‬ ‫اگر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مسئول نیستند‪ ،‬چه کسی‬ ‫اختال ف بزرگان‬ ‫بالی جان استقالل‬ ‫گزارش‬ ‫باید این وضعیت بدوی بلیت فروشی را سر و سامان دهد؟آنجا‬ ‫که می‌گویند هر تخمینی درباره تعداد تماشاگرانی که از یک‬ ‫بازی استقبال می‌کنند نادرست است‪ ،‬گزار ه‌ای اثبات شده است‪.‬‬ ‫چه بسیار باز ی‌هایی بود ه‌اند که تصور می‌شده صدهزار نفر برای‬ ‫تماشای آن به استادیوم بیایند اما در عمل حتی یک سوم این‬ ‫جمعیت هم نیامد ه‌اند و بالعکس‪ .‬برای اینکه اسیر این تخمین‌ها‬ ‫و پیش‌بینی‌های غیر دقیق نباشیم‪ ،‬هیچ چار ه‌ای نیست جز اینکه‬ ‫به سرعت‪ ،‬وضعیت بلیت‌فروشی باز ی‌های فوتبال اصالح شود و‬ ‫این ممکن نیست مگر اینکه عزم جدی برای این کار وجود داشته‬ ‫باشد وگرنه پیش‌بینی رییس فدراسیون فوتبال به تحقق می‌پیوندد‬ ‫و باز هم حوادثی مثل فینال جام حذفی (و چه بسا دردنا ک‌تر) در‬ ‫کمین فوتبال ایران است‪.‬‬ ‫تمرین و نشست خبری تیم ملی والیبال ایران‬ ‫کاپیتان‌های استقالل روزهای خوبی‬ ‫را پشت سر نمی‌گذارند‪ .‬شاید االن و‬ ‫در این روزها می توان بهتر و راحت تر‬ ‫به علل نتیجه نگرفتن استقالل طی سال‬ ‫های اخیر پرداخت‪ .‬حوادثی که طی‬ ‫روزهای اخیر حول محور این باشگاه‬ ‫و بازیکنان بزرگ این تیم گذشت به‬ ‫خوبی نشان داد که آبی های پایتخت‬ ‫از چه چیزی در این سال ها ضربه‬ ‫خورده اند‪.‬سال هایی که این تیم هم‬ ‫مربیان خوب داخلی و خارجی را روی‬ ‫نیمکتش دید و هم ستارگان زیادی‬ ‫را در ترکیب خود داشت اما هرگز‬ ‫نتوانست به قهرمانی در لیگ برتر برسد‬ ‫و هرسال هم این ناکامی تمدید می شد‪.‬‬ ‫حاال اما مشخص شده که استقالل از‬ ‫معضل بزرگی به نام اختالف و تفرقه‬ ‫لطمه می خورده‪ .‬آن هم نه بین بازیکنان‬ ‫معمولی تیم بلکه بین کاپیتان ها و بزرگ‬ ‫ترهایی که همه به آن ها به چشم ناجیان‬ ‫استقالل نگاه می کردند‪ .‬بازیکنانی نظیر‬ ‫سید مهدی رحمتی‪،‬خسرو حیدری و‬ ‫پژمان منتظری که هرکدام حداقل یک‬ ‫دهه سابقه بازی کنار هم در استقالل را‬ ‫دارند‪ ،‬مدتی است که تعارف را کنار‬ ‫گذاشته اند و در فضای مجازی‪ ،‬مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم از خجالت هم درمی آیند‬ ‫و حتی بحث هایشان فراتر از فوتبال‪ ،‬به‬ ‫اتفاقات زندگی شخصی همدیگر هم‬ ‫رسیده است‪ .‬این اتفاقات بیش از همه‬ ‫به هواداران استقالل ضربه بدی را وارد‬ ‫کرد‪ .‬آن هایی که همیشه روی اتحاد‬ ‫و نزدیکی بازیکنان بزرگ تیم شان‬ ‫حساب می کردند‪ ،‬حاال آن ها را در‬ ‫مقابل هم دیده اند و به اوج اختالفات‬ ‫حاکم بر تیم پی برده اند‪.‬اختالفاتی که‬ ‫آمیخته با ضعف های فنی و مدیریتی‪،‬‬ ‫دست استقالل را چند سالی است که از‬ ‫موفقیت دور نگه داشته و مشخص نیست‬ ‫وقتی باتجربه های تیم این گونه در مورد‬ ‫هم صحبت می کنند چه انتظاری می‬ ‫توان از جوان تر ها داشت؟اختالفات‬ ‫بین استقاللی ها اما فقط مربوط به دیروز‬ ‫و امروز نیست‪ .‬در گذشته هم بازیکنان‬ ‫بزرگی که پیراهن استقالل را بر تن‬ ‫می کردند باهم اختالف داشتند و در‬ ‫نهایت از یک جا به بعد نتوانستند باهم‬ ‫به حضور در تیم ادامه دهند و اصلی‬ ‫ترین مثال در این مورد به ماجرای جواد‬ ‫نکونام و مهدی رحمتی بازمی گردد‪.‬‬ ‫رحمتی که به نظر می آید پای ثابت‬ ‫این جنس داستان ها است‪ ،‬در آن زمان‬ ‫برنده آن ماجرا شد و نکونام استقالل را‬ ‫ترک کرد و دیگر به این تیم بازنگشت‬ ‫اما امروز به نظر می رسد که شرایط‬ ‫تغییر کرده و این مهدی رحمتی است‬ ‫که چاره ای جز ترک استقالل ندارد‪.‬‬ ‫رحمتی که دیگر آن محبوبیت و برش‬ ‫سابق را در میان هواداران استقالل ندارد‬ ‫و این روزها همه ماندن سیدحسین‬ ‫حسینی را به جای او در دروازه‬ ‫استقالل ترجیح می دهند‪ ،‬احتماال‬ ‫بزرگترین خروجی استقالل در فصل‬ ‫نقل و انتقاالت خواهد بود‪ .‬خروجی که‬ ‫بسیاری معتقدند یک بار دیگر می تواند‬ ‫آرامش را به استقالل بازگرداند و این‬ ‫تیم را خالی از مسائل حاشیه ای بکند‪.‬‬ ‫ادعایی که برای درستی آن باید تا فصل‬ ‫آینده صبر کرد‪.‬‬ ‫از مثلث طالیی دهه ‪ 50‬تا‬ ‫دروازه بانی که والیبالیست شد‬ ‫گزارش‬ ‫تندیسهفتنفرازپیشکسوتانوالیبالارومیهبه‬ ‫مناسبتبرگزاریلیگملت‌هایوالیبالدرمحوطه‬ ‫سالنغدیراینشهرنصبشدهاست‪.‬‬ ‫در کشور پهناور ایران هر کدام از مناطق و‬ ‫استان‌هابایکیازرشته‌هایورزشیشناختهمی‌شوند‪،‬‬ ‫آنگونهکهمازندرانی‌هاباکشتی‪،‬اهوازی‌هابافوتبال‪،‬‬ ‫گلستانباسوارکاریواردبیلباوزنهبرداریشناخته‬ ‫می‌شونداماآنچهکهنامارومیهرادربیناهالیورزش‬ ‫تداعیمی‌کند‪،‬پرافتخارترینرشتهتیمیایراندر‬ ‫نالمللییعنیوالیبالاست‪.‬‬ ‫عرصهبی ‌‬ ‫این رشته پرطرفدار در ارومیه از دهه‪ ۳۰‬جای‬ ‫خود را در دل مردم این شهر باز کرد آنچنان که‬ ‫در طول این‪ ۶۰‬سال در کوچه و خیابان‌ها و روی‬ ‫زمین‌هایخاکیوآسفالتشاهدآنهستیمکه‬ ‫نوجوانانوجوانانارومیهبادومیلهیکتوپویک‬ ‫توردرحالوالیبالبازیکردنهستند‪.‬‬ ‫قدمتوالیبالدرارومیهازیکسوواستعدادهای‬ ‫نابوالیبالیدراینشهرباعثشدهکههمواره‬ ‫بازیکنانزیادیازارومیهراهیتیمملیشودوحتی‬ ‫چندینباردرادوارمختلفبرخیبازیکناندرقامت‬ ‫کاپیتانیتیمملیبدرخشند‪.‬‬ ‫حالبامیزبانیاینشهرازهفتهسوملیگ‬ ‫ملت‌هایوالیبال‪ ۲۰۱۹‬کهبهنوعیاولینمیزبانیمهم‬ ‫وبین‌المللیاینشهربهحسابمی‌آید‪،‬توجه‌هابهاین‬ ‫شهردرروزهایاخیرازبهباالترینحدخودرسیده‬ ‫استواینبهانه‌ایشدتابهمعرفیپیشکسوتانوالیبال‬ ‫استانآذربایجانغربیپرداختهشود‪.‬‬ ‫ازهمینروسازمانزیباسازیشهرداریارومیه‬ ‫باهماهنگیستادبرگزاریلیگملت‌هایوالیبالدر‬ ‫اینشهر‪،‬اقدامبهنصبسردیسهفتتنازبزرگان‬ ‫والیبالارومیهدرمحوطهسالنغدیرکردهاست‪.‬‬ ‫درادامهگزارشاشاره‌ایکوتاهبهزندگینامهاین‬ ‫هفتنفرشدهاست‪.‬‬ ‫یداهللکارگرپیشه‬ ‫ایناسطورهشناختهشدهوالیبالارومیهکه‬ ‫می‌توانلقبوفادارترینبازیکناینشهرنیزبهاو‬ ‫داد متولد‪ ۱۷‬آذر‪ ۱۳۲۳‬است‪.‬او والیبال را در سن‬ ‫‪ ۱۵‬سالگیدرمحله‌هایارومیهآغازکردوباتوجه‬ ‫بهاستعدادنابشاز‪ ۱۶‬سالگیبهعضویتتیمشاهین‬ ‫رضائیهدرآمدوتوانستدراولینسالحضورشبا‬ ‫اینتیمقهرمانمسابقاتارومیهشود‪.‬روندپیشرفتش‬ ‫به سرعت طی شد و در‪ ۲۶‬سالگی به تیم ملی دعوت‬ ‫شد‪.‬دلیلمعروفیتبیشازحدکارپیشهشایدبیشتراز‬ ‫همهبهدلیلدرخششدرکنارمحمودمحبوعزیز‬ ‫پرتوییباشدچراکهبااینمثلثطالییمتشکلاز‬ ‫سهبازیکنارومیه‌ا‪،‬تیمملیوالیبالایراندربازی‌های‬ ‫آسیایی‪ ۱۹۷۴‬تهرانبهعنوانقابلتوجهچهارمدست‬ ‫یافت‪.‬کارگرپیشه‪۶۴‬بازیملیبرایتیمملیانجام‬ ‫دادوچهارسالکاپیتانتیمملیبود‪.‬اوباشماره‪۴‬‬ ‫همیشگیاشدرتیمملیدرخشیدوباهمینشماره‬ ‫تمام دوران بازی‌اش را در تیم‌های شاهین و پاس‬ ‫رضائیهسپریکرد‪.‬‬ ‫عزیزپرتویی‬ ‫شایدمعروفترینبازیکنشهرستانیوالیبالکه‬ ‫توانستدرسننوجوانیدرتیم‌هایملیوتیم‌های‬ ‫قدرتمندپایتختبدرخشدعزیزپرتوییباشد‪.‬او‬ ‫کهمتولدسال‪ ۱۳۳۲‬استموفقشددرسال‌های‬ ‫حضورشدرسطحاولوالیبالایرانبهقهرمانی‌ها‬ ‫متعددیبرسد‪.‬‬ ‫اولیندرخششدرمسابقاتآموزشگاهی‬ ‫بههمراهتیممنتخبارومیه(کلونی)بودکهتوانست‬ ‫دودورهمتوالیقهرمانایرانراتجربهکندوسپس‬ ‫باتیممنتخبارومیهدرجامکوروشکبیردرسال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬بهعنوانقهرمانیدستیافت‪.‬اودر‪ ۱۸‬سالگی‬ ‫راهیپایتختشدوبهعضویتتیمتاجتهرانسابق‬ ‫درآمدوباتوجهبهاینکهتیمآبی‌پوشپایتختچندی‬ ‫از ستاره‌های با تجربه اش را از دست داده بود به چنین‬ ‫جوانجویاینامینیازداشت‪.‬همیندرخششپرتویی‬ ‫باعثشدتادرهمانسالنایبقهرمانتهرانشودو‬ ‫درسالبعدودوسالبعدترنیزبهعنوانقهرمانیبرسد‪.‬‬ ‫پرتویینیزعضومثلثطالییارومیه‌ای‌هایتیمملی‬ ‫دربازی‌هایآسیایی‪ ۱۹۷۴‬بودوهمچنینسابقهبازی‬ ‫برایتیمدخانیاتتهرانرانیزدرکارنامهدارد‪.‬‬ ‫محمودمحب‬ ‫او که متولد‪ ۹‬دی‪ ۱۳۳۰‬است والیبال را از‪۱۶‬‬ ‫سالگیآغازکردوپسازدرخششدرمسابقات‬ ‫ارومیهبهعنوانسرعتیزندرسال‪ ۱۳۵۱‬بهتیمملی‬ ‫دعوتشد‪.‬‬ ‫در سال‪ ۵۲‬با تیم منتخب رضاییه نایب‬ ‫قهرمانایران‬ ‫شد اما با توجه به این که از هجده سالگی به دور‬ ‫ازارومیهبوددرباشگاه‌هایهمایتهرانوذوب‌آهن‬ ‫اصفهانبازیکرد‪.‬اینبازیکنخوشاستیلسال‌های‬ ‫دورایراننفرسوممثلثطالییارومیه‌ای‌هایتیمملی‬ ‫دربازی‌هایآسیایی‪ ۷۴‬تهرانبودوکاپیتانیتیمملی‬ ‫جوانانوتیمملی“ب”رانیزدرکارنامهدارد‪.‬محب‬ ‫سرانجام در سال‪ ۱۳۵۷‬و در سن‪ ۲۷‬سالگی از تیم ملی‬ ‫خداحافظیکرد‪.‬‬ ‫ابراهیموطنپرست‬ ‫اینچهرهتحصیلکردهوالیبالارومیهکهدارای‬ ‫مدرکمهندسیکشاورزیاستدرسال‪ ۱۳۳۶‬چشم‬ ‫بهجهانگشودوپسازدرخششدرتیمدانشگاهی‬ ‫درسال‪ ۵۶‬توانستدربیستسالگیبهتیمملیبرسد‪.‬‬ ‫وطنپرستکهدرعرصهمربیگریسابقهدرخشانی‬ ‫داردهدایتتیم‌هایمتعددلیگبرتریازجملهپگاه‬ ‫وفوالدارومیهرادرکارنامهخودمی‌بیند‪.‬وطنپرست‬ ‫هشتسالبرایتیمملیبازیکردودرنهایتدر‬ ‫سال‪ ۶۴‬ازعرصهبازی‌هایملیخداحافظیکرد‪.‬‬ ‫محمودآفریدون‬ ‫می‌توانآفریدونرایکیازناب‌ترین‬ ‫استعدادهایورزشیارومیهواستانآذربایجانغربی‬ ‫دانست‪.‬اوکهمتولدسال‪ ۱۳۲۴‬استورزشحرفه‌ای‬ ‫را از‪ ۱۰‬سالگی آغاز کرد اما با توجه به عالقه بیش از‬ ‫حدبهفوتبالدرسال‪ ۴۲‬بهتیمفوتبالمنتخباستان‬ ‫دعوتشدودرلباسدروازهبانیشاهینرضائیه‬ ‫بازیکردوبهعنوانقهرمانیاستانرسید‪.‬باتوجهبه‬ ‫درخششموردتوجهتیمشاهینتهرانقرارگرفتو‬ ‫دو سال دروازه‌بان اول این تیم معروف سال‌های دور‬ ‫فوتبالایرانبودامابهدلیلپارگیمینیسکپاخیلی‬ ‫زودازفوتبالخداحافظیکرد‪.‬پسازاینمصدومیت‬ ‫آفریدونوالیبالراحرفه‌ایتردنبالکردوسال‌هاعضو‬ ‫تیم‌هایمختلفباشگاهیبودودرنهایتدرسال‬ ‫‪ ۵۶‬ازوالیبالنیزخداحافظیکرد‪.‬پسازخداحافظی‬ ‫ازوالیبالبهدلیلعالقهدرفوتبالدرعرصهداوری‬ ‫کارشراادامهدادکهیکیازمهمترینقضاوت‌هایاو‬ ‫داوریبازیتیم‌هایپرسپولیسوصنعتنفتدرسال‬ ‫‪ ۷۴‬بود‪.‬اینچهرهورزشیارومیهدر‪ ۴‬اردیبهشتسال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬و در سن‪ ۶۹‬سالگی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫حمیدقارصی‬ ‫اوکهبرادررحیمقارصیپاسوراسبقتیمملی‬ ‫بود‪ ،‬در سال‪ ۱۳۲۹‬چشم به جهان گشود‪ .‬قارصی در‬ ‫دهه‪ ۵۰‬و‪ ۶۰‬یکیازمعروفترینپاسورهایایرانبوداما‬ ‫بیشترازهمهچیزهمگان‪،‬قارصیرابهدلیلتالش‌های‬ ‫‪ ۲۵‬ساله‌اشدرعرصهمربیگریمی‌شناسندچراکهدر‬ ‫طولبیشازدودههفعالیتشبازیکنانمعروفیرابه‬ ‫عرصهملیمعرفیکرد‪.‬قارصیسرانجامپسازطی‬ ‫یک دوره بیماری در سال‪ ۱۳۹۵‬و در سن‪ ۶۶‬سالگی‬ ‫چشمازجهانبست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!