صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۰۶

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 806

روزنامه صدای اصلاحات شماره 806

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رهبر انقالب در دیدار کارگزاران نظام‬ ‫اکبر اعلمی‬ ‫گزینهقطعیملتایران‬ ‫مقاومتاست‬ ‫تفسیرهایسلیقهایازقانونبهنقض‬ ‫حریمخصوصیافرادمیانجامد‬ ‫صدای اصالحات ‪/‬گزارش روز‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪806‬‬ ‫واعظ آشتیانی‬ ‫خصوصی‌سازیما‬ ‫یعنی دادن رانت‬ ‫به آقازاده‌ها‬ ‫و ژن خوب‌ها‬ ‫‪ 9‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫بزرگترینخیانتدرآمد‬ ‫نفتی به کشور نابود کردن‬ ‫فرهنگکارآفرینیبود‬ ‫صدای اصالحاتمعاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬بزرگترین خیانت‬ ‫درآمد نفتی به کشور‪ ،‬نابود کردن فرهنگ‬ ‫کارآفرینی بوده زیرا وقتی درآمدهای نفتی‬ ‫پایه اقتصاد را تشکیل دهد‪ ،‬کسی به دنبال‬ ‫ی نمی رود‪.‬سورنا ستاری در نشست‬ ‫نوآور ‌‬ ‫شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان‬ ‫که در مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬استان یزد را‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫اثرمنفیمشکالتاقتصادی‬ ‫روی سالمت روان مردم‬ ‫علی اسدی (معاون دفتر سالمت روانی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت)‬ ‫در خصوص اختالالت اضطرابی‪،‬‬ ‫روانپزشکی گفت‪ :‬براساس آخرین‬ ‫پیمایش‌ها‪....۶/۳۲،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جنگی به وقوع نمی‌پیوندد و گزینه قطعی ملت ایران‬ ‫مقاومت مقابل آمریکا است و در این رویارویی‪،‬‬ ‫آمریکا وادار به عقب‌نشینی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایشان بیان داشتند‪ :‬این رویارویی‪ ،‬نظامی نیست؛ چون‬ ‫بنا نیست جنگی انجام بگیرد‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 15‬می ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با اکبر اعلمی نماینده‌ی سابق کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی در دوره‌های ششم و‬ ‫هفتم مجلس شورای اسالمی در ایران در‬ ‫خصوص حریم خصوصی و جایگاه آن‪...‬‬ ‫مبارزه نابرابر‬ ‫مصطفی کواکبیان‬ ‫بازی شطرنج ایران و آمریکا‬ ‫آقایروحانی!ازشما‬ ‫پذیرفتهنیستکه‬ ‫بگوئیداختیاریندارم‬ ‫‪4‬‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬گفتگو‬ ‫مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز‬ ‫مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور‬ ‫خود اظهار داشت‪ :‬هرگونه تنش زایی در‬ ‫روابط ایران و همسایگان خلیج فارس نه‬ ‫خواست مسئوالن نظام و نه ملت شریف ایران‬ ‫است و شک نکنید که برخی می‌خواهند با‬ ‫ناامن جلوه دادن خلیج فارس و رفت و آمد‬ ‫کشتی‌های نفتی‪ ،‬زمینه را برای دخالت نظامی‬ ‫قدرت‌های مستکبر جهان فراهم سازند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هرچند آمریکا بداند که‬ ‫ممکن است شروع جنگ با آنها باشد‪ ،‬اما‬ ‫قطعاً پایان جنگ هرگز با آنان نخواهد بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس متذکر شد‪:‬‬ ‫جای بسی تأسف است که برخی‪...‬‬ ‫متهم‪ :‬داماد شریتعمداری هستم نه نتانیاهو!‬ ‫د اماد پرحاشیه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۲۳‬ارديبهشت ‪ ۱۳۹۸‬اعالم شد‬ ‫اطالعیهروابطعمومی‬ ‫بانک مرکزی در خصوص‬ ‫موسسهخیریه‬ ‫مکتبامیرالمومنین‬ ‫صدای اصالحات موسسه خیریه مکتب‬ ‫امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور‬ ‫واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده‬ ‫در لیست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید‬ ‫ارز بابت تسویه بخشی از تسهیالت دریافتی‬ ‫این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار کارگزاران نظام‪:‬‬ ‫گزینهقطعیملتایرانمقاومتاست‬ ‫اجمالی از سخنان حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب‬ ‫هست و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک سم مضاعف است‪ :.‬مذاکره‬ ‫اسالمی عصر (سه‌شنبه)‪ ،‬در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین علل‬ ‫یعنی معامله و داد و ستد اما آنچه در نظر آمریکاست‪ ،‬نقاط قوت ماست‪.‬‬ ‫مذاکره نکردن با آمریکا فرمودند‪ :‬جنگی به وقوع نمی ‌پیوندد و گزینه‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬میگویند مذاکره کنیم دربار ه‌ی سالح دفاعی‬ ‫قطعی ملت ایران مقاومت مقابل آمریکا است و در این رویارویی‪،‬‬ ‫شما که چرا موشکی با فالن برد میسازید؛ این برد را کم کنید که اگر‬ ‫آمریکا وادار به عقب‌نشینی خواهد شد‪.‬‬ ‫شما را زدیم نتوانید پایگاه ما را بزنید و جواب بدهید! خب معلوم است‬ ‫ایشان بیان داشتند‪ :‬این رویارویی‪ ،‬نظامی نیست؛ چون بنا نیست‬ ‫که هیچ ایرانی غیرتمند و باشعوری دربار ه‌ی نقاط قوت خود معامله‬ ‫جنگی انجام بگیرد‪ .‬نه ما دنبال جنگ هستیم‪ ،‬نه آنها؛ که میدانند که به‬ ‫نمیکند‪ .‬یا مث ً‬ ‫ال میگویند دربار ه‌ی عمق راهبرد ی‌تان در منطقه صحبت‬ ‫نفعشان نیست‪ .‬این برخورد‪ ،‬برخورد اراد ه‌ها است و اراد ه‌ی ما قو ی‌تر‬ ‫کنیم؛ یعنی این را از دست بدهید‪.‬‬ ‫است‪ ،‬چون عالوه بر اراد ه‌ی خود‪ ،‬توکل به خدا را هم داریم‪.‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای فرمودند‪ :‬بعضی در داخل میگویند مذاکره‬ ‫چه عیبی دارد؟ مذاکره سم است‪ ،‬تا وقتی آمریکا این است که االن‬ ‫رهبر معظم انقالب بیان داشتند‪ :‬پس اصل مذاکره غلط است‪ ،‬حتی با‬ ‫آدم حسابی‪ .‬اینها که آدم حسابی هم نیستند و به هیچ چیز پایبند نیستند‪.‬‬ ‫البته هیچ‌کس در عقالی ما هم دنبال مذاکره نیست‪.‬‬ ‫اطالعیهروابطعمومیبانکمرکزیدر‬ ‫خصوصموسسهخیریهمکتبامیرالمومنین‬ ‫‪ ۲۳‬ارديبهشت ‪ ۱۳۹۸‬اعالم شد‬ ‫موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته‬ ‫و مبالغ ذکر شده در لیست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیالت‬ ‫دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های ‪ 1385‬تا ‪ 1386‬بوده است‪.‬روابط‬ ‫عمومی بانک مرکزی‪ ،‬به اطالع می رساند انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز براساس اصل بسیار‬ ‫مهم شفافیت و برای اطالع افکارعمومی است و بر همین اساس نیز این رویه کماکان ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫همچنین درخصوص موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین که نام آن در لیست انتشار یافته توسط این‬ ‫بانک آمده است‪ ،‬یادآور می شود‪ ،‬این موسسه طی سال های ‪ 1385‬تا ‪ 1386‬نسبت به دریافت‬ ‫تسهیالتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (‪ )20‬قانون‬ ‫«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برمبنای مکانیزم و آیین نامه اجرایی قانون‬ ‫مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری‬ ‫ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص‪،‬‬ ‫تأمین و فروش ارز انجام شده است‪.‬لذا موسسه یاد شده اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات‬ ‫در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت‬ ‫تسویه بخشی از تسهیالت فوق الذکر بوده است‪.‬‬ ‫در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان‪ ،‬سران قوا‪ ،‬مسئوالن و کارگزاران نظام‪ ،‬جمعی از مدیران عکس‬ ‫ارشد دستگاه‌های مختلف‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی و عناصر فعال سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬عصر (سه‌شنبه) با حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند‪ .‬خبرنگار‬ ‫وجود نیروی انسانی و تجهیزات به روز‬ ‫تهدیدات دشمن را خنثی می‌کند‬ ‫دریادار خانزادی‪:‬‬ ‫امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در محفل انس با قرآن کریم که در منطقه‬ ‫دوم دریایی والیت نداجا در شهرستان جاسک برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه ایران اسالمی در منطقه‬ ‫تمدنی و استراتژکی قرار دارد اظهار کرد‪ :‬با توجه به قرار داشتن کشور ایران در منطقه حساس‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬حضور موثر و قدرتمند نیروی دریایی ارتش در خصوص ایجاد امنیت و نظم در سواحل‬ ‫مکران و آبهای آزاد بسیار راهبردی است‪.‬وی داشتن نیروی انسانی والیت مدار و با ایمان را از‬ ‫شاخص های اصلی ارتش جمهوری اسالمی ایران دانست و خاطر نشان کرد‪ :‬وجود نیروی انسانی‬ ‫والیتمدار و همچنین داشتن تکنولوژی و تجهیزات به روز‪ ،‬دشمن را در برابر هر تهدیدی خنثی‬ ‫می‌کند که الحمداهلل نیروی دریایی ارتش هر دو مشخصه را دارا می باشد‪.‬فرمانده نداجا در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬نیروی انسانی والیتمدار بر گرفته از آموزه دینی و انقالبی و مجهز به ساخت تجهیزات‬ ‫پیشرفته نظامی با اتکاء با قرآن و ائمه معصومین(ع)همیشه بر دشمنان پیروز خواهند شد‪.‬دریادار‬ ‫خانزادی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬دانشی که امروز جوانان شما در نیروی دریایی ارتش دارند دست‬ ‫شیاطین را کوتاه وبا ساخت چنین تجهیزات مقتدری پنجه در پنجه دشمن‪ ،‬نیروی استکبار را نابود‬ ‫خواهد کرد و همین موضوع باعث اقتدار نیروی دریایی راهبردی کشورمان در مقابل بیگانگان‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫در پی بهبود روابط‬ ‫با روسیه هستیم‬ ‫مایک پمپئو‪:‬‬ ‫به گزارش گروه بین المل‪« ،‬مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز دیدار با سرگئی‬ ‫الوروف در سوچی گفت‪ :‬هر دو کشور به دنبال دفاع از منافع خود هستند‪ ،‬مسائل زیادی وجود‬ ‫دارد که در آنها منافع ما با یکدیگر مطابقت می کند‪.‬وی افزود‪ :‬باید برای بهبودی روابط و همکاری‬ ‫های دو کشور تالش کرد و موضوعاتی را که می تواند روابط دو کشور را بهبود بخشد‪ ،‬یافت‪.‬‬ ‫پمپئو افزود‪ :‬ما همکاری های خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم داشتیم و توانستیم زندگی بسیاری را‬ ‫حفظ کنیم‪.‬رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا افزود‪ :‬ما همچنین در مسائلی همچون کاهش تسلیحات‬ ‫و عدم انتشار سالح هسته ای و حل مسائل منطقه ای با یکدیگر همکاری کردیم‪.‬وی افزود‪ :‬مسائل‬ ‫زیادی وجود دارد که با ایده آل ها و ارزش های مشترک دو کشور مطابقت می کند‪.‬وزیر خارجه‬ ‫آمریکا خاطرنشان کرد‪ :‬ما همه تالش های ممکن را بکار می بندیم تا بر این ایده آل ها تکیه کنیم و‬ ‫روابط دو کشور را برای تقویت و تحکیم امنیت بهبود بخشیم‪.‬پمپئو تصریح کرد‪ :‬روسای جمهوری‬ ‫روسیه و آمریکا خواهان آن هستند تا تالش ها را برای تثبیت روابط و اوضاع بکار گیریم‪ ،‬با بی‬ ‫صبری در انتظار گفت وگوهای صریح در دیدار امروز هستم‪.‬وزیر خارجه آمریکا این را نیز گفت‬ ‫که فرصت دیگری خواهد بود تا سران دو طرف در حاشیه اجالس ‪ 20‬کشور صنعتی جهان (‪)G20‬‬ ‫با یکدیگر دیدار کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫دانشگاهمحل‬ ‫تفکرانتقادی‬ ‫است‬ ‫اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‬ ‫در صفحه توئیترش نوشت‪ :‬هر حادثه ای در‬ ‫دانشگاه با موضوعیت دانشجو رخ دهد هر‬ ‫قدر کوچک هم باشد‪ ،‬نیازمند توجه و اهتمام‬ ‫فراوان است‪.‬معاون اول رئیس جمهور در‬ ‫ادامه با اشاره به این موضوع که دانشگاه محل‬ ‫گفتگو است‪‌،‬گفت‪ :‬دانشگاه محل عقالنیت‪،‬‬ ‫اخالق‪ ،‬التزام اجتماعی و تفکر انتقادی است‬ ‫و دانشجویان اعضای این خانواده اند که باید‬ ‫بتوانند با خود‪ ،‬استادان‪ ،‬مدیران و با مسئوالن‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫منفعتواقعیکشورهایمنطقهترویجصلح‪،‬ثبات‪،‬همکاریوپیونداست‬ ‫محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد‪ :‬در ترکمنستان و هند مذاکرات بسیار خوبی داشتم‪ .‬منفعت واقعی امنیت‬ ‫ملی آنهایی که خود در این منطقه شکننده زندگی می‌کنند در ترویج صلح‪ ،‬ثبات‪ ،‬همکاری و پیوند است‪ .‬ایران کماکان در دسترس‌ترین‪ ،‬مؤثرترین‪ ،‬پایدارترین و‬ ‫امن‌ترین شریک است‪.‬‬ ‫مبارزهنابرابر‬ ‫بازی شطرنج ایران و آمریکا‬ ‫رابطه میان ایران و آمریکا با گذر از سنگ اندازی‬ ‫ها و فراز و نشیب های صورت گرفته تحمیلی از سوی‬ ‫آمریکا‪ ،‬این بار از جانب ایران وارد مرحله جدیدی شده‬ ‫است‪ .‬برجام و توافق هایی که هیچ گاه روی مثبتی به خود‬ ‫ندیدند در شرایط کنونی کنار رفته و در حاشیه روابط این‬ ‫دو کشور قرار گرفته است به طوری که این بار‪ ،‬صحبت‬ ‫از جنگ روانی میان ایران و آمریکا مطرح شده است‪.‬‬ ‫ورود پاتریوت و ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس‬ ‫حکایت از جنگ روانی دارد که آمریکا در پیش گرفته‬ ‫و برخی مسائل داخلی به آن دامن می زند‪ .‬استقرار سامانه‬ ‫ضد موشکی پاتریوت بعد از اعزام هواپیما های بی ‪۵۲‬‬ ‫نیروهای آمریکایی در سی سال گذشته این بار با حضور‬ ‫بی ساقه خود در چندین سال اخیر‪ ،‬شروع رویه ای دیگر‬ ‫را گزارش می دهد‪ .‬تأیید گزارش‌های مربوط به حمله به‬ ‫چهار کشتی امارات متحده عربی و دو نفتکش سعودی و‬ ‫نیز احتماالً به کشتی‌های خارجی دیگر در آب‌های خلیج‬ ‫فارس در روز یکشنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت‪ ،‬شعله تنش در منطقه‬ ‫را باال برده و پرسش در خصوص احتمال وقوع جنگ‬ ‫میان آمریکا و ایران را بیش از گذشته مطرح کرده است‪.‬‬ ‫با این که مطرح شدن جنگ‪ ،‬انتقاد های بسیاری را در‬ ‫میان سیاسیون کشور و هم چنین رسانه ها در پی داشت‬ ‫ولی عملکرد این روز های آمریکا روی جنگ روانی و‬ ‫هر گونه واکنش ایران را نشان می دهد‪ .‬نشستن پشت میز‬ ‫مذاکره نفعی بود که آمریکا با اقدامات اخیر خود آن را‬ ‫از میان برد‪ .‬شرایط بین المللی‪ ،‬عقب نشینی آمریکا را‬ ‫نشان می دهد به طوری که ترامپ تمام اقدامات صورت‬ ‫گرفته را از جانب ایران دانسته و پذیرای هیچ یک از آن‬ ‫ها نیست اما جامعه بین الملل انگشت اتهام را به سوی‬ ‫ترامپ باز می گرداند‪ .‬برخی در دسته بندی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬جنگ را محتمل دانسته و برخی دیگر تمام این‬ ‫اقدامات را از روی ناکارآمدی رئیس جمهور آمریکا و‬ ‫ایجاد تشویش جهانی می دانند‪ .‬اما دو راهی بزرگی این‬ ‫روز ها پیش روی دولت آمریکا قرار دارد و شفافیت‬ ‫تصمیم گیری برای ایران مهم تر از هر زمان دیگری گشته‬ ‫است‪ .‬آمریکا در روزهای اخیر در راستای سیاست موسوم‬ ‫به «فشار حداکثری» بر ایران‪ ،‬در نخستین سالروز خروج‬ ‫خود از برجام‪ ،‬توافق هسته‌ای با ایران‪ ،‬از اعزام یک ناو‬ ‫جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی موشکی پاتریوت به‬ ‫منطقه خبر داده بود و نزدیک شدن تدریجی آن به خلیج‬ ‫فارس‪ ،‬تا حدودی رویه دیگری را برای ایران آشکار کرد‬ ‫با این که مقام های کشور هیچ گاه تهدیدات آمریکا را‬ ‫جدی نگرفته و تصمیمات متقابل را در راستای واکنش به‬ ‫آمریکل اتخاذ کرده اند‪ ،‬جنگ روانی داخلی‪ ،‬از سوی‬ ‫برخی از تندروها بازی دیپلماسی در داخل کشور را تغییر‬ ‫می دهد‪ .‬رویه پوچ و تصمیمات آمریکا امری قابل رویت‬ ‫برای جهان می باشد اما تندروی های داخلی‪ ،‬با این که‬ ‫نمی دانند ایران به سمت جنگ خواهد رفت یا مذاکره‪،‬‬ ‫بازی را به نفع آمریکا بر می گرداند‪ .‬اسرائیل و عربستان‬ ‫دو کشوری هستند که موافق حمله نظامی آمریکا به‬ ‫ایران می باشند و معنای حمله نظامی‪ ،‬یعنی بحرانی تمام‬ ‫و کمال که می تواند جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬‬ ‫تصمیم نظامی توهمی و خیالی برخی‪ ،‬که می تواند شرایط‬ ‫کشور را دشوار تر از حال کند‪ .‬بازی برخی از تندروها و‬ ‫دولتمردان در زمین آمریکا‪ ،‬اقدامی بی نتیجه است که در‬ ‫شرایط فعلی منطقی برای آن وجود ندارد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫که شرایط امروز‪ ،‬شرایط بازی برای طرف مقابل در زمین‬ ‫داخل است! زمانی بازی علیه آمریکا رویه ای مخصوص‬ ‫آن ها بود اما حاال بازی برای آمریکا‪ ،‬در جهت منافع به‬ ‫ظاهر داخلی‪ ،‬بیش از ناوبر های آمریکا و تصیمات تحمیلی‬ ‫می تواند ریشه عملکرد های مثبت را از بن نابود سازد‪.‬‬ ‫کشور آزادانه و حتی منتقدانه گفتگو کنند‪.‬‬ ‫اکبراعلمی‪:‬تفسیرهایسلیقهایازقانونبهنقضحریمخصوصیافرادمیانجامد‬ ‫با اکبر اعلمی حقوقدان و وکیل پایه یك دادگستری‬ ‫در خصوص حریم خصوصی و جایگاه آن در فرهنگ‌ها و‬ ‫قوانین مختلف‪ ،‬به ویژه ایران‪ ،‬به گفتگو نشستیم‪ .‬آقای اعلمی‬ ‫که نماینده‌ی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی در ایران‬ ‫نیز بوده‪ ،‬معتقد است اساساً بخش افراطی جناح موسوم به‬ ‫اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش با مشكالتی نظیر‬ ‫تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشده‌اند‪ ،‬تمایلی به‬ ‫تصویب طرحها و لوایح حقوق بشری ندارند‪...‬‬ ‫س‪ :‬آقای اعلمی‪ ،‬جامعه عمدت ًا از شما به عنوان فردی‬ ‫یاد می کند که به مفاهیم و شاخصه های حقوق شهروندی‬ ‫توجه ویژه‌ای‪ ،‬چه در حرف و چه در عمل‪ ،‬به خصوص در‬ ‫دورانی که نماینده‌ی مجلس بوده‌اید؛ داشته اید‪ .‬در اولین‬ ‫سوال اجازه بدهید‪ ،‬از شما بخواهم برای خوانندگان ما به‬ ‫شرح مفهوم حریم خصوصی که شما نیز مدافع آن هستید؛‬ ‫بپزدازید‪.‬‬ ‫هر موجود زنده ای در این جهان محدوده‌ای به نام حریم‬ ‫خصوصی دارد که قلمرو او را از دیگران جدا می سازد‪ .‬حریم‬ ‫یك گیاه محدوده‌ای است که ریشه و شاخ و برگ گیاه در‬ ‫آن روئیده است و از این طریق به حیات خود ادامه می دهد و‬ ‫در صورت تجاوز به این حریم ممكن است حیاتش به مخاطره‬ ‫بیافتد‪ ،‬حریم اختصاصی یك حیوان نیز قلمرویی است که او‬ ‫در آن زاد و ولد کرده و یا به شكار می پردازد و در آن ارتزاق‬ ‫می کند و اگر بتواند با همه‌ی توان خود سایرین را از تجاوز به‬ ‫این قلمرو باز می دارد‪.‬‬ ‫انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات و کسی که از او به نام‬ ‫جانشین خدا در زمین یاد می شود‪ ،‬به دلیل ویژگی‌های مادی‬ ‫و معنوی و نیازها و تمایالت خاصی که دارد‪ ،‬از قلمرو ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است که به او حق می دهد سایرین را از هرگونه‬ ‫دخالت و تعرض بدون اجازه در آن منع کرده و استفاده از آن‬ ‫را به انحصار و اختصاص خود درآورد‪.‬‬ ‫بر این اساس می توان گفت حریم خصوصی یك‬ ‫شخص‪ ،‬حدود و ثغور تعرض ناپذیری از زندگی فردی انسان‬ ‫است که حق بهره‌مندی از آن منحصر به یك فرد است و‬ ‫ورود به آن تنها در صورت اخذ ویزا از سوی آن شخص مجاز‬ ‫است و در غیر اینصورت نوعی تجاوز به قلمرو اختصاصی‬ ‫یك انسان محسوب می شود‪.‬‬ ‫س‪ :‬به نظر شما این حریم و ثغور تعرض ناپذیر در‬ ‫زندگی فردی افراد جامعه چه کارکردی دارد؟ اساس ًا چرا‬ ‫حفظ این حریم مورد تاکید قرار می‌گیرد؟‬ ‫مهمترین وجه تمایز انسان با سایر موجودات زنده معطوف‬ ‫به گوهر گرانبهایی بنام “کرامت و منزلت انسانی” است که‬ ‫از جانب خالق هستی در او به ودیعت نهاده شده است‪ ،‬پایه‌ها‬ ‫و مبانی این کرامت و ارجمندی و حفظ آن مالزم با تحقق‬ ‫مجموعه ای از بایسته‌ها و نبایدهایی است که اگر به آنها‬ ‫خدشه ای وارد و یا مورد تهدید و تحدید واقع شود‪ ،‬الجرم‬ ‫شرافت و انسانیت و کرامت او نیز در معرض خطر قرار گرفته‬ ‫و پایمال خواهد شد‪ .‬احترام به حریم خصوصی افراد یكی از‬ ‫مهمترین این مالزمات و بایسته‌هاست‪.‬‬ ‫بنابراین حفظ حریم خصوصی هر یك از شهروندان‬ ‫هرکشوری امری حیاتی است و موجب حفظ کیان خانواده و‬ ‫جامعه‪ ،‬امنیت‪ ،‬عزت نفس و اعتماد به نفس و در نتیجه نشاط و‬ ‫قوام و دوام حیات یك جامعه می شود و برعكس در جامعه‌ای‬ ‫که شهروندان آن از این حیث احساس امنیت نكنند و کرامت‬ ‫انسانی آنها هتك شود‪ ،‬آن جامعه دیر یا زود دستخوش ناامنی‪،‬‬ ‫هرج و مرج و فروپاشی خواهد شد‪.‬‬ ‫س‪ :‬ساز و کار و مكانیسم تعریف حریم خصوصی‬ ‫چگونه است؟ یك فرد به چه شكل‪ ،‬معنا و حدود آن را‬ ‫درك می کند؟‬ ‫آیا یك تعریف واحد از حریم خصوصی در جهان وجود‬ ‫دارد یا این حریم یك حوزه با ابعادی متغیر محسوب می‬ ‫شود؟‬ ‫فرهنگ و مذهب‪ ،‬عقاید مانوس و ساختار قدرت در هر‬ ‫جامعه‌ای از مهمترین مولفه‌هایی است که در تعریف حریم‬ ‫خصوصی افراد و مصادیق و حوزه‌های آن نقش بسزایی دارد‬ ‫و در واقع میتوان گفت که هریك از ان مولفه‌ها با تاثیرگذاری‬ ‫بر قوانین موضوعهی آن جامعه‪ ،‬ماهیت و حدود حریم‬ ‫خصوصی افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین تعریف و دامنه و مصادیق حریم خصوصی در‬ ‫جوامع مختلف لزوماً مشابه با یكدیگر نیست و چنانكه اشاره‬ ‫شد متناسب با فرهنگ‪ ،‬مذهب‪ ،‬عرف‪ ،‬ساختار قدرت و میزان‬ ‫رشد و توسعه یافتگی و شرایط و ملاحظات خاص هر یك‬ ‫از جوامع‪ ،‬کم و بیش می‌تواند با یكدیگر متفاوت باشد اما در‬ ‫بسیاری از موارد این حریم ها مشترك اند و از ذات و فطرت‬ ‫انسانها سرچشمه می گیرند و نه مولفه‌هایی که به آن اشاره شد‪.‬‬ ‫س‪ :‬عالوه بر این کشورهایی که به کنوانسیونها و‬ ‫قوانین بین المللی ناظر به حریم خصوصی مانند اعالمیه‬ ‫ی جهانی حقوقی بشر‪ ،‬پیوسته و آنرا در قانون اساسی و‬ ‫قوانین عادی خود به رسمیت شناخته‌اند‪ ،‬ناچارند از چنین‬ ‫قوانینی پیروی کنند؟‬ ‫به نظر می رسد دولت و مردم کشورهای توسعه یافته‬ ‫در مقایسه با سایر کشورها برای حریم خصوصی شهروندان‬ ‫اهمیت بیشتری قائلند و از همین رو در قوانین خود قواعد‬ ‫سختگیرانه تری را برای صیانت از حریم خصوصی و مجازات‬ ‫ناقضان آن پیش بینی شده کرده اند‪.‬‬ ‫هرچند که شواهد حاکیست در یك دهه ی اخیر‬ ‫در کشورهای توسعه یافته نیز در بسیاری از موارد حریم‬ ‫خصوصی شهروندان تحت الشعاع ملاحظات امنیتی قرار گرفته‬ ‫و از سوی دولت ها نقض می شود‪.‬‬ ‫س‪ :‬در کشور ما چطور؟ تا چه میزان قانون گذاران‬ ‫حریم خصوصی و گستر هی آن را برای شهروند ایرانی به‬ ‫رسمیت شناخته اند؟‬ ‫در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه‌ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به حریم خصوصی شهروندان در ابعاد مختلف و‬ ‫در دو وجه مادی و معنوی آن توجه ویژه ای شده است‪.‬‬ ‫در واقع قانون اساسی با الهام از قرآن و شرع اسالم و‬ ‫قانون اساسی مشروطیت بدون این که اشاره‌ی مستقیمی به‬ ‫واژه‌ی حریم خصوصی کند‪ ،‬در اصول ‪ 46‬و ‪32، 33، 38، 39‬‬ ‫‪ 12، 22، 23، 24، 25، 28،‬در پنج حوزه‌ی عقیدتی‪ ،‬جسمانی‪،‬‬ ‫مكانی‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬ارتباطی و حیثیتی‪ ،‬لزوم احترام به حریم‬ ‫خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار داده و نقض آنرا جرم‬ ‫محسوب می کند‪.‬‬ ‫در قوانین عادی مختلف هم حریم خصوصی شهروندان‬ ‫در ابعاد گوناگون و زمینه‌هایی نظیر پزشكی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی مورد توجه قانونگذار‬ ‫واقع شده است که از این بین می توان به موادی از قانون‬ ‫مدنی‪ ،‬قانون آئین دادرسی در امور کیفری و حقوقی‪ ،‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی‪ ،‬قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات‪،‬‬ ‫قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی‬ ‫و قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد‪.‬البته عالوه بر استثنائاتی‬ ‫که در دل قوانین ذکر شده است‪ ،‬به موجب قاعده‌ی فقهی‬ ‫“الضرر و الضرار”‪ ،‬با توجه به اصل ‪ 40‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز هیچكس نمی تواند حق خویش را‬ ‫آقایروحانی!ازشما‬ ‫پذیرفتهنیستکهبگوئید‬ ‫اختیاریندارم‬ ‫مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نطق میان دستور خود اظهار داشت‪:‬‬ ‫هرگونه تنش زایی در روابط ایران و همسایگان خلیج‬ ‫فارس نه خواست مسئوالن نظام و نه ملت شریف ایران‬ ‫است و شک نکنید که برخی می‌خواهند با ناامن جلوه‬ ‫س‪ :‬با توجه به دیدگاه شما که حریم خصوصی را‬ ‫برگرفته از حق طبیعی و ذاتی ولی موارد متعددی از‬ ‫فرهنگ و مذهب تا ساختار قدرت را در تعریف محدوده‌ی‬ ‫آن در جوامع مختلف‪ ،‬دخیل میدانید‪ ،‬امروزه احترام به‬ ‫این حریم در قوانین کشورهای مختلف در صحنه‌ی عمل‬ ‫در چه موقعیتی قرار دارد؟‬ ‫احترام به حریم خصوصی مردم مالزم با حق طبیعی و‬ ‫حقوق بشر است و گرچه اکثر کشورهای دنیا فاقد یك قانون‬ ‫جامع برای حفظ حریم خصوصی هستند اما لزوم حفظ حریم‬ ‫خصوصی افراد در اصول مختلف قانون اساسی و در دل سایر‬ ‫قوانین داخلی اغلب کشورها مورد تاکید واقع شده و هر یك‬ ‫از آنها متناسب با مولفه هایی که بیان شد‪ ،‬در قوانین حقوقی‬ ‫و جزایی خود برای حفظ حریم خصوصی شهروندان احكام‬ ‫و سازوکارهایی را پیش بینی کردهاند‪ .‬اما محتوا و ماهیت‪،‬‬ ‫شدت و ضعف و حدود هر یك از آنها به سیستم و ساختار‬ ‫قدرت و فرهنگ و مذهب و میزان توسعه یافتگی آن جامعه‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫کواکبیان‪:‬‬ ‫دادن خلیج فارس و رفت و آمد کشتی‌های نفتی‪ ،‬زمینه‬ ‫را برای دخالت نظامی قدرت‌های مستکبر جهان فراهم‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هرچند آمریکا بداند که ممکن‬ ‫است شروع جنگ با آنها باشد‪ ،‬اما قطعاً پایان جنگ‬ ‫هرگز با آنان نخواهد بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس متذکر شد‪ :‬جای بسی تأسف است که برخی‬ ‫وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد‪.‬‬ ‫بنابراین در همه‌ی مواردی که اشاره شد‪ ،‬حریم خصوصی‬ ‫تا جایی محترم و ضروری شناخته شده است که در تزاحم‬ ‫با حقوق دیگران و یا در تزاحم با مصالح عمومی نباشد در‬ ‫غیر اینصورت با احراز عنوان و تشخیص مراجع صالحیت‬ ‫دار قضایی‪ ،‬نقض حریم خصوصی و انجام مداخالت در آن‬ ‫مقدور می باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه وجود همین قید و بندها و شرط و شروط در‬ ‫قوانین کشورمان است که گاهی این امكان را به برخی مقامات‬ ‫می دهد تا با تفسیرهای دلخواه و سلیقه‌ای‪ ،‬خود به نقض حریم‬ ‫خصوصی اشخاص مبادرت ورزند‪.‬‬ ‫س‪ :‬به نظر شما آیا این نگاه کلیشه ای که دولتها ناقض‬ ‫حریم خصوصی شهروندان هستند‪ ،‬موجب نمی‌شود ما سایر‬ ‫ناقضان را فراموش کنیم؟ آیا شهروندان نمی‌توانند خود‬ ‫ناقض حریم خصوصی شوند؟ اساسا تفاوت نقض این حریم‬ ‫از سوی این دو دسته در چیست؟‬ ‫هر دو می توانند ناقض حریم خصوصی باشند اما ممكن‬ ‫است ماهیت و ابعاد و مقدار و میزان تاثیرگذاری هریک‬ ‫از آنها آن با دیگری متفاوت باشد و یا اساساً در مواردی‬ ‫نقض حریم خصوصی مالزم با وجود امكاناتی باشد که‬ ‫شهروندان فاقد آن هستند‪ .‬مث ً‬ ‫ال استراق سمع بیشتر از ناحیه‌ی‬ ‫دولت هاست تا شهروندان‪ ،‬وانگهی در صورت نقض حریم‬ ‫خصوصی توسط شهروندان امكان بازدارندگی و تعقیب و‬ ‫مجازات آنها بیش از دولتهای ناقض است‪.‬‬ ‫صدای اصالحات‪ :‬آقای اعلمی همان طور که می دانید‬ ‫در مجلس هفتم‪ ،‬الیحه‌ای تحت عنوان “حمایت از حریم‬ ‫خصوصی افراد” توسط سید محمد خاتمی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫وقت در آخرین روزهای فعالیت دولتش ارائه شد که در نوع‬ ‫خود و کیفیت حمایت از حریم خصوصی بی سابقه بود‪ .‬با‬ ‫این حال این الیحه در مجلس رد شد‪ .‬لطفاً شرح کوتاهی از‬ ‫ماجرای این الیحه و مفاد و سرانجام آن برای خوانندگان خط‬ ‫صلح بیان کنید‪.‬بله یكی از بندهای ماده‌ی (‪ )133‬قانون برنامه‌ی‬ ‫پنجساله‌ی چهارم توسعه‪ ،‬قوه قضائیه را موظف کرده بود که‬ ‫الیحه‌ی حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم‬ ‫خصوصی افراد را تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح برساند‪.‬‬ ‫لذا الیحه‌ی “حمایت از حریم خصوصی” آخرین الیحه‬ ‫ی دولت آقای خاتمی بود که در اجرای حكم برنامه‌ی توسعه‬ ‫در آخرین روز و همزمان با برگزاری مراسم تودیعش در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به مجلس تقدیم شد‪.‬‬ ‫در این الیحه که به استناد اصول ‪ 22‬و ‪ 25‬قانون اساسی‬ ‫و به منظور رعایت کرامت و استقالل انسان‌ها تنظیم شده بود‪،‬‬ ‫پنج حریم خصوصی جسمانی‪ ،‬حریم خصوصی اطالعات‪،‬‬ ‫حریم خصوصی اماکن و منازل‪ ،‬حریم خصوصی در محل‬ ‫کار‪ ،‬حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض‬ ‫آنها و همچنین مجازات نقض کنندگان هر یك از موارد‬ ‫حریم خصوصی به صورت جداگانه پیش بینی شده بود‪ .‬اما‬ ‫شوربختانه این الیحه‪ ،‬در کمیسیون صنایع مجلس هفتم رد شد‬ ‫و دولت احمدی نژاد در فروردین سال ‪ 1385‬خواهان استرداد‬ ‫آن شد‪.‬‬ ‫چهار ماه پس از استرداد این الیحه‪ ،‬در تیرماه ‪1385‬‬ ‫جمعی از نمایندگان موسوم به اقلیت مجلس طرح حمایت از‬ ‫حریم خصوصی را ارائه دادند که متاسفانه آن هم به نتیجه‌ای‬ ‫نرسید و سرانجام در مهرماه ‪ 1385‬کلیات الیحه‌ی “انتشار و‬ ‫دسترسی آزاد به اطالعات” به تصویب مجلس رسید که در‬ ‫واقع به یك بعد از ابعاد پنج گانه‌ی الیحه‌ی مسترد شده‪ ،‬نظر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س‪ :‬علت رد این الیحه در مجلس هفتم چه بود؟ آیا‬ ‫مباحث حقوقی مطرح بود یا اختالفات سیاسی مانع از‬ ‫تصویب این الیحه شد؟‬ ‫همانطور که گفتم این الیحه در کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫رد شد و توسط دولت مسترد گردید‪ .‬اما اساساً بخش افراطی‬ ‫جناح موسوم به اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش‬ ‫با مشكالتی نظیر تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشده‬ ‫اند‪ ،‬تمایلی به تصویب طرحها و لوایح حقوق بشری ندارند‬ ‫و وجود چنین قوانینی را برای مردم و کشور مفید و ضروری‬ ‫نمی دانند و چه بسا گمان می کنند که با تصویب قوانینی‬ ‫از این دست ممكن است مردم بی پرواتر شده و با دستاویز‬ ‫قراردادن احكام حقوق بشری‪ ،‬اسالم و مصالح نظام را به‬ ‫خطر بیافكنند‪ ،‬درحالیكه بنده معتقدم بسیاری از احكام حقوق‬ ‫بشری منطبق با اوامر و نواهی شرعی است و هیچ تعارضی با‬ ‫آن ندارد‪.‬‬ ‫س‪ :‬حال که صحبت از فعالیت‌های مجلس شورای‬ ‫اسالمی شد‪ ،‬با توجه به سوابق و تخصص خود آیا می‌توانید‬ ‫اشاره‌ای مختصر به قوانین مصوب در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که به نوعی حریم خصوصی و حقوق شهروندی‬ ‫مربوطه را مورد حمایت و تاکید قرار میدهد؛ داشته باشید؟‬ ‫قوانین مشابه بصورت موردی کم و بیش در همه‌ی‬ ‫مجالس به تصویب رسیده است که از این میان می توان به‬ ‫مواد قانونی حمایت از حریم خصوصی افراد در دل قانون‬ ‫مجازات اسالمی‪ ،‬قانون آئین دادرسی کیفری و قانون جرایم‬ ‫رایانه ای و همچنین قانون احترام به آزادی های مشروع و‬ ‫حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و قانون انتشار و‬ ‫دسترسی آزاد به اطالعات مصوب مجلس هفتم اشاره کرد‪.‬‬ ‫بدون مبالغه می توان گفت بیشترین قوانینی که در رابطه با‬ ‫حقوق بشر به تصویب رسیده مربوط به دوره ی ششم مجلس‬ ‫بوده است و مجالسی که اکثریت آن با نمایندگان جناح‬ ‫موسوم به راست و یا اصولگرا بوده‪ ،‬بیشترین مخالفت را با‬ ‫چنین قوانینی داشته است‪ .‬البته عدم تصویب و یا رد قوانینی از‬ ‫این دست بیش از این که متوجه مجلس باشد‪ ،‬متوجه شورای‬ ‫نگهبان است‪.‬‬ ‫رسانه‌های داخلی به جای همراهی با وزیر امور خارجه‬ ‫در ماجرای خرابکاری‌های کشتی بندر فجیره‪ ،‬با ذوق‬ ‫زدگی آن را تیتر یک خود می‌سازند‪.‬‬ ‫کواکبیان در ادامه با اشاره به مشکالت معیشتی‬ ‫کشور خطاب به رئیس جمهور گفت‪ :‬آقای روحانی‬ ‫امروز از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری‬ ‫ندارم‪ ،‬چرا که شما امروز رئیس شورای عالی امنیت‬ ‫ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جورواجور را هم در‬ ‫اختیار دارید و این مسئله نشان دهنده اختیارات گسترده‬ ‫شما است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی‬ ‫باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد‪ ،‬در‬ ‫عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که‬ ‫ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان‬ ‫تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و‬ ‫درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد‪ :‬آقای‬ ‫روحانی! شما شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار‬ ‫دارید و برخالف نظر عده‌ای که شما را به کناره‌گیری‬ ‫دعوت می‌کنند‪ ،‬از شما می‌خواهم که محکم بایستید و‬ ‫به وظایف و اختیارات خود با جدیت بیشتر و همچنین با‬ ‫هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی دولت عمل کنید‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬از بانک مرکزی و همه‬ ‫دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم که لیست اسامی دریافت‬ ‫کنندگان ارز به نرخ ‪ ۴,۲۰۰‬تومان را منتشر سازند و‬ ‫میزان واردات و نحوه و نرخ توزیع آن مشخص شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬آیا درست است که ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫ارز به خارج از کشور منتقل شده است اما چندان خبری‬ ‫از کاالها و نرخ ارز دولتی نیست؟‬ ‫کواکبیان تصریح کرد‪ :‬از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و بانک مرکزی می‌خواهم که لیست دریافت ارز‬ ‫برای کاغذ نشر و مطبوعات را هرچه سریع‌تر اعالم کنند‬ ‫تا مشخص شود که چگونه کاغذ از ‪ ۲,۲۰۰‬تومان امروز‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران با تاکید بر ضرورت شفافیت‬ ‫اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز مشکل اصلی اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬فساد است نه تحریم‌های خارجی‪.‬‬
‫‪28‬اردیبهشتبازدیدازموزه‌هارایگاناست‬ ‫به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬محمد رضا کارگر‪ ،‬با اعالم این خبر افزود‪« :‬به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به منظور ترغیب و تشویق عموم مردم برای بازدید از‬ ‫موزه‌ها‪ ،‬عالقه مندان به موزه و آثار تاریخی می‌توانند در روز شنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت به صورت رایگان از موزه‌های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند‪».‬او افزود‪« :‬همچنین در صورت فراهم بودن‬ ‫شرایط‪ ،‬موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی می‌توانند تا ساعت ‪ ۲۰‬میزبان عالقه مندان و بازدید کنندگان باشند‪».‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫خانواده‌ها قبل از فرزندان‬ ‫دیجیتالیشوند‬ ‫گزارش‬ ‫محمد سلطانی‌فر با بیان اینکه «ما نیاز به شکل‌گیری خانواده‌های دیجیتال داریم»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اولین موضوعی که در‬ ‫این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خانواده‌ها قبل از فرزندان دیجیتالی شوند‪.‬‬ ‫اگر این فرآیند برعکس باشد و فرزندان زودتر از پدر و مادرهایشان‬ ‫دیجیتالی شوند‪ ،‬این نسل از نسل بعدی خود عقب خواهد ماند و فضای‬ ‫سخت‌تری را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن‬ ‫از فضای مجازی»‪ ،‬صبح روز سه‌شنبه (‪ ۲۴‬اردیبهشت ماه) با حضور محمد‬ ‫سلطانی‌فر و علی گرانمایه‌پور در پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار‬ ‫شد‪.‬محمد سلطانی‌فر‪ ،‬استاد علوم ارتباطات و معاون سابق امور مطبوعاتی‬ ‫در این نشست از افزایش شکاف میان نسل‌ها به واسطه گسترش فضای‬ ‫مجازی و رسانه‌های نوین سخن گفت؛ او اظهار کرد‪ :‬به واسطه فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬شکاف و فاصله‌ای میان پدر مادرها و فرزندانشان ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬پیشتر شکاف میان نسل‌ها هر ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬سال یک بار رخ می‌داد‪ ،‬اما‬ ‫امروز این شکاف به هر پنج سال یک بار رسیده و حتی ممکن است به سه‬ ‫سال نیز برسد‪ .‬در واقع هر پنج سال ما با یک نسل جدیدی مواجه هستیم‬ ‫که خصوصیات و ویژگی‌های آن با نسل گذشته متفاوت است‪.‬او با اشاره‬ ‫به نقش خانواده در مدیریت حضور فرزندان در فضای مجازی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه «ما نیاز به شکل‌گیری خانواده‌های دیجیتال داریم»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اولین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که‬ ‫خانواده‌ها قبل از فرزندان دیجیتالی شوند‪ .‬اگر این فرآیند برعکس باشد‬ ‫و فرزندان زودتر از پدر و مادرهایشان دیجیتالی شوند‪ ،‬این نسل از نسل‬ ‫بعدی خود عقب خواهد ماند و فضای سخت‌تری را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه همچنین به نقش آموزشی سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬ما در دانشگاه رشته‌های مختلف سواد رسانه‌ای را ایجاد‬ ‫کردیم‪ ،‬اما برای اینکه بخواهیم دروس مدرن‌تری همانند گوگل‌شناسی را‬ ‫به چارت دانشگاهی اضافه کنیم بسیار با ما مقابله شد‪.‬او با تاکید بر پرهیز از‬ ‫ایجاد حس رسانه‌هراسی در میان کودکان و نوجوانان‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ما نباید‬ ‫در میان افراد حس مدیاگریزی ایجاد کنیم‪ .‬اما کتاب سواد رسانه‌ای که در‬ ‫مدرسه تدریس می‌شود‪ ،‬بسیار رسانه‌هراسی ایجاد می‌کند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که با رسانه‌هراسی نه تنها نمی‌توان با کودکان ارتباط برقرار کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫کنترل را هم دست پدر و مادرها خارج می‌کند‪.‬سلطانی‌فر همچنین درباره‬ ‫نقش آموزش و پرورش در ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آموزش و پرورش می‌تواند نقطه بسیار خوبی برای آغاز این حرکت باشد؛‬ ‫نه به لحاظ ساختار آموزشی خوبی که دارد‪ ،‬بلکه به خاطر اینکه کودکان‬ ‫دوجیندلیلبرایاینکهچراباتلویزیوننمی‌خندیم!‬ ‫در گفتگویی ضمنی و بی پرده با چندتن از نویسندگان طنز تلویزیون به‬ ‫این نکته رسیدیم که بسیاری از نویسندگان حوزه طنز عالقه‌ای به نوشتن سریال‬ ‫در این‌گونه پرطرفدار نمایشی ندارند‪ .‬دالیل متفاوتی می‌تواند دخیل باشد که‬ ‫در ذیل با توجه به تحقیقات و بررسی‌های میدانی به آن رسیده‌ایم‪ )1:‬ما اجازه‬ ‫نداریم با هیچ یک از مشاغل شوخی کنیم‪ )2.‬شوخی با مسئولین مملکتی ممنوع‬ ‫است‪ )3.‬انتقادهای اجتماعی مرتبط با هنجارها و ناهنجاری‌ها در یک حد و‬ ‫اندازه محدودی قابلیت پخش دارد که قطعا این اندازه از مجوز اجازه نمی‌دهد‬ ‫اثری جذاب روی کاغذ بیاید چه برسد به آنکه در تولید‪ ،‬عوامل مجوز شوخی با‬ ‫اتفاقات سیاسی و اقتصادی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ )4‬شوخی با گویش‌ها و لهجه‌های بومی با محدودیت و ممنوعیت مواجه‬ ‫است‪ ،‬لذا نویسنده‌ها در شرایط خاصی مجوز دارند که با برخی از لهجه‌ها‬ ‫شوخی کنند‪ )5.‬بر اساس اعتقادات‪ ،‬عرف و قوانین دینی شوخی‌های جنسی که‬ ‫یکی از فاکتورهای کمدی در یک اثر نمایشی در دنیاست در کشور ما ممنوع‬ ‫است‪ )6.‬در تیپ سازی‌ها باید مراقب باشیم به کسی برنخورد‪ )7.‬در استفاده از‬ ‫ادبیات کالمی و شوخی‌های کالمی بر اساس قوانین و قواعد عرفی نویسنده‬ ‫در نگارش باید از مراقبت بسیار باالیی برخوردار باشد‪ .‬به این معنا که جدا از‬ ‫رعایت ادب و احترام استفاده از برخی اصطالحات که می‌تواند موقعیتی کمیک‬ ‫یا طنز ایجاد کند بایستی در چارچوب معین شده اتفاق بیافتد‪ )8.‬شوخی با یک‬ ‫شخصیت خاص ممنوع است‪ )9.‬نویسنده طنز می‌بایست در یک ناکجاآباد‬ ‫قصه‌اش را روایت کند تا بتواند در این جغرافیا به وضعیت موجود‪ ،‬روابط و‬ ‫مسائل مختلف اجتماعی از قبیل مشاغل و‪ ...‬شوخی کند‪ )10.‬انتقاد از سبک و‬ ‫سیاق مشاغل مختلف که شاید در حد و اندازه‌های یک شوخی جهت یادآوری‬ ‫باشد هم ممنوع است‪ .‬لذا نویسنده بایستی در دنیای قصه‌اش حتی مشاغلی‬ ‫را تعریف کند که شاید وجود خارجی هم نداشته باشد‪ )11.‬نویسنده مجوز‬ ‫شوخی با کاراکترهای منفی حاضر در جامعه را هم تا یک اندازه مشخصی‬ ‫دارد‪ .‬در حقیقت ما نمی‌توانیم حتی با معتادها و‪ ...‬هم شوخی کنیم‪ )12.‬جالب‬ ‫اینکه شوخی‌های خانوادگی نیز باید در کمال ادب و احترام باشد‪ .‬چراکه در‬ ‫سریال‌های طنز هم بنیاد خانواده‪ ،‬احترام به بزرگترها‪ ،‬رعایت اصول رفتار باید‬ ‫مدنظر نویسندگان قرار گیرد‪ .‬در واقع حتی نویسنده مجوز ندارد برای نقد روابط‬ ‫اعضای خانواده که شاید چالش اصلی امروز بسیاری از خانواده‌ها باشد‪ ،‬موقعیتی‬ ‫طنز و کمدی ایجاد کند‪.‬با دو جین موارد فوق به نظر شما کدام نویسنده انگیزه‬ ‫دارد در حوزه طنز ورود کند؟ با این وصف‪ ،‬بسیاری از مردم عالقه‌مند هستند‬ ‫لحظات‌شان را با دیدن سریال‌های طنز در کنار خانواده سپری کنند‪ .‬اگرچه در‬ ‫این روزها برخی مجوز این را دارند تا به خطوط قرمز موجود نزدیک شوند و‬ ‫براساس اطمینان تلویزیون و روابط‌شان آثار طنزی را برای تلویزیون بسازند‪ ،‬اما‬ ‫این شرایط برای همه نویسندگان و سازندگان سریال مهیا نیست‪.‬به همین دلیل‬ ‫است که بسیاری از نویسندگان و کاربلدان حوزه طنز عالقه‌مند هستند این ژانر را‬ ‫در شبکه نمایش خانگی که محدودیت‌های به مراتب کمتری از تلویزیون دارد‬ ‫را دنبال کنند‪ .‬اگر به آثار منتشر شده طنز در شبکه نمایش خانگی سری بزنید‬ ‫متوجه خواهید شد طنازان سابق تلویزیون این روزها روی پیشخوان مارکت‌ها‬ ‫سر و صدای بیشتری به پا کردند و اتفاقا مشتری‌های خوبی هم برای آنها دست‬ ‫به جیب می‌شوند‪.‬‬ ‫و نوجوانان بیش از نیمی از وقت خود را در این محیط می‌گذرانند‪ .‬به‬ ‫همین خاطر هم اگر بتوانیم از این فضا استفاده کنیم‪ ،‬بسیار در این حوزه‬ ‫تأثیرگذار خواهیم بود‪ .‬امروز اگر برای افزایش سواد رسانه‌ای از نهادهای‬ ‫دیگر درخواست همکاری می‌کنیم‪ ،‬به این دلیل است که آموزش و پرورش‬ ‫کار خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد‪.‬ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین اعتیاد‪،‬‬ ‫اینترنت است همچنین علی گرانمایه‌پور‪ ،‬استاد علوم ارتباطات نیز در سخنانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز نسلی در ایران پرورش پیدا می‌کند که نمی‌داند‬ ‫باید به حریم شخصی افراد احترام بگذارد و به همین خاطر هم بدون اجازه‬ ‫صدای دیگران ضبط می‌کند و از آنها عکس می‌گیرد‪.‬او ضمن مروری بر‬ ‫جریان‌شناسی مصرف رسانه‌ای خانواده‌های ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه‌های ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ،۶۰‬مصرف رسانه‌ای خانواده‌های ایرانی عمدتاً به تلویزیون و رادیو ویدئو‬ ‫خالصه می‌شد‪ .‬اواخر دهه ‪ ۶۰‬تلویزیون تنوع شبکه‌ای پیدا کرد و آغاز ورود‬ ‫سی‌دی و کامپیوتر بود‪ .‬دهه ‪ ۷۰‬وبالگ‌نویسی‪ ،‬کامپیوتر و موبایل آمد و به‬ ‫دنبال آن نیز سرگرمی‌های جدیدی ایجاد شد‪ .‬در دهه هشتاد این فرآیند با‬ ‫سرعت بیشتری همراه شد و در دهه ‪ ۹۰‬با گسترش شبکه‌های اجتماعی و‬ ‫پیام‌رسان‌ها اعتیاد به اینترنت به وجود آمد‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫پدیده‌ایبهنامنقش‌فروشی!‬ ‫جلیل فرجاد که پس از شش سال دوری از تلویزیون‬ ‫با سریال رمضانی «برادر جان» به تلویزیون بازگشته است‪،‬‬ ‫درباره علت دوری از قاب سیما می‌گوید‪ :‬متاسفانه زمانی‬ ‫در دهه‌های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬کار اینگونه بود که از ما برای حضور‬ ‫در یک پروژه دعوت می‌شد‪ ،‬اما حاال فرق کرده است و‬ ‫ما خودمان باید دنبال کار باشیم!این بازیگر درباره علت‬ ‫دوری از تلویزیون و حضور در سریال رمضانی‪ ،‬ایفای‬ ‫نقش در کنار دخترش و همچنین همراهی با علی نصیریان‬ ‫در سریال «برادر جان» گفت‌وگو کرد‪.‬فرجاد درباره علت‬ ‫دوری از تلویزیون اظهار کرد‪ :‬نمی‌دانم شاید مدیران‬ ‫تلویزیون از من خوششان نمی‌آید‪ ،‬یا آن‌قدر اطراف‬ ‫دوستان تهیه‌کننده و کارگردان آدم زیاد هست که من‬ ‫دیگر دیده نمی‌شوم؛ من نمی‌دانم‪ .‬زمانی قبل از انقالب از‬ ‫نسل من برای اجرای تئاتر دعوت می‌شد‪ ،‬همچنین برای‬ ‫حضور در سریال دعوت می‌کردند‪ .‬اما حاال این گونه است‬ ‫که من باید دنبال کار بروم در حالی که حتی در دهه ‪۶۰‬‬ ‫و ‪ ۷۰‬هم اینگونه نبود و ما به کار دعوت می‌شدیم‪.‬جلیل‬ ‫فرجاد در پاسخ به این پرسش که چه شد که پس از سال‌ها‬ ‫دوری به تلویزیون بازگشت؟ اظهار کرد‪ :‬شاید بیش از‬ ‫شش سال است که در سریال‌های تلویزیون حضور ندارم‪.‬‬ ‫حضورم در سریال «برادر جان» به پیشنهاد نویسنده کار‬ ‫آقای سعید نعمت‌اهلل بود ایشان هم همین جمله را گفتند‬ ‫که مدت‌هاست نیستی‪ .‬نمی دانم‪ .‬متأسفانه شنیده‌ام برخی‬ ‫از آدم‌ها از تهیه‌کنندگان و کارگردانان خواهش می‌کنند‬ ‫که به آنها نقش بدهند حتی شنیدم که برای نقش هم پول‬ ‫می‌دهند و اگر واقعیت داشته باشد و مستند باشد خیلی‬ ‫غم‌انگیز است‪ .‬مسلم است یک عده عالقمند برای اینکه‬ ‫کار کنند و تصویرشان دیده شود پول بدهند و نقش بگیرند‬ ‫اما اعتقاد دارم وقتی یک نقشی وجود دارد‪ ،‬کارگردان و‬ ‫تهیه‌کننده یا مسئوالن تلویزیون نمی‌توانند نقش را بفروشند‬ ‫حتماً باید بازیگر باشد تا بتواند از عهده آن نقش بربیاید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آقای سعید نعمت‌اهلل چند ماه پیش این کار را‬ ‫به من پیشنهاد دادند می‌گفتند قرار است یک کاری بسازیم‬ ‫که دوست دارم شما هم بیایید‪ .‬وقتی قصه را خواندم‬ ‫احساس کردم که سریال پرمخاطبی خواهد بود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه پیام و تمی که این سریال دارد برای جامعه حال‬ ‫حاضر ما خوب است‪ .‬یک یادآوری است‪ .‬اینکه من به‬ ‫تذکر و یادآوری خیلی نیاز دارم چرا که من انسان به خاطر‬ ‫طمع‪ ،‬حرص و آز ممکن است خیلی چیزها را فراموش‬ ‫کنم‪ .‬پیام این سریال حق‌الناس است که رعایت آن به نظر‬ ‫در جامعه کمرنگ شده است‪ .‬شاید با دیدن این سریال به‬ ‫من و امثال من که رعایت نمی‌کنیم یک تلنگر باشد که‬ ‫حق‌الناس را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫فرجاد درباره نقشی که در سریال «برادر جان» با گریم‬ ‫متفاوت ایفا می‌کند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نقش من به طور کلی از‬ ‫نظر حجم کم‌رنگ است ولی در میدان یکی از حجره‌داران‬ ‫هستند و با کریم بوستان‪ ،‬علی نصیریان و با پسران‬ ‫دوستمان که مرحوم شده است‪ ،‬یک درگیری داریم‪ .‬در‬ ‫این درگیری‌ها من اکثرا ً حضور دارم‪ .‬در واقع من همراه‬ ‫شخصیت کریم بوستانی هستم‪ .‬به نوعی هم دوست‪ ،‬هم‬ ‫همکار هستم و هم می‌بینم که چگونه مال و اموالش از بین‬ ‫رفته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در محله تعداد زیادی حجره است‬ ‫و ما در یک محل کاسبیم و به خاطر مراوده و سال‌ها با هم‬ ‫بودن دوست هستیم‪ .‬آقای نصیریان به عنوان بزرگ‌تر ما در‬ ‫این قصه حضور دارند که ما هم در این قصه و هم بیرون از‬ ‫غصه به ایشان ارادت داریم‪.‬‬ ‫فرجاد درباره محتوای قصه «برادر جان» که به موضوع‬ ‫حق الناس می‌پردازد‪ ،‬نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع این‬ ‫سریال حق الناس است اینکه شما مال من را باال می‌کشی‬ ‫و بعد با وجود اینکه شاهدان متعددی وجود دارد و باید‬ ‫شفاهی بگویند‪ ،‬نمی‌گویند‪ .‬چیزی که در این میان از بین‬ ‫رفته است دست خط است‪ .‬حال آن افراد طمع می‌کنند‬ ‫و باید این قصه را دید که اموال شخصیت کریم بوستان‬ ‫چگونه از بین می‌رود‪ .‬قصه پیچ در پیچ است تعلیق‌ها و‬ ‫گره‌های داستانی به قدری زیاد است که من خودم به عنوان‬ ‫بازیگر سریال‪ ،‬منتظر این هستم که در ادامه چه اتفاقی در‬ ‫روند قصه صورت می‌گیرد‪.‬فرجاد در پایان از همبازی و‬ ‫همراهی دخترش مارال فرجاد در سریال برادر جان یاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در این سریال با دخترم حضور دارم و این حس‬ ‫خوبی برای من است‪.‬‬ ‫ادبیاتدرحالجانکندناست‬ ‫و نیروی کافی صرف آن نمی‌کنید‪ .‬با این دیدگاه رفته‌رفته شاهد ایجاد‬ ‫ادبیات نازل و کپی‌کاری در این عرصه خواهیم بود‪ .‬این موضوع صرفا‬ ‫مختص ادبیات ما نیست و نمونه‌هایش در کشورهای غربی هم دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬عده‌ای ادبیات کودک را ساده می‌گیرند که یکی از تبعات آن‬ ‫انباشته شدن بازار کتاب از آثار درجه سه و چهار است‪.‬مترجم «دشمن»‬ ‫نوشتهدیویدکالیدرادامهخاطرنشانکرد‪:‬بارزترینکسانیکهادبیات‬ ‫کودکراسهلمی‌گیرند‪،‬آن‌هاییهستندکهدرچارچوبمی‌نویسند؛‬ ‫یعنی کودک را چون یک سوژه می‌دانند که باید آن را برای کنشگری‬ ‫اجتماعیآمادهکنند‪.‬نگاه‌شانبهکودکبهعنوانیکانسانپیچیده‬ ‫و پویا نیست بلکه نگاه‌شان به او مانند مومی است که می‌خواهند به آن‬ ‫شکلبدهند‪.‬پسسرچمی‌کنندتاببینندکودکبهچهچیزهایینیاز‬ ‫دارد و درباره آن یک‌سری کتاب تولید می‌کنند؛ مثال فهرستی از مسائل‬ ‫اخالقی را تهیه و سپس شروع به صغری کبری چیدن می‌کنند و کمی‬ ‫به آن جاذبه قصه می‌دهند‪ .‬این درحالی است که قصه باید با جاذبه هنری‬ ‫همراه باشد‪ .‬این است که نویسنده‌ها شروع به نوشتن آثاری می‌کنند که‬ ‫اصطالحابهآن‌هامستقیم‌گوییمی‌گوییم‪،‬آثاریکهباهدفاخالق‬ ‫و نه با هدف هنر برای کودکان تولید می‌شود‪.‬او سپس با بیان این‌که این‬ ‫چیزها در محدوده ادبیات قرار نمی‌گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ادبیات کودک باید با‬ ‫همانانگیزه‌هاییتولیدشودکهبرایبزرگساالنتولیدمی‌شود‪،‬هیچ‌گاه‬ ‫یکرمان‌نویسبزرگسالنمی‌آیدبهاین‌هاتوجهکندکهمنمی‌خواهم‬ ‫مردم را اخالق‌مدار یا دین‌دار کنم بلکه با این انگیزه ادبیات تولید می‌کند‬ ‫که می‌خواهم لذت ادبیات را به خواننده‌ها بچشانم‪ .‬باید از کودکی‬ ‫لذت ادبیات را به کودکان خود بچشانیم‪ ،‬ادبیات خودش باعث تحول‬ ‫روحی و روانی کودک می‌شود‪.‬‬ ‫رضی هیرمندی می‌گوید‪:‬بهنظرم ادبیاتدیگرحرکتینداردو‬ ‫ادبیات کودک و تا حدودی ادبیات بزرگسال در شرایط فعلی کشورمان‬ ‫در حال جان کندن هستند‪.‬این نویسنده و مترجم ادبیات کودک و‬ ‫نوجواندرگفت‌وگوباایسنا‪،‬درباره‌این‌کهبرخیفکرمی‌کنندنوشتن‬ ‫در حوزه ادبیات کودک کار راحتی است و با نوشتن چند جمله‬ ‫کودکانهمی‌توانندصاحبکتابشوند‪،‬اظهارکرد‪:‬برایاین‌کهببینیم‬ ‫این دیدگاه چقدر درست یا نادرست است باید ببینیم این ادعا یا گزاره از‬ ‫طرفچهکسانیمطرحمی‌شود‪.‬آیاتاکنوننویسندهقصه‌هایکودک‬ ‫مطرحی گفته است کتاب کودکی که نوشته‌ام کتاب ساده‌ای بوده است‬ ‫یا از طرف کسانی مطرح می‌شود که نه تنها اثر درخور توجهی خلق‬ ‫نکرده بلکه اثر قابل توجهی را هم درک نکرده‌اند‪.‬او با تأکید بر این‌که‬ ‫ادبیات کودک به هیچ وجه سهل و ساده نیست‪ ،‬افزود‪ :‬نوشتن قصه برای‬ ‫بچه‌هایکیازدشوارترینکارهاست‪.‬البتهمنظورمقصه‌ایاستکه‬ ‫بتوان آ ‌ن را در چهارچوب ادبیات قرار داد‪ .‬نوشتن ادبیات کودک اصال‬ ‫کار آسان و راحتی نیست‪ .‬ادبیات کودک بخشی از پیکر ادبیات است‬ ‫و آفرینش آن به دانش‪ ،‬ذوق و قریح ‌ه باالیی احتیاج دارد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫است که تاکنون تعداد زیادی آثار درخشان در حوزه ادبیات کودک‬ ‫و نوجوان آفریده نشده است‪ ،‬البته آثار درجه دو و سه زیاد داریم‪.‬‬ ‫هیرمندی دربارهآسیب‌هایسهل گرفتن ادبیاتکودک‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫پیامدهای چنین دیدگاهی روشن است‪ .‬اگر کاری را ساده بگیرید‪ ،‬زمان‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دونالد ترامپ‪:‬‬ ‫به نقل از خبرگزاری رویترز‪« ،‬دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬امروز ‪-‬سه‌شنبه‪ -‬از جنگ تجاری‌اش با چین دفاع کرد و وعده کرد که به‌زودی توافقی با «شی جین‌پینگ»‪ ،‬همتای چینی‌ وی‬ ‫حاصل می‌شود‪ .‬ترامپ در چند پیام توئیتری از شرکت‌های آمریکایی خواست تا با خروج تجارت‌هایشان از چین او را حمایت کنند‪ .‬وی گفت‪« :‬زمانش که برسد با چین توافق خواهیم کرد‪ .‬این اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ ،‬زودتر از آن‌چه مردم فکرش را می‌کنند!»ترامپ همچنین گفت‪« :‬برای رسیدن به توافق در بهترین موقعیت ممکن قرار داریم‪».‬او افزود‪« :‬کشورهای دیگر شروع به مذاکره با ما کرده‌اند‪ ،‬چراکه‬ ‫نمی‌خواهند بالیی که سر چین آمده سر آ ن‌ها هم بیاید‪».‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫شفافیت مالی در حوزه سینما در یک سال اخیر موضوع‬ ‫پر حاشیه ای در میان اهالی رسانه و افکار عمومی بود‪ .‬بودجه‬ ‫های اختصاص یافته و مبالغی که در حوزه سینما وارد این‬ ‫نهاد می شد بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و‬ ‫بررسی های عمیق شد‪ .‬نام فساد‪ ،‬رانت و به تازگی پول های‬ ‫مشکوک‪ ،‬با این که در سال های گذشته جایگاه چندانی در‬ ‫میان سینما گران نداشت به تازگی راه خود را یافته است‪ .‬اما‬ ‫به نظر می رسد که با وجود پرونده های اخیر‪ ،‬معضل فساد به‬ ‫طور گسترده وارد بخش های مهم و جدید پر طرفدار سینما و‬ ‫نمایش شده است‪ .‬با این که فساد مالی و رانت پیش از این با‬ ‫نام اقتصاد و سیاست گره خورده‪ ،‬ولی به تازگی پای فرهنگ‬ ‫به آن نیز گشوده شده است‪ .‬شبکه نمایش خانگی حاال یکی‬ ‫از مواردی می باشد که منبعی برای یافتن سر نخ های پرونده‬ ‫فساد مالی شده است‪ .‬سریال شهرزاد‪ ،‬در طول فعالیت شبکه‬ ‫نمایش خانگی یکی از پر بازدید و پر طرفدارترین سریال‬ ‫زمانشکهبرسدباچینتوافقخواهیمکرد‬ ‫متهم‪ :‬داماد شریتعمداری هستم نه نتانیاهو!‬ ‫داماد پرحاشیه‬ ‫های ساخته شده در طول سال های اخیر بوده است‪ .‬به طوری‬ ‫که از همان ابتدای سریال و آغاز فروش آن جای خود را‬ ‫به تدریج در میان مردم باز کرد‪ .‬جدای از پیچیدگی هایی‬ ‫که در روند ساخت فصل جدید شهرزاد به وجود آمد‪ ،‬حاال‬ ‫فساد هشت هزار میلیارد تومانی تهیه کننده آن این سریال و‬ ‫پرونده های اختالس را با رویه ای جدید روبرو ساخته است‪.‬‬ ‫در واقع بعد از پرونده های فساد اقتصادی بزرگ مانند بابک‬ ‫زنجانی و سایر موسسات مالی‪ ،‬باید شاهد فساد های فرهنگی‬ ‫و پرونده های جدید بود و رقابت اختالس گران‪ ،‬نوع جدیدی‬ ‫را به خود می بیند‪ .‬خبر پرونده فساد‪ ،‬همزمان با ساخت فصل‬ ‫دوم سریال شهرزاد‪ ،‬که با تهیه کنندگی محمد امامی در حال‬ ‫ساخت بود به گوش رسید و بعد از مدتی نیز بازداشت شد‪.‬‬ ‫بازداشت امامی و فساد صورت گرفته به صندوق فرهنگیان‬ ‫کشور مرتبط است‪ .‬در ابتدا حواشی بسیاری در خصوص‬ ‫امامی و دیگجر شرکا به وجود آمد اما کمی نگذشت که تب‬ ‫و تاب آغاز سریال شهرزاد‪ ،‬پرونده فساد را تحت پوشش قرار‬ ‫داد‪ .‬احسان دالویز و سید هادی رضوی‪ ،‬پس از امامی و حسین‬ ‫هدایتی‪ ،‬جدید ترین سرمایه گذاران در پروژه های فیلمسازی‬ ‫بودند که حاال پرونده های اختالس میلیاردی در کنار نام‬ ‫آن ها قرار می گیرد‪ .‬رضوی که داماد محمد شریعتمداری‬ ‫وزیر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی فعلی می باشد در فصل اول‬ ‫سریال یکی از شرکای محمد امامی بود‪ .‬رضوی با این که‬ ‫در ابتدا نقش کمرنگی در این پرونده داشت اما به تدریج‬ ‫نام او بارها و بارها شنیده شد‪ .‬حاال او به عنوان نفر اول این‬ ‫پرونده‪ ،‬باید پاسخگوی دریافت ‪ 107‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫از بانک سرمایه باشد‪ .‬رضوی طبق اعالم قاضی‪ ،‬این مبلغ‬ ‫را دریافت کرده است و براساس کیفر خواست اتهام متهم‬ ‫رضوی‪ ،‬اخالل در نظام اقتصادی با اخذ تسهیالت بانکی از‬ ‫طریق نامشروع است‪ .‬تولیدات صورت گرفته نمایشی با آن‬ ‫که طرفداران بسیاری داشتند و برخی نیز از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردار بودند‪ ،‬هزینه های گزافی را به خود اختصاص دادند‬ ‫که تقریبا تولیدات فرهنگی به تولیدات مالی و تجاری تبدیل‬ ‫شدند‪ .‬نکته ای که این روز ها حرف بسیاری از اهالی رسانه و‬ ‫فرهنگ می باشد؛ ورود پول و سرمایه های مشکل داری که‬ ‫نام اختالس های میلیاردی از بانک های معتبر پشت آن قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات‬ ‫سید هادی رضوی و سی متهم دیگر پرونده بانک سرمایه‬ ‫اعالم کرد‪ «:‬متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت‬ ‫رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود ‪107‬‬ ‫میلیارد تومان را در سال ها ‪ 91‬تا ‪ 94‬از شبکه بانکی خارج و‬ ‫صرف عیش و نوش‪ ،‬سفر های خارجی‪ ،‬خودروهای لوکس‬ ‫و ملک کرده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬دادگاه ویژه رسیدگی به‬ ‫جرایم اخالل گران و مفسدان اقتصادی در حال محاکمه هادی‬ ‫رضوی می باشد‪ .‬نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات او‬ ‫را دریافت ‪ 27‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان وام از بانک سرمایه‬ ‫بدون اعتبار سنجی اعالم کرده است‪ .‬او با این مبلغ اقدام به‬ ‫خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده‬ ‫است‪ .‬به گفته نماینده دادستان متهم در یکی از موارد ملکی را‬ ‫با گرفتن وام از بانک سرمایه خریداری کرده و قصد فروش‬ ‫‪ 4‬برابر آن را به بانک بابت تسویه بدهی هایش داشته است‪ .‬با‬ ‫توجه به مبالغ اعالم شده‪ ،‬رضوی با مبالغ و اتهامات گسترده‬ ‫خسارات بسیاری را به بانک وارد آورده است‪ .‬هادی رضوی‬ ‫عالوه بر آن که تمام اتهامات علیه خود را رد کرده است‬ ‫گفت‪ «:‬من داماد محمد شریعتمداری ام نه دامان نتانیاهو!»‬ ‫اختالس های میلیاردی از بانک سرمایه که پرونده های آن‬ ‫از مدت ها پیش در کشور در جریان است‪ ،‬سر درازی دارد‬ ‫که نام آن از اختالس عبوذ کرده و پای بسیاری از مسئوالن‬ ‫را به آن باز می کند‪ .‬اختالس و چرایی چرخش آزادانه آن‬ ‫در بازار‪ ،‬سینما و اقتصاد کلیدی ترین سوالی است که پشت‬ ‫درهای دادگاه با اما و اگر های فراوانی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫خصوصی‌سازیمایعنیدادنرانت‬ ‫به آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها‬ ‫واعظ آشتیانی اظهار داشت‪ :‬شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر رفتار و عملکردهای فرصت‌طلبان که حیات و ممات‌شان به رانت خواری و فرصت‌طلبی گره خورده و هر روز نیز فربه‌تر می‌شوند‪ ،‬وجود ندارد و‬ ‫اینگونه رفتارها و شاخص‌های دیگر مانند افزایش شکاف طبقاتی عمیق همه نشانه‌های یک اقتصاد لیبرالیستی است‪.‬‬ ‫واعظ آشتیانی‬ ‫امیررضا واعظ آشتیانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره‬ ‫به سخنان آقای جهانگیری مبنی بر انتخاب ابزار حمایتی‬ ‫از میان یارانه نقدی یا کوپن گفت‪ :‬متاسفانه آن موقع که‬ ‫آقای جهانگیری و دولت به حرف کارشناسان باید گوش‬ ‫امکانات و نیروهای اثرگذار خود را در نظر بگیرد تا این‬ ‫کار بزرگ را انجام دهد‪.‬‬ ‫آشتیانی ادامه داد‪ :‬فرضا اگر دولت سیاست کوپنی‬ ‫را جهت ایجاد شرایط مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر‬ ‫کوپنی است و اطمینان دارم که با وجود نظرات مختلف‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫ابزار کوپن دارد‪.‬‬ ‫اگر تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی کارآفرین فعال‬ ‫کارشناسان در این موضوع‪ ،‬دولت تاکید بر استفاده از‬ ‫واعظ آشتیانی با بیان اینکه رویکرد اقتصادی کشور‬ ‫می‌کردند‪ ،‬نکردند و اقتصاد را براساس سلیقه‌های خود به‬ ‫جامعه انتخاب کند‪ ،‬باید توجه داشته باشد که تجربه موفق‬ ‫در ظاهر دولتی اما در رفتار لیبرالیستی است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫را نادیده گرفتند از همین روی اقتصاد کشور به دو راهی‬ ‫مهربانی‪ ،‬دلسوزی و جهاد بود که باعث شد ضریب خطای‬ ‫لیبرالیستی را برای اداره کشور انتخاب کردند و امروز‬ ‫شدن فضای اقتصاد ما به سمت اقتصاد لیبرالیستی موجب‬ ‫شده است‪ ،‬باید توجه داشت که در تمام کشورهای توسعه‬ ‫اقتصادی به کمین بنشینند‪.‬‬ ‫همیشه به دنبال بدهی‌های‌شان باشند که نشانه‌ای از اقتصاد‬ ‫پیش بردند و تذکرات و تلنگرهای دلسوزانه کارشناسان‬ ‫کوپن و یارانه نقدی رسیده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در واقع ما امروز در مقابل انتخاب‬ ‫استفاده از کوپن در دهه شصت به دلیل وجود فرهنگ‬ ‫سیاست کوپنی در کمترین حد قرار بگیرد اما دگرگون‬ ‫بد و بدتر قرار داریم‪ ،‬یا باید به سمت کوپن حرکت کنیم‬ ‫شده تا عده‌ای فرصت طلب برای سوءاستفاده از شرایط‬ ‫دو صورت تبعات مثبت و منفی متوجه جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬به باور من در‬ ‫یا یارانه مستقیم را برای اداره کشور برگزینیم که در هر‬ ‫اما نکته قابل توجه در این فرآیند این است که دولت باید‬ ‫انتخاب بین بد و بدتر دولت عالقه‌مند به استفاده از روش‬ ‫وجود تذکرات صاحب نظران متاسفانه آقایان اقتصاد‬ ‫اقتصاد ما دچار رانت‪ ،‬فرصت طلبی و مقروض شدن مردم‬ ‫یافته مانند آمریکا و اروپا اکثر مردم مقروض هستند تا‬ ‫لیبرالیستی است و در این رویکرد تنها یک عده خاص‬ ‫توانایی تجارت و تعیین تکلیف در مسائل اقتصادی کشور‬ ‫است و پرسش این است که ما در این راستا چه کرده‌ایم؟‬ ‫معاون سابق وزارت صنایع متذکر شد‪ :‬در کشور ما‬ ‫آیا معنای خصوصی‌سازی‪ ،‬رانت‌خواری و فرصت طلبی‬ ‫بودند‪ ،‬می‌توانستیم ادعا کنیم که اقتصاد ما یک اقتصاد‬ ‫ظرفیت‌های فکری و اقتصادی مردم در راستای پیشرفت‬ ‫موفق است اما شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که هیچ‬ ‫نظارتی بر رفتار و عملکردهای فرصت‌طلبان که حیات و‬ ‫ممات‌شان به رانت خواری و فرصت‌طلبی گره خورده و‬ ‫هر روز نیز فربه‌تر می‌شوند‪ ،‬وجود ندارد و اینگونه رفتارها‬ ‫و شاخص‌های دیگر مانند افزایش شکاف طبقاتی عمیق‬ ‫همه نشانه‌های یک اقتصاد لیبرالیستی است‪.‬‬ ‫واعظ آشتیانی با اشاره به خصوصی‌سازی‌های صورت‬ ‫گرفته در اقتصاد کشور گفت‪ :‬مطابق قانون اساسی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور از سه بخش دولتی‪ ،‬خصوصی و تعاونی تشکیل شده‬ ‫است؟ باید توجه داشت که در خصوصی سازی باید از‬ ‫کشور استفاده کرد نه اینکه عده‌ای فرصت‌طلب‪ ،‬آقازاده‬ ‫و دارای ژن خوب از آن سوءاستفاده کنند و رانتی برای‬ ‫آنها باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در کشور ما خصوصی‌سازی از‬ ‫یک اصالت منطقی برخوردار نیست و همیشه سعی شده‬ ‫است که مجموعه یا تشکیالتی را ابتدا فلج کرده و سپس‬ ‫در حالت فلج با قیمت‌های نازل واگذار کنند بطوری که‬ ‫اکثر صاحب‌نظران در این مورد اتفاق نظر دارند و امروز‬ ‫شاهد پیامدهای این نوع خصوصی‌سازی در کشور هستیم‪.‬‬
‫کشوریموفقاستکهاستعدادهایمردمشرابکارگیرد‬ ‫دکتر شجاعی در این دیدار اظهار داشت‪ :‬اعتقاد دارم خداوند عادل‪ ،‬نیروهای با استعداد را به یک میزان در جهان پخش کرده است و کشوری موفق خواهد بود که استعدادهای مردمش را به خوبی بشناسد و بکار گیرد‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نقشه راهی مشخص برای شناسایی و به کارگیری استعدادهای افراد در زمینه های مختلف تعریف شود تا این استعدادها در دیگر مسیرها به هدر نرود‪.‬دکتر شجاعی خطاب به مستندسازان شبکه دو سیما گفت‪ :‬کار شما برای تهیه مستند در‬ ‫مورد جوانان استان می تواند تلنگری برای دیگران باشد تا در ادامه شناخت دیگر استعدادها را به همراه داشته باشد‪.‬وی مطرح کرد‪ :‬در نشست خود با اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان اعالم کردم آموزش و پرورش باید دانش‬ ‫آموزان با استعداد مناطق روستایی شناسایی کند تا بتوانیم بورسیه کنیم تا در آینده این افراد به عنوان نیروی بومی ماندگار با تعلق خاطر فراوان در این مناطق خدمت کنند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬تازمانی که بدنه نیروی انسانی به درستی تربیت و‬ ‫شکل داده نشود پسوند عقب ماندگی برای استان باقی می ماند‪ .‬دکتر شجاعی افزود‪ :‬طی تماس تلفنی با رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور با اشاره به نداشته های فراوان استان اما میزبانی مسابقات قهرمانی کشوری این رشته ورزشی را‬ ‫قبول کردم چرا که اعتقاد دارم حتی اگر تعداد کمی از نوجوانان و جوانان استان به این مسیر هدایت شوند ارزشمند خواهد بود‪.‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬نباید تنها به حرف زدن اکتفا کرد بلکه باید به طور عملیاتی وارد میدان شد و دامنه‬ ‫انجام کارهایی مانند تهیه اینگونه مستندها گسترده تر شود‪.‬‬ ‫بزرگترینخیانتدرآمدنفتی‬ ‫به کشور نابود کردن فرهنگ‬ ‫کارآفرینیبود‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫یزد ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت‪ :‬بزرگترین خیانت‬ ‫درآمد نفتی به کشور‪ ،‬نابود کردن فرهنگ کارآفرینی بوده زیرا وقتی‬ ‫درآمدهای نفتی پایه اقتصاد را تشکیل دهد‪ ،‬کسی به دنبال نوآوری‌‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫سورنا ستاری ظهر امروز در‬ ‫نشست شورای هماهنگی فناوری‬ ‫و نوآوری استان که در مرکز‬ ‫رشد پارک علم و فناوری یزد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬استان یزد را در زمره‬ ‫استا ن‌های توسعه یافته با مزیت‬ ‫رقابتی نیروی انسانی دانست و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای توسعه فناوری و‬ ‫نوآوری و اقتصاد دانش بنیان نیاز به‬ ‫همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها‬ ‫در یک اکوسیستم فناوری و‬ ‫نوآوری داریم‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهور ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر یک سوم بودجه کشور‬ ‫به آموزش و پژوهش‪ ،‬پرورش و‬ ‫آموزش پزشکی اختصاص دارد‬ ‫اما نتوانستیم آنگونه که شایسته‬ ‫است شاهد رویش دانشمندان در‬ ‫حوزه آموزش و پژوهش باشیم و‬ ‫این مهم به نوع نگاه به فناوری و‬ ‫نوآوری باز می‌گردد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫به جای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫تا توانسته‌ایم کارخانه‌های مختلف‬ ‫به نام صنعت ایجاد کرده‌ایم حال‬ ‫آنکه در استا ن‌هایی مانند اصفهان‬ ‫و یزد به لحاظ زیست بوم و‬ ‫ظرفیت‌هایی که در آنها وجود دارد‬ ‫باید به زیرساخت‌های گردشگری و‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان و استارت‬ ‫آپ ها توجه شود‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه کارآفرینی‬ ‫در فرهنگ و سنت ما از قدیم بوده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بزرگترین‬ ‫خیانت درآمد نفتی به مملکت نابود‬ ‫کردن فرهنگ کارآفرینی بوده زیرا‬ ‫وقتی درآمدهای نفتی پایه اقتصاد‬ ‫را تشکیل می‌دهد دیگر افراد به‬ ‫دنبال نوآور ی‌ها و فناور ی‌های‬ ‫جدید برای درآمدزایی نمی‌روند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‬ ‫جمهور با اشاره به اقدامات انجام‬ ‫شده برای ایجاد کارخانه نوآوری‬ ‫در استان یزد از اعالم آمادگی این‬ ‫معاونت برای تأمین زیرساخت‌های‬ ‫الزم خبر داد و گفت‪ :‬دولت در‬ ‫نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری‪:‬‬ ‫نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور و گرانی‌ها ناشی از سوء‬ ‫مدیریت و ناتوانی مدیران است‪.‬‬ ‫آیت اهلل علی اسالمی نماینده‬ ‫استان قزوین در مجلس خبرگان‬ ‫رهبری پیش از ظهر سه شنبه در‬ ‫جمع پاسداران ناحیه امام رضا (ع)‬ ‫موشکی موفقیت‌های زیادی کسب‬ ‫کرد‪ :‬اگر مدیران شایسته سر کار‬ ‫زنی رتبه اول را داریم‪.‬‬ ‫کنترل کرده و با مدیریت منطقی از‬ ‫کرده به طوری که در دنیا در نقطه‬ ‫نماینده استان در مجلس‬ ‫در شهرستان البرز گفت‪ :‬انسان‌های‬ ‫خبرگان رهبری یادآور شد‪ :‬هر جا‬ ‫توجه می‌کنند اما صهیونیست‌ها‬ ‫توانستیم مانند صنایع نظامی و‬ ‫مؤمن هم به دنیا و هم آخرت خود‬ ‫تمام زندگی خود را در این دنیا‬ ‫به جوانان متعهد خود اتکا کردیم‬ ‫بودند می‌توانستند گرانی و تورم را‬ ‫مشکالت کم کنند‪.‬‬ ‫آیت اهلل اسالمی با اشاره به‬ ‫اهمیت انتخابات هم گفت‪ :‬مردم‬ ‫بدانند و آگاه باشند که در انتخابات‬ ‫دفاعی و هسته‌ای به پیشرفت برسیم‬ ‫مجلس که پیش رو است باید در‬ ‫امیرالمومنین (ع) این گونه نیستیم‪.‬‬ ‫آسیب دیدیم‪.‬‬ ‫اصلح را برای مجلس برگزینند تا‬ ‫تالوت قرآن کریم و انس با این‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم هم گفت‪:‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تحریم بدانیم زیرا بسیاری از مسائل‬ ‫پشتیبان مقام معظم رهبری باشیم‬ ‫آسیب‌ها ناشی از سو مدیریت و‬ ‫داشته باشیم و نمایندگان توانمند و‬ ‫می‌دانند اما ما مسلمانان و شیعیان‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مسلمانان باید با‬ ‫و هر جا نگاهمان به بیگانگان بود‬ ‫وی با اشاره به مشکالت‬ ‫کتاب انسان ساز روح و جسم خود‬ ‫نباید همه مشکالت را ناشی از‬ ‫آیت اهلل اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مانند گرانی‪ ،‬تورن و بیکاری و‬ ‫را جال بخشیده و نورانی کنند‪.‬‬ ‫گناهان ما انسان‌ها شاید از همدیگر‬ ‫پنهان باشد اما از خداوند پنهان‬ ‫نیست لذا همواره باید خود را در‬ ‫محضر خدا بدانیم و گناه نکنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی با گذشت چهار دهه از‬ ‫ناتوانی مدیران در کارهاست‪.‬‬ ‫آیت اهلل اسالمی یادآور شد‪:‬‬ ‫در شرایطی که قادریم اورانیوم‬ ‫غنی شده تولید کنیم چرا نباید‬ ‫بتوانیم نیازهای مردم را کنترل و‬ ‫عمر خود در بسیاری از زمینه‌ها‬ ‫تأمین کنیم تا قیمت‌ها سر به فلک‬ ‫زمینه پزشکی‪ ،‬دفاعی‪ ،‬هسته‌ای و‬ ‫امام جمعه تاکستان تصریح‬ ‫به اقتدار خوبی رسیده و در‬ ‫نکشد‪.‬‬ ‫انتخاب خود دقت کنند تا افرادی‬ ‫آنها بتوانند مشکالت مردم راحل‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫و نظام را حفظ کنیم باید بصیرت‬ ‫متعهدی را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫آیت اهلل اسالمی با انتقاد از‬ ‫مذاکرات برجام اظهار داشت‪:‬‬ ‫برخی مسئوالن در موضوع‬ ‫مذاکرات برجام رهبری را تنها‬ ‫گذاشته‌اند و امروز که در حل‬ ‫مشکالت ناتوان هستند می‌گویند‬ ‫اختیارات ما کم است‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫رونقتولیدتنهاراهرویاروییباتنشاقتصادیدشمناست‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد تسهیل و رفع‬ ‫شِرو داریم گفت‪:‬‬ ‫موانع تولید با بیان اینکه سال دشواری پی ‌‬ ‫استکبار از همه ظرفیت‌هایش در ایجاد تنش اقتصادی و‬ ‫برهم زدن آرامش کشور استفاده می‌کند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫برون‌رفت از این وضعیت یکی از راهکارها توجه به تولید‪،‬‬ ‫رونق تولید و معیشت مردم است که مقام معظم رهبری نیز در‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬توجه به معیشت مردم را گوشزد و امسال را سال‬ ‫رونق تولید نامگذاری کردند‪.‬استاندار تهران افزود‪ :‬هر قدر‬ ‫کسب‌وکار و فضای تولید افزایش پیدا کند می‌توان منابع ارزی‬ ‫را از طریق دادوستد با کشورهای همسایه تأمین کرد‪.‬محسنی‬ ‫بندپی در ادامه با توجه به مشارکت بخش خصوصی عنوان‬ ‫این زمینه نقش حمایتی خود را‬ ‫انجام می‌دهد اما این سهم شتاب‬ ‫دهنده‌های بخش خصوصی است‬ ‫که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند و کارخانه نوآوری را به‬ ‫زایشگاهی برای شرکت‌های دانش‬ ‫بنیان تبدیل نمایند‪.‬‬ ‫ستاری یادآور شد‪ :‬آینده‬ ‫شهرها در بلند مرتبه سازی و برج‬ ‫سازی نیست بلکه آنچه آینده را‬ ‫تضمین می‌کند استقرار شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان و فناورانه است و اگر‬ ‫سیستم‌های سنتی خود را همراه با‬ ‫تکنولوژی نکنند در آینده بازار‬ ‫خود را نیز از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‬ ‫جمهوری در سفر یک روزه به‬ ‫استان یزد از شرکت‌های دانش‬ ‫بنیان و فناورانه بازدید کرد و‬ ‫شرکت در شورای راهبردی و‬ ‫مدیریت اقتصاد مقاومتی استان از‬ ‫دیگر برنامه‌های ستاری در سفر به‬ ‫این استان است‪.‬‬ ‫گرانیهاوبرخیمشکالت‬ ‫اقتصادیناشیاز‬ ‫سوءمدیریتاست‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫کرد‪ :‬کنار طرح‌های نوسازی و بازسازی نباید از ضرورت‬ ‫سرمایه در گردش غفلت نکنیم چرا که برای دستیابی به مواد‬ ‫اولیه نیاز به سرمایه و نقدینگی بیشتر داریم‪.‬وی همچنین تأکید‬ ‫کرد‪ :‬انتظار این است که پرداخت مستقیم بانک‌ها با پرداخت‬ ‫غیرمستقیم و طرح‌های ارائه‌شده از سوی ستاد تسهیل همخوانی‬ ‫و برابری کند‪.‬استاندار تهران سپس راجع به برگزاری جلسات‬ ‫این ستاد گفت‪ :‬با توجه به اهمیت توجه به رونق تولید جلسات‬ ‫این ستاد باید یک هفته در میان برگزار شود ضمن اینکه‬ ‫کمیته‌های ذیل کارگروه نیز باید هر هفته تشکیل جلسه دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬کارگروهی متشکل از بزرگان برای‬ ‫داوری پرونده‌های بانکی شکل گیرد تا در حوزه پرداخت‬ ‫بانک‌ها عملکرد بهتری ارائه شود‪ ،‬ضمن اینکه شورای عالی‬ ‫بانک‌ها نیز باید در استان تهران شکل بگیرد تا طرف حساب‬ ‫ما معلوم باشد‪.‬‬ ‫استاندار تهران ادامه داد‪ :‬برای رفع محدودیت‌هایی که‬ ‫به‌واسطه قانون منع استقرار صنایع در شعاع ‪۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫استان صورت گرفته با رعایت قوانین زیست‌محیطی در حال‬ ‫تالش هستیم تا زمینه اشتغال را توسعه دهیم‪.‬محسنی بندپی در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به خروجی نامناسب پرداخت‬ ‫تسهیالت از سوی بانک‌ها از نمایندگان استان تهران و وزیر‬ ‫اقتصاد برای استماع عملکرد بانک‌ها دعوت می‌کنیم تا شرایط‬ ‫بهتر شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫حضورمسئولیندرکنارمردمشعارینباشد‬ ‫رئیس شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر ضمن گرامیداشت حضور ائمه جمعه و روحانیون شهرستان آق قال را در صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران از مسئولین خواست تا در مشکالت کشور با مردم همراع باشند‪ .‬وی در نطق پیش از دستور‬ ‫گفت‪ :‬در ایام وفات همسرگرامی پیامبر اسالم‪ ،‬حضرت خدیجه کبری سالم اهلل علیها قرار داریم‪.‬نقش خدیجه (س) در حفظ و تثبیت اسالم نقشی کلیدی است که متاسفانه به آن کمتر پرداخته می شود‪.‬هاشمی تصریح کرد‪ :‬ایشان نخستین شخصیت زن و بانوی اسالم است‬ ‫که به پیامبر گروید و تا روز پایانی حیات خود‪ ،‬تمام وجودش را وقف اسالم و پیامبر اکرم نمود و تکریم و احترام بی نظیری که توسط رسول خدا به ایشان می شد‪ ،‬نشان دهنده جایگاه بلند وقابل احترام زن در جامعه اسالمی است‪.‬رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫شرایطی هنجارهای سخت عرب جاهلی و نظام قبیله ای‪ ،‬نقش زن را بسیار محدود و نازل کرده بود‪ ،‬خدیجه (س) بعنوان یک زن پیشرو‪ ،‬شجاع‪ ،‬سخاوتمند حصار جامعه طبقاتی و منحط آن زمان را درهم شکست و به الگویی برای همه زنان عالم از جمله دختر ایشان فاطمه‬ ‫سالم اهلل علیها تبدیل گردید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ازدواج پیامبر با خدیجه ‪ ،‬که زنی ثروتمند و از متکمنان قریش محسوب می شد ‪ ،‬نشان دهنده پوچ بودن ادعای سرمایه ستیز و ضد ثروت بودن اسالم است و ایشان تا روزی که امکان داشت به تجارت و کسب وکار وبازرگانی می‬ ‫پرداخت و در زمان نیاز اسالم‪ ،‬تمام دارایی خود را در حمایت از شوهر وپیامبر خود هزینه کرد‪.‬هاشمی اضافه کرد‪ :‬سالهای پایانی عمر خدیجه سالم اهلل علیها در شرایط سخت شعب ابیطالب که بدلیل تحریم ظالمانه اسالم توسط کفار ومشرکین در مکه صورت گرفت سپری‬ ‫گردید و حضرت خدیجه با تحمل این شرایط سخت طی حدود چهارسال‪ ،‬اندکی پس از خروج از شعب ابیطالب بدلیل ضعف وبیماری درگذشت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫جامعه‬ ‫اثرمنفیمشکالتاقتصادی‬ ‫روی سالمت روان مردم‬ ‫علی اسدی (معاون دفتر سالمت روانی‪ ،‬اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اختالالت اضطرابی‪ ،‬روانپزشکی گفت‪ :‬براساس‬ ‫آخرین پیمایش‌ها‪ ۲۳/۶ ،‬درصد مردم از گروه سنی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۴‬سال مبتال به اختالالت روانپزشکی هستند که از این تعداد ‪ ۱۲/۷‬درصد مبتال به اختالالت افسردگی و ‪۱۴/۶‬‬ ‫درصد دارای اختالالت اضطرابی هستند‪.‬‬ ‫علی اسدی‬ ‫علی اسدی (معاون دفتر سالمت روانی‪ ،‬اجتماعی و اعتیاد وزارت‬ ‫متخصصان‪ ،‬روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند‪.‬او با بیان اینکه در جامعه‬ ‫میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم که در وقع اولویت ارائه خدمات برای‬ ‫اختالل افسردگی در زنان شایع تر از مردان است‪.‬‬ ‫خصوص برنامه‌های وزارتخانه برای انگ‌زایی از بیماری‌های روانی‪ ،‬تصریح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۸‬درصد از بیماری‌های روانپزشکی در صورتی‬ ‫دایر شده است‪.‬اسدی در ادامه گفت‪ :‬در پایگاه‌های سالمت‪ ،‬مراقبان‬ ‫روان مردم در جامعه بتوانیم انگ ناشی از بیماری‌های روانی را کاهش‬ ‫قادر به ادامه زندگی هستند‪ .‬شاید یک یا دو درصد بیماران در اثر مزمن‬ ‫مرکز خدمات جامع سالمت ارجاع داده می‌شوند و پزشک و روانشناسان‬ ‫وجود دارد‪.‬اسدی تصریح کرد‪ :‬مردم فکر می‌کنند که بیماری روانپزشکی‬ ‫غربالگری انجام نمی‌شود‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬در بحران‌های اقتصادی ممکن‬ ‫بهداشت) در خصوص اختالالت اضطرابی‪ ،‬روانپزشکی گفت‪ :‬براساس‬ ‫معاون دفتر سالمت روانی‪ ،‬اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در‬ ‫به اختالالت روانپزشکی هستند که از این تعداد ‪ ۱۲/۷‬درصد مبتال به‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تالش ما این است که به کمک افزایش سواد سالمت‬ ‫آخرین پیمایش‌ها‪ ۲۳/۶ ،‬درصد مردم از گروه سنی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۴‬سال مبتال‬ ‫اختالالت افسردگی و ‪ ۱۴/۶‬درصد دارای اختالالت اضطرابی هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اختالالت روانی در زنان بیشتر است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله علل مختلفی دارد که می‌توان به علل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬استرس‌های‬ ‫زنان نسبت به مردان اشاره کرد و شاید هم بیشتر به این علت باشد که زنان‬ ‫بیشتر از مردان این موضوعات را پیگیری و مراجعه می‌کنند‪ ،‬شاید اگر‬ ‫آقایان هم به دنبال این موضوعات بووند این آمار در آنان بیشتر باشد‪ ،‬این‬ ‫نسبت و تناسب فقط مختص به ایران نیست و در دنیا به گونه‌ای است که‬ ‫دهیم‪.‬وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬دانشگاه‌ها و وزارتخانه با آموزش‌هایی‬ ‫از طریق پکیج‌های خودمراقبتی تالش می‌کنند تا دانش مردم را نسبت‬ ‫به بیماری‌های روانی افزایش دهند‪ ،‬این عامل می‌تواند انگ بیماری‪‎‬ها‬ ‫کاهش دهد همچنین رسانه‌ها می‌توانند به مردم بگویند که ممکن است‬ ‫مردم در طول عمرشان به افسردگی مبتال شوند‪ ،‬استثنا وجود ندارد و باید‬ ‫بدانیم این بیماری قابل پیشگیری‪ ،‬درمان و کنترل است و افراد باید به‬ ‫منهیچچیزیرا‬ ‫دوست ندارم !‬ ‫بررسی ابعاد رفتاری نوجوانان و جمالتی که در این‬ ‫رده سنی زیاد تکرار می کنند‬ ‫جمله کوتاه “من هیچ چیزی را دوست ندارم” از زبان نوجوانان زیاد شنیده می شود ‪ .‬جمله‬ ‫ای که والدین با شنیدنش مضطرب می شوند که مبادا فرزندشان دچار افسردگی شده است ‪.‬‬ ‫ولی آیا این نوجوانان واقعا هیچ چیز را دوست ندارند؟ و اصال چرا این جمله را از اکثریت‬ ‫افراد این رده سنی می شنویم‪.‬پاسخ این پرسش ها را دکتر فرامرز ذاکری متخصص اعصاب‬ ‫و روان و کارشناس روان پزشک نوجوانان اینچنین به خبرنگار برنا گفت‪ :‬انکار کردن در‬ ‫نوجوانان شیوع باالیی دارد؛ نوجوانان با توجه به شروع تغییرات هورمونی که در بدنشان رخ‬ ‫می دهد دوست دارند در مقابل نیروی برتر همانند پدر یا مادر مخالفت نشان دهند وصرفا هر‬ ‫چیزی که خوشایند خودشان باشد را انجام میدهند و در غیر این صورت می گویند دوست ندارم‬ ‫یا نمی خواهم‪.‬متخصص روان پزشک نوجوانان در رابطه با نصیحت کردن فرزندان نوجوان‬ ‫گفت‪ :‬به فرزند خود تاکید می کنید درس بخوان!اما هیچ تغییری صورت نمی گیرد زیرادرس‬ ‫خواندن برای او اهمیتی ندارد بنابراین مخالفت می کند و کار هایی که خودش دوست دارد‬ ‫را انجام می دهد اما یکی ازمهم ترین دالیل این نوع برخورد ها ‪ ،‬تغییرات هورمونی درون‬ ‫بدن فرد در سن نوجوانی است‪ .‬برای مثال در پسران گاهی تستسترون خون باال می رود و در‬ ‫این حالت می خواهند با نیرویی مقابله کنند و دچار اختالل نافرمانی مقابله جویانه می شوند‬ ‫که عمدا با موضوعات مختلف مخالفت می کنند و جالب این است که گاهی خودشان هم بر‬ ‫اشتباه بودن تصیمی اشان آگاه هستند ‪.‬دکتر ذاکرانی با تاکید بر اینکه برخی از رفتار های نا‬ ‫متعارف ریشه در تربیت خانوادگی فرد نیز دارند اینگونه راهکار ارائه داد‪ :‬در مواردی ؛ بروز‬ ‫این رفتار ها یا انکار ها می تواند ریشه در تربیت خانوادگی فرد داشته باشد اما باید اعضای‬ ‫خانواده با نوجوانان ارتباط صحیح برقرار کنند‪.‬والدین باید سعی کنند تا حد ممکن با فرزندان‬ ‫خود ارتباط صمیمی و دوستانه ایجاد کنند تا با این روش ؛ افکار ؛عقاید‪،‬رفتارهای خودرا به‬ ‫فرزندان القا کنند هر چند که صمیمی شدن با فرزندان در این سن به دلیل اینکه آن ها والدین‬ ‫را افرادی دیکتاتور تصور می کنند بسیار سخت است ‪ .‬این کارشناس ادامه داد‪ :‬فرزندان در‬ ‫این سن احساس می کنند به تنهایی یک نیروی قدرتمند هستند و میخواهند بر نیروهای باالتر از‬ ‫خود غلبه کنند بهتر است با نوجوانان خود دوست شوید و در صورت نیاز همراه آن ها به روان‬ ‫پزشک ومشاور مراجعه کنید که اگر پزشک متوجه اختالل روانی در فرد شد به خانواده ها‬ ‫کمک کند‪.‬ذاکرانی نوجوانان را دو دسته دانست و در این باره گفت‪ :‬رفتارهای سن نوجوانی به‬ ‫دو نوع تقسیم می شود ‪ ،‬افراد در این سنین دچار اختالالت رفتاری هستند یا سالم ‪ ،‬کسانی که‬ ‫اختالل رفتاری دارند و باید تحت درمان قرار گیرند افرادی هستند که دائما با همه چیز و همه‬ ‫موارد و تصمیمات مخالفت و عناد دارند که با جلسات درمانی بهبود می یابند‪ .‬اما نوجوان سالم‬ ‫‪ 80‬درصد رفتار هایش متناسب است و فقط در ‪ 20‬درصد مواقع لج بازی می کند که تغییرات‬ ‫هورمونی ناخودآگاه نوجوانان را به مخالفت وا می دارد‪.‬این کارشناس در پایان توصیه کرد‪:‬‬ ‫بهتر است فرزندان نوجوان خود را نصیحت نکنید ؛به جای نصیحت در خانه قوانین وضع کنید‬ ‫؛ مثال از ساعت ‪ 10‬به بعد استفاده از موبایل ممنوع است؛ یا دیدن فیلم خشن و یک سری از‬ ‫بازی های ویدئویی باید دارای محدودیت سنی باشد ‪ .‬با محدودیت قانونی به سمت تربیت بروید‬ ‫؛ نصیحت کردن در این سن و دوره سنی؛ نتیجه نمی دهد و حتی موجب ایجاد لجبازی هایی می‬ ‫شود‪ .‬وضع قوانین در زندگی نه تنها در تربیت مناسب فرزند اثر گذار است که موجب می شود‬ ‫فرزندان در آینده نسبت به قوانین اجتماعی و کاری نیز با توجه برخورد کنند و رعایت اصول و‬ ‫مقررات را داشته باشند و در جامعه فرد موفق تری شوند ‪.‬‬ ‫ما مردم احساس می‌کنند‪ ،‬بیماری روانی یک برچسب اجتماعی است‪،‬‬ ‫که به موقع تشخیص داده شوند و مداخالت درمانی را دریافت کنند‪،‬‬ ‫شدن بیماری‌شان ناتوان شوند که این مقدار در بیماری‌های جسمی نیز‬ ‫وزارت بهداشت در حاشیه شهرها است و از همین رو پایگاه‌های سالمت‬ ‫بهداشت غربالگری انجام می‌دهند و افرادی که غربالگرشان مثبت باشد به‬ ‫به معاینات می‌پردازند و به هیچ وجه اینگونه نیست که در حاشیه شهرها‬ ‫خطرناک است‪ ،‬درصورتی که ریسک اقدامات پرخطر در بسیاری از افراد‬ ‫است آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد و اصوال رابطه مستقیمی در افزایش‬ ‫وی در خصوص ارائه خدمات پایگاه‌های سالمت در حاشیه شهرها گفت‪:‬‬ ‫جامعه است‪ .‬طبیعتا مشکالت اقتصادی اثر منفی برروی سالمت روان مردم‬ ‫عادی بیشتر از این بیماران است که این عامل ناشی از نداشتن دانش است‪.‬‬ ‫پایگاه‌های سالمت در حاشیه‌ شهرها مستقر هستند‪ .‬در حال حاضر ‪۱۲‬‬ ‫یا کاهش آسیب های اجتماعی با مولفه‌‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در‬ ‫جامعه دارد‪.‬‬ ‫اکوسیستمخلیجفارس‬ ‫درمعرضجدیخطرنابودی‬ ‫خبرنگار‪ :‬سیمین برادران‬ ‫صید غیرقانونی کوسه ماهی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان به تهدیدی‬ ‫جدی برای اکوسیستم دریایی منطقه تبدیل شده که در صورت ادامه صید‬ ‫بی‌رویه کوسه‌ها‪ ،‬شاهد اتفاقات ناگوار برای محیط زیست آبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫شکارچی رأس هرم غذایی کوسه ماهی‌ها هستند که هنگامی که به سن بلوغ می‌رسد‪،‬‬ ‫در باالی زنجیره غذایی قرار می‌گیرد و دیگر جانوران توانایی شکارش را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫می‌توان انسان را شکارچی رأس هرم غذایی نهایی دانست چراکه تنها جانداری است که‬ ‫نه تنها توانایی شکار همه دیگر شکارچیان رأس هرم غذایی زمین را دارد که می‌تواند‬ ‫جانورانی را که از آن بهره می‌گیرد را به کلی نابود کند‪.‬‬ ‫در سراسر جهان کوسه ماهی‌ها در معرض تهدید انقراض قرار دارند و کوسه‌های خلیج‬ ‫فارس و دریای عمان در تهدید جدی نابودی هستند‪ 32 .‬گونه کوسه در خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان در معرض تهدید و ‪ 12‬گونه در لیست قرمز قرار دارند‪ .‬صید بی‌رویه این گونه‬ ‫مهم در اکوسیستم آبی؛ سبب مرگ اکوسیستم خلیج فارس خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد کبادی‪ ،‬دکترای علوم ورزش و مدرس بین‌المللی غواصی از کنفدراسیون جهانی‪،‬‬ ‫در این خصوص گفت‪ :‬کوسه ماهی‌ها در سراسر دنیا در معرض خطر انقراض هستند و به‬ ‫همین دلیل در لیست قرمز اتحادیه حفاظت از محیط زیست جای گرفته و تحت حفاظت قرار‬ ‫دارند‪ .‬در خلیج فارس تقریبا ‪ 32‬گونه کوسه ماهی شناسایی شده که آمار این گونه‌ها نیز‬ ‫متغییر است‪.‬‬ ‫وی در خصوص علت متفاوت بودن آمار گونه‌های کوسه ماهی در خلیج فارس چنین‬ ‫توضیح داد‪ :‬متغییر بودن این آمار از آنجاست که بعضی آمارها تنها خلیج فارس را در‬ ‫برگرفته و بعضی دیگر از آمارها دریای عمان را نیز مدنظر قرار داده که این آمار ‪ 32‬گونه‬ ‫مجموع گونه‌های کوسه ماهی در خلیج فارس و دریای عمان است که متاسفانه ‪32‬گونه‬ ‫مذکور به شدت در معرض تهدید انقراض هستند‪.‬‬ ‫این فعال محیط زیست در خصوص اینکه چرا بیان می‌شود حفاظت از کوسه ماهی‌ها‬ ‫برای خلیج فارس و اکوسیستم منطقه ارزشمند است چنین توضیح داد‪ :‬کوسه ماهی‌ها از‬ ‫نظر اکوسیستم در باالی هرم غذایی قرار داشته و به عنوان ماهی‌های شکارچی محسوب‬ ‫می‌شوند‪ .‬درحقیقت کوسه ماهی‌ها هرم غذایی را مدیریت کرده و تعادل ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫کوسه ماهی‌ها خیلی از گونه‌های ماهی را که مریض هستند و یا خاصیت تولید مثل در هرم‬ ‫را ندارند شکار می‌کنند و در حقیقت به نوعی رفتگران دریا نیز هستند‪ .‬فراموش نکنید نقش‬ ‫کلیدی کوسه ماهی‌ها؛ ایجاد تعادل و کنترل در هرم است‪ .‬درجنوب کشور کال کوسه‌ها‬ ‫را به نام کولی می‌شناسند یعنی نام سنتی کوسه در ایران کولی است‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫در دنیا یک نوع کوسه وجود دارد که به نام ‪ Whale shark‬می‌گویند؛ همین کوسه‬ ‫در ایران نام «کوسه کر» دارد؛ به‌خاطر اینکه با آن جثه درشت؛ عکس‌العمل‌های کندی‬ ‫نسبت اتفاقات و صداهایی که در اطرافش وجود دارد نشان می‌دهد‪ .‬همین کولی کر جزو‬ ‫بزرگترین ماهیان دنیا محسوب می‌شود؛ بعضا طول این کوسه به ‪ 16‬متر نیز می‌رسد ‪ .‬تغذیه‬ ‫این کولی کر موجودات ریز دریایی است و خطری برای انسا ن‌ها ندارد‪ .‬این‌ها گفته شد تا‬ ‫بیان شود نه تنها در کشور ما که در همه کشورها‪ ،‬یکسری انگیزه برای صید وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درخصوص انگیز ه‌های صید در جهان گفت‪ :‬در قدیم تصور این بود که کوسه یک‬ ‫موجود شکارچی و آسیب‌رسان به انسان است‪ .‬این در حالی است که میزان تلفاتی که مثال‬ ‫یک زنبور یا اسب یا حیوانات دیگر به انسان وارد می‌کند خیلی بیشتر است‪ .‬وقتی تحقیق‬ ‫می‌کنید به آنجا می‌رسید که کل کوسه‌های جهان شاید در طول یک‌سال به ده انسان‬ ‫صدمه بزنند ولی به واسطه جانداران دیگر‪ ،‬تعداد بیشتری انسان صدمه دیده و حتی کشته‬ ‫می‌شوند‪ .‬حال چه انگیز ه‌هایی از صید کوسه در ایران و جهان وجود دارد‪ .‬آسیای شرقی‬ ‫بازار بسیار مناسبی برای صیادان کوسه دارد‪ .‬انسا ن‌های آسیای شرقی مثال معتقدند سوپ‬ ‫باله کوسه موجب افزایش عمر انسان می‌شود و یا اعتقاد دارند که خوردن کوسه‪ ،‬انسان‬ ‫را برابر سرطان ایمن می‌کند‪ .‬این تصورات‪ ،‬انگیز ه‌ای می‌شوند تا صیادان برای این افراد‬ ‫کوسه شکار کنند و این افراد نیز کوسه‌ها را خریداری کنند و همین مسئله باعث رونق بازار‬ ‫کوسه در آسیای شرقی شده است‪ .‬در قدیم نیز با شکار این کوسه کرها در ایران از روغن‬ ‫آنها برای ضد آب کردن قایق‌ها‪ ،‬لنج‌ها و شناورها استفاده می‌شد‪ .‬یا با تصور اینکه گوشت‬ ‫مقوی و طبیعت گرمی دارد شکار می‌شد و مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬از روغن آن برای‬ ‫درمان روماتیسم بهره برده می‌شد‪ .‬ولی تقریبا از سال ‪ 1993‬سازمان محیط زیست‪ ،‬قانونی‬ ‫را تصویب کرده که براساس آن شکار کوسه ماهی در خلیج فارس ممنوع شد و این قانون‬ ‫به شیالت و صیادان اعالم شده و حتی برای شکار هر کوسه جریمه د ه‌ها میلیونی تعیین شده‬ ‫است‪.‬کبادی با بیان اینکه برخالف تصاویری که فیلم‌های هالیوودی برای ما ایجاد می‌کنند‬ ‫حیوانات درند ه‌ای نیستند ادامه داد‪ :‬تنها ‪ 4‬یا ‪ 5‬گونه کوسه حالت تهاجمی دارند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه در خلیج فارس گونه تهاجمی کوسه وجود ندارد‪.‬‬ ‫شیالت برای حفاظت از کوسه‌ها چه می‌کند؟‬ ‫محمد کبادی در خصوص اینکه با تصویب قانون منع شکار کوسه‌ها در خلیج فارس‬ ‫و دریای عمان‪ ،‬شیالت برای حفاظت این گونه‌های دریایی چه تدابیری اندیشیده است‬ ‫بیان داشت‪ :‬شیالت با ایجاد کارگا ه‌های محیط زیستی که در جوامع محلی برگزار می‌کند‬ ‫صیادان را توجیه می‌کند که کوسه‌ها را شکار نکنند‪ .‬صیادان موظف هستند در صورت‬ ‫گرفتار شدن کوسه در تور و فضای صید‪ ،‬آنها را رها کنند و به دریا باز گردانند ولی بخاطر‬ ‫استقبالی که در بازارهای آسیای شرقی از خرید کوسه صورت می‌گیرد انگیزه رهاسازی‬ ‫کوسه‌ها از سوی قاچاقچیان ماهی و صیادانی که کار غیر قانونی می‌کنند کمتر است‪.‬‬ ‫شیالت دستور العمل ممنوعیت صید کوسه را صادر کرده و تمام تالش نظارتی خود را نیز‬ ‫انجام می‌دهد ولی متاسفانه صیادان باز به عمل خالف خود مخفیانه ادامه می‌دهد‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه با کاهش تراکم کوسه‌ها در خلیج فارس و صید بی رویه ای که در این منطقه‬ ‫وجود دارد به شدت اکوسیستم منطقه در خطر است و دچار چالش جدی خواهد شد ادامه‬ ‫داد‪ :‬مهمترین تهدیدی که نسبت به کوسه‌ها وجود دارد صید و شکار است و مسئله دیگری‬ ‫که کوسه‌های خلیج فارس را در معرض انقراض قرار داده است‪ ،‬آلودگی آب خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬آبی که از مراکز شهری و صنعتی به سمت خلیج فارس سرریز می‌شود رسوبات‪،‬‬ ‫مواد سمی و آالینده را وارد آب می کند‪ .‬ماهی‌های کوچک‪ ،‬این مواد سمی و آالینده را‬ ‫جزو برنامه غذایی خود مصرف می‌کنند‪ .‬ماهی‌های بزرگتر‪ ،‬ماهی‌های کوچک را به عنوان‬ ‫غذا می‌خورند؛ به ترتیب در این چرخه غذایی ماهی‌های بزرگتر‪ ،‬ماهی‌های کوچک تر را‬ ‫مصرف می‌کنند و در نهایت وقتی ماهی‌های بزرگتر‪ ،‬خوراک کوسه می‌شوند آالیند ه‌ها و‬ ‫رسوبات و مواد سمی بیشتری وارد بدن کوسه‌ها می‌شود و خون و گوشت کوسه را مسموم‬ ‫می‌کنند و در بدن کوسه تجمیع پیدا می‌کنند‪ .‬به‌طور مثال جیوه از مواد سرطا ن‌زاست و‬ ‫به شدت در تمام جهان در حال تحت تاثیر قرار دادن گونه‌های آبی است‪ .‬وقتی کوسه‬ ‫ماهی‌های کوچکتر را می‌خورد جیوه وارد بدن او شده و تجیمع پیدا می‌کند که برای‬ ‫مصرف کنندگان گوشت کوسه نیز بسیار خطرناک است و به جای مفید بودن‪ ،‬مضرر است‪.‬‬ ‫کبادی با گفتن این مطلب که گوشت کوسه را در فروشگا ه‌های عمومی نمی‌بینیم و این‬ ‫نشان از قاچاق بودن آن است افزود‪ :‬ولی در جوامع محلی و دیدگا ه‌های سنتی که در کشور‬ ‫رایج است‪ ،‬گوشت کوسه را بخاطر فواید درمانی و خوراکی که بر آن باور دارند خریداری‬ ‫و مصرف می‌کنند‪.‬وی در مورد اینکه از صید بی‌رویه کوسه چه کسانی سود می‌برند گفت‪:‬‬ ‫می‌توان گفت به خاطر قیمت کوسه و جنبه اقتصادی که دارد‪ ،‬صیادان بعد از گرفتار شدن‬ ‫کوسه در فضای صیدشان آن را آزادسازی نمی‌کنند‪ .‬وقتی کوسه در تورشان می‌افتد آن‬ ‫را جزو درآمد و سودشان محسوب می‌کنند و این انگیزه باالیی برای صید کوسه است‪.‬این‬ ‫فعال محیط زیستی در پایان با بیان این که با صید بی‌رویه کوسه‌ها و انقراض آنها اکوسیستم‬ ‫خلیج فارس در معرض نابودی قرار گرفته است افزود‪ :‬کوسه‌ها در چرخه اکوسیستم خلیج‬ ‫فارس جزو با ارز ش‌ترین‌ها هستند‪ .‬در حال حاضر ‪ 12‬گونه کوسه‌های خلیج فارس در‬ ‫معرض انقراض جدی قرار دارند‪ .‬جمعیت کوسه در خلیج فارس به شدت کاهش یافته و این‬ ‫یک خطر جدی است که جدی گرفته نمی‌شود‪.‬‬
‫عربستانازهدفقرارگرفتنخطلوله‌هاینفتخوددرریاضخبرداد‬ ‫سخنگوی ریاست امنیت کشور عربستان از هدف قرار گرفتن “محدود” دو نیروگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو خبر داد‪.‬به نقل از اسکای نیوز‪ ،‬این مقام سعودی گفت که این رخداد در دو نیروگاه وابسته به‬ ‫شرکت آرامکو در دو استان الدوادمی و عفیف در ریاض رخ داده است‪.‬وی عنوان داشت که این رخداد در بین ساعت شش تا شش و نیم صبح امروز (سه شنبه) به وقت محلی صورت گرفت‪.‬در همین حال‪ ،‬وزیر نیرو در‬ ‫عربستان سعودی اعالم کرد که دو نیروگاه پمپاژ نفت شرق‪ -‬غرب هدف قرار گرفته شدند‪.‬وی گفت که این اقدام “خرابکارانه” انتقال جهانی نفت را هدف قرار داده است‪.‬وزیر نیروی عربستان گفت که هدف قرار گرفتن‬ ‫لوله‌های نفت از طریق حمله پهپادهای بمب‌گذاری شده صورت گرفت و بعد از اینکه این حمالت خسارت‌های “محدودی” را برجای گذاشت‪ ،‬آتش‌سوزی‌های ناشی از این حمالت تحت کنترل در آمد‪.‬این مقام سعودی‬ ‫اعالم کرد که صادرات عربستان از نفت خام و فرآورده‌های نفتی بدون وقفه ادامه دارد‪.‬وی تصریح کرد که این حمالت اهمیت برخورد با تمامی طرف‌هایی که دست به چنین اقدامات تخریبی می‌زنند‪“ ،‬از جمله انصاراهلل”‬ ‫را ثابت می‌کند‪.‬‬ ‫جنگ تجاری ترامپ با‬ ‫چین در سیاست داخلی‬ ‫آمریکا چالش برانگیز‬ ‫شده است‬ ‫پایگاهنشنالاینترستدرتحلیلرفتارهایدولتکنونیآمریکادرعرصهبین‌المللیمی‌نویسد‪«:‬هیچدولتیدرآمریکااززمانفرانکلینروزولتتااین‬ ‫حد در عرصه سیاست خارجی درگیر بحث‌ها و گفتمان‌ها درباره چگونگی ادامه کار نبوده است‪.‬سیاست خارجی شیزوفرنیک دولت ترامپ شاهد خروج از‬ ‫توافق‌هایتجاریچندجانبهوعقب‌نشینیازمعاهده‌هایامنیتیمشترکازجملهدرناتوبودهاست‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫ترامپ‬ ‫سیاست خارجی شیزوفرنیک ترامپ‬ ‫“دونالد ترامپ در روابط ترانس‪-‬آتالنتیک چالش جدیدی به شمار می‌رود و رهبران اروپایی منتظر خروج او از قدرت‬ ‫هستند‪”.‬‬ ‫پایگاهنشنالاینترستدرتحلیلرفتارهایدولتکنونیآمریکادرعرصه‬ ‫بین‌المللی می‌نویسد‪« :‬هیچ دولتی در آمریکا از زمان فرانکلین روزولت تا این حد در‬ ‫عرصهسیاستخارجیدرگیربحث‌هاوگفتمان‌هادربارهچگونگیادامهکارنبوده‬ ‫است‪.‬سیاستخارجیشیزوفرنیکدولتترامپشاهدخروجازتوافق‌هایتجاری‬ ‫چندجانبهوعقب‌نشینیازمعاهده‌هایامنیتیمشترکازجملهدرناتوبودهاست‪.‬‬ ‫متحدانرویگردانشدندونرمیعجیبیمقابلبرخیازدشمنانسابقنظیرروسیهدیده‬ ‫می‌شودرئیس‌جمهوریآمریکامسیرفلسفهسیاسیقرننوزدهمموسومبهپوپولیسم‬ ‫جکسونی را دنبال می‌کند که به طور متناوب تنها دغدغه سیاست خارجی را دارد و به‬ ‫حمایت‌گرایی ذاتی باور دارد‪ .‬او بیانگر یک چالش جدید در روابط دو سوی آتالنتیک‬ ‫است که از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود‪ .‬حتی عدم‌کارایی و اختالفات آنها تشریفاتی و‬ ‫تکراری است‪.‬از مدت‌ها پیش تا به اکنون‪ ،‬روابط ترانس‌آتالنتیک به نوعی یک ازدواج‬ ‫کسالت‌با ِردرگیرروابطفرازناشوییبودهاستکههماناتهدیدامنیتیروسیهبرایکریدور‬ ‫شرق اروپاست‪.‬سه محور تفکر سیاست خارجی ترامپ وجود دارد که او هرگز از آنها‬ ‫کوتاه نیامده است‪ .‬اوال‪ ،‬این تصور که آمریکا از طرف متحدانش با توافق‌های بدی مواجه‬ ‫است؛ دوما‪ ،‬رویکرد آمریکا در تجارت آزاد موجب فقر کارگران آمریکایی و تضعیف‬ ‫ایاالت متحده شده است و سوما‪ ،‬او به عنوان رهبری قدرتمند می‌تواند به نسبت زمان‬ ‫همکاریبامتحداناروپاییبهتوافق‌هایبهتریباحاکمانخودکامهبرسد‪.‬ترامپاحساس‬ ‫می‌کندکهآمریکابراینسل‌هامسوولتامینهزینهامنیتجهانیاست‪.‬ایاالتمتحدهاروپا‬ ‫را امن می‌کند اما این حس را دارد که در مقابل برایند اندکی دارد‪ .‬دیدگاه او نسبت به تمام‬ ‫سلف‌های پسا جنگ او که اکثر بار تامین امنیت اروپا را به دوش کشیده و آن را امنیت‬ ‫ملیوسنگ‌بناینظمبین‌المللیتحتامرغربدانستند‪،‬متفاوتاست‪ .‬دیدگاهرهبری‬ ‫آمریکادربارهناتواینگونهاستکهایاالتمتحدهبهنسبتهزینه‌هاییکهمتحملمی‌شود‪،‬‬ ‫با قرارداد ناپخته‌ای روبروست و از دید او‪ ،‬اعضای اروپایی مشارکت اندکی دارند اما تمام‬ ‫سود را می‌برند‪ .‬ترامپ به دنبال تبیین منافع آمریکا و پیشبرد آنها در امن‌ترین و ارزانترین‬ ‫مسیراست‪.‬اینرویروابطترانس‌آتالنتیکتاثیرمی‌گذارد‪.‬دربحبوحهاقتصادآشفتهو‬ ‫کشمکش بر سر سرانه تولید ناخالص داخلی‪ ،‬این احساس وجود دارد که ایاالت متحده‬ ‫دیگر از این توافق‌ها سود نمی‌برد و به مرور زمان‪ ،‬کمتر و کمتر از متحدان می‌گیرد‪ .‬حس‬ ‫ورودبهیک معاملهبد‪ ،‬اغلبترامپرا نسبتبه متحدانخشمگین‌تر ازدشمنان می‌کند‪.‬‬ ‫تفکر ترامپ این است که دشمنان آمریکا توافق‌های سختی به دست می‌آورند اما حداقل‬ ‫حسپیش‌بینیازموضعآنهاوجوددارد‪.‬بنابرایناتحادیهاروپاکهرهبریقدرتمندی‬ ‫ندارد‪ ،‬محکوم به شکست در دیدگاه ترامپ است‪.‬در یک جمله می‌توان گفت‪ ،‬صفات‬ ‫ترامپنوعیآمریکایی‌گرایی(ناسیونالیسمافراطیوپوپولیسم)نسبتبهعمل‌گرایی‬ ‫جهانی است‪ .‬او به شدت مخالف توافق‌های تجاری چند جانبه است و توافق‌های انفرادی‬ ‫را ترجیح می‌دهد‪.‬در حالی که متحدان اروپایی در هر تالش اصلی حوزه سیاست‬ ‫خارجی‪،‬بهویژهدرعملیات‌هاینظامی‪،‬شرکایکلیدیآمریکابوده‌اند‪،‬اتحادیهاروپا‬ ‫نباید از این نظر خشنود باشد که روابط ترانس‌آتالنتیک با این کشور به همین سبک ادامه‬ ‫خواهد یافت و باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود داشته باشد و مقاومت در برابر‬ ‫منفعت‌طلبی ایاالت متحده را به طور بالقوه مورد توجه قرار دهد‪.‬باید منتظر بود و دید که‬ ‫آیا ترامپ آمریکا را دوباره با عظمت می‌کند یا خیر اما او اروپا را وادار می‌کند تا دوباره‬ ‫منتظریکروابطترانس‌آتالنتیکبهتربماند‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫روزنامگاردینانگلیسدرگزارشینوشتهاست‪،‬موضعسرسختانهترامپدرجنگتجاری‬ ‫باچینضمنآنکهجمهوریخواهانبهعنوانحامیانسنتیسیاستبازارآزادرادرموقعیتیدشوار‬ ‫بهمنظورحمایتکردنازاینجنگتجاریقرارداده‪،‬دموکراتهارانیزدچاردودستگیکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامهگاردیندرگزارشخوددربارهتأثیراتجنگتجاریدولتدونالدترامپ‪،‬رئیس‬ ‫جمهورآمریکاباچیندرسیاستداخلیاینکشورنوشتهاست‪«:‬دونالدترامپباردیگرازافزایش‬ ‫تعرفه‌هایوارداتدرراستایجنگتجاریسرسختانهامابعضاًدچارتناقضخودعلیهچیندفاع‬ ‫کردهامااینوضعیتباعثشدهکهمخالفانوهم‌حزبی‌هاوهمپیماناناودرموقعیتدشواری‬ ‫قراربگیرند‪.‬‬ ‫بازاربورسآمریکابعدازاعالمافزایشتعرفه‌هایچینبروارداتبرخیکاالهایآمریکایی‬ ‫دچارسقوطشد‪.‬چینایناقدامرابهتالفیاقدامآمریکادرافزایشعوارضبروارداتکاالهای‬ ‫چینیبهارزش‪ ۲۰۰‬میلیارددالرانجامداد‪.‬‬ ‫حتیترامپتهدیدکردهکهعوارضمابقیکاالهایوارداتیازچینکهارزششانبه‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارددالرمی‌رسدرادرآیندهنزدیکافزایشمی‌دهدامااوروزدوشنبهبهخبرنگارانگفت‪:‬‬ ‫هنوزاینتصمیمرانگرفته‌ام‪.‬درحالیکهجدالایندوقدرتاقتصادیبزرگجهان‪،‬نگرانی‌ها‬ ‫ازبابتواردشدنشوکبهاقتصادجهانیراافزایشداده‪،‬ترامپاینمسالهکهمصرف‌کنندگان‬ ‫آمریکایینیزدراینجنگتاوانمی‌پردازندراردمی‌کند‪.‬ترامپدرتوییتینوشت‪:‬هیچدلیلی‬ ‫وجودنداردکهمصرف‌کنندهآمریکاییبرایافزایشاینتعرفه‌هاکهعلیهچیناجراییمی‌شود‬ ‫هزینهپرداختکند‪.‬اینمواضعترامپمغایرباموضعلریکادلو‪،‬مشاوراقتصادملیدولتاوبوده‬ ‫است‪.‬کادلودرمصاحبهبافاکسنیوزدرپاسخبهسوالیدربارهاینکهآیامصرف‌کنندگانو‬ ‫شرکتهایآمریکایینیزازبابتاینوضعیتتاوانمی‌پردازندگفت‪:‬بله‪،‬منبااینمخالفنیستم‪.‬او‬ ‫همچنیناذعانکردکهدراینجنگتجاری“دوطرفآسیبخواهنددید”‪.‬اینسیاستترامپ‬ ‫وفاداری‌هایسیاسیرابهچالشکشیدهاست‪.‬اینوضعیتبهطورویژهبرایجمهوری‌خواهان‬ ‫دشواراست‪.‬دستورکارمحافظه‌کارانهترامپمشهوربه“اولآمریکا”ضدحمایتسنتی‬ ‫حزبجمهوری‌خواهازاصولبازارآزادبودهوبرایجلبآرایرأی‌دهندگاندرایالت‌های‬ ‫قرمز(ایالتهایبهطورسنتیحامیجمهوری‌خواهان)مضراست‪.‬جمهوری‌خواهانبهچالشهای‬ ‫مواضعغیرمنتظرهترامپدرارتباطباانواعمسائلعادتکرد‌هاند‪.‬دراینموردنیزوضعیتفرقی‬ ‫ندارد‪.‬چندروزپیشکاخسفیدفهرستیازکسانیرامنتشرکردکهازترامپدراتخاذاینموضع‬ ‫سرسختانهعلیهچینبعدازواردکردناتهامنقضتعهداتمربوطبهمذاکراتبهپکنحمایت‬ ‫کردند‪.‬اینفهرستشاملسناتورمارکوروبیوبودکهپیشترگفت‪“:‬جایتعجبنیستکهچین‬ ‫تالشمی‌کندازتعهداتیکهپیشتربرسرآنهاتوافقکردهبودسربازبزند‪.‬سال‌هااستکهآنها‬ ‫درمقابلطرف‌هاییکهبهشدتمتمایلبهیکتوافقبودند‪،‬بهخودشاناجازهطفرهرفتناز‬ ‫تعهداتشانرادادند‪.‬ترامپاولینکسیاستکهتهدیدواقعیبرایخارجشدنازیکتوافقبد‬ ‫محسوبمی‌شود‪”.‬سناتورلیندسیگراهامازکارولینایجنوبینیزگفت‪“:‬منکام ً‬ ‫الازرویکرد‬ ‫ترامپدرمذاکراتتجاریباچینحمایتمی‌کنم‪.‬اینبهترینوآخرینشانسبرایآمریکاو‬ ‫جهاناستبرایآنکهچینراواداربهپایبندیبهقوانینکند‪”.‬همچنیندراینفهرستنامچاک‬ ‫شومررهبراقلیتدموکراتسنایآمریکانیزبودکهگفت‪“:‬بهسرسختیباچینادامهبدهرئیس‬ ‫جمهوروعقبنشینینکنچونتنها‪،‬قدرتراهپیروزیبرچیناست‪”.‬یکدموکراتبهنام‬ ‫سناتورشرودبراونازاوهایوگفت‪“:‬تقلب‌هایچینمدتخیلیزیادیاستکهبهکارگران‬ ‫آمریکاییآسیبزدهاست‪.‬تعرفه‌هاچینرابهپایمیزمذاکرهکشاندوحالکه مابهاینجا‬ ‫رسیدیمرئیسجمهوربایدتغییراتواقعیبرایهموارکردنزمینبازیبهدستبیاورد‪”.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪806‬‬ ‫بین الملل‬ ‫تبعیضجنسیتیدرکارزار‬ ‫انتخاباتیدونالدترامپ‬ ‫به نقل از پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا‪ ،‬براساس پرونده‌ای که‬ ‫روز گذشته ‪-‬دوشنبه‪ -‬در دادگاهی در آمریکا به ثبت رسید‪ ،‬در‬ ‫کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایاالت متحده‪ ،‬به‬ ‫کارکنان زن کمتر از مردان حقوق تعلق می‌گرفت‪ .‬یکی از این افراد‬ ‫«اوماروسا نیومن»‪ ،‬مشاور پیشین کاخ سفید‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫این پرونده که بخشی از یک شکایت بزرگ‌تر است‪ ،‬براساس‬ ‫یک تحلیل نشان می‌دهد که زنان مشغول به کار در کازار انتخاباتی‬ ‫ترامپ‪ ،‬به‌جز «تعداد انگشت‌شماری» از کارکنان عالی‌رتبه‪ ‌،‬ماهیانه‬ ‫به طور متوسط سه هزار و ‪ ۸۶۵‬دالر حقوق می‌گرفتند‪ ،‬حال آ ن‌که‬ ‫میانگین حقوق مردان چهار هزار و ‪ ۵۶۸‬دالر بود‪.‬‬ ‫در این شکایت آمده که کارزار ترامپ «سیاستی مشترک برای‬ ‫پرداخت حقوق کمتر به زنان نسبت به مردان برای کاری یکسان‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫«آلوا جانسون»‪ ،‬از کارکنان کارزار ترامپ که این شکایت را در‬ ‫دادگاهی در فلوریدا مطرح کرده است‪ ،‬مدعی شده که این تبعیض‬ ‫برآمده از نژاد و جنسیت بود‪.‬‬ ‫در این شکایت جانسون از دیگر کارکنانی نام برده که به خاطر‬ ‫جنسیت خود برای کاری مشابه حقوق کمتری نسبت به مردان‬ ‫دریافت می‌کردند‪ .‬در متن این شکایت آمده است که وی از ژانویه تا‬ ‫آگوست سال ‪ ۲۰۱۶‬ماهیانه سه هزار دالر و در ماه‌های بعدی فعالیت‬ ‫در کارزار ماهی چهار هزار دالر حقوق می‌گرفت که «نسبت به‬ ‫حقوقی که کارکنان مرد برای همان میزان از مسئولیت یا حتی کمتر‬ ‫از آن دریافت می‌کردند بسیار پایین‌تر بود‪».‬‬ ‫جانسون همچنین از ترامپ به این خاطر که کوشیده به‌زور او را‬ ‫ببوسد‪ ،‬شکایت کرده است‪ .‬کاخ سفید این اتهام را رد کرده و آن را‬ ‫مغایر با شهادت شاهدان عینی دانست‪.‬‬ ‫کاخ سفید هنوز واکنشی به شکایت جانسون در زمینه تبعیض در‬ ‫پرداخت حقوق نشان نداده است‪.‬‬ ‫آمریکا به دنبال خلوت کردن زمین شطرنج ایران‬ ‫بازی دیپلماسی حواسش به دوستان خود باشد‪ .‬نباید دوباره در موضع انزوا قرار بگیرد و تبدیل به کشوری تنها در عرصه‬ ‫ایران باید در این‬ ‫ِ‬ ‫بین‌المللی شود‪.‬‬ ‫مصطفیداننده‪-‬آمریکاباعلمبهاینکهنمی‌تواند‬ ‫به سمت جنگ نظامی با ایران برود بر کوس جنگ‬ ‫می‌کوبد اما هدف اصلی‌اش را در جنگ اقتصادی‬ ‫دنبالمی‌کند‪.‬‬ ‫به جز عربستان و اسرائیل و یکی دو کشور عربی‬ ‫حوزه خلیج فارس‪ ،‬هیچ کشوری در جهان موافق‬ ‫حملهنظامیآمریکابهایراننیست‪.‬آنهامی‌دانند‬ ‫جنگ آمریکا و ایران یعنی یک بحران تمام عیار‬ ‫بین‌المللیبهخاطرهمینتالشمی‌کننداینبحران‬ ‫شکلنگیرد‪.‬‬ ‫آمریکابهخوبینظرکشورهایاروپایی‪،‬روسیه‬ ‫و چین را در مورد جنگ با ایران می‌داند‪ ،‬به خاطر‬ ‫همینازدرختنظامیمی‌خواهدمیوهاقتصادی‬ ‫بچین ‪.‬د‬ ‫آمریکا به دنبال خلوت کردن زمین شطرنج‬ ‫ایران‬ ‫آمریکاهمهکشورهایجهانراتهدیدکرده‬ ‫است که اگر با ایران معامله کنند هدف خشم او‬ ‫قرار خواهند شد‪ .‬این تصمیم باعث شده است تا‬ ‫کشورهای اروپایی کمی دست و پای خود را در‬ ‫برابر ایران جمع کنند و در معامله با ایران احتیاط کنند‪.‬‬ ‫قدرت و بزرگی اقتصاد آمریکا باعث شده است تا‬ ‫بینجامدباعثمی‌شودآنهاهمدرکنارآمریکاقرار‬ ‫بگیرندوتحریم‌هایایران رابرگردانند‪.‬‬ ‫بسیاریازکشورهایجهانبهایاالتمتحدهوابسته‬ ‫باشندومخالفتباسیاست‌هایآنضررهایهنگفتی‬ ‫به این کشورها وارد می‌کند‪.‬‬ ‫تحریم‌هایی که می‌تواند حال اقتصاد ایران‬ ‫خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در‬ ‫انجامتعهداتخودباعثشدایرانتصمیمجدیدی‬ ‫بگیرد‪.‬تصمیمیکهبهاروپابرایانجامتعهداتخود‬ ‫‪ 60‬روز فرصت می‌دهد‪.‬درست است کشورهای‬ ‫اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل نکردند‪،‬‬ ‫به تحریم ایران هم اقدام نکردند‪ .‬اما فشار آمریکا و‬ ‫تصمی ‌م جدید ایران به ویژه اگر به خروج از برجام‬ ‫بهاستعارهمی‌توانگفتکهآمریکابهدنبال‬ ‫خلوت کردن زمین شطرنج ایران است‪ .‬در هیچ‬ ‫زمانی ایران در برابر آمریکا اینقدر زمین پر و پیمانی‬ ‫نداشت اما حاال با تصمیم‌های آمریکا بازی در حال‬ ‫تغییراست‪.‬‬ ‫ایران باید در این بازی دیپلماسی حواسش به‬ ‫دوستان خود باشد‪ .‬نباید دوباره در موضع انزوا قرار‬ ‫را وخیم‌تر کند‪.‬‬ ‫بگیردوتبدیلبهکشوریتنهادرعرصهبین‌المللی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایران حق دارد به کم‌کاری‌های اروپا و دیگر‬ ‫کشورها اعتراض کند و از آنها بخواهد به تعهدات‬ ‫خوددرقبالبرجامعملکننداماتصمیم‌هایتهران‬ ‫نباید زمینه ساز تنهایی ایران در برابر آمریکا و روسای‬ ‫ماجراجویششود‪.‬رابطهایرانوامریکادروضعیتی‬ ‫ِ‬ ‫حرکتنسنجیدهمی‌تواندهزینه‌های‬ ‫استکههر‬ ‫زیادی برای دو کشور داشته باشد به همین دلیل نقش‬ ‫دیپلماسی و گفت‌وگو بیش از هر زمان دیگری به‬ ‫چشمخواهدآمد‪.‬‬ ‫بیشازنیمیازمردمآمریکا‬ ‫حاضرندبهیکنامزدمسلمان‬ ‫ریاست‌جمهوریرایبدهند‬ ‫به نقل از پایگاه اینترنتی مجله نیوزویک‪ ،‬براساس یک نظرسنجی ‪۶۶‬‬ ‫درصد از مردم آمریکا حاضرند به یک نامزد مسلمان ریاست‌جمهوری‬ ‫رای بدهند‪ .‬این در حالی است که این میزان در سال ‪ ۵۸ ،۲۰۱۲‬درصد‬ ‫بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ۸۶ ،‬درصد از دموکرات‌ها و ‪ ۷۳‬درصد از نمایندگان‬ ‫مستقل نیز به یک رئیس‌جمهوری مسلمان رای خواهند داد‪.‬نتایج این‬ ‫نظرسنجی در حالی منتشر می‌شود که «دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫آمریکا و جمهوری‌خواهان همچنان به حمله به دو زن مسلمان در کنگره‬ ‫ادامه می‌دهند‪ .‬یک نظرسنجی که در سال ‪ ۲۰۱۷‬برگزار شد‪ ،‬نشان داد که‬ ‫‪ ۶۶‬درصد از آمریکایی‌های مسلمان خود را دموکرات یا مایل به این حزب‬ ‫می‌دانند‪ .‬بنابراین چندان غریب به نظر نمی‌رسد که نظرسنجی اخیر همچنین‬ ‫نشان از آن دارد که تنها ‪ ۳۸‬درصد از جمهوری‌خواهان حاضرند به یک‬ ‫رئیس‌جمهوری مسلمان رای دهند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫برانکو‪ :‬پیشنهادهای جدیدی دارم‬ ‫پرسپولیس دنبال تمدید قرارداد است‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرد کیفیت و خوشحالی بازیکنانش‪ ،‬خیالش‬ ‫مذاکرهایرانوویلموتسپایانیافت‬ ‫توافق‪1.3‬میلیونیورودرسال‬ ‫یک سایت بلژیکی خبر داد که مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران توافق کرده و به زودی قرارداد خود را امضا می‌کند سایت‬ ‫‪ hln‬بلژیک نوشت‪ :‬طبق اطالعاتی که در اختیار ما قرار گرفته است‪ ،‬مارک ویلموتس مراحل پایانی عقد قرارداد با ایران را سپری می‌کند‬ ‫و مذاکرات او با فدراسیون فوتبال ایران به پایان رسیده و او با دریافت سالیانه‪ ۱.۳‬میلیون یورو در سال به عنوان سرمربی ایران فعالیت خواهد‬ ‫کرد‪.‬زمان برای دو طرف و مذاکرات بیشتر به پایان رسیده است چون تیم ملی ایران باید در دو دیدار دوستانه برابر سوریه و کره جنوبی قرار‬ ‫بگیرد که دیدار نخست ایران روز‪ ۱۶‬خرداد برگزار می‌شود و این دو دیدار اولین مرحله آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای انتخابی جام‬ ‫جهانی قطر است که از پاییز رقابت‌ها در قاره آسیا آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ 70‬میلیارد برای ویلموتس؟‬ ‫البد وضع تاج و ساکت خوب است‬ ‫بهتاش فریبا‬ ‫را بابت بازی با پارس جنوبی راحت می کند‪ .‬او اشاره کرد هنوز یک سال دیگر از‬ ‫قرارداد او با این تیم باقی مانده است‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان کرد کیفیت و خوشحالی‬ ‫بازیکنانش‪ ،‬خیالش را بابت بازی با پارس جنوبی راحت می کند‪ .‬او‬ ‫اشاره کرد هنوز یک سال دیگر از قرارداد او با این تیم باقی مانده است‪.‬‬ ‫به نقل از وکرنیجی‪ ،‬پرسپولیس می‌توانست با برتری در بازی برابر‬ ‫ماشین سازی عنوان قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کند‪ .‬با این‬ ‫حال این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا همه چیز به هفته‬ ‫آخر کشیده شود و حاال سر خ‌ها می‌توانند با یک امتیاز در بازی با پارس‬ ‫جنوبی قهرمانی خودشان را در لیگ برتر قطعی کنند‪.‬‬ ‫پرسپولیس با ‪ ۵۸‬امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و سپاهان‬ ‫با ‪ ۵۵‬امتیاز دوم است و یکی از این دو تیم روز پنج‌شنبه جام قهرمانی را‬ ‫باالی سر می‌برد‪.‬‬ ‫پرسپولیس در بوشهر با پارس جنوبی رده دوازدهمی بازی دارد و‬ ‫سپاهان نیز میزبان استقالل خوزستانی است که سقوط این تیم به دسته‬ ‫پایین‌تر قطعی شده است و در صورتی تیم برانکو قهرمان نمی‌شود که‬ ‫تیم او شکست بخورد و سپاهان برنده بازی خود شود‪ .‬البته احتمال کمی‬ ‫وجود دارد که این سناریوی تاریک رخ دهد چون پرسپولیس در ‪۲۹‬‬ ‫دیدار خود در این فصل لیگ برتر تنها یک بار شکست خورده است‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ ابتدا درباره بازی با ماشین سازی گفت‪ :‬اتفاقات‬ ‫عجیبی در این دیدار رخ داد‪ .‬مالکیت توپ ما در این بازی ‪ ۷۰‬به ‪۳۰‬‬ ‫بود و ‪ ۱۹‬شوت به سمت دروازه حریف داشتیم و تنها یک گل به ثمر‬ ‫رساندیم‪ .‬می‌توانستیم گل‌های زیادی به ثمر برسانیم ولی مدافعان و‬ ‫درواز ه‌بان حریف این اجازه را به ما ندادند‪ .‬گلی هم که دریافت کردیم‬ ‫روی یک اشتباه و اتفاق ساده بود که وارد دروازه ما شد‪ .‬روی بودیمیر‬ ‫‪ ۳‬پنالتی در این مسابقه رخ داد ولی داور تنها یک مورد را پنالتی اعالم‬ ‫کرد و به سادگی از دو اعالم پنالتی دیگر گذشت‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬تنها ‪ ۷۰‬هزار نفر در ورزشگاه بودند در حالی‬ ‫که می‌شد ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در ورزشگاه باشند‪ .‬االن نسبت به قبل احساس‬ ‫هیجان و شادی کمی در کنار باشگاه حس می‌شود چون قهرمانی به ما‬ ‫خیلی نزدیک شده است و این سومین قهرمانی پیاپی ما در لیگ برتر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برانکو در پاسخ به این سوال که ترسی از بازی هفته آخر برابر‬ ‫می‌شود‪ .‬پنج‌شنبه با این روحیه و کیفیت قهرمان می‌شویم‪ .‬جام قهرمانی‬ ‫هنوز در قفسه است و باید پنج‌شنبه در آن را باز کنیم و جام را به دست‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ در آوریل ‪ ۲۰۱۵‬هدایت تیم پرسپولیس را بر‬ ‫عهده گرفت و در فصل اول به خاطر تفاضل گل از رسیدن به عنوان‬ ‫قهرمانی بازماند‪ .‬او در ادامه دو بار پیاپی قهرمان لیگ ایران شد و‬ ‫توانست دو بار نیز فاتح سوپر جام شود‪ .‬برانکو پرسپولیس را به فینال‬ ‫لیگ قهرمانان آسیا رساند و این فصل در آستانه قهرمانی در لیگ است‬ ‫و در نیمه نهایی جام حذفی هم قرار دارد و می‌تواند این جام را نیز به‬ ‫دست بیاورد‪.‬او گفت‪ :‬خوشبختانه امیدوار به کسب دو جام لیگ و جام‬ ‫حذفی هستیم تا فصل را به خوبی به پایان برسانیم‪ .‬من یک سال دیگر‬ ‫پارس جنوبی جم دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬بوشهر شهری در جنوب ایران‬ ‫به پرسپولیس قرارداد دارم‪ .‬باشگاه می‌خواهد قرارداد من طوالنی‌تر‬ ‫با ‪ ۲۰۰‬درصد توان ظاهر می‌شوند‪ .‬پارس حریف سرسختی است‪ .‬با‬ ‫پرسپولیس قهرمان لیگ ایران شود‪ ،‬اولین مربی کروات در تاریخ است‬ ‫است و االن گرمای خیلی زیادی آ ن‌جا است‪ .‬تمام حریفان برابر ما‬ ‫توجه به نتایجی که در هفته‌های اخیر داشتیم و شگفتی‌های زیادی که‬ ‫رخ داده است باید بسیار مراقب باشیم تا غافلگیر نشویم‪ .‬به بازیکنانم‬ ‫نگاه می‌کنم‪ .‬به کیفیت و شادی که در تمرینات دارند و خیالم راحت‬ ‫یکپیشکسوتفوتبالایرانمی‌گویدامیدواراست‬ ‫تیم‌ملیباویلموتسنتیجهبگیردبااینحالرزومه‌ایکهاین‬ ‫مربیبلژیکیداردامیدوارکنندهنیست‪.‬‬ ‫بهتاشفریبا‪،‬پیشکسوتفوتبالایراندرگفت‌وگوبا‬ ‫ایسنادربارهاحتمالانتخابمارکویلموتسبهعنوانسرمربی‬ ‫تیم‌ملیفوتبالاظهارکرد‪:‬ویلموتسسابقهکاردرتیم‌ملی‬ ‫بلژیکراداردکهدرچندسالگذشتهپیشرفتزیادیداشته‬ ‫وهمدرردهباشگاهیوهمدرردهفنیبازیکناندرجهیکی‬ ‫دراختیاردارد‪.‬شایداوانتخابخوبیبرایتیم‌ملیباشدوبه‬ ‫سبکفوتبالایرانبخوردبااینحالسبکفوتبالبلژیک‬ ‫مبتنیبرکارهایفردیبازیکنانیمانندهازارداستکهتوانایی‬ ‫فنیباالییدارند‪.‬‬ ‫اودرواکنشبهاخراجویلموتسدرسهتیمیکهبه‬ ‫عنوانسرمربیفعالیتکرده‪،‬گفت‪:‬باایناوصافبهتراست‬ ‫دراخراجی‌های‪ ۳‬بازیکند‪.‬مهمایناستکهفدراسیون‬ ‫فوتبالگفتهبودکهسرمربی‌ایبزرگ‌ترازکی‌روشبرای‬ ‫تیمملیانتخابمی‌کند‪.‬آیاویلموتسبزرگ‌ترازکی‌روش‬ ‫است؟شایدمنظورشانازنظرهیکلبودهاست‪.‬باتمامیاین‬ ‫اوصافنمی‌خواهمراجعبهآیندهپیش‌بینیکنموامیدوارم‬ ‫اینمربیدرتیمملیموفقباشد‪.‬اینپیشکسوتفوتبالایران‬ ‫دربارهاخباریمبنیبرپرداختحقوق‪۴.۵‬میلیوندالری‬ ‫بهویلموتسبرایسهسال‪،‬بیانکرد‪:‬البدوضعآقایتاج‬ ‫وساکتخوباستکهمی‌خواهند‪۷۰‬میلیاردتومانبه‬ ‫ویلموتسبدهند‪.‬ماپسازپرداختاینپول‪،‬می‌خواهیمچه‬ ‫خروجی‌ایباویلموتسداشتهباشیم‪.‬درجامجهانی‪۲۰۱۸‬‬ ‫همنتوانستیمازگروهصعودکنیم‪.‬بنظرمیکمربیایرانیبا‬ ‫حداکثریکدهمپولیکهبهویلموتسمی‌خواهندبدهند‪،‬‬ ‫می‌تواندتیمملیرابهجامجهانیببرد‪.‬فریبادرادامهدرباره‬ ‫اخباریمبنیبرحضورجوادنکونامدرتیمملیبهعنوان‬ ‫دستیارویلموتس‪،‬تصریحکرد‪۱۰۰:‬درصدبایدیکمربی‬ ‫ایرانیدرکنارویلموتسکارکندتابرایایرانآینده‌سازی‬ ‫صورتگیرد‪.‬اودرپایانگفت‪:‬آرزویمنایناستکهتیم‬ ‫ملیهمیشهسرپاباشدولیبهقولیکیازدوستان‪،‬ویلموتس‬ ‫بهجزدربلژیککهدوسالحضورداشت‪،‬پسازیک‬ ‫سالاخراجشدهاست‪.‬بااینحالهمان‌طورکهزماننشان‬ ‫دادکی‌روشچهکیفیتیدارد‪،‬بایدبهویلموتسهمزمان‬ ‫داد‪.‬امیدوارمبیایدوباتیمملینتیجهبگیردویکسالبعدبا‬ ‫شماصحبتکنمکهدرمورداواشتباهمی‌کردمولیدرحال‬ ‫حاضررزومهوشرایطشچنینچیزیرانشاننمی‌دهد‪.‬‬ ‫باشد و من پیشنهادهایی به دستم رسیده است‪.‬در صورتی که برانکو با‬ ‫که با یک تیم خارجی ‪ ۳‬بار پیاپی قهرمان لیگ می‌شود‪ .‬پیش‌تر مالدن‬ ‫كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا‬ ‫‪Ava Dental Clinic‬‬ ‫دکرت فالح سابق‬ ‫طرف قرارداد بابيمه بانكهای‬ ‫تجارت‪،‬ملت و صادرات‬ ‫من‪ ،‬فتحی و خطیر از ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیش آماده استعفا هستیم‬ ‫مباشری‪:‬‬ ‫فرانچیچ در سال ‪ ۲۰۰۵‬با فوالد و زالتکو کرانچار با سپاهان در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬نیز قهرمان لیگ ایران شده بودند‪.‬‬ ‫ارائه كليه خدمات دندانپزشكي‬ ‫‪ -١‬خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه‬ ‫‪ -٢‬ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت‬ ‫‪ -٣‬درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت سراميكي‬ ‫ونير كامپوزيت و بليچينگ(سفيدكردن)مطبي و خانگي‬ ‫‪ -٤‬انواع ترميم ها و درمان ريشه (عصب كشي )‬ ‫‪ -٥‬درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها و پالك ها‬ ‫جهت فضاهاي بي دنداني‬ ‫‪ -٦‬درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم‬ ‫‪ -٧‬درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته‬ ‫‪ -٨‬جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ‪،‬جراحي هاي لثه و‪...‬‬ ‫قيطريه‪ -‬بلوار اندرزگو‪ -‬نبش كوچه عبدالهی جنوبی ‪ -‬پالك ‪ - ٧٢‬ساختمان پارسيان ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬واحد‪6‬‬ ‫‪0٢١٢٢٢٣٥٤06 -0٢١٢٢٣9٨٣6٤‬‬ ‫اينستاگرام‪ava_dentalclinic:‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!