صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۷۹۸

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 798

روزنامه صدای اصلاحات شماره 798

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رییس شورای شهر تهران مطرح کرد‬ ‫وضعیتحضورزناندرپستهایمدیریتیوفعالیتهایاجتماعی‬ ‫لزومممنوعیتبرگزاریمراسم‬ ‫افطاربابودجهشهرداریتهران‬ ‫نهادهایکالنونهادهایقانونگذار‬ ‫نقش زنان را نادیده می گیرند‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪798‬‬ ‫مصطفیکواکبیان‬ ‫چرا وزارت کشور مکانی‬ ‫برایتجمعاتکارگری‬ ‫در نظر نمی‌گیرد؟!‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪ ،‬در‬ ‫نشست علنی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫در تذکر شفاهی ضمن تبریک‬ ‫حلولماهمبارک‪....‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ناصری‬ ‫در حال حاضر‬ ‫انتخاباتمجلسمساله‬ ‫اصلیمردمنیست‬ ‫صدای اصالحاتیک فعال سیاسی‬ ‫اصالح‌طلب گفت‪ :‬هر دو جریان سیاسی‬ ‫کشور به این باور رسیده‌اند که در‬ ‫اردیبهشت ‪ ،98‬انتخابات مجلس مساله اصلی‬ ‫مردم نیست‪.‬عبداهلل ناصری درباره سکوت‬ ‫جریان‌های سیاسی در قبال انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اولین بار در چهل‬ ‫سال گذشته در فاصله حدود ده ماهه تا‬ ‫انتخابات نه تنها شاهد کنش‪..‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نانسی پلوسی‬ ‫نگرانم ترامپ در صورت‬ ‫شکست در انتخابات‪2020‬‬ ‫هم قدرت را واگذار نکند‬ ‫««نانسیپلوسی»رئیسمجلسنمایندگانآمریکا‬ ‫نگران است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری‬ ‫این کشور فقط در صورتی که با اختالف زیاد‬ ‫آراء در انتخابات ‪ 2020‬شکست بخورد‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 6‬می ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫گزارش‬ ‫فعالیت‪ 370‬نفردر‬ ‫گروهاقدامعلیهایران‬ ‫وتغذیهاطالعاتیآنها‬ ‫توسطسیا‬ ‫محسن هاشمی رییس شورای اسالم شهر تهران در‬ ‫ابتدای یکصدو سی و نهمین جلسه شورا با اشاره به‬ ‫فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت‪ :‬رمضان ماهی که‬ ‫در آن حدود یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬لب از آب و غذا فرومی بندند‪...‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توکلی گفت ‪ :‬مخالفان سهمیه بندی های‬ ‫مثبت به نفع زنان زیاد هستند و حاضر نیستند‬ ‫حضور زنان را در پست های مدیریتی قبول‬ ‫کنند‪ .‬در سطح جامعه همه شرایط برای سهمیه‬ ‫بندی مثبت برای زنان‪...‬‬ ‫یارانه های پنهان؛ گسست هدفمندسازی دیروز‬ ‫طرح پنهان سازی یارانه ها!‬ ‫«مایک پمپئو»‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫آمریکا‪ ،‬سال گذشته و همزمان با سالگرد‬ ‫کودتای ‪ 28‬مردادماه اعالم کرد که‬ ‫وزارت خارجه آمریکا کارگروهی را‬ ‫برای رسیدگی به مسائل ایران تشکیل داده‬ ‫و مشاور سیاسی ارشد آمریکایی «برایان‬ ‫هوک»‪ ،‬مسئول هدایت این کارگروه‪،‬‬ ‫خواهد بود‪.‬تصمیم به تشکیل کارگروه‬ ‫امور ایران در وزارت خارجه آمریکا پس‬ ‫از آن صورت گرفت که آمریکا مصمم‬ ‫به تشدید فشار بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بیش از گذشته شد‪.‬گروه اقدام‪،‬‬ ‫تلفیقی از اقدامات دیپلماسی و اجرایی‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بررسی‬ ‫صنعت خودروسازی بالی‬ ‫جان دولت و مردم است‬ ‫صدای اصالحات یک اقتصاددان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اقتصاددانان نئولیبرال در بحث نرخ‬ ‫بنزین موضوع فوب خلیج فارس را بیان‬ ‫می‌کنند اما نمی‌گویند که دستمزد و حقوق‬ ‫هر ساعت کارگر در این کشور‌ها ‪ 15‬دالر‬ ‫است در حالی‌که در ایران یک دالر هم‬ ‫نیست بنابراین اگر قرار به مقایسه است‬ ‫باید تمام شاخص‌ها را در نظر گرفت‪...‬‬ ‫شمارش معکوس برجام؛ روزهای وارونه دیپلماسی ظریف و دولت‬ ‫دولت تماشاگر مرگ برجام‬ ‫‪4‬‬ ‫فعالیت‪ 370‬نفر در گروه اقدام علیه ایران و تغذیه اطالعاتی آنها توسط سیا‬ ‫«مایک پمپئو»‪ ،‬وزیر امور خارجه آمریکا‪ ،‬سال گذشته و همزمان با سالگرد کودتای ‪ 28‬مردادماه اعالم کرد که وزارت خارجه‬ ‫آمریکا کارگروهی را برای رسیدگی به مسائل ایران تشکیل داده و مشاور سیاسی ارشد آمریکایی «برایان هوک»‪ ،‬مسئول هدایت‬ ‫این کارگروه‪ ،‬خواهد بود‪.‬تصمیم به تشکیل کارگروه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا پس از آن صورت گرفت که آمریکا‬ ‫مصمم به تشدید فشار بر جمهوری اسالمی ایران بیش از گذشته شد‪.‬گروه اقدام‪ ،‬تلفیقی از اقدامات دیپلماسی و اجرایی را بر عهده‬ ‫دارد که در مرحله اول اعمال تحریم های سنگین و بی سابقه علیه ایران با ائتالف سازی با سایر کشورها را در دستورکار دارد و‬ ‫در مرحله بعد از طریق ایجاد نارضایتی در ایران با فشارهای اقتصادی‪ ،‬زمینه هماهنگی میان گروه های معاند را فراهم می کند‪.‬در‬ ‫گروه اقدام علیه ایران حدود ‪ 370‬نفر فعالیت دارند و استقرار آن در بخش اقتصادی وزارت امور خارجه آمریکا است و سازمان‬ ‫اطالعات سیا آن را تغذیه اطالعاتی می کند‪.‬این گروه در حوزه اقتصادی بر دو موضوع متمرکز بوده‪ ،‬یکی کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی ایران و دیگری مختلل کردن نقل و انتقاالت مالی ایران است‪ .‬به همین منظور این گروه کار گسترده ای در حوزه اقتصادی‬ ‫در دستورکار خود قرار داده و تالش می کند صادارت نفت ایران را به صفر رسانده و در این راستا معافیت خریداران نفت ایران‬ ‫از سوی آمریکا لغو شد‪ .‬همچنین این گروه در ادامه سیاست های خصمانه خود در حوزه اقتصادی بر کاهش درآمدهای غیرنفتی‬ ‫ایران مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی و ‪ ..‬متمرکز شده است‪.‬در بحث بانکی محدودیت های زیادی برای ایران ایجاد کرده و خرید ایران‬ ‫از کشورهایی صورت می گیرد که درآمد مالی در آن کشورها داریم‪ .‬همچنین آمریکایی ها نورم تشریفات بین المللی را کنار‬ ‫گذاشته و از هیچ اقدامی در این راه فروگذار نمی کنند‪ .‬آنها با مراجعه به شرکت ها تالش می کنند تا فضای ناامنی را بین ایران و‬ ‫طرف تجاری ایجاد کنند‪« .‬اوفک» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یکی از ارگان‌های تحت‬ ‫نظر وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا است‪ .‬این دفتر بر اساس اهداف و سیاست‌های خارجی ایاالت متحده علیه دولت‌ها‪،‬‬ ‫سازمان‌ها و افراد غیر آمریکایی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی اعمال می‌کند)‪ ،‬نیز در پاسخ شرکت ها برای همکاری با ایران یا به‬ ‫آنها پاسخ نمی دهد و یا سواالت را با ابهام همراه پاسخ می دهد به طوری که شرکت های خارجی سردر گم برای همکاری تجاری‬ ‫با ایران بوده و به نوعی بالتکلیف و سرگردان هستند‪ .‬برای مثال اجازه خرید نفت از ایران را «اوفک» می دهد اما بدون بیمه و کشتی‬ ‫که کار را با مشکل مواجه می کند‪.‬آمریکایی ها در راستای فعالیت گروه اقدام در سیستم حمل و نقل دریایی اختالل ایجاد کرده‬ ‫و شبکه هوایی به شدت تحت فشار بوده که نمونه بارز آن فشار بر هواپیمایی ماهان است‪ .‬آنها معتقدند که ماهان در زمینه توریسم‬ ‫نقش اساسی داشته به همین دلیل بدنبال مانع تراشی هستند‪.‬از سوی دیگر هم آمریکایی ها با مراجع به شرکت هایی که خدمات‬ ‫چند نفر بازداشت شدند؛ جرم اثبات‬ ‫شود برخورد می‌کنیم‬ ‫در شبکه هوایی ایران ارائه می‌دهند‪ ،‬مانع از همکاری آنها با ایران می شوند به همین منظور به کشورهای چین و اسپانیا سفر کرده‬ ‫اند‪.‬آمریکایی ها با حضور در کشورها به آنها آموزش می دهند که چطور ایرانی ها‪ ،‬تحریم ها را دور می زنند و چه طور نفت می‬ ‫فروشند‪ .‬به همین منظور این هیات ها به ‪ 30‬کشور سفر کرده و آموزش نحوه دور زدن تحریم ها توسط ایران را توضیح می دهند‪.‬‬ ‫ایران نیز در اقدامی متقابل گزارش اقدامات خود به خصوص در زمینه فروش نفت را رسانه ای نمی کند‪.‬همچنین عربستان با کمک‬ ‫گروه اقدام و با نفوذ در شرکت های طرف تجاری ایران و خرید سهام آنها‪ ،‬مانع از همکاری اقتصادی این کشورها با ایران می شود‬ ‫و سپس اجازه فعالیت و همکاری نمی دهد‪ .‬در ادامه هم شبکه های فارسی زبان خط تحریمی را دنبال و تجارت با ایران را بی اعتبار‬ ‫نشان می دهند و فضای مجازی در خارج و بعضا در داخل‪ ،‬مزید بر علت شده است‪.‬اینکه ایران تا چه حد می تواند در برابر این‬ ‫فشارها ایستادگی کند به تالش ها بستگی دارد‪ .‬به همین منظور یکی از نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران در برابر اقدامات اقتصادی‬ ‫آمریکا‪ ،‬تجارت با همسایگان مانند عراق‪ ،‬ترکیه و افغانستان است که روابط با این سه کشور از رشد خوب و چشم گیری برخوردار‬ ‫است‪.‬دکتر «حسن روحانی»‪ ،‬رئیس جمهور‪ ،‬در سفر اخیر خود به عراق با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران مصمم به توسعه‬ ‫روابط تجاری و اقتصادی با عراق و افزایش حجم مبادالت از ‪ 12‬میلیارد دالر به ‪ 20‬میلیارد دالر است‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیل روابط بانکی و‬ ‫اجرای توافقات در این راستا می‌تواند یک فرصت تاریخی بزرگ برای دو دولت‪ ،‬دو ملت و فعاالن اقتصادی بوجود آورد‪.‬همچنین‬ ‫روسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه در یک بیانیه مشترک که در پایان پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی‬ ‫دو کشور سال گذشته منتشر شد‪ ،‬تاکید کردند که هرگونه اقدام الزم را به منظور افزایش تجارت فی مابین به هدف ‪ 30‬میلیارد‬ ‫دالری بوسیله تقویت ساز و کارهای موجود بکار خواهند گرفت‪.‬رئیس جمهور در دیدار «محمد اشرف غنی»‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫افغانستان‪ ،‬که در حاشیه اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫امیدواری برای تسریع در آماده شدن توافق جامع همکاری های دو کشور‪ ،‬اظهارداشت‪" :‬ایران مصمم به توسعه روابط با همسایگان‬ ‫بویژه افغانستان و سرمایه گذاری مشترک در پروژه های مختلف توسعه ای از جمله زیرساخت های حمل و نقل ترانزیتی است"‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با استقبال از تعمیق همکاری های دو کشور در عرصه های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬امنیتی و فرهنگی‪ ،‬گفت‪" :‬ترانزیت‬ ‫و اتصال کشورهای منطقه و از جمله کشورهای آسیای مرکزی به خلیج فارس دارای اهمیت است و موجب توسعه کل منطقه و‬ ‫فراتر از آن خواهد بود و طرح بزرگ بندر چابهار که به اتفاق هند و افغانستان در حال اجراست‪ ،‬گام بزرگی در مسیر تقویت راههای‬ ‫ترانزیتیمنطقهاست‬ ‫ایران باید روابط خود با سایر کشورها را‬ ‫بر اساس منافع و امنیت ملی توسعه دهد‬ ‫سرلشکر صفوی‪:‬‬ ‫واکنش زنگنه به دستگیری سخنگوی شرکت پاالیش و پخش‪:‬‬ ‫بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه مراسم ختم والده کاظم جاللی در گفت‌وگو‬ ‫با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬در پاسخ به این سوال که آیا اقدام‬ ‫اخیر سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآورد ه‌های نفتی در مصاحبه با‬ ‫خبرگزار ی‌ها و اعالم خبر سهمیه‌بندی بنزین اقدامی خودسرانه بوده است که‬ ‫منجر به بازداشت وی شده؟ گفت‪ :‬من نمی‌دانم که اصال علت بازداشت ایشان‬ ‫چه بوده است‪.‬ی در پاسخ به این سوال که آیا علت را از مسئوالن قضایی جویا‬ ‫نشد ه‌اید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وقتی مقام قضایی برای بازداشت شخصی اقدام می‌کند‪،‬‬ ‫ما قانونا نمی‌توانیم از او درباره این بازداشت توضیح بخواهیم‪ .‬البته تنها‬ ‫ایشان نیست در این ارتباط بازداشت شده و چندین نفر دیگر در این رابطه‬ ‫بازداشت شد ه‌اند‪ .‬زنگنه در واکنش به این سوال که برخی‌‌ رسانه‌ها معتقدند‬ ‫که علت بازداشت خانم اسماعیلی‪ ،‬مصاحبه با خبرگزار ی‌های تسنیم و فارس‬ ‫و درخواست از این دو خبرگزاری برای انتشار خبر رسمی سهمیه‌بندی بنزین‬ ‫بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سهمیه‌بندی بنزین اصال رسمیت‌ نداشته و به طور کلی در‬ ‫وزارت نفت تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است‪ .‬وزیر نفت همچنین در‬ ‫پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر اثبات شود که خانم اسماعیلی خبر‬ ‫سهمیه‌بندی بنزین را به خبرگزار ی‌ها داده‪ ،‬آیا از سوی شما با وی برخورد‬ ‫صورت می‌گیرد؟ گفت‪ :‬بله‪ ،‬اگر اثبات شود‪ ،‬برخورد می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایاالت متحده آمریکا در دولت «دونالد ترامپ» با تشکیل عکس‬ ‫گروه اقدام علیه ایران وراد فاز جدیدی از رویارویی با ایران شد‬ ‫و تالش های این کارگروه تا به امروز ادامه دارد‪ .‬خبرنگار‬ ‫دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به همراه دانشجویان خود در مقطع دکتری دانشگاه فرماندهی‬ ‫و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران از زیرساخت های نظامی و اقتصادی استان هرمزگان بازدید کرد‪.‬‬ ‫بهنقلازسپاهنیوز‪،‬سرلشکرصفویدرتحلیلاهمیتتاریخیمنطقهخلیجفارستصریحکرد‪:‬اهمیتمنطقه‬ ‫خلیج فارس از ‪ 111‬سال قبل شروع شد‪ .‬در سال ‪ 8091‬میالدی نفت در مسجد سلیمان ایران کشف شد و تا‬ ‫آن زمان نفت در هیچ کجای منطقه کشف نشده بود‪ .‬چهار سال بعد انگلیسی ها بزرگترین پاالیشگاه نفت‬ ‫خاورمیانهراسال‪2191‬درآبادانساختند‪.‬انگلیسیهاسوختناوگانخودراازذغالسنگبه هیدروکربنی‬ ‫تبدیل کردند و در جنگ اول و دوم جهانی آبادان و ایران را اشغال نظامی کردند و از محصوالت پاالیشگاه‬ ‫آبادان برای هواپیما هایشان و خودروهای نظامی استفاده کردند و همچنین از راه آهن جنوب به شمال بهره‬ ‫بردند‪.‬دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد‪ :‬انگلیسی ها با تغییر استراتژی از سال ‪ 8691‬از‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬دریای سرخ و شرق مدیترانه خارج شدند و سه دولت مصنوعی را ایجاد کردند و بحرین و‬ ‫امارات متحده عربی و قطر را در سال ‪ 1791‬تشکیل دادند‪ .‬پس از خروج انگلیسی ها از این منطقه آمریکا‬ ‫در سال ‪1791‬قدرت این منطقه شد‪ .‬استراتژی توازن دوستونه نیکسون در همین راستا اجرا شد و در آن‬ ‫استراتژی ‪،‬آمریکایی ها رژیم ایران را ستون امنیتی و نظامی و به اصطالح ژاندارم این منطقه قرار دادند و‬ ‫عربستان سعودی را به ستون اقتصادی منطقه تبدیل کردند‪.‬استاد جغرافیای سیاسی در تبیین جایگاه خلیج‬ ‫فارس و تنگه هرمز در تحوالت استراتژیک منطقه و جهان افزود‪ :‬بندرت در کل مناطق جهان منطقه ای به‬ ‫اهمیت خلیج فارس می توان پیدا کرد‪.‬وی افزود‪ :‬وقتی در یک منطقه الیه‌های ژئوپلیتیک‪ ،‬ژئواکونومیک‬ ‫و ژئواستراتژیک برهم منطبق می‌شود‪ ،‬آن منطقه راهبردی خواهد بود و هنگامی که یک منطقه از وزن برتر‬ ‫راهبردیو ژئوپلیتیکی برخوردارشود‪ ،‬همهقدرت‌هایجهان بهآن منطقهچشمخواهنددوختو بنظر می‬ ‫رسد در آینده ای نه چندان دور استرانژی چینی ها و هندیها به سمت این منطقه و برای بهره مندی از انرژی‬ ‫اینمنطقهجلبشود‪.‬‬ ‫صفوی با تأکید بر اهمیت فرهنگی و ژئوکالچر منطقه خلیج فارس تا دریای مدیترانه اظهار کرد‪ :‬تمام ادیان‬ ‫بزرگالهیازجملهحضرتموسی سالماهللعلیه‪،‬حضرتمسیح سالماهللعلیهوحضرتمحمدصلیاهلل‬ ‫علیه و آله و سلم ‪ ،‬آخرین پیامبر الهی از این منطقه تا دریای مدیترانه ظهور کرده اند و تا کنون در این منطقه‬ ‫مسسیحیان و یهودیها و مسلمانان در کنار هم زندگی می کردند و با تشکیل غده سرطانی رژیم اشغالگر‬ ‫قدس در سال ‪ 8491‬میالدی توسط انگلیس و با حمایت آمریکا ‪ ،‬منطقه هم اکنون دچار نا امنی شده است‪.‬‬ ‫وی با تحلیل چالش های بزرگ آمریکا تا سال ‪ 0302‬در مقیاس جهانی گفت‪ :‬آمریکایی ها سه چالش‬ ‫بزرگ پیش رو دارند‪ .‬چالش اول آنها با ماهیت اقتصادی برابر چین است‪ .‬چین تا سال ‪ 0302‬چین قدرت‬ ‫اول اقتصادی جهان خواهد شد و هر کشوری که قدرت اقتصادی شود به سمت توسعه و گسترش قدرت‬ ‫نظامی حرکت خواهد کرد و آمریکایی ها از این روند احساس خطر می کنند‪ .‬به همین دلیل اوباما در اواخر‬ ‫دوره ریاست جمهوری خود از استراتژی کوچ شرقی و حرکت به سمت چین سخن گفت‪.‬‬ ‫صفوی افزود‪ :‬آمریکایی‌ها در راهبرد امنیت ملی خودشان در سال ‪ ۲۱۰۲‬اعالم کردند که از نظر نظامی به‬ ‫سمت جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام خواهند رفت و قصد دارند آرام‪ ،‬آرام به سمت آن منطقه تغییر‬ ‫استراتژی بدهند به دلیل اینکه چین قدرت تأثیرگذار اقتصادی در مقابل آمریکا است و روسیه نیز قدرت‬ ‫نظامیمقابلآمریکامحسوبمی‌شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫سیاست‬ ‫یوسف‌نژاد‪ :‬سهمیه‌بندیفع ً‬ ‫المنتفیشد‬ ‫علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره به تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی بنزین‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع فع ً‬ ‫ال از سوی دولت منتفی شده و زمانی برای آن اعالم نشده‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه دولت پیش از هر اقدامی باید توضیحات الزم را ارائه کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قطعاً افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت‪.‬نماینده مردم ساری در مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان در بررسی‬ ‫بودجه سال ‪ 97‬و ‪ 98‬با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده بودند‪ ،‬افزود‪ :‬قطعاً سهمیه‌بندی بنزین به کاهش مصرف منجر نخواهد شد و ممکن است تنها درآمد کمی را برای دولت داشته باشد که بار منفی این موضوع درآمدها را پوشش‬ ‫می‌دهد‪.‬عضو هیئت رئیسه مجلس با طرح این سؤال که “آیا دولت از عواقب این تصمیم خود خبر دارد یا خیر؟” اظهار داشت‪ :‬گران شدن حامل‌های انرژی قطعاً در شرایط فعلی منجر به افزایش تورم و رکود خواهد شد‪.‬یوسف‌نژاد با تأکید بر اینکه‬ ‫ت حامل‌های انرژی باال است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به‌دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر کند تا در یک فضای کارشناسی به‌دنبال حل مشکل باشیم‪.‬وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد‬ ‫در شرایط فعلی ریسک افزایش قیم ‌‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد باید متمم بودجه به مجلس ارائه کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باید مشخص شود افزایش درآمدها ناشی از فروش حامل‌های انرژی در چه محلی هزینه خواهد شد تا مجلس این موضوع را قانونی کند‪ ،‬اگرچه نمایندگان‬ ‫مجلس با این تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها مخالف هستند‪.‬‬ ‫شمارش معکوس برجام؛ روزهای وارونه دیپلماسی ظریف و دولت‬ ‫دولت تماشاگر مرگ برجام‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫چرا وزارت کشور‬ ‫مکانیبرایتجمعات‬ ‫کارگری در نظر‬ ‫نمی‌گیرد؟!‬ ‫به شماره افتادن نفس های برجام با بازگشت مجدد تحریم ها و شرایط‬ ‫اقتصادی ایران گره خورده است به طوری که شرایط فعلی خبرهای خوبی را‬ ‫برای توافقنامه برجام ندارد‪ .‬زمانی که محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه مرد‬ ‫دیپلماسی و محبوب ایران شده بود‪ ،‬رسانه های جهان چهره مردی را نشان می‬ ‫دادند که از آن به عنوان ناجی دیپلماسی و تسهیل کننده روابط اقتصادی با ایران‬ ‫یاد می کردند‪ .‬دولت روحانی بیش از هر دولت گذشته دیگری مسئله تحریم ها‬ ‫را مورد بررسی قرار داده و وارد عمل شد‪ .‬در ابتدای مسیر ظریف‪ ،‬آینده و چشم‬ ‫انداز مثبتی برای روند فعالیت های اقتصادی ایران دیده می شد کمی نگذشت که‬ ‫نام برجام بیش از پیش شنیده و دغدغه دولتمردان شد؛ توافقنامه ای که یکی از‬ ‫مهم ترین اقدامات سیاسی دولت روحانی و هم چنین در طی تاریخ روابط ایران و‬ ‫آمریکا محسوب می شد‪ .‬افکار عمومی و رسانه جهان‪ ،‬بازتاب دهنده خوبی برای‬ ‫دیده شدن اقدامات ظریف و روند برجام بودند‪ .‬مردم در آن زمان بیشترین استقبال‬ ‫را از اقدامات دولت روحانی نسبت به برجام داشتند چرا که تحریم ها بار سنگینی‬ ‫بر روی دوش اقتصاد ایران محسوب می شد و روند معیشتی بسیاری از مردم را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده بود‪ .‬آمدن برجام و ورود دیپلماسی جدید به دولت‪ ،‬امید‬ ‫تازه ای را بر حیات سیاسی ایران وارد کرد‪ .‬اتحادیه اروپا نیز به تدریج گرایش به‬ ‫منافع ایران و ادامه روند همکاری های بین المللی را به طور علنی آشکار کرد‪ .‬می‬ ‫توان گفت که در شرایطی که قدرت و نفوذ آمریکا‪ ،‬به طور یکجانبه و تحمیلی‬ ‫«مصطفی کواکبیان»‪ ،‬نماینده مردم تهران در‬ ‫مجلس‪ ،‬در نشست علنی امروز مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬در تذکر شفاهی ضمن تبریک حلول ماه‬ ‫مبارک رمضان و تبریک روز معلم و کارگر‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬چرا وزارت کشور مکانی را برای تجمع آرام‬ ‫و صنفی اقشار مختلف از جمله کارگران و معلمان‬ ‫در نظر نمی گیرد و براساس اصل ‪ 27‬قانون اساسی‬ ‫مجوزی برای چنین تجمعاتی صادر نمی کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر‬ ‫و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫همین اساس تقاضا دارم اگر کارگر و معلمی در‬ ‫تجمعات اخیر در مقابل مجلس دستگیر شده حتما‬ ‫آزاد شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬التهاباتی که اخیرا برای مردم‬ ‫ایجاد شده و ناشی از بحث سهمیه بندی بنزین‬ ‫است‪ ،‬در حالی رخ داد که موضوع سهمیه بندی‬ ‫بنزین هنوز به طور رسمی اعمال نشده ولی برخی‬ ‫خبرگزاری ها از این موضوع خبر دادند‪ .‬شورای‬ ‫اقتصادی سران سه قوه تا چه زمانی می خواهد به‬ ‫این روند ادامه دهد و چنین تصمیماتی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫کواکبیان یادآور شد‪ :‬مجلس ‪ 4‬ماه از وقت شریف‬ ‫خود را برای استانی شدن قانون انتخابات صرف‬ ‫کرد و ما در این موضوع باید صنفی عمل کنیم‬ ‫اما متاسفانه شاهد هستیم که برخی از نمایندگان‬ ‫مصاحبه هایی انجام می دهند و عنوان می کنند که‬ ‫شورای نگهبان باید این مصوبه مجلس را هرچه‬ ‫سریع تر رد کند در حالی که این خالف شأن‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫اساسی و حیاتی آن در شرایط حاضر است‪ .‬تب و تاب برجام و دیپلماسی موفقی‬ ‫که ظریف سردمدار آن بود به سرعت فروکش کرد و نتیجه آن فشار های دو‬ ‫چندان بر بدنه اقتصادی بود‪ .‬با اینکه پروژه برجام بزرگ ترین و موفق ترین در دو‬ ‫سال اخیر محسوب می شود‪ ،‬با فاکتور گرفتن از تحمیل آمریکا‪ ،‬برجام به فرزند‬ ‫خوانده سیاست ایران تبدیل شد‪ .‬در ابتدای مسیر‪ ،‬برخی دلواپسان و تندروها‪ ،‬برجام‬ ‫را ننگی برای کشور می دانستند؛ از پاره کردن آن در مجلس و غربی خواندن این‬ ‫اقدامات‪ ،‬تمام تالش آن ها در جهت رسیدن به منافع عمومی کشور بود تالشی‬ ‫که نه تنها دامان دولت را گرفت و آن را متوجه انتقادات گسترده کرد‪ ،‬بلکه‬ ‫مردم و معیشت آن ها را نیز با شکاف عمیقی مواجه ساخت‪ .‬حاال فضای ملتهب‬ ‫سیاسی_اقتصادی کشور‪ ،‬گاه شمارش معکوس برجام را مطرح می کند و گاه آن‬ ‫را ثمربخش می خواند و یا عمر آن را پایان یافته می بینند اما در نهایت آن چیزی‬ ‫که در طول برجام مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬نبود اتحاد داخلی و دولتی پایبند بود‪.‬‬ ‫جناح ها و جریان های سیاسی ساز نامخالف اقدامات ظریف بودند و بیش از آن‬ ‫که مصلحت عمومی را در نظر داشته باشند به منتقدانی علیه منافع ملت تبدیل‬ ‫شدند‪ .‬عمده نقاط قوت و ضعف برجام به فرجامی ختم شد که آینده ای نه چندان‬ ‫دور آن را نشان خواهد داد‪ .‬دولت که خود آغازگر و پیشگام حضور برجام در‬ ‫کشور بود مسیر را به انتها نرساند و به یک تماشاگر صرف در بازی میان قوت و‬ ‫ضعف تبدیل شد‪.‬‬ ‫جانی برای اقتصاد کشور باقی نگذاشته بود‪ ،‬بازی اروپا در زمین ایران می توانست‬ ‫قدم های اولیه آمریکا را متزلزل سازد‪ .‬هرچند که با گذشت زمان ساز و کارهای‬ ‫ویژه مالی اروپا با ایران نیز به طور کامل از سوی اروپا راه اندازی نشد‪ ،‬اما توافق‬ ‫اروپا با ایران‪ ،‬تا حدودی نوید بخش فصل جدیدی از روابط بدون دخالت آمریکا‬ ‫محسوب می شد‪ .‬خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها در آبان ماه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬اقتصاد ایران را با شوک عجیبی مواجه کرد؛ قیمت دالر صعودی‬ ‫بی سابقه یافت و ارزش پول ملی به پایین ترین حد خود رسید‪ .‬در کنار تمام این‬ ‫شرایط‪ ،‬وضعیت داخلی اقتصاد کشور که در چنین شرایطی با گرانی مواجه شده‬ ‫بود‪ ،‬معیشت را روز به روز برای مردم دشوارتر ساخت‪ .‬نارضایتی دولتمردان از‬ ‫رفتارهای تحمیلی بین المللی از جانب آمریکا به یک نارضایتی ملی از سوی مردم‬ ‫تبدیل شد و شرایط داخلی به تدریج نمود خود را در انتقادات و اعتراض های‬ ‫مردم آشکار ساخت‪ .‬تحریم ها و موضوع معافیت های نفتی آخرین تیر آمریکا‬ ‫برای ضربه زدن به بدنه اقتصادی ایران بود و حاال محدودیت های جدید آمریکا‬ ‫علیه فعالیت های هسته ای ایران روی کار آمده است‪ .‬وزیر خارجه آمریکا این‬ ‫محدودیت ها را بخشی از فشار حداکثری واشنگتن بر تهران بیان کرده است‪.‬‬ ‫بحران فعلی به وجود آمده در کشور تنها محدود به شرایط داخلی نمی شود چرا‬ ‫که این وضعیت ناشی از تحریم های بین المللی و تصمیم های آمریکا و ترامپ‬ ‫می باشد اما آن چیزی که بیش از همه دولت را در مرکز توجه قرار می دهد‪ ،‬نقش‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫حتی تصور مذاکره با آمریکا‬ ‫مطلقاً منتفی است‬ ‫فالحت‌پیشه‪:‬‬ ‫آمریکامی‌خواهدایرانرا‬ ‫واردفازافراطیکند‬ ‫عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در آغاز همایش استانداران سراسر کشور‪ ،‬ضمن تشکر از استانداران‬ ‫استان‌هایی درگیر بحران سیل و استانداران استان های معین‪ ،‬گفت‪ :‬کمک های استانهای معین به استانهای سیل‬ ‫زده قابل توجه بود و سایر استانها نیز در این زمینه هرچه توانستند انجام دادند‌‪.‬‬ ‫وزیر کشور همچنین ضمن گرامیداشت روز معلم و سالروز شهادت شهید مطهری گفت‪:‬‬ ‫دشمن در اوایل انقالب در جهت ضربه زدن و خسارت به انقالب‪ ،‬با به شهادت رساندن شخصیت‬ ‫هایی چون شهید مطهری که مسلک و اندیشه و تفکرشان در اوایل انقالب موثر و در استمرار‬ ‫انقالب قطعاً می‌توانست موثرتر باشد‪ ،‬به خوبی نشانه‌گیری کرد؛ با این حال‪ ،‬خون جاری این‬ ‫شهدا در کالبد انقالب استمرار و دوام انقالب را در پی داشت و خط رهبری و انقالب را برای ما‬ ‫روشن‌تر کرد‪.‬رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در دنیا با شرایط پیچیده و جدیدی رو برو هستیم و‬ ‫رقابت‌ها شدید و بلوک‌بندی‌ها دچار تغییر شده است گفت‪ :‬دخالت آمریکا از منظر قلدری و زور‪،‬‬ ‫آشکار است‪ .‬آمریکا هم در نهادها و تشکیالت بین المللی و هم در پیمان ها و تفاهمات جهانی و‬ ‫هم در امور داخلی کشورها‪ ،‬بدعهدی و دخالت می‌کند‪.‬رئیس شورای امنیت کشور با مرور سوابق‬ ‫دخالت‌ها و فشارهای ظالمانه آمریکایی‌ها در مورد کشورمان و بدعهدی آمریکا در برجام‪ ،‬حتی‬ ‫تصور مذاکره را در شرایط فعلی معادل فشار بیشتر و گام های بیشتر علیه ایران دانست و آن را مطلقاً‬ ‫منتفی برشمرد‪.‬وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان کینه عمیقی نسبت به جمهوری اسالمی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید مقاومت و استقامت را تقویت کنیم که آنها به این نتیجه برسند که جز پذیرفتن ما و‬ ‫کنار آمدن با راه دیگری ندارند‪.‬وی افزود‪ :‬فشار آنها از طریق نفت و با خیال به صفر رساندن فروش‬ ‫نفتمان است اما جمهوری اسالمی از طرق مختلف تالش می‌کند‪ ،‬و جلوی آنها خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی ادامه داد‪ :‬دشمنان صرفاً با ایران مشکل ندارند بلکه با اسالم و همه کشورهای اسالمی‬ ‫مشکل دارند و به دنبال این هستند که اسالم واقعی از منطقه برچیده شود‪.‬وی افزود‪ :‬دشمنان تالش‬ ‫دارند در حوزه اقتصادی و مالی‪ ،‬منطقه و کشور ما را سالهای سال عقب بیندازند و به همین دلیل‬ ‫باید دقت کنیم و با درایت و تدبیر امور را به بهترین نحو و با کمترین هزینه ممکن پیش ببریم‪.‬وزیر‬ ‫کشور با تاکید بر اینکه باالترین تدبیر‪ ،‬مایوس کردن دشمنان از تاثیرگذاری تحریم‌ها است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری در استانها می توانند هسته اصلی این کار باشد‪.‬وی افزود‪ :‬مهمترین‬ ‫گام در زمینه سازی ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری‌ها‪ ،‬کنترل اضطراب و استرس و تنش‬ ‫های جامعه است‪.‬وزیر کشور ادامه داد‪ :‬استانها باید طرح و برنامه استان خود برای مقابله با تحریم را‬ ‫داشته باشند و هرکدام سهم خود را در این مسیر تعیین کنند و در این راستا باید افراد عالم‪ ،‬باانگیزه و‬ ‫سخت کوش را پای کار بیاورند تا به نتیجه مطلوب دست یابند‪.‬وی با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم‬ ‫رفاقت‌ها بر انجام مسئولیت‌ها و وظایف غلبه کند‪ ،‬گفت‪ :‬جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی‪ ،‬رفاقت‬ ‫و مواردی نظیر اینها نباید زمینه‌ای برای کوتاهی در انجام مسئولیت‌ها باشد و استانداران باید با حریت‬ ‫و آزادگی به وظایف خود عمل کنند‪.‬رحمانی‌فضلی با بیان اینکه محور انجام وظایف و مسئولیت‌ها؛‬ ‫قانون‪ ،‬مردم‪ ،‬منافع عمومی و رضای خدا است‪ ،‬گفت استانداران الگوی مدیران استانی در نحوه‬ ‫عملکرد و برخورد هستند و باید اصل را بر حل مشکالت کشور بگذارند‪.‬وزیر کشور در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود به موضوعات پیرامون بازسازی مناطق سیل زده و برنامه های وزارت کشور‬ ‫در این زمینه اشاره کرد و گفت‪ :‬اولویت‌های اصلی پرداخت خسارت به مردم و بازسازی مساکن و‬ ‫تعمیر خانه‌ها است تا مردم هرچه سریع‌تر به روال عادی زندگی برگردند‪ .‬همچنین تامین اقالم مورد‬ ‫نیاز و کاالهای آسیب دیده مردم مورد توجه است و در نهایت بحث نوسازی و تعمیر و بازسازی‬ ‫زیرساختها و تمهیدات پیشگیری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه مراحل یاد شده همگام باهم پیش می رود اما برنامه این است که ابتدا‬ ‫مردم در خانه های خود مستقر شوند‪.‬رئیس قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده تاکید کرد‪ :‬استانداران‬ ‫جلسات متناظر قرارگاه را در استانها برگزار کنند و مصوبات به کمیته های ذیل قرارگاه ارسال شود‪.‬‬ ‫همچنین با مسئوالن ستادی به صورت مستمر در ارتباط باشند و موضوعات استان خود را پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ناصری‪:‬درحالحاضرانتخاباتمجلسمسالهاصلیمردمنیست‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح‌طلب گفت‪ :‬هر دو جریان‬ ‫سیاسی کشور به این باور رسیده‌اند که در اردیبهشت‬ ‫‪ ،۹۸‬انتخابات مجلس مساله اصلی مردم نیست‪.‬‬ ‫عبداهلل ناصری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سکوت‬ ‫جریا ن‌های سیاسی در قبال انتخابات مجلس یازدهم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای اولین بار در چهل سال گذشته در‬ ‫فاصله حدود ده ماهه تا انتخابات نه تنها شاهد کنش‬ ‫جریا ن‌های سیاسی نیستیم‪ ،‬بلکه از سوی جامعه هم‬ ‫عکس العملی نسبت به انتخابات مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید بپذیریم که کنش‌گری سیاسی‬ ‫همیشه متأثر از فضای اجتماعی کشور است‪ .‬تحریم‌ها‪،‬‬ ‫مشکالت اقتصادی و اخیر ا ً هم سیل فضای جامعه را‬ ‫تحت تأثیر قرار داده است و این مسائل موجب شده که‬ ‫دیگر دوقطبی‌های اصالح‌طلب و اصولگرا برای جامعه‬ ‫اهمیت تعیین کننده‌ای نداشته باشد‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی همچنین با اشاره به اینکه‬ ‫جریا ن‌های سیاسی کشور تحت تأثیر انفعال جامعه قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر دو جریان سیاسی کشور‬ ‫به این باور رسیده‌اند که در اردیبهشت ‪ ،۹۸‬انتخابات‬ ‫مجلس نه تنها مساله اصلی مردم نبوده و حتی مساله‬ ‫دست چندم مردم هم نیست؛ البته باید منتظر بمانیم که‬ ‫در آینده چه اتفافاتی رخ می‌دهد؛ ممکن است اتفاقات‬ ‫مثبتی رخ دهد یا حتی شرایط بدتر شود‪.‬‬ ‫ناصری در ادامه با بیان اینکه معتقدم نوع واکنش‬ ‫جامعه نسبت به انتخابات طبیعی است‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه‬ ‫دچار بحرا ن‌های اقتصادی است که سوء‌مدیریت‌ها نقش‬ ‫مهمی در ایجاد بحرا ن‌ها داشته است؛ بنابراین جامعه حق‬ ‫دارد که چنین دیدگاهی نسبت به انتخابات داشته باشد‪.‬‬ ‫جامعه با مقایسه شرایط خود با دوره قبل تحریم‌ها در‬ ‫سال ‪ ،۹۰‬به این نتیجه رسیده است که شرایط اقتصادی و‬ ‫معیشتی خود سخت‌تر شده است بنابراین در حال حاضر‬ ‫انتخابات‪ ،‬مساله جامعه نیست‪.‬‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح‌طلب گفت‪ :‬هر دو جریان سیاسی کشور به این باور رسیده‌اند که در اردیبهشت ‪ ،۹۸‬انتخابات مجلس مساله‬ ‫اصلی مردم نیست‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این‌که‬ ‫ایران نباید کل مناسبات خارجی خود را با‬ ‫آمریکا تعریف کند‪ ،‬گفت‪ :‬تالش آمریکا از‬ ‫تحریم‌های تازه هسته‌ای وادار کردن ایران‬ ‫به خارج شدن از آژانس و ان پی تی است تا‬ ‫پرونده ایران در ذیل فصل ‪ ۷‬منشور سازمان‬ ‫ملل قرار گیرد‪ ،‬لذا ما نباید وارد فاز افراطی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه در توضیح ابزار‬ ‫ایران در مقابله با دور جدید تحریم‌های‬ ‫آمریکا‪ ،‬اظهار کرد‪ ۸۰۰۰ :‬نوع تحریم علیه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران توسط آمریکا در‬ ‫تاریخ مناسبات آمریکا با دیگر کشورها‬ ‫غیرقابل مقایسه است و آمریکا تنها وارد فاز‬ ‫جنگی نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نباید کل مناسبات‬ ‫خارجی‌مان را با آمریکا تعریف کنیم‪ ،‬چون‬ ‫این به معنای بازی در میدان افراطیون آمریکا‬ ‫است‪ .‬آمریکا با تحریم‌های جدید به خصوص‬ ‫در موضوع هسته‌ای می‌خواهد ایران از آژانس‬ ‫هسته‌ای و ام پی تی خارج شده و ایران را‬ ‫وارد فاز افراطی کند تا در این شرایط پرونده‬ ‫ما در ذیل فصل ‪ ۷‬منشور سازمان ملل قرار‬ ‫گیرد‪.‬رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس شورای اسالمی خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬ایران باید بدون ورود به فاز افراطی‬ ‫در قالب برجام و اساسنامه آژانس تولیدات‬ ‫صنعت هسته‌ای خود را به سطوح باالتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد برساند چون ما این تجربه را داریم که‬ ‫با این رویکرد دنیا بسیج شد تا با ما مذاکره‬ ‫کند که نتیجه آن برجام شد‪.‬فالحت‌پیشه ادامه‬ ‫داد‪ :‬استفاده از سازوکارهای بین‌المللی بدان‬ ‫معناست که از سازوکارهای بدون آمریکا‬ ‫بهره گیریم چنین ظرفیتی برای ایران وجود‬ ‫دارد که ما سطح خود را به توان چانه‌زنی‬ ‫قبل از برجام برگردانیم‪ .‬در این راه هم دلیلی‬ ‫ندارد وارد فاز افراطی شویم‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران نباید از هیچ معاهد ه‌ای به‬ ‫صورت اعالمی خارج شود چون آمریکا به‬ ‫دنبال چنین بهانه‌ای است‪.‬وی در پایان و در‬ ‫جمع‌بندی گفت‪ :‬ما باید به عنوان یکی از‬ ‫راهکارهای پیش‌رو وارد مذاکره با آژانس و‬ ‫اعضای برجام برای تولید سوخت ‪ ۲۰‬درصد و‬ ‫باالتر شویم‪.‬‬
‫تکلیفبرنامه«‪»90‬و«برندهباش»مشخصمی‌شود‬ ‫به گزارش گروه فرهنگ و هنر احسان قاضی‌زاده هاشمی‪ ،‬عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما طی یک‬ ‫گفت‌وگو تأکید کرد که این شورا فردا به بررسی اتفاقات پیرامون برنامه «‪ »90‬و ادامه پخش برنامه «برنده باش» خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نویسندگان دیگر حس و حال‬ ‫طنزنوشتنندارند‬ ‫تهیه کننده سینما و تلویزیون می گوید‪ :‬نویسندگان‪ ،‬تهیه کنندگان و تولیدکنندگان ما در همین جامعه که از هر‬ ‫طرف به آن فشار وارد می شود زندگی می کنند‪ ،‬بنابراین دیگر حس و حال طنز نوشتن ندارند‪.‬‬ ‫علیرضا سبط احمدی‬ ‫علیرضا سبط احمدی تهیه کننده سینما و تلویزیون در گفت‬ ‫و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا مشکالت موجود در جامعه را‬ ‫عامل ساخته نشدن سریال های طنز دانست و گفت‪ :‬تمام ما تهیه‬ ‫کنندگان‪ ،‬کارگردانان‪ ،‬نویسندگان و مدیران تولید بارها و بارها‬ ‫شاهد این بودیم که صدا و سیما همیشه از کارهای طنز استقبال‬ ‫کرده و در جلسات مختلف همیشه از ما خواسته کار طنز ارائه‬ ‫دهیم تا مردم لذت ببرند اما باید بپذیریم روحیات و حس و‬ ‫حال نویسنده نزدیک به روحیات موجود در جامعه است‪.‬وی‬ ‫در همین مورد ادامه داد‪ :‬طنزی که بتواند از متن دربیاید‪ ،‬برای‬ ‫جامعه باشد و بتواند مردم را قلقلک دهد در فیلمساز بروز نمی‬ ‫کند‪ .‬متاسفانه کشور ما مدت های طوالنیست درگیر فشارهای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی است و هر طرفی به آن فشار وارد می‬ ‫شود‪ .‬نویسندگان و تولیدکنندگان هم در همین جامعه زندگی‬ ‫می کنند و طبیهی است حس طنز از آنها بر نمی آید‪ .‬هرکدام‬ ‫از ما که در این جامعه زندگی می کنیم‪ ،‬وقتی به هم می رسیم‬ ‫به جای اینکه بگوییم و بخندیم بحث های سیاسی و اقتصادی‬ ‫بنان همان کاری را با آواز کرد‬ ‫کهنیمایوشیجباشعر‬ ‫« غالمحسین بنان در بین تمامی آوازخوانان یکصد و چهارده سالی که از تاریخ ضبط موسیقی در ایران می‌گذرد یکی از خوانندگان ویژه و‬ ‫بلکه شاید خاص‌ترین آن‌ها بوده باشد‪ .‬اما چرا اینچنین است؟ چه ویژگی‌هایی در شخصیت هنری و آثار‪ ،‬صدا و بخصوص آوازهای بنان است که‬ ‫او را خاص و بلکه خاص‌ترین نشان می‌دهد؟»‬ ‫« غالمحسین بنان در بین تمامی آوازخوانان‬ ‫یکصد و چهارده سالی که از تاریخ ضبط موسیقی‬ ‫در ایران می‌گذرد یکی از خوانندگان ویژه و‬ ‫بلکه شاید خا ص‌ترین آ ن‌ها بوده باشد‪ .‬اما چرا‬ ‫اینچنین است؟ چه ویژگی‌هایی در شخصیت‬ ‫هنری و آثار‪ ،‬صدا و بخصوص آوازهای بنان‬ ‫است که او را خاص و بلکه خا ص‌ترین نشان‬ ‫می‌دهد؟»‬ ‫(‪ ۱۵‬اردیبهشت‌ماه) سالروز تولد غالمحسین‬ ‫بنان است به همین مناسبت علی شیرازی خواننده‬ ‫و آوازپژوه یادداشتی را درباره او نوشته و آن را‬ ‫برای انتشار در اختیار ایسنا قرار داده است‪.‬‬ ‫در ادامه می‌توانید متن این یادداشت را‬ ‫بخوانید‪:‬‬ ‫«شکل‌گیری و سپس ظهور شخصیت هنری و‬ ‫آوازی بنان تقریباً هم‌زمان است با مدرنیزاسیون‬ ‫ایران‪ .‬به یک معنا ایران جدید (از اواخر دوره‬ ‫قاجار با ورود سینما و پدیده ضبط صوت و قبل‬ ‫از آن هم عکاسی به کشور) به همراه تأسیس‬ ‫دارالفنون توسط میرزاتقی خان امیرکبیر در دورۀ‬ ‫صدارتش در زمان ناصرالدین شاه و دیگر ظواهر‬ ‫مدرن شدن ایران‪ ،‬نشان از ضرورت تغییر (به‬ ‫معنای به روز شد ِن ) هنر موسیقی ملی ما داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنان از تیزهو ش‌ترین آوازخوانان ایرانی بوده‬ ‫است‪ .‬او با درک درستی از زمانۀ خویش (و صد‬ ‫ِ‬ ‫البته درکی دقیق از خویشتنِ‬ ‫هنری خویش) پا‬ ‫به عرصۀ هنرنمایی در آواز و تصنیف خوانی‬ ‫می‌گذارد‪ .‬اما بنان پیش از آن به شدت شاگردی‬ ‫کرده و سیر و سلوکی سخت را پشت سر گذاشته‬ ‫است‪ .‬بنان در خانواد ه‌ای هنرمند رشد می‌کند و‬ ‫خودش هم پیانو می‌نوازد‪ .‬در ادامه کسانی مثل‬ ‫کلنل علینقی وزیری نیز که عزمی جدی برای به‬ ‫روز کردن موسیقی ایرانی دارند سر راهش قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫بنان شاید تحت تأثیر وزیری و البته با توجه‬ ‫به هوش و قریحۀ واالی خودش به ضرورت‬ ‫خواندنی دیگرگونه در روزگار جدید پی می‌برد‬ ‫و وجه جدیدی همچون بم‌خوانی را وارد آواز و‬ ‫تصنیف ایرانی می‌کند‪.‬‬ ‫تا پیش از آن خواندن آواز و ضربی در‬ ‫موسیقی ما همانا معنایی جز بلندخوانی با صدایی‬ ‫رسا و نافذ نداشت‪ .‬خواننده به کسی می‌گفتند که‬ ‫بتواند صدایش را تا مسافتی هرچند در پیرامون‬ ‫برساند‪ .‬سهل است حتی در آن روزگا ِر سکوت‬ ‫و هنوز بیگانه با آلودگی‌های صوتیِ روزگار‬ ‫پیش روی ماشین‌زدگی‪ ،‬خوانندگانی بودند‬ ‫که صدا ی‌شان موقع خواندن از دهی به دهات‬ ‫مجاور می‌رسید‪ .‬اما بنان می‌دانست به زودی‬ ‫صدای رادیو و بعد هم تلویزیون‪ ،‬خانه‌ها را در بر‬ ‫خواهد گرفت و گرامافون هم که از راه رسیده‬ ‫و به نوعی طلیعۀ از راه رسیدن ضبط صو ت‌های‬ ‫خانگی بود‪.‬‬ ‫اینگونه بود که گوش انسان عصر جدید‬ ‫را باید با تجهیزات جدید از موسیقی و آواز‬ ‫پر می‌کردند و به تبع همین تجهیزات بایستی‬ ‫دگرگونی و دگردیسی‌های در نوع و لحن‬ ‫خواندن در پیش گرفته می‌شد‪ .‬بنان اما با وجود‬ ‫هوش و زمانه‌شناسی‌اش سخت به سنت‌های‬ ‫موسیقایی و آوازین ما باورمند بود‪.‬‬ ‫او هر آنچه کرد بر پایه سنت قرار داشت و‬ ‫ِ‬ ‫نوآوری متکی بر‬ ‫به خوبی به آیندگان درس‬ ‫سنت‌ها داد‪ .‬او به آرامی می‌خواند و البته صدایش‬ ‫سخت در د ل‌ها نفوذ می‌کرد‪ .‬با تحریرهای‬ ‫مخملینش نوع دیگری از تحریر دادن را به‬ ‫عاشقان و تشنگان هنر ملی آواز عرضه داشت و با‬ ‫ویبراسیو ن‌های زیبا و شمرد ه‌اش روح و لطافتی از‬ ‫جنس دیگر را وارد خوانندگی کرد‪.‬‬ ‫بنان بی‌شک همان کاری را با در نظر داشتن‬ ‫هر آنچه پیشتر در آواز داشته‌ایم با این هنر کرد‬ ‫که نیما یوشیج با شعر‪ .‬پس به یک معنا بنان‪،‬‬ ‫نیمای آواز ایرانی بود‪ .‬او بود که به گلپایگانی‪،‬‬ ‫شجریان‪ ،‬نادر گلچین و ایرج قدرت و جسارت‬ ‫پرواز و پریدن در آسمان هنر آواز را ارزانی‬ ‫داشت‪ .‬اگر بنان نمی‌بود‪ ،‬شک نباید کرد که‬ ‫این هنرمندان یا در آواز ظهور نمی‌کردند یا‬ ‫اینکه دست کم به گونه‌ای دیگر در این عرصه‬ ‫هنرنمایی می‌کردند‪ .‬هرچه بود بنایی بود که بنان‬ ‫به درستی گذاشته بود‪.‬بنان صدای آواز مدرن‬ ‫ایرانی بود‪ .‬اما شوربختانه نامش آنچنان که‬ ‫سزاوارش بوده پاس داشته نشد‪ .‬نام بنان و افکار و‬ ‫آثارش نیز مثل بسیاری دیگر از هنرمندان راستین‬ ‫زیر غبار زمان گم شده و نیازمند غبارزدایی‬ ‫است؛ امید‪...‬‬ ‫می کنیم‪ .‬متاسفانه در شرایط کنونی کمتر می بینیم که خانواده‬ ‫ها شاد و خوشحال باشند‪ .‬برای مثال همین روزها که بحث‬ ‫گران شدن بنزین داغ است وقتی خیابان می رویم می بینیم‬ ‫مداوم همه در حال صحبت کردن از تاثیر گران شدن بنزین در‬ ‫سفره هایشان هستند‪ .‬مسلم است در این شرایط هیچ کسی حال‬ ‫خندیدن ندارد‪.‬سبط احمدی با اشاره به اینکه طنزهای سینما‬ ‫مبتذل هستند بیان داشت‪ :‬طنزهایی که در سینما کار می شود‬ ‫طنزهایی نیست که با مردم بتوانند با آن جوشش پیدا کنند و‬ ‫با روحیات آنها سازش داشته باش‪ ،‬عموما طنزهایی است که‬ ‫با فضای اروتیک‪ ،‬شوخی های جنسی و جسمی ایجاد طنز می‬ ‫کند‪ .‬این نوع طنز مبتذل است و هیچ ارزشی ندارد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده مشکالت اقتصادی و گران شدن همه‬ ‫دستگاه ها و ابزارها را عامل دیگری در ساخته نشدن سریال‬ ‫های طنز دانست و اظهار کرد‪ :‬همانطور که عرض کردم از‬ ‫نظر من اولین دلیل در نساختن سریال های طنز نداشتن روحیه‬ ‫شاد در سازندگان ما است‪ .‬دومین مورد مشکالت و مسائل‬ ‫اقتصادی است که امروزه گریبان گیر همه شده است‪ .‬من به‬ ‫عنوان تهیه کننده اگر بخواهم دوربین را از تهران بیرون ببرم‬ ‫باید هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شوم که با بودجه ناچیز‬ ‫صدا و سیما همخوانی ندارد‪ .‬زمانی که تلویزیون دستش بازتر‬ ‫بود می گفت ‪ 6‬کار برای فالن مناسبت بسازید تا ما از بین‬ ‫آنها ‪ 2‬سریال را پخش کنیم باقی را هم بعد از مناسبت پخش‬ ‫می کنیم‪ .‬صدا و سیما به مراتب با این روش کار کردن دست‬ ‫پخش‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کارگردان و‪ ...‬را باز می گداشت تا اینکه‬ ‫کاری را دم مناسبت با عجله و هول هولکی تحت هر شرایطی‬ ‫بسازیم‪.‬علیرضا سبط احمدی در پایان گفت‪ :‬من می توانم همین‬ ‫لحظه ‪ 100‬مورد قصه گریه داریم تعریف کنم اما دو مورد‬ ‫طنز هم نمی توانم بگویم‪ .‬متولین جامعه و دولت باید بازتاب‬ ‫این فشارهای اقتصادی و اجتماعی را که در جامعه وجود دارد‬ ‫ببینند و برای آن فکری کنند‪ .‬وگرنه تا زمانی که شرایط جامعه‬ ‫به این صورت باشد هیچ کس حس و حال خندیدن هم ندارد‬ ‫چه برسد به طنز نوشتن‪.‬‬ ‫ماجرایحواشیقرآنمیلیاردی‬ ‫مطالچیست؟‬ ‫سومین حراج باران مربوط به آثار خط و خوشنویسی‬ ‫در آخرین ماه سال گذشته برگزار شد و در آن آثار‬ ‫خوشنویسی قدما و هنرمندان معاصر و همچنین آثار‬ ‫نفیس دیگری چون کتب‪ ،‬احکام و‪ ...‬چکش خورد و در‬ ‫نهایت فروشی نزدیک به ‪ ۱۲‬میلیارد تومان داشت‪ .‬یکی‬ ‫از اتفاقات این حراج به مدیریت محبوبه کاظمی‪ ،‬ثبت‬ ‫رکورد گران‌ترین اثر به فروش رسیده در یک حراجی‬ ‫هنری در ایران بود آنهم وقتی مصحف شریف قرآن‬ ‫کریم هفت میلیارد و هفتصد میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اما شاید همین موضوع هنوز پس از گذشت قریب به‬ ‫دو ماه محل بحث باشد‪ .‬در روزگاری که هنر خوشنویسی‬ ‫به گالری‌ها راه پیدا نمی‌کند و آثار مرتبط با هنر‬ ‫خوشنویسی مانند دست‌نوشته‌ها و احکام و خط قدما میان‬ ‫کلکسیون مجموعه‌داران دست به دست می‌شود‪ ،‬شاید‬ ‫برگزاری چنین حراجی به رونق اقتصاد این هنر بیانجامد‬ ‫که البته تا رسیدن به آن مطلوب راه درازی در پیش است‪.‬‬ ‫با این همه در همین قدم‌های نخست باید تامل بیشتری‬ ‫روی اهداف برگزاری حراج و رخدادهایی چون آنچه‬ ‫به عنوان شگفتی این حراج ذکر شد‪ ،‬صورت بگیرد‪ .‬از‬ ‫همین رو در گفتگو با محبوبه کاظمی (مدیر حراج باران)‬ ‫به بازخوانی این حراج و حواشی مربوط به گران‌ترین اثر‬ ‫فروش رفته در این حراج پرداختیم‪.‬‬ ‫کاظمی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری این‬ ‫حراج در نهایت به کدام سمت و سو گرایش دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترین هدف حراج باران توسعه فرهنگ و هنر ایرانی‬ ‫اسالمی است‪ .‬ایده‌آل این است که در گذر زمان بتواند‬ ‫در توسعه و ترویج هنر اصیل در جامعه اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫در این دوره از برگزاری حراج ‌باران این مهم پر رنگ‌تر‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬وقتی یک رویداد به تدریج تکرار شود‪ ،‬بر اثر‬ ‫این ‌تکرار اثرات اجتماعی بیشتری در جامعه می‌گذارد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه آیا این هدف می‌تواند به توسعه‬ ‫اقتصاد هنر خوشنویسی کمک کند‪ ،‬نیز گفت‪ :‬کم‌ترین‬ ‫توقع این جریان رونق اقتصاد هنر خوشنویسی‌ست؛ زیرا‬ ‫پتانسیل‌های تاریخی و فرهنگی در این باب چنان باالست‬ ‫که باید افق‌های بلندتر و واالتری را جستجو کرد‪.‬‬ ‫کاظمی ادامه داد‪ :‬وقتی بحث ترویج در جامعه مطرح‬ ‫می‌شود معنایش این است که هر حرکت و هر فعالیتی‬ ‫‌انجام بدهیم تا این رواج رخ بدهد و منتج به نتیجه بشود‬ ‫باید در هر بخشی هدفگذاری انجام دهیم‪ .‬وقتی اتفاق‌های‬ ‫‌تاثیرگذاری مثل حراج با نمایشگاه‌های مهم در حوزه‬ ‫خوشنویسی رخ می‌دهد‪ ،‬به ‌معنای توسعه اقتصاد این هنر‬ ‫نیز هست‪‌.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هنر خوشنویسی هنر ملی ماست و‬ ‫اصلی‌ترین و اصیل‌ترین هنر ایرانی اسالمی به حساب‬ ‫می‌آید‪ .‬ما ‌درباره هیچ هنر دیگری با چنین قدرتی‬ ‫نمی‌توانیم سخن بگوییم‪ ،‬این واقعیت تاریخی ست‬ ‫که هنر خوشنویسی در ‌تار و پود فرهنگ ایرانی ریشه‬ ‫دارد و جزئی از هویت ماست‪ .‬دنیا به این وجهه تمدنی‬ ‫خوشنویسی ایرانی واقف است‪ ،‬حضور قطعه‌های متعدد‬ ‫هنر خوشنویسی در موزه‌های معتبر دنیا موید همین نکته‬ ‫‌است‪‌.‬مدیر گالری ترانه باران گفت‪ :‬در تمام موزه‌های‬ ‫شاخص از آثار قدمای ما‪ ،‬آثار فاخری وجود دارد و‬ ‫تقریبا همه حراجی‌های بزرگ در هر دوره خود آثاری‬ ‫گرانبها از هنر ایرانی اسالمی عرضه می‌کنند‪ ،‬همین‬ ‫نشانه‌ها اثبات می‌کند که اقتصاد هنر خوشنویسی باید‬ ‫پرورنق‌ترین وجه اقتصاد هنر در ایران باشد و گردش مالی‬ ‫و ارز آوری آن اگر صنعت گردشگری هنری را با خود‬ ‫پیوند بزند باید به نفت تنه بزند‪ .‬کمااینکه در کشورهای‬ ‫توسعه یافته پیوند هنر و گردشگری چنین کرده است‪.‬‬ ‫اما او در خصوص مصحف شریف که هفت میلیارد‬ ‫فروش رفت و مسائلی دراین خصوص مطرح شد و‬ ‫عده‌ای گفتند قرآن مطال بود که مجموعه حراج این امر‬ ‫را تکذیب کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قبل از هر نکته‌ای سویه‬ ‫حراج باران وجه هنری همه آثاری ست که ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫وقتی هدف این است که هنر ایرانی اسالمی در بازار هنر‬ ‫درخشش خود را رخ بنماید و به یکه تازی هنر کلیسایی‪،‬‬ ‫مسیحی و یهودی… پایان داده شود باید الفبای جهانی‬ ‫بازار هنر را رعایت کنیم و با زبان بین‌المللی مارکت هنر‬ ‫و در قالب استانداردهای رایج بین المللی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درعین حال وقتی از خط و خوشنویسی‬ ‫صحبت می‌کنیم یعنی یک حوزه گسترده از انواع خطوط‬ ‫و ‌انواع هنرهایی که مربوط به خوشنویسی هستند و‬ ‫ملزومات آن را نیز شامل می‌شوند‪ .‬یکی از ‌مهم‌ترین‬ ‫تاثیرات خط و هنر خوشنویسی در کتب خطی و نسخ‬ ‫خطی قابل مشاهده است‪ .‬وقتی ‌درباره خط حرف می‌زنیم‬ ‫یعنی درباره کتب مختلف در طول تاریخ صحبت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬همه واقف هستند که هنر خوشنویسی امری‬ ‫کاربردی و در خدمت کتابت بود‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬همواره گفته‌اند که نوشتن قرآن به‬ ‫خط خوش ثواب دارد و روایات دینی هم آن را داریم‪.‬‬ ‫‌اساسا هنر خوشنویسی با آیات و روایات و اشعار آمیخته‬ ‫است و مایه مباهات خوشنویسی ما؛ نگارش همین‬ ‫مصحف‌های شریف و کتب ادعیه و انسا ن‌ساز است‪.‬‬ ‫معنویتی که در خوشنویسی موج می‌زند از همین میراث‬ ‫گرانقدر می‌آید‪ .‬نمونه‌هایی از همین آثار در موزه‌های‬ ‫دنیا و حراجی‌های بین‌المللی ارائه می‌شود و امر متداولی‬ ‫بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬نمی‌توانیم درباره خوشنویسی صحبت‬ ‫کنیم و درباره کتاب‌های چون قرآن ‌کریم و یا صحیفه‬ ‫سجادیه‪ ،‬نهج‌البالغه و یا کتاب‌هایی چون حافظ و‬ ‫شاهنامه سخن نگوییم‪ ‌.‬اوج هنر خوشنویس آن است که‬ ‫حافظ را کامل بنویسد‪‌ .‬پس این دو منفک از یکدیگر‬ ‫نیستند‪‌ .‬اما درباره قرآن طالیی و سوءتفاهم‌هایی که‬ ‫برخی بدان دچار شدند چند نکته را می‌گویم‪ ،‬نخست‬ ‫آنکه مهم‌ترین نکته این است که قرانی که در حراج‬ ‫باران ارائه شد قرآن طالیی ‌بود و قرآن مطال نبود‪ .‬یعنی‬ ‫بر خالف ادعای اشتباه برخی‪ ،‬چندین کیلو طال نداشت‪،‬‬ ‫بلکه جلد قلمکاری با آبکاری طال داشت و ارزش مالی‬ ‫آن از منظر هنری و خاص بودنش است‪.‬او یادآور شد‪:‬‬ ‫میرزاآقا امامی از هنرمندان فاخر این سرزمین بود‪ ،‬به نقل‬ ‫از او می‌گویند؛ من با ‌دو نخود طال هم می‌توانم هیکلی‬ ‫را طال بگیرم‪‌ .‬در واقع مصحف شریف موضوعش به مزین‬ ‫بودنش به طال نبود که ارزشمندش کرد‪ ،‬آن اثر در ‌واقع‬ ‫مس است و جلدش کار قلم زنان برجسته است و حاصل‬ ‫هنرمندی و شیفتگی ‪ ۲۵‬هنرمند است‪ .‬تمام آن ‌توسط‬ ‫قلمکاران حکاکی شده است‪ .‬پس اشتباه است که روی‬ ‫بحث طالی به کار رفته در این اثر ‌هنری مانور بدهیم‪‌.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ادامهداستانکالهبرداری؛سیم‌کارت‌هاییبدونپشتیبان!‬ ‫در حالی با افراد برای دریافت سیم‌کارت پشتیبان اپراتورها با قابلیت اینترنت با سرعت بیش‌تر و آنتن‌دهی بهتر و مانند آن تماس گرفته می‌شود که چنین سیم‌کارت‌هایی اصال وجود خارجی ندارند‪ .‬اخاذی و کالهبرداری‬ ‫چهره‌های متفاوتی دارد؛ یکی از نمودهای آن در حوزه ارتباطات‪ ،‬تماس‌هایی است که با افراد گرفته می‌شود و ادعاهایی از جمله سیم‌کارت دولتی‪ ،‬وعده‌ی جایزه‌های میلیونی‪ ،‬برنده شدن در قرعه‌کشی و اخیرا ً سیم‌کارت‬ ‫پشتیبان دارد‪ .‬این سیم‌کارت‌ها ممکن است قیمت‌هایی باالتر از سیم‌کارت‌هایی باشند که توسط خود اپراتور عرضه می‌شوند و کمترین آسیب‌شان‪ ،‬اخاذی مالی از کاربر باشد‪.‬بدین ترتیب در روزهای اخیر تماس‌هایی با مشترکان‬ ‫تلفن همراه گرفته شده و حرف از سیم‌کارت‌هایی با عنوان پشتیبان می‌زند‪ .‬این سیم‌کارت‌ها بنا به ادعای شخص تماس‌گیرنده ممکن است اینترنت رایگان داشته باشند‪ ،‬هزینه‌ی مکالماتشان کمتر از سایر سیم‌کارت‌ها باشد‪،‬‬ ‫سیم‌کارت‌های ماهواره‌ای باشند که آنتن‌دهی باالتری نسبت به سیم‌کارت‌های معمولی دارند‪ ،‬در صورتی که چنین سیم‌کارت‌هایی با قابلیت‌های ذکرشده وجود ندارند و صرفاً کالهبرداری از اسم اپراتور هستند‪.‬در این روش‬ ‫افرادی از طریق تلفن ثابت در تماس با مشترکین این اپراتور‪ ،‬خرید سیم‌کارت همراه اول را با یک شماره مشابه و قیمتی باالتر از قیمت مصوب و با شرایط بسیار ویژه‪ ،‬پیشنهاد می‌دهند که اغلب از خریداران کالهبرداری شده و‬ ‫پس از فروش‪ ،‬فروشنده پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫طرح پنهان سازی یارانه ها!‬ ‫یارانه های پنهان؛ گسست هدفمندسازی دیروز‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫از زمان ورود یارانه ها به زندگی مردم‪ ،‬دولت با فراز‬ ‫و نشیب های فراوانی از سوی افکار عمومی و هم چنین‬ ‫کارشناسان اقتصادی مواجه شد‪ .‬اگرچه فرضیه های فراوانی‬ ‫بر سر آمدن و نیامدن یارانه ها وجود داشت‪ ،‬سرانجام مناقشه‬ ‫کارشناسان‪ ،‬ماندن یارانه را تایید کرد‪ .‬یارانه برای مردم از‬ ‫جهت مبلغ نقدی که از سوی دولت پرداخت می شد‪ ،‬روزنه‬ ‫امیدی در کنار مشکالت اقتصادی و هزینه های زندگی بود اما‬ ‫گذر زمان و تجربیات بازار نشان داد که یارانه ها بیش از آن‬ ‫که معیشت خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهند اقتصاد را تحت‬ ‫سلطه خود قرار داد‪ .‬یارانه ها به تدریج روی پنهان و الیه های‬ ‫نهان خود را آشکار ساخت‪ ،‬تصمیمی که هیچ گاه پرداخت‬ ‫آن متوقف نشد و با این که میزان پرداختی افزایش پیدا کرد‪،‬‬ ‫هزینه های فراوانی را به مردم و دولت تحمیل کرد به طوری‬ ‫که ورودی و خروجی آن چندان مطلوب و قابل دفاع نبود‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان بر منفی و مخرب بودن پرداخت یارانه‬ ‫ها هم نظر می باشند به طوری که آغاز این پروژه اقتصاد ایران‬ ‫را دچار تغییر و تحوالت اساسی کرده و منجر به بروز آینده‬ ‫ای نامعلوم در آن شد‪ .‬بررسی جوانب مختلف یارانه ها در‬ ‫نوع خود نشان می دهد که نگاه کلی به یارانه و آینده آن در‬ ‫کشور وجود نداشت و تصمیمی آنی تنها برای جلب رضایت‬ ‫عمومی بود‪ .‬پرداخت یارانه ها به یک فعالیت اقتصادی مقطعی‬ ‫تعبیر می شود که در همان روز های اولیه توانست نوعی اقدام‬ ‫پوپولیستی به شمار بیاید‪ .‬افزایش قیمت ها بعد از پرداخت‬ ‫یارانه ها‪ ،‬سوء استفاده برخی از منابع مالی می تواند خرد ترین‬ ‫آسیبی باشد که بعد از هدفمندسازی یارانه ها متوجه اقتصاد‬ ‫ایران شد آسیب هایی که در بلند مدت تاثیرات مخربی را بر‬ ‫جای گذاشت‪ .‬اما حاال بعد از یارانه ها و بحث هدفمند شدن‬ ‫آن‪ ،‬اصطالحی دیگر اقتصاد کشور را درگیر خود ساخته است‪.‬‬ ‫یارانه های پنهان مدتی است که در میان رسانه ها و برخی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی مطرح شده است این اعداد و ارقام و‬ ‫یارانه تا جایی پیش رفته که وارد محافل و افکار عمومی نیز‬ ‫شده است‪ .‬در واقع در شرایط بحران و وضعیت پیچیده ای که‬ ‫کشور در حال حاضر با آن روبرو است دیگر مرز مشخصی‬ ‫میان اخبار دولتی و اخبار عامه و یا اطالعات و ارقام پنهان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هرکجا که نقصی از دولت آشکار شد‪ ،‬شایعات‬ ‫و آمار جایگزین اعتماد عمومی می گردد‪.‬با قیمت ‌گذاری‬ ‫دستوری و طرح تثبیت قیمت‌ها‪ ،‬هر ساله حجم یارانه‌ هایی که‬ ‫در اقتصاد ایران به صورت غیرهدفمند پرداخت می‌شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬تا همین چند ماه پیش هیچ رقم دقیقی نیز از حجم‬ ‫یارانه‌های پرداختی وجود نداشت‪ .‬طبق گزارشی که سازمان‬ ‫برنامه و بودجه اعالم کرده است کل یارانه‌های آشکار و نهان‬ ‫ساالنه به ‪ 900‬هزار میلیارد تومان می‌رسد‪ .‬از این رقم حدود‬ ‫‪ 600‬هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن‬ ‫اختصاص دارد که ‪ 215‬هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین‬ ‫است‪ .‬طبق برآوردهای انجام‌شده در سال ‪ ۹۸‬نیز مجموع یارانه‬ ‫آشکار و پنهان ‪ ۸۹۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬این رقم‬ ‫معادل ‪ ۱۰.۹‬میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً‬ ‫‪ ۲.۲‬برابر بودجه ساالنه کشور است‪.‬این درحالی است که با‬ ‫وجود این رقم کالن که ساالنه در کشور پرداخت می‌شود و‬ ‫سهم هر ایرانی به ‪ 11‬میلیون تومان می‌رسد‪ ،‬ولی هدفمند نبودن‬ ‫آن باعث شده تا بخش عمده‌ای ازآن سهم پردرآمدهایی شود‬ ‫که در اهداف تعیین شده برای دریافت یارانه هیچ جایگاهی‬ ‫ندارند‪ .‬به گونه‌ای که از میان ‪ ۲۴۹‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫پنهان مستقیم‪ ۱۵ /۸ ،‬هزار میلیارد تومان به سه دهک کم‬ ‫درآمد می‌رسد و رقم ‪ ۱۲۱‬هزار میلیارد تومان سهم سه دهک‬ ‫پردرآمد می‌شود‪ .‬اعداد و ارقام اعالم شده طی روزهای اخیر‬ ‫بسیار شنیده شده است به طوری که اذهان عمومی و رسانه ها‬ ‫را به شدت به خود جلب کرده و در این میان ابهامات فراوانی‬ ‫را به وجود آورده است که در نهایت نیز آشکار شدن سیاست‬ ‫های غلط اقتصادی را در پی دارد‪ .‬سیاست هایی که در طول‬ ‫مدت زمان طوالنی اصالح پذیر نبوده و روز به روز بر دامنه‬ ‫این اطالعات می افزاید‪ .‬نگاهی اجمالی به بحث یارانه ها‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که نوعی وابستگی میان دولت و مردم از جهت یارانه‬ ‫ها به وجود آمده است به طوری که امکان حذف یارانه ها‬ ‫برای بسیاری از مردم غیر قابل تصور می باشد چرا که برخی از‬ ‫اقشار کم درآمد به یارانه هات به عنوان کمک هزینه نگاه می‬ ‫کنند‪ .‬اما پرداخت یارانه‪ ،‬محلی برای نهان شدن برخی تخلفات‬ ‫گشته است که حاال یارانه پنهان نام دارد‪ .‬شیوه نامناسب قاعده‬ ‫گذاری در هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬در وضعیت فعلی کشور‪،‬‬ ‫که اقتصاد کاملا از هم گسیخته است‪ ،‬بروز و ظهور یافته که‬ ‫راهکاری جز شفافیت و شفاف سازی پیش روی دولت قرار‬ ‫ندارد‪ .‬واقعیت یارانه ها با واقعیت زندگی مردم تفاوت های‬ ‫اشکاری یافته است که شکاف موجود در آن با وجود یارانه‬ ‫پنهان‪ ،‬بدون نظارت و شفاف سازی دولت‪ ،‬هر روز عمیق و‬ ‫عمیق تر می گردد‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی بالی جان دولت و مردم است‬ ‫یک اقتصاددان اظهار داشت‪ :‬اقتصاددانان نئولیبرال در بحث نرخ بنزین موضوع فوب خلیج فارس را بیان می‌کنند اما نمی‌گویند که دستمزد و حقوق هر ساعت کارگر در‬ ‫این کشو ر‌ها ‪ ۱۵‬دالر است در حالی‌که در ایران یک دالر هم نیست بنابراین اگر قرار به مقایسه است باید تمام شاخص‌ها را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫با انتقاد از حذف ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای اساسی‬ ‫گفت‪ :‬اگر این موضوع واقعیت یابد یکی از تصمیمات اشتباه‬ ‫دولت خواهد بود و مغایر با چشم‌اندازی است که آقای همتی‬ ‫در بدو تصدی‌ بر بانک مرکزی مبنی بر ثبات بخشیدن به بازار‬ ‫اعالم کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تبدیل نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نرخ نیمایی‬ ‫موجب بی‌ثباتی و تزلزل خواهد بود‪ .‬با این تصمیم دیگر هیچ‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬صنعتگر یا کارآفرینی قادر نخواهد بود نسبت به‬ ‫آینده تصمیم بگیرد‪ ،‬البته االن هم بسیاری از فروشگاه‌ها تحت‬ ‫شعاع این صحبت‌ها است‪ .‬چون این تزلزل در مقررات باعث‬ ‫شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان از ترس آینده رو به پنهان‬ ‫کردن اقالم بیاورند که با هیچ نیروی قهریه‌ای نمی‌توان با آن‬ ‫مبارزه کرد‪.‬کیامهر اظهار داشت‪ :‬باید توجه داشت که اولویت‬ ‫نخست در سبد کاالیی خانوارها مواد غذایی است و االن قیمت‬ ‫مواد غذایی سر به آسمان گذاشته است‪ .‬مگر می‌شود با حقوق دو‬ ‫یا سه میلیونی از عهده این زندگی برآمد‪ .‬مشکل مسئوالن ما این‬ ‫است که خودشان به خرید نمی‌روند و گماشتگان آنها نیز برای‬ ‫اینکه خاطر آقایان مکدر نشود از بیان واقعیت قیمت‌ها خودداری‬ ‫می‌کنند و در واقع چهل کالغ را یک کالغ می‌کنند‪ .‬به باور بنده‬ ‫نفس به هم خوردن قول و قرار بانک مرکزی و دولت با مردم‬ ‫خطرناک‌تر از هر موضوعی است‪ ،‬این اعتمادزدایی بین مردم و‬ ‫مسئوالن آسیب زننده خواهد بود‪.‬‬ ‫مسئوالن با مردم شفاف و صریح باشند‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه یکی‬ ‫از مشکالت مسئولین ما این است که نمی‌دانند ما در عصر‬ ‫شبکه‌های مجازی زندگی می‌کنیم و موضوعات هر چه قدر‬ ‫بیشتر پنهان شوند با شاخ و برگ بیشتر منتشر خواهند شد‪.‬‬ ‫هنوز تصور می‌کنند یک رادیو و تلویزیون وجود دارد که‬ ‫سیاست‌گذاری آن نیز دست خوشان باشد‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫مردم هیچ زبانی را به اندازه شفافیت نمی‌پذیرند بنابراین اگر هم‬ ‫مشکلی وجود داشته باشد باید صریح با مردم در میان گذاشت‬ ‫و اگر مشکل دشمن است ظاهرا ً این دشمن بهتر از خود ما از‬ ‫مشکالت ما آگاه است‪ .‬اگر ما مشکل کمبود ارز داریم صادقانه‬ ‫به مردم بگوییم تا خود را برای کاهش مصرف آماده کنند‪.‬وی‬ ‫تورم را پیامد غیرقابل انکار حذف نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای‬ ‫اساسی دانست و افزود‪ :‬االن سبد هزینه خانوارها متزلزل شده‬ ‫است و وقتی که این کاالهای اساسی با نرخ نیمه‌آزاد نیمایی وارد‬ ‫شود تورم افسارگسیخته را در پی خواهد داشت‪ .‬در حالی‌که‬ ‫یکی از افتخارات دولت اول آقای روحانی کاهش تورم و یک‬ ‫رقمی شدن آن بود حاال چه اتفاقی افتاده که نرخ تورم در حال‬ ‫پیشی گرفتن از تورم دولت آقای احمدی نژاد است جالب‬ ‫آنکه هیچ مسئولی نسبت به این موضوع واکنشی از خود نشان‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬پرسش اصلی این است که دولت برای جبران کاهش‬ ‫قدرت‌ خرید مردم ناشی از حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی چه سیاستی‬ ‫را دنبال خواهد کرد؟‬ ‫مردم برای تفریح‪ ،‬بنزین مصرف نمی‌کنند‬ ‫این استاد دانشگاه در مورد حواشی مربوط به اخبار نرخ‬ ‫بنزین در روزهای اخیر گفت‪ :‬متاسفانه شایعات بی‌حد و حصری‬ ‫که در این مورد وجود دارد موجب افزایش نگرانی‌ها شده است‪.‬‬ ‫برخی‌ها خبر از مصرف روزانه ‪ ۹۰‬میلیون لیتر بنزین می‌دهند در‬ ‫حالیکه مشخص نیست این آمار و ارقام از کجا آمده است و‬ ‫سعی می‌کنند با بیان این ارقام نتیجه‌گیری کنند که چون مصرف‬ ‫بنزین باال است پس باید نرخ آن را افزایش داد‪ ،‬چرا ما در مورد‬ ‫مصرف بنزین به معلول‌ها توجه نداریم؟ مردم ما که برای تفریح‬ ‫از بنزین استفاده نمی‌کنند در واقع از خرج زندگی درمانده‌اند چه‬ ‫برسد به اینکه بنزین را برای تفریح و مسافرت استفاده کنند‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی ما هم بالی جان مردم شده و هم‬ ‫دولت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چرا هیچ سخنی نمی‌گویند که تکنولوژی‬ ‫خودروهای ساخت داخل مربوط به بیش از بیست سال پیش‬ ‫است که باعث شده تا ‪ ۳‬برابر خودروهای روز دنیا مصرف داشته‬ ‫باشد‪ ،‬چرا نمی‌گویند که مردم ایران چند برابر دیگران پول‬ ‫خودرو می‌دهند؟ چرا هیچ دولتمردی نسبت به این موضوع با‬ ‫مردم هم‌دردی نمی‌کند؟‬ ‫به باور بنده باید در مملکت را باز کرد و از حمایت‬ ‫وحشتناک از صنعت خودروسازی انحصاری دست کشید‪ .‬اگر‬ ‫اجازه داده شود که واردات خودروهای معمولی آزاد شود آنگاه‬ ‫مشاهده خواهید کرد که مصرف بنزین تا چه میزان کاهش یافته‬ ‫است در این شرایط خودروسازان داخلی هم مجبور هستند یا‬ ‫کیفیت را ارتقا دهند یا صحنه را ترک کنند در واقع این صنعت‬ ‫خودروسازی ما هم بالی جان مردم شده و هم دولت‪.‬‬ ‫سیستم حمل و نقل عمومی را باید توسعه داد‬ ‫کیامهر تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت هر واحد افزایش نرخ‬ ‫بنزین می‌تواند بصورت تصاعدی و زنجیره‌ای قیمت اقالم اساسی‬ ‫را افزایش دهد و باید به راه‌حل‌های اساسی روی بیاوریم که‬ ‫یکی از آنها توسعه سیستم حمل و نقل عمومی است‪ .‬در شرایطی‬ ‫که وضعیت حمل‌ونقل عمومی از لحاظ کمی و کیفی شرایط‬ ‫مناسبی ندارد ترغیب مردم به عدم استفاده از خودروهای شخصی‬ ‫نیز بی‌نتیجه خواهد بود‪.‬‬ ‫در کشورهای پیشرفته این سیستم بصورت ‪ ۲۴‬ساعته در‬ ‫اختیار عموم است و حتی ثروتمندان آن جامعه از استفاده‬ ‫می‌کنند چه برسد به طبقات فرودست‪.‬‬ ‫نظرات نئولیبرالی و نئوکالسیکی برای ما فاجعه آمیز بوده‬ ‫این اقتصاددان با انتقاد از نظریات نئولیبرالی برخی از‬ ‫ی از اقتصاددان نسخه‌های میلتون فریدمن‬ ‫اقتصاددانان گفت‪ :‬برخ ‌‬ ‫برای اقتصاد آزاد آمریکا را برای اقتصاد ما که نزدیک به ‪۸۰‬‬ ‫درصد آن در اختیار دولت و خصولتی‌ها است‪ ،‬می‌پیچند‪.‬‬ ‫متاسفانه در دیدگاه و ادبیات این گروه موضوعاتی مانند خط‬ ‫فقر‪ ،‬فاصله طبقاتی و سفره‌های خالی دیده نمی‌شود و تا اعتراضی‬ ‫هم می‌شود به داشتن افکار سوسیالیستی متهم می‌کنند‪ .‬شاید‬ ‫نظرات آدام اسمیت یا میلتون فریدمن برای اقتصاد آمریکا‬ ‫مناسب باشد نه ما و تجربه نشان داده نسخه‌های نئوکالسیکی‬ ‫و نئولیبرالی اصأل برای اقتصاده ما فاجعه‌آمیز بوده است‪ .‬مثال‬ ‫همین اقتصاددان نئولیبرال در بحث نرخ بنزین موضوع فوب‬ ‫خلیج فارس را بیان می‌کنند اما نمی‌گویند که دستمزد و حقوق‬ ‫هر ساعت کارگر در این کشور‌ها ‪ ۱۵‬دالر است در حالی‌که در‬ ‫ایران یک دالر هم نیست بنابراین اگر قرار به مقایسه است باید‬ ‫تمام شاخص‌ها را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫افزایش نرخ ارز یعنی میخکوب شدن صنعت کشور‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬از زمان مرحوم هاشمی تا امروز این‬ ‫سیاست‌های دلفریب را اجرا می‌کنند و افزایش قیمت‌ها را به‬ ‫عنوان تعدیل یا اصالح قیمت بیان می‌کنند‪ ،‬هر چند سال یکبار‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهند که پیامد آن تورم‬ ‫و افزایش زنجیره‌ای قیمت کاالها است‪ ،‬ما سه دهه این سیاست‬ ‫را اجرا کردیم و باید بدانیم آزموده را آزمودن خطاست‪ .‬مثال‬ ‫می‌گفتند با افزایش نرخ ارز صادرات کشور افزایش می‌یابد در‬ ‫حالی‌که افزایش نرخ ارز برای کشوری که بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مواد اولیه و ماشین آالت تولیدی را وارد می‌کند به معنای نابودی‬ ‫و میخکوب شدن صنایع است‪.‬‬ ‫مگر ما کره‌جنوبی‪ ،‬ژاپن یا کانادا هستیم که صفر تا صد مواد‬ ‫اولیه صنعت خود را تولید می‌کنند‪.‬‬
‫اهداءاعضایبدندانشجویشاهرودیبه‪57‬بیمارنیازمند‬ ‫سرپرستار بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت‪ :‬اعضای بدن دانشجوی دختر شاهرودی پس از مرگ مغزی به ‪ ۵۷‬بیمار نیازمند اهدا شد‪.‬ناهید اصفهانی افزود‪“ :‬عارفه عرب احمدی”‪ ،‬دانشجوی دختر شاهرودی‬ ‫اواخر هفته گذشته در سن ‪ ۲۲‬سالگی مقابل دانشگاه صنعتی شاهرود دچار حادثه شد‪ ،‬با وجود انجام عملیات احیا بیمار‪ ،‬متأسفانه مرگ مغزی وی از سوی پزشکان تأیید شد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬پس از کسب رضایت از‬ ‫خانواده این دانشجوی دختر‪ ،‬دو کلیه‪ ،‬یک کبد و تعدادی از بافت‌های عصبی وی به تعدادی از بیماران نیازمند اهدا شد و به بیش از ‪ ۴‬بیمار نیازمند حیات دوباره خواهد بخشید‪.‬سرپرستار بخش ‪ ICU‬بیمارستان امام‬ ‫حسین(ع) شاهرود ادامه داد‪ :‬در کنار اهدای تعدادی از اعضای بدن این دانشجو‪ ،‬پیوند مغز استخوان این دانشجو نیز انجام شد که هر پیوند مغز استخوان می‌تواند جان ‪ ۵۴‬بیمار نیازمند را نجات دهد‪.‬اصفهانی گفت‪:‬‬ ‫عارفه عرب احمدی‪ ،‬اهل شاهرود و دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود اواخر هفته گذشته در یک سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد و امروز با اهدا اعضای بدن خود به بیش از ‪ ۵۷‬بیمار نیازمند‬ ‫حیات دوباره بخشید‪.‬‬ ‫کارکردتلفنهمراهازعامل‬ ‫پیوستبهگسستاجتماعی‬ ‫تبدیلشدهاست‬ ‫وزیر بهداشت‬ ‫زنجان‪-‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفت‪ :‬کارکرد تلفن همراه که در مقطعی به‬ ‫عنوان پیوست اجتماعی مطرح بود امروز به ابزار گسست اجتماعی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫سعید نمکی ظهر یکشنبه در‬ ‫اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی‬ ‫عکس سالمت روان در محل سالن‬ ‫همایش‌های بیمارستان آیت اهلل‬ ‫موسوی شهر زنجان‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تلفن همراه که روزگاری برای‬ ‫توسعه ارتباطات و شادی مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گرفت در حال‬ ‫حاضر باعث جدایی افراد شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬کارکرد تلفن همراه‬ ‫که در مقطعی به عنوان پیوست‬ ‫اجتماعی مطرح بود امروز به ابزار‬ ‫گسست اجتماعی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه در برخی‬ ‫مواقع زیرساخت‌های زندگی‪،‬‬ ‫انسان‌ها را از دور هم می‌کند لذا‬ ‫بازگشت به سنت و زندگی‌ها‬ ‫گذشته و مهر و محبت‌های که در‬ ‫گذشته بود عامل مهم در نزدیکی‬ ‫افراد در جامعه بهم می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی گفت‪ :‬هنر تعاریف‬ ‫زیادی دارد ولی بهترین تعریف از‬ ‫هنر این است که آن زبان زیبای‬ ‫گفتمان عشق و عاشقی است و‬ ‫عشق یک زبان بین‌المللی بوده و‬ ‫تنها هنر و احساسات است که مرز‬ ‫نمی‌شناسد‪.‬‬ ‫نمکی تاکید کرد‪ :‬اگر بتوان‬ ‫اتفاقی را در زمینه تسهیل و‬ ‫تحکیم ارتباطات بین افراد رقم‬ ‫زد‪ ،‬شاخص‌های سالمت روان‬ ‫بهبود می‌یابد که با بازگشت‬ ‫به شیوه زندگی قدیم و کاهش‬ ‫خصوصی‌سازی زندگی این مهم تا‬ ‫حدودی محقق می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی با بیان اینکه روان‬ ‫پرشی ها باعث گرایش افراد به‬ ‫مواد مخدر و الکل می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شادی و نشاط باید در جامعه‬ ‫ترویج پیدا کند و باید به این نکته‬ ‫توجه داشته باشیم که مردم افسرده‬ ‫نیازمند شهر شاد هستند و کاری‬ ‫که روح نشاط و امید را بیدار کند‪،‬‬ ‫ستودنی است‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه امروز‬ ‫افسردگی به عنوان یک چالش مهم‬ ‫در جامعه محسوب می‌شود گفت‪:‬‬ ‫روان افسرده به اعتیاد‪ ،‬خشونت‪،‬‬ ‫خودکشی و این قبیل موارد تمایل‬ ‫زیادی دارد‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫با توجه به اهمیت بهداشت روان‪،‬‬ ‫این موضوع مورد توجه وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬اصل مهم‬ ‫در رسیدگی به سالمت‪ ،‬توجه‬ ‫به سالمت روان است‪.‬همزمان با‬ ‫حضور وزیر بهداشت در زنجان‬ ‫برگزیدگان پنجمین جشنواره‬ ‫بین‌المللی عکس «سالمت روان»‬ ‫معرفی شدند و از برگزیدگان در‬ ‫دو بخش آزاد و سالمت روان‬ ‫تقدیر و از کتاب و تمبر جشنواره‬ ‫رونمایی شد‪.‬در این جشنواره‬ ‫عکاسانی از ترکیه‪ ،‬انگلستان‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬بلژیک‪ ،‬هندوستان و‬ ‫کره‌جنوبی برگزیدگان خارجی‬ ‫و زهره لک‪ ،‬مهران چراغچی‪،‬‬ ‫امیر پورمند و جواد رضایی نیز‬ ‫برگزیدگان ایرانی معرفی شدند‬ ‫که جایزه نقدی‪ ،‬یادبود جشنواره و‬ ‫نشان فیاپ را دریافت کردند‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کلوپ عکس هم‬ ‫به کشور چین اهدا شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫سازمان آگهی های روزنامه صدای اصالحات‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫جامعه‬ ‫رئیس دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫حلقومیکهصدایاختالفازآنبلندشود‪،‬حلقومشیطاناست‬ ‫حجت‌االسالم محمد محمدیگلپایگانی در مراسم تکریم حجتاالسالم سیدعلی قاضی عسگر و معارفه حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت که امروز در سازمان حج و زیارت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حقیقت معارفهای در کار نیست؛ معارفه برای کسی است که آن را نشناسند اما حجتاالسالم نواب شخصیت شناخته شده‌ای است‪ .‬به ویژه زمانی که وی در بعثه در مکه مکرمه بود و رموز امور حج را می‌داند‪.‬وی افزود‪ :‬حجتاالسالم قاضی عسگر نیز‬ ‫زحمات ارزشمندی داشت و حجت االسالم ری شهری نیز پیش از این به خوبی از پس این مسئولیت برآمد‪.‬رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سفر روز گذشته خود به خوزستان گفت‪ :‬اتحاد بین مردم بسیار قابل توجه بود و یکی از رسالتهای ما‬ ‫این است که اهمیت این اتحاد را بیان کنیم‪ .‬هر حلقومی که ندای اختالف از آن بلند شود حلقوم شیطان و کار ابلیس است‪.‬حجت االسالم محمدی گلپایگانی بعد از بیان سخنان خود از موضوعه (دانش نامه) حج خونین که شامل ‪ 9‬جلد کتاب درباره‬ ‫حادثه خونین حج درسال ‪ 1366‬بود رونمایی و حکم حجت االسالم نواب را به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی را به وی اعطا کرد‪.‬‬ ‫وضعیت حضور زنان در پست های مدیریتی و فعالیت های اجتماعی ؛‬ ‫نهادهایکالنونهادهایقانون‬ ‫گذارنقشزنانرانادیدهمیگیرند‬ ‫توکلی گفت ‪ :‬مخالفان سهمیه بندی های مثبت به نفع زنان زیاد هستند و حاضر نیستند حضور زنان را در پست های مدیریتی قبول کنند‪ .‬در سطح جامعه همه شرایط‬ ‫برای سهمیه بندی مثبت برای زنان ایجاد شده است اما نهادی که باید نتیجه را رقم بزند استفاده الزم را از شرایط نمی کند و حتی گاهی به صورت عمدی کاری می‬ ‫کند که این تالش ها به جایی نرسند‪ .‬اینکه ما در نهادهای قانونگذار کسانی را داشته باشیم که از حقوق زنان دفاع کنند به تنهایی کافی نیست؛ نهادهای اجرایی هم باید‬ ‫به قانون احترام بگذارند و تمهیدات الزم برای حضور زنان در سطح کالن اندیشیده شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫رسیدنبهجامعهبرابرسالهاستدرجهانمطرحاست‪.‬سخن‬ ‫گفتن ازحقوقزنانمسئلهتازهاینیست‪،‬اماصورتهایجدیدی‬ ‫کهاینمسئلهکهنهپیدامیکندباعثمیشودکهمسئلهزنانهیچگاه‬ ‫اهمیت خود را از دست ندهد‪ .‬چه بسا در برخی از جوامع؛ روز به روز‬ ‫همشرایطزنانوخیمتر میشود‪.‬دربرخی ازجوامعشرایطزنانبه‬ ‫حدیمحدودشدهاستکهصحبتازجعبههایکوچکزندگی‬ ‫زنانهمیشود‪،‬چیزیکهحکایتازعملکردسازوکارکالنبرای‬ ‫نادیدهگرفتنحضورزناندرسطحمدیریتیجامعهدارد‪.‬‬ ‫زندگیزناندرفضاییدوپهلو‬ ‫دراینراستا‪،‬نیرهتوکلی‪،‬جامعهشناسدرگفتگوباخبرنگار‬ ‫اجتماعیبرنا وضعیتجامعهایرانیرادوپهلومعرفیمیکندومی‬ ‫گوید‪ « :‬در یک سوی این طیف عرف جامعه را داریم که حضور زنان‬ ‫را پذیرفته استودرسویدیگرسطحکالنیقرارداردکهبهحضور‬ ‫زناندرعرصههایمدیریتیتندرنمیدهدواینچنینمیشودکه‬ ‫زناندرجعبههایکوچکحبسمیشوند‪».‬‬ ‫اودرخصوصاینکهسرنوشتزناندرجامعهایکهحاکمیت‬ ‫مردانهوجودداردوسخنازفعالیتزنانفقطدرقالبحرفشکلمی‬ ‫گیردودرعملحرکتیمثمرثمریدیدهنمیشوداینگونهاظهارنظر‬ ‫کرد‪«:‬مادرجامعهشناسیمبحثی بهناموضعیتموجودداریم‪.‬وضعیت‬ ‫موجودازدیدکسانیکهازآناستفادهمیکنندوضعیتیمطلوباست‪،‬‬ ‫اماکسانیکهازاینوضعیتبهرهاینمیبرندونقشآنهانادیده‬ ‫گرفتهمیشود‪،‬اینوضعیترامطلوبنمیدانندوازآنرضایت‬ ‫ندارند‪.‬ایننادیدهگرفتهشدنمیتوانددرابعادمختلفجنسیتی‪،‬قومی‪،‬‬ ‫نژادیوطبقاتیرویدهد‪.‬کسانیکهدرالیههایزیرینوضعیت‬ ‫موجودهستندناراضیهستند‪.‬سوقدادهشدنزنانبهسمتفضاهای‬ ‫کوچکوممانعتازحضورآنهادرفضاهایبزرگنیزبههمیندلیل‬ ‫است‪،‬زیراکسانیکهازوضعیتموجودرضایتدارندوآنرامطلوب‬ ‫میدانندهیچگاهفکرنمیکنندکهدیگرانیوجوددارندکهازاین‬ ‫وضعیتناراضیهستندونادیدهگرفتهمیشوند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهگروهیکهوضعیتبهنفعآنهاستتالشمی‬ ‫کنندکهوضعیتموجودرابازتولیدبکنندگفت‪:‬اینبازتولیدکردن‬ ‫وضعیتموجودوساختارفرهنگیایکهمتعاقبآنوجودداردتبدیل‬ ‫بهچیزیمیشودکهمقدس(منظورازلغتمقدسبارمعناییدینی‬ ‫آننیست‪،‬اینمقدسدانستهشدنامری‪،‬ممکناستدرابعادعرفی‬ ‫وفرهنگیهمصورتبگیرد)دانستهمیشود‪.‬بهوضعیتموجودبار‬ ‫معناییایدادهمیشودکهوقتینقضمیشوداینفکررواجپیدامی‬ ‫کندکهمقدساتنقضشدهاند‪.‬ایندرحالیاستکهممکناست‬ ‫هیچجنبهایازوضعیتموجودبهمقدساتربطپیدانکند‪.‬بازتولید‬ ‫وضعیتموجودبهصورتیاستکهدائمبهصورتسیستماتیکو‬ ‫منظمکسانیکهدرالیههایزیرینهستندازدسترسیبهنهادهای‬ ‫بزرگجامعهبازداشتهمیشوند‪».‬‬ ‫زنان را نمی توان در ظرف های کوچک محدود کرد‬ ‫اودرادامهمسئولیتیراکهزناندراینشرایطبرعهدهدارند‪،‬‬ ‫اینگونهشرحداد‪«:‬هموارهبینظرفیکهجامعهفراهممیکندومیزان‬ ‫مسئولیتهاواختیاراتیکتناسبیوجوددارد‪.‬آنوضعیتموجودی‬ ‫کهدرباال مطرحشد امکاناتو محدودیت هاییرابه همراهدارد‪ .‬هر‬ ‫عضویازجامعهمجبوراستدرقالبمحدودیتهاییکهدرجامعه‬ ‫وجوددارد‪،‬کارکند‪.‬بنابراین‪،‬نمیتوان از محدودیت هافرارکردوآن‬ ‫هارانادیدهگرفت‪.‬بستهبهاینکهجامعهدرچهمرحلهایازتحولاست‬ ‫وسطحعرفجامعهدرچهسطحیاستظرفهایعملیایجادمی‬ ‫شودکهکنشگراناجتماعیوبهویژهزناندرآنهامیتوانندفعالیت‬ ‫کنند‪.‬اینشرایطعواملینظیرسطحاشتغال‪،‬سطحباسوادیزنانومردان‬ ‫وسایرشاخصهایاجتماعیرادربرمیگیرد‪.‬توکلیباگفتنازاینکه‬ ‫درجامعه ایرانعرفجامعه متحولشدهوبه زنان اجازهحضوردر‬ ‫عرصههایمختلفرامیدهدوفرهنگجامعهبرایزناناحترامقائل‬ ‫است‪.‬ایندرشرایطیاستکهنهادهایکالنونهادهایقانونگذار‬ ‫نقشزنانرانادیدهمیگیرندوحضورآنهارابهصورتیکهانتظار‬ ‫می رود مورد توجه قرار نمی دهند افزود ‪ :‬زنان در عرصه های مختلف‬ ‫اجتماعینقشیسازندهوپویادارند‪.‬آنهاماننددریاییخروشانهستند‬ ‫کهنمیتوانآن هاراظرفیکوچک محدودکردوعلی رغم مانع‬ ‫هایی که بر سر راه فعالیت آن ها وجود دارد‪ ،‬باز هم در عرصه های‬ ‫مختلفاجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشیو‪...‬حضورپیدامیکنند‪.‬حضور‬ ‫زناندرعرصههایمختلفاجتماعیبایدادامهپیداکند‪،‬تاجاییکه‬ ‫نهادهایکالننیزبتوانندحضورزنانراقبولکنندوسهمیهبندیهای‬ ‫الزمبرایدرنظرگرفتننقشآنهادربرنامههایمختلفلحاظشوند‪.‬‬ ‫جامعه ایران آمادگی و پذیرش الزم برای تحوالت مذکور را دارد‪ .‬ما‬ ‫دربرخیازکشورهاشاهدتالشنهادهایکالنبرایتحولدرشرایط‬ ‫زنانهستیموایندرشرایطیاستکهبدنهجامعهاینآمادگیبرای‬ ‫تحولرانداردوهمینباعثمیشودکهتالشهایدولتمردانبه‬ ‫جایینرسد‪.‬معکوساینشرایطدرکشورماوجوددارد‪.‬درکشورما‬ ‫بدنهجامعهآمادگیالزمبرایتحوالتاساسیدرشرایطزنانرادارد‪،‬‬ ‫اماسطحکالنخودرابااینشرایطتطبیقندادهاستونقشزنانبه‬ ‫صورتیکهانتظارمیرودلحاظنشدهاست‪.‬بنابراین‪،‬درکشورماباید‬ ‫نهادهایجامعهبزرگترخودرابرایپذیرشحضورزناندرعرصههای‬ ‫مختلفآمادهکنند‪».‬‬ ‫‪80‬درصدسفرههایآبزیرزمینی‬ ‫در دولت احمدی نژاد از بین رفت‬ ‫گزارش‬ ‫مدیریت پنجم با شعار تغییر پیروز انتخابات ‪ 96‬شد و شهروندان با مطالبات بسیاری‬ ‫انتظار احقاق وعده های انتخاباتی را می کشند؛ عضو شورای شهر تهران‪ ،‬فعال سیاسی ‪،‬‬ ‫فعال زیست محیطی و نماینده دو دور مجلس شورای اسالمی با حضور در خبرگزاری برنا‬ ‫از دغدغه های مدیریت شهری در حوزه های ترافیک و حمل و نقل‪ ،‬محیط زیست و سایر‬ ‫وعده های انتخاباتی در حوزه شهر تهران سخن می گوید‪.‬‬ ‫لزومممنوعیتبرگزاریمراسم‬ ‫افطاربابودجهشهرداریتهران‬ ‫رییس شورای شهر تهران مطرح کرد؛‬ ‫محسن هاشمی رییس شورای اسالم شهر تهران در ابتدای یکصدو سی و نهمین جلسه شورا با‬ ‫اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت‪ :‬رمضان ماهی که در آن حدود یک و نیم میلیارد نفر‬ ‫مسلمان در سراسر جهان‪ ،‬لب از آب و غذا فرومی بندند تا ضمن بجا آوردن فریضه ای عبادی‪ ،‬حرکت‬ ‫اجتماعی نمادینی را در جهت همبستگی اجتماعی مسلمانان که فراتر از مذهب‪ ،‬طبقه اقتصادی و‬ ‫قومیت و نژاد است را به نمایش بگذارند‪.‬رییس شورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬روزه داری تنها‬ ‫عبادتی است که در آن ریا جای ندارد و دین می خواهد این پیوستگی اجتماعی و یکرنگی را میان‬ ‫فقیر وثروتمند‪ ،‬قدرتمند و ضعیف و فرودست وفرادست را بروز و ظهور دهد‪.‬محسن هاشمی با‬ ‫بیان اینکه در شرایط سخت امروز جامعه‪ ،‬شاید بیش از هر زمان دیگری ما به فلسفه وحقیقت روزه‬ ‫نیازمندیم افزود‪ :‬دوره ای که فشار اقتصادی موجب مختل شدن معیشت بسیاری از هموطنانمان شده و‬ ‫با توجه به وقایعی نظیر سیل‪ ،‬بخش بزرگی از جامعه ما ماه رمضان امسال را متفاوت با سال های گذشته‬ ‫تجربه می کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬باید بدانیم روزه ای که در آن بر سفره رنگین خود بنشینیم واز حال‬ ‫دیگران بی خبر و نسبت به آنان بی تفاوت باشیم‪ ،‬پذیرفته نخواهد بود‪ ،‬از این رو من بصورت جدی از‬ ‫همه دستگاههای مرتبط با مدیریت شهری و بخصوص شهردار تهران می خواهم که از برگزاری برنامه‬ ‫های افطاری که با بودجه شهرداری انجام می شود جلوگیری کند‪.‬محسن هاشمی همچنین متذکر شد‪:‬‬ ‫اگر جلسات و مراسمی نیز با ساعت افطار تالقی می کند افطاری مختصری با هزینه شخصی مسئولین‬ ‫جلسه به حاضران داده شود تا شهروندان احساس نکنند در این شرایط دشوار زندگی‪ ،‬مسئوالن نسبت به‬ ‫مشکالت آنها بی تفاوت هستند‪.‬رییس شورای اسالمی شهر تهران همچنین خطاب به معاونت فرهنگی‬ ‫اجتماعی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری خواستار رسیدگی و توجه بیشتر به وضعیت مناطق محروم‬ ‫شهر و برگزاری برنامه های فرهنگی در این نقاط شد‪.‬خبرنگار‪ :‬سیمین برادران‬ ‫مشکالت ترافیکی‪ ،‬زیست محیطی و بیکاری عمده مطالبات این روزهای مردم ایران است که این مشکالت در‬ ‫پایتخت به شکل جدی تری نمود پیدا کرده است‪ .‬شهرداری تهران در دور جدید و با حضور اصالح طلبان به برخی‬ ‫اقدامات اصالحی دست زد که از دید بسیاری پنهان مانده است؛ برخی با انتقاد از این طرح های اصالحی آن را کافی‬ ‫نمی دانند و برخی دیگر از عدم توانایی مدیریت شهری در تغییر شرایط سخن می گویند‪ .‬با اینحال شهربانو امانی با‬ ‫اشاره به دغدغه های شورای پنجم در مدیریت شهری به آینده خوشبین است‪ .‬خبرنگار برنا در رابطه با مسائلی چون‬ ‫تغییرات اقلیمی‪ ،‬مشکالت ترافیکی پایتخت و برنامه های مدیریت شهری برای رفع آنان ‪ ،‬مدیریت شهرداری در‬ ‫کنترل سیالب اخیر و همچنین لزوم آزادی های اجتماعی سواالتی مطرح کرد که مصاحبه در رابطه با این موضوعات‬ ‫مطروحه را می خوانیم‪.‬امروزه بزرگترین مطالبه مردم در پایتخت رفع ترافیک و آلودگی است در این رابطه مسئولین‬ ‫در برهه های مختلف اقداماتی برای توسعه حمل و نقل عمومی انجام دادند و بخشی از عدم توسعه را به گردن تحریم‬ ‫ها انداختند؛ با این حال چه در زمان تحریم ها و چه بعد از لغو آن مدیریت شهری در امر حمل و نقل عمومی نتوانست‬ ‫رضایت مردم را به دست بیاورد؛ به نظر شما که در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هستید گره کار‬ ‫کجاست؟‬ ‫مردم در کالن شهرها برای سرعت بخشیدن به زندگی خود ماشین خریدند و پس از آن پل و زیر گذر و روگذر‬ ‫ساخته شد که باز هم مشکالت ما حل نشد؛ پس از آن بحث مترو را کشورهای بزرگ و ‪ 140‬سال پیش از ما داشتند‬ ‫اما مترو هم نتوانست مشکل ترافیک را حل کند زیرا مردم با خودرو خود می آمدند و در جایی ماشین را پارک کرده‬ ‫و سوار مترو می شدند‪ .‬ابتدایی ترین مطالبه مردم ترافیک و آلودگی هواست؛ تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی‬ ‫در دستور کار است‪ .‬مدیریت های گذشته فعالیت هایی چون پل صدر‪ ،‬بزرگراه امام علی و‪ ...‬را انجام داد و زحمت‬ ‫کشید اما دنیا از این مدل عبور کرده است ولی ما از الگوهای منسوخ استفاده کردیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه در حال حاضر همگرایی جدی بین مدیریت شهری و شورا وجود دارد که یکی از شاخص ترین‬ ‫مسائل بحث ترافیک و آلودگی هوا است و تصمیم داریم در حوزه مترو سرمایه گذاری انجام بدهیم‪ .‬از جمه اقدامات‬ ‫می توان به راه اندازی مجدد خط ‪ 6‬و ‪ 7‬مترو اشاره کرد‪ .‬طبق برنامه میان مدت بنا داریم که تعداد مسافرین مترو را از‬ ‫‪ 2‬میلیون نفر سفر به ‪ 7‬میلیون افزایش بدهیم و این امر مستلزم این است که ایمنی و تجهیزات خطوط صورت بگیرد؛‬ ‫خوشبختانه بخشی از این تجهیزات بومی شده است‪ .‬الزم است تا پایتخت حدود دو هزار واگن مترو داشته باشد‪.‬‬ ‫دولت یکسری قول هایی داد که دوباره به تحریم خوردیم و در زمانی که در تحریم نبودیم در خصوص توسعه مترو‬ ‫سرمایه گذاری هایی انجام شد‪ .‬همان گونه که می دانید آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بنیان گذار مترو تهران بود که‬ ‫مخالفین جدی داشت و خوشبختانه فرزند آیت اهلل هاشمی که رئیس شورای شهر تهران هستند یکی از متخصص‬ ‫ترین افراد در زمینه مترو است‪ .‬که فرصت مغتنمی است که می توان مترو را توسعه بدهیم‪.‬‬ ‫به صورت کلی معتقدم آلودگی هوا زاییده ترافیک است و در کمیسیون عمران و حمل و نقل در این رابطه در‬ ‫شورای پنجم بررسی های الزم را انجام داد و بحث ‪ TOD‬را پیش برده ایم‪.‬‬ ‫بحث ‪ TOD‬چندی است که از سوی مدیران شهری مطرح است‪ .‬توضیح این روش که شما نیز در موارد‬ ‫بسیاری بدان تاکید داشته اید چیست؟‬ ‫خوشبختانه شورای شهر در برنامه سوم شهر تهران به ‪ TOD‬رای داد و پیش بینی بودجه برای انجام آن صورت‬ ‫گرفت‪ .‬بدین ترتیب در هر منطقه باید یک خیابان کامل ساخته شود؛ یعنی می خواهیم خیابان ها را از خودرو پس‬ ‫بگیریم‪ .‬پس گرفتن خیابان ها و پیاده پسند کردن خیابان ها و شهر انسان دوست به گونه ای است که مردم با حمل و‬ ‫نقل عمومی و دوچرخه و پای پیاده به مراکز مختلف مراجعه کنند‪ .‬دانش آن و استانداردهایش وجود دارد و برای اجرا‬ ‫آماده است‪.‬شهردار تهران در مدیریت شهری پنجم‪ ،‬در جلسات هیئت دولت شرکت دارد ولی این امر در دوره های‬ ‫گذشته ممکن نبود‪ .‬در این رابطه چه دستاوردهایی نصیب پایتخت شده است و شهرداری چه توافقاتی با دولت برای‬ ‫حل مشکالت تهران داشته است؟‬ ‫محصول انتخابات گذشته این شد که رابطه مدیریت ملی با مدیریت شهری و شهرداری بهینه شود‪ .‬امیدوارم این‬ ‫حق از مردم تهران و پایتخت به هر دلیل گرفته نشود‪ .‬خوشبختانه این حضور سبب شد تا یارانه سوختی که قانون است‬ ‫و باید شهرداری از بابت اتوبوسرانی بدهد پرداخت شود و اولین بار بخشی از یارانه بلیت مترو داده شد؛ در واقع بدهی‬ ‫های دولت به شهرداری جدی گرفته شد و برای اولین بار پرداخت شد‪ .‬متاسفانه به دلیل اینکه اداره پایتخت کشور‬ ‫درست تدوین نمی شود‪ ،‬دولت مرکزی در اداره پایتخت کشور وظایف حاکمیتی خود را در حد محدود انجام می‬ ‫دهد که امیدوارم با تغییرات انجام شده آینده تهران و مطالبات اصلی مردم حل شود‪.‬‬ ‫یکی از پر چالش ترین اقدامات شهرداری طی یکسال گذشته اجرای طرح ترافیک جدید بوده است‪ .‬تا چه میزان‬ ‫این طرح را موفق می دانید؟‬ ‫خوشبختانه در سال ‪ 97‬هیچ روز تعطیل به دلیل آلودگی هوا نداشتیم و سال گذشته برای اولین بار این اتفاق رخ‬ ‫داد‪ .‬گرچه لطف خدا شامل حالمان شد اما اجرای طرح ترافیک جدید و لزوم داشتن معاینه فنی برتر این امر را تسهیل‬ ‫کرد‪ .‬گزارشی دارم که ‪ 1500‬ماشین در حوزه پسماند معاینه فنی ندارند و عده ای از شهرستان ها معاینه فنی می‬ ‫گیرند‪ .‬به هر حال طرح ترافیک جدید اثر خوبی داشته است و چنانچه بخواهیم مقایسه کنیم نسبت به طرح ترافیکی‬ ‫که نزدیک به چهل سال با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در کشور شروع شده و تجدید نظر نشد و بعدا‬ ‫محدوده ای را به عنوان طرح زوج و فرد اضافه کردند بهتر عمل کرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه تا سال ‪ 96‬حدود ‪ 4500‬نفر از آلودگی هوا در تهران هر ساله از بین می روند قطعا طرح ترافیک‬ ‫خیلی تاثیر گذار بوده است و هر جایی که اهتمام به اجرای قانون کردند آن قانون اجرا شد‪.‬با توجه به اینکه یکی‬ ‫از انتقادات موجود در خصوص طرح ترافیک افزایش تعداد موتور سواران بوده است که این امرخود به آلودگی‬ ‫هوا منجر خواهد شد ‪ ،‬چه برنامه ای در این رابطه دارید؟حدود سه میلیون موتور در سطح تهران تردد می کنند که‬ ‫در جلسات مختلفی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که عزم و اراده ای برای اجرایی شدن قانون هوای پاک وجود‬ ‫ندارد‪ .‬شهرداری ابزار برخورد با موتور سواران ندارد و متاسفانه خود موتورسواران بیش از سایرین آلودگی هوا را‬ ‫استنشاق می کنند‪.‬به دلیل اینکه اهتمام جدی وجود ندارد و نهاد های دیگر باید همکاری کنند چرا که شهرداری‬ ‫یک بخش است‪ .‬اگر قانون داشتیم و افراد جریمه و تشویق می شدند و همه اهتمام به اجرایی شدن داشتند و آموزش‬ ‫را از کودکی انجام بدهیم بچه ها خانواده را ملزم به اعمال قانون می کنند و برای اجرایی شدن قانون راه های برون‬ ‫رفت نباید وجود داشته باشد و ما چندین جلسه گذاشته ایم که هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم‪ .‬در شرایط فعلی کشور‬ ‫باید کار فرهنگی انجام داد و شهروندان باید در اداره شهر مداخله کنندشما سال های زیادی در حوزه محیط زیست‬ ‫فعالیت داشته اید؛ روزهای ابتدایی سال ‪ 98‬با واقعه سیل مواجه شدیم که به نظر برخی این رویداد به دلیل دستکاری و‬ ‫مداخله در طبیعت صورت گرفته است‪ .‬شما تا چه میزان با این ادعا همراه هستید؟در این رابطه باید واکاوی تاریخی‬ ‫انجام شود‪ .‬در سال ‪ 94‬سخنرانی در دانشگاه ارومیه داشتم که از صحبت های مقام معظم رهبری نقل کردم‪ 17 .‬اسفند‬ ‫سال ‪ ،93‬مقام معظم رهبری با مدیران محیط زیست دیدار داشتند و ایشان عنوان کردند که حتی محیط زیست را برای‬ ‫ساختن حوزه علمیه تخریب نکنید؛ مردم اجازه ندهید این اتفاق رخ بدهد‪ .‬به دلیل اینکه فعالین محیط زیست مطالبه‬ ‫گری می کنند صدایشان به جایی نمی رسد و بعضا هزینه فعالیت در این حوزه زیاد است‪ .‬هیچ کشوری در جنگ‬ ‫با طبیعت پیروز نشده است؛ پژواک صدای تخریب طبیعت چند برابر به ما باز خواهد گشت‪ .‬سفره های آب زیر‬ ‫زمینی را در مرحله بحرانی قرار دادیم حتی این بارش ها این سفره ها را تغذیه نکردند‪ .‬این سفره های آب زیر زمینی با‬ ‫مدیریت غلط و بی برنامگی همه بخش ها به این روز افتاده اند‪ .‬همه قوا دراین رابطه نقش دارند‪ .‬قوه مقننه نقش دارد‬ ‫چرا که چاه های غیر مجوز دار در مجلس هشتم مجوز داده است‪ .‬نه اینکه نبوده بلکه سرعتش را افزایش داده است‪.‬‬ ‫قوه قضائیه وظیفه داشت برخورد کند این کار را انجام نداد‪ .‬قوه مجریه وظیفه داشت تا برنامه ریزی کند اما دقت نکرد‪.‬‬ ‫امروز دو کشور ایران و مصر در زمینه سفره های آب زبر زمبنی در شرایط بحرانی قرار دارند اما وضعیت ایران بحرانی‬ ‫تر است‪ .‬سفره های آب زیر زمینی که سرمایه جبران ناپذیر میلیون ها سال است که اگر تخلیه شد ترمیم نمی شود‪ .‬هر‬ ‫کشور می تواند از ‪ 20‬درصد این سفرها بدون برنامه و ‪ 40‬درصد را با برنامه استفاده کند اما طی سال های گذشته از‬ ‫مرز صد درصد گذشتیم که حدود ‪ 80‬درصد آن از سوی دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت‪.‬در ارتباط با بحث‬ ‫سیل در شهرسازی ها و توسعه روستاها به این امر توجه نکرده اند‪ .‬کارشناسان می گویند از جایی که آب عبور می‬ ‫کرده است نه اینکه رودخانه باشد بلکه تنها آب عبور کند احتمال اینکه ‪ 100‬تا ‪ 200‬سال بعد از آنجا آب عبور کند‬ ‫وجود دارد‪ .‬در کشورهای دیگر در دانشگاه این نکته را تدریس می کنند‪ .‬نظرات کارشناسی و تغییرات اقلیمی درست‬ ‫است اما اگر مدیریت درست باشد این اتفاق رخ نخواهد داد‪ .‬ایرانیان دانش چند هزار ساله دارند‪ .‬سال ‪ 95-96‬برخی‬ ‫ها گفتند که ابرها را بارور کردیم‪ .‬من تخص ندارم و وارد نمی شود‪ .‬از زمان قبل انقالب بحث یونیزه وجود داشت که‬ ‫عنوان شد نباید انجام شود اما بارور کردن هنوز نتایج قطعی مثبت و منفی آن مشخص نیست؛ در کشورهای پیشرفته‬ ‫هم از این روش استفاده می کنند اما چون ادعا کردند که ابرها را بارور کرده ایم و ابرهای باران زا تقویت شدند و‬ ‫باران آمد االن هم مردم می گویند پس اگر این همه باران آمده شما سبب شده اید‪.‬در سیالب آن چه مهم است این‬ ‫بوده که ما در گذشته خاک زیادی تخریب کرده ایم‪ .‬تخریب خاک ما در ایران بیست برابر متوسط جهانی است؛ این‬ ‫اگر تخریب محیط زیست نباشد چیست؟ همه با هم مقصر هستیم‪ .‬در حال حاضر مردم نمی توانند وسایل زندگیشان‬ ‫را از گل و الی بکشند بیرون‪ .‬عوامل همگی دست در دست هم داده اند‪ .‬ما اشتباهاتی داشته ایم و ضعف هایی داریم‬ ‫اما یکبار دیگر باید به مدیریت یکپارچه برسیم‪ .‬مردم ایران در شرایط سخت و بحرانی مانند جنگ‪ ،‬انقالب ‪ ،‬سیل‬ ‫و‪ ...‬و هر کجا که غم است همدردی و همنوایی فوق العاده ای حتی با جهان دارند‪ .‬این سیل نشان داد که مدیریت‬ ‫یکپارچه می تواند موفق باشد‪.‬تهران در روزهای ابتدایی سال ‪ 98‬نیز درگیر بارندگی های شدیدی بود که عنوان شده‬ ‫خطر سیل از بیخ گوش پایتخت نشینان رد شده است؛ این ادعا تا چه حد صحیح است؟بارندگی تهران را مدیریت‬ ‫کردند و خوشبختانه هم مدیریت استان و مدیریت دولتی در آماده باش کامل بود و همچنین از روز اول همه ی ارکان‬ ‫شهرداری آماده باش بودند‪ .‬از رفتگران عزیز تشکر می کنم چرا که معابر و جوی ها را می شناسند‪ .‬عذرخواهی‬ ‫می کنم که در هزاره سوم کارشان را چند برابر می کنیم و آشغال های خود را زمین می اندازیم‪ .‬این رفتگران نقش‬ ‫بسزایی در کنترل امر سیالب تهران داشتند و می دانستند زباله هایی که در جوی هاست می تواند جلو آب را بگیرد‬ ‫و مانع فوران آب شوند‪ .‬نظر کارشناسی این است که در سیل ده ساله این اقدامات خوب بوده است و البته خدا هم‬ ‫کمک کرد‪ .‬اما مدیریت شهری مدیریت واحد خوبی ایجاد کرد که ممکن بود هر لحظه با یک گرفتگی مسیل آب‬ ‫فاجعه ایجاد شود اما نظر مشابه این است که باید آماده سیالب صد ساله باشیم‪.‬به عنوان عضو شورای شهر تهران افراد‬ ‫زیادی به شما مراجعه می کنند ومطالبات زیادی دارند؛ چه مقدار از این مطالبات مربوط به مسائل شهری است و چه‬ ‫مقدار خواهان دریافت رانت هستند؟‬
‫حملهاسرائیلبهدفترخبرگزاریآناتولیدرغزهرابهشدتمحکوم‌می‌کنیم‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهورترکیه در پی حمله اسرائیل به دفتر خبرگزاری آناتولی در غزه در تماس تلفنی با شنول کازانجی‪ ،‬مدیرعامل این خبرگزاری برای کارکنان آن‬ ‫آرزوی سالمتی کرد‪.‬‬ ‫اردوغان اظهار داشت‪ :‬حمله اسرائیل به دفتر خبرگزاری آناتولی در غزه را به شدت محکوم‌می‌کنیم‪ .‬ترکیه و خبرگزاری آناتولی علی‌رغم تمامی این حمالت‪ ،‬به افشای ظلم‬ ‫و تروریسم اسرائیل در غزه و دیگر مناطق فلسطین ادامه خواهد داد‪.‬گفتنی است‪ ،‬جنگنده‌های ارتش اسرائیل ساختمانی که دفتر خبرگزاری آناتولی در غزه نیز در آن قرار دارد را‬ ‫بمباران کرد‪.‬بر اساس اعالم خبرنگاران آناتولی پیش از آغاز حمله با آتش هشدار جنگنده های اسرائیل‪ ،‬کارمندان خبرگزاری ساختمان را ترک کرده اند‪.‬‬ ‫اذعان گوآیدو به‬ ‫اشتباهات در تالش اخیر‬ ‫برای انجام کودتای‬ ‫نظا می‬ ‫شبکه خبری الجزیره اقدام به انتشار ویدئوی کامل مصاحبه‌ای کرد که چندی پیش با محمد جواد ظریف وزیر‬ ‫امور خارجه ایران داشت‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫ظریف‪:‬ایران ملتی نیست که‬ ‫بافرارازقلدرها ‪ ۷‬هزار سال دوام آورده باشد‬ ‫شبکه خبری الجزیره اقدام به انتشار ویدئوی کامل مصاحبه‌ای کرد که چندی پیش با محمد‬ ‫جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت‪.‬‬ ‫ظریفدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهتروریستیاعالمکردننظامیانآمریکاییچه‬ ‫اهمیتی داشته و چه اهدافی را دنبال می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامی نبود که ما خودمان انجام‬ ‫داده باشیم و در واقع واکنشی به تصمیم آمریکا مبنی بر اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی ایران به عنوان سازمانی تروریستی بود‪.‬وی افزود‪ :‬همان طور که می‌دانید این نیروها‬ ‫در خط مقدم مبارزه با تروریسم در عراق‪ ،‬سوریه و افغانستان بوده‌اند اما متأسفانه آنها بر‬ ‫اساس منافع خود و برخی در منطقه ما (خاورمیانه) و در آمریکا به دنبال تحریک برای‬ ‫مشکل‌آفرینیدرمنطقههستند‪.‬ظریفدرادامهیادآورشد‪:‬همانطورکهمی‌دانیدنتانیاهو‬ ‫در پیام توییتری خود به زبان عبری اعالم کرد که این پیشنهاد او بوده است که دونالد ترامپ‬ ‫رئیس جمهوری آمریکا‪ ،‬سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این تصمیمی از سوی آمریکا بوده و مجلس ایران و حتی پیش از آن شورای امنیت‬ ‫ملی ایران تنها اقدامی در واکنش به این تصمیم آمریکا اتخاذ کرد‪.‬وی در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه آیا تروریستی اعالم کردن نیروهای آمریکایی‪ ،‬با ادعای تالش برای کاهش‬ ‫تنش‌ها مغایرت ندارد؛ افزود‪ :‬ما به دنبال تقابل و تشدید تنش نیستیم اما ایران ملتی نیست که با‬ ‫فرار از قلدرها‪ ۷‬هزار سال دوام آورده باشد‪ .‬ما به وضوح گفته‌ایم که هیچ تمایلی به گسترش‬ ‫دامنه تنش‌ها نداریم و اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز شریان‌های حیاتی ما هستند و ما برای‬ ‫معاشخودبهآن‌هاوابستههستیمومی‌خواهیمکهبرایترابریکشتیرانیتمامکشورهااز‬ ‫جمله ایران در امن و امان باشند‪.‬رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد‪ :‬این بستگی به تصمیم‬ ‫آمریکا دارد که بخواهد گذرگاه آبی پشت در خانه ما را برایمان ناامن کند که ما اجازه چنین‬ ‫چیزی را نخواهیم داد‪ .‬به نظر ما آمریکا نمی‌تواند درباره تنگه هرمز یا خلیج فارس اقدامات‬ ‫پیوسته‌ایانجامدهدچراکهبامقابلهبهمثلایرانمواجهخواهدشدکهمنفکرنمی‌کنمچنین‬ ‫اقدامی از سوی آمریکا در میان باشد‪ .‬ما به فروش نفت خود و پیگیری مشتریان ادامه خواهیم‬ ‫داد و همیشه به یاد خواهیم داشت که چه کسانی در روزهای سخت با ما همکاری کردند‪.‬‬ ‫ظریفهمچنینازتحریم‌هایآمریکاعلیهایرانبهتروریسماقتصادیتعبیرکردوافزود‪:‬آنها‬ ‫به دنبال اعمال فشار بر مردم ایران هستند تا سیاست آنها را تغییر دهند‪ .‬این شیوه‌ای است که‬ ‫آمریکا برای‪ ۴۰‬سال و به ویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ در پیش گرفته است و ناقض‬ ‫تعهدرئیس‌جمهوریقبلیآمریکااست‪.‬‬ ‫رهبر اپوزیسیون ونزوئال اذعا ن‌ کرد که در تالش برای انجام‬ ‫کودتای نظامی اشتبا ه‌هایی شد‪ .‬او در ادامه اظهاراتش گزینه نظامی‬ ‫آمریکا را در ونزوئال رد نکرد‪.‬‬ ‫به نقل از روزنامه‌ واشنگتن پست‪ ،‬خوآن گوآیدو‪ ،‬رهبر اپوزیسیون‬ ‫ونزوئال در گفت‌وگو با این روزنامه‌ اعالم کرد‪ :‬اگر چنین پیشنهادی‬ ‫از سوی واشنگتن داده شود‪ ،‬در این صورت این پیشنهاد در مجلس‬ ‫ملی ونزوئال به رای گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه‌ داد‪ :‬او انتظار دارد مادورو استعفا کند‪.‬‬ ‫گوآیدو درباره دلیل ادامه تظاهرات و ناکامی در پیروزی در‬ ‫شور ش‌های روز سه شنبه‪ ،‬گفت‌‪ :‬شاید ما به سربازان بیشتری نیاز‬ ‫داریم‪ .‬شاید مقامات بیشتری از حکومت باید از این مساله حمایت‬ ‫کرده و به قانون اساسی بازگردند‪.‬وی ادامه‌ داد‪ :‬من فکر می‌کنم‬ ‫امروز بسیاری از سربازان ونزوئال می‌خواهند به این وضعیت پایان‬ ‫دهند و به کمک‌ رسانی‌ها کمک کنند و اجازه دهند آنها وارد کشور‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫اگر چه او در این مصاحبه گزینه نظامی آمریکا را رد نکرد اما‬ ‫جزئیات بیشتری درباره آن نیز نگفت‪.‬‬ ‫دولت ترامپ اعالم کرده است که تمام گزینه‌ها درباره ونزوئال‬ ‫روی میز قرار دارد‪.‬‬ ‫گوآیدو در پاسخ به این سوال که اگر جان بولتون‪ ،‬مشاور امنیت‬ ‫ملی آمریکا به او زنگ زده و او پیشنهاد مداخله آمریکا را بدهد‪،‬‬ ‫جواب او چه خواهد بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من به او می‌گویم که دوست‬ ‫عزیز‪ ،‬جان بولتون! من از کمک شما متشکرم و از پیشنهاد شما‬ ‫ممنونم‪ .‬ما این پیشنهاد را بررسی کرده و حتی ممکن است برای حل‬ ‫این بحران در پارلمان به رای بگذاریم‪ .‬اگر الزم باشد احتما الً ما این‬ ‫پیشنهاد را قبول می‌کنیم‪.‬‬ ‫اکنون بعد از ناکامی روز شنبه گوآیدو باید در دو جبهه مبارزه‬ ‫کند‪ .‬جبهه اول تالش برای برکناری نیکوالس مادورو رئیس جمهوری‬ ‫کنونی ونزوئال و جبهه دوم حفظ اتحاد اپوزیسیون است‪.‬‬ ‫او درباره ادامه تظاهرات‪ ،‬گفت‌‪ :‬ما در طول ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫همواره تظاهرات کرد ه‌ایم‪ .‬ونزوئالیی‌ها همواره برای مبارزه در برابر‬ ‫مسائل تحمیل شده تظاهرات می‌کنند‪.‬‬ ‫رهبر اپوزیسیون ونزوئال ادامه‌ داد‪ :‬ما با یک دیکتاوری کامل‬ ‫مواجه هستیم و با آن مخالفت می‌کنیم‪ .‬ما اشتبا ه‌های خود را شناسایی‬ ‫کرده و دیگر تکرار نخواهیم کرد‪ .‬نشستن با مادورو پشت میز مذاکره‬ ‫دیگر در دستورکار ما نیست‪ .‬این اقدام در سا ل‌های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۴‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬انجام گرفته است‪.‬‬ ‫آمریکا شریک جنایت عربستان در یمن است‬ ‫«میدل ایست مانیتور» در مقاله‌ای به قلم «عبدالعزیز کیالن»ی» �‪Abdu‬‬ ‫‪ ،laziz Kilani‬سردبیر روزنامه «شرق و غرب» و نویسنده مهمان میدل‬ ‫ایست مانیتور به بررسی وتو قطعنامه کنگره توسط ترامپ مبنی بر قطع حمایت از‬ ‫عربستان سعودی در جنگ با یمن پرداخته است‪.‬طبق آنچه در این مقاله مطرح‬ ‫می‌شود چنانچه دولت آمریکا در قطع این حمایت‌ها جدی بود در آغاز و برای‬ ‫مدتی چنین طوالنی با آن مخالفت نمی‌کرد و افرادی چون پمپئو کاهش این‬ ‫حمایت را زیانبار اعالم نمی‌کردند (به نقل از بی بی سی)‪ .‬در نتیجه این وتو تنها‬ ‫یک ژست سیاسی است و در ورای آن همچنان حمایت از عربستان سعودی‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ادامه ترجمه این مطلب آمده است‪:‬چندی پیش ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫آمریکا قطعنامه کنگره مبنی بر عدم حمایت آمریکا از ائتالفی که به رهبری‬ ‫عربستان سعودی در یمن مشغول جنگ است را وتو کرد‪ .‬این دومین وتوی‬ ‫صادرشده از زمانی است که او وارد کاخ سفید شده است‪ .‬چنین چیزی دور از‬ ‫انتظار نبود و هدف از آن این است که دولت بتواند مستقل از انتقادی که به علت‬ ‫حمایت از این ائتالف به دولت وارد است به حمایت خود از بن سلمان ادامه‬ ‫دهد‪.‬ترامپ در پیام خود برای وتو این قطعنامه گفت این قطعنامه یک تالش غیر‬ ‫ضروری و خطرناک برای ضعیف کردن اعتباری است که قانون اساسی برای‬ ‫من قائل است و در ضمن هم در حال حاضر و هم در آینده زندگی شهروندان‬ ‫آمریکایی و اعضای شجاع نیروی نظامی را به خطر می‌اندازد‪ .‬او اصرار دارد این‬ ‫تصمیم مشترک الزم نبود چرا که به جز عملیات ضد تروریستی علیه القاعده‬ ‫و داعش در شبه جزیره عربستان‪ ،‬آمریکا در دشمنی‌هایی که در یمن اتفاق‬ ‫می‌افتد یا مسائلی که بر این دشمنی‌ها تأثیر می‌گذارد دخالتی ندارد‪« .‬برای مثال‬ ‫هیچ نیروی نظامی آمریکایی در یمن فرماندهی نمی‌کند و در آن شرکت ندارد‬ ‫ِ‬ ‫ائتالف به رهبری عربستان سعودی همراهی نمی‌کند و در‬ ‫یا با نیروهای نظامی‬ ‫دشمنی آنها با حوثی ها یا عوامل مؤثر بر این دشمنی تأثیر ندارد»‪.‬شاید اینها‬ ‫درست باشد که هیچ نیروی نظامی در یمن نبوده است ولی اسلحه‌ها و مهماتی‬ ‫که برای کشتن هزاران شهروند یمن به کار گرفته شده‌اند توسط آمریکا تأمین‬ ‫شده‌اند‪ .‬در حقیقت این حمایت آمریکا از ائتالف به رهبری عربستان سعودی‬ ‫بود که یمن را به بدترین بحران انسانی جهان تبدیل کرد‪ .‬بدون حمایت واشنگتن‬ ‫این ائتالف نمی‌توانست به گونه‌ای که این جنگ در حال ادامه است آن را ادامه‬ ‫دهد‪.‬در نتیجه وتو ترامپ تصویب آشکار قدرت یافتن این ائتالف و حتی تشدید‬ ‫نقض قوانین بین المللی از طرف آن است‪ .‬این تصویب نشان دهنده آن نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫که دولت آمریکا مخالف بمباران و محاصره شهروندان توسط این ائتالف است‪.‬‬ ‫گذشته از آن این وتو‪ ،‬همچنان ‪ ۱۴‬میلیون یمنی که در خطر گرسنگی هستند و‬ ‫تعداد تلفات رو به افزایش برای آنکه واشنگتن را به فکر وا دارد تا از حمایت از‬ ‫عربستان دست بکشد کافی نیست‪.‬اگر دونالد ترامپ واقعاً می‌خواست آمریکا را‬ ‫دوباره به بزرگی برساند باید به رنج شهروندان یمنی بی گناه که آمریکا در آن‬ ‫مشارکت داشته فکر می‌کرد و در همان آغاز اجازه می‌داد این قطعنامه در کنگره‬ ‫به تصویب برسد‪ .‬هرچند روشن است که روابط تنگاتنگ اقتصادی بین آمریکا‬ ‫و عربستان سعودی هیچ گاه اجازه نمی‌دهد حمایت آمریکا از عربستان سعودی‬ ‫قطع شود چرا که روابط اقتصادی از نظر ترامپ اولویت دارند‪.‬مدیر پژوهش‌های‬ ‫مؤسسه تحقیقاتی جهان عرب(‪Arab Center Washington‬‬ ‫‪ )DC‬در واشنگتن‪ ،‬دکتر«عماد حرب» ‪ Imad Harb‬می‌گوید‪ :‬آمریکا از‬ ‫عربستان سعودی و نقشی که امارات متحده عربی در یمن ایفا می‌کند حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬او همچنین می‌گوید‪ « :‬کنگره نباید اجازه دهد سهمی که قانون اساسی‬ ‫برای تصمیم گیری کنگره در مورد سیاست خارجی قائل شده است را محدود‬ ‫شود‪ ،‬خواسته اصلی ترامپ حفظ روابط نزدیک با رهبری ریاض و ابوظبی‬ ‫است»‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16-‬اردیبهشت‪ 1398‬شماره‪798‬‬ ‫بین الملل‬ ‫اذعانگوآیدوبهاشتباهات‬ ‫درتالشاخیربرایانجام‬ ‫کودتاینظامی‬ ‫رهبر اپوزیسیون ونزوئال اذعا ن‌ کرد که در تالش برای انجام‬ ‫کودتای نظامی اشتبا ه‌هایی شد‪ .‬او در ادامه اظهاراتش گزینه‬ ‫نظامی آمریکا را در ونزوئال رد نکرد ‪‌.‬به نقل از روزنامه‌ واشنگتن‬ ‫پست‪ ،‬خوآن گوآیدو‪ ،‬رهبر اپوزیسیون ونزوئال در گفت‌وگو با‬ ‫این روزنامه‌ اعالم کرد‪ :‬اگر چنین پیشنهادی از سوی واشنگتن‬ ‫داده شود‪ ،‬در این صورت این پیشنهاد در مجلس ملی ونزوئال به‬ ‫رای گذاشته می‌شود‪.‬وی ادامه‌ داد‪ :‬او انتظار دارد مادورو استعفا‬ ‫کند‪.‬گوآیدو درباره دلیل ادامه تظاهرات و ناکامی در پیروزی در‬ ‫شور ش‌های روز سه شنبه‪ ،‬گفت‌‪ :‬شاید ما به سربازان بیشتری نیاز‬ ‫داریم‪ .‬شاید مقامات بیشتری از حکومت باید از این مساله حمایت‬ ‫کرده و به قانون اساسی بازگردند‪.‬وی ادامه‌ داد‪ :‬من فکر می‌کنم‬ ‫امروز بسیاری از سربازان ونزوئال می‌خواهند به این وضعیت پایان‬ ‫دهند و به کمک‌ رسانی‌ها کمک کنند و اجازه دهند آنها وارد‬ ‫کشور شوند‪.‬اگر چه او در این مصاحبه گزینه نظامی آمریکا را رد‬ ‫نکرد اما جزئیات بیشتری درباره آن نیز نگفت‪.‬دولت ترامپ اعالم‬ ‫کرده است که تمام گزینه‌ها درباره ونزوئال روی میز قرار دارد‪.‬‬ ‫گوآیدو در پاسخ به این سوال که اگر جان بولتون‪ ،‬مشاور‬ ‫امنیت ملی آمریکا به او زنگ زده و او پیشنهاد مداخله آمریکا را‬ ‫بدهد‪ ،‬جواب او چه خواهد بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من به او می‌گویم که‬ ‫دوست عزیز‪ ،‬جان بولتون! من از کمک شما متشکرم و از پیشنهاد‬ ‫شما ممنونم‪ .‬ما این پیشنهاد را بررسی کرده و حتی ممکن است‬ ‫برای حل این بحران در پارلمان به رای بگذاریم‪ .‬اگر الزم باشد‬ ‫احتما الً ما این پیشنهاد را قبول می‌کنیم‪.‬‬ ‫اکنون بعد از ناکامی روز شنبه گوآیدو باید در دو جبهه‬ ‫مبارزه کند‪ .‬جبهه اول تالش برای برکناری نیکوالس مادورو‬ ‫رئیس جمهوری کنونی ونزوئال و جبهه دوم حفظ اتحاد اپوزیسیون‬ ‫است‪.‬‬ ‫او درباره ادامه تظاهرات‪ ،‬گفت‌‪ :‬ما در طول ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫همواره تظاهرات کرد ه‌ایم‪ .‬ونزوئالیی‌ها همواره برای مبارزه در‬ ‫برابر مسائل تحمیل شده تظاهرات می‌کنند‪.‬‬ ‫رهبر اپوزیسیون ونزوئال ادامه‌ داد‪ :‬ما با یک دیکتاوری کامل‬ ‫مواجه هستیم و با آن مخالفت می‌کنیم‪ .‬ما اشتبا ه‌های خود را‬ ‫شناسایی کرده و دیگر تکرار نخواهیم کرد‪ .‬نشستن با مادورو‬ ‫پشت میز مذاکره دیگر در دستورکار ما نیست‪ .‬این اقدام در‬ ‫سا ل‌های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۷‬انجام گرفته است‪.‬‬ ‫نانسیپلوسی‪:‬نگرانمترامپدر‬ ‫صورتشکستدرانتخابات‬ ‫‪2020‬همقدرتراواگذارنکند‬ ‫نقل از اسکای نیوز عربی‪ ،‬روزنامه تایمز نوشت که ««نانسی پلوسی» رئیس‬ ‫مجلس نمایندگان آمریکا نگران است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این‬ ‫کشور فقط در صورتی که با اختالف زیاد آراء در انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬شکست‬ ‫بخورد‪ ،‬قدرت را تحویل دهد و در صورت باخت با اختالف اندک‪ ،‬قدرت‬ ‫را واگذار نکند‪.‬پلوسی روز چهارشنبه گفته بود که آمریکا باید برای مقابله با‬ ‫این موضوع آماده و تقویت شود‪ ،‬چنانچه در سال ‪ ۲۰۱۸‬نیز اگر دموکرات‌ها‬ ‫در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا پیروز نمی‌شدند‪‌،‬‬ ‫ترامپ حتما تشویش ایجاد می‌کرد‪ .‬دموکرات‌ها در انتخابات کنگره در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۴۰‬کرسی را کسب کردند که این در نوع خود بزرگ‌ترین‬ ‫پیروزی برای آنها از سال ‪ ۱۹۷۴‬بوده است‪.‬ترامپ در انتخابات ‪ ۲۰۱۸‬نسبت‬ ‫به آنچه خود رأی‌گیری غیر قانونی توصیف می‌کرد ‌‪ ،‬هشدار داده بود‪ .‬وی در‬ ‫انتخابات سال ‪ ۲۰۱۶‬نیز اعالم کرده بود که میلیون‌ها رأی به صورت غیر قانونی‬ ‫به نفع «هیالری کلینتون ‌» نامزد وقت حرب دموکرات محاسبه شده است‪.‬‬ ‫پلوسی به دموکرات‌ها توصیه کرد که برای استیضاح و عزل ترامپ به دلیل‬ ‫گزارش «رابرت مولر»‪ ،‬بازرس ویژه پرونده احتمال دخالت روسیه در انتخابات‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬آمریکا تالش نکنند‪ .‬پیش از این نیز وی تأکید کرده بود که ترامپ‬ ‫شایسته عزل نیست‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫پرسپولیس یا سپاهان‪ ،‬کدامیک رکورد‬ ‫‪ 20‬ساله را تکرار می‌کند؟‬ ‫پرسپولیس یا سپاهان در صورت قهرمانی در هر دو جام باقی مانده تا پایان فصل به اولین تیم دو دهه‬ ‫اخیر ایران تبدیل می‌شود که هر دو جام داخلی را در یک فصل کسب کرده است‪.‬‬ ‫ژاویگزینههدایترئالبتیس‬ ‫ستاره اسپانیایی السد یکی از گزینه‌های هدایت رئال بتیس به شمار می‌آید‪.‬به نقل از الرای‪ ،‬ژاوی‪ ،‬ستاره اسپانیایی‬ ‫السد روزهای پایانی حضورش در مستطیل سبز را تجربه می‌کند‪ .‬این بازیکن اسپانیایی تابستان سال جاری برای همیشه از‬ ‫دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد‪.‬باشگاه السد پیش از این تاکید کرده که ژاوی بعد از خداحافظی از مستطیل سبز‬ ‫هدایت این تیم را بر عهده می‌گیرد و جایگزین فریرا می‌شود‪.‬روزنامه الرای به نقل از اسپورت اسپانیا نوشت که رئال‬ ‫بتیس به دنبال گزینه برای جایگزینی‪ ،‬سرمربی خود است و ژاوی هم یکی از گزینه‌های اصلی به شمار می‌آید‪.‬این ستاره‬ ‫اسپانیایی السد مراحل مربیگری را پشت سر گذاشته و مشکلی برای هدایت هیچ تیمی ندارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫شورای فنی‬ ‫یا شورای سرمربیان در جودو!‬ ‫گزارش‬ ‫کم کم به پایان این فصل از رقابت‌ها نزدیک می‌شویم و پرسپولیس و سپاهان دو تیمی هستند‬ ‫که می‌توانند هر دو جام داخلی را کسب کنند‪ .‬البته سرخ پوشان تهرانی دو بازی هم در لیگ‬ ‫قهرمانان آسیا در این فصل دارند که برای نایب قهرمان فصل قبل حائز اهمیت است و مشخص‬ ‫می‌کند که قرمزها می‌توانند از گروه خودشان به مرحله بعد برسند یا خیر‪.‬‬ ‫سپاهان هم این شانس را دارد که در صورت لغزش پرسپولیس به قهرمانی در لیگ برسد و‬ ‫بتواند در جام حذفی نیز عنوان قهرمانی را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫جام حذفی فوتبال ایران قدمتی ‪ ۴۳‬ساله دارد‪ .‬اولین دوره این مسابقات‪ ،‬سال ‪ ۱۳۵۵‬در زمان‬ ‫ریاست کامبیز آتابای برگزار شد که با قهرمانی ملوان به پایان رسید‪ .‬رقابت‌های جام حذفی در ایران‬ ‫در چند مقطع برگزار نشد‪ .‬در سال ‪ ،۱۳۵۷‬دو سال بعد از شروع جام حذفی در ایران‪ ،‬جام حذفی به‬ ‫علت پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی به مدت هشت سال برگزار نشد‪.‬‬ ‫در ادامه نیز جام حذفی در دو فصل برگزار نشد ولی با توجه به اینکه تیم قهرمان به صورت‬ ‫مستقیم راهی لیگ قهرمانان می‌شود این جام از اهمیت زیادی برخوردار شده است‪.‬‬ ‫لیگ قدس نیز اولین دوره رقابت‌های لیگ در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی بود که در‬ ‫فصل ‪ ۱۳۶۸–۱۳۶۹‬برگزار شد‪ .‬از سال ‪ ۱۳۷۰–۱۳۸۰‬رقابت‌های لیگ آزادگان و از سال ‪ ۸۰‬نیز‬ ‫رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس برگزار شده است‪.‬‬ ‫* سایپا‬ ‫اولین تیمی که موفق شد در فوتبال ایران دوگانه را به دست بیاورد و در یک فصل قهرمان‬ ‫لیگ و جام حذفی شود‪ ،‬تیم سایپا بود که در فصل ‪ ۹۴-۱۹۹۳‬موفق به کسب آن شد‪.‬‬ ‫سایپا در فینال جام حذفی توانست با قانون گل زده در خانه حریف جنوب اهواز را شکست‬ ‫دهد و قهرمان شود‪ .‬شاگردان بیژن ذولفقار نسب در لیگ نیز توانستند باالتر از پرسپولیس قهرمان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫*پرسپولیس‬ ‫سرخ‌ها در فصل ‪ ۱۳۷۷–۷۸‬توانستند در فینال جام حذفی استقالل تهران را ‪ ۲‬بر یک شکست‬ ‫دهند‪ .‬هر ‪ ۳‬گل این بازی را مدافعان دو تیم به ثمر رساندند‪ .‬ابتدا مهدی هاشمی نسب از روی نقطه‬ ‫پنالتی برای پرسپولیس گلزنی کرد ولی سهراب بختیاری زاده در شروع نیمه دوم گل تساوی را‬ ‫به ثمر رساند‪ .‬در حالی که به دقایق پایانی نزدیک می‌شدیم افشین پیروانی توانست در دقیقه ‪۸۶‬‬ ‫گل دوم و قهرمانی تیمش را به ثمر برساند‪.‬در این سال شاگردان علی پروین توانستند با ‪ ۶۵‬امتیاز‬ ‫باالتر از استقالل و سپاهان قهرمان لیگ شود‪ .‬از آن زمان به بعد بیش از ‪ ۲۰‬سال می‌گذرد و هیچ‬ ‫تیمی نتوانسته در این مدت هر دو جام داخلی در فوتبال ایران را در یک فصل تصاحب کند‪.‬‬ ‫حاال در حالی که به هفته‌های پایانی این فصل رسیدیم‪ ،‬پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر امیدوار‬ ‫است رکورد قبلی خود را تکرار کند‪.‬در این راه شاگردان برانکو باید ‪ ۴‬بازی را با موفقیت به پایان‬ ‫برسانند‪ .‬دو بازی در لیگ و دو بازی در جام حذفی با احتساب برتری برابر سپاهان در نیمه نهایی‪.‬‬ ‫البته زردپوشان اصفهانی نیز در صورت لغزش پرسپولیس و قهرمانی در لیگ برتر می‌توانند سومین‬ ‫تیمی باشند که به دوگانه داخلی ایران می‌رسند‪.‬هر چند با توجه به اینکه پرسپولیس با ‪ ۳‬امتیاز بیشتر‬ ‫در صدر جدول قرار دارد و این هفته نیز در خانه باید برابر ماشین سازی به میدان برود‪ ،‬ابتکار عمل را‬ ‫برای قهرمانی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫* برنامه بازی‌های پرسپولیس تا پایان فصل ‪۱۹-۲۰۱۸‬‬ ‫پاختاکور ‪ -‬پرسپولیس (دوشنبه‪ ۱۶‬اردیبهشت)‬ ‫پرسپولیس ‪ -‬ماشین سازی (شنبه‪ ۲۱‬اردیبهشت)‬ ‫پارس جنوبی ‪ -‬پرسپولیس (پنجشنبه‪ ۲۶‬اردیبهشت)‬ ‫پرسپولیس ‪ -‬السد (دوشنبه‪ ۳۰‬اردیبهشت)‬ ‫سپاهان ‪ -‬پرسپولیس (جمعه ‪ ۳‬خرداد)‬ ‫پرسپولیس یا سپاهان ‪ -‬داماش (پنجشنبه ‪ ۹‬خرداد)‬ ‫سپاهان دیگر تیمی است که همانند پرسپولیس امیدوار است بتواند هر دو جام داخلی را‬ ‫به دست بیاورد و سومین تیمی باشد که بعد از سایپا و پرسپولیس به این مهم می‌رسد‪ .‬شاگردان‬ ‫قلعه‌نویی با توجه به اینکه در آسیا حضور ندارند‪ ،‬بازی‌های کمتری دارند و این می‌تواند یک مزیت‬ ‫برای سپاهان باشد‪ .‬سپاهان که چند سالی بود از سطح اول فوتبال ایران فاصله گرفته بود‪ ،‬در این‬ ‫فصل توانست بار دیگر خودش را به عنوان مدعی مطرح کند و می‌تواند فصل را به بهترین شکل‬ ‫تمام کند‪.‬برنامه بازی‌های سپاهان تا پایان فصل‪۱۹-۲۰۱۸‬‬ ‫پدیده ‪ -‬سپاهان (شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت)‬ ‫سپاهان ‪ -‬استقالل خوزستان (پنجشنبه‪ ۲۶‬اردیبهشت)‬ ‫سپاهان ‪ -‬پرسپولیس (جمعه ‪ ۳‬خرداد)‬ ‫سپاهان یا پرسپولیس ‪ -‬داماش (پنجشنبه ‪ ۹‬خرداد)‬ ‫عکس روز‬ ‫رییس فدراسیون جودو در‬ ‫ابتدای بدست گرفتن سکان ریاست‬ ‫فدراسیون جودو در اقدامی درست‬ ‫و منطقی شورای فنی جودو را‬ ‫تشکیل داد اما در ادامه انتخاب‬ ‫تعدادی از این نفرات به عنوان‬ ‫سرمربی تیم‌های ملی باعث ایجاد‬ ‫شائبه در چگونگی عملکرد این‬ ‫شورا شده است؟محمدرضا حاج‬ ‫یوسف زاده‪ ،‬خسرو دلیر‪ ،‬سید‬ ‫محمود رضا میران‪ ،‬سید مجید‬ ‫زارعیان و داود میقانی نفراتی‬ ‫هستند که هفتم فروردین ماه‬ ‫به عنوان اعضای شورای فنی‬ ‫فدراسیون جودو انتخاب شدند تا‬ ‫بر حسب وظیفه‌شان درباره تیم‌های‬ ‫ملی جودو در رد ه‌های سنی مختلف‬ ‫تصمیم‌گیری کنند‪.‬‬ ‫اما در حالی که مهمترین‬ ‫وظیفه اعضای شورای فنی در‬ ‫تمامی رشته‌های ورزشی نظارت‬ ‫بر چگونگی عملکرد سرمربیان‬ ‫تیم‌های ملی است‪ ،‬تعدادی از‬ ‫اعضای شورای فنی جودو به‬ ‫عنوان سرمربی تیم‌های ملی معرفی‬ ‫شدند‪.‬خسرو دلیر عضو شورای‬ ‫فنی هدایت تیم ملی کوراش ایران‬ ‫را بر عهده گرفت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫حا ج‌یوسف‌زاده سرمربی تیم ملی‬ ‫جودو جوانان شد و باالخره روز‬ ‫گذشته( شنبه) نیز مجید زارعیان‬ ‫یکی دیگر از اعضای شورای فنی‬ ‫هدایت تیم ملی جودو بزرگساالن‬ ‫ایران را بر عهده گرفت و او نیز‬ ‫خسرو دلیر یکی دیگر از اعضای‬ ‫شورای فنی را به عنوان مربی تیم‬ ‫ملی انتخاب کرد!بررسی‪ ،‬تصویب‬ ‫و انتخاب کادر فنی تیم‌های ملی‪،‬‬ ‫نظارت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های‬ ‫تیم ملی‪ ،‬بررسی و اعالم نظر‬ ‫نسبت به تعداد نفرات و ترکیب‬ ‫ورزشکاران و ضرورت اعزام به‬ ‫رویدادهای بین المللی و… از جمله‬ ‫شرح وظایف مندرج در حکم‬ ‫اعضای شورای فنی تیم‌های ملی‬ ‫جودو است‪.‬با این اوصاف مشخص‬ ‫نیست چگونه این نفرات هم‬ ‫می‌توانند در کادر فنی تیم‌های ملی‬ ‫حضور داشته باشند و هم بر نحوه‬ ‫عملکرد خودشان نظارت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬موضوعی که بی‌توجهی به‬ ‫آن مانع جدی برای نظارت درست‬ ‫و منطقی این شورا بر تیم‌های ملی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کشتی به این قهرمانی‬ ‫احتیاج داشت‬ ‫غالمرضا محمدی‪:‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت‪ :‬نگاه‬ ‫و برنامه های ما باید المپیکی باشد ضمن اینکه‬ ‫در مسابقات جهانی و بازیهای المپیک کار‬ ‫بسیار سختی داریم‪.‬‬ ‫غالمرضا محمدی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار ایسنا اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه نتایج‬ ‫بسیار خوبی در مسابقات آسیایی رقم خورد‬ ‫و در واقع کشتی آزاد به این پیروزی نیاز‬ ‫داشت تا مقدمه‌ای شود که راه خود را با‬ ‫انگیزه‌تر ادامه دهد‪ .‬البته برای مسابقات جهانی‬ ‫و المپیک کار فوق‌العاده سخت است‪ .‬باید‬ ‫تالشمان را بیشتر کنیم تا در ابتدا سهمیه‌های‬ ‫المپیک را بگیریم و سپس به فکر بازی‌های‬ ‫المپیک توکیو باشیم‪.‬‬ ‫نگاهمان باید المپیکی باشد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه ما باید المپیکی‬ ‫باشد که البته برای المپیک حداقل چهار‬ ‫سال زمان الزم است اما اتفاقاتی افتاد که‬ ‫شرایط بحرانی شد اما خدا را شکر آرامش‬ ‫به کشتی آزاد برگشت‪ .‬به لحاظ فنی کار‬ ‫ما بسیار سخت است و با موجودیت و زمان‬ ‫کمی که کشتی ما دارد باید کار را خیلی‬ ‫جدی‌تر پیش ببریم‪ .‬در این فاصله کوتاه تا‬ ‫مسابقات جهانی و سپس بازی‌های المپیک‬ ‫تالش کنیم تا با کمترین ضریب اشتباه جلو‬ ‫رویم و شایسته‌ترین نفرات را برای تیم ملی‬ ‫انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫محمدی به شرایط خوب اردوی تیم‬ ‫ملی اشاره کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه در بین‬ ‫کشتی گیران همدلی موج می‌زند که این رمز‬ ‫موفقیت است‪.‬‬ ‫سال‌ها در سبک وزن آسیا مدال طال‬ ‫نگرفته بودیم‬ ‫او در ادامه به عملکرد بسیار خوب‬ ‫سبک وزن‌های ایران در مسابقات قهرمانی‬ ‫آسیا اشاره کرد و گفت‪ :‬رضا اطری در این‬ ‫مسابقات بسیار خوب ظاهر شد‪ .‬سال گذشته‬ ‫در مسابقات آسیایی کره شمالی به راحتی‬ ‫قهرمان شد و امسال نیز در نیمه نهایی کشتی‬ ‫گیر ژاپن که قهرمان جهان بود را مغلوب کرد‬ ‫اما اطری در این رقابت‌ها توانست حریف کره‬ ‫شمالی را در فینال شکست دهد‪ .‬سال‌ها بود‬ ‫که در سبک وزن آسیا مدال طال نگرفته بودیم‬ ‫و این مدال که پس از سال‌ها به دست آمد‬ ‫ارزشمند بود‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد‪:‬‬ ‫چیزی که مشخص بود کشتی گیران ما خیلی‬ ‫سبک روی تشک می‌رفتند و بدن‌شان شاداب‬ ‫بود ضمن اینکه هیچ کدامشان کم فروشی‬ ‫نمی‌کردند و این بسیار مهم بود و این مشکل‬ ‫که در لحظات آخر نتایج را از دست می‌دادیم‬ ‫در این رقابت‌ها تکرار نشد‪.‬‬ ‫کشتی گیران جسورانه مبارزه کردند‬ ‫محمدی در ادامه به قهرمانی بهنام احسان‬ ‫پور در وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫برای مسابقات آسیایی وزن اطری و احسان‬ ‫پور را خیلی خوب کنترل کردیم و بدون‬ ‫اینکه هیچ مشکلی داشته باشند مسابقه دادند‬ ‫ضمن اینکه کشتی گیران ما بسیار جسورانه‬ ‫مبارزه کردند‪.‬‬ ‫نخودی انقدر سنش کم است که با‬ ‫رضایتنامه پدرش مسابقه داد‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به مدال‬ ‫برنز محمد نخودی کشتی گیر نوجوانی که‬ ‫در ترکیب تیم ملی بزرگساالن قرار گرفته‬ ‫بود اشاره کرد و گفت‪ :‬باید به کشتی گیر‬ ‫نوجوانی مانند نخودی فرصت داد تا بتواند‬ ‫در چنین میادینی خود را پیدا کند و با تجربه‬ ‫شود‪ .‬به خاطر سن کمی که او داشت حتی‬ ‫برای وزن کشی مشکل داشتیم و باید رضایت‬ ‫نامه محضری پدر و گواهی پزشکی ارائه‬ ‫می‌دادیم تا بتواند در مسابقات بزرگساالن‬ ‫شرکت کند چرا که او سنش هنوز ‪ ۱۸‬سال‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمد نخودی‬ ‫سطح قاسم‌پور و کریمی باالتر از‬ ‫آسیاست‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬اکثر ملی پوشان ما‬ ‫در مسابقات آسیایی رو به جلو بودند و کشتی‬ ‫ناب ایرانی را به نمایش گذاشتند‪ .‬کامران‬ ‫قاسم پور و علیرضا کریمی در زیرگیری و‬ ‫به حریف خوردن بی نظیر عمل کردند و با‬ ‫جسارتی که داشتند نشان دادند که سطح بسیار‬ ‫باالتری از آسیا دارند‪.‬‬ ‫رضا یزدانی در حال بهتر شدن است‬ ‫محمدی در مورد عملکرد رضا یزدانی و‬ ‫بازگشت او به میادین رسمی پس از دو سال‬ ‫دوری گفت‪ :‬یزدانی روز به روز شرایطش‬ ‫بهتر می‌شود و باید در شیوه‌های تمرینی‬ ‫شرایطی را بکار گیریم که در پیچ و خم‌های‬ ‫کشتی بیشتر کار کند‪ .‬یزدانی در ادامه نیز‬ ‫شرایطش بهتر خواهد شد ضمن اینکه حریف‬ ‫مغولی یزدانی کشتی گیر بد بدنی بود‪ .‬در کنار‬ ‫یزدانی‪ ،‬فروتن و طالبی را هم حفظ می‌کنیم تا‬ ‫در آینده نیز آنها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ای کاش به روزی برسیم که انتخاب در‬ ‫همه اوزان سخت شود‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به شرایط‬ ‫خوب سنگین وزن‌های تیم ملی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سه کشتی گیر خوب مانند پرویز‬ ‫هادی‪ ،‬یداهلل محبی و کمیل قاسمی داریم و‬ ‫در کنار آنها یکی دو جوان خوب دیگر را نیز‬ ‫زیر نظر گرفته‌ایم‪ .‬هادی در جام دان کلوف‬ ‫بلغارستان قهرمان شد و محبی نیز در آسیایی‬ ‫به مدال طال رسید‪ .‬ضمن اینکه کمیل قاسمی‬ ‫در جام جهانی کشتی گرفت‪ .‬در واقع به هر‬ ‫سه آنها میدان دادیم و زمانی که چند کشتی‬ ‫گیر در یک وزن کنار هم رقابت می‌کنند‬ ‫موفقیت به دست می‌آید و ای کاش به روزی‬ ‫برسیم که در هر وزن پنج‪ ،‬شش نفر خوب‬ ‫داشته باشیم و کار انتخاب ملی پوش برای ما‬ ‫بسیار سخت شود اما متأسفانه در برخی اوزان‬ ‫خأل داریم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد‬ ‫محمدباقر یخکشی نفر پنجم مسابقات جهانی‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬در وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم و دوری بلند مدت‬ ‫او از میادین گفت‪ :‬متأسفانه یخکشی از ناحیه‬ ‫زانو مصدوم بوده و به همین خاطر چند ماه‬ ‫از مسابقه دور شده است‪ .‬البته االن وضعیت‬ ‫او بهتر است و نامش را در فهرست اعزامی‬ ‫به تورنمنت ایتالیا قرار داده‌ایم که امیدواریم‬ ‫مصدومیتش برطرف شود و او را در کنار‬ ‫احسان پور در وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد‬ ‫قرار دادن نام هر سه سنگین وزن مدعی تیم‬ ‫ملی در فهرست اعزامی به تورنمنت ایتالیا‬ ‫گفت‪ :‬در این چند روزه تصمیم خواهیم‬ ‫گرفت که آیا هر سه این مدعیان به ایتالیا‬ ‫اعزام شوند یا نه؟‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!