صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۷۹۶

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 796

روزنامه صدای اصلاحات شماره 796

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫محسن رهامی‬ ‫وزیر اطالعات‬ ‫سالهاستاخالقدرجامعهما‬ ‫آسیبدیدهاست‬ ‫فراکسیون امید به کدام‌یک از‪۱۲۰‬‬ ‫وعدهانتخاباتیخودعملکرد؟‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪١٤٤٠‬‬ ‫شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ماه ‪1398‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪796‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ 75‬درصد ارز صادراتی‬ ‫بهکشوربازنمی‌گردد‬ ‫بازگشت ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از مجموع ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات ارزی به کشور اتفاقی‬ ‫است که وزیر اقتصاد اخیرا ً از آن خبر داده‬ ‫است؛ مسأله‌ای که ضرورت حساسیت ‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا‬ ‫اخذ عوارض زوج و فرد‬ ‫محلی برای کسب درآمد‬ ‫شهرداری شده است‬ ‫صدای اصالحاترئیس پلیس راهور ناجا‬ ‫با تاکید بر اینکه پلیس از شکایت خود کوتاه‬ ‫نمی‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اخذ عوارض زوج‬ ‫و فرد‪ ،‬محلی برای کسب درآمد شهرداری‬ ‫تهران شده است‪.‬سردار سید کمال هادیان‬ ‫فر با اشاره به تشریح چرایی شکایت پلیس‬ ‫راهور از شهرداری تهران اظهار داشت‪:‬‬ ‫واقعیت ماجرا این است که پلیس راهور هم‬ ‫به جهت مدیریت ‪.....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 4‬می ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫بازی دو سر باخت!‬ ‫وزیر کشور‬ ‫سبقتدرگرفتن‬ ‫سمت‪،‬بینمسئوالن‬ ‫زیاداست‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬متاسفانه برای‬ ‫گرفتن مسئولیت رابطه ایجاد می شود و‬ ‫پشت سر هم پیگیری می‌شود تا برخی‬ ‫ها پست را بگیرند‪.‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی صبح جمعه در مراسم رونمایی‬ ‫از سند توسعه خراسان شمالی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چرا باید مجبور باشیم مدیری‬ ‫را منصوب کنیم که باج بدهد‪ ،‬من تا‬ ‫کنون زیر بار چنین اقدامی نرفتم و مدیر‬ ‫سفارشی منصوب نکرده‌ام مگر اینکه‬ ‫بدون اطالع من در مجموعه‌ام اتفاق‬ ‫افتاده باشد‪.‬رحمانی فضلی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه هر استان باید اولویتش را بر‬ ‫اشتغال و تولید قرار دهد گفت‪ :‬مدیران‬ ‫نباید از تهدیدهای امثال ترامپ‪....‬‬ ‫افزایشتحریم‌ها‬ ‫برنامهبعدیترامپعلیه‬ ‫ایران پس از تحریم نفتی‬ ‫موکلم در خارج‬ ‫از کشور است‬ ‫وکیل مدافع «مهناز افشار» توضیحاتی را‬ ‫پیرامون پرونده موکلش ارایه داد‪.‬عبدالصمد‬ ‫خرمشاهی گفت‪ :‬موکلم در خارج از کشور‬ ‫است و در صحبتی که با من داشت گفته ‪...‬‬ ‫صدای اصالحات یک رسانه آمریکایی از‬ ‫برنامه بعدی دولت ترامپ علیه ایران برای افزایش‬ ‫تحریم ها خبر داد‪.‬به نقل از وال استریت ژورنال‪،‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬صنایع پتروشیمی ایران‪،‬‬ ‫صادرات کاالهای ایران به افغانستان و مبادالت‬ ‫مالی ایران در سنگاپور و مالزی‪ ،‬اهداف دور‬ ‫بعدی تحریم‌ها هستند‪.‬در همین راستا یک‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رویگردانی مردم از‬ ‫اصولگرایی و اصالح طلبی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر اطالعات‪ :‬سالهاست اخالق در جامعه ما آسیب دیده است‬ ‫وزیر اطالعات با اشاره به اثرات سوء اختالفات میان مبلغان و علما بین مردم به دسته ای گزارشات رسیده‬ ‫مبنی بر تغییر دین یا مذهب اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬کار دستگاه اطالعاتی این نیست که به ریشه یابی در خصوص‬ ‫اینتغییرمذهبیادینبپردازدامافعلوانفعاالتاینچنینیدرمرعیومنظرماهست‪.‬حجتاالسالموالمسلمین‬ ‫علوی در گردهمایی مبلغان اعزامی در ماه رمضان‪ ،‬تبلیغ را جهاد در عرصه جنگ نرم دانست و اظهار داشت‪:‬‬ ‫اهمیت تبلیغ به اندازه ای است که راه و روش خاصی دارد تا در جانها اثر بگذارد‪.‬او بر اهمیت هماهنگی مبلغان در‬ ‫یک منطقه و تاثیر آن بر مردم تاکید کرد و گفت‪ :‬در دورانی که کار تبلیغی انجام می دادیم‪ ،‬در یک منطقه‪۵-۶‬‬ ‫نفر کار تبلیغی انجام می دادیم‪ ،‬از بین خود یک نفر را به عنوان هماهنگ کننده امور در نظر می گرفتیم و کارها را‬ ‫به او می سپردیم که به گونه ای مدیریت کند تا بین مبلغان آن منطقه نوعی تعامل سازنده‪ ،‬همدلی‪ ،‬همکاری و هم‬ ‫افزایی وجود داشته باشد و این همدلی و هم افزایی ها اثر بسیار سازنده ای روی مردم می گذاشت‪.‬وزیر اطالعات با‬ ‫اشاره به اثرات سوء اختالفات میان مبلغان و علما بین مردم به دسته ای گزارشات رسیده مبنی بر تغییر دین یا مذهب‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬کار دستگاه اطالعاتی این نیست که به ریشه یابی در خصوص این تغییر مذهب یا دین‬ ‫بپردازدامافعلوانفعاالتاینچنینیدرمرعیومنظرماهستلذاارتباطیباحوزهبرقرارکردیموافرادوموسساتی‬ ‫که در هریک از بخش ها در این رابطه حضور دارند را شناسایی و دعوت می کنیم و به مناطقی می بریم که تحت‬ ‫تاثیر تبلیغات تبشیری قرار می گیرند و گرایش به سنت و وهابیت وجود داد‪.‬او خاطرنشان کرد‪ :‬گاهی مجبور می‬ ‫شویم که خودمان هم وارد عمل شویم در عین اینکه این کار‪ ،‬کار حوزه است چون عقیده با شبهه متزلزل می‬ ‫شود و با فشار مستحکم می شود بنابراین علمای حوزه می توانند اعتقادات انحرافی را با شبهات خود متزلزل کنند‪.‬‬ ‫علوی به نمونه ای از اقدامات وزارت اطالعات در قبال تغییر دین و مذهب در یکی از شهرهای همدان اشاره کرد‬ ‫وگفت‪:‬افرادیگرایشبهمسیحیتپیدامیکنندکهجزوافرادعادیجامعههستندمثالکارشانساندویچفروشی‬ ‫و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی می شدند‪ ،‬ناچار شدیم اینها را احضار کنیم و دلیل گرایش به مسیحیت را از‬ ‫آنها جویا شویم‪ .‬برخی از این افراد عنوان می کردند که ما به دنبال دینی هستیم که به ما آرامش بدهد و بین ما صفا‬ ‫و صمیمیت و برادری ایجاد کند‪ .‬به آنها گفتیم اسالم دین برادری و صفاست‪ .‬گفتند ما می بینیم علمای اسالم و‬ ‫کسانیکهپشتتریبونصحبتمیکنندبهطورمداومعلیهیکدیگرسخنمیگویند‪،‬اگراسالمدینصمیمیت‬ ‫باشد باید قبل از هرچیز بین علمای خود باید صفا و صمیمیت ایجاد کند‪.‬او با تصریح به اینکه تنازعات بین علما و‬ ‫تحریم‌ها فرصتی برای توجه به‬ ‫ظرفیت‌های صنعت کشور است‬ ‫یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور‬ ‫یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه تحریم‌ها فرصتی برای توجه به‬ ‫توان و ظرفیت‌های صنعت داخل است که باید مغتنم شمرده شود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز همه دستگاه‌ها باید‬ ‫تالش کنند تا فرمان مقام معظم رهبری که رونق در بازار تولید است اجرایی شود‪.‬محمد محمودی‬ ‫شاه نشین درباره ضرورت اهتمام همه دستگاه‌ها برای تحقق «رونق تولید» به منظور مقابله با تحریم‌ها‬ ‫بیان کرد‪ :‬این تحریم‌ها یک فرصت خوبی است که در اختیار ما قرار گرفته و ما باید به سمت تکیه‬ ‫بر ظرفیت‌های داخلی و ایجاد رونق در بازار داخلی برویم‪.‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬ما باید به سمت‬ ‫کاهش وابستگی به کاالی خارجی‪ ،‬کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تأمین نیازمندی‌های کشور‬ ‫با استفاده از توان و ظرفیت صنعت کشور برویم و تنها راه تحقق این امر تالش برای رونق در بازار‬ ‫تولید داخل است‪.‬نماینده مردم شهریار در مجلس تصریح کرد‪ :‬ما باید ضوابط و مقرراتی را تنظیم‬ ‫کنیم تا دستگاه‌های عمومی و دولتی را ملزم به تأمین نیازمندی‌هایشان از محل تولید داخلی کند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر هم راستا با تشویق مردم به استفاده از کاالی داخلی باید کیفیت کاالها افزایش یابد‪.‬وی‬ ‫در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت کاالهای داخلی باعث می‌شود تا مردم و بخش خصوصی‬ ‫استفاده از کاالی ایرانی را بر کاالی خارجی ترجیح دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با اندازه گیری پارامترهایی‬ ‫همچون قیمت‪ ،‬کیفیت و پشتیبانی پس از فروش مردم کاالی خود را انتخاب خواهند کرد بنابراین‬ ‫ما باید در این پارامترها با کاالهای خارجی رقابت کنیم‪.‬محمودی شاه نشین در پایان گفت‪ :‬امروز با‬ ‫توجه به تحریم‌ها همه دستگاه ها باید تالش کنند تا فرمان مقام معظم رهبری که رونق در بازار تولید‬ ‫است اجرایی شود و در اصل راهبرد مقابله با تحریم‌ها رونق در بازار تولید است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مردم خسته از جریان های راست و چپ!‬ ‫بین الملل‬ ‫پرونده مهناز افشار باز شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وزیراطالعاتبااشارهبهاثراتسوءاختالفاتمیان‬ ‫مبلغانوعلمابینمردمبهدستهایگزارشاترسیده‬ ‫مبنیبرتغییردینیامذهباشارهکردوبیانداشت‪:‬‬ ‫کاردستگاهاطالعاتیایننیستکهبهریشهیابیدر‬ ‫خصوصاینتغییرمذهبیادین‪...‬‬ ‫‪ 3‬هزار میلیارد تومان سوخت در کشور هدر رفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصالح طلبان‬ ‫گفت‪ :‬انتقادی که می توان به عملکرد فراکسیون‬ ‫امید گرفت آن است که باید به مردم گزارش دهند‬ ‫و بگویند «مردم شما رای دادید و ما با شما پیمانی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫مبلغین اثر منفی روی افراد می گذارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تبلیغ یک ضرورت است و نباید در دل و جان ما زندانی شود‬ ‫بلکه باید برای مردمی که به آن نیاز دارند‪ ،‬تبیین شود‪.‬وزیر اطالعات با بیان اینکه مبلغان باید در دو عرصه تربیت و‬ ‫شکوفاییمردمبویژهنسلجوانومقابلهباتاثیرگذاریدشمناندرهجمهفرهنگیکارکنند‪،‬تاکیدکرد‪:‬اگرمادر‬ ‫عرصه اول خوب کار کرده و جوانان را با اعتقادات محکم تربیت کنیم‪ ،‬آنها را در برابر هجمه ها واکسینه می کند‪.‬‬ ‫او به الزامات تاثیرگذاری تبلیغ هم اشاره کرد و گفت‪ :‬پیشقدم شدن در خودسازی‪ ،‬بهره گرفتن از زبان مهربانانه‪،‬‬ ‫عامل به ارزشهایی که مردم را به آن فرا می خوانیم‪ ،‬افزایش بار علمی و معنوی خود‪ ،‬تاثیرگذاری روی باورهای‬ ‫مردم‪ ،‬تواضع و فروتنی‪ ،‬توجه به نیاز مخاطب و نوع بیان مسائل‪ ،‬بیان مطالب متقن‪ ،‬سخن گفتن با زبان لیّن و به‬ ‫صورت کریمانه و رفتار محبت آمیز با مردم از جمله این الزامات است‪.‬علوی با بیان اینکه رهبر انقالب از شرایط‬ ‫کنونی به شرایط جنگی تعبیر کردند‪ ،‬این سئوال را مطرح کرد که در این شرایط و با این مشکالت چگونه شرایط‬ ‫جنگی را با موفقیت سپری کنیم و ادامهداد‪ :‬اگر تحمل مردم در مقابلفشارها و مشکالت باال باشد‪ ،‬در برابر سختی‬ ‫ها سکوت می کنند و نظام با تحمل باالی مردم می تواند این پیچ تاریخی را با سالمت پشت سر بگذارد اما اگر‬ ‫آستانهتحملمردمپائینباشد‪،‬براینظاممشکالتیرادرستمیکندوتهدیداتیرامتوجهنظاممیکندلذاببینیم‬ ‫باچهنوعتبلیغیمیتوانیمآستانهتحملمردمراباالببریم؟علمایسلف‪،‬کارهایزیباییدراینزمینهمیکردندبه‬ ‫عنوان مثال زمانی که مصیبت و بالیی پیش می آمد‪ ،‬علمای ما با بیان روایات و احادیث‪ ،‬مردم را آرام کرده و صبر‬ ‫وبردباریآنهاراافزایشمیدادندبنابراینراهآرامکردنجامعه‪،‬دعوتبهشکیباییوبردباریاست‪.‬اوبابیاناینکه‬ ‫افزایش یا کاهش تحمل مردم بستگی به باور مردم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مردم باورشان این باشد که بخشی از نظام این‬ ‫مشکالت را درست کرده است‪ ،‬دچار خشم و پرخاشگری شده‪ ،‬هزینه نظام باال می رود و در برابر مسئولین قرار‬ ‫می گیرند و نظام در خطر قرار می گیرد اما اگر مردم باورشان این باشد که این فشارها را دشمن برای مردم و نظام‬ ‫به وجود آورده که نظام و مردم را تسلیم کند‪ ،‬مردم نشان دادند برابر دشمن می ایستند و تسلیم دشمن نمی شوند‪،‬‬ ‫قدرت مقاومت مردم و آستانه تحمل مردم باال می رود و در برابر دشمن مقاومت می کنند و آستانه تحمل آنها‬ ‫علویبابیاناینکهرهبرانقالبازشرایطکنونیبهشرایطجنگیتعبیرکردند‪،‬اینسئوالرامطرحکردکهدراین عکس‬ ‫باال می رود‪.‬وزیر اطالعات در پاسخ به سئوالی که چرا دولت گرانی راه انداخته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این دولت که در شرایطوبااینمشکالتچگونهشرایطجنگیراباموفقیتسپریکنیموادامهداد‪:‬اگرتحملمردمدرمقابلفشارهاو‬ ‫یک سال گذشته روی کار نیامده است‪ ،‬پنج سال و نیم است که کشور را اداره می کند‪ .‬چهارسال و نیم گوشت مشکالتباالباشد‪،‬دربرابرسختیهاسکوتمیکنندونظامباتحملباالیمردممیتوانداینپیچتاریخیراباسالمت جماران‬ ‫پشتسربگذاردامااگرآستانهتحملمردمپائینباشد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومانی به دست مردم می داد‪ ،‬ارزش ارز همان‪ ۴۰۰۰‬تومان بود و اینها تا قبل از روی کارآمدن ترامپ بود‪.‬‬ ‫جنگ با آمریکا‬ ‫قریب‌الوقوع نیست‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫وزیرخارجهایراندرمصاحبه‌ایباروزنامهایندپندنتگفتهکهجنگباآمریکاقریب‌الوقوعنیست‪.‬‬ ‫«محمد جواد ظریف»‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک رسانه انگلیسی گفته با آنکه تصور‬ ‫نمی‌کندجنگمیانایرانوآمریکاقریب‌الوقوعاستامااتفاقاتتصادفیممکناستبهدرگیرینظامی‬ ‫تبدیلشوند‪.‬ظریفدرمصاحبهباروزنامهایندیپندنتدربارهمنظورشازایناتفاقاتتصادفیبهتنش‌های‬ ‫احتمالیبرسرعبورکشتی‌هاازتنگههرمزاشارهکرد‪.‬اوهمچنیندستگیریچندسربازآمریکاییدرسال‌‬ ‫‪ ۶۱۰۲‬در آب‌های خلیج فارس را یکی دیگر از اتفاقاتی دانست که بروز موارد مشابه با آن می‌تواند به‬ ‫درگیریمنجرشود‪.‬رئیسدستگاهدیپلماسیایراندراینمصاحبههمچنینباردیگرگفتهکهبرایمبادله‬ ‫زندانیبینتهرانوواشنگتناختیاراتدارد‪.‬اوگفتهکهایرانحاضراستآمریکایی‌هایبازداشت‌شدهدر‬ ‫ایران را با ایرانی‌هایی که به جرم دور زدن تحریم‌ها در آمریکا و جاهای دیگر بازداشت شده‌اند تبادل کند‪.‬‬ ‫ظریف گفته که طرح مبادله او برای زندانیان «نازنین زاغری»‪ ،‬تبعه انگلیسی محکوم‌شده در ایران را شامل‬ ‫نمی‌شود‪.‬ظریفبهسوالخبرنگارایندیپندنتدربارهدلیلمصاحبه‌اشبارسانهمحبوبترامپ‪،‬فاکس‌نیوز‬ ‫هم پاسخ داده و گفته که خواسته با طرفداران رئیس‌جمهور آمریکا ارتباط بگیرد‪ .‬او گفت‪« :‬چون گاهی‬ ‫صحبت کردن با طرف مقابل مهم است‪».‬رئیس دستگاه دیپلماسی ایران‪ ،‬البته گفت که مصاحبه‌اش در‬ ‫روزهای اخیر با فاکس‌نیوز اولین مصاحبه نبوده و او هنگامی که سفیر ایران در سازمان ملل بوده هم با این‬ ‫شبکهگفت‌وگوکردهاست‪.‬‬ ‫باید در کشور ‪ ۲‬یا سه حزب‬ ‫داشته باشیم‬ ‫پزشکیان‪:‬‬ ‫نایبرئیسمجلسدربارهمصوبهقوهمقننهبرایاستانیشدنانتخاباتپارلمانتوضیحاتیراارائهکرد‪.‬مسعود‬ ‫پزشکیاننایبرئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهمصوبهمجلسدربارهاستانیشدنانتخاباتقوهمقننه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با این مصوبه مجلس نمایندگان به جای اینکه تک تک بیایند از یک منطقه کوچک یا یک منطقه‬ ‫بزرگ‪،‬خانهبهخانهتبلیغکنندورایبگیرندبرچیدهمیشود‪،‬البتهاینموضوعرانیزبایددرنظرگرفتوقتی‬ ‫سالیقمختلفدرمجلسحضورپیدامی‌کنند‪،‬انتظاراینکهاینسالیقمختلفنگاهمشترکداشتهباشندبه‬ ‫نظربندهغیرواقعیاست‪.‬ویادامهداد‪:‬تاکنون‪ 10‬دورهمجلسوجودداشتهودرایندوره‌هاهمهمجلس‌هابا‬ ‫مشکالتیمواجهبودندمااگرهمانراهو روشراادامهبدهیمهیچفرقیبامجالسگذشتهنخواهیمداشت‪،‬‬ ‫مشکلماایناستافرادیکهبهمجلسمیآینداکثرآنهاازنظرفکریو انگیزه‌هامختلفدرکنارهمقرار‬ ‫می‌گیرند‪،‬هیچوقتازاینمجموعهیکنگاهوقانونهماهنگیکهبتواندمشکالتکشورراحلکندبیرون‬ ‫نخواهد آمد‪.‬نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد‪ :‬اگر با همین روش ادامه بدهیم همانند‪ 40‬سال گذشته‬ ‫نسخهشفابخشیبرایحلمشکالتکشورپیدانخواهیمکرد‪.‬نایبرئیسمجلساضافهکرد‪:‬استانیشدن‬ ‫نمایندگان را حداقل به آن سمتی می برد که با یک تیمی هماهنگ باشند و آن تیم مجبور میشود که وجه‬ ‫اشتراکاتبیشتروزبانمشترکپیداکندکهاینافزایشاشتراکاتدرمجلسیکقدمروبهجلواستپزشکیان‬ ‫بر نقش احزاب در استانی شدن انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت‪ :‬باید در کشور نهایتاٌ‪ 2‬یا‪ 3‬حزب داشته‬ ‫باشیمنهاینکهچندنفردورهمجمعبشوندوجریانیرادرستکنندوبعدا ًبگویندماحزبهستیم‪.‬اگربتوانیم‬ ‫بهیکنگاهبرسیموتجمعاتاجتماعیراباهمهماهنگکنیمویکحرفدربارهاستانوکشوربزنیمدر‬ ‫مجلسهممیتوانیمبرایمنطقهیاکشورتصمیممناسببگیریم‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫سیاست‬ ‫ایجادفضایانتخاباتیزودرسمضراست‬ ‫یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بر جلوگیری از ایجاد فضای انتخاباتی زودرس تاکید کرد‪.‬قاسم میرزایی نیکو با تاکید بر لزوم جلوگیری از ایجاد فضای انتخاباتی زود هنگام بیان کرد‪ :‬از نظر من تا‬ ‫زمانی که ثبت نام انتخابات آغاز نشده است هر اقدامی نوعی فعالیت انتخاباتی زودرس محسوب می‌شود‪.‬وی در ادامه با بیان اینکه فضای انتخاباتی زودرس دارای مضراتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایجاد فضای انتخاباتی زود رس‬ ‫از یک سو باعث می‌شود تا نمایندگانی که در حال کارکردن هستند و مشغول پیش بردن مجموعه فعالیت‌هایی هستند از تکمیل آن ها باز مانند‪ .‬چرا که باید تمرکز خود را برای پاسخگویی به حواشی و مسائل مطرح شده‬ ‫در این فضای زودرس بگذارند که این امر مشکالت را تشدید می‌کند‪.‬نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر نباید وعده‌هایی مطرح شود که توان انجام آنها وجود ندارد‪ .‬بنده پیشنهادم این است که هر‬ ‫کسی هر کاری که می‌تواند انجام دهد اکنون با پرچم و برند خود کار را جلو ببرد‪ .‬نمایندگان و کاندیداها نیز باید صادق باشند و اگر کاری از طرف شخص یا گروهی انجام شده باید واقعیت را بگویند‪.‬میرزایی نیکو در‬ ‫ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز تخریب افراد یا مسئوالن اجرایی در انتخابات تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر احزاب باید با یکدیگر منسجم‌تر باشند و به جای تخریب افراد یا احزاب دیگر هر کاری خود توانسته انجام دهد را‬ ‫مطرح کند‪.‬‬ ‫مردم خسته از جریان های راست و چپ!‬ ‫رویگردانیمردمازاصولگراییواصالحطلبی‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح‌طلب‬ ‫اعتمادجامعه‬ ‫بهاصالح‌طلبان‬ ‫کم شده است‬ ‫یک فعال سیاسی اصال ح‌طلب با اشاره به‬ ‫مشکالت اصال ح‌طلبان برای ورود به انتخابات از‬ ‫جمله کاهش اعتماد مردم به این جریان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنوز اصال ح‌طلبان به نظر واحدی برای چگونگی‬ ‫ورود به انتخابات نرسید ه‌اند‪.‬جالل جاللی‌زاده‬ ‫درباره علت فعالیت کم اصالح طلبان برای انتخابات‬ ‫مجلس یازدهم اظهار کرد‪ :‬پس از مجلس ششم‪،‬‬ ‫برای حضور اصال ح‌طلبان در انتخابات محدودیت‬ ‫ایجاد شده است و به دلیل ردصالحیت آنها توسط‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬اصال ح‌طلبان نتوانسته‌اند حضور‬ ‫شایسته‌ای در انتخابات داشته باشند در حالیکه که‬ ‫رقیب‪ ،‬معمو الً با این محدودیت مواجه نیست‪ .‬شاید‬ ‫این عامل موجب شده است که اصال ح‌طلبان هنوز‬ ‫به صورت جدی وارد انتخابات نشوند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی در جریان اصالحات معتقدند که اصال ح‌طلبان‬ ‫مردم را برای حضور در انتخابات تشویق می‌کنند‪،‬‬ ‫اما شورای نگهبان افراد اصلی جریان اصالحات‬ ‫را ردصالحیت می‌کند بنابراین فاید ه‌ای ندارد که‬ ‫جریان اصالحات هزینه زیادی در انتخابات داده‬ ‫و مردم را پای صندو ق‌های رأی بکشانند‪ ،‬اما با‬ ‫تأیید صالحیت نیروهای ضعیف یا ناشناخته آنها‪،‬‬ ‫وارد انتخابات شوند‪.‬این فعال سیاسی اصال ح‌طلب‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬البته هنوز اصال ح‌طلبان به نظر‬ ‫واحدی برای چگونگی ورود به انتخابات نرسیده اند‬ ‫و نظرات مختلفی در میان جریان اصالحات وجود‬ ‫دارد‪.‬جاللی‌زاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت‬ ‫اصال ح‌طلبان‪ ،‬کاهش اعتماد مردم به آنهاست‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫جریان اصالحات مردم را تشویق کرد که با حضور‬ ‫در انتخابات به روحانی رأی دهند اما برآورده‬ ‫نشدن شعارهای اصال ح‌طلبی موجب دلسردی و بی‬ ‫اعتمادی مردم نسبت به اصال ح‌طلبان شده است‪ .‬در‬ ‫واقع اصال ح‌طلبان مردم را پای صندوق رأی آوردند‬ ‫اما بهره آن را دیگران بردند‪.‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫به دلیل این مشکالت‪ ،‬اصال ح‌طلبان هنوز وارد‬ ‫انتخابات نشد ه‌اند البته هنوز نظر واحد و جامعی در‬ ‫جریان اصالحات نسبت به انتخابات شکل نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصالح طلبی و اصولگرایی یا چپ و راست‪ ،‬نام های آشنایی هستند که در زمان‬ ‫انتخابات بسیار شنیده می شوند‪ .‬جریان ها و افرادی که هر کدام به نوعی سعی بر نزدیک‬ ‫شدن به مردم را داشته و با شعار ها و وعده به میدان می آیند‪.‬هر یک از آن ها در طول سال‬ ‫ها و دولت های گذشته‪ ،‬به نوعی مسئولیت ها و ضعف ها را به دنبال خود داشته اند اما با‬ ‫نگاهی به فعالیت های آن های می توان دید که مردم‪ ،‬تنها شاهد رنگ عوض کردن دولت‬ ‫ها و مسئوالن در فصل های مختلف بوده اند و وعده ها از دولتی به دولت دیگر منتقل‬ ‫می گردد‪ .‬رقابت انتخاباتی برای ریاست جمهوری سال ‪ 1400‬و بازی قدرت بر سر آن دو‬ ‫سال زودتر از موعد آغاز شده است‪ .‬در حالی که مردم هم چنان از عملکرد دولت فعلی و‬ ‫فعالیت های جناح های سیاسی رضایت ندارند چهره های اصولگرا و اصالح طلب رقابت‬ ‫انتخاباتی خود را آغاز کرده و وارد کارزار شده اند‪ .‬تا چند ماه پیش تنها صحبت از چند‬ ‫چهره بود اما حاال معادله انتخابات کمی تغییر کرده و رقابت ها معکوس شده است‪ .‬علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس‪ ،‬یکی از چهره های محتمل در این رقابت بود به طوری که پیش‬ ‫فرض ها و احتمال های فراوانی برتای آینده ریاست جمهوری او وجود داشت‪ ،‬خود را از‬ ‫وادی انتخابات کنار کشید‪ .‬او اعالم کرد که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ 1400‬را ندارد‪ .‬الریجانی پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ 1384‬نامزد‬ ‫شده بود اما از میان هفت نامزد شرکت کننده ششم شد‪ .‬در شرایط سیاسی فعلی‪ ،‬احتمال‬ ‫کاندیداتوری هر یک از دولتمردان‪ ،‬می تواند به معنای پایان و یا آغاز سرنوشت جدید‬ ‫سیاسی او باشد‪ .‬چرا که افکار عمومی با توجه به تشویش های فعلی دیگر پذیرای شعار ها‬ ‫و اقدامات اشتباه نیست‪ .‬علی مطهری‪ ،‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یکی از چهره‬ ‫هایی است که کمترین احتمال برای حضور او در ریاست جمهوری وجود داشت اما با جا‬ ‫به جایی قدرت در میان مجلسی ها‪ ،‬از رئیس تا نایب رئیس مجلس‪ ،‬رسانه ها نام مطهری را‬ ‫بیشتر خواهند شنید‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی درباره احتمال کاندیداتوری‌اش‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪« :‬بستگی به شرایط دارد‪ .‬اگر احساس کنم‬ ‫آنجا جایی است که باید بیایم و ممکن است من رأی داشته باشم ولی کسی دیگر رأی‬ ‫ندارد در چنین شرایطی ممکن است حضور پیدا کنم‪ .‬من نه اصولگرای مصطلح هستم و‬ ‫نه اصالح طلب مصطلح ولی از نظر لغوی و معنایی هر دو هستم و عقیده دارم همه باید‬ ‫همینطور باشند‪ ».‬تکاپوی اصالح طلبان و اصولگرایان از حاال آغاز شده است و انتخابات‬ ‫‪ 1400‬مسیری نه چندان دور و دراز برای آغاز رقابت های انتخاباتی است رقابت هایی که‬ ‫به نظر می رسد که دیگر چندان طرفدارانی در میان مردم ندارند‪ .‬مردم‪ ،‬بعد از بی اعتمادی‬ ‫نسبت به جناح ها و دولت و پس از کم اهمیتی به رای آن ها‪ ،‬راه رویگردانی و دلزدگی‬ ‫از جریان های سیاسی را در پیش گرفته اند چرا که اقدام عملی برای شرایط بهتر از سوی‬ ‫دولتمردان دیده نشد‪ .‬اصالح طلب و اصولگرا دیگر میان مردم تفاوتی ندارد هر دو جناح‬ ‫با توجه به قدرت و امکانات به دست آورده‪ ،‬مردم را به وادی فراموشی سپرده و از رای‬ ‫آن ها تنها پلکانی برای ترقی شخصی و منافع خود استفاده می کنند‪ .‬از اصالح طلب و‬ ‫اصولگرا تنها نام آن ها باقی مانده است بدون این که به وعده ها و وظایف خود حتی در‬ ‫زمان انتخابات عمل کنند‪ .‬رویگردانی مردم از اصولگرایی و اصالح طلبی‪ ،‬اعتدالیون و‬ ‫اعتدالی ها‪ ،‬تندروها و تندروی ها را تنها باید در عملکرد آن ها جست و جو کرد چرا که‬ ‫فرصت چند ساله دولت‪ ،‬زمان کافی برای تامین منافع کشور است اما شرایط تنها برای منافع‬ ‫شخصی و فرزندان شان فراهم می شود‪ .‬در این زمان ایجاد شکاف میان مردم و زندگی‬ ‫شخصی با استفاده از رانت‪ ،‬دیگر جایگاهی برای آن ها باقی نمی گذارد‪ .‬در طول این سال‬ ‫ها‪ ،‬یا اصالح طلبان عهده دار دولت بوده اند و یا اصولگرایان اما نمی توان هیچ دوره ای را‬ ‫خالی از ضعف پیدا کرد که در آن مردم از حداقل معیشت و رضایت برخوردار بوده باشند‪.‬‬ ‫جریان های سیاسی تنها ابزاری برای به قدرت رسیدن سیاسیون بوده و نابسامانی های فعلی‬ ‫مانند عدم شفافیت ها‪ ،‬آمار های اقتصادی مشوش‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬از عملکرد‬ ‫نامطلوب دو جناح حاصل می شود‪ .‬مردم در این میان تنها قربانی بازی های سیاسی جناح‬ ‫ها هستند چرا که هیچ یک از آن ها نتوانستند در تمام این سال ها مردم را به جایگاه واقعی‬ ‫خود برسانند و تنها حساب های شخصی خود و فرزندانشان را مدیریت کردند‪ .‬قطب های‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬در دست مسئوالن و فرزندان و جناح هایی قرار گرفته اند که کمترین‬ ‫توجهی به حقوق مردم نداشته و نخبه پذیری و جایگزینی افراد مرتبط و تحصیلکرده دیگر‬ ‫به امری غریب تبدیل شده است‪ .‬با نگاهی به عملکرد جناح ها مشخص می شود که آن‬ ‫ها‪ ،‬در یک همپوشانی سیاسی گرفتار شده اند و دیگر مرزی میان اصالح طلب و اصولگرا‬ ‫وجود ندارد چرا که دایره نفوذ جناح ها بر یکدیگر دارای ابعاد گسترده ای شده است‪.‬‬ ‫دیگر چپ و راست تفاوتی ندارد هر کجا که جایگاهی برای منافع شخصی وجود داشت‪،‬‬ ‫مردم به عنوان سکوی پرتاب در مسیر زمامداری آن ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫محسن رهامی‬ ‫فراکسیون امید به کدام‌یک از ‪120‬‬ ‫وعده انتخاباتی خود عمل کرد؟‬ ‫عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصالح طلبان گفت‪ :‬انتقادی که می توان به عملکرد‬ ‫فراکسیون امید گرفت آن است که باید به مردم گزارش دهند و بگویند «مردم شما رای دادید‬ ‫و ما با شما پیمانی داشتیم‪ .‬مثال برنامه ای که در شورای سیاست گذاری تصویب شد هر سال چه‬ ‫میزانش به اجرا درآمد»‪.‬ضرب المثل معروفی است که می گوید جوجه ها را آخر پاییز بشمار‪.‬‬ ‫حاال سال آخر مجلس فرارسیده و باید به ارزیابی عملکرد نمایندگان در دوره دهم پرداخت‪.‬‬ ‫لیست ائتالف امید زمان انتخابات تبلیغات پرطمطراقی داشت و در بلندپروازی حدومرزی برای‬ ‫خود نمی شناخت اما بعد از گذشت ‪ ۳‬سال شعارهای اعالمی با عملکرد اعمالی فراکسیون امید‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬حتی کاسه صبر اصالح طلبان خارج از مجلس لبریز شده و بی پرده انتقادهای‬ ‫خود را از فراکسیون امید بیان می کنند‪.‬محسن رهامی عضو شورای عالی سیاست گذاری‬ ‫اصالح طلبان در نقد و بررسی فراکسیون امید گفت‪ :‬فراکسیون امید تا به امروز توانسته انسجام‬ ‫خودش را حفظ و تا حد زیادی از جریان اصالحات حمایت کند‪ .‬ازاین جهت عملکرد مثبتی‬ ‫داشته‌اند و آن انتظاراتی را که از آن‌ها می رفت تا حدی ارائه کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اصالحات‬ ‫علی‌رغم مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی که با آن شده و بسیاری از نیروهای شاخص آن اجازه‬ ‫نیافتند به مجلس وارد شوند؛ اما همین تعداد از اعضای فراکسیون امید نمادی از جریان‬ ‫اصالحات در مجلس هستند و آرمان‌های و خواسته‌های این جریان را برای مردم عزیز ایران‬ ‫بیان می‌کنند اما انتقاداتی هم به عملکرد آنان وارد است‪.‬این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتظارعمومی این بوده که فراکسیون امید با معضالتی مثل بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬اشتغال‪ ،‬باالرفتن‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬بی اعتبار شدن ارزش پول ملی و پایین آمدن توان خرید مقابله کند و قدرت بیشتری‬ ‫از خودش نشان دهد و موثر واقع شود‪ .‬لیست امید زمان انتخابات مجلس دهم برنامه‌هایی را در‬ ‫‪ ۱۲۰‬سرفصل به مردم اعالم کرد‪ ،‬حال باید ارزیابی شود و این فراکسیون بگوید از این وعده ها‬ ‫به طور مثال به ‪۱۰۰‬یا ‪ ۵۰‬مورد عمل کرده است‪.‬وی با اشاره به انتقادات افکارعمومی به عملکرد‬ ‫فراکسیون امید گفت‪ :‬انتقادی که می توان به عملکرد فراکسیون امید گرفت آن است که باید‬ ‫به مردم گزارش دهند و بگویند «مردم شما رای دادید و ما با شما پیمانی داشتیم‪ .‬مثال برنامه ای‬ ‫که در شورای سیاست گذاری تصویب شد هر سال چه میزانش به اجرا درآمد»‪.‬عضو شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات گفت‪ :‬در واقع ما درجریان اصالحات مثل یک جبهه عمل کردیم‪.‬‬ ‫جبهه یک آرمانی داشت و آرمانش منسجم کردن یک برنامه‌ی کاری و ارائه به مردم بود‪ .‬مردم‬ ‫اشکال کاری که به آن وارد می کنند این است که می گویند «به ما گزارش ندادند و برنامه‬ ‫هایی را که گفتند معلوم نشد تا چه اندازه به آن عمل کردند و یا عمل نکردند؛ چه مشکالتی‬ ‫وجود داشت؟ خودشان نخواستند اوضاع عوض شود یا از اول برنامه‌شان طوری بوده است که‬ ‫نتوانستند به آن عمل کنند»‪ .‬آن زمان تکلیف مردم مشخص و متوجه می شوند‪ ،‬فراکسیون امید‬ ‫به برنامه های خود عمل کرد یا خیر؟‪.‬او افزود‪ :‬خیلی از نیروهایی که در دولت مسئولیت گرفتند‬ ‫‌بیشتر به جریان اصول‌گرا معتقد بودند تا جریان اصالحات‪ ،‬این امر هم درعمل باعث شد؛ میدان‬ ‫اجرای برنامه کمتر برای نیروهای اصالح طلب فراهم شود که این می تواند در انتخابات بعدی‬ ‫که مردم به لیست های متمرکز مثل گذشته اعتماد می کنند تاثیر بگذارد‪ .‬مسئله ی مهم دیگر‬ ‫تحریم های بسیار جدی آمریکا علیه جمهوری اسالمی است‪ .‬در این فضا باید برای مردم انگیزه‬ ‫کافی ایجاد شود ومردم وقتی آثار عملی رای‌های خودشان را ببینند برای حضور بیشتر در‬ ‫انتخابات تشویق می شوند‪.‬این فعال اصالح طلب درباره علت قوی تر ظاهر شدن جبهه پایداری‬ ‫ها در مجلس نسبت به فراکسیون امید گفت‪ :‬پایداری ها هم به لحاظ ساختاری و هم قدرت‬ ‫منسجم تر عمل می کنند مدعی رای طلبی هستند و می خواهند قدرت بگیرند‪ .‬فراکسیون امید‬ ‫اما خودش را خیلی در قدرت نمی بیند که نظرات خودش را بتواند تحمیل کند اما پایداری ها‬ ‫باتوجه به دسترسی بیشتری که به قدرت های باالدستی دارند و خود را با آنها هماهنگ می کنند‬ ‫به طور مثال در انتصاب وزرا نیز دخالت می کنند‪.‬‬ ‫خاتمی‪:‬در این شرایط مذاکره کردن تسلیم است‬ ‫امام جمعه تهران گفت‪ :‬در این شرایط مذاکره کردن‬ ‫تسلیم است و تسلیم یعنی ذلت و ملت ایران تسلیم ناپذیر‬ ‫است و شعارش هیهات من الذلة است‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل احمد خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز‬ ‫جمعه تهران اظهار کرد‪ :‬یازده اردیبهشت روز جهانی کار‬ ‫و کارگر بود‪ .‬این عزیزان همیشه عزیز هستند‪ ،‬بخصوص‬ ‫در سالی که رونق تولید نام گرفته است‪ ،‬از ارکانش این‬ ‫عزیزان هستند‪ .‬رونق تولیدی که با خودش مقاومت در‬ ‫برابر دشمن را دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬دیروز روز ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشت سالگرد شهادت شهید آیت اهلل مطهری بود‪،‬‬ ‫بزرگی که امام مطهر و مقام معظم رهبری از ایشان‬ ‫تجلیل کردند‪ .‬به همین مناسبت روز معلم هم بود‪ .‬این‬ ‫کلمه قصار امام تابلو است‪ ،‬معلمی شغل انبیا است‪ .‬این‬ ‫تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار با معلمین که معلم را‬ ‫جهادگران کارزار مبارزه با جهل و سازندگان فرهنگ‬ ‫یک ملت می‌دانند از تجلیل‌های حکیمانه است که‬ ‫رسالت معلمان محترم را نشان می‌دهد‪ .‬دو قشر کارگر‬ ‫و معلم عزیز و شریف هستند‪ ،‬نظام باید تالش بیش‌تری‬ ‫برای معیشت آبرومندانه و عزتمندان این دو قشر داشته‬ ‫باشد‪.‬خاتمی سپس گفت‪ :‬مهم‌ترین بخش صحبتم درباره‬ ‫تحریم‌های آمریکا است‪ .‬نظام ما نظام عاشق علی (ع)‬ ‫است‪ .‬تک تک سلول‌های این مردم محبت علی (ع) در‬ ‫آن نقش بسته است‪ .‬دشمنان نظام ما هم از سنخ دشمنان‬ ‫علی (ع) هستند‪ .‬در باب این مصاف چند مطلب مطرح‬ ‫می‌کنم؛ یکی اینکه مصاف ما عقیدتی است‪ .‬نه قصه‬ ‫حقوق بشر و هسته‌ای مطرح است و نه قصه تروریست‪.‬‬ ‫همه می‌دانند که آمریکا در خط مقدم تروریست و زیر‬ ‫پا گذاشتن حقوق بشر است‪ .‬فقط این مصاف‪ ،‬مصاف‬ ‫عقیدتی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬چهل سال آنی نبوده است که‬ ‫ما با آمریکا در مصاف نباشیم‪ .‬هیمنه آمریکا را در دنیا‬ ‫شکستیم‪ .‬ترامپ بارها این نگرانی اش را ابراز کرده است‬ ‫و آن شعار مرگ بر آمریکا است‪ .‬مدام می‌نالد از اینکه‬ ‫مردم ایران مرگ بر آمریکا می‌گویند‪ .‬مرگ بر آمریکا‬ ‫یعنی مرگ بر ترامپ مرگ بر بولتن‪ .‬ما نقشه خاورمیانه‬ ‫جدید آمریکا را به فضل خدا در هم شکستیم‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه ایران‬ ‫از بعد انقالب با چهار جنگ نظامی‪ ،‬رسانه‌ای‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اقتصادی رو به رو بوده است گفت‪ :‬به فضل خدا ملت‬ ‫بزرگ ایران طی این چهل سال از این چهار جنگ پیروز‬ ‫بیرون آمده و از این جنگ آخر هم پیروز بیرون می‌آید‪.‬‬ ‫پنج علت پیروزی خداباوری‪ ،‬بصیرت‪ ،‬حضور مردم در‬ ‫صحنه‪ ،‬مقاومت و وحدت و همدلی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خود آمریکا کشور بحران زده است‪.‬‬ ‫ترامپ مثل دزد سر گردنه که باج‌گیری می‌کند می‌گوید‬ ‫عربستان ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر پول بدهد تا امنیتش را برقرار‬ ‫کنیم و سال آینده بیش‌تر کند‪ .‬آنچه در این میان مهمم‬ ‫است مقاومت است و بس‪ .‬ما با یک دیوانه رو به رو‬ ‫هستیم که یک قدم عقب برویم ده قدم می‌آید جلو‪ .‬باید‬ ‫سر این دیوانه را به سنگ بکوبیم‪ .‬آن کس که سر این‬ ‫دیوانه را به سنگ می‌کوبد ملت ایران است و در این‬ ‫شرایط مذاکره تسلیم است و تسلیم یعنی ذلت و ملت‬ ‫ایران تسلیم ناپذیر است و شعارش هیهات من الذلة است‪.‬‬ ‫وی ابراز عقیده کرد‪ :‬ابزار این روزهای ترامپ تهدید‬ ‫است‪ .‬تهدیدهایی که بسیار نخ نما شده است‪ .‬چهل سال‬ ‫است که گوشمان از این تهدیدها پر است‪ .‬یکی از این‬ ‫تهدیدات به صفر رساند صادرات نفت ایران است‪ .‬آمریکا‬ ‫به خوبی می‌داند و خود را به نادانی می‌زند‪ .‬به فضل‬ ‫خدا نظام ما هر چقدر بخواهند نفت تولید و آن را صادر‬ ‫می‌کند‪.‬خاتمی با بیان اینکه آمریکا بداند شیطنت‌هایش‬ ‫بی پاسخ نمی‌داند گفت‪ :‬ملت ایران ملتی صبور است‪.‬‬ ‫ما در آن هشت سال که فقط با صدام نمی‌جنگیدیم‪ .‬این‬ ‫ملت که فقط تماشاچی نخواهد بود‪ .‬تو دهنشان می‌زند و‬ ‫دندان‌هایشان را در دهانشان خرد می‌کند‪.‬وی گفت‪ :‬خوی‬ ‫آمریکا خوی زیاده خواهی است‪ .‬ببینید چه برخوردی با‬ ‫کشور ونزوئال دارد‪ .‬ملت این کشور بداند راه تنها و تنها‬ ‫مقابله با زیاده خواهی آمریکا است‪ .‬با این همه توطئه و‬ ‫شیطنت احمق‌ترین نظام است‪ .‬در اوج محبوبیت سپاه‪،‬‬ ‫در زمانی که نیروهای مسلح ما بویژه سپاه در قصه سیل‬ ‫خوش درخشیده سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی‬ ‫معرفی می‌کند و سبب می‌شود کسانی که میانه ای با سپاه‬ ‫نداشتند متحد شوند‪ .‬آمریکا در حال افول است و آنکه‬ ‫ماندنی است ملت بزرگ ایران است‪.‬امام جمعه تهران با‬ ‫تعبیر گرانی‌ای موجود به گرانی افسارگسیخته گفت‪ :‬یک‬ ‫طرف شیطنت دشمنان است‪ .‬اما تجربه نشان داده است با‬ ‫مدیریت جهادی می‌شود شرایط را مدیریت کرد‪ .‬بعد از‬ ‫چهل سال تجربه آزمون و خطا غلط است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این مردم همه چیز این نظام هستند‪ .‬تصمیمی که می‌گیرد‬ ‫با مردم صحبت کنید اغناء که کردید زمینه قانونی‬ ‫شدنش فراهم می‌شود‪ .‬آنچه که مثل آفتاب روشن است‬ ‫ضعف نظارت است‪ .‬بسیاری از این گرانی‌ها را می‌گویند‬ ‫هیچ علتی ندارد پس چرا مدیریت نمی‌کنید؟ نزدیک‬ ‫ماه رمضان است‪ .‬جلوی این گرانی‌ها باید گرفته شود‪.‬‬ ‫خاتمی با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای سیل‌زدگان‬ ‫گفت‪ :‬سیل زده‌ها وعده‌های داده شده به آنها را فراموش‬ ‫نخواهند کرد‪.‬وی گفت‪ :‬نکته بعدی شهادت طلبه همدانی‬ ‫است‪ .‬کسی که پرونده سیاهی داشته با دو گلوله این‬ ‫طلبه را به شهادت رساند‪ .‬آن طلبه نباخت به فیض عظیم‬ ‫رسید‪ .‬خوش به حالش‪ .‬از همه مسئوالن همدان که دیگر‬ ‫اسم نمی‌برم بخصوص نیروی انتظامی که کمتر از ‪۲۴‬‬ ‫ساعت به نتیجه رساند تشکر می‌کنیم‪ .‬این ماجرا پشت‬ ‫صحنه دارد‪ .‬مسئولین فضای مجازی بدانند‪ .‬پشت صحنه‌ها‬ ‫را هم شناسایی کنند‪ .‬جدا از نیروی انتظامی در رابطه‬ ‫با طرح‌های هوشمندی که برای مقابله با ناهنجاری‌های‬ ‫اجتماعی دارم تشکر می‌کنم‪.‬امام جمعه تهران همچنین‬ ‫با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی و اسالمی در مقابل‬ ‫کشتار اخیر رژیم آل سعود گفت‪ :‬این خبر دردناک اعدام‬ ‫‪ ۳۷‬نفر از مسلمانان دل هر آزاده‌ای را لرزاند‪ .‬بعضی از‬ ‫این‌ها هنوز سنشان سن قانونی نبوده است‪ .‬در این جنایت‬ ‫باید در کنار شاه جالد سعودی ترامپ را دیدی که به‬ ‫عنوان همکار جنایت دید‪ .‬دالرهای عربستان او را کور‬ ‫و کر کرده است‪ .‬ما مطمئنیم این خون‌ها کار خود را‬ ‫خواهد کرد و به فضل خدا آل سعود را آل سقوط خواهد‬ ‫کرد‪.‬همچنین خاتمی در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته‬ ‫با اشاره به دو موضوع سبک زندگی ایرانی و آغاز ماه‬ ‫مبارک رمضان با اشاره به آیات قرآن و احادیث مربوط‬ ‫به این ماه از پیامبر اسالم اظهار کرد‪ :‬به استقبال ماه خدا‬ ‫برویم که ان‌شاءاهلل فضای این ماه را در زندگی فردی‪،‬‬ ‫خانوادگی و اجتماعی ایجاد کنیم‪ .‬در حوزه شخصی این‬ ‫موضوع باید به کم قانع نباشید‪ ،‬اعضا و جوارحتان باید‬ ‫رمضانی شود‪ .‬روزه این طوری در جان آدم سپر مقابل‬ ‫گناه ایجاد می‌کند‪ .‬فضای رمضانی را باید به قلب هم‬ ‫کشاند‪ .‬جز به خداوند نباید فکر کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫عرصه خانوادگی فضای خانوادگی باید رمضانی شود‪.‬‬ ‫یک ختم قرآن حداقلش است‪ .‬اینکه از رادیو تلویزیون‬ ‫می‌شنویم کافی نیست خود آدم باید قرآن بخواند‪ .‬در‬ ‫خانه‌ای که قرآن خوانده می‌شود فرشتگان در آن حضور‬ ‫دارند‪.‬خطیب نماز جمعه تهران گفت‪ :‬باید معلوم شود‬ ‫اینجا نظام اسالمی است‪ .‬اگر قرار باشد روز ماه رمضان‬ ‫بطری آب را علنی سر بکشند با جامعه اسالمی می‌خورد؟‬ ‫حتی در کشورهای غربی برای مقدسات دیگران احترام‬ ‫می‌گذارند‪ .‬این چه مرضی است؟ بعضی‌ها در شرایط‬ ‫عادی در جمع چیزی نمی‌خورند اما در ماه مبارک‬ ‫رمضان انگار دیگر آزاری دارند‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی هم که برخورد با تجاهر به گناه‬ ‫برایشان وظیفه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سنت افطاری ساده گفت‪ :‬این سنت‬ ‫بسیار خوب است‪.‬‬ ‫خداوند خیر بدهد به کسانی که در این حوزه فعال‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫بخصوص افطاری دادن به نیازمندان در اولویت است‪.‬‬ ‫در روایتی از پیامبر اسالم آمده است که رمضان ماه‬ ‫خدا و بهشت نیازمندان است‪ .‬شاد کردن مؤمن که فقط‬ ‫جک گفتن نیست‪ ،‬حل مشکالت اوست‪ .‬خداوند انشااهلل‬ ‫این ماه رمضان را ماه نور و برکت قرار دهد و به کرمش‬ ‫مهمان او باشیم‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن‌آبادی‬ ‫استارتجنگرانمی‌زنیم‬ ‫اماتماشاگرصرفهم‬ ‫نیستیم‬ ‫یک نماینده مجلس دهم با اشاره به‬ ‫تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت‪:‬‬ ‫احتماال با مشکالتی مواجه می شویم بر همین‬ ‫اساس باید در نظام درآمدهای خود تغییراتی را‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬غالمعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در‬ ‫بیان ارزیابی خود از تاثیر تحریم‌های آمریکا‬ ‫بر وضعیت اقتصادی کشور گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫ما اصرار داریم که اقتصادمان نفتی باشد‪ ،‬وضع‬ ‫همین است‪ .‬حرف من این است که ما چرا‬ ‫سرگرم بازی آمریکا هستیم؟وی با طرح این‬ ‫پرسش که چرا تهدیدات آمریکا را به فرصت‬ ‫تبدیل نمی‌کنیم؟‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اصال نباید‬ ‫نفت بخواهیم‪ .‬باید بگوییم ما نفت نمی‌خواهیم‬ ‫و تالش کنیم که اقتصاد غیرنفتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این سوال‬ ‫که از آنجایی که بودجه سال ‪ ۹۸‬را بر اساس‬ ‫فروش یک‌ونیم میلیون بشکه نفت بسته‌ایم‬ ‫حاال تحریم‌های آمریکا چقدر بر اقتصاد ما‬ ‫اثر می‌گذارد؟‪ ،‬گفت‪ :‬احتماال مشکالتی به ما‬ ‫برمی‌خورد و درنتیجه باید در نظام درآمدهای‬ ‫خود تغییراتی را ایجاد کنیم‪.‬این عضو کمیسیون‬ ‫برنامه‌وبودجه افزود‪ :‬اگر دولت وقت بگذارد‪،‬‬ ‫در تبصره ‪ ۱۹‬قانون بودجه می‌توان صرفه‌جویی‬ ‫کرد که بر این اساس پروژه‌ها واگذار می‌شود و‬ ‫خدماتی ارائه می‌شود و بخش خصوصی به میان‬ ‫می‌آید‪ .‬در تبصره ‪ ۱۴‬هم در بحث هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها هم می‌توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر اینکه همین‬ ‫االن در این وضعیت می‌توان در درآمدها و‬ ‫هزینه‌ها تغییراتی ایجاد کرد و از صرفه‌جویی‌ها‬ ‫بهره برد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای این کار تیمی‬ ‫عالقه‌مند و چابک می‌خواهیم که به این کار‬ ‫ورود کنند‪ .‬ما می‌توانیم اقتصاد خود را از این‬ ‫وضعیت خارج کنیم‪ .‬نمی‌خواهم بگویم درست‬ ‫کردن اقتصاد کاری ساده است ولی به هر حال‬ ‫در جنگ اقتصادی هستیم و باید تالش بیشتری‬ ‫کنیم‪.‬وی در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر‬ ‫بستن تنگه هرمز که از سوی برخی کارشناسان‬ ‫جهت مقابله با اقدامات آمریکا مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من معتقدم که ما هیچ‌وقت استارت جنگ‬ ‫را نزنیم ولی اگر به ما تحمیل کردند و خواستند‬ ‫گلوی کشور را بگیرند و فشار دهند‪ ،‬درنتیجه‬ ‫آ ن‌ها هم نباید محیط آرامی را احساس کنند‪.‬‬ ‫آ ن‌موقع نباید اینطور باشد که آمریکا گوشه‌ای‬ ‫بایستد و هرکاری که خواست با کشور ما انجام‬ ‫دهد‪.‬این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫یادآور شد‪ :‬ما نباید هیچ‌وقت استارت جنگ را‬ ‫بزنیم اما تماشاگر صرف هم نباید باشیم‪ .‬باید‬ ‫بفهمند که ایران‪ ،‬ایران است و اقداماتشان از‬ ‫حافظه تاریخی ما پاک نخواهد شد‪ ،‬همانطور‬ ‫که سقوط هواپیمای مسافربری در خلیج فارس‬ ‫توسط آمریکایی‌ها از ذهن ملت ما پاک نشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کویت بداند که در جریان‬ ‫جنگ عراق وقتی این همه به عراق کمک کرد‬ ‫درآخر عراق به او پشت کرد‪ ،‬ایران همسایه‬ ‫خوبی برای کویت بود اما همین کویت وارد‬ ‫داستانی دیگر شده و می‌خواهد جایگزین تامین‬ ‫نفت ایران شود و دوباره یک بازی خطرناک‬ ‫دیگر را شروع کرده است و دوباره همان‬ ‫مشکالت برایش پیش می‌آید و ممکن است‬
‫مرتضی دهنوی‬ ‫روایتهایحقوقتضییع‌شدهوسکوتخانهسینما‬ ‫مرتضی دهنوی صدابردار سینما عنوان کرد که به دلیل وجود شرایط غیرحرفه‌ای کار در این حرفه را کنار گذاشته است‪.‬مرتضی دهنوی صدابردار سینما درباره جدیدترین فعالیت‌های خود گفت‪ :‬چندی است که کار‬ ‫صدابرداری را کنار گذاشته و مشغول نگارش متون تخصصی درباره صدابرداری هستم‪ .‬برای مثال در این مدت توانسته‌ام «صدابرداری نوین» را به چاپ برسانم ضمن اینکه «واژگان صدا» هم عنوان دیگر کتابم است که یک‬ ‫دیکشنری صداست‪ ،‬و قرار است به زودی چاپ شود در همین رابطه متون دیگر در این حوزه را نیز ترجمه می‌کنم و در اختیار نشریه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار می‌دهم‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه این روزها سطح آثار سینمایی‬ ‫به لحاظ کیفیتی نازل شده است و برخی از افرادی که در این حوزه شرایط حرفه‌ای کار را رعایت نمی‌کنند‪ ،‬این کار را کنار گذاشته‌ام‪.‬دهنوی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر برخی مسایل بود که به این موضوع دامن می‌زد برای مثال‬ ‫دستمزدها در سینما واقعی نیستند‪ ،‬قیمت‌شکنی صورت می‌گیرد‪ ،‬پول‌ها درست و به موقع پرداخت نمی‌شوند و خیلی اوقات به راحتی پول افراد خورده می‌شود که این موضوعات خوب نیستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫پروندهمهنازافشاربازشد‬ ‫فرهنگ‬ ‫موکلمدرخارجازکشوراست‬ ‫وکیل مدافع «مهناز افشار» توضیحاتی را پیرامون پرونده موکلش ارایه داد‪.‬عبدالصمد خرمشاهی گفت‪ :‬موکلم در خارج از کشور است و در صحبتی که‬ ‫با من داشت گفته که تابع قوانین و مقررات است و اصال فکر نمی کرده که اتهامی متوجه او باشد و مشکلی ایجاد کند و به محض اینکه به ایران برگردد در‬ ‫اولین فرصت در مرجع قضایی مربوطه حاضر خواهد شد‪.‬‬ ‫وکیل مدافع «مهناز افشار»‪:‬‬ ‫وکیل مدافع «مهناز افشار» توضیحاتی را پیرامون پرونده‬ ‫موکلش ارایه داد‪.‬عبدالصمد خرمشاهی گفت‪ :‬موکلم در‬ ‫خارج از کشور است و در صحبتی که با من داشت گفته که‬ ‫تابع قوانین و مقررات است و اصال فکر نمی کرده که اتهامی‬ ‫متوجه او باشد و مشکلی ایجاد کند و به محض اینکه به ایران‬ ‫برگردد در اولین فرصت در مرجع قضایی مربوطه حاضر‬ ‫خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬آنچه که در ظاهر شنیدیم این است‬ ‫که آقای دریاباری و وکیلش از موکلم شکایت کرده اند و‬ ‫اتهامش تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب ذکر شده که‬ ‫با نیابت قضایی‪ ،‬پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال‬ ‫شده است‪.‬خرمشاهی تصریح کرد‪ :‬تشخیص اینکه نوشته و‬ ‫اظهارنظر خانم افشار وصف مجرمانه دارد یا خیر‪ ،‬با مرجع‬ ‫قضایی است؛ یعنی استقالل دستگاه قضا حکم می کند که‬ ‫گروهیعمدانمی‌خواهندمردم‬ ‫فیلم‌هایآگاهی‌بخشتماشاکنند‬ ‫آناهید آباد معتقد است که چرخه اکران سینمای ما ناسالم‪ ،‬بی‌درایت و بی‌مدیریت و برخالف چهره‌ای‬ ‫است که در دنیا از سینمای ایران می‌شناسند‪.‬‬ ‫در این مسیر گروهی عمدا نمی‌خواهند مردم‬ ‫فیلم‌های آگاهی‌بخش تماشا کنند‪.‬آناهید آباد بعد از‬ ‫مدتها دستیاری و همکاری با کارگردا ن‌هایی همچون‬ ‫بهرام بیضایی‪ ،‬واروژ کریم مسیحی‪ ،‬علیرضا داوودنژاد‬ ‫و احمدرضا درویش‪ ،‬اولین فیلم سینمایی خود به نام‬ ‫“یه وا” را کارگردانی کرده است‪ .‬این فیلم محصول‬ ‫مشترک ایران و ارمنستان است و در جشنواره‌های‬ ‫مختلفی به نمایش درآمده و به عنوان نماینده کشور‬ ‫ارمنستان به مراسم اسکار معرفی شده است‪ .‬به مناسبت‬ ‫اکران “یه وا” در گروه هنر و تجربه با کارگردان آن‬ ‫گفتگو کردیم‪.‬او گفت‪ :‬فارغ از دالیل فرعی برای‬ ‫مشکالت مختلف‪ ،‬تقریبا بستر اصلی مشکالت زنان‬ ‫و ریشه اتفاقات ناخوشایند که برای آنها می‌افتد چه‬ ‫اتفاقاتی که همجنسا ن‌شان مسبب آن هستند و چه‬ ‫مشکالتی که مردان به وجود می‌آورند ‪،‬جهل است و در‬ ‫نهایت تمامی بی‌عدالتی‌ها ریشه در جهل دارد‪ .‬این جهل‬ ‫است که به دنبال خود حسد‪ ،‬ناآگاهی‪ ،‬بخل و خشونت‬ ‫را به وجود می‌آورد‪ .‬هر گاه کسی از روی جهل به‬ ‫مردی یا زنی ستم می‌کند قطعا بخشی از آن ستم به خود‬ ‫ستمگر نیز بازمی‌گردد‪ .‬بیاید تصور کنیم چرخ زمان‬ ‫انسانی را از جهل به مرور خارج ‌کند‪ ،‬مثال مردی برای‬ ‫آنکه از لحاظ اقتصادی و یا اجتماعی رشد کند در یک‬ ‫مقطع سنی به زنی (همسر‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر و یا ‪ )...‬ظلم‬ ‫کند و یا آنها را طرد کند اما وقتی زمان می‌گذرد و این‬ ‫مرد از جهل خارج می‌شود‪ ،‬همیشه در پیشگاه وجدان‬ ‫خود ناراحت است و می‌گوید چه اشتباهی کردم که‬ ‫این ظلم را روا کردم و تلخی این حقیقت کمتر از آن‬ ‫ظلمی نیست که به آن زن وارد شده است‪ .‬شاید بنظر‬ ‫بیاید کمی آرمانی صحبت می‌کنم‪ ،‬اما چیزی که در‬ ‫کشورمان بیش از هر چیزی ستم می‌کند‪ ،‬جهل است‪.‬‬ ‫به هیچ عنوان تمایل نداشتم یک فیلم فمینستی بسازم‬ ‫یا مثال پرچمدار دفاع از حقوق زنان باشم بلکه بیشتر‬ ‫دوست داشتم با روایت قصه یک زن‪ ،‬مشکالت انسان را‬ ‫به صورت کالن مطرح کنم و از جنسی‌گرایی در فیلم‬ ‫پرهیز کردم‪ .‬باید بپذیریم که از گذشته‌های دور و حتی‬ ‫بعد از خلقت انسان‪ ،‬قوانین زمین بازی و قاعده جهان‬ ‫را مردان نوشته‌اند و زنان همیشه سعی کردند که در این‬ ‫زمین بازی تعریف شده پیروز و غالب شوند‪ .‬اساساً چرا‬ ‫باید در زمین بازی با چنین قوانین نادرست بازی کرد؟‬ ‫چنین بازی چه نتیجه‌ای را به دنبال خواهند داشت؟ یکی‬ ‫از باارزش‌ترین و اگر از دریچه مبارزه هم نگاه کنیم‬ ‫قدرتمندترین ویژگی‌های زنان زایش و حق مادری است‬ ‫و سرمایه‌ای است که باید از آن صیانت کرد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل حذف یک قابلیت قدرتمند برای برابر شدن با‬ ‫مردان کاملا اشتباه است زیرا با این نگاه شما به صورت‬ ‫ناخواسته مرد را عنصر برتر قرار دادید و هرچه تالش‬ ‫کنید‪ ،‬نمی‌توانید به او برسید و اگر این روند ادامه پیدا‬ ‫کند شاید روزی برسد که مردان به زنان بگویند شما‬ ‫دیگر اجازه زایش ندارید و من می‌خواهم این اجازه‬ ‫را پیدا کنم و ادامه چنین نگاهی انسان را به کجا می‬ ‫رساند؟ رشد زنان در جامعه با نادیده گرفتن خصوصیات‬ ‫بیولوژیکی زنان بدست نمی‌آید‪ .‬فکر می‌کنم در برابری‬ ‫انسانها رشد اجتماعی زنان‪ ،‬امنیت کودکان و خیلی از‬ ‫عدالت‌های دیگر نیز تأمین می‌شود‪ .‬واقعاً از مدیریت‬ ‫گروه هنر و تجربه سپاسگزارم که امکان به نمایش‬ ‫درآمدن فیلم را مهیا کرد‪ .‬واقعیت اینکه دو سال برای‬ ‫اکران سراسری این فیلم صبر کردم‪ .‬چرخه اکران‬ ‫سینمای ما چرخه ناسالم‪ ،‬بی‌درایت و بی‌مدیریت است‪.‬‬ ‫از ابتدا نگارش فیلمنامه تا حتی در فرایند ساخت فیلم‬ ‫هدف داشتم که مخاطب عام با آن ارتباط برقرار کرده‬ ‫و هم‌ذا ت‌پنداری کند اما وضعیت اکران به شکلی است‬ ‫که دالیل دیگری خارج از خود اثر در امکانات نمایش‬ ‫یک فیلم دخیل است و این چرخه فرصت تنفس به‬ ‫فیلم‌هایی مانند یه‌وا را نمی‌دهد‪ .‬امروز بدنه و امکانات‬ ‫اصلی اکران که با بهره‌گیری از سوبسیدهای مختلف و‬ ‫بیت المال ساخته شده است‪ ،‬به فیلم‌هایی اختصاص پیدا‬ ‫کرده که به هیچ عنوان سینما نیستند‪ .‬مدیران سینمایی‬ ‫ما دائم به سینمای هالیوود و آمریکا ایراد می‌گیرد اما‬ ‫آیا واقعا بی‌نظمی که در وضعیت اکران سینمای ما‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در سینمای هالیوود نیز وجود دارد؟ من‬ ‫کاملا مخالف هر گونه سانسور و توقیف فیلم‌ها هستم‬ ‫اما آیا برخی آثار کمدی سخیف که این روزها و‬ ‫اساسا ًدر سالهای اخیر اکران شده‪ ،‬مصداق سینماست؟‬ ‫از طرف دیگر حجم زیادی از سالن‌های سینما در‬ ‫سال‌های گذشته با حمایت‌های مختلف دولتی ساخته و‬ ‫یا نوسازی و تجهیز شده اما مشخص نیست که مخاطبان‬ ‫متفاوت فیلم‌ها چه سهمی از این سالن‌ها دارد و اکثر‬ ‫این سالن‌ها فقط بر اساس خواست و سالیق یک قشر‬ ‫محدود‪ ،‬فیلم به نمایش درمی‌آورند‪.‬پیامد این سیاست‬ ‫و برنامه‌ریزی نامحسوس اکران آن شده که قشر انبوهی‬ ‫از جامعه ما در سبد اکران سراسری فیلم‌های مورد‬ ‫عالقه‌اش را نیابد و اساساً اص ً‬ ‫ال سینما نمی‌رود‪ .‬اینکه‬ ‫یک فیلمی که سینما نیست سانس‌های بی‌شمار داشته‬ ‫باشد و فیلم همچون یه‌وا روزی دو سانس داشته باشد‪،‬‬ ‫ناعادالنه است‪ .‬اساساً امروز وضعیت اکران فیلم‌ها در‬ ‫داخل کشور و آثاری که به نمایش درمی‌آید کاملا بر‬ ‫عکس آن تصویری است که جهانیان از سینمای ایران‬ ‫دارند‪ .‬به نظر می‌رسد که گروهی عمد ا ً چنین وضعیتی‬ ‫را برای اکران ایجاد کرد ه‌اند و عالقه ندارند مردم‬ ‫فیلم‌های آگاهی‌بخش ببینند‪ .‬منظورم فیلم‌های ملقب به‬ ‫ً فیلم‌های هنری ً نیست که خود این دسته‌بندی عامدانه‬ ‫و مغرضانه است‪ .‬ما فیلم‌های درخشان کمدی همچون‬ ‫“اجاره‌نشین‌ها”‪“ ،‬ای ایران”‪“ ،‬دائی جان ناپئلون” و‪...‬‬ ‫داشتیم‪ .‬بدون آنکه این جسارت را بکنم که خودم را‬ ‫با بزرگان سینمای ایران مقایسه کنم‪ ،‬معتقدم امروز‬ ‫اگر فیلم‌هایی مانند “گاو”‪“ ،‬هامون”‪“ ،‬لیال” و ‪ ...‬ساخته‬ ‫می‌شد قطعا به نمایش درنمی‌آمد‪ ،‬یا اینکه باید در گروه‬ ‫هنر و تجربه اکران می‌شدند‪ .‬آیا می‌توان باور کرد که‬ ‫مدیریت فرهنگی ما نمی‌داند که این فیلم‌های کمدی‬ ‫سخیف که در حال حاضر اکران شده‪ ،‬چه محتوایی‬ ‫دارد؟! چگونه است که فیلم‌نامه آثار بزرگانی همچون‬ ‫بیضایی و تقوایی و‪ ...‬یا مجوز نمی‌گیرد یا برای یک‬ ‫کلمه از آن مدت‌ها صاحب اثر را برای گرفتن مجوز‬ ‫سردرگم می‌کنند؟ متاسفانه در سینمای ما از خلق اثر تا‬ ‫بستر اکران‪ ،‬امکانات ناعادالنه است‪.‬‬ ‫دیگران در خصوص این پرونده نه مداخله و نه اظهار نظر‬ ‫کنند و طبیعتا قاضی مربوطه در این مورد رسیدگی خواهد‬ ‫کرد و موکلم دفاعیاتش را انجام خواهد داد‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬فعال پرونده در مرحله دادسراست و‬ ‫فردا(شنبه) بنده به دادسرا مراجعه می کنم و وکالت نامه‬ ‫را ارایه می‌دهم و با قاضی صحبت خواهم کرد و اگر الزم‬ ‫این پرونده باید در یک فضای آرام و به‌دور از جو و حواشی‬ ‫باشد در دادسرای رسانه توضیحات الزم را ارایه می‌دهیم‪.‬‬ ‫قضا و منافی استقالل قوه قضاییه است‪ .‬مساله دیگر این که‬ ‫مقررات آیین دادرسی کیفری هستیم و باید این مقررات اجرا‬ ‫رسیدگی شود و قطعا دخالت دیگران مصداق تداخل در امر‬ ‫وی درباره صدور حکم احضار و جلب موکلش گفت‪ :‬تابع‬ ‫باید ارکان و شرایط تحقق جرم محقق شود و عناصر سه گانه‬ ‫شود‪ .‬ابتدا باید احضار باشد و اکنون هم که موکلم در ایران‬ ‫که در هر حال به لحاظ فقدان هر یک از این عناصر قطعا بزه‬ ‫شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب بابل از دادسرای تهران‬ ‫مهناز افشار ادامه داد‪ :‬امیدواریم در یک فضای آرام و به‌دور‬ ‫حضور جلب کند‪ .‬در نامه مربوط به درخواست نیابت قضائی‬ ‫کرده مرتکب جرمی شده باشد و تابع قانون و مقررات است‪.‬‬ ‫اتهامات مهناز افشار ذکر شده است‪.‬‬ ‫جرم یعنی عنصر مادی‪ ،‬معنوی و قانونی وجود داشته باشد‬ ‫محقق نخواهد شد و اتهام متوجه متهم نیست‪.‬وکیل مدافع‬ ‫از حواشی به این پرونده رسیدگی شود و موکلم فکر نمی‬ ‫نیست و برگردد حتما توضیح خواهد داد‪.‬هفته گذشته دادیار‬ ‫خواسته است که مهناز افشار را احضار و در صورت عدم‬ ‫مذکور‪ ،‬تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به عنوان‬ ‫محمدعلی بهمنی‬ ‫اینترانه‌هایگوش‌آزاروچشم‌آزار‬ ‫محمدعلی بهمنی با اشاره به وضعیت استقبال از‬ ‫نمایشگاه کتاب امسال‪ ،‬از ترانه‌هایی که آن‌ها را گوش‌آزار‬ ‫و چشم‌آزار می‌داند انتقاد می‌کند‪.‬این شاعر و ترانه‌سرا‬ ‫درباره وضعیت استقبال بازدیدکنندگان از سی و دومین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد‪ :‬خوشحالم که‬ ‫عزیزان امسال حس تازه‌تری را که چند سالی بود ندیده‬ ‫بودیم به کتاب دارند‪ .‬اشتیاقی که برای خریدن کتاب یا‬ ‫حداقل برای دیدن نویسنده آن وجود دارد‪ ،‬نشانه این است‬ ‫که دارد جانی به جان کلمه اضافه می‌شود و امیدوارم که‬ ‫تا سال‌ها این‌گونه باشد‪.‬او با بیان این‌که در این شرایط که‬ ‫نباید امیدوار باشیم‪ ،‬امیدوار هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از نظر‬ ‫چاپخانه‌ها که مرکب و زینک و تمام آن‌چه الزم دارند‪،‬‬ ‫قیمتش آن‌قدر باال است که بسیاری از آن‌ها عمال بی‌کار‬ ‫هستند‪ .‬ناشرانی که سهمیه کاغذ دارند‪ ،‬گرانی اقالم دیگر‬ ‫را تحمل ولی کتاب را منتشر می‌کنند‪ .‬البته وضعیت‬ ‫کتابی که آن‌ها امسال چاپ کرده‌اند نسبت به آن‌چه‬ ‫سال‌های قبل چاپ شده متفاوت است‪ .‬گرچه کتاب‌های‬ ‫خوب همیشه خریدار دارند؛ اما برای کتاب‌های تازه کار‬ ‫دشوارتر است‪ .‬اما خوشبختانه در زمانی که در نمایشگاه‬ ‫کتاب حضور داشتم خوشحال شدم‪ ،‬چون تنها چیزی که‬ ‫مرا خوشحال می‌کند این است که در مردم اشتیاق برای‬ ‫کتاب وجود داشته باشد و این فرصتی است برای این‌که‬ ‫هم مردم نویسنده را ببینند و هم نویسنده مردم را ببیند و از‬ ‫مردم روز به روز از‬ ‫رسانه‌ها دورتر‬ ‫می‌شوند‬ ‫فریدون صدیقی آینده رسانه‌ها‪ ،‬اعم از دیداری‬ ‫و شنیداری‪ ،‬کاغذی و غیرکاغذی‪ ،‬خبرگزار ی‌ها و‬ ‫سایت‌ها را در گرو آشتی مخاطب و مردم با رسانه‬ ‫می‌داند و بر تحقق این مهم تاکید دارد‪.‬این روزنامه‌نگار‬ ‫باسابقه می‌گوید‪ :‬متأسفانه در چند سال اخیر مردم‬ ‫به دالیل عدید ه‌ای از رسانه‌ها فاصله گرفته و روز‬ ‫به روز از آن دورتر می‌شوند‪.‬صدیقی معتقد است‪،‬‬ ‫رسانه‌های داخلی از مرجعیت افتاد ه‌اند و دلیل عمد ه‌ی‬ ‫این چالش را عدم پاسخگویی رسانه‌ها به نیاز مخاطب‬ ‫ارزیابی می‌کند‪.‬او در این ارتباط می‌افزاید‪ :‬مخاطب به‬ ‫دنبال موضوعات جدی است که زندگی او را به طور‬ ‫جدی در برگرفته و محتوای آن شامل کالبدشکافی و‬ ‫آسیب‌شناسی مشکالت باشد‪ .‬اگر رسانه‌ها بتوانند وارد‬ ‫این فضا شوند‪ ،‬آشتی بین مخاطب و رسانه محقق شده و‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬رسانه مرجعیت یافته و با مهندسی افکار‬ ‫عمومی به وحدت و توسعه ملی کمک می‌کند‪.‬صدیقی‪،‬‬ ‫وضعیت مطبوعات بخشی و محلی را هم مستثنی از‬ ‫این مشکالت و دغدغه‌ها نمی‌داند و توضیح می‌دهد‪،‬‬ ‫نشریات بخشی و محلی چون جزیره کوچک‌تری‬ ‫هستند‪ ،‬تمرکز بیشتری بر روی موضوعات و محتوای‬ ‫آنها وجود دارد و همین موجب می‌شود که این رسانه‌ها‬ ‫با واهمه‌های بی نام و نشانی روبرو شوند و از ترس‬ ‫اینکه مورد مواخذه قرار گیرند به خود سانسوری پناه‬ ‫آورند و این بزرگترین مشکل رسانه‌های ماست‪.‬این‬ ‫استاد روزنامه نگاری ادامه می‌دهد‪ :‬محدودیت موضوع‬ ‫و محتوای الزم موضوع‪ ،‬از دیگر چالش‌های پیش‬ ‫روی اصلی رسانه‌هاست‪ ،‬گاهی رسانه به موضوعاتی‬ ‫ظاهر ا ً جدی می‌پردازد که متأسفانه محتوای آن به دلیل‬ ‫نظرات‌شان هم آگاه شود‪ .‬بهمنی سپس با اشاره به این‌که‬ ‫ما ترانه‌های خوبی از گذشته و تعدادی هم در روزگار‬ ‫خودمان داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اما متاسفانه من با بعضی ناشران‬ ‫که ترانه‌هایی را منتشر می‌کنند که همانند خواننده‌شان‬ ‫سراپا ضعف دارند و گوش‌آزارند و اگر بخوانی چشم‌آزار‬ ‫هم می‌شوند‪ ،‬مخالفم‪ .‬کاش و باز هم کاش ترانه‌ بتواند‬ ‫دوباره جان به پیکره خود برگرداند‪ .‬ما بسیار ترانه‌سرای‌های‬ ‫خوبی داریم‪ .‬اما ناشر تولید موسیقی اجازه نمی‌دهد که‬ ‫یک آلبوم کامل از یک ترانه‌سرا منتشر شود و در این‬ ‫صورت طبیعی است که ترانه‌سرا راضی نشود شعرش در‬ ‫کنار ترانه‌های نامناسب قرار بگیرد‪ .‬این است که ما ترانه‬ ‫خوب را هرچند به شکل تک‌خوانی زیاد داریم اما وقتی‬ ‫قرار است به شکل آلبوم و سی‌دی منتشر شود‪ ،‬بهتر است‬ ‫که نشود‪.‬او در پایان گفت‪ :‬متاسفانه کنار بهترین صداهای‬ ‫این روزگار‪ ،‬صداهایی را می‌گذارند که هرچند برای همین‬ ‫روزگار است اما برای این کار متولد هم نشده چه برسد به‬ ‫این‌که بخواهد تمرین کند و یاد گرفته باشد‪ .‬به همین علت‬ ‫من خیلی با کتاب‌های ترانه‌ای که منتشر می‌شود موافق‬ ‫نیستم‪ .‬هرچند که من هیچ‌کاره‌ام‪ ،‬اصال چه دلیلی دارد که‬ ‫موافق نباشم؟! اما دلم می‌سوزد‪ ،‬هم برای ناشری که برای‬ ‫کسب درآمدی این کار را می‌کند و هم کسی که ترانه‌اش‬ ‫را کنار این ترانه‌ها می‌گذارد‪ .‬اما ان‌شاءاهلل که ترانه هم‬ ‫جان بگیرد‪.‬‬ ‫سانسور زیاد و مالحظه‌ها‪ ،‬در برگیری و سزاواری کافی‬ ‫را ندارد‪.‬صدیقی معتقد است‪ ،‬این کم اقبالی‪ ،‬لزوماً‬ ‫فقط به مهار ت‌ها و غیرتخصصی بودن مفاهیم و مطالب‬ ‫برنمی‌گردد‪ ،‬بلکه با موضوع و محدودیتی که بیان‬ ‫موضوعات و پرداختن به هزار توی یک موضوع دارد‪،‬‬ ‫مرتبط می‌شود‪.‬وی با تاکید بر این موضوع که آسیب‬ ‫شناسی و پرداختن به یک مسئله به درستی و موشکافانه‪،‬‬ ‫به دالیل متعددی امکان پذیر نیست‪ ،‬می‌گوید‪ :‬هر‬ ‫زمانی بتوانیم به درستی به دالیل موضوعات مختلف‬ ‫جامعه بپردازیم مخاطب با رسانه آشتی می‌کند‪.‬صدیقی‬ ‫یادآور می‌شود‪ :‬تا زمانی که به موضوعاتی که حالت‬ ‫تفننی و سرگرمی دارد و حداقلی از یک موضوع‬ ‫حداکثری است بپردازیم‪ ،‬به موفقیت نمی رسیم و‬ ‫رسانه‌های ما نمی‌توانند مرجعیت داشته باشند‪ .‬در نتیجه‬ ‫ناخواسته و با این دیدگاه بسته مخاطب را به سوی‬ ‫شبکه‌های برون مرزی و فضای مجازی هول می‌دهیم‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫سهمیه ‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌‬ ‫مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬تا خرداد ‪ ۱۳۹۴‬اجرا شد‪ .‬به دنبال آن‪ ،‬برای تمامی‬ ‫خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر گردید و‬ ‫تمامی تلمبه ‌های جایگاههای سوخت مجهز به دستگاه‌های‬ ‫کارت‌خوان و پین پد شدند‪ .‬در سوم خرداد ‪ ،۱۳۹۴‬بنزین‬ ‫تک‌ نرخی شد و به این ترتیب‪ ،‬سهمیه‌بندی متوقف گردید‪.‬‬ ‫حاال با وجود این شرایط مجددا بنزین سهمیه بندی و دو‬ ‫نرخی شد‪ .‬با فعال شدن کارت سوخت و دو نرخی شدن‬ ‫مجدد بنزین و گازوئیل امکان سوخت گیری برای خودروها‬ ‫تنها با استفاده از کارت های سوخت قدیمی و یا تبدیل‬ ‫کارت بانکی به کارت سوخت ممکن خواهد بود‪ .‬نگاهی به‬ ‫ترکیه‪:‬‬ ‫نمیتواننفتایرانرارهاکرد‬ ‫وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد که کشور پس از پایان معافیت آمریکا برای واردات نفت از ایران‪ ،‬قادر نیست به سرعت واردات نفت خود را متنوع کند‪.‬این اظهارات ترکیه پس از اظهارات مشابه چین صورت می‌گیرد که اعالم کرده با اقدامات آمریکا‬ ‫مخالف بوده و به همکاری منطقی و قانونی با ایران ادامه می‌دهد‪.‬آمریکا به خریداران نفت ایران اعالم کرده که تا اول ماه مه باید به خرید نفت‌شان خاتمه دهند یا با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند‪.‬ترکیه و چین دو کشوری بوده‌اند که تاکنون تمایل خود برای ادامه‬ ‫واردات نفت ایران را اعالم کرده‌اند‪ .‬ترکیه واردات نفت ایران را در سال گذشته کاهش داد اما مولود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد که پاالیشگاه‌های این کشور قادر به فرآوری نفت کشورهای دیگر نیستند‪.‬وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می‌رسد برای ما امکان متنوع کردن منابع واردات نفت در کوتاه مدت وجود ندارد و واشنگتن باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند‪.‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬واردات نفت ترکیه از ایران از ماه مه سال ‪ ۲۰۱۸‬که آمریکا از وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫خبر داد‪ ،‬به تدریج کاهش پیدا کرد‪ .‬این کشور برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است و به طور متوسط ماهانه ‪ ۹۱۲‬هزار تن نفت ایران را تا ماه مه سال ‪ ۲۰۱۸‬وارد می‌کرد که ‪ ۴۷‬درصد از کل واردات انرژی این کشور را تشکیل می‌داد‪.‬ترکیه در مدت‬ ‫چهار ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران‪ ،‬به طور متوسط ماهانه ‪ ۲۰۹‬هزار تن نفت ایران را وارد کرد که معادل ‪ ۱۲‬درصد از نیازهای انرژی این کشور بود‪.‬‬ ‫‪ 3‬هزار میلیارد تومان سوخت در کشور هدر رفت‬ ‫بازیدوسرباخت!‬ ‫تاریخچه کارت سوخت در کشور آمار و ارقام عجیبی را در‬ ‫خصوص مصرف سوخت و تصمیم دولت ها ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در سال های اولیه که کارت سوخت راه اندازی و سهمیه‬ ‫بندی بنزین آغاز شده بود مصرف بنزین با کاهش روزانه‬ ‫‪ 2/9‬میلیون لیتری از ‪ 3/73‬میلیون لیتر در سال ‪ 85‬به ‪5/64‬‬ ‫میلیون لیتر در پایان سال ‪ 86‬رسد‪ .‬این میزان تا سال ‪ 90‬به‬ ‫‪ 60‬میلیون کاهش پیدا کرد که صرفه جویی بی سابقه ای‬ ‫را در سوخت ایران رقم زد‪ .‬در تمام این سال ها که بنزین‬ ‫سهمیه بندی شده بود مسیر هموار و روشنی برای آن وجود‬ ‫داشت به طوری که صرفه جویی ها در سوخت‪ ،‬هم توانسته‬ ‫بود رضایت دولت را جلب کند و هم مردم با روال سوخت‬ ‫و کاهش مصرف پیش می رفتند‪ .‬کارت سوخت به تدریج‬ ‫جای خود را در میان مردم باز کرده و صرفه جویی ها آمار‬ ‫رضایت بخشی را ارائه می کردند‪ .‬اما بعد از آن که دولت‬ ‫روحانی روی کار آمد سرنوشت کارت سوخت نیز تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفت‪ .‬دولت روحانی با دیدگاهی منفی نسبت‬ ‫به سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت وارد عمل شدند به‬ ‫طوری که کابینه او تمام تالش شان را مبنی بر حذف آن‬ ‫به کار گرفتند‪ .‬در نهایت نیز در سال ‪ 94‬بنابر تصمیم دولت‬ ‫روحانی کارت سوخت حذف شد و مجلس نیز طرح حذف‬ ‫آن را به تصویب رسانید‪ .‬کارت سوخت بعد از مدت ها‪ ،‬به‬ ‫حافظه تاریخی مردم پیوست و مسیر جدیدی برای آن آغاز‬ ‫شد‪ .‬پنج سال از اولین باری که دولت تصمیم به راه اندازی‬ ‫کارت سوخت کرد می گذرد‪ ،‬طی این سال ها بنزین تک‬ ‫نرخی شده و میزان مصرف از ‪ 69‬میلیون لیتر در پایان سال‬ ‫‪ 93‬به ‪ 2/91‬میلیون لیتر در فروردین ‪ 98‬رسیده است که‬ ‫بررسی و کنار هم قرار دادن این آمار نشان دهنده رشد‬ ‫‪ 31‬درصدی می باشد‪ .‬بازگشت دولت روحانی به کارت‬ ‫سوخت و سهمیه بندی مجدد بنزین‪ ،‬راهکاری معیوب و دیر‬ ‫هنگام می باشد چرا که این بازگشت به گذشته با خسارت‬ ‫‪ 30‬هزار میلیارد تومانی در سوخت همراه است‪ .‬بیژن زنگنه‪،‬‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬در ابتدا با تعطیل کردن کارت های سوخت‬ ‫وحاال راه اندازی دوباره آن‪ ،‬تشویش و خسارات جدیدی‬ ‫را بر بدنه سوختی کشور وارد آورد تصمیمی که با سرعت‬ ‫و کمترین پیش بینی انجام شد حاال توانایی مقابله با گرانی‬ ‫ها و هجمه مردم در صف های طوالنی بنزین را ندارد‪ .‬وزیر‬ ‫نفت پیش از این اعالم کرده بود که چاره‌ای جز سهمیه‬ ‫‌بندی و افزایش قیمت سوخت نیست؛ تصمیم دولت مبنی‬ ‫بر بازگرداندن کارت سوخت‪ ،‬این بار بازی دو سر سوختی‬ ‫را در کشور به راه انداخته است بازی که یک طرف آن‬ ‫دولت‪ ،‬با مصایب کنترل بحران سوخت و طرف دیگر‪ ،‬مردم‬ ‫با نگرانی نسبت به افزایش قیمت بنزین قرار دارند‪ .‬همیشه‬ ‫بازگشت به عقب بد نیست اما زمانی که می توان از خسارت‬ ‫های میلیاردی جلوگیری کرد‪ ،‬پیش بینی دولت می تواند‬ ‫نجات دهنده باشد اما حذف کارت سوخت و بازگشت‬ ‫دوباره به آن با تحمیل هزینه های مالی و روانی فراوان هم‬ ‫برای مردم و هم برای کشور‪ ،‬ضعفی است که به مراتب در‬ ‫تصمیم اخیر دولت دیده شد‪.‬‬ ‫‪75‬درصدارزصادراتیبهکشوربازنمی‌گردد‬ ‫بازگشت ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از مجموع ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات ارزی به کشور اتفاقی است که وزیر اقتصاد اخیر اً از آن خبر داده است؛ مسأله‌ای که ضرورت حساسیت بیشتر به مقوله صادرات‬ ‫آن هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور را بار دیگر به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازگشت ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از مجموع ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات ارزی به کشور اتفاقی است که وزیر‬ ‫اقتصاد اخیر ا ً از آن خبر داده است؛ مسأله‌ای که‬ ‫ضرورت حساسیت بیشتر به مقوله صادرات آن هم‬ ‫در این شرایط خاص اقتصادی کشور را بار دیگر‬ ‫به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند‪.‬عدم بازگشت‬ ‫درآمدهای ارزی حاصل از صادرات‪ ،‬مسأله‌ای‬ ‫است که فرهاد دژپسند در جلسه مشترکی که نهم‬ ‫اردیبهشت ماه با کارآفرینان داشت از آن گالیه‬ ‫کرد‪.‬به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬از‬ ‫مجموع ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تنها ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است‪.‬دژپسند در‬ ‫این نشست با طرح این سوال که چرا از صادرات‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالری صادرکنندگان در سال گذشته‬ ‫فقط ‪ ۱۰‬میلیارد دالر آن برگشته است؟ خطاب به‬ ‫کارآفرینان گفت‪ :‬آیا شما حاضرید شاهد سقوط‬ ‫ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش‬ ‫پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده‬ ‫است‪ ،‬وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟اما مساله‬ ‫اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات‬ ‫به کشور چیست؟ واقعیت این است که حتی در‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی به خارج از کشور هم‬ ‫تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی‬ ‫از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند‪ .‬انرژی‬ ‫یارانه‌ای‪ ،‬نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی از‬ ‫جمله اصلی‌ترین تسهیالتی هستند که تولیدکنندگان‬ ‫در تولید محصوالت صنعتی از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد‬ ‫زیادی نسبت به پو ل‌های خارجی کاهش داشته‬ ‫است‪ ،‬صادرات سودآورترین گزینه ممکن برای‬ ‫تولیدکنندگان است‪ ،‬چراکه تولیدکنندگان اغلب‬ ‫هزینه‌های تولیدشان با ریال است امادرآمدهای‬ ‫صادراتی‌شان با دالری محاسبه می‌شود که حاال هر‬ ‫واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است‪.‬‬ ‫این قضیه در مورد داللی و صادرات محصوالت‬ ‫خام کشاورزی بسیار سودآورتر هم می‌شود‪.‬‬ ‫کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات‬ ‫سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون‬ ‫اینکه حتی کمترین ریسکی را بابت تولید آن‬ ‫متحمل می‌شوند به کشورهای دیگر صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫در بین سبد صادرات محصوالت کشاورزی عالوه‬ ‫بر میو ه‌ها اقالمی چون سیب‌زمین‪ ،‬پیاز و گوجه هم‬ ‫جایگاه خاصی دارند و همانطور که در روزهای‬ ‫گذشته شاهد بود ه‌ایم روی قیمت این محصوالت در‬ ‫داخل هم بسیار تأثیرگذار بوده است؛ محصوالتی‬ ‫که عمدتاً قوت غالب طبقات ضعیف‌تر و حتی‬ ‫متوسط را تشکیل می‌دهند‪.‬دژپسند در اواخر سال‬ ‫گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش‬ ‫خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های‬ ‫صورت گرفته در طول این ما ه‌ها حدود هشت‬ ‫میلیارد دالر از ارز صادراتی به کشور بازگشته که‬ ‫از این رقم ‪ ۶.۵‬میلیارد دالر مربوط به پتروشیمی‌ها‬ ‫و عرصه‌های فوالدی می‌شود‪.‬بنابر این ارقام‪،‬‬ ‫عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل‬ ‫محصوالت پتروشیمی‌ها و فوالد ی‌ها بوده است و‬ ‫سایر حوز ه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین‬ ‫ارزآوری را داشته‌اند‪.‬بر این اساس طرح دوباره این‬ ‫پرسش ضروری به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی‬ ‫اقتصادی که بسیاری از اقشار کم درآمد در تأمین‬ ‫معاش خود با مشکالتی مواجه هستند‪ ،‬آیا صادرات‬ ‫مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مورد نیاز در‬ ‫داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که ‪۷۵‬‬ ‫درصد ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و از‬ ‫آن ‪ ۲۵‬درصدی هم که برگشته بیش از ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫مربوط به مواد شبه‌خام معدنی مانند محصوالت‬ ‫پتروشیمی و فوالدی بوده است‪ .‬سوالی که به نظر‬ ‫می‌رسد قبل از هر منبعی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه باید‬ ‫پاسخگوی آن باشد‪.‬‬
‫امروزمذاکره‌بهاحقاقحقملتایرانمنتهینمی‌شود‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس گفت‪ :‬با این راهی که آمده‌ایم امروز روز مذاکره نیست و این مذاکره به احقاق حق ملت ایران منتهی نمی‌شو ‌د لذا‌باید ظرفیت خودی‌ها را بشناسیم و تا این اندازه ملت را رنج ندهیم‪.‬ویژه برنامه “روشنای خاطر آشوب”‬ ‫باهدفپاسداشتسیوهفتمینسالروزشهادتمعلمشهید“سیدجمالالدیندولتخواه” و‪ 17‬شهیدشهرستانکهگیلویهباحضورعضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمی‪،‬مدیرکلسیاسیاستانداریکهگیلویهوبویراحمدوجمعیازمدیران‬ ‫شهرستانی در شهر دهدشت برگزار شد‪.‬نماینده مردم شمیرانات و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در این ویژه برنامه با اشاره به مقام واالی معلم اظهار داشت‪ :‬امروز سربلندی و عزت ایران مدیون تربیت معلمان بوده و تربیت در مکتب انبیاء به‬ ‫معنای بارش و طوفان سؤال است‪.‬محمدعلی وکیلی شهید مطهری را به عنوان راهبر جامعه خطاب کرد و گفت‪ :‬مطهری از منظر یک عالم درون دینی و شریعتی از منظر برون دینی به دنبال نجات جامعه خود بودند‪.‬وی با تشریح وضعیت اقتصادی امروز‬ ‫کشور گفت‪ :‬چرا کشور ما امروز ضعیف شده و وضعیت اقتصادی تا این اندازه پایین آمده و باید پذیرفت وضعیت االن کشور زیبنده مردم و ملت نیست‪.‬وکیلی افزود‪ :‬دولت تدبیر و امید در وضعیت کنونی سهمی تعیین‌کننده دارد و سهم آن‪ ،‬برون رفت‬ ‫کشور ازوضعیتکنونی است البته نقشدولتدرچرایی اینوضعیت مهمو تعیین کننده نیست‪.‬عضو هیئت رئیسه مجلس‌شورای‌اسالمی عنوان کرد‪ :‬مسئوالنو مدیران کشوردرخصوص راه نجات کشور با‌همدیگر اجماع ندارند‪ ،‬ما مدیران بر‌روی‬ ‫اینکه چقدر وضع کشور بد است اجماع داریم و چنانچه می‌دانستیم وضعیت تا این اندازه بد است ب ‌ر روی نجات آن باهم توافق می‌کردیم‪.‬‬ ‫عراقیهارویدورخریدملک‬ ‫درهمدان‬ ‫مسئوالنازانکارتاعمل‬ ‫حضور کاروان پیک امید در معموالن لرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫براساس برخی مشاهدات عینی شهروندان همدانی و برخی مشاوران امالک گویا اتباع‬ ‫خارجی همدان که اغلب آنها عراقی هستند‪ ،‬عالقمند به خرید ملک در همدان بوده و حتی در‬ ‫مواردی تالش کرده‌اند به نام‌ افراد دیگر این اموال غیرمنقول را خریداری کنند‪.‬‬ ‫از آنجایی که همدان قرار است در‬ ‫محورتوسعه‪،‬برگردشگریتمرکزفراوانی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید به این نکته هم توجه کرد‬ ‫کهگردشگرخارجیممکناستهوس‬ ‫کند در همدان و یا در هر شهر دیگری‬ ‫ملکی هم داشته باشد‪ ،‬این اتفاق چه‬ ‫دستاوردها و چالش‌هایی به همراه خواهد‬ ‫داشت؟برایمقدمهبدنیستیکیازقوانین‬ ‫مربوطبهخریدملکتوسطاتباعخارجی‬ ‫را مرور کنیم‪ .‬خرید زمین یا آپارتمان توسط‬ ‫اتباع خارجی در هر کشور تابع قوانینی است‪.‬‬ ‫در ایران هم برای این رخداد‪ ،‬در قالب یک‬ ‫آیین‌نامهقوانینیاعالمشدهتحتعنوان‬ ‫«آیین‌نامهچگونگیتملکاموالغیرمنقول‬ ‫توسطاتباعخارجیغیرمقیمدرجمهوری‬ ‫اسالمی ایران؛ مصوبه هیأت وزیران در‬ ‫جلسه مورخ ‪ »1374.9.19‬در ماده ‪ 1‬این‬ ‫آیین‌نامهدربارهچگونگیتملکاموالغیر‬ ‫منقولتوسطاتباعخارجیغیرمقیمدر‬ ‫جمهوریاسالمیایرانآمده‪«:‬اتباعخارجی‬ ‫که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور‬ ‫سیاحتواستفادهییالقیمسافرت‌های‬ ‫منظمفصلیدرسنواتمتعددومتوالیبه‬ ‫ایران‌می‌نمایندهرگاهبخواهنددرایران‬ ‫محلیرابرایسکونتشخصیخریداری‬ ‫نمایندبایدتقاضایخودرادراظهارنامه‌ای‬ ‫در بر دارنده مشخصات و مدارک و‌اسناد‬ ‫مربوطازطریقیکیازنمایندگی‌های‬ ‫سیاسیوکنسولیجمهوریاسالمیایران‬ ‫در خارج از کشور و یا استانداری محل‬ ‫وقوع ملک به همراه مدارک ‌و اسناد مربوط‬ ‫بهوزارتامورخارجهتقدیمدارند‪».‬بنابراین‬ ‫و بر اساس این آیین‌نامه؛ امکان خرید ملک‬ ‫در ایران برای اتباع خارجی با لحاظ‌کردن‬ ‫قوانین امکان‌پذیر است‪ .‬اما آیا در این قانون‬ ‫بهموضوعاتجامعه‌شناختیتوجهشده‬ ‫است؟ایناتفاقپیش‌تردرآذربایجان‬ ‫غربی و گیالن هم رخ داد‪ .‬حاال برخی‬ ‫گزارش‌های مردمی حکایت از این دارد که‬ ‫برخی اتباع خارجی (عرب عراقی) در پی‬ ‫خریدمنزلمسکونیدرهمدانهستند‪،‬البته‬ ‫کهغیرازموضوعاتفرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاسی و ‪ ...‬باید به این توجه کرد که بازار‬ ‫مسکن در همدان هم نباید بیش از این‬ ‫متالطمشود‪.‬درهمینراستا؛حسینافشاری‬ ‫فرماندار همدان در گفت وگو با ایلنا با بیان‬ ‫اینکه تا به حال از سوی مراجع مختلف در‬ ‫مورداینموضوعچیزینشنیدهاست‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خیلی بعید است این خبر درست باشد‪.‬‬ ‫گزارشی دال بر این موضوع در شهرستان‬ ‫همداننداریم‪.‬فرماندارهمدانبااشارهبه‬ ‫اینکه برای خریداری ملک از سوی اتباع‬ ‫خارجیدستوراالعملوراه‌هایقانونیوجود‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به محض مشاهده شدن‪،‬‬ ‫اطالعات را در اختیار ما قرار دهید‪.‬افشاری‬ ‫درباره آسیب‌شناسی این اتفاق که ممکن‬ ‫است ازجنبه‌های مختلفاجتماعیقابل‬ ‫بحثباشدعنوانکرد‪:‬بهدلیلجدیدبودن‬ ‫موضوع پیش‌داوری اولیه را ندارم و طبیعتاً‬ ‫نیازبهتمهیداتیداردوحداقلغیرمتعارف‬ ‫است‪.‬مریمروانبخشرئیسکمیسیون‬ ‫حقوقیورسیدگیبهشکایاتشورای‬ ‫شهر همدان هم در همین راستا و در گفتگو‬ ‫با ایلنا‪ ،‬با بیان اینکه تا به حال چیزی دال بر‬ ‫وجود این موضوع نشنیده‌ام‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫همدان گزارشی دال بر این موضوع نشده‬ ‫است؛منخودشخصاًاینمسئلهراپیگیری‬ ‫خواهم کرد و از اداره ثبت و شهرداری نیز‬ ‫سوالخواهمکرد‪.‬رئیسکمیسیونحقوقی‬ ‫و رسیدگی به شکایات مردمی شورای‬ ‫شهر همدان با اشاره به این موضوع که برای‬ ‫جلوگیری از این اتفاق از طریق قانون عمل‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬افرادی که تبعه کشور‬ ‫ایراننیستندنمی‌توانندملکیخریداری‬ ‫کنند و ما برای مقابله با این اتفاق اهرم قانونی‬ ‫داریم‪.‬روانبخش در پاسخ به این پرسش که‬ ‫آیاایناتفاقازمنظرامنیتی‪،‬جامعه‌شناختی‬ ‫و‪ ...‬آفتی به همراه ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫مطالعاتوپژوهش‌هاییکهانجاممی‌شود‬ ‫باید نظر داد که این اتفاق‌ها رخ می‌دهد‬ ‫یاخیر‪.‬فعالنظریندارم‪.‬درهمینراستااما‬ ‫ابراهیمجمالیرئیساتحادیهامالکهمدان‬ ‫نیز با بیان اینکه تا به حال چنین چیزی نبوده‬ ‫است و اطالعاتی در این مورد به او داده‬ ‫نشده‪،‬عنوانکرد‪:‬هرگونهفعالیتدررابطه‬ ‫با اتباع خارجی زیر نظر اداره اماکن باید‬ ‫صورتپذیرد‪.‬‬ ‫چرخ«رونقتولید»‬ ‫لنگمی‌چرخد؛آموزشحلقه‬ ‫مفقودهجامعهکارگری‬ ‫بررسی‬ ‫آموزش حلقه مفقوده شده ارتقای مهارت جامعه کارگری کهگیلویه و بویراحمد بوده و این‬ ‫مهم به دلیل بی تفاوتی مسئوالن و متولیان امر به محاق رفته است‪.‬‬ ‫تب مدرک گرایی در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد چنان باال رفته که‬ ‫داد مسئوالن استانی از جمله علی‬ ‫محمد احمدی را درآورده در‬ ‫حالی که خودشان نیز نسخه‌ای‬ ‫برای این درد مزمن ندارند و در‬ ‫اینکه نیاز بازار ‪ ،‬هدایت بیکاران‬ ‫به سوی مهارت آموزی به جای‬ ‫مدرک گرایی بوده شکی نیست‪.‬‬ ‫نقش کارگران دارای مهارت برای‬ ‫تحقق شعار رونق تولید بر هیچ‬ ‫کشی پوشیده نیست‪ ،‬موضوعی که‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد جایگاهی‬ ‫ندارد و کارگران بیشتر معنای کارگر‬ ‫ساختمانی دارند و اراده‌ای برای ارائه‬ ‫آموزش و ارتقای مهارت‌ها وجود‬ ‫ندارد‪.‬دوره‌های مهارت هفتگانه‬ ‫کامپیوتر ‪ ،ICDL‬خیاطی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫زبان انگلیسی‪ ،‬چرم‌ دوزی‪ ،‬بافتنی‬ ‫و تزریقات با استفاده از مربیان و‬ ‫اساتید برجسته شهرستان در خانه‬ ‫کارگر آموزش داده می‌شود و در‬ ‫پایان هر‌دوره به هنرجویان مدرک‬ ‫معتبر اعطا می‌شود‪.‬دبیر اجرایی خانه‬ ‫کارگر شهرستان کهگیلویه با تبریک‬ ‫روز جهانی کار و کارگر و با اشاره‬ ‫به شأن و جایگاه کارگران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کارگران از ارزشمندترین‬ ‫طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬حیات یک ملت مرهون کار‬ ‫و کارگر است کار خالصه نمی‌شود‬ ‫به جنبش مخصوص و کارگر‬ ‫خالصه نمی‌شود به گروهی خاص‬ ‫و به این انگیزه روز کارگر روز همه‬ ‫ملت است‪.‬شهریار رضوی مقدس‬ ‫ابراز کرد‪ :‬خانه کارگر در واقع یک‬ ‫نهاد مردمی بوده و برای حمایت‬ ‫از قشر زحمتکش کارگران راه‬ ‫اندازی شده است‪.‬وی افزود‪ :‬خانه‬ ‫کارگر کهگیلویه حدود ‪ 4‬سال بوده‬ ‫که در سطح شهرستان راه اندازی‬ ‫شده است و تعداد یک‌هزار عضو‬ ‫ثابت دارد‪.‬دبیر اجرایی خانه کارگر‬ ‫کهگیلویه تصریح کرد‪ :‬خانه کارگر‬ ‫شهرستان با تمامی توان و امکانات‬ ‫خود در خدمت کارگران بوده و‬ ‫در زمینه‌های آموزشی و اقامتی‬ ‫به آنان خدمات ارایه می‌کند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬خدمات آموزشی شامل‬ ‫برگزاری دوره‌های فنی و خدمات‬ ‫اقامتی شامل اقامت در پانسیون‌ها‬ ‫و هتل‌هاست و کارگران عزیز‬ ‫می‌توانند با‌عضویت در خانه کارگر‬ ‫شهرستان از این خدمات بهره ببرند‪.‬‬ ‫رضوی مقدس با اشاره به دوره‌های‬ ‫آموزشی ارایه شده در خانه کارگر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دوره‌های مهارت‬ ‫هفتگانه کامپیوتر ‪ ،ICDL‬خیاطی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬زبان انگلیسی‪ ،‬چرم‌دوزی‪،‬‬ ‫بافتنی و تزریقات با استفاده از‬ ‫مربیان و اساتید برجسته شهرستان‬ ‫در خانه کارگر آموزش داده می‌شود‬ ‫و در پایان هر‌دوره به هنرجویان‬ ‫مدرک معتبر اعطا می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درست است که‬ ‫خانه کارگر درسطح کشور برای‬ ‫حمایت از قشر محروم کارگران‬ ‫راه‌اندازی شده است اما سایر‬ ‫اقشار جامعه می‌توانند باعضویت‬ ‫در خانه کارگر از تمامی مزایا و‬ ‫خدمات استفاده نمایند‪.‬دبیراجرایی‬ ‫خانه کارگر کهگیلویه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در‌ سالیان گذشته با مجموعه‬ ‫استخر شهدای کهگیلویه و تعدادی‬ ‫از فروشگاهای شهرستان قرارداد‬ ‫داشتیم و درصدد آن هستیم چنانچه‬ ‫شهروندان استقبال نمایند در‌آینده‬ ‫نزدیک با مراکز زیادی در سطح‬ ‫شهرستان قرارداد منعقد کنیم تا‬ ‫اعضای خانه کارگر بتوانند از آنها‬ ‫باتخفیف خرید کنند‪.‬وی افزود‪ :‬خانه‬ ‫کارگر شهرستان آمادگی دارد برای‬ ‫حمایت از دیگر اقشار مستضعف‬ ‫مددجویان‬ ‫ازجمله‬ ‫شهرستان‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی شهرستان‬ ‫دوره‌های مختلف آموزشی را به‬ ‫صورت رایگان برگزار می‌کند‪.‬رئیس‬ ‫اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرستان کهگیلویه اظهار داشت‪:‬‬ ‫خانه کارگر شهرستان چندسالی‬ ‫بوده که فعالیت خود را در شهرستان‬ ‫آغاز کرده است و تاکنون دوره‌های‬ ‫آموزشی مناسب شرایط اقتصادی‬ ‫روز برای قشر محروم و کم‌درآمد‬ ‫کهگیلویه برگزار کرده است‪.‬‬ ‫احمدعلی خادمی ابراز کرد‪ :‬در‬ ‫نشست هیئت تشخیص اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی شهرستان که‬ ‫نیاز بوده نماینده جامعه کارگری‬ ‫حضور داشته باشد با مکاتبه با خانه‬ ‫کارگر شهرستان می‌خواهیم که یک‬ ‫نفر را به عنوان نماینده کارگران‬ ‫برای حضور در جلسه معرفی کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬خانه کارگر‬ ‫می‌تواند در زمینه آموزش و ایجاد‬ ‫انگیزه برای اشتغال و نیز کاهش‬ ‫معضل بیکاری در سطح شهرستان‬ ‫نقش مهمی ایفا کند‪.‬‬ ‫کاروان پیک امید کانون پرورش فکرى در ادامه سفر خود روز جمعه وارد معموالن لرستان شد‪ .‬یک تریلى حامل تماشاخانه سیار و ‪٨‬خودرو به شکل‬ ‫کتابخانه سیار این کاروان را همراهى مى کند‪ .‬پنج گروه هنرى از سراسر کشور به شکل داوطلبانه همراه کاروان پیک امید شده اند تا براى کودکان سیل زده‬ ‫برنامه اجرا کنند‪.‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫سبقت در گرفتن سمت‬ ‫بین مسئوالن زیاداست‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬متاسفانه برای گرفتن مسئولیت رابطه ایجاد می شود و پشت سر هم‬ ‫پیگیری می‌شود تا برخی ها پست را بگیرند‪.‬عبدالرضا رحمانی فضلی صبح جمعه در مراسم‬ ‫رونمایی از سند توسعه خراسان شمالی اظهار کرد‪ :‬چرا باید مجبور باشیم مدیری را منصوب‬ ‫کنیم که باج بدهد‪ ،‬من تا کنون زیر بار چنین اقدامی نرفتم و مدیر سفارشی منصوب نکرده‌ام‬ ‫مگر اینکه بدون اطالع من در مجموعه‌ام اتفاق افتاده باشد‪.‬رحمانی فضلی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه هر استان باید اولویتش را بر اشتغال و تولید قرار دهد گفت‪ :‬مدیران نباید از تهدیدهای‬ ‫امثال ترامپ بترسند‪ ،‬اینها ‪ ۴۰‬سال است خط و نشان می‌کشند و هیچ کاری هم نتوانستند‬ ‫بکنند‪.‬وی استانداران را والی دانست و افزود‪ :‬استانداران با اختیاراتی که دارند می‌توانند‬ ‫کارهای بزرگی در استان‌ها انجام دهند و در شرایط تحریم از پتانسیل‌های موجود برای‬ ‫خودکفایی بهره ببرند‪.‬وی با اعتراض نسبت به عملیاتی نشدن برنامه‌ها گفت‪ :‬مدام می‌گوئیم‬ ‫چرا برنامه می‌نویسیم و عملیاتی نمی‌شود باید تحلیل کنیم چرا این‌طور می‌شود اما به نظر‬ ‫من بخش اعظم آن مربوط به ضعف نظام اداری است‪.‬وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان ما از‬ ‫هر فرصتی استفاده می‌کنند تا قبایی برای خودشان درست کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همان روزهای‬ ‫اول پیش آمدن سیل و خسارت‌هایش‪ ،‬دشمنان تالش کردند تفرقه ایجاد و مسئوالن نظام را‬ ‫تخریب کنند اما در نهایت ما سربلند شدیم و به نحو مطلوبی حادثه پیش آمده مدیریت شد‪.‬به‬ ‫گفته رحمانی فضلی ضرورت در شرایط تحریم اقتصادی سیل گونه اقدام شود و دستگاه‌های‬ ‫اجرایی و مردم پای کار بیایند و مشکالت را از سر راه بردارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در عمل کار‬ ‫بزرگی انجام شد و چرا که امکان به وجود آمدن تداخل وجود داشت و این تداخل کار به‬ ‫معنی ناهماهنگی نیست‪.‬وزیر کشور همچنین به برنامه ریزی های انجام شده در ‪ ۴۰‬سال پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر برنامه‌ها اجرایی نمی‌شوند علتش منظومه‌ای‬ ‫کار کردن است و نظام اداری که معیوب است و پاسخگوی برنامه‌های مصوب نیست‪.‬رحمانی‬ ‫فضلی ادامه داد‪ :‬در همین کشور استان‌ها هر کدام به شیوه‌ای اداره می‌شوند و به تبع آن‬ ‫خبرنگار‬ ‫شهرستان‌ها و ادارات نیز همین‌گونه هستند و متغیرهای ثابت در حوزه‌های مختلف متفاوت‬ ‫است‪.‬وی با بیان اینکه یکی از متغیرهای اصلی توسعه و پیشرفت مدیریت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید مدیران شایسته انتخاب شوند زیرا مدیرانی که سفارش شده از باال می آیند جیره خوار‬ ‫دیگران هستند‪.‬وی خطاب به مدیران اجرایی استان تاکید کرد‪ :‬اگر این استان توسعه یافته‬ ‫یا همچنان درجا زده به مدیریت شما بر می‌گردد‪.‬وزیر کشور با قدرشناسی از حمایت‌های‬ ‫مردم در ادوار مختلف عنوان کرد‪ :‬مدیران باید قدردان مردم باشند و روزانه عملکردشان را‬ ‫ارزیابی کنند و اجازه ندهند حقی پایمال شود اگر اینچنین باشد نمی‌دانم چطور اینها عذاب‬ ‫وجدان نمی‌گیرند و در روز قیامت پاسخگوی اعمالشان باشند‪.‬رحمانی فضلی با بیان اینکه‬ ‫مدیران محور کار هستید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنانچه استاندار یا مسئول را تغییر دهیم و شخص مد‬ ‫نظر گروهی را قرار دهیم چه اتفاقی می‌افتد‪ ،‬این خودتان هستید که باید انگیزه داشته باشید و‬ ‫با شناخت و انگیزه کار کنید‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬واقعاً تأسف می‌خورم برای مدیری که حرص‬ ‫کار و دغدغه‌ای برای حل مشکالت و حتی توسعه و پیشرفت دستگاه ندارد‪.‬وزیر کشور‬ ‫افزود‪ :‬ما برای عزت و رفاه مردم و اقتدار ایران باید تولید داشته باشیم و به خودکفایی برسیم‬ ‫و هر استان باید به یک سنگر پرقدرت تولید و اشتغال تبدیل شود و بنده نیز قول می‌دهند تمام‬ ‫اختیارات را در این زمینه تفویض کنم‪.‬رحمانی فضلی ادامه داد‪ :‬خصوصی سازی سال‌هاست‬ ‫فقط زینت محافل بوده اما در واقع چه کرده‌ایم برای مردم؟ بهتر است اساسی پیگیر این مسئله‬ ‫شوید و حتی در استانداری چند نفر ‪ ۲۴‬ساعت جوابگوی سرمایه گذاران باالی ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان باشند و کارشان را پیش ببرند‪.‬وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه تمام قد باید با فساد‬ ‫مبارزه کند‪ ،‬گفت‪ :‬نباید به این رانت خواران رحم کرد و با جدیت مبارزه کرد‪.‬به گفته وزیر‬ ‫کشور پول مردم روزی وارد یک بازار می‌شود و یک روز بورس‪ ،‬یک روز طال و روزی‬ ‫دیگر اتومبیل‪ ،‬در حالی که اگر مدیران دلسوز باشند این سرمایه می‌تواند در یک نظام اداری‬ ‫کارآمد وارد چرخه تولید شود‪.‬‬ ‫مردملرستانازعملکرددولتناراضیهستند‬ ‫سههزارخانوارپلدختریبدونسکونتگاه‬ ‫نماینده پلدختر استان لرستان تاکیدکردگفت‪ :‬مردم‬ ‫این استان بویژه مردم پلدختر‪ ،‬معموالن و روستاهای‬ ‫آن از عملکرد دولت به شدت ناراضی بوده و خواستار‬ ‫رفع مشکالت آنان پس از سیل های اخیر هستند‪.‬سید‬ ‫حمیدرضا کاظمی گفت‪ ۱۵ :‬هزار خانواده لرستانی در‬ ‫سیل‌های اخیر خسارات فراوانی دیده که از این تعداد‬ ‫سه هزار خانوار روستایی و شهری در شهرستان پلدختر‬ ‫گرفتار سیالب شدید شده اند و در وضعیت اسکان‬ ‫نگران کننده ای بسر می برند‪.‬وی میزان خسارات وارده‬ ‫سیالب به حوزه انتخابیه پلدختر در استان لرستان را‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار میلیارد تومان برشمرد و اظهارداشت‪:‬‬ ‫شرایط اسکان موقت سیل زدگان برای آنان مطلوب‬ ‫نبوده و بسیاری از زیرساخت های توسعه ای در استان‬ ‫لرستان بخصوص شهرستان پلدختر بطور کامل از بین‬ ‫رفته است‪.‬این‌نماینده مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫سیل زدگان پلدختر باتوجه به اینکه خود این شهرستان‬ ‫در منطقه گرمسیری واقع شده در روزهای آینده با‬ ‫شرایط سخت تری مواجه خواهند شد و از دولت توقع‬ ‫دارند نسبت به رفع مشکالت آنان اقدامات ویژه ای‬ ‫انجام دهد‪.‬کاظمی با تاکید بر نارضایتی سیل‌زدگان‬ ‫عکس‬ ‫از عملکرد دولتمردان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیاری از اراضی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬منازل مسکونی و تجاری سیل زدگان‬ ‫تخریب و آنان هیچ منبع درآمدی هم ندارند‌‪.‬نماینده‬ ‫پلدختر در استان لرستان‪ ،‬اعتبارات پیش بینی شده‬ ‫دولت برای ساخت منازل مسکونی برای سیل زدگان‬ ‫را بسیار ناکافی دانست و تاکیدکرد که مبالغ پیش بینی‬ ‫شده برای ساختن سرپناه برای سیل زدگان ناکافی و‬ ‫تاثیرگذار نیست‪.‬کاظمی افزود‪ :‬نگرانی مردم در بحث‬ ‫اسکان موقت و دائم‪ ،‬خرید اسباب و اثاثیه و پرداخت‬ ‫خسارت به اراضی کشاورزی و تجاری از دولت زیاد‬ ‫بوده و این نگرانی‌ها باتوجه به پایین بودن سرعت‬ ‫خدمات رسانی دولت نیز روبه افزایش است‪.‬وی از‬ ‫تخریب کامل پمپاژهای آب و ترانسفورماتورهای برق‬ ‫بدلیل وجود سیالب در شهرستان پلدختر و معموالن‬ ‫خبرداد و اظهارداشت‪ :‬با توجه به اینکه فصل کشاورزی‬ ‫در این شهرستان می باشد دولت باید هرچه زودتر‬ ‫نسبت به کار اساسی در زیرساخت ها اقدام کند‪.‬این‬ ‫نماینده مجلس دهم شورای اسالمی گفت‪ :‬قرار بود‬ ‫دولت به خانواده هایی که منازل مسکونی آنها بطور‬ ‫کامل تخریب نشده نیز “ پَ ِ‬ ‫ک ” لوازم خانگی ضروری‬ ‫تحویل دهد اما متاسفانه سرعت واگذاری این “ پَک‌ها‬ ‫“ بسیار کم و نگران کننده است‪.‬کاظمی در بخش‬ ‫دیگری از صحبت هایش از تقسیم اعتبارات صندوق‬ ‫توسعه ملی برای موضوع آبخیزداری‪ ،‬آبخوان داری و‬ ‫بندهای خاکی توسط سازمان جنگل ها و مراتع انتقاد‬ ‫و اظهارداشت‪:‬تقسیم اعتبارات از سوی سازمان جنگلها‬ ‫و مراتع در بحث آبخیزداری‪ ،‬آبخوان داری و بندهای‬ ‫خاکی تقسیم کارشناسی شده ای نیست‪.‬‬ ‫نماینده پلدختر در استان لرستان با بیان اینکه ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور دارای شرایط متفاوت اقلیمی بوده و‬ ‫اعتبارات آبخیزداری بایستی به استان های کوهستانی‬ ‫گرفتار در سیالب ها بیشتر از بقیه استان ها تخصیص‬ ‫داده شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان جنگل‌ها باید مطالعه‬ ‫دقیقی از وضعیت استان ها داشته باشد تا در تقسیم‬ ‫توزیع اعتبارات به نسبت عادالنه ای اقدام شود‪.‬‬ ‫کاظمی در بخش دیگری‪ ،‬نبود منزل مسکونی برای‬ ‫سه هزار خانواده پلدختری در استان لرستان را نگران‬ ‫کننده خواند و از دولتمردان خواست تا قبل از اینکه‬ ‫فصل گرما در این شهرستان شروع نشده تدابیر ویژه با‬ ‫سرعت قابل قبولی بیندیشند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزیر بهداشت خطاب به مسئوالن داروخانه‌ها؛‬ ‫تکلیفخودراروشنکنیدداروخانههستیدیامرکزعرضهلوازمآرایشی؟‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفت‪ :‬شیوه سنتی توزیع و عرضه دارو‪ ،‬در شرایط امروز کشور‪ ،‬شیوه کارآمدی نیست‪ ،‬بنابراین نظام توزیع و عرضه دارو نیازمند تحول بنیادی است تا مبادا بیماری در این روزها‪ ،‬دغدغه دارو داشته باشد‪.‬‬ ‫سعید نمکی در اختتامیه همایش معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قمصر کاشان اظهار کرد‪ :‬تالش ما بر این است که هیچ کس دغدغه کمبود دارو نداشته باشد و معاونان غذا و دارو دانشگاه‌ها باید روزانه بر توزیع و‬ ‫موجودی دارو نظارت کنند و اگر کمبودی در استانی وجود دارد از استان های مجاور تامین شود‪.‬وی افزود‪ :‬اصالت و حمایت از تولید مهم است و باید تولیداتمان را افزایش دهیم تا از واردات بی رویه دارو جلوگیری کنیم‪ .‬حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی دارو و صنعت یک وظیفه ملی است‪ ،‬اما این حمایت ها باید با رعایت استانداردهای الزم باشد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬وقتی شرکت های چند ملیتی از ایران رفتند ما ‪ 25‬درصد از داروی مورد نیازمان را با کمک آنها تولید می کردیم‪ ،‬اما امروز بدون‬ ‫آنها با پشتوانه داروسازان صنعتی و بخش های تحقیق و توسعه خودمان ‪ 97‬درصد از محصوالت داخلی را با فرم های پیچیده تر از آن زمان‪ ،‬تولید می کنیم‪.‬وی با تاکید بر رعایت استانداردها‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین نقش من به عنوان وزیر بهداشت‪ ،‬دفاع از‬ ‫سالمت مردم و رساندن داروی سالم به آنهاست و دوم اینکه از کارخانه ها در استان‌ها به طور واقعی حمایت و یاری کنیم و نگذاریم کارشناسی بی جهت داروی غیراستاندارد را تایید کند تا مشکلی بر مشکالت مردم افزوده شود‪.‬‬ ‫اخذ عوارض زوج و فرد‬ ‫محلیبرایکسبدرآمد‬ ‫شهرداریشدهاست‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه پلیس از شکایت خود کوتاه نمی‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اخذ عوارض زوج و فرد‪ ،‬محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران شده است‪.‬سردار سید کمال هادیان فر با اشاره به تشریح چرایی شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران اظهار داشت‪ :‬واقعیت ماجرا این‬ ‫است که پلیس راهور هم به جهت مدیریت ترافیک و هم به جهت کمک به مردم این شکایت را به دیوان ارسال کرده است‪ .‬تصمیمی که در شورای شهر تهران گرفته شده است (چه در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران) خالف قانون است‪ .‬چرا که هم فرمانداری تهران این موضوع را لغو کرده است‬ ‫و هم اینکه با قانون مغایرت دارد‪.‬وی افزود‪ :‬اص ً‬ ‫ال بیایید بررسی کنید چه عاملی سبب شد که طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود؟ با افزایش آلودگی هوا بعد از اجرای محدوده طرح ترافیک مصوب شد یک طرح موقت نه به صورت دائم در ‪ ۵‬درصد از شهر تحت عنوان طرح زوج و فرد رخ دهد‪ .‬یعنی اینکه‬ ‫هر وقت آلودگی باالی ‪ ۱۰۰ppm‬شد‪ ،‬طرح زوج و فرد اجرا شود ولو از درب منزل‪.‬رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد‪ :‬طبیعی است که به مرور زمان آلودگی افزایش پیدا کرد‪ ،‬طرح اجرا شد و بر اساس آن افرادی که پالک موافق داشتند وارد طرح می‌شدند و افرادی که پالک مخالف داشتند‪ ،‬جریمه‬ ‫می‌شدند‪ .‬گرفتن عوارض زوج و فرد اص ً‬ ‫ال در طرح پیش بینی نشده بود‪.‬سردار هادیان فرد ادامه داد‪ :‬در مصوبه اخیری که شورای شهر اعالم کرد‪ ،‬محدوده را به محدوده‌ها تبدیل کرده است‪ .‬یعنی این موضوع را به زوج و فرد تسری داده است‪.‬وی گفت‪ :‬بحث ما این است که زوج و فرد برای کاهش آلودگی‬ ‫هوا است‪ ،‬موافق اجرا شدن این طرح هم هستیم چرا که در یک بازه زمانی کوتاه‪ ،‬دو میلیون وسیله نقلیه در تهران تبدیل به چهار میلیون وسیله نقلیه شده است و در واقع معابر تهران گنجایش ‪ ۴‬میلیون وسیله نقلیه را ندارد و باید مردم رعایت این موضوع را بکنند ولی گرفتن عوارض زوج و فرد با هدف کسب‬ ‫درآمد ایجاد نشده است و نباید به این بهانه یقه مردم را گرفت‪.‬رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد‪ :‬امروز که شرایط اقتصادی مردم در شرایط مطلوب نیست ما مخالف دریافت عوارض زوج و فرد هستیم‪ .‬بعد از آن شکایت‪ ،‬معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران قرار شد طرحی را آماده کند و این طرح‬ ‫را با ناجا (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا) در میان بگذارد‪ .‬ما ابعاد این طرح را بررسی کنیم و ببینیم اگر در ابتدا به مدیریت ترافیک ما کمک می‌کند و به خیر و صالح مردم است و به مردم زیانی وارد نمی‌کند و بعد با این طرح موافقت خود را اعالم کنیم‪.‬وی با اشاره به ادعاهای پورسیدآقایی مبنی بر پس‬ ‫گرفتن شکایت پلیس از شهرداری اظهار داشت‪ :‬من باز هم اعالم می‌کنم که شکایت ما هنوز پابرجاست و ما شکایت خود را پس نگرفته ایم و از این موضوع هم کوتاه نمی آییم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این نامه‌ای که پلیس راهور به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است‪ ،‬مربوط به سال قبل است و برای حال‬ ‫حاضر نیست‪ .‬حقوقی پلیس راهور این شکایت را طرح کرده و مبانی آن مورد تأیید اینجانب است و کام ً‬ ‫ال یک شکایت قانونی تدوین شده است ولی شهرداری االن به دالیل نامعلومی تصمیم به رسانه‌ای کردن این شکایت کرده است‪ .‬ما فقط خواستیم دیوان عدالت اداری در صورتی که این موضوع از طرف‬ ‫شهرداری اصالح نشود‪ ،‬به این موضوع رسیدگی کند که آیا این مسیری که جهت اخذ عوارض شهرداری دنبال کرده درست ا ست یا اینکه دیوان این موضوع را نقض می‌کند‪ .‬امیدواریم قبل از اینکه این شکایت به دیوان برسد این موضوع میان ما و شهرداری تهران حل شود‪.‬رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه شهرداری اعالم کرده است از اول تیرماه مجدد طرح زوج و فرد را اجرا می‌کند ممکن است این طرح با شکایت شما متوقف شود یا خیر؟ تصریح کرد‪ :‬بحث ما هم همین است‪ .‬اینکه شهرداری به ما شفاهاً و به نوعی رسماً اعالم کرده ما برای سال ‪ ۹۸‬تا اول تیرماه هیچ عوارضی را دریافت‬ ‫نمی‌کنیم اما برای اول تیرماه طرح جدید را اجرایی می‌کنیم‪ .‬من در مقدمه یادآور شدم که طرح جدید باید به گونه‌ای باشد که هیچ عوارضی برای وارد شدن به طرح زوج و فرد از مردم گرفته نشود‪ .‬چرا که عوارض زوج و فرد در قانون پیش بینی نشده است‪.‬سردار هادیان فر در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ما‬ ‫نمی‌دانیم چرا شهرداری هم بر جریمه تأکید دارد و هم بر کسب عوارض‪ .‬عوارضی که اص ً‬ ‫ال در طرح پیش بینی نشده و به نوعی محل کسب درآمدی برای شهرداری شده است‪.‬منبع‪:‬مهر‬ ‫دولتمردانهمدرصف‌هایطوالنی‬ ‫گوشتومرغایستاده‌اند؟‬ ‫سخنگوی مجمع خیرین کشور‬ ‫سیدرصدقانوناساسیبیشتر‬ ‫اجرایینشدهاست؛سالهاست‬ ‫بهبنبسترسیدیم‬ ‫مستحق برسد و یکی از بزرگترین پروژ ه‌های مجمع خیرین در سال ‪ 98‬خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی مجمع خیرین کشور با اشاره به اینکه باید تالش شود در این شرایط اقتصادی‬ ‫سخنگوی مجمع خیرین کشور با طرح این سؤال که آیا دولتمردان در از نیازمندان حمایت شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید بتوانیم با تدابیر شرایط ایجاد شده در کشور را‬ ‫صف‌های طوالنی گوشت و مرغ ایستاده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بهره‌برداری از بزرگترین بگذارنیم ضمن اینکه بخشی از شرایط به دلیل ناکارآمدی مدیران داخلی است و ما‬ ‫زائرسرای معلوالن در مشهد مقدس در سال جاری از جمله برنامه‌های این مجمع می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم چرا که جمهوری اسالمی‪ 8 ،‬سال جنگ تحمیلی را‬ ‫پشت سر گذاشت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در ارتباط با شرایط نباید دروغ بگویم و از کشورهای‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی مجمع خیرین کشور با طرح این سؤال که آیا دولتمردان در صف‌های‬ ‫طوالنی گوشت و مرغ ایستاد ه‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بهر ه‌برداری از بزرگترین زائرسرای معلوالن‬ ‫در مشهد مقدس در سال جاری از جمله برنامه‌های این مجمع خواهد بود‪.‬محمدرضا‬ ‫کارگری با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مجمع خیرین کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫گزارش‬ ‫این مجمع بنا بر رسالتی که دارد در تمام سطوح اعم از کمک به معلوالن‪ ،‬سالمت‬ ‫همزمان با فرارسیدن هفته شوراها این مسئله حاکم است که آیا شوراها توانسته به هدف اولیه ای که برایش‬ ‫تعیین شده برسد و یا درگیر حواشی است؟ بدین منظور دو عضو شورای شهر پنجم از دست های پشت پرده‬ ‫در بیست سالگی شوراها سخن می گویند ‪.‬شوراهای شهر و روستا در ابتدای انقالب و آذر ماه ‪ 58‬در قانون‬ ‫اساسی و در سال ‪ 61‬در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید‪ .‬بنیان گذار شورا ها آیت اهلل طالقانی است اما‬ ‫این قانون پس از ‪ 20‬سال از سوی دولت اصالحات اجرایی شد‪ .‬گرچه این روزها پنج دوره از شوراهای شهر‬ ‫و روستا می گذرد اما به نظر می رسد شوراها که بنا بوده نظارت بر شهرداری ها داشته باشد از هدف اولیه خود‬ ‫دور شده است‪ .‬در این خصوص به سراغ دو عضو شورای شهر پنجم رفتیم و از فاصله شورای پنجم با شورایی‬ ‫که در ابتدای سیاست گذاری مدنظر بوده پرس و جو کردیم‪ .‬زهرا صدراعظم نوری؛ رئیس کمیسیون سالمت‬ ‫و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به هفته شوراها بیان کرد‪ :‬شوراهای اسالمی شهر و روستا از اقدامات‬ ‫خوب و مناسب دولت اصالحات بوده است که این اصل قانون اساسی را اجرایی کردند و بدین وسیله مردم‬ ‫ساالری در سطح کشور برقرار شد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬بنا بوده شوراها با نظام دموکراسی و با استفاده از رای و نظر‬ ‫مردم سرنوشت آنان را در سطح محلی تعیین کنند‪.‬عضو شورای شهر تهران تصریح کرد‪ :‬طی ‪ 20‬سال شاهد رشد‬ ‫و بالندگی شوراها بوده ایم؛ البته ممکن است شوراها در جایگاه خودشان نباشند اما در کالن شهر ها تاثیرات‬ ‫جدی تر و موثرتری داشتند گرچه مقداری نگاه به شورا نگاه واقعی نیست‪ .‬صدراعظم نوری ادامه داد‪ :‬بدین‬ ‫معنا که اگر شوراها را پارلمان های محلی ببینیم مانند پارلمان ملی که در سطح کالن سیاست گذاری و برنامه‬ ‫ریزی انجام می دهد و با طرح ها و لوایح بر عملکرد دولت نظارت می کند‪ ،‬پارلمان های محلی همین نقش را‬ ‫می توانند ایفا کنند که در سطح شهرها و روستاها ایفا نقش کنند و لوایح و طرح ها را تصویب و بر حسن انجام‬ ‫آن نظارت کند‪.‬وی با انتقاد از شرایط حاضر اذعان کرد‪ :‬بعضا شاهد هستیم که با نگاه های تنگ نظرانه مصوباتی‬ ‫از مراجع باال دست حاصل شود که شوراها را محدود کنیم‪.‬رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای‬ ‫شهر تهران در رابطه با عملکرد شوراها در طول پنج دوره شورای شهر اظهار کرد‪ :‬معتقدم عملکرد شوراها به‬ ‫صورت کلی خوب بوده و توانسته اند در راستای اهداف خود حرکت کنند؛ انتظار می رود که مراجع باالدستی‬ ‫به شوراها جدی تر بپردازند و شرایط را برای حضور شوراها بعنوان نمایندگان محلی مردم بیشتر فراهم می کند‪.‬‬ ‫صدراعظم نوری در پاسخ به این سوال که آیا نقش شوراها به نقشی سیاسی تبدیل شده و از هدف اولیه خود‬ ‫دور شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این گونه نیست شورا به هر حال نهاد سیاسی اجتماعی و خدماتی است‪ .‬نمی توانیم بگوییم‬ ‫شورایی که می خواهد سرنوشت مردم شهر و روستا را رقم بزند سیاسی نیست‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬سیاسی بودن چیز‬ ‫بدی نیست؛ سیاسی کاری و سیاست زدگی امر بدی است ولی سیاسی بودن بخشی از ماهیت شورا است‪ .‬طبیعی‬ ‫است که وقتی مسائل مختلفی رخ می دهد حتما باید حرف بزند‪ ،‬موضع گیری کند‪ ،‬حمایت کند و رد کند و‬ ‫اینها اقداماتی است که ماهیتا سیاسی است‪.‬عضو شورای شهر تهران در پایان اذعان کرد‪ :‬ما فقط و فقط شورایی‬ ‫نمی خواهیم که در خصوص مسائل خدماتی اظهار نظر کند‪ .‬شورا باید زنده باشد و زنده بودن به این است که‬ ‫راجع به مسائل مختلف شهر بتواند حرف بزند و اظهار نظر در حیطه اختیارات و مسئولیت هایش باشد‪.‬محمود‬ ‫میرلوحی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قانون در همه زمینه ها به امر شوراها‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قانون اساسی بحث شوراها را به خوبی دیده است و در ابتدا شروع شوراها خیلی قوی بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در قانون‪ ،‬امر شوراها از ارکان اداره کشور دیده می شود ولی قانون سال ‪ 75‬و بعد از ‪ 20‬سال‬ ‫اجرایی شد با این حساب‪ ،‬به نظر من ‪ 30‬درصد قانون اساسی بیشتر اجرا نشده و در حال حاضر ‪ 30‬درصد قانون‬ ‫بیشتر آورده نشده است‪.‬عضو شورای شهر تهران تاکید کرد‪ :‬وقتی قانون شورا ها را در دولت اصالحات اجرا‬ ‫کردیم که بنده هم جز برگزار کنندگان انتخابات در وزارت کشور بودم تالش داشتیم که با تشکیل شورا ها‬ ‫دولت تصدی گری را رها کند و کارهایی که مدیریت شهری آمادگی دارد واگذار شود‪ .‬وقتی معاون وزیر‬ ‫کشور بودم ‪ 23‬مورد پیشنهاد به دولت دادیم که متاسفانه انجام نشد‪.‬‬ ‫اینکه شرایط اقتصادی در کشور خوب نیست اما مردم نیکوکار بازهم برای کمک به‬ ‫کشور و توسعه فضای آموزشی و دانشگا ه‌ها فعالیت دارد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نیازمندان حضور فعالی را دارند که البته در روایات و احادیث دینی نیز بر این موضوع‬ ‫تاکید شده است‪.‬سخنگوی مجمع خیرین کشور خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫د ه‌ها مجمع توسط خیران در نهادها و سازما ن‌های مختلف تشکیل شد ضمن اینکه در‬ ‫تعدادی از استا ن‌ها مجمع خیران ثبت و فعال شد و در سال جاری نیز بنا داریم در‬ ‫سایر استا ن‌های کشور این مجمع را فعال کنیم‪.‬کارگری افزود‪ :‬در حال حاضر در ‪6‬‬ ‫استان‪ ،‬مجمع خیرین به ثبت رسیده است و افراد نیکوکار که مورد تایید نظام باشند‬ ‫و در هیچ یک از جناح حضور نداشته باشند‪ ،‬می‌توانند در این مجمع عضو شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین کشور به هیچ یک از جنا ح‌های اصولگرا و اصالح‬ ‫طلب گرایش سیاسی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی که در این مجمع مشغول به فعالیت هستند‪،‬‬ ‫سرباز نظام و والیت فقیه هستند و کاری به مسائل سیاسی نداریم‪.‬کارگری در ارتباط با‬ ‫وظایف مجمع خیرین استانی تصریح کرد‪ :‬مجمع خیرین کشور هماهنگ‌کننده فعالیت‬ ‫مجامع خیرین استانی است‪ ،‬در حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و زلزله این مجامع‬ ‫با ارگا ن‌های استانی همکاری و نیازهای استانی را مشخص و رفع می‌کنند‪.‬سخنگوی‬ ‫مجمع خیرین کشور درباره مهمترین پروژ ه‌های که توسط این مجمع در سال ‪ 97‬اجرا‬ ‫شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در سال گذشته و پس از یک وقفه که پیش آمد؛ اعتباری که برای‬ ‫اتمام پروژه شیرخوارگاه شبیر نیاز بود‪ ،‬توسط خیرین و بهزیستی تامین شد که این رقم‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیارد تومان بود که از این رقم ‪ 2‬میلیارد تومان توسط خیرین و ‪ 2‬میلیارد‬ ‫تومان نیز بر اساس اعالم آقای قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور توسط این‬ ‫سازمان تامین خواهد شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از دیگر پروژ ه‌های در دستور کار مجمع خیرین‬ ‫کشور می‌توان به زائر‌سرای معلوالن در مشهد مقدس اشاره کرد که ‪ 80‬درصد از این‬ ‫پروژه پیشرفته داشته است که با توجه به توافق صورت گرفته مجمع خیرین با سازمان‬ ‫بهزیستی‪ ،‬بزرگترین زائر‌سرای معلوالن در سال ‪ 98‬به‌ بهر ه‌داری خواهد رسید‪.‬‬ ‫کارگری اظهار کرد‪ :‬برنامه بعدی مجمع خیرین کشور را ه‌اندازی سامانه‌ای برای‬ ‫ارائه خدمات مطلوب و سازما ن‌دهی شده به افراد نیازمند و در واقع کمک‌ها به افراد‬ ‫خارجی بترسیم چرا که جمهوری اسالمی ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است و‬ ‫می‌توان از این ظرفیت به نحوه مطلو ب‌تر استفاده کرد‪.‬کارگری همچنین به دستمزد‬ ‫و حقوق کارگران اشاره کرد و گفت‪ :‬قطعا با این ارقامی که به این قشر زحمت‌کش‬ ‫می‌دهند‪ ،‬معیشت و زندگی خود را نمی‌توانند اداره کنند و دولت در ارتباط با کارگران‬ ‫نیز باید تدبیری اتخاذ کند‪.‬سخنگوی مجمع خیرین کشور با مطرح کردن این سؤال که‬ ‫آیا دولتمردان خبری از صف‌های طوالنی گوشت و مرغ دارند یا خیر تصریح کرد‪:‬‬ ‫آیا کسی از این آقایان در این صف‌ها رفته است؟ مگر نه اینگه آنها نیز باید همانند‬ ‫آد م‌های عادی زندگی کنند اما این طور نیست‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬مقام معظم رهبری بارها‬ ‫تاکید داشته‌اند که دولمتردان خادمین ملت باید باشند و باید به معیشت مردم رسیدگی‬ ‫شود اما متاسفانه دولتمردان توجه‌ای در این زمینه ندارند‪.‬منبع‪:‬تسنیم‬
‫هشداراتحادیهاروپادربارهاقدامیک‌جانبهآمریکاعلیهایران‬ ‫کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی اعالم کرد تحریم نفتی ایران ممکن است توافق هسته ای با این کشور را به مخاطره اندازد‪«.‬میگل آریاس کانته» کمیر اتحادیه اروپا در امور انرژی‬ ‫گفت اتحادیه اروپا برجام را بهترین توافق در مورد برنامه هسته ای ایران دانسته و از آن حمایت می کند‪.‬وی در نشست خبری مشترک با «ریک پری» وزیر انرژی آمریکا در مورد به خطر‬ ‫افتادن برجام با اقدام واشنگتن در تمدید نکردن معافیت واردات نفت ایران از سوی هشت کشور هشدار داد‪.‬به گفته کمیسر انرژی اروپا مواضع بروکسل در زمینه تحریم های نفتی علیه ایران با‬ ‫واشنگتن متفاوت است‪.‬آریاس کانته همچنین تاکید کرد تا زمانی که تهران به توافق هسته ای پایبند باشد‪ ،‬اتحادیه اروپا نیز خود را موظف به پایبندی به آن می داند‪.‬‬ ‫سی ان ان‪:‬آمریکا‬ ‫نگران واکنش ایران به‬ ‫تحریم ها است‬ ‫عکس‬ ‫وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایندپندنت گفته که جنگ با آمریکا قریب‌الوقوع نیست‪«.‬محمد جواد‬ ‫ظریف»‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک رسانه انگلیسی گفته با آنکه تصور نمی‌کند جنگ میان ایران و‬ ‫خبرنگار‬ ‫آمریکا قریب‌الوقوع است اما اتفاقات تصادفی ممکن است به درگیری نظامی تبدیل شوند‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫درگیری ایران و آمریکا بعید است‬ ‫وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایندپندنت گفته که جنگ با‬ ‫آمریکا قریب‌الوقوع نیست‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایندپندنت گفته که جنگ با‬ ‫آمریکا قریب‌الوقوع نیست‪«.‬محمد جواد ظریف»‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در‬ ‫مصاحبه‌ای با یک رسانه انگلیسی گفته با آنکه تصور نمی‌کند جنگ میان ایران‬ ‫برای مبادله زندانی بین تهران و واشنگتن اختیارات دارد‪ .‬او گفته که ایران حاضر‬ ‫است آمریکایی‌های بازداشت‌شده در ایران را با ایرانی‌هایی که به جرم دور زدن‬ ‫تحریم‌ها در آمریکا و جاهای دیگر بازداشت شده‌اند تبادل کند‪.‬ظریف گفته که‬ ‫و آمریکا قریب‌الوقوع است اما اتفاقات تصادفی ممکن است به درگیری نظامی‬ ‫طرح مبادله او برای زندانیان «نازنین زاغری»‪ ،‬تبعه انگلیسی محکوم‌شده در ایران‬ ‫اتفاقات تصادفی به تنش‌های احتمالی بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اشاره‬ ‫رسانه محبوب ترامپ‪ ،‬فاکس‌نیوز هم پاسخ داده و گفته که خواسته با طرفداران‬ ‫خلیج فارس را یکی دیگر از اتفاقاتی دانست که بروز موارد مشابه با آن می‌تواند‬ ‫مقابل مهم است‪».‬رئیس دستگاه دیپلماسی ایران‪ ،‬البته گفت که مصاحبه‌اش در‬ ‫تبدیل شوند‪.‬ظریف در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت درباره منظورش از این‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین دستگیری چند سرباز آمریکایی در سال‌ ‪ ۲۰۱۶‬در آب‌های‬ ‫به درگیری منجر شود‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در این مصاحبه همچنین بار دیگر گفته که‬ ‫را شامل نمی‌شود‪ .‬ظریف به سوال خبرنگار ایندیپندنت درباره دلیل مصاحبه‌اش با‬ ‫رئیس‌جمهور آمریکا ارتباط بگیرد‪ .‬او گفت‪« :‬چون گاهی صحبت کردن با طرف‬ ‫روزهای اخیر با فاکس‌نیوز اولین مصاحبه نبوده و او هنگامی که سفیر ایران در‬ ‫سازمان ملل بوده هم با این شبکه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به تالش واشنگتن برای به صفر‬ ‫رساندن صادرات نفت ایران اشاره کرد و نوشت که کاخ سفید نگران‬ ‫واکنش تهران به این روند است‪.‬سی ان ن در تارنمای خود افزود‪ :‬الیزابت‬ ‫روزنبرگ مشاور ارشد پیشین وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که‬ ‫صادرات نفت ایران هرگز قطع نمی شود و واشنگتن در اعمال سیاست به‬ ‫صفر رساندن فروش نفت ایران با چالش جدی مواجه است‪.‬به نوشته سی ان‬ ‫ان‪ ،‬مقام های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید‬ ‫کرده اند که تهران به یافتن مشتری برای نفت خود و به فروش این محصول‬ ‫ادامه می دهد‪.‬ظریف هشداد داد‪ :‬اگر ایاالت متحده اقدام بی خردانه برای‬ ‫پیشگیری از فروش نفت ما انجام دهد‪ ،‬آنگاه باید آماده پیامدهای این اقدام‬ ‫باشد‪.‬براساس این گزارش‪ ،‬مقام های آمریکایی نگران واکنش تهران به‬ ‫تالش واشنگتن برای قطع صادرات نفت ایران هستند‪« .‬هنری روم» تحلیلگر‬ ‫«گروه اوراسیا» گفت که به باور وی‪ ،‬ایران واکنش تهاجمی نخواهد داشت‬ ‫و اگر برای مذاکره تالش نکند‪ ،‬منتظر به سر آمدن دوران ریاست جمهوری‬ ‫دونالد ترامپ می ماند‪ .‬اگر تحلیل ما اشتباه باشد و ایران تصمیم به اقدام‬ ‫واکنشی بگیرد‪ ،‬اولین تهدید حمله سایبری خواهد بود که ممکن است یک‬ ‫پاالیشگاه نفت سعودی یا بانکی در خاورمیانه را هدف قرار دهد‪.‬به گفته‬ ‫روم‪ ،‬حمله سایبری به ایران امکان می دهد که نقش خود در چنین حمالتی‬ ‫را انکار کند و از سوی دیگر ترامپ زیر فشار کمتری برای واکنش به این‬ ‫اقدامات است؛ لذا خطر افزایش تنش نسبتا پایین خواهد بود‪.‬تحلیلگر ارشد‬ ‫گروه اوراسیا همچنین تاکید کرد که روش دولت ترامپ برخالف دولت‬ ‫باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران‬ ‫هم بر بازار جهانی نفت و هم بر روابط واشنگتن با واردکنندگان نفت ایران‬ ‫تاثیر منفی بسیار داشته است‪.‬کاخ سفید همچنین با مخالفت جدی برخی‬ ‫کشورهای خریدار نفت ایران از جمله ترکیه و چین با تحریم های واشنگتن‬ ‫مواجه است‪.‬مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته در توئیتی‬ ‫نوشت‪ :‬ما تحریم های یکجانبه آمریکا و همچنین تحمیل های این کشور‬ ‫درباره چگونگی روابطمان با همسایگان را نمی پذیریم‪.‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه چین نیز در همان روز با اعالم مخالفت کشورش با تحریم های‬ ‫یکجانبه آمریکا‪ ،‬تاکید کرد که همکاری پکن با تهران شفاف‪ ،‬قانونی و‬ ‫مشروع است و باید مورد احترام قرار گیرد‪.‬روزنبرگ مشاور ارشد پیشین‬ ‫وزارت خزانه داری آمریکا درباره چین گفت که ممکن است پاالیشگاه‬ ‫های بزرگ این کشور از تحریم های آمریکا پیروی کنند‪ ،‬اما پکن شرکت‬ ‫های کوچکی را که با نظام مالی واشنگتن مرتبط نیستند‪ ،‬برای تداوم‬ ‫تجارت با ایران به کار می گیرد‪.‬مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با وجود‬ ‫نگرانی جامعه جهانی ازاختالل در بازار نفت‪ ،‬همچون گذشته دراقدامی‬ ‫یکجانبه و در دشمنی دیرینه با جمهوری اسالمی‪ ،‬لغو معافیت از تحریم ها‬ ‫علیه کشورهای خریدار نفت ایران را اعالم کرد‪.‬رئیس جمهوری آمریکا‬ ‫اردیبهشت ماه سال گذشته ضمن اعالم خروج کشورش از برجام‪ ،‬تحریم‬ ‫های رفع شده توسط این توافق را علیه مردم ایران بازگرداند اما مجبور شد‬ ‫به ‪ 8‬کشور مشتری نفت ایران معافیت از تحریم ها اعطا کند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 14 -‬اردیبهشت ‪ 1398‬شماره ‪796‬‬ ‫بین الملل‬ ‫افزایشتحریم‌ها‬ ‫برنامهبعدیترامپعلیهایران‬ ‫پسازتحریمنفتی‬ ‫یک رسانه آمریکایی از برنامه بعدی دولت ترامپ علیه ایران‬ ‫برای افزایش تحریم ها خبر داد‪.‬به نقل از وال استریت ژورنال‪ ،‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ :‬صنایع پتروشیمی ایران‪ ،‬صادرات کاالهای ایران‬ ‫به افغانستان و مبادالت مالی ایران در سنگاپور و مالزی‪ ،‬اهداف‬ ‫دور بعدی تحریم‌ها هستند‪.‬در همین راستا یک مقام رسمی دولت به‬ ‫این رسانه آمریکایی گفت‪ :‬فشارهای جدید سراغ معامالت دالری‬ ‫جمهوری اسالمی می‌رود تا دسترسی به آن را دشوارتر کند‪.‬در ادامه‬ ‫این گزارش آمده است‪ :‬ایاالت متحده افراد رسمی را در سنگاپور‪،‬‬ ‫مالزی و هند مستقر کرده که مراقب باشند هیچ‌گونه اقدامی در دور‬ ‫زدن تحریم‌ها انجام نشود‪ .‬همچنین شبکه مالی ایاالت متحده هم روی‬ ‫فعالیت‌های مالی در سنگاپور‪ ،‬مالزی‪ ،‬امارت متحده عربی و ارمنستان‬ ‫متمرکز خواهد بود‪.‬‬ ‫هشدارجریانصدرعراقخطاب‬ ‫بهمقاماتبحرین‪:‬بهسرنوشت‬ ‫صدامدچارخواهیدشد‬ ‫به دنبال ادامه تنش‌ها بین عراق و بحرین‪ ،‬جریان صدر عراق نسبت‬ ‫به سرنوشت حاکمان منامه هشدار داد‪ .‬جریان صدر عراق به رهبری‬ ‫مقتدی صدر به دنبال ادامه تنش‌ها بین عراق و بحرین در پیامی در‬ ‫واکنش به اظهارات اخیر خالد بن احمد‪ ،‬وزیر خارجه بحرین عنوان‬ ‫داشت‪ :‬آن حاکمان (مقامات بحرین) به سرنوشتی مانند سرنوشت‬ ‫صدام‪ ،‬دیکتاتور معدوم عراق و معمر قذافی‪ ،‬دیکتاتور سابق لیبی‬ ‫دچار خواهند شد‪.‬در همین راستا‪ ،‬حاکم الزاملی‪ ،‬از رهبران جریان‬ ‫صدر عراق نیز در گفت‌وگو با بغداد الیوم اظهار کرد‪ :‬مقتدی صدر‬ ‫از جمله شخصیت‌هایی نیست که از خارج دستور بگیرد و تمامی‬ ‫تصمیماتش‪ ،‬عراقی است‪ .‬در داخل و خارج همه می‌دانند که صدر از‬ ‫هیچ طرف خارجی دستور نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحرین و وزیر خارجه بحرین به صدر توهین کردند‪.‬‬ ‫آنها زیاده‌روی کرده و به رهبر جریان صدر حمله کردند‪ ،‬در حالی‬ ‫که مقتدی صدر برای ثبات برخی کشورها‪ ،‬حاکمان آنها را نصیحت‬ ‫و ارشاد کرد‪.‬زاملی تصریح کرد‪ :‬همه می‌دانند که بحرین با مشکالت‬ ‫داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و ملت بحرین از ظلم و ستم رنج‬ ‫می‌برند و قطعا این وضعیت ادامه پیدا نمی‌کند‪.‬این مقام عراقی در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬فشارها نسبت به افغانی‌ها و خارجی‌ها‪ ،‬به‬ ‫حاشیه راندن ‪ ۹۰‬درصد از ملت بحرین‪ ،‬محروم کردن بسیاری از‬ ‫تبعه‌های بحرینی و ممانعت از تظاهرات مسالمت‌آمیز ادامه نخواهد‬ ‫یافت و قطعا روزی فرا خواهد رسید که خواهیم دید حاکمان بحرین‬ ‫سرنوشتی مانند صدام و قذافی و دیگر حاکمان خواهند داشت‪.‬‬ ‫خالد بن احمد پیشتر در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‬ ‫االوسط گفته بود‪ :‬در عراق افرادی هستند که از خارج دستور‬ ‫می‌گیرند از جمله اینها‪ ‌،‬مقتدی صدر است‪.‬‬ ‫طالبان‪:‬بهجایاینکهبهما‬ ‫بگوییدسالحبرزمینبگذاریم‪،‬‬ ‫بهآمریکایی‌هابگویید‬ ‫شمارش معکوس برای آغاز نبرد سهمگین ادلب‬ ‫یک تروریسم یک جهان‬ ‫دمشق آماده بازپس گیری استان ادلب و حومه ادلب و سپس حرکت به سوی‬ ‫شرق فرات برای باز پس گیری آن می‌شود‪ .‬تروریست‌هایی که در حومه دمشق و‬ ‫غوطه شرقی و حومه غربی دمشق بودند؛ گروههای تروریستی تا به دندان مسلحی‬ ‫بودند که در تونل‌ها و استحکامات زیرزمینی قرار داشتند و همچنین تروریست‌هایی‬ ‫که در جنوب سوریه و مناطق دیگر بودند‪ ،‬هرگز فکر نمی‌کردند که ارتش سوریه‬ ‫بتواند این مناطق را از دست آنها خارج کند؛ اما ارتش سوریه آنها را بیرون کرد و‬ ‫این قطعاً درباره ادلب و گروه‌هایی که در شرق فرات هستند‪ ،‬نیز رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫روند اعزام نیرو و ارسال سالح و تجهیزات به محورهای ادلب و حومه شمالی حماه‬ ‫و غرب حلب و شمال الذقیه با هدف باز پس گیری ادلب و باقیمانده اراضی در‬ ‫شمال سوریه که از مدتی قبل آغاز شده است‪ ،‬ادامه دارد‪.‬این در حالی است که‬ ‫ارتش سوریه اعالم کرده است که پس از آزادسازی ادلب‪ ،‬شرق فرات مسیر بعدی‬ ‫است یعنی جایی که نیروهای مورد حمایت آمریکا هستند‪.‬ارتش سوریه که در‬ ‫مرزهای استان ادلب و حومه شمالی حماه و شمال شرقی الذقیه مستقر شده است‬ ‫هم اکنون آماده عملیات است زمان دقیق آن را شرایط و اوضاع مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫آزادسازی ادلب پیچیدگی‌های خود را به همراه دارد اما آزادسازی قطعی است‬ ‫و شمار زیاد تروریست‌های جبهه النصره در ادلب و غرب حلب نمی‌تواند مانع از‬ ‫ارتش سوریه شود به ویژه که حق دمشق است که بر همه اراضی خود مسلط شود‪.‬‬ ‫استان ادلب از شمال به ترکیه‪ ،‬از شرق به حلب و از جنوب به استان حماه و از غرب‬ ‫به استان الذقیه محدود می‌شود‪.‬ادلب هفتمین استان سوری از نظر مساحت است و‬ ‫تعداد ساکنان آن قبل از ‪ ۲۰۱۱‬حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بود‪.‬شهرهای‬ ‫مهم این استان ادلب‪ ،‬معره النعمان‪ ،‬جسرالشغور‪ ،‬اریحا و حارم هستند‪ .‬این استان‬ ‫باغات زیتون زیادی دارد و بخش اعظم زیتون سوریه در این استان است‪ .‬ادلب از‬ ‫تنوع جغرافیایی برخوردار است کوه‌های حارم‪ ،‬االربعین و الزاویه و نیز دشت‌های‬ ‫حاصلخیزی دارد که دارای منابع آب‌های زیرزمینی است‪.‬گروههای تروریستی‬ ‫مختلفی در ادلب حضور دارند که مهمترین گروه‌ها عبارتند از هیئت تحریر الشام‬ ‫که جبهه النصرهنامیده می‌شود و نامش را به هیئت التحریر الشام تغییر داده است این‬ ‫گروه به ویژه از جوالی ‪ ۲۰۱۷‬بیشترین نفوذ رادرادلب به دست آورده است‪.‬از دیگر‬ ‫گروه‌ها در ادلب جیش البادیه و المالحم است که دو گروهی کوچک هستند که‬ ‫در جنوب ادلب می‌جنگند‪ .‬در ‪ ۱۱‬ژانویه ‪ ۲۰۸‬جیش المالحم با صدور بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد که در کنار جیش البادیه در جنوب ادلب می جنگد‪.‬حزب الترکستانی‬ ‫االسالمی از دیگر گروههای تروریستی وابسته به القاعده است که شکل گیری آنها‬ ‫در استان شینجیانگدر شمال غرب چین است اما در سوریه حضور دارند‪ .‬این گروه‬ ‫دارای ابزاری رسانه‌ای مانند شبکه ویژه تلگرامی هستند که بیانیه‌ها و فعالیت خود‬ ‫را از این طریق منتشر می‌کنند‪.‬گروه تکفیری داعش که بر روستاها و شهرک‌هایی‬ ‫میان حماه و ادلب مسلط است و آنها را از هیئت تحریر الشام گرفت است‪.‬همچنین‬ ‫گروههای دیگری مانند احرار الشام‪ ،‬که هیئت تحریر الشام در جوالی ‪ ۲۰۱۷‬بر‬ ‫مناطق آنها مسلط شد‪ ،‬جنبش موسوم به نورالدین زنگی‪ ،‬جیش االحرار‪ ،‬فیلق الشام‪،‬‬ ‫جیش العزه (بخشی از ارتش آزاد سوریه) و برخی گروههایکوچک‌تر در ادلب‬ ‫حضور دارند‪«.‬مسلم شعیتو» رئیس مرکز فرهنگی عربی‪-‬روسی و از تحلیلگران امور‬ ‫نظامی گفت‪« :‬عملیات نظامی ضد تروریست‌ها درادلب حتمی است زیرا روسیه‬ ‫با تعویق انداختن آن تا زمان نامعلوم موافق نیست‌عملیات نظامی ضد تروریست‌ها‬ ‫درادلب حتمی است زیرا روسیه با تعویق انداختن آن تا زمان نامعلوم موافق نیست‪.‬‬ ‫اظهارات والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این باره به مثابه پیامی به رهبران‬ ‫ترکیه و فرصت جدید برای بیرون کردن این تروریست‌ها از ادلب است زیرا‬ ‫گزینه‌ای غیر از آزادسازی کامل اراضی سوریه نیست‪.‬‬ ‫طالبان (جمعه) اعالم کرد‪ ،‬فرستاده ویژه آمریکا در امور‬ ‫صلح افغانستان باید صحبت کردن در این باره که شبه نظامیان‬ ‫طالبان سالح بر زمین بگذارند را کنار بگذارد و آمریکایی‌ها را‬ ‫متقاعد کند که دیگر از زور استفاده نکنند به نقل از خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬ذبیح اهلل مجاهد‪ ،‬سخنگوی طالبان در یکسری توئیت‌های‬ ‫تند به صحبت‌های زلمای خلیلزاد‪ ،‬فرستاده ویژه آمریکا در امور‬ ‫صلح افغانستان واکنش نشان داد و نوشت‪ :‬خلیلزاد اید ه‌اش را‬ ‫برای اینکه ما سالح بر زمین بگذاریم باید فراموش کند‪ .‬بجای‬ ‫آن او باید این ایده را به آمریکایی‌ها بگوید و آنها باید استفاده‬ ‫از زور را کنار بگذارند که باعث کشته شدن افراد بیشتر و‬ ‫ضررهای اقتصادی بیشتر برای دولت کابل می‌شود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه آمریکا انتظار نتایج متفاوتی را دارد‪ ،‬باید تکرار‬ ‫استراتژ ی‌های ناکام را کنار بگذارد‪.‬خلیلزاد در توئیتی نوشته‬ ‫بود‪ :‬در جلسه آغازین گفتگوها با طالبان‪ ،‬من به طالبان تاکید‬ ‫کردم که مردم افغان‪ ،‬خواهران و برادران شما‪ ،‬می‌خواهند این‬ ‫جنگ پایان یابد‪ .‬زمان آن رسیده که سالح بر زمین بگذارید و‬ ‫خشونت را پایان دهید و صلح را در آغوش بگیرید‪.‬پس از پنج‬ ‫دور مذاکرات‪ ،‬خلیلزاد یکسری پیشرفت را در راستای توافقی‬ ‫برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اینکه طالبان‬ ‫چگونه می‌تواند از استفاده شبه نظامیان افراط گرا از افغانستان‬ ‫برای حمالت جلوگیری به عمل آورد‪ ،‬گزارش داد‪.‬طالبان که‬ ‫گفتگو با دولت کابل را رد می‌کند‪ ،‬تاکید دارد که گفتگوها را‬ ‫نمی‌توان به جلو پیش برد مگر آنکه نیروهای خارجی افغانستان‬ ‫را ترک کنند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫علی دایی‪ :‬آقایان از واژه کارگر سوء‬ ‫استفاده می کنند تا پشتش پنهان شوند‬ ‫سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت‪ :‬من قبل از بازی با ذوب آهن اخراج شده بودم و دوست‬ ‫ندارم خیلی مسائل را بگویم و شاید خیلی مسائل را نمی‌توان راحت به زبان آورد‪.‬علی دایی پس‬ ‫از این که به خاطر اظهاراتش نسبت به کارخانه سایپا و بی‌توجهی آن‌ها به تیم فوتبال این کارخانه‬ ‫از سمت سرمربی‌گری سایپا برکنار شد‪ ،‬روز (جمعه) یک نشست خبری ترتیب داد‪ .‬او در ابتدای‬ ‫این نشست خبری اظهار کرد‪ :‬خواستم صحبت‌ها را رو در رو با شما انجام دهم و کسی از جانب‬ ‫من صحبت نکند‪ .‬در حال حاضر من آماده پاسخ‌گویی به سواالت شما هستماو افزود‪ :‬حق طبیعی‬ ‫هر باشگاهی است که سرمربی خودش را برکنار کند‪ .‬خدا را شکر می‌کنم که به خاطر احقاق حق‬ ‫اخراج شدم‪ .‬به غیر این مسئله دیگری نیست‪ .‬من قبل بازی با ذوب‌آهن اخراج شده بودم و بین چند‬ ‫بازیکن تیم صحبت شده بود‪ .‬می‌توانید از ابراهیم صادقی بپرسید که دکتر چشمه‌سری به او گفته‬ ‫بود آیا می‌خواهی جای دایی را بگیری؟سرمربی پیشین سایپا افزود‪ :‬او پس از بازی به من زنگ زد‬ ‫که باشگاه چنین چیزی قبل از بازی با ذوب‌آهن نگفته بود و فقط دکتر چشمه سری به من گفت‪.‬‬ ‫پس از اخراج من هم دوباره زنگ زد که باشگاه تقاضای همکاری کرد که من هم به او گفتم که‬ ‫برو خدا پشت و پناهت‪.‬آن‌ها یکسری دالیل برایشان آوردند‪ .‬در حکم اخراج من از واژه مقدس‬ ‫کارگر سوءاستفاده می‌کنند‪ .‬از این واژه مقدس برای خودشان سنگر درست می‌کنند و پشتش قائم‬ ‫می‌شوند‪ .‬شما می‌دانید که در این چند سال افتخارم بوده که همیشه کنار کارگر و قشر پایین بودم‪.‬‬ ‫اگر غیر از این بوده بگویید! من از آقایان می‌پرسم که شما کجا بودید؟ حداقل من علی دایی‪ ،‬به‬ ‫خاطر کارهایی که کردم دل کارگران را خوشحال کردم‪ .‬در تیم‌ملی خیلی اوقات اتفاقاتی افتاد‬ ‫که توانستیم دل کارگران را خوشحال کنیم‪ .‬من به خاطر این که حرف حق زدم اخراج شدم‪ .‬مگر‬ ‫من در این مصاحبه به کسی توهین کردم؟ اص ً‬ ‫ال اسم کارگری وسط بوده؟ من گفتم که حق من‬ ‫را ندید و حق بازیکنان را بدهید‪ .‬کجای حرف من اشتباه بوده؟ به حرف‌هایم افتخار می‌کنم و ‪۱۰۰‬‬ ‫سال دیگر هم دوباره می‌گویم که دو نفر به من کمک کردند تا بتوانیم قهرمان لیگ برتر بشویم‪.‬‬ ‫من گفتم پراید ‪ ۵۰‬میلیون و تیبا ‪ ۸۰‬میلیون شده‪ ،‬اشتباه بوده؟ من درد جامعه را گفتم‪ .‬من درباره‬ ‫افزایش قیمت‌ها گفتم‪ ،‬حداقل که حقوق‌ها اضافه نشده‪ ،‬حقوق آن‌ها را بدهید‪ .‬در مصاحبه‌ام‬ ‫به کدام کارگر توهین کردیم‪ .‬اگر شما طرفدار کارگری‪ ،‬مطمئن باشید من در این قشر زندگی‬ ‫کردم و با کارگری به این جا رسیدم‪ .‬گروه سایپایی که ادعا دارید‪ ،‬شما برای کارگران چه کار‬ ‫کردید؟ حقوق کارگران را دو برابر کردید االن که قیمت محصوالتتان ‪ ۵‬برابر شده است؟ اگر با‬ ‫اخراج من کارگران خوشحال می‌شوند‪ ،‬من از این ماجرا خوشحالم اما با افکار مردم بازی نکنید‪.‬‬ ‫همه ما تعهداتی داریم که باید انجام دهیم‪ .‬همه کادر فنی و کادر پزشکی و بازیکنان‪ ،‬تعهداتشان را‬ ‫انجام دادند‪ .‬تیمی که در تاریخ باشگاه سایپا کم هزینه‌ترین بوده را هفتم جدول تحویل دادم‪ .‬سال‬ ‫قبل هم چهارم شد و به پلی‌آف لیگ قهرمانان بردم‪ .‬یکسری جوان را به فوتبال معرفی کردم و به‬ ‫تعهداتم عمل کردم‪ .‬من هم خواستم سایپا به تعهداتش عمل کند‪ .‬کجای این بی‌احترامی به کارگر‬ ‫بود؟آقایی که ادعا می‌کنی‪ ،‬کجا به تعهداتتان به مردم عمل کردید؟ هر روز یک قول می‌دهید؟‬ ‫طرف رنو ثبت نام کرده ولی می‌خواهید ماشین‌های دیگر در یک تاریخ نامشخص بدهید‪ .‬جلوی‬ ‫کارخانه شما تحصن مردم بوده نه جلوی خانه و محل کار من‪ .‬مثل این که فراموش کردید‪ .‬متأسفانه‬ ‫من از قلعه‌بانی تعریف کردم که همه شهادت می‌دهند بهترین دوران کارخانه در دوره حضور او‬ ‫بوده است‪ .‬آقای هاشمی هم از ما حمایت کرد‪ .‬شاید آقایان از آوردن اسم این دو نفر ناراحت‬ ‫شدند‪ .‬این پشت میز نشستن‌ها جایگاه و ارزشی ندارد‪ .‬من امروز اینجا هستم ولی فردا نیستم‪ .‬صندلی‬ ‫و مقام به چه کسی وفا کرده است؟ من سه بار در دوران مربی‌گری اخراج شدم که همه غیر‬ ‫فوتبالی بود‪ .‬دفعه اول رئیس جمهور من را اخراج کرد که همه شما خندیدید‪ ،‬دفعه دوم هم وزیر‬ ‫ورزش از پرسپولیس اخراجم کرد و دفعه سوم هم نمی‌دانم چه طور و چه کسانی این کار را انجام‬ ‫دادند‪ .‬شاید باور نکنید ولی دیروز روز تولد دوباره‌ام بود‪ .‬خیلی سخت است با کسانی کار کنید‬ ‫که دوست ندارند موفق شوید‪.‬وی بیان کرد‪ :‬شما فکر می‌کنید در جلسه فنی بازی با ذوب‌آهن چه‬ ‫چیزی به بازیکنان گفتم؟ گفتم ما تنها هستیم و خیلی‌ها دوست دارند ما ببازیم ولی به خاطر آبروی‬ ‫خودتان باید بهترین بازی را انجام دهید‪ .‬درود می‌فرستم به شرف و غیرت آن‌ها که یک بازی‬ ‫بی‌نظیر انجام دادند‪ .‬شاید رفتن من باعث می‌شود که آن‌ها حق و حقوقشان را بگیرند‪ .‬من از خدایم‬ ‫است‪ .‬مشکالت ما این موارد نیست‪ .‬من جوان‌تر بودم و یک مصاحبه کردم که می‌خواهم تکرار‬ ‫فرهادمجیدینمی‌تواند‬ ‫سرمربیفصلبعداستقاللباشد‬ ‫مدیرعاملپیشیناستقاللبابیاناینکهرفتنوینفردشفرتنهاچارهدرداینتیمنیست‪،‬گفت‪:‬باشگاهاستقاللبایدبرایفصلبعدبهفکر‬ ‫یکجانشینباتجربهوصاحبنامروینیمکتاینتیمباشد‪.‬سیدمحمدکاظماولیاییاظهارداشت‪:‬درپینوساناتیکهدرنتایجاستقاللبود‪،‬‬ ‫هوادارانازعملکردشفرعصبیبودندوبایدبهآنهاحقداد‪.‬باشگاههمحقداشتدراینمقطعشفررابرکنارکند‪.‬ویاضافهکرد‪:‬باشفرقرارداد‬ ‫ترکمنچایبستهبودندوهزینهقرارداداوودستیارانشآنقدربودکهباآنبشودمربیانیبهمراتببزرگ‌ترواسمورسمدارترازشفررااستخدام‬ ‫کرد‪.‬مدیرعاملپیشیناستقاللگفت‪:‬جداییشفرتأثیرمنفینداردوتصمیمخوبیبود‪.‬اماصرفاًرفتنشفرچارهنهاییدردنیست‪..‬‬ ‫ورزش‬ ‫مواد مخدر راه خود را به‬ ‫سکوهای استادیوم آزادی باز کرد‬ ‫گزارش‬ ‫کنم‪ .‬علی دایی زیر بیرق هیچکس‪ ،‬نه راستی‪ ،‬نه چپی و نه میانه‌روها سرش را خم نمی‌کنم‪ .‬تنها‬ ‫زیر بیرقی سرم را خم می‌کنم که بیرق آقام اباعبداهلل‌الحسین است‪ .‬به این جا که رسیدم با حمایت‬ ‫مردم بوده و کسی من را جایی نگذاشته است‪ .‬من با کار کردن درس خواندم اما وجدانم راحت‬ ‫است که نه به ناموس کسی چپ نگاه کردم و نه به مال کسی چشم داشتم‪ .‬دانسته هیچ مال حرامی‬ ‫به زندگی‌ام نیامده است‪ .‬من آرامش را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم‪ .‬شاید بعد از این مصاحبه به‬ ‫خاطر این که آقایان قدرت دارند‪ ،‬آرامش من را به هم بزنند ولی پی آن را به تنم می‌مالم‪.‬سرمربی‬ ‫پیشین سایپا در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود با رفتار بهتری کنار گذاشته می‌شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫آقای مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی‌ای به این اسم نمی‌شناسم‪ .‬تا جایی‬ ‫که ذهن ناقصم یاری می‌کند و او را از زمانی که ریاست حراست صداوسیما را داشت‪ ،‬بعنوان‬ ‫سردار غفور می‌شناسم‪ .‬برای من جالب بود که در یک برنامه نود خودش را مدبر معرفی کرد‪.‬‬ ‫بعد که صحبت کرد تن صدایش برای من آشنا بود و دیدم همین سردار غفور خودمان است و‬ ‫اردبیلی است‪ .‬چطور او مصطفی مدبر شده است؟ کاش یک نفر از ثبت احوال این جا بود و سوال‬ ‫کنم که یک نفر می‌تواند کل اسم و فامیلش را عوض کند؟ من دیدم که اسم یا فامیل را عوض‬ ‫کردند ولی فکر نکنم‪ ،‬البته شاید اشتباه کنم ولی مگر می‌شود که با شناسنامه عوض کردن گذشته‬ ‫طالیی‌ات را عوض کنی؟ متأسفانه موقعی این نامه را به ما دادند که ما به کسی دسترسی نداشتیم‪ .‬از‬ ‫شنبه پیگیری می‌کنم و ببینم کسی که به نام مدبر امضا کرده ولی سردار غفور دولق است می‌تواند‬ ‫من را اخراج کند‪ .‬مثل این است که یکی نمرده باشد و برایش گواهی فوت بگیرند‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مگر می‌شود یک شخصیت دیگر پیدا کند؟ من او را زمانی که حراست صداوسیما بود می‌شناسم‪.‬‬ ‫من یک پرونده سال ‪ ۸۵‬دارم که یک خانم حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون من را خورده بود‪ .‬همه مدارک‬ ‫مشخص است که او خودش را از نزدیکان غفور درجزی دولق معرفی می‌کرد‪ .‬آن زمان در دادسرا‬ ‫با تیم حفاظتی او مشکل پیدا کردم و سال ‪ ۸۵‬که من محکومیت او را گرفتم ولی چند بار از زندان‬ ‫فرار هم کرد‪ ،‬از آشنایان سردار غفور بوده است‪ .‬االن یک دفعه مصطفی مدبر جلو من قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬چطور او از آن جا رئیس سازمان تجهیز و توسعه و االن هم نمی‌دانم چطور مدیرعامل سایپا‬ ‫شد؟ مگر او فعالیت ورزشی داشتند؟ من فردا باید استعالم بگیرم و ببینم این حکم اخراج یا به قول‬ ‫خودشان فسخ قرارداد می‌تواند با امضای فرد دیگری امضا شود‪.‬‬ ‫دایی در پاسخ به این سوال که چرا خودش یک باشگاه تشکیل نمی‌دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من تا‬ ‫آن حد سرمایه ندارم که بخواهم باشگاه تشکیل بدهم‪ .‬باشگاه داری یک سری اصول می‌خواهد که‬ ‫ما دنبال آن نیستیم‪ .‬من عاشق فوتبال هستم ولی بخشی از زندگی من است‪.‬‬ ‫دوازدهمین دوره سوپر لیگ کاراته بانوان‬ ‫مرگ یک هوادار بر اثر اووردوز‪.‬‬ ‫این شاید تلخ‌ترین صحن ‌ه میان آن همه‬ ‫صحنه تلخ در ورزشگاه آزادی بود‪.‬‬ ‫این البته بار نخست نبود که استعمال‬ ‫مواد مخدر روی سکوهای آزادی سوژه‬ ‫می‌شد‪ .‬پیشتر قانونی در همین فوتبال‬ ‫تصویب کرده بودند که حتی بردن‬ ‫سیگار به ورزشگاه ممنوع است ‪ ،‬اما‬ ‫حاال کافی است روی هر یک از سکوها‬ ‫بنشینی‪ ،‬سیگار که سهل است! صنعتی و‬ ‫سنتی‪ ،‬این قدر بو وارد مجاری تنفسی‌ات‬ ‫می شود که نتوانی بخوری نشوی!خرید‬ ‫و فروش یا استعمال انفرادی‌شان هم‬ ‫حتما کار دشواری نیست که اینچنین‬ ‫بوی تند مخدرها بر همه‌ی بوها غالب‬ ‫می‌شود‪.‬اما این‌همه ماده مخدره چطور‬ ‫سر از سکوهای آزادی در می‌آورند؟‬ ‫آن‌همه گیت بازرسی که توانسته‌اند از‬ ‫عوامل انتحاری تا کلی دختر پسرنما را‬ ‫بگیرند ‪ ،‬چطور در برابر این مخدرهای‬ ‫ممنوعه ناموفق می‌مانند؟این پرسشی‬ ‫است که یکی چون علیرضا علیپور شاید‬ ‫پاسخی برایش داشته باشد‪ .‬او که سالها‬ ‫مسئول کمیته و منشور اخالقی بوده‬ ‫است‪.‬این روحانی می‌گوید‪«:‬فکر کنید‬ ‫جمعیتی چندده هزار نفری که هیجانی‬ ‫هم هستند و جوان دور هم جمعند و‬ ‫یک بازار بکر به راه می‌افتد برای دالالن‬ ‫‪ .‬کوچک‌ترینش می‌شود همین سیگار‪.‬‬ ‫این را بگیرید و بروید باال! اصال یک‬ ‫دوره‌ای بود که این آدم‌ها پای‌شان به‬ ‫استادیوم آزادی باز شده بود‪ .‬یادم هست‬ ‫یک بار ‪ 38‬نفر از این ارازل و اوباش‬ ‫را در استادیوم آزادی دستگیر کردیم‪.‬‬ ‫کارشان شده بود فروش شبکه‌ای مواد‬ ‫مخدر بین طرفداران‪».‬اما چرا با این‬ ‫متخلفین برخورد نمی‌شود و آنها را نمی‬ ‫گیرند؟ او می گوید‪«:‬ببخشید نیروی‬ ‫انتظامی که نمی تواند تک تک ‪80‬‬ ‫هزار نفر را بگردد‪ .‬اینها ترفندهایی هم‬ ‫داشتند‪ .‬مثال در کفش های خود مواد را‬ ‫پنهان می کردند‪ .‬یکی از ترفندهایشان‬ ‫این بود ‪ 300 200‬نفری را پشت یک‬ ‫در ورودی جمع می کردند‪ .‬این کار‬ ‫را خیلی هوشمندانه انجام می‌دادند‪.‬‬ ‫بعد شروع به شلوغ‌کاری می کردند‪.‬‬ ‫حراست و ماموران مجبور می شدند که‬ ‫در را باز کنند و بدون تفتیش اینها را‬ ‫داخل استادیوم راه بدهند‪ .‬به همین خاطر‬ ‫راحت مواد را داخل می آوردند‪ .‬ولی‬ ‫به هر حال این مسئله ای است که باید به‬ ‫آن توجه ویژه داشت و یک عزم بزرگ‬ ‫می خواهد تا با آن مبارزه شود‪».‬شرایط‬ ‫به نظر می‌رسد به مرز بحران رسیده‬ ‫است‪ .‬نیاز به عزمی جزم است برای‬ ‫اینکه سکوها از این اراذل تاریکی که یا‬ ‫فحش می‌دهند یا صندلی می شکنند یا‬ ‫مواد می‌کشند و بخوری می‌کنند ‪ ،‬پس‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫به قول دکتر جوادی یگانه ‪ ،‬جامعه‬ ‫شناس و معاونت مدیریت و برنامه‬ ‫ریزی شهرداری تهران ‪ ،‬ورزشگاه باید‬ ‫خانوادگی شود‪ .‬باید حتی اگر شده پدر‬ ‫و پسری شود‪ ،‬اینکه یک فامیل کنار‬ ‫هم بیایند و سکوها را از این اراذل پس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫گالیه مدال‌آوران از وعده مسئوالن‬ ‫سکه‌ها تبدیل به حواله شد!‬ ‫گزارش‬ ‫شماری از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی‬ ‫و پاراآسیایی ‪ ۲۰۱۸‬جاکارتا از تعویق در‬ ‫پرداخت پاداش این دو رویداد و تبدیل آن‬ ‫از سکه به حواله گالیه کردند‪.‬حدود ‪ 7‬ماه از‬ ‫برگزاری بازی‌های آسیایی و پس از آن نیز‬ ‫بازی‌های پاراآسیایی ‪ 2018‬جاکارتا می‌گذرد؛‬ ‫دو رویدادی که ورزشکاران کشورمان در‬ ‫آنها خوش درخشیدند و توانستند مدال‌های‬ ‫زیادی کسب کنند‪.‬در بازی‌های آسیایی ‪2018‬‬ ‫کاروان کشورمان موفق به کسب ‪ 20‬طال‪،‬‬ ‫‪ 20‬نقره و ‪ 22‬برنز شد و در رده ششم جدول‬ ‫مدالی قرار گرفت‪ .‬در بازی‌های پاراآسیایی‬ ‫هم کاروان ایران ‪ 51‬طال‪ 42 ،‬نقره و ‪ 43‬برنز به‬ ‫دست آورد تا برای نخستین بار در رده سوم این‬ ‫بازی‌ها قرار بگیرد‪.‬پیش از اعزام کاروان‌های‬ ‫ایران‪ ،‬مسئوالن ورزش کشورمان و در راس‬ ‫آن وزارت ورزش و جوانان اعالم کردند که‬ ‫به نفراتی که طال بگیرند ‪ 160‬سکه‪ ،‬نقره ‪80‬‬ ‫سکه و برنز ‪ 40‬سکه تعلق می‌گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫به مدال‌آوران در رشته‌های تیمی نصف این‬ ‫پاداش اهدا می‌شود‪ .‬اعالم این موضوع موجی‬ ‫از خوشحالی را در بین ورزشکاران به وجود‬ ‫آورد تا آنها با انگیزه بسیار بیشتری به تالش‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬این تالش‌ها مثمر ثمر نیز واقع‬ ‫شد و خوشبختانه کاروان‌های اعزامی موفق‬ ‫ظاهر شدند‪.‬پس از برگزاری این دو رویداد‬ ‫در اندونزی‪ ،‬ورزشکارانی که روی سکو رفته‬ ‫بودند‪ ،‬برای دریافت پاداش‌ها لحظه‌شماری‬ ‫می‌کردند؛ اتفاقی که تا امروز هنوز رخ نداده‬ ‫و این انتظار همچنان ادامه دارد‪ .‬در همین راستا‬ ‫شنیده می‌شود که قرار است این پاداش‌ها به‬ ‫زودی پرداخت شود که قطعاً این موضوع‬ ‫خوشحالی مدال‌آوران را به دنبال دارد‪ ،‬اما قرار‬ ‫نیست پاداش‌ها به صورت سکه باشد‪ .‬گفته‬ ‫می‌شود پاداش‌ها از سکه تبدیل به حواله و پول‬ ‫شده و همین موضوع ناراحتی ورزشکاران‬ ‫را به دنبال داشته است‪.‬تبدیل شدن پاداش‬ ‫سکه‌ای به حواله و پول پیش از این در ورزش‬ ‫ایران سابق ‌ه داشته است‪ .‬سال گذشته قرار بود‬ ‫پاداش ورزشکاران به صورت سکه باشد‪ ،‬اما‬ ‫پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت‬ ‫تبدیل به پول شد؛ پولی کمتر از قیمت اصلی‬ ‫سکه‌ها‪ .‬باید باید منتظر بمانیم و ببینیم این بار‬ ‫قرار است چه اتفاقی برای پاد‌اش‌ها رخ دهد‪.‬‬ ‫در صورتی که سکه‌ها تبدیل به حواله شوند‪،‬‬ ‫به احتمال فراوان موجی از بی‌انگیزگی در بین‬ ‫ورزشکاران ایجاد خواهد کرد‪ .‬این موضوع‬ ‫اعتراض ورزشکاران را در پی داشته است‪.‬‬ ‫وحید سعادت‌پور ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر‪،‬‬ ‫درباره شرایط پرداخت پاداش مربوط به‬ ‫قهرمانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در بازی‌های‬ ‫پاراآسیایی ‪ 2018‬گفت‪ :‬شنیده‌ایم که قرار‬ ‫است به جای سکه‪ ،‬به ما حواله یا پول داده‬ ‫شود که این موضوع اعضای تیم ملی را دچار‬ ‫استرس کرده است‪ .‬این موضوع هنوز رسمی‬ ‫نشده‪ ،‬اما شنیده‌ایم که مسئوالن تصمیم الزم‬ ‫در این باره را گرفته‌اند‪ .‬این موضوع را یکی از‬ ‫مسئوالن وزارت ورزش که به تمرین تیم ملی‬ ‫آمده بود‪ ،‬عنوان کرد‪.‬وی با تاکید بر خراب‬ ‫شدن روحیه ملی‌پوشان پس از خبر تبدیل شدن‬ ‫پاداش سکه‌ای به حواله یا پول گفت‪ :‬در تیم‬ ‫ملی چند تازه داماد داریم که واقعاً ناراحت‬ ‫هستند‪ ،‬چرا که روی این سکه‌ها حساب کرده‬ ‫بودند‪ .‬در واقع همه ما روی سکه‌ها حساب‬ ‫کرده بودیم‪ .‬فکر می‌کردیم که می‌توانیم با‬ ‫دریافت سکه‌ها‪ ،‬نزدیک به ‪ 400‬میلیون درآمد‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اما حاال اگر پاداش‌ها به صورت‬ ‫حواله یا پول باشد‪ ،‬نهایتاً ‪ 160‬میلیون تومان پول‬ ‫به ما می‌رسد‪ .‬این پول با توجه به گرانی‌های‬ ‫اخیر و باال رفتن قیمت خانه‪ ،‬فقط می‌تواند‬ ‫برای رهن خانه هزینه شود‪.‬ملی‌پوش بسکتبال‬ ‫با ویلچر عنوان کرد‪ :‬اگر پاداش سکه‌ای تبدیل‬ ‫به حواله یا پول شود‪ ،‬زحمات چهار ساله‌مان‬ ‫از بین می‌رود‪.‬فرهاد کهریزی دارنده مدال برنز‬ ‫دوی ‪ 400‬متر در بازی‌های پاراآسیایی ‪2018‬‬ ‫جاکارتا هم در این باره به تسنیم گفت‪ :‬اوضاع‬ ‫که خوب نیست‪ .‬من نه تنها از طرف خودم‪،‬‬ ‫بلکه از طرف دیگر ورزشکار حوزه دوومیدانی‬ ‫این حرف‌ها را مطرح می‌کنم‪ .‬با دست خالی‬ ‫نمی‌توان جنگید‪ .‬ما تا االن جنگیده‌ایم‪ ،‬اما‬ ‫ادامه آن ممکن نیست‪ .‬هر روز خبر ضد و‬ ‫نقیضی درباره چگونگی پرداخت پاداش‬ ‫بازی‌های پاراآسیایی مطرح می‌شود که ما را‬ ‫نگران می‌کند‪ .‬انتظارات باید دو طرفه باشد‪ ،‬اما‬ ‫یک‌طرفه است‪.‬‬ ‫ما وظیفه‌مان را انجام دادیم و به مدال‬ ‫رسیدیم و پرچم ایران را باال بردیم‪ ،‬اما‬ ‫مسئوالن هنوز ادای دین نکرده‌اند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمی‌دانیم باید در این باره با چه کسی‬ ‫حرف بزنیم‪ .‬در دیداری که با مقام معظم‬ ‫رهبری داشتیم‪ ،‬در این باره صحبت کردیم‬ ‫و ایشان خطاب به وزیر ورزش گفتند «قولی‬ ‫که داده‌اید‪ ،‬انجام بدهید»‪.‬مدال‌آور ایران در‬ ‫بازی‌های پاراآسیایی ‪ 2018‬جاکارتا عنوان‬ ‫کرد‪ :‬من هزینه مربی‪ ،‬باشگاه‪ ،‬مکمل‪ ،‬پوک‬ ‫و خوراک را خودم می‌دهم‪ .‬اگر قرار باشد به‬ ‫جای سکه به ما پول یا حواله بدهند‪ ،‬نمی‌دانم‬ ‫چه کار کنم‪ .‬اگر ‪ 40‬سکه تبدیل به پول شود‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ 80‬میلیون خواهد شد‪ .‬من مجرد‬ ‫هستم‪ ،‬اما سرپرست خانواده محسوب می‌شوم‬ ‫و باید خرج سایر اعضای خانواده را هم بدهم‪.‬‬ ‫درست است که آنها در این وضعیت درک‬ ‫می‌کنند و حرف نمی‌زنند‪ ،‬اما تحت فشار‬ ‫هستند‪.‬کهریزی گفت‪ :‬چیزی خارج از حق‌مان‬ ‫را نمی‌خواهیم‪ .‬وظیفه‌مان این بود که برای باال‬ ‫بردن پرچم ایران بجنگیم و حاال امیدواریم‬ ‫مسئوالن به قول‌شان عمل کنند‪ .‬به قول یکی از‬ ‫ورزشکاران‪ ،‬آیا مسئوالن هم می‌توانند بدون‬ ‫دریافت چند ماه حقوق زندگی کنند؟وی با‬ ‫اشاره به شرایط حسین کیهانی دونده ملی‌پوش‬ ‫کشورمان خاطرنشان کرد‪ :‬همه به یاد دارند‬ ‫که کیهانی چه افتخار بزرگی کسب کرد‪ ،‬اما‬ ‫عدم رسیدیگی و پرداخت پاداش‌ها به او در‬ ‫مسابقات قهرمانی آسیا ضربه زد و باعث پایین‬ ‫آمدن انگیزه‌اش شد‪.‬کهریزی در پایان گفت‪:‬‬ ‫پس از کسب مدال‪ ،‬نگاه جامعه به مدال‌آوران‬ ‫عوض شد‪.‬‬ ‫مردم فکر می‌کنند پاداش‌ها را گرفته‌ایم‪،‬‬ ‫اما شرایط کنونی را درک نمی‌کنند‪ .‬ما االن‬ ‫نیاز به درک مسئوالن داریم‪.‬‬ ‫فرود ظفری یکی دیگر از مدال‌آوران‬ ‫ایران در اندونزی بود‪.‬‬ ‫وی در بازی‌های آسیایی و در رشته ووشو‬ ‫موفق به کسب مدال نقره شد و طبق شرایط‬ ‫اعالم شده‪ ،‬باید ‪ 80‬سکه به او تعلق یابد‪.‬‬ ‫ظفری در این باره گفت‪ :‬مسئوالن قول‬ ‫داده بودند که سکه بدهند‪ ،‬اما شنیده‌ام این‬ ‫پاداش تبدیل به حواله یک میلیون و ‪ 850‬هزار‬ ‫تومانی شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!