روزنامه اصفهان امروز شماره 4073 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4073

روزنامه اصفهان امروز شماره 4073

روزنامه اصفهان امروز شماره 4073

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 06 |1400‬شوال ‪ | 18May2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4073‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫افزایش ‪۶۰‬درصدی مصرف اینترنت همراه‬ ‫فناوری‪ 5G‬به اصفهان می اید‬ ‫پایش فرونشست زمین در اصفهان‪،‬‬ ‫ضرورتی برای توسعه شهری؛‬ ‫ارتباطات توانسته به مدیریت بیماری فراگیر کمک کند و نشان داده ظرفیت های فضای دیجیتال می تواند بسیاری از مشکالت و موانعی که‬ ‫بر سر راه مدیریت وجود دارد را از بین ببرد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای‬ ‫انقالباصفهان‪:‬‬ ‫برشاخصجوان گرایی‬ ‫تاکیدداریم‬ ‫نرخ فرونشست کشور‬ ‫با اصفهان قابل مقایسه‬ ‫نیست‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫درخشش فوالد مبارکه‬ ‫در مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و مهار کرونا‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫در روز گرامیداشت ارتباطات‬ ‫و روابط عمومی صورت گرفت‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان‪:‬‬ ‫سکوت بین مردم و‬ ‫بدنهجریاناصالح طلب‬ ‫نگران کنندهاست‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫روزنامه‬ ‫امتحان‬ ‫در حضور کرونا‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫پیروزی سپاهان مقابل مس رفسنجان‬ ‫برای بازگشت به صدر الزم بود‬ ‫اتش بازی در نقش جهان‬ ‫با طعم صدرنشینی‬ ‫امتحانات پایه دوازدهم در حالی به صورت حضوری و به گفته برگزار‬ ‫کنندگان با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس اصفهان برگزار‬ ‫می شود که بسیاری از خانواده ها با نگرانی جدی ناشی از احتمال‬ ‫سرایت کرونا به جمع دانش اموزان روبرو هستند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت فوالد افزا سپاهان (سهامی عام)‬ ‫شماره ثبت ‪ 24150‬و شناسه ملی ‪10260449435‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد افزا سپاهان (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ‪1400/03/10‬‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح در محل اصفهان خیابان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان نبش کوچه چهارم سالن جلسات شرکت تکادو برگزار میگردد خاطر نشان میسازد از انجائیکه‬ ‫ابالغیه شماره ‪ 104/31‬مورخ ‪ 1398/12/20‬ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغیه شماره ‪/440/50‬پ‪ 98/‬مورخ ‪ 1398/12/26‬سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم می دارد که‬ ‫تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ‪ 15‬سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل گردد امکان پذیر می باشد‪ .‬بر این اساس ضمن تشکر‬ ‫از همراهی سهامداران محترم ‪ ،‬به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ‪ https://www.aparat.com/fouladafza/live‬و طرح‬ ‫سواالت سهامداران محترم فراهم می باشد‪ .‬برگ ورود به جلسه برای ‪ 15‬نفر از سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع در ساعت ‪ 8:30‬صبح همان روز صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال منتهی به ‪1399/12/30‬‬‫ بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬و نحوۀ تخصیص سود‬‫ انتخاب بازرس اصلی ‪ ،‬حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬‫ انتخاب اعضاء هیئت مدیره‬‫ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی ها و دعوت نامه های شرکت‬‫ طرح و تصویب معامالت مشمول ماده ‪ 129‬اصالحیه قانون تجارت‬‫‪ -‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد‬ ‫هیات مدیره‬ ‫مناقصه پوشش های بیمه ای‬ ‫شماره ‪/1400/099‬م‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در نظر دارد‬ ‫نسبت به برقراری پوشش های بیمه ای اموال و دارایی ها‪ ،‬شخص ثالث و بدنه‬ ‫خودروها‪ ،‬عمر و حوادث گروهی‪ ،‬تکمیل درمان و مسئولیت مدنی مجتمع خود‬ ‫به مدت یک ســال از تاریخ ‪ 1400/04/01‬اقدام نماید‪ .‬لذا از کلیه شعب‬ ‫مرکزی شرکت های بیمه در شهرستان اصفهان (شعبه مرکزی اصفهان) دعوت‬ ‫می شود به منظور دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ نشر اگهی به مدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز به ادرس اینترنتی ‪ www.iciiclab.com‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت عودت اسناد و مدارک حداکثر تا ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪1400/03/10‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ضمنا هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫]عکس ‪ :‬مرتضی صالحی ‪ /‬ایمنا[‬ ‫ ‬ ‫رسانه برتر در ارزیابی‬ ‫روابط عمومی های ‬ ‫استان اصفهان‬ ‫رونمایی از سامانه‬ ‫رویدادهای شهر‬ ‫یادداشت روز‬ ‫فرصت سوزی هایی که ادامه‬ ‫دارند‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫فرش قرمز نخستین نمایشگاه ‪ ۱۴۰۰‬اصفهان زیر پای صنعت طال‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان‬ ‫گفــت‪ :‬چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی طــا‪ ،‬فلــزات‬ ‫گرانبهــا‪ ،‬گوهرســنگ‪ ،‬ماشــین االت و صنایــع وابســته‬ ‫اصفهــان ‪ ۵‬تــا ‪ ۸‬خــرداد امســال بــه عنــوان نخســتین‬ ‫نمایشــگاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬برپــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علــی یارمحمدیــان در نشســت خبــری چهاردهمیــن‬ ‫نمایشــگاه تخصصــی طــا‪ ،‬فلــزات گرانبها‪ ،‬گوهرســنگ‪،‬‬ ‫ماشــین االت و صنایــع وابســته اصفهــان‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫امیدواریــم فعالیت هــای اقتصــادی بــه حالــت اولیــه‬ ‫خــود بازگــردد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه کرونــا بــای‬ ‫جــان اقتصــاد کشــور‪ ،‬اســتان و دنیــا شــده و بســیاری را‬ ‫بــا صدمــات مواجــه کــرده اســت و امیــدوارم بــا از بیــن‬ ‫رفتــن ایــن ویــروس بــه زندگــی عــادی برگردیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا برپایــی نمایشــگاه ها امیــد بــه‬ ‫دل فعــاالن اقتصــادی برمــی گــردد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــرکت‬ ‫نمایشــگاه اصفهــان بــا همــکاری مرکــز بهداشــت‪،‬‬ ‫محــل قبلــی نمایشــگاه را بــه محــل واکسیناســیون‬ ‫کرونــا تبدیــل کــرد و امــروز نمایشــگاه بــه محــل امیــد‬ ‫شــهروندان بــرای واکســینه شــدن تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های‬ ‫اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه تشــدید کرونــا و‬ ‫گســترش ایــن بیمــاری موجــب تعطیلــی نمایشــگاه‬ ‫از اوایــل اســفند ســال گذشــته شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه بــا توجــه بــه وضعیــت نارنجــی و زرد قادر‬ ‫بــه برپایــی نمایشــگاه ها هســتیم و ایــن مجــوز را داریــم‬ ‫تــا بــا حفــظ پروتکل هــا نمایشــگاه ها را بــا رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای مشــارکت کننــدگان‪،‬‬ ‫غرفــه داران و بازدیدکننــدکان برگــزار کنیــم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز بــه ازای هــر ‪ ۴۰‬متــر یــک نفــر تراکــم‬ ‫جمعیتــی در نمایشــگاه وجــود دارد کــه ایــن فضــا در‬ ‫مقایســه بــا دیگــر مراکــز اقتصــادی بســیار مناســب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یارمحمدیــان افــزود‪ :‬نمایشــگاه اصفهــان در برپایــی‬ ‫نمایشــگاه های مختلــف همــواره از نــرم افــزار ماســک‬ ‫اســتفاده می کنــد و در صــورت شناســایی افــراد‬ ‫مبتــا بــه کرونــا‪ ،‬افــراد را بــه ســمت قرنطینــه هدایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن در برگــزاری نمایشــگاه ها اســتفاده‬ ‫افــراد از ماســک اجبــاری اســت و ایــن موضــوع بــه‬ ‫صــورت صــد درصــدی رعایــت می شــود‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان بــا ابــراز‬ ‫خوشــحالی نســبت بــه اینکــه اولیــن نمایشــگاه اصفهان‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬پنجــم تــا هشــتم خــرداد مــاه برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی‬ ‫طــا‪ ،‬فلــزات گرانبهــا‪ ،‬گوهرســنگ‪ ،‬ماشــین االت‬ ‫و صنایــع وابســته در خــرداد مــاه برگــزار می شــود‬ ‫و بازدیدکننــدکان ان تخصصــی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مشــارکت کننــدگان ایــن نمایشــگاه‬ ‫تخصصــی از اســتان های اصفهــان‪ ،‬تهــران‪ ،‬خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬یــزد و فــارس حضــور می یابنــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫رویدادهایــی چــون میــز طــا و نشســت تخصصــی‬ ‫روســای طــا کشــور بــرای حــل مشــکالت ایــن صنــف‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬یارمحمدیــان بــا ابــراز امیــدواری‬ ‫نســبت بــه اینکــه چهاردهمیــن نمایشــگاه طــای‬ ‫اصفهــان بــه عنــوان نخســتین نمایشــگاه امســال‬ ‫بــا حضــور پرقدرتــی در ایــن ســایت برگــزار شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بعــد از طــا‪ ،‬نمایشــگاه تخصصــی دام و طیــور‬ ‫بــه عنــوان دومیــن نمایشــگاه بــزرگ امســال ‪ ۱۸‬تــا‬ ‫‪ ۲۱‬خــرداد مــاه برگــزار می شــود و امیــد اســت بــا‬ ‫افزایــش برپایــی نمایشــگاه های مختلــف شــاهد رونــق‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی شــهر و کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشــگاه طالی اصفهان‪ ،‬تنها نمایشگاه‬ ‫تخصصی طال ایران است‬ ‫در ادامــه حســین ســیدمعلمی‪ -‬مجــری برگــزاری‬ ‫چهاردهمیــن نمایشــگاه طــا‪ ،‬فلــزات گرانبهــا‪،‬‬ ‫گوهرســنگ هــا‪ ،‬ماشــین االت و صنایــع وابســته اصفهان‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه از پنــج‬ ‫تــا هشــت خــرداد مــاه برگــزار می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫نمایشــگاه طــای اصفهــان‪ ،‬تنهــا نمایشــگاه تخصصــی‬ ‫طــا ایــران اســت‪ ،‬چراکــه ‪ ۷۰‬درصــد ماشــین ســازان‬ ‫صنعــت طــا و همچنیــن ‪ ۹۰‬درصــد تولیــدات طــای‬ ‫کشــور در اصفهــان تولیــد می شــود‪.‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫امــروز مصنوعــات و محصــوالت طــا فرصــت خوبــی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ریــزش رمــز‬ ‫ارزهــا و همچنیــن ریــزش قیمــت طــا‪ ،‬ایــن مصنــوع‬ ‫تنهــا جــای امــن بــرای ســرمایه گــذاری مــردم اســت‪.‬‬ ‫معلمــی بــا اشــاره بــه ســه اتفــاق خــوب همزمــان بــا‬ ‫برپایــی چهاردهمیــن نمایشــگاه طــا اصفهــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫برپایــی جلســه روســای اتحادیه هــای طــا کشــور‪،‬‬ ‫برپایــی میــز طــای صــادرات و معرفــی اولیــن شــهرک‬ ‫طــای کشــور از اتفاقــات مهــم ایــن دوره از نمایشــگاه‬ ‫اســت‪.‬مجری برگــزاری چهاردهمیــن نمایشــگاه طــا‪،‬‬ ‫فلــزات گرانبهــا‪ ،‬گوهرســنگ هــا‪ ،‬ماشــین االت و صنایع‬ ‫وابســته اصفهــان بــا بیان اینکــه ایــن نمایشــگاه در قالب‬ ‫‪ ۶۰‬غرفــه و در مســاحت ‪ ۱۲‬هــزار مترمربــع برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ ۷۰ :‬درصــد ایــن نمایشــگاه در قالــب‬ ‫بخش هــای تخصصــی و ‪ ۳۰‬درصــد دیگــر در قالــب‬ ‫گالری هــای صنعــت طــا و جواهــر اســت‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در صــورت رفــع مشــکل روادیــد بازدیدکننــدگان‬ ‫خارجــی چهاردهمیــن نمایشــگاه طــا اصفهــان از‬ ‫عــراق‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اربیــل خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه‪ 5/60‬مورخ ‪ 1400/02/05‬شورای محترم اسالمی شهر فالورجان‬ ‫موارد زیر را با مشخصات مربوطه بر اساس قیمت کارشناسی از طریق اگهی مزایده به فروش برساند‪.‬‬ ‫یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ‪ ۱۷۱‬متر مربع واقع در شهر فالورجان‪ -‬خیابان مدرس‪ -‬کوچه معرفت شرقی‪.‬‬ ‫ قیمت پایه‪:‬‬‫پالک زمین به متراژ ‪ ۱۷۱‬متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر متر مربع ‪ 60/000/000‬ریال معادل کل ‪ 10/260/000/000‬ریال‪.‬‬ ‫ شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/03/12‬به دبیرخانه حراست‬‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ کلیه هزینه ها از جمله نقل و انتقال‪ ،‬پروانه ساختمان‪ ،‬شارژ ساختمان‪ ،‬سایر عوارض و مالیات‪ ،‬هزینه صدور سند مالکیت و‪ ...‬به عهده برنده‬‫مزایده می باشد‪.‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬‫م الف‪1136954 :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1829‬‬ ‫فرصت سوزی هایی که ادامه‬ ‫دارند‬ ‫حســن روانشــید| هیــچ فــرد غیــر را نمی تــوان‬ ‫مقصــر دانســت به جــز کوتاهی هایــی کــه هــر‬ ‫شــخص به خودی خــود در جامعــه بــه انجــام‬ ‫ان می پــردازد‪ ،‬ذات و جنــس بشــر راحت طلــب‬ ‫و طالــب اســایش اســت‪ ،‬از ایــن نظــر هرچــه‬ ‫توانایی هــای جســمی و مالــی اش افزایــش یابــد‬ ‫بــه همــان نســبت بــه دنبــال فرصــت ســوزی هایی‬ ‫مـی رود کــه حاصلــی جــز لــذات مقطعــی نــدارد‪ .‬این‬ ‫پدیــده جدیــدی اســت کــه در یکــی دو قــرن اخیــر‬ ‫دامن گیــر کشــور شــده زیــرا کشــف منابــع فســیلی‬ ‫توانســته اســت بــار بعضــی از زحمــات گذشــته را کــه‬ ‫بــر دوش احــاد جامعــه بــوده اســت بــردارد و اجــازه‬ ‫دهــد در پنــاه فــروش ســرمایه ای بــه نــام نفــت در‬ ‫زیــر ســایه درخــت اســایش راحت طلــب باشــد‪.‬‬ ‫مطالعــه وضعیــت زندگــی یــک خانــواده ایرانــی‬ ‫در قــرون منتهــی بــه ‪ 1300‬شمســی به وضــوح‬ ‫گویــای ایــن واقعیــت تلــخ اســت کــه مــرد خانــه از‬ ‫خروس خــوان صبــح تــا تیــغ غــروب افتــاب مشــغول‬ ‫کار و تــاش در زمینه هــای مختلــف بــوده و از‬ ‫ســویی زن خانــواده عــاوه بــر مســئولیت تربیــت‪،‬‬ ‫حفاظــت و تیمــارداری از فرزنــدان ســکان خانــه را‬ ‫از هــر نظــر در دســت داشــته باشــد‪ .‬فرزنــدان اگــر‬ ‫اهــل کار بودنــد از زمانــی کــه دســت چــپ و راســت‬ ‫خــود را می شــناختند در امــر کشــت و کار‪ ،‬شــاگردی‬ ‫در یــک واحــد صنفــی و یــا در کنــار شــغل پــدری‬ ‫قــرار گرفتــه و در غیــر ایــن صــورت عــازم مکتــب و‬ ‫ایــن اواخــر مدرس ـه ای می شــدند کــه اکثــر اولیــا از‬ ‫ادرس ان و همچنیــن نحــوه رفت وامــد فرزنــدان بــا‬ ‫ان امکانــات محــدود کــه به صــورت جمعــی و صــف‬ ‫از خانــه بــه مدرســه و از مدرســه تــا مســکن راهــی‬ ‫بودنــد‪ ،‬خبــر نداشــتند‪ .‬حتــی بعضــی از ایــن اولیــا‬ ‫نه تنهــا ادرس و مســیری کــه فرزندانشــان بــرای‬ ‫رســیدن بــه محــل کار یــا واحــد اموزشــی طــی‬ ‫می کردنــد‪ .‬بلکــه نــام مدرســه و مقطــع تحصیلــی‬ ‫ان هــا را هــم نمی دانســتند و تنهــا در پایــان‬ ‫ســال کارنام ـه ای توســط ایــن فرزنــد بــه دستشــان‬ ‫می رســید تــا امضــاء کــرده و یــا انگشــت بزننــد کــه‬ ‫ایــن کار هــم توســط فرزنــد انجــام می شــد و بــرای‬ ‫ثبت نــام ســال بعــد مبلــغ ‪ 50‬ریــال شــامل ســهم‬ ‫شــیر و خورشــید‪ ،‬پیشــاهنگی و تربیت بدنــی ضمیمــه‬ ‫ان را بــه مدرســه برســانند‪ .‬همــه این هــا حاصــل‬ ‫اتــکا شــخصی بــه خــود بــود تــا داشــته ها را محتــرم‬ ‫بشــمارد و اجــازه ندهــد طــول و عــرض عمــر بــا‬ ‫فرصــت ســوزی های بیجــا تلــف شــود‪ .‬دراین بیــن‬ ‫یکــی از بارزتریــن انهــا حفــظ میراث هــای فرهنگــی‬ ‫بــود کــه از نسـل های قبــل بــه دستشــان می رســید‬ ‫تــا همچــون چشـم های خــود از انهــا مراقبــت کننــد‬ ‫و امکانــات فنــی امــروز را نداشــتند کــه به راحتــی‬ ‫می تــوان از انهــا بــرای حفاظــت و حراســت از‬ ‫داشــته ها بهــره جســت امــا بااین حــال هــر چــه‬ ‫در توانشــان بــود صــرف مراقبــت از هویت هــا‬ ‫می نمودنــد کــه حــاال علی رغــم تمامــی مظاهــر‬ ‫موجــود بایــد هرلحظــه منتظــر شــنیدن خبــری‬ ‫پیرامــون تخریــب و تغییــر کاربری هــا در گوشــه و‬ ‫کنــار کشــور پهنــاوری باشــیم کــه وجب به وجــب‬ ‫ان نمایشــگر ارزش هــای میراثــی اســت زیــرا ان‬ ‫زمــان مســئولیت ها تقســیم شــده بــود تــا هرکــس‬ ‫خــود را موظــف بدانــد کــه قســمتی از عمــر و‬ ‫ســرمایه را صــرف اثــار به جامانــده کنــد و ایــن‬ ‫امــر بیشــتر در اماکــن مذهبــی و تاریخــی صــدق‬ ‫می نمــود امــا امــروز بــه هــر در چوبــی منبــت‬ ‫شــده نــگاه می کنیــم کــه بــر دیــواری کاه گلــی‬ ‫نصــب اســت امــا ســاکنان خانــه عــزم دیــار دیگــری‬ ‫کرده انــد تنهــا چوبــی اغشــته بــه ردپــای موریانــه‬ ‫بــر ان پیداســت و گل میخ هــا و دقــه هــای زنانــه‬ ‫و مردانــه کنــده و بــه غــارت رفته انــد‪ .‬زهــی تاســف‬ ‫کــه ادب را بایــد همچنــان از بی ادبــان اموخــت و‬ ‫بــر روح لقمــان حکیــم بــه خاطــر تمــام نصایحــی‬ ‫کــه به جــا گذاشــته فاتحــه خوانــد‪ .‬ســرقت دقــه و‬ ‫گل میخ هــای درب هــای چوبــی کــه نشــانه های‬ ‫به جامانــده از صنعــت و تمــدن و فرهنــگ در گذشــته‬ ‫ایــن کشــور اســت مشــتی اســت نمونــه خــروار کــه‬ ‫بــه غــارت م ـی رود امــا ایــن ســرزمین انقــدر غنــی‬ ‫از میراث هــای اینگونــه اســت تــا اگــر قرن هــا‬ ‫جای جــای ان بــه خیــش کشــیده شــود بازهــم‬ ‫ســپاهان ان مهــد فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی‬ ‫باقــی خواهــد مانــد‪ .‬اینجــا در جــاده اصفهــان بــه‬ ‫اردســتان در فاصلــه ‪ 22‬کیلومتــری مانــده بــه ان‬ ‫یعنــی ‪ 120‬کیلومتــری شــمال اصفهــان روســتای‬ ‫ظفرقنــد واقــع شــده اســت و دارای کاروانســرایی‬ ‫بــه وســعت دو هــزار مترمربــع می باشــد کــه‬ ‫یکــی از بی بدیل تریــن اقامتگاه هــای بین راهــی‬ ‫به جامانــده از دوران صفویــه اســت و می توانــد بــه‬ ‫هتلــی زیبــا و رویایــی به منظــور جــذب ایران گــردان‬ ‫خارجــی تبدیــل شــود زیــرا در خنک تریــن نقطــه‬ ‫کویــر واقــع شــده تــا به جــز ســیاحان خارجــی‪،‬‬ ‫گردشــگران داخلــی خســته و افســرده از اقامــت در‬ ‫شــهرها هــم به جــای ســفر بــه کشــورهای همســایه‬ ‫و همســو شــدن بــا محیط هــای الــوده فرهنگــی بــه‬ ‫نــام تمــدد اعصــاب و کســب ارامــش بــه منطقـه ای‬ ‫نــاب از کشــور خــود ســفر کننــد و از نعمــت‬ ‫حداکثــری فضــای امــن و زیبــا و ســکون بهــره‬ ‫ببرنــد زیــرا برکــت حضــور ســادات به طــور اعــم در‬ ‫ایــن منطقــه یکــی دیگــر از امتیــازات کاروانســرای‬ ‫ظفرقنــد اســت‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پایش فرونشست زمین در اصفهان‪ ،‬ضرورتی برای توسعه شهری؛‬ ‫نرخ فرونشست کشور با اصفهان قابل مقایسه نیست‬ ‫از ‪ ۳۵‬دشت استان اصفهان ‪ ۲۷‬دشت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند‬ ‫پایـش دقیـق معضـل فراگیـر فرونشسـت زمیـن در اسـتان‬ ‫اصفهـان به اعتقاد کارشناسـان امر با هدف توسـعه شـهری‬ ‫و ایمن سـازی سـاختمان ها‪ ،‬ابنیـه تاریخـی و تاسیسـات‬ ‫زیربنایـی امـری ضروری اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬پدیـده فرونشسـت‪ ،‬پایین رفتـن تدریجی‬ ‫سـطح زمیـن اسـت کـه دلیـل اصلـی ان برداشـت بی رویه‬ ‫از سـفره های ابـی زیرزمینـی اسـت و در سـال های گذشـته‬ ‫ایـن پدیـده بـا توجـه بـه مصـرف بی رویـه اب‪ ،‬تبدیـل بـه‬ ‫مسـئله ای مشکل سـاز و سـرطان خاموشـی شـده اسـت که‬ ‫بیشـتر دشـت های ایـران را تهدیـد می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰ÁÁ‬درصد مساحت اصفهان درگیر فرونشست‬ ‫زمین است‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل زمین شناسـی مرکـز اصفهـان در سـال‬ ‫‪ ۹۵‬فقـط ‪۲‬درصـد مسـاحت اسـتان بیـش از ‪۲‬هـزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫کیلومترمربـع درگیـر فرونشسـت زمیـن بـود امـا اخریـن‬ ‫مطالعات نشـان می دهـد حدود ‪ ۱۰‬هزار کیلومترمربع اسـتان‬ ‫یعنـی ‪۱۰‬درصد ان به صورت خطرناک و بسـیار جدی درگیر‬ ‫فرونشسـت شده اسـت‪ .‬رضا اسالمی خاطرنشـان کرد‪ :‬هنوز‬ ‫هفـت دشـت اصفهـان به طـور کامـل در زمینه فرونشسـت‬ ‫زمیـن‪ ،‬پایش نشـدند کـه اگـر ایـن کار انجام شـود احتمال‬ ‫افزایـش سـطح درگیـر ایـن پدیـده در اسـتان بـه ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫وجـود دارد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه از ‪ ۳۵‬دشـت اسـتان اصفهـان‬ ‫‪ ۲۷‬دشـت ممنوعـه یـا ممنوعـه بحرانـی هسـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫وضعیـت دشـت های گلپایـگان‪ ،‬نجف ابـاد‪ ،‬مهیـار شـمالی‪،‬‬ ‫مهیار جنوبی‪-‬دشـت اسـمان‪ ،‬اردسـتان‪ ،‬اصفهـان ‪ -‬برخوار‪،‬‬ ‫بـادرود ‪ -‬خالدابـاد‪ ،‬مورچه خـورت و دامنـه ‪ -‬داران از بحران‬ ‫فراتر رفته اسـت‪ .‬او با اشـاره به اینکه پایین رفتن سـطح اب‬ ‫چاه هـا و منابـع اب زیرزمینی و افت کیفی و شـور شـدن اب‬ ‫در ایـن دشـت ها مشـاهده می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬روند رو‬ ‫بـه رشـد پدیـده فرونشسـت زمین علاوه بر اینکه بـه دلیل‬ ‫شـور شـدن اب‪ ،‬تهدیدی برای کشـاورزی به شـمار می رود‪،‬‬ ‫خسـارات جبران ناپذیـری را به زمین های کشـاورزی‪ ،‬مناطق‬ ‫مسـکونی‪ ،‬جاده هـا‪ ،‬کانال هـای اب رسـانی و خطـوط انتقال‬ ‫نیـرو وارد خواهـد کـرد‪ .‬مدیـرکل زمین شناسـی اصفهـان‪،‬‬ ‫فرونشسـت را تنهـا مخاطـر ه جبران ناپذیـر خوانـد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬بـه دلیـل برداشـت بیـش از حـد از ابخـوان‪ ،‬بین فضای‬ ‫ابـدار ذرات خاک خالی شـده و بر اثـر وزن طبقه های باالیی‬ ‫خـاک ایـن فضـا متراکم می شـود و از بیـن مـی رود که این‬ ‫فضـا را نمی تـوان احیـا کـرد از طرفـی بارگذاری هـای بیش‬ ‫از حـد بـر روی رودخانـه زاینـده رود و کاهـش بارش هـا در‬ ‫سـال های اخیـر باعـث تشـدید این بحران شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت پایش فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫تاکنـون امارهـای مختلفـی از نـرخ فرونشسـت زمیـن در‬ ‫اسـتان اصفهـان از سـوی مسـئوالن اعلام شـده اسـت اما‬ ‫برخـی از انهـا تاکیـد دارنـد کـه پایـش دقیـق ایـن پدیـده‬ ‫زمین شناسـی بـه الگوبـرداری از ان بـرای سـایر نقـاط‬ ‫کشـور و همچنیـن تصمیم سـازی جهـت توسـعه پایـدار و‬ ‫برنامه ریـزی شـهری ضـروری اسـت‪ .‬مدیرکل دفتر بررسـی‬ ‫مخاطرات زمین شناسـی‪ ،‬زیسـت محیطی و مهندسی سازمان‬ ‫زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور با تاکید بـر اینکه‬ ‫میـزان فرونشسـت در دیگـر نقـاط کشـور به هیچ وجـه بـا‬ ‫اسـتان اصفهان قابل مقایسـه نیسـت‪ ،‬تاکید کرد که اصفهان‬ ‫به عنـوان نمـاد فرونشسـت زمیـن در کشـور شـناخته و نرخ‬ ‫فرونشسـت در ایـن اسـتان در سـال ‪ ۹۵‬حـدود ‪۱۵‬سـانتیمتر‬ ‫در سـال ثبـت شـده اسـت‪ .‬رضـا شـهبازی بـا بیـان اینکـه‬ ‫فرونشسـت های مشـابهی در نقـاط دیگـر کشـور از جملـه‬ ‫تهـران و کـرج نیـز در حـال وقـوع اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫درصورتی کـه فرونشسـت اصفهان را به طور دقیق بشناسـیم‪،‬‬ ‫می توانیـم در سـایر نقـاط کشـور از نتایـج ان اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل زمین شناسـی مرکـز اصفهان نیز با اشـاره بـه اعداد‬ ‫ت معدنی‬ ‫اعالم شـده توسط سازمان زمین شناسـی و اکتشافا ‬ ‫کشـور درباره نرخ فرونشسـت زمین که با استفاده از داده های‬ ‫حاصـل از پـردازش تصاویـر رادار در سـال های ‪ ۹۵‬تـا ‪ ۹۹‬به‬ ‫دسـت امـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بر اسـاس ایـن امار نـرخ فرونشسـت در‬ ‫منطقه مشـکات و سن سـن کاشـان هشـت تا ‪ ، ۹‬ابوزید اباد‬ ‫‪ ،۱۴‬رهنـان اصفهان ‪ ،۱۸‬خوراسـگان اصفهـان ‪ ،۱۷‬حبیب اباد‬ ‫برخـوار ‪ ،۱۶‬مهیار اصفهان ‪ ،۱۲‬نجف ابـاد ‪ ،۱۲‬گلپایگان ‪ ۱۹‬و‬ ‫دامنه–داران ‪ ۱۰‬تا ‪ ۹‬سـانتی متر در سـال اسـت‪ .‬اسالمی‪ ،‬این‬ ‫اعـداد را بسـیار خطرناک و شـگفت اور توصیف کـرد و افزود‪:‬‬ ‫در دنیـا نرخ فرونشسـت نزدیک به یک سـانتی متر در سـال‪،‬‬ ‫بحرانـی بشـمار می ایـد درحالی کـه مـا بـا نرخ هـای بسـیار‬ ‫باالیـی در این زمینـه مواجهیم به همین دلیل ضـرورت دارد‬ ‫کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای دقیق ایـن پدیده زمین شناسـی‬ ‫را ارزیابـی و از اطالعـات ان بـرای اینـده اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل زمین شناسـی اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه برای‬ ‫مواجهـه درسـت بـا پدیده هایی ماننـد فرونشسـت زمین نیاز‬ ‫بـه امادگـی‪ ،‬برنامه ریـزی و مدیریت جامع اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در سـازمان زمین شناسـی تصاویـر ماهـواره ای مـورد تحلیل‬ ‫قـرار می گیرد و بر اسـاس ان اعداد نسـبی برای فرونشسـت‬ ‫زمیـن بـه دسـت می ایـد که بـر اسـاس اخریـن امـار ان در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬اعـداد شـگفت اوری بـرای مناطق شـمال تا شـرق‬ ‫اصفهـان ماننـد رهنـان ‪ ،۱۸.۵‬حبیب اباد ‪ ۱۶‬و قهجاورسـتان‬ ‫و خاتون ابـاد ‪ ۱۶‬سـانتیمتر فرونشسـت در سـال اعلام شـد‪.‬‬ ‫اسلامی ادامـه داد‪ :‬بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفته شـد تا‬ ‫بـا ایجـاد ایسـتگاه های جدیـد پایـش فرونشسـت زمیـن در‬ ‫دشـت اصفهـان ‪ -‬برخوار بـا توجه به اولویـت و اهمیت ان با‬ ‫اسـتفاده از دسـتگاه های جی پـی اس (‪ )GPS‬به تحلیل دقیق‬ ‫ایـن پدیده زمین شناسـی بپردازیم‪ .‬دشـت اصفهـان ‪ -‬برخوار‬ ‫پهنـه وسـیعی از مرکـز اسـتان بـه سـمت شـمال و شـمال‬ ‫شـرقی ان در محدوده شهرسـتان های اصفهان‪ ،‬شاهین شهر‬ ‫و برخـوار را بـا جمعیـت حـدود ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزار نفـر‬ ‫در برمی گیـرد‪ .‬ایـن کارشـناس با بیـان اینکه نخسـتین قدم‬ ‫بـرای بررسـی و کنتـرل مخاطـرات مرتبـط بـا فرونشسـت‬ ‫زمیـن‪ ،‬شناسـایی و پایش محدوده فرونشسـت اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬امـروزه در کشـورهای پیشـرفته از روش هـای جدید‬ ‫ماننـد سـامانه های اطالعـات جغرافیایـی (‪ )GPS‬و رادار‬ ‫بـرای شناسـایی و پایش فرونشسـت اسـتفاده می شـود و در‬ ‫قـدم بعـدی بـا توجه بـه اطالعات به دسـت امده نسـبت به‬ ‫برنامه ریـزی و بازنگـری در راهبرد مدیریـت منابع اب جهت‬ ‫توسـعه پایـدار اقدام می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گســترش خانه ســازی در مناطق بحرانی‬ ‫فرونشست‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل زمین شناسـی مرکـز اصفهان‪ ،‬گسـترش‬ ‫روزافـزون شهرنشـینی و مهاجـرت و از طرفـی افزایـش‬ ‫قیمـت مسـکن و زمیـن در کالنشـهر اصفهان در سـال های‬ ‫اخیـر باعـث شـد تـا جمعیـت زیـادی در شـمال اصفهـان‬ ‫ماننـد شهرسـتان برخـوار سـاکن شـوند و خانه سـازی در‬ ‫انجـا رشـد پیـدا کنـد درحالی که فرونشسـت در ایـن مناطق‬ ‫بیـداد می کنـد‪ .‬اسلامی بـه ساخت وسـاز بی حـد و حصـر‬ ‫در برخـی از محله هـای کالنشـهر اصفهـان نیـز اشـاره و‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬به عنوان مثـال فرونشسـت زمیـن در برخـی از‬ ‫خیابان هـای «خانه اصفهان» در شـمال کالنشـهر اصفهان‪،‬‬ ‫تهدیـدی بـرای ساخت وسـاز بشـمار می ایـد‪ .‬او همچنیـن‬ ‫بـه وجـود واحدهـای صنعتـی و زیرسـاخت های حیاتـی در‬ ‫دشـت اصفهـان ‪ -‬برخـوار اشـاره و تصریح کرد‪ :‬پاالیشـگاه‪،‬‬ ‫نیروگاه برق شـهید منتظری‪ ،‬ورزشـگاه نقش جهـان‪ ،‬فرودگاه‬ ‫بین المللی شـهید بهشـتی‪ ،‬پسـت های خطوط انتقـال نیروی‬ ‫فشـارقوی بـرق‪ ،‬کنارگـذر شـرق اصفهـان‪ ،‬شـهرک های‬ ‫صنعتـی محمودابـاد‪ ،‬دولت ابـاد‪ ،‬جـی و امیرکبیـر‪ ،‬خطـوط‬ ‫انتقـال سـوخت بـه فـرودگاه‪ ،‬نایین و سـگزی‪ ،‬خطـوط قطار‬ ‫شـهری بویـژه از اصفهان به شاهین شـهر و بناهـای تاریخی‬ ‫و میراثـی ماننـد پل هـای روی رودخانه زاینـده رود همگی در‬ ‫معـرض تهدیدهـای ناشـی از فرونشسـت قـرار دارد که الزم‬ ‫اسـت بـا پایش دقیـق این پدیده بـرای مقابله هرچـه بهتر با‬ ‫ان و کاهـش مخاطراتـش‪ ،‬برنامه ریزی و اقـدام کرد‪ .‬به گفته‬ ‫ایـن کارشـناس زمین شناسـی‪ ،‬کیفیـت بـد زمیـن ورزشـگاه‬ ‫نقش جهـان اصفهـان بـه دلیـل نـوع چمـن ان نیسـت بلکه‬ ‫بـه خاطر فرونشسـت زمین اسـت‪ ،‬خاک موجـود در محدوده‬ ‫کنارگـذر شـرق اصفهان‪ ،‬مسـئله دار اسـت و بـه همین دلیل‬ ‫در بارش هـا و سـیالب های بهـاری اردیبهشـت امسـال دچار‬ ‫ریـزش و تخریب شـد و مسـکن مهر شـهرهای حبیب اباد و‬ ‫دولت اباد (از توابع شهرسـتان برخوار) در محدوده فرونشسـت‬ ‫زمین و خاک های مسـئله دار قرار دارد‪ .‬خاک مسـئله دار خاکی‬ ‫اسـت کـه در طرح های عمرانی مشـکالت فنی و مهندسـی‬ ‫زیـادی از قبیـل ریـزش و یـا ترک خوردگـی سـاختمان ها و‬ ‫نشسـت ناهمگون سـاختمان و پی سـاختمان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل زمین شناسـی اصفهـان با بیـان اینکه با گسـترش‬ ‫شهرنشـینی‪ ،‬پایـش دقیق فرونشسـت زمیـن در مناطقی که‬ ‫بـا رشـد ساخت وسـاز مواجـه هسـتند‪ ،‬ضـروری اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫شاهین شـهر در شمال اصفهان اشـاره و خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫شـهر بـر روی رشـته های قنـات ساخته شـده بـه طـوری که‬ ‫مجراهـای عمـودی قنات هـا‪ ،‬پر شـده امـا مجراهـای افقی‪،‬‬ ‫خالـی مانـده به همین دلیل احتمال فرونشسـت زمین در این‬ ‫منطقه زیاد اسـت و پایش فرونشسـت برای توسـعه شـهری‬ ‫در ایـن قبیـل مناطـق‪ ،‬اهمیـت و اولویـت دارد‪ .‬اسلامی بـه‬ ‫خطـوط انتقـال نیـرو نیز اشـاره و اضافـه کرد‪ :‬تـاب اوری این‬ ‫خطوط در برابر مخاطرات ناشـی از فرونشسـت زمین بسـیار‬ ‫مهم اسـت زیرا در مواردی شـاهد نشـت کردن خطوط انتقال‬ ‫گاز در مناطقـی از اسـتان اصفهان به دلیل عـدم تاب اوری در‬ ‫برابـر فرونشسـت بودیـم‪ .‬او با بیـان اینکه میزان فرونشسـت‬ ‫زمیـن از مرکـز بـه سـمت شـمال اسـتان اصفهـان افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی‬ ‫در شـمال شـرقی کالنشـهر اصفهان نیز با پدیده فرونشست‬ ‫مواجـه اسـت امـا تاکنون عدد مشـخصی از نرخ فرونشسـت‬ ‫بـا اسـتفاده از داده هـای تصاویر ماهواره ای و نقشـه برداری به‬ ‫دسـت نیامـده و بـا توجه بـه اهمیت ویـژه این مـکان نیاز به‬ ‫تعییـن دقیـق این شـاخص جهت ایمن سـازی اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پایش فرونشســت نیازمند وحدت رویه و‬ ‫تخصیص اعتبارات استانی است‬ ‫اسلامی بـا بیـان اینکـه سـازمان زمین شناسـی بـا توجـه‬ ‫بـه مطالعـات صـورت گرفتـه در سـال ‪ ۹۲‬طرحـی را مبنـی‬ ‫بـر ایجـاد ‪ ۴۸‬ایسـتگاه پایـش فرونشسـت زمین در اسـتان‬ ‫اصفهـان پیشـنهاد کرد‪ ،‬گفـت‪ :‬در ان برهه زمانـی این طرح‬ ‫اجرایـی نشـد امـا از سـال گذشـته عملیـات اجرایـی ایجـاد‬ ‫شـبکه پایش در دشـت اصفهـان ‪ -‬برخوار با ‪ ۲۵‬ایسـتگاه با‬ ‫همکاری نهادهای مختلف مانند اسـتانداری و نظام مهندسی‬ ‫سـاختمان اصفهـان اغـاز شـد‪ .‬او با بیـان اینکه اعتبـاری از‬ ‫محـل اسـتانی بـرای اجـرای ایـن طـرح تخصیـص نیافت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬سـازمان زمین شناسـی اعتبـاری حـدود ‪ ۳۹۰‬میلیون‬ ‫تومـان بـرای ان هزینـه کرد هرچنـد نهادها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی مختلـف نیز در بخش هـای اجرایـی مختلف کمک‬ ‫کردنـد‪ .‬او بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس مصوبه هـای‬ ‫سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان‪ ،‬تهیـه اطلس‬ ‫فرونشسـت زمیـن بـه عهده سـازمان زمین شناسـی اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬امیدواریـم بـا تحلیـل اطالعـات بـه دسـت امـده از‬ ‫ایسـتگاه های پایـش بـه اعـداد دقیقـی از نـرخ فرونشسـت‬ ‫در اصفهـان دسـت پیـدا کنیـم‪ .‬مدیـرکل زمین شناسـی‬ ‫اصفهـان بـا تاکید بـر اهمیـت این اسـتان در ابعـاد مختلف‬ ‫ماننـد اقتصـادی‪ ،‬محورهـای ارتباطی و حمل ونقل‪ ،‬سـازه ها‬ ‫و تاسیسـات مهـم فوالد‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬پاالیشـگاه و هسـته ای‪،‬‬ ‫گردشـگری و میـراث فرهنگـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه‬ ‫بـه ایـن مسـائل بـرای گسـترش ایسـتگاه های پایـش نرخ‬ ‫فرونشسـت در سراسـر اسـتان نیازمنـد تخصیـص اعتبارات‬ ‫اسـتانی و وحـدت رویه هسـتیم‪.‬‬ ‫عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقالب اصفهان‪:‬‬ ‫بر شاخص جوان گرایی تاکید داریم‬ ‫به گفته عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای‬ ‫انقالب اصفهان بعضا شاهد انتشار شایعاتی پیرامون از‬ ‫پیش مشخص بودن لیست اعضای شورای شهر مجمع در‬ ‫رسانه ها و شبکه های مجازی هستیم‪.‬‬ ‫محمدعلی مهر ه کش پیرامون سیر اجرایی فرایند انتخاب‬ ‫اعضای شورای شهر و معرفی انها به مردم در انتخابات‬ ‫سال جاری به تسنیم گفت‪ :‬مراحلی که تاکنون پشت سر‬ ‫گذاشته ایم مراحل مقدماتی است؛ از شنبه گذشته مصاحبه ‬ ‫با کاندیداها را اغاز کرده ایم و پس از ان می توانیم در مورد‬ ‫مثبت یا منفی بودن ان اظهارنظر کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬کارگروه ‪11‬‬ ‫نفره ای از طرف شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقالب‬ ‫به عنوان مسئول اجرای فرایند انتخاب لیست شورای شهر‬ ‫مشخص شده و تحقق انتخابی شایسته‪ ،‬منصفانه‪ ،‬همه گیر‬ ‫و عادالنه دغدغه اصلی شان است‪ .‬عضو شورای هماهنگی‬ ‫مجمع نیروهای انقالب اصفهان پیرامون اصلی ترین‬ ‫اولویت های مجمع در خصوص انتخاب اعضای شورای شهر‪،‬‬ ‫گفت‪ 19 :‬شاخص را پس از مشورت با ‪ 15‬نفر از نمایندگان‬ ‫ادوار سابق شورای شهر و همچنین معاونان شهرداری های‬ ‫سابق و دیگر افراد استخراج کردیم که در مصاحبه ها به این‬ ‫شاخص ها از سوی کمیته های داوری نمره ای تعلق می گیرد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان‪:‬‬ ‫سکوت بین مردم و‬ ‫بدنه جریان اصالح طلب‬ ‫نگران کننده است‬ ‫به اعتقاد عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان‬ ‫اقبال نداشتن مردم به انتخابات در کوتاه مدت موجب‬ ‫اتفاق خاصی نمی شود‪ ،‬اما در بلندمدت باعث سردی‬ ‫و بی اعتمادی مردم می شود‪ .‬ناامیدی بزرگترین رقیب‬ ‫انتخابات پرشور است‪.‬‬ ‫محمد کیهانی در مورد فضای انتخاباتی کشور به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬انتخابات زمانی دوقطبی می شود که دو‬ ‫جناح قدرتمند سیاسی کشور با نفرات نخست خود‬ ‫در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند که‬ ‫در این دوره انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬چهره های‬ ‫شاخص و نفرات اول جناح اصالح طلب به دالیلی‬ ‫از حضور در انتخابات منع شدند‪ .‬او افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد برخی چهره های اصالح طلبی که امروز در‬ ‫کارزار انتخابات حاضر شدند شانس زیادی برای عبور‬ ‫از فیلترهای نظارتی ندارند برخی از این افراد نیز جزو‬ ‫اصالح طلبان ارام هستند همچنین برخی از افرادی‬ ‫که امروز با عنوان اصالح طلبی در انتخابات شرکت‬ ‫کرده اند فاصله زیادی با اندیشه های اصالح طلبی دارند‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد‪:‬‬ ‫کاندیداهای اصولگرایان با تمام توان در کارزار انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری حاضر شدند زیرا به نظر می رسد به‬ ‫اجماع رسیدن در این جریان امر مشکلی است‪ .‬کیهانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر تنها بین جریان های‬ ‫سیاسی بازار انتخابات داغ است‪ ،‬اما در بین مردم و‬ ‫بدنه جریان اصالح طلب‪ ،‬بی تفاوتی و سکوت نسبت به‬ ‫انتخابات وجود دارد که این موضوع نگران کننده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر برخی افراد عالقه ای به‬ ‫اقبال مردم برای حضور در انتخابات ندارند؛ زیرا در‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی در برخی از حوزه های‬ ‫انتخابیه به واسطه مشارکت کم‪ ،‬کاندیدای محبوب انها‬ ‫با کسب تنها چندین هزار رای به مجلس رفتند‪ .‬عضو‬ ‫شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اقبال نداشتن مردم به انتخابات در کوتاه مدت موجب‬ ‫اتفاق خاصی نمی شود‪ ،‬اما در بلندمدت باعث سردی‬ ‫و بی اعتمادی مردم می شود‪ .‬ناامیدی‪ ،‬بزرگترین رقیب‬ ‫انتخابات پرشور است‪.‬‬ ‫نیاز استان به گروه های‬ ‫خونی ‪ RH‬منفی‪ A ،‬مثبت‬ ‫و ‪ O‬مثبت‬ ‫رئیس پخش خون و سنجش بیمارستانی اداره کل‬ ‫انتقال خون استان اصفهان از نیاز به گروه های خونی‬ ‫‪ RH‬منفی‪ A ،‬مثبت و ‪ O‬مثبت خبر داد و گفت‪ :‬از‬ ‫همشهریان درخواست می کنیم با اهدای خون ما را در‬ ‫یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬نیاز به خون و فراورده های‬ ‫خونی همیشه احساس می شود‪ .‬جان گروهی از مردم‬ ‫همیشه در گرو تزریق گروه های مختلف خونی است‪.‬‬ ‫قطره هایی که تک تک جمع می شوند تا جان دریایی‬ ‫از مردم را نجات دهند‪ .‬رئیس پخش خون و سنجش‬ ‫بیمارستانی اداره کل انتقال خون استان اصفهان با اشاره‬ ‫به اخرین وضعیت ذخیره خونی استان اظهار داشت‪:‬‬ ‫وضعیت ذخیره خون در استان فقط ‪ 6‬روز است و‬ ‫ازانجایی که نیاز خون به استان دائمی است اما در حال‬ ‫حاضر تعداد مراجعات مردم برای اهدای خون به زیر‬ ‫‪ 400‬نفر در روز رسیده است‪ .‬محمدرضا جابری افزود‪:‬‬ ‫همیشه به همه گروه های خونی نیاز داریم ولی در حال‬ ‫حاضر به گروهای ‪ RH‬منفی‪ A ،‬مثبت و ‪ O‬مثبت‬ ‫نیاز بیشتری داریم و از همشهریان درخواست می کنیم‬ ‫با اهدای خون خود ما را در یاری رساندن به بیماران‬ ‫نیازمند به خون و فراورده های ان کمک کنند‪ .‬رئیس‬ ‫پخش خون و سنجش بیمارستانی اداره کل انتقال‬ ‫خون استان اصفهان با بیان ساعت فعالیت مراکز اهدای‬ ‫خون‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز جامع اهدای خون خواجو از ساعت ‪7‬‬ ‫و‪30‬دقیقه تا ‪18‬و‪30‬دقیقه به طور یکسره اماده پذیرش‬ ‫اهداکنندگان است و سایر مراکز هم در شیفت صبح‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫بهره برداری از خیابان‬ ‫دستگرد تا دو ماه اینده‬ ‫نفرات نهایی لیست مجمع نیروهای انقالب اصفهان هنوز مشخص نشده اند‬ ‫که بر اساس نمره نهایی فهرستی چند برابری به دست‬ ‫می اید و این لیست جهت انتخاب ‪ 13‬نفر نهایی در معرض‬ ‫انتخاب اعضای مجمع نیروهای انقالب قرار خواهد گرفت‪ .‬او‬ ‫با بیان انکه در شاخص های مدنظر عالوه بر تخصص های‬ ‫الزم در شورای شهر به مبحث جوان گرایی نیز توجه شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬برای شرکت کنندگان کمتر از ‪ 40‬سال ضریب‬ ‫خاصی به نمره نهایی این افراد اضافه می شود‪ .‬همچنین به‬ ‫موارد دیگری چون توانمندی های فکری‪ ،‬اشنایی به شهر‬ ‫و مدیریت شهری‪ ،‬داشتن برنامه توجه و تمام این موارد در‬ ‫شاخص های موجود لحاظ شده است‪ .‬مهره کش با بیان انکه‬ ‫خواسته اصلی شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقالب‬ ‫معرفی فهرستی متشکل از افراد کارامد‪ ،‬متخصص‪ ،‬جهادی‬ ‫و متکی به خرد جمعی است پیرامون حساسیت ها و خط‬ ‫قرمز مجمع در انتخاب اعضای شورای شهر‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫کسانی که رهبری را قبول داشته و به نظام اسالمی معتقد‬ ‫باشند و بخواهند خود را وقف خدمت رسانی به مردم و شهر‬ ‫شهیدپرور اصفهان کنند را مد نظر قرار می دهیم و خط قرمز‬ ‫ما تنها کسانی هستند که به موارد مذکور توجهی ندارند یا‬ ‫با انها مخالف اند‪ .‬او پیرامون رویکرد مجمع نیروهای انقالب‬ ‫نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ ،1400‬اظهار‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫داشت‪ :‬مجمع نیروهای انقالب اصفهان حمایت رسمی‬ ‫خود را از حضور اقای رئیسی در انتخابات سال جاری پیرو‬ ‫گرایش نیروهای ارزشی و انقالبی نسبت به ایشان اعالم‬ ‫ن کشور را در‬ ‫کرده که امیدواریم با رای قاطع بتوانند سکا ‬ ‫دست گیرند که در اطالعیه مجمع نیروهای انقالب اصفهان‬ ‫به ان نیز اشاره شده است‪ .‬عضو شورای هماهنگی مجمع‬ ‫نیروهای انقالب اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬خواهشمندیم که‬ ‫همه نیروهای دغدغه مند و انقالبی به منظور دستیابی به‬ ‫فهرستی مشترک برای شورای شهر تالش کنند‪ ،‬همچنین‬ ‫حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد در پی اثبات خود باشیم که‬ ‫در این صورت هیچ نیازی به تخریب و نقد غیرواقعی دیگری‬ ‫نیست‪ .‬او با انتقاد از انکه بعضا شاهد انتشار شایعاتی پیرامون‬ ‫از پیش مشخص بودن لیست اعضای شورای شهر مجمع‬ ‫نیروهای انقالب اصفهان در رسانه ها و شبکه های مجازی‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬با قاطعیت به کسانی که یا بر اثر بی اطالعی‬ ‫و یا با قصد خاصی این مباحث را مطرح می کنند‪ ،‬می گوییم‬ ‫که تا به امروز هیچ لیست و هیچ نفری برای لیست نهایی‬ ‫مجمع نیروهای انقالب مشخص نشده است و برای ایجاد‬ ‫شرایط برابر برای همه افراد شرکت کننده تالش می کنیم‪.‬‬ ‫مهره کش گفت‪ :‬نزدیک به ‪ 160‬نفر کاندیدا رزومه خود را‬ ‫برای مجمع نیروهای انقالب اصفهان ارسال کرده اند و با این‬ ‫فرصت اندک‪ ،‬تمامی تمهیدات برای وجود شرایط یکسان‪،‬‬ ‫عادالنه و منصفانه نسبت به همه شرکت کنندگان اندیشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۳‬شهرداری اصفهان از پیشرفت ‪۸۷‬‬ ‫درصدی عملیات اجرایی احداث خیابان دستگرد خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تالش می کنیم این پروژه تا دو ماه اینده‬ ‫تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد‪ .‬محمد‬ ‫شرفا به ایمنا گفت‪ :‬یکی از پروژه هایی که اجرای ان‬ ‫مطالبه چندین ساله ساکنان منطقه ‪ ۱۳‬به ویژه خیابان‬ ‫دستگرد بود‪ ،‬احداث فاز دوم خیابان دستگرد است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بودجه سال گذشته برای تملک و ایجاد‬ ‫فاز دوم خیابان ازادگان هفت میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شد که با توجه به افزایش هزینه ها این مبلغ در‬ ‫اصالح بودجه تا ‪ ۲۰‬میلیارد تومان افزایش یافت‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای ایجاد‬ ‫فاز دوم خیابان دستگرد باید هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫ازادسازی انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون شش هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متر ازادسازی فضای پروژه انجام شده و هزار متر باقی‬ ‫مانده که امیدواریم با مشارکت مردم هر چه زودتر به‬ ‫پایان رسد‪ .‬او از پیشرفت ‪ ۸۷‬درصدی عملیات اجرایی‬ ‫ساخت خیابان دستگرد خبر داد و تاکید کرد‪ :‬تالش‬ ‫ی‪‎‬کنیم این پروژه را تا دو ماه اینده تکمیل کرده و در‬ ‫م ‬ ‫اختیار شهروندان قرار دهیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫ساماندهی نخاله های‬ ‫ساختمانی شهر از مبدا‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری اصفهان با راه اندازی سامانه مدیریت‬ ‫یکپارچه پســماندهای ساختمانی‪ ،‬روزانه از تخلیه سه‬ ‫هزار تن نخاله ســاختمانی که پیش تــر در اطراف و‬ ‫حریم شــهر تخلیه و سبب مشکالت محیط زیستی و‬ ‫بهداشتی می شد‪ ،‬جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫رحیم محمدی با اشاره به اغاز فعالیت سامانه مدیریت‬ ‫یکپارچه پسماندهای ساختمانی که به صورت پایلوت در‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری اصفهان اجرایی شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این ســامانه به زودی به سایر مناطق شهرداری‬ ‫تعمیم داده می شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســامانه ساماندهی‬ ‫و اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه پســماندهای‬ ‫ســاختمانی که با هدف ســاماندهی پســماندهای‬ ‫ســاختمانی از نقطــه تولیــد تا محل دفــع نهایی و‬ ‫ســاماندهی خودروهای حمل پسماندهای ساختمانی‬ ‫و جلوگیری از تخلفات اســت با صرف هزینه ای بیش‬ ‫از دو میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اجرایی شــده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‬ ‫در خصوص نحوه فعالیت این ســامانه گفت‪ :‬از امروز‬ ‫شــهروندانی که برای دریافت مجوز ساخت وســاز به‬ ‫شهرداری مراجعه می کنند باید نخاله های ساختمانی‬ ‫انها به گردنه زینل انتقال یابد چراکه این سامانه اجازه‬ ‫نمی دهد شهر دســتخوش اقدامات ناصواب و خالف‬ ‫شــود و این زباله ها در هرجایی از شــهر رها شده و‬ ‫مشکالت سیما و منظر شــهر‪ ،‬معضالت بهداشتی و‬ ‫تردد برای شــهروندان ایجاد کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با این‬ ‫اقدام یکی از مشــکالت محیط زیستی شهر اصفهان‬ ‫که تخلیه نخاله ها در حریم شــهر و گاهی در نزدیکی‬ ‫شهرک های مسکونی بود‪ ،‬برطرف می شود‪ .‬محمدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ساماندهی و اســتقرار سیستم مدیریت‬ ‫یکپارچه پسماند ساختمانی با اعتبار ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫بهره برداری شده اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬کاهش تخلیه‬ ‫غیرمجاز پســماندهای ســاختمانی در سطح و حومه‬ ‫شهر‪ ،‬ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماندهای‬ ‫ساختمانی‪ ،‬ســاماندهی ســایت تخلیه پسماندهای‬ ‫ساختمانی و بسترسازی برای استقرار سیستم بازیافت‬ ‫پســماندهای عمرانی و ساختمانی با اجرای این طرح‬ ‫محقق می شــود‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه روزانه ‪ 7‬هزار تن‬ ‫پسماند ساختمانی در شهر اصفهان تولید می شود که‬ ‫‪ 4‬هزار تن فقط در ســایت های ما مدیریت می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای جلوگیری از پرتی تخلیه زباله نیاز به‬ ‫طراحی ســامانه ای داشتیم که از مبدا تا مرحله تخلیه‬ ‫خاک برداری شناسایی شود و هم اکنون با اجرای این‬ ‫طرح کاهش ســه هزار تنی تخلیه پسماند ساختمانی‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫ارائه خدمات الترونیک از‬ ‫وب سایت جدید اتش نشانی‬ ‫مدیرعامل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شــهرداری اصفهان از رونمایی وب ســایت جدید این‬ ‫ســازمان به نشــانی ‪ isfahan.ir.125.www‬خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در این وب ســایت خدمــات الکترونیک‬ ‫شهروندی قابل ارائه است‪ .‬اتشپاد‪ ‬محسن گالبی به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬در این‪ ‬وب ســایت‪ ‬بخش های مختلف سازمان‬ ‫(معاونت ها‪ ،‬ادارات‪ ،‬مناطق عملیاتی‪ ،‬ایستگاه ها و …)‬ ‫معرفی شــده است‪ .‬او با اشــاره به خدمات الکترونیک‬ ‫شهروندی‪ ‬وب ســایت‪ ‬جدید ســازمان اتش نشــانی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬افــزود‪ :‬از جمله خدمات قابل ارائه ســایت‬ ‫درخواست مالقات با مدیرعامل‪ ،‬درخواست کارشناس‬ ‫علت یاب‪ ‬حریق‪ ،‬ثبت نام بررسی ایمنی مدارس‪ ،‬مراکز‬ ‫اموزشــی‪ ،‬مهدکودک ها و پیش دبستانی ها‪ ،‬ارائه همه‬ ‫فرم ها و مدارک مرتبط با حوزه پیشگیری و ایمن سازی‬ ‫ساختمان و سیستم های اعالم و اطفای حریق و جذب‬ ‫نیروی وظیفه اســت‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اخبار‬ ‫به روز ســازمان به همراه ارشیو کامل خبرها در سایت‬ ‫جدید قابل مشــاهده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارائه به روز امار‬ ‫حریق و حوادث به همراه ارشیو کامل خبرهای قبل‪ ،‬ارائه‬ ‫مقاالت و هفته نامه های اموزشی‪ ،‬ایمنی و اتش نشانی‬ ‫همراه با بانک کامل اطالعاتی‪ ،‬گالری چندرســانه ای‬ ‫شامل جدیدترین محتواهای چندرسانه ای (ویدئو‪ ،‬صوت‪،‬‬ ‫تصاویر) از دیگر قابلیت های سایت جدید سازمان است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شــهروندان می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫جدید اتش نشــانی اصفهان به نشــانی ‪.125.www‬‬ ‫‪ isfahan.ir‬به اطالعات و اخبار به روز این ســازمان‬ ‫دسترســی سریع و اسان داشــته باشند‪ .‬اتشپاد‪ ‬گالبی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با راه اندازی این سایت بسیاری از مراجعات‬ ‫حضوری جهت دریافت خدمت حذف شده است‪.‬‬ ‫امتحانات حضوری نهمی ها و‬ ‫دوازدهمی ها در اصفهان اغاز‬ ‫شد‬ ‫روز گذشــته هم زمان با سراسر کشــور‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫پایه های نهم و دوازدهم اســتان اصفهان حضوری در‬ ‫ازمون نهایی شرکت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬معــاون اموزش‬ ‫متوســطه اداره کل اموزش وپرورش اســتان‪ ،‬رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی را در تمام حوزه های امتحانی‬ ‫برای پیشــگیری از کرونا ضروری دانســت و گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هــزار دانش اموز پایه های نهم و دوازدهم‬ ‫امتحانات خود را حضوری برگزار می کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫پایه ریزی تغییرات شهر از مدرسه اغاز می شود‬ ‫باید با ورود به کالس پیام های اموزشی را به دانش اموزان انتقال داده و به شهر کمک کنیم‬ ‫به اعتقاد شــهردار اصفهان انتظار مــی رود معلمان به‬ ‫مدیریت شهری کمک کنند‪ ،‬زیرا همه به نوعی با مدیریت‬ ‫شهری که مدیریت یک موجود زنده را برعهده دارد‪ ،‬سروکار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایمنا‪ ،‬روز گذشــته قــدرت ا‪ ...‬نوروزی در‬ ‫مراســم تجلیل از معلمان ســرامد نواحی اموزش وپرورش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برگزاری مراسم تجلیل از معلمان زمینه تعامل‪،‬‬ ‫همدلی و همراهی را فراهم می کند و الزم است از این اقدام‬ ‫پسندیده پاسداری شود‪ .‬در دنیای کنونی بیشترین نقش در‬ ‫ارتباط با تربیت و هدایت جامعه بر عهده معلمان است؛ اگر‬ ‫می خواهیم جوانان در بزرگسالی مسئولیت پذیر و نسبت به‬ ‫مسائل جامعه بصیرت‪ ،‬ایثار و از خودگذشتگی داشته باشند‪،‬‬ ‫باید در مدارس به مسائل انها پرداخته شود‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرایط کرونایی دانش اموزان از برخی امتیازات‬ ‫و ویژگی های مراکز اموزشــی محروم شدند که امیدواریم‬ ‫هر چه زودتر شــرایط موجود بهبود یابــد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اگر می خواهیم ملتی داشــته باشیم که همت تغییر و انجام‬ ‫بســیاری از اقدامات را داشته باشــند‪ ،‬باید پایه ریزی ان در‬ ‫مدارس انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه ما اداره شهر است و شاید‬ ‫به ظاهر این مســئولیت مهمتر از مسئولیت معلمان باشد‪،‬‬ ‫اما به عنوان معلم تاکید می کنم که نقش معلمان ارزش و‬ ‫اهمیت باالتری نسبت به اداره شهر دارد‪ .‬نوروزی با تاکید بر‬ ‫اینکه‪ ‬شهر‪ ‬یک موجود زنده است و هر چه این موجود زنده‬ ‫پویاتر و شاداب تر باشــد و زیرساخت های قوی تری داشته‬ ‫باشد بهتر می تواند به شــهروندان خود سرویس دهی کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید بتوانیم با ورود به کالس پیام های اموزشی‬ ‫را بــه دانش اموزان انتقال داده و در واقع به شــهر کمک‬ ‫کنیم‪ .‬او با بیان اینکه روزانه هزار تن پسماند خانگی از درب‬ ‫منازل شــهروندان جمع اوری و به کارخانه پردازش انتقال‬ ‫می یابــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬مترمکعب شــیرابه‬ ‫از پســماندهای تر خارج و بــه زمین فرو می رود که ضمن‬ ‫الوده کردن زمین و اب به محیط زیســت شهری نیز اسیب‬ ‫وارد می کند؛ اما امروز با بهره برداری از پروژه ســاماندهی و‬ ‫توسعه الگون های تبخیری و کانال های شیرابه در سازمان‬ ‫مدیریت پسماند از این پس ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬مترمکعب شیرابه که‬ ‫خطرناک ترین مواد برای حیات بشری است‪ ،‬دیگر در زمین‬ ‫فرو نمی رود و به محیط زیست اسیب نمی رساند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تالش شهرداری برای کاهش دفن پسماند‬ ‫شــهردار اصفهان گفت‪ :‬در ابتدای فعالیــت این دوره‬ ‫مدیریت شــهری شــاهد دفن ‪ ۵۰۰‬تن دفــن زباله بودیم‬ ‫کــه این امار تا روز گذشــته به ‪ ۴۰۰‬تن رســید و امروز با‬ ‫بهره برداری از پروژه های جدیــد ‪ ۱۳‬درصد دیگر از حجم‬ ‫ان کاسته خواهد شد‪ .‬او با اشاره به راه اندازی دو خط جدید‬ ‫پردازش پسماند شهر اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬سال اخیر‬ ‫فقط سه خط پردازش پسماند در اصفهان وجود داشت‪ ،‬اما با‬ ‫همت شهرداری در این دوره مدیریت شهری دو خط جدید‬ ‫به این‪ ‬فرایند‪ ‬اضافه شد‪ .‬نوروزی تفکیک از مبدا پسماندها‬ ‫در منازل شــهروندان را امری بسیار تاثیرگذار در مدیریت‬ ‫پسماندهای شهری دانســت و گفت‪ :‬بدون حضور معلمان‬ ‫و تعامــل با اموزش وپرورش پیام شــهرداری به خانواده ها‬ ‫نمی رسد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای جمع اوری یک هزار تن پسماند‬ ‫خانگی در هر شــبانه روز هزینه های زیادی صرف می شود‬ ‫که می تــوان از طریق اموزش دانش اموزان در مدارس در‬ ‫راستای کاهش تولید پسماند و تفکیک ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بسیج همگانی برای نگهداری از شهر‬ ‫شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه روزانــه ‪۴۰‬‬ ‫میلیون‪ ‬مترمربع‪ ‬معابر شــهر با تالش‪ ‬پاکبانان‪ ‬شهرداری‬ ‫نظافت می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روزانه با اســتفاده از پساب‬ ‫تصفیه شــده چهار هزار هکتار فضای ســبز شهر ابیاری‬ ‫می شود که اگر بسیج همگانی شکل نگیرد‪ ،‬نگهداری شهر‬ ‫به عنوان موجود زنده کاری ســخت و دشــوار خواهد بود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه بســیاری از افراد در مدیریت شــهری‬ ‫و شورای شــهر ترکیبی از معلمان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوران‬ ‫و مســئوالن شــهرداری تعامل بین مدیریت شــهری و‬ ‫اموزش وپرورش را برقرار می کننــد‪ .‬نوروزی با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر اصفهان در بســیاری از مسائل نمونه است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــهرداری اصفهان در چهار ســال اخیر در‬ ‫حوزه های مختلف دســتاوردهای خوبــی حاصل کرده و‬ ‫اقدامات ارزشــمندی انجام داده است؛ به عنوان مثال بودجه‬ ‫دو هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‪ ‬تومانی‪ ‬شهرداری در ابتدای فعالیت‬ ‫این دوره مدیریت شهری به ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان در سال‬ ‫جاری رسیده است که نشان از همت واالی شهرداری دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قفل توقف پــروژه مرکــز همایش های‬ ‫بین المللیشکستهشد‬ ‫او با اشــاره به تکمیل ‪ ۱۵‬درصــد باقی مانده خط یک‬ ‫متــروی اصفهان در مدت زمــان چهار مــاه‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫مسافران مترو به ‪ ۱۲۰‬هزار نفر در روز رسیده بود‪ ،‬اما شیوع‬ ‫کرونا شرایط را تغییر داد‪ .‬شهردار اصفهان با ابراز خرسندی‬ ‫از پیشرفت احداث رینگ چهارم به عنوان خواسته و ارزوی‬ ‫ن ساله مردم اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قفل توقف پروژه مرکز‬ ‫چندی ‬‬ ‫همایش های بین المللی اصفهان با صرف یک هزار میلیارد‬ ‫تومان هزینه شکسته شد و به زودی افتتاح می شود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان به عنوان یک‪ ‬نیاز‪ ‬مهم‬ ‫در شــهر با صرف هزینه ای بیــش از ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫احداث و مــورد بهره برداری قرار گرفت؛ همچنین ســالن‬ ‫اجتماعات گلستان شــهدا که یکی از پروژه های ضروری‬ ‫شهر شهیدپرور اصفهان به شمار می رفت‪ ،‬در اولین فرصت‬ ‫با هزینه ‪ ۱۴۰‬میلیارد‪ ‬تومانی‪ ‬احداث شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایجاد ‪ ۷۷۷‬کیلومتر مسیر دوچرخه سواری‬ ‫تا ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫نــوروزی با اشــاره به طراحــی ‪ ۷۷۷‬کیلومتر مســیر‬ ‫دوچرخه سواری در شهر‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬تاکنون بخش‬ ‫زیادی از این مســیرها احداث شــده اســت‪ ،‬البته معتقدم‬ ‫معلمان می توانند به عنوان الگو از دوچرخه اســتفاده کرده‬ ‫و دانش اموزان نیز به جای اســتفاده از تاکسی ســرویس و‬ ‫خودروی شخصی با دوچرخه به مدرسه بروند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫دو سال اینده باید ‪ ۷۷۷‬کیلومتر مسیر دوچرخه طراحی شده‬ ‫در شهر ایجاد شود؛ مسیرهای دوچرخه باید مملو از دوچرخه‬ ‫و به جای هر دوچرخه یک خودرو از معابر شــهری حذف‬ ‫شــود تا ترافیک سنگین از شــهر‪ ‬رخت‪ ‬بربندد و حوادث‬ ‫ترافیکی کاهش یابد‪ .‬شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه روح‬ ‫مسئولیت باید در جان تمام دانش اموزان‪ ‬دمیده‪ ‬شود تا همه‬ ‫احســاس مسئولیت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬احساس مسئولیت فقط بر‬ ‫عهده علما و دانشــمندان نیست؛ انتظار می رود معلمان به‬ ‫مدیریت شهری کمک کنند‪ ،‬زیرا همه به نوعی با مدیریت‬ ‫شهری که مدیریت یک موجود زنده را برعهده دارد‪ ،‬سروکار‬ ‫دارند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همه باید برای مدیریت شــهر همدل‬ ‫و همراه شوند و اگاهی بخشی کنند و معلمان در اداره شهر‬ ‫نقش پررنگ تری ایفا کنند‪ .‬نوروزی گفت‪ :‬معلمان می توانند‬ ‫به گونه ای عمل کنند تا مردم شهر رفتار و کردار مهربانانه و‬ ‫دلسوزانه تری داشته باشند‪.‬‬ ‫سنت پایه گذاری شده تجلیل از معلمان ادامه یابد‬ ‫مشــاور فرهنگی شــهردار اصفهان نیز در این مراسم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید تعهدمان نسبت به بزرگداشت مقام معلم و‬ ‫اهمیت تعلیم و تربیت را ادا کنیم‪ .‬سید رحیم مدنیان افزود‪:‬‬ ‫با اغاز فعالیت این دوره مدیریت شــهری‪ ،‬هر سال در ایام‬ ‫بزرگداشت مقام معلم تجلیل و قدردانی از تعدادی شاغالن‬ ‫و بازنشســتگان اموزش وپرورش توســط شهردار اصفهان‬ ‫انجام می شــد‪ ،‬اما اردیبهشــت ماه سال گذشــته به دلیل‬ ‫شیوع کرونا امکان برگزاری این مراسم فراهم نشد‪ .‬مشاور‬ ‫فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬سال گذشته درصدد‬ ‫بودیم همزمان با اغاز ســال تحصیلی و روز جهانی معلم از‬ ‫تعدادی معلمان شــاغل و بازنشسته تقدیر کنیم اما شرایط‬ ‫کرونایی استمرار یافت و به همین جهت تقدیرنام ‪‎‬ه شهردار‬ ‫اصفهان همراه با هدایا به وســیله نمایندگانشان به نشانی‬ ‫منزل این افراد فرهیخته ارســال شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫نیز با وجود شــرایط کرونایی که امکان برگزاری جلســات‬ ‫عمومــی را نداریم از ‪ ۱۸‬نفر تعــداد ‪ ۱۵۰‬نفر از معلمان و‬ ‫بازنشستگان منتخب به صورت نمادین قدردانی شد و برای‬ ‫مابقی افراد هدایا و لوح تقدیر ارســال خواهد شــد‪ .‬مدنیان‬ ‫با قدردانی از شــهردار اصفهان در تجلیل از معلمان‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬این سنت پایه گذاری شده‪ ،‬در سال های اینده‬ ‫نیز توسط شهرداری ادامه یابد و این اقدام پسندیده توسط‬ ‫سایر دستگاه ها نیز انجام شــود‪ .‬او با بیان اینکه بر اساس‬ ‫امار اعالم شــده حدود ‪ ۴۵‬درصد معلمان شاغل استان‪ ،‬در‬ ‫شهر اصفهان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در اســتان اصفهان ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫نفر معلم بازنشســته وجود دارد که حدود ‪ ۵۰‬درصد انها در‬ ‫شهر اصفهان هستند و این امار نشان دهنده عظمت سیستم‬ ‫اموزش وپرورش است‪ .‬مشــاور فرهنگی شهردار اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اهمیت تعلیم و تربیت بر کســی پوشیده نیست و‬ ‫امیدواریم همگان قدرشناس معلمان باشند‪.‬‬ ‫در روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت‬ ‫سامانه رویدادهای شــهر اصفهان با حضور استاندار‬ ‫اصفهان در مراسم سالیانه انجمن فرهنگی روابط عمومی‬ ‫و همزمــان بــا روز جهانی ارتباطــات و روابط عمومی‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬این سامانه توســط اداره کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شــهرداری اصفهان بــه ادرس ‪event.‬‬ ‫‪ isfahan.ir‬طراحی و اجرا شــده اســت‪ .‬سامانه جدید‬ ‫اداره کل ارتباطات شــهرداری اصفهان‪ ،‬سامانه ای برای‬ ‫اطالع شــهروندان از رویدادهای شــهر اصفهان است‪.‬‬ ‫اطالع رسانی رویدادهای مختلف شهری با قابلیت فیلتر‬ ‫و دســته بندی جهت دسترسی حوزه های مختلف درون‬ ‫و برون ســازمانی‪ ،‬نمایش رویدادها بر پایه نقشه‪ ،‬امکان‬ ‫جستجوی رویدادها بر اساس موضوع‪ ،‬مکان‪ ،‬رده سنی‬ ‫و غیره‪ ،‬امکان ثبت رویدادهای بخش خصوصی‪ ،‬امکان‬ ‫دریافت نظرات و پیشــنهادهای مخاطبــان هر رویداد‪،‬‬ ‫امــکان ثبت نظر مخاطبــان دربــاره رویدادها‪ ،‬امکان‬ ‫دســته بندی مجموعه رویدادها بر اساس مناسبت های‬ ‫مختلف و امکان خروجی گیری از رویدادهای ثبت شده‬ ‫از ویژگی های این سامانه است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫اصفهان در جمع مدیران روابط عمومی اســتان‪ ،‬رئیس‬ ‫و اعضای انجمن روابط عمومی استان در این خصوص‬ ‫رونمایی از سامانه رویدادهای شهر‬ ‫گفت‪ :‬همیشه روابط عمومی ها به دنبال دسترسی سریع‬ ‫به مخاطب هســتند و مخاطب نیز به دنبال رسیدن به‬ ‫موضوعات موردعالقه خود اســت‪ .‬این سامانه به نوعی‬ ‫طراحی شــده که این فرایند را تســهیل می کند‪ .‬ایمان‬ ‫حجتی ادامه داد‪ :‬این ســامانه به گونه ای طراحی شده که‬ ‫هر ســازمان و نهاد می تواند رویدادهای موردنظر خود را‬ ‫در ان ثبت کند‪ .‬در این سامانه مشخص می کنید رویداد‬ ‫چه موضوعی دارد‪ ،‬مناسب چه رده سنی است و در کدام‬ ‫نقطه جغرافیایی شــهر اتفاق می افتــد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ثبت دقیق اطالعات باعث می شــود رویدادها متناسب‬ ‫با دســته بندی ها و طبق عالقه مندی ها قابل مشــاهده‬ ‫باشد و کمک خواهد کرد ارتباطات روند بهتری را میان‬ ‫مخاطب و روابط عمومی ها طی کند‪ .‬حجتی با اشــاره‬ ‫بــه جایگاه روابط عمومی ها بویژه در شــرایط کرونایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در ســال گذشته که با کرونا درگیر بوده ایم‬ ‫تمام فعــاالن عرصه ارتباطــات و روابــط عمومی ها‬ ‫ســربازان گمنامی برای سالمت مردم بوده اند‪ ،‬وضعیت‬ ‫کرونا فعالیــت روابط عمومی ها را در همه ســازمان ها‬ ‫و نهادها دچــار چالش کرده و این در حالی اســت که‬ ‫روابــط عمومی ها با اســتفاده از خالقیت توانســته اند‬ ‫همچنان اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫گالیهمدیرکلدامپزشکیاستاناصفهان‬ ‫واکسیناسیون کادر دامپزشکی در هیاهوی انفلوانزا گم شد‬ ‫مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان از اینکه کادر حوزه‬ ‫دامپزشکی در اولویت دریافت واکسن قرار نگرفته اند انتقاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت و عملکرد حوزه دامپزشکی اصفهان در مهار ویروس‬ ‫انفلوانزای فوق حاد پرندگان‪ ،‬در هیاهوی کرونا گم شد‪.‬‬ ‫شــهرام موحدی با انتقاد بر اینکه کادر حوزه دامپزشکی در‬ ‫اولویت دریافت واکســن کرونا قرار نگرفته اند‪ ،‬به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫حوزه دامپزشکی تعطیل شدنی نیســت‪ ،‬چراکه با سالمت دام‬ ‫به عنوان منشــا غذایی افراد ارتباط دارد‪ ،‬از ســوی دیگر بحث‬ ‫کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام در این حوزه دنبال‬ ‫می شود‪ .‬او با تاکید بر اینکه نقش دامپزشکی در حوزه سالمت‬ ‫غیرقابل انکار است‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه در سال گذشته باوجودی‬ ‫که برخی استان های کشور درگیر انفلوانزای فوق حاد پرندگان‬ ‫بودند‪ ،‬اســتان اصفهان باوجود داشــتن بیشترین واحد پرورش‬ ‫طیور‪ ،‬موفق به کنترل این بیماری ویروســی بسیار خطرناک‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز‬ ‫کنترل بیماری های ویروسی چه در حوزه دام و چه در حوزه انسان‬ ‫همچون کرونا بســیار سخت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فعالیت و عملکرد‬ ‫حوزه دامپزشــکی اصفهان در مهار ویروس انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان‪ ،‬در هیاهوی کرونا گم شد‪ .‬موحدی تصریح کرد‪ :‬باوجود‬ ‫دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬کارمندان می توانند‬ ‫به صورت شیفتی بر ســرکار حاضر شوند‪ ،‬اما با توجه به اینکه‬ ‫امکان تعطیلی کشتارگاه های دام و طیور و همچنین نظارت بر‬ ‫فراورده های دامی و کنترل بیماری های مشــترک بین انسان و‬ ‫دام همچون واکسیناســیون هاری و سیاه زخم وجود ندارد‪ ،‬کادر‬ ‫حوزه دامپزشــکی در این مدت به صورت شبانه روزی مشغول‬ ‫فعالیت بوده و هســتند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در این شرایط همکاران‬ ‫حوزه دامپزشکی به صورت شبانه روزی در مراکز مختلف حضور‬ ‫داشتند تا در حوزه تامین مواد پروتئینی بویژه برای بیمارستان ها و‬ ‫‪ ...‬کمبودی نداشته باشیم‪ .‬مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه حوزه سالمت بسیار گسترده است و تنها معطوف به‬ ‫یک وزارتخانه نمی شود و نباید از فعالیت های حوزه دامپزشکی‬ ‫چشم پوشــی کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باوجودی که کادر دامپزشکی‬ ‫در کشــتارگاه های دام و طیــور که مراکز تجمعی و شــلوغی‬ ‫است‪ ،‬به صورت شــبانه روزی فعالیت دارند و یا در روستا ناچار‬ ‫به واکسیناســیون دام و طیور هستند‪ ،‬در اولویت واکسیناسیون‬ ‫کرونا قرار نگرفته اند و این جای تاسف دارد‪ .‬موحدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از همکاران حوزه دامپزشکی با توجه به نوع فعالیت‬ ‫خود و قرار گرفتن در مراکز تجمعی و شــلوغ و مختلف‪ ،‬مبتال‬ ‫به کرونا شده و حتی تعدادی از انها فوت کرده اند‪ .‬او گفت‪ :‬باید‬ ‫دید ایا همکاران حوزه دامپزشکی در این مدت باوجود وضعیت‬ ‫سخت کرونا و همچنین کنترل بیماری های دامی‪ ،‬می توانستند‬ ‫در کشتارگاه های دام و طیور و ‪ ...‬حضور نداشته باشند‪ .‬درحالی که‬ ‫بایــد توجه داشــت امروز بخشــی از حوزه ســامت‪ ،‬مدیون‬ ‫حوزه دامپزشکی است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی برداشت‬ ‫گل محمدیدرگلپایگان‬ ‫به گفته مدیر جهاد کشــاورزی گلپایگان ســال گذشته‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬تن گل محمــدی از ‪ ۱۵۰‬هکتار زمین زیر‬ ‫کشــت برداشت شده است که امسال به دلیل سرمازدگی‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی برداشــت گل محمدی کاهش داشته و‬ ‫پیش بینی برداشــت ‪ ۴۰۰‬تن داریم که امیدوارم با جبران‬ ‫خسارت‪ ،‬تولیدکنندگان ضرری متحمل نشوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬حیدر علی گل محمدی اظهار کرد‪ :‬کار‬ ‫برداشــت گل از مزارع این شهرستان از نیمه اردیبهشت‬ ‫اغاز شــده اســت و تا مدت یک ماه ادامه دارد که هزار‬ ‫نفر مشغول کار می شــوند‪ .‬او گفت‪ :‬کاشت گل محمدی‪،‬‬ ‫شش ســال اســت که در این شهرستان کشــاورزان با‬ ‫تغییر الگوی کشــت و به دلیل نیاز به اب کم به کاشت‬ ‫گل محمدی روی اوردند کــه در حال حاضر ‪ ۱۵۰‬هکتار‬ ‫از اراضی کشــاورزی این شهرســتان زیر کاشــت این‬ ‫محصول اســت‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این شهرســتان هشت مزرعه بزرگ گل محمدی‬ ‫عالوه بــر مزارع کوچک وجود دارد که یکی از بزرگترین‬ ‫مزارع گل محمدی این شهرســتان با وســعت ‪ ۶۰‬هکتار‬ ‫در روستای فاویان واقع شــده است‪ .‬گل محمدی گفت‪:‬‬ ‫کارگاه گالب گیــری در شهرســتان نداریــم که موجب‬ ‫شــده اســت این محصول به صورت خام فروشی روانه‬ ‫شهرستان های اطراف شود‪ ،‬نبود دستگاه های مکانیزه در‬ ‫کار برداشت گل محمدی و کارخانه های صنایع تبدیلی دو‬ ‫مشکل اساسی برای پرورش دهندگان گل محمدی است‬ ‫زیرا کارخانه های گالب گیــری و صنایع تبدیلی با وجود‬ ‫دریافت مجوز هنوز به بهره برداری نرسیده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ســال گذشته بیش از ‪ ۶۰۰‬تن گل محمدی از سطح ‪۱۵۰‬‬ ‫هکتاری مزارع زیر کشــت برداشت شده است که امسال‬ ‫به دلیل سرمازدگی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد برداشت گل محمدی‬ ‫کاهش داشــته و پیش بینی برداشــت ‪ ۴۰۰‬تن داریم که‬ ‫امیدوارم با جبران خســارت‪ ،‬تولیدکننــدگان ان ضرری‬ ‫متحمل نشوند‪ .‬بهرام کریمی تولیدکننده گل محمدی در‬ ‫گلپایگان اظهار کرد‪ :‬با ســرمایه گذاری دو میلیارد تومان‬ ‫مزرعه گل محمدی ایجاد کردم که اکنون در ســطح ‪۶۰‬‬ ‫هکتار زیر کشت است که سال گذاشته ‪ ۱۰۰‬تن برداشت‬ ‫گل داشــتیم اما امسال به دلیل ســرمازدگی این رقم به‬ ‫‪ ۷۰‬تن می رســد‪ .‬او افزود‪ :‬بــا مراقبت الزم از این مزرعه‬ ‫کیفیت و مرغوبیت محصول گل دو چندان شــده است‪،‬‬ ‫همچنین دو سال است که با روش جدید در دفع افات از‬ ‫سموم برای افت گل محمدی استفاده نشده است‪ .‬در کار‬ ‫برداشت گل محمدی ‪ ۳۰۰‬کارگر بومی و غیربومی مشغول‬ ‫هستند‪ .‬بهزاد ثمری تولیدکننده گل محمدی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ابتدای طرح کاشت باغ ‪ ۱۲۰‬هکتاری گل محمدی تصمیم‬ ‫گرفتم که صنایع تبدیلی این محصول نیز ایجاد شود اما در‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی حمایتی صورت نگرفت‪.‬‬ ‫سبدبافی زنان باغبادران در‬ ‫حال فراموشی است‬ ‫بنا به گفته شهردار باغبادران با وجود داشته های غنی شهر‬ ‫ساحلی در حوزه میراث ناملموس ان گونه که باید به این‬ ‫مهم پرداخته نشــده بود از این رو شهرداری با حرکت در‬ ‫مســیر تهیه پرونده های ثبتی میراث ناملموس این شهر‬ ‫تالش کرده اســت اقدامات عملیاتی برای ماندگاری این‬ ‫اثار انجام دهد‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬امینی به ایمنا گفت‪ :‬میراث فرهنگی مجموعه ای‬ ‫از یادمان ها‪ ،‬باورهــا و ارزش های فرهنگی مردمان یک‬ ‫جامعه است که با گذشــت زمان از نسل های پیشین به‬ ‫نســل های اینده به ارث رسیده و باعث تعلق خاطر نسل‬ ‫اینده نســبت به زادگاه انان خواهد شــد‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫رویکرد جدیدی که در حــوزه حفاظت از میراث ملموس‬ ‫و ناملموسی که در شهرداری‪ ‬باغبادران‪ ‬حاکم شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬علیرغم داشــته های غنی شهر ســاحلی در حوزه‬ ‫میــراث ناملموس ان گونه که باید بــه این مهم پرداخته‬ ‫نشــده بود از این رو شــهرداری با حرکت در مسیر تهیه‬ ‫پرونده های‪ ‬ثبتی‪ ‬میراث ناملموس این شهر شامل ائین ها‪،‬‬ ‫مشاغل کهن‪ ،‬صنایع دســتی‪ ،‬سوغات‪ ،‬داشته های غذایی‬ ‫و غیــره تالش کرده اســت اقدامات عملیاتــی را برای‬ ‫ماندگاری این اثار انجام دهد‪ .‬شهرداری باغبادران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری مدیریت شــهری از ابــان ماه ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫مسیر ثبت پولکی‪ ‬باغبادران‪ ‬در فهرست اثار ملی معنوی‬ ‫کشــور گام برداشتیم خوشــبختانه این مهم در ماه های‬ ‫پایانی ســال ‪ ۱۳۹۹‬محقق شد‪ .‬او ســبدبافی‪ ‬را یکی از‬ ‫کهن ترین هنر دســت مردم‪ ‬باغبادران‪ ‬دانســت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر «پولک رســی»‪ ‬باغبادران‪ ‬موارد دیگری از‬ ‫جمله ســبدبافی با استفاده از سفال گندم ظرفیت ثبت در‬ ‫فهرست اثار ملی معنوی کشــور را دارد‪ ‬چرا که این هنر‬ ‫اصیل در دست فراموشــی بوده و نیاز است برای احیای‬ ‫این هنر و اموزش ان به عالقه مندان اقدامات الزم بشود‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکه با احیای میراث کهن و ماندگار شــهر‬ ‫نغمــه زندگــی را می توان از عمق وجود احســاس کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صنایع دستی‪ ،‬نشــانگر هویت و فرهنگ هر شهر‬ ‫و منطقه اســت از این جهت با تالش پیگیرانه مدیریت‬ ‫شــهری پرونده‪ ‬ثبتی‪ ‬این هنر ارزشــمند در حال تهیه و‬ ‫تدوین بوده تا نام مادران‪ ‬باغبادران‪ ‬که نمادی از فرهنگ و‬ ‫تمدن این شهر هستند و سبدهای بسیاری به دست انان‬ ‫بافته شده در لیســت اثار ناملموس کشور به ثبت برسد‪.‬‬ ‫او بــا بیان اینکه از امکانات بالقــوه و قابلیت های فراوان‬ ‫هنر صنایع دستی شهر‪ ‬باغبادران‪ ‬می توان به عنوان بخش‬ ‫مکمل اقتصادی‪ ،‬کشاورزی برای رونق اقتصادی شهر و‬ ‫شهروندان بهره مند شــد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬صنایع دستی چون‬ ‫سبدبافی‪ ‬با سفال گندم میراثی ماندگار است که در صورت‬ ‫احیای ان عالوه بر زمینه جذب گردشگر می تواند با ایجاد‬ ‫تراکنش های مالی بسترساز رونق تولید‪ ،‬اشتغال و اقتصاد‬ ‫شهر ساحلی‪ ‬باغبادران‪ ‬باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫نیم نگاه‬ ‫شب بیداری بی فایده در ایام‬ ‫امتحانات‬ ‫گوهر یسنا انزانی| توجه به تغذیه‪ ،‬خواب و نوشیدن‬ ‫اب کافی و مناسب در شب های امتحان بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ .‬برخی افــراد در طول روز مطالعــه مفید‪ ‬و برخی‬ ‫شب هنگام کارایی بهتری برای مطالعه دارند‪ .‬ابتدا باید توجه‬ ‫کرد که هر فرد از چه سیستم مطالعه ای استفاده می کند و‬ ‫این گونه زمان مطالعه مفید و مناسب را پیدا کرد‪ .‬برخی صرفا‬ ‫به دلیل کاهش عوامل مزاحم‪ ،‬هنگام شب شروع به درس‬ ‫خواندن می کنند‪ ،‬در چنین مواقعی باید از خانواده خواهش‬ ‫کرد که با رعایت بیشتر‪ ،‬عوامل مزاحم را کاهش دهند‪ ،‬اما‬ ‫برخی به طورکلی در شب هنگام مطالعه بهتری دارند‪ .‬چنین‬ ‫افرادی باید در نظر بگیرند در زمانی که مطالعه برایشــان‬ ‫کارایی الزم را ندارد خواب کافی داشــته باشــند تا هنگام‬ ‫امتحان دچار کمبود خواب نشوند‪ .‬به طورکلی موکول کردن‬ ‫مطالعه کل بخش های کتاب به موقعیت شب امتحان منجر‬ ‫به ایجاد مشکالت فکری‪ ،‬احساسی‪ ،‬جسمی و رفتاری اعم‬ ‫از عدم تمرکز‪ ،‬خود سرزنشی‪ ،‬افکار خودایند منفی‪ ،‬حسرت‬ ‫درس نخواندن در طول ســال تحصیلی و‪ ...‬می شود‪ .‬تمام‬ ‫نیروهای درونی نیز صرف افکار منفی می شود که به صورت‬ ‫چرخشی بر احساســات افراد اثر می گذارد‪ .‬این روانشناس‬ ‫معتقد اســت که موکول کردن مطالعه مطالب درسی به‬ ‫شــب امتحان منجر به ایجاد خشــم‪ ،‬ترس‪ ،‬افسردگی و‬ ‫حتی تنفر از ان درس و یا اموزگار می شــود‪ .‬دانش اموز در‬ ‫چنین شــرایطی دیگران و والدین و خود را مقصر می داند‪،‬‬ ‫عصبانی می شود‪ .‬ترس از شکست‪ ،‬اشتباه‪ ،‬قضاوت‪ ،‬طرد‬ ‫شــدن‪ ،‬از دست دادن نمره و موقعیت در او ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به طوری که این احساسات بر روی جسم او نیز‪ ‬اثر گذاشته و‬ ‫مشکالت جسمانی نظیر مشکالت گوارشی برای دانش اموز‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬ازاین رو توصیه می شود درس خواندن تنها به‬ ‫شــب امتحان موکول نشود بلکه در طول سال تحصیلی‪،‬‬ ‫دروس مطالعه شوند‪ .‬به طورکلی شیوه مطالعه برای امتحان‬ ‫دانش اموزان جزو‪ ‬تجارب انها‪ ‬محسوب می شود که از همان‬ ‫طریق افکار خود را ساخته اند‪ .‬برخی تا لحظه اخر و پیش از‬ ‫شروع امتحان درس می خوانند و برخی مطالعه تا لحظه اخر‬ ‫را مناسب نمی دانند‪ .‬از طریق این رفتارها با‪ ‬ترس های درونی‬ ‫مقابله و‪ ‬سطح اضطراب و استرس‪ ‬خود را کنترل‪ ‬می کنند‪.‬‬ ‫در شــب و روز امتحان نیز دانش اموزان از تجارب پیشین‬ ‫خــود که تقویت مثبت بوده و نتایج مثبــت ان را دیده اند‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬علیرغم مطالب گفته شده نمی توان باورها‬ ‫و رفتار افراد را در شــب امتحان تغییر داد‪ ،‬بلکه رفتار و باور‬ ‫و ترس های زیر بنایی‪  ‬دانش اموزان را باید در طول ســال‬ ‫تحصیلی شناسایی و سپس رفتار انها‪ ‬را تغییر داد‪ .‬ازاین رو‬ ‫توصیه می شود در شب های امتحان دانش اموزان به شیوه ای‬ ‫مطالعه کنند که احساس ارامش و امنیت بیشتری به انها‬ ‫می دهد‪ .‬به طورکلی دو نوع خیال پردازی هنگام مطالعه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬برخی از ابتدای مطالعه دچار خیال پردازی و برخی پس‬ ‫از اندکی مطالعه دچار خیال پردازی می شــوند‪ .‬باید بدانیم‬ ‫خیال پردازی در ابتدای مطالعه امری طبیعی است چراکه‬ ‫بچه ها دچار ترس شدیدی شده اند و ذهن برای محافظت‬ ‫از فرد به ســمت خیال پردازی مــی رود‪ .‬این خیال پردازی‬ ‫می تواند هر محتوایی داشــته باشد اما باید کنترل شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر برخی پس از اندکی مطالعه دچار خیال پردازی‬ ‫زیادی می شوند‪ .‬نخستین توصیه این است که دانش اموزان‬ ‫توجه کنند پس از چه مدت مطالعه دچار خیال پردازی شده‬ ‫و تا چه مدت می توانند ذهن را روی محتوای موردمطالعه‬ ‫ثابت و متمرکز نگه دارند‪ .‬سپس از تکنیک های تمرکز نظیر‬ ‫تمرین تنفس و یا افزایش ارامش و ریلکس کردن عضالت‬ ‫و غیره استفاده کنند‪ .‬همچنین تمیز بودن اتاق و میز مطالعه‪،‬‬ ‫خواب کافی‪ ،‬عدم گرسنگی‪ ،‬کاهش سر و صدا‪ ،‬استراحت‬ ‫میان مطالعــه‪ ،‬دادن پاداش به خود هنگام مطالعه و غیره‬ ‫می تواند به افزایش تمرکز کمک کند‪ .‬برخی مطالعه دروس‬ ‫را به دالیل مختلفی نظیر ترس از اشتباه‪ ،‬ترس از شکست‪،‬‬ ‫ترس از خوب یاد نگرفتن و غیره طول می دهند‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی دانش اموزان باید بدانند دقیقا چند فصل درسی‬ ‫را باید مطالعه کنند تا چه مدت می توانند تمرکز خود را بر‬ ‫روی محتوای درسی حفظ کنند‪ ،‬مطالب را به قسمت های‬ ‫جزئی تر تقســیم کنند و برای خوانــدن در بخش به خود‬ ‫تشــویقی نظیر خوردن خوراکی محبــوب و غیره بدهند‪.‬‬ ‫این گونه عوامل مزاحم کاهش پیدا می کند‪ .‬هر فردی نوع‬ ‫درس خواندن متفاوتی دارد و باید در گام نخست نوع درس‬ ‫خواندن خود را بیابیم تا با حفظ تمرکز‪ ،‬تشویق و یاداوری‬ ‫جمالت مثبت به خود‪ ،‬تمرینات ارام بخش‪ ،‬نوشتن افکار‬ ‫منفی و دور ریختن انها ذهن را خالی و برای مطالعه اماده‬ ‫کنیم‪ .‬ذهن دارای مکانیســم دفاعی برای افزایش ارامش‬ ‫است‪ .‬در شرایط اســترس زایی نظیر شب امتحان برخی‬ ‫افراد دچار انکار و بی تفاوتی نسبت به امتحان می شوند که‬ ‫منشا ان به عدم مطالعه در طول سال تحصیلی و ترس از‬ ‫مطالعه حجم زیاد درس در شب امتحان بازمی گردد‪ .‬ازاین رو‬ ‫به طورکلی دچار انکار و بی تفاوتی می شوند تا ارامش خود را‬ ‫به دست اورند‪ .‬در چنین شرایطی افراد بسیار به تمیزی اتاق‪،‬‬ ‫میز مطالعه و غیره اهمیت می دهند‪ ،‬دچار رفتارهای اهمال‬ ‫کارانه می شوند و به طورکلی به جز درس خواندن هر کاری‬ ‫انجام می دهند‪ .‬دانش اموزان باید با ترس ها و اضطراب های‬ ‫خود اشنا باشند‪ ،‬اســترس شب امتحان را مدیریت کنند‪،‬‬ ‫زمان مناسب برای مطالعه خود را بشناسند‪ ،‬از مشوق های‬ ‫کوچک نظیــر خوراکی هــای دلخواه در میــان مطالعه‬ ‫اســتفاده کنند‪ ،‬مکان مطالعه را از عوامل مزاحم دور نگه‬ ‫دارند و نکات یاد شــده را در نظر بگیرند تا بتوانند عوامل‬ ‫مزاحم هنگام مطالعــه امتحان را کاهــش دهند؛ اما به‬ ‫یاد داشته باشــند که به طورکلی مطالعه در شب امتحان‬ ‫فایده ای ندارد چراکه انچه مهم اســت سپردن اطالعات‬ ‫به حافظه بلندمدت اســت‪ .‬به والدین نیز توصیه می شود‬ ‫در شــب امتحان عوامل مزاحم نظیر بحث و مشاجره و یا‬ ‫مهمــان دعوت کردن یا به مهمانی رفتن را کاهش دهند‬ ‫تا دانش اموز بــا ارامش خیال برای امتحان اماده شــود‬ ‫‪/.‬ایسنا‬ ‫روان شناس‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫روش شلیک به سگ های بی صاحب و خوراندن سم به انها منسوخ شده است‬ ‫قصه سگ های بی صاحب از زنده گیری تا ازادسازی‬ ‫بنا به گفته رئیس اداره خدمات شــهری شــهرداری‬ ‫ی اصفهان به منظور ارتقای ســامت‪،‬‬ ‫اصفهان شــهردار ‬ ‫بهداشــت و امنیت شــهروندان و رعایت اصول حقوقی‬ ‫در برخــورد با حیوانات‪ ،‬روش زنده گیری‪ ،‬عقیم ســازی‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬واکســینه کردن‪ ،‬رهاســازی یــا نگهداری و‬ ‫واگذاری ســگ های ولگرد را در دستور کار خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫غالمرضا ســاکتی دراین باره به ایمنــا گفت‪ :‬امروزه‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان روش‪ ‬زنــده گیــری‪،‬‬ ‫عقیم ســازی‪ ،‬نگهداری‪ ،‬واکســینه کردن‪ ،‬رهاسازی یا‬ ‫نگهداری و واگذاری سگ های ولگرد را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬معاونت خدمات شهری شهرداری‬ ‫اصفهان نیز بر اساس دستورالعمل ابالغ شده در راستای‬ ‫تحقق بند ‪ ۱۵‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری ها مبنی بر وظیفه‬ ‫شــهرداری در جلوگیری از شیوع امراض‪ ‬ساریه‪ ‬انسانی و‬ ‫حیوانی و ساماندهی حیواناتی که در شهرها بدون صاحب‬ ‫هســتند و به منظور ارتقای ســامت‪ ،‬بهداشت و امنیت‬ ‫شــهروندان و همچنین رعایت اصول حقوقی در برخورد‬ ‫با حیوانات بدون صاحب و بر اســاس دستورالعمل کنترل‬ ‫جمعیت سگ های بدون صاحب وزارت کشور و بخشنامه‬ ‫ابالغی شــماره ‪ ۴۴۷۴‬مورخ ‪ ۱۶‬اردیبهشــت‪ ‬۹۹‬سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات گسترده ای در‬ ‫این راستا انجام داده است؛ در شهر اصفهان از اوایل دهه‬ ‫‪ ۹۰‬با ایجاد مرکز ســاماندهی‪ ،‬زنده گیری‪ ،‬عقیم سازی‪،‬‬ ‫واکسیناســیون و نگهداری و رهاسازی نسبت به کنترل‬ ‫جمعیت ســگ های ولگرد اقدام شده است‪ .‬ساکتی افزود‪:‬‬ ‫امارها نشــان می دهد روش‪ ‬زنده گیری‪ ،‬عقیم ســازی‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬واکســینه کردن‪ ،‬رهاســازی یــا نگهداری و‬ ‫واگذاری سگ های ولگرد کاربردی است و تعداد سگ های‬ ‫ولگرد شهر اصفهان در سال های اخیر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بــا افزایش اگاهی مــردم در مــورد طرح‪ ‬زنده گیری‪ ‬و‬ ‫ساماندهی سگ ها‪ ،‬رضایت از نحوه اقدام نیز به باالترین‬ ‫سطح خود رسیده است‪ .‬اگرچه‪ ‬هنوز‪ ‬برخی شهروندان‪ ‬به‬ ‫دلیل نداشــتن اگاهی و تصورات غلــط با‪ ‬زنده گیری‪ ‬و‬ ‫انتقال‪ ‬ســگ ها مخالفت‪ ‬می کنند‪ .‬رئیــس اداره خدمات‬ ‫شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در طرح کنترل‬ ‫و ساماندهی سگ های ولگرد شهر اصفهان‪ ،‬ارزشمندترین‬ ‫نقطه قوت تغییر روش از کشتار سگ ها به‪ ‬زنده گیری‪ ‬و‬ ‫عقیم سازی بوده است‪ .‬نقاط قوت طرح مبارزه با سگ های‬ ‫ولگرد در شهر اصفهان شــامل عدم‪ ‬اتالف‪ ‬هیچ کدام از‬ ‫سگ ها توسط اسلحه گرم یا با‪ ‬درد‪ ‬و رنج‪ ،‬دارا بودن یک‬ ‫روند‪ ،‬سیستم و مکانیزم مشخص و پیوسته بودن اقدامات‬ ‫انجام شده‪ ،‬عقیم سازی هر دو جنس‪ ،‬واگذاری سگ ها به‬ ‫شهروندان در صورت تمایل و بر اساس دستورالعمل های‬ ‫ابالغ شــده است‪ .‬او افزود‪ :‬در شــهر اصفهان در مناطق‬ ‫‪۱۵‬گانه‪ ‬در هر منطقه یک نفر کارشــناس اگاه و اموزش‬ ‫دیده اقدام به شناســایی محل زندگی ســگ ها می کند‪،‬‬ ‫پس از شناســایی کانون های حضور سگ ها‪ ،‬اغاز به غذا‬ ‫رســانی به انها و از بین بردن ترس از انســان می شوند‪،‬‬ ‫پس از انتقال به مرکز ســاماندهی جهت ثبت‪ ،‬بررســی‪،‬‬ ‫درمان‪ ،‬واکسیناسیون‪ ،‬عقیم سازی‪ ،‬نگهداری و رهاسازی‬ ‫به پناهگاه منتقل می شوند‪ .‬ســاکتی‪ ‬ادامه داد‪ :‬در مرحله‬ ‫نخســت‪ ،‬زنده گیری‪ ‬ســگ های ولگرد انجام و سپس‬ ‫برای حیوانات جمع اوری شــده پرونده تشــکیل می شود‪،‬‬ ‫پس از ورود سگ به مرکز ســاماندهی کنترل های الزم‬ ‫از‪ ‬نظر‪ ‬بیماری های انگلی و سایر بیماری ها و اسیب های‬ ‫جسمی روی سگ انجام شده و پس از طی مراحل انگل‬ ‫زدایــی‪ ،‬جهت انجــام عمل عقیم ســازی ( ‪ )T N R‬به‬ ‫اتاق عمل انتقال داده می شــود‪ .‬تمامی مراحل ‪ TNR‬با‬ ‫نظارت دامپزشکی شهرستان اصفهان و توسط دامپزشک‬ ‫انجام می شــود‪ .‬پس از انجام عمل عقیم ســازی سگ ها‬ ‫به قرنطینه منتقل می شــوند و پس از طی دوره جراحت‬ ‫و در صورت لــزوم تزریق انتی بیوتیک و بهبود زخم های‬ ‫حاصل از جراحی‪ ،‬پالک گذاری و به اغوش طبیعت منتقل‬ ‫می شوند‪ .‬او افزود‪ :‬بر طبق دســتورالعمل های ابالغی از‬ ‫سوی وزارت کشور‪ ،‬مدیریت مرکز نگهداری و ساماندهی‬ ‫ســگ های ولگرد و بی صاحب به سازمان های مردم نهاد‬ ‫واگذار می شود که در حال حاضر سازمان مردم نهاد «فریاد‬ ‫اوارگان طبیعت» مدیریت مرکز نگهداری و ساماندهی در‬ ‫شهر اصفهان را بر عهده دارد‪ .‬رئیس اداره خدمات شهری‬ ‫شــهرداری اصفهان گفت‪ ۲۵ :‬نفر در‪ ‬پروسه‪ ‬جمع اوری و‬ ‫کنترل سگ های ولگرد و بی صاحب در شهرداری اصفهان‬ ‫مشغول فعالیت هستند که شامل ‪ ۱۵‬نفر کارشناس در ‪۱۵‬‬ ‫منطقه شهرداری‪ ،‬سه نفر نیروی متخصص زنده گیر‪ ،‬چهار‬ ‫نفر پرسنل مرکز ساماندهی‪ ،‬یک نفر دامپزشک‪ ،‬یک نفر‬ ‫سرپرســت و هماهنگ کننده مناطق‪ ،‬یک نفر کارشناس‬ ‫بهداشت و کارشــناس خدمات شهری جهت هماهنگی‬ ‫و‪ ‬برنامه ریزی و‪ ‬مدیریت‪ ‬پروسه‪ ‬کنترل سگ های ولگرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روش های قدیمی شلیک به سگ های ولگرد‬ ‫به حاشیه رفت‬ ‫او افــزود‪ :‬مرکــز ســاماندهی ســگ های ولگرد از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۳‬ایجاد شــد و طرح جمع اوری ســگ های‬ ‫ولگــرد و انتقال به این مکان از ســال ‪ ۹۵‬انجام گرفت‬ ‫و با ســاخت مرکز‪ ،‬ســگ های ولگرد‪ ‬زنــده گیری‪ ‬و به‬ ‫این مکان منتقل می شــوند‪ .‬روش های قدیمی شــلیک‬ ‫به ســگ های ولگرد و تزریق یا خوراندن ســم با ساخت‬ ‫نخســتین مرکز نگهداری از ســگ های بی سرپرست در‬ ‫اصفهان به حاشــیه رفته و‪ ‬جای‪ ‬خود را به‪ ‬زنده گیری‪ ‬و‬ ‫عقیم سازی و واگذاری حیوانات داده است‪ .‬ساکتی‪ ‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مرکز ســاماندهی حیوانات بی ســرپناه در اصفهان‪،‬‬ ‫دارای مزیت ها و نقاط مثبت زیادی اســت‪ .‬بااین وجود با‬ ‫توجــه به افزایش فعالیت در مورد جمع اوری ســگ های‬ ‫بی صاحب‪ ،‬زمین جدید در کنار موقعیت کنونی با مساحت‬ ‫‪۱۰‬هزار‪ ‬مترمربع‪ ‬خریداری شــده اســت که فاز نخست‬ ‫تا پایان نیمه نخســت امســال به بهره برداری می رســد‬ ‫کــه می توان گفت بزرگترین مرکز ســاماندهی در ایران‬ ‫است‪ .‬برای تمامی‪ ‬سگ های‪ ‬وارد شــده به این پناهگاه‬ ‫پرونده تشــکیل می شــود که از مرحله ورود تا رهاسازی‬ ‫یا واگذاری و حتی مکان رهاســازی‪ ‬در ان‪ ‬ثبت می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در سال ‪ ۹۹‬تعداد ‪ ۱۹۳۱‬قالده سگ‪ ‬زنده‬ ‫گیری‪ ‬و عقیم سازی شدند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ضروری است‬ ‫طرح‪ ‬زنده گیری‪ ‬و عقیم سازی سگ ها در سطح گسترده‬ ‫استانی انجام شود تا طرح عقیم سازی سگ های بی صاحب‬ ‫‪ ‬شهر‪ ‬نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫نحوه ثبت نام دانش اموزان پایه اول اعالم شد‬ ‫امکان ثبت نام حضوری و الکترونیکی کالس اولی ها‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش با اشاره‬ ‫بــه اینکه زمان بندی ثبت نام ابتدایی ها از یکم خرداد اغاز‬ ‫می شود و تا پایان مردادماه ادامه دارد گفت‪ :‬امکان ثبت نام‬ ‫الکترونیکی برای تمام پایه ها فراهم شده است‪ .‬البته برای‬ ‫پایه اولی ها به دلیل سنجش سالمت‪ ،‬ثبت نام به دو طریق‬ ‫حضوری و غیرحضوری انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬رضوان حکیــم زاده با بیان اینکه‬ ‫دستورالعمل ثبت نام سال تحصیلی جدید در ‪۲۲‬اردیبهشت‬ ‫به مدارس ابالغ شــد گفت‪ :‬قبل از ارســال دستورالعمل‬ ‫جلســات متعددی با تمام واحدهای درگیر داشــتیم و بر‬ ‫اســاس بازخوردهای روند ثبت نام ســال گذشــته سعی‬ ‫کردیــم چالش ها را تا حد امکان مرتفع کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫فرایند ثبت نام امسال تسهیل امر ثبت نام‪ ،‬کاهش نگرانی‬ ‫خانواده ها‪ ،‬رعایت تکریم و حفظ احترام والدین موردتوجه‬ ‫اســت‪ .‬معتقدیم ثبت نام نواموزان بیشــتر از اینکه یک‬ ‫رویداد اداری باشــد یک فرایند تربیتی و نخستین تجربه‬ ‫مواجهه کودکان با مدرســه است‪ ‬به همین علت تسهیل‬ ‫گری و حفظ سالمت انها را در اولویت قرار دادیم‪ .‬معاون‬ ‫اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش با اشاره به اینکه با‬ ‫تالش شبانه روزی همکاران دفتر فناوری امکان ثبت نام‬ ‫الکترونیکی برای تمام پایه ها فراهم شده است گفت‪ :‬البته‬ ‫برای پایه اولی ها به دلیل ســنجش سالمت‪ ،‬ثبت نام به‬ ‫دو طریق حضوری و غیرحضوری انجام می شــود‪ .‬حکیم‬ ‫زاده ادامه داد‪ :‬همزمــان با اغاز ثبت نام کالس اولی ها از‬ ‫ابتدای خرداد‪ ،‬سنجش سالمت هم انجام خواهد شد‪ .‬تمام‬ ‫پایگاه های ســنجش از سوی ســازمان اموزش وپرورش‬ ‫استثنایی مجهز شده اند و با توجه به اینکه در سال گذشته‬ ‫تعدادی از نواموزان پیش دبســتانی به دلیل شرایط کرونا‬ ‫حاضر نشــدند‪ ،‬پیش بینی می کنیم امسال فرصتی فراهم‬ ‫شود تا این گروه را هم ثبت نام کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیش بینی وجــود ‪ 1/5‬میلیون دانش اموز‬ ‫کالس اولی زمان‬ ‫او با اعالم اینکه بر اســاس امارها حدود ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫دانش اموز کالس اولی خواهیم داشــت که امیدواریم با‬ ‫حفظ پروتکل های بهداشتی سنجش سالمت را برای انها‬ ‫برگزار کنیم گفت‪ :‬خانواده ها نیز باید در این امر مشارکت‬ ‫فعال داشته باشند‪ .‬به منظور رعایت اصول تربیتی و حفظ‬ ‫اعتمادبه نفس کودکان‪ ،‬هرگونه مصاحبه و ازمون در تمام‬ ‫مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع اســت‪ .‬معاون اموزش‬ ‫ابتدایی وزارت اموزش وپرورش افزود‪ :‬زمان بندی ثبت نام‬ ‫ابتدایی ها از اول خرداد اغاز می شــود و تا پایان مردادماه‬ ‫ادامه دارد‪ .‬ثبت نام متوســطه اول و دومی ها بعد از اعالم‬ ‫نتایج امتحاناتشان اطالع رسانی می شود‪ .‬ثبت نام ابتدایی ها‬ ‫هم به دو صورت حضوری و الکترونیکی از ســامانه پادا و‬ ‫پایان تراژدی فرزندکشی والدین‬ ‫پس از انکه تاریخ تکرار شد و تعصب کور‪ ،‬داس به دست پدر‬ ‫داد تا سر دخترک ‪ ۱۳‬ساله را از بدن جدا کند ان هم با این فراغت‬ ‫خاطر که به عنوان ولی دم‪ ،‬قانون برای او مجازات سختی در نظر‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬اصالح قانون در اولویت قرار گرفت و سرانجام چکش‬ ‫قانون حکم به تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یک سال پیش در همین روزهای بهاری بود‬ ‫که به لطف وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مجازی‪ ،‬تراژدی‬ ‫قتل رومینای ‪ ۱۳‬ساله توسط پدر و به جرم نانوشته دل بستگی از‬ ‫جغرافیای کوچک یک روستا به بیرون راه پیدا کرد و به سرعت‬ ‫در جهان انتشار یافت به گونه ای که حتی صندوق کودکان سازمان‬ ‫ملل متحد (یونیسف) را به واکنش واداشت‪ .‬مرگ دل خراشی که‬ ‫با انتشار تصاویری از اخرین خنده های دختر نوجوان در فضای‬ ‫مجازی و افشاگری ها پیرامون این حادثه هولناک‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫را خشمگین و ان ها‪ ‬را واداشــت تا به دنبال دادخواهی از خون‬ ‫دختربچه ای باشند که به ناحق حق حیات از او گرفته شده بود‪ .‬از‬ ‫جمله این دادخواهی ها‪ ،‬ریشه یا بی علل این اتفاق بود که کوروش‬ ‫محمدی رئیس انجمن اسیب شناسی اجتماعی ایران بر ان صحه‬ ‫گذاشت و با اشاره به بروز فاجعه قتل فرزند به عنوان مذموم ترین‬ ‫جنایت غیرقابل بخشش گفت‪ :‬بااین وجود نباید هیجانی وارد عمل‬ ‫شد و بدون ریشه یابی این ماجرا و در نظر گرفتن ساختارهای غلط‬ ‫جامعه تصمیم گرفت چرا که ما سال هاست که با این گونه قتل ها‬ ‫روبرو هستیم ولی هرگز برای بررسی و ریشه یابی این اسیب ها‬ ‫وارد عمل نشده ایم‪ .‬به گفته او به هرحال قاتل در این قضیه مجازات‬ ‫می شود ولی نباید همانند جنایات دهه های قبل مانند خفاش شب‪،‬‬ ‫فاجعه خمینی شــهر و سعادت اباد‪ ،‬بدون تحلیل و واکاوی دقیق‬ ‫علت ها به سرعت به مجازات مجرم پرداخته و در نهایت پس از‬ ‫مدتی به فراموشی سپرده شود‪ .‬از دیگر دادخواهی های صورت‬ ‫گرفته از سوی مردم‪ ،‬اصالح قانون و اجرای اشد مجازات برای‬ ‫متهم اصلی پرونده بود تا دیگران در پناه قانون و با فراغت خاطر‬ ‫از اینکه به عنوان ولی دم‪ ،‬قانون برای ان ها مجازات سختی در‬ ‫نظر نمی گیرد‪ ،‬به خود اجازه ندهند پشت نقاب ناموس و غیرت‬ ‫جان جگرگوشــه خود را بستانند‪ .‬قانونی که به گفته سارا باقری‬ ‫وکیل پایه یک دادگستری در ان هیچ تناسبی بین جرم و میزان‬ ‫مجازاتی که برای پدر فرزند کش در نظر گرفته شده‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای مثال پدر رومینا اشرفی از قبل اطالعاتی هم نسبت به قوانین‬ ‫داشته که در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی شود‪ .‬باقری‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی قاضی از پدر رومینا پرســیده بود که چرا شما به‬ ‫سراغ بهمن خاوری نرفتید تا او را بکشید‪ ،‬گفته بود دلیلم این بود‬ ‫ســیدا صورت می گیرد‪ .‬حکیم زاده با بیان اینکه در سال‬ ‫تحصیلی گذشته توانستیم اسامی دانش اموزان و اطالعات‬ ‫اســمی انها را زودتر دریافت کنیــم اظهار کرد‪ :‬علی رغم‬ ‫دشــواری های ناشــی از شــیوع کرونا در جامعه‪ ،‬وزارت‬ ‫اموزش وپرورش اهتمام داشــت که روندهای کاری اش‬ ‫متوقف و کند نشود‪ .‬امسال هم موفق شدیم همانند سال‬ ‫گذشته دستورالعمل ثبت نام را در اردیبهشت ارسال کنیم‪.‬‬ ‫پیش بینی می کنیم امسال با سهولت بیشتری ثبت نام را‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬غیردولتی ها‪ ‬مطابق دســتورالعمل های‬ ‫مربوطه شهریه مصوب اخذ می کنند‬ ‫او درباره اخذ هزینه کمک به مدرســه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ماهیت داوطلبانه بودن مشارکت‪ ،‬اخذ وجه در مدارس‬ ‫دولتی ممنوع اســت‪ .‬در مــدارس غیردولتی نیز مطابق‬ ‫دستورالعمل های مربوطه شــهریه مصوب اخذ می شود‪.‬‬ ‫حکیــم زاده درباره امار بازماندگان از تحصیل در ســال‬ ‫تحصیلی فعلی عنوان کرد‪ :‬امسال ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۷۸۱‬هزار‬ ‫دانش اموز ثبت نام کردیم که یک میلیون و ‪۱۳‬هزار و ‪۴۹‬‬ ‫نفر پیش دبستانی بودند‪ .‬یک میلیون و ‪ ۵۲۶‬هزار نفر کالس‬ ‫اولی و هشت میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار نفر در دوره ابتدایی بودند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در دوره ابتدایی ‪ ۲۱۰‬هزار بازمانده از تحصیل‬ ‫داشتیم که نسبت به سال قبل مقداری رشد داشت و عمدتا‬ ‫که اگر بهمن خاوری را می کشتم من را قصاص می کردند و من‬ ‫به اعدام محکوم می شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی افتاد‬ ‫و دقیقا بحث زن کشی و مظلومیت و عدم تناسب قوانین ما در‬ ‫بحث فرزندکشی هست که پدر در این قضیه مجازات نمی شود و‬ ‫به چند سال حبس که قابل پیش بینی بود‪ ،‬محکوم می شود بدون‬ ‫اینکه حتی مجازات تکمیلی و بازدارنده برای پدر رومینا در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬او افزود‪ :‬صدور حکم هایی بدون مجازات تکمیلی و‬ ‫بازدارنده سبب می شود مادر و دیگر اعضای خانواده این فرزندان با‬ ‫ترسی در وجود خود زندگی کنند‪ .‬چه بسا در بسیاری از موارد مادر‬ ‫و دیگر اعضای خانواده چاره ای ندارند و با قاتل زندگی می کنند و‬ ‫به اتفاق پیش امده نیز رضایت می دهند؛ بنابراین برای حفظ امنیت‬ ‫این خانواده باید قوانین حمایتی و تکمیلی در نظر گرفته شــود‪.‬‬ ‫موضوعی که باعث شد در همان روزها‪ ،‬معصومه ابتکار معاون‬ ‫رئیس جمهــوری در امور زنان و خانواده در واکنش به این اتفاق‬ ‫هولناک‪ ،‬از پیشــنهاد این معاونت برای اصالح قانون خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬جریحه دار شدن افکار عمومی از قتل رومینا‪ ،‬واکنش جدی‬ ‫معاونت را برانگیخت تا الیحه تشــدید مجازات پدر در صورت‬ ‫قتل فرزند را تنظیم و به کمیسیون لوایح بفرستد‪ .‬او افزود‪ :‬این‬ ‫الیحه پس از بررسی در کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شد که‬ ‫با تکمیل حقوقی و قضایی این الیحه پیشنهادی به کمیسیون‬ ‫بازگشته تا با رفع ایرادات‪ ،‬سریع تر به مجلس ارسال شود‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری با ابراز تاســف از اینکه این اتفاق باز هم تکرار‬ ‫مربوط به پایه اول بود و تعداد الزم التعلیم های به مدرسه‬ ‫نرفته کالس اول از ‪ ۳۰‬هزار در سال تحصیلی گذشته به‬ ‫‪ ۸۰‬هزار نفر افزایش پیدا کرده بود و یک علت ان نگرانی‬ ‫از کرونا بود که خانواده ها ترجیح دادند فرزندشــان را یک‬ ‫ســال دیرتر به مدرسه بفرستند و کودکشان را از این حق‬ ‫محروم کردند‪ .‬علیرغم هشــدارها و تذکرات سال گذشته‬ ‫برخی خانواده ها این کار را انجام دادند‪ .‬به جز پایه اول در‬ ‫پایه های دیگر تغییر زیادی نداشــتیم‪ ۲۵ .‬هزار بازمانده را‬ ‫شناسایی کرده و به چرخه اموزش بازگرداندیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دریافت مدارک الکترونیکی شد‪ ‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش درباره‬ ‫مشــکالت مربوط به محدوده بندی جغرافیایی مدارس‬ ‫برای ثبت نام اظهار کرد‪ :‬امســال سعی شده همانند سال‬ ‫گذشته محدوده بندی تعریف شود و خانواده ها به مدارس‬ ‫در محدوده محل ســکونت خود هدایت شوند‪ .‬سال قبل‬ ‫مدارس مدارک را حضوری دریافت می کردند اما امســال‬ ‫مدارک الکترونیکی دریافت می شــود و امیدواریم شاهد‬ ‫مشکالت کمتری در این زمینه باشیم‪ .‬البته اگر مدرسه در‬ ‫محدوده‪ ،‬ظرفیت خالی داشته باشد ثبت نام انجام می شود‬ ‫اما اگر ظرفیت خالی نباشد ممکن است چالش هایی ایجاد‬ ‫شود‪ .‬امیدواریم در مجموع با ثبت نام الکترونیکی چالش ها‬ ‫کمتر باشند‪.‬‬ ‫شده و مخصوص دختران نیست بلکه پسرا ن هم به دست پدر‬ ‫به قتل رســیده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازاین رو بررســی سریع این الیحه‬ ‫که در چارچوب شــرع مقدس اسالم تنظیم شده‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نگاه ما کاربردی اســت و اعتقاد داریم فقه جعفری‬ ‫می تواند راه حل های منطقی در چارچوب شرع مقدس ارائه دهد‬ ‫تا از جرم های اشکار در امان باشــیم‪ .‬او یاداور شد‪ :‬قوانین باید‬ ‫شفاف باشد و جایی برای سوءبرداشت باقی نگذارد که در این مورد‬ ‫قوانین شــفاف در دسترس نیست و باید اصالح شود‪ .‬با گذشت‬ ‫یک سال از واقعه تلخ رومینا و با پیگیری های مکرر معاونت امور‬ ‫زنان و خانواده ریاست جمهوری‪ ،‬سرانجام الیحه پیشنهادی این‬ ‫معاونت در مورد اصالح ماده ‪ ۶۱۲‬قانون مجازات اســامی در‬ ‫دولت تصویب شــد؛ خبری که ابتکار در پیامی در توییتر به ان‬ ‫اشاره کرد و نوشــت‪ :‬این الیحه که مورد تائید قوه قضاییه نیز‬ ‫هست‪ ،‬حداکثر مجازات‪ ،‬ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال‬ ‫دیگر و عدم شمول ارفاق را دربرمی گیرد‪ .‬الیحه ای که در صورت‬ ‫تصویب نهایی مجازات قتل فرزند را از حداکثر ‪ ۱۰‬سال به حداقل‬ ‫‪ ۲۵‬سال افزایش خواهد داد تا دیگر ذهن محاسبه گر جنایتکاران‬ ‫فراغ بال از تکرار جنایت نداشته باشند‪ .‬حال باید دید ایا با محض‬ ‫ارجاع این الیحه به مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬در تصویب این‬ ‫الیحه و حمایت از حق حیات فرزندان سرعت می بخشد یا ان را‬ ‫همانند الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به‬ ‫کناری می گذارد و از اولویت خارج می کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫حجم فعالیت معلمان چند‬ ‫برابر افزایش یافته است‬ ‫بنــا بــه گفتــه مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان‬ ‫اصفهــان اموزش وپــرورش بایــد اقدامــات حمایتــی‬ ‫شــهرداری را بــه خاطــر بســپارد و در کارنامــه فعالیت ها‬ ‫ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬محمد‪ ‬اعتــدادی‪ ‬در مراســم‬ ‫تجلیل‪ ‬شــهرداری اصفهــان از معلمــان ســرامد نواحــی‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــهرداری اصفهــان‬ ‫هــر ســال تنهــا بــه مناســبت بزرگداشــت مقــام معلــم‬ ‫تجلیــل از معلمــان را انجــام نمی دهــد بلکــه اقدامــات‬ ‫پســندیده و بــزرگ دیگــری نیــز انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات فرهنگــی شــهرداری‬ ‫اصفهــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهرداری در اقدامــی‬ ‫ارزشــمند و خداپســندانه تعــداد زیــادی تبلــت خریــداری‬ ‫کــرده و بــه کــودکان بی بضاعــت شــهر تقدیــم کــرد‪،‬‬ ‫همچنیــن بــا مصوبــه شــورای اســامی شــهر پرداخــت‬ ‫هزینــه سرویس‪ ‬رفت‪ ‬و‪ ‬برگشــت‪ ‬کودکان اســتثنایی‬ ‫را بــر عهــده گرفــت‪ ،‬اقدامــی کــه در گذشــته تنهــا‬ ‫توســط شــهرداری تهــران انجــام شــده بــود‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫همــه بایــد قــدردان زحمــات و خدمــات شــهرداری و‬ ‫شــورای شــهر باشــند‪ ،‬افــزود‪ :‬اموزش وپــرورش بایــد‬ ‫اقدامــات حمایتــی شــهرداری را بــه خاطــر بســپارد‬ ‫و در کارنامــه فعالیت هــا ثبــت کنــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫وضعیــت فعلــی اموزش وپــرورش‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫وضعیــت فعلــی بــه وجــود امــده در کشــور و جهــان‬ ‫بــر اثــر شــیوع کرونــا‪ ،‬نتوانســتیم در فضــای اصلــی و‬ ‫فیزیکــی مــدارس‪ ،‬بــه دانش امــوزان خدماتــی ارائــه‬ ‫کنیــم‪ ،‬امــا ماموریــت اصلــی اموزش وپــرورش متوقــف‬ ‫نشــده و مربیــان و معلمــان بــا کــوچ اجبــاری‪ ،‬در فضای‬ ‫مجــازی مشــغول تدریــس شــدند‪.‬‬ ‫اعتــدادی بــا بیــان اینکــه در شــرایط بــه وجــود‬ ‫امــده حجــم فعالیــت معلمــان چنــد برابــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬شــهردار اصفهــان در واقــع از‬ ‫ایثارگری هــا و جلوه هــای ویــژه ای کــه معلمــان‬ ‫و فرهنگیــان در ایــن مــدت خلــق کردنــد‪ ،‬تقدیــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬شــیوع کرونــا مشــکالتی بــرای‬ ‫اموزش وپــرورش ایجــاد کــرده اســت به طوری کــه‬ ‫نگــران بســیاری از مســائل همچــون وضعیــت کیفــی‬ ‫تحصیــل دانــش امــوزان‪ ،‬ترک تحصیــل و ســایر موارد‬ ‫مرتبــط بــا انهــا هســتیم‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه برگــزاری امتحانــات‬ ‫پایــه نهــم و دوازدهــم بــه صــورت حضــوری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان مجــری و اطالع رســان‬ ‫دســتورالعمل های ســتاد ملــی کرونــا اســت و بر اســاس‬ ‫ابالغیــه ایــن ســتاد امتحانــات پایــه نهــم و دوازدهــم را‬ ‫بــه صــورت حضــوری برگــزار می کنــد البتــه تمــام‬ ‫تمهیــدات الزم انجــام شــده تــا امتحانــات بــا رعایــت‬ ‫تمــام پروتکل هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های‬ ‫ابالغــی ســتاد ملــی کرونــا برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫امدادرسانی هالل احمر به ‪۹۶‬‬ ‫اسیب دیده در هفته گذشته‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬معــاون امــداد و نجــات جمعیــت‬ ‫هالل احمــر اســتان اصفهــان از امدادرســانی بــه‬ ‫‪ ۹۶‬اســیب دیده ناشــی از ‪ ۴۴‬حادثــه به وســیله‬ ‫‪ ۵۹‬تیــم عملیاتــی ایــن جمعیــت در ســومین هفتــه‬ ‫اردیبهشــت ماه خبــر داد‪.‬‬ ‫داریــوش کریمــی در خصــوص وضعیــت‬ ‫امدادرســانی جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان‬ ‫در حــوادث هفتــه گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬پوشــش امــدادی‬ ‫‪ ۴۴‬حادثــه در هفتــه قبــل انجــام شــده اســت و ‪۹۶‬‬ ‫اســیب دیده ناشــی حادثــه در ایــن مــدت از خدمــات‬ ‫امــدادی هالل احمــر اســتان اصفهــان بهره منــد‬ ‫شــدند و حــوادث جــاده ای بــا ‪ ۲۳‬حادثــه همچنــان‬ ‫بیشــترین امــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬او‬ ‫بــا تاکیــد بــر حــوادث تحــت پوشــش ایــن جمعیــت‬ ‫در هفتــه ســوم اردیبهشــت ماه‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در این بازه زمانی ‪۲۳‬‬ ‫اعالم زمان و محل اعزام‬ ‫مشموالن پایه خدمتی خرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در اصفهان‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی اســتان اصفهــان زمــان و مــکان اعــزام‬ ‫مشــموالن پایــه خدمتــی ‪ ۱۴۰۰‬در ایــن اســتان را‬ ‫اعــام کرد‪.‬ســرهنگ مهرداد‪ ‬پناهپوریــان‪  ‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برابــر اعــام ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامی‬ ‫زمــان اعــزام مشــموالن پایــه خدمتــی خردادمــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬روز شــنبه یکــم خردادمــاه اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬بــر‬ ‫ایــن اســاس تمامــی مشــموالن ســاکن در اســتان‬ ‫اصفهــان صرف نظــر از اینکــه دارای چــه مدرکــی‬ ‫باشــند درصورتی کــه بــرگ اعــزام انهــا بــرای ایــن‬ ‫تاریــخ اســت بایــد راس ســاعت ‪ ۷‬صبــح روز شــنبه‬ ‫اول خردادمــاه بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در‬ ‫محــل شــهرک ازمایــش شــهر اصفهــان حاضر شــوند‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫اصفهــان بــا بیــان اینکــه تاریــخ مذکــور قابــل تمدیــد‬ ‫نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از مشــموالن می خواهیــم‬ ‫کــه در ســاعت مقــرر نســبت بــه معرفــی خــود اقــدام‬ ‫کننــد تــا برایشــان غیبت محســوب نشــده و با مشــکل‬ ‫مواجه نشوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینمای ایران‬ ‫طلسم اکران فیلم جدید با‬ ‫«گل به خودی» شکست‬ ‫مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش بیان‬ ‫کرد که از چهارشنبه هفته اینده فیلم سینمایی «گل به‬ ‫خودی» به چرخه اکران اضافه می شود‪.‬‬ ‫مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو‬ ‫با مهر درباره خروجی جلسه امروز ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه‬ ‫گفت‪ :‬در ابتدای این جلسه فاتحه ای برای اقای نورپور‬ ‫سینماداری که هفته گذشته دار فانی را وداع گفت‪ ،‬قرائت‬ ‫و یادش گرامی داشته شد چون ایشان خدمات گرانبهایی‬ ‫به سینما ارایه داده بودند و نبودنشان ضایعه ای بزرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلسه مقرر شد از چهارشنبه هفته‬ ‫اینده فیلم سینمایی «گل به خودی» ساخته احمد تجری‬ ‫به نمایش دربیاید‪ .‬ضمن اینکه ما از همه دوستان و‬ ‫تهیه کنندگان می خواهیم برای نمایش فیلم های خوب‬ ‫خودشان تقاضا بدهند چون دیگر سینماها مثل سابق‬ ‫مشکل ندارد و تقریبًا مسائلش حل شده است با قرارگیری‬ ‫سینماها در ردیف شغلی گروه دو می توانیم سینماها را‬ ‫زنده کنیم‪.‬شایسته مطرح کرد‪ :‬ما پیشنهاد داده ایم سازمان‬ ‫سینمایی به تناسب سالن های سینماها به میزان دو‪ ،‬سه‬ ‫و پنج درصد برای فیلم ها بلیت خریداری و این اتفاق‬ ‫تا پایان تیرماه ادامه پیدا کند چون طرح خوبی است‪.‬‬ ‫امیدوارم برای حمایت از فیلم ها این طرح انجام شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬اکران فیلم های روی پرده‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬مردم بدانند که سینماها همچنان‬ ‫باز است‪ ،‬کارکنان و مدیران سینماها به طور کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و سینماها جای‬ ‫امنی از نظر بهداشتی است‪.‬‬ ‫اغازواکسیناسیونهنرمندان‬ ‫پیشکسوت‬ ‫هنرمندان باالی ‪ ۷۵‬سال عضو موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت می توانند از فردا (سه شنبه‪ ۲۸ ،‬اردیبهشت) در‬ ‫محل موسسه واکسن کرونا بزنند‪.‬به گزارش خبرانالین‪،‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی از موسسه هنرمندان پیشکسوت‪،‬‬ ‫بر اساس هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت‬ ‫شمال تهران برای سهولت امر واکسیناسیون هنرمندان‬ ‫پیشکسوت عضو موسسه‪ ،‬فرایند واکسیناسیون هنرمندان‬ ‫پیشکسوت باالی ‪ ۷۵‬سال که عضو موسسه هستند روز‬ ‫سه شنبه (‪ ۲۸‬اردیبهشت )‪ ،‬در محل موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت انجام خواهد شد‪.‬همچنین برای واکسیناسیون‬ ‫هنرمندان زیر ‪ ۷۵‬سال طبق اعالم زمان بندی گروه های‬ ‫سنی توسط وزارت بهداشت‪ ،‬هماهنگی های الزم صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬هنرمندان می توانند برای کسب اطالعات‬ ‫بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫وحشت بر گیشه سینمای‬ ‫امریکا سایه انداخت‬ ‫قسمت جدیدی از مجموعه فیلم های ترسناک «اره»‪،‬‬ ‫در هفته اول اکران فهرست پرفروش ترین فیلم های‬ ‫گیشه امریکا را فتح کرد‪.‬‬ ‫فیلم ترسناک مارپیچ‪ :‬از کتاب اره (‪Spiral: From‬‬ ‫‪ )the Book of Saw‬با ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر‬ ‫فروش‪ ،‬پرفروش ترین فیلم گیشه امریکا در یک هفته‬ ‫گذشته شد‪ .‬این فیلم داستان یک مغز متفکر جنایتکار‬ ‫را روایت می کند که به روش های سادیستیک به دنبال‬ ‫برقراری عدالت است‪.‬مارپیچ نهمین و جدیدترین قسمت‬ ‫از مجموعه فیلم های ترسناک اره (‪ )Saw‬است که با‬ ‫بازی بازیگرانی چون کریس راک و ساموئل ال جکسون‬ ‫‪۱۲‬مه (‪ ۲۲‬اردیبهشت ‪ )۱۴۰۰‬توسط کمپانی الینز گیت‬ ‫در امریکا اکران شد‪.‬فیلم خشم انسان (‪Wrath of‬‬ ‫‪ )Man‬با بازی جیسون استاتهام در هفته دوم اکران‬ ‫خود با ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر فروش‪ ،‬در رتبه دوم‬ ‫پرفروش ترین فیلم های هفته جای گرفت‪ .‬مجموع‬ ‫فروش این فیلم در امریکا به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دالر و در سینماهای جهان به ‪ ۵۶‬میلیون دالر می رسد‪.‬‬ ‫فیلم انهایی که ارزوی مرگم را دارند (‪Those‬‬ ‫‪ )Who Wish Me Dead‬با بازی انجلینا جولی‬ ‫در سه هزار و ‪ ۱۹۸‬سالن سینما‪ ،‬فقط ‪ ۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار دالر فروش کرد و سومین فیلم پرفروش گیشه‬ ‫امریکا در هفته گذشته شد‪ .‬این فیلم که در ژانر اکشن‬ ‫و وسترن مدرن طبقه بندی می شود‪ ،‬روایتگر داستان یک‬ ‫اتش نشان است که برای نجات جان یک پسر بچه از‬ ‫دست قاتالن بی رحم می جنگد‪.‬در هفته ای که گذشت‪،‬‬ ‫انیمیشن شیطان کش‪ :‬قطار موگن و رایا و اخرین اژدها‬ ‫نیز به ترتیب با یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار دالر و یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر فروش‪ ،‬در رتبه چهار و پنجم‬ ‫پرفروش ترین فیلم های گیشه امریکا جای گرفتند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«زیرخاکی ‪ »۲‬تداوم موفقیت یا شکست‬ ‫«زیرخاکی» یکی از سریال هایی است که به دلیل‬ ‫قابلیت های داستانی و دراماتیک و استقبال مخاطب‪ ،‬به‬ ‫فصل دوم رسیده است‪ .‬این فصل از سریال به کارگردانی‬ ‫جلیل سامان‪ ،‬ادامه ماجرا های فریبرز باغ بیشه با بازی پژمان‬ ‫جمشیدیاست‪.‬‬ ‫ماجرا هایی که در سال های ابتدایی انقالب می گذرد‪ .‬در‬ ‫فصل اول این سریال دیدیم که فریبرز که به همراه همسرش‬ ‫پریچهر و فرزند خردسالش کاوه در یکی از مناطق جنوب شهر‬ ‫تهران زندگی می کرد‪ ،‬به واسطه برادرش که یکی از افسران‬ ‫انقالبی نیروی هوایی بود درگیر ماجرا هایی شد که به موازات‬ ‫تالشش برای یافتن گنج‪ ،‬او را ناخواسته وارد مبارزات انقالبی‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫این ماجرا ها پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز ادامه‬ ‫پیدا می کند تا این که شرایطی رقم می خورد که او را ناگزیر به‬ ‫خروج از کشور می کند‪ .‬این تصمیم او با اغاز جنگ تحمیلی‬ ‫همزمان می شود و فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۹‬رقم می خورد‪.‬‬ ‫در واقع «زیرخاکی ‪ »۲‬بعد از فصل اول این سریال از معدود‬ ‫طنز های تاریخی است که موضوعات و وقایع و جریان های‬ ‫سیاسی دوران قبل و ابتدای انقالب اسالمی ایران را سوژه قرار‬ ‫داده است و با زبان طنز علیه بعضی از این جریان ها افشاگری‬ ‫می کند‪ .‬فریبرز و بلندپروازی های او برای کشف گنج این بار در‬ ‫دل جنگ‪ ،‬به مکاشفه ای دراماتیک در سال های اغاز انقالب‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫«زیرخاکی ‪ »۲‬تجربه تازه ای در زمینه کمدی موقعیت در‬ ‫سریال های سیما به حساب می اید‪ .‬طی سال های گذشته‪،‬‬ ‫اغلب سریال های طنز به سمت کمدی کالمی رفته بودند‪ .‬اما‬ ‫مدتی است که بار دیگر شاهد احیای کمدی موقعیت هستیم‬ ‫که این سریال نیز یک گام جدید در این زمینه است‪.‬‬ ‫انچه بستر اصلی ایجاد طنز و همچنین مفاهیم اجتماعی‬ ‫و تاریخی این سریال شده‪ ،‬تضاد شخصیت محوری داستان با‬ ‫موقعیت های سیاسی و نظامی و امنیتی است که در ان گرفتار‬ ‫می اید‪ .‬اینکه یک فرد ساده و عامی و بی ارتباط با فعالیت های‬ ‫سیاسی‪ ،‬تبدیل به سوژه و محور مهمی در کشمکش های‬ ‫سیاسی وقت می گردد‪ ،‬موتور محرکه طنز در این سریال است‪.‬‬ ‫بازیگران این مجموعه عبارتند از پژمان جمشیدی‪ ،‬ژاله‬ ‫صامتی‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬گیتی قاسمی‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬اصغر نقی زاده‪،‬‬ ‫رایان سرلک و با حضور هومن برق نورد‪.‬‬ ‫مجوزهای ساخت و اکران فیلم چگونه صادر می شوند؟‬ ‫دستورالعمل های صدور پروانه فیلم سازی و صدور پروانه‬ ‫نمایش فیلم به سازمان سینمایی ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی‬ ‫بصری‪ ،‬دستورالعمل های نهایی «صدور پروانه فیلم سازی» و‬ ‫«صدور پروانه نمایش فیلم» که به امضای وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی رسیده است به سازمان سینمایی ابالغ شد‪.‬‬ ‫این دو نسخه ابالغی جایگزین دو نسخه ازمایشی قبلی‬ ‫گشته و در استنادات و سایر ارجاعات مربوطه‪ ،‬مطمح نظر و‬ ‫مالک عمل دست اندرکاران صدور پروانه های مزبور و ارایه‬ ‫خدمات مرتبط با ان دو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در دستورالعمل پروانه فیلم ســازی‪ ،‬کارگردان حرفه ای‬ ‫شخصی معرفی شده که در سابقه فعالیت خود حداقل یک‬ ‫فیلم سینمایی کارگردانی و برای ان پروانه نمایش گرفته یا‬ ‫عضو کانون کارگردانان خانه سینما باشد‪.‬‬ ‫همچنین در تعریف فیلم غیر سینمایی امده است که هر‬ ‫فیلم‪ ،‬برنامه یا پویانمایی به صورت داستانی‪ ،‬سریال‪ ،‬مستند‬ ‫در زمینه های هنری‪ ،‬علمی‪ ،‬اموزشــی و غیره با زمان های‬ ‫بلند‪ ،‬نیمه بلند و کوتاه که هدف از تولید ان نمایش عمومی‬ ‫در سالن های نمایش فیلم نبوده‪ ،‬ولی به هر نحوی در معرض‬ ‫استفاده عموم قرار می گیرد‪ ،‬در این دسته گنجانده می شود‪.‬‬ ‫این تعریف در دستورالعمل صدور پروانه فیلم سازی و نیز‬ ‫پروانه نمایش فیلم قید شده که برای پروانه نمایش در یک‬ ‫سال گذشته اختالف هایی با سازمان تنظیم مقررات صوت و‬ ‫تصویر فراگیر در فضای مجازی وجود داشته است‪.‬‬ ‫علیدوستی‪:‬کتابخانه هااصلی ترینمنابعتغذیهافکارجامعههستند‬ ‫یک نویســنده کتاب گفت‪ :‬بخش اعظم جمعیت کشــور‬ ‫بیشــترین زمان خود را با فضای مجازی فضای و الکترونیکی‬ ‫اختصاص داده اند لذا زمان کوتاهی را به مطالعه کتاب اختصاص‬ ‫داده اند‪ ،‬ان ها بر این عقیده هستند که با خواندن مطالب کوتاه در‬ ‫این فضا بخش زیادی از اطالعات را به دست می اورند‪.‬‬ ‫حمید علیدوستی شــهرکی در گفت وگو با میزان پیرامون‬ ‫افزایش سرانه مطالعه گفت‪ :‬کتاب همواره به عنوان منبعی برای‬ ‫علم و اگاهی شــناخته می شــود لذا وجود این کاالی ارزشمند‬ ‫فرهنگی برای همگان مهم و قابل اســتفاده و توجه بوده‪ ،‬اما در‬ ‫سال های اخیر با افزایش قیمت روبرو شده و این امر زمینه را برای‬ ‫فاصله گرفتن جامعه از کتاب فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی در همین راســتا ادامه داد‪ :‬منابعی برای استفاده عموم از‬ ‫کتاب وجود دارد‪ ،‬کتابخانه ها از جمله ارزشمند ترین کانون های‬ ‫فرهنگیهستند‪،‬زیرامنبعتغذیههنرمندانونویسندگانهمچنین‬ ‫عامه مردم محسوب می شوند در چنین شرایطی می توان با اتکا به‬ ‫کتابخانه ها نیاز اطالعاتی خود را بر اورده کنیم‪.‬‬ ‫علیدوستی در مورد میزان فروش کتاب در طی ماه های اخیر‬ ‫ابراز کرد‪ :‬اگرچه به علت شــیوع بیماری کرونا نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران برگزار نشد و ناشران ضرر های بسیاری را متحمل شدند‪،‬‬ ‫اما حضور انان در فضای مجازی زمینه برای فروش قابل توجه‬ ‫کتاب ها را فراهم کرد‪ ،‬این نقطه عطفی بود که مســیر جدیدی‬ ‫پیش روی ناشر و مخاطب قرار داد‪.‬‬ ‫وی نقش تبلیغات را در افزایش سرانه مطالعه مهم دانست و‬ ‫ابراز کرد‪ :‬تبلیغات همواره عاملی موثر در دیده شدن کتاب ها بوده‬ ‫و هست‪ ،‬بسیاری از کتاب ها که طی این مدت خریداری شدند‬ ‫توسط تبلیغات به جامعه معرفی شده و مخاطبان انان را خریداری‬ ‫کردند در این میان نقش ناشران بسیار مهم و پررنگ است ناشران‬ ‫توانمند همواره به دنبال کتاب های خوب هستند انان کتاب های‬ ‫خوب را با تبلیغات به جامعه معرفی می کنند و در این مسیر موفق‬ ‫عمل می کنند از ســوی دیگر هرچه خرید کتاب افزایش داشته‬ ‫باشد ناشر نیز به سود بیشتری دست می یابد‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب «پرشکن» لزوم توجه به برنامه های تبلغاتی‬ ‫برای افزایش سرانه مطالعه را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫عدم وجود رویکرد مناسب در بین نهادهای مسئولی همانند وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمى و یا صدا و سیما همچنین حوزه هنری‬ ‫اسیب بشمار می رود‪ ،‬متاسفانه هیچگونه برنامه اجرایی پیرامون‬ ‫معرفی کتاب ها در جهت افزایش سرانه مطالعه دید نمی شود و‬ ‫انچه بیان شده در حد شعار بوده‪ ،‬ما به عزمی جدی برای تبلیغ و‬ ‫معرفی کتاب های منتشر شده و با کیفیت نیاز داریم‪ .‬این امکان‬ ‫وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب اسپانسر هایی را برای تولید‬ ‫معرفی کتاب ها در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫وی در همین راستا اظهار کرد‪ :‬بخش اعظم جمعیت کشور‬ ‫بیشــترین زمان خود را با فضای مجازی فضای و الکترونیکی‬ ‫اختصاص داده اند لذا زمان کوتاهی را به مطالعه کتاب اختصاص‬ ‫داده اند‪ ،‬ان ها بر این عقیده هستند که با خواندن مطالب کوتاه‬ ‫در این فضا بخش زیادی از اطالعات را به دســت می اورند اما‬ ‫باید در نظر داشــت که مطالعه در فضای مجازی هرگز جذابتر‬ ‫و ارزشمند تر از کتاب های فیزیک نیست در عین حال در میان‬ ‫کتاب هــای الکترونیکی هم کتاب خوب وجــود دارد با کمک‬ ‫کتاب های کاغذی و ایبوک می توانیم فرهنگ کتاب و کتابخوانی‬ ‫را توســعه بدهیم‪ .‬البته باید الگوبرداری های جدیدی شــود و‬ ‫سیاســت های جدیدی را جایگزین سیاست های قبلی در زمینه‬ ‫کتاب و کتابخوانی کنیم‪.‬‬ ‫علیدوستی پیرامون خطر فضای مجازی برا جمعه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬گذراندن اوقات فراغت در فضای مجازی کاری نادرســت‬ ‫است‪ ،‬زیرا نه تنها بر اطالعات ما افزوده نمی شود بلکه چنانچه‬ ‫فرهنگ درست استفاده کردن در ان را نداشته باشیم با مشکالت‬ ‫متعددی روبرو خواهیم شد لذا پناه بردن به کتاب و دوری کردن‬ ‫از فضای مجازی بهترین رویکردی خواهد بود که می توان ان را‬ ‫در پیش گرفت‪.‬‬ ‫سه فیلم ایرانی در بخش سینمای سعادت جشنواره جهانی فجر‬ ‫اسامیسهفیلمبلندسینماییایرانیراهیافتهبهسی وهشتمین‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر اعالم شد‪.‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬به‬ ‫نقل از ستاد خبری سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر‪ ،‬در‬ ‫این دوره از جشنواره در بخش سینمای سعادت ‪ ۱۲‬فیلم خارجی‬ ‫و سه فیلم ایرانی مورد داوری قرار خواهند گرفت‪.‬فیلم های ایرانی‬ ‫راه یافته به بخش اثار بلند سینمای سعادت عبارتند از‪« :‬میجر»‬ ‫به کارگردانی احسان عبدی پور‪« ،‬شهربانو» به کارگردانی مریم‬ ‫بحرالعلومی و «گیسوم» به کارگردانی نوید به تویی‪«.‬میجر»‪،‬‬ ‫فیلمی به نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی پور است که‬ ‫در خالصه داستان ان امده‪« :‬ورود یک سگ ردیاب المانی‬ ‫به اسکله گمرک‪ ،‬که به هیچ وجه من الوجوه قابل مذاکره و‬ ‫معامله نیست‪ ،‬نظم شهر را به هم ریخته است‪ ».‬حمید فرخ نژاد‬ ‫تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد‪ .‬همچنین فرخ نژاد‪ ،‬اکبر‬ ‫اودود‪ ،‬ارش ملکی‪ ،‬فروغ قجابگلو‪ ،‬ایرج صغیری‪ ،‬رامتین بالف‪،‬‬ ‫حمید باغکی و… از بازیگران این فیلم اند‪«.‬شهربانو» دیگر فیلم‬ ‫ایرانی پذیرفته شده در بخش سینمای سعادت‪ ،‬به نویسندگی‬ ‫پژمان تیمورتاش و کارگردانی مریم بحرالعلومی است‪ .‬در خالصه‬ ‫داستان این فیلم امده است‪« :‬شهربانو مادر سه فرزند است که به‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-339‬طبق تقاضای وارده ‪ ۴۰۰۳۱۸۳‬مورخ ‪ 1400/2/2‬تعدادی از وراث اقای سید عباس ظهوری به استناد دو‬ ‫برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان قطعه زمین محصور متصل به جاده بشماره ‪ ۸۷‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی بخش دو کاشان با حق مجری از‬ ‫شماره ‪ ۸۸‬فرعی ذیل ثبت ‪ ۱۲۸۴۱‬دفتر ‪ ۹۰‬صفحه ‪ ۲۵۳‬به نام سید عباس ظهوری ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است که به علت اثاث کشی مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی میباشد‬ ‫چون در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره ‪۱‬ماده ‪ ۱۲۰‬اصال حی ائین نامه قا نون ثبت اگهی‬ ‫میشود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه صل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪1400/2/28 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان ‪ -‬مهدی اسماعیلی م‪/‬الف‪1133174:‬‬ ‫جرم انتقال مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده است‪ .‬او پس‬ ‫از یازده سال زندان‪ ،‬برای شرکت در عروسی پسرش برای چند‬ ‫روز از زندان ازاد شد‪ .‬با این حال‪ ،‬این ازادی موقت او را با جنبه‬ ‫دیگری از زندگی خود و خانواده اش قبل از بازگشت به زندان‬ ‫روبه رو می کند‪ ».‬پگاه احمدی و مریم بحرالعلومی تهیه کنندگی‬ ‫این فیلم را برعهده دارند‪ .‬فرشته صدعرفایی‪ ،‬بهناز جعفری‪،‬‬ ‫گالره عباسی‪ ،‬سامان صفاری‪ ،‬محمد ولیزادگان‪ ،‬علی کیان ارثی‪،‬‬ ‫بهرنگ علوی‪ ،‬یوسف تیموری‪ ،‬ترنم کاظمی و مه لقا باقری از‬ ‫بازیگران این فیلم اند‪.‬فیلم «گیسوم» به نویسندگی و کارگردانی‬ ‫نوید به تویی که به این بخش از جشنواره جهانی فیلم فجر راه‬ ‫پیدا کرده است درباره زن جوانی است که پس از مرگ مادرش‬ ‫متوجه می شود‪ ،‬پدرش زنده است‪ .‬او که به دلیل کنجکاوی‬ ‫مجبور می شود‪ ،‬از فرانسه به ایران بیاید تا پس از ‪ ۳۰‬سال او‬ ‫را پیدا کند‪ .‬او به همراه همسرش و گروهی از دوستان قدیمی‬ ‫برای یافتن پدرش به شمال ایران سفر می کند‪ .‬اما به تدریج‪ ،‬در‬ ‫طول این سفر‪ ،‬همسر این زن جوان و دوستانش می فهمند که‬ ‫او رازهای نگفته بسیاری دارد‪ .‬سعید سعدی تهیه کنندگی فیلم‬ ‫«گیسوم» را برعهده دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫تمدیدطرح حمایتی ارشاد‬ ‫مدیــرکل هنرهــای نمایشــی اعــام کــرد‬ ‫دســتورالعملی کــه در ســال ‪ ۹۹‬در خصــوص حمایــت‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت خالــی اجــرای گروه هــای‬ ‫تئاتــری در شــرایط کرونایــی اعمــال شــد‪ ،‬تــا پایــان‬ ‫شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬نیــز اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫اجراهــای تئاتــری متوقــف شــد و گروه هــای‬ ‫تئاتــری طــی ‪ ۱‬ســال گذشــته شــرایط مناســبی‬ ‫را بــرای تولیــد و اجــرای اثــار خــود نداشــتند و‬ ‫تعطیلی هــای مــداوم کرونایــی برنامه ریــزی بــرای‬ ‫فعــاالن تئاتــری را ســخت کــرد‪ .‬حضــور تئاتــر‬ ‫در مشــاغل گــروه ‪ ۳‬کرونایــی بزرگتریــن دلیــل‬ ‫تعطیلی هــای مکــرر کرونایــی تئاتــر طــی ‪ ۱‬ســال‬ ‫گذشــته بــود کــه خوشــبختانه بــا پیگیری هــای‬ ‫اداره کل هنرهــای نمایشــی از وزارت بهداشــت و‬ ‫رایزنــی بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تئاتــر در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬از گــروه ‪ ۳‬بــه گــروه ‪ ۲‬مشــاغل ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونا منتقــل شــد و راه از ســرگیری‬ ‫فعالیت هــای تئاتــری هموارتــر شــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه قابــل تامــل دیگــر ایــن بوده و هســت‬ ‫کــه در مقاطعــی کــه فعالیت هــای تئاتــری از ســر‬ ‫گرفتــه شــد پروتکل هایــی بــرای اجراهــای تئاتــری‬ ‫مدنظــر قــرار گرفــت کــه یکــی از ایــن مــوارد‪،‬‬ ‫اســتفاده از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت ســالن بــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتفاده ‪ ۵۰‬درصــدی از ظرفیــت ســالن‬ ‫شــرایط را بــرای تامیــن هزینه هــای یــک اجــرای‬ ‫نمایشــی ســخت کــرد و یــک گــروه تئاتــر عــاوه بر‬ ‫تمریــن و تولیــد اثــر خــود بایــد ضــرر مالی شــدیدی‬ ‫را هــم متقبــل می شــد زیــرا تامیــن هزینه هــای‬ ‫تولیــد و اجــرای یــک اثــر نمایشــی بــا توجــه بــه‬ ‫تــورم و شــرایط اقتصــادی جامعــه از طریــق ظرفیــت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی ســالن هــم امکانپذیــر نبوده و نیســت‬ ‫و اســتفاده از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت ســالن ایــن ضــرر‬ ‫مالــی را دوچنــدان می کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱‬شــهریور ســال ‪ ۹۹‬اداره کل هنرهــای‬ ‫نمایشــی در اطالعیــه شــماره ‪ ۶‬خــود طرحــی را در‬ ‫خصــوص حمایــت از گروه هــای تئاتــری ارائــه داد‬ ‫کــه بــه شــرح ذیــل بــود‪:‬‬ ‫«پــس از موافقــت ســتاد ملــی مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا مبنــی بــر امــکان از ســرگیری فعالیت هــای‬ ‫نمایشــی‪ ،‬یکــی از الزامــات بازگشــایی اســتفاده از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت صندلی هــا تعییــن شــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ایــن قیــد یکــی از مهم تریــن‬ ‫چالش هــای گروه هــای نمایشــی و مدیــران‬ ‫تماشــاخانه ها بــرای ازســرگیری فعالیت هــا‬ ‫بــود‪ ،‬اداره کل هنرهــای نمایشــی از زمــان اعــام‬ ‫شــیوه نامه های بازگشــایی بــه دنبــال راهــکاری‬ ‫بــرای جبــران ایــن موضــوع برامــد‪ .‬پــس از‬ ‫برگــزاری جلســات متعــدد‪ ،‬بــا حمایــت و همراهــی‬ ‫معــاون محتــرم امــور هنــری و تصویــب و ابــاغ‬ ‫بودج ـه ای مســتقل‪ ،‬امــکان رســیدن بــه برنام ـه ای‬ ‫بــرای رفــع خــاء موجــود مبنــی بــر عــدم اســتفاده‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت ســالن های نمایشــی فراهــم‬ ‫امــد‪ .‬ایــن برنامــه مبتنــی بــر دو بخــش و بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن تفاوت هــای موجــود در شــرایط اجــرای اثــار‬ ‫نمایشــی در تهــران و ســایر شــهرها تنظیــم شــده‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫مریم نشیبا‪ ،‬گوینده‬ ‫پیشکسوت کرونا را شکست‬ ‫داد‬ ‫مریــم نشــیبا‪ ،‬گوینــده پیشکســوت رادیــو کــه‬ ‫بســیاری او را بــا اجــرای برنامــه «شــب بخیــر‬ ‫کوچولــو» مــی شناســند‪ ،‬پــس از گذرانــدن دوره‬ ‫ابتــاء بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه رادیــو بازگشــت‪.‬‬ ‫مریــم نشــیبا‪ ،‬گوینــده پیشکســوت رادیــو و‬ ‫مجــری برنامــه «گلبانــگ» مدتــی بــود کــه بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مبتــا شــده بــود و بــه همیــن دلیــل‬ ‫از اجــرای برنامــه «گلبانــگ» بازمانــد‪.‬‬ ‫او پــس از طــی دوره بیمــاری‪ ،‬در صحــت و‬ ‫ســامت بــه رادیــو بازگشــت‪.‬‬ ‫بــا بازگشــت مریــم نشــیبا‪« ،‬گلبانــگ» ماننــد‬ ‫گذشــته از شــنبه تــا پنجشــنبه ســاعت ‪ ۱۵:۰۰‬بــه‬ ‫تهیــه کنندگــی ندا حاجــی اســماعیلی و صدابــرداری‬ ‫شــیما اهدایــی ونــد از رادیــو ایــران پخــش مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مریــم نشــیبا همچنیــن در برنامــه «جعبــه‬ ‫موســیقی» رادیــو نمایــش هــم گویندگــی مــی کنــد‬ ‫کــه چهارشــنبه‪ ۲۹ ،‬اردیبهشــت مــاه‪ ،‬ســاعت ‪۱۰‬‬ ‫صبــح بــه موســیقی فیلــم «شــب هــای روشــن»‬ ‫خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود محیا گل پونه درتاریخ ‪ 1400/02/26‬به شماره ثبت ‪ 67814‬به شناسه ملی ‪14010025990‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬تولید‪،‬توزیع وبسته بندی انواع سبزیجات به صورت تازه وخشک شده وکلیه مواد‬ ‫غذایی ازجمله حبوبات‪ ،‬غالت‪ ،‬خشکبار‪ ،‬برنج‪ ،‬چای وسایر محصوالت دارای قابلیت بسته بندی‪ ،‬و همچنین راه اندازی و استفاده از خطوط تولید مکانیزه و بهداشتی در راستای موضوعات ذکر شده‪ ،‬و‬ ‫نیز ساخت‪ ،‬راه اندازی و مونتاژ کلیه خطوط تولید و بسته بندی مربوط به موضوعات شرکت‪ ،‬انجام کلیه امورات مربوط به امور اشپزخانه و رستوران‪،‬انجام کلیه امورات مربوط به واردات و صادرات کلیه‬ ‫کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی و خصوصی‪ ،‬و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی خارجی‪ ،‬شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی‪ .‬درصورت‬ ‫لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله کوثر ‪ ،‬کوچه‬ ‫مولوی‪ ، 6‬کوچه بالل‪[12‬شرقی‪ ، ]5‬پالک ‪ ، 12‬پالک قدیمی ‪ ، 145‬طبقه دوم کدپستی ‪ 8195644483‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 200,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه‬ ‫هر یک از شرکا اقای محمدمهدی کاملی خلجی به شماره ملی ‪ 1150107774‬دارنده ‪ 100000000‬ریال سهم الشرکه اقای ابراهیم کاملی خلجی به شماره ملی ‪ 1159094871‬دارنده ‪100000000‬‬ ‫ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره اقای محمدمهدی کاملی خلجی به شماره ملی ‪ 1150107774‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود اقای‬ ‫ابراهیم کاملی خلجی به شماره ملی ‪ 1159094871‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات‬ ‫‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز‬ ‫جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1136612‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫توضیح وزیر ارتباطات درباره‬ ‫ارائه اینترنت رایگان به‬ ‫کاندیداها‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید ارائه‬ ‫اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری به‬ ‫معنای تخصیص بسته اینترنت رایگان مصرفی نیست‬ ‫بلکه منظور فراهم کردن امکانات تبلیغاتی در فضای‬ ‫مجازی است‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت‪،‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی پس از حضور در نشست‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطالعات ارائه‬ ‫و اخرین وضعیت تشریح شد و در نهایت مقرر شد به‬ ‫عنوان وظایف نظارتی مجلس‪ ،‬کمیته ای از نمایندگان از‬ ‫پیشرفت پروژه های این زمینه بازدید کنند و مجدد پس از‬ ‫گذشت ‪ ۲‬هفته اینده‪ ،‬جلسه ای در این زمینه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم برخی از موانع موجود در‬ ‫این زمینه با همراهی مجلس برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬اخبار‬ ‫خوبی در حوزه توسعه روستایی و فضایی در هفته های‬ ‫اینده منتشر می شود‪ .‬وزیر کابینه دوازدهم درباره انتشار‬ ‫برخی خبرها مبنی بر ارائه اینترنت رایگان به کاندیداهای‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در روزهای گذشته‬ ‫پیامک های بسیاری مبنی بر اینکه اگر می دانستیم‬ ‫به کاندیداها اینترنت رایگان داده می شود‪ ،‬نام نویسی‬ ‫می کردیم برای من ارسال شده است اما باید به این نکته‬ ‫دقت کرد که تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداهای‬ ‫ریاست جمهوری به معنای ارائه بسته اینترنت رایگان‬ ‫مصرفی نیست‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد‪ :‬منظور‬ ‫ارائه بسته امکانات تبلیغاتی در فضای مجازی اعم از‬ ‫ارتباط ویژه با مخاطبان در شبکه های اجتماعی داخلی‪،‬‬ ‫تسهیالت ارتباطی‪ ،‬خدمات صوت و تصویر فراگیر و‪..‬‬ ‫است که به کاندیدهای تائید صالحیت شده شورای‬ ‫نگهبان اختصاص پیدا می کند تا تمام کاندیداهای‬ ‫تاییدشده شورای نگهبان بتوانند در شیوع کرونا در فضایی‬ ‫عادالنه از ظرفیت های کمپین های فضای مجازی برای‬ ‫تشریح برنامه های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫مخالف غارت معادن هستیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ازادسازی ‪ ۶‬هزار‬ ‫محدوده و معدن حبس شده کشور را فرصت جدیدی‬ ‫برای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫مخالف غارت معادن هستیم و معادن باید به فرصتی‬ ‫برای توسعه متوازن تبدیل شوند‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬علیرضا رزم حسینی‬ ‫در ایین رونمایی از طرح ازادسازی ‪ ۶‬هزار محدوده و‬ ‫معدن غیرفعال کشور و اغاز اجرای بزرگ ترین مزایده‬ ‫ملی کشور‪ ،‬افزود‪ :‬واگذاری معادن حبس شده از طریق‬ ‫مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صالحیت‪ ،‬جهش‬ ‫صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد اورد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه فرایند واگذاری طبق قانون از طریق مزایده برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬بیان داشت ‪ :‬فرایندها به صورت قانونی در سامانه‬ ‫«ستاد» (مزایده ها و مناقصه های دولت) انجام خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اعضای تشکل ها و نمایندگان وزارت صنعت در روز‬ ‫بازگشایی پاکت های مزایده حضور دارند و به همین دلیل‬ ‫امکان هیچ گونه رانت و یا تخلف قانونی میسر نیست‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه این مزایده‬ ‫برای نخستین بار در کشور انجام می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این وزارتخانه نقش نظارتی خود را بیشتر خواهد کرد و‬ ‫متقاضیانی که در این مزایده برنده شوند اما کار اکتشاف‪،‬‬ ‫بهره برداری و فعال سازی معدن را انجام ندهند معادن‬ ‫از ان ها گرفته و مجددًا از طریق مزایده به افراد دارای‬ ‫صالحیت واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی‬ ‫را به صورت جدی دنبال می کنیم و بر این باوریم که‬ ‫معدنی را استخراج نکنیم مگر اینکه امکان فراوری داخل‬ ‫برای ایجاد ارزش افزوده داشته باشد و این مسیر را با‬ ‫جدیت ادامه می دهیم‪ .‬رزم حسینی با بیان اینکه کشوری‬ ‫نفت خیز و همچنین معدن خیز هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس کار‬ ‫کارشناسی بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر ارزش معادن کشف‬ ‫شده در کشور است که البته با انجام عملیات اکتشافی این‬ ‫ذخایر افزایش خواهد یافت‪ .‬همچنین «وجیه اهلل جعفری»‬ ‫معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در ایین‬ ‫ازادسازی ‪ ۶‬هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شرکت های سهامی عام پروژه به بسته های سرمایه گذاری‬ ‫برای احیای معادن غیرفعال کمک می کنند‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬طرح احیا معادن کوچک مقیاس‬ ‫به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی مطرح است که‬ ‫مجری این طرح از طرف وزارت صنعت‪ ،‬ایمیدرو و شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫راستا شناسایی معادن کوچک مقیاس غیرفعال و راه های‬ ‫فعال سازی ان ها از طریق شرکت های مشاوره ای انجام‬ ‫شد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد‪ :‬عارضه یابی های‬ ‫این معادن انجام و بسته های سرمایه گذاری برای احیاء‬ ‫برنامه ریزی شد‪ .‬جعفری بیان داشت‪ :‬این بسته ها امکان‬ ‫سرمایه گذاری را روی بسیاری از معادن غیرفعال که دارای‬ ‫مشکالت زیرساخت‪ ،‬ذخیره کم یا عدم اکتشاف کامل‬ ‫هستند‪ ،‬فراهم می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬مجموعه ای از معادن‬ ‫غیرفعال وجود دارد که باید جهت گیری برای سرمایه گذاری‬ ‫با امکان فعال سازی برای ان ها فراهم شود‪ .‬ایین طرح‬ ‫ازادسازی ‪ ۶‬هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬روسای سازمان های صنعت‬ ‫استانی و تشکل های بخش خصوصی به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانسی برگزار شد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان‬ ‫ایین‪ ،‬دستور برگزاری مزایده عمومی واگذاری ‪ ۶‬هزار معدن‬ ‫و محدوده حبس شده را که بزرگ ترین مزایده کشور است‪،‬‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از موفقیت های چشمگیر این شرکت می گوید‬ ‫درخشش فوالد مبارکه در مسئولیت های اجتماعی و مهار کرونا‬ ‫مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬سال گذشته که مزین به نام «جهش تولید» بود‬ ‫شاهد خلق رکوردهای متعددی در حوزه های تولید‪ ،‬فروش و‬ ‫صادرات و همچنین تولید محصوالت جدید در فوالد مبارکه‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬پارسال در مجموع‬ ‫‪ ۷.۴‬میلیون تن گندله (رشد ‪ ۴.۸‬درصدی نسبت به سال ‪،)۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۸.۸‬میلیون تن اهن اسفنجی (رشد ‪ ۱۲‬درصدی) و‬ ‫نزدیک به هشت میلیون تن تختال (رشد ‪ ۲.۸‬درصدی) در‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان تولید شد‪.‬‬ ‫نباتی نژاد ادامه داد‪ :‬گذر از مرز صادرات ‪ ۲۲‬میلیون تن‬ ‫محصوالت فوالدی تخت و ارزاوری بیش از ‪ ۹‬میلیارد دالری‪،‬‬ ‫فروش بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون تن محصوالت فوالدی تخت در‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی و تحویل بیش از ‪ ۷.۷‬میلیون تن‬ ‫انواع محصوالت در سال جهش تولید (‪(۱۳۹۹‬و ثبت رکوردی‬ ‫جدید از ابتدای زمان بهره برداری‪ ،‬از جمله توفیقات حاصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬این توفیقات در حالی حاصل شد که موانعی‬ ‫بزرگی همچون کرونا و تحریم ها وجود داشت و مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز از سوی امریکایی ها تحریم شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش عمق ساخت داخل محصوالت‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان گفت ‪ :‬در موضوع‬ ‫تولید محصوالت نیز توجه به توان داخل و بومی سازی برخی‬ ‫قطعات و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬به طوری که برای‬ ‫بیش از یک هزار قطعه برنامه داخلی سازی در نظر گرفته شد که‬ ‫کاهش ارزبری قابل توجهی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید تختال با عرض ‪ ۲‬متر مورد استفاده در‬ ‫صنایع کشتی سازی و سایر صنایع‪ ،‬محصول جدیدی بود که‬ ‫سال گذشته برای نخستین بار ساخت ان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و کشور از این محصول بی نیاز شد‪.‬‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد‪ :‬در موضوع مصرف اب که چالشی‬ ‫اساسی فراروی این شرکت است‪ ،‬خریداری پساب ‪ ۹‬شهرستان‬ ‫استان اصفهان از سوی فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت‬ ‫و با تصفیه خانه ای که به همین منظور احداث شد‪ ،‬ضمن کاهش‬ ‫مصرف اب‪ ،‬این مشکل نیز مدیریت شد‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۲۹۰‬درصدی در مصرف اب‪ ،‬دیگر دستاورد فوالد‬ ‫مبارکه در سال های اخیر است به طوری که مصرف ‪ ۱۶.۶‬متر‬ ‫مکعبی در هر تن برای تولید ‪ ۲.۴‬میلیون تن فوالد در سال ‪،۷۳‬‬ ‫به ‪ ۲.۹‬متر مکعب در هر تن برای تولید هفت میلیون تن فوالد‬ ‫در سال گذشته تبدیل شد‪.‬‬ ‫این مسئول فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون پروژه‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران تا شهر یزد‬ ‫پیشرفت داشته که در ادامه با مشارکت سه شرکت بزرگ فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬ذوب اهن و پاالیشگاه اصفهان‪ ،‬انتقال اب به صنایع‬ ‫اصفهان و سایر بخش های کشاورزی و شرب در دستور کار‬ ‫خواهد بود که سهم فوالد مبارکه از این مشارکت ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پروژه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در ادامه به برخی پروژه های توسعه ای این شرکت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬طی افق ‪ ۱۴۰۴‬و چهار سال پیش رو در‬ ‫مجموع هشت طرح و پروژه توسعه ای ویژه در این مجموعه با‬ ‫اعتبار ارزی ‪ ۸۹۸‬میلیون یورو و اعتبار ریالی بیش از ‪ ۲۲۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی اجرایی می شود که زمینه اشتغال به کار چهار هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۰‬نفر را به صورت مستقیم و ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر را به‬ ‫صورت غیرمستقیم فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬این طرح ها شامل پروژه نورد گرم ‪۲‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (تکمیل زنجیره تولید تا ‪۷.۲‬‬ ‫میلیون تن)‪ ،‬فوالدسازی و ریخته گری تختال شرکت فوالد‬ ‫سفیددشت چهارمحال و بختیاری (‪ ۸۰۰‬هزار تن تختال)‪،‬‬ ‫تکمیل خطوط تولید الکترود گرافیتی شرکت نوین الکترود‬ ‫اردکان‪ ،‬طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان (فاز‬ ‫نخست)‪ ،‬احداث واحد فوالدسازی و ریخته گری بیلت مجتمع‬ ‫فوالد زاگرس اندیمشک (‪ ۴۰۰‬هزار تن بیلت)‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫زیر سقف از ‪ ۱.۵‬به ‪ ۲‬میلیون تن تختال فوالد هرمزگان نیم‬ ‫میلیون تن تختال (و ساخت کارخانه تولید ورق عریض شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان (‪ ۱.۲‬میلیون تن بلیت) است‪.‬‬ ‫نباتی نژاد با اشاره به اغاز طرح تحول دیجیتال در فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬افزود‪ :‬مطابق این برنامه تا سال ‪ ۱۴۰۴‬همه خطوط‬ ‫تولید این شرکت رباتیک خواهد شد‪ ،‬همچنین از جرثقیل ها و‬ ‫سایر تجهیزات اتوماتیک بهره برداری شده و حتی سامانه های‬ ‫اداری نیز به سیستم دیجیتالی ارتقا خواهند یافت‪.‬‬ ‫این مسئول فوالد مبارکه با بیان اینکه طرح یاد شده به‬ ‫تاسی از فوالدسازان بزرگ جهان در حال عملیاتی و اجرایی‬ ‫شدن است‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز ‪ ۲۲‬پروژه با‬ ‫همین محوریت تعریف شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کرونا و مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با وجود رفت وامد روزانه بیش از ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫نفر در این شرکت اعم از پرسنل‪ ،‬کارگران‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬مدیران‬ ‫و غیره‪ ،‬کنترل های الزم در موضوع کرونا با قوت از سوی‬ ‫دست اندرکاران امر دنباله گیری می شود‪ ،‬به طوری که با کمترین‬ ‫میزان ابتال از ابتدای پاندمی کرونا مواجه بوده و هیچ فوتی‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد ‪ :‬در بخش مسئولیت های اجتماعی سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان از سوی این شرکت در حوزه‬ ‫کرونا هزینه شد‪ ،‬به طوری که از ابتدای پاندمی بیش از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تن اکسیژن در کارخانه تولید شد و به صورت رایگان در اختیار‬ ‫بیمارستان های درمانگر کرونا در اصفهان و شهرهای اطراف‬ ‫قرار گرفت؛ به این ترتیب بازار سیاهی که برای این محصول‬ ‫ایجاد شده بود نیز شکسته شد‪.‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬هر گونه کمبود تجهیزات و امکانات بیمارستان ها احصا شد‬ ‫و در اختیار ان ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬توجه به حوزه‬ ‫ورزش را وظیفه دیگر این شرکت در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی برشمرد و گفت‪ :‬در همین پیوند‪ ،‬باشگاه فرهنگی‪-‬‬ ‫ورزشی سپاهان با حدود سه هزار نفر ورزشکار در ‪ ۷۴‬رشته و‬ ‫رده های مختلف سنی مورد حمایت شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬ساخت ورزشگاه‪ ،‬کمک به خیریه ها‪ ،‬اهدای‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۰۰‬دستگاه تبلت به دانش اموزان بی بضاعت‪،‬‬ ‫مشارکت در ترمیم جاده ها و توجه ویژه به ازادی زندانیان جرایم‬ ‫غیر عمد از جمله دیگر اقدام ها در این راستا است‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬تاکنون بیش از ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫از سوی این شرکت برای ازادی زندانیان جرایم غیر عمد اهدا‬ ‫شد و فقط در ماه مبارک رمضان امسال مبلغ ‪ ۲‬میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به این مهم اختصاص یافت که تاکنون موجب‬ ‫ازادی یک هزار نفر شده است‪.‬‬ ‫فناوری ‪ 5G‬به اصفهان می اید‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت‪ :‬اولین سایت ‪ 5G‬در‬ ‫اصفهان نصب و راه اندازی شده است و در اولین فرصت مراسم‬ ‫افتتاح ان انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬اسماعیل قربانی در نشست خبری‬ ‫با اصحاب رسانه اظهار داشت‪ :‬ارتباطات توانسته به مدیریت‬ ‫بیماری فراگیر کمک کند و نشان داده ظرفیت های حوزه ‪ict‬‬ ‫و فضای دیجیتال می تواند بسیاری از مشکالت و موانعی که بر‬ ‫سر راه مدیریت وجود دارد را از بین ببرد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد‪ :‬اگر بسترهای‬ ‫فناوری و ارتباطات نبود شاید امکان ارائه اموزش مجازی نبود و‬ ‫اموزش به طور کامل در این مدت تعطیل می شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از فعالیت ها بدون نیاز به حضور‬ ‫در نهادها به واسطه زیرساخت ها انجام شد؛ بسیاری از نیازهای‬ ‫روزمره مردم به واسطه زیرساخت ها رفع شد و نشان داد شد تا‬ ‫چه حد ظرفیت وجود دارد و کمک کننده مدیریت بهینه جامعه‬ ‫و هزینه ها می شود‪.‬‬ ‫قربانی گفت‪ :‬شعار امسال اتحادیه جهانی ارتباطات تسریع‬ ‫تحول در دوران های چالش برانگیز؛ یعنی یک هم افزایی‬ ‫چندوجهی از جمله نیازهای حاکمیت‪ ،‬مردم و قابلیت های این‬ ‫حوزه برای بهبود شرایط به هم کمک کردند‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان یاداور شد‪ :‬ما در حال رفتم به‬ ‫سمت جامعه اطالعاتی هستیم‪.‬‬ ‫وی مطرح کرد‪ :‬طی یک سال گذشته تقاضای سرویس‬ ‫باند پهن ‪ ADSL‬حدود ‪ ۸۵‬درصد افزایش داشته است؛ سرعت‬ ‫اینترنت استان سال گذشته ‪ ۳۵‬گیگ در ثانیه و امسال حدود‬ ‫‪ ۱۳۰‬گیگ در ثانیه شده که نشان دهنده ظرفیت استان و توسعه‬ ‫مخابرات است؛ بالغ بر ‪ ۹۲۰‬روستای باالی ‪ ۲۰‬خانوار در استان‬ ‫داریم که ‪ ۹۱۰‬روستا دارای ارتباط خانگی است‪.‬‬ ‫قربانی بیان کرد‪ :‬در حوزه تلفن همراه حدود ‪ ۱۷۰۰‬نقطه‬ ‫و روستا داریم و حدود ‪ ۹۸‬درصد این نقاط تحت پوشش تلفن‬ ‫همراه اند یعنی هرجایی که نیاز به ارتباط است مخابرات وجود‬ ‫دارد؛ در سطح استان ‪ ۶۰۰‬هزار مشترک فعال ‪ ADSL‬اینترنت‬ ‫مخابرات و ‪ ۷‬میلیون اشتراک موبایل همراه اول وجود دارد یعنی‬ ‫در یک جمعیت ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفره به طور متوسط برای‬ ‫هر شخص ‪ ۲‬سرویس مخابراتی داریم‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان افزود‪ :‬در افق ‪ ۱۴۲۴‬در‬ ‫حال قدم گذاشتن در توسعه متوازن هستیم که از اصلی ترین‬ ‫مولفه های ان ارتباطات است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تالشمان این است که کیفیت ارائه خدمات را‬ ‫افزایش دهیم؛ همانطور که سرعت اینترنت افزایش پیدا کرده‬ ‫است و در تالشیم هر روز این کیفیت ارتقاع پیدا کند‪.‬‬ ‫قربانی خبر داد‪ :‬ظرف هفته اینده ظرفیت اینترنت استان‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬گیگ بر ثانیه به ‪ ۲۰۰‬گیگ بر ثانیه افزایش پیدا‬ ‫با حضور معاون استاندار اصفهان انجام شد‬ ‫اهدا گواهی نامه نشان اعتماد به واحدهای‬ ‫صنفیاتحادیهصنایع دستیاصفهان‬ ‫در راسـتای تحقق شـعار سـال و حمایت و پشـتیبانی‬ ‫از واحدهـای صنفـی‪ ،‬انجمـن حمایـت از حقـوق‬ ‫مصرف کننـدگان اسـتان اصفهـان بـا حضـور معـاون‬ ‫محتـرم هماهنگـی اقتصادی اسـتاندار اصفهان ‪ ،‬نشـان و‬ ‫گواهی نامـه نشـان اعتمـاد را بـه ‪ 6‬واحـد صنفـی اتحادیه‬ ‫صنایع دسـتی اصفهـان اهـداء کـرد‪.‬‬ ‫سـید حسـن قاضـی عسـگر در ایـن ائیـن بـا اشـاره‬ ‫بـه لـزوم برنامـه ریـزی کلیـه تشـکل ها و سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد بـرای تحقـق شـعار سـال از اقدامـات انجـام‬ ‫شـده توسـط انجمـن حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان‬ ‫تقدیـر قدردانـی و بـر لزوم مصـرف بهینه انرژی توسـط‬ ‫واحدهـای صنفـی منتخـب تاکیـد کردند‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان‬ ‫اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم اظهـار کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫اهـدا نشـان و گواهینامـه نشـان اعتمـاد بـه واحدهـای‬ ‫صنفـی شـاخص های متعـددی الزم اسـت‪.‬‬ ‫مجتبـی برزگر ادامـه داد‪ :‬از مهم ترین این شـاخصه ها‬ ‫رعایـت مـوارد منـدرج در قانـون حمایـت از حقـوق‬ ‫مصرف کننـده و نداشـتن سـابقه محکومیـت تعزیراتـی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان‬ ‫اسـتان اصفهـان گفـت‪ :‬این طـرح منافعی دوجانبـه برای‬ ‫مصرف کننـدگان و واحدهـای صنفـی دارد‪ ،‬لذا امیدواریم‬ ‫در اینـده نزدیـک تعـداد بیشـتری از واحدهـای صنفـی‬ ‫تحت پوشـش ایـن طـرح قـرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬هـدف طـرح‪ ،‬ارتقا واحدهـای صنفی‬ ‫و رسـیدن بـه سـطح اسـتاندارد بـرای رعایـت حقـوق‬ ‫مصرف کننـدگان اسـت‪ ،‬از سـوی دیگـر مـردم واحدهای‬ ‫صنفـی معتبـر را شـناخته و از ان هـا خدمـات دریافـت‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم همچنیـن از تمبـر یادبـود مشـترک‬ ‫انجمـن اسـتان و اتحادیه صنایع دسـتی رونمائی و توسـط‬ ‫معـاون محتـرم اسـتاندار بـه اقای سـید عباس شـیردلی‬ ‫رئیـس اتحادیـه صنایع دسـتی اهـداء شـد‪.‬‬ ‫خواهد کرد‪.‬مدیر مخابرات منطقه اصفهان بیان داشت‪ :‬از‬ ‫زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات فرایند سرمایه گذاری‬ ‫متضمن درامدهای مخابرات ایران بود؛ اما یکی از موضوعات‬ ‫تاثیرگذار این بود که طی ‪ ۱۲‬سال گذشته هزینه های جامعه‬ ‫ساالنه افزایش پیدا می کند که شامل مخابرات هم می شود اما‬ ‫تعرفه های مخابراتی در این سال ها تغییری نداشته و نمی شود‬ ‫انتظاری از بزرگ ترین شرکت مخابراتی کشور که تامین کننده‬ ‫ظرفیت دیگر ظرفیت های دیجیتال است داشت؛ اگر قرار است‬ ‫شاهد مخابرات بروز باشیم باید سرمایه گذاری انجام دهیم و این‬ ‫مورد نیازمند متناسب سازی تعرفه ها است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر در شهر اصفهان اماده راه اندازی‬ ‫‪ ۱۰۰‬نقطه جدید برای تاسیس شبکه هستیم‪.‬‬ ‫قربانی اعالم کرد‪ :‬از دهه فجر سال گذشته تا ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۶۴۴‬طرح و پروژه اماده افتتاح با هزینه بالغ بر ‪ ۱۶۵‬میلیارد‬ ‫تومان در بخش های تلفن همراه‪ ،‬شبکه های اتصال و فیبر‬ ‫نوری‪ ،‬افزایش ظرفیت های تغذیه و نیرو ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه های بروز ارتباطی در کشور حوزه سیار است؛ اولین سایت‬ ‫‪ 5G‬در اصفهان نصب و راه اندازی شده است و در اولین فرصت‬ ‫مراسم افتتاح ان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهم ترین مولفه در سرعت اینترنت دسترسی‬ ‫مشترک به شبکه است؛ اگر قرار است به سمت توسعه سرعت‬ ‫برویم باید زیرساخت ها را نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قربانی مطرح کرد‪ :‬در شهر اصفهان سایت های کم تر از‬ ‫نسل ‪ ۴‬نداریم و سرعت ان نیز بستگی به تعداد مشترکین دارد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان بیان داشت‪ :‬اگر بخواهیم در‬ ‫حوزه ارتباطات اکوسیستم درست کار کند باید مخابرات‪ ،‬مردم و‬ ‫حاکمیت در یک راستا باشند و هرکدام نقش خود را به بهترین‬ ‫شکل ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی درباره سرقت از دستگاه های مخابراتی افزود‪ :‬مشکالت‬ ‫اجتماعی باعث می شود برخی افراد تعرضی به دستگاه های‬ ‫مخابراتی داشته باشند که باعث ضرر رساندن به مردم می شود و‬ ‫برای حل این معضل همه باید به هم کمک کنند؛ انتظار می رود‬ ‫اگر همشهریان مشاهده کردند کشی در حال اسیب زدن به‬ ‫دستگاه ها است خودشان تذکر دهند‪.‬‬ ‫قربانی خاطرنشان کرد‪ :‬در حدود ‪ ۲۰۰‬روستا توسعه شبکه‬ ‫نسل ‪ ۴‬داشته ایم این یعنی عدالت اجتماعی در حوزه ارتباطات؛‬ ‫همچنین ‪ ۸۰‬روستا نسل مجهز به نسل ‪ ۳‬شده است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت‪ :‬در حوزه مصرف‬ ‫روزانه‪ ،‬اینترنت موبایل در استان بیش از ‪ ۶۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده یعنی روزانه ‪ ۲‬هزار ترابایت استفاده از اینترنت همراه اول‬ ‫در سطح استان را داریم و ظرفیت شبکه دیتا و توزیع ان حدود‬ ‫‪ ۸‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مدیر اب رسانی ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫با وجود افزایش تولید ذوب اهن‪ ،‬برداشت اب‬ ‫به نصف کاهش یافت‬ ‫مهرداد اسماعیلی مدیر اب رسانی ذوب اهن در گفتگوی‬ ‫ویژه خبری سیمای استان اصفهان‪ ،‬برنامه ها و اقدامات‬ ‫شرکت در راستای صرفه جویی مصرف اب برای مخاطبان‬ ‫این شبکه تشریح کرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬با اشاره به این که در ایران حدود ‪ ۶‬تا ‪۸‬‬ ‫درصد منابع ابی کشور به صنعت اختصاص پیدا می کند‬ ‫و سهم ذوب اهن اصفهان از منابع ابی استان کمتر از دو‬ ‫درصد است گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۹‬که برای اولین بار استان‬ ‫اصفهان دچار بحران اب و خشک سالی شد کمیته ای‬ ‫در ذوب اهن اصفهان تشکیل شد تا برای ادامه تولید با‬ ‫بهینه سازی تجهیزات در مصرف اب صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫وی حیات صنعت فوالد را بدون اب غیرممکن دانست و‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬در ذوب اهن سعی شده با پروژه های‬ ‫سهل الوصول مانند انتقال پساب در قسمت های مختلف که‬ ‫امکان استفاده از ان است در مصرف اب صرفه جویی کرد‬ ‫زیرا بیشترین مصرف اب در فوالد مربوط به خنک کردن‬ ‫فوالد است‪ .‬به منظور صرفه جویی بیشتر در مصرف اب‬ ‫برج های خنک کننده ذوب اهن اصفهان که تمامی ان تا‬ ‫چند سال پیش همگی از نوع تر بود و بیشترین تبخیر اب را‬ ‫داشتیم بهینه سازی و تعدادی از ان ها به برج های هیبریدی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به این که با پروژه های اجرا شده‬ ‫مصرف اب در ذوب اهن اصفهان به نصف رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در پروژه های توسعه ای ذوب اهن که به منظور‬ ‫افزایش ظرفیت تولید انجام می گردد صرفه جویی و مدیریت‬ ‫مصرف اب لحاظ می گردد و به همین علت است که با‬ ‫وجود افزایش تولید در این شرکت مصرف اب از رودخانه‬ ‫کمتر شده است‪ .‬وی بازسازی و نوسازی برج های هیبریدی‬ ‫را باعث کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تبخیر اب در این برج ها‬ ‫دانست و یاداور شد‪ :‬توزیع شبکه های اب صنعتی شرکت‬ ‫بیشتر در تونل اجرا گردیده که تلفات ان صفر است و قابل‬ ‫بازدید است‪ ،‬شبکه های اب اشامیدنی کارخانه نیز حدود ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتر خط لوله است که به مرور بازسازی شده و تلفات‬ ‫ان نیز زیر ‪ ۵‬درصد و از حد استاندارد نیز پایین تر است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫اقدامات سال ‪ ۹۹‬و برنامه های‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مدیریت نورد ذوب اهن‬ ‫اصفهان‬ ‫محمدامین یوسف زاده‪ ،‬مدیر مهندسی نورد شرکت‬ ‫ذوب اهن در تشریح اقدامات این مدیریت در سال ‪۹۹‬‬ ‫به اهم اقدامات انجام گرفته در کارگاه میانی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬راه اندازی دستگاه ‪۷ cnc‬‏‪ ۱۳/‬در قسمت توسعه‬ ‫تراش غلتک‪ ،‬راه اندازی دستگاه اره تیزکن ولمر‪ ،‬نصب ‪۳‬‬ ‫دستگاه تراش در کارگاه مکانیکی و احداث ایستگاه راه پله‬ ‫جرثقیل ‪ ۲۰‬از عمده اقدامات این کارگاه می باشد‪ .‬وی از‬ ‫توسعه کارگاه شابلون سازی‪ ،‬ری موت کردن و بهینه کردن‬ ‫تابلوهای جرثقیل ‪ ۱۹‬و جایگزینی درایوهای جدید دیجیتال‬ ‫به جای درایوهای روسی در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و نصب دو عدد بیرون انداز سرقیچی ریل‬ ‫بعد از اره و دریل به منظور افزایش سرعت برشکاری و‬ ‫فراهم نمودن شرایط ایمنی کار‪ ،‬نصب و راه اندازی دو عدد‬ ‫استوپر متحرک و نصب دوربین برای باال بردن دقت طول‬ ‫برشکاری ریل‪ ،‬تولید ریل معدن تیپ ‪ R۱۸‬برای اولین بار‬ ‫و تولید انبوه ان‪ ،‬تولید ریل زبانه (ریل سوزن) برای اولین بار‬ ‫و تحویل ان به راه اهن جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬طراحی‬ ‫و ساخت دستگاه مارکزن دستی جهت استفاده در مواقع‬ ‫اضطراری‪ ،‬اجرای پروژه ‪ ۳۰۰ H‬به صورت کامل‪ ،‬طراحی‬ ‫و ساخت صفحه لیبل پرینتر‪ ،‬تعمیر استپر موتورهای‬ ‫التراسونیک‪ ،‬طراحی و ساخت تابلوی رفرنس جهت‬ ‫درایوهای ‪ ،۲۰۴‬تغییر طرح و اجرای مسیر جایگزین فرمان‬ ‫پنوماتیکی استمپینگ‪ ،‬تهیه و ترسیم نقشه پروفیباس پروژه‬ ‫ریل‪ ،‬تعمیر ری موت کنترل های بسته های ریل‪ ،‬سرویس‬ ‫و احیاء درایوهای ‪ MC‬سرو موتورهای ریل‪ ،‬برنامه نویسی‬ ‫برای ریل ‪ S۴۹‬دستگاه هات پروفایل‪ ،‬راه اندازی سیستم‬ ‫‪ ENGINERING‬برای ‪ PLC‬ونگارد‪ ،‬راه اندازی‬ ‫درایوهای رولگان های برگشتی ‪ H۳۰۰‬و‪ ...‬اقداماتی بود که‬ ‫سال گذشته توسط همکاران نورد ‪ ۶۵۰‬انجام شد‪ .‬مدیر نورد‬ ‫شرکت نصب و راه اندازی اره و دریل جدید برای سرعت‬ ‫برشکاری ریل‪ ،‬تولید ریل ‪ UIC۵۴‬و ریل صادراتی ‪R۱۸‬‬ ‫را از جمله برنامه های نورد ‪ ۶۵۰‬در ‪ ۱۴۰۰‬عنوان نمود و‬ ‫گفت‪ :‬در نورد ‪ ۳۰۰‬نیز طراحی و تهیه نقشه های ساخت‬ ‫ترمکس طرح جدید برای محصول دوقلو در خط راست‪،‬‬ ‫تغییر موفقیت امیز ارایش خط نوردی به محصول دو قلو و‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬تن محصول سایز ‪ ۱۴‬به روش دوقلو و هم زمان‬ ‫تولید محصول ‪ ۲۵‬انجام شد و برای سال ‪ ۱۴۰۰‬اقداماتی‬ ‫مانند ساخت و نصب سیستم جعبه ای ترمکس طرح جدید و‬ ‫راه اندازی ان‪ ،‬تولید محصول ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۴‬به روش دوقلو در خط‬ ‫چپ و انجام پروژه بسته بندی و گره زدن محصول به روش‬ ‫نیمه اتومات و حذف تسمه از بسته ها را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫یوسف زاده‪ ،‬انجام تعمیرات درجه ‪ ۲‬کوره نورد ‪ ،۳۵۰‬تغییر‬ ‫طرح جرثقیل ستونی تعمیرگاه مکانیکی‪ ،‬ساخت رولیک‬ ‫بادامک مکانیزم کالپان بستر خنک کننده‪ ،‬حذف گریس‬ ‫پمپ قیچی ‪ ۶۳۰‬تنی و نصب و راه اندازی سیستم گریس‬ ‫مرکزی لینکولن جهت گریس رسانی به قیچی ‪ ۶۳۰‬تنی‪،‬‬ ‫تغییر طرح و رفع اشکال فلودیوایدر مربوط به سیلندرهای‬ ‫کاور منوبلوک و هیدرولیکی کردن جا به جا کننده ترمکس‬ ‫مربوط به سه قلو و‪ ...‬را از اهم اقدامات نورد ‪ ۳۵۰‬عنوان‬ ‫کرد و برنامه افزایش تولید کالف و توسعه صادرات کالف‪،‬‬ ‫ساخت لوله مارپیچ مکانیزم حلقه ساز خط سیم‪ ،‬تغییر طرح‬ ‫کوپلینگ فیوزی گیربکس واسط قفسه های ژوکر‪ ،‬ساخت‬ ‫پوسته گیربکس های اصلی قفسه های ‪ ۱‬و ‪ ۳‬دانیالی و‬ ‫هیدرولیکی کردن راهگاه بعد از قفسه ‪ ۱۷‬را از عمده‬ ‫برنامه های نورد ‪ ۳۵۰‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬برشمرد‪ .‬مدیر نورد‬ ‫شرکت با بیان این که سال ‪ ۹۹‬در نورد ‪ ۵۰۰‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫پروژه بزرگ نوسازی و بهسازی توسط همکاران اجرا شد به‬ ‫برنامه های نورد ‪ ۵۰۰‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخت و افزود‪ :‬انجام‬ ‫تعمیرات اساسی کارگاه‪ ،‬تعویض شاسی های رولگان های‬ ‫ورودی بستر خنک کننده‪ ،‬تعویض تلشکی و مکانیزم گردش‬ ‫جرثقیل ‪ ،۱۲‬تعویض دوعدد بالک مربوط به جرثقیل های‬ ‫پرداخت‪ ،‬تعویض کلمپ های اره های کارگاه‪ ،‬جایگزینی‬ ‫سیستم مجزای هیدورلیک برای خط تولید و پرداخت نهایی‪،‬‬ ‫تعویض کامل فک های مربوط به قیچی های ‪ ۱۳۰‬و ‪۶۳‬‬ ‫تنی‪ ،‬تعویض کوپل های مربوط به سرقفسه ها‪ ،‬جایگزینی‬ ‫پروژکتورهای ‪ SMD‬مدل هرکولد به جای المپ های‬ ‫گازی پرمصرف قدیمی در جرثقیل های خط تولید‪ ،‬اصالح و‬ ‫بازسازی باقیمانده شین های جرثقیل های پرداخت‪ ،‬اصالح‬ ‫سیستم ترمز جرثقیل های پرداخت از نوع مگنتی به موتور‬ ‫پمپ ترمزهای سه فاز‪ ،‬تعویض کامل لیور و قطعات مدار‬ ‫فرمان داخل کابین جرثقیل های پرداخت‪ ،‬تعویض فتوسل‬ ‫های قیچی ‪ ۱۳۰‬تنی و ‪ ۶۳‬تنی با فتوسل های هات متال‬ ‫جدید و تعمیر سر قفسه های کارگاه از برنامه هایی است سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نورد ‪ ۵۰۰‬اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت اجرایی مخازن‬ ‫شماره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬اب اضطراری‬ ‫ذوب اهن در سال جاری‬ ‫جالل اقابابا مدیر اجرایی شرکت ذوب اهن در تشریح‬ ‫عملکرد سال ‪ ۹۹‬این مدیریت‪ ،‬گفت‪ :‬انجام عملیات سیویل‬ ‫و نصب تجهیزات واحد اکسیژن‪ ،‬انجام فعالیت های اجرایی‬ ‫انتقال پساب فوالد شهر و زرین شهر به کارخانه و تصفیه خانه‬ ‫پساب ‪ BOT‬کارخانه‪ ،‬ابگیری مخزن شماره ‪ ۱‬ذخیره اب‬ ‫اضطراری کارخانه و شروع فعالیت اجرایی مخزن شماره‬ ‫‪ ،۲‬انجام فعالیت اجرایی پروژه ابیاری قطره ای فضای سبز‬ ‫کارخانه‪ ،‬پیشبرد فعالیت های اجرایی پروژه انبار ‪ ۳۲‬هکتاری‬ ‫بندرعباس با تحویل موقت مسیر ریلی‪ ،‬تکمیل عملیات‬ ‫نصب دوربین های مسیر ریلی و فعالیت اجرایی برق رسانی و‬ ‫تجهیز بارانداز‪ ،‬انجام فعالیت های اجرایی پروژه احداث کوره‬ ‫پاتیلی شماره ‪ ۳‬و بازسازی کوره پاتیلی شماره ‪ ۱‬و تکمیل‬ ‫فعالیت های اجرایی پروژه اره نورد ‪ ۵۰۰‬از اقداماتی بود که‬ ‫سال گذشته انجام شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫درخشان مثل این روزهای‬ ‫سروش رفیعی‬ ‫کرم پور رئیس هیئت اسکیت‬ ‫استان اصفهان شد‬ ‫هافبک خالق و بازیساز طالیی پوشان اصفهانی به‬ ‫روند درخشــان خود در گلزنی برای سپاهان ادامه داد‪.‬‬ ‫روی فرم ترین سروش رفیعی فصول گذشته این روزها‬ ‫در ترکیب ســپاهان با هدایت محرم نویدکیا به چشم‬ ‫می اید‪ .‬سروش حاال با گلی که برای گئورگی ولسیانی‬ ‫ســاخت‪ ،‬بهترین پاسور لیگ بیستم شد و از احمدرضا‬ ‫زنده روح و مهدی قائدی در جدول برترین گلســازان‬ ‫لیگ با شــش پاس گل پیشی گرفت‪ .‬هافبک بازیساز‬ ‫سپاهان در شش هفته گذشــته و در جدال با تراکتور‬ ‫تبریز‪ ،‬نســاجی مازندران و حاال مقابل مس رفسنجان‬ ‫توانسته سه بار برای همبازیان خود گلسازی کند‪ .‬البته‬ ‫رفیعی در دیدار مقابل مس رفســنجان فرصتی برای‬ ‫گلزنی هم داشــت که با حرکتی هوشــمندانه توپ را‬ ‫رها کرد تا سجاد شــهباززاده چهارمین گل تیمش را‬ ‫در جدال با مس به ثمر برســاند‪ .‬بر اساس امار سایت‬ ‫یازده‪ ،‬ســروش رفیعی در شش هفته اخیر‪ ،‬از بهترین‬ ‫هافبک های لیگ برتر بوده است و توانسته در هر شش‬ ‫مسابقه نمره ای باالتر از هفت را دریافت کند و متوسط‬ ‫نمره یازده به او در شش بازی‬ ‫مجمع انتخاباتی هیئت اســکیت استان اصفهان که با‬ ‫حواشی بسیاری همراه بود‪ ،‬با انتخاب وحید کرم پور به پایان‬ ‫رسید‪ .‬با حضور رئیس فدراسیون‪ ،‬مسئول کمیته اقتصادی‬ ‫فدراسیون نماینده وزارت ورزش‪ ،‬مدیرکل ورزش و جوانان‬ ‫استان اصفهان و معاونان وی‪ ،‬اعضای مجمع و رسانه ها در‬ ‫سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد‪ .‬شهرام اکبری‪ ،‬محسن‬ ‫رویگری‪ ،‬وحید کرم پور و افشــین مرادی‪ ،‬چهار کاندیدایی‬ ‫بودند که برای پست ریاست هیئت اسکیت استان اصفهان‬ ‫ثبت نام کرده بودند‪ .‬غیبت محسن رویگری و افشین مرادی‬ ‫به منزله انصراف تلقی شد و انتخابات بین اکبری و کرم پور‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در پایان فرایند رای گیری از مجموع ‪ ۱۵‬رای‬ ‫ماخوذه‪ ،‬وحید کرم پور با کسب ‪ ۱۱‬رای به مدت چهار سال‬ ‫به عنوان رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان انتخاب شد‪.‬‬ ‫شــهرام اکبری دیگر کاندیدای این مجمع نیز چهار رای را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬رئیس فدراســیون اسکیت پیش از‬ ‫برگزاری انتخابات با اشاره به صحبت هایی مبنی بر خرید ارا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این کار غیراخالقی خالف قانون و مقررات است‬ ‫و به جد پیگیر این موضوع هستیم‪ .‬بهمن محمدرضایی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مواظب رای خود باشید‪ ،‬خیلی قیمتش باالتر از ان است‬ ‫که پیشــنهاد خرید ان را بدهند و یا تهدید کنند که عکس‬ ‫ن کارهای غیراخالقی و ورود‬ ‫اعضا پخش خواهد شد که ای ‬ ‫به حریم خصوصی شما است و متاسفم که این صحبت ها را‬ ‫شنیدم و بازگو می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬این اطمینان را می دهم‬ ‫تا زمانی که در این جایگاه هستم‪ ،‬اجازه نمی دهم کسی به‬ ‫حریم خصوصی شما ورود کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اسکیت را به‬ ‫منافع شخص نفروشیم‪ ،‬چراکه حرمت و جایگاه دارد‪.‬‬ ‫مصدومیت نورافکن چندان‬ ‫نگران کننده نیست‬ ‫امید نورافکن گل ســوم تیم فوتبال سپاهان را در‬ ‫مصاف با مس رفســنجان ثبت کرد که نخستین گل‬ ‫این مدافع در لیگ بیســتم بود‪ .‬تیم فوتبال ســپاهان‬ ‫موفق شد در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های‬ ‫لیگ برتر دست به کار بزرگی بزند و با نتیجه پنج بر یک‬ ‫مس رفسنجان را شکست داد‪ .‬یکی از بازیکنان طالیی‬ ‫پوش که در مصاف با مس نمایش درخشــانی داشت‪،‬‬ ‫امید نورافکن بود که گل سوم بازی را نیز با یک ضربه‬ ‫پای راست به زیر طاق دروازه به نام خودش زد تا حاال‬ ‫عالوه بر ارسال دو پاس گل‪ ،‬موفق به گلزنی در لیگ‬ ‫بیســتم هم شده باشــد‪ .‬نورافکن با امار یک گل‪ ،‬دو‬ ‫شــوت‪ ،‬یک پاس کلیدی‪ ،‬دو تکل موفق و پنج قطع‬ ‫توپ برترین بازیکن زمین لقب گرفت و بی شک حاال‬ ‫باروحیه باالیی به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شــد‪.‬‬ ‫البته نورافکــن در دقیقه ‪ 80‬به دلیل مصدومیت جای‬ ‫خود را به اســتنلی کــی روش داد ولی محرم نویدکیا‬ ‫در نشســت خبری در این مورد صحبت کرد و گفت‬ ‫که به نظر نمی رســد مدافع چپ تیمش مشکل جدی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خط و نشان مهاجم گلزن‬ ‫سپاهان برای حریفان‬ ‫مهاجم تیم فوتبال سپاهان می گوید در تمام دقایق‬ ‫بازی مقابل مس رفســنجان تیمش‪ ،‬تیم برتر میدان‬ ‫بوده است‪ .‬سجاد شــهباززاده پس از پایان دیدار برابر‬ ‫مس رفسنجان گفت‪ :‬بازی را خیلی خوب شروع کردیم‬ ‫ولی برخــاف روند بازی روی یــک ضد حمله گل‬ ‫خوردیم‪ .‬خدا را شکر اما خیلی زود به بازی برگشتیم و‬ ‫برد مقتدرانه ای به دست اوردیم‪ .‬در تمام دقایق بازی‬ ‫هم بازی در اختیار ما بود و هر طور ما خواســتیم پیش‬ ‫رفت‪ .‬او در واکنش به این پرســش که ایا به هواداران‬ ‫ســپاهان قول قهرمانی می دهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بحث قول‬ ‫نیســت‪ .‬بازی به بــازی پیش می رویــم‪ .‬تمرکزمان‬ ‫را حفــظ کرده ایــم و برای هر بازی تمــام انرژی ای‬ ‫کــه داریــم را می گذاریم‪ .‬االن هم یــک تعطیالت‬ ‫طوالنی داریم‪ .‬اســتراحت می کنیــم‪ .‬برمی گردیم و‬ ‫تمام تمرکزمان بازی بعدی با فوالد خوزســتان است‪.‬‬ ‫شــهباززاده در مــورد اردوی تیم ملــی و اینکه اقای‬ ‫گل مســابقات اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شخصی صحبت‬ ‫نمی کنــم‪ .‬برای تیم ملی در این بازی های حســاس‬ ‫ارزوی موفقیــت دارم‪ .‬امیدوارم از گروه باال بیایند و به‬ ‫مرحله بعدی برسند‪.‬‬ ‫پیروزی سپاهان مقابل مس رفسنجان برای بازگشت به صدر الزم بود‬ ‫اتش بازی در نقش جهان با طعم صدرنشینی‬ ‫انالیز دقیق و شناخت کامل نقاط ضعف حریف‪ ،‬اتخاذ تاکتیک‬ ‫درست و استمرار در پیاده کردن ان‪ ،‬دقت در زدن ضربات اخر و‬ ‫حفظ تمرکز روانی در طول روند بازی چهار فاکتور پیروزی بخش‬ ‫سپاهان در این دیدار به شمار می رود‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬سپاهان‬ ‫در یکی از حساس ترین بازی های هفته بیست و سوم مقابل مس‬ ‫رفسنجان به میدان رفت و در یک دیدار جذاب و تماشایی مس‬ ‫را با پنج گل در هم کوبید تا با اندوختن سه امتیاز حساس دیگر‬ ‫به صدر جدول برسد‪ .‬زردپوشان اصفهانی در شرایطی مقابل مس‬ ‫رفسنجان به میدان رفتند که به خوبی می دانستند کسب سه امتیاز‬ ‫این بازی برای ادامه کار و دوئل ان ها برای کسب عنوان قهرمانی‬ ‫از چه اهمیت باالیی برخوردار اســت و به همین خاطر با تمام‬ ‫وجود تالش کردند بــا ارائه یک بازی کم نقص و هجومی‪ ،‬به‬ ‫پیروزی دست یافته و ادامه راه خود را هموار کنند‪ .‬نویدکیا و تیمش‬ ‫می دانستند که با توجه به هم امتیاز بودن پرسپولیس و سپاهان و‬ ‫دشواری بازی با استقالل از نگاه بازیکن ذوب اهن‬ ‫بازیکن تیم ذوب اهن در مورد تقابل با گل گهر و‬ ‫بازی های اینده این تیم صحبت کرد‪ .‬رضا محمودابادی‬ ‫درباره دیدار ذوب اهن مقابل گل گهر و شکست در این‬ ‫دیدار اظهار داشت‪ :‬فوتبال یک بازی غیرقابل پیش بینی‬ ‫است و باید توجه کرد ما چند بازی خارج از خانه پیاپی‬ ‫انجام می دهیم که این موضوع یک مقدار کار را برایمان‬ ‫سخت کرده است‪ .‬در دیدار مقابل گل گهر هم به نظرم‬ ‫عملکرد خوبی داشتیم ولی متاسفانه برخالف جریان‬ ‫بازی روی یک غفلــت گل خوردیم و نتیجه بازی را‬ ‫واگذار کردیم‪ .‬وی در مورد تقابل با تیم سابقش گفت‪:‬‬ ‫در فوتبال این مسائل طبیعی است و پیش می اید شما‬ ‫روزی مقابل تیمی بازی کنی که پیش ازاین در ان حضور‬ ‫داشتید‪ .‬همان طور که گفتم بازی خوبی بود ولی از بعضی‬ ‫جهات سختی های خودش را هم داشت و متاسفانه ما‬ ‫نتوانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم‪ .‬بازیکن تیم‬ ‫ذوب اهن در مورد از دست رفتن موقعیت های این تیم‬ ‫هم توضیــح داد‪ :‬بله همان طور که همه دیدند در این‬ ‫بازی عملکرد خوبی داشتیم و موقعیت های زیادی روی‬ ‫دروازه حریف خلق کردیم و در ســوی مقابل تیم گل‬ ‫گهر از تک موقعیتش به بهترین شــکل استفاده کرد‬ ‫و بازی را با پیروزی پشــت سر گذاشت‪ .‬محمودابادی‬ ‫در موردحمایتی که مجتبی حسینی از او در داشت هم‬ ‫گفت‪ :‬اقای حسینی سرمربی تیم بزرگ ذوب اهن است‬ ‫و من هم عضو کوچکی از این مجموعه هستم که تمام‬ ‫تالشــم را برای موفقیت تیم به کار می گیرم و این را‬ ‫به خاطر حمایت ایشان نمی گویم و واقعا می گویم که‬ ‫شــاگردی ایشان برایم افتخار بزرگی است‪ .‬از حمایت‬ ‫ایشــان ممنونم و تالش می کنم در دیدارهای بعدی‬ ‫پاسخ اعتماد ایشــان را بدهم‪ .‬وی در مورد دیدار جام‬ ‫حذفی مقابل اســتقالل و احتمال تکرار نتیجه بازی‬ ‫لیگ هم توضیح داد‪ :‬هر بازی شرایط خاص خودش‬ ‫را دارد و نمی شــود دو بازی را باهم مقایسه کرد‪ .‬کار‬ ‫سختی مقابل استقالل داریم و هر دو تیم قطعا برای برد‬ ‫وارد زمین خواهند شد و برای همین باید خیلی مراقب‬ ‫باشیم و حواسمان جمع باشد تا بتوانیم نتیجه دلخواه‬ ‫را کسب کنیم‪.‬‬ ‫سپاهان و پرسپولیس رکورددار دقت‬ ‫پاس لیگ بیستم‬ ‫پرسپولیس و سپاهان تنها تیم هایی هستند که نرخ دقت پاس‬ ‫نزدیک به ‪ 90‬درصد را در یک بازی ثبت کرده اند‪ .‬تیم سپاهان‬ ‫اغاز تمدید قرارداد‬ ‫پرسپولیسی ها پس از بازی با‬ ‫ذوب اهن‬ ‫باشــگاه پرســپولیس قصد دارد کار تمدید قرارداد‬ ‫برخی از بازیکنان این تیم را پس از تعطیلی مسابقات‬ ‫لیگ نهایی کند‪ .‬باشــگاه پرســپولیس پروسه تمدید‬ ‫قرارداد بازیکنان خود را از چند ماه گذشــته اغاز کرده‬ ‫و در این راه تاکنون قرارداد مهدی عبدی‪ ،‬ســیامک‬ ‫نعمتی و همچنین اعضای کادر فنی این تیم تمدیدشده‬ ‫است‪ .‬مدیران باشگاه پرسپولیس در همین راستا قصد‬ ‫دارند پس از دیدار با ذوب اهن و تعطیلی چندهفته ای‬ ‫لیگ‪ ،‬کار تمدید قرارداد بازیکنان این تیم را نهایی کنند‬ ‫و شنیده می شــود حتی توافقات اولیه با چهار بازیکن‬ ‫تیم گل محمدی نیز برای تمدید قرارداد صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬مهدی شیری‪ ،‬وحید امیری‪ ،‬سیدجالل حسینی‪،‬‬ ‫کمــال کامیابی نیــا‪ ،‬احمد نوراللهی و محمدحســین‬ ‫کنعانی زادگان بازیکنانی هســتند کــه در پایان فصل‬ ‫قراردادشــان با پرســپولیس به اتمام خواهد رسید و‬ ‫به جز نوراللهی و کنعانی زادگان که پیشــنهاد هایی از‬ ‫کشور قطر دارند‪ ،‬ســایر بازیکنان برای تمدید قرارداد‬ ‫با سرخ پوشــان به توافق رســیده اند‪ .‬کنعانی زادگان و‬ ‫نوراللهی نیز که به گفته رســانه های قطری با باشگاه ‬ ‫االهلی به توافق رســیده اند‪ ،‬پیشنهاد بسیار باالیی از‬ ‫این تیــم دارند و همین موضوع کار را برای مذاکره با‬ ‫پرسپولیس سخت کرده است و باید منتظر ماند و دید‬ ‫درنهایت این دو بازیکن در پایان فصل چه سرنوشتی‬ ‫در انتظارشان خواهد بود‪.‬‬ ‫پیروزی شاگردان گل محمدی مقابل استقالل در کنار یک بازی‬ ‫کمتر سرخ های پایتخت‪ ،‬برای باقی ماندن در کورس قهرمانی و‬ ‫بازپس گیری صدر جدول چاره ای جز پیروزی مقابل مس ندارند‪.‬‬ ‫شاگردان نویدکیا با این پیروزی ‪ 48‬امتیازی شده و با یک بازی‬ ‫بیشتر به صدر جدول رسیدند‪ .‬مس نیز با این شکست ‪ 28‬امتیازی‬ ‫باقی مانده و با توجه به نتایج ســایر بازی ها با یک پله سقوط در‬ ‫رده نهم جدول ایســتاده است‪ .‬بازی سپاهان و مس را می توان‬ ‫یکی دیگر از نمایش های بدون نقص تیم نویدکیا در لیگ بیستم‬ ‫دانست‪ .‬سپاهانی ها مقابل مس کیفیت باالیی از خود نشان داده و‬ ‫در فاز هجومی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشتند‪ .‬انالیز دقیق و‬ ‫شناخت کامل نقاط ضعف حریف‪ ،‬اتخاذ تاکتیک درست و استمرار‬ ‫در پیاده کردن ان‪ ،‬دقت در زدن ضربات اخر و حفظ تمرکز روانی‬ ‫در طول روند بازی چهار فاکتور پیروزی بخش ســپاهان در این‬ ‫دیدار به شمار می رود‪ .‬سپاهانی ها با توجه به شناخت دقیقی که از‬ ‫نوع بازی و تاکتیک مس که مبتنی بر حمالت سریع‪ ،‬شوت زنی‬ ‫از راه دور و فرار از جناحین اســت داشتند‪ ،‬ترجیح دادند فشرده تر‬ ‫بازی کرده و با اجرای پرسینگ باال و گرفتن مالکیت توپ و فضا‬ ‫مس رفســنجان را به زمین خودی بکشانند و از کندی مدافعان‬ ‫مس در برگشت به عقب و ضعف ان ها در عمق خط دفاعی بهره‬ ‫برده و دست به خلق موقعیت بزنند‪ .‬سپاهانی ها در نیمه نخست‬ ‫به خوبــی ارتباط خط میانی و دفاع را قطع کرده و با اســتفاده از‬ ‫فرارهای سریع و ارسال های عمقی عمال هافبک های مس را از‬ ‫جریان بازی خارج کردند و موقعیت های گلزنی متعددی را خلق‬ ‫کرده و با زیرکی از ان استفاده کردند‪ .‬شاگردان نویدکیا با کشاندن‬ ‫توپ به کانال های کناری دفاع مس‪ ،‬بارها خط دفاعی این تیم را‬ ‫به هم ریخته و از ضعف های دفاعی این تیم نهایت بهره را بردند‪.‬‬ ‫سپاهانی ها در بیشتر فاکتورهای هجومی ازجمله مالکیت توپ‪،‬‬ ‫دقت پاس و شوت در چارچوب تیم برتر میدان بود و با ‪ 10‬شوت‬ ‫درون چارچوب‪ ،‬بیش از دو برابر مسی ها شوت زدند و خلق موقعیت‬ ‫کردند‪ .‬شاگردان نویدکیا در فاز هجومی روز فوق العاده ای را پشت‬ ‫سر گذاشته و بیشتر مهره های هجومی این تیم به ویژه شهباززاده‪،‬‬ ‫حسینی‪ ،‬سلمانی و نورافکن عملکرد درخشانی داشتند‪ .‬نویدکیا در‬ ‫این دیدار با استفاده از قدرت انتقال توپ باالی بازیکنان کناری‬ ‫ســپاهان در کنار تسلط خوب شهباززاده درون محوطه جریمه‪،‬‬ ‫برنامه های تاکتیکی خود را روی ارسا ل از کناره ها و شوت های‬ ‫از راه دور و ضربات ایستگاهی بناکرده بود و هر پنج گل سپاهان‬ ‫نیز با استفاده از همین تاکتیک به دست امد‪ .‬یکی از نقاط مثبت‬ ‫سپاهانی ها در فاز هجومی دقت باالی بازیکنان این تیم در زدن‬ ‫ضربات اخر اســت‪ .‬نقطه ضعف بزرگی که در چند بازی گذشته‬ ‫سپاهان را ازار داد‪ ،‬در این دیدار رفع شده بود و بازیکنان این تیم‬ ‫دقت باالیی را به ثبت رساندند‪ .‬اتفاق خوشایندی که در صورت‬ ‫ادامه دار بودن می تواند در ادامه فصل شــرایط سپاهان را بهبود‬ ‫بخشــد‪ .‬نگاهی به امار بازی سپاهان و مس به خوبی مشخص‬ ‫می کند که شاگردان نویدکیا انالیز دقیقی از نحوه بازی مسی ها‬ ‫داشته و نقاط ضعف این تیم را به خوبی شناسایی کرده بودند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از نقاط قوت ســپاهان دوندگی باالی بازیکنان و پوشش‬ ‫تمامی فضاهای زمین بود‪ .‬شاگردان نویدکیا در این دیدار بارها با‬ ‫دوندگی های خود بازیکنان مس را وادار به انجام اشتباه کرده و در‬ ‫زمان حمله به خوبی از خالهای موجود در خط دفاع مس استفاده‬ ‫کردند‪ .‬یکی از مهم ترین پوئن های مثبت سپاهان در بازی مقابل‬ ‫مس‪ ،‬حفظ تمرکز روانی بازیکنان این تیم در روند بازی اســت‪.‬‬ ‫سپاهان بازی را خوب اغاز نکرده و بازیکنان مس در همان دقایق‬ ‫ابتدایی بازی روی یک ضد حمله گل نخست را به ثمر رساندند‪،‬‬ ‫بااین حال شاگردان نویدکیا توانستند تمرکز خود را بازیابی کرده و‬ ‫در همان نیمه نخست چهار گل را به ثمر برسانند که نشان دهنده‬ ‫دقت باالی بازیکنان این تیم در اجرای تاکتیک خواسته شــده‬ ‫سرمربی و زدن ضربات نهایی است‪ .‬سپاهانی ها در فاز دفاعی نیز‬ ‫خوب ظاهرشده و عملکرد قابل قبولی داشتند‪ .‬زردپوشان اصفهانی‬ ‫اگرچه در دقایق ابتدایی بازی اسیر ضد حمالت مس شده و گل‬ ‫نخست را دریافت کردند اما در ادامه با تمرکز خود را بازیابی کرده‬ ‫و با وجود ان که تحت فشار قرار داشتند کمترین اشتباه ممکن را‬ ‫مرتکب شده و مدافعان سپاهان در طراحی و اجرای تاکتیک های‬ ‫هجومی نقش موثری داشتند‪.‬‬ ‫در حالی مقابل مس رفسنجان به پیروزی رسید که بازیکنان این‬ ‫تیم ‪ ۵۲۳‬پاس در طول بازی دادند و دقت پاس ‪ 88‬درصد را ثبت‬ ‫کردنــد‪ .‬درواقع ان ها ‪ ۴۰۸‬پاس صحیح ردوبدل کردند و اگر ‪۱۰‬‬ ‫پاس دیگر می دادند‪ ،‬با عبور از پرسپولیس‪ ،‬به نخستین تیم لیگ‬ ‫برتر تبدیل می شدند که دقت نوددرصدی را در طول یک بازی‬ ‫عطش بی فرجام کاپیتان سپاهان‬ ‫برای گلزنی‬ ‫به ثبت می رساندند‪ .‬پرسپولیس در بازی با نفت مسجدسلیمان‬ ‫کــه با پیروزی دو بر یک نیز همراه بود‪ ۶۶۶ ،‬پاس دادند که ‪۸۹‬‬ ‫درصد این پاس ها سالم بودند که این‬ ‫نرخ عددی بسیار ویژه در سطح فوتبال‬ ‫ایران محسوب می شود‪ .‬در ترکیب ان‬ ‫روز سرخ پوشان سیدجالل حسینی با‬ ‫‪ ۹۹‬درصد پاس صحیح‪ ،‬عملکردی‬ ‫مطمئن داشت و به جز سعید اقایی‪ ،‬دو‬ ‫مدافع دیگر هم دقت پاسی باالی ‪۹۰‬‬ ‫درصدداشتند‪.‬امیریوعالیشاهنیزتنها‬ ‫بازیکنانی بودند که عدد پایین تر از ‪۸۰‬‬ ‫درصد را ثبت کردند که البته شاید این‬ ‫موضوع را باید در روبه جلو بودن یا در‬ ‫عمقبودنپاس هایشانجستجوکرد‪.‬‬ ‫در ترکیب سپاهان اما به جز دروازه بان‬ ‫این تیم‪ ،‬محمد کریمی و گئورگی گولسیانی بهترین امار را ثبت‬ ‫کردند‪ .‬سروش رفیعی هم که بازیساز اصلی سپاهان محسوب‬ ‫می شــود‪ ،‬با نرخ ‪ ۸۲‬درصد زمین را ترک کرد‪ .‬باید دید تا پایان‬ ‫فصل ایا یکی از تیم های لیگ برتر می توانند رکورد پرسپولیس‬ ‫را بشکنند یا خیر‪.‬‬ ‫در شــبی که ســپاهان در برابر مس رفسنجان به برتری‬ ‫پنج بر یک رسید احسان حاج صفی هم می توانست دست کم‬ ‫یکی از زننده های گل تیمش باشد اما‬ ‫کاپیتان سپاهان هر چه زد به در بسته‬ ‫خورد‪ .‬او دوبار بــا ضربات از راه دور و‬ ‫یک بار در محوطه جریمه دروازه تیم‬ ‫مس را نشــانه گرفت اما توپ هایش‬ ‫راهی بــه دروازه پیدا نکرد‪ .‬البته یکی‬ ‫از ضرباتش در چارچوب بود که داوود‬ ‫نوشی صوفیانی‪ ،‬دروازه بان مس توپ را‬ ‫از ان خود کرد‪ .‬احسان حاج صفی که‬ ‫مهیا می شود بازوبند کاپیتانی تیم ملی‬ ‫را دربازی های مقدماتی جام جهانی در‬ ‫بحرین هم بر بازو ببندد در این بازی‬ ‫امادگی خود را به رخ کشید‪ .‬او اگرچه‬ ‫گل نزد اما برای رسیدن به گل پرعطش بود و در همه حمالت‬ ‫تیمش حضور داشت‪ .‬احسان با این امادگی بدون شک می تواند‬ ‫در تیم اسکوچیچ هم نقش محوری ایفا کند‪ .‬در تیمی که دیگر‬ ‫مسعود شجاعی‪ ،‬اشکان دژاگه و خیلی از قدیمی ها ازجمله رامین‬ ‫رضاییان و‪ ...‬نخواهند بود احســان می تواند به عنوان یکی از‬ ‫تکرار صحنه تلخ بازی ایران با ژاپن در اصفهان‬ ‫اتفاق عجیبی که در جریــان بازی ایران و ژاپن در‬ ‫جام ملت های اســیا رخ داده بود‪ ،‬در اصفهان تکرار شد‪.‬‬ ‫دیدار تیم های سپاهان اصفهان و مس رفسنجان نتیجه‬ ‫عجیبی به همراه داشت‪ .‬شاگردان محرم نویدکیا در این‬ ‫دیدار بعــد از دریافت یک گل زودهنگام خیلی زود به‬ ‫خودشان امدند و در همان نیمه اول کار را با زدن چهار‬ ‫گل یکسره کردند‪ .‬ان ها درنهایت با نتیجه پنج بر یک‬ ‫مس را شکست دادند‪ .‬مس رفسنجان که طی هفته های‬ ‫اخیر نشــانی از تیم خطرناک و شگفتی ساز نیم فصل‬ ‫اول ندارد‪ ،‬در بازی با ســپاهان‪ ،‬خیلی زود به گل رسید‬ ‫اما در ادامه با اشتباهاتی که در خط دفاعی داشت‪ ،‬پنج‬ ‫گل از این تیم دریافت کرد‪ .‬گل هایی که یکی از ان ها‬ ‫بینندگان تلویزیونی را به یاد اتفاق تلخی انداخت که در‬ ‫ســال ‪ 2019‬برای تیم ملی ایران رخ داد‪ .‬در دقیقه ‪33‬‬ ‫بازی و درحالی که ســپاهان با نتیجه دو بر یک از مس‬ ‫پیش افتاده بود و همچنان در حال پایه ریزی حمالت‬ ‫پی درپی برای رسیدن به گل های بیشتر بود‪ ،‬مدافعان تیم‬ ‫میهمان مرتکب اشتباه عجیب و جبران ناپذیری شدند‪.‬‬ ‫ان ها به تصور اینکه توپ از خط دروازه رد شده‪ ،‬ایستاده‬ ‫و شروع به بحث با یکدیگر کردند و همان توپ به گل‬ ‫سوم سپاهان تبدیل شد‪ .‬بعدازاینکه ضربه محمد محبی‬ ‫با اختالف از کنار دروازه داود نوشــی صوفیانی رد شد‪،‬‬ ‫مدافعان تیم مس که متوجه بیرون نرفتن توپ نشده و به‬ ‫تصور اینکه ضربه بازیکن حریف راهی اوت شده‪ ،‬پشت‬ ‫به جایی که دانیال اســماعیلی فر با دنبال کردن مسیر‬ ‫توپ‪ ،‬صاحب ان شده بود‪ ،‬در حال بحث با یکدیگر بودند‪.‬‬ ‫بعدازاین که شوت محمد محبی عرض از کنار دروازه رد‬ ‫شده و از محوطه جریمه خارج شد‪ ،‬مدافعان تیم مس‪،‬‬ ‫بی خبر از اینکه توپ هنوز به اوت نرفته‪ ،‬مشغول بحث با‬ ‫یکدیگربودندکهبه یک بارهمتوجهپاسدانیالاسماعیلی‬ ‫فرشد‪.‬هافبکسپاهانبه خوبیازغفلتمسی هااستفاده‬ ‫کرده و زمینه ســاز گل سوم تیمش شد‪ .‬گلی که امید‬ ‫نورافکن ان را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫بزرگ ترهای تیم روحیه پیروزی را به تیم تزریق کند‪ .‬جدایی از‬ ‫تراکتور و حضور در تیم سپاهان بهترین تصمیمی بود که احسان‬ ‫حمایت از طناب زنان اصفهانی‬ ‫برای اعزام به کانادا‬ ‫مســئول کمیته طناب زنی هیئت ورزش های همگانی‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان یکی از مدعیان‬ ‫این رشته در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬طناب زنان اصفهانی برای‬ ‫حضور در مسابقات کانادا نیاز به حمایت دارند‪ .‬علی عنایتی‬ ‫درباره وضعیت رشته طناب زنی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسابقات قهرمان‬ ‫کشوری طناب زنی و انتخابی مسابقات جام جهانی کانادا با‬ ‫حضور ‪ ۱۱‬اســتان به صورت مجازی در چهار ماده مختلف‬ ‫برای سه رده سنی دختران و پسران برگزار شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تیم طناب زنی پسران استان با کسب عنوان قهرمانی توانست‬ ‫جواز حضور در مســابقات جام جهانی کانادا را به دست اورد‪.‬‬ ‫طناب زنی رشــته جــذاب‪ ،‬کامل و ارزانی اســت که همه‬ ‫می توانند در هر فضایی انجام دهند‪ ،‬رشته ای که بین ‪ ۸۰۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰۰‬حرکت در ان وجود دارد و در هشت ماده مسابقات ان‬ ‫برگزار می شود و با توجه به اهمیت ان مسابقات جام جهانی‬ ‫و اسیایی نیز دارد‪ .‬عنایتی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه طناب زنان‬ ‫اصفهانی در کشــور حرف اول را می زنند‪ ،‬اما تا کنون مورد‬ ‫حمایت خاصی قرار نگرفته اند‪ ،‬اخرین مسابقه برون مرزی‬ ‫بازیکنان اصفهان به مســابقات اسیایی مالزی بر می گردد‬ ‫که ســال ‪ ۱۳۹۴‬با هزینه شــخصی اعزام شدند و عنوان‬ ‫پنجمی را کســب کردند‪ .‬برای مسابقات جام جهانی کانادا‬ ‫نیز با مشکل روبرو هستیم که با توجه به کسب مقام اول‪،‬‬ ‫مذاکراتی با باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان داشتیم و قرار‬ ‫است حمایت هایی انجام شود که باید ببینیم روند مذاکرات‬ ‫به کجا خواهد کشید‪ ،‬امیدواریم که با حمایت سپاهان بتوانیم‬ ‫روزهای خوبی را برای ورزشــکاران این رشته رقم بزنیم‪.‬‬ ‫مسئول کمیته طناب زنی هیئت ورزش های همگانی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از رشته های ورزشی به خوبی‬ ‫دیده نمی شوند‪ ،‬بسیاری از فاکتورهای امادگی جسمانی در‬ ‫طناب زنی نهفته اســت‪ ،‬اگر بتوانیم فواید این رشته را برای‬ ‫عملکرد بهتر ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در بین‬ ‫ورزشکاران و مربیان نهادینه کنیم‪ ،‬می توانیم گام های خوبی‬ ‫در راه رشد و توسعه این رشته داشت ه باشیم‪.‬‬ ‫مرثیه ای بر رویای سازمان‬ ‫لیگفوتسال‬ ‫در تعطیالت زمستانی برای خود گرفت‪ .‬او در استانه قهرمانی‬ ‫در لیگ برتر است و صعود به جام جهانی ‪ 2022‬به همراه تیم‬ ‫ملی‪ .‬این ها اتفاقاتی هستند که اگر رخ دهند احسان به عنوان‬ ‫کاپیتان هر دو تیم فصل رویایی را در کارنامه بازیگری خود به‬ ‫ثبت خواهد رساند‪.‬‬ ‫تغییرات عمده در نحوه اداره و برگزاری مسابقات فوتسال‬ ‫از فصــل اینده کلید می خورد و با انحالل ســازمان لیگ‬ ‫فوتسال‪ ،‬امور این رشته با یک نماینده در کمیته مسابقات‬ ‫فوتبال پیگیری می شود‪ .‬مســابقات لیگ برتر فوتسال و‬ ‫سایر رده ها و بخش های این رشته سال هاست که زیر نظر‬ ‫هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال برگزار می شود‪ .‬سازمان‬ ‫لیگ فوتسال در سال های گذشته اقدامات بزرگ تری هم‬ ‫انجام داد و با خرید یک واحد ســاختمانی‪ ،‬تشکیالت خود‬ ‫را حتی از کمیته فوتســال هم جدا کرد تــا برگزاری امور‬ ‫را به شــکل جدی تر و با جزئیات بیشتری دنبال کند‪ .‬این‬ ‫سازمان امسال با ریاســت ارش جابری مسابقات لیگ را‬ ‫برگزار کرد ولی این اخرین فصلی اســت که سازمان لیگ‬ ‫فوتسال رقابت های این رشته را برگزار می کند و به صورت‬ ‫مستقل برای ان تصمیم می گیرد‪ .‬طبق مصوبه هیئت رئیسه‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬قرار است سازمان لیگ فوتسال منحل‬ ‫شــده و تمام اقدامات و تصمیم گیری ها بــرای برگزاری‬ ‫مسابقات این رشته در کمیته ای تحت عنوان کمیته مسابقات‬ ‫زیر نظر سازمان لیگ فوتبال انجام شود‪ .‬این تصمیم از فصل‬ ‫بعد عملی می شود و سازمان لیگ فوتسال تنها یک نماینده‬ ‫در کمیته مسابقات خواهد داشت‪ .‬کمیته مسابقات هم زیر‬ ‫نظر رئیس سازمان لیگ فوتبال و نایب رئیس دوم فدراسیون‬ ‫خواهد بود که در حال حاضر این پست در اختیار حیدر بهاروند‬ ‫است‪ .‬این اتفاق می تواند پایانی باشد بر رویای اهالی فوتسال‬ ‫که در یک مقطع زمانی‪ ،‬درخواستشــان حتی تا تشــکیل‬ ‫فدراسیون فوتسال و مستقل شــدن از فدراسیون فوتبال‬ ‫پیش رفته بود‪ .‬فوتســال در سال های گذشته و بخصوص‬ ‫از زمان مدیریت سیدرضا افتخاری و علی کفاشیان‪ ،‬بخش‬ ‫تشکیالتی و زیرساختی خود را تقویت کرد و اقدامات زیادی‬ ‫برای درامدزایی انجام داد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 28‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4073‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪18May2021 | 4073‬‬ ‫ایات اسمانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوی او امد دروغ پنداشت ایا جای‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫روزنامه اصفهان امروز‪ ،‬رسانه برتر‬ ‫در ارزیابی روابط عمومی های استان اصفهان‬ ‫بر اساس نظرسنجی انجام شده بین مدیران و کارشناسان‬ ‫روابط عمومی استان اصفهان‪ ،‬روزنامه اصفهان امروز رتبه دوم‬ ‫این دوره از جشنواره به عنوان رسانه ای که بیشترین و بهترین‬ ‫تعامل را با روابط عمومی‪‎‬های استان داشته است‪ ،‬کسب کرد‪.‬‬ ‫شانزدهمین دوره جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی‬ ‫استان اصفهان با سنجش عملکرد و اثار روابط عمومی ها در‬ ‫محورها و موضوعات برگزار شد‪ .‬در این مراسم چهار تندیس‬ ‫رتبه خالق‪ 12 ،‬تندیس رتبه عالی‪ 21 ،‬تندیس رتبه برتر و ‪6‬‬ ‫دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به روابط عمومی های‬ ‫استان اصفهان تعلق گرفت‪ .‬در حاشیه اختتامیه شانزدهمین‬ ‫جشنواره روابط عمومی استان اصفهان از سامانه رویدادهای‬ ‫شهر اصفهان رونمایی شد‪ .‬بر اساس نظرسنجی انجام شده‬ ‫بین مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان‪ ،‬رسانه ای که‬ ‫بیشترین و بهترین تعامل را با ان ها داشته انتخاب و خبرگزاری‬ ‫ایسنا اصفهان به عنوان رتبه نخست‪ ،‬روزنامه اصفهان امروز‬ ‫و خبرگزاری ایرنا به طور مشترک در جایگاه دوم و باشگاه‬ ‫خبرنگاران اصفهان به عنوان مقام سوم تجلیل شدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روابط عمومی ها انتخابات پیش رو را سرلوحه‬ ‫فعالیت های خود قرار دهند‬ ‫استاندار اصفهان در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره‬ ‫روابط عمومی استان اصفهان روابط عمومی را حلقه ارتباط در‬ ‫جامعه دانست و گفت‪ :‬روابط عمومی ها انتخابات پیش رو را‬ ‫سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند‪ .‬عباس رضایی بابیان اینکه‬ ‫نام گذاری روز ارتباطات فرصت مناسبی برای گسترش روزافزون‬ ‫شبکه های اجتماعی است تصریح کرد‪ :‬انعکاس به موقع نیازها و‬ ‫مشکالت مخاطبین مهمترین وظیفه روابط عمومی ها است و‬ ‫از تمام مدیران انتظار می رود با تقویت روابط عمومی این زمینه‬ ‫را بیش ازپیش فعال کنند‪ .‬او در ادامه عنوان کرد‪ :‬اعتمادسازی‬ ‫و شفاف سازی دو مولفه مهم فعالیت روابط عمومی ها است‬ ‫که در دنیای ارتباطات باید بیش ازپیش به ان پرداخته شود‪ .‬به‬ ‫گفته استاندار اصفهان غفلت از فضای مجازی عواقب سویی‬ ‫در پیش دارد و ضرورت دارد مدیران روابط عمومی ها در این‬ ‫حوزه با جدیت ورود داشته باشند‪ .‬او بابیان اینکه تالش شود‬ ‫حاشیه سازی ها به کمترین میزان خود برسد تاکید کرد‪ :‬استان‬ ‫اصفهان امروز به همدلی و همزبانی بیش از هر زمان دیگر‬ ‫نیاز دارد‪ .‬رضایی به انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تمام مدیران استانی به ویژه مدیران روابط عمومی ها باید در‬ ‫جهت تشویق مردم برای حضور پرشور در انتخابات و افزایش‬ ‫مشارکت تالش کنند و نقش بی بدیل روابط عمومی ها را به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان در‬ ‫این مراسم گفت‪ :‬تعامل سازنده روابط عمومی های استان‪ ،‬ارائه‬ ‫روش های برتر در روابط عمومی و معرفی الگوهای موفق از‬ ‫مهمترین اهداف شکل گیری انجمن و برگزاری جشنواره ساالنه‬ ‫بوده است‪ .‬حمیدرضا غزنوی با اشاره به سابقه ‪ 25‬ساله فعالیت‬ ‫این انجمن تصریح کرد‪ :‬در شرایطی که تشکل های مردم نهاد‬ ‫زیادی در استان به وجود امدند که امروز اثری از ان ها نیست‬ ‫علی رغم تمام مشکالت و بحران های موجود امروز این انجمن‬ ‫پرصالبت تر از گذشته در حال فعالیت است‪ .‬او صداقت تک تک‬ ‫افراد زیرمجموعه این تشکل را عامل ماندگاری انجمن فرهنگی‬ ‫روابط عمومی استان اصفهان دانست‪ .‬غزنوی اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫ابان سال ‪ 76‬تا به امروز ‪ 80‬همایش برگزار کرده ایم و امسال‬ ‫شانزدهمین جشنواره روابط عمومی ها با مشارکت روابط‬ ‫عمومی های استان برگزار شد‪.‬‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫روز موزه ها‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫برنامه مدیریت میدان تاریخی نقش جهان‬ ‫تدوین می شود‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت‪ :‬برنامه‬ ‫مدیریت محوطه میراث جهانی میدان امام (نقش جهان)‬ ‫اصفهان در هفت رشته تخصصی و باهدف برنامه ریزی برای‬ ‫اینده در حال تدوین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عیسی اسفنجاری در وبینار پالن‬ ‫مدیریت محوطه میراث جهانی میدان امام اصفهان که توسط‬ ‫دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬قرارداد طرح برنامه‬ ‫مدیریت میدان امام اصفهان مرداد سال ‪ ۹۹‬بین اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی و دانشگاه هنر اصفهان منعقد شد و این‬ ‫برنامه در زمینه های تخصصی شهرسازی و مرمت شهری‪،‬‬ ‫مرمت معماری‪ ،‬تزیینات وابسته به معماری‪ ،‬باستان شناسی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و هنر‪ ،‬معرفی و اموزش و گردشگری در حال‬ ‫تدوین است‪ .‬مدیر طرح برنامه مدیریت میدان امام اصفهان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در این طرح مطالعاتی یک چارچوب مدیریتی‬ ‫برای میدان تاریخی امام باهدف تسهیل مدیریت موثر این‬ ‫مجموعه طراحی و تعریف می شود و نگاهی جامع محور و‬ ‫یکپارچه به ابعاد مختلف ان مانند مسائل اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬اسفنجاری اضافه کرد‪ :‬در این برنامه‪ ،‬نقاط کلیدی و‬ ‫گره هایی که در این ساختار مدیریتی میدان امام وجود دارد‬ ‫شناسایی و راهکارهایی برای به حداقل رساندن ان ها ارائه‬ ‫و مشخص می شود که در این راه به چه پشتوانه علمی نیاز‬ ‫است‪ .‬او اصفهان را یکی از کانون های تمدنی و هنری جهان‬ ‫خواند و تصریح کرد‪ :‬میدان امام‪ ،‬قلب این شهر است بنابراین‬ ‫تدوین برنامه مدیریتی ان جهت برنامه ریزی در اینده ضروری‬ ‫است‪ .‬این استاد دانشگاه بابیان اینکه هنوز تجربه داخلی‬ ‫زیادی در تدوین برنامه مدیریت برای مجموعه هایی مانند‬ ‫میدان امام نداریم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این طرح مطالعاتی تالش‬ ‫کردیم تا از تیم های میان رشته ای و روش هایی مانند بررسی‬ ‫اسناد مکتوب‪ ،‬بررسی های میدانی و مصاحبه با متخصصان‪،‬‬ ‫مردم و کسبه استفاده شود‪ .‬مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان‬ ‫امام اصفهان نیز در این وبینار بابیان اینکه میدان امام یکی‬ ‫از باشکوه ترین میادین تاریخی جهان است‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی‪ ،‬هیئت های دیپلماتیک خارجی‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫پس از تهران به اصفهان سفر و از میدان امام بازدید می کنند‪.‬‬ ‫فریبا خطابخش با تاکید بر اینکه انجام مطالعات اساسی بر‬ ‫روی این میدان ضروری است‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۲‬طرح‬ ‫مطالعاتی برای این میدان تهیه و قرارداد ان منعقد شد که‬ ‫شامل برنامه مدیریتی میدان با دانشگاه هنر اصفهان و‬ ‫مدیریت بحران با دانشگاه اصفهان است‪ .‬خطابخش اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این طرح های مطالعاتی با نگرش جامع و تخصصی و‬ ‫با مشارکت گروه های مختلف علمی و میراثی اجرا و نتایج‬ ‫اولیه ان در نیمه نخست امسال ارائه خواهد شد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ثبت جهانی میدان امام الزم است که برنامه‬ ‫مدیریتی این مجموعه به سازمان یونسکو ارائه و هر پنج سال‬ ‫یک بار این برنامه به روز شود به همین دلیل طرح مطالعاتی‬ ‫مذکور برای ارائه جدیدترین برنامه در حال اجراست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درامد ‪ ۳‬میلیارد تومانی هر یک از بناهای‬ ‫مجموعه میدان امام در سال‬ ‫یک کارشناس مدیریت جهانگردی نیز در این وبینار با‬ ‫اشاره به مطالعات بخش گردشگری میدان امام گفت‪ :‬این‬ ‫مطالعات باهدف حرکت به سمت توسعه پایدار گردشگری و‬ ‫حمایت از صنایع دستی با رویکرد ایجاد اشتغال انجام می شود‪.‬‬ ‫فائزه سید باقری افزود‪ :‬صنعت گردشگری پس از صنایع‬ ‫غذایی و ساختمان‪ ،‬سومین صنعت پررونق در دنیاست و شهر‬ ‫اصفهان در کشور ایران دارای موقعیت ویژه ای در این زمینه‬ ‫است بطوریکه بافت قدیم ان بیشترین اثر تاریخی در محدوده‬ ‫شهری را دارد‪ .‬او بابیان اینکه بیشترین بازدید گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی از اثار تاریخی اصفهان مربوط به میدان امام و‬ ‫در ماه های فروردین و اردیبهشت و شهریور تا ابان است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هر یک از بناهای موجود در این مجموعه در سال حدود‬ ‫سه میلیارد تومان درامد دارد و بیشترین بازدید گردشگران‬ ‫خارجی از مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬کاخ عالی قاپو و مسجد امام‬ ‫است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬میدان امام اصفهان ظرفیت های بسیاری‬ ‫برای توسعه انواع گردشگری مانند انبوه‪ ،‬معنوی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬علمی‪ ،‬رویدادها و جشنواره ها‪ ،‬تجاری‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬عکاسی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬خوراکی و الکترونیکی دارد‪.‬‬ ‫رونمایی از تور مجازی موزه‬ ‫هنرهایمعاصراصفهان‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان با اغاز شیوع ویروس‬ ‫کرونا در جهان و ایران‪ ،‬حضور در فضای مجازی را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است که در همین راستا همزمان با ‪28‬‬ ‫اردیبهشت ‪ 1400‬و به مناسبت روز جهانی موزه (‪ 18‬می) تور‬ ‫مجازی موزه هنرهای معاصر اصفهان رونمایی می شود‪.‬مدیر‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان‪ ،‬ضمن تبریک روز جهانی‬ ‫موزه به موزه داران ایران و جهان و عالقه مندان به تماشای‬ ‫موزه ها‪ ،‬گفت‪ :‬در این تور مجازی‪ ،‬غیر از تماشای ساختمان‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان که یکی از عمارت های‬ ‫قرارگرفته در دولت خانه صفوی است‪ ،‬تماشای منتخب اثار‬ ‫گنجینه این موزه نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی مهیا شده‬ ‫است‪ .‬مهدی تمیزی اظهار داشت‪ :‬تور مجازی موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان و تماشای منتخب اثار گنجینه موزه‪ ،‬به‬ ‫مناسبت روز جهانی موزه‪ ،‬به ادرس ‪www.imcart.ir/‬‬ ‫‪ tour‬پذیرای نگاه عالقه مندان است‪ .‬او درباره تاریخچه‬ ‫بنای موزه افزود‪ :‬عمارت ٌجبه خانه که امروزه موزه هنرهای‬ ‫معاصر اصفهان است‪ ،‬بخشی از دولت خانه صفوی بوده‬ ‫که در کنار دیگر اثار برجای مانده از دوران‪ ،‬به یادگار‪ ،‬به‬ ‫دست ما رسیده است و معماری امروز این بنا‪ ،‬قاجاری و‬ ‫دلیل ان‪ ،‬تخریب و بازسازی این عمارت صفوی در دوره‬ ‫قاجار است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬رکیب خانه و تاالر اشرف (در ضلع‬ ‫جنوبی)‪ ،‬تاالر تیموری (در ضلع شمالی)‪ ،‬کاخ چهلستون (در‬ ‫ضلع شمال غربی) و مجموعه میدان نقش جهان و عمارت‬ ‫های اطراف ان (در ضلع شرقی) ازجمله همسایه های این‬ ‫عمارت هستند‪ .‬او با اشاره به مساحت ‪ 3000‬مترمربعی‬ ‫موزه و ‪ 1800‬مترمربعی زیربنای ان که در دوطبقه است‪،‬‬ ‫از گالری های یک و دو در ضلع شمالی و گالری های سه و‬ ‫چهار و گالری تک اثر‪ ،‬در ضلع غربی خبر داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر اصفهان در اسفند سال ‪ 1373‬به همت‬ ‫شهرداری اصفهان اغاز به کارکرد‪ ،‬برگزاری نمایشگاه هایی‬ ‫از اثار ارزشمند هنر معاصر ایران و جهان به صورت دوره ای‬ ‫و همچنین برپایی رویدادهای هنرهای تجسمی و نگاهبانی‬ ‫از اثاری که در گنجینه گرداوری شده ازجمله وظایف این‬ ‫مرکز هنری است‪.‬‬ ‫کسب ‪ ۳‬رتبه خالق‪ ،‬عالی و برتر شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫در جشنواره روابط عمومی های استان‬ ‫شــانزدهمین دوره جشــنواره انجمــن فرهنگــی‬ ‫روابط عمومــی اســتان اصفهــان بــا معرفــی‬ ‫روابط عمومی هــای برتــر اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره از ســوی انجمــن فرهنگــی‬ ‫روابط عمومــی اســتان اصفهــان بــا ســنجش عملکــرد‬ ‫و اثــار روابط عمومی هــا در محورهــا و موضوعــات‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم چهــار تندیــس رتبــه‬ ‫خــاق‪ ۱۲ ،‬تندیــس رتبــه عالــی‪ ۲۱ ،‬تندیــس رتبــه برتر‬ ‫و ‪ ۶‬دیپلــم افتخــار جشــنواره بــه عنــوان رتبــه پویــا بــه‬ ‫روابط عمومی هــای اســتان اصفهــان تعلــق گرفــت‪.‬‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در شــانزدهمین‬ ‫دوره جشــنواره انجمــن فرهنگــی روابط عمومــی اســتان‬ ‫اصفهــان موفــق بــه کســب تندیــس رتبــه خــاق بــا‬ ‫محــور محتواســازی‪ ،‬اطــاع یابــی و افکارســنجی و‬ ‫برنامــه ریــزی و ارزیابــی اثربخشــی شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایــن شــرکت تندیــس رتبــه عالــی جشــنواره را بــا‬ ‫محــور روابط عمومــی دیجیتــال‪ ،‬ارتباطــات رســانه ای‬ ‫و مســئولیت های اجتماعــی بــه دســت اورد‪ .‬شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق اســتان اصفهــان موفــق شــد تندیــس‬ ‫رتبــه برتــر در بخــش نــواوری و فعالیت هــای پیشــرو‪،‬‬ ‫تحقیــق و پژوهــش را کســب کنــد‪ .‬در حاشــیه اختتامیــه‬ ‫شــانزدهمین جشــنواره روابط عمومــی اســتان اصفهــان از‬ ‫ســامانه رویدادهــای شــهر اصفهــان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اســتفاده از واحــد روابط عمومــی بــه‬ ‫عنــوان ابــزار مدیریتــی‬ ‫مدیــر روابط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫اصفهــان در حاشــیه اختتامیــه شــانزدهمین جشــنواره‬ ‫فرهنگــی روابط عمومی هــای اســتان اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫امــروزه نقــش روابط عمومی هــا در کمــک بــه تصمیــم‬ ‫گیری هــای مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان‬ ‫نقشــی در خــور توجــه اســت‪ .‬امیــر رمضانــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از واحــد روابط عمومــی بــه عنــوان ابــزار مدیریتی‬ ‫بــرای فعالیت هــای حرفــه ای‪ ،‬علمــی و الکترونیکــی‪ ،‬از‬ ‫مشــخصه های جدیــد روابط عمومــی در قــرن حاضــر‬ ‫اســت؛ بنــا بــر ایــن‪ ،‬از نقــاط برجســته و ممتــاز در مدیریت‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬تاکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی‬ ‫جهانــی اســت و در واقــع‪ ،‬منظــور از وظایــف اســتراتژیک‬ ‫روابط عمومــی‪ ،‬دخالــت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم در‬ ‫رونــد تصمیــم گیــری ســازمان اســت‪ .‬رمضانــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا چنیــن دیدگاهــی روابط عمومــی جــزء مهمــی‬ ‫از ســازماندهی هــر دســتگاه اســت‪ ،‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫ویژگــی مدیــران عالــی توانایــی ایجــاد ارتباطــات درون و‬ ‫بــرون ســازمانی اســت کــه روابط عمومــی می توانــد نقــش‬ ‫راهبــردی در ایــن خصــوص ایفــا کنــد و الزم اســت که در‬ ‫تشــکیالت ســازمان جایگاه مناســبی داشته باشــد‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬ســازمان ها بــه عنــوان بســتر کار روابط عمومــی‪،‬‬ ‫همــواره بــا محیط بزرگ تــر خــود تعامالت مســتمری دارد‬ ‫کــه باعــث می شــود ســازمان بــه عنــوان یــک سیســتم‬ ‫زنــده‪ ،‬بتوانــد خــودش را در محیــط پویــا نگــه دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫یــک نــگاه زنــده‪ ،‬پویــا و سیســتمی بــه ســازمان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر روابط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫اســتان اصفهــان تشــکیل یــک تیــم منســجم‪ ،‬خــاق و‬ ‫متخصــص در زمینه هــای تولیــد محتــوا‪ ،‬فضــای مجازی‪،‬‬ ‫طراحــی و گرافیــک‪ ،‬رســانه‪ ،‬بــا حضــور کارشناســان بــا‬ ‫تجربــه در زمینــه خدمــات مشــترکین‪ ،‬طراحــی و نظــارت‬ ‫و بهــره بــرداری بــرق‪ ،‬یکــی از نــکات قــوت واحــد‬ ‫روابط عمومــی بــرق اســتان در ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بزرگ تریــن چالــش عبــور از پیــک‬ ‫تابســتانی اســت‬ ‫رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکیل گروه هــای‬ ‫متعــدد در فضــای مجــازی و عضــو گیــری کلیــه‬ ‫پرســنل بــرق اســتان و ارتبــاط بــا رســانه های‬ ‫محلــی‪ ،‬زیــر ســاخت بســیار قــوی جهــت اطــاع‬ ‫رســانی را در فضــای مجــازی ایجــاد نمــوده اســت‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اطــاع رســانی گســترده بــه مشــترکین‬ ‫جهــت دسترســی بــه ســامانه های ‪۱۲۱‬‬ ‫(حــوادث بــرق) و ‪( ۳۷۱۲۱‬خدمــات غیــر‬ ‫حضــوری خدمات مشــترکین بــرق) و راه‬ ‫انــدازی اپلیکیشــن بــرق مــن به صــورت‬ ‫سراســری هم زمــان بــا ســایر اســتان ها‬ ‫و ارائــه کامــل خدمــات بــرق به صــورت‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا غیــر حضــوری از دیگــر نقــاط‬ ‫قــوت ایــن شــرکت در ســال گذشــته‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬همچنیــن اطــاع رســانی‬ ‫در خصــوص‪ ،‬بــرق امیــد و تشــویق‬ ‫مشــترکین در خصــوص مصــرف بهینــه‬ ‫کــه منجــر بــه عبــور ایــن شــرکت از‬ ‫پیــک بــار تابســتانی و زمســتانی ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــا حداقــل خاموشــی نیــز از نکات‬ ‫قابــل اشــاره در ســال گذشــته بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬و بزرگ تریــن چالــش روبــروی‬ ‫مــا عبــور از پیــک تابســتانی اســت کــه‬ ‫بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی در کشــور و خارج شــدن‬ ‫نیروگاه هــای ابــی از چرخــه تولیــد‪،‬‬ ‫ایــن چالــش را بزرگ تــر می کنــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬واحــد روابط عمومــی بــا‬ ‫توجــه بــه پیــش بینــی چالــش فــوق‪،‬‬ ‫بــا ایجــاد زیــر ســاخت های الزم در‬ ‫ســال گذشــته و ابتــدای ســال جدیــد‪،‬‬ ‫جهــت اطــاع رســانی و تشــویق‬ ‫مــردم بــه مصــرف بهینــه و اطــاع‬ ‫رســانی در خصــوص تخفیف هــا و‬ ‫بخشــودگی هایی کــه شــرکت توانیــر‬ ‫در ایــن خصــوص تصویــب کرده انــد و‬ ‫تــاش می شــود همچــون ســال های‬ ‫گذشــته بــا ســربلندی ایــن تابســتان‬ ‫را پشــت ســر بگذاریــم و بــا حداقــل‬ ‫خاموشــی‪ ،‬حداکثــر خدمــت رســانی را‬ ‫بــه مشــترکین ارائــه دهــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ارائــه خدمــات بــرق بــه طــور کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫غیــر حضــوری نیــز همچنــان از چالش هــای پیــش رو‬ ‫ایــن شــرکت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توســعه زیرســاخت و برخــورداری احاد‬ ‫جامعــه از انــرژی برق‬ ‫مدیــر روابط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫اصفهــان در مــورد میــزان اثرگــذاری روابط عمومی هــا‬ ‫بــا توجــه بــه شــعار ســال گفــت‪ :‬در ســالی کــه از‬ ‫ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫و مانع زدایی هــا نــام گــذاری شــده اســت‪ ،‬جایــگاه‬ ‫و تالش هــای واحــد روابط عمومــی را دو چنــدان و‬ ‫انگیزه هــای پرســنل را در خصــوص تحقــق ایــن شــعار‬ ‫بســیار باالتــر بــرده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تحقــق ایــن شــعار‬ ‫نیازمنــد تــاش بــی وقفــه و خســتگی ناپذیــر بــرای‬ ‫توســعه زیرســاخت ها و برخــورداری احــاد جامعــه‬ ‫از انــرژی بــرق مســتمر و پایــدار اســت و در ایــن‬ ‫میــان روابط عمومی هــای صنعــت بــرق بــه عنــوان‬ ‫حلقه هــای اصلــی ایجــاد همدلــی و جایــگاه بنیادیــن‬ ‫اطــاع رســانی‪ ،‬اگاهــی دهـــی و فرهنــگ ســازی‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از روش هــای نویــن ارتباطــی‬ ‫ضمــن اگاهــی دادن مــردم بــه ارزش اقتصــادی ان و‬ ‫ترغیــب مشــترکان بــرق بــه اصــاح مــدل مصــرف‬ ‫همــگام بــا بخش هــای تولیــدی و فنـــی صنعــت بــرق‪،‬‬ ‫نقــش خــود را بــه صــورت ارزنــده ایفـــا کننــد‪ .‬رمضانی‬ ‫در مــورد عملکــرد روابط عمومــی ایــن ســازمان در‬ ‫شــرایط کرونایــی عنــوان کــرد‪ :‬واحــد روابط عمومــی‬ ‫اســتان اصفهــان از ابتــدا ویــروس کرونــا را نه به شــکل‬ ‫تهدیــد‪ ،‬بلکــه بــه عنــوان فرصتــی در خصــوص ارائــه‬ ‫خدمــات بــرق بــه صــورت غیــر حضــوری تلقی کــرده و‬ ‫بــا توجــه بــه ایجــاد زیــر ســاخت های الزم‪ ،‬همچــون‬ ‫اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬و ســامانه های ‪(۱۲۱‬حــوادث‬ ‫بــرق) و ‪( ۳۷۱۲۱‬خدمــات غیــر حضــوری مشــترکین)‬ ‫ســعی در اطــاع رســانی و ترغیــب مشــترکین بــه‬ ‫اســتفاده از درگاه هــای خدمــات غیــر حضــوری خــود‬ ‫نمــوده تــا هم وطنــان عزیــز کمتریــن تمــاس بــا ایــن‬ ‫ویــروس منحــوس را داشــته و خدایــی نکــرده درگیــر‬ ‫بیمــاری فــوق نشــوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!