روزنامه خوب شماره 575 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 575

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 575

روزنامه خوب شماره 575

‫عضو کمیســیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫ارائه الیحه اصالحی شرایط بیمه بیکاری‬ ‫را بهبود می بخشد‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مهرماه ‪ | 1400‬سال سوم | شماره ‪8 | 475‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان | ‪ 26‬صفر‪ 3 |1443‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از دولت خواست با ارائه الیحه اصالح قانون بیمه بیکاری ضمن‬ ‫رفع ایرادهای شورای نگهبان‪ ،‬شرایط بیمه بیکاری را بهبود ببخشد‪« .‬علی اصغر عنابستانی» با تاکید بر اینکه بهبود‬ ‫وضعیت کارگران نیازمند توجه همه دستگاه ها است‪ ،‬گفت‪ :‬بهبود شرایط کار و کارگری و به ویژه بیمه بیکاری از‬ ‫جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد‪ .‬رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬سال است که اصالح قانون بیمه بیکاری میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت‬ ‫است و تاکنون به نتیجه نرسیده است‪ .‬در حالی که حدود‪ ۲‬میلیون کارگر در هیچ ساختار بیمه ای قرار ندارند و تعداد‬ ‫زیادی از کارگران به دلیل بحرانهای اقتصادی مثال ناشی از کرونا‪ ،‬شغل خود را از دست داده اند‪ .‬عنابستانی درباره‬ ‫وضعیت فعلی بیمه بیکاری گفت ‪ :‬نگاه بیمه بیکاری در شرایط فعلی به افرادی است که شغل دارند و وقتی شغل خود‬ ‫را از دست می دهند‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت می کند‪...‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‪:‬‬ ‫بررسیطرح‬ ‫ممنوعیت خروج‬ ‫مسئولین در مجلس‬ ‫کدام مالکان باید منتظر‬ ‫مالیات جدید باشند؟‬ ‫واکسیناسیون بیش از ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫در مراکز جدید خودرو یی تهران‬ ‫وزیر صنعت‪:‬‬ ‫موانعصادراتیتاپایان‬ ‫امسال کاملرفعمی شود‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سجدیدصداوسیما‬ ‫اظهارنظرریی ‬ ‫درباره عادل فردوسی پور‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫پورابراهیمیرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫تولیدکنندگانلوازمخانگیباید‬ ‫قیمت ها را کاهش دهند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫میرسلیمعضوکمیسیوناصلنودممجلس‪:‬‬ ‫ادامه واردات کاالهای خارجی‬ ‫منجربهتشدیدرکودمی شود‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫برخوردقانونیباکارمندانی‬ ‫کهواکسننزنند‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اتمامواکسیناسیونعمومی‬ ‫مهر یا حداکثر اواسط ابان‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫ایابستهاینترنترایگانبرای‬ ‫دانش اموزانفعالمی شود؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیسی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫ضرورت شتاب در‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫حمایت از تولید وظیفه اصلی‬ ‫بانک ها است‬ ‫‪3‬‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫امنیت خط قرمز ما است و‬ ‫نخواهیم گذاشت مرزهای ما‬ ‫به مخاطره بیفتد‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی دارو تا پایان سال حذف نمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫بهروز محبی نجم ابادی عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی درباره حذف یا ادامه اختصاص ارز دولتی به دارو‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارز‪4200‬تومانی دارو تا پایان سال جاری حذف‬ ‫نخواهد شد و کماکان ارز دولتی به دارو اختصاص می یابد‪ .‬وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی برای دارو نسبت به کاال های دیگر تفاوت هایی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬دارو با جان و سالمتی مردم در ارتباط است‬ ‫و حذف ناگهانی ان بدون اینکه زیرساخت ها فراهم باشد به مردم و بیماران اسیب می زند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تصریح به اینکه برای حذف ارز دولتی دارو باید زیرساخت های‬ ‫الزم فراهم شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر دارو به میزان الزم در بازار موجود است‪ ،‬اما به محض اینکه ما اعالم کنیم ممکن است بالفاصله داروها به انبارها منتقل شوند و در بازار دچار کمبود شویم و‬ ‫مردم در یک خال دارویی قرار گیرند‪ .‬محبی اضافه کرد‪ :‬بنابراین باید امار دقیقی از میزان دارو موجود در بازار و انبارها به دست اورد تا کسی نتواند دست به احتکار و انبار کردن دارو بزند لذا معتقدم‬ ‫حذف ارز ‪4200‬تومانی برای دارو نیاز به یک مدیریت دارد تا از این اقدام مردم اسیب نبینند و بیماران متضرر نشوند‪.‬‬ ‫پورابراهیمیرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫راهکار وزیر کشاورزی‬ ‫برای تنظیم و کنترل بازار‬ ‫وزیر کشاورزی گفت‪ :‬روشی که در دنیا استفاده می شود و ما نیز‬ ‫به ان اعتقاد داریم‪ ،‬اعتماد دو طرفه بین تشکل‪‎‬ها و دولت است‬ ‫که امیدواریم با کمک همین تشکل ها و اتحادیه ها بازار را تنظیم‬ ‫و کنترل کنیم‪ .‬سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫گفت وگویی درباره سیاســت وزارت جهاد کشاورزی در تعیین‬ ‫قیمت محصوالت دامی و کشاورزی در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫ت‪‎‬های دستوری به معنای قیمت های غیرواقعی در‬ ‫با وضع قیم ‬ ‫بازار مخالفیم‪ ،‬به این دلیل که حفظ تولید را بزرگترین حمایت از‬ ‫مصرف کننده می دانیم‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬اولین اصل حمایت‬ ‫از مصرف کننده را عرضه کاال و در اختیار قرار دادن محصول به‬ ‫مصرف کننده دانست و عنوان کرد‪ :‬این مسئله فقط با استمرار‬ ‫تولید امکان پذیر است‪ ،‬بنابراین در حوزه کشاورزی و دامداری‬ ‫خط قرمز مــا حمایت از تولیدکننده اســت و در این عرصه‬ ‫قیمت ها باید به نحوی تعیین شود که واقعی و برای تولیدکننده‬ ‫تولید به صرفه باشد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬البته دغدغه مصرف کننده‬ ‫نیز دغدغه ما نیز اســت و حتما باید تالش کرد که با در نظر‬ ‫گرفتن تمهیداتی محصول با قیمت واقعی به دست او برسد و در‬ ‫این میان سودجویان‪ ،‬سوداگران و دالالن دستشان قطع شود‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد‪ :‬روشی که در دنیا استفاده‬ ‫می شــود و ما نیز به ان اعتقاد داریــم‪« ،‬اعتماد دو طرفه بین‬ ‫تشکل‪‎‬ها و دولت است»؛ امیدواریم با کمک همین تشکل ها و‬ ‫اتحادیه ها بتوانیم در حوزه تنظیم بازار نهایت تالش خود را انجام‬ ‫دهیم و بازار را کنترل کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ماجرای کاهش قیمت‬ ‫مرغ نیز امادگی تشکل ها نشان داده شده که چطور اتحادیه ها و‬ ‫تشکل ها امادگی تنظیم بازار را دارند‪ .‬ساداتی نژاد در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت در خصوص اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع‬ ‫تجارت نیز‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی تصمیمات ما در حوزه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫نیازمند بهره مندی از داده ها و اطالعات دقیق و درست است‪ ،‬در‬ ‫همین راستا مذاکراتی با وزیر صمت صورت گرفته تا اطالعات‬ ‫سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد و‬ ‫وزیر صمت نیز این موضوع را پذیرفته است‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امیدواریم این مهم در اســرع وقت محقق شود تا‬ ‫بتوانیم با چشمانی باز نسبت به موضوعات مهم از جمله تنظیم‬ ‫بازار محصوالت دامی و کشاورزی تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫معاونوزیرصنعت‪:‬‬ ‫سیاست های تسهیل صادرات و‬ ‫مدیریت واردات ابالغ شد‬ ‫معــاون طرح و برنامــه وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫سیاست های تســهیل صادرات و مدیریت واردات در ‪ ۲۶‬ماده‬ ‫امروز از سوی دولت ابالغ شد‪« .‬مهدی نیازی» در ایین بازگشایی‬ ‫مجازی پاویون ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی که با حضور «علیرضا‬ ‫پیمان پاک» رییس کل سازمان توسعه تجارت و «رضا فاطمی‬ ‫امین»‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫توجه به سیاست های جهشی دولت‪ ،‬برنامه های طوالنی مدتی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است و وزارت صنعت دو اقدام اساسی‬ ‫شامل ساماندهی فعالیت هادرحوزهاقتصادیباهدفگذاریکمی‬ ‫و کیفی و رفع موانع صادرات را در دســتور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مذاکراتی در سطح دولت به صورت چند جانبه انجام‬ ‫شده اســت که حاصل ان مصوبه ای در قالب توسعه صادرات‬ ‫و مدیریت واردات در ‪ ۲۶‬ماده شــد‪ .‬معاون وزیر صنعت با بیان‬ ‫اینکه در حوزه صادرات این بســته ‪ ۱۰‬موضوع مورد توجه قرار‬ ‫گرفت که شامل مشــوق ها و رفع موانع می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بازگشت ارز حاصل از صادرات‪ ،‬بازگشت بدون قید و شرط‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده بدون محدودیت‪ ،‬پیش بینی رویه های‬ ‫رفع تعهد ارزی عراق‪ ،‬افغانستان و پاکستان‪ ،‬رفع محدودیت های‬ ‫سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه‬ ‫کنند‪ ،‬پیش بینی زیرساخت های مجاز برای صادرات در گمرک‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف رویه تجارت مرز‪ ،‬توسعه پیمان های منطقه ای و‬ ‫مشوق های صادراتی از جمله موارد ان است‪ .‬نیازی با تاکید بر‬ ‫اینکه در این بسته به گسترش رویه های تجاری به ویژه تهاتر نفت‬ ‫و کاالی غیرنفتی پرداخته شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حوزه واردات‬ ‫هم تسهیل رویه های وارداتی برای مواد اولیه بدون محدودیت‬ ‫سقف و سابقه برای صادرکننده‪ ،‬حذف مجوزهای فیزیکی برای‬ ‫رویه های تجاری تا پایان ســال‪ ،‬پیش بینی رویه اعتباری برای‬ ‫واردات مواد اولیه و واسطه ای در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬بانک مرکزی نیز مکلف شده است‬ ‫در تخصیص و تامین ارز و تسهیالت اقدامات را انجام دهد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگانلوازمخانگیبایدقیمت هاراکاهشدهند‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬حمایت از صنعت لوازم خانگی حمایت مطلق نیست بلکه‬ ‫مشروط به حضور در بازار های خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان خارجی جهت به دست اوردن بازار های منطقه ای‬ ‫است‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری‪ 21‬جمعه شب شبکه یک سیما درباره توانایی تامین‬ ‫لوازم خانگی بازار کشور توسط تولیدکنندگان داخلی ابراز کرد‪ :‬با توجه به تصمیم هایی که در حوزه حمایت از تولید‬ ‫طی سال های اخیر انجام شده است به ویژه مصوبه ای که در سال ‪ 97‬درباره عدم واردات حدود ‪ 1430‬قلم کاالی‬ ‫وارداتی که امکان ساخت در داخل کشور داشت؛ ما این ظرفیت را در حوزه لوازم خانگی در کشور شاهد بودیم که‬ ‫هم بتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و هم عمق ساخت داخل را به شکلی ارتقاء ببخشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ها‪ ،‬حدود ‪ 25‬درصد توانستند ظرفیت ساخت را در داخل کشور افزایش دهند‪ .‬پورابراهیمی گفت‪ :‬ما در‬ ‫بعضی از اقالم نیازمند این هستیم که تصمیم گیری بهتری داشته باشیم‪ ،‬در بعضی از اقالم صد درصد ظرفیت تولید‬ ‫پاسخگوی نیاز کشور است و ظرفیت صادراتی هم ایجاد شده است و االن میانگین صادرات ما ساالنه حدود ‪300‬‬ ‫میلیون دالر است که به راحتی می تواند تا یک میلیارد دالر افزایش پیدا کند و این ظرفیت وجود دارد‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که در تولید لوازم خانگی؛ عمق ساخت متفاوت است خاطرنشان کرد‪ :‬در بعضی از اقالم لوازم خانگی‪ ،‬عمق ساخت‬ ‫تا صد درصد‪ ،‬در بعضی از اقالم تا ‪ 80‬درصد و در بعضی از اقالم هم حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد است‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره حق انتخاب برای کیفیت‪ ،‬تنوع و قیمت لوازم خانگی در بازار هم گفت‪ :‬در‬ ‫بعضی از اقالم این چنین می باشد‪ ،‬ولی در بعضی اقالم نیازمند این هستیم که کیفیت؛ ارتقای بیشتری داشته باشد و‬ ‫در رقابت با همکاری های مشترک سرمایه گذاری بتوانیم این ظرفیت را افزایش دهیم‪ ،‬اما در بعضی از اقالم این اتفاق‬ ‫رقم خورده است؛ االن شرکت هایی هستند که ما صادرات ان ها را در تولیداتی مانند بخاری و پکیج به کشور های‬ ‫اروپایی داریم و حتی ان ها مشارکت در سرمایه گذاری در ایران کردند بنابراین این ظرفیت در ایران وجود دارد و‬ ‫نمونه هایی از این لوازم خانگی امروز به اروپا صادر می شود‪ ،‬حتی قرارداد های یک ساله و دوساله برای صادرات از ایران‬ ‫را در دستور کار قرار دارند‪ .‬پورابراهیمی تصریح کرد‪ :‬در بخش قطعات کوچک لوازم خانگی به نظر می رسد نیازمند‬ ‫یک ساختار جدیدی هستیم و در بخش قطعات بزرگ لوازم خانگی هم نیازمند افزایش کیفیت هستیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬طی سال های اخیر تعداد شرکت ها گسترش پیدا کرده است و مشارکت بعضی از شرکت های خارجی در این‬ ‫زمینه کمک کرده است تا بتوانیم تحت همکاری و قرارداد های مشترک کار را به جلو ببریم؛ البته نگرانی از ایجاد‬ ‫عدم رقابت هم در بعضی از زمینه ها وجود دارد که با سیاست های وزارت صمت و حمایت های مجلس؛ این دغدغه‬ ‫برطرف می شود‪ .‬پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تولیدکنندگان داخلی با تهدیداتی مواجه هستند‪ ،‬ایا‬ ‫در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این تهدیدات تدابیری شده است هم گفت‪ :‬مصوبه ای که در سال‪ 97‬انجام‬ ‫شد به قوت خود در جهت حمایت باقی است و اگر این ظرفیت های جدید که در کشور به جلو می رود نیازمندی ما‬ ‫را کاهش دهد بنابراین میزان واردات را باید کاهش دهیم و عم ً‬ ‫ال تولید داخل را جایگزین واردات کشور می کنیم‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در زمان حاضر شاهد روند رو به رشد در تولید لوازم خانگی هستیم‪ ،‬ولی االن این میزان تولید پاسخگوی‬ ‫کل نیاز جامعه نیست و پیشنهاد ما به دولت این است که متناسب با شرکت های تولیدی در کشور که توانستند‬ ‫ظرفیت بازار های خارجی را بگیرند و از کیفیت باالیی برخوردارند و در حوزه رقابتی می توانند ورود کنند سیاست های‬ ‫حمایتی اتفاق بیفتد و شرکت هایی هم که به هر دلیل می خواهند هزینه های مازاد خود را به مردم تحمیل کنند و‬ ‫در فضایرقابتینیستندبرایان هاهمیک تصمیمگرفتهشود‪.‬رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫حمایت مطلق از فعالیت در صنعت لوازم خانگی به صالح کشور نیست‪ ،‬اما مشروط به حضور در بازار های خارجی و‬ ‫مشارکت با تولیدکنندگان خارجی جهت به دست اوردن بازار های منطقه ای می باشد؛ امروز اروپا محصوالت بعضی‬ ‫از کارخانه های تولید داخل ما را یک ساله قرارداد می بندد‪ ،‬بنابراین اگر این شرط را در کیفیت محصول‪ ،‬صادرات و‬ ‫در همکاری با شرکت های خارجی برای ایجاد بازار منطقه ای فراهم کنند قطعاً سیاست های حمایتی جوابگو خواهد‬ ‫بود و در غیر این صورت اگر مطلق حمایت کنیم شاید منجر به انحصار‪ ،‬کاهش کیفیت‪ ،‬عدم رقابت و ضرر مردم‬ ‫شود‪ .‬پورابراهیمی درباره تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم‬ ‫افزود‪ :‬هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است و تا پایان سال مصوبات گذشته وجود دارد و برای اینده؛ وضع بازار بررسی‬ ‫می شود و تصمیم گیری برای اینده اتخاذ خواهد شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در قیمت گذاری محصوالت لوازم خانگی؛‬ ‫نگاه مجلس این است که دولت و وزارت صمت در حوزه قیمت گذاری ورود جدی داشته باشند و تولیدکنندگان باید‬ ‫بهای تمام شده را کاهش دهند و این قیمت هایی که در بازار می باشد قطعاً باید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫میرسلیم عضو کمیسیون اصل نودم مجلس‪:‬‬ ‫ادامه واردات کاالهای خارجی منجر به تشدید رکود می شود‬ ‫عضو کمیســیون اصل نودم مجلس گفت‪ :‬ادامــۀ واردات کاالهای‬ ‫خارجی منجر به کاهش تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیت های‬ ‫مولد کارخانه های خودمان و در نتیجه بیکار شدن کارکنان انها یعنی‬ ‫تشدید رکود می شود‪ .‬سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس‪ ،‬با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات کاالهای کره ای‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این ابالغیه پیرو درخواست‬ ‫سازندگان داخلی لوازم خانگی صادر شده است‪ ،‬سازندگان ایرانی در‬ ‫سال های اخیر کوشش فراوانی برای جوابگویی به نیازهای مردم انجام‬ ‫داده اند و به دستاوردهای خوبی نیز رسیده اند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬کیفیت‬ ‫محصوالت انها ممکن است در زمینه هایی ضعیف تر از محصوالت‬ ‫مشابه کره ای باشد الکن باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه کرد که‬ ‫بهبود کیفیت بدون تحقیق و توســعه بدست نمی اید و سازندگان‬ ‫ایرانی اگر بخواهند هزینۀ تحقیق و توسعه را پرداخت کنند از قابلیت‬ ‫رقابت خارج می شوند مگر این که شمارگان تولید انها افزایش یابد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون اصل نودم افزود‪ :‬در مقابل رقیبی مانند سازندگان‬ ‫کره ای که تا کنون در تسخیر بازارهای مصرف در دنیا موفق بوده و‬ ‫ضمنا اقدامات توســعه ای گسترده ای انجام داده اند و با اجازه دادن‬ ‫به واردات تهاتری کاالهای کره ای ‪ ،‬حتی اگر بازار شــکنی صورت‬ ‫نگیرد‪ ،‬سازندگان داخلی هیچ گاه نخواهند توانست شمارگان تولید‬ ‫خود را به حدی برسانند که فعالیتهای بسیار مهم توسعه ای و ارتقاء‬ ‫کیفیت‪ ،‬از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد و مانع رقابت پذیری نشود‪.‬‬ ‫میرســلیم تاکید کرد‪ :‬بنابراین با ابالغیۀ یادشده‪ ،‬سازندگان داخلی‬ ‫خواهند توانست شمارگان فروش خود را افزایش دهند و از هم اکنون‬ ‫برای ارتقاء کیفیت کاالهای خود سرمایه گذاری کنند‪ ،‬انها باید از این‬ ‫فرصت که با ابالغیۀ مقام معظم رهبری برایشان فراهم شده بالفاصله‬ ‫استفاده کنند و جبران تاخیر گذشتۀ خود را در زمینۀ بهبود کیفیت‬ ‫و رقابت پذیری بنمایند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ما در شرایط‬ ‫نــدرت قرار گرفته ایم یعنی مقدار ارزی که در اختیار بانک مرکزی‬ ‫قراردارد به دلیل تحریم های ظالمانۀ امریکا محدود است و حتی اگر‬ ‫اگر فرض کنیم با صادرات محصوالت داخلی و قطعات مختلف می‬ ‫توانیم کســب ارز کنیم‪ ،‬ان ارز را باید با اولویت برای تامین کاالهای‬ ‫راهبردی صرف کنیم و هزینه کردن ان برای واردات لوازم خانگی کره‬ ‫ای یا موارد مشابه ان‪ ،‬برخالف مصلحت است‪ .‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس عنوان کرد‪ :‬ادامۀ واردات کاالهای خارجی منجر به کاهش‬ ‫تولیدات داخلی مشابه و رکود فعالیت های مولد کارخانه های خودمان‬ ‫و در نتیجه بیکار شدن کارکنان انها یعنی تشدید رکود می شود و این‬ ‫موضوع به نفع اشــتغال نیست و برخالف سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی اســت‪ .‬میرســلیم با تاکید بر اینکه حق مردم است که از‬ ‫محصوالت با کیفیت برخوردار شــوند و البته بهتر این است که ان‬ ‫برخورداری با ارتقاء کیفیت محصوالت داخلی انجام گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫بدانیم که تمام کشورهایی که امروز موفق به کسب رتبه در صادرات‬ ‫محصوالت خود شده اند‪ ،‬در ابتدای تولید‪ ،‬محصوالتشان بدون نقص‬ ‫نبوده و بتدریج و بر مبنای فعالیت های دانش بنیان توانسته اند کاستی‬ ‫های خود را برطرف کنند و کیفیت و تنوع محصوالت خود را تضمین‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مردم ان کشورها نیز برای رسیدن به پیشرفت‪،‬‬ ‫بدون کاهش توقعات خود‪ ،‬با صنایع داخلی شان همراهی کرده اند و‬ ‫اگر این همراهی‪ ،‬صبر و از خود گذشتگی را از خود نشان نمی دادند‬ ‫امروز نمی توانستند بازارهای دنیا را تسخیر کنند‪ .‬عضو کمیسیون اصل‬ ‫نودم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬فراموش نکنید که ژاپن و پس از ان کره و‬ ‫سپس چین با ساخت اسباب بازی‪ ،‬تولید فناورانۀ خود را اغاز کردند‬ ‫و از اول رتبۀ کنونی خود را نداشــته انــد و حتی امروز هم ممکن‬ ‫است با مواردی از اشکال جدی در کاالهایشان مواجه و ناگزیر شوند‬ ‫فراخوان بدهند تا مشتری های خود را راضی نگهدارند‪ .‬میرسلیم افزود‪:‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ضمن احترام به توقع مردم و درخواســت از سازمان ملی‬ ‫استاندارد برای الزام سازندگان به اصالح و بهبود کیفیت محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬باید در مجموع به منافع میهنی نسبت به منافع شخصی خود‬ ‫اولویت قایل شویم و خویشتنداری هوشمندانه از خود نشان دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا محتوای ان ابالغیه درمورد‬ ‫کاالهای دیگر نیز قابل تعمیم است؟‪،‬گفت‪ :‬اری و در گذشته شبیه‬ ‫چنان ابالغیه ای را در مورد خودرو و واردات ان داشته ایم که متاسفانه‬ ‫دولت قبل با فراموش کردن ان مبادرت به صدور مجوز برای واردات‬ ‫خودروهای خارجی و حتی کامیون های دست دوم کرده و در مواردی‬ ‫هم قاچاق رسمی پشتیبان ان بوده است که به نظر من یک خیانت‬ ‫نســبت به صنایع داخلی است‪ .‬عضو کمیسیون اصل نودم مجلس‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر از همان ارزی که بــرای واردات خودرو و کامیون‬ ‫استفاده شده برای واردات قطعاتی که ساخت انها در داخل به دلیل‬ ‫شمارگان اندک انها توجیه اقتصادی پیدا نمی کند‪ ،‬استفاده می شد‬ ‫امروز شاهد رکود تولیدات و یا تولید کاالهای با کیفیت ضعیف نمی‬ ‫شــدیم و بعالوه ناچار نبودیم خسارت بزرگی را برای تعطیل شدن‬ ‫کارخانه های داخلی و بیکاری هموطنانمان تحمل کنیم‪.‬‬ ‫میرسلیم با اشاره به انگیزه کســب مجوز از دولت برای واردات این‬ ‫محصوالت‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است ادعا شود که تولیدات داخلی مشابه‬ ‫کاالهای خارجی به اندازه ای نیســت که جوابگوی نیاز کشور باشد‪،‬‬ ‫اما این ادعا صحیح نیست و مواردی وجود دارد که علی رغم ظرفیت‬ ‫تولید کافی و مازاد بر نیاز داخلی‪ ،‬همان کاال با کیفیت پســت تر به‬ ‫کشــور وارد شــده و به ان واردات جواز داده شده است؛ این نشان‬ ‫می دهد که شبکۀ مخوفی درست شده تا به قیمت نابودی فعالیت های‬ ‫مولد داخلی‪ ،‬منافعی را برای واردکنندگان و اذناب انها فراهم کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬اهتمام‬ ‫همۀ ما باید بر اجرای دقیق و جدی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫باشــد تا بتوانیم بر بسیاری از مشکالت موجود که معیشت روزمرۀ‬ ‫مردم را تحت تاثیر قرارداده است‪ ،‬فائق اییم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ :‬موانع صادراتی تا پایان امسال به طور کامل رفع می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تا پایان سال جاری‬ ‫تمام موانع صادراتی رفع خواهد شــد و ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫صادرکنندگان هیچ مشکلی را برای ارسال کاالهای خود‬ ‫به کشورهای هدف نخواهند داشت‪ .‬رضا فاطمی امین در‬ ‫حاشــیه ایین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دبی که با حضور روســای اتاق های بازرگانی و‬ ‫جمعی از صادرکنندگان برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬رفع موانع صادراتی در قالب ‪ ۱۷‬پروژه از‬ ‫سوی دولت در حال پیگیری است که از جمله انها ایجاد‬ ‫مسیرهای تجاری با کشورهایی هدف و طراحی و اجرای‬ ‫سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تاکید رییس جمهوری نسبت به دیپلماسی اقتصادی و‬ ‫همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫پایان سال جاری فرایندهای تجاری روان می شود تا عالوه‬ ‫بر هدف گذاری اماری‪ ،‬شاخص هایی مانند تنوع مقاصد و‬ ‫اشتغالزایی داشته باشیم‪ .‬وزیر صنعت تصریح کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬مشکالتی برای کشــور به وجود امد که وارد دوران‬ ‫اضطرار ارزی شدیم به همین دلیل قوانین تعهد ارزی برای‬ ‫مدیریت موانع اقتصادی ایجاد شد‪ ،‬اما سیاست ابالغی‬ ‫تسهیل صادرات و مدیریت واردات برخی قواعد را حذف‬ ‫می کند و صادرات را رونق می دهد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ارتقا تراز ارزی کشور با صادرات غیرنفتی‪ ،‬مشکالت سطح‬ ‫کالن اقتصادی را کاهش می دهد و در پی ان بسیاری از‬ ‫قواعد تجاری‪ ،‬حذف خواهد شد‪ .‬فاطمی امین در خصوص‬ ‫حضور ایران در اکسپو گفت‪ :‬این رویداد قدمتی طوالنی در‬ ‫جهان دارد که هر پنج سال یکبار برگزار می شود و ابعاد‬ ‫فرهنگی و اقتصادی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه اکسپو فرصتی‬ ‫برای معرفی ایران به کشورهای مختلف است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تســهیل تجاری برای فعاالنی که قصد تجارت با‬ ‫ایران دارند در نظر گرفته شده است تا در رشد صادرات‬ ‫و واردات موثر باشد‪ .‬وزیر صنعت در خصوص خودرو نیز‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در صورت مناسب بودن تراز تجاری کشور‪،‬‬ ‫مخالف واردات خودرو نیستم تا به طور مناسب در زمینه‬ ‫رقابت‪ ،‬کیفیت و قیمت تاثیر بگذارد اما در شرایط فعلی‬ ‫با توجه به محدود بودن منابع ارزی نباید واردات خودرو‬ ‫ازاد شود‪ ،‬زیرا افزایش قیمت ارز و تورم را به دنبال دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫فوتی های کرونای «کربالی معلی» بعد از اربعین امسال هم صفر است!‬ ‫اربعین حسینی(ع) امسال هم در کربالی معلی با حضور میلیون ها زائر از کشورهای مختلف برگزار شد و بنابر اعالم رسمی عتبه عباسی‪ ،‬امسال بیش از ‪ 15‬میلیون زائر حسینی‬ ‫در مراسم اربعین شرکت داشته اند‪ .‬گوشه ای از انبوه جمعیت و فشردگی غیرقابل توصیف زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی در شهر کربالی معلی و به ویژه در روز اربعین‬ ‫حسینی در تصاویر و فیلم های ارسالی دیده شد که عم ً‬ ‫ال این فشردگی‪ ،‬امکان هیچ فاصله گذاری اجتماعی را نمی دهد و در عین حال استفاده از ماسک نیز در عراق و مسیرهای‬ ‫پیاده روی اربعین و در شهرهای نجف اشرف و کربالی معلی هیچ موضوعیتی نداشته است‪ .‬اما بنابر امار اعالمی وزارت صحه عراق (وزارت بهداشت) در روز جمعه ‪ 9‬مهر ماه برابر‬ ‫با اول اکتبر‪ ،‬تعداد فوتی های در شهر کربالی معلی “صفر” بوده است!‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫رئیسی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫ضرورت شتاب در واکسیناسیون دانشاموزان‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه تمهیدات اغاز اموزش حضوری در مدارس صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار اقدامات‬ ‫انجام شده برای واکسیناسیون معلمان‪ ،‬کادر مدارس‪ ،‬والدین و رانندگان سرویس مدارس‪ ،‬الزم است واکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان باالی دوازده سال نیز با سرعت انجام شود‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت اموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش اموزان باالی‬ ‫دوازده سال ضروری دانست و گفت‪ :‬برای سرعت گرفت این کار‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی‬ ‫که شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش اموزان دارند‪ ،‬در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به پایین‪ ،‬نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی‬ ‫نرســیم‪ ،‬نباید اقدامی در این زمینه انجام شود‪ .‬رئیس جمهور در ادامه‪ ،‬عادی انگاری و کم توجهی به رعایت اصول‬ ‫بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و گفت‪ :‬اینکه عده ای تصور کنند با تزریق واکسن از‬ ‫خطرات ویروس کرونا در امان هستند‪ ،‬نادرست است و با توجه به نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم‬ ‫مردم و گروه ها و مراکز مختلف‪ ،‬با جدیت رعایت شود‪ .‬رئیسی هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق واکسن‬ ‫گزارش‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫کرونا دانست و گفت‪ :‬حساسیت به این اقدام در حقیقت صیانت از سالمت مسافران و زائران عزیز است و به مقطع‬ ‫خاصی هم مربوط نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه مسئولیت اطالع رسانی درباره واکسیناسیون‪ ،‬زمان تزریق و مسائل حوزه‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬با وزارت بهداشت است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه باید مراکز و دستگاه های دیگر اخبار و اطالعات خود‬ ‫را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند‪ .‬ایت اهلل رئیسی از مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت‬ ‫خواست بالفاصله به ابهامات و سواالت طرح شده در فضای عمومی جامعه درباره ویروس کرونا واکنش سریع و پاسخ‬ ‫علمی ارائه کنند تا مردم دچار نگرانی و یاس نشوند‪ .‬وی با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های‬ ‫هوشمند به مرور جای تعطیلی مراکز را می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران‬ ‫عقب ماندگی های ناشی از شیوع کرونا‪ ،‬در مسائل اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اموزشی‪ ،‬نسخه ها و راهکارهای‬ ‫مناسب تدوین و ارائه کنند‪.‬‬ ‫یمی شود‬ ‫محدودیت هایهوشمندجایگزینتعطیل ‬ ‫رییس جمهوریباتاکیدبرشتابگرفتنواکسیناسیوندانش اموزان‪،‬گفت‪:‬محدودیت هایهوشمندبهتدریججایگزین‬ ‫تعطیلی ها می شود‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت‬ ‫اموزش و پرورش را در واکسیناسیون دانش اموزان باالی دوازده سال ضروری دانست و گفت‪ :‬برای سرعت گرفت این‬ ‫کار‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش مساعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی برای واکسینه کردن دانش اموزان دارند‪ ،‬در‬ ‫اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد‪ .‬رییس جمهوری گفت‪ :‬با توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به پایین‪،‬‬ ‫نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی که به قطعیت علمی نرسیم‪ ،‬نباید اقدامی در این زمینه انجام شود‪ .‬رییسی‬ ‫در ادامه‪ ،‬عادی انگاری و کم توجهی به رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اینکه عده ای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات ویروس کرونا در امان هستند‪ ،‬نادرست است و با توجه به‬ ‫نظرات علمی همچنان باید شیوه نامه ها بین عموم مردم و گروه ها و مراکز مختلف‪ ،‬با جدیت رعایت شود‪ .‬رییس دولت‬ ‫سیزدهم هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق واکسن کرونا دانست و اظهار کرد‪ :‬حساسیت به این اقدام در‬ ‫حقیقت صیانت از سالمت مسافران و زائران عزیز است و به مقطع خاصی هم مربوط نمی شود‪ .‬رییس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه مسئولیت اطالع رسانی درباره واکسیناسیون‪ ،‬زمان تزریق و مسائل حوزه بهداشت و درمان‪ ،‬با وزارت بهداشت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه باید مراکز و دستگاه های دیگر اخبار و اطالعات خود را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫رییسی از مدیران وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت خواست بالفاصله به ابهامات و سواالت طرح‬ ‫شده در فضای عمومی جامعه درباره ویروس کرونا واکنش سریع و پاسخ علمی ارائه کنند تا مردم دچار نگرانی و یاس‬ ‫نشوند‪ .‬رییس جمهوری با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس کرونا محدودیت های هوشمند به مرور جای تعطیلی‬ ‫مراکز را می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی باید برای جبران عقب ماندگی های ناشی از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬در مسائل اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اموزشی‪ ،‬نسخه ها و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند‪.‬‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون پارلمانی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫امنیت خط قرمز ما است و نخواهیم گذاشت مرزهای ما به مخاطره بیفتد‬ ‫معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬ما به حسن همجواری قائل‬ ‫هستیم اما اگر یک کشور این موضوع را نادیده بگیرد ما وظیفه خود را‬ ‫انجام می دهیم چون امنیت ما خط قرمز ما اســت و نخواهیم گذاشت‬ ‫مرزهای ما به مخاطره بیفتد‪ .‬سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‬ ‫جمهور در سفر به استان قزوین ضمن بازدید از مجموعه اقتصادی توسعه‬ ‫اندیشان اطلس که به مناسب هفته دفاع مقدس برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫به روحیه ایثار و شــهادت در همه دوران ها نیاز داریم‪ .‬در حال حاضر به‬ ‫جای جهاد نظامی‪ ،‬عرصه های دیگر مانند جهاد علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و جهاد اقتصادی برای تولید اولویت دارد و در این مسیر باید روحیه ایثار‬ ‫و شهادت را داشته باشیم‪ .‬حسینی در ادامه ضمن روایت خاطرات خود‬ ‫از دوران جنگ تحمیلی مطرح کرد‪ :‬سال ‪ ۶۰‬سردار سلیمانی در پادگان‬ ‫صفر ‪ ۵‬کرمان مربی اموزشی ما بود‪ ،‬خیلی هم جدی و سخت گیر بودند‪.‬‬ ‫ایشان می گفتند اگر شما خوب اموزش نبینید در شب عملیات هنگام‬ ‫رزم نمی توانید خوب عمل کنید‪ .‬معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه‬ ‫مطرح کرد‪ :‬در حوزه اقتصادی هم باید امادگی کافی داشت تا خوب عمل‬ ‫شود یعنی تحریم ها بی اثر و تولید شکوفا شود‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬چهل‬ ‫سال قبل در چنین ایامی‪ ،‬عملیات ثامن االئمه با فرمان امام(ره) انجام‬ ‫شد‪ .‬ابادان در محاصره و خرمشهر در اختیار دشمن بود و خیلی ها فکر‬ ‫می کردند ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم و باید شکست را بپذیریم‬ ‫اما امام (ره) فرمودند محاصره ابادان باید شکسته شود و این کار انجام‬ ‫شد‪ .‬دولت سیزدهم هم «اصحاب ما می توانیم» هستند‪ ،‬یعنی برای رفع‬ ‫مشکالت کشور روحیه جهادی و انقالبی دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬بعضی افراد‬ ‫فقط خودشان و منافع شخصی را می بینند اما برخی ها از خود فراتر‬ ‫می روند محله‪ ،‬خانواده‪ ،‬روستا و شهر خود را می بیند و بعضی هم از این‬ ‫دایره وسیع تر می روند و در حد استان و کشور خود را می بینند‪ ،‬برخی‬ ‫هم مانند سردار سلیمانی فراتر از مرزهای جغرافیایی را می بینند و اگر‬ ‫در سرزمینی مظلومی در محاصره قرار گیرد و از ما کمک بخواهد انها‬ ‫را از این محاصره نجات می دهند و قدرت نمایی می کنند و این عظمت‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ .‬حسینی در ادامه با اشاره به اظهارات نسنجیده‬ ‫برخی مقامات کشورهای همسایه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برخی ها برای ما شاخه شانه‬ ‫می کشند و نمی دانند ما تا دل اروپا رفتیم و مسلمانان مظلوم بوسنی و‬ ‫هرزگوین را نجات دادیم‪ .‬نگاه ما اعتقادی است و همین نگاه به ما می‬ ‫می گوید باید از کشورمان دفاع و دشمن را وادار به عقب نشینی کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اخرین وضعیت بررسی‬ ‫طرح ممنوعیت خروج مســئولین پس از دوره خدمت در کمیســیون‬ ‫متبوعش را تشــریح کرد‪ .‬حجت االسالم حســن نوروزی نایب رئیس‬ ‫کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به طرح‬ ‫ممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران پس‬ ‫از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی‪ ،‬گفت‪:‬رسیدگی‬ ‫به جزئیات این طرح در دستور کار هفته جاری اعضای کمیسیون حقوقی‬ ‫و قضایی قرار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه طرح ممنوعیت خروج مســئولین‬ ‫پس از دوره مســئولیت در ‪ 6‬ماده تدوین شــده و به امضای ‪ 50‬تن از‬ ‫نمایندگان رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬کلیات طرح مذکور در جلسه روز(یکشنبه‬ ‫نهم خرداد ماه ) به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موارد باید در کتابها نوشته شود و فرزندان ما بدانند چه‬ ‫کسانی از این خاک و مرز بوم دفاع کردند و این عزت و عظمت را ایجاد‬ ‫کردند و بعد از جنگ هم با همان روحیه نسل جوان به انها ملحق شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خیلی از جوان ها را داریم که در صحنه عملیات کارهای بزرگی‬ ‫که انجام می شود مثل همان دوران جبهه و جنگ ایستادگی می کنند‬ ‫مانند همین نوجوان شهید که به دل اتش زد و تداعی گر همان روحیه‬ ‫ایثار و فداکاری بود‪ ،‬اینها جهاد فی سبیل اهلل است‪ .‬حسینی در ادامه با‬ ‫اشــاره به کمبودهایی که در دوران دفاع مقدس داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از‬ ‫جنگ تحمیلی با کمک جوانان‪ ،‬دانشمندان و نیروهای مسلح کمبودهای‬ ‫دوران جنگ مشــخص و جبران شد‪ .‬ضعف هایی که در زمینه تولید‬ ‫تســهیالت پیشرفته و ساخت موشک های نقطه زن داشتیم‪ ،‬برطرف‬ ‫شــد و امروز قدرت جمهوری اسالمی ایران زبانزد است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫روحیه جهادی و مدیریت انقالبی دوران دفاع مقدس‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بعد از‬ ‫دوران جنگ تحمیلی این روحیه باید ادامه داشته باشد و با همین روحیه‬ ‫می توان مشکالت کشور را حل کرد‪ .‬وی با اشاره به خیانت هایی که در‬ ‫دوران پهلوی به کشور شد‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران قبل از انقالب بخش هایی‬ ‫از کشــور را از دســت دادیم‪ ،‬اما بعد از انقالب مردم ما با توان و قدرت‬ ‫ایستادند تا ذره ای از خاک ما دست دشمن نیفتد‪ .‬این استاد دانشگاه با‬ ‫اشاره به جنگ جمهوری اذربایجان برای بازپس گیری قره باغ و حمایت‬ ‫ایران از مردم اذربایجان در ان گفت‪ :‬با همه این مسائل می بینیم امروز‬ ‫صهیونیست ها و تروریست ها دارند برخی همسایگان را علیه کشورمان‬ ‫تحریک می کنند انها می خواهند ما را محدود کنند و ما اجازه چنین‬ ‫کاری را نمی دهیم‪ .‬حســینی افزود‪ :‬ما در گذشــته هم اجازه ندادیم‬ ‫رژیم صهیونیستی و تروریست ها در خاک کشورهای همسایه علیه ما کار‬ ‫کنند‪ .‬ما به حسن همجواری قائل هستیم اما اگر یک کشور این موضوع‬ ‫را نادیده بگیرد ما وظیفه خود را انجام می دهیم چون امنیت ما خط قرمز‬ ‫ما است و نخواهیم گذاشت مرزهای ما به مخاطره بیفتد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به انهدام مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان عراق توسط نیروهای‬ ‫مسلح کشورمان‪ ،‬گفت‪ :‬ما کاری را مخفیانه انجام نمی دهیم و با قدرت از‬ ‫امنیت کشورمان دفاع می کنیم‪ .‬معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه با‬ ‫اشاره به فعال شدن صهیونیست ها در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬مسلما در قبال این‬ ‫وضعیت هم بیکار نخواهیم شد‪ .‬حسینی با اشاره به برگزاری رزمایش های‬ ‫اخیر نیروهای مســلح کشــورمان‪ ،‬افزود‪ :‬این رزمایش ها هم رزمایش‬ ‫ت تا دشمن حساب کار دستش بیاید‪ .‬یک تلنگری است‬ ‫بازدارنده اســ ‬ ‫برای اینکه فکر نکنند می توانند مصالح و منافع ما را به خطره بیاندازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران هیچ وقت بنا نداشته که بخواهد منافع‬ ‫کشورهای دیگر را در خطر بیاندازد‪ .‬اما در وقتی که هجمه صورت بگیرد‬ ‫در دفاع تردید نداریم‪ .‬دیدید که وقتی امریکایی ها سردار ما را به شهادت‬ ‫رساندند ما هم پایگاه انها را هدف قرار دادیم و وقتی پهپاد انها وارد خاک‬ ‫جمهوری اســامی شد ان را منهدم کردیم‪ .‬حسینی گفت‪ :‬چابکی و‬ ‫فعالیت نیروهای مسلح بسیار مهم است تا ما همیشه اماده باشیم زیرا‬ ‫اگر ما اماده نباشیم و دیگران احساس کنند در حوزه ضعف قرار داریم به‬ ‫ما هجمه خواهند کرد‪ .‬در سال ‪ ۵۹‬هم احساس کردند که ما در موضع‬ ‫ضعف قرار داریم و جنگ را شروع کردند اما با قدرت اراده و ایمان و کمک‬ ‫خدا توانستیم در مقابله دشمن بعثی پیروز شویم‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫به انسجامی که در کشور ایجاد شده‪ ،‬گفت‪ :‬در همین سفر اخیر که اقای‬ ‫امیرعبداللهیان به سازمان ملل داشت با ‪ ۵۱‬وزیر خارجه مالقات کرد و‬ ‫وزرای کشورهای دیگر بر این نکته تاکید کرده اند که االن فرصت بهتری‬ ‫است که ما با ایران در تعامل باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬قوای سه گانه در کنار‬ ‫نهادهای انقالبی و نیروهای مسلح االن یک انسجام خوبی دارند در همین‬ ‫مدت کوتاه که دولت سیزدهم مسئولیت را به عهده گرفته‪ ،‬خداوند هم‬ ‫عنایت داشته و تالش های خوبی هم صورت گرفته و در حال انجام است‪.‬‬ ‫حسینی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور گفت‪ :‬ایت اهلل‬ ‫رئیسی هر جمعه که وقت استراحت است به مناطق محروم و استانهای‬ ‫کشور می روند و به دنبال گره گشایی از مشکالت مردم هستند‪ ،‬اعضای‬ ‫هیئت دولت هم در این مسیر همراه هستند و همه باید تالش کنیم تا‬ ‫کشور اباد شود‪.‬‬ ‫بررسیطرحممنوعیتخروجمسئولیندرمجلس‬ ‫است و در صورت تصویب جزئیات ان در جلسات اتی کمیسیون‪ ،‬طرح‬ ‫برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود‪ .‬نایب‬ ‫رئیس کمیســیون قضایی مجلس بیان کرد‪ :‬بر اساس طرح ممنوعیت‬ ‫خروج مسئولین پس از دوره خدمت‪ ،‬مسئوالن تا سه سال پس از اتمام‬ ‫مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت‪،‬‬ ‫خروج انها باید با هماهنگی دستگاه های مربوطه باشد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫نوروزی در همین راستا اضافه کرد‪ :‬بر اساس این طرح مسئوالنی که در‬ ‫دوره خدمت خود پرونده دارند و یا در مظان اتهام هستند در ظرف مدت‬ ‫مشخصی ممنوع الخروج شوند؛اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده‬ ‫داشته باشد میتواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر الزم باشد با وثیقه از‬ ‫کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه ان فرد ازاد می شود‪ .‬متن کامل‬ ‫ممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران نظام جمهوری اسالمی پس از اتمام‬ ‫مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی‬ ‫ماده ‪ :1‬مدیرانی شامل این طرح می شوند که در ایین نامه ذیل اصل ‪142‬‬ ‫قانون اساســی یا همان ایین نامه ثبت اموال مسئوالن اسامی ان ها ذکر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ماده ‪ :2‬بازه زمانی انجام این طرح در یک سال اخر مسئولیت اشخاص‬ ‫حقوقی و ‪ 3‬سال بعد از اتمام مسئولیت وی است‪.‬‬ ‫ماده ‪ :3‬طبق این طرح افرادی که شــامل ماده ‪ 1‬می باشند‪ ،‬باید ضمن‬ ‫شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه‪ ،‬از هرگونه فروش‬ ‫و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند‪.‬‬ ‫ماده ‪ :4‬خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی‬ ‫‪3‬‬ ‫ارائه الیحه اصالحی شرایط بیمه‬ ‫بیکاری را بهبود می بخشد‬ ‫عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از دولت‬ ‫خواست با ارائه الیحه اصالح قانون بیمه بیکاری ضمن رفع‬ ‫ایرادهای شورای نگهبان‪ ،‬شرایط بیمه بیکاری را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫«علیاصغرعنابستانی»باتاکیدبراینکهبهبودوضعیتکارگران‬ ‫نیازمند توجه همه دستگاه ها است‪ ،‬گفت‪ :‬بهبود شرایط کار و‬ ‫کارگری و به ویژه بیمه بیکاری از جمله موضوعاتی است که‬ ‫باید مورد توجه دولت قرار گیرد‪ .‬رییس کمیته اشتغال و روابط‬ ‫کار کمیسیون اجتماعی مجلس افزود‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬سال است‬ ‫که اصالح قانون بیمه بیکاری میان مجلس و شورای نگهبان‬ ‫در رفت و برگشت است و تاکنون به نتیجه نرسیده است‪ .‬در‬ ‫حالی که حدود ‪ ۲‬میلیون کارگر در هیچ ساختار بیمه ای قرار‬ ‫ندارند و تعداد زیادی از کارگران به دلیل بحرانهای اقتصادی‬ ‫مثال ناشی از کرونا‪ ،‬شغل خود را از دست داده اند‪ .‬عنابستانی‬ ‫درباره وضعیت فعلی بیمه بیکاری گفت ‪ :‬نگاه بیمه بیکاری در‬ ‫شرایط فعلی به افرادی است که شغل دارند و وقتی شغل خود‬ ‫را از دست می دهند‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی به این افراد بیمه‬ ‫بیکاری پرداخت می کند‪ .‬اما گروه هایی یا فاقد شغل هستند‬ ‫یا شغل دارند ولی بیمه نیســتند‪ .‬وی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی خواســت در اســرع وقت الیحه اصالح قانون‬ ‫بیکاری را به مجلس ارائه کند و در ادامه گفت‪ :‬در این صورت‬ ‫می توانیم برای قشــر زیادی از جامعه که بیکار و بدون بیمه‬ ‫هستند‪ ،‬کاری انجام دهیم‪ .‬البته مجلس چند سال قبل طرحی‬ ‫برای اصالح قانون نظام بیمه بیکاری ارائه و تصویب کرد ولی‬ ‫به دلیل ایرادهای شــورای نگهبان‪ ،‬این طرح حدود ‪ ۱۰‬سال‬ ‫است که به نتیجه نرسیده است‪ .‬نماینده مردم سبزوار افزود‪:‬‬ ‫از انجا که مشکل این طرح مغایر بودن ان با اصل ‪ ۷۵‬قانون‬ ‫اساسی (افزایش هزینه عمومی) است تا ‪ ۱۰‬سال دیگر هم این‬ ‫مشــکل ادامه خواهد داشت‪ .‬اما اگر دولت برای اصالح قانون‬ ‫بیمه بیکاری الیحه ای ارائه کند‪ ،‬به زودی شاهد بهبود شرایط‬ ‫بیمهبیکاریخواهیمبود‪.‬‬ ‫بهبود تولید و اشتغال با تصویب طرح تسهیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب و کار‬ ‫عنابستانی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‬ ‫که در هفته های گذشته کلیات ان از سوی مجلس به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس در ازمون بزرگ و حساسی قرار دارد و‬ ‫امسال به نام «تولید؛ پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها» نامگذاری‬ ‫شده و تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و‬ ‫کار می تواند از معطلی تولید‪ ،‬رانت‪ ،‬امضاهای طالیی‪ ،‬هدر رفت‬ ‫بیت المال جلوگیری کند و سبب بهبود قیمت تمام شده کاال‬ ‫و نظارت شود‪ .‬رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون‬ ‫اجتماعی افزود ‪ :‬برای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و‬ ‫کار‪ ،‬سامانه ای تعریف شده که فرد می تواند اعالم کند خواستار‬ ‫ایجاد شــغل و کسب و کاری است و شرایط ان را در سامانه‬ ‫بپذیرد و در ادامه هم دولت به کار ان نظارت کند‪ .‬عنابستانی با‬ ‫تاکید بر اینکه در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به‬ ‫موضوع وکال و دفاتر اسناد هم توجه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫این طرح‪ ،‬وکال و دفاتر اسناد به عنوان یک ساختار صنفی فقط‬ ‫باید قابلیت و شایستگی طرف مقابل را تشخیص و احراز کنند‬ ‫و هر فردی که شایسته بود باید زمینه اعطای مجوز شغل به‬ ‫او فراهم شود‪ .‬وی درباره اینکه طرح صدور مجوزهای کسب و‬ ‫کار چه بخش هایی از جامعه را در بر می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همه‬ ‫بخش ها و نهادها باید نسبت به تسهیل صدور مجوزها همکاری‬ ‫کنند‪ .‬فقط حوزه هایی چون امنیت‪ ،‬محیط زیست و سالمت‬ ‫جامعه از موارد خاص و مهمی است که باید دستگاه متولی‬ ‫رسیدگی دقیقی نسبت به ان داشته باشد و پس از تصویب در‬ ‫کمیته تعیین شده مجوز الزم صادر شود‪ .‬اما برای مشاغل دیگر‬ ‫فقط کافی است متقاضی در درگاه صدور مجوزها مشخصات‬ ‫خود را ثبت کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند‪ .‬عنابستانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سامانه پس از دریافت مشخصات فرد متقاضی‬ ‫و اعطای مجوز‪ ،‬به دستگاه مربوطه اعالم می کند که فردی با‬ ‫چنین مشخصاتی در حال فعالیت است و دستگاه نظارت خود‬ ‫را انجام می دهد‪ .‬قطعا با این طرح می توانیم شاهد بهبود تولید‬ ‫و اشتغال در کشور باشیم‪.‬‬ ‫یعنی قوه قضاییه‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬سازمان اطالعات سپاه و ‪ 3‬اطالعات‬ ‫نیرویانتظامیاست‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورت ضرورت برای خروج از کشور‪ ،‬شخص باید با هماهنگی‬ ‫کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ‬ ‫رفت وبرگشت‪ ،‬سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت‬ ‫خروج از کشور و رسیدگی به اموال ان ها‪ ،‬از موضوع این طرح خارج شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ :5‬اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان‬ ‫اموالی است که ایین نامه ذیل ماده ‪ 142‬قانون اساسی یا همان ایین نامه‬ ‫ثبت اموال مسئولین است‪.‬‬ ‫ماده‪ :6‬اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای‪ 2‬تابعیت می باشند‬ ‫یا افرادی که خویشاوندان نزدیک ان ها در خارج از کشور به سر می برند»‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫تامین ارز کاالهای اساسی در شش ماهه امسال برابر کل سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫اخبار‬ ‫کدام مالکان باید منتظر مالیات‬ ‫جدید باشند؟‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قطعا امار خانه های خالی بیش از رقم اعالمی تا به امروز‬ ‫بوده و وزارت راه و شهرســازی به کمک سازمان بازرسی باید‬ ‫هرچه سریع تر نسبت به شناسایی سایر واحدها و معرفی ان به‬ ‫سازمان امور مالیاتی اقدام کند‪ .‬اسماعیل حسین زهی با اشاره به‬ ‫ضرورت اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بیان‬ ‫کرد‪ :‬متولی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی است که مکلف است لیست خانه های خالی‬ ‫را تهیه و به سازمان امورمالیاتی معرفی کند‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫رایزنی صورت گرفته تاکنون حدود یک میلیون ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی خالی با خود اظهاری مالکان شناسایی شده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه اظهار کرد‪ :‬اما قطعا امار خانه های خالی بیش از این‬ ‫رقم است که وزارت راه و شهرسازی به کمک سازمان بازرسی‬ ‫باید هرچه سریع تر نسبت به شناسایی این واحدها و معرفی ان‬ ‫به سازمان امور مالیاتی اقدام کند‪.‬همه بخش ها باید در اجرای‬ ‫این قانون همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬نماینده مردم خاش در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به اینکه عده ای از‬ ‫طریق ساخت و ساز واحدهای مسکونی ان را دارایی ثابت تلقی‬ ‫می کردند‪ ،‬افزایش قیمت نیز به نفع انان بود‪ .‬اجرای این قانون‬ ‫برای صاحبان خانه های خالی به صورت پلکانی مالیات وضع می‬ ‫کند و از ایجاد انحصار در این بازار جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫دالر به ‪ 30‬هزار تومان‬ ‫خواهد رسید؟‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان نوشت‪ :‬یک کارشناس اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫با توجه به میزان محدود ارز در کشور‪ ،‬امکان دارد وقتی که نرخ‬ ‫دالر از کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان عبور کند با شرایط موجود نرخ ارز‬ ‫مجدد رشد کند و تا کانال ‪ ۳۰‬هزار تومان در اینده برسد‪ .‬مهدی‬ ‫جانجان درباره وضعیت بازار ارز در روزهای اینده گفت‪ :‬نرخ ارز‬ ‫تابعی از اتفاقات سیاسی و اقتصادی است‪ .‬کشور زمانی که وارد‬ ‫یک بحران طبیعی بشــود ممکن است نرخ ارز دچار نوساناتی‬ ‫بشود اما زمانی که کشور وارد بحران اقتصادی شود سبب می‬ ‫شود نرخ ارز تغییرات بیشتری دارد از طرف دیگر انواع تنش های‬ ‫سیاسی و اقتصادی‪ ،‬تاثیر خود را بر نرخ ارز می گذارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اخبار منفی در نرخ ارز تغییراتی را ایجاد خواهد کرد اما این فرایند‬ ‫زودگــذر خواهد بود‪ .‬وقتی توازن عرضه و تقاضا برهم بخورد و‬ ‫سمت عرضه در بازار تضعیف شود قمیت ارز افزایش می یاید لذا‬ ‫برای تعادل ان اقدام به ارز پاشی می شود تا نرخ ارز باالتر نرود که‬ ‫این امر راه حلی کوتاه مدت است و با این ارز کاالیی مبادله نمی‬ ‫شود‪ .‬جانجان تصریح کرد‪:‬با توجه به میزان محدود ارز در کشور‬ ‫قیمت ان می تواند رشد کند و امکان دارد وقتی که نرخ دالر از‬ ‫کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان عبور کند با شرایط موجود نرخ ارز مجدد‬ ‫رشد کند و تا کانال ‪ ۳۰‬هزار تومان در اینده برسد‪.‬‬ ‫انجمنملیحمایتازحقوقمصرفکنندگان‪:‬‬ ‫کارگروه تنظیم‬ ‫بازار فصل الخطاب نیست‬ ‫به پیشــنهاد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫جلسات کارگروه تنظیم بازار کشور پس از فراهم شدن بسترهای‬ ‫قانونی الزم به صورت متمرکز و در نهادی فرابخشی یا مستقیما‬ ‫تحت ریاســت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود‪ .‬انجمن‬ ‫ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موجب فصل سوم‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ســال ‪1388‬‬ ‫مجلس شورای اســامی به منظور ساماندهی مشارکت های‬ ‫مردمی در اجرای سیاســت ها و برنامه های حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان در حال فعالیت می باشد بر اساس تصویب نامه‬ ‫شــماره ‪ 13285‬مورخ ‪ 10/02/1398‬هیئت وزیران به ترکیب‬ ‫اصلی کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه گردیده است و در حال‬ ‫حاضر به نمایندگی از عموم مصرف کنندگان کشــور از اعضاء‬ ‫فعال و اثر بخش این کارگروه می باشــد‪ .‬برنا برا اعالم انجمن‬ ‫مذکور ‪ ،‬تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار کشور تاثیر‬ ‫مستقیم بر معیشت مردم داشته و سیاست های کالن دولت نیز‬ ‫بهبود شرایط زندگی مردم به خصوص اقشار اسیب پذیر جامعه‬ ‫و همچنین ثبات اقتصادی کشور و جلوگیری از افزایش افسار‬ ‫گسیخته قیمت ها می باشد‪ .‬در حال حاضر اغلب تصمیمات‬ ‫ستاد تنظیم بازار کشــور نیازمند داشتن حدود اختیاراتی در‬ ‫سطوحی فراتر از دســتگاه ها و وزارتخانه های عضو بوده و یا‬ ‫مســتلزم تامین اعتبارات ارزی و ریالی از سایر منابع می باشد‬ ‫که الزم است در نهادی فرابخشی تصمیم گیری های مربوطه‬ ‫صورت پذیرد‪ .‬از طرفی نیز الزم اســت در مواقع اختالف نظر‬ ‫پیرامون موضوعات مختلف بین اعضاء کارگروه که عموماً در یک‬ ‫سطح از رده مدیریتی در وزارتخانه های مختلف هستند نظر و‬ ‫تصمیم رئیس کارگروه فصل الخطاب باشد که در حال حاضر‬ ‫چنین اتفاقی نمی افتد‪ .‬تفکیک کارگروه تنظیم بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی از کارگروه اصلی تنظیم بازار و واگذاری مدیریت ان‬ ‫به وزارت جهاد کشاورزی نیز امری غلط و بی فایده بوده است‬ ‫و موجب سردرگمی اعضاء برای تصمیم گیری گردیده است‪.‬‬ ‫شیوا راوشی ‪ ،‬مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت‪ :‬به تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛‪ ۸‬میلیارد دالر برای تامین کاالی اساسی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده‬ ‫بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال تامین ارز شده است و عالوه بر این یک و نیم میلیارد دالر هم برای واکسن کرونا تامین ارز شده است‪ .‬راوشی خاطرنشان کرد‪ :‬در مقایسه با سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۹.۵‬میلیاردی که در شش ماه ابتدای امسال تامین ارز شده تقریب ًا برابر کل ارز تامین شده برای همین اقالم در کل سال‪ ۹۹‬بوده است و نشان می دهد که در سال جاری از لحاظ تامین نیاز واقعی جامعه حداقل‬ ‫در این اقالم مشمول دریافت ارز ترجیحی پیشروتر بودیم و در مورد سایر اقالم کاالهای واسطه ای‪ ،‬کاالهای مورد نیاز تولیدکنندگان و وارداتی که مشمول ارز نیمایی می شوند هم بیش از‪ ۱۸‬میلیارد دالر تامین‬ ‫ارز تا کنون صورت گرفته است بنابراین نیازهای وارداتی کشور به طور واقعی تامین شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬این سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی و دولت در کنار هم به طور هم راستا؛ مدیریت عرضه‬ ‫ارز را برای نیازهای واقعی در شش ماه اینده و در سال های بعد به طور کام ً‬ ‫ال منظم و هدفمند پیش می برد و زمانی که نیاز واقعی مدیریت شود با تامین و عرضه واقعی؛ مشکل و نگرانی به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک ها است‬ ‫رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها» برای ارائه راهکارهای‬ ‫افزایش اختیارات و کارامدی این کمیته‪ ،‬مهلت دو هفته ای داد و تاکید کرد‪ :‬حمایت از تولید‬ ‫وظیفه اصلی بانک ها است‪ .‬یکی از ویژگی های مهم دوران «تحول و تعالی» قوه قضاییه‪ ،‬تقویت‬ ‫رویکردهای کارشناســی و فنی در پرداخت به موضوعات قضائی و حقوقی است‪ .‬بر همین‬ ‫اساس حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای با ورود کارشناسی و تخصصی به‬ ‫موضوعات‪ ،‬در تالش است دالیل‪ ،‬ریشه ها و عوامل اصلی برخی چالش های موجود در کشور را‬ ‫از میان بردارد‪.‬‬ ‫تدبیر رئیس دستگاه قضا در برگزاری سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش ها‬ ‫«سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش ها» تدبیری است که اولین جلسه ان با موضوع پرونده های‬ ‫کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده ها برگزار شد و حاال در‬ ‫ادامه همین روند حجت االسالم والمســلمین اژه ای به سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه‬ ‫بانک ها در حمایت از تولید رفته است‪.‬‬ ‫نشست اعضای کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها‬ ‫با رئیس دستگاه قضا‬ ‫به همین منظور صبح امروز جلسه ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها»‬ ‫با حضور مســئولین عالی قضایی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت اطالعات‪ ،‬ســازمان اطالعات سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬مدیران عامل بانک ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم‬ ‫بانک ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررســی و برای حل اساســی و‬ ‫ریشه ای ان تدبیری اندیشید شود‪.‬‬ ‫رسیدگی به ‪ ۱۲‬پرونده توسط کمیته رسیدگی به مطالبات نشان می دهد که این کمیته در‬ ‫اهداف خیلی موفق نبوده است‬ ‫رییس قوه قضاییه در این نشست گفت‪ :‬این کمیته از سال ‪ ۹۳‬تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که‬ ‫‪ ۱۶۳‬جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ‪ ۱۲‬پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این‬ ‫تعداد پرونده نشان می دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد باالیی از موضوعات‬ ‫که در کشــور مساله ایجاد کرده مورد بررســی قرار نگرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬سوال می کنم ایا از سال ‪۹۳‬‬ ‫تاکنون به مجموعه ای از اسیب ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش ها تهیه کرد؟‬ ‫حجت االســام و المسلمین محســنی اژه ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند‬ ‫وصول مطالبات بانکی مالحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟‬ ‫حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک ها می باشد‬ ‫رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه ها الزم است خاطرنشان کرد‪:‬حمایت‬ ‫از تولید یکی از وظایف اصلی بانک ها می باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت‪.‬‬ ‫مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضاییه است‬ ‫وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می کند اضافه کرد‪ :‬مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای‬ ‫اصلی قوه قضائیه است که بانک ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک‬ ‫چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد بانک ها باید بر نحوه هزینه کرد تســهیالت بانکی نظارت جدی و عملی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم‬ ‫بر همه واجب است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری‬ ‫بانک ها اضافه کرد‪ :‬حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه‬ ‫واجب است و بانک ها از پایه های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت‬ ‫خود را در مقابله با تحریم ها و کمک به فعاالن اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند‪.‬‬ ‫در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر‬ ‫اسیبی در نحوه پرداخت تسهیالت و هزینه کرد ان و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه حل‬ ‫ان با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دســتورالعمل شود‪ .‬رییس عدلیه افزود‪ :‬کمیته‬ ‫فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با‬ ‫حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را‪ ،‬اما کسی نباید به نام تولید سوء استفاده کند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اگر کسی که به نام تولید تسهیالت می گیرد‪ ،‬اما ان را صرف سرمایه گذاری در حوزه ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬زمین‬ ‫و مسکن می کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه کرد تسهیالت تخلف کرده و هم در بازار اخالل ایجاد‬ ‫کرده که ضررش بیشتر از تاخیر در تسویه حساب با بانک است‪.‬‬ ‫بانک ها بر روند هزینه کرد تسهیالت نظارت کنند‬ ‫رییس دستگاه قضا گفت‪ :‬بانک ها باید عالوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق الزم بر روند هزینه کرد تسهیالت‬ ‫هم نظارت کنند و مطالبات را به موقع وصول کنند تا مشتری سوء استفاده نکند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محســنی اژه ای گفت‪ :‬همه باید ملتزم به قانون باشــند؛ اگر قانونی اشــکال دارد باید اصالح شــود‪ ،‬اما‬ ‫زیرپاگذاشــتن قانون از هیچ کس به ویژه مدیران عالی دســتگاه ها قابل پذیرش نیست‪ ،‬اما گاهی برخی‬ ‫بانک ها خودشان قانون را دور می زنند!‬ ‫مدیران بانک ها باید پیشگام مبارزه با فساد بانکی باشند‬ ‫رییس قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬همه موظف به مبارزه با فســاد بانکی هســتیم‪ ،‬اما مدیران بانک ها باید‬ ‫پیشگام مبارزه باشند‪ ،‬فرقی نمی کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد‪ ،‬تخلف‬ ‫و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد‪ ،‬متخلف و سوء استفاده گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش ها هم سرایت‬ ‫می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت‬ ‫تســهیالت به افراد سفارش شده تحت فشار هستند‪ ،‬باید از ان ها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود‬ ‫تا مجبور به انجام اقدام خالف قانون نشوند‪ .‬اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد‬ ‫صحیح‪ ،‬سازنده و بازدارنده شود‪ .‬وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش‬ ‫قابل اصالح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد‪ .‬در پایان رییس دستگاه قضا مهلت دو هفته ای به کمیته‬ ‫فرادســتگاهی رسیدگی به مطالبات بانک ها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارامدی‬ ‫این کمیته تعیین کرد‪.‬‬ ‫از قراردادهای بیت کوینی بازیگران تا رمزارزهای جعلی که سرمایه ‪:‬‬ ‫ی با رمزارزهای جعلی!‬ ‫مردم را به باد داد؛ بازار داغ کالهبردار ‬ ‫بعد از بررسی های صورت گرفته و محرز شدن تخلفات مرتبط با رمزارز‬ ‫کینگ مانی از جمله فرار مالیاتی‪ ،‬قاچــاق ارز و کالهبرداری از کاربران‪،‬‬ ‫عوامل پشــت پرده و نقش افرین در رواج این رمزارز جعلی‪ ،‬تحت پیگرد‬ ‫قضایی قرار گرفتند‪ .‬تنور بازار رمزارز کماکان در ایران داغ است و تبلیغات‬ ‫گسترده شرکت های فعال در حوزه ماینینگ وصرافی های بی نام و نشان‬ ‫برای تبادل رمزارز همچون ویروسی در فضای مجازی پخش شد ه است‪.‬‬ ‫درباره دالیل استقبال از بازار ارزهای مجازی در ایران نیز عوامل متعددی‬ ‫بیان شــده؛ از تمایل ایرانیان به ورود در بازارهای هیجانی مشابه رفتار‬ ‫بازیگران خرد بورس تهران در نیمه نخســت سال ‪ 1399‬تا استقبال از‬ ‫وعده سوداوری دالری و میل به استخراج رمزارز با برق ارزان قیمت‪ .‬اما‬ ‫بررسی ها نشان می دهد‪ ،‬پدیده «رمزارز»همچنان دردسر درست می کند‬ ‫و ما به ازای چنین مزایایی‪ ،‬ریسک ها و مخاطراتی نیز فعاالن این بازار را‬ ‫تهدید کند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬افزایش سطح دانش و اگاهی عموم مردم‬ ‫نســبت به جنبه های مخرب ورود به این بازار در کنار مزایای احتمالی‪،‬‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬وزارت اطالعات روز چهارشنبه‬ ‫طی بیانیه ای‪ ،‬از دستگیری باند کالهبرداری و سوداگران رمزارز خبر داد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪« :‬این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به‬ ‫خرید و سرمایه گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ مانی»‪ ،‬مبالغ هنگفتی را‬ ‫از زیرمجموعه های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت‬ ‫رمز ارز ادعایی‪ ،‬اقدام به خرید و فروش ان کرده است‪».‬‬ ‫کالهبرداری از طریق رمزارز جعلی به نام کینگ مانی!‬ ‫بعد از اعتراضات سرمایه گذاران در جریان بررسی پرونده صرافی کریپتولند‬ ‫و دستگیری سینا اســتوی‪ ،‬حاال کینگ مانی به عنوان یکی از ارزهای‬ ‫مجازی پرحاشیه در ایران خبرساز شده است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‪،‬‬ ‫ماهیت جعلی کینگ مانی که از مدتها قبل توجه سرمایه گذاران حوزه‬ ‫رمــزارز در ایران را به خود جلب کرده بــود در ماه های اخیر بر بخش‬ ‫قابل توجهی از خریداران ان ثابت شــده است؛ حال با توجه به شواهد‬ ‫و قرائن موجود‪ ،‬به نظر می رسد این رمزارز جعلی رمزارزی و پرحاشیه‪،‬‬ ‫در واقع زمین ه الزم برای شــکل گیری یک کالهبرداری بزرگ در میان‬ ‫بازاریابان شــبکه ای را ایجاد کرده است! توصیه های مکرر لیدرهای یک‬ ‫شرکت مطرح در زمین ه بازاریابی شبکه ای به زیرمجموعه های خود مبنی‬ ‫بر سرمایه گذاری و به کارگیری کینگ مانی در مبادالت تجاری داخلیشان‪،‬‬ ‫از جمله مهم ترین دالیلی است که وقوع این کالهبرداری بزرگ را تایید‬ ‫می کند‪ .‬البته به مرور زمــان‪ ،‬خرید و فروش رمزارز جعلی کینگ مانی‬ ‫نه تنها در میان فعاالن این شــرکت های بازاریابی بلکه در میان فعاالن‬ ‫بازار رمزارز هم به سرعت مشروعیت پیدا کرد‪ .‬بررسی های بیشتر نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬هر چند براساس اطالعات موجود در وب سایت کینگ مانی و‬ ‫ادعای تصاحب امتیاز ان از ســوی یک شــرکت سوئدی‪ ،‬براساس امار‬ ‫سایت الکسا‪ ،‬بیش از ‪ 79%‬بازدیدکنندگان ان را ایرانیان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این اعضای هیات مدیر ه این شرکت سوئدی را چند نفر ایرانی از‬ ‫جمله مدیران یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای فعال در ایران تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬با وجود ادعای وب سایت کینگ مانی مبنی بر وجود‪5‬‬ ‫صرافی که رمزارز مذکور را مورد معامله قرار می دهند‪ ،‬تنها ‪ 3‬صرافی ان‬ ‫هم با حجم معامالت بسیار ناچیز و یا صرف اعالم قیمت کینگ مانی را به‬ ‫رسمیت می شناسند و شکایات کاربران نیز حاکی از برداشت بدون اطالع‬ ‫توســط صرافی ‪ UTBYTE‬و حتی مسدود شدن کیف پول کاربران‬ ‫است! شــواهد حاکی است‪ ،‬نه تنها رمزارز جعلی کینگ مانی به عنوان‬ ‫جایگزین پورسانت بازاریابی شبکه ای رواج پیدا کرده‪ ،‬بلکه صحنه گردانان‬ ‫کینگ مانی با شگردهای پانزی‪ ،‬به دنبال شبکه سازی و دستکاری اعتبار‬ ‫و ارزش ان نیز بوده اند‪ .‬سرانجام‪ ،‬بعد از بررسی های صورت گرفته و محرز‬ ‫شدن تخلفات مرتبط با رمزارز کینگ مانی از جمله فرار مالیاتی و قاچاق‬ ‫ارز‪ ،‬عوامل پشت پرده و نقش افرین در رواج این رمزارز تحت پیگرد قضایی‬ ‫قــرار گرفته و به تدریج پرونده متخلفان مرتبط با این رمزارز در مراجع‬ ‫قضایی کشــور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج ان اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تشدید مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه رمزارز برای ایرانی ها‬ ‫فارغ از شــکل گیری کالهبرداری های گسترده و دام گستری سوداگران‬ ‫رمزارز‪ ،‬تشدید خروج سرمایه و رونق اقتصاد زیرزمینی از جمله پیامدهای‬ ‫رواج معامالت رمزارز محسوب می شود‪ .‬ریسک باالی سرمایه گذاری برای‬ ‫کاربران به دلیل نبود زیرساخت حقوقی و قانونی برای رسیدگی به شکایات‬ ‫مالباختگان‪ ،‬در ماه های اخیر مکررا مورد بحث و بررسی صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬اما مخاطرات بازار رمزارزها به همین جا ختم نمی شود و در کنار‬ ‫نوسانات شدید قیمتی‪ ،‬سرقت کیف پول دیجیتال و یا مسدود شدن ان‬ ‫برای ایرانی ها بارها به وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫قراردادهایبیت کوینیبازیگران!‬ ‫اما این موارد همه چالش های رمزارزها را پوشش نمی دهد و اخیرا ًهمایون‬ ‫اسعدیان از کارگردانان سینمای ایران به صراحت از درخواست بازیگران‬ ‫برای عقد قرارداد بر اساس بیت کوین و در پی ان کسب درامد غیرشفاف‬ ‫و فرار مالیاتی پرده برداری کرده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پیشتر بانک مرکزی‬ ‫در اطالعیه های جداگانه ای‪ ،‬تمام مخاطرات و ریسک های تبادل هر نوع‬ ‫رمزارز را صرفاً بر عهده متعاملین دانست و توصیه اکید کرد‪ ،‬هم میهنان از‬ ‫خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬در پی قطعی مکرر‬ ‫برق و افزایش مصرف شبکه داخلی در بهار سال جاری‪ ،‬پنجم خردادماه‬ ‫‪ ،1400‬هیات دولت اســتخراج قانونی رمزارز را هم تا پایان شهریورماه‬ ‫ممنوع اعالم کرد‪ .‬برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند‪ ،‬ذات غیرشفاف‬ ‫و نظارت گریز ارزهای مجازی عالوه بر افزایش ریســک سرمایه گذاری و‬ ‫تبــادالت برای کاربران‪ ،‬می تواند به ابزاری برای اعمال مجرمانه ای نظیر‬ ‫پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل شود‪ .‬به نظر می رسد بخشی از‬ ‫ســخت گیری و احتیاط معقول دولت ها در مواجهه با پدیده رمزارز نیز‬ ‫ناشی از همین مساله باشد‪ .‬تا جایی که اقتصادهای بزرگ در برخی مقاطع‬ ‫زمانی با وضع قوانین مختلف در صدد کنترل و شناسایی معامالت انواع‬ ‫رمزارزهامی شوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫به گفته مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت وضعیت ریه های عزت اهلل مهراوران کمی بهتر شده اما تپش قلب مانع از خارج کردن لوله از دستگاه تنفسی این بازیگر شده‬ ‫است‪ .‬نیکنام حسینی پور ـ مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ـ درباره اخرین وضعیت جسمی عزت اهلل مهراوران پس از ابتالء به کرونا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬وضعیت داخلی بدن‬ ‫ایشــان کمی بهم ریخته اســت و تپش قلب دارند؛ برای همین پزشکان نتوانسته اند لوله ای که برای سهولت در تنفس وارد نای شده بود را خارج کنند‪ .‬او افزود‪ :‬اقای مهراوران‬ ‫همچنان در خواب مصنوعی به سر می برند اما وضعیت ریه هایشان کمی بهتر شده است‪ .‬حسینی پور در پایان گفت‪ :‬ان شاءاهلل با ادامه روند درمان حال ایشان بهتر شده و بهبود‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫درباره شگرد جدید پلتفرم های شبکه نمایش خانگی برای نقض حقوق مخاطبان؛‬ ‫کرونا برای هرکه اب نداشت برای پلتفرم های شبکه نمایش خانگی نان داشت!‬ ‫برخی از پلتفرم های شاغل در شبکه نمایش خانگی به تازگی شگردهای جدید و عجیبی را برای نقض حقوق‬ ‫بو‬ ‫مخاطبانشان طراحی و اعمال می کنند! ماجرای پلتفرم های شبکه نمایش خانگی در کشور هر روز عجی ‬ ‫غریب تر از گذشته می شود‪ .‬این پلتفرم ها که از زمان پیدایی تا دوران رونق کنونی شان مسیر پر فراز و نشیبی را‬ ‫پشت سر گذاشته اند‪ ،‬حاال دیگر به بازیگرانی قدرتمند و بالمنازع در سپهر فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه تبدیل شده اند‪،‬‬ ‫به ویژه در دو سال اخیر به واسطه فراگیری ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان ازجمله ایران‪ ،‬پلتفرم های نمایش‬ ‫خانگی اقبال و اعتباری مضاعف پیدا کردند؛ چراکه بسیاری از مردم در دوران خانه نشینی با تماشای محصوالت‬ ‫موجود در پلتفرم ها سرگرم می شدند‪ ،‬برای مثال‪ ،‬طبق گزارشی رسمی که در اوریل سال ‪ 2020‬منتشر شد‪،‬‬ ‫نتفلیکس در سه ماهۀ نخست سال ‪ 15 ،2020‬میلیون و ‪ 770‬هزار مشترک جدید را به ثبت رساند؛ در حالی‬ ‫که کارشناســان این شرکت رشدی ‪7‬میلیون نفری را پیش بینی کرده بودند‪ ،‬در ایران نیز طبق امار رسمی‬ ‫اعالم شده در سایت یکی از پلتفرم های مشهور شبکه نمایش خانگی‪ ،‬میانگین دقیقه تماشای روزانه این پلتفرم‬ ‫در بازه زمانی ‪ 7‬اسفند ماه سال ‪ 1398‬تا ‪ 15‬فروردین ماه سال ‪ 1399‬نسبت به بازه زمانی مشابه ماه گذشته‬ ‫این پلتفرم رشدی حدودا ً ‪65‬درصدی داشته است‪ .‬اما پلتفرم های نمایش خانگی در عموم کشورهای دنیا کنار‬ ‫اشتهار و اعتبار مضاعفی که طی سال های اخیر نزد مخاطبانشان پیدا کرده اند‪ ،‬تابع اصول و ضوابطی هستند که‬ ‫از سوی نهادهای تنظیم گر باالدستی تدوین و اعمال می شود‪ .‬این اصول و ضوابط به عملکرد پلتفرم ها قاعده و‬ ‫جهت می دهد و ان ها را از هرگونه عملگری خارج از چارچوب بازمی دارد اما در کشور ما تنظیم گری و نظارت‬ ‫بر عملکرد پلتفرم های شبکه نمایش خانگی از وضعیت چندان منسجم و مقبولی برخوردار نیست‪ ،‬به نحوی‬ ‫که مدتی است مناقشه بر سر تنظیم گری شبکه نمایش خانگی باال گرفته است و در این میان چندین و چند‬ ‫نهاد متفاوت خود را متولی و مرجع ذی صالح تصمیم گیری در این حوزه می دانند‪ .‬وضعیت فوق الذکر باعث‬ ‫شده است که فرایند تنظیم گری و پایش عملکرد پلتفرم های شاغل در حوزه نمایش خانگی کشور با مسائل‬ ‫و چالش های متعددی مواجه باشد‪ ،‬در چنین وضعیتی پلتفرم ها عرصه را برای تاخت وتاز مناسب دیده اند و‬ ‫رفتار و سیاست هایشان را ان گونه که خود مایل اند‪ ،‬تنظیم می کنند؛ خواه این رفتار یا سیاست مبتنی بر مصالح‬ ‫مخاطبانشــان باشــد و خواه در تعارض با مصالح انها‪ .‬انچه بیشترین اهمیت دارد این است که سرمایه داری‬ ‫پلتفرمی روز به روز فربه تر از دیروز شــود و ســودی روزافزون را به جیب سرمایه داران سرازیر کند‪ .‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬هفته گذشته یکی از پلتفرم های مشهور حوزه نمایش خانگی در اقدامی عجیب و ناموجه‪ ،‬پخش هفتگی‬ ‫یکی از اثار نمایشی خود را به دلیل همزمانی با ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان‪ ،‬حضرت امام حسین(ع)‬ ‫به تعویق انداخت و اعالم کرد که قســمت جدید اثر نمایشــی مذکور هفته اینده عرضه خواهد شد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که اثر نمایشی مورد بحث‪ ،‬فاقد محتوای کمدی است و می توانست حداکثر با تاخیری یک الی دو‬ ‫روزه منتشر شود‪ ،‬با وجود این‪ ،‬مدیران پلتفرم مشهور در اقدامی غیرحرفه ای تصمیم گرفتند پخش قسمت‬ ‫تازه سریالشان را به هفته اینده موکول کنند و بدین ترتیب‪ ،‬گامی مخرب در جهت نقض حقوق مخاطبان‬ ‫خود بردارند‪ .‬حال پرسش اساسی اینجا است که ایا پلتفرم مذکور حاضر است به همین سادگی که پخش‬ ‫قسمت جدید سریال خود را به مدت یک هفته به تعویق انداخت‪ ،‬اشتراک مخاطبان خود را هم برای یک هفته‬ ‫به صورت رایگان تمدید کند؟ بسیار بعید است که مدیران پلتفرم مورد بحث زیر بار چنین تصمیمی بروند و‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬از سود انبوهی که به واسطه دریافت حق اشتراک از مخاطبان به حساب هایشان واریز می شود‪،‬‬ ‫صرف نظر کنند‪ .‬در چنین وضعیتی‪ ،‬این مخاطب است که متضرر خواهد شد؛ زیرا عالوه بر اینکه ناچار است‬ ‫برای تماشای اثر مورد عالقه خود یک هفته بیش تر از موعد صبر کند‪ ،‬حق اشتراکش نیز یک هفته زودتر از‬ ‫موعد مورد انتظارش به اتمام خواهد رسید‪ ،‬این اتفاق در حالی رخ می دهد که پلتفرم های مشهور شبکه نمایش‬ ‫خانگی طی ماه های اخیر حق اشتراک خود را دستخوش افزایشی بی سابقه ساخته اند‪ .‬انتظار این است که در‬ ‫پرتو افزایش حق اشتراک‪ ،‬از یک سو احترام پلتفرم ها به مخاطبانشان افزایش یابد و از سوی دیگر کیفیت اثار‬ ‫تولیدی شان ارتقا پیدا کند اما مع االسف تاکنون هیچ یک از این دو اتفاق رخ نداده است و با روندی که هم اکنون‬ ‫بر عملکرد و تولیدات پلتفرم های حوزه نمایش خانگی حاکم است‪ ،‬بسیار بعید است که این دو دستاورد در‬ ‫اینده نزدیک نیز محقق شود‪ .‬نکته دیگری که باید در این مبحث متذکر شد این است که اساساً پخش قسمت‬ ‫به قسمت سریال های حوزه نمایش خانگی شگرد من دراوردی پلتفرم های ایرانی است و اساساً چنین روندی در‬ ‫پلتفرم های مشهور و معتبر جهانی مرسوم نیست‪ .‬روال متعارف در پلتفرم های صاحب نام جهانی مبتنی بر انتشار‬ ‫قسمت به قسمت سریال های تولیدی نیست؛ بلکه مبتنی بر انتشار فصل به فصل سریال ها است‪ ،‬چنین روالی‬ ‫خالف روند رایج در پلتفرم های ایرانی است که حق انتخاب و ابتکار عمل مخاطبان را برای تماشای اثار مورد‬ ‫عالقه شان سلب می کنند‪ ،‬حق انتخاب و ابتکار عمل را در اختیار مخاطبان قرار می دهد تا هر زمانی که خود‬ ‫مایل بودند‪ ،‬به تماشای قسمت های مختلف سریال های مورد عالقه شان بنشینند؛ نه اینکه هر زمان که پلتفرم‬ ‫اراده کرد‪ ،‬مخاطب تسلیم و ناچار به نشستن پای پلتفرم برای تماشای قسمت جدید سریال مورد عالقه اش‬ ‫باشد! در تحلیل نهایی باید گفت که سویه تنظیم گری و نظارت بر عملکرد پلتفرم های نمایش خانگی از سوی‬ ‫نهادهای باالدستی که این روزها صرفاً بر محتوای تولیدشده از سوی پلتفرم ها متمرکز است‪ ،‬باید عالوه بر پایش‬ ‫و ارزشیابی محتوای اثار تولیدی توسط پلتفرم ها بر نوع رفتار و عملکرد انها در قبال مخاطبان نیز معطوف باشد‬ ‫تا امکان نقض حقوق مخاطبان‪ ،‬به راحتی امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫از جمعه ‪ ۱۶‬مهرماه؛‬ ‫مژده لواسانی به شبکه‪ 2‬بازمی گردد‬ ‫مژده لواسانی از جمعه‪ ۱۶‬مهرماه با برنامه «بسته پیشنهادی» به شبکه دو‬ ‫بازمی گردد‪ .‬مژده لواسانی که چند سالی است برنامه مستمری در تلویزیون‬ ‫نداشته است با اجرای برنامه شبانه «بسته پیشنهادی» به انتن شبکه دو‬ ‫سیمابازمی گردد‪«.‬بستهپیشنهادی»بهتهیه کنندگیالههبهبودیپکیجی‬ ‫از پیشنهادات برای ایجاد یک حال خوب در مخاطبان است که از جمعه‬ ‫‪ ۱۶‬مهرماه روی انتن می رود و هر برنامه از چندین ایتم و بخش تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬این برنامه قرار است جمعه شب ها ساعت ‪ ۲۱‬روی انتن شبکه‬ ‫دو سیما برود‪ .‬مژده لواسانی مجری این برنامه در بخش های مختلفی با‬ ‫هنرمندان اما از زاویه های متفاوتی گفتگو می کند و متناسب با سوژه برنامه‬ ‫از مختصات ادم های خوب‪ ،‬همسایه‪ ،‬شهروند‪ ،‬خاطرات و حتی انتخاب های‬ ‫خوب ســخن گفته می شــود و به این ترتیب مهمانان و چهره هایی از‬ ‫حوزه های مختلف در برنامه حضور پیدا می کنند تا به ایجاد این حال خوب‬ ‫کمک کنند‪ .‬همچنین «بسته پیشنهادی» شامل ایتم هایی چون گفتگو‬ ‫با مهمان‪« ،‬احوالپرســی»‪« ،‬چهره هفته»‪« ،‬بسته خبری»‪« ،‬فتوکلیپ»‬ ‫و «بســته پیشنهادی» می شود که هر یک روی اخبار و پیشنهاداتی در‬ ‫حوزه های مختلف کتاب‪ ،‬موســیقی‪ ،‬فیلم و‪ ...‬تمرکز دارد و در مدت ‪۶۰‬‬ ‫دقیقه روی انتن می رود‪ .‬دکور این برنامه را هم یک تیم زنانه بر عهده داشته‬ ‫است و تالش شده از المان های هنری و زیبایی شناسانه در این طراحی‬ ‫کمک گرفته شود‪ .‬عوامل «بسته پیشنهادی» به این شرح هستند؛ مژده‬ ‫لواسانی مجری‪ ،‬الهه بهبودی تهیه کننده‪ ،‬سیامک میثاقی کارگردان بخش‬ ‫مستندها‪،‬ساتیارامامیدبیربخشعکس‪،‬پریساعلیمحمدیطراحدکور‪،‬‬ ‫مریم ناظران هماهنگی مهمان‪ ،‬عطیه موذن مدیر روابط عمومی‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تازه ترین خبر از وضعیت سالمتی عزت اهلل مهراوران‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعطیلی سالن های نمایش به‬ ‫مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری‬ ‫برنامه تعطیلی سالن های نمایش به مناسبت فرا رسیدن‬ ‫ســالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد (ص)‪،‬‬ ‫شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت‬ ‫امام رضا (ع) اعالم شــد‪ .‬مطابق اعالم شورای ارزشیابی و‬ ‫نظارت بر نمایش‪ ،‬تمام اجراهای صحنه ای از روز دوشنبه‬ ‫دوازدهم مهر ماه تا پنجشنبه پانزدهم مهرماه به مناسبت‬ ‫فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد‬ ‫(ص)‪ ،‬شــهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت‬ ‫حضرت امام رضا (ع) تعطیل خواهند بود‪ .‬فعالیت سالن های‬ ‫نمایش از روز جمعه ‪ ۱۶‬مهر ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫س جدید صداوسیما‬ ‫اظهارنظر ریی ‬ ‫درباره عادل فردوسی پور‬ ‫رییس ســازمان صدا و سیما گفت‪ :‬از نظر ما برای فعالیت‬ ‫عادل فردوسی پور منعی وجود ندارد و می تواند به تلویزیون‬ ‫بازگردد‪ .‬پیمان جبلی (‪ ۱۰‬مهر ‪ )۱۴۰۰‬در سفر به خوزستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از نظر ما برای فعالیت عادل فردوسی پور منعی‬ ‫وجود ندارد و می تواند به تلویزیون بازگردد‪ .‬وی همچنین‬ ‫در پاســخ به درخواست یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه‬ ‫می خواستیم این قول را به صورت رسمی از شما بگیریم که‬ ‫عادل فردوسی پور به جامعه رسانه ای کشور برمی گردد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از نظر ما منعی وجود ندارد و وی می تواند بازگردد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری سی وهفتمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر اعالم شد‬ ‫متوسط قیمت کتاب‪ ۶۰‬هزار تومان شد‬ ‫امارهای نشــر کتاب در شــهریور ماه حکایت از افزایش ده درصدی‬ ‫قیمت کتاب نسبت به ماه پیش از ان دارد ‪ ،‬قیمت کتاب در شهریور‬ ‫ماه به طور متوسط ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده است‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫موجود خانه کتاب در اخرین ماه تابســتان سال جاری ‪ ۸‬هزار و ‪۶۹۶‬‬ ‫عنوان کتاب از سوی ناشران ایرانی منتشر و روانه بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫از این میان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۷۰‬عنوان کتاب تالیفی و ‪ ۲‬هزار ‪ ۴۲۶‬عنوان‬ ‫ترجمه بوده اســت‪ .‬ناشــران تهرانی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۳۲۳‬عنوان و ناشران‬ ‫شهرســتانی هزار و ‪ ۸۷۳‬عنوان کتاب در شهریورماه منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫شمار کتاب های چاپ اول شــهریورماه ‪ ۵‬هزار و‪ ۵۶۸‬عنوان و شمار‬ ‫تجدید چاپی ها ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۲۸‬عنوان بوده اســت‪ .‬شهریور ماه امسال‬ ‫نیز به ســنت هر ساله ‪ ،‬بیشترین امار انتشار کتاب در استانه مهر ماه‬ ‫به حوزه کمک اموزشی با هزار و ‪ ۶۸۴‬عنوان اختصاص داشته است‪،‬‬ ‫پــس از ان ادبیات با هــزار و ‪ ۶۷۰‬عنوان و کودک و نوجوان با هزار و‬ ‫‪ ۲۳۰‬عنوان در رتبه های بعدی قرار دارند‪.‬کمترین میزان انتشار کتاب‬ ‫نیز در حوزه کلیات با ‪ ۸۵‬عنوان بوده است‪ .‬در حوزه کودک و نوجوان‬ ‫از هزار و ‪ ۲۳۰‬عنوان کتاب منتشره ‪۵۵۱ ،‬عنوان تالیف و ‪ ۶۷۹‬عنوان‬ ‫ترجمه بوده است‪ .‬ناشــران تهرانی هزار و ‪ ۳۳‬عنوان کتاب و ناشران‬ ‫شهرستانی‪ ۱۹۷‬عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫متاسفانه همان طور که فاصله ترجم ه و تالیف در این حوزه رو به فزونی‬ ‫است ‪ ،‬امارهای تجدید چاپی نیز نسبت به چاپ اولی ها در حوزه کودک‬ ‫رو به فزونی می رود‪ .‬در شــهریور ماه این امار تقریباً دو برابر و حدود‬ ‫‪ ۷۵۲‬عنوان کتاب در مقابل ‪ ۴۷۸‬عنوان کتاب چاپ اول است‪ .‬متوسط‬ ‫شمارگان کتاب های منتشر شــده در حوزه کودک و نوجوان هزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬نســخه بوده است و متوسط قیمت کتاب در این حوزه نیز ‪۳۶‬‬ ‫هزار تومان‪ .‬اما متوسط شمارگان کل کتاب های منتشره در شهریور ماه‬ ‫هزار نسخه و متوسط قیمت نیز ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که متوسط قیمت کتاب در شهریور ماه سال گذشته ‪۴۷‬‬ ‫هزار تومان و مرداد سال جاری نیز ‪ ۵۵‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫دستمزد بدلکاری در سینمای ایران قانونمند می شود‬ ‫مهدی جوزی طراح اکشن و بدلکاری از قانونمند شدن دستمزدها در‬ ‫حوزه بدلکاری خبر داد‪ .‬مهدی جوزی عضو انجمن بازیگران و بدلکاران‬ ‫ســینمای ایران گفت‪ :‬به تازگی من به عنوان طراح اکشن و بدلکاری و‬ ‫عباس اصانلو به عنوان سرپرست بدلکاران سینمای ایران از سوی انجمن‬ ‫حکمگرفته ایم‪،‬تابتوانیمبخشیازفعالیت هایبدلکاریدرسینمایایران‬ ‫را سازماندهی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا در تالش هستیم تا‬ ‫تیم های فعال در حوزه بدلکاری را شناسایی کرده و جلساتی را در زمینه‬ ‫روند عقد قرارداد در این حوزه برگزار کنیم تا بتوان دستمزد بخش های‬ ‫مختلف بدلکاری مانند چپ کردن ماشین‪ ،‬پرش از ارتفاع و ‪ ...‬تعیین کرده‬ ‫تا دیگر کسی نتواند برای گرفتن یک پروژه دستمزد پایین تری را اعالم‬ ‫کند‪ .‬این طراح بدلکاری در سینمای ایران تاکید کرد‪ :‬البته پیش نویس‬ ‫دستمزدها نوشته شده است و یکشنبه ‪ ۱۱‬مهرماه با حضور سرپرستان‬ ‫گروه های بدلکاری تایید می شود‪ .‬این راهکارها سبب می شود تا بحث‬ ‫امنیت شغلی در حوزه بدلکاری سینمای ایران شکل و شمایل قانونی‬ ‫گرفته و مشکلی برای فعاالن در این عرصه پیش نیاید‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت و ادامه فعالیت بدلکاری در این حوزه از مهمترین مواردی‬ ‫است که ان را دنبال می کنیم‪ .‬متاسفانه در حال حاضر برخی از تیم های‬ ‫بدلکاری قیمت های متفاوتی را برای همکاری با پروژه ها ارائه می دهند که‬ ‫باید در این زمینه تالش شود که مبلغ قراردادها یکسان سازی شود تا‬ ‫افراد با توجه به دانش و تجربه ای که دارند در پروژه ها حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫طراح اکشن و بدلکاری در سینمای ایران بیان کرد‪ :‬تاکید می کنم که‬ ‫هرکدام از ایتم های بدلکاری قیمت خاص خود را دارد که باید براساس‬ ‫قیمتی که به زودی اعالم می شود گروه ها با پروژه ها قرارداد ببندند‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬قوانین جدید مربوط به قراردادهای بدلکاری بعد از تایید برای‬ ‫اعضای انجمن بازیگران و بدلکاران سینما الزم االجرا خواهد بود‪ .‬البته در‬ ‫این میان گروه های بدلکاری نیز وجود دارند که خارج از چارچوب خانه‬ ‫سینما فعالیت می کنند‪ ،‬که اگر در اینده در زمینه دریافت دستمزد دچار‬ ‫مشکل شوند‪ ،‬انجمن نمی تواند هیچ حمایتی از انها داشته باشد‪ .‬جوزی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬البته این را هم باید بگویم که اکثر بدلکاران سینما عضو‬ ‫انجمن هستند و تعداد محدودی از این گروه ها عضو انجمن نیستند‪.‬‬ ‫همزمان با اعالم زمان برگزاری ســی وهفتمین جشــنواره‬ ‫موســیقی فجر‪ ،‬فراخــوان بخش غیررقابتی نیز از ســوی‬ ‫دبیرخانه این رویداد منتشر شد‪ .‬فراخوان بخش غیر رقابتی‬ ‫سی وهفتمین جشنواره موســیقی فجر براساس ایین نامه‬ ‫جشــنواره با هدف شناسایی‪ ،‬ظرفیت ســازی و حمایت از‬ ‫فعالیت های خالقانه هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر‬ ‫کشور با اولویت معیارهای هنری در هر شاخه از موسیقی تهیه‬ ‫و تنظیم شده است‪ .‬طبق اعالم روابط عمومی انجمن موسیقی‬ ‫ایران‪ ،‬گروه ها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنه ای از‬ ‫اول ابان تا اول دی سال جاری فرصت دارند براساس شرایط‬ ‫جشنواره در سایت به نشانی‪www.fajrmusicfestival.‬‬ ‫‪ com‬ثبت نــام کرده یا به صورت حضوری اثار خود را به‬ ‫دبیرخانه جشنواره به ادرس تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬خیابان‬ ‫خارک‪،‬کوچه هانری کربن‪ ،‬پالک ‪ ۱۸‬طبقه سوم ارائه کنند‪.‬‬ ‫هیات انتخاب اثار و گروه های جشنواره با انتشار این فراخوان‬ ‫از کلیه گروه ها و هنرمندان فعال موسیقی در عرصه اجرای‬ ‫صحنه ای دعوت می کند در صورت تمایل با مطالعه دقیق‬ ‫فراخوان و ارســال اثار و مــدارک خود در برگزاری و هرچه‬ ‫پربارتر شدن این رویداد هنری مشارکت کنند‪ .‬سی وهفتمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۴۰۰‬به دبیری‬ ‫حسن ریاحی در بخش های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی‬ ‫برگزار می شــود و جایزه ترانه‪ ،‬جایزه موســیقی و رسانه و‬ ‫نشست های پژوهشی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫عدد اکسیژن طبیعی بدن چند است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫اخبار‬ ‫«خونریزی لثه» را جدی بگیرید‬ ‫«خونریــزی لثه» یکی از عوارضی اســت که در صورت‬ ‫مشــاهده باید جدی گرفته شود چرا که در صورت عدم‬ ‫درمان می تواند موجب بروز بسیاری از مشکالت‪ ،‬بیماریها‬ ‫و تخریــب دندان ها شــود؛ در این مطلب به چند راهکار‬ ‫ساده طب سنتی و در دســترس برای درمان خونریزی‬ ‫لثه اشــاره شده است‪« .‬خونریزی لثه و سستی ان» یکی‬ ‫از عوارضی است که در صورت مشاهده باید جدی گرفته‬ ‫شــود و اقدام به درمان ان کــرد چرا که خونریزی بافت‬ ‫لثه‪ ،‬راه ورود باکتری های مضر موجود در دهان به جریان‬ ‫خون را هموار می کند و می تواند موجب بروز بسیاری از‬ ‫مشکالت و بیماریها شود و از سویی باعث تخریب دندان ها‬ ‫هم شود‪ .‬اما یکی از رایج ترین درمان های ساده خونریزی‬ ‫لثه ها‪ ،‬شستشــوی دهان و غرغره کردن اب نمک است؛‬ ‫برای این منظور یک قاشــق غذاخــوری نمک را در یک‬ ‫لیــوان اب ولرم حل کرده و یک تــا دو دقیقه در دهان‬ ‫غرغره کنید و دهان را شست وشو دهید؛ این روش را ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 4‬بار در طول روز خصوصاً بعد از غذا تکرار کنید‪.‬‬ ‫استفاده از عسل در درمان خونریزی لثه‬ ‫ن جایی که عســل خاصیت ضدعفونی و ضدباکتری‬ ‫از ا ‬ ‫قــوی دارد‪ ،‬تاثیر چشــمگیری در درمان مشــکالت و‬ ‫بیماری های لثه دارد لذا بعد از مســواک زدن می توانید‬ ‫مقدار کمی عسل را با انگشت به صورت رفت و برگشتی‬ ‫روی لثه ها به ویژه قسمت اسیب دیده لثه بمالید؛ این کار‬ ‫ضمن ضدعفونی کردن دهان و بافت لثه‪ ،‬باعث استحکام‬ ‫لثه هم می شود‪.‬‬ ‫یک دهانشویه گیاهی درست کنید!‬ ‫برای تقویت لثه های خود می توانید دهانشویه ای با ترکیب‬ ‫سرکه‪ ،‬نمک و اویشن درست کنید؛ این ترکیب در درمان‬ ‫برفک دهان نیز عالی است؛ توجه داشته باشید که داروی‬ ‫«نیستاتین» که برای برفک دهان از سوی برخی پزشکان‬ ‫تجویز می شود‪ ،‬سبب خونریزی روده شما می شود!‬ ‫مسواک با چوب زیتون یا چوب اراک‬ ‫مســواک زدن با چوب زیتون یا چوب اراک هم در تقویت و‬ ‫استحکام لثه و دندان ها بسیار نافع است‪ .‬مالیدن سرکه‪ ،‬نمک‪،‬‬ ‫ُسعد کوفی ب ه دندان ها برای تقویت لثه ها و دندان بسیار مفید‬ ‫است همچنین مسواک زدن با پودر هلیله و جویدن کندر هم‬ ‫به شما در این زمینه کمک خواهد کرد‪.‬در پایان باید یاداوری‬ ‫کنیم‪ ،‬از بهترین موارد در درمان سستی لثه و خونریزی لثه‪،‬‬ ‫مالیدن پودر پوست انار به لثه ها است‪.‬‬ ‫چند تدبیر طب سنتی‬ ‫برای درمان زکام‬ ‫«زکام» به عارضه ای گفته می شــود کــه از حرکت مواد‬ ‫که از ســمت مغز به سمت بینی می روند‪ ،‬به وجود می اید‬ ‫اما همین مواد اگر به ســمت حلق ســرازیر شوند‪ ،‬به ان‬ ‫اصطالحــاً نزله گفته می شــود؛ در ایــن مطلب به چند‬ ‫راهکار برای درمان نزله اشاره شده است‪ .‬بیماریهایی مثل‬ ‫سرماخوردگی های مکرر‪ ،‬سینوزیت‪ ،‬ترشحات پشت حلق‪،‬‬ ‫ابریزش بینی و الرژی ها در دسته بندی «نزله و زکام» قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬از عالئم این بیماری ها می توانیم به سوزش گلو‪،‬‬ ‫ریزش اشک‪ ،‬سرخ شدن چشم‪ ،‬خارش گلو و همین طور‬ ‫گرفتگی بینی اشــاره کنیم اما دقت داشته باشید که اگر‬ ‫برای پیشگیری یا درمان نزله و زکام اقدام نکنید‪ ،‬بیماری‬ ‫مزمن خواهد شد و ممکن است عوارضی شدیدتر و حتی‬ ‫خطرنــاک را از خودش جای بگــذارد‪ .‬انواع بیماری های‬ ‫زنــان‪ ،‬کبد و کلیه‪ ،‬ضعف مغز و حتی اختالل در رشــد‬ ‫ن دیر هنگام نزله و زکام‬ ‫کودکان و نوجوانان از عوارض درما ‬ ‫هستند‪ .‬به محض ابتال به نزله و زکام‪ ،‬به پشت نخوابیم و‬ ‫صورت را روی بالش قرار دهیم؛ قســمت سر و پاها را هم‬ ‫حتماً با یک کاله و جوراب ضخیم بپوشــانیم و گرم نگه‬ ‫داریم‪ .‬رعایت اصول سته ضروریه هم برای درمان این نوع‬ ‫بیماری ها باید بسیار مورد توجه قرار گیرند‪ .‬دقت داشته‬ ‫باشــید که به هیچ وجه از مواد عطســه اور و محرک در‬ ‫اوایل دوره بیماری استفاده نکنید؛ مصرف لبنیات و بعضی‬ ‫میوه ها و ســبزیجات می تواند باعث تشدید بیماری شما‬ ‫شــود؛ پس تا حد امکان از اســتفاده از این موارد پرهیز‬ ‫کنید‪ .‬در اوایل بیماری سعی کنید تا جای ممکن حمام‬ ‫نکنید اما اواخر بیماری حمام اب گرم خیلی کمک کننده‬ ‫و همچنین لذت بخش است‪ .‬از روغن مالی قفسه سینه با‬ ‫روغن سیاه دانه نیز غافل نشوید‪.‬‬ ‫مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا‪ ،‬در مورد میزان اکسیژن طبیعی بدن در روزهای کرونایی‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪ .‬حسین کرمانپورگفت‪ :‬برای اینکه بدانیم میزان اکسیژن بدن در شرایط طبیعی است‪،‬‬ ‫ارزیابی هایی وجود دارد که به انها استناد می کنیم‪ .‬وی با اعالم اینکه عدد باالی ‪ ۹۳‬برای اکسیژن طبیعی بدن مد نظر قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر پایین تر از این عدد و تا مرز ‪ ۸۹‬باشد‪ ،‬حالت هشدار است و اگر‬ ‫پایین تر از ‪ ۸۹‬باشد‪ ،‬فرد باید بستری شود‪ .‬کرمانپور با عنوان این مطلب که میزان تنفس طبیعی افراد بین ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬بار در دقیقه است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی میزان اکسیژن بدن پایین بیاید‪ ،‬میزان تنفس را تا ‪ ۲۸‬بار‬ ‫باال می بریم و در صورتی که اکسیژن بدن در شرایط عادی قرار نگرفت‪ ،‬فرد باید بستری شود‪ .‬مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا‪ ،‬در ارتباط با دستگاه های سنجش اکسیژن بدن‪ ،‬افزود‪ :‬برای اندازه گیری‬ ‫اکسیژن بدن با استفاده از دستگاه های انگشتی‪ ،‬باید یک دقیقه باالنس شود تا بتوان ضربان و اکسیژن بدن را ارزیابی کرد‪ .‬کرمانپور با عنوان این مطلب که میزان ضربان با اکسیژن بدن ارتباطی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پایین بودن ضربان ارتباطی با اکسیژن بدن ندارد‪ ،‬به طوری که ضربان ورزشکاران حرفه ای همیشه بین‪ ۵۰‬تا‪ ۵۴‬است‪ ،‬اما اکسیژن بدن انها طبیعی است‪.‬‬ ‫التهاب در بدن یکی از روش های مبارزه با عفونت است‬ ‫‪ ۹‬ادویه ای که التهاب های بدن را کاهش می دهند‬ ‫التهاب در بدن یکی از روش های مبارزه با عفونت و در نتیجه بهبودی است‪ .‬اما گاهی اوقات التهاب ها از‬ ‫کنترل خارج می شوند و بیش از انچه که الزم است‪ ،‬باقی می مانند‪ .‬به این وضعیت التهاب مزمن می گویند‬ ‫و بررسی ها نشان داده است که این نوع التهاب ها در نهایت منجر به بیماری های متعددی از جمله دیابت و‬ ‫سرطان می شوند‪ .‬برخی از مواد خوراکی مانند ادویه هایی که در اینجا معرفی شده اند می توانند در درمان‬ ‫التهاب در بدن موثر باشند‪ .‬این ادویه ها با کاهش فعالیت نشانگرهای التهابی در بدن از التهاب می کاهند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زنجبیل‪ :‬زنجبیل ادویه ای خوش طعم و با مزه ای تند اما در عین حال شیرین است‪ .‬این ادویه به شکل های مختلف‬ ‫تازه‪ ،‬خشک شده یا پودرشده وجود دارد‪ .‬هزاران سال است که از این ادویه غیر از مصارف اشپزی‪ ،‬در طب سنتی برای‬ ‫درمان بیماری هایی چون سرماخوردگی‪ ،‬میگرن‪ ،‬التهاب مفصل‪ ،‬حالت تهوع استفاده می شود‪.‬زنجبیل حاوی ترکیبات‬ ‫شــیمیایی متعددی از جمله گینجرول است که می توانند اثرات التهابی در بدن را کاهش دهند‪ .‬زنجبیل با کاهش‬ ‫نشانگرهای التهاب اور مانند پروتئین واکنش سی (‪ )CPR‬و فاکتور نکروز توموری الفا ( ‪ )TNF-α‬از التهاب در بدن‬ ‫می کاهد‪ .‬اولین نشانگر‪ ،‬پروتئینی است که در موارد التهاب و روماتیسم در خون افزایش می یابد و نشانگر بعدی‪ ،‬پروتئین‬ ‫دیگری است که در تنظیم سلول های ایمنی بدن نقش دارد‪ .‬این نشانگرها زمانی که از کنترل خارج می شوند‪ ،‬التهاب در‬ ‫بدن را افزایش می دهند که در نهایت منجر به بیماری می شود‪ .‬با مصرف دمنوش زنجبیل یا استفاده از پودر ان در غذا‬ ‫و ساالدها می توانید از خواص ضدالتهابی ان بهره مند شوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیر‪ :‬سیر ادویه ای محبوب با بو و طعمی قوی است‪ .‬هزاران سال است که از این ادویه در طب سنتی برای درمان‬ ‫التهاب مفصل‪ ،‬سرفه‪ ،‬یبوست‪ ،‬عفونت و دندان درد استفاده می شود‪ .‬فواید درمانی سیر از ترکیبات سولفور موجود در ان‬ ‫مانند الیسین‪ ،‬دی الیل دی سولفید و اس‪-‬الیل سیستین ان نشات می گیرد‪ .‬این ترکیبات خواص ضدالتهابی دارند‪ .‬در‬ ‫بررسی ها مشخص شده‪ ،‬استفاده از سیر‪ ،‬به ویژه عصاره سیر کهنه‪ ،‬در کاهش نشانگرهای التهاب اور در خون نقش مهمی‬ ‫دارد‪ .‬همچنین سیر حاوی موادی مانند گلوتاتیون است که می تواند به حجم انتی اکسیدان های بدن بیفزاید و در همان‬ ‫ب در بدن را تنظیم کند‪.‬‬ ‫حال فعالیت نشانگرهای تقویت کننده التها ‬ ‫‪ .۳‬زردچوبه‪ :‬زردچوبه ادویه ای محبوب اســت و از دیرباز هنگام پخت غذا از ان استفاده می شود‪ .‬این ادویه بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬ترکیب فعال در خود دارد که مهم ترین انها انتی اکسیدانی ب ه نام کورکومین است‪ .‬این انتی اکسیدان ضدالتهابی‬ ‫بسیار قوی است‪ .‬بررسی های متعدد نشان داده که کورکومین جلوی عملکرد مولکولی که ژن های التهاب اور را فعال‬ ‫می کنند می گیرد‪ .‬در بررسی های دیگر مشخص شده‪ ،‬مصرف مکمل کورکومین می تواند به اندازه داروی ضدالتهاب‬ ‫غیراستروئیدی ایبوپروفن و دیکلوفناک درد ناشی از التهاب را تسکین دهد‪ .‬متاسفانه کورکومین به راحتی جذب بدن‬ ‫نمی شود‪ .‬می توانید زردچوبه را همراه با فلفل سیاه مصرف کنید تا جذب ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هل‪ :‬هل‪ ،‬ادویه ای است که طعم قوی و شیرینی دارد‪ .‬مصرف این ادویه نشانگرهای التهاب اور مانند ‪۶-CPR، IL‬‬ ‫و ‪ MDA‬در بدن را کاهش می دهد‪ .‬در ضمن این ادویه می تواند مقدار انتی اکسیدان بدن را تا ‪۹۰‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫در یک تحقیق ‪ ۸‬هفته ای که روی ‪ ۸۷‬بیمار مبتال به کبد چرب انجام شد‪ ،‬مشخص شد که مصرف روزانه هل می تواند‬ ‫از درجه (گرید) کبد چرب بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فلفل سیاه‪ :‬از انجایی که فلفل سیاه در سراسر دنیا محبوب است‪ ،‬به سلطان ادویه ها معروف شده است‪ .‬از قدیم‬ ‫تاکنون‪ ،‬از این ادویه برای درمان بیماری هایی چون اســم‪ ،‬اسهال و بسیاری از بیماری های معده استفاده شده است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان داده است که یکی از ترکیبات اصلی فلفل سیاه‪ ،‬پیپرین است و به کاهش نشانگرهای التهاب اور و تورم‬ ‫مفاصل کمک بســیاری می کند‪ .‬در ضمن در بررسی های ازمایشگاهی روی موش ها‪ ،‬پیپرین از قرمزی بدن‪ ،‬دفعات‬ ‫عطسه‪ ،‬انواع نشانگرهای التهاب اور مانند ‪ ۶-IL‬کاست‪ .‬فلفل سیاه به راحتی در دسترس است و می توانید ان را به مواد‬ ‫غذایی تان مانند گوشت‪ ،‬ماهی‪ ،‬سبزیجات و انواع ماکارونی ها بیفزایید‪.‬‬ ‫‪.۶‬جینسینگ‪:‬هزاران سال است که در اسیا از جینسینگ در طب سنتی استفاده می شود‪ .‬دو نوع محبوب جینسینگ‪،‬‬ ‫اسیایی و امریکایی وجود دارد‪ .‬نوع اسیایی قوی تر از نوع امریکایی است‪ .‬این ادویه حاوی انواع ترکیبات فعال است و فواید‬ ‫بسیاری برای بدن دارد‪ .‬یکی از ترکیبات مهم و فعال این ادویه‪ ،‬جینسنوزید است که می تواند از التهاب های بدن بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چای سبز‪ :‬چای سبز مملو از ترکیباتی مفید به نام پلی فنول‪ ،‬به ویژه اپی گالوستاچین گالت (‪ )EGCG‬است و‬ ‫بررسی ها نشان داده است این ترکیبات می توانند مغز و قلب را سالم نگهدارند‪ .‬ترکیبات پلی فنول در کاهش چربی های‬ ‫بدن و التهاب بسیار موثرند‪ .‬در بررسی های ازمایشگاهی روی حیوانات مشخص شد که این چای می تواند بیماری های‬ ‫التهابی روده‪ ،‬کولیت زخمی و بیماری کرون را بهبود بخشد‪ .‬ترکیبات پلی فنول چای سبز در کاهش بیماری های التهابی‬ ‫مانند پوکی استخوان‪ ،‬روماتیسم مفصلی‪ ،‬الزایمر‪ ،‬بیماری های لثه و حتی برخی سرطان ها موثر هستند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اکلیل کوهی (رزماری)‪ :‬اکلیل کوهی که با نام رزماری هم شناخته می شود یکی از بهترین ادویه های غذاهای‬ ‫مدیترانه ای اســت‪ .‬در بررسی محققان مشخص شــده این ادویه خوش طعم و خوش رایحه ب ه لطف وجود ترکیبات‬ ‫رزمارینیک اسید و کارنوسیک اسید می تواند از التهابات بدن و در عین حال از درد و سفتی مفاصل تا حد چشمگیری‬ ‫بکاهد و توانایی حرکت زانوها را افزایش دهد‪ .‬در بررسی های ازمایشگاهی مشخص شد‪ ،‬رزمارینیک اسید می تواند از‬ ‫نشانگرهایالتهابیکهموجببسیاریازبیماری هاماننددرماتیتاتوپیک(نوعیبیماریپوستی)‪،‬پوکیاستخوان‪،‬اسم‪،‬‬ ‫بیماری لثه و دیگر بیماری های التهابی می شود بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دارچین‪ :‬دارچین ادویه خوش طعمی است که از پوست درختچه دارچین تهیه می شود‪ .‬دو نوع اصلی دارچین به ‬ ‫نام های سیالن و کاسیا وجود دارد‪ .‬هزاران سال است که در طب سنتی از دارچین برای درمان برخی از بیماری ها مانند‬ ‫دیابت نوع‪ ۲‬و روماتیسم مفصلی استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ادویه ای که التهاب های بدن را کاهش می دهند‬ ‫این ادویه می تواند از فعالیت نشانگرهای التهاب اور ‪ CRP‬و ‪ MDA‬بکاهد‪ .‬دارچین می تواند سطح انتی اکسیدان بدن‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬در ضمن در بررسی ها مشخص شده که دارچین نوع کاسیا می تواند از فعالیت هر دو نشانگر التهاب اور‬ ‫‪ CRP‬و ‪ MDA‬بکاهد اما دارچین سیالن فقط روی کاهش مقدار ‪ MDA‬موثر است‪ .‬مصرف زیاد دارچین به کبد‬ ‫صدمه می زند‪ ،‬بنابراین در مصرف ان افراط نکنید‪ .‬این ادویه نباید روزانه بیش از یک قاشق چایخوری استفاده شود‪ .‬التهاب‬ ‫یک فرایند طبیعی است که وقتی ادامه پیدا می کند‪ ،‬فرد را در خطر ابتال به بیماری های مختلف می اندازد‪ .‬بنابراین با‬ ‫مصرف به اندازه ادویه های فوق می توانید تا حد زیادی از التهاب های بدن تان بکاهید و سالمتی تان را حفظ کنید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬هشدار برای مصرف بیش از حد میوه ها!‬ ‫میوه یکی از سالم ترین گزینه های غذایی است‪ ،‬میان وعده ای‬ ‫مناسب و حاوی انتی اکسیدان ها و ویتامین های ضروری است‪.‬‬ ‫این حقایق اگرچه صحت دارد اما به گفته کارشناسان تغذیه‪،‬‬ ‫زیاده روی در مصرف همین گزینه سالم هم خالی از خطر نیست‪.‬‬ ‫در اینجا ‪ ۴‬نشانه ای که به شما هشدار می دهد روزانه بیش از‬ ‫اندازه نیازتان میوه دریافت می کنید‪ ،‬معرفی شده است‪:‬‬ ‫احساس نفخ مداوم‪ :‬میوه یک ماشه برای ابتال به نفخ است‪ .‬میوه ها‬ ‫غنی از یک نوع قند به نام فروکتوز هستند که متاسفانه بسیاری از ما قادر‬ ‫به جذب و هضم موثر مقادیر زیادی از فروکتوز نیستیم‪ .‬محققان بر این‬ ‫باورند که ‪ ۴۰‬درصد از مردم از یک بیماری به نام سوء جذب فروکتوز‬ ‫در روده کوچک رنج می برند‪ .‬عدم جذب فروکتوز با عالئمی مانند ایجاد‬ ‫گاز و نفخ در دستگاه گوارش همراه است‪ .‬دریافت فروکتوز بیش از حد با‬ ‫واکنش های التهابی در بدن نیز همراه است‪.‬‬ ‫ابتال به اســهال یا وخیم شدن عالئم سندرم ای بی اس‪ :‬سوء‬ ‫جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ‪ ،‬گرفتگی عضالت شکم‪،‬‬ ‫درد و اسهال و حتی گاهی سردرد نیز می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بسیاری از‬ ‫میوه ها مانند سیب سرشار از پکتین هستند؛ یک نوع فیبر که مبتالیان‬ ‫به ســندرم روده تحریک پذیر یا ای بی اس‪ ،‬برای شکستن کامل ان‬ ‫مشکلدارند‪.‬‬ ‫افزایش وزن‪ :‬حتی اگر مواد غذایــی حاوی قند و کربوهیدرات های‬ ‫تصفیه شده‪ ،‬غذاهای فراوری شده و محصوالت چرب حیوانی را نیز کنار‬ ‫بگذارید‪ ،‬مصرف بیش از حد میوه باز هم می تواند برای از دســت دادن‬ ‫وزن‪ ،‬مشکل افرین باشد‪ .‬مصرف روزانه‪ ۵‬میوه متوسط توصیه شده است‪.‬‬ ‫یک میوه متوسط درحدود ‪ ۶۰‬کالری انرژی دارد بنابراین برای حفظ وزن‬ ‫بدن در محدوده طبیعی باید اعتدال در مصرف میوه ها هم رعایت شود‪.‬‬ ‫احساس ضعف و گرسنگی‪ :‬فروکتوز ن ه تنها جلوی گرسنگی را نمی‬ ‫ گیرد بلکه برعکس میل به مصرف مواد غذایی پرکالری را افزایش می ‬ ‫دهد‪ .‬محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی پس از زیر نظر گرفتن ‪۲۴‬‬ ‫ی های‬ ‫داوطلب که گروهی نوشیدنی های حاوی گلوکز و برخی نوشیدن ‬ ‫حاوی فروکتوز مصرف می کردند اعالم نمودند‪ ،‬وقتی داوطلب نوشیدنی‬ ‫ی خورد احســاس گرسنگی بیشتری دارد و میل به‬ ‫حاوی فروکتوز م ‬ ‫مصرف مواد غذایی پرکالری مثل موز و بیســکوییت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫متخصصان می گویند‪ ،‬گرچه فروکتوز قند میو ه است اما به هرحال قند‬ ‫ساده تلقی می شود و عامل ذخیره چربی در بدن است‪ .‬گرچه این قند‬ ‫ی شود اما برای حفظ تناسب اندام باید‬ ‫ســبب مقاومت به انسولین نم ‬ ‫مراقب مصرف متعادل ان در طول روز باشید‪.‬‬ ‫با محدود کردن مصرف گوشت قرمز‪ ،‬شاهد ‪ ۱۰‬اتفاق در بدن باشید‬ ‫اگر شما هنوز نمی دانید گوشت قرمز خوب است‬ ‫یا نه و با حذف ان در بدن چه می شــود‪ ،‬خواندن‬ ‫این مطلب را از دست ندهید‪ .‬کارشناسان در پاسخ‬ ‫به این پرسش که خودداری از خوردن مواد گوشتی‬ ‫چه واکنشی در بدن به دنبال دارد‪ ،‬برخی موارد را‬ ‫مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫کاهش وزن‪ :‬تکه های بزرگ و اضافه گوشت قرمز می‬ ‫توانند توسط سایر پروتئین های مفیدتر جایگزین شوند‬ ‫که کالری کمتری نیز دارند‪ .‬به عنوان مثال در یک تکه‬ ‫گوشت ‪ ۱۷۰‬کالری وجود دارد که در صورت جایگزینی‬ ‫با لوبیا تنها ‪ ۷۰‬یا ‪ ۱۰۰‬کالری به بدن می رساند‪ .‬ممکن‬ ‫است در نظر اول این مقدار چندان تفاوتی نداشته باشد‬ ‫اما در طول زمان می تواند تفاوت های فاحشــی داشته‬ ‫باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در مطالعه انجام شده در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی که در مجله «پزشکی عمومی داخلی» به چاپ‬ ‫رسید‪ ،‬نشان داده شــد که افراد گیاهخوار در مقایسه با‬ ‫گوشتخواران زودتر وزن کم می کنند‪.‬‬ ‫کاهش اسید دستگاه گوارش‪ :‬گوشت قرمز در کنار‬ ‫ســایر مواد همچون ارد‪ ،‬قهوه و نوشابه می تواند فضای‬ ‫اســیدی را در بدن به وجود اورد‪ .‬فضای اسیدی سبب‬ ‫افزایش میزان استرس‪ ،‬خواب نامناسب و برخی از بیماری‬ ‫ها همچون سرطان می شود‪.‬‬ ‫احساس نفخ کمتر‪ :‬بدن برای هضم گوشت قرمز در‬ ‫مقایسه با سایر خوراکی ها به زمان بیشتری نیاز دارد‪ .‬در‬ ‫برخی از افراد هم گزارش هایی مبنی بر یبوست‪ ،‬دردهای‬ ‫شــکمی و افزایش گاز شکم بعد از مصرف گوشت قرمز‬ ‫وجود داشته است‪ .‬در بسیاری از افراد حذف گوشت قرمز‬ ‫و جایگزیــن کردن ان با مواد غذایی محتوی فیبر‪ ،‬برای‬ ‫سالمتی انها مفید بوده و میزان تورم بدن را نیز را کاهش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بهبود سالمت پوست‪ :‬یبوست که یکی از نشانه های‬ ‫هضم نادرست مواد غذایی در بدن است سبب تیره شدن‬ ‫و عدم شادابی سلول های پوستی می شود‪ .‬در این میان؛‬ ‫حذف گوشت قرمز به کارکرد بهتر اندام هایی چون کبد‬ ‫و کلیه ها که مسئول فیلتر کردن ضایعات هستند‪ ،‬نیز‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫کاهشکلسترول‪:‬حذفگوشتقرمزمیزانچربیاشباع‬ ‫شده در بدن را کاهش می دهد که در ارتباط مستقیم با‬ ‫سطح کلسترول و گرفتگی های عروقی قرار دارد‪.‬‬ ‫کاهش خطر ابتال به برخی سرطان ها‪ :‬حذف کردن‬ ‫گوشــت قرمز خطر ابتال به برخی از سرطان ها از جمله‬ ‫سرطان روده و روده بزرگ را کاهش می دهد‪ .‬این اتفاق‬ ‫خصوصا زمانی که تاریخچه خانوادگی در ابتال به این انواع‬ ‫ســرطان وجود دارد می تواند موثرتر نیز باشد‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناسان‪ ،‬مصرف گوشت قرمز تورم بیشتری را در بدن‬ ‫به وجود می اورد و چنین تورم های مزمنی می توانند در‬ ‫پیشرفتسرطانتاثیرداشتهباشند‪.‬‬ ‫کاهش خطر ابتال به برخی بیماری ها‪ :‬حذف یا مصرف‬ ‫کم گوشت قرمز می تواند از بیماری های قلبی عروقی‪،‬‬ ‫چاقی و دیابت نیز جلوگیری کند‪ .‬مصرف گوشت قرمز‬ ‫برخی از باکتری ها را در شکم شکل داده که می توانند بر‬ ‫متابولیسم بدن‪ ،‬دیواره های شریان ها و عروق بدن تاثیر‬ ‫داشته باشند‪ .‬همچنین با بیماری هایی چون الزایمر هم‬ ‫ارتباط دارد‪.‬‬ ‫افزایش انرژی‪ :‬از انجایی که وعده غذایی محتوی گوشت‬ ‫قرمــز روند هضم را کاهش می دهد بدن برای هضم ان‬ ‫مجبور به صرف انرژی بیشتری خواهد بود‪ .‬مطالعات نشان‬ ‫داده اند که مصرف غذاهای گیاهی می تواند در طوالنی‬ ‫مدت سبب افزایش انرژی فرد شود‪.‬‬ ‫افزایش مصرف منابع دیگر پروتئین‪ :‬اگرچه پروتئین‬ ‫می تواند سبب ساخت عضله در بدن شود اما میزان ان‬ ‫نیز با توجه به سایز و وزن افراد و میزان فعالیت های بدنی‬ ‫انها تفاوت هایی دارد‪ .‬زمانی که شما تنها به ‪ ۲۱‬گرم از این‬ ‫پروتیئن نیاز دارید در یک وعده غذایی در رستوران بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬گرم از ان را دریافت می کنید‪ .‬انجمن ملی پژوهش‬ ‫امریکا میزان مصرف این پروتئین را برای خانم ها ‪ ۳۶‬گرم‬ ‫و برای اقایان ‪ ۴۶‬گرم دانسته است که البته بسیاری دیگر‬ ‫از مــواد وجود دارند که می توانند این میزان پروتئین را‬ ‫فراهم اورند‪ .‬به عنوان مثال پروتئین موجود در کوئینا بیش‬ ‫از پروتئین موجود در یک استیک است‪.‬‬ ‫کمبود برخی ریزمغذی ها‪ :‬اگر گوشت قرمز را حذف‬ ‫یا کمتر کرده اید باید ان را با مصرف مکمل ها جایگزین‬ ‫کنیــد‪ .‬به عنوان مثال ویتامین هــای گروه ب خصوصا‬ ‫ویتامین ب ‪ ۱۲‬و اهن را در رژیم خود بگنجانید یا مکمل‬ ‫های دارویی ان را مصرف کنید‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشــت گفت‪ :‬برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت‪ ،‬حضور در اماکن اموزشی و ورزشی و محدودیت های مشاغل و اصناف به زودی برای‬ ‫دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد‪ .‬مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی از اغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان‬ ‫فارسی و انگلیسی برای همه هم میهنان خبر داد و اعالم کرد‪ :‬هم اکنون تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده اند می توانند در سامانه ‪ salamat.gov.ir‬کارت واکسن دیجیتال فارسی‬ ‫خود را به رایگان دریافت کنند‪ .‬برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت‪ ،‬حضور در اماکن اموزشی و ورزشی و محدودیت های مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال‬ ‫فارسی برداشته خواهد شد‪ .‬همچنین افرادی که مسافرت خارج از کشور دارند می توانند از طریق همین سامانه کارت واکسن دیجیتال انگلیسی خود را به رایگان دریافت کنند‪ .‬در صورت‬ ‫مشاهده هر گونه اشکال در تاریخ یا نوع واکسن یا عدم ثبت یک یا دو نوبت واکسن‪ ،‬فرم «گزارش خطا در کارت واکسن دیجیتال» را تکمیل کنید‪.‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۸۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دوز واکسن در اختیار داریم‬ ‫اتمام واکسیناسیون عمومی مهر یا حداکثر اواسط ابان‬ ‫در حالی که وزیر بهداشــت دولت ســیزدهم وعده داده بود تا دهه فجر واکسیناسیون عمومی را به پایان‬ ‫می رساند‪ ،‬این وعده تا اواخر مهر یا نهایتاً نیمه ابان ماه محقق می شود و در این صورت می توان به ایمنی‬ ‫جمعی رسید‪ .‬حاال با تامین بیش از ‪ ۸۰‬میلیون دوز واکسن دیگر در مراکز واکسیناسیون خبری از صف های‬ ‫طوالنی و شــلوغ نیست و حتی به دستور وزیر بهداشت بنا شده دانشگاه های علوم پزشکی برای واکسینه‬ ‫کردن افراد ناتوان به منزل ان ها مراجعه کنند و واکسیناسیون عمومی کرونا را به صورت خانه به خانه پیش‬ ‫ببرند‪ .‬همچنین صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه ایرانیان اغاز شده و به‬ ‫زودی برخی محدودیت ها در زمینه مسافرت‪ ،‬حضور در اماکن اموزشی و ورزشی و محدودیت های مشاغل‬ ‫و اصناف برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫سر به زیری موج پنجم کرونا بهترین فرصت برای ایجاد ایمنی و واکسیناسیون عمومی بود که به درستی‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و واکسیناسیون علیه کرونا با سرعت در کشور پیش می رود‪ .‬در عین حال این بیماری‬ ‫همچنان قربانی می گیرد و امار فوتی ها سه رقمی است‪ .‬در ‪ ۲۴‬ساعت تا روز ‪ ۹‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس‬ ‫معیارهای قطعی تشــخیصی‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۵۲۵‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۲۳‬نفر از ان ها بســتری شدند‪ .‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۰۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۶۵‬نفر رســید‪ .‬در همین زمان‪ ۲۳۵ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان‬ ‫این بیماری به ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۶۶۳‬نفر رسید‪ .‬تا کنون ‪ ۵‬میلیون ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۵۵۱‬نفر از بیماران بهبودیافته یا‬ ‫از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪ ۵ .‬هزار و ‪ ۸۴۱‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪ .‬در حال حاضر ‪ ۱۶‬شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۱۹۸ ،‬شهر در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۱۷۶ ،‬شهر در وضعیت زرد و ‪ ۵۸‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‪ .‬تا کنون ‪ ۳۹‬میلیون و ‪۴۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۹‬نفر دوز اول واکسن کرونا و ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۴۰۸‬هزار و ‪ ۴۹۶‬نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۵۵‬میلیون و ‪ ۸۲۷‬هزار و ‪ ۲۷۵‬دوز رسید‪.‬‬ ‫اجرای واکسیناسیون خانه به خانه برای افراد ناتوان‬ ‫بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حاشیه دیدار با تعدادی از خانواده های شهدای شهرستان بهمئی با اشاره‬ ‫به اینکه از نظر تزریق واکســن کرونا‪ ،‬از برخی کشورها پیش افتاده ایم‪ ،‬سرعت واکسیناسیون در کشور را‬ ‫مناسب دانست و گفت‪« :‬از دانشگاه های علوم پزشکی خواسته ایم برای واکسیناسیون برخی افراد ناتوان یا‬ ‫دارای مشکل اقدام کنند و برای این منظور شماره تماس یا راه های ارتباطی برای ثبت اطالعات این افراد‬ ‫وجود داشته باشد تا واکسیناسیون خانه به خانه در کشور اجرا شود‪».‬‬ ‫وزیر بهداشت در عین حال تاکید کرد‪« :‬واکسیناسیون به تنهایی عامل کنترل بیماری نیست‪ ،‬بلکه به کاهش‬ ‫میزان ابتال و مرگ و میر بیماران کووید‪ ۱۹‬کمک می کند و بعد از واکسیناسیون نیز پروتکل های بهداشتی‬ ‫باید کماکان رعایت شود‪».‬‬ ‫تزریق ‪ ۲/۸‬میلیون دوز واکسن در یک هفته‬ ‫عین اللهی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در اغاز کار خود با مشکل عمده کرونا و گرفتاری های ناشی از این‬ ‫بیماری برای مردم روبه رو بود‪ ،‬خاطر نشان کرد‪« :‬اولویت اول و مهم دولت در شروع کار‪ ،‬حل مشکل کرونا‬ ‫و تکمیل واکسیناسیون بود‪ .‬امروز خوشحالیم که با تامین گسترده واکسن که حاصل تالش های گسترده‬ ‫رئیس جمهور و ارکان دولت بود‪ ،‬روند واکسیناسیون در کشور شتاب گرفته و تا امروز بیش از ‪ ۵۴‬میلیون‬ ‫دوز واکسن تزریق شده در حالی که از ابتدای واکسیناسیون تا تیرماه‪ ،‬فقط ‪ ۵‬میلیون دوز واکسن در ایران‬ ‫تزریق شده بود‪ ».‬وزیر بهداشت تاکید کرد‪« :‬روند واکسیناسیون با کمک و مشارکت های مردمی تقویت شد‬ ‫و اعتقاد داریم که هر حرکتی مردمی باشد‪ ،‬قطعاً به موفقیت می رسد و شاهدیم که شور و هیجان فراوانی در‬ ‫بین مردم و نیروهای داوطلب برای کمک به تسریع واکسیناسیون شکل گرفته است‪ .‬هفته گذشته در کشور‬ ‫‪ ۸/۲‬میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که این به اندازه جمعیت یکی دو کشور منطقه است‪».‬‬ ‫اتمام واکسیناسیون عمومی مهر یا حداکثر اواسط ابان‬ ‫محمدرضا شانه ساز‪ ،‬رئیس سازمان غذا و دارو هم با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۸۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دوز‬ ‫واکســن در اختیار داریم که مجموع واردات و تولید داخل ماست‪ ،‬گفت‪« :‬از این تعداد ‪ ۷۳‬میلیون و ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار واکسن وارداتی از منابع مختلف است و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی صورت گرفته در نهایت تا اخر‬ ‫مهر یا حداکثر اواسط ابان واکسن مورد نیاز کشور را از طریق منابع وارداتی و داخلی کامل کنیم‪».‬‬ ‫به گفته وی زمان تکمیل واکسیناســیون ابتدا تا اخر ســال‪ ،‬سپس دهه فجر اعالم شد و این زمان روز به‬ ‫روز کوتاه تر و نزدیک تر می شود‪ .‬شانه ساز افزود‪« :‬امیدواریم بتوانیم تا اواسط ابان ماه واکسیناسیون را کامل‬ ‫کنیم که شرط الزم و کافی اش این است که مردم همکاری و در واکسیناسیون شرکت کنند‪ .‬همه مقدمات‬ ‫چیده شــده‪ ،‬اســتقبال مردم را طلب می کند‪ .‬در این صورت اســت که می توانیم جمعیت هدف را کامل‬ ‫واکسینه کرده و ادعا کنیم به ایمنی جمعی رسیده ایم‪ ».‬رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تولید‬ ‫واکسن های داخلی گفت‪« :‬دو واکسن ساز پاستور و برکت موفق شدند واکسن را به سیستم واکسیناسیون‬ ‫برسانند‪ .‬برکت نیز برای معرفی و ثبت محصولش در ‪ WHO‬اقدام کرده است که تاییدیه های بین المللی‬ ‫را هم دریافت کند‪».‬‬ ‫اغاز صدور کارت دیجیتال واکسن‬ ‫مشــروط شدن استفاده از خدمات اجتماعی به واکسن زدن زیرســاخت های خودش را می خواهد و حاال‬ ‫بناســت تا با صدور کارت دیجیتال واکســن زمینه های این کار فراهم شود‪ .‬مرکز مدیریت امار و فناوری‬ ‫اطالعات وزارت بهداشت از اغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه ی ایرانیان‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ ،‬تمامی افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده اند می توانند در سامانه ‪salamat. gov.‬‬ ‫‪ ir‬کارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند‪.‬‬ ‫برخی محدودیت ها در زمینه مســافرت‪ ،‬حضور در اماکن اموزشــی و ورزشی و محدودیت های مشاغل و‬ ‫اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکســن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد‪ .‬همچنین افرادی که‬ ‫مسافرت خارج از کشور دارند نیز می توانند از طریق همین سامانه کارت واکسن دیجیتال انگلیسی خود را‬ ‫به رایگان دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫برخورد قانونی با کارمندانی که واکسن نزنند‬ ‫قرنطینه هوشــمند و اعمــال محدودیت برای واکســن گریزان؛‬ ‫برنامه ای که این روزها رییس جمهور و وزارت بهداشت بر اجرای‬ ‫ان البته بعد از رســیدن به پوشش مناسب واکسیناسیون تاکید‬ ‫دارند و بر همین اساس هم معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬اعالم کرده است که برخورد قانونی ما با افرادی‬ ‫که واکسن تزریق نمی کنند‪ ،‬ممکن است عدم ارائه خدمات باشد‪.‬‬ ‫مهندس محســن فرهادی گفت‪ :‬در زمینه کارکنان چه در بخش‬ ‫دولتی و چــه در بخش خصوصی‪ ،‬طبیعتا انتظار این اســت که‬ ‫تمامی شاغلین واکسن کرونا را دریافت کرده باشند‪ .‬این امر کمک‬ ‫می کند به اینکه میزان مبتالیانی که به ســمت بیمارستان و به‬ ‫سمت بستری و فوت می روند‪ ،‬به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخورد قانونی ما با افرادی که واکسن تزریق نمی کنند‪،‬‬ ‫ممکن اســت عدم ارائه برخی خدمات باشد که البته پلتفرم کلی‬ ‫ان اماده شــده و به شرط تصویب ســتاد ملی کرونا به زودی در‬ ‫کشور اجرایی می شود‪ .‬یعنی فرد از خدمات عادی محروم می شود‪.‬‬ ‫فرهادی گفت‪ :‬طبق پلتفرمی که اماده شده و امیدوارم به زودی‬ ‫در ســتاد ملی کرونا تصویب‪ ،‬ابــاغ و اجرا شــود‪ ،‬عدم اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی در محیط کار مجازات های قانونی یک فرد‬ ‫کارمند را به دنبال خواهد داشت‪ .‬یعنی اگر فردی کارمند است و‬ ‫دچار این تخلفات بهداشتی شود‪ ،‬طبیعتا مقام مسئول‪ ،‬باید وی‬ ‫را به هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت معرفی‬ ‫کند تا مجازات ها در انجا انجام شود‪.‬‬ ‫وی کــه در یک برنامــه رادیویی صحبت می کــرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫با زمان و طبق شــرایط پیش رویم تا پوشــش واکسیناســیون‬ ‫مناســب باالی ‪ ۷۰‬درصد حداقل در تزریق تک دز در جمعیت‬ ‫برسیم‪ .‬امیدواریم به زودی با روندی که در تزریق واکسن انجام‬ ‫می دهیم و اکنــون نزدیک به یک میلیون دز واکســن در روز‬ ‫زده می شــود‪ ،‬امیدواریم حداکثر تا دو هفته اینده به مرز این‬ ‫پوشش ‪ ۷۰‬درصد برسیم و عمال مشوق ها و محدودیت های عدم‬ ‫واکسیناسیون اعمال می شود‪.‬‬ ‫مشکل ُدز دومی های «استرازنکا» و چند پرسش از وزارت بهداشت‬ ‫علی رغم افزایش سرعت واکسیناسیون کرونا در‬ ‫کشــور و درحالی که روز به روز بر شمار دریافت‬ ‫کنندگان ُدز اول واکســن کرونا افزوده می شود‬ ‫امــا ُدز دومی های برخی از واکســن ها از جمله‬ ‫استرازنکا برای تزریق این واکسن و یافتن ان با‬ ‫مشکالتی روبرو هستند‪...‬‬ ‫حدود دو ماه اســت که با افزایش واردات واکسن‬ ‫کرونا ‪ ،‬قطار واکسیناســیون در کشــور سرعت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در این میان ســهم عمده تزریق‬ ‫واکسن مربوط به واکسن سینوفارم و پس از ان‬ ‫با فاصله زیاد اســترازنکا است‪ .‬البته واکسن های‬ ‫دیگری نظیر بهارات‪ ،‬اســپوتنیک و برکت نیز با‬ ‫سهمی کمتر در ســبد واکسیناسیون کشوری‬ ‫قرار دارند که موعد تزریــق ُدز دوم همه انها به‬ ‫غیر از استرازنکا ‪ ۲۸‬روزه است و ُدز دوم واکسن‬ ‫اســترازنکا نیز با فاصله ‪ ۳‬مــاه از ُدز اول تزریق‬ ‫می شود‪ .‬نکته مهم این است که واکسن ها دارای‬ ‫ویال های متفاوت دو ُدز‪ُ ۶ ،‬دز و ‪ُ ۱۰‬دز هستند و‬ ‫این به ان معناســت که به عنوان مثال یک ویال‬ ‫‪ُ ۱۰‬دزی از یک واکســن را باید به ‪ ۱۰‬نفر تزریق‬ ‫کرد‪ .‬موضوعی که این روزها برای تزریق ُدز دوم‬ ‫برخی واکســن هایی که به میزان کمتر در سبد‬ ‫واکسیناســیون قرار دارند باعث بروز مشکالتی‬ ‫شده است‪ .‬بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا روز‬ ‫‪ ۳۰‬شهریورماه امار واکسیناسیون کرونا تجمعی‬ ‫به این شرح بوده است‪:‬‬ ‫ اسپوتنیک نوبت اول‪۴۵۸۰۸۶ :‬‬‫ اسپوتنیک نوبت دوم‪۳۶۸۷۶۹ :‬‬‫ سینوفارم نوبت اول‪۲۳۷۷۳۲۸۵ :‬‬‫ سینو فارم نوبت دوم‪۱۰۹۱۰۶۶۴ :‬‬‫ بهارات نوبت اول‪۵۹۳۸۹ :‬‬‫ بهارات نوبت دوم‪۵۴۲۱۸ :‬‬‫ استرازنکا نوبت اول‪۴۲۰۳۹۶۸ :‬‬‫ استرازنکا نوبت دوم‪۱۵۹۲۴۶۴ :‬‬‫ برکت نوبت اول‪۲۸۶۳۷۵۷ :‬‬‫ برکت نوبت دوم‪۱۴۹۰۷۳۶ :‬‬‫که در این میان ُدز دوم واکسن سینوفارم تاکنون‬ ‫بدون هیچ مشــکلی به متقاضیان تزریق شــده‬ ‫اســت اما برای تزریق ُدز دوم واکسن هایی نظیر‬ ‫اسپوتنیک و استرازنکا با مشکالتی روبرو شدیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال با کمبود واکسن ُدز دوم اسپوتنیک‬ ‫و گذر از موعد تزریق ان‪ ،‬مقرر شد تا کسانی که‬ ‫نوبت دریافت ُدز دوم ان واکسن را دارند‪ ،‬واکسن‬ ‫استرازنکا دریافت کنند و یا مشکل فعلی که این‬ ‫روزها در مورد تزریق ُدز دوم واکسن استرازنکا به‬ ‫گوش می رسد‪ .‬همانطورکه پیش تر اشاره شد ویال‬ ‫واکسن ها از ُدزهای متفاوتی تشکیل می شود و با‬ ‫توجه به این موضوع‪ ،‬مشاهدات خبرنگار ایسنا و‬ ‫همچنین گزارشات مردمی حکایت از ان دارد که‬ ‫به علت تزریق کمتر واکسن استرزنکا‪ ،‬کسانی که‬ ‫این روزها نوبت تزریــق ُدز دوم ان را دارند با دو‬ ‫مشکل عمده روبرو هستند؛ اول انکه تمام مراکز‬ ‫تجمعی‪ ،‬این واکســن را ندارند و اگر هم داشته‬ ‫باشــند در ســاعات اولیه اغاز به کار مراکز تمام‬ ‫می شود و دوم انکه برخی مراکز هم با این بهانه که‬ ‫ویال ها ‪ُ ۱۰‬دزی هستند و باید برای تزریق واکسن‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬نفر متقاضی دریافت واکسن باشند تا‬ ‫ویال ها باز شوند‪ ،‬از تزریق واکسن به افراد در موعد‬ ‫مقرر خودداری و اعالم می کنند که افراد باید صبر‬ ‫کنند تا تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد و این‬ ‫موضوع گاها سبب می شود تا نوبت تزریق ُدز دوم‬ ‫از انچه که بر کارت واکسن درج شده و در پلتفرم‬ ‫تزریق ذکر شده اســت با تاخیر مواجه شود‪ .‬اما‬ ‫سوال اصلی اینجاست؛ با توجه به ثبت اطالعات‬ ‫انواع واکسن های تزریق شده در سامانه های وزارت‬ ‫بهداشت و داشتن اطالعات دقیق از میزان تزریق‬ ‫هر واکســن‪ ،‬ایا نمی توان تمهیداتی اندیشید و با‬ ‫تعییــن و اعالم مراکز منتخب تا همه افرادی که‬ ‫باید ُدز دوم واکسنی مانند استرازنکا را تزریق کنند‬ ‫به مراکز منتخب که این واکسن را دارند مراجعه‬ ‫کنند تا از سردرگمی رهایی یابند و مشکل اضافه‬ ‫ماندن ویال واکسن هم پیش نیاید؟‬ ‫از ســوی دیگر علی رغم انکه برای تزریق ُدز اول‬ ‫واکســن هنگام ثبت نام در ســامانه ‪salamat.‬‬ ‫‪ gov.ir‬فرد می بایســت محــل تزریق و مرکز‬ ‫تجمعــی را خودش انتخاب کنــد‪ ،‬اما برخی به‬ ‫دلیل انکه تزریق واکســن خاصی مدنظرشــان‬ ‫اســت با مراجعه به برخی اپلیکیشن ها که مراکز‬ ‫تجمعی واکسیناسیون و نوع واکسنی که تزریق‬ ‫می کنند را معرفی می کننــد‪ ،‬به مرکزی خاص‬ ‫مراجعه می کنند که گاهی این راهنمایی درست‬ ‫از اب در نمی اید و سبب معطلی فرد می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که با توجه به تغییر و تجمیع برخی‬ ‫مراکز واکسیناسیون نیز ممکن است فردی برای‬ ‫تزریق ُدز دوم مجبور باشد به مرکزی متفاوت از‬ ‫محل تزریــق ُدز اول مراجعه کند و با راهنمایی‬ ‫اپلیکیشــن ها به مرکزی مراجعه کند و در انجا‬ ‫متوجه راهنمایی اشــتباه اپلیکیشن و یا موجود‬ ‫نبودن واکسن موردنظر شود‪ .‬در چنین شرایطی؛‬ ‫ایا معرفی مراکز و نوع واکسنی که تزریق می کنند‬ ‫توسط اپلیکیشن های یاد شده‪ ،‬مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشت است؟ ایا این امکان برای وزارت بهداشت‬ ‫فراهم نیســت تا ســایت و اپلیکیشن واحدی را‬ ‫برای معرفی مراکز واکسیناسیون طراحی کند و‬ ‫دسترسی مردم به ُدز دوم واکسن های مورد اشاره‬ ‫را سهل کرده و از سرگردانی انها جلوگیری شود؟‬ ‫جامعه‬ ‫رفع محدودیت های کرونایی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫زمزمه تغییر قانون مهریه‬ ‫در مجلس‪ :‬فقط تا ‪ 14‬سکه‬ ‫قابل وصول است‬ ‫سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‪:‬‬ ‫مجلس به دنبال بررسی موضوع مهریه براساس عدالت‬ ‫اســت تا هیچ کــدام از زن و مرد در این بین اســیب‬ ‫نبینند‪ .‬سیدکاظم دلخوش اباتری درباره کاهش سقف‬ ‫مهریه به ‪ ۱۴‬ســکه که این روزها زمزمه ان از مجلس‬ ‫به گوش می رســد اظهار داشت‪ :‬موضوع کاهش سقف‬ ‫مهریه به ‪ ۱۴‬ســکه هنوز در دســتور کار کمیســیون‬ ‫حقوقی و قضایی مجلس قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس افزود‪:‬‬ ‫قطعاً کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی موضوع‬ ‫مهریه باید دنبال عدالت باشــد و ایــن عدالت باید به‬ ‫درســتی پیاد ه شود که هیچ کدام از زن و مرد در این‬ ‫بین اســیب نبینند لذا این کار دشوار بوده و مستلزم‬ ‫یک کار کارشناسی و دقیق است‪.‬‬ ‫دلخوش درباره ریل گذاری مجلس برای تســریع روند‬ ‫رســیدگی به پرونده های قضایی با بیان اینکه مجلس‬ ‫بــرای تصویــب قوانین تســهیل کننده رســیدگی به‬ ‫پرونده ها اقدام می کند گفت‪ :‬اهتمام داریم قوانینی به‬ ‫ک حال قوه قضاییه در رسیدگی‬ ‫تصویب برسد که کم ‬ ‫به پرونده ها باشد‪.‬‬ ‫طی ‪ ۱۰‬روز گذشته صورت گرفت؛‬ ‫واکسیناسیون بیش از‪ 3‬هزار نفر در‬ ‫چهار مرکز جدید خودرویی تهران‬ ‫بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۹‬نفر از شــهروندان به چهار مرکز‬ ‫جدید خودرویی کــه از اول مهرمــاه در قالب پویش‬ ‫جهادی تزریق ‪ ۳۰۰‬هزار دز واکســن کرونا از ســوی‬ ‫شهرداری تهران فعال شده اند‪ ،‬مراجعه کردند‪ .‬همزمان‬ ‫با اجرای ایــن پویش ‪ ۲۶‬مرکز واکسیناســیون ثابت‪،‬‬ ‫خودرویی و ســیار راه اندازی شده است که شهروندان‬ ‫می توانند به این مراکز مراجعه کند‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬مراکــز خودرویی این امکان را‬ ‫برای شــهروندان پیش می اورند که بدون نیاز به پیاده‬ ‫شــدن از خودرو تزریق واکســن را دریافــت نمایند و‬ ‫بســیاری از مردم ترجیح می دهند به جای مراجعه به‬ ‫مراکــز ثابت از طریق این مراکز اقدام کند‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران مجموع‬ ‫واکســن های کرونا تزریق شــده در ‪ ۴‬مرکز خودرویی‬ ‫شــهرداری تهران بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ُ ۷۹‬دز واکسن طی‬ ‫‪ ۱۰‬روز رسیده که شــامل مرکز واکسیناسیون شهید‬ ‫دوران‪ ۱۰۴۸ :‬دز‪ ،‬مرکز واکسیناسیون چیتگر ‪ ۴۵۹‬دز‪،‬‬ ‫مرکز واکسیناسیون شــهید ایت اهلل سعیدی ‪ ۶۴۸‬دز‬ ‫و مرکز واکسیناســیون علــم و صنعت ‪ ۹۲۴‬دز تزریق‬ ‫واکسن است‪.‬‬ ‫به روزرسانی نسخه وب «شاد»‬ ‫ارائه سرویس ازمون ساز‬ ‫از اواخر مهرماه‬ ‫مدیرکل دفتر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات وزارت‬ ‫اموزش و پرورش با اشــاره به به روز رسانی نسخه وب‬ ‫اپلیکیشن شــاد گفت‪ :‬امکانات بیشتری به نسخه وب‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫محمود حبیبی درباره به روز رســانی نســخه وب شاد‬ ‫گفت‪ :‬نسبت به سال گذشته امکانات بیشتری به نسخه‬ ‫وب افزوده شــده و دائم در حال به روز رسانی هستیم‪.‬‬ ‫ســعی کردیم خدمات بیشتری به نســخه وب اضافه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به امکانات جدید پلتفرم اموزشی‬ ‫شــاد در ســال تحصیلی جدید که اواخر شــهریورماه‬ ‫رونمایی شــد اظهار کرد‪ :‬اتاق یا گروه صوتی با رهبری‬ ‫و هدایت معلم راه اندازی و به شاد افزوده شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات وزارت‬ ‫ِ‬ ‫قابلیت‬ ‫امــوزش و پرورش ادامــه داد‪ :‬بر اســاس این‬ ‫تعاملــی‪ ،‬امکان صحبت مســتقیم همزمــان معلم با‬ ‫حداقــل پنج دانش اموز فراهم اســت و ما را به هدف‬ ‫توســعه تعامالت میــان دانش اموز و معلم در شــاد‬ ‫نزدیکتر کرده است‪.‬‬ ‫ســرویس حضور و غیاب هم بهینه شده است‪ .‬حبیبی‬ ‫با اشــاره قابلیت جدید دیگری تحت عنوان ازمون ساز‬ ‫در شاد اظهار کرد‪ :‬ســرویس ازمون هم طراحی شده‬ ‫که احتماال اواخر مهرماه ارائه می شــود‪ .‬این افزونه‪ ،‬به‬ ‫مرور زمان کاملتر می شــود تا برای امتحانات دی ماه‬ ‫هم مورد اســتفاده قرار بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬قابلیت های‬ ‫بسیاری به شاد افزوده شده است که در زمان خودشان‬ ‫رونمایی شده و مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی‬ ‫سازمان شهرداری ها و دهیاری ها‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫به پروژه های اقتصادی‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫مدیرکل دفتر اموراقتصادی‪ ،‬ســرمایه گذاری و خدمات‬ ‫مالی سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور از اغاز‬ ‫فرایند پرداخت تســهیالت بانکی به طرح ها و پروژه های‬ ‫اقتصادی درامدزا شــهرداری های و دهیارهای کشور با‬ ‫بانک ملی ایران و ابالغ ضوابط اجرایی خبر داد‪ .‬محســن‬ ‫کوشــش تبار افزود‪ :‬در راســتای اجرای سیاســت های‬ ‫اقتصادی و ســرمایه گذاری و به منظور کمک به توسعه‬ ‫پایدار شــهرداری ها و دهیاری های کشور با ایجاد منابع‬ ‫درامــد پایدار‪ ،‬ضوابــط اجرایی پرداخت تســهیالت به‬ ‫شــهرداری ها(زیر پنجاه هزار نفــر) و دهیاری ها (پیرو‬ ‫عقد تفاهم نامه سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور‬ ‫بــا بانک ملی ایران) از بانک ملی ایــران به معاونان امور‬ ‫عمرانی اســتانداری های کشور ابالغ شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫براســاس ضوابط اجرایی ابالغ شده‪ ،‬تا سقف ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت برای پروژه های شهرداری ها و ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال تســهیالت برای پروژه های دهیاری ها‪ ،‬با ارائه چک‬ ‫به عنوان تضمین پرداخت و برای دریافت وام بیشــتر از‬ ‫این مبالغ‪ ،‬با هماهنگی بانک‪ ،‬تضامین دریافت می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از مزایای این وام نرخ ترجیحی ‪ ۸‬درصد‪،‬‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۶۰‬ماهه و همچنین تنفس ‪ ۶‬ماهه اســت‪.‬‬ ‫کوشــش تبار افزود‪ :‬با تعیین روند واگذاری تسهیالت به‬ ‫پروژه های درامد زا شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬متقاضیان‬ ‫دریافت تســهیالت‪ ،‬می بایســت پس از تصویب پروژه‬ ‫در شورای اســامی و تایید کارگروه وام استان‪ ،‬مدارک‬ ‫طرح هــا و پروژه های خــود را به دفترامــور اقتصادی و‬ ‫خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫ارائــه کنند تا پس از تایید در کارگروه ملی تســهیالت‪،‬‬ ‫ی و دهیاری به بانک ملی ایران معرفی شوند‪.‬‬ ‫شــهردار ‬ ‫وی گفــت‪ :‬وام خرید ماشــین االت طی یــک مرحله و‬ ‫وام پروژه های درامدزا در دو مرحله پرداخت می شــود‬ ‫و همچنین ترکیب اعضای کارگروه وام اســتانی و ملی‬ ‫در ضوابط اجرایی پرداخت تســهیالت به شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها اعالم شده است‪.‬‬ ‫با شعار بهره مندی عادالنه همه سنین از فناوری‬ ‫دیجیتال طراحی شد؛‬ ‫دو جشنواره ویژه هفته ملی‬ ‫سالمندان در منطقه ‪13‬‬ ‫به مناسبت گرامیداشت روز جهانی و هفته ملی سالمندان‪،‬‬ ‫دو جشــنواره با عناوین «یک عمر تجربــه»‪« ،‬خاطرات‬ ‫شیرین من» همراه با برنامه های متنوع فرهنگی اجتماعی‬ ‫در منطقه ‪ ۱۳‬برگزار می شــود‪ .‬مجتبی توســلی‪ ،‬معاون‬ ‫امور فرهنگی و اجتماعی با اشــاره به اغاز ویژه برنامه های‬ ‫روز جهانی ســالمندان به مدت یک هفته در محالت این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬با توجه به شعار امسال مبنی بر «بهره مندی‬ ‫عادالنه همه ســنین از فناوری دیجیتال»‪ ،‬اداره سالمت‬ ‫منطقه ‪ ۱۳‬اقدام به برگزاری دو جشنواره در بستر فضای‬ ‫مجازی کرده است‪ .‬او در خصوص جشنواره یک عمر تجربه‬ ‫افزود‪ :‬سالمندان عزیز جهت ثبت تجربه های از خود یک‬ ‫عکس مشــترک با مختصری از زندگی مشترک خود از‬ ‫طریق پل های ارتباطی مندرج در پوســتر ارسال و در این‬ ‫جشنواره شرکت می کنند که بررسی اثار ارسالی به نفرات‬ ‫برتر جوایزی ارسال می شود‪ .‬توسلی در مورد دیگر جشنواره‬ ‫با عنوان خاطرات شیرین من ادامه داد‪ :‬در این جشنواره‪،‬‬ ‫سالمندان خاطرات شیرین خود را در قالب فیلم دو دقیقه ای‬ ‫به اداره سالمت منطقه از طریق راه های ارتباطی مندرج در‬ ‫پوستر و با شــماره تلفن ‪ ۹۶۰۳۹۵۱۱‬ارسال می کنند‪ .‬به‬ ‫گفته او در هفته ملی سالمندان‪ ،‬افتتاحیه نمایشگاه عکس‬ ‫«‪ »+۶۵‬ویژه عکس ســالمندان که مربوط به عکس های‬ ‫برگزیده ســالمندان کشوری اســت‪ ،‬اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫توسلی با بیان اینکه توجه به سبک زندگی سالم در دوران‬ ‫ســالمندی‪ ،‬از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ســویی حفظ روحیه در دوره سالمندی و تعامل روحیه‬ ‫میان ســالمندان و سایر اقشار بسیار مهم است که در این‬ ‫راستا‪ ،‬پیاده روی سالمندان در پیاده راه سالمت در سرخه‬ ‫حصار ویژه ســالمندانی که دو دوز واکسن تزریق نمودند‪،‬‬ ‫طراحی شــد‪ .‬معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری‬ ‫منطقه‪ ،‬تقدیر از دبیران کانون سالمندان محالت و نفرات‬ ‫برتر مسابقه حافظه برتر ویژه سالمندان در خصوص الزایمر‬ ‫را از دیگر برنامه های پیش بینی شده این هفته اعالم کرد‪.‬‬ ‫او ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی و بستر سازی‪ ،‬امکانات‬ ‫رضایت بخشی در فضای شهری در اختیار جامعه سالمند‬ ‫قرار گرفته و با همراهی اقشــار مختلف مردم‪ ،‬احترام به‬ ‫کرامت انسانی سالمندان که در قران کریم نیز مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬محقق شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫یکشنبه‪ 11‬مهرماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪575‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دربارهمبارزهسیستماتیکبافساددرگفتگوبا«حسنتردست»حقوقدان‪:‬‬ ‫وحدت بین قوا برای مبارزه مبنایی با «فساد» به وجود امده است‬ ‫با انتخاب رئیسی و شناختی که از جو عمومی و افکار جمعی مجلس داریم‪ ،‬وحدت بین قوا‬ ‫برای مبارزه مبنایی با «فساد» به وجود امده است؛االن قوه قضائیه‪ ،‬قوه مقننه و قوه مجریه‬ ‫همه یک تفکر و اندیشه دارند و هم فکر هستند و بهانه ای برای عدم مقابله با فساد وجود‬ ‫ندارد مبارزه سیستماتیک با فساد‪ ،‬موضوعی است که از تریبون های رسانه ای به مبارزات‬ ‫انتخاباتی راه پیدا کرد و به یکی از شعارهای اصلی سید ابراهیم رئیسی در مسیر اخذ رای‬ ‫اعتماد مردم برای ریاســت جمهوری تبدیل شد اخیرا ً رئیس جمهور بر این مبنا حکم ‪12‬‬ ‫بندی مبنی بر عدم بروز فساد اداری و اقتصادی ابالغ کرده است‪ .‬کنشگران و حقوق دانان‬ ‫معتقدند مبارزه با فســاد در صورت دائمی و همیشــگی بودن به سمت اصالح مورد نظر‬ ‫می رود و در صورتی این مبارزه‪ ،‬نتیجه بخش خواهد بود که ســاختاری هم باشــد‪ .‬حسن‬ ‫تردست از حقوقدانان شناخته شــده کشورمان که سابقه چند دهه قضاوت را در کارنامه‬ ‫خود دارد و در حال حاضر در مقام وکالت‪ ،‬دانســته های حقوقی خود را صرف پرونده های‬ ‫مختلف می کند‪ ،‬معتقد است در امر مبارزه با جرائم و مجرمین اقتصادی‪ ،‬باید قانون را فراتر‬ ‫از هر مصلحتی بدانیم؛ او می گوید‪ :‬عدم تسلط مصلحت به حقیقت قانون‪ ،‬منشور من برای‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی است‪ .‬در ادامه گفتگوی زیر را بخوانید‪:‬‬ ‫بر اســاس انچه رئیس جمهور عنوان کرده‪ ،‬یکی از مشکالت کشور ما وجود فساد اداری و‬ ‫اقتصادی اســت و قوه مجریه هم گلوگاه فساد است؛ در حالی این سخنان بیان شده که ما‬ ‫قوانین مختلفی در خصوص بحث مبارزه با مفاسد داریم‪ .‬ایا برای زدودن این فساد نیازمند‬ ‫همگرایی بین قوای مختلف کشور هستیم؟‬ ‫اول اینکه باید عنوان کنم ما فسادهای فرهنگی و سیاسی هم داریم اما نکته ای که به ان می پردازم‪،‬‬ ‫بحث فســاد اقتصادی است‪ .‬متاسفانه در این ســال های بعد از انقالب‪ ،‬فساد اقتصادی به شدت و به‬ ‫طور خیلی عمیقی گریبانگیر نظام اســامی شــده و همین امر مردم را به شدت نسبت به حکومت‬ ‫و کارگزاران حکومت بدبین و بدعنق کرده اســت‪ .‬این فســاد هم فقط در یک عرصه و در یک حوزه‬ ‫اجرایی‪ ،‬قضائی یا تقنین وجود ندارد و در اسیب شناســی فساد اقتصادی می بینیم که همه نهادهای‬ ‫حکومــت مثل ارکان اجرایی حکومت و تقنینــی حکومت و عدلیه حکومت و حتی بنگاه های تجاری‬ ‫خصوصی هم درگیر فســاد اقتصادی هستند و این اسیب فقط مختص به یک عرصه نیست‪ .‬االن در‬ ‫جامعه فساد اقتصادی خود را در شکل های مختلف نشان می دهد و چون قانون ناقص است و حتی در‬ ‫برخی جاها شاهد عدم حضور قانون هستیم‪ ،‬مفسدین و خائنین با سوء استفاده ایجاد فساد می کنند‪.‬‬ ‫البته می پذیرم و قبول دارم که بیشترین لطمه و بیشترین منافذی که فساد را ایجاد می کند‪ ،‬در قوه‬ ‫مجریه وجود دارد‪ .‬اگر قوه مجریه پیش اگاهی داشــته باشــد و از برخی عوامل و مولفه ها جلوگیری‬ ‫کند و در عین حال جنبه بازدارندگی سیرها‪ ،‬کانال ها و منافذ اقتصادی را کنترل کند‪ ،‬دیگر نوبت به‬ ‫قوه قضائیه نمی رسد‪ .‬از طرفی این سخن درست است که بحث فساد فقط مختص قوه مجریه نیست‬ ‫اما این قوه نقش اساسی را داشته و دارد‪ .‬اگر ما نگاه کنیم چپاول هایی که در چند سال اخیر توسط‬ ‫خائنین از بیت المال و اموال مردم صورت گرفته بیشتر از ناحیه منافذ قوه مجریه بوده است؛ در ادارات‬ ‫دولتی و گمرک و شــهرداری ها و بانک ها و بانک مرکزی که ارگان ها و نهادهای حکومتی هســتند و‬ ‫بیشترین اسیب در اینها ظاهر می شود‪ .‬اگر افت شناسی درستی کنیم حتماً به سخنان رئیس جمهور‬ ‫می رســیم که گفت گلوگاه فساد در قوه مجریه است‪ .‬این مطلب صحت دارد و عینی است و تجارب‬ ‫ما همین را بیان می کند‪.‬‬ ‫ایا قوانین فعلی و کنونی امکان و توان ممانعت از بروز این فسادها را ندارند؟‬ ‫قوانینی که االن داریم متاسفانه ناقص است و بحث موسعی می خواهد که این موضوع را کالبدگشایی‬ ‫کنیم؛ اینکه قوانین گمرک و قوانین بانک ها چه اشکاالتی دارند‪ .‬بخشی از این فساد اقتصادی ما ناظر‬ ‫بر حوزه بانک ها و بحث اخذ وام اســت‪ .‬وام های کالنی که به عناوین مختلف اخذ شــده و در جاهای‬ ‫دیگری صرف شــده است‪ ،‬یا موضوع گمرک مطرح اســت‪ .‬خیلی از لوازم و کاالهایی که مدت ها در‬ ‫گمرک می ماند در حالیکه بازار به ان نیاز دارد و قواینین دست و پا گیر گمرک مانع از ترخیص کاالها‬ ‫شده و ناخواسته فسادهایی را در بازار شکل می دهد‪.‬‬ ‫این گفته درســت است که برای مبارزه با فساد به یک همگرایی گسترده بین سه قوه نیاز‬ ‫داریم؟‬ ‫باید هم یک هم اندشــی و هماهنگی بین قوای حکومت باشــد تا مانع از ایجاد فساد اقتصادی شود‪.‬‬ ‫در گذشــته برای هر کاستی و خیانت بهانه ای داشــتیم که مث ً‬ ‫ال دولت با بعضی از نهادهای بیرونی و‬ ‫غیررسمی و رسمی تعارض اندیشه دارد‪ .‬با تاکید بر اینکه هم اندیشی مهم ترین عنصر در بحث مبارزه‬ ‫با فساد است؛ اعتقاد دارم با انتخاب اقای رئیسی و شناختی که از جو عمومی و افکار جمعی مجلس‬ ‫داریم‪ ،‬وحدت بین قوا به وجود امده اســت بنابراین نیازمند هم اندیشــی هست تا گلوگاه های فساد‬ ‫شناســایی و منهدم شــوند‪ .‬االن قوه قضائیه‪ ،‬قوه مقننه و قوه مجریه همه یک تفکر و اندیشه دارند و‬ ‫هم فکر هســتند و بهانه ای وجود ندارد که فالن نهاد هماهنگ نیســت یا فالن نهاد و فالن قوه مانعی‬ ‫برای برخورد با جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی ایحا می کند؛ شاید اخرین توقع و اخرین سنگر‬ ‫دفاعــی برای نظام که به نوعی ابرو و حیثیتش در اثر مشــکالت چپــاول و خیانت های اققتصادی و‬ ‫فشــارهای اقتصادی زیر سوال رفته‪ ،‬این است که اقایان در بازه زمانی مشخص و مناسبی وضعیت را‬ ‫درســت کنند؛ بله این کار نیاز به زمان دارد اما هر ماه و هر روز نســبت به ماه گذشته و روز گذشته‬ ‫این احساس باید ایجاد شود که اجازه چپاول یا خیانت های اقتصادی به هیچ شخصی داده نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در حکم ‪ 12‬بندی خود برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از شفاف سازی‬ ‫و مدیریت تعارض منافع صحبت می کند؛ گلوگاه فساد هم گفته شد که در دولت است؛ ایا‬ ‫بحث عدم شفافیت و تعارض منافع موضوعی است که بخواهد رفع شود؟‬ ‫به هر حال مســئوالن کشور چه در نهادهای قوای سه گانه‪ ،‬چه در ارکان حکومت و چه در نهادهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انسان هستند و انسان موجودی است که به تعبیر قران به دنبال تکاثر است! نکته مهم در‬ ‫این میان این اســت که با وضع قوانین و در راه مبارزه با جرائم اقتصادی و مجرمین اقتصادی‪ ،‬هیچ‬ ‫بهانه مصلحت گرانه ای را قبول نکنیم‪ .‬در گذشته هم این طور نبود که کسی موافق چپاول باشد و همه‬ ‫در ظاهر مخالف بودند اما مساله این است که گاهی مصلحت ها به میان می امد و قانون و حق قربانی‬ ‫می شــد‪ .‬مصلحت سنجی های غیرمنطقی سبب می شد اشــخاص معروف و اقازاده ها و غیراقازاده ها و‬ ‫اشخاصی که در بنگاه های اقتصادی ارتباطاتی با نهادهای حکومتی داشتند و سوءاستفاده می کردند و‬ ‫رشوه می دادند و ازاد باشند‪ .‬نظر رئیس جمهور را باید بپذیریم که یک راه مبارزه با مفاسد اقتصادی‪،‬‬ ‫شفاف ســازی است و البته در دنیا ان چیزی که به پایین امدن سطح فساد کمک کرده‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫توســط رسانه های عمومی اســت‪ .‬در کنار ان ارائه گزارش های مردمی از فســاد است که امروزه با‬ ‫اصطالح سوت زنی شناخته می شود البته باید از انها حمایت کرد‪ .‬در زمانی که در گذشته قاضی بودم‪،‬‬ ‫موردهایی بود که کارمندی که پست باالیی در اداره خود نداشت وقتی تخلف و خیانت و رشوه ای که‬ ‫مطلع می شد را گزارش می داد‪ ،‬بالفاصله او را تخطئه می کردند و همین امر سبب می شد کمتر کسی‬ ‫شهامت گزارش تخلف را داشته باشد!‬ ‫به هر حال گام های بلندی برای مبارزه با فساد برداشته شده است؛ به اعتقاد شما چه زمانی‬ ‫دیگر شاهد فساد اداری و اقتصادی نخواهیم بود؟‬ ‫تا زمانی که در این مملکت قانون مقدس نشود یعنی حتی هیچ تفکر مقدسی قانون را به بهانه شرع‬ ‫ســاخی نکند‪ ،‬فســاد هم ادامه دارد‪ .‬وقتی این وضعیت بر روح جمعی حکومت حاکم شــد و همه‬ ‫کارگزاران به این نتیجه رســیدند که قانون‪ ،‬مقدس اســت و هیچ مصلحتی نباید قانون را به مســلخ‬ ‫ببرد‪ ،‬فســاد همچناتن ادامه خواهد داشت‪ .‬تا زمانی که این تفکر در مملکت تبدیل به فرهنگ نشود‪،‬‬ ‫هیچ فســادی با هیچ دستورالعملی حل نخواهد شد‪ .‬متاســفانه االن در جامعه ما و بین مسئوالن ما‬ ‫این فرهنگ وجود ندارد که قانون را مقدس بدانند و به تبع ان شــاهدیم که مصلحت سنجی ها مانع‬ ‫از پایین اوردن ســطح فساد می شود‪ .‬عدم تسلط مصلحت به حقیقت قانون‪ ،‬منشور من در مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی است‪.‬‬ ‫ایا قوانین ما در مبارزه با فساد ناکارامد است؟‬ ‫به طور کامل نمی توانیم این ادعا را مطرح کنیم؛ چون برخی جاها‪ ،‬قانون خوب هم داریم اما در اجرا‬ ‫خراب می شود یا در مرحله بعد در دستگاه قضائی با ان درست برخورد درست نمی شود؛ زمانی قوانین‬ ‫در مبارزه با مفاســد اقتصادی و مجرمان مالی کارامدی خود را نشان می دهند که هیچ مصلحتی بر‬ ‫ان حاکم نشود‪.‬‬ ‫ایا بسته اینترنت رایگان برای دانش اموزان فعال می شود؟‬ ‫معلمان و دانش اموزان برای برگزاری کالس های مجازی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر «شــاد» از شبکه های اجتماعی دیگر نیز کمک می گیرند که‬ ‫نیاز به اینترنت دارد‪ ،‬این در حالی اســت که بسته رایگانی برای‬ ‫ان ها درنظر نگرفته اند‪.‬‬ ‫‪ ،‬با اغاز ســال تحصیلی و با تالش وزارت ارتباطات و همکاری‬ ‫دولــت‪ ،‬بســته های هدیــه اینترنت رایــگان بــرای معلمان‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬اساتید دانشــگاه و طالب فعال شد‪ .‬در این میان‬ ‫سهم دانش اموزان رایگان اعالم شدن ترافیکی بود که به سمت‬ ‫شبکه دانش اموزی «شاد» هدایت می شود‪.‬‬ ‫سیاست های اموزشــی در پیش گرفته شده برای دانش اموزان‬ ‫این اســت که از شبکه شــاد اســتفاده کنند و با اعالم همین‬ ‫سیاســت‪ ،‬ترافیک راهیابی شده به ســمت این شبکه‪ ،‬از سوی‬ ‫وزارت ارتباطات و با همکاری اپراتورها رایگان شد‪.‬‬ ‫با گذشــت بیش از یک هفته از اغاز سال تحصیلی‪ ،‬تعدادی از‬ ‫مدارس به دالیل گوناگون‪ ،‬عالوه بر اپلیکیشن شاد از شبکه های‬ ‫اجتماعی دیگر مانند واتس اپ یا شبکه های داخلی که خودشان‬ ‫توسعه داده اند استفاده می کنند‪.‬‬ ‫گروه های تشــکیل شده در این شبکه های اجتماعی که ترافیک‬ ‫ان هــا معادل ترافیــک بین الملل و با هزینه ‪ ۳‬برابری نســبت‬ ‫به ترافیک داخلی محاســبه می شــود‪ .‬همین مساله باعث شده‬ ‫خانواده ها به خرید بسته نیاز پیدا کنند که این هزینه زیادی را‬ ‫به ان ها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫درنظر گرفتن بسته اینترنت برای دانش اموزان مبتنی بر تصمیم‬ ‫وزارت اموزش و پرورش و اعالم ان به وزارت ارتباطات است‪.‬‬ ‫پیگیری هــا نشــان می دهد که تا کنون این اتفــاق رخ نداده و‬ ‫گزارشــی از اختالل مربوط به زیرساخت شبکه شاد ارائه نشده‬ ‫اســت‪ .‬این انتخاب برخی مدارس است که از شبکه های داخلی‬ ‫خود یا پیام رســان های خارجی برای تدریس استفاده کنند و به‬ ‫طبع اینترنت ان ها نیز طبق تعرفه اینترنت داخلی یا بین الملل‬ ‫محاسبه می شــود‪ .‬با اغاز مهرماه وزارت ارتباطات در راستای‬ ‫مســئولیت اجتماعی خود در اموزش الکترونیکی مانند ســال ‬ ‫گذشته‪ ،‬اینترنت شــبکه دانش اموزی شاد را رایگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ضمن این که برای معلمان‪ ،‬اساتید دانشگاه و حوزه‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و طالب بسته اینترنت رایگان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫بنابر این تصمیم ترافیک راه یابی شــده به ســمت سامانه شاد‬ ‫در سراســر کشور و توســط تمام اپراتورها اعم از ثابت و همراه‬ ‫رایگان اعالم شــد‪ .‬به این صورت که هــر کدام از دانش اموزان‪،‬‬ ‫اولیا و معلمان در سراسر کشور به سامانه شاد متصل شوند‪ ،‬این‬ ‫ترافیک رایگان خواهد بود و از بســته کاربری افراد چیزی کسر‬ ‫نخواهد شد‪ .‬این مســئله به تمامی اپراتورهای کشور ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬حدود ‪ ۲‬سال قبل و با اغاز پاندومی کرونا‪ ،‬دولت تصمیم‬ ‫گرفت برای حفاظت از سالمت دانش اموزان و معلمان‪ ،‬اموزش‬ ‫کشور را به ســمت مجازی شدن ببرد‪ .‬توسعه یک پلتفرم برای‬ ‫تبدیل شدن به شبکه دانش اموزی از جمله اولین اقداماتی بود‬ ‫که توسط اپراتورها انجام شد‪.‬‬ ‫از همان زمان وزارت ارتباطات برای کمک به اموزش مجازی و‬ ‫دسترسی عادالنه همگانی به این امکان بسته های اینترنت برای‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬معلمان‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬اســاتید دانشگاه و طالب‬ ‫طی چند مرحله بســته های اینترنت در نظر گرفت و در فواصل‬ ‫مختلف به ان ها ارائه شد‪.‬‬ ‫روزها و هفته هــای ابتدایی کرونا‪ ،‬ترافیک در شــبکه ارتباطی‬ ‫کشــور به قدری باال رفت که همه بخش های وزارت ارتباطات‬ ‫برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکالتی که وجود‬ ‫داشــت‪ ،‬شبانه روزی شــروع به کار کردند‪ .‬تخصیص بسته های‬ ‫اینترنــت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از‬ ‫دولت برای روشــن نگه داشتن چراغ اموزش در کشور در چند‬ ‫مرحله به دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬معلمان و اساتید دانشگاه و‬ ‫حوزه اختصاص داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 669

روزنامه خوب 669

شماره : 669
تاریخ : 1400/11/05
روزنامه خوب 668

روزنامه خوب 668

شماره : 668
تاریخ : 1400/11/04
روزنامه خوب 667

روزنامه خوب 667

شماره : 667
تاریخ : 1400/11/03
روزنامه خوب 666

روزنامه خوب 666

شماره : 666
تاریخ : 1400/11/02
روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!