هفته نامه پاسارگاد شماره 532 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه پاسارگاد شماره 532

صفحه بعد

هفته نامه پاسارگاد شماره 532

هفته نامه پاسارگاد شماره 532

‫هفتهنامه‬ ‫شروع خاموشی‬ ‫موتورپمپها‬ ‫‪2‬‬ ‫ورزشیترین چهره‬ ‫سیرجان‬ ‫رفع تصرف از شصت هکتار‬ ‫اراضی ملی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪1397‬‬ ‫شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ 2000‬تومان‬ ‫همراه با ‪ 4‬صفحه نیازمندیها‬ ‫نایبرییس شورا اصاحیه بودجه را به باد انتقاد گرفت‬ ‫چمنکاری‬ ‫با بودجه زیرگذر‬ ‫‪ ‬امین صادقی‪ :‬نامه زدهاند ‪ 950‬میلیون تومان از بودجه زیرگذر مکیاباد را حذف کنند و به جایش‬ ‫در فان پارک چمن بکارند‬ ‫‪ ‬رضا سروشنیا‪ :‬پل صنعت بحث دادگاهی دارد و تا دادگاه رای صادر نکند‪ ،‬نمیتوانیم کاری انجام دهیم‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش پاسارگاد از مشکات کمبود دارو در داروخانهها‬ ‫دردهایی که دوا ندارند‬ ‫‪4‬‬ ‫چشمهایش‬ ‫دو ستارهی چشمان فاطمه خاموشند و او از نعمت دیدن زیباییهای این دنیا بیبهره است‪.‬‬ ‫فاطمه اما باهوش و بااستعداد است‪ .‬اگر چه چشمانش نابیناست اما این نابینایی سدی نشد بر‬ ‫موفقیتهای او‪ .‬فاطمه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران دانشگاه باهنر کرمان است‪ .‬او‬ ‫موفق‪ ،‬باانگیزه و پرتاش است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬امین ارجمند | پاسارگاد‬ ‫دو نگاه به کتاب خاطرات احمد زیدابادی‬ ‫شیشه سکوریت‬ ‫نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه‬ ‫سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان‬ ‫و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره‬ ‫بــرقی اطـمینـان د ُر‪ ،‬در سیــرجان‬ ‫کرکره برقی‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی‬ ‫‪09139474079‬ـ ‪09133471959‬‬ ‫الهینسب‬ ‫در هفتــه نخســت مســابقات ایــن فصــل‪ ،‬تیــم والیبــال شــرکت فــواد‬ ‫ســیرجانایرانیان در خانــه بــه مصــاف درنــای ارومیــه خواهــد رفــت‪ .‬امیــد‬ ‫اســت نماینده ارزشــمند شــهرمان با کادر فنی مجرب و بازیکنان شایســتهی‬ ‫خــود‪ ،‬نتایــج درخشــانی را رقــم زده و افتخارافریــن ظاهــر شــوند‪.‬‬ ‫فواد سیرجانایرانیان‪ -‬درنای ارومیه‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ‪ 25‬مهر ماه ‪ ،97‬ساعت ‪1۶‬‬ ‫مکان‪ :‬سیرجان‪ -‬بلوار صفارزاده‪ -‬ورزشگاه گلگهر‬ ‫روابطعمومی مجتمع معادن‪ ،‬کنسانتره و گندلهسازی فواد سیرجانایرانیان‬ ‫تاریخ برگزاری نمایشگاه‪:‬‬ ‫‪ 23‬مهر ماه لغایت ‪ 27‬مهر ماه‬ ‫به مدت ‪ 5‬روز‬ ‫ساعت بازدید‪:‬‬ ‫‪ 1۶‬الی ‪22‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محل برگزاری نمایشگاه گل و گیاه‪:‬‬ ‫انتهایبلوارامامرضا(ع)‬ ‫شرکت تعاونی پسته‬ ‫اتـاقاصنـافشهرستانسیرجـان‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫خبر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫برای کنترل بحران اب موتورپمپها از اول ابان خاموش میشوند‬ ‫‪ ‬گروه خبر‬ ‫اب قصه هزار غصه این روزهاست‪.‬‬ ‫رییس جهاد کشاورزی میگوید برداشت‬ ‫محصول پسته در سال جاری از سطح‬ ‫‪42‬هزار و‪ 741‬هکتار باغات پسته‬ ‫شهرستان به میزان ‪ 2600‬تن انجام‬ ‫شده است‪ .‬اگرچه در کاهش تولید پسته‬ ‫امسال بحران اب عامل اصلی نبوده است‬ ‫اما بسیاری از کشاورزان معتقدند اگر‬ ‫وضعیت اب به همین منوال باشد تا ‪10‬‬ ‫سال اینده پستهای وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ‬پسته به ‪ 10‬سال دیگر‬ ‫نمیرسد‬ ‫اداره ابیاری که از سالها پیش‬ ‫برای جبران منابع اب‪ ،‬خاموشی موتور‬ ‫پمپهای کشاورزی را در دستور کارش‬ ‫قرار داده است‪ ،‬امسال خاموشی را‬ ‫به ‪ 50‬روز افزایش داده است‪ .‬اگرچه‬ ‫بعضی از کشاورزان مخالف خاموشی‬ ‫موتور پمپهای کشاورزی هستند و‬ ‫معتقدند خاموشی باعث خشک شدن‬ ‫درختانشان میشود اما یکی از کشاورزان‬ ‫منطقه زیداباد میگوید‪ :‬خاموشی موتور‬ ‫پمپها تاثیر انچنانی بر درختان پسته عکس‪ :‬اله خواجویی| ارشیو پاسارگاد‬ ‫ندارد‪ ،‬چون درخت خواب میرود‪ .‬او‬ ‫‪ ‬بحران اب بهتر نشده است‬ ‫دربارهیدلیلاعتراضبعضیکشاورزانمیگوید‬ ‫اداره ابیاری سیرجان برای کنترل بحران‬ ‫؛«بعضی کشاورزان ابشان را میفروشند‪،‬‬ ‫و چون در این چند ماه امکان فروش اب را اب روشهای زیادی از جمله خاموشی‬ ‫ندارند‪ ،‬معترض میشوند‪ .‬خیلی از کشاورزانی موتورپمپها‪ ،‬نصب کنتورهای هوشمند و‬ ‫که به صورت دلسوزانه دارند کار کشاورزی انجام تعدیل پروانهها را در دستور کارش قرار داده‬ ‫میدهند اعتقاد دارند خاموشی موتور پمپها به است‪ ،‬اقداماتی که رییس اداره ابیاری از انها‬ ‫نفعشان است و اب زیادی برای تابستانشان به عنوان کارهای بسیار پرتنش و سخت یاد‬ ‫ذخیره میشود‪ .‬خیلی از کارشناسان باغداری میکند و معتقد است اگر در این برهه همه‬ ‫معتقدندخاموشی تاثیر انچنانی روی درختان دست به دست هم ندهند‪ ،‬کشاورزیمان کامل‬ ‫ندارد‪ ».‬او که باغ پستهاش در زیداباد قرار دارد نابود میشود‪ .‬محسن اسدی معتقد است‬ ‫میگوید؛ «متاسفانه خیلی از درختان پسته وقتی بحران اب بهتر نشده مجبوریم راهکار‬ ‫در زیداباد دارند خشک میشوند البته اینکه سختگیرانهتری را اعمال کنیم؛ «چهار سال‬ ‫بگوییم یک باغ پسته کامل خشک شده است‪ ،‬است خاموشی موتور پمپها را در دستور‬ ‫نیست‪ .‬از هر باغی یک تعداد درخت دارد خشک کار قرار دادیم‪ ،‬سال اول یک ماه و از سال‬ ‫میشود‪ ،‬عمده دلیل خشک شدن درختان بحث دوم به بعد ‪ 45‬روز گذاشتیم‪ ،‬امسال ‪ 50‬روز‬ ‫خشکسالیاست‪.‬درکنارشیکسریافتهایی گذاشتیم‪ .‬چون بحران اب بهتر نشده است‪ .‬اگر‬ ‫که سال گذشته درختان زدند و عامل دیگر هم دلسوز خودمان و اینده شهرمان هستیم باید‬ ‫ثمر خیلی زیاد درختان در سال گذشته بود‪ ».‬او این سختی را تحمل کنیم‪ ».‬اسدی میگوید‪:‬‬ ‫تاکید دارد؛ با این وضعیت اب قطعا ‪ 10‬سال «سالهای قبل خاموشیها یک مرحلهای بود‪،‬‬ ‫اینده پسته نخواهیم داشت؛ یعنی اگر شرایط امسال دو مرحلهای کردهایم؛ ‪ 30‬روز و ‪20‬‬ ‫ابی ما تا ‪ 6-5‬سال اینده تغییری نکند و بارش روز‪ .‬مرحله اول از اول ابان شروع میشود و تا‬ ‫خوبی نداشته باشیم تا ‪ 9-8‬سال اینده پسته پایان ابانماه و مرحله دوم از اول بهمن تا ‪20‬‬ ‫بهمن ادامه دارد‪ ».‬به گفتهی اسدی خاموشی‬ ‫نخواهیم داشت و اصا به ‪ 10‬سال نمیرسیم‪.‬‬ ‫شروع خاموشی موتورپمپها‬ ‫موتور پمپها تاثیری بر درختان ندارد؛ «شاید‬ ‫این ‪ 45‬روز اگر درخت اب نخورد دو درصد‬ ‫به ان لطمه بخورد‪ .‬اما وقتی موتور پمپها را‬ ‫خاموش میکنیم از ان فاجعهای که ‪ 15‬سال‬ ‫بعد قرار است اتفاق بیفتد جلوگیری میشود»‪.‬‬ ‫او ادامه میدهد؛ «اصا قبول ندارم خاموشی‬ ‫‪ 45‬روزه باعث خشک شدن درخت میشود‪.‬‬ ‫ممکن است درصد جزیی اسیب وارد کند‪ ،‬اما‬ ‫زیاد نیست‪ .‬دو هفته پیش جلسهای با رییس‬ ‫جهاد کشاورزی در مورد خاموشیهای امسال‬ ‫داشتیم‪ ،‬ایشان هم بر این عقیده بود که اسیب‬ ‫جدی وارد نمیشود و انجام خاموشی خیلی‬ ‫بهتر از انجام ندادن ان است‪ .‬به هر حال ما‬ ‫چارهای جز این نداریم‪ .‬دو تا راه داریم یا کا‬ ‫محصول پسته نداشته باشیم یا امسال دو درصد‬ ‫روی محصول پستهمان تاثیر بگذارد»‪.‬‬ ‫‪ 10 ‬هزار و ‪ 500‬هکتار از باغات پسته‬ ‫سیرجانخشکشدهاند‬ ‫رییسجهادکشاورزیسیرجانبابیاناینکه‬ ‫سال گذشته ‪ 35‬هزار تن پسته در سیرجان‬ ‫داشتیم‪ ،‬میگوید‪ :‬اما امسال ‪ 2600‬تن پسته‬ ‫داریم که نزدیک ‪ 600‬تن بصورت کال و‪ 2‬هزار‬ ‫تن هم بصورت محصول خشک برداشت شد‪.‬‬ ‫عما نسبت به سال گذشته زیر ‪ 10‬درصد‬ ‫تولیدپستهمانبود‪.‬اینفقطمربوطبهسیرجان‬ ‫نبود بلکه کل استان کرمان زیر ‪ 10‬درصد‬ ‫تولید داشت‪ ».‬وی این ادعا که پسته سیرجان‬ ‫تا‪ 10‬سال اینده نابود میشود را قبول ندارد؛«نه‬ ‫صحیح نیست‪.‬اگر برای اب که روز به روز دارد‬ ‫کیفیت و کمیت ان کم میشود تدبیری نکنیم‬ ‫شاید وضعمان از این بدتر هم شود‪ ».‬به گفتهی‬ ‫محمودابادی در سیرجان ‪ 43‬هزار هکتار باغ‬ ‫پسته وجود دارد؛« نزدیک ‪ 8500‬هکتار باغ‬ ‫طی سه چهار سال گذشته خشک شدهاند‪ ،‬دو‬ ‫هزار هکتار هم امسال خشک شدند حدود ‪10‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬هکتار از باغات پسته خشک شدند‪.‬‬ ‫باغات خشکشده بیشتر در حومه شهرستان‪،‬‬ ‫پوزه خون‪ ،‬کفهینمک و‪ ...‬بودند‪ ».‬محمودابادی‬ ‫معتقد است عمده دلیل مشکل خشک شدن‬ ‫باغات پسته اب است‪ .‬او سپس در مورد‬ ‫خاموشی موتورپمپهای کشاورزی میگوید‪:‬‬ ‫«اینجور نیست که خاموشی ضرر نداشته‬ ‫باشد ما بین گزینه بد و بدتر یکی را باید انتخاب‬ ‫کنیم ولی ما در حقیقت داریم تدبیر میکنیم‬ ‫اینکه در زمستان و پاییز نیاز ابی درخت‬ ‫کمتر است‪ ».‬او در مورد انتخاب زمانبندی‬ ‫که کمترین اسیب به درخت وارد شود‪،‬‬ ‫میگوید‪« :‬این تصمیم در جلسهی‬ ‫شورای حفاظت از منابع اب گرفته‬ ‫میشود که یکی از اعضای تاثیرگذارش‬ ‫جهادکشاورزی است‪ .‬ما حتی قبل از انکه‬ ‫جلسهی شورای حفاظت از منابع اب‬ ‫تشکیل شود کارگروههای کارشناسی را‬ ‫گذاشتیم‪ ،‬مردم را دعوت کردیم‪ ،‬با انها‬ ‫ارتباط گرفتیم‪ .‬چون امسال ما محصول‬ ‫نداشتیم یکماه زمان خاموشی موتور‬ ‫پمپها را جلوتر اوردیم که درخت یک‬ ‫تنش رطوبتی بخورد و زودتر خزان کند‬ ‫که اگر سرمای زودرسی داشتیم درخت‬ ‫به خواب رفته باشد که کمترین اسیب به‬ ‫درخت وارد شود‪ ».‬وی افزود‪« :‬خاموشی‬ ‫را دو مرحلهای کردیم‪ .‬چون ‪ 45‬روز در‬ ‫یک نوبت زیاد بود امدیم در دو نوبت‬ ‫‪ 30‬روز و ‪ 20‬روزه قرار دادیم‪ ،‬موعد یک‬ ‫ماهه از اول ابان شروع میشود و دوره‬ ‫دوم از اول بهمن اغاز میشود‪ ،‬بهمن‬ ‫را مشروط بر این گذاشتیم که انشاه‬ ‫باران رحمت الهی بیاید و اوضاع خوب‬ ‫باشد و خود کشاورزان برای خاموشی‬ ‫استقبال کنند‪ .‬یعنی دوره دوم مشروط‬ ‫است‪ ».‬او با بیان اینکه هزینههای ابیاری‬ ‫تحت فشار در سال ‪97‬به شدت باا رفته است‪،‬‬ ‫میگوید‪ :‬امسال هم سال کممحصولی بود ولی‬ ‫ما مردم اسرافکنندهای هستیم‪ .‬میدانیم‬ ‫اوضاعمان چه میشود و به جای اینکه بیاییم‬ ‫هزینههای زندگیمان را کمتر کنیم و در تولید‬ ‫سرمایهگذاری کنیم‪ ،‬این کار را نمیکنیم‪ .‬ما‬ ‫مسئولیتی به جزو ترویج نداریم‪ ،‬یعنی اهرم‬ ‫اجرایی خاصی دست ما نیست‪ .‬هیچ کجای‬ ‫دنیا چنین نیست‪ .‬برای ترویج فرهنگ باید‬ ‫سیاستهایی باشد که مردم را به این سمت‬ ‫متعهد کند که این راه را بروند که این کار بشود‪،‬‬ ‫من اعتقادم بر این است که در سیرجان کسی‬ ‫نیست که از مزایای این طرح و ظرفیتی که‬ ‫جهادکشاورزی ایجاد کرده است خبردار نباشد‪.‬‬ ‫در سیرجان نزدیک به ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬هکتار‬ ‫از باغات ما تحت پوشش ابیاری تحت فشار‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫محمودابادی معتقد است ابیاری تحت‬ ‫فشار در میزان و کیفیت محصول بسیار تاثیر‬ ‫دارد؛«امسال باغاتی که ابیاری تحت فشار را‬ ‫اجرا کرده بودند از تغییرات دمایی کمترین‬ ‫اسیب را دیدند اان مزرعه اقای شریف واقعا‬ ‫عالی بود و کمترین خسارت را دیده بود‪».‬‬ ‫حذف مزایای «خارج از مرکز» همچنان ادامه دارد‬ ‫‪ ‬گروه اجتماعی‬ ‫در حالی که ‪ 400‬کارگر شاغل در‬ ‫منطقه گلگهر سه سال قبل از حذف‬ ‫مزایای مزد «خارج از مرکز» شکایت‬ ‫کردهاند‪ .‬حکم این پرونده هنوز صادر‬ ‫نشده است‪« .‬ایلنا» هفته گذشته در‬ ‫خبری اعام کرد‪ 392 :‬کارگر شاغل‬ ‫در این معدن‪ ،‬برای دریافت بخشی‬ ‫از مزایای مزدی خود به نام «خارج از‬ ‫مرکز»کهبخشیازعرفکارگاهیست‪،‬‬ ‫طرح دعوا کردهاند‪ .‬دعوایی که در‬ ‫شورای حل اختاف سیرجان به نفع‬ ‫نگرانی ‪ 400‬کارگر منطقه گلگهر از صادر نشدن رای دادگاه‬ ‫کارفرما خاتمه یافته و کارگران پس از‬ ‫دریافت این رای‪ ،‬ماجرا را رها نکرده و‬ ‫به دیوان عدالت پناه بردند‪ .‬دیوان رای‬ ‫حل اختاف سیرجان را نقض کرده‬ ‫و پرونده را به شورای حل اختاف‬ ‫کرمان بازگردانده است‪ .‬یکی از کارگران‬ ‫به ایلنا گفته بود‪« :‬ما دعوای گروهی‬ ‫چهارصدنفره را سه سال پیش مطرح‬ ‫کردیم و در نهایت رای سیرجان به‬ ‫ضرر ما شد‪ .‬دادخواست به دیوان عدالت‬ ‫که رفت‪ ،‬رای سیرجان نقض شد‪ .‬اان‬ ‫پرونده در شورای حل اختاف کرمان‬ ‫است‪ .‬این شورای بایستی مطابق نظر‬ ‫دیوان به نفع کارگران رای بدهد ولی‬ ‫اان نزدیک به چهار هفته است که در‬ ‫انتظاریماماراینهاییهنوزصادرنشده‬ ‫است‪ ».‬این کارگر از تاخیر در صدور رای‬ ‫نهاییهمابرازنگرانیکردهبود‪«:‬نگرانیم‬ ‫کهنکندهیاتحلاختافکرمان‪،‬نظر‬ ‫دیوان عدالت را نادیده بگیرد و بازهم به‬ ‫ضرر کارگران‪ ،‬رای صادر کند‪ ».‬کارگران‬ ‫معدن گلگهر میگویند‪ :‬بخشهای‬ ‫مختلف معدن به پیمانکاران مختلف‬ ‫واگذار شده و همین مسئله‪ ،‬پیگیری‬ ‫حقوقی را برای ما دشوار میسازد‪.‬‬ ‫پیش از این در سال ‪ 1390‬صد نفر از‬ ‫کارگران توانستند رای پرداخت مزایای‬ ‫خارج از مرکز را بگیرند اما وقتی تبدیل‬ ‫به«کارگرپیمانکاری»شدیم‪،‬دستمان‬ ‫از زمین و اسمان کوتاه شد‪ .‬موایی‪،‬‬ ‫دبیر هیات حل اختاف کرمان از ارایه‬ ‫توضیحدرارتباطباروندپروندهکارگران‬ ‫گلگهر خودداری کرده و گفته بود‪« :‬به‬ ‫عنوان دبیر هیات‪ ،‬حق رای ندارم»‪.‬‬ ‫به گزارش پاسارگاد‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که انتظار میرفت دیروز‪ ،‬یکشنبه‪،‬‬ ‫رای نهایی در کرمان صادر شود باز هم‬ ‫خبری از صدور رای نیست‪ .‬یک منبع‬ ‫اگاه در این زمینه به «پاسارگاد» گفت‪:‬‬ ‫«متاسفانه طوانی شدن صدور رای و‬ ‫وقت تلف کردن در این باره موجب‬ ‫نگرانی کارگران شده است‪ ».‬به گفته‬ ‫این منبع اگاه هر چند دیوان عدالت‬ ‫اداری رای قبلی را که به نفع کارفرما‬ ‫صادر شده بوده‪ ،‬شکسته اما تعللهای‬ ‫کنونی در کرمان برای صدور رای‬ ‫نهایی تردیدهایی را به وجود اورده‬ ‫است‪ ».‬به گفته وی پرداخت مزایای‬ ‫«خارج از مرکز» یک عرف کارگاهی‬ ‫است که چند سالی است بر اثر تغییر‬ ‫برخیاییننامههایداخلیحذفشده‬ ‫و به جای ان موارد دیگری در شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گلگهر پیشبینی‬ ‫شده که حقوق کارگران را تامین‬ ‫نمیکند‪ .‬یک منبع مطلع میگوید‪:‬‬ ‫«این شیوه باید به نفع کارگران تغییر‬ ‫کند و مزایای خارج از مرکز هم در‬ ‫قراردادپیمانکارانمحاسبهشودتابرای‬ ‫پرداخت نشدن ان از سوی پیمانکاران‬ ‫بهانهایباقینماند‪».‬‬ ‫مدیر جدید غذا و داروی دانشکده علومپزشکی سیرجان هشدار دارد‬ ‫تعطیلی داروخانهها در صورت فروش بدون نسخه انتیبیوتیک‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫روز جهانی غذا بهانهای شد برای اشنایی با‬ ‫رییس جدید واحد غذا و داروی دانشکده علوم‬ ‫پزشکی سیرجان‪ .‬عباس فخریان که دو هفته‬ ‫است که مدیریت غذا و داروی دانشکده پزشکی را‬ ‫متقبل شده است در پاسخ سوال خبرنگار نشریه‬ ‫سخن تازه درباره مشکات داروهای بیماران خاص‬ ‫گفت‪ :‬مسئلهی عدم پرداخت بیمهها خصوصا بیمه‬ ‫تامین اجتماعی یکی از دایل است‪ .‬پیگیر هستیم‬ ‫که داروهای بیماران خاص را بیاوریم‪ .‬بیمه تامین‬ ‫اجتماعی ‪ 7‬ماه به داروخانهها معوقه پرداخت دارد و‬ ‫بیمه خدمات درمانی ‪ 3-4‬ماه ‪ .‬خیلی از شرکتهای‬ ‫دارویی سوءاستفاده کردند و داروخانههایی را که توان‬ ‫پرداخت نقدی را ندارند‪ ،‬ب ِاک کردهاند‪ .‬مریضها به‬ ‫داروخانههامراجعهمیکننداماداروخانههاداروندارند‪.‬‬ ‫به گفته فخریان دارو هست اما مشکاتی در زمینه‬ ‫پرداخت و تهیه دارو وجود دارد؛« یکسری از داروها‬ ‫به وفور هست ولی به هر داروخانهای مراجعه میکنی‪،‬‬ ‫دارو ندارند و به دلیل بحث مالی‪ ،‬تقاضایی برای وارد‬ ‫کردن برخی داروها ندارند‪ .‬شرکتهای دارویی از این‬ ‫اشفتهبازار استفاده کرده و داروها را دپو میکنند تا‬ ‫قیمتها بااتر برود‪ ».‬داروهای بیماران خاص‪ ،‬داروی‬ ‫بیماران الزایمری‪ ،‬بیمارن نخاعی‪ ،‬بیماران قلبی و ‪ . .‬از‬ ‫جمله اقام کمبود دارو هستند که وی نام انها را جزو‬ ‫کمبودهای دارویی اورد؛« به عنوان مثال لیدوکائین‬ ‫نخاعی‪ ،‬امپول نالوکسان‪ ،‬امپول رگال و‪ . .‬را از جمله‬ ‫کمبودهای دارویی بیمارستانها است‪ .‬که این داروها‬ ‫به صورت سهمیهای داده میشوند‪ ».‬فخریان در‬ ‫پاسخ خبرنگار دیگری دربارهی کسریهای مربوط‬ ‫به داروهای خارجی است یا داروهای داخلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«کمبودها بیشتر مربوط به داروهایی است که در‬ ‫داخل کشور تولید میشوند و ماده اولیه این داروها‬ ‫وارداتی است‪ ».‬وی توضیح داد‪« :‬دارو جزو تحریمها‬ ‫نیستامابهصورتغیرمستقیمتحریممیشویم‪».‬‬ ‫«مکملهای رژیمی که بدون مجوز دارویی‬ ‫و خارج از داروخانه فروخته میشوند‪ ،‬غیر قانونی‬ ‫هستند» این جواب رییس غذا و داروی دانشکده‬ ‫علومپزشکی سیرجان به خبرنگار نشریه نسیم بود‬ ‫در پاسخ سئوالی مبنی بر نظارت بر فروش داروهای‬ ‫مکمل و انرژیزا که در مغازهها و جاهایی خارج از‬ ‫داروخانهها به فروش میرسند‪ .‬فخریان در مورد‬ ‫کمبودداروییدربیمارستانهاتوضیحداد‪«:‬وزارتخانه‬ ‫در جریان هست و دارو را سهمیهبندی کرده‪ .‬تنها‬ ‫کاری در این زمینه شده است برخی عملهای‬ ‫جراحی غیر اورژانسی مثل عملهای زیبایی انجام‬ ‫نمیشود»‪.‬‬ ‫‪ ‬فروش ازاد انتیبیوتیک‪ ،‬توجیه‬ ‫درمانیندارد‬ ‫دکتر فخریان بحث فروش داروهای بدون نسخه‬ ‫و تجویز پزشک به فروش بیرویه انتیبیوتیکها‬ ‫اشاره کرد؛«داروهای انتیبیوتیک معضلی شدهاند‬ ‫برای اینده سامت مردم و باعث شده مقاومت‬ ‫میکروبی باا برود و داروهای انتیبیوتیک روی‬ ‫برخی بیماران اثر نکند‪ .‬کسی که بدون مجوز و نسخه‬ ‫داروی انتیبیوتیک دست مردم بدهد یعنی قتل عام‬ ‫گستره مردم‪ .‬خیلی از گلودردها ویروسی است و نیاز‬ ‫به انتیبیوتیک ندارند‪ .‬این کار هیچ توجیه درمانی‬ ‫ندارد‪ .‬بدون مجوز به مریض دارو دادن‪ ،‬باعث پخش‬ ‫شدن مقاومت میکروبی در جامعه میشود و دارو روی‬ ‫بقیهبیمارانکهایمنیشانضعیفاستمثلکودکان‬ ‫و سالمندان تاثیر نمیگذارد‪ .‬این فاجعهای است‬ ‫برای نسل اینده‪ ».‬وی افزود‪ :‬در جلساتی که برای‬ ‫داروخانههاگذاشتیمگفتمبرایمقابلهبااینکارتاحد‬ ‫تعطیلی داروخانه پیش میروم‪ .‬فخریان این موضوع‬ ‫را که پزشک داروخانه در جریان فروش داروهای‬ ‫انتیبیوتیک نیست و فروشندهها اقدام به فروش دارو‬ ‫بدون نسخه میکنند را انکار کرد‪« :‬این مورد را قبول‬ ‫ندارم‪ .‬تا مسئول فنی موافق نباشد‪ ،‬فروشنده دارو را‬ ‫نمیدهد‪ .‬یکسری داروهای ‪ OTC‬را میتوان بدون‬ ‫نسخهدادولیرویاینداروها(انتیبیوتیکها)نوشته‬ ‫شدهفروشبدوننسخهپزشکممنوعمیباشد‪.‬برای‬ ‫جلوگیری از فروش ازاد انتیبیوتیکها راهکار داریم‪.‬‬ ‫اول اخطارهای کتبی و در مرحلهی بعد اگر اجرا نشد‪،‬‬ ‫مجوز داروخانه را لغو میکنیم »‪.‬‬ ‫‪ ‬مشکات داروهای خاص در‬ ‫اولویتاست‬ ‫او از ساماندهی داروهای خاص به عنوان یکی از‬ ‫برنامههایش یاد کرد و گفت‪ :‬رفع مشکات داروهای‬ ‫خاص در اولویت است‪ .‬داروخانهها نیز باید ساماندهی‬ ‫شوند‪ .‬او با بیان اینکه در بحث حجامت‪ ،‬طب سنتی‪،‬‬ ‫داروهای گیاهی‪ ،‬زالودرمانی‪ ،‬دخالت در کار پزشکان‬ ‫نظیر بیطارها و‪ . .‬برنامه داریم‪ ،‬گفت‪ :‬برخی مکانها را‬ ‫پلمب کردیم‪ .‬یک مورد پزشک قابی را نیز دستگیر‬ ‫کردیم که خودش را متخصص زنان جا زده بود‪.‬‬ ‫دستهایی در کار است و میگویند بگذارید این‬ ‫مراکز کارشان را ادامه دهند ولی ما کار خودمان را‬ ‫انجام میدهیم‪ .‬باید فرهنگسازی شود که مردم از‬ ‫هرکس که به عنوان پزشک یا درمانگر کار میکند‪،‬‬ ‫احراز هویت کنند و پروانه مطب و کار را مطالبه کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬برخورد با بازار داروهای مخدر و‬ ‫سقطجنین‬ ‫رییس غذا و داروی سیرجان در بحث فروش‬ ‫داروهای مخدر و غیر مجاز نظیر متادون‪ ،‬ترامادول‪،‬‬ ‫قرصها و داروهای سقط جنین و‪ . .‬که در بازار ازاد‬ ‫به وفور فروخته میشود‪ ،‬گفت‪« :‬در اینده با شدت‬ ‫بیشتری برخورد میکنیم‪ .‬در همهی شهرها بازار‬ ‫ازاد دارو هست‪ .‬اان تمام وقتمان را در بحث‬ ‫کمبود دارو گذاشتهایم و باید پاسخگوی مشکات‬ ‫مردم باشیم تا از این برههی مشکل کمبود دارو عبور‬ ‫کنیم‪ .‬ممکن است بگویند مدیران کم کار هستند اما‬ ‫کارهای جانبی انرژی زیادی از ما میگیرد‪ .‬اگر بحث‬ ‫دارو اینقدر بحرانی نبود‪ ،‬وقتمان را روی برنامههای‬ ‫دیگر میگذاشتیم‪ .‬همیشه توپ را در زمین ما‬ ‫میاندازند‪ .‬نیاز به همکاری اداره اطاعات نیز هست‬ ‫تا سرشاخههای فروش را که در بازار فروش ازاد‬ ‫دارو دخالت دارند‪ ،‬شناسایی شوند‪ .‬بازار ازاد بیشتر‬ ‫از کلینیکهای مجاز داروهای مخدر را میفروشند‪.‬‬ ‫وقتی مادهای درامدزا باشد‪ ،‬فروش هم بیشتر است»‪.‬‬ ‫او در پایان نشست از مردم و رسانهها کمک‬ ‫خواست که در بحث اطاعرسانی و فرهنگسازی‬ ‫به یاری انها بشتابند‪ .‬وی همچنین سامانه ‪ 190‬را‬ ‫برای مطرح کردن شکایات حوزه بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫دارو اعام کرد‪.‬‬ ‫از خبر‬ ‫اعتصاب‬ ‫معلمان‬ ‫بیاطاعم‬ ‫‪ ‬ایلنا‪ :‬رئیسکمیسیوناموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسامیدرخصوصمطالباتمعلمانگفت‪«:‬در‬ ‫جریانمسائلومشکاتمعلمانهستمدرحالحاضرهمدراستانکرمانهستمواینجاکهفعاازاینخبرها(اعتصاب)‬ ‫نیست‪».‬محمدمهدیزاهدیدربارهانتشاربرخیازاخباردرخصوصاعتصابوتحصنتعدادیازمعلماندرشهرهای‬ ‫کشور گفت‪« :‬من بیاطاع هستم‪ ».‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا کمیسیون اموزش و تحقیقات اسامی‬ ‫دیدارویانشستیبامعلمانمعترضداشتهاستیاخیرگفت‪«:‬ماهمیشهدربینمعلمانحضورداریم‪ ».‬اوتاکیدکرد‪:‬‬ ‫«حداقلبندهدربینفرهنگیانهستم؛خانوادهمنعمدتافرهنگیهستندودرجریانمسائلومشکاتهستم‪».‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫یادمان ندانمکاری‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬رضا مسلمیزاده‬ ‫راهحلهای ساده اگرچه‬ ‫همیشه بد نیستند‪ ،‬اما این بدان‬ ‫معنانیستکهباتکیهبردانشهای‬ ‫اندک یا فهمهای عوامانه از مسایل‪،‬‬ ‫همیشهمیتوانبرایگشایشانها‬ ‫راهی جست‪ .‬تکیه بر تجربههای‬ ‫مستقیم و در عین حال اندک و ناقص ادمی‪ ،‬ای بسا گاهی‬ ‫همچون مانعی در برابر حقایق علمی قد علم کند و نتایج‬ ‫تلخ و فاجعهباری در پی داشته باشد‪ .‬نمونهی این تقابل‬ ‫تجربهی مستقیم انسانی با حقایق علمی را میتوان در‬ ‫محاکمهی گالیله به روشنی به مشاهده نشست‪ .‬در حالی‬ ‫که همگان از طریق مشاهدات عینی خویش باور داشتند‬ ‫که خورشید به دور زمین میگردد‪ ،‬خافامد این باور از‬ ‫زبان گالیله باعث شد تا کارش به دادگاه تفتیش عقاید‬ ‫بکشد و او را تا مرز تکفیر و مرگ پیش براند‪.‬‬ ‫این تنها نمونه نیست و اگر با مقداری دقت در اوضاع‬ ‫و احوال روزمرهی خویش بنگریم به این عادتوارههای‬ ‫ذهنی بسیار برمیخوریم که چنان در نهاد و باور ما مقدس‬ ‫انگاشته شدهاند که هر گونه شبهه درباره انها اگر نزدیک‬ ‫به کفر تلقی نشود‪ ،‬گوش ایشان را بر شنیدن حقیقت گران‬ ‫میسازد‪ .‬این عادتوارههای بیبهره از دانش و تخصص تا‬ ‫زمانی که به زندگی فردی انسانها مربوط میشوند‪ ،‬ضرر و‬ ‫زیانشاندرهمانمحدودهیزیستشخصیباقیمیماند‬ ‫و دخالت در ان شاید چندان پسندیده نباشد‪ .‬درد زمانی‬ ‫اغاز میشود که تصمیمگیران با تکیه بر این باورها‪ ،‬جامعه‬ ‫را متحمل هزینههایی میکنند که جبران انها به سادگی‬ ‫میسرنیست‪.‬‬ ‫در زمانهیی که عموم متخصصان شهرسازی‪،‬‬ ‫ساختوسازهایی نظیر زیرگذر و روگذر را برای حل معضل‬ ‫ترافیک‪ ،‬عملی ناکارامد و خطا میدانند‪ ،‬باور غیرعلمی‬ ‫برخی از تصمیمگیران در شورای شهر و شهرداری با‬ ‫تصویب ایجاد چنین سازههایی در حال تحمیل هزینه بر‬ ‫پیکرزخمیشهرهستند‪.‬‬ ‫غلبه بر این باور مقدس و شکستن ان از راه‬ ‫گفتوگوهای علمی و تخصصی تقریبا محال است‪ .‬شاید‬ ‫باید دعا کنیم تا شاهدی از غیب سر براورد و در این پندا ِر‬ ‫مقدس ناباور ِان به تخصص رسوخ کند‪ ،‬باشد که راهی به‬ ‫ِ‬ ‫نجات گشوده گردد‪.‬‬ ‫به گمانم عملیات احداث زیرگذر میدان ازادی کرمان‬ ‫یکی از همین شاهدهای از غیب رسیده است‪ .‬روزگاری‬ ‫ترافیک سرساماور میدان ازادی مدیران استان را متقاعد‬ ‫کرد که با ساخت زیرگذر از بار ترافیکی ان بکاهند‪ .‬با شروع‬ ‫عملیات عمرانی‪ ،‬این تقاطع عما تعطیل شد و راههایی‬ ‫موقت برای عبور و مرور تعبیه شد‪ .‬به مرور و با پیشرفت‬ ‫عملیات عمرانی‪ ،‬ورودیهای میدان باز شد و اگرچه هنوز‬ ‫زیرگذربازنشدهاست‪،‬امادیگرازانترافیکگذشتهخبری‬ ‫نیست‪ .‬در واقع بسته شدن موقت ورودیهای میدان ازادی‬ ‫شهروندان را به تصمیمهایی دیگر رهنمون ساخت و نشان‬ ‫داد که هر گونه تعریض و ساخت زیرگذر و روگذر به معنای‬ ‫دعوتماشینهایبیشتربهخیابانهاستودراندکزمانی‬ ‫دوباره «اش همان اش است و کاسه همان کاسه»‪.‬‬ ‫نمونهی نزدیک به خو ِد ما همین بند امدن خیابان‬ ‫ولیعصر به دلیل عملیات عمرانی و روکش اسفالت‬ ‫است‪ .‬اگرچه این رویداد برای اهالی این منطقه مشقات و‬ ‫دشواریهای به وجود اورده است اما بند امدن این خیابان‬ ‫چندان تاثیری بر بار ترافیکی خیابانهای دیگر نداشته‬ ‫است‪.‬همچنانکهیکطرفهسازیخیابانهاچندانکهتصور‬ ‫میشد‪ ،‬به عبور و مرور شهری یاری نرسانده است‪.‬‬ ‫در این شهر فاجعهیی در شهرسازی اتفاق افتاده که‬ ‫از ان به زیرگذر مکیاباد یا صنعت نام میبرند‪ .‬این فاجعه‬ ‫حاصل اصرار بر همان درک غیرتخصصی و عوامانه از‬ ‫مسایل است و شیوهی شروع عملیات احداثش‪ ،‬اسطورهی‬ ‫ندانمکاری!‬ ‫پیش از این در یادداشتی پیشنهاد کرده بودم؛ این محل‬ ‫را به عنوان «یادمان ندانمکاری» در مقطعی از تاریخ این‬ ‫شهر به همین صورت باقی حفظ کنند‪ .‬هر چه میگذرد به‬ ‫درستیپیشنهادمبیشترایمانمیاورم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نافرمانی معدنی!‬ ‫ِ‬ ‫‪ ‬ابوذر خواجویینسب‬ ‫نه قائل به رعایت‬ ‫استانداردهای زیستمحیطی‬ ‫هستند و نه اعتنایی به اعتراضات‬ ‫کارگران دارند‪ .‬اب‪ ،‬خاک‬ ‫و هوای مردم را میبلعند تا‬ ‫درخت سرمایهی خود را روز به‬ ‫روز تناورتر کنند‪ ،‬اما پای مطالبات کارگران که میرسد‪،‬‬ ‫خود را به نداری میزنند و با صغری و کبری چیدن از‬ ‫پرداخت حقوق انها سرباز میزنند‪ .‬گویی تا زمانی که‬ ‫امنیتِ سرمایهی کارفرمایان برای مسئوان در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ ،‬صحبت از رعایت حقوق کارگران‪ ،‬امری عبث‬ ‫و مصد ِاق اب در هاون کوبیدن است‪ .‬غیر از این بود‪،‬‬ ‫چکمهی بیعدالتی بار دیگر به گردهی کارگر ِان معدن‬ ‫مس تختگنبد فرود نمیامد! انها به مانند سال گذشته‬ ‫نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان گایهمند هستند‬ ‫و گویا باز به وعدهی مدیرعامل این معدن دلخوش‬ ‫کردهاند تا شاید سر ِکیسه را شل کند و چندرغازی را در‬ ‫کفدستِ پینهبستهشانبگذارد‪.‬‬ ‫اض انها یک سال پیش و پس از‬ ‫ماجرای اعتر ِ‬ ‫انتشار یک عکس شروع شد که در فضای مجازی‬ ‫دست به دست چرخید و به دستِ رسانههای کشوری‬ ‫رسید‪ .‬تصویر منتشر شده از فاکتی مکرر و تکراری‬ ‫خبر میداد که سالهاست به نام اگهی «فروشکلیه»‬ ‫روی برخی دیوارها و یا تابلوی اعانات بیمارستانها به‬ ‫دیدنش عادت کردهایم‪ .‬با وجود این‪ ،‬رییس ادارهی کار‬ ‫سیرجان این پارچه نوشته را به طنز تشبیه کرد و ترجیح‬ ‫داد بر واقعیتهای اشکار و پنهان این ماجرا چشم بندد‪.‬‬ ‫معادن مس‬ ‫کارگران معترض میگفتند‪ :‬ما مثل دیگر‬ ‫ِ‬ ‫استان کرمان نیستیم؛ عایدیمان کم است‪ ،‬همان حداقل‬ ‫دستمزد اداره کار را میگیریم‪ .‬حاا حساب کنید همین‬ ‫حداقل مز ِد بخور نمیر را هم بخواهند دو‪ -‬سه ماه یکبار‬ ‫بدهند؛ دیگر برای کارگر چه میماند؟‬ ‫تکرار اعتراضها حکایت از این واقعیت تلخ دارد که‬ ‫هنوز ضمانتی برای اجرای قانون کار وجود ندارد‪ .‬اگر‬ ‫قانونی هم هست نه برای دفاع از حق کارگران‪ ،‬که برای‬ ‫حمایت از سرمایهی کارفرمایان تفسیر میشود‪ .‬هر جا هم‬ ‫که راهی برای تفسیر جانبدارانهی قانون وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬صاحبان سرمایه روی به ترفندهایی میاورند تا‬ ‫قانون را دور بزنند‪ .‬برای مثال با تعداد زیادی از کارگران‬ ‫شرکتهای صنعتی و معدنی در سیرجان قراردادهای‬ ‫کوتاهمدت بسته میشود تا انها نتوانند در برابر کوتاهی‬ ‫وصول حقوق‬ ‫و قانونگریزی کارفرمایان‪ ،‬اقدامی برای‬ ‫ِ‬ ‫قانونی خود انجام دهند‪ .‬زیرا با کوچکترین اعتراضی‪ ،‬با‬ ‫تمدید نکردن قرارداد و اخراج از کار مواجه میشوند‪ .‬این‬ ‫در حالیاست که مادهی ‪ 7‬قانون کار به صراحت اشاره‬ ‫میکند‪« :‬قرارداد موقت فقط باید مشمول کارهای موقت‬ ‫باشد‪ ».‬روشن است که با توجه به نص صریح قانون و‬ ‫تعاریفی که از مشاغل سخت میشود‪ ،‬کار در معادن به‬ ‫هیچ وجه مشمول کارهای موقت نمیشود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بستن قراردادهای یک ماهه با کارگران‪ ،‬نقض اشکار‬ ‫ماده ‪ 2‬قانون کار است‪ .‬البته قصهی پر غصهی کارگران‬ ‫سیرجانیبههمینمواردختمنمیشود‪.‬جانباختنچند‬ ‫کارگردرشرکتهایگهرزمین‪،‬جهادنصر‪،‬جهانفوادو‪...‬‬ ‫حکایت از این دارد که در سایهی بیتوجهی کارفرمایان‬ ‫و ادارهی کار‪ ،‬کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت‬ ‫جانی! کاش بفهمیم؛ اینجا دیگر صحبت از اگهی فروش‬ ‫کلیه نیست که ان را به شوخی تشبیه کنیم‪ .‬صحبت‬ ‫خالی‬ ‫از ِ‬ ‫جان شیرین یک انسان است که مثل سفرهی ِ‬ ‫کارگران‪ ،‬یک واقعیت جدی است‪.‬‬ ‫روی خط‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫شماره تلگرام پاسارگاد‪09217519290 :‬‬ ‫‪‬مسئوان شهرستان و کشور یا از بازار خرید‬ ‫ندارند یا مانندکبک سرشان را زیر برف کردهاند‬ ‫که تورم را ‪ 16‬درصد و یا کمتر اعام میکنند‪.‬‬ ‫قیمت حلب ‪ 5‬کیلویی روغن ‪22‬هزارتومانی‬ ‫‪ 50‬هزارتومان شده‪ ،‬کارتن قند ‪14‬هزارتومانی‬ ‫‪26‬هزار تومان شده‪ ،‬چای گابی ‪18‬هزارتومانی‬ ‫‪ 50‬هزار تومان شده گوجه ‪ 2‬هزار تومانی ‪6‬‬ ‫هزار تومان شده حاا یا حساب وکتاب بلد‬ ‫نیستندیا از جایی خرید میکنندکه قیمت‬ ‫اجناس کمتر از قیمتی است که عامه مردم‬ ‫خریدمیکنند‪0114.‬‬ ‫‪ ‬لطفا برای شهرک صدف هم حداقل یک‬ ‫ایستگاهخطواحدبگذارید‪4989.‬‬ ‫‪ ‬نامگذاری و عوض کردن نام معابر شهری‬ ‫توسط شورای شهر نیاز به دقت وکارشناسی‬ ‫بیشتر دارد‪ .‬با قیچی کردن تکهای از بلوار‬ ‫مالکاشتر و نامگذاری به نام شهدای نیروی‬ ‫انتظامی حق شهدا ادا نخواهد شد‪ .‬عوض کردن‬ ‫نام میان سنایی‪ ،‬میدان گیتینورد‪ ،‬چهارراه‬ ‫شهسوارو‪ . .‬توجیهمنطقی‪،‬اجتماعیوفرهنگی‬ ‫ندارد‪1476 .‬‬ ‫‪‬باز هم حادثه درمعدن وکشته شدن یکی‬ ‫دیگر از عزیزان و هیچ مدیری ازجایش تکان‬ ‫نخورد‪3117.‬‬ ‫‪‬ضمن عرض تبریک هفته نیروی انتظامی به‬ ‫تمامی فرماندهان وپرسنل شریف ان مجموعه‪،‬‬ ‫بهتر بود خیابان‪ ،‬میدان یا بلوارجدیدااحداثی را‬ ‫به نام شهدای عزیز نیروی انتظامی نامگذاری‬ ‫میکردند که اتفاقا بسیار هم مورد رضایت و‬ ‫استقبال همشهریان قرار میگرفت و در اذهان‬ ‫عموم ماندگار میماند‪4179.‬‬ ‫‪ ‬شهردار عزیز اگر برایتان مقدور بود از‬ ‫کوچهها و خیابانهای کوهستانی مکیاباد‬ ‫مخصوصا درههای زیبای فیروزاباد با ماشین‬ ‫شخصیتان بازدید کوتاهی داشته باشید البته‬ ‫اگر ماشینتان شاسی بلند و کمکدار است‬ ‫چرا که ممکن است ماشین معمولی به گل‬ ‫بشیند‪4330.‬‬ ‫‪ ‬تشکر ویژه دارم از مسئوان محترم شهر‬ ‫سیرجان‪،‬مشکلمردمسیرجانفقطنامگذاری‬ ‫خیابانها بود که حل شد‪6659 .‬‬ ‫‪‬ما از ساکنان خیابان وحید هستیم و با تغییر‬ ‫ناماینخیابانموافقنیستیم‪،‬بهتربود نظرمردم‬ ‫راهمجویامیشدندتا فقطنظرخودشاناعمال‬ ‫نشود‪3735.‬‬ ‫‪‬محض رضای خدا فکری به حال ما اهالی‬ ‫شهرک نصر و اسفندقه کنید‪ .‬خط واحد‬ ‫مسیرهای شهرک نصر و اسفندقه و مشتاق و‬ ‫رزمندگان را یکی کردهاند بیایید روزها از نزدیک‬ ‫ببینید چه به سر ما می اید‪ .‬چرا کسی به فکر‬ ‫نیست؟‪0910‬‬ ‫‪‬مشکل گرانی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رکود و‪ . .‬با جلسه و‬ ‫شیرینی خوردن و وقت گذراندن حل نمیشود‪.‬‬ ‫یک راه حل ساده این است که اختاسکننده‬ ‫را اعدام کرد‪ .‬جلوی دریافت حقوق باا گرفته‬ ‫شود‪3117 .‬‬ ‫‪ ‬حدود ‪ 4‬ماه است کوچه کوثر ‪ 6‬خیابان‬ ‫اموزشکده کوثر واقع در بلوار فاطمیه را برای‬ ‫اجرایفاضابشهریحفاریکردهاندولیهنوز‬ ‫اسفالت نشده است‪4179.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫شهر ‪3‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬سارا پورمختار‬ ‫«شهردار روزی که کاندیدای شهرداری‬ ‫شد به وضعیت شهر اگاه بود‪ .‬ایشان شهردار‬ ‫شهری نشد که ان را نشناسد‪ .‬اقای سروشنیا‬ ‫میدانست این شهر کاف سردرگمی دارد به‬ ‫نام «زیرگذر صنعت» که هنوز اماکش تملک‬ ‫نشده و دردسر و هزینه دارد‪ ،‬با این حال این‬ ‫مسئولیت را قبول کرد و اتمام این پروژه هم‬ ‫جزو برنامههایش بود‪ ،‬اما حاا نامه زده که‬ ‫‪ 950‬میلیون تومان از بودجه زیرگذر مکیاباد‬ ‫را حذف کند و به جایش در فان پارک چمن‬ ‫بکارد‪ ».‬اینها اظهارنظر نایبرییس شورا در‬ ‫واکنش به نامه درخواست اصاح بودجه سال‬ ‫‪ 97‬است که برای تصویب به شورای شهر‬ ‫ارسال شده است و مخالفت تعدادی از اعضا را‬ ‫به همراه دارد‪ .‬در جلسه هفته گذشته شورای‬ ‫شهر بیشترین مخالفتها از سوی امین صادقی‬ ‫و محمدرضا عربگویینی بود و در تمام طول‬ ‫جلسه اسماعیل خواجویی رییس شورا تمام قد‬ ‫از شهردار و شهرداری حمایت کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬شهرداری برای کار فرهنگی‬ ‫رغبتی ندارد‬ ‫در نامه اصاح بودجه ارسالی‪ ،‬به درخواست‬ ‫معاونت فنی و شهرسازی ردیفهای بودجه‬ ‫پروژههای ترمیم کانالهای سطح شهر‪،‬‬ ‫زیرگذر صنعت‪ ،‬سالن همایشها و احداث‬ ‫مقبره جهانبخش صادقی حذف شدهاند‪.‬‬ ‫حذف این موارد به گفته نایبرییس شورا‬ ‫نشان از ان دارد که «عما شهرداری رغبت‬ ‫و میل انچنانی ندارد که در زمینه فرهنگی‬ ‫کار کند‪ ».‬امین صادقی در شروع اعتراضاتش‬ ‫نسبت به عملکرد شهرداری گفت‪ « :‬اگر بنا بر‬ ‫این باشد که در بحث فرهنگی اتفاق کوچکی‬ ‫از سمت شهرداری در این شهر رقم بخورد‬ ‫همین احداث سالن همایشها و مجموعه‬ ‫مشاهیر قدم مثبتی بود که قرار است‬ ‫بودجهاش در جای دیگری هزینه شود‪ .‬از‬ ‫فرهنگسرایی هم که قرار بود در سمت غرب‬ ‫شهر راهاندازی شود و یا پارک بانوانی دیگر‬ ‫هم اثری نیست»‪.‬‬ ‫‪ ‬شهردار حرفهای تکراری میزند‬ ‫اجرای زیرگذر مکیاباد کاف سردرگمی‬ ‫است که هم مردم و هم شهرداری را کافه‬ ‫کرده است‪ .‬بحث ساخت زیرگذر مکیاباد‬ ‫از دوره شورای چهارم در شهرداری و‬ ‫شورایشهر مطرح بوده و علیرغم اینکه هر‬ ‫سال در بودجه ساانه برای ان اعتباری در‬ ‫و مجبور شدیم اصاح‬ ‫نظر گرفته میشود اما‬ ‫در پی درخواست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری‬ ‫بودجه بزنیم و از ردیف‬ ‫با گذشت سالها هنوز‬ ‫برخی بودجهها کم‬ ‫به سرانجام نرسیده و‬ ‫کنیم و به بقیه اضافه‬ ‫هر بار که صحبت ان‬ ‫کنیم‪ ».‬رضا سروشنیا‬ ‫به میان امد شهرداری‬ ‫در رابطه با پروژه زیرگذر‬ ‫مشکات این پروژه را به‬ ‫‪ ‬امین صادقی‪ :‬نامه زدهاند ‪ 950‬میلیون تومان از بودجه زیرگذر مکیاباد را حذف کنند و به جایش در فان پارک چمن بکارند‬ ‫صنعت میگوید‪« :‬پل‬ ‫گردن سه عضو شورای‬ ‫‪ ‬رضا سروشنیا‪ :‬پل صنعت بحث دادگاهی دارد و تا دادگاه رای صادر نکند ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم‬ ‫صنعت بحث دادگاهی‬ ‫اهالی مکیاباد انداخت‬ ‫ردیف بودجههایی که کسر شوند‬ ‫دارد و تا دادگاه رای‬ ‫که در اثر فشارهای‬ ‫صادر نکند ما نمیتوانیم‬ ‫انها این پروژه استارت‬ ‫مبلغ(تومان)‬ ‫نام پروژه‬ ‫کاری انجام دهیم‪ .‬پیگیر‬ ‫خورد و شورا هم توپ‬ ‫‪ 200‬میلیون‬ ‫را به زمین شهرداری ترمیم کانالهای سطح شهر‬ ‫حل مشکات این‬ ‫‪ 950‬میلیون‬ ‫انداخت که چرا قبل از زیرگذر صنعت‬ ‫پروژهها هستیم ولی‬ ‫فعا پروژههای دارای‬ ‫‪ 480‬میلیون‬ ‫اینکه امکاک را تملک سالن همایش شهرداری‬ ‫اولویت را در دستور کار‬ ‫کند عملیات اجرایی‬ ‫احداث مقبره جهانبخش صادقی ‪ 390‬میلیون‬ ‫قرار دادیم‪ ».‬شهردار‬ ‫را شروع کرده است‪.‬‬ ‫درباره دلیل اینکه چرا‬ ‫تملک اماک مسیری‬ ‫ردیف بودجههایی که اضافه شوند‬ ‫ساخت پارک محلهای‬ ‫اصلیترین مشکل است‬ ‫مبلغ(تومان)‬ ‫نام پروژه‬ ‫را در اولویت بیشتری‬ ‫که بر سر اجرای این‬ ‫‪ 300‬میلیون‬ ‫پروژه وجود دارد و برای تکمیل میدان دام‬ ‫نسبت به زیرگذر‬ ‫مکیاباد قرار دارد‪،‬‬ ‫‪ 300‬میلیون‬ ‫رفع ان شهرداری مسیر تجهیز پیش سردکن و‬ ‫گفت‪« :‬برای احداث‬ ‫دادگاه را در پیش گرفته نگهداری کشتارگاه صنعتی‬ ‫پارک نیکان در شهرک‬ ‫است‪ .‬در نامه درخواست‬ ‫‪ 200‬میلیون‬ ‫بهسازی باغ صبا‬ ‫‪ 120‬هکتاری ‪880‬‬ ‫اصاح بودجه‪ ،‬شهرداری‬ ‫احداث مستحدثات شهرداری ‪ 200‬میلیون‬ ‫میلیون تومان اوراق از‬ ‫قصد دارد ‪ 950‬میلیون‬ ‫تومان از ردیف بودجه پروژه تعمیرات پل دفاع مقدس ‪ 200‬میلیون‬ ‫دولت گرفتهایم‪ ،‬برای‬ ‫ساخت این پارک نیازبه‬ ‫این پروژه را حذف کند و بهسازی اسفالت معابر سطح شهر ‪ 220‬میلیون‬ ‫مبلغ بیشتری داشتیم‬ ‫این موجب اعتراض تنها‬ ‫عکس‪:‬پاسارگاد‬ ‫‪ 600‬میلیون‬ ‫احداث پارکهای محلهای‬ ‫و برای اینکه ان ‪880‬‬ ‫نماینده اهالی مکیاباد‬ ‫در این دوره شورا را به همراه داشته است‪ :.‬میخواهد در توجیه بگوید قرار است ‪ 25‬در فان پارک چمن بکارند»‪ .‬محمدرضا از ان بحث طراحیها‪ ،‬انتخاب پیمانکار و بعد میلیون از دستمان نرود ‪ 200‬میلیون تومان‬ ‫«از توضیحاتی که شهردار درباره رفع مشکل قطعه زمین از مسکن شهرسازی بگیریم و عربگویینی دیگر عضو منتقد شورا در تایید هم اجرای کار‪ .‬با توجه به اینکه ‪ 6‬ماه از سال هم از سوی شهرداری روی ان گذاشتیم‪».‬‬ ‫‪ ‬مقبره جهانبخش صادقی زیر‬ ‫زیرگذر مکیاباد میدهد به هیچ عنوان قانع مشکل تملکها رفع میشود‪ ،‬اصا چه کسی صحبتهای نایبرییس شورا میافزاید‪« :‬چرا گذشته است‪ ،‬اگر روال عادی را هم که طی‬ ‫نمیشوم چرا که حرفهای تکراری میزند و به شهردار گفته از محل این زمینها تملک باید از بودجه زیرگذر حذف کنند؟ برای ما کنیم تا تملکها انجام شود و خانهها تخریب دکلهای فشار قوی قرار گرفته است‬ ‫در اذرماه سال ‪ 91‬پس از تشییع پیکر‬ ‫اماک مسیری پل زیرگذر صنعت را انجام سوال است که چرا اقای سروشنیا بعد از و تخلیه شوند یکی دو ماه طول میکشد‬ ‫از رفع نقص چیزی نمیگوید»‪.‬‬ ‫‪ ‬چرا باید از بودجه زیرگذر حذف دهد؟ یک پروژهای شروع شده و مردم بیچاره گذشت یک سال از روند اجرا و تعداد تملکها بعد از ان خاکبرداری را داریم‪ .‬باید مناقصه جهانبخش صادقی هنرمند نقاش و معلول‪،‬‬ ‫ان منطقه بیش از ‪ 4‬سال درگیر هستند‪ .‬گزارش دهد نه اینکه بعد از گذشت یک سال برگزار کنیم و پیمانکار انتخاب شود‪ .‬با این خبر از عملیات احداث فرهنگسرای زندهیاد‬ ‫کنند؟‬ ‫صادقی اینکه مدام توپ به زمین شورا و نمیتوانند حتی به بیمارستان غرضی بروند و نامه بزند که زیرگذر را نمیتوانم انجام دهم حساب در صورت اجرای پروژه در ماههای «جهانبخش صادقی» در جوار مزار وی داده‬ ‫یا شهرداری انداخته شود را بحثی تکراری ما هم فقط توجیه میکنیم‪ ».‬و اشاره میکند و به هر دلیلی بودجهاش را میخواهم حذف انتهای سال پرداخت صورت وضعیتهای شد تا محل خاکسپاری او مکانی برای توسعه‬ ‫پیمانکار در سال اینده است؛ یعنی از بودجه فرهنگ و هنر باشد‪ .‬این فرهنگسرا قرار بود در‬ ‫میداند‪« :‬اصا قبا هر اشتباهی شده اان به مواردی چون ایجاد فضای سبز و احداث کنم و ببرم در یک محل دیگر هزینه کنم»‪.‬‬ ‫زمینی به مساحت ‪3‬هزار مترمربع که از سوی‬ ‫سال ‪».98‬‬ ‫‪ ‬قرار نیست پروژهای متوقف شود‬ ‫وضعیت موجود را در نظر بگیریم‪ ،‬تا کی پارکهای محلهای که در ردیف مواردی‬ ‫شهردار هم معتقد است این درخواست شورای اسامی شهر و شهردار سیرجان به‬ ‫رامین یگانه معاونت فنی و عمرانی‬ ‫بگوییم زیرگذر صنعت در بحث تملک که قرار است بودجه در انجا هزینه شود و‬ ‫اماکش مشکل دارد‪ .‬اقای سروشنیا شهردار ادامه میدهد‪« :‬در اصاح بودجه اوردهاند؛ شهرداری اعتراضها و مخالفتها با درخواست اصاح بودجه به معنای متوقف شدن پروژهها این مکان اختصاص داده شده است‪ ،‬احداث‬ ‫شهری شد که میدانست کاف سردرگمی احداث پارک محلهای‪ 600 :‬میلیون تومان‪ .‬اصاح بودجه را نتیجه سوءتفاهم میداند‪ :‬در سال جاری نیست‪« :‬هر کدام از این شود‪ .‬حاا قرار است ‪ 450‬میلیون تومان در‬ ‫دارد به نام زیرگذر صنعت که هنوز اماکش همین پارکهای محلهای را که داریم حفظ «ذهنیت بدی ایجاد شده‪ ،‬اصا اینجور نیست پروژهها مشکات خاص خودشان را داشتهاند ردیف بودجه این پروژه در سال ‪ 97‬حذف‬ ‫تملک نشده‪ ،‬دردسر و هزینه دارد با این حال کنیم باید کاهمان را بیندازیم باا‪ ،‬اما حاا که برای پروژههایی که لیستشان برای حذف و چنانچه تا زمان متمم بودجه مشکلشان شود‪ .‬ان هم به گفته اسماعیل خواجویی‬ ‫این مسئولیت را قبول کرد و اتمام این پروژه نامه زدهاند که ‪ 950‬میلیون تومان از بودجه بودجه امده برنامهای نداریم‪ .‬مثا در مورد پل حل شود در ان زمان اصاح میشوند‪ .‬فعا رییس شورای شهر به این دلیل که «اداره‬ ‫هم جزو برنامههایش بود‪ .‬اان دوباره شهردار زیرگذر مکیاباد را حذف کنند که به جایش زیرگذر صنعت یکی بحث تملک است و بعد یک سری پروژههایی با اولویت بیشتر بودند برق ایراد گرفته و باید جا به جا شود‪ ».‬همین‬ ‫نایبرییس شورا اصاحیه بودجه را به باد انتقاد گرفت‬ ‫جناب اقای حسن صدرزاده‬ ‫مصیبــت وارده را بــه شــما صمیمانــه تســلیت عــرض‬ ‫نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان بــرای ان عزیــز از دســت رفتــه‬ ‫امــرزش الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر‪ ،‬اجــر و ســامتی‬ ‫مســئلت مینمایــم‪.‬‬ ‫غامحسینی‬ ‫خانواده محترم کیانی‬ ‫با تسلیم به مشیت الهی‬ ‫درگذشــت حاجمحمدرضــا کیانــی را‬ ‫خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده‪،‬‬ ‫از خداونــد متعــال بــرای ایشــان طلــب‬ ‫مغفــرت و بــرای شــما صبــر واســعه الهی‬ ‫خواســتاریم‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان‬ ‫اگهیحصروراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت شــکراه پاریــزی فرزنــد غامعلی به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده‬ ‫بــه کاســه ‪ 9709983485800۶29‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین توضیح‬ ‫داده کــه شــادروان صاحبجــان قریــه ســراجیپور در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه‬ ‫حینالفــوت ان عبارتنــد از‪ -1 :‬امانالــه پاریــزی فرزنــد غامعلــی شش ‪ 4‬تت ‪ 1328‬فرزند متوفــی ‪ -2‬رضا‬ ‫زلفــی پاریــزی فرزنــد غامعلــی شش ‪ 8‬تت ‪ 1345‬فرزند متوفی ‪ -3‬شــیرعلی زلفــی پاریزی فرزند غامعلی‬ ‫شش ‪ 2‬تت ‪ 133۶‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بمانعلــی زلفــی پاریزی فرزند غامعلــی شش ‪ 29‬تت ‪ 1319‬فرزند‬ ‫متوفــی ‪ -5‬شــکراه پاریــزی فرزنــد غامعلــی شش ‪ 3‬تت ‪ 1332‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینک با انجام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی میگردد تــا چنانچه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامهای‬ ‫از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واا گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪ .‬رییــس شــورای حــل اختاف شــماره ‪ 8‬شهرســتان ســیرجان‪ -‬ســیمین ذاکری افشــار‬ ‫شــرکت حمــل و نقــل‬ ‫گهرترابــر از شــرکت هــای‬ ‫زیــر مجموعــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر در‬ ‫نظــر دارد جهــت انجــام عملیــات بارگیــری محصوات‬ ‫(کنســانتره‪ ،‬گندلــه‪ ،‬کلوخــه‪ ،‬و اهــن اســفنجی)‬ ‫نســبت بــه اجــاره ماشــین اات مــورد نیــاز و انتخاب‬ ‫پیمانــکار واجــد الشــرایط از طریــق اســتعام قیمــت‬ ‫اقــدام نمایــد علیهــذا خواهشــمند اســت قیمــت‬ ‫پیشــنهادی خــود را بــه صــورت مهرمــوم تــا تاریــخ‬ ‫‪ 97/08/02‬بــه ادرس ســیرجان بلــوار دکتــر‬ ‫صفــارزاده خیابــان علــم شــرکت گهرترابــر تحویــل‬ ‫نماینــد‪ .‬ضمنــ ًا جهــت اطاعــات بیشــتر بــه دفتــر‬ ‫شــرکت مراجعــه فرماییــد‪.‬‬ ‫شرکت حمل نقل گهر ترابر‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله‬ ‫بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر اقــای‬ ‫حبیــباه کورکینــژاد قرایــی فرزنــد محمدعلــی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 3‬کــد ملــی ‪ 3179408۶22‬صــادره از بردســیر‬ ‫درخواســت صــدور ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪10179‬‬ ‫فرعــی از ‪ 5087‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 300‬متــر مربــع واقــع‬ ‫در روســتای نجفشــهر ســیرجان را نمــوده اســت کــه پــس از‬ ‫رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور‬ ‫ســند بــه شــماره ‪ 97/07/18-9811‬صــادر و پــاک فرعــی‬ ‫بــرای ان تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی میرســاند‬ ‫ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه‬ ‫کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را‬ ‫کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریخ تســلیم‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع‬ ‫صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز‬ ‫از انتشــار اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالح‬ ‫قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صــادر‬ ‫و تســلیم میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪1397/07/23‬‬ ‫عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫ســیرجان‬ ‫اگهی رای هیات‬ ‫در اجــرای بنــد ‪ 2‬مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله‬ ‫بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر اقــای‬ ‫علیرضــا اریزاده فرزنــد حبیــب بــه شناســنامه ‪ 494‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3071032۶92‬صــادره از ســیرجان درخواســت صــدور‬ ‫ســند شــشدانگ خانــه پــاک ‪ 9323‬فرعــی از ‪ 5087‬اصلــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 290‬متــر مربــع واقــع در روســتای نجفشــهر‬ ‫ســیرجان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی هیــات‬ ‫موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند بــه شــماره‬ ‫‪ 97/07/18-9810‬صــادر و پــاک فرعــی بــرای ان تعییــن و‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت‬ ‫روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای‬ ‫نامبــرده معتــرض اســت‪ ،‬اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی‬ ‫تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان‬ ‫ارایــه نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار‬ ‫اگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی‬ ‫را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بهنــام متقاضــی صادر و تســلیم‬ ‫میگــردد‪ .‬تاریــخ انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/23‬عبــاس‬ ‫ملکــی‪ -‬رییــس اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای‪ /‬خانــم هوشــنگ بهرامــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫از دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت‬ ‫کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 5319‬فرعــی از ‪۶518‬‬ ‫و ‪ ۶501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بــه نــام اقــای‬ ‫هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا به‬ ‫دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبت‬ ‫مراتــب جهــت اطــاع مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد‪،‬‬ ‫میتوانــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامه گواهی‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/23‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای‪ /‬خانــم هوشــنگ بهرامــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫از دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت‬ ‫کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 4709‬فرعــی از ‪۶518‬‬ ‫و ‪ ۶501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بــه نــام اقــای‬ ‫هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا به‬ ‫دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبت‬ ‫مراتــب جهــت اطــاع مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد‪،‬‬ ‫میتوانــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامه گواهی‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/23‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای‪ /‬خانــم هوشــنگ بهرامــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫از دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت‬ ‫کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 5010‬فرعــی از ‪۶518‬‬ ‫و ‪ ۶501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بــه نــام اقــای‬ ‫هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا به‬ ‫دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبت‬ ‫مراتــب جهــت اطــاع مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد‪،‬‬ ‫میتوانــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامه گواهی‬ ‫حرف باعث عصبانیت امین صادقی شد‪«:‬حاج‬ ‫اقا! به امام حسین دارند دبه در میاورند وه‬ ‫خدا میداند دارن وقت میخرند‪ .‬مگر میشود‬ ‫قبر جهانبخش صادقی را از اینجا برداریم و‬ ‫ببریم جای دیگری این چه حرفیه؟»‬ ‫شهردار هم با اشاره به اینکه «مقبره‬ ‫جهانبخش صادقی زیر دکلهای فشار‬ ‫قوی قرار گرفته است‪ ».‬توضیح بیشتر را به‬ ‫معاون فنی و عمرانی اش ارجاع میدهد‪.‬‬ ‫رامین یگانه میگوید‪« :‬متاسفانه اداره برق‬ ‫نامهای نوشته بود که جایی که جانمایی‬ ‫طرح مقبره جهانبخش صادقی شده به دلیل‬ ‫اینکه زیر دکلهای فشار قوی قرار گرفته باید‬ ‫جابهجا شود‪ .‬نه اینکه خود مقبره بلکه ان‬ ‫ساختمانهای جانبی باید چند متر جلوتر‬ ‫ساخته شوند‪ .‬یک سری نامهنگاریهایی‬ ‫انجام دادیم و حریم که مشخص شد باید‬ ‫جابهجاییها انجام شود‪ .‬همچنین بحث‬ ‫انتخاب پیمانکار جدید را داریم‪ ».‬تاش برای‬ ‫شنیدن اظهارنظر مدیران اداره برق بینتیجه‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‪ ‬داستان همچنان ادامه دارد‬ ‫در تمام این موارد و پروژههایی مشابه‬ ‫ردپای بیتدبیری و بیبرنامهگی در شورا‬ ‫و شهرداری در همه دورهها دیده میشود‪.‬‬ ‫قبل از اینکه پروژهای کلنگاش زده شود‪،‬‬ ‫جوانب ان سنجیده نمیشود و هر که‬ ‫زورش بچربد حرفش را به کرسی مینشاند‪.‬‬ ‫از پروژه زیرگذر مکیاباد که باتکلیف باقی‬ ‫مانده گرفته تا خرید و نصب پیش سردکن‬ ‫کشتارگاه که درگیر نوسانات قیمتها‬ ‫شده و پروژه ترمینال مسافربری و تغییر‬ ‫نام خیابانها‪ .‬دود تمام این بیتدبیریها‬ ‫جز چشم شهروندان راه به جایی نمیبرد‪.‬‬ ‫این داستان همچنان ادامه دارد تا جایی که‬ ‫کمیسیون عمران شورا اخیرا به این نتیجه‬ ‫رسیده است که زمینی را که در دوره‬ ‫شورای چهارم در زمین پارکسوار (روبروی‬ ‫مهدیه) برای ساخت پایگاه در اختیار پلیس‬ ‫راهور دادهاند‪ ،‬پس بگیرند ان هم در زمانی‬ ‫که بخش زیادی از ساختمان ان ساخته‬ ‫شده است‪ .‬و در ازای ان در جایی دیگر‬ ‫زمینی به همراه هزینه ساخت ساختمان را‬ ‫به پلیس راهور بپردازند چرا که معتقدند‬ ‫ماهی را هر وقت از اب بگیرند تازه است و‬ ‫ارزش این زمین خیلی بیشتر از اینهاست‬ ‫که بخشی از ان را ببخشند‪.‬‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/23‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای‪ /‬خانــم هوشــنگ بهرامــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫از دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 123‬ســیرجان مدعــی اســت‬ ‫کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 4079‬فرعــی از ‪۶518‬‬ ‫و ‪ ۶501‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 37‬کرمــان بــه نــام اقــای‬ ‫هوشــنگ بهرامــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده‪ ،‬لــذا به‬ ‫دســتور تبصــره یــک اصاحــی مــاده ‪ 120‬اییننامــه قانــون ثبت‬ ‫مراتــب جهــت اطــاع مــردم اگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد‪،‬‬ ‫میتوانــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار روزنامه گواهی‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک صــادر خواهــد شــد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشــار‪ :‬دوشــنبه ‪ 1397/07/23‬عبــاس ملکــی‪ -‬رییــس‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول‬ ‫احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه ‪ 951490‬محکــوم‬ ‫علیــه اقــای مهــدی گلبازخانــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 7/449 /293/927‬ریــال در حــق محکــوم لــه اقــای محمــد‬ ‫علــی گلبازخانــی گردیــده و نامبــرده اعیــان ملکــی را بــه ایــن‬ ‫اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط‬ ‫کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪۶/۶78/۶00/000‬‬ ‫ریــال بــراورد قیمــت گردیــده‪ ،‬مــال معرفــی شــده در تاریــخ‬ ‫‪ 1397/08/05‬ســاعت ‪ 12‬ظهــر از طریــق مزایــده در محــل‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد‪ .‬مزایــده از قیمــت‬ ‫کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه بااتریــن‬ ‫قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ 10 .‬درصــد قیمــت پیشــنهادی‬ ‫فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از‬ ‫کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درامدهــای دولــت‬ ‫واریــز میگــردد‪ .‬متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویش را‬ ‫حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1397/08/05‬از طریــق پســت سفارشــی‬ ‫بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه‬ ‫مزایــده مورخــه ‪ 1397/08/05‬میباشــد‪ .‬مزایــده در صــورت‬ ‫عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد‪ .‬ملــک مــورد‬ ‫مزایــده اعیــان ملــک بــه شــماره پــاک ‪ 4725‬بخــش ‪ 3۶‬کرمــان‬ ‫بــر اتوبــان بندرعبــاس‪ -‬تهــران ایــن برگشــت از بندرعبــاس‬ ‫کیلومتــر ‪ 10‬ســیرجان شــامل مغــازه‪ ،‬ســوله تعمیــرگاه و غیــره‬ ‫میباشــد‪ .‬دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان‪-‬‬ ‫بروســان‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سامت‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬بتول بالی‬ ‫«اقای دکتر یادتان هست گفتید بعدا بیام‬ ‫دارو بگیرم؟» کدام دارو؟ «وارفارین» باید صبر‬ ‫کنی میبینی که داروخانه شلوغ است‪ .‬بیمار ناچارا‬ ‫گوشهای میایستد‪ .‬مشتری دیگری درخواست قرص‬ ‫پاویکس(داروی قلب) میکند؛ «نداریم»‪ .‬صدای یک‬ ‫مشتری باا رفت‪ .‬نگاهها به یک سو چرخید‪ .‬همه جا‬ ‫ساکت بود و فقط صدای مشتری میپیچید؛ «خدا‬ ‫لعنتتان کند اگر شیرخشک دارید و به بچه من‬ ‫نمیدهید‪ .‬مگر میشود نباشد‪ ،‬دروغ میگویید خب‬ ‫بگویید گرانتر میدهیم‪ ،‬قبول میکنم که گران‬ ‫بخرم» بعد از چند ثانیه بگومگو با عصبانیت لبخند‬ ‫میزند و با سرعت از داروخانه خارج میشود تا به‬ ‫داروخانهای دیگر برود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت دارو و نبود برخی داروها باعث‬ ‫نابسامانی در حوزه دارویی شده است‪ .‬بررسیهای‬ ‫پاسارگاد نشان میدهد عمدهترین کمبود برای‬ ‫داروهایی نظیر داروهای ضد صرع و تشنج‪ ،‬داروهای‬ ‫قلبی‪ ،‬داروهای اعصاب و روان‪ ،‬داروهای دیابت‪ ،‬برخی‬ ‫انتیبیوتیکها‪ ،‬ویتامینها‪ ،‬داروهای چربی و داروهای‬ ‫بیماران خاص است‪.‬‬ ‫‪ ‬نابسامانی اوضاع دارویی در داروخانهها‬ ‫در فضای داروخانهای در مرکز شهر‪ ،‬باید انقدر‬ ‫بایستی تا متصدیان فروش دارو فرصت کنند‪ ،‬جوابت‬ ‫را بدهند‪ .‬مشتریان از باای سر هم سرک میکشند تا‬ ‫به قسمت نیمدایره بدون شیشهی پیشخوان برسند‪.‬‬ ‫مشتری تقاضای قرصپاویکس(داروی قلب) میکند‬ ‫و تنها یک خشاب ‪ 14‬عددی به او داده میشود؛ «یک‬ ‫بسته کامل میخواهم» مسئول فروش میگوید‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬مشتری دیگری «قرص فلوکونازول(درمان‬ ‫عفونتهای قارچی) دارید؟» نه‪« .‬کجا میتونم پیدا‬ ‫کنم همه جا را زدم برای این قرص؟» نمیدونم‪« ،‬چرا‬ ‫نیست؟» و جوابی که داده نمیشود‪ .‬سپس میگوید‪:‬‬ ‫«یک بسته قرص سفکسیم بدهید از هیچی بهتره»‪.‬‬ ‫زنی با دفترچهی بیمه در دستش‪ ،‬روی صندلی‬ ‫نشسته است‪ 8-7 .‬داروخانه شهر را برای گرفتن‬ ‫انسولین قلمی زیر پا گذاشته و حاا به این داروخانه‬ ‫امده است‪ .‬وقتی میپرسد این دارو را دارید‪ ،‬با ابروهای‬ ‫باا انداختهی متصدی فروش مواجه میشود‪.‬‬ ‫داروخانهی دکتر فتاحیزاده نسبتا خلوت است‪ .‬زن‬ ‫میانسالی قرص وارفارین میخواهد و داروخانه ندارد‪.‬‬ ‫فروشندهمیگوید‪:‬چنددارویمشابهیکهتجویزشده‬ ‫قیمتش خیلی باا است‪ ،‬بدهم؟ «چند شده؟» ‪243‬‬ ‫هزار تومن به قیمت ازاد‪ .‬مشتری اهسته میگوید‪:‬‬ ‫«قیمتش خیلی زیاده‪ ،‬میروم از داروخانه دوستم‬ ‫میگیرم شاید تخفیف داد»‪.‬‬ ‫از فروشنده داروخانه‪ ،‬میپرسم کدام داروها کم‬ ‫است؟«خیلی داروها‪ ،‬انسولین قلمی و برخی داروهای‬ ‫خارجی قلبی وجود ندارد‪ .‬دکتر باید تشخیص بدهد‬ ‫دارویی جایگزین کند اما قیمت مشابه بااتر است»‪.‬‬ ‫فضای کوچک داروخانه دکتر برفهای مرتب پر و‬ ‫خالی میشود‪ .‬بیماری با صدای بلند میپرسد‪« :‬قرص‬ ‫دِپاکین(ضد تشنج و صرع) دارید؟» پزشک داروخانه‬ ‫به فروشنده تاکید میکند فقط‪ 10‬عدد قرص به بیمار‬ ‫بدهد»‪.‬پزشک دلیل کم دادن قرص به بیمار را کمبود‪،‬‬ ‫وارداتی بودن ماده اولیه ان‪ ،‬باا رفتن قیمتها و عدم‬ ‫توزیع این دارو توسط شرکتها میداند‪ .‬دکتر برفهای‬ ‫در توضیح بیشتر کمبود اقام دارویی‪ ،‬لیست داروهای‬ ‫خریداری شده از شرکتهای دارویی مختلف را نشان‬ ‫میدهد؛ «به تعداد کم و به صورت تکدانهای دارو‬ ‫ارسالمیکنند‪.‬مثاشربتسودوافدرین(ضداحتقان)‬ ‫سه شیشه‪ ،‬واکسن انفلوانزا ‪ 15‬عدد‪ ،‬قرص لتیزین‬ ‫‪ 15‬عدد‪ ،‬شربت سیپروهپتادین یک شیشه‪ ،‬شربت‬ ‫پارژین ‪ 6‬شیشه‪ ،‬تازه برخی داروها مشابه هم ندارند‪.‬‬ ‫داروخانهها برای گرفتن دارو باید التماس کنند»‪.‬‬ ‫‪ ‬خوردن داروی مشابه بهتر از نخوردن‬ ‫دارو است‬ ‫به گفتهی دکتر امین محمدی(داروساز) همه نوع‬ ‫دارو کم است‪ .‬او شروع میکند به نام بردن و ادامه‬ ‫میدهد‪«:‬دارویجدیدواردنمیکنیموذخیرهانبارمان‬ ‫را خالی میکنیم‪ .‬مریض دارویش را با مشابه ایرانی‬ ‫متعادل میکند‪ ».‬این پزشک داروساز تحریم‪ ،‬گرانی‬ ‫و مردم را باعث کمبود دارو میداند‪« :‬وزیر بهداشت‬ ‫اعام کرده تا ‪ 6‬ماه اینده به بحران دارو میخوریم‪،‬‬ ‫هرچه دارو میخواهید بخرید‪ .‬این حرف دامن زده به‬ ‫مشکات‪ .‬از ‪ 4-3‬ماه گذشته سهمیه برخی داروها کم‬ ‫شد‪ .‬مردم برای خرید دارو حمله کردند»‪.‬‬ ‫خانم دکتر زارعی(داروخانه رازی)اکثر مشکات‬ ‫را به گردن وزیر بهداشت میاندازد؛ «دقیقا همه‬ ‫چیز از صحبتهای وزیر شروع شد‪ .‬اگر بگوییم کدام‬ ‫داروها باید یک صفحه کامل بنویسید‪ .‬کمبود دارو به‬ ‫خاطر تحریم اقتصادی نیست بلکه به دلیل نپرداختن‬ ‫حساب داروخانهها توسط بیمهها است‪ .‬اان داروهای‬ ‫پارکینسون(عصبی) اصا نیست‪ .‬هر روز مریض ‪4-3‬‬ ‫عدد قرص میخورد و شرکت یک بسته ‪ 100‬تایی‬ ‫به هر داروخانهای میدهد‪ .‬شما جای ما بودی این‬ ‫بسته را به چند مریض میدادی؟ جایگزینی هم‬ ‫برای این قرص نیست‪ ،‬قبا مشابه ایرانی این قرص‬ ‫بود اما اان نیست‪ ».‬بیمار دست خالی برمیگردد؟ «تا‬ ‫دلت بخواهد‪ ».‬داروی پرفنازین (داروی اعصاب) اصا‬ ‫نیست‪ .‬مادوپار(داروی اعصاب) جایگزین ایرانی دارد اما‬ ‫ان هم نیست ولی شربت سودوافدرین(گرفتگی و رفع‬ ‫گزارش پاسارگاد از مشکات کمبود دارو در داروخانهها‬ ‫دردهایی که دوا ندارند‬ ‫مراجعه بیاران به داروخانهها و نبود برخی داروها باعث نگرانی انها شده است‪ /.‬عکس‪ :‬امین ارجمند‬ ‫احتقان) تولید ایرانی است‪ ،‬کم است ولی جایگزین‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫‪ ‬شرکتها دارو ندارند‬ ‫به گفتهی مسئول فروش یک شرکت توزیع دارو‬ ‫در استان‪ ،‬بسیاری از شرکتهای توزیعی‪ ،‬دارو ندارند‬ ‫و رو به ورشکستگی هستند چون اکثر مواد اولیه‬ ‫خارجی است‪ .‬از طرفی شرکتهای تولیدی میترسند‬ ‫مواد اولیه گرانتر شود‪ ،‬منتظرتغییر قیمتها هستند‪.‬‬ ‫برخی داروهای شیمیدرمانی اصا نیست‪ .‬محصوات‬ ‫شیمیدرمانی باید نقدی خریداری شوند‪ .‬برخی دارو را‬ ‫میخرند تا با نرخ بیشتری بفروشند‪ .‬وی که نخواست‬ ‫نامش برده شود‪ ،‬گفت‪« :‬قبا فاکتورها یکساله بود ولی‬ ‫اان ‪ 45‬روزه است و بیشتر از ‪ 60‬روز فاکتور نداریم‪.‬‬ ‫داروخانهها حاضر نیستند یک ماهه خرید کنند»‪.‬‬ ‫مسئول یکی دیگر از شرکتهای توزیع دارو در‬ ‫استان با تاکید بر ذکر نشدن نامش گفت‪ :‬کمبود دارو‬ ‫ملموس نیست؛ «دارو کم نیست اما مثل سابق دارو‬ ‫نداریم که در انبارها بماند‪ .‬به اندازه نیاز دارو وارد و‬ ‫توزیع میشود‪ .‬دارویی نبوده که قبا داشته و اان‬ ‫نداشتهباشیم‪».‬‬ ‫‪‬مشکلهمهیداروخانههانقدینگیاست‬ ‫«دارو کم شده اما پیدا میشود‪ .‬ما پول نداریم‬ ‫بخریم چون بیمه پول نمیده‪ .‬دارو سهمیهبندی‬ ‫شده‪ ،‬شرکتها هم دارو کم میفروشند» این حرف‬ ‫تمام داروخانهدارهاست‪ .‬برخی از انها معتقدند نه‬ ‫تنها تاخیرهای طوانیمدت بیمهها بلکه نطق وزیر‬ ‫بهداشت که گفته بود «با مشکل کمبود دارو مواجه‬ ‫هستیم و داروهای مورد نیازتان را بگیرید» کار دست‬ ‫داروخانهها داد‪ .‬همچنین معتقدند فشار روانی ناشی از‬ ‫کمبود‪ ،‬باعث هجوم مردم برای خرید دارو و انبار ان‬ ‫شده است‪ .‬مردم برای هفتگی دارو میگرفتند حاا‬ ‫برای مصرف سالیانه دارو میگیرند‪.‬‬ ‫داروخانه دکتر اطمینان که داروی بیماران‬ ‫خاص(اماس‪ ،‬پیوندی‪ ،‬تااسمی‪ ،‬کلیوی) را تهیه‬ ‫میکند‪،‬ماننددیگرداروخانههابامشکلعدمنقدینگی‬ ‫مواجه است‪ .‬بیماران خاص دست خالی از داروخانه‬ ‫برمیگردند یا مجبورند برای تهیه دارو به شهرهای‬ ‫دیگر بروند اما انجا هم همین اش است و همین‬ ‫کاسه‪.‬‬ ‫به گفتهی دکتر رضا اطمینان هرچند غذا و دارو‬ ‫جزو تحریمها نیست ولی به صورت غیر مستقیم‬ ‫تحریم میشویم مثا شرکتهای دارویی در تبادل‬ ‫پول به خارج از کشور با بانکها مشکل دارند‪ .‬وی از‬ ‫عدم همکاری بیمهها مخصوصا بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ناراحت است؛«اگر بیمهها پول بدهند مشکلی از لحاظ‬ ‫تامین دارو چه انسولین‪ ،‬چه داروهای خاص و داروهای‬ ‫دیگر نداریم‪ ».‬وی در جواب حرف وزیر بهداشت‪-‬با‬ ‫افزایش قیمت دار‪ ،‬قیمت دارو افزایش نداشته‪-‬‬ ‫قیمتها را مقایسه میکند؛ «قیمتها روزبهروز باا‬ ‫میرود‪ .‬شربت زینکسولفات(شربت تقویتی) سال‬ ‫گذشته ‪ 12-10‬هزار تومان بود و به تدریج به ‪20-18‬‬ ‫و ‪ 30‬هزار تومان رسید و اان ‪ 82‬هزار تومان شده‬ ‫است‪ .‬این دارو خارجی و وابسته به ارز است‪ .‬قبا یکی‪،‬‬ ‫دو بار در سال قیمتها عوض میشد ولی اان روزانه‪،‬‬ ‫هفتگی و ماهانه قیمتها تغییر میکند‪ .‬قیمت روی‬ ‫جلد دارو با قیمت فروش یکی نیست و معضلی برای‬ ‫داروخانهها شده است »‪.‬‬ ‫‪ ‬داروهای خاص را نمیتوانیم بیاوریم‬ ‫همکاری نکردن شرکتهای دارویی حتی در‬ ‫مورد داروهای خاص گایه دیگر دکتر اطمینان است؛‬ ‫«شرکتها داروهای خاص را هم با شرایط نقدی یا‬ ‫فرصت یکی‪ ،‬دو ماهه میدهند‪ 10 .‬شرکت به ما‬ ‫دارو نمیدهند چون نقدی کار میکنند‪ .‬در حالیکه‬ ‫داروخانه پول داروهای خاص را ‪ 7-8‬ماه بعد از بیمهها‬ ‫دریافت میکند‪ .‬اکنون داروهای خاص را نمیتوانیم‬ ‫بیاوریم‪.‬مثاقرصسِلسِپت(دارویپیوندکلیهوکبد)‬ ‫هر کارتن بیش از ‪ 8‬میلیون تومان است و شرکت‬ ‫دارویی زیر ‪ 10‬کارتن نمیدهد؛ برخی داروها هم‬ ‫یخچالی است و حجم زیادی دارند و نمیتوانیم زیاد‬ ‫خریداری کنیم‪ .‬هر قدر پول و سرمایه داشته باشی‪،‬‬ ‫جوابگو نیست‪ .‬قرص سیتالوپرام(داروی اعصاب) فقط‬ ‫سه بستهی ‪ 30‬عددی دادند که فقط برای مصرف‬ ‫سه بیمار در ماه است‪ ».‬بیماران چه میکنند؟ «هنوز‬ ‫مقداری دارو از قبل داریم»‪.‬‬ ‫‪ ‬تقسیم دارو مدیریت میشود‬ ‫«مشکل عمده داروخانههای شهر بدعهدی بیمهها‬ ‫در پرداخت مطالبات داروخانهها است» این را دکتر‬ ‫حیدربرفهاینمایندهیداروسازانسیرجانعنوانکرد‪.‬‬ ‫وی فروش نقدی شرکتهای توزیعی‪ ،‬انحصاری کردن‬ ‫توزیع داروها را از مشکات بعدی داروخانهها برشمرد‪.‬‬ ‫همچنین کاهش سود داروها دلیل دیگر کمبود‬ ‫داروها(مثا انسولین قلمی) است؛ «فروش داروهای‬ ‫خارجی سبدی شده و باید همزمان چند قلم دارو با‬ ‫هم خریداری شود‪ ».‬توزیع سهمیهای و قطرهچکانی‬ ‫عنوانی است که دکتر برفهای به شرکتها میدهد‪:‬‬ ‫«یکدانه‪ ،‬یکدانه دارو میدهند تا دارو در انبار بماند‬ ‫چون شرکت توزیعی هم نمیداند دارو را کی از داروساز‬ ‫دریافتمیکند»‪.‬‬ ‫از نظر دکتر برفهای گرانی دارو‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫خاص سیرجان را‬ ‫داروخانه را کم کرده است؛«بیماران ِ‬ ‫میشناسیم‪ .‬تنها راهکار‪ ،‬مدیریت کردن تقسیم دارو در‬ ‫موقعیت کنونی است‪ ».‬به گفتهی وی دارو نایاب نیست‬ ‫اما کمبود دارو هست؛«البته بعضی داروها به دلیل عدم‬ ‫مدیریت شرکتها در تولید‪ ،‬مقطعی کم میشود»‪.‬‬ ‫دکتر ارجمند تا ِجالدینی دیگر نماینده داروسازان‬ ‫سیرجان عنوان کرد؛ «اکثر داروها موجود است و‬ ‫کمبود دارو محرز نیست‪ .‬مشابه برخی داروها گران یا‬ ‫مثل داروی اصلی نیست و بیماران با مشکل مواجه‬ ‫میشوند»‪ .‬قیمت برخی داروها در داروخانههای شهر‬ ‫یکی نیست‪ .‬او دراینباره توضیح میدهد‪« :‬بر قیمت‬ ‫داروها نظارت داریم‪ .‬تفاوت قیمت داروها به دلیل‬ ‫افزایش ‪ 5 -10‬درصدی نرخ جدید داروهاست‪».‬وی‬ ‫اشارهای به کمبود برخی داروهای بیمارستانها دارد‪:‬‬ ‫«موجودی سرم کم است و شاید تا یک ماه اینده با‬ ‫کاهشمواجهشود‪.‬البتهبیمارستاندکترغرضیچون‬ ‫با تامین اجتماعی در ارتباط است مشکات کمتری‬ ‫نسبت به بیمارستان امامرضا دارد‪ ».‬افزایش قیمت‬ ‫دار و بهمریختگی اوضاع اقتصادی نکتهای است که‬ ‫دکترارجمندتاجالدینیبیانمیکند؛«برخیداروهای‬ ‫بیهوشی نیز کم است چون ماده اولیه خارجی است‪،‬‬ ‫تولیدکنندههامشکاتیدارند»‪.‬‬ ‫دکتر حسن نصراهپور معتقد است بیمارستان‬ ‫امامرضا(ع) اصا با مشکل خاص دارویی مواجه نیست؛‬ ‫«شرکت فردای روشن واسطه دارویی ماست و دارو‬ ‫را تهیه میکنیم‪ .‬ممکن است برخی پزشکان بگویند‬ ‫دارو نیست اما با نظر کمیته علمی داروی مشابه را‬ ‫تجویزمیکنیم»‪.‬‬ ‫به گفتهی دکتر مهدی ابنا در بیمارستان دکتر‬ ‫غرضی فعا دارو هست؛ «با بحران جدی دارو روبهرو‬ ‫نیستیم‪ .‬فقط وسایل و تجهیزات گرانقیمت برای‬ ‫عملهای تعویض مفصل و عملهای چاقی کمبود‬ ‫است که نوبت این عملها را به تعویق انداختیم»‪.‬‬ ‫‪‬بعضیاقامداروییسهمیهبندیشدهاند‬ ‫کارشناس غذا و دارو و نظارت بر امور دارویی‬ ‫دانشکده علومپزشکی سیرجان هم نظر داروخانهدارها‬ ‫را دارد؛«دارو کمبود نیست‪ .‬واردات و تولید یکسری‬ ‫داروها کم شده‪ ،‬از طرف سازمان غذا و دارو بعضی‬ ‫اقام دارویی سهمیهبندی شدهاند‪».‬دکتر پریناز‬ ‫امیریمقدم معتقد است صبر کردن به خاطر معوقات‬ ‫بیمهها‪ ،‬خرید دارو توسط داروخانهها را سخت کرده‬ ‫است‪ .‬وی در مورد کمبود انسولین قلمی برای بیماران‬ ‫دیابتی هم گفت‪« :‬چون تزریق ان راحتتر از بقیه‬ ‫انسولینها است‪ ،‬تقاضا زیاد و انسولین قلمی کم است‪.‬‬ ‫بیماران میتوانند از ویال انسولین(شیشه دارویی)‬ ‫استفاده کنند و با استفاده از سرنگ تزریق کنند»‪ .‬به‬ ‫توصیهامیریمقدمتنهاراهحلبحراندارویی‪،‬مدیریت‬ ‫بیماران در خرید دارو است؛ «مردم باید بهم کمک‬ ‫کنند‪ .‬نباید دارو زیاد بخرند تا دارو به بقیه بیماران هم‬ ‫برسد»‪.‬‬ ‫‪ ‬کمبود دارو مشکل کشوری است‬ ‫دکتر عباس فخریان مدیر جدید غذا و داروی‬ ‫دانشکده پزشکی‪ ،‬کمبود دارو را مشکل کشوری و‬ ‫بحث نقدینگی را عامل مشکات داروخانههای شهر‬ ‫دانست؛«ممکن است برخی داروهای خارجی کم و یا‬ ‫نباشد‪ .‬برخی شرکتهای دارویی نیز دنبال سودجویی‬ ‫هستند و دارو نمیفروشند‪ .‬مثا داروی پروپوفول(داروی‬ ‫بیهوشی اتاق عمل) کمبود و برای بیمارستانها‬ ‫سهمیهبندی شده و ممکن است تمام شود‪ .‬باید یک‬ ‫فکر کشوری برداشته شود‪ .‬دست ما در این زمینه‬ ‫کوتاه است»‪ .‬وی سامانه ‪ 190‬را اماده دریافت شکایات‬ ‫مردمی در زمینههای مختلف پزشکی اعام کرد‪.‬‬ ‫زنی گوشه داروخانه ایستاده و منتظر است‬ ‫داروخانه خلوت شود‪ .‬به خیال اینکه سر دکتر خلوتتر‬ ‫شود‪ ،‬شاید دارویی را که گفته موجود نیست‪ ،‬به او‬ ‫بدهد‪ .‬در حال خارج شدن از داروخانه صدای زنی در‬ ‫گوشم میپیچد‪ ،‬تو رو خدا یه دونه امپول انفلوانزا‬ ‫بدین‪ ،‬زمستونا شدیدا سرما میخورد‪ .‬اگر قایم کردین‬ ‫فقط یکیشو به من بدین‪.‬‬ ‫اگهی اصاح اسناد مناقصه عمومی شماره ‪/97/16‬ع‬ ‫حســب تغییــرات در اســناد مناقصــه مذکــور بــا عنــوان « بیمــه امــوال و دارائیهــای‬ ‫شــرکت در ســال ‪ ، »97-98‬بــه اســتحضار کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه‬ ‫میرســاند اســناد اصــاح شــده روی ســایت شــرکت بــه نشــانی ‪WWW.GEG.‬‬ ‫‪ IR‬و درقســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا بارگــذاری شــده اســت‪ .‬لطفــ ًا پــس‬ ‫از دریافــت اســناد جدیــد نســبت بــه تکمیــل ان و تحویــل در روز یکشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 97/7/29‬اقــدام فرمائیــد‪ .‬ضمنـ ًا تاریــخ بازدیــد تغییــر نکرده و روزهای یکشــنبه‬ ‫و دوشــنبه مــورخ ‪ 22‬و ‪ 97/7/23‬همــکاران دســتگاه نظــارت امــاده پاســخگویی‬ ‫بصــورت حضــوری مــی باشــند‪.‬‬ ‫مدیریت قراردادها و معامات‬ ‫شرکت معدنی وصنعتی گلگهر‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای‬ ‫کفپوش بتنی معابر سطح شهر شماره یک سال ‪(97‬نوبت اول)‬ ‫شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر‪ :‬تهیــه مصالــح و اجــرای کفپــوش‬ ‫بتنــی معابــر ســطح شــهر شــماره یــک ســال ‪ )97‬بــه شــماره ‪ 200975۶74000020‬را از طریــق ســامانه‬ ‫تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا‬ ‫ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)‬ ‫بــه ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجــام خواهــد شــد و ازم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت‬ ‫قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه‬ ‫محقــق ســازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1397/07/23‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1397/08/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارایه پیشنهاد‪ : :‬ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه تاریخ ‪1397/08/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ : :‬ساعت ‪ 18:00‬روز دوشنبه تاریخ ‪1397/08/14‬‬ ‫اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه‬ ‫پاکتهــا‬ ‫الف) ادرس‪ :‬سیرجان‪ -‬میدان انقاب‪ -‬شهرداری مرکزی‪ -‬امور قراردادها و تلفن‪034 – 413205077 :‬‬ ‫اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ -‬مرکز تماس‪021 – 41934 :‬‬ ‫دفتر ثبتنام ‪ 889۶9737‬و ‪851937۶8‬‬ ‫مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسامی شهر سیرجان‬ ‫اگهی استخدام دانشکده علومپزشکی سیرجان‬ ‫دانشــکده علومپزشــکی و خدمــات بهداشــتیدرمانی ســیرجان قصــد دارد براســاس‬ ‫مجــوز وزارت متبــوع اقــدام بــه جــذب ‪ 25‬نفــر نیــروی فوریتهــای پزشــکی در قالــب‬ ‫خریــد خدمات(شــرکتی) از طریــق ازمــون و مصاحبه نماید‪ .‬متقاضیــان میتوانند جهت‬ ‫دریافــت اطاعــات بیشــتر و نحــوه ثبتنــام از تاریــخ ‪ 97/07/21‬لغایــت ‪97/07/28‬‬ ‫بــه وبســایت دانشــکده بــه ادرس‪ www.sirums.ac.ir :‬مراجعــه نمایند‪.‬‬ ‫روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان‬ ‫اگهی مزایده سالن ورزشی سایت مسکن مهر شهرداری نجفشهر «نوبت دوم»‬ ‫شــهرداری نجفشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 313/5۶1‬مــورخ ‪ 97/0۶/20‬شــورای محتــرم اســامی‬ ‫نجفشــهر ســالن ورزشــی چندمنظــوره خــود را بــا کلیــه تجهیــزات واقــع در ســایت مســکن مهــر از طریــق مزایــده کتبــی‬ ‫اجــاره دهــد‪ .‬لــذا متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 97/08/03‬بــه شــهرداری‬ ‫نجفشــهر مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل ‪ 5‬درصــد قیمــت کارشناســی میباشــدکه میبایســت بــه حســاب ســپرده ‪ 12225‬نــزد‬ ‫بانــک تجــارت نجفشــهر واریــز و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط‪ ،‬ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه کارشناسی به صورت کامل به عهده برنده مزایده میباشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند‪ ،‬ســپرده انهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبط‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫در صــورت نیــاز جهــت کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان محتــرم میتواننــد بــا شــماره تلفــن ‪ 034 -4239۶545‬تمــاس‬ ‫حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫علی نجفابایپور‪-‬شهردار نجفشهر‬ ‫‪ ‬ایسنا‪ :‬رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه‬ ‫«ذخیره یکساله کااهای اساسی در انبارها موجود است» گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫افزایش ‪ 30‬تا ‪ 50‬درصدی قیمت کااهای اساسی را شاهدیم در حالی که یارانه‬ ‫‪ 4200‬تومانی برای انها اختصاص مییابد‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫تخصیص ارز‪ 8 ،‬میلیارد دار در شش ماهه اول سال برای کااهای اساسی اختصاص‬ ‫یافته که از متوسط سال گذشته بیشتر است و اطمینان خاطری را برای تامین‬ ‫کااهای اساسی فراهم میکند‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه ارز کااهای اساسی مبلغ‬ ‫‪ 4200‬تومان پیشبینی شده‪ ،‬افزایش قیمت این کااها دلیلی ندارد‪.‬‬ ‫ذخیره‬ ‫یکساله‬ ‫کااهای‬ ‫اساسی‬ ‫یادداشت‬ ‫ورزشیترین چهره سیرجان‬ ‫‪ ‬امین شول زیدابادی‬ ‫این روزها چهره شهر از هر‬ ‫زمانی ورزشیتر است‪.‬‬ ‫از فوتبال گلگهر که در لیگ‬ ‫دسته اول یکهتازی میکند و‬ ‫همه عاقهمندان را به موفقیت و‬ ‫صعود به لیگ برتر امیدوار کرده‬ ‫است تا والیبال فواد سیرجان ایرانیان که از چهارشنبه‬ ‫کار خود را در لیگ برتر والیبال استارت میزند‪.‬‬ ‫به اینها اضافه کنید حضور تیمهای امید‪ ،‬جوانان و‬ ‫نوجوانان گلگهر در لیگهای برتر کشور‪ ،‬ارمانگهر‬ ‫در لیگ دسته دوم و صدرنشینیاش که امکان صعود‬ ‫به لیگ دسته اول را دارد‪ ،‬حضور فوتبال بانوان‬ ‫شهرداری سیرجان در لیگ برتر بانوان و برگزاری‬ ‫مسابقات مهم و مختلف کشوری در سیرجان‪ .‬هر‬ ‫یک از این اتفاقات میتواند سوژه خوب و مهمی‬ ‫در عرصه ورزش یک شهرستان باشد اما همه این‬ ‫اتفاقات در شهر سیرجان در سکوت نسبی خبری در‬ ‫حال روی دادن است‪ .‬واقعیت این است که علیرغم‬ ‫شرایط و پتانسیل خوبی که ورزش در سیرجان دارد‬ ‫اما مسئوان کمتر از این تیم ها حمایت میکنند‬ ‫و حضور مسئوان رده باای شهرستان در محل‬ ‫برگزاری مسابقات به ندرت اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫حضور و حمایت مناسب مسئوان است که مردم و‬ ‫هواداران را به حمایت از تیمهایشان دلگرمتر میکند‪.‬‬ ‫در کنار اینها حمایت و حضور پرشور مردم و‬ ‫هواداران در ورزشگاه ها بیشک به ایجاد فضایی‬ ‫پرشور و نشاط و نهایتا موفقیت تیمهای ورزشی نیز‬ ‫کمکشایانیمیکند‪.‬‬ ‫به نظر میرسد اکنون که تیمهای گلگهر و‬ ‫ارمانگهر در فوتبال نتایج خوبی رقم زده و امکان صعود‬ ‫به ردهی بااتر دارند و فواد ایرانیان نیز در والیبال‬ ‫سرمایهگذاری کرده است‪ ،‬تیمهای بیرون از زمین نیز‬ ‫باید جدیتر از گذشته به کمک این تیمها بیایند‪.‬‬ ‫رسانههایمحلیوخبرنگارانحوزهورزشباحمایت‬ ‫و اطاعرسانی کافی از یک سو و حضور مسئوان و‬ ‫هواداران در ورزشگاهها از سوی دیگر میتواند در توسعه‬ ‫ورزش حرفهای و حتی همگانی در شهر پرپتانسیل‬ ‫سیرجان نقش خوبی ایفا کند‪.‬‬ ‫راهاندازی کانونهای هواداری و سازماندهی هواداران‬ ‫از سوی باشگاهها و فراهم کردن شرایط مناسب برای‬ ‫هواداران نیز ازمه دیگری است که باید روی ان‬ ‫برنامهریزی و هزینه کرد‪.‬‬ ‫ورزشی شدن فضای هر شهر به نشاط اجتماعی و‬ ‫اتحاد دستهجمعی ان کمک میکند و البته انگیزهای‬ ‫است برای نسلهای اینده و استعدادهای ورزشی ان‬ ‫شهر‪ .‬بیشک حمایت همهجانبه مسئوان‪ ،‬هواداران‬ ‫و رسانهها به موفقیت تیمها منجر میشود و موفقیت‬ ‫تیمها به توسعه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و در‬ ‫نهایت ورزشی سیرجان کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هفته هشتم لیگ دسته اول‪ ،‬گلگهر سیرجان ـ مس رفسنجان‬ ‫دوئل کرواتها در زمین معدنکاران‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫عصر امروز و از ساعت ‪ 14:45‬ورزشگاه امام علی(ع)‬ ‫سیرجان گلگهر سیرجان میزبان و مس رفسنجان‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفته هشتم لیگ دسته اول در حالی امروز برگزار‬ ‫میشود که گلگهر سیرجان با هدایت وینگو بگوویچ‬ ‫با یک بازی کمتر و ‪ 13‬امتیاز صدرنشین لیگ است‬ ‫و برای حفظ روند خوب خود نیاز به ‪ 3‬امتیاز دیدار‬ ‫با شاگردان میشو کرستیچوویچ در مس رفسنجان‬ ‫دارد‪ .‬شاگردان بگوویچ که هفته گذشته در یک دیدار‬ ‫بهیادماندنی موفق به شکست ملوان در انزلی شدند‪،‬‬ ‫حاا میتوانند با پیروزی در دیدار خانگی جایگاه خود‬ ‫را در صدر جدول تثبیت کنند‪ .‬تماشای این بازیی برای‬ ‫تماشاچیان رایگان اعام شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫جامعه ‪5‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬نجمه محمودابادی‬ ‫دو ستارهی چشمان فاطمه خاموشند‬ ‫و او از نعمت دیدن زیباییهای این دنیا‬ ‫بیبهره است‪ .‬فاطمه اما باهوش و بااستعداد‬ ‫است‪ .‬اگر چه چشمانش نابیناست اما این‬ ‫نابیناییسدینشدبرموفقیتهایاو‪.‬فاطمه‬ ‫دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران‬ ‫دانشگاه باهنر کرمان است‪ .‬او موفق‪ ،‬باانگیزه‬ ‫و پرتاش است‪.‬‬ ‫فاطمهبیابانیمتولدمردادسال‪ 71‬است‪.‬‬ ‫پدرش معلم بازنشستهی اموزشوپرورش‬ ‫است و مادرش خانهدار‪ .‬او دو برادر و یک‬ ‫خواهر دارد و خودش اخرین فرزند خانواده‬ ‫است‪.‬مادرفاطمهزمانیکهاوراسهماههباردار‬ ‫بود‪ ،‬در یک تصادف ضربهای به شکمش وارد‬ ‫میشود و سبب پارگی شبکه چشم فاطمه‬ ‫میشود و او بیناییاش را از دست میدهد‪.‬‬ ‫پدر و مادر فاطمه که ساکن پاریز بودهاند‪ ،‬او‬ ‫را برای تحصیل به سیرجان میاورند‪ .‬فاطمه‬ ‫‪ 6‬ساله فقط یک ماه به کاس امادگی میرود‪ .‬بعد معلم‬ ‫به پدرش میگوید دخترتان امتحانش را پس داده است‬ ‫و نیاز به امادگی ندارد‪ ،‬میتواند به کاس اول برود‪ .‬این‬ ‫میشود که فاطمه ‪ 5‬ساله در مدرسه نابینایان سیرجان‬ ‫دوران دبستان را میگذراند‪« :‬در امتحان مدرسه نمونه‬ ‫دولتی نفر دوم در سطح شهرستان شدم‪ .‬معلمی داشتم‬ ‫به نام خانم ایراننژاد که معلم ریاضی بود‪ .‬تاثیر بهسزایی‬ ‫داشتدرعاقهمندیمنبهرشتهیریاضی‪.‬منازهمون‬ ‫زمانتصمیمگرفتمبرمرشتهریاضی»‪.‬‬ ‫فاطمه در دوره راهنمایی در دروس ریاضی و علوم‬ ‫مقامهایی در سطح شهر کسب میکند‪ .‬و در ازمون‬ ‫مدرسه نمونه دولتی دبیرستان شرکت میکند و قبول‬ ‫میشود‪ .‬در مدرسه همهی معلمها با تصمیم فاطمه‬ ‫مخالفندامافاطمهاصابهاینمخالفتهاتوجهنمیکند‪:‬‬ ‫«یه معلم فیزیک داشتم سرکار خانم رجایی‪ .‬خانم‬ ‫رجایی خیلی از من حمایت کرد‪ .‬یک جورایی جلوی‬ ‫همه همکارانش ایستاد و از تصمیم من حمایت کرد تا‬ ‫من برم رشته ریاضی»‪ .‬وقتی فاطمه رشته ریاضی را‬ ‫شروع میکند درسهایی که او را ازشان میترساندند‬ ‫مثل حسابان و هندسه را با نمره ‪ 20‬پاس میکند و‬ ‫دیفرانسیلرابانمره‪ 18‬ومیتواندباموفقیتدیپلمبگیرد‪.‬‬ ‫بعد از یک سال استراحت امتحان کنکور میدهد و رتبه‬ ‫کنکور فاطمه ‪ 3000‬میشود‪ .‬در سیرجان در مراسمی‬ ‫که از رتبههای برتر قدردانی میشود از فاطمه هم دعوت‬ ‫میکنند تا در مراسم حضور پیدا کند‪ .‬در مراسم از فاطمه‬ ‫میپرسند که به چه امکاناتی احتیاج دارد‪« :‬من به کسی‬ ‫احتیاج داشتم که هم رشته خودم باشد و دروس دانشگاه‬ ‫رابرایمضبطکند‪.‬رشتهعمرانکارازمایشگاهیزیاددارد‪.‬‬ ‫سیرجان و از سیرجان برمیگرداند به پاریز‪.‬‬ ‫کاس پنجم دبستان بودم که پدرم از‬ ‫اموزش و پرورش بازنشسته شد‪ .‬تا ساعت دو‬ ‫بعد از ظهر که مدرسه میرفتم و بعدش دو‬ ‫سال اول دانشگاه تا وقتی که دانشگاه به من‬ ‫خوابگاه داد تا ‪ 7‬شب کاس داشتم و بابام‬ ‫توی شهر سیرجان توی ماشین مینشست‬ ‫تا من کاسم تموم بشه و بعد این مسافت‬ ‫طوانیرابرمیگشتیمبهپاریز»‪.‬‬ ‫فاطمه قدردان پدر‪ ،‬مادر و خواهرش‬ ‫است که در طول تحصیل از کمکهایشان‬ ‫گزارشی از زندگی دختری که از بدو تولد نابیناست‬ ‫به فاطمه دریغ نکردند‪« :‬تا گرفتن مدرک‬ ‫دیپلم این خواهرم بود که کتابهای مرا‬ ‫ضبطمیکرد»‪.‬‬ ‫فاطمه دو ماه برای امتحان کارشناسی‬ ‫ارشدمیخواندورتبهقبولیدردانشگاهباهنر‬ ‫را کسب میکند‪ .‬حاا فاطمه دانشجوی ترم‬ ‫اول کارشناسی ارشد است‪ .‬اساتید دانشگاه‬ ‫باهنر کرمان فوقالعادهاند چون با دید بازی‬ ‫فاطمه در طول تحصیلش به استاد نامهربان دیگری درسهایت را پاس کردی بیا من از پروژه راه یه ‪ 10‬بهت به فاطمه نگاه میکنند‪ .‬فاطمه در کرمان خوابگاه دارد و‬ ‫مشکلمسکنندارد‪.‬‬ ‫هم میرسد‪« :‬یکی از اساتید تصمیم گرفت درس این میدم برو»‪.‬‬ ‫فاطمه در دوران دبیرستان ادم بسیار با اعتماد‬ ‫در تمام طول تحصیل عذاباور فاطمه اما دو نفر‬ ‫استاد را برایم ضبط کند و استادم به او توهین بدی‬ ‫میکرد و ایشان ناراحت شدند‪ .‬من هم به توهین استادم برایشازمهربانیسنگتمامگذاشتند‪«:‬میخوامازدونفر به نفسی بود و تصور میکرد هیچ کاری برایش نشد‬ ‫واکنش نشان دادم و استاد با من لج کرد‪ .‬درس تحلیل خیلی تشکر کنم‪ .‬اول از دوستم خانم پونه خواجویینژاد ندارد‪ .‬اما حضورش در دانشگاه صنعتی سیرجان سبب‬ ‫سازه برای رشته عمران درس مهمی است و پیشنیاز که واقعا خیلی گذشت کرد تا من بتونم مدرکم را بگیرم‪ .‬شد زندگیاش به پوچی برسد‪« :‬اون زمان فقط به این‬ ‫خیلی از دروس دیگر است و دانشجوی عمران اگر این پونه همکاسی من بود و هر درسی که من و خودش با جمله فکر میکردم زندگی و نفس کشیدن بدون دیدن‬ ‫درس را چهار بار متوالی بیفتد راحت ‪ 11‬ترم طول هم داشتیم‪ ،‬حتی وقتی برای امتحان یه نصف روز وقت در دنیایی که قلبهای فوادی و سنگی و استبداد کور‬ ‫میکشد تا فارغالتحصیل شود»‪ .‬استاد‪ 4‬ترم فاطمه را از داشتیم میاومد منو میبرند خونشون تا ساعت ‪ 12‬و ‪ 1‬انسانهای مرفه و بیدرد پلی میشود برای شکست‪ ،‬پلی‬ ‫این درس انداخت و باعث شد فاطمه‪ 11‬ترمه شود‪ .‬از ترم شب برای من وقت میذاشت و شکلهای سخت را برای میشود که با پای خودت به طرف منجاب بدبختی‬ ‫پنجم دوست صمیمی استاد مدیر بخش شد و به فاطمه من توضیح میداد»‪ .‬فاطمه معتقد هست که دوست بروی‪ ،‬پوچ و بیهوده است‪ ».‬اما حاا که فاطمه همهی‬ ‫میگفت مدرک تحصیلی تو باعث بیابرویی دانشگاه واقعی دوستی است که نه فقط اسمش دوست باشد بدبختیها و مشکات را پشت سر گذاشته هدفش در‬ ‫ماست‪ .‬او به فاطمه میگفت من خندهام میگیرد یک بلکه مثل یک خواهر پشتت باشد و به تو کمک کند‪ .‬زندگی گرفتن مدرک دکترای سازه است و میخواهد‬ ‫نابینا مهندس عمران است‪ .‬میگفت من به تو نمره بدم پونه برای فاطمه نقش یک خواهر فداکار را در زندگی او عضو هیئت علمی یک دانشگاه شود و بتواند استاد شود‬ ‫که فردا همه به من بخندند‪ .‬میگفت خندهام میگیرد داشت‪ .‬نفر دیگری که فاطمه از او تشکر میکند استادش و تدریس کند‪« :‬دلم میخواد بتونم وارد کار اجرایی بشم‪.‬‬ ‫کهتوبتوانیفوادیادبگیری‪.‬میگفتبچههایسالممن دکترمحمدرضاجهانشاهیاست‪«:‬ایشاناستادفوادمن حاا مهندس ناظر که نه چون نیاز به دیدن دارد‪ ،‬اما کار‬ ‫این درسها را به زور پاس میکنند اون وقت تو چطور بودند‪ .‬پروژههای فواد و بتن را با ایشان بود‪ .‬خیلی مرا محاسبات و مشاور را اگر یک سری تعامات باهام بشه‬ ‫‪ 13‬یا ‪ 14‬میگیری؟ وقتی فاطمه در حال گذراندن تحسینمیکردندوانگیزهمنبهطرفگرایشسازهفقط و یک سری امکانات اورده بشه من میتونم اون کارها‬ ‫ترمهای اخر بود به فاطمه میگوید تو اان رسیدی به به خاطر ایشون بود‪ .‬چون ایشون عاقه بسیار زیادی در را انجام بدم مثل گویا سازی یک سری از نرمافزارهای‬ ‫اخر کار حاا من و همکارام هم میدونیم چکار کنیم رشته عمران در من به وجود اوردند و بعد از اینکه سر رشتهعمران»‬ ‫فاطمه اما به بینایی چشمانش امیدوار است‪« :‬از یک‬ ‫نمیگذاریمتوفارغالتحصیلبشی‪.‬میگفتدرشانرشته کاس ایشون حاضر شدم احساس کردم یک بار دیگه‬ ‫عمران نیست که یک نابینا در ان پا بگذارد‪ .‬وقتی فاطمه رشته عمران را دوست دارم»‪ .‬در راه تحصیل پدر و مادر سال پیش یک عمل جراحی در شیراز انجام میشود و‬ ‫مدرکتحصیلیاشرامیگیرداینمدیرسابقبخشبهاو فاطمه رفیق راه دخترند‪ .‬با همهی مشکات و همهی میتوانندبیناییچشمامروبرگردونند‪.‬اگرمناونعملرا‬ ‫میگویدعلیرغمتماممقابلههایما‪،‬تومتاسفانهمدرکت سختیها‪ .‬این پدر است که بار مشکات فاطمه را تا انجا انجامبدمچشماممیبینند‪.‬منتهاقیمتاونعملخیلی‬ ‫را گرفتی‪ .‬او همیشه با تحقیر و توهین با فاطمه برخورد که در توان دارد به دوش میکشد‪ .‬پدر حامی و پشتیبان بااست‪.‬شنیدمهزینهاش‪ 700‬میلیونتومناستکهدر‬ ‫میکرد‪ .‬حتی سر درس خودش که پروژهی راه بود فاطمه است بدون اینکه خم به ابرو بیاورد‪ .‬بدون اینکه توان مالی خانوادهام نیست‪ .‬کاش جامعه پزشکی قیمت‬ ‫نگذاشت فاطمه روی ان درس کار کند‪« :‬به من گفت خسته شود یا گایه کند‪« :‬مسیر پاریز تا سیرجان یک این عمل چشم را پایین میاورد تا من هم بتونم مثل‬ ‫تو ادمی هستی که باید بهت ترحم بشه وقتی همهی ساعت است‪ .‬بابای من ‪ 15‬سال من رو از پاریز میبرد همهی ادمها به یک زندگی عادی برگردم»‪.‬‬ ‫چشمهایش‬ ‫یکی را میخواستم که توی ازمایشگاهها همراهم بیاید و‬ ‫ازمایشها را به طور عملی و ملموس به من نشان بدهد‪».‬‬ ‫فاطمه درخواستهایش را میگوید و شهباز حسنپور‬ ‫نماینده مجلس هم که در ان جلسه حضور داشت‪ ،‬قول‬ ‫مساعد میدهد که به درخواستهای فاطمه ترتیب اثر‬ ‫دهد‪ .‬بعد از چند روز به فاطمه میگویند که در فرمانداری‬ ‫سیرجانجلسهایتشکیلشدهاستومحمدباقررهنما‬ ‫رییس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان انجا قول داده که‬ ‫همه جوره از تو حمایت کند‪ .‬فاطمه قبل از اینکه رشتهی‬ ‫عمران را انتخاب کند هدفش این بود که مکانیک بخواند‪:‬‬ ‫«ازکارگاهجوشکاریترسیدمبرایهمینتصمیمگرفتم‬ ‫رشته عمران بخونم»‪ .‬وقتی فاطمه به دانشگاه صنعتی‬ ‫میرود‪ ،‬رهنما قولی را که داده بود زیر پا میگذارد و به‬ ‫پدر فاطمه که برای گرفتن خوابگاه به نزد او رفته بود‬ ‫میگوید نماینده شهر و فرماندار اگر دلشون برای دختر‬ ‫شما سوخته خودشان بروند هتل کهکشان را برایش‬ ‫بگیرند‪ ،‬ما خوابگاه نداریم‪ .‬در مورد ضبط کتابها هم با‬ ‫فاطمه همکاری نشد‪ .‬اگر دانشجویی در راه رضای خدا‬ ‫پیدا میشد و کتابی را برای فاطمه ضبط میکرد فاطمه‬ ‫میتوانست ان کتاب را بخواند‪ ،‬اگر پیدا نمی شد فاطمه‬ ‫خیلی ضرر میکرد‪ .‬دوران لیسانس فاطمه بدترین دوران‬ ‫زندگی اوست‪ .‬فاطمه از همان اول استادی داشت که به‬ ‫او میگفت تو چرا امدی این رشته؟ میگفت برو انصراف‬ ‫بده‪ ،‬امثال تو فقط باید بروند رشته ادبیات‪ .‬برعکس این‬ ‫استاد‪ ،‬فاطمه استادی داشت به نام مهندس نوربخش‬ ‫که خیلی از او حمایت کرد‪« :‬میگفت به نظر من کار‬ ‫تو قابل تحسین است‪ .‬من بهت افتخار میکنم و بهت‬ ‫کمکمیکنم»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫‪ ‬گروه فرهنگوهنر‬ ‫کتابخاطراتخودنوشتاحمدزیدابادی‬ ‫با نام« بهار زندگی در زمستان تهران» از سوی‬ ‫نشرنیبهبازارکتابراهیافتهاست‪.‬ایندومینجلد‬ ‫از کتاب خاطرات همشهریمان احمد زیدابادی‬ ‫است‪ .‬این کتاب با استقبال مخاطبان مواجه شده و‬ ‫با توجه به اینکه کمتر از یکماه از انتشار ان میگذرد‬ ‫به چاپ سوم رسیده است‪ .‬قرار است کتاب خاطرات‬ ‫او با انتشار یک جلد دیگر پایان یابد‪ .‬کتاب «بهار‬ ‫زندگی در زمستان تهران» برای فروش در دفتر‬ ‫نشریه پاسارگاد و فروشگاه فرهنگستان موجود‬ ‫است‪ .‬در ادامه یادداشتهای احمدرضا تخشید و‬ ‫حسیناطمیناندرمورداینکتابازنظرمیگذرد‪.‬‬ ‫‪ ‬احمدرضا تخشید‬ ‫‪ ‬کتاب اول را بیشتر پسندیدم‬ ‫چند روز گذشته‬ ‫کتابِ «بهار زندگی در‬ ‫زمستان تهران» را خواندم‪.‬‬ ‫قبلتر هم دیگر کتاب‬ ‫احمد زیدابادی‪« ،‬از سرد‬ ‫و گرم روزگار» را خوانده‬ ‫بودم‪ .‬گفتم نگاهی گذرا داشته باشم به بهار زندگی‬ ‫در زمستان تهران‪ .‬راستش را بخواهید من کتاب اول‬ ‫را بیشتر پسندیدم‪ .‬شاید به این دلیل که جناب‬ ‫زیدابادی محیطی را تصویر کرده بود که برایم اشنا بود‬ ‫و مسایلی را مطرح کرده بود که من هم تا حدودی‬ ‫درکشان کرده بودم و البته بالیدنش در ان دوره‬ ‫جذابیتهای داستانی داشت و با نثر روانش خواننده را‬ ‫به خود جلب میکرد‪ .‬در کتاب بهار زندگی در زمستان‬ ‫تهران احمد زیدابادی به قبولی در دانشگاه و سالهای‬ ‫دانشجوییاش در تهران میپردازد و دغدغههای ان‬ ‫سالهایش را مطرح میکند‪ .‬شروع کتاب برای من‬ ‫جذابیت زیادی داشت چون میتوانستم خودم را در‬ ‫ان حال و هوا مجسم کنم ولی در خیلی از جاها با‬ ‫نویسنده همراه نمیشدم‪ .‬شاید یک دلیلش دور شدن‬ ‫از ان دوران و اینکه مسایل مطرح شده رنگ و روی‬ ‫سیاسی بیشتری دارند و سیاست هم که در زمان‬ ‫کهنه میشود و میماند افرادی که خواننده میتواند‬ ‫با انها همراهی کند‪ .‬کسانی مثل ابراهیم یزدی یا‬ ‫دیگرانی که زمانی جایگاهی داشتهاند و تصویری از‬ ‫انها در ذهنمان جا خوش کرده که حاا نویسنده‬ ‫میتواند زیر و رویش را بهتر نشان دهد ولی متاسفانه‬ ‫جز یکی‪ ،‬دو مورد ان هم به صورت مختصر‪ ،‬کمتر به‬ ‫خصوصیات اینگونه افراد پرداخته شده‪ .‬به جایش‬ ‫مثا از هیئت تحریریه اطاعات میگوید که برای‬ ‫من جذابیتی ندارد یا از کنفرانسی به نفع فلسطین‬ ‫در ایران مینویسد که حاا دیگر احتماا حتی جزیی‬ ‫دو نگاه‬ ‫به کتاب‬ ‫خاطرات‬ ‫زیدابادی‬ ‫کتاب خاطرات احمدزیدابادی در نشریه پاسارگاد و فروشگاه فرهنگستان برای فروش موجود است‪ /‬عکس‪ :‬پاسارگاد‬ ‫از تاریخ هم نیست و فقط واکنشی در برابر حرکتی‬ ‫بودهاست‪.‬درطولکتابمثلکتابقبلیباشخصیت‬ ‫نویسنده اشنا میشویم که به زبان خودمانی بدپیله‬ ‫است و اهل گیردادن و بحث کردن و البته راضی‬ ‫نشدن از شرایط که این من را به سالها قبل میبرد‬ ‫و خاطرهای را برایم زنده میکند‪ .‬همان یکی‪ ،‬دو سال‬ ‫اولانقاببودومسجدصاحبالزمانوکتابخانهمحل‬ ‫رفتوامد جوانهای انقابی و مذهبی بود که هر یک‬ ‫بعدا راهی برای خود انتخاب کردند‪ .‬انوقت من بچه‬ ‫بودم و احمد زیدابادی نوجوانی اغراندام‪ .‬یادم میاید‬ ‫در یکی از اتاقهای کتابخانه داشت با کسی بحث‬ ‫میکرد که کمی مشکل روانی داشت و همیشه با‬ ‫دوچرخه خیابانها را میگشت و میگفتند دانشجو‬ ‫بوده و دوستش را جلویش کشتهاند و اینطور شده‬ ‫و من نمیدانم که اینها واقعیت بود یا افسانهسازی‪.‬‬ ‫به هر حال احمد زیدابادی چنان با جدیت با او بحث‬ ‫میکرد و شاید حرف از عدالت علی(ع) و کمونیسم‪،‬‬ ‫مارکسیسم و سرمایهداری این چیزها میزد که بعد‬ ‫از بیش از ‪ 35‬سال هنوز چیزهایی در خاطرم مانده‬ ‫است که چگونه میخواست طرف را مجاب کند‪.‬‬ ‫سالها بعد هم زیدابادی را در خانهی سیدخندان که‬ ‫ذکرش در کتاب امده با محمد شهبا دیدم‪ .‬انموقع‬ ‫دوستیای با برادرم محمودرضا داشت و یک غروب‬ ‫من هم با برادرم رفتیم دیدنشان و شاید تصویری‬ ‫مهالودازشوخیهایمحمدشهبادرذهنمماندهباشد‬ ‫و بعد شب شده بود و ما از خانه بیرون امده بودیم و‬ ‫احمد زیدابادی تعارفمان میکرد و اشاره میکرد به‬ ‫کبابی پشت سرش که میماندید یک چنجهای با هم‬ ‫میخوردیم و کاش مانده بودیم‪ ،‬چون من هنوز هم در‬ ‫هیچغذاخوریچنجهنخوردهام‪.‬ازخاطراتکهبگذریم‬ ‫برای من سوالی از این کتاب و کتاب قبلی باقیمانده‬ ‫که با شور انقابی و ایرانی و مذهبیای که امثال احمد‬ ‫زیدابادی داشتند چه شد که هیچوقت پایش به جبهه‬ ‫باز نشد؟ هرچند که در این کتاب گفته است از بعد از‬ ‫پیروزیخرمشهراعتقادیبهجنگنداشتمولیهمان‬ ‫دو‪ ،‬سه سال هم زمان زیادی است برای جوانان پرشور‬ ‫ان دوران برای شرکت در جنگ‪ .‬من که انموقع ده‪،‬‬ ‫دوازدهسالبیشترنداشتم‪.‬یادماستکهچههیجانو‬ ‫خشمیبرمردمحاکمبود‪.‬اینجبههنرفتنوقتیبرایم‬ ‫جالبتر شد که دیدم تا ‪ 1370‬اصا مناطق جنگی‬ ‫را هم ندیدهاند و وقتی برایم عجیب شد که دیدم‬ ‫برای شکست صدام و توهم کمک به مردم فلسطین‪،‬‬ ‫اقای زیدابادی به گفته خودشان ‪ 18‬ساعت یکبند‬ ‫گریه کرده است‪ .‬مقایسه اینها با هم برایم حیرتاور‬ ‫بود‪ .‬به هر حال کتاب جذابیتهای خودش را دارد‪.‬‬ ‫میماند یک نکته؛ در انتخابات‪ 1388‬احمد زیدابادی‬ ‫به گمانم از مهدی کروبی حمایت کرد که ان موقع‬ ‫برایمنتعجببرانگیزبودوالبتهمطالبیراهمدرنقد‬ ‫مینوشتومنهیچگاهنمیتوانستمارتباطبرقرارکنم‪.‬‬ ‫فکر میکردم بیشتر تصورات ایدهالها و ارمانهای‬ ‫نویسنده که در انها نوشتهها بروز میکند‪ ،‬متنهایی‬ ‫بود که همخوانیای با شرایط ایران نداشت‪ .‬چند روزی‬ ‫است که مطالب احمد زیدابادی را در فضای مجازی‬ ‫دنبال میکنم‪ .‬حاا اما بعد از سالهای رنج به گمانم‬ ‫دیدش نسبت به ایران و مردم و سیاست وسعت زیادی‬ ‫پیدا کرده و نکتههایی را که بیان میکند میتواند‬ ‫همهی افراد را از هر طیفی جذب و نکاتی را گوشزد‬ ‫کند که از دید ما بینندههای معمولی دور مانده است‪.‬‬ ‫‪ ‬حسین اطمینان‬ ‫‪ ‬لحن کتاب جدیتر شده است‬ ‫تاکنونزندگینامههای‬ ‫خودنوشتزیادیدرایران‬ ‫منتشر شده که بدون‬ ‫شک دو جلد کتاب احمد‬ ‫زیدابادی روزنامهنگار‬ ‫همشهری از جذابترین‬ ‫انهاست‪ .‬اگر کتاب را شروع کنی زمین گذاشتن ان‬ ‫سخت میشود‪ .‬جلد اول کتاب زندگینامه خودنوشت‬ ‫احمد زیدابادی «از سرد و گرم روزگار» به خاطرات‬ ‫او در زیداباد و سیرجان و تا قبل از قبول شدنش در‬ ‫دانشگاه تهران میپردازد‪ .‬همهی کسانی که زیدابادی‬ ‫را میشناسند میدانند او کودکی و نوجوانی سختی‬ ‫را پشت سر گذاشته اما شنیدن این سختیها از زبان‬ ‫خودش بسیار جذاب و در عین حال ناراحتکننده‬ ‫است‪ .‬خواندن این کتاب برای ما سیرجانیها جذابیت‬ ‫مضاعفی دارد زیرا این کتاب پر از اسامی افراد‪ ،‬کوچهها‪،‬‬ ‫مساجد و خیابانهاییست که ما انها را میشناسیم‪.‬‬ ‫زبان «از سرد و گرم روزگار» ساده و با سن و سال‬ ‫نویسنده در ان زمان همخوانی دارد و با توجه به اینکه‬ ‫کتاب به حال و هوای کودکی و نوجوانی نویسنده‬ ‫میپردازد کمتر دستخوش سانسور شده ولی ممیزی‬ ‫در جلد دوم کتاب زیدابادی بیشتر به چشم میاید‪.‬‬ ‫قبلازانتشار«بهارزندگیدرزمستانتهران»زیدابادی‬ ‫درکانالتلگرامیاشبهممیزیکتاباشارهکردهاست‪.‬‬ ‫او نوشته‪« :‬پیش از این اشاره کردم که جلد دوم‬ ‫خاطراتام را با عنوان «بهار زندگی در زمستان تهران»‬ ‫به نحوی نوشتم که با سانسور روبرو نشود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫جناب اقای‬ ‫با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان‬ ‫اماده دریافت خیرات‪ ،‬نذورات‪ ،‬عقیقه‪ ،‬قربانی‬ ‫جهت حمایت از معلولین‬ ‫‪ 034 - 42395534‬و ‪09131921049‬‬ ‫جناب اقای مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان‬ ‫و پرسنل محترم‬ ‫روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تاشــگران و زحمتکشــان ایــن عرصــه‬ ‫تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد متعــال بــرای شــما بزرگــواران موفقیــت‬ ‫روزافزون خواســتاریم‪.‬‬ ‫شرکت یاقوت سبز کرمان‬ ‫جناب اقای‬ ‫مهندس یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان‬ ‫و پرسنل محترم‬ ‫بدینوســیله مراتــب تبریــک بینهایــت خــود را‬ ‫بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما‬ ‫تاشــگران اعــام میداریم‪.‬ســامتی و موفقیت‬ ‫روزافــزون شــما بزرگــواران را مســئلت‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫شرکت کیمیاگران پاریز‬ ‫کیفیت باا‪+‬قیمت باورنکردنی از ما‬ ‫خاطرات بیادماندنی از شما‬ ‫سفر‪۶‬روزه به مشهد مقدس وبرگزاری دعای پرفیض اربعین‬ ‫درجوار حرم ضامن اهو اقا علی بن موسی الرضا(ع)‬ ‫فقطبا‪250‬هزارتومانباکاملترینامکانات(فولبرد)وبااترینکیفیت‬ ‫حرکت ازسیرجان ساعت‪۶(13‬ابان‪)97‬‬ ‫به همراه قرعهکشی‬ ‫سمنگا‬ ‫ن گشت واهدای جوائز ارزنده به‬ ‫افرادی که عاوه برخود‬ ‫‪5‬تا‪10‬نفر را ثبتنام کنند‬ ‫برای اطاعات‬ ‫بیشتر با شماره‬ ‫‪(0913247۶305‬اسامی)‬ ‫تماس حاصل فرمایید‬ ‫مهندس یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاست محترم و پرسنل زحمتکش‬ ‫اداره استاندارد شهرستان سیرجان‬ ‫کتاب در ‪ 15‬مورد محل ایراد ممیزان قرار گرفت و‬ ‫جماتی از ان حذف یا تعدیل شد»‪.‬‬ ‫وقتی جلد دوم کتاب را شروع کردم به نویسنده‬ ‫پیام دادم که به نظر میرسد لحن کتاب جدیتر شده‬ ‫است و ایشان گفت هر چه جلوتر بروی کتاب برای تو‬ ‫جذابترمیشودوواقعااینموضوعدرستبود‪.‬کتاب‪،‬‬ ‫خاطرات شخصی و بخشی از تاریخ سیاسی ان دوران‬ ‫را به موازات هم پیش میبرد و اتفاقا این دو در کنار هم‬ ‫جذاب شدهاند‪ .‬باید در نظر داشته باشیم که زیدابادی‬ ‫برای نوشتن کتاب دستش باز نبوده و اگر میدانست‬ ‫دچار ممیزی نمیشود‪ ،‬قطعا خاطرات سیاسی‬ ‫بیشتری را در این کتاب مینوشت‪ .‬قلم زیدابادی به‬ ‫راحتی تصویرسازی میکند و این یکی از نقاط مثبت‬ ‫کتابهای اوست‪ .‬شرح حالوهوای روزنامه اطاعات‬ ‫من روزنامهنگار بسیار جذاب و‬ ‫در دهه شصت برای ِ‬ ‫دلنشین است‪ .‬حضور زیدابادی در دانشگاه و کاس‬ ‫برخی از اساتید ناماشنا و خاطرهگویی از انها هم بر‬ ‫جذابیت کتاب افزوده است‪ .‬ذکر نکات سیاسی در‬ ‫این کتاب بسیار قابل توجه است مثا زیدابادی در‬ ‫قسمتیازکتاب میگوید‪«:‬درانزمان تصوربسیاری‬ ‫از منتقدان این بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در‬ ‫ماجرای عزل و استعفای ایت اه منتظری نقش‬ ‫اصلی را در پشت صحنه بازی کرده است‪ ،‬اما تصور‬ ‫من اینگونه نبود‪ ».‬او در این کتاب توضیحاتی هم که‬ ‫درموردگروههایفلسطینیوجنگعراقمیدهددر‬ ‫نوع خود جالب توجه است‪.‬‬ ‫رد پای سختی کشیدنهای زیدابادی در جلد دوم‬ ‫خاطراتش نیز به چشم میخورد و این موضوع نکات‬ ‫اموزنده فراوانی برای نسل جوان به همراه دارد‪ .‬ادای‬ ‫دین زیدابادی به دوستان و همشهریانش یکی دیگر‬ ‫از نکات خاطرات خودنوشت اوست‪ .‬صداقت زیدابادی‬ ‫در نوشتن خاطراتش کاما به چشم میخورد‪ ،‬او سعی‬ ‫نکرده با حذف بخشی از خاطراتش وضعیت زندگی‬ ‫را به گونهای دیگر جلوه بدهد‪ .‬ماجرای چندین بار‬ ‫خواستگاری رفتن زیدابادی هم از همین جنس است‪.‬‬ ‫جایی که او در کتابش از نحوه خواستگاری صحبت‬ ‫میکند‪ ،‬شاید ما ان را سانسور میکردیم‪ .‬اشاره به‬ ‫سادهزیستی برخی از سیاسیون در دهه شصت هم‬ ‫موضوع قابل تاملی است‪ .‬مثا جایی زیدابادی نقل‬ ‫میکند به طور ناخواسته مهمان افطار ابراهیم یزدی‬ ‫شده و هنگام افطار سه عدد شامی و بشقابی شیربرنج‬ ‫از قبل مانده در سفره بوده که سه عدد شامی نصیب‬ ‫او شده و حتی یک لقمه اضافی نان در سفره نمانده‬ ‫است‪ .‬خواندن اتوبیوگرافیهای احمدزیدابادی تو را‬ ‫به خود جذب میکند و چشم انتظار جلد بعدی اش‬ ‫میمانی‪ .‬امیدوارم جلد سوم این خاطرات نیز هر چه‬ ‫سریعترمنتشرشود‪.‬‬ ‫اهدای هزار‬ ‫جلد کتاب به‬ ‫دانشاموزان‬ ‫خبر‬ ‫جشنواره تئاتر استان در ابان ماه برگزار میشود‬ ‫‪ ‬از سیرجان دو تئاتر دراین جشنواره حضور دارد‬ ‫‪ ‬گروه فرهنگ و هنر‬ ‫نتایج بررسی و انتخاب اثار متقاضی در سیامین‬ ‫جشنواره تئاتر استان کرمان اعام شد‪.‬‬ ‫دبیرخانه جشنواره تئاتر استان کرمان با صدور‬ ‫بیانیهای اسامی هشت تئاتر برگزیده را اعام کرد که‬ ‫در بین انها نامهای «دختر ایرونی» و «اایی بر زمین‬ ‫سوخته» از سیرجان دیده میشود‪.‬‬ ‫در بیانیه این جشنواره امده‪ :‬تئاتر استان کرمان‬ ‫مدتهاست توجه خود را معطوف به اجراهای همگانی‬ ‫کرده و از اسیب جشنوارهزدگی تا حدود زیادی خود را‬ ‫رها کرده است‪ .‬اکنون اغلب گروههای نمایشی استان‪،‬‬ ‫تولیدات خود را در شهر خود روی صحنه میبرند‬ ‫و حضور یا عدم حضور در جشنوارهها؛ نمیتواند مانع‬ ‫ارتباط انها با مخاطبانشان باشد‪ .‬این امر‪ ،‬حاصل یک‬ ‫رشد اندیشهای در رابطه با کارکرد تئاتر و حوزه ارتباطی‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬جشنوارهها به نوعی ویترین فعالیتهای‬ ‫یکسالهی گروههای نمایشی هستند‪ .‬فرصتی برای‬ ‫تعامل گروهها با یکدیگر‪ ،‬بحث و تبادل نظر پیرامون اثار‬ ‫و معرفی ظرفیتهای تئاتر استان به نهادهای فرهنگی‬ ‫و همچنین به بدنه تئاتر کشور‪ .‬بدیهی است که گاهی‬ ‫ماکهای حضور یک اثر در جشنواره با ماکهای‬ ‫تولید و اجرای همگانی اثار ممکن است تفاوتهایی‬ ‫داشته باشد‪ .‬این یک امر بدیهی است و در بزرگترین‬ ‫جشنوارههای دنیا نیز وجود دارد‪ .‬تاش برگزار کنندگان‬ ‫جشنواره تئاتر استان کرمان بر این است تا ضمن معرفی‬ ‫اثاری که شانس حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر‬ ‫فجر را داشته باشند‪ ،‬در سطح استان نیز به ظرفیتهای‬ ‫موجود توجه نشان دهند و امکان شرکت و کسب تجربه‬ ‫برای گروههای مختلف در شهرهای مختلف استان را‬ ‫نیزفراهمکنند‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این بیانیه امده است‪ :‬اثار‬ ‫برگزیده بدون در نظر گرفتن اولویت و ارزشگذاری‬ ‫کیفی به ترتیب حروف الفبا عبارتاند از‪ :‬دختر ایرونی‬ ‫به کارگردانی جواد خواجویی از سیرجان‪ ،‬دن کامیلوبه‬ ‫کارگردانی بهروز توحیدی از بم‪ ،‬رکوئیم به کارگردانی‬ ‫ابراهیم عربنژاد از کرمان‪ ،‬زنان مهتابی به کارگردانی‬ ‫حمید سجادی از رفسنجان‪ ،‬صحنه به کارگردانی‬ ‫حسین ابوترابی از انار‪ ،‬کارنامه بندار بیدخش به‬ ‫کارگردانیمجتبیمیرحسینیازکرمان‪،‬ااییبرزمین‬ ‫سوخته به کارگردانی صابر سلطان احمدی از سیرجان‬ ‫و همه چیز میگذرد‪ ،‬تو نمیگذری به کارگردانی‬ ‫محمدرضا حیدری از کرمان‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر استان کرمان همهساله در دهه پایانی‬ ‫ابانماه برگزار میشود و هنوز زمان و مکان برگزاری این‬ ‫جشنواره اعام نشده است‪.‬‬ ‫‪ ‬گروه فرهنگ و هنر‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استانکرمانگفت‪:‬درراستایجلبمشارکتهایاجتماعی‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 46‬قلم شی تاریخی به این‬ ‫اداره کل اهدا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان کرمان غامرضا فرخی‬ ‫با تاکید بر لزوم جلب مشارکتهای اجتماعی و مردمی در‬ ‫صیانت از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی‪ ،‬افزود‪ :‬باید با‬ ‫رویکرد جلب مشارکت های اجتماعی‪ ،‬حفاظت از میراث‬ ‫فرهنگی را در جامعه نهادینه کرد ‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه امسال اشیایی که در‬ ‫راستای جلب مشارکتهای اجتماعی بدست امده نسبت‬ ‫به سال گذشته رشد‪ 84‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان کرمان تصریح کرد‪ :‬تعداد زیادی از اشیای بدست‬ ‫امده از شهرستانهای رابر‪ ،‬جیرفت‪ ،‬کهنوج و بافت‬ ‫بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه یگان حفاظت این اداره کل‬ ‫دارای ‪ 200‬نیروی یگان حفاظت است افزود‪ :‬این نیروها‬ ‫برای حفاظت هر چه بهتر از اماکن تاریخی و فرهنگی‬ ‫اموزشهای ازم را دیدهاند‪.‬‬ ‫استان کرمان با سابقه تمدنی کهن‪ ،‬دارای هفت اثر‬ ‫ثبت جهانی‪ 700 ،‬اثر ثبت ملی و هزاران جاذبه تاریخی‬ ‫وطبیعیاست‪.‬‬ ‫اهدا ‪ 46‬شی تاریخی به میراث فرهنگی‬ ‫سرکارخانم‬ ‫ساجده‬ ‫حاجمحمدی‬ ‫روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما تبریــک‬ ‫عــرض نمــوده‪ ،‬از درگاه ایــزد منان ســامتی‬ ‫و موفقیــت روزافــزون شــما بزرگــواران را‬ ‫مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫انتخــاب شایســته شــما بــه عنــوان ‪15‬ســخنران‬ ‫برترازبین‪1200‬شــرکت کننــده دربخــش بزرگســاان و‬ ‫راه یافتــن شــما بــه مرحلــه فینــال را در درششــمین دوره‬ ‫بزرگتریــن مســابقه ســخنرانی کشــور(تریبون)در دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف تبریــک عرض نمــوده از یکتا هســتی بخش‬ ‫جهــان برایتــان ســامتی و ســعادت همــراه بــا موفقیتهــای‬ ‫بــی شــمار را خواســتاریم‪.‬‬ ‫جناب اقای‬ ‫مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی‬ ‫جناب اقای‬ ‫شرکت دقیق ازمای سیرجان‬ ‫خانواده‬ ‫مهندس یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان‬ ‫ریاست محترم و پرسنل زحمتکش‬ ‫اداره استاندارد شهرستان سیرجان‬ ‫تاشهــای ارزنــده شــما قابــل تقدیــر اســت‪ .‬بــه‬ ‫بهانــه روز جهانــی اســتاندارد‪ ،‬ایــن روز را به شــما‬ ‫تبریــک میگوییــم‪ .‬امیدواریــم در ســایه ایــزد‬ ‫منــان در جهــت پیشــبرد اهدافتــان ســرافراز و‬ ‫موفــق باشــید‪.‬‬ ‫روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما عزیــزان‬ ‫تاشــگر ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده‪،‬‬ ‫از درگاه ایــزد منــان ســامتی و موفقیــت‬ ‫روزافــزون شــما بزرگــواران را مســئلت‬ ‫داریــم‪.‬‬ ‫و پرسنل محترم‬ ‫حمید رضایی‪ ،‬شرکت رنگینکمان سمنگان‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان‬ ‫‪ 22‬مهــر مــاه روز جهانی اســتاندارد را خدمت‬ ‫شــما و تمامــی همــکاران تبریــک گفتــه‪ ،‬از‬ ‫زحمــات بیدریــغ شــما تشــکر و قدردانــی‬ ‫مینماییــم‪.‬‬ ‫شرکت متین پسته سیرجان(برادران اسدی)‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‪ :‬مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬این کانون همزمان با هفته ملی کودک یکهزار جلد کتاب به دانش اموزان‬ ‫اهدا کرد‪ .‬محسن روحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬اهدای کتاب‬ ‫با هدف تعمیق همکاری های فرهنگی بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫با امورش و پرورش کرمان انجام گرفته است‪.‬‬ ‫وی از وجود پنج مرکز فرهنگی و هنری سیار روستایی در استان کرمان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ساانه ‪ 15‬هزار جلد توسط این مراکز در طول سال به دانش اموزان‬ ‫روستایی‪ ،‬کتاب امانت داده می شود‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان‬ ‫ریاست محترم اداره استاندارد شهرستان سیرجان‬ ‫جناب اقای‬ ‫مهندس یزدی میرمخلصونی‬ ‫و پرسنل محترم‬ ‫روز جهانی اســتاندارد را به شــما تاشگران‬ ‫ایــن عرصــه تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬توفیــق‬ ‫روزافــزون شــما را از درگاه خداونــد متعــال‬ ‫خواستاریم‪.‬‬ ‫شرکت راشا پسته‬ ‫جناب اقای‬ ‫یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاست محترم اداره استاندارد سیرجان‬ ‫روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما بزرگــوار و‬ ‫تیــم همراهتــان کــه شــرایط بهترزیســتن را‬ ‫بــرای همنوعــان خــود فراهــم میســازید تبریــک‬ ‫عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد منــان ســامتی و‬ ‫موفقیــت روزافزونتــان را خواســتاریم‪.‬‬ ‫روابطعمومی شرکت بازرگانی نویدپسته سیرجان‬ ‫جناب اقای‬ ‫مهندس سیدمحمد یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان‬ ‫و پرسنل محترم‬ ‫بدینوســیله مراتــب تبریــک بینهایــت خــود را‬ ‫بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد خدمت شــما‬ ‫تاشــگران اعــام میداریــم‪ .‬در پنــاه خداونــد‬ ‫ســبحان ســربلند و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫رسولی‪ ،‬صنایع غذایی فرد سیرجان‬ ‫جناب اقای مهندس‬ ‫سیدمحمد یزدی میرمخلصونی‬ ‫ریاستمحترمادارهاستانداردشهرستانسیرجان‬ ‫روز جهانــی اســتاندارد را بــه شــما و پرســنل‬ ‫محترمتــان تبریــک عــرض نمــوده‪ ،‬از خداونــد‬ ‫باریتعالــی توفیقــات روزافزونتــان را در‬ ‫پیشــبرد اهــداف و خدمتگــزاری خواســتاریم‪.‬‬ ‫صادرات و واردات خشکبار ایلیاگستر سیرجان‬ ‫‪ ‬پاســارگاد‪ :‬ســرهنگ محمدرضــا ایراننــژاد فرمانــده‬ ‫انتظامــی ســیرجان بــه پاســارگاد گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی‬ ‫‪ 1500‬لیتــر گازوییــل قاچــاق را از یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫پیــکان کشــف کردنــد‪ .‬مامــوران کانتــری ‪ 12‬در حیــن‬ ‫گشــتزنی در جــاده زیدابــاد بــه یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫پیــکان مشــکوک میشــوند و پــس از متوقــف کــردن خــودرو‬ ‫از داخــل ان هــزار و ‪ 500‬لیتــر گازوییــل قاچــاق کشــف‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫کشف ‪1500‬‬ ‫لیتر گازوییل‬ ‫قاچاق‬ ‫خبر‬ ‫دستگیری کاهبردار ‪ 69‬میلیون تومانی‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫فردی که از طریق سایت فروش طا ‪ 69‬میلیون‬ ‫تومان از یک سیرجانی کاهبرداری کرده بود‪،‬‬ ‫دستگیر شد‪ .‬فرمانده انتظامی سیرجان گفت‪ :‬فردی‬ ‫از طریق یکی از سایتهای فروش اینترنتی طا مقدار‬ ‫‪ 188‬گرم طای خام به مبلغ ‪ 69‬میلیون و ‪200‬‬ ‫هزار تومان خریداری کرد و پس از واریز پول‪ ،‬قسمت‬ ‫تحویل حضوری سایت حذف شده و بعد از چند‬ ‫روز طا تحویل داده نشده بود‪ .‬سرهنگ محمدرضا‬ ‫ایراننژاد گفت‪ :‬پس از پیگیریهای انجام شده یک‬ ‫نفر از سوی ماموران پلیس در تهران دستگیر شد و‬ ‫پیگیری بیشتر در این رابطه ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫سال گذشته یک نفر از سیرجان بدون گذرنامه‬ ‫و ویزا به کربا رفته بود که دردسرهای زیادی‬ ‫برایش بهوجود امد‪ .‬این فرد پس از گذشتن از‬ ‫مرز از سوی ماموران عراقی شناسایی و دستگیر‬ ‫شد و سرانجام پس از مدتی و با پیگیریهای‬ ‫فراوان ازاد شد‪ .‬سرهنگ محمدرضا ایراننژاد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از شهروندان‬ ‫خواست بدون در دست داشتن ویزا‪ ،‬جهت تردد‬ ‫و تشرف به کربا به مناسبت اربعین حسینی‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان به مرزهای خوزستان و دیگر مرزهای‬ ‫کشور مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫‪ ‬گروه حوادث‬ ‫ماموران انتظامی سیرجان یک دستگاه‬ ‫خودروی پراید سرقتی را کشف و سارق را‬ ‫دستگیر کردند‪ .‬به گفتهی فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان سیرجان روز شنبه فردی با پلیس‬ ‫تماس گرفت و اعام کرد که خودروی پرایدش‬ ‫به سرقت رفته است‪ .‬سرهنگ محمدرضا‬ ‫ایراننژاد گفت‪ :‬با اجرای طرح مهار ماموران‬ ‫انتظامی در حوزه کانتری ‪ 113‬این خودرو‬ ‫شناسایی و سارق دستگیر شد‪.‬‬ ‫بدون ویزا به کربا نروید‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫حوادث ‪7‬‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫برای ‪ 90‬درصد از اراضی ملی در شهرستان سیرجان سند صادر شده است‬ ‫رفع تصرف از ‪ 60‬هکتار اراضی ملی‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫اداره منابع طبیعی شهرستان سیرجان هفتهی‬ ‫گذشته پنج هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کرد‬ ‫تا میزان رفع تصرف از ابتدای سال جاری تاکنون به‬ ‫‪ 60‬هکتار برسد‪ .‬مهران میرشاهی رییس اداره منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری شهرستان سیرجان در گفتوگو‬ ‫با پاسارگاد اعام کرد‪ :‬ماموران حفاظت منابع‬ ‫طبیعی هنگام گشتزنی در عرصه ملی و در راستای‬ ‫وظایف حفظ انفال و ثروتهای عمومی بیتالمال‬ ‫ساختوسازهای غیرمجاز و یا تصرف را مشاهده (به‬ ‫صورت دیوارچینی‪ ،‬ساختوساز و‪ )...‬و به اداره گزارش‬ ‫میکنند‪ .‬به گفتهی میرشاهی پس از تشکیل پرونده‬ ‫و شکایت موضوع از طریق دادسرا پیگیری میشود‪.‬‬ ‫میرشاهی ادامه داد‪ :‬در برخی موارد نیز شهروندان‬ ‫تصرف و یا ساختوساز غیرقانونی را به ما گزارش‬ ‫میدهند و ماموران ما با حضور در محل صحت و‬ ‫سقم ان را بررسی میکنند و در صورت وجود تصرف‪،‬‬ ‫شکایت از طریق اداره صورت میگیرد‪ .‬به گفتهی‬ ‫رییس منابع طبیعی سیرجان سپس مراجع قضایی‬ ‫متخلف را به پاسگاه منابع طبیعی احضار و پس از‬ ‫گرفتن توضیحات متخلف به مقام قضایی معرفی‬ ‫میشود‪ .‬پس از ان قاضی دستور تخریب ساختوساز‬ ‫غیر قانونی را صادر میکند‪ .‬در همین راستا هفتهی‬ ‫گذشته پنج هکتار از اراضی دولتی در مناطق گدار‬ ‫خانهسرخ‪ ،‬امیراباد سوخک‪ ،‬زیداباد و پسوجان رفع‬ ‫تصرف شد‪ .‬به گفتهی میرشاهی از ابتدای سال میزان‬ ‫رفع تصرف در عرصههای منابع طبیعی در شهرستان‬ ‫سیرجان به ‪ 60‬هکتار رسیده است که باید در همین‬ ‫راستا از نیروی انتظامی و دادستانی تشکر کنم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬طبق قانون عاوه بر رفع تصرف زمینهای‬ ‫خبرهای خوب و بد طبیعت‬ ‫دستگیری سارق خودرو‬ ‫تقدیر فرمانده انتظامی از مردم‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫سرهنگ «محمدرضا ایراننژاد» از مشارکت‬ ‫و همراهی مسئوان شهرستان خصوصا امام‬ ‫جمعه‪،‬فرماندار‪ ،‬معاون محترم اماد و پشتیبانی نیروی‬ ‫دریایی راهبردی ‪ ،‬فرمانده مرکز اموزش شهدای وظیفه‬ ‫نداجا ‪ ،‬مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ‪ ،‬موسسه‬ ‫فرهنگی و هنری معراج اندیشه‪ ،‬شرکت‬ ‫گهرزمین و سایر شرکتهای تابعه گلگهر‬ ‫و اعضای شورای اداری و شوراهای اسامی‪،‬‬ ‫بخشداران‪ ،‬دهیاران‪ ،‬ناحیه مقاومت بسیج‬ ‫‪ ،‬شهروندان ‪،‬خبرنگاران و خانواده محترم‬ ‫شهداء و بازنشستگان و پیشکسوتان نیروی‬ ‫انتظامی که فرماندهی انتظامی را در اجرای‬ ‫برنامههای هفته ناجا یاری کردند‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشکرکرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی سیرجان گفت‪ :‬با وجود و حضور‬ ‫امامجمعه و فرماندار مردمی و دلسوز شهرستان‪،‬‬ ‫وحدت و یکپارچگی بین ادارات این شهرستان مثال‬ ‫زدنی است و حمایت و پشتیبانی مسئوان و شهروندان‬ ‫این شهرستان بزرگترین سرمایه اجتماعی برای پلیس‬ ‫است که نتیجه ان ارتقای مولفههای امنیتی بوده است‪.‬‬ ‫دولتی افراد نیز با جریمه نقدی و زندان مواجه‬ ‫میشوند‪ .‬وی از شهروندان خواست منابع طبیعی‬ ‫را در این راستا کمک کنند و هرگونه اطاعات در‬ ‫زمینه تصرف زمینهای دولتی را با شماره ‪ 1504‬در‬ ‫میان بگذارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهرستان سیرجان یک‬ ‫میلیون و ‪ 300‬هزار هکتار زمین ملی دارد که از این‬ ‫مقدار برای بیش از یک میلیون و ‪ 200‬هزار هکتار ان‬ ‫از سوی منابع طبیعی سند صادر شده و نقاط دقیق‬ ‫ان مشخص هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به شناسایی‬ ‫دقیق زمینهای دولتی هرگونه دستاندازی به اراضی‬ ‫ملی در قالب تصرف و سودجویی چیزی جز خسارت‬ ‫برای افراد سودجو در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چهار نفر شکارچی متخلف دستگیر شدند‬ ‫‪ ‬پاسارگاد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت‬ ‫محیطزیست؛ چهار نفر که اقدام به شکار‬ ‫غیرمجازپرندگانوحشیکردهبودند‪،‬دستگیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رییسادارهحفاظتمحیطزیستسیرجان‬ ‫در اینباره گفت‪ :‬در پی گزارشهای مردمی‬ ‫متوجهحضورمتخلفاندرزیستگاههایحیات‬ ‫وحش اکبراباد‪ ،‬رانیز و تزرج شدیم و بافاصله‬ ‫ماموران یگان حفاظت را به محل اعزام کردیم‪.‬‬ ‫به گفتهی محمود علیرضایی محیطبانان برای‬ ‫برخورد قانونی با متخلفان وارد عمل شده و‬ ‫چهار نفر متخلف را دستگیر کردند‪ .‬از متهمان‬ ‫سه قطعه پرنده تیهو و یک قبضه اسلحه دو‬ ‫لول کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫علیرضایی ادامه داد‪ :‬متهمان پس از‬ ‫تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی‬ ‫شدند‪ .‬این افراد خاطی میبایست بابت ضرر‬ ‫و زیان وارده به محیطزیست ناشی از شکار‬ ‫غیرمجازسهقطعهتیهو(دومیلیونریالبابت‬ ‫هر تیهو) جمعا مبلغ شش میلیون ریال را‬ ‫به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به‬ ‫دادگاه ارایه دهند‪.‬‬ ‫محمود علیرضایی همچنین اظهار داشت‪:‬‬ ‫متهمان عاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به‬ ‫محیط زیست محیط زیست‪ ،‬در دادگاه به جرم‬ ‫صیدوشکارغیرمجازجانورانوحشیمحاکمه‬ ‫شده و بر اساس ماده ‪ 11‬قانون شکار و صید‬ ‫به حبس از ‪ 91‬روز تا ‪ 6‬ماه و یا جزای نقدی‬ ‫از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون‬ ‫ریالمحکوممیشوند‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 14‬قانون شکار و صید‪،‬‬ ‫اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به‬ ‫پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه‪ ،‬توقیف‬ ‫و در اختیار اداره محیط زیست است‪.‬‬ ‫در مورد اسلحه قاچاق کشف‬ ‫شده‪ ،‬بر اساس قانون‪ ،‬هر کس به طور‬ ‫غیرمجاز ساح شکاری یا مهمات ان‬ ‫را خریداری‪ ،‬نگهداری یا حمل کند به‬ ‫حبس از ‪ 91‬روز تا شش ماه یا جزای‬ ‫نقدی تا سقف بیست میلیون ریال‬ ‫محکوم میشود‪ .‬ضمن اینکه ساح‪،‬‬ ‫مهمات‪ ،‬اقام و مواد کشف شده با‬ ‫حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع‬ ‫و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط‬ ‫میشود‪ .‬همچنین در مورد اسلحه‬ ‫دارای جواز کشف شده از متخلفان‬ ‫مقام قضایی میتواند با استناد به قانون‬ ‫مجازات اسامی نسبت به ابطال‬ ‫مجوز حمل ساح کشف شده‪ ،‬اقدام‬ ‫و دستور مصادره اسلحه مربوطه به‬ ‫نفع دولت را صادر کند‪.‬‬ ‫این دوستدار طبیعت عقاب را تحویل محیط زیست داد‬ ‫علیرضایی ادامه داد؛ همچنین‬ ‫هفته گذشته محمود اذربادگون یک نفر داد‪ .‬این عقاب که صدمه دیده بود و توانایی‬ ‫دوستدار محیط زیست با مراجعه به اداره پرواز نداشت تحت مراقبت دامپزشکان قرار‬ ‫محیطزیست یک بهله عقاب طایی را تحویل گرفت تا پس از بهبودی در طبیعت رها شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬مهر ‪ | 1397‬شماره ‪532‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪ 15 | 1440‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسوول‪ :‬دکتر علیرضا پورابراهیمی‬ ‫نشانی‪ :‬سیرجان ـ خیابان شریعتی‪ ،‬چهارراه سپاه‪ ،‬مجتمع زیتون‪ ،‬طبقه چهارم‬ ‫تلفن‪ 42234806 :‬تلفکس‪ 42200052 :‬سازماناگهیها‪09134418832 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪pasargadnews@gmail.com :‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫چاپ و لیتوگرافی‪ :‬مهدوی کرمان‬ ‫یادداشت‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫هفتهنامه‬ ‫‪@PasargadNews‬‬ ‫پیامک‪300099004806 :‬‬ ‫اینچندنفر‬ ‫احمدینژاد‪ ،‬متوهمانه خودش را منجی عالم میداند‬ ‫که خودتان میبینید‪.‬‬ ‫عصر ایران‪ :‬محمرضا باهنر گفت‪ :‬احمدینژاده در توهم زندگی میکند‪ .‬از‬ ‫همان زمان که در سازمان برنامه و سایر قسمتها هاله نور دور خودش میدید‬ ‫تا امروز در توهم زندگی میکند و همچنان هم خودش را منجی عالم بشریت‬ ‫میداند‪ .‬افکار و گفتارش هم به یکسری محافل و گروههای خاص محدود شده‬ ‫ایت اه هاشمی وضعیت امروز کشور را پیش بینی کرده بود‬ ‫ایلنا‪ :‬عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت‪ :‬قبل از پایان جنگ روزی ایت اه هاشمی به امام نامه‬ ‫نوشت تا شما هستید مسئله جنگ و رابطه ایران و امریکا را حل کنید ایشان ان موقع این روزها را میدید‪.‬‬ ‫من بارها از اقای هاشمی شنیدم که نباید کشور را برای همیشه در پرتگاه نگه داریم تا یک حادثه ما را به‬ ‫دره پرتاب کند‪ .‬اما این کار را انجام ندادیم و امروز یک دیوانه در امریکا یقه ما را گرفته است‪.‬حسین مرعشی‬ ‫گفت‪ :‬از نظر من اان اصا وقت مذاکره نیست اگر قرار است مذاکره و مصالحهای صورت بگیرد باید در داخل باشد و همه با هم رفاقت کنند‪.‬‬ ‫سندملی کنترل مصرف مشروبات الکی بازنگری میشود‬ ‫فارس‪:‬وزیر کشور از بازنگری سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت‪ :‬پرونده اخیر توزیع‬ ‫مشروبات الکلی دستساز که موجب مرگ تعدادی از مصرفکنندگان در برخی استانهای کشور شده بود‪ ،‬در جلسه‬ ‫اتی شورای امنیت کشور بررسی میشود‪.‬رحمانی فضلی گفت‪ :‬طبق گزارش وزارت بهداشت در این مشروبات الکلی‬ ‫دستسازمادهمتانولکهاستفادهصنعتیداردمورداستفادهقرارگرفته استبنابراینازماستپروتکلیتوسطوزارت‬ ‫بهداشتووزارتصمتنسبتبهنظارتدقیقوجدیدرنحوهتولید‪،‬توزیعومصرفمتانولتهیهشودتاشاهدتکراراینگونهحوادثتلخدرکشورنباشیم‪.‬‬ ‫تاکنون‪ 300‬تیم از تروریستها را کشف کردهایم‬ ‫جماران‪ :‬وزیر اطاعات تاکید کرد‪ :‬تاکنون ‪ 300‬تیم از تروریستها را کشف کرده و افرادشان را به هاکت‬ ‫رساندهایم‪ .‬اینکه برای مردم خدمتگزاری کنیم‪ ،‬برایمان افتخار است‪ .‬حجتالسام سیدمحمود علوی گفت؛ وزارت‬ ‫اطاعات به دنبال ان است که مردم ارامش داشته باشند و شاداب و بانشاط باشند و قرار نیست مردم از ما بترسند‪،‬‬ ‫بلکه تروریستها باید بترسند‪ .‬ضمن اینکه امنیت ما برای فرهنگ است نه بر فرهنگ‪ .‬ما دوست داریم مردم با شنیدن‬ ‫نام وزارت احساس ارامش کنند‪ ،‬زیرا این کارها برای مردم است و خدمتگزار انها هستیم‪.‬‬ ‫‪ ‬تعدادی از دانشجویان تازهوارد پرستاری صبح دیروز در دانشگاه پردیس تجمع کردند‪ .‬نماینده این دانشجویان به خبرنگار پاسارگاد گفت‪ :‬ما‬ ‫بعد از اعام نتیجه اولیه کنکور در رشتههای غیرپزشکی پذیرفته و ثبتنام کرده بودیم‪ .‬دو هفته پیش پیامکی از دانشگاه سیرجان به دست ما‬ ‫رسید مبنی بر اینکه در رشته پرستاری این دانشگاه پذیرفته شدهاید و در صورت تمایل میتوانید بیایید و اعام حضور کنید‪ .‬بعد از مراجعه و‬ ‫پرکردن فرم شماره‪ 15‬گفتند از بین افراد گزینش میکنیم و بعد از چند روز پیامکی مبنی بر پذیرفتن شدن به دستمان رسید‪ .‬بعد از مراجعه‬ ‫به دانشگاه و انجام مراحل ثبتنام‪ ،‬انتخاب واحد کردیم و بعد از قطعی شدن ثبتنام‪ ،‬برای بعضی از بچهها کارت دانشجویی صادر شد‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه خیلی از ما شهرستانی بودیم خانه اجاره کردیم‪ .‬امروز که امدیم گفتند ثبتنامتان کا از سیستم حذف شده و جواب قطعی باید از‬ ‫تهران بیاید‪ .‬اان چند هفته از مهرماه گذشته‪ ،‬ما نه تکلیفمان جهت ماندن در دانشگاه سیرجان مشخص است و نه دیگر امکان ثبتنام در‬ ‫رشتههای قبلیمان را داریم‪.‬اگرچه رییس دانشگاه با ما همکاری کرد و مشکل از سازمان سنجش است اما واقعا چه کسی پاسخگوی ماست؟‬ ‫‪ ‬محمدرضا خواجویینسب‪ :‬با توجه به اغاز سال‬ ‫تحصیلیجدیدونزدیکشدنبههفتهپیونداولیاومربیاناینذهنیت‬ ‫در جامعه نقش میبندد که هدف از تشکیل این انجمنها چیزی‬ ‫جز دریافت کمکهای مالی برای رفع نیازهای مدرسه نیست‪ .‬البته‬ ‫مشارکتهایمالیدرجایخودکاریارزشمندوخداپسندانهاستاما‬ ‫انچهموردغفلتقرارگرفته‪،‬وجودظرفیتهایگوناگونیاستکهفقط‬ ‫یکیازانهابُعدمادیاست‪.‬جایگاهانجمناولیاومربیانبهعنواننقطه‬ ‫تاقی و فصل مشترک دولت و ملت در عرصه تعلیم و تربیت میتواند‬ ‫بستری برای هماندیشی و هماهنگی والدین و مربیان مدرسه جهت‬ ‫رشد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و مهمتر از ان نیروی انسانی توانمند باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به محدود بودن نهادها و سازمانهای دولتی‪ ،‬میطلبد خانوادهها‬ ‫با حداکثر ظرفیت و توان سهم خود را نه فقط در بُعد مادی بلکه در‬ ‫ابعاد مختلف معنوی در پرورش هرچه بهتر نیروی انسانی کشور بهکار‬ ‫گیرند‪ .‬و رسیدن به این ضرورت جامعه را از بسیاری از مشکات بیمه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬انچه ضروری به نظر میرسد تقویت و همکاری دو نهاد؛‬ ‫خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که زمینهساز کشف استعدادها و‬ ‫شناخت خاقیت کودکان است و مدرسه به عنوان اصلیترین رکن‬ ‫نظام تعلیموتربیت که جایگاه ان در پرورش انسان در ابعاد مختلف در‬ ‫اجتماعوبهعنوانپرورشدهندهاستعدادهاوزمینهسازبروزخاقیتها‬ ‫حایز اهمیت است‪ .‬دستیابی به این اهداف مستلزم مشارکت همه‬ ‫خانوادهها در ایجاد فضایی به دور از نگاه مالی به انجمنها و همچنین‬ ‫خاصه نشدن انها در قالب یک شعار برای هفتهای خاص است‪.‬‬ ‫اخیرا تغییر برخی نامهای قدیمی در‬ ‫شهر بحثبرانگیز شده است و شنیدهها‬ ‫حاکی از ان است که سه عضو شورا که‬ ‫وابستگیخویشاوندیبهطوایفبچاقچی‬ ‫دارند‪،‬تصمیمگرفتهاندکهنامخیابانوحید‬ ‫رابهحسینخانبچاقچیتغییردهند‪.‬این‬ ‫تغییرات به همینجا محدود نشد و انتهای بلوار مالکاشتر را به «شهدای‬ ‫نیرویانتظامی»تغییردادهاند‪.‬منتقدانایناقداممعتقدبودندکهمیبایست‬ ‫بلوار مجزا و مستقلی را برای این نام در نظر گرفت و تغییرنا ِم بخشی از یک‬ ‫بلوار‪،‬اصوامنطقیوعقانیبهنظرنمیرسد‪.‬بهعاوهانکهبااشفتگیهاو‬ ‫سردرگمیهای احتما ِلی اتی در دادن نشانی‪ ،‬ساکنان این بلوار در مسایل‬ ‫اداری و ارسال و دریافت مرسولههای پستی مشکات دیگری نیز خواهند‬ ‫داشت‪.‬نکتهاولدراینمیان‪،‬تغییراتبیحاصلیاستکههیچگاهجایخود‬ ‫را در میان مردم پیدا نخواهد کرد و بهسرعت برق و باد با همان شتابزدگی‬ ‫کهاعمالمیشوند‪،‬ازحافظهموقتجامعهنیزپاکخواهندشد‪.‬خوشبختانه‬ ‫از دوستان شاغل در شهرداری شنیدم که از سالها پیش مصوبهای از وزارت‬ ‫کشوروجودداردکهتغییرنامهاخیابانهایقدیمیرامجازندانستهاست‪.‬فارغ‬ ‫ازبحثتغییرنامها‪،‬انچهتاهمینجایکارمشخصاست‪،‬سربراوردننوعی‬ ‫هویتگرایی طایفهای است‪ .‬فارغ از موافقت ضمنی نگارنده با اختصاص نام‬ ‫خیابانهابهسرامدانشهرواقداماتماندگارحسینخانوبخشیازکارنامه‬ ‫ویکهدرمسیربیگانهستیزیومقابلهباقوایاستعماریانگلیساست‪،‬انگیزه‬ ‫این قبیل اقدامات را باید در این منظر بررسی کرد که تعدادی از نمایندگان‬ ‫سیرجانیها در شورای شهر‪ ،‬بر اساس عِر ِق عشیرهای تصمیم گرفتهاند تا‬ ‫روح «خاصگرائی هویتی» در شهر بدمند‪ .‬خاصگرایی هویتی و وجود‬ ‫خردهفرهنگهاوتمایزاتفرهنگیهیچمنافاتیبابرقرارییکرابطهدوسویه‬ ‫در یک جامعه متکثر اما منسجم ندارد‪ .‬اما اگر گروهی از شهروندان باورهای‬ ‫غلطینسبتبهبرتریفرهنگقبیلهایخودداشتهباشند‪،‬موجبناسازگاری‬ ‫وفاصلهگرفتنازسایرهمشهریانخواهدشد‪.‬اگراینحسخودبرتربینیدر‬ ‫قالب یک خاصگرایی تعاملطلب باشد‪ ،‬نهایتا در ساختار ذهنی ان دسته‬ ‫تاریخیایلیایجادمیکندواین‬ ‫ازشهروندان‪ ،‬همبستگیبرمبنایهویتِ ِ‬ ‫حس تعلق به ریشههای فرهنگی به سمت عزتنفس و کمالگرایی سوق‬ ‫ِ‬ ‫مراسم گردنزنی در شوشتر‬ ‫‪ ‬ن‪.‬ع‪ :‬قهوهخانهها در ایران قدمتی طوانی دارند و از دیرباز‬ ‫در جوامع شهری محل گردهمایی و تبادل اندیشهها‪ ،‬افکار سیاسی‬ ‫و اقتصادی بودهاند‪ .‬البته مجالس شاهنامهخوانی و نقالی و دیگر‬ ‫محافل ادبی نیز در قهوهخانهها از رونقی برخوردار بوده است‪ .‬اما به‬ ‫مرور زمان کارکرد این نهاد صنفی و اجتماعی دستخوش تغییر شد‬ ‫و در حال حاضر قهوهخانهها به صرف چای و قلیان پذیرای جوانان‬ ‫به دور از سیاست و ادبیات و هنر تبدیل شدهاند‪ .‬در عوض برخی‬ ‫کافهها به محل نشستهای بیرمق ادبی و هنری تبدیل گشتهاند‬ ‫که یکی از این مکانها در شهر ما «کافهکتاب هفت عصر» بود‪.‬‬ ‫بود؟ بله‪ ،‬بود‪ .‬چون دو هفتهیی است که دیگر نیست! دو هفتهی‬ ‫پیش نزاعی در یک قهوهخانه‪ ،‬نتیجهی تلخ را رقم زد و به قتل‬ ‫جوانی بیگناه منجر شد‪.‬‬ ‫تعطیلی کافهکتاب و قتل حاصل از نزاع در قهوهخانه حتا به قدر‬ ‫گودرز و شقایق هم با یکدیگر ارتباط ندارند‪ .‬یکی این سر شهر است‬ ‫و یکی دیگر ان سر! البته این فاصله از این سر تا ان سر شهر هرگز‬ ‫به اندازه فاصلهی میان بلخ تا شوشتر طوانی نیست‪.‬‬ ‫اگر در تاریخ ما نام بلخ و شوشتر به هم پیوند خورده دلیلش‬ ‫وجود و حضور صنایع اهن و مس است‪ .‬چیزی شبیه گلگهر و‬ ‫مس سرچشمه‪ .‬ظاهرا ماجرا از این قرار بوده که یکی در شرکت‬ ‫«گهربلخ» مرتکب جرمی شده و بنا به دایلی نامعلوم فردی دیگر‬ ‫در «صنایه مس شوشتر» دستگیر شده و به سزای اعمال «او»‬ ‫رسانده شده بوده است‪ .‬از همین رو شاعر فرموده بوده است‪« :‬گنه‬ ‫کرد در بلخ اهنگری‪ /‬به شوشتر زدند گردن مسگری!»‬ ‫همینقدر زیبا و شیک و مجلسی‪ .‬ظاهرا بنسلمان هم در‬ ‫کنسولگریعربستاندرترکیههمینکارهاستوازضربالمثلهای‬ ‫ایرانی در شکلی وارونه استنساخ فرموده است‪.‬‬ ‫داده میشود و تبعات منفی انچنانی نخواهد داشت‪ .‬پذیرش هویت ملی و‬ ‫میهندوستیدرشهروندانسببمیشودتا اینهمزیستیمسالمتامیزو‬ ‫احترامبهتنوعفرهنگی‪،‬سببسازهمگونیوانسجامدرعینحفظتفاوتها‬ ‫شود‪ .‬اما اگر قرار باشد هرکسی پرچم عشیره و طایفهیِ خودش را بلند کند‬ ‫و با جداسازی و تفکیک خود از دیگران‪ ،‬رویکردی ایزوله و منزوی در پیش‬ ‫بگیرد‪ ،‬این انفعال فرهنگی و جزیرهایشدن روی دیگر سکهیِ دمیدن بر‬ ‫اختافاتطایفهایاست‪.‬انگاهباوجوداینحجمازبدبینیواشتیناپذیری‪،‬‬ ‫وفاق اجتماعی جای خود را به کشمکش خواهد داد وگروکشیهای ذهنی‬ ‫سپریشدهماننددملهایچرکین َسربازخواهندکردوخویشاوندسااران‬ ‫در یک جهالت و تعصب وصف نشدنی به طرد کامل دیگرانی میپردازند‬ ‫که با انها همخون نیستند و این به خودیِ خود‪ ،‬زنگ هشداری برای‬ ‫قرار گرفتن در استانهیِ یک فاجعه است‪ .‬اگر قرار باشد هرکسی با رویکرد‬ ‫جزیرهای و موزاییکی زندگی کند‪ ،‬یعنی در نظرگا ِه وی‪ ،‬افراد نه بر مبنای‬ ‫دانش‪ ،‬هنر و یا تجربه بلکه به سبب نسبتهای ایلی و عشیرهای به دیگران‬ ‫منزلت و برتری دارد که نشانگر همان ناقوس بیدارباش است و خبر از یک‬ ‫فعالشدن گسلهای اجتماعی میدهد‪ .‬اگر طایفهمحوری حاکم شود و‬ ‫مفهوم عامی به نام «ما سیرجانیها» شکل نگرفته باشد‪ ،‬جامعه روزبهروز‬ ‫درباتاقیازمخاصماتبیحاصلواصطکاکهایخانمانبراندازفروخواهد‬ ‫رفت‪.‬هماهنگیساختاریوکارکردیووجود«مایِ»بزرگتریازطوایفو‬ ‫همنواییوسازگاریباهویتمشترکجمعیسببمیشودتاخانوادههاباهر‬ ‫خاستگاهشهری‪،‬روستاییویاعشیرهایبهصورتیکرنگینکماندریک‬ ‫همزیستیمسالمتامیززندگیکنند‪.‬طایفهگرایی‪،‬خویشاوندگراییوتاکی ِد‬ ‫فناتیکبرپیوندهایخونیدرپروسهیِ درونیشدنارزشهایعامومشترک‬ ‫اختالایجادمیکندوخردهفرهنگهایمتفاوتدرزمینهباورمندیبهیک‬ ‫کلیت همبسته به نام «ما سیرجانیها» از خود مقاومت نشان میدهند‪ .‬در‬ ‫حالیکهباگذارازمرحلهیِ حستعلقبهروابطخونیوچهرهبهچهره‪،‬حس‬ ‫همانندیباتمامیایرانیانتقویتمیشودوپیوندهایعاطفی‪،‬دلمشغولیها‬ ‫و منافع مشترک‪ ،‬شهروندان را به یکدیگر پیوند میدهند‪ .‬شناخت حقوق‬ ‫شهروندیودرونیشدنمفاهیمشهریگریازاختافافکنی‪،‬نفرتپراکنی‬ ‫و نمک ریختن بر زخمها و گسلهای فردی و طایفهای که بعضا ریشه در‬ ‫نزدیکبهیکقرنپیشدارندوبرایروزگارامروزماواقعابیاساسواحمقانه‬ ‫محسوبمیشوند‪،‬جلوگیریمیکند‪.‬‬ ‫سودوکو ‪532‬‬ ‫دنده چپ‬ ‫یادداشت‬ ‫انجمن اولیا و مربیان اتاق فکر خانه و مدرسه‬ ‫‪ ‬بیژن ادبی‬ ‫«ما»ی قبیلهای در مقابل «ما»ی ملی‬ ‫‪ ‬جــواب جدول را بــه دفتر‬ ‫پاسارگاد فرســتاده و به قید‬ ‫قرعه هدیه دریافت کنید‪.‬‬ ‫برنده سودوکو ‪:531‬‬ ‫فرهاد نصیری‬ ‫قانونهای حل‬ ‫جدول سودوکو‪:‬‬ ‫‪ .1‬در هر ســطر و ســتون باید‬ ‫اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشته شود‪ .‬بدیهی‬ ‫است که هیچ عددی نباید تکرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در هر مربــع ‪ 3×3‬اعداد از‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 9‬نوشــته شود و در نتیجه‬ ‫هیچ عددی نباید تکرار شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ـروحه‬ ‫ـه افراد مشـ‬ ‫ـورد بـ‬ ‫ـش بلـ‬ ‫ـیرجان بخـ‬ ‫ـتان سـ‬ ‫ـی در شهرسـ‬ ‫ـر معدنـ‬ ‫ـرکت معتبـ‬ ‫ـک شـ‬ ‫یـ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـد میباشـ‬ ‫ـل نیازمنـ‬ ‫ذیـ‬ ‫عاقهمنــدان میتواننــد هرچــه ســریعتر رزومــه خــود را بــه شــماره تلگــرام یــا ایمیل ارســال‬ ‫یــا بــا شــماره ذیل تمــاس حاصــل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬راننده جرثقیل دارای سه سال سابقه کار و دارای گواهینامه ویژه و پایه یک‬ ‫‪ -2‬بازرس ایمنی‪ ،‬بومی سیرجان با دو سال سابقه کار ترجیحا معدنی‬ ‫(دوره ارزیابی ریسک و دوره ایمنی عمومی را گذرانده باشد)‬ ‫شماره تماس‪09198032883 :‬‬ ‫ایمیل‪derakhshan.tgs@gmail.com :‬‬ ‫اگهی شناسایی و جذب نیروی ایمنی‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند شــرکت مجتمــع جهانفــواد ســیرجان در نظــر دارد بــه منظــور‬ ‫تکمیــل کادر نیــروی انســانی خــود در کارخانــه ذوب و فوادســازی از طریــق برگــزاری مصاحبــه‬ ‫تخصصــی و روانشــناختی نســبت بــه شناســایی و جــذب نیــروی ایمنــی مطابــق با شــرایط ذیــل اقدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪    ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪   5‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫جناب اقای‬ ‫مهندس بهروز شفیع‬ ‫ریاست محترم‬ ‫هیاتمدیره شرکت‬ ‫تامین اتیه کارکنان‬ ‫گهرزمین‬ ‫درگذشــت نابهنــگام چهــره مانــدگار تلویزیــون و‬ ‫جامعــه ورزشــی ایــران‪ ،‬همــگان را در غــم و اندوهی‬ ‫بــزرگ فــرو بــرد‪ .‬بیشــک ملــت ایــران هیــچگاه‬ ‫زحمــات ســالیان دراز بــرادر بزرگوارتــان مرحــوم‬ ‫ضمنــا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ درج اگهــی ظــرف مــدت یــک هفتــه نســبت بــه ارســال‬ ‫مــدارک بــه ادرس ایمیــل ‪ info@sjsco.ir‬اقــدام نماینــد‪ .‬جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره‬ ‫‪ 034 – 42273801‬دفتــر کارگزینــی تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫بهــرام شــفیع را فرامــوش نخواهــد کــرد‪ .‬از خداوند‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫ روگرفت صفحه صفحه اول و دوم شناسنامه‬‫ روگرفت مدرک تحصیلی‬‫ روگرفت کارت ملی‬‫ روگرفــت کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی و یــا‬‫معافیــت دائــم‬ ‫ دو قطعه عکس ‪3×4‬‬‫ ســوابق کار مرتبــط بــا رشــتههای مــورد نیــاز حداکثــر‬‫تــا ده ســال بــا ارائــه مــدارک مســتند قابــل پذیــرش‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواســتاریم‪.‬‬ ‫شرایطعمومی‪:‬‬ ‫ تابعیت نظام جمهوری اسامی‬‫ تدین به دین مبین اسام‬‫ دارا بــودن کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی و یــا‬‫معافیــت دائــم‬ ‫ عــدم اشــتهار بــه فســاد اخاقــی‪ ،‬نداشــتن ســابقه‬‫محکومیــت و سوءپیشــینه کیفــری که موجــب محرومیت از‬ ‫حقــوق اجتماعــی شــده باشــد‪( .‬بــا تاییــد مراجــع ذیصــاح)‬ ‫ داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی‬‫‪ -‬عدم اعتیاد به مواد مخدر (با تایید مراجع ذیصاح)‬ ‫روابطعمومی شرکت مجتمع جهانفواد سیرجان‬ ‫متعــال بــرای ان مرحــوم مغفــرت و بــرای حضرتعالــی‬ ‫هیاتمدیره و کارکنان شرکت تامین اتیه کارکنان گلگهر‬

آخرین شماره های هفته نامه پاسارگاد

هفته نامه پاسارگاد 538

هفته نامه پاسارگاد 538

شماره : 538
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 535

هفته نامه پاسارگاد 535

شماره : 535
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد 537

هفته نامه پاسارگاد 537

شماره : 537
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد 534

هفته نامه پاسارگاد 534

شماره : 534
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد 536

هفته نامه پاسارگاد 536

شماره : 536
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد 533

هفته نامه پاسارگاد 533

شماره : 533
تاریخ : 1397/07/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!