هفته نامه ایران خودرو شماره 502 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره 502

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 502

هفته نامه ایران خودرو شماره 502

‫‪ISSN:1735 1480‬‬ ‫از اسفالت تا اسمان‬ ‫‪502‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 1‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم هفته نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪619‬‬ ‫خودروهایی که باعث‬ ‫عصبانیت مردم می شوند!‬ ‫وانت پارک ژوراسیک‬ ‫ب ام و ‪ M5‬در برابر کادیالک ‪ ،CTS-V‬مرسدس ‪ S AMG E63‬و پورشه پانامرا توربو‬ ‫هشدار برای کبرا ‪! 11‬‬ ‫‪BMW M5 / Cadillac CTS-V / Mercedes AMG E63-S / Porsche Panamera‬‬ ‫گزارش از نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودروی نیویورک‬ ‫اشرافی اما خاکی!‬ ‫مسابقه ای ترین خودروی شهری دنیا!‬ ‫‪C‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می خوانید ‪. . .‬‬ ‫‪N‬‬ ‫رویداد ‪/‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬اصالحات به سبک هیوندای‬ ‫ورزشی ‪/‬دبیر بخش‪ :‬مرتضی زبردست‬ ‫‪E‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حرفه ای ‪/‬دبیر بخش‪ :‬ایدین وحید محمدی‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫شتاب‪ :‬ریکیاردو شگفتی ساز شد‬ ‫رویاروی‪ :‬هشدار برای کبرا ‪!11‬‬ ‫پیشرانه‪ :‬چرا فراری دیگر سوپر خودروی ‪ 12‬سیلندر موتور وسط تولید نمی کند؟‬ ‫حرفه ای‪ :‬مسابقه ای ترین خودروی شهری دنیا!‬ ‫تماشا‪ :‬دار و دسته نیویورکی ها‬ ‫دوربین های جاسوسی‪ :‬استون مارتین رپید ‪AMR‬‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪S‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫رجعت به خصال نیاکان‬ ‫وانت پارک ژوراسیک‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم‬ ‫هفته نامه «ایران خودرو»‬ ‫اطالع رسانی تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته نامه ایران خودرو صرفـا با ذکر منبـع ازاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان ان است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی اقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره اینده‬ ‫ترجمه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪48‬‬ ‫رو در رو‪ :‬دارا و ندار‬ ‫اطالع نگاشت‪ :‬نقاط مثبت و منفی خودروهای الکتریکی‬ ‫ترین ها‪ :‬دل ازارها‬ ‫قطعه شناسی‪ :‬سیستم برق و مدارهای الکتریکی خودرو‬ ‫انتخاب‪ :‬بهترین خودروهای سال ‪2018‬‬ ‫ده‪ :‬اشرافی اما خاکی!‬ ‫در اسمان‪ :‬از اسفالت تا اسمان‬ ‫پاورقی‪ :‬سرسخت‬ ‫فن اوری ‪/‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ابر تست گروهی‬ ‫پیکا پ های دوکابین‬ ‫افق‪ :‬زنجیره بلوکی در صنعت خودرو‬ ‫صنعت و دانش��گاه‪ :‬بررسی عوامل موثر بر وفاداری رفتاری مشتریان در‬ ‫حوزه خدمات‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تست‬ ‫خیابان یکم‪ :‬وقت بازافرینی فرا رسیده است‬ ‫نواوران‪ :‬کمربند ایمنی متصل به صندلی‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬مسافرت در کمال ارامش‬ ‫‪24‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اشتراک‬ ‫اتو گالری‪ :‬تور تهران گردی‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نش��انی‪ :‬ته��ران‪ ،‬کیلومتر‪14‬ج��اده مخص��وص کرج (ش��هید لش��گری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021 48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫ارشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬ ‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫هنرسازندگان خودرو درجذابیت محصول‬ ‫حمید عبدالهی‬ ‫باوجود این که خودرو به عنوان نماد شخصیت و جایگاه اجتماعی‬ ‫در حال رنگ باختن است‪ ،‬تقاضای مشتریان به سوی محصوالت‬ ‫سفارشی با ویژگی های فنی ممتاز در فواصل زمانی کوتاه و کوتاه تر‬ ‫س��وق یافته اس��ت‪ .‬راهبرد تولید انبوه محصوالت اس��تاندارد شده‬ ‫همراه با فشار بر فروش برای حفظ خود در بازار دیگر کافی نیست‪.‬‬ ‫توانایی عرضه خودروهای مش��تری پسند به بازار و پیش گامی در نو‬ ‫اوری یا تقلید سریع ضرورت حیاتی صنعت خودرو است‪ .‬به ویژه این‬ ‫توانایی بستگی به ترکیب مناسبی از ویژگی های ناشناخته محصول‬ ‫( فشار فن اوری) و نیاز های مشتریان و بازار ( کشش بازار) دارد‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که خودرو نه به طور افراطی نواورانه باش��د و نه محصولی‬ ‫که پاس��خ گوی نیازهای مش��تری باش��د‪ ،‬ولی جذاب نباش��د‪ .‬اکثر‬ ‫قطعه س��ازان اصلی در گذشته تمایل داش��ته اند که بیش از حد به‬ ‫س��وی فش��ار فن اوری حرکت کنند‪ ،‬مانند دایملـــر بنز و ب ام و‪ ،‬یا‬ ‫به س��وی کش��ش بازار بروند‪ ،‬مانند اپل و فورد‪ .‬بنابر این شناسایی‬ ‫خواسته های اینده مش��تری که نمی تواند بیان شود‪ ،‬مهم ترین کار‬ ‫اس��ت و انج��ام موفقیت امیز ان می تواند به وضوح در قالب س��هم‬ ‫بازار بیان ش��ود‪ .‬کلید اصلی ان تجزیه و تحلیل کافی و دسته بندی‬ ‫گروه های مش��تریان هدف اس��ت‪ ،‬زیرا کم و بیش مبناهایی برای‬ ‫توسعه فرضیات خواسته های اینده ارایه می دهد‪.‬‬ ‫گروه ه��ای مش��تریان ه��دف و خصوصی��ات ان��ان‪ :‬چنان چه‬ ‫گروه های مش��تریان هدف به درستی دس��ته بندی نشده باشند‪ ،‬به‬ ‫کار گیری فرایند های ام��اری مانند ارزیابی ط��رح اولیه‪ ،‬زمانی که‬ ‫این نتایج مبنایی می ش��ود برای تعیین جایگاه خودرو‪ ،‬تبدیل به یک‬ ‫بازی خطرناک می ش��ود‪ .‬نو اوری نباید منحص��را محصول محور‬ ‫باش��د‪ ،‬در حالی که می تواند مس��یر خود را با توج��ه به ارزش های‬ ‫مورد نظر نسل های مختلف تعیین کرده و از ان طریق مالک هایی‬ ‫تدوین کند که موجب ترغیب در تصمیم گیری خرید وس��یله نقلیه‬ ‫ش��ود‪ .‬هنر س��ازندگان خودرو نهفته در توانمندی ان��ان در تعریف‬ ‫ویژگی های جذاب برای محصول اس��ت‪ ،‬به نحوی که پاسخ گوی‬ ‫نیاز های مش��تریان باش��د‪ .‬ویژگی های نواورانه به عنوان بخش��ی‬ ‫از تعریف م��دل جدید‪ ،‬به دلیل متفاوت س��ازی پایدار محصول در‬ ‫مقابل رقیبان اهمیت زی��ادی پیدا می کند‪ .‬انان که در این وضعیت‬ ‫بتوانند اطالعات کاملی از نیازه��ای گروه های هدف و خزانه ای از‬ ‫ایده های نواورانه فراهم کنند‪ ،‬خود را در نقطه ش��روع نویدبخش��ی‬ ‫ق��رار داده ان��د‪ .‬گام اول عب��ارت اس��ت از گ��رد اوردن ویژگی های‬ ‫محصول‪ ،‬تعریف فواید حاصل از ان ویژگی ها مانند راحتی یا ایمنی‬ ‫ک��ه عوامل تعیی��ن کنن��ده ای در خرید هس��تند و باالخره گزینش‬ ‫تامین کنندگان��ی که پیش تازند‪ .‬این فرایند نبای��د در خالء به وقوع‬ ‫بپیوندد بلکه در کارگاه هایی که بخش های مختلف در ان مشارکت‬ ‫دارن��د‪ ،‬واقعیت پیدا می کند‪ .‬گام بعدی کنت��رل قابل پذیرش بودن‬ ‫اطالعات و تش��کیل دس��ته هایی از موضوعاتی اس��ت که ارتباط‬ ‫روش��نی با اهداف راهب��ردی دارد‪ .‬کلیه ویژگی های محصول پس‬ ‫از بررس��ی از نظر جذابیت و ریس��ک‪ ،‬می تواند توسط یک تیم میان‬ ‫رشته ای در خزانه ای دسته بندی و بر مبنای راهبردهای استاندارد‬ ‫و تعریف ش��ده از پیش گزینش ش��ود‪ .‬به هر جهت ویژگی هایی که‬ ‫حامل ریس��ک باالیی هستند نباید فورا کنار گذاشته شود‪ ،‬بلکه باید‬ ‫در وضعیت های خاص و مناسب به کار رود و از جنبه ریسک به طور‬ ‫عمیق تری تجزیه و تحلیل شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ارتقایکیفیتدرمحصوالتداخلیمسوولیتاصلیماست‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬بای��د ب��رای حمای��ت از‬ ‫تولید ملی نس��بت ب��ه خرید کاالی‬ ‫ایران��ی تعص��ب داش��ته باش��یم و‬ ‫البت��ه در این می��ان ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت داخل��ی مس��وولیت‬ ‫اصلی همه دست اندرکاران تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در نشست‬ ‫هم اندیش��ی با رییس و اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اس��ناد باالدستی‪ ،‬برنامه ششم توسعه و‬ ‫برنامه راهبردی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬برنامه یک س��اله تدوین و به معاونت ها جهت اجرا ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نام گذاری س��ال ‪ ۹۷‬به س��ال حمایت از کاالی ایرانی توسط رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬افزود‪ :‬برای حمایت از کاالی ایرانی از دل این برنامه یک ساله یک اقدام راهبردی‬ ‫طراحی کردیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با تاکید بر این که تمایل نسبت به خرید کاالی ایرانی باید در دل همه مردم‬ ‫ایجاد ش��ود گفت‪ :‬حتی اگر کاالی ایرانی از لحاظ اس��تاندارد و کیفیت با نمونه خارجی اش‬ ‫برابری نکند‪ ،‬باید برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان نسبت به خریدش اقدام کنیم‬ ‫و در این مس��یر پویش های متع��ددی از جمله «اری به تولید ملی» طراحی ش��ده و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬تولید با صنعت و تکنولوژی به روز را مهم ترین شاخصه تولید کاالی قابل‬ ‫رقابت در بازارهای جهانی دانست‪.‬‬ ‫پژو ‪ 301‬در راه بازار ایران‬ ‫مدیرعامل ایکاپ از اغاز تولید ازمایشی محصول مشترک پژو‪301‬خبر داد و گفت‪ :‬پس‬ ‫از تایید توس��ط معتبرترین مراکز تس��ت در اروپا در بخش بدنه و قطعات‪ ،‬تولیدانبوه و‬ ‫عرضه این محصول با بیش از ‪ 50‬درصد ساخت داخل امسال اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکو پرس‪ ،‬محمدرضا معتمد درباره بومی سازی و افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫محصوالت مشترک با پژو گفت‪ :‬بومی سازی تولید‪ ،‬شرط اصلی ورود خودروسازان خارجی‬ ‫به بازار ایران است که محصوالت مشترک با پژو نیز طبق این قاعده تا پایان سال اول تولید‬ ‫به س��طح داخلی سازی ‪40‬درصد می رسد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بیش از ‪ 150‬مجموعه ای که در‬ ‫تولیدات ایکاپ اس��تفاده می شود داخلی سازی شده است‪ .‬تولید ‪2008‬را با ‪21‬درصد ساخت‬ ‫داخل اغاز کرده ایم که در پایان سال اول به ‪40‬درصد خواهد رسید‪ .‬معتمد افزود‪ :‬محصول‬ ‫‪ 301‬نیز در بخش بدنه تا ‪95‬درصد و در موتور و قوای محرکه بیش از ‪85‬درصد داخلی سازی‬ ‫ش��ده که در مجموع این خودرو با بیش از ‪50‬درصد داخلی سازی تولید و عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ایکاپ س��ریع ترین رش��د را در فرایند افزایش توان قطعه س��ازان داشته‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما به توان قطعه س��ازان داخلی اعتماد داشته ایم و با ایجاد مسیر مناسب‪،‬‬ ‫زمینه رش��د ان ها را فراهم کرده ایم‪ .‬وی اف��زود‪10 :‬درصد از ‪150‬مجموعه ای که قرارداد‬ ‫تولید ان را با قطعه‪ ‬سازان داخلی منعقد کرده ایم از طریق جوینت ونچر سرمایه گذاری قطعه‬ ‫سازان اروپایی در ایران انجام و ‪20‬درصد نیز از طریق اعطای لیسانس تولید به قطعه سازان‬ ‫ایرانی از س��وی قطعه س��ازان اروپایی انجام خواهد ش��د‪70 .‬درصد که ش��امل بخش اصلی‬ ‫مجموعه هاس��ت‪ ،‬از طریق دانش فنی موجود در قطعه س��ازان ایرانی مورد تایید قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬مدیر عامل ایکاپ تصریح کرد‪ :‬تولید دو محصول به روز و جدید اروپایی در ایران بیانگر‬ ‫بلوغ و توانمندی قطعه سازان ایرانی در بومی سازی و ساخت داخل قطعات و مجموعه هاست‪.‬‬ ‫معتمد با بیان این که توانمندی قطعه س��ازان ایرانی مورد تحسین و توجه مدیران تامین پژو‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه س��ازان ایکاپ به دلیل کیفیت عال��ی و قیمت رقابتی محصوالت‬ ‫برای تامین س��ایت الجزایر پژو دعوت ش��ده اند که به صورت ارس��ال قطعه از ایران و یا راه‬ ‫اندازی خط تولید در کشور الجزایر مشارکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ثبت سفارش ‪ ۸۰‬هزار خودرو برای واردات‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫مدیرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت از ثبت سفارش برای‬ ‫واردات ‪ ۸۰‬هزار خودروی خارجی از دی ماه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫علی علی ابادی درباره تاثیرات تغیی��ر تعرفه های ورودی خودرو بر میزان واردات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از دی ماه و به دنبال ابالغ مصوبه هیات وزیران ثبت س��فارش خودروها به روال عادی‬ ‫ادامه داش��ته و حتی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل بیش تر هم بوده است‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که هنوز درصد افزایش واردات خودرو در این مدت بررس��ی نشده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سه ماهه‬ ‫پایانی سال گذشته تقریبا به اندازه تمام سال ‪ ۱۳۹۵‬خودرو ثبت سفارش شده است‪.‬‬ ‫تقدیر از تالش های ایران خودرو در مناطق زلزله زده‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راس��تای ایفای مسوولیت های اجتماعی‪ ،‬مراسم جشنی‬ ‫را به مناسبت مبعث رسول اکرم(ص) در چادر فرهنگی اجتماعی خود در سرپل ذهاب‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این خودروساز در ادامه اقدامات خود در مناطق زلزله زده‪ ،‬با اجرای‬ ‫پروژه ابرس��انی و لوله کشی و همچنین تعمیر مسجد روستای قلمه ذهاب وعده و تعهد خود‬ ‫در این روس��تا را نیز محقق کرد‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬در مراس��م جشن مبعث که با حضور‬ ‫معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد برنامه های متنوعی‬ ‫برای کودکان و خانواده ها به اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫حس��ن یونس س��ینکی در این جش��ن ضمن تقدیر از تالش های مس��ووالنه گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در مناطق زلزله زده‪ ،‬س��یل کمک های مردمی از سراسر ایران را تجلی از وحدت‬ ‫ملی خواند و گفت‪ :‬با اتفاقی که در ‪ ۲۱‬ابان س��ال گذشته افتاد نه تنها کرمانشاه که همه ایران‬ ‫لرزی��د و همه مردم هم دلی را معنی کرده و خالصانه تمام ت�لاش خود را برای کمک به مردم‬ ‫اس��یب زده انجام دادند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مردم کرمانش��اه و سرپل ذهاب مطمئن باشند که این‬ ‫مصیبت برای تمام مردم ایران بود و همه در تالش هس��تیم تا زندگی در این منطقه به شرایط‬ ‫عادی بازگردد‪ .‬س��ینکی با اظهار خرس��ندی از حضور کودکان در جش��ن عید مبعث گفت‪:‬‬ ‫کودکان سرپل ذهاب و مناطق اسیب دیده اینده را از نو و زیباتر خواهند ساخت‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه پس از بازدید از منازل‬ ‫اس��یب دیده و گفت و گ��و و اظهار هم دردی با خانواده ها‪ ،‬در س��ایت تولی��دی ایران خودرو‬ ‫کرمانشاه حضور یافت و در بازدید از خطوط تولید با روند فعالیت در این سایت اشنا شد‪.‬‬ ‫وی راه ان��دازی ای��ن پایگاه تولیدی در م��دت ‪ 18‬ماه را اتفاق مبارکی در توس��عه منطقه‬ ‫کرمانش��اه دانست و افزود‪ :‬ایران خودرو توانسته از منظر اقتصاد اجتماعی و موضوع اشتغال‬ ‫گام مهمی برای توسعه کرمانشاه بردارد‪ .‬وی با بیان این که کرمانشاه باالترین امار بی کاری‬ ‫در کش��ور را دارد اظهار امیدواری کرد‪ :‬در اینده ش��اهد توس��عه بیش تر ایران خودرو و سایر‬ ‫صنایع و بهبود بیش تر وضعیت منطقه باشیم‪.‬‬ ‫دپوی هزار خودروی فاقد استاندارد در گمرکات کشور‬ ‫ابتکار در اتوبوس های گردشگری در گرگان‬ ‫راننده بامرام تاکسی در ارومیه‬ ‫در کلمبی��ا با حض��ور دلقک ها در چهارراه ها و مس��خره‬ ‫کردن متخلف��ان تاکنون ‪ 5‬در صد از امار تصادفات کاس��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد کش��ور در خصوص نظارت ب��ر واردات خودروهای‬ ‫چینی به کش��ور توضیح داد‪ :‬حدود هزار خودرو به علت فقدان فاکتورهای اس��تاندارد‬ ‫در بندر و گمرکات کشور دپو شده است‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت در مراس��م بازدید رییس کمیس��یون امنیت ملی از سازمان ملی استاندارد‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به نام گذاری امس��ال و تصویب قانون جدید اس��تاندارد‪ ،‬سیاست های سازمان‬ ‫ملی استاندارد مشخص و به ترتیب اولویت اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اولویت های امس��ال سازمان استاندارد این است که پوشش استاندارد‬ ‫صرفا مش��مول کاالهای شامل استاندارد اجباری نباش��د و کلیه کاالهای مصرفی مردم را‬ ‫ش��امل ش��ود‪ .‬عالوه بر این برای این که بتوانیم به اهداف سازمان استاندارد دست پیدا کنیم‬ ‫باید تعامل بین دس��تگاهی را افزایش دهیم‪ ،‬چون سازمان ملی استاندارد به تنهایی کاری از‬ ‫پیش نمی برد‪ .‬رییس س��ازمان ملی استاندارد کشور با بیان این که امسال تالش جدی برای‬ ‫مدیری��ت واردات و ص��ادرات صورت خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال از ورود کاالهای دارای‬ ‫مشابه با کیفیت داخلی به کشور با قوانین سخت گیرانه استاندارد جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش مالیات خودرو های لوکس در چین‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪7‬‬ ‫نقشه خبر جهانی‬ ‫اصالحــات به‬ ‫سبک هیوندای‬ ‫اروپا‬ ‫دوئل مرسدس بنز و تسال‬ ‫دایملر الم��ان اعالم کرد‪ ،‬یک خ��ودروی تمام برقی‬ ‫مرسدس بنز به بازار خواهد امد‪ .‬عرضه این سدان بزرگ‬ ‫که با نام «ای کیو اس» شناخته می شود‪ ،‬بخشی از برنامه‬ ‫دایملر برای ارایه ‪ ۱۰‬خودروی برقی تا سال ‪ ۲۰۲۲‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیر دایملر در رویداد رونمایی نس��خه جدید کالس‬ ‫«ای» اعالم کرد‪ :‬ظرفیت باتری محصوالت س��ری ای‬ ‫کی��و با ارق��ام کنونی فاصله زی��ادی خواهد داش��ت‪ .‬این‬ ‫خودروه��ای تمام برقی رقیبان��ی جدی برای محصوالت‬ ‫تس�لای امری��کا به ش��مار خواهند ام��د‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫شرکت تس�لا نیز اعالم کرده است تولید خودروی جدید‬ ‫کراس اوور کوچک «مدل ایگرگ» را در سال ‪ ۲۰۱۹‬اغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬تولید این محصول در خاک چین هم از سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬ش��روع خواهد شد‪ .‬تس�لا در حال ساخت کارخانه‬ ‫تولید باتری نیز هست و برنامه تولید کامیون های برقی را‬ ‫نیز دنبال می کند‪ .‬ایالن ماسک مدیر تسال پیش تر اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬تسال س��االنه یک میلیون دس��تگاه خودروی‬ ‫«مدل ایگرگ» تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫جهش برقی خودروساز المانی‬ ‫ب ام و از افزای��ش س��رمایه گذاری خود برای س��اخت‬ ‫خودروه��ای برقی در س��ال جاری خب��ر داده و اعضای‬ ‫هیات مدیره ان ماه گذش��ته در یک کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫این برنامه را تایید کردند‪.‬‬ ‫رونق در بازار روسیه‬ ‫بازار خودروی روس��یه شاهد رشد ‪ ۱۰‬درصدی خواهد‬ ‫بود‪ .‬امار فروش خودرو در ماه مارس امس��ال نس��بت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته ‪ ۱۴‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تداوم روند افزایش فروش در بازار روس��یه کارشناسان را‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫به این نتیجه رس��انده است که بازار روسیه پس از رکودی‬ ‫چهارس��اله‪ ،‬س��ریع تر از پیش بینی های قبلی احیا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬البته امار فروش هنوز برای رسیدن به رکورد قبلی‬ ‫س��ه میلیون دستگاه در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬راه درازی در پیش‬ ‫دارد‪ .‬برند اش��کودا با ‪ ۳۴‬درص��د‪ ،‬کیا با ‪ ۳۱‬درصد و فورد‬ ‫با ‪ ۲۵‬درصد رش��د در صدر فهرست خودروهای پرفروش‬ ‫جای دارند‪ .‬هیوندای با رشد ‪ ۱۷‬درصدی کم تر از دیگران‬ ‫از این رونق منتفع شده است‪.‬‬ ‫نجات دیزل با تدبیر المانی‬ ‫دول��ت الم��ان ام��کان س��رمایه گذاری مش��ترک با‬ ‫خودروس��ازان ب��رای حفظ خودروهای دیزلی را بررس��ی‬ ‫می کند‪ .‬این سرمایه گذاری مشترک صرف ساخت سامانه‬ ‫اگزوز پیش��رفته ای خواهد ش��د که برای کاستن از میزان‬ ‫االیندگی خودروهای دیزلی مورد اس��تفاده قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬موضوع االیندگی خودروهای دیزلی در سال های‬ ‫اخیر موجب کاهش بی س��ابقه تقاض��ا برای این خودروها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عقب نشینی از وعده برقی سازی‬ ‫اس��تون مارتین اعالم کرد‪ ،‬نسخه هیبریدی یا برقی از‬ ‫شاس��ی بلند جدیدش تولید نخواهد شد‪ .‬نسخه دیزلی این‬ ‫خودرو نیز تولید نمی ش��ود و این شاسی بلند بسیار لوکس‬ ‫تنها با موتور بنزین س��وز به خریداران عرضه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این در حالی است که مدل مفهومی خودروی «ویرکای»‬ ‫در نمایش��گاه ژن��و ‪ ۲۰۱۵‬به عنوان یک خ��ودروی برقی‬ ‫ارایه ش��ده بود‪ .‬این شاس��ی بلند که تولید ان س��ال اینده‬ ‫اغاز خواهد ش��د رقیبی سرس��خت برای بنتل��ی بنتایگا و‬ ‫رولزرویس کولین��ان‪ ،‬المبورگین��ی اوروس و شاس��ی بلند‬ ‫اتی فراری به شمار خواهد امد‪ .‬به گفته اندی پالمر‪ ،‬مدیر‬ ‫اس��تون مارتین برنامه های این خودروس��از تا حدی تغییر‬ ‫کرده اس��ت و ارایه نسخه تمام برقی‪ ،‬هیبریدی قابل شارژ‬ ‫و دیزل��ی از ای��ن خودرو منتفی ش��ده اس��ت‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫براس��اس گفته های پالم��ر‪ ،‬پلتفرم جدیدی ب��رای تولید‬ ‫خودروهای برقی تحت برند الگون��دا به کار گرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬برند الگوندا به تازگی به عنوان زیرمجموعه برقی ساز‬ ‫استون مارتین معرفی شده است‪.‬‬ ‫پیش لرزه برگزیت‬ ‫جگوار بیش از هزار نفر از کارگران خود در انگلس��تان‬ ‫را اخراج کرده و س��طح تولی��د در دو کارخانه را نیز پایین‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬نااطمینانی حاکم بر بازار انگلس��تان که در‬ ‫استانه اجرایی ش��دن برگزیت شدت گرفته است‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده تقاضا برای خودروهای نو طی هفت ماهه گذش��ته‬ ‫کاهش بیابد‪.‬‬ ‫نخستین جاده شارژ برقی‬ ‫نخس��تین ج��اده برق��ی در س��وئد گش��ایش یاف��ت‪.‬‬ ‫خودروهای سواری و کامیون های برقی با حرکت در این‬ ‫جاده ش��ارژ خواهند ش��د‪ .‬حدود دو کیلومتر ریل برقی در‬ ‫این جاده کار گذاش��ته شده است‪ .‬ش��ارژ خودرو با اتصال‬ ‫یک بازو به این ریل ممکن می شود‪ .‬با تغییر مسیر خودرو‬ ‫و خ��روج از جاده‪ ،‬این بازو به طور خودکار جمع می ش��ود‪.‬‬ ‫س��وئد قص��د دارد ت��ا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬حمل و نق��ل برقی را‬ ‫جایگزین خودروهای درون سوز کند‪.‬‬ ‫چالش فولکس واگن‬ ‫هم��کاری فولکس واگن با گروه «گاز» روس��یه ممکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬تحت تاثی��ر تحریم ها متوقف ش��ود‪ .‬دایس‪ ،‬مدیر‬ ‫جدید گروه خودروس��ازی فولکس واگن اعالم کرد‪ :‬هنوز‬ ‫مشخص نیست که همکاری ما با شرکت «گاز» مشمول‬ ‫تحریم های جدید می ش��وند یا خیر و این موضوع برای ما‬ ‫بسیار نگران کننده است‪.‬‬ ‫اسیا‬ ‫افزایش فروش در چین‬ ‫جن��رال موتورز‪ ،‬یک��ی از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان‬ ‫خودروی امریکا‪ ،‬گزارش فروش خود را در چین طی ماه‬ ‫مارس منتش��ر کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬خودروهای‬ ‫ش��ورولت‪ ،‬بی��وک و کادیالک طی ماه م��ارس عملکرد‬ ‫ف��روش خوبی را در ب��ازار چین به ثبت رس��اندند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬برند کادیالک همچنان برای بیست و پنجمین‬ ‫ماه متوالی به لحاظ رش��د ف��روش در بازار چین پیش تاز‬ ‫بوده و طی ماه مارس فروش این برند با ‪۴۶‬درصد رش��د‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬طی این ماه حجم فروش کادیالک در چین‬ ‫به س��ه هزار و ‪ ۵۱۳‬دستگاه رسید که بیش از فروش این‬ ‫برند در امریکا بوده است‪.‬‬ ‫وعده چین به خودروسازان‬ ‫رییس جمهوری چین وعده داد‪ ،‬واردات برخی کاالها‬ ‫نظیر خودرو را تسهیل خواهد کرد‪ .‬شی جین پینگ اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬امسال تعرفه واردات خودرو را به نحو قابل توجهی‬ ‫کاه��ش خواه��د داد‪ .‬این اظهار نظ��ر در بحبوحه جنگ‬ ‫تج��اری امریکا و چی��ن‪ ،‬تا حدی موج��ب ارامش خاطر‬ ‫خودروسازان شد‪.‬‬ ‫حذف دیزلی های سوزوکی‬ ‫س��وزوکی عرضه نس��خه دیزلی اغل��ب محصوالت‬ ‫خود را در انگلس��تان متوقف کرد‪ .‬عرضه نس��خه دیزلی‬ ‫خودروهای ویتارا و اس کراس نیز متوقف ش��ده است و‬ ‫در حال حاضر تنها یک مدل خودروی دیزلی س��وزوکی‬ ‫در انگلستان به فروش می رسد‪ .‬در سال گذشته میالدی‬ ‫امریکا‬ ‫رونمایی در چین‬ ‫فوردموتور قصد دارد تا سال ‪ ۲۰۲۵‬از ‪ ۵۰‬مدل جدید‬ ‫پرده ب��رداری کند تا به ای��ن ترتیب بر فروش خود در این‬ ‫بزرگ ترین بازار خودروی جهان بیفزاید‪.‬‬ ‫لبخند ترامپ به پرمصرف ها‬ ‫رییس جمهوری امریکا اس��تانداردهای س��خت گیرانه‬ ‫مصرف سوخت و االیندگی را لغو خواهد کرد‪ .‬انتظار می رود‬ ‫اژانس حفاظت از محیط زیست امریکا طی روزهای اینده‬ ‫خبر لغو محدودیت های مصرف سوخت را رسما اعالم کند‪.‬‬ ‫فراخوان فورد‬ ‫فورد بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار دس��تگاه از خودروهای وانت‬ ‫اف‪ ۱۵۰-‬را برای رفع مش��کالت فنی فراخوانده اس��ت‪.‬‬ ‫این خودروس��از با اع�لام فراخوانی جداگان��ه تعدادی از‬ ‫خودروهای شاسی بلند اکسپدیشن را نیز فراخوانده است‪.‬‬ ‫چراغ سبز به نفتا‬ ‫دولت امریکا ش��رایط ویژه ای ب��رای واردات برخی‬ ‫قطعات خودرو در قالب پیمان نفتا درنظر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دولت امریکا پیش تر خواس��تار بازنگری در شرایط ورود‬ ‫تنهاه��زار دس��تگاه از محص��والت دیزلی س��وزوکی در‬ ‫انگلستان به فروش رفته است‪.‬‬ ‫فلسفه جدید طراحی ‬ ‫مدی��ر طراحی هیون��دای گفت‪ :‬طراح��ی خانوادگی‬ ‫خودروها بس��یار ش��بیه به هم و کسل کننده است‪ .‬لوک‬ ‫دانکرول��ک گفت‪ :‬در فلس��فه جدید طراح��ی هیوندای‬ ‫خبری از این ش��باهت کس��الت بار نخواهد بود‪ .‬او وعده‬ ‫داد تا پایان س��ال جاری می�لادی یا در اوایل س��ال بعد‬ ‫چند محصول که با اس��تفاده از این فلسفه جدید طراحی‬ ‫شده اند‪ ،‬معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫نیسان و رنو در مسیر ادغام‬ ‫ش��رکت های نیس��ان و رن��و مذاکرات ادغ��ام را اغاز‬ ‫کرده اند‪ .‬این دو غول خودروس��ازی که از س��ال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫متحد شده اند‪ ،‬اکنون در پی ادغام و تشکیل یک شرکت‬ ‫واحد تحت سرپرس��تی کارلوس گ��ون‪ ،‬مدیر کنونی این‬ ‫اتحاد هس��تند‪ .‬هم اکنون رنو ‪ ۴۳‬درصد سهام نیسان را‬ ‫در اختیار دارد و نیس��ان هم مالک ‪ ۱۵‬درصد از س��هام‬ ‫رنو اس��ت‪ .‬منابع اگاه هدف از این ادغام را هم گام شدن‬ ‫با تغییر جهت خودروسازی‪  ‬به سوی خودروهای برقی و‬ ‫خدمات اشتراک خودرو عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫اصالحات به سبک هیوندای‬ ‫هیون��دای نظ��ام مالکیت خ��ود را دگرگون خواهد‬ ‫س��اخت‪ .‬هیون��دای تحت فش��ار دول��ت کره جنوبی و‬ ‫س��رمایه گذارانش تصمی��م گرفت��ه اس��ت ب��ا اعم��ال‬ ‫تغییرات��ی ش��فافیت خود را افزایش ده��د‪ .‬مطابق این‬ ‫اصالح��ات کس��ب و کار قطع��ات یدک��ی هیون��دای‪،‬‬ ‫خ��ودرو و قطع��ات ان از کش��ورهای عضو پیم��ان نفتا‬ ‫یعنی کانادا و مکزیک ش��ده بود‪ .‬طب��ق نظر امریکا تنها‬ ‫خودروها و قطعاتی می توانس��تند ب��دون پرداخت تعرفه‬ ‫به این کش��ور وارد ش��وند که ‪ ۸۵‬درصد از اجزای ان ها‬ ‫در کش��ورهای عض��و نفتا تولید ش��ده باش��د‪ .‬امریکا در‬ ‫پیش��نهادی تازه قطعات خودرو را به پنج دس��ته تقسیم‬ ‫کرده اس��ت و شرط مذکور را تنها بر قطعات عمده نظیر‬ ‫س��امانه انتق��ال و موت��ور اعمال خواهد ک��رد و قطعات‬ ‫کم اهمیت تر از این قاعده مستثنا خواهند شد‪.‬‬ ‫جریمه یک خودران‬ ‫در رویدادی ک��ه می تواند اولین بار برای خودروهای‬ ‫خ��ودران اتف��اق افت��اده باش��د‪ ،‬ی��ک پلیس در س��ان‬ ‫فرانسیسکو شورولت بولت برقی خودران جنرال موتورز‬ ‫را جریم��ه کرد‪ .‬این اتف��اق روز ‪ ۲۰‬مارس رخ داده بود و‬ ‫هفته گذش��ته گزارش شد که این خودرو به صورت تمام‬ ‫خودران حرکت می کرده و یک راننده پش��تیبان پش��ت‬ ‫فرمان ان بوده است‪.‬‬ ‫جدایی قطعه ساز از فیات کرایسلر‬ ‫فیات کرایس��لر اعالم کرد‪ ،‬کس��ب و کار قطعه سازی‬ ‫از ش��رکت هیوندای موبی��س به هیون��دای گالویس‬ ‫منتق��ل خواه��د ش��د و مالکی��ت متقابل ش��رکت کیا‬ ‫موتورز و هیوندای موتور تفکیک خواهد ش��د‪ .‬شرکت‬ ‫هیوندای به صورت خانوادگی اداره می ش��ود و چانگ‬ ‫مونگ کو و پس��رش چانگ اویی سان مالک و مدیر این‬ ‫مجموعههس��تند‪.‬‬ ‫رفع محدودیت‬ ‫دودیت مالکیت خودروس��ازان خارجی را حذف خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬یک مق��ام دولتی چی��ن اعالم ک��رد‪ ،‬محدودیت‬ ‫مالکی��ت خودروس��ازان خارج��ی بر ش��رکت های تولید‬ ‫خودروهای تجاری در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬برداشته خواهد شد‬ ‫و محدودی��ت مالکیت ش��رکت های تولی��د خودروهای‬ ‫سواری نیز در سال ‪ ۲۰۲۲‬حذف خواهد شد‪ .‬پیش از این‬ ‫خودروس��ازان خارجی در چین تنها می توانستند مالکیت‬ ‫نیمی از ش��رکت را در اختیار داشته باشند و ناگزیر بودند‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬درصد از س��هام را به یک خودروس��از چینی‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامه برقی ژاپنی‬ ‫میتسوبیش��ی به عنوان بخش��ی از اتحاد رنو نیس��ان‪،‬‬ ‫چش��م به اینده ای برقی دوخته و اع�لام کرده‪ ،‬در اینده‬ ‫خودروهای��ی با عملک��رد باال در حوزه ف��ن اوری برقی و‬ ‫هیبرید تولید خواهد کرد‪ .‬یک مقام ارش��د میتسوبیش��ی‬ ‫موتور امریکای ش��مالی‪ ،‬طی مصاحبه ای اعالم کرد که‬ ‫اینده به خودروهای برقی اختصاص دارد و این ش��رکت‬ ‫ب��ه هر دو مدل خودروهای ش��ارژی و تم��ام برقی توجه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مگنت��ی مارل��ی از این مجموع��ه جدا خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫جدایی بخشی از برنامه پنج س��اله توسعه فیات کرایسلر‬ ‫اس��ت که جزیی��ات ان در ماه ژوئن اعالم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��رجیو مارچیونه‪ ،‬مدیر این گروه‪ ،‬درب��اره این تصمیم‬ ‫گف��ت‪ :‬جدایی کس��ب و کار قطعه س��ازی به م��ا امکان‬ ‫می ده��د که روی هس��ته اصل��ی کار خود یعن��ی تولید‬ ‫خ��ودرو متمرک��ز باش��یم و انعطاف پذی��ری الزم را در‬ ‫عملیات تولید خود ایجاد کنیم‪ .‬این انعطاف پذیری برای‬ ‫رش��د ما در س��ال های پیش رو ضروری خواهد بود‪ .‬در‬ ‫طول دوره مسوولیت مارچیونه شرکت فراری نیز از این‬ ‫گروه خودروسازی جدا شد‪.‬‬ ‫روزهای سخت جی ام‬ ‫جن��رال موت��ورز امری��کا بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬نف��ر از‬ ‫کارکنان��ش را اخراج و یک ش��یفت کاری را نیز تعطیل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ادامه یافتن تب شاس��ی بلندها و رکود بازار‬ ‫خودروهای کامپکت در امریکا سبب شد جنرال موتورز‬ ‫در بیانی��ه ای اعالم کند‪ :‬با توجه ب��ه روند تقاضای بازار‬ ‫ب��رای خودروهای کامپکت در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬بهترین راه‬ ‫برای حفظ ثبات‪ ،‬تولید تک شیفته خواهد بود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪9‬‬ ‫شتاب‬ ‫سومین مرحله رقابت های فرمول یک – شانگهای چین‬ ‫ریکیاردو شگفتی ساز شد‬ ‫در یک هوای کامال افتابی‪ ،‬دانیل ریکیاردو‪ ،‬راننده اس��ترالیایی رد بول موفق می ش��ود با استراتژی‬ ‫بس��یار عالی تیمش‪ ،‬پیس��ت ش��انگهای چین را تس��خیر و زودتر از دیگران از خط پایان عبور کند‪.‬‬ ‫والتری بوتاس و کیمی رایکونن نیز پشت سر او از خط می گذرند‪ .‬این در حالی است که در روز تعیین‬ ‫خط که فتل پل پوزیش��ن را گرفت‪ ،‬ریکیاردو به صورت ناپلئونی و با تالش طاقت فرس��ای تیم فنی‬ ‫ردبول به مسابقه رسید‪ .‬گزارش این مسابقه را به نقل از سایت فرمول وان ایران می خوانید‪.‬‬ ‫سباس��تین فت��ل و هم تیم��ی‪‎‬اش کیم��ی رایکونن در‬ ‫خط نخس��ت ق��رار دارن��د و بوتاس‪،‬همیلت��ون در ردیف‬ ‫دوم و ماش��ین‪‎‬های ردبول نیز در پشت سر ان ها هستند‪.‬‬ ‫فراری‪‎‬ها و مرس��دس‪‎‬ها مس��ابقه را با الستیک سافت و‬ ‫دیگر راننده‪‎‬ها تا رده دهم با الس��تیک‪‎‬های اولتراس��افت‬ ‫اغاز می کنند‪ .‬با گرم کردن الس��تیک‪‎‬ها‪ ،‬مس��ابقه رسما‬ ‫اغاز می‪‎‬ش��ود و سباس��تین فتل با اس��تارت خ��وب خود‪،‬‬ ‫جل��وی کیم��ی رایکون��ن را س��د می‪‎‬کند‪ .‬این کار س��بب‬ ‫می ش��ود تا بوتاس در پیچ ش��ماره یک از رایکونن سبقت‬ ‫بگیرد و به رده دوم صعود کند‪ .‬ورشتپن نیز شروع خوبی‬ ‫دارد و از جایگاه پنجم به سوم می رسد‪ .‬رایکونن در جایگاه‬ ‫چهارم و همیلتون در جایگاه پنجم قرار می گیرد‪ .‬در رادیو‬ ‫به ورش��تپن گفته می‪‎‬ش��ود‪ :‬ش��روع خوبی بود‪ ،‬ارامشت‬ ‫را حف��ظ کن‪ .‬در پای��ان دور اول‪ ،‬فتل توانس��ت یک ثانیه‬ ‫فاصله با بوتاس باز کند‪ .‬الونس��و نیز ش��روع خوبی دارد و‬ ‫خ��ود را به رده ‪ 11‬می رس��اند‪.‬رده‪‎‬های نخس��ت تاکنون‪:‬‬ ‫فتل‪ ،‬بوتاس‪ ،‬ورش��تپن‪ ،‬رایکونن‪ ،‬همیلت��ون‪ ،‬ریکیاردو‪،‬‬ ‫هالکنبرگ‪ ،‬س��اینز‪ ،‬گروژان و مگنوسن‪10.‬راننده بعدی‬ ‫نیز‪ :‬الونسو‪ ،‬اس��ترول‪ ،‬اکون‪ ،‬پرز‪ ،‬سیروتکین‪ ،‬وندورن‪،‬‬ ‫لکرک‪ ،‬هارتلی‪ ،‬گسلی و اریکسون هستند‪.‬ظاهرا اکون و‬ ‫پرز در اولین دور مس��ابقه‪ ،‬برخورد کوچکی داشتند‪ .‬چهار‬ ‫دور از مس��ابقه سپری شده و فتل فاصله خود را با بوتاس‬ ‫به ‪ 2.4‬ثانیه رس��انده است‪ .‬وندورن از سیتروکین سبقت‬ ‫می‪‎‬گیرد و حاال‪ ،‬در جل��وی خود‪ ،‬پرز را دارد‪ .‬با وجود این‬ ‫که رایکونن ش��روع بهتری نسبت به فتل داشت‪ ،‬اما باید‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در پیچ شماره یک‪ ،‬عقب می‪‎‬کشید و به بوتاس اجازه عبور‬ ‫می‪‎‬داد‪.‬بوتاس س��عی دارد تا فاصل��ه خود با فتل را در بازه‬ ‫‪ 2.4‬ثانیه حفظ کند‪ .‬ورش��تپن در میان دیگر راننده‪‎‬های‬ ‫پیش تاز‪ ،‬الس��تیک‪‎‬های نرم‪‎‬ت��ری دارد و انتظ��ار می‪‎‬رود‬ ‫زودت��ر از بقیه به پیت بیاید‪ .‬برن��دون هارتلی در پایان دور‬ ‫یازدهم به پیت می‪‎‬اید‪ .‬او الس��تیک‪‎‬های التراسافت خود‬ ‫را ب��ه مدیوم تغیی��ر می‪‎‬دهد‪ .‬اکون نیز ک��ه در جایگاه ‪12‬‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬به پیت می‏‪‎‬اید‪ .‬ب��ه دنبال وی پرز نیز به پیت‬ ‫لی��ن می‪‎‬اید‪ .‬فعال راننده‪‎‬های پیش تاز مس��ابقه همگی در‬ ‫ب��ازه ‪ 1:39‬دور می‪‎‬زنند‪ .‬فتل همچنان در حال فاصله باز‬ ‫کردن از بوتاس است‪.‬‬ ‫کارلوس س��اینز نی��ز به س��ختی توانس��ت از برندون‬ ‫هارتل��ی س��بقت بگیرد و در جای��گاه ‪ 15‬ق��رار بگیرد‪ .‬در‬ ‫حالی که ورش��تپن روز خوبی را سپری می‪‎‬کند‪ ،‬هم تیمی‬ ‫وی‪ ،‬چندان از عملکرد ماش��ین راضی نیس��ت‪.‬همیلتون‬ ‫می‪‎‬گوید‪ :‬من دارم فش��ار می‪‎‬اورم تا فاصله ایجاد نش��ود‪.‬‬ ‫نمی‪‎‬توانم به کیمی نزدیک ش��وم‪ .‬در نهایت‪ ،‬ورش��تپن به‬ ‫پیت می‪‎‬ای��د‪ .‬ریکیاردو نی��ز راه هم‪‎‬تیم��ی‪‎‬اش را در پیش‬ ‫می‪‎‬گی��رد‪ .‬ه��ر دو الس��تیک‪‎‬های مدیوم را ب��رای ادامه‬ ‫مس��ابقه انتخاب می‪‎‬کنند‪ .‬ورش��تپن در جای��گاه پنجم و‬ ‫ریکیاردو در جایگاه هفتم به مسابقه می‪‎‬پیوندند‪.‬همیلتون‬ ‫برای تعویض الس��تیک می‪‎‬اید‪ .‬به او گفته شده که خالف‬ ‫کار رایکونن را انجام بدهد‪ .‬او الس��تیک‪‎‬های سافت خود‬ ‫را به مدیوم تغییر می‪‎‬دهد‪.‬بوتاس نیز الس��تیک‪‎‬های خود‬ ‫را به مدیوم تغییر می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫در پاس��خ به پیت‪‎‬استاپ‪‎‬های مرس��دس و ردبول‪ ،‬فتل‬ ‫برای تعویض الس��تیک می‪‎‬اید‪ .‬فتل الستیک‪‎‬های مدیوم‬ ‫را انتخاب می‪‎‬کند و پشت سر بوتاس بیرون می‪‎‬اید‪ .‬در میان‬ ‫راننده‪‎‬ه��ای پیش تاز‪ ،‬تنها رایکونن تاکنون الس��تیک‪‎‬های‬ ‫خود را تعویض نکرده و همچنان با همان الس��تیک‪‎‬های‬ ‫سافت‪ ،‬در حال ادامه دادن مسابقه است‪ .‬رایکونن تاکنون‬ ‫‪ 22‬دور مس��ابقه را با الس��تیک‪‎‬های سافت سپری کرده و‬ ‫بهترین استراتژی برای او‪ ،‬استراتژی یک پیت‪‎‬استاپ است‪.‬‬ ‫فتل در حال کم کردن فاصله خود با بوتاس است و هر دوی‬ ‫ان ه��ا نیز در حال تعقیب رایکونن هس��تند‪ .‬بوتاس در پیچ‬ ‫شماره یک‪ ،‬سرانجام س��بقتش را از رایکونن می‪‎‬گیرد و به‬ ‫دنبال او نیز‪ ،‬فتل در پیچ شماره یک‪ ،‬از هم تیمی خود عبور‬ ‫می‪‎‬کند و تعقیب بوتاس را اغاز می کند‪ .‬رایکونن سرانجام به‬ ‫پیت می‪‎‬اید‪ .‬فتل که دی‪‎‬اراس در دسترس��ش قرار داشت‪،‬‬ ‫نتوانس��ت از بوتاس عب��ور کند‪ .‬رایکونن‪ ،‬الس��تیک‪‎‬های‬ ‫تازه مدیوم را برمی‪‎‬گزیند و در جایگاه شش��م و پشت سر دو‬ ‫ماش��ین ردبول و همیلتون به مس��ابقه بازمی‪‎‬گردد‪ .‬چارلز‬ ‫لکرک در پیچ ش��ماره یک اسپین می‪‎‬ش��ود‪ ،‬اما موفق شد‬ ‫تا جایگاهی را از دس��ت ندهد‪ .‬فرناندو الونسو نیز سرانجام‬ ‫به پیت می‪‎‬اید‪ .‬دو ماش��ین تورو روس��و در پیچ شماره ‪ 14‬با‬ ‫یکدیگر برخورد می‪‎‬کنند‪ .‬فاصله بین بوتاس در صدر و فتل‬ ‫در جای��گاه دوم‪ ،‬فعال یک ثانیه اس��ت‪ .‬برندون هارتلی که‬ ‫پس از برخوردش با هم تیمی‪‎‬اش‪ ،‬مشکلی برای ماشینش‬ ‫پیش امده‪ ،‬به پیت می‪‎‬اید‪ .‬به دلیل وجود خرده‪‎‬های ناشی از‬ ‫برخورد دو ماشین تورو روسو‪ ،‬ماشین ایمنی به درون پیست‬ ‫می‪‎‬اید‪ .‬دو راننده ردبول از این فرصت اس��تفاده می‪‎‬کنند و‬ ‫برای دومین پیت‪‎‬اس��تاپ به پیت‪‎‬لین می‪‎‬ایند‪ .‬ماشین‪‎‬های‬ ‫رنو و فورس‪‎‬ایندیا نیز برای تعویض الستیک می‪‎‬ایند‪.‬‬ ‫نفرات برتر تاکنون‪ :‬بوتاس‪ ،‬فتل‪ ،‬همیلتون‪ ،‬رایکونن‪،‬‬ ‫ریکیاردو‪ ،‬مگنوسن‪ ،‬هالکنبرگ‪ ،‬گروژان و الونسو‪.‬‬ ‫ماشین ایمنی از پیست خارج می‪‎‬شود و والتری بوتاس‬ ‫با ش��روع خوب خود‪ ،‬از فتل فاصل��ه می‏‪‎‬گیرد‪.‬هالکنبرگ‬ ‫از مگنوس��ن سبقت می‪‎‬گیرد و در جایگاه هفتم می‪‎‬ایستد‪.‬‬ ‫الونس��و نیز رده نهم را از گروژان به دس��ت م��ی‪‎‬اورد‪ .‬پیر‬ ‫گس��لی برای ضرب��ه‪‎‬ای که ب��ه هم‪‎‬تیمی خ��ود‪ ،‬برندون‬ ‫هارتلی‪ ،‬زده بود‪ 10 ،‬ثانیه جریمه شد‪ .‬بوتاس فاصله خود‬ ‫با فتل را به ‪ 1.8‬ثانیه رسانده است‪.‬‬ ‫ریکیاردو موفق می‪‎‬ش��ود تا با س��بقت از رایکون��ن‪ ،‬در جایگاه پنجم قرار‬ ‫بگیرد‪.‬ورش��تپن و همیلتون در پیچ شماره چهار با یکدیگر برخورد می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫مکس ورشتپن جایگاه چهارمی خود را از دست می‪‎‬دهد به رده پنجم سقوط‬ ‫می‪‎‬کند‪ .‬ظاهرا بین ورشتپن و همیلتون برخوردی صورت نگرفته و ورشتپن‬ ‫قبل از برخورد‪ ،‬توانست به سمت راست چرخیده از برخورد جلوگیری کند‪.‬‬ ‫دنیل ریکیاردو موفق می‪‎‬ش��ود تا از لوییس همیلتون نیز س��بقت بگیرد و‬ ‫احتمال حضورش در س��کوی گرندپری چین را بیش تر کند‪ .‬ورش��تپن نیز‬ ‫موفق ش��د تا در پیچ ش��ماره چهار از همیلتون سبقت بگیرد‪ .‬ظاهرا استفاده‬ ‫از الستیک‪‎‬های سافت بس��یار به نفع ردبول‪‎‬ها بوده است‪ .‬به دنبال ان نیز‪،‬‬ ‫ریکی��اردو از فتل س��بقت می‪‎‬گیرد تا در جایگاه دوم قرار بگیرد‪.‬ورش��تپن در‬ ‫حال نزدیک شدن به فتل است و با او برخورد می‪‎‬کند‪ .‬هر دو ماشین اسپین‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪.‬رایکونن جایگاه س��وم را به دس��ت می‪‎‬اورد و همیلتون در جایگاه‬ ‫چهارم قرار می‪‎‬گیرد‪ .‬دنیل ریکیاردو در پیچ ش��ماره چهار از بوتاس سبقت و‬ ‫رهبری مسابقه را در دست می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫فتل در حال حاضر در جایگاه هفتم و پش��ت س��ر هالکنبرگ قرار دارد‪.‬‬ ‫نف��رات برت��ر تاکنون‪ :‬ریکی��اردو‪ ،‬بوت��اس‪ ،‬رایکونن‪ ،‬همیلتون‪ ،‬ورش��تپن‪،‬‬ ‫هالکنب��رگ و فتل‪ 10.‬ثانیه پنالتی به ورش��تپن برای برخوردش با فتل داده‬ ‫می‪‎‬شود‪.‬ورش��تپن برای بار دوم در این مس��ابقه‪ ،‬از لویی��س همیلتون عبور‬ ‫می‪‎‬کند‪ .‬الونس��و نیز خود را به جایگاه هش��تم می‪‎‬رس��اند‪ .‬تنها ش��ش دور تا‬ ‫پایان مس��ابقه مانده و فتل با هالکنبرگ ‪ 3.8‬ثانیه فاصله دارد‪ .‬الونسو نیز از‬ ‫پشت در حال نزدیک شدن به فتل است‪ .‬به نظر نمی‪‎‬رسد که رایکونن بتواند‬ ‫از بوتاس عبور کند‪ .‬تیم تورو روس��و به برندون هارتلی دس��تور می‪‎‬دهد تا از‬ ‫مس��ابقه کناره‪‎‬گیری کند‪ .‬ظاهرا ماشین فتل الستیک‪‎‬هایش اسیب دیده‪‎‬اند‬ ‫و در همین حال‪ ،‬از س��وی الونس��و تحت فش��ار قرار دارد‪ .‬الونسو سرانجام‬ ‫سبقت خود را از فتل کامل و به جایگاه هفتم صعود می کند و دور نهایی اغاز‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬باالخره ریکیاردو توانست در روز شگفتی ردبول و ناکامی فراری‪،‬‬ ‫فاتح گرندپری چین شود‪.‬‬ ‫رده بندی رانندگان در مرحله چین‪:‬‬ ‫‪ -1‬دانی��ل ریکیاردو( ردبول)‪-2‬والت��ری بوت��اس( مرس��دس)‪-3‬کیمی‬ ‫رایکونن (راری) ‪-4‬لوییس همیلتون(مرسدس) ‪ -5‬مکس ورشتپن(ردبول)‬ ‫‪ -6‬هالکنبرگ(رن��و) ‪ -7‬الونس��و(مک الرن) ‪-8‬سباس��تین فتل(فراری)‬ ‫‪-9‬س��اینز (رن��و) ‪-10‬مگنوس��ن (ه��اس) ‪-11‬اوک��ون (ف��ورس ایندی��ا)‬ ‫‪ -12‬پرز (فورس ایندیا) ‪ -13‬وندورن (مک الرن) ‪ -14‬اس��ترول (ویلیامز)‬ ‫‪ -15‬س��یروتکین(ویلیامز) ‪ -16‬اریکسون (س��اووبر) ‪-17‬گروژان (هاس)‬ ‫‪ -18‬گسلی (توروروسو) ‪ -19‬لسلرک (ساووبر) ‪ -20‬هارتلی (توروروسو)‪.‬‬ ‫رده بندی کلی نا مرحله سوم‪:‬‬ ‫‪ -1‬فتل( ‪ 54‬امتیاز) ‪ -2‬همیلتون(‪ -3)45‬بوتاس (‪ -4 )40‬ریکیاردو(‪)37‬‬ ‫‪-5‬رایکونن(‪ -6 )30‬الونس��و(‪ -7 )22‬هالکنبرگ(‪ -8 )22‬ورش��تپن(‪)18‬‬ ‫‪ -9‬گسلی(‪ -10)12‬مگنوسن(‪)11‬‬ ‫اشنایی با پیست‬ ‫پیست شانگهای‬ ‫پیس��ت بین المللی ش��انگهای نس��بت به دو گرندپری پیشین؛‬ ‫یعنی اس��ترالیا و بحری��ن‪ ،‬تیم ها را مجبور ب��ه تصمیم گیری های‬ ‫متفاوت ت��ری می کن��د‪ .‬نکت��ه اولی که هم��ه تیم ه��ا ان را چالش‬ ‫برانگی��ز می بینند الزام به تغییر اساس��ی در ایرودینامیک ماش��ین‬ ‫اس��ت؛ از ان جایی که پیچ های س��رعت باالی بیش تری نسبت به‬ ‫دو گرندپری پیش��ین دارد‪ ،‬مشابه با گرندپری بحرین‪ ،‬در گرندپری‬ ‫چی��ن نی��ز تایرها نقش��ی تعیین کننده ب��ازی می کنند‪ .‬در پیس��ت‬ ‫شانگهای چین‪ ،‬تایرهای جلو به مراتب بیش تر از تایرهای عقب در‬ ‫معرض خوردگی و از بین رفتن هستند‪.‬‬ ‫داون فورس و درگ‬ ‫بخش مس��تقیمی اصلی پیست ش��انگهای با طول تقریبی یک‬ ‫کیلومت��ر جایی اس��ت که تیم ها عالق��ه دارند حت��ی بالچه جلویی‬ ‫نداش��ته باش��ند که البته غیر ممکن اس��ت‪ .‬بالچه جلوی��ی‪ ،‬اما در‬ ‫برخ��ی بخش ها مثل پیچ های س��رعت باال الزم اس��ت ت��ا بتواند‬ ‫داون ف��ورس را افزای��ش ده��د و از کم فرمانی ی��ا ‪underrsteer‬‬ ‫جلوگی��ری کن��د‪ ،‬ب��ا باالرفت��ن داون ف��ورس در بخ��ش جلوی��ی‬ ‫ماش��ین س��رعت از بی��ن رفت��ن تایرهای جل��و نیز زیاد می ش��ود‪.‬‬ ‫بالچه جلویی نس��بت به بالچه پش��تی درگ کم تری تولید می کند‪،‬‬ ‫پ��س انتظار می رود تیم ها از نس��بت داون ف��ورس بالچه جلویی به‬ ‫بالچه عقبی بیش تر از حد نرمال برای گرندپری چین خود را اماده‬ ‫کنند؛ البته الزم به ذکر است که چنین تنظیمی‪ ،‬موجب عدم تعادل‬ ‫یا انباالنسینگ در ماشین می شود‪.‬حداکثر مقدار عملکرد پدال گاز‬ ‫در پیس��ت شانگهای نسبت به پیس��ت های البرت پارک استرالیا و‬ ‫صخیر بحرین کم تر اس��ت پس تیم ها می توانند داون فورس نسبتا‬ ‫بیش تری در مقایسه دو گرندپری قبلی داشته باشند‪.‬‬ ‫توان مورد نیاز ماشین‬ ‫می ت��وان گف��ت مهم تری��ن قابلیت م��ورد نیاز یک ماش��ین در‬ ‫پیس��ت ش��انگهای‪ ،‬توان تغییر جهت در پیچ هاست‪ .‬ترمزگیری در‬ ‫این پیس��ت س��خت نیس��ت‪ ،‬اما به جز پیچ ‪ ،14‬پیچ ه��ای ‪ 6‬و ‪11‬‬ ‫نیز ترمزگیری های نس��بتا ش��دیدی دارند‪ .‬با دقت به مسیر پیست‬ ‫می توان متوجه شد که موتور یا ‪ Power Unit‬نقشی بسیار مهم در‬ ‫بهبود زمان های ثبت ش��ده توسط راننده ها بازی می کند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬قدرت راننده ها در سبقت گیری را نیز باال می برد‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخصه های بارز پیست ش��انگهای ترکیب شدن چند‬ ‫پی��چ با هم و ش��کل دادن یک بخش تاثیر گذار در نتیجه مس��ابقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪11‬‬ ‫رویاروی‬ ‫ب ام و ‪ M5‬در برابر کادیالک ‪ ،CTS-V‬مرسدس ‪ S AMG E63‬و پورشه پانامرا توربو‬ ‫هشدار برای کبرا ‪! 11‬‬ ‫حدود یک دهه پیش تعریفی که از خودروهایی با قدرت های باال مطرح بود با چیزی که االن شاهد ان هستیم بسیار متفاوت به نظر می رسد؛‬ ‫به طور مثال در ان دوران برای این که سوار بر ماشینی با قدرتی بیش از ‪ 600‬اسب بخار باشید باید حتما به سراغ رده سوپر خودروهایی مانند‬ ‫ش��ورولت کوورت ‪ ،ZR1‬دوج وایپر ‪ ،SRT10‬المبورگینی مورس��یه لگو‪ ،‬مرس��دس بنز ‪ AMG SL65‬سری مش��کی و ‪ ...‬با هشت‪ ،‬ده و یا‬ ‫دوازده سیلندر می رفتید‪ ،‬اما در حال حاضر محدودیت های فراوان کاهش االیندگی و توجه به محیط زیست در کنار بحران سوخت باعث شده‬ ‫به طور کل با داستان جدیدی رو به رو شویم! چهار خودروی مورد بررسی در این جا نه در کالس ابر خودروها هستند و یا نه از شکل و شمایلی‬ ‫عجیب س��ود می برند‪ ،‬اما به لطف پیش��رانه های هشت سیلندر خود‪ ،‬قدرتی در حدود ‪ 600‬اسب بخار برای این سدان های لوکس – اسپرت به‬ ‫دست می اید تا سطح انتظارات از ان ها نیز به اندازه قوای پیشرانه شان باال باشد!‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪Porsche Panamera‬‬ ‫‪Cadillac CTS-V‬‬ ‫‪BMW M5‬‬ ‫‪Mercedes AMG E63-S‬‬ ‫اگ��ر چه در نمای ظاهری و داخ��ل کابین ب ام و تغییر‬ ‫بنیادین��ی در ‪ M5‬انج��ام نداده‪ ،‬اما بای��د ان را جدیدترین‬ ‫خودروی این جمع به حس��اب اورد‪ .‬از مهم ترین موارد به‬ ‫روز شده در این مدل‪ ،‬جعبه دنده هشت سرعته اتوماتیک‬ ‫ان اس��ت که جایگزین نمونه های ش��ش سرعته دستی و‬ ‫هفت س��رعته دوکالچه قبلی شده اس��ت‪ M5 .‬جدید در‬ ‫عین حال دارای حالت حرکت دیفرانسیل عقب نیز است‬ ‫ک��ه در ترکیب با سیس��تم چهار چرخ متح��رک ان باعث‬ ‫می ش��ود تا اس��تفاده بهینه ای از پیش��رانه هشت سیلندر‬ ‫خورجینی ‪ 4.4‬لیتری ان با قدرت ‪ 600‬اسب بخار صورت‬ ‫گیرد‪ .‬قیمت پایه در نظر گرفته شده برای این خودرو کمی‬ ‫کم تر از ‪ 105‬هزار دالر اس��ت که در نس��خه مورد بررسی‬ ‫به بیش از ‪ 127‬هزار دالر رس��یده تا سیس��تم هایی مانند‬ ‫تهویه مطبوع چهار منطق��ه ای‪ ،‬صندلی های جلو با گرم‬ ‫کن و ماساژور و موارد دیگر را بتوان در ان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫تمایل اس��تفاده از سوپرش��ارژر در کادیالک باعث شده‬ ‫ت��ا در حالی ک��ه س��ایر رقب��ای ان از دو توربو ش��ارژ برای‬ ‫خودروهایش��ان بهره گیرند‪ CTS-V ،‬کماکان به س��نت‬ ‫قبلی خود پای بند بماند تا پیشرانه هشت سیلندر ان قدرتی‬ ‫بیش از ‪ 640‬اس��ب بخار را مس��تقیم ب��ه چرخ های عقب‬ ‫بفرستد! بزرگ ترین حس��ن کادیالک در مقایسه با رقبای‬ ‫المانی ان برچس��ب قیمت این خودرو اس��ت که در حالت‬ ‫ع��ادی می توان ان را ب��ه مراتب با قیم��ت پایین تر از ‪100‬‬ ‫هزار دالر خریداری کرد‪ ،‬هر چند که مدل مورد بررس��ی به‬ ‫واسطه تجهیزات سفارشی دارای قیمتی برابر با ‪ 103‬هزار‬ ‫دالر است‪ .‬از سیستم های افزوده شده به این خودرو باید به‬ ‫صندلی های ریکارو به قیمت ‪ 2300‬دالر‪ ،‬دس��تگاه ضبط‬ ‫رکوردهای حرکتی به قیمت‪ 1600‬دالر‪ ،‬پکیج لوکس به‬ ‫قیم��ت ‪ 2500‬دالر و فیبر کربن بدنه به ارزش ‪ 6250‬دالر‬ ‫اشاره داشت هر چند که کادیالک حتی به صورت سفارشی‬ ‫نیز از دیس��ک های ترمز کربن – س��رامیکی بهره نمی برد‪،‬‬ ‫چیزی که در س��ه ژرمن دیگر به طور متوس��ط ‪ 8750‬دالر‬ ‫قیمت دارد‪.‬‬ ‫مرسدس بنز در نسل قبلی ‪ E63‬از سیستم چهار چرخ‬ ‫متح��رک دائم اس��تفاده می کرده در م��دل جدید همانند‬ ‫ب ام و دارای حالت دیفرانس��یل عقب اس��ت هر چند که‬ ‫برای استفاده از ان باید تمام سیستم های کنترل پایداری‬ ‫و ادوات الکتریکی مرتبط خاموش شود تا ‪ 603‬اسب بخار‬ ‫برای دود کردن تایرهای عقب به کار گرفته ش��ود! ‪E63‬‬ ‫‪ S‬حاضر در این بررس��ی دارای قیم��ت ‪ 13‬هزار و ‪4600‬‬ ‫دالر اس��ت که مواردی مانند صندلی های اسپرت ‪1320‬‬ ‫دالری‪ ،‬رینگ ه��ای الیاژی بزرگ ت��ر ‪ 20‬اینچی (‪1700‬‬ ‫دالر)‪ ،‬سیس��تم اگ��زوز فع��ال ( ‪ 1250‬دالر ) و سیس��تم‬ ‫روش��نایی پیشرفته ( ‪ 1500‬دالر ) شامل پکیج نزدیک به‬ ‫‪ 30‬هزار دالری ان باشد‪.‬‬ ‫و در اخر‪ ،‬نس��ل دوم پورش��ه پانامرا توربو این ازمایش‬ ‫همانند مدل اولیه خود از طراحی جذاب و اس��پرت بهره‬ ‫می برد اگر چه برخالف سه خودروی دیگر دارای صندوق‬ ‫عق��ب بزرگ��ی نیس��ت و تنها فض��ای کافی ب��رای چهار‬ ‫سرنش��ین در ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬گران قیمت‬ ‫ترین خودروی حاضر در این جمع هر چند برچسب قیمت‬ ‫‪ 173‬هزار دالری را با خود یدک می کشد‪ ،‬اما در خصوص‬ ‫فهرس��ت تجهیزات سفارش��ی کم تر از دیگ��ر رقبای خود‬ ‫است‪ .‬با این وجود‪ ،‬سیستم اگزوز اسپرت‪ ،‬سیستم کنترل‬ ‫شروع حرکت‪ ،‬میله های ضد غلتش‪ ،‬ترمز های سرامیکی‬ ‫و م��وارد دیگر در ان یافت می ش��ود هر چن��د که در مورد‬ ‫ق��درت خروجی با ‪ 550‬اس��ب بخار باز ه��م بر روی کاغذ‬ ‫عقب تر از رقبایش احساس می شود!‬ ‫رده چهارم ‪ :‬پورشه پانامرا توربو ‪2017‬‬ ‫اگر بخواهیم واقع بین باش��یم‪ ،‬باید اذعان داش��ت که‬ ‫پی��ش بینی قرار گیری پانام��را در این رده چندان هم دور‬ ‫از ذه��ن نبود چرا که پورش��ه در نس��ل دوم س��دان چهار‬ ‫در لوکس اس��پرت خ��ود به ص��ورت هم زم��ان هم یک‬ ‫خودروی قابل تحس��ین و هم یک نس��خه نومید کننده را‬ ‫تدارک دیده اس��ت! از ان جایی که س��واری پانامرا ‪2123‬‬ ‫کیلوگرم��ی در جاده های پیچ در پیچ ف��وق العاده روان و‬ ‫تحت کنترل است (پورشه پانامرا از سیستم فرمان متصل‬ ‫به ه��ر چهار چرخ بهره می برد که ب��ه ان کمک می کند‪،‬‬ ‫در مس��یرهای باریک نیز بس��یار تیز و س��ریع باشد) و به‬ ‫لطف سیستم تعلیق فوق العاده‪ ،‬خودرو همواره در حالت‬ ‫توازن به صورت می برد‪ ،‬سرنشینان عمال چیزی از دست‬ ‫اندازهای مس��یر را احس��اس نخواهند کند که از این نظر‬ ‫کفه ترازو به سمت پانامرا سنگینی می کند‪.‬‬ ‫مهندسان ب ام و در‬ ‫باواریا به لطف استفاده‬ ‫زیاد از فیبر کربن کاری‬ ‫کرده اند که ‪ ،F90‬نه‬ ‫تنها سینگین نباشد‬ ‫بلکه ‪ 45‬کیلوگرم نیز‬ ‫خودروی سبک تری از‬ ‫اب در اید!‬ ‫با وجود قدرت ‪ 550‬اس��ب بخاری که کم ترین در این‬ ‫جمع به حس��اب می اید‪ ،‬اما کافی اس��ت تا چند دور با این‬ ‫خودرو بزنید تا متوجه ش��وید این قدرت خالص نیست که‬ ‫تعیین کننده عملکرد یک ماش��ین اس��ت بلکه باید س��ایر‬ ‫پارامتره��ا را نیز هم زمان در ان دخیل دانس��ت‪ .‬به لطف‬ ‫نس��بت نیرو به وزن بس��یار عالی‪ ،‬پانام��را تقریبا در همه‬ ‫ش��رایط یک خودروی س��ریع احس��اس می ش��ود و حتی‬ ‫ش��تاب اولیه ان برای رسیدن به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت تنها در س��ه ثانیه به دس��ت می اید که البته سهم‬ ‫سیستم کنترل شروع حرکت را نباید در ان انکار کرد!‬ ‫در داخ��ل کابین یک��ی از بخش هایی ک��ه انتقادهای‬ ‫بسیاری را متوجه پانامرا ساخته سیستم چندرسانه ای این‬ ‫خودرو اس��ت که با وجود تعداد زیاد دکمه های فیزیکی و‬ ‫منوی نه چندان ساده برای دسترسی به تنظیمات مختلف‬ ‫به س��رعت باعث گیج ش��دن افراد می شود ضمن این که‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Cadillac CTS-V‬‬ ‫رویاروی‬ ‫حین تس��ت مش��خص ش��د این صفحه نمایش عریض‪،‬‬ ‫توجه راننده به رو به رو را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد‬ ‫تا از این نظر حتی سیس��تم به کار رفته در کادیالک گزینه‬ ‫بهتری باشد!‬ ‫اما قرار گیری پورشه در این مقام تنها به واسطه سیستم‬ ‫چندرسانه ای نه چندان خوب ان نبوده بلکه با وجود اختالف‬ ‫قیمت حدود ‪ 39‬هزار دالری در مقایسه با دومین خودروی‬ ‫گران گروه یعنی مرس��دس‪ ،‬پانامرا یک خودروی پر اپشن‬ ‫محسوب نخواهد شد‪ .‬در هر صورت اگر قصد هزینه کردن‬ ‫‪ 170‬ه��زار دالر برای ان را داش��ته باش��ید کار عاقالنه ان‬ ‫است که به سراغ یک ‪ 911‬توربو بروید!‬ ‫‪Mercedes AMG E63-S‬‬ ‫رده سوم‪ :‬کادیالک ‪ CTS-V‬مدل ‪2018‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫گشتاور ‪ 630‬پوند فیتی ‪ CTS-V‬به گفته کادیالک در‬ ‫همان دنده اول قابل دسترس��ی است‪ ،‬اما در این که چقدر‬ ‫این ادعا می تواند صحت داش��ته باشد باید کمی شک کرد‬ ‫چ��را که با وجود در اختیار داش��تن قدرتمندترین پیش��رانه‬ ‫گروه و همچنین س��بک وزن ترین بودن در میان این جمع‬ ‫چهارتایی‪ ،‬ش��تاب اولیه ‪ CTS-V‬برای رسیدن به سرعت‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 96‬کیلومتر در ساعت دقیقا یک ثانیه کندتر از ب ام و است!‬ ‫با این حال فرایند انتقال قدرت در این خودرو که به صورت‬ ‫کامل توس��ط چرخ های عقب انجام می شود‪ ،‬چیزی است‬ ‫که باعث شده‪ ،‬رقبای المانی ان هم از دستور العمل تقریبا‬ ‫مشابهی در مدل های جدید خود بهره گیرند‪.‬‬ ‫خوش بختان��ه رون��د کند ب��ودن کادیالک در مس��یر‬ ‫مس��تقیم با رفتن ب��ه جاده های کوهس��تانی کامال رنگ‬ ‫می ب��ازد چرا که ای��ن امریکایی اصیل ب��ه لطف تایرهای‬ ‫میش��لین پایلوت سوپر اس��پرت و مجموعه سیستم های‬ ‫کمک��ی پای��داری می توان��د یکی از ب��ه یادماندن��ی ترین‬ ‫س��واری ها در یک سدان چهار در اس��پرت را برای شما‬ ‫به ارمغان بی��اورد‪ .‬به طور کلی فرم��ان پذیری‪ ،‬کنترل و‬ ‫کیفیت س��واری در ‪ CTS-V‬به اندازه ای خوب است که‬ ‫به س��ختی می توان از ان ای��راد بزرگی گرفت مگر این که‬ ‫این اش��کال به نحوه انتقال قدرت پیشرانه به جعبه دنده‬ ‫و ب��ازده قوای محرکه ان باش��د! همین خصوصیات برتر‬ ‫باعث ش��ده تا این خودرو با قدرت مانور باالی خود بتواند‬ ‫به ش��تاب جانبی ‪ 1.01‬جی دس��ت یابد که به راستی در‬ ‫این کالس فوق العاده به نظر می رسد‪.‬‬ ‫همان طور که بیان ش��د‪ ،‬جعبه دنده هش��ت س��رعته‬ ‫اتوماتیک کادیالک به دقت و س��رعت رقبای المانی اش‬ ‫در این بررس��ی نیس��ت ضمن این که پیش��رانه ‪ ،LT4‬با‬ ‫چیدمان خورجینی هشت سیلندر هر چند دارای حجم و‬ ‫قدرت قابل مالحظه ای است‪ ،‬اما خروجی ان در واقعیت‬ ‫چیزی اس��ت که هیچ کس انتظ��ار ان را ندارد‪ .‬با ورود به‬ ‫کابی��ن این خ��ودرو برخی دیگر از ایرادات ان مش��خص‬ ‫می ش��ود چرا که اس��تفاده از پوش��ش ها و مواد درجه دو‬ ‫در داش��بورد و رو دری ه��ا در کن��ار ارگونوم��ی نه چندان‬ ‫مطل��وب ب��دون ش��ک از ان ی��ک بازنده ب��زرگ خواهد‬ ‫س��اخت‪ .‬همچنین صندلی های عقب‪ ،‬فضای وس��یعی‬ ‫برای سرنش��ینان این بخش فراه��م نمی کنند که یکی از‬ ‫علت های ان وجود صندلی ه��ای حجیم به خصوص در‬ ‫جلو به حس��اب می اید‪ .‬به ط��ور کلی اگر فاکتور ارزش در‬ ‫مقابل مبلغ پرداخت��ی را در نظر نگیریم (که کادیالک در‬ ‫ان بهت��ر از ژرمن ها اس��ت!)‪ CTS-V ،‬را نمی توان یک‬ ‫سدان لوکس اسپرت واقعی دانست‪.‬‬ ‫رده دوم‪ :‬مرسدس ‪4Matic S AMG E63‬‬ ‫مدل ‪2018‬‬ ‫در میان خودروهای این جمع بدون هیچ ش��کی‪ ،‬این‬ ‫مرسدس اس��ت که عنوان لوکس ترین سدان اسپرت را‬ ‫به خود اختصاص می دهد تا نش��ان دهد مهندس��ان این‬ ‫ش��رکت به چه میزان در کار خود خبره هستند‪ .‬البته نسل‬ ‫جدید ‪ E‬کالس به خودی خود هم یک س��دان لوکس تر‬ ‫از قبل محس��وب می ش��ود‪ ،‬اما بر کس��ی پوشیده نیست‬ ‫ک��ه انتخاب م��دل ‪ AMG‬ان قطعا بر تمام نس��خه های‬ ‫اس��تاندارد ارجحیت خواهد داشت به خصوص اگر بدانید‬ ‫که در زیر کاپوت عضالنی ان یک پیشرانه هشت سیلندر‬ ‫خورجینی فوق العاده به قدرت ‪ 603‬اس��ب بخار ارامیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیش��رانه چهار لیتری تویین توربو دقیقا تا دور‬ ‫هفت هزار به صورت مداوم انرژی خود را با صدای سوت‬ ‫سیس��تم توربو در اختی��ار راننده قرار می ده��د که در این‬ ‫پروسه برای هضم بهتر گشتاور ‪ 627‬پوند فوتی‪ ،‬مرسدس‬ ‫از یک جعبه دنده ‪ 9‬سرعته اتوماتیک بهره گرفته است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ S E63 ،‬برای رس��یدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت از حال س��کون تنها به ‪ 2.9‬ثانی��ه زمان نیاز‬ ‫دارد که ب��رای یک س��دان ‪ 2077‬کیلوگرمی واقعا خیره‬ ‫کننده به حس��اب می اید ضمن این که برای تجربه حرکت‬ ‫رده اول ‪ :‬ب ام و ‪ M5‬مدل ‪2018‬‬ ‫‪BMW M5‬‬ ‫پی��ش از معرفی ‪ M5‬جدید این طور به نظر می رس��ید‬ ‫که این خودرو با وجود سیستم چهار چرخ متحرک چیزی‬ ‫بی��ن ‪ 65‬تا ‪ 90‬کیلوگ��رم وزن بیش تری را در مقایس��ه با‬ ‫نس��خه قبلی دارا باش��د‪ ،‬اما در عین ناباوری‪ ،‬مهندسان‬ ‫ب ام و در باواریا به لطف اس��تفاده زیاد از فیبر کربن کاری‬ ‫ان��دازه ای دقیق و خوب باش��د که هیچ تردی��دی را در تند‬ ‫ران��دن به دل رانن��ده راه ندهد‪ .‬به این موض��وع باید ابعاد‬ ‫کوچک ت��ر رینگ و الس��تیک های ب ام و را نیز افزود که‬ ‫البت��ه در عمل مش��کلی ب��رای هدایت خ��ودرو به وجود‬ ‫نیاورده اس��ت‪ .‬در عین حال ‪ M5‬جدید به گونه ای ساخته‬ ‫شده که برخالف نسل قبلی نه تنها در سواری مثل سری‬ ‫هفت بزرگ احساس نمی ش��ود بلکه بیش تر خصوصیات‬ ‫یک س��ری سه بهینه ش��ده را در بخش اس��پرتی از خود‬ ‫نشان می دهد که جای تحسین دارد‪.‬‬ ‫برخالف مرسدس‪ ،‬صندلی های جلو در ب ام و در کنار‬ ‫در برگیرندگ��ی خوب‪ ،‬از راحتی باالی��ی نیز بهره می برند‬ ‫ه��ر چند که مح��ل نصب ان ه��ا در ارتفاع زیادی اس��ت‬ ‫که احس��اس تمام و کمال یک خودروی اس��پرت واقعی‬ ‫را ب��ه راننده انتق��ال می دهد‪ .‬همانند رقیب اش��توتگارتی‬ ‫خود‪ ،‬در ‪ M5‬اس��تفاده از پوش��ش ها و مواد درجه یک در‬ ‫تمام قسمت های کابین مش��هود است و کارکرد سیستم‬ ‫چندرس��انه ای ب ام و نی��ز ب��ه خوب��ی تکمیل کنن��ده این‬ ‫واقعیت اس��ت که هنوز هم می توان به این خودرو عنوان‬ ‫بهترین سدان اسپرت لوکس متوسط دنیا را اطالق کرد!‬ ‫‪Porsche Panamera‬‬ ‫به صورت دیفرانس��یل عقب باید حالت دریفت را انتخاب‬ ‫کرد تا چهره واقعی این خودرو به خوبی مشخص شود!‬ ‫در داخ��ل کابین مرس��دس هیچ کمبودی احس��اس‬ ‫نخواهید کرد تا ترکیبی از پوش��ش های فیبر کربن و چرم‬ ‫در کنار کیفیت مونتاژ بسیار عالی از ان یک خودروی بدون‬ ‫رقی��ب ایجاد کن��د‪ .‬تنها نکته ظاهرا منف��ی در این بخش‬ ‫صندلی های سفارشی ‪ 1320‬دالری ان است که با وجود‬ ‫قیمت بیش تر در مقایس��ه با نمونه های اس��تاندارد راحتی‬ ‫چندانی ندارند و پس از تنها یک س��اعت راننده را وادار به‬ ‫اس��تراحت می کنند! برای به حداکثر رساندن چسبندگی‬ ‫به سطح مس��یر‪ ،‬مرسدس از تایرهای میشلین پایلون ‪4S‬‬ ‫برای ‪ S E63‬به��ره گرفته تا به خودرو کمک کند همانند‬ ‫کادی�لاک قادر به تحمیل بیش ترین فش��ار جانبی ‪1.01‬‬ ‫جی باش��د اگرچه وجود کمی گیج��ی در فرمان در نهایت‬ ‫به ضرر ان ش��ده تا در بخ��ش دینامیک حرکتی و به طور‬ ‫خاص تست اساللوم این خودرو کندترین عضو گروه لقب‬ ‫گی��رد‪ .‬در عین حال فرمان ‪ S E63‬ان ط��ور که باید نرم‬ ‫احساس نمی ش��ود که برای چنین خودرویی اندکی جای‬ ‫تعج��ب دارد‪ .‬در نهایت باید گفت هرچند مرس��دس یک‬ ‫سدان لوکس اس��پرت بسیار خوب محسوب می شود‪ ،‬اما‬ ‫همچنان یک پکیج کامل مانند ب ام و نیست!‬ ‫ک��رده ان��د که ‪ ،F90‬ن��ه تنها س��ینگین نباش��د بلکه ‪45‬‬ ‫کیلوگرم نیز خودروی سبک تری از اب در اید!‬ ‫در زی��ر کاپ��وت نس��ل جدید ‪ ،M5‬پیش��رانه هش��ت‬ ‫س��یلندر خورجین��ی م��درن ب ام و ب��ه حج��م ‪ 4.4‬لیتر‬ ‫مجهز به سیس��تم تویین توربو قرار گرفته که حتی تا دور‬ ‫‪ 7200‬نیز فوق العاده عملکرد نرم و روانی از خود نشان‬ ‫می دهد‪ .‬همان طور که پیش تر اش��اره ش��د‪ ،‬جعبه دنده‬ ‫هش��ت س��رعته اتوماتیک جدید جایگزی��ن نمونه هفت‬ ‫س��رعته قبلی ش��ده که بدون تردید یکی از بهترین ها در‬ ‫این کالس به حس��اب می اید و در ان به خوبی می توان‬ ‫احساس تعویض های سریع و بسیار دقیق را تجربه کرد‪.‬‬ ‫البت��ه صدای خروجی از اگزوز های اس��پرت این خودرو‬ ‫چن��دان مطابق با تعویض دنده ه��ا گیرایی الزم را ندارد‬ ‫و به نوع��ی مصنوعی بودن ان برای راننده و حتی افراد‬ ‫بیرون از ماش��ین نی��ز جلب توجه می کن��د که خود یک‬ ‫نکته منفی اس��ت‪.‬‬ ‫با این حال نباید به غیر واقعی بودن این صدا ان قدرها‬ ‫هم خ��رده گرفت چرا که عملکرد ‪ M5‬در واقعیت چیزی‬ ‫اس��ت که احتماال همه را غافل گیر می کند! این س��دان‬ ‫اسپرت لوکس برای دست یابی به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ساعت از حال سکون زمان ‪ 2.8‬ثانیه ای را ثبت می کند‪،‬‬ ‫مس��افت یک چهارم مای��ل را در ‪ 10.9‬ثانیه با بیش ترین‬ ‫س��رعت ‪ 208‬کیلومتر در س��اعت طی می کند و با وجود‬ ‫وزن ‪ 1945‬کیلوگرم��ی تنها یک دهم ثانیه کند تر از فورد‬ ‫‪ GT‬نیم میلیون دالری است!‬ ‫همچ��ون ه��ر ب ام و دیگ��ری‪ ،‬باالن��س حرکت��ی در‬ ‫‪ M5‬جدی��د نی��ز در باالترین حد خود ق��رار دارد تا حتی با‬ ‫ثبت ش��تاب جانبی ‪ 0.98‬جی‪ ،‬اما فرم��ان پذیری ان به‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪15‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چرا فراری دیگر سوپر خودروی‬ ‫‪ 12‬سیلندر موتور وسط تولید نمی کند؟‬ ‫ارمین وحیدمحمدی‬ ‫در تاریخچه صد و اندی ساله دنیای خودرو‪ ،‬تعداد ماشین هایی که به اندازه فراری تستاروسا تبدیل‬ ‫به س��مبلی در این صنعت ش��ده اند به زحمت به تعداد انگشتان دست می رسد‪ .‬این مدل منحصر به‬ ‫فرد از فراری به اندازه ای محبوبیت داش��ت که از فیلم های س��ینمایی گرفته تا سلبریتی هایی مانند‬ ‫مایکل جوردن افسانه ای و سر التون جان را مجذوب خود کرده بود تا ان چه همگان از یک فراری‬ ‫در ذهن داش��تند به تنهایی در این س��وپر خودرو قابل مش��اهده باشد‪ .‬به طور کلی دهه ‪ 80‬میالدی‬ ‫یکی از تکرار نش��دنی ترین دوران برای دوس��ت داران خودرو محسوب می شود که در ان برند های‬ ‫محب��وب ایتالیایی با خودروهای ‪ 12‬س��یلندر موتور وس��ط بی نظیری مانن��د المبورگینی کونتاش‬ ‫دلربایی می کردند‪ ،‬ولی کم تر کس��ی تصور می کرد که همین دوران حس��ن ختامی هم برای س��وپر‬ ‫خودروهای موتور وس��ط مارانللو باشد! در حالی که رقیب اصلی فراری با زبان طراحی و استراتژی‬ ‫جدید همچنان به تولید خودروهایی نظیر دیابلو و مورسیه لگو مشغول بوده و هست‪ ،‬اسب سرکش‬ ‫ایتالیایی ها دیگر به چنین کاری دست نزد‪ ،‬ولی سوال اصلی این جاست‪ ،‬چرا؟‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫درست است که فراری از ان زمان تا به حال مدل هایی‬ ‫نظی��ر ‪ ،F50‬ان��زو و الف��راری هر س��ه با پیش��رانه های‬ ‫‪12‬س��یلندر خورجین��ی را معرف��ی کرد‪ ،‬ولی بای��د به این‬ ‫مس��اله توجه داش��ت که همگی این خودروها به صورت‬ ‫مح��دود تولید ش��دند و همچنی��ن از قیمت ه��ای گزاف‬ ‫میلی��ون دالری به��ره می بردند‪ .‬برای همین نمی ش��ود‬ ‫‪ F50‬را جایگزین��ی برای تستاروس��ا در نظر گرفت تا تنها‬ ‫گزینه موجود مدل موتور وس��ط ‪ 550‬مارانللو به حس��اب‬ ‫اید که ان هم به عن��وان یک خودروی گراند تورر بیش تر‬ ‫بر روی لوکس گرایی تمرکز داشت تا توانایی های حرکتی‬ ‫بسیار اسپرت‪.‬‬ ‫ب��ه احتمال زیاد یک��ی از معقول ترین پاس��خ هایی که‬ ‫بت��وان برای ای��ن تغییر روی��ه فراری لحاظ ک��رد‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی توسعه و تولید چنین خودروهایی است‪ .‬این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ 1989‬بر پایه پیشرانه ‪ 12‬سیلندر خورجینی خود‬ ‫مدل ه��ای مختلفی از جمله تستاروس��ا‪ 412 ،‬و خودروی‬ ‫مس��ابقه ای فرم��وال ی��ک را طراحی کرد که چند س��ال‬ ‫بعد در ‪ F50‬هم مورد اس��تفاده قرار گرف��ت‪ .‬در کنار این‬ ‫خودروها‪ ،‬فراری چهار مدل موتور وسط هم تولید می کرد‬ ‫که سه تای ان ها از پیشرانه هشت سیلندر خورجینی بهره‬ ‫می برند که در تصویر زیر می توان س��بد محصوالت اواخر‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی این شرکت را دید‪.‬‬ ‫‪ 1989‬پوستر‬ ‫مس��اله ای که به خوبی مشخص اس��ت‪ ،‬وجود تعداد‬ ‫زیادی مدل در فهرست تولیدات فراری و تداخل کالسی‬ ‫برخ��ی از ان ها باهم اس��ت که خود کار را ب��رای مارانللو‬ ‫پیچیده ت��ر می کرد ضم��ن این که پس از درگذش��ت انزو‬ ‫فراری فقید‪ ،‬فراری درگیر مش��کالت جانبی دیگری شد‬ ‫تا نیاز به تغییر در این شرکت به شدت احساس شود‪.‬‬ ‫‪ 1996‬پوستر‬ ‫با معرف��ی ‪ F50‬چیدمان محصوالت فراری هم تغییر‬ ‫اساسی کرد تا در سال ‪ 96‬تنها یک مدل با پیشرانه هشت‬ ‫س��یلندر خورجینی در ان ها باقی بماند هر چند که با ارایه‬ ‫فراری ‪ GT‬یک باالنس نس��بی در میان خودروهای این‬ ‫شرکت ایجاد شد‪.‬‬ ‫ابه��ام ب��زرگ دیگری که در م��ورد این س��وال وجود‬ ‫دارد تولید مدل هایی مانن��د فراری ‪ FF‬و یا جدیدا ‪SUV‬‬ ‫اس��پرت این شرکت اس��ت که به هیچ وجه هماهنگی با‬ ‫اس��تراتژی کاهش هزینه های تمام ش��ده و از بین بردن‬ ‫تداخل کالسی ندارد‪ .‬بسیاری از کارشناسان بر این باورند‬ ‫که انجام ای��ن کار اصال ضروری نب��وده و حتی تهدیدی‬ ‫برای ارزش های این برند اس��ت‪ .‬اگر هزینه فاکتور اصلی‬ ‫ب��رای این تغییر رون��د فراری به حس��اب می اید پس چرا‬ ‫این ش��رکت به جای س��رمایه گذاری ب��ر روی مدل هایی‬ ‫با محبوبیت پایین تر‪ ،‬نس��ل جدیدی از تستاروس��ا را تولید‬ ‫نمی کند؟ پاس��خ این س��وال هم تقریبا واضح اس��ت چرا‬ ‫ک��ه فراری در نظ��ر دارد طیف بیش ت��ر و متفاوت تری از‬ ‫خری��داران را به س��وی محصوالت خود ج��ذب کند‪ .‬به‬ ‫طور مثال‪ ،‬مدل ‪ GT‬با پیشرانه‪ 12‬سیلندر خورجینی یک‬ ‫خودروی کامال متفاوت از مدل های موتور وسط محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬ولی همین موتور جلو بودن این موقعیت را به ان‬ ‫با معرفی ‪ F50‬چیدمان‬ ‫محصوالت فراری هم تغییر‬ ‫اساسی کرد تا در سال ‪96‬‬ ‫تنها یک مدل با پیشرانه‬ ‫هشت سیلندر خورجینی در‬ ‫ان ها باقی بماند هر چند که با‬ ‫ارایه فراری ‪ GT‬یک باالنس‬ ‫نسبی در میان خودروهای‬ ‫این شرکت ایجاد شد‬ ‫داده تا به راحتی بتوان در استفاده های عادی روزمره هم‬ ‫از ان بهره گرفت اگر چه عملکرد یک مدل موتور وس��ط‬ ‫در ان تعریف نشده است‪.‬‬ ‫در کن��ار این مس��ایل یک نکته ای که باید به ان اش��اره‬ ‫داش��ت عدم فروش تستاروسا در مقایسه با خودرویی مانند‬ ‫‪ GT‬بود! در این که تستاروسا همه جا جلب توجه می کرد و‬ ‫بر روی جلد تمام نش��ریات خودرویی عکسی از ان به چاپ‬ ‫می رسید شکی وجود نداشت‪ ،‬ولی توجه به مسایل مالی در‬ ‫فراری باعث ش��د تا مدل های جدیدی ش��امل نسخه های‬ ‫چهار چرخ متحرک‪ ،‬ش��وتینگ بریک و غیره به فهرس��ت‬ ‫محصوالت این شرکت افزوده ش��ود‪ .‬همچنین فراری به‬ ‫خوبی می دانست که فروش خودرویی مانند ‪ GT‬با پیشرانه‬ ‫‪ 12‬س��یلندر از ان جای��ی که یک��ی از تخصص های اصلی‬ ‫ان هاست‪ ،‬به راحتی برای شرکت امکان پذیر است‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند که انزو فراری‪ ،‬پایه گذاری برند فراری را از یک مدل‬ ‫موتور وس��ط اغاز کرد! ولی پس از درگذش��ت وی در سال‬ ‫‪ ،1988‬به مدت ‪ 15‬سال فراری عمال هیچ خودروی ‪GT‬‬ ‫واقعی را تولید نکرد تا ‪ 550‬مارانللو را شروعی دوباره برای‬ ‫ان ها در این کالس به حساب اورد‪.‬‬ ‫شاید تا چند سال اینده هم فراری تصمیمی برای احیای‬ ‫یک سوپر اسپرت موتور وسط با پیشرانه ‪ V12‬برای مقابله‬ ‫با المبورگینی نداش��ته باش��د‪ ،‬ولی حتی اگ��ر این اتفاق به‬ ‫واقعیت تبدیل ش��ود‪ ،‬بعید اس��ت که دوران طالیی فراری‬ ‫تستاروسا و المبو کونتاش بار دیگر تکرار شود!‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪17‬‬ ‫حرفه ای‬ ‫سواری با داالرا استرادله‬ ‫‪Dallara Stradale‬‬ ‫مسابقه ای ترین خودروی شهری دنیا!‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هرچند در دنیای پر زرق و برق خودروهای تولید انبوه ش��هری نام داالرا برای بس��یاری از افرادی‬ ‫تقریبا نااشناس��ت‪ ،‬اما تجربه فراوان حضور این ش��رکت ایتالیایی در دنیای موتور اسپرت به سال ها‬ ‫قبل و اوایل دهه هفتاد میالدی برمی گردد‪ .‬فعالیت اصلی داالرا در این خصوص به تولید و تقویت‬ ‫شاس��ی های اسپرت مونوکوک برای انواع خودروهای فرموال س��ه‪ ،‬ایندی کار‪ ،‬فرموال دو‪،GP3 ،‬‬ ‫فرموال ‪ E‬و ‪ ...‬مربوط می ش��ود که در س��ال های اخیر به لطف افزایش تجربه این شرکت‪ ،‬یکی دو‬ ‫نمونه خودروی دس��ت کاری شده ش��هری از سایر برندها نیز به فهرس��ت تولیدات ان افزوده شده‬ ‫است‪ .‬چندی پیش داالرا به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد تولید جیان پوالو دالرا اولین خودروی‬ ‫اس��پرت ش��هری کامال مس��تقل خود را روانه بازار کرد که در واقع همان طور که از نامش پیداست‬ ‫(اس��ترادله در زبان ایتالیایی به معنای جاده است)‪ ،‬نزدیک ترین نمونه مسابقه ای به یک مدل قابل‬ ‫حرکت در سطح جاده ها به حساب می اید!‬ ‫یک��ی از مش��خصه های مه��م خودروه��ای اس��پرت‬ ‫مس��ابقه ای وزن بس��یار کم ان هاس��ت که در اس��ترادله‬ ‫نیز بر روی این موضوع مانور بس��یاری داده ش��ده تا این‬ ‫خ��ودرو بدون قربانی ک��ردن ویژگی های اصلی یک مدل‬ ‫مس��ابقه ای مجوز حرکت در خیابان ها را نیز داشته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا باید توجه داش��ت که ب��ا این وج��ود‪ ،‬قابلیت های ان‬ ‫اساسا برای پیست و یک رانندگی اخر هفته طراحی شده‬ ‫اند! مانند دیگر مدل های تولیدی مسابقه ای داالرا‪ ،‬یک‬ ‫شاسی مونوکوک بسیار س��بک ساخته شده از فیبر کربن‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در دل این ماشین به کار گرفته شده تا وزن ان در کم ترین‬ ‫مقدار ممکن خود قرار داشته باشد‪ .‬طول‪ ،‬عرض و ارتقاع‬ ‫اس��ترادله در عین حال به ترتیب برابر با ‪ 1879 ،4190‬و‬ ‫‪ 1041‬میلی متر اس��ت که خود به خوبی نشان می دهد با‬ ‫چه خودروی اس��پرتی رو به رو هس��تیم! همچنین برای‬ ‫این که این خودرو در سرعت های باال همانند یک کاغذ به‬ ‫هوا پرتاب نش��ود باله بزرگی در انتهای بدنه در نظر گرفته‬ ‫ش��ده تا نیروی عمودی برابر ب��ا ‪ 820‬کیلوگرم (یعنی تنها‬ ‫‪ 35‬کیل��و کم تر از وزن خالص ان) را در حداکثر س��رعت‬ ‫‪ 280‬کیلومتر در ساعت به ان وارد کند!‬ ‫داالرا ب��رای ب��ه حداکث��ر رس��اندن ل��ذت رانندگی‪،‬‬ ‫این ام��کان را ب��رای خری��داران اس��ترادله فراهم کرده‬ ‫ک��ه خ��ودروی خود را مناس��ب با نیاز ش��خصی به لحاظ‬ ‫ایرودینامیکی تنظیم کنند ضمن این که دو نوع جعبه دنده‬ ‫دس��تی و تک کالچ��ه اتوماتیک ب��رای ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که در کنار چند نوع سیستم تعلیق و سیستم اگزوز‬ ‫اس��پرت جزو موارد قابل تعیین در این ماشین است! البته‬ ‫کار به همین جا خالصه نشده چرا که شما می توانید حتی‬ ‫به سراغ شیشه جلو‪ ،‬سقف تارگا و تجهیزات داخل کابین‬ ‫هم بروید و ان ها را به سلیقه خود تغییر دهید‪.‬‬ ‫در مورد نحوه سواری این خودرو شاید نظرات متفاوت‬ ‫باش��د‪ ،‬ام��ا با اطمین��ان می ت��وان به یک وجه مش��ترک‬ ‫اشاره داش��ت و ان هم این اس��ت که نمی توان با کلمات‬ ‫به توصیف ان پرداخت چرا که عمال نمی ش��ود استرادله‬ ‫را ب��ا هیچ خ��ودروی دیگ��ری در این محدوده مقایس��ه‬ ‫ک��رد! ترکیب وزن بس��یار کم و چس��بندگی ب��ی نظیر به‬ ‫س��طح مسیر باعث شده تا ش��تاب جانبی قابل تحمل این‬ ‫خودرو به عدد باورنکردنی ‪ 2‬جی برس��د که تقریبا دو برابر‬ ‫خودروهای اسپرت چند صد هزار دالری دیگر به حساب‬ ‫می اید‪ .‬بعد از این که خیال ت��ان بابت توانایی های حرکتی‬ ‫اس��ترادله راحت شد باید به سراغ نوع هدایت ان رفت که‬ ‫اندکی با مدل های معمول متفاوت اس��ت چرا که فرمان‬ ‫خ��ودرو به نرمی خودروهایی مانند ف��راری و المبورگینی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما همچنان احس��اس خوبی را به راننده منتقل‬ ‫برای خرید یکی از ‪ 600‬داالرا‬ ‫استرادله تولیدی باید مبلغی‬ ‫برابر با ‪ 189‬هزار یورو معادل‬ ‫‪ 235‬هزار دالر پرداخت نمود‬ ‫که البته در صورت سفارش‬ ‫کابین تارگا و تجهیزات کامل‬ ‫این رقم به راحتی به بیش‬ ‫از ‪ 250‬هزار یورو یا ‪ 310‬هزار‬ ‫دالر خواهد رسید‬ ‫می کن��د ضمن این که با اندک اش��اره به فرم��ان به دلیل‬ ‫تیزی زیاد‪ ،‬تغییر مسیر خودرو قابل توجه خواهد بود‪.‬‬ ‫همان طور که پیش تر اشاره شده به واسطه قابل تنظیم‬ ‫بودن سیس��تم تعلیق به راحتی می توان استرادله را برای‬ ‫وضعی��ت مختلف رانندگی اماده کرد که بررس��ی صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬هر دو نوع سیس��تم تعلیق پیست و شهری دارای‬ ‫عملکرد مناس��بی بودن��د که خود برای بس��یاری از افراد‬ ‫تمایل به اس��تفاده از حالت دوم بیش تر اس��ت چرا که در‬ ‫تنظیم اسپرت پیست عمال تمام دست انداز ها به کابین و‬ ‫بدن سرنشینان منتقل می شود‪ .‬متوقف کردن یک خودرو‬ ‫ب��ا وزنی در حدود ‪ 850‬کیلو گرم کار چندان دش��واری به‬ ‫نظر نمی رس��د تا اس��ترادله به راحتی بتواند در هر حالتی‬ ‫ب��ا اطمینان خاطر راننده را به توقف کامل برس��اند ضمن‬ ‫این که احساس فشردن پدال ترمز نیز تقریبا مثبت ارزیابی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیش��رانه توربو شارژ چهار س��یلندر ‪ 2.3‬لیتری داالرا‬ ‫استرادله در واقع متعلق به فورد فوکوس ‪ RS‬یا موستانگ‬ ‫است تا بتوان از ان گشتاور قابل توجهی را انتظار داشت!‬ ‫این پیش��رانه با قدرت تقریبی برابر با ‪ 400‬اس��ب بخار به‬ ‫هیچ عنوان زیر بار یا فشار سواری اسپرت پیست نخواهد‬ ‫رفت ه��ر چند که به راحت��ی می ت��وان ان را به دورهای‬ ‫باالی خود رس��اند‪ .‬هماهنگی میان جعب��ه دنده های در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و پیشرانه بس��یار خوب است‪ ،‬اما در هر‬ ‫دو نمونه دس��تی و اتوماتیک کفه ترازو به س��مت سواری‬ ‫اسپرت در پیست س��نگینی می کند و در رانندگی شهری‬ ‫عملکرد جعبه دنده تاحدودی خش��ک و خش��ن احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬داالرا در بخش فنی بهینه سازی هایی بر روی‬ ‫پیشرانه‪ ،‬دیفرانسیل و سایر قطعات به عاریت گرفته شده‬ ‫از فورد انجام داده تا ویژگی های حرکتی این خودرو کامال‬ ‫با خودروهای مورد بحث متفاوت باشد ضمن این که برای‬ ‫باالنس بهتر حرکتی از تایرهای پیرلی برای ان اس��تفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برای خرید یکی از ‪ 600‬داالرا اس��ترادله تولیدی باید‬ ‫مبلغ��ی براب��ر با ‪ 189‬هزار ی��ورو مع��ادل ‪ 235‬هزار دالر‬ ‫پرداخ��ت نمود ک��ه البته در صورت س��فارش کابین تارگا‬ ‫و تجهی��زات کام��ل این رق��م به راحتی به بی��ش از ‪250‬‬ ‫هزار یورو یا ‪ 310‬هزار دالر خواهد رس��ید‪ .‬از ان جایی که‬ ‫اس��ترادله اولین تجربه تولید مس��تقل ی��ک خودرو برای‬ ‫داالرا به حس��اب می اید که در ان تقریبا تمام اجزا از بدنه‬ ‫تا قوای محرکه به ش��کل حرفه ای مورد تغییر قرار گرفته‬ ‫تا خودروی اسپرت دست سازی متمایز با تمام نمونه های‬ ‫دیگر ایجاد شود می توان امید وار بود این شرکت ایتالیایی‬ ‫برنامه ه��ای بلند مدت��ی برای تولید خودروهای ش��هری‬ ‫دیگ��ر پس از اس��ترادله و ورود جدی به ب��ازار مدل های‬ ‫اسپرت شهری در سر دارد!‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪19‬‬ ‫تماشا‬ ‫گزارش از نمایشگاه بین المللی خودروی نیویورک‬ ‫دار و دسته نیویورکی ها‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودروی نیویورک دومین نمایش��گاه بزرگ خودروی امریکا بعد از نمایش��گاه‬ ‫دیترویت اس��ت که از س��ال ‪ 1900‬میالدی اغاز به کار کرده و هر س��اله در ماه مارس یا اوریل و در‬ ‫ش��هر نیویورک برگزار می شود‪ .‬برخالف دیترویت که شهر خودروسازان است‪ ،‬نیویورک را باید شهر‬ ‫بازرگانان و خریداران خودرو دانس��ت‪ .‬شرکت های مختلف خودروسازی دنیا از این نمایشگاه برای‬ ‫معرفی مدل های جدید و رونمایی مدل های اینده خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫امسال شاهد خودروهای مفهومی‬ ‫عجیبی مانند جنسیس اسنشیا‬ ‫(‪ )Genesis Essentia‬بودیم و در‬ ‫بخش شاسی بلند نیز خودروی‬ ‫بازطراحی شده جدیدی مانند تویوتا‬ ‫راو‪ ۴‬و مدل جدید کادیالک ‪ XT4‬به‬ ‫نمایش گذاشته شدند‬ ‫نمایش��گاه نیویورک س��االنه مملو از شاسی بلندهایی‬ ‫اس��ت که برای نخس��تین بار در دنیا به نمایش گذاش��ته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬خودروه��ای قدرتمن��د برق��ی‪ ،‬طراحی ه��ای‬ ‫مفهومی پرهیجان‪ ،‬کامیون ه��ای گران قیمت و برخی از‬ ‫اخری��ن و کارامدترین فن اوری ه��ای روز دنیا جنبه های‬ ‫دیگری از این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫بیش تر خودروس��ازان نمایشگاه امس��ال را به رونمایی‬ ‫از اخری��ن مدل ه��ای ‪ SUV‬اختصاص دادن��د‪ .‬از اخرین‬ ‫مدل های کراس اوور گرفت��ه (تویوتا ‪ )RAV4‬تا یک تازه‬ ‫وارد تمام برقی(هیوندای کونا الکتریک) تا یک مدل احیا‬ ‫ش��ده با الهام از طراحی هواپیما(‪ )Lincoln Aviator‬تا‬ ‫یک مدل مفهومی که به زودی عرضه می ش��ود (فولکس‬ ‫واگ��ن التاس ک��راس اس��پرت) و یک جف��ت خودروی‬ ‫نیرومن��د اس��پرت (جگ��وار ‪ F-Pace SVR‬و مازرات��ی‬ ‫‪. )Levante terofeo‬‬ ‫‪jeep-grand‬‬ ‫‪Audi RS5‬‬ ‫‪Hyundai Kona‬‬ ‫‪Ford Fusion‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪21‬‬ ‫تماشا‬ Jaguar F GMC Sierra AT4 Lincoln Aviator jeep Super 8 KIA K900 Toyota Corolla 1397 ‫ اردیبهشت‬1 502 ‫شماره‬ ‫هفته نامه‬ 22 ‫ش��اید خودروهای برقی به اندازه ‪SUV‬های جدید در‬ ‫نیویورک گرد و خاک به پا نکرده باشند‪ ،‬اما تنوع ان ها قابل‬ ‫تحسین است‪ .‬مدل جدید برقی خودروی کالسیک مینی‬ ‫کوپ��ر‪ ،‬ابرخودروی الکتریکی م��درن ‪Rimac C_Two‬‬ ‫و ی��ک مدل مفهومی این��ده به نام جنس��یس ‪Essentia‬‬ ‫‪ Concept‬تنه��ا چن��د مدل از ای��ن دس��ته خودروها در‬ ‫نمایشگاه نیویورک به حساب می ایند‪.‬‬ ‫جمس در جش��ن صدس��الگی اش دو محصول تولید‬ ‫مح��دود را رونمای��ی ک��رد؛ این دو م��دل ویژه با پس��وند‬ ‫‪ Heritage Edition‬عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫لندروور دربیس��ت و پنجمین س��ال حضور در امریکا‬ ‫باردیگ��ر نخس��تین مدل لن��دروور مفهوم��ی ‪DC100‬‬ ‫اش را ک��ه ب��رای نخس��تین بار در نمایش��گاه خودروی‬ ‫فرانکف��ورت و به عنوان نس��ل اینده دیفن��در به همگان‬ ‫معرف��ی ش��ده بود‪،‬به نمای��ش گذاش��ت‪ .‬لندروور در هر‬ ‫نمایش��گاهی که حض��ور می یابد این م��دل را نیز با خود‬ ‫م��ی اورد که تنه��ا در رنگ نس��بت به گذش��ته متفاوت‬ ‫اس��ت!مدل مفهومی دیگ��ر لن��دروور‪ ،‬اووک کابریو نام‬ ‫دارد ک��ه می گوین��د احتمال رس��یدن ان به خ��ط تولید‬ ‫لندروور بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫امس��ال ش��اهد خودروه��ای مفهومی عجیب��ی مانند‬ ‫جنس��یس اسنش��یا (‪ )Genesis Essentia‬بودی��م و در‬ ‫بخش شاس��ی بلند نیز خودروی بازطراحی ش��ده جدیدی‬ ‫مانند تویوت��ا راو‪ ۴‬و مدل جدید کادیالک ‪ XT4‬به نمایش‬ ‫گذاشته شدند‪ .‬یکی از جذابیت های این نمایشگاه معرفی‬ ‫پورش��ه ‪ RS 911GT3‬با پکیج سبک وزن ‪Weissach‬‬ ‫بود‪ .‬شش��مین نسل از نیسان التیما در نمایشگاه نیویورک‬ ‫رونمایی ش��د و توانس��ت نظر بس��یاری از خودرو دوستان‬ ‫را به خودش جلب کند‪ .‬مدل به روز ش��ده مرس��دس بنز‬ ‫کالس ‪ C‬یک بار دیگر تبدیل به تیتر خبرها شد تا تغییرات‬ ‫میان دوره ای خود را به نمایش بگذارد‪ .‬اش��کارترین تغییر‬ ‫در جلوی خودرو به چش��م می خورد‪ ،‬جایی که جلوپنجره‬ ‫مشبک و ‪ Panamericana‬برای هر چهار مدل سدان‪،‬‬ ‫کوپ��ه‪ ،‬واگن و ک��روک ظاهری تهاجمی به نس��بت دیگر‬ ‫محصوالت ش��رکت اه��ل ‪ Affalterbach‬ب��ه ارمغان‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫‪Volkswagen Atlas‬‬ ‫‪Lexus UX‬‬ ‫‪Nissan Atima‬‬ ‫‪Classic Mini Electric‬‬ ‫‪Mrcedes AMG C63‬‬ ‫‪Maserati Levante‬‬ ‫‪Mazda CX 3‬‬ ‫‪Range Rover Velar‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪23‬‬ ‫رو در رو‬ ‫ب ام و ‪ 2018 M540i‬در برابر جنسیس ‪ G80‬اسپرت‬ ‫دارا و ندار‬ ‫چندین دهه اس��ت که ب ام و س��ری ‪ 5‬همواره در کالس سدان های اس��پرت اجرایی به عنوان یک‬ ‫اس��تاندارد شناخته می ش��ود‪ ،‬اما زمانی که در پی خرید چنین خودرویی باشید باید با برچسب قیمت‬ ‫باالتر نیز کنار بیایید!‬ ‫این موض��وع می تواند خریدارانی که خواهان تجربه مالکیت یک خ��ودروی لوکس بوده‪ ،‬اما جیبی‬ ‫پرپول ندارند را از این گونه محصوالت دور کند‪ ،‬اما این جاست که جنسیس وارد میدان می شود‪ .‬این‬ ‫برند لوکس تازه کار می خواهد با عرضه محصوالت لوکس ارزان تر به جنگ رقبای تثبیت شده برود‪.‬‬ ‫محصوالت لوکس جنسیس قبال در برابر خودروسازان‬ ‫س��طح باالیی همچون کادی�لاک و ول��وو عملکرد خوبی‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬اما این بار کره ای ها مجبورند با سنگ محک و‬ ‫استخوان ترکاند ه این کالس دست به یقه شوند! جنسیس‬ ‫‪ G80‬اس��پرت مس��تقیما به جن��گ ب ام و ‪ 540i‬می رود‪،‬‬ ‫اما بس��یار ارزان تر است‪ .‬یک مقایس��ه جامع تنها به قیمت‬ ‫خالصه نمی شود بنابراین جنسیس برای پیروزی در میدان‬ ‫باید همان تجربه سواری و اشرافیت ب ام و را ارایه دهد‪.‬‬ ‫تجربه ب ام و در کالس س��دان های اس��پرت و لوکس‬ ‫زبان زد خاص و عام اس��ت‪ .‬نس��ل جدید س��ری ‪ 5‬کمی از‬ ‫ذات اس��پرت خود را کنار گذاش��ته و بیش ت��ر روی لوکس‬ ‫بودن تمرکز کرده اس��ت‪ .‬این کار با استفاده از پلتفرم برادر‬ ‫بزرگ ت��ر و لوکس تر یعنی س��ری ‪ 7‬صورت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫سری ‪ 5‬همچنین دارای تجهیزات و جزییات تجملی برادر‬ ‫بزرگ تر است‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬خ��ودروی حاض��ر در تس��ت از در های‬ ‫اسان بس��ته ش��و‪ ،‬چرم ناپای مثال زدنی‪ ،‬سیس��تم تهویه‬ ‫مطب��وع اتوماتیک چهار ناحیه ای‪ ،‬افتاب گیر شیش��ه های‬ ‫عق��ب‪ ،‬غربیلک فرمان گرم ش��ونده و صندلی های جلوی‬ ‫ماساژوردار به همراه عملکرد گرم‪/‬سرد شونده سود می برد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫کابین نیز دارای کنترل های پوشیده شده از سرامیک است‬ ‫که باعث می ش��ود هر چیزی احس��اس گران بودن داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین فضای زیادی برای سرنش��ینان و وسایل‬ ‫ان ها تدارک دیده ش��ده و تصور این که فردی احساس کند‬ ‫کابین کوچک است‪،‬بسیار بعید است‪.‬‬ ‫عالوه بر موارد یاد ش��ده‪ ،‬تکنولوژی ه��ای به کار رفته‬ ‫در سری ‪ 5‬جدید نیز ما را ش��گفت زده می کند‪ .‬این خودرو‬ ‫با هات اس��پات موبایل‪ ،‬شارژ بی س��یم گوشی و پورت های‬ ‫متعدد ‪ USB‬برای ش��ارژ در دسترس اس��ت‪ .‬کاربران اپل‬ ‫ایفون می توانند به صورت بی س��یم از کارپلی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب ام و یکی از اولین خودروس��ازانی است که هم گام سازی‬ ‫بی سیم گوشی هوشمند با خودرو را ارایه کرده است‪.‬‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی و هداپ دیسپلی نیز کیفیت‬ ‫باالیی داش��ته و اطالع��ات مفید زی��ادی را ارایه می کنند‪.‬‬ ‫سیس��تم ‪ iDrive‬ای��ن خودرو ب��ه روز ش��ده و منوهای ان‬ ‫هماهنگی بهتری ب��ا کاربر دارند‪ ،‬اما یادگیری منوها هنوز‬ ‫هم زمانی را طلب می کند‪.‬‬ ‫سیس��تم اطالعات س��رگرمی س��ری ‪ 5‬را می ت��وان از‬ ‫راه های جداگانه ای کنترل کرد‪ .‬این سیس��تم سرانجام به‬ ‫صفحه لمس��ی مجهز ش��ده که در ش��رایط گوناگون مفید‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اهرم چرخان معروف نی��ز وجود دارد که‬ ‫برای نوش��تن در ان از تاچ پد اس��تفاده شده است‪ .‬سیستم‬ ‫کنترل حرکتی س��ه بعدی را نیز نبای��د از یاد برد که همانند‬ ‫حقه بازی و تردس��تی به نظر می رس��د‪ ،‬اما در دنیای واقعی‬ ‫خیلی کاربردی نیست‪.‬‬ ‫فهرس��ت تجهی��زات و تکنولوژی ه��ای س��ری ‪ 5‬ب��ه‬ ‫همین جا ختم نمی ش��ود‪ .‬سیس��تم دوربین به کار رفته نیز‬ ‫دیگر مورد برجس��ته این خودرو است‪ .‬تعدادی از دوربین ها‬ ‫برای نمایش س��ه بعدی خودرو و فض��ای اطراف ان وجود‬ ‫دارند‪ .‬البته به جای این همه سیس��تم پیچیده به س��ادگی‬ ‫می توان از شیش��ه کن��اری محیط را دید و ب��ه نظر ما این‬ ‫تکنولوژی ه��ا بیش تر ب��رای پ��ز دادن جلوی دوس��تان و‬ ‫همسایگان کاربرد دارند!‬ ‫زمانی که ش��روع به حرکت با این سدان لوکس المانی‬ ‫می کنید شکی وجود ندارد که سری ‪ 5‬یک خودروی لوکس‬ ‫فوق العاده نش��ان می دهد‪ .‬زیر کاپوت مدل ‪ 540i‬پیشرانه‬ ‫شش س��یلندر س��ه لیتری توربویی قرار دارد که قدرت ان‬ ‫‪ 335‬اسب بخار است‪ .‬این پیشرانه به یک گیربکس هشت‬ ‫س��رعته اتوماتیک هوشمند و سیس��تم چهار چرخ محرک‬ ‫‪ xDrive‬متصل شده است‪ .‬دلیل هوشمند بودن گیربکس‬ ‫ب ام و امکان استفاده از داده های ‪ GPS‬به منظور انتخاب‬ ‫دنده مناس��ب ب��وده و زمانی که با سیس��تم تعلیق تطبیقی‬ ‫جفت ش��ود حالت س��واری تطبیقی می تواند جاد ه پیش رو‬ ‫را پیش بینی کند تا بدین ترتیب س��واری نرم یک خودروی‬ ‫لوکس تضمین شود‪.‬‬ ‫دیگر حالت های رانندگی باعث ایجاد س��واری اسپرت‬ ‫تر‪ ،‬راحت تر و یا کم مصرف تر می ش��وند‪ .‬این حالت ها باعث‬ ‫تنظیم برخی فاکتورها همچون نحوه تعویض دنده‪ ،‬پاس��خ‬ ‫پدال گاز و فرمان می شوند‪ .‬پیش��رانه ارمیده در زیر کاپوت‬ ‫قدرتمند احساس می شود و به این سدان ‪ 1814‬کیلوگرمی‬ ‫اج��ازه می دهد زیر پن��ج ثانیه به س��رعت های بزرگ راهی‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫ب ام و ‪540i xDrive‬‬ ‫نق��اط ق��وت‪ :‬تکنولوژی ه��ای‬ ‫زیاد‪ ،‬س��واری نرم و ارام‪ ،‬دینامیک‬ ‫سواری خیال انگیز‬ ‫نق��اط ضع��ف‪ :‬اپش��ن های‬ ‫گران قیم��ت‪ ،‬برخی تکنولوژی های‬ ‫غیرکاربردی‬ ‫جنسیس ‪ G80‬اسپرت‬ ‫نق��اط ق��وت‪ :‬تجهی��زات زیاد‪،‬‬ ‫قیم��ت رقابت��ی‪ ،‬کابی��ن لوک��س‪،‬‬ ‫دینامیک سواری برجسته‬ ‫نق��اط ضع��ف‪ :‬وزن زیاد‪ ،‬تصویر‬ ‫ذهنی ضعیف‬ ‫می ش��ود‪ G80 .‬اس��پرت لذت و چابکی کم تری نسبت به‬ ‫سری ‪ 5‬دارد‪.‬‬ ‫کابین جنس��یس به خوبی س��اخته و پرداخته شده‪ ،‬اما‬ ‫فاکتور شگفت زده ش��دن ب ام و را ندارد‪ .‬به جای ان شاهد‬ ‫فضای س��ر و پای بیش ت��ری هس��تیم‪ .‬باواریایی ها از نظر‬ ‫فضای پ��ای صندلی عقب کره ای را شکس��ت می دهند و‬ ‫در صندوق عقب س��ری ‪ 5‬نیز وسایل بیش تری را می توان‬ ‫جا داد‪.‬‬ ‫تریم کابین به کار رفته در جنسیس ‪ G80‬اسپرت کامال‬ ‫لوکس است‪ .‬عناصر فیبر کربنی به کار رفته خیال انگیز بوده‬ ‫و از نظر کیفیت می توان ان را با ب ام و هم س��نگ دانست‪.‬‬ ‫اگر محصوالت اخیر هیوندای را دیده باشید شاید طراحی‬ ‫داشبورد دکمه ها به نظرتان اشنا بیایند‪ ،‬اما نمی توان ان را‬ ‫نقطه ضعف بزرگی دانست‪.‬‬ ‫شاید برخی افراد سان روف بزرگ جنسیس را که باعث‬ ‫می ش��ود کابین فراخ تر حس شود‪ ،‬دوست داشته باشند‪ .‬از‬ ‫نظر تجهیزات به کار رفته جنس��یس شاید یک پله عقب تر‬ ‫باش��د‪ .‬ای��ن خ��ودرو دارای فرمان گرم ش��ونده ب��ه همراه‬ ‫صندلی های گرم و س��رد شونده اس��ت‪ ،‬اما عملکرد ماساژ‬ ‫ب ام و را ندارد‪ .‬همچنین سیس��تم صوت��ی با ‪ 17‬بلندگو در‬ ‫‪ G80‬موجود بوده‪ ،‬اما خبری از کنترل حرکتی نیست‪.‬‬ ‫همانن��د ب ام و تجهیزات ایمن��ی و کمک راننده زیادی‬ ‫دارد‪ .‬جنسیس از کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬دستیار حفظ خودرو‬ ‫بین خطوط‪ ،‬پایش نقاط کور و هش��دار ترافیک عقب بهره‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫از نظ��ر کاربردی بودن‪ ،‬جنس��یس ‪ G80‬بخش اعظم‬ ‫کاری را که ب ام و انجام می دهد برای شما فراهم می کند‪،‬‬ ‫ام��ا به اندازه ان پر زرق و برق نیس��ت‪ .‬این س��دان کره ای‬ ‫را به س��ادگی می توان یک خودروی لوکس دانس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫جنسیس ‪ G80‬اسپرت‬ ‫برنده‬ ‫ب ام و ‪540i xDrive‬‬ ‫‪ 365‬اسب بخار‬ ‫جنسیس‬ ‫‪ 335‬اسب بخار‬ ‫‪ 509‬نیوتن متر‬ ‫جنسیس‬ ‫‪ 450‬نیوتن متر‬ ‫‪ 8‬سرعته اتوماتیک‬ ‫‪-‬‬ ‫هشت سرعته اتوماتیک‬ ‫‪ 11.76‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫ب ام و‬ ‫‪ 9.8‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫‪ 58725‬دالر‬ ‫جنسیس‬ ‫‪77‬هزار و ‪ 585‬دالر‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪BMW 540i / Genesis G80‬‬ ‫طبیعت��ا چنی��ن خودروی��ی از جدیدترین سیس��تم های‬ ‫ایمنی و کمک راننده بهره می برد‪ 540i .‬مورد بحث دارای‬ ‫سیس��تم حفظ خودرو بین خطوط و ک��روز کنترل تطبیقی‬ ‫اس��ت‪ .‬دوربین ها نیز به پارک خودرو کمک شایانی کرده و‬ ‫همچنین سیستم پایش نقاط کور و دیگر تکنولوژی ها باعث‬ ‫می شوند رانندگی امن و بی دغدغه ای داشته باشید‪.‬‬ ‫خب پس از بررسی مفصل سری ‪ 5‬بد نیست نگاهی هم‬ ‫به جنسیس داشته باشیم‪ .‬حضور در این خودرو یک تجربه‬ ‫شگفت انگیز بوده و البته به منظور رویارویی با سالطین این‬ ‫کالس باید با دس��ت پر وارد میدان شد‪ .‬زیر کاپوت پیشرانه‬ ‫شش سیلندر ‪ 3.3‬لیتری توربویی وجود دارد که قدرت ان‬ ‫به ‪ 365‬اس��ب بخار می رس��د‪ .‬طبیعتا این خودرو قوی تر از‬ ‫ب ام و حس می ش��ود و در حقیقت کل ق��وای محرکه ارام‬ ‫و پاس��خ گو بوده که این همان چیزی است که یک خریدار‬ ‫سدانی اسپرت به دنبال ان است‪ .‬گیربکس هشت سرعته‬ ‫اتوماتیک حالت های رانندگی کم تری نس��بت به س��ری ‪5‬‬ ‫داش��ته و برای بهبود مصرف س��وخت ب��ا ‪ GPS‬همکاری‬ ‫نمی کند‪ ،‬اما هنوز هم تعویض های نرم و سریعی دارد‪.‬‬ ‫اما بحث هندلینگ یک داس��تان متفاوت اس��ت‪ .‬وزن‬ ‫جنس��یس بیش تر ب��وده و ای��ن موض��وع روی جاده حس‬ ‫ه��ر چیزی را که از یک خودروی س��طح ب��اال بخواهید به‬ ‫ش��ما می دهد‪ ،‬اما به اندازه ب ام و چش��م ها را به خود خیره‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫بد نیس��ت به یکی از مهم ترین فاکتورها یعنی قیمت نیز‬ ‫اشاره بکنیم‪ .‬نسخه دیفرانسیل عقب ‪ G80‬حدود ‪ 55‬هزار‬ ‫دالر قیمت داش��ته درحالی که نسخه دو دیفرانسیل ‪2500‬‬ ‫دالر گران تر اس��ت‪ .‬حتی انتخاب رنگ ه��ای متفاوت نیز‬ ‫بدون هزینه ای اضافی ممکن است‪.‬‬ ‫س��ری ‪ 5‬حاضر در این مقایس��ه از نظ��ر قیمت تفاوت‬ ‫زی��ادی نس��بت به رقیب کره ای نش��ان می ده��د‪ .‬با وجود‬ ‫تمامی تجهیزات یاد ش��ده‪ ،‬بهای این خ��ودرو بیش از ‪70‬‬ ‫هزار دالر ب��وده که با بهای اغازین ‪ 52‬هزار و ‪ 195‬دالری‬ ‫خود تفاوت بسیار زیادی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫جنس��یس هر چیزی را که می خواهید با قیمت معقولی‬ ‫ارای��ه کرده و به تنهایی احس��اس بس��یار مثبت��ی را ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬اما زمانی که ب ام و را می رانید ان موقع می فهمید‬ ‫که یک س��دان لوکس و پیشرفته چگونه است و جنسیس‬ ‫پیش چش��م تان یک پله عقب تر به نظر می رسد‪ .‬جنسیس‬ ‫بس��یار ارزان تر بوده بنابراین اگ��ر تجهیزات و تکنولوژی به‬ ‫کار رفته در ب ام و ش��ما را تحت تاثیر قرار نمی دهد بنابراین‬ ‫جنسیس یک جایگزین بسیار خوب محسوب می شود‪.‬‬ ‫بی ش��ک ب ام و هنوز هم س��نگ مح��ک مهمی برای‬ ‫کالس خ��ود بوده و هر چیزی را به بهترین ش��کل ممکن‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬اما جنسیس می تواند حدود ‪ 85‬درصد از ان‬ ‫چیزی که ب ام و نشان می دهد‪ ،‬ارایه کند‪ .‬تصمیم نهایی به‬ ‫خود شما بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید برای ان چیزی که‬ ‫می خرید پول خرج کنید پس نتیجه کامال واضح است‪ ،‬اما‬ ‫اگر بودجه محدودی دارید جنس��یس انتخاب مناسب تری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اطالع نگاشت‬ ‫نقاط‬ ‫خودروهای الکتریکی‬ ‫ای��ده ال ب��رای رانندگ��ی ش��هری‪ :‬در‬ ‫سبک زندگی شهری‪ ،‬رانندگی طوالنی مدت‬ ‫در ترافی��ک یک ع��ادت اس��ت‪ .‬خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی در بزرگ راه ها راندمان خوبی‬ ‫دارن��د‪ ،‬اما خودروهای الکتریکی در ش��هرها‬ ‫کام�لا می درخش��ند‪ .‬اگ��ر در ش��هر زندگ��ی‬ ‫می کنید داش��تن ی��ک خ��ودروی الکتریکی‬ ‫نعمتی بزرگ خواهد بود‪.‬‬ ‫دوس��تی بیش تر با محیط زیس��ت‪ :‬راندن‬ ‫یک خودروی الکتریکی به این معنی اس��ت که‬ ‫ش��ما پش��ت فرمان خودرویی ب��دون االیندگی‬ ‫ق��رار داری��د‪ .‬از ان جایی ک��ه گرمای��ش جهانی‬ ‫موضوع مهم امروزی اس��ت شما تالش خود را‬ ‫برای پاک تر بودن محیط زیس��ت تا حدی انجام‬ ‫می دهی��د و بدین ترتیب فض��ای بهتری برای‬ ‫نسل اینده ایجاد می کنید‪ .‬خودروهای الکتریکی‬ ‫همچنین س��واری بی صدایی داش��ته بنابراین‬ ‫الودگی صوتی کم تری هم وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫نقاط قوت‬ ‫قیم��ت بیش تر نس��بت ب��ه خودروهای‬ ‫عادی‪ :‬خودروه��ای الکتریکی هنوز هم در‬ ‫دردس��ر و هزین��ه مکانیک��ی کم ت��ر‪:‬‬ ‫خودروه��ای الکتریک��ی از بات��ری اس��تفاده‬ ‫می کنن��د و نیازمن��د پیش��رانه ای مکانیک��ی‬ ‫نیس��تند‪ .‬همچنی��ن تمامی اج��زای مکانیکی‬ ‫ب��ه کار رفته در یک خ��ودروی احتراق داخلی‬ ‫در الکتریکی ها دیده نمی ش��ود‪ .‬این امر باعث‬ ‫کاهش هزینه های قطعاتی همچون شمع ها‪،‬‬ ‫فیلتر روغن‪ ،‬پمپ های گوناگون‪ ،‬س��وپاپ ها و‬ ‫دیگر قطعاتی می شود که در درازمدت هزینه بر‬ ‫خواهند بود‪ .‬نگه داری باتری نگرانی اصلی یک‬ ‫مالک خودروی الکتریکی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫صرفه جوی��ی در هزینه های س��وخت‪ :‬از‬ ‫نظر هزینه های س��وخت‪ ،‬خودروی الکتریکی‬ ‫ارزان ت��ر از نمون ه احت��راق داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫هزینه اس��تفاده از یک خودروی الکتریکی در‬ ‫یک کیلومتر به طور قابل توجهی کم تر از بنزین‬ ‫ی��ا گازوییل بوده و ش��ما به اس��انی می توانید‬ ‫خ��ودروی خ��ود را در من��زل ش��ارژ کنی��د‪.‬‬ ‫بسیاری از کارخانه ها و مراکز خرید نیز دارای‬ ‫مکان های شارژ رایگان هستند‪.‬‬ ‫مقایسه با مدل های بنزینی یا دیزلی گران تر‬ ‫هستند‪ .‬اگرچه مشوق های دولتی گوناگونی‬ ‫برای خری��داران خودروه��ای الکتریکی در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده‪ ،‬اما بهای متوس��ط باالتر‬ ‫این خودروها شاید باعث شود یک خریداری‬ ‫عادی ک��ه به دنب��ال نمون��ه ای کم مصرف‬ ‫و کم خ��رج اس��ت نتواند ان را بخ��رد‪ .‬برای‬ ‫ط زیس��ت را تا حدی انجام‬ ‫پاک تر بودن محی ‬ ‫می دهید و بدین ترتیب فضای بهتری برای‬ ‫نس��ل این��ده ایج��اد می کنی��د‪ .‬خودروهای‬ ‫الکتریک��ی همچنی��ن س��واری بی صدای��ی‬ ‫داش��ته بنابراین الودگ��ی صوتی کمتری هم‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫مش��کالت مرب��وط به محدوده حرکتی نامعی��ن‪ :‬هر خودروی الکتریکی دارای محدوده حرکتی تخمین زده ش��ده‬ ‫توس��ط س��ازنده یا دولت بوده اما این اعداد در دنیای واقعی کامال متفاوت هس��تند‪ .‬محدوده حرکتی رس��می توسط یک‬ ‫راننده متخصص و در ش��رایط عالی به دس��ت می اید و همین ش��رایط نش��ان دهنده دنیای واقعی نیس��تند‪ .‬برای مثال‬ ‫اب وه��وا نقش مهم��ی در محدوده رانندگی ایفا می کند‪ .‬در اب وهوای س��رد محدوده حرکتی ی��ک خودروی الکتریکی‬ ‫می تواند ‪ 40‬درصد کاهش یابد‪ .‬خودروهای الکتریکی شاید منطقی ترین انتخاب برای افرادی نباشد که در مناطق سرد‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬همچنین خودروهای الکتریکی در زمان رانندگی ارام عملکرد بهتری داشته و یک رانندگی پرفورمنس‬ ‫به سرعت می تواند برد خودرو را کاهش دهد‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‬ ‫ب��رد حرکت��ی مجم��وع مح��دود‪ :‬حتی‬ ‫محدوده حرکتی ‪ 539‬کیلومتری تسال مدل‬ ‫‪ 100D S‬که در کالس خود بهترین اس��ت‬ ‫در مقایسه با محدوده حرکتی یک خودروی‬ ‫بنزین��ی چهار س��یلندر عادی کم تر اس��ت‪.‬‬ ‫جدای از تس�لا‪ ،‬اکثر خودروهای الکتریکی‬ ‫کنونی مح��دوده حرکتی بی��ن ‪ 160‬تا ‪450‬‬ ‫کیلومتر داش��ته دارن��د و همین ام��ر باعث‬ ‫می ش��ود اس��تفاده روزمره از یک خودروی‬ ‫الکتریکی مس��اله ای مش��کل زا جل��وه کند‪.‬‬ ‫البت��ه اکثر مردم به این محدوده حرکتی نیاز‬ ‫نداشته و متوس��ط مسیر رانندگی شهری در‬ ‫روز حدود ‪ 50‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫محدودیت ه��ای زیرس��اختی ب��رای‬ ‫جایگاه ه��ای ش��ارژ‪ :‬یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫مش��کالت خودروه��ای الکتریک��ی توانایی‬ ‫ش��ارژ اس��ان خودرو در مکان های خارج از‬ ‫ش��هر است‪ .‬س��فرهای طوالنی یک چالش‬ ‫بوده و مراکز خارج از شهر نیز به اندازه داخل‬ ‫ش��هر دارای جایگاه های ش��ارژ خودروهای‬ ‫الکتریکی نیس��تند‪ .‬این ام��ر همچنین برای‬ ‫افرادی که دسترس��ی به شارژ خانگی ندارند‬ ‫یک مشکل عمده محسوب می شود‪ .‬فقدان‬ ‫جایگاه ه��ای در دس��ترس و نگرانی از بابت‬ ‫محدوده حرکتی این خودروها باعث می شود‬ ‫راندن خودرویی الکتریکی کمی اس��ترس زا‬ ‫جلوه کند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪27‬‬ ‫ترین ها‬ ‫‪ 10‬خودروی اعصاب خرد کن‬ ‫دل ازارها‬ ‫اخی��را ف��ورد اعالم ک��رده‪ ،‬نام مارس ‪ 1‬را برای کراس اووری پرفورمنس و تمام الکتریکی احیا خواهد کرد‪ .‬نیازی به گفتن نیس��ت که این ایده با عالیق‬ ‫دوست داران موستانگ چندان سازگار نیست‪ ،‬اما همانند کاری که المبورگینی با اوروس کرد‪ ،‬خودروسازان جهانی در حال تغییر رویه‪ ،‬تولید محصوالتی‬ ‫ش همیشه به خوبی جواب نداده و گاهی اوقات طرفداران برندها را نگران می کند!‬ ‫با فرم های بدنه جدید و احیای نام های قدیمی اند‪،‬اگرچه این رو ‬ ‫خ��ب ب��ا وجود خبرهایی درباره احی��ای نام مارس ‪ 1‬برای کراس اووری الکتریک��ی و همچنین نام گذاری کراس اوور جدید میتسوبیش��ی با نام اکلیپس‬ ‫اسطوره ای‪ ،‬ما تالش کرده ایم خودروهای دیگری را نیز خدمت شما عزیزان معرفی کنیم که اغلب باعث نارضایتی طرفداران این برندها می شوند!‬ ‫هوندا ‪ CR-V‬تایپ ‪R‬‬ ‫هون��دا از ن��ام تایپ ‪ R‬خ��ود زیاد اس��تفاده نمی کند‪ ،‬بنابراین ش��انس تولید ک��راس اوور تایپ ‪R‬‬ ‫پرفورمنس توس��ط این خودروساز بسیار کم بوده‪ ،‬اما فراموش نکنید که یک زمانی نیسان خودروی‬ ‫جوک ‪ R‬را نیز با پیش��رانه ‪ GT-R‬تولید کرده است؛ بنابراین هرگز نباید گفت هرگز! همان گونه که‬ ‫می دانید ب ام و نشان ‪ M‬خود را روی کراس اوورها به کار برده بنابراین اگر ببینیم هوندا یک کراس‬ ‫اوور با نامی همچون ‪ CR-V‬تایپ ‪ R‬را ساخته سورپرایز نخواهیم شد‪.‬‬ ‫شورولت کوروت چهار سیلندر‬ ‫چند سال پیش به سختی می توانستیم باور کنیم که یک کامارو می تواند پیشرانه ای چهار سیلندر‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اما این خودرو هم اکنون تولید شده است‪ .‬همچنین ‪ AMG‬ثابت کرده که می توان از‬ ‫پیشرانه های چهار سیلندر قدرت زیادی به دست اورد بنابراین احتمال تولید کوروت چهار سیلندر نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬واکنش مردم در مواجهه با یک کوروت چهار سیلندر چه خواهد بود؟!‬ ‫سوبارو ‪ WRX STI‬با گیربکس ‪CVT‬‬ ‫سوبارو قبال نسخه استاندارد ‪ WRX‬را با گیربکس ‪ CVT‬عرضه کرده بنابراین چه کاری می تواند‬ ‫ان ها را از نصب این گیربکس روی نس��خه پرفورمنس که همیش��ه با گیربکس دستی ارایه شده باز‬ ‫دارد؟ احتماال دیوانه بازی دوست داران گیربکس های دستی و سیستم چهار چرخ محرک یک عامل‬ ‫بازدارنده اس��ت‪ ،‬اما این رویه را واقعا نمی توان در روزگار کنونی دور از ذهن دانس��ت‪ .‬شاید ‪ 10‬سال‬ ‫پیش به چنین ایده ای می خندیدیم‪ ،‬اما هم اکنون نگرانیم!‬ ‫ب ام و ‪CSL i3‬‬ ‫ب ام و قمار بزرگی روی محصوالت الکتریکی کرده و رونمایی از نس��خه اسپرت تر ‪ i3s‬نیز نشان‬ ‫از عزم جدی باواریایی ها در تولید خودروهای الکتریکی دارد‪ .‬هم اکنون همه ما می دانیم که نش��ان‬ ‫‪ CSL‬روی برخ��ی از قدرتمندترین محصوالت ب ام و ب��ه کار می رود‪ ،‬اما ایا می توانید تصور کنید که‬ ‫اگر طرفداران این برند ببینند این نشان روی ‪ i3‬به کار برود چقدر عصبانی خواهند شد؟ بله می دانیم‬ ‫که ‪ CSL‬مخفف کوپه اس��پرت و سبک اس��ت‪ ،‬اما این روزها خودروسازان اهمیتی به دو یا چهار در‬ ‫بودن کوپه های خود نمی دهند!‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫فولکس واگن اطلس ‪GTI‬‬ ‫نش��ان های ‪ GTI‬فولکس واگن معموال روی هاچ بک های داغ نصب می ش��وند‪ ،‬اما ایا این رویه‬ ‫ب��ه کراس اووری همچون اطلس نیز س��رایت خواهد کرد؟ این خودروس��از المانی س��خت در حال‬ ‫گسترش محصوالت کراس اوور و شاسی بلند خود بوده و در صورت تصمیم قطعی برای ارایه نسخه‬ ‫اسپرت تر این قدبلندها چه خودرویی بهتر از اطلس می تواند نشان ‪ GTI‬را دریافت کند؟‬ ‫کراس اوور ‪ Z‬نیسان‬ ‫ش��اید این یکی نزدیک تر از ان چیزی باش��د که فکر می کنید‪ .‬نیس��ان درباره اینده نام ‪ Z‬سخنان‬ ‫گنگ و مبهمی بر زبان رانده است‪ .‬همان گونه که می دانید نام ‪ Z‬با خودروهای اسپرت عجین شده‬ ‫است‪ ،‬اما باید به کانسپت ‪ Gripz‬هم اشاره کنیم که در سال ‪ 2015‬رونمایی و باعث شده فکر کنیم‬ ‫اینده نشان ‪ Z‬در دستان کراس اوورها خواهد بود‪.‬‬ ‫فورد اکو اسپرت ‪RS‬‬ ‫با توجه به این که فورد اخیرا نسخه ‪ ST‬شاسی بلند اج را معرفی کرده و البته نام مارس ‪ 1‬را برای‬ ‫کراس اووری الکتریکی در نظر گرفته‪ ،‬ش��اید تولید اکو اس��پرت ‪ RS‬نیز چندان دور از ذهن نباشد‪.‬‬ ‫فورد امیدوار اس��ت این خودرو در کالس کراس اوورهای کامپکت فروش باالیی داش��ته باشد‪ .‬نظر‬ ‫شما درباره یک اکو اسپرت ‪ RS‬چهار چرخ محرک با پیشرانه ای قوی چیست؟‬ ‫کوپه الکتریکی هوندا ‪S2000‬‬ ‫طرفداران هوندا کامال منتظر احیای نام ‪ S2000‬هس��تند‪ .‬یکی از هیجان انگیزترین خودروهایی‬ ‫که هوندا س��اخته ش��ایعات درباره بازگش��ت این نام را پررنگ تر کرده اس��ت‪ ،‬اما اگر بدانید جانشین‬ ‫‪ S2000‬نمادین یک کوپه الکتریکی خواهد بود چقدر ناراحت می ش��وید؟ این خودرو به اندازه تس�لا‬ ‫رودس��تر قدرت نخواهد داشت بنابراین به همان اندازه نیز سریع نخواهد بود‪ ،‬اما ‪ S2000‬اولیه هم‬ ‫واقعا به ان اندازه سریع نبوده و خودرویی لذت بخش برای سواری محسوب می شده است‪ .‬به نظر ما‬ ‫یک خودروی الکتریکی هرگز به اندازه ‪ S2000‬اسطوره هیجان انگیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫شاسی بلند فراری‬ ‫یک لحظ��ه صبر کنید! این موض��وع واقعا در حال رخ دادن بوده و مردم قبال درباره ان به حد کافی‬ ‫عصبان��ی ش��ده اند‪ .‬المبورگینی با س��اخت اوروس وارد ای��ن کالس خودرویی داغ ش��ده و فراری نیز‬ ‫چاره ای جز س��اخت این گونه خودرو نداش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعامل فراری یعنی سرجیو مارچیونه نیز تایید‬ ‫کرده شاس��ی بلند این برند به زودی ساخته خواهد شد‪ .‬خودروسازی که قبال ‪ FXX K Evo‬را ساخته‬ ‫هم اکنون منابع خود را صرف تولید شاسی بلند خواهد کرد‪ .‬شاید در یک دنیای دیگر این اتفاق نیفتد!‬ ‫سورپرایز! سوپرای جدید‪ ،‬یک کراس اوور!‬ ‫یکی از خودروهایی که برای رونمایی از ان لحظه ش��ماری می کنیم جانش��ین تویوتا سوپراس��ت‪.‬‬ ‫این خودروس��از ژاپنی اولین بار با کانسپت ‪ 1-FT‬جرقه هایی را روشن کرد و درحالی که قبال تصاویر‬ ‫جاسوس��ی از مراحل تست ان منتشر شده‪ ،‬اما تویوتا نگفته که خودروی موردبحث حتما نام سوپرا را‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬خب فقط تصور کنید‪ ،‬اگر تویوتا بخواهد نام دیگری روی خودروی اسپرت جدیدش‬ ‫بگذارد و یک سال بعد نیز نام سوپرا روی کراس اووری جدید به کار رود چه اتفاقی رخ خواهد داد!‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪29‬‬ ‫تیونینگ‬ ‫شورولت کوروت سی‪7‬‬ ‫‪C7 Corvette Equus‬‬ ‫رجعت به خصال نیاکان‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫رسول رازقندی‬ ‫ش��ورولت کوروت سی‪ 7‬از ان دس��ته ماشین های‬ ‫اسپرت است که هر تیونری با دیدن ان‪ ،‬عنان اختیار‬ ‫از ک��ف می دهد‪« .‬ایک��وس اتوموتیو» تیون��ر امریکایی‬ ‫هم از عالقه مندان به این ماشین است که اخیرا یک‬ ‫کوروت شاهکار خلق کرده است‪.‬‬ ‫رجعت (‪ )Throwback‬محصول ایکوس که قرار اس��ت‬ ‫فقط ‪ 25‬دستگاه از ان – به سلیقه مشتریان‪ -‬ساخته شود‪ ،‬یک‬ ‫کوروت س��ی‪ 7‬بی نظیر‪ ،‬حداقل به لحاظ تغییرات ظاهری‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬عنصر مهم طراحی نمای جلو «نور» اس��ت‪ .‬دو چراغ‬ ‫اضافی در وسط سپر و دو ردیف ال ای دی روزنمای افقی زیر‬ ‫چراغ های اصلی در این نما کار ش��ده اند‪ .‬بالچه کربنی زیرین‬ ‫و کاپوت جدید با هواخور دوتایی برجسته از دیگر تمایزات این‬ ‫نما هستند‪ ،‬اما تمایز اصلی در بدنه جانبی ایجاد شده؛ جایی که‬ ‫یک قطعه بوم رنگی بدنه جانبی را تزیین کرده و هواخور گل گیر‬ ‫عریض جلو با مقسم های پنجگانه کربنی تزیین شده است‪.‬‬ ‫رکاب جدید و هواخورهای گل گیر عقب به عالوه رینگ های‬ ‫مشکیپنجپرهجفتی‪ Y‬مکملبدنهجانبیهستند‪.‬‬ ‫نمای عقب هم یگانه اس��ت؛ س��راگزوزهای س��ه تایی‬ ‫قطور فوالدین در مرکز س��پر جدید کربنی که باالی ان نام‬ ‫تیونر حک شده‪ ،‬این بخش را منحصربه فرد ساخته اند‪.‬‬ ‫ابتکار جالب تیونر‪ ،‬یک قطعه زه مانند کربنی اس��ت که‬ ‫از ابتدای س��قف تا وسط شیشه عقب کشیده شده و نمای‬ ‫ماش��ین را از ب��اال تزیین می کند‪ .‬رجعت تی��ون ایکوس به‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫خصال نیاکانش س��بب قدرت فوق العاده ان شده و موتور‬ ‫هشت سیلندر ‪ 6.5‬لیتری سوپرشارژ این ماشین هزار اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 1114‬نیوتن متر گشتاور خروجی دارد‪ .‬شتاب‬ ‫صفرت��ا ‪ 100‬ان فق��ط ‪ 2.5‬ثانیه اس��ت و می تواند تا ‪354‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت س��رعت بگیرد‪ .‬تزیین��ات اتاق کوروت‬ ‫ایکوس ترکیبی از چرم و جیر مشکی‪-‬قرمز با دوخت قرمز‬ ‫و اجزای نقره ای رنگ در کنسول و داشبورد و رودری است‬ ‫ک��ه فضای جذاب و هیجان انگیزی داخل ماش��ین ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬و اما قیمت‪ :‬فقط ‪ 130‬هزار دالر!‬ ‫مرسدس کالس ایکس‬ ‫وانت پارک ژوراسیک‬ ‫تایرهای عریض مخصوص گل و ش��ن با رینگ های مقعر زیر گل گیرهای پهن‬ ‫این وانت مرس��دس کار گذاش��ته ش��ده اند و قس��مت بار هم با اجزای کربنی‬ ‫خاصی برای نگه داری وسایل یک سفر بیابانی مجهز شده است‪.‬‬ ‫جالب این که مدل ش��هری با وجود حذف برخی اجزا‪ ،‬س��ه‬ ‫ه��زار یورو گران ت��ر از مدل خارج ش��هر یعنی ‪ 17‬هزار‬ ‫یورو قیمت گذاری ش��ده است‪ .‬این معادل قیمت‬ ‫ی��ک فولکس واگ��ن پولو اس��ت! البته‬ ‫تز یین��ا ت‬ ‫ف��وق الع��اده لوکس چرم که توس��ط متخصصان خ��وش س��لیقه کارلکس داخل‬ ‫این پیکاپ کار ش��ده هر گونه تردیدی را برای پرداخت این هزینه از بین می برد‪.‬‬ ‫نگاهی به تصاویر بیندازید‪...‬‬ ‫از این تیون فقط ‪ 999‬دس��تگاه س��اخته خواهد شد و با توجه به زیبایی عضالنی و‬ ‫توان ‪ ،EXY‬اگر نسخه جدیدی از فیلم پارک ژوراسیک ساخته شود‪ ،‬این تیون حتما‬ ‫می تواند نقشی اصلی در ان فیلم عهده بگیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Mercedes X Class Carlex‬‬ ‫باالخره مرس��دس یک وانت س��اخت! مرس��دس کالس ‪ X‬هم��ان محصولی‬ ‫اس��ت که گویا س��ال ها مرس��دس برای بیرون ندادن ان مقاومت می کرد‪ ،‬اما در‬ ‫نهایت تصمیم گرفت پیکاپ را به س��بد محصوالت خود اضافه کرده و این س��بد‬ ‫را تکمیل کند‪.‬‬ ‫حاال پیکاپ دیزاین و کارلکس‪ ،‬با همکاری یکدیگر مرسدس کالس ‪ X‬را برای‬ ‫گش��ت و گذار در شهر و خارج شهر به بهترین شکل تیون کرده اند‪ .‬نمونه عرضه‬ ‫شده بدنه سبز رنگ با اجزای کربنی مشکی دارد و ‪ EXY‬نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫این تیون در مدلی که برای مناطق برفی و یخ زده و نیز بیابان و شنزار طراحی‬ ‫ش��ده دارای تغییرات فراوان و متنوعی در بدنه است‪ .‬کاپوت برجسته با هواخور‬ ‫ب��زرگ و لبه ای کربن��ی‪ ،‬جلوپنجره جدید با س��تاره مش��کی‪ ،‬هواخورهای لبه دار‬ ‫س��پر‪ ،‬گل گیره��ای عری��ض پیچ ش��ده‪ ،‬وینچ قدرتمند و یک س��ایه ب��ان مجهز به‬ ‫ردیف ال ای دی ‪ 10‬تایی که می تواند تا دوردس��ت ها را نورباران کند‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫عناصر نمای جلو هستند‪ .‬البته در مدل شهری تیون‪ ،‬وینچ و هواخور کاپوت حذف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫قطعه شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارهای الکتریکی خودرو‬ ‫باتری‬ ‫باتری ه��ا مولد های��ی هس��تند که انرژی ش��یمیایی را‬ ‫تبدیل ب��ه انرژی الکتریکی می کنن��د‪ .‬باتری ها معموال از‬ ‫کن��ار هم قرار دادن حداقل دو صفح��ه فلزی (یا الیاژی)‬ ‫متفاوت در داخل یک محلول ش��یمیایی به وجود می ایند‪.‬‬ ‫یک��ی از این دو صفح��ه دارای خاصی��ت الکترون دهی‬ ‫بیش تر(مثبت یا اند) و دیگ��ری دارای خاصیت الکترون‬ ‫گی��ری بیش تر(منفی یا کاتد) اس��ت‪ .‬محلول ش��یمیایی‬ ‫ک��ه باع��ث ایج��اد ارتباط بین ای��ن دو صفحه می ش��ود‪،‬‬ ‫الکترولیت نامیده می شود‪.‬‬ ‫دسته بندی باتری ها‬ ‫باتری ها را به روش های مختلف دسته بندی می کنند‬ ‫در ادامه مهم ترین روش های دسته بندی امده است‪.‬‬ ‫از نظر حالت الکترولیت‪:‬‬ ‫باتری خشک(‪ )dry‬الکترولیت این نوع باتری ها جامد‬ ‫هستند؛ مانند باتری های قلمی‪.‬‬ ‫باتری تر(‪ )wet‬دارای الکترولیت مایع هس��تند؛ مثل‬ ‫باتری های مورد استفاده در خودروها‬ ‫توج��ه‪ :‬امروزه نوع��ی باتری ها به بازار ارایه ش��ده که‬ ‫الکترولی��ت ان نه کامال جامد مانند باتری قلمی و نه مایع‬ ‫مانن��د باتری های متداول خودروها هس��تند‪ ،‬الکترولیت‬ ‫این باتری ها مانند ژل اس��ت‪ ،‬این بات��ری ها‪ ،‬باتری های‬ ‫ب��ا مراقب��ت ک��م (‪ )free-maintenance‬ی��ا (‪low-‬‬ ‫‪ )maintenance‬نامیده می شوند‪ .‬البته شاید بتوان ان ها‬ ‫را در دسته باتری های خشک قرار داد‪.‬‬ ‫‪ ‬از نظر جنس الکترولیت و صفحات‪:‬‬ ‫‪ ‬بات��ری‪  ‬س��ربی‪ -‬اس��یدی(‪  ،)lead acid‬بات��ری‬ ‫نی��کل‪ -‬کادمی��وم(‪ ،)Nickel-cadmium‬باتری هوا‪-‬‬ ‫روی(‪ ،)zinc-air‬باتری الکاالین (‪.)alkaline‬‬ ‫‪ ‬معم��وال باتری ه��ای خودروه��ا از ن��وع باتری ه��ای‬ ‫سربی‪ -‬اسیدی هستند و دالیلش این است که اوال هزینه‬ ‫ساخت ان کم تر از انواع دیگر است و ثانیا محدوده دمایی‬ ‫مناس��ب برای بهترین کارایی ان نسبت به سایر باتری ها‬ ‫گسترده تر است‪ ،‬امپر و ولتاژ ان نیز در ان محدوده دمایی‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ .‬از این پس منظ��ور ما از عب��ارت باتری‪،‬‬ ‫همان باتری سربی اسیدی است‪.‬‬ ‫‪ ‬جدول زیر میزان تولید ولتاژ انواع باتری ها در هر خانه‬ ‫باتری را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬همان ط��ور که مالحظه می ش��ود باتری های س��ربی‬ ‫اسیدی و باتری های سدیم گوگرد بیش ترین میزان تولید‬ ‫نوع سربی‪ -‬نیکل‪ -‬نیکل‪ -‬سریم‪-‬‬ ‫گوگرد‬ ‫باتری اسیدی کارمیم اهن‬ ‫ولتاژ‬ ‫هر خانه‬ ‫باتری‬ ‫‪2v‬‬ ‫‪1.2v‬‬ ‫‪1.2v‬‬ ‫‪2v‬‬ ‫ولتاژ را در هرخانه باتری دارا هستند‪ ،‬اما تولید باتری های‬ ‫س��ربی اس��یدی ارزان تر از باتری های سدیم گوگرد است‬ ‫(س��رب نسبت به س��ایر فلزات ارزان تر است)بنابراین این‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫نوع باتری در خودرو ها متداول است‪.‬‬ ‫چرا خودرو ها به باتری نیازمندند؟‬ ‫برای تامین برق مورد نیاز در زمانی که موتور خاموش‬ ‫اس��ت‪ ،‬تامین برق الزم جهت استارتر‪ ،‬کمک به سیستم‬ ‫ش��ارژ در زمانی که تعداد مصرف کننده ه��ا باال می رود و‬ ‫امپر مصرفی زیاد می شود‪ .‬‬ ‫باتری های سربی اسیدی‬ ‫متداول ترین نوع باتری برای خودروها‪ ،‬باتری‪  ‬سربی‬ ‫اس��یدی است‪ .‬صفحه مثبت از جنس دی اکسید سرب (‬ ‫به ان پر اکس��ید س��رب نیز می گویند) (‪ )PbO2‬و صفحه‬ ‫منفی از جنس س��رب (‪ )Pb‬اس��ت‪ .‬الکترولیت ان اسید‬ ‫سولفوریک رقیق شده با اب (‪ )H2O+H2SO4‬است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫عملکرد باتری های سربی اسیدی‬ ‫تصاوی��ر زی��ر به ط��ور خالص��ه عملکرد بات��ری را در‬ ‫زمان های مختلف نشان می دهد‪:‬‬ ‫‪  ‬تجزیه‪:  ‬‬ ‫‪   O2  ‬از ‪ PbO2‬جدا می شود‪.‬‬ ‫‪   H2  ‬از‪  H2SO4  ‬جدا می شود‪.‬‬ ‫‪  ‬ترکیب ‪:‬‬ ‫‪  O2‬ب��ا ‪  2H2‬ترکی��ب می ش��ود و در نهایت ‪ 2H2O‬‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪  Pb‬صفح��ه مثبت با ‪  SO4‬ترکیب ش��ده و ‪PbSO4‬‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪  Pb‬صفح��ه منفی با ‪  SO4‬ترکیب ش��ده و ‪PbSO4‬‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫صفح��ه مثب��ت و منفی ه��ر دو‪  ‬تبدیل ب��ه ‪ PbSO4‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫الکترولیت تبدیل به‪(  H2O  ‬اب) می شود‪.‬‬ ‫‪  ‬تجزیه‪:‬‬ ‫‪  PbSO4  ‬صفحه مثبت و منفی به ‪ Pb‬با دو بار مثبت‬ ‫و ‪ SO4‬با دو بار منفی تجزیه‪  ‬می شود ‪.‬‬ ‫‪ H2O  ‬به ‪ 2H‬با بار مثبت و ‪ O‬با دو بار منفی‪.‬‬ ‫‪  ‬ترکیب‪:‬‬ ‫‪  Pb  ‬صفح��ه مثب��ت ب��ا‪  ‬دو ت��ا ‪ O‬ترکی��ب ش��ده و‬ ‫‪  PbO2‬می دهد‪.‬‬ ‫‪  SO4  ‬صفحات مثبت و منفی با ‪ 2H‬ترکیب ش��ده و‬ ‫‪ H2SO4‬می دهد‬ ‫‪  ‬و در نهایت دوباره همان حالت اولیه پس از شارژ شده‬ ‫باتری به وجود می اید‪.‬‬ ‫اجزای یک باتری‬ ‫‪Battery case‬‬ ‫پوسته ‬ ‫‪Battery cover‬‬ ‫درپوش باتری ‬ ‫در خانه باتری ‬ ‫‪Vent cap‬‬ ‫‪Terminal post‬‬ ‫قطب های باتری ‬ ‫‪Battery cell‬‬ ‫خانه باتری ‬ ‫‪Positive plate‬‬ ‫صفحه های مثبت ‬ ‫صفحه های منفی ‬ ‫‪Negative plate‬‬ ‫‪Separator‬‬ ‫صفحه های عایق ‬ ‫‪Electrolyte‬‬ ‫الکترولیت‬ ‫‪Plate connector‬‬ ‫شانه نگه دارنده صفحات‬ ‫‪Battery information label‬‬ ‫پالک باتری‬ ‫‪Gravity indicator‬‬ ‫نشان دهنده شارژ باتری‬ ‫نشان دهنده سطح الکترولیت ‪charging leveler‬‬ ‫بعض��ی از ای��ن اج��زا در تمام��ی باتری ه��ا اس��تفاده‬ ‫نمی ش��وند؛ مثال نشان دهنده ش��ارژ بودن باتری و نشان‬ ‫دهنده سطح الکترولیت‬ ‫انتخاب‬ ‫‪Audi A8‬‬ ‫بهترین خودروهای سال ‪2018‬‬ ‫در اواخر سال ‪ 96‬و اوایل سال ‪ 2018‬میالدی‪ ،‬ولوو‬ ‫‪ XC40‬در نمایش��گاه خ��ودروی ژنو به عن��وان بهترین‬ ‫خودروی اروپا در سال ‪ 2018‬معرفی شد‪ ،‬اما‪ ‬در بهمن‬ ‫ماه س��ال گذش��ته نامزدان عنوان برترین خودروهای‬ ‫س��ال ‪ 2018‬توس��ط رس��انه های بین المللی تخصصی‬ ‫خ��ودرو معرفی ش��دند و این ب��ار خودروه��ای معرفی‬ ‫شده‪ ،‬بهترین خودروها در سطح جهانی هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است که چندماه پیش فهرستی از نامزدان برترین‬ ‫خودروهای ‪ 2018‬اروپا منتشر شد که ماه گذشته در نمایشگاه‬ ‫ژن��و نتیجه ان را اعالم کردند و خ��ودروی کراس اوور «ولوو‬ ‫‪ »XC40‬توانست به عنوان خودروی سال اروپا معرفی شود‪،‬‬ ‫ولی حاال این فهرس��ت در سطح جهانی اماده شده و نتیجه‬ ‫ان هم در نمایشگاه نیویورک امسال اعالم شده است که در‬ ‫ادامه جزییات ان را مورد بررسی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت که توس��ط اتوژورنالیس��ت ها تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اس��امی خودروه��ای مختلف��ی همچون‬ ‫«الفارومئ��و جولی��ا»‪« ،‬ب ام و ‪« ،»X3‬کی��ا اس��تینگر»‪،‬‬ ‫«لندروور دیسکاوری»‪« ،‬مزدا ‪« ،»5-CX‬نیسان لیف»‪،‬‬ ‫«رنج��روور والر»‪« ،‬تویوت��ا کم��ری»‪« ،‬فولک��س واگ��ن‬ ‫‪» T-Roc‬و «ولوو ‪» XC60‬به چشم می خورد که تمامی‬ ‫ش��اخص ها از جمله عملکرد‪ ،‬ایمنی‪ ،‬طراحی‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫مشخصات فنی‪ ،‬مصرف سوخت و قیمت تمام شده مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته اس��ت تا در انتها شاهد انتخاب «ولوو‬ ‫‪»XC60‬به عنوان خودروی سال در سطح جهانی باشیم‬ ‫تا در کنار خودروی جدید «ولوو ‪ ،»XC40‬امس��ال س��ال‬ ‫موفقیت ولوو و حضور درخش��ان برنده��ای مختلف این‬ ‫ش��رکت در عرصه بین المللی باش��د‪ .‬عالوه بر خودروی‬ ‫س��ال ‪ 2018‬میالدی ک��ه به ان اش��اره کردی��م‪ ،‬هیات‬ ‫داوران فهرس��ت های جداگان��ه ای ام��اده کرده اند که به‬ ‫ص��ورت تخصصی تر ب��ه انتخاب برترین خودروی س��ال‬ ‫‪ 2018‬نسبت به خصوصیات و سگمنت انان می پردازد‪:‬‬ ‫– برترین خودروی لوکس ‪ :2018‬ااودی ‪A8‬‬ ‫– برترین خودروی پرفورمنس ‪ :2018‬ب ام و ‪M5‬‬ ‫– برترین خودروی شهری ‪ :2018‬فولکس واگن پولو‬ ‫– برترین خودروی پاک ‪ :2018‬نیسان لیف‬ ‫– برترین طراحی‪ :‬ولوو ‪XC60‬‬ ‫‪BMW M5‬‬ ‫‪Nissan Leaf‬‬ ‫‪Volvo XC60‬‬ ‫‪Volkswagen Polo‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪33‬‬ ‫ده‬ ‫‪ 10‬خودروی ارزان قیمت با کابین هایی لوکس‬ ‫اشرافی اما خاکی!‬ ‫مالکان خودرو بیش از ان که به ظاهر خودروی خود نگاه کنند در کابین حضور دارند بنابراین داخل خودرو باید مکان‬ ‫مناسبیباشد‪.‬البتهخودروهایلوکسقطعادارایکابینیمجللوراحتهستند‪،‬اماخوش بختانهبرایاکثرخریداران‬ ‫متوسطخودروهایقابل ابتیاعفراوانیوجوددارندکهبه طورتعجب برانگیزیازکابین هاییلوکسسودمی برند‪.‬‬ ‫در نوشتار زیر‪ 10‬خودرویی را معرفی کرده ایم که برخالف قیمت پایین‪ ،‬اما کابین هایی راحت و مجلل دارند‪.‬‬ ‫هوندا سیویک ‪2018‬‬ ‫هوندا اخیرا زبان طراحی بیرونی و داخلی محصوالت خود را متحول ساخته است‪.‬‬ ‫دهمین نسل هوندا سیویک در امریکا بهای پایه ‪20‬هزار و ‪ 125‬دالری دارد‪ ،‬اما کابین‬ ‫ان ش��بیه محصوالتی گران تر است‪ .‬پالستیک های داشبورد بافت خوبی داشته و تریم‬ ‫فل��ز به کار رفت��ه به همراه جزییات هوش��مندانه نظر بیننده را به خ��ود جلب می کنند‪.‬‬ ‫تمامی این موارد به خوبی با صفحه لمس��ی هفت اینچی س��یویک ترکیب شده و نمایی‬ ‫شیک ایجاد کرده اند‪ .‬هوندا اکورد جدید نیز نسبت به قیمت خود کابین لوکسی دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سوبارو کراس ترک ‪2018‬‬ ‫فولکس واگن گلف ‪2018‬‬ ‫فولکس واگن به خوبی احس��اس لوک��س بودن را در خودروه��ای رده میانی خود‬ ‫حفظ کرده اس��ت‪ .‬گلف به خوبی این مس��اله را نش��ان می دهد‪ .‬قطع��ات باکیفیت‪،‬‬ ‫صفحه لمس��ی هش��ت اینچی بزرگ و پدال های الومینیومی اسپرت به ایجاد کابینی‬ ‫که احس��اس لوکس بودن را تزریق می کند کمک کرده ان��د‪ .‬به این موارد باید کیفیت‬ ‫س��اخت مناس��ب را نیز اضافه کرد‪ .‬با بهای اغازین ‪ 20‬هزار و ‪ 715‬دالری در امریکا‪،‬‬ ‫گلف یک معامله مناسب است زیرا کابین ااودی مانند را با بهای کم دریافت می کنید‪.‬‬ ‫خیلی کم اتفاق می افتد که کیفیت کابین نس��ل جدید یک خودرو نس��بت به نسل قبلی بهبود بسیار مهمی داشته باشد‪،‬اما سوبارو‬ ‫این گونه بوده و جایزه ما را برنده می شود‪ .‬کراس ترک ‪ 2018‬دار کابینی با احساسی سورپرایز کننده است‪ .‬از سوییچ های لذت بخش روی‬ ‫فرمان گرفته تا صندلی های نرم و تریم پیانو بلک روی در ها و اطراف صفحه نمایش‪ ،‬این کراس اوور ساب کامپکت شوک به طرفداران‬ ‫وارد می کند‪ .‬بهای این ژاپنی جان سخت از ‪22‬هزار و ‪ 710‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تویوتا کمری ‪2018‬‬ ‫جذابیت کابین محصوالت تویوتا در چند سال قبل را می توان با جذابیت خواندن دستورالعمل راه اندازی ماشین ظرف شویی‬ ‫مقایس��ه کرد! اما حاال به مدل س��ال ‪ 2018‬می رسیم که تغییرات زیادی رخ داده است‪ .‬باوجود بهای بسیار‬ ‫مناس��ب ‪24‬هزار و ‪ 895‬دالری‪ ،‬کابین کمری جدید کیفیتی دارد که معموال در خودروهای سطح‬ ‫باالتر یافت می ش��ود‪ .‬داش��بورد منحنی‪ ،‬تریم فلزات با کیفیت و صندلی ه��ای چرمی با بافتی‬ ‫مناسب باعث شده اند کابینی دل چسب به وجود اید‪ .‬به صندلی های چرمی قرمز نگاه کنید!‬ ‫‪6‬‬ ‫فورد موستانگ ‪2018‬‬ ‫موستانگ اکثر اوقات از نظر کیفیت کابین های خود رنج کشیده است‪ .‬هرچیزی‬ ‫که در کابین های قبلی ببینید به طراحی های کالسیک احترام گذاشته و البته حسی‬ ‫مدرن به ان تزریق ش��ده است‪ .‬در کابین موستانگ ‪ 2018‬مواد خوب و تریم متالیک‬ ‫متمای��ز ب��ه کار رفته و ان را از دیگ��ر رقبای این کالس جدا کرده اس��ت‪ .‬بهای این‬ ‫خودرو از ‪26‬هزار و ‪ 85‬دالر اغاز می شود که برای چنین خودرویی واقعا کم است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ولوو ‪2018 XC60‬‬ ‫‪ XC60‬دنبال��ه روی ب��رادر بزرگ تر یعنی ‪ XC90‬بوده و ی��ک کپی عالی از عناصر‬ ‫لوکس به کار رفته در کابین ان را نش��ان می دهد‪ .‬البته هنوز هم ش��اخصه های خاص‬ ‫‪ XC60‬به همراه بهایی کم تر به چشم می خورند‪ .‬طراحی مینی مالیستی اسکاندیناوی‬ ‫این خودرو و استفاده از مواد منحصربه فرد جالب توجه است‪ .‬بهای ولوو ‪ XC60‬از ‪42‬‬ ‫هزار و ‪ 495‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اکورا ‪2018 MDX‬‬ ‫تنها احساس داش��بورد نرم و دوخت های جذاب روی صندلی هاست که توجه شما‬ ‫را ب��ه کابی��ن اکورا ‪ MDX‬جلب می کند‪ .‬این خودرو در کالس��ی رقابت می کند که ‪10‬‬ ‫ت��ا ‪ 12‬ه��زار دالر ارزان تر از رقبا بوده‪ ،‬اما هرگز احس��اس ارزان قیمت بودن حداقل از‬ ‫نظ��ر کیفیت و ظاهر کابین را ن��دارد‪ .‬بهای این خودرو در امریکا از ‪45‬هزارو ‪ 175‬دالر‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کیا ریو ‪2018‬‬ ‫خودروهای کالس هاچ بک س��اب کامپکت معموال به خاطرطراحی های س��اده‬ ‫کابین شناخته می شوند‪،‬اما کیا ریو ‪ 2018‬این رویه را بر هم زده است‪ .‬با بهای اغازین‬ ‫‪14‬هزار و ‪ 795‬دالری‪ ،‬ش��ما به خاطر پول کم پرداختی تنبیه نخواهید ش��د! با ورود‬ ‫به کابین ریو شاهد مواد مناسب به کار رفته در صندلی‪ ،‬پشت امپرهای زیبا و صفحه‬ ‫لمسی ای خواهید بود که به نحو هوشمندانه ای جاسازی شده است‪.‬‬ ‫جنسیس ‪2018 G80‬‬ ‫با نگاه به کیفیت کابین جنسیس ‪ G80‬خواهید فهمید که این برند تجمل گرایی را واقعا جدی گرفته است‪ .‬اگرچه کابین این‬ ‫خودرو در بخش لوکس هاسنت شکنی نکرده بلکه نشان دهنده استفاده از مواد صحیح در مکانی صحیح است‪ .‬بهای این کره ای‬ ‫لوکس از ‪42‬هزار و ‪ 725‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مزدا ‪2017 5-CX‬‬ ‫کابی��ن مزدا ‪ 5-CX‬ب��ا بیننده حرف می زند! تنها داخل ان نشس��ته‪ ،‬س��طوح‬ ‫داشبورد و کنسول را لمس کرده و از جادوی مزدا در ساخت چنین کابین باکیفیتی‬ ‫ش��گفت زده ش��وید! از صندلی های چرمی س��فید گرفته تا دکمه ه��ا و تریم فلزی‬ ‫خوش س��اخت‪ ،‬م��زدا تجربه لذت بخش تری نس��بت به اکثر رقب��ای کالس ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬بهای این زیباروی ژاپنی از ‪24‬هزار و ‪ 985‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪35‬‬ ‫در اسمان‬ ‫خودروهای پرنده‬ ‫از اسفالت تا اسمان‬ ‫ایرباس قصد دارد تاکس��ی های پروازی خودرانش را تا پایان سال تست کند‪ .‬در حالی که تالش صنایع خودروسازی‬ ‫فتح جاده ها توسط خودران هاست‪ .‬گزارش ها حکایت از این دارند که تا پایان سال ‪ 2020‬حدود سه مدل از خودروهای‬ ‫پروازی به اسمان ها و جاده های جهان وارد می شوند‪.‬‬ ‫بررسی تاریخی این موضوع نشان می دهد شمار خودروهایی که برای پرواز ساخته شده اند به بیش از‪ 100‬مدل می رسد‬ ‫و تاکنون تنها سه خودروی پروازی موفق به کسب مجوز پرواز در این میان شده اند‪ .‬دو تن از طراحان خودروهای پروازی‬ ‫تاریخ نیز در تعقیب رویای بلند پروازانه جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫دهه های توسعه و پیشرفت‬ ‫دهه نخست ‪1900‬‬ ‫نخس��تین خودروی پروازی توسط دکتر «تاراجان ویا»‬ ‫در پاریس مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫خودروی پرواز کرتیس ‪:1917‬‬ ‫دهه ‪ 1940‬تا ‪ 50‬میالدی‪:‬‬ ‫و استفاده به عنوان یک اتومبیل مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫پ��س از جن��گ جهان��ی در ای��ن دوران ش��اهد رونق‬ ‫هوایی ها هستیم‪ .‬تالش برای ساخت خودروهای پروازی‬ ‫بین دهه های ‪ 40‬تا ‪ 50‬قرن بیستم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بریان اتوپلن ‪:1953‬‬ ‫خودروی پروازی دیکس��ون بیش تر شبیه یک بالگرد‬ ‫بود تا هر چیز دیگر‪.‬‬ ‫پیاسکی ‪ 8-VZ‬ایرگیگ ‪:1957‬‬ ‫خودروی پروازی دیکسون ‪:1940‬‬ ‫به دنبال این خودروی پ��روازی مدل های اولیه ای در‬ ‫س��ال های ‪ 1957‬و ‪ 1970‬با قابلیت تاش��دن بال ها ارایه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فولتون ایرفیبیان ‪:1946‬‬ ‫نخستین تالش به عنوان یک سامانه جاده ای و هوایی‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬خودروی پرواز کرتی��س امیدهایی‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬اما هرگز موفق به پرواز نشد‪.‬‬ ‫دهه ‪1920- 1930‬‬ ‫هواپیمای دو بال و جاده پیمای تمپیر ‪:1921‬‬ ‫کمیس��یون ارت��ش امریکا در س��ال ‪ 1957‬به توس��عه‬ ‫خودرویی با قابلیت صعود و فرود عمودی پرداخت‪.‬‬ ‫فولتون ایرفیبیان نخس��تین مجوز پروازهای مشروط‬ ‫را از س��ازمان هوایی عمومی ب��رای پرواز با یک خودروی‬ ‫ابداعی دریافت کرد‪.‬‬ ‫ب��ا چهار چ��رخ و چهارصندلی بی��ش از یک خودروی‬ ‫پروازی بیش تر شبیه بالگرد به نظر می رسید‪.‬‬ ‫تیلر ایروکار اولین خودروی مجوزداری است که برای پرواز‬ ‫اولین و تنها مدل پروازی میزار ترکیبی از نمای جلوی‬ ‫تیلر ایروکار ‪:1949‬‬ ‫این تصویر خودروی هواپرواز تمپیر را در سالن هوایی‬ ‫پاریس در س��ال ‪ 1921‬و قبل از تس��ت ازمایش��ی نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫هواپیمای ویلدمیل ‪:1935‬‬ ‫خودروی پروازی با تیغه های تا ش��و که به صاحبان ان‬ ‫اجازه م��ی داد پس از پروازهای کوت��اه در خیابان ها افقی‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫واترمن ایروبیل ‪:1937‬‬ ‫تنها پنج نسخه از این دستگاه به دلیل کاهش استقبال‬ ‫مشتریان ساخته شد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫دهه ‪ 1960‬تا ‪ 70‬میالدی‪:‬‬ ‫خودروی پروازی واگنر ‪:1965‬‬ ‫‪ AVE‬میزار ‪:1975‬‬ ‫خودروی اسمانی ‪ M400‬مولر‬ ‫اواخر دهه ‪90‬‬ ‫فورد پینتو و بخش عقبی هوابردهای کوچک سسنا بود‪.‬‬ ‫‪ AMC‬ماتادور‪:‬‬ ‫در همین س��ال ها جیمز باند مردی با اسلحه طالیی‪،‬‬ ‫در یک��ی از فیلم هایش ی��ک خودروی پ��روازی را به نام‬ ‫‪ AMC‬ماتادور به نمای��ش دراورد که بیش از حد تخیلی‬ ‫محسوب می شد‪.‬‬ ‫‪:1990-1980‬‬ ‫اسکای کامیوتر بویینگ اواسط دهه ‪ 80‬میالدی‪:‬‬ ‫جیمز باند مردی با اسلحه‬ ‫طالیی‪ ،‬در یکی از فیلم هایش‬ ‫یک خودروی پروازی را به‬ ‫نام ‪ AMC‬ماتادور به نمایش‬ ‫دراورد که بیش از حد تخیلی‬ ‫محسوب می شد‬ ‫خودرویی پرنده با نام لیبرتی شده است که از نوع سه چرخ‬ ‫با بال های جمع ش��ونده به حس��اب می اید و با سه چرخ و‬ ‫ظاهری ش��بیه بالگرد با قیمتی ح��دود ‪ 299‬هزار یورو در‬ ‫سال ‪ 2018‬به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ترافوگیا ترنزیشن‪:‬‬ ‫‪ 2000‬میالدی‪:‬‬ ‫ماوریک اسپرت ‪:2010‬‬ ‫ش��بیه یک حش��ره بود که بخش��ی از قدرت خ��ود را از‬ ‫س��اختارهای پاراش��وتی اش می گرف��ت و در ‪ 3.9‬ثانیه به‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر می رسید‪.‬‬ ‫موراتی پروازی بلورین ‪:2011‬‬ ‫در این س��ال یک مخترع هندی ادعا کرد که ‪ 16‬سال‬ ‫از زندگی اش را به توس��عه خودروی پروازی اش اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با بال هایی تاش��و‪ ،‬به صورت دو صندلی طراحی شده و‬ ‫در عین پرواز روی جاده ها نیز مانور می دهد‪ .‬انتظار می رود‬ ‫در سال ‪ 2019‬اولین مدل ان وارد بازار امریکا می شود‪.‬‬ ‫نمونه اولیه ایروموبایل‪:‬‬ ‫خودروپروازهای ‪:2020‬‬ ‫بویینگ سه مدل اولیه و ابتدایی را ارایه کرد‪ ،‬اما پروژه‬ ‫ساخت ان ها هرگز راه به جایی نبرد‪.‬‬ ‫خودروی اسمانی ‪ M400‬مولر اواخر دهه ‪:90‬‬ ‫اطالعات زیادی از این خودروپرواز در دسترس نیست‬ ‫و چندان به نمایش درنیامده است‪.‬‬ ‫پال‪-‬وی لیبرتی‪:‬‬ ‫ش��رکت پ��ال وی موف��ق ب��ه س��اخت‬ ‫از س��ال ‪ 2014‬تس��ت های ازمای��ش روی ان صورت‬ ‫گرفته و در دو تا س��ه س��ال این��ده برای س��فارش اماده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪37‬‬ ‫افق‬ ‫زنجیره بلوکی در صنعت خودرو‬ ‫سیاوش صالح ضیابری و مصطفی امیرخانی‬ ‫تکامل ش��کل پول از پول کاالی��ی تا پول الکترونیک‬ ‫درط��ول س��ال های دراز بیانگ��ر ای��ن مفه��وم اس��ت‬ ‫که انس��ان هم��واره در تکاپ��وی یافتن پولی اس��ت که‬ ‫ویژگی ه��ای بهتری اعم ازامکان تقل��ب پایین‪ ،‬هزینه‬ ‫تولیدکم‪ ،‬پایین بودن امکان س��رقت و سرعت درنقل‬ ‫و انتقال را داشته باشد‪.‬‬ ‫بی��ت کوین یک��ی از ارزه��ای دیجیتال در س��ال ‪2007‬‬ ‫پ��س از بحران مال��ی امریکا پ��ا به عرصه وجود گذاش��ت‪،‬‬ ‫محبوب ترین‪ ‬نمونه ای‪ ‬اس��ت که بر اساس فن اوری زنجیره‬ ‫بلوک��ی به وجود امده اس��ت‪ .‬ارزهای دیجیتال‪ ،‬ناش��ناس و‬ ‫غیرمتمرکزن��د ( ارزهای دیجیتال به منظور امنیت بیش تر‪،‬‬ ‫حذف واس��طه ها و ناش��ناس بودن طراحی ش��ده اند که از‬ ‫رمزن��گاری ب��رای انتقال اس��تفاده می کنند‪ ،‬تقل��ب در این‬ ‫تراکنش ه��ا جایگاهی ندارد‪ ،‬ش��رکتی مالک ان ها نیس��ت‬ ‫و کس��ی نمی تواند ان ها را متوقف یا هک کند و بدون هیچ‬ ‫پش��توانه ای مانند طال یا دولت هستند) و می توان در بستر‬ ‫اینترنت از ان ها اس��تفاده کرد‪ .‬ف��ن اوری زنجیره بلوکی به‬ ‫تدریج در س��ایر کسب و کار ها و صنایع تسری یافت و به طور‬ ‫کلی دارای پایگاه داده منحصر به فردی است و تفاوت های‬ ‫عمده ای ب��ا پایگاه ه��ای داده(‪ )Data base‬پی��ش از خود‬ ‫داردکه در جدول زیر تفاوت های عمده ان ها ارایه شده است‪.‬‬ ‫کارکرد مکانیزم زنجیره بلوکی در تراکنش‬ ‫مالی بیت کوین‬ ‫بیت کوین به جای اس��تفاده از طرف سوم مورد اعتماد‬ ‫در اج��رای تراکنش بر خ��ط بین دو طرف‪ ،‬از نش��انه های‬ ‫رمزگذاری اس��تفاده می کن��د‪ .‬هر تراکن��ش از طریق یک‬ ‫امض��ای دیجیتال��ی(‪)Digital Signature‬حفاظ��ت‬ ‫می شود‪ .‬به منظور خرج کردن پول‪ ،‬هر تراکنش به تمامی‬ ‫گره های (به هر کامپیوتر متصل به زنجیره بلوکی‪ node ،‬یا‬ ‫گره کفته می شود‪ .‬گره ها وظیفه تایید و بررسی تراکنش ها‬ ‫را دارند) ش��بکه بیت کوین انتشار می یابد و بعد از شناسایی‬ ‫در دفتر کل عمومی ثبت می ش��ود‪ .‬هر تراکنش به صورت‬ ‫مج��زا پیش از ان ک��ه در دفتر کل عمومی ثبت ش��ود باید‬ ‫شناسایی شده و معتبر شناخته شود‪.‬‬ ‫دولت ه��ا از طریق اعمال سیاس��ت های پول��ی‪ ،‬از ثبات‬ ‫ارزش پول های قانونی کش��ور حمایت می کنند‪ .‬از ان جایی‬ ‫که بیت کوین وابس��ته به هیچ مقام یا دولت مرکزی نیست‬ ‫و ارزش ذات��ی ن��دارد از ای��ن حمایت محروم اس��ت‪ ،‬بهای‬ ‫بیت کوی��ن با عرض��ه و تقاضا تعیین می ش��ود‪ .‬تع��داد بیت‬ ‫کوین های در گردش محدود اس��ت و بیت کوین های جدید‬ ‫ب��ا نرخی کاهنده و قابل پیش بینی تولید می ش��وند و به این‬ ‫معنی اس��ت که تقاضا باید تابعی از این س��طح تورم باش��د تا‬ ‫بتواند قیمت را ثابت نگه دارد‪ .‬تعداد بیت کوین های جدیدی‬ ‫که هر س��ال تولید می شود‪ ،‬به طور اتوماتیک در طول زمان‬ ‫نصف می ش��ود تا این که مجموع بیت کوین های موجود به‬ ‫‪ 21‬میلیون برسد‪ .‬از این هنگام به بعد‪ ،‬دیگر بیت کوینی صادر‬ ‫نخواهد شد‪( .‬بیت کوین از این جهت که فقط تا ‪ 21‬میلیون‬ ‫عدد از ان س��اخته خواهد شد‪ ،‬منحصر به فرد است‪ ،‬اما این‬ ‫هرگز یک محدودیت به ش��مار نمی اید‪ ،‬چون بیت کوین ها‬ ‫می توانند با واحدهای کوچک تر از یک بیت کوین‪ ،‬شمارش‬ ‫شوند‪ ).‬بیت کوین در سال های اخیر‪ ،‬رشد بسیار چشم گیری‬ ‫داشته و با وجود تمام نوسان های موجود از قیمت کم تر از یک‬ ‫دالر در س��ال ‪ 2008‬به قیمت ‪15‬هزار دالر در دسامبرسال‬ ‫‪ 2017‬رس��یده اس��ت؛ از جمله عواملی که باعث نوس��انان‬ ‫س��طح تقاضا برای بیت کوین می شود‪ ،‬می توان به قوانین و‬ ‫سیاست های کش��ورها‪ ،‬تهدید نابودی سیستم بیت کوین‪،‬‬ ‫عرضه با نرخ یکسان در تمامی سرویس ها و قابلیت نقدینگی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬در جدول زیر به برخی از معایب و مزایای استفاده‬ ‫از بیت کوین اشاره شده است‪.‬‬ ‫استارت اپ ها و ورود به فن اوری زنجیره‬ ‫بلوکی‬ ‫دفتر عمومی ( دفتر کل) توزیع شده زنجیره بلوکی که‬ ‫پایه گذار بیت کوین اس��ت‪ ،‬شفاف‪ ،‬کاربر پسند و مقاوم در‬ ‫برابر اتفاقات اس��ت و صنایع مختلفی را طی ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال‬ ‫اینده متحول خواهد کرد‪ .‬برخ��ی از صنایع و خدماتی که‬ ‫تفاوت پایگاه داده زنجیره بلوکی و پایگاه داده معمولی‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫اس��تارت اپ ها فعالیت خود را در ان ها شروع کرده اند در‬ ‫نمودار زیر امده است‪.‬‬ ‫ارتباط فن اوری زنجیره بلوکی و اینترنت‬ ‫اشیا (‪)IoT‬‬ ‫دنیای دیجیتال‪،‬باداده های شخصی‪،‬اش��تراکی وثبت‬ ‫ش��ده توسط افراداش��باع شده اس��ت‪ .‬دراینده ای نزدیک‬ ‫حجمی وس��یع ازاطالعات توسط وس��ایل متصل دریافت‬ ‫وارس��ال خواهد ش��د‪ .‬با رشد س��ریع کاربردهای اینترنت‬ ‫اش��یا و مفاهیم امنیتی بیش تر مورد توجه قرار می گیرند و‬ ‫نگرانی هایی در زمینه محرمانگی و ناتوانی مردم درکنترل‬ ‫زندگی ش��خصی ش��ان ش��کل می گیرد‪ .‬اینترنت اشیا در‬ ‫حوزه اقتص��اد جهان��ی‪ ،‬خدمات پزش��کی‪ ،‬مراقبت های‬ ‫بهداش��تی‪،‬حمل ونقل هوشمندوبسیاری دیگراز حوزه ها‬ ‫ب��ه کارگرفته می ش��ود‪ ،‬لذا نیازمندی ه��ای امنیتی دران‬ ‫ازاهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫فن اوری زنجیره بلوکی باعث ایجاد ش��بکه های امن‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این ص��ورت‪ ،‬دس��تگاه های اینترنت اش��یا‬ ‫می توانند با روشی قابل اعتماد متصل شوند‪ ‬و از تهدیداتی‬ ‫مانن��د اخت�لال و جعل هویت دس��تگاه مص��ون بمانند‪.‬‬ ‫معایب و مزایای استفاده از بیت کوین‬ ‫پایگاه داده زنجیره بلوکی‬ ‫(‪)Blockchain‬‬ ‫پایگاه داده معمولی‬ ‫معایب‬ ‫مزایا‬ ‫مالکیت در اختیار شخص یا گروهی‬ ‫نیست‬ ‫مالکیت در اختیار شخص یا گروهی‬ ‫است‬ ‫عدم وجود قوانین دولتی مربوطه‬ ‫غیر قابل ردیابی کردن انتقاالت‬ ‫به علت غیر متمرکز بودن امکان از بین‬ ‫بردن اطالعات وجود ندارد‬ ‫به علت متمرکز بودن امکان از بین‬ ‫بردن اطالعات وجود دارد‬ ‫عدم حمایت دولت و نهاد های بیمه‬ ‫استفاده و انتقال اسان‬ ‫غیر قابل نفوذ بودن و هک نشدن‬ ‫قابل نفوذ بودن و هک شدن‬ ‫عدم دسترسی به حساب کیف پول در صورت‬ ‫فراموشی رمز حساب‬ ‫بدون مالیات‬ ‫امکان ذخیره اطالعات و گزارش ها به‬ ‫صورت نامحدود‬ ‫امکان ذخیره اطالعات و گزارش ها به‬ ‫صورت محدود‬ ‫پذیرش کم در مبادالت‬ ‫امکان پذیر نبودن مصادره اموال‬ ‫محرمانه بودن تراکنش ها‬ ‫غیر محرمانه بودن تراکنش ها‬ ‫فعالیت های فریب کارانه ( پول شویی و ‪)...‬‬ ‫هزینه تراکنش پایین‬ ‫بدون نیاز به واسطه برای ثبت نام (با‬ ‫استفاده از نرم افزار)‬ ‫نیاز به واسطه برای ثبت نام (تکمیل‬ ‫فرم ثبت نام)‬ ‫فاقد پشتیبانی مالی‬ ‫گم نام بودن‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫*اهم چالش های اینترنت اشیاء‪:‬‬ ‫برقراری امنیت شبکه‪ ،‬سرقت داده ها و اطالعات‪ ،‬ورود به حریم خصوصی‬ ‫کاربران‪ ،‬مدیریت و تحلیل داده ها و چالش های ارتباطی در شبکه و اتصال‬ ‫به شبکه‬ ‫دس��تگاه به راحت��ی و بدون نی��از به بروکره��ای مرکزی‬ ‫یا کس��ب اج��ازه می تواند هوی��ت دس��تگاه های دیگر را‬ ‫شناس��ایی کند و‪ ‬شبکه‪ ،‬بدون نیاز به منابع اضافی قادر به‬ ‫پشتیبانی از میلیون ها دستگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫فن اوری زنجیره بلوکی‪،‬پیاده سازی سکوهای اینترنت‬ ‫اشیای غیرمتمرکز را تسهیل می کند و امکان تبادل ایمن و‬ ‫مطمئن اطالعات وثبت داده ها را فراهم می اورد‪.‬می توان‬ ‫از زنجی��ره بلوکی واینترنت اش��یا برای کمک به اس��تفاد ه‬ ‫بیش تر مردم از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده کرد‪.‬‬ ‫کاربردفن اوریزنجیرهبلوکیدرصنعتخودرو‬ ‫صنع��ت خ��ودرو یک سیس��تم بس��یار پیچیده ب��ا زیر‬ ‫شاخه های زیادی شامل طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬مالی و خدمات وس��ایل نقلیه اس��ت‪ .‬در حالی که‬ ‫ف��ن اوری زنجی��ره بلوکی راه خ��ود را ب��ه صنایع دیگری‬ ‫خارج از دنیای مال��ی باز می کند‪ ،‬یکی از واحدهای اماده‬ ‫دریافت این فن اوری‪ ،‬صنعت خودرو است‪.‬صنعت خودرو‬ ‫وارد دوره ای از دیجیتالی ش��دن می شود که نه تنها حالت‬ ‫کاری کارخانه های تولیدی را تغییر می دهد بلکه تغییرات‬ ‫اساس��ی در کس��ب و کار فعلی ایجاد می کند‪ .‬در اینده ای‬ ‫نزدیک‪،‬خودروه��ای متصل و خ��ودران باید با این محیط‬ ‫(شهرهای هوش��مند)تعامل داشته باش��ند که این تعامل‬ ‫نیاز ب��ه ابزارهای تکنیکی برای ارای��ه خدمات یک پارچه‬ ‫دارد‪.‬اتص��ال ب��ه این محی��ط نیازمند برخ��ی از تعامالت‬ ‫بین دنیای واقعی و دیجیتال اس��ت که از طریق قرار داد‬ ‫هوش��مندمبتنی بر زنجیره بلوکی قادر به ارتباط دو طرفه‬ ‫بامحیط بوده و می تواند تعامالت خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫در سال گذش��ته‪ ،‬شرکت های پورش��ه و تویوتا اشتیاق‬ ‫فراوانی برای حرکت به سمت استفاده از فن اوری زنجیره‬ ‫بلوک��ی از خود نش��ان داده ان��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود که بازارفن اوریزنجیره بلوکی در چند سال اینده‪،‬‬ ‫رش��د قاب��ل توجهی از خ��ود نش��ان خواه��د داد‪ .‬در اوایل‬ ‫س��ال جاری‪،‬پروژه ای بر پایه ط��رح مفهومی کیف پول در‬ ‫زنجیره بلوکی به نام کیف پول خ��ودرو (‪)Car e-wallet‬‬ ‫با همکاری شرکت ‪ ZF Friedrichshafen‬المان و مرکز‬ ‫نواوری ‪ Innogy‬و بانک ‪UBS‬سوییس‪ ،‬اغاز شد‪ .‬زنجیره‬ ‫بلوک��ی کاربردهای متفاوتی برای تولید کنندگان و مصرف‬ ‫کنندگان خودرو دارد که در نمودارها به تعدادی از مهم ترین‬ ‫ان ها اشاره می شود‪.‬‬ ‫به کارگیری‪ ‬زنجیره بلوکی برای ذخیره ‬ ‫سازی اطالعات کارت ماشین‪ ،‬توسط‬ ‫خودروسازی‪ ‬رنو‬ ‫خودروس��ازی رن��و ب��ا ب��زرگان صنع��ت بالک چی��ن‪،‬‬ ‫مایکروس��افت و ‪ VISEO‬همکاری جدی��دی اغاز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این همکاری در راس��تای ذخیره سازی داده های‬ ‫کارت خ��ودرو روی بالک چی��ن انج��ام می ش��ود‪ .‬در‬ ‫روش فعل��ی‪ ،‬اطالعات مش��تریان و وس��ایل نقلیه ان ها‬ ‫در مجموع��ه ای از سیس��تم های مختل��ف ک��ه توس��ط‬ ‫خودروسازان‪ ،‬بیمه گران و تعمیرگاه ها نگه داری می شود‪،‬‬ ‫پراکنده ش��ده اس��ت‪ ،‬اما رنو قصد دارد ب��ا بهره گیری از‬ ‫قدرت فن اوری زنجیره بلوکی‪ ،‬این اطالعات را یک پارچه‬ ‫کند‪ .‬با اس��تفاده از این فن اوری‪ ،‬می توان تمام اطالعات‬ ‫مرب��وط به یک خ��ودرو را در ی��ک نقطه جمع ک��رد و در‬ ‫دسترس مشتریان قرار داد‪.‬‬ ‫به این ترتیب مالک خودرو‪ ،‬هنگام فروش وسیله نقلیه‬ ‫می تواند اطالعات بیش تری در اختیار فروش��ندگان قرار‬ ‫ده��د‪ .‬در این رابطه مدیر بخش وس��ایل نقلی��ه دیجیتال‬ ‫گروه خودروس��ازی رنو توضیح می دهد که‪« :‬این دفترچه ‬ ‫دیجیتالی خودرو‪ ،‬ما را قادر می س��ازد در یک اکوسیستم‬ ‫همراه ب��ا بیمه گ��ذاران و نمایندگی های مج��از‪ ،‬خدمات‬ ‫جدیدی به مش��تریان ارایه دهیم‪ .‬فن اوری زنجیره بلوکی‬ ‫قادر به ایج��اد یک پروت��کل اعتماد معتب��ر (‪Reliable‬‬ ‫‪ )trust protocol‬است‪».‬‬ ‫وقتی نام ش��رکت بزرگی مانند مایکروس��افت پش��ت‬ ‫فن اوری ه��ای نواوران��ه ای مانند زنجی��ره بلوکی می اید‪،‬‬ ‫ارزش این ش��رکت اس��ت که سایر ش��رکت های بزرگ را‬ ‫به اس��تفاده از این تکنولوژی ترغیب می کند‪ .‬مدیر ارش��د‬ ‫تکنولوژی دفتر مایکروسافت فرانسه می گوید‪:‬‬ ‫«خوش��حالیم که در ادامه مش��ارکت با رن��و در حوزه‬ ‫وس��ایل نقلیه متصل با یکدیگر همکاری می کنیم و قادر‬ ‫ب��ه حمایت از تحول دیجیتال رنو هس��تیم ت��ا یک راه کار‬ ‫نوی��ن زنجیره بلوک��ی ارایه کنیم که پتانس��یل تقویت کل‬ ‫اکوسیس��تم خ��ودرو و اطمین��ان از م��ورد اعتم��اد بودن‬ ‫اطالعات به اشتراک گذاری شده را داشته باشد‪».‬‬ ‫ش��رکت مش��اوره ‪ ،Viseo‬در ف��ن اوری زنجی��ره‬ ‫بلوکی پیش��گام اس��ت و بر اج��رای تکنولوژی��ک پروژه با‬ ‫هم��کاری اس��تارت اپ چین��ی ‪BitSe‬و طراح��ی کاربر‬ ‫نظ��ارت می کند‪ .‬مدی��ر عامل این ش��رکت می گوید‪« :‬ما‬ ‫به پتانس��یل تکنول��وژی زنجیره بلوکی اعتق��اد داریم‪ ،‬به‬ ‫خصوص ب��ه تحولی که می تواند در ش��فافیت روابط بین‬ ‫ش��رکای اقتصادی در اکوسیستم ‪ B2B‬ایجاد کند‪ .‬ما در‬ ‫کارخانه های دیجیتال خود‪ ،‬تیم های اختصاصی زنجیره‬ ‫بلوکی داریم که به ما اجازه می دهد پروژه هایی مانند پروژه ‬ ‫مشترک با رنو را انجام دهیم‪».‬‬ ‫جمع بندی و نتیجه گیری‬ ‫گس��ترش نفوذ فن اوری زنجیره بلوکی به کسب و کارها و‬ ‫صنایع امروزی‪ ،‬تغییر بنیادی سبک زندگی روزمره بشر را در‬ ‫بر خواهد داشت‪ .‬گجت های پوشیدنی بر اساس این فن اوری‬ ‫با یکدیگر در ارتباط هستند و وسایل اشپزخانه ای که خودشان‬ ‫سفارش خرید انسان ها را انجام خواهند داد تنها نمونه هایی‬ ‫از این تغییر خواهد بود‪ .‬فن اوری هایی مانند‪ ،GPS‬بلوتوث‪،‬‬ ‫راداره��ا‪ ،‬یا پ��ورت ‪ USB‬که قبال وجود نداش��ته اند و برای‬ ‫اس��تفاده در خودرو بسیار عجیب به نظر می رسیدند در حال‬ ‫حاضر رشد کرده اند و به تجهیزات استاندارد برای خودرو ها‬ ‫بدل شده اند‪ ،‬بنابراین صنعت خودرو های متصل و خودران و‬ ‫استفاده از فن اوری زنجیره بلوکی نیز مشابه چنین وضعیتی‬ ‫خواه��د ب��ود و در اینده و با پیش��رفت و کامل تر ش��دن این‬ ‫فن اوری ها اس��تفاده از ان ها فراگیر تر خواهد شد و تحوالت‬ ‫جدی��دی در صنعت خودرو را رقم خواهن��د زد‪ .‬این فن اوری‬ ‫ب��ه خودرو س��ازان کمک خواهد کرد تا م��وارد مهمی که به‬ ‫دغدغه هایی برای کسب سود اوری بیش تر تبدیل شده را از‬ ‫بین برده و خودرو ساز در مسیر کاهش هزینه تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری و مسایل مالی شفاف قدم بردارد‪.‬‬ ‫ف��ن اوری زنجیره بلوکی این قابلی��ت را دارد که تفاهم‬ ‫و اعتماد را میان دس��تگاه ها جاری س��ازد‪ .‬شاید مهم ترین‬ ‫ایراد فراگیر ش��دن این سیس��تم را به ت��وان پذیرش نقل و‬ ‫انتقال ارزهای دیجیتالی سیس��تم‪ ،‬توسط دولت ها و مراکز‬ ‫ذی صالح دانس��ت که ان را به رس��میت بشناسند یا خیر‪.‬‬ ‫برخی از کش��ورها و صنایع در حال انجام تحقیق گسترده‬ ‫ب��رای ورود به این فن اوری هس��تند و یا اس��تفاده از ان را‬ ‫شروع کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی می ت��وان در قالب تیم ه��ای تخصصی‬ ‫در این مورد بررس��ی های بیش تری درم��ورد قابلیت ها و‬ ‫پتانس��یل های این فن اوری در صنع��ت خودرو به ویژه در‬ ‫زنجیره تامین داش��ت تا بتوان نگاه کامل تری نس��بت به‬ ‫تغییرات تدریجی در صنعت خودرو داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪39‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫بررسی عوامل موثر بر‬ ‫وفاداری رفتاری مشتریان‬ ‫در حوزه خدمات‬ ‫(مطالعه موردی خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو)‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫فهیم ترحمی‬ ‫پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫استاد راهنما‪ :‬دکتر بدیع زاده‬ ‫دانش��گاه ازاد اس�لامی‪ ،‬واح��د عل��وم و‬ ‫تحقیقات‬ ‫متولی پروژه‪ :‬محمد جعفر واحدی زارج‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونت کیفیت‪ ،‬مدیریت‬ ‫طرح ریزی و ارزش یابی کیفیت‬ ‫چکیده‬ ‫در دنی��ای رقابتی ام��روز‪ ،‬مش��تریان در کانون اصلی‬ ‫توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت و وفاداری انان عامل‬ ‫اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان هاست‪ .‬هدف از انجام‬ ‫پژوهش حاضر بررس��ی عوامل موثر ب��ر وفاداری رفتاری‬ ‫مش��تریان در حوزه خدمات (مطالعه موردی خدمات پس‬ ‫از فروش شرکت ایران خودرو) است‪.‬‬ ‫پژوه��ش حاضر از نظر هدف‪ ،‬کاربردی و از نظر روش‬ ‫توصیفی‪-‬پیمایشی و از حیث تحلیل فرضیه ها همبستگی‬ ‫اس��ت‪ .‬جامعه مورد پژوهش را مش��تریان بخش خدمات‬ ‫پس از فروش شرکت ایران خودرو تشکیل می دهند‪ .‬برای‬ ‫تعیی��ن نمونه اماری از روش نمونه گیری تصادفی س��اده‬ ‫و جه��ت تعیین حج��م نمونه از فرمول کوکران اس��تفاده‬ ‫شده است‪ .‬با توجه به نامحدود بودن جامعه اماری‪ ،‬نمونه‬ ‫اماری ‪ 384‬نفر تعیین شد‪.‬‬ ‫ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق پرسش نامه‬ ‫اس��ت که روایی ان توسط چند تن از استادان و خبرگان با‬ ‫تجربه و پایایی ان بر اس��اس ازمون الفا کرونباخ ‪0.902‬‬ ‫(‪ 90.2‬درصد) تایید شد‪ .‬برای تجزیه و تحلیل داده های‬ ‫جمع اوری ش��ده از امار توصیفی و اس��تنباطی (ضرایب‬ ‫همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است‪.‬‬ ‫نتایج تحقیق نش��ان داد که کیفیت خدمات بر رضایت‬ ‫مش��تریان ‪ ،‬تمایل بر خری��د مجدد و تبلیغ��ات توصیه ای‬ ‫تاثیر گذار اس��ت‪ .‬ب��ا توجه ب��ه یافته های به دس��ت امده‬ ‫پیش��نهادهایی ب��ه مس��ووالن و مدیران خدم��ات پس از‬ ‫فروش شرکت ایران خودرو ارایه شد‪.‬‬ ‫واژه ه��ای کلی��دی‪ :‬کیفی��ت خدم��ات‪ ،‬وف��اداری‬ ‫مشتری‪ ،‬خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫مقدمه‬ ‫ب��ا افزای��ش رقابت در دنی��ای امروز‪ ،‬نیاز س��ازمان ها‬ ‫ب��ه اس��تفاده از رویکردی مش��تری محور در اس��تراتژی‬ ‫بازاریابی ش��ان‪ ،‬به طور چش��م گیری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ش��رکت ها یاد گرفت��ه اند که ج��ذب مردم کار س��اده ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما تبدی��ل ان ها به مش��تریان وفادار به س��ازمان‬ ‫کاری بس دشوار اس��ت‪ .‬امروزه تحقیقات نشان داده اند‬ ‫که رضایت مشتریان دیگر کافی نیست‪ ،‬بلکه ان چه مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬نگه داری مشتریان و افزایش وفاداری ان هاست‪.‬‬ ‫مشتریان وفادار کم هزینه تر بوده و مایل به پرداخت مبالغ‬ ‫بیش تری از دیگر مشتریان هستند و فعاالنه به بازاریابی و‬ ‫تبلیغات دهان به دهان شرکت می پردازند‪.‬‬ ‫امروز وجود خدمات پس از ف��روش برای اغلب صنایع‬ ‫تولیدی به عنوان یک بخش تفکیک ناپذیر از فرایند عرضه‬ ‫محصول به مشتری‪ ،‬از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‬ ‫عبارت دیگر کیفیت خدمات نه تنها در حوزه صنایع خدماتی‬ ‫بلک��ه در عرصه تولید نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار‬ ‫بر رضایتمندی مشتریان به ش��مار می رود‪ .‬توجه به مساله‬ ‫کیفی��ت در ارایه خدمات پ��س از فروش می توان��د ارتباط‬ ‫بلند مدت س��ازمان با مش��تریانش را تضمین کرده و نقش‬ ‫مهمی در دس��ت یابی به وفاداری مشتریان ایفا کند‪ .‬از این‬ ‫رو ‪ ،‬ارزیاب��ی کیفیت خدمات برای س��ازمان های تولیدی و‬ ‫خدماتی بیش از پیش اهمیت یافته است‪.‬‬ ‫اهداف و ضرورت انجام پروژه‬ ‫ه��دف علم��ی ای��ن تحقیق مطالع��ه و م��رور مفاهیم‬ ‫مدل های مطرح شده در زمینه وفاداری در حوزه خدمات‬ ‫و پیاده س��ازی این مدل ها در جامعه ایرانی بوده است‪ .‬در‬ ‫واقع بررسی این مدل ها از بابت این که ایا درجامعه ایرانی‬ ‫صدق می کند یا نه و هدف کاربردی این تحقیق بررس��ی‬ ‫عوامل موثر بر ایجاد وفاداری رفتار در مش��تریان در حوزه‬ ‫خدمات است تا به این طریق بتوان وفاداری در مشتریان‬ ‫را در شرکت های خدماتی پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫اساس ازمون تی مستقل و تحلیل واریانس نوع جنسیت‬ ‫و م��درک تحصیلی اث��ر معنی داری ب��ر کیفیت خدمات‬ ‫(عوامل محسوس‪ ،‬قابلیت اعتبار‪ ،‬پاسخ گویی‪ ،‬اطمینان‬ ‫خاطر و همدلی) نداش��ت‪.‬‬ ‫ه��دف دوم ای��ن پژوه��ش تعیی��ن وضعی��ت رضایت‬ ‫مش��تری در خدمات پس از فروش ش��رکت ایران خودرو‬ ‫ب��ود‪ .‬در خصوص رضایت مش��تری نتایج نش��ان دهنده‬ ‫ان اس��ت که وضعی��ت رضایت مش��تری در خدمات پس‬ ‫از فروش ش��رکت ایران خودرو در س��طح مناس��ب است‪ ،‬‬ ‫چون میانگین به دست امده برای متغیر رضایت مشتری‬ ‫عدد ‪ 3.27‬اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به نتایج ازمون تی‪،‬‬ ‫معیارهای تمایل به خرید مج��دد و تبلیغات توصیه ای در‬ ‫وضعیت مناسب قرار دارند‪ .‬بر اساس ازمون تی مستقل و‬ ‫تحلیل واریانس نرخ جنسیت و مدرک تحصیلی اثر معنی‬ ‫داری بر رضایت مشتری (تمایل به خرید مجدد و تبلیغات‬ ‫توصیه ای) ندارد‪.‬‬ ‫روش تحقیق‬ ‫ابت��دا پ��س از مطالع��ات کتاب خانه ای م��دل تحقیق‬ ‫طراح��ی و فرضی��ات تدوی��ن ش��د ‪ .‬پ��س از اس��تخراج‬ ‫ش��اخص ها‪ ،‬اطالع��ات ب��ه وس��یله پرس��ش نامه های‬ ‫اس��تاندارد و م��ورد تایید خبره و س��نجش روای��ی ان‪ ،‬در‬ ‫حوزه ه��ای خدمات پ��س از فروش ایران خ��ودرو تکمیل‬ ‫وجمع اوری شده و با نرم افزار ‪ SPSS‬تحلیل شد‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫ب��ا انج��ام این پ��روژه روش ه��ای س��نجش وفاداری‬ ‫خدم��ات تعیین می ش��ود که بر اس��اس ان می ت��وان به‬ ‫صورت مستمر وضعیت رضایت مشتریان شرکت در حوزه‬ ‫خدمات را مانیتور و در جهت بهبود ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫در پژوهش فوق ع�لاوه برتعیین روش اندازه گیری‪،‬‬ ‫وضعی��ت فعلی نیز اندازه گیری می ش��ود که خیلی مهم‬ ‫خواه��د ب��ود بدانیم وضعیت م��ان در نقطه ش��روع کجا‬ ‫ب��وده تا بتوانیم تاثیر اقدام ه��ای اصالحی بعدی را با ان‬ ‫بسنجیم‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫ه��دف اول ای��ن پژوه��ش تعیی��ن وضعی��ت کیفیت‬ ‫خدم��ات در خدمات پس از فروش ش��رکت ایران خودرو‬ ‫ب��ود ک��ه ب��رای اندازه گی��ری متغی��ر کیفی��ت خدمات‬ ‫از معیاره��ای عوام��ل محس��وس‪ ،‬قابلی��ت اعتب��ار‪،‬‬ ‫پاس��خ گویی‪ ،‬اطمینان خاطر و هم دلی اس��تفاده شد‪ .‬با‬ ‫توجه به میانگین به دس��ت امده ب��رای کیفیت خدمات‬ ‫همچنی��ن با توج��ه نتایج ازمون ت��ی‪ ،‬معیار های عوامل‬ ‫محس��وس‪ ،‬قابلیت اعتبار‪ ،‬پاس��خ گویی‪ ،‬اطمینان خاطر‬ ‫و همدلی در وضعیت مناس��ب قرار دارن��د‪ .‬همچنین بر‬ ‫برای اندازه گیری‬ ‫متغیر کیفیت خدمات‬ ‫از معیارهای عوامل‬ ‫محسوس‪ ،‬قابلیت‬ ‫اعتبار‪ ،‬پاسخ گویی‪،‬‬ ‫اطمینان خاطر و‬ ‫هم دلی استفاده شد‬ ‫هدف س��وم ای��ن تحقیق تعیی��ن رابطه بی��ن کیفیت‬ ‫خدم��ات و رضای��ت مش��تری در خدمات پ��س از فروش‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو ب��ود که ب��رای تحقی��ق این هدف‬ ‫فرضی��ات طرح ش��ده مورد ازمون ق��رار گرفت‪ .‬مجموعا‬ ‫در ای��ن پژوهش س��ه فرضیه اصلی و پن��ج فرضیه فرعی‬ ‫با اس��تفاده از روش های امار توصیفی و اس��تنباطی مورد‬ ‫تجزی��ه و تحلیل قرار گرف��ت‪ .‬در بخش نتای��ج فرضیات‬ ‫تحقیق‪ ،‬به توصیف و بررس��ی نتایج استنباطی روابط بین‬ ‫متغیره��ای پژوهش با اس��تفاده از ازمون همبس��تگی و‬ ‫رگرسیون پرداخته شد‪.‬‬ ‫«ای��ن پژوهش تح��ت حمای��ت ش��رکت ایران خ��ودرو و در قالب‬ ‫پروژه پایان نامه کارشناس��ی ارش��د انجام شده اس��ت‪ .‬استادان و‬ ‫دانشجویان عزیز می توانند برای اگاهی از عناوین و شرایط حمایت‬ ‫از فعالیت های پژوهش��ی به سایت ش��رکت ایران خودرو به نشانی‬ ‫‪ WWW.IKCO.IR‬در قس��مت تحقیق و توس��عه بخش ارتباط‬ ‫صنعت و دانشگاه مراجعه کنند‪».‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪41‬‬ ‫خیابان یکم‬ ‫سرجیومارچیونه‪،‬مدیرعاملفیات–کرایسلر‪:‬‬ ‫وقت بازافرینی فرا رسیده است‬ ‫برگردان‪ :‬علی حسینی پور‬ ‫س��رجیو مارچیونه یکی از باس��ابقه ترین مدیران صنعت خودروسازی است‪ .‬او از ‪ 14‬س��ال پیش تاکنون تغییرات اساسی در مسیر شرکت فیات ایجاد کرده و‬ ‫همین طور تجربه ادغام ان را با شرکت کرایسلر در سال ‪ 2014‬و محصول جانبی ‪ 2016‬فراری ان وی را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫او صریحا هشدار داده است که خودروسازان کم تر از یک دهه وقت دارند خود را بازافرینی کنند‪ ،‬درغیراین صورت در جریان تحوالت اساسی در نحوه تامین‬ ‫نیروی محرکه‪ ،‬هدایت و خریداری خودرو‪ ،‬به کاالهای مصرفی (و نه برند) تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫مدیراجرایی ‪ 65‬س��اله ای که قبل از پیدا کردن راهی در تجارت خودرو‪ ،‬فلس��فه و حقوق خوانده‪ ،‬سنت ش��کنی اس��ت که دارد تالش می کند ش��رکت ها را‬ ‫یک پارچه کند و از بازار بزرگ خودروهای چهار در دور شده و به خودروهای بیابانی روی اورده است؛ تغییری که دیگر شرکت ها هم دارند به ان می اندیشند‪.‬‬ ‫این شهروند ایتالیایی ‪ -‬کانادایی در یک مصاحبه دو ساعته دیدگاهش را درباره این صنعت مطرح و اعالم می کند که قصد دارد در سال ‪ 2018‬کناره گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو دوران پرفراز و نش��یبی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت کرایس��لر و حت��ی جی ام ه��ر دو طی‬ ‫دوران بحران مالی ورشکس��ته ش��دند ‪.‬چه درسی از‬ ‫ان دوران گرفته اید؟‬ ‫در گذشته خود شرکت ها اشتباه می کردند اما اکنون‬ ‫دردس��ر هایی توس��ط عوامل بیرونی دارد ایجاد می شود و‬ ‫این دردس��رها س��ریع تر از ان چه مردم توق��ع دارند‪ ،‬نازل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که ش��رکت فی��ات از رقبایش که‬ ‫درحال پیش��رفت و به روزرسانی هستند‪ ،‬عقب افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت م��ا در موقعی��ت خوبی اس��ت و ب��ه جای‬ ‫س��رمایه گذاری در رقابت ب��ا س��یلیکون ولی‪ ،‬باید تالش‬ ‫کند که بهترین راه حل هایی که از شرکت های تکنولوژی‬ ‫می این��د را تعیین کرده و تولی��د محصوالتی که به راحتی‬ ‫قابل دفاع نیس��تند را کاهش دهد‪ .‬این تجارت هرگز کار‬ ‫ادم های کم دل وجرات نبوده است‪.‬‬ ‫تغییرات تکنولوژی که در پیش رو هستند احتماال‬ ‫این تج��ارت را چال��ش برانگیزتر از همیش��ه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تخمی��ن زده می ش��ود خودروهای��ی نظیر تس�لا و‬ ‫هیبریدی ه��ای برقی تا ‪ 2038‬برای غلب��ه بر موتورهای‬ ‫کنونی ب��ا هم متحد نخواهند ش��د‪ .‬البته ای��ن پیش بینی‬ ‫شامل خودروهای هیبریدی غیربرقی مانند تویوتا پریوس‬ ‫بنزین��ی ‪ -‬برقی نمی ش��ود‪ .‬همان طور ک��ه بنزین و دیزل‬ ‫ج��ای خود را ب��ه رانش��گرهای هیبری��دی‪ ،‬الکتریکی و‬ ‫پی��ل س��وختی می دهند‪ ،‬تا س��ال ‪ 2025‬کم ت��ر از نصف‬ ‫خودروهایی که فروخته می ش��وند با سوخت احتراقی کار‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫اخی��را ش��رکت جن��رال موت��ورز اع�لام ک��رد‬ ‫ش��ورولت بُ ولت بدون فرمان یا پدال را که نخس��تین‬ ‫محصول خودروی بدون وس��یله کنترل توسط انسان‬ ‫اس��ت س��ال اینده ازمای��ش خواه��د ک��رد‪.‬در واقع‪،‬‬ ‫خودروس��ازان بودجه های عظیم توس��عه و تحقیقات‬ ‫را ب��ه س��مت پروژه های��ی مث��ل بهینه س��ازی بات��ری‬ ‫و خدم��ات رایدش��رینگ (ک��ه طب��ق گفت��ه مارچیونه‬ ‫خودروسازان در این حیطه می توانند با شرکت هایی‬ ‫مث��ل اوب��ر رقابت کنن��د) س��رازیر کرده و در جس��ت‬ ‫ی‬ ‫و ج��وی همکاری ه��ای جدی��د و بازس��ازمان ده ‬ ‫مهندس��ی هس��تند‪ .‬فرصت های��ی ه��م ب��رای ای��ن‬ ‫موض��وعوج��وددارد‪...‬‬ ‫‪ ...‬مثال ش��رکت فیات در نهایت توانس��ت سرویس‬ ‫رایدشرینگ را که از ش��بکه واسطه اش استفاده می کند‪،‬‬ ‫راه اندازی کند‪.‬‬ ‫س��رعت نواوری در نمایشگاه تجاری سی ای اس‬ ‫در الس وگاس‪ ،‬که ده ها ش��رکت تکنولوژی در تالش‬ ‫برای رقابت در برقی کردن و بدون سرنش��ین کردن‬ ‫خودروها حضور داش��تند‪ ،‬مش��هود بود‪ .‬اینده صنعت‬ ‫خودرو را چگونه پیش بینی می کنید؟‬ ‫بیش ت��ر خودروه��ا تا س��ال ‪ 2025‬برق��ی خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬توس��عه تکنولوژی هایی نظیر برقی کردن‪ ،‬نرم افزار‬ ‫خودروی بدون راننده و رایدش��رینگ (‪،ride-sharing‬‬ ‫سیس��تم اس��نپ در ایران از این نوع طرح است) تصمیم‬ ‫خریداران خودرو را طی ش��ش یا هفت س��ال اینده تغییر‬ ‫خواه��د داد‪ .‬برندهای اصلی باید برای حفظ اعتبارش��ان‬ ‫تالش کنن��د و حمل و نقل عمومی نیز در حال دس��ت و‬ ‫پنجه نرم کردن با حمله بی امان ش��رکت هایی مانند تسال‬ ‫و وایموگوگل خواهند بود‪.‬‬ ‫اخیرا گفته بودید ش��رکت های خودروس��ازی باید‬ ‫فورا حساب محصوالت مصرفی را از محصوالت برند‬ ‫جدا کنند‪.‬‬ ‫فیات در اینده بیش از بقیه در معرض مصرفی شدن‬ ‫است‪ .‬ما بر ماشین اس��پرت ‪ 500‬خانواده تمرکز خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬درحالی که خودروه��ای چهار در که مخارج روزمره‬ ‫ش��رکت را تامین می کنند با اپل گروه پژو سیتروئن رقابت‬ ‫ک��رده و برندهای پژو در اینده مس��یر دش��واری را تجربه‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬برنامه های جیپ به ط��ور خاص به اعتماد‬ ‫بیش تر سرمایه گذاران در فیات کمک کرده است و سهام‬ ‫این شرکت با اختالف زیاد از رقیبانش تاکنون به عدد ‪29‬‬ ‫درصد در سال ‪ 2018‬رسیده است‪.‬‬ ‫تالش های ش��ما برای ادغام با ج��ی ام بی نتیجه‬ ‫شد؛ایا از این نظر احساس ناراحتی می کنید؟‬ ‫ب��ه نفع س��هام داران ش��د ک��ه این معامل��ه صورت‬ ‫نگرفت‪.‬فیات در دوران اخیر پیش��رفت های زیادی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاهدات اخیر با ب ام و و ای جی‪ ،‬ش��رکت اینتل‬ ‫و بقیه ش��رکت ها که طرح مذاکره برای تولید خودروهای‬ ‫بدون راننده تسهیل می کنند‪ ،‬را در نظر بگیرید‪ .‬همچنین‬ ‫فی��ات برنامه ارایه مدل هیبریدی جیپ رنگلر را در س��ال‬ ‫‪ 2020‬دارد ک��ه بخش��ی از پیش��رفت معمول اس��ت و به‬ ‫انتشار و اشکار کردن نیازی ندارد‪.‬‬ ‫برنام��ه پن��ج س��اله بع��دی ک��ه ق��رار اس��ت در‬ ‫چهاردهمین سالگرد تصدی شما بر فیات (اول ژوئن)‬ ‫منتش��ر ش��ود‪ ،‬توس��ط چه کس��ی اجرا خواهد شد؛ به‬ ‫عبارتی مدیرعامل بعدی کیست؟‬ ‫بع��د از م��دت طوالنی در ش��غلی که خیل��ی از من‬ ‫انرژی گرفته‪ ،‬اماده تغییری در زندگی هس��تم‪ .‬خسته ام و‬ ‫می خواهم کار متفاوتی انجام دهم‪.‬‬ ‫بیش تر خودروها تا سال‬ ‫‪ 2025‬برقی خواهند شد‪،‬‬ ‫توسعه تکنولوژی هایی‬ ‫نظیر برقی کردن‪،‬‬ ‫نرم افزار خودروی بدون‬ ‫راننده و رایدشرینگ‬ ‫تصمیم خریداران خودرو‬ ‫را طی شش یا هفت سال‬ ‫اینده تغییر خواهد داد‬ ‫تا موعد بازنشس��تگی تان‪ ،‬چه برنامه هایی برای‬ ‫رشد و توسعه فیات ‪ -‬کرایسلر دارید؟‬ ‫پیش از بازنشس��تگی ام برندسازی ش��رکت جیپ را‬ ‫با ه��دف بیش از دوبرابر کردن می��زان تولید ‪SUV‬های‬ ‫ش��خصی به صورت س��االنه ادامه خواهم داد‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت فیات در مسیر تسویه بدهی اش است‪.‬‬ ‫در شرکت دوج چه؟‬ ‫بر قدرتمند کردن ماشین هایی مثل چارجر و چلنجر‬ ‫تمرک��ز کرده ایم‪ ،‬در حالی که بیش تر مدل های قدیمی از‬ ‫دور خارج شده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��راری مس��تقل اس��ت و بزرگ تری��ن‬ ‫مالک��ش خان��واده اگنلی اس��ت ک��ه بنیان گ��ذار فیات‬ ‫اس��ت و بیش تری��ن س��هام را دارد‪ .‬برای ف��راری چه‬ ‫برنامه ای طراحی کرده اید؟‬ ‫همچن��ان در ح��ال گس��ترش خط تولید ف��راری با‬ ‫کمک ‪ SUV‬برای افزایش سود هستیم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪43‬‬ ‫نواوران‬ ‫بررسی طرح کمربند ایمنی کودک‬ ‫کمربند ایمنی متصل به صندلی‬ ‫پرداخته اید؛‪ ،‬لطف��ا توضیح بفرمایید که به چه نتایجی‬ ‫رسیده اید؟‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫گروه پیرزادی‪ ،‬مکاتبه ای با ش��رکت مرس��دس بنز المان به منظور تجهیز تولیدات این ش��رکت به‬ ‫کمربن��د ایمنی کودک انجام می دهد! مرس��دس بن��ز می گوید‪ :‬با توجه به تعداد پیش��نهادهایی که‬ ‫دریافت می کنیم؛ بخش تحقیق و توس��عه ما تصمیم گرفته اس��ت فقط ب��ا ایده هایی که دارای ثبت‬ ‫اخت��راع (‪)Patent‬هس��تند؛ موافقت کند‪ .‬در نهایت گروه با ارس��ال اس��ناد مربوطه‪ ،‬ایمیل دیگری‬ ‫دریاف��ت کرد که حاکی از بررس��ی این ایده بود و این انگیزه ای فوق الع��اده بود که خانواده پیرزادی‬ ‫بتوانند ثمره تالش هفت ساله خود را ببینند‪.‬‬ ‫اکب��ر پیرزادی پدر خانواده دارای مدرک تحصیلی کارشناس��ی رش��ته مدیریت دولتی اس��ت و امور‬ ‫مربوط به تولید‪ ،‬بازاریابی و فروش را برعهده دارد‪ .‬فاطمه پیرزادی دختر کوچک خانواده اس��تارت‬ ‫خلق این ایده را در س��ن ‪ 9‬س��الگی زد و در ح��ال حاضر در کالس یازدهم رش��ته ریاضی تحصیل‬ ‫می کند‪ .‬مریم ادامون‪ ،‬مادر خانواده دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ و پشتیبان مالی و به‬ ‫عبارتی مغز اقتصادی گروه است‪ .‬مهتاب پیرزادی دارای مدرک کارشناسی نرم افزار رشته کامپیوتر‬ ‫و مهندس گروه بوده و تمام فعالیت های فضای مجازی‪ ،‬اینترنتی و ارتباطات بر عهد ه اوست‪ .‬مهسا‬ ‫پیرزادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ‪ MBA‬دانشگاه یزد است و تجربه حضور‬ ‫در نمایش��گاه های خارج از کش��ور ( بین المللی ) و کسب مدال های رنگی را دارد‪ .‬او به نمایندگی از‬ ‫سایرین در این مصاحبه شرکت کرد‪.‬‬ ‫عنوان ثبتی اختراع تان چیس��ت و در چه تاریخی‬ ‫به ثبت رسیده است؟‬ ‫کمربن��د ایمنی متص��ل به صندلی‪ ،‬ب��رای کاهش‬ ‫تلفات کودکان در تصادفات که به شماره ‪ 70640‬در تاریخ‬ ‫‪ 1390/4/21‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫فکر این اختراع چطور به ذهن ش��ما خطور کرده‬ ‫است؟‬ ‫س��ال ها پیش که پدرم در مسیری در حال رانندگی‬ ‫ب��ود‪ ،‬از خواهر کوچکم می خواهد ت��ا کمربند ایمنی خود‬ ‫را ببن��دد و فاطمه جان با ان لهجه ش��یرین کودکانه اش‬ ‫می گوی��د‪ :‬ای��ن کمربند مرا اذیت می کن��د و ادامه داد که‬ ‫این کمربند برای ش��ما بزرگ ترهاست نه ما بچه ها و این‬ ‫جرقه اغاز ساخت کمربند ایمنی کودک در خانواده ما بود‪.‬‬ ‫چه مزایای ویژه ای دارد؟‬ ‫مزای��ای کمربند ایمنی کودک‪ :‬ایجاد ایمنی و حفظ‬ ‫جان کودکان در خودرو‪ ،‬ضریب ایمنی باال‪ ،‬عدم اش��غال‬ ‫فضا در خودرو در مقایسه با صندلی کودک‪ ،‬قابلیت نصب‬ ‫اسان در خودروها بدون سوراخ کاری‪ ،‬قابل استفاده برای‬ ‫کودکان ‪ ۳‬تا ‪ ۱۲‬سال‪ ،‬کاهش خطر اسیب کودک هنگام‬ ‫تص��ادف در خودرو‪ ،‬احس��اس راحتی خان��واده در خودرو‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫و قیم��ت مناس��ب این کاال نس��بت به صندل��ی کودک با‬ ‫برچسب ایران کد‪.‬‬ ‫کار ش��ما ب��ه مرحل��ه تجاری س��ازی هم رس��یده‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ ،‬در فاز تجاری است‪.‬‬ ‫ای��ا معتقدی��د که بعض��ی خانواده ه��ا در خودرو از‬ ‫کودکان خود غافلند؟‬ ‫براساس گفته های مسووالن راهنمایی و رانندگی‪،‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل خطرافری��ن در تصادف��ات رانندگی که‬ ‫منجر به مرگ می ش��ود‪ ،‬پرت ش��دن کودک به بیرون از‬ ‫خودرو است‪ .‬متاسفانه بسیاری از والدین ترجیح می دهند‬ ‫کودکان را روی پای خود بنش��انند‪ ،‬غافل از این که وقتی‬ ‫خودرو با س��رعت زیاد در حال حرکت است‪ ،‬یک تصادف‬ ‫ناگهانی می تواند ضربه ای معادل پرت شدن از طبقه سوم‬ ‫س��اختمان به کودک وارد کند‪ .‬در این س��رعت کودک به‬ ‫راحت��ی می تواند در اثر ضرب��ه‪ ،‬از روی صندلی کودک یا‬ ‫بغل مادر به بیرون پرتاب شود‪.‬‬ ‫ش��ما و خانواده ت��ان ب��ه تحقیق ب��ر روی مرگ و‬ ‫میر کودکان در دنیا ب��ه دلیل وقوع تصادفات رانندگی‬ ‫تحقیقات انجام شده حاکی از ان است که ‪ 85‬درصد‬ ‫م��رگ و میر ک��ودکان در دنیا‪ ،‬به دلیل وق��وع تصادفات‬ ‫رانندگی رخ می دهد‪ .‬نبس��تن کمربند ایمنی ویژه کودکان‬ ‫در صندلی ه��ای عقب خودروها و نبود صندلی های ایمن‬ ‫برای ن��وزادان و ازاد بودن کودک حی��ن حرکت خودرو‪،‬‬ ‫علت اصلی مرگ و میر باالی کودکان و نوزادان در زمان‬ ‫وقوع تصادفات رانندگی به شمار می رود‪ .‬کمربندهایی که‬ ‫امروزه در خودروهای داخلی نصب هس��تند‪ ،‬مخصوص‬ ‫بزرگ س��االن طراحی ش��ده اس��ت و به هی��چ وجه برای‬ ‫ایمنی کودکان مناس��ب نیس��تند و در ادام��ه به این نکته‬ ‫اش��اره کنیم که هم اکنون خودروهای بسیاری در کشور‬ ‫فاقد کمربند ایمنی ویژه کودکان اس��ت و به عبارت دیگر‬ ‫می ت��وان ادعا کرد که هیچ کودک��ی در ان ها ایمنی ندارد‬ ‫واین در حالی اس��ت که روزانه خودروه��ای جدید به این‬ ‫امار اضافه می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر ش��ما اس��تفاده از کمربن��د ایمن��ی ویژه‬ ‫کودکان تا چه درصدی به ایمنی انان کمک می کند؟‬ ‫‪ 65‬درص��د ش��انس زندگی ش��ان بی��ش از س��ایرین‬ ‫خواهد بود‪ ،‬زیرا اس��تفاده از کمربند ایمنی ویژه کودکان در‬ ‫خودرو‪ ،‬احتمال پرتاب کودک به بیرون از خودرو را کاهش‬ ‫می ده��د و از اس��یب ها‪ ،‬جراحت ها و خطر فوت ناش��ی از‬ ‫مواجهه مردم با این طرح چطور بود؟‬ ‫ان‪ ،‬پیش گیری می کند‪ .‬حتی در ص��ورت واژگونی خودرو‬ ‫می تواند ک��ودک را در موقعیت اولیه خود نگه دارد‪ .‬امارها‬ ‫نشان داده است که نصب کمربندهای ایمنی ویژه کودکان‬ ‫در خودرو می تواند ساالنه از جان باختن و جراحت سه هزار‬ ‫تا سه هزار و ‪ 500‬کودک ایرانی جلو گیری کند‪.‬‬ ‫چگونه باید بس��تن کمربن��د‪ ،‬به خصوص کمربند‬ ‫ویژه کودکان را در کشور فرهنگ سازی کنیم؟‬ ‫یک سری موارد ایمنی از سوی مسووالن راهنمایی‬ ‫و رانندگی در سراس��ر جهان به ص��ورت قانون در امده که‬ ‫همه مل��زم به اجرای ان هس��تند‪ :‬کودکان زیر ‪ 12‬س��ال‬ ‫بای��د لزوما در صندلی عقب خودرو بنش��ینند‪ .‬این امر خطر‬ ‫مرگ ک��ودک در تصادفات رانندگ��ی را ‪ 36‬درصد کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬امروزه قرار ندادن کودکان در صندلی جلو‪ ،‬یکی‬ ‫از نشانه های رشد فرهنگی و توسعه یافتگی اجتماعی است‪.‬‬ ‫امروزه استفاده از کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان‪ ،‬یکی‬ ‫از نش��انه های ارتقا فرهنگ ش��هروندی است‪ .‬برای فرزند‬ ‫خود در اج��رای قواعد ایمنی تاکید ک��رده و در مورد ان ها‬ ‫قاطعیت داش��ته باش��ید‪ .‬اگر کودک از اس��تفاده از کمربند‬ ‫ایمنی سرباز زد یا اصرار بر نشستن در صندلی جلو داشت‪،‬‬ ‫از ب��ه حرکت در اوردن خودرو امتناع کنید تا این که کودک‬ ‫قبول کند در صندلی عقب نشس��ته و کمربند ایمنی را نیز‬ ‫ببندد‪ .‬کودکان بزرگ س��ال‪ ،‬کم تر به بستن کمربند ایمنی‬ ‫عالقه دارند‪ ،‬چرا که ان را یک وس��یله اضافی می دانند به‬ ‫همی��ن دلیل باید در مهدهای کودک و مدارس به کودکان‬ ‫در مورد مزایای استفاده از کمربند ایمنی خودروها اموزش‬ ‫الزم داده ش��ود‪ .‬در قوانین راهنمایی و رانندگی کشورمان‬ ‫طبق ماده‪ ،220‬رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند‬ ‫هنگام حرکت وسیله نقلیه‪ ،‬کمربندهای ایمنی خود را بسته‬ ‫نگاه دارند و طبق تبصره ان‪ ،‬س��وار کردن کودکان زیر ‪12‬‬ ‫س��ال در صندلی جلو وس��یله نقلیه و همچنین در اغوش‬ ‫گرفتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است‪.‬‬ ‫مزایای کمربند ایمنی‬ ‫کودک‪ :‬ایجاد ایمنی و‬ ‫حفظ جان کودکان در‬ ‫خودرو‪ ،‬ضریب ایمنی‬ ‫باال‪ ،‬عدم اشغال فضا‬ ‫در خودرو در مقایسه با‬ ‫صندلی کودک‬ ‫حضورداش��ته ایم‪.‬‬ ‫ایا با این طرح رتبه یا مقامی هم کسب کرده اید؟‬ ‫بله‪ ،‬با حضور در جشنواره بین المللی زنان مخترع و‬ ‫کارافرین کر ه جنوبی ‪ ،۲۰۱۴‬کس��ب مدال نقره مسابقات‬ ‫از کش��ور کره جنوبی‪ ،‬کس��ب نش��ان افتخار کشور المان‬ ‫به خاطر برتری��ن اختراع حضور در جش��نواره بین المللی‬ ‫اختراع��ات خاورمیان��ه (برگ��زار ش��ده در کش��ور کویت)‬ ‫‪ ،۲۰۱۴‬کس��ب مدال طالی مسابقات خاورمیانه از کشور‬ ‫کویت‪ ،‬کس��ب نش��ان افتخار کش��ور تایوان‪ ،‬کسب نشان‬ ‫وی��ژه س��ازمان مالکیت فک��ری ملل متح��د ‪ WIPO‬به‬ ‫عنوان برترین مخترع در خاورمیانه‬ ‫ایا در نمایشگاهی شرکت کرده اید؟‬ ‫در نمایش��گاه های داخل��ی همچ��ون ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی و پلی��س و تجهی��زات ایمنی (ایپ��اس) و در‬ ‫نمایش��گاه های مرتب��ط ب��ا اختراعات خارجی بس��یاری‬ ‫زمانی پیش امده که نومید شده باشید؟‬ ‫درجواب این پرس��ش باید بگویم اگر کار‪ ،‬گروهی و‬ ‫تیمی باش��د‪ ،‬به هیچ وجه نومیدی معن��ا ندارد‪ .‬چنان چه‬ ‫بارها پیش امده که از طرف دیگران که در جریان اختراع‬ ‫بودند‪ ،‬مورد س��رزنش قرار گرفتیم‪ ،‬اما ب��ه دلیل این که‬ ‫گروه م��ان مصمم به انج��ام کار بود‪ ،‬مش��کالت و موانع‬ ‫در پیش��رفت و پیش��برد طرح و رس��یدن به هدف تاثیری‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان ومبتکران؟‬ ‫روزی از البرت انیش��تین پرسیدند‪ :‬بهترین اختراع‬ ‫چیس��ت؟ گفت‪ :‬بهتری��ن اختراع از نظر من‪ ،‬س��اده ترین‬ ‫اختراع است‪ .‬به نظر بنده پیچیدگی یک اختراع نمی تواند‬ ‫دلیل بر بهتر بودن ان باشد بلکه به همین اندازه که بتواند‬ ‫نیازی از جامعه را براورده کند‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان ی��ک مخت��رع‪ ،‬پیش��رفت صنع��ت به‬ ‫خصوص خودروسازی را در چه می بینید؟‬ ‫پیشرفت صنعت خودروسازی را در تعامل و رقابت با‬ ‫شرکت های خودروساز دیگر کشورها می بینم‪.‬‬ ‫ایا مایل هس��تید از مجموع��ه ایران خودرو بازدید‬ ‫کنید؟‬ ‫خیلی دوست داریم از خط تولید شرکت ایران خودرو‬ ‫بازدید کنیم‪.‬‬ ‫ک��دام بخ��ش از ایران خ��ودرو را دوس��ت دارید‬ ‫بازدید بفرمایید؟‬ ‫بخش مونتاژ و تحقیق و توسعه ایران خودرو‬ ‫چرا؟‬ ‫چ��ه خودروی��ی از محصوالت ما را می پس��ندید و‬ ‫تندر ‪ E2 90‬و دن��ا پالس‪ .‬تندر ‪ 90‬به دلیل اتومات‬ ‫بودن و دناپالس به دلیل طراحی زیبا و در خور تحس��ین‬ ‫مد نظر ماست‪.‬‬ ‫می توانید مدعی باشید که طعم شیرین موفقیت‬ ‫را چشیده اید؟‬ ‫این وسیله دارای چه تاییدیه هایی است؟‬ ‫دارای گواهی اس��تاندارد از موسس��ه اس��تاندارد و‬ ‫تحقیقات صنعت��ی ای��ران‪ ،‬دارای گواهی نامه ثبت طرح‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬دارای گواهی نام��ه ثب��ت اخت��راع به ش��ماره‬ ‫‪ ،۷۰۶۴۰‬دارای مجوز تولید از پلیس راهور ناجاست‪.‬‬ ‫برخ��ورد بازدید کنن��دگان در ارتباط ب��ا این اختراع‬ ‫بسیار خوب بود‪ .‬بیش تر ان ها پس از مشاهده این کمربند‬ ‫خاطرات ناخوشایندی از پرت شدن کودک شان در خودرو‬ ‫در هنگام ترمز کردن داشتند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه پلی��س‪ ،‬مس��ووالن راهنمای��ی و‬ ‫رانندگی چه برخوردی با طرح شما داشتند؟‬ ‫ان��ان ضم��ن تایید ط��رح عن��وان کردند ک��ه همه‬ ‫ک��ودکان در وس��ط صندلی عق��ب با اس��تفاده از کمربند‬ ‫ایمنی ویژه کودکان در امن تری��ن حالت قرار دارند‪ ،‬چون‬ ‫ای��ن حالت در دورتری��ن نقطه از ضربه ه��ای روبه رو و یا‬ ‫طرفین است‪.‬‬ ‫بله‪ .‬بارها طعم ش��یرین موفقیت را چش��یده ایم و بر‬ ‫این باور هس��تیم که هنوز موفقیت ه��ای بیش تری پیش‬ ‫روی ماست‪.‬‬ ‫در پایان اگرسخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫الزم می دان��م تش��کر کن��م از نش��ریه ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو ک��ه به موض��وع ایمنی ک��ودکان در خودرو‬ ‫اهمیت داده اس��ت‪ .‬به امید روزی که فرهنگ استفاده از‬ ‫کمربند ایمنی کودک در خودرو فراگیر شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪Aston Martin Rapide‬‬ ‫دوربین های جاسوسی‬ ‫استون مارتین رپید ‪AMR‬‬ ‫حدودا یک س��ال پیش در نمایش��گاه بین المللی ژنو‬ ‫برای اولین بار بخش زیر مجموعه اس��تون مارتین که‬ ‫به صورت تخصصی بر روی مدل های مس��ابقه ای این‬ ‫شرکت فعالیت می کند دو مدل ونتیج ‪ AMR Pro‬و رپید‬ ‫‪ AMR‬را رونمایی کرد که نش��ان می داد‪ ،‬این مجموعه‬ ‫در دو س��طح متف��اوت در نظر دارد ت��ا خودروهایی را به‬ ‫ب��ازار عرض��ه کن��د‪ .‬بخ��ش ‪ AMR‬در اس��تون مارتین‬ ‫( ‪ AMR‬مخف��ف اس��تون مارتین مس��ابقه ای اس��ت )‬ ‫به واس��طه اس��تفاده از قطعات اس��پرت و مس��ابقه ای‬ ‫در ق��وای محرک��ه و شاس��ی و همچنین فیب��ر کربن در‬ ‫س��اختار بدنه‪ ،‬مدل هایی تولید می کند که عالوه بر وزن‬ ‫پایین دارای عملکرد باالتری در مقایس��ه با نسخه های‬ ‫اس��تاندارد اس��ت تا موقعیت ان را بسیار ش��بیه به زیر‬ ‫برندهای��ی مانن��د ‪ M‬پ��اور ب ام و و ‪ AMG‬مرس��دس‬ ‫دانس��ت‪ ،‬ه��ر چن��د ک��ه از نظر گس��تره فعالیت بس��یار‬ ‫کوچک تر از ان ها به حساب می اید‪.‬‬ ‫پس از عرض��ه این خودروها در ژنو‪ ،‬ت��ب ان ها به مرور‬ ‫فروکش کرد تا طی چند روز گذشته به واسطه عکس های‬ ‫جاسوس��ی جدید‪ ،‬باردیگر توجهات به استون مارتین جلب‬ ‫ش��ود‪ .‬از عکس های گرفته شده می ش��ود فهمید که یک‬ ‫دستگاه س��دان لوکس این شرکت در حال تست در پیست‬ ‫نورب��رگ رینگ اس��ت و از ان جایی که با اولی��ن تصاویر از‬ ‫خودرو رو به رو هس��تیم می توان خوش بین بود که نسخه‬ ‫تولید انبوه ان به زودی به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫در مورد ویژگی های فنی و حرکتی این خودرو اطالعات‬ ‫جدیدی منتشر نش��ده‪ ،‬ولی می توان انتظار داشت که رپید‬ ‫‪ AMR‬ب��ه اندازه ونتی��ج ‪ AMR Pro‬دارای قابلیت های‬ ‫اسپرت و مسابقه ای نباشد‪ .‬در زیر کاپوت این سدان لوکس‬ ‫یک پیش��رانه ‪ 12‬س��یلندر خورجینی به حجم ش��ش لیتر‬ ‫ق��رار گرفته که به عنوان قلب تپن��ده ان احتماال قدرتی در‬ ‫حدود ‪ 600‬اسب بخار تولید می کند‪ .‬با نگاهی به سپر جلو‪،‬‬ ‫دیفیوزرها‪ ،‬براگیر و س��پر عقب که چه��ار خروجی اگزوز را‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در خ��ود جا داده به راحتی می ش��ود گفت ک��ه با خودرویی‬ ‫متفاوت از رپید اس��تاندارد مواجه هستیم‪ ،‬ضمن این که در‬ ‫داخل کابین هم حجم زیادی از پوش��ش های فیبر کربن و‬ ‫الکانترا وجود دارد‪.‬‬ ‫دیدن رپید ‪ AMR‬جدید در پیست نوربرگ رینگ شاید‬ ‫ان چنان تعجب برانگیز هم نباش��د چرا که مرکز تحقیق و‬ ‫توسعه مسابقات اروپایی استون مارتین در نزدیکی همین‬ ‫پیس��ت واقع شده تا بررسی این خودرو در حیات پشتی ان‬ ‫کار منطقی به حس��اب اید! با این حال باید در نظر داشت‬ ‫که نس��خه ‪ AMR‬رپید قطعا به ص��ورت تولید محدود به‬ ‫بازار عرضه خواهد ش��د که به نقل از اس��تون مارتین تنها‬ ‫در ‪ 210‬دس��تگاه خاتمه می یابد‪ .‬در نتیجه پس از معرفی‬ ‫با یکی از کم یاب و خاص ترین س��دان های لوکس مواجه‬ ‫خواهیم بود که با در نظر گرفتن پیشرانه قدرتمند و حجم‬ ‫بهینه سازی های اعمال ش��ده در ان‪ ،‬به طور حتم بسیار‬ ‫سریع هم است!‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫مسافرت در کمال ارامش‬ ‫فرامرز س��یداقایی‬ ‫ش��وماخروطنی ها از نظر وس��یله نقلیه ای که برای مس��افرت انتخ��اب می کنند‪،‬‬ ‫به چهار دس��ته تقس��یم می شوند‪ :‬مس��افران اتوبوس دوست‪ ،‬مس��افران قطارپسند‪،‬‬ ‫مس��افران هواپیما خواه‪ ،‬مس��افران عش��ق ماشین شخصی و مس��افران موتورسوار‪.‬‬ ‫هریک از این پنج دس��ته ش��وماخروطنی مس��افر‪ ،‬غیر از سلیقه ش��خصی‪ ،‬ویژگی ها‬ ‫و عادت ه��ا‪ ،‬سرنوش��ت هایی متف��اوت برای خود دارند ک��ه ان ها را از بقی��ه متمایز‬ ‫می کن��د‪.‬‬ ‫مس��افران اتوبوس دوس��ت‪ :‬از نظ��ر ای��ن ن��وع ش��وماخروطنی های مس��افر‪،‬‬ ‫مس��افرت با اتوبوس یکی از لذت بخش ترین مسافرت هاس��ت‪ .‬ش��وماخروطنی های‬ ‫اتوبوس دوست دو دسته اند‪:‬راننده‪ ،‬مسافر‬ ‫رانن��ده‪ -‬اگ��ر ش��وماخروطنی های اتوبوس دوس��ت رانن��ده باش��ند‪ ،‬زن و فرزن��د و‬ ‫خاله و پس��رخاله و همس��ایه را می ریزند ت��و اتوبوس و راه می افتند به س��مت مقصد که‬ ‫معموال یا مش��هد اس��ت یا ش��مال‪ .‬برکت بدهد اتوبوس را‪ .‬زیبا‪ ،‬جادار و مطمئن‪ .‬روی‬ ‫صندلی هایش می ش��ود خوابید‪ .‬تلویزیون هم دارد با ویدئو‪ .‬تو راهروی وسطش می شود‬ ‫بچه ه��ا گل کوچک ب��ازی کنند‪ .‬همان جا به وقت لزوم خانم ها می توانند اش��پزی کنند‪.‬‬ ‫ت��و راه پله عقب اتوب��وس می توان با اس��تفاده از بطری های اب معدنی یا س��طل دوش‬ ‫گرفت‪ .‬س��ماور برقی هم داشته باش��ید می توانید از برقش استفاده و چای تازه دم کنید‪.‬‬ ‫تو پیچ وواپیچ های سیاه بیش��ه جاده چالوس ی��ا پیچ وخم های هزارچم اتوبوس را می زنند‬ ‫کن��اری‪ ،‬خانوادگی می ریزن��د بیرون و زیر ابش��ار قطره ای‪ ،‬دوغ و بس��تنی می خورند و‬ ‫کیف می کنند‪ .‬با توقف اتوبوس‪ ،‬عرض جاده می ش��ود به اندازه چهارانگشت طوری که‬ ‫فولکس واگن هم رد نمی ش��ود‪ ،‬اما مسافران اتوبوس شخصی باید تفریح شان را بکنند‪.‬‬ ‫این نوع شوماخروطنی های مسافرت دوس��ت وقتی به مقصد می رسند اتوبوس را هرجا‬ ‫دل شان بخواهد پارک می کنند و چادر می زنند‪ .‬وقتی هم برای گردش در شهر مقصد و‬ ‫دیدن اثار دیدنی‪ ،‬باس��تانی و غیرباستانی عزم خود را جزم می کنند‪ ،‬با همان اتوبوس راه‬ ‫می افتند‪ .‬تصورش را بکنید که اتوبوس سیزده‪ ،‬چهارده متری به عنوان ماشین شخصی‬ ‫در جوار حافظیه‪ ،‬تخت جمشید‪ ،‬میدان نقش جهان‪ ،‬چهلستون و ائل گلی‪.‬‬ ‫مس��افر‪ -‬در حالت دوم یعنی اگر ش��وماخروطنی های اتوبوس دوس��ت مس��افر‬ ‫باش��ند بای��د در می��راث جهانی ثبت ش��ود که مظلو م ت��ر و س��تم دید ه تر از ا ن ها در‬ ‫تاری��خ افریده نش��ده اس��ت‪ .‬این نوع مس��افران عموم��ا هیچ حقی ندارن��د ازجمله‬ ‫ح��ق اعت��راض‪ .‬معم��وال برای هر مس��افر ی��ک بس��ته بندی خوراک��ی اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬در این بس��ته بندی‪ ،‬بس��ته به نوع اتوبوس مواد خوراک��ی با کیفیت های‬ ‫متف��اوت وج��ود دارد که مص��داق ضرب المث��ل هرچه پول بده��ی اش می خوری‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت های مسافربری ا ن قدر زرنگ هس��تند که اتوبوس عادی را به جای‬ ‫وی ای پی بفرس��تند و پول و ی ا ی پ��ی را دریافت کنند اما خدمات اتوبوس عادی را‬ ‫بدهند‪ .‬به فرض که مس��افر بیچاره س��وار اتوبوس وی ای پی شود‪ ،‬بسته خوراکی او‬ ‫ش��امل این اقالم اس��ت‪ :‬یک عدد چای کیس��ه ای‪ ،‬یک عدد لیوان‪ ،‬دو حبه قند‪،‬‬ ‫ی��ک عدد کیک پرتقالی با طعم اس��ید بنزوئی��ک انباری(مواد افزودنی خطرناک)‪،‬‬ ‫ی��ک عدد ویفر کاکائویی که روغن پالم از بس��ته بندی ان چکه می کند و یک عدد‬ ‫دس��تمال کاغذی تاریخ گذش��ته‪ .‬مس��افر اتوبوس به جز چای کیس��ه ای و لیوان و‬ ‫قند‪ ،‬بقیه را باید درس��ته بفرستد تو س��طل‪ .‬چای را هم باید منتظر باشد تا اتوبوس‬ ‫مقابل رس��تورانی بایس��تد تا به اب جوش دسترس��ی پیدا کند‪ .‬یک لیوان اب جوش‬ ‫خوش بختانه در رس��توران های بین راهی برای مس��افر اتوبوس مجانی اس��ت‪ .‬در‬ ‫رس��توران‪ ،‬راننده و کمک و ش��اگرد می روند برای ناهار و منقل‪ .‬هروقت که ناهار‬ ‫تمام ش��ود برمی گردند و مس��افران را س��وار می کنند‪ .‬در اتوبوس های تک صندلی‬ ‫معموال مس��افر تک صندلی ردی��ف اول از همه بیچاره تر و مظلوم تر اس��ت‪ .‬از یک‬ ‫هفت��ه قبل صندل��ی موردعالقه خویش را رزرو کرده البد به هر دلیلی که دوس��ت‬ ‫دارد و دلش نمی خواهد کس��ی کنارش بنش��یند‪ .‬رانندگان اتوب��وس معموال برای‬ ‫خود مس��افری دارند که رفیق یا همس��ایه یا سفارش��ی مدیر ش��رکت مس��افربری‬ ‫اس��ت‪ .‬راننده‪ ،‬مس��افر سفارش��ی را می اورد و برای تکریم و احترام به او از مسافر‬ ‫ردی��ف اول تک صندل��ی می خواهد جایش را به مهمان بدهد‪ .‬اگر مس��افر تقاضای‬ ‫رانن��ده را قبول کن��د یعنی بیهوده از یک هفته قب��ل صندلی رزرو کرده و باید کنار‬ ‫ف��ردی غریبه بنش��یند و ب��وی عرق و دهان و حراف��ی او را تحمل کن��د تا مقصد‪.‬‬ ‫مس��افر بیچاره اگ��ر تقاضای راننده اتوب��وس را رد کند و از جایش ت��کان نخورد‪،‬‬ ‫ب��رای راننده به دش��من بعث��ی تبدیل می ش��ود‪ .‬وضع او تا مقصد ب��ه حدی خراب‬ ‫می ش��ود ک��ه ارزو می کند کاش تو قبیل��ه ادم خوارها گیر می افت��اد‪ ،‬اما تو اتوبوس‬ ‫نه‪ .‬بعضی از راننده ها ان قدر ش��جاع و نترس��ند که چنین مسافرانی را در رستوران‬ ‫بین راهی جا می گذارند و می روند تا حس��ابی تنبیهش کرده باش��ند‪.‬‬ ‫مس��افران قطارپس��ند‪ :‬ش��وماخروطنی های قطارپس��ند اگر دری��ک کوپه باهم‬ ‫غریب��ه باش��ند‪ ،‬باید منتظر باش��ید ت��ا در هر کوپه یک جن��گ جهانی ی��ا در بهترین‬ ‫حال��ت جنگ س��رد بین مس��افران برپا ش��ود‪ .‬صندلی ه��ای قطار ش��ماره دارد‪ ،‬اما‬ ‫بعض��ی از ش��وماخروطنی های مس��افر عادت دارند ب��دون توجه به ش��ماره صندلی‬ ‫ص��اف بروند و کنار شیش��ه بنش��ینند‪ .‬صاح��ب صندلی اگر صندلی خ��ود را بخواهد‬ ‫و مس��افر خط��اکار را بلند کند‪ ،‬همان لحظه زمان اغاز جنگ س��رد اس��ت‪ .‬مس��افر‬ ‫خط��اکار می رود س��رجای خود کنار در کوپه می نش��یند‪ ،‬اما ل��ج می کند و به عناوین‬ ‫مختل��ف بقیه را اذیت می کند‪ .‬کم ترینش این اس��ت که پاه��ای خود را دراز می کند‬ ‫جل��وی در ورودی کوپه‪ .‬ان ها گاهی با دس��ت کاری در درجه ح��رارت کوپه صدای‬ ‫س��ه نفر مس��افر دیگ��ر را در می اورد‪ .‬جن��گ جهان��ی البته زمانی اغاز می ش��ود که‬ ‫ای��ن چه��ار نفر بخواهن��د بخوابند‪ .‬طبیعی اس��ت که هر چهار نف��ر می خواهند روی‬ ‫صندلی ه��ای پایی��ن بخوابند و این جاس��ت که بحث درمی گیرد و تا پاس��ی از ش��ب‬ ‫ادامه می یابد و باالخره هرکه رندتر و زرنگ تر اس��ت برنده تخت های پایینی می شود‬ ‫و بی دس��ت وپاها و بی زبان ها ناچارند روی تخت های باال بخوابند و نیمه ش��ب بیفتند‬ ‫کف قطار‪ .‬نوع دیگری از ش��وماخروطنی ها هس��تند که توقع دارن��د چون پول بلیت‬ ‫داده اند کارکنان راه اهن کش��وری جمع ش��وند و دس��ت وپای ش��ان را ماساژ دهند‪.‬‬ ‫ان ها از ماموران قطار تقاضاهایی می کنند انگار تو س��وییس س��وار قطار شده اند‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر هم‪ ،‬ماموران قطار چنان به مس��افران س��رویس دهی می کنند که انگار‬ ‫با دش��من بعثی طرفن��د‪ .‬چلوکباب برگ می اورند فریزری‪ ،‬چلوکب��اب کوبیده با یک‬ ‫وجب روغن ماس��یده‪ ،‬زرش��ک پلو بدون زرش��ک با مرغ خام‪ .‬س��اعت ‪ 12‬شب پتو و‬ ‫متکا می اورند برای خواب و س��اعت چهار صبح پ��س می گیرند‪ .‬توالت ها بعد از نماز‬ ‫صبح تا وقتی به مقصد برس��ید قفل است و ماموران می گویند منبع خالی شده است‪.‬‬ ‫داداش! سربازخانه اس��ت یا قطار درجه یک س��وپرچهارتخته؟ قطار تهران‪ -‬مشهد‬ ‫می دهید با خدمات درش��که‪ ،‬اما پول بلیت می گیرید درحد قطار اس��لو‪ -‬اس��تکهلم؟‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪47‬‬ ‫پاورقی‬ ‫اعجوبه ای به نام ایالن ماسک‬ ‫سرسخت‬ ‫نویس��نده‪:‬اش��لیونس‬ ‫با وجود تالش های بسیار هوشمندانه ای که رایلی‬ ‫ب��رای تقوی��ت روحیه و ارامش ماس��ک‪ ،‬ظاهرا نتیجه‬ ‫کار چن��دان رضای��ت بخش نب��ود‪ .‬م��دت کوتاهی بعد‬ ‫از برگزاری مس��ابقه کشتی س��ومو‪ ،‬متوجه شدیم که‬ ‫ماس��ک به دفاتر مرکزی تس�لا در پالو التو برگش��ته و‬ ‫مشغول کار شده است‪.‬‬ ‫ان روز ش��نبه بود و همه کارکنان به س��ر کار امده بودند‪.‬‬ ‫در دفتر تس�لا صدها نفر مش��غول کار بودند‪ ،‬برخی از ان ها‬ ‫در ح��ال طراحی قطع��ات خودرو با کامپیوت��ر و برخی دیگر‬ ‫مشغول انجام ازمایش تجهیزات الکترونیکی بودند‪ .‬صدای‬ ‫قهقهه های خنده ماسک هرچند دقیقه یک بار در تمام سالن‬ ‫ش��نیده می شد‪ .‬هنگام ورود ماسک به اتاق کنفرانس‪ ،‬جایی‬ ‫که من منتظرش بودم‪ ،‬متوجه شدم که حضورش بر بسیاری‬ ‫از کارکنان ان جا تاثیرگذار بوده است‪ .‬ماسک موقعیت ان جا‬ ‫را از زاوی��ه متفاوتی می دید و از این که عده بس��یار کمی اخر‬ ‫هفته ها کار می کنند‪ ،‬شکایت داشت‪ .‬ماسک گفت‪ ،‬پیشرفت‬ ‫خیلی کندی داش��ته ایم‪ .‬ایمیل های لعنتی به راحتی ارسال‬ ‫نمی شوند‪ .‬متاسفانه خیلی کند هستیم‪( .‬در این کتاب‪ ،‬واژه‬ ‫«لعنت��ی» خیلی کاربرد دارد‪ .‬ماس��ک و خیلی از اطرافیانش‬ ‫برای این واژه ارزش زیادی قائل هستند‪!).‬‬ ‫به نظر می رسد این گونه رک و راست اظهارنظر کردن‬ ‫با برداش��ت ما درب��اره رویاپردازان دیگر مطابقت داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬تصور این ک��ه هاوارد هاکس(س��ینماگر مولف) یا‬ ‫استیو جابز‪ ،‬بنیان گذار اپل هم با روشی مشابه نیروی کار‬ ‫خود را توبیخ می کردند‪ ،‬کار سختی نیست‪ .‬ساخت وسایل‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫و تجهیزات بزرگ‪ ،‬کار پردردسری است‪ .‬ماسک طی دو‬ ‫دهه مش��غول ساخت ش��رکت هایش بود و با افراد زیادی‬ ‫سر و کار داشت که یا او را تحسین می کردند یا تحقیر‪ .‬در‬ ‫مدتی که مشغول به تهیه گزارش از زندگی ماسک بودم‪،‬‬ ‫این افراد نزد من می امدند تا درباره تعهدشان به ماسک و‬ ‫جزییات نحوه عملکرد او و کسب و کارش توضیح دهند‪.‬‬ ‫حقایقی درباره ماسک‬ ‫قرارهای ش��ام با ماسک و بازدیدهای دوره ای از ماسک‬ ‫لند‪ ،‬کمک ک��رد تا حقایقی درباره او کش��ف کنم‪ .‬تصمیم‬ ‫گرفته بود تا وسیله ای بزرگ تر از ساخته های هاکس و جابز‬ ‫بس��ازد‪ .‬ماس��ک به صنایعی مانند هوا فضا و خودروسازی‬ ‫ک��ه امریکایی ها ان ها را کنار گذاش��ته بودن��د‪ ،‬روی اورد و‬ ‫ب��ه ان ها به عنوان مقوله ای جدید و خارق العاده نگاه کرد‪.‬‬ ‫در ورای این تحوالت‪ ،‬مهارت های ماس��ک به عنوان یک‬ ‫سازنده نرم افزار و توانایی اش در استفاده از ان ها در ماشین‬ ‫االت نهفت��ه اس��ت‪ .‬او اتم ها و ذرات را ب��ه گونه ای در هم‬ ‫ادغ��ام می کند ک��ه از نظر مردم عادی غیرممکن اس��ت و‬ ‫نتایج کار همیش��ه خارق العاده است‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫ماسک هنوز راه زیادی در پیش رو دارد تا بتواند مانند ایفون‬ ‫ثبت س��فارش و یا مانند فیس بوک‪ ،‬یک میلیارد نفر کاربر‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در حال حاضر او همچنان برای ثروتمندان‪،‬‬ ‫اسباب بازی های گران قیمت می سازد و امپراتوری درحال‬ ‫رشد او تا فروپاشی به اندازه انفجار یک موشک یا فراخوان‬ ‫گس��ترده تس�لا فاصله دارد‪ ،‬اما اگ��ر از زاوی��ه دیگری به‬ ‫موضوع نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم که شرکت های ماسک خیلی‬ ‫بخش هفتم‬ ‫فراتر از تص��ورات بزرگ ترین‬ ‫منتقدان و مخالفان او پیشرفت کرده اند و‬ ‫فن اوری ها و پیش��رفت های اینده نیز نویدبخش روزهای‬ ‫خوب در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط این شرکت ها‬ ‫ب��وده ان��د‪ .‬ادوارد جانگ‪ ،‬مهندس و مخترع مش��هور نرم‬ ‫افزار می گوید‪« :‬از نظر من‪ ،‬ایالن مثال بارزی از نوس��ازی‬ ‫قائم به ذات «س��یلیکون ولی» اس��ت و این امر مناسب تر‬ ‫از عرض��ه عمومی و س��ریع اوراق به��ادار و تمرکز بر تولید‬ ‫بیش تر و بیش تر محصوالت به نظر می رس��د‪ .‬این اقدام ها‬ ‫هرچند مهمند‪ ،‬اما کافی نیستند‪ .‬الزم است که مدل های‬ ‫مختلفی را در زمینه انجام کارها در درازمدت و بر اس��اس‬ ‫تکنولوژی های یک پارچه تر مدنظر قرار دهیم‪ .‬یک پارچگی‬ ‫ک��ه جان��گ از ان صحب��ت می کن��د یعن��ی هماهنگ��ی‬ ‫هارمونی��ک بین نرم اف��زار‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬مواد پیش��رفته و‬ ‫محاسبه اسب بخار‪ ،‬به نظر می رسد که استعداد خدادادی‬ ‫ماس��ک باش��د‪ .‬اگر خوب نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم که ماسک‬ ‫می تواند با اس��تفاده از این مهارت ها و استعدادهایش راه را‬ ‫برای ورود به عصر ماشین االت عجیب و غریب و محقق‬ ‫ساختن رویاهای علمی تخیلی هموار سازد‪.‬‬ ‫دنیای ایالن‬ ‫از ای��ن نظ��ر ماس��ک بیش ت��ر ب��ه توماس ادیس��ون‬ ‫ش��باهت دارد تا هاوارد هاکس‪ .‬او ی��ک مخترع‪ ،‬تاجری‬ ‫مش��هور و صاحب صنعتی توانا در تبدیل ایده های بزرگ‬ ‫ب��ه محصوالت ب��زرگ اس��ت‪ .‬او ه��زاران نف��ر را برای‬ ‫ش��کل دادن فلزات در کارخانه های امریکایی اس��تخدام‬ ‫می کند‪ ،‬ان ه��م در زمانی که انجام ای��ن کار غیرممکن‬ ‫تصور می شد‪ .‬ماسک که در افریقای جنوبی به دنیا امده‪،‬‬ ‫اکن��ون به عنوان خالق ترین صاح��ب صنعت در امریکا‪،‬‬ ‫اندیش��مندی منحص��ر به ف��رد و فردی که «س��یلیکون‬ ‫ولی» را به س��مت و س��وی بلندپروازانه تری سوق خواهد‬ ‫داد‪ ،‬ش��ناخته می ش��ود‪ .‬امریکایی ها در سایه تالش های‬ ‫ماس��ک طی ‪ 10‬س��ال اینده به مدرن تری��ن بزرگ راه ها‬ ‫در جهان دس��ت پیدا خواهند کرد‪ :‬سیس��تم حمل و نقل‬ ‫مدرنی که با هزاران ایس��تگاه ش��ارژ انرژی خورش��یدی‬ ‫ب��ه کار می افت��د و خودروه��ای برقی در ان ت��ردد دارند‪.‬‬ ‫در ان زمان‪« ،‬اس��پیس ایکس» هر روز موش��ک هایی به‬ ‫فضا پرتاب می کند‪ ،‬افراد و اش��یا را به مقصد می رساند و‬ ‫مقدمات اقامت های طوالنی تر در س��یاره مریخ را فراهم‬ ‫می اورد‪ .‬درک این دستاوردها در صورتی که ماسک زمان‬ ‫کافی برای راه اندازی ان ها داشته باشد‪ ،‬مشکل و ظاهرا‬ ‫اجتناب ناپذیر خواهد بود‪ .‬همان طور که جاستین‪ ،‬همسر‬ ‫س��ابقش می گوی��د‪« :‬او کاری را ک��ه بخواه��د‪ ،‬به انجام‬ ‫می رس��اند و در این مسیر سرسخت است‪ .‬در واقع این جا‬ ‫دنیای ایالن است و ما در ان زندگی می کنیم‪».‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران خودرو پاسخ داده می شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫محب نجاتی از شاهرود‪ :‬چراخودرو ریپ می زند؟‬ ‫پالتین شمع سوخته است‪ .‬ان را با برس زبر تمیز کنید‪ .‬در صورتی‬ ‫که سوختگی عمقی بود و باعث تغییر شکل پالتین شده بود‪ ،‬تعویضش کنید‪.‬‬ ‫ن��وری کربالی��ی زاده از ته��ران‪ :‬دور موتورخ��ودروی م��ن یک نواخت‬ ‫نیست و روان کار نمی‏ کند! مشکل از کجاست؟‬ ‫انژکتورها به شس��ت و شو نیاز دارند‪ .‬سیس��تم جرقه‏ زنی معیوب‬ ‫اس��ت و به تنظیم مجدد نیاز دارد‪ .‬سوپاپ‏و متعلقاتش سوخت ه و یا ساییدگی غیر‬ ‫ مجاز دارد‪ .‬فاصله بین اسبک ها و سوپاپ ها تنظیم نیست‪.‬‬ ‫افشین مهام از ساری‪ :‬لطفا بفرمایید معایب تایر کم باد چیست؟‬ ‫افزایش مصرف سوخت‪ ،‬افزایش الودگی محیط زیست‪ ،‬الستیک‬ ‫س��ایی در طرفین تایر به صورت حلقه ای‪ ،‬س��فت ش��دن فرمان خودرو‪ ،‬کش��یده‬ ‫ش��دن خودرو در جاده به یک سمت‪ ،‬کاهش سرعت خودرو‪ ،‬خطر پاره شدن تایر‪،‬‬ ‫پیدایش فرسودگی پیش از موعد در تایر‪ ،‬گرم شدن غیر طبیعی تایر‪.‬‬ ‫سلیم از تهران‪ :‬می خواستم سوال کنم که باال بردن دور موتور قبل از‬ ‫گرم شدن ان به خودرو اسیب می زند؟‬ ‫در زم��ان روش��ن ش��دن خ��ودرو بهت��ر اس��ت قب��ل از‬ ‫حرک��ت اج��ازه دهی��د موت��ور خ��ودرو ب��رای ی��ک ی��ا دو دقیق��ه گ��رم ش��ود‪.‬‬ ‫این کار باعث می ش��ود روغن در تمام بخش ه��ای موتور به ارامی و به طور کامل‬ ‫پخش ش��ود و روغن به تمام بخش های موتور برس��د همچنین روغن و موتور به‬ ‫اندازه کافی گرم شوند‪ .‬فشار دادن گاز و باال بردن دور موتور به این فرایند کمکی‬ ‫نمی کن��د‪ .‬انج��ام ندادن این کار از اس��یب رس��یدن به خودروی ش��ما جلوگیری‬ ‫می کند‪ .‬باال بردن دور موتور درست بعد از استارت زدن باعث می شود که به طور‬ ‫ناگهانی دمای بعضی از بخش های موتور باال برود و این افزایش دما باعث فش��ار‬ ‫امدن به قطعاتی از موتور می شود که به صورت محکم به هم چفت شده اند‪ .‬برای‬ ‫یک عملکرد مطمئن بهتر اس��ت حداقل یک دقیقه بعد از اس��تارت زدن‪ ،‬خودرو‬ ‫را به حرکت در اورید‪.‬‬ ‫علی گلچوبیان از ش��هرری‪ :‬ازکجا متوجه بش��ویم که سنسور سرعت‬ ‫خودرو دچار خرابی شده است؟‬ ‫در ص��ورت خرابی این قطعه‪ ،‬امپر س��رعت از کار می افتد و چون‬ ‫‪ ECU‬اطالع��ی از س��رعت خودرو ن��دارد‪ ،‬در موتورهای مجهز به اس��تپ موتور‬ ‫(استپ موتور یا موتور پله ای‪ ،‬دور موتور ارام و بدون گاز دادن را تنظیم می کند)‪،‬‬ ‫وقتی راننده می خواهد ایست کامل کند‪ ،‬یا وقتی در حالت حرکت کالچ می گیرد‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد موتور خاموش خواهد شد‪.‬‬ ‫نکیس��ا مهربان از تهران‪ :‬به چه دلیل ممکن است که خودرو در هنگام‬ ‫روشن شدن دچار خام سوزی شود؟‬ ‫زمانی که گرم کن سنسور اکسیژن کار نکند‪.‬‬ ‫سهراب قلعه ای از میانه‪ :‬علت لرزش ویا بازی کردن فرمان چیست؟‬ ‫در اصطالح به این مش��کل فرمان زدن هم می گویند که می تواند‬ ‫مربوط به این موارد باش��د‪ :‬تنظیم نبودن باد چرخ ها‪ ،‬شل بودن پیچ چرخ ها‪ ،‬شل‬ ‫بودن مهره دیسک و توپی و جلوبندی سیبک ها و تاب داشتن رینگ الستیک بر‬ ‫اثر ضربه‪ .‬درصورتی که در س��رعت پایین تر از ‪ ۷۰‬تا‪ ۸۰‬کیلومتر با مشکل لرزش و‬ ‫یا زدن فرمان مواجه بودید به پنج مورد باال توجه کنید و در صورت سرعت باالی‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتر‪ ،‬مشکل را در باالنس نبودن چرخ ها جست وجو کنید‪.‬‬ ‫اصغ��ر حبیب��ی از اراک‪ :‬می خواس��تم خواه��ش کنم که در ب��اره نحوه‬ ‫محاسبه سرعت کیلومتر خودرو بنویسید؟‬ ‫نحوه عملکرد سنس��ور کیلومتر بدین صورت اس��ت که با چرخش‬ ‫دنده پینیون‪ ،‬سنس��ور توس��ط دنده کیلو متر پالس هایی به کامپیوتر خودرو که نام‬ ‫ان ای س��ی یو است می فرس��تد‪ .‬به کمک پالس هایی که کامپیوتر خودرو دریافت‬ ‫می کند س��رعت خودرو محاس��به می ش��ود‪ .‬محل قرارگیری این سنسور باالی‬ ‫شفت خروجی گیربکس‪ ،‬روی پوسته بیرونی است‪.‬‬ ‫حمید صمدی از سنندج ‪ :‬چرا هنگام کالچ گیری‪ ،‬زیر پا لرزش دارد؟‬ ‫وقت��ی پدال کالچ را تا اخر فش��ار دادیم و ص��دا می کند یا بلبرینگ‬ ‫کالچ فرس��وده شده است که در این صورت با تعویض بلبرینگ کالچ مشکل رفع‬ ‫می ش��ود و یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و در این صورت نیز باید ان‬ ‫را تعوی��ض کرد‪ ،‬اگ��ر کالچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد‪ ،‬یا دیس��ک‬ ‫کالچ از تنظیم خارج شده است که در این صورت مجموعه کالچ باید تعویض شود‬ ‫و یا دس��ته موتورها شکسته ش��ده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت دسته‬ ‫موتورها باید تعویض شوند‪ .‬اگر در حالت فشار دادن کالچ صدا شنیده شود‪،‬بلبرینگ‬ ‫کالچ خراب اس��ت‪ .‬اگر بعد از رها کردن کالچ صدا ش��نیده شود‪ ،‬بلبرینگ شفت‬ ‫ورودی گیر بکس خراب است‪ .‬برای تشخیص صدای گیر بکس از دیفرانسیل در‬ ‫س��رعت ‪ 80‬کیلومتر خودرو را خالص کنید‪ .‬اگر صدا قطع ش��د گیربکس مشکل‬ ‫دارد‪ ،‬اگر صدا قطع نشد دیفرانسیل مشکل دارد‪.‬‬ ‫حسن رشیدی ازعباس اباد‪ :‬لطفا درباره یاتاقان زدن توضیح دهید؟‬ ‫در نتیجه این عیب صدایی س��نگین و خش��ک و گوش خراش به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬اگر این صدا وقتی محس��وس تر اس��ت که موتور زیر بار زیاد یا در‬ ‫حال شتاب گیری‪ ،‬به ویژه در حالت سرد باشد‪ .‬اگر این صدا منظم و بیش تر شبیه‬ ‫غرش باش��د است‪ ،‬احتماال از س��اییدگی یاتاقان ثابت ناش��ی می شود‪ .‬ساییدگی‬ ‫یاتاقان متحرک صدای تق تق و مش��خص تری ایجاد می کند‪ .‬هر گاه بغل یاتاقان‬ ‫میل لنگ س��اییده شده باش��د صدایی ایجاد می کند که نامنظم و تیزتر است‪ .‬اگر‬ ‫بغل یاتاقانی خیلی خراب باش��د‪ ،‬هر بار که کالچ بگیرید (در خودروهایی که جعبه‬ ‫دنده دستی دارند) یا کالچ را رها کنید‪ ،‬صدا می کند‪.‬‬ ‫حبیب کریم زاده از تهران‪ :‬تایر پر باد چه معایبی دارد؟‬ ‫الس��تیک سایی در وس��ط تایر‪ُ ،‬س��ر خوردن خودرو در ترمزهای‬ ‫ناگهانی‪ ،‬انتقال ضربات و ارتعاشات جاده به داخل اتاق خودرو‪.‬‬ ‫رحیم گوهری پناه از ابیک‪ :‬سنس��ور سرعت خودرو (سنسور کیلومتر)‬ ‫چیست؟‬ ‫این سنس��ور س��رعت حرکت خودرو را به ‪ ECU‬و امپر س��رعت‬ ‫گزارش می کند‪( .‬این اطالعات برای کنترل سیس��تم ایربگ‪ ،‬به کامپیوتر ایربگ‬ ‫نیز ارسال می شود‪).‬‬ ‫ناص��ر حاجی زاده از ته��ران‪ :‬عواملی که باعث پارگی تس��مه و یا کنده‬ ‫شدن دندانه های ان می شود چیست؟‬ ‫اس��تفاده زیاد از دوره��ای باالی موتور به خص��وص در دورهای‬ ‫بیش از چهار هزار دور در دقیقه که باعث اس��تهالک سریع قطعات می شود‪ .‬عدم‬ ‫اس��تفاده از دنده مناس��ب به خصوص در س��رباالیی ها و یا عبور از روی س��رعت‬ ‫گیرها که باعث فش��ار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه می شود‪.‬‬ ‫خرابی تس��مه س��فت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی‬ ‫تس��مه تایم خواهد ش��د‪ .‬زیاد سفت کردن تس��مه که در ابتدا باعث خرابی تسمه‬ ‫س��فت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد‪ .‬تس��مه های نامرغوب در بازار به‬ ‫وفور یافت می ش��ود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به س��رعت مستهلک‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 1 502‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اتو گالری‬ ‫تـــــــور‬ ‫تهران گردی‬ ‫نخس��تین اتوب��وس دو‬ ‫طبق��ه روبازگردش��گری‬ ‫ته��ران در دو مس��یر تهران‬ ‫قدی��م و ته��ران ب��زرگ از‬ ‫س��اعت ‪ 10‬صب��ح ت��ا ش��ش‬ ‫عصر تردد می کند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو 507

هفته نامه ایران خودرو 507

شماره : 507
تاریخ : 1397/03/05
هفته نامه ایران خودرو 506

هفته نامه ایران خودرو 506

شماره : 506
تاریخ : 1397/02/29
هفته نامه ایران خودرو 505

هفته نامه ایران خودرو 505

شماره : 505
تاریخ : 1397/02/22
هفته نامه ایران خودرو 504

هفته نامه ایران خودرو 504

شماره : 504
تاریخ : 1397/02/15
هفته نامه ایران خودرو 503

هفته نامه ایران خودرو 503

شماره : 503
تاریخ : 1396/12/26
هفته نامه ایران خودرو 501

هفته نامه ایران خودرو 501

شماره : 501
تاریخ : 1396/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!