هفته نامه ایران خودرو شماره 505 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

‫‪ISSN:1735 1480‬‬ ‫جان سخت ها‬ ‫‪505‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم هفته نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪622‬‬ ‫شیوه های نگه داری‬ ‫بهتر از خودرو‬ ‫گیربکس های ‪CVT‬‬ ‫نبرد دو جانبه‬ ‫ااودی ‪ RS5‬در برابر ب ام و ‪Competition M4‬‬ ‫‪R S 5‬‬ ‫‪A u d i‬‬ ‫مینی کوپر مدل ‪2019‬‬ ‫تیونینگاستون مارتین دی بی ‪11‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪M 4‬‬ ‫‪B M W‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می خوانید ‪. . .‬‬ ‫‪N‬‬ ‫رویداد ‪/‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫گزارش خبری‪ :‬ماشین بازی عشق می خواهد نه پول‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬بازاریـابی نوین تسال‬ ‫تقویم‪ :‬بزرگ ترین تولیــدکننـده خودروهای کار در خاورمیانه‬ ‫‪E‬‬ ‫حرفه ای ‪/‬دبیر بخش‪ :‬ایدین وحید محمدی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪18‬‬ ‫رویاروی‪ :‬مصاف خودروهای الکتریکی اقتصادی‬ ‫تست‪ :‬سواری ملوکانه‬ ‫دوربین های جاسوسی‪ :‬نسل جدید پورشه ‪911‬‬ ‫زوم‪ :‬یک قدم جلوتر!‬ ‫‪T‬‬ ‫ترجمه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪S‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫تجربه رانندگی‪ :‬قایق لوکس زمینی‬ ‫اطالع نگاشت‪ :‬سبد محصوالت ایران خودرو‬ ‫اتوبیوگرافی‪ :‬من چروکی‪ 34 ،‬سال دارم‬ ‫بررسی‪ :‬جنتلمن شیک پوش المانی‬ ‫کلینیک مجازی‪ :‬درباره مغز متفکر خودرو‬ ‫قطعه شناسی‪ :‬سامانه هدایت و فرمان‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪ 1397‬سال بیست ودوم‬ ‫هفته نامه «ایران خودرو»‬ ‫اطالع رسانی تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته نامه ایران خودرو صرفـا با ذکر منبـع ازاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان ان است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی اقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره اینده‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫امریکایی نیش زن‬ ‫تبدیل چهار در به دو در‬ ‫نیرومحرکه‬ ‫‪28‬‬ ‫پیشرانه‪ :‬بررسی کامل پیشرانه ‪ X12‬کامینز‬ ‫فن اوری ‪/‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪34‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‪ :‬در راستای بهبود ‪ NVH‬خودروی دنا‬ ‫حرفه ای‬ ‫تجربه رانندگی و‬ ‫بررسی کادیالک‬ ‫‪ XTS‬مدل ‪2017‬‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪/‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ره اورد‪ :‬تعبیر خوش نوای «گانگ»‬ ‫خودروها و ادم ها‪ :‬برندگان و رانندگـان‬ ‫نواوران‪ :‬فیلتر هوای خودکار‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬دودزیال علیه الودزیال‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬جعبه متحرک فرهنگ‬ ‫‪34‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫پاورقی‪ :‬روند احتمالی کاهش نواوری در جهان‬ ‫اتو گالری‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021 48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫ارشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬ ‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫بازاریابی محتوایی در صنعت خودرو‬ ‫دکترحمیدرضا اسماعیل خو‬ ‫یکــی از بازارهایی که بــه دالیل پیچیدگــی محصول و جوان‬ ‫بودن ســن بازار هدف در جســت وجوی محتوای بیش تر اســت‪،‬‬ ‫بازار خودرو اســت و بازاریابی محتوایی کــه یک ابزار حیاتی برای‬ ‫هر کســب و کاری اســت که می تواند در صنعت خودرو نیز بسیار‬ ‫تاثیرگذار باشــد‪ .‬این که تنها به مشــتریان خود بگویید نماینده چه‬ ‫شرکتی هســتید کافی نیســت‪ ،‬بلکه می توانید با دادن اطالعات‬ ‫مفید و پاســخ به ســوال های احتمالی ان ها درباره خودروهایتان‪،‬‬ ‫به مشتریان بالقوه خود حس اعتماد بدهید‪ .‬با استفاده از بازاریابی‬ ‫محتوایی می توانید خودروهای بیش تری بفروشید و در رقابت زیاد‬ ‫دنیــای تجارت از رقبای خود پیشــی بگیرید‪.‬نکته مهمی که نباید‬ ‫فراموش کنید این است که دنیای امروز تغییر کرده است و به دلیل‬ ‫وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی تاکتیک های فروش قدیمی‬ ‫موثــر نخواهند بود‪ .‬به لطف گســترش اینترنــت‪ ،‬خریداران برای‬ ‫خرید دقــت بیش تری کرده و هنگامی که می خواهند وســیله ای‬ ‫مانند خودرو را خریداری کنند تمام جوانب ان را بررسی می کنند و‬ ‫بعد از تحقیقات کامل درباره ان محصول‪ ،‬خرید می کنند‪ .‬بهترین‬ ‫راه برای نزدیک شــدن به این ســبک جدید مــردم در خرید‪ ،‬این‬ ‫اســت که نیازهای ان ها را شناســایی کرده و با توجه به کســب و‬ ‫کارتان پاسخ گوی ان ها باشید‪ .‬برای تحقق این موضوع می توانید‬ ‫از بازاریابی محتوایی اســتفاده کنید‪ .‬شــرط درســت انجام دادن‬ ‫این امر ایجاد حس اعتماد در مشــتریان اســت‪ .‬مــردم هنگامی‬ ‫که ببینند در مســیر تحقیق برای خرید محصول‪ ،‬اطالعات ارایه‬ ‫شده شما کار را برایشان راحت تر می سازد‪ ،‬به شما اعتماد خواهند‬ ‫کرد‪ .‬برای همین منظور محتوای شما باید اموزشی و مفید باشد‪.‬‬ ‫به طور خالصه اســتراتژی محتوایی بر محتــوا تمرکز دارد‪ ،‬ولی‬ ‫اســتراتژی بازاریابی محتوایی در اهداف بازاریابی شرکت (البته از‬ ‫طریق محتوا) تمرکز دارد‪ .‬درســت است که هیچ «قالب» قطعی‬ ‫برای ایجاد یک اســتراتژی بازاریابی محتــوا وجودندارد‪ ،‬اما پنج‬ ‫جزء وجود دارد که ضروری است وجود داشته باشد‪:‬‬ ‫‪- 1‬نواوری در بازاریابی محتوایی‪ :‬شــما چــه نواوری خواهید‬ ‫داشت تا جلب توجه کنید؟‬ ‫‪- 2‬طرح کســب و کار شــما برای بازاریابــی محتوا‪ :‬این طرح‬ ‫شامل اهدافی اســت که شــما برای برنامه محتوایی خود داریدو‬ ‫همچنیــن باید در طول اجرای برنامــه خود‪ ،‬موانع و فرصت هایی‬ ‫که ممکن است با ان ها مواجه شوید را بشناسید‪.‬‬ ‫‪-3‬نقشــه محتوا و شــخصیت مخاطبان شما‪ :‬این جایی است‬ ‫که شــما مخاطبــان خاص خود را کــه برای ان هــا محتوا ایجاد‬ ‫می کنید‪ ،‬چیســتی نیازهایشــان و چگونگی چرخه تعلق محتوایی‬ ‫ان ها را شرح می دهید‪.‬‬ ‫‪ - 4‬روایت برند شــما‪ :‬در این جا‪ ،‬شما بازاریابی محتوای خود‬ ‫را بر اساس ایده ها و پیام هایی که می خواهید منتقل کرده‪ ،‬تفاوت‬ ‫این پیام ها با پیام ســایر رقبا و چگونگی دید شــما از تکامل چشم‬ ‫انداز در هنگام به اشــتراک گذاری ان ها با مخاطبان را خصوصی‬ ‫سازی می کنید‪.‬‬ ‫‪ - 5‬برنامه کانال شما‪ :‬این برنامه باید شامل پلتفرم هایی باشد‬ ‫که شما از ان ها برای گفتن داستان خود استفاده می کنید‪ ،‬این که‬ ‫معیار‪ ،‬فرایندها و اهداف شــما برای هر یک چیست و چگونه بین‬ ‫ان ها ارتباط ایجاد می کنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫عرضه محصولی رقابتی و متکی بردانش ایرانی‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفت‪ :‬خودروســازی کشــور‪ ،‬باوجود رشــد‬ ‫چشم گیری که داشته‪ ،‬نتوانسته محصولی که شایسته ایران و ایرانی باشد‪ ،‬تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمد شــریعتمداری در نشستی با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی قطعه ساز در‬ ‫خراســان رضوی با اشاره به رقابت ســنگینی که در عرصه خودروسازی دنیا وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صنعت خودروسازی کشور سال گذشته رشد چشم گیری داشت که از ان جمله در‬ ‫استان خراسان رضوی شاهد رشد ‪ 2.7‬درصدی تولید خودرو بودیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬معلوم می شــود که بین خودروســازان بزرگ داخلی رقابتی به‬ ‫وجود امده و ان ها درصدد برامده اند تا تولیدات خود را رشد کمی و کیفی بدهند‪.‬‬ ‫شریعتمداری تاکید کرد‪ :‬اگر قرار است رو به جلو حرکت کرده و مسیر توسعه را در صنعت‬ ‫خودرو طی کنیم نباید نگران فشارهای خارجی باشیم بلکه باید تولید را در کشور مستحکم‬ ‫کرده و محصولی رقابتی متکی بر دانش ایرانی و متناسب با بازار دنیا عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد درخواســت واگذاری بخشــی از شــرکت های‬ ‫ایران خودرو و ســایپا به بخش خصوصی گفت‪ :‬ســهام شرکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫قابل واگذاری نیست مگر ان که رقبا ان قدر زیاد شوند که امکان واگذاری میسر شود‪.‬‬ ‫شــریعتمداری بــا بیان این که قیمت گذاری خودرو در کشــور نیازمند اصالح اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در قیمت گذاری خودرو گرفتار مشــکالت زیادی هســتیم و خودرو به هیچ وجه‬ ‫انحصاری نیست و این وزارت خانه در نرخ گذاری ان پای بند مقررات کشور است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کار شــورای رقابت‪ ،‬قاعده گذاری و تعیین قواعد در مورد نرخ گذاری‬ ‫خودرو اســت و در مورد خودروهای زیر ‪ 450‬میلیــون ریال تصمیم می گیرد‪ ،‬اما تصمیم‬ ‫در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو در اختیار شــورای اقتصاد است و اگر انحصاری‬ ‫باشــد‪ ،‬باید چارچوب قانونی در مورد نرخ گذاری رعایت شــود تا خودروساز بتواند تنفسی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬حمایت از قطعه سازی موجود در مورد نرخ گذاری زمانی مسیر است‬ ‫که خودروســاز حرف منطقی بشــنود‪ ،‬اما باید پی گیری کرد که قیمــت گذاری خودرو به‬ ‫نحوی اصالح شود که مشکلی برای قطعه ساز به وجود نیاید‪.‬‬ ‫تولید ‪ 100‬هزاردستگاه خودرو در ایران خودرو تبریز‬ ‫مدیر عامل شــرکت ایران خودرو تبریز از تولید انبوه سه محصول سورن سال‪،‬‬ ‫سورن توربوشارژ و سمند ‪ LX‬سال درسال ‪ 97‬دراین شرکت خبرداد‪.‬‬ ‫حمید حاجی زاد منصور با بیان این مطلب گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی انجام شده امسال‬ ‫در شــرکت ایران خودروی تبریز ‪ 100 ،‬هزار دستگاه خودرو تولیدمی شودکه فروش این‬ ‫تعداد محصول از طریق شــبکه نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو صورت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت ایران خودرو تبریزدر ســال ‪ 96‬با تعریف اقدامــات پیش گیرانه و‬ ‫استانداردســازی فرایندهای موثر در کیفیت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتقای رتبه کیفی دو‬ ‫محصول سمند و سورن از یک ستاره به دو ستاره شد و ارتقای سطح کیفی دو محصول‬ ‫مذکور به سه ستاره شدن را در سال ‪ 97‬دربرنامه دارد‪.‬‬ ‫حاجــی زاد منصور در زمینــه برنامه صادراتی ایران خودرو تبریز‪ ،‬اظهارداشــت ‪ :‬این‬ ‫شرکت پارسال موفق به صادرات ‪ 480‬دستگاه سمند به کشور عراق و ‪ 96‬دستگاه سمند‬ ‫به صورت ‪ SKD‬به کشور سنگال شد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دیگر برنامه صادراتی این شــرکت در ســال گذشــته را صادرات ‪117‬‬ ‫دستگاه خانواده سمند از جمله سمند بنزینی ال ایکس با موتور ای اف‪ ،7‬سمند ال ایکس‪،‬‬ ‫ســمند ای ال ایکس با موتور ای اف ‪ 7‬به کشــور های اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬سنگال و‬ ‫عراق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬ایران خودرو تبریز با تکیه بر نیروی جوان و فعال خود‬ ‫از بدو تاســیس تاکنون توانســته‪ ،‬تولید بیش از ‪ 700‬هزار دستگاه انواع خودروی سواری‬ ‫را محقق سازد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫شــرکت خدمــات پــس از فروش‬ ‫ایران خودرو و شــرکت امــداد خودرو‬ ‫ایــران‪ ،‬در چهاردهمیــن نمایشــگاه‬ ‫بین المللی قطعات خودرو‪ ،‬مجموعه ها‬ ‫و صنایع وابســته که در شهر اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬حضور یافتند‪.‬‬ ‫شــرکت تهیــه و توزیــع لــوازم یدکی‬ ‫ایران خودرو (ایساکو) به عنوان متولی خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو و شرکت‬ ‫امداد خودرو ایران‪ ،‬از نوزدهم تا بیســت و دوم اردیبهشــت ماه در محل نمایشــگاه های‬ ‫بین المللی اصفهان حاضر شدند‪.‬‬ ‫شــرکت ایســاکو در این نمایشگاه نحوه اســتفاده از وب اپلیکیشــن اتوکلیک را برای‬ ‫عالقه مندان تشــریح و در خصوص کارکرد این ســامانه و مزایای ان بــه بازدیدکنندگان‬ ‫توضیحاتی ارایه کرد‪.‬‬ ‫همــکاران این شــرکت همچنین در خصوص ســامانه «اصل بخرید» کــه به منظور‬ ‫جلوگیری از خرید قطعات تقلبی و سامانه «همراه ایساکو» که در راستای افزایش رضایت‬ ‫مشــتریان چند ســالی اســت در اختیار دارندگان محصــوالت ایران خودرو قــرار گرفته‪،‬‬ ‫راهنمایی های الزم را انجام دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬در این نمایشگاه تعمیرکارانی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو در اســتان اصفهان فعال هســتند توانســتند‪ ،‬با هماهنگی همکاران بخش‬ ‫بازاریابی حاضر در غرفه ثبت نام کرده تا پس از گذراندن دوره های اموزشی و ازمون های‬ ‫الزم به عنوان استادکار جذب شبکه تعمیراتی این شرکت بشوند‪.‬‬ ‫شرکت امداد خودرو ایران نیز با هدف معرفی خدمات نوین امدادی خود در این نمایشگاه‬ ‫حضــور پیدا کرد‪ .‬امداد خودرو ایران در نمایشــگاه قطعات اصفهــان تخفیف ویژه ای برای‬ ‫سطوح مختلف کارت های اشتراک خود در نظر گرفته بود‪ .‬این شرکت همچنین برگزاری‬ ‫مسابقه امدادگرشو را در برنامه های خود در این نمایشگاه گنجانده بود‪.‬‬ ‫مینی در راه بازار ایران‬ ‫تصادف خودروی خودران گوگل‬ ‫لزوم حمایت از هیبرید و برقی برای کاهش الودگی هوا‬ ‫یــک عضو کمیســیون انرژی مجلــس با تاکید برلــزوم حمایــت از ورود و تولید‬ ‫خودروهای هیبرید در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش تعرفه واردات خودرو های هیبرید که‬ ‫در طرح ســامان دهی بازار خودرو دیده شده می توان به انتقال تکنولوژی این نوع‬ ‫خودرو ها به کشور امید داشت‪.‬‬ ‫علی بختیار با بیان این که موافق طرح سامان دهی بازار خودرو هستیم‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫با کلیات طرح سامان دهی بازار خودرو موافق هستم اما برخی از جزییات طرح باید مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گیرد تا بتوان یک طرح جامع و کارشناسی ارایه و تصویب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طرح ســامان دهی بازار خودرو از مواردی که باید به ان توجه و حمایت‬ ‫ویژه شــود اســتفاده از خودروهای هیبرید‪،‬برقی و تجدیدپذیر است چرا که از مزیت های‬ ‫بــه کار گیری این نوع خودروها مــی توان به کاهش الودگی زیســت محیطی‪ ،‬گاز های‬ ‫گل خانه ای و ‪ co2‬اشاره داشت‪.‬‬ ‫بختیار ادامه داد‪ :‬باید در کنــار حمایت از واردات خودروهای هیبریدی با کاهش تعرفه‬ ‫به ورود تکنولوژی این نوع خودرو ها به کشور اندیشید تا فقط در مسیر واردات قرار نگیریم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد‪ :‬با حمایت از ورود خودروهای هیبرید‬ ‫می توان ‪ 20‬درصد از خودرو های بنزینی را از رده خارج و هیبرید را جایگزین ان ها کرد‪.‬‬ ‫بختیــار با بیان این که یکی از راه کارهای حمایت از خودرو های هیبرید کاهش تعرفه‬ ‫واردات ایــن نوع خودروهاســت‪ ،‬گفت‪ :‬اینده صنعت خودرو و انــرژی به هم گره خورده‬ ‫اســت‪،‬بدان معنا که انرژی در ‪ 50‬ســال اینده گام به گام به ســمت کاهش اســتفاده از‬ ‫انرژی های فسیلی حرکت خواهد کرد و انرژی های تجدید پذیر جایگزین ان خواهد شد‪.‬‬ ‫در سوخت خودروها هم همین مسیر دنبال می شود که خودروها از حالت سوخت فسیلی‬ ‫به سمت سوخت پاک‪،‬برقی و هیبرید حرکت می کنند‪.‬‬ ‫خودروهای برقی دانشگاه ازاد قزوین وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫دانشگاهی در کبک کانادا‪ ،‬موفق به ساخت خودرویی با‬ ‫مصرف بنزین ‪ 0/8‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫احداث مدرسه در یکی از محروم ترین نقاط ایران‬ ‫راز لبخند بچه های دایه اباد الر‬ ‫طناز غنی زاده‬ ‫بــاد گرمــی می وزیــد‪ .‬نخســتین چیــزی کــه در‬ ‫خیابان های این شــهر کویری نظر هــر تازه واردی را‬ ‫به خود جلب می کرد درختان نخل سر به فلک کشیده‬ ‫در کنار گذر خیابان هاســت‪ .‬از ســبزها و ابی های نما‬ ‫و در و پنجره خانه های شــهر‪ ،‬تــا قرمز و زرد لباس ها‬ ‫و چادرهــای زنان بلوچ و خورشــیدی کــه مانند همه‬ ‫شــهرها‪ ،‬رنگ نارنجی اش را چونــان حریری نرم بر‬ ‫مساحت شهر کشیده است‪.‬‬ ‫انتهای خیابان ســنگ فرش شــده ای‪ ،‬در ســاختمان‬ ‫امــوزش و پرورش‪ ،‬نمایندگان اداره کل نوســازی شــهر‬ ‫زاهــدان و ایران خودرو پــای میز مذاکره بــرای امضای‬ ‫قرارداد پیمانکاری احداث مدرســه ‪ 12‬کالســه ای به نام‬ ‫«شــهدای ایران خودرو» در روستای الر نشسته اند و قرار‬ ‫است احداث این مدرسه به پیمان کار بومی منتخب اداره‬ ‫کل نوســازی شهر زاهدان سپرده شــود و با رعایت سایر‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫اســتانداردهای مدرسه ســازی‪ ،‬اول مهرماه ‪ 97‬صدای‬ ‫زنگ مدرسه در کوچه های شهر طنین انداز شود‪.‬‬ ‫□‬ ‫خورشید سوزان همانند کوهی از اتش در وسط اسمان‬ ‫خودنمایی می کند‪ ،‬گرمایی وصف ناشــدنی‪ .‬هنوز ساعت‬ ‫‪ 11‬ظهر اســت و به قول خودشــان االن هوا بسیار خوب‬ ‫و مطبوع اســت! به ســمت محل مراســم کلنگ زنی در‬ ‫هنرستان شهید احمدی روشن حرکت می کنیم‪ .‬با گذر از‬ ‫کوچه پس کوچه های بســیار باریک و قدیمی با خانه هایی‬ ‫کاه گلی به دبیرســتان احمدی روشــن می رسیم‪ .‬دانش‬ ‫اموزان با لباس های محلی بلند و رنگی به تماشــا ایستاده‬ ‫اند‪ .‬تماشای چهره های معصومانه و لبخند زیبای نشسته‬ ‫بر لبان شان فضا را پر از انرژی مثبت کرده است‪.‬‬ ‫محمود دانش اموز کالس دهم با خوش حالی بســیار‬ ‫می گوید‪ :‬راه اندازی این کارگاه می تواند مسیر زندگی من‬ ‫و بســیاری از دانــش اموزان دیگر را تغییــر دهد‪ .‬ما قول‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫می دهیم که با سخت کوشی افراد مفیدی برای شهرمان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫می گویند‪ :‬زاهدان شــکل نقاشــی های بچه هاســت‪.‬‬ ‫اســمون صاف‪ ،‬قد بلند کوه ها که پشــت هم دست حلقه‬ ‫کرده اند دور شهر‪ .‬ابی‪ ،‬سفید‪ ،‬قهوه ای‪.‬‬ ‫□‬ ‫مدیــرکل اموزش و پــرورش ضمن قدردانــی از گروه‬ ‫صنعتــی ایران خودرو در انجام مســوولیت های اجتماعی‬ ‫در عرصه هــای مختلف و ارایه خدمــات خیرخواهانه در‬ ‫مناطــق محــروم و کم تر توســعه یافته گفــت‪ :‬اموزش و‬ ‫پرورش بیش از هر زمانی نیازمند مشــارکت خیران است‬ ‫و گــروه صنعتی ایران خودرو در ایــن زمینه به موقع و بجا‬ ‫قدم برداشته و توانسته است در توسعه فضاهای اموزشی‬ ‫نقش بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫نخعــی افزود‪ :‬گــروه صنعتــی ایران خــودرو همواره‬ ‫جایگاه کلیدی خود را در توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬عمران و‬ ‫قرار است مدرس ه ‪ 12‬کالسه‬ ‫«شهدای ایران خودرو»‬ ‫در یکی از محروم ترین‬ ‫روستاهای زاهدان تا اول‬ ‫مهر ماه امسال افتتاح شود‬ ‫ابادی‪ ،‬فعالیت های اقتصادی و تولیدی در تمامی کشــور‬ ‫نشان داده اســت و به عنوان بازوی اقتصادی همواره در‬ ‫کنار دولت به خوبی ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫محمدرضا اذرخشــی‪ ،‬صاحب امتیاز نمایندگی ‪4207‬‬ ‫فــروش گروه صنعتــی ایران خودرو که بانی ســاخت این‬ ‫کارگاه اموزشــی بود با تشکر از گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫گفــت‪ :‬از این که ایران خــودرو این فرصــت را برای من‬ ‫فراهم کرد ســپاس گزارم و امیدوارم احــداث این کارگاه‬ ‫بتواند منجر به اشتغال زایی در این شهر شود‪.‬‬ ‫□‬ ‫دکتــر نادره رضایــی‪ ،‬مدیر مســوولیت های اجتماعی‬ ‫گــروه صنعتــی ایران خــودرو ضمــن بیان رســالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو گفت‪ :‬احداث مدرســه ‪ 12‬کالســه‬ ‫شــهدای ایران خــودرو و این کارگاه هنرســتانی توســط‬ ‫ایران خودرو می تواند مشکالت زیادی را در بحث اموزشی‬ ‫منطقه برطرف کند‪.‬‬ ‫وی از فرزنــدان ســخت کوش این ســرزمین پهناور‬ ‫خواست تا با وجود مشــکالت یادشده در راه کسب علم‬ ‫و دانش از هیچ تالشــی فروگذار نباشــند و در ســرما و‬ ‫گرمای ســخت بــرای دســت یابی به دانــش و اینده ای‬ ‫بهتر با شور و شــوق در کالس های درس حاضر شوند‪.‬‬ ‫پس از مراسم کلنگ زنی در زیر افتاب سوزان و انداختن‬ ‫عکس های یــادگاری با دانش امــوزان و خداحافظی با‬ ‫ان ها‪ ،‬به ســمت روســتای دایــه اباد الر‪ ،‬روســتایی که‬ ‫محل احداث مدرســه شــهدای ایران خودرو بود‪ ،‬راهی‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫شاید تا به امروز تعبیر درستی از فقر نداشتم‪ ،‬اما امروز‬ ‫با دیدن زندگی این مردم‪ ،‬فقر و نداری را از نزدیک لمس‬ ‫کردم‪ ...‬هر چه به روســتا نزدیک تر می شدیم شدت فقر و‬ ‫نداری بیش تر و بیش تر می شد‪.‬‬ ‫□‬ ‫بعد از مدتی خودروی ما جلوی در یک مدرسه پسرانه‬ ‫متوقف شد‪ .‬مدرسه شش کالسه پسرانه حضرت سلیمان‬ ‫دارای ســه کالس و سه کانکس مســتقر درحیاط بود‪ .‬با‬ ‫«ســام و خوش امدید» یک صدای بچه هــا‪ ،‬وارد یکی‬ ‫از کانکس ها شــدیم‪ .‬حدود ‪ 20‬دانش اموز روی یک تکه‬ ‫موکت روی زمین نشسته اند‪ .‬در میان بچه ها می نشینیم‪.‬‬ ‫حس بسیار غریبی دارد‪ .‬حســی که هیچ گاه ان را تجربه‬ ‫نکرده ام‪ .‬کالســی که دیوارهایش به جای اجر‪ ،‬اهن و به‬ ‫جای نیمکت‪ ،‬موکت روی زمینش پهن اســت و در دست‬ ‫دانــش اموزانــش به جای کیــف‪ ،‬نایلون های کیســه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ایــن همــه محرومیــت بغضــم می گیــرد و توی‬ ‫الک ســکوت می خزم‪ .‬مهم ترین نکته ای که به چشــم‬ ‫می خــورد و همه از ان متعجبند لبخند بی وقفه بچه ها و‬ ‫خوش حالی و شــیطنت تک تک ان ها در گرمای باالی‬ ‫‪ 30‬درجه اســت‪ .‬کالس های اهنی که در زیر خورشــید‬ ‫سوزان همچنان پذیرای لبخند بچه هاست‪.‬‬ ‫احمــد یکی از دانش اموزان بازیگوش و خوش خنده‬ ‫کالس ششــم وقتی می شــنود که قرار اســت چند متر‬ ‫باالتر مدرســه ‪ 12‬کالسه راه اندازی شــود می گوید‪ :‬با‬ ‫ســاخت این مدرســه همه ما می توانیم ادامــه تحصیل‬ ‫دهیم اگر می خواســتیم سال دیگر به دوره اول متوسطه‬ ‫برویــم باید به یکی از روســتاهای دیگــر می رفتیم که تا‬ ‫ان جــا پیاده یک ســاعت و ‪ 20‬دقیقه راه بــود‪ ،‬اما االن‬ ‫بــه راحتــی می توانیم وارد این مدرســه شــویم و درس‬ ‫بخوانیم‪.‬‬ ‫شادی بچه ها از ساخت یک مدرسه ‪ 12‬کالسه در ان‬ ‫منطقه بی نظیر است و ای کاش می شد لحظه لحظه این‬ ‫شــادی و لبخندها را ثبت کرد‪ .‬هادی که تمام تالشــش‬ ‫را کرد‪.‬‬ ‫□‬ ‫پس از بازدید از زمین مدرســه ‪ 12‬کالســه‪ ،‬چند تن از‬ ‫اهالی محل دور ما حلقه زدند و ضمن تشکر از نمایندگان‬ ‫ایران خــودرو‪ ،‬رضایی مدیــر مســوولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫نوروزی مدیر امالک و مستغالت و گلیاری مدیر بازاریابی‬ ‫و شــبکه فروش درخواســت های خود را مبنی بر احداث‬ ‫ازمایشــگاه و زمین بازی و ورزش در این مدرســه مطرح‬ ‫کردند‪ .‬نمایندگان نیز با تاکید بر این که این مدرسه مطابق‬ ‫بــا اســتانداردهای روز و با کلیــه امکانات بــرای بچه ها‬ ‫احداث خواهد شــد‪ ،‬این نوید را دادند که امسال اول مهر‬ ‫ماه ‪ 97‬زنگ این مدرسه به صدا در خواهد امد‪.‬‬ ‫□‬ ‫بعــد از صرف ناهار بــه همراه گروه راهی روســتاهایی‬ ‫شــدیم که در ان جا چند کارگاه سوزن دوزی وجود داشت‬ ‫که زنان بی سرپرســت خانوار در ان ها مشغول کار بودند‪.‬‬ ‫ایران خودرو در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی‬ ‫گــروه صنعتی ایران خــودرو در جهت حمایــت از زنان بی‬ ‫سرپرســت خانوار و ایجاد شــغل و درامدزایی برای ان ها‪،‬‬ ‫کارهای ســوزن دوزی شــان را برای هدایای شــرکت در‬ ‫مراســم مربوط به بانوان ایران خودرویــی خریداری کرده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار می تواند بــه درامدزایی بســیاری از زنان‬ ‫روستایی کمک کند‪ .‬یکی از اعضای گروه مسوولیت های‬ ‫اجتماعــی ایران خــودرو می گوید‪ ،‬در پی ســفرهای مکرر‬ ‫به این اســتان متوجه شــده اند کــه بســیاری از زنان بی‬ ‫سرپرســت می توانند با هنر ســوزن دوزی از خانواده های‬ ‫خود محافظت کرده و نان اور خانواده خود باشند‪ .‬ان ها با‬ ‫بررســی این موضوع بسیاری از این خانواده ها را شناسایی‬ ‫کرده انــد و تصمیم گرفته اند در راســتای مســوولیت های‬ ‫اجتماعی از هنر ان ها در ســایر مراسم و یادبودها استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫□‬ ‫به دعوت مدیر کل میراث فرهنگی اســتان سیستان‬ ‫و بلوچســتان راهی موزه جنوب شــرق ایران می شــویم‪.‬‬ ‫در حیــاط مــوزه‪ ،‬مجســمه هایی از گرشاســب‪ ،‬پهلوان‬ ‫اســطوره ای که بی مــرگ افریده شــده‪ ،‬حمــل پهلوان‬ ‫عدالت‪ ،‬ســورنا ســردار بزرگ نام دار سیســتانی به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬در سالن اصلی موزه‪ ،‬مجسمه ‪ ‬بزرگی از رستم‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬موزه سه طبقه دارد که با عکس های‬ ‫رنگی بســیار بزرگ از مناطق دیدنی سیســتان‪ ،‬اشــیای‬ ‫باســتانی‪ ،‬معرفی بزرگان و دانشــمندان‪ ،‬معرفی اقوام با‬ ‫مجســمه و لباس های محلی‪ ،‬ا کواریم و معرفی ابزیان و‬ ‫‪ ...‬شما را به ســرزمین اساطیری سیستان وبلوچستان با‬ ‫پنج هزار سال پیشینه می برد‪.‬‬ ‫□‬ ‫تمــام این مدت به هــران چه دیده ام فکــر می کنم و‬ ‫دنبــال جواب هایی برای چراهایم هســتم‪ .‬محمد دانش‬ ‫اموز کالس ســوم که زندگــی را از دریچه شــعر زیباتر از‬ ‫دیگران می بیند‪ .‬مادرانی که چهره شان حکایت از سال ها‬ ‫زندگی پر تالش‪ ،‬رنج و نومیدی دارد‪ .‬اهنگ مالیم کالم‬ ‫نخعــی‪ ،‬ارامــش و صلح را بــه بچه های زاهــدان هدیه‬ ‫می دهد‪ .‬معصومیت کودکانه محمود کودکی خردسال با‬ ‫موهایی بور و قرص نانی در دست‪.‬‬ ‫عکاس مجله با چشــم عقاب‪ ،‬بهــار زرد رنگ زاهدان‬ ‫را در نگاه دوربین به وســعت فضای عشق می نشاند و راز‬ ‫لبخندهــای بچه های دایه ابــاد الر در کانکس های گرم‬ ‫جاودانه می شود‪...‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪9‬‬ ‫نقشه خبر جهانی‬ ‫فراخوان بزرگ‬ ‫حلقــــــه ها‬ ‫اروپا‬ ‫فراخوان بزرگ ااودی‬ ‫ااودی اعالم کرد‪ ،‬به دلیل نگرانی از وقوع اتش سوزی‬ ‫‪ ۱ /۱۶‬میلیون دســتگاه از محصوالت خود در سراســر‬ ‫جهان را فرا می خواند‪ .‬ااودی اعالم کرد‪ :‬به دلیل نگرانی‬ ‫از داغ کــردن یا وقوع اتصالــی در پمپ های خنک کننده‬ ‫برقی به کاررفته در خودروهــای خود به دلیل رطوبت که‬ ‫ممکن اســت منجر به وقوع اتش ســوزی شــود‪۱ /۱۶ ،‬‬ ‫میلیــون دســتگاه از محصوالت خود در سراســر جهان‬ ‫را بــرای رفع عیب فرامی خواند‪ .‬شــرکت ااودی که برند‬ ‫لوکس شرکت المانی فولکس واگن محسوب می شود به‬ ‫رگوالتورهای امریکایی گفته این فراخوان شامل برخی از‬ ‫خودروهای ااودی ا ‪ ۵‬کابریولت‪ ،‬ا ‪ ۵‬ســدان و ااودی کیو‬ ‫‪ ۵‬تولید سال های ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ،۲۰۱۷‬خودروهای ااودی ا ‪۶‬‬ ‫تولیدی ســال های ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ۲۰۱۶‬و خودروهای ااودی‬ ‫ا‪ ۴‬ســدان و ا‪ ۴‬الرود دارای موتورهای توربو اف اس ای ‪۲‬‬ ‫لیتری می شود‪ .‬اودو روگیمر‪ ،‬سخن گوی شرکت ااودی‬ ‫در المان گفت‪ :‬این فراخوان‪ ۱ /۱۶ ،‬میلیون دســتگاه از‬ ‫محصوالت این شرکت در سراسر جهان را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫رشد ناچیز‬ ‫رنو اعالم کرد‪ ،‬رشد درامدهایش در سه ماهه نخست‬ ‫امســال کم تر از حد مورد انتظار بوده اســت‪ .‬پیش بینی‬ ‫شــده بود رنو در این مدت شاهد افزایش ‪ ۰ /۲‬درصدی‬ ‫درامدش باشــد‪ ،‬اما این پیش بینی به سبب افت فروش‬ ‫در بازارهای اسیایی محقق نشــد‪ .‬در سه ماهه نخست‬ ‫امسال با افزایش ‪ ۱۱‬درصدی ارزش یورو در برابر دالر‪،‬‬ ‫فروش محصوالت رنو در کشــورهای هند‪ ،‬چین و کره‬ ‫جنوبی با ارقام پیش بینی شده منطبق نبود‪ .‬طبق اعالم‬ ‫رنو درامد این شــرکت ‪ ۱۳ /۱۶‬میلیــارد یورو (‪۱۵ /۹۳‬‬ ‫ی شــده بود درامد‬ ‫میلیارد دالر) بود؛ در حالی که پیش بین ‬ ‫این خودروساز فرانسوی به ‪ ۱۳ /۷۷‬میلیارد یورو برسد‪.‬‬ ‫معــاون مالی رنو گفت‪« :‬در حقیقــت ما احتمال تحقق‬ ‫نیافتــن اهداف مــان را در نظر گرفته بودیــم‪ ،‬اما میزان‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫انحراف عملکرد در برابر اهداف پیش بینی شــده‪ ،‬بیش‬ ‫از انتظار ماســت‪ ».‬فروش رنو در بازارهای اروپایی رشد‬ ‫چشم گیری داشته اســت و به گفته کارشناسان کاهش‬ ‫فروش در چین و هند نیز نتیجه طبیعی سیاست توسعه‬ ‫سریع بازار رنو در اسیاست‪.‬‬ ‫خوش بینی مدیر جدید‬ ‫هربــرت دایــس‪ ،‬مدیر جدیــد فولکس واگن اعالم‬ ‫کــرد‪ ،‬بــا وجود کاهــش ســود عملیاتی در ســه ماهه‬ ‫نخســت ســال جاری میــادی‪ ،‬ایــن شــرکت طبق‬ ‫برنامه ریزی هــای انجام شــده پیش مــی رود‪ .‬باوجود‬ ‫کاهــش ســودعملیاتی‪ ،‬ارزش ســهام ایــن گــروه‬ ‫خودروســازی در ســایه تغییــرات مدیریتی‪ ،‬ســامت‬ ‫مالی و نیز کاهش خطــر اعمال محدودیت تردد برای‬ ‫خودروهای دیزلــی‪ ،‬افزایش یافته اســت‪ .‬دایس پس‬ ‫از اعــام مبلــغ ‪ ۴ /۲۱‬میلیارد یورویی ســود عملیاتی‬ ‫گفــت‪« :‬فولکس واگــن از نظر اقتصــادی در وضعیت‬ ‫بســیار قدرتمنــدی قرار دارد و ارقام ســه ماهه نشــان‬ ‫می دهند که در مســیر درست حرکت می کنیم‪ ».‬طبق‬ ‫اعالم فولکس واگــن افت ‪ ۳۰۰‬میلیون یورویی ســود‬ ‫عملیاتی تا حدی ناشی از تغییر استاندارد حساب داری‬ ‫ایــن گروه اســت و در فاصله ماه هــای ژانویه تا مارس‬ ‫برای نخســتین بار از سال ‪ ۲۰۱۵‬هیچ هزینه ای برای‬ ‫پوشــش جریمه هــا و خســارات بحــران دیزل گیت در‬ ‫نظر گرفته نشــد‪ .‬کارشناســان به افزایش ســوداوری‬ ‫فولکس واگــن تحــت رهبری دایــس امیدوارنــد‪ ،‬اما‬ ‫ســرمایه گذاران خواهــان تســریع در رونــد کاهــش‬ ‫هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه هستند‪.‬‬ ‫ولوو پرفروش تر و پرخرج تر می شود‬ ‫ولوو اعالم کرد‪ ،‬در ســه ماهه نخست امسال شاهد‬ ‫افزایش درامدهای عملیاتی بوده اســت‪ .‬این خودروساز‬ ‫پیش بینی کرده است‪ ،‬امســال شاهد افزایش فروش و‬ ‫نیــز افزایش هزینه ها خواهد بود‪ .‬خودروســاز ســوئدی‬ ‫کــه اکنون تحت مالکیت هلدینــگ جیلی چین فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬اعالم کرد‪ ،‬در دوره ســه ماهه نخســت سال‪،‬‬ ‫مجمــوع درامدهــای عملیاتــی اش بــا افزایــش ‪۳ /۶‬‬ ‫درصدی به ‪ ۴۱۷‬میلیون دالر رســیده اســت‪ .‬ولوو کارز‬ ‫که چهار ســال پیاپی موفق به ثبــت رکوردهای تازه در‬ ‫فروش شده است‪ ،‬وعده داده که با ارایه مدل های جدید‬ ‫و تداوم استقبال از شاسی بلند فشرده «ایکس سی ‪»۴۰‬‬ ‫امــار فروش و درامدش در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بازهم افزایش‬ ‫خواهــد یافت‪ .‬مدیــر ولوو کارز گفت این خودروســاز در‬ ‫بــازار امریــکا و چین حضوری پررنگ خواهد داشــت و‬ ‫می کوشــد سهم بازار دیگر لوکس سازان نظیر مرسدس‬ ‫بنز و ب ام و را از ان خود کند‪ .‬ســوداوری ولوو امســال‬ ‫ادامــه خواهد یافت‪ ،‬اما بخش قابل توجهی از این ســود‬ ‫صرف هزینه بازاریابی مدل های جدید و نیز توســعه فن‬ ‫اوری ها خواهد شد‪.‬‬ ‫نواوری بوش در کاهش االیندگی‬ ‫شــرکت بوش المان اعالم کــرد‪ ،‬فن اوری تازه ای‬ ‫در اختیار دارد که میزان انتشــار اکســیدهای نیتروژن‬ ‫را در خودروهــای دیزلی تا ‪ ۹۰‬درصــد کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬شــرکت بوش در زمینه تولید انواع لوازم خانگی و‬ ‫نیز قطعات خودرو فعالیت می کند‪ .‬دنر‪ ،‬مدیر بوش‪ ،‬در‬ ‫کنفرانس خبری ســاالنه این شــرکت گفت با استفاده‬ ‫از فــن اوری جدیــد‪ ،‬خودروهــای دیزلــی می تواننــد‬ ‫اســتانداردهای االیندگی سخت گیرانه را در جاده ها و‬ ‫همچنین در ســطح شــهرها رعایت کنند و دوران این‬ ‫خودروها به ســر نیامده است‪ .‬به گفته دنر این فن اوری‬ ‫در شــرایط واقعی ازمایش و ثابت شده است که میزان‬ ‫انتشار اکســیدهای زیان اور نیتروژن را به کم تر از یک‬ ‫ســوم ســطح اســتاندارد می رســاند‪ .‬این فن اوری به‬ ‫محض روشن شــدن خودرو فعال می شود و در تمامی‬ ‫ســرعت ها می تواند میــزان االیندگــی را کنترل کند‪.‬‬ ‫اســتفاده از این فن اوری جدید تنها در شرایط ترافیک‬ ‫زمســتانی حدود پنج درصد مصرف سوخت را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اسیا‬ ‫سود سه ماهه هوندا‬ ‫هوندای ژاپن اعالم کرد‪ ،‬در سایه کاهش هزینه ها‬ ‫و افزایش فروش‪ ،‬در ســه ماهه نخســت سال جاری‬ ‫میالدی شــاهد افزایش ســود بوده است‪ .‬این شرکت‬ ‫اعالم کــرد در طول ســه ماهه ابتدای ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫موفق شده است به ســود ‪ ۹۸۸‬میلیون دالری دست‬ ‫پیدا کند که در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته‪،‬‬ ‫نشــان دهنده رشد ‪ ۱۲‬درصدی ســود این خودروساز‬ ‫اســت‪ .‬در طــول این ســه ماه فــروش هونــدا از مرز‬ ‫‪ ۳۶‬میلیارد دالر گذشــت که نشــان دهنده رشد چهار‬ ‫درصــدی فــروش محصــوالت این شــرکت اســت‪.‬‬ ‫هونــدا در این مدت بیش از پنــج میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه انواع خودرو در سراسر دنیا به فروش رسانده‬ ‫اســت‪ .‬هزینه های فراخوان گســترده ناشی از نقص‬ ‫فنی کیســه هوای تاکاتا تا حدی ســود این شرکت را‬ ‫تحت تاثیر قرار داد؛ چراکه هوندا در شــمار بزرگ ترین‬ ‫مشــتریان تاکاتا بود‪ .‬افزایش فروش موتورسیکلت در‬ ‫بازارهای اســیایی نظیر هند و ویتنام تاثیر این مشکل‬ ‫را تا حدی کم رنگ کرد‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫خوش بینی فولکس واگن به اینده سدان ها‬ ‫باوجود ان که در خبرها امده بود فورد امید چندانی به‬ ‫اینده سدان ها ندارد و حتی قصد دارد تا سال ‪ ۲۰۲۲‬همه‬ ‫خودروهای سدان و کوچک خود را از خط تولید امریکای‬ ‫خود حذف کند‪ ،‬فولکس واگن اعالم کرده اســت که امید‬ ‫زیادی به اینده ســدان ها دارد‪ .‬هینریــش ووبکن‪ ،‬رییس‬ ‫شــاخه امریکای شــرکت خودروســازی فولکس واگن در‬ ‫مصاحبه ای با نشریه «دیجیتال ترندز» ضمن پذیرش این‬ ‫واقعیت که شرکت خودروسازی فولکس واگن قصد دارد‬ ‫تمرکز بیش تری بر خودروهای شاســی بلند داشته باشد‪،‬‬ ‫در عین حال افزود که این خودروساز قصد دارد همچنان‬ ‫به تولید ســدان ها و خودروهای کوچک خود ادامه دهد‪،‬‬ ‫چــون این خودروها بخش کلیدی اینده خودروهای برقی‬ ‫فولکس واگــن را تشــکیل می دهند‪ .‬هینریــش در ادامه‬ ‫افــزود‪« :‬این پرســش که رونــد حمل ونقل برقــی به نفع‬ ‫ش خواهد رفت یا خودروهای شاسی بلند هنوز‬ ‫سدان ها پی ‬ ‫پاسخ داده نشده است‪».‬‬ ‫جنرال موتورز و واحد کره ای در استانه توافق‬ ‫اوضاع نابســامان شــرکت جنرال موتــورز کره جنوبی‬ ‫موجب شــد که این خودروســاز تالش بســیاری کند تا به‬ ‫یــک توافق بــا اتحادیه کارگــری کره جنوبی دســت یابد‪.‬‬ ‫حاال خبرها حاکی از ان اســت کــه اتحادیه کارگری کره‬ ‫و جنرال موتورز در اســتانه یک توافق در مورد دســت مزد‬ ‫کارگــران هســتند‪ .‬دان امــان‪ ،‬رییــس جنرال موتورز در‬ ‫چشم انداز «باثبات» تاتاموتورز‬ ‫موسســه اعتبارســنجی «فیــچ» رتبــه اعتبــاری‬ ‫بزرگ تریــن خودروســاز هند‪« ،‬تاتاموتــورز» را با یک پله‬ ‫بهبود بــه «‪ »+BB‬تغییــر داد‪ .‬این موسســه همچنین‬ ‫چشــم انداز این خودروســاز هنــدی را «باثبــات» اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش این موسســه‪ ،‬این بهبــود رتبه بازتابی از‬ ‫جایگاه پیش گام این شــرکت خودروساز در «بازار داخلی‬ ‫وسایل نقلیه تجاری» و «کسب وکار خودروهای سواری»‬ ‫است که دوره رونق خود را تجربه می کند‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫دیگر این بهبود نمره اعتباری‪ ،‬جایگاه قدرتمند شــرکت‬ ‫تابعه «جگوار لندروور» اعالم شــده است‪ .‬در سال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬شــرکت تابعه «جگــوار لندروور» ســهمی بیش‬ ‫از ‪ ۸۵‬درصــدی در ســود عملیاتی شــرکت اصلی «تاتا‬ ‫موتورز» داشت‪ .‬در بیانیه «فیچ» امده است‪« :‬چشم انداز‬ ‫باثبات اعالم شــده بیانگر انتظار ما برای بهبود تدریجی‬ ‫ف مالی قدرتمند شــرکت است که‬ ‫در ســوددهی و انعطا ‬ ‫می تواند نیازهای گســترده شــرکت به ســرمایه گذاری‬ ‫را مرتفــع کند‪ .‬از طرفی اســتراتژی «تاتــا موتورز» برای‬ ‫گسترش حضور در زیربخش های مختلف موجب بهبود‬ ‫ســهم بازار از دسته رفته این شــرکت از ‪ ۵ /۲‬درصد در‬ ‫دیداری که با قانون گذاران حزب حاکم کره جنوبی داشت‪،‬‬ ‫در این رابطه گفت ‪« :‬طی چند هفته اخیر پیشــرفت های‬ ‫زیادی در این زمینه حاصل شد‪ ».‬وی افزود‪« :‬ما قدردان‬ ‫تالش همــه طرف های مذاکره هســتیم و حــاال به یک‬ ‫توافق بسیار نزدیک شده ایم‪ ».‬پیش از این یکی از مقامات‬ ‫ارشد دولت کره اعالم کرده بود که جنرال موتورز و بانک‬ ‫دولتی توســعه کره موضــوع افزایش ســرمایه گذاری در‬ ‫این خودروســازی را که پیش از ایــن بالغ بر ‪ ۲ /۸‬میلیارد‬ ‫دالر امریکا بود‪ ،‬در دســت بررســی دارند‪ .‬این خودروساز‬ ‫امریکایی مالک ‪ ۷۷‬درصد از جنرال موتورز کره است‪.‬‬ ‫خداحافظی فورد با محصوالت ارزان‬ ‫فورد اعالم کرد‪ ،‬تولید بســیاری از مدل های ســدان‬ ‫و فشــرده بــرای بــازار امریــکا را متوقــف خواهــد کرد‪.‬‬ ‫این خودروســاز امریکایــی قصد دارد بــه منظور کاهش‬ ‫هزینه هایش‪ ،‬سبد محصولی خود را به گونه ای تغییر دهد‬ ‫که از ســال ‪ ۲۰۲۰‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد فروشش در امریکا‬ ‫را محصــوالت ســوداوری چــون وانت هــا‪ ،‬خودروهای‬ ‫شاســی بلند و خودروهای تجاری تشکیل دهند‪ .‬براساس‬ ‫ســخنان جیم هکت‪ ،‬مدیر فورد‪ ،‬ظرف چند ســال اینده‬ ‫این شرکت جز «موســتانگ» هیچ سدان دیگری به بازار‬ ‫امریــکا عرضه نخواهد کرد‪ .‬جیم فارلــی‪ ،‬مدیر بازارهای‬ ‫بین المللــی فورد در این باره گفت‪«:‬این تصمیم به معنای‬ ‫ان نیســت کــه فورد هیــچ خــودروی ارزان قیمتی تولید‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬ما همچنان محصوالتی تولید خواهیم کرد‬ ‫که اغلب امریکایی ها قدرت خرید ان را داشته باشند‪ ،‬تنها‬ ‫مارس ‪ ۲۰۱۷‬به ‪ ۶ /۲‬درصد در دسامبر ‪ ۲۰۱۷‬شد‪».‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات‬ ‫دولت چین پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای‬ ‫سواری را بررسی می کند‪ .‬در صورت تصویب این پیشنهاد‪،‬‬ ‫تعرفه ‪ ۲۵‬درصــدی کنونی واردات خــودرو به ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصــد کاهش خواهد یافت‪ .‬تصمیم نهایی دولت در این‬ ‫خصوص ماه اینده اعالم خواهد شــد‪ .‬بیش از یک دهه‬ ‫از تعیین تعرفــه واردات ‪ ۲۵‬درصدی بــرای خودروهای‬ ‫ســواری خارجــی در چین می گذرد‪ .‬برخی کارشناســان‬ ‫این اقدام را گامی در جهت بهبود روابط تجاری با امریکا‬ ‫ارزیابــی می کنند‪ ،‬اما امــار فروش خودروهای ســواری‬ ‫خارجی در چین نشــان می دهد‪ ،‬خودروسازان اروپایی و‬ ‫کره ای بیش از رقبای امریکایی خود از این تغییرات منتفع‬ ‫خواهند شد‪ .‬چین پیش تر در بحبوحه مناقشات تجاری با‬ ‫امریکا تهدید کرده بود تعرفه واردات خودروهای ساخت‬ ‫این کشور را به ‪ ۵۰‬درصد افزایش خواهد داد‪ .‬البته دولت‬ ‫چین اعالم کرده اســت‪ ،‬بررســی ها بــرای تغییر تعرفه‬ ‫واردات خودروهای ســواری از مدت ها پیش اغاز شده و‬ ‫با مناقشات تجاری اخیر مرتبط نیست‪ .‬در پی انتشار این‬ ‫خبر ارزش سهام خودروسازان چینی کاهش یافت‪.‬‬ ‫ظاهر این خودروها دگرگون خواهد شد‪ ».‬اما کارشناسان‬ ‫عقیده دارند خودروهای ارزان مشتریان را به خرید تشویق‬ ‫می کنند و اگر خودروی اول یک مصرف کننده فورد باشد‪،‬‬ ‫به احتمال بســیار زیــاد خودروهای بعــدی اش نیز فورد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش فروش خودرو در امریکا‬ ‫در ماه اوریل امسال فروش خودرو در امریکا کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬موسســه ال ام ســی امریکا پیش بینی کرد‬ ‫بــا تــداوم این روند تا پایــان ماه‪ ،‬امار فــروش خودرو در‬ ‫بــازار امریکا به یک میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار دســتگاه خواهد‬ ‫رســید که در مقایســه با فروش یک میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار‬ ‫دســتگاهی مدت مشــابه ســال گذشته هشــت درصد‬ ‫کم تر اســت‪ .‬طرح های تشــویقی متعدد خودروســازان‬ ‫نیز نتوانســته اســت رونق را به این بازار بــاز گرداند‪ .‬در‬ ‫دو ســال اخیر تخفیف ها و طرح های ویــژه ای در میان‬ ‫خودروســازان امریکایی بســیار رواج یافته است‪ .‬برخی‬ ‫کارشناســان ارایه مداوم چنین تخفیف هایی را ناســالم‬ ‫و مضر می دانند‪ .‬افزایش شــش درصدی فروش در ماه‬ ‫مارس موجب امیدواری خودروسازان شده بود‪ ،‬اما روند‬ ‫رو به رشــد بازار امریکا در ماه اوریــل ادامه نیافت‪ .‬جف‬ ‫شوســتر مدیر بخش پیش بینی فروش خودروی جهانی‬ ‫در موسســه ال ام ســی می گوید‪« :‬عوامــل متعددی در‬ ‫کســادی بازار خودرو امریکا موثر هستند و شواهد نشان‬ ‫می دهــد فروش خودروی امریکا امســال از ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫دستگاه فراتر نخواهد رفت‪».‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪11‬‬ ‫رویاروی‬ ‫ااودی ‪ RS5‬در برابر ب ام و ‪Competition M4‬‬ ‫نبرد دو جانبه‬ ‫به طور سنتی رقابت همیشگی میان شرکت های معتبر خودروسازی المانی وجود دارد که از بنز و ب ام و تا پورشه را شامل می شود‪ .‬این روند در مورد دو خودروی‬ ‫خاص از ااودی و ب ام و یعنی ‪ RS5‬و ‪ Competition M4‬نیز همچنان پابرجاست با این تفاوت که بهتر است به جای رقابت از نبرد دوجانبه برای ان ها استفاده‬ ‫کنیم! در واقع این دو خودرو با روش های مختلف به ســراغ یک هدف رفته اند تا یک ماشــین بســیار ســریع که در عین حال مشکلی برای استفاده روزمره هم‬ ‫برای سرنشــینان ایجاد نکند‪ ،‬نتیجه ان باشــد‪ .‬بدون شک دست یابی به چنین فرمولی کار چندان اسانی نیست چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی از مدل هایی‬ ‫که در پیســت عملکرد خوبی از خود نشــان می دهند‪ ،‬اما در شــهر دارای راحتی کافی برای مصارف عادی نیستند باید این دو خودرو را در کالس خاصی دسته‬ ‫بندی کرد! ب ام و ‪ M4‬به لطف خصوصیات به عاریت گرفته شــده از ‪ M3‬افســانه ای به طور معمول دارای چیدمان موتور جلو‪ ،‬دیفرانسیل عقب و یک پیشرانه‬ ‫شــش ســیلندر تخت است‪ .‬البته فراز و نشیب هایی هم در این زمینه وجود داشــت به گونه ای که ب ام و از پیشرانه هشت سیلندر خورجینی برای این مدل بهره‬ ‫گرفت و بعد از مدتی دوباره به نمونه شــش ســیلندر قبلی بازگشــت که در هر دو مورد صدای هواداران این برند را در اورد! در حال حاضر ‪ M4‬جدید مجهز به‬ ‫پیشرانه شش سیلندر تخت‪ ،‬اما با سیستم توربو است که بازهم گویا مورد پسند برخی از دوست داران ب ام و و پیشرانه های تنفس طبیعی ان واقع نشده است‪ .‬در‬ ‫عین حال ااودی نیز برای دســت یابی به ان چه لذت رانندگی نام دارد‪ ،‬از قید سیســتم چهار چرخ متحرک اســتاندارد خود در مدل ‪ RS5‬گذشته و با یک نسخه‬ ‫اســپرت به اســتقبال خریداران رفته‪ ،‬ضمن این که همانند ب ام و پیشرانه شش سیلندر پیشــین را جایگزین نمونه ‪ V8‬کرده تا رقابت میان این دو خودرو رنگ و‬ ‫بویی بسیار جدی به خود گیرد!‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪A‬‬ ‫قیمــت مــدل ‪ 2018‬ااودی ‪ TFSI RS5‬کواتــرو از‬ ‫‪ 156‬هزار دالر اســترالیا برای مدل پایه شــروع می شــود‬ ‫کــه در ان می توان تجهیزاتی مانند صندلی های اســپرت‬ ‫با پوشــش چرم ناپا‪ ،‬فرمان اســپرت ‪ ،RS‬سیستم کابین‬ ‫مجازی اختصاصی ‪ RS‬بــا صفحه نمایش ‪ 12.3‬اینچی‬ ‫راننده‪ ،‬رینگ های الیــاژی ‪ 20‬اینچی‪ ،‬چراغ های مجهز‬ ‫به تکنولوژی ‪ ،LED‬ســقف پانورامایی‪ ،‬شیشه های تیره‪،‬‬ ‫تزیینات مشــکی براق داشبورد‪ ،‬سیستم تعلیق دینامیک‪،‬‬ ‫سیستم اتصال ااودی برای گوشــی های هوشمند‪ ،‬رادیو‬ ‫دیجیتالی و سیســتم صوتی حرفه ای بنگ و اوالفسن به‬ ‫عالوه سقف فیبر کربنی را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ب ام و ‪ Competition M4‬برای مدل ‪ 2018‬با ‪157‬‬ ‫هزار دالری تنها اندکی از رقیب خود گران تر است و شامل‬ ‫ادواتــی همچون چراغ هــای ‪ LED‬برای جلــو و عقب‪،‬‬ ‫تریم جدید داخلی‪ ،‬تریم بدنه مشــکی بــراق‪ ،‬رینگ های‬ ‫الومینیومــی ‪ 20‬اینچــی و سیســتم تعلیــق خشــک تر با‬ ‫تنظیمــات دینامیک ‪ M‬می شــود ضمن این کــه همانند‬ ‫ااودی از فیبر کربن برای هر چه اســپرت تر نشــان دادن‬ ‫سقف خودرو استفاده شده است‪.‬‬ ‫قوای محرکه‬ ‫نماینــده همه فن حریــف ااودی برای ایــن رقابت به‬ ‫عنــوان قلــب تپنده خود از یک پیشــرانه شــش ســیلندر‬ ‫خورجینــی به حجــم ‪ 2.9‬لیتر مجهز به سیســتم تویین‬ ‫توربو بهره می برد که نیروی تولیدی را به وسیله جعبه دنده‬ ‫هشت ســرعته اتوماتیک به دیفرانســیل هوشمند خودرو‬ ‫منتقــل می کند‪ .‬این سیســتم ‪ AWD‬برخالف مدل های‬ ‫اســتاندارد ااودی به گونه ای تنظیم شده که تا بیش از ‪85‬‬ ‫درصد گشــتاور پیشــرانه را می تواند به محور عقب برساند‬ ‫در حالــی که در بهترین حالــت تنها ‪ 40‬درصد این نیرو به‬ ‫چرخ های جلو انتقال خواهد یافت‪ .‬این پیشرانه همچنین‬ ‫قادر اســت حداکثر قدرتی برابر با ‪ 444‬اسب بخار در کنار‬ ‫گشــتاور قابل توجه ‪ 600‬نیوتن متری تولید کند که از این‬ ‫نظر تقریبا مشابه با بیمر است‪ .‬به لطف این نیروی عظیم‪،‬‬ ‫‪ RS5‬برای رسیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت تنها‬ ‫به زمان ‪ 3.9‬ثانیه نیاز خواهد داشت و مصرف سوخت ان‬ ‫در ســیکل ترکیبی برابر با ‪ 8.8‬لیتــر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫است‪ .‬نکته قابل توجه این که در عمل نیز ااودی به راحتی‬ ‫قادر به دست یابی به تمام رکوردهای گفته شده است این‬ ‫موضوع را بیش از هر چیز باید مدیون سیستم دیفرانسیل‬ ‫هوشــمند و اسپرت ان دانســت هر چند که با رانندگی پر‬ ‫هیجان مصرف ســوخت این خودرو بــه راحتی به بیش از‬ ‫‪ 13‬لیتر در ‪ 100‬کیلومتر بالغ می شود!‬ ‫در ســوی دیگر میدان‪ ،‬ب ام و از پیشــرانه ســه لیتری‬ ‫شــش ســیلندر تخت اشــنای خود برای ‪ M4‬بهره گرفته‬ ‫که در ترکیب با سیســتم تویین توربــو قدرتی برابر با ‪444‬‬ ‫اسب بخار تولید می کند هر چند که با گشتاور ‪ 550‬نیوتن‬ ‫متری بــر روی کاغذ اندکی ضعیف تر از ااودی به چشــم‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪BMW M4‬‬ ‫رویاروی‬ ‫اعالم شــده که در زمان تســت این رقم به ‪ 13.2‬لیتر در‬ ‫هر ‪ 100‬کیلومتر رســید تا وضعیتی مشابه با ااودی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کابین‬ ‫شــاید در وهله اول این موضوع جالب به نظر اید‪ ،‬ولی‬ ‫کابین ااودی به گونه ای طراحی و مونتاژ شده که احساس‬ ‫قــرار گرفتن در یک فضای بــا کیفیت تر را در مقایســه با‬ ‫ب ام و به سرنشــینان می دهد‪ .‬استفاده از کاکپیت مجازی‬ ‫برای ‪ RS5‬یکی دیگر از نقاط قوت این خودرو محســوب‬ ‫می شود که به راننده این امکان را می دهد مطابق با سلیقه‬ ‫و نیاز خود نشــانگرها پشــت فرمــان را تنظیم کند و حتی‬ ‫می ایــد که البته در شــتاب اولیه چهار ثانیــه ای ان برای‬ ‫رسیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت از حال سکون‬ ‫نیز قابل مشــاهده اســت! تفاوت اصلی ‪ M4‬با ‪ RS5‬در‬ ‫سیســتم انتقال قدرت ان ها قرار دارد به طوری که ب ام و‬ ‫همچنان نیروی پیشــرانه را به وســیله جعبــه دنده هفت‬ ‫ســرعته دو کالچه تنها بــه چرخ های عقب می رســاند تا‬ ‫راننــده را بــرای رام کردن خودرو عمال به چالش بکشــد‪.‬‬ ‫ترکیب فوق العاده ای قوای محرکه این خودرو دقیقا همان‬ ‫چیزی اســت که در دود کردن تایرهای گران قیمت ‪M4‬‬ ‫‪ Competition‬بــه راحتــی می تــوان ان را دید! مصرف‬ ‫ســوخت ب ام و هماننــد ااودی به طور رســمی ‪ 8.8‬لیتر‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫چیدمــان و تعداد ان ها را تغییر دهــد‪ .‬همین ترفند باعث‬ ‫شــده تا با وجود کارایی باالی سیســتم ‪ iDrive‬ب ام و از‬ ‫منظر تکنولوژی این ااودی باشد که دست پیش را در این‬ ‫بخش از ان خود می کند‪ .‬البته این سیســتم کاستی هایی‬ ‫هم دارد که مشــهود ترین ان ها نبود صفحه لمســی برای‬ ‫اپل ‪ CarPlay‬اســت که در بیش تر مــوارد راننده را از کار‬ ‫کردن بــا ان منصرف می کند! به طــور کلی کابین ‪RS5‬‬ ‫احســاس شــبیه به نشســتن در یک خودروی بــه مراتب‬ ‫لوکس تر را ایجاد می کند (حتی صندلی های اســپرت ان‬ ‫نیز راحت هســتند) که با چاشنی اسپرت گرایی نیز همراه‬ ‫شده است تا از سواری عادی درون شهری هم بتوان لذت‬ ‫برد‪.‬‬ ‫در کابیــن ب ام و مشــکل مهمــی که در مــورد ااودی‬ ‫وجود داشــت به طور کامــل با بهره گیــری از اتصال بی‬ ‫سیم به اپل ‪ CarPlay‬برطرف شده ضمن این که صفحه‬ ‫نمایش لمســی کنســول مرکزی نیز کم و بیش به راننده‬ ‫در انجام ســریع تنظیمات و دریافــت اطالعات مورد نیاز‬ ‫کمک می کند هر چند که همین سیستم نیز در زمان این‬ ‫بررسی با ایراداتی همراه بود‪ .‬کار کردن با سیستم ‪iDrive‬‬ ‫به شــکل قابل توجهی راحت است‪ ،‬اما از ان جایی که این‬ ‫روزهــا تلفن هــای همراه هوشــمند با گرافیــک خاص و‬ ‫نواورانه خود همه امور جاری را به اسانی پوشش می دهند‪،‬‬ ‫ب ام و نیز باید سیســتم خود را هم گام با این تغییرات پیش‬ ‫ببرد تا احساس متفاوت و به روز نبودن در منوها و عملکرد‬ ‫ان مشاهده نشود! برخالف ‪ ،RS5‬فضای حاکم بر کابین‬ ‫‪ M4‬شــباهت زیادی به خودروهای اسپرت و مسابقه ای‬ ‫دارد تا برای افرادی که به دنبال همین موضوع هســتند‪،‬‬ ‫ب ام و انتخاب اول ان ها به حســاب ایــد‪ .‬البته همچنان‬ ‫می توان راحتی کلی صندلی ها و ارگونومی ادوات مختلف‬ ‫را در حد بسیار باالیی طبقه بندی کرد هر چند که در قیاس‬ ‫با ااودی در رده ای پایین تر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دینامیک حرکتی‬ ‫عملکــرد این دو خودرو در بســیاری اوقات هم پا و در‬ ‫یک ســطح قرار دارد‪ ،‬اما اختالف از جایی اغاز می شــود‬ ‫کــه وارد یک مســیر پر پیچ و خم ان هــم در هوای بارانی‬ ‫شوید‪ ،‬جایی که قدرت بیش از حد پیشرانه در صورتی که با‬ ‫هماهنگی کامل شاسی و تایرها همراه نباشد‪ ،‬تنها دردسر‬ ‫راننــده را دوچندان خواهد کــرد! ااودی ‪ RS5‬از تایرهای‬ ‫پیرلی ‪ P Zero‬به ابعاد ‪ 30zr20/275‬اســتفاده می کند‬ ‫که به لطف سیســتم کواترو باالترین چسبندگی ممکن را‬ ‫تقریبا در هر شــرایطی برای این خــودرو به وجود می اورد‪.‬‬ ‫البتــه ب ام و ‪ M4‬نیز در این زمینه چیــزی کم تر از رقیب‬ ‫‪Audi RS5‬‬ ‫خود ندارد‪ ،‬اما همین چسبندگی بالمنازع ‪ RS5‬به سطح‬ ‫مسیر باعث می شــود تا راننده با جسارت بیش تری پا را بر‬ ‫پدال گاز فشــار دهــد‪ ،‬موردی کــه در ب ام و نیاز به تبحر‬ ‫راننده و کمی هم جرات دارد!‬ ‫فرمان و عملکرد ان در ااودی همچون اکثر مدل های‬ ‫جدید این شرکت بســیار خوب است هر چند که نباید ان را‬ ‫ایده ال دانســت‪ .‬باالنس شاسی در ‪ RS5‬فوق العاده خوب‬ ‫احساس می شود تا کیفیت سواری ان به شکل محسوسی‬ ‫راحت تــر از ب ام و باشــد‪ .‬در واقــع اگر به دنبــال خودرویی‬ ‫هستید که ترکیب مناسبی از سواری اسپرت و شهری ارایه‬ ‫دهد قطعا این ااودی خواهد بود که این عملکرد وابســتگی‬ ‫معنا داری به کیفیت اسفالت مسیر نیز ندارد!‬ ‫ب ام و در ‪ M4‬از دو ســایر تایــر میشــلین پایلــوت‬ ‫ســوپر اســپرت بــه ابعــاد ‪ 30ZR20/265‬در جلــو و‬ ‫‪ 30ZR20/285‬بــرای محور عقب بهره گرفته که ضمن‬ ‫ایجاد پایداری مناسب برای خودرو اگر کمی سهل انگاری‬ ‫در خصــوص ان ها صورت گیرد به ســرعت بــاد تبدیل به‬ ‫دود خواهند شد! همان طور که پیش تر گفته شد عملکرد‬ ‫و دینامیک حرکتی این دو مدل در بســیاری جهات شبیه‬ ‫به هم اســت مگر مســیرهای لغزنده و خیس که ان ها در‬ ‫حالت عادی برای ب ام و مشــکل ســاز نیســت‪ ،‬اما وقتی‬ ‫وارد جاده ای خیس با ناهمواری های فراوان شــوید خوی‬ ‫اســپرت تر بودن این ماشــین نیاز به کنترل راننده را بیش‬ ‫از همیشــه می کند تا همین موضــوع در نهایت به کند تر‬ ‫شــدن ان در مقایسه با ااودی منجر شود‪ .‬باالنس شاسی‬ ‫و کارکرد سیستم تعلیق و ترمز در ‪ M4‬بسیار مناسب است‬ ‫و از این نظر تفاوتی میان روزهای عادی و افتابی مشاهده‬ ‫نمی شــود‪ .‬مشــکلی کــه در ب ام و احتمــاال بســیاری از‬ ‫رانندگان اماتور با ان مواجه خواهند شد این است که حتی‬ ‫در صورت انتخاب حالت کامفورت باز هم حساسیت پدال‬ ‫گاز و عملکــرد خــودرو تیز خواهد بود بــه طوری که عمال‬ ‫کنترل ‪ M4‬در وضعیت اســپرت پــاس را منوط به تبحر‬ ‫و تجربه زیاد راننده کرده باشــد! قدرت زیاد پیشرانه ب ام و‬ ‫هر چند در گشــتاور پایین تر از ااودی است‪ ،‬اما با مکانیزم‬ ‫ســریع تری به چرخ های عقب منتقل می شود که همین‬ ‫موضوع باعث ایجاد خوی وحشی و اسپرت می شود‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫ایــن دو خــودرو بــرای بیش از یــک هفتــه در کنار‬ ‫یکدیگر در شــرایط و مســیرهای مختلف مورد بررســی‬ ‫قرار گرفتند تا دست یابی به یک جمع بندی کلی درمورد‬ ‫ان ها حالتی منصفانه تر بــه خود گیرد‪ .‬رقابت میان این‬ ‫دو قطعا بســیار هم ســطح و نفس گیر است‪ ،‬اما وقتی‬ ‫قرار باشــد تنهــا یکی از ان ها انتخاب شــود‪ ،‬شــانس‬ ‫ااودی ‪ RS5‬بیش از ب ام و ‪ M4‬اســت چرا که کیفیت‬ ‫کابیــن در ان لوکس تر از رقیب باواریایی اش احســاس‬ ‫می شــود‪ ،‬کیفیت ســواری به خصوص در شــهر باالتر‬ ‫و راحت تر اســت و در پیســت و جاده های کوهســتانی‬ ‫بــه لطــف هماهنگی مثال زدنی شاســی‪ ،‬دیفرانســیل‬ ‫و تایرهــا‪ ،‬چســبندگی بیش تــری برای ان بــه ارمغان‬ ‫مــی اورد‪ .‬ب ام و ‪ M4‬همچنــان بــرای دوســت داران‬ ‫رانندگــی اســپرت‪ ،‬پر هیچــان و چالش بــر انگیز یک‬ ‫انتخــاب بدون نقص محســوب می شــود چیزی که در‬ ‫مورد برادر ســدان چهار در ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪15‬‬ ‫فلش بک‬ ‫نگاهی به می باخ اکسلرو مدل ‪ ،2005‬بهترین خودروی عجیب دنیا‬ ‫لیموزینجنگنده‬ ‫این روزها در دورانی زندگی می کنیم که تعداد خودروهای الکتریکی از هر نوع و شــکلی به شــدت‬ ‫در حــال افزایش اســت و شــرکت های بزرگ و کوچــک مدل های مفهومی خــود را اکثرا با چنین‬ ‫قوای محرکه ای معرفی می کنند تا حتی اســطوره لوکس سازی مانند می باخ هم از این قافله عقب‬ ‫نمانده باشد‪ .‬جدیدترین محصول می باخ مدل مفهومی ویژن التیمیت نام گذاری شده که در کالس‬ ‫یک ‪ SUV‬اســپرت به لطف قوای محرکــه کامال الکتریکی خود قدرتی بیش از ‪ 730‬اســب بخار‬ ‫تولید می کند‪ ،‬ولی جالب اســت بدانیم چنین نیروی عظیمی‪ 13 ،‬سال پیش هم برای می باخ وجود‬ ‫داشته تا یاداور مدل عجیب (‪ )Exotic‬اکسلرو باشد! این هیوالی اسپرت در زمان خود رکورد های‬ ‫بســیاری به نام خود ثبت کرد که حتی با گذشت بیش از یک دهه همچنان جذابیت و سنت شکنی‬ ‫خــود را حفظ کرده اند‪ .‬به همیــن بهانه قصد داریم در قالب یک فلش بک به بررســی اجمالی این‬ ‫خودروی مفهومی بسیار عجیب بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ Exotic Car‬ها یا خودروهای عجیب معموال ترکیبی‬ ‫از ســرعت‪ ،‬قدرت‪ ،‬لوکس گرایی و عملکرد بسیار باال در‬ ‫کنار ظاهری فریبنده هســتند که احتماال هر فردی را در‬ ‫رویای دســت یابی بــه یکی از ان ها قــرار خواهد داد چرا‬ ‫که عالوه بر ســواری بسیار ویژه در نقش یک اهن ربا هم‬ ‫عمل کرده و تمام نگاه ها را به ســوی خود جلب می کند!‬ ‫ولی ســوال مهم این اســت که از میان تعداد وســیعی از‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫چنین خودروهایی می شود یک نسخه را به عنوان بهترین‬ ‫مــدل در عصر حاضر معرفی کرد‪ .‬با کمی جســت وجو در‬ ‫ارشیو می توان به یک نام رسید که عالوه بر جذابیت های‬ ‫ظاهــری و فنی یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم دارد‬ ‫و ان قیمت واقعا فضایی اش اســت! می باخ اکسلرو چند‬ ‫ســال پیش به قیمت هشــت میلیون دالر توسط یکی از‬ ‫رپر هــای معروف امریــکا (بردمن) خریداری شــد که در‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫نوع خود یک رکورد اســتثنایی برای چنین خودروهایی به‬ ‫حســاب می اید ضمن این که شــایعاتی مبنی بر خریداری‬ ‫این مدل مفهومی توســط جــی زی یکی دیگر از رپرهای‬ ‫پرطرفــدار در ایاالت متحده به گوش می رســید که البته‬ ‫صحت ان هیچ گاه به صورت رسمی تایید نشد‪.‬‬ ‫هر چند می باخ اکســلرو به طور علنی در ســال ‪2008‬‬ ‫معرفی شــد‪ ،‬ولی نســخه مفهومی ان برای اولین بار در‬ ‫ســال ‪ 2005‬بر پایه می بــاخ ‪( 57‬در برلین) به نمایش در‬ ‫امد تــا نام این برند لوکس ســاز را در بخش های دیگری‬ ‫از صنعــت خودروســازی مطرح کند‪ .‬طراحــی این مدل‬ ‫بســیار خــاص در نظر برخی به هیچ وجه جــذاب نبوده و‬ ‫حتی ان را یک خودروی زشــت خطــاب می کردند‪ ،‬ولی‬ ‫اکثریــت افراد به واســطه الهام گیری اکســلور از می باخ‬ ‫دهه ‪ 30‬میالدی (‪ )38 SW‬بــرای ان ارزش فوق العاده‬ ‫باالیی قایل هســتند‪ .‬با طول‪ ،‬عرض و ارتفاعی به ترتیب‬ ‫برابــر با ‪ 2140 ،5890‬و ‪ 1390‬میلی متر باید اکســلرو را‬ ‫یک کوپه جی تی عظیم دانســت که فاصله بین دو محور‬ ‫‪ 3390‬میلی متری ان به وضوح همین مســاله را نشــان‬ ‫می دهد ضمن این که بــا وزن ‪ 2660‬کیلوگرمی عمال در‬ ‫دسته سنگین وزن ها هم قرار می گیرد!‬ ‫اگرچــه ســاختار فنــی و شاســی اکســلرو برگرفته از‬ ‫می باخ ‪ 57‬اســت‪ ،‬ولی طراحی بدنه این خودرو به شکل‬ ‫قابــل توجهی از نســخه ‪ 1938‬می باخ اقتباس شــده تا با‬ ‫کاپوتی بسیار کشــیده‪ ،‬سقف کوپه مانند و صندوق عقبی‬ ‫فســت بک رو به رو باشــیم‪ .‬طرح رینگ هــای توربینی و‬ ‫اگزوزهــای پهن جانبی هم از ابر خودروی مرســدس بنز‬ ‫‪ SLR‬به عاریت گرفته شده تا ضریب کشش این لیموزین‬ ‫جنگنــده را تنهــا بــه ‪ cd 0.28‬کاهش دهــد‪ .‬در داخل‬ ‫کابین به فلســفه طراحی بنز در سال های ابتدایی ‪2000‬‬ ‫بر خواهید خورد تا اســتفاده از چوب‪ ،‬چرم و الومینیوم در‬ ‫همه جا به وفور به چشــم بخورد و در عین حال شــباهت‬ ‫زیادی به می باخ ‪ 57‬و مرســدس بنز ‪ S‬کالس ان دوران‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫قســمت هیجان انگیز اکســلرو‪ ،‬پیشــرانه پــر توان و‬ ‫قابلیت هــای حرکتی مثال زدنی ان اســت کــه برای ان‬ ‫زمان نفس ها را در ســینه حبس می کــرد هر چند که در‬ ‫حال حاضر هم کم تر خودرویی قادر به رقابت با ان است‪.‬‬ ‫در زیر کاپوت بســیار کشیده اکســلرو پیشرانه ‪ 12‬سیلندر‬ ‫بای توربو به حجم شــش لیتر قــرار دارد که قادر به تولید‬ ‫حداکثر قدرت ‪ 700‬اسب بخار و گشتاوری بیش از ‪1020‬‬ ‫نیوتن متر است‪ .‬به واسطه این نیروی خارق العاده که در‬ ‫مقایســه با می باخ ‪ 57‬به مراتب بیش تر و عظیم تر اســت‬ ‫(دســت یابــی به چنین نیرویــی از طریق تغییــر در حجم‬ ‫پیشرانه‪ ،‬اســتفاده از توربوشــارژرها و اینتر کولر بزرگ تر‬ ‫و رادیاتور متفاوت میســر شــده)‪ ،‬اکسلرو می تواند از حال‬ ‫ســکون در ‪ 4.4‬ثانیه ســرعت خود را به ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برساند و قادر به دست یابی به حداکثر سرعت ‪351‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت نیز است‪ .‬شــاید تنها ایراد وارد به این‬ ‫خودرو این اســت که فقط یک دستگاه از ان ساخته شده‬ ‫کــه البته بــر روی همین مدل بیــش از ‪ 15‬هزار کیلومتر‬ ‫ازمایــش دایم و بدون توقف صورت گرفته (‪)non-stop‬‬ ‫تا از دوام بخش های مختلف ان اطمینان حاصل شــود‪.‬‬ ‫طی این سال ها می باخ اکسلرو در گردهمایی ها و مراسم‬ ‫متنوعی شــرکت داده شــده که در تمامی ان ها موفق به‬ ‫دریافت عناوین و جوایز خاصی شــده است‪ .‬هر چند تنها‬ ‫نســخه تولید شده از این خودروی بسیار عجیب در اختیار‬ ‫یک فرد اســت و هیچ شخصی در جهان دسترسی به ان‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی بدون شــک باید اکســلرو را بهترین ‪Exotic‬‬ ‫‪ Car‬معرفی شده تا به حال دانست‪.‬‬ ‫مشخصات فنی می باخ اکسلرو مدل ‪2005‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫‪ 12‬سیلندر خورجینی مجهز به دو توربو شارژر‬ ‫قدرت‬ ‫‪ 700‬اسب بخار ( ‪ 522‬کیلو وات) در پنج هزار دور در دقیقه‬ ‫گشتاور‬ ‫‪ 1020‬نیوتن متر (‪ 752‬پوند فیت) در ‪ 2500‬دور در دقیقه‬ ‫نسبت نیرو به وزن‬ ‫‪ 263‬اسب بخار برای هر تن‬ ‫وزن خالص‬ ‫‪ 2660‬کیلوگرم‬ ‫طول‪ /‬عرض‪ /‬ارتفاع‬ ‫‪ 1390 / 2140 / 5890‬میلی متر‬ ‫فاصله بین دو محور‬ ‫‪ 3390‬میلی متر‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪17‬‬ ‫استیج‬ ‫مینی کوپر مدل ‪2019‬‬ ‫به روزرسانی سه قلوها!‬ ‫دکتر ارمین وحیدمحمدی‬ ‫خودروهای بی شــماری در طول تاریخ این صنعت تولید شــده اند‪ ،‬ولی تنها تعداد قلیلی از ان ها را‬ ‫می توان به عنوان سمبلی مهم به حساب اورد‪ .‬تقریبا تمامی افراد با بیتل و پورشه ‪ 911‬اشنا هستند‪،‬‬ ‫هر دوی این خودروها با وجود قرار گیری در سگمنت های متفاوت ولی یک ویژگی مشترک دارند‪:‬‬ ‫حفــظ بی چون و چرای اصالت طراحی‪ .‬به این فهرســت احتماال بشــود خودروهای دیگری را نیز‬ ‫افــزود‪ ،‬امــا محتمل ترین گزینه مینی کوپر خواهد بود‪ ،‬خودرویی کــه همانند دو هم نوع ژرمن خود‬ ‫بیش از نیم قرن اســت که کم و بیش با همان استایل اولیه تولید می شود هر چند که دیگر نباید ان‬ ‫را مینی فوق العاده کامپکت اواخر دهه ‪ 50‬میالدی به حساب اورد!‬ ‫مینی برخالف سال های اولیه فعالیت‪ ،‬توجه بیش تری‬ ‫به مبحث لوکس تر کردن خانواده خودروهای تولیدی خود‬ ‫دارد تا در مدل ‪ 2019‬ان ها بشود بهینه سازی های فراوانی‬ ‫را از بدنه تا کابین و سیستم های جدید به کار رفته در ان ها‬ ‫مشــاهده کرد‪ .‬در عین حال این تغییرات برای اولین بار به‬ ‫طور هم زمان هر سه اتاق این خودرو شامل سه در‪ ،‬پنج در‬ ‫و کانورتیبل را در بر می گیرد تا مدل ‪ 2019‬مینی متفاوت تر‬ ‫از قبل به مشتریان تحویل داده شود‪.‬‬ ‫دو مــدل اصلی پنــج در و ســه در کوپــه در حالی وارد‬ ‫پنجمین سال عرضه در نسل سوم خود شده اند که در اوایل‬ ‫تولیــد به طور کامل مورد بازنگری قــرار گرفته تا عالوه بر‬ ‫جزییات جدیــد طراحی‪ ،‬دو پیشــرانه توربو شــارژر جدید‪،‬‬ ‫گیربکس بهینه شــده‪ ،‬ابعــاد بزرگ تر بدنــه و تغییرات در‬ ‫طراحی داخلی و ارتقای کیفی ان ها اعمال شــده باشد‪ .‬در‬ ‫مدل ‪ ،2019‬مینی کانورتیبل که در واقع چندی است که در‬ ‫نسل سوم به سایر مدل ها افزوده شده به طور اختصاصی با‬ ‫پکیج اسپرت جان کوپر نیز قابل سفارش است‪ .‬مدل های‬ ‫اســتاندارد یا همان هاچ بک مینی کوپر ابعاد بزرگ تر بدنه‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫نســبت به قبل کامال مشهود اســت ولی همچنان ان ها را‬ ‫باید در رده خودروهای کوچک شــهری قــرار داد تا ادامه‬ ‫دهنده اســتراتژی مینی هم باشــند! در داخل کابین مدل‬ ‫جدید فضای بخش عقب به خصوص در قسمت شانه ها و‬ ‫سر بیش از قبل شده‪ ،‬ولی همچنان برای افراد بزرگ سال‬ ‫با قدی بلندتر از‪ 180‬ســانتی متر چندان راحت نیست‪ .‬این‬ ‫رویه در بخش صندوق عقب نیز قابل مشــاهده است که با‬ ‫وجود افزایش حجم ‪ 50‬درصدی در مقایسه با نسل دوم‪ ،‬باز‬ ‫هم از رقبایی همانند فولکس گلف به مراتب کم تر باشــد تا‬ ‫برای مسافرت برون شهری انتخاب های بهتری هم بتوان‬ ‫پیدا کرد!‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬به واسطه ابعاد مناســب‪ ،‬تقریبا در هر‬ ‫مکانــی امکان پــارک این خــودرو به خوبی وجــود دارد تا‬ ‫از ایــن نظر تعداد کمــی از مدل های هــم کالس قادر به‬ ‫رجزخوانــی بــرای ان باشــند! مانند قبل‪ ،‬در زیــر کاپوت‪،‬‬ ‫پیشرانه سه ســیلندر توربوشارژر و یا چهار سیلندر (در مدل‬ ‫‪ )S‬هر دو با قدرت های مناسب و مصرف سوخت اقتصادی‬ ‫به عنوان پیشــرانه های مورد عالقه بســیاری از خریداران‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫قادر به سفارش هستند‪ .‬هر چند در مدل کانورتیبل‪ ،‬مینی‬ ‫کماکان از پیشــرانه چهار ســیلندر پیشــین خود به عنوان‬ ‫نمونه اســتاندارد بهره گرفته تا تنهــا راه رهایی از ان خرید‬ ‫مدل های قدرتمند تر کوپر ‪ S‬و یا جان کوپر ورکز باشد‪.‬مینی‬ ‫از جمله خودروهایی است که با در نظر گرفتن ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد ان و البته قیمت به نسبت باال در مقایسه با‬ ‫رقبا‪ ،‬تنها برای دوســت داران یــک برند لوکس و با اصالت‬ ‫انگلیســی‪ ،‬مقرون به صرفه است چرا که اگر تنها به دنبال‬ ‫خریــد یک خــودروی کوچک زیبا و متفاوت باشــید‪ ،‬مدل‬ ‫جدیــد فیات ‪ 500‬با وجود این کــه تمام جذابیت های مینی‬ ‫را ندارد‪ ،‬ولی در عوض خودرویی ارزان تر اســت‪ ،‬از طرفی‬ ‫یکی از گزینه های وسوسه انگیز دیگر هیوندای ولوستر به‬ ‫حســاب می اید که دارای پیشــرانه توربو در مدل فول خود‬ ‫هم اســت‪ .‬همچنین فولکس واگن گلف فضای بیش تری‬ ‫را با وجود ابعاد اندکی کوچک تر در اختیار سرنشــینان خود‬ ‫قرار می دهد که به همین شــکل به این فهرســت می توان‬ ‫خودروهای مختلفی را افزود!‬ ‫همــان طــور که پیش تر بیان شــد‪ ،‬مینی جدیــد در دو‬ ‫نوع اتاق هاچ بک و کانورتیبل (ســه مدل مختلف) عرضه‬ ‫می شــود که در نمونه اول دو مدل پایه و کوپر ‪ S‬و در نمونه‬ ‫رودســتر عالوه بر مدل استاندارد دو مدل کوپر ‪ S‬و ‪JCW‬‬ ‫نیز قابل سفارش است‪ .‬همانند قبل هم مدل روباز با سقف‬ ‫پارچه ای و شیشه عقب استاندارد به فروش می رسد ضمن‬ ‫این که قابلیت باز شــدن مقطعی ســقف همانند مدل های‬ ‫مجهز به ســان روف نیز وجــود دارد‪ .‬در نســخه پایه مینی‬ ‫کوپــر‪ ،‬رینگ های الیــاژی ‪ 15‬اینچی‪ ،‬اتوالیت‪ ،‬سنســور‬ ‫باران‪ ،‬ایینه های گرم شونده‪ ،‬فرمان چند منظوره با پوشش‬ ‫چرم‪ ،‬تنظیم چندین حالت رانندگی‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع‬ ‫خودکار‪ ،‬سیســتم کروز کنتــرل‪ ،‬تنظیم روشــنایی داخل‬ ‫خودرو‪ ،‬سیســتم اتصال بلوتوث و سیســتم صوتی با شش‬ ‫بلندگــو‪ ،‬رادیو دیجیتالی بــا صفحه نمایــش ‪ 6.5‬اینچی‬ ‫استاندارد و ورودی ‪ USB‬به طور پیش فرض در نظر گرفته‬ ‫مینی جدید در دو نوع اتاق هاچ بک و‬ ‫کانورتیبل (سه مدل مختلف) عرضه‬ ‫می شود که در نمونه اول دو مدل پایه‬ ‫و کوپر ‪ S‬و در نمونه رودستر عالوه‬ ‫بر مدل استاندارد دو مدل کوپر ‪ S‬و‬ ‫‪ JCW‬نیز قابل سفارش است‬ ‫بدنه‪ ،‬ســان روف دو مرحله ای‪ ،‬اســپویلر سقفی‪ ،‬ایینه های‬ ‫جمع شــونده برقی‪ ،‬سیســتم ورود و اســتارت بدون کلید‪،‬‬ ‫سنسورهای پارک جلو و عقب‪ ،‬دوربین دید عقب‪ ،‬سیستم‬ ‫نمایش اطالعات بر روی شیشــه جلو‪ ،‬پوشش کامل چرم‬ ‫کابین‪ ،‬سیســتم ردیاب ماهواره ای با قابلیت استفاده از نرم‬ ‫افزارهای تلفن همراه به عالوه اینترنت ‪ ،4G‬صندلی های‬ ‫جلو گرم شونده‪ ،‬رادیو ماهواره ای و سیستم صوتی هارمان‬ ‫کاردون با ‪ 10‬بلندگو می شــود‪ .‬البته بــا انتخاب رنگ ها و‬ ‫تنظیمات نــور محیطی مختلف باز هم می توان دســت به‬ ‫شخصی ســازی و خــاص کردن این خودروی کالســیک‬ ‫مــدرن زد‪ .‬در مــورد طراحــی داخلی کابین‪ ،‬مینی ســعی‬ ‫کرده تا ســنت قبلــی خود را کــم و بیش حفظ کنــد تا در‬ ‫مدل کانورتیبل ســرعت ســنج بســیار بزرگ همچنان در‬ ‫مرکــز توجهات قرار گیرد‪ ،‬هر چند که مدل ‪ S‬هم با همین‬ ‫کنسول عرضه شده‪ ،‬ولی محل نشانگر سرعت جای خود‬ ‫را به کنترل های سیستم صوتی و یک صفحه نمایش ‪8.8‬‬ ‫اینچی با وضوح تصویر باال داده است و سرعت سنج نیز به‬ ‫پشت فرمان منتقل شده است‪ .‬در عین حال مدل هاچ بک‬ ‫با برخی دیگر از تغییرات همچون جابه جایی ادوات کنترل‬ ‫سیســتم تهویه مطبوع و ســوییچ ها مواجه شــده تا تفاوت‬ ‫بیش تری با مدل کانورتیبل داشــته باشد‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫دیگر بین این دو مدل به کیفیت مواد به کار رفته در کابین‬ ‫باز می گردد که باز هم مدل هاچ یک (سه و پنج در) دارای‬ ‫پوشــش های اعالیــی در بخش های مختلف داشــبورد‪،‬‬ ‫صندلی ها و درها هستند‪.‬‬ ‫در مدل اســتاندارد مینی کوپر هاچ بک با یک پیشــرانه‬ ‫ســه ســیلندر ‪ 1.5‬لیتری توربو به قدرت ‪ 134‬اسب بخار و‬ ‫گشــتاور ‪ 190‬نیوتن متر رو به رو هستیم‪ .‬این نیرو به وسیله‬ ‫یک گیربکس شــش سرعته دســتی در کنار سیستم های‬ ‫کمکی همانند حرکــت در سراشــیبی ها و تعویض دنده ها‬ ‫متناسب با دور موتور به چرخ ها منتقل می شود‪ ،‬ضمن این‬ ‫که یک گیربکس هفت سرعته اتوماتیک دوکالچه نیز برای‬ ‫ان قابل سفارش است‪ .‬مینی استاندارد مجهز به گیربکس‬ ‫اتوماتیک برای رسیدن به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت نیاز‬ ‫به زمــان ‪ 7.4‬ثانیه ای دارد که حداقــل در مدل پایه رکورد‬ ‫قابل تحســینی خواهد بود‪ .‬در مدل کوپر ‪ S‬پیشــرانه ‪1.5‬‬ ‫لیتری جــای خود را به یک نمونه چهار ســیلندر دو لیتری‬ ‫مجهــز به توربوشــارژر پر فشــار داده تا قدرت ‪ 189‬اســب‬ ‫بخار و گشــتاور ‪ 207‬نیوتن متر ماحصل ان باشــد‪ .‬خریدار‬ ‫می تواند از میان گیربکس شــش ســرعته دســتی و هفت‬ ‫سرعته اتوماتیک یکی را انتخاب کند که در نمونه اتوماتیک‬ ‫پدال هــای تعویض دنده از پشــت فرمان هم در نظر گرفته‬ ‫شــده اســت‪ .‬کوپر ‪ S‬در زمان ‪ 6.5‬ثانیه از حال سکون به‬ ‫تندی ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت می رســد که این زمان برای‬ ‫مــدل اتوماتیک ‪ 6.4‬ثانیه اســت‪ .‬نکته دیگر این که هر دو‬ ‫مدل هاچ بک اتوماتیک به صورت استاندارد دارای سیستم‬ ‫اســتارت – اســتاپ هســتند که اندکــی در کاهش مصرف‬ ‫سوخت موثر است‪ .‬مدل پایه مینی کانورتیبل دارای پیشرانه‬ ‫‪ 1.6‬لیتری نســل قبل به قدرت ‪ 121‬اسب بخار و گشتاور‬ ‫‪ 114‬نیوتن متر اســت که به صورت استاندارد این نیرو را به‬ ‫وســیله جعبه دنده شش سرعته دســتی به چرخ ها منتقل‬ ‫می کند ضمن این که نمونــه اتوماتیک نیز مطابق معمول‬ ‫بر روی ان قابل سفارش اســت‪ .‬مدل دستی برای رسیدن‬ ‫به ســرعت ‪ 96‬کیلومتر در ســاعت نیاز به زمان ‪ 8.9‬ثانیه‬ ‫دارد و این رقم برای مدل اتوماتیک ‪10.2‬ثانیه است‪ .‬مدل‬ ‫کوپر ‪ S‬کانورتیبل با اضافه کردن یک توربوشارژر به پیشرانه‬ ‫‪ 1.6‬لیتری قدرتی برابر با ‪ 181‬اســب بخار و گشتاور ‪177‬‬ ‫پوند فیتی تولید می کند تا شــتاب اولیه ان در مدل دستی و‬ ‫اتوماتیک به ترتیب برابر با ‪ 6.8‬و ‪ 7.2‬ثانیه باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Mini Cooper S‬‬ ‫شــده تا با خودروی مجهزی رو به رو باشیم‪ .‬در مدل کوپر‬ ‫‪ S‬عالوه بر موارد فوق‪ ،‬پیشــرانه قدرتمندتر‪ ،‬ورودی هوا بر‬ ‫روی کاپوت‪ ،‬جلو پنجره مشــکی رنــگ‪ ،‬خروجی مرکزی‬ ‫دوبل اگزوز‪ ،‬دیفرانســیل لغزش محــدود‪ ،‬رینگ های ‪16‬‬ ‫اینچی الیاژی با تایرهای ران فلت‪ ،‬چراغ های روشنایی در‬ ‫روز ‪ LED‬و صندلی های اسپرت وجود دارد‪.‬‬ ‫مــدل پایه کانورتیبــل دارای تجهیزاتی مشــابه با مدل‬ ‫پایه هاچ بک اســت هر چند که خبــری از انتخاب حاالت‬ ‫متفــاوت رانندگی بــرای ان در نظر گرفته نشــده‪ ،‬ولی در‬ ‫عوض با رینگ های ‪ 16‬اینچی به صورت استاندارد عرضه‬ ‫می شود‪ .‬در مدل ‪ S‬کانورتیبل همانند نمونه نسخه‪S‬کوپه‪،‬‬ ‫ظاهر خودرو اســپرت تر شکل گرفته هرچند از دیفرانسیل‬ ‫لغزش محدود هم بهره گرفته نشده است‪ .‬در مدل ‪JCW‬‬ ‫بــا پیشــرانه توربو پرتوان تری نســبت به مــدل ‪ S‬رو به رو‬ ‫هســتیم‪ ،‬رینگ های الیاژی ‪ 17‬اینچی‪ ،‬دیسک های ترمز‬ ‫تقویت شده برمبو‪ ،‬دیفرانســیل لغزش محدود الکتریکی‪،‬‬ ‫سیستم تعلیق اســپرت‪ ،‬کیت ایرودینامیک بدنه‪ ،‬فرمان و‬ ‫تزیینات اســپرت برخی دیگر از تجهیزات ان هســتند‪ .‬در‬ ‫عیــن حال مینی این امکان را هــم فراهم کرده تا در مدل‬ ‫پایه به صورت سفارشی چراغ های جلو و عقب با تکنولوژی‬ ‫‪LED‬و صندلی های اسپرت را بتوان سفارش داد‪ .‬در کنار‬ ‫ایــن موارد تجهیزات دیگری در قالب پکیج بر روی تمامی‬ ‫مدل های مینی قابل ســفارش است که شامل چراغ های‬ ‫جلو زنون ( در مدل اســتاندارد)‪ ،‬رینگ هــای ‪ 18‬اینچی‪،‬‬ ‫سیســتم تعلیق بــا تنظیمات اســپرت ( بــرای مدل های‬ ‫اســتاندارد)‪ ،‬کمک فنر های قابل تنظیم‪ ،‬تزیینات کرومی‬ ‫‪19‬‬ ‫تزیینات‬ ‫زشت ترینرینگ ها‬ ‫برخی رینگ های اســپرت با طرح های بســیار زیبا عرضه می شوند و خریداران به حدی ان ها را دوســت دارند که هرگز با نمونه های یدکی تعویض شان‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫اما برخی دیگر هم رینگ های کارخانه ای زشتی عرضه می کنند که در اینده مجبور می شوید با پرداخت مبلغی اضافه رینگ های دیگری خریداری کنید‪.‬‬ ‫ما پس از بررسی های فراوان به معرفی ‪ 10‬نمونه از زشت ترین رینگ های به کار رفته در خودروهای جدید سال ‪ 2018‬اقدام کرده ایم‪ .‬دلیل حضور برخی‬ ‫رینگ ها ناهم خوانی ان ها با روند کنونی صنعت خودرو و برخی نیز زشتی مشهود ان هاست!‬ ‫البته که فهرســت پیش رو کامال شــخصی بوده و شاید افراد دیگری با انتخاب های ما موافق نباشند بنابراین اگر نظری در این باره دارید حتما ان را با ما‬ ‫در میان بگذارید‪ .‬خب بدون تلف کردن وقت‪ ،‬شما را با برخی رینگ های زشت اشنا می کنیم!‬ ‫رینگ های اره ای مای باخ‬ ‫این رینگ ها به یکی از شــاخصه های متمایز محصوالت مای باخ تبدیل شــده و البته برخی افراد نیز‬ ‫ان ها را دوست دارند‪.‬‬ ‫رینگ های مشکی ‪ 17‬اینچی هوندا سیویک‬ ‫این رینگ ها خیلی بیش از حد ریزه کاری دارند‪ .‬متاســفانه اکثر رینگ های نصب شــده روی نســل‬ ‫فعلی هوندا ســیویک کمی شــلوغ کاری داشــته و بهتر اســت رینگ های نمونه هــای ‪ Si‬و تایپ ‪ R‬را‬ ‫سفارش دهید‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 17‬اینچی هوندا ‪CR-V‬‬ ‫موضوع جالب این که دومین خودروی حاضر در فهرســت نیز محصول هوندا بوده و البته کراس اوور‬ ‫محبوب ان یعنی ‪ CR-V‬در تریم های فول تر خود دارای رینگ هایی است که ظاهر دل چسبی را نشان‬ ‫نمی دهد‪ .‬بازهم این رینگ ها طراحی شلوغی داشته و به نوعی بچگانه هستند‪ .‬ما رینگ های نمونه های‬ ‫پایه تر را بهتر می دانیم‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 18‬اینچی داج چلنجر‬ ‫شــاید این مورد را باور نکنید‪ ،‬اما این رینگ ها یکی از اپشــن های رده باالی داج چلنجر ‪ GT‬اســت‪.‬‬ ‫اگرچه طراحی رینگ های این خودرو خیلی بد نیســت‪ ،‬اما برای یک خودروی عضالنی باید رینگ های‬ ‫باابهت تر و خاص تری عرضه شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رینگ های ‪ 20‬اینچی استاندارد بیوک کاسکادا‬ ‫شــاید برخی افراد این رینگ ها را دوســت داشــته باشند شــاید هم از ان فراری باشند‪ ،‬اما مشکل به‬ ‫ابعاد ان ها مربوط می شود‪ .‬چرا یک بیوک کانورتیبل که اغلب توسط مستمری بگیران و سالمندان رانده‬ ‫می شــود به صورت اســتاندارد از رینگ های ‪ 20‬اینچی اســتفاده می کند؟ این رینگ ها در کاسکادا ابعاد‬ ‫عجیب وغریبی داشته و باعث بدتر شدن سواری خودرو می شوند‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 17‬اینچی فولکس واگن جتا‬ ‫نسل جدید فولکس واگن جتا با اپشن های متنوعی برای رینگ های خود عرضه می شود‪ ،‬اما این نوع‬ ‫رینگ ها که مشــاهده می کنید کمی از مد افتاده به نظر می رســند‪ .‬همچنین با گذشت مدت زمانی کوتاه‬ ‫شاهد دل زده شدن مالکان از ان ها خواهید بود‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 18‬اینچی پایه شورولت کامارو‬ ‫رینگ های پایه شــورولت کامارو کامال خاص خودروهای اجاره ای و ناوگانی بوده و به نوعی خســته‬ ‫کننده و بی حال به نظر می رسند‪ .‬اگرچه این رینگ ها زشت به نظر نمی رسند‪ ،‬اما قطعا روی ظاهر خودرو‬ ‫تاثیر منفی گذاشته و کامارو را خودرویی ارزان نشان می دهند‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 16‬اینچی کیا سول الکتریکی‬ ‫بلــه می دانیم که طراحی ایــن رینگ ها با در نظر گرفتــن راندمان ایرودینامیکی صــورت گرفته‪ ،‬اما‬ ‫جزییات عجیب وغریب روی رینگ ها کمکی به بهبود ظاهر خودرو نکرده و البته رینگ های ایرودینامیک‬ ‫زیبایی در بازار وجود دارند که باعث می شوند کیا سول الکتریکی در این فهرست حاضر باشد‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 18‬اینچی شورولت مالیبو‬ ‫جــدای از طراحــی ظاهری خودرو‪ ،‬طراحــی رینگ ها نیز هیچ کمکی به بهبود نمــای بیرونی مالیبو‬ ‫نمی کنند‪ .‬بله قطعا رینگ های موردنظر ظاهر گیرایی مخصوصا برای چنین خودروی محافظه کارانه ای‬ ‫دارند‪ ،‬اما مطمئن نیســتیم که ایا مالکان این خودرو واقعا نصب چنین رینگ هایی در خودرو را تحســین‬ ‫خواهند کرد یا خیر!‬ ‫رینگ های ‪ 19‬اینچی ب ام و ‪i3‬‬ ‫هیچ یک از رینگ های ارایه شــده برای ب ام و ‪ i3‬خیلی جذاب نیســتند‪ ،‬اما این رینگ ها که مشاهده‬ ‫می کنیــد بــه نوعی پیــش پا افتاده به نظر می رســند‪ .‬با رنگ نقره ای و حالت کســل و بی روح مشــهود‪،‬‬ ‫رینگ های ‪ i3‬قطعا کمکی به طراحی خودرو نمی کنند‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 18‬اینچی تسال مدل ‪3‬‬ ‫زمانی که کوچک ترین توجهی به مبحث طراحی نکرده و تنها به فکر راندمان باشید رینگ های تسال‬ ‫مدل ‪ 3‬خلق می شــوند! رینگ های ایرودینامیک این خودرو شبیه نوع خاصی از خارپشت ها بوده و قطعا‬ ‫مالکان را نومید می کنند‪ .‬تسال همچنین قالپاق هایی را در وب سایت خود می فروشد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪21‬‬ ‫ده‬ ‫‪ 10‬خودرویی که کارکرد باالتر از ‪ 321‬هزار کیلومتری دارند‬ ‫جان سخت ها‬ ‫تقریبا همه خودروها می توانند به کارکرد‪ 321‬هزار کیلومتر (‪ 200‬هزار مایل) و باالتر از ان دست یابند‪ ،‬اما خب چگونگی رسیدن به چنین کارکردی مهم است‪ .‬بهتر است‬ ‫خودرویی ایمن و قابل اعتماد بخرید و سپس به خوبی از ان نگه داری کرده و کوچک ترین مشکالت را رفع کنید تا دردسرهای بعدی به سراغ تان نیاید‪.‬‬ ‫در ادامه شما را با ‪ 10‬خودرو‪ ،‬شاسی بلند‪ ،‬مینی ون و پیکاپی اشنا می کنیم که بنا به گزارش کانسومر ریپورتز‪ ،‬بهترین شرایط را در کارکردهای ‪ 321‬هزار کیلومتر و باالتر‬ ‫داشته و در طول‪ 12‬ماه گذشته کم ترین میزان خرابی را گزارش کرده اند‪ .‬همان گونه که مشاهده می کنید دو برند ژاپنی تویوتا و هوندا حرف اول را در این زمینه می زنند!‬ ‫به طور ساده بگوییم‪ ،‬این ‪ 10‬خودرو بی ازارترین خودروها در میزان کارکرد یاد شده هستند‪ .‬بسیاری از خودروهای دیگر نیز به کارکرد ‪ 321‬هزار کیلومتری می رسند‪،‬‬ ‫اما نیازمند هزینه های نگه داری زیادی هستند‪ .‬خودروهایی که در این فهرست درخشیده اند به عنوان خودروهای دست دوم مدل سال های قبل محسوب می شوند‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید امتیازات تست های جاده ای‪ ،‬قابلیت اطمینان و دیگر فاکتورها در طول زمان تغییر می کند‪ ،‬اما خب خودروهای جدیدتر یک شرکت نیز معموال‬ ‫قابلیت اطمینان باالیی داشته و می توان با خیال راحت ان را انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫تویوتا کمری‬ ‫کمری بازطراحی شده استایلی شیک و هندلینگی چابک داشته و در عین حال هنوز‬ ‫هم خودرویی راحت و ارام محســوب می شود‪ .‬این خودرو بار دیگر در کالس سدان های‬ ‫میان ســایز خوش می درخشــد‪ .‬فاصله کم تر از سطح زمین دسترســی به خودرو را کمی‬ ‫ســخت تر کرده و صندلی های عقب نیز کمی تنگ تر هستند‪ .‬پیشرانه چهار سیلندر ‪2.5‬‬ ‫لیتری قدرت و مصرف ســوخت مناسبی دارد‪ .‬یک پیشرانه شش سیلندر ‪ 3.5‬لیتری نیز‬ ‫ارایه می شــود‪ .‬هر دو پیشــرانه به یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیکی که می توانست‬ ‫نرم تر باشــد متصل شده اند‪ .‬مدل بسیار کم مصرف هیبریدی ‪ LE‬نیز بدون قربانی کردن‬ ‫فضــای صندوق هــوای جیب های شــما را دارد‪ .‬اگرچه سیســتم اطالعات ســرگرمی‬ ‫‪ Entune‬کمری خوب است‪ ،‬اما فاقد توانایی های اپل کارپلی و اندروید اتو است‪.‬‬ ‫تویوتا پریوس‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫پریوس در تست های کانسومر ریپورتز مصرف سوخت ‪ 4.5‬لیتری را برجای گذاشت‬ ‫که نســبت به نســل قبل بهبود قابل توجهی محسوب می شــود‪ .‬همچنین این خودرو در‬ ‫نسل جدید هندلینگ پاسخ گوتر و سواری راحت تری دارد‪ .‬نشان دهنده های دیجیتالی‬ ‫رنگی حرف اول را در داشــبورد زده و یک سیستم اطالعات سرگرمی با صفحه نمایش‬ ‫سرراست در این بخش خودنمایی می کند‪ .‬پریوس همیشه به راندمان باال و هزینه های‬ ‫مالکیت کم فکر کرده است‪ .‬این خودرو معموال تا سرعت ‪ 40‬کیلومتر در ساعت از نیروی‬ ‫الکتریسیته استفاده می کند و پیشــرانه هم اکنون صدای کم تری دارد‪،‬اما نقطه ضعف‬ ‫پریــوس این اســت که صندلی هــا حمایت چندانــی از بدن به عمل نیــاورده و صدای‬ ‫الستیک ها نیز به کابین می رسد و فاصله کم تر از سطح زمین نیز ورود و خروج به کابین‬ ‫را ســخت ترمی کند‪ .‬البته سیستم های هشــدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری خودکار‬ ‫به صــورت اســتاندارد در‬ ‫این نسل از پریوس وجود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هوندا اکورد‬ ‫اکورد با دو پیشرانه چهار سیلندر توربو عرضه می شود‪ :‬نسخه پایه که از نوع ‪ 1.5‬لیتری‬ ‫است در شاســی بلند کامپکت ‪ CR-V‬و مدل محبوب سیویک هم به کار رفته و قدرت‬ ‫‪ 192‬اسبی دارد‪ .‬این پیشرانه به یک گیربکس ‪ CVT‬متصل شده است‪ .‬پیشرانه قوی تر‬ ‫از نوع دو لیتری بوده و قدرت ‪ 252‬اسبی داشته و با یک گیربکس ‪ 10‬سرعته اتوماتیک‬ ‫همکاری می کند‪ .‬یک نسخه هیبریدی نیز در دسترس است‪ .‬سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫اکورد جدید چند پله باالتر از نسخه قبلی قرار می گیرند و شامل اهرم هایی برای تنظیم صدا‬ ‫و رادیو است‪ .‬هندلینگ چابک‪ ،‬سواری راحت و تجهیزات ایمنی مناسب همچون هشدار‬ ‫برخورد از جلو‪ ،‬ترمز اضطراری خودکار‪ ،‬هشدار خروج خودرو از خط و دستیار حفظ خودرو‬ ‫بین خطوط از جمله شاخصه های نسل جدید اکورد هستند‪.‬‬ ‫هوندا ‪CR-V‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫این خودرو یکی از بهترین شاســی بلندهــای کوچک بازار بوده و این امر به لطف‬ ‫کابین جادار‪ ،‬مصرف ســوخت مناســب و هندلینگی پایدار میسر شده است‪ .‬پیشرانه‬ ‫پایه این خودرو از نوع چهار ســیلندر ‪ 2.4‬لیتری ‪ 184‬اسب بخاری بوده و تریم های‬ ‫‪ EX‬و باالتر از پیشــرانه ‪ 1.5‬لیتری توربوی ‪ 190‬اســبی اســتفاده می کنند‪ .‬هر دو‬ ‫پیشرانه به یک گیربکس ‪ CVT‬با عملکرد خوب وصل شده اند‪ .‬تریم ‪ EX‬در تست ها‬ ‫مصرف خوب ‪ 8.4‬لیتری را نشــان داده اســت‪ .‬هندلینــگ ‪ CR-V‬چابک و پایدار‬ ‫بوده و سواری نیز نسبتا سفت است‪ .‬صدای جاده به خوبی سرکوب شده و کابین نیز‬ ‫با توجه به این کالس خودرویی ســاکت ارزیابی می شــود‪ .‬کابین این محصول هوندا‬ ‫مخصوصــا در بخش عقب بســیار راحت و جادار بوده اگرچــه صندلی های مدل پایه‬ ‫‪ LX‬حمایت کم تری از بدن به عمل می اورند‪.‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تویوتا سی نا‬ ‫سی نا در کالس مینی ون ها انتخاب مناسبی است‪ ،‬اما خب سواری هیجان انگیزی ندارد‪ .‬سواری سی نا راحت‬ ‫و کابین نیز ارام بوده‪ ،‬اما هندلینگ ان جای تعریفی ندارد‪ .‬پیشرانه شش سیلندر ‪ 3.5‬لیتری از جمله شاخصه های‬ ‫این خودرو اســت‪ ،‬اما گیربکس جدید هشت سرعته اتوماتیک به نرمی گیربکس شش سرعته قبلی دنده را تعویض‬ ‫نمی کند‪ .‬البته این گیربکس به بهبود مصرف ســوخت کمک کرده اســت‪ .‬مدل های سال ‪ 218‬به صورت استاندارد‬ ‫دارای هشدار برخورد از جلو‪ ،‬ترمز اضطراری خودکار‪ ،‬هشدار خروج از خط و کروز کنترل تطبیقی هستند‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫هوندا سیویک‬ ‫ســیویک یک خودروی جمع وجور محبوب و با اعتبار اســت‪ .‬پیشرانه پایه دو لیتری‬ ‫و نســخه اپشنال ‪ 1.5‬لیتری توربو مصرف ســوخت خوبی داشته و مدل توربو خروجی‬ ‫باالتری دارد‪ .‬یک گیربکس ‪ CVT‬صدای پیشــرانه پایه را درمی اورد و در نسخه توربو‬ ‫عملکرد بهتری دارد‪ .‬ســواری ســیویک راحت و هندلینگ ان دقیق بوده و کابین نیز‬ ‫فضاهای ذخیره ای زیادی دارد‪ .‬البته سیویک نیز فاصله کمی از زمین داشته و ورود و‬ ‫خروج به ان با مشــکل همراه خواهد بود‪ .‬همچنین صندلی های جلو فاقد حمایت باال‬ ‫از بدن بوده و این امر شــاید باعث ناراحتی سرنشین شود‪ .‬سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫هوندا در اکثر تریم ها عملکرد جالبی ندارد‪ .‬نســخه اسپرت سیویک فرم بدنه هاچ بک‬ ‫چهار در دارد که کاربردی تر بوده و نســخه ‪ Si‬نیز مناســب دوســت داران خودروهایی‬ ‫پرفورمنس است‪ .‬نسخه اماده پیست تایپ ‪ R‬نیز معرف حضور همگان است‪.‬‬ ‫تویوتا ‪ 4‬رانر‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪ 4‬رانر اگرچه در برابر شاســی بلندهای مدرن کم می اورد‪ ،‬اما خودرویی سرســخت و‬ ‫اماده حضور در افرود بوده و پیشرانه شش سیلندر چهار لیتری ان صدایی خشن و جذاب‬ ‫داشته و از نظر مصرف سوخت نیز معقول است‪ .‬البته سواری ان ناهنجار بوده و هندلینگ‬ ‫ان نیز جالب نیســت‪ .‬بدنه خودرو در زمان عبور از پیچ تکان های زیادی داشــته ولی خب‬ ‫موقعیت رانندگی ان خوب اســت‪ .‬ارتفاع خودرو از ســطح زمین زیــاد بوده و رکاب های‬ ‫زیر بدنه به صورت اســتاندارد در چهار رانر نصب شده اند‪ .‬سیستم چهار چرخ محرک این‬ ‫خودرو دارای دنده ســنگین برای افرود است‪ .‬کنترل ها ساده بوده و دکمه ها و اهرم های‬ ‫بزرگی در کابین به کار رفته اند‪ .‬صندلی ردیف سوم به صورت سفارشی در چهار رانر وجود‬ ‫دارد‪ .‬تجهیزات مدرنی همچون هشــدار نقاط کور و هشــدار برخورد از جلو در چهار رانر‬ ‫وجود ندارند‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫تویوتا کروال‬ ‫کروال ســواری راحــت و کابینی ارام و جــادار برای یک ســدان جمع وجور دارد‪.‬‬ ‫هندلینگ این خودرو دل چســب نیســت‪ ،‬اما خــودرو در جاده پایــداری خوبی دارد‪.‬‬ ‫نســخه اســپرت تر ‪ SE‬سیســتم تعلیق ســفت تر با هندلینگ نســبتا بهتــری دارد‪.‬‬ ‫گیربکس ‪ CVT‬کروال خوب بوده‪ ،‬اما می تواند صدای پیشــرانه را دربیاورد‪ .‬مصرف‬ ‫ســوخت کروال عالی اســت‪ ،‬از جمله تجهیزات اســتاندارد کروال می توان به ارتباط‬ ‫بلوتوث‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع خودکار و رادیویی با صفحه لمسی و کنترل های ساده‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬صندلی عقب کــروال یکی از جادارترین صندلی هــای کالس خود بوده‬ ‫و سیســتم های هشــدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری خودکار از جمله تجهیزات‬ ‫استاندارد این خودرو هستند‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫تویوتا هایلندر‬ ‫هایلنــدر از جمله بهترین شاســی بلندهای ســه ردیفه میان ســایز بــوده و توازن‬ ‫مناســبی از ســواری‪ ،‬هندلینگ و فضای کابین زیاد را ارایه می کند‪ .‬پیشــرانه شش‬ ‫ســیلندر ‪ 3.5‬لیتری قــوی این خودرو هم اکنون به یک گیربکس هشــت ســرعته‬ ‫اتوماتیک متصل شــده اســت‪ .‬اگرچه این گیربکس جدید به اندازه نمونه قبلی نرم و‬ ‫روان نیست‪ ،‬اما به بهبود مصرف سوخت کمک می کند‪ .‬سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫‪ Entune‬هایلندر دارای یک صفحه نمایش بزرگ ترهشت اینچی است‪ .‬بسته کاملی‬ ‫از تجهیزات ایمنی همچون ترمز اضطراری خودکار در هایلندر وجود دارند‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫فورد ‪150-F‬‬ ‫پرفروش ترین پیکاپ فورد دارای بدنه ای الومینیومی بوده و سبک تر از نسل قبلی است‪ .‬چهار پیشرانه‬ ‫شــش سیلندر ‪ 3.3‬لیتری‪ ،‬شــش ســیلندر ‪ 2.7‬و ‪ 3.5‬لیتری توربو و نهایتا پیشرانه هشت سیلندر پنج‬ ‫لیتری برای ‪ 150-F‬در دســترس بوده و نســخه های توربو و هشــت ســیلندر با گیربکس ‪ 10‬ســرعته‬ ‫اتوماتیک همکاری می کنند‪ .‬مدل های توربو نرم و قوی بوده و مصرف سوخت مناسبی دارند‪ .‬کابین این‬ ‫پیکاپ بسیار ارام بوده اما سواری ان سفت است‪ .‬هندلینگ خودرو جالب نبوده‪ ،‬اما در جاده پایدار است‪.‬‬ ‫توصیه ما اســتفاده از سیستم اطالعات سرگرمی سفارشی ‪ 3 Sync‬است‪ .‬مدل سال ‪ 2018‬این پیکاپ‬ ‫دارای دستیار پیش گیری از برخورد با تشخیص عابران پیاده و کروز کنترل تطبیقی است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪23‬‬ ‫پورشه پانامرا‬ ‫برترین ها‬ ‫‪ 10‬خودروی سال ‪ 2018‬که‬ ‫بهترین کابین ها را دارند‬ ‫پس از بررسی کابین ‪ 40‬خودروی منتخب که همگی یا کامال‬ ‫جدید بودند یا نســبت به ســال قبل بهبودهای قابل توجهی‬ ‫داشتند‪ WardsAuto،‬فهرست‪ 10‬خودروی سال‪ 2018‬که‬ ‫بهترین کابین را دارند منتشر کرده است‪ .‬این نشریه می گوید‬ ‫امســال رنگ قرمز در کابین خودروها بسیار محبوب بوده و‬ ‫نه تنها رنگ یاد شــده در جزییات کوچک بلکه در صندلی ها‬ ‫و پانل های درها نیز به طور وســیعی به کار رفته است‪ .‬یکی‬ ‫از مدیران ارشــد این نشریه می گوید‪«:‬ما می دانیم بسیاری از‬ ‫مشتریان کابین با رنگ مشکی‪ ،‬خاکستری یا بژ را می خرند‪،‬‬ ‫اما خریداران زیادی هم هستند که تجربه ای هیجان انگیزتر‬ ‫می خواهند‪ .‬کابین خودروهای برگزیده امسال قطعا خریداران‬ ‫دســته دوم را خوش حال می کند‪ ».‬خب این شــما و این هم‬ ‫برندگان کابین های برتر سال‪!2018‬‬ ‫هیوندای کنا‬ ‫‪9‬‬ ‫اینفینیتی ‪QX50‬‬ ‫اگر بــه دنبال کراس اووری لوکس تر باشــند نســل‬ ‫جدید اینفینیتی ‪ QX50‬با کابینی شــیک و باکیفیت در‬ ‫اختیار شماست‪ .‬پوشش ســقف جیر و عناصر ابی رنگ‬ ‫ارامش بخش که روی استراحت گاه دست‪ ،‬پشت امپرها‬ ‫و درها به کار رفته باعث ایجاد فضایی بســیار خوب شده‬ ‫است‪ .‬نویسندگان مجله می گویند‪ ،‬کابین ‪ QX50‬فضایی‬ ‫ارامش بخش دارد‪ .‬بخش داخلی این خودرو همچنین از‬ ‫کنسول مرکزی بزرگ‪ ،‬صندلی های ردیف دوم جادار و‬ ‫ارزش کلی عالی سود می برد‪.‬‬ ‫کیا استینگر‬ ‫‪24‬‬ ‫استینگر خودروی بسیار برجسته ای بوده و در مجالت گوناگون از ان به نیکی یاد شده است‪.‬‬ ‫البته کابین ان نیز یکی از بهترین هاســت‪ .‬سدان اسپرت کره ای ها از هر جنبه ای‪ ،‬از پرفورمنس‬ ‫گرفته تا اشرافیت ما را تحت تاثیر قرار داده اسمت‪ .‬این برای بار پنجم است که کیا را در فهرست‬ ‫نهایی ‪ WardsAuto‬می بینیم‪ .‬اســتینگر به خاطر کیفیت ســاخت مناســب‪ ،‬تریم الومینیومی‬ ‫دل چسب‪ ،‬ردیف دوم جادار و بالشتک های نرم صندلی ها تحسین شده است‪ .‬کابین کیا استینگر‬ ‫دارای چرم باکیفیت‪ ،‬مواد نرم زیبا و سیستم های کمک راننده قابل توجه بوده و به همین خاطر در‬ ‫جایگاه هفتم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شورولت اکوئینکس‬ ‫شورولت ششــمین بار در فهرست ‪ 10‬تایی ما قرار‬ ‫گرفتــه و این بار کــراس اوور کامال جدید اکوئینکس‬ ‫خودروی برگزیده این برند امریکایی است‪ .‬نویسندگان‬ ‫‪ WardsAuto‬کابیــن این خودرو را به خاطر مواد نرم‬ ‫و لوکس‪ ،‬کنســول مرکزی بزرگ‪ ،‬سیستم اطالعات‬ ‫سرگرمی برجسته‪ ،‬ارزش عالی و دوخت و طرح رنگی‬ ‫و مشــکی متضاد تحســین کرده اند‪ .‬ان ها همچنین‬ ‫تحت تاثیر نبود مشکالت ساخت قرار گرفته و به ندرت‬ ‫مشکل کیفی دیده اند‪ .‬تجهیزات اضافی و لوکس این‬ ‫خودرو شامل مواردی همچون صندلی های ردیف دوم‬ ‫گرم و سرد شونده‪ ،‬غربیلک فرمان گرم شونده‪ ،‬هات‬ ‫اســپات وای فای ‪ ،4G LTE‬شــارژ بی سیم گوشی و‬ ‫هشدار وجود کودک در صندلی عقب است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شاید هیوندای کنا ارزان ترین خودروی حاضر در فهرست امسال باشد‪ ،‬اما کابین ان اصال‬ ‫ظاهر و احســاس ارزان بودن را ندارد‪ .‬استفاده از عناصر رنگ فوق العاده باعث بهبود بصری‬ ‫کابین شده و تریم زرد لیمویی نیز روی اطراف ورودی هوا‪ ،‬دکمه استارت و اطراف اهرم تعویض‬ ‫دنده مشاهده می شود‪ .‬این رنگ همچنین در دوخت ها و پشت سری های صندلی هر دو ردیف‬ ‫جلو و عقب به کار رفته اســت‪ WardsAuto .‬همچنین هداپ دیســپلی باکیفیت و واضح و‬ ‫طراحی ساده شده کنسول را تحسین می کند‪ .‬این پنجمین باری است که هیوندای در فهرست‬ ‫‪ 10‬کابین برگزیده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پورشــه پانامرا توربــو ‪ S E-Hybrid‬گران ترین‬ ‫خودروی این فهرســت بوده بنابراین حضــور ان در‬ ‫رتبه هــای بــاالی این فهرســت اصــا مایه تعجب‬ ‫نیست‪ .‬چیزی که نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫‪8‬‬ ‫چرم قهوه ای با تریم الومینیوم برس خورده و همچنین کنسول‬ ‫مرکــزی کامال جدید اســت‪ .‬داوران می گوینــد‪ ،‬پانامرا بهترین‬ ‫صندلی های ماســاژوردار جهان را داشته و کنترل های کنسول‬ ‫ردیف دوم‪ ،‬پشت سری های صندلی ها و ورود و خروج راحت به‬ ‫کابین نیز باعث برجسته تر شدن هرچه بیش تر پانامرا می شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لینکلن نویگیتور‬ ‫لکسوس ‪500 LS‬‬ ‫شــاید باورش ســخت باشد‪ ،‬اما لکســوس قبال تنها سه بار در‬ ‫فهرســت ‪ 10‬کابیــن برتر ‪ WardsAuto‬حضور داشــته اســت‪.‬‬ ‫چهارمین حضور لکســوس به خاطر خودروی ‪ 500 LS‬پرچم دار‬ ‫اســت که به دلیل اســتفاده اســتثنایی از ترکیب رنگی همچون‬ ‫کریســمون در نسخه اف اسپرت مشهور شــده است‪ .‬نویسندگان‬ ‫مجله می گویند ‪ 500 LS‬از موتد نرم و پوشــش سقف برجسته ای‬ ‫سود می برد و همین امر قیمت باالی خودرو را کامال توجیه می کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رنجروور والر‬ ‫اگــر اینفینیتی ‪ QX50‬از نظر شــما‬ ‫خیلی لوکــس نیســت شــاید رنجروور‬ ‫والر بتوانــد نظــر شــما را تامیــن کند‪.‬‬ ‫‪ WardsAuto‬کابیــن مــدل فرســت‬ ‫ادیشــن را از کابین ســفید و مشــکی با‬ ‫الگوی ســه گوش روی صندلی ها بهره‬ ‫برده بررسی کرده است‪ .‬تریم فیبر کربنی‪،‬‬ ‫جیر و الومینیوم نیز از دیگر شاخصه های‬ ‫این کابین هستند‪ .‬مطابق انتظار کیفیت‬ ‫مواد به کار رفته درجه یک بوده و راحتی‬ ‫کابین والر نیز بسیار باالست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نســل جدید لینکلن نویگیتور یک‬ ‫بازگشــت کامال پیروزمندانــه بوده و‬ ‫کابین ان نیز توســط ‪WardsAuto‬‬ ‫کامال خیره کننده توصیف شده است‪.‬‬ ‫خودروی مورد نظــر که در تریم بلک‬ ‫لیبل بررسی شــده باالترین نمره را از‬ ‫نظر فراوانی رای ها کسب کرده است‪.‬‬ ‫چــرم درجه یــک‪ ،‬جیــر و تریم چوب‬ ‫باعث حضور نویگیتور در این فهرست‬ ‫شده و البته نباید از سیستم اطالعات‬ ‫سرگرمی برجسته ان نیز غافل شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رم ‪1500‬‬ ‫تویوتا کمری‬ ‫تنهــا پیکاپ حاضر در فهرســت‬ ‫رم ‪ 1500‬و تریــم لیمیتد ان اســت‪.‬‬ ‫صفحه نمایش لمســی رم داوران را‬ ‫تحــت تاثیر قــرار داده و این صفحه‬ ‫‪ 12‬اینچــی بــزرگ گرافیک باالیی‬ ‫دارد‪ .‬نویســندگان ‪WardsAuto‬‬ ‫ترکیب رنــگ به کار رفته در کابین را‬ ‫کامال مثبت ارزیابی کرده و همچنین‬ ‫پوشــش بلندگوهای سیستم صوتی‬ ‫هارمن کاردون به همراه تریم فلز را‬ ‫کامال تحسین کرده اند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نهایتا به ســدان محبوب تویوتا کمری می رســیم‪ .‬خودروی تســت شــده‬ ‫دارای چرم قرمز با عناصر مشکی و نقره ای بوده و البته نویسندگان و داوران‬ ‫بخش مرکزی غیرمعمول کابین را ستوده اند‪ .‬یکی از داوران کامال تحت تاثیر‬ ‫کابین کمری قرار گرفته و باور نداشته که داخل کمری نشسته است‪ .‬کمری‬ ‫همچنین دارای هداپ دیسپلی فوق العاده‪ ،‬دکمه های باکیفیت روی داشبورد‪،‬‬ ‫پشت امپرهای زیبا و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪27‬‬ ‫حرفه ای‬ ‫بررسی پورشه ‪ 718‬باکستر ‪ GTS‬جدید‬ ‫‪Porche 718 Boxter GTS‬‬ ‫متفاوت تر از دیگران‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫در سال های اخیر نشان اشنای ‪ GTS‬با برخی از لذت بخش ترین محصوالت پورشه برای رانندگان‬ ‫مترادف شــده اســت‪ ،‬با این که محصوالتی همچون ‪ 911‬و کیمن برخی از ویژگی های قابل توجه‬ ‫خود را از دست داده اند‪ ،‬اما یک خودرو وجود دارد که حرف های زیادی برای گفتن داشته و ان هم‬ ‫باکستر ‪ GTS‬است‪.‬‬ ‫محصــول روبــاز پایــه پورشــه دقیقــا نامزد نخســت‬ ‫اسپرت ترین نســخه ‪ GTS‬نیست‪ ،‬اما این فرایندی است‬ ‫کــه در ســبد محصــوالت اشــتوتگارتی ها رخ می دهد‪.‬‬ ‫ما اولین بار این خودرو را در اســپانیا مشــاهده و بررســی‬ ‫کردیــم‪ ،‬امــا هم اکنون ایــن فرصت را یافته ایــم که چند‬ ‫ساعتی پشت فرمان ‪ 718‬باکستر ‪ GTS‬جدید بنشینیم تا‬ ‫قضاوت نهایی درباره این خودرو صورت بگیرد‪.‬‬ ‫همانند تمامی مدل های ‪ 718‬پورشــه‪ ،‬باکستر ‪GTS‬‬ ‫هم اکنون از پیشــرانه چهار سیلندر توربو استفاده می کند‪.‬‬ ‫بله شــاید این موضوع در مقایسه با پیشرانه شش سیلندر‬ ‫قبلی یک قدم رو به عقب محســوب شــود‪ ،‬اما بدانید که‬ ‫با پیشــرانه ای سحرانگیز طرف هســتید‪ .‬گشتاور پیشرانه‬ ‫از دورهای پایین در دســترس بــوده و این قلب اهنین به‬ ‫یک گیربکس شــش سرعته دســتی متصل شده و کامال‬ ‫منعطف و بسیار سریع احساس می شود‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫می توان گیربکس فوق العاده ‪ PDK‬پورشه را نیز سفارش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حتی بــا این که خــودروی حاضر در تســت به صورت‬ ‫سفارشی از سیستم تعلیق اسپرت و رینگ های ‪ 20‬اینچی‬ ‫ســود می برد‪ ،‬امــا ‪ GTS‬ســواری خوبی نشــان می داد‪.‬‬ ‫طراحی روباز باکستر نیز به این معنی است که این خودرو‬ ‫بخشنده تر از کیمن بوده و انعطاف بیش تر شاسی به کم تر‬ ‫شدن ناهنجاری در جاده های ناهموار کمک می کند‪.‬‬ ‫اگرچه تنظیمات سفت تر سیستم تعلیق ‪ 718‬می تواند‬ ‫در پیســت جذابیت بیش تری به همراه داشته باشد‪ ،‬اما ما‬ ‫بهترین وضعیت ‪ GTS‬را با تنظیمات استاندارد ‪PASM‬‬ ‫(مدیریــت سیســتم تعلیق فعال پورشــه) یافتیــم‪ .‬اگرچه‬ ‫حالت اســپرت پالس این خودرو غیر قابل تحمل نیست‬ ‫امــا حالت نرم تر اســپرت بهتریــن توازن بیــن دامپرها و‬ ‫مدیریت مسابقه ای پیشــرانه را ایجاد می کند‪ .‬تکنولوژی‬ ‫هماهنگی دور پیشــرانه نیز در این حالت عملکرد بســیار‬ ‫خوبی داشته و باعث تعویض دنده نرم و انی می شود‪.‬‬ ‫اگر اولویت اصلی شــما درگیر شدن در فرایند رانندگی‬ ‫و سواری است‪ ،‬کیمن گزینه بهتری است‪ ،‬اما در رانندگی‬ ‫روزمــره تفاوت زیــادی بین دو برادر وجــود ندارد‪ .‬فرمان‬ ‫خودرو بســیار تیز بــوده و اهــرم دنده دقیق باکســتر نیز‬ ‫احساس سرراستی و دوست داشتنی ای دارد‪ .‬کنترل های‬ ‫خــودرو ســنگین بــوده و پدال ها هــم کامــا نزدیک به‬ ‫یکدیگر هستند‪ ،‬اما راندن باکستر ‪ GTS‬یک تجربه بسیار‬ ‫لذت بخش است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مســیر لغزنده پیــش روی ما هــم خللــی در پایداری‬ ‫محصول برجســته پورشــه وارد نکــرده و ‪ GTS‬حتی در‬ ‫مسیری که پر از اب بود مطمئن و پایدار احساس می شد‪.‬‬ ‫تغییر جهت های ناگهانی نیز نشان دهنده تنظیمات عالی‬ ‫شاســی خودرو بوده و البته باید به چسبندگی زیاد خودرو‬ ‫هم اشــاره کنیم که بخشــی از ان به مدد الستیک های‬ ‫پهن پیرلی حاصل شده است‪.‬‬ ‫شــاید افرادی که قبــا با ارامش کابیــن خودروهای‬ ‫کوپه خــو گرفته اند ســر و صدای بیش تر کابین باکســتر‬ ‫را یک مشــکل بدانند‪ .‬البته کیمن ‪ GTS‬هم از مشــکل‬ ‫کابین پر ســر و صدا رنــج می برد و این مشــکل قطعا در‬ ‫خودروی کانورتیبل بدتر نیست‪ .‬سقف تاشدنی این خودرو‬ ‫نیــز کمی بر صدای باد می افزاید هرچند شــما در خیابان‬ ‫صدای بیش تری از پیشرانه های خودروهای اطراف را نیز‬ ‫خواهید شنید‪.‬‬ ‫نسخه پرچم دار پورشــه باکستر همان تجهیزات برادر‬ ‫کیمن را داشــته‪ ،‬اما نشــان های ‪ GTS‬روی رینگ های‬ ‫‪ 20‬اینچــی مشــکی و چراغ های تیــره باعــث تمایز ان‬ ‫می شــوند‪ .‬در داخــل کابین نیز شــاهد تجهیــزات زیاد و‬ ‫ترکیبی خوش ســاخت هســتیم که با چرم پوشیده شده و‬ ‫صندلی های اســپرتی نصب شــده اند کــه حمایت خوبی‬ ‫از بــدن به عمــل می اورند‪ .‬در کابین باکســتر ‪ GTS‬یک‬ ‫صفحه لمســی پاســخ گو نیز نصب شده اســت‪ .‬از جمله‬ ‫سیســتم های ارتباطــی این خــودرو نیز می تــوان به اپل‬ ‫کارپلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫البته که دســت یابی به تمامی ایــن تجهیزات با قیمت‬ ‫باال همراه است‪ .‬قیمت پایه پورشه باکستر ‪ GTS‬پیش از‬ ‫سفارش هرگونه اپشــنی برابر با ‪61‬هزار و ‪ 727‬پوند بوده‬ ‫و برچســب قیمت ان حدود دو هزار پوند بیش تر از کیمن‬ ‫و ‪ 7500‬پوند نیز بیش تر از ااودی ‪ TT RS‬رودستر است‪.‬‬ ‫اگر اولویت اصلی شما درگیر‬ ‫شدن در فرایند رانندگی و‬ ‫سواری است‪ ،‬کیمن گزینه‬ ‫بهتری است‪ ،‬اما در رانندگی‬ ‫روزمره تفاوت زیادی بین دو‬ ‫برادر وجود ندارد‬ ‫شــما حتی می توانید با مبلغی کم تر یک دســتگاه جگوار‬ ‫اف تایپ ‪ P340‬بخرید که دارای پیشــرانه شش سیلندر با‬ ‫صدایی گوش نواز است‪.‬‬ ‫با بررسی چند ســاعته این خودرو می توان گفت نسخه‬ ‫‪ GTS‬در خودروهایی همچــون کیمن یا خود ‪ 911‬توجیه‬ ‫بیش تــری دارد‪ ،‬اما باکســتر هنوز هم خودروی اســپرت‬ ‫زیبایی اســت که ارتباط زیادی با راننده برقرار می کند‪ .‬این‬ ‫خودرو حتی برای مشتاق ترین رانندگان نیز تیز بوده و البته‬ ‫احســاس سواری ناخوشایند و بسیار سفت را ندارد‪ .‬باکستر‬ ‫‪ GTS‬درســت به اندازه ‪ 911‬خاص حس شــده و البته در‬ ‫این نسخه نیز سرهای زیادی را به سوی خود برمی گرداند‪.‬‬ ‫مشخصات پورشه ‪ 718‬باکستر ‪GTS‬‬ ‫قیمت‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫گیربکس‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫حداکثر سرعت‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫چهار سیلندر ‪ 2.5‬لیتری توربوی بنزینی‬ ‫‪ 361‬اسب بخار‪ 420/‬نیوتن متر‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل عقب‬ ‫‪ 4.6‬ثانیه‬ ‫‪ 285‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 9‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪29‬‬ ‫اتومات ها‬ ‫گیربکس های‪CVT‬‬ ‫تکنولــوژی گیربکس خودرو به ســرعت در حال بهبــود بوده و بدین ترتیب مشــتریان انتخاب های‬ ‫فراوانــی پیش رو دارند‪ .‬گیربکس های ضریــب متغیر یا همان ‪ CVT‬ها یکــی از گزینه های کامال‬ ‫معمــول هســتند‪ .‬این گیربکس ها برای ارایه مصرف ســوخت کم تر در مقایســه بــا گیربکس های‬ ‫اتوماتیک سنتی طراحی شده اند‪ ،‬اما ایا ‪ CVT‬ها قابل اعتماد هستند؟‬ ‫یک گیربکــس ‪ CVT‬برخالف مدل هــای اتوماتیک‬ ‫عادی که دارای چرخ دنده هســتند‪ ،‬از دو پولی که توسط‬ ‫یک تســمه فوالدی بســیار قوی به هم متصل هســتند‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬قطر یکــی از پولی ها به طور مســتمر‬ ‫تغییر می کند تا دور پیشــرانه را در بهترین حالت رانندگی‬ ‫نگــه دارد و بدین ترتیــب مصرف ســوخت بهینه حاصل‬ ‫شــود‪ CVT .‬ها فاقد دنده های ثابت شده گیربکس های‬ ‫اتوماتیک مرســوم بوده و احســاس تغییر دنــده در ان ها‬ ‫حذف شده است‪.‬‬ ‫برندهایی همچون تویوتا‪ ،‬نیســان‪ ،‬هوندا و ســوبارو از‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫گیربکس هــای ‪ CVT‬در اکثر محصوالت خود اســتفاده‬ ‫می کننــد و گیربکس های دســتی یــا اتوماتیک ســنتی‬ ‫به عنــوان یک گزینه جانبی در دســترس خریــداران قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫جیک فیشــر یکی از مدیران تســت خودروی موسسه‬ ‫کانســومر ریپورتــز می گوید‪ ،‬گیربکس هــای ‪ CVT‬یک‬ ‫عیب ذاتی دارند‪ ،‬زیرا برخــی از ان ها به گونه ای طراحی‬ ‫شده اند که باعث می شــود مشتری فکر کند ان ها خراب‬ ‫بوده یا به صورت صحیح کار نمی کنند درحالی که این گونه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫گیربکس های ‪ 8‬یا ‪ 9‬ســرعته اتوماتیک مرسوم دارای‬ ‫احســاس مســتقیم و ارتباطی هســتند که باعث می شود‬ ‫مشتری قضاوت اســان تری درباره عملکرد ان ها داشته‬ ‫باشد‪ .‬یک گیربکس ‪ CVT‬که برنامه ریزی خاص خود را‬ ‫داشته باشد و در ان احساس تعویض دنده گیربکس های‬ ‫مرســوم را نبینیــم شــاید باعــث شــود مشــتری ان را‬ ‫نشــانه ای از عدم اطمینان بداند‪ .‬فیشــر می گوید‪ ،‬برخی‬ ‫از خودروســازان به همیــن دلیل کارهای زیــادی انجام‬ ‫می دهند تا ‪ CVT‬ها بهتر از قبل باشند‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬خودروســازان بی وقفــه در حال بهبود‬ ‫استانداردهای مصرف سوخت خود بوده و گیربکس هایی‬ ‫چون ‪ CVT‬به دســت یابی به این اهداف کمک می کنند‬ ‫اما گاهی اوقات مشتری اشتباهی قضاوت درباره عملکرد‬ ‫ان ها خواهد داشت‪ ».‬فیشر به این نکته اشاره می کند که‬ ‫برخی گیربکس هــای ‪ CVT‬بهتر از نمونه های دیگر کار‬ ‫می کنند؛ برای مثال خودروهای هوندا ســیویک و اکورد‬ ‫دارای گیربکس هــای ‪ CVT‬پاســخ گو و بــا برنامه ریزی‬ ‫خوب هســتند که احســاس بد مربوط به این گیربکس ها‬ ‫را از بیــن می برند‪ ،‬اما یکی از خصلت های گیربکس های‬ ‫‪« CVT‬تاثیــر نــوار الســتیکی» اســت‪ ،‬ولی ایــن تاثیر‬ ‫در خودروهای مجهز به گیربکس‬ ‫‪ ،CVT‬دور پیشرانه هم گام با‬ ‫سرعت خودرو باال و پایین نمی شود‬ ‫بنابراین یک عدم ارتباط کامل دیده‬ ‫می شود‪ .‬شما هرگز یک ایده واضح‬ ‫از انتقال قدرت خودرو به سطح‬ ‫جاده نخواهید داشت‬ ‫چیســت؟ در یک گیربکس اتوماتیک عادی‪ ،‬دور پیشرانه‬ ‫به منظور هماهنگی با تغییر ســرعت راننده در دنده های‬ ‫گوناگــون بــاال و پایین می شــود‪ .‬ایــن کار بــرای راننده‬ ‫احســاس متصل بودن خودرو به جــاده را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫گیربکــس ‪ CVT‬روش متفاوتی را در پیــش می گیرد‪ .‬با‬ ‫تالش راننده برای دســت یابی به قدرت باال‪ ،‬دور پیشرانه‬ ‫در باالترین حد ممکن باقی می ماند تا خودرو به ســرعت‬ ‫موردنظر راننده دست یابد‪.‬‬ ‫از این روش به منظور کارکرد پیشرانه در بهترین حالت‬ ‫خــود چه در حرکت با ســرعت تقریبا مالیــم در بزرگ راه‬ ‫چه در حین شــتاب گیری استفاده می شــود و معموال به‬ ‫رانندگان حس غریبی القا می شــود‪ .‬فیشــر می گوید‪« :‬به‬ ‫خاطر این که در خودروهــای مجهز به گیربکس ‪،CVT‬‬ ‫دور پیشرانه هم گام با سرعت خودرو باال و پایین نمی شود‬ ‫بنابراین یک عدم ارتباط کامل دیده می شــود‪ .‬شما هرگز‬ ‫یــک ایده واضح از انتقــال قدرت خودرو به ســطح جاده‬ ‫نخواهید داشت‪».‬‬ ‫فیشر به شخصه این موضوع را در زمان راندن خودروی‬ ‫مجهز به گیربکــس ‪ CVT‬و روی جاد ه برفی تجربه کرده‬ ‫اســت‪ .‬او مطمئن نبــوده که ایا چرخ های خــودرو به دلیل‬ ‫بارش برف در حال لغزش بوده یا این که تنها احساس ایجاد‬ ‫شده توسط گیربکس ‪ CVT‬بوده است‪.‬‬ ‫خودروســازانی که از گیربکس هــای ‪ CVT‬به صورت‬ ‫گســترده اســتفاده می کننــد بهبودهایــی در ان ها انجام‬ ‫می دهند تا احساس طبیعی تری برای راننده داشته باشند‪.‬‬ ‫نیســان چند ســال اســت که از این گیربکس ها استفاده‬ ‫می کنــد و نمونه هــای کنونی نســبت بــه گیربکس های‬ ‫ابتدایی بسیار متفاوت هستند‪.‬‬ ‫کایــل تورنــز‪ ،‬متخصص تولیــد و تکنولوژی نیســان‬ ‫می گوید‪« :‬نسل جدید گیربکس های ‪ CVT‬ما هم اکنون‬ ‫مناســب همه پیشرانه ها بوده و در مقایســه با نمونه های‬ ‫اســتاندارد تــا ‪ 10‬درصد کاراتــر هســتند‪ .‬همچنین این‬ ‫گیربکس ها احساس رانندگی مستقیم را ایجاد می کنند‪».‬‬ ‫نیســان همواره گیربکس های ‪ CVT‬را اصالح کرده‬ ‫است‪ .‬مشکالتی همچون احساس رانندگی غیر ارتباطی‬ ‫گیربکــس ‪ CVT‬طی ســال های گذشــته بررســی و تا‬ ‫حدودی برطرف شــده تا تجربــه رانندگی لذت بخش تری‬ ‫برای رانندگان ایجاد شود‪ .‬نیسان حتی نقاط تعویض دنده‬ ‫غیرواقعی را نیز طراحی کرده که راننده احســاس بهتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ویتور پاریدس‪ ،‬مدیر ســرویس نیســان در نیویورک با‬ ‫گیربکس های ‪ CVT‬کامال اشناست‪ .‬او می گوید‪«:‬هزینه‬ ‫ســرویس این نــوع گیربکس ها معمــوال ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫بیش تــر از گیربکس هــای اتوماتیــک معمولــی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن باوجود نبــود دنده هــای فیزیکــی داخل این‬ ‫سیســتم‪ ،‬تنظیم پولی ها و تســمه ها باعث می شــود کار‬ ‫بیش تری روی این نوع گیربکس ها صورت گیرد‪».‬‬ ‫بدیــن ترتیــب گیربکس هــای ‪ CVT‬احتمــال دارد‬ ‫ســریع تر از نمونه های مرسوم خراب شــوند‪ ،‬زیرا حرکات‬ ‫مکــرر بیش تری در قطعات وجود داشــته و شــاید میزان‬ ‫دوام و اطمینــان ‪ CVT‬هــا در درازمــدت بــه اندازه یک‬ ‫گیربکس هفت سرعته اتوماتیک سنتی نباشد‪.‬‬ ‫خب با این تفاســیر به نظر می رســد ســوال مان را باید‬ ‫از میزان اطمینان گیربکس های ‪ CVT‬به ســواری بهتر‬ ‫و قابلیــت اطمینــان کلی تغییــر دهیم‪ ،‬تمامــی این ها به‬ ‫ترجیحات مصرف کننده بستگی دارد‪.‬‬ ‫حتــی موضوع مهم تــر این کــه گیربکس های ‪CVT‬‬ ‫دوره های ســرویس و نگه داری زودتری دارند‪ .‬اگر با این‬ ‫گیربکس ها شــبیه نمونه های اتوماتیک عادی رفتار شود‬ ‫شاید مشکالتی در رابطه با میزان اطمینان ان ها به وجود‬ ‫اید‪ .‬باید به این نکته هم اشــاره کنیــم که گیربکس های‬ ‫‪ CVT‬از نظــر تعمیراتی هزینه باالتــری دارند‪ .‬نگه داری‬ ‫مناســب از یــک گیربکس‪ ،‬چه از نوع ‪ CVT‬باشــد و چه‬ ‫از نــوع عادی قطعــا روی طول عمر تاثیــر مثبتی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪31‬‬ ‫دوربین های جاسوسی‬ ‫‪Bentley Flying Spur‬‬ ‫بنتلی فالینگ اسپر ‪2019‬‬ ‫پیســت نوربرگ رینگ بــرای هر نــوع خودرویی از هاچ بک های شــهری‬ ‫دیفرانسیل جلو گرفته تا شاســی بلند ها و سوپر خودروها بهترین محل ازمایش‬ ‫و بررســی قابلیت های حرکتی و برطرف کردن ایرادات احتمالی پیش از معرفی‬ ‫و عرضه به بازار به حساب می اید‪ .‬تازه ترین مثال برای نشان دادن این موضوع‬ ‫به نســل جدید فالینگ اسپر برمی گردد که این هفته در حال تست های نهایی‬ ‫توسط عکاســان جاسوسی شکار شده‪ ،‬هر چند که پوشــش های استتار کننده‬ ‫ســنگین بدنه مانــع از نمایــش کامل این خــودرو پیش از رونمایی رســمی ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر این اســاس باید پیش بینی ها را بر پایه نســل تازه بنتلــی کانتیننتال ‪GT‬‬ ‫انجام داد تا احتماال در مدل اینده فالینگ اسپر شاهد یک سدان اسپرت تر و با‬ ‫قابلیت های دینامیکی بیش تری در مقایسه با نمونه کنونی باشیم‪ .‬شنیده ها در‬ ‫عین حال حاکی از ان اســت که فالینگ اســپر هر چند شباهت زیادی به برادر‬ ‫کوپه خود خواهد داشــت‪ ،‬اما به لطف تغییرات و سفارشــی سازی های صورت‬ ‫گرفته بر روی ان نباید نام یک کانتیننتال چهار در را برای ان در نظر داشــت!‬ ‫با نگاهی به پالگ ازمایشی این خودرو می توان فهمید که مدل مورد بررسی در‬ ‫سه ماهه اول سال گذشته میالدی ثبت شده ضمن این که با توجه به اطالعات‬ ‫موجود فالینگ اســپر از پیشرانه ‪ W12‬جدید فولکس واگن برای تامین نیروی‬ ‫خود اســتفاده می کند که اتفاقا در نســل جدید ااودی ‪ A8‬نیز به کار گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬انتظار می رود حداکثر قدرت این پیشــرانه به بیش از ‪ 626‬اسب بخار در‬ ‫دور پنج هزار برســد و گشــتاور ان نیز در حدود ‪ 900‬نیوتن متر باشــد که از دور‬ ‫‪ 1350‬در اختیار راننده قرار خواهد گرفت‪ .‬این سدان لوکس اسپرت وزنی برابر‬ ‫با ‪ 2475‬کیلوگرم دارد که نسبت به مدل قبلی حدود ‪ 80‬کیلوگرم سبک تر شده‬ ‫هر چند که به هیچ وجه نباید ان را یک سدان سبک به حساب اورد‪.‬‬ ‫‪Jeep Scrambler‬‬ ‫جیپ اسکرمبلر‬ ‫بــه احتمــال زیاد ســال اینــده در همین زمان ها شــاهد‬ ‫رونمایی از مدل پیکاپ جیپ رنگلر با نام اسکرمبلر باشیم‪ .‬در‬ ‫واقع اســکرمبلر یکی از خودروهایی است که از مدت ها پیش‬ ‫صحبت از تولید ان به گوش می رســد که تصاویر جاسوســی‬ ‫موجود یکی از اولین هــا در نوع خود برای این پیکاپ جذاب‬ ‫به حســاب می اید‪ .‬از ان جایی که اســکرمبلر بر اساس رنگلر‬ ‫شکل گرفته عمال شباهت های فوق العاده زیادی میان ان ها‬ ‫قابل مشــاهده است هر چند که تفاوت اصلی در بخش عقب‬ ‫و جایی اســت که بیش ترین استتار بر روی ان صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬پیشرانه های در نظر گرفته شده برای این پیکاپ بدون‬ ‫تغییــر دقیقا همان چیزی اســت که در رنگلر بــه کار رفته تا‬ ‫شاهد دو نمونه شش و چهار سیلندر باشیم‪ .‬نسخه استاندارد‬ ‫مجهز به پیشــرانه ‪ 3.6 V6‬لیتری به قدرت ‪ 285‬اسب بخار‬ ‫و گشــتاور ‪ 353‬نیوتن متر اســت هر چند که خریداران برای‬ ‫کاهش مصرف ســوخت می توانند یک پیشرانه چهار سیلندر‬ ‫دو لیتــری توربو به قدرت ‪ 270‬اســب بخار و گشــتاور ‪400‬‬ ‫نیوتــن متر را نیز ســفارش دهند که در هــر دو مدل از جعبه‬ ‫دنده های شــش ســرعته دستی و هشت ســرعته اتوماتیک‬ ‫بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫دنیای هوشمند‬ ‫سنسور نقطه کور؛ جدیدترین تدبیر‬ ‫دوکاتی برای حفظ جان موتورسواران‬ ‫شرکت دوکاتی تا ســال ‪ 2025‬میالدی مجهزترین موتوسیکلت ها‬ ‫را به همراه سیستم های امنیتی بسیار کاربردی راهی بازار می کند‪.‬‬ ‫شرکت موتوسیکلت سازی دوکاتی از بهره مندی محصوالت خود‬ ‫از سنســورهای جلو و عقب برای سیستم هشــدار نقاط کور و کاهش‬ ‫ســوانح رانندگی تا ســال ‪ 2020‬میالدی خبــر داد‪ .‬همچنین در کنار‬ ‫سنسور های نقطه کور‪ ،‬سیستم کروز کنترل انطباقی نیز به محصوالت‬ ‫دوکاتی اضافه خواهد شــد‪.‬به نظر می رســد کــه ورود تکنولوژی های‬ ‫امنیتی به داخل خودروها‪ ،‬حال به موتوســیکلت ها نیز کشــیده شــده‬ ‫اســت و دوکاتی به عنوان یک شرکت پیشــرو در صنعت موتوسیکلت‬ ‫ســازی دنیا تا سال ‪ 2020‬میالدی مجهزترین موتورسیکلت ها که هم‬ ‫از سنسور های نقطه کور و هم از کروز کنترل انطباقی بهره‪‎‬مند هستند‬ ‫را بــه بازار عرضه خواهد کرد‪ .‬دوکاتی همچنین چشــم انداز ‪ 2025‬را‬ ‫برای تعبیه سیستم «نقشه راه مطمئن» بر روی موتوسیکلت هایش در‬ ‫دســتور کار قرار داده اســت‪ .‬از دیگر تکنولوژی های در دست تعبیه بر‬ ‫روی محصوالت دوکاتی می توان به ترمز اضطراری خودکار و سیستم‬ ‫هشدار برخورد اشاره کرد‪.‬‬ ‫شــرکت ایتالیایی دوکاتی از ســال ‪ 2016‬میالدی اســت که پروژه‬ ‫(‪ ARAS (Advanced Rider Assistance Systems‬یــا همان‬ ‫سیســتم های پیشــرفته یاری رســان را با همکاری بخش مهندســی‬ ‫زیست شناسی و الکترونیک دانشگاه « ‪»Politecnico di Milano‬‬ ‫میالن اغاز کرده اســت و عجین شدن تکنولوژی های امنیتی و به روز‬ ‫با موتوسیکلت های دوکاتی در اینده نزدیک ماحصل این پروژه است‪.‬‬ ‫فن اوری ارتباطی تویوتا‬ ‫تویوتــا اعالم کرده اســت‪ ،‬فــن اوری ارتبــاط خودرو‬ ‫با خــودرو از ســال ‪ ۲۰۲۱‬در بخشــی از محصوالت این‬ ‫شرکت به کار گرفته خواهد شد‪ .‬به گزارش نشریه فوربس‬ ‫فن اوری ارتباط خودرو با خودرو تا ســال ‪ ۲۰۲۵‬در تمامی‬ ‫مدل های تویوتا به کار گرفته خواهد شــد‪ .‬عرضه گسترده‬ ‫این فن اوری از سال ‪ ۲۰۲۱‬و در بازار امریکا اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایــن فن اوری کــه مبتنی بــر وای فای اســت پیش تر‬ ‫توســط شــرکت جنرال موتورز نیز معرفی شــده بود‪ ،‬اما‬ ‫این خودروســاز امریکایی در عرضه تجاری این فن اوری‬ ‫چنــدان موفق عمل نکرده اســت‪ .‬عرضــه این فن اوری‬ ‫ارتباطی بخشــی از برنامه افزایش ایمنی خودرو است که‬ ‫تولید و توســعه ســامانه کمکی و ایمنی تویوتا موســوم به‬ ‫«سیف» نیز در قالب همین برنامه صورت می گیرد‪ .‬تویوتا‬ ‫برنامه توســعه این فن اوری را از ان رو اعالم کرده است‬ ‫کــه دیگر خودروســازان نیز به اســتفاده از فن اوری های‬ ‫ارتباطی تشویق شــوند‪ .‬گروه خودروسازی فولکس واگن‬ ‫المان هم اعالم کرده اســت‪ ،‬از ســال اینده به تدریج این‬ ‫فن اوری را در تولیدات خود به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪33‬‬ ‫کلینیک مجازی‬ ‫شیوه های نگه داری بهتر از خودرو‬ ‫خودرو مثل یک اسب‬ ‫حاصل کنید که از الک ناخن براق استفاده می کنید‪.‬‬ ‫خیلی هــا معتقدند خودرو مثل یک موجود زنده اســت‪.‬مثل یک اســب و برای ان کــه بتوانید از ان‬ ‫رکاب بگیرید بهتر اســت همیشــه به ان برسید و مرتب اب و روغن ان را کنترل کنید ‪ .‬با وجود تمام‬ ‫مزایایــی که اتومبیل برای ما دارد‪ ،‬اما برخی اوقات مشــکالت به وجود امده برای خودرو می توانند‬ ‫واقعا اعصاب خرد کن باشــند و نه تنها وقت بلکه هزینه زیادی نیز صرف برطرف کردن ان ها شود‪.‬‬ ‫مشــکالت مربوط به خودرو‪ ،‬اما همیشــه پیش نمی ایند‪ .‬راه هایی هوشــمندانه وجود دارند تا بتوان‬ ‫عوارض جانبی خودرو را کاهش داد‪ .‬این شــماره ‪ ۱۲‬راه اســان و کم هزینه نگه داری از خودرو را‬ ‫مرور می کنیم‪.‬‬ ‫چراغ ها را تمیز نگه دارید‬ ‫چراغ هــای خودرو با گذشــت زمــان می توانند‬ ‫خراش برداشته و یا کدر شوند‪ .‬تعویض کامل ان ها‬ ‫گزینه مناســبی اســت‪ ،‬اما هزینــه زیادی در پــی خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬یک راه دندان پزشــکی وجود دارد تــا چراغ ها را‬ ‫دوبــاره و حالت اولیه خود برگردانید‪ .‬کمی خمیر دندان بر‬ ‫روی یک مســواک و یا پارچه کهنه بریزید و سپس شروع‬ ‫به ساییدن ان روی چراغ خودرو کنید‪ .‬در این هنگام مواد‬ ‫ســاینده ای کــه در داخل ترکیب خمیر دنــدان قرار دارند‬ ‫شــروع به الیه برداری از ســطح چراغ می کننــد و باعث‬ ‫شــفافیت ان می شــوند‪ .‬انجام چنین کاری هر چند سال‬ ‫یــک بار الزم خواهد بود‪ ،‬اما یادتــان نرود که دندان های‬ ‫خود را نیز همیشه مسواک بزنید!‬ ‫الک ناخن برای تعمیر شیشه‬ ‫ایــن احتمال وجــود دارد تــا روزی تکه ای از‬ ‫اســفالت جاده یا یک ســنگ کوچک به شیشــه ‬ ‫اتومبیل شما برخورد کند‪ .‬برخورد عامل خارجی با شیشه‬ ‫می تواند باعث ایجاد ترک و خراش بر روی شیشــه شود‪.‬‬ ‫این ترک ها هرچند کوچک‪ ،‬اما می توانند میزان دید شما‬ ‫را کاهش دهند و اســیب دیدگی حتی می تواند گسترش‬ ‫یافته و باعث بزرگ تر شــدن ترک ها شود‪ .‬یک راه مقابله‬ ‫با چنیــن مشــکالتی اســتفاده از الک ناخن بــراق (بی‬ ‫رنگ) اســت‪ .‬روش کار به این شکل است که با دقت و با‬ ‫احتیاط الک ناخن براق را از داخل و بیرون بر روی ترک‬ ‫شیشــه بمالید‪ .‬الک ناخن ترک را پر می کند و از رشد ان‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪ .‬نکته این اســت که حتما اطمینان‬ ‫کفش کهنه‪ ،‬نگه دارند ه لیوان!‬ ‫ب ام و ســری ‪ ۵‬اتــاق ‪ E39‬خــودروی‬ ‫فوق العاده ای است‪ ،‬اما اگر جا لیوانی های ان‬ ‫را ببینید حتما متوجه خواهید شــد که مهندسی ان ها به‬ ‫بدترین شــکل ممکن انجام شده است‪ .‬یک دست انداز‬ ‫بــزرگ و یا دور زدن شــدید با خودرو می توانســت باعث‬ ‫ریختن نوشــیدنی از لیوان ها و یــا حتی به پرواز درامدن‬ ‫لیوان ها شــود‪ .‬یک راه حل قــرار دادن یک کفش کهنه‬ ‫در بین دو صندلی جلو است و می تواند به خوبی لیوان ها‬ ‫را در خود نگه دارد‪ .‬شــاید این ایده چندان زیبا نباشــد‪،‬‬ ‫ولی به هر حال بهتر از ریخته شدن چای در کف خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫پوشاندن تیغ ه برف پاک کن ها‬ ‫تیغه هــای برف پاک کــن در نهایت فرســوده‬ ‫خواهند شــد و اگر خیلــی قدیمی و کهنه باشــند‬ ‫ممکن اســت در هنگام اســتفاده کنده شــوند‪ .‬اگر کنده‬ ‫شــدن تیغه برف پاک کن ها در هنگام روشن بودن ان ها‬ ‫اتفاق بیفتــد می تواند باعث اســیب دیدن جدی شیشــه‬ ‫شــود‪ .‬برای جلوگیری از این قبیل حوادث می توانید تیغه‬ ‫برف پاک کن را با یک جوراب زنانه بپوشــانید‪ .‬جنس نرم‬ ‫جوراب زنانه از شیشــه محافظت می کنــد و از طرفی در‬ ‫هنگام کارکردن با برف پاک کن نیز متوجه کارکرد خوب‬ ‫ان خواهید شد‪.‬‬ ‫جایگزین تسمه های پاره شده‬ ‫در یــک خودروی قدیمی هــر لحظه ممکن‬ ‫است که تسمه ها پاره شوند‪ .‬از طرفی وجود این‬ ‫تسمه ها برای کارکرد صحیح اتومبیل بسیار حیاتی و مهم‬ ‫اســت‪ .‬در این جا نیز بار دیگــر می توانید از جوراب زنانه به‬ ‫عنوان یک راه حل موقتی اســتفاده کنید‪ .‬اگر در شــرایط‬ ‫ســختی قرار دارید و دسترســی به تســمه جدیــد امکان‬ ‫نــدارد‪ ،‬جوراب را تا جایی کــه می توانید محکم گره زده و‬ ‫ســپس ان را به جای تسمه جا بزنید‪ .‬با این ترفند حداقل‬ ‫می توانید تا منزل رسیده و تسم ه نو را جایگزین کنید‪.‬‬ ‫مرتب کردن صندوق بار‬ ‫اگــر زمان زیــادی را در اتومبیل و در جاده ها‬ ‫می گذرانیــد در این صورت حمل لــوازم زندگی‬ ‫در خــودرو توجیه دارد‪ ،‬امــا اگر از خودروتــان تنها برای‬ ‫رفت و امد به باشــگاه ورزشــی‪ ،‬محل کار‪ ،‬منزل و خرید‬ ‫کردن استفاده می کنید قضیه کامال متفاوت است‪ .‬برای‬ ‫یک اســتفاده درون شــهری و معمول از خودرو پیشنهاد‬ ‫می کنیم تا چند سبد خشک شــویی را در صندوق بار قرار‬ ‫دهید‪ ،‬یکی برای وســایل باشــگاه‪ ،‬یکی برای خریدها و‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫یکی هم برای وسایل محل کار‪ .‬این گونه دیگر برای پیدا‬ ‫کــردن یک چیز نیاز ندارید تــا کل صندوق را بگردید و به‬ ‫راحتی به همه چیز دسترسی خواهید داشت‪.‬‬ ‫افزایش برد ریموت‬ ‫شــاید تاکنون برایتان پیش امده باشد که در‬ ‫یــک پارکینگ بزرگ خودروی خود را گم کرده‬ ‫باشــید‪ .‬برخی اوقات می دانید که نزدیک خودرو شده اید‪،‬‬ ‫امــا همچنــان نمی توانید ان را پیدا کنیــد‪ .‬در این هنگام‬ ‫می توانید ریمــوت اتومبیل را در زیر چانــ ه خود قرار داده‬ ‫و کلید ان را بفشــارید‪ .‬این اثبات شده است که مایعی که‬ ‫درون ســر ما قرار دارد رســانای سیگنال است و می تواند‬ ‫باعــث افزایش برد امواج ریموت شــود‪ .‬به این ترتیب اگر‬ ‫خودروی شــما کمی دورتر نیز باشــد خواهید توانست ان‬ ‫را پیدا کنید‪.‬‬ ‫یخ زدایی قفل در‬ ‫در یــک زمســتان ســرد یــخ زدن قفل در‬ ‫خــودرو می تواند به یک کابوس تبدیل شــود‪.‬‬ ‫اگــر قفل در خــودرو یخ زده باشــد باز کردن ان بســیار‬ ‫مشــکل اســت‪ .‬در چنین مواقعی می توانیــد از یک مایع‬ ‫ضد عفونی کننده دســت که در محلــول ان از الکل نیز‬ ‫اســتفاده شــده باشــد بهره گیری کنید‪ .‬مایع ضد عفونی‬ ‫کننده دست با پایه الکلی می تواند باعث اب شدن فوری‬ ‫یخ شود‪ .‬به این روش می توانید فورا در خودرو را باز کرد‬ ‫و وارد ان شوید‪.‬‬ ‫گرم نگه داشتن غذاها‬ ‫وقتی با خودروی خــود برای خرید غذا مراجعه‬ ‫می کنید ممکن اســت غذا در فاصل ه بین منزل تا‬ ‫رســتوران سرد شــود‪ .‬این قضیه مخصوصا اگر عده ای در‬ ‫منزل منتظرغذا باشند اصال خوب نخواهد بود‪ .‬اگر اتومبیل‬ ‫شما مجهز به گرم کن صندلی است غذا را روی ان قرار داده‬ ‫و گرم کن را روشن کنید‪ .‬اگر بتوانید با تمهیداتی غذا را داخل‬ ‫کاپوت قرار دهید حتی می توانید ان را داغ به خانه برسانید‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت زمانی که غذا به منزل می رســد مانند این‬ ‫محافظت از درها‬ ‫است که تازه از فر بیرون امده است‪.‬‬ ‫تمیز کردن داشبورد با روغن زیتون‬ ‫گــرد و خــاک‪ ،‬دوده و چــرک از عواملــی‬ ‫هســتند که می تواننــد ظاهر داشــبورد اتومبیل‬ ‫شــما را خراب کننــد‪ .‬در این جا نیز مــواد غذایی به کمک‬ ‫شــما می ایند‪ .‬کمی روغن زیتــون را به صورت نم نم روی‬ ‫داشــبورد بچکانید و سپس با اســتفاده از یک فیلتر قهوه‬ ‫جوش به پاک کردن داشــبورد اقــدام کنید‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ظاهر داشبورد شبیه یک داشبورد نو خواهد شد‪ .‬چه کسی‬ ‫فکرش را می کرد که روزی این همه از چیزهای مربوط به‬ ‫اشپزخانه در خودرو کاربرد داشته باشند؟‬ ‫زمانی که به اســتخر می رویــد حتما فوم های‬ ‫شــناوری را کــه برای ایمنــی در اب قــرار داده‬ ‫شــده اند را مشاهده کرده اید‪ .‬وجود این فوم ها برای ایمنی‬ ‫در اســتخر ضروری هســتند‪ ،‬اما این فوم هــا ضمنا گزین ه‬ ‫خوبی بــرای پیش گیری از برخورد درخــودرو با دیوار گاراژ‬ ‫نیز هســتند‪ .‬فوم ها را به صورت افقی بر روی دیوار گاراژ و‬ ‫در محلی که درهای خودرو باز می شوند بچسبانید‪ .‬در این‬ ‫صورت اگر در با ســرعت زیاد و یا بیش از اندازه باز شود به‬ ‫فوم ها برخورد خواهد کرد و فوم ها نیز با جذب کردن ضربه‬ ‫از اسیب دیدگی در جلوگیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب شیشه ها‬ ‫پاک کردن برچس ‬ ‫برچســب هایی هســتند که شــما بر روی‬ ‫شیش ه خودرو نصب می کنید؛ مثال ممکن است‬ ‫برچسب گروه موزیک مورد عالقه تان یا هر چیزی دیگری را‬ ‫به شیشــه خودروی خود چسبانده باشید‪ .‬اگر پس از مدتی از‬ ‫تصمیم خود صرف نظر کرده و بخواهید برچسب را جدا کنید‬ ‫بخش هایی از ان همچنان بر روی شیشه باقی خواهد ماند‬ ‫که ظاهر شیشــه را کثیف نشان می دهند‪ .‬برای پاک کردن‬ ‫ان هــا یک تکه روزنامه پیدا کنیــد و ان را با اب خیس کنید‪.‬‬ ‫ســپس روزنامه مرطوب را بر روی باقی مانده های برچسب‬ ‫قــرار داده و اجازه دهید تا حــدود ‪ ۱۵‬دقیقه در همان حالت‬ ‫باقی بماند‪ .‬این کار باقی مانده برچسب را نرم خواهد کرد و به‬ ‫این ترتیب کندن ان ها بسیار اسان خواهد شد‪.‬جاده می تواند‬ ‫مانند جنگل وحشی باشــد‪ .‬از اتفاقات کوچک مانند ریخته‬ ‫شدن نوشیدنی در خودرو گرفته تا اتفاقات ناگواری مانند پاره‬ ‫شدن تسمه می توانند در جاده اتفاق بیفتند‪ ،‬بنابراین نیاز دارید‬ ‫تا برای تمامی این شــرایط اماده باشــید‪ .‬از این ترفندها هم‬ ‫در مســافرت های برون شهری و هم در مسیر محل کارتان‬ ‫می توانید اســتفاده کنید‪ .‬با یادگیری این ترفندها شما برای‬ ‫هرگونه شرایطی اماده خواهید بود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪35‬‬ ‫تیونینگ‬ ‫استون مارتین دی بی ‪11‬‬ ‫‪ASTON MARTIN MANSORY‬‬ ‫«نه» به ظرافت!‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫رسول رازقندی‬ ‫اســتون مارتیــن دی بــی‪ 11‬نمایــش اوج ظرافت‬ ‫و زیبایــی در طراحــی اســت‪ .‬حتی یک خــط اضافی‬ ‫در طراحی این کالســیک انگلیســی پیــدا نمی کنید‪.‬‬ ‫چراغ هــای دی بــی‪ 11‬نســبت بــه نســل های قبلــی‬ ‫کشــیدگی خاصی دارند و جلوپنجره قدری کوچک تر‬ ‫شده است‪ ،‬اما کورش منصوری تیونر ایرانی االصل‬ ‫سوییســی برداشت خودش را از تیونینگ دارد‪ .‬تیون‬ ‫جدید او روی دی بی‪ 11‬که در ژنو به نمایش درامد یک‬ ‫«نه» بزرگ به ظرافت بود‪.‬‬ ‫دی بی‪ 11‬منصوری ســبز است با سقف سفید‪ .‬کاپوت‬ ‫جدید ان شــبیه ابشش کوســه طراحی شده و دو هواخور‬ ‫وسیع کربنی مشبک دارد‪ .‬سپر جدید جلو طوری طراحی‬ ‫شــده که جلو پنجــره دو برابر بزرگ تر شــود و یک بالچه‬ ‫زیریــن به عــاوه دو هواخور کربنی دارای لبــه برامده در‬ ‫طرفین ان کار شده اند‪.‬‬ ‫گل گیــر عریض جلو‪ ،‬خروجی هوا دارد و به یک رکاب‬ ‫کربنی بزرگ ختم می شــود‪ .‬رینگ های پنج پره طرح ‪Y‬‬ ‫مشکی براق که وسط ان ها پرچم انگلیس نقش بسته هم‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫جذاب هستند‪.‬‬ ‫در ادامــه با ســپر جدید عقب مواجه هســتیم که یک‬ ‫پخش کننده هوای مهاجم عظیم با دو ســراگزوز مشکی‬ ‫جفتی و هواخورهای متعدد طراحی شــده و عقب ماشین‬ ‫را به فراری شــبیه ســاخته اســت‪ .‬بال کربنی عقب هم‬ ‫از ابتــدا بیرون زده در حالی که در ماشــین اســتاندارد‪ ،‬با‬ ‫رسیدن سرعت به عدد خاصی باال می اید‪.‬‬ ‫داخل ماشین با چرم سفید و لبه دوزی سبز تزیین شده‬ ‫و نکته جالب ان حک شدن طرح ریز جلوپنجره کالسیک‬ ‫استون مارتین روی تمام تزیینات چرمی است‪.‬‬ ‫موتور ‪ 12‬ســیلندر ‪ 5.2‬لیتری دوتوربوی این ماشین‬ ‫ارتقا یافته و به جای ‪ 610‬اســب‪ 700 ،‬اســب بخار قدرت‬ ‫تولیــد می کند‪ .‬بیشــینه گشــتاور هم بــه ‪ 850‬نیوتن متر‬ ‫رسیده و حاال شــتاب صفر تا‪ 100‬فقط ‪ 3.6‬ثانیه است و‬ ‫سرعت به ‪ 330‬کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫مرسدس بنز اام گ جی ال ای‪63‬‬ ‫محصــول جدید تاپ کار در حقیقت یک مرســدس بنز‬ ‫اام گ جی ال ای‪ 63‬است که بدنه ان به رنگ بنفش درامده‬ ‫و اجــزای کربنی گســترده ای به ان افزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫مهم ترین جزء این تیون‪ ،‬کاپوت کربنی جدید با هواخورهای‬ ‫مشبک در باالســت که چهره ماشین را به شدت دگرگون‬ ‫کرده اســت‪ .‬این تغییر بــا تعویض جلوپنجــره و جایگزین‬ ‫کردن نشــان کوسه تاپ کار به جای ستاره مرسدس‪ ،‬تمایز‬ ‫فوق العاده ای ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ســپر جدید جلو دارای هواخورهای وسیع کربنی است‬ ‫و یک بالچه دارای مقســم زیر ان نصب شده است‪ .‬در بدنه‬ ‫جانبی عالوه بر گل گیرهای عریض دارای هواخور کربنی‪،‬‬ ‫قاب ایینه ها کربنی شده و رکاب جدید کار شده است‪ .‬یک‬ ‫دست رینگ پهن اسپرت پنج پره مشکی بسیار ساده و زیبا‬ ‫هم به کار اضافه شده که سیلندرهای ترمز پشت ان ها سرخ‬ ‫رنگ شــده اند‪ .‬این طیف ســرخ وصله ناچسبی به اجزای‬ ‫کربنی‪ -‬بنفش محسوب می شود‪.‬‬ ‫در نمــای عقب یک پخش کننده وســیع و مهاجم هوا‬ ‫نصب شده که دو جفت سراگزوز ذوزنقه داخل ان به چشم‬ ‫می ایند‪ .‬از بالچه کربنی وسط در عقب هم نباید گذشت‪.‬‬ ‫داخل ماشین به نحو چشم نوازی با چرم بنفش و مشکی‬ ‫و الیاف کربن تزیین شده و دوخت لوزی حس لوکس بودن‬ ‫ان را تقویت می کند‪ .‬در مجموع برای ســوار شــدن بر این‬ ‫هیوالی زیبا و قدرتمند باید ‪ 230‬هزار دالر پرداخت که فقط‬ ‫از توان همان گانگسترهای روس برمی اید!‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪CARBON MERCEDES TOPCAR‬‬ ‫تــاپ کار تیونر روســی باز هم یکــی از ان تیون های‬ ‫متفاوت و متمایزش را برای گانگسترهای روس طراحی‬ ‫کرده است؛ یک مرسدس شاسی بلند بنفش کربنی!‬ ‫بنفش کربنی‬ ‫‪37‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫تجزیه و تحلیل ‪ COQ‬در فرایند تولید خودرو‬ ‫پایان نامه کارشناسی ارشد عباس براتلو‬ ‫استاد راهنما‪ :‬دکتر حسن فارسیجانی‬ ‫دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی ‪ -‬مرکــز علمی‬ ‫کاربردی ایران خودرو‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬محمود مهرگان فر‬ ‫متولی پروژه‪ :‬اصغر زهدی شیران‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونت کیفیت‬ ‫یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه های محصول‬ ‫می شــود‪ ،‬کاهــش هزینه های کیفیــت اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫شــناخت‪ ،‬دســته بندی و بهبــود در هزینه هــای کیفیت‬ ‫همــواره یکــی از مهم ترین مســوولیت های ســازمان ها‬ ‫و باالخــص مدیریــت کیفیت به شــمار می ایــد‪ .‬یکی از‬ ‫تعهدات اساسی این مدیریت ها‪ ،‬پی گیری مستمر کاهش‬ ‫هزینه های کیفی و بهبود مســتمر کیفیت است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر شــرکت های بزرگ در صدد ورود و حضور موفق در‬ ‫بازارهای جهانی و کســب سهم بیش تر فروش برای خود‬ ‫هســتند‪ .‬بنابراین زمانی که یک شــرکت به مرحله تولید‬ ‫در ســطح کالس جهانی می رســد باید بتواند قابلیت ها و‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫ظرفیت های تولید خود را برای دســت یابی به یک مزیت‬ ‫رقابتــی پیوســته ومنحصر بــه فرد در هفت مشــخصه‪:‬‬ ‫هزینــه‪ ،‬کیفیــت‪ ،‬زمــان تحویــل کاال‪ ،‬انعطاف پذیــری‪،‬‬ ‫نــواوری‪ ،‬خدمات فروش‪ ،‬خدمات پــس از فروش ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شــرکت ایران خــودرو نیز چندی اســت که در ســند‬ ‫اســتراتژیک خــود متذکــر شــده اســت می خواهد یک‬ ‫خودروســاز در کالس جهانی شــود و حتی در حال اتحاد‬ ‫اســتراتژیک با خودرو سازان بزرگ جهانی مانند پژو و رنو‬ ‫بوده و لذا درصدد شناســایی پیش نیازهای این امر است‪.‬‬ ‫پس با توجه به این موضوع که هزینه و کیفیت دو شاخص‬ ‫از شــاخص های هفــت گانه کالس جهانی هســتند‪ ،‬لذا‬ ‫پرداختن به ان دو نیز به دنبال بررسی هزینه های کیفیت‬ ‫مد نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــرای انالیــز هزینه های کیفیــت‪ ،‬ابتدا حــوزه کاری‬ ‫مشــخصی را درنظر گرفته و در نهایــت با کنکاش مابین‬ ‫مدل های مختلف بررســی هزینه های کیفی موجود‪ ،‬یک‬ ‫مدل مناسب را انتخاب کرده‪ ،‬در چهارگروه زیر شناسایی‬ ‫و دسته بندی کردیم‪:‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ )1‬هزینه های ارزیابی‬ ‫‪ )2‬هزینه های پیش گیرانه‬ ‫‪ )3‬هزینه های شکست داخلی‬ ‫‪ )4‬هزینه های شکست خارجی‬ ‫در این تحقیق هفت فرضیه مطرح شد‪ )1:‬هزینه های‬ ‫کیفــی بــر کالس جهانــی تاثیــر دارد‪ )2 .‬هزینه هــای‬ ‫پیش گیرانــه بر کالس جهانی تاثیــر دارد‪ )3 .‬هزینه های‬ ‫ارزیابــی بــر کالس جهانــی تاثیــر دارد‪ )4 .‬هزینه هــای‬ ‫شکســت داخلــی بــر کالس جهانــی تاثیــر دارد‪)5 .‬‬ ‫هزینه های شکســت خارجی بر کالس جهانی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫‪ )6‬سرمایه گذاری بر کالس جهانی تاثیر دارد‪ )7 .‬کیفیت‬ ‫بر کالس جهانی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫با بــه کارگیــری روش پرســش نامه و نظر ســنجی از‬ ‫خبــرگان این امــر در واحدهای مختلف درگیــر‪ ،‬دیدگاه‬ ‫مربوطه را در این خصوص کنکاش کردیم و با انالیز اماری‬ ‫با نرم افزارهای ‪ SPSS‬و ‪ AMOS‬مشــخص شد تمامی‬ ‫فرضیه ها پذیرفته شــده اند‪ .‬الزم به ذکر اســت نتایج این‬ ‫پایان نامــه کامال کاربردی بوده و می تــوان با الگوبرداری‬ ‫از ان برای سایر بخش های نیز پروژه مشابهی انجام داد‪.‬‬ ‫امروزه کیفیت دیگر مرزی نمی شناسد‬ ‫و محدود به استانداردهای تعریف‬ ‫شده نیست‪ .‬مهم ترین مساله در‬ ‫این میان مدیریت کیفیت است که‬ ‫می گوید کیفیت باید به طور جامع و‬ ‫جدی توسط کلیه واحدهای سازمان‬ ‫پی گیری شود و همه افراد در این امر‬ ‫مشارکت داشته باشند‬ ‫بنابراین شــناخت‪ ،‬دســته بندی و بهبــود در هزینه های‬ ‫کیفیــت همــواره یکــی از مهم تریــن مســوولیت های‬ ‫مدیریت کیفیت به شــمار می اید‪ .‬یکی از تعهدات اساسی‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬پی گیری مســتمر کاهش هزینه های کیفی و‬ ‫بهبود مستمر کیفیت است‪ .‬مدیریت باید به این امر واقف‬ ‫باشــد که کیفیت و کاهــش هزینه دو هــدف مکمل هم‬ ‫هستند و نه ناقض یکدیگر‪.‬‬ ‫کیفیــت خــوب ما را بــه ســمت بهــره وری بیش تر‪،‬‬ ‫هزینه های کیفیت کم تــر‪ ،‬افزایش فروش‪ ،‬تصاحب بازار‬ ‫و نهایتا سود بیش تر سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫اهداف پروژه‬ ‫الف‪ -‬مشــخص شــدن ترکیب هزینه های کیفیت در‬ ‫سالن های تولید‬ ‫ب‪ -‬تشریح اهمیت موضوع برای سازمان درخصوص‬ ‫توجــه به این مقوله و برنامه ریزی برای تعمیم یا بهبود ان‬ ‫به کل شرکت‬ ‫ج‪ -‬بررسی نقش ‪ COQ‬برای رسیدن بنگاه اقتصادی‬ ‫در کالس جهانی‬ ‫روش تحقیق‬ ‫لغــات کلیــدی‪ :‬هزینه یابــی کیفــی‪ ،‬هزینه هــای‬ ‫پیش گیرانه‪ ،‬هزینه های ارزیابی‪ ،‬هزینه های شکست‬ ‫داخلی‪ ،‬هزینه های شکست خارجی‪ ،‬کالس جهانی‪،‬‬ ‫تولید در کالس جهانی‬ ‫‪cost of quality, costs of prevention, costs‬‬ ‫‪of appraisal, costs of internal failure, costs‬‬ ‫‪of external failure, COQ, world class, WC‬‬ ‫مقدمه‬ ‫اهمیــت مباحث کیفــی و صرف هزینــه در قبال ان‪،‬‬ ‫امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬این امر یکی از‬ ‫مهم ترین رموز موفقیت صنایع پیشرو بوده و تامین کیفیت‬ ‫لزوما به صرف هزینه منتهی نمی شود‪ .‬هزینه یابی کیفیت‬ ‫‪ )Cost Of Quality) COQ‬از مباحــث مهــم مدیریتی‬ ‫است که رقابت های موجود در بازار صنایع و کاال‪ ،‬موجب‬ ‫توجه هر چه بیش تر مدیران به این امر شده است‪.‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه باعــث کاهــش هزینه هــای‬ ‫محصــول می شــود‪،‬کاهش هزینه هــای کیفیت اســت‪.‬‬ ‫امــروزه کیفیت دیگر مرزی نمی شناســد و محدود به‬ ‫استانداردهای تعریف شده نیست‪ .‬مهم ترین مساله در این‬ ‫میان مدیریت کیفیت است که می گوید کیفیت باید به طور‬ ‫جامع و جدی توســط کلیه واحدهای ســازمان پی گیری‬ ‫شود و همه افراد در این امر مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫در این بین اشــنایی با فلســفه و روش های هزینه یابی‬ ‫کیفیــت بــرای مدیرانــی که رســیدن به جایــگاه جهانی‬ ‫بنــگاه اقتصادی خود را از مســیر توجه به کیفیت و ســاز‬ ‫و کارهــای مربوط به ان دنبال می کنند‪ ،‬ضروری اســت‪.‬‬ ‫توجه به این مســاله در صنایع خودروسازی ایران اهمیت‬ ‫مضاعفی دارد‪ ،‬زیرا این صنعت به دلیل مختصات خاص‬ ‫خود‪ ،‬رابطه متقابل و تنگاتنگی با اقتصاد جهانی داشته و‬ ‫وضعیت ان به بازارهای جهانی گره خورده است‪.‬‬ ‫از طــرف دیگر بــه دلیل جایگاه حایــز اهمیتی که این‬ ‫صنعت دراشتغال کشــور ما دارد‪ ،‬تالش در جهت رشد و‬ ‫ارتقای ان‪ ،‬تاثیر بسزایی بر اقتصاد ملی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هزینــه یابــی کیفیت بــه دنبــال تعیین ســطح بهینه‬ ‫کیفیت برای محصول یا خدمات تولید شــده در ســازمان‬ ‫اســت که در این ســطح هزینه های کیفیت بهینه خواهد‬ ‫بود؛ به عبارت دیگر‪ ،‬این ســطح بهینه نمایانگر درجه ای‬ ‫از کیفیــت محصول اســت کــه در ان بیش ترین منفعت‬ ‫بــرای تولید کننده وجود دارد‪ .‬از ان جا که افزایش کیفیت‬ ‫معموال با افزایش هزینه ها همراه است‪ ،‬بنابراین می توان‬ ‫انتظار داشت که در ســطحی از کیفیت‪ ،‬هزینه ها حداقل‬ ‫و منافع حداکثر باشــد‪ .‬در سطوح پایین تر به دلیل کاهش‬ ‫کیفیــت‪ ،‬منافع کاهش می یابد و در ســطوح باالتر نیز به‬ ‫دلیل افزایش هزینه های ناشــی از کیفیت مطلوب تر‪ ،‬باز‬ ‫هم منافع کاهش خواهد یافت ‪.‬‬ ‫اصول هزینه یابی کیفیت تا حدود زیادی مشــخص و‬ ‫بدون ابهام اســت‪ .‬هدف نهایی عبارت اســت از‪« :‬تعیین‬ ‫سطح بهینه کیفیت که در ان هزینه ها حداقل می شود‪».‬‬ ‫ان چــه در ایــن میــان از اهمیت بیش تــری برخوردار‬ ‫است و اکثر محققان این حوزه را به تکاپو واداشته‪ ،‬تعیین‬ ‫اقالمی اســت که باید به عنوان هزینه های کیفیت لحاظ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫براین اســاس تاکنــون مدل های مختلفی ارایه شــده‬ ‫است که ان ها را می توان در چهار دسته کلی طبقه بندی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫مدل ‪ : P-A-F‬پیش گیری ‪ +‬ارزیابی ‪ +‬شکست‬ ‫مــدل هزینه فرصت یــا هزینه پنهــان‪ :‬پیش گیری ‪+‬‬ ‫ارزیابی ‪ +‬شکست‪+‬فرصت‬ ‫مدل هزینه فرایند ‪ :‬تطبیق‪+‬عدم تطبیق‬ ‫مدل ‪ :ABC‬ارزش افزوده‪ +‬فاقد ارزش افزوده‬ ‫البتــه همان طــور کــه گفته شــد این مدل هــا دارای‬ ‫اســاس یکســانی هســتند که بر پایه هزینه ها مطابقت و‬ ‫عدم مطابقت بنا شــده اســت و تفاوت ان هــا بیش تر در‬ ‫جزییات بــوده و غالبا مکمــل مدل های قبلــی بوده اند‪.‬‬ ‫مدل به کارگرفته شــده در این تحقیق مدل ‪ PAF‬اســت‬ ‫و گــرداوری داده هــا و اطالعــات الزم جهت شناســایی‬ ‫فاکتورهای موثر بــر هزینه های کیفیت به صورت میدانی‬ ‫بــوده و بر اســاس فرایندهــای عملی و همــکاری کلیه‬ ‫واحدهای به دست امده است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬از روش نظر سنجی از خبرگان نیز استفاده‬ ‫شــده که خبرگان مــورد مطالعه از مدیران و مســووالن‬ ‫واحدهای مهندســی‪ ،‬کیفیت‪ ،‬تعمیــرات‪ ،‬برنامه ریزی‪،‬‬ ‫لجســتیک و تولید در صنعت تولید خودرو انتخاب شــده‬ ‫انــد‪ .‬ضمنا درهمین خصــوص و به منظــور یافتن رابطه‬ ‫معنی دار بین موارد اصلی ‪ COQ‬با مقوله کالس جهانی‪،‬‬ ‫از معادله رگرسیون خطی نیز کمک گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن از نــرم افــزار ‪ SPSS‬جهــت تجزیــه و‬ ‫تحلیل های مرتبط استفاده شده است‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫تجزیه و تحلیل‪ ،‬شناســایی‪ ،‬مشخص شدن عوامل و‬ ‫گروه بندی هزینه های کیفیت در ســالن های بدنه سازی‬ ‫شرکت‬ ‫شــناخت بهتــر و تعاریــف روز از حوزه هــای هزینه و‬ ‫کیفیت و کالس جهانی‬ ‫مشــخص کردن این که هزینه های کیفی (‪ )COQ‬بر‬ ‫تولیــد در کالس جهانی ( ‪ )WCM‬تاثیــر دارد که منجر‬ ‫به شــفافیت موضوع برای مدیــران مرتبط و برنامه ریزی‬ ‫دقیق تــر برای بهبود یا تعمیم ان با ســایر حوزه ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«این پژوهش تحت حمایت شرکت ایران خودرو انجام شده است‪.‬‬ ‫اســتادان و دانشــجویان عزیــز می توانند برای اگاهــی از عناوین‬ ‫و شــرایط حمایــت از فعالیت های پژوهشــی به ســایت شــرکت‬ ‫ایران خودرو به نشــانی ‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و‬ ‫توسعه بخش ارتباط صنعت و دانشگاه مراجعه کنند‪».‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪39‬‬ ‫جاده‬ ‫قوانین رانندگی در جاده ها و خیابان های المان‬ ‫احترام به قانون‬ ‫المــان که ســومین و بزرگ ترین تولیدکننده خودرو در دنیاســت از سیســتم بــزرگ راه قابل توجهی‬ ‫در دنیا برخوردار اســت‪ .‬هنگامی کــه در اتوبان های المان رانندگی می کنید‪ ،‬متوجه می شــوید که‬ ‫مسابقات خودرو فقط محدود به پیست های مسابقه مانند نوربرگ رینگ نیست‪ .‬المانی ها‪ ،‬اتریشی ها‬ ‫و سوییســی ها ســریع رانندگی می کنند و عاشق ماشین های شان هســتند‪ .‬المان کشوری است که‬ ‫بــه رانندگی اهمیت می دهد بــه طوری که گواهی نامه راننده المانی بیــش از دو هزار دالر می ارزد‬ ‫چــون هر راننده ای ‪ 24 – 25‬ســاعت اموزش حرفه ای به عالوه ‪12‬ســاعت تئوری گذرانده اســت‪.‬‬ ‫رانندگان المانی واقعا خوب هستند ان هم به دلیل سیستم ازمون سخت گواهی نامه رانندگی است‪.‬‬ ‫همچنیــن راننــدگان باید اموزش پایه کمک های اولیه را ببینند و تمام این موارد بیش از شــش ماه‬ ‫طول می کشــد‪ .‬به همین علت است که المان از جمله کشــورهایی است که تعداد امار مرگ و میر‬ ‫بســیار کمی دارد‪ .‬این گواهی نامه باید با دوره اتحادیه اروپا که بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬ســال اســت‪ ،‬مطابقت‬ ‫کند‪ .‬گواهی نامه های المانی که قبل از ‪ 2013‬صادر شــدند تا ســال ‪ 2033‬از اعتبار ساقط می شوند‬ ‫و بایــد با گواهی نامه جدید رانندگی اتحادیه اروپا جایگزین شــوند‪ .‬در ازمون عملی‪ ،‬رانندگی هنگام‬ ‫شب در جاده‪ ،‬اتوبان و داخل شهر و چند مورد از دیگر وضعیت های رانندگی و در ازمون تئوری نیز‬ ‫یک ســری سوال درباره جنبه های مکانیکی ماشین به عالوه ازمون معمولی درباره قوانین جاده از‬ ‫راننده گرفته می شود‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ســبقت گرفتن از ســمت چــپ کامال اجرا می شــود‪.‬‬ ‫اگر ســبقت نمی گیرید‪ ،‬مجبورهســتید تا در سمت راست‬ ‫حرکت کنیــد‪ .‬در المان ماشــین هایی که با ســرعت کم‬ ‫رانندگی می کنند باید همیشــه از ســمت راســت حرکت‬ ‫کنند و ماشــین هایی که با سرعت زیاد حرکت می کنند در‬ ‫سمت چپ‪.‬‬ ‫تنها مورد اســتثنا زمانی است که هر دو الین‪ ،‬اهسته‬ ‫حرکــت کنند؛ یعنی کم تر از ‪ 80‬کیلومتر در ســاعت چون‬ ‫ترافیک شدید اتفاق می افتد‪ .‬در چنین شرایطی رانندگان‬ ‫مجبورند تا از سمت راســت عبور کنند‪ ،‬ولی سرعت شان‬ ‫نبایــد ‪ 20‬کیلومتــر بیش تر از ماشــین هایی باشــد که از‬ ‫ســمت چپ عبور می کنند‪ .‬در شــهرها محدوده ســرعت‬ ‫‪ 50‬کیلومتر در ســاعت اســت و مکان های مسکونی ‪30‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت است تا خطری بچه ها و عابران پیاده‬ ‫را تهدید نکند‪ .‬اتوبان هم محدوده ســرعت «پیشنهادی»‬ ‫‪ 130‬کیلومتــر در ســاعت دارد کــه البته توســط بیش تر‬ ‫رانندگان مرســدس و پورشه مورد اغماض قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حتی اگر قیمت بنزین دوبرابر هم بشود‪ ،‬رانندگان المانی‬ ‫باز تمایلی به رانندگی با سرعت کم ندارند‪.‬‬ ‫اولیــن چیزی که بــرای رانندگــی در اتوبــان باید یاد‬ ‫بگیرید این اســت که برای ســبقت گرفتن نباید از سمت‬ ‫راســت عبور کرد‪ .‬راننده المانی دو بار ایینه کناری را قبل‬ ‫از حرکت به ســمت الین چپ چک می کند‪ .‬البته همیشه‬ ‫ایــن کار را انجــام می دهد! مخصوصــا مواقعی که هیچ‬ ‫محدوده ســرعتی وجود ندارد‪ .‬چون ممکن است ناگهان‬ ‫ماشــین هایی پیدا شــوند که سرعت شــان بــاالی ‪160‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت اســت و هرموقع که ترافیک اهســته‬ ‫است‪ ،‬به سمت راست حرکت می کنند‪.‬‬ ‫در اتریش‪ ،‬المان و سوییس بچه های زیر ‪ 13‬سال اجازه‬ ‫ندارند در صندلی جلو بنشــینند‪ .‬موسسه توف المان هم با‬ ‫زدن برچســبی اجازه رانندگی به ماشین ها و کامیون های‬ ‫المانی را می دهد‪ .‬ماشــین هایی که برچسب توف المان را‬ ‫ندارند به این معنی اســت که خودرو نباید پالک شــود و با‬ ‫ان رانندگی کنند‪ .‬به عنوان نمونه چراغ شکســته یا خراب‬ ‫بودن سیســتم اگزوز جزو دالیل اشکاری هستند که سبب‬ ‫می شوند تا مورد قبول شرکت توف واقع نشوند‪.‬‬ ‫راننــدگان المانی از چراغ چشــمک زن برای تعویض‬ ‫الین استفاده می کنند‪ ،‬البته ماشین های المانی کنترل گر‬ ‫چشمک زن دارند به صورتی که سه بار چراغ می زند و بعد‬ ‫به صورت خودکار خاموش می شــود‪ .‬در المان تابلوهای‬ ‫مربع شکل ابی رنگ وجود دارد که اعداد را به رنگ سفید‬ ‫نوشــته اســت به عنوان نمونه عدد ســفید رنگ «‪»130‬‬ ‫باالترین حد سرعت در اتوبان های المان است‪.‬‬ ‫راننــده المانــی هر دو ســاعت یک بار اســتراحتی به‬ ‫خودش می دهد‪ .‬رانندگی در اتوبان خسته کننده است‪ .‬بعد‬ ‫از دوساعت یا بیش تر‪ ،‬استراحت کردن‪ ،‬کار عاقالنه ای به‬ ‫نظر می رســد‪ .‬در اتوبان های المان مجتمع های خدمات‬ ‫رفاهــی وجود دارند که به پمپ بنزین‪ ،‬رســتوران‪ ،‬مغازه‪،‬‬ ‫میزهای پیک نیک و توالت مجهز هستند‪.‬‬ ‫در ‪ 50‬درصــد اتوبان های المــان می توان بیش از حد‬ ‫ســرعت مجــاز رانندگی کرد‪ .‬پس تا جایــی که ترافیک و‬ ‫شــرایط اب و هوایــی اجازه بدهــد‪ ،‬می توان با ســرعت‬ ‫رانندگــی کرد‪ .‬در این بخش ها ســرعت ‪ 130‬کیلومتر در‬ ‫ساعت توصیه شده‪ ،‬اما جزو محدوده سرعت نیست‪ .‬نیم‬ ‫دیگر اتوبان ها محدود به سرعت مجاز ‪ 80‬تا ‪ 130‬کیلومتر‬ ‫هســتند که رعایت ان الزامی اســت و در صورت رعایت‬ ‫نکردن راننده مشــمول خسارت می شــود‪ .‬همچنین باید‬ ‫در ‪ 50‬درصد اتوبان های المان‬ ‫می توان بیش از حد سرعت مجاز‬ ‫رانندگی کرد‪ .‬پس تا جایی که ترافیک‬ ‫و شرایط اب و هوایی اجازه بدهد‪،‬‬ ‫می توان با سرعت رانندگی کرد‪ .‬در‬ ‫این بخش ها سرعت ‪ 130‬کیلومتر‬ ‫در ساعت توصیه شده‪ ،‬اما جزو‬ ‫محدوده سرعت نیست‬ ‫مراقب عالیمی باشــد که ترافیک را بین ساعات ‪ 10‬شب‬ ‫تا شش صبح تنظیم می کنند‪ .‬قبل از رانندگی حتما مسیر‬ ‫را بررســی می کند چون اگر مســیر را اشتباهی برود شاید‬ ‫خروجی برگشت نداشته باشــد‪ .‬با این حال نگران نیست‬ ‫چون حتمــا یک خروجی به فاصلــه ‪ 10‬کیلومتری وجود‬ ‫دارد و بــه راحتی می تواند دور بزند که البته این فاصله در‬ ‫بعضی از مسیرها به ‪ 20‬کیلومتر هم می رسد‪.‬‬ ‫رانندگان متجاوز از ســرعت مجاز در زمانی که تخلف‬ ‫می کنند‪ ،‬دســتور ایســت به ان هــا داده نمی شــود بلکه‬ ‫برگه تخلف از ســرعت مجاز از طریق پســت الکترونیکی‬ ‫برای شــان فرســتاده می شــود که امکان دارد دو یا ســه‬ ‫مــاه بعد از ان اتفاق باشــد‪ .‬پلیس المــان از دوربین های‬ ‫مخصوصی اســتفاده می کنــد تا مچ متخلفــان را بگیرد‪.‬‬ ‫خودروهایی که ســرعت ان ها ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت از‬ ‫حد مجاز تعیین شده بیش تر است‪ ،‬می توانند درخصوص‬ ‫از دســت دادن گواهی نامه شان برای دوره ای بیش از سه‬ ‫ماه به عالوه یک جریمه سفت و سخت حساب باز کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از تقاطع های المان به دوربین های کنترل گر‬ ‫رادار کــه بــه چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی متصل‬ ‫هستند‪ ،‬مجهزند‪.‬‬ ‫در المان الزم و ضروری اســت که همه سرنشــینان‬ ‫جلــو و عقــب از کمربند ایمنی اســتفاده کننــد و تخطی‬ ‫از ایــن کار ‪ 30‬یــورو جریمــه دربردارد و فقــط در مورد‬ ‫سرنشــینانی اســتثنا قایل می شــوند که بــا خودروهای‬ ‫قدیمی تــر رانندگی می کنند کــه در اصل به کمربندهای‬ ‫ایمنی در صندلی عقب مجهز نیســتند‪ .‬بچه های زیر ‪12‬‬ ‫ســال نیز اجازه نشستن در صندلی جلو را ندارند و باید از‬ ‫صندلی کودک استفاده کنند که مورد تایید دولت المان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قانــون کشــور المان راننــدگان را ملــزم می کند تا در‬ ‫صنــدوق عقب حتما یک مثلث خطــر‪ ،‬جعبه کمک های‬ ‫اولیه و دو جلیقه ایمنی داشــته باشــند‪ .‬اگر ماشین به هر‬ ‫دلیلی توقف کرد‪ ،‬مثلث خطر باید ‪ 200‬متر در پشــت سر‬ ‫ماشــین در اتوبــان و در صد متری جاده هــای دیگر قرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬همچنین موتورســواران باید حتمــا کاله ایمنی‬ ‫سرکنند و همیشه چراغ های جلو را روشن کنند‪.‬‬ ‫مناطق ارام شــامل عالمتی است که بر روی ان یک‬ ‫عابر پیاده و بچه ای را نشــان می دهد که در حال بازی با‬ ‫توپ هستند که بیش تر در مناطق مسکونی دیده می شود‪.‬‬ ‫در این مکان ها سرعت ماشین نباید بیش از هفت کیلومتر‬ ‫در ساعت باشد‪.‬‬ ‫اگر راننده تخلفات رانندگی را پرداخت نکند‪ ،‬به عنوان‬ ‫نمونه پارک کــردن در مناطق «پارک کــردن ممنوع» یا‬ ‫فضاهایــی که متعلق بــه افراد معلول اســت‪ ،‬می تواند به‬ ‫توقیــف ماشــین منجر شــود و اگر مدت زمــان زیادی از‬ ‫پرداخت جریمه ها گذشته باشــد‪ ،‬جریمه سنگین و ضبط‬ ‫گواهی نامــه انتظارش را می کشــد که عــاوه بر ان اب‬ ‫خنک نیز می خورد‪.‬‬ ‫یادتان باشــد‪ :‬هزینه بکســل کردن در المان بســیار‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫هنــگام رانندگــی در جاده های برفی‪ ،‬خــودرو باید به‬ ‫تایرهای مناســب مجهز باشــد‪ .‬اســتفاده از خودروهای‬ ‫تابســتانی در شرایط اب و هوایی برفی یا یخی به پرداخت‬ ‫جریمه و یا حتی در شــرایط بدتر به از دست دادن پوشش‬ ‫بیمه ای در زمان تصادف منجر می شود‪.‬‬ ‫تمـام بزرگ راه هـای المـان بـا چنـد الیـه بتن پوشـانده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ناهمواری هـای جاده همیشـه مورد بازرسـی‬ ‫قـرار می گیـرد تـا اسـیبی ندیـده باشـند کـه در غیـر ایـن‬ ‫صـورت‪ ،‬دوبـاره کل سـطح جـاده را رفـع عیـب می کننـد‪.‬‬ ‫راننــده هنگامی که خیلــی نزدیک با ماشــین جلویی‬ ‫حرکــت می کنــد‪ ،‬زمان خیلــی کمی برای نشــان دادن‬ ‫واکنــش در موقعیت هــای ناگهانــی دارد کــه در صورت‬ ‫تصادف در المان باید جریمه ‪ 450‬دالری بپردازد‪.‬‬ ‫دقــت کردید هر زمــان که به شــما می گویند صد متر‬ ‫جلوتر پلیس اســت‪ ،‬ناخوداگاه مضطرب می شوید‪ ،‬اما در‬ ‫بزرگ راه های المان این دلواپســی محلی از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫خیلی به ندرت در بزرگ راه ها پلیس دیده می شود و چنان‬ ‫چه اگر هم باشــد‪ ،‬اصال جای نگرانــی ندارد مگر این که‬ ‫راننده کار غیر قانونی انجام داده باشد‪.‬‬ ‫در المــان ماشــین ها ملــزم بــه معاینه فنــی دوره ای‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن بررســی ها بــه کــم شــدن عبــور و مرور‬ ‫ماشین های خطرناک کمک می کند که سرنشینان و بقیه‬ ‫خودروسواران را در معرض خطر قرار می دهد‪.‬‬ ‫هیچ عوارض خودرویی در مسیر رانندگی وجود ندارد!‬ ‫پس با خیــال راحت رانندگی کنیــد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تنها‬ ‫خودروهایی که باید عوارض بپردازند‪ ،‬کامیون ها هستند‪.‬‬ ‫رعایت همه این موارد ســبب شده تا المان کشوری با‬ ‫امار مرگ و میر بسیار کم در رانندگی باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪41‬‬ ‫خیابان یکم‬ ‫اندی پالمر‪ ،‬مدیر عامل استون مارتین‪:‬‬ ‫اینده موفق شرکت به دلیل حضور مردم است‬ ‫در اختیارشــان می گذاریم تا با توجه به استعدادهای شان‬ ‫از ان بهره ببرند‪.‬‬ ‫‪Andy Palmer‬‬ ‫برگردان‪ :‬علی حسینی پور‬ ‫در مصاحبه با مدیرعامل اســتون مارتین دریافتیم او رویکرد شخصی خود را در برخورد با مشتریان‬ ‫و کارکنانــش اتخاذ می کند‪ ،‬در واقع مردم برای اندی اولویــت دارند‪.‬اندی پالمر از کارخانه تولیدی‬ ‫گایدون اســتون مارتین تازه بازگشته اســت‪ ،‬به ان جا رفته بود تا خودش اخرین مدل دی بی‪ 11‬که‬ ‫برای ارســال به مشــتری اماده بود را تایید کند‪ .‬این ‪148‬امین دی بی‪ 11‬بود که اندی پیرو تعهدش‬ ‫به تایید ‪ 100‬خودروی اول‪ ،‬بازرســی کرده بود‪ .‬او قصد دارد تا ســطح جدیدی از مدیریت اجرایی را‬ ‫نشــان دهد‪ .‬این تاییدیه ها فقط ژســت کاری نیســتند چون اندی بیش از ‪ 30‬دقیقه از وقت خود را‬ ‫بــرای بررســی دقیق هر خودرو صرف می کنــد‪ .‬اندی پالمر می داند که در پی چیســت‪ .‬او مهندس‬ ‫کارازموده ای اســت که ‪ 18‬مــاه اول کاری خود را به عنوان کاراموز در خــط تولید خودرو کار کرده‬ ‫است‪ .‬دانش و اراده او در یادگیری‪ ،‬زمانی به من ثابت شد که به من گفت تا به حال تعداد زیادی از‬ ‫دی بی‪ 11‬ها را تایید نکرده است‪.‬‬ ‫چرا تصمیــم گرفتید خودتان هزار خودروی اول‬ ‫را تایید کنید؟‬ ‫این خودرو برای اعتبار ‪ 103‬ســاله شــرکت بســیار‬ ‫حایز اهمیت است‪ .‬می خواهم خیال افراد از کیفیت راحت‬ ‫و مطمئن باشــد و امیــدوارم که تاییدیه من به مشــتریان‬ ‫ایــن اطمینان را بدهد‪ ،‬بــا این حال ان ها نشــانی ایمیل‬ ‫شــخصی مرا دارند و در صورت لــزوم می توانند با من در‬ ‫تماس باشند‪ .‬درواقع با این بازدیدهای روزانه از خط تولید‬ ‫قصد دارم این پیام را به کارمندانم منتقل کنم که کیفیت‬ ‫مهم ترین عامل اســت و مصالحه و سازشــی در مورد ان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از زمان انتصابم در سال ‪ 2014‬تاکیدم بر این‬ ‫بوده که اینده موفق شــرکت به دلیل حضور مردم است‪.‬‬ ‫وقتی به پیشــین ه اســتون مارتین نگاهی بیندازید‪ ،‬متوجه‬ ‫می شــوید که جزو شــرکت هایی بوده که همیشه تغییر در‬ ‫ان وجود داشته است‪.‬‬ ‫نظرتان در مورد کارکنان شرکت استون مارتین‬ ‫چیست؟‬ ‫با این رویکرد‪ ،‬افرادی حرفه ای و مشــتاق را تربیت‬ ‫کردم که یکی از شــش کلید اصلی برنامه سکند سنچری‬ ‫(قرن دوم) شــش سال ه این برند اســت تا ایند ه بلندمدت‬ ‫پایداری را برای این کســب و کار تامیــن کند‪ .‬من از این‬ ‫فلســفه در کار خــود بهــره می گیرم و این نکتــه را یاداور‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫می شــوم که تمامی خودروهای ما دست ســاز هســتند و‬ ‫توسط افراد حرفه ای ساخته شده اند‪ .‬توانایی ما در ارسال‬ ‫خودروهــای زیبا کامال در دســتان ســازندگان ماهر این‬ ‫شرکت است‪ .‬پیشــرفت این شرکت عالوه بر توانایی ها و‬ ‫مهارت های کارکنان به وفاداری ان ها به اســتون مارتین‬ ‫نیز مربوط می شــود‪ .‬ما بیــش از ‪ 500‬مهندس داریم که‬ ‫بــه راحتی می توانند در جگوار لندروور کار کنند‪ .‬اما ان ها‬ ‫انتخاب کردند این جا بمانند‪ .‬تمامی افراد این جا اشــتیاق‬ ‫و عالق ه وافری به این کسب و کار دارند‪.‬‬ ‫لطفــا دربــاره برنامه هــای کارامــوزان توضیح‬ ‫بفرمایید‬ ‫بــه این دلیل کــه ما تقریبا یک شــرکت‬ ‫کوچکی هستیم‪ ،‬کاراموزهای ما تجربیات‬ ‫عملــی بیش تــری کســب می کنند و‬ ‫هم چنین این فرصت را به دســت‬ ‫می اورند تا ســریع تر بیاموزند‪ .‬من‬ ‫احساس می کنم اشتیاق نیروی‬ ‫کار برای این برند یک ســرمایه‬ ‫واقعــی اســت و تمامــی افــراد‬ ‫حاضر در این جا اشتیاق و عالق ه‬ ‫وافری به این کســب و کار دارند‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬ما تکنولــوژی پیش گام را‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫چگونه عالقه و شور و اشتیاق را در بین کارکنان‬ ‫افزایش دادید؟‬ ‫من خواهان افزایش اگاهی کارمندانم هســتم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل به تیم من اطالعاتی درباره مدل ونتیج نسل‬ ‫بعد داده شــده است‪ .‬مشــاهده خودروها شوری حقیقی‬ ‫به انان بخشــید‪ .‬نشــان دادن اینده به ان ها چنان انرژی‬ ‫در درون شــان به وجود می اورد که انگیزه شــان افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫نظرتان درباره خودروی جدیدتان چیست؟‬ ‫خــودروی فوق العــاده ‪ 001 AM-RB‬در دفتــر‬ ‫مرکزی گایدون در حضور کارکنان خود به عنوان رسانه ای‬ ‫جهانی رونمایی شــد تا اهمیت پرســنل شــرکت هر چه‬ ‫بیش تر نمایان شود‪ .‬ما می توانستیم در یک جای خاص از‬ ‫ان رونمایی کنیم‪ ،‬اما احساس کردیم که گایدون بهترین‬ ‫مکان برای این کار اســت چون رســانه ها می توانســتند‬ ‫نــه تنها خــودرو بلکه ســازندگان ان را ببینند‪ .‬ان ها قلب‬ ‫و روح شــرکت هســتند‪ .‬افرادی کــه در برنامه های اتی‬ ‫این شــرکت پیش گام هســتند مانند نمایندگی های برند‪،‬‬ ‫پیشرفت استون مارتین را پی ریزی کرده اند‪ .‬نمایندگی ها‬ ‫اولیــن و اخرین درگاه این شــرکت در تماس با مشــتری‬ ‫هستند‪ .‬نمایندگی ها برند را تعریف می کنند‪ .‬ما در حجمی‬ ‫گسترده نمایندگی های مان را از کار خود اگاه‬ ‫می کنیــم و ان ها را‬ ‫طو ر ی‬ ‫یکی از این نکات مثبت را نام ببرید؟‬ ‫امــوزش می دهیم که بتواننــد دیدگاه ما را به مشــتریان‬ ‫انتقال دهند‪.‬‬ ‫مشتری مداری در شرکت استون مارتین چگونه‬ ‫است؟‬ ‫برای اثبات موضوع مشتری مداری در این شرکت‪،‬‬ ‫وقتــی که ما از طریق پذیرش با گایدون مکالمه می کنیم‪،‬‬ ‫او مکالمــه را قطع می کند تا با مشــتری درباره خودروی‬ ‫جدیدش صحبت کند‪ .‬او نه تنها اسم مشتری‪ ،‬بلکه شغل‬ ‫او را هــم می داند‪ .‬رابطه ای که در دیگــر مدیران اجرایی‬ ‫برندهای لوکس مشــاهده نمی کنید‪« .‬مشــتری در راس‬ ‫شــرکت قرار دارد»‪ ،‬جمله ای اســت که در دنیای خودرو‬ ‫به وفور اســتفاده می شــود و ما تمام تالش خود را به کار‬ ‫می بریم تا به این جمله معنا ببخشیم‪.‬‬ ‫شــما باید درباره مشتریان خود بدانید تا بتوانید ان ها و‬ ‫نیازهای شان را درک کنید‪ .‬می دانیم تمامی مشتریان مان‬ ‫اشــتیاق خاصی به برندمان دارنــد‪ .‬ان ها اعتماد به نفس‬ ‫دارند و افراد موفقی هســتند‪ ،‬البتــه عینیتی برای اثبات‬ ‫موفقیت شــان ندارنــد‪ ،‬ولی خــودروی ما کــه معروفیت‬ ‫چندانی هم ندارد را دوســت دارنــد‪ .‬ان ها به خودروهای‬ ‫زیبا عالقه مندند و ما نیز در این مورد بی نظیریم‪ .‬اســتون‬ ‫مارتین همچنین به دنبال راه های جدیدی برای ارتباط با‬ ‫مشــتریانش است‪ ،‬مانند تجربه های جدید هنر زیستن که‬ ‫باعث می شــود برند و مشــتری به هم نزدیک تر شوند‪ .‬ما‬ ‫می خواهیم که یک ســبک زندگــی و تجربه ای لوکس را‬ ‫ارایه دهیم که فراتر از یک خودروی صرف است‪.‬‬ ‫تاثیر برگزیت بر صنعت خودروســازی اســتون‬ ‫مارتین چگونه است؟‬ ‫مــردم نیــز در چگونگی برخورد اســتون‬ ‫شما باید دربار ه مشتریان‬ ‫خود بدانید تا بتوانید ان ها و‬ ‫نیازهای شان را درک کنید‪.‬‬ ‫می دانیم تمامی مشتریان مان‬ ‫اشتیاق خاصی به برندمان دارند‬ ‫مارتین بــا موضوع برگزیت که صنعت خودروی بریتانیا را‬ ‫به یک فوتبال سیاســی تبدیل کرده‪ ،‬نقش دارند‪ .‬استون‬ ‫مارتین برخالف اغلب شرکت های خودروسازی انگلیس‬ ‫کــه کارکنان را مجبــور می کرد تا به بــودن در اروپا رای‬ ‫بدهنــد‪ ،‬معیارهای اصلی را در اختیار کارکنانش قرار داد‬ ‫تا خودشــان تصمیم بگیرند‪ .‬این شرکت براساس سقوط‬ ‫ارزش پوند‪ ،‬برنامه های مدونی برای برگزیت طراحی کرد‬ ‫و هم چنیــن دیدگاهی را ارایه داد که اگــر رای به خروج‬ ‫دهنــد‪ ،‬فروش اروپــا و انگلیــس کاهش خواهــد یافت‪.‬‬ ‫فــروش در انگلیس به دلیل برگزیــت افزایش یافته و در‬ ‫اروپــا ثابت مانده اســت و ان ها به دلیل ســقوط پوند‪ ،‬از‬ ‫کشورهای خارج از انگلیس پیشی گرفتند‪ .‬این بالتکلیفی‬ ‫همیشگی کمکی نمی کند‪ ،‬اما وظیفه من به عنوان مدیر‬ ‫عامل‪ ،‬مقابله با موانعی است که در سر راه مان قرار دارد و‬ ‫این کاری است که انجام خواهیم داد‪ .‬اما ای کاش مردم‬ ‫تــا این حد منفی نگر نبودند‪ .‬ما بایــد در مورد نکات مثبت‬ ‫صحبت کنیم و اســتون مارتین حرف های زیادی در این‬ ‫زمینه دارد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن نکات مثبت داشــتن ‪ 600‬مشــتری‬ ‫مشــتاق استون مارتین اســت که دی بی ‪ 11‬جدید خود را‬ ‫تحویل گرفتند‪ .‬ونکوییش اس جدید به همراه پروژه های‬ ‫ان در سال ‪ 2017‬انجام شده است‪ .‬هم چنین طرح نهایی‬ ‫اولین خودروی بیابانی استون مارتین اکنون تکمیل شده‬ ‫و این نویــد را می دهد تا بازار جدیدی برای این کســب و‬ ‫کار فراهم شــود‪ .‬هم چنین در انتظار مدل تمام الکتریکی‬ ‫اســتون مارتین‪ ،‬بر اســاس مدل رپاید‪ ،‬هستیم که اولین‬ ‫خــودروی الکتریکی لوکس در بازار ســال ‪ 2018‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬شاید برای یک شــرکت اهمیت ویژه ای داشته باشد‬ ‫که به دلیل اســتعداد کارکنانش به خــود افتخار کند‪ .‬این‬ ‫برند به زودی مالک بخشــی از سایت جدید ولش خواهد‬ ‫شد که ســاخت این خودرو را از اواخر سال ‪ 2018‬شروع‬ ‫خواهد کرد‪.‬همه این موارد به همراه نواوری ها و تولیدات‬ ‫جدید‪ ،‬شرکت اســتون مارتین را جالب و مهیج می کند و‬ ‫یک چیز همیشــه ثابت باقی خواهد ماند و ان هم اهمیت‬ ‫سازندگان خودروهاست‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪43‬‬ ‫نواوران‬ ‫دستگاه کاهنده مصرف سوخت‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫تعییــن گزینه های مختلف یــک محصول که اجازه می دهد منافع و عملکــرد بهبود ان بدون تغییر‬ ‫رفتار و موقعیت دیگر ایتم ها انجام شــود‪ ،‬مانند شکل ظاهری عمومی محصول و عملکرد اساسی‬ ‫محصول را نواوری مستمر می گویند که اید ه پیش رو را می توان از این دست به شمار اورد‪ .‬این ایده‬ ‫توســط سید حسین میرعلوی‪ ،‬متولد بهمن ماه ‪ 1350‬در شهر سیاهکل استان گیالن ارایه شده که‬ ‫دارای مدرک کارشناســی مهندسی شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران است‪ .‬با او به گفت و گو‬ ‫می نشینیم‪.‬‬ ‫عنوان ایده چیســت و در چه سالی ان را به ثبت‬ ‫رساندید؟‬ ‫عملکرد این سیســتم‪ ،‬ساده و بر پایه کاهش تزریق‬ ‫ســوخت به ســیلندرها و یا قطع تزریق ســوخت به یک یا‬ ‫چند ســیلندر در شیب خاصی از جاده و در یک دور موتور‬ ‫مشــخص است‪ .‬شایان ذکر اســت‪ ،‬این سیستم می تواند‬ ‫در شــیب صفر (جاده کفی) و ســرعت ثابــت (مثال ‪110‬‬ ‫کیلومتــر بر ســاعت) نیز که به نیروی پیشــرانه کم تر نیاز‬ ‫دارد و همچنین در حالت سکون (پشت چراغ قرمز و ‪)...‬‬ ‫در سرویس قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اواخــر دوره دانشــجویی و نیز ســال های ابتدایی‬ ‫کار به طور مســتمر فکر می کردم برای بهتر کردن دنیای‬ ‫خود و اطرافم با توجه به نیازهــا از طریق ابداع روش های‬ ‫ســاده‪ ،‬کاربردی و ارزان قیمت مفید واقع شــوم‪ .‬نیاز مهم‬ ‫کشور به کاهش مصرف سوخت و تبلیغات گسترده سازمان‬ ‫بهینه ســازی مصرف ســوخت برای حمایــت از طرح های‬ ‫مربوطه و ‪ ...‬و نیز تصور سود سرشاری که در این راه برای‬ ‫همگی ( ابداع کننده‪ ،‬مصرف کننده‪ ،‬خودروســاز و کشور)‬ ‫وجود داشت؛ این موضوع را برایم جذاب کرد‪.‬‬ ‫و در ســال ‪ 1385‬اصــول ســاده زیــر را دســت مایه‬ ‫ایده پردازی خود کردم‪.‬‬ ‫مصرف ســوخت در سرباالیی بیش تر است بنابراین در‬ ‫سراشیبی ها می توان مصرف را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫هر خودرو مســافت زیادی در سراشیبی طی می کند‪.‬‬ ‫(معادل مسافتی که در سرباالیی طی کرده است‪).‬‬ ‫اگــر بازیافت انرژی حرکتی خودرو در سراشــیبی ها و‬ ‫ذخیره سازی ان سخت اســت؛ دست کم کاهش مصرف‬ ‫سوخت با روش ارزان مقدور است‪.‬‬ ‫سیستم ابداعی کاهنده مصرف سوخت متشکل‬ ‫از چه اجزائی است؟‬ ‫دســتگاه کاهنده مصرف ســوخت به وسیله نصب‬ ‫شیب سنج بر روی خودروهای انژکتوری با احتساب شیب‬ ‫جاده و دور موتور و بســتن مسیر یک یا دو سیلندر خودرو‬ ‫که در دی ماه ‪ 1385‬ان را به ثبت رساندم‪.‬‬ ‫فکر این اختراع چطور به ذهن شما خطور کرده‬ ‫است؟‬ ‫دستگاه کاهنده مصرف سوخت چیست و چطور‬ ‫عمل می کند؟‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫یک شیب ســنج ابداعی بسیار ســاده و ارزان‪ ،‬یک‬ ‫حس گر نوری ســاده و ارزان برای تشخیص دور موتور و‬ ‫مجموعه ای از ســیم ها و کلیدهــا جهت قطع و یا کاهش‬ ‫تزریق سوخت در زمان مناسب‬ ‫ویژگی هــای مهــم و بــارز این طرح و سیســتم‬ ‫ابداعی چیست؟‬ ‫ارایه راه کاری ســاده و عملی مبتنی بر اصول ساده‬ ‫و بدیهی‪ .‬فرضیات در طرح جایی نداشته و امکان تکامل‪،‬‬ ‫بهینه سازی و استفاده از ان در همکاری با خودروسازان و‬ ‫بر روی کلیه خودروهای انژکتوری و با هر سوختی وجود‬ ‫دارد‪ .‬قیمت بسیار پایین سیستم ابداعی (حدود صد هزار‬ ‫تومان) که با توجه به قیمت کنونی بنزین برای خودروهای‬ ‫بنزین سوز‪ ،‬پس از ‪14‬هزار کیلومتر طی مسافت (تقریبا در‬ ‫مدتی کم تر از دو سال) جبران می شود‪ .‬پیش بینی کاهش‬ ‫‪ 10‬درصدی مصرف ســوخت به طور متوســط و کاهش‬ ‫بیش از ‪20‬درصدی در جاده های کوهســتانی و در نتیجه‬ ‫کاهش االینده ها و پیش بینی در امد قابل مالحظه به نفع‬ ‫خودروساز و دولت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫پیش بینی مقدار صرفه جویی و درامد ســاالنه بر‬ ‫اساس چه پیش فرض هایی ارایه شده است؟‬ ‫حدود ساالنه ‪ 35‬میلیارد تومان با فرض این که‪:‬‬ ‫‪10‬میلیون از دســت کم ‪ 20‬میلیــون خودروی پالک‬ ‫شده تجهیز شوند‪.‬‬ ‫هر خــودرو حدود پنــج هــزار کیلومتر در ســال طی‬ ‫مسافت کند‪.‬‬ ‫مصرف سوخت هر خودرو حدود هفت لیتر در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر باشد‪.‬‬ ‫قیمت سوخت هزار تومان به ازای هر لیتر باشد‪.‬‬ ‫چه فرقی با سیســتم های قبلــی دارد؟ ایا برای‬ ‫نخستین بار ابداع شده؟‬ ‫نواوری هــا و فن اوری هــای بســیار کارا و عالی تر‬ ‫بــرای کاهش مصرف ســوخت وجــود داشــتند و دارند‪،‬‬ ‫امــا اگــر بپذیریم کــه یک طــرح مفید و شــدنی‪ ،‬با همه‬ ‫کاســتی هایش‪ ،‬از یک طرح ایده ال نشــدنی بهتر است؛‬ ‫ان گاه می تــوان برای طــرح ابداعی بنده اعتبــار زیادی‬ ‫قایل بود‪ .‬بدیهی است هر طرحی مختص به زمانی‬ ‫اســت‪ .‬چنان چه قرار باشــد در کشور‬ ‫سازمان های مربوطه انتظار می رود همین کاری که شما‬ ‫انجــام می دهید را انجام دهند؛ یعنــی پی گیری طرح ها‪،‬‬ ‫البته اگر دغدغه اش را داشته باشند!‬ ‫رویــه کنونی تولید خودرو ادامه یابــد‪ ،‬پی گیری این طرح‬ ‫به عنوان یک روش بومی سازی شده مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫چه میــزان وقت صرف طراحی تا نمونه ســازی‬ ‫شده است؟‬ ‫کار طراحی و ســاخت نمونه حــدود دو ماه به طول‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫چقدر هزینه برای نمونه سازی کرده اید؟‬ ‫نزدیــک به یــک میلیــون تومان هزینــه طراحی و‬ ‫ساخت نمونه شد‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان ومبتکران؟‬ ‫عملکرد این سیستم‪ ،‬ساده‬ ‫و بر پایه کاهش تزریق‬ ‫سوخت به سیلندرها و یا‬ ‫قطع تزریق سوخت به یک یا‬ ‫چند سیلندر در شیب خاصی‬ ‫از جاده و در یک دور موتور‬ ‫مشخص است‬ ‫ایده های خود را از همان ابتدا در خارج از کشور نیز‬ ‫پی گیری کنند تا در ارتباط با کشــورهای مورد نظر بتوانند‬ ‫از حقوق مالکیت معنوی خود بهره مند شوند‪.‬‬ ‫طرحی برای چند سال اینده؟‬ ‫در زمینــه خــودرو بهتریــن طرحی را کــه می توان‬ ‫متصور شــد؛ کپی کردن اســت‪ .‬با توجه بــه زمینه کاری‬ ‫فعلــی خود در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی‪ ،‬شــاهد ان‬ ‫هستیم که خوب کپی کردن منافع زیادی به دنبال دارد و‬ ‫حتی ژاپنی ها هم در این زمینه کم نمی گذارند‪.‬‬ ‫چه زمانی ابداع این طرح باعث شــوق و شــعف‬ ‫در شما شد؟‬ ‫پس از حــدود ‪ 400‬کیلومتر تســت طــرح بر روی‬ ‫خــودروی خــودم در مســیر کــرج ‪ -‬شــمال و رســیدن‬ ‫بــه نتیجه ای کــه پیش بینی کــرده بودم‪ ،‬حــس خوب و‬ ‫رضایتمندی از خود داشــتم و با ثبت اختراع امیدوار بودم‬ ‫که سایر مراحل نیز به خوبی پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫بخش صنعــت به خصوص خودروســازی را در‬ ‫اینده چگونه می بینید؟‬ ‫در اینــده نزدیــک حتــی خودروهــای هیبریــدی‬ ‫هــم باید جای خــود را به خودروهــای الکتریکی بدهند؛‬ ‫پــس موتورهــای الکتریکــی در اولویت هســتند‪ .‬باید با‬ ‫شــرکت های خوب‪ ،‬مشــارکت های خوبــی در این زمینه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬فرصت سوزی نکنیم‪ .‬تا زمانی که خودمان‬ ‫را در مرزهــای خــود محصــور کرده و بــا تعرفه های باال‬ ‫دست مشتریان را از کاالهای خوب خارجی کوتاه و ان ها‬ ‫را مجبــور به خرید محصــوالت تولیدی خــود کنیم؛ در‬ ‫واقع خودمــان را تحریم و محکوم به درجا زدن کرده ایم‪.‬‬ ‫متاســفانه نه تنها قدرت های بزرگ ما را تحریم می کنند‪،‬‬ ‫ما خود نیز به خود تحریمی مبتال هستیم‪.‬‬ ‫کار شما به مرحله تجاری سازی رسیده است؟‬ ‫از ان جایــی کــه چنیــن صرفه جویی هایــی دغدغه‬ ‫عموم مصرف کنندگان نیســت‪ ،‬تجاری سازی این طرح و‬ ‫طرح های مشــابه تنها با حمایت دولتی و یا خودروسازان‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ایا از نهاد یا ارگانی حمایت شده اید؟‬ ‫در تماس اول با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫و پس از دو جلســه کارشناســی عنوان شد که طرح جالبی‬ ‫اســت و منتظر تکمیل طرح و تجاری ســازی ان هستند و‬ ‫ارزوی موفقیت برای بنده کردند‪ .‬در تماس دوم با مگاموتور‬ ‫و پس از یک جلســه کارشناسی عنوان شد که برای انجام‬ ‫ازمون های مربوطــه برای طرح‪ ،‬باید پنــج میلیون تومان‬ ‫هزینــه کنم یعنی مبلغی در حــدود ‪ 10‬ماه حقوق ان زمان‬ ‫بنــده! بنابراین مجبور به صرف هزینه و زمان بیش تری در‬ ‫این رابطه نشدم‪.‬‬ ‫البته اطالعی از ان زمان نداریم‪ ،‬اما امروز مجله‬ ‫ایران خودرو در تالش اســت بــا معرفی مخترعان به‬ ‫عنوان پــل ارتباطی با صنعت عمل کند‪ .‬نظر شــما در‬ ‫این خصوص چیست؟‬ ‫به جهــت کاری که در پی گیــری اختراعات انجام‬ ‫می دهید؛ بی شک نتایج خوب ان را خواهیم دید‪.‬‬ ‫ایا اختراع دیگری هم داشــتید که به ســرانجام‬ ‫نرسیده باشد؟‬ ‫قبــل از طراحی سیســتم مورد بحث‪ ،‬ســه ایده زیر‬ ‫را در دفتری یادداشــت کرده بودم تا بــه موقع ان ها را به‬ ‫سرانجام برسانم‪ :‬خنک کننده رادیاتور ماشین با افشانک‪،‬‬ ‫باز و بسته کردن شیرهای اب با پدال پایی به شیوه جدید‪،‬‬ ‫سیســتم های شــماره گیری و نوبت دهــی در بانک هــا با‬ ‫فرایند بهتر که متاســفانه من هیچ یک از موارد مذکور را‬ ‫پی گیری نکردم و شاهد ان شدم که افراد پی گیر و خالق‬ ‫دیگری ان ها را عرضه کردند‪.‬‬ ‫زمانی پیش امده که نومید شده باشید؟‬ ‫تا به حال خطوط تولید ایران خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده اید؟‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چــه خودرویی از محصوالت ما را می پســندید و‬ ‫رنــو کپچــر را به دلیــل بهره منــدی از فــن اوری‬ ‫روز‪ ،‬زیبایــی خاص‪ ،‬ایمنــی باال‪ ،‬مصرف کم ســوخت و‬ ‫االینده های کم تر‪.‬‬ ‫در پایان اگر سخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫به سادگی نومید نمی شوم‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر ســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫بسیاری از ایده ها و طرح ها مربوط به مقاطع زمانی‬ ‫خاص و نیازهای خاص هستند‪ .‬ان ها باید در زمان عرضه‬ ‫به بهره وری برســند تا ضمن سودرســانی و رفع نیازهای‬ ‫مقطعی امکان ارتقا و به روز رســانی را داشــته باشند‪ .‬از‬ ‫ان چه دوســت دارم به ان اشاره کنم‪ ،‬گرفتار شدن‬ ‫در روزمرگــی اســت‪ .‬هــر چند ایــن موضوع تــا حدودی‬ ‫اجتناب ناپذیر و طبیعی است‪ ،‬ولی اتفاق بد ان است که به‬ ‫ناگاه متوجه می شــوید که حتی دیگر میل به فکر کردن و‬ ‫ایده پردازی وجود ندارد‪ .‬امیدوارم که عزیزان صاحب فکر‬ ‫قبل از چنین پیشــامدی استفاده حداکثری را از خالقیت‬ ‫خود بکنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪45‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫از لذت خواندن تا حس و حال راندن‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫اردیبهشــت‪ ،‬فرهنگی ترین ماه سال است و حس‬ ‫و حالی که در این ماه به انســان دست می دهد‪ ،‬حس‬ ‫و حالی از فهم‪ ،‬فرهنگ و دانایی است‪ .‬مناسبت های‬ ‫مهم فرهنگی و برگزاری جشنواره بین المللی کتاب‪،‬‬ ‫اتفاقات قشــنگی است که موجب می شود در این ماه‬ ‫بــه فرهنگ و دانایــی و کتاب خوانــی توجه بیش تری‬ ‫داشــته باشــیم و کتاب را درســت و درشــت ببینیم‪.‬‬ ‫اگرچــه واقعیت این اســت کــه از نظــر کتاب خوانی‬ ‫فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته داریم‪ .‬سبد خالی‬ ‫مصــرف کتاب و تیــراژ پایین کتاب مــا را جزو ملل کم‬ ‫مطالعه جهان قرار داده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به باور‬ ‫فالسفه و علمای اجتماعی‪ ،‬مسیر ابادانی و سازندگی‬ ‫جامعه از فرهنگ می گذرد و کتاب و کتاب خوانی کلید‬ ‫توســعه و فرهنگ اســت و جامعه ای به توسعه دست‬ ‫می یابد که طرح و چشــم انداز و اهدافش در راستای‬ ‫نــگاه فرهنگی و تیراژ کتــاب و روزنامه ها باشــد‪ ،‬اما‬ ‫باوجود اهمیت کتــاب‪ ،‬کتاب خوان نیســتیم و همین‬ ‫نخواندن موجب می شــود که از خانه تا خیابان فهم و‬ ‫فرهنگ ماندن و زندگی کردن را نداشــته باشیم و در‬ ‫هم ه عرصه های زندگی‪ ،‬فرهنگ حلقه مفقوده باشد‪.‬‬ ‫یکی از حلقه های مفقوده‪ ،‬فرهنگ رانندگی است‪.‬‬ ‫امــار تلفات جــاده ای در ایران ‪ 20‬برابر کشــورهای‬ ‫صنعتــی جهان و پنــج برابر کشــورهای هم تــراز با‬ ‫ایران اســت و به عبارتی تقریبا سه درصد تصادفات‬ ‫اتفاق افتاده در ســطح جهان‪ ،‬مربوط به ایران است‬ ‫کــه ایــن امارها می گویــد‪ :‬فاصلــه زیادی بیــن ما با‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫کشورهای توســعه یافته و حتی کشورهای هم سطح‬ ‫خودمان از نظر فرهنگ رانندگی داریم‪ .‬هنوز پس از‬ ‫گذشــت بیش از ‪ 100‬سال از ورود خودرو‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از بدترین کشــورهای جهان در حوزه رانندگی‬ ‫در جهان مطرح هستیم که خیابان های ایران زیبنده‬ ‫فرهنگ و اخالق اســامی و ایرانی و مدرن نیست‪.‬‬ ‫بی شــک اگر به فرهنگ اســامی مراجعــه کنیم در‬ ‫احادیــث و روایــات زیــادی بــر اخالق شــهروندی‬ ‫تاکیــد شــده و در فرهنگ و تمدن ایرانــی نیزحمل و‬ ‫نقل و ترابری جایگاه ویژه ای داشــته است‪ ،‬اما چرا‬ ‫در جــذب فرهنگ مدرنیتــه موفق عمــل نکرده ایم؟‬ ‫چــرا نمی خواهیم فرهنگ رانندگــی را ترویج کنیم؟‬ ‫واقعیت این است که ما ایرانیان در حوزه رانندگی و‬ ‫مســایل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خودرو‪ ،‬عالقه‬ ‫و علقــه چندانی به مطالعه نداریــم و اولین و اخرین‬ ‫کتابی کــه در این حوزه می خوانیــم‪ ،‬کتاب ایین نامه‬ ‫راهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬جســت وجــوی نگارنــده در خانه‬ ‫کتاب نشــان می دهد که در مدت بیش از ‪ 20‬ســال در‬ ‫حوزه چاپ کتاب فرهنگ رانندگی و مســایل اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی خودرو‪ ،‬تنهــا به تعداد کم تر از انگشــتان‬ ‫یک دســت کتاب چاپ شــده اســت‪ ،‬به راســتی چرا‬ ‫چنیــن اســت؟ باوجود اهمیــت موضوع حمــل و نقل‬ ‫و هزینه هایــی که بــرای رانندگی بد و غیــر فرهنگی‬ ‫می پردازیم‪ ،‬چرا تالشــی شایسته در این حوزه انجام‬ ‫نشــده اســت و این موضوع مــورد دغدغــه محققان‬ ‫و پژوهش گــران و روان شناســان و جامعه شناســان‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫کشــور ما نبوده اســت و یا ناشــران نیز در راســتای‬ ‫فرهنگ سازی رانندگی‪ ،‬تالشــی درخور انجام نداده‬ ‫انــد؟ ایــا ضــرورت فرهنگ ســازی در این حــوزه در‬ ‫صنعت نشــر احســاس نمی شــود؟ البته شاید بخش‬ ‫خصوصی صنعت نشر این احساس را دارد که از نظر‬ ‫عرضــه و تقاضا چاپ ایــن اثار مورد اقبــال مخاطبان‬ ‫واقع نمی شــود‪ ،‬اما ایا ســازمان های وابسته به نقش‬ ‫و مســوولیت های خود در انتشار اثار فرهنگ رانندگی‬ ‫توجه داشــته و یا دارند؟ قطعا چاپ کم تر از پنج اثر در‬ ‫بیش از ‪20‬ســال در حوزه فرهنگ رانندگی نشانه های‬ ‫خوبی بــرای تبیین این موضوع نیســت‪ .‬اکنون بیش‬ ‫از‪ 20‬ارگان بــه صــورت مســتقیم و ‪30‬ارگان به طور‬ ‫غیرمســتقیم به صورت همکار در موضوع حمل و نقل‬ ‫و ترافیک و فرهنگ رانندگی تاثیرگذارند و قطعا عزم‬ ‫ملــی تمامی این ســازمان ها و موسســات می تواند در‬ ‫کاهش تصادفات و خسارات مالی و جانی موثر باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن خواندن می تواند مــردم را مهربان تر‪،‬‬ ‫قانونمندتر‪ ،‬عاشق تر کند و تصور و تصویرهای منطقی‬ ‫در اذهان ایجاد کند‪ .‬کســی که کتاب می خواند‪ ،‬قطعا‬ ‫بر این باور اســت که مساله اصلی تصادفات‪ ،‬فرهنگ‬ ‫رانندگی اســت و از این جهت صرفا ماشــین را متهم‬ ‫نمی کنــد‪ .‬مــا ایرانی ها قانــون را جــدی نمی گیریم و‬ ‫فقــط به فکر خود هســتیم‪ .‬خواندن می توانــد ما را از‬ ‫این مخمصه ها و سفســطه ها نجات دهد تا مثل مردم‬ ‫کشورهای صنعتی قانونمند شــویم و سواد خودرویی‬ ‫خود را ارتقا ببخشیم‪ .‬بنابراین بخوانیم تا کم تر صدمه‬ ‫ببینیم!‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫ترافیک های من ندانستم از اول‬ ‫فرامر ز سیداقایی‬ ‫ترافیک هــای من ندانســتم از اول یعنی این که خیال می کــردم می دانم‪ ،‬اما بعدش‬ ‫فهمیــدم نمی دانــم‪ .‬درواقــع می دانســتم از اول‪ ،‬اما خــودم را زده بودم به ندانســتن‪.‬‬ ‫به طورکلی ما در تقســیم بندی ترافیک های دست ســاخته شوماخروطنی نوعی ترافیک‬ ‫هم داریم که «ترافیک های من ندانستم از اول» نامیده می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫من ندانستم از اول که چنین پرترافیکی‬ ‫دوستان عیب کنندم که چرا زدم به جاده‬ ‫ای که گفتی مرو در جاده چالوس‬ ‫ان نه جاده نه اتوبان نه بزرگ راه که باشد‬ ‫ره نرفتن به از ان که توی ترافیک بمانی‬ ‫باید اول به تو گفتن که چرا پر ز ماشینی‬ ‫ما کجاییم هنوز در وسط یک اتوبانی‬ ‫چاه ویل پروپیمان زماشین های کذایی‬ ‫گفته بودم چو زنم بر دل جاده برود غم‬ ‫چه بگویم که غم افزون بشود چون تو بیایی‬ ‫جاده را باید از این شهر به دربردن و کشتن‬ ‫تا شود چاره ترافیک به فوتی و هوایی‬ ‫شــوماخروطنی ها عموما انســان هایی تجربه گرا و واقع گرا هســتند‪ .‬بــه هیچ عنوان‬ ‫نمی تــوان هیــچ خبــر یــا ادعایــی را همین جــوری با اســتدالل بــه خوردشــان داد‪.‬‬ ‫شوماخروطنی ها هر خبری را می شنوند یا می خوانند‪ ،‬باید حتما از نزدیک به چشم ببینند‬ ‫تا باور کنند‪ .‬به خصوص اگر خبری را از منابع رســمی بشــنوند به هیچ عنوان اعتماد و‬ ‫باور نمی کنند‪ ،‬اما اگر اتومبیلی از روبه رو می اید و راننده اش با دو انگشــت شــانه خود را‬ ‫نشــان بدهد‪ ،‬شوماخروطنی سریعا باور می کند که کمی جلوتر افسر پلیس ایستاده است‬ ‫و باید ســرعت خود را کم یا از ســبقت گرفتن خودداری کند‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬اگر تمام‬ ‫شــبکه های خبری رادیو و تلویزیون بگویند امروز جاده چالوس قفل اســت و تردد در ان‬ ‫به صالح نیســت‪ ،‬شــوماخروطنی باخود می گوید‪ :‬نچ‪ ،‬غیر ممکن اســت‪ .‬تا نبینم باور‬ ‫نمی کنم‪ .‬دیدن همان و گیر کردن تو ترافیک هفده ساعتی جاده چالوس همان‪ .‬یا وقتی‬ ‫رادیو به نقل از پلیس راه اعالم می کند که امروز جاده چالوس به سمت تهران یک طرفه‬ ‫اســت‪ ،‬شــوماخروطنی باور نمی کند و راه می افتد‪ .‬نزدیک ســد کــرج پلیس جلویش را‬ ‫می گیرد کــه کجا؟ مگر رادیو اعالم نکرده‪ ،‬مگر شــبکه های اجتماعی اعالم نکرده اند‬ ‫جاده یک طرفه اســت؟ شوماخروطنی می گوید‪ :‬من ندانســتم از اول‪ ...‬حاال که امدم و‬ ‫دیدم باورم شــد‪ .‬حاال شــما بزرگواری کن راه بده ما برویم‪ .‬می خواهد جاده یک طرفه را‬ ‫که ماشین ها عین سیل به سمت شهرما سرازیرند‪ ،‬برعکس برود‪.‬‬ ‫‪ ‬شوماخروطنی می داند که پنج کیلومتر اول جاده کرج قزوین همیشه قفل است‪ ،‬اما‬ ‫می رود‪ .‬او می داند که اگر ساعت حرکت خود را برای صبح زود یا نیمه شب تنظیم کند‪،‬‬ ‫بــه هیچ ترافیکی در این محدوده برنمی خورد‪ ،‬اما می گذارد در اوج ترافیک راه می افتد‪.‬‬ ‫از کرج تا قزوین دو ســاعت راه است اما فقط دو ساعت در پنج کیلومتر اول وقتش را تو‬ ‫ترافیک می گذراند‪ .‬وقتی می پرســی چرا می گوید من نمی دانســتم واقعا ترافیک است‪،‬‬ ‫گفتم شــاید این دفعه راه باز باشــد‪ .‬امان از ترافیک های من ندانستم از اول‪ .‬در شهرما‪،‬‬ ‫زیرگذر جالل ال احمد همیشــه پارکینگ است‪ ،‬اما شوماخروطنی عزم را جزم کرده که‬ ‫حتما از همان مسیر برود‪ .‬زیر تونل جالل یک ساعت حرص می خورد و دود میل می کند‬ ‫و می گوید‪ :‬نمی دانستم‪ .‬جدا عجب ترافیکی‪.‬‬ ‫از یــک هفته قبل هواشناســی اعالم می کند که نیمی از جاده های کشــور در فالن‬ ‫تاریــخ زیــر برف و کوالک و باد و یخ بندان کمر خم می کنــد‪ .‬فالن جاده ها ریزش دارد و‬ ‫باید ســفرهای غیر ضروری خود را به تعویق بیندازیــد و هنگام تردد زنجیر چرخ و غذا و‬ ‫پتو بردارید‪ .‬زن و بچه را می ریزد تو ماشین قراضه و با الستیک صاف می زند به جاده‪ .‬به‬ ‫شــب نرسیده دسته جمعی زیر تلی از برف مدفون می شوند و تماس پشت تماس که این‬ ‫چه وضعی است پس گروه های امدادی کجا هستند‪ .‬چرا رفتی؟ چرا ترافیک ساختی با‬ ‫این الستیک های صاف؟ چون من نمی دانستم‪.‬‬ ‫زن و بچــه هوس می کنــد عصری برود دریاچه چیتگر‪ .‬همه را می ریزد پشــت وانت‬ ‫و راه می افتــد‪ .‬بــزرگ راه فــان و فالن و فالن ســاعت هفــت عصر قفل اســت‪ ،‬اما‬ ‫شــوماخروطنی می گوید شاید این دفعه باز باشد‪ .‬ســاعت ‪ 9‬شب خسته و نابود می رسند‬ ‫به دریاچه؛ افســرده و عصبی و کوفته‪ .‬اگر ســاعت ‪ 9‬راه می افتادند ‪ 9‬و نیم می رسیدند‪.‬‬ ‫به همین راحتی اما خب من نمی دانستم‪ .‬این ها ترافیک های من ندانستم از اول است‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ 7‬عصــر قــرار دکتــر دارد در غرب تهران‪ .‬از شــرق تهران ســاعت ‪ 6‬و ‪30‬‬ ‫راه می افتد‪ .‬ســاعت ‪ 8‬و ‪ 30‬می رســد‪ .‬دکتر پول ها را شمرده و مشــغول خداحافظی از‬ ‫منشی است که شــوماخروطنی از راه می رسد‪ .‬نوبتت سوخته داداش! مگر نمی دانی تو‬ ‫شــهرما هر جا بخواهی بروی باید حداقل یک ســاعت و نیم جلوتر راه بیفتی؟ قدیمی ها‬ ‫مثال می زدند‪ :‬نمی دانم راحت جان اســت‪ .‬یک کالم بگو نمی دانستم‪ .‬من نمی دانستم‬ ‫کــه خیابان ها این قدر شــلوغ اســت‪ .‬امــان از ترافیک های مــن ندانســتم از اول‪ .‬این‬ ‫شــوماخروطنی ها صدبار هم که چیزی را تجربه کنند باز دفعه بعد همان کار را می کنند‬ ‫چون در تصورشــان این معنا جا افتاده است که شاید این دفعه مثل ان دفعه نباشد‪ ،‬اگر‬ ‫همه می روند پس چرا من نروم؟ یعنی همه اشــتباه می کنند؟ فوقش این اســت که من‬ ‫هــم تو ترافیک گیر کنم‪ ،‬خب چه اشــکالی دارد همه گیر می کننــد من هم مثل همه‪.‬‬ ‫بعد‪ ،‬چنین شــوماخروطنی هایی به همین راحتــی بر طول و عرض و ارتفاع و کال حجم‬ ‫ترافیک می افزایند و خوشــند‪ .‬برایشــان هم فرقی نمی کند که صبحانه و ناهار و شام را‬ ‫در ترافیــک جاده تو ماشــین میل کنند یا در خانه‪ .‬همیشــه می گوینــد‪ :‬به به این غذا تو‬ ‫جاده چالوس خیلی می چسبد‪ ،‬همین که از خانه و شهر پر از دود و ترافیک زدیم بیرون‬ ‫خودش غنیمتی است‪ .‬این ادعای شوماخروطنی ها در حالی است که در شهرما ترافیک‬ ‫و دود و دم از ماشــین های خودشان است و فقط جای ماشین و صادرات دود و ترافیک‬ ‫را عوض کرده ‪ ،‬از شهرما اورده اند به دامن کوه و دره و جاده‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬درست وسط‬ ‫ترافیک ده پانزده ساعتی و میان دود و دم ماشین های بدسوز‪ ،‬تصور می کنند از ترافیک‬ ‫فرار کرده اند و حاال دارند هوای تازه مصرف می کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪47‬‬ ‫پاورقی‬ ‫اعجوبه ای به نام ایالن ماسک‬ ‫متفاوت بودن‬ ‫نویسنده‪ :‬اشلی ونس‬ ‫جاشــوا که در نقطــه ای نامعلوم و بدون هیچ وســیله‬ ‫ارتباطی گیر افتاده بود‪ ،‬ســه روز ســرگرم تعمیر کامیون‬ ‫شد و خانواده هم به دنبال چیزی برای خوردن می گشت‪.‬‬ ‫بعضی وقت ها شــب هنگام هم کفتارها و پلنگ ها به دور‬ ‫اتش اردوگاه حلقه می زدند و یک روز صبح وقتی از خواب‬ ‫بیدار شــدند در یک متری میز اصلی با یک شــیر مواجه‬ ‫شــدند‪ .‬جاشــوا اولین چیزی را (یک چراغ نفتی) که دم‬ ‫دســتش پیدا کرد‪ ،‬برداشت ان را به دور سرش چرخاند و‬ ‫به شــیر دســتور داد که ان جا را ترک کند و جالب ان که‬ ‫شیر اطاعت کرد!‬ ‫هالدمن هــا در تربیــت فرزنــدان‪ ،‬ان هــا را ازاد‬ ‫می گذاشــتند تا هر کاری می خواهند انجام دهند‪ ،‬روشی‬ ‫که نســل به نسل گشت و به ماسک رسید‪ .‬کودکان ان ها‬ ‫هرگز تنبیه نمی شــدند‪ ،‬چون جاشــوا اعتقاد داشت ان ها‬ ‫روش خود را برای درک رفتار درست پیدا می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫مادر و پدر به ســفرهای طوالنی مدت می رفتند‪ ،‬کودکان‬ ‫در خانــه تنها می ماندند‪ .‬اســکات هالدمن به یاد نمی اورد‬ ‫که پدرش حتی یک بار پا به مدرســه اش گذاشته باشد‪ ،‬با‬ ‫این که پســرش کاپیتان تیم راگبی و دانش اموزی نمونه‬ ‫بود‪ .‬اســکات هالدمن می گفت‪« :‬از نظر او‪ ،‬انتظاری جز‬ ‫این هم وجود نداشــت‪ .‬به ما تلقین شده بود که می توانیم‬ ‫از عهده هر کاری براییــم‪ .‬فقط باید تصمیم می گرفتیم و‬ ‫ان کار را انجام می دادیم‪ .‬از این نظر‪ ،‬پدرم حتما به وجود‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫ایالن افتخار می کرد‪».‬‬ ‫هالدمن سال ‪ 1974‬در سن ‪ 72‬سالگی چشم از جهان‬ ‫فروبســت‪ .‬او در حال فرودهای تمرینی با هواپیمایش بود‬ ‫که ســیمی را که متصــل به یک جفت تیــرک بود‪ ،‬ندید‪.‬‬ ‫ســیم به چرخ های هواپیما گیر کرد و هواپیما ســرنگون‬ ‫شــد و گردن هالدمن شکســت‪ .‬ان موقــع ایالن کودکی‬ ‫نوپــا بــود‪ .‬او در کودکــی داســتان های زیــادی دربــاره‬ ‫شــاهکارهای پدربزرگش شــنیده و اسالیدهای زیادی از‬ ‫ســفرها و گردش های پدربــزرگ در جنگل ها و صحراها‬ ‫دیده بود‪ .‬ماســک از مادربزرگش شــنیده بود که چندین‬ ‫بار نزدیک بوده که در ســفرها کشته شوند‪ .‬ان ها در واقع‬ ‫بــا هواپیمایی بــدون تجهیزات و حتی بــدون رادیو پرواز‬ ‫می کردند و به جای نقشــه های هوایی‪ ،‬از نقشه جاده ای‬ ‫اســتفاده می کردند که برخی از مســیرها را به غلط نشان‬ ‫می داد‪ .‬او می گفت‪« :‬پدربزرگم عاشــق ســفر‪ ،‬اکتشاف و‬ ‫انجام کارهــای نامعقول بود‪ ».‬ایالن بر ایــن باور بود که‬ ‫ریســک پذیری غیرعادی او ممکن است از پدربزرگش به‬ ‫ارث رسیده باشد‪ .‬چندین سال بعد از دیدن اخرین اسالید‬ ‫از ســفرهای خانوادگــی‪ ،‬ایالن تالش کرد تــا هواپیمای‬ ‫‪ Bellanca Cruisair‬را پیدا و خریداری کند‪ ،‬اما موفق‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫خانواده ایالن‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مای ماســک‪ ،‬مادر ایالن با عشــق و عالقــه زیاد به‬ ‫بخش نهم‬ ‫والدینش بزرگ شد‪.‬‬ ‫در جوانــی‪ ،‬دختری‬ ‫غیراجتماعــی بــود‪ .‬ریاضی و‬ ‫علوم را دوســت داشــت و در طول ترم شاگرد‬ ‫بسیار موفقی بود‪ .‬یکی از دوستان خانوادگی شان صاحب‬ ‫یک مدرســه مدلینــگ بود و مای در ان جــا چند دوره را‬ ‫گذراند‪ .‬اخر هفته ها در شــوهای لباس شــرکت می کرد‪،‬‬ ‫مدل عکاســی برای مجالت می شــد‪ ،‬گاهــی اوقات در‬ ‫شــوهای لباس منزل سناتورها و سفیرها شرکت می کرد‬ ‫و در نهایــت در مســابقه ملکــه زیبایی افریقــای جنوبی‬ ‫به مرحله فینال رســید‪( .‬مای تا شــصت ســالگی به کار‬ ‫مدلینــگ ادامــه داد و تصویــرش بــر روی جلد مجالت‬ ‫معروف چاپ می شد‪).‬‬ ‫مــای و پدر ایالن‪ ،‬ارول ماســک در همســایگی هم‬ ‫بزرگ شــدند‪ .‬ازدواج ان هــا از همان ابتدا با مشــکالت‬ ‫مواجه شــد‪ .‬در ‪ 28‬ژوئن ‪ 1971‬ایالن به دنیا امد‪ .‬هرچند‬ ‫این دو از ازدواج شــان لذت چندانی نبردند‪ ،‬اما در پرتوریا‬ ‫برای خودشــان زندگی ابرومندانه ای دســت و پا کردند‪.‬‬ ‫ارول مهنــدس مکانیک و برق بــود و پروژه های بزرگی‬ ‫مانند ساختمان های اداری‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬ساختمان های‬ ‫مســکونی و پایگاه هــای نیــروی هوایی را اجــرا می کرد‬ ‫و مای هــم مطب رژیم درمانی راه انداخت‪ .‬یک ســال و‬ ‫انــدی بعد از تولــد ایالن‪ ،‬برادرش کیمبال بــه دنیا امد و‬ ‫خیلی زود بعد از ان خواهرش توسکا متولد شد‪.‬‬ ‫ایالن همــه خصوصیات یــک کودک کنجــکاو و پر‬ ‫انرژی را بروز می داد‪ .‬اشیا را به اسانی با دست بلند می کرد‬ ‫و مــای مانند اغلب مادران پســرش را بی نظیر و باهوش‬ ‫می دانست‪ .‬او می گفت‪« :‬ایالن نسبت به بچه های دیگر‬ ‫یادگیری ســریع تری دارد‪ ».‬موضــوع پیچیده این بود که‬ ‫ایالن گاهی اوقات وارد یک حالت خلســه می شد‪ .‬وقتی‬ ‫نگاهش به دور دســت ها خیره می شــد‪ ،‬دیگر توجهی به‬ ‫صحبت های دیگران نداشــت‪ .‬این وضعیت اغلب اتفاق‬ ‫می افتــاد به طوری کــه والدین ایالن و پزشــکان نگران‬ ‫شدند که شــاید ایالن ناشنواست‪ .‬مای می گفت‪« :‬ایالن‬ ‫گاهی اوقات‪ ،‬هیچ صدایی را نمی شــنید‪ .‬پزشکان بعد از‬ ‫انجام یک ســری ازمایش تصمیم گرفتند غدد ادنویید او‬ ‫را که مســوول بهبود شــنوایی در کودکان است‪ ،‬جراحی‬ ‫کنند‪ .‬البته هیچ تغییری در وضعیت شنوایی ایالن حاصل‬ ‫نشــد‪ ».‬علت این بــود که این مشــکل بیش تر به ذهنش‬ ‫مربــوط بود تا بــه عملکرد سیســتم شــنوایی اش‪ .‬مای‬ ‫می گفــت‪« :‬وقتی دچــار این حالت می شــد‪ ،‬از ظاهرش‬ ‫معلوم بود که در دنیای دیگری ســیر می کند‪ .‬ایالن هنوز‬ ‫هم همین طور است با این تفاوت که دیگر نگران نیستم‬ ‫و او را به حال خودش می گذارم‪ ،‬چون می دانم در دنیای‬ ‫ذهنی اش به طراحی یک موشــک جدید یا چیز دیگری‬ ‫می اندیشد!»‬ ‫قطعه شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو‪ -‬قطعه شناسی ‪16‬‬ ‫‪ ‬الکتریسیته و نوترون و پروتون‬ ‫همه اجســام در طبیعــت از مواد مختلفی ســاخته‬ ‫شــده اند کــه این مــواد مرکب ‪ ‬نیــز از چندیــن ماده‬ ‫مختلــف و هر یک از ایــن مواد مختلف نیــز ازعناصر‬ ‫مختلف دیگری ‪ ‬تشــکیل شده اند؛ به عنوان مثال یک‬ ‫مــاده مانند فلز مفرغ از دو عنصر مس و قلع تشــکیل‬ ‫شــده اند که این دو عنصر مس و قلع از این ســاده تر‬ ‫نمی شــوند و فقــط می تــوان ان را بــه مولکول های‬ ‫مــس و قلع تقســیم کــرد بنابرایــن می تــوان گفت‬ ‫که عناصرشــکل ســاده شــده همه مواد هســتند که‬ ‫قابل تقسیم شــدن نیســتند و فقط می توان ان را به‬ ‫مولکول های کوچک تر همان عنصر تقســیم کرد پس‬ ‫عناصرخود نیــز از قطعات کوچک تری به نام مولکول‬ ‫ســاخته شده که توســط چشــم غیر قابل مسلح قابل‬ ‫دیدن نیستند و اگر بخواهیم مولکول را نیز به قطعات‬ ‫ریزتری تقســیم کنیم به اتم می رســیم که جزء ریزتر‬ ‫مولکول اســت‪ ‬و اتم هــا دراین مبحــث بیش تر مورد‬ ‫بررسی هســتند چرا که دارای اجزای ریزتری به نام‬ ‫الکترون‪ ،‬پروتون‪ ،‬نوترون هستند‪.‬‬ ‫الکترون نسبت به دو جزء دیگر بیش تر مورد توجه است‪،‬‬ ‫ زیــرا که بر اثر اثــرات و جابه جایی ان جریان الکتریســیته‬ ‫برقــرار می شــود‪ ،‬به همین دلیــل به این جریــان‪ ،‬جریان‬ ‫الکتریســیته گفته می شــود چرا که از حرکــت الکترون ها‬ ‫نشات گرفته شده اســت والزم است قبل از شروع مبحث‬ ‫اکتریسیته نگاهی اجمالی تر به این سه جزو اتم بیندازیم‪.‬‬ ‫نوترون‬ ‫مرکزی تریــن و ســنگین ترین جــزو اتم اســت که به‬ ‫عنوان مرکز ثقل اتم عمل می کند و در جریان الکتریسیته‬ ‫اهمیت چندانی ندارد و دارای بار الکتریکی خنثی است‪.‬‬ ‫پروتون‬ ‫مانند گوشــتی اطراف پروتون را فرا گرفته اســت و با‬ ‫نوترون هســته را تشــکیل می دهند و از نوترون سبک تر‬ ‫اســت و به دلیل این که دارای بار الکتریکی مثبت اســت‬ ‫باعث نگاه داشتن الکترون ها در اطراف هسته می شود و‬ ‫مقدار نیروی جاذبه مثبت ان باعث رســانا شدن و نارسانا‬ ‫شدن عنصر می شود‪.‬‬ ‫الکترون‬ ‫ســبک ترین جزو اتم هســتند که در الیه های خاصی‬ ‫(اوربیتال) به دور هســته اتم می گردند و دارای بار منفی‬ ‫هستند و توســط نیروی مثبت هسته که توسط پروتون بر‬ ‫ان اعمال می شــود در اطراف هســته باقی می مانند و به‬ ‫دلیل چرخشــی که به دور خود انجام می دهند مانع جذب‬ ‫ان توســط پروتون ها می شــوند‪ ،‬در عین حالی که دارای‬ ‫کم تریــن وزن هســتند‪ ،‬ولی ازنظر حجــم دارای حجمی‬ ‫تقریبا ‪ 1873‬برابر پروتون هستند و بیش تر مسایل موجود‬ ‫الکتریسیته بر اساس رفتار الکترون توجیه می شود‪ .‬‬ ‫اگر بخواهیم اتم را به چیزی تشــبیه کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫از منظومــه شمســی نام ببریــم که در ان خورشــید نماد‬ ‫هسته اتم اســت و ســیاره هایی که به دور ان می چرخند‬ ‫همانند الکترون ها هستند که هم زمان که به دور خورشید‬ ‫می چرخند به دورخود ‪ ‬نیز گردش دارند‪  .‬‬ ‫مواد هادی و نیمه رسانا و عایق‬ ‫‪ ‬دورتریــن الیه نســبت به هســته را الیــه واالنس یا‬ ‫الیه ظرفیت می نامند که تعــداد الکترون های موجود در‬ ‫ان الیــه‪ ،‬مواد هــادی و نیمه هادی و عایق رامشــخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مواد هادی‬ ‫اگرتعــداد الکترون هــا در الیــه واالنــس یک تا ســه‬ ‫الکترون باشد ماده موجود رساناست‪.‬‬ ‫ماده نیمه رسانا‬ ‫اگر تعداد الکترون ها در الیــه واالنس چهار الکترون‬ ‫باشد ماده موجود نیمه رساناست‪.‬‬ ‫مواد عایق‬ ‫اگــر تعــداد الکترون ها در الیه واالنس پنج تا هشــت‬ ‫الکترون باشد ماده موجود عایق است‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫در طبیعت مواد صددرصد عایق و رسانا وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدار الکتریکی‬ ‫اگــر مــا در جایی تجمــع الکتــرون و در جایی دیگر‬ ‫نبود الکترون داشــته باشــیم (کــه از ان تحت عنوان‬ ‫حفره نام برده می شــود) داشته باشــیم و ماده رسانایی‬ ‫باعــث ارتبــاط بیــن الکترون هــا و حفره هــا شــوند‬ ‫الکترون هــا از محل تجمــع الکترون ها به ســمتی که‬ ‫فاقــد الکترون اســت (که تحت عنوان حفــره نام برده‬ ‫شــد) حرکــت می کنند کــه همین عمل ســبب جریان‬ ‫یافتن الکترون ها می شود‪.‬‬ ‫خازن ها‬ ‫خازن ها انــرژی الکتریکی را نگــه داری می کنند و به‬ ‫همراه مقاومت ها‪ ،‬در مدارات تایمینگ استفاده می شوند‪.‬‬ ‫همچنیــن از خازن ها برای صاف کردن ســطح تغییرات‬ ‫ولتاژ مستقیم اســتفاده می شود‪ .‬از خازن ها در مدارات به‬ ‫عنوان فیلتر هم استفاده می شود‪ ،‬زیرا خازن ها به راحتی‬ ‫ســیگنال های غیر مســتقیم ‪ AC‬را عبــور می دهند ولی‬ ‫مانع عبور سیگنال های مستقیم ‪ DC‬می شوند‪.‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫ظرفیت معیاری برای انــدازه گیری توانایی نگه داری‬ ‫انــرژی الکتریکی اســت‪ .‬ظرفیت زیاد بدین معنی اســت‬ ‫که خازن قــادر به نگه داری انــرژی الکتریکی بیش تری‬ ‫اســت‪ .‬واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد اســت‪ .‬یک فاراد‬ ‫واحد بزرگی اســت و مشــخص کننده ظرفیت باالست‪.‬‬ ‫بنابراین اســتفاده از واحدهای کوچک تــر نیز در خازن ها‬ ‫مرسوم اســت‪ .‬میکروفاراد ‪ ،µF‬نانوفاراد ‪ nF‬و پیکوفاراد‬ ‫‪ pF‬واحدهای کوچک تر فاراد هستند‪.‬‬ ‫‪1000000µF millionth), so( 6-10 µ means‬‬ ‫= ‪1F‬‬ ‫‪thousand-millionth), so( 9-10 n means‬‬ ‫‪1µF = 1000nF‬‬ ‫‪million-millionth), so( 12-10 p means‬‬ ‫‪1nF = 1000pF‬‬ ‫انــواع مختلفی از خازن ها وجــود دارند که می توان از‬ ‫دو نوع اصلی ان ها‪ ،‬با پالریته (قطب دار) و بدون پالریته‬ ‫(بدون قطب) نام برد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪49‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران خودرو پاسخ داده می شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫صفر یوســفی از گرمسار‪ :‬چگونه متوجه شــویم که تسمه تایم پاره‬ ‫شده و تایمینگ سوپاپ ها به هم خورده است؟‬ ‫هادی عالی از تهران‪ :‬رابطه نوع روغن موتور و روشن شدن موتور‬ ‫چیست؟‬ ‫مســدود بودن فیلتر ســوخت با تغییر الگوی جریان ســوخت‪،‬‬ ‫عملکرد نامنظم موتور را در پی دارد‪ .‬شاید در سرعت زیاد یا دور موتور زیاد مشکلی‬ ‫پیش نیاید‪ ،‬اما با کاهش ســرعت یا دور موتور سوخت کافی به موتور نمی رسد‪.‬‬ ‫نجیب امیدی از محمدشهر‪ :‬چرا موتور از تایم خارج می شود؟‬ ‫چنان چه موتور روشــن نشــود یا استارت هرز و بدون کمپرس‬ ‫عمل کند احتمال پاره شــدن تســمه تایمینگ می رود‪ .‬در این صورت به هیچ‬ ‫وجه استارت نزنید یا خودرو را هل ندهید‪ .‬قاپ تسمه تایم را باز کنید و از پارگی‬ ‫تسمه مطمئن شوید‪.‬‬ ‫محمد ادینه پور از تهران‪ :‬عملکرد نامنظم موتوربه چه علت است؟‬ ‫شــهرام نبی زاده از اســالم‪ :‬درباره علل روشن نشــدن خودرو به‬ ‫خصوص در سرما راهنمایی کنید‪.‬‬ ‫در ســرما میزان تبخیــر بنزین همانند دیگــر مایعات کاهش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬از ان جایی که برای احتراق بنزین و روشــن شــدن موتور‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید بنزین تبخیر شــود‪ ،‬پس در هوای سرد این اتفاق با تاخیر روی می دهد‪.‬‬ ‫به همین دلیل اســت که در چنین شــرایطی برخی افراد داخل موتور خودرو‬ ‫اتر اســپری می کنند؛ چــرا که اتر زودتر از بنزین تبخیر می شــود و در نتیجه‬ ‫احتراق زودتر اتفاق می افتد‪.‬روغن موتور ســاختاری همانند عســل یا شربت‬ ‫دارد و بــه همین دلیل در اب و هوای ســرد غلظت ان بیش تر می شــود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل هنگامی که در ســرما می خواهید خودروی خود را روشن کنید‪،‬‬ ‫موتور باید روغن ســرد را به گردش دراورد که همین موضوع‪ ،‬روشــن شدن‬ ‫خــودرو را با تاخیر مواجه می کند‪ .‬برای اجتناب از این مســاله‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫روغن موتورهای ترکیبی ســفارش می شود‪ .‬سرما بر روی باتری خودرو نیز‪،‬‬ ‫تاثیــر منفی می گــذارد‪ .‬در اب و هوای ســرد واکنش های شــیمیایی درون‬ ‫باتری کندتر انجام شده و در نتیجه تولید الکترون کاهش می یابد‪ .‬با کاهش‬ ‫انــرژی مورد نیاز برای اســتارت‪ ،‬موتور خودرو دیرتر روشــن می شــود‪ .‬این‬ ‫دالیل به تنهایی یا در کنار هم می توانند ســبب روشن نشدن خودرو در اب و‬ ‫هوای ســرد شوند‪ .‬شما می توانید با نگه داری خودرو در پارکینگ های گرم و‬ ‫سرپوشــیده یا استفاده از هیترهای برقی‪ ،‬موتور خودرو را گرم نگه دارید تا از‬ ‫بروز چنین مشــکلی جلوگیری کنید‪ .‬شــما می توانید تجربیات خود را در این‬ ‫زمینه با دوستان تان در میان بگذارید‪.‬‬ ‫حســین راهپیما از جلفا‪ :‬وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام‬ ‫روشن باقی می ماند‪.‬علتهای احتمالی مشکل فنی خودرو چیست؟‬ ‫تســمه پروانه پاره شده است یا این که دینام برق تولید نمی کند‬ ‫و یا احتمال دارد که دینام برق نمی دهد اگرچه به نظر می رســد که ظاهرا کار‬ ‫می کند‪ .‬از تســمه پروانه نو استفاده کنید‪ .‬زغال ها را چک کنید در صورتی که‬ ‫لحیم ها ذوب شــده باشــد تعویض و یا تعمیر الزم است‪.‬افتامات و اتصال بدنه‬ ‫را چک کنید‪.‬در صورتی که قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص‬ ‫کمــک بگیرید ‪.‬قســمت هایی که قطع شــده اند را نباید موقعی کــه موتور کار‬ ‫می کند وصل کرد‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 22 505‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫نوع روغن موتور مورد استفاده نیز در تعداد استارت صبحگاهی‬ ‫موثر است‪ ،‬به ویژه در زمستان ها و هوای سرد‪ .‬روی روغن های موتور عبارتی‬ ‫به صورت ‪10 W40‬نوشــته شده که عدد قبل از دبلیو (‪ ،)10‬ضریب گرانروی‬ ‫روغــن در دمای پایین و عدد بعــد از دبلیو (‪ ،)40‬ضریــب گرانروی روغن در‬ ‫دمــای باالست‪.‬اســتفاده از روغن هایی بــا ضرایب کم تر گرانــروی روغن در‬ ‫دمای پایین و ضریب بیش تر گرانروی روغن در دمای باال که البته گران تر هم‬ ‫هستند‪ ،‬باعث می شود موتور در زمستان راحت تر روشن شود‪.‬‬ ‫ممکن اســت پارگی تســمه تایمینگ به دلیل استهالک باال و‬ ‫تنش های زیاد وارده به ان باشد‪.‬‬ ‫داوود فوجی از زنجان‪ :‬چگونه رادیاتور را هواگیری کنیم؟‬ ‫هر بار که هر یک از شیلنگ های رادیاتور را به هر دلیلی از جا‬ ‫دراوریم و مقداری اب رادیاتور خارج شــود‪ ،‬باید اب کســر شده را در نخستین‬ ‫فرصت جبران کرد (البته زمانی که خودرو خاموش اســت) برای این کار باید‬ ‫مخلوطــی از اب مقطــر (رادیاتور) و ضد یخ با نســبت یک بــه پنج تهیه کنید‪.‬‬ ‫در ادامه باید در محفظه انبســاط را باز کــرده و مخلوط مورد نظر را درون ان‬ ‫بریزیــم‪ ،‬اما اگر هواگیری صحیحی صورت نپذیرد بی شــک سیســتم خنک‬ ‫کننده کارایی مناسبی نخواهد داشت و به زودی مشکالتی نمایان خواهد شد‬ ‫که باعث دردسر برای شما می شود! پس به روش صحیح هوا گیری کنید‪.‬‬ ‫طه ســامتیان از تهران‪ :‬روش هواگیــری رادیاتور پژو‪ 206‬چگونه‬ ‫است؟‬ ‫قبل از هواگیری باید خودرو خاموش و خنک باشــد‪ .‬برای این‬ ‫کار ابتدا هواکش خودرو را باز کرده و کنار می گذاریم‪ .‬ســپس در مخزن اب را‬ ‫باز کرده و مخزن را پر از اب رادیاتور نکنید‪ .‬ســپس پیچ هواگیری پالستیکی‬ ‫روی شــیلنگ بخاری را بــاز کرده تا کامال اب بدون حباب از ان خارج شــود‬ ‫ســپس پیچ را در محل خودش ســفت می کنیم‪ .‬بعد از ان سراغ پیچ فلزی از‬ ‫نوع النی(در بعضی از تیپ ها پالســتیکی اســت) می رویم و ان را شل کرده تا‬ ‫زمانی که اب بدون حباب خارج شــود‪ .‬در این زمان حین هواگیری اب مخزن‬ ‫را مجددا پر می کنیم ســپس زمانی که اب مخزن تا محل عالمت حداکثر ان‬ ‫رسید پیچ را ســفت می کنیم‪ .‬پیچ را زیاد محکم سفت نکنید زیرا باعث بریدن‬ ‫پیچ می شــود‪ .‬بعد از پایان کار در مخزن اب را بســته و خودرو را روشن کرده و‬ ‫محل اتصال را چک کرده که نشتی اب نداشته باشد‪.‬‬ ‫حمید رضا قنبریان از تهران‪ :‬دندانه های تســمه تایم خودروی من‬ ‫جدا شده اند‪ .‬لطفا در این باره راهنمایی فرمایید‪.‬‬ ‫شــل بودن زیاد تســمه تایمینگ بیش تر به دلیل خرابی تسمه‬ ‫سفت کن اتفاق می افتد‪ .‬برای تست شل و یا سفت بودن تسمه با فشار انگشت‬ ‫دست تسمه باید بین دو تا سه میلی متر انعطاف داشته باشد‪.‬‬ ‫اتو گالری‬ ‫محمودرضا معین پور از شیراز‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬ ‫علی اسد اللهی سوته از رشت‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو 507

هفته نامه ایران خودرو 507

شماره : 507
تاریخ : 1397/03/05
هفته نامه ایران خودرو 506

هفته نامه ایران خودرو 506

شماره : 506
تاریخ : 1397/02/29
هفته نامه ایران خودرو 504

هفته نامه ایران خودرو 504

شماره : 504
تاریخ : 1397/02/15
هفته نامه ایران خودرو 503

هفته نامه ایران خودرو 503

شماره : 503
تاریخ : 1396/12/26
هفته نامه ایران خودرو 502

هفته نامه ایران خودرو 502

شماره : 502
تاریخ : 1396/12/19
هفته نامه ایران خودرو 501

هفته نامه ایران خودرو 501

شماره : 501
تاریخ : 1396/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!