هفته نامه ایران خودرو شماره 507 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

‫‪ISSN:1735 1480‬‬ ‫تیونینگ جگوار ‪۲۰۱۹ F-Pace‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبـه ‪ 5‬خـرداد ‪ 1397‬سال بیست ودوم هفته نامـه ‪ 2000‬تومان شمـاره پیاپـی ‪624‬‬ ‫مجادله دایملر و تسال‬ ‫خودروهای توربو در ایران‬ ‫تست گروهی بهترین هاچ بک های سریع السیر بازار‬ ‫جدال روی اسفالت داغ‬ ‫تند و تیزها‬ ‫موتوجی پی ‪ :‬مارکز هت تریک کرد‬ ‫والدت امام حسن مجتبی‬ ‫را تبریک می گوییم‬ ‫(ع)‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪N‬‬ ‫در این شماره می خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫در ایینه‪ :‬خودروهای توربو در ایران‬ ‫نقشه خبر جهانی‪ :‬فراخوان پورشـه‬ ‫حرفه ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬ایدین وحید محمدی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تست‪ :‬جدال روی اسفالت داغ‬ ‫استیج‪ :‬سادگی‬ ‫دوربین های جاسوسی‪ :‬رقیب فورد ‪!GT‬‬ ‫‪T‬‬ ‫ورزش و هنر ‪ /‬دبیر بخش‪:‬مرتضی زبردست‬ ‫‪S‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪38‬‬ ‫شتاب‪ :‬مارکز هت تریک کرد‬ ‫سینما خودرو‪ :‬خودروهای مشهور سینما‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـاره ‪ 5 507‬خــرداد ‪ 1397‬سـال بیست ودوم‬ ‫هفته نامه «ایران خودرو»‬ ‫اطالع رسانی تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته نامه ایران خودرو صرفـا با ذکر منبـع ازاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان ان است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی اقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬ ‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره اینده‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان (امیر دهقانی‪ ،‬شاهین احمدزاده)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫بررسی‪ :‬قلب دیزلی‬ ‫اطالع نگاشت‪ :‬تویوتا کروال در گذر زمان‬ ‫رودررو‪ :‬جوان پسندان‬ ‫بهترین ها ‪ :‬تند و تیزها‬ ‫تجاری‪ :‬باور نمی کنیم!‬ ‫پاورقی‪ :‬جدایی والدین‬ ‫قطعه شناسی‪ :‬دیود چگونه کار می کند؟‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫لوکس و لوکس تر‬ ‫چشم بادامی در خیابان های مسکو‬ ‫پژو ‪ -‬سیتروئن‬ ‫استراتژی در‬ ‫حوزه سایت های‬ ‫تولیدی‪،‬محصوالت و‬ ‫پلتفرم ها‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪34‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ :‬رابطه تولید ناخالص داخلی با کاهش تصادفات‬ ‫خیابان یکم‪ :‬تغییرات فرهنگی‪ ،‬صبوری می خواهد‬ ‫جـاده‪ :‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫نواوران‪ :‬الکتریسیته سوخت اینده‬ ‫کلینیک مجازی‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬هرکه را پارکینگ خواهد جور هندوستان کشد‬ ‫‪28‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‬ ‫شماره بعدی هفته نامه شنبه ‪ 19‬خرداد‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نشــانی‪ :‬تهــران‪ ،‬کیلومتر‪14‬جــاده مخصــوص کرج (شــهید لشــگری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021 48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫ارشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬ ‫رویداد‬ ‫دیدگاه‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد‬ ‫سناریوهایی برای تولید خودروی برقی‬ ‫محمود مرتضوی‬ ‫بــازار خودروهای برقــی‪ ،‬حدود یک دهه اســت که در جهان‬ ‫رونــق گرفته و اکنون در نمایشــگاه های ســاالنه مطرح مرتبط با‬ ‫خودرو‪ ،‬بیش از هر چیز نام خودروهای دوست دار محیط زیست به‬ ‫گوش می خورد‪ .‬کشورهای انگلیس و فرانسه نیز اعالم کرده اند‪ ،‬‬ ‫بعد از ســال ‪ 2040 /1419‬هیچ خودروی بنزینی و دیزلی در این‬ ‫کشورها به فروش نخواهد رسید‪ .‬در مجموع پیش بینی می شود تا‬ ‫سال ‪ ،1419‬حدود ‪35‬درصد فروش خودروهای سبک و شهری‬ ‫به خودروهای برقی اختصاص پیدا کند‪ .‬از دیدگاه محیط زیســتی‬ ‫نیز اگر تا ســال ‪ 1419‬یک چهارم خودروهایی که در جاده ها عبور‬ ‫و مرور می کنند‪ ،‬خودروهای پاک باشــند‪ ،‬حدود هشت درصد در‬ ‫مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر در کشــورمان هیچ زیرســاختی برای اســتفاده‬ ‫از خودروهای برقی وجود ندارد‪ ،‬این در شــرایطی اســت که در دنیا‬ ‫ترکیبی از توسعه گسترده زیرســاخت ها‪ ،‬یارانه های سخاوتمندانه و‬ ‫همچنین پیشرفت در زمینه تکنولوژی باتری منجر به جذب بسیاری‬ ‫از رانندگان به ســمت این خودروها شــده اســت‪ .‬به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناســان اســتفاده از خودروهای ســازگار با محیط زیست در‬ ‫کشورمان امر اجتناب ناپذیری به نظر می رسد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫در اواخر دولت یازدهم شــورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت‬ ‫خودرو اهدافی برای تولید برقی ها مشخص کرد؛ به طوری که در این‬ ‫شورا سه برنامه برای پیشــبرد حضور و تولید برقی ها در کشور ارایه‬ ‫شــد‪.‬انجام پروژه تولید خودروی برقــی روی پلتفرم موجود خارجی‪،‬‬ ‫تولیــد برقی ها با طراحی پلتفرم از ابتدا و بــا حداقل تیراژ اقتصادی‬ ‫ساالنه ‪ ۱۰‬هزار دستگاه و در نهایت پی گیری تولید برقی ها با طراحی‬ ‫پلتفرم موجود داخلی ســه برنامه ای بود که شورای سیاست گذاری‬ ‫خودرو بر ان اتفاق نظر داشــتند‪ .‬در هر صورت هر چه هست برخی‬ ‫کارشناســان با ایجاد شــبهه در توانایی تولید کنندگان داخلی برای‬ ‫تولید برقی ها معتقدند که بهتر است خودروسازان داخلی برای تولید‬ ‫محصوالتی با تکنولوژی باال و مصرف ســوخت کم تر تالش کنند؛‬ ‫چراکه تولید خودروهای برقی مســیری پرهزینه و طوالنی اســت و‬ ‫شرکت های خودروسازی ای توان تولید و طراحی خودروهای برقی‬ ‫را خواهند داشــت که در حال حاضر خودروهای بنزینی قابل قبولی‬ ‫تولید کنند‪ .‬ان چه مشخص اســت توسعه خودروهای برقی وابسته‬ ‫به چهار عامل قیمت‪ ،‬مسافت طی شــده به ازای هر بار شارژ‪ ،‬زمان‬ ‫شــارژ باتری و در نهایت وجود مشــوق و یارانه و تخفیف برای خرید‬ ‫خودروهای یاد شــده است‪ ،‬این در شرایطی است که به نظر می رسد‬ ‫برنامه ریزان صنعتی برای توسعه برقی ها در ایران باید به چهار عامل‬ ‫مذکور توجه کافی داشته باشند‪ ،‬اما یکی از موارد زیرساختی که تاکید‬ ‫فراوانی بر ان می شود‪ ،‬تامین برق مصرفی است‪ .‬اغلب در ماه هایی از‬ ‫سال به خصوص در تابستان بر صرفه جویی برق مصرفی تاکید زیادی‬ ‫می شود یا این که در ساعاتی از شب که به عنوان پیک مصرف شناخته‬ ‫شــده‪ ،‬گفته می شود مشــترکان کم تر از وسایل برقی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد چنین دســتورالعمل هایی برای کاهش مصرف برق‬ ‫چندان با توسعه خودروهای برقی در کشور سازگاری ندارد؛ به عبارت‬ ‫دیگــر توزیع برق خودروهای برقی برعهــده وزارت نیرو خواهد بود‪،‬‬ ‫به همین دلیل باید زیرساخت های ان طوری فراهم شود که امکان‬ ‫شــارژ خودروهای برقی در منازل مسکونی و دیگر اماکن تجاری و‬ ‫اداری وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫رکــورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شــد و در ‪ 30‬اردیبهشــت ماه به‬ ‫‪22‬دقیقه و ‪ 25‬ثانیه رسید‪.‬‬ ‫به گــزارش ارتباطات امداد خودرو ایــران‪ ،‬این کاهش زمان انتظــار و ثبت رکورد جدید در‬ ‫حالی صورت گرفت که تعداد خدمات امدادی ارایه شده‪ ،‬روال معمول را طی کرده است‪.‬‬ ‫میانگین زمان انتظار ارایه خدمات امداد خودرو ایران در دو ماهه نخســت ســال جاری ‪24‬‬ ‫دقیقه و ‪58‬ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫ایــن کاهش زمان انتظــار در نتیجه برنامه ریزی های هدفمند و در راســتای اقدامات امداد‬ ‫خودرو ایران با هدف هوشمندســازی خدمات امدادی صورت گرفته اســت‪ .‬نصب جی پی اس‬ ‫روی تمام ناوگان امدادی و اعزام هوشــمند امدادگر با اســتفاده از نقشه از جمله این اقدامات‬ ‫هســتند‪ .‬امداد خــودرو ایران بــا ‪1500‬ناوگان امــدادی به عنــوان بزرگ ترین نــاوگان امداد‬ ‫خودرویــی‪ ،‬ارایه خدمات امدادی بــه محصوالت گروه صنعتی ایران خــودرو و در صورت نیاز‬ ‫خودروهای غیر ایران خودرویی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫ارایه مشــاوره تلفنی‪ ،‬امداد بالینی و حمل‪ ،‬امداد پالس‪ ،‬سرویس در محل و خدمات بنزین‬ ‫و الســتیک از جمله خدمات متنوع امداد خودرو ایران در سراســر کشــور‪ ،‬هفــت روز هفته و‬ ‫‪24‬ساعت شبانه روز است‪.‬‬ ‫هم وطنــان در صورت نیاز بــه دریافت خدمات امدادی می توانند با شــماره تلفن ‪096440‬‬ ‫تماس گرفته یا درخواست امداد را از طریق اپلیکیشن ایساکو ثبت کنند‪.‬‬ ‫صادرات شش هزار دستگاه محصوالت به عراق‬ ‫در حال حاضر بازار عراق یکی از بهترین بازارهای صادراتی ما محســوب می شود و قرار‬ ‫است امسال شش هزار دستگاه از محصوالت ایران خودرو از جمله سمند‪ ،‬سورن‪ ،‬پژو‬ ‫پارس و دنا به این کشور صادر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حســن گلچوبیان‪ ،‬مدیر صادرات منطقه خاورمیانه و افریقای شرکت‬ ‫ایران خودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬با توجه به اســتقبال و نیاز مشــتریان در بازار کشورهای‬ ‫عربی همســایه از خودروهــای اتوماتیک‪ ،‬صــادرات خودروهای اتوماتیک بــه عنوان یکی از‬ ‫اهــداف و اولویت های اصلی ایران خودرو در این کشــورها دنبال می شــود‪ .‬وی افزود ‪:‬یکی از‬ ‫محصوالتی که در بین بازارهای هدف تقاضای بســیار باالیی دارد‪ ،‬خودروی دنا پالس اســت‬ ‫و در صورتی که این خودرو با گیربکس اتوماتیک تولید شــود قطعا بازارهای هدف بســیاری را‬ ‫پوشــش خواهد داد‪ .‬گلچوبیان در خصوص شناســایی بازارهای صادراتی سوداور گفت‪ :‬بازار‬ ‫نیجریه نیز به عنوان یکی از بازارهای صادراتی ســودده برای ایران خودرو شناسایی شده است‬ ‫که پس از رفع موانع موجود برای صادرات به این کشور‪،‬اغاز خواهد شد و این بازار هم در انتظار‬ ‫محصوالت اتوماتیک گــروه صنعتی ایران خودرو خواهد بود‪.‬مدیرصــادرات منطقه خاورمیانه‬ ‫و افریقــا دربــاره صادرات به عمان نیز گفت‪ :‬اســتقبال مردم این کشــور از ســبد محصوالت‬ ‫ایران خودرو بســیار چشم گیر اســت‪ ،‬از این رو انتظار می رود امسال با صدور دو تا سه محصول‬ ‫اتوماتیک به بازار عمان‪ ،‬گام های بلندی در توســعه بازار خود در کشــورهای هم جوار برداریم‪.‬‬ ‫وی با ابراز رضایت از عملکرد صادرات به منطقه خاورمیانه در سال ‪ 96‬افزود‪ :‬این شرکت در‬ ‫تالش اســت با ارایه تسهیالت و خدمات پس از فروش در دسترس‪ ،‬سهم خود را در بازارهای‬ ‫خاورمیانه افزایش دهد‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز تست درایو «رنو» و «تویوتا» در ایران‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫مرکز تخصصی تســت درایو خودروهای‬ ‫رنو و تویوتا با حضور خبرنگاران و مسووالن‬ ‫شرکت های نگین خودرو و ایرتویا به صورت‬ ‫رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی نگین خــودرو‪،‬‬ ‫ایــن مرکــز مــدرن و اختصاصــی بــه وســعت‬ ‫‪۴۳۰۰‬مترمربع و با اســتانداردهای جهانی رنو و‬ ‫تویوتا‪ ،‬امکان تســت و تجربه رانندگی با محصوالت رنو و تویوتا را به صورت رایگان ایجاد کرده‬ ‫است‪  .‬پیست تست درایو رنو که با حضور معاون کنترل کیفیت رنو فرانسه افتتاح شد‪ ،‬درجهت‬ ‫انتخاب اگاهانه مشــتریان و با هدف معرفی کیفیت خدمات ارایه شــده در کشورهای پیشرفته‬ ‫بــرای خریداران ایرانی اســت که با ایجاد تجربه متفاوت برای هر مشــتری‪ ،‬می تواند شــرایط‬ ‫ازمایش خودرو را در محیط امن و حرفه ای پیش از خرید برای خریداران خودرو فراهم ســازد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند با ثبت نام در ســایت نگین خودرو در این پیســت حضور یافته و خودروهای‬ ‫رنو را از نزدیک مورد بررســی و تســت قرار دهند‪ .‬زمان تســت درایو برای هر فرد ثبت نام شده‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه اســت‪ .‬این تســت درایو‪ ،‬کامال رایگان بوده و برای عموم ازاد اســت‪ .‬تست شهری‬ ‫خودروهای رنو از سال گذشته در ‪ ۱۳‬شهر ایران در حال انجام است که با راه اندازی این مرکز‬ ‫امکان تست خودروها در پیست اختصاصی نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫همشــهری در مطلبــی دربــاره تاریخچه تاکســی‬ ‫نوشت‪ :‬سمند بعد از پیکان عطر و بوی وطن را دارد‪.‬‬ ‫مشکلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی نیست‬ ‫معــاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬با توجه به تدابیر اندیشــیده شــده‪،‬‬ ‫خروج امریکا از برجام تاثیری بر همکاری های خارجی صنعت خودرو از جمله مشــارکت‬ ‫با خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫هفته گذشــته خودروســازان در مجلس حاضر شــدند تا‬ ‫=====درباره هزینه های تولید گزارش دهند‪.‬‬ ‫محســن صالحی نیا اظهار کرد‪ :‬خودروسازی ما ارتباطی با صنعت خودروی امریکا نداشت‬ ‫که بخواهد از اقدام این کشــور متاثر شــود‪ .‬وی با بیان این که در روابط ما با کشورهای اروپایی‬ ‫نیز مشــکلی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کشــورهای اروپایی تاکید کرده اند که‬ ‫بــه روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫بنابراین هیچ مشکلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و این همکاری ها ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر تمام قراردادهای خارجی منعقد شــده با خودروسازان‬ ‫خارجی طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫طرح استعدادیابی کارکنان در شرکت تام‬ ‫«رانندگی تاکسی»؛ شغل جدید زنان عربستانی!‬ ‫نخســتین مرحلــه از طــرح اســتعدادیابی و توســعه شایســتگی های شــرکت تام‪،‬‬ ‫اردیبهشت ماه امسال در محل شرکت تام برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت تام‪ ،‬این ازمون که بــا همکاری مدیریت خدمات مدیران‬ ‫ایران خودرو برگزار شــد‪ ،‬با اســتقبال قابل توجه همکاران در رده های مختلف سازمانی مواجه‬ ‫شــد و شامل سواالت هوش هیجانی‪ ،‬ازمون شــخصیت شناسی مبتنی بر ‪ MBTI‬و شناخت‬ ‫سازمان در قالب تحلیل قضایای مدیریتی بود‪.‬‬ ‫در این ازمون مجموعا ‪ 157‬نفر از همکاران مشارکت داشتند که از این تعداد ‪ 44‬نفر در رده‬ ‫معاونان و مدیران و ‪ 113‬نفر نیز از دیگر رده های سازمانی مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫مهم ترین اهداف اجرای این طرح شناســایی اســتعدادهای مدیریتــی کارکنان‪ ،‬تهیه بانک‬ ‫اطالعاتــی از مهارت های مدیریتی موجود‪ ،‬بهبــود فرایند انتصابات با توجه به اســتعدادهای‬ ‫موجود در منبع مهارت های مدیریتی‪ ،‬ارایه گزارش ارزیابی و بازخورد کامل از نقاط قوت و قابل‬ ‫بهبود در هر یک از شایســتگی های مدیریتی شــرکت تام به هر فرد و توســعه مدیران از طریق‬ ‫ارتقای نقاط قابل بهبود و با اتکا بر نقاط قوت انان تعریف شده است‪.‬‬ ‫رانندگان کامیون در افغانستان‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪7‬‬ ‫در ایینه‬ ‫خودروهای توربو در ایران‬ ‫خودروهای توربو روز به روز شرایط بهتر و فروش بیش تری برای خودروسازان به ارمغان می اورند و‬ ‫به لطف تکنولوژی خود‪ ،‬هم مصرف کم تر و هم توان بیش تری را عاید خریداران جدید در بازارهای‬ ‫مختلف می کنند‪ .‬در این گزارش به ‪ 25‬مدل خودروی مختلف پرداخته شــده که در پیشرانه خود به‬ ‫سامانه توربوشارژر مجهزند‪.‬‬ ‫بــه گزارش «هفــت صبح»‪ ،‬این خودروها از این به بعد فروش بیش تــری را عاید واردکنندگان خود‬ ‫می کنند چرا که تمرکز قانون جدید واردات‪ ،‬روی حجم کم تر موتور است‪ ،‬از این رو باید باز هم شاهد‬ ‫گسترش این خودروها در بازارایران باشیم‪.‬‬ ‫دو برادر ایرانی‪ ،‬سورن و دنا‬ ‫برادران جسور ساخت ایران خودرو به لطف یک موتور‬ ‫‪ 1700‬سی سی توربو که از تکنولوژی المانی سود می برد‬ ‫راننده را قادر می ســازد تا با داشــتن نیرویی معادل ‪150‬‬ ‫اسب بخار‪ ،‬سوخت کم تری از نمونه های مشابه غیرتوربو‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫گروه چینی ها‬ ‫در این جــا ما با یک بســته شــش تایــی مواجهیم که‬ ‫اقسامی از خودروهای توربوی چینی را از برندهای گم نام‬ ‫یا مشــهور در خود دارد‪ .‬یکی از خودروهای توربوی چینی‬ ‫ام جی جــی اس مدل ‪ 2017‬اســت که از یک پیشــرانه‬ ‫دو لیتــری توربو با قدرت ‪ 217‬اســب بخار ســود می برد‪.‬‬ ‫مصرف ســوخت ایــن خودرو کم تر از هشــت لیتر اســت‬ ‫و شــتاب صفر تــا ‪ 100‬جی اس حدود ‪ 8.7‬ثانیه اســت‪.‬‬ ‫به غیــر از این خودرو‪ ،‬اما دوقلوهــای چری یعنی تیگو ‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫و اریــزو ‪ 5‬از یک موتور توربوی ‪ 1.5‬لیتری ‪ 147‬اســبی‬ ‫اســتفاده می کننــد که ضمن مصرف ســوخت مناســب‪،‬‬ ‫کشــش خوبی را برای این دو خــودرو به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫هایمــا اس ‪ 7‬محصــول ایران خــودرو هم از یــک موتور‬ ‫توربوی ‪ 1.8‬لیتری ‪ 170‬اســب بخاری استفاده می کند‬ ‫که در عین بخشــیدن شتاب بهتر به هایما‪ ،‬مصرف خوبی‬ ‫را عایــد این اس یووی چینــی می کند‪ .‬پایــان بخش این‬ ‫دســته هم کراس اوور اس ‪ 5‬ســاخته برند جک است که‬ ‫با موتوری توربو و دو لیتری توانســته از بدو ورود به ایران‬ ‫موفقیت باالیی کسب کند‪.‬‬ ‫یک دی اس خاص و تنها‬ ‫هــاچ بــک دودر و کوپــه دی اس که رانندگــی با ان‬ ‫تجربه ای فراموش نشــدنی اســت‪ ،‬با داشــتن یک موتور‬ ‫‪ 1.2‬لیتــری توربــو بــه نــام پیورتــک (‪ )Pure Tech‬از‬ ‫بهتریــن پیشــرانه های توربو و کم حجم جهان اســت که‬ ‫ضمن تولید ‪ 110‬اســب بخار قدرت‪ ،‬از مصرف ســوخت‬ ‫اندکــی به میزان ‪ 4.5‬لیتر ســود می بــرد و جدا از این در‬ ‫کم تــر از ‪ 10‬ثانیه دی اس ‪ 3‬را به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رساند‪.‬‬ ‫کپچر فقط با موتور ‪TCE‬‬ ‫کــراس اوور کامپکت و رنگارنگ رنو که توانســته در‬ ‫کم تر از ســه سال حدود هشــت هزار دســتگاه در ایران‬ ‫فروش داشــته باشــد‪ ،‬با کمک موتور ‪ 1200‬ســی سی و‬ ‫توربوی خود با کد تی ســی ای (‪ )Tce‬که ‪ 120‬اسب بخار‬ ‫نیــرو دارد‪ ،‬ضمن ارایه یک کشــش متوســط راننده را به‬ ‫سمت تجربه ســفر اقتصادی با مصرف ســوخت کم تر از‬ ‫‪ 4.7‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر هدایت می کند‪.‬‬ ‫اقای لیموزین توربو‬ ‫لیموزین ب‪.‬ام‪.‬و هم به یک موتور توربوی ‪ 257‬اسبی‬ ‫مجهز است‪ .‬ب‪.‬ام‪.‬و که توانسته بالغ بر ‪ 1200‬دستگاه از‬ ‫ایــن خودرو را به خریداران ایرانــی تحویل دهد‪ ،‬باالترین‬ ‫ســطوح مهندســی و تکنولوژی را در ساخت موتور سری‬ ‫‪ 7‬به کار برده است‪.‬‬ ‫گروه ‪ THP‬بازها‬ ‫موتــور این گروه کــه در مجموعــه ای از خودروهای‬ ‫خاص و فرانسوی بازار ایران به کار گرفته شده‪ ،‬یکی از‬ ‫نمونه های موتور توربوشــارژر در ایران محسوب می شود‬ ‫و مجموعــه ای متفــاوت از اتومبیل هــای برند پژو‪ ،‬دی‬ ‫اس و ســیتروئن را شــامل شــده و در همه ان ها به کار‬ ‫رفته اســت‪ .‬از دی اس ‪ 5‬که یک هاچ بک لوکس است‬ ‫بخار قدرت دارد و به عامل اصلی فروش اندک تویوتا سی‬ ‫اچ‪ -‬ار تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دوگانه جوک‪ -‬تالیسمان‬ ‫موتوری که این همه تالیسمان را مشهور کرده و جوک‬ ‫اسپرت را به گزینه اول بسیاری از خریداران جوان تر بدل‬ ‫ســاخته‪ ،‬پیشرانه ‪ 1600‬سی سی ساخت نیسان است که‬ ‫با قدرتی بین ‪ 188‬تا ‪ 192‬اســب بخار‪ ،‬گشــتاور مناسبی‬ ‫به میزان ‪ 265‬نیوتن متر را در یک دور مناســب در اختیار‬ ‫راننده قرار می دهد‪.‬‬ ‫پورشه ماکان‪ ،‬کوچک و خشن‬ ‫ایــن کــراس اوور المانــی که امســال حدود ‪500‬‬ ‫دستگاه در ایران فروش داشته‪ ،‬از یک موتور توربوی‬ ‫دو لیتری ‪ 252‬اســبی ســود می برد که گرچه شــتاب‬ ‫خوبــی به ماکان می دهد‪ ،‬امــا در مجموع توان باالیی‬ ‫بــرای کشــیدن وزن ســنگین ایــن هیــوالی المانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تا دی اس ‪ 5‬ال اس و دی اس ‪ 7‬کراس بک که اخیرا در‬ ‫ایران رونمایی شــده‪ ،‬همه از موتور تــی اچ پی ‪ 165‬که‬ ‫دارای پیشــرانه ای ‪ 1600‬سی ســی است سود می برند‪.‬‬ ‫پژو ‪ ،508‬پژو ‪ 2008‬و ســیتروئن ســی ‪ 4‬و سی ‪ 3‬نیز از‬ ‫همیــن موتور اســتفاده کرده و به مصــرف پایین‪ ،‬قدرت‬ ‫مناسب و استهالک پایین ان می نازند‪.‬‬ ‫تویوتا؛ توربوی گران‬ ‫کراس اوور اسپرت تویوتا با نام سی اچ‪ -‬ار از بدو ورود‬ ‫به ایران با حواشــی بســیاری همراه بوده؛ از قیمت گزاف‬ ‫‪ 240‬تا ‪ 265‬میلیونی که دو برابر رقباست تا موتور توربوی‬ ‫ضعیــف و کوچکی که با حجم ‪ 1.2‬لیتر تنها ‪ 118‬اســب‬ ‫سوئدی ها؛ تلفیق توربوشارژر و سوپرشارژر‬ ‫کار عجیب اندر عجیب ولوو در خودروی مســتحکم و‬ ‫جذاب ایکس ســی ‪ 90‬این بوده که بــا تلفیق موتوری دو‬ ‫لیتری با دو سامانه توربو شارژر و سوپر شارژر‪ ،‬یک نیروگاه‬ ‫واقعی با قدرت ‪ 320‬اســب بخار و گشتاور ‪ 400‬نیوتن متر‬ ‫را پدید اورده است‪.‬‬ ‫یک بنز کم یاب و توربو‬ ‫مرســدس بنز سی ال ای تیونینگ ای ام ج که با کد ‪45‬‬ ‫مک وارد بازار ایران شــده‪ ،‬یکی از سریع ترین خودروهای‬ ‫ســدان موجود در بازار اســت که در کالس اتومبیل های‬ ‫کامپکــت لوکــس قــرار دارد‪ .‬بنــز در این خــودرو کاری‬ ‫اعجــاب انگیز انجــام داده و از موتــور دو لیتری کوچک‬ ‫این بنز زیبا بیش از ‪ 375‬اسب بخار نیرو و ‪ 475‬نیوتن متر‬ ‫گشــتاور را بیرون کشیده و زیر پای راننده قرار داده است‬ ‫تا در زمانی کم تر از ‪ 4.4‬ثانیه به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برسد‪.‬‬ ‫لکسوس محبوب ایرانی ها‬ ‫پرفروش ترین خودروی لکسوس از بدو ورود به ایران‪،‬‬ ‫با موتور توربوی دو لیتری قدرتی معادل ‪ 238‬اســب بخار‬ ‫داشته و ضمن مصرف سوخت مناسب‪ ،‬از کیفیت ساخت‬ ‫باال و استهالک اندکی برخوردار است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪9‬‬ ‫نقشه خبر جهانی‬ ‫فراخوان‬ ‫پورشـه‬ ‫اسیا‬ ‫برقی های تویوتا‬ ‫تویوتا اعالم کرد‪ ،‬خودروهای برقی این شرکت تحت‬ ‫برنــد دیگری در چین عرضه خواهند شــد‪ .‬این خودروها‬ ‫با نشــان تجاری «گک موتورز» شــریک چینــی تویوتا به‬ ‫فروش می رسند‪ .‬گفته می شــود این خودروها با استفاده‬ ‫از فن اوری ارزان قیمت گک موتورز تولید خواهند شــد‪.‬‬ ‫منابــع اگاه اعالم کردند‪ ،‬خــودروی برقــی «گک تویوتا‬ ‫ای ایکس‪ »۴‬که فرایند توسعه فن اوری ها و تولید ان از دو‬ ‫سال پیش اغاز شــده است‪ ،‬از اواخر سال جاری میالدی‬ ‫در بــازار چین به فروش خواهد رســید‪ .‬هنوز مشــخص‬ ‫نیســت که کدام قطعات این خودرو توســط تویوتا تامین‬ ‫خواهد شــد و اســتانداردهای طراحی کدام شــرکت در‬ ‫تولید این خودرو مالک عمل قرار خواهد گرفت‪ .‬براساس‬ ‫قوانین دولت چین‪ ،‬از سال اینده خودروهای برقی باید ‪۱۰‬‬ ‫درصد از تولیدات خودروســازان خارجی را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫هیبریدی قابل شارژ‬ ‫ســوبارو اعالم کرد‪ ،‬نخســتین محصــول هیبریدی‬ ‫قابل شــارژ خــود را به کمک شــرکت تویوتــا تولید خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در تولید این خودروی شاســی بلند که در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بــه بازارهای جهانی عرضه خواهد شــد‪ ،‬از فن اوری های‬ ‫پیشرفته تویوتا استفاده خواهد شد تا سوبارو با سرمایه گذاری‬ ‫کم تر به دنیای خودروهای هیبریدی های قابل شــارژ گام‬ ‫بگــذارد‪ .‬این خودرو «کراس ترک هیبرید» نام دارد و موتور‬ ‫برقــی ان به طور کامل توســط تویوتا تامین شــده اســت‪.‬‬ ‫دیفرانسیل این خودرو چهار چرخ متحرک است و طراحی‬ ‫ظاهری ان نیز با محصوالت پیشین سوبارو متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬ویژگی های فنی این مدل هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری چینی‬ ‫فاو چین اعالم کرد‪ ،‬در شرکت «بایتون» سرمایه گذاری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مبلغ ســرمایه گذاری فاو در بایتون حدود ‪۲۶۰‬‬ ‫میلیون دالر اســت‪ .‬بایتون می کوشــد برای پیشبرد طرح‬ ‫تولید شاســی بلند برقی و هوشــمند خود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ســرمایه جذب کند‪ .‬این شرکت یک اســتارت اپ برقی ساز‬ ‫چینی اســت که ســال گذشته نخســتین محصول خود را‬ ‫در نمایشــگاه قطعات مصرفی الکترونیکی در لس انجلس‬ ‫امریکا به نمایش گذاشت‪ .‬بایتون رویکرد تازه ای در طراحی‬ ‫و تولید خودروهای برقی در پیش گرفته اســت و قصد دارد‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫خودروهــای لوکس برقــی خــود را در اواخر ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی به بازار چیــن عرضه کند‪ .‬نمونه نهایی این خودرو‬ ‫در ماه های اینده تولید خواهد شــد‪ .‬بناســت عرضه جهانی‬ ‫تولیــدات بایتــون در ســال ‪ ۲۰۲۰‬اغاز شــود و پیش بینی‬ ‫می شود قیمت پایه این خودروها حدود ‪ ۴۵‬هزار دالر باشد‪.‬‬ ‫رقیب فن اوری خودروی برقی‬ ‫قائم مقام هیوندای اعالم کرد‪ ،‬خودروهای پیل سوختی‬ ‫بــرگ برنده هیوندای برای رقابــت در عصر جدید صنعت‬ ‫خــودرو خواهند بود‪ .‬چانگ ایویی ســون که نوه موســس‬ ‫هیوندای و وارث این شــرکت نیز به شــمار می اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیوندای بــرای موفقیت در عرصه رقابــت بین المللی بر‬ ‫توسعه خودروهای پیل سوختی سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬خریداران چینــی از خودروهای پیل ســوختی‬ ‫اســتقبال می کنند و هیوندای می تواند بــا ارایه مدل های‬ ‫متنوع سهم قابل توجهی از این بازار را کسب کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اتوبوس پیل سوختی تویوتا به نام سورا نیز مجوز تردد‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬این اتوبوس که «سورا» نام دارد‪ ،‬انرژی‬ ‫مورد نیــاز برای حرکت خود را از پیل ســوختی هیدروژنی‬ ‫تامین می کند‪ .‬به گفته سخن گوی تویوتا تنها ‪ ۱۰۰‬دستگاه‬ ‫از این اتوبوس تولید خواهد شــد و تمامــی ان ها در اختیار‬ ‫شهرداری توکیو قرار خواهد گرفت تا در جریان بازی های‬ ‫المپیک سال ‪ ۲۰۲۰‬در توکیو مورد استفاده قرار بگیرند‪ .‬هر‬ ‫دستگاه اتوبوس سورا قابلیت جابه جایی ‪ ۷۸‬مسافر را دارد‪.‬‬ ‫مقایسه کیفیت‬ ‫رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم طراحی ولوو در اظهاراتی‬ ‫عجیــب عنوان کــرده که کیفیت ســاخت و خــط تولید‬ ‫کارخانه های مستقر در چین بهتر از همتایان اروپایی خود‬ ‫است‪ .‬در ســال های اخیر بسیاری از شرکت های مشهور‬ ‫جهــان نظیر غول های خودروســازی بین المللی تصمیم‬ ‫گرفته اند که کارخانه های خــود را به چین منتقل کنند تا‬ ‫عالوه بــر کاهش هزینه در تولید‪ ،‬بــه افزایش بهره وری و‬ ‫میزان تولید و عرضه نیز دست یابند‪ .‬بازار چین تحت تاثیر‬ ‫جمعیت بســیار باال و تقاضای فراوان شــهروندان برای‬ ‫اســتفاده از محصــوالت مختلف‪ ،‬یکــی از بزرگ ترین و‬ ‫پرتقاضاترین بازارهای جهان است‪ .‬بنابراین وجود کارخانه‬ ‫خودروســازان بــزرگ در این کشــور از اهمیــت خاص و‬ ‫بسزایی برخوردار است‪ .‬حاال رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم‬ ‫طراحی شرکت ولووی سوئد می گوید‪ :‬با این که بسیاری‬ ‫از مردم و شــرکت ها هنوز هم بــه کیفیت محصوالت و‬ ‫خودروهای چینی شــک دارند و دربــاره ان ابراز نگرانی‬ ‫می کنند‪ ،‬اما باید بگویم که اتفاقا برخالف انتظار بسیاری‬ ‫از مردم‪ ،‬کیفیت ســاخت خودروهایی که توسط نیروهای‬ ‫انســانی متخصص فعال در کارخانه های مستقر در چین‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬بســیار بیش تر از ان دسته از خودروهایی‬ ‫اســت که در کارخانه های اروپایی بــا خط تولید رباتیک و‬ ‫کامال هوشمندانه ساخته می شوند‪.‬‬ ‫خودران نیسان‬ ‫نیســان اعالم کرد‪ ،‬ســامانه خودران «پــرو پایلوت‬ ‫اسیســت» را از ســال ‪ ۲۰۲۰‬در بیــش از ‪ ۲۰‬مــدل در‬ ‫سراســر جهان ارایــه خواهد کرد‪ .‬این ســامانه خودران‬ ‫ترکیبــی از ســامانه کــروز تطبیق پذیر‪ ،‬ســامانه کنترل‬ ‫خطوط و سیستم توقف و حرکت برای شرایط پرترافیک‬ ‫اســت‪ .‬این سامانه می تواند ســرعت خودرو و فاصله ان‬ ‫را با دیگــر خودروها تنظیم کند‪ ،‬در طول حرکت خودرو‬ ‫را در یــک خط جــاده نگه دارد و بهترین مســیر حرکت‬ ‫خودرو برای رســیدن به مقصد را مشخص کند‪ .‬نیسان‬ ‫تاکید دارد‪ ،‬این ســامانه تنها به جهت کمک به رانندگان‬ ‫و کاستن از خستگی انان در ترافیک های سنگین روزانه‬ ‫طراحی شده است و به هیچ وجه جایگزین حضور راننده‬ ‫در خودرو نخواهد شد‪.‬‬ ‫تست خودران ب ام و‬ ‫در شــرایطی که غول های خودروسازی جهان برای‬ ‫به دســت اوردن یک مزیت در بزرگ ترین بازار خودروی‬ ‫جهــان درگیــر رقابتــی تنگاتنگ بــا یکدیگر هســتند‪،‬‬ ‫کمیســیون اقتصاد و فن اوری اطالعات شــانگهای دو‬ ‫مجوز تســت را برای سدان های ســری ‪ ۷‬ب ام و صادر‬ ‫کرده است‪ .‬تا پیش از این خودروسازهای چینی همچون‬ ‫شــرکت دولتی ســایک و شــرکت خودروهای برقی نیو‬ ‫خودروهــای خــود را در مســافتی بیش از شــش هزار‬ ‫کیلومتــری بدون راننــده و هرگونه ســانحه ای ازمایش‬ ‫کرده بودند‪ .‬دو مجوز جدید برای شــرکت ب ام و‪ ،‬اما به‬ ‫این خودروســاز اجازه نمی دهد که در همه خیابان های‬ ‫شــلوغ این شــهر تســت خود را انجام دهند‪ ،‬بلکه بنا به‬ ‫اعالم خبرگزاری رســمی دولــت چین‪ ،‬شــینهوا‪ ،‬تنها‬ ‫مســیر ‪ ۵ /۶‬کیلومتری برای رفت و برگشت این خودرو‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اروپا‬ ‫فراخوان پورشه‬ ‫مقامات دولتی المان از پورشــه خواستند بیش از ‪۶۰‬‬ ‫هزار دســتگاه از شاســی بلندهای دیزلی ماکان و کاین‬ ‫را در سراســر اروپا فرا بخوانند‪ .‬ســخن گوی ســازمان‬ ‫حمل و نقل موتوری المــان (‪ )KBA‬اعالم کرد‪ ،‬اگزوز‬ ‫این دو مدل مجهز به سامانه تخلف در االیندگی است و‬ ‫با وجود کسب استاندارد یورو‪ ۶‬بیش از ‪ ۱۹‬هزار دستگاه‬ ‫از ایــن خودروها در المان باید فراخوان شــده و اصالح‬ ‫شوند‪ .‬سخن گوی پورشه در پی این خبر اعالم کرد‪۵۳ ،‬‬ ‫هزار دســتگاه خودروی ماکان و ‪ ۶۸۰۰‬خودروی کاین‬ ‫در این فراخوان به مراکز خدماتی دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫فراخوان در روسیه‬ ‫اژانس استانداردهای روسیه اعالم کرد‪ ،‬مطلع شده‬ ‫اســت هفت هزار و ‪ ۶۳۸‬دســتگاه خودروی لکسوس و‬ ‫تویوتا به طور داوطلبانه فراخوان داده شده اند‪ .‬سال تولید‬ ‫این خودروها بین ژوئن ‪ ۲۰۱۵‬تا ســپتامبر ‪ ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫این نهاد نظارتی اعالم کرده اســت کــه دلیل فراخوان‬ ‫این دو برند نقص احتمالی در میکروچیپ به کار رفته در‬ ‫این خودروهاســت‪ .‬بنا به این اعالم‪ ،‬این نقص می تواند‬ ‫موجب شود کیسه هوای این خودروها درست کار نکند‪.‬‬ ‫ایــن فراخوان طیف وســیعی از مدل های لکســوس و‬ ‫تویوتا را شــامل می شــود‪ .‬فراخوان خودرو نه به معنای‬ ‫اعتراف به شکست در تولید یک محصول که به معنای‬ ‫قابل اعتمــاد بودن یک تولید کننده اســت کــه در قبال‬ ‫امریکا‬ ‫کاهش هزینه بازگشت‬ ‫پژو ســیتروئن اعالم کــرد‪ ،‬برای بازگشــت به بازار‬ ‫امریکا برنامــه صرفه جویی تازه ای را اجــرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیر کســب و کار پــژو ســیتروئن در امریــکا گفت‪ :‬این‬ ‫راه کار مجموعــه ای از ابزارهای نرم افزاری‪ ،‬برنامه های‬ ‫کاربــردی تلفن همراه و یک شــبکه فروش کم هزینه و‬ ‫پربازده را در بر می گیرد‪ .‬طبق امارهای رســمی بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از هزینه فروش خودرو‪ ،‬صرف مخارج شــبکه‬ ‫فروش می شود‪.‬‬ ‫مورد فورد‬ ‫فــورد اعالم کرد‪ ،‬از این پس تمــام محصوالت فورد‬ ‫در استرالیا مشمول ضمانت پنج ساله خواهند بود‪ .‬در این‬ ‫ضمانت نامــه هیچ محدودیتی برای مســافتی که خودرو‬ ‫طی می کند‪ ،‬در نظر گرفته نشــده اســت‪ .‬ایــن اقدام در‬ ‫پی محکومیت فــورد در یک دادگاه اســترالیایی صورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬دادگاه فورد را به دلیل قصور در حل نقص فنی‬ ‫ســامانه انتقــال تولیداتش به جریمــه ‪ ۱۰‬میلیون دالری‬ ‫محکوم کرد‪ .‬تولیدات فورد پیش از این مشــمول ضمانت‬ ‫سه ساله می شدند و اگر خودرو بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر‬ ‫را می پیمود از شــمول این ضمانت خارج می شد‪ .‬ضمانت‬ ‫جدید فورد با ان چه از سوی خودروسازان ژاپنی نظیر تویوتا‬ ‫ان چه به مشــتریان خود عرضه می کنــد‪ ،‬حتی پس از‬ ‫فروش‪ ،‬احســاس مسوولیت کرده و سعی دارد تا از بروز‬ ‫هر گونه مشکل احتمالی پیش گیری کند‪.‬‬ ‫رونق بازار‬ ‫بازار خودروی اروپا در ماه اوریل شــاهد رشــد ‪۹ /۶‬‬ ‫درصدی بــود‪ .‬فروش برندهــای فولکس واگن‪ ،‬تویوتا‪،‬‬ ‫ســئات و داچیا در پنج بازار عمده اروپایی بیش از ســایر‬ ‫خودروسازان رشــد کرد‪ .‬امارها نشان می دهند‪ ،‬در ماه‬ ‫اوریل سال جاری میالدی ثبت پالک خودروهای نو در‬ ‫اروپا یــک میلیون و ‪ ۳۴۰‬هزار دســتگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫ســئات در این مدت با رشد ‪ ۲۵‬درصدی فروش پیش تاز‬ ‫بود و سبب شد برند مادرش‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬در مجموع‬ ‫رشــد ‪ ۱۳‬درصــدی را تجربه کند‪ .‬فــروش محصوالت‬ ‫فولکس واگــن‪ ،‬برنــد محوری این گــروه نیز ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫پایان دیزلی های ولوو‬ ‫ولوو اعالم کرد‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۱۹‬به بعد خودروهای‬ ‫دارای موتورهــای دیزلی تولید نخواهد کــرد‪ .‬این خبر‬ ‫پس از ان منتشــر می شــود که در ماه ژوئیه گذشته این‬ ‫خودرو ســاز اعالم کرده بود‪ ،‬از سال ‪ ۲۰۱۹‬به بعد همه‬ ‫خودروهایش بــه برخی از ویژگی های خودروهای برقی‬ ‫مجهز خواهند بود‪ ،‬خواه خودروهای هیبریدی باشــند‪،‬‬ ‫خواه برقی هیبریدی و خواه خودروهای کامال برقی‪.‬‬ ‫مرسدس بنز برقی ‬ ‫مرســدس بنــز قصد دارد تــا ســال ‪ ۲۰۲۲‬بیش از‬ ‫و هوندا ارایه می شــود‪ ،‬رقابت می کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تمامی محصوالت شــرکت کیای کــره جنوبی دارای‬ ‫ضمانت هفت ســاله نامحدود هســتند و شرکت تسالی‬ ‫امریکا هم خودروهای برقی خود را به مدت هشت سال و‬ ‫تا سقف ‪ ۱۶۰‬هزار کیلومتر ضمانت می کند‪.‬‬ ‫محبوب قطعه سازها‬ ‫گزارش شــاخص ارتباط خودروســاز‪ -‬قطعه ساز در‬ ‫امریکا به روزرســانی شــد‪ .‬در این گزارش که از ســوی‬ ‫موسســه تحقیقاتی «چشــم انداز برنامه ریزی» در امریکا‬ ‫منتشر شــده اســت‪ ،‬خودروســازان فعال در این کشور‬ ‫براساس درجه پای بندی به ضوابط ارتباط با قطعه سازان‬ ‫رتبه بندی شدند‪ .‬امسال تمامی شرکت های خودروسازی‬ ‫جز تویوتا شاهد افت امتیاز بودند و رتبه این شرکت ها در‬ ‫رده بنــدی تغییری نکرد‪ .‬بدین ترتیــب تویوتا کماکان در‬ ‫رتبه نخست قرار دارد و هوندا و جنرال موتورز رتبه های‬ ‫بعدی را به خود اختصاص داده اند‪ .‬پیش از ســال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫جنرال موتورز در این رتبه بندی جایگاه مناسبی نداشت‪،‬‬ ‫اما این خودروســاز توانســت ظرف مدت دو سال روابط‬ ‫خود را با قطعه ســازان بهبود دهد و به رتبه ســوم برسد‪.‬‬ ‫شرکت های فورد‪ ،‬فیات کرایسلر و نیسان هم رتبه های‬ ‫سوم تا ششم را از ان خود کردند‪ .‬نیسان در سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫ســومین خودروساز محبوب قطعه ســازان بود‪ ،‬اما از ان‬ ‫‪ ۱۰‬مــدل خودروی برقی روانه بــازار کند‪ .‬دایملر مالک‬ ‫برند مرســدس بنز اعالم کرد‪ ،‬با ســرمایه گذاری ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی تولید انبوه خودروهای برقی در فرانســه‬ ‫را اغــاز خواهــد کــرد‪ .‬این خودروســاز کــه هم اکنون‬ ‫خودروهــای برقــی خــود را تحــت برنــد اســمارت در‬ ‫فرانســه تولید می کند‪ ،‬تصمیم دارد رقیب تازه ای برای‬ ‫تســا‪ ،‬خودروی برقی لوکس امریکایی تولید کند‪ .‬این‬ ‫نخســتین بار است که خودرویی تحت برند مرسدس بنز‬ ‫در فرانسه تولید می شود‪.‬‬ ‫استاندارد ایمنی‬ ‫کمیســیون اروپا اعالم کرد‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۲۱‬تمامی‬ ‫خودروهــای نو باید دارای ســامانه های ایمنی ضروری‬ ‫نظیر ترمــز اتوماتیک اضطراری‪ ،‬ســامانه کمکی حفظ‬ ‫خودرو بین خطوط و ســامانه تشخیص خستگی راننده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کمیســیون اروپا مجموعه جدیدی از استانداردهای‬ ‫ایمنی معرفی کرده است که به موجب ان خودروسازان‬ ‫موظف هســتند از سال ‪ ۲۰۲۱‬سه سامانه ایمنی مذکور‬ ‫را در تولیــدات خــود ارایه کنند‪ .‬به ایــن ترتیب مجموع‬ ‫ســامانه های ایمنی اجباری در سال ‪ ۲۰۲۱‬به ‪ ۱۱‬مورد‬ ‫خواهد رســید‪ .‬خودروســازان همچنین موظف شده اند‬ ‫تمامــی خودروهــای نو را بــه گونه ای طراحــی و تولید‬ ‫کنند که با ســامانه ثبت اطالعــات تصادفات هم خوانی‬ ‫داشته باشند‪ .‬گفته می شود الزامات ایمنی تازه‪ ،‬موجب‬ ‫افزایش قیمت خودروهای نو خواهد شد‪.‬‬ ‫پس روند نزولی را در پیــش گرفت و هم اکنون در میان‬ ‫شش خودروساز بزرگ امریکا مقام اخر را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫نفتای دیگری‬ ‫توافق نفتای جدید اشــتغال در خودروساز های امریکا‬ ‫را بهتر نمی کند‪ .‬یکی از اهــداف دولت ترامپ در بازبینی‬ ‫توافــق نفتا این بود که شــرکت های خودروســازی فعال‬ ‫در امریــکا را مجبور کند تا کارخانه هــای خود را به داخل‬ ‫امریکا منتقل کنند‪ ،‬اما توافق جدید نمی تواند این خواسته‬ ‫امریکا را براورده کند‪ .‬مدیران شرکت های خودروسازی و‬ ‫کارشناسان زنجیره تامین قطعات خودرو در امریکا اعالم‬ ‫کردند‪ :‬معیارهای جدید تعیین شــده در واردات خودرو در‬ ‫قرارداد جدید نفتا احتماال نخواهد توانســت خواسته های‬ ‫امریکا در مجبور کردن شــرکت های خودروسازی برای‬ ‫انتقال کارخانه های خود بــه داخل امریکا را براورده کند‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدند‪ ،‬براســاس توافق جدید بعید به نظر‬ ‫می رسد خودروســازان میلیاردها دالر سرمایه گذاری خود‬ ‫در کارخانه هــای خارج از امریکا را رها کــرده و در داخل‬ ‫امریکا کارخانه جدید تاسیس کنند‪ .‬این شرکت ها احتماال‬ ‫گزینــه پرداخت تعرفــه ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬دالری بــه ازای هر‬ ‫خــودرو را به جای انتقــال کل کارخانه بــه داخل امریکا‬ ‫انتخــاب کرده و این هزینه را نیــز از طریق خرید قطعات‬ ‫ارزان قیمت از بازارهای اسیایی جبران می کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪11‬‬ ‫تست‬ ‫تست گروهی بهترین هاچ بک های سریع السیر بازار‬ ‫جدال روی اسفالت داغ‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫به احتمال زیاد هیچ ســگمنتی در دنیای خودرو را نمی توان به گســتردگی و عجیبی هاچ بک های ســریع الســیر یا اصطالحا داغ دانســت چرا که از یک سو‬ ‫یک خودروی نســبتا ارزان قیمت و جمع و جور شــهری مانند سوزوکی سوئیفت اســپرت به ارزش ‪ 25‬هزار دالر استرالیا و از طرف دیگر مدل های بزرگ تر و‬ ‫لوکس تــری همچون ااودی ‪ RS3‬و مرســدس بنز ‪ AMG A45‬با قیمت هایی بیش از ‪ 80‬هــزار دالر را در خود جای می دهد! در عین حال به این مجموعه‬ ‫باید برخی از مدل های ســدان را نیز اضافه کرد تا خودروهایی مانند ســوبارو ‪ ،WRX STI‬ب ام و ‪ M2‬کوپه و حتی ‪ CLA45‬در فهرســت به چشم بخورند‪.‬‬ ‫موضوعی که به خصوص طی سال های اخیر به صورت یک روند مشاهده می شود افزایش قابل توجه قوای این خودروهای کوچک است به طوری که هاچ‬ ‫بک های به نسبت معتدل امروزی در واقع مدل های داغ چند سال پیش بودند ضمن این که این رویه بر روی ابعاد این ماشین نیز تاثیر گذاشته تا با مدل های‬ ‫بزرگ تر از قبل رو به رو باشیم!‬ ‫در میان انبوه خودروهای این کالس برای این بررسی از هر رده بهترین ها انتخاب شدند تا در عمل رقابت متعادل تری را شاهد باشیم هر چند به دلیل اختالف‬ ‫قیمــت زیاد‪ ،‬المانی های لوکس جایی در این فهرســت نتوانســتند از ان خود کننــد‪ .‬ارزان ترین خودروی این جمع یکی از جدیدترین ها نیز به حســاب می اید‪.‬‬ ‫هیوندای ‪ N i30‬هرچند از پکیج پرفورمنس لوکس بهره می برد‪ ،‬اما قیمت تمام شــده ان برای مشــتری حدودا ‪ 43‬هزار دالر اســت ضمن این که پیشرانه دو‬ ‫لیتری توربوی به کار رفته در این چشم بادامی به راحتی می تواند قدرتی برابر با ‪ 271‬اسب بخار و گشتاور ‪ 353‬نیوتن متر تولید کند که این نیرو به وسیله یک‬ ‫جعبه دنده شش سرعته دستی به چرخ های جلو منتقل خواهد شد‪ .‬فهرست تجهیزات استاندارد در نظر گرفته شده برای ان نیز واقعا وسوسه انگیز است به‬ ‫طوری که از سیســتم تعلیق تطبیق شــونده تا کنترل شروع حرکت و حاالت مختلف رانندگی را شامل می شود‪ .‬البته اگر پکیج مذکور را سفارش ندهید قیمت‬ ‫این هاچ بک ‪ 1509‬کیلوگرمی سه هزار دالر کاهش می یابد‪ ،‬اما در این صورت بیش تر ادوات رفاهی را از دست خواهد داد!‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪13‬‬ ‫تست‬ ‫با قیمــت ‪ 46‬هزار دالر اســترالیا‪ ،‬دومیــن خودروی‬ ‫ارزان قیمت گروه؛ یعنی پژو ‪ GTi 308‬نســخه ‪ 270‬قرار‬ ‫دارد که هر چند قدرتمندترین مدل این هاچ بک محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬اما در واقع ضعیف ترین و کم حجم ترین پیشرانه‬ ‫در این جمع را در اختیار دارد! البته پژو یک امتیاز بســیار‬ ‫بزرگ دارد و ان هم وزن ‪ 1178‬کیلوگرمی ان اســت که‬ ‫‪ 187‬کیلــو از دومین خودروی ســبک گــروه یعنی هوندا‬ ‫ســیویک تایــپ ‪ R‬کم تر اســت‪ .‬این هاچ بک فرانســوی‬ ‫برای ســال ‪ 2018‬بهینه سازی هایی را به خود می بیند که‬ ‫مهم تریــن ان ها پهنای بیش تر محور جلو‪ ،‬دیســک های‬ ‫ترمز غــول پیکر ‪ 380‬میلــی متری‪ ،‬دیفرانســیل لغزش‬ ‫محدود درســت مانند هیونــدای و رینگ های ‪ 19‬اینچی‬ ‫جدید هســتند‪ 308 .‬نیز مانند رقیب کــره ای خود از یک‬ ‫جعبه دنده شــش ســرعته دســتی برای انتقال قدرت به‬ ‫چرخ های جلو استفاده می کند‪.‬‬ ‫هوندا ســیویک با قیمــت ‪ 51‬هزار دالر در رده ســوم‬ ‫گران های گروه ایستاده و در مقایسه با قبل به طور کامل‬ ‫یــک خودروی جدید به حســاب می ایــد‪ .‬از طراحی بدنه‬ ‫ایرودینامیک گرفته تا اگزوز های ســه گانه‪ ،‬سیویک تایپ‬ ‫‪ R‬جدید هاچ بکی است که اصوال برای تند راندن ساخته‬ ‫شــده و در این راستا پیشرانه چهار ســیلندر توربوی ان با‬ ‫قدرت ‪ 306‬اسب بخار و گشتاور ‪ 400‬نیوتن متر به بهترین‬ ‫نحو ممکن این نیرو را به از طریق جعبه دنده شش سرعته‬ ‫دستی به دیفرانسیل ‪ LSD‬جلو منتقل می کند‪ .‬در واقع با‬ ‫یک مقایسه ساده به راحتی می توان فهمید که پیشرانه دو‬ ‫لیتری هوندا پر بازده ترین در این جمع است تا حتی قدرت‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫ان از نمونــه ‪ 2.5‬لیتری ‪ WRX STI‬نیز بیش تر باشــد‪.‬‬ ‫در عیــن حال همانند هیوندای در این خودرو از سیســتم‬ ‫ترمز برمبو‪ ،‬سیســتم تعلیق تطبیق شونده و برخی ادوات‬ ‫خاص ماشین های قدرتی ژاپنی اســتفاده شده تا همانند‬ ‫طراحــی بدنه یکی از منحصر بــه فردترین هاچ بک های‬ ‫سریع السیر به حساب اید!‬ ‫درمیان مدل های چهار چرخ متحرک در این بررسی‬ ‫فولکــس واگن گلــف ‪ R‬قابــل دســترس ترین هاچ بک‬ ‫محســوب می شــود تا با قیمــت ‪ 56‬هــزار دالر مجهز به‬ ‫جعبه دنده تعویض ســریع دو کالچه نیز باشد هر چند که‬ ‫بــرای ان باید ‪ 2500‬دالر بیش از نمونه دســتی پرداخت‬ ‫کــرد‪ .‬مدل مــورد ازمایــش در این جا همچنیــن از پکیج‬ ‫وولســبورگ بهره می برد که دو هــزار دالر به قیمت این‬ ‫خودرو افزوده اســت‪ .‬گلف در میانه راه نســل هفتم خود‬ ‫قــرار دارد به همین منظور فولکس بهینه ســازی هایی را‬ ‫بــر روی ان انجام داده کــه بیش از هر چیــز به افزایش‬ ‫قدرت پیشرانه این خودرو منجر شده است‪ .‬پیشرانه چهار‬ ‫سیلندر به کار رفته در گلف ‪ R‬در مدل ‪ 2018‬توانایی تولید‬ ‫بیش ترین قدرت ‪ 286‬اسب بخار و گشتاور ‪ 380‬نیوتن متر‬ ‫را دارد که برای وزن ‪ 1450‬کیلوگرمی ان رقم متوســطی‬ ‫به حساب می اید‪ ،‬همچنین گلف برخالف بیش تر رقبایش‬ ‫از دیفرانســیل لغــزش محــدود مکانیکی ســود نمی برد‬ ‫تا این کار توســط یــک نرم افــزار به صــورت الکتریکی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬یکــی از مزیت های مدل ‪ R‬حالت رانندگی‬ ‫مسابقه ای است که در صورت فعال بودن سیستم شاسی‬ ‫کامــا خود را با شــرایط حرکتی منطبــق می کند ضمن‬ ‫این کــه جعبه دنده ‪ DSG‬نیز به پیروی از ان تعویض های‬ ‫به مراتب سریع تری را انجام می دهد‪.‬‬ ‫اگر فورد فوکس ‪ RS‬با قیمت ‪ 51‬هزار دالری را یکی‬ ‫از اســپرت ترین و دینامیک تریــن هاچ بک های اســپرت‬ ‫این ســگمت بدانیــم‪ ،‬مدل جدید این خــودرو را که برای‬ ‫ســال ‪ 2018‬با پسوند لیمیتد ادیشــن روانه بازار شده باید‬ ‫قطعا یک هیوالی واقعــی در نظر گرفت چرا که تقریبا از‬ ‫تمام تجهیزات یک خودروی مســابقه ای واقعی شــامل‬ ‫دیفرانسیل لغزش محدود‪ ،‬رینگ های الیاژی ‪ 19‬اینچی‪،‬‬ ‫تایرهای میشــلین پایلوت اســپرت کاپ ‪ ،2‬صندلی های‬ ‫ریــکارو‪ ،‬کمــک فنر های قابــل تنظیم‪ ،‬سیســتم کنترل‬ ‫شروع حرکت‪ ،‬سیستم توزیع گشــتاور میان چهار چرخ و‬ ‫صد البته حالت دریفت بهره می برد هر چند که قیمت ان‬ ‫به حدود ‪ 57‬هزار دالر بالغ شده است! پیشرانه قرار گرفته‬ ‫در زیرکاپــوت جمع و جور فوکس ‪ RS‬بدون تغییر نســبت‬ ‫به موســتانگ همان نمونه اکوبوســت ‪ 2.3‬لیتری مجهز‬ ‫به توربو به قدرت ‪ 345‬اســب بخار و گشــتاور قابل توجه‬ ‫‪ 440‬نیوتن متر است که برای تکمیل ان از یک جعبه دنده‬ ‫شش سرعته دستی بهره گرفته شده است‪ .‬این خودرو که‬ ‫عمال در المان تولید می شود البته چندان سبک وزن هم‬ ‫نیســت چرا که با ‪ 1543‬کیلوگرم رقابــت پایاپایی با دیگر‬ ‫خودروی سنگین وزن گروه یعنی سوبارو دارد!‬ ‫تنها خودروی ســدان این جمع ســوبارو ‪WRX STI‬‬ ‫نســخه ‪ R‬اســت که با وجود تفاوت اتاق با سایر رقبایش‪،‬‬ ‫اما به دلیل شــباهت زیاد به مدل هــاچ بک قبلی خود به‬ ‫ســادگی در محدوده این بررســی قرار می گیــرد‪ .‬در واقع‬ ‫‪ WRX‬یکی از خودروهای انگشت شماری است که هنوز‬ ‫هم برای بســیاری جلب توجه کننده محســوب می شود‬ ‫خصوصــا این که با رنگی به قرمزی یک فراری ســفارش‬ ‫داده شود! ســوزوکی همچنین پرحجم ترین پیشرانه این‬ ‫گــروه را نیــز در اختیار خــود دارد که به ایــن عنوان باید‬ ‫گران تریــن را نیز با مبلغ ‪ 57‬هزار و‪ 700‬دالر اضافه کرد‪.‬‬ ‫این خودرو که تنها با جعبه دنده شش سرعته دستی قابل‬ ‫سفارش است در نسخه ‪ R‬از قدرت و گشتاوری به ترتیب‬ ‫برابر با ‪ 296‬اســب بخار و ‪ 407‬نیوتن متر بهره می برد؛ از‬ ‫جمله تجهیزات اســپرت این خودرو باید به دیفرانسیل با‬ ‫کنترل توســط راننده‪ ،‬سیستم توزیع گشــتاور‪ ،‬ترمز های‬ ‫برمبو با کالیپرهای شــش پیستونه‪ ،‬صندلی های ریکارو و‬ ‫‪ ...‬اشاره داشت هر چند که مانند هیوندای ‪ i30N‬و گلف‬ ‫‪ R‬می توان با حذف بســیاری از این ادوات بیش از ‪6800‬‬ ‫دالر در قیمت ان صرفه جویی کرد!‬ ‫توانایی های حرکتی‬ ‫بهتریــن و جذاب ترین راه برای بررســی عملکرد این‬ ‫خــودرو در وهله اول به تســت شــتاب در خط مســتقیم‬ ‫اختصاص دارد که در ادامه با تســت ترمز نیز همراه شده‬ ‫است‪ .‬این ازمایش شامل چند بخش می شود که از شتاب‬ ‫صفر تــا ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت تا زمــان طی ‪ 400‬متر‬ ‫را در بــر می گیرد به طوری که در مجمــوع بتوان عالوه‬ ‫بر قــدرت‪ ،‬نتیجه گیــری منطقی نیز در مــورد دینامیک‬ ‫ســواری و فرمان پذیری ان ها به دســت اورد‪ .‬سه خودرو‬ ‫از شــش مدل این بررســی مجهز به سیســتم چهار چرخ‬ ‫متحــرک هســتند تا پیــش بینی نتایج تســت شــتاب را‬ ‫تاحدودی اسان تر کنند! ســردمدار هاچ بک های داغ در‬ ‫این جــا همان طور که از ابتدا قابل حــدس بود گلف ‪ R‬به‬ ‫حســاب می اید که بــه لطف سیســتم ‪ AWD‬و مکانیزم‬ ‫توزیع گشتاور هوشــمند بهترین رکورد را از ان خود کرده‬ ‫اســت‪ .‬گلف ‪ R‬در صورت اســتفاده از جعبه دنده دســتی‬ ‫شــتابی برابر با ‪ 5.2‬ثانیه را ثبت می کنــد که این رقم در‬ ‫مــورد جعبه دنده ‪ DSG‬به ‪ 4.8‬ثانیه کاهش پیدا می کند‬ ‫هر چنــد که در زمان ازمایش شــتاب اولیــه خیره کننده‬ ‫‪ 4.52‬ثانیــه بــرای ان به ثبت رســید تا حتی ســریع تر از‬ ‫اعالم رسمی خود فولکس واگن باشد! در عین حال گلف‬ ‫تنها خودروی این جمع است که توانسته مسافت ‪ 400‬متر‬ ‫را در زمان ‪ 12.83‬ثانیه با حداکثر ســرعت ‪ 171‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت بپیماید ضمن این که برای متوقف کردن ان از‬ ‫چنین ســرعتی به حال سکون به ‪ 35.2‬متر جا نیاز است‬ ‫تا این خودرو را در این زمینه در جایگاه چهارم قرار دهد‪.‬‬ ‫رده دوم این بررســی با اختالف بیــش از نیم ثانیه ای‬ ‫بــه فورد فوکس ‪ RS LE‬می رســد کــه در بهترین حالت‬ ‫توانست شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت را در زمان‬ ‫‪ 5.08‬به دســت اورد و مســافت ‪ 400‬متر را نیز در زمان‬ ‫‪ 13.25‬ثانیه بــا بیش ترین ســرعت ‪ 167.5‬کیلومتر در‬ ‫ســاعت بپیماید‪ .‬البته با توجه به مشــخصات فنی فوکس‬ ‫حداقــل بر روی کاغــذ انتظار بیش تــری از این هیوالی‬ ‫کوچک می رفت‪ ،‬اما به هر صورت ثبت چنین رکوردهایی‬ ‫نیــز در این کالس در خور توجه اســت! فوکس در عین‬ ‫حال برای متوقف شــدن عملکرد بهتری را در مقایسه با‬ ‫گلف داراست به این ترتیب که از ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫تنها در ‪ 34.9‬متر به ســکون کامل می رســد تا ســومین‬ ‫سیستم قدرتمند ترمز را در این گروه دارا باشد‪.‬‬ ‫سوبارو ‪ STI‬جدید هرچند پیشرانه ای به قدرت رقبای‬ ‫اصلــی اش ندارد‪ ،‬اما سیســتم چهار چــرخ متحرک این‬ ‫خودرو که حاصل ســال ها تجربه ســوبارو در تولید چنین‬ ‫سیســتم هایی است باعث شــده تا با زمان ‪ 5.99‬ثانیه ای‬ ‫برای رســیدن به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت سومین‬ ‫عضو سریع جمع به حساب اید‪ .‬همچنین ‪ WRX‬به لطف‬ ‫هماهنگی عالی میان پیشــرانه و جعبه دنده شش سرعته‬ ‫خود‪ ،‬مســافت ‪ 400‬متــر را در ‪ 14.1‬ثانیــه و با حداکثر‬ ‫ســرعت ‪ 162‬کیلومتر در ساعت طی می کند هر چند که‬ ‫سیستم ترمز ان به هیچ وجه در قیاس با دیگر خودروهای‬ ‫این گروه رضایت بخش نیســت چرا کــه توقف کامل این‬ ‫هاچ بک را در مسافت ‪ 35.6‬متری رقم می زند‪.‬‬ ‫گــران قیمت ترین خــودروی دیفرانســیل جلو در این‬ ‫جمع هوندا ســیویک است که موفق شــده عنوان چهارم‬ ‫را در شــتاب اولیه به دست اورد‪ .‬تایپ ‪ R‬برای رسیدن به‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪15‬‬ ‫تست‬ ‫ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت به زمان ‪ 6.05‬ثانیه نیاز‬ ‫دارد و یــک چهارم مایل را در ‪ 14.108‬ثانیه با بیش ترین‬ ‫ســرعت ‪ 163.3‬کیلومتــر در ســاعت ثبــت می کند که‬ ‫همان طور که پیداست رقابت بسیار فشرده ای میان ان و‬ ‫دیگر رقیب هم وطنش در این بخش وجود دارد‪ .‬عملکرد‬ ‫به نســبت خوب هوندا در خط ترمــز این خودرو نیز کامال‬ ‫مشــخص است به طوری که با مسافت ‪ 33.4‬متر بهترین‬ ‫رکــورد را از ان خــود کرده هــر چند که تنها فرانســوی‬ ‫این جمع با ‪ 0.1‬متر اختالف درســت پشــت ســر ان قرار‬ ‫می گیرد!‬ ‫پژو ‪ 308‬بــه دلیل این که کوچک ترین پیشــرانه را در‬ ‫این گروه در اختیار دارد طبیعتا گشــتاور ان نیز پایین ترین‬ ‫خواهد بود حتی اگر سیســتم توربــو بهترین عملکرد را از‬ ‫خود نشان دهد‪ .‬همین موضوع باعث شده تا ‪ GTI‬برای‬ ‫کســب شــتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت به زمانی‬ ‫بیش از ‪ 6.2‬ثانیه نیاز داشــته باشد‪ ،‬هر چند که در کسب‬ ‫رکورد مســافت ‪ 400‬متر پژو نشان داده که قابلیت رقابت‬ ‫با دیگر خودروهای ســریع گروه مانند ‪ STI‬و تایپ ‪ R‬را به‬ ‫راحتی دارد چرا که زمان به دست امده برای ان ‪14.248‬‬ ‫ثانیه و بیش ترین سرعت کسب شده نیز ‪ 162.2‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت اســت‪ .‬در عین حال در صورت انتخاب حالت‬ ‫اســپرت عمال محدوده دور موتور قرمــز از بین می رود تا‬ ‫دورگیری پیشرانه و بازده ان به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫اولین محصــول منحصر بــه فرد بخــش موتور های‬ ‫اســپرت شهری هیوندای در ابتدا این طور به نظر می امد‬ ‫کار چنــدان دشــواری در این رقابت نداشــته باشــد‪ ،‬اما‬ ‫در عیــن ناباوری رده ای بهتر از اخر را در تســت شــتاب‬ ‫نتوانســت کســب کند‪ .‬هیوندای ‪ i30N‬برای رسیدن به‬ ‫سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ســاعت به زمان ‪ 6.37‬ثانیه ای‬ ‫نیاز دارد و در ادامه مســافت ‪ 400‬متــر را در ‪ 14.5‬ثانیه‬ ‫با حداکثر ســرعت ‪ 156.6‬کیلومتر در ســاعت به دست‬ ‫مــی اورد کــه ان را بــه خودرویی عــادی در میــان هاچ‬ ‫بک هــای داغ بدل می کنــد‪ .‬برای توقــف کامل‪i30N ،‬‬ ‫مســافتی در حدود ‪ 35.2‬متر نیاز دارد تا با فولکس واگن‬ ‫دقیقا در یک جایگاه قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫در جاده‬ ‫ایــن هاچ بک های داغ هر چند در مســیر مســتقیم و‬ ‫دور پیســت رکورد های متفاوت و بعضا جالبی را کســب‬ ‫کرده انــد‪ ،‬اما قابلیت های واقعــی ان ها در جاده های بین‬ ‫شــهری به دســت می اید خصوصا این که این مسیرها از‬ ‫نوع پر پیچ و خم انتخاب شــده باشند‪ .‬در عین حال برای‬ ‫این که هیــچ یک از شــرکت کنندگان در ســرعت مجاز‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫تجاوز نکنند و در عین حال بهترین شــرایط برای بررسی‬ ‫دینامیک حرکتی ان ها ایجاد شود مسیر دارای عرض به‬ ‫نســبت کمی اســت تا توانایی کنترل و تند راندن در عین‬ ‫چســبندگی قابل قبول به زمیــن عامل اصلی در موفقیت‬ ‫ان ها به حساب اید‪.‬‬ ‫ســیویک تایــپ ‪ R‬بــه لطــف خصوصیات اســپرت و‬ ‫ایرودینامیک بدنه فوق العاده و البته شاســی تقویت شــده‬ ‫دارای چسبندگی زیادی به مسیر است تا به اذعان بسیاری‬ ‫از اعضای تیم تست بهترین خودرو در این جمع باشد‪ .‬دقت‬ ‫فرمــان در تایــپ ‪ R‬قطعا یکی از مواردی اســت که باعث‬ ‫شده پایداری این هاچ بک حتی در بدترین شرایط نیز مثال‬ ‫زدنی باشــد هر چند که گشتاور پیشــرانه بیش ترین در این‬ ‫گروه نیســت و نمی توان به لحاظ چابکی با گلف یا فورد ان‬ ‫را قیاس کرد‪ .‬دومین خودرویی که بیش ترین لذت رانندگی‬ ‫را در چنین مسیرهایی ایجاد می کند‪ ،‬کندترین عضو گروه‬ ‫یعنی هیونــدای ‪ i30N‬اســت! این هاچ بک تــازه وارد از‬ ‫شاسی مستحکم تری بهره می برد تا سواری متعادلی برای‬ ‫ان به ارمغان بیاورد ضمن این که گشتاور در دورهای پایین‬ ‫به درســتی در اختیار راننده قرار می گیرد و همین موضوع‬ ‫به افزایش لذت رانندگی ان کمک شــایانی می کند‪ .‬با این‬ ‫حال فرمان هیوندای در دورها تاحدودی ســفت و سنگین‬ ‫احســاس می شود و در این بخش نباید ان را یک هاچ بک‬ ‫تمام عیار محسوب کرد‪.‬‬ ‫فرمان پذیری مناســب گلف همــواره جزو خصوصیات‬ ‫جدایی نشــدنی این هاچ بک در میان هم کالس هایش به‬ ‫حســاب می اید‪ ،‬اما طی سال های اخیر رقابت ان قدر میان‬ ‫هاچ بک های داغ فشــرده شــده تا در نهایت گلف ‪ R‬را در‬ ‫رده ســوم لذت رانندگی و دینامیک حرکتی قرار دهد‪ ،‬هر‬ ‫چند که هنوز هم برای افرادی که به دنبال یک کوچولوی‬ ‫بسیار ســریع هســتند‪ ،‬گزینه اول خواهد بود! با وجود کم‬ ‫پیچی فرمان‪ ،‬سیســتم تعلیق بســیار عالی به کار رفته در‬ ‫این المانی باعث شــده تا راحت ترین و ساکت ترین کابین را‬ ‫برای سرنشــینان به همراه داشته باشد که خود یک امتیاز‬ ‫بزرگ برای ان است‪ .‬درست در نقطه مقابل فولکس‪ ،‬فورد‬ ‫فوکــس ‪ RS‬قرار می گیرد که به لطف مشــخصات کامال‬ ‫اســپرت بهترین انتخاب برای پیســت به حســاب می اید‪،‬‬ ‫اما همین موضوع به پاشــنه اشیل خودرو در استفاده های‬ ‫روزمره تبدیل می شود به طوری که تقریبا تمام دست انداز ها‬ ‫به صورت مســتقیم به کابین منتقل و باعث می شود راننده‬ ‫نتواند تمرکز خود را به تند راندن معطوف کند!‬ ‫پژو ‪ 308GTi‬در جاده دارای کارکردی بیش تر شبیه‬ ‫به دیگر رقیب اروپایی خود یعنی گلف است تا سرنشینان‬ ‫در موقعیتی به نســبت راحت قرار داشته باشند‪ .‬سیستم‬ ‫تعلیق و به طور کلی شاســی پــژو هر چند بهترین در این‬ ‫جمع نیســت‪ ،‬اما چیزی که باعث شــده ‪ GTi‬همچنان‬ ‫مورد عالقه تعداد قابل توجهی از افراد باشد وزن سبک‬ ‫ان اســت کــه کشــش مناســب و توانایی هــای حرکتی‬ ‫مثال زدنــی برای ان ایجاد می کند‪ ،‬اگــر چه در مبحث‬ ‫ارگونومــی چندان خودروی اصطالحا خوش دســتی به‬ ‫حســاب نمی اید تا در رده های پایینــی جدول قرار گیرد‪.‬‬ ‫دیدن نام ســوبارو ‪ WRX STI‬در انتهای رده بندی این‬ ‫بررسی شــاید برای برخی عجیب به نظر اید اما واقعیت‬ ‫این اســت که حتی سیســتم ‪ AWD‬فوق العاده سوبارو‬ ‫نیز نتوانســته کاستی های فنی این خودرو را جبران کند‪.‬‬ ‫کیفیت ســواری در تنها مدل ســدان گروه خشک است‬ ‫و فرمان نیز به همان نســبت ســفت احســاس می شود‬ ‫که بــه این موارد باید عملکرد خشــن پیشــرانه در تولید‬ ‫قدرت و گشــتاور را نیز افزود تا در کنار برچســب قیمت‬ ‫باال‪ ،‬سوبارو به هیچ وجه یک مدل موفق حداقل در این‬ ‫بررسی نباشد!‬ ‫دیدن نام سوبارو ‪WRX‬‬ ‫‪ STI‬در انتهای رده بندی این‬ ‫بررسی شاید برای برخی‬ ‫عجیب به نظر اید اما واقعیت‬ ‫این است که حتی سیستم‬ ‫‪ AWD‬فوق العاده سوبارو نیز‬ ‫نتوانسته کاستی های فنی‬ ‫این خودرو را جبران کند‬ ‫جمع بندی‬ ‫هــاچ بک هــای ســریع الســیر اصــوال بــه واســطه‬ ‫توانایی هــای حرکتــی بهتــر و اســپرت تر از همتایــان‬ ‫اسپرت شان توســط مشتریان خاص خریداری می شوند و‬ ‫به همیــن دلیل هم ایتم های مهــم در خصوص انتخاب‬ ‫ان ها دقیقا همان چیزهایی اســت که در باال به ان اشاره‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اما در دنیــای واقعی وقتی یــک خودروی‬ ‫شهری در بازار پر رقابت موفق می شود که عالوه بر ان چه‬ ‫بیان شــد از فاکتور قیمت معقول و به طور کلی ارزش در‬ ‫برابــر مبلــغ پرداختی خوبی بهــره ببرد‪ .‬بر این اســاس با‬ ‫در نظــر گرفتن تمــام عوامل مهم در این بررســی‪ ،‬هوندا‬ ‫سیویک تایپ ‪ R‬انتخاب اول بیش تر خریداران به حساب‬ ‫می اید که در نتیجه در راس جدول تست هاچ بک ها قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬در رده های بعــدی به ترتیب فورد فوکس‬ ‫‪ RS‬و پــس از ان بــا اختالف اندکــی فولکس واگن گلف‬ ‫‪ R‬مشــاهده می شــود ضمن این که عنوان های چهارم تا‬ ‫ششــم نیز به ترتیب به هیوندای ‪ ،i30N‬پژو ‪ GTi 308‬و‬ ‫در نهایت سوبارو ‪ WRX STI‬اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫جدول رده بندی تست (‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫)‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪17‬‬ ‫استیج‬ ‫نگاهی به سدان متوسط و لوکس ااودی ‪ A6‬مدل ‪2019‬‬ ‫سادگی‬ ‫‪Audi A6‬‬ ‫دکتر ارمین وحیدمحمدی‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫ســدان متوســط و لوکس ااودی پیش از سیســتم کد گذاری کنونی این شــرکت با نام ااودی ‪100‬‬ ‫در اروپا یا ‪ 5000‬در ایاالت متحده شــناخته می شــد‪ .‬پس از عرضــه لیموزین لوکس ‪ A8‬به عنوان‬ ‫بزرگ ترین عضو خانواده ســدان های این شرکت و برای هماهنگی با روند نام گذاری جدید ان‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ 1994‬اخرین نسل ااودی ‪ 100‬با اعمال برخی تغییرات و فیس لیفت بدنه به عنوان نخستین‬ ‫نسل ‪ A6‬روانه بازار شد‪ .‬ااودی تا کنون چهار نسل از این خودرو را طراحی و تولید کرده و به تازگی‬ ‫هم مدل کامال جددید ‪ A6‬با طراحی به مراتب مدرن تر و هیجان انگیزتر از اجداد خود برای عرضه‬ ‫در سال جاری میالدی مهیا شده که در ادامه به بررسی ان می پردازیم‪.‬‬ ‫ااودی ‪ A6‬جدیــد با بهــره گیری از بدنه ای ســبک ‪،‬‬ ‫شاســی اسپرت و گســتره وســیعی از تجهیزات ایمنی و‬ ‫رفاهــی در کنار تکنولوژی های نواورانه به کار رفته در ان‬ ‫به طــور حتم رقیبی جدی بــرای خودروهای هم کالس‬ ‫خود مانند نسل جدید ‪ E‬کالس مرسدس بنز یا سری پنج‬ ‫جدید خواهد بــود‪ .‬در عین حــال ااودی برای ‪ A6‬جدید‬ ‫پیشــرانه های بهینه سازی شــده و قدرتمند چهار و شش‬ ‫ســیلندر متنوعی را در نظر گرفته که در مقایســه با نسل‬ ‫پیشــین از قدرت بیش تر و مصرف و االیندگی کم تر سود‬ ‫می برند ضمــن این که همگی ان هــا از تکنولوژی ‪mild‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫‪ hybrid‬در مکانیزم خود اســتفاده می کنند تا این شرکت‬ ‫یک قدم به جایگزینی کامل پیشــرانه های درون ســوز با‬ ‫موتورهای الکتریکی نزدیک تر شود‪.‬‬ ‫یکی از نکاتی که در نســل جدید ااودی ‪ A6‬بســیار بر‬ ‫روی ان تاکید شده ســازه بدنه بسیار پیشرفته این خودرو‬ ‫اســت‪ .‬ااودی برای برقراری یک هارمونی ایده ال میان‬ ‫وزن پاییــن‪ ،‬ایمنی و اســتحکام‪ ،‬ترکیبی هوشــمندانه از‬ ‫چندیــن ماده مختلف را برای ان منظور کرده تا در نتیجه‬ ‫بدنه کامپوزیتی فوالد ‪ -‬الومینیومی این خودرو تقریبا ‪15‬‬ ‫درصد ســبک وزن تر از انواع فوالدی معمول به کار رفته‬ ‫در رقبا باشــد‪ .‬قطعــات الومینیومی موجود در این ســازه‬ ‫در مجمــوع بیش از ‪ 20‬درصــد از وزن بدنه این خودرو را‬ ‫تشکیل می دهند و به صورت تفکیکی شامل گل گیرهای‬ ‫جلو‪ ،‬کاپوت‪ ،‬هر چهار در و در صندوق عقب می شــوند تا‬ ‫این سدان لوکس وزن کلی برابر با ‪ 1645‬کیلوگرم داشته‬ ‫باشــد‪ .‬در عین حال پانل های فوالد های پیشــرفته نقش‬ ‫کلیدی را در این بدنه دارا هســتند به طوری که از بهترین‬ ‫فرمول ان ها یعنی «فوالدهای شکل داده شده در دمای‬ ‫باال» که قدرت کششــی فوق العاده خود را در حین شکل‬ ‫دادن همراه با افزایش شــدید دما به دســت می اورند در‬ ‫برخی از قســمت های کابین خودرو اســتفاده شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن عایق بنــدی بدنه ‪ A6‬جدید به لطف سیســتم‬ ‫ایرواکوســتیک بــه کار رفتــه در ان به طــور حتم یکی از‬ ‫برترین ها در کالس خود به حســاب می ایــد‪ .‬میزان نفوذ‬ ‫صدا به داخل کابین این خــودرو حتی در بزرگ راه ها هم‬ ‫به شکل شگفت انگیزی پایین احساس می شود‪ .‬البته به‬ ‫این موارد باید کمک فنرهای هیدرولیکی هر دو اکســل‬ ‫و در عین حال بدنه ای چفت و مســتحکم را نیز افزود که‬ ‫در به حداقل رســاندن ارتعاشــات و صدای داخل کابین‬ ‫نقــش حیاتی را ایفــا می کنند‪ .‬ایرودینامیــک فوق العاده‬ ‫بدنــه ااودی ‪ A6‬هــم به خودی خود مهندســی قدرتمند‬ ‫و حساب شــده این خودرو را به معرض نمایش می گذارد‬ ‫به طوری که ضریب کششــی برابر با ‪ cd 0.24‬که در حد‬ ‫بهترین های این سگمنت اســت را باید گواهی مستند بر‬ ‫ان چه ااودی به خصوص در طرح‬ ‫ظاهری به ان معروف است یعنی‬ ‫سادگی‪ ،‬در این مدل نیز به وضوح‬ ‫قابل مشاهده است تا حتی ساده‬ ‫بودن هم برای این خودرو یک‬ ‫مزیت محسوب شود‬ ‫ارتفاع نســبتا باالیی قرار گرفته باعث شــده تا ‪ A6‬جدید‬ ‫همانند نســل پیشــین خــود از پروفیلی اســپرت و مهیج‬ ‫برخوردار شــود‪ .‬در مجموع ان چــه ااودی به خصوص در‬ ‫طرح ظاهری به ان معروف اســت یعنی ســادگی‪ ،‬در این‬ ‫مدل نیز به وضوح قابل مشاهده است تا حتی ساده بودن‬ ‫هم برای این خودرو یک مزیت محســوب شود! در نمای‬ ‫عقب هم ‪ ،‬چراغ های تغییر شکل یافته در مقایسه با مدل‬ ‫قبلــی و همچنین بالچــه کوچک تعبیه شــده بر روی در‬ ‫صندوق از مهم ترین موارد قابل ذکر دراین بخش هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن چراغ هــای عقب به تبعیــت از چراغ های جلو‬ ‫مجهز به تکنولوژی ‪ LED‬شده اند تا در کنار رفلکتورهای‬ ‫ســه بعدی نمایی بســیار زیبا به خصوص در شب را ایجاد‬ ‫کننــد‪ .‬ااودی بــرای ‪ A6‬جدیــد در مجمــوع از ‪ 14‬رنگ‬ ‫مختلف بدنه استفاده کرده که هفت رنگ ان برای اولین‬ ‫بار برای این مدل قابل سفارش هستند‪.‬‬ ‫با ورود به داخل کابین ااودی ‪ A6‬همان کیفیت ممتاز‬ ‫مونتاژ بدنه خودرو را می توان در این فضا مشاهده کرد‪ .‬در‬ ‫واقع این کابین ترکیبی استادانه و کم نظیر از پوشش های‬ ‫درجه یک و فضا ســازی ایده ال را با هم فراهم می کند‪.‬‬ ‫طراحی داشبورد به شــکل منحنی مانند شکل گرفته که‬ ‫از در سمت راننده شروع شــده و به صورت متقارن به در‬ ‫سمت سرنشین کناری ختم می شود‪ .‬جاسازی و چیدمان‬ ‫تمــام ادوات در ایــن کابیــن در بهترین وضعیــت خود به‬ ‫ســر می برد و رد پای ارگونومی را به وضــوح می توان در‬ ‫جای جای این اتمســفر تشــخیص داد‪ .‬صندلی ها نیز که‬ ‫از پوشــش چرم طبیعی اعال بهره می برنــد در ردیف جلو‬ ‫تایید گفته های فوق دانست!‬ ‫بــا نگاهی کلی به نســل چهــارم ااودی ‪ A6‬می توان‬ ‫دریافــت که تفاوت هــای بنیادی بین این خودرو و نســل‬ ‫پیشــین ان به چشــم نمی خورد و در واقع ااودی با یک به‬ ‫اصطالح فیس لیفت همه گیر و بهینه سازی های فراوان‬ ‫به عرضــه ان به بازار اقدام کرده اســت‪ .‬طول‪ ،‬عرض و‬ ‫ارتفاع کلی ایــن خودرو به ترتیب برابــر با ‪1886 ،4939‬‬ ‫و ‪ 1457‬میلی متــر و فاصله بین دو محــور ان نیز برابر با‬ ‫‪ 2924‬میلی متر اســت که در مقایســه با نســل قبلی چند‬ ‫میلی متر در طول و عرض و ارتفاع بیش تر شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالب توجــه در مــورد ‪ A6‬جدید این کــه با وجود‬ ‫کاپوتی کشــیده فاصله بین دو محور ان یکی از بهترین ها‬ ‫در کالس خود محســوب می شــود و این مهــم به لطف‬ ‫اوورهنگ های کوتــاه در محورهای جلــو و عقب تحقق‬ ‫یافته است‪ .‬در نمای جلو‪ ،‬جلو پنجره شش ضلعی اشنای‬ ‫ااودی کــه چهــار حلقه این شــرکت را در خود جای داده‬ ‫بعــد از چراغ های بزرگ جلو بیش ترین توجه را به ســوی‬ ‫خود جلب می کنند‪ .‬این جلــو پنجره با خطوط براق افقی‬ ‫کــه یــک زه کرومی هم دور تــا دور ان را احاطه کرده در‬ ‫واقــع بزرگ ترین جلو پنجره تمام مدل های موجود در این‬ ‫کالس بــه حســاب می اید تا حتــی از فاصله های دور نیز‬ ‫نتــوان ان را با خودروی دیگری اشــتباه گرفت! در نمای‬ ‫جانبی بیش از هر چیز سقف کوتاه و منحنی خودرو جلب‬ ‫نظــر می کند ضمن این که خــط کمربند شــانه ای که در‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪19‬‬ ‫استیج‬ ‫‪Audi A6‬‬ ‫قابلیت تنظیــم الکتریکی در ‪ 18‬جهــت مختلف را دارند‬ ‫تا بهترین وضعیت برای سرنشــینان فراهم شــود‪ .‬اخرین‬ ‫نسل سیستم چند رسانه ای ‪ MMI‬و کاکپیت مجازی هم‬ ‫برای نخســتین بار برای این مدل به کار گرفته شــده اند‬ ‫تا یک صفحــه نمایش لمســی ‪ 10.1‬اینچــی در باالی‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫کنســول مرکزی به عالوه یک صفحه نمایش تک رنگ‬ ‫‪ 8.6‬اینچی مختص سیستم تهویه مطبوع و ادوات دیگر‬ ‫در کنار صفحه نمایش ‪ 12.3‬اینچی پشت فرمان را بشود‬ ‫در این اتاق بسیار مدرن مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همان طور که در ابتدا هم بیان شــد ااودی برای ‪A6‬‬ ‫جدید مجموعه کاملی از پیشــرانه های مختلف را در نظر‬ ‫گرفته تا هر ســلیقه ای را بتوان با ان پوشــش داد‪ .‬در این‬ ‫میان در زمــان معرفی‪ ،‬این خودرو تنها با ســه پیشــرانه‬ ‫شش ســیلندر خورجینی در دسترس است و چند ماه بعد‬ ‫پیشرانه های چهار سیلندر ‪ TFSI‬و ‪ TDI‬هم به این جمع‬ ‫اضافه خواهند شد‪ .‬هر یک از این پیشرانه ها در مقایسه با‬ ‫انواع پیشین مورد بازنگری و بهینه سازی قرار گرفته اند و‬ ‫از پلتفرم جدید ااودی در ان ها بهره گرفته شده که به طور‬ ‫حتم اضافه شدن سیستم هیبرید خفیف یکی از مهم ترین‬ ‫ان ها به حســاب می اید‪ .‬قوی ترین پیشــرانه بنزین ســوز‬ ‫ااودی ‪ A6‬از نوع شــش ســیلندر خورجینی سه لیتری و‬ ‫مجهز به توربو شارژر است که حداکثر قدرتی برابر با ‪340‬‬ ‫اســب بخار و گشــتاور ‪ 500‬نیوتن متر (دورهای ‪ 1370‬تا‬ ‫‪ )4500‬تولید می کند‪ A6 .‬مجهز به این پیشرانه در زمان‬ ‫‪ 5.1‬ثانیــه از حال ســکون به ســرعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت رســیده و در نهایت توانایی دســت یابی به حداکثر‬ ‫ســرعت محدود شــده ‪ 250‬کیلومتر در ساعت را دارد‪ .‬با‬ ‫وجود چنین توانایی هایی میزان مصرف ســوخت ترکیبی‬ ‫ان برابــر با ‪ 7.7‬لیتــر در هر ‪ 100‬کیلومتر و انتشــار گاز‬ ‫‪ CO2‬ان معــادل ‪ 175‬گــرم در هر کیلومتر اســت تا در‬ ‫عین مصرف کم تر ‪ 16‬درصد نیروی بیش تری در مقایسه‬ ‫با پیشــرانه مشــابه قبلی تولید کند‪ .‬همچنین پیشرانه سه‬ ‫لیتری ‪ TDI‬در دو مــدل مختلف در ااودی ‪ A6‬جدید به‬ ‫کار گرفته شده است که نســخه اول حداکثر قدرتی برابر‬ ‫با ‪ 245‬اســب بخار و گشتاور ‪ 510‬نیوتن متر دارد تا شتاب‬ ‫اولیه ای معادل‪ 6.1‬ثانیه و حداکثر سرعت ‪ 240‬کیلومتر‬ ‫در ســاعت را برای این خودرو فراهم کند‪ .‬نسخه دوم این‬ ‫پیشرانه هم توانایی تولید حداکثر قدرت ‪ 286‬اسب بخار و‬ ‫گشتاور عظیم ‪ 620‬نیوتن متر را دارد تا نسل جدید ‪ A6‬در‬ ‫زمان ‪ 5.5‬ثانیه از حال ســکون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت رسیده و در نهایت توانایی دست یابی به حداکثر‬ ‫سرعت محدود شــده ‪ 250‬کیلومتر در ســاعت را داشته‬ ‫باشد ضمن این که مصرف سوخت کلی ان در حدود ‪5.5‬‬ ‫لیتر است‪ .‬در عین حال ااودی برای نسل جدید ‪ A6‬از دو‬ ‫گیربکس هفت سرعته ‪ S-Tronic‬و هشت سرعته تیپ‬ ‫ترونیک بهره گرفته که نسخه اول ویژه مدل های بنزینی‬ ‫و گیربکس دوم بر روی مدل های دیزلی نصب می شوند‪.‬‬ ‫دوربین های جاسوسی‬ ‫شورولت کوروت موتور وسط برای سال ‪2020‬‬ ‫رقیب فورد ‪!GT‬‬ ‫رفتــه رفته به زمــان معرفی و عرضه نســل جدید‬ ‫کــوروت نزدیــک می شــویم و بــه تبع ان هــم تعداد‬ ‫عکس های جاسوسی منتشر شده از این سوپر خودرو‬ ‫در حال انجام تست های جاده در حال افزایش است‪.‬‬ ‫در ماه های گذشــته فیلم و تصاویر قابل توجهی از این‬ ‫خودروی موتور وسط در سایت های مختلف انعکاس‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬ولی در همگی ان ها به واسطه پوشش های‬ ‫اســتتار کننده ســنگین با جزییات محدودی برخورد‬ ‫می کردیم‪ ،‬ولی در جدیدترین تصاویر جاسوسی برای‬ ‫اولین بار به دلیل کیفیت بســیار بــاالی این عکس ها‬ ‫می توان با دقت باالیی نســبت به ویژگی های طراحی‬ ‫کــوروت جدید صحبت کــرد‪ .‬شــورولت در نظر دارد‬ ‫تا این ســوپر خودرو را در اواســط سال اینده میالدی‬ ‫رســما رونمایی کند‪ ،‬ولی به واســطه ماهیت متفاوت‬ ‫ان در مقایســه با دیگر مدل های این خانواده نباید ان‬ ‫را جایگزینی برای نســل کنونی کوروت ‪ C7‬دانســت‬ ‫وبه جای ان فرایند بازاریابی کوروت موتور وســط در‬ ‫کالســی متفاوت و به بیان دیگر بــرای رقابت با فورد‬ ‫‪ GT‬خواهد بود!‬ ‫طرفداران این خــودرو از مدت ها پیش فرضیات خود‬ ‫را در خصوص قوای محرکه کوروت جدید در شبکه های‬ ‫اجتماعی بیان داشــته اند که در مجموع به ســه پیشرانه‬ ‫مختلف منتهــی می شــود‪ .‬محتمل ترین انتخــاب برای‬ ‫قلب تپنده این ســوپر خودرو یک پیشــرانه هشت سیلندر‬ ‫خورجینی به حجم ‪ 4.2‬لیتر با قدرتی بیش از ‪ 550‬اسب‬ ‫بخار اســت که در عین حال برای نسخه جدید کادیالک‬ ‫‪ CT6‬هــم به کار گرفته می شــود‪ .‬البته بــا توجه به اخبار‬ ‫منتشر شده این پیشرانه در کوروت با قدرتی بسیار بیش تر‬ ‫و در حــدود ‪ 650‬اســب بخــار حاضر خواهد شــد تا توان‬ ‫رقابت با خودروهای گران قیمت این ســگمنت را داشته‬ ‫باشد‪ .‬شــایعات دیگری هم در این خصوص مطرح است‬ ‫به طوری که در یکی از ان ها صحبت از پیشــرانه ای بای‬ ‫توربو بــه حجم ‪ 5.5‬لیتری و قدرتی فراتر از ‪ 850‬اســب‬ ‫بخــار شــده و در جایی دیگر این پیشــرانه را از نوع ‪LT1‬‬ ‫و بــا حجم ‪ 6.2‬لیتر ذکر کــرده اند! همچنین به احتمال‬ ‫باال شورولت برای این ابر خودرو تنها از یک گیربکس دو‬ ‫کالچــه اتوماتیک بهره می گیرد که به صورت اختصاصی‬ ‫برای ان توسعه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در تصاویر جاسوســی که اخیرا منتشــر شــده اگر چه‬ ‫پوشش های اســتتار کننده همچنان وجود دارند‪ ،‬ولی به‬ ‫واســطه وضوح باال به راحتی می شــود دماغه کوتاه جلو‪،‬‬ ‫پهنــای زیاد بخش عقب و سیســتم اگــزوز چهارگانه ان‬ ‫را مشــاهده کرد ضمن این که الســتیک های کنونی این‬ ‫خودرو برای محور جلو از نــوع ‪ ZR19 35/245‬و برای‬ ‫عقب ‪ ZR20 30/305‬است‪.‬‬ ‫در کنار این ابر خودرو که نقش حماسی و سمبلیک را‬ ‫برای جنرال موتورز بازی می کند‪ ،‬این شــرکت قصد دارد‬ ‫تا برای ســال ‪ 2022‬مدل کامال جدیدی از نســل هشتم‬ ‫کوروت را به بازار عرضه کند که به احتمال زیاد مجهز به‬ ‫قوای محرکه الکتریکی اســت‪ .‬چند سال پیش شورولت‬ ‫نام تجاری ‪ E-Ray‬را به ثبت رســانده که شــواهد حاکی‬ ‫از ان اســت برای مدل جدید کوروت مورد اســتفاده قرار‬ ‫می گیرد هر چند که در حال حاضر این مسایل تنها در حد‬ ‫فرضیه باقی می مانند!‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪21‬‬ ‫شتاب‬ ‫موتوجی پی – جایزه بزرگ له مانز فرانسه‬ ‫‪Marc Marquez‬‬ ‫مارکز هت تریک کرد‬ ‫مارک مارکز از تیم هوندا ریســول دور پنجم مســابقات موتوجی پی جایزه بزرگ فرانســه را بر روی‬ ‫پیســت شــهر مانس پس از ‪ 27‬دور با اقتدار فتح کرد‪ .‬راننده اسپانیایی تیم هوندا پس از ‪ 27‬گردش‬ ‫به دور پیســت و طی مســافتی به طول ‪ ۱۱۳‬کیلومتر با ثبت زمان ‪ ۴۱‬دقیقه و ‪ ۴۹‬ثانیه و ‪ ۷۷۳‬صدم‬ ‫ثانیه‪ ،‬زودتر از دانیلو پتروچی(الماپراک) و والنتینو روســی(یاماها مووی اســتار)‪ ،‬رانندگان ایتالیایی‬ ‫تیم های دوکاتی و یاماها از خط پایان گذشت‪.‬‬ ‫مســابقه در هوایی مطبوع و ابری بــا دمای ‪ 24‬درجه‬ ‫سانتی گراد و دمای سطح پیست ‪ 45‬درجه اغاز شد‪ .‬یوان‬ ‫زارکو‪ ،‬موتورسوار فرانســوی تیم یاماها که «پل پوزیشن»‬ ‫را از ان خود کرده و مســابقه را از خط یک اســتارت زده‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫بــود باوجــود رقابت تنگاتنــگ با خورخه لورنــزو و مارک‬ ‫مارکز برای پیش تازی‪ ،‬در دور هفتم دچار ســانحه شــد و‬ ‫از ادامه رقابت بازماند ‪.‬مارکز از جایگاه دوم‪ ،‬دنیلوپتروچی‬ ‫و ماوریک وینالس( یاماها) و والنتینو روسی و دنی پدروسا‬ ‫در جایگاه های بعدی خط اســتارت بودند‪ 24 .‬موتورسوار‬ ‫مســابقه را اغاز کردند‪ .‬خورخه لورنزو(دوکاتی) در همان‬ ‫ابتــدا دور گرفــت و خیلــی زود جایــگاه اول را بــه خود‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬روســی و مارکز برای رتبــه پنجم رقابت‬ ‫می کردند‪ .‬در دور دوم باتیستا و رابات هر دو در پیچ شماره‬ ‫شش زمین خوردند‪ .‬پتروچی با عبور از روسی به رتبه پنجم‬ ‫رســید‪ .‬سه دور مسابقه گذشته بود که لورنزو‪ ،‬دویزیوسو‪،‬‬ ‫زاراکــو‪ ،‬مارکز‪ ،‬پتروچی‪ ،‬روســی‪ ،‬میلر‪ ،‬پدروســا‪ ،‬رینس‬ ‫و اســپارگارو رتبه های اول تا دهم را داشــتند‪ .‬دویزیوسو‬ ‫با ســبقتی که از لورنــزو گرفته بود و پیش تــاز بود در پیچ‬ ‫شــماره شش زمین خورد‪ .‬لورنزو‪ ،‬زارکو و مارکز به عنوان‬ ‫سه موتورسوار پیش تاز مقداری از باقی موتورسواران جدا‬ ‫شدند‪.‬موتورســوار دوم زارکو در پیچ شــماره ‪ 8‬به علت لو‬ ‫ســاید به زمین خــورد‪ .‬پس از کــش و قوس های فراوان‬ ‫باالخره مارکز از لورنزو سبقت گرفت‪ .‬اسکات ردینگ در‬ ‫پیچ شــماره شــش زمین خورد و از مسابقه خارج شد‪ .‬روسی از لورنزو عبور کرد‬ ‫او رتبه ســوم را به دســت اورد‪ .‬پتروچی هم از لورنزو رد شد‪ .‬اسکات ردینگ در‬ ‫پیچ شماره ششم زمین خورد و از مسابقه خارج شد‪ .‬روسی از لورنزو عبور کرد و‬ ‫رتبه سوم را گرفت‪ .‬وینالس و کروچلو به ترتیب در رتبه های ‪ 9‬و‪ 12‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫روســی لحظه به لحظه به پتروچی نزیک می شد‪ 13 .‬دور از مسابقه گذشته بود‬ ‫که مارکز‪ ،‬پتروچی‪ ،‬روســی‪ ،‬لورنزو‪ ،‬میلر و پدروسا‪ ،‬الکس اسپاروگارو‪ ،‬رینس‪،‬‬ ‫وینالس و پل اســپاروگارو به ترتیب پیش تاز بودند‪ .‬حاال جک میلر هم از لورنزو‬ ‫رد شــد و به رتبه سوم رســید‪ .‬مارکز همچنان با صالبت پیش تاز موتورسواران‬ ‫بود‪ .‬وینالس‪ ،‬اسپاروگارو و رینس برای رتبه هفتم در حال رقابت نزدیکی بودند‪.‬‬ ‫دنی پدروســا با ســبقت از لورنزو به رتبه پنجم رســید‪ .‬مارکز یــک ونیم ثانیه از‬ ‫پتروچی جلوتر بود‪ .‬فاصله مشــابهی بین مارکز با پتروچی و پتروچی با روســی‬ ‫و روســی با جک میلر ایجاد شــد‪ .‬چهار دور به پایان مسابقه مانده بود که مارکز‬ ‫کماکان پیش تازی می کرد‪ .‬دور پایانی نیز برای مارکز بود ‪.‬روسی موتورسوار تیم‬ ‫یاماها مووی اســتار مقام سوم موتوجی پی له مانز فرانسه ‪ 2018‬را کسب کرد‪.‬‬ ‫پتروچی موتورسوار تیم الماپراماک نایب قهرمان موتوجی پی له مانز شد‪ .‬مارکز‬ ‫موتورسوار هوندا ریســول قهرمان موتوجی پی شد‪ .‬بدین ترتیب مارکز با کسب‬ ‫سومین عنوان نخست پیاپی در مسابقات فصل‪ ،‬شمار پیروزی های خود را پس‬ ‫از پنجمیــن مرحله از رقابت های قهرمانی موتوجی پی به عدد ‪ ۳۸‬رســاند‪ .‬این‬ ‫رکورد پیش تر به تنهایی در اختیار کیســی استونر‪ ،‬راننده استرالیایی و قهرمان‬ ‫دوگانه جهان در ســال های ‪ ۲۰۰۷‬و ‪ ۲۰۱۱‬بود‪ .‬مارک مارکز اینک با ‪ ۳۶‬امتیاز‬ ‫اختالف نسبت به ماوریک وینالس اسپانیایی‪ ،‬نزدیک ترین تعقیب کننده اش در‬ ‫جدول کلی مسابقات فصل‪ ،‬به صدرنشینی ادامه می دهد‪.‬‬ ‫موتوجی پی‬ ‫تقویم مسابقات موتوجی پی ‪2018‬‬ ‫مسووالن موتوجی پی بزرگ ترین رقابت موتورسواری دنیا در سال ‪2018‬‬ ‫اعالم کردند مســابقات همانند سال های گذشته از پیست گرندپریکس قطر‬ ‫اغاز شــد و پایان این رقابت ها در پیست والنسیای اسپانیا خواهدبود‪ .‬امسال‬ ‫بااضافه شدن پیســت موتوجی پی تایلند رقابت ها به ‪ 19‬مرحله افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬موتوجی پی (‪ )2108 MotoGP‬امســال هشــت روز زودتر اغاز شد و‬ ‫به علت اضافه شدن پیست تایلند شش روز دیرتر به پایان می رسد‪ .‬بر اساس‬ ‫تاریخ هایی که در تقویم اولیه ســال ‪ 2016‬درج شــده است‪ ،‬مسابقه بوریرام‬ ‫تایلند تنها مســابقه ای است که به تقویم ‪18‬تایی مسابقات موتوجی پی اضافه‬ ‫شــده است‪ .‬به این ترتیب مســابقه تایلند بین روز های ســیزدهم تا پانزدهم‬ ‫مهر برگزار خواهد شــد‪ .‬شــنیده ها حاکی از ان اســت که مسابقه تایلند قبل‬ ‫از مســابقات ژاپن‪ ،‬استرالیا و مالزی برگزار خواهد شد‪ .‬گفته می شود بوریرام‬ ‫نسبت به سه پیســت دیگر با یک هفته فاصله زمانی جدا شده است و زودتر‬ ‫از ان ها برگزار خواهد شــد‪ .‬الزم به ذکر اســت مسابقه بریتانیا طبق معمول‬ ‫گذشته‪ ،‬در اواخر مرداد برگزار خواهد شد‪ ،‬اما محل برگزاری مسابقه با توجه‬ ‫به وجود پیســت ولز‪ ،‬هنوز تصمیم گیری نشده است‪ .‬اما احتماال با توجه به‬ ‫قرارداد جدید همچنان در پیســت سیلوراستون برگزار خواهد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه طراحی شده‪ ،‬مسابقات ‪ 27‬اسفند یعنی یک هفته زودتر از سال گذشته‬ ‫شروع شد و ‪ 27‬ابان یعنی یک هفته دیرتر از سال ‪ 2017‬در والنسیا به اتمام‬ ‫خواهد رسید‪ .‬با این اوصاف‪ ،‬تعطیالت تابستانی از چهار هفته به تنها دو هفته‬ ‫کاهش یافته اســت‪ .‬همچنین قرار است که پیست فنالند در سال ‪ 2019‬به‬ ‫تقویم مسابقات اضافه شود‪.‬‬ ‫‪ ‬تقویم مسابقات موتوجی پی ‪2018‬‬ ‫رده بندی نهایی دور فرانسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬مارک مارکز(هوندا ریسول) با زمان ‪ 41‬ساعت و ‪ 49‬دقیقه و ‪ 773‬هزارم ثانیه‬ ‫‪ -2‬دنیلوپتروچی (الما پراماک) با دو دقیقه و ‪ 31‬ثانیه زمان بیش تر‬ ‫‪ -3‬والنتینو روسی (یاماها مووی استار) با پنج دقیقه و ‪ 35‬ثانیه زمان بیش تر‬ ‫‪ -4‬جک میلر (الما پراماک)‬ ‫‪ -5‬دنی پدروسا(هوندا ریسول)‬ ‫‪ -6‬خورخه لورنزو(دوکاتی )‬ ‫‪ -7‬ماوریک وینالس( یاماها مووی استار)‬ ‫‪ -8‬کال کروچلو( هوندا ال سی ار)‬ ‫‪ -9‬الکس گاسپارگارو(اپریلیا)‬ ‫‪– 10‬الکس رینس ( سوزوکی اکستار)‬ ‫‪ -11‬پل گاسپارگارو( کی تی ام ردبول)‬ ‫‪ -12‬هافیز سیارین(یاماها مانستر تچ ‪)3‬‬ ‫‪ -13‬فرانکو موربیدلی ( استرال گالیسیا)‬ ‫‪ – 14‬بردلی اسمیت(کی تی ام ردبول)‬ ‫‪– 15‬تاکاکی ناکاگامی (هوندا ال سی ار)‬ ‫‪ -16‬توماس لوتی ( استرال گالیسیا)‬ ‫‪ -17‬کارل ابراهام (انجل نیتو)‬ ‫‪ – 18‬ژاویر سیمون(اوینیتا)‬ ‫دور اول‪ 18:‬مارچ‪-‬پیست لوزایل‪-‬دوحه قطر (برگزاری در شب)‬ ‫دور دوم‪ 8:‬اوریل‪-‬پیست ترماس دریو هوندو‪-‬ارژانتین‬ ‫دور سوم‪ 22:‬اوریل‪-‬پیست استین‪-‬تگزاس امریکا‬ ‫دور چهارم‪ 6:‬می‪-‬پیست خرز‪-‬اسپانیا‬ ‫دور پنجم‪ 20:‬می‪-‬پیست لمانز‪-‬فرانسه‬ ‫دور ششم‪ 3:‬ژوئن‪-‬پیست موجلو‪-‬ایتالیا‬ ‫دور هفتم‪ 17:‬ژوئن‪-‬پیست کاتالونیا‪-‬اسپانیا‬ ‫دور هشتم‪ 1:‬جوالی‪-‬پیست تی تی اسن‪-‬هلند‬ ‫دور نهم‪ 15:‬جوالی‪ -‬پیست زاکسنرینگ‪-‬المان‬ ‫دور دهم‪ 5:‬اگوست‪-‬پیست برنو‪-‬جمهوری چک‬ ‫دور یازدهم‪ 12:‬اگوست‪-‬پیست ردبول رینگ‪-‬اتریش‬ ‫دور دوازدهم‪ 26:‬اگوست‪-‬پیست (احتمالی) سیلوراستون‪-‬بریتانیا‬ ‫دور سیزدهم‪9:‬سپتامبر‪-‬پیست میزانو‪-‬سن مارینو‬ ‫دور چهاردهم‪ 23:‬سپتامبر‪-‬پیست اراگون‪-‬اسپانیا‬ ‫دور پانزدهم‪ 7:‬اکتبر‪-‬پیست بوریرام‪-‬تایلند‬ ‫دور شانزدهم‪ 21:‬اکتبر‪-‬پیست توئین موتجی‪-‬ژاپن‬ ‫دور هفدهم‪ 28:‬اکتبر‪-‬پیست جزیره فیلیپ‪-‬استرالیا‬ ‫دور هجدهم‪ 4:‬نوامبر‪-‬پیست سپنگ‪-‬مالزی‬ ‫دور نوزدهم‪18:‬نوامبر‪-‬پیست والنسیا‪-‬اسپانیا‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪23‬‬ ‫بررسی‬ ‫بررسی شاسی بلند جیپ کامپس جدید ‪2018‬‬ ‫‪Jeep Compass AR‬‬ ‫قلب دیزلی‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫جیپ کامپس یکی از قابل توجه ترین شاســی بلندهای تازه وارد بازار بوده‪ ،‬اما به اندازه پیشــروهای این‬ ‫کالس دینامیک و ارام نیست‪...‬‬ ‫جیپ همچنان یکی از گزینه های دست چندم در بازار اروپا بوده و تصویر خشن بودنی که از محصوالت‬ ‫این برند در ذهن خریداران نقش بسته باعث شده اکثر خریداران این قاره که بیش تر در محیط های شهری‬ ‫تردد می کنند به سمت دیگر محصوالت کشیده شوند‪ ،‬اما این خودروساز همواره با ارایه محصوالتی جدید‬ ‫درصدد جذب مشــتریان بوده و هم اکنون افرادی که به دنبال یک شاســی بلند مناسب خانواده هستند‬ ‫می توانند جیپ کامپس جدید را بخرند‪.‬‬ ‫کامپــس خودرویی با طول ‪ 4.4‬متری بوده بنابراین با‬ ‫برخی رقبای قدرتمند باید سرشــاخ شود‪ .‬هر خودرویی از‬ ‫نیسان قشــقایی و اشــکودا کاروک گرفته تا پژو ‪ 3008‬و‬ ‫فولکس واگن تیگوان را می توان به عنوان رقیب کامپس‬ ‫در نظــر گرفت‪ .‬کامپس بــا پیکربندی هــای متنوعی در‬ ‫دســترس است‪ .‬کار با نســخه دیفرانسیل جلو و مجهز به‬ ‫گیربکس شش ســرعته دستی که با پیشرانه ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫مولتی جت دیزلی یا ‪ 1.4‬لیتری بنزینی توربو همراه است‬ ‫اغاز می شــود‪ .‬اگر مدل های چهار چــرخ محرک مجهز‬ ‫به گیربکس دســتی را می خواهید باید پیشرانه دو لیتری‬ ‫دیزلــی ‪ 138‬اســب بخــاری را انتخاب کنیــد‪ ،‬اما برخی‬ ‫مدل هــای کامپــس با گیربکــس ‪ 9‬ســرعته اتوماتیک و‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک نیز عرضه می شوند‪.‬‬ ‫چهار تریم برای این شاســی بلند وجود دارد که با تریم‬ ‫اســپرت اغاز می شود‪ .‬این نســخه دارای رینگ های ‪16‬‬ ‫اینچــی الیاژی‪ ،‬سیســتم تهویــه مطبوع‪ ،‬کــروز کنترل‪،‬‬ ‫فرمــان چرمی و هشــدار برخورد از جلوســت‪ .‬با رفتن به‬ ‫مدل النگتیتود شاهد تجهیزاتی همچون رینگ های ‪17‬‬ ‫اینچی الیاژی‪ ،‬مه شــکن های جلــو‪ ،‬دوربین دنده عقب‪،‬‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی با صفحه نمایش ‪ 8.4‬اینچی‪،‬‬ ‫ارتباطات اندروید اتو و اپل کارپلی‪ ،‬سیســتم تهویه مطبوع‬ ‫دو ناحیه ای و ورود و استارت بدون کلید خواهید بود‪.‬‬ ‫مدل هــای لیمیتــد مجهزتر بــوده و از رینگ های ‪18‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫اینچــی‪ ،‬صندلی هــای چرمــی و گرم شــونده بــا تنظیم‬ ‫الکتریکی‪ ،‬غربیلک فرمان گرم شونده‪ ،‬برف پاک کن های‬ ‫حســاس به سرعت‪ ،‬تشــخیص نقاط کور و دستیار پارک‬ ‫ســود می برند‪ ،‬اما نســخه پرچم دار تریل هاوک تابستان‬ ‫ســال جــاری عرضه خواهد شــد و بــرای کاربردی های‬ ‫خارج جاده یا همان افرود طراحی شده است‪ .‬این خودرو‬ ‫تنهــا با گیربکــس ‪ 9‬ســرعته اتوماتیک و سیســتم چهار‬ ‫چرخ محرک در دسترس بوده و دارای چراغ های جلوی‬ ‫هالوژنی‪ ،‬ســپرهای جلو و عقب متفــاوت‪ ،‬ارتفاع بیش تر‬ ‫از سطح زمین و کف پوش های مقاوم تر است‪ .‬رینگ های‬ ‫ایــن خودرو ‪ 17‬اینچــی بوده و دارای دســتیار حرکت در‬ ‫سراشیبی اســت که بســیار به کار می اید‪،‬اما مدل حاضر‬ ‫در تســت از نوع لیمیتد مجهز به پیشرانه دو لیتری دیزلی‬ ‫است که دارای گیربکس دستی بوده و از نوع دیفرانسیل‬ ‫جلوســت‪ ،‬با قیمــت ‪ 31‬هزار و ‪ 495‬پونــد‪ ،‬روی کاغذ با‬ ‫خودروی گران قیمتی طرف هســتیم‪ ،‬اما باید گفت برخی‬ ‫رقبا همچون نیســان قشــقایی نیز در این حالت شــرایط‬ ‫تقریبا مشابهی دارند‪.‬‬ ‫متاســفانه این خودرو بــه اندازه رقیبی که ذکر شــد‬ ‫دینامیک نیست‪ .‬پیشــرانه با یک صدای سنتی ناهنجار‬ ‫اســتارت می خورد و با شــنیدن صدای ان شــکی باقی‬ ‫نمی گــذارد که بــا قلب دیزلــی طرف هســتید و اگرچه‬ ‫پیشــرانه با گرم شدن خود خونسرد می شود‪ ،‬اما احتماال‬ ‫در ترافیک ســنگین همیــن صدا به گوش تــان خواهد‬ ‫رســید‪ .‬بهتر اســت صــدای برخاســته از زیــر کاپوت را‬ ‫فراموش کنید!‬ ‫این پیشــرانه مولتــی جت گشــتاور ‪ 350‬نیوتن متری‬ ‫داشــته که از دور ‪ 1750‬پیشــرانه در دســترس بوده‪ ،‬اما‬ ‫محــدوده ارایه قــدرت این خــودرو در مقایســه با حجم‬ ‫پیشــرانه به طور غیرعادی ای محدود است‪ .‬جیپ اعالم‬ ‫کــرده‪ ،‬حداکثر قدرت پیشــرانه در دور ‪ 3750‬به دســت‬ ‫می اید و برای کسب حداکثر قدرت باید محدوده باالتر از‬ ‫‪ 2500‬پیشــرانه را در نظر بگیرید‪ .‬خوش بختانه گیربکس‬ ‫به طــور معقولــی نرم بــوده و به شــما اجــازه می دهد تا‬ ‫تعویض های نســبتا سریعی انجام دهید‪ .‬نرم بودن خودرو‬ ‫در هنــگام حرکت با ســرعت های باالتر بهبــود می یابد‬ ‫هرچنــد در این نقطه اســت که محدودیت های شاســی‬ ‫کامپس خود را نشان خواهد داد‪ .‬تنظیمات سیستم تعلیق‬ ‫حــس نرمی را منتقل کرده و همین امــر در پیچ ها باعث‬ ‫تکان های بیش تر بدنه می شود‪.‬‬ ‫بد نیســت به این نکته اشاره کنیم که پایداری کامپس‬ ‫با عبور از ناهمواری های روی جاده به ســادگی شکسته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن خــودرو در مقایســه بــا قشــقایی پایدار و‬ ‫اعتمادبه نفــس کم تری داشــته و در عبور از پیچ ها هم به‬ ‫پای سئات اتکا نمی رسد‪.‬‬ ‫در کابیــن جیــپ کامپــس‬ ‫از مــواد نــرم زیــاد در‬ ‫مکان هــای صحیح‬ ‫مشخصات جیپ کامپس لیمیتد‬ ‫‪4˟4 140HP MultiJet II 2.0‬‬ ‫‪31‬هزار و ‪ 495‬پوند‬ ‫چهار سیلندر دو لیتری دیزلی‬ ‫‪ 138‬اسب بخار‪ 350/‬نیوتن متر‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل جلو‬ ‫قیمت‬ ‫پیشرانه‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‬ ‫گیربکس‬ ‫‪100‬‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫شتاب‬ ‫کیلومتر در ساعت ‪ 10.1‬ثانیه‬ ‫‪ 190‬کیلومتر در ساعت‬ ‫حداکثر سرعت‬ ‫‪ 5.2‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫اســتفاده شــده هرچند طراحی کابین کمی شلوغ است‪.‬‬ ‫این شلوغی را می توان در داشبورد دید‪.‬‬ ‫فضای پای صندلی های عقب برای سرنشینان قدبلند‬ ‫مناســب بوده هرچند وجود‬ ‫ســقف پانورامیــک‬ ‫باعث شــده فضای سر کمی تحت تاثیر قرار گیرد‪ .‬فضای‬ ‫محفظه بار کامپس ‪ 438‬لیتر اســت کــه کمی بیش تر از‬ ‫قشــقایی بوده‪ ،‬اما کامــا کم تــر از خودروهایی همچون‬ ‫اشکودا کاروک است‪.‬‬ ‫کامپــس یکــی از تازه واردهای ارزشــمند در کالس‬ ‫شاســی بلندهای خانوادگی بوده اما محصول جدید جیپ‬ ‫خیلــی ارام و نرم نبوده و از نظــر دینامیکی نیز نمی تواند‬ ‫خودروهایــی همچون نیســان قشــقایی‪ ،‬اشــکودا‬ ‫کاروک و یــا پــژو ‪ 5008‬را بترســاند‪ .‬شــاید‬ ‫نســخه های ارزان تــر دیفرانســیل جلو‬ ‫جذابیت بیش تری داشــته باشند‪،‬‬ ‫امــا ایــن نســخه چهــار چرخ‬ ‫محــرک در قاره اروپا توجیه‬ ‫زیادی ندارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪25‬‬ ‫اطالع نگاشت‬ ‫تویوتا کروال در گذر زمان‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫نسل سوم‬ ‫نسل دوم‬ ‫نسل اول‬ ‫نسل اول کروال در زمان ورود به بازار‬ ‫(‪ ،)1966‬فقط مدل دو در ان موجود‬ ‫بود‪ .‬از ان زمان به بعد مدل های چهار‬ ‫در ان نیز تولید شدند‪.‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسل دوم کروال در خالل سال های‬ ‫‪ 1970‬تا ‪ 1974‬وارد بازار شد‪ .‬این‬ ‫نسل دارای حجم موتور ‪1400‬سی‬ ‫سی بوده است‪ .‬سیستم ‪DOHC‬‬ ‫برای اولین بار روی این خودرو‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬مهم ترین‬ ‫ویژگی های متمایز نسل دوم از نسل‬ ‫اول‪ ،‬مدل های اسپورتی ان و در‬ ‫نظرگرفتن انحناهای خاص برای‬ ‫طراحی بیرونی خودرو بوده است‪.‬‬ ‫نسل سوم کروال‬ ‫در خالل سال های‬ ‫‪ 1979-1974‬روانه‬ ‫بازار شد‪.‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫نسل یازدهم‬ ‫کروال در نسل یازدهم خود طراحی بسیار‬ ‫پیشرفته و جسورانه‪ ،‬عملکرد رانندگی فوق العاده‬ ‫را در کنار مصرف بهینه سوخت و انتشار بسیار‬ ‫پایین االیندگی در نظر گرفته تا باز هم شاهد‬ ‫موفقیت این خودروی افسانه ای باشیم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫نسل دهم‬ ‫نسل دهم کروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 2006‬تا‬ ‫‪ 2013‬روانه بازار خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫نسل چهارم‬ ‫نسل چهارم کروال‬ ‫در سال های ‪ 1979‬تا‬ ‫‪ 1983‬در بازار خودرو‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫نسل پنجم‬ ‫نسل پنجم کروال‬ ‫در سال های ‪ 1983‬تا‬ ‫‪ 1987‬وارد بازار خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫نسل ششم‬ ‫نسل ششم کروال‬ ‫در سال های ‪1987‬‬ ‫تا ‪ 1991‬روانه بازار‬ ‫خودرو شده است‪.‬‬ ‫نسل هفتم‬ ‫نسل هفتم کروال‬ ‫در سال های ‪ 1991‬تا‬ ‫‪ 1995‬روانه بازار خودرو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نسل هشتم‬ ‫نسل نهم‬ ‫نسل نهم کروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 2000‬تا ‪2006‬‬ ‫وارد بازار خودرو شده است‪.‬‬ ‫نسل هشتم کروال‬ ‫در بازه زمانی ‪ 1995‬تا‬ ‫‪ 2000‬وارد بازار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪27‬‬ ‫رودررو‬ ‫مقایسه نیسان ‪ 370Z‬و مزدا ‪ BBR GTi 5-MX‬توربو‬ ‫جوان پسندان‬ ‫‪Nissan Z370‬‬ ‫نیســان ‪ 370Z‬یکی از اخرین بازماندگان خودروهای اســپرت اصیل است‪ .‬پیشرانه تنفس طبیعی‪،‬‬ ‫طراحی دیفرانســیل عقب و وجود گیربکس دســتی باعث شــده بودند این خودرو در سال های قبل‬ ‫موفق باشــد‪ ،‬اما این روزها پیشــرانه های توربــو و گیربکس های اتوماتیــک هم خوانی بیش تری با‬ ‫رفتارها و عادات رانندگان دارند‪.‬‬ ‫البته ‪ 370Z‬هنوز هم نفس می کشــد و برای مدل ســال ‪ 2018‬فیس لیفت شده است‪ ،‬اما با کمی‬ ‫جســت وجو در بازار به خودروی دیگری می رسید که قیمتی مشابه با نیسان دارد‪ .‬بله مزدا ‪5-MX‬‬ ‫‪ RF‬اســتاندارد تقریبا به اندازه ‪ 370Z‬سریع اســت‪ ،‬اما برای مقایسه ای همه جانبه باید مدل ارتقای‬ ‫یافته ‪ BBR‬توربو وارد کارزار شــود‪ .‬خب کدام یک از این خودروهای اسپرت سنتی انتخاب بهتری‬ ‫هستند؟ با ما باشید تا پاسخ این سوال را بدانید‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫نیسان ‪370Z‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬ســواری هیجان انگیز‪ ،‬احســاس سنتی‬ ‫بودن‪ ،‬صدای پیشرانه و بازخورد گیربکس دستی‬ ‫نقــاط ضعــف‪ :‬کابین از مــد افتاده‪ ،‬نبــود تجهیزات‬ ‫مناسب‪ ،‬وزن زیاد‪ ،‬چابکی کم‬ ‫نام نیسان ‪ 370Z‬برای همه اشنا بوده‪ ،‬زیرا این خودرو‬ ‫ســنی حدود ‪ 10‬ســال داشــته و اگرچه به روزرسانی های‬ ‫زیادی در طی این ســال ها داشــته‪ ،‬اما نســبت به زمان‬ ‫عرضه تقریبا بدون تغییر باقی مانده است‪.‬‬ ‫این خودرو هنوز هم از پیشــرانه شــش ســیلندر ‪3.7‬‬ ‫لیتری با قدرت ‪ 324‬اســب بخار و گشتاور ‪ 363‬نیوتن متر‬ ‫اســتفاده می کند‪ .‬در مقایســه با اســتانداردهای کنونی‪،‬‬ ‫قدرت این پیشــرانه شــش ســیلندر چندان زیاد نیســت‪،‬‬ ‫اما برای کســانی که از پیشــرانه های توربو گریزان بوده و‬ ‫خواهان تجربه ای سنتی هستند مناسب است‪.‬‬ ‫خــودروی حاضر در تســت توانســت در ‪ 6.3‬ثانیه از‬ ‫سکون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت برسد که درست‬ ‫بــا رکورد مزدا یکســان اســت‪ .‬پیســت تســت خودروها‬ ‫در زمــان حضــور کامال خیس بــوده و همیــن امر باعث‬ ‫کاهشش کشش خودرو در زمان شروع به حرکت می شد‪،‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫اما زمانی که دو خودرو به شــتاب گیری بین دنده ای و با‬ ‫سرعت های باال اقدام کردند این نیسان بود که با اختالف‬ ‫چند دهم ثانیه ای از مزدا ‪ BBR 5-MX‬جلو افتاد‪.‬‬ ‫باوجــود این که نیســان ‪ 370Z‬بــا وزن ‪ 1496‬کیلویی‬ ‫خود سنگین تر از مزداســت‪ ،‬اما گشتاور بیش تر ان باعث‬ ‫می شود در سرعت باالتر از ‪ 110‬کیلومتر در ساعت حریف‬ ‫را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫احســاس گیربکس این خودرو ســنتی تر از مزداست‪.‬‬ ‫کالچ ‪ 370Z‬باوجود جدید بودن هنوز هم سنگین است و‬ ‫بازه حرکتی ان بیش تر از رقیب است‪ .‬استفاده از ان کالچ‬ ‫رضایت بخــش بوده و عملکرد هماهنگ هوشــمندانه ای‬ ‫بــا دور پیشــرانه دارد که اگــر بخواهید می توانیــد ان را‬ ‫خاموش کنید‪ .‬گیربکس این کوپه اسپرت خوب بوده‪ ،‬اما‬ ‫فوق العاده نیســت مخصوصا زمانی که ان را با گیربکس‬ ‫فوق العاده ‪ 5-MX‬مقایسه می کنید‪.‬‬ ‫خود پیشــرانه کاراکتر سنتی تری داشته‪ ،‬زیرا نبود توربو‬ ‫به این معنی اســت که شــما باید دور را باال ببرید تا بهترین‬ ‫عملکرد را دریافت کنید‪ .‬البته تحت فشار قرار دادن پیشرانه‬ ‫لذت بخش اســت‪ ،‬زیرا تحویل قدرت نرم و قابل پیش بینی‬ ‫بوده و با صدای جذاب و گیرای اگزوز همراه است‪.‬‬ ‫بــه لطف دیفرانســیل لغزش محدود عقــب حرکت با‬ ‫‪ 370Z‬در پیچ هــا بســیار هیجان انگیز اســت‪ .‬خبر خوب‬ ‫برای رانندگان مشــتاق این که سیســتم کنترل کشــش‬ ‫خیلی به کاراکتر اصیل نیســان اســیب نمــی زد بنابراین‬ ‫می توانید از این خودروی اســپرت دیفرانسیل عقب لذت‬ ‫ببرید‪.‬‬ ‫فرمان نیسان سنگین تر از مزدا است‪ ،‬اما به اندازه ان‬ ‫سریع نیست‪ .‬بازخورد کمی از ان به دست می اید و اگرچه‬ ‫خود خودرو احســاس چابکی را به راننده منتقل می کند‪،‬‬ ‫خود ‪ 5-MX‬استاندارد یکی از‬ ‫دوست داشتنی ترین خودروهای‬ ‫اسپرت است‪ .‬این خودرو سواری‬ ‫هیجان انگیزی داشته و جذاب‬ ‫است‪ ،‬اما پیشرانه های تنفس‬ ‫طبیعی نمی توانند با عملکرد‬ ‫نیسان برابری کنند‬ ‫اما وزن خودرو به چشــم می اید مخصوصا وقتی که مزدا‬ ‫را رانده باشــید‪ .‬نیســان نمی تواند از نظــر چابکی با مزدا‬ ‫رقابت کند‪ 370Z .‬ســواری ناهنجارتری نسبت به رقیب‬ ‫در جاده های ناهموار دارد‪ .‬البته وقتی سرعت باال می رود‬ ‫اوضاع بهتر می شود‪.‬‬ ‫نظرات ازمایش کنندگان‬ ‫سیســتم ناوبری‪ :‬کار کــردن با سیســتم اطالعات‬ ‫سرگرمی نیسان سخت اســت‪ .‬این سیستم گیج کننده و‬ ‫زشت بوده و سن باالی ‪ 370Z‬را به ما یاداوری می کند‪.‬‬ ‫گیربکس‪ :‬دکمه روی کنســول مرکزی برای روشن‬ ‫کردن سیستم هماهنگی با دور پیشرانه یک ویژگی بسیار‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫در هــا‪ :‬بــاز کــردن در های بــزرگ ایــن خــودرو در‬ ‫پارکینگ های تنگ یک کار دشــوار بوده و دستگیره های‬ ‫در ها نیز عجیب به نظر می رسند‪.‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪34495‬‬ ‫‪32189‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫شش سیلندر ‪ 3.7‬لیتری بنزینی‬ ‫چهار سیلندر دو لیتری توربوی بنزینی‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور (اسب بخار‪/‬گشتاور)‬ ‫‪363/324‬‬ ‫‪320/248‬‬ ‫گیربکس‬ ‫شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل عقب شش سرعته دستی‪ ،‬دیفرانسیل عقب‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫(ثانیه)‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در هر صد‬ ‫کیلومتر)‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫می شــود‪ .‬دلیل این عملکرد خوب وزن ‪ 1045‬کیلوگرمی‬ ‫مزدا بوده و به ازای هر تن از وزن خودرو ‪ 237‬اسب بخار‬ ‫قدرت وجود دارد که باالتر از نسبت ‪ 217‬اسبی نیسان به‬ ‫ازای هر تن است‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیب ‪ 5-MX‬در ســرعت های پایین گیراتر از‬ ‫نیســان بوده مخصوصا این که گشتاور ‪ 320‬نیوتن متری‬ ‫ان در دور ‪ 3800‬بــه دســت می اید که بســیار پایین تر از‬ ‫محدوده گشتاور حداکثری ‪ 370Z‬است‪.‬‬ ‫توربوی این پیشــرانه تاخیر بســیار کمی داشته و حتی‬ ‫شــاید فکر کنید خــودرو فاقد توربو اســت‪ ،‬زیــرا ردالین‬ ‫این پیشــرانه باالتر از نســخه اســتاندارد و تنفس طبیعی‬ ‫اســت‪ BBR .‬نه تنها در دورهای پایین قوی تر است بلکه‬ ‫رســاندن ان به ردالین بســیار لذت بخش و هیجان انگیز‬ ‫بوده و صدای پیشــرانه نیز به لطف اگزوز ســوپر اسپرت‬ ‫‪ 594‬پوندی فوق العاده است‪.‬‬ ‫پیشــرانه ‪ 5-MX‬که پیش از این نیز بسیار خوب بوده‬ ‫با پذیرایی از توربو بهتر هم شــده و تجربه رانندگی خودرو‬ ‫را ارتقا داده است‪ .‬این خودرو به طور هوشمندانه ای سریع‬ ‫احساس شده و در سرعت های باال نیز لذت بخش است‪.‬‬ ‫قدرت بیش تر پیشــرانه به شــما اجــازه می دهد تا عصاره‬ ‫دیفرانسیل لغزش محدود را بیرون بکشید و دم خودرو را‬ ‫با گاز دادن در سر پیچ ها بازی دهید‪.‬‬ ‫کیــت ‪ BBR‬شــامل خوبی هــای دیگــر نیز هســت‪.‬‬ ‫خودروی حاضر در تســت دارای الستیک های یوکوهاما‬ ‫و رینگ هــای ‪ 17‬اینچی روتا‪ ،‬ترمزهــای بهتر و فنرهای‬ ‫ســفت تر اســت‪ .‬این اصالحات تاثیر مثبتــی روی تجربه‬ ‫سواری با این مزدا داشته اند‪.‬‬ ‫نظرات ازمایش کنندگان‬ ‫سیستم ناوبری‪ :‬سیستم ناوبری مزدا بهتر از سیستم به‬ ‫کار رفته در نیسان بوده و اینترفیس و گرافیک بهتری دارد‪.‬‬ ‫صندلی هــا‪ :‬وجــود بلندگوها در پشت ســری ها باعث‬ ‫شده اند شما از صدای سیستم صوتی لذت بیش تری ببرید‪.‬‬ ‫فرمان‪ :‬جای شرمســاری اســت که فرمان خودرو را‬ ‫نمی توان تنظیم کرد‪ ،‬اما بــا این وجود هم جایگاه فرمان‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫قضاوت نهایی‬ ‫رتبه اول‪ :‬مزدا ‪ BBT GTi 5-MX‬توربو‬ ‫مزدا ‪ 5-MX‬استاندارد از نظر پرفورمنس نمی تواند با‬ ‫نیسان ‪ 370Z‬رقابت کند‪ ،‬اما هندلینگ سرزنده و چابک‬ ‫ان باعث می شــود ســواری فوق العاده ای را تجربه کنید‪،‬‬ ‫ولی با ســفارش کیت ‪ BBR‬شــما می توانید نیسان را در‬ ‫پیست پشت سر بگذارید‪ .‬قدرت بیش تر این پیشرانه باعث‬ ‫افزایش فاکتور جذابیت شده است‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬نیسان ‪370Z‬‬ ‫راندن نیسان ‪ 370Z‬هیجان انگیز است و ما هنوز هم‬ ‫از زنــده بودن ان خوش حالیم‪ .‬چنین خودرویی این روزها‬ ‫کم پیدا می شــود‪ ،‬امــا این کوپه اســپرت تنفس طبیعی‪،‬‬ ‫دیفرانســیل عقــب و دنده تســتی همچنان خنــده را بر‬ ‫لبان تان خواهد نشاند‪ ،‬هرچند کابین از مد افتاده‪ ،‬قیمت‬ ‫بیش تر‪ ،‬سیستم اطالعات سرگرمی ضعیف و هزینه های‬ ‫مالکیت بیش تر باعث شــده اند نیسان پایین تر از مزدا قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Mazda MX 5 BBR GTi‬‬ ‫مزدا ‪ BBR GTi 5-MX‬توربو‬ ‫نقــاط قــوت‪ :‬هندلینــگ لذت بخــش‪ ،‬پیشــرانه‬ ‫هیجان انگیز‪ ،‬امکان باز کردن سقف‬ ‫نقــاط ضعف‪ :‬برای خرید کیت توربو باید خودرو را نیز‬ ‫خریداری کرد‪ ،‬کابین تنگ‪ ،‬محفظه بار کوچک‬ ‫خود ‪ 5-MX‬اســتاندارد یکی از دوست داشــتنی ترین‬ ‫خودروهــای اســپرت اســت‪ .‬ایــن خــودرو ســواری‬ ‫هیجان انگیزی داشــته و جذاب اســت‪ ،‬اما پیشرانه های‬ ‫تنفس طبیعی نمی توانند با عملکرد نیســان برابری کنند‬ ‫بنابراین پیشــرانه مــزدا برخی جذابیت هــای خاص خود‬ ‫برای طرفداران را از دست داده است‪.‬‬ ‫البته کیت ‪ BBT GTi‬با توربوی جدید باعث افزایش‬ ‫‪ 90‬اســب بخاری و ‪ 120‬نیوتن متری گشــتاور شــده که‬ ‫برای ثبت زمان ‪ 6.3‬ثانیه ای در بحث شــتاب کافی بوده‬ ‫و همیــن امر باعث اثبات توانایی های ان در برابر نیســان‬ ‫نام خودرو‬ ‫نیسان ‪370Z GT‬‬ ‫مزدا ‪Sport 2.0 RF 5-MX ‬‬ ‫‪Turbo 1 Nav BBR Stage‬‬ ‫‪29‬‬ ‫بهترین ها‬ ‫بهترین و ارزان ترین خودروهای اسپرت ‪2018‬‬ ‫تند و تیزها‬ ‫با این که خودروسازان این روزها سخت به دنبال توسعه شاسی بلندها هستند‪ ،‬اما هنوز هم خودروهای اسپرت با بهایی نسبتا ارزان در دسترس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با کمی جست وجو در بین خودروهای اسپرتی که عرضه می شوند به برخی گزینه ها برخوردیم که بهای مناسبی داشتند‪ .‬برخی از این خودروها‬ ‫کامال ارزان بوده و برخی نیز گران هستند‪ ،‬اما با این وجود هنوز هم ارزش باالیی دارند‪ .‬شما با خود فکر کنید برای خرید یک خودروی اسپرت‬ ‫باید هزینه زیادی بکنید‪ ،‬اما همان گونه که فهرست ما نشان می دهد هنوز هم خودروهای پرفورمنس زیادی وجود دارند که حساب بانکی شما‬ ‫را خالی نمی کنند (چرا هاچ بک های داغی همچون سیویک تایپ ‪ R‬یا گلف ‪ GTI‬در این فهرست حضور ندارند؟ این گونه خودروها جوان پسند‬ ‫هستند‪ ،‬اما این موضوع باعث اسپرت بودن ان ها نمی شود و این یک تفاوت ظریف است‪).‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫ب ام و ‪M240i‬‬ ‫ب ام و ‪ M240i‬تقریبا همان عملکرد و هیجان مدل ‪ M2‬را داشــته‪ ،‬اما حدود‬ ‫‪ 10‬هزار دالر ارزان تر است‪ .‬خریداران احتماال پرفورمنس بیش تری را از ‪M240i‬‬ ‫نخواهند خواســت و همان پیشــرانه شش ســیلندر خطی توربو با قدرت قابل توجه‬ ‫‪ 335‬اسب بخار کافی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫تویوتا ‪ /86‬سوبارو ‪BRZ‬‬ ‫دوقلوی های تویوتا و ســوبارو شاید ســریع ترین کوپه های بازار نباشند‪ ،‬اما قطعا‬ ‫معامله مناســبی محســوب می شــوند‪ .‬با پرداخت تنها ‪ 27‬هــزار دالر می توانید به‬ ‫یک کوپه اسپرت دیفرانســیل عقب و صفرکیلومتر دست پیدا کنید‪ .‬این دو خودرو‬ ‫هزینه های مالکیت بســیار ارزانی داشــته و این هم یک عامل مهم دیگر در زمان‬ ‫خرید خودرویی اسپرت است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫نیسان ‪370Z‬‬ ‫این خودرو حدود ‪ 10‬ســال اســت که در بازار حضــور دارد‪ ،‬اما خب هنوز هم‬ ‫مدلی اســپرت با بهایی معقول محســوب می شــود‪ .‬هر فردی که ‪ 370Z‬را رانده‬ ‫می داند که شاســی این خودرو فوق العاده بوده و پیشــرانه نیــز صدای دل پذیری‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو با قیمت حدود ‪ 30‬هزار دالر نسبتا ارزان بوده و می توان ان را با‬ ‫گیربکس دستی نیز خریداری کرد‪.‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫ااودی ‪TT RS‬‬ ‫‪ TT RS‬خودروی ارزان قیمتی نیســت و بهای حــدود ‪ 65‬هزار دالری دارد‪،‬‬ ‫امــا پرفورمنس ان واقعا دیوانه کننــده بوده و ارزش پولی که می پردازید را دارد‪ .‬با‬ ‫پیشــرانه پنج سیلندر ‪ 400‬اســب بخاری و وجود سیستم چهار چرخ محرک‪ ،‬این‬ ‫کوپه المانی تنها در ‪ 3.4‬ثانیه از سکون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫این خودرو کامال مناسب جاده های پر پیچ و خم بوده و برخالف دیگر خودروهای‬ ‫حاضر در فهرســت می توان در همه فصل ها از ان لذت برد‪ .‬نســخه های ارزان تر‬ ‫‪ TT‬نیز بازخوردهای خوبی داشته و قیمت معقوالنه ای دارند‪.‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫فورد موستانگ اکوبوست‬ ‫مدل پایه موستانگ از پیشــرانه ‪ 2.3‬لیتری اکوبوست با قدرت قابل توجه ‪310‬‬ ‫اسب بخاری اســتفاده می کند و به صورت سفارشــی به یک گیربکس ‪ 10‬سرعته‬ ‫اتوماتیک متصل اســت‪ .‬این خودرو شــتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت زیر پنج‬ ‫ثانیه ای داشــته و قیمــت ان از حدود ‪ 25‬هــزار دالر اغاز می شــود‪ .‬اگر بخواهید‬ ‫هندلینگ و ترمز خودرو بهبود یابد می توانید پکیج پرفورمنس فورد را نیز ســفارش‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫شورولت کامارو ‪1LE‬‬ ‫کامارو ‪ 1LE‬با پیشــرانه های چهار‪ ،‬شــش و هشت سیلندر عرضه می شود و‬ ‫بنابرایــن خریــداران انتخاب های فراوانی پیش روی خود دارند‪ .‬پکیج یاد شــده‬ ‫‪ 4500‬دالر دیگــر به قیمت خــودرو اضافه کرده و باعث بهبــود خنک کنندگی‬ ‫خودرو‪ ،‬اســتفاده از ترمزهای قوی تر و اگزوز پرفورمنس‪ ،‬الســتیک های پهن تر‬ ‫و رینگ های بزرگ تر و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫شورولت کوروت‬ ‫خــب درباره کوروت چــه باید گفت؟ این خــودروی اســپرت امریکایی یکی از‬ ‫شــناخته شــده ترین محصوالت این کشــور بوده و نســل کنونی ان که با کد ‪C7‬‬ ‫شــناخته می شود یکی از محصوالت ارزان قیمت بوده و می توان با حدود ‪ 55‬هزار‬ ‫دالر به قدرت ‪ 455‬اسب بخاری دست یافت‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫الفارومئو ‪4C‬‬ ‫بــا قیمــت حــدود ‪ 60‬هــزار دالر قطعا می تــوان محصوالت ســریع تری در‬ ‫مقایســه با این الفارومئو خرید‪ ،‬اما خیلی از ان ها نمی توانند رفتار یک ســوپرکار‬ ‫را شبیه ســازی کنند‪ 4C .‬از فیبر کربن زیاد در بدنه سود برده و دارای گیربکس‬ ‫پدال شــیفترداری اســت که حــس راندن یک خــودروی مســابقه ای را تداعی‬ ‫می کند‪ .‬این یک پیشنهاد ویژه بوده بنابراین طرفداران خودروهای اسپرت حتما‬ ‫باید ان را مدنظر بگیرند‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫مزدا میاتا‬ ‫میاتا هم همانند کوروت یک انتخاب مناســب با قیمتی نازل اســت‪ .‬شما با ‪25‬‬ ‫هزار دالر می توانید بیش ترین لذت را در جاده داشــته باشــید و همانند تویوتا ‪ 86‬و‬ ‫سوبارو ‪ ،BRZ‬مزدا میاتا هم هزینه های نگه داری کمی دارد‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫پورشه کایمن‬ ‫پورشــه کایمن همواره به عنوان یکی از لذت بخش ترین خودروهای اســپرت‬ ‫مطرح بوده اســت‪ .‬این خودرو از همان تنظیمات شاســی مشــهور پورشه و قوای‬ ‫محرکه ای لذت بخش سود برده و بهایی در حدود ‪ 57‬هزار دالر دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Tesla Semi Electric truck‬‬ ‫تجاری‬ ‫مجادله دایملر و تسال بر سر کامیون برقی تسال‬ ‫باورنمی کنیم!‬ ‫شــرکت تســا موتورز در واکنش به اظهارات شــرکت کامیون ســازی دایملر المان‪ ،‬اعالم کرده‪،‬‬ ‫مســافتی که کامیون برقی تســا می تواند بپیماید نزدیک به ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر اســت‪.‬به گزارش وب‬ ‫سایت ‪ ،auto car‬ایالن ماسک‪ ،‬مدیرعامل شرکت تسال موتورز امریکا در پاسخ به اظهارات رییس‬ ‫بخش کامیون سازی شرکت دایملر المان عنوان کرده که این کامیون برقی قادر است تا در نسخه‬ ‫تولیدی خود‪ ۹۶۵ ،‬کیلومتر را بپیماید‪.‬‬ ‫ماســک ضمن اعالم محدوده پیمایــش این کامیون‬ ‫الکتریکی موســوم به ‪،Tesla Semi Electric truck‬‬ ‫گفت که این ارقام ذکر شــده حداقل میزان مسافت طی‬ ‫شده را نشان می دهد و به طور قطع قادر است در برخی‬ ‫شــرایط مطلوب تر‪ ،‬میزان مســافت طی شده بیش تری‬ ‫داشــته باشــد و فراتر از این عدد نیز برود‪ .‬این شرکت با‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫انتشــار اطالعات زیر ســعی دارد که به عملکرد بهینه و‬ ‫بسیار مطلوب این کامیون افتخار کند‪:‬‬ ‫مدت زمانی که این کامیون برقی با حمل یک بار ‪۳۶‬‬ ‫هزار کیلوگرمی از سرعت صفر به ‪ ۹۶‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫می رســد‪ ۲۰ ،‬ثانیه است‪ .‬سرعت تســا در یک شیب با‬ ‫زاویه پنج درصد‪ ۱۰۴ ،‬کیلومتر بر ســاعت اســت‪ .‬شعاع‬ ‫حرکتی و مســافت قابــل پیمایش ان نیــز در حدفاصل‬ ‫‪ ۴۸۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬کیلومتر اســت‪.‬این کامیــون الکتریکی به‬ ‫چهــار موتور برقی مســتقل در محور عقب مجهز اســت‬ ‫و میــزان مصرف انرژی ان کم تر از دو کیلووات ســاعت‬ ‫در هر ‪ ۱.۵‬کیلومتر تخمین زده شــده اســت‪ .‬قیمت پایه‬ ‫پیش بینی شــده از ســوی تحلیلگران‪ ،‬برای مدل ‪۴۸۰‬‬ ‫کیلومتــری ‪۱۵۰‬هزار دالر و برای مدل ‪ ۸۰۰‬کیلومتری‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار دالر خواهــد بود‪.‬البتــه الزم به ذکر اســت‬ ‫که این مبالــغ و ارقام برای بازار فــروش امریکا در نظر‬ ‫گرفته شده اســت و قیمت ان به طور قطع در بازارهای‬ ‫جهانــی و بین المللی متفاوت خواهد بــود‪ .‬مارتین دام‪،‬‬ ‫رییس بخش کامیون شــرکت دایملر در ماه مارس سال‬ ‫جاری میالدی خطاب به تســا ایــن انتقادات را مطرح‬ ‫کرده بود‪ :‬اگر تســا واقعا به این وعده پیمایش مسافتی‬ ‫خود عمل کند‪ ،‬ما دو کامیون از این شرکت را خریداری‬ ‫خواهیــم کرد یکی بــرای ازمایش و صحــت گفته های‬ ‫ایالن ماســک و دیگری برای بازرسی قطعه به قطعه به‬ ‫ورود به بازار خودروهای ســنگین و نیمه سنگین داشته‬ ‫و هــم اکنــون پیش از اغاز بــه کار نمایشــگاه خودروی‬ ‫لس انجلس‪ ،‬در رویدادی از کامیون نیمه ســنگین تمام‬ ‫برقی و الکتریکی خود موســوم به ‪ Semi‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با‬ ‫الودگی هوا و کاهش میزان انتشــار االینده ها و گازهای‬ ‫گل خانــه ای و حفظ بیش تر محیط زیســت‪ ،‬خودروهای‬ ‫تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪ .‬بنابراین‬ ‫بسیاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم خود‬ ‫را بــرای تولید انبــوه خودروهای برقی جــزم کرده و از‬ ‫برنامه هــای خود بدین منظور رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش‬ ‫روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیش تر‬ ‫از این خودروهای پاک موجب شــده اســت شرکت های‬ ‫خودروســازی در سراســر جهان بــه رقابتــی تنگاتنگ‬ ‫پرداختــه و هــر یــک از برنامه های خود بــرای طراحی‬ ‫و تولیــد خودروهایــی بهتــر و با تــوان پیمایــش بیش تر‬ ‫رونمایی کنند‪.‬‬ ‫تسال پیش از اغاز به‬ ‫کار نمایشگاه خودروی‬ ‫لس انجلس‪ ،‬در‬ ‫رویدادی از کامیون‬ ‫نیمه سنگین تمام‬ ‫برقی و الکتریکی‬ ‫خود موسوم به ‪Semi‬‬ ‫رونمایی کرد‬ ‫دولت های بســیاری همچون انگلســتان‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫نــروژ‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬چین و هنــد از جمله‬ ‫پیش گامانی هســتند که قصد دارند به منظور جلوگیری‬ ‫از الودگــی هوا و حفــظ محیط زیســت‪ ،‬تولید و فروش‬ ‫خودروهــای بنزینی و دیزلی را تا دهــه ‪ ۲۰۳۰‬و نهایتا تا‬ ‫دهــه ‪ ۲۰۴۰‬میــادی (حدودا‪ ‬دو دهه اینــده) ممنوع و‬ ‫متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫خصوص باتری ان!‬ ‫وی در اصــل با این کنایه به تســا قصد داشــت که‬ ‫منظــور خود را مبنــی بر باورپذیــر نبودن ایــن وعده ها‬ ‫بــه مخاطبــان و طرفداران خــودرو در جهان برســاند‪.‬‬ ‫شــرکت دانش بنیان و نواور تســا موتورز که در امریکا‬ ‫مســتقر اســت‪ ،‬مدت هاســت که به رقابت با غول های‬ ‫خودروســازی در جهان پرداخته اســت و همــواره ادعا‬ ‫می کنــد‪ ،‬دیگر روزگار تولیــد و اســتفاده از خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی به پایان رســیده است و باید با استفاده از‬ ‫فن اوری های جدید و ســوخت های پاک و غیر االینده‪،‬‬ ‫برای حفظ محیط زیســت و کاهش الودگی هوا چاره ای‬ ‫اندیشــید و خودرو و وســایل نقلیه پــاک طراحی و تولید‬ ‫کرد‪ .‬شرکت تسال تاکنون خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫لوکس بســیاری را طراحی و تولید کرده اســت‪ .‬البته در‬ ‫رقابت با تســا‪ ،‬ســایر غول های خودروسازی در جهان‬ ‫نیــز از خودروهــای برقی خود رونمایی کــرده و ان ها را‬ ‫وارد بازار کرده اند‪ .‬تســا همواره اشتیاق بسیاری برای‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪33‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‬ ‫پریسا بازدار اردبیلی‪ ،‬محقق حوزه حمل و نقل‪:‬‬ ‫رابطه تولید ناخالص داخلی با کاهش تصادفات‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫مهندس پریســا بازدار اردبیلی‪ ،‬متولد ســال ‪ 1357‬در شهر اردبیل اســت و در سال ‪ 1386‬در رشته‬ ‫اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی فارغ التحصیل و در بخش اقتصاد پژوهشکده حمل و نقل وقت‬ ‫مشــغول فعالیت شد‪ .‬هم اکنون نیز با انتقال پژوهشکده حمل و نقل به مرکز تحقیقات راه مسکن و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬با بخش اقتصاد و مالی مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی به عنوان هیات علمی‬ ‫همکاری دارد‪ .‬این محقق حوزه حمل و نقل از منظر اقتصاد به حمل و نقل می نگرد‪ .‬وی بر این باور‬ ‫است که با افزایش تولیدناخالص داخلی میزان تصادفات جاده ای کاهش خواهد یافت‪ .‬همچنین با‬ ‫افزایش توزیع نابرابری درامد‪ ،‬تصادفات جاده ای نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خودرو در کودکی چه حســی به شــما می داد؟ و‬ ‫اکنون چه حسی به شما می دهد؟‬ ‫در کودکــی به دلیــل این که من خواهــر کوچکم را در‬ ‫اثر تصادف رانندگی از دســت داده بودم‪ ،‬از خودرو وحشت‬ ‫داشــتم و حتی نمی توانســتم از خیابان عبور کنــم‪ .‬بعد از‬ ‫این که گواهی نامــه رانندگی ام را هم گرفتم از ترس این که‬ ‫ممکن است تصادف کنم و به کسی اسیب برسانم رانندگی‬ ‫نکــردم‪ ،‬ولی اکنون حس بهتری دارم و با رعایت قوانین و‬ ‫در حد سرعت مجاز رانندگی می کنم‪.‬‬ ‫ایــا بین وضعیت توســعه وفرهنــگ رانندگی در‬ ‫ایران ارتباطی وجود دارد ؟‬ ‫بررســی وضع موجود کشــور نشــان می دهــد که طی‬ ‫ســال های ‪ 1369-85‬بــا افزایــش تولیدناخالص داخلی‪،‬‬ ‫میزان تصادفات جاده ای نیز افزایش می یابد‪ ،‬ولی از ســال‬ ‫‪ 1385‬بــه بعد با وجود رشــد اقتصادی میــزان تصادفات‬ ‫جــاده ای رونــد نزولی داشــته اســت‪ .‬البته ایــن افزایش‬ ‫تولیدناخالص داخلی تا ســال ‪ 1390‬ادامه دارد و بعد از ان‬ ‫روند نزولی طی کرده اســت‪ ،‬در حالی که به طور متوســط‬ ‫روند نزولی تصادفات جاده ای همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫بــه تازگی شــما تحقیقی دراین موضــوع انجام‬ ‫دادید تحقیقات شما چه می گوید؟‬ ‫تحقیقاتی که انجام دادم نشــان می دهد که در مراحل‬ ‫ابتدایی رشــد اقتصادی(افزایش درامد ســرانه) کشــور با‬ ‫افزایــش تولیدناخالص داخلی کشــور‪ ،‬میــزان تصادفات‬ ‫جــاده ای افزایــش می یابد‪ ،‬ولــی در مراحل بعدی رشــد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان تصادفات‬ ‫جــاده ای کاهش خواهد یافت‪ .‬هم چنین بــا افزایش توزیع‬ ‫نابرابری درامد تصادفات جاده ای نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫شــما در تحقیقــات خــود از منظــر اقتصادی و‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫هزینه هــای اقتصــادی بــه حمــل و نقــل می نگرید‪.‬‬ ‫بفرماییــد هزینه هــای اقتصــادی رانندگــی در ایران‬ ‫چگونه است؟‬ ‫در ایــران معموال در بررســی هزینه تصادفات‪ ،‬شــش‬ ‫عنصــر بــه عنــوان عناصر اصلــی تشــکیل دهنده هزینه‬ ‫تصادفات جاده ای در نظر گرفته می شــوند‪ :‬هزینه اشیای‬ ‫منهدم شده یا خسارت دیده‪ ،‬هزینه جراحات جسمانی (غیر‬ ‫از معلولیت دایمی)‪ ،‬هزینه اوقات تلف شــده و از بین رفته‬ ‫در تصادفــات جــاده ای ‪ ،‬هزینه درد‪ ،‬غــم‪ ،‬جراحات روانی‬ ‫و صدمــات روحی ‪ ،‬هزینــه جان افراد فوت شــده و هزینه‬ ‫معلولیت های دایمی و هزینه هــای اداری‪ .‬در ایران هزینه‬ ‫تصادفــات به طــور جامع بــرای اولین بار در ســال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫میالدی (مقارن با ســال ‪ ۱۳۸۰‬هجری شمســی) معادل‬ ‫‪ 3.6170‬میلیارد ریال براورد شــد‪ .‬در محاسبه دیگری که‬ ‫در مورد هزینه اســیب به وســایل نقلیه در تصادفات ایران‬ ‫انجام گرفته است‪ ،‬نشان داده شد که در سال ‪ ۱۳۸۳‬بیش‬ ‫از شــش هزار میلیارد ریال از این طریق به اقتصاد کشــور‬ ‫زیان وارد شــده اســت‪ .‬این زیان اقتصــادی بیش از ‪0.5‬‬ ‫درصد تولید ناخالص ملی و بیش از کل بودجه راه ســازی و‬ ‫راه داری کشور در سال مزبور بوده است‪.‬‬ ‫مطالعه دیگری بر اساس شاخص ‪( DALY‬سال های‬ ‫از دست رفته عمر) هزینه خارجی تصادفات جاده ای کشور‬ ‫بر محیط اجتماعی برای ســال های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬براورد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در این مطالعه هزینه جان افراد فوت شــده‬ ‫و هزینــه معلولیت هــای دایمــی تصادفــات در جاده های‬ ‫کشور طی ســال های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬براورد شده است‪ .‬بر‬ ‫اساس این براورد با استفاده از امار تصادفات در جاده های‬ ‫کشور طی ســال های ‪ ۱۳۷۸-۱۳۷۹‬هزینه محاسبه جان‬ ‫افراد فوت شــده و هزینه معلولیت های دائــم ‪ 0.3‬تا‪۲/۲‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور اســت‪ .‬در ضمن در‬ ‫این مطالعه‪ ،‬هزینه مذکور در ‪ ۲۸‬اســتان کشــور نیز براورد‬ ‫شده اســت که بر این اساس استان های تهران‪ ،‬خراسان‪،‬‬ ‫مازنــدران و اصفهان بــه ترتیب باالترین ســهم در هزینه‬ ‫تصادفــات و اســتان های ایــام‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمد‪،‬‬ ‫چهارمحال وبختیــاری بــه ترتیــب کم ترین ســهم را دارا‬ ‫هســتند‪ .‬با توجه به براورد فوق الذکر‪ ،‬چنان چه متغیرهای‬ ‫مدنظر در این تحقیق (از جملــه امید به زندگی‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫و‪ )..‬را برای براورد هزینه هــای خارجی تصادفات ثابت در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬براساس سهم ‪ 0.3‬تا‪ ۲/۲‬درصدی این متغیر‬ ‫از تولید ناخالص داخلی‪ ،‬این هزینه برای ســال ‪ ۱۳۹۰‬بین‬ ‫‪ ۱۸۳۱۴/۶‬میلیــارد ریال تا ‪ ۱۳۴۳۰۷/۹‬میلیارد ریال قابل‬ ‫براورد خواهد بود‪.‬‬ ‫در مطالعــه پژوهشــکده حمل ونقــل وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬هزینه تصادفات جاده ای کشور در سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫حدود ‪ ۱۸۵‬هزار میلیارد ریال براورد شــده است‪ .‬بر اساس‬ ‫ایــن تحقیــق‪ ،‬هزینه تصادفــات جاده ای نســبت به تولید‬ ‫ناخالص ملی کشــور در ســال ‪ ۱۳۸۶‬معــادل ‪ 6.3‬درصد‬ ‫براورد شــده اســت‪ .‬همچنین این پژوهشکده با انتشار‬ ‫گزارشــی درباره امار تصادفات جــاده ای در ایران و‬ ‫مقایســه ان با سایر کشورها نشــان می دهد که‬ ‫تصادفات جاده ای‪ ،‬دومین عامل مرگ و میر‬ ‫ایرانی ها شناخته می شود‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش یونیســف‪۹۰،‬‬ ‫درصــد از مرگ هــای جــاده ای‬ ‫جهــان در کشــورهایی بــا‬ ‫درامــد پاییــن و متوســط‬ ‫اتفــاق می افتد‪ .‬نرخ تصادف هــای جــاده ای در ایران ‪۲۰‬‬ ‫برابر بیش تر از میانگین جهانی اســت‪ .‬در سراســر جهان‪،‬‬ ‫تصادف های جاده ای ساالنه ‪ ۱٫۲‬میلیون نفر را می کشد و‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون نفر را مجروح و معلول می کند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم رییس پلیس راهور ناجا ‪ ۴۱‬درصد علل‬ ‫تصادفات در نوروز امســال توجه نداشتن به جلو و خستگی‬ ‫و خواب الودگی ‪ ۲۳ ،‬درصد ســرعت غیر مجاز و ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫ســبقت غیر مجاز و انحراف به چپ بوده است‪ .‬بیش ترین‬ ‫علل این تصادفات لغزندگی معابر‪ ،‬خستگی و خواب الودگی‬ ‫رانندگان یا سرعت غیر مجاز بوده است‪.‬‬ ‫اقتصاد ایــران روزانه ‪ ۳۲‬میلیارد تومان ضرر ناشــی از‬ ‫تصادفات را متحمل می شود‪.‬‬ ‫ایران از نظر تصادفات ناایمن‬ ‫رانندگی در بین ‪ ۱۹۰‬کشور جهان‪،‬‬ ‫در رتبه ‪ ۱۸۹‬است و تنها سیرالئون‬ ‫است که وضعیت نامناسب تری‬ ‫نسبت به ایران دارد‬ ‫کشورهای توســعه یافته چه کشورهایی هستند‬ ‫و وضعیــت حمــل ونقــل و فرهنگ رانندگــی در این‬ ‫کشورها چگونه است؟‬ ‫از واژه کشورهای توســعه یافته برای توصیف‬ ‫کشــورهایی اســتفاده می شــود که بر اساس‬ ‫معیارهایی به توسعه دست یافته اند‪ .‬تعیین‬ ‫مصداق بــرای معیار توســعه یافتگی‬ ‫همــواره مــورد بحث بوده اســت‪،‬‬ ‫امــا به طــور کلــی معیارهای‬ ‫اقتصادی معموال شاخص‬ ‫اصلــی کشــورهای‬ ‫توسعه یافته بوده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬میزان سرانه درامد یکی‬ ‫از مهم ترین معیارهاست بنابراین‪ ،‬کشورهایی که دارای نرخ‬ ‫تولید ناخالص داخلی باالیی هستند‪ ،‬توسعه یافته محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬معیار مهم اقتصادی دیگر‪ ،‬میزان صنعتی بودن‬ ‫کشور اســت‪ .‬یکی دیگر از معیارهایی که اخیرا مورد توجه‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬شــاخص توسعه انسانی اســت‪ .‬این شاخص‪،‬‬ ‫معیارهای اقتصادی نظیر درامد را با امری همچون میزان‬ ‫امید زندگی و ســطح اموزش عمومــی ترکیب می کند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬کشورهایی که دارای نمره باالتری در شاخص‬ ‫توســعه انسانی هستند‪ ،‬توســعه یافته محسوب می شوند‬ ‫و به بقیه کشــورها‪ ،‬کشــورهای در حال توسعه گفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با توجه به باال بودن ســرانه وسایل نقلیه‬ ‫و رشــد روزافزون اســتفاده از ان ها در‬ ‫کشــور و از طرفی تراکم و ســرانه‬ ‫پایین راه در ایران نســبت کشورهای همسایه بار ترافیکی‬ ‫راه های کشور نسبت به کشورهای همسایه بسیار بیش تر‬ ‫است و این روند در حال افزایش است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬بر‬ ‫اساس تحقیقی که انجام شده است سرانه راه در ایران‬ ‫‪ 2/6‬کیلومتــر به ازای هزار نفر جمعیت اســت‪ .‬درحالی‬ ‫که بر اســاس گزارش ســال ‪ 2013‬ســازمان بهداشت‬ ‫جهانــی درایران بیــش از ‪ 20‬میلیون وســیله نقلیه ثبت‬ ‫شده وجود دارد‪ ،‬اما در کشور همسایه ترکیه با سرانه راه‬ ‫‪ 5/9‬کیلومتر به ازای هزار نفــر جمعیت تنها ‪15‬میلیون‬ ‫وســیله نقلیه ثبت شــده وجود دارد‪ .‬وضعیت کشورمان‬ ‫از این نظر نسبت به کشــورهای توسعه یافته بسیار بدتر‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در فرانســه با سرانه راه ‪16 /9‬‬ ‫کیلومتــر به ازای هر هزار نفر حدود ‪ 35‬میلیون وســیله‬ ‫نقلیه ثبت شــده وجــود دارد‪ .‬در حالی که ســرانه راه در‬ ‫فرانســه ‪ 6/5‬برابر ایران است‪ ،‬تعداد وســایل نقلیه ثبت‬ ‫شده کم تر از دو برابر کشورمان است‪.‬‬ ‫میزان مرگ و میر ناشــی از حــوادث ترافیکی به ازای‬ ‫صد هزار نفر جمعیت در ایران‪ ،‬بر اساس نخستین گزارش‬ ‫جهانی ایمنی راه ها ‪ 35/8‬بود که در دومین گزارش جهانی‬ ‫ایمنی راه ها به ‪ 34/1‬کاهش یافته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ایران در منطقه مدیترانه شرقی باالترین میزان مرگ به‬ ‫ازای صد هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده است و‬ ‫عراق (‪ )31/5‬و عمان (‪ )30/4‬در جایگاه های بعدی قرار‬ ‫دارند‪ ،‬کم ترین میزان مرگ به ازای ‪ 100‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در این منطقه مربوط بــه بحرین (‪ )10/5‬و امارات متحده‬ ‫عربی (‪ )12/7‬است‪.‬‬ ‫یکی از شــاخص هایی که در تحلیل حــوادث ترافیکی‬ ‫به کار می رود‪ ،‬نســبت تعداد اتومبیل به جمعیت و نســبت‬ ‫مرگ ناشــی از حوادث ترافیکی به تعداد اتومبیل اســت‪ .‬با‬ ‫وجــود پایین بودن نســبت تعداد اتومبیل بــه ازای هزارنفر‬ ‫جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مثل‬ ‫ایاالت متحده امریکا و المان نسبت مرگ ناشی از حوادث‬ ‫ترافیکی به تعداد اتومبیل در کشورمان از کشورهای توسعه‬ ‫یافته و برخی از کشورهای همسایه بسیار بیش تر است‪.‬‬ ‫اجرای مقررات راهنمایــی و رانندگی یکی از مهم ترین‬ ‫عوامــل کاهش حــوادث رانندگــی و پیامدهای ناشــی از‬ ‫ان هاست‪ .‬کشورهای مختلف جهان از این نظر نیز تفاوت‬ ‫زیادی با یکدیگر دارند‪ .‬در کشورهای پیشرفته عالوه بر این‬ ‫که مقررات شدیدتری وجود دارد‪ ،‬اجرای ان ها نیز دقیق تر‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬اخرین گزارش ســازمان بهداشت جهانی‬ ‫نشان می دهد که اجرای مناسب و دقیق مقررات راهنمایی‬ ‫و رانندگی تنها در ‪ 35‬کشــور جهــان صورت می گیرد‪ .‬این‬ ‫کشــورها تنها ‪10‬درصــد جمعیت جهــان را در خود جای‬ ‫داده انــد‪ .‬این گزارش نشــان می دهد که اجــرای مقررات‬ ‫راهنمایــی و رانندگی در فاصله ســال های ‪ 2008‬و ‪2011‬‬ ‫برای پنج مورد از مهم تریــن عوامل خطر حوادث رانندگی‬ ‫شامل‪ :‬ســرعت غیر مجاز‪ ،‬مصرف الکل‪ ،‬استفاده نکردن‬ ‫از کاله ایمنی‪ ،‬نبســتن کمربند ایمنی و استفاده نکردن از‬ ‫صندلی ایمنی کودک در مجموع در سطح جهان نسبتاارتقا‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ایــا تحقیقاتی در زمینه وضعیت توســعه و رابطه‬ ‫ان با حمل ونقل در اســتان های ایران و مقایسه ان ها‬ ‫باهم انجام شده است؟‬ ‫مطالعات پراکنده ای در این خصوص انجام شــده‪ ،‬ولی‬ ‫برای موضوعی با این عنوان تحقیقی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪35‬‬ ‫تیونینگ‬ ‫جگوار ‪۲۰۱۹ F-Pace‬‬ ‫‪JAGUAR LISTER‬‬ ‫لوکس و لوکس تر‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫لیســتر از دهه ‪ 50‬میالدی به تولیــد خودرو و تیون‬ ‫مشغول است و سال هاست که همکار و تیونر رسمی‬ ‫جگوار محســوب می شــود‪ .‬پــس از عرضــه جگوار‬ ‫‪ F-Pace‬که مدل پایه ان ‪ 42‬هزار دالر قیمت داشت‪،‬‬ ‫پیشــنهادهای لیســتر ســبب عرضه مــدل باالتری با‬ ‫قیمت ‪ 80‬هزار دالر شــد‪ .‬حاال مدل ‪ F-Pace 2019‬با‬ ‫تیون لیســتر و کد ‪ 140 SVR‬هزار پوند قیمت گرفته و‬ ‫قرار است با مدل ‪ 2019‬بزودی وارد بازار شود‪ .‬از این‬ ‫مدل فقط ‪ 99‬دستگاه تولید خواهد شد و کلکسیونرها‬ ‫باید شتاب کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫لیســتر کاپوت جدیدی با دو هواخــور در طرفین روی‬ ‫جگوار نصب کرده اســت‪ .‬ســپر جلو دارای هواخورهای‬ ‫بزرگ بدون مقســم و لبه زیرین است‪ .‬گل گیرهای جلو و‬ ‫عقب خروجی هوای عمودی دارند که ماشین را مهاجم تر‬ ‫می نمایاند‪.‬‬ ‫در نمــای جانبــی رینگ هــای جدیــد پنــج پــره ‪ Y‬و‬ ‫سیلندرهای ترمز ســرخ رنگ پشت ان ها به عالوه رکاب‬ ‫جدید به چشم می ایند‪.‬‬ ‫در نمای عقب هم دو جفت سراگزوز فوالدین و پخش‬ ‫کننده هوای ظریف زیر سپر دیده می شوند‪.‬‬ ‫تفــاوت جــدی جگوار لیســتر با مدل اســتاندارد در‬ ‫تزیینــات فوق العــاده لوکس اتاق اســت‪ .‬چرم دو رنگ‬ ‫تیره و روشــن با دوخت درشــت لوزی در سراســر اتاق‬ ‫از جمله صندلی های اســپرت بســیار زیبای ماشین کار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موتــور هم از نقاط تمایز این تیون اســت‪ .‬در حالی که‬ ‫مدل پایــه جگوار ‪ 247 F-Pace‬اســب قدرت داشــت‪،‬‬ ‫‪ 542 SVR‬اسب بخار قدرت دارد‪ .‬شتاب صفرتا ‪100‬این‬ ‫ماشــین ‪ 4.3‬ثانیه و بیشینه ســرعت ان ‪ 283‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت است‪.‬‬ ‫تویوتا کروال ‪ KE70‬مدل ‪1979‬‬ ‫چشم بادامی در خیابان های مسکو‬ ‫پاول موکالوف یکی از عالقه مندان این ســبک تیون‬ ‫در مسکو اســت که یک تویوتا کروال ‪ KE70‬مدل ‪1979‬‬ ‫را به شــکلی که در تصاویر می بینید‪ ،‬ارتقا داده است‪ .‬این‬ ‫ماشین سال ‪ 1996‬بصورت دست دوم وارد روسیه شده و‬ ‫پاول هم که عاشــقش بوده‪ ،‬ان را خریده و به تدریج تیون‬ ‫کرده است‪ .‬او ساعت ها در اینترنت به دنبال قطعات مورد‬ ‫نظرش گشــته و برخی اجــزا را از ژاپــن‪ ،‬نیوزیلند و حتی‬ ‫امریکا خریداری کرده است‪.‬‬ ‫کاهش ارتفاع ماشــین با بهره گیری از سیســتم تعلیق‬ ‫‪ Coilover‬برگرفته از نیســان ســیلویا و سفیرو در محور‬ ‫جلــو و دمپرهای بلیتز ‪ ZZ-R‬صورت گرفته اســت‪ .‬زیر‬ ‫گل گیرهای پهن‪ ،‬رینگ های اســپرت کرومی ســتاره ای‬ ‫چهارپره پیچ وسط مجهز به تایرهای اسپرت کار شده اند‪.‬‬ ‫فراوانــی دارد؛ یــک قاب چراغ ‪ LED‬روزنما باالی ســر‬ ‫راننده داخل اتاق نصب شده و یک غربیلک فرمان چوبی‬ ‫و نیز دســت دنده مجهز به ســه تاس بزرگ در این بخش‬ ‫چشــم نواز هستند‪ .‬حتی قفل درها با تاس های ابی رنگ‬ ‫زیبایی تزیین شده اند‪.‬‬ ‫صندلی هــای مســابقه ای ریــکارو ‪ SR3‬مجهــز بــه‬ ‫کمربندهــای ایمنی ســبزرنگ را هم بــه مجموعه فوق‬ ‫بیفزایید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪KE70 COROLLA‬‬ ‫«شــاکوتان» نــام ناحیــه ای شــبه جزیــره ای در‬ ‫شــمال ژاپن و نزدیک خاک روســیه است که سبکی‬ ‫از تیونینگ در دنیا به این نام شــناخته می شــود‪ .‬این‬ ‫ســبک متعلق به خالف کاران ژاپن بوده و ماشین خود‬ ‫را بــا کم ترین هزینــه متمایز و متفاوت می ســاختند و‬ ‫اصلی ترین وجــه تمایز ان نیز‪ ،‬ارتفاع بســیار پایین و‬ ‫پهن کردن گل گیرهای ماشین است‪.‬‬ ‫این رینگ ها سوپراستار ‪ 14 SS01s‬اینچ هستند‪.‬‬ ‫کاپوت که باال می اید‪ ،‬پرچم ژاپن و افتاب تابان ســرخ‬ ‫رنگ داخل ان نقش بســته و موتور ارتقا یافته قدرتمندی‬ ‫مشاهده می شود‪ .‬تمام فضاهای خالی فلزی اطراف موتور‬ ‫سیاه شده و با نوشته های سفید تزیین شده است‪ .‬سیستم‬ ‫اگزوز فوجیتســو و گیربکس تویوتــا ‪ T50‬از دیگر اجزای‬ ‫جدید این تیون هستند‪.‬‬ ‫داخل اتاق هم اگرچه لوکس نیست‪ ،‬اما جذابیت های‬ ‫‪37‬‬ ‫سینما خودرو‬ ‫خودروهای مشهور سینما‬ ‫خودرو به ســبب ایفای نقش در صحنه های تعقیب و گریز سرعتی‬ ‫و انفجار و البته تبیین شخصیت های اصلی داستان‪ ،‬نقش پرماجرا‬ ‫و هیجان انگیزی را در اغلــب فیلم های پرفروش ایفا می کند‪ .‬این‬ ‫هفته می خواهیم تعــدادی از مهم ترین فیلم های تاریخ ســینما که‬ ‫در ان خــودرو نقش اصلــی را بازی کرده اســت‪ ،‬معرفی کنیم‪ .‬در‬ ‫این انتخاب نگاه ما به فیلم های مســتند از مســابقات شبانه روزی‬ ‫له مانــز تا فرمول یک و فیلم های کالســیک و پر از تعقیب و گریز و‬ ‫تریلر امروزی بود‪.‬‬ ‫کسب و کارایتالیایی (‪)2003‬‬ ‫کارگردان‪ :‬اف‪ .‬گری گری‬ ‫مدت زمان ‪ 110 :‬دقیقه‬ ‫محصول امریکا‬ ‫نام یک فیلم جنایی‪/‬ســرقتی محصول مشــترک فرانســه‬ ‫و امریکاســت‪ .‬اکثــر صحنه هــای فیلم در لس انجلــس و ونیز‬ ‫فیلمبرداری شده اند‪ .‬چارلی مغز متفکر گروهی سارق است که‬ ‫گرد هم می ایند تا در نقشه ای انتقام جویانه‪ ،‬چنگ استیو‪ -‬یکی‬ ‫از دوســتان سابق شــان که به انان رودســت زده ‪ -‬را از تمامی‬ ‫درامدهای نامشروعش خالی کنند‪.‬‬ ‫ایرتون سنا (‪)2011‬‬ ‫‪ ‬کارگردان‪ :‬اصف کاپادیا‬ ‫مدت زمان ‪ 102 :‬دقیقه‬ ‫محصول انگلیس‬ ‫مستند‪ -‬بیوگرافی‬ ‫مســتندی در مورد راننده فرمول یک برزیلی‪« ،‬ایرتون سنا»‬ ‫شخصی که جام قهرمانی ‪ F1‬را سه مرتبه قبل از مرگش در ‪۳۴‬‬ ‫ســالگی باالی ســر برد‪ ...‬او مرموز‪ ،‬متمرکز و بسیار جاه طلب‬ ‫بود و در مســابقات فرمــول یک بیش از هر راننــده دیگری در‬ ‫تاریخ ورزش‪ ،‬موقعیت باالیی داشت‪ .‬او قهرمان ملی برزیل بود‪.‬‬ ‫بســیاری از عالقه مندان به فرمول یک ایرتون ســنا‪ ،‬راننده‬ ‫برزیلــی برنده ســه عنوان جهانــی را بهترین راننده مســابقات‬ ‫می دانند‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۹۴‬در تصادفــی مرگ بار در گرندپری‬ ‫ســن مارینو‪ ،‬در پیچ تامبورلو در شهر ایموال ایتالیا و هنگامی که‬ ‫پیش تاز بود‪ ،‬کشــته شــد‪ .‬این مســتند روایتگر زندگی حرفه ای‬ ‫این اسطوره فرمول یک است‪ .‬فیلم به کارگردانی اصف کاپادیا‬ ‫مستند ساز مشهور انگلیسی ســاخته شده است‪ .‬فیلم برنده دو‬ ‫جایزه بهترین فیلم مســتند و بهترین تدوین از جوایز بفتاســت‪.‬‬ ‫کاپادیا سال‪ ۲۰۱۶ ‬نیز برای فیلم ‪ Amy‬برنده جایزه اسکار شد‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫دیوانه مکس ‪ :2‬جنگ جو جاده‬ ‫کارگردان‪ :‬جرج میلر‬ ‫مدت زمان ‪ 96 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1981:‬استرالیا‬ ‫یک فیلم در سبک اکشن‪ ،‬علمی– تخیلی و ادبیات داستانی‬ ‫رســتاخیزی و پسارســتاخیزی به کارگردانی جرج میلر اســت‬ ‫که در ســال ‪ ۱۹۸۱‬ساخته شــد‪ .‬از بازیگران ان می توان به مل‬ ‫گیبسون اشاره کرد‪.‬‬ ‫بولیت‬ ‫کارگردان‪ :‬پیتر بیتس‬ ‫مدت زمان ‪ 114 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1968:‬امریکا‬ ‫له مانز و یک مرد‬ ‫کارگردان‪ :‬جان استورجز و هم لی کاتزین‬ ‫مدت زمان ‪ 100 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1970:‬امریکا‬ ‫مســابقات ‪ ۲۴‬ســاعته لمانــز ‪ lemans /‬مهم تریــن رویداد‬ ‫اتومبیل رانی اســتقامتی است‪ .‬این مســابقات از سال ‪ ۱۹۲۳‬در‬ ‫نزدیکی شهر له مانز فرانســه و در پنج کالس خودرویی برگزار‬ ‫می شود‪«.‬مک کویین» به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران ان‬ ‫دوره‪ ،‬وزنه بزرگی برای ساخت فیلم «له مانز» به شمار می امد‪.‬‬ ‫وی خــودش تا جای ممکن برای کیفیت این فیلم تالش کرد و‬ ‫این در واقع‪ ،‬واکنشــی به تالش قبلی و غیرواقع گرایانه هالیوود‬ ‫در فیلم موتور اســپرت «گرندپری» بود‪ .‬بسیاری از تصاویر این‬ ‫فیلم از مســابقات ‪ ۲۴‬ســاعته لمانز در ســال ‪ ۱۹۷۰‬جمع اوری‬ ‫شــده بودند و بــه این منظور از یک پورشــه اختصاصی با نصب‬ ‫ســه دوربین بر روی ان‪ ،‬کمک گرفته شده بود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫اگر تصویربرداری را کنــار بگذاریم‪ ،‬تولید این فیلم یک «فاجعه‬ ‫به تمام معنا» بــود‪ .‬فیلم برداری بدون هرگونه متن یا حتی یک‬ ‫طرح داســتانی‪ ،‬شروع شــد و بیش تر وســواس «مک کویین»‬ ‫برای اتومبیل ها و رانندگان مســابقه در این پروژه دیده می شــد‬ ‫تا شــرایط ســاخت یک فیلم ســینمایی‪ .‬این شــرایط تــا ان جا‬ ‫پیــش رفت که کارگردان‪« ،‬جان اســتورجز» با فیلم هایی مانند‬ ‫«هفــت دالور» و «فــرار بزرگ» در کارنامــه اش‪ ،‬پروژه را ترک‬ ‫کرد‪ .‬بودجه ها از دســت رفتند و تولید به تعویق افتاد‪ .‬زمانی که‬ ‫تصویربرداری اصلی در نوامبر ‪ ۱۹۷۰‬به پایان می رســید‪ ،‬گروه‬ ‫فیلم سازی مجبور بودند که برگ درختان را رنگ کنند تا شرایط‬ ‫همچنان «تابســتانی» به نظر برســد‪ .‬البته «استیو مک کویین‪:‬‬ ‫انســان و لمانز» جذابیت فراگیر فیلمی مانند «ســنا» را ندارد‪،‬‬ ‫ولــی هنوز هم تصویری زیبا از پشــت صحنه فیلمی اســت که‬ ‫همچنان محبوبیت خود را در بیــن عالقه مندان دنیای خودرو‬ ‫حفظ کرده است‪ .‬این فیلم مستند‪ ،‬به تازگی‪ ،‬به صورت محدود‬ ‫در شهرهای نیویورک و پیتسبورگ در امریکا اکران شده است‪.‬‬ ‫ســتوان بولیــت( اســتیو مــک کوییــن)‪ ،‬کاراگاه پلیــس‬ ‫سان فرانسیســکو‪ ،‬مامور محافظت از جانــی راس( رنال) عضو‬ ‫ســندیکای تبه کاران می شود که قرار اســت علیه هم دستانش‬ ‫شــهادت بدهــد‪ ،‬والترچالمرز(وون)‪ ،‬معاون دادســتان‪ ،‬بولیت‬ ‫را تهدیــد می کند که اگر راس بمیرد‪ ،‬او نیز کراش را از دســت‬ ‫می دهد و خیلی زود راس کشته می شود‪ .‬صحنه مشهور تعقیب‬ ‫وگریــز هیجــان انگیز بــا خودرو به طــول ‪ 11‬دقیقــه ای فورد‬ ‫موستانگ ‪ CID Fastback 390 GT‬با خودروهای ‪Dodge‬‬ ‫‪ Magnum 440 Charger R / T‬در خاطره ها مانده است‪.‬‬ ‫رونین‬ ‫کارگردان‪ :‬جان فرانکن هایمر‬ ‫مدت زمان ‪ 121 :‬دقیقه‬ ‫محصول ‪ 1998:‬امریکا‬ ‫این فیلم دربارهٔ نزاع چند گــروه روس‪ ،‬ایرلندی و امریکایی‬ ‫بر ســر کیفی است که حاوی مدارک مهمی است‪ .‬در این میان‬ ‫ســام(رابرت دنیــرو) که وانمــود می کند از ســازمان اطالعات‬ ‫مرکزی امریکا(ســیا) خارج شــده بــا همکاری بــا گروهی که‬ ‫می خواهد این کیف را از دســته روسی برباید درصدد دست یابی‬ ‫به ان است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪39‬‬ ‫خیابان یکم‬ ‫دیتر زتچه‪ ،‬مدیرعامل بنز و رییس هیات مدیره دایملر‪:‬‬ ‫تغییراتفرهنگی‪،‬صبوریمی خواهد‬ ‫دیتــر زتچه متولد پنجم می ‪ 1953‬در اســتانبول ترکیه اســت‪ .‬پدرش هربرت زتچــه مهندس راه و‬ ‫ســاختمان بود که به دلیل پروژه سدســازی برای مدت کوتاهی در ترکیه اقامت داشت‪ .‬خانواده اش‬ ‫در سال ‪ 1956‬به المان برگشتند‪ .‬او در فرانکفورت به مدرسه رفت و مهندسی برق را طی سال های‬ ‫‪ 1971‬تا ‪ 1976‬در دانشــگاه کارلســروهه گذراند و دکترای مهندسی را در سال ‪ 1982‬در دانشگاه‬ ‫پادربورن تکمیل کرد‪ .‬زتچه با ورود به شــرکت مرســدس بنز تغییراتی در سیســتم مدیریتی شرکت‬ ‫ایجــاد کــرد که به دوران رکود این شــرکت پایان داد و باعث ســوددهی مجدد ان شــد‪ .‬او نه تنها‬ ‫مدیرعامل مرسدس بنز بلکه رییس هیات مدیره شرکت دایملر نیز است‪.‬‬ ‫در نمایشــگاه اخیــر خودروی ژنو‪ ،‬زتچه در گفــت و گویی با مطبوعاتی نظیــر فلیت یوروپ (‪Fleet‬‬ ‫‪ )Europe‬درباره استراتژی گروه مرسدس ‪ -‬بنز توضیحاتی ارایه داد که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫روند ازمــون جهانی بــرای خودروهای ســبک‬ ‫چگونه است؟‬ ‫از سپتامبر گذشته سعی کردیم‪ ،‬به تدریج ازمون های‬ ‫ازمایشــگاهی ‪( NEDC‬چرخه رانندگی جدید اروپایی) را‬ ‫بــا ازمون های جدید ‪( WLTP‬ازمون جهانی خودروهای‬ ‫ســبک) تعویض کنیم که اجرای ان بسیار چالش برانگیز‬ ‫اســت و باید نسبت به گذشته برای خودروهای بیش تری‬ ‫تاییدیه بگیریم و همین طور هر مدل خاص باید با امکانات‬ ‫متفاوتی ارایه شــود‪ ،‬اما این به معنای شکایت نیست و ما‬ ‫فقط باید دنبال راه حل باشیم‪.‬‬ ‫درباره همکاری شرکت جیلی چه نظری دارید؟‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬صنعت خــودروی المان تحت‬ ‫تاثیر اخبــاری قرار گرفت که لی شــوفو‪ ،‬میلیاردر چینی و‬ ‫رییس هیات مدیره شــرکت خودروســازی جیلی – که در‬ ‫حال حاضر صاحب ولوو است‪ 10 -‬درصد از سهام دایملر‬ ‫بــه ارزش ‪ 9‬میلیــارد دالر را خریده و اکنــون بزرگ ترین‬ ‫ســهام دار ان است‪ .‬لی شوفو قطعا ســرمایه گذاری خوبی‬ ‫کرده و همیشه گفته ایم که از سرمایه گذاران مهم استقبال‬ ‫خواهیــم کرد‪ .‬به این منظور‪ ،‬این یک حرکت مثبت برای‬ ‫ماســت و این که لی شــوفو در تمامی کارهایی که تاکنون‬ ‫انجام داده ســربلند بیرون امده و به طور واضح کارافرین‬ ‫موفقی است‪ .‬به طور یقین‪ ،‬در رابطه با کارافرینان موفقی‬ ‫که جایگاه مستحکمی در این بازار دارند‪ ،‬جای هیچ شک‬ ‫و تردیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بازارهای شــرکت خودروسازی مرسدس بنز را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫امریکا و بریتانیا بازارهای مهمی برای مرسدس بنز‬ ‫هستند‪ ،‬اما ممکن است در اینده ای نزدیک دچار مشکل‬ ‫شوند‪ :‬در این مورد می توان به جنگ تجاری که ترامپ در‬ ‫ان مورد هشدار داده‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫جدای از فروش ســاالنه ‪ 2.3‬میلیون خودرو‪ ،‬در حال‬ ‫فــروش ‪ 340‬هزار دســتگاه خــودرو در امریکا هســتیم‪،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫پس نمی توان از ان چشم پوشــی کرد‪ .‬بــازار بریتانیا ‪180‬‬ ‫هزار دســتگاه خودرو را پوشش می دهد – در سال ‪،2017‬‬ ‫برای اولیــن بار در بخش برند خودروهای نســبتا لوکس‬ ‫در بریتانیا نفر اول شــدیم‪ .‬بنابراین بازار مطرحی برای ما‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫البته ما سیاست مدار نیســتیم‪ .‬ما چارچوب ها را وضع‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬تنهــا می توانیم در انتظــار وقایع باشــیم‪ .‬در‬ ‫بهترین حالــت‪ ،‬تغییری در وضعیت کنونــی رخ نخواهد‬ ‫داد و اگر چنین شود‪ ،‬ما باید بیش ترین استفاده را بکنیم‪.‬‬ ‫برای توسعه شــرکت های تابعه چه راه کاری در‬ ‫پیش گرفته اید؟‬ ‫در زمینــه امکان ادغــام ‪ car2go‬و ‪DriveNow‬‬ ‫که به ترتیب شــرکت های وابسته دایملر و ب ام و هستند‪،‬‬ ‫مایلیم برای توســعه این زمینــه‪ ،‬گمانه زنی های مقاالت‬ ‫روزنامه هــا را دنبال کنیم؛ بعضی از ان هــا واقعیت دارند‬ ‫و برخــی خیر‪ .‬ما اســتراتژی ارتباطی خودمــان را داریم‪:‬‬ ‫اگر هیچ محتوایی برای ارتباط وجود نداشــته باشد‪ ،‬سعی‬ ‫می کنیم ان را به وجود بیاوریم‪.‬‬ ‫به طــور کلی‪ ،‬فعالیت های به اشــتراک گذاری خودرو‬ ‫بــه طور قطع نیازمند مقیاس اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬به عنوان‬ ‫بررســی کلی‪ ،‬تقویــت مقیاس در ایــن زمینه ها به زودی‬ ‫تحقق می یابد‪ ،‬چرا که در ایــن کار نیز مزیتی وجود دارد‪.‬‬ ‫این موارد بررســی های کلی هســتند؛ نتایج به خصوصی‬ ‫که ممکن اســت ایجاد شود‪ ،‬قابل مشــاهده خواهد بود‪،‬‬ ‫اما ممکن اســت من مقداری بیش تر از شما در این مورد‬ ‫بدانم‪.‬‬ ‫وضعیــت خودروهــای دیزلــی مرســدس – بنز‬ ‫چگونه است؟‬ ‫تغییر پیشــرانه های احتراقی به برقی چه موقع‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫زمان اجرای این تغییرات توســط یک سری عوامل‬ ‫تعییــن می شــود‪ .‬هزینه سیســتم نیروی محرکــه باتری‬ ‫ برقــی یکــی از این عوامل اســت‪ .‬محــدوده رانندگی‪،‬‬‫زمان و زیرساخت های شــارژ نیز عوامل مهمی هستند و‬ ‫ویژگی های مشترک این چهار خودرو چیست؟‬ ‫هر چهار مدل در ســه چیز مشــترک هستند‪ .‬یکی‬ ‫از ایــن وجوه اشــتراک ایســتادگی برای یــک چیز بدون‬ ‫افراط و تفریط اســت که این موضــوع می تواند طراحی‪،‬‬ ‫ساده سازی‪ ،‬عملکرد و یا کاربرد را دربربگیرد‪.‬‬ ‫دومین وجه اشتراک کلیدی این چهار خودرو جذابیت‬ ‫بدون زمان و ذاتی است که سبب شده صرف نظر از زمان‬ ‫تولید و عرضه دل چســب و زیبا باقی بمانند که بخشی از‬ ‫این جذابیــت به خاطر ظاهر مشــخص و وفاداری به ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســومین و اخرین وجه اشــتراک چهار خــودروی یاد‬ ‫شــده این حقیقت اســت که ان هــا یک اســطوره بوده و‬ ‫داستان هایی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫کالس ‪ G‬هم تمامی این موارد را داشته و به نظرم این‬ ‫شاســی بلند لوکس را نیز می توان به فهرست اضافه کرد‪.‬‬ ‫طراحی این شاسی بلند نمادین ربطی به زمان نداشته و به‬ ‫همین دلیل است که مدل ‪ 2019‬ان یاداور اولین نسل و‬ ‫همچنین نسل قبلی خود است‪.‬‬ ‫ایا قرار است به تولید خودروهای دیزلی پای بند‬ ‫بمانید؟‬ ‫بــه نظــرم دیــزل ارزش مبــارزه را دارد و برای ان‬ ‫می جنگم‪ ،‬اما مانند خودروســازان دیگر متقاعد شــده ایم‬ ‫تا به ســمت حمل و نقل بــا فــن اوری الکتریکی حرکت‬ ‫کنیــم‪ .‬تا زمانی که این اتفــاق بیفتد‪ ،‬کاهش بیش تر(دی‬ ‫اکســیدکربن) در موتورهای درون ســوز مدنظر ما خواهد‬ ‫بود و در این مورد دیزل نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫باوجود پیشــرفت خودروهای برقــی در اینده‪ ،‬منطقی‬ ‫است که مرســدس بنز پیشــرفت در دیگر زمینه ها مانند‬ ‫تولید بهتر موتورهای دیزلی را ادامه دهد‪.‬‬ ‫اینــده خودروهــای مرســدس بنــز را چگونــه‬ ‫می بینید؟‬ ‫ایا به ارتباط در دنیای مجازی معتقد هستید؟‬ ‫من هــم ماننــد بقیه از تلفــن هوشــمند بلک بری‬ ‫اســتفاده می کنم و کمی به ان وابسته هستم‪ ،‬اما به طور‬ ‫کلی‪ ،‬دوست دارم تعامل حضوری با مردم داشته باشم‪.‬‬ ‫باوجود پیشرفت‬ ‫خودروهای برقی در‬ ‫اینده‪ ،‬منطقی است که‬ ‫مرسدس بنز پیشرفت‬ ‫در دیگر زمینه ها مانند‬ ‫تولید بهتر موتورهای‬ ‫دیزلی را ادامه دهد‬ ‫چه چیزی شما را بیش از همه نومید می کند؟‬ ‫شــاید بشــود گفت زمانی که برای فن اوری صرف‬ ‫می شــود و محصوالت جدیدی که قرار اســت به شرکت‬ ‫اضافــه بشــود‪ .‬در صنعت خودروســازی‪ ،‬ســال ها زمان‬ ‫می بــرد تا یک پروتوتایپ طراحی و به مرحله تولید برســد‬ ‫تا بتوان ان را در نمایشــگاه خــودرو عرضه کرد‪ .‬تغییرات‬ ‫فرهنگــی به صبوری نیــاز دارد‪ .‬ما می خواهیم شــرکتی‬ ‫داشــته باشــیم تا با ارزش هــای کلیدی ما اداره بشــوند‪،‬‬ ‫افــرادی مطمئن با افکار نــو که با انســجام کار می کنند‬ ‫و کارایــی باالیــی دارند‪ .‬مــا داریم به این ســمت حرکت‬ ‫می کنیم اما گام های مان را باید به ترتیب برداریم‪.‬‬ ‫شما شــخصیت ارامی دارید‪ ،‬ایا تا به حال شده‬ ‫که عصبانی بشوید و از کوره در بروید؟‬ ‫نمی توانــم ان را انکار کنم‪ ،‬اما بــرای من خیلی به‬ ‫ندرت این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫چگونه در سازمانی در حد و اندازه دایملر به صدها‬ ‫هزار نفر از پرسنل این شرکت انگیزه می دهید؟‬ ‫همیشه قدرتمندترین ابزار‪ ،‬ارتباط بین فردی است‪.‬‬ ‫مسلم است که شما نمی توانید با ‪ 270‬هزار نفر به صورت‬ ‫رودررو صحبت کنید‪ ،‬اما می توانید با نماینده های ان ها به‬ ‫صورت مســتقیم صحبت کنید‪ .‬گاهی اوقات پیش می اید‬ ‫که در اسانســور یــا هنگام ناهار خوردن در میان پرســنل‬ ‫شــرکت هستم‪ .‬ارتباط مســتقیم بذری است که در اینده‬ ‫برداشت خواهید کرد‪ .‬با این کانال های ارتباطی می توانید‬ ‫فرهنگ را تغییر دهید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪Dieter Zetsche‬‬ ‫دایملر به طــرز قابل توجهی در سیســتم های نیرو‬ ‫محرکــه برقــی در حال ســرمایه گذاری اســت و از دیزل‬ ‫دســت نکشــیده اســت‪ .‬موتورهای دیزلی اخیر – به ویژه‬ ‫ان هایــی که توســط این شــرکت توســعه یافتــه و تولید‬ ‫شــده اند‪ ،‬گازهای خروجــی کمی دارند و نیــاز موجود را‬ ‫برطــرف می کنند و نســل جدید پیشــرانه دیزلــی دارای‬ ‫ی است که نیازهای اتی را نیز برطرف می کند‪.‬‬ ‫فن اور ‬ ‫این ســطح از گازهای خروجی دیزل به افزایش ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬درصدی گاز دی اکسیدکربن منجر می شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ما اکنون در تالشیم تا اثر کربن توسط بشر را کاهش‬ ‫دهیــم‪ ،‬فکر می کنم ما مســوول اســتفاده از این فرصت‬ ‫برای کاهش گازهای خروجی دی اکســیدکربن هستیم‪.‬‬ ‫مادامی که دیزل نتواند مضرات خود را کاهش دهد‪ ،‬این‬ ‫روند ادامه پیدا می کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ما استراتژی قبلی‬ ‫نیرومحرکه را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫ســرانجام‪ ،‬حتی زمانی که تمامی این عوامل مثبت عمل‬ ‫کننــد‪ ،‬همه چیز به واکنش مشــتری وابســته اســت که‬ ‫صددر صد غیرقابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫می دانید که چیزی جدیدی در راه است‪ ،‬اما نمی دانید‬ ‫در چه زمانی و با چه قیمتی‪ .‬ما باید اگاه باشــیم که دنیای‬ ‫خارج مانند نمایشگاه خودرو نیست‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬پیش بینــی زمانی که تاسیســات‬ ‫زیربنایی شارژ در مکان های دورافتاده دنیا مهیا باشد‪ ،‬کار‬ ‫مشکلی اســت‪ .‬بنابراین فکر می کنم برای مدتی طوالنی‬ ‫خودروهای احتراقی وجود خواهند داشت‪ ،‬مستقل از ان‬ ‫کــه ما با تمام قابلیت ها و با ســرعتی زیاد به ســمت تولید‬ ‫خودروهای برقی و باتری ‪ -‬برقی برای تمامی بخش های‬ ‫ارایه شده پیش رویم‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد من تنهــا چهار نماد واقعــی صنعت خودرو‬ ‫وجود دارند که زمان روی ان تاثیری نگذاشته است‪.‬‬ ‫فهرست نمادهای خودرویی طوالنی نیست و باور دارم‬ ‫این فهرســت شامل فورد موستانگ‪ ،‬جیپ رانگلر‪ ،‬پورشه‬ ‫‪ 911‬و مرسدس ‪ SL 300‬است‪.‬‬ ‫خصوصیات خودروهای مرســدس بنز باید به گونه ای‬ ‫باشد که مردم از ان لذت ببرند و به لحاظ ایمنی‪ ،‬اسایش‬ ‫و کیفیــت در بهترین وضعیت باشــد‪ .‬ما به فکر ســاخت‬ ‫پیشــرانه هایی بــا االیندگی صفر هســتیم و توانســته ایم‬ ‫خودروهایی در کالس اس تولید کنیم که میزان االیندگی‬ ‫ان ها ‪ 190‬گرم در هر کیلومتر بوده است‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫جـاده‬ ‫تجربه رانندگی در جاده ها و خیابان های ایتالیا‪-‬بخش دوم و پایانی‬ ‫خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫سهراب پاک دل‪ ،‬محسن کیا‬ ‫ایتالیا سرزمینی با چشم اندازهای بدیع و مردمانی‬ ‫صمیمی است‪ .‬به علت فیلم ها و سریال های ایتالیایی‬ ‫زیاد اکران شــده از ایتالیا در ایــران‪ ،‬رانندگی در این‬ ‫کشــور‪ ،‬برای تان دل تنگی خاصی ناشــی از خاطرات‬ ‫گذشته به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫در مــدت اقامــت در ایتالیــا مفهوم مافیــا در ذهن باز‬ ‫تعریف می شــود‪ .‬به عنــوان نمونه‪ ،‬عــوارض بزرگ راه ها‬ ‫و مالیــات در جنوب ایتالیا از شــمال ایتالیا کم تر اســت و‬ ‫وقتی علت را جویا شدیم‪ ،‬وجود مافیای قوی که هم چنان‬ ‫در جنوب ایتالیا فعال اســت را در پاســخ دریافت کردیم و‬ ‫قیمت بنزین در برخی اســتان ها تحت تاثیر مافیای حاکم‬ ‫بر مالیات است‪.‬‬ ‫اما در کشــوری که قیمت هر لیتر بنزین حدود دو یورو‬ ‫اســت و خودروی گازســوز وجود خارجی نــدارد‪ ،‬عبارت‬ ‫خودروهای الکتریکی بیش تر شــنیده می شــود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر این امارها حاکی از وجود ظرفیت های مناســب در‬ ‫شــبکه برق ایتالیا برای فراگیــری حمل و نقل الکتریکی‬ ‫اســت‪ .‬حمل و نقل الکتریکی در ایتالیــا ابعادی دارد که‬ ‫به عنوان یک شــهروند تجربه روبه رو شدن با جنبه های‬ ‫خوب و بد ان را داشــتیم‪ .‬اگر ســخت گیرتر باشیم‪ ،‬شاید‬ ‫تقسیم بندی «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت» عنوان مناسبی برای این‬ ‫بررسی باشد‪.‬‬ ‫خوب‪ :‬ان جا که کارشناس فنی لبخند می زند‬ ‫• ایتالیا چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیاســت‬ ‫(ایــران در جایگاه هفدهم قرار دارد) و در این کشــور ‪62‬‬ ‫میلیون نفری به ازای هــر فرد ‪ 535‬وات توان الکتریکی‬ ‫تولید می شود‪( .‬این سرانه در ایران ‪ 315‬وات به ازای هر‬ ‫ایرانی اســت‪ ).‬ایتالیا نزدیک بــه ‪ 28‬درصد برق مورد نیاز‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین می کند و در تالش‬ ‫است تا باز هم سهم انرژی های نو و فن اوری های سبز را‬ ‫در سبد انرژی خود افزایش دهد‪.‬‬ ‫• در ایتالیــا با اب و هــوای مدیترانه ای و دمای حدود‬ ‫‪ 20‬درجه در اغلب سال‪ ،‬شــرایط محیطی مناسبی برای‬ ‫باتری و سیســتم های ذخیــره انــرژی الکتریکی فراهم‬ ‫اســت‪( .‬همان طور که در شــکل ‪ 1‬مشــخص اســت در‬ ‫بیش تر انواع باتری‪ ،‬عملکرد باتری با کاهش دما به شدت‬ ‫افت می کند‪).‬‬ ‫شــکل ‪ .1‬نمودار افت عملکرد باتری بــا کاهش دما‪ :‬در دمای ‪-20‬‬ ‫درجه ‪ 40‬درصد از ظرفیت باتری بال استفاده می ماند‪.‬‬ ‫• فواصل بین شــهری و به طور کلی مسافت سفر در‬ ‫ایتالیا زیاد نیست‪.‬‬ ‫• در ایتالیا حدود ‪ 9‬هزار شــارژر الکتریکی در سراسر‬ ‫کشــور پراکنده انــد‪ .‬در ‪ 92‬شهرســتان ایتالیا حداقل یک‬ ‫شــارژر عمومی وجود دارد که اغلب توســط ‪،Enel Net‬‬ ‫(شــرکت ملی برق ایتالیا) برپا شده اند‪ .‬جایگاه ها در شهر‬ ‫به سادگی قابل تشخیص بوده و اپلیکیشن ‪EnelDrive‬‬ ‫نیز کار را راحت تر کرده است‪.‬‬ ‫• تمام جایگاه های شارژ پارکینگ رایگان دارند‪ ،‬حتی‬ ‫در وسط شهر شلوغی مثل میالن‪ .‬بعضی به حدی شیک‬ ‫و مدرن هستند که به اشتباه تصور کردیم پارکینگ ‪VIP‬‬ ‫و غیرعمومی است‪.‬‬ ‫• مشــوق های انگیزه بخش بسیاری برای استفاده از‬ ‫خودروهــای الکتریکی مثل تردد رایگان در مناطق طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬تخفیف های مالیاتی‪ ،‬فروش اقساطی بلندمدت‬ ‫با بهره ناچیز‪ ،‬یارانه قیمت برق و‪ ...‬است که نقش مهمی‬ ‫در گسترش این فن اوری در نزد عموم بازی می کند‪.‬‬ ‫• برنامــه بلندمدتــی با نــام ‪ E-move.me‬درجریان‬ ‫اســت که هــدف ان الکتریکی کردن کل سیســتم حمل‬ ‫و نقــل در میــان و حومه اســت‪ .‬این ســایت بــه همراه‬ ‫شــرکت هایی همچــون ‪ Vado Electro‬و ‪Evibility‬‬ ‫اســت‪ .‬اغلب جایگاه هــا مدل ‪ TYPE2‬دارنــد‪ ،‬اما مدل‬ ‫‪ TYPE2ccs‬و ‪ TYPE1ccs‬وجــود دارنــد‪ .‬جالب این‬ ‫کــه یک مدل رابــط چینی هم وجود دارد که اســمش را‬ ‫نمی دانــم‪( .‬ایــن مدل های چینی همیشــه دردسرســاز‬ ‫می شوند‪).‬‬ ‫مشوق های انگیزه بخش بسیاری‬ ‫برای استفاده از خودروهای‬ ‫الکتریکی مثل تردد رایگان در‬ ‫مناطق طرح ترافیک‪ ،‬تخفیف های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فروش اقساطی بلندمدت‬ ‫با بهره ناچیز‪ ،‬یارانه قیمت برق‬ ‫و‪ ...‬است که نقش مهمی در‬ ‫گسترش این فن اوری در نزد‬ ‫عموم بازی می کند‬ ‫امــا نکتــه ای که بــا رصد اخبــار ایتالیــا و زندگی در‬ ‫ایتالیا مشــخص اســت الزام این کشــور و اتحادیه اروپا‬ ‫برای کاهش هرچه بیش تر گازهای گل خانه ای اســت‪.‬‬ ‫بهینــه مصرف کــردن و اســتفاده از فن اوری های نوین‬ ‫کم کــم به یک دغدغه در نزد عوام جامعه تبدیل شــده و‬ ‫می توان قدم های پرشــتاب فرهنگ سازی در این حوزه‬ ‫را دید‪ .‬حرکتی دلگرم کننده که ســرمایه گذاری دولت و‬ ‫مشــارکت بخش خصوصی اغازکننده ان بوده اســت و‬ ‫امیدواریم که کشــور ما نیز هرچه زودتر با جامعه جهانی‬ ‫همراه شــده و ســهم بیش تــری از اینده ســبز این کره‬ ‫خاکی داشته باشیم‪.‬‬ ‫عالوه بر فروش دوچرخه و اســکوتر برقی‪ ،‬در محل های‬ ‫تقاضا به نصب جایگاه شارژ شده اقدام می کنند‪.‬‬ ‫بد‪ :‬وقتی صحبت از جایگاه های شارژ سریع می شود‬ ‫• فراموش نکنیم که از ‪ 9‬هزار جایگاه شــارژ فعال در‬ ‫ایتالیا باالی هفت هزار جایگاه شــخصی بــوده و با توان‬ ‫پایین قابلیت شارژ سریع را ندارند‪.‬‬ ‫• تعداد اندکی جایگاه های شــارژ ســریع‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که به ندرت حتی در ســطح چند شهر مهم ایتالیا مشاهده‬ ‫کــردم‪( .‬البته اگر یک خودروی الکتریکی داشــتیم حتما‬ ‫نوع جســت و جوی ما فرق می کرد!) تعداد این جایگاه ها‬ ‫در چند کشور دیگر اروپایی بیش تر بود‪.‬‬ ‫با توجه به این که جایگاه های شــارژ سریع در سفرهای‬ ‫مســافت بلند بایســته هســتند‪ ،‬نادربودن ایــن جایگاه ها‬ ‫بــه خصــوص در مســیرهای برون شــهری و روســتاها‬ ‫مشکل ساز اســت‪ .‬کافی اســت یک جایگاه کار نکند و یا‬ ‫در تخمین فاصله تا رسیدن به جایگاه بعدی اشتباه کنید‪،‬‬ ‫قابل تصور است که چقدر بد می شود‪.‬‬ ‫شکل ‪ .3‬انواع سوکت های شارژ در خودروهای الکتریکی سبک‬ ‫شکل ‪ .2‬جدول هدف گذاری وزارت صنایع و حمل و نقل ایتالیا برای گسترش جایگاههای شارژ تا سال ‪2020‬‬ ‫شارژر های معمولی (قدرت کم تر از ‪ 22‬کیلووات)‬ ‫‪ 4500‬تا ‪ 13000‬جایگاه‬ ‫شارژهای سریع (با قدرت باالی ‪ 22‬کیلو وات)‬ ‫‪ 2000‬تا ‪ 6000‬جایگاه‬ ‫زشت‪ :‬ان جا که دردسر اغاز می شود‬ ‫• بارها مشاهده شــد که جایگاه های شارژ بعد از چند‬ ‫دقیقه از کار می افتند‪( .‬پیچیدگی یک دســتگاه شــارژر از‬ ‫یک پمپ بنزین به مراتب بیش تر است‪ ).‬عموما متصدی‬ ‫دســتگاهی وجود نــدارد و نمی توانید تا امــدن تعمیرکار‬ ‫منتظر بمانید‪ .‬به ســبک رفع عیب شارژرهای موبایل مان‬ ‫خــودرو را از منبع شــارژ جدا می کنیم‪ ،‬چنــد لحظه صبر‬ ‫کــرده و دوبــاره اتصال را برقــرار می کنیــم‪ .‬این مراحل‬ ‫احتمــاال چندین بــار تکرار می شــود‪(...‬این مشــکل در‬ ‫خودروها و جایگاه های مختلفــی دیده و احتمال معیوب‬ ‫بودن یک خودرو و یک جایگاه رد شد)‬ ‫• مشــکل خنــده دار دیگــر تنوع ســوکت های شــارژ‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪43‬‬ ‫نواوران‬ ‫خودروی بدون سوخت مغناطیسی تک سرنشین مسیر یاب‬ ‫الکتریسیتهسوختاینده‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫چند شــب پیش در برنامه تلویزیونی ماه عســل‪ ،‬مجری برنامه از یک کاشف داروی سرطان دعوت‬ ‫به عمل اورده بود تا عالوه بر پر کردن برنامه‪ ،‬به نوعی در معرفی او از طریق رســانه ملی نقشــی ایفا‬ ‫کند تا شاید در جهت تجاری سازی این ادعا که هنوز در مراحل اولیه ازمایشگاهی بود کمکی شده‬ ‫باشد‪ ،‬اما چند نکته در این جا مطرح بود‪ .‬یکی مهمان برنامه فاقد قدرت بیان در جهت دفاع از طرح‬ ‫بود‪ ،‬دوم عدم اشــراف کامل به قوانین و مقررات حوزه مورد تحقیق‪ ،‬ســوم نداشتن اگاهی کافی از‬ ‫طی مراحل بررســی و ثبت و مواردی دیگری بود که با احترام به تمام ادعاهای مطرح شــده اش‪،‬‬ ‫او خود را دراین برنامه به چالش کشــید و مجری برای جمع کردن برنامه دست به دامن دو پزشک‬ ‫متخصص شــد‪ .‬نکته موجود در این برنامه عالوه بر موارد مطروحه این اســت که در ســایر حوزه ها‬ ‫از جمله خودروســازی هم ما شاهد موارد مشــابه بسیاری هستیم‪ .‬به همین علت ما همیشه پس از‬ ‫معرفی مخترعان‪ ،‬منتظر بازخورد مطلب چاپ شده توسط صاحب نظران و اهل فن بوده ایم و هیچ‬ ‫گاه ضریبــی به افراد و اختراعات شــان نداده ایم‪ .‬این هفته نیز با معرفــی یک اختراع و مخترع ان‬ ‫در خدمت تان هســتیم‪ .‬محمد حقی‪ ،‬متولد ‪ 1367‬اهل شــهر خوانســار و دارای مدرک کارشناسی‬ ‫مکانیک خودرو است‪.‬‬ ‫سیستم وایرهای تک برای تغییر توان خروجی موتور به‬ ‫چرخ ها استفاده می شود که با توجه به تولید برق‪ ،‬توسط‬ ‫چرخ های عقب‪ ،‬گشــتاور را تغییر می دهــد که کامال با‬ ‫هم هماهنگ عمل می کنند‪.‬از باتری برای نیروی اولیه‬ ‫پیشــران و کمکی در برخی حالت ها استفاده شده است‪.‬‬ ‫مزیت های ویژه ان چیست؟‬ ‫نحوه تولید انــرژی و قرار گیری موتور و گیربکس‪،‬‬ ‫کامــا با بقیه خودروها متفاوت اســت که این کار فضای‬ ‫داخــل بدنه خودرو را بیش تر می کند‪ .‬اتالف کم انرژی به‬ ‫دلیل کوتاه بودن خط انتقال قدرت و سیســتم حرکت ان‬ ‫بدون پیــروی از مدل های خودروهــای هیبریدی‪ ،‬خود‬ ‫صاحب یک سبک است‪.‬‬ ‫از ابداع این سیستم خرسند هستید؟‬ ‫بله‪ ،‬با توجه به گرانی ســوخت و الودگی هوا که یک‬ ‫مشــکل بزرگ برای بشــر تلقی می شــود‪ ،‬تولید این نوع‬ ‫خودرو یک گام برای رفع این مشکل است‪.‬‬ ‫چه فرقی باسیستم های قبلی دارد؟‬ ‫عنوان ثبتی اختراع شــما چیست و در چه سالی‬ ‫به ثبت رسیده است؟‬ ‫خودرو بدون ســوخت مغناطیســی تک سرنشــین‬ ‫مسیریاب که در شهریور سال ‪ 1386‬به ثبت رسیده‪.‬‬ ‫فکراین اختراع چطوربه ذهن شماخطورکرده؟‬ ‫بــا توجه به این که ســوخت های فســیلی پایان پذیر‬ ‫هســتند و این کــه بخشــی از الودگی هوا ناشــی از تردد‬ ‫خودروهاســت‪ ،‬در نتیجــه باید به ســمتی حرکت کرد که‬ ‫استفاده از این سوخت ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫این وسیله چیست و چطورعمل می کند؟‬ ‫این وســیله یک خودروی هیبریدی برقی اســت‪.‬‬ ‫من فکر می کنم خودروهایی که در اینده تولید می شــود‪،‬‬ ‫بــه این شــکل طراحی و ســاخته می شــود کــه حداقل‬ ‫اســتفاده از انــرژی را داشــته و بــدون الودگی باشــند‪.‬‬ ‫ایــن خودرو بــا موتــور الکتریکــی حرکت می کنــد و از‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫دینام های مخصوص برای تولید برق اســتفاده شده‬ ‫اســت‪ .‬این سیســتم در تمام خودروهای هیبریدی‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬ولی فــرق بین این خــودرو با‬ ‫بقیــه خودروهــای هیبریــدی‪ ،‬نحوه تولیــد جریان‬ ‫الکتریســیته و انتقال قدرت در چرخ هاست و در این‬ ‫طرح از موتور بنزینی اســتفاده نشده است‪.‬همچنین‬ ‫از چرخ هــای عقب برای تولید انرژی اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بدیــن صــورت کــه در این خــودرو‪،‬‬ ‫تمــام موتورهــا و گیربکس هــا و دینام ها‬ ‫در داخــل چرخ ها تعبیه شــده اســت‪.‬‬ ‫در چرخ هــای عقــب از گیربکس های‬ ‫خورشــیدی برای حرکت دادن دینام‬ ‫استفاده شــده است که نسبت یک به‬ ‫چند بودن ان‪ ،‬دور باالیی به دینام ها‬ ‫می دهد کــه تولید انــرژی باالیی را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬در چرخ های جلو‪ ،‬در‬ ‫هر چرخ یک موتور الکتریکی و یک‬ ‫فرق در سیســتم حرکت و نحوه‬ ‫قرارگیری موتــور الکتریکی و دینام‬ ‫تولید برق اســت‪ .‬نحــوه قرارگیری‬ ‫موتــور الکتریکــی و گیربکس در‬ ‫چرخ ها به جای تعبیــه در بدنه‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫را بررســی کنند که اگر طرح مطلوبی است‪ ،‬بدون اتالف‬ ‫وقت‪ ،‬روی ان ســرمایه گذاری شود‪ .‬چون یک اختراع در‬ ‫یک زمان خاص می تواند بدرخشــد‪ ،‬شــاید نیاز به ان در‬ ‫طوالنی مدت‪ ،‬محدود شــود و اصال بــه تولید ان نیازی‬ ‫نباشــد و اگر ایده خوب و قابل اســتفاده ای باشد‪ ،‬از همه‬ ‫نظر از مخترع حمایت شود تا به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان ومبتکران؟‬ ‫توصیه من به دوستان این است که هیچ وقت دست‬ ‫از کار و تالش نکشــند؛ چون حسرت در اتمام یک طرح‪،‬‬ ‫کم تر از شکست در ان نیست‪.‬‬ ‫نکتــه فوق العــاده مهم و تاثیرگــذار دیگر دراین‬ ‫سیستم چیست؟‬ ‫می توان در ابعاد و توان های مختلف با اپشــن های‬ ‫مختلف ان را تولید کرد‪.‬‬ ‫چه میزان وقــت صرف طراحی تا نمونه ســازی‬ ‫شده است؟درچه فضایی برای کار اقدام کرده اید؟‬ ‫حدود دو سال تحقیق و بررسی و طراحی طول کشید‬ ‫و برای ســاخت این خودرو حدود شش ماه کار انجام دادیم‬ ‫و تالش زیادی کردیم‪ ،‬ولی متاسفانه دقت قطعات ساخته‬ ‫شده پایین بود و کیفیت قطعات مونتاژ شده برای تولید این‬ ‫خــودرو به اندازه کافی نبود و بعداز شــش مــاه کار مداوم‪،‬‬ ‫دست از کار کشیدیم و پروژه ساخت ان به پایان نرسید‪.‬‬ ‫چقدرهزینه کرده اید؟ ازکســی هــم کمک مالی‬ ‫گرفته اید؟‬ ‫حمایــت مالی از طرف شــخص یا نهــادی صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬برای ســاخت ان نیز به دلیل ناکافی بودن‬ ‫منبع مالی‪ ،‬از قطعات اســتوک اســتفاده شــده که کار را‬ ‫بسیار دشوارکرده‪.‬‬ ‫پس کارشــما به مرحله تجاری ســازی نرسیده‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ .‬متاسفانه نرسیده‪.‬‬ ‫ایاازنهادیاارگانی حمایت شده اید؟‬ ‫این خودرو با موتور‬ ‫الکتریکی حرکت می کند‬ ‫و از دینام های مخصوص‬ ‫برای تولید برق استفاده‬ ‫شده است‪ .‬فرق بین این‬ ‫خودرو با بقیه خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ،‬نحوه تولید‬ ‫جریان الکتریسیته و انتقال‬ ‫قدرت در چر خ هاست‬ ‫از جانــب وزارت صنعــت و معــدن و یک ســری از‬ ‫شرکت های صنعتی‪ ،‬تقاضای حمایت کردیم‪ ،‬ولی جواب‬ ‫درستی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫ایااختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫چنــد طرح دیگر در زمینه تولید برق به صورت پاک‬ ‫و بدون الودگی و ماشــین االت پاک سازی محیط زیست‬ ‫از زباله های سرگردان و ماشین االت کشاورزی دارم که‬ ‫ثبت اختراع شده اند‪.‬‬ ‫اگربخواهیــد یک طــرح برای چند ســال اینده‬ ‫بدهید ان چیست؟‬ ‫تولید برق توسط خودروهای داخل خیابان‪ ،‬چون از‬ ‫دید این طرح‪ ،‬خودروهای در حال حرکت در خیابان یک‬ ‫منبع انرژی هستند‪.‬‬ ‫ایا سرمایه گذاری هم به سراغ شما امده است؟‬ ‫دوست دارید از خطوط ایران خودرو بازدید کنید؟‬ ‫خیر‪ .‬زیرا سرمایه گذار بر روی کاری که نمونه نهایی‬ ‫ندارد و ریسک باالیی دارد سرمایه گذاری نمی کند‪.‬‬ ‫زمانی پیش امده که نومیدشده باشید؟‬ ‫این طرح ‪ 10‬ســال پیش طراحی شده و اگر ساخته‬ ‫می شد تا به امروز پیشــرفت های زیادی کرده بود و شاید‬ ‫به تولید انبوه می رســید‪ .‬وقتی که بعد از شــش ماه تالش‬ ‫برای ساخت و چند ســال برای طراحی وقت صرف کنی‬ ‫بعد متوجه بشــوی کــه دقت قطعات تولید شــده در بازار‬ ‫کم اســت‪ ،‬از نهادی یا شــرکتی هم کمکی برای ساخت‬ ‫دریافت نکردی‪ ،‬قطعا نومید خواهی شد‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هرســازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫به نظر بنده باید یک تیم تشــکیل دهند و اختراعات‬ ‫بله‪ .‬اگر این فرصت فراهم شود‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫چــه خودرویی از محصوالت ما را می پســندید و‬ ‫دنــا پــاس‪ ،‬به دلیــل شــکل ظاهری و داشــتن‬ ‫اپشــن های بیش تر نســبت به ســایر خودروهای تولیدی‬ ‫ایران خودرو برایم جذاب است‪.‬‬ ‫ایامی توانیدمدعــی باشــید کــه طعــم شــیرین‬ ‫موفقیت راچشیده اید؟‬ ‫من به تالش خودم ادامه می دهم تا طرح هایم را به‬ ‫نتیجه برســانم‪ .‬طعم موفقیت زمانی چشیده می شود که‬ ‫این طرح ها به بهره برداری برســند و برای چشیدن طعم‬ ‫موفقیت تا هر زمان تالش می کنم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪45‬‬ ‫کلینیکمجازی‬ ‫روغن موتور‬ ‫الزم است روغن موتور خودرو در هر هزار کیلومتر بررسی شود‪ .‬به ویژه‬ ‫قبل از هر ســفر طوالنی ایــن کار باید حتما جزو برنامه ســفر قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫تصویر روبه رو ‪ Danger‬به این معناســت‪ :‬شما نیاز دارید سطح روغن موتور‬ ‫خود را باال ببرید‪ .‬کلمه ‪ correct‬به این معناســت‪ :‬سطح روغن مناسب بوده‬ ‫و نیازی به افزودن روغن نیست‪.‬‬ ‫نتایج توجه به سطح بهینه روغن‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاهش ورود االینده های مضر به جو‬ ‫‪ -۲‬کاهش ساییدگی زودرس قطعات موتور‬ ‫‪ -۳‬افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪ -۴‬جلوگیری از شکل گیری رسوبات و کاهش زنگ زدگی‬ ‫به یاد داشته باشید که انتخاب روغن صحیح در عملکرد و عمر موتور خودروی‬ ‫شما بسیار مهم است‪.‬‬ ‫میزان مصرف روغن بستگی دارد به ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نوع خودرو‬ ‫‪ -۲‬نحوه رانندگی‬ ‫‪ -۳‬وضعیت مکانیکی موتور‬ ‫‪ -۴‬وضعیــت اب و هوایــی‪ :‬اگر میزان مصرف روغن بیــش از یک لیتر در هر‬ ‫هزار مایل (‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر) باشد باید به تعمیرگاه مراجعه کنید‪.‬‬ ‫روش انجام کار‪:‬‬ ‫حداقــل پنج دقیقــه پس از خاموش کردن موتور‪ ،‬ســطح روغن خود را چک‬‫کنید‪.‬‬ ‫‪-‬میله اندازه گیری روغن موتور(گیج) را خارج کنید‪.‬‬ ‫گیج را با یک دســتمال تمیز کنید و دوباره ســر جای خود قرار دهید‪ .‬چند ثانیه‬‫صبر کرده و دوباره ان را خارج کنید‪.‬‬ ‫ســطح گیج را با توجه به عالمت های‪ MIN‬و ‪ MAX‬چک کنید‪ .‬اگر سطح‬‫روغن پایین تر از ‪ MAX‬باشد باید روغن اضافه کنید‪.‬‬ ‫کمی روغن اضافه کنید‪.‬‬‫ســطح روغن را به وســیله گیج دوباره چک کنید و اضافه کردن روغن را ادامه‬‫دهید تا به عالمت ‪ MAX‬برســد‪ .‬توجه داشــته باشــید روغن بــه باالتر از عالمت‬ ‫‪ MAX‬نرسد‪.‬‬ ‫گیج را سر جای خود قرار دهید‪.‬‬‫سطح روغن را هر هزار کیلومتر دوباره چک کنید‪.‬‬ ‫اشنایی با مفهوم گرم شدن در خودرو‬ ‫برخــاف تصور رانندگان قدیمــی‪ ،‬امروزه یکی از راه های کاهش اســتهالک‬ ‫و ســاییدگی موتــور و اجــزای درونی ان گرم کردن ســریع موتور یــا به اصطالح‬ ‫‪ Warm-up‬است‪ .‬در درون محفظه سیلندر قطعاتی از جنس های مختلف وجود‬ ‫دارندکه هریک دارای ضریب انبســاط و هدایت گرمایی خاصی هستند؛ به عنوان‬ ‫مثال پیستون از جنس الومینیوم‪ ،‬بوش سیلندر و سوپاپ ها از جنس فوالد‪ ،‬شاتون‬ ‫از جنس چدن‪ ،‬رینگ های روغن و کمپرس از جنس فوالد‪ ،‬سرسیلندر معموال از‬ ‫جنس الومینیوم و یاتاقان ها از جنس بابیت هستند‪.‬‬ ‫محض روشــن کــردن موتــور‪ ،‬قطعــات متحرک داخلــی در اثــر اصطکاک‬ ‫شــروع به گرم شــدن می کننــد کــه در نتیجه بر اســاس قوانین انتقــال حرارت‬ ‫و ترمودینامیــک‪ ،‬هرگاه به فلــزی حرارت دهیم به واســطه افزایش دما افزایش‬ ‫طول در ســطح مقطع ان فلــز اتفاق خواهد افتــاد‪ .‬اگر موتوری کــه برای انجام‬ ‫تعمیرات اساســی دمونتاژ شــده را به صورت دقیق بررسی کنیم متوجه می شویم‬ ‫که در داخل بوش ســیلندر شــیارهای عمودی ایجاد شده اســت که یکی از علل‬ ‫اصلــی ایجــاد ان خوردگــی بــوش ســیلندر توســط رینگ های فوالدی اســت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیم موضوع را کمی ســاده تر بیان کنیم باید بگوییم به محض روشــن‬ ‫شــدن موتور‪ ،‬پیســتون که از جنس الومینیوم اســت تغییر طول متفاوتی نســبت‬ ‫به بوش ســیلندر و رینگ های روغن و کمپرس خواهد داشــت که به واسطه این‬ ‫تغییر طول های مختلف در دمای یکســان‪ ،‬خوردگی و سایش بوش سیلندر توسط‬ ‫رینگ های فوالدی اتفاق می افتد‪ .‬این مســاله تا زمانــی روی می دهد که تمامی‬ ‫اجزای موتور به یک دمای تعادل رسیده باشند؛ به عبارت دیگر با رسیدن قطعات‬ ‫داخلی موتور به دمای تعادل کلیه قطعات انبساط طولی خود را به دست می اورند‬ ‫که در این صورت کم ترین میزان ساییدگی و استهالک قطعات را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫برای این منظور باید هر چه ســریع تر موتور را گرم کرد تا زمان رســیدن به دمای‬ ‫تعادل کوتاه تر شــود؛ ایــن فرایند اصطالحا بــه فرایند گرم کردن ســریع موتور یا‬ ‫‪ Warm-up‬معروف است‪ .‬‬ ‫انــواع کامیون‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس از سیســتم پنوماتیک در ترمز ها و ادوات‬ ‫کنترلی و ایمنی اســتفاده می کنند و بهتر اســت به خصوص در فصول سرد سال‬ ‫به محض روشــن کردن موتور‪ ،‬اهســته شــروع به حرکت کنیم تــا عالوه بر گرم‬ ‫شدن ســریع موتور‪ ،‬روغن و متعلقات داخل گیربکس نیز سریع تر گرم شود‪ .‬با این‬ ‫توضیح‪ ،‬هرچه زمان گرم شدن موتور و رسیدن به دمای تعادل کم تر باشد‪ ،‬اسیب‬ ‫دیدگی قطعات موتور کم تر خواهد بود‪ .‬‬ ‫شوماخر وطنی‬ ‫هرکه را پارکینگ خواهد جور هندوستان کشد‬ ‫فرامر ز سیداقایی‬ ‫تقصیر تکنولوژی اســت‪ .‬اگر جای پارک در شــهرما کم است‪ ،‬این تکنولوژی ساخت‬ ‫درهای اتوماتیک اســت که باعث ان شــده اســت‪ .‬اساســا بیزینس جــک هیدرولیکی‬ ‫مخل اسایش است‪ .‬شــوماخروطنی ها ماشین می خرند که سوار شوند و با ان راه بروند‪.‬‬ ‫شــهرداری هم هرگونه همکاری که از دســتش بربیاید انجام می دهــد و تا می تواند در‬ ‫شــهرما خیابان و بزرگ راه و تونل و میدان و رمپ و لوپ می ســازد تا شــوماخروطنی ها‬ ‫بتواننــد با ماشین هایشــان گاز بدهند‪ ،‬از شــرق به غــرب بروند و از شــمال به جنوب و‬ ‫برعکس‪ ،‬اما این بیزینس ســاخت جک های هیدرولیک در پارکینگی واقعا یک مزاحم‬ ‫است‪ .‬اگر جک هیدرولیکی نبود ســاکنان مجتمع های اپارتمانی حال وحوصله نداشتند‬ ‫برای هر دفعه بیرون رفتن و امدن از ماشین پیاده شوند و در پارکینگ را بازوبسته کنند‬ ‫بنابراین‪ ،‬نیازی نبود که هر ســاختمانی به تعداد ساکنانش پارکینگ بسازد‪ .‬بدین ترتیب‪،‬‬ ‫به همین راحتی جلوی هر ساختمانی یک عدد جای پارک خالی پیدا می شد‪.‬‬ ‫تصورش را بکنید وقتی جلوی میلیون ها ســاختمان در شــهرما یک جای پارکینگ‬ ‫خالی باشــد‪ ،‬چه اســان مشــکل جای پارک رفع می شــود‪ .‬مدیران شــهرما باید به این‬ ‫نکات مهم دقت و در قوانین ساخت وســاز تجدیــد نظر کنند‪ .‬درخصوص جای پارک در‬ ‫شــهر‪ ،‬ما دو نوع شوماخروطنی داریم‪ .‬یکی ان ها که به مسدود بودن جای پارک جلوی‬ ‫ساختمان ها واکنش نشان می دهند و دیگری ان ها که برای رفع مشکل جای پارک راه‬ ‫حل ارایه می دهند‪.‬‬ ‫یک‪ -‬شوماخروطنی های واکنش دار‪ :‬این نوع شــوماخروطنی ها وقتی به پل‬ ‫پارکینگ ســاختما ن ها می رســند‪ ،‬تعمدا ماشــین خود را جلوی پل پارک می کنند‪.‬‬ ‫مخصوصا اگر روی در پارکینگ نوشــته باشــد‪« :‬پارک = پنچــری»‪ .‬وقتی به این‬ ‫نوع شــوماخروطنی ها اعتراض می شود که چرا پارک کردی؟ می گویند‪ :‬قانون به‬ ‫کســی اجازه نمی دهد بقیه شــوماخروطنی ها را به پنچر کردن ماشــین تهدید کند‪.‬‬ ‫اگر از شــما شکایت شــود مجازات می شــوید‪ .‬شــوماخروطنی عزیز! وقتی جلوی‬ ‫در پارکینــگ مــردم پارک می کردی یــاد قانون نبودی؟ حاال یــاد قانون افتادی؟‬ ‫قانون به کدام شــوماخروطنی اجازه داده حقوق ســاکنان مجتمع های ســاختمانی‬ ‫را زیرپا بگذارد؟‬ ‫در این مورد‪ ،‬شــوماخروطنی ســواره قانون را خوب بلد اســت و به رخ می کشد و به‬ ‫هیچ عنوان تحمل ندارد جلوی در پارکینگی تابلونوشــته «لطفا پارک نکنید وگرنه پنچر‬ ‫می شــوید» ببیند‪ .‬همین شوماخروطنی البته روی در پارکینگ منزل خودش تابلونوشته‬ ‫«پــارک = پنچــری» با فونت ‪ 120‬نصب کرده اســت و روزانه به چندیــن اپاراتی محله‬ ‫خودش خدمت می کند‪.‬‬ ‫دو‪ -‬شــوماخروطنی های طرح وبرنامــه دار‪ :‬ایــن نوع شــوماخروطنی ها معموال‬ ‫افــکار بدیــع و مبتکرانه ای در ســر دارنــد‪ .‬به خصــوص از وقتی که شــهرما صاحب‬ ‫بزرگ راه هــای دوطبقه و تونل شــده و در تکنولوژی ســاخت بزرگ راه های دوطبقه و‬ ‫تونل پیشرفت کرده است‪ ،‬ذوق و ابتکار این نوع شوماخروطنی ها هم مثل گل شکفته‬ ‫و بالنده شــده اســت به طــوری که حتی به وجود پــل جلوی در پارکینــگ خانه ها هم‬ ‫اعتــراض می کنند‪ .‬باید از این نوع شــوماخروطنی ها پرســید اگــر نخواهیم جلوی در‬ ‫پارکینگ هــا پــل بگذاریم پس باید چــه کار کنیم‪ .‬البد طرح هــای بی نظیری خواهند‬ ‫داد و خواهند گفت‪ :‬مســووالن شــهرما باید در پارکینگــی را از جلوی خانه ها بردارند‬ ‫تــا جای پارک زیاد شــود و به جایــش از درون پارکینــگ ســاختمان ها «تونل پایین»‬ ‫بکشــند به خیابان ها و بزرگ راه ها و تونل های شــهری‪ .‬البد از بس ما در تونل سازی‬ ‫پیشــرفت کرده ایم باید راه پارکینگ ها را هم مستقیما به وسیله تونل پایین به تونل های‬ ‫شــهرمان وصــل کنیم تا از ایــن طریق هم از بــروز ترافیــک در خیابان های فرعی و‬ ‫کوچه پس کوچه ها جلوگیری کرده باشــیم‪ ،‬هم بر تعداد جای پارک در شــهرما افزوده‬ ‫باشــیم‪ .‬البته راه حل های دیگری هم می توان پیشــنهاد داد‪ .‬یکــی از راه حل ها این‬ ‫اســت که از پارکینگ ساختمان ها «راه باال» بسازیم و ماشــین ها را به اسمان هدایت‬ ‫کنیم‪ .‬در اســمان‪ ،‬ماشــین ها از طریق بزرگ راه های دوطبقه بــه بقیه راه های درون‬ ‫شــهری وصل شــوند‪ .‬از این طریق هم مشــکل جای پارک رفع می شــود هم بیش تر‬ ‫خیابان ها دوطبقه می شــود و ترافیک هم کاهش می یابد مثل دوطبقه صدر‪ .‬در ضمن‬ ‫می توانیم تکنولوژی ســاخت راه بــاال و تونل پایین را به کشــورهای دیگر صادر کنیم‪.‬‬ ‫بعــد هم تونل پایین و راه باال را به عنوان یک تکنولوژی بومی شــوماخروطنانه در تمام‬ ‫قاره ها گســترش دهیم و از این طریق به نوع بشر خدمت کنیم‪.‬‬ ‫البته این کار خاصیت های فرهنگی هم به دنبال دارد؛ به عنوان مثال با اســتفاده از‬ ‫راه باال و تونل پایین و جاانداختن اســتفاده از این دو اختراع شــهری‪ ،‬به ادبیات فولکلور‬ ‫خدمت رســانی می شود که یکی از ان ها تولید ضرب المثل های جدید با تلفیق تکنولوژی‬ ‫راه باال با ضرب المثل های قدیمی است‪ .‬از این پس می توان به جای ضرب المثل(معادل‬ ‫راه بــاز جاده دراز‪ ،‬بفرما) گفت‪ :‬راه باال بــاز تونل پایین باز بفرما‪ .‬یا به جای گفتن(هرکی‬ ‫خربزه می خوره پای لرزش هم می شــینه) می توانیم بگوییم‪ :‬هرکی پارکینگ داره توی‬ ‫تونل پاییــن راه داره‪ .‬همچنین می توانیم به جای گفتن(هرکه بامش بیش برفش بیش تر‬ ‫بگوییم‪ :‬هرکه ماشینش بیش تونل پایین و راه باالش بیش بیش‪ .‬به جای(هرکه طاووس‬ ‫خواهد جور هندســتان کشــد) می توان گفت‪ :‬هرکه را پارکینــگ خواهد زحمت راه باال‬ ‫تونل پایین کشد‪ .‬حتی می توان ضرب المثل های جدیدی هم ساخت‪ :‬تونل پایین‪ ،‬راه باال‬ ‫بدوبدوبدو بپر باال! این ضرب المثل کنایه از این است که وقتی راه باال و تونل پایین داری‬ ‫می توانی سریع تر از قبل به راه های شهری دسترسی پیدا کنی‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫بامدادان که تفاوت نکند شام و ناهار‬ ‫خوش بود راه باال تونل پایین گشت و گذار‬ ‫جای پارکی که نباشد دم دستت اسان‬ ‫بنشین بر لب جوی و بده یک طرح روان‬ ‫مشکل شهرما با فکر تو اسان بشود‬ ‫سعی کن تاب بیار شهر بسامان بشود‬ ‫پارکینگ هم چو بقیه مسایل مشکل‬ ‫حل شود غصه نخور گیر نکن اندر گل‬ ‫پند حافظ بشنو این گره وا خواهد شد‬ ‫چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد‬ ‫گر نشد پند دهم ز شیخ سعدی تو را‬ ‫صالح کار کجا و من خراب کجا‬ ‫چنین کنید که چون رفع شود کل مشکالت‬ ‫مبادا دگر بار بترسید ز انبوه معضالت‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪47‬‬ ‫پاورقی‬ ‫اعجوبه ای به نام ایالن ماسک‬ ‫جدایی والدین‬ ‫نویسنده‪ :‬اشلی ونس‬ ‫برای مدتی‪ ،‬زندگی خانواده ماسک کامال خوب پیش‬ ‫می رفت‪ .‬ان ها به خاطر موفقیت ارول در شغل مهندسی‬ ‫صاحــب یکــی از بزرگ تریــن خانه هــای پرتوریــا بودند‪.‬‬ ‫عکســی از ســه فرزند خانواده ماسک هســت که مربوط‬ ‫به هشــت ســالگی ایالن می شود و ســه فرزند مو بلوند و‬ ‫سرحال و قبراق را نشان می دهد که در ایوان اجری کنار‬ ‫یکدیگر نشســته اند و درختان پیچ انــاری ارغوانی رنگ و‬ ‫معروف پرتوریا در پس زمینه عکس دیده می شــود‪ .‬ایالن‬ ‫گونه های گرد و تپلی دارد و لبخند می زند‪.‬‬ ‫متاسفانه مدت کوتاهی بعد از ثبت این خاطره‪ ،‬خانواده‬ ‫از هم پاشــیده شــد‪ .‬پدر و مادر بعد از یک سال از هم جدا‬ ‫شــدند‪ .‬مای با بچه ها به خانه تابستانی خانواده در دوربان‬ ‫واقع در ســاحل شــرقی افریقای جنوبی نقل مکان کرد‪.‬‬ ‫چند ســال بعــد از این اتفاق ناخوشــایند‪ ،‬ایــان تصمیم‬ ‫گرفت که با پدرش زندگی کنــد‪ .‬ایالن درباره تصمیمش‬ ‫گفت‪« :‬پدرم غمگین و تنها به نظر می رسید‪ .‬هر سه بچه‬ ‫نزد مادر بودند و پدر تنها مانده بود‪ .‬به نظرم عادالنه نبود‪».‬‬ ‫بعضی از افراد خانواده این رفتار ایالن را ناشی از ماهیت‬ ‫منطقی او می دانســتند‪ ،‬در حالی کــه برخی دیگر مدعی‬ ‫بودند «کورا»‪ ،‬مادربزرگ پدری اش او را تحت فشــار قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬مای می گفت‪« :‬من نمی توانستم درک کنم‬ ‫چرا ایالن کانون گرم و واقعا شــادی را که برایش فراهم‬ ‫کــرده بودم‪ ،‬ترک کرد‪،‬ولی ایــان اختیار زندگی خودش‬ ‫را داشــت‪ ».‬نظر جاستین ماســک‪ ،‬همسر سابق ایالن و‬ ‫مادر پنج پســرش این بود که شخصیت ایالن در خانواده‬ ‫بیش تر با ویژگی های نر برتر عجین بود و هیچ احساساتی‬ ‫در تصمیم گیری هایش دخالت نداشت‪ .‬جاستین خانواده‬ ‫ماسک را خونســرد‪ ،‬بی خیال و افرادی که اصال شیفته‬ ‫دیگران نمی شدند‪ ،‬توصیف می کرد و می گفت‪« :‬به نظرم‬ ‫ایــان با هیچ یک از والدینش ارتباط صمیمانه و نزدیکی‬ ‫نداشــت‪ ».‬و وقتی کیمبال هم ترجیح داد با پدرش‪ ،‬ارول‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫زندگی کند‪ ،‬گفت که پسرها همه همین طوری هستند و‬ ‫ترجیح می دهند با پدرشان زندگی کنند‪.‬‬ ‫هر وقــت حــرف از ارول می شــد‪ ،‬اعضــای خانواده‬ ‫ســکوت می کردند‪ .‬همه ان ها در این که ارول فرد خوش‬ ‫مشــربی برای معاشرت نیســت‪ ،‬هم عقیده بودند‪ ،‬اما از‬ ‫توضیح بیش تر خودداری می کردنــد‪ .‬ارول بعد از جدایی‬ ‫از همســر اول یک بار دیگر ازدواج کرد‪ .‬ایالن دو خواهر‬ ‫ناتنــی کوچک تــر از خــودش دارد که به خوبــی از ان ها‬ ‫مراقبت می کــرد‪ .‬ایالن و خواهر و بــرادرش در این باور‬ ‫که مراقب باشــند در جمع دیگران‪ ،‬پشت سر ارول حرفی‬ ‫نزنند تا باعث ناراحتی دو خواهر کوچک تر شــوند‪ ،‬خیلی‬ ‫مصمم به نظر می رسیدند‪.‬‬ ‫این روحیــات و خلقیات را می توان ایــن گونه توضیح‬ ‫داد‪ :‬اصالــت خانــواده از طرف ارول بــه افریقای جنوبی‬ ‫برمی گردد‪ .‬این خانواده حدود ‪ 200‬ســال پا به این کشور‬ ‫گذاشــتند و می توانند قدمت خانوادگی خود را با استناد به‬ ‫اولین دفترچــه تلفن پرتوریا اثبات کنند‪ .‬والتر هری جیمز‬ ‫ماســک‪ ،‬پدر ارول‪ ،‬گروهبان ارتش بود‪ .‬ایالن گفت‪« :‬تا‬ ‫جایی که یادم می اید‪ ،‬والتر به ندرت با کسی حرف می زد‪.‬‬ ‫بدخلقــی می کــرد و البته در حل جــدول کلمات متقاطع‬ ‫حرفه ای بود‪ ».‬کورا املیا ماســک‪ ،‬مادر ارول در انلگیس‬ ‫و در خانواده ای به دنیا امد که از نظر هوش ذهنی شــهره‬ ‫عام و خاص بودند‪ .‬کورا خیلی دوســت داشــت که مرکز‬ ‫توجــه قــرار بگیرد و نوه هایش را همیشــه بــا اغوش باز‬ ‫می پذیرفت‪ .‬کیمبال می گوید‪« :‬مادربزرگ ما شــخصیت‬ ‫بسیار برجسته ای داشت و زنی خوش مشرب بود‪ .‬او تاثیر‬ ‫بسیار زیادی بر زندگی تک تک ما گذاشت‪ ».‬رابطه ایالن‬ ‫بــا کورا که او را «نانا» خطاب می کرد‪ ،‬خیلی عالی بود‪ .‬او‬ ‫می گفــت‪« :‬بعد از جدایی پدر و مــادرم‪ ،‬به خوبی مراقبم‬ ‫بود‪ .‬هر روز به مدرسه می امد تا مرا به خانه برگرداند و من‬ ‫بیش تر وقتم را با او به بازی های مختلف از جمله اسکربل‬ ‫(بازی با کلمات) می گذراندم‪».‬‬ ‫بخش دوازدهم‬ ‫در نــگاه اول‪،‬‬ ‫زندگــی در خانــواده‬ ‫ارول بســیار با شــکوه و عالی‬ ‫به نظر می رسید‪ .‬ارول کتاب های زیادی برای‬ ‫مطالعــه در اختیار ایالن گذاشــته بود و ان قــدر پول دار‬ ‫بود که می توانســت کامپیوتر و وســایل دیگر مورد عالقه‬ ‫اش را تهیــه کنــد‪ .‬او فرزندانش را به ســفرهای خارجی‬ ‫زیادی می بــرد‪ .‬کیمبال می گفت‪« :‬ان موقع خیلی خوب‬ ‫بــود و من خاطــرات خوش زیــادی از ان زمان ها دارم‪».‬‬ ‫ارول مشــاوره های خوبی به بچه ها مــی داد و ان ها را در‬ ‫تجربه هایش سهیم می کرد‪ .‬ایالن در این باره می گفت‪:‬‬ ‫«پدرم‪ ،‬مهندس برجســته ای بــود‪ .‬او از نحوه کارکرد هر‬ ‫شــی فیزیکی اگاه بود‪ ».‬ایالن و کیمبال مجبور بودند به‬ ‫محــل کار ارول بروند و در ان جــا مهارت های گوناگونی‬ ‫یاد بگیرند‪ ،‬این که چگونه اجر بچینند‪ ،‬لوله کشــی کنند‪،‬‬ ‫پنجره ها را نصب کنند و ســیم کشــی بــرق انجام دهند‪.‬‬ ‫ایــان می گفــت‪« :‬با انجام این کارها حســابی ســرگرم‬ ‫می شدیم‪».‬‬ ‫کیمبــال‪ ،‬پــدرش ارول را مــردی همیشــه حاضــر‬ ‫و صمیمــی توصیــف می کــرد‪ .‬او ایــان و کیمبــال را‬ ‫می نشــاند و ســه تا چهار ســاعت برای ان ها سخنرانی‬ ‫می کرد‪ ،‬بدون این که اجازه دهد پسرها پاسخی بدهند‪.‬‬ ‫سخت گیری نسبت به پسرها را دوست داشت و شادی‬ ‫و خوشــی را که حق معمول هر کودکی اســت‪ ،‬از ان ها‬ ‫می گرفــت‪ .‬هر از گاهــی‪ ،‬ایالن ســعی می کرد پدرش‬ ‫را متقاعــد کند که بــه امریکا برود و اغلــب از اهدافش‬ ‫برای زندگی در ایاالت متحده در اینده ســخن می گفت‬ ‫و ارول مخالفــت خود را با رویاهای ایالن با اســتفاده از‬ ‫درس هــای عملی بیان می کرد‪ .‬بــرای این منظور‪ ،‬یک‬ ‫روز خدمــت کاران را مرخص کرد تا ایالن مجبور شــود‬ ‫تمــام کارها را به تنهایی انجام دهد و پی ببرد زندگی در‬ ‫امریکا چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــان و کیمبال از بازگویــی دقیق خاطرات‬ ‫کودکی خودداری می کردند‪ ،‬اما مشخص بود که طی ان‬ ‫ســال ها در زندگی با پدرشان چه دوران بد و ناخوشایندی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته اند‪ .‬ان ها گاهــی از تحمل نوعی‬ ‫شــکنجه روانی صحبــت می کردند‪ .‬کیمبــال می گفت‪:‬‬ ‫«معلــوم بود که ارول مشــکل روانی جــدی دارد و البته‬ ‫مطمئنم من و ایالن هم این مشــکل را به ارث برده ایم‪.‬‬ ‫روش تربیتی پدرم خیلی ســتیزه جویانه بــود‪ ،‬اما ما را به‬ ‫افرادی تبدیل کرد که شــما می بینید‪ ».‬وقتی صحبت از‬ ‫ارول بــه میان می امد‪ ،‬مای عصبانی می شــد‪ .‬می گفت‪:‬‬ ‫«هیــچ کس با ارول کنار نمی امــد‪ .‬او با هیچ کس خوش‬ ‫رفتــاری نمی کرد‪ .‬دوســت نــدارم در مــورد رفتارهایش‬ ‫صحبــت کنم‪ ،‬چــون واقعا وحشــتناک بودند‪ .‬راســتش‬ ‫را بخواهیــد‪ ،‬نبایــد در این باره چیزی گفــت‪ ،‬چون پای‬ ‫فرزندان و نوه ها در میان است‪».‬‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران خودرو پاسخ داده می شود‪ .‬لطفا سواالت‬ ‫خود را به شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫جدول عیب یابی و رفع عیب خودرو‬ ‫نوع عیب‬ ‫علت خرابی‬ ‫‪ – 1‬سنسور دور موتور‬ ‫ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص‬ ‫دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک است یا بعد از گرم ‪ – 1‬سنسور دمای اب‬ ‫شدن موتور )معموال دریکی از حاالت)‬ ‫‪ – 2‬برنامه ریزی ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬گرفتگی انژکتورها‬ ‫‪ – 2‬نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور‬ ‫دود کردن موتور درحالت عادی (دود سیاه)‬ ‫‪ – 3‬برنامه ریزی ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬سنسور سرعت خودرو‬ ‫دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد می شود‬ ‫‪ – 2‬گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین‬ ‫پمپ بنزین‬ ‫درسرباالیی ها و هنگام شتاب گیری‬ ‫خودرو درسرباالیی ها شتاب الزم ندارد‪ ،‬ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل ‪ – 1‬سنسور مپ (منیفولد)‬ ‫است‬ ‫‪ – 2‬اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود‬ ‫سنسور سرعت خودرو‬ ‫در سرباالیی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ می زند‬ ‫‪ – 1‬فیلتر بنزین خراب است‬ ‫شتاب موتور دارد (سکته می زند)‬ ‫‪ – 2‬شمع ها و وایر‬ ‫‪ – 3‬بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود‬ ‫خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پا از روی پدال گاز دچار دور موتور‬ ‫سنسور مپ ‪MAP‬‬ ‫نامنظم (ریپ) می شود‬ ‫‪ – 1‬خراب شدن و نیم سوز شدن کویل‬ ‫‪ – 2‬کثیف بودن فیلتر هوا‬ ‫موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است‬ ‫‪ – 3‬شمع و وایرها‪ ،‬بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود‬ ‫‪ -4‬به هم ریختن برنامه ایپرام ‪ECU‬‬ ‫‪ – 1‬نشتی یا گرفتگی انژکتورها‬ ‫موتور کشش ندارد‬ ‫‪ – 2‬به هم ریختن برنامه ایپرام ‪ECU‬‬ ‫خرابی استپر موتور‬ ‫کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور ارام خودرو‬ ‫خرابی استپر موتور‬ ‫گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو‬ ‫‪ – 1‬استپر موتور‬ ‫‪ – 2‬سنسور و موتور دریچه گاز (درصورت وجود)‬ ‫‪ – 3‬مپ سنسور (سنسور فشار هوای ورودی)‬ ‫‪ – 4‬ایراد سیم و پدال و دریچه گاز‬ ‫‪ – 5‬سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)‬ ‫خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور باال می رود‬ ‫‪ – 6‬سنسور دور موتور‬ ‫‪ ECU –7‬موتور (فلش برنامه ریزی شود)‬ ‫‪ – 8‬انژکتور ها و غیره‬ ‫‪ – 9‬ممکن است دراثر شست و شوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها‬ ‫مانند کیلومتر اب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و به هم ریختگی‬ ‫ای سی یو شود‪ .‬معموال با فلش رفع عیب می شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خـــرداد‬ ‫‪ 1397‬هفته نامه‬ ‫‪49‬‬ ‫قطعه شناسی‬ ‫سیستم برق و مدارات الکتریکی خودرو ‪18 -‬‬ ‫دیود چگونه کار می کند؟‬ ‫یک سو ساز نیم موج با استفاده از یک دیود‬ ‫دیود هــای یک سوســاز عمومــا در مدارهــای جریان‬ ‫متناوب بکار برده می شــوند تا با کمک ان ها بتوان جریان‬ ‫متنــاوب (‪ )AC‬را بــه مســتقیم (‪ )DC‬تبدیــل کرد‪ .‬این‬ ‫عملیات یک سوسازی یا ‪ Rectification‬نامیده می شود‪.‬‬ ‫از مشــهورترین این دیودهــا می توان به انــواع دیودهای‬ ‫‪ 1N400x‬و یــا ‪ 1N540x‬اشــاره کــرد کــه دارای‬ ‫ولتــاژ کاری بیــن ‪ 50‬تا بیــش از ‪ 1000‬ولت هســتند و‬ ‫می تواننــد جریان های باال را یک ســو کننــد‪ .‬این ولتاژ‪،‬‬ ‫ولتاژی اســت که دیــود می تواند بدون شکســته شــدن‬ ‫ ســوختن ‪ -‬در جهــت معکــوس ان را تحمــل کنــد‪.‬‬‫دیودهای یک سوساز معموال از سیلیکون ساخته می شوند‬ ‫و ولتاژ بایاس مستقیم ان ها حدود ‪ 0.7‬ولت است‪.‬‬ ‫یک سو سازی جریان متناوب با یک دیود‬ ‫شــما می توانید بــا قرار دادن فقط یک دیود در مســیر‬ ‫جریان متناوب مانع از گذر ســیکل منفی جریان در جهت‬ ‫مــورد نظر در مدار باشــید به شــکل اول دقــت کنید که‬ ‫چگونــه قرار دادن یک دیود در جهت موافق‪ ،‬فقط به نیم‬ ‫ســیکل های مثبت اجاز خروج به سمت بار را می دهد‪ .‬به‬ ‫این روش یک سوســازی نیم موج یــا ‪ Half Wave‬گفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بدیهی اســت برای باالبردن کیفیت مــوج خروجی و‬ ‫نزدیک کــردن ان به یک ولتاژ مســتقیم باید در خروجی‬ ‫از خازن هایــی با ظرفیت باال اســتفاده کرد‪ .‬این خازن در‬ ‫نیم ســیکل مثبت شــارژ می شــود و در نیم سیکل منفی‬ ‫در غیاب منبــع تغذیه‪ ،‬وظیفه تغذیه بار را به عهده خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یک سو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود‬ ‫پل دیود یا ‪Bridge Rectifiers‬‬ ‫اما برای ان‪ ‬کــه بتوانیم از نیمه منفی موج ورودی که‬ ‫در نیمی از سیکل جریان امکان عبور به خروجی را ندارد‪،‬‬ ‫اســتفاده کنیم باید از مداری به عنوان پل دیود اســتفاده‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫شماره ‪ 5 507‬خــرداد ‪1397‬‬ ‫کنیم‪ .‬پل دیود همان طور که از شکل دوم مشخص است‬ ‫متشــکل از چهار دیــود به یکدیگر متصل اســت‪ .‬جریان‬ ‫متنــاوب به قســمتی که دو جفــت اند و کاتد بــه یکدیگر‬ ‫متصل هســتند وصل می شود و خروجی از یک جفت اند‬ ‫و یک جفت کاتد به یکدیگر متصل شده گرفته می شود‪.‬‬ ‫دیودهای زنر‬ ‫همان طور که قبال اشــاره کردیــم از این دیودها برای‬ ‫استفاده از دیود زنر برای تهیه ولتاژ ثابت‬ ‫استفاده از دیود سیگنار در مدار رله برای جلوگیری ازایجاد‬ ‫ولتاژهای ناخواسته زیاد‬ ‫روش کار به این صورت است که در سیکل مثبت مدار‬ ‫دیودهــای ‪ 1‬و ‪ 2‬عمل کرده و خروجی را تامین می کنند و‬ ‫در ســیکل منفی مدار دیودهای ‪ 3‬و ‪ 4‬عمل می کند و باز‬ ‫خروجی را در همان وضعیت تامین می کند‪.‬‬ ‫انواع دیود‬ ‫‪  ‬دیودهای سیگنال‬ ‫ایــن نوع از انواع دیودها برای پردازش ســیگنال های‬ ‫ضعیف ‪ -‬معموال رادیویی ‪ -‬و کم جریان تا حداکثر حدود‬ ‫‪ 100mA‬کاربرد دارنــد‪ .‬معروف ترین و پر اســتفاده ترین‬ ‫ان ها که ممکن اســت با ان اشنا باشــید دیود ‪1N4148‬‬ ‫اســت که از سیلیکون ساخته شــده است و ولتاژ شکست‬ ‫مســتقیم ان ‪ 0.7‬ولت اســت‪ ،‬امــا برخــی از دیود های‬ ‫ســیگنال از ژرمانیم هم ســاخته می شوند‪ ،‬مانند ‪OA90‬‬ ‫که ولتاژ شکســت مســتقیم پایین تری دارد‪ ،‬حدود ‪0.2‬‬ ‫ولت‪ .‬به همین دلیل از این نوع دیود بیش تر برای اشــکار‬ ‫سازی امواج مدوله شده رادیویی استفاده می شود‪.‬‬ ‫به صورت یک قانون کلی هنگامی که ولتاژ شکســت‬ ‫مستقیم دیوید خیلی مهم نباشــد‪ ،‬از دیودهای سیلیکون‬ ‫استفاده می شــود‪ .‬دلیل ان مقاومت بهتر ان ها در مقابل‬ ‫حــرارت محیط یــا حــرارت هنــگام لحیــم کاری و نیز‬ ‫مقاومت الکتریکی کم تر در ولتاژ مستقیم است‪ .‬همچنین‬ ‫دیود های ســیلیکونی ســیگنال معموال در ولتاژ معکوس‬ ‫جریان نشتی بسیار کم تری نسبت به نوع ژرمانیم دارند‪.‬‬ ‫از کاربــرد دیگری که برای دیودهای ســیگنال وجود‬ ‫دارد می تــوان بــه اســتفاده از ان ها بــرای حفاظت مدار‬ ‫هنگامی که رلــه در یک مدار الکترونیکــی قرار دارد نام‬ ‫بــرد‪ .‬هنگامی که رله خاموش می شــود تغییــر جریان در‬ ‫ســیم پیچ ان می تواند در دوسر ان ولتاژ بسیار زیادی القا‬ ‫کند که قرار دادن یک دیود در جهت مناسب می تواند این‬ ‫ولتاژ را خنثی کند‪.‬‬ ‫تثبیت ولتاژ اســتفاده می شــود‪ .‬این نــوع از دیود ها برای‬ ‫شکســته شــدن بــا اطمینــان در ولتاژ معکوس ســاخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬بنابراین بدون ترس می توان ان ها را در جهت‬ ‫معکوس بایاس کرد و از ان ها برای تثبیت ولتاژ اســتفاده‬ ‫کرد‪ .‬به هنگام اســتفاده از ان هــا معموال از یک مقاومت‬ ‫بــرای محــدود کردن جریان به طور ســری نیز اســتفاده‬ ‫می شود‪ .‬به شــکل نگاه کنید به این طریق شما یک ولتاژ‬ ‫رفرنس دقیق به دست اورده اید‪.‬‬ ‫دیودهــای زنر معموال با حروفــی که در ان ها ‪ Z‬وجود‬ ‫دارد نام گذاری می شوند مانند ‪ BZX‬یا ‪ BZY‬و ‪ ...‬و ولتاژ‬ ‫شکست ان ها نیز معموال روی دیود نوشته می شود‪ ،‬مانند‬ ‫‪ 4V7‬که به معنی ‪ 4.7‬ولت است‪ .‬همچنین توان تحمل‬ ‫این دیود ها نیز معموال مشخص است و شما هنگام خرید‬ ‫باید ان را به فروشــنده بگویید‪ ،‬در بــازار نوع ‪ 400mW‬و‬ ‫‪ 1.3W‬ان بسیار رایج است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫دیود چگونه کار می کند؟‬ ‫منحنی رفتار یک دیود در هنگام اعمال ولتاژ مثبت‬ ‫‪ ‬اگــر به یــک پیونــد ‪ PN‬ولتاژ بــا پالریتــه موافق را‬ ‫متصــل کنیم‪ ،‬جریان از این پیوند عبــور کرده و اگر ولتاژ‬ ‫را معکــوس کنیم در مقابل عبور جریــان از خود مقاومت‬ ‫نشان می دهد‪ .‬باید اشاره کنیم که قصد نداریم به تفصیل‬ ‫وارد بحث فیزیک الکترونیک شویم و فقط سعی خواهیم‬ ‫کرد با بیان نتایج حاصل از این شاخه علمی ابتدا عملکرد‬ ‫دیود و سپس ترانزیستور را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫اتو گالری‬ ‫یاسر محمدخانی از اراک‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬ ‫عمران اشرلو از بیجار‪ ،‬بخش عکس دومین جشنواره «حرکت»‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو 506

هفته نامه ایران خودرو 506

شماره : 506
تاریخ : 1397/02/29
هفته نامه ایران خودرو 505

هفته نامه ایران خودرو 505

شماره : 505
تاریخ : 1397/02/22
هفته نامه ایران خودرو 504

هفته نامه ایران خودرو 504

شماره : 504
تاریخ : 1397/02/15
هفته نامه ایران خودرو 503

هفته نامه ایران خودرو 503

شماره : 503
تاریخ : 1396/12/26
هفته نامه ایران خودرو 502

هفته نامه ایران خودرو 502

شماره : 502
تاریخ : 1396/12/19
هفته نامه ایران خودرو 501

هفته نامه ایران خودرو 501

شماره : 501
تاریخ : 1396/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!