فصلنامه دوچرخه و طبیعت شماره 8 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه دوچرخه و طبیعت شماره 8

صفحه بعد

فصلنامه دوچرخه و طبیعت شماره 8

فصلنامه دوچرخه و طبیعت شماره 8

‫دوچرخه و طبیعت ‪1 /‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪3 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪5 /‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪7 /‬‬ ‫‪Bicycle & Nature magazine‬‬ ‫به نام خدای بخشاینده مهربان‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رکاب‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬مهمترین ابزار بازاریابی و ارتباطات تجاری‪11......................................................‬ا‬ ‫‪12‬‬ ‫استانداردهای زنجیر دوچرخه‪14.........................................................................................................‬‬ ‫شماره هشتم‪ ،‬تابستان ‪97‬‬ ‫چه زمانی یک زنجیر فرسوده را تعویض کنیم؟‪16.......................................................................‬‬ ‫نشریه فرهنگی‪ ،‬ورزشی دوچرخه و طبیعت‬ ‫استانداردهای الستیک تیوپلس‪18.....................................................................................................‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬علی خاکبان‬ ‫فرایند تبدیل طوقه غیر تیوبلس به سیستم تیوبلس‪20..............................................................‬‬ ‫روش اضافه کردن مایع درزگیر (چسب تیوبلس) به الستیک‪22............................................‬‬ ‫سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬محمد مهدی خاکبان‬ ‫‪52‬‬ ‫مشاور سردبیر‪ :‬محمد ابخیز‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬محمد رضا خاکبان‬ ‫مشاور تبلیغات‪ :‬عاطفه بیات‬ ‫‪52‬‬ ‫طراح گرافیک و صفحه ارایی‪ :‬گلناز اخوان‬ ‫کاله دوچرخه سواری ‪36...............................................................................................................ixs‬‬ ‫هیئت تحریریه این شماره‪:‬‬ ‫محمد علی معمار صادقی‪ ،‬مهرنوش نقش‪ ،‬بهروز اخوان‪ ،‬محمد نادر‪،‬‬ ‫سمیه پیمان نیک‪ ،‬پویا خداپرست‪ ،‬امید نجف ابادی‪ ،‬محمد رضا خاکبان‪،‬‬ ‫محمد مهدی خاکبان‬ ‫‪57‬‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬مجتمع اندیشه برتر‬ ‫تلفن‪021 44783452 - 09123931371............................................................ :‬‬ ‫وب سایت‪www.docharkhehMag.ir.................................................... :‬‬ ‫نشانی الکترونیکی‪info@docharkhehMag.com........................... :‬‬ ‫‪mag.docharkheh@gmail.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪ 56‬اموزش عمومی‬ ‫تکنیک های کوتاه و اختصاصی برای تمرینات استقامتی‪39....................................................‬‬ ‫وقتی هنگام دوچرخه سواری در هوای طوفانی گرفتار می شوید‪ ،‬چه باید بکنید‪42.......‬‬ ‫‪ 39‬پزشکی و تغذیه‬ ‫پخش و توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫نشانی‪ ................................................................... :‬تهران‪ ،‬صندوق پستی ‪1983817911‬‬ ‫‪ 24‬فناوری‬ ‫فناوری عینک های رودی پروجکت‪34............................................................................................‬‬ ‫عکس‪ :‬مصطفی جعفری‬ ‫تماس با نشریه‬ ‫نرم افزار فشار سنج ‪28...............................................................................................................iTire‬‬ ‫استاندارد ‪ 27,5 Plus‬محکوم به نابودیست؟‪32...........................................................................‬‬ ‫ویراستار‪ :‬مرضیه مالکی‬ ‫با گرامی داشت زنده یادان حمید هاشمی و امین سمرقندی که دیگر در‬ ‫بین ما نیستند‪.‬‬ ‫چهار نکته که باید درباره فشار باد الستیک بدانید‪24.................................................................‬‬ ‫کامپیوتر و قدرت سنج گارمین‪30.....................................................................................................‬‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد نادر‪ ،‬سمیه پیمان نیک‬ ‫با سپاس ویژه از سایر عزیزانی که با مهربانی و شکیبایی‪ ,‬یاریگر ما در‬ ‫تولید و انتشار این مجله بودند‪.‬‬ ‫اموزش فنی‬ ‫برطرف کردن متداول ترین دردهای ناشی در دوچرخه سواری‪50........................................‬‬ ‫چرا هر دوچرخه سوار باید صبحانه ای کامل بخورد؟‪52.............................................................‬‬ ‫پانزده دلیل برای اینکه چرا دوچرخه سواری شادی افرین است‪54......................................‬‬ ‫ارسال مقاله و گزارش برنامه‬ ‫از کلیه نویسندگان‪ ،‬اساتید و عالقه منداند دعوت می شود تا مطالب خود را به ادرس‬ ‫پست الکترونیک نشریه ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مجله دوچرخه و طبیعت در ویرایش و خالصه کردن مقاالت اختیار کامل دارد‪.‬‬ ‫نقل مطالب با ذکر ماخذ مجاز است‪.‬‬ ‫مقاله ها و گزارش های ارسالی نباید در نشریه های دیگر و یا فضای مجازی منتشر‬ ‫شده باشند‪.‬‬ ‫مقاله ها و گزارشها حتیالمقدور تایپ شده و یا با خط خوانا ارسال شوند‪.‬‬ ‫مقاالت ترجمه شده همراه متن اصلی ارسال گردند‪.‬‬ ‫گزارش معرفی مسیرها به همراه کروکی و عکس ارسال گردند تا امکان استفاده ان‬ ‫برای عالقه مندان فراهم باشد‪.‬‬ ‫مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده است‪.‬‬ ‫مکمل های غذایی باعث مسمومیت بیشتر مردم می شوند‪56................................................‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ایا با یک ازمایش ساده می توان سرطان را پیش از گسترش تشخیص داد؟‪57..............‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪9 /‬‬ ‫جای خالی نمایشگاه تخصصی دوچرخه‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬مهمترین ابزار بازاریابی و ارتباطات تجاری‬ ‫محمد مهدی خاکبان‬ ‫اﻣﺮوزه‪ ،‬شرکت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ وﺟﻮد فروشگاه ها و نمایندگی های متعدد برندها در مناطق هدف‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و تبلیغات رسانه ای‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و شبکه های اجتماعی‪ ،‬ابزارهای بازاریابی و تبلیغات گوناگون دیگر‪ ،‬کماکان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و تبلیغات از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ایران‪ ،‬تقریباً‪ ،‬همه صنایع بزرگ صاحب یک نمایشگاه تخصصی هستند‪ .‬نمایشگاه ها حتی در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در چندین سال گذشته‪ ،‬همچنان‪،‬‬ ‫جایگاه خود را حفظ کرده اند‪ .‬طبق پژوهش های انجام شده در داخل کشور‪ ،‬شرکت ها و موسساتی که حداقل یک بار در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی شرکت کرده اند‬ ‫به افزایش فروش و شهرت محصوالتشان دست یافته اند‪.‬‬ ‫حال پرسشی که مطرح می شود‪ ،‬این است که چرا با وجود شرکت های قدرتمند و حضور برترین برندهای دوچرخه جهان در ایران‪ ،‬نمایشگاه تخصصی دوچرخه وجود‬ ‫ندارد؟ ایا با رویدادهای فرهنگی و سیاسی مربوط به الودگی هوا که در چند سال گذشته رخ داده و منجر به افزایش تعداد دوچرخه سواران و شکل گیری میلیون ها‬ ‫مخاطب بالقوه شده است‪ ،‬زمان طالیی برای ایجاد نمایشگاه تخصصی و مستقل دوچرخه فرا نرسیده است؟ در این نوشتار کوتاه به مبانی برگزاری نمایشگاه و اهداف‬ ‫برگزارکنندگان‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬غرفه داران و بازدیدکنندگان اشاره خواهد شد زیرا دانستن ان برای پی بردن به اهمیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی دوچرخه ضروری است‪.‬‬ ‫دست یابی به بازارهای گسترده و موفقیت تجاری‬ ‫مستلزم حرکت به سوی اقتصاد ازاد‪ ،‬به کارگیری‬ ‫استراتژی های بازاریابی و نگاه مدبرانه به نیازها و‬ ‫خواسته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف‬ ‫است‪ .‬فعالیت های ترفیعی به عنوان یکی از عناصر‬ ‫امخیته بازاریابی دربرگیرنده تبلیغات‪ ،‬فروش حضوری‪،‬‬ ‫پیش برد فروش و روابط عمومی است که برای رسیدن‬ ‫به هدف های برنامه فروش مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پیش برد فروش شامل محرک ها و مشوق های کوتاه مدت‬ ‫برای تشویق به خرید و فروش محصول یا خدمت بوده‬ ‫و شامل طیف گسترده ای از ابزارهای ترفیعی است که‬ ‫در جهت برانگیختن واکنش های قوی تر و سریع تر بازار‬ ‫طراحی شده است‪ .‬شرکت در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جنبه مهمی از پیش برد فروش در تجارت بین المللی‬ ‫محسوب شده و این فرصت را فراهم می اورد که‬ ‫ضمن در معرض نمایش گذاشتن تولیدات و خدمات‪،‬‬ ‫مشتریان بالقوه نیز شناسایی شوند‪.‬‬ ‫اصوالً‪ ،‬هر شرکت باید برای ارتباطات خود برنامه مدون‬ ‫قابل اجرا داشته باشد که در ان هدف ارتباطات‪ ،‬روش‬ ‫ارتباطات‪ ،‬مجریان سیاست های ارتباطی‪ ،‬طرف های‬ ‫مخاطب ارتباطات و نوع پیام مورد توجه قرار‬ ‫گرفته باشد‪ .‬نمایشگاه یکی از ابزارهای اصلی اجرای‬ ‫برنامه ها و سیاست های ارتباطی شرکت ها محسوب‬ ‫می شود‪ .‬نمایشگاه نقش یک رسانه را ایفا می کند که در‬ ‫ان شرکت کننده با در اختیار گرفتن غرفه و با نمایش‬ ‫محصول خود‪ ،‬به عنوان فرستنده وارد عمل شده و‬ ‫بازدیدکننده نیز حکم گیرنده اطالعات را خواهد داشت‪.‬‬ ‫هیچ یک از وسایل ارتباط جمعی مانند نمایشگاه‪،‬‬ ‫کارکرد چند بعدی ندارند‪ .‬در نمایشگاه می توان عالوه بر‬ ‫جذب مشتریان جدید و بهبود روابط با مشتریان فعلی‪،‬‬ ‫از تغییرات در ترکیب و رفتار ان ها مطلع شد و ضمن‬ ‫تماس مستقیم با خریداران بالقوه‪ ،‬اطالعات مورد نیاز در‬ ‫زمینه هایی چون کیفیت کاال‪ ،‬روش یا طریقه کار با ان‪،‬‬ ‫خدمات پس از فروش و ‪ ...‬را در اختیار ایشان قرار داد‪.‬‬ ‫نمایشگاه را می توان تبلیغ زنده نامید‪ ،‬زیرا در نمایشگاه‬ ‫عواملی چون تولیدکننده‪ ،‬توزیع کننده‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫و کاال یا خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد‬ ‫هم می ایند‪ .‬نمایشگاه مکانی جهت به نمایش گذاشتن‬ ‫توانمندی ها و پیشرفت های یک منطقه یا کشور در‬ ‫زمینه های گوناگون است‪ .‬همچنین برگزاری نمایشگاه‬ ‫موجب افزایش سطح اطالعات و دانش عمومی‪ ،‬علمی‬ ‫و فنی بازدیدکنندگان می گردد‪ .‬امروزه‪ ،‬نمایشگاه ها‬ ‫میزان موفقیت یک نمایشگاه را با ارزش قراردادهایی که در طول برپایی ان منعقد‬ ‫می گردد ارزیابی نمی کنند‪ ،‬زیرا دستاوردهای یک نمایشگاه وسیع تر و گسترده تر از‬ ‫مبادالت تجاری است که در جریان برگزاری نمایشگاه‪ ،‬حاصل می شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪11 /‬‬ ‫صرفاً برای اهداف تجاری برگزار نمی گردند و به همین‬ ‫دلیل است که میزان موفقیت یک نمایشگاه را با ارزش‬ ‫قراردادهایی که در طول برپایی ان منعقد می گردد‬ ‫ارزیابی نمی کنند‪ ،‬زیرا دستاوردهای یک نمایشگاه‬ ‫وسیع تر و گسترده تر از مبادالت تجاری ای است که در‬ ‫جریان برگزاری‪ ،‬حاصل می شود‪.‬‬ ‫اغلب کارشناسان امور تبلیغات و بازاریابی نمایشگاه ها‬ ‫را از مهم ترین شیوه های بازاریابی می دانند و با ذکر‬ ‫دالیلی ثابت می کنند که بازده مستقیم شرکت در‬ ‫یک نمایشگاه چندین برابر هزینه های انجام شده است‬ ‫و نتایج ان نیز بسیار چشم گیرتر از روش های تبلیغی‬ ‫دیگر است‪ .‬نمایشگاه صرفاً برای دسترسی مستقیم‬ ‫به مصرف کننده نهایی تشکیل نمی شود‪ ،‬بلکه رسالتی‬ ‫فراتر از این‪ ،‬یعنی اصالح‪ ،‬تقویت و بهبود سیستم توزیع‪،‬‬ ‫تسهیل ارتباطات تجاری و رونق مبادالت را عهده دار‬ ‫می باشد‪ .‬خدمتی که نمایشگاه به سیستم توزیع می کند‬ ‫بسیار فراتر از ان است که به عنوان یک مرکز خرید و‬ ‫فروش تلقی شود‪.‬‬ ‫چارلز الن‪ ،‬مدیر خدمات نمایشگاهی امریکا‪ ،‬بر این باور‬ ‫است که گفتگوی رودررو احساسی از فرد مقابل به ما‬ ‫منتقل می کند که هیچ سیستم انتقال داده ای نمی تواند‬ ‫جایگزین ان باشد‪ .‬نمایشگاه فرصتی برای فروش زنده‬ ‫و یکپارچه است ‪ ،‬جایی که شرکت می تواند همه ابزارها‬ ‫را از مجموعه خودش به نمایشگاه بیاورد (از جمله‬ ‫مدیرعامل) تا به نیازهای خریدار پاسخ دهد و با ان ها‬ ‫ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه صرفا برای دسترسی مستقیم به مصرف کننده نهایی تشکیل نمی شود‪ ،‬بلکه رسالتی فراتر از این‪ ،‬یعنی اصالح‪ ،‬تقویت و بهبود‬ ‫سیستم توزیع‪ ،‬تسهیل ارتباطات تجاری و رونق مبادالت را عهده دار می باشد‪ .‬خدمتی که نمایشگاه به سیستم توزیع می نماید بسیار‬ ‫فراتر از ان است که به عنوان یک مرکز خرید و فروش تلقی شود‪.‬‬ ‫اهداف نمایشگاه های بازرگانی‬ ‫برگزارکننده نمایشگاه‪ ،‬غرفه دار و بازدیدکننده هر کدام نقشی اساسی و حیاتی در این فعالیت بازاریابی ایفا می کنند و محقق شدن اهداف هر یک در گرو تحقق اهداف سایرین‬ ‫است‪ .‬نمودار‪ 1‬ارتباط این سه گروه را نشان می دهد‪:‬‬ ‫اهداف برگزارکننده‬ ‫یک واسطه خدماتی برای هر یک از طرفین‪ ،‬فعالیتی می کند‬ ‫که نمی توانند به تنهایی انجام دهند‪ .‬برگزارکننده نمایشگاه یک واسطه‬ ‫تلویحی است تا تمایالت غرفه دار را در فضای نمایشگاهی به بازدیدکننده‬ ‫ابالغ کند و خواسته های بازدیدکننده را در فضای نمایشگاهی به‬ ‫غرفه داران و یا به عبارتی به کسانی که اماده اند کاالها ‪ ،‬خدمات و‬ ‫اطالعات مورد نیاز بازدیدکننده را به نمایش بگذارند‪ ،‬انتقال دهد‪.‬‬ ‫هدف اصلی از نقش واسطه گری برای برگزارکننده نمایشگاه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده به تعامالت غرفه دار و بازدیدکننده است‪ .‬همان طور که یک‬ ‫موسسه تبلیغاتی از طریق اثار هنری جذاب‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد می کند‪،‬‬ ‫یک برگزارکننده نمایشگاه نیز از طریق درک نیازها و خواسته های بازار‬ ‫مربوطه‪ ،‬فرایند صحیح بازاریابی با حضور بازدیدکننده و غرفه دار و‬ ‫برنامه ریزی و اجرای بدیع تجربه نمایشگاهی‪ ،‬این ارزش افزوده‬ ‫را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اهداف شرکت ها و غرفه داران‬ ‫به این دلیل که شرکت در نمایشگاه یک فعالیت بازرگانی‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫ارتباطی است‪ ،‬غرفه داران با توجه به سیاست گذاری های شرکت‪ ،‬یک یا چندین‬ ‫هدف را دنبال می کنند که مهم ترین ان ها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫فروش بیشتر و افزایش سهم بازار‬ ‫معرفی کاالهای جدید‬ ‫کسب شهرت و اعتبار‬ ‫اخذ سفارشات کالن برای اینده‬ ‫جمع اوری نقدینگی‬ ‫برقراری ارتباط با جامعه و مصرف کنندگان (روابط عمومی)‬ ‫ایجاد ذهنیت مثبت و قوی در مورد بنگاه یا محصول‬ ‫القای طرز فکر یا اندیشه نو در مصرف کننده‬ ‫پیدا کردن پیمان کاران و تامین کنندگان مواد اولیه‬ ‫شناسایی و ارزیابی رقبا‬ ‫مالقات با هزاران خریدار و تهیه بانک اطالعات باارزش در‬ ‫جهت برنامه ریزی اصولی‬ ‫به کارگیری حواس پنج گانه خریدار برای درک محصول‬ ‫تعیین نمایندگان و توزیع کنندگان جدید برای محصوالت‬ ‫مدیریت یعنی فرایند تصمیم گیری و تصمیم گیری اصولی نیاز به اطالعات دارد و اطالعات درست امکان پذیر نیست مگر از طریق‬ ‫انجام تحقیقات‪ ،‬بنابراین می توان نمایشگاه را یکی از منابع موثر برای گرداوری اطالعات مختلف جهت مدیرت بهتر و برنامه ریزی‬ ‫اصولی بر شمرد‪.‬‬ ‫تاثیرنمایشگاه در جذب مشتری‬ ‫کسانی که به نمایشگاه های تخصصی می روند‪،‬‬ ‫مرورگر نیستند بلکه جستجوگران جدی راه حل‬ ‫هستند که احساس می کنند باید در نمایشگاه‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬امروزه‪ ،‬بازدیدکنندگان و‬ ‫جمع اوری کنندگان نشریات و کاتالوگ ها به‬ ‫خریداران جدی تبدیل شده اند و غرفه داران موفق‬ ‫کسانی هستند که برای صرف وقت بیشتر با یک‬ ‫بازدیدکننده اماده اند نه اینکه فقط به اهدای‬ ‫بسته های تبلیغاتی یا توزیع کاتالوگ ها مشغول‬ ‫باشند‪ .‬الن کونوپاکی‪ ،‬مشاور امور نمایشگاهی و‬ ‫رئیس سازمان تحقیقات نمایشگاهی‪ ،‬استفاده‬ ‫از نمایشگاه های بازرگانی را به عنوان مکانی برای‬ ‫شناختبهترمشتریانفعلیواحتمالیتوصیهمی کند‪.‬‬ ‫ب به شرط امادگی برای گوش‬ ‫یک فروشنده خو ‬ ‫دادن به مشتریان احتمالی می تواند ده فرصت‬ ‫فروش جدید را در یک روز نمایشگاه به وجود اورد‪.‬‬ ‫در نمایشگاه‪ ،‬امکان مالقات با کسانی که دیدارشان‬ ‫در خارج از ان دشوار است‪ ،‬فراهم می شود و حتی‬ ‫از این طریق می توان به خریداران کلیدی نیز دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد در نمایشگاه های تخصصی‪،‬‬ ‫‪ %76‬از بازدیدکنندگان در مورد محصول سواالتی‬ ‫را طرح می کنند و ‪ %24‬سفارش خرید را امضا‬ ‫می کنند و در مجموع ‪ %64‬از ان ها با حداقل ‪ 6‬نفر‬ ‫دیگر راجع به نمایشگاه صحبت می کنند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد در نمایشگاه های تخصصی ‪ %76‬از بازدیدکنندگان در مورد‬ ‫محصول سئواالتی را طرح می کنند و‪ %24‬سفارش خرید را امضا می کنند و در مجموع‬ ‫‪ %64‬از انها با حداقل ‪ 6‬نفر دیگر راجع به نمایشگاه صحبت می کنند‪.‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%76‬‬ ‫مشتریان احتمالی از بین بازدیدکنندگان غرفه‬ ‫اهداف بازدیدکننده‬ ‫تا چندی پیش‪ ،‬بازدیدکنندگان برای اطالع از کاالهای جدید به نمایشگاه می رفتند‪ ،‬اما اکنون شرکت کنندگان بازدید از نمایشگاه را روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها‬ ‫در مقایسه با سایرین می دانند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬انچه مشتریان احتمالی می خواهند ببینند ان است که چه کسانی کاری موفقیت امیز انجام داده اند وایده ها ‪ ،‬راه حل ها و نمونه های‬ ‫جدید چیست‪ .‬اگر نمایشگاه فقط ارائه دهنده خدمات و کاالها باشد‪ ،‬مشتریان احتمالی عالقه خود را ازدست خواهندداد‪ .‬انچه مردم را جذب می کند‪ ،‬نمایش کاربردها و یا‬ ‫چگونگی استفاده از خدمات و کاالهاست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫طبق گزارشی از یک شرکت نظرسنجی نمایشگاهی در نیوجرسی ‪ ،‬شمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های بازرگانی‬ ‫که توان تصمیم گیری برای خرید را دارند در سال‪ %38 ،2002‬بوده که به طور کلی نیمی از ان ها برای خرید در‬ ‫دوازده ماه اینده برنامه ریزی کرده بودند‪ .‬از این رو نمایشگاه فرصتی مناسب برای هر شرکت است تا به اهداف‬ ‫بازاریابی خود دست یابد یا موقعیت خود را در بازار تثبیت کند‪.‬‬ ‫امروزه بازدید کنندگان و جمع اوری‬ ‫کنندگان نشریات و کاتالوگ ها به‬ ‫خریداران جدی تبدیل شده اند و غرفه‬ ‫داران موفق کسانی هستند که برای‬ ‫صرف وقت بیشتر با یک بازدیدکننده‬ ‫اماده اند نه اینکه فقط به اهدای بسته‬ ‫های تبلیغاتی یا توزیع کاتالوگ ها‬ ‫مشغول باشند‬ ‫تاثیر نمایشگاه در کسب اطالعات‬ ‫شرکت ها برای ارائه ارزشی باالتر و تامین رضایت‬ ‫مشتریان در هر زمینه ای به اطالعات نیازمندند‪ ،‬به‬ ‫عبارتی بازاریابی و ارائه محصوالت خوب از طریق درک‬ ‫عمیق خواسته ها و نیازهای مشتریان اغاز می شود‪.‬‬ ‫ان ها باید اطالعات بسیار زیادی از شرکت های رقیب‪،‬‬ ‫واسطه ها‪ ،‬سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال‬ ‫هستند‪ ،‬داشته باشند تا با استفاده از ان ها تصمیم های‬ ‫بهتری بگیرند‪ .‬همچنین اطالعات به عنوان یکی از‬ ‫اقالم مهم دارایی های استراتژیک و از ابزارهای بازاریابی‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیریت یعنی فرایند تصمیم گیری و با توجه به اینکه‬ ‫تصمیم گیری اصولی نیاز به اطالعات دارد و دست یابی‬ ‫به اطالعات درست فقط از طریق انجام تحقیقات‬ ‫امکان پذیر است‪ ،‬می توان نمایشگاه را یکی از منابع‬ ‫موثر برای گرداوری اطالعات مختلف جهت مدیرت‬ ‫بهتر و برنامه ریزی اصولی برشمرد فقط‪ ،‬در عرض چند‬ ‫روز برگزاری نمایشگاه می توان پیشنهادهای جدید را‬ ‫در خصوص هزاران خریدار به دست اورد و کانون تولید‬ ‫و قیمت گذاری شرکت را تنظیم و هماهنگ ساخت و با‬ ‫همتایان فعلی و اتی مالقات داشت‪ .‬شاید بدون استفاده‬ ‫از موقعیت نمایشگاه برای انجام این امور‪ ،‬پیمودن‬ ‫هزاران کیلومتر مسافت و صرف هفته ها زمان الزم باشد‪.‬‬ ‫از این رو نمایشگاه بهترین و موثرترین راه برای اگاهی از‬ ‫وضعیت رقبا‪ ،‬مشتریان و محصوالت جدید است‪ .‬از این‬ ‫رو می توان گفت اطالعات جمع اوری شده در نمایشگاه‬ ‫برای تصمیم گیری های بازاریابی بسیار مفید هستند‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪13 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫دو نوع اصلی از زنجیرهای دوچرخه وجود دارد‪ :‬زنجیرهای تک سرعته و زنجیرهای دنده ای‪.‬‬ ‫زنجیرهایتک سرعته‬ ‫‪1‬‬ ‫زنجیر تک سرعته متداول‪ ،‬برای دوچرخه هایی‬ ‫با یک خودرو روی طبق قامه و خودروی دیگری روی‬ ‫چرخ‪ ،‬طراحی شده است‪ .‬پهنای میخ پرچ در این‬ ‫زنجیرها به طور اسمی‪ ،‬یک هشتم اینچ یا ‪ 3.3‬میلی متر‬ ‫است‪ .‬زنجیرهای تک سرعته برای انتقال روی مجموعه‬ ‫متعدد در عقب دوچرخه های دنده ای‬ ‫خودروهای‬ ‫ّ‬ ‫طراحی نشده اند‪.‬‬ ‫زنجیر یک هشتم اینچی در باال و زنجیر دنده ای در پایین‬ ‫دوچرخه هایی که دنده های انها در داخل توپی‬ ‫چرخه عقب تعبیه شده اند‪ ،‬زنجیر انها همچنان یک‬ ‫زنجیر تک سرعته نامیده می شود‪ .‬این زنجیرها با نام‬ ‫زنجیر یک هشتم اینچی نیز شناخته می شوند‪ .‬طول‬ ‫میخ پرچ در زنجیرهای یک هشتم اینچی تقریباً ‪9‬‬ ‫میلی متر است‪.‬‬ ‫زنجیرهای دنده ای‬ ‫‪ 2‬زنجیر دوچرخه های دنده ای برای حرکت‬ ‫از یک خودرو به خودرو دیگر طراحی شده اند و در‬ ‫استانداردهای طراحی متفاوتی عرضه می شوند‪ .‬در‬ ‫هنگام انتخاب یک زنجیر‪ ،‬اولین نکته ای که باید به‬ ‫توجه کرد‪ ،‬تعداد خودروهای عقبی دوچرخه است‪.‬‬ ‫ان ّ‬ ‫مجموعه خودروهای عقبی با ‪ 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5‬و‬ ‫‪ 12‬خودرو ساخته شده اند‪ .‬با افزایش تعداد خودروهای‬ ‫سازگاری زنجیر‬ ‫استانداردهای زنجیر دوچرخه‬ ‫‪ / parktool.com‬محمد نادر‬ ‫بعضی از عرض های اسمی اندازه گیری شده بین میخ‬ ‫پرچ میان زنجیرها‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 12‬خودرو عقب‪ 5.3 :‬میلی متر‬ ‫‪ 11‬خودرو عقب‪ 5.5 :‬میلی متر‬ ‫‪ 10‬خودرو عقب‪ 6 :‬میلی متر‬ ‫‪ 9‬خودرو عقب‪ 6.5 :‬تا ‪ 7‬میلی متر‬ ‫‪ 7 ،6‬و ‪ 8‬خودرو عقب‪ 7 :‬میلی متر‬ ‫در این مقاله‪ ،‬مبانی سازگاری زنجیر دوچرخه بررسی شده تا به شما کمک کند با نحوه انتخاب یک زنجیر مناسب‬ ‫برای دوچرخه تان اشنا شوید‬ ‫مولفه های یک زنجیر‪ A :‬صفحات جانبی‬ ‫(خارجی)‪ B ،‬صفحات داخلی‪ C ،‬میخ پرچ‪D ،‬‬ ‫غلطک ها‪ B ،‬صفحات جانبی (داخلی)‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫اطالعات اولیه‬ ‫زنجیرهای دوچرخه از چند جفت صفحات خارجی‬ ‫و داخلی از جنس فوالد ساخته شده اند که توسط‬ ‫پرچ هایی به یکدیگر متصل گشته اند‪ .‬هر جفت صفحه‬ ‫داخلی توسط یک غلطک از یکدیگر جدا شده و استوانه‬ ‫(میخ) پرچ‪ ،‬خیلی محکم میان دو صفحه خارجی پرس‬ ‫شده است‪ .‬این استوانه‪ ،‬ازادانه در محور صفحات داخلی‬ ‫و غلطک می چرخد‪.‬‬ ‫همه زنجیرهای دوچرخه مدرن با استاندارد «گام‬ ‫نیم اینچی» ساخته شده اند‪ ،‬به این معنی که فاصله‬ ‫اسمی هر میخ پرچ با میخ پرچ بعدی‪ ،‬نیم اینچ است‪.‬‬ ‫دندانه های خودرو نیز برای پذیرش زنجیرهای‬ ‫دوچرخه‪ ،‬با همین استاندارد نیم اینچی تعبیه شده اند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬نکته مذکور به این معنی نیست که همه‬ ‫مدل های زنجیر از همه تولیدکنندگان با یکدیگر قابل‬ ‫تعویض هستند‪.‬‬ ‫توپی چرخ عقب‪ ،‬فاصله میان خودروها کاهش می یابد؛‬ ‫درنتیجه‪ ،‬با افزایش تعداد خودروهای عقب‪ ،‬زنجیرها باید‬ ‫باریک تر شوند‪.‬‬ ‫زنجیرهای دنده ای‪« ،‬زنجیر سه سی ودوم اینچی»‬ ‫نامیده می شوند‪ .‬البته اندازه گیری مذکور واقعی نیست‬ ‫زیرا ممکن است زنجیرهای دنده ای مدرن اندازه‬ ‫متفاوتی داشته باشند‪.‬‬ ‫عالوه بر کارکرد زنجیر روی خودروهای عقب و‬ ‫شانژمان‪ ،‬زنجیر باید با طبق های قامه جلو نیز سازگار‬ ‫باشد‪ .‬طبق های قامه نیز برای سرعت های گوناگونی‬ ‫طراحی شده اند تا شاخصی را برای استفاده از زنجیری‬ ‫با پهنای مناسب ارائه کنند‪ .‬فاصله میان طبق های قامه‬ ‫جلویی برای یک سیستم زنجیر ‪ 8‬یا ‪ 9‬سرعته‪ ،‬نسبتاً‬ ‫عریض خواهد بود‪ .‬استفاده از زنجیر باریک ‪ 10‬یا ‪11‬‬ ‫سرعته ممکن است به گیر کردن بین دو طبق قامه در‬ ‫طول فرایند تعویض دنده ها منتهی شود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان سیستم دنده‪ ،‬زنجیرهای خود را برای‬ ‫کار با طبق ‪ ،‬خودروهای عقب و سردنده ها به شکل یک‬ ‫سیستم طراحی می کنند‪ .‬زنجیرها‪ ،‬شکل صفحه جانبی‪،‬‬ ‫اندازه ها و ارتفاع های گوناگونی دارند‪ .‬این تفاوت ها‬ ‫ممکن است باعث ایجاد تنوع عملکرد تعویض دنده‬ ‫میان برندها و مدل های گوناگون شود‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪15 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫روش ‪ :3‬استفاده از ‪parktool CC-3.2‬‬ ‫‪ 3‬ابزارهای بررسی زنجیر ‪ CC-2‬و ‪CC-3.2‬‬ ‫صرفاً برای سنجش فرسودگی زنجیر ساخته شده اند‪.‬‬ ‫برای شروع اندازه گیری فرسایش زنجیر با ‪،CC-3.2‬‬ ‫باید سر ابزار با نشان ‪ 0.5‬را پیدا کنید‪ .‬انتهای قالب‬ ‫را در پیوندی با صفحات داخلی قرار دهید تا مطمئن‬ ‫شوید که غلطک ها را اندازه گیری می کنید‪ ،‬نه صفحات‬ ‫خارجی را‪ .‬سعی کنید سر دیگر را داخل زنجیر فرو‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫زنجیر بخش مصرفی سیستم دنده‬ ‫چه زمانی یک زنجیر فرسوده را تعویض کنیم؟‬ ‫‪parktool.com‬‬ ‫اگر ابزار وارد زنجیر نمی شود‪ ،‬زنجیر شما هنوز نیم‬ ‫درصد هم فرسوده نشده است‪ .‬اگر سر دیگر ابزار وارد‬ ‫زنجیر شد‪ ،‬به معنی ان است که زنجیر شما حاال نیم‬ ‫درصد نسبت به زمانی که نو بوده‪ ،‬کشیده تر شده است‪.‬‬ ‫ابزار را برگردانید تا ببینید که ایا فرسایش به ‪0.75‬‬ ‫درصد رسیده است یا خیر‪ .‬باز هم اگر ابزار وارد زنجیر‬ ‫نشد هنوز به این سطح از فرسایش نیز نرسیده اید؛ در‬ ‫غیر این صورت فرسودگی زنجیرتان به ‪ 0.75‬درصد‬ ‫رسیده است‪( .‬شکل‪)6‬‬ ‫حاال باید معنای هر یک از ارقام حک شده روی ‪CC-‬‬ ‫‪ 3.2‬را بررسی کرد‪ .‬هر وضعیتی در سطح ‪0.75‬‬ ‫درصد یا بیشتر از ان نشان می دهد که باید فورا ً زنجیر‬ ‫دوچرخه تان را تعویض کنید‪ .‬اگر از زنجیری استفاده‬ ‫می کنید که برای سیستم های ‪ 10‬دنده ای یا کمتر‬ ‫طراحی شده‪ ،‬ان را وقتی که نزدیک به سطح ‪0.75‬‬ ‫درصد رسید و اگر از یک زنجیر ‪ 11‬یا ‪ 12‬دنده ای‬ ‫استفاده می کنید‪ ،‬ان را به محض رسیدن به سطح‬ ‫فرسایش ‪ 0.5‬درصد تعویض نمایید‬ ‫اگاهی از این موضوع که چه زمانی باید زنجیر دوچرخه تان را تعویض کنید‪ ،‬نکته مهمی در نگهداری دوچرخه است که به افزایش عمر قطعات و حفظ عملکرد بهینه سیستم دنده‬ ‫کمک می کند‪ .‬در این مقاله‪ ،‬ابزارها و شیوه های گوناگون تعیین زمان برای تعویض زنجیر دوچرخه بررسی شده است‪.‬‬ ‫اطالعات اولیه‬ ‫زنجیرها یک بخش مصرفی از سیستم دنده دوچرخه‬ ‫هستند‪ .‬وقتی شما کیلومترها مسافت را طی کنید‪،‬‬ ‫زنجیر دوچرخه تان فرسوده خواهد شد‪ .‬اجزای داخلی‬ ‫زنجیر یعنی میخ های پرچ و غلطک ها شروع به فرسوده‬ ‫شدن نموده و حالتی از کشیدگی را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫این فرسایش می تواند باعث شود که زنجیر‪ ،‬درگیری‬ ‫ضعیفی با خودروها و طبق های قامه داشته باشد که‬ ‫به تعویض دنده ضعیف‪ ،‬فرسایش زودرس خودروها‬ ‫و حتی پرش از روی خودروها منتهی شود‪ .‬تعویض‬ ‫خودرو بسیار پرهزینه تر از تعویض یک زنجیر است‪،‬‬ ‫بنابراین اگاهی از زمان تعویض زنجیر عم ً‬ ‫ال می تواند‬ ‫در بلندمدت صرفه جویی مناسبی را برای شما به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫شیوه های گوناگونی برای اندازه گیری فرسایش زنجیر‬ ‫وجود دارد که از بلند کردن زنجیر از روی طبق قامه‬ ‫تا اندازه گیری فاصله میان دو میخ پرچ را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫اما اسان ترین و دقیق ترین روش برای تعیین میزان‬ ‫فرسودگی زنجیر‪ ،‬استفاده از ابزاری مانند ‪CC-3.2‬‬ ‫‪ Chain Checker‬یا ‪CC-2 Chain Checker‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شما می توانید دوچرخه خود را روی یک پایه تعمیر قرار‬ ‫داده یا اگر جابه جا و واژگون نمی شود‪ ،‬ان را روی زمین‬ ‫بررسی کنید‪.‬‬ ‫روش ‪ :1‬بلند کردن زنجیر‬ ‫‪ 1‬اولین شیوه برای بررسی فرسودگی زنجیر این است که صرفاً ان را از روی طبق قامه بلند کنید‪ .‬دنده را به‬ ‫کوچک ترین خودرو عقب و بزرگ ترین طبق قامه در جلو تعویض کرده و سپس زنجیر را از روی طبق بلند نمایید‪.‬‬ ‫اگر زنجیر تا جایی از روی طبق بلند شود که شما نور زیادی را از بین این فاصله ببینید‪ ،‬باید زنجیر خود را تعویض کرده‬ ‫یا بدانید که خیلی سریع‪ ،‬زمان تعویض ان فراخواهد رسید‪ .‬این روش تقریباً به اندازه استفاده از ابزارهای مخصوص این‬ ‫کار‪ ،‬دقیق است اما اگر مدتی است که زنجیر خود را تعویض نکرده اید‪ ،‬یک نقطه شروع خوب به شمار می اید‪.‬‬ ‫شکل ‪ :2‬نشان صفر خط کش را روی اولین میخ پرچ‬ ‫بگذارید‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫شکل ‪ :3‬میخ پرچ اخر باید روی نشان ‪ 12‬اینچ باشد‬ ‫شکل‪ :4‬ابزار را به غلطک میان صفحات داخلی قالب کنید‬ ‫روش ‪ :4‬استفاده از ‪parktool CC-2‬‬ ‫روش ‪ :2‬اندازه گیری با خط کش‬ ‫‪ 2‬یک روش تقریبی دیگر برای بررسی فرسایش‬ ‫زنجیر‪ ،‬اندازه گیری ان با یک خط کش است‪ .‬یک میخ‬ ‫پرچ زنجیر را انتخاب کرده و نقطه صفر خط کش را‬ ‫روی ان بگذارید‪ 23 .‬میخ پرچ دیگر را بشمرید‪ ،‬اخرین‬ ‫میخ پرچ شما باید روی عالمت ‪ 12‬اینچ خط کش قرار‬ ‫گرفته باشد‪ .‬اگر این فاصله بیش از یک شانزدهم اینچ‬ ‫اختالف دارد‪ ،‬زنجیر شما انقدر کشیده شده که نیاز به‬ ‫تعویض دارد‪.‬‬ ‫‪ 4‬برای اندازه گیری فرسایش زنجیر با استفاده‬ ‫از ابزار بررسی ‪ ،CC-2‬زائده پشتی را بین دو صفحه‬ ‫خارجی و زائده جلویی را بین دو صفحه داخلی قرار دهید‪.‬‬ ‫اهرم روی ابزار را به ارامی فشار دهید تا جایی که کام ً‬ ‫ال‬ ‫ازادی زنجیر گرفته شده و اهرم متوقف شود‪ .‬بیش از‬ ‫نقطه توقف به ابزار فشار نیاورید‪ .‬عددی که در پنجره‬ ‫خوانده می شود‪ ،‬درصد فرسایش زنجیرتان را به شما‬ ‫نشان خواهد داد‪ .‬به همین سادگی!‬ ‫به یاد داشته باشید که استفاده از یک زنجیر‪ ،‬بیشتر از‬ ‫حد فرسایش درنظر گرفته شده برای ان‪ ،‬با فرسایش‬ ‫دائمی خودروها و طبق های قامه دوچرخه شما همراه‬ ‫خواهد بود؛ در نتیجه‪ ،‬این نگهداری منظم در بلندمدت‪،‬‬ ‫هزینه ها و دردسرهای شما را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :5‬فرسودگی را در انتهای دیگر اندازه گیری نمایید‬ ‫شکل ‪ :7‬زائده پشتی بین صفحات خارجی‬ ‫شکل ‪ :9‬اهرم را فشار دهید تا کام ً‬ ‫ال ازادی زنجیر گرفته‬ ‫شود‬ ‫شکل ‪ :6‬زنجیر نیاز به تعویض دارد‬ ‫شکل ‪ :8‬زائده جلویی بین صفحات داخلی‬ ‫شکل ‪ :10‬رقم داخل پنجره ابزار را بررسی کنید‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪17 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫سازگاری الستیک تیوبلس‬ ‫دسته بندی دیگری‪ ،‬عموماً با عنوان «اماده برای‬ ‫تیوبلس» (‪ )Tubeless Ready‬یا «سازگار با‬ ‫تیوبلس» (‪ )Tubeless Compatible‬نیز وجود‬ ‫دارد که محصوالت برای استفاده از این برچسب ها الزاماً‬ ‫نباید با استاندارد مشخصی مطابقت داشته باشند‪ .‬هر‬ ‫شرکت خودش تصمیم می گیرد که چه چیز را به عنوان‬ ‫‪ TR‬یا ‪ TC‬رده بندی نماید‪ .‬قطعات مختلف «اماده‬ ‫برای تیوبلس» بین تولیدکنندگان متفاوت ممکن است‬ ‫با یکدیگر انطباق داشته یا نداشته باشند‪.‬‬ ‫نشان «اماده برای تیوبلس» یا عبارات مشابه روی‬ ‫یک الستیک بیانگر ان است که این الستیک برخی‬ ‫ویژگی های الزم برای درزبندی کامل هوا با طوقه را‬ ‫دارد‪ .‬لبه های این الستیک معموالً‪ ،‬به جای شکل‬ ‫مدور متداول در سیستم های تیوپ داخلی‪ ،‬به شکل‬ ‫مربعی هستند‪ .‬پوشش الستیک نیز در این محصوالت‬ ‫سنگین تر از یک الستیک با تیوپ معمولی است‪ ،‬زیرا‬ ‫نوار داخل الستیک نیز باید قابلیت درزگیری هوا را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یک طوقه «اماده برای تیوبلس» دیواره های جانبی‬ ‫با طراحی ّ‬ ‫قلب مانند دارد که به چسبیدن و نگه داشتن‬ ‫لبه الستیک کمک می کند‪ .‬طوقه های قدیمی تر ظاهری‬ ‫مدور و بدون طراحی ّ‬ ‫قلب مانند دارند‪ .‬شکل طوقه‪،‬‬ ‫لبه الستیک را به طور کامل روی قالب خارجی فشار‬ ‫می دهد‪ .‬در عین حال‪ ،‬یک ناحیه عمیق در بخش میانی‬ ‫به وجود می اید که کار جداسازی ان را اسان تر می سازد‪.‬‬ ‫استانداردهای الستیک تیوپلس‬ ‫‪parktool.com‬‬ ‫در این مقاله به بازنگری استانداردهای متخلف‬ ‫انطباق در الستیک های تیوبلس دوچرخه‬ ‫پرداخته می شود‬ ‫شکل ‪ :2‬الستیک با نشان «اماده برای تیوبلس»‬ ‫الستیک های تیوبلس در دوچرخه سواری کوهستان‪،‬‬ ‫دوچرخه سواری با الستیک های چاق‪ ،‬سایکلوکراس و تا‬ ‫حدودی دوچرخه سواری جاده محبوبیت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این سیستم ناحیه تماس الستیک با زمین را افزایش‬ ‫می دهد و امکان سواری با انها در فشار هوای نسبتاً‬ ‫پایین وجود دارد که می تواند احساس سواری و کنترل‬ ‫دوچرخه های کوهستان‪ ،‬دوچرخه های با الستیک چاق‬ ‫و دوچرخه های سایکلوکراس را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫سیستم های الستیک تیوبلس دوچرخه‪ ،‬مشابه‬ ‫نمونه های مورد استفاده در خودروها و موتورسیکلت ها‬ ‫هستند‪ .‬مفهوم اصلی این است که الستیک برای‬ ‫محبوس کردن هوا بدون داشتن یک تیوپ داخلی‪ ،‬به‬ ‫لبه های طوقه ُمهروموم شود‪ .‬فشار هوای الستیک‪ ،‬فشار‬ ‫داخلی را در لبه ها حفظ کرده و الستیک را پُرباد نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫نوار‪ ،‬سوپاپ و درزگیر‬ ‫محیط داخلی طوقه نیز باید به درستی برای کار به شکل تیوبلس طراحی شده باشد‪ .‬پیش از هر چیز‪ ،‬کانال طوقه باید‬ ‫هوابندی (‪ )Airtight‬باشد این کار معموالً با انواع گوناگونی از نوارچسب ها انجام می شود‪.‬‬ ‫همه نوارچسب ها برای درزبندی طوقه مناسب نیستند‪ .‬نوار باید ان قدر انعطاف پذیر باشد که سطوح ناهموار اطراف حفره‬ ‫سرپره ها را بپوشاند و همچنین در برابر درزگیر الستیک مقاوم باشد‪ .‬از نوار می توان برای ایجاد قطر داخلی ناحیه محل‬ ‫لبه طوقه نیز استفاده کرد‪ .‬این کار مخصوصاً روی طوقه هایی انجام می شود که برای الستیک تیوبلس طراحی نشده اند‪.‬‬ ‫برای شکل دهی لبه طوقه معموالً از نوارهای سنگین تری مانند ‪ Gorilla Tape‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫شکل ‪ :5‬انواع مختلف نوارهای طوقه‬ ‫بر حسب مولفه های انتخابی سیستم تیوبلس‪ ،‬استحکام و اعتمادپذیری الستیک متغیر خواهد بود‪ .‬البته امکان دست کاری قطعات ناسازگار وجود دارد‪ ،‬اما اینکه نتایج پایین تر از حد‬ ‫توقع شما باشند چندان ناممکن نیست‪.‬‬ ‫الستیک ها و طوقه ها‬ ‫قابل اعتمادترین سیستم های تیوبلس‪ ،‬انهایی هستند‬ ‫که نشانه ‪( UST‬استاندارد ‪Uniform System‬‬ ‫‪ )Tubeless‬را دارند‪ .‬طوقه ها و الستیک ها برای‬ ‫استفاده از برچسب ‪ UST‬باید با استاندارد تصویب‬ ‫شده‪ ،‬انطباق داشته باشند‪ .‬الستیک ‪ UST‬لبه مربعی‬ ‫شکلی برای انطباق با طوقه ‪ UST‬دارد‪ .‬داخل الشه‬ ‫الستیک‪ ،‬یک نوار بوتیل (‪ )Butyl‬که ماده تیوپ‬ ‫داخلی است‪ ،‬وجود دارد که درون الیه داخلی بدنه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫شکل ‪ :3‬طوقه با برچسب «سازگار با تیوبلس»‬ ‫شکل ‪ :4‬طوقه تعیین شده برای «تیوبلس» به همراه‬ ‫الستیک ‪TCS‬‬ ‫الستیک شکل گرفته است‪ .‬این ماده اضافی باعث‬ ‫می شود که الستیک نسبت به نمونه های غیر ‪UST‬‬ ‫سنگین تر باشد‪.‬‬ ‫طوقه های ‪ UST‬یا فاقد حفره سرپره در کف‬ ‫الستیک طوقه هستند‪ ،‬یا این حفره ها کام ً‬ ‫ال ُمهروموم‬ ‫خواهند شد‪ .‬محل لبه طوقه ‪ UST‬برای پذیرش و‬ ‫نگه داشتن لبه الستیک های ‪ UST‬طراحی شده است‪.‬‬ ‫الستیک های ‪ UST‬بدون استفاده از مواد درزگیر روی‬ ‫یک طوقه ‪ UST‬مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫سوپاپ های تیوبلس طراحی های گوناگونی دارند‪.‬‬ ‫پایه سوپاپ باید درزبندی کامل هوا را ایجاد کند‪ .‬میله‬ ‫ی شده و برای کشیده شدن کامل ان‬ ‫سوپاپ رزوه کار ‬ ‫به سمت محیط داخلی حفره چرخ از یک مهره استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ماده درزگیر الستیک نیز بخشی از سیستم تیوبلس‬ ‫است‪ .‬این درزگیرها ترکیبات شیمیایی متنوعی دارند‬ ‫و اگرچه التکس یک مولفه متداول در انهاست‪ ،‬اما‬ ‫بین برندهای مختلف می تواند متفاوت باشد‪ .‬اگر برند‬ ‫درزگیر خود را تغییر داده اید‪ ،‬الیه داخلی الستیک را با‬ ‫استفاده از همان تکنیک های پاکسازی پس از نقاشی با‬ ‫رنگ التکس‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬ ‫الستیک تیوبلس برای دوچرخه ها‪ ،‬یک فناوری در‬ ‫حال تکامل است‪ .‬این یک فرض متداول است که‬ ‫درزگیر الستیک می تواند از هرگونه نشتی کم هوا‬ ‫نیز جلوگیری کند‪ ،‬ولی یک واقعیت بزرگ تر را نباید‬ ‫شکل ‪ :6‬نمونه هایی از سوپاپ های تیوبلس‬ ‫فراموش کنید‪ :‬همیشه برای استفاده از تجهیزات‬ ‫ناسازگار محدودیت هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫شکل‪ :7‬نمونه هایی از مواد درزگیرهای الستیک تیوبلس‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪19 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫تخصصی‬ ‫عمومی‬ ‫تبدیل سیستم تیوبلس‬ ‫فرایند تبدیل طوقه غیر تیوبلس به سیستم تیوبلس‬ ‫‪parktool.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در این مقاله فرایند تبدیل طوقه غیر تیوبلس به سیستم تیوبلس بررسی شده که شامل درزبندی نوار‬ ‫طوقه‪ ،‬نصب میله سوپاپ و عیب یابی نصب الستیک است‬ ‫اطالعات مقدماتی‬ ‫تبدیل یک سیستم با تیوپ داخلی به یک سیستم‬ ‫تیوبلس‪ ،‬کاری شدنی است اما محدودیت هایی دارد‪ .‬در‬ ‫شرایط ایدئال‪ ،‬الستیک و طوقه باید به صورت «اماده‬ ‫برای تیوبلس» (‪ )Tubless Ready‬یا «سازگار با‬ ‫تیوبلس» (‪ )Tubless Compatible‬مشخص شده‬ ‫باشند تا درزبندی لبه با طوقه به درستی ایجاد شود‪ .‬این‬ ‫رده بندی ممکن است روی خود محصول و یا اطالعات‬ ‫ارائه شده توسط تولیدکننده ان (مانند بسته بندی یا‬ ‫وب سایت تولیدکننده) مشخص شده باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مطمئن شوید که نوار را یک نواخت در محل مورد نظر‬ ‫می چسبانید‪ .‬اگر نوار به خوبی نچسبد‪ ،‬درزگیری کامل‬ ‫انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫یک نوار درزبندی با پهنای مناسب طوقه را انتخاب‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫یک بار دیگر از روی حفره سوپاپ عبور کنید تا نوارچسب همپوشانی داشته باشد و سپس نوار را ببرید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الستیک با رده بندی اماده برای تیوبلس‬ ‫طوقه با رده بندی سیستم تبدیل تیوبلس‬ ‫توجه داشته باشید که هیچ استاندارد گسترده صنعتی برای رده بندی «اماده برای‬ ‫تیوبلس» (‪ )Tubless Ready‬وجود ندارد و ممکن است نتایج از نظر استحکام‬ ‫با یکدیگر متفاوت باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نواربندی طوقه‬ ‫طوقه را با جدا کردن هرگونه کش داخل طوقه‪ ،‬اماده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫این نوار بیش از حد باریک است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬درزها کام ً‬ ‫ال‬ ‫پوشیده نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بخش داخلی کانال طوقه را با استفاده از حاللی که اثر‬ ‫روغنی باقی نگذارد (مانند الکل یا استون) تمیز کنید‪.‬‬ ‫نصب سوپاپ‬ ‫حفره سوپاپ را پیدا کنید‪ .‬از یک ابزار نوک تیز یا یک‬ ‫پیچ گوشتی چهارسوی کوچک برای ایجاد یک حفره‬ ‫گرد درون نوارچسب استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫این نوار بیش از حد عریض است و در محل لبه طوقه‬ ‫وارد می شود‪ .‬این وضعیت با درزبندی لبه‪ ،‬تداخل‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫چسباندن نوار را حداقل از یک حفره پره دورتر از‬ ‫سوپاپ اغاز کنید‪ .‬نوار را کشیده و هم زمان‪ ،‬ان را‬ ‫به ارامی روی سطح طوقه فشار دهید‪.‬‬ ‫اگر سوپاپ یک واشر دارد‪ ،‬ان را در محل خود قرار داده‬ ‫و سپس مهره سوپاپ را محکم‬ ‫‪11‬‬ ‫انواع مختلفی از سوپاپ های تیوبلس وجود دارند که‬ ‫ارتفاع و طراحی های متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫نصب الستیک‬ ‫پس از انکه طوقه با نوارچسب درزبندی شد و سوپاپ‬ ‫را نصب کردید‪ ،‬ادامه فرایند نصب مشابه هر سیستم‬ ‫تیوبلس استاندارد دیگری که در صفحه بعد توضیح‬ ‫داده خواهد شد می باشد‪ .‬با این حال باید بدانید که‬ ‫درزبندی موفق در یک فرایند تبدیل تیوبلس کار‬ ‫نبَری است‪ ،‬بنابراین توقع نداشته باشید که بتوانید‬ ‫زما ‬ ‫فورا ً سوار دوچرخه شوید‪.‬‬ ‫چند ساعت پس از نصب‪ ،‬الستیک را بررسی نموده و‬ ‫ببینید که ایا به درستی درزبندی شده است یا خیر‪.‬‬ ‫اگر الستیک نشتی دارد‪ ،‬هوای بیشتری اضافه کرده و‬ ‫ان را بچرخانید تا مایع درزگیر در اطراف ناحیه داخلی‬ ‫‪12‬‬ ‫سوپاپ را از حفره ایجادشده در نوارچسب عبور داده‬ ‫و از حفره سوپاپ طوقه بگذارنید‪ .‬مطمئن شوید که‬ ‫نگهدارنده سوپاپ به درستی با بخش داخلی طوقه‬ ‫هم تراز شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الستیک حرکت کند‪ .‬درزگیری کامل و اماده شدن‬ ‫یک الستیک ممکن است حتی چند روز طول بکشد‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪21 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫نگهداری و تعمیر الستیک تیوبلس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روش اضافه کردن مایع درزگیر (چسب تیوبلس) به الستیک‬ ‫‪parktool.com‬‬ ‫بعد از اماده سازی مراحل اولیه جهت تیوبلس‬ ‫کردن چرخ ها دو روش اصلی برای اضافه کردن‬ ‫مایع درزگیر تیوبلس به الستیک وجود دارد‪:‬‬ ‫این روش به مایع درزگیر تیوبلس‪ ،‬یک اچار برای جدا‬ ‫کردن هسته سوپاپ و یک کمپرسور هوا نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چرخ را بچرخانید تا مایع درزگیر تیوبلس در اطراف‬ ‫بخش داخلی چرخ حرکت کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫روش دوم‬ ‫معموالن از این شیوه زمانی استفاده می شود‬ ‫که اچار جداکننده هسته سوپاپ در دسترس‬ ‫نباشد و در نتیجه میبایست به وسیله این شیوه‬ ‫مایع تیوبلس را در داخل الستیک اضافه کرد‪.‬‬ ‫این روش به یک فنجان اندازه گیری نیاز دارد‪.‬‬ ‫همچنین یک کمپرسور هوا نیز موکدا ً توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نشت مایع درزگیر تیوبلس از لبه الستیک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الستیک را یک بار کام ً‬ ‫ال با کمپرسور هوا باد کنید‪ ،‬این‬ ‫کار باعث می شود لبه های الستیک کام ً‬ ‫ال در جای خود‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬اگر لبه الستیک و طوقه به خوبی طراحی‬ ‫شده و سازگار باشند (مانند سیستم های ‪،)UST‬‬ ‫می توانید این کار را با یک تلمبه دستی هم انجام دهید‪.‬‬ ‫برچسب مربوط به مقدار توصیه شده مایع درزگیر‬ ‫تیوبلس از روی الستیک بررسی کنید‪.‬‬ ‫بررسی کنید که لبه الستیک درست در محل خود‬ ‫قرار گرفته باشد‪ .‬در بعضی موارد‪ ،‬لبه بیش از حد پایین‬ ‫است‪ .‬در این صورت‪ ،‬باد الستیک را خالی کرده‪ ،‬لبه را‬ ‫جدا نموده و سپس ان را با اب و صابون روان کنید‪.‬‬ ‫حاال دوباره برای امتحان‪ ،‬الستیک را باد کنید‪ .‬در انتها‬ ‫بعد از اینکه لبه الستیک در جای خود به درستی قرار‬ ‫گرقت با الستیک را خالی کنید‪.‬‬ ‫بخشی از الستیک را از طوقه دراورید‪.‬‬ ‫چرخ را افقی نگه داشته و ان را تاب دهید تا به پخش‬ ‫شدن مایع در لبه الستیک کمک کنید‪ .‬الستیک را‬ ‫برگردانده و مجددا ً همین کار را تکرار نمایید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش از اضافه کردن مایع درزگیر تیوبلس‪ ،‬هر دو لبه‬ ‫الستیک را روی طوقه جا بیندازید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی کنید که سوپاپ به طوقه محکم شده باشد‪،‬‬ ‫سپس هسته را با استفاده از یک جداکننده هسته‬ ‫سوپاپ مانند از محل خود خارج کنید‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مایع درزگیر تیوبلس را از طریق سوپاپ به داخل‬ ‫الستیک تزریق کنید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مجدد بررسی کنید که لبه الستیک درست در محل‬ ‫خود قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫کانال طوقه در این چرخ‪ ،‬هوابندی مناسب نشده است‪.‬‬ ‫گاهی اوقات ممکن است مایع درزگیر تیوبلس این‬ ‫مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هسته سوپاپ را در محل خود نصب کرده و ان را‬ ‫محکم نمایید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الستیک را دست کم به اندازه حداکثر فشار درج شده‬ ‫روی برچسب ان باد کنید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برچسب مربوط به مقدار توصیه شده مایع‬ ‫درزگیر الستیک تیوبلس را بررسی کرده و مایع‬ ‫درزگیر را داخل الستیک بریزید‪.‬‬ ‫حاال باید صبر کنید‪ .‬مدتی زمان الزم است تا مایع‬ ‫درزگیر کام ً‬ ‫ال گرفته و نشتی ها را مسدود کند‪ .‬روی‬ ‫سیستم های ‪ ،UST‬این کار می تواند بالفاصله انجام‬ ‫شود‪ .‬برای سایر سیستم ها‪ ،‬ممکن است تا چند ساعت‬ ‫و در مواردی حتی چند روز طول بکشد‪ .‬دلیل طول‬ ‫کشیدن روند مذکور این است که مایع درزگیر باید‬ ‫درزها و نشتی ها را یافته و انها را ببندد‪.‬‬ ‫هر چند ساعت یک بار‪ ،‬فشار هوا را بررسی (و در صورت‬ ‫نیاز) تجدید کرده و چرخ را بچرخانید تا مایع درزگیر‬ ‫تیوبلس در همه قسمت ها پخش شود‪ .‬وقتی چرخ هوا‬ ‫را پایدار در خود نگه داشت‪ ،‬الستیک را برای فشار مورد‬ ‫نظر دوچرخه سوار تنظیم کنید‪ .‬حاال این چرخ اماده‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫تعمیر الستیک تیوبلس‬ ‫به طورکلی‪ ،‬پنجری در الستیک های تیوبلس قابل‬ ‫تعمیر نیست‪ .‬پنجری الستیک های تیوبلس ‪UST‬‬ ‫و سایر الستیک های تیوبلس با نوار داخلی بوتیل‬ ‫(‪ )Butyl‬احتماالً با استفاده از یک کیت وصله جوش‬ ‫پالستیک مانند ‪ VP-1‬قابل تعمیر هستند‪ .‬تالش برای‬ ‫استفاده از سایر انواع وصله ها یا تالش برای تعمیر سایر‬ ‫انواع الستیک های تیوبلس‪ ،‬توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به ارامی چرخ را بچرخانید تا درحالی که لبه‬ ‫جدا شده باال می اید‪ ،‬مایع در قسمت پایین بماند‪.‬‬ ‫نصب لبه الستیک را تمام کنید‪ .‬اگر لبه تنگ‬ ‫است‪ ،‬استفاده از اب صابون و روان کردن لبه‬ ‫می تواند به نصب ان کمک کند‪ .‬در صورت لزوم‬ ‫ی لیور استفاده کنید‪.‬‬ ‫می توانید از یک تا ‬ ‫مراحل نصب بعدی مطابق روش قبلی است‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪23 /‬‬ ‫اموزش فنی ‪Technical /‬‬ ‫اموزش قبل از انتخاب‬ ‫عمومی‬ ‫تخصصی‬ ‫بهبود کیفیت دوچرخه سواری‬ ‫چهار نکته که باید درباره فشار باد الستیک بدانید‬ ‫باید ان را مطابق با حجم الستیک تنظیم کنید‬ ‫‪ 2‬صرف نظر از مدل های جاده ای یا کوهستان‪،‬‬ ‫امروزه‪ ،‬گرایش عمده در همه رشته ها به الستیک های‬ ‫اندازه پالس است‪ .‬اگر از یک الستیک دوچرخه‬ ‫کوهستان ‪ 2.1‬اینچی به سراغ یک مدل پهن تر ‪2.3‬‬ ‫اینچی رفته اید‪ ،‬حجم الستیکتان را به میزان زیادی‬ ‫افزایش داده اید‪ .‬اما یک الستیک ‪ 28‬میلی متری در‬ ‫‪ 90psi‬به یک حجم جهنده تبدیل می شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫محمد رضا خاکبان‬ ‫باید فشار هوا را پایین تر تنظیم کنید‪.‬‬ ‫اگر یک تیوپ داخلی را باز کنید‪ ،‬در اصل یک استوانه‬ ‫است‪ .‬فرمول حجم استوانه‪ V = π r2 h ،‬است که‬ ‫در ان ‪ h‬معادل ارتفاع استوانه (محیط دایره چرخ)‬ ‫می باشد‪ .‬وقتی شروع به جایگزینی اعداد می کنید‪،‬‬ ‫می بینید که حتی باظ چند میلی متر افزایش در پهنا‬ ‫[قطر] ممکن است تغییرات غیرمنتظره ای را در حجم‬ ‫الستیک ایجاد کند‪.‬‬ ‫این موضوع که دوچرخه سواران درباره ارتقاء کیفیت سواریشان بسیار فکر می کنند‪ ،‬درحالی که به اسانی یک راه ساده و رایگان را برای بهبود نحوه سواری خود نادیده می گیرند‪،‬‬ ‫واقعاً حیرت اور است‪ :‬راهی مثل رعایت فشار مناسب باد الستیک‪ .‬فشار الستیک بیشتر از انجه به نظر می رسد پیچیده است‪ ،‬زیرا هر چیزی‪ ،‬از پهنای طوقه تا نحوه ترمز گرفتن‬ ‫در سراشیبی ها‪ ،‬روی ان اثر می گذارد‪ .‬البته درعین حال یک موضوع ساده است‪ :‬شما می توانید تقریباً همیشه روی ان ازمایش کنید‪ ،‬زیرا رایگان است‪.‬‬ ‫اینها نقاط شروع ازمایش هستند‪ ،‬نه مقادیر مطلق‪ .‬در واقع انها یک قاعده کلی مناسب را درباره فشار الستیک نسبت‬ ‫به اندازه ان در اختیار شما قرار می دهند‪ ،‬اما در نهایت تنظیمی که خودتان به ان می رسید تا حدود زیادی به شیوه‬ ‫دوچرخه سواری‪ ،‬وزن بدنتان و اینکه دوست دارید دوچرخه تان چطور به شما سواری بدهد‪ ،‬بستگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ممکن است اندازه گیری درجه پمپ شما‬ ‫‪ 4‬صحیح نباشد‬ ‫بیشتر پمپ های زمینی به همراه یک درجه عرضه‬ ‫می شوند‪ ،‬اما وقتی ما پمپ های مختلف را در مقایسه‬ ‫با یک درجه فشار مستقل بررسی کردیم‪ ،‬دیدیم که‬ ‫انها ممکن است تا حدود ‪ 10psi‬یا حتی بیشتر از ان‬ ‫هم اختالف داشته باشند‪ .‬این موضوع خصوصاً زمانی‬ ‫اهمیت پیدا می کند که با فشارهای پایین سروکار‬ ‫دارید‪ ،‬مانند الستیک های پهن دوچرخه کوهستان (یا‬ ‫الستیک های مسابقه ای سایکلوکراس) که در انها حتی‬ ‫چند ‪ PSI‬تفاوت نیز می تواند در رابطه با درصد فشار‬ ‫کلی‪ ،‬غیرمعمولی باشد‪.‬‬ ‫اگر می خواهید مطمئن شوید که اندازه گیری فشار را‬ ‫دقیق انجام می دهید‪ ،‬یک درجه مستقل گزینه خوبی‬ ‫برای بررسی پمپتان است‪ .‬گزینه ها در این بخش از‬ ‫درجه ارزان ‪( Meiser‬حدود ‪ 15‬دالر) تا یک درجه‬ ‫دیجیتال با دقت فوق العاده باال برای مصارف خاص‬ ‫از ‪ 160( Kappius Components‬دالر) متغیر‬ ‫هستند‪ .‬اگر از پمپ های مختلفی استفاده می کنید‪،‬‬ ‫دقت درجه بیشترین اهمیت را دارد و اگر از یک پمپ‬ ‫استفاده می کنید و درجه همیشه مقادیر را باالتر یا‬ ‫پایین تر از چیزی که هستند نشان دهد‪ ،‬مشکل کمتری‬ ‫خواهید داشت‪ ،‬البته مادامی که بدانید این اختالف‬ ‫چقدر است‪.‬‬ ‫محفظه بادی که در دمای ‪ 21‬درجه سانتی گراد‬ ‫برای ‪ 90psi‬باد شده بود‪ ،‬عم ً‬ ‫ال به حدود ‪115psi‬‬ ‫می رسد‪ .‬ایا تاکنون احساس کرده اید که دوچرخه شما‬ ‫در هنگام پایین امدن از شیب ها به طور ازاردهنده ای‬ ‫بسیار رهاست؟ داغ شدن الستیک ها می تواند از دالیل‬ ‫ان باشد‪ .‬برای حفظ مدیریت پذیری فشار الستیک‪ ،‬در‬ ‫حالترمزگرفتن‪،‬رکابنزنید‪.‬حتیوقتیچند ثانیهترمز ها‬ ‫را رها می کنید‪ ،‬طوقه تا حدود زیادی خنک می شود‪.‬‬ ‫شاید از فشار بیش از حدی استفاده می کنید‬ ‫‪ 3‬ما همیشه به مردم می گوییم که توصیه های‬ ‫تولیدکنندگان را مطالعه کنند‪ ،‬اما الستیک یکی‬ ‫از مواردی است که شما درباره ان به توصیه های‬ ‫رسمی با دقت بسیار باال نیاز دارید‪ ،‬درغیر این صورت‬ ‫الستیک های بیش از حد پُربادی خواهید داشت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان الستیک غالباً یک دامنه فشار را روی‬ ‫دیواره جانبی الستیک چاپ می کنند‪ ،‬اما این دامنه‬ ‫برای کاربردهای دنیای واقعی طراحی نشده است‪ .‬فشار‬ ‫چاپ شده روی بخش جانبی الستیک‪ ،‬یک «حداکثر‬ ‫فشار» توصیه شده است (مث ً‬ ‫ال ‪ 9 bar‬که معادل ‪130‬‬ ‫‪ psi‬است)‪ .‬در موارد دیگری‪ ،‬از عبارت «توصیه شده»‬ ‫در این برچسب استفاده می شود‪ ،‬اما فشار ذکرشده‬ ‫هیچ ارتباطی با استفاده دنیای واقعی ندارد (مث ً‬ ‫ال ‪108‬‬ ‫‪ psi‬روی یک ‪28 Panaracer GravelKing‬‬ ‫میلی متری)‪.‬‬ ‫پهنای الستیک‬ ‫تفاوت حجم نسبت به حجم مبنا‬ ‫فشار نمونه‬ ‫‪ 700 × 23‬میلی متر‬ ‫مبنا (صفر)‬ ‫‪100 psi‬‬ ‫‪ 700 × 25‬میلی متر‬ ‫‪ 15‬درصد بیشتر‬ ‫‪85 psi‬‬ ‫‪ 700 × 28‬میلی متر‬ ‫‪ 33‬درصد بیشتر از الستیک ‪ 23‬میلی متری‬ ‫‪70 psi-65‬‬ ‫الستیک های دوچرخه کوهستان حتی از این هم عجیب تر هستند‪ ،‬مخصوصاً زمانی که بازی با اندازه های پالس را شروع‬ ‫می کنید‪ .‬یک سیستم ‪ 27.5‬پالس همان قطر خارجی الستیک های اسماً بلندتر ‪ 29‬اینچی را دارد‪ ،‬اما با حجم بیشتر‪.‬‬ ‫با تغییرات دما دچار نوسان می شود‬ ‫‪ 1‬یک قاعده کلی خوب این است که تغییر ‪5.55‬‬ ‫درجه سانتی گرادی (‪ 10‬درجه فارنهایتی) در دما‪ ،‬فشار‬ ‫را تقریباً دو درصد افزایش می دهد‪ .‬برای دوچرخه سواران‬ ‫جاده ای‪ ،‬این قاعده به معنای ‪ 2psi‬برای هر ‪ 5.55‬درجه‬ ‫سانتی گراد افزایش یا کاهش دما نسبت به زمانی خواهد‬ ‫بود که الستیک خود را باد کرده اند‪ .‬چندان زیادی‬ ‫به نظر نمی رسد‪ ،‬اینطور نیست؟ تاثیر یک افت ‪ 3‬تا ‪5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪ psi‬بر سفتی عمومی دریافت شده توسط دوچرخه سوار‬ ‫حتی می تواند بیشتر از تفاوت مدل ایرودینامیک (اما‬ ‫سفت) ‪ Venge‬شرکت ‪ Specialized‬نسبت به مدل‬ ‫عمومی اما راحت تر ‪ Tarmac‬این شرکت باشد‪.‬‬ ‫تنها دمای محیطی نیست که اهمیت دارد‪ ،‬بلکه ترمز‬ ‫مداوم روی طوقه در طول پایین امدن از شیب های‬ ‫طوالنی نیز می تواند دمای داخل الستیک را به حدود‬ ‫‪ 150‬درجه سانتی گراد برساند‪ .‬در چنین دمایی‪،‬‬ ‫پهنای الستیک‬ ‫تفاوت حجم نسبت به حجم مبنا‬ ‫فشار نمونه‬ ‫‪ 29 × 2.1‬اینچ‬ ‫مبنا (صفر)‬ ‫‪40 psi‬‬ ‫‪ 29 × 2.3‬اینچ‬ ‫‪ 18‬درصد بیشتر‬ ‫‪32.8 psi‬‬ ‫‪ 27.5 × 2.8‬اینچ (اندازه جدید پالس)‬ ‫‪ 41‬درصد بیشتر‬ ‫‪23.6 psi‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪25 /‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪27 /‬‬ ‫فناوری ‪Technology /‬‬ ‫معرفی اپلیکیشن‬ ‫فشار باد الستیک خود را دقیق تنظیم کنید‬ ‫نرم افزار فشار سنج ‪iTire‬‬ ‫سمیه پیمان نیک‬ ‫همیشه‪ ،‬در ایران‪ ،‬نظرات گوناگونی درباره تنظیم فشار‬ ‫باد الستیک ها رایج بوده است‪ .‬بسیار شایع است که‬ ‫دوچرخه سواران ایرانی در هنگام مسابقات‪ ،‬الستیک‬ ‫دوچرخه خود را به اشتباه تا حد نهایت مجاز پرباد‬ ‫می کنند و یا برای اندازه گرفتن فشار باد الستیک‬ ‫به صورت تجربی و سلیقه ای عمل می کنند‪ .‬این‬ ‫درصورتی است که تنظیم فشار باد الستیک دوچرخه‬ ‫با در نظر گرفتن فرمولی متشکل از سه بخش وزن‬ ‫دوچرخه سوار به همراه دوچرخه‪ ،‬نوع دوچرخه و مسیر‬ ‫دوچرخه سواری‪ ،‬محاسبه و تنظیم می شود‪.‬‬ ‫نرم افزارهای مختلفی برای تنظیم باد الستیک ها‬ ‫طراحی شده اند که در میان انها‪ ،‬شرکت ویتوریا‬ ‫‪ vittoria‬که تولید کننده الستیک های حرفه ای برای‬ ‫دوچرخه است نیز برنامه ای بسیار کاربردی و رایگان را‬ ‫طراحی کرده است‪ .‬این ابزار فنی مفید برای محاسبه‬ ‫فشار الستیک دوچرخه است‪ .‬تاکنون چند بار از‬ ‫خودتان پرسیده اید که فشار ایدئال برای الستیک های‬ ‫دوچرخه تان چقدر است؟ پاسخ سوال مذکور اینجاست‪.‬‬ ‫چه یک دوچرخه کوهستان ‪ 27.5 ،26‬یا ‪ 29‬داشته باشید‬ ‫چه یک دوچرخه جاده‪ ،‬این برنامه کاربردی شما را در‬ ‫یافتن فشار ایدئال برای الستیک های دوچرخه تان‬ ‫راهنمایی خواهد کرد‪ .‬دیگر محصول یا برند اهمیت‬ ‫ندارد‪ ،‬نرم افزار ‪ iTire‬این امکان را به شما می دهد که‬ ‫فشار هر نوع الستیک دوچرخه روی هر نوع سطح جاده‬ ‫یا شرایط زمین را محاسبه کنید‪.‬‬ ‫‪www.vittoria.com/itire‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪29 /‬‬ ‫فناوری ‪Technology /‬‬ ‫کامپیوتر دوچرخه‬ ‫محصول جدید برای حرفه ای ها‬ ‫کامپیوتر و قدرت سنج گارمین‬ ‫محمد نادر‬ ‫کامپیوتر دوچرخه سواری جدید ‪ Edge 1030‬شرکت ‪ Garmin‬صفحه ای بزرگ تر دارد و امکان اتصال به برنامه های بیشتری را فراهم می کند‪ .‬همچنین پدال های جدید ‪Vector‬‬ ‫قدرت سنجی ساده و شفافی را ارائه می کنند و به اسانی می توانن د میان دوچرخه ها جابه جا شوند‪.‬‬ ‫‪ Garmin‬دو محصول جدید را عرضه کرده است که‬ ‫طراحی شده اند تا دوچرخه سواران سواری های بهتری‬ ‫را با انها تجربه کنند‪ .‬کامپیوتر‪ Edge 1030‬دامنه ای‬ ‫از به روزرسانی ها و ویژگی های ارتقاءیافته دارد که در‬ ‫یک بسته بندی باریک با طراحی جدید عرضه شده است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ Garmin ،‬یک قدرت سنج با طراحی کام ً‬ ‫ال‬ ‫جدید یعنی ‪ Vector 3/3S‬را تولید کرده است که یک‬ ‫حسگر دوگانه نصب شونده روی پدال است‪.‬‬ ‫‪ Vector 3/3S‬قدرت سنج جدید ‪ Garmin‬که روی پدال نصب می شود‪ ،‬از طراحی غالفی (‪ )Pod‬قبلی این شرکت فاصله گرفته است‪ .‬محصول جدید همانند هر پدال دیگری نصب‬ ‫می شود که باعث می شود انتقال ان بین دوچرخه ها بسیار اسان باشد‪ ،‬البته مادامی که کفش ها و پدال های شما با یک گیره جاده ای ‪ 3‬پیچی سازگار باشند‪ .‬ارتفاع پشته ای بهبودیافته‬ ‫‪Vector 3/3S‬باعث می شود که از ارگونومی و کارایی رکاب زنی بهتری برخوردار بوده و در مقایسه با ‪ Vector 2/2S‬ازادی عمل بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪ Vector 3/3S‬داخل پدال قرار دارد‪ ،‬بنابراین یک‬ ‫قدرت سنج با اندازه گیری مستقیم است که داده های‬ ‫دقیق و قابل اعتمادی را جمع اوری می کند‪ .‬ابزار جدید‬ ‫‪ Garmin‬مجموع قدرت‪ ،‬توازن پای چپ و راست و‬ ‫ریتم رکاب زنی را اندازه گیری می کند‪ .‬توازن پای چپ و‬ ‫راست بویژه برای بهبود کارایی رکاب زنی مناسب است‪.‬‬ ‫‪ Vector 3S‬که یک نسخه ارزان تر تک حسگری است‪،‬‬ ‫ریتم و مجموع قدرت را گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‪ Vector 3/3S‬همچنین‪ ،‬مدت زمانی که دوچرخه سوار‬ ‫در هر یک از وضعیت های نشسته یا ایستاده قرار داشته‬ ‫است را ثبت می کند که برای سنجش در مسیرهای‬ ‫سرباالیی بسیار مفید است‪ .‬عملکرد ‪Platform‬‬ ‫‪ Center Offset‬نشان می دهد که دوچرخه سواران‬ ‫به کدام قسمت از پدال فشار وارد کرده اند‪ .‬این اطالعات‬ ‫به دوچرخه سواران کمک می کند تا موقعیت گیره‬ ‫کفش های خود را برای انتقال قدرت‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫نمایند‪ Garmin .‬مدعی است عمر باتری‪Vector‬‬ ‫‪ 3/3S‬در حدود ‪ 120‬ساعت است و این محصول با بقیه‬ ‫محصوالت دوچرخه سواری ‪ Garmin‬ادغام می شود‪.‬‬ ‫این محصول همچنین‪ ،‬برای هماهنگی با برنامه های‬ ‫سیستم مسیریابی جدید ‪ Trendline‬برای‬ ‫دوچرخه سوارانی که مسافرت می کنند یا صرفاً دوست‬ ‫دارند راه های جدیدی را پیدا کنند‪ ،‬محبوب ترین‬ ‫مسیرها را در ناحیه مورد نظرشان نمایش می دهد‪.‬‬ ‫‪ Trendline‬اطالعات را از عمق منبع داده های‬ ‫‪ Garmin Connect‬بیرون می کشد تا بهترین‬ ‫مسیرهای جاده ای‪ ،‬کوهستانی و یا سنگالخ را در اختیار‬ ‫دوچرخه سواران قرار دهد‪ Garmin Connect .‬حاال‬ ‫دارای یک ‪ Course Creator‬به روزرسانی شده است‬ ‫تا مسیرهای مناسب تری را برای دوچرخه تولید کرده و‬ ‫انها را با سایر دوچرخه سواران به اشتراک بگذارد‪.‬‬ ‫درعین حال‪ ،‬نقشه ای که از قبل روی دستگاه بارگذاری‬ ‫شده است‪ ،‬هدایت پیچ به پیچ را برای حداکثر سه‬ ‫مسیر احتمالی فراهم می کند‪ .‬همچنین‪ ،‬درصورتی که‬ ‫دوچرخه سواران سرگردان شده یا تصمیم بگیرند به‬ ‫گشت وگذار بپردازند‪ ،‬انها را مجددا ً به مسیر اصلی‬ ‫هدایت خواهد کرد‪ .‬هشدارها‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫پیش رو مانند پیچ های تند را در اختیار‬ ‫خطرات‬ ‫ِ‬ ‫دوچرخه سواران قرار می دهند‪ .‬اطالعات ارتفاع‪ ،‬نقاط‬ ‫مهم و جست وجوی ادرس روی صفحه نمایش قابل‬ ‫دسترسی است‪ Garmin .‬قابلیت های ارتفاع سنجی‪،‬‬ ‫موقعیت سنجی و ‪ GLONASS‬را در ‪Edge 1030‬‬ ‫تعبیه کرده است‪.‬‬ ‫‪ Edge 1030‬درعین حال از قابلیت اتصال با اخرین‬ ‫نسخه ‪ ،Strava Live Segments‬برنامه جدید‬ ‫‪ ،TrainingPeaks Connect IQ‬برنامه ‪Best‬‬ ‫‪ Split Race Sync‬و موارد متعدد دیگری برخوردار‬ ‫است تا به شما کمک کند که بهترین بهره گیری را از‬ ‫تمرینات خود داشته باشید‪.‬‬ ‫تمرینی مورد عالقه شما با هر دو استاندارد بلوتوث و‬ ‫‪ ANT+‬سازگار است‪ Vector 3S .‬با قیمت ‪599.99‬‬ ‫دالر روانه بازار خواهد شد درحالی که مدل دوحسگره‬ ‫‪ Vector 3‬قیمتی معادل ‪ 999.99‬دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ Garmin‬با ‪ Edge 1030‬یک مجموعه از ویژگی های‬ ‫جدید را به پلتفرم دوچرخه سواری مشهور خود که از‬ ‫قبل نیز توانمند بود‪ ،‬اضافه کرده است‪Edge 1030 .‬‬ ‫جدید هدایت پیشرفته‪ ،‬نظارت بر عملکرد و بازخورد‬ ‫دوچرخه سواری را ارائه می کند‪ .‬این محصول به صورت‬ ‫یکپارچه با ‪ Strava‬و سایر برنامه ها کار کند‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪31 /‬‬ ‫فناوری ‪Technology /‬‬ ‫دوچرخه های ‪27.5‬‬ ‫استاندارد ‪ Plus 27,5‬محکوم به نابودیست؟‬ ‫اینده اخرین استاندارد دوچرخه های کوهستان‪ ،‬ناپایدار به نظر می رسد‬ ‫‪ / www.bicycling.com‬پویا خداپرست‬ ‫اگر یک چیز در دنیای دوچرخه سواری کوهستان‬ ‫قطعی باشد‪ ،‬ان چیز «تغییر» است‪ .‬مجموعه‬ ‫گسترده ای از استانداردها در این حوزه وجود دارند که‬ ‫به اندازه چرخ و اخیرا ً اندازه الستیک مربوط می شوند‪.‬‬ ‫الستیک های پالس‪ ،‬اخرین استاندارد معرفی شده‬ ‫هستند‪ .‬انها از یک طوقه متوسط با قطر ‪ 650b‬که‬ ‫در حدود ‪ 35‬تا ‪ 50‬میلی متر پهنا دارد‪ ،‬به همراه یک‬ ‫الستیک با حجم بسیار باالتر در حدود ‪ 2.8‬تا ‪3.25‬‬ ‫اینچ تشکیل شده اند‪ .‬این استاندارد با وعده چسبندگی و‬ ‫راحتی بیشتر عرضه شده است‪ .‬با اینکه این مشخصات‬ ‫به کامل ترین استاندارد دوچرخه های کوهستان شباهت‬ ‫دارد اما چرا به نظر می رسد که دوران الستیک های‬ ‫اندازه پالس در حال پایان است؟‬ ‫درواقع تالش تولیدکنندگان برای ایجاد حرکت نرم‬ ‫روی زمین و چسبندگی الستیک دوچرخه های چاق‬ ‫به پیشرفت و ارتقای شکل این محصول منتهی شد‪.‬‬ ‫وقتی نوبت به ازمایش های ‪ Roll-down‬و همچنین‬ ‫عبورهای زمان بندی شده از شیب ها می رسد‪ ،‬نتایج‬ ‫ت امده برتری قطعی سرعت این محصول را‬ ‫به دس ‬ ‫نسبت به مدل های ‪ 29‬اینچی نشان می دهند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬موضوع به همین سادگی نیست‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪ Chamberlain‬این طور توضیح می دهد که‪« :‬بعضی‬ ‫از دوچرخه سواران نقایص را در الستیک های پالس ‪3‬‬ ‫اینچی کشف کرده اند‪ .‬یکی از نقایص مذکور این است‬ ‫که دیواره های جانبی ممکن است در چرخش های‬ ‫سخت دچار پیچ خوردگی شوند‪ .‬دوم اینکه ممکن است‬ ‫دیواره های جانبی در بعضی از شرایط بدون اضافه شدن‬ ‫وزن بیشتر‪ ،‬دوام کمتری داشته باشند»‪.‬‬ ‫حتی با الستیک های کمی باریک تر پالس‪ ،‬فشار برای‬ ‫دست یابی به توازن مناسبی میان چسبندگی به مسیر‪،‬‬ ‫محافظت در برابر پنچری و همچنین دقت‪ ،‬امری‬ ‫حیاتی است اما گفته می شود که انها به رغم چسبندگی‬ ‫بیشتری که دارند‪ ،‬در مسابقات استقامت چندان‬ ‫کاربردی نیستند‪ .‬حتی مدل جدید ‪Specialized‬‬ ‫‪ Enduro‬نیز تنها در نسخه های ‪ 650b‬و ‪ 29‬اینچی‬ ‫عرضه می شود‪ .‬این رویکرد از جانب برندی است که‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدی از استاندارد پالس (یا به قول خودشان‪،‬‬ ‫‪ )6Fattie‬پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫الستیکی با حجم زیاد و پوششی که تقریباً در شرایط‬ ‫سخت بادوام باشد‪ ،‬فوق العاده (و احتماالً به صورت‬ ‫بازدارنده ای) سنگین خواهد بود‪ .‬الگوهای شیارهای‬ ‫عمیق برای استفاده در شرایط خیس و گل الود الزم‬ ‫هستند‪ ،‬اما وقتی به روی یک الستیک پالس منتقل‬ ‫می شوند‪ ،‬وزن الستیک را بیش از حد باال می برند‪.‬‬ ‫همین نکته روشن می کند که چرا مدل های بسیار‬ ‫معدودی از انها قابل دسترسی هستند و مطلقاً هیچ‬ ‫مشخصه ویژه گل والی در بین انها به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان حرکت از تولید الستیک بزرگ تر‬ ‫پالس به سمت اندازه های کوچک تر را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫‪ Bastien Donze‬از ‪ ،SRAM‬اینطور توضیح‬ ‫می دهد‪« :‬الستیک متوسط پالس شما یک مدل‬ ‫‪ 2.8‬اینچی بوده که ‪ 3‬اینچ به ان اضافه شده است‪.‬‬ ‫من اطمینان دارم که الستیک های جدیدی در اندازه‬ ‫‪ 2.6‬اینچ عرضه خواهند شد‪ .‬پهنای داخلی طوقه نیز‬ ‫باریک تر شده و حاال ‪ 35‬میلی متر چیزی است که‬ ‫برندهای سازنده دوچرخه به دنبال ان هستند‪ .‬من‬ ‫مزایای فراوانی در این گرایش می بینم‪ :‬وزن پایین تر‪،‬‬ ‫احساس خشکی کمتر در الستیک و درعین حال ارتجاع‬ ‫و چرخش های عالی‪.‬‬ ‫پی امد عالی جریان تولید پالس این است که‬ ‫تولیدکنندگان به سختی مشغول کار هستند و احتماالً‬ ‫محصوالت شگفت انگیزی را در اینده نزدیک عرضه‬ ‫منهای پالس؟‬ ‫ایا امکان دارد که الستیک های پالس به عنوان یک‬ ‫استاندارد جداگانه‪ ،‬پدیده ای با عمر کوتاه باشند؟ ما‬ ‫با افراد زیادی در این صنعت صحبت کرده ایم‪ ،‬چه‬ ‫به صورت رسمی چه غیررسمی‪ ،‬و ظاهرا ً این اتفاق نظر‬ ‫در حال گسترش است که الستیک ‪ 650b‬با پهنای‬ ‫حدود ‪ 2.6‬اینچ که با طوقه ‪ 30‬تا ‪ 35‬میلی متری‬ ‫جفت شده است‪ ،‬احتماالً حد فاصل بین یک الستیک‬ ‫پالس کامل و الستیکی است که امروزه از ان استفاده‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫این ترکیب‪ ،‬بسیاری از مزایای سطح تماس بزرگ تر‬ ‫را بدون ان نقایص فراهم خواهد نمود‪ .‬این راه کار در‬ ‫عین حال بسیاری از سردرگمی های مربوط به تعداد‬ ‫فراوان اندازه های مختلف الستیک و چرخ که در بازار به‬ ‫چشم می خورند را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫خواهند کرد‪ :‬الستیک های بزرگ تر با وزن کمتر و‬ ‫مقاومت بیشتر در برابر پنجری نسبت به گذشته‪.‬‬ ‫انها همچنین به الشه های فوق العاده چابک و موادی‬ ‫برای دیواره های جانبی دست خواهند یافت که کمتر‬ ‫دچار خمیدگی می شوند اما همچنان احساسی عالی از‬ ‫حرکت در مسیر را منتقل می کنند»‪.‬‬ ‫اگر این ترکیب به گزینه «عادی» جدید برای چرخ های‬ ‫‪ 650b‬تبدیل شود‪ ،‬به معنای ان خواهد بود که یک‬ ‫چیز از فهرستی که مصرف کنندگان در هنگام خرید‬ ‫یک دوچرخه جدید باید به انها فکر کنند‪ ،‬کم می شود‪.‬‬ ‫این مزیت بزرگی است‪ ،‬ان هم با توجه به این واقعیت‬ ‫که سردرگمی درباره سازگاری هرگز برای فروش‬ ‫دوچرخه ها خوب نبوده است‪.‬‬ ‫‪ Donze‬از ‪ SRAM‬با این نکته موافق است‪« :‬با‬ ‫توجه به همه این موارد‪ ،‬من تا حدود زیادی در مورد نیاز‬ ‫به دو گروه متفاوت از دوچرخه های تریل تردید دارم‪ .‬ایا‬ ‫ما واقعاً نیاز داریم که دسته بندی های متفاوتی برای‬ ‫استاندارد ‪ 27.5‬و ‪ 27.5‬پالس داشته باشیم درحالی که‬ ‫الستیک های انها تنها ‪ 0.2‬اینچ اختالف داشته و وزنی‬ ‫یکسان دارند؟ البته که نه! همه ما الستیک های بزرگ تر‬ ‫می خواهیم زیرا انها کشش بهتری فراهم می کنند‪ ،‬اما‬ ‫در گذشته این ویژگی به سختی می توانست یک پوند‬ ‫وزن گردشی اضافی را توجیه کند‪ .‬حاال یک الستیک‬ ‫‪ 2.6‬اینچی را با همان وزن یک ‪Minion Exo 2.3‬‬ ‫ب ه من بدهید تا هرگز از چیز دیگری استفاده نکنم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نتیجه گیری از اینده این است‪ :‬ما نیازی نداریم‬ ‫که تعداد زیادی اندازه های چرخ در دوچرخه های‬ ‫کوهستان امروزی داشته باشیم‪ .‬صنعت می داند که‬ ‫باید محصوالت خود را ساده کند وگرنه مشتریان‬ ‫خود را ازدست خواهدداد‪ .‬من فکر می کنم نیازی به‬ ‫یک دسته بندی پالس خاص وجود ندارد‪ .‬به نظر من‬ ‫دوچرخه های عادی و پالس باید ادغام شوند تا یک‬ ‫دسته بندی واحد را ایجاد نمایند که در ان دوچرخه های‬ ‫‪ endure‬و ‪ trail‬صرفاً الستیک های بزرگ‪ ،‬کشش و‬ ‫چرخش های بهتری داشته باشند‪ ،‬اما چاالکی امروزی‬ ‫خود را نیز حفظ کنند»‪.‬‬ ‫البته بعضی از برندها که سرمایه گذاری سنگینی روی‬ ‫‪ 27.5‬پالس کرده و کمپین های بازاریابی را برای ان به‬ ‫راه انداخته اند‪ ،‬با کنار گذاشته شدن ان مخالف هستند‪.‬‬ ‫هنوز کاربردهای فراوانی وجود دارند که در انها به‬ ‫پوشش دقیق و بسیار سخت نیاز نیست اما چسبندگی‬ ‫و حجم اضافی یک الستیک پالس برای انها مناسب‬ ‫است‪ .‬کاربردهای بدون کمک فنر عقب (‪ )Hardtail‬و‬ ‫یا ‪ Trail/XC‬نرم از جمله این موارد هستند‪.‬‬ ‫همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که اگر از قبل یک‬ ‫مدل پالس را خریداری کرده اید‪ ،‬بدون اعمال تغییرات‬ ‫فوق العاده در هندسه به شما امکان خواهد داد که بین‬ ‫یک الستیک چاق تر ‪ 2.8‬اینچی یا یک نمونه باریک تر‬ ‫‪ 2.6‬اینچی انتخاب کنید‪ .‬اینکه ایا ویژگی مذکور برای‬ ‫ادامه حیات دسته بندی پالس کافی خواهد بود یا خیر‪،‬‬ ‫یک موضوع کام ً‬ ‫ال متفاوت است‪ ،‬چیزی که به زودی با‬ ‫معرفی موج بعدی دوچرخه های ‪ 2017‬خواهیم فهمید‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪33 /‬‬ ‫فناوری ‪Technology /‬‬ ‫عینکهای رودی پروجکت‬ ‫چرا رودی پروجکت بهترین گزینه است؟‬ ‫فناوری عینک های رودی پروجکت‬ ‫‪reportage‬‬ ‫رودی پروجکت با به کارگیری یکپارچه فناوری‬ ‫طراحی و علم مواد‪ ،‬ویژگی های پیشرفته ارگونومیک‬ ‫را با مواد پیشرفته مورد استفاده در صنایع هوافضا‬ ‫مانند ‪ Kynetium‬ترکیب می کند تا عینک های‬ ‫افتابی فوق العاده سبک‪ ،‬همه کاره و با کارایی بیشتر‬ ‫را به وجود اورند‪ .‬در این نوشتار به برخی از ویژگی‬ ‫ها این محصول اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫ب و هوا با اپتیک ها‬ ‫مدیریت عالی ا ‬ ‫سیستم لنزهای قابل تعویض که با نام ‪Quick‬‬ ‫‪ Change‬شناخته می شود‪ ،‬به شما امکان می دهد‬ ‫به اسانی و بدون هیچ دردسری لنزهای عینک خود‬ ‫را برای سازگاری با هر شرایط نوری تغییر دهید‪.‬‬ ‫مجموعه ‪ RP-Optics‬یک طیف گسترده از لنزهای‬ ‫ممتاز را عرضه می کند که محصوالتی با فرمول بندی‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫اپتیک های عالی‬ ‫سیستم ‪ ،Ergonose‬شامل یک هسته فوالد ضدزنگ انحصاری است که همراه با یک االستومر (نوعی پلی مر با‬ ‫خصوصیات ارتجاعی) دارای فرمول بندی خاص تزریق شده می باشد که قلب این بالشتک بینی قابل تنظیم را تشکیل‬ ‫داده و تناسب فوق العاده ای را برای هر فرم از صورت ایجاد می کند‪ Rudy Project .‬از مواد ضد لغزش استفاده کرده‬ ‫تحرکات زیاد‪ ،‬جابجا نشده و شکسته نمی شود‪ .‬این فناوری منحصربه فرد حداکثر راحتی‪ ،‬تناسب‬ ‫است که در گرما و ّ‬ ‫عالی برای هر نوع استفاده و حذف بخارگرفتگی یا فشار را تضمین می کند‪ .‬این راه کار‪ ،‬محصول ما را به یک گزینه‬ ‫بی نقص برای شکل سر و صورت تبدیل می کند‪.‬‬ ‫اختصاصی را دربرمی گیرند‪ .‬در میان انها می توان به‬ ‫‪ Golf100‬افسانه ای‪ RacingRed ،‬با کنتراست‬ ‫باال‪ Polar3FX ،‬که در سطح خود بهترین است یا‬ ‫‪ ImpactX‬نشکن نیمه سخت اشاره کرد‪ .‬پیشرفته ترین‬ ‫راه کار فناورانه در حوزه محافظت از بینایی شما با مزایای‬ ‫هم زمان پوالریزه و فوتوکرومیک‪.‬‬ ‫تهویه‬ ‫دیگر از بخارگرفتگی خبری نیست و دید شما به وضوح اینه خواهد بود‪ .‬کانال های هوایی که در بخش داخلی هر دسته‬ ‫ایجاد شده اند‪ ،‬به جریان هوایی که از ورودی لنزها می ایند‪ ،‬امکان می دهند تا شوک حرارتی را کاهش داده و درنتیجه‬ ‫از بخارگرفتگی جلوگیری نمایند‪ .‬اثر ونتوری )اثر ونتوری اثر کاهش فشار در سیالی است که از یک لوله باریک عبور‬ ‫می کند) هوا را هوشمندانه در سراسر مسیر جابجا کرده و درنتیجه دید عالی و تهویه راحت بدون اختالل در دید را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫پروژه ایمنی‬ ‫محصوالت رودی پروجکت با ادغام یکپارچه پیشرفت های اپتیکی برای استفاده ورزشی طراحی شده اند‪ .‬این شرکت‬ ‫معتقد است که ایمنی ممتاز را با رعایت مفاصل یکپارچه و استفاده از االستومترها (پلی مرهایی با قابلیت ارتجاعی زیاد)‬ ‫برای جلوگیری از جراحت ها در هنگام سقوط یا تصادف‪ ،‬تامین می نمایید‪.‬‬ ‫طراحی دست ساز در ایتالیا‬ ‫ایده پردازی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مهندسی و ساخت همه عینک های افتابی به طور کامل در ایتالیا و با استفاده از مواد پیشرفته‬ ‫و فرایندهای تولید ابتکاری‪ ،‬صورت می گیرد‪ .‬این روند از سال ‪ 1985‬تاکنون ادامه دارد‪ .‬عینک های افتابی رودی‬ ‫پروجکت از چشم در برابر اسیب دیدگی و تاثیرات مخرب اشعه های ‪ UVA‬و ‪ UVB‬خورشید محافظت نموده و‬ ‫همگی تحت کالس ‪ 1‬اپتیکال عرضه می شوند‪.‬‬ ‫این عینک های افتابی‪ ،‬الزامات اصلی ایمنی که توسط ‪ 686/EEC/European Directive 89‬وضع شده‬ ‫و همچنین اصالحات بعدی ان را رعایت کرده و درعین حال با استاندارد ‪ ،1-EN ISO 12312‬درباره الزامات‬ ‫عمومی برای کیفیت اپتیکی و مقاومت در برابر ضربه هماهنگ شده و همچنین با استاندارد استرالیایی ‪AS/NZS‬‬ ‫‪ 1067:2003/Amdt 1:2009‬انطباق دارد‪.‬‬ ‫سفارشی سازی‬ ‫می خواهید عینک افتابی خود را برای یک حالت بسیار‬ ‫منحصربه فرد سفارشی سازی کنید؟ اکنون می توانید‪.‬‬ ‫رودی پروجکت تجهیزات جانبی خود را برای‬ ‫سفارشی سازی مانند سری های الستیکی رنگی دسته‪،‬‬ ‫پدهای بینی و یا پدهای ارگونومیک اصالحی بینی‬ ‫به منظور ایجاد تناسبی راحت و بی نقص توسعه داده‬ ‫است‪ .‬جهت کسب اطالعات کامل با نمایندگی رودی‬ ‫پروجکت ایران تماس بگیرید‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪35 /‬‬ ‫فناوری ‪Technology /‬‬ ‫کاله دوچرخه سواری ‪IXS‬‬ ‫لذت و امنیت در کنار هم‬ ‫کاله دوچرخه سواری ‪ixs‬‬ ‫‪reportage‬‬ ‫بدون شک رشته دوچرخه سواری دانهیل و اندورو‬ ‫یکی از مهیج ترین رشته های دوچرخه سواری‬ ‫کوهستان هستند‪ .‬امروزه برندهای مختلفی به تولید‬ ‫کاله برای این رشته می پردازند ولی قطعاً در صدر‬ ‫بهترین های انها برند محبوب و معروف المانی ‪IXS‬‬ ‫است که امنیت لذت بردن از سواری در این رشته ها را‬ ‫برای شما گارانتی می کند‪ .‬مدل ‪ Xult‬این کمپانی که‬ ‫پارسال (میالدی) توانسته نظر اکثر محققان و منتقدان‬ ‫را به خود جلب کند مخصوص این رشته است‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫این کاله فکی (ثابت) که در رنگها و سایزهای‬ ‫مختلف توسط گروه اباریس اوا به شما عرضه می شود‬ ‫‪ 1100‬گرم وزن دارد و الیه خارجی یا پوسته ان از‬ ‫جنس پلیمر تقویت شده می باشد که عالوه بر حفظ‬ ‫مقاومت باال‪ ،‬در کاهش وزن این کاله تاثیر بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬از مشخصه های معمولی این کاله می توان به‬ ‫سایه بان قابل تنظیم‪ ،‬پدهای داخلی قابل تعویض و‬ ‫شستشو اشاره کرد‪ ،‬ولی این مقاله برای ارائه مشخصه‬ ‫های معمولی تهیه نشده است! این مدل کاله فکی‬ ‫با استاندارد های روز و معتبر دنیا مانند ‪EN1078‬‬ ‫اروپا‪ CPSC ،‬امریکا و ‪ ASTM‬رشته دانهیل عرضه‬ ‫می شود‪ .‬پدهای این کاله با زاویه ای بسیار مناسب‬ ‫بر روی فک قرار گرفته تا از چرخه عبور جریان هوا در‬ ‫کاله جلوگیری نکرده و مانع از عرق کردن بی مورد و‬ ‫بیش از حد شود‪ .‬وقت ان رسیده سراغ تکنولوژی های‬ ‫حیاتی و منحصر به فرد به کار رفته در این کاله برویم‬ ‫تا با روش حفاظت از سالمت و سر شما توسط این‬ ‫کاله بیشتر اشنا شویم‪ .‬تکنولوژی ‪ Vortex‬با چینش‬ ‫حساب شده منافظ کاله‪ ،‬به خوبی رسالت عبور جریان‬ ‫هوا را در سرتاسر کاله انجام می دهد‪ .‬منافظ عبوری‬ ‫بزرگ جلوی کاله هوای خنک را به خوبی به داخل کاله‬ ‫وارد و این جریان پس از خنک کردن فضای داخلی‬ ‫کاله از منافظ پشتی خارج می شود‪.‬‬ ‫نقطه قوت بعدی این کاله تکنولوژی ‪ X-Rail‬است‪،‬‬ ‫این الیه محافظ که توسط تیم ‪ Xmatter‬طراحی شده‬ ‫است بین پوسته رویی و الیه داخلی قرار گرفته و در‬ ‫نقاط حساس و ضربه پذیر سر پخش شده است‪ .‬این‬ ‫الیه به گونه ای است که در ضربات ارام به صورت‬ ‫الیه ای نرم در امده و ان را دفع می کند و در ضربات‬ ‫سفت و محکم به مانند سدی استوار در امده و به خوبی‬ ‫وظیفه محافظت از سر شما در ضربات احتمالی که‬ ‫ممکن است از هر طرف به شما وارد شود را انجام می‬ ‫دهد‪ .‬همچنین این الیه در قسمت فک کاله هم قرار‬ ‫دارد که ضربات وارد از سمت جلو را دفع می نماید‪.‬‬ ‫مورد بعدی تکنولوژی ‪ EPR‬یا همان رها شدن پد ها‬ ‫در مواقع ضروری است‪ ،‬به نحوی که در مواقع اورژانسی‬ ‫به راحتی بتوان کاله را بدون وارد کردن اسیب جدی‬ ‫به راکب‪ ،‬از سر جدا کرد‪ .‬همچنین پدهای گونه نیز‬ ‫با طراحی ارگونومیک خود توسط برند ‪Coolmax‬‬ ‫طراحی شده اند که رطوبت را به خوبی دفع نمایند‪.‬‬ ‫شما می توانید برای اطالعات بیشتر در مورد این کاله ‪ 369‬یورو ای (تنوع رنگ و ‪ )...‬با فروشگاه های شرکت تماس‬ ‫گرفته و یا به شبکه های اجتماعی ما مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫در این تصویر نیز می توانید پوسته پلیمری بسیار مقاوم‬ ‫کاله که در باال به ان اشاره شد را مشاهده نمائید‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪37 /‬‬ ‫اموزش ‪Education /‬‬ ‫تمرینات استقامتی‬ ‫استقامت خود را افزایش دهید‬ ‫تکنیک های کوتاه و اختصاصی برای تمرینات استقامتی‬ ‫‪www.bicycling.com‬‬ ‫برای تمرینات طوالنی وقت ندارید؟ این تکنیک های کوتاه و اختصاصیِ قلبی و قدرتی را امتحان کنید تا بدون صرف ساعت ها تمرین طوالنی‪ ،‬استقامت خود را افزایش دهید‪.‬‬ ‫هیچ چیز ازاردهنده تر از این نیست که برای اولین‬ ‫تمرین طوالنی خود بعد از روزهای کوتاه زمستان بیرون‬ ‫بروید و در حالی که اماده نیستید‪ ،‬شدیدا ً خسته شده اید‬ ‫و از زندگی متنفر هستید‪ ،‬به خانه برگردید‪ .‬من تجربیات‬ ‫افتخارامیزی (سواری های استقامتی ‪ 300 ،200‬یا ‪400‬‬ ‫کیلومتری) دارم اما همیشه در اولین سواری طوالنی سال‬ ‫به شدت رنج کشیده ام‪ .‬مشکل مذکور به این دلیل است‬ ‫که کالس های داخل سالن‪ ،‬جلسات تمرینی و حتی اکثر‬ ‫تمرینات با دوچرخ ه کوهستان معموالً کوتاه تر از ان‬ ‫هستند که عضالت دوچرخه سواری ما را برای تالش های‬ ‫بزرگ در فواصل طوالنی اماده کنند‪.‬‬ ‫اگر برای سواری طوالنی تر وقت نیست‪ ،‬تنها یک گزینه‬ ‫وجود دارد؛ تالش سخت تر‪ .‬تالش سخت تر ب ه معنای‬ ‫تمرینات دوره ای (که دوچرخه سواران از ان نفرت‬ ‫دارند) و کار با وزنه است که ما غالباً همانند طاعون از‬ ‫ان اجتناب می کنیم!‬ ‫اگر چنین احساسی دارید‪ ،‬دیگر باید ان را رها کنید‪.‬‬ ‫تمرینات دوره ای(اینتروال) و وزنه ها ابرمیانبرهایی با‬ ‫بازدهی زمانیِ باال و مستندسازی خوب برای ایجاد قدرت‬ ‫و تناسب دوچرخه سواری هستند‪ .‬در اینجا حالتی برای‬ ‫ازمایش یکی از ان ها (یا هر دو با هم) را برای شروع‬ ‫سریع فصل دوچرخه سواری به شما ارائه می کنیم که‬ ‫اشنایی با «حداکثر فشار اضافی برای دوچرخه سواران»‬ ‫را در بر می گیرد؛ یک تمرین پیشرفته با وزنه که دنیس‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫مولر (‪ ،)Denise Mueller‬صاحب رکورد جهانی‬ ‫سرعت دوچرخه سواری‪ ،‬از ان استفاده می کند‪ .‬نخست‪،‬‬ ‫تمرینات دوره ای‪:‬‬ ‫در تمرینات اینتروال بدن شما با خود‬ ‫فکر می کند‪« :‬خدای من! اگر قرار‬ ‫باشد این وضعیت دوباره اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫باید خودم را ارتقا بدهم»‬ ‫تمرینات دوره ای برای استقامت‬ ‫برای یک دوچرخه سوار هیچ چیز نمی تواند به اندازه‬ ‫تمرینات دوره ِ‬ ‫ ای سرعتی‪ ،‬یک صرفه جویی کارامد‬ ‫در زمان باشد‪ .‬هر یک از این تالش های کوتاه‪ ،‬شدید‬ ‫ِ‬ ‫سخت ناهوازی فقط ‪ 15‬تا ‪ 30‬ثانیه طول‬ ‫و فوق العاده‬ ‫می کشند‪ 6 .‬تا ‪ 8‬تکرار از ان ها (با ‪ 90‬ثانیه تا ‪ 2‬دقیقه‬ ‫استراحت بین هر ‪ 2‬تالش برای پایین اوردن مجدد‬ ‫ضربان قلب) فقط در مدت ‪ 20‬دقیقه قابل انجام خواهد‬ ‫بود‪ .‬کلید اصلی این است که هر دوره تمرینی باید تا‬ ‫نقطه خستگی کامل انجام شود تا بدن شما را به سمت‬ ‫قوی تر و سریع تر شدن هدایت کند‪ .‬بدن شما در حالی‬ ‫که یک ارتش از هورمون ها مانند ‪ HGH‬و تستوسترون‬ ‫را برای انجام وظیفه ساخت عضالت گسیل می نماید‪ ،‬با‬ ‫خود فکر می کند‪« :‬خدای من! اگر قرار باشد این وضعیت‬ ‫دوباره اتفاق بیفتد‪ ،‬باید خودم را ارتقا بدهم»‪.‬‬ ‫این ارتقاها (در مولفه های‪ :‬سرعت‪ ،‬سالمت ساختاری‪،‬‬ ‫قابلیت پردازش اکسیژن‪ ،‬ذخیره موقت اسید الکتیک و‬ ‫استقامت کلی) در مطالعات متعددی به خوبی مستندسازی‬ ‫شده اند‪ .‬یک مطالعه که در سال ‪ 2006‬توسط دانشگاه‬ ‫‪ McMaster‬کانادا انجام شد‪ ،‬به این نتیجه رسید که تنها‬ ‫‪ 20‬دقیقه تمرین دوره ِ‬ ‫ ای روزانه همان مزایای تناسبی را‬ ‫برای دوچرخه سواران به همراه خواهد داشت که وقتی‬ ‫به طور پیوسته برای مدت ‪ 2‬ساعت سواری می کنند‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که حالت دوم ‪ 6‬برابر طوالنی تر است‪.‬‬ ‫ضمناً این مزیت فقط برای قهرمانان نیست و دورهای‬ ‫سرعتی برای ورزشکاران سطح باال در فرم میان فصلی نیز‬ ‫جواب می دهد‪ .‬یک پژوهش که سال ‪ 2005‬در نیوزیلند‬ ‫انجام شد‪ ،‬نشان می دهد که ‪ 8‬تا ‪ 12‬جلسه از تمرینات‬ ‫دوره ای با یک افزایش قدرت به میزان ‪ ،8.1‬سرعت در‬ ‫یک رقابت زمانی ‪ 40‬کیلومتری را ب ه طور متوسط ‪8.1‬‬ ‫درصد افزایش داده است‪ .‬به طور خالصه‪ ،‬مجموعه ای‬ ‫از تمرینات دوره ای می تواند مزیتی را در تناسب هوازی‬ ‫برای شما ایجاد کند که با تمرینات کندتر و طوالنی تر‬ ‫انطباق دارد‪ ،‬در حالی که مزایای تمرینات غیرهوازی‬ ‫سالمتی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪39 /‬‬ ‫اصول تمرینات با وزنه برای استقامت‬ ‫تمرینات دوره ای (اینتروال)‬ ‫شما بیشترین سود را از رسیدن به‬ ‫اصول تمرینات دوره ای(اینتروال)‬ ‫با شدت کامل تمرین کنید؛ شما بیشترین سود را از‬ ‫رسیدن به نقطه «شکست» یا نقطه ای که در ان چنان‬ ‫خسته و فرسوده هستید که دیگر نمی توانید سخت‬ ‫تالش کنید یا فرم مناسبی را حفظ کنید‪ ،‬به دست‬ ‫می اورید‪.‬‬ ‫تمرین را سرحال شروع کنید؛ یک جلسه تمرین دوره ای‬ ‫را هنگامی اغاز نمایید که کام ً‬ ‫ال استراحت کرده باشید‪.‬‬ ‫در بین دورهای تمرین بین ‪ 90‬ثانیه تا ‪ 2‬دقیقه‪ ،‬بسیار ارام‬ ‫رکاب بزنید تا ضربان قلبتان را پایین بیاورید‪.‬‬ ‫‪ 6‬تا ‪ 8‬ست ‪ 15‬تا ‪ 30‬ثانیه ای فشار را در هر جلسه انجام‬ ‫دهید؛ اگر نمی توانید ‪ 6‬دور شدید را تکمیل کنید‪،‬‬ ‫تدریجاً خودتان را به این سطح برسانید‪ .‬اگر می توانید‬ ‫بیش از ‪ 8‬دور را انجام دهید‪ ،‬این ب ه ان معناست که دورها‬ ‫را با سختی کافی انجام نمی دهید‪.‬‬ ‫در هر هفته بیش از ‪ 2‬یا ‪ 3‬جلسه تمرین نکنید؛ با وجود‬ ‫انکه تمرینات دوره ِ‬ ‫ ای دوچرخه سواری کمتر از دویدن‬ ‫شما را خسته و فرسوده می کنند اما هنوز برای بدنتان‬ ‫سخت هستند‪ .‬برای بازیابی بدن خود پس از هر جلسه‬ ‫تمرین‪ ،‬به ‪ 48‬ساعت زمان نیاز خواهید داشت‪.‬‬ ‫می اورید‪.‬‬ ‫کار با وزنه برای استقامت‬ ‫دوچرخه سواران به طور سنتی از وزنه ها فاصله می گیرند‬ ‫زیرا تصور می کنند که هرگونه حجم اضافی عضله‬ ‫می تواند نسبت قدرت به وزن ان ها را بر هم بزند‪.‬‬ ‫نکته ای که بسیاری از این ورزشکاران در نظر نمی گیرند‬ ‫ان است که عضالت اضافه شده به بدنشان معموالً‬ ‫جایگزین چربی می شود و این موضوع به ان ها اجازه‬ ‫می دهد حتی اگر نهایتاً جرم بیشتری را حمل می کنند‪،‬‬ ‫قوی تر و طوالنی تر سواری نمایند‪.‬‬ ‫ت شما ایده ال‬ ‫وزنه ها برای اعمال اضافه بار روی عضال ‬ ‫هستند‪ .‬اضافه بار (فشار یا مقاومت بیشتر از حد معمول)‬ ‫به سختی از طریق دوچرخه سواری معمول یا حتی‬ ‫تمرینات دوره ای قابل دستیابی است‪ .‬بنابراین ممکن‬ ‫است مزایای بازیابی سریع و قدرت سازی که این شرایط‬ ‫برای بدنتان ب ه همراه می اورد را از دست بدهید‪ .‬یک‬ ‫تمرین در سالن بدنسازی در عین حال می تواند دقیقاً‬ ‫عضالت اصلی محرک دوچرخه سواری (چهارسر‪ ،‬ران‬ ‫و سرینی) و همچنین عضالت حمایتی اطراف ان ها‬ ‫را هدف گرفته و قدرت ارتجاعی و مقاومت در برابر‬ ‫خستگی بیشتری را ‪ -‬نسبت به چیزی که با ساعت ها‬ ‫دوچرخه سواری به دست می اورید‪ -‬روی دوچرخه‬ ‫برایتان فراهم کند‪.‬‬ ‫البته محققین ورزشی به مطالعه ارتباط کار با وزنه و‬ ‫دوچرخه سواری نیز پرداخته و متوجه شده اند که حتی‬ ‫تمرینات کوتاه و ساده با وزنه مانند نیمه اسکات‪ ،‬پرس‬ ‫یک پا و یا کشش پا با وزنه های سنگین نیز می تواند نتایج‬ ‫عملکردی مثبتی را به همراه داشته باشد‪ .‬یک مطالعه‬ ‫در سال ‪ 2001‬نشان داد که تمرین با وزنه سنگین‬ ‫به دوچرخه سواران جوان و زبده رقابتی کمک کرد تا‬ ‫تایم های رقابت‬ ‫زمانی ‪ 45‬دقیقه ای خود را بیش از‬ ‫ِ‬ ‫تمرینات سبک با تکرار باال‪ ،‬بهبود بخشند‪ .‬پژوهش های‬ ‫دیگر‪ ،‬تاثیرات مشابهی را روی اکونومی دوچرخه سواری‬ ‫و زمان رسیدن به خستگی نشان می دهند‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫نقطه «شکست» یا نقطه ای که در ان‬ ‫چنان خسته و فرسوده هستید که‬ ‫دیگر نمی توانید سخت تالش کنید یا‬ ‫فرم مناسبی را حفظ کنید‪ ،‬به دست‬ ‫اصول تمرین با وزنه‬ ‫وزنه های سنگین را بلند کنید؛ سنگین ترین وزنه ای را‬ ‫پیدا کنید که می توانید ‪ 6‬تکرار را با ان انجام دهید‪.‬‬ ‫شما باید برای انجام تکرار هفتم کوشش کنید‪ .‬همانند‬ ‫تمرینات دوره ای‪ ،‬رسیدن به نقطه «شکست» با وزنه ها‪،‬‬ ‫پیشرفت شما را به حداکثر می رساند‪.‬‬ ‫تمرین را سرحال شروع کنید؛ زمانی یک جلسه تمرین‬ ‫با وزنه را اغاز کنید که کام ً‬ ‫ال استراحت کرده باشید و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬بتوانید وزن بیشتری را بلند کنید‪.‬‬ ‫‪ 2‬یا ‪ 3‬جلسه در هفته تمرین کنید؛ عضالت برای‬ ‫بازیابی پس از کار سخت به ‪ 48‬ساعت زمان نیاز دارند‪.‬‬ ‫برای دردهای چند هفته اول اماده باشید؛ انتظار داشته‬ ‫باشید که عضالت ناحیه باسن و سایر عضالت ضعیف‬ ‫شما در چند روز پس از شروع تمرینات با وزنه دچار درد‬ ‫شوند‪ ،‬حتی اگر از وزنه های سبک تری استفاده کنید‪.‬‬ ‫سرعت شما روی دوچرخه نیز در این مرحله پایین تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬به کارتان ادامه دهید‪ .‬در انتهای هفته سوم از‬ ‫دردها خالص شده و قدرتمندتر خواهید بود‪.‬‬ ‫ترکیب همه چیز با هم‪ :‬حداکثر اضافه بار و ‪P.A.P‬‬ ‫با ترکیب تمرینات وزنه ای و دوره ای در یک تمرین ‪ 60 P.A.P‬دقیقه ای‪ ،‬می توانید در وقت خود بیشتر صرفه جویی کنید‪ P.A.P .‬مخفف ‪Post-Activation Potentiation‬‬ ‫است که توسط محقق مشهور‪ ،‬تئودور بومپا(‪ ،)Tudor Bompa‬طراحی شده است‪ .‬او متوجه شد که یک تمرین وزنه سنگین عم ً‬ ‫ال شما را از طریق تحریک سیستم اعصاب مرکزی و‬ ‫اماده سازی بافت های ارتباطی‪ ،‬با امنیت برای یک جلسه تمرین دوره ای گرم کرده و به شما اجازه می دهد تا سخت تر تالش نموده و اضافه بار بیشتری را تحمل کنید که در نهایت جایگزین‬ ‫دوچرخه سواری های طوالنی تر می شود‪.‬‬ ‫یک تمرین نمونه حداکثر اضافه بار «‪-20 -5‬‬ ‫‪ »15‬با وزنه‬ ‫مجموع‪ 40 :‬دقیقه‬ ‫‪ 5‬دقیقه گرم کردن دینامیک بدون وزنه‬ ‫یک رفت و برگشت از هر یک از حرکات زیر را انجام‬ ‫دهید‪:‬‬ ‫النج راه رفتنی با چرخش بدن‬ ‫النج از پهلو در حالی که بازوهایتان باال است‬ ‫‪Hip Thrust Glute Bridge‬‬ ‫جهش با باالاوردن زانو‬ ‫تمرین ‪ 20‬دقیقه ای باالتنه و قدرت اصلی‬ ‫هر یک از این موارد را ‪ 3‬بار انجام دهید‪ .‬وزنه ای را‬ ‫پیدا کنید که به شما حداکثر اجازه ‪ 6‬تکرار را بدهد‪.‬‬ ‫پالنک ثابت‪ 1 :‬دقیقه‬ ‫حرکت با چرخ یا اره بدن (‪ 1 :)Body Saw‬دقیقه‬ ‫حرکت دمبل با بدن خمیده‪ :‬حداکثر ‪ 6‬تکرار‬ ‫بارفیکس (‪)Pull-ups‬‬ ‫حرکت شنا (‪)Push-ups‬‬ ‫ددلیفت(بادمبلیامیلهشش ضلعی) ‪:‬حداکثر‪ 6‬تکرار‬ ‫پرس تک پا‪:‬حداکثر‪ 6‬تکرار (ابتداباپرسدوپاگرمکنید)‬ ‫تمرین قدرتی ‪ 15‬دقیقه ای پایین تنه‬ ‫النج راه رفتنی انفجاری با وزنه (با یک دمبل در هر‬ ‫دست)‬ ‫با استفاده از ‪ 12‬قدم با حداکثر وزنه دمبل‪ ،‬ست های‬ ‫کوچک ‪ 6‬قدمی را انجام داده و ‪ 15‬ثانیه استراحت‬ ‫کنید‪ .‬این توالی را برای ‪ 2‬دقیقه تکرار کرده و ‪3‬‬ ‫دقیقه استراحت کنید‪ .‬این ترکیب‪ ،‬یک ست است‪.‬‬ ‫مجموعاً ‪ 3‬ست را انجام دهید‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪41 /‬‬ ‫اموزش ‪Education /‬‬ ‫دوچرخه سواری در هوای طوفانی‬ ‫دوچرخه سواری در هوای طوفانی‬ ‫وقتی هنگام دوچرخه سواری در هوای طوفانی گرفتار می شوید‪ ،‬چه باید بکنید‬ ‫‪ / www.bicycling.com‬محمد ابخیز‬ ‫شما همیشه نمی توانید شرایط اب وهوا را پیش از سواری پیش بینی کنید‪ .‬این نوشتار کوتاه دربردارنده اطالعاتی است‬ ‫که کمک می کند چطور با طوفان هایی که سریع و سخت اغاز می شوند‪ ،‬مواجه شوید‪ .‬طوفان هایی که از ترسشان موی‬ ‫بر اندام راست شده‪ ،‬از دوچرخه هاپیادهمی شویمودرسراشیبیبهسمتدرخت هایکاجمی دویمتاسرپناهیرابینانهاپیداکنیم‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد که شما نیز در طول دوران دوچرخه سواری خود‪ ،‬با یکی از طوفان های بی شماری که در سال‬ ‫رخ می دهد برخورد کنید‪ .‬به نکات زیر درباره چگونگی برخورد با این شرایط توجه کنید‪.‬‬ ‫همیشه یک بادگیر گرتکس همراه داشته باشید‬ ‫حتی اگر یک روز تابستانی زیبا و بدون هیچ نشانه ای از‬ ‫باران باشد‪ ،‬اگر قرار است مسیری طوالنی را طی کنید‪،‬‬ ‫حتماً یک بادگیر مناسب به همراه داشته باشید‪ .‬شما‬ ‫اص ً‬ ‫ال نباید خانه را بدون یک پوشش بارانی ترک کنید‪.‬‬ ‫اگر این بادگیر یک کاله داشته باشد‪ ،‬عالی است‪ .‬خشک‬ ‫و گرم نگهداشتن سر‪ ،‬یک مساله اساسی است‪.‬‬ ‫به حرکت ادامه دهید (در اکثر مواقع‪ ،‬به استثنای زمان رعد و برق)‬ ‫‪ ،Yuri Hauswald‬دوچرخه سوار کوهستان در مسافت های بسیار طوالنی و برنده سابق ‪ ،Dirty Kanza‬معتقد‬ ‫است که اگر مشکل اصلی فقط خیس شدن است‪ ،‬به حرکت ادامه دهید‪ .‬او می گوید‪« :‬شما احتماالً لباس های زیادی‬ ‫نپوشیده اید‪ ،‬بنابراین باید جریان خونتان را برای گرم شدن حفظ کنید»‪ .‬در این موقعیت یک استثناء وجود دارد‪ ،‬ان‬ ‫هم وقتی است که صاعقه می زند‪ .‬در این هنگام‪ ،‬باید هر نوع سرپناهی که می توانید را در پایین ترین ارتفاع ممکن پیدا‬ ‫کنید و جدا از همراهان خود پناه بگیرید‪ .‬به این ترتیب اگر صاعقه به یکی از افراد گروهتان برخورد کند‪ ،‬بقیه سالم‬ ‫خواهند ماند و می توانند به او کمک کنند‪.‬‬ ‫برگردید‬ ‫اگر با طوفان بدی مواجه شده اید و مسیر شما به سمت‬ ‫ارتفاع باالتر است‪ ،‬بهتر است به فکر بازگشت باشید‪ .‬در‬ ‫هنگام حرکت از یکدیگر جدا نشوید‪ .‬گروه شما باید‬ ‫ِ‬ ‫سرعت کندترین عضو خود حرکت کند‪.‬‬ ‫با بیشترین‬ ‫ً‬ ‫در این شرایط دائما مراقب سرمازدگی باشید‪ :‬گیجی‪،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫خواب الودگی و عدم کنترل حرکات بدن‪ .‬لرزیدن‬ ‫وضعیت خوبی نیست‪ ،‬ولی مشکل واقعی زمانی رخ‬ ‫می دهد که شخص دیگر نمی لرزد‪ .‬با دورپا و فشار بیشتر‬ ‫به منظور تالش برای حفظ گرمای بدن استفاده کنید‪.‬‬ ‫برای تولید گرما به حرکت ادامه دهید و در عین حال‬ ‫خوردن و نوشیدن را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫گرم بمانید‪ :‬وسایل مناسب را همراه بیاورید‬ ‫در طول بیست سال گذشته‪ ،‬ثابت شده است در رقابت ها‬ ‫و مسیرهای ماجراجویانه با مسافت های طوالنی‪ ،‬بعضی‬ ‫از لوازم ارزش حمل کردن دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شاید یک پتوی کم حجم مسافرتی تقریبا مضحک است‬ ‫زیرا صرفاً در باد بال بال می زند‪ .‬شما می توانید کیسه را‬ ‫زیر بادگیر خود بپوشید تا گرما را محبوس کند»‪.‬‬ ‫یک جفت دستکش نازک پالستیکی یک بار مصرف (از‬ ‫نوعی که احتماالً در هنگام کار روی دوچرخه تان به دست‬ ‫می کنید تا دستان خود را تمیز نگهدارید) را همراه خود‬ ‫داشته باشید‪« .‬اینها به عنوان یک الیه محبوس کننده‬ ‫بخار کار می کنند‪ .‬مادامی که حرکت می کنید‪ ،‬عرق‬ ‫می کنید اما گرم می مانید‪ .‬هیچ عایق بندی در لباس‬ ‫شما وجود ندارد بنابراین اگر متوقف شوید‪ ،‬سردتان‬ ‫خواهد شد و سرما می خورید»‪ .‬در شرایط سخت و‬ ‫کمبود امکانات‪ ،‬از خالقیتتان استفاده کنید‪ .‬حتی از‬ ‫یک کیسه زباله کوچک به جای سرپوش حمام می‬ ‫توانید استفاده کنید‪.‬‬ ‫مثل یک دوچرخه سوار ماجراجو فکر کنید‬ ‫«ذهنیت یک دوچرخه سوار ماجراجو و مسابقه دهنده‬ ‫مسافت های طوالنی این است‪ ،‬شما با خودتان تنها‬ ‫هستید‪ .‬فرض کنید که بدترین چیزها می توانند اتفاق‬ ‫بیفتند‪ ،‬بنابراین وسایل اضافی را همه جا با خود ببرید‪.‬‬ ‫وسایلی مانند دستکش ها و سرپوش»‪ .‬این وسایل‬ ‫اضافی الزاماً نباید فضای زیادی را اشغال کرده یا وزن‬ ‫زیادی داشته باشند‪ ،‬اما خیال شما اسوده خواهد بود‬ ‫که چنین وسایلی را در گوشه کوله خود انداخته اید‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪43 /‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪45 /‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪47 /‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪49 /‬‬ ‫پزشکی ‪Medical /‬‬ ‫اسیب های دوچرخه سواری‬ ‫از دالیل تا راه حل ها‬ ‫برطرف کردن متداول ترین دردهای ناشی در دوچرخه سواری‬ ‫‪www.bicycling.com‬‬ ‫دوچرخه سواری نباید ازاردهنده یا دردناک باشد‪ .‬اگر چنین است‪ ،‬مشکلی وجود دارد که عموماً به تناسب‪،‬‬ ‫تنظیمات دوچرخه و یا َسبک دوچرخه سواری شما مربوط می شود‪ .‬با ان همه بخش های گوناگون و قابل‬ ‫تنظیم‪ ،‬رمزگشایی اینکه چه چیزی اشتباه است‪ ،‬کار ساده ای نخواهد بود‪ .‬بنابراین ما به سراغ ‪،Kevin Schmidt‬‬ ‫فیزیوتراپیست و متخصص تناسب دوچرخه و همچنین صاحب ‪ Pedal PT‬در پورتلند اورگون‪ ،‬رفتیم تا در رفع‬ ‫متداول ترین اسیب ها و دردهای دوچرخه سواری به ما کمک کند‪.‬‬ ‫این راه حل ها نمی توانند جایگزین یک متناسب سازی حرفه ای دوچرخه برای شما شوند‪ ،‬اما می توانند یک نقطه شروع‬ ‫خوب باشند تا در رکاب زدن بدون درد به شما کمک کنند‪.‬‬ ‫درد گردن‬ ‫‪1‬‬ ‫رایج ترین علت ها‪ :‬بدن شما بیش از حد‬ ‫کشیده شده است‬ ‫راه حل‪ :‬اگر در ناحیه گردن احساس درد می کنید‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید مشخص کنید وضعیت سر خنثی (بدون انحراف)‬ ‫بر روی دوچرخه چگونه است‪ Schmidt .‬می گوید‪:‬‬ ‫«هدف این است که شانه های شما‪ ،‬وقتی دستهایتان‬ ‫روی فرمان قرار دارند‪ ،‬یک زاویه ‪ 90‬درجه یا اندکی‬ ‫کمتر را بین بازوها و تنه بسازند»‪ .‬اگر زاویه بیش از این‬ ‫مقدار باشد و سر شما جلوتر از این قرار بگیرد‪ ،‬فشار‬ ‫بیشتری روی عضالت ذوزنقه ای که از سر شما حمایت‬ ‫می کنند‪ ،‬وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫درحالی که دستهایتان روی فرمان قرار دارند‪ ،‬چانه‬ ‫خود را به طرف داخل فشار دهید تا عضالت قسمت‬ ‫جلوی گردنتان درگیر شوند‪ ،‬سپس به جلو نگاه کنید‪.‬‬ ‫‪ Schmidth‬می گوید‪« :‬این حرکت به جای درگیر‬ ‫کردن تنها یک یا دو بخش‪ ،‬فشار را بین مهره های‬ ‫بیشتری توزیع نموده و فشاری را که روی بخش فوقانی‬ ‫ستون فقرات گردنی است‪ ،‬کاهش می دهد»‪.‬‬ ‫ساختار فرمان خود را برای حفظ این وضعیت تنظیم‬ ‫کنید‪ .‬شما می توانید یک کرپی فرمان کوتاه تر را‬ ‫ازمایش کنید‪ .‬فرمان را باالتر اورده و یا اگر زین بیش از‬ ‫حد بلند است‪ ،‬ارتفاع ان را کاهش دهید‪Schmidth .‬‬ ‫اضافه می کند‪« :‬مردم در اولین اقدام به سرعت به سراغ‬ ‫کرپی فرمان می روند‪ ،‬اما اندکی کاهش در ارتفاع زین‬ ‫می تواند بخش هدایتی دوچرخه را باریک کرده و شما‬ ‫را به فرمان نزدیک تر نماید که درنتیجه باعث کاهش‬ ‫کشیدگی بدنتان خواهد شد»‪.‬‬ ‫درد قسمت پایین کمر‬ ‫‪3‬‬ ‫رایج ترین علت ها‪ :‬زین بیش از حد باال یا‬ ‫بیش از حد پایین است‪ ،‬ضعف قدرت بخش میانی بدن‪،‬‬ ‫دنده های نامناسب و یا اختالف بیش از حد بین ارتفاع‬ ‫زین و فرمان‬ ‫راه حل‪ :‬ابتدا وضعیت خودتان را بررسی کنید‪ .‬اگر در‬ ‫هنگام رکاب زدن لگن شما به طرفین تاب می خورد‪،‬‬ ‫قسمت پایین کمر شما تحت فشار است‪ .‬زین را تا‬ ‫زمانی که وضعیت لگنتان تثبیت شود‪ ،‬پایین بیاورید‪ .‬اگر‬ ‫زین بیش از حد پایین باشد‪ ،‬زانوهای شما در قسمت‬ ‫باالی مسیر پدال‪ ،‬باالتر از مفصل ران می ایند که باز هم‬ ‫می تواند روی قسمت پایین کمر شما فشار و پیچش‬ ‫ایجاد نماید‪.‬‬ ‫سپس نحوه استقرار خود را بررسی کنید‪ .‬باید تالش‬ ‫کنید یک پشت صاف با انحنای طبیعی در قسمت‬ ‫پایین کمر خود داشته باشید‪ .‬اگر ستون فقرات شما‬ ‫خمیده باشد‪ ،‬روی پشت خود فشار وارد می کنید‪ .‬لگن‬ ‫خود را به سمت جلو بچرخانید تا وضعیتی خنثی در‬ ‫ستون فقراتتان ایجاد کنید‪ .‬ساختار فرمان دوچرخه‬ ‫خود را برای حفظ این وضعیت تنظیم کنید‪ .‬این کار‬ ‫غالباً به معنای تنظیم زین و فرمان در یک وضعیت‬ ‫هم سطح تر است‪.‬‬ ‫‪ Schmidt‬می گوید‪« :‬هر کسی می خواهد با یک‬ ‫زین بسیار باال و کرپی فرمان پایین‪ ،‬هرچه بیشتر‬ ‫شبیه ‪ Peter Segan‬شود‪ ،‬باید بداند که به این ترتیب‬ ‫ستون فقرات خود را خم نموده و عضالت نگهدارنده‬ ‫ستون فقرات (‪ Paraspinal Muscles‬که از ستون‬ ‫فقرات حمایت کرده و حرکت مابین مهره ها را کنترل‬ ‫می کنند) را دچار کشیدگی می کند‪ .‬این عضالت شبیه‬ ‫تسمه هستند‪ ،‬وقتی انها را بیش از حد می کشید دیگر‬ ‫نمی توانند از شما حمایت کرده و نیروی منتقل شده از‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫درد دست‬ ‫‪2‬‬ ‫رایج ترین علت ها‪ :‬اعمال وزن بیش از حد‬ ‫روی دست هایتان و یا خمیدگی خیلی زیاد (یا خیلی‬ ‫کم) مچ ها‬ ‫راه حل‪ :‬زین دوچرخه تان را تراز کنید‪Schmidth .‬‬ ‫می گوید‪« :‬اولین چیزی که من بررسی می کنم‪ ،‬شیب‬ ‫زین است‪ .‬اگر قسمت جلو زین کمی پایین باشد‪،‬‬ ‫شما مقدار زیادی از وزن بدنتان را روی دست هایتان‬ ‫می اندازید؛ بنابراین مطمئن شوید که زین تراز است»‪.‬‬ ‫پایین بودن بیش از حد فرمان نیز می تواند باعث درد‬ ‫دست شود‪ .‬یک کرپی فرمان با باالامدگی بیشتر را‬ ‫ازمایش نموده و سپس مچ هایتان را بررسی کنید‪.‬‬ ‫مچ های شما باید روی فرمان یک خمیدگی کوچک‬ ‫در حد ‪ 10‬تا ‪ 15‬درجه به سمت عقب داشته باشند‪.‬‬ ‫خمیدگی خیلی کم یا خیلی زیاد فشار اضافه ای را‬ ‫به مچ ها منتقل می کند‪ .‬شما می توانید با نگاه کردن‬ ‫به پوست قسمت باالی مچ دستان خود یک بررسی‬ ‫چشمی از وضعیت صحیح مچ ها انجام دهید‪ .‬برای این‬ ‫منظور‪ ،‬مچ های خود را خم کنید تا زمانی که چین هایی‬ ‫در بخش مذکور ببینید (این خمیدگی اضافی است)؛‬ ‫حاال مچ دستان خود را به تدریج صاف کنید تا این‬ ‫چین ها ناپدید شوند‪.‬‬ ‫رکاب زدن را جذب نمایند»‪.‬‬ ‫حاال که صحبت از نیروی منتقلشده از پاها به میان‬ ‫امد‪ ،‬بد نیست به این نکته اشاره کنیم که رکاب زدن با‬ ‫دنده بسیار سنگین مانند ایجاد فشار در پاهایتان بدون‬ ‫هرگونه حمایتی از قسمت پشت است‪ .‬دنده را پایین‬ ‫اورده و ریتم خود را افزایش دهید تا مقداری از فشار را‬ ‫از کمر خود بردارید‪.‬‬ ‫سپس نوبت به بررسی قدرت بخش میانی بدنتان‬ ‫می رسد‪ .‬شما باید بتوانید دستان خود را از روی فرمان‬ ‫برداشته (البته لطفاً نه زمانی که مشغول دوچرخه سواری‬ ‫هستید) و به راحتی‪ ،‬همان وضعیت خمیدگی خنثی در‬ ‫ستون فقرات خود را حفظ کنید‪ .‬اگر نمی توانید این کار‬ ‫را بکنید‪ ،‬وقت ان است که به تمریناتی مانند ددلیفت‬ ‫و پل زدن بپردازید تا عضالت حمایت کننده خود را‬ ‫تقویت نمایید‪.‬‬ ‫درد زانو‬ ‫‪4‬‬ ‫رایج ترین علت ها‪ :‬شکل زین و یا وضعیت زین‬ ‫راه حل‪ :‬از این گفته قدیمی پیروی کنید‪ :‬اگر در قسمت جلو زانو احساس درد دارید‪ ،‬احتماالً زین دوچرخه تان‬ ‫بیش از حد پایین است‪ .‬اگر در قسمت پشت زانو احساس درد دارید‪ ،‬احتماالً زینتان بیش از حد باال است‪ .‬درد‬ ‫نوار ‪( IT‬دردی شبیه تیر کشیدن در قسمت جانبی زانو) نیز می تواند نشانه ارتفاع بیش از حد زین باشد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬به گفته ‪ Schmidt‬یکی از دالیل واقعاً رایج و غالباً نادیده گرفته شده درد زانو‪ ،‬وضعیت گیره کف کفش است‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬گیره هایی که بیش از حد به سمت جلو یا به سمت عقب قرار گرفته اند می توانند روی مفصل زانو‬ ‫فشار وارد کنند‪ .‬ما سعی می کنیم اولین بند انگشت بزرگ پا در جلو محور پدال قرار گیرد»‪ .‬همچنین بررسی‬ ‫کنید که با انگشتان رو به پایین رکاب نمی زنید‪ ،‬بلکه این‬ ‫کار را با یک افت مناسب در پاشنه پا انجام می دهید‪.‬‬ ‫به این ترتیب از عضالت ساق پای خود به عنوان‬ ‫تثبیت کننده استفاده نموده و قدرت بیشتری را از‬ ‫‪1‬‬ ‫ماهیچه های سرینی بزرگ و همسترینگ خود‬ ‫تولید می کنید که همه این موارد فشار را از روی‬ ‫زانوهایتان برمی دارد‪.‬‬ ‫اگر در قسمت جلو زانو احساس‬ ‫درد دارید‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال زین‬ ‫دوچرخه تان بیش از حد پایین‬ ‫است‪ .‬اگر در قسمت پشت زانو‬ ‫احساس درد دارید‪ ،‬احتما ً‬ ‫ال‬ ‫زینتان بیش از حد باال است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درد پا‬ ‫‪5‬‬ ‫رایج ترین علت ها‪ :‬وضعیت گیره کف کفش یا تناسب کفش‬ ‫راه حل‪ :‬گیره های کفش خود را بررسی کنید‪ .‬به گفته ‪ Schmidt‬اگر انها‬ ‫خیلی به سمت جلو قرار گرفته اند‪ ،‬شما بیش از حد با انگشتان خود رکاب‬ ‫می زنید‪ .‬او می گوید‪« :‬عضالت خم کننده مفصل انگشت برای تولید نیرو‬ ‫نیستند و این وضعیت می تواند به گرفتگی عضالت مذکور منتهی شود»‪.‬‬ ‫سپس تناسب کفش های خود را بررسی کنید‪ .‬کفش های دوچرخه سواری‬ ‫باید کام ً‬ ‫ال اندازه و جمع باشند‪ ،‬اما بسیاری از دوچرخه سواران در این‬ ‫زمینه زیاده روی می کنند‪ Schmidt .‬می گوید‪« :‬کفی کفش های خود را‬ ‫بیرون اورده و روی انها بایستید‪ .‬اگر پاهای شما از تمام قسمت های انها‬ ‫بیرون می زند‪ ،‬کفش هایتان بیش از حد کوچک هستند و شما با فشردگی‪،‬‬ ‫خواب رفتگی و بی حسی پا مواجه خواهید شد»‪.‬‬ ‫همچنین نحوه بستن کفش های خود را طوری تنظیم کنید که نسبتاً جمع‬ ‫باشد‪ ،‬اما روی قسمت فوقانی پای شما فشار نیاورد‪ .‬اگر هنوز احساس درد‬ ‫می کنید‪ ،‬ممکن است به بالشتک های سفارشی سازی شده پا یا کفی های‬ ‫پزشکی نیاز داشته باشید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪51 /‬‬ ‫پزشکی ‪Medical /‬‬ ‫تغذیه‬ ‫ضیافتــــــــــی روزانه‬ ‫یک صبحانه کامل چقدر مفصل است؟‬ ‫چرا هر دوچرخهسوار باید صبحانهای کامل بخورد؟‬ ‫‪SELEN YEAGER‬‬ ‫خوردن صبحانه سبک برای شما و کیفیت تمرین هایتان خوب نیست‪ ،‬پس صبح ها برای خودتان یک ضیافت برپا کنید‬ ‫من همیشه به الزام صبحانه خوردن اعتقاد داشته ام‪ ،‬اما نه یک صبحانه مفصل‪ .‬من نیز مانند بسیاری از مردم‪ ،‬صبح ها‪ ،‬مقداری قهوه و غالت‬ ‫می خوردم و تصور می کردم همین کفایت می کند؛ درحالی که این صبحانه مرا به مدت کوتاهی سیر نگه می داشت‪ .‬حدود ساعت ‪ 9:30‬یعنی تنها دو ساعت‬ ‫پس از خوردن صبحانه‪ ،‬باید برای خوردن غذای بیشتر به سراغ یخچال می رفتم‪ .‬این وضعیت ظهرها و بر حسب اینکه چه زمانی می توانستم فشار تمرینات‬ ‫را افزایش دهم و گاهی اوقات بعد از ان نیز اتفاق می افتاد‪ .‬در پایان روز برای خوردن یک غذای کامل سر میز شام می نشستم‪ ،‬زمانی که کمترین نیاز را به‬ ‫ان داشتم‪ .‬همان طور که مشخص است‪ ،‬این نه تنها یک روش دریافت انرژی وارونه است‪ ،‬بلکه برای خودتان نیز چندان خوب نیست‪.‬‬ ‫شواهد فراوانی وجود دارند که نشان می دهند کم توجهی به صبحانه‬ ‫و خوردن غذای بیشتر در وعده های بعدی‪ ،‬با بسیاری از مشکالت‬ ‫جدید سوخت وساز بدن ارتباط دارد‪ .‬حتی اگر در مجموع کالری‬ ‫کمتری دریافت کنید‪ ،‬ولی این روند می تواند به افزایش وزن‪،‬‬ ‫مقاومت در برابر انسولین و همه بیماری هایی از قبیل دیابت و‬ ‫عوارض قلبی که به دنبال ان می ایند‪ ،‬منتهی شود‪.‬‬ ‫اخرین تحقیقی که به این فهرست اضافه شده‪ ،‬یک بازنگری‬ ‫علمی از عادت های تغذیه ای در بیش از پنجاه هزار زن و‬ ‫مرد است‪ .‬این پژوهش که ماه جوالی در ‪Journal‬‬ ‫‪ of Nutrrition‬منتشر شد‪ ،‬این نتیجه را اثبات‬ ‫کرد که افرادی که بزرگ ترین وعده غذایی خود‬ ‫را در صبحانه مصرف می کنند به طور متوسط‬ ‫به میزان چشمگیری الغرتر از افرادی‬ ‫هستند که در ادامه روز غذای بیشتری‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫به گفته ‪،Stacy Sims‬‬ ‫و‬ ‫فیزیولوژیست‬ ‫متخصص تغذیه‬ ‫ورزشی‪،‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫این برای دوچرخه سواران یک امر بدیهی است‪ ،Sims .‬نویسنده کتاب‬ ‫‪ Rodale’s ROAR‬که یک راهنمای تغذیه و تناسب برای بانوان‬ ‫است‪ ،‬چند سال پیش‪ ،‬یعنی زمانی که برای رویدادهای دوچرخه سواری‬ ‫استقامت و رشته های سه گانه تمرین می کردم‪ ،‬رژیم غذایی مرا یک‬ ‫بازنگری حرفه ای کرد‪.‬‬ ‫او می گفت‪« :‬اگر صبح ها یعنی زمانی که بدن به خاطر تغذیه نشدن در‬ ‫طول شب‪ ،‬سوخت ذخیره شده خود را از دست داده و هورمون های‬ ‫اضطراب افزایش یافته اند‪ ،‬غذای کاملی نخورید بقیه روزتان را ازدست‬ ‫خواهید داد‪ ،‬مخصوصاً اگر به طور منظم مشغول تمرین یا ورزش باشید‪.‬‬ ‫صبح ها‪ ،‬بدن شما برای دریافت غذا اماده است‪ .‬برای انکه بتوانید از عهده‬ ‫فعالیت های خود برایید‪ ،‬به انرژی نیاز دارید‪ .‬باید تغذیه کاملی داشته‬ ‫باشید‪ ،‬در غیر این صورت سواری هایتان دچار مشکل شده‪ ،‬در طول روز‬ ‫گرسنه می شوید‪ ،‬میزان هورمون های اضطرابتان افزایش یافته و در عین‬ ‫حال برایتان دشوارتر خواهد بود که الغر بمانید‪ ،‬حتی اگر در مجموع زیاد‬ ‫غذا نخورید»‪.‬‬ ‫با انکه من نتایج خوبی به دست می اوردم‪ ،‬اما خوردن یک صبحانه سبک‬ ‫باعث می شد که در طول روز دائماً گرسنه باشم‪ .‬ازمایش خون من اشکار‬ ‫کرد که بدنم نمی تواند در تمام مدت در این وضعیت گرسنگی قرار داشته‬ ‫باشد‪ .‬سطح قند خون و همچنین کورتیزول (هورمون‬ ‫استرس) من باال رفته بود‪ .‬وزن بدنم افزایش‬ ‫یافته بود و تمریناتم غالباً دشوارتر از‬ ‫چیزی بودند که باید باشند‪.‬‬ ‫بنابراین من برنامه زمان بندی سوخت گیری خودم را وارونه کرده و روزم‬ ‫را با یک بشقاب پر از غذا شروع کردم که ترکیبی از پروتئین‪ ،‬سبزیجات‬ ‫و کربوهیدرات های پیچیده بود‪ :‬برنج سرخ شده و سبزیجات با املت؛ یک‬ ‫وعده کامل صبحانه از نیمرو و اواکادو روی سیب زمینی شیرین‪ .‬عادت‬ ‫خرده خوری در تمام طول روز (و روش بسیار بد دریافت انرژی) من‪،‬‬ ‫بالفاصله متوقف شد‪ .‬بدون نیاز به خوردن یک میان وعده در اواسط صبح‪،‬‬ ‫بدنم را با یک ناهار در اندازه مشابه صبحانه دوباره شارژ می کردم و سپس‬ ‫روزم را با یک شام سبک به پایان می رساندم‪ .‬من با یک گرسنگی خوشایند‬ ‫بیدار می شدم و اماده بودم تا سوخت گیری نموده و روزم را اغاز کنم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در سواری هایم سرحال تر بودم و تنها در چهار هفته نتایج ازمایش خونم‬ ‫بهبود یافت‪ .‬از ان زمان به بعد‪ ،‬این روال همیشگی من بوده است‪.‬‬ ‫مفصل است؟ پاسخ این سوال به عوامل‬ ‫اما یک صبحانه کامل واقعا چقدر ّ‬ ‫زیادی از جمله وزن شما‪ ،‬میزان فعالیت و نوع سواری یا ورزشی که ان‬ ‫روز انجام می دهید بستگی دارد‪ .‬اما به طور کلی می توان گفت که باید‬ ‫برنامه زمان بندی شام خود را وارونه کنید‪ .‬اگر معموالً ‪ 300‬تا ‪ 400‬کالری‬ ‫در صبحانه‪ 500 ،‬تا ‪ 600‬کالری در ناهار و ‪ 600‬تا ‪ 700‬کالری در شام‬ ‫دریافت می کردید‪ ،‬کافی است این روند را معکوس نمایید‪ .‬درعین حال‬ ‫بدیهی است که باید مطمئن شوید کالری دریافتی شما نه صرفاً با کمیت‪،‬‬ ‫بلکه با کیفیت مناسب نیز همراه باشد‪ :‬شما می توانید یک صبحانه با‬ ‫‪ 700‬کالری انرژی را با ترکیب کیک خامه ای نارگیلی‪ ،‬قهوه و شش کیک‬ ‫کوچک کدو حلوایی به دست اورید‪ ،‬اما این ایده واقعاً وحشتناکی است‪.‬‬ ‫یک وعده غذای کامل باید شامل کربوهیدرات های پیچیده‪ ،‬پروتئین و‬ ‫چربی سالم باشد‪.‬‬ ‫این ترکیب ها را امتحان کنید‪:‬‬ ‫ترکیب اول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬عدد تخم مرغ (‪ 150‬کالری)‬ ‫یک سیب زمینی شیرین متوسط (‪ 115‬کالری)‬ ‫نصف یک اواکادو به صورت برش خورده (‪ 160‬کالری)‬ ‫یک فنجان ماست یونانی (‪ 190‬کالری)‬ ‫مجموع کالری‪615 :‬‬ ‫ترکیب دوم‬ ‫‪2‬‬ ‫نصف فنجان جو دو سر (‪ 300‬کالری)‬ ‫‪ 2‬قاشق غذاخوری کره بادام زمینی (‪ 190‬کالری)‬ ‫یک چهارم فنجان کشمش (‪ 100‬کالری)‬ ‫نصف فنجان ماست یونانی (‪ 80‬کالری)‬ ‫مجموع کالری‪670 :‬‬ ‫ترکیب سوم‬ ‫‪3‬‬ ‫باریتوی تخم مرغ با سیب زمینی خرد شده و اسفناج‬ ‫و سالسا (‪ 530‬کالری)‬ ‫نصف فنجان ماست با نصف فنجان انواع توت (‪120‬‬ ‫کالری)‬ ‫مجموع کالری‪650 :‬‬ ‫با حداقل برنامه ریزی‪ ،‬این نوع ضیافت سالم‬ ‫صبحگاهی بیشتر از یک توقف در کافی شاپ‬ ‫طول نمی کشد‪ ،‬شاید هم کمتر‪ .‬این‬ ‫نوع تغذیه برای سالمتی و تناسب‬ ‫شما و همچنین عملکردتان‬ ‫روی دوچرخه بسیار‬ ‫مفیدتر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪53 /‬‬ ‫پزشکی ‪Medical /‬‬ ‫روانشناسی‬ ‫روانشناسیمثبت‬ ‫پانزده دلیل برای اینکه چرا دوچرخه سواری شادی افرین است‬ ‫‪ / parktool.com‬بهروز اخوان‬ ‫دوچرخه سواری یک ورزش زیباست‪ .‬ما همیشه این موضوع را می شنویم و در هنگام سواری و مسابقه تجربه اش می کنیم‪ .‬تعداد بسیاری از ما که گرفتار لذت‬ ‫دوچرخه سواری شده ایم‪ ،‬می دانیم که سواری تا چه اندازه باعث خوشحالی ما می شود‪ .‬اما چه چیزی باعث می شود که تا این حد عاشق دوچرخه سواری باشیم؟ چرا‬ ‫ما بی اراده به سمت ان کشیده می شویم؟ چرا دوچرخه سواری ما را طوری شاد می کند که احتماالً تنیس‪ ،‬شنا و یا فوتبال نمی توانند؟‬ ‫علم روان شناسی مثبت گرا به بررسی این موضوع می پردازد که چه چیزی بیش از همه باعث می شود زندگی ارزش زندگی کردن را داشته باشد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫دوچرخه سواری چنان ویژگی های شادی اوری دارد که ورزش های اندک دیگری می توانند در این زمینه با ان برابری کنند‪ .‬بسیاری از ورزش های دیگر تنها تعداد محدودی‬ ‫از این خصوصیات را دارند‪ ،‬درحالی که دوچرخه سواری می تواند در گروه ورزش های انگشت شماری قرار گیرد که دارای همه ان ویژگی ها هستند‪.‬‬ ‫در ادامه به پانزده دلیل شادی افرینی دوچرخه سواری برای ما‪ ،‬بر اساس علم روان شناسی مثبت گرا اشاره می شود‪:‬‬ ‫سالمت جسمی‬ ‫‪1‬‬ ‫ثابت شده است که ورزش های هوازی یکی از بهترین راه های دستیابی‬ ‫به سالمت جسمی هستند‪ .‬وقتی ما از نظر جسمی متناسب هستیم‪ ،‬بدنمان بهتر‬ ‫کار می کند‪ .‬این یک اصل کام ً‬ ‫ال پذیرفته شده است‪ ،‬بنابراین لزومی ندارد که در‬ ‫این مقاله به بررسی جزئیات بیشتری درباره ان بپردازیم‪.‬‬ ‫سالمت ذهنی‬ ‫‪2‬‬ ‫افراد سالم و متناسب به طور کلی شادتر از افراد بیمار و نامتناسب هستند‪.‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬اضطراب و استرس در افرادی که از سالمت فیزیکی برخوردارند‪،‬‬ ‫پایین تر است‪ .‬دوچرخه سواری سالمت ذهنی را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری یک ورزش اجتماعی است‬ ‫‪3‬‬ ‫من اگر یک موج سوار باشم‪ ،‬باید تنها به اقیانوس بروم و خودخواهانه و‬ ‫در ارامش‪ ،‬موج سواری کنم‪ .‬گهگاه‪ ،‬ممکن است موج سواران دیگری را ببینم که‬ ‫از ساحل به سوی من می ایند و احتماالً در دل انها را نفرین می کنم که کاش‬ ‫نقطه دیگری را انتخاب کنند‪ .‬اما دوچرخه سواری کام ً‬ ‫ال متفاوت است‪ .‬با اینکه‬ ‫ً‬ ‫سواری های تنها عالی هستند‪ ،‬ولی بهترین اوقات ما روی دوچرخه غالبا همان‬ ‫سواری های گروهی با دوستانمان است‪ .‬به عالوه‪ ،‬دوچرخه سواری برای شبکه سازی‬ ‫اجتماعی واقعاً عالی است‪ ،‬درحالی که تعداد اندکی از ورزش های دیگر دارای چنین‬ ‫خصوصیتی هستند‪.‬‬ ‫همگانی بودن‬ ‫‪4‬‬ ‫دوچرخه سواری ورزشی است که تقریباً هر فردی می تواند ان را انجام‬ ‫دهد‪ .‬این ورزش فوق العاده در دسترس است‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫لذت بخشی‬ ‫‪5‬‬ ‫لذت بردن کاری است که وقتی یک تجربه خوشایند را در ذهن‬ ‫«حال‬ ‫بزرگ نمایی می کنیم‪ ،‬انجام می دهیم‪ .‬لذت بردن یک تقویت کننده قدرتمند‬ ‫ِ‬ ‫خوب» است‪ .‬دوچرخه سواری ورزشی است که فرصت بزرگی برای لذت بردن در‬ ‫اختیار ما قرار می دهد‪.‬‬ ‫خواه تحسین خاموش یک نمای پانوراما (یک چشم انداز زیبا‪ ،‬منظره ای از باالی‬ ‫یک تپه محلی و یا یک پرتگاه) باشد یا نشاط پایین امدن سریع از یک شیب و یا‬ ‫قهوه و گپ زدن های بعد از سواری که در انها بهترین لحظات سواری گروهی با‬ ‫دوستان را احساس می کنیم‪ .‬دالیل فراوانی برای لذت بردن در طول (و پس از)‬ ‫بیشتر سواری های ما وجود دارد‪.‬‬ ‫قدرشناسی‬ ‫‪6‬‬ ‫قدرشناسی و لذت بردن غالباً شانه به شانه یکدیگرند‪ .‬به سختی می توان‬ ‫بدون داشتن حس قدرشناسی‪ ،‬لذت برد‪ .‬قدرشناسی درعین حال باعث شادی ما‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری ان لحظات خاموش ارزشمندی را در اختیارمان قرار می دهد که‬ ‫ما را از قدرشناسی و تواضع لبریز می کنند‪ .‬چنین وضعیتی که می تواند در باالی‬ ‫یک قله مشهور روی دهد‪ ،‬به همان اسانی می تواند در یک خیابان ساکت حومه‬ ‫شهر و هنگام طلوع خورشید اتفاق بیفتد‪ ،‬زمانی که روز اغاز می شود و ما ترکیبی‬ ‫از احساسات قدرشناسی‪ ،‬سپاس گزاری و تواضع را تجربه می کنیم‪ .‬گویی همه چیز‬ ‫در جهان درست است‪ ،‬حتی اگر اینطور نباشد‪ .‬به خاطر ان لحظه‪ ،‬درحالی که روی‬ ‫دوچرخه هستیم‪ ،‬احساس شادی می کنیم‪.‬‬ ‫اهداف‬ ‫‪ 7‬ما قب ً‬ ‫ال درباره انواع مختلف اهدافی که می توانیم در هنگام سواری دنبال‬ ‫کنیم‪ ،‬صحبت کرده ایم‪ .‬به نظر می رسد درحالی که مشغول ورزش و تالش برای‬ ‫پیشرفت و کسب مهارت هستیم‪ ،‬احساس بهتری درباره زندگی داریم‪ .‬دنبال کردن‬ ‫اهدافمان ما را شاد می کند‪.‬‬ ‫بازیابی‬ ‫‪8‬‬ ‫بازسازی واقعی‪ ،‬ترمیم کننده است‪ .‬این روند به ما کمک می کند‬ ‫تا خودمان را دوباره بسازیم‪ .‬با اینکه دوچرخه می تواند ما را از پا دربیاورد‪ ،‬اما‬ ‫ترمیم کننده نیز هست‪ .‬ما بهتر می خوابیم (که برای حال خوب‪ ،‬حیاتی است) و از‬ ‫سواری خود احساس جسمی و ذهنی بهتری داریم‪.‬‬ ‫موفقیت‬ ‫‪9‬‬ ‫بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارند که موفقیت یکی از عوامل کلیدی‬ ‫در ایجاد حال خوب در ماست‪ .‬دوچرخه سواری به سبب در دسترس بودن‪ ،‬یک‬ ‫منبع بی پایان از فرصت های موفقیت است‪ .‬خواه یک رکورد شخصی باشد یا یک‬ ‫سواری در فواصل طوالنی‪ ،‬یک تجربه اورست و یا دستیابی به یک هدف شخصی؛‬ ‫دستاوردهای دوچرخه سواری ما همیشه شادی بخش هستند‪.‬‬ ‫جاری شدن‬ ‫‪10‬‬ ‫بعضی از مردم‪ ،‬جاری شدن را راز شادی توصیف می کنند‪ .‬این حالت‬ ‫زمانی روی می دهد که ما ان قدر در چیزی درگیر می شویم که کام ً‬ ‫ال گذر زمان را‬ ‫فراموش می کنیم‪ .‬ما دیگر به هیچ چیز توجه نمی کنیم زیرا کام ً‬ ‫ال در یک کار غرق‬ ‫شده ایم‪ ،‬کاری که چالش برانگیز و جذب کننده است‪ .‬بعضی از درگیرکننده ترین‬ ‫تجربیات ما روی دوچرخه اتفاق می افتند‪.‬‬ ‫خوش بینی‬ ‫‪11‬‬ ‫افراد خوش بین معتقدند که اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و اینده‬ ‫درخشان به نظر می رسد‪ .‬انسان های خوش بین در مقایسه با افرادی که درباره‬ ‫اینده احساس هراس و نگرانی دارند‪ ،‬بسیار شادتر هستند‪ .‬دوچرخه سواران‬ ‫هدف گرا‪ ،‬قدرشناس و درگیر در ورزش خود هستند‪ ،‬بنابراین همیشه بی صبرانه‬ ‫در انتظار سواری بعدی خود (غالباً به ضرر سایر اولویت ها) می باشند و این‬ ‫خوش بینی به انها احساس خوبی می دهد‪.‬‬ ‫نقاط قوت‬ ‫‪12‬‬ ‫وقتی از نقاط قوت خود استفاده می کنیم‪ ،‬احساس خوبی داریم‪ .‬نقاط‬ ‫قوت ما کارهایی هستند که به خوبی انجام می دهیم‪ ،‬در ما احساس اعتبار ایجاد‬ ‫می کنند و برایمان انرژی بخش هستند‪ .‬وقتی عاشق دوچرخه سواری هستیم‪،‬‬ ‫معموالً می توانیم نقاط قوت خودمان را شناسایی کنیم و کمتر چیزی می تواند‬ ‫احساسی بهتر از این داشته باشد که وقتی از نقاط قوت خود بهر ه می گیریم‪.‬‬ ‫جست وجوی شور و هیجان و خطر‬ ‫‪13‬‬ ‫یکی از خصوصیات هیجان انگیز بسیاری از ورزش ها‪ ،‬فرصت هایی است‬ ‫که برای جست وجوی شور و هیجان فراهم می کنند‪ .‬تحقیقات نشان می دهند‬ ‫که فعالیت فیزیکی روشی برای براورده کردن نیاز ما به هیجان‪ ،‬سرزندگی و‬ ‫ماجراجویی است‪ .‬خطر کردن و فرصت هایی برای هیجان می توانند بخشی از‬ ‫هر سواری باشند‪ .‬حس پایین امدن سریع از یک سراشیبی‪ ،‬فشار یک مسابقه‬ ‫سرعت گروهی و یا چالش یک جاده خاکی می تواند احساس خوشایندی را در ما‬ ‫ایجاد کند که تا چند روز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مفهوم‬ ‫‪14‬‬ ‫یکی از مهم ترین مواردی که دوچرخه سواری می تواند ان را تسهیل نماید‪ ،‬مشارکت معنی دار در چیزی بزرگ تر از من یا تو است‪ .‬رویدادهایی از برنامه های‬ ‫دوچرخه سواری‪ ،‬فرصت هایی را برای به دست اوردن حس خوب با انجام کاری که عاشق ان هستیم‪ ،‬فراهم می کنند‪.‬‬ ‫داشتن مقاصد بزرگ تر در زندگی‪ ،‬مفهوم و در نهایت شادی بیشتری را برای ما به همراه خواهند داشت‪.‬‬ ‫احساسات مثبت‬ ‫‪15‬‬ ‫در نهایت به خاطر همه این دالیل و بسیاری موارد دیگر‪ ،‬ما در هنگام سواری‪ ،‬احساس خوبی داریم‪ .‬این روان شناسی مثبت گرای دوچرخه سواری است‪ .‬این ورزش‬ ‫معتادکننده است‪ ،‬احساس فوق العاده ای ایجاد می کند و وقتی توازن درست را ایجاد کنیم می تواند منابع اجتماعی‪ ،‬فیزیولوژی‪ ،‬روان شناسی و حتی شناختی ما را ارتقاء دهد‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪55 /‬‬ ‫پزشکی ‪Medical /‬‬ ‫پزشکی ‪Medical /‬‬ ‫مسمومیت مکمل های غذایی‬ ‫پیش بینی سرطان‬ ‫پیشگیری از سرطان‬ ‫مسمومیت غذایی‬ ‫مکمل های غذایی باعث مسمومیت بیشتر مردم می شوند‬ ‫ایا با یک ازمایش ساده می توان سرطان را پیش از گسترش تشخیص داد؟‬ ‫امیر حسین پوات‬ ‫اینکه ویتامین ها و مکمل های غذایی در قفسه فروشگاه ها در دسترس قرار‬ ‫دارند‪ ،‬به معنای ان نیست که محصوالت مذکور بی خطرند‪ .‬یک پژوهش‬ ‫در مجله ‪ Journal of Medical Toxicology‬نشان می دهد که از سال ‪2005‬‬ ‫تا ‪ ،2012‬میزان مسمومیت مربوط به مکمل های غذایی‪ 49 ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬این افزایش پس از کاهشی تقریباً ‪ 9‬درصدی در بین سال های ‪ 2002‬تا‬ ‫‪ 2005‬رخ داده است که دلیل اصلی ان ممنوعیت ‪( Botanical ma juang‬که‬ ‫با نام ‪ Ephedra‬شناخته می شود) توسط سازمان سرپرستی غذا و داروی ایاالت‬ ‫متحده (‪ )FDA‬بود که با حمالت قلبی و سکته مغزی ارتباط داشت‪.‬‬ ‫مکمل های هومئوپاتی* (‪ )Homeopathic‬در بیشترین تعداد تماس ها یعنی ‪36‬‬ ‫درصد از مجموع انها دخیل بوده اند‪ ،‬درحالی که مکمل های گیاهی (‪)Botanical‬‬ ‫با ‪ 32‬درصد و مکمل های هورمونی (شامل مالتونین برای کمک به خواب و‬ ‫تقویت کننده های هورمون های مردانه) با ‪ 15‬درصد در رتبه های بعدی قرار‬ ‫داشته اند‪ .‬تنها ‪ 5‬درصد از مسمومیت به پی امدهای پزشکی جدی منتهی شده اند‬ ‫که اکثر قریب به اتفاق انها در بچه ها بوده است‪ .‬محصوالت انرژی زا و مکمل های‬ ‫گیاهی بیشترین نقش را در بروز عواقب جدی داشته اند‪.‬‬ ‫ی یابید که اکثر موارد روی مردان‬ ‫اگر فقط محصوالت انرژی زا را بررسی کنید‪ ،‬درم ‬ ‫باالی شش سال تاثیر گذاشته اند‪ .‬همچنین از هر چهار مورد‪ ،‬یکی به طور عمدی در‬ ‫معرض چنین محصوالتی قرار گرفته بوده است‪ .‬پژوهشگران می گویند محصوالت‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫انرژی زا غالباً شامل ترکیبی از کافئین با مواد دیگری از قبیل تائورین (‪،)Taurine‬‬ ‫گوارا (‪ ،)Quarana‬جینسنگ (‪،L-Carnitine ،Ginkgo Biloba ،)Ginseng‬‬ ‫خار مریم و ویتامین ‪ B‬هستند‪ .‬این ترکیبات به ایجاد بی نظمی تپش قلب‪ ،‬تشنج و‬ ‫تنفس سریع مربوطند‪ .‬همچنین گزارش شده است که نوشیدنی های انرژی زا باعث‬ ‫ابتالی یک مرد به هپاتیت شده است‪.‬‬ ‫در مورد مکمل های گیاهی‪ ،‬ماده ای با نام ‪( Yohimbe‬که غالباً برای تقویت قوای‬ ‫جنسی مردان استفاده می شود) بیشترین احتمال خطر را داشته است‪ .‬بر اساس‬ ‫نتایج پژوهش‪ ،‬حدود ‪ 30‬درصد از همه مواردی که در معرض این ماده قرار گرفته‬ ‫بودند به مشکالت متوسط یا جدی دچار شدند‪ .‬مکمل های گیاهی ممکن است‬ ‫مشکالتی از قبیل باال رفتن تپش قلب‪ ،‬از کار افتادن کلیه ها و یا حمله قلبی را ناشی شوند‪.‬‬ ‫تحقیقات محققان‪ ،‬نیاز به قانون گذاری ‪ FDA‬درباره محصوالت انرژ ی زا و‬ ‫‪ Yohimbe‬را نشان می دهد‪ ،‬هما ن طور که بیش از ده سال پیش در‬ ‫مورد ‪ Ma Huang‬قانون گذاری شده بود‪ .‬بنابراین اگر به فکر استفاده از مکمل ها‬ ‫هستید‪ ،‬بهتر است ابتدا با پزشک خود مشورت کنید‪ .‬نتایج تحقیقات نشان داده اند‬ ‫که برخی مکمل ها در صورت استفاده هم زمان با سایر دارو ها‪ ،‬احتمال خطر باالتری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫*هومئوپاتی یک شیوه درمانی جایگزین در پزشکی و در حیطه طب مکمل است که گفته‬ ‫می شود با تحریک سیستم ایمنی بدن ‪ ،‬فرد را به سمت بهبود و تقویت سوق می دهد‪.‬‬ ‫دشوارترین بخش از تشخیص سرطان در یک بیمار‪ ،‬زمان تشخیص است‪.‬‬ ‫به این معنی که سرطان ان قدر زود شناسایی شود تا امکان درمان موثر ان‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬اکنون محققان مرکز سرطان ‪،John Hopkins Kimmel‬‬ ‫راه حلی احتمالی برای تشخیص عالئم حتی پیش از ظاهر شدن انها یافت ه اند‪ :‬یک‬ ‫ازمایش خون ساده و غیرتهاجمی‪.‬‬ ‫پژوهش جدیدی در ‪ ،Science Translational Medicine‬منتشر شده‬ ‫است‪ .‬پژوهشگران در این پژوهش‪ ،‬یک ازمایش غربالگری را مورد بررسی قرار‬ ‫داده اند که در افراد ظاهرا ً سالم نیز می توان از ان استفاده کرد‪ .‬انها ازمایش مذکور‬ ‫را با تجزیه و تحلیل نمونه های خون دویست بیمار مبتال به سرطان های سینه‪ ،‬ریه‪،‬‬ ‫تخمدان و روده بزرگ برای بررسی جهش ها در حدود شصت ژن که با سرطان های‬ ‫مختلفی ارتباط داشته اند‪ ،‬ارتقاء داده اند‪.‬‬ ‫پروفسور ‪ ،Victor Velculescu‬استاد تومورشناسی در مرکز سرطان ‪John‬‬ ‫‪ ،Hopkins Kimmel‬می گوید‪« :‬چالش اصلی‪ ،‬اصالح و ارتقاء یک ازمایش‬ ‫خون بود که بتوان با ان احتمال سرطان را بدون اگاهی از وجود جهش های‬ ‫ژنتیکی در تومور یک شخص پیش بینی کرد»‪ .‬وقتی محققان از این ازمایش روی‬ ‫افرادی که ابتالی انها به سرطان تایید شده بود‪ ،‬استفاده کردند‪ ،‬توانستند ‪62‬‬ ‫درصد از انها را به دقت با مراحل یک و دو سرطان شناسایی کنند‪.‬‬ ‫‪ Velculescu‬اضافه می کند‪« :‬این مطالعه نشان می دهد که شناسایی زودهنگام‬ ‫سرطان با استفاده از تغییرات ‪ DNA‬در خون‪ ،‬امکان پذیر است»‪ .‬در بین ‪ 42‬نفری‬ ‫که با سرطان روده بزرگ تحت مطالعه قرار داشتند‪ ،‬پژوهشپگران توانستند نیمی‬ ‫از هشت بیماری که در مرحله یک سرطان بودند و ‪ 89‬درصد از بیمارانی که در‬ ‫مرحله دو قرار داشتند را با استفاده از ازمایش خون به طور صحیح شناسایی کنند‪.‬‬ ‫در مورد سرطان ریه‪ ،‬از ‪ 71‬بیمار مبتال‪ 45 ،‬درصد از افرادی که در مرحله اول‬ ‫بودند و همچنین ‪ 72‬درصد از افرادی که در مرحله دو سرطان بودند به طور صحیح‬ ‫شناسایی شدند‪ .‬این یک دستاورد بزرگ است‪ ،‬مخصوصاً به این دلیل که سرطان‬ ‫روده بزرگ و ریه در مراحل اولیه خود تقریباً هیچ عارضه یا نشانه ای ندارند‪ ،‬اما‬ ‫بر اساس گزارش انجمن سرطان امریکا در بین سه سرطان شایعی قرار دارند که‬ ‫ساالنه بیشترین مرگ و میرها را ناشی می شوند‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه وقتی محققان این ازمایش را روی ‪ 44‬نفر که مبتال به سرطان‬ ‫نبودند انجام دادند‪ ،‬هیچ گونه جهشی در خون انها مشاهده نشد‪ .‬این بدان معنی‬ ‫است که مشاهده نتایج مثبت کاذب در این ازمایش بعید خواهد بود‪ ،‬بنابراین به‬ ‫افراد سالم گفته نخواهد شد که احتماالً سرطان دارند‪ .‬این موضوع یکی از مشکالت‬ ‫سایر ازمایش های غربالگری مانند اسکن ‪ CT‬برای سرطان ریه است که غالباً نتایج‬ ‫مثبت کاذبی را ارائه کرده و می تواند به ازمایش های غیرضروری بعدی منتهی شود‪.‬‬ ‫محققان می گویند با اینکه نتایج امیدوارکننده است‪ ،‬ولی باید مطالعات بیشتری‬ ‫درباره ازمایش مذکور از طریق بررسی نمونه های بیشتر صورت بگیرد تا از کارایی‬ ‫ان اطمینان حاصل شود‪ .‬به هر روی‪ ،‬این یک کشف نویدبخش در دنیای پیچیده‬ ‫تشخیص سرطان است‪.‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪57 /‬‬ Bicycle and Nature Magazine Summer 2017 lasse; Vol: 2 No: 6 Proprietor: Ali Khakban Manager & Editor in Chief: Mohammad Mehdi Khakban Consultant Editor: Mohammad Abkhiz Editorial Secretary: Mohammad Reza Khakban Translation: Mohammad Nader, Somayeh Peymannik Editor: Marzieh Maleki Contvibutors: Mohsen Mohammadi, Mehrnoosh Naghsh, Behrooz Akhavan, Mohammad Nader, Somayeh Peymannik, Pooya Khodaparast, Mohamd Ali Memar Sadeghi, mohamad Reza Khakban, Amir Hosein Poat, Mohammad Mehdi Khakban Design and Layout: Golnaz Akhavan Photography: Mostafa Jaafari Print and Binding: Andisheh Bartar Complex Head Office: P.O.Box: Tel: Mobile: Website: Email: 59 / ‫دوچرخه و طبیعت‬ 1983817911 ,Tehran, Iran +9821-44783452 +98-9123931371 w w w.d o cha k hehmag .i r mag.docharkheh@gmail.com 1397 ‫ بهار‬/ ‫ شماره هشتم‬/ 58 ‫باشگاه دوچرخه جامین‬ ‫اولین باشگاه و پیست دوچرخه سواری کوهستان‬ ‫جهت اموزش و فعالیت افتتاح گردید و همه‬ ‫روزه اماده ارائه خدمات به عالقه مندان و‬ ‫مخاطبین این رشته می باشد‪.‬‬ ‫تلفن‪88624773 - 09109099987 :‬‬ ‫‪www.jaminclub.com‬‬ ‫اولین کتاب جامع دوچرخه کوهستان در ایران‬ ‫مولفین‪:‬محمدعلیمعمارصادقی‪،‬دکترشهریارصادقی‬ ‫در دنیا دو نوع دوچرخه سوار وجود دارد‪ ،‬انسانهایی‬ ‫که به دنبال راه های هموار و از قبل اماده می روند‬ ‫و انسانهایی که به دنبال راه های ناهموار و ناشناخته اند‪.‬‬ ‫‪www. gashta.com‬‬ ‫کمیته دوچرخه سواری‬ ‫همگانی ایران‬ ‫اموزش تکنیکهای دوچرخه سواری‬ ‫برنامه های تمرینی جهت شرکت در مسابقات دوچرخه سواری‬ ‫تورهای متنوع طبیعت گردی و تفریحی‬ ‫برنامه های هفتگی دوچرخه سواری شهری با هدف توسعه فرهنگ‬ ‫استفاده از دوچرخه وسیله تردد سریع و پاک‬ ‫مشاوره جهت تهیه دوچرخه و تجهیزات با قیمتهای متنوع با‬ ‫تخفیف و اقساط‬ ‫سرپرستومربی‪ :‬مهیارمخصوص‪ ،‬مربیسطح‪ ۲‬ومکانیسیندوچرخه‬ ‫‪@Mahyar1980‬‬ ‫ایدی تلگرام ‪:‬‬ ‫‪۰۹۳۷۴۵۴۹۳۰۹‬‬ ‫شماره تماس ‪:‬‬ ‫ادرس صفحه رسمی اینستاگرام‪WEST.TEHRAN.CYCLISTS :‬‬ ‫‪@WTCCH‬‬ ‫لینک کانال تلگرام ‪:‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫‪instagram:‬‬ ‫‪iran_cycling_for_all‬‬ ‫‪telegram:‬‬ ‫‪irancycling_forall‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪61 /‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬ ‫دوچرخه و طبیعت ‪63 /‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ /‬شماره هشتم ‪ /‬بهار ‪1397‬‬

آخرین شماره های فصلنامه دوچرخه و طبیعت

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 6

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 6

شماره : 6
تاریخ : 1396/05/15
فصلنامه دوچرخه و طبیعت 5

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 5

شماره : 5
تاریخ : 1396/02/15
فصلنامه دوچرخه و طبیعت 4

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 4

شماره : 4
تاریخ : 1395/11/15
فصلنامه دوچرخه و طبیعت 3

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 3

شماره : 3
تاریخ : 1395/08/15
فصلنامه دوچرخه و طبیعت 2

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 2

شماره : 2
تاریخ : 1395/05/15
فصلنامه دوچرخه و طبیعت 1

فصلنامه دوچرخه و طبیعت 1

شماره : 1
تاریخ : 1395/02/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!