ماهنامه تیتر صبح شماره 2 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه تیتر صبح شماره 2

صفحه بعد

ماهنامه تیتر صبح شماره 2

ماهنامه تیتر صبح شماره 2

‫‪ne‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬ ‫ماهنامه اقتصادی‬ ‫مردم باید‬ ‫شهریورماه ‪1396‬‬ ‫قیمت‪ 18000 :‬تومان‬ ‫اثراقتصادمقاومتیرادرزندگیببینند؛اکنوناینگونهنیست‬ ‫انتقادرهبرمعظمانقالبازاجرایضعیفبرنامههای‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫تولد اینترنت‬ ‫نسلپنجم‬ ‫نتیجهجلسهولیالهسیف‪،‬محمد‬ ‫شریعتمداریوعلیربیعی‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت رونق تولید‬ ‫شتاب می گیرد‬ ‫حرکت به‬ ‫سوی تعالی در‬ ‫شرکت سایپا یدک‬ ‫تقویتروابط‬ ‫ایران و ترکیه در‬ ‫حوزهمالیواقتصادی‬ ‫نشستمسئوالنبانکیایرانوترکیهقبلاز‬ ‫سفر اردوغان به ایران‬ ‫مجلهتخصصیاقتصادی‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خو د ر و سا ز ی‬ ‫بانک مهر اقتصاد نمادت بانکداری اسالمی‬ ‫و بدون ربا و حامی تولید و کار افرینی در کشور‬ ‫تشکیل ستاد گرامیداشت هفته‬ ‫بانکداری اسالمی در بانک مهر اقتصاد‬ ‫معاون اعتبارات و بین الملل بانک مهر اقتصاد از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته بانکداری اسالمی در این بانک خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک مهر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬ایرج نیک اختر معاون اعتبارات و بین الملل بانک با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد اقدامات موثر و تجارب ارزنده ای در حوزه پیاده سازی بانکداری‬ ‫بدون ربا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به فرا رسیدن هفته بانکداری اسالمی و تشکیل ستاد گرامیداشت این هفته برنامه های متنوعی چون تدوین سند راهبردی‬ ‫بانکداری اسالمی‪ ،‬ارائه الگوی عملی استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا‪ ،‬برنامه های مختلف اموزشی و نظارت شرعی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اگر شما هم بیش از حد‬ ‫به شکالت و شیرینی جات‬ ‫وابستگی دارید و هر روز‬ ‫به فکر خرید خوراکی های‬ ‫شیرین هستید‪ ،‬ممکن است‬ ‫افسردگی داشته باشید و‬ ‫برای داشتن حال خوب به‬ ‫شیرینی جات پناه می برید‪.‬‬ ‫روانشناسان بر این باورند‬ ‫که اعتیاد به شکر می تواند‬ ‫ریشه های روانشناختی و‬ ‫احساسی داشته‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫معاون اعتبارات و بین الملل‬ ‫بانک تصریح کرد‪ :‬ستاد‬ ‫گرامیداشت هفته بانکداری‬ ‫اسالمی از چهار کمیته‬ ‫ارزیابی و نظارت‪ ،‬اموزش‬ ‫و ترویج‪ ،‬اقتصاد مقاومتی و‬ ‫اطالع رسانی و اجرا تشکیل‬ ‫شده و روسای ادارات امور‬ ‫شعب استان ها به عنوان‬ ‫رئیس و روسای دوایر‬ ‫اعتبارات و بین الملل به‬ ‫عنوان دبیر ستاد در نظر‬ ‫گرفته شده اند‪.‬‬ ‫‪ / 3‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 2‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتقرار بانکــداری‬ ‫اســامی کلیدی ترین عنصــر تاثیرگذار در‬ ‫تحقــق منویات مقام معظــم رهبری(مدظله‬ ‫العالی) در خصوص اقتصاد مقاومتی می باشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با اجرای کامل این برنامه ها به ســهم خود‬ ‫در پیاده ســازی بانکــداری بدون ربــا و تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی نقش افرین باشیم‪.‬‬ ‫نیــک اختــر‪ ،‬انجــام اقدامــات راهبــردی و هدفمند‬ ‫برای پیاده ســازی بانکداری اســامی‪ ،‬ترویج فرهنگ‬ ‫و کارکردهای بانکداری اســامی در بیــن احاد جامعه‪،‬‬ ‫تالش یکپارچه و ســازمان یافته در جهت همراه سازی‬ ‫شــبکه بانکی برای اجرای بانکداری اســامی‪ ،‬بســتر‬ ‫ســازی برای کمک به تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫توســعه اعتماد عمومی و ایجاد شــاخص و الگو در این‬ ‫زمینه و معرفی بانک مهــر اقتصاد به عنوان پرچم دار‬ ‫و پیشــرو در حوزه اســتقرار بانکداری بدون ربا را از‬ ‫مهم ترین اهداف تشکیل این ستاد عنوان کرد‪.‬‬ ‫معاون اعتبارات و بین الملل بانک تصریح کرد‪ :‬ســتاد‬ ‫گرامیداشــت هفته بانکداری اســامی از چهار کمیته‬ ‫ارزیابی و نظارت‪ ،‬اموزش و ترویــج‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‬ ‫و اطالع رسانی و اجرا تشــکیل شده و روسای ادارات‬ ‫امور شــعب استان ها به عنوان رئیس و روسای دوایر‬ ‫اعتبــارات و بین الملــل به عنــوان دبیر ســتاد در نظر‬ ‫گرفته شده اند‪.‬‬ ‫نیــک اختــر ابــراز داشــت‪ :‬دیــدار بــا نماینــدگان‬ ‫ولی فقیــه در اســتان ها و ائمــه جمعه شهرســتان ها‪،‬‬ ‫دیدار بــا فرماندهان محترم ســپاه‪ ،‬ایجاد نمایشــگاه‬ ‫بانکداری اســامی در محــل برگــزاری نمــاز جمعــه و‬ ‫سخنرانی مشــاورین فرهنگی بانک پیش از خطبه های‬ ‫نمــاز جمعــه اســتان ها از جملــه اقداماتی اســت که‬ ‫متولیان این ستاد در دستور کار قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیدواری کرد تا با اجــرای بانکداری بدون‬ ‫ربا شــاهد کاهش دغدغه مقــام معظم رهبری(مدظله‬ ‫العالــی)‪ ،‬مراجع عظــام تقلید و علما در مــورد عملکرد‬ ‫شــبکه بانکی‪ ،‬تحقق اقتصاد مقاومتــی‪ ،‬انجام معامالت‬ ‫واقعی‪ ،‬کســب و کار حالل و توســعه اجتماعی کشــور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نیک اختر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات‬ ‫بانک مهر اقتصاد در حوزه حمایت از طرح های اقتصاد‬ ‫مقاومتی اشــاره کــرد و گفت‪ :‬در ســال ‪ 1395‬مبلغی‬ ‫بالغ بــر ‪ 188‬میلیارد و ‪ 469‬میلیون ریــال به تعداد‬ ‫‪ 563‬هــزار و ‪ 113‬فقــره‪ ،‬تســهیالت بــه واحدهــای‬ ‫تولیــدی داخلــی نظیــر شــرکت های ایران خــودرو‪،‬‬ ‫ســایپا‪ ،‬گروه صنعتی انتخاب‪ ،‬فوالد کاوه بندر عباس‪،‬‬ ‫رایان ســایپا‪ ،‬گروه صنعتی مپنا‪ ،‬پتروشــیمی بوشهر‪،‬‬ ‫داروســازی دکتــر عبیــدی‪ ،‬فــوالد مبارکــه‪ ،‬پــارس‬ ‫خودرو‪ ،‬شــرکت هــای میدکــو‪ ،‬مس ایرانیــان‪ ،‬فوالد‬ ‫بوتیای ایرانیان و تک نان جنوب پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تفاهم نامه ســه جانبه ای کــه بین این‬ ‫بانــک‪ ،‬بسیج ســازندگی و بنیاد تعاون سازمان بســیج‬ ‫منعقــد شــد ارائــه ‪ 5‬هــزار و ‪ 50‬میلیــارد ریــال به‬ ‫تعداد ‪ 32‬هزار و ‪ 954‬فقره تســهیالت به عرصه های‬ ‫مختلــف اقتصاد مقاومتــی ماننــد پرورش ابزیــان‪،‬‬ ‫احــداث حوضچه هــای ماهــی‪ ،‬احــداث واحدهــای‬ ‫پــرورش ماکیان و شــترمرغ‪ ،‬اصــاح و احیــاء باغات‪،‬‬ ‫کاشــت گیاهان دارویی و ایجــاد واحدهــای پــرورش‬ ‫زنبور عســل نیــز در دســتور کار قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫موسسه تعالی اندیش راه دانش از تاریخ‪۱۳۸۹/۱۱/۱۹‬‬ ‫بــادریافــتمجوزاعزامدانشــجوبــهخــارجازکشــورازوزارت‬ ‫علومتحقیقاتوفناوریفعالییتخودرااغازنمودهاست‪.‬‬ ‫همچنیــن در حــوزه‪  ‬ســایر کشــور هــا بــا دانشــگاهای ایــن کشــور هــا‬ ‫بــه طورمســتقیم همــکاری متقابــل داشــته و بــه عالقمنــدان تحصیــل در این‬ ‫ـجویی ارائــه مــی نمایــد‪.‬‬ ‫ـات دانشـ‬ ‫ـورها خدمـ‬ ‫کشـ‬ ‫ـش بــا افتخــار اعــام مــی نمایــد کــه‬ ‫ـش راه دانـ‬ ‫ـی اندیـ‬ ‫موسســه تعالـ‬ ‫ـال کار مســتمر کــه عــاری از خطــا نبــوده اســت موفــق بــه اخــذ‬ ‫پــس از ‪ 7‬سـ‬ ‫ـدی گردیــده اســت ‪.‬‬ ‫پذیــرش ‪ ۹۸‬درصـ‬ ‫مو سســه‬ ‫تعالی اندیش‬ ‫راه دانــش‬ ‫تحصیل رایگان‬ ‫در خارج از کشور‬ ‫با مجوز رسمی وزارت علوم‬ ‫‪86082079-021     ‬‬ ‫‪86084190-021‬‬ ‫‪www.taalidanesh.com‬‬ ‫‪www.lfcji.com‬‬ ‫از دیگــر ویژگــی هــای موسســه تعالــی اندیــش راه دانــش ایــن اســت‬ ‫کــه کارشناســان مــا بــه طــور مســتقیم بــا روســای دپارتمــان هــا ‪ ،‬اســاتید ‪ ،‬و‬ ‫مدیــران اموزشــی دانشــگاههای مختلــف در کشــور هــای مقصــد در ارتبــاط‬ ‫بــوده و موسســه جهــت اخــذ پذیــرش نیــاز بــه نماینــده یــا وکیــل نــدارد‬ ‫موسســه تعالــی اندیــش راه دانش در ابتدا تنهــا ‪ ۲۰%‬هر قــرارداد را‬ ‫از متقاضــی دریافــت مــی نمایــد در صورتــی که برابر بــا قوانیــن وزارت علوم‬ ‫مــی توانــد در ابتــدای هــر قــرارداد ‪ ۵۰%‬از کل مبلــغ قــرارداد را دریافــت‬ ‫مــی نماید‬ ‫موسســه تعالــی اندیــش راه دانــش ایــن افتخــار را دارد که بتواند‬ ‫از ســایت موسســه بــه عنــوان کامــل تریــن و بــه روزتریــن ســایت در‬ ‫ـایت‬ ‫ـن سـ‬ ‫مجموعــه ســایت هــای اعــزام دانشــجو یــاد کنــد و انچــه در ایـ‬ ‫مــی خوانیــد حاصــل تــاش شــبانه روزی ایــن موسســه اســت ‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن بخــش هــای ایــن ســایت بخــش فــرم مشــاوره رایگان اســت کــه در‬ ‫صــورت تکمیــل ایــن فــرم مشــاوران موسســه با شــما تمــاس خواهنــد گرفت‬ ‫و راهنمایــی هــای الزم را بــه شــما ارائــه مــی نماینــد ‪ .‬در ایــن ســایت از زیاده‬ ‫ـری شــده و ســعی شــده مفاهیــم و اطالعات‬ ‫ـو گیـ‬ ‫ـا پروری جلـ‬ ‫ـی و رویـ‬ ‫گویـ‬ ‫نســبی در کوتــاه تریــن شــکل ممکــن ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در اخر امیدواریم که بتوانیم خدمت گذاری‬ ‫مناسب برای شما عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫‪۰۲۱۸۶۰۸۱۸۷۴ – ۰۲۱۸۶۰۸۲۰۷۹‬‬ ‫‪۰۲۱۸۶۰۸۵۲۹۴‬‬ ‫معاونت بازرگاین‬ ‫کوروش کوشا‬ ‫عکاس‬ ‫سامان رحمت ابادی‬ ‫امیر فواد محسنی‬ ‫سردبیر و قائم مقام‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫وحید مایلی‬ ‫دبیر ادیب‬ ‫ساالر عبدی‬ ‫ویراستار‬ ‫ندا نوری‬ ‫گرافیک‬ ‫ایمان رفاقتی‬ ‫‪Commerce‬‬ ‫سحر اسالم فر‬ ‫مریم معمار‬ ‫مریم چگینی‬ ‫لیال بابایی‬ ‫افسانه پورمرادی‬ ‫‪DESIGNER‬‬ ‫مدیران‬ ‫بازرگاین‬ ‫‪Market secretary‬‬ ‫دبیر بازار‬ ‫سرمایه‬ ‫‪The editor Literary secretary EDITOR&CHIEF‬‬ ‫رامین بابایی‬ ‫‪Photographer commercial anager Concessionaire‬‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫و صاحب امتیاز‬ ‫‪Titr-e-sobh‬‬ ‫ماهنامهتخصصی‬ ‫اقتصادی‬ ‫تیترصبح‬ ‫سال اول شماره دوم‬ ‫هیاتعلمی‪:‬‬ ‫دکتربهرامیان‪ :‬استادیار و عضو‬ ‫هیات علمیدانشگاهامریکاییگیرنهو‬ ‫پژوهشگرارشدگروهپژوهشیاقتصادی‬ ‫کمبریجدردانشگاهکوئینزکانادا‬ ‫دکتر علی ملکی‪ :‬استاد و هیات علمی‬ ‫دانشگاهعلموصنعت‪،‬برگزیدهبنیاد ملی‬ ‫نخبگان‪ ،‬چندین دوره برگزیده و پژوهشگر‬ ‫برتر دانشگاهی‪ ،‬طراح طرح های کاربردی‬ ‫وصنعتی‪،‬برندهجایزهجهانیدانشمند‬ ‫برجستهشیمیازاتحادیهبینالمللی‬ ‫شیمی در سال ‪2016‬‬ ‫مهندستوحیدشوطی‪:‬تحصیل کرده‬ ‫علوم فضاییازدانشگاهماتیمسکو‪،‬‬ ‫دانشمندبرجستهعلومهوا فضا‪،‬تحلیلگر‬ ‫برجسته مسائل اقتصادی و سیاسی در‬ ‫داخل و خارج از کشور‪ ،‬نویسنده کتاب‬ ‫مبانیاقتصادمقاومتی‬ ‫دکترسیدمسعودهاشمی‪:‬عضوبنیاد‬ ‫ملینخبگان‪،‬عضومعاونتتوسعهمنابع‬ ‫معاونتعلمی فناوریریاست جمهوری‪،‬‬ ‫پژوهشگر و مخترع صنایع دانش بنیان‪،‬‬ ‫بیش از پنجاه جایزه داخلی و جهانی در‬ ‫زمینهاختراعاتوعلوم دانش بنیان‬ ‫مهندسوحیدمایلی‪:‬کارشناسو‬ ‫تحلیلگراقتصادی‪،‬مشاوروطراح‬ ‫پروژه های صنعتی و طرح های اقتصادی‪،‬‬ ‫مولف چندین مقاله و کتاب در زمینه های‬ ‫مختلفاقتصادیواقتصاد مقاومتی‬ ‫ناظرچاپ‪:‬مسعودجعفری‬ ‫لیتوگرافیوچاپ‪:‬چاپخانهصبا‬ ‫سایرهمکاران‪:‬ابوالفضلشکری‪-‬‬ ‫مهدی مهارتی ‪ -‬منوچهر اقایی ‪ -‬شیما‬ ‫اصغری ‪ -‬نوشین پناهنده ‪-‬محمد‬ ‫مهدی خلجی ‪ -‬مجید مسروری ‪ -‬الهام‬ ‫خلیلی خو ‪ -‬یاسر بابایی ‪ -‬سعاد سودانی‬ ‫زاده ‪ -‬سعید اصالنی‪-‬پروا نادری‬ ‫مجریپخشماهنامه‪:‬واحدبازرگانی‬ ‫تیترصبح‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان مطهری ‪ -‬تقاطع‬ ‫شریعتی ‪ -‬پالک یک ‪ -‬واحد هشت‬ ‫تلفن‪ 88269805 :‬فکس‪:‬‬ ‫‪88436603‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫‪titrebartar.ir‬‬ ‫‪titre-sobh.ir‬‬ ‫‪T‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫‪S‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫اقتصاددرسیره امامحسینعلیهالسالم‬ ‫مردمبایداثراقتصادمقاومتیرادرزندگیببینند؛اکنون‬ ‫اینگونهنیست‬ ‫ایرانمیتواندباپتانسیلرشدیکتریلیوندالریدربیستسالپیش‬ ‫روامیدبخش تریناقتصادنوظهورجهانشود‬ ‫اقتصاداسالمی‬ ‫تقابل هایانحرافاتاحتمالیاقتصادمقاومتیوتحریم هایاقتصادی‬ ‫یک جانبهکشورهابامنافعمردمیوکشورهادرجامعهجهانی‬ ‫امضایقراردادبازیافت گازمشعلدرپارسجنوبی‬ ‫بینایرانوفرانسه‬ ‫صنعتنفت ‪ ۲‬سالپررونقراپیش روداریم‬ ‫تالشبرایحضورشرکت هایدانش بنیانایرانیدر‬ ‫کشورهایاسالمی‬ ‫اجالسسرانکشورهایکنفرانساسالمی بامحوریتعلم‪،‬فناوری‬ ‫ونواوریفرصتیطالییپیشرویجمهوریاسالمیایرانبرای‬ ‫دیپلماسیعلم‬ ‫تولداینترنتنسلپنجم‬ ‫تقویتروابطایرانوترکیهدرحوزهمالیواقتصادی‬ ‫صادرات‪ ،‬راهنجاتفوالدسازان ازرکودبازار داخل‬ ‫بزرگ ترینبازارخودروجهان‪ ،‬خودبهسومینتولیدکننده خودرو‬ ‫دردنیاتبدیلشدهاست‬ ‫حرکتبهسویتعالیدرشرکتسایپایدک‬ ‫دریکساله منتهیبه هفتـــــهدولت‪96‬‬ ‫عواملموثردرکارافرینیوموفقیتاقتصادی‬ ‫علتمقاومتسیاست گذاراندرمقابلتعدیلنرخارز‬ ‫ایندهبازارمسکن؛باید هاونباید ها‬ ‫اعطایتسهیالترونق تولید‪،‬شتابمی گیرد‬ ‫توجهجدیبهمحدودیت منابعابوصرفه جوییدر‬ ‫ابمصرفیکشاورزی‬ ‫تشکیلستادگرامیداشتهفتهبانکداریاسالمیدربانکمهراقتصاد‬ ‫‪CONTEXT‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سر د بیر‬ ‫وحید مایلی‬ ‫سردبیر‬ ‫اقتصاد مقاومیت در سیره امام حسین (ع)‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 8‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫بی هیچ شــک و گمانــی فریاد مقاومت امام حســین (ع)‬ ‫و مبــارزه با زیاده خواهــان در تمام جوانــب از جمله در‬ ‫عرصــه اقتصــادی در زمانــه مــا متوقف نخواهد شــد‪.‬‬ ‫چنانکه در ســالیان اخیر رهبر فرزانه انقالب با رویکرد‬ ‫در بیــن مــردم عادی مشــاهده می شــود‪ ،‬ولع و‬ ‫اسراف در استفاده از کاالی خارجی است‪.‬‬ ‫این در حالیســت که بدون تولید‪ ،‬اشتغال زایی‬ ‫ممکن نیســت‪ ،‬و تــدام تولید نیازمنــد توجه به‬ ‫بــازار داخلــی و مصــرف کاالی داخلی اســت‪ .‬با‬ ‫این حــال وقتی ما در ســیره امام حســین (ع) و‬ ‫اجــدادش دقت مــی کنیــم‪ ،‬قناعت پیشــگی و‬ ‫بی توجهی به دنیا و مادیاتش نگریسته می شود و‬ ‫عدالت گستری و مبارزه با اشرافی گری سرلوحه‬ ‫ایشــان بود به ویژه در مبارزه بــا بنی امیه که با‬ ‫ولع و دنیاپرســتی حکومت اســامی را از مسیر‬ ‫خود منحــرف و به حکومــت پادشــاهان نزدیک‬ ‫ساخته بودند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از افات اقتصاد مقاومتی که در پیوند‬ ‫با افت قبلی یعنی ولع و اســراف اســت‪ ،‬تســلط‬ ‫خوی اشــرافی گــری در بین مســئولین و به تبع‬ ‫ان در بین احاد جامعه اســت‪ .‬حقوق های نجومی‬ ‫و اختالس های میلیاردی نیــز از اثار همین خوی‬ ‫اشــرافی گری اســت‪ .‬در حالیکه ســاده زیستی‬ ‫و مــردم داری یکــی از ویژگی هــای بــارز ائمــه‬ ‫معصومین(ع) از جمله امام حسین(ع) است‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ایشــان با امــام حســن(ع) بــرادر‬ ‫گرامی شــان پیاده به حج می رفتنــد‪ ،‬تمام رجال‬ ‫و شــیوخ صحابه که با انها بودند به احترامشــان‬ ‫از مراکــب پیاده می شــدند و پیــاده می رفتند‪.‬‬ ‫این احترام امــام در نفوس نه بــرای ان بود که‬ ‫کاخ مجلل داشــت یا مرکب های سواری او گران‬ ‫قیمت بــود یا غالمان و ســربازان پیشــاپیش یا‬ ‫دنبال مرکب او می رفتند یا اینکه مسجد پیامبر‬ ‫را برای او خلوت می نمودند و راه ها را در مواقع‬ ‫امد و شــد او بر مردم می بســتند‪ ،‬نه! برای هیچ‬ ‫یک از این ها نبود‪ ،‬امام حســین علیه الســام با‬ ‫مردم زندگــی می کرد و از مردم جــدا نبود و در‬ ‫نهایــت ســادگی و تواضع بــود‪ .‬اما امــروز علی‬ ‫رغم توصیه های مقام معظــم رهبری در مذموم‬ ‫بودن اشــرافی گری‪ ،‬مســئوالن نظــرات رهبری‬ ‫را به درســتی درک نکرده اند و بــه دلیل همین‬ ‫موضوع و داشــتن خوی اشرافی گری نمی توانند‬ ‫با اقتصاد مقاومتی منطبق شوند‪.‬‬ ‫تــا زمانیکه بیکاری‪ ،‬فقر‪ ،‬درامد پایین و قدرت‬ ‫خریــد پاییــن وجــود داشــته باشــد اقتصــاد‬ ‫مقاومتی اجرا نشــده اســت‪ .‬اجــرای اقتصاد‬ ‫مقاومتــی نیازمنــد روحیــه جهــادی همــراه با‬ ‫ســامت اخالقی و پاک دستی اســت همان طور‬ ‫که سیدالشــهدا(ع) برای اصالح امت رســول‬ ‫اهلل (ص) از جــان و مــال خود گذشــت‪ ،‬مردم‬ ‫و مســئولین ما نیز می بایســت در هر موقعیتی‬ ‫بــا کنار گذاشــتن برخــی عادت های نادرســت‬ ‫و رســوم غلطی کــه در نتیجه نفوذ لیبرالیســم‬ ‫اقتصــادی ایجاد شــده اند‪ ،‬در اجرایی شــدن‬ ‫اقتصــاد مقاومتی گام بردارند و امیدواریم به‬ ‫زودی ســالی را داشــته باشــیم که مقام معظم‬ ‫رهبری دغدغــه اقتصاد را به عنــوان اولویت‬ ‫بحرانی کشور نداشته باشند‬ ‫‪ / 9‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫نام حســین بــن علــی (ع) به عنوان «اســوه‬ ‫مقاومت» بر تارک تاریخ می درخشــد‪ .‬بزرگ‬ ‫مــردی که در ســوم شــعبان در خانــه گلی و‬ ‫ســاده امــام شــیعیان‪ ،‬حضــرت علــی(ع) و حضــرت‬ ‫زهرا(س) دیده به جهان گشــود و در سال ‪ ۶۱‬هجری با‬ ‫فریاد مبارزه با طاغــوت زمانه خود‪ ،‬واقعه عظیم کربال را‬ ‫در دل های مســلمین جاودانه ساخت‪ .‬و اما « انّما خرجت ‬ ‫جــدی»‪ ،‬انگیزه سیدالشــهدا از‬ ‫لطلــب االصالح فی امه ّ‬ ‫مقاومت بــود‪ .‬اصالح امتی کــه پس از رحلــت پیامبر و‬ ‫شــهادت حضرت امیر‪ ،‬بدعت هــای زیــادی را بر جامعه‬ ‫اسالمی تحمیل نمودند‪.‬‬ ‫با قــدرت گرفتن بنی امیــه ‪ ،‬ارزش های معنــوی کم کم‬ ‫رنــگ باختنــد و مدیران سیاســی پایبندی بــه مفاهیم‬ ‫اخالقی را زیرپا گذاشتند‪ .‬در نتیجه اشرافی گری و بذل‬ ‫و بخشــش های بی حــد و حصر از بیت المال بــه اقوام و‬ ‫نزدیکان به یک ســنت متعارف تبدیل شــد و اسالم در‬ ‫دســت خاندان بنی امیــه انقدر خوار و بی مقدار شــده‬ ‫بود که یزید‪ ،‬فــردی که جز زن و شــراب و بوزینه بازی‬ ‫هیچ چیز را در دنیا نمی شناخت و تفریح و سرگرمی اش‬ ‫همین اعمال پســت بود‪ ،‬عهده دار امور مسلمان شده و‬ ‫بر جای پیامبر تکیه زده بود‪.‬‬ ‫لــذا عبارت «اصــاح» در انگیــزه امام حســین در کنار‬ ‫اصالح اخالقی‪ ،‬اجتماعی و سیاســی بــه اصالح اقتصادی‬ ‫جامعه و بازگشــت به اصــول و احکام اقتصادی اســام‬ ‫ناب محمــدی نیز مربوط می شــد‪ .‬اصولی چــون عدالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ســاده زیســتی‪ ،‬فقر وجودی بشــر در برابر‬ ‫خداوند‪ ،‬اصل ازادی اقتصادی و نفی انباشت ثروت که‬ ‫از مصادیق بنیانی اقتصاد اســامی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫دور شــدن از این اصول توســط بنی امیــه در کالم امام‬ ‫حسین (ع) اینگونه ترسیم می شود‪:‬‬ ‫ن (بنی امیه ) اطاعت خدا را ترک ‬ ‫"مردم ! اگاه باشید‪ ،‬اینا ‬ ‫کرده و پیروی از شــیطان را پیشه خود ساخته اند فساد‬ ‫را ترویج و حدود الهی را تعطیل کرده «فیی ء» را به خود‬ ‫اختصاص داده و حالل و حرام خداوند را تغییر داده اند‬ ‫در حالی کــه من به هدایــت و اصالح جامعه اســامی از‬ ‫دیگران شایسته ترم"‬ ‫همچنین وقتی که در روز عاشورا در مورد عدم پذیرش‬ ‫حقانیــت امــام از جانب دشــمنانش از ایشــان ســوال‬ ‫َت‬ ‫«ملِ ئ ْ‬ ‫می شــود‪ ،‬امام حســین (ع) پاســخ مــی دهنــد‪ُ :‬‬ ‫رام؛ شــکم های انها از حرام پر شــده‬ ‫ــن ا ْل َح ِ‬ ‫ــم مِ َ‬ ‫ُب ُطون ُُک ْ‬ ‫است»‪ .‬روشن اســت شــکمی که به فرموده امام مملو‬ ‫از حرام اســت ره اورد فعالیت ناسالم اقتصادی است‪.‬‬ ‫انچنان اقتصادی که پی امدش شــخص را وادار می کند‬ ‫در برابر ولی خدا قد علم کند و در نهایت وی را به سوی‬ ‫نا انسانی ترین اقدامات سوق دهد‪.‬‬ ‫اصولــی و به منظــور جلب توجــه مردم و مســئولین به‬ ‫افات اقتصاد لیبرالیســتی‪ ،‬مباحث اقتصاد مقاومتی را‬ ‫دستمایه نام گذاری های ساالنه قرار داده اند تا همگان‬ ‫را با مقوله اقتصاد مقاومتی و به عبارتی اقتصاد اسالمی‬ ‫اشنا سازند‪.‬‬ ‫امســال نیز تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اشــتغال و‬ ‫تولید» نام گذاری شده است اهمیت این موضوع زمانی‬ ‫دوچنــدان می شــود که به گفتــه برخی از کارشناســان‬ ‫اقتصــاد مقاومتی به رغــم اینکه تولید باعــث رفاه ‪۹۹‬‬ ‫درصــد از مردم می شــود‪ ،‬به ضــرر یک درصــد جامعه‬ ‫اســت‪ .‬این یک درصد همان مرفهین جامعه هستند که‬ ‫از ضعف اقتصاد کشــور ثروت می اندوزند (با واردات‪،‬‬ ‫قاچاق و ‪ )...‬و افزایش تولید ملی برایشــان ضرر است‪.‬‬ ‫در واقــع همانند عصــر اموی‪ ،‬اقلیت مفســد بــا زیرپا‬ ‫نهــادن اصول اقتصاد اســامی و زیــاده خواهی‪ ،‬زمینه‬ ‫اسیب های جدی را در جامعه فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ان َل َی ْط َغى‬ ‫ْس‬ ‫چنانکه خداوند در قران می فرماید‪« :‬اِ َّن ْ ِ‬ ‫الن َ َ‬ ‫است َْغنَى‪ /‬انسان انگاه که خود را بی نیاز می بیند‪،‬‬ ‫َا ْن َراهُ ْ‬ ‫سرکشــی می کند‪-‬علق‪ ۶/‬و ‪ »۷‬و «اِ ذا َا َردْ نــا َا ْن ن ُْهلِ َ‬ ‫ک‬ ‫َق ْر َی ًه َا َم ْرنا ُمتْ َرفیها َف َف َس ُ‬ ‫ــقوا فیها‪ /‬هالکت و نابودی یک‬ ‫جامعه به دســت مترفان‪ ،‬مال اندوزان و ثروت مداران‬ ‫ان صورت می گیرد‪-‬اسرا‪ .»۱۶/‬واقعیت این است که‬ ‫نظام اقتصادی که مترف پرور باشد باعث هالکت جامعه‬ ‫می شود‬ ‫بــرای مثال نظام بانکــی ما امروز با مشــکالت عدیده ای‬ ‫مواجــه اســت کــه معوقــات بانکی یکــی از انهاســت‪.‬‬ ‫معوقاتــی کــه بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومــان براورد‬ ‫شده و جالب این است که بدهکاران عمده این معوقات‬ ‫کســانی هســتند که وام هــای کالنی دریافــت کردند و‬ ‫علت عدم بازپرداخت انها عدم توان مالی انها نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه گاه معادل بدهی خود و یا بیشــتر از ان دارایی را‬ ‫دارند‪ .‬نظام بانکی برای حل مشــکل این معوقات اقدام‬ ‫به خلق پول های بیشــتری می کند‪ ،‬اقدامی که ثمره ان‬ ‫تورم برای اقشــار کم درامد و بدتر شدن توزیع درامد‬ ‫و تشدید فقر است‪.‬‬ ‫این در حالیســت که برخــاف جامعه اموی و متاســفانه‬ ‫اقلیــت ویژه خوار جامعــه ما‪ ،‬امام حســین (ع) به طبقه‬ ‫فرودست نگاه ویژه ای داشتند‪ .‬چنانکه وقتی ایشان به‬ ‫شهادت رسیدند در پشــت او اثار زخم و پینه مشاهده‬ ‫کردنــد‪ .‬وقتی علت را از حضرت ســجاد(ع) پرســیدند‬ ‫ان حضــرت فرمود‪ :‬ایــن پینه هــا اثر کیســه های غذا‬ ‫و اذوقه ای اســت کــه پدرم انهــا را شــب ها به دوش‬ ‫می کشــید و به خانه زنان بی سرپرســت و کودکان یتیم‬ ‫و فقرای ناتوان می رساند‪.‬‬ ‫معضل دیگــری که نظام اقتصادی مــا را تهدید می کند‪،‬‬ ‫الگــوی مصرفــی کنونی اســت‪ .‬مهم ترین اســیب های‬ ‫الگــوی مصرف کنونی در جامعه ما بــا توجه به معیارهای‬ ‫اقتصــاد مقاومتی‪ ،‬در محــور نوع مصــرف‪ ،‬مصرف زیاد‬ ‫کاالهای خارجی‪ ،‬مصرف زیاد کاالهای تجمالتی و در محور‬ ‫میــزان مصرف‪ ،‬ولع و اســراف اســت‪ .‬بنابراین یکی از‬ ‫صفات اخالقی نادرست که بیشــتر در بین اغنیا و کمتر‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫خداوند در قران می فرماید‪:‬‬ ‫ان َل َی ْط َغى َا ْن َراهُ‬ ‫«اِ َّن ْ ِ‬ ‫ْس َ‬ ‫الن َ‬ ‫است َْغنَى‪ /‬انسان انگاه که‬ ‫ْ‬ ‫خود را بی نیاز می بیند‪،‬‬ ‫سرکشی می کند‪-‬علق‪۶/‬‬ ‫و ‪ »۷‬و «اِ ذا َا َر ْدنا َا ْن ن ُْه ِل َک‬ ‫َق ْر َی ًه َا َم ْرنا ُمت َْرفیها َف َف َس ُقوا‬ ‫فیها‪ /‬هالکت و نابودی یک‬ ‫جامعه به دست مترفان‪ ،‬مال‬ ‫اندوزان و ثروت مداران‬ ‫ان صورت می گیرد‪-‬‬ ‫اسرا‪ .»۱۶/‬واقعیت این‬ ‫است که نظام اقتصادی‬ ‫که مترف پرور باشد باعث‬ ‫هالکت جامعه می شود‬ ‫اقتصاد در سیره‬ ‫امام حسین علیه السالم‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫ا نتقا د‬ ‫انتقادرهبرمعظمانقالبازاجرایضعیفبرنامههای‬ ‫اقتصادمقاومتیدردیداررئیسواعضایمجلسخبرگانرهبری‬ ‫مردم باید اثر اقتصاد‬ ‫مقاومتی را در زندگی ببینند؛‬ ‫اکنون اینگونه نیست‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان‪ ،‬این مجلس را استثنایی‪،‬‬ ‫بسیار مهم و تاثیرگذار در حال و اینده کشور خواندند و با تاکید بر ضرورت احساس مسئولیت مسئوالن در قبال مردم‬ ‫بویژه در مسائل معیشتی افزودند‪ :‬باید با تالش بی وقفه و عینی کردن اثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم‪ ،‬حرکت پر‬ ‫افتخار ‪ ۴‬دهه اخیر را شتاب و رونق بیشتری بخشیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪« ،‬تحقق‬ ‫احکام اسالمی ولو به صورت‬ ‫تدریجی»‪« ،‬عقب نشینی نکردن‬ ‫از روند اجرای احکام اسالمی»‪،‬‬ ‫«مبارزه با استکبار و اعتماد‬ ‫نداشتن به ان» را از محکمات‬ ‫نظام اسالمی برشمردند و‬ ‫گفتند‪« :‬مبارزه با استکبار و‬ ‫مقابله با استبداد بین المللی‬ ‫و برتری جویی اهل کفر بر اهل‬ ‫ایمان»‪ ،‬از لوازم حتمی و بی چون‬ ‫و چرای نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 11‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 10‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنه ای با اشــاره به‬ ‫ضرورت عمق و کیفیت بیشــتر فعالیتهای‬ ‫مجلس خبرگان‪  ‬با قرائت بخشی از فرمان‬ ‫معــروف حضرت علــی علیه الســام به مالک اشــتر‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬امیرمومنان در این بخــش از فرمان خود‬ ‫تاکیــد دارند که مســئولین بایــد برای هــر اقدام و‬ ‫ســخن و حتی ســکوت خود در برابر خداوند و مردم‬ ‫حجت داشته باشند و بتوانند پاسخگوی ان باشند‪.‬‬ ‫ایشــان گفتند‪ :‬در کالم حضــرت امیرالمومنین علی‬ ‫علیه الســام‪ ،‬عالوه بر لزوم داشــتن حجت روشــن‬ ‫مســئوالن در برابر خداونــد و مردم‪ ،‬تصریح شــده‬ ‫است نحوه عملکرد مســئوالن باید زمینه ساز اعتماد‬ ‫و عالقه مــردم به انــان شــود و اثار اقدامــات انان‬ ‫برروی زمین قابل مشاهده و ملموس باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند‪ :‬اگر احساس‬ ‫مسئولیت در مسئوالن بگونه ای بود که انان همواره‬ ‫دغدغــه کار و تــاش و هدف گرایــی و مجاهــدت‬ ‫داشتند‪ ،‬نشان می دهد انان در خطوط اصلی حکومت‬ ‫اســامی‪ ،‬حرکــت می کنند امــا اگر بر خــاف این بود‬ ‫باید بدانیم که از چارچوبهای حکومت اســامی خارج‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫ایشــان بــه یــک نکتــه حاشــیه ای اشــاره کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬برخی روشــنفکرنمایان به گونه ای صحبت‬ ‫مــی کنند کــه گویا امــوزه های غــرب منشــا و مروج‬ ‫احســاس مســئولیت در قبال مردم است در حالیکه‬ ‫مســئولیت اجتماعی و احساس مســئولیت در قبال‬ ‫خداوند و مــردم از مبانی اســامی حکومت و‬ ‫معارف و مفاهیم قرانی است‬ ‫ِ‬ ‫مسئولیت‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪« ،‬احســاس‬ ‫مســئوالن» را موضوعــی «فوری‪ ،‬ضــروری و‬ ‫واجــب» خواندنــد و گفتند‪ :‬در قبال مســائل‬ ‫فرهنگی و معیشــت مردم‪ ،‬به شــدت مسئول‬ ‫هســتیم و اگر حتی یــک جوان مومــن در اثر‬ ‫عملکرد ما خدای ناکرده از راه منحرف شــود‪،‬‬ ‫ما مسئولیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪« ،‬تحقق احکام اسالمی‬ ‫ولو به صورت تدریجی»‪« ،‬عقب نشینی نکردن‬ ‫از رونــد اجــرای احــکام اســامی»‪« ،‬مبارزه‬ ‫بــا اســتکبار و اعتماد نداشــتن بــه ان» را از‬ ‫محکمات نظام اســامی برشــمردند و گفتند‪:‬‬ ‫«مبــارزه بــا اســتکبار و مقابلــه با اســتبداد‬ ‫بیــن المللــی و برتری جویی اهــل کفر بر اهل‬ ‫ایمان»‪ ،‬از لوازم حتمی و بی چون و چرای نظام‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی افزودند‪ :‬مبــارزه فقط‬ ‫به معنای رویارویی نظامی نیســت بلکه ابعاد و‬ ‫شیوه های گوناگون فرهنگی‪ ،‬فکری‪ ،‬سیاسی‬ ‫و امنیتی دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنــه ای حرکت جهادی در‬ ‫همه زمینه ها از جمله در عرصه علم و دانش را‬ ‫از دیگر مبانی نظام اسالمی دانستند و گفتند‪:‬‬ ‫«خــودداری از گرایــش به اشــرافی گری» از‬ ‫دیگر محکمات نظام اسالمی است اما متاسفانه‬ ‫یکی از مشــکالت امــروز جامعــه‪ ،‬گرایش به‬ ‫نمایش اشــرافی گری حتی در طبقات متوسط‬ ‫و پایین در اثر عملکرد برخی مسئوالن است‪.‬‬ ‫ایشان‪« ،‬دلسوزی بسیار برای طبقات ضعیف»‬ ‫را از دیگــر اصول نظام اســامی برشــمردند‬ ‫و تاکیــد کردنــد‪ :‬مهمتریــن وظیفــه مجلــس‬ ‫خبــرگان‪ ،‬در درجه اول بررســی وجود صفات‬ ‫برشمرده شده در رهبری و همچنین استمرار‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫حضرت ایــت اهلل خامنــه ای در بخش دیگری‬ ‫از سخنانشــان‪ ،‬تکــرار تعبیــر «اقتصــاد‬ ‫مقاومتی» را در بیان مســئوالن‪ ،‬کارشناســان‬ ‫و صاحبنظران‪ ،‬نشــانه پذیــرش این چارچوب‬ ‫فکری برشــمردند و افزودند‪ :‬مهم این است‬ ‫که این چارچوب در عمل تحقق یابد‪.‬‬ ‫ایشــان با یــاداوری اینکــه در ســال ‪ ۹۴‬نیز‬ ‫مســئله اقتصاد مقاومتــی مــورد تاکید قرار‬ ‫گرفته بــود‪ ،‬افزودند‪ :‬چون ان ســال‪ ،‬حرکت‬ ‫مطلوبــی در عمل شــکل نگرفت‪ ،‬ســال ‪ ۹۵‬را‬ ‫«اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقــدام و عمل» نامگذاری‬ ‫کردیم مســئوالن دولتی کارهای قابل توجهی‬ ‫در ایــن زمینه انجــام داده اند امــا این‪ ،‬فقط‬ ‫بخشــی از کارهای الزم است اگر همه کارهای‬ ‫ضروری در موضــوع اقتصــاد مقاومتی انجام‬ ‫شــده بود‪ ،‬امــروز تفــاوت محسوســی را در‬ ‫اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای افزودنــد‪ :‬بــه‬ ‫رئیس جمهــور محترم هــم گفتــه ام که بیان‬ ‫شاخص های کالن خوب است البته اگر امارها‬ ‫قابل خدشــه نباشــد‪ ،‬اما به هر حــال اینها در‬ ‫زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان‬ ‫مدت اثر نمی گذارد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه راههایــی برای‬ ‫اثرگــذاری عینــی در زندگــی مــردم وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬افزودند‪ :‬شــکایات مردم و دیدگاههای‬ ‫صاحبنظران به دســت مــا می رســد و باید در‬ ‫مســائلی نظیر تولیــد‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬از بین بردن‬ ‫رکود به معنای واقعــی کلمه‪ ،‬قاچاق و واردات‬ ‫و صادرات به گونه ای عمل کرد که مردم تاثیر‬ ‫ان را در زندگی خود‪ ،‬کام ًال احســاس کنند اما‬ ‫اکنون‪ ،‬اینگونه نیست‪.‬‬ ‫ایشــان‪« ،‬جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی»‬ ‫را اقدامــی مثبت برشــمردند امــا افزودند‪:‬‬ ‫تاکنون میزان کمــی از توافقات خارجی محقق‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بنابراین نباید به امید و انتظار‬ ‫ســرمایه گذاری انها نشســت بلکــه باید ان‬ ‫کاری را کــه خودمــان مــی توانیــم‪ ،‬در داخل‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقالب تاکیــد کردنــد‪ :‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی با مبانی محکم فکری و نظری‪ ،‬تنها راه‬ ‫عالج مشکالت کشور است و باید اجرا شود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪« ،‬نجــات کشــور از‬ ‫وابســتگی بــه قدرتهــا» و «بسته شــدن راه‬ ‫سوءاســتفاده انها» را از نتایــج روند تدریجی‬ ‫تحقــق اســام نــاب در ایــران برشــمردند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬همیــن االن نیــز اگر اجــازه دهیم‬ ‫امریکایی ها مثل دوران طاغــوت‪ ،‬همه کاره ی‬ ‫ایران باشــند و بــه انهــا اعتماد کنیــم‪ ،‬هیچ‬ ‫مشــکلی با نام «جمهوری اســامی» نخواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب اســامی‪ ،‬اســتناد بــه اطالعات‬ ‫موثق‪ ،‬مسائل امنیتی و سیاسی‪ ،‬فشار شدید‬ ‫اقتصادی و هجوم وســیع اما بی سر و صدا در‬ ‫عرصه فرهنگ را از محورهــای اصلی طراحی‬ ‫و عملیات جبهه دشمن دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫هدف اصلــی انها ناامید کردن مــردم از نظام‬ ‫اســامی و گرفتن این پشــتوانه اساســی از‬ ‫مسئوالن در ایستادگی مقابل دشمن است‪.‬‬ ‫راهبردی عمیق و‬ ‫رهبر انقالب اســامی‪ ،‬عمق‬ ‫ِ‬ ‫وسیع جمهوری اســامی در دنیا و به خصوص‬ ‫در غرب اســیا را از مهمترین پیشــرفتهای ‪۴‬‬ ‫دهه اخیر دانستند و خاطرنشان کردند‪ :‬نفوذ‬ ‫روز افزون ایــران و طرفداری ملتهــا از نظام‬ ‫اسالمی‪ ،‬عقبه مستحکم ماست و این واقعیت‬ ‫امریکایی هــا را عصبانــی کــرده و تحلیلگران‬ ‫انهــا را بــه فکر چاره ای بــرای مقابلــه با نفوذ‬ ‫روزافزون ایران انداخته است‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای در پایــان‬ ‫سخنانشــان‪ ،‬پیشــرفتها و موفقیتها را نشانه‬ ‫الطــاف الهــی خواندنــد و مســئوالن را بــه‬ ‫قدرشناســی این نعمات فراخواندند و تاکید‬ ‫کردند‪ :‬عمل مسئوالن به وظایف سنگین خود‬ ‫یعنی شکر واقعی این نعمات‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫ا قتصا د‬ ‫رئیس جمهور در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل‪:‬‬ ‫ایران می تواند با پتانسیل رشد یک تریلیون‬ ‫دالری در بیست سال پیش رو امید بخش ترین‬ ‫اقتصاد نوظهور جهان شود‬ ‫حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوریاسالمیایران‬ ‫در سخنرانی اش در هفتاد و‬ ‫دومینمجمععمومیسازمان‬ ‫ملل گفت‪ :‬دولت جدید امریکا‬ ‫با پیمان شکنی و نقض تعهدات‬ ‫بین المللی‪،‬فقطاعتبارجهانی‬ ‫خود را می شکند و اعتماد‬ ‫دولت ها و ملت ها را از دست‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬روحانی در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش با انتقاد از سخنان‬ ‫ترامپ گفت‪ :‬ادبیات جاهالنه‪،‬‬ ‫زشت‪ ،‬کینه توزانه و مشحون‬ ‫از اطالعات غلط و اتهامات‬ ‫بی پایه ای که از زبان رئیس جمهور‬ ‫امریکا علیه ملت ایران دیروز در‬ ‫این مجمع محترم شنیده شد‪،‬‬ ‫نه تنها در شان سازمان ملل نبود‬ ‫بلکه در تقابل با خواسته امروز‬ ‫ملت ها از این اجالس ‪-‬یعنی‬ ‫اتحاد دولت ها برای مقابله با‬ ‫جنگ و تروریسم ‪ -‬قرار داشت‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 13‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 12‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫او در این ســخنرانی تاکید کرد‪ :‬برجام حاصل بیش از دو‬ ‫سال مذاکرات فشرده اســت که نتیجه ان‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫شــورای امنیت ملل متحــد و جامعه جهانی قــرار گرفت و‬ ‫به صورت بخشــی از قطعنامه ‪ 2231‬شــورای امنیت در امد‪ .‬برجام‬ ‫متعلــق به یک یا دو کشــور نیســت‪ ،‬برجام ســند شــورای امنیت و‬ ‫متعلــق به کل جامعه بین المللی اســت‪ .‬روحانی در این ســخنرانی با‬ ‫بیان اینکه صدای اعتدال از طرف ملتی اســت کــه نه فقط در بیان‪،‬‬ ‫که در عمل به انها پایبند بوده اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬برجام‪ ،‬بهترین‬ ‫نشانه صدق ادعای ما است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برجام؛ تعامل نو در مناســبات جهاین‬ ‫رئیس جمهــوری در ادامــه گفــت‪ :‬برجــام ایجــاد یک تعامــل نو در‬ ‫مناســبات جدید جهانی است‪ .‬تعاملی مبتنی بر مشارکت و سازندگی‬ ‫دوجانبه‪ ،‬میــان ما و جهان‪ .‬ما درهای تعامل و همکاری را گشــودیم‪.‬‬ ‫ما ده ها قرارداد توســعه ای با دولت های توسعه یافته شرق و غرب‬ ‫بســتیم‪ .‬متاســفانه برخی خود را از این امکان تازه محروم کردند‪،‬‬ ‫به خود تحریمی دســت زدند و حال با احســاس غبــن‪ ،‬فکر می کنند‬ ‫فریــب خورده انــد؛ در حالی کــه ما نه فریــب خورده ایم و نه کســی‬ ‫را فریــب داده ایم‪ .‬ما ســطح برنامه هســته ای خود را‪ ،‬خــود تعیین‬ ‫کرده ایم‪ .‬ما بازدارندگی هســته ای را نه از ســاح هســته ای که از‬ ‫دانش و مهم تر از ان از مقاومت ملت خود به دســت اورده ایم‪ .‬این‬ ‫هنر و تکنیک ماســت‪ .‬انها می خواســتند سالح نداشــته اتمی را از‬ ‫ایران‪ ،‬ســلب کنند و البته ما از ســلب چیزی که نداشــتیم و مدعی‬ ‫ان هم نبودیم‪ ،‬ابایی نداشــتیم و نداریم‪ .‬نمی توان پذیرفت رژیم‬ ‫غاصــب صهیونیســتی که با ســاح هســته ای اش منطقــه و جهان را‬ ‫تهدید می کند و متعهد به هیچ مقررات و نظارت بین المللی نیســت‪،‬‬ ‫ملت های صلح طلــب را نصیحــت کند‪.‬تنها یک لحظه تصــور کنید که‬ ‫منطقه خاورمیانه بدون برجام‪ ،‬در چه وضعیتی قرار داشــت‪ .‬تصور‬ ‫کنید اگــر در کنار جنگ های داخلی‪ ،‬تروریســم تکفیری‪ ،‬بحران های‬ ‫انســانی و وضعیت های پیچیده سیاســی ـ اجتماعی در غرب اســیا‪،‬‬ ‫یک بحران ســاختگی هســته ای نیز در این منطقه وجود می داشت؛‬ ‫چه می شــد؟ به صراحت اعالم می کنــم که جمهوری اســامی ایران‬ ‫اولین کشــوری نخواهد بود که برجام را نقــض کند‪ ،‬ولی در مواجهه‬ ‫با نقــض ان عکس العمل متناســب و قاطع خواهد داشــت‪ .‬اگر این‬ ‫توافق به دســت «نااهالن عرصه سیاست» از بین برود‪ ،‬مایه تاسف‬ ‫خواهــد بود و دنیا فرصت بزرگی را از دســت خواهد داد؛ اما چنین‬ ‫اقدامــی هرگز قــادر نخواهد بــود جمهوری اســامی ایــران را در‬ ‫مســیر پیشــرفت و تعالی خود متوقــف کند‪.‬دولت جدیــد امریکا با‬ ‫پیمان شــکنی و نقض تعهدات بین المللی‪ ،‬فقــط اعتبار جهانی خود را‬ ‫می شــکند و اعتماد دولت ها و ملت ها نســبت بــه هرگونه مذاکره و‬ ‫تعهدات اینده خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬روحانــی در بخش دیگری از ســخنانش با انتقاد از ســخنان ترامپ‬ ‫گفت‪ :‬ادبیــات جاهالنه‪ ،‬زشــت‪ ،‬کینه توزانه و مشــحون از اطالعات‬ ‫غلط و اتهامات بی پایه ای که از زبــان رئیس جمهور امریکا علیه ملت‬ ‫ایــران دیــروز در این مجمع محترم شــنیده شــد‪ ،‬نه تنها در شــان‬ ‫ســازمان ملل نبود بلکه در تقابل با خواســته امــروز ملت ها از این‬ ‫اجالس ‪-‬یعنی اتحــاد دولت ها بــرای مقابله با جنگ و تروریســم ‪-‬‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫او افــزود « ایــران از گذشــته‪ ،‬پرچم دار تســامح در حــق ادیان و‬ ‫اقــوام مختلف بوده اســت ما همان ‪ ‬ملتی هســتیم کــه یهودیان را‬ ‫از رنج اســارت بابلی نجــات دادیــم؛ ارمنیان مســیحی را با اغوش‬ ‫باز در میــان خویش پذیرفتیم و در میان خــود یک قارۀ فرهنگی و‬ ‫تنوعــی کم نظیر از اقوام و ادیان را جــای داده ایم‪ .‬این همان ایران‬ ‫است که همواره از مظلومان دفاع کرده است؛ قرن ها پیش مدافع‬ ‫حقــوق یهودیان و اکنــون مدافع حقوق فلســطینیان اســت‪ .‬ایران‬ ‫همان ایران حق جو و ارامش طلب است‪.‬‬ ‫ما امــروز در صف مقدم مبــارزه با ‪ ‬تروریزم و تنــدروی مذهبی در‬ ‫خاورمیانــه قرار داریم نه از موضع فرقــه ای و قومی که از موضعی‬ ‫انسانی‪ ،‬اخالقی و استراتژیک‪.‬‬ ‫ایران نــه مــی خواهــد امپراتــوری تاریخــی اش را احیا کنــد و نه‬ ‫میخواهد مذهب رســمیاش را حاکــم کند و نــه میخواهد انقالبش‬ ‫را با زور ســرنیزه صــادر کند ما به اســتواری فرهنگمــان‪ ،‬حقیقت‬ ‫مذهبمــان و اصالــت انقالبمان ان قدر بــاور داریم کــه هرگز نمی‬ ‫خواهیــم انها را چونان اهداف اســتعماری جدید بر کولۀ ســربازان‬ ‫صــادر کنیم‪ .‬ما برای ترویج فرهنگ و تمدن و مذهب و انقالبمان در‬ ‫قلبها وارد میشــویم و با عقلها ســخن میگوئیم‪ .‬شــعر میخوانیم و با‬ ‫حکمت ســخن میگوئیم سفیران ما شــاعران و عارفان و حکیمانمان‬ ‫هســتند ما با مولوی تا این سوی اقیانوس اطلس را در نوردیدهایم‬ ‫ما با سعدی در دل اســیا نفوذ کردهایم ما با حافظ جهان را فتح کرده‬ ‫ایم پس چه نیازی دیگر‪ ،‬به فتح جدید داریم؟!‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬تحریم هــای اقتصادی نه تنها مایه توقف ایران‬ ‫نشــد بلکه عزم ملی را بر تقویت تولید ملی راسخ تر کرد‪ .‬دستیابی‬ ‫بــه باالترین نرخ رشــد جهانی در ســال گذشــته نیز نشــان داد که‬ ‫اقتصاد ایران می تواند با پتانســیل رشــد یــک تریلیون دالری در‬ ‫بیست ســال پیش رو‪ ،‬امید بخش ترین اقتصاد نوظهور جهان شود‪.‬‬ ‫سیاســت راهبردی ما برای تحقق این رشد پایدار و متوازن‪ ،‬تعامل‬ ‫گسترده با جهان است باور ما این اســت که توسعه و امنیت‪ ،‬دست‬ ‫در دســت هم ارتقاء مــی یابــد و منافع مشــترک می توانــد ضامن‬ ‫امنیت منطقه ای و جهانی شود‪.‬‬ ‫ایران با برخــورداری از بزرگترین ذخائر گاز و نفــت در جهان امادگی‬ ‫دارد که در یک همــکاری بلندمدت به امنیت انرژی جهانی کمک کند و‬ ‫با سرمایه گذاری مشترک در زیر ساخت های حمل و نقل دریایی‪ ،‬ریلی‬ ‫و جاده ای‪ ،‬ظرفیت کریدورهای ترانزیت بین المللی را ارتقاء بخشــد‪.‬‬ ‫تقویت زیرســاخت های اقتصادی در حوزه های گاز رسانی‪ ،‬شبکه های‬ ‫بــرق‪ ،‬و ارتباطات ریلی و جاده ای ‪ ،‬امکان تولید ارزان با ‪ ‬دسترســی به‬ ‫بازار بزرگ ملی و منطقه ای را بــرای پروژه های متنوع صنعتی فراهم‬ ‫کرده اســت‪ .‬اینک با فراهم امدن فضای حقوقی مســاعد هیات های‬ ‫متعدد ســرمایه گذاران خارجی به ایران گسیل شده اند که به امضای‬ ‫روزافزون قراردادهای بزرگ ســرمایه گذاری مشــترک و تامین مالی‬ ‫در حوزه های مختلف منجر شده است‪.‬‬ ‫سیاســت دولت در ایران بر ان اســت که بــا بهبود مســتمر فضای‬ ‫کســب و کار ‪ ،‬حمایت از حقوق مالکیت فکری‪ ،‬اصــاح مداوم قواعد‬ ‫حکمرانی شــرکتها و مبارزه جدی با پولشوئی‪ ،‬فضای حقوقی مساعد‬ ‫برای ســرمایه گذاری در شــرکتهای دانش بنیان و حوزه های مختلف‬ ‫فنــی و اقتصادی را بیش از پیش فراهم نماید‪.‬‬ ‫عــزم ملت ایران بر ســاختن ایرانی ازاد و پیشــرو‪ ،‬و مشــارکت در‬ ‫توســعه منطقه ای امن و ارام‪ ،‬بــر مبنای اخالق و احتــرام به حقوق‬ ‫بین الملــل جــدی اســت و در این راه از مشــارکت و همــکاری همه‬ ‫ســرمایه گذاران و صاحبــان اندیشــه و ابتــکار در سراســر جهان‬ ‫اســتقبال می کنــد‪ .‬من در این جایــگاه جهانی به ســخنگویی از ملت‬ ‫مهمان نــواز ایران‪ ،‬از همــه انها که صلح و امنیت و پیشــرفت را در‬ ‫ســایه مشارکت و همکاری ملتها جستجو می کنند برای سفر به ایران‬ ‫و مشــارکت در این اینده پرامید دعوت می کنم‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سعید خسروی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی‪ :‬بانک ها ربا را وارد اقتصاد کشور و زندگی مردم نکنند چرا که این موضوع طبق ایات‬ ‫قران حرام و جنگ با خداست و باعث زوال جامعه می گردد‪ .‬در استانه ماه محرم میتوان بهترین رهنمود اقتصادی که در راستای سیره‬ ‫امام حسین علیه السالم است را اینگونه تعریف کرد‪:‬‬ ‫اقتصاد اسالمی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 14‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫کارشناسمسائلسیاسیواجتماعی‬ ‫‪ / 15‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫سعید خسروی‬ ‫در روز عاشــورا علت عدم پذیــرش امام از‬ ‫جانب دشــمنان کور دل از ایشان سوال شد‬ ‫امام پاســخ می دهند‪ :‬چون شــکمهای انها از‬ ‫حــرام پر شــده اســت صــدای حقیقــت را‬ ‫نمی شنوند‪ .‬اقتصادی که برامده از ربا و درامدهای غیر‬ ‫شرعی توسط بانک ها باشد در دراز مدت طبق ایات قران‬ ‫و روایات می تواند موجب خسران در ان جامعه و خانواده‬ ‫ها باشد و اثر مستقیم ان بر مذهب‪ ،‬سیاست‪ ،‬رفتارهای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نظام اموزشــی کشــور و خانواده هــا و نهایتا‬ ‫فاصله گرفتن مردم از اسالم و به تعبیر امام حسین (ع)‬ ‫نشــیدن حق و حقیقت خواهد بود‪ .‬این جامعه در نهایت‬ ‫به ســوی بی اخالقی و بزهکاری و ضعف عمومی در اخالق‬ ‫اجتماعی خواهد رفت‪.‬‬ ‫یکــی از عواملی که میتــوان در روند پیشــبرد اقتصاد‬ ‫پویا نام برد شــرایط مدیریتی حاکم در بانک ها است که‬ ‫این رویه اقتصاد ربوی دقیقا متضاد حرکت یک اقتصاد‬ ‫پویا می باشــد زیرا که اهاد تولید کنندگان بعد از اینکه‬ ‫با سدی از مشــکالت ادیده مواجه می شوند به دو دست‬ ‫تقســیم میشــوند؛ یکی انهایی کــه در جهــاد اقتصادی‬ ‫شــرکت میکنند و در مقابل ورشکســت شدن مقاومت‬ ‫کرده و تالش می کنند تا بنیان خانواده های افراد شــاغل‬ ‫در مجموعه خود را دچار چالش نکنند و دیگری انهایی که‬ ‫فقط به منافع شــخصی خود فکر میکننــد و با کوچکترین‬ ‫امواج تضعیف شــده و خود را از عرصه تولید به ســمت‬ ‫اقتصاد بانکداری غیر شــرعی ســوق میدهند که نتیجه‬ ‫این نوع تصمیم و گرایش نابودی اقتصاد کشــور است‪.‬‬ ‫از این رو بسیاری از مراجعی که از این مدیریت ناکارامد‬ ‫رنج میبرند با تاکید بر نامشروع بودن این روش در بانک‬ ‫ها ان را مورد نقد شــدید قــرار داده و طبق ایات قران‬ ‫به مثابه جنگ با خداوند ســبحان می دانند برای روشن‬ ‫کردن مســیر گمراهی مدیریت اقتصادی حاکم در بانک‬ ‫را بیــان میفرماینــد و با تاکیــد ان را جنگ مســتقیم با‬ ‫خداوند سبحان ذکر میکنند‪.‬‬ ‫یکــی از اصلی ترین معضالتی که ربــا در جامعه ایجاد می‬ ‫کند به این موضوع بر می گردد که برخی تولید کنندگان‬ ‫جهت جذب نقدینگی در مسیر تولید مجبور به گرفتن ربا‬ ‫می شوند‪ .‬هم اکنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد‪،‬‬ ‫تمــام طرح های تولیدی که درصد بازده ان ها نســبت به‬ ‫اصل ســرمایه مورد نیاز کمتر از نرخ معمول ربا در بازار‬ ‫باشــد مطلقا اجرا نخواهد شــد در حالی که اگر ربا در کار‬ ‫نباشد هر کاری که درصد بازده ان‪ ،‬عدد مثبتی (هر قدر‬ ‫هم کوچک) را نشــان دهد به وجود می ایــد و در نتیجه‬ ‫کارهای بیشــتری در جامعه تولید می شود که منافع ان‬ ‫برای اقتصاد سالم‪ ،‬از تمام جهات می باشد‪.‬‬ ‫بنابر انچه بیان شــد اولین مســئله ای که ربــا در جامعه‬ ‫شــکل می دهــد عــدم روی اوردن مــردم بــرای تولید‬ ‫می باشــد‪ .‬با توجه به انکه با افزایش ربا‪ ،‬دیگر پول های‬ ‫ســرگردان به ســمت تولید نرفته و وابستگی به سراغ‬ ‫چنیــن جوامعی خواهد امد ربا با سســت کردن پایه های‬ ‫تولید در هر کشــوری بزرگ ترین ضربه به ان جامعه را‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫از دیگر ســو‪ ،‬ربا نه تنها رونق اقتصــادی را در پی ندارد‬ ‫بلکه با افزایش بازده بخش غیر حقیقی اقتصاد یا بخش‬ ‫پولی باعث رکود در جامعه خواهد شــد‪ .‬بخش حقیقی‬ ‫اقتصاد به دلیل انکه بازده کمتری نســبت به فعالیت‬ ‫هــای ســوداگرانه دارد در نظــر افــرادی کــه دارای‬ ‫سرمایه پولی هســتند دارای جذابیت کمتری بوده و‬ ‫نقدینگــی ســرگردان در جامعه‪ ‬به ســمت بازارهای‬ ‫غیررسمی از جمله ربا خواهد رفت‪.‬‬ ‫حضور مــردم در فعالیت های مولــد اقتصادی یکی از‬ ‫بهترین دالیل تحریم ربا در بینش اســام می باشــد‪.‬‬ ‫اگــر نقدینگی موجــود در جامعــه به ســمت تولید و‬ ‫فعالیت مولد حرکت نماید نه تنها شــاهد رونق‬ ‫اقتصادی در کشور می باشیم‪ ،‬بلکه فعالیت های‬ ‫سودگرانه هم در کشور برچیده خواهد شد‪.‬‬ ‫دریافت ســود ناشــی از ســوداگری و ربــا‪ ،‬به‬ ‫جای انچه که از تولید ناشــی شــده است چرخه‬ ‫وارونــه اقتصاد را نشــان می دهد کــه یکی از‬ ‫اصلی ترین معضالتی اســت که ربا در جامعه به‬ ‫وجود می اورد‪ .‬چنین است که پدیده ربا‪ ،‬جنون‬ ‫سرمایه داری شناخته شــده و حالتی نامتعادل‬ ‫در اقتصــاد پدید مــی اورد‪ ،‬حالتی کــه در ان‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬تابع امیال نفسانی فزون خواهی است‬ ‫و حرکت ها ســمت و ســوی هدفمند (به ســمت‬ ‫تعالی) ندارد‪.‬‬ ‫حذف ربا به معنای ان اســت که صاحبان نقدینگی‬ ‫در جامعه همــواره بهره ثابتی را از منابع مالی خود‬ ‫دریافــت ننمایند‪ .‬یعنی باید عمال در ســود و زیان‬ ‫وام گیرنده شریک باشــند این شراکت در عقود‬ ‫مختلف بانکداری اســامی مطرح می گردد؛ در این‬ ‫عقود می توان وام دهنده را در ســود و زیان وام‬ ‫گیرنده شــریک ســاخت این سیســتم بانکداری‬ ‫تحت عنوان بانکداری مشــارکت در ســود و زیان‬ ‫طبقه بندی می شود که نتیجه گرفته شده از حذف‬ ‫ربا در فعالیت های بانکی است‪.‬‬ ‫مضاربه‪ ،‬معامالت سلف‪ ،‬جعاله‪ ،‬مزارعه‪ ،‬مساقات‬ ‫و اجاره به شــرط تملیک از جمله عقودی اســت که‬ ‫در بانکداری اســامی وجود داشــته و از حریم ربا‬ ‫خارج می گردند‪.‬‬ ‫افزایــش معوقــات بانکــی یا بــه عبــارت دیگر‪،‬‬ ‫افزایــش عدم بــاز پرداخــت تســهیالت گرفته‬ ‫شــده از ســوی وام گیرندگان از بانک هــا یکی از‬ ‫معضالتی اســت که در حال حاضر و از چند ســال‬ ‫گذشــته یکی از معضــات سیســتم اقتصادی و‬ ‫بانکی کشــور می باشــد‪ .‬افــراد به دلیــل ان که‬ ‫سودهای دریافتی بانک ها باال می باشد توانایی در‬ ‫باز پرداخت نداشته و بانک ها هم به دلیل انکه به‬ ‫جای استفاده از عقود مشارکتی از عقود مبادله ای‬ ‫اســتفاده می کنند در ســود و زیــان وام گیرنده‬ ‫شریک نشــده و همه مســائل بر عهده تسهیالت‬ ‫گیرنده می باشد‪.‬‬ ‫در شــرایطی که اقتصــاد با ظرفیــت تولید بدون‬ ‫اســتفاده مواجه اســت ورود نقدینگی موجود در‬ ‫جامعه به ســمت بازارهای نامولد رفته و تولید که‬ ‫با کمبود نقدینگی مواجه است مجبور به استفاده‬ ‫از بازارهــای پولی غیر از بازار ســرمایه و بانک ها‬ ‫می شــود در صورتی که تولید با مشکل نقدینگی‬ ‫مواجــه باشــد مجبــور خواهد بــود بــرای تامین‬ ‫ســرمایه در گردش خود به ســمت تامین مالی از‬ ‫طریــق ربا رفته و ایــن خود در شــرایط بلندمدت‬ ‫باعــث کاهش رشــد اقتصادی در کشــور خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برخی از صاحب نظران اقتصــاد عامل اصلی بروز‬ ‫بحران هــا در غــرب را جدایی بازار پــول و کاال (با‬ ‫بخش واقعــی اقتصــاد) در اثــر حاکمیــت ربا بر‬ ‫اقتصاد می داننــد در زمینه دالیل بروز بحران ها‪،‬‬ ‫مطالعات گســترده ای انجام شده است که بیشتر‬ ‫کارشناســان فعالیت های ســودگرانه در اقتصاد‬ ‫و ورود ســرمایه های خرد به بازارهــای غیرمولد‬ ‫و پولــی را علــت بــروز چنیــن بحران هایــی بیان‬ ‫می نماینــد‪ .‬بانک ها ربــا را وارد اقتصاد کشــور و‬ ‫زندگی مردم نکنند چرا که این موضوع طبق ایات‬ ‫قران حرام و جنگ با خداست و باعث زوال جامعه‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫تقابل هایانحرافاتاحتمالیاقتصادمقاومتی‬ ‫وتحریم هایاقتصادییک جانبهکشورهابا‬ ‫منافعمردمیوکشورهادرجامعهجهانی‬ ‫مهندس توحید شوطی‬ ‫تحلیلگرمسائلاقتصادیوسیاسی‪،‬نویسنده‬ ‫کتاب مبانی اقتصاد مقاومتی‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 16‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫منطقــه ای و جهانی درســت ترســیم و پیموده‬ ‫شــود‪ ،‬توان اقتصــادی در همه جــای دنیا‪ ،‬در‬ ‫چارچوب هم افزایــی‪ ،‬می تواند برای توســعه‬ ‫درســت و کالن اقتصاد برای تمامی کشــورها‬ ‫و به ویــژه مناطــق هم جــوار مفیــد باشــد‪ .‬در‬ ‫چارچــوب ایــن نــگاه متعالــی‪ ،‬پتانســیل های‬ ‫اقتصادی مهم اقتصــاد ایران و منابع و معادن‬ ‫غنی ان نقش مهمی را‪ ،‬دســت کم در توســعه‬ ‫اقتصاد کشــورهای همســایه‪ ،‬برای کشــور ما‬ ‫تعریف می کند‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬افــزون بــر تحریم هــای اقتصادی و‬ ‫غیرانسانی علیه کشورمان که پیش تر بدان ها‬ ‫اشــاره شــد‪ ،‬امریکا تحریم هایــی یک جانبه و‬ ‫خــارج از مصادیق توافق برجــام علیه جمهوری‬ ‫اســامی ایران وضع می کند‪ .‬اقدامات متقابل‬ ‫ایران علیه ایــن تهدیدهــا در فضایی صورت‬ ‫می گیرد کــه در زمینه مســائل اقتصــادی‪ ،‬بر‬ ‫اجرایی شــدن رهنمودهای راهبردی و تقابلی‬ ‫مقام معظــم رهبری‪ ،‬کــه در بســته ای کلی به‬ ‫نــام «اقتصــاد مقاومتی» به نهادهــای اجرایی‬ ‫تکلیــف شــده‪ ،‬تاکیــد شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬احتمال دارد پیامدهــای انحراف های‬ ‫اقتصــادی یادشــده علیــه اهداف ترســیمی‬ ‫‪ WTO‬برای توســعه اقتصاد جهانی ظاهر شود‬ ‫و منافــع اقتصــادی دیگــر کشــورهای جهان‪،‬‬ ‫به ویژه کشــورهای منطقه را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬با وجود مقدمه چینی های برخی‬ ‫ماجراجویان در غرب‪ ،‬با هــدف هدایت جامعه‬ ‫جهانی به ســوی جنگ های اقتصادی‪ ،‬پرداختن‬ ‫کارشناسان مســتقل و دلســوز جامعه به این‬ ‫مســائل و روشــنگری در ایــن زمینه بســیار‬ ‫ضــرورت دارد‪ .‬ایــن مقاله نیز قصــد دارد‪ ،‬با‬ ‫تحلیلی هرچند مختصر در حواشــی این تقابل‬ ‫و پیامدهــای احتمالــی فراروی ان‪ ،‬بــه تکلیف‬ ‫خود عمل کند‪.‬‬ ‫در گام نخســت‪ ،‬بایــد توجه داشــت که امروز‬ ‫سیاسی نگری در اقتصاد و استفاده ابزاری از‬ ‫ان در عرصه های سیاســی انحصارطلبانه یکی‬ ‫از بزرگ تریــن تهدیدهای پیــش روی اقتصاد‬ ‫جهانــی اســت؛ به ویــژه بــرای کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه و عقب نگه داشته شــده‪ .‬از این‬ ‫رو در ایــن مطلــب‪ ،‬ضمن تقبیح ایــن موضوع‪،‬‬ ‫ســعی می شــود صرفــ ًا بــا اســتفاده از تحلیل‬ ‫چشم اندازها و دستاوردهای دو نگاه متفاوت‬ ‫یادشــده و پرهیز از طرح توجیهات و دفاعیات‬ ‫سیاسی‪ ،‬مبحث مورد نظر پیش برده شود‪.‬‬ ‫با محوریــت این نــگاه و در چارچــوب موضوع‬ ‫طرح شــده‪ ،‬توجه به این نکته اساسی ضروری‬ ‫به نظر می رســد؛ اینکه اقتصــاد مقاومتی‪ ،‬در‬ ‫فضای سیاســی ناشی از فشــارهای اقتصادی‬ ‫کشــورهای غربــی علیه ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬و بــرای تعدیل‬ ‫پیامدهــای منفــی تحریم هــای اقتصــادی بــر‬ ‫ایران و کاســتن از اســیب تکانه های احتمالی‬ ‫خارجــی وارد بر اقتصاد کشــور‪ ،‬مطرح شــد تا‬ ‫مطابــق با تعبیر مقام معظم رهبری‪ ،‬در شــرایط‬ ‫فشــار و تحریم و خصومت های شدید خارجی‪،‬‬ ‫بتوانــد از ایجــاد موانــع در برابــر توســعه و‬ ‫شکوفایی اقتصاد کشــور جلوگیری کند‪ .‬اما از‬ ‫انجا که بیشــترین مواضع اسیب زای گذشته‪،‬‬ ‫کــه مانــع رشــد و شــکوفایی اقتصاد کشــور‬ ‫بوده انــد‪ ،‬ریشــه هایی ســاختاری داشــتند؛‬ ‫مجموعــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتی نیز‬ ‫بیشــتر اهــداف اصالحــات در اقتصــاد ج‪ .‬ا‪.‬‬ ‫ا‪ .‬را در نظــر گرفــت و بیشــترین توجــه خود‬ ‫را بــر خوداتکایــی بــرای ایجــاد پایــداری در‬ ‫اقتصاد کشــور متمرکز کرد‪ .‬همچنین برخالف‬ ‫تفاســیر عوامانه‪ ،‬تــاش ســاختاری و قانونی‬ ‫بــرای محصورکــردن بازارهــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫انحصــار در ســرمایه گذاری ها و محدودکردن‬ ‫مشــارکت در زمینــه همکاری هــای خدماتــی‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬تکنولوژیکــی و علمی با جامعــه جهانی را‬ ‫مد نظــر قرار نــداده اســت بلکه‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫بندهای بیســت وچهارگانه و البته مرتبط با هم‬ ‫در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اتفاق ًا‬ ‫این سیاســت ها نگاهی اصولی و ریشــه ای به‬ ‫ضعف ها و اصالحات اقتصاد کشــور دارند و به‬ ‫توســعه ارتباطــات اصولی با جامعــه جهانی در‬ ‫چارچوب منافــع ملی همچــون راهبردی برای‬ ‫خروج از انحصارهای دســت وپاگیر در اقتصاد‬ ‫جهانی می نگرند‪ .‬امــا با وجود این هدف صریح‬ ‫در متن سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی‪،‬‬ ‫نمی تــوان انــکار کرد کــه دســتاوردهای این‬ ‫سیاســت ها از دامنه تهدید انحرافات اجرایی‬ ‫خــارج می شــود‪ .‬در توضیــح واقع بینانــه این‬ ‫بخش‪ ،‬باید توجه داشت اکنون اقتصاد ایران‬ ‫بیمار اســت و خود ایــن بیماری نیز ریشــه در‬ ‫خرده فرهنگ هــای ناســالمی دارد کــه اتفاق ًا‬ ‫عامل گســترش ان نیــز نگاه های نادرســت و‬ ‫انحصاری برخــی قدرت ها به توســعه اقتصاد‬ ‫پایــدار و هماهنگ جهانی اســت که خواســته‬ ‫یا ناخواســته‪ ،‬فــارغ از مبانی علمــی‪ ،‬با تصور‬ ‫مقابله بــا تهدیدهــا و انحصارطلبی های جهانی‬ ‫علیه اقتصاد کشــور تحمیل شده و منافع همه‬ ‫انســان ها را هدف قرار می دهــد؛ به گونه ای‬ ‫که زیر فشار ســنگین همین نگاه های سیاسی‬ ‫نادرســت‪ ،‬حتــی دســتاوردهای رهنمودهای‬ ‫سالیانه پیشــین نیز متاثر شــده اند‪ .‬می توان‬ ‫اشــاره کــرد کــه در گذشــته نیــز شــعارهای‬ ‫اقتصادی ســالیانه‪ ،‬در مواردی همچون اصالح‬ ‫الگوی مصــرف‪ ،‬همت مضاعــف و کار مضاعف‪،‬‬ ‫جهاد اقتصــادی و تولید ملــی‪ ،‬حمایت از کار و‬ ‫ســرمایه ایرانــی‪ ،‬در عمل توفیــق چندانی به‬ ‫ دست نیاورده اند‪.‬‬ ‫به پشــتوانه همین تجربه‪ ،‬از ســال ‪ 1392‬نوع‬ ‫نگاه ها به شعارهای ســالیانه تغییر کرد و پیش‬ ‫از اعالم شعار سال‪ ،‬چارچوب های اجرایی ان نیز‬ ‫به صورت مشــخص‪ ،‬برمبنای اتصال به اقتصاد‬ ‫جامعه جهانــی‪ ،‬تعیین و ابالغ شــدند تا پیش از‬ ‫اجــرا‪ ،‬مقابــل مســیرهای انحرافــی احتمالی از‬ ‫ســوی انحصارگرایان داخلی سد ایجاد شود‪ .‬اما‬ ‫نمی توان ادعا کرد که در حال حاضر سیاست های‬ ‫کلی اقتصــاد مقاومتی عم ًال نیــز‪ ،‬در این زمینه‪،‬‬ ‫مطابق اصول خود موفق عمل کرده اســت زیرا‪،‬‬ ‫به دلیل وجود فشارهای سیاسی برخی جریانات‬ ‫انحصارگــرا در اقتصــاد جهانــی بــر اقتصاد ج‪.‬‬ ‫ا‪ .‬ا‪ ،.‬ســایه نگاه هــای تهدیدامیــز سیاســی بر‬ ‫اقتصــاد ایــران در ابعاد داخلی نیز ســنگین تر‬ ‫شــده اســت و برخی جریان هــای انحصارگرای‬ ‫داخلی‪ ،‬با دســتاویز قــراردادن برخی تفاســیر‬ ‫انحرافی از سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫و تعبیرهای نادرست از اقتصاد جهانی‪ ،‬در جهت‬ ‫دســتیابی به منافع مشــخصی ‪ ،‬ســعی دارند از‬ ‫برخی واژه های مختص بــه ارزش های اعتقادی‬ ‫و فرهنگی مردم کشــور اســتفاده ابزاری کنند‬ ‫و ضعف های ســاختاری اقتصاد کشور در زمینه‬ ‫اتصال بــه اقتصاد جهانی را بپوشــانند‪ .‬در این‬ ‫مورد‪ ،‬می توان بــه واژه هایی همچــون اقتصاد‬ ‫تهاجمــی‪ ،‬اقتصــاد جهــادی‪ ،‬اقتصاد اســامی‪،‬‬ ‫غربی خواندن علم اقتصــاد‪ ،‬و عدالت اقتصادی‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬با اینکه امکان داشت این واژه ها‪،‬‬ ‫پــس از بررســی های علمــی و تبدیلشــان بــه‬ ‫نظریه هــا و مدل های علمــی و اجرایی‪ ،‬و تدوین‬ ‫‪ / 17‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫در گام نخست‪ ،‬باید توجه‬ ‫داشت که امروز سیاسی نگری‬ ‫در اقتصاد و استفاده ابزاری‬ ‫از ان در عرصه های سیاسی‬ ‫انحصارطلبانه یکی از بزرگ ترین‬ ‫تهدیدهای پیش روی اقتصاد‬ ‫جهانی است؛ به ویژه برای‬ ‫کشورهای در حال توسعه و‬ ‫عقب نگه داشته شده‪ .‬از این رو‬ ‫در این مطلب‪ ،‬ضمن تقبیح این‬ ‫موضوع‪ ،‬سعی می شود صرف ًا با‬ ‫استفاده از تحلیل چشم اندازها‬ ‫و دستاوردهای دو نگاه‬ ‫متفاوت یادشده و پرهیز از طرح‬ ‫توجیهات و دفاعیات سیاسی‪،‬‬ ‫مبحث مورد نظر پیش برده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در حالی که ضرورت بسترسازی‬ ‫بــرای حضور موفــق در بازارهــای جهانی و‬ ‫تامیــن کمبودهــای ســرمایه ای و فنــاوری‬ ‫مــورد نیاز خود برای رهایی از وضع موجود را در صدر‬ ‫برنامه های اقتصادی قرار داده است‪ ،‬در رویارویی با‬ ‫پدیده جهانی شــدن‪ ،‬دیگر نمی تواند همچون گذشته‬ ‫مواضــع انفعالی داشــته باشــد و ادامه مســیر قابل‬ ‫انتقاد گذشــته را به صالح منافع ملی نمی بیند؛ از این‬ ‫رو‪ ،‬در بنــد دوازدهــم سیاســت های کلــی اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی نگاه ویــژه ای به ایــن موضوع داشــته و به‬ ‫نهادهــای اجرایــی به طــور هوشــمندانه تکلیف کرده‬ ‫اســت توجه ویژه ای بــه «افزایش قــدرت مقاومت و‬ ‫کاهش اســیب پذیری اقتصاد کشــور‪ ،‬در مســیر رفع‬ ‫مشــکالت اقتصادی و توســعه پیوندهــای راهبردی و‬ ‫گســترش همکاری و مشــارکت با کشــورهای منطقه و‬ ‫جهان‪ ،‬به ویژه همسایگان‪ ،‬و نیز استفاده از دیپلماسی‬ ‫در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای ســازمان های بین المللــی و منطقــه ای»‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫اما بایــد توجه داشــت کــه تفســیر این رویکــرد در‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی غفلــت از مقتضیــات زمانی خاص‬ ‫اقتصاد کشــور نیســت‪ .‬اکنــون حساســیت روی این‬ ‫موضــوع‪ ،‬در کنــار تحریم های اقتصادی شــکل گرفته‬ ‫در خــال مناقشــات پرونــده هســته ای و تحریم های‬ ‫اقتصــادی به منزله ســاح تهاجمــی علیه کشــورمان‪،‬‬ ‫شــرایطی را پدید می اورد که در سایه ان بیم انحراف‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی از مســیر اصولــی و محــوری اش‬ ‫وجــود دارد زیرا هرچنــد اقتصاد مقاومتــی‪ ،‬با اصول‬ ‫کاهش درونگرایــی و افزایش درون زایی و توســعه‬ ‫برونگرایــی‪ ،‬در پــی یافتــن راه هایی برای گســترش‬ ‫منافع مشــترک اقتصادی ایــران با دیگر کشــورهای‬ ‫جهان و به ویژه کشــورهای همســایه اســت تا با کمک‬ ‫ان هــا هزینــه تکــرار تحریم های مشــابه گذشــته را‬ ‫برای دشــمنان و رقبای احتمالی اینده افزایش دهد؛‬ ‫اقدامات خصمانه گذشــته ممکن اســت‪ ،‬با ابزار قرار‬ ‫دادن اقتصــاد مقاومتــی به دســت انحصارگرایــان‬ ‫داخلــی‪ ،‬تفاســیر انحرافــی و مصلحت محــور جدیدی‬ ‫را بــر سیاســت های اقتصــادی ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬تحمیــل کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی که این موضــوع‪ ،‬به دلیل چالش هــای القایی‬ ‫دولت ترامپ بــرای اقتصاد جهانی و اســتفاده امریکا‬ ‫از تحریم هــا به منزله ســاحی در مقابل رقبــا‪ ،‬دامنه‬ ‫تهدیدهــای مطرح شــده را افزایــش می دهــد زیــرا‬ ‫امــروزه وابســتگی امنیــت ملی کشــورها بــه امنیت‬ ‫اقتصادیشان بیشــتر از گذشــته بر دولت ها و جامعه‬ ‫جهانی اشکار شده است‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در شــرایط حاکــم بــر فضــای امنیــت و‬ ‫اقتصــاد جامعــه جهانی کــه به اقتضای ان کشــورهای‬ ‫جهان و جامعــه جهانی مجبــور به همگرایــی در مقابله‬ ‫بــا تهدیدهــای مشــترک و حرکت بــه ســمت اقتصاد‬ ‫جهانی اند‪ ،‬سیاســت های اقتصادی کشــورها‪ ،‬از جمله‬ ‫سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ — .‬کــه‬ ‫به منظــور صیانــت از امنیــت اقتصادی و ملــی ایران‬ ‫تدویــن شــده اند— اهمیتــی جهانــی و بین المللــی‬ ‫می یابنــد و حواشــی ان هــا بــرای همــه کشــورهای‬ ‫جهــان‪ ،‬به ویژه کشــورهای منطقه و در حال توســعه و‬ ‫عقب نگه داشته شــده‪ ،‬مهم ارزیابی می شــود‪ .‬زیرا با‬ ‫توجه به شــرایط همگرایی اقتصاد کشورها با اقتصاد‬ ‫جهانــی‪ ،‬بی تردیــد‪ ،‬اگــر مســیر توســعه اقتصادهای‬ ‫امروز تالش برای جهانی کردن فرهنگ ها و منافع کشورها و گروه ها طی روند جهانی شدن‪ ،‬در عرصه های گوناگون سیاسی‪ ،‬اعتقادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ارتباطات و ‪ ،...‬جهان را با موانعی جدی مواجه کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬به استناد تصویر ‪ 1‬که نقشه توصیفی جهانی ان را دربر دارد‪ ،‬جهانی شدن در‬ ‫عرصه اقتصاد‪ ،‬که اکنون به رهبری سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد‪ ،‬به جایگاه خاصی رسیده است‪ .‬این جایگاه نشان می دهد که در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬جهانی شدن در حال محاصره کامل و به انزواکشاندن مخالفان خود است؛ به گونه ای که در این مسیر حتی مخالفان سرسخت اولیه اش‪ ،‬مانند‬ ‫روسیه و چین‪ ،‬را نیز به دنبال خود می کشاند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬سایه سنگین غفلت های گذشته به جهت دوری از اقتصاد جهانی‪ ،‬فشار تفکر‬ ‫انحصارطلبی و عقب ماندگی فناوری های تولید در داخل را با تولیدات کشورهای صنعتی جهان و بحران اشتغال را با داشتن جمعیت جوانی با میانگین‬ ‫سنی حدود سی سال بر دوش خود احساس می کند‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫راهنمای تصویر‪ :‬کشــورهای عضو‪ ،‬کشــورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا و عضو ســازمان‪ ،‬کشــورهای‬ ‫ناظر‪ ،‬کشورهای غیرعضو‬ ‫منبع گزارش ها‪ :‬سازمان تجارت جهانی‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 18‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫برخی شاخص های مستند علمی برای ارزیابی های عملی‬ ‫روی ان ها‪ ،‬در اصالح ســاختار معیوب حاکــم بر اقتصاد‬ ‫کشور مفید باشــند؛ صرف ابزار واقع شدنشان‪ ،‬پس از‬ ‫دوره های کوتاه مدت یک ســاله و به پایان رسیدن تاریخ‬ ‫مصرفشان‪ ،‬در انتهای سال فراموش و به عاملی تبدیل‬ ‫شــدند کــه روی دســتاوردها و ارزش های شــعارهای‬ ‫سالیانه سایه افکندند و سبب انحراف بیشتر اصالحات‬ ‫ضــروری ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬در جهــت اصولــی و درســت توســعه‬ ‫اقتصاد شدند‪ .‬امروزه همین تجربه های تلخ گذشته در‬ ‫همگرایی خاســتگاه مشترک و نانوشــته انحصارگرایان‬ ‫در اقتصاد جهانی و طراحان تحریم های اقتصادی ابزاری‬ ‫ناجوانمردانه علیه ملت ایــران و انحصارگرایان داخلی‬ ‫اســت که ضرورت های نــگاه اصولی جهانــی و داخلی به‬ ‫اقتصاد مقاومتــی‪ ،‬تحریم ها و منافع جامعــه را بیش از‬ ‫پیش بر دلســوزان جامعــه جهانی و حقوق بشــر تکلیف‬ ‫می کند‪ .‬با این همگرایی کارشناســانه باید تالش شود‪،‬‬ ‫در دو بعد دولت ها و جامعه جهانی‪ ،‬انحرافات احتمالی از‬ ‫پیش روی توسعه بین المللی اقتصاد برداشته شود و در‬ ‫ادامه مســیر‪ ،‬جلو تندروی های احتمالی انحصارگرایان‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬به ایــن علت کــه هم‬ ‫تحریم های سیاســی برخی از انحصارگرایان کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬با محوریت اقتصادی‪ ،‬و هم تفســیرهای نادرست‬ ‫اقتصاد مقاومتی برخی انحصارگرایان داخلی در خدمت‬ ‫انحصارگــران اقتصــادی‪ ،‬علمــی و ســرمایه گذاری در‬ ‫جامعه جهانی و بر ضد بشــریت ارزیابی می شــوند؛ باید‬ ‫با هــر دو این دیدگاه های انحصارگرا مقابله شــود‪ .‬زیرا‬ ‫از یک ســو انحصارگرایــان بین المللــی‪ ،‬بــا تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه و در مســیر تقابل هایشان با رقبای جهانی‬ ‫و به دالیل سیاســی‪ ،‬می کوشــند بخشــی از ســرمایه ها‬ ‫و تــوان اقتصــادی مختص به کشــورهای رقیبشــان را‬ ‫با عنوان تحریــم‪ ،‬برخــاف منافع بین المللی و به ســود‬ ‫خود‪ ،‬بلوکه کننــد و از دیگرســو‪ ،‬انحصارگرایان داخلی‬ ‫نیز‪ ،‬با دســتاویز قراردادن همیــن برنامه های تحریمی‬ ‫رقبای جهانی‪ ،‬خواســته و ناخواسته سعی دارند اهداف‬ ‫متعالــی اقتصاد مقاومتــی را در جهت منافــع انحصاری‬ ‫خود در اقتصاد کشور درگیر کنند‪ .‬بر اساس تعبیرهای‬ ‫نادرســت در تفســیر برخی از همین افــراد از اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬حتی به نادرست‪ ،‬سعی می شود چنین نمایانده‬ ‫شود که هدف اقتصاد مقاومتی کشاندن اقتصاد کشور‬ ‫به ســمت جدایــی از اقتصــاد جهانــی و ایجــاد اقتصاد‬ ‫جزیره ای و‪ ،‬پس از ان‪ ،‬در تقابل قراردادن منافع مردم‬ ‫با منافــع نظام‪ ،‬از طریق متوقف کردن اقتصاد کشــور بر‬ ‫ارتزاق دامنه دار از منافع گمرگی و در اصل‪ ،‬با افزایش‬ ‫فشارهای اقتصادی بر مردم است‪.‬‬ ‫مطابق مطالب بند دوازدهم سیاســت های کلی درمورد‬ ‫مبانــی راهبــردی اصولی و محــوری اقتصــاد مقاومتی‪،‬‬ ‫توجه به همگرایی اصولی با جنبش های جهانی شــدن در‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی و رســیدن بــه خوداتکایی‬ ‫در اقتصاد به منزله هدف محوری این سیاســت ها مطرح‬ ‫شــده اســت‪ .‬حتی در ادامه و برای سرعت بخشیدن به‬ ‫روندهــای اجرایــی‪ ،‬با نظرداشــت به تمامی کاســتی ها‬ ‫در اقتصــاد کشــور‪ ،‬در بنــد یازدهم‪ ،‬توجه به توســعه‬ ‫مناطــق ازاد به مثابــه پلــی در اتصال به تجــارت جهانی‬ ‫مطرح شــده و در صدر توجه قرار گرفته اســت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬مــوارد بیان شــده از اقتصاد مقاومتــی هماهنگ با‬ ‫منافع جامعه جهانی و داخل کشور ارزیابی می شود؛ حال‬ ‫انکــه تحریم های اقتصادی‪ ،‬در هــر دو بعد بین المللی و‬ ‫مســیرهای انحرافی القایــی داخلی در تقابــل ظاهری با‬ ‫این تحریم ها‪ ،‬هماهنگ عمل می کنند و افزون بر تهدید‬ ‫منافــع جامعــه جهانی و داخل کشــور‪ ،‬اغاز شــکل گیری‬ ‫انحصــار و انحراف بیشــتر در اینــده اقتصــاد جهانی و‬ ‫کشورها به شمار می روند‪.‬‬ ‫با نظر بــه همه این موارد‪ ،‬روشــن می شــود کــه امروز‬ ‫مدافعــان اقتصاد انحصــاری در محدوده کشــورها‪ ،‬از‬ ‫جملــه ایــران‪ ،‬و همچنیــن طراحان انحصــار در‬ ‫جریان ازاد تکنولوژی‪ ،‬علوم‪ ،‬ســرمایه و اقتصاد‬ ‫در ابعــاد جامعه جهانی هر دو در یک مســیر و در‬ ‫مقابــل منافع عمومــی ملت ها قــرار می گیرند و‬ ‫در چشــم اندازها‪ ،‬به صورت هماهنــگ‪ ،‬امنیت‬ ‫اقتصادی و مدیریت اصولــی در جامعه جهانی را‬ ‫هدف قرار می دهند؛ بنابراین‪ ،‬جامعه جهانی نیز‬ ‫برای مبارزه با این پدیده نیازمند طراحی سامانه‬ ‫دفاعی جامعی با محوریت اصول زیر است‪:‬‬ ‫‪ .1‬توجــه به اصــول کلی حاکــم بــر جهانی بودن‬ ‫اقتصاد در همــه زمینه ها و دوری از دیدگاه های‬ ‫انتخابی بــه مولفه های مرتبط بــا اقتصاد جهانی؛‬ ‫ان گونه کــه در کنــار تالش بــرای جریــان ازاد‬ ‫کاال‪ ،‬بــه ضرورت جریــان ازاد دانــش‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬سرمایه و نیروی کار نیز توجه شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در تدوین اسناد باالدستی کشورها‪ ،‬همچون‬ ‫ســند چشم انداز و قانون اساســی در ایران‪ ،‬در‬ ‫بخش هــای گوناگون‪ ،‬به شــرایط حاکــم بر جامعه‬ ‫جهانــی توجــه ویــژه ای شــود و راه اقتضائات و‬ ‫اصالحات ضروری‪ ،‬که طبق شرایط و امکانات روز‬ ‫دولت ها و کشــورها و طبق قانــون در نظر گرفته‬ ‫می شوند‪ ،‬بسته نشود‪.‬‬ ‫‪ .3‬در برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد کشورها‪،‬‬ ‫چنان که از متن اصلی سیاســت های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی ج‪ .‬ا‪ .‬ا‪ .‬نیز پیداســت‪ ،‬توازن منطقی در‬ ‫هر دو ســطح خــرد و کالن در بخش های گوناگون‬ ‫اقتصــادی برقــرار شــود و در ایجــاد تکانه های‬ ‫الزم برای جنبش اقتصادی‪ ،‬در ســطوح کالن نیز‬ ‫به اصــل ایجاد هماهنگــی در بخش های متفاوت‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬در برنامه هــای صیانــت از امنیــت اقتصــاد‬ ‫کشــورها‪ ،‬به موارد تهدیدکننده منافع اقتصاد‬ ‫‪ / 19‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫مطابقمطالببنددوازدهم‬ ‫سیاست هایکلیدرموردمبانی‬ ‫راهبردی اصولی و محوری اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪،‬توجهبههمگراییاصولی‬ ‫باجنبش هایجهانی شدندر‬ ‫برنامه هایاقتصادمقاومتی‬ ‫و رسیدن به خوداتکایی در‬ ‫اقتصادبه منزلههدفمحوریاین‬ ‫سیاست هامطرح شده است‪ .‬حتی‬ ‫در ادامه و برای سرعت بخشیدن‬ ‫به روندهای اجرایی‪ ،‬با نظرداشت‬ ‫بهتمامیکاستی هادراقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬در بند یازدهم‪ ،‬توجه به‬ ‫توسعهمناطقازادبه مثابهپلی‬ ‫در اتصال به تجارت جهانی مطرح‬ ‫شده و در صدر توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬موارد بیان شده‬ ‫ازاقتصادمقاومتیهماهنگ‬ ‫با منافع جامعه جهانی و داخل‬ ‫کشور ارزیابی می شود؛ حال انکه‬ ‫تحریم های اقتصادی‪ ،‬در هر دو‬ ‫بعدبین المللیومسیرهایانحرافی‬ ‫القایی داخلی در تقابل ظاهری‬ ‫بااینتحریم ها‪،‬هماهنگعمل‬ ‫می کنند و افزون بر تهدید منافع‬ ‫جامعه جهانی و داخل کشور‪،‬‬ ‫اغاز شکل گیری انحصار و انحراف‬ ‫بیشتر در اینده اقتصاد جهانی و‬ ‫کشورهابه شمارمی روند‪.‬‬ ‫ملی و جهانی نگاه جامعی شود و تالش برای اصالح‬ ‫عوامل اختالل نادیده گرفته نشود‪.‬‬ ‫طبق ایــن مطالب و در نگاهی کلــی‪ ،‬باید توجه‬ ‫داشــت که ایران‪ ،‬همچون همه کشورهای در‬ ‫حال توســعه و عقب نگاه داشته شــده جهان‪،‬‬ ‫حــق دارد در چارچوب حقــوق بین المللی و در‬ ‫مســیر صیانت از حقــوق ملت خــود‪ ،‬با اقدام‬ ‫انحصارگرایان جهانــی در بخش های گوناگون‬ ‫اقتصــاد جهانــی‪ ،‬در لبــاس تحریم درمانــی‪،‬‬ ‫به صــورت اصولی مخالف باشــد‪ .‬همچنین در‬ ‫نگاه بــه داخل کشــور‪ ،‬درمورد ان دســته از‬ ‫برنامه هــای اجرایــی اقتصاد مقاومتــی که با‬ ‫هدف تقویــت عوامل امنیتی اقتصاد کشــور‬ ‫دنباله رو چارچوب اقتصــاد صیانتی اند‪ ،‬باید‬ ‫در نخســتین گام اقدامات‪ ،‬جلــو نقض منافع‬ ‫انســان ها در جامعه جهانی گرفته شــود و در‬ ‫داخل نیز‪ ،‬با نادیده گرفتن روند جهانی شدن‪،‬‬ ‫اقتصاد به منزله محیط ازمایشــگاهی و مردم‬ ‫به ســان نمونه هــای ازمایشــگاهی محــدود‬ ‫در نظــر گرفته نشــوند‪ .‬در تبییــن مفاهیمی‬ ‫همچــون «دشــمن» و «تهدیدهــای امنیــت‬ ‫ملی»‪ ،‬باید نگاه جامعی به این مفاهیم داشت‬ ‫و واژه «دشمن» تمامی عوامل بالقوه یا بالفعل‬ ‫تهدیدکننده منافع اقتصادی کشــور را دربر‬ ‫گیــرد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬نباید مصادیق «دشــمن»‬ ‫را فقــط در منابع بیرونی جســت و از مصادیق‬ ‫داخلی ان‪ ،‬کــه به روش هــای گوناگون منافع‬ ‫خــود را برخالف منافع ملی جســتجو می کنند‪،‬‬ ‫غافل شــد‪ .‬اما پرســش اینجاســت که روش‬ ‫شناســایی این دشــمنان چگونه باید باشــد؟‬ ‫مثــ ًا نوع برخــورد با کســانی که‪ ،‬در کســوت‬ ‫حمایــت از اقتصــاد ملی‪ ،‬حســاب های خود را‬ ‫از منابــع بیت المال انباشــته می کنند چگونه‬ ‫خواهــد بــود؟ چگونــه می تــوان از حیثیت و‬ ‫هویت اقتصاد ملی و امنیت ارکان معیشــتی‬ ‫مردم پاســداری کرد؟ مســائلی از این دست‬ ‫پرســش هایی اند که به ان ها بر اســاس بند‬ ‫نوزدهم سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫(شفاف ســازی اقتصــاد و سالم ســازی ان و‬ ‫جلوگیری از اقدامات‪ ،‬فعالیت ها و زمینه های‬ ‫فســادزا در حوزه هــای پولی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬ارزی و‬ ‫‪ )...‬به روشــنی پاسخ داده شــده و به صورت‬ ‫کاربردی بــه مدیریت اجرایی کشــور تکلیف‬ ‫شــده اند‪ .‬به همین سبب‪ ،‬اگر بخشی از مبانی‬ ‫اقتصــاد مقاومتی متوجه مقابله با دشــمنان و‬ ‫رقبای بیرونی شــد‪ ،‬بخش دیگر و حتی بخش‬ ‫اصلــی ان باید بــه مقابله با دشــمنان درونی‬ ‫بپردازد تا در برخورد بــا هجمه هایی همچون‬ ‫رانت خــواری‪ ،‬پول شــویی‪ ،‬برداشــت های‬ ‫غیرقانونی از بانک ها‪ ،‬دستکاری های احتمالی‬ ‫و مهندسی شده شــاخص های بورس در جهت‬ ‫منافع شــخصی و گروهی خاص که از مصادیق‬ ‫ویژه خواری مــورد نظر رئیس جمهــور محترم‬ ‫است‪ ،‬به موفقیت دست یابد‪.‬‬ ‫دومین قرارداد میان ایران و فرانسه در حوزه نفت و گاز در سال جاری میالدی‪ .‬شرکت ملی‬ ‫نفت ایران‪ ،‬شرکت سفره گس فرانسه و شرکت صنعت سازه ثمین ایران قرارداد بازیافت و‬ ‫مصرف گاز فلر(مشعل) را در یک پاالیشگاه پارس جنوبی امضا کردند‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫انرژی‬ ‫امضای قرارداد بازیافت‬ ‫گاز مشعل در پارس جنوبی بین‬ ‫ایران و فرانسه‬ ‫این قرارداد را «علی محمد احمدی»‬ ‫مجــری طــرح جامــع توســعه پایدار‬ ‫پــارس جنوبــی و «یــان ابریــس‬ ‫لکومــت» مدیرعامــل ســفره گــس‬ ‫فرانســه و «کوروش اهنج» مدیرعامل شرکت‬ ‫صنعت ســازه ثمین ایران در حضــور «غالمرضا‬ ‫منوچهری» معاون شــرکت ملی نفــت و «محمد‬ ‫مشکین فام» مدیرعامل نفت و گاز پارس امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مدت اجــرای این قرارداد ‪ ۳۰‬ماه در نظر گرفته‬ ‫شــده که ‪ ۲۴‬ماه مربوط به اجرای پروژه و ‪ ۶‬ماه‬ ‫مرحله تحویل به کارفرماست‪.‬‬ ‫هزینــه اجرای ایــن پــروژه ‪ ۴۲‬میلیــون یورو‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالعــات پــروژه را تیــم مهندســی و برنامــه‬ ‫ریزی طرح جامع توســعه پایدار پــارس جنوبی‬ ‫و بــا اســتفاده از اطالعــات میدانــی از منطقه و‬ ‫پاالیشگاه فازهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬انجام داده است‪.‬‬ ‫قرار اســت در صورت موفقیت امیز بودن این‬ ‫طرح از تجربه به دســت امده بــرای جمع اوری‬ ‫گازهای مشــعل ها(فلــر) در اهــواز و همچنین‬ ‫مجهــز کــردن ســایر پاالیشــگاه های گاز پارس‬ ‫جنوبی به این فناوری استفاده شود ‪.‬‬ ‫شرکت ســفره گس فرانســه در زمینه طراحی‬ ‫ســاخت و انتقــال فنــاوری مشــارکت می کند و‬ ‫یک شــرکت ایرانی نیز به عنوان شریک در این‬ ‫پروژه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس شرکت صنعت سازه ثمین وظیفه‬ ‫تامین و ســاخت تجهیزات را عهــده دار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مهنــدس بیــژن زنگنه وزیــر نفت در جلســه‬ ‫بررســی صالحیــت وزیران پیشــنهادی دولت‬ ‫یازدهــم در صحــن علنــی مجلــس دربــاره‬ ‫افزایش ســوزاندن گازهای مشــعل و این که‬ ‫ایا ایــن موضوع را تایید می کنیــد‪ ،‬گفت‪ :‬بله؛‬ ‫وقتی روزانه یک میلیون بشکه نفت به تولید‬ ‫اضافه شود طبیعی است ســوزاندن گازهایی‬ ‫که با نفت همراه اســت‪ ،‬افزایــش می یابد وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬کارهایی که باید بــرای جلوگیری‬ ‫از ســوزاندن گازهای همراه نفت انجام شــود‬ ‫این اســت که این گازها باید جمع اوری شــود‬ ‫و در کارخانــه هــای ان جی ال‪ ،‬شیرین ســازی‬ ‫و تفکیک شــوند‪ .‬بخشــی از ان که گاز طبیعی‬ ‫است به شــبکه سراسری ارسال شود و برخی‬ ‫دیگــر کــه مایعات اســت خوراک پتروشــیمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زنگنه با اشــاره به اجرای طرح های ان جی ال به‬ ‫ارزش بیــش از پنج میلیــارد دالر برای کاهش‬ ‫ســوزاندن گازهــای همــراه‪ ،‬گفــت‪ :‬ان جی ال‬ ‫‪ ۳۱۰۰‬و ‪ ،۳۲۰۰‬بیــد بلنــد ‪ ،۲‬خــارک‪ ،‬طــرح‬ ‫پاالیشگاه قشــم برای گاز همراه میدان هنگام‪،‬‬ ‫طرح هایی هستند که باید تکمیل شوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دولت متعهد شــدم تا پایان‬ ‫برنامه ششم جلو سوزاندن بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫گازهــای همراه نفــت گرفته شــود و به خوراک‬ ‫بــا ارزش بــرای پتروشــیمی ها تبدیل شــود‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زنگنه با اشاره به اجرای طرح های‬ ‫ان جی ال به ارزش بیش از پنج‬ ‫میلیارد دالر برای کاهش‬ ‫سوزاندن گازهای همراه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ان جی ال ‪ ۳۱۰۰‬و ‪ ،۳۲۰۰‬بید‬ ‫بلند ‪ ،۲‬خارک‪ ،‬طرح پاالیشگاه‬ ‫قشم برای گاز همراه میدان‬ ‫هنگام‪ ،‬طرح هایی هستند که‬ ‫باید تکمیل شوند‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 21‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 20‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫نفت‬ ‫معاون وزیر نفت در پاسخ به‬ ‫برخی انتقادها از امضای فقط‬ ‫یک قرارداد با وجود استقبال‬ ‫شرکت های خارجی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این موضوع به محدودیت های‬ ‫داخلی و فضای سیاست زده‬ ‫ما برای مخالفت با نفت مربوط‬ ‫می شود که مبنای واقعی‬ ‫ندارد‪ .‬در واقع برخی افراد به‬ ‫جای منافع ملی کشور‪ ،‬مسائل‬ ‫حزبی‪ ،‬جناحی و شخصی را درنظر‬ ‫می گیرند و این موضوع فضای‬ ‫الوده ای را به بار می اورد؛ گرنه‬ ‫محدودیت خارجی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫در صنعت نفت‬ ‫‪۲‬سال پررونق را پیش رو داریم‬ ‫شرکتملینفتب هطورحتمموفقبهاجرایبرنامهتکلیفیستاداقتصادمقاومتیباامضای‪ 10‬قراردادتاپایانسالمی شود‪.‬امیر‬ ‫حسینزمانینیامعاونوزیرنفت‪:‬مذاکرهباشرکت هایخارجیبرایحضوردرصنعتنفتایرانبهصورتموازیدرحالانجام‬ ‫استوبسیاریازاینشرکت هاطرحجامعتوسعه(ام‪.‬دی‪.‬پی)راارائهکرده اندیابزودیارائهمی کنند‪.‬‬ ‫ایشــان یــاداوری کــرد‪ :‬جــذب‬ ‫سرمایه خارجی به چند عامل بستگی‬ ‫دارد؛ نخست‪ ،‬فضای سیاسی کشور‬ ‫و دوم قراردادها و شیوه مذاکرات است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در دنیا برای جذب سرمایه رقابتی‬ ‫جــدی وجــود دارد؛ زیرا مقــدار ســرمایه های‬ ‫موجــود محدود و درخواســت برای انها بســیار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صنعت نفت ایران بیــش از یکصد‬ ‫سال قدمت دارد اما تولید نفت ما با حجم ذخایر‬ ‫متناســب نیســت که این موضــوع می تواند به‬ ‫فرصتی برای جذب سرمایه تبدیل شود‪.‬‬ ‫زمانــی نیــا تاکیــد کــرد‪ :‬صنعــت نفــت ایران‬ ‫ اکنــون برای جــذب ســرمایه بهتریــن وضع را‬ ‫دارد‪ ،‬شــرکت های بزرگ به ســرمایه گذاری در‬ ‫ایــران عالقه مند هســتند و رونــد مذاکرات با‬ ‫شــرکت های خارجی مطلــوب اســت؛ از این رو‬ ‫امیدواریم در فرصت مناسب به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫معــاون وزیر نفت در پاســخ به برخــی انتقادها‬ ‫از امضای فقط یــک قرارداد با وجود اســتقبال‬ ‫شــرکت های خارجی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬این موضوع‬ ‫بــه محدودیت هــای داخلــی و فضای سیاســت‬ ‫زده ما بــرای مخالفت با نفت مربوط می شــود که‬ ‫مبنــای واقعی نــدارد‪ .‬در واقع برخــی افراد به‬ ‫‪ / 23‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 22‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫بــر اســاس مصوبــه ســتاد اقتصــاد مقاومتی‪،‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران باید تا پایان امسال ‪۱۰‬‬ ‫قرارداد را به نتیجه برساند در حالی که تاکنون‬ ‫یک قرارداد به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفــت درباره اجرای مصوبه ســتاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی تا پایان امســال گفت‪ :‬مذاکره‬ ‫با شــرکت های خارجــی برای حضــور در صنعت‬ ‫منافعمیلجایگزینمنافعشخیصشود‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫مذاکره با روسیه بخویب پیش یم رود‬ ‫نفت ایران به صورت موازی در حال انجام است‬ ‫و بســیاری از این شــرکت ها طرح جامع توسعه‬ ‫(ام‪.‬دی‪.‬پــی) را ارائه کرده اند یــا بزودی ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫زمانی نیا ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه نخســتین‬ ‫قرارداد با کنسرسیوم توتال‪ ،‬سی ان پی سی ای‬ ‫و پتروپارس برای توســعه فاز ‪ ۱۱‬میدان گازی‬ ‫مشــترک پارس جنوبی امضا شــده اســت‪ ،‬اگر‬ ‫مذاکــرات فنی بخوبــی انجام شــود‪ ،‬مذاکرات‬ ‫در بقیــه بخش هــا ماننــد مالــی زیاد بــه درازا‬ ‫نمی کشد‪ .‬بنابراین معتقدم شرکت ملی نفت به ‬ ‫طــور حتم موفق به اجرای برنامه تکلیفی ســتاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی می شود‪.‬‬ ‫وی درباره نام شــرکتی که قــرارداد بعدی با ان‬ ‫امضا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی توان گفت با چه‬ ‫شرکتی اما مذاکره با شــرکت های روس بخوبی‬ ‫پیش مــی رود و اگر همکاران مــا مذاکرات فنی‬ ‫را انجام دهند‪ ،‬در ‪ ۲‬تا ســه مــاه اینده به نتیجه‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫جای منافع ملی کشــور‪ ،‬مســائل حزبی‪ ،‬جناحی و‬ ‫شخصی را درنظر می گیرند و این موضوع فضای‬ ‫الــوده ای را به بار مــی اورد؛ گرنــه محدودیت‬ ‫خارجی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره هزینه مخالفت ها برای کشــور گفت‪:‬‬ ‫مردمساالری (دموکراسی) این هزینه‪‎‬ها را نیز‬ ‫دارد اما هزینه بزرگی که کشــور و وزارت نفت‬ ‫در این مدت پرداخت کرد‪ ،‬طوالنی شــدن روند‬ ‫انعقاد قراردادهای جدید نفتی و اجماع بر ســر‬ ‫ان بود‪.‬‬ ‫زمانــی نیــا ادامــه داد‪ :‬هزینه ها هــم حیثیتی‬ ‫اســت و هم مادی‪ .‬بر پایه امار و ارقام‪ ،‬هر روز‬ ‫تاخیر در توســعه میدان های نفت و گاز کشــور‬ ‫میلیون ها دالر به کشور ضرر می زند‪.‬‬ ‫معاون امــور بین الملــل و بازرگانــی وزیر نفت‬ ‫تاکید کــرد در صورت تــداوم وضع بــه همین‬ ‫منــوال‪ ،‬صنعت نفت ســه یــا چهار ســال دیگر‬ ‫ی خود را که در شــان ایران و ذخایر‬ ‫جایگاه واقع ‪‎‬‬ ‫نفتی کشور باشد‪ ،‬پیدا می کند‪.‬‬ ‫با توجه به امارهای منتشــر شــده بیــن المللی‪،‬‬ ‫برداشــت روزانه نفت ایران به عنوان سومین‬ ‫تولید کننده بزرگ نفــت در اوپک در ماه ژوئیه‬ ‫با ‪ ۱۰‬هزار بشکه در روز افزایش ماهانه به سه‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه رسید‪.‬‬ ‫تولیــد نفت ایــران در ایــن مقطع شــاهد ‪۰.۳‬‬ ‫درصد رشــد ماهانه و ‪ ۴.۹‬درصد رشد ساالنه‬ ‫بوده و به بیشــترین میزان خود از هشــت سال‬ ‫اخیر رسیده است‪ .‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫ستاریدرحاشیهنخستیناجالسسرانکشورهایاسالمی‬ ‫در حوزه علم و فناوری تاکید کرد؛‬ ‫تالشبرایحضورشرکت های‬ ‫دانش بنیانایرانیدرکشورهایاسالمی‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان کشورمان به کشور های اسالمی‬ ‫را یکی از اهداف حضور در نخستین اجالس سران کشورهای اسالمی در حوزه علم و فناوری بیان کرد‪.‬دکتر سورنا‬ ‫ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه سفر به قزاقستان که به همراه رئیس جمهور‬ ‫اقای دکتر روحانی برای حضور در نخستین اجالس سران کشورهای اسالمی در حوزه علمی و فناوری صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬تالش برای تسهیل حضور شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشورهای اسالمی و همگام کردن سران‬ ‫کشورها برای اجرای طرح های مشترک علمی را مهمترین دستاورد این اجالس نامید‪.‬‬ ‫اجالس سران کشورهای کنفرانس اسالمی‬ ‫معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری در ادامه‬ ‫ابراز کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با وجود توان باالی‬ ‫علمی و توسعه شرکتهای‬ ‫دانش بنیان به ویژه‬ ‫در سالهای اخیر جایگاه‬ ‫مناسبی در تجاری سازی این‬ ‫دستاوردها نداشته است و‬ ‫لذا حرکت دادن شرکتهای‬ ‫دانش بنیان به سوی‬ ‫صادرات به بازار کشورهای‬ ‫اسالمی مهمترین هدف‬ ‫حضور در این اجالس است‪.‬‬ ‫امضای سند ده ساله برای همکاری های علیم و‬ ‫فناوری کشورهای مسلمان‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این اجالس ســندی ده ساله تحت عنوان‬ ‫‪ ۲۰۲۶‬بــه تصویــب اعضا رســید که مباحثــی همچون‬ ‫تبادل دانشــجو‪ ،‬ارتقای رتبه دانشگاهها‪ ،‬توسعه علوم‬ ‫جدید و اجرای مگا پروژهایی که اجرای ان از توان مالی‬ ‫و نیروی انســانی یک کشــور خارج اســت در این ســند‬ ‫گنجانده شده است‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ادامه‬ ‫ابراز کــرد‪ :‬جمهوری اســامی ایران بــا وجود توان‬ ‫باالی علمی و توسعه شــرکتهای دانش بنیان به ویژه‬ ‫در ســالهای اخیــر جایگاه مناســبی در تجار ی ســازی‬ ‫این دســتاوردها نداشته اســت و لذا حرکت دادن‬ ‫شــرکتهای دانش بنیان به ســوی صــادرات به بازار‬ ‫کشــورهای اســامی مهمترین هدف حضــور در این‬ ‫اجالس است‪.‬‬ ‫ســتاری ادامــه داد‪ :‬دیدگاه هــای مشــترک فرهنگی و‬ ‫مذهبی با کشورهای اسالمی زمینه بسیار خوبی را برای‬ ‫تولید مشترک نرم افزار و توســعه علوم جدید فراهم‬ ‫کرده است و امروز شــرکتهای بسیار خوبی در ایران در‬ ‫زمینــه نانو فعال هســتند که هم اکنون به کشــورهای‬ ‫پیشــرفته صادرات دارند و براحتی می توانند در حوزه‬ ‫کشورهای اسالمی فعال شوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برگزاری ایــن اجالس‪  ‬تغییر دیدگاه ســران‬ ‫کشــورهای اســامی را در زمینه همکاری هــای علوم و‬ ‫فنــاوری فراهم می کند و این بزرگترین دســتاورد این‬ ‫اجالس خواهد بود‪ .‬اما برپایی این اجالس زمینه را برای‬ ‫برگزاری نشســتی متشکل از برخی ســران کشورهای‬ ‫اســامی برای اتخاذ موضعی واحد در محکومیت جنایات‬ ‫ضد بشــری بر علیــه مســلمانان میانمار فراهــم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اجــاس بــه بررســی روابــط نوظهــور بیــن علم و‬ ‫تکنولــوژی و جایگاه کشــورهای اســامی در این عرصه‬ ‫می پــردازد عــاوه بــر ســران کشــورهای اســامی‪،‬‬ ‫شــخصیتهای علمی و فرهنگــی و نیز روســای نهادهای‬ ‫بین المللی نیز در این اجالس شرکت داشتند و در پایان‬ ‫نشست نیز بیانیه مشترکی منتشر شد‪.‬‬ ‫ایران به عنوان کشوری پیشرو در‬ ‫عرصه علم و فناوری در دوره پیش‬ ‫از اسالم‪ ،‬دوره تمدن اسالمی و نیز‬ ‫در ســال های پــس از انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری چشــمگیری در توســعه علم‪،‬‬ ‫فناوری و نواوری کرده است‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫و اقدامــات ویژه‪ ،‬دولت محتــرم و نیز به دلیل‬ ‫پیشــرفت های قابل توجه در حوزه های علمی و‬ ‫فناورانه‪ ،‬توســعه شــرکت های دانش بنیان و‬ ‫نواور ایــران از ذخیــره عظیمی برای توســعه‬ ‫اقتصــادی و فناورانــه برخــوردار بــوده و در‬ ‫سطح جهان اســام نیز از کشورهای پیشرو در‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و نــواوری به شــمار می اید‪ .‬این‬ ‫جایــگاه ممتــاز فرصت بی نظیری برای توســعه‬ ‫همکاری هــای علمی و فناورانه کشــور با دیگر‬ ‫ملت های اسالمی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رویکــرد جدیــد ســازمان کنفرانس اســامی‬ ‫در برگــزاری ایــن اجــاس در ســطح ســران‬ ‫ان هــم معطوف بــه علم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‪،‬‬ ‫فرصت مغتنمی برای ایران و تمام کشــورهای‬ ‫اسالمی اســت که بتوانند از مشترکات زبانی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اعتقادی و‪ ...‬خــود به عنوان اهرمی‬ ‫برای توســعه مشــترک علم‪ ،‬فناوری و نواوری‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬چالش های مشــترکی ازجمله‬ ‫چالش های زیســت محیطی‪ ،‬منابــع اب‪ ،‬امنیت‬ ‫غذایی‪ ،‬اشــتغال مولد و توســعه پایدار که کم‬ ‫و بیــش اکثر امت های اســامی با انهــا مواجه‬ ‫هســتند‪ ،‬نیازمنــد توجــه‪ ،‬همــکاری و تعامل‬ ‫مشترک تمام کشــورهای اسالمی است و علم‪،‬‬ ‫فناوری و نواوری می تواند نقشی بسزا در حل‬ ‫چالش های یادشــده و نزدیکی و اتحاد سیاسی‬ ‫این کشورها بر عهده داشته باشد‪.‬‬ ‫نشســت هایی با هدف بررسی چشــم اندازها‬ ‫و اهــداف توســعه علم‪ ،‬فنــاوری و نواوری در‬ ‫سطح کشــورهای توسعه یافته و ســازمان ملل‬ ‫در ســطح ســران کشــورها ســابقه ای نســبتا‬ ‫طوالنــی دارد‪ ،‬امــا در جهان اســام این تالش‬ ‫نوپاســت و نیازمند توجه و حمایت کشــورهای‬ ‫اســامی پیشــرو در علــم‪ ،‬فنــاوری و نواوری‬ ‫ازجمله جمهوری اســامی ایران اســت‪ .‬حضور‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در باالترین ســطح‬ ‫سیاســی در این اجــاس نشــانگر توجه جدی‬ ‫دولت بــه مقولــه دیپلماســی علم‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫نواوری است‪.‬‬ ‫هدف اصلی ســفر دکتر روحانــی رئیس جمهور‬ ‫محتــرم و هیات همــراه به قزاقســتان‪ ،‬بحث‪،‬‬ ‫بررســی و اعالم نظر درخصوص سند مشترک‬ ‫‪۱۰‬ســاله علم‪ ،‬فنــاوری و نواوری کشــورهای‬ ‫عضو کنفرانس اســامی بود‪ .‬این سند و توجه‬ ‫بیشــتر بــه توســعه علم‪ ،‬فنــاوری و نــواوری‬ ‫فرصتــی طالیــی در اختیــار جمهوری اســامی‬ ‫ایــران قــرار می دهد کــه بتواند بــا برنامه ای‬ ‫منســجم در راســتای حل و فصــل چالش های‬ ‫پیــش روی داخلــی در عرصه هــای اقتصادی‪،‬‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬انرژی و اب قدم های استوار‬ ‫و کارامدی رو به جلو داشــته باشد و به صورت‬ ‫همزمــان از ابــزار دیپلماســی علــم‪ ،‬فناوری‬ ‫و نــواوری برای توســعه همکاری ها در ســطح‬ ‫جهان اسالم و بین المللی و حل اختالف نظرهای‬ ‫سیاسی استفاده کند‪.‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫ســتاری همچنیــن گفت‪ :‬جمهوری اســامی‬ ‫ایران ســال گذشــته به لحاظ ارائــه مقاالت‬ ‫علمی در ســطح جهانی رتبه نخست را به خود‬ ‫اختصاص داد و در بسیاری از فناوری های نوین همچون‬ ‫نانو‪ ،‬بیوتکنولوژی‪ ،‬هوافضا و پزشــکی با فاصله ای معنا‬ ‫دار از کشورهای اسالمی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫زمینه بسیار خوب برای توسعه علوم جدید بین‬ ‫کشورهای اسالیم‬ ‫اجالس سران کشورهای کنفرانس اسالمی برای نخستین بار با محوریت علم‪ ،‬فناوری و نواوری در شهر استانه در کشور قزاقستان طی روزهای ‪ ۱۹‬و ‪۲۰‬‬ ‫شهریور در حال برگزار شد‪ .‬علم‪ ،‬فناوری و نواوری در جهان امروز کلید توسعه پایدار و اشتغال زای کشورها و ابزاری کارامد برای غلبه بر چالش هایی‬ ‫ازجمله بیکاری‪ ،‬فقر‪ ،‬کمبود منابع اب‪ ،‬منابع پایدار انرژی‪ ،‬امنیت غذایی و مالحظات زیست محیطی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ / 25‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 24‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫با محوریت علم‪ ،‬فناوری و نواوری فرصتی طالیی پیش روی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای دیپلماسی علم‬ ‫اینترنت‪ ‬نسل‪ 5‬دقیقا برای چیست؟‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫ا ینتر نت‬ ‫تولداینترنتنسلپنجم‬ ‫ظهوراینترنتنسلپنجمبهدستمهندسانشهراولودرفنالندوروزهاییشگفت انگیزدرپیشرویایندهارتباطیجهان‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شهر«اولو»(‪)Oulu‬فنالندباتمامیشهرهایدنیا‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬این شــهر ن ه تنهــا از نظر موقعیت‬ ‫جغرافیاییبلکهازلحاظمهندسیوتکنولوژیهم‬ ‫نسبتبهدیگرشهرهامتفاوتاست‪.‬صبحزودروزسه شنبه‬ ‫استوبه کاف هیکیازمحالتاینشهرامده ایم‪،‬بااینکههنوز‬ ‫افتابکاملطلوعنکرده‪،‬امااحســاسمی کنیمکهساعت‪4‬‬ ‫بعدازظهراســتچراکــهکافهمملــوازمهندســانوافراد‬ ‫مشتاقیاستکهبراییککنفرانستکنولوژیتماماروپایی‬ ‫در زمینه اینترنت‪ 5G‬دور هم جمع شده اند‪ .‬کافه این شهر‬ ‫‪200‬هزارنفریهمیشهاینقدرشلوغنیستاماشهرمملواز‬ ‫مهندسان رشته های مختلف است‪ .‬می توان گفت شهر اولو‬ ‫همانچیزیاستکهامریکاسال هاستارزویداشتنانرا‬ ‫دارد‪ .‬با اینکه بزرگ ترین کمپانی این شهر یعنی نوکیا روزی‬ ‫ورشکسته شــد‪ ،‬اما امروزه شــهر مملو از استارت اپ های‬ ‫کوچــکوبزرگیاســتکهدرسراســرنقاطاینشــهرجای‬ ‫گرفته اند‪.‬نکته منحصر به فرد راجع به این شهر اینکه اولو‬ ‫امروزمیزبانطرح«ازمایشاینترنتنسلپنجمسهشبکه‬ ‫مخابراتیمختلف»است‪.‬اینشهردرگذشتهمیزباننسل‪،4‬‬ ‫نســل‪ 2‬اینترنــتودراواخــردهــه‪ 70‬میــادیمیزبــان‬ ‫شبکه هایرادیوییهمبودهاست‪.‬یکیازدالیلحضورمادر‬ ‫اولواینبودکهنسل‪ 5‬اینترنتقراراستبه زودیسراسر‬ ‫اسمانکشورامریکاراپوششدهد‪.‬‬ ‫‪ ‬قراراســتشــرکت‪ AT&T‬وهمچنین‪ T-Moblile‬تااواخر‬ ‫ســال جاری اجرای ازمایــش اینترنت‪ 5G‬را شــروع کنند‪.‬‬ ‫دیگرسرویس دهندگاننیزقراراستسال‪ 2019‬اینکار‬ ‫را اغاز کنند‪.‬می توان گفت سرویس هایی مانند اسپاتیفای‬ ‫و نتفلیکس پس از کوچ از نسل‪ 3‬به نسل‪ 4‬اینترنت پدید‬ ‫امدند‪ .‬ظهور این دو ســرویس نمونه های واقعی از مزایای‬ ‫اینترنتپرسرعت تربودند‪.‬ضمناتحلیلگراناعالمکردندکه‬ ‫عالقهکاربرانبهاستفادهازسرویسفیس تایمپسازظهور‬ ‫اینترنت‪ 4G‬همافزایشپیداکردهاست‪.‬اماحقیقتاکسی‬ ‫ظهورشبکه هایاجتماعیماننداسنپ چتواینستاگرامپس‬ ‫ازمعرفیاینترنت‪4G‬راپیش بینینمی کرد‪.‬باهمگانیشدن‬ ‫اینترنتپرسرعت‪،‬کاربرانهمعالقهزیادیبهاپلودکردن‬ ‫تصاویروویدئوهایروزانهخوددرشبکه هایاجتماعیپیدا‬ ‫کردند‪ .‬نسل‪ 5‬اینترنت هم یقینا سرعت باالتری نسبت به‬ ‫نســل‪ 4‬خواهد داشت و مطمئنا اســتفاده از سرویس های‬ ‫ویدئویی‪ ،‬یادگیری ماشینی و حتی اپلیکیشن های مجهز به‬ ‫واقعیتمجازیرااسان ترخواهدکرد‪.‬اماحقیقتاهنوزکسی‬ ‫نمی داند که نســل‪ 5‬اینترنت برای چه مصارفــی کاربردی‬ ‫خواهد بود و در چه بخش هایی کاربردی و به صرفه نخواهد‬ ‫بود‪ .‬هیچ کس نمی داند‪ 5G‬چه بخشــی از دنیای تکنولوژی‬ ‫واینترنترامتحولمی کندوبه همیندلیلبهشهراولودر‬ ‫کشورفنالندامدیمتاازنظراتمهندسانومتخصصاناین‬ ‫شهربهرهببریم‪.‬‬ ‫‪ / 27‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 26‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫ر‬ ‫شد‬ ‫‪.‬‬ ‫اینترنت‪ 5G‬مطمئناصنایــعوفرصت هایجدیدی‬ ‫را به وجود خواهد اورد و بدون شک این فرصت ها‬ ‫بامشاغلجدیدهمراهخواهندبود‪.‬امااینمشاغل‬ ‫درمقایسهبامشاغلامروزیمتفاوت خواهند بود‪.‬‬ ‫نمونهبارزایننوعمشاغلرادربزرگ ترینکارخانه‬ ‫شــهراولومشــاهدهکردیم‪.‬اینترنت‪ 5G‬نیازمند‬ ‫میلیاردها دالر تجهیزات جدید است اما باید توجه‬ ‫داشــت که معنای مشــاغل صنعتی پــس از ظهور‬ ‫‪ 5G‬کامال متفاوت خواهد بود و نمونه ان در کارخانه‬ ‫نوکیاکهدرانمراکزوانتن هایاینترنت‪ 5G‬تولید‬ ‫می شوند‪،‬به وضوحمشاهدهمی شود‪.‬نوکیادرحال‬ ‫حاضر با‪ 2350‬کارمند‪ ،‬بیشــترین کارکنــان را در‬ ‫بین شــرکت های مختلف فعال در شهر اولو به خود‬ ‫اختصاصدادهاســت‪.‬اماهنگامیکهواردکارخانه‬ ‫می شوید‪ ،‬اولین سوالی که به ذهنتان می رسد این‬ ‫استکهاینافراددقیقاکجاهستند؟‬ ‫ما در گذشته از خط تولید اسمارت فون سامسونگ‬ ‫در کره جنوبی و چند شــرکت دیگر در چین بازدید‬ ‫کردیم‪.‬درچینافراددرردیف هایمختلفپشــت‬ ‫ســر هم قرار می گیرند و هر کدام از انها یک قطعه‬ ‫از اسمارت فون را متصل می کنند‪ .‬در شرکت های‬ ‫پیشــرفته تر‪ ،‬اکثر قطعات از طریقروبات ها نصب‬ ‫می شــوند و انســان ها تنها بخش پایانــی و کنترل‬ ‫دوربین و صفحه نمایــش را برعهده دارنــد‪ .‬اما در‬ ‫کارخانه نوکیا در شهر اولو‪ ،‬حتی بخش پایانی هم به‬ ‫روبات هاسپردهشدهوانسان هانقشبسیارکمیاز‬ ‫مراحلتولیدرابرعهدهدارند‪.‬درکشورهاییمانند‬ ‫فنالندیاامریکااگربخواهیدگجت هایتانراخودتان‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫دمای شهر و تعداد افراد در‬ ‫حال قدم زدن در خیابان ها‬ ‫نیز از دیگر ویژگی های این‬ ‫هدست هنگام تماشای شهر‬ ‫بود‪.‬این مثال نشان می داد که‬ ‫با اینترنت نسل ‪ 5‬و یک هدست‬ ‫واقعیت مجازی می توان کارهای‬ ‫خارق العاده مختلفی انجام‬ ‫داد و نکته قابل توجه اینکه‬ ‫تجربه ما با این هدست ها‬ ‫دقیقا در سطح خیابان کسب‬ ‫شده و به هیچ وجه درون‬ ‫ازمایشگاه های مجهز انجام‬ ‫نگرفته بود‪ .‬این کار تنها به لطف‬ ‫اینترنت امکان پذیر شده بود‪.‬‬ ‫درطولاقامتیکهدرشهراولوداشتیم‪،‬به طورمکرر‬ ‫ازمهندسانمی پرسیدیمکهکاربرداصلیاینترنت‬ ‫‪ G5‬چیست؟در یکی از همان صبح های زود به بازار‬ ‫شــهر رفتیم و یکی از هدست های واقعیت مجازی‬ ‫‪ GEAR VR‬سامسونگ را روی سرمان گذاشتیم‪ .‬با‬ ‫استفاده از این هدســت و سرعت‪ 1/6‬گیگابایت‬ ‫بر ثانیه اینترنت‪ 5G‬موفق شــدیم شــهر را از باال‬ ‫تماشــاکنیم‪.‬هنگامیکهباهدستبهساختمان ها‬ ‫و شــرکت ها نــگاه می کردیم‪ ،‬پنجــره کوچکی روی‬ ‫هرکــدام به نمایــش درمی امد که محصــوالت ان‬ ‫شرکت را شرح می داد‪ .‬دمای شهر و تعداد افراد در‬ ‫حالقــدمزدندرخیابان هانیزازدیگرویژگی های‬ ‫اینهدستهنگامتماشایشهربود‪.‬اینمثالنشان‬ ‫می دادکهبااینترنتنسل‪ 5‬ویکهدستواقعیت‬ ‫مجازیمی توانکارهایخارق العادهمختلفیانجامداد‬ ‫ونکتهقابل توجهاینکهتجربهمابااینهدســت ها‬ ‫دقیقا در ســطح خیابان کسب شــده و به هیچ وجه‬ ‫درون ازمایشگاه های مجهز انجام نگرفته بود‪ .‬این‬ ‫کارتنهابه لطفاینترنت‪5G‬امکان پذیرشدهبود‪.‬‬ ‫«هندریکاشنایدر»و«نیناسورمونن»دودانشمند‬ ‫دیگریهستندکهبااستفادهازعینک هایواقعیت‬ ‫افزودهقنداقکودکمجازیراطراحیکرده اند‪.‬این‬ ‫دســتگاهبراینوزادانزودرسیکهدروندستگاه‬ ‫قرار دارند ساخته شــده و به وسیله ان پدر و مادر‬ ‫می توانندچهره‪،‬ضربانقلبوحتیگرمایبدننوزاد‬ ‫خودرابه طورهمزماندراینقنداقواقعیتافزوده‬ ‫حسکنندواینکهصدایپدرومادرهمبه وســیله‬ ‫سنســورهای پیشــرفته به نوزاد درون دســتگاه‬ ‫انتقالدادهمی شود‪.‬ایندودانشمندمعتقدندکه‬ ‫اینتکنولوژیتنهاباوجوداینترنت‪ 5G‬امکان پذیر‬ ‫اســت‪،‬چراکهاینترنت‪ 4G‬پایداریوسرعتمورد‬ ‫نیازبرایانجامچنینکاریرانداشــتهاســت‪.‬این‬ ‫تنهایکیازکاربردهایمتعدداینترنت‪5G‬دربخش‬ ‫پزشکیاست‪.‬مهندسانشــهراولودرحالطراحی‬ ‫نوعیبرنامهواقعیتمجازیبرایروستاییانهستند‬ ‫تا از طریق ان بتوانند بدون پیمودن مســافت های‬ ‫طوالنیوسفربهشهر‪،‬مشکالتخودراباپزشکاندر‬ ‫میانبگذارند‪.‬یکیازاستادانبیمارستانشهراولو‬ ‫می گوید‪«:‬اینکارقبالبه صورتحضوریانجامشده‬ ‫بودوحالقصدداریمانراازراهدورامتحانکنیم‪،‬‬ ‫برایاستفادهازواقعیتمجازیبه شکلپیشرفته‪،‬‬ ‫استفاده از اینترنت پرســرعت با تاخیر بسیار کم‪،‬‬ ‫کامــا ضروری اســت‪».‬در شــهر اولو تجهیــزات و‬ ‫قطعات الکترونیکی هم تولید می شود‪ .‬برای مثال‬ ‫در مرکز تحقیقاتــی دولتی‪ ،ATT‬پژوهشــگران در‬ ‫حالســاختبانداژهایهوشــمندمجهــزبهنوعی‬ ‫انتنهستند‪.‬بااستفادهازاینبانداژمراحلبهبود‬ ‫زخم هایشمابه صورتلحظه ایبااپلیکیشنیامرکز‬ ‫درمانیموردنظرشــمابهاشتراکگذاشتهخواهد‬ ‫اینترنت‪ ‬نســل‪ 5‬چه بالیی برســر مشاغل‬ ‫امروزییم اورد؟‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫برعهده نخواهند داشت و تنها در بخش مدیریت و‬ ‫نظارت بر روبات ها فعالیت خواهند کرد‪ .‬اخیرا هم‬ ‫شنیده شده که تولیدکنندگان خودروها به دنبال‬ ‫استفادهازاینترنت‪ 5G‬درمحصوالتشانهستند‪.‬‬ ‫گفته می شود شرکت رولز رویس قصد دارد سال‬ ‫‪ 2019‬اولینکشــتیباربریفاقدخدمــهرابهاب‬ ‫بفرستد‪.‬اینیعنیدیگربهدریانوردانورانندگان‬ ‫بنادرنیازینخواهدبود‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ا ینتر نت‬ ‫بسازید و با شرکت های چینی رقابت کنید‪ ،‬باید بر کیفیت و‬ ‫اتوماتیک سازیتجهیزاتتمرکزکنید‪.‬اینترنت‪ 5G‬سرعت‬ ‫تبدیلمشاغلانسانیبهروباتیکراافزایشمی دهد‪.‬یکی‬ ‫از مهندسان فنالندی که در شهر اولو زندگی می کند درباره‬ ‫اهمیتاینترنت‪5G‬درافزایشدقتتجهیزاتکارخانه هاو‬ ‫تغییرکاربریاتوماتیکشرکت هایتولیدیصحبتمی کرد‪.‬‬ ‫اودراینبارهگفت‪«:‬یکبازویروباتیکبرایقراردادنیک‬ ‫قطعهالکترونیکیدرونیکفضاییکمیلی متری‪،‬بهسرعت‬ ‫عملفوق العادهباالباتاخیرکمترازیکمیلی ثانیهنیازدارد‪.‬‬ ‫بااینکهتجهیزاتکارخانه هادرحالحاضرروباتیکوسیمی‬ ‫هســتند‪ ،‬اما طراحی انها به شکل بی ســیم باعث افزایش‬ ‫سرعتتغییرمحصوالتتولیدیشرکتمی شود‪.‬بااستفاده‬ ‫ازاینترنتپرسرعت‪،‬کارخانهمی تواندهرهفتهیکمحصول‬ ‫جدیدوکامالمتفاوتراتولیدکند‪.‬بااستفادهاز‪ 5G‬دراصل‬ ‫انعطاف پذیریشرکتافزایشپیدامی کند‪».‬مهندسانشهر‬ ‫اولوایندهصنعــتراتیرهمی بینند‪،‬چراکهدرانحتیبرای‬ ‫تامینموادخامهمبهانسان هانیازینخواهدبود‪.‬اینیعنی‬ ‫کارگرانامریکادرایندهوظیف ه ســفتکردنپیچومهرهرا‬ ‫ایا این شــیوه به کارگرفته شده‬ ‫در فنالنــد در ایــاالت متحده هم‬ ‫عمیل است؟‬ ‫اگر دولت و صنایع قبول کنند که مشــاغل از‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شهراولوواقعاجایزیباییبرایزندگیکردناست‪.‬‬ ‫طبیعتزیبایاینشهردرکناررستوران هایجذاب‪،‬‬ ‫حس بی نظیری را به شــخص منتقل می کند‪ .‬غذای‬ ‫محلی این شهر عموما سبزیجات تازه و ماهی است‪.‬‬ ‫مردم این شــهر هم واقعا مهربــان و کامال صمیمی‬ ‫هستند‪.‬پسازسقوطنوکیادرسال‪،2012‬احتمال‬ ‫می رفتکسبوکارشهراولوهمسقوطکندامااین‬ ‫شهرباهوشمندیشهروندانومهندسانساکندر‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 28‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫باهوش مثل اولو‬ ‫دست رفته قابل بازگشت نیستند‪ ،‬احتماال چنین‬ ‫کاریدرامریکاهمممکناســتوبه نظرمی رســد‬ ‫کهبرخیایــاالتامریکاکمکمدرحالاجرایچنین‬ ‫سیاست هایی هستند‪ .‬اینترنت ‪ 5G‬در حال ظهور‬ ‫اســت و دنیای امــروزی‪ ،‬دنیــای اســتارت اپ ها‪،‬‬ ‫نرم افزار و خدمــات الکترونیکی و انالین اســت‪.‬‬ ‫شــهرهاوکشورهادوراهبیشــترندارند‪:‬یاباموج‬ ‫جدیدهمراهشــوندیــاازبقیهجابماننــدوکمکم‬ ‫نابود شوند‪ .‬ظاهرا شهر اولو قبل از دیگر شهرها و‬ ‫کشورها این مساله را درک کرده و به استقبال ان‬ ‫رفتهاست‪.‬‬ ‫‪ / 29‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫شهر اولو واقعا جای زیبایی‬ ‫برای زندگی کردن است‪.‬‬ ‫طبیعت زیبای این شهر در کنار‬ ‫رستوران های جذاب‪ ،‬حس‬ ‫بی نظیری را به شخص منتقل‬ ‫می کند‪ .‬غذای محلی این شهر‬ ‫عموما سبزیجات تازه و ماهی‬ ‫است‪ .‬مردم این شهر هم واقعا‬ ‫مهربان و کامال صمیمی هستند‪.‬‬ ‫پس از سقوط نوکیا در سال‬ ‫‪ ،2012‬احتمال می رفت کسب‬ ‫و کار شهر اولو هم سقوط‬ ‫کند اما این شهر با هوشمندی‬ ‫شهروندان و مهندسان ساکن‬ ‫در شهر موفق شد از این عصر‬ ‫تیره عبور کند و به اولین شهر‬ ‫مجهز به اینترنت ‪ 5G‬تبدیل‬ ‫شود‪ .‬اولو امروزه یک شهر‬ ‫تولیدی و صنعتی است اما تولید‬ ‫و صنعت در این شهر هیچ‬ ‫شباهتی به شهرهای صنعتی که‬ ‫تا به امروز شناخته ایم ندارند‬ ‫و هیچ خبری از پیچ و مهره و‬ ‫کارگران در سطح شهر نیست‪.‬‬ ‫حتی اگر اولو شهر صنعتی مشابه‬ ‫دیگر شهرها بود‪ ،‬مطمئنا‬ ‫راهی پیدا می کرد و دوباره‬ ‫به شکل امروزی تبدیل می شد‬ ‫چرا که مهندسان این شهر‬ ‫فوق العاده باهوش و خالق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شهرموفقشدازاینعصرتیرهعبورکندوبهاولین‬ ‫شهرمجهزبهاینترنت‪ 5G‬تبدیلشود‪.‬اولوامروزه‬ ‫یکشهرتولیدیوصنعتیاستاماتولیدوصنعت‬ ‫دراینشهرهیچشباهتیبهشهرهایصنعتیکهتا‬ ‫به امروز شــناخته ایم ندارند و هیچ خبری از پیچ و‬ ‫مهره و کارگران در سطح شهر نیست‪ .‬حتی اگر اولو‬ ‫شهرصنعتیمشابهدیگرشهرهابود‪،‬مطمئناراهی‬ ‫پیدامی کردودوبارهبهشکلامروزیتبدیلمی شد‬ ‫چرا که مهندســان این شــهر فوق العاده باهوش و‬ ‫خالق هســتند‪ .‬شــهر اولو هم می توانست پس از‬ ‫ورشکســتگی نوکیا‪ ،‬برای راه انــدازی مجدد این‬ ‫شرکتتالشکندامامهندساناینشهرخوب‬ ‫می دانستندکهچنینکاریغیرممکناست‪.‬‬ ‫در عوض با کمــک دانشــگاه های دولتی‪،‬‬ ‫مراکزتحقیقاتیوسرمایه گذارانداخلی‬ ‫موفقبهتولیدمحصوالتمتفاوتیشدند‬ ‫کهامروزهنمونهانهارامشاهدهمی کنیم‪.‬‬ ‫الگویحرکتیشهراولودراینبخشتقریبا‬ ‫مشابههمانکاریبودکهایاالتمتحدهدر‬ ‫دهــه‪ 50‬تا‪ 60‬میالدیانجامدادوموفق‬ ‫بهساختکامپیوتروفرستادنانسانبه‬ ‫فضاشد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫بین الملل‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬اخیرا دولت‬ ‫روسیه زمینه های مناسبی را‬ ‫در خصوص تسهیالت مالی‪،‬‬ ‫فاینانس و روادید برای ایران‬ ‫فراهم کرده است و این‬ ‫فرصت خوبی برای شرکتهای‬ ‫روسی و ایرانی برای گسترش‬ ‫همکاری های‪ ‬دوجانبه ای‬ ‫می تواند فراهم نماید‪.‬‬ ‫درطیمراسمیدرایدروتفاهمنامه ایدرزمینه هایصنعتیونفتیمیانایرانوروسیهمنعقدشد‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 30‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫‪ / 31‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫صنعتی و نفتی بین ایران و روسیه‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاریهای‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‬ ‫شــورای توســعه اقتصادی و تجاری روسیه‬ ‫تفاهــم نامــه ای در خصــوص گســترش‬ ‫همکاری در حوزه های انرژی (نفت و گاز ) ‪ ،‬صنایع ریلی‬ ‫و هوایی به امضا رساندند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در مراسم امضای این تفاهم‬ ‫نامه گفت‪  :‬خوشــبختانه بعد از برجــام فرصتهای خوبی‬ ‫بین ایران و روســیه فراهم شــده و ما انتظار عملیاتی‬ ‫شدن این‪  ‬توافق های را داریم‪.‬‬ ‫منصور معظمی با اشــاره اینکه ســازمان گســترش می‬ ‫تواند دروازه ورود شــرکت های روسی به ایران باشد‬ ‫گفت افزود ‪ :‬سیاست جمهوری اسالمی ایران همکاری با‬ ‫دوستان به ویژه کشورهایی است که در دوران سختی‬ ‫با ما همکاری کردند‪ ،‬روابط بین ایران و روســیه روابط‬ ‫استراتژیک و دراز مدت است و ما سعی می کنیم روابط‬ ‫را تســهیل کنیم و امکان مــراوده شــرکتهای دوطرف‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه بعد از برجام‬ ‫تفاهــم نامه ها و قراردادهــای بزرگی در ایــدرو امضا‬ ‫شده است افزود‪ :‬خوشحالیم که این حجم بسیار باالی‬ ‫روابط‪ ‬بین المللی در ایدرو فراهم شده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت افــزود‪ :‬اخیرا‬ ‫دولــت روســیه زمینه هــای مناســبی را در خصــوص‬ ‫تســهیالت مالی‪ ،‬فاینانس و روادید برای ایران فراهم‬ ‫کرده اســت و این فرصت خوبی برای شرکتهای روسی‬ ‫و ایرانــی بــرای گســترش همکاری های‪ ‬دوجانبــه ای‬ ‫می تواند فراهم نماید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تراز تجاری غیرمتوازن ایران و روسیه‬ ‫از شــرکتهای ایرانی خواســت تا از فرصت پیش امده‬ ‫استفاده نمایند و وارد بازار روسیه شوند ‪.‬‬ ‫وی این قراردادها را‪  ‬در بازه زمانی ‪ ۲‬ساله عنوان کرد‬ ‫و گفت ‪ :‬عــاوه بر مشــکالتی که در حوزه مســائل مالی‬ ‫و بانکــی وجــود دارد‪ ،‬مهم ترین مســاله عدم شــناخت‬ ‫شرکتهای دوطرف نســبت به تواناییهای یکدیگر است‬ ‫زیرا اطالعات زیــادی از همدیگر نداریــم و این تفاهم‬ ‫نامه ها می تواند زمینه های مناســب اشنایی و استفاده‬ ‫از توانمندیهای یکدیگر را فراهم کند‪.‬‬ ‫ایشــان حضور شــرکتهای روســی را در ایران منوط به‬ ‫ســرمایه گذاریهای مشــترک دانســت و گفــت ‪ :‬حوزه‬ ‫فعالیــت این تفاهم نامه ها وســیع اســت و بیشــتر به‬ ‫عالقه مندی طرفین و تواناییهای انها بستگی دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است شــورای توسعه اقتصادی و تجاری روسیه‬ ‫یکی از نهادهای اقتصادی روســیه محســوب می شــود‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۱۰‬هزار شــرکت مهم اقتصادی روســی‬ ‫را در زیرمجموعــه خــود دارد‪ .‬بر اســاس ایــن تفاهم‬ ‫نامــه و در مرحلــه اول ‪  ۶‬شــرکت ای تــک ‪  BBMV‬در‬ ‫صنایع پایین دســتی نفت و گاز ‪ ،‬شــرکت فیزیو استپ‬ ‫(تجهیزات پزشــکی‪ ،‬شــرکت نیســما(معدنی) شرکت‬ ‫پروما اسکاد(فوالدی) شرکت کلین اوک(ساختمانی) و‬ ‫شرکت سی اچ کامپلکس(تجهیزات صنعتی) به‪  ‬منظور‬ ‫انتقال تکنولوژی و تاسیس شــرکت مشترک به ایران‬ ‫امدند‪  .‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫بین الملل‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار در‬ ‫حاشیه این اجالس با همتای‬ ‫پاکستانی خود «طریق باجوا»‬ ‫نیز دیدار کرد‪ .‬هدف از این‬ ‫دیدار اجرای سریع و بی وقفه‬ ‫یادداشت تفاهم پیشین میان‬ ‫دو کشور بود‪ .‬در این دیدار‬ ‫مقرر شد استفاده از ارزهای‬ ‫محلی نهایت ًا تا دو هفته دیگر‬ ‫عملیاتی شود‪ .‬همچنین از‬ ‫دیگر موارد مطرح شده در این‬ ‫دیدار می توان به گشایش شعبه‬ ‫بانک ملی ایران در‪ ‬کراچی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نشست مسئوالن بانکی ایران و ترکیه قبل از سفر اردوغان به ایران‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 32‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی در جریان ســفر به‬ ‫ترکیــه و حضــور در جلســه روســای کل‬ ‫بانک های مرکزی و مقامات پولی کشــورهای‬ ‫عضــو ســازمان همکاری های اســامی‪ ،‬در حاشــیه این‬ ‫اجالس بــا همتایــان ترکیه ای و پاکســتانی خــود و نیز‬ ‫معاون نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو‪ ‬کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکــزی در دیدار معاون نخســت وزیر‬ ‫ترکیه و نیز رئیس کل بانک مرکزی این کشور بر امادگی‬ ‫‪ / 33‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجالس روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان همکاری‬ ‫های اسالمی»‪ ،‬در دیدار با روسای بانک های مرکزی ترکیه و پاکستان ضمن تاکید بر گسترش همکاری ها میان این‬ ‫کشورها از برگزاری نشست مشترک بانکی میان ایران و ترکیه پیش از سفر رئیس جمهور ان کشور به ایران خبر داد‪​.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫تقویت روابط ایران و ترکیه‬ ‫در حوزه مالی و اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه‬ ‫همکاری هــای بانکی به عنــوان ضرورت و پیش‬ ‫شرط توسعه روابط تجاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫مقرر شد پیش از ســفر «رجب طیب اردوغان»‬ ‫رییس جمهــور ترکیه در مهرماه ســال جاری به‬ ‫ایران‪ ،‬نشست بانکی ویژه ای میان بانک مرکزی‬ ‫دو طرف و با حضور بانک های منتخب دو کشــور‬ ‫برگزار شود که این پیشنهاد با استقبال معاون‬ ‫نخست وزیر ترکیه مواجه شد‪.‬‬ ‫همچنین در نشست ویژه میان مراد چاتین کایا‬ ‫رئیــس کل بانک مرکــزی ترکیه و ولی اله ســیف‬ ‫مقرر شــد‪ ،‬نشســت فــوری کارگــروه بانکی با‬ ‫حضور دو بانک مرکزی و نیــز نمایندگان ‪ ۵‬بانک‬ ‫ایرانی و ‪ ۳‬بانک تــراز اول دولتی ترکیه برگزار‬ ‫شود‪ .‬در پایان‪ ،‬یادداشــت تفاهم همکاری های‬ ‫بانکی بیــن دو رئیس کل بانک مرکــزی ایران و‬ ‫ترکیه امضا شد‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتر ســیف توضیحات کافــی درباره‬ ‫افزایــش همکاری هــا و نیــز بهبود شــرایط در‬ ‫دوران پسابرجام ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای پــول و اعتبــار در حاشــیه این‬ ‫اجالس با همتای پاکســتانی خود «طریق باجوا»‬ ‫نیز دیــدار کــرد‪ .‬هــدف از این دیــدار اجرای‬ ‫ســریع و بــی وقفه یادداشــت تفاهم پیشــین‬ ‫میان دو کشــور بــود‪ .‬در این دیدار مقرر شــد‬ ‫استفاده از ارزهای محلی نهایت ًا تا دو هفته دیگر‬ ‫عملیاتی شــود‪ .‬همچنین از دیگر مــوارد مطرح‬ ‫شــده در این دیدار می توان به گشایش شعبه‬ ‫بانک ملی ایران در‪ ‬کراچی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت گردهمایی روســای کل بانک های‬ ‫مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو «سازمان‬ ‫همکاری های اســامی» به میزبانی بانک مرکزی‬ ‫ترکیه در روزهای ســی ام و ســی و یکم شهریو‬ ‫ماه در شهر بودروم ترکیه برگزار شد‪.‬‬ ‫این اجالس بــه میزبانی بانــک مرکزی ترکیه‬ ‫و بــا حضــور روســای کل بانک ها ی مرکــزی‬ ‫‪ ۲۱‬کشــور و نمایندگانــی از صنــدوق بیــن‬ ‫المللــی پول و بانک جهانــی در بودروم ترکیه‬ ‫برگزار شــده اســت‪ .‬هدف از برگزاری این‬ ‫ســمینار دور روزه ارائه ســخنرانی و تبادل‬ ‫نظــر میــان روســای کل بانک هــای مرکــزی‬ ‫کشــورهای عضو بــه منظور توســعه و تعمیق‬ ‫همکار ی هــای بانکــی‪ ،‬مالی و اقتصــادی بین‬ ‫اعضــا‪ ،‬اســتفاده بهینــه از منابــع بودجه ای‬ ‫محدود ایــن کشــورها‪ ،‬اتخاذ سیاســت های‬ ‫پولــی و مالــی دقیــق‪ ،‬مصــون نگاه داشــتن‬ ‫اقتصاد این کشــورها از ریســک های بالقوه‬ ‫و مخاطرات در بازارهــای جهانی و نیز انطباق‬ ‫بــا اســتانداردهای بیــن المللــی و همچنین‬ ‫توصیه برای ایجاد نظــام مالی و بانکی قوی با‬ ‫تکیه بر ارتقای شــاخص های بهبود اقتصادی‬ ‫از جمله موضوعات طرح شــده در این اجالس‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫بین الملل‬ ‫مرکل برنده زود هنگام‬ ‫انتخابات المان‬ ‫اصالحات گرهارد شرودر‪،‬‬ ‫اقتصاد این کشور را رقابت‬ ‫پذیرتر کرده است‪ .‬اقتصادهای‬ ‫در حال شکوفایی نظیر چین‪،‬‬ ‫نمی توانند کاالهایی را که این‬ ‫کشور در تولید ان تبحر دارد‬ ‫(مثل ماشین های لوکس) تولید‬ ‫کنند و مجبور به واردات انها‬ ‫هستند‪ .‬المان امروزه رتبه دوم‬ ‫جمعیت پیر جهان را دارد‪ .‬سیل‬ ‫نوزادان متولد سال های پس از‬ ‫جنگ جهانی دوم‪ ،‬دورانی طالیی‬ ‫را برای این کشور رقم زدند‪.‬‬ ‫دستاین بدون لرزش در دنیایی پرهیاهو‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در مورد پیروزی مــرکل و حزب دموکرا ت مســیحی‬ ‫در انتخابــات ‪ 24‬ســپتامبر تقریبــا تردیــدی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بایــد گفت که مــرکل ایــن پیروزی‬ ‫را مدیــون حریفــش‪ ،‬مارتیــن شــولتز از حــزب‬ ‫سوســیا ل دموکرات اســت‪ .‬سیاســت ایــن حــزب‬ ‫دربــاره امــور داخلــی نامشــخص اســت و در امور‬ ‫خارجــی نیــز اید ه هــای کهنــه و منســوخ را مطــرح‬ ‫می کند‪ .‬شــولتز با ســواالتش در مناظــره انتخاباتی‬ ‫سوم ســپتامبر نتوانســت مرکل را در گوشه رینگ‬ ‫قرار دهد اما نکته اینجاســت که یکــی از علت های‬ ‫اصلــی پیــروزی قریب الوقــوع مــرکل‪ ،‬بازتــاب‬ ‫او می توانــد در دوره بعــدی صدراعظمی اش‬ ‫و احتمــاال اخریــن دوره اش‪ ،‬کارهای زیادی را‬ ‫به ســرانجام برســاند‪ ،‬از جملــه اینکه بودجه‬ ‫مازادی را که ســال گذشــته مبلغــی در حدود‬ ‫‪ 31‬میلیــارد یــورو بــود صــرف پیشــرفت و‬ ‫ارتقــای مهارت هــای نیروهــای انســانی کند‪.‬‬ ‫او می توانــد از امانوئل ماکــرون الگوبرداری‬ ‫کند کــه چگونــه نهادهایــی که بــر واحد پول‬ ‫یــورو تاثیرگذارند را تحت کنتــرل قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬مرکل می تواند با پایبنــدی به تعهد ‪2‬‬ ‫درصدی بودجه برای تامیــن منابع ناتو‪ ،‬اعتبار‬ ‫سیاســت خارجی المان را اســتحکام بخشد که‬ ‫خــود می تواند میراثــی مانــدگار از دوران او‬ ‫باشــد‪ .‬موفقیت مرکل به این بســتگی خواهد‬ ‫داشــت که همکاران مناســبی را بــرای دولت‬ ‫اینده خــود برگزینــد‪ .‬ادامــه همــکاری او با‬ ‫حزب سوســیال دموکرات تغییــر خاصی را در‬ ‫دولت بعــدی نمی تواند ایجاد کنــد‪ .‬او باید به‬ ‫سوی حزب ســبزها و حزب دموکرات طرفدار‬ ‫بــازارازاد کــه نســبت به روســیه ســختگیر‬ ‫است‪ ،‬دســت همکاری دراز کند‪ .‬موضوعی که‬ ‫باعث ایجاد شــوک در سیستم مدیریت کشور‬ ‫خواهد شــد‪ .‬به عنوان یک رهبــر‪ ،‬خانم مرکل‬ ‫این شــانس را دارد که همگان را شگفت زده‬ ‫کند!‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫زنی که بــا اجرای سیاســت های ریاضتی‬ ‫در دولتــش‪ ،‬موجــب کاهــش رونــق و‬ ‫هدایت ســرمایه ها به جنوب اروپا شــده‬ ‫اســت‪ .‬امــا واقعیت این اســت کــه بیشــتر‪ ،‬حق با‬ ‫موافقان اوســت‪ .‬المان تحــت رهبــری او‪ ،‬تاکنون‬ ‫خوب عمل کــرده و دولتش تال ش هــای مثبتی برای‬ ‫افزایــش پایداری و نظــم جهانی انجام داده اســت‬ ‫امــا انتقادی که بــه ســه دوره صدر اعظمــی مرکل‬ ‫وارد می شود‪ ،‬این اســت که او کشورش را به قدر‬ ‫کافــی برای اینــده اماده نکــرده اســت‪ .‬نگاهی به‬ ‫سه دوره گذشته ریاست او نشــان می دهد که نیاز‬ ‫به تغییر در برخی اســتراتژ ی ها ضروری است‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫پیروز ی هــای اقتصادی مرکل اســت که دولت را از‬ ‫سال ‪ 2005‬در دست گرفته اســت‪ .‬بیکاری از ‪/2‬‬ ‫‪ 11‬درصد به ‪ 3 /8‬درصد کاهش پیدا کرده اســت‬ ‫و دســتمزدها افزایش یافته انــد‪ .‬مصرف کنندگان‬ ‫بدون نگرانــی از اینــده‪ ،‬خریدهای خــود را انجام‬ ‫می دهنــد‪ .‬همچنیــن دســتاورد دیگــر او‪ ،‬المانــی‬ ‫بســیار بازتــر و ازادتر از زمان گذشــته اســت‪ .‬او‬ ‫با تالش بــرای حل بحران پولــی‪ -‬مالی حوزه یورو و‬ ‫نیز ســیل پناهندگان از خاورمیانه و شــمال افریقا‪،‬‬ ‫خــود را بــه اروپاییــان به عنــوان حــاّل مشــکالت‬ ‫معرفی کــرده اســت‪ .‬فراتــر از ان‪ ،‬او المانی ها را‬ ‫قانع کرده اســت کــه کشورشــان باید مســوولیتی‬ ‫بیــش از انچــه که نیــاز اســت بــر عهــده بگیرند‪،‬‬ ‫هرچند که انجامش ســخت باشد‪ .‬در اجالس سران‬ ‫نیز همانطور کــه از ظاهر ان پیدا بــود‪ ،‬فردی کامال‬ ‫خونســرد بود‪ ،‬هوادار توافــق اب و هوایی پاریس‬ ‫اســت و از تحریم هــا علیه روســیه به خاطــر تهاجم‬ ‫نظامــی بــه اوکرایــن حمایــت می کنــد‪ .‬این کشــور‬ ‫همچنیــن مســوولیت های ســنگین بین المللــی نیز‬ ‫بــر عهــده گرفته اســت و با حضــور نظامــی اش در‬ ‫افغانســتان‪ ،‬مالــی و لیتوانــی‪ ،‬در ســطحی غیرقابل‬ ‫تصور نســبت به یک دهه گذشــته اش ظاهر شــده‬ ‫اســت‪ .‬مرکل در کنار ایــن حضور در عرصــه نظامی‬ ‫جهــان‪ ،‬متعهد شــده اســت کــه در راســتای تامین‬ ‫بودجــه دفاعی ناتو‪ ،‬تا ‪ 2‬درصد از ‪ GDP‬را به عنوان‬ ‫ســهم خــود پرداخــت کنــد‪ .‬با ایــن حــال؛ رویکرد‬ ‫مــرکل در سیاســت های داخلــی این اســت‬ ‫که حکمرانی خــود را بر مبنای تســاهل قرار‬ ‫دهد و از مزایای ان لذت ببرد‪.‬‬ ‫همچنین اصالحات گرهارد شــرودر‪ ،‬اقتصاد‬ ‫این کشــور را رقابــت پذیرتر کرده اســت‪.‬‬ ‫اقتصادهــای در حال شــکوفایی نظیــر چین‪،‬‬ ‫نمی تواننــد کاالهایــی را کــه این کشــور در‬ ‫تولیــد ان تبحــر دارد (مثــل ماشــین های‬ ‫لوکس) تولید کننــد و مجبور به واردات انها‬ ‫هســتند‪ .‬المان امــروزه رتبــه دوم جمعیت‬ ‫پیــر جهــان را دارد‪ .‬ســیل نــوزادان متولد‬ ‫ســا ل های پس از جنگ جهانــی دوم‪ ،‬دورانی‬ ‫طالیی را برای این کشور رقم زدند‪.‬‬ ‫امــا مشــکل فعلــی مــرکل ایــن اســت کــه‬ ‫هیچ کــدام از عواملــی کــه ایــن نتایــج را‬ ‫به بــار اورد ه انــد‪ ،‬بــرای او همیشــه وجود‬ ‫ندارنــد‪ .‬او ایــن فرصــت را داشــت کــه‬ ‫کشــورش را بــرای اینــده اماده کنــد‪ ،‬اما‬ ‫ان را از دســت داد‪ .‬توجــه بیــش از حــد‬ ‫او بــه برابــری واردات و صــادرات‪ ،‬منجر‬ ‫بــه کاهــش ســرمایه گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ارزش زیرســاخت های شــبکه ای المــان از‬ ‫ســال ‪ 2012‬به شــدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رتبــه دوازدهــم کشــور انهــا در ســرعت‬ ‫پهنــای بانــد در ســال ‪ 2010‬بــه جایــگاه‬ ‫‪ 29‬ســقوط کــرده اســت‪ .‬صنایــع جدیــدی‬ ‫مثــل حوز ه هــای مربــوط بــه اینترنــت و‬ ‫خودروهــای برقی‪ ،‬دچــار توســعه نیافتگی‬ ‫شــد ه اند‪ .‬صنعت خــودر و المان دســت به‬ ‫قمــار بــدی در موتورهــای گازوئیلــی زد و‬ ‫اینــک گرفتــار اتهام دســتکاری در تســت‬ ‫الودگــی شــده اســت‪ .‬کارهای کمــی انجام‬ ‫شــده اســت تا المــان بــرای بحــران پیری‬ ‫جمعیــت امــاده باشــد‪ .‬دولــت حا ل حاضــر‬ ‫مــرکل ســن بازنشســتگی را بــه ‪ 63‬ســال‬ ‫کاهــش داده و اقدامــات اندکــی بــرای‬ ‫تجار ت هایــی کــه از پیشــرفت عقــب‬ ‫افتاد ه انــد‪ ،‬انجــام داده اســت‪ .‬تصمیم به‬ ‫اســتفاده از انرژ ی هــای تجدیدپذیــر در‬ ‫عمل پرهزینه و با ســرعت کم پیش می رود‬ ‫و پــس از تصمیــم ناگهانی او بــرای تعطیلی‬ ‫نیروگا ه هــای اتمــی به دنبــال حادثه ژاپن‪،‬‬ ‫اســتفاده از زغا ل ســنگ و انتشــار گازهای‬ ‫ســمی رو بــه افزایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫کمــک به یکپارچــه نگه داشــتن منطقه پولی‬ ‫یورو در برابــر بحرا ن های متعدد‪ ،‬ســرعت‬ ‫اصالحــات اقتصــادی مــرکل را کند کرده و‬ ‫اجازه ورود به ســیل پناهندگان‪ ،‬دولت را‬ ‫با کســری بودجه مواجه کرده است‪ .‬توافق‬ ‫ناامید کننــده بــا ترکیه بــرای بازگرداندن‬ ‫پناهنــدگان‪ ،‬موجــب موضــع انفعالی مرکل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ‬نیاز به اقدام و عمل در دوره چهارم‬ ‫‪ / 35‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 34‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫برای خیل کثیری از طرفدارانش‪ ،‬مرکل قهرمانی است که در مقابل زورگویی های پوتین و ترامپ ایستادگی می کند و با‬ ‫گشایش مرزهای المان به روی مهاجران‪ ،‬شخصیتی بشردوست از مردم المان برای جهانیان ترسیم کرده است‪ .‬اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬مخالفان‪ ،‬او را فردی بیمار و ضعیف می پندارند که در مقابل موج عظیم مهاجران‪ ،‬قدرت مقاومت نداشت و المان را‬ ‫به سوی ویرانی گسیل کرده است‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان به‬ ‫تاریخچــه ای از صادرات فوالد کشــور بعد از‬ ‫برجام میپردازد و موضوع برندســازی فوالد‬ ‫ایران در ســطوح بین المللی را مطــرح میکند‪ .‬همچنین‬ ‫صادرات را راه نجات فوالدســازان از رکود بازار داخلی‬ ‫معرفی میکند و به تشریح ان میپردازد‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫جهش صادرات فوالد ایران با رفع تحریم ها‬ ‫صا د رات‬ ‫با اینحال‪ ،‬از انجا که دستور کلی‬ ‫برای همکاری با ایران به تمام‬ ‫بانکها در سراسر جهان ابالغ‬ ‫شده است‪ ،‬برخی از مشتریان و‬ ‫گروههایی که مفاد برجام را‬ ‫در مورد رفع تحریمها مشاهده‬ ‫کردند‪ ،‬از امادگی ذهنی و‬ ‫ریسک پذیری بیشتری برخوردار‬ ‫شدند؛ بنابراین همکاری خود‬ ‫را برای دریافت فوالدهای‬ ‫باکیفیت ایران شروع کردند‪.‬‬ ‫نقش چشم گیر فوالد خوزستان‬ ‫در صادرات شش میلیون تنی‬ ‫فوالد کشور در سال گذشته‬ ‫صادرات‪،‬‬ ‫راه نجات‬ ‫فوالدسازان از‬ ‫رکود بازار داخل‬ ‫مهمترین مســئله برای صنعت فوالد ایران حفظ‬ ‫بازار صادراتی است که با سختی و صبر زیاد به‬ ‫دست امده اســت‪ .‬امروزه اساس کار بازاریابی‬ ‫مدرن این اســت که فروشــنده همــواره باید‬ ‫مشتری را همکار و شریک تجاری خود بداند که‬ ‫اگر ایــن رابطه میان خریدار و فروشــنده حاکم‬ ‫باید توجه داشت که صادرات از زیان هنگفت‬ ‫فوالدســازان ایرانی در دورۀ رکود جلوگیری‬ ‫کــرد‪ .‬اگــر ایــن شــرکتها قــادر به صــادرات‬ ‫محصــول خود بــه بازارهــای جهانــی نبودند‪،‬‬ ‫حتی امــکان عرضه در بــازار داخلی هم وجود‬ ‫نداشــت و اگر محصــول این شــرکتها تنها در‬ ‫بــازار داخل عرضه میشــد‪ ،‬به دلیــل تقاضای‬ ‫پایین فوالد در کشــور‪ ،‬برخی شــرکتها مجبور‬ ‫میشــدند بــرای ایجاد تعــادل و تــوازن میان‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬ظرفیــت تولید خود را کاهش‬ ‫دهنــد‪ .‬بنابراین صــادرات به حفــظ ظرفیت‪،‬‬ ‫میزان تولید و اشــتغال پایدار در این شرکتها‬ ‫کمک شایانی کرد‪.‬‬ ‫اهمیت برندسازی فوالد ایران در جهان‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫برخی از شــرکتهای ایرانی با برندسازی به اعتبار جهانی‬ ‫دســت یافته انــد‪ ،‬اما نکتۀ مهم این اســت کــه به دلیل‬ ‫پایین بــودن قیمت داخلــی تولید فوالد در مقایســه با‬ ‫قیمت صــادرات جهانی‪ ،‬برخــی از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫که ظرفیتهای پایینی دارند و اخیرا اغاز به کار کرده اند‪،‬‬ ‫تنها با هدف کســب بهــرۀ اقتصادی‪ ،‬ان هــم به صورت‬ ‫مقطعــی‪ ،‬از ایــن اختــاف قیمت داخلــی و بــازار جهانی‬ ‫اســتفاده میکننــد‪ .‬این مســئله ممکن اســت در اینده‬ ‫اســیب جدی به برندســازی و اعتبار جهانی شــرکتهای‬ ‫مطرح وارد کند؛ بنابراین الزم است سازمانهای رسمی و‬ ‫غیررسمی ازجمله انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در‬ ‫مورد کیفیت فوالد تالش بیشــتری از خود نشان دهند‪.‬‬ ‫به ایــن صورت کــه در درجۀ اول بر کیفیــت محصوالت‬ ‫این تولید کننــدگان دقیقا نظارت کننــد و در گام بعدی‬ ‫مانــع از تولید‪ ،‬صادرات و حتی فروش داخلی محصوالت‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫نــگاه مقطعــی بــه مشــتری در بازاریــایب‬ ‫مدرن محکوم است‬ ‫نجــات فوالدســازان از زیــان رکــود بــا‬ ‫صادرات‬ ‫‪ / 37‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 36‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫بهمن تجلی زاده‪ ،‬معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان‬ ‫معتقد است در سال گذشته شاهد ثبت رکورد تاریخی‬ ‫برای صنعت فوالد ایران بودیم‪ .‬وی به امار صادرات فوالد‬ ‫در سال گذشته اشاره میکند و میگوید‪ :‬ایران در سال‬ ‫گذشته موفق به صادرات بیش از ‪ ۶‬میلیون تن فوالد شد‬ ‫که ازجمله شرکتهای صادرکننده میتوان به شرکت فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫تا پیش از برجام‪ ،‬بســیاری از مشــتریان فوالد ایران با‬ ‫دیدۀ تردید به بازار و محصــوالت ایران نگاه میکردند؛‬ ‫ولی رفع تحریم ها و در پی ان باز شدن فضای اقتصادی‬ ‫و سیاســی‪ ،‬ریســک خریداران فوالد ایــران را پس از‬ ‫برجام تغییر داد‪ .‬ازجمله تاثیرات مثبت برجام بر صنعت‬ ‫فوالد ایــران‪ ،‬تغییر ذهنیت خریداران و احتمال کاهش‬ ‫ریســک خرید اســت‪ .‬مرحلۀ بعــد اغاز همکاری نســبی‬ ‫برخی از بانک های جهانی و ازاد کردن حسابهای مسدود‬ ‫شدۀ شرکتهای ایرانی در این بانکها و نیز گرفتن ال سی‬ ‫از مشتریان بود که به صادرات فوالد کمک شایانی کرد‪.‬‬ ‫اما با وجود رفع ظاهری تحریم ها همچنان محدودیتهایی‬ ‫در مسیر صادرات فوالد ایران وجود دارد‪ :‬نخست انکه‬ ‫برخی از مشتریان هنوز ذهنیت خود از دوران تحریم را‬ ‫حفظ کرده اند؛ دوم اینکه همچنان با وجود توافق برجام‪،‬‬ ‫برخی از بانکها و موسســات مالی به ایرانیان و شرکتهای‬ ‫ایرانی خدمــات ارائــه نمیدهند؛ به طور مثــال در حال‬ ‫حاضر نامه ای کلی به بانکهای جهانی ارائه شــده و در ان‬ ‫قید شده است که بانکهای خارجی برای همکاری با ایران‬ ‫مشــکلی ندارند؛ اما مقرراتی با عنوان ‪ compliance‬در‬ ‫بسیاری از بانکها وجود دارد که حاوی دستورالعمل های‬ ‫بســیار پیچیده ای اســت؛ به گونه ای که فهم کامل این‬ ‫مقررات حتی برای برخی بانکها نیز دشــوار اســت‪ .‬این‬ ‫مقــررات همچنان مانــع دسترســی ایران بــه برخی از‬ ‫بانکهای خارجی‪ ،‬به ویژه بانکهای اروپایی میشود‪.‬‬ ‫در مــورد اجــرای این مقــررات بــرای ایران جلســه ای‬ ‫تشــکیل نشــده اســت که اجرای مفــاد ان بــا توجه به‬ ‫بندهای برجام تعیین شــود؛ درنتیجــه همچنان برخی از‬ ‫مشکالت حل نشده باقی مانده اند‪.‬‬ ‫با اینحال‪ ،‬از انجا که دســتور کلی برای همکاری با ایران‬ ‫به تمام بانکها در سراســر جهان ابالغ شده است‪ ،‬برخی‬ ‫از مشــتریان و گروههایی که مفاد برجام را در مورد رفع‬ ‫تحریمها مشــاهده کردنــد‪ ،‬از امادگی ذهنی و ریســک‬ ‫پذیری بیشــتری برخوردار شــدند؛ بنابرایــن همکاری‬ ‫خود را بــرای دریافت فوالدهای باکیفیت ایران شــروع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بی کیفیت تولیدکنندگان شوند‪ .‬در این صورت‬ ‫از کاربرد فوالدهای نامرغوب در ساختمان سازی‬ ‫و در نتیجه خسارتهای جانی و مالی ناشی از ان در‬ ‫کشور جلوگیری میشــود و همچنان رتبه و برند‬ ‫فوالد ایران در بازار حفظ میشود که در کنار ان‬ ‫کیفیت و استانداردهای الزم برای تولید فوالد‬ ‫داخلی نیز افزایــش می یابــد و تولیدکنندگان‬ ‫نیز ملزم بــه اجــرای اســتانداردهای داخلی و‬ ‫بین المللی خواهند بود‪.‬‬ ‫باشــد‪ ،‬در این صورت فروشــنده قادر خواهد‬ ‫بود جایگاه خود را در بازار تثبیت کند‪ .‬در مقابل‬ ‫این موضوع‪ ،‬هدف کوتــاه مدت نیز وجود دارد؛‬ ‫به گونه ای که اگر هدف فروشــنده فقط فروش‬ ‫مقطعی باشد‪ ،‬به طور حتم در فروش های ایندۀ‬ ‫خــود در ان بازار موفق نخواهــد بود‪ .‬کما اینکه‬ ‫این مسئله در بســیاری از بازارهای کشورهای‬ ‫تازه استقالل یافتۀ مشــترک المنافع‪ ،‬واقع در‬ ‫اسیای میانه و شرق اروپا (‪ )CIS‬و همچنین عراق‬ ‫و افغانســتان اتفاق افتاد؛ بــه طوریکه برخی از‬ ‫فروشــندگان فوالد ایران که توانســته بودند‬ ‫بازار کشورهای یادشده را تنها در کوتاه مدت از‬ ‫ان خود کنند‪ ،‬به دلیل اینکه هدف بلندمدتی را‬ ‫برای حضور در بــازار تعریف نکردند‪ ،‬به تدریج‬ ‫بســیاری از بازارها را از دســت دادنــد‪ .‬نمونۀ‬ ‫بارز ان را میتوان در عراق مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اما فوالدســازانی که برای حضــور در بازارهای‬ ‫بیــن المللــی برنامــه هــای بلندمــدت در نظــر‬ ‫گرفتند و توانســتند تقریبا بیش از ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫با شــرکای خود در بازار همکاری داشته باشند‪،‬‬ ‫بازارهای خود را حتی باوجود رکود ارتقا دادند‪.‬‬ ‫مدلی برای خودروسازان داخلی !‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خو د ر و سا ز ی‬ ‫‪ ‬‬ ‫رقابتدراروپا‪،‬چشم اندازتازهخودروهایچیین‬ ‫در یــک دهــه اخیــر تولیــدات چــری‪ ،‬وی‪ ،‬تاندر پاور و‬ ‫ســایر خودروســازان چینی جهشــی نجومی داشته اند؛‬ ‫به طوری کــه اکنون دســت کمــی از تولیــدات اروپایی‬ ‫ندارند‪ .‬حقیقت ماجــرا در گفت و گو بــا تامین کنندگان‬ ‫قطعــات خــودرو در نمایشــگاه فرانکفــورت مشــخص‬ ‫می شــود‪ .‬الگــوی تــازه ای در صنعــت قطعــات خودرو‪،‬‬ ‫در حال شــکل گیری اســت‪ .‬تولید کننــدگان قطعات در‬ ‫‪ ‬‬ ‫تمهید تازه چین‬ ‫ایــن روزهــا چیــن اجــرای برنامــه اقتصادی‬ ‫تــازه ای را بررســی می کنــد که بــه موجب ان‬ ‫خودروســازان خارجی می تواننــد حتی بدون‬ ‫مشارکت خودروســازان چینی‪ ،‬در مناطق ازاد‬ ‫تجاری‪ ،‬اقــدام به ســاخت خودروهــای برقی‬ ‫کننــد‪ .‬این در حالی اســت کــه طبــق قوانین‬ ‫فعلــی‪ ،‬خودروســازان خارجی تنهــا می توانند‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫چه مزیت ها و برنامه ریزی هایی موجب شــد‬ ‫ایــن صنعــت نوپــا‪ ،‬بــا شکســتن انحصــار‬ ‫فناوری های تازه‪ ،‬جای خود را در میان بزرگان‬ ‫پرسابقه صنعت خودرو باز کند؟ رسم بر این بود که در‬ ‫نمایشــگاه های عمده صنعت خودرو در اروپا‪ ،‬تالش های‬ ‫خودروســازان چینی برای نفوذ به بازار اروپا دستمایه‬ ‫شوخی های مکرر نشــریات نه چندان وزین قرار گیرد‪.‬‬ ‫کمتر کســی ماجرای گرته برداری شوانگ هوان از مدل‬ ‫ایکــس ‪ 5‬بــی ام و و ارائــه ان کپــی را در نمایشــگاه‬ ‫فرانکفــورت ‪ 2007‬را از یــاد بــرده اســت‪ .‬این همان‬ ‫روندی بود که خودروســازان ژاپنــی در دهه ‪ 1950‬و‬ ‫خودروسازان کره ای در دهه ‪1980‬طی کردند‪ .‬حتی در‬ ‫دهــه ‪ 1990‬هــم خودروســازان پرســابقه تصــور‬ ‫نمی کردند هیوندای بتواند روزی یک رقیب جدی برای‬ ‫انها باشد‪ .‬امروز اما ورق برگشته است‪.‬‬ ‫‪ / 39‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 38‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫خودروســازی چین چگونه به چنین جایگاهی‬ ‫رسیده است؟‬ ‫هر نمایشــگاه دورنمای تولیــد انبوه نواوری هایشــان‬ ‫را اعــام می کنند‪ .‬در هر دوره قطعه ســازان بیشــتری‬ ‫اعالم می کنند قطعات نواورانه شــان‪ ،‬پیش از ارائه در‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬به ســفارش یک خودروســاز چینی به تولید‬ ‫انبوه رسیده اســت‪ .‬این نشان دهنده تغییری بنیادین‬ ‫در صنعــت خــودرو اســت‪ .‬پیــش از ایــن‪ ،‬نواوری ها‬ ‫به صورت قطره چکانی از المان به سایرین می رسید‪ .‬در‬ ‫ابتدا این خودروســازان المانی بودند که در سالن های‬ ‫پر زرق و برقشان شمه ای از کاربرد فناوری های تازه را‬ ‫در معرض دید جمع مشتاقان قرار می دادند‪ .‬اما امروزه‬ ‫چیــن این نقش را بــر عهده گرفته اســت‪ .‬این روند در‬ ‫همــه بخش هــای موتوری و نیــز قطعات داخلــی خودرو‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫دالیل گوناگونی برای این پدیده می توان در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ظهــور و اوج گیــری چیــن‪ ،‬به عنــوان بزرگ تریــن بازار‬ ‫خــودروی جهانی‪ ،‬لرزه ای بر پیکــره صنعت خودرو وارد‬ ‫کرده اســت که پیش از این در انحصــار مثلث امریکا‪-‬‬ ‫اروپا‪-‬ژاپــن بود‪ .‬خودروســازان چینــی در همکاری با‬ ‫شــرکای غربی خود‪ ،‬رفته رفته دانــش و فناوری روز را‬ ‫فرا گرفته اند‪ .‬فعــاالن صنعت خودرو غرب نیز همکاری‬ ‫با چینی ها را ترجیح می دهند زیرا برخالف خودروسازان‬ ‫پرســابقه‪ ،‬شــرکت های چینــی فراینــد تصمیم گیــری‬ ‫ساده تر و ریســک پذیری بیشــتری برای به کار گرفتن‬ ‫فناوری های تازه دارند و نگران تضعیف موقعیت شــان‬ ‫در میــان رقبا نیســتند‪ُ .‬کنــدی و ناکارامــدی تحلیل ها‬ ‫و تصمیمــات خودروســازان پرســابقه‪ ،‬موجــب شــده‬ ‫خودروســازان چینــی رابطه بهتــری بــا تامین کنندگان‬ ‫قطعات برقرار کنند‪ .‬از سوی دیگر خودروسازان‬ ‫پرسابقه در فرایند تامین قطعات به جای اعتماد‬ ‫به قطعه سازان و جست وجوی قطعاتی با بهترین‬ ‫کیفیت و بیشــترین تناســب بــا نیازمندی های‬ ‫خود‪ ،‬تمــام تالش شــان را بر کاهــش قیمت ها‬ ‫متمرکز می ســازند‪ .‬عامل دیگری که به توسعه‬ ‫خودروسازان چینی کمک کرده‪ ،‬مشارکت دولتی‬ ‫اســت‪ .‬این مشــارکت‪ ،‬موجب تســهیل فرایند‬ ‫تصمیم گیــری درخصوص ســرمایه گذاری های‬ ‫تازه می شــود‪ .‬خودروســازان چینی همچنین از‬ ‫پاســخگویی در برابر پرســش های موشکافانه‬ ‫تحلیلگران بازار سرمایه و مطالبات سهامداران‬ ‫در اماننــد‪ .‬همچنیــن دولــت بــا اعــام صریح‬ ‫راهبردها و اهداف هماهنگ در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫از بــروز اشــفتگی و تغییر مداوم سیاســت ها‬ ‫پیشگیری می کند‪.‬‬ ‫اینها همه به ان معنی نیســت که خودروسازان‬ ‫چینــی در حال حاضر یــا حتی در اینــده نزدیک‬ ‫خطری بزرگ برای خودروســازی اروپا و امریکا‬ ‫محســوب می شــوند یا عنقریب بازارهای اروپا‬ ‫و امریــکا را قبضــه خواهند کرد‪ .‬بــازار چین با‬ ‫تقاضایــی بالغ بر ســاالنه بیــش از ‪ 30‬میلیون‬ ‫دســتگاه‪ ،‬تا مدت ها خودروســازان چینی را به‬ ‫خود مشــغول نگــه خواهنــد داشــت‪ .‬حتی در‬ ‫اینــده هــم رقابــت در بازارهای تثبیت شــده‬ ‫اروپا و امریکا‪ ،‬برای خودروسازان چینی دشوار‬ ‫خواهد بــود؛ زیرا برند هایی که خودروســازان‬ ‫غربــی در طــول ســالیان دراز بــر ارزش انهــا‬ ‫افزوده انــد‪ ،‬جایگاهی غیر قابل انــکار در میان‬ ‫مصرف کنندگان دارند‪ .‬با این حال ممکن اســت‬ ‫شــرایط به گونه ای دیگــر رقم بخورد‪ .‬بــا ارائه‬ ‫ســرویس های حمل و نقــل اشــتراکی‪ ،‬انتظــار‬ ‫مــی رود خرید و مالکیت خودروهای ســواری به‬ ‫مرور کم رونق شــود‪ .‬به این ترتیب مردم کمتر‬ ‫به خودرویی که سوار می شوند اهمیت خواهند‬ ‫داد و ارزش برندهــا رفته رفتــه رنگ می بازد‪.‬‬ ‫گذشته از اینها‪ ،‬نمایشگاه خودروی فرانکفورت‬ ‫‪ 2017‬نشــان می دهد خودروســازان چینی در‬ ‫پرچمــداری فناوری هــای نوین‪ ،‬دســت کمی از‬ ‫خودروســازان پرســابقه ندارند‪ .‬زمان ان فرا‬ ‫رسیده اســت که باور کنیم خودروسازان چینی‬ ‫هم می تواننــد نظیر هیوندای و کیــا‪ ،‬در عرصه‬ ‫جهانــی حرف هــای زیادی بــرای گفتن داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ســرمایه گذاری مشــترک با خودروسازان‬ ‫چینــی در مرزهــای چین فعالیت هــای تولیدی‬ ‫خود را پیگیری کنند‪ .‬قانون مالکیت مشــترک‬ ‫(‪ )50-50‬در ســال ‪ 1994‬به منظــور رشــد‬ ‫و تامیــن فناوری هــای روز بــرای صنعــت‬ ‫نوپــای خودروســازی چیــن ابــاغ شــد‪ .‬این‬ ‫قانــون زمینه ســاز همکاری هــای گســترده‬ ‫خودروسازان چینی با غول های صنعت خودرو‬ ‫در جهــان نظیر فورد و فولکس واگن شــد‪ .‬در‬ ‫صورت اجرای قانون جدید‪ ،‬تغییرات عمده ای‬ ‫در بــازار خــودروی چیــن بــه وقــوع خواهد‬ ‫پیوست‪ .‬حتی شرکت هایی نظیر تسال که حاضر‬ ‫نمی شــوند فناوری های خود را با شرکای چینی‬ ‫در میــان بگذارند‪ ،‬کارخانه های خود را در این‬ ‫کشــور تاســیس خواهند کرد و رونــد انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬بــا اندکی تاخیــر‪ ،‬اغاز خواهد شــد‪.‬‬ ‫اشــتیاق سیاســت گذاران چینی به بهره گیری‬ ‫از انرژی هــای نــو و فناوری های تــازه‪ ،‬موجب‬ ‫شــده اســت راه بــرای ســرمایه گذاری های‬ ‫خارجی با شــرایط بهتر باز شــود‪ .‬ایــن اقدام‬ ‫در راســتای اعالم قبلی دولت چیــن‪ ،‬مبنی بر‬ ‫از رده خــارج کــردن خودروهــای فســیلی در‬ ‫دهه هــای اینــده نیز هســت‪ .‬حامیــان قانون‬ ‫جدید باور دارند اجرای ایــن قانون می تواند‬ ‫با تقویت عنصر رقابت در میان خودروســازان‬ ‫چینی‪ ،‬زمینه ســاز ورود به بازارهــای رقابتی‬ ‫خودرو در جهان باشد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اینها همه به ان معنی نیست که‬ ‫خودروسازان چینی در حال‬ ‫حاضر یا حتی در اینده نزدیک‬ ‫خطری بزرگ برای خودروسازی‬ ‫اروپا و امریکا محسوب می شوند‬ ‫یا عنقریب بازارهای اروپا و‬ ‫امریکا را قبضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازار چین با تقاضایی بالغ بر ساالنه‬ ‫بیش از ‪ 30‬میلیون دستگاه‪ ،‬تا‬ ‫مدت ها خودروسازان چینی را‬ ‫به خود مشغول نگه خواهند‬ ‫داشت‪ .‬حتی در اینده هم رقابت‬ ‫در بازارهای تثبیت شده اروپا‬ ‫و امریکا‪ ،‬برای خودروسازان‬ ‫چینی دشوار خواهد بود؛ زیرا‬ ‫برند هایی که خودروسازان‬ ‫غربی در طول سالیان دراز بر‬ ‫ارزش انها افزوده اند‪ ،‬جایگاهی‬ ‫غیر قابل انکار در میان‬ ‫مصرف کنندگان دارند‪.‬‬ ‫بزر گ ترین بازار خودرو جهان‪،‬‬ ‫خود به سومین تولیدکننده‬ ‫خودرو در دنیا تبدیل شده است‬ ‫خودروسازی چین در طول یک دهه گذشته پیشرفتی‬ ‫حیرت انگیز داشته است‪ .‬بزرگ ترین بازار خودرو جهان‪ ،‬خود‬ ‫به سومین تولیدکننده خودرو در دنیا تبدیل شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫چین هنوز نتوانسته است مدل هایی نظیر انچه در اروپا و‬ ‫امریکا سراغ داریم عرضه کند‪ ،‬اما به نظر می رسد فاصله زیادی‬ ‫با این هدف ندارد‪ .‬در نمایشگاه خودرو فرانکفورت المان ‪،‬‬ ‫خودروسازان چینی دوشادوش رقبای اروپایی و امریکایی خود‪،‬‬ ‫حضوری پررنگ و جدی داشتند و مدل های تازه را در معرض‬ ‫دید عموم قرار دادند‪ .‬پیش بینی می شود این مدل ها مورد توجه‬ ‫بازارهای اروپایی نیز قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫خدمات خودرو‬ ‫تاریخچه حضور سازمان در فرایند تعالی‬ ‫شــرکت ســایپا یدک جهــت پیشــرفت روز‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در یــک نگاه کلــی مدل تعالــی ویرایش ‪96‬‬ ‫شــامل ســه مولفه اصلی به شــرح ذیل می‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی‪ ‬‬ ‫معیارهای تعالی سازمانی‪ ‬‬ ‫منطق ارزیابی رادار‬ ‫ارزشــها و مفاهیم بنیادین تعالی‪ :‬ارزشــها فضایی‬ ‫اســت که ســازمانهای متعالی در ان حرکــت می کنند و‬ ‫اســتراتژی ها و تمامی برنامه هــای خود را بــر پایه انها‬ ‫استوار می ســازند‪ ،‬معرفی می کند‪ .‬مفاهیم بنیادین در‬ ‫واقع اهدافی را نشــان می دهد که یک سازمان متعالی‬ ‫باید به انها دست پیدا کند‪ .‬لذا شرط اساسی سرامدی‪،‬‬ ‫اعتقاد و عمل به این ارزشها و مفاهیم در تمامی سازمان‬ ‫است‪ .‬این ارزشها و مفاهیم به شرح ذیل می باشند‪:‬‬ ‫اخالق مداری‪ ،‬پاسخگویی و شفافیت‪ ‬‬ ‫ارزش افزایی برای مشتریان‪ ‬‬ ‫ایجاد مشارکتهای اثربخش‪ ‬‬ ‫پای بندی به مسوولیتهای اجتماعی‪ ‬‬ ‫تاباوری و کسب نتایج پایدار‪ ‬‬ ‫توسعه قابلیتهای درون سازمانی‪ ‬‬ ‫چابکی نظامها و فرایندهای سازمانی‪ ‬‬ ‫رهبری دوراندیش و الهام بخش‪ ‬‬ ‫موفقیت از طریق سرمایه های انسانی‪ ‬‬ ‫یادگیری‪ ،‬بهبود و نواوری یادگیری‬ ‫معیارهــای تعالــی ســازمانی‪ :‬چارچــوب یکپارچه و‬ ‫فراگیــری را شــامل ‪ 9‬معیــار‪ ،‬بــرای مدیریــت زوایای‬ ‫مختلف سازمان در جهت تحقق مفاهیم محوری و بر پایه‬ ‫اصول ارزشی تعالی سازمانی‪ ،‬معرفی می کند‪.‬‬ ‫منطــق ارزیابی‪ :‬کــه میزان پیشــرفت‬ ‫‪ ‬‬ ‫ســازمان را در مسیر تعالی ســازمانی تعیین‬ ‫می کند و به ســازما ن ها کمک می کند تا نقاط‬ ‫قــوت و زمینــه هــای قابــل بهبــود خــود را‬ ‫بشناســند و برای دســتیابی به اهداف خود‬ ‫برنامه ریزی کنند ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫افزون خود و دســتیابی بــه بازارهای جهانی‬ ‫بــا الگوبــرداری از شــرکتهای برتــر‪ ،‬مــدل‬ ‫تعالــی ســازمانی را بعنوان مدل ســرامدی‬ ‫خــود برگزیــده و با اعتقــاد بــه ارزش ها و‬ ‫مفاهیــم بنیادین تعالی خودارزیابی ســاالنه‬ ‫خود را بر اســاس این مدل انجــام می دهد‬ ‫و در راســتای ان نقــاط قــوت و فرصتهــای‬ ‫بهبود ســازمان را اســتخراج نموده و پروژه‬ ‫هــای بهبود مرتبــط را تعریف و بــه انجام می‬ ‫رساند شــرکت ســایپا یدک درمهر ماه سال‬ ‫‪ ،1383‬قدم درراه تعالــی نهاد و فعالیتهایی‬ ‫را در این مســیر با همکاری مدیرعامل‪ ،‬کلیه‬ ‫مدیران و پرســنل خود انجام داده اســت و‬ ‫در طی ســال های گذشــته به دستاورد های‬ ‫شایســته ای که در ادامه عنوان شده است‪،‬‬ ‫دست پیدا کرده است‪ .‬‬ ‫‪ ‬شرکت ســایپا یدک در ســال ‪1396‬نیز در‬ ‫جایزه ملی تعالی ســازمانی در سطح تندیس‬ ‫شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬خالصه اقدامات در گانت چــارت زمانبندی‬ ‫پروژه شــرکت در جایزه تعالی سازمانی سال‬ ‫‪ 96‬به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫تعییــن نماینــدگان تعالــی و توجیــه و‬ ‫امــوزش‪ ،‬بــروز رســانی تیمهــای تعالــی‬ ‫سازمانی‬ ‫امــوزش و توســعه فرهنــگ تعالــی‬ ‫سازمانی در سطح شرکت‪ ‬‬ ‫توســعه معیارهای تعالی و ارتقاء امتیاز‬ ‫ســازمان در جایــزه ملــی و پیگیــری جــاری‬ ‫سازی اثربخش برنامه های بهبود‬ ‫بروز رسانی اظهار نامه تعالی‪ ‬‬ ‫خــود ارزیابــی به روش شــبیه ســازی‬ ‫جایزه‬ ‫اجرای فراینــد ارزیابــی بیرونی جایزه‬ ‫ملی تعالی سازمانی‪ ‬‬ ‫برگزاری تــور تعالی و همایش فصلی در‬ ‫سال ‪ 1396‬‬ ‫ارزیابی نهایی‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 40‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫حرکت به سوی تعالی در‬ ‫شرکت سایپا یدک‬ ‫مدل تعالی سازمانی(‪ ، )EFQM‬با هدف دستیابی به یک چارچوپ مدیریتی مناسب در جهت موفقیت پایدار‬ ‫سازمان ها و بهبود عملکرد در مقیاس جهانی‪ ،‬در سال ‪ 1991‬از طریق بنیاد مدیریت کیفیت اروپا معرفی شده و به‬ ‫عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمانها قرار گرفت و اخرین ویرایش این مدل مربوط به سال ‪2017‬‬ ‫می باشد‪ .‬در راه توسعه این مدل در کشور ایران‪ ،‬مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی ویرایش سال ‪ 96‬را با‬ ‫بهره گیری از تجارب چهارده دوره برگزاری جایزه م ّلی تعالی سازمانی در کشور‪ ،‬بازخورد حاصل از نظرات دریافت‬ ‫شد ه از ارزیابان جایزه و سازمان های حاضر در جایزه م ّلی تعالی سازمانی‪ ،‬ویرایش های قبلی الگوی تعالی سازمانی‬ ‫و ویرایش ‪ 2017‬مدل ‪ EFQM‬تدوین نموده است‪ .‬‬ ‫‪ / 41‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫شرکت سایپا یدک جهت‬ ‫پیشرفت روز افزون خود و‬ ‫دستیابی به بازارهای جهانی‬ ‫با الگوبرداری از شرکتهای‬ ‫برتر‪ ،‬مدل تعالی سازمانی‬ ‫را بعنوان مدل سرامدی‬ ‫خود برگزیده و با اعتقاد به‬ ‫ارزش ها و مفاهیم بنیادین‬ ‫تعالی خودارزیابی ساالنه‬ ‫خود را بر اساس این مدل‬ ‫انجام می دهد و در راستای‬ ‫ان نقاط قوت و فرصتهای‬ ‫بهبود سازمان را استخراج‬ ‫نموده و پروژه های بهبود‬ ‫مرتبط را تعریف و به انجام‬ ‫می رساند شرکت سایپا‬ ‫یدک درمهر ماه سال ‪،1383‬‬ ‫قدم درراه تعالی نهاد و‬ ‫فعالیتهایی را در این مسیر‬ ‫با همکاری مدیرعامل‪ ،‬کلیه‬ ‫مدیران و پرسنل خود انجام‬ ‫داده است و در طی سال‬ ‫های گذشته به دستاورد‬ ‫های شایسته ای که در ادامه‬ ‫عنوان شده است‪ ،‬دست‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫استان های موفق‬ ‫افتتاح بیش از‪ 356‬میلیارد تومان پروژه های‬ ‫عمرانیابوفاضالباستاناصفهان‬ ‫در یکساله منتهی به‬ ‫هفتـــــه دولت ‪96‬‬ ‫بدون شک توسعه خدمات شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در سالهای اخیر بر کسی پوشیده نیست‪ .‬دسترسی‬ ‫مردم اصفهان در حاشیه کویر و دامنه کوههای زاگرس به خدمات شرکت اب و فاضالب استان اصفهان گوای این مطلب‬ ‫است و این رویکرد همچنان پایدار ادامه دارد به گونه ای که عملکرد یکساله شرکت ابفا استان اصفهان منتهی به هفته‬ ‫دولت (شهریورماه ‪ )1396‬بیانگر خدمات مطلوب این شرکت به احاد مردم در سرتاسر استان اصفهان است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است در‬ ‫بازه یکساله منتهی به هفته‬ ‫دولت سال ‪ 96‬با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ 356‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه های اب و فاضالب به‬ ‫بهره برداری رسید و نیز در‬ ‫همین بازه با سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ 395‬میلیارد تومان‬ ‫اجرای عملیات اب و فاضالب‬ ‫در نقاط مختلف استان اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اغاز عملیات پروژه فاضالب شهر کوشک (خمینی شهر)‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز عملیات شبکه فاضالب دیزیچه و زیباشهر‬ ‫‪960‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی شبکه فاضالب زون شرقی نجف اباد‬ ‫‪550‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی شبکه جمع اوری و احداث تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهر دهق‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز عملیات پروژه فاضالب شهر کهریزسنگ (نجف اباد)‬ ‫‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اغاز عملیات اصالح و بهینه سازی دایجسترها و احداث نیروگاه‬ ‫بیوگاز تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان‬ ‫‪150‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی بازسازی شبکه فاضالب اصفهان از محل‬ ‫فاینانس خارجی‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪3950‬‬ ‫جمع‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫ردیف‬ ‫اعتبار (میلیارد ریال)‬ ‫‪2‬‬ ‫طرح ابرسانی به گلپایگان‬ ‫‪249‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح ابرسانی به خوانسار‬ ‫‪202‬‬ ‫‪4‬‬ ‫طرح ابرسانی به محور غرب و مرکز اصفهان پروژه شهید فهمیده‬ ‫‪167‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نصب فیلترهای شنی تصفیه خانه اب فریدونشهر‬ ‫‪3/5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شبکه جمع اوری وتصفیه خانه فاضالب شهرهای ورنامخواست و‬ ‫سده لنجان‬ ‫‪360‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های فاضالب شمال‪ ،‬محالت حاشیه نشین‬ ‫و محروم شهر اصفهان حصه شمالی و جنوبی‪ ،‬شهرک سرو‪ ،‬امام‬ ‫حسین‪ ،‬جلوان‪ ،‬ارزنان‪ ،‬دارک‬ ‫‪280‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بهره برداری از پروژه خط انتقال فاضالب غرب‪ ،‬شمال و شرق‬ ‫اصفهان (پروژه نگین)‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بهره برداری از طرح ارتقاء فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شمال شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اجرای ‪ 180‬کیلومتر لوله گذاری اب و ‪ 145‬کیلومتر لوله گذاری‬ ‫فاضالب‬ ‫‪705‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 6‬پروژه اب و فاضالب در دهه فجر‪95‬‬ ‫‪990‬‬ ‫جمع‬ ‫‪3562/5‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طرح ابرسانی به گز‬ ‫‪156‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪ / 43‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 42‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫از جمله فعالیتهای عمرانی شاخص شرکت در‬ ‫مدت یکسال گذشته به شــرح ذیل اعالم می‬ ‫گردد‪:‬‬ ‫باحضــور وزیر نیرو در ابان ماه ســال گذشــته طرح‬ ‫ابرسانی به شهر گز با اعتباری معادل‪ 156‬میلیارد ریال به‬ ‫بهره برداری رسید و با اتصال خطوط انتقال به منابع پیالف‬ ‫اب شرب مردم شهر گز که در شمال استان قرار دارند در‬ ‫تمام فصول به صورت پایدار تامین شد‪.‬‬ ‫در ســفر ابان ماه سال گذشــته وزیر نیرو احداث‬ ‫تصفیه خانه اب شــهرگلپایگان با اعتبــار ‪249‬میلیارد‬ ‫ریال و تصفیه خانه اب خوانســار با اعتبار ‪ 202‬میلیارد‬ ‫ریال افتتاح شد‪.‬‬ ‫در ســفر ابان ماه ســال ‪ 95‬وزیر نیــرو به اصفهان‬ ‫ســامانه خدمات غیرحضــوری مشــترکین(‪ )1522‬راه‬ ‫اندازی شــد‪ .‬این مهم با هدف تکریم بهتر ارباب رجوع‪،‬‬ ‫حــذف کاغــذ بــازی‪ ،‬کاهــش مراحــل اداری و ســرعت‬ ‫بخشیدن به خدمات شرکت ابفا انجام گرفت‪.‬‬ ‫در دهــه فجــر ســال ‪ 6 ،95‬پــروژه در بخــش اب و‬ ‫فاضــاب با اعتباری بیــش از ‪ 990‬میلیارد ریــال به بهره‬ ‫برداری رســید که می توان در این زمینه بــه موارد ذیل‬ ‫اشاره کرد‪:‬‬ ‫تبدیل هواده سطحی فاز‪ 2‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫جنوببههوادهیعمقی‪،‬‬ ‫نصــب و راه انــدازی انالیــزور مولتــی پارامتر‬ ‫تصفیهخانههایبهارستانوجنوب‪،‬‬ ‫اجرای عملیــات انتقال اب و ایســتگاه های پمپاژ‬ ‫فاضالبشماره‪1‬و‪2‬شهرکبرقوالکترونیکخمینیشهر‪،‬‬ ‫اجرایعملیاتکلکتورفاضالبخیابانمیردامادی‬ ‫جهتحذفایستگاهپمپاژفاضالبشهردستگرد‬ ‫بازســازی حــوض های ته نشــینی اولیــه فاز ‪3‬‬ ‫تصفیهخانهجنوب‬ ‫احداث شــیرخانه های ورودی و خروجی فلمن‪،‬‬ ‫ارغوانیه‪،‬دینان‪،‬قلعهمیر‪،‬زازران‬ ‫در اردیبهشت سال ‪ 96‬با حضور مهندس چیت چیان‬ ‫وزیر نیــرو در اصفهان شــبکه جمــع اوری و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهرهای ورنامخواســت و ســده لنجــان با ‪36‬‬ ‫میلیاردتومانافتتاحشد‪.‬‬ ‫این درحالیست که از سال ‪ 70‬تا ابتدای سال ‪ 92‬حدود‬ ‫‪ 95‬کیلومتر شــبکه فاضالب در شهرســتان لنجان اجرا‬ ‫شد‪ .‬درحالی که در طول ‪ 3‬ســال گذشته ‪ 200‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فاضالب در این شهرستان اجرا شد و بدنبال ان‬ ‫تصفیــه خانه فاضالب ســده لنجان از محل مشــارکت و‬ ‫سرمایه گذاری شــرکت فوالدمبارکه در قالب قرارداد‬ ‫بیع متقابل به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در اردیبهشت ماه سال ‪ 96‬با حضور مهندس چیت‬ ‫چیان وزیر محترم نیرو عملیات اجرایی شــبکه فاضالب‬ ‫زیباشــهر و دیزیچه از شهرســتان مبارکه اغاز شد‪ .‬این‬ ‫پروژه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی (شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه) در دســتور کار قــرار گرفت‪ .‬عملیــات اجرای‬ ‫شــبکه فاضالب زیباشــهر به طول ‪ 58‬کیلومتر منجر به‬ ‫تحت پوشــش قرار گرفتن ‪ 10‬هزار نفر جمعیت مردم‬ ‫این شهرســتان از خدمات شــبکه فاضالب می شــود و‬ ‫عملیات اجرایی شــبکه فاضالب شــهر دیزیچــه بالغ بر‬ ‫‪ 109‬کیلومتر می باشدکه اجرای ان جمعیتی بالغ بر ‪20‬‬ ‫هــزار نفــر را تحت پوشــش خدمات فاضــاب قرار می‬ ‫دهــد‪ .‬عملیات اجرای فاضــاب در زیباشــهر و دیزیچه‬ ‫جمع ًا با اعتبار ‪ 96‬میلیارد تومان اغاز شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در ســال ‪ 71‬اجرای طرح شــبکه فاضالب‬ ‫شهرســتان مبارکه اغاز شــد که تا ســال ‪ 92‬حدود ‪27‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته در حالیکــه اجرای‬ ‫عملیات شــبکه فاضــاب در این شهرســتان در دولت‬ ‫یازدهم به ‪ 86‬درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده است‬ ‫کــه بیانگــر رشــد ‪ 12‬برابــری میانگین اجرای شــبکه‬ ‫فاضالب در ‪ 20‬سال گذشته در مبارکه است‪.‬‬ ‫*در خردادماه ســال جاری باحضور مدیرعامل شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور و اســتاندار پــروژه‬ ‫بازسازی شبکه فرســوده فاضالب کالن شهر اصفهان با‬ ‫تخصیص اعتبار از محل تســهیالت فاینانس خارجی ‪46‬‬ ‫میلیون یورو برابر با ‪ 177‬میلیــارد تومان با بهره گیری‬ ‫از اخریــن تکنولــوژی روز دنیــا و با اســتفاده از تجربه‬ ‫پیمانکاران و مشاوران برجسته بین المللی اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بهــره بــرداری از پروژه های اجرای شــبکه‬ ‫فاضالب در محالت حاشیه نشــین و محروم شهر‬ ‫اصفهان حصه شمالی و جنوبی‪ ،‬شهرک سرو‪ ،‬امام‬ ‫حســین(ع)‪ ،‬جلوان‪ ،‬ارزنــان و دارک‪ ،‬و همچنین‬ ‫بهره برداری از پــروژه خط انتقال فاضالب غرب‪،‬‬ ‫شمال و شرق اصفهان (پروژه نگین) جمع ًا با ‪68‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫بهره برداری از طرح ارتقای فاز دوم تصفیه‬ ‫خانه فاضالب جنوب اصفهان‪،‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه فاضالب کوشک‬ ‫خمینــی شــهر از محــل تبصره ‪ 3‬مشــارکت‬ ‫مردمی با مبلغ ‪ 15‬میلیارد تومان‬ ‫اغاز عملیــات اجرایی شــبکه فاضالب زون‬ ‫شــرقی نجف اباد از محل فاینانس داخلی با‬ ‫مبلغ ‪ 55‬میلیارد تومان‬ ‫اغازعملیاتاجراییشبکهفاضالبکهریزسنگ‬ ‫نجفابادبامبلغ‪15‬میلیاردتومان‬ ‫گفتنی است شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در بازه یکســاله منتهــی به هفته دولــت بیش از‬ ‫‪ 180‬کیلومتر لوله گذاری اب و ‪ 145‬کیلومتر لوله‬ ‫گذاری فاضالب با اعتبــار ‪ 70/5‬میلیارد تومان در‬ ‫شهرهایمختلفاستانانجامدادهاست‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت در بازه یکســاله منتهی‬ ‫به هفته دولت ســال ‪ 96‬با اعتباری بیش از ‪356‬‬ ‫میلیارد تومــان پروژه هــای اب و فاضالب به بهره‬ ‫برداری رسید و نیز در همین بازه با سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ 395‬میلیارد تومــان اجرای عملیات اب و‬ ‫فاضالب در نقاط مختلف استان اغاز شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح ابرســانی و اجرای تاسیسات‬ ‫فاضالب شــهری یکســاله منتهی به هفتــه دولت‬ ‫‪96‬طــرح های در دســت اجرای شــبکه فاضالب با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی و مردمی یکساله منتهی‬ ‫به هفته دولت‪96‬‬ ‫ردیف‬ ‫اعتبار (میلیارد‬ ‫ریال)‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫کا ر ا فر ینی‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫تعیین اهداف شــخصی و تجاری‪ :‬بررسی و‬ ‫شــناخت انگیزه هــای شــخصی واهــداف‬ ‫تجاری شــرط راه انــدازی یا گســترش هر‬ ‫فعالیت اقتصادی اســت‪ .‬این بررســی جهت حرکت را‬ ‫برای رســیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا‬ ‫موفقیــت تجاری اســت مشــخص می نمایــد و همانند‬ ‫چراغی در فراســوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای‬ ‫نیل به مقصود یاری می دهد‪ .‬‬ ‫ارزیابی بازار فــروش کاال یا خدمات‪ :‬قدم بعدی جهت‬ ‫توفیــق در فعالیت هــای اقتصادی توجــه و گوش فرا‬ ‫دادن به خواســته های مصــرف کننــدگان و مخاطبین‬ ‫کار تجاری شــما اســت‪ .‬در این راســتا باید با بررسی‬ ‫هوشــیارانه و مبتنــی بــر تحقیقات کارشناســانه نیاز‬ ‫مصــرف کننــدگان‪ ،‬کاالی مــورد نظــر یا خدمــات خود‬ ‫را مشــخص کنید و براســاس اطالعات بدســت امده‬ ‫محصوالت یــا خدماتی به بازار عرضه نمائید که بتواند‬ ‫پاســخگوی نیــاز واقعــی مخاطبین شــما باشــد‪ .‬امار‬ ‫ورشکســتگان تجــاری بیانگر این واقعیت تلخ اســت‬ ‫که برخی از دســت انــدرکاران امور اقتصــادی برای‬ ‫این موضــوع اهمیت چندانــی قائل نیســتند و پیش‬ ‫از بررســی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصوالت‬ ‫یا خدماتــی می نماینــد که بنظرشــان جالــب می اید و‬ ‫بدون بازار ســنجی این کاالها یا خدمات را روانه بازار‬ ‫می کنند ! این دســته از فعاالن امــور اقتصادی ممکن‬ ‫اســت جالبترین و منحصر به فردتریــن اختراع تاریخ‬ ‫را در حیطه فعالیت های اقتصادی خود کرده باشــند و‬ ‫مردم بدعت گــذاری انان را شــگفت اور عنوان کنند‬ ‫امــا واقعیــت این اســت کــه مصرف کننــدگان حاضر‬ ‫نیســتند بــرای کاال یا خدماتــی که بدان نیــاز ندارند‬ ‫کمتریــن هزینــه را صــرف نماینــد از ایــن رو‪ ،‬بازار‬ ‫ســنجی و تحقیقات در زمینه شــناخت بازار محصوالت‬ ‫یا خدمات نقشــی اساســی در موفقیــت فعالیت های‬ ‫اقتصادی دارد‪ ‬‬ ‫تدویــن برنامــه بازاریابی‪ :‬هــدف از تدویــن برنامه‬ ‫بازاریابــی اینســت کــه از طریــق یــک برنامه مدون‬ ‫کارامد مشــخص نمائید چگونه می خواهید محصوالت‬ ‫و خدمــات مــورد نظر خــود را بــه مصرف کننــدگان یا‬ ‫مخاطبیــن ارائــه دهیــد‪ .‬مزیــت کاال یا خدمات شــما‬ ‫نســبت به محصــوالت و خدمات مشــابه چیســت و از‬ ‫طریق کدامین ابــزار تبلیغاتی موثــر و اگاهی دهنده‬ ‫به مخاطبین معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫تدوین برنامــه مقدماتی تجــاری‪ :‬ایــن برنامه عرصه‬ ‫فعالیت اقتصادی مورد نظر و وضعیت و شرایط رقبای‬ ‫احتمالــی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد‪ .‬برنامه‬ ‫‪ / 45‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 44‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫اکثر اگاهان امور اقتصادی بر این اعتقادند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره امیز‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬اگاهی وشناخت اصول پایه ای و حیاتی تاثیر گذار بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی نه تنها به عنوان‬ ‫یک ضرورت برای ساماندهی کار تجارت مطرح است بلکه این موضوع برای نیل به موفقیت در کار تجاری از اولویت و‬ ‫جایگاه ویژه ای برخوردار است‪ .‬گرچه شناخت عوامل موثر در موفقیت کارهای تجاری در مجموع الگوی مناسبی جهت‬ ‫راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می سازد اما به کار گرفتن درست این اصول در شرایط و موقعیت های‬ ‫مناسب کار چندان اسانی نیست زیرا توفیق در این خصوص منوط به برخورداری از شم تجاری‪ ،‬دانش اقتصادی‪ ،‬توانایی‬ ‫در ایجاد ارتباطات‪ ،‬هوشیاری‪ ،‬انضباط‪ ،‬عالقه و ممارست در کار است‪ .‬استفاده صحیح و بجا از عوامل موثر در توفیق‬ ‫اقتصادی را می توان به شیوه درست بهره گیری از قواعد حاکم بر بازیهای ویدئویی تشبیه نمود که صعود به یک مرحله‬ ‫بازی مستلزم تکمیل مرحله قبلی است بنابراین اصول زیرین را که به عوامل موثر در موفقیت اقتصادی معروفند باید‬ ‫بسته به مورد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای نیل به موفقیت تجاری به کار گرفت‪ ‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫انتخاب گروه مدیران‪:‬‬ ‫پیش از تنظیم برنامه نهایی‬ ‫تجاری باید گروه مدیریتی‬ ‫متشکل از افراد کارامد و‬ ‫مجرب با مهارتهای مورد نیاز‬ ‫را تشکیل داد‪ .‬اشخاص‬ ‫تشکیل دهنده گروه‬ ‫مدیریتی باید از دانش‬ ‫و تجربه کافی برای انجام‬ ‫وظایف محوله برخوردار‬ ‫باشند و مهارتهای انان مکمل‬ ‫توانائیهای شما باشد‪ .‬از‬ ‫همین رو مالکهائی مانند‬ ‫خویشاوندی ‪ ،‬دوست بودن‬ ‫و توافق اخالقی به تنهائی‬ ‫نمی توانند معیارهای منطقی‬ ‫برای هر فعالیت اقتصادی‬ ‫باشند‪ .‬زیرا تعمق در روند‬ ‫همکاریهای تجاری بیانگر‬ ‫این واقعیت است که توفیق‬ ‫شرکاء در هر فعالیت تجاری‬ ‫مشترک افزون بر تفاهم‪،‬‬ ‫منوط به توانائیهای انان در‬ ‫پیشبرد امور تجاری است‪.‬‬ ‫عوامل موثر در کار افرینی و موفقیت اقتصادی‬ ‫مقدماتــی تجاری از یک ســو به بررســی مزیت‬ ‫و برتــری محصوالت و خدمات شــما نســبت به‬ ‫کاالها و خدمات مشــابه می پــردازد و از طرف‬ ‫دیگــر نــکات مثبــت و منفــی عملکــرد تجاری‬ ‫رقبا را در حیطــه کیفیت تولیــدات و خدمات‪،‬‬ ‫شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند‪.‬‬ ‫این برنامه نه تنها نخســتین گام جهت بررســی‬ ‫کارشناسانه وضعیت بازار کاال یا خدمات مورد‬ ‫نظر و مقایســه دقیق ان با محصوالت وخدمات‬ ‫مشــابه عرضه شــده در بازار اســت‪ ،‬بلکه در‬ ‫برگیرنده مقطع زمانی مناســب جهت محاســبه‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری و انتخــاب همــکاران‬ ‫و کارمنــدان مورد نیــاز با مهارتهای متناســب‬ ‫بــا کار اســت‪ .‬افــزون بر ایــن تدویــن برنامه‬ ‫مقدماتــی تجاری تصویــری تقریبــی از میزان‬ ‫درامــد و هزینه هــا را دراختیار شــماقرارمی‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫انتخــاب گروه مدیران‪ :‬پیــش از تنظیم برنامه‬ ‫نهایی تجاری بایــد گروه مدیریتی متشــکل از‬ ‫افراد کارامــد و مجرب با مهارتهــای مورد نیاز‬ ‫را تشــکیل داد‪ .‬اشــخاص تشــکیل دهنــده‬ ‫گــروه مدیریتی بایــد از دانــش و تجربه کافی‬ ‫برای انجــام وظایف محوله برخوردار باشــند و‬ ‫مهارتهای انان مکمل توانائیهای شــما باشد‪ .‬از‬ ‫همین رو مالکهائی مانند خویشاوندی ‪ ،‬دوست‬ ‫بــودن و توافق اخالقــی به تنهائــی نمی توانند‬ ‫معیارهــای منطقی برای هــر فعالیت اقتصادی‬ ‫باشــند‪ .‬زیرا تعمق در روند همکاریهای تجاری‬ ‫بیانگر این واقعیت اســت که توفیق شرکاء در‬ ‫هر فعالیت تجاری مشــترک افــزون بر تفاهم‪،‬‬ ‫منوط بــه توانائیهــای انــان در پیشــبرد امور‬ ‫تجاری است‪.‬‬ ‫محاســبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه‬ ‫نهایی تجاری‪ :‬برنامه نهایی تجاری با اتکاء به‬ ‫اطالعات مندرج در برنامــه مقدماتی‪ ،‬دیگر‬ ‫اطالعات بدست امده و بهره گیری از دانش‬ ‫و تجربیات گروه مدیریتی بــه منظور تعیین‬ ‫اســتراتژی غائی و به اجــراء دراوردن طرح‬ ‫اقتصــادی تدوین می گــردد‪ .‬در این برنامه‬ ‫افزون بر تعیین میزان ســرمایه مورد نیاز‪،‬‬ ‫برای اجــراء برنامــه نهایــی تجــاری و جلب‬ ‫ســرمایه گذاران باید مبتنی بر اســتدالت‬ ‫قوی ثابت شود که طرح اقتصادی مورد نظر‬ ‫نه تنهــا توجیــه اقتصــادی دارد و در مدت‬ ‫معین به ســود دهــی معقول می رســد بلکه‬ ‫از جذابیت الزم برای جلب سرمایه گذاران‬ ‫برخــوردار اســت ‪ .‬برنامــه نهایــی تجــاری‬ ‫ســندی اســت که از ان برای گرفتن وام از‬ ‫منابع اعتباری می توان اســتفاده نمود و در‬ ‫روند پیشــرفت کار همواره به عنوان منبع‬ ‫و مرجع قابل اســتناد مورد بهره گیری قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬‬ ‫تعییــن اســتراتژی تبلیغاتــی بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران ‪ :‬افزون بر تدوین خط مشــی‬ ‫معقــول بــرای بازاریابی محصــوالت و خدمات‬ ‫بایــد اســتراتژی جــذب ســرمایه گذاران را‬ ‫نیــز تنظیــم نمــود‪ .‬در ایــن اســتراتژی بایــد‬ ‫طــرح اقتصــادی بــا بیانــی جــذاب و منطقی به‬ ‫ســرمایه گذاران یــا وام دهنــدگان بالقــوه و‬ ‫بالفعل معرفی گردد تا بــا حمایت انان نیازهای‬ ‫مالی طرح اقتصادی تامین شود‪ .‬‬ ‫تبلیــغ طــرح اقتصــادی بــه منظــور جــذب‬ ‫سرمایه‪ :‬پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی‬ ‫برای جذب ســرمایه گذاران باید بســته به‬ ‫موضوع و شــرایط حاکم طرح اقتصادی را از‬ ‫طریــق درج اگهی در نشــریات پــر خواننده‬ ‫‪ ،‬برنامــه هــای تصویــری تلویزیــون ‪ ،‬نــوار‬ ‫تبلیغاتــی ویدئــو و ســی دی ‪ CD‬مکاتبــات‬ ‫‪ ،‬ارســال ایمیــل ‪ ، Email‬شــرکت در‬ ‫نمایشــگاهها و مراجعــه حضــوری بــه منابع‬ ‫مختلف ســرمایه و وام معرفــی نموده و انان‬ ‫را بــه ســرمایه گذاری در طــرح اقتصــادی‬ ‫ترغیب کنید‪ .‬ســپس با تکیه بر شــم تجاری‬ ‫شــرایط مورد نظــر خــود را در قراردادهای‬ ‫ســرمایه گذاری قید نموده و سرمایه مورد‬ ‫نیاز را با بهترین شرایط دریافت نمائید‪ .‬‬ ‫تبلیــغ محصوالت و خدمــات‪ :‬از انجا کــه بقاء و‬ ‫تداوم موفقیت هر فعالیت اقتصادی بســتگی‬ ‫بــه ایجــاد و حفــظ ارتباط مســتمر بــا مخاطبین‬ ‫ان دارد بــرای حضــور موفق در بــازار فروش‬ ‫محصــوالت و خدمات بایــد به عنصــر تبلیغات‬ ‫توجه خــاص معطوف داشــت و در این راســتا‬ ‫بایــد از تمام امکانات بــرای معرفی تولیدات و‬ ‫خدمات خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫علت مقاومت سیاست گذاران در‬ ‫مقابل تعدیل نرخ ارز‬ ‫افزایــش تدریجی و ناگهانی نــرخ ارز جلوگیری‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫در پاســخ به ســئوال فــوق پاســخ های مختلفی‬ ‫ارائــه شــده اســت کــه دو پاســخ متداول تــر‬ ‫می باشــد‪ .‬پاســخ اول تاکید بر وجود ذی نفعانی‬ ‫در خصــوص افزایــش نــرخ ارز و مقاومت انها‬ ‫بــرای پایین نگهداشــتن نــرخ ارز و حفظ منافع‬ ‫اقتصادی ناشــی از ان می باشــد‪ .‬این ذی نفعان‬ ‫شــامل تمامــی کســانی می شــود که بــه دالیل‬ ‫مختلف تصمیم خرید کاال و خدمات از کشورهای‬ ‫خارجی را دارند و واردکنندگان و گردشــگران‬ ‫بخش اعظمــی از انها می باشــند‪ .‬واردکنندگان‬ ‫کشــور بیشــترین نفع را از پایین بودن نرخ ارز‬ ‫کسب می نمایند زیرا قیمت کاالهای وارداتی در‬ ‫مقایســه با کاالهای تولید داخل کاهش می یابد‬ ‫و زمینه مصرف بیشتر کاالهای وارداتی فراهم‬ ‫می ایــد‪ .‬همچنین حاشــیه ســود واردکننده با‬ ‫پایین بودن نرخ ارز بیشــتر است در صورتیکه‬ ‫اقتصــادی دولــت فعلــی کاهــش و تثبیت نرخ‬ ‫تــورم در چند ســال اخیر می باشــد و افزایش‬ ‫نــرخ ارز می تواند این دســتاورد پســندیده را‬ ‫از بیــن ببــرد و اقتصاد ایــران مجددا شــاهد‬ ‫تورم بیش از ‪ 20‬درصد باشــد‪ .‬نــرخ ارز از دو‬ ‫کانال اصلی بر شاخص تورم داخلی موثر است‪.‬‬ ‫ابتــدا از طریق تاثیرگــذاری بر بخــش حقیقی‬ ‫اقتصــاد و دوم از طریق شــکل گیری انتظارات‬ ‫تورمــی‪ .‬در بخــش حقیقــی اقتصــاد افزایش‬ ‫نــرخ ارز موجــب ‪ ‬افزایــش قیمــت کاالهــای‬ ‫واســطه و ســرمایه ای وارداتی مورد اســتفاده‬ ‫زیربخش هــای مختلــف تولیــدی و افزایــش‬ ‫مســتقیم قیمــت کاالهــای وارداتــی مصرفی‬ ‫می شود‪ .‬میزان تاثیرگذاری این بعد‪ ،‬به شدت‬ ‫وابســتگی بخش های تولیدی داخلی به کاالها و‬ ‫خدمات واسطه ای و سرمایه ای وارداتی و سهم‬ ‫کاالهــای وارداتــی مصرفــی در ســبد مصرفی‬ ‫خانواده هــای ایرانــی دارد دولــت می توانــد با‬ ‫یکی از بدیهی ترین مباحث در اقتصاد بین الملل تغییرات نرخ ارز و تاثیر ان بر میزان واردات و صادرات کشور‬ ‫می باشد‪ .‬براساس نظریات اقتصادی هر چقدر نرخ دالر در مقابل نرخ ریال افزایش یابد به معنای کاهش قیمت‬ ‫کاالهای تولید داخلی در مقایسه با کاالهای تولید شده در خارج از کشور (کاالهای وارداتی) می باشد‪.‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪ / 47‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 46‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫کاالی وارداتــی از نــوع کاالی واســطه ای و‬ ‫ســرمایه ای باشــد این منافع بطور غیرمستقیم‬ ‫بــه افزایش تولیــد ملی و اشــتغال در صنایع و‬ ‫بخش های استفاده کننده از کاالهای سرمایه ای‬ ‫و واســطه ای منتقل می شــود‪ .‬اما در صورتیکه‬ ‫کاالی مصرفی باشــد هیــچ نفعی بــه تولید ملی‬ ‫داخلی نمی رســد‪ .‬در خصوص کاالهای مصرفی‬ ‫نیز در صورتیکــه کاالی وارداتــی لوکس و غیر‬ ‫ضــروری باشــد‪  ‬منافــع مصرفــی ان مربوط به‬ ‫گروهی اندک از جامعه می باشــد امــا اگر کاالی‬ ‫وارداتــی ضروری و اســتراتژیک باشــد منافع‬ ‫ان بــه عموم مصــرف کنندگان تعلــق می گیرد‪.‬‬ ‫بررســی توزیع منافــع ورود کاالهــای وارداتی‬ ‫ارزان قیمــت نیازمند تجزیــه و تحلیل ترکیب‬ ‫واردات بــه کشــور مــی باشــد کــه در فرصتی‬ ‫مناسب بدان پرداخته می شود‪.‬‬ ‫پاســخ دوم بــه ســوال عــدم تمایــل دولت به‬ ‫افزایــش نــرخ ارز در اقتصاد ایــران مربوط به‬ ‫وابســتگی تورم و ســطح عمومــی قیمت ها به‪ ‬‬ ‫نرخ ارز می باشــد‪ .‬یکی از دســتاوردهای اصلی‬ ‫کنترل قیمتی و اعطای یارانه زمینه تاثیرگذاری‬ ‫افزایش نرخ ارز بر بخش حقیقی و نهایتا ســطح‬ ‫عمومــی قیمت هــا را محــدود نماید لــذا برخی‬ ‫معتقد هســتند که تاثیرگذاری واقعی افزایش‬ ‫نــرخ ارز بــر تولید ملی و ســبد مصرفــی مردم‬ ‫اندک و قابل کنترل اســت زیرا اصوال واردات‬ ‫ســهم‪ ‬معین و محدودی از تولیــد ملی داخلی را‬ ‫دربر گرفته است‪.‬‬ ‫کانال دوم تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر سطح‬ ‫عمومــی قیمت ها شــکل گیری انتظارات تورمی‬ ‫در جامعــه و نهایتا تورم ناشــی از ان می باشــد‪.‬‬ ‫انتظارات تورمی یکی از دالیل شکل گیری تورم‬ ‫در اقتصاد است که ماهیت ذهنی و روانی دارد‬ ‫در صورتیکه افراد جامعه انتظار افزایش سطح‬ ‫قیمت ها را داشته باشــند‪ ،‬این امر رخ می دهد‬ ‫و ســطح عمومــی قیمتهــا افزایــش می یابد‪ .‬از‬ ‫انجا که متوســط نرخ تورم در چند دهه اخیر در‬ ‫اقتصاد ایــران باال بوده‪ ،‬کارگــزاران اقتصادی‬ ‫مصرف کننده و تولید کننده انتظار شــکل گیری‬ ‫و تداوم نرخ تورم باال را دارند و به ســخن دیگر‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫کانال دوم تاثیرگذاری‬ ‫افزایش نرخ ارز بر سطح‬ ‫عمومی قیمت ها شکل گیری‬ ‫انتظارات تورمی در جامعه‬ ‫و نهایتا تورم ناشی از ان‬ ‫می باشد‪ .‬انتظارات تورمی‬ ‫یکی از دالیل شکل گیری‬ ‫تورم در اقتصاد است‬ ‫که ماهیت ذهنی و روانی‬ ‫دارد در صورتیکه افراد‬ ‫جامعه انتظار افزایش سطح‬ ‫قیمت ها را داشته باشند‪،‬‬ ‫این امر رخ می دهد و سطح‬ ‫عمومی قیمتها افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این تغییر نسبی در مبنای سنجش کاالها در‬ ‫یــک کشــور (قیمــت)‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ابزارهــای سیاســت گذاری جهــت تقویت و‬ ‫افزایــش تولید ملــی در مقابل ســایر رقبــای خارجی و‬ ‫بین المللــی مــی باشــد‪ .‬این سیاســت حمایتی توســط‬ ‫کشــورهای مختلف جهان و در برهه هــای زمانی مختلف‬ ‫اجرا شده است به حدی کارا و موثر است که در ادبیات‬ ‫سیاســت گذاری اقتصــادی به سیاســت فقیــر کردن‬ ‫همسایه (کاهش‪  ‬استفاده از کاالهای وارداتی بواسطه‬ ‫افزایــش قیمت انها و افزایش مصــرف کاالهای داخلی‬ ‫در سایر کشــورها بواســطه کاهش قیمت انها) شهرت‬ ‫یافته است‪ .‬اما در اقتصاد ایران این ابزار سیاستی در‬ ‫کمتر برهه ای بدرستی استفاده شــده است‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ ارز در اقتصاد ایران عالوه بر ایجاد شــرایط رقابتی‬ ‫بهتر برای تولیدات داخلــی‪ ،‬زمینه افزایش درامدهای‬ ‫ریالی دولت ناشــی از فروش دالرهای نفتی را نیز ایجاد‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا در شــرایط فعلی اســتفاده از ایــن ابزار‬ ‫سیاستی توســط دولت‪  ‬مورد تردید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این ســئوال پیش می اید که چرا دولــت در این زمینه‬ ‫دچــار تردیــد اســت و تــاش می کنــد کــه از هرگونه‬ ‫انتظارت تورمی در اقتصاد ایران باال می باشــد‪.‬‬ ‫این انتظــار در درون ذهن افراد جامعه بصورت‬ ‫بالقوه وجود دارد و منتظر بروز مصادیق مختلفی‬ ‫در عرصه هــای واقعــی اقتصــاد جهــت بالفعل‬ ‫و تاییــد شــدن می باشــد‪ .‬افــراد جهــت تایید‬ ‫انتظــارات و پیش بینی های خود از وضعیت اتی‬ ‫تورم به بررســی برخی از شاخص ها و نماگرهای‬ ‫اقتصــادی می پردازنــد‪ .‬در هــر جامعــه ای‬ ‫شــاخص ها و نماگرهای موثر در تصمیم سازی و‬ ‫تصمیم گیری کارگزاران بســته به سطح توسعه‬ ‫یافتگی نهادها و ساختارها‪ ،‬شــفافیت و اعتماد‬ ‫موجود تعیین می شــود‪ .‬شــاخص ها و نماگرهای‬ ‫مــورد توجه مصرف کننــدگان و تولید کنندگان‬ ‫بایســتی ویژگی هایی چون شــفافیت‪ ،‬سهولت‬ ‫دسترســی‪ ،‬بــروز بودن‪ ،‬قابــل اعتمــاد بودن‪،‬‬ ‫مستقل بودن‪ ‬و‪ ...‬را داشته باشد‪.‬‬ ‫در کشــورهای توســعه یافتــه نظــام رســمی‬ ‫تهیــه و تدوین امــار و اطالعــات کشــور دارای‬ ‫ویژگی هــای نــام برده شــده می باشــد و از این‬ ‫رو مبنا تصمیم گیری می باشــد‪ .‬اما در کشــور ما‬ ‫ایران نظام رســمی تهیه و تدوین اطالعات و امار‬ ‫اقتصــادی دارای ویژگی هــای فوق نمی باشــد‪.‬‬ ‫بــه ســخن دیگــر گزارش هــا و اطالعــات مراکز‬ ‫اطالع رســانی و اماردهی کشورمان دارای تاخیر‬ ‫چندساله‪ ،‬غیرشفاف‪ ،‬غیرقابل اعتماد و وابسته‬ ‫به قــدرت سیاســی و تامین کننده نظــرات انها‬ ‫می باشــد‪ .‬از اینرو اطالعات منتشــر شده توسط‬ ‫مراکز رسمی اماری کشــور خیلی مورد اعتماد و‬ ‫مبنای تصمیم گیری کارگــزاران بخش خصوصی‬ ‫نمی باشــد‪ .‬در مــواردی نیز که اطالعــات خوب و‬ ‫دقیقی منتشر می شود بدالیلی چون دیر منتشر‬ ‫شدن و یا مبهم بودن مورد توجه بخش خصوصی‬ ‫قــرار نمی گیرد و مصرف کننــده اصلی این امار‬ ‫و اطالعات مراکز دانشــگاهی و علمی می باشند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت که وقتی کاال یا قیمتی جایگاه‬ ‫یک نماگر و شــاخص مرجع را کسب نمود‪ ،‬میزان‬ ‫تاثیرگذاری ذهنی و روانی تغییر این شــاخص و‬ ‫نماگر مرجــع و مورد توجه بیــش از تاثیرگذاری‬ ‫واقعی ان می باشد‪ .‬از اینرو تغییر نرخ ارز بدون‬ ‫توجــه به تاثیرگذاری واقعی ان بر قیمت ســایر‬ ‫کاالها و زندگی عموم مردم بعنوان یک شــاخص‬ ‫مرجــع می توانــد تورم بیــش از انتظــار و مورد‬ ‫براوردی را در جامعــه دامن بزند‪ .‬همراهی این‬ ‫پدیــده در کنار ســایر تغییرات چند ســال اخیر‬ ‫اقتصاد ایران همانند افزایــش حجم نقدینگی‬ ‫به بیش از ‪ 1200‬هــزار میلیارد تومان‪ ،‬کاهش‬ ‫قدرت دولت در بازار ارز بواسطه محدودیت در‬ ‫دسترســی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت و‬ ‫تمایل به افزایش تقاضای ســفته بازی در بازار‬ ‫ارز بــا کاهش نرخ ســپرده های بانکی و وضعیت‬ ‫نامطلوب بازار سرمایه و مسکن کشور می تواند‬ ‫زمینه نوعی لجام گســیختگی در بازار ارز کشور‬ ‫و نهایت ســطح عمومی قیمت ها در کشــور پدید‬ ‫اورد‪ .‬لذا الزم اســت در کوتاه مــدت از هرگونه‬ ‫تغییر شــتاب زده و ناگهانی در بازار ارز کشــور‬ ‫خــودداری شــود و در میان مــدت بــا تقویت و‬ ‫بازســازی نظــام امــار و اطالعاتی کشــور‪ ،‬نقش‬ ‫نرخ ارز بعنــوان یک نماگر و شــاخص اینده نگر‬ ‫اقتصادی حذف شود‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫مسکن‬ ‫علی اکبر قلی زاده‬ ‫دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا‬ ‫اینده بازار مسکن؛ باید ها و نباید ها‬ ‫کارساز نخواهد بود‪ .‬مشــاهده می شود به رغم‬ ‫اینکه نرخ تورم تک رقمی شــده و با وجود اینکه‬ ‫مســکن در دوره رکود معامالتی به سر می برد و‬ ‫افزایشی در قیمت مســکن صورت نگرفته و یا‬ ‫میزان افزایش بسیار اندک است‪ ،‬با این وجود‬ ‫رشد اجاره ها در محدوده ‪ 12‬تا ‪ 15‬درصد قرار‬ ‫دارد‪ .‬لذا جهش قیمت مسکن و مستغالت عالوه‬ ‫بر تشــدید تورم قــدرت رقابت پذیــری تولید‬ ‫ملی در داخل و خارج کشــور را به شدت کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬افزایش قیمت و اجــاره امالک اداری‬ ‫تجــاری موجــب می شــود هزینه هــای تولیدی‬ ‫به شــدت افزایش یابد و رقابت پذیری کاالهای‬ ‫ایرانی کاهش یابد‪.‬‬ ‫‪ ‬جهش قیمتــی‪ ،‬تمامی تالش هــای دولت کنونی‬ ‫و دولت هــای قبلی در جهت بهبود شــاخص های‬ ‫توزیــع درامــد و کاهــش فاصلــه طبقاتــی را‬ ‫خنثی می ســازد‪ .‬اگــر نتیجه تمامــی تالش ها و‬ ‫سیاست های یارانه ای و مالیاتی و رفاهی دولت‬ ‫این باشد که مبلغی به عنوان کمک مالی‪ -‬رفاهی‬ ‫در اختیــار خانوارهــای کم درامــد قــرار گیرد‪،‬‬ ‫جهش قیمتــی و افزایــش ‪ 30‬تــا ‪ 35‬درصدی‬ ‫اجــاره مســکن تمامی اثــر کمــک مالی‪-‬رفاهی‬ ‫دولت و نهادهای عمومی را خنثی می ســازد‪ .‬لذا‬ ‫اثار سیاســت های یارانــه ای‪ -‬رفاهی دولت در‬ ‫صورت تثبیت بازار مسکن موثر واقع می شود‪.‬‬ ‫به عــاوه افزایــش اجــاره مســکن هزینه های‬ ‫اموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬تغذیه و هزینه های تفریحی‬ ‫و فرهنگــی خانوارهــای کــم و میان درامــد را‬ ‫کاهــش می دهد‪ ،‬تشــکیل خانوارهــای جدید و‬ ‫ازدواج کمتر می شــود که خود به نوعی ســاختار‬ ‫فرهنگی و اجتماعی اقشــار و گروه های هدف را‬ ‫تهدید می کند‪.‬‬ ‫بخش مســکن و مســتغالت با تمامــی مزیت ها و‬ ‫فرصت هایــی که می توانــد در اختیــار اقتصاد‬ ‫ملــی قرار دهــد‪ ،‬بــه دلیــل اتخاذ اســتراتژی‬ ‫نامناسب از ســوی سیاســت گذاران به تهدید‬ ‫جدی برای اقتصاد کشــور تبدیل شــده است‪.‬‬ ‫در ســیکل های تجــاری قبلــی عوامــل دیگری‬ ‫عامــل جهش قیمتی بــوده ولی به نظر می رســد‬ ‫عامل جهش قیمتی اینده اســتراتژی نامناسب‬ ‫سیاست گذاری این بخش باشد‪ .‬سیاست گذار‬ ‫بخش مســکن در ابتدا باید بنیان های تثبیت و‬ ‫کنترل کننده جهش قیمتــی را تدوین و تقویت‬ ‫کند و در صدد کنترل و مهار شــیرخفته باشــد‪،‬‬ ‫ســپس سیاست های تشــویق و افزایش تقاضا‬ ‫را تعقیــب کند‪ .‬اگرچه سیاســت های تشــویق‬ ‫و حمایــت دولــت از تقاضــا در ابعــاد اقتصــاد‬ ‫مســکن ســهم زیــادی نــدارد‪ ،‬ولــی عالمــت و‬ ‫سیگنال های اشتباهی که به بازار داده می شود‬ ‫و پر رنگ کردن نقش سیاست های حمایتی اثار‬ ‫مخرب تری خواهد داشت‪ .‬جهش قیمتی‪ ،‬تمامی‬ ‫سیاست های تشــویق تقاضا را خنثی می سازد‪.‬‬ ‫قدرت خرید مســکن خانوارهای میان درامد و‬ ‫کم درامد در صورت تثبیت بازار مسکن و رشد‬ ‫اقتصــادی افزایش می یابد ولــی‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫مســکن در صورت جهش قیمت مســکن با هیچ‬ ‫ابزار و سیاستی ترمیم نمی شــود‪ ،‬لذا ضروری‬ ‫اســت عزم و اراده ملی با همــکاری قوه مجریه‬ ‫و مقننــه و نهادهای عمومــی و غیردولتی تجهیز‬ ‫شده و در شــکل تدوین قوانین مالیات منفعت‬ ‫ســرمایه‪ ،‬اصالح قانــون مالیات هــا و قوانین و‬ ‫مقررات ناظر بر عملکرد بخش مسکن و ساخت و‬ ‫ســاز تبلور یابد و در این صورت یکی از بسترها‬ ‫و الزامــات بنیادی برای رشــد پایــدار و با ثبات‬ ‫اقتصــاد ملی و تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫فراهم می اید‪.‬‬ ‫اقتصاد مسکن دارای نقش دوگانه موتورمحرکه و مشوق رشد و در عین حال‪ ،‬نقش مخرب‪ ،‬ویرانگر و ضدتوسعه ای‬ ‫مسکن و مستغالت پیکر ناتوان اقتصاد را تهدید می کند‪ .‬مهار و کنترل نوسانات مسکن و مستغالت زمینه ساز‬ ‫ایفای نقش مثبت و سازنده این بخش در ساختار اقتصاد ملی خواهد بود و به بهبود اهداف اقتصادکالن کمک‬ ‫قابل توجهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪ / 48‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫‪ / 49‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫اهداف و برنامه های اقتصاد‬ ‫ملی از درون اقتصاد نیز‬ ‫به شدت تهدید می شود‪.‬‬ ‫تهدید بخش مسکن و‬ ‫مستغالت خارج از کنترل‬ ‫و پرنوسانان‪ ،‬از تهدید‬ ‫خطر اولی کمتر نیست‬ ‫به گونه ای که حتی در‬ ‫صورت اتخاذ و اجرای بسته‬ ‫سیاست حمایتی جامع و‬ ‫کامل تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در ابعاد داخلی و تجارت‬ ‫خارجی‪ ،‬رواج نوسان ادواری‬ ‫پرنوسان و جهشی مسکن‬ ‫و مستغالت مانع جدی بر‬ ‫سر راه تحقق اهداف و‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫چنانچه سیاست گذاران در کنترل نوسانات‬ ‫و جهش قیمتی مسکن ناتوان باشند‪ ،‬اثرات‬ ‫مخرب ضدتوســعه ای رفتار قیمت مسکن و‬ ‫مســتغالت بــر عملکــرد اقتصاد ملی مســتولی شــده و‬ ‫می توانــد تمامی تالش های ســتاد فرماندهــی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و سیاســت گذاران توســعه صنعتــی را خنثی‬ ‫سازد‪ .‬نکته مهم ان است که ســتاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی برای تحقق اهــداف و برنامه ها اقتصاد ملی به‬ ‫خوبی به تهدیــدات کاالهای خارجی و اثرات ان بر تولید‬ ‫ملــی توجــه می کند امــا باید توجــه داشــت؛ اهداف و‬ ‫برنامه هــای اقتصاد ملی از درون اقتصاد نیز به شــدت‬ ‫تهدید می شــود‪ .‬تهدید بخش مسکن و مستغالت خارج‬ ‫از کنترل و پرنوســانان‪ ،‬از تهدید خطر اولی کمتر نیست‬ ‫به گونــه ای که حتــی در صورت اتخــاذ و اجرای بســته‬ ‫سیاســت حمایتی جامع و کامل تولیدکنندگان داخلی در‬ ‫ابعــاد داخلی و تجــارت خارجــی‪ ،‬رواج نوســان ادواری‬ ‫پرنوسان و جهشی مســکن و مستغالت مانع جدی بر سر‬ ‫راه تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر استحکام بنیان های اقتصادملی مستلزم‬ ‫کنترل شــوک ها و مولفه های اقتصــاد جهانی و همچنین‬ ‫شوک های اقتصاد داخلی از جمله؛ کنترل رفتار نوسانی‬ ‫متالطم شــیرخفته اقتصاد کشــور یعنی بخش مســکن‬ ‫خواهد بود‪ .‬با وجود واحدهای مســکونی خالی گسترده‬ ‫و مازاد عرضه در ابعاد وســیع و گســترده (بیش از دو‬ ‫و نیــم میلیون) چنانچه عملکرد بخــش دولت و نیز عدم‬ ‫استفاده از ابزارهای سیاســتی اقتصاد مقاومتی عامل‬ ‫شــکل گیری جهش قیمتی مسکن باشــد‪ ،‬تزریق دارو و‬ ‫بیــدار کردن شــیرخفته می تواند اثــرات و تهدیدهای‬ ‫ذیل را به دنبال داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ ‬ســود قابل توجه و بدون ریســک بلندمــدت از طریق‬ ‫سرمایه گذاری در مسکن و مستغالت مانع جدی تشویق‬ ‫انگیزه های ســرمایه گذاری تولیدی خواهد شــد‪ .‬به دو‬ ‫دلیل ســرمایه گذاری تولیــد کاال و خدمــات تحت تاثیر‬ ‫جهش قیمت مســکن کاهش می یابد‪ ،‬از ســویی هزینه‬ ‫تمام شــده تولید کاال و خدمات به دلیل افزایش هزینه‬ ‫تامیــن مــکان بنگاه ها به شــدت زیاد می شــود و ســود‬ ‫کســب و کار کاهش می یابد‪ ،‬از ســوی دیگــر بنگاه های‬ ‫ســرمایه گذاری تولیــد را بــا ســرمایه گذاری پربازده‬ ‫و کم ریســک مســکن و مســتغالت مقایســه می کنند و‬ ‫مسلما در شرایط ثابت بودن سایر عوامل و تداوم وضع‬ ‫موجود‪ ،‬مسکن و مستغالت برای سرمایه گذاری انتخاب‬ ‫می شود زیرا مسکن و مستغالت عالوه بر بازده و ریسک‬ ‫مناسب از انواع حمایت های مالیاتی و قوانین و مقررات‬ ‫برخوردار بــوده و از قلمرو دخالت بخش دولت و نهادها‬ ‫خارج است‪.‬‬ ‫‪ ‬خطــر دیگری که جهش قیمتی مســکن اقتصــاد ملی را‬ ‫تهدیــد می کند افزایش شــدید نرخ تــورم و دو رقمی‬ ‫شــدن ان اســت‪ .‬در حال حاضــر نــرخ تــورم ناشــی از‬ ‫بخش مســکن در محدوده ‪ 3 /5‬تا ‪ 4‬درصد در نوســان‬ ‫اســت‪ .‬به عبــارت دیگر بخش مســکن و مســتغالت در‬ ‫افزایــش شــاخص قیمت کاال هــا و خدمــات مصرفی از‬ ‫طریــق اجاره(محاســباتی و واقعی) ســهمی حــدود ‪30‬‬ ‫تــا ‪ 40‬درصــد را به خود اختصــاص می دهد‪ .‬عــاوه بر‬ ‫اجاره مســکن‪ ،‬افزایش اجاره مکان کسب و کار اثراتی‬ ‫بر افزایش قیمــت کاالها و خدمات به جــا می گذارد که‬ ‫یقینــا تا حــدود ‪ 40‬درصد ریشــه تورم بخش مســکن‬ ‫و مســتغالت خواهــد بــود‪ .‬چســبندگی تورم ناشــی از‬ ‫بخش مســکن و مســتغالت تهدید جدی بــرای اقتصاد‬ ‫ملی خواهــد بود که حتــی کنترل نقدینگــی و پول پایه‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫تولید‬ ‫سیف یکی از وظایف کارگروه‬ ‫های تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫را جلوگیری از هدر رفت منابع‬ ‫بانکی دانست و گفت‪ :‬بانک ها‬ ‫در کشور به عنوان نهادهای‬ ‫تامین کننده تسهیالت برای رونق‬ ‫تولید تالش می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫کارگروه ها باید به دقت‬ ‫متقاضیان را مورد بررسی قرار‬ ‫داده و به بانک ها معرفی کنند‬ ‫همچنین در وصول مطالبات‬ ‫بانک ها مساعدت الزم را به عمل‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫جلسه ای به منظور هم اندیشی و سرعت بخشیدن به تخصیص ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در سال جاری با‬ ‫توجه به تجربه موفق سال گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعیبرگزارشد‪.‬‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫در این جلســه که در ساختمان بانک مرکزی‬ ‫برگزار شد جمعی از مدیران عامل بانک ها و‬ ‫اعضای هیــات مدیره نیز حضور داشــتند و‬ ‫مباحثی درخصوص تســریع در روند پرداخت تسهیالت‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی درخصوص نحــوه صحیح اجرای‬ ‫طرح رونق تولید گفــت‪ :‬پرداخت تســهیالت با توجه به‬ ‫بررســی کارشناسی بانک‪ ،‬روشــی منطقی است و هدف‬ ‫شبکه بانیک حایم تولید است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در این جلسه با‬ ‫تشکر از حمایت های مداوم نظام بانکی از تولید‬ ‫در کشــور گفت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۵‬بالــغ بر ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی برای‬ ‫بخش های صنایع‪ ،‬معادن و بازرگانی تزریق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری خاطرنشان کرد‪ :‬نظام بانکی‬ ‫در حال حاضر با محدودیت هایی روبروســت اما‬ ‫انتظار ما این اســت که در طــرح حمایت از رونق‬ ‫اقتصادی مانند سال گذشــته‪ ،‬ما را یاری کند تا‬ ‫بتوانیم عملکرد مثبت در طول شــش ماهه دوم‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کرد بــا تزریــق ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان تســهیالت توســط شــبکه بانکی‬ ‫برای نوســازی خطوط تولیدی بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی نیــز در این‬ ‫جلســه با تاکید بر اینکه اینده اشتغال ایران در‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫اشــتغال کشــور در بنگاه های کوچک و متوسوط‬ ‫اس ضمن انکــه ‪ ۹۶‬درصد بنگاه هــای تولیدی‬ ‫کشور زیر ‪ ۱۰‬نفر پرسنل دارند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کشــورهای‬ ‫دنیا به سمت بنگاه های کوچک و متوسط گرایش‬ ‫بیشــتری یافته اند‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام نظام بانکی در‬ ‫ایــن زمینه می تواند منشــا تحول شــود و نتایج‬ ‫پرباری را به بار اورد‪.‬‬ ‫در ســال جاری با هدف اســتمرار رونــق تولید‪،‬‬ ‫حفــظ اشــتغال فعلــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال جدید و‬ ‫افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شده است‬ ‫تامین ســرمایه در گردش مــورد نیاز تعداد ‪۱۰‬‬ ‫هزار بنگاه اقتصادی‪ ،‬تامین تسهیالت مورد نیاز‬ ‫تعداد ‪ ۶‬هــزار طرح های نیمه تمام با پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی حداقل ‪ ۶۰‬درصــد و تامین مالی مورد‬ ‫نیــاز برای بازســازی و نوســازی تعــداد ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد اقتصــادی از محل منابع داخلی در اولویت‬ ‫شبکه بانکی کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیش بینــی می شــود ایــن اهداف بــا تخصیص‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هزارمیلیــارد ریال تســهیالت در‬ ‫سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموع ًا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای ســرمایه در‬ ‫گردش و تامین مالــی طرح های نیمه تمام و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزارمیلیــارد ریال برای بازســازی و نوســازی‬ ‫واحدهــای اقتصادی کــه از توجیه فنــی‪ ،‬مالی و‬ ‫اقتصــادی الزم برخــوردار هســتند‪ ،‬تخصیص‬ ‫یابد‪.‬همچنین نظام بانکی در سال جاری ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشــتغال در اقصی‬ ‫نقاط کشور در نظر گرفته است‪ .‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اعطای تسهیالت رونق تولید‪،‬‬ ‫شتاب می گیرد‬ ‫‪ ۸۵‬درصد اشتغال کشور در بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط است‬ ‫‪ / 51‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 50‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫نتیجه جلسه ولی اله سیف‪ ،‬محمد شریعتمداری و علی ربیعی ‪:‬‬ ‫این اســت کــه اقــدام شــبکه بانکــی منجر به‬ ‫استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود‪.‬‬ ‫سیف با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به‬ ‫بنگاه هــای کوچک و متوســط قاعدتا در صالحیت‬ ‫کمیته های استانی است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به سقف‬ ‫منابع اعطایی بــرای هرکدام از بنگاه های کوچک‬ ‫و متوســط‪ ،‬کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام‬ ‫را بررسی و تصویب کنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار افزود‪ :‬ضرورت دارد‬ ‫مشــتریان از طریق کارگروه یــا بانک اصلی خود‬ ‫معرفی شــوند تا بــر این اســاس فرایند اعطای‬ ‫تســهیالت به انها به دلیل شناخت کافی در بانک‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫ســیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاه های‬ ‫کوچــک و متوســط‪ ،‬موضوع اشــتغال نیــز مورد‬ ‫توجه قــرار دارد تصریح کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫فعالیت این بنگاه ها‪ ،‬بحــث محدودیت منابع در‬ ‫اســتان ها بایــد از طریق ادارات مرکــزی تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به براورد میزان‬ ‫تســهیالت اعطایــی شــبکه بانکی بــه بخش های‬ ‫اقتصادی در طول ســال ‪  ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫پیش بینــی مــا در ســال جــاری‪ ،‬شــبکه بانکــی‬ ‫می توانــد بالــغ بــر ‪ ۶۷۱‬هزارمیلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت اعطا کند ‪،‬ایــن در حالی اســت که در‬ ‫ســال گذشــته این میزان ‪ ۵۴۸‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای پول واعتبار درخصوص عملکرد‬ ‫شــبکه بانکی در اعطای تســهیالت به بنگاه های‬ ‫کوچک و متوســط در سال گذشته گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بیش از ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تســهیالت برای ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۲۳۲‬واحد تخصیص‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکــزی ضمن تشــکر از اقایان‬ ‫شــریعتمداری و ربیعــی وزرای صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی به خاطر‬ ‫نگاه واقع بینانه نسبت به مســائل نظام بانکی و‬ ‫حمایت های ایشــان‪ ،‬گفت‪ :‬ایشان همواره حامی‬ ‫نظام بانکــی بوده انــد‪ .‬در ایــن مســیر دولت در‬ ‫تالش اســت اتکای بودجه بــه منابع بانکی را به‬ ‫حداقل ممکن برســاند و این موضــوع امروز در‬ ‫جلسه بررســی کلیات الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫ســیف یکــی از وظایــف کارگروه های تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد را جلوگیری از هــدر رفت‬ ‫منابع بانکی دانســت و گفت‪ :‬بانک ها در کشــور‬ ‫به عنوان نهادهای تامین کننده تســهیالت برای‬ ‫رونق تولید تالش می کنند‪ .‬بنابراین کارگروه ها‬ ‫باید به دقــت متقاضیان را مورد بررســی قرار‬ ‫داده و بــه بانک هــا معرفــی کننــد همچنین در‬ ‫وصــول مطالبات بانک هــا مســاعدت الزم را به‬ ‫عمل اورند‪.‬‬ ‫ســیف خاطرنشــان کرد‪ :‬امیدواریم این جلسه‪،‬‬ ‫زمینــه ای بــرای هماهنگی بیشــتر بین شــبکه‬ ‫بانکی و وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫ماهنامه تخصصی اقتصادی‬ ‫تیتر صبح‬ ‫‪ECONOMY‬‬ ‫کشا ور ز ی‬ ‫همچنین‪ ،‬سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور موظف است‬ ‫هر ‪ ۶‬ماه یک بار گزارش‬ ‫مقایسه ای از پیشرفت‬ ‫و تحقق برنامه درباره‬ ‫اولویت های ابالغی را به‬ ‫دفتر رئیس جمهور ارائه‬ ‫نماید تا عملکرد و چگونگی‬ ‫پیشرفت برنامه ها ارزیابی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حکم رئیس جمهوری با دو اولویت مهم به وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد‪:‬‬ ‫توجه جدی به محدودیت‬ ‫منابع اب و صرفه جویی در اب‬ ‫مصرفی کشاورزی‬ ‫ر سال های اخیر بحران کم ابی در کشور به موضوعی جدی و چالشی تبدیل شده است به طوری که برخی‬ ‫کارشناسان اعالم کرده اند که در این زمینه ستاد بحران تشکیل شود برخی دیگر می گویند بحران کم ابی‬ ‫چندین شهر کشور را به صورت جدی تهدید می کند و اگر تدبیری اندیشیده نشود تا بیست سال اینده برخی از‬ ‫این شهرها خالی از سکنه خواهند شد‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫ارتقای سالمت نظام اداری‪ ،‬شفافیت مالی‪،‬‬ ‫بهبــود دسترســی همگانــی بــه اطالعات‪،‬‬ ‫فراهم اوردن فرصــت برابر‪ ،‬حفاظت از‪  ‬اموال‬ ‫دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور‪.‬‬ ‫اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار‬ ‫انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع‬ ‫در تصمیم گیریها‪ ،‬واگذاری ها و انتصابات‪.‬‬ ‫مــاک قــرار دادن «منشــور حقــوق‬ ‫شــهروندی» در وزارتخانه و دســتگاههای‬ ‫تابعــه بــه ویــژه در حوزه هــای مرتبط بــا حقوق‬ ‫عمومی‪.‬‬ ‫شماره دوم‬ ‫‪www.Titre-sobh.ir‬‬ ‫اولویت های عمومی‬ ‫‪ / 53‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‬ ‫‪ / 52‬ماهنامه تخصصی تیتر صبح‪ /‬شماره دوم‬ ‫دولت نیــز این به طور کامل بــه این موضوع‬ ‫واقــف اســت و رئیس جمهــور محتــرم طی‬ ‫حکمــی به وزیر جهاد کشــاورزی کــه وزارت‬ ‫خانــه تحت امــرش قریب به هشــتاد درصــد اب را در‬ ‫کشــور را مصرف می کند‪ ،‬بر توجه جــدی به محدودیت‬ ‫منابــع اب و صرفه جویــی در اب مصرفــی کشــاورزی‬ ‫تاکیدکرده است‪.‬‬ ‫حکــم رئیس جمهــوری به وزیــر جهاد کشــاورزی بدین‬ ‫شرح است ‪:‬‬ ‫جناب اقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬بر اســاس برنامــه هایی که در دوران‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری به مردم ارائه شــده اســت‬ ‫و نیــز مبتنی بر برنامه تقدیم شــده به مجلس شــورای‬ ‫اســامی در هنگام معرفی وزرا‪ ،‬رســالتی بس سنگین‬ ‫برعهده دارد‪ .‬این دولت بایــد بتواند طی دورۀ فعالیت‬ ‫خود‪ ،‬کشــور عزیزمــان ایــران را از چالش هــای بزرگ‬ ‫انباشــته شــده در طول چند دهه گذشــته عبور داده و‬ ‫شــرایط مســاعدی را برای مقطــع پایانــی فعالیت خود‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬که مصادف بــا به پایان رســیدن قرن‬ ‫حاضر اســت‪ ،‬به وجــود اورد‪ .‬محدودیت منابع و ســایر‬ ‫محدودیت های سیاســی‪ ،‬اداری‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگی‬ ‫از یک طرف و اســناد باالدســتی شــامل سیاستهای کلی‬ ‫اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی و سیاســتهای کلــی‬ ‫اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه‬ ‫بــر اهداف مشــخص و محدودی کــه از اولویت‬ ‫باالیی برخوردار هســتند‪ ،‬متمرکز شود و عالوه‬ ‫بر پیشبرد امور جاری‪ ،‬اصالحات ساختاری برای‬ ‫محقق ســاختن برنامه ها را در دســتور کار خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫لــذا ضــروری اســت جنا ب عالــی برنامه هــای‬ ‫وزارتخانه تحت مدیریت خــود را با توجه دقیق‬ ‫به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده‬ ‫و برنامه هــای اجرایــی را ظــرف ‪ ۲‬ماه بــه دفتر‬ ‫اینجانب ارائه نمایید‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه کشور موظف‬ ‫اســت هر ‪ ۶‬ماه یک بــار گزارش مقایســه ای از‬ ‫پیشــرفت و تحقق برنامه دربــاره اولویت های‬ ‫ابالغــی را به دفتر رئیس جمهــور ارائه نماید تا‬ ‫عملکرد و چگونگی پیشــرفت برنامه ها ارزیابی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫توجــه بــه حفاظــت از محیــط زیســت در‬ ‫برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها‪.‬‬ ‫اولویــت واگــذاری فعالیتهــا بــه مــردم و‬ ‫فراهــم اوردن زمینــه مشــارکت هرچــه‬ ‫بیشتر بخش خصوصی‪.‬‬ ‫توجه بــه رفــع انحصارهــا و برقرارکردن‬ ‫فضــای رقابتــی در کنــارِ تحــت کنتــرل‬ ‫قــراردادن و قاعده منــد کــردن حوزه هــای‬ ‫انحصاری‪.‬‬ ‫اعمــال اولویــت ویژه بــر اســتقرار دولت‬ ‫الکترونیک در حوزه تحت مدیریت‪.‬‬ ‫به کارگیری هرچــه بیشــترجوانان‪ ،‬زنان و‬ ‫شــهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح‬ ‫مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری‪.‬‬ ‫اولویت های تخصصی‬ ‫توجــه جــدی بــه محدودیــت منابــع اب و‬ ‫صرفه جویــی در اب مصرفــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫افزایــش بهــره وری اب در تولیــد محصوالت و‬ ‫همــکاری بــا وزارت نیــرو در تعادل بخشــی به‬ ‫سفره های اب زیرزمینی‪.‬‬ ‫توجه به تقویت کشــت گلخانه ای در تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی‪.‬‬ ‫کاهش قابــل توجه اثــار بودجــه ای ایفای‬ ‫نقش دولــت در تضمین خریــد محصوالت‬ ‫کشاورزی‪.‬‬ ‫محــور قــرار دادن تامین امنیــت غذایی و‬ ‫سالمت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش‪ .‬‬ ‫ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله‬ ‫محصــوالت بخــش بــه منظــور به حداقــل‬ ‫رســاندن واســطه گری غیرضــرور و بهره مندی‬ ‫هرچه بیشتر کشاورزان‪.‬‬ ‫به حداقل رســاندن رشد مصرف انرژی در‬ ‫بخــش کشــاورزی بــا افزایش بهــره وری‬ ‫انرژی‪.‬‬ ‫پیاده سازی الگوی مناسب کشت و هدایت‬ ‫نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت‬ ‫این الگو‪.‬‬ ‫تولیــد پایــدار محصــوالت راهبــردی‪،‬‬ ‫افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و تولید‬ ‫محصوالت سالم‪.‬‬ ‫اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی‬ ‫کشــاورزی از طریق افزایش حاشــیه سود‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬ســاماندهی نهاده ها و تنظیم بازار‬ ‫کاالهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در‬ ‫بخش‪.‬‬ ‫حفاظــت از جنگلهــا‪ ،‬مراتع‪ ،‬خــاک و اراضی‬ ‫کشــاورزی و اقــدام موثــر بــرای مقابله با‬ ‫بیابان گستری و پدیده گرد و غبار‪.‬‬ ‫پایدارســازی کشــاورزی ایران بــر مبنای‬ ‫ظرفیت هــای واقعــی اب و خــاک‪ ،‬کمک به‬ ‫بهبود مدیریت منابع ابی‪ ،‬ممانعت از فرسایش‬ ‫خاک و تحقق اهداف محیط زیستی دولت‪.‬‬ ‫کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در‬ ‫کشــاورزی به منظور ارتقای سالمت عمومی‬ ‫و کاستن از هزینه های فزاینده بخش بهداشت‬ ‫و درمان‪.‬‬ ‫امکان سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی‪.‬‬ ‫تشویق به تولید محصوالت ارگانیک‪.‬‬ ‫هماهنگــی هــای الزم بــا وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجــارت برای تامین مــواد غذایی مورد‬ ‫نیــاز در بازار و توجه ویژه به معیشــت و کاهش‬ ‫فشار تورم بر مردم‪.‬‬ Titr-e-Sobh E C O N O M Y M a g a z i ne ‫مجلهتخصصیاقتصادی‬

آخرین شماره های ماهنامه تیتر صبح

ماهنامه تیتر صبح 7

ماهنامه تیتر صبح 7

شماره : 7
تاریخ : 1397/04/24
ماهنامه تیتر صبح 6

ماهنامه تیتر صبح 6

شماره : 6
تاریخ : 1397/03/06
ماهنامه تیتر صبح 5

ماهنامه تیتر صبح 5

شماره : 5
تاریخ : 1396/12/26
ماهنامه تیتر صبح 4

ماهنامه تیتر صبح 4

شماره : 4
تاریخ : 1396/11/16
ماهنامه تیتر صبح 3

ماهنامه تیتر صبح 3

شماره : 3
تاریخ : 1396/10/20
ماهنامه تیتر صبح 1

ماهنامه تیتر صبح 1

شماره : 1
تاریخ : 1396/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!