فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

صفحه بعد

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک شماره 238

‫صنایع‬ ‫همگن‬ ‫سال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شمـاره ‪ | 238‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬انجمن صنایع همگن پالستیک‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حسین اسدی‬ ‫سردبیر‪ :‬احسان منشی‬ ‫‪maneshi.e@gmail.com‬‬ ‫شورایسیاستگذاری‪:‬محمدرضامونسان‬ ‫احسانمنشی‪ ،‬مرتضانیکسرشت‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫خبرنگار و ویراستار‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫بازرگانی‪:‬‬ ‫مجید معصومی‬ ‫امور مالی و مشترکین‪:‬‬ ‫سارا اسماعیل زاده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫• انجمن ها می توانند قوی باشند‬ ‫ ‬ ‫•بهترینوبدترینخاطرهاهالیصنعتپالستیکدرسالیکهگذشت‬ ‫• گفت و گو با مهندس علی رضا میربلوک ‬ ‫ ‬ ‫• بهاریه‬ ‫ ‬ ‫• گفت و گو با هیئت امنای موسسه ی خیریه نور‬ ‫ ‬ ‫• بهاریه‬ ‫ ‬ ‫• اتفاقاتی که ایران و جهان را در سال ‪ 1394‬تکان داد‬ ‫ ‬ ‫• گفت و گو با مهندس ناهید هاشمی‬ ‫ ‬ ‫• مکان های بکر ایران کجاست؟‬ ‫• پیشنهادهای نوروزی نشریه صنایع همگن پالستیک ‬ ‫ ‬ ‫• گفت و گو با مهندس مرتضا شهرابی‬ ‫ ‬ ‫• گزارشی از اولین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند‬ ‫ ‬ ‫• گفت و گو با جواد هوبه فکر‬ ‫ ‬ ‫• اقتصاد ایران در باتالق سیستم بانکی‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫تهران ‪ /‬میدان ارژانتین ‪ /‬خیابان بخارست‪ /‬خیابان‬ ‫‪ 12‬پالک ‪ / 2‬طبقه ‪3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88757808 - 88757494 - 88757211‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره انجمن‪:‬‬ ‫سید جواد میرحیدری‪ ،‬محمدرضا مونسان‪ ،‬احسان‬ ‫منشی‪ ،‬علیرضا میربلوک‪ ،‬شهروز ضرابیها‬ ‫دبیرانجمن‪:‬‬ ‫مرتضا نیک سرشت‬ ‫‪m.nikseresht@assoplast.com‬‬ ‫سایت انجمن‪:‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ایمیل انجمن‪:‬‬ ‫‪M.lavasani@assoplast.com‬‬ ‫‪anjomanplastic@gmail.com‬‬ ‫یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار‬ ‫یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال‬ ‫حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت‬ ‫الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه‬ ‫تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی‬ ‫سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و‬ ‫سبحان برای شماعزیزان مسئلت داریم‪.‬‬ ‫اعضاء هیئت مدیره انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫انجمن ها می توانند قوی باشند‬ ‫چهارمین سال جدیدی است که در صنعت پالستیک عنوان‬ ‫دبیری انجمن را یدک می کشم‪ .‬تجربه کار با دو هیئت مدیره و‬ ‫تحوالت ایجاد و لزوم تشکیل تشکل های دیگر را لمس کرده ام‪.‬‬ ‫امــا انچه ضرورت دســت به قلم بردن در ابتدای ســال ‪ 95‬را‬ ‫می کند‪ ،‬مصائب و مشــکالت تشکل داری است و پاسخ به این‬ ‫پرسش چرا تشکل ها قوی نیستند؟!‬ ‫مجبورم کمی به سال های دور سفر کنم‪ .‬تاریخچه ی تشکل ها‬ ‫و اصناف (اهنوخشی) به گفته برخی مورخین به زمان ساسانیان‬ ‫باز می گردد و بــه نظام طبقاتی ان دوران که تجارب و علوم از‬ ‫طریق پدر به پسر منتقل می شد که اهداف تشکل های ان زمان‬ ‫هم شــامل تجارت بر حرفه مذکور یا ان کسب و کار از طریق‬ ‫مرغوبیت و قیمت کاالی تولیدی و حمایت از کســب و کار در‬ ‫مقابل رقابت و تعدی و برقراری نظام اجتماعی از جمله (نهضت‬ ‫شــعوبیه‪ ،‬قیام ابومسلم‪ ،‬فشار بر عباســیان‪ ،‬حکومت صفاریان‪،‬‬ ‫حکومت ماهیگیران طبرســتان(ال بویه)‪ ،‬سربداران سبزوار که‬ ‫قصابان بودند یا صوفیان که در نهایت صفویه را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫اما پــس از انقالب و با روی کار امدن دولت اصالحات بنای‬ ‫بسیاری از تغییرات با استعانت از جمله معروف بنیانگذار انقالب‬ ‫که‪ ":‬امور مردم را به مردم بســپارید" از جمله تشــکیل شورای‬ ‫شهرها از اصول مغفول قانون اساسی و همچنین ایجاد تشکل های‬ ‫همگن با هدف واگذاری بسیاری از امور وزارت صنایع و معادن‬ ‫به خود تولیدکنندگان در قالب انجمن های مذکور برای سیاست‬ ‫گذاری و مشــارکت صاحبان صنایع در تعیین مســیر اینده با‬ ‫مشارکت در قالب انعکاس ارا و نظرات جمعی صنعت و اعالم به‬ ‫مراکز تصمیم گیری و در نهایت تدوین قوانین اجرایی است‪ .‬اما‬ ‫چند نکته از چشم موسسین و بعدها اعضای اضافه شده مغفول‬ ‫مانده و ان هم نگرش اعضا به خود تشــکل اســت‪ ،‬زیرا همگی‬ ‫برای ساده شدن امور ترجیح می دهند کارها را بر دوش دیگران‬ ‫بیاندازند و شــخصیت پیگیر و سرسخت هیات موسس و هیات‬ ‫مدیره دوره اول که باعث می شود تک تک با فرض این که هیات‬ ‫مدیره ای داریم و می توانیم تمامی امور را به دوش انها بیاندازیم‬ ‫‪2‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫مرتضا نیک سرشت‬ ‫از تشکل فاصله می گیرند و هر زمان تصمیمات هیات مدیره بر‬ ‫مذاق ایشــان بود از دور برایشــان کف می زنند و هر وقت نبود‬ ‫تشــکل را زیر سوال می برند و شعار تشکل برای ما چه می کند‬ ‫را سر می دهند و از ان غافل می شوند که خودشان برای تشکل‬ ‫چه کرده اند؟! البته این هم به خاطر ذات نگاه ایرانی به داشــتن‬ ‫مصلح اســت که فکر می کنند باید کناری بنشــینند تا دیگران‬ ‫برای انها کاری کنند‪.‬‬ ‫حال روی سخنم به تک تک اعضای این تشکل قدیمی است‬ ‫اگر می خواهید قــوی‪ ،‬متمرکز یک صدا در برابر نامالیمات این‬ ‫روزهای اقتصاد باشــید باید در کنــار هم بمانید باید با هم فکر‬ ‫کنید و باید با هم عمل کنید‪.‬‬ ‫اولین قدمی که باید برداشــته شود ترسیم نقشه راه تشکل‬ ‫برای ‪ 20‬سال بعد اســت که باید در مجمع عمومی تیرماه ‪95‬‬ ‫اولین حرکت های ان صورت پذیرد‪ .‬بعد از ان راه کارهای موثر‬ ‫هیئت مدیره برای ســال های اینده اســت که بشود از روی ان‬ ‫شاخص های پیشــرفت را سنجید‪ .‬تا هنگامی که هیچ شاخصی‬ ‫برای ارزیابــی عملکرد و یا اهدافی برای هیــات مدیره متصور‬ ‫نباشد نمی شود اثربخشی تشکل را سنجید‪.‬‬ ‫پس بیایید فرایندهای تصمیم ســازی اجتماعی صنفی را با‬ ‫هم و در کنار هم بیاموزیم و با هم برای رسیدن به مقصد تالش‬ ‫کنیم‪ .‬یادمان باشــد‪ ،‬من اگر برخیــزم‪ ،‬تو اگر برخیزی‪ ،‬همه بر‬ ‫می خیزند‪ ،‬من اگر بنشینم‪ ،‬تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟!‬ ‫هدف اصلی تشکل ها را فراموش نکنیم دل ها را یکی کنیم و‬ ‫برای تعالی صنعت پالستیک قدم برداریم‪ ،‬حضور در انجمن را از‬ ‫جنبه فرهنگی اجتماعی ببینیم و بدانیم با حضور تک تک اعضا‬ ‫و تزریق تفکرشان به انجمن شاهد انجمنی قوی خواهیم بود‪.‬‬ ‫لحظه ای هم که شــده به منافع گروهی و ملی توجه کنیم و‬ ‫کالممان مملو از عشــق و ایثار برای رسیدن به هدف بزرگتری‬ ‫باشد نه منافع لحظه ای‪.‬‬ ‫زمستان ‪94‬‬ ‫مرتضا نیک سرشت‬ ‫اهالی صنعت پالستیک پاسخ دادند‪:‬‬ ‫بهترین و بدترین خاطره‬ ‫درسال‪94‬‬ ‫اهداف سال ‪95‬‬ ‫فرا رسیدن سال نو همیشــه نوید بخش افکار نو‪ ،‬کردار نو و تصمیم های‬ ‫نو برای اینده اســت‪ .‬اینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد‪.‬‬ ‫نزدیکی به سال ‪ 95‬بهانه ای شد تا به سراغ اهالی صنعت پالستیک برویم‬ ‫و با انها از خاطرات تلخ و شیرین و ارزوهایشان در سال گذشته و اینده‬ ‫سخن بگوییم‪.‬پاسخ به سواالت از جنس پساتحریم بود و نشان می دادتا چه‬ ‫میزان این رخداد مهم برای صنعتگران از جمله عزیزان صنعت پالســتیک‬ ‫تاثیرگذار اســت تا جایی که بخش اعظمی از توجــه و تمرکز خود را در‬ ‫سال جدید بر این بخش متمرکز خواهند کرد‪.‬اهالی نشریه صنایع همگن‬ ‫پالستیک در ســال نو‪ ۳۶۵ ،‬روز سالمتی‪ ،‬شادی‪ ،‬پیروزی‪ ،‬مهر و دوستی و‬ ‫عشق را برای شما ارزومند است و در ادامه توجه شما را مشروح گفت و‬ ‫گوهای نوروزی جلب می نماید‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هوشنگ پارسا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پالستیک کار‬ ‫عیسی غریبی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سنی پالستیک‬ ‫عیسی غریبی مدیرعامل شرکت سنی‬ ‫پالستیک گفت‪ :‬بهترین خاطره سال ‪94‬‬ ‫می توانــد موفقیت برجام باشــد که واقعا‬ ‫مســئله مهمی برای کشــور بود و سبب‬ ‫خوشــحالی تمام ایرانی ها شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همبســتگی و اتحاد صنعت پالستیک در‬ ‫ارتباط با نمایشــگاه ایران پالســت واقعا‬ ‫قابل تقدیر است‪ .‬این همبستگی نشان از‬ ‫رشــد و بلوغ انجمن ها است و به اعتقادم‬ ‫بایــد از انجمن ها قدردانی شــود و این‬ ‫اتفاق پاسخ به عده ای است که می گویند‬ ‫انجمن ها برای ما چه کردند‪ .‬اقای غریبی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که بدترین خاطره‬ ‫سال ‪ 94‬شما چیست افزودند‪" :‬چیزی به‬ ‫عنوان بدترین خاطره در ذهنم نیســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه دوستان و همکاران خوب و‬ ‫سالمی در صنعت پالستیک داریم چیزی‬ ‫که بــه عنوان خاطره بــد در ذهنم دارم‬ ‫مطالبی اســت که اقای میربلوک بر علیه‬ ‫من نوشتند‪".‬‬ ‫غریبــی در پایان افزود‪":‬همیشــه با‬ ‫خوش قلبی و نوع دوســتی به هم نوعم‬ ‫نگاه کــرده ام و از پیشــرفت و شــادی‬ ‫دوســتانم مســرور می شــوم‪ .‬پیشرفت‬ ‫صنعت پالســتیک ارزوی قلبی من است‬ ‫و به شخصه بی هیچ چشم داشتی از هیچ‬ ‫تالشی برای ارتقا صنعت پالستیک دریغ‬ ‫نکرده ام‪ .‬ارزو می کنم در سال جدید همه‬ ‫سالمت باشند و شاهد مریضی و بیماری‬ ‫نباشیم و سال نو را پیشاپیش به دوستانم‬ ‫تبریک می گویم با ارزوی ســالی خوش‬ ‫برای همه‪".‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫هوشــنگ پارســا مدیرعامل‬ ‫پالســتیک کار در پاسخ به این‬ ‫پرسش گفت‪ :‬بهترین اتفاق سال‬ ‫‪ 94‬به نظرم به سرانجام رسیدن‬ ‫برجام بود‪ .‬این رخداد برای تمام‬ ‫ملت ایران خوشحال کننده بود‪.‬‬ ‫جای خوشحالی اســت که نگاه‬ ‫سردمداران حکومت عوض شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما تولیدکنندگان‬ ‫معموال خاطرات بد را نمی بینیم‪ .‬امیدوارم ســال اینده سال بسیار‬ ‫خوبی از نظر اقتصادی و امنیت رفاه اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫به همه ی عزیزان همکار سال ‪ 95‬را تبریک می گویم و برای شما‬ ‫عزیزان دســت به قلم که تالش می کنید قفل زنگ زده ی ازادی را‬ ‫باز کنید صمیمانه ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫کاظم ظهیری‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫مستربچ و کامپاند ایران‬ ‫کاظم ظهیری در پیام تبریک خود‬ ‫بیان کرد‪ :‬من نوروز باستانی را به تمام‬ ‫همکاران‪ ،‬مخصوصا اعضای انجمن ملی‬ ‫و تمام انجمن هــای پلیمری و فعاالن‬ ‫پالســتیکی تبریک می گویم و سال‬ ‫خوبی را برای همه ارزومندم‪ .‬ظهیری با‬ ‫یاد کردن از تغییر تاریخ ایران پالست‬ ‫به عنوان خاطره ی بد ســال ‪ 94‬ذکر‬ ‫کرد‪ :‬موفق به برگرداندن تاریخ نمایشگاه ایران پالست نشدیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان تمام تالش کمیته های ما در خصوص صحبت با مقامات جهت تاریخ‬ ‫نمایشــگاه مثمر ثمر واقع نشد و هرانچه پتروشیمی می خواست انجام‬ ‫پذیرفت و هیچ اعتنایی به خواسته ی انجمن ها نشد‪ .‬همچنین وی از این‬ ‫موضــوع به عنوان خاطره ای خوب یاد کرد و افزود‪ :‬اتفاق خوبی اســت‬ ‫که توانستیم همه را متوجه بخش خصوصی کنیم و بگوییم که بخش‬ ‫خصوصی هم دارای پارلمان است و می تواند برای اعضا فعالیت کند و در‬ ‫تصمیم گیری های اینده ی مراکز دولتی مثمر ثمر باشد‪ .‬ظهیری اهداف‬ ‫و ارزوهای خود در سال ‪ 1395‬را چنین بیان کرد‪ :‬ارزو می کنم در سال‬ ‫‪ 95‬از این رکود وحشــتناک خارج شویم و برای تمام تولیدی ها امکان‬ ‫کار و فعالیت ایجاد شود‪ .‬همچنین دولت برنامه ای در خصوص صادرات‬ ‫کارخانه ها به کشورهای هدف داشته باشد‪ .‬خوشبختانه کشورهای هدف‬ ‫جهت صادرات اطراف ما‪ ،‬به علت مسائل جنگی و فروپاشی‪ ،‬بسیار است و‬ ‫می توانیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم اگر موانع و سدها را بردارند‪.‬‬ ‫مریم اسماعیلی‪ ،‬مدیرفروش شرکت‬ ‫بازرگانی مجلسی‬ ‫مریم اســماعیلی در خصوص‬ ‫این پرســش گفت‪ :‬خاطرات بد‬ ‫ســال ‪ 94‬که از اواخر ‪ 93‬شروع‬ ‫شــده بود بیماری مادرم بود که‬ ‫دچار سکته ی مغزی شده بودند‬ ‫و تقریبا پاهای ایشــان فلج شد و‬ ‫تمام ایام عید پرســتاری ایشان‬ ‫را انجام می دادم‪ .‬البته پرستاری‬ ‫از والدین یک توفیق الهی اســت‬ ‫اما برای ســال ‪94‬شــروع خوبی‬ ‫نبود و خبرهای بد دیگر مانند کشــت و کشتار‬ ‫و درگیری‪ ،‬جنــگ در منطقــه ی خاورمیانه و‬ ‫وحشــی گری های داعش که ادم از انسان بودن‬ ‫خود خجالت می کشــدواقعا ازار دهنده بود‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬اما خاطرات خــوش‪ ،‬اولین خبر خوش‬ ‫حرکت کردن مادرم و بهبودی نســبی ایشــان‬ ‫در خرداد ماه بود که خیلی خوشــحال شدم و‬ ‫سپاســگزار خداوند از این تغییر وضعیت هستم‪.‬‬ ‫خبر خــوش دیگر هم تصویب شــدن برجام و‬ ‫برداشته شــدن تحریم ها که به خاطر تحمیق و‬ ‫ندانم کاری های دولت گذشــته دنیا درهایش را‬ ‫به روی ما بســته بود‪ ،‬بیــرون امدن از این انزوا‬ ‫خیلی خوشایند بود‪ .‬هر چند رسیدن به نقطه ی‬ ‫قبــل از تحریم ها زمان می برد امــا با امیدواری‬ ‫بیشــتر وارد سال ‪ 95‬می شــویم در کل من از‬ ‫همه ی ســال های زندگی ام راضی هستم چون‬ ‫ذات زندگی همین اســت‪ .‬همیشــه در زندگی‬ ‫ســعی کردم خودم را با شرایط وفق دهم‪ .‬حتی‬ ‫جایــی که دیگر هیچ قدرتــی در تغییر دادنش‬ ‫نداشتم و قادر به دخل و تصرف در ان مقطع از‬ ‫زندگی نبودم‪ .‬زندگی واقعا خوب است و همیشه‬ ‫در ســخت ترین شرایط هم شــکرگزار خداوند‬ ‫بوده و از نفس کشــیدن لذت بــرده ام از این که‬ ‫خداوند به من موجودیت داد‪.‬این توجه خدا قابل‬ ‫وصف نیست و یک نوع رابطه ی عاشق و معشوق‬ ‫اســت‪ .‬این حدیث را خیلی دوست دارم خداوند‬ ‫می فرماید‪َ :‬مــن َطلَ َبنی َو َج َدنــی‪ ،‬و َمن َو َجدنی‬ ‫اح ّبنی‬ ‫اح ّبنی و َمــن َ‬ ‫َع َر َفنــی‪ ،‬و َمن َع َر َفنــی َ‬ ‫َعشَ ــقَنی‏‪ ،‬و َمن َعشَ قَنی‏ َعشَ ــ ْق ُت ُه‪ ،‬و َمن َعشَ ْق ُت ُه‬ ‫َق َتلْ ُت ُه‪ ،‬و مــن َق َتلْ ُت ُه َف َعلَی دِی ُت ُه‪ ،‬و َمن علی دی ُته‬ ‫فانــا دِی ُته‏» ان کس که مرا طلب کند می یابد و‬ ‫انکس که مرا یافت مرا می شناســد‪ ،‬و ان کس‬ ‫که مرا شــناخت مرا دوست‬ ‫خواهد داشــت و انکس که‬ ‫مرا دوست داشــت‪ ،‬به من‬ ‫عشق خواهد ورزید و انکس‬ ‫که به من عشــق ورزد من‬ ‫نیــز به او عشــق می ورزم و‬ ‫انکس که به او عشــق ورزم‬ ‫او را می کشــم و انکــس را‬ ‫که بکشــم خون بهایش بر‬ ‫من واجب خواهد شــد پس‬ ‫خــودم خونبهایش را خواهــم داد‪ .‬در واقع این‬ ‫حدیث بیانگر عشــق بازی خداوند با انســان و‬ ‫نشان دهنده ی فاصله ی نزدیک خداوند به انسان‬ ‫است‪ .‬بنابراین برای اینکه از زندگی لذت ببریم و‬ ‫امیدوار باشیم هیچ جای تردیدی نمی ماند‪ .‬طرز‬ ‫تلقی ما از زندگی نمایی را در بیرون از ذهنمان‬ ‫ترســیم می کند‪ .‬بنابراین خــوب و بد‪ ،‬زندگی‬ ‫چیــزی فراتر از طرز تلقی و نگرش ما نیســت‪.‬‬ ‫اسماعیلی در خصوص سال جدید بیان کرد‪ :‬در‬ ‫سال جدید باید یک نظام اساسی چه در زندگی‬ ‫شخصی و چه در کارم انجام بدهم‪ .‬باید توانایی‬ ‫و اطالعات خود را در زمینه ی ماشــین االت باال‬ ‫ببرم‪ .‬با توجه به این که بخش ماشین االت چاپ‬ ‫و بســته بندی هم در کنار ماشین االت صنعت‬ ‫پالســتیک به مسئولیت هایم اضافه شده است و‬ ‫شدیدا نیاز به مطالعه دارم و برگشت به مطالعات‬ ‫ادبی و دســت به قلم شدن مجدد در سال جدید‬ ‫برایم یک انگیزه اســت‪ .‬چون ســال ها پیش من‬ ‫هم حس و حال نوشــتن در مطبوعات را داشتم‬ ‫و حضور مســتمر در محافــل و انجمن های ادبی‬ ‫خیلی برایم لذت بخش بود که این روزها به دلیل‬ ‫مشــغله ی زیاد از ان فاصله گرفته ام امیدوارم در‬ ‫کار نیز پیشرفت خوبی داشته باشم البته یکی از‬ ‫اهداف مهم در ســال جدید همین است‪ .‬ارزوی‬ ‫اتحــاد و همدلی در صنعت پالســتیک را دارم‬ ‫در این صنعت در کنار مشــکالتش انسان های‬ ‫عزیز و متشخص بســیاری حضور دارند که من‬ ‫از مصاحبت و دوســتی با این بزرگان به خودم‬ ‫می بالم‪ .‬ارزوی سعادت و سالمتی و ارامش برای‬ ‫کل مردم دنیا دارم و امیدوارم تمام دنیا در صلح‬ ‫و صفا زندگی کنند و روزی برسد که عدالت در‬ ‫جهان حکم فرما شود و انسانیت برقرار باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫در سال جدید‬ ‫باید یک نظام‬ ‫اساسی چه‬ ‫در زندگی‬ ‫شخصی و‬ ‫چه در کارم‬ ‫انجام بدهم‪.‬‬ ‫باید توانایی و‬ ‫اطالعات خود‬ ‫را در زمینه ی‬ ‫ماشین االت‬ ‫باال ببرم‬ ‫همیشه در‬ ‫زندگی سعی‬ ‫کردم خودم‬ ‫را با شرایط‬ ‫وفق دهم‪.‬‬ ‫حتی جایی‬ ‫که دیگر هیچ‬ ‫قدرتی در‬ ‫تغییر دادنش‬ ‫نداشتم و‬ ‫قادر به دخل‬ ‫و تصرف در‬ ‫ان مقطع از‬ ‫زندگی نبودم‬ ‫‪5‬‬ ‫زهیر خدابخشنده‪ ،‬مدیرعامل شرکت پالستیک دقایق‬ ‫زهیر خدابخشنده ضمن ارزوی موفقیت برای‬ ‫اعضای هیئت مدیره انجمن همگن پالستیک بیان‬ ‫کرد‪ :‬زحمات اعضای هیئت مدیره چشمگیر است‪.‬‬ ‫هرچند کــه دورادور انتقاداتی می شــنوم اما قلبا‬ ‫می گویــم که از همان ابتدا اعضای هیئت مدیره ی‬ ‫انجمــن همگن‪ ،‬مخصوصا هیئــت مدیره فعلی با‬ ‫ریاست حاج اقا ســید جواد میرحیدری‪ ،‬که از دوستان پدرم‬ ‫و جزو شــخصیت های ماندگار هســتند را دوســت می دارم‪.‬‬ ‫خدابخشنده از خاطرات ســال ‪ 94‬احساس رضایت نکرده و‬ ‫گفت‪ :‬خاطره های سال ‪ 94‬تعریفی نیست‪ .‬سال بسیار بی رونقی‬ ‫بود‪ .‬ما با ‪ 45‬پرسنل در این سال به ‪17‬پرسنل رسیدیم که قلبا‬ ‫از این کار راضی نیستم و وجدانم ناراحت است اما‬ ‫چاره ای نیســت‪ .‬وی افزود‪ :‬خاطره ی مثبت ســال‬ ‫‪ 94‬اتحاد و همبستگی بخش خصوصی در تحریم‬ ‫ایران پالســت بود‪ .‬به این کــه این کار صحیح بود‬ ‫یا خیر کاری نــدارم اما اتحاد خیلی خوبی حاصل‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت پالستیک دقایق با ارزوی‬ ‫ایجاد اشــتغال برای خانواده ها افزود‪ :‬در ســال ‪ 1395‬با تمام‬ ‫دردسرهای ســال ‪ 94‬واحدی را در شمس اباد مهیا کرده ایم‬ ‫و در ســال ‪ 95‬امید احداث ان را با حداقل ‪ 20‬پرسنل داریم‪.‬‬ ‫منفعت خودمان زیاد اهمیت ندارد و خدا روزی رسان است اما‬ ‫امیدوارم که بتوانیم ‪ 20‬خانواده را از این راه وارد بازار کار کنیم‪.‬‬ ‫مرتضی نیک سرشت‪ ،‬دبیر انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫دبیر انجمن همگن پالســتیک اســتان تهران‬ ‫پــس از عرض ادب و احترام به تمام مخاطبان بیان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم همگی سال خوبی را پیش رو داشته‬ ‫باشند‪ .‬خوشبختانه امسال امیدواری های زیادی در‬ ‫عرصه ی اقتصادی ایران ایجاد شده و قرار است که‬ ‫شفافیت های زیادی هم در عرصه ی مالی ایجاد شود‪.‬‬ ‫هرچند مطلع شدیم پیوستن ایران به ‪ 5-4 ،WTo‬سال به تعویق‬ ‫افتاده و این مسئله ارتباطی به امریکا و کشورهای دیگر ندارد و‬ ‫خود ما اســتانداردها و معیارها را رعایت نکردیم اما در مجموع‬ ‫بعد از سالی سخت و پر از استرس در سال ‪ 94‬که طی توافقات‬ ‫‪ 5+1‬داشتیم امیدوارم سال جدید سال ارامی باشد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به شکل گرفتن مجلس جدید با رویکرد حذف قوانین جدید که‬ ‫موانع تولید هستند برای تمام مردم ارزوی سال خوبی را داشت‪.‬‬ ‫مرتضی نیک سرشت در خصوص خاطرات خوب سال ‪ 94‬با اشاره‬ ‫به توافقات ‪ 5+1‬افزود‪ :‬می توان از این توافقات به عنوان‬ ‫بهترین خاطره ی سال ‪ 94‬یاد کرد چرا که ما را به روند‬ ‫تعامل با دنیا بازگرداند‪ .‬ایشان در خصوص اهداف خود در‬ ‫سال جدید گفت‪ :‬امیدوارم در سال ‪ 1395‬روند مناسب‬ ‫اقتصادی را برای تعامل با دنیا پیدا کنیم تا حداقل در سال‬ ‫‪ 1396‬یا ‪ 1397‬به ان دست پیدا کنیم‪ .‬نیک سرشت با‬ ‫اشاره به مشکل رانت نفت در کشور افزود‪ :‬متاسفانه کشور اقتصاد‬ ‫تولید محوری ندارد و همه چیز حول همان رانت تک محصول ما‬ ‫یعنی نفت‪ ،‬می چرخد‪ .‬امیدوارم زیرساخت ها درست شود و چیزی‬ ‫که خیلی به ان احتیاج داریم مرکز اماری منســجم و بی غرض‬ ‫در کشور است‪ .‬ما در حوزه های مختلف امارهای دقیقی نداریم‬ ‫و چون بحث قانون و شــفافیت اطالعات مطرح می شود اگر این‬ ‫موضوع نهادینه شود خیلی خوب است‪ .‬دولت باید در زیرساخت ها‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫فرید فاطمی‪ ،‬مدیر عامل شرکت همارا‬ ‫فرید فاطمی برای تمام اهالی صنعت پالستیک در سال جدید ارزوی سالمتی کرده و گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫سال ‪ 1395‬سالی پر از موفقیت برای تمام صنعتگران مخصوصا صنایع پالستیک باشد‪ .‬این عضو‬ ‫انجمن خاطره ی ناخوشایندی از سال ‪ 1394‬نداشته و در خصوص خاطره ی خوب گفت‪ :‬در انجمن‬ ‫همگن با تالش های هیئت مدیره مخصوصا پیگیری های اقای مهندس میربلوک اتفاق بسیار خوبی‬ ‫افتاد و من خوشــحالم اعضای انجمن‪ ،‬افرادی متدین و متعهد به انجمن هســتند که قدم بزرگی‬ ‫برداشته و مبلغ قابل توجهی را که ( شاید به شخصه فکر نمی کردم ) به انجمن کمک کردند‪ .‬فاطمی‬ ‫در رابطه با اهداف و ارزوهای خود در سال ‪ 1395‬گفت‪ :‬امیدوارم که سازمان من از رکود خارج شود‬ ‫و به اهداف توسعه و فروش محصوالت و صادرات دست پیدا کنیم‪ .‬همچنین وی با اشاره به رسیدن‬ ‫ایران به ثبات سیاسی با کمک مردان سیاسی کشور برای صنعت پالستیک ایران ارزوی رسیدن به‬ ‫ثبات کرده و افزود‪ :‬امیدوارم همین اتفاق برای صنعت کشور بیافتد و دولت از وابستگی که به نفت‬ ‫دارد خارج شــود و کمک کند تا چرخ اقتصاد به دست صنعتگران بچرخد و صنعت پالستیک هم‬ ‫گردش خوبی از رشد صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫جواد هوبه فکر مدیر‬ ‫عامل‪ ،‬البرز پالستیک‬ ‫جواد هوبه فکر در خصوص فرا رسیدن سال‬ ‫جدید یاداور شــد‪ :‬خداونــد در زمان افرینش‬ ‫زمین عمدی داشت که در یک روند مشخص‪،‬‬ ‫یاس و ســردی را به امید و زندگی تبدیل کرد‬ ‫تا انسان که به عقوبت چشیدن از میوه ممنوعه‬ ‫از عرش رانده شــده بود‪ ،‬بی سرو سامان نماند‬ ‫و این ســیاره مامن و منزلش شــود و بتواند با‬ ‫بهره گیری صحیــح از نیروی اندیشــه و فکر‪،‬‬ ‫ایده هایی نو دراندازد و اشرف مخلوقات بماند‪.‬‬ ‫وی بــه همــکاران خــود و فعالین صنعت‬ ‫پالســتیک گفت‪ :‬پس از گذراندن ســال هایی‬ ‫ســخت‪ ،‬امــروز بــه عبــو ِر عرصــه تولید از‬ ‫بحران هایی دشــوار امیدواریم و نو شدن روز و‬ ‫ماه و سال را نویدی برای گذار به توسعه یافتگی‬ ‫می دانیم‪ .‬در این مســیر‪ ،‬تالش و کوشش شما‬ ‫به عنوان عضوی از خانــواده بزرگ تولیدگران‬ ‫و صنعتگران کشور‪ ،‬بی شــک یکی از پایه های‬ ‫توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫هوبه فکر پیــام تبریک خود به مناســبت‬ ‫سال جدید را چنین بیان کرد‪ :‬فرارسیدن سال‬ ‫‪ 1395‬را به تمام مردم این ســرزمین به ویژه‬ ‫شــما همکاران عزیز تبریک و شادباش عرض‬ ‫می کنــم و امیدوارم با کمــک خداوند متعال‪،‬‬ ‫سال جدید‪ ،‬ســال امید و پیشرفت و پلی برای‬ ‫رســیدن به دوره ای تازه از شکوفایی و جبران‬ ‫گذشته ســخت باشد‪ ،‬تا هم شــما تالشگران‬ ‫عرصه کارافرینی مزد صبرتان در این سال ها را‬ ‫ببرید و هم نسل های اینده از ثمره این تالش ها‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم‬ ‫ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار ‪...‬‬ ‫بابک حدادی‪ ،‬عامل توسعه خوشه‬ ‫صنعت پالستیک لوازم خانگی تهران‬ ‫بابک حــدادی طی گفت و گو با خبرنگار نشــریه همگن‬ ‫پالســتیک نوروز ســال ‪ 1395‬را به اهالی صنعت پالستیک‬ ‫مخصوصا خوشه لوازم خانگی پالستیکی استان تهران تبریک‬ ‫گفت و افزود‪ :‬امیدوارم ســالی همراه با شادی و موفقیت برای‬ ‫تمام دوســتان باشد و شــاهد حضور منسجم و نظام یافته ی‬ ‫واحدهای تولیدی مان در بازارهای صادراتی در ســال اینده‬ ‫باشــیم‪ .‬حدادی همچنیــن از اهداف خود در ســال ‪1395‬‬ ‫صحبت کــرد و گفت‪ :‬مهمترین هدف من ایجاد تشــکیالت‬ ‫صادراتی اســت‪ .‬با توجه به اجرای برجام و برداشــته شــدن‬ ‫تحریم ها امیدوارم بتوانیم همکاری خوبی را با کشورهای دیگر‬ ‫داشته باشــیم‪ .‬قصد ایجاد ساز و کار جدیدی را که از خوشه‬ ‫قدرتمندتر است دارم و با اعضای هیئت مدیره در این مورد به‬ ‫گفت و گو خواهیم نشست‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوروز ‪ ،1395‬اخرین نوروز حضور‬ ‫مهندس میربلوک در هیئت مدیره انجمن‬ ‫همگن پالستیک تهران‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫مهندس علیرضا میربلوک فارغ التحصیل رشــته ی پلیمر از دانشــگاه امیر کبیر ویکی ازبنیان گذاران موسسه ی‬ ‫اندیشه برتر میران‪ ،‬نخستین هنرســتان فنی و پلیمری در ایران است‪ .‬برخی از سوابق تشکلی میربلوک عبارت‬ ‫اســت از‪ :‬عضو هیئت مدیره انجمن همگن پالستیک و خزانه دار‪ ،‬رئیس کمیسیون فنی انجمن همگن پالستیک و‬ ‫عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران‪ .‬فعالیت های اجتماعی متعدد و البته نگاه تیزبین و زبان رک‬ ‫او باعث شده است به چهره ای چالش برانگیز در صنعت پالستیک بدل شود‪ .‬میربلوک در کنار سایر فعالیت های‬ ‫اجتماعی اش حضوری فعال و البته چشــمگیر در انجمن همگن پالستیک تهران داشته و دارد‪ .‬دو دوره حضور در‬ ‫هیئت مدیره و رئیس کمیســیون فنی او را در بین همکارانش در انجمن همگن پالســتیک شاخص کرده است‪.‬‬ ‫وقتی از وی خواســته شد با توجه به نزدیکی اتمام پنجمین دوره هیئت مدیره با ما گفت و گویی در همین راستا‬ ‫داشته باشــد بسیار استقبال کرد‪ .‬سوال های متعددی از ایشان پرسیده شد‪ .‬از نحوه ی عملکرد انجمن همگن و‬ ‫ارزیابی عملکردهاو همچنین نقدهایی که در خصوص او و عملکردش عنوان می شود که بدون تعارف به تمامی‬ ‫پرسش ها پاســخ داد‪ .‬اگر چه گمان می کنم این مصاحبه هم خالی از جنجال و چالش نخواهد بود اما صمیمانه از‬ ‫مهندس میربلوک سپاسگزارم که دست مرا برای پرسش باز گذاشت و هرگز در طول مصاحبه خودسانسوری‬ ‫نکرد‪ .‬در ادامه توجه شما را به این گفت و گو جلب می نمایم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اقای مهندس میربلوک لطفا‬ ‫خودتان را برای خوانندگان بیشتر معرفی کنید‪.‬‬ ‫علیرضا میربلوک هســتم متولد ‪ 1352/11/12‬در مشهد‪ .‬با‬ ‫رتبه‪ 304‬وارد دانشــگاه شدم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد‬ ‫رشته پلیمر در دانشگاه امیر کبیر می باشم‪ .‬اولین انتخاب رشته‬ ‫دانشــگاهی ام رشته پلیمر بود‪ .‬از پانزده سالگی عالقمند بودم تا‬ ‫در این رشــته تحصیل کنم‪ .‬گواه این ادعا نیز این اســت که در‬ ‫‪8‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫سن شانزده سالگی رشته ی مهندســی پتروشیمی در دانشگاه‬ ‫ازاد پذیرفته شدم و چون رشته ی پلیمر را خیلی دوست داشتم‬ ‫و روز به روز هم به عالقه ام افزوده می شدرشته پلیمر را انتخاب‬ ‫کردم‪ .‬این عالقه در نحوه ی کار کردنم نیزکامال مشــهود است و‬ ‫حتی ممکن است باعث شــود بعضی ها عنوان کنند من انسان‬ ‫توجه طلبی هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬مهندس علیرضا میربلوک‬ ‫در چه خانواده ای رشد کرد؟‬ ‫مادرم معلم اســت و پدرم وضع مالی خوبی داشت‪ .‬در یک خانواده ی نسبتا‬ ‫فرهنگی رشــد پیدا کــردم‪ .‬پدر بزرگم(پدر مادرم )از دانشــگاه مســکو مدرک‬ ‫دندانپزشکی داشتند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اشــاره کردید با رتبه ‪ 300‬در دانشگاه‬ ‫پذیرفته شدید‪ .‬خیلی درسخوان بودید؟‬ ‫با رتبه ‪ 304‬در دانشــگاه پذیرفته شــدم‪ .‬خیر‪ ،‬خیلی درس نمی خواندم اما‬ ‫مفید می خواندم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در چه سالی ازدواج کردید و حاصل این‬ ‫ازدواج چند فرزند است؟‬ ‫در تابستان ‪ 1380‬ازدواج کردم‪ .‬همسرم خانم مهندس الهام زینالی دانشجوی‬ ‫من در دانشــگاه امیرکبیر بودند و با چند نفر دیگر روی پروژه ی فارغ التحصیلی‬ ‫خــود که در واقع پــروژه ای مربوط به وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت بود کار‬ ‫می کردند‪ .‬حاصل این ازدواج یک فرزند پســر به نام محمد اریا است که در تیر‬ ‫ماه سال ‪ 88‬به دنیا امد‪ .‬محمد اریا اسم ترکیبی از دو عالقه و گرایش است که‬ ‫بین من و همســرم وجود داشت‪ .‬گرایشات مذهبی همسرم و عالقمندی من به‬ ‫کشورم باعث انتخاب این اســم ترکیبی شد‪.‬باید در همین جا از همسرم تشکر‬ ‫کنم‪ .‬همسرم فوق العاده است‪ .‬زندگی کردن با من کار سختی است‪.‬ایشان بعد از‬ ‫‪ 15‬سال هم‪،‬هنوز مرا علی اقا صدا می کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فرزندتان به رشته ای که پدر و مادرش‬ ‫در ان تحصیل کرده اند عالقه دارد؟‬ ‫تیپ شخصیتی پســرم مثل خودم است‪ .‬اما خودش باید به نتیجه برسد که‬ ‫ایا این رشــته را دوست دارد یا خیر‪ .‬اصوال در سن پایین عالقه ای وجود ندارد‬ ‫و این توانایی پدر و مادر اســت که باید به او اموزش دهند‪ .‬عالقه در ســن باال‬ ‫شــکل می گیرد‪ .‬اما ما اموزش های مربوطه را اغاز کرده ایم‪ .‬االن سه سال است‬ ‫کــه محمد اریا ‪ 6‬پلیمر اصلی را می شناســد‪ .‬به او امــوزش داده ایم هر قطعه‬ ‫پالستیکی که می خواهد استفاده کند به سه ایتم ان توجه کند‪ .‬یک‪ ،‬ارم وزارت‬ ‫بهداشت‪،‬دو‪ ،‬نشان استاندارد و سه‪ ،‬مثلث بازیافت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬چه شد که موسســه ی اندیشه برتر‬ ‫میران را تاسیس کردید؟‬ ‫من کارمند وزارت نفت در بخش پتروشیمی بودم‪ .‬در دوره ی ریاست جمهوری‬ ‫اقای احمدی نژاد از دولت خارج شدم‪ .‬مدل این موسسه را در المان دیده بودم‬ ‫و تصمیم داشتم چنین موسسه ای را در ایران تاسیس کنم‪ .‬عاشق این کار بودم‬ ‫و روز بــه روز هم به عالقه ام افزوده می شد‪.‬موسســه ی اندیشــه برتر میران در‬ ‫چهار زمینه ی اصلی فعال اســت‪ .‬اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬خدمات مهندسی و خدمات‬ ‫مشــاوره ای کــه بــه ان ‪ )Businessdeveloper service Providers‬یا‬ ‫( ‪) BDS‬گفته می شــود‪ .‬این شــرکت ها در سرتاســر دنیا کنــار بخش تولید‬ ‫هزینه های ســربار را کاهش می دهندو یا به تولید ناب کمک می کنند‪ .‬اندیشــه‬ ‫برتر میران را در ســال ‪ 1387‬با اقای ســید جواد میرحیدری تاســیس کردیم‬ ‫و چون از کودکی به فلســفه عالقمند بودم به تبع ان واژه های اندیشــه و خرد‬ ‫همیشــه در ذهنم بود‪ .‬ابتدا نام موسسه را اندیشه میران در نظر داشتیم‪ .‬چون‬ ‫واژه ی "میر" بین من و اقای میرحیدری مشــترک بود‪ ،‬میران را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫اما برای ثبت می بایست اسم شرکت ها سه قسمتی می بود بنابراین‪ ،‬نام "اندیشه‬ ‫برتر میران" انتخاب شد و گرنه حمل بر خودستایی نشود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شغل معلمی‪ ،‬شغل سختی است؟‬ ‫معلمی شغل خیلی سختی است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬تعریف شما از پیشکسوت چیست؟ و‬ ‫ایا این درست است که عده ای می گویند شما اعتقادی به احترام‬ ‫پیشکسوتان ندارید؟‬ ‫بر اســاس تعریف ویکی پدیــا به هر‬ ‫کس که در کاری ســابقه و تجربه زیادی‬ ‫داشته باشــد پیشکسوت اطالق می شود‪.‬‬ ‫بنابراین پیشکســوت در امر تشکل داری‬ ‫با پیشکسوت در امر بنگاه داری متفاوت‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر منظورتان این اســت که‬ ‫بنده به پیشکسوتان تولید در امر تشکل‬ ‫داری باید احتــرام مضاعف بگذارم‪ ،‬خیر‬ ‫هرگز ایــن کار را نخواهم کــرد‪ .‬اما اگر‬ ‫منظورتان در مقام تولید است دست همه‬ ‫انها را می بوسم‪ .‬اگر بخواهیم سوابق خوب‬ ‫مالی و معنوی را توامان در کار تشــکل‬ ‫داری مدنظر داشــته باشیم پیشکسوت‬ ‫قابل احترام زیاد داریــم‪ .‬اقای مهندس‬ ‫پورقاضی یکی از ان ها است‪ .‬البته که در‬ ‫فضای دموکراسی سن و سال مهم نیست‬ ‫ولی ظاهرا چندی است اهمیت پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫چطور با حاج اقاســید جواد‬ ‫میرحیدری اشنا شدید؟‬ ‫از سال ‪1381‬با حاج اقا دوست بودم‬ ‫و چون کار پژوهشی می کردم دوستیمان‬ ‫سر مســائل فنی بود سپس با برادرانشان‬ ‫نیز در همین راستا اشنا شدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ایا‬ ‫ورود شــما به انجمن همگن‬ ‫پالستیک به سبب اشناییتان‬ ‫با حــاج اقــا ســید جواد‬ ‫میرحیدری بود؟‬ ‫خیر‪،‬تنهــا به این علــت نبود‪ .‬از دوره‬ ‫دوم یا سوم جزء هیئت داوران جشنواره‬ ‫انجمن همگن پالستیک بودم و خیلی از‬ ‫مدیران من را می شــناختند و به ســبب‬ ‫کارهای پژوهشــی ارتباط گسترده ای با‬ ‫این عزیزان داشــتم‪ .‬اوایل دهه هشــتاد‬ ‫به سبب سفرهای خارجی ام‪ ،‬فن کارکرد‬ ‫پلیمرهــا را فــرا گرفته بــودم و در این‬ ‫زمینه پاسخگوی دوستان بودم‪ .‬البته که‬ ‫رزومه رفاقت با سید جوادمیرحیدری کم‬ ‫چیزی نیســت ولی در جریان ورود من‬ ‫اقایان مونســان‪ ،‬علی امینی‪ ،‬پورقاضی‪،‬‬ ‫میرحیدری‪ ،‬شهرابی‪ ،‬غریبی‪ ،‬صادقی نکو‬ ‫نقش پررنگی داشتند‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫کمیسیون فنی انجمن همگن‬ ‫در چه سالی تاسیس شد؟‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪9‬‬ ‫در هیئــت رئیســه قبــل‪ ،‬همین که‬ ‫جلســات اول را تشــکیل دادیــم برای‬ ‫کمیسیون ها رئیس انتخاب کردیم و من‬ ‫به عنوان رئیس کمیســیون فنی انجمن‬ ‫همگن انتخاب شــدم اما چون به مسیر‬ ‫انتخابــی پایبند هســتم هر ســال برای‬ ‫ریاست کمیســیون فنی انتخابات برگزار‬ ‫می کردیم که به طور ســنتی و به لطف‬ ‫دوستان هر سال بنده انتخاب می شدم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چند‬ ‫دوره است که در هیئت مدیره‬ ‫انجمن حضور دارید؟‬ ‫دو دوره و ایــن دوره اخر اســت‪ .‬به‬ ‫امید خدا تیر مــاه این دوره هم به اتمام‬ ‫می رسد و انتخابات ششمین دوره صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬از‬ ‫این که دیگر نمی توانید کاندید‬ ‫شوید ناراحت نیستید؟‬ ‫خیر‪ ،‬فوق العــاده خوشــحالم‪ .‬چون‬ ‫زندگی ام را به مضرب های پنج الی شش‬ ‫ساله تقســیم کرده ام‪ .‬هر انسان متمدنی‬ ‫باید بیاموزد که از فضاهای قدرت‪ ،‬ثروت‬ ‫و شــهرت در یک بــازه ی زمانی محدود‬ ‫استفاده کند‪ .‬اصال معتقد نیستم که مثال‬ ‫بیســت ســال روی انتن یک کار باشم‪.‬‬ ‫ایــن بــازه ی زمانی فرصــت جمع بندی‬ ‫با روش هایی که می گویــم را برای همه‬ ‫امــکان پذیــر می کند‪.‬مطلقاجمع بندی‬ ‫کیفی مد نظرم نیست بلکه کمیت بیانگر‬ ‫همه چیز خواهد بود که مثال فالن شخص‬ ‫در این بازه زمانــی چه نوع کارهایی و با‬ ‫چه نمره هایی انجام داده است‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫انجمن همگــن برای مهندس‬ ‫علیرضا میربلوک شــهرت‬ ‫اورد؟‬ ‫انجمن همگن پالســتیک شهرت مرا‬ ‫بیشتر کرد‪ .‬اما من حاضرم بین معروفیت‬ ‫و محبوبیت‪ ،‬محبوبیت را انتخاب کنم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫دوســتان و هم صنفان‪ ،‬شما‬ ‫را فردی محبوب می دانند یا‬ ‫معروف؟‬ ‫بستگی دارد‪.‬عده ی کثیری نه تنها مرا‬ ‫محبوب و معــروف نمی دانند بلکه منفور‬ ‫می دانند‪ .‬باید توجه داشت این قانون کار‬ ‫اجتماعی است‪ .‬هر کسی که کار اجتماعی‬ ‫‪10‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫می کندباید بداند شاخص محبوبیت نوسان دارد‪ .‬اما طبیعتا زمانی می توانیم در‬ ‫این خصوص صحبت کنیم که میزان محبوبیت با عدد و رقم ســنجیده شود‪.‬‬ ‫بدون تظاهر می گویم برای تمام کســانی که با من کار می کنند و یا من با انها‬ ‫کار می کنم احترام قائل هســتم و فرقی نمی کند موافق من باشــند یا مخالف‪.‬‬ ‫مارگارت تاچار هم که سیزده سال نخست وزیر انگلستان بود در ابتدای کار در‬ ‫حزبش منفورترین فرد بود!!!‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ویژگی مثبت و منفی مهندس میربلوک‬ ‫از نظر خودش چیست؟‬ ‫ویژگی هــای منفی ام را از بین نقدهای منتقدینم بیابید‪ .‬اما ویژگی مثبت ام‬ ‫این اســت که هر کجا بروم تاثیر گذار خواهم بــود‪ .‬تا کنون هر جا که رفته ام‬ ‫با فرش قرمز به اســتقبالم امده اند و از هر جا که خارج شــدم از رفتنم متاثر‬ ‫شــدند‪ .‬برای این حرف سند دارم‪ ،‬زمانی که از پتروشیمی خارج شدم بارها از‬ ‫من خواســته شد برگردم اما قبول نکردم‪.‬نامه های مربوط به ان دوران موجود‬ ‫اســت‪ .‬اصوال برای ورود به هر ســازمان وقت می گذارم و فکر می کنم و قطعا‬ ‫جریان ساز هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬پاسخ شما به افرادی که به شما رای‬ ‫دادند و اکنون به عملکرد شما در انجمن انتقاد دارند چیست؟‬ ‫بــه انها می گویم عملکرد مرا در شــاخص هایی که فعال بوده ام بســنجید‪.‬‬ ‫منتقدینم گذشته ی قبل از انجمن مرا کتمان می کنند‪ .‬من سندهای تحصیلی‬ ‫و فعالیت های اجتماعی قبل از انجمن همگن هم دارم‪ .‬بنابراین بهتر اســت با‬ ‫اطالع کافی از گذشته فرد و با شاخص صحبت کنند‪ .‬شما باید این سووال را از‬ ‫منتقدینی که روزی تایید کننده ی من بودند بپرسید که چرا علیرضا میربلوک‬ ‫را که فکر می کردیدانقدر ناشــناخته است وارد هیئت رئیسه ی انجمنی کردید‬ ‫که تا این اندازه مورد احترام همه صنایع پالستیک است؟!‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬مهندس میربلوک‪ ،‬خود چه میزان از‬ ‫عملکردش در انجمن همگن راضی است؟‬ ‫انجمن همگن برای من حکم کار نیمه وقت و کار ســاعتی را نداشت و در‬ ‫تمام پنج ســال حضورم‪،‬در حکم یک کار تمام وقت بود‪ .‬ممکن بود در تمامی‬ ‫ســاعات حضور فیزیکی در انجمن نداشــتم اما به لحــاظ رفتاری تمام قد در‬ ‫خدمت انجمن بوده ام‪ .‬صحت این ادعا در برایند فعالیت هایم در انجمن موجود‬ ‫است‪ .‬جزء شخصیت من است که یا کاری را قبول نمی کنم یا اگر قبول کردم‬ ‫با تمام توان انجام می دهم‪ .‬از تالشم راضی ام اما از اثربخشی خیر‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬تاثیرگذارترین و موثرترین فرد در‬ ‫انجمن همگن پالستیک از نظر شما چه کسی است؟‬ ‫دکتر ضرغام غریبی‪ ،‬ایشــان با همدلی و همــکاری خود با انجمن و هیات‬ ‫مدیره بسیاری از مشکالت پیش روی انجمن را هموار نمودند‪ .‬امیدوارم هر کجا‬ ‫که هستند سربلند و سرزنده باشند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬و تاثیرگذارترین ها در زندگی شخصی‬ ‫مهندس میربلوک چه کسانی هستند؟‬ ‫در خانه همســرم‪ ،‬در دانشگاه دکتر فرامرز افشــار طارمی و دکتر مرتضی‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬در صنعت سید جواد میرحیدری و در جمع دوستان برایند مشورت‬ ‫های به عمل امده‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خواهش می کنم به این پرسش من از‬ ‫منظر کسی که درون هیئت مدیره است پاسخ ندهید و از منظر‬ ‫کسی که از بیرون شاهد عملکرد این دوره از هیات مدیره بوده‬ ‫پاســخ دهید‪ .‬ارزیابی شما از عملکرد این دوره از هئیت مدیره‬ ‫چیست؟ و چه نقدهایی می توان در این خصوص داشت؟‬ ‫ما در فضایی کار کردیم که صدای بخش خصوصی با دولت الاقل در ‪ 4‬سال‬ ‫هم ســو نبود‪ .‬معموال صدای بخش دولتی غالب بود و در بخش خصوصی هم‬ ‫تعارض ارا وجود داشــت و هر کس از منظر خود به قضایا نگاه می کرد‪ .‬تبلور‬ ‫این اتفاق عملکردانجمن ها اســت‪ .‬نقش و عملکرد انجمن ها را به دو دســته‬ ‫تقسیم می کنم‪ .‬یک‪ ،‬دستاوردهای مستقیم‪ ،‬مثل اینکه ما چه نقشی در حوزه‬ ‫صادرات یا رفع موانع تولید داریم‪ .‬دوم‪،‬نقش های غیرمستقیم‪ ،‬وقتی باور ما این‬ ‫اســت که در کشور مشکل فرهنگی داریم و فرهنگ صحیح نهادینه نمی شود‬ ‫اال با ممارســت و تمرین‪ ،‬طبیعی اســت که باید وارد گود شویم و حداقل من‬ ‫به شــخصه ادمی نیستم که مسوولیت اجتماعی را از خودم ساقط بدانم و اگر‬ ‫کســی خود را کنار بکشــد حتما او را نقد می کنم‪ .‬انجمن همگن مانند سایر‬ ‫انجمن ها و تشــکل ها در فضای کنونی کشــور نقش به سزایی ندارد و در این‬ ‫موضوع شــکی نیســت‪ .‬اما به جرات می گویم که ما در بین کلیه تشکل هایی‬ ‫که با انها ارتباط داریم جزء ســه تشکل تاثیرگذار از لحاظ تاثیرات اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی هســتیم‪ .‬اگر من از منظر کســی که یک بنگاه اقتصادی‬ ‫دارد و مثال جزء صادرکنندگان برتر صنعت پالســتیک هم اســت اما فعالیت‬ ‫اجتماعــی ندارد و فقط فعالیت بنگاهی در باالترین ســطح دارد و موفق هم‬ ‫هست به مسئله ی تشکل داری نگاه کنم قطعا کار بیهوده ای به نظرم می اید‪.‬‬ ‫چون ان شخص با خودش می گوید من خودم تمام کارهای انجمن ها را انجام‬ ‫می دهم‪ .‬خیلی روشــن بگویم مانند این است کسی کارخانه پخت نان دارد و‬ ‫این کارخانه را به بهترین نحــو مدیریت می کنداما این تولیدکننده نمی تواند‬ ‫کل شــهر را نــان دهد زیرا هر محله برای خود نانوایــی دارد‪ .‬پیام این قضیه‬ ‫این اســت که یک فعالیت صنعتی باید به یک فعالیت اجتماعی تبدیل شود‪.‬‬ ‫تمام این مباحث برای من جذابیت دارد‪ .‬مدت ها اســت در این زمینه مطالعه‬ ‫می کنم و متوجه شــده ام ابر مدیران‪ ،‬مدیرانی هستند که بنگاه های اقتصادی‬ ‫را با تشــکل داری عجین می کنند و از دل ان چیزی در می اورند‪ .‬مثال اقای‬ ‫محمد وطن دوست از شرکت پلیمر بوشهر یا اقای سلیمانی مدیرعامل شرکت‬ ‫کاله شــخصیت های جالبــی در زمینه مدیریت برای من هســتند‪ .‬از خودم‬ ‫می پرســم چطور می شود شخصی بر ســه هزار و ششصد نفر و یا فرد دیگری‬ ‫بر پانزده هزار پرســنل مدیریت داشته باشــد؟ مگر هدف از تشکل داری این‬ ‫نیست؟ اســاس نامه انجمن بیست و چهار بند دارد‪ .‬اگر مطالعه کنید متوجه‬ ‫می شــوید تمام این بیست و چهار بند به نوعی خدمت به یک بنگاه اقتصادی‬ ‫اســت و بعد متوجه می شوید این اقایان‬ ‫بنگاه داری‪ ،‬تشکل داری را توام با هم و با‬ ‫سرعت عمل باال و انالین انجام می دهند‪.‬‬ ‫بنابرایــن خالصه ایــی از دســتاوردهای‬ ‫فعالیت های اجتماعی برای من این است‬ ‫که چه قسمت هایی از بحث انجمن داری‬ ‫و چه قسمت هایی از بحث بنگاه داری را‬ ‫کنــار هم بچینم تــا از ان مدلی دراورم‬ ‫که به خــودم یا دیگران کمک کند تا در‬ ‫اینده بتوانیم بنگاه داری‪ ،‬تشکل داری را‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫جناب مهنــدس من همچنان‬ ‫جواب خود را نگرفتم‪ ،‬پرسش‬ ‫من این بود که ارزیابی شما از‬ ‫عملکرد هیات مدیره این دوره‬ ‫از انجمن همگن پالســتیک‬ ‫چیست و ایا نقدی بر عملکرد‬ ‫این عزیزان هست یا خیر؟‬ ‫بله صد در صد بر عملکرد ما نقد وجود‬ ‫دارد‪ .‬مثال ما در بحث مواد اولیه کار زیادی‬ ‫نتوانستیم انجام دهیم‪ .‬ولی خواهشی که‬ ‫دارم تمام مواردی که اشاره می کنم را با‬ ‫بقیه تشکل ها راستی ازمایی کنید‪ .‬البته‬ ‫منظورم انجمن ها اســت نه شرکت های‬ ‫تعاونی چون انجمن ها ماهیت سیاســت‬ ‫گــذاری دارند‪ .‬همان طــور که گفتم ما‪،‬‬ ‫در بحث صادرات خیلی قوی نیســتیم‪،‬‬ ‫دیگران هم قوی نیســتند اگر بنگاهی در‬ ‫این زمینه قوی باشد نباید ان را به حساب‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪11‬‬ ‫انجمن گذاشــت من این را جز عملکرد‬ ‫انجمن نمی بینــم‪ .‬همچنین در مباحث‬ ‫فنی‪ ،‬در حوزه جذب کارشناسان مختلف‬ ‫که بتوانیم ارتباطــات بین المللی خود را‬ ‫گسترش دهیم نیز قوی نبوده ایم‪ .‬درهیچ‬ ‫یک از مســیرهای طی شــده در انجمن‬ ‫همگن مطلقا نمره صــد نمی گیریم‪ .‬اما‬ ‫در کلیه مسئولیت هایی که در اساس نامه‬ ‫تعریف شــده یا خودمان تعریف کرده ایم‬ ‫نقش اجتماعی و تشــکلی خــود را ایفا‬ ‫کرده ایم و اگر کســی به این بخش انتقاد‬ ‫کند و عنوان کند در این زمینه ها تالش‬ ‫نکرده ایم مطلقا نمی پذیرم‪ .‬به اعتقادم ما‬ ‫هیئت مدیره تالشــگری هستیم اما این‬ ‫که تالش من به درد عضو انجمن بخورد‬ ‫جای بحث دارد‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫در صحبت هــای خــود به‬ ‫تاثیرگذاری و توانایی سیاست‬ ‫گــذاری انجمن ها اشــاره‬ ‫کردید‪ .‬اگــر انجمن ها تا این‬ ‫حد تاثیرگذار هســتند چرا‬ ‫نتوانستند در قضیه نمایشگاه‬ ‫ایران پالســت با وجود تمام‬ ‫تالش ها کاری انجام دهند؟‬ ‫قرار اســت چنــد درصــد از فعالیت‬ ‫تشــکل ها به نتیجه برســد؟ و قرار است‬ ‫چند درصد از فعالیت ها نشــانه اعتراض‬ ‫باشد و چند درصد نشــانه تایید؟ مطلقا‬ ‫کســی نمی تواند اندازه بگیــرد‪ .‬ایا اگر‬ ‫اکثریتی به اشــتباه چیزی را بیان کردند‬ ‫اقلیت باید از حرفی که به باور نرســیده‬ ‫و در مســیر تعقل و کارشناسی درنیامده‬ ‫پیروی کننــد؟ بارها درخصــوص ایران‬ ‫پالست اظهار نظر کرده ام‪ .‬شما می توانید‬ ‫یــک مجلس عروســی را بــا مدل های‬ ‫متفاوت برگــزار کنید اما ایا بیش از یک‬ ‫عروس و داماد به خانــه بخت می روند؟‬ ‫خیر‪ .‬اگر ســووال شــما این است که ما‬ ‫چرا نتوانستیم مجری نمایشگاه را مجاب‬ ‫کنیم ما خیلی های دیگر را هم نمی توانیم‬ ‫مجــاب کنیم‪ .‬ولی می توانیــم بر مواضع‬ ‫خود بمانیم و صبــر کنیم‪ .‬ما با نه دلیل‬ ‫به جمع بندی رسیدیم که زمان نمایشگاه‬ ‫بــرای ما اقتصادی نیســت و اینکه اصال‬ ‫چرا نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی که‬ ‫اواخر فروردین هر سال برگزار می شد به‬ ‫ناگهان تغییر می کند و نمایشگاه دیگری‬ ‫‪12‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫جایگزین ان می شودو چرا همه صنوف از نمایشگاه فروردین ماه فراری هستند‬ ‫این چراهاباید توسط مجریان نمایشگاه پاسخ داده شود‪ .‬نمایشگاهی که طی نه‬ ‫دوره در یک تاریخ مشخص برگزار می شده به چه حساب و کتابی ناگهان تغییر‬ ‫می کند‪،‬بنابراین انها باید پاســخگو باشــند‪ .‬اگر عده ای هم منافع شخصیشان‬ ‫ایجاب می کند شرکت کنند انها هم حق دارند‪ .‬اما ما به عنوان مدیر یک تشکل‬ ‫باید هم از منافع بنگاهی و هم از منافع اجتماعی مایه بگذاریم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چیزی که این روزها در دنیای مجازی‬ ‫دست به دست می شود عکس ســلفی یکی از مدیران صنعت‬ ‫پالســتیک با جناب نعمت زاده است‪ .‬چرا انجمنی مثل انجمن‬ ‫همگن یا ســایر انجمن هانمی توانند در قضیه ایران پالســت‬ ‫مالقات حضوری با ایشان ترتیب دهند و در واقع این قدرت را‬ ‫ندارند اما اشخاصی مثل ایشان این توانایی را دارند؟‬ ‫این اتفاق دو پیام دارد‪ .‬یک پیام ان ارتباط قوی ان شــخص است و پیام دوم‬ ‫ناکارامدی ارتباط برقرار کردن همه تشکل هااست‪ .‬حال ممکن است در این قضیه از‬ ‫جانب نهاد دولتی تعمدی در کار باشد که قطعا تاثیرگذار است‪ .‬ایا شما می دانستید‬ ‫همه انجمن ها و تشکل ها برای تایید جناب نعمت زاده نامه امضا کردندو توسط اقای‬ ‫ابویی مهریزی نامه ها را درب خانه شان تحویل دادند؟ این قانون صندلی است‪ .‬شاید‬ ‫خیلی ها به خود من هم در این زمینه انتقاد کنند‪.‬از قدیم گفته اندرفیق به صندلی‬ ‫رسیده را از دست رفته بدان ‪ .‬کال بعضی ها این مدلی هستند و فراموشکار می شوند‪.‬‬ ‫ی کنم چشمم را‬ ‫چون به شخصه بسیار به دولت اقای روحانی عالقمند هستم سعی م ‬ ‫به روی معایب این دولت ببندم اما این جز معایب است که ما با یک سری ادم هایی‬ ‫که ادعای همه چیز دانی می کنندسر و کله بزنیم‪ .‬باید پرسید که اقای وزیر ایا شما‬ ‫وزیر تشکل ها نیستید؟ و این تشکل ها چند بار درخواست کتبی و شفاهی و حتی‬ ‫پیامکی کردند تا با شــما صحبت کنند؟! من این موضوع را به پای نقص سیستم‬ ‫می گذارم‪ .‬یک زمانی اســت از بنده به عنوان مدیر یک تشکل انتقاد می کنید که‬ ‫ایا تالش کردید از دفتر اقای وزیر وقت بگیرید؟! یا ممکن است بگویید شما فاقد‬ ‫برقراری ارتباط(اتوریته) هستید‪.‬این دو کامال متفاوت هستند‪ .‬توانایی دوست عزیز‬ ‫ما کامال مشهود است‪ .‬در جامعه ای که استفاده از امکانات عمومی ایجاب می کند‬ ‫من نباید منتظر باشم تا کسی برای من کاری کند و باید خودم اقدام کنم‪ .‬اما این‬ ‫پیام هم وجود دارد که دوست و همکار ما با انتشار این عکس به ما اعالم می کند‬ ‫که وقتی به توانایی های من بی توجه هســتید و مرا تخریب می کنیدحال توانایی‬ ‫مرانظاره گر باشید‪ .‬به نظرم باید این موضوع بررسی شود این اتفاق ضعف ما و قدرت‬ ‫شخصی ایشان و فرصت سوزی ها را نشان می دهد‪ .‬متاسفانه یکی از مشکالت ما این‬ ‫است که وقتی دور هم جمع می شویم می خواهیم همدیگر را شبیه خود کنیم!بخدا‬ ‫چنین چیزی امکان پذیر نیست‪ .‬من باید بپذیرم همکارم با تمام تفاوت هایش در‬ ‫کنار من کار کند‪ .‬باید بپذیریم که نمی توانیم همدیگر را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬پیشــنهادی دارید که نمایشگاه ایران‬ ‫پالست بعدی با شرایط بهتری برگزار شود؟‬ ‫پیشــنهادهای فردی و جمعی قبال اعالم شده است‪ .‬نمی شودیک فعالیتی‬ ‫شــکل بگیرد و ذی نفعان منفعت نداشــته باشــند‪ .‬من شــش دوره کارمند‬ ‫پتروشــیمی بودم و در تمامی دوره های ایران پالست به عنوان غرفه دارشرکت‬ ‫کرده ام‪ .‬حتی یک دوره در نمایشگاه ‪K‬به عنوان غرفه دارحضور پیدا کردم‪ .‬سه‬ ‫دوره هم به عنوان بخش خصوصی غرفه دار بودم بنابراین اگر هیچ پالســتی را‬ ‫نشناسم ایران پالست را خوب می شناسم ‪ .‬ایران پالست به چوب وسط خیمه‬ ‫نیاز داشت که شرکت ملی پتروشیمی بانی این امرشد‪ .‬اگر ایران پالست امروز‬ ‫ایران پالســت شــده به خاطر حضور تک تک ما اســت‪ .‬یک نکته را فراموش‬ ‫می کنیم که این مراســم بابت چیســت؟ نمایشــگاه پالســت در سراسر دنیا‬ ‫مخصوص مصنوعات پالســتیک نیست ممکن اســت در چند کشور ناشناخته‬ ‫این طور باشــد اما در نمایشــگاه های بزرگی مثل ‪ K‬وچایناپالست این طور‬ ‫نیســت مثال مصنوعات پالســتیکی که در صنایع لوازم خانگی هستند عموما‬ ‫در نمایشــگاه پالست شرکت نمی کنند حاال چه اتفاقی افتاده؟ رودربایستی و‬ ‫چشــم و هم چشمی هایی به وجود امده اســت؟ و یا عده ای صرفا برای دیده‬ ‫شــدن تمایل به حضور در ایران پالســت را دارند؟ و برای بیزینس شــرکت‬ ‫نمی کنند؟بعضی هاباید متوجه شــوند که در نمایشــگاه های مخصوص خود‬ ‫شــرکت کنند‪ .‬اما اگر موسســه من را بگویید اتفاقا هیچ نمایشگاهی بهتر از‬ ‫نمایشــگاه چایناپالست و ایران پالســت به درد من نمی خورد چون من ارائه‬ ‫دهنده ی خدمات هستم اما به دالیل شخصی و تشکلی به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که در این نمایشگاه شرکت نکنیم‪ .‬دوستان ما دوران تحریم و سختی را پشت‬ ‫ســر گذاشتند حاال مجریان نمایشــگاه در را برای خارجی ها باز گذاشته اندتا‬ ‫بدن نیمه جان ما را بدرند‪ .‬اگر با نگاه ملی نگاه کنیم پرســش این جا اســت‬ ‫چرا تولیدکننده ای که با خون دل این دوران را پشت سر گذاشته است نبایداز‬ ‫این نمایشــگاه اســتفاده کند؟ و ایا خارجی ها دنبال خرید از ایران هستند؟‬ ‫خیر‪ ،‬انها هم مانند بقیه دنبال فروش هســتند‪ .‬ســوال بعدی ام از مسوولین‬ ‫نمایشگاه ایران پالست این است‪ ،‬اخر چه کسانی باید چرخ تولید را به گردش‬ ‫دربیاورند؟ ایا غیر از تولیدکنندگان داخلی؟!‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬دوباره به انتخابات پیش روی انجمن‬ ‫برمی گردم ایا پیش بینی دارید که چه کسانی کاندید می شوند‬ ‫و احتماال رای می اورند؟‬ ‫خیر پیشبینی ندارم به این دلیل که افراد هنوز اعالم امادگی نکردند‪.‬قطعا‬ ‫افرادی مخالف نظر ما کاندید خواهند شــد و باید هم بشوند چون معتقدم در‬ ‫فعالیت های اجتماعی مخصوصا در حوزه اقتصاد فراز و فرود زیاد اســت‪ .‬مثال‬ ‫ســاده ی ان دوره ای که خانم فائزه هاشمی نفر اول تهران می شود‪ .‬دور بعدی‬ ‫پدرش نفر سی ام تهران می شود‪ .‬چرا چون شاخص محبوبیت نوسان دارد ‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چند اسم را می اورملطفا احساس خود‬ ‫را نسبت به این اسامی خیلی کوتاه در حد یک جمله بیان کنید‪.‬‬ ‫دکتر روحانی‪ :‬عاقل‬ ‫دکتر ظریف‪ :‬ســعید امامی‪ ،‬مراجعه شــود به کتاب اقای سفیر(همکاری‬ ‫ایشان در سازمان ملل با اقای سعید امامی جالب توجه بود)‬ ‫عیسی غریبی‪ :‬وجدان یگانه محکمه ای است که احتیاج به قاضی ندارد‪.‬‬ ‫سیدجواد میرحیدری‪ :‬برادر واقعی‬ ‫مرتضی نیک سرشت‪ :‬خوش اخالق‬ ‫انجمن ملی پالستیک‪ :‬بگذریم‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬تلخ ترین و شیرین ترین خاطره سال‬ ‫‪ 94‬شما چیست؟‬ ‫تلخ ترین خاطره ام در سال ‪ 94‬انتخابات انجمن ملی و حاشیه های ان بود‪.‬‬ ‫‪ 41‬رای را بــه ‪ 6‬انجمن می دهنــد و از طرفی یک نفر بی توجه به امانت در‬ ‫دســتش تعمدا گل به خودی می زند!!!!! معتقدم سیاست ما عین صداقت ما‬ ‫است‪ .‬حتی به فرزندم اموخته ام که اگر عالقمند به رفتاری نبودبا شاخص هایی‬ ‫ان را قبــول نکند حتی اگر عامل ان رفتار پدرش باشــد‪.‬چون خودم همین‬ ‫طور هســتم برای همین احســاس می کنم هر کس در زندگی ام مانده است‬ ‫دوســتی اش عمیق اســت و هر کس هم که می رود باید برود و قرار نیست به‬ ‫تعداد ادم های روی زمین دوســت و رفیق داشته باشیم‪ .‬اگرچه هنوز دو ماه‬ ‫از ســال جدید باقی است و ممکن است اتفاق های خوب زیادی منتظرم باشد‬ ‫اما در حال حاضر بهترین اتفاق این است که علی رغم این که خیلی ها با من‬ ‫مخالف بودند استقامت کردم‪ .‬شیرینی امسال استقامتم است‪ .‬جمله ی یکی از‬ ‫عزیزانی که حاال مخالف من است همیشه در ذهنم است‪.‬اوخطاب به من گفت‬ ‫وقتی نابغه ای وارد جایی می شــودخیلی هابر علیه او متحدمی شوند‪ .‬این حرف‬ ‫را روزی که روز دوســتی مــا بود به من‬ ‫زدند من نــه ان روز خوش حال و مغرور‬ ‫شدم نه امروز این حرف را تایید می کنم‪.‬‬ ‫سووال این جا است که ایا ما امده ایم در‬ ‫فضای اجتماعی تمرین رفیق بازی کنیم‬ ‫یا فرهنگ اســتقرار دموکراسی واقعی را‬ ‫تمرین کنیــم؟!!!!!! در اخر برای خیلی ها‬ ‫در ســال ‪ 94‬متاسفم‪ .‬به قول گاندی اگر‬ ‫حمایت نمی کنند الاقل سکوت می کنند‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫اوقات فراغت خود را چگونه‬ ‫سپری می کنید؟‬ ‫کتاب می خوانم‪ .‬حــوزه مطالعاتم در‬ ‫زمینه جامعه شناسی‪ ،‬فلسفه و کتاب های‬ ‫نظری است‪ .‬سال ها است کمتر به مطالعه‬ ‫کتب فنی پرداخته ام و در حال حاضر به‬ ‫موضوع توسعه اجتماعی عالقمندشده ام‪.‬‬ ‫امسال هم که دنیای مجازی گلی به همه‬ ‫عالئق زده است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چقدر‬ ‫برای خانواده وقت می گذارید؟‬ ‫زیاد‪ .‬از پنج‪ ،‬شش بعدازظهر با خانواده ام‬ ‫هستم و در طول روز با همسرم جلسات و‬ ‫مباحث مشترک کاری بسیاری دارم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫برنامه شــخصیتان چه برای‬ ‫خــود و چه برای موسســه‬ ‫اندیشه برتر میران چیست؟‬ ‫مطمئن باشید در سال جدید شاهد‬ ‫کارهــای خــاص از من خواهیــد بود‪.‬‬ ‫دوســت دارم برنامه ریزی ام به ســمتی‬ ‫رود که جزء‪ ،‬ابر مدیران کشــور شــوم‬ ‫(ارزو بر جوانان عیب نیست)‪ .‬در پایان‬ ‫باز هم می گویم انتقاد رابطه ی مستقیم‬ ‫با تعدادفعالیت ها دارد بنابراین همیشه‬ ‫به منتقدینــم نیز همین را می گویم که‬ ‫اگر حجم کارهایتــان را درفعالیت های‬ ‫اجتماعی در سطح کسی که به او انتقاد‬ ‫داریدباال بردیدان وقت می توانیدصادقانه‬ ‫او را نقــد کنیــد‪ .‬معتقدم ان دســته از‬ ‫انســانهایی که نقد می کنند اتفاقا باعث‬ ‫پیشــرفت می شــوند‪.‬بنابراین از تمامی‬ ‫منتقدینم سپاســگزارم و امیدوارم سال‬ ‫جدید برای همه سالی پر و برکت توام با‬ ‫سالمتی و موفقیت باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نویسنده‪ :‬مریم اسماعیلی‬ ‫ ‬ ‫باید که هوای تو بهاری شده باشد‬ ‫ ‬ ‫زیبایی دنیا و شکوفایی احساس‬ ‫ ‬ ‫پیراهن دشت و دمن و گونه ی صحرا‬ ‫ ‬ ‫احساس قشنگی ست در احوال درختان‬ ‫بهاریه‪...‬‬ ‫پر از گل و اواز قناری شده باشد‬ ‫از گوشه ی لبخند تو جاری شده باشد‬ ‫مانند گل سرخ اناری شده باشد‬ ‫احساس سرازیر شدن از دل باران‬ ‫صدای باران که می اید ردی از تبســم بر گونه های زندگی ‪،‬مهربانی را به خانه می اورد‪،‬پنجره لباس گلدار خودش را از البه الی‬ ‫نگاه های رنگین کمان می اویزد و باد گیسوان گل ها را شانه می زند و اینه تمام قد می ایستد به احترام قلب هایی که از ترنم " یا‬ ‫مقلب القلوب و االابصار "سطر سطر صفحاتش را با جان جانان به اواز نشسته است و اینجاست که انسان اغاز می شود و شوری‬ ‫از نوای عشق‪،‬هستی را به پایکوبی وا می دارد تا نفس کشیدن معنایی دوباره یابد و انسان شکرانه ی بودنش را در چشمان سبز‬ ‫بهار با پرستوها به پرواز در اورد‪.‬‬ ‫با شاخه های نقره ای و خنده های لخت‬ ‫ ‬ ‫دستی تمام حس مرا می کشد درخت‬ ‫چیزی ست در وجودمن از عشق بهتر است‬ ‫ ‬ ‫احساس می کنم که هوا معتدل تر است‬ ‫از من عبور کرده کسی‪،‬شکل یک یقین‬ ‫ ‬ ‫خالی تر از همیشه‪،‬بدون خالء‪،‬همین‬ ‫شهر در طراوت و صمیمیت واژه ها دل انگیزتر از همیشه با زبان بنفشه ها اواز سر می دهد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بیا که عشق سپیدار می شودیک روز‬ ‫ ‬ ‫دوباره همنفسم می شوی همیشه بهار‬ ‫کنار باور در التهاب چشم کویر ‬ ‫ ‬ ‫دل کبوتر شعرم عجیب می گیرد‬ ‫و چشم پنجره بیدار می شود یک روز‬ ‫لباس اینه گلدار می شود یک روز‬ ‫دو دست چشمه علمدار می شود یک روز‬ ‫بگو که لحظه ی دیدار می شود یک روز‬ ‫و بدینگونه انسان از این همه شکفتن و عظمت " بودن " سر می رود از خود و به وجد می اید و سرمست و رهامی سراید که‪:‬‬ ‫دریای "شدن" مرحله ی غرق ندارد‬ ‫ ‬ ‫من باتو خوشم‪ ،‬بی تو خوشم فرق ندارد‬ ‫تا ساحل ارام تو را موج بگیرم‬ ‫باید که برقصم‪،‬بزنم‪،‬اوج بگیرم ‬ ‫انکس که ببندد به زمین روح مرا‪،‬کیست؟‬ ‫ ‬ ‫ماندن که به اندازه ی فریاد دلم نیست‬ ‫من خواب ندارم به خدا‪،‬کاش نیایی‬ ‫ ‬ ‫اشوب به پا می کنی امشب که بیایی‬ ‫بی انکه بدانی به من افزودی و رفتی‬ ‫ ‬ ‫تو مرحله ای از شدنم بودی و رفتی‬ ‫دنیای تو یعنی بروی پله به پله یا گوشه نشینی بکنی چله به چله‬ ‫هر کس برود یا که بیاید نزند در‬ ‫ ‬ ‫دنیای من اما که چنان بی در و پیکر‬ ‫تعبیر تو یعنی که کسی مال خودش نیست یک روح معلق شده در حال خودش نیست‬ ‫انگار کسی می کشدم زور‪،‬دو دستی‬ ‫ ‬ ‫دارد فوران می کند از من می و مستی‬ ‫ یک روز چنان پیرم و یک روز جوانم‬ ‫هر روز کسی دیگرم و توی نهانم‬ ‫‪14‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫بنی ادم اعضای یکدیگرند‬ ‫که در افرینش ز یک گوهرند‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫موسســه خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان نور با هدف اطالع رســانی‪ ،‬اگاهی بخشی‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬تجهیز‬ ‫و حمایت درمانی از بیماران مبتال به ســرطان در ســال ‪ 1393‬اغاز به کار کرد‪ .‬این مجموعه موسسه ای است‪،‬‬ ‫خودجوش‪ ،‬غیر سیاسی‪ ،‬غیر دولتی و غیر انتفاعی که با همت واالی خیرین و با تکیه بر مشارکت و حمایت اقشار‬ ‫مختلف مردم از طریق حمایت های مالی و معنوی اداره می شــود‪" .‬نور" با تکیه بر مســئولیت پذیری‪ ،‬با بینشی‬ ‫خیرخواهانه با تشکیل مجموعه ای متشکل از افرادی دلسوز و کارامد به ویژه متخصصین و کارشناسان‪ ،‬صاحبان‬ ‫فکر و اندیشــه و نیز مبتالیان به سرطان و خانواده های ایشان و همچنین بیماران بهبود یافته می کوشد تا کانونی‬ ‫امن و پر مهر در جهت رفع نیاز مبتالیان به سرطان را فراهم اورد‪.‬الگوی رفتاری "نور" بر پایه احترام به ارزش های‬ ‫واالی انسانی و توجه به موضوعات مختلف در جهت کاستن االم و رنج های بیماران‪ ،‬کاهش اثرات جسمی و روانی‬ ‫ابتال به ســرطان در بعد فردی‪ ،‬خانوادگی و اجتماعی‪ ،‬ارتقاء کیفی ســطح معیشــت بیماران و حرکت در مسیر‬ ‫کاهش ابتال به سرطان با هدف توسعه و تکامل اجتماعی است‪.‬مطلع شدیم اخیرا واحد شیمی درمانی بیمارستان‬ ‫حضرت رســول تهران توسط موسســه ی خیریه نور تجهیز و راه اندازی شده است و این بخش طی مراسمی با‬ ‫حضور وزیر محترم بهداشت افتتاح و به بهره برداری رسیده است‪ .‬طی گفت و گویی با اقای دکتر ضرغام غریبی‬ ‫مشاور حقوقی انجمن همگن پالستیک تهران و از اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه نوردرخواست کردیم تا ما‬ ‫را بیشتر با این موسسه‪ ،‬اهداف و عملکرد ان اشنا کنند‪ .‬دکترغریبی با بزرگواری روزی را تعیین و ما را به دفتر‬ ‫مرکزی موسســه در حوالی میدان ونک دعوت کردند و با همراهی برخی از اعضای هیئت مدیره در خصوص‬ ‫موسسه و اهداف ان به گفت و گو نشستیم‪ .‬از نکات برجسته این موسسه می توان به شفاف سازی عملکرد اعضا‬ ‫در خصوص وجوه دریافتی اشــاره کرد‪ .‬با توجه به این که موسسه خیریه نور از سال ‪ 93‬کار خود را اغاز کرده‬ ‫اســت اما در همین مدت محدود کارنامه ی درخشانی را ارائه داده است‪ .‬در ادامه جهت اشنایی بیشتر با این‬ ‫موسسه توجه شما را به گفت و گوی نشریه صنایع همگن پالستیک با برخی از اعضای هیئت مدیره موسسه نور‬ ‫جلب می نماییم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬اقای دکتر غریبی لطفا‬ ‫موسســه خیریه نور را معرفی کنید و از اهداف این‬ ‫موسسه بگویید‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬عده ای با توجه به اشــتراکات فکری و اهداف مشترک‬ ‫موسســه خیریه نور را برای کمک به بیماران ســرطانی تاسیس‬ ‫کردند‪ .‬ابتدا حاضرین جلســه را که از موسسین موسسه هستند‬ ‫معرفــی می کنم‪ .‬جناب مهندس هوشــنگ ادهمــی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسسه هستند‪ .‬مهندس یوســف جزپیری عضو هیئت مدیره و‬ ‫خزانه دار‪ ،‬اقای سید حســین هاشمی‪ ،‬عضو هیئت مدیره و خانم‬ ‫دکتر سوسن امامی عضو هیئت مدیره و بنده‪ ،‬ضرغام غریبی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره موسسه هستم‪ .‬به عالوه دوستان دیگری که امروز در‬ ‫جمع ما نیســتنداز جمله خانم شادی میرحسن پور (عضو هیات‬ ‫مدیره) واقایان‪ :‬حسین رضوانی(عضو هیات مدیره)‪ ،‬دکترعلیرضا‬ ‫رضوانی(عضو هیات مدیــره)‪ ،‬دکترحجت اهلل صیدی(عضو هیات‬ ‫مدیــره) ‪ ،‬محمد خالقی (بازرس اصلــی و عضو هیات امنا) و علی‬ ‫حسین اسدی( عضو هیات امنا)‪ .‬این موسسه با این هیئت امنا در‬ ‫ســال ‪ 93‬دور هم جمع شد و فعالیت خود را با دریافت مجوزهای‬ ‫قانونی در قالب ‪ NGO‬از پاییز ‪93‬به طور رســمی اغاز کرد‪ .‬نیاز‬ ‫به توجه در بیماران مبتال به سرطان مسئله ای بسیار جدی است‪.‬‬ ‫متاسفانه خیلی ها در کشور گرفتار این بیماری هستند و عالوه بر‬ ‫رنج بیماری‪،‬ناتوان از پرداخت هزینه هــای مربوط به درمان خود‬ ‫هستند‪ .‬یکی از اهداف موسسه این است که نیازمندان این بخش‬ ‫را شناسایی و کمک های الزم را در حد امکانات رو به توسعه خودبه‬ ‫دســت انها برساند‪ .‬کمک ها از مرحله اموزش شروع می شود و تا‬ ‫مرحله درمان و مراقبت های بعد از درمان ادامه می یابد‪ .‬هدف اتی‬ ‫ما ایجاد یک مرکز جامع سرطان است که پاسخگوی نیاز بیماران در‬ ‫همه زمینه ها و ابعاد باشد‪ .‬امیدواریم که بزرگواران صنعت پالستیک‬ ‫از طریق این مصاحبه با موسسه و اهدافش اشنا شوند‪ .‬کمک های‬ ‫این دوستان تاکنون به صورت موردی بوده است اما انتظار می رود‬ ‫با توجه به ســابقه این عزیزان در امور خیریه حجم این کمک‪‎‬ها از‬ ‫‪16‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫طرف انان بیشتر و گسترده تر شود‪.‬‬ ‫ادهمی‪:‬باعث افتخار من است که با اقای دکتر غریبی و اقای‬ ‫هاشمی که از پیشکسوتان امور خیریه چه‬ ‫در زمینه مدرسه سازی و چه خیریه های‬ ‫درمانی دیگر هســتند همکاری می کنم‪.‬‬ ‫همچنین خانم دکتر امامی که در کارنامه‬ ‫خود کمک به موسســات خیریه و درمانی‬ ‫را دارند‪ .‬بیشــترین تجربــه کاری من در‬ ‫زمینه مدیریت در بخش صنعت بوده است‬ ‫و خوشحال هستم که توسط اقای غریبی مهندس هوشنگ ادهمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل موسسه‬ ‫می توانم با انجمن همگن پالستیک ارتباط‬ ‫برقرار کنم‪.‬بنده ســال ها در صنعت بوده ام و می دانم این عزیزان‬ ‫چقدر برای اشــتغال زایی و بومی سازی صنعت تالش می کنند‪.‬‬ ‫فعالیت های موسسه در بخش های درمانی‪ ،‬اموزشی و تحقیقاتی‬ ‫شکل گرفته است و بسته به نیاز مناطق مختلف کشور این بخش‬ ‫ها متمرکز و گسترده شده اند ‪ .‬بر اساس چشم انداز تدوین شده و‬ ‫اســتراتژی و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ‪ ،‬فعال سازی سه‬ ‫دفتر در ‪ 3‬نقطه کشــور تا پایان سال ‪ 94‬پیش بینی شده بود که‬ ‫محقق شد و با ادامه این روند شروع فعالیت در دو مرکز استان دیگر‬ ‫در دســتور کار قرار دارد و تا سال ‪ 1400‬کل کشور تحت پوشش‬ ‫خدمات موسسه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬از اهداف موسسه خیریه‬ ‫نور بگویید‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬اهداف و برنامه های خانــواده "نور" در حوزه های مختلف‬ ‫درمان‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اموزش و پیشگیری عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬حمایت درمانی‪ ،‬مالی و روانی از بیماران مبتال به سرطان نیازمند‬ ‫و خانواده انها در سطوح مختلف‬ ‫‪ .2‬برنامه ریزی‪ ،‬سرمایه گذاری و حمایت از تحقیقات پیشگیرانه و‬ ‫درمانی انواع سرطان‬ ‫‪ .3‬کاهش نرخ رشد سرطان با اگاهی بخشی و اموزش عمومی در‬ ‫حوزه پیشگیری انواع سرطان‬ ‫‪ .4‬فراهم نمودن امکانات بهینه درمان سرطان در مناطق‬ ‫مختلف بــا احداث و یا تجهیز مراکــز درمانی تخصصی‬ ‫سرطان‬ ‫‪ .5‬ارائه مشاوره پزشکی و روانپزشکی به بیماران مبتال به‬ ‫سرطان و خانواده های ایشان در طول مدت درمان‬ ‫‪ .6‬تالش برای مهار سرطان در ایران و سایر کشورها‬ ‫ضرغام غریبی‪ ،‬رئیس ‪ .7‬همکاری با سازمان ها و مراجع مختلف داخلی و خارجی‬ ‫هیئت مدیره موسسه‬ ‫به منظور اطالع رســانی و گسترش فرهنگ پیشگیری از‬ ‫سرطان با اجرای سمینارها‪ ،‬تهیه و توزیع بروشورها و مجالت تخصصی برای عموم‪،‬‬ ‫تبلیغات رسانه ای و غربال گری های مقطعی‬ ‫‪ .8‬همکاری و ارتباط با سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط جهت استفاده از‬ ‫کمک های تخصصی و مالی انها در راستای اهداف موسسه و ریشه کنی سرطان‬ ‫در ایران و کشورهای محروم‬ ‫‪ .9‬نظارت بر حســن اجرای پروژه های احداث بیمارستان و مراکز درمان‪ ،‬تامین‬ ‫لوازم و تجهیزات پزشکی(داخلی و خارجی)‪ ،‬تهیه و توزیع دارو و نیز درمان بیماران‬ ‫مبتال به سرطان با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫‪ .10‬ارتباط با جوامع دانشــگاهی‪ -‬پزشکی و مراکز تحقیقاتی سرطان در راستای‬ ‫اهداف موسسه نور‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شعبه های موسسه خیریه نور در کدام‬ ‫استان ها فعال است؟‬ ‫ادهمی‪:‬ما عالوه بر تهران در بندرعباس و خرم اباد نیز فعال هســتیم‪ .‬اولین‬ ‫پروژه موسسه خیریه نور در زمینه احداث و تجهیز مراکز درمانی تخصصی سرطان‬ ‫در بیمارستان حضرت رسول(ص) تهران با حضور وزیر محترم بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬جناب اقای دکتر هاشــمی و ریاست محترم دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی ایران و سایر مسووالن دانشگاه و بیمارستان در روز ‪ 29‬اذر افتتاح گردید‪.‬‬ ‫این بخش که ظرفیت پذیرش ‪ 11‬بیمار مبتال به سرطان جهت شیمی درمانی را‬ ‫دارد بــا هدف باال بردن ظرفیت پذیرش بیماران و کاهش زمان انتظار برای انجام‬ ‫شیمی درمانی در داخل بیمارستان حضرت رسول احداث‪ ،‬تجهیز و اماده بهره برداری‬ ‫گردید‪ .‬دفتر مددکاری موسسه نیز مستقر در همین بخش اماده ارائه خدمات به‬ ‫عزیزان است‪ .‬همچنین برای بیماران بی بضاعتی که از شهرستان مراجعه می کنند‬ ‫و محلی را برای اســکان ندارند بیمارسرایی را با کمک خیرین در خیابان سمیه‬ ‫تجهیز و راه اندازی کردیم‪ .‬در بندرعباس با کمک و حمایت مســووالن دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی هرمزگان و بیمارستان شهید محمدی‪ ،‬دفتر موسسه در مرکز پرتو‬ ‫درمانی و شــیمی درمانی امید جهت ارائه خدمات به مردم اســتان هرمزگان و‬ ‫اســتانهای همجوار افتتاح شد‪ .‬این شعبه هم دارای بیمارسرا واقع در بلوار جمال‬ ‫الدین اســدابادی کوچه مهیار بندرعباس است‪ .‬اخیرا سفری به اتفاق خانم دکتر‬ ‫امامی به خرم اباد داشتیم متاسفانه در این استان نوبت های شیمی درمانی ‪ 3‬الی‬ ‫‪ 4‬ماه برای هر بیمار است که طی این مدت بیمار دیگر قابل درمان نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫اقدام به تجهیز و افزایش ظرفیت تخت شیمی درمانی بیمارستان شهید رحیمی‬ ‫خرم اباد استان لرستان در مساحت ‪ 400‬متر مربع کرده ایم که امیدوار هستیم‬ ‫در عید نوروز این مرکز نیز افتتاح شود‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬باید اضافه کنم جناب مهندس ادهمی از مدیران برتر و شــناخته‬ ‫شــده صنعت سیمان هستند‪ .‬ایشــان لطف کردند و در بدو تاسیس موسسه‬ ‫نور محلی را در بلوار کشــاورز به ارزش پانصد میلیون تومان به موسسه هدیه‬ ‫کردند و همچنان هم مشــارکت مالی دارند و از هیچ تالشــی برای پیشبرد‬ ‫اهداف موسسه دریغ نکرده اند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در زمینه اموزش چه کارهایی صورت‬ ‫گرفته است؟‬ ‫ادهمی‪:‬در بخش امــوزش در زمینه ی‬ ‫خودمراقبتی بیماران و تشخیص زودهنگام‬ ‫کارهای خوبی صورت گرفته است‪ .‬با چاپ‬ ‫و انتشار پوستر و بوروشورهای اموزشی که‬ ‫با کمک وزارت بهداشت تهیه و چاپ شده‬ ‫اســت و همایش های سراسری که مدنظر‬ ‫داریم در مــدارس و دانشــگاه برپا کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه برای همایش سراســری مبارزه با‬ ‫سرطان پوسترها وجزوات مربوط به مبارزه‬ ‫با ســرطان اماده شده است‪.‬یکی از جامعه‬ ‫های هدف در بخش اموزش‪ ،‬جامعه صنعتی‬ ‫اســت هم در زمینه ی پیشگیری و هم در‬ ‫زمینه ی اطالع رســانی‪ ،‬تشخیص و درمان‬ ‫زود هنگام‪ .‬به عنــوان مثال در بندرعباس‬ ‫سمیناری برای خانم های شاغل در صنعت‬ ‫برگزار شده است ودومین سمینار اموزشی‬ ‫هفته ی اینده در شــیراز با سخنرانی اقای‬ ‫دکتر رضوانی به عنوان دبیر هیئت علمی‬ ‫کنفرانس برگزار خواهد شد‪ .‬سمینار بعدی‬ ‫در تاریخ ‪ 6‬اســفند در بیمارستان حضرت‬ ‫رســول برگزار خواهد شــد و از شاغلین‬ ‫صنعت پالســتیک دعوت می کنیم حتما‬ ‫در این ســمینار حضور داشــته باشند‪ .‬در‬ ‫این سمینار تازه های درمان سرطان معرفی‬ ‫می شود‪ .‬می توان کارهای متنوع اموزشی‬ ‫در محیــط های صنعتی داشــت از نصب‬ ‫بیلبوردهایی در محیط کارخانه تا انتشــار‬ ‫پوسترهای مربوطه و جزواتی که اطالعات‬ ‫را منتقــل مــی کند‪.‬این مــوارد را از این‬ ‫جهت توضیح می دهم که بتوانیم همکاری‬ ‫مشترکی را با کمک صنعت پالستیک اغاز‬ ‫کنیم تا جامعه هــدف که جامعه کارگری‬ ‫شاغل در صنایع پالستیک است را پوشش‬ ‫دهیم‪ .‬به طور مثال در رابطه با سرطان ریه‬ ‫می توانیم تحقیقات مشترکی را با صنعت‬ ‫پالســتیک اغاز کنیم و هم مــا به عنوان‬ ‫خیریه در مسئولیت اجتماعی خود ایفای‬ ‫نقش کرده ایم و هم صنایع پالستیک می‬ ‫توانند این نقش را داشته باشند‪ .‬البته من‬ ‫سرطان ریه را مثال زدم‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬دقیقا همین طور است مشاغل‬ ‫ســخت و زیان اوری در صنعت پالستیک‬ ‫وجود دارد که ارتباط مستقیم با بیماری های‬ ‫ریوی دارد‪.‬‬ ‫ادهمی‪ :‬در تمامی زمینه ها می توانیم‬ ‫کارهای تحقیقاتی مشــترکی را با حمایت‬ ‫و اسپانسری صنعت پالستیک اغاز کنیم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪17‬‬ ‫در خیلی از مواقع تحقیقات درامد زا است‬ ‫و دوســتان در این بخش هــم می توانند‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اقای‬ ‫پیری لطفا شــما هم خود را‬ ‫معرفی کنید‪.‬‬ ‫پیــری‪ :‬بنده یوســف جزپیری عضو‬ ‫هیئــت مدیره و خزانه دار و در بخش مالی‬ ‫و سیســتمها در خدمت موسسه و عزیزان‬ ‫هســتم‪ .‬صحبت هــای الزم را بزرگواران‬ ‫فرمودند فقط می خواهم به یک نکته اشاره‬ ‫کنم‪ .‬خوشــبختانه از این گونه موسسات‬ ‫خیریه در کشــور زیاد است و از این جهت‬ ‫که مردم ما در کنار مشاغل مربوط به خود‬ ‫به امور خیریه هم توجه دارند نقطه مثبتی‬ ‫اســت‪ .‬در اغاز کار‪،‬چنــد موضوع مد نظر‬ ‫هیئت امنای این موسسه بود مهم ترین ان‬ ‫این بود که ما عالوه بر این که تکمیل کننده‬ ‫کار سایر موسســات در زمینه کاهش درد‬ ‫بیماران مبتال به سرطان حداقل در بخش‬ ‫تامین هزینه ها باشیم کارهای نو و جدیدی‬ ‫را شــروع کنیم و در بحث خیریه نواوری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬از جمله نقاط تمایز موسسه‬ ‫‪18‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫نور که در بدو تاســیس و برنامه ریزی مد نظر هیات امنا بوده‬ ‫است میتوان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ )1‬اســتفاده از نیروهای متخصص در حوزه های مختلف‬ ‫جهت راهبری امور موسسه از جمله ‪:‬پزشکی‪ ،‬مدیریت کالن و‬ ‫استراتژیک‪ ،‬مدیریت مالی‪ ،‬حقوق‪ ،‬مهندسی‪ ،‬بازرگانی و حوزه‬ ‫فعالیت در سطح ملی‬ ‫‪ )2‬اســتفاده از تجربیات بدست امده در موسسات مشابه ‪،‬‬ ‫مهندس یوسف جزپیری‬ ‫تقویت نقاط قوت و رفع نواقص‬ ‫عضو هیئت مدیره و‬ ‫‪ )3‬ارتباط فعال با مراکز دانشگاهی‪ -‬تحقیقاتی و متخصصان‬ ‫خزانه دار‬ ‫‪ )4‬تاکید بر فعالیتهای اگاهی بخشــی و اطالع رسانی در‬ ‫زمینه سرطان و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫‪ )5‬همکاری نزدیک و مشارکت با موسسات و سازمانهای همکار در راستای رسیدن‬ ‫به اهداف مشترک‬ ‫‪ )6‬شفافیت عملکردی‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خانم دکتر لطفا شما هم خودتان را معرفی‬ ‫کنید؟‬ ‫امامی‪ :‬امامی هستم متخصص زنان و مدتی است که افتخار همکاری با موسسه ی‬ ‫خیریه نور را پیدا کرده ام‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خانم دکتر برنامه های اینده موسسه چیست‬ ‫و قرار اســت چه شعبه هایی در کشور توسط موسسه خیریه نور برپا‬ ‫شود؟‬ ‫هدف اصلی ایجاد یک مرکز جامع ســرطان با همکاری مراکز دانشگاهی و علمی‬ ‫کشور است هر کجا که این فرصت فراهم شود شعباتی تاسیس خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خانم دکتر امامی چه شد‬ ‫که با موسســه ی خیریه نور همکاری خود را اغاز‬ ‫کردید؟‬ ‫اهداف این موسســه برایم جالب توجه بود‪ .‬اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقات و کمک به درمان‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬اجــازه بدهید به نکته ای اشــاره کنم دلیل‬ ‫متمرکز شدن این عزیزان در موسسه این است که همگی‬ ‫دکتر سوسن امامی‪ ،‬عضو سابقه ای دیرینه در امور خیریه دارند‪ .‬همگی بزرگواران کار‬ ‫هیئت مدیره موسسه‬ ‫خیریه مشابهی را در استان زنجان در حد وسیع انجام داده‬ ‫اند‪ .‬من و اقای هاشمی بنیان گذار مجمع خیرین مدرسه‬ ‫ساز هستیم‪ .‬خوشــبختانه در حال حاضر در بحث مدرسه‪ ،‬کشور به خودکفایی‬ ‫رسیده است و دیگر شاهد مدارس چهار الی سه شیفته نیستیم درصورتی که در‬ ‫بدو تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز مدارس چند شیفته واقعا معضل بزرگی‬ ‫برای کشور بود و امروز این افتخار ما است که دیگر با این مشکل مواجه نیستیم‬ ‫البته که این اتفاق فقط مرهون کارهای ما نیست بلکه یک کار گروهی خوب سبب‬ ‫این امر شد‪ .‬اقای هاشمی که شاید تمایلی به معرفی کامل خود نداشته باشند یکی‬ ‫از اعضای اصلی ما در موسســه هستند و در زمینه ارتباط و جذب خیرین کمک‬ ‫های موثری داشته اند‪ .‬خانم دکتر امامی هم یک انسان به تمام معنا و موثر هستند‬ ‫و با این که خانم هستند اما مرد عمل هستند‪ .‬خودشان و همسرشان بدون هیچ‬ ‫توقعی در تمامی سفرها و ماموریت ها موسسه را همراهی کرده اند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬راه های کمک به موسسه از چه طریق‬ ‫است؟‬ ‫پیری‪:‬ما بــرای دریافت کمک های خیرین رویــه ای را در پیش گرفته‬ ‫ایم تا همواره شــفافیت در عملکرد را داشــته باشیم‪ .‬روش دریافت کمک ها‬ ‫متنوع اســت‪ .‬همه وجوه به حساب موسسه واریز می شود‪ .‬حساب هایی برای‬ ‫جذب کمک افتتاح شــده و افراد هم از طریق کارت و هم از طریق حســاب‬ ‫مــی توانند کمک کنند‪ .‬در کنار این مــوارد بهانه هایی هم برای کمک پیش‬ ‫بینی کردیم یکی از این موارد که جا دارد از طریق انجمن اطالع رسانی شود‬ ‫بنرهای ترحیم موسسه نور اســت که پیرو سفارشات ارسال می شود و مبلغ‬ ‫دریافتی از ایــن طریق هم صرف امور خیریه و درمــان بیماران نیازمند می‬ ‫شــود‪ .‬همان طور که دوستان اشاره کردند به دنبال اشاعه روحیه مشارکت و‬ ‫خیریه هســتیم و کمک را فقط کمک مالی نمی دانیم‪ ،‬بلکه افراد می توانند‬ ‫از طریق تکمیل فرم عضویت به موسسه نیز کمک کنند در این فرم ها موارد‬ ‫بانک پاسارگاد(تهران)‬ ‫بانک صادرات (تهران)‬ ‫بانک پاسارگاد(شعبه بندرعباس)‬ ‫بانک صادرات (شعبه خرم اباد)‬ ‫اطالعاتی متفاوتی وجــود دارد تا ضمن‬ ‫مشــخص شــدن تخصص هر فرد مقدار‬ ‫زمانــی که می تواند در اختیار موسســه‬ ‫بگذارد تعیین شود‪ .‬در سایت موسسه نیز‬ ‫امکان پرداخت انالین به محض دریافت‬ ‫مجوزهــای الزم راه اندازی خواهد شــد‪.‬‬ ‫نکته بعــدی این که کد نیکــوکاری به‬ ‫خیرینی که دائم با ما همکاری می کنند‬ ‫تعلق می گیرد و براســاس ان مشخص‬ ‫می شــود هر خیریــه ای از روز اول چه‬ ‫میزان کمک کرده است‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫بعدی این اســت که ممکن است خیریی‬ ‫هدفمند کمک کند‪ .‬یعنی به این صورت‬ ‫که خیری اعالم کند صرفا تمایل به کمک‬ ‫به مرکز شیمی درمانی خرم اباد را دارد‪.‬‬ ‫هزینه های جاری موسسه از محل کمک‬ ‫ها پرداخت نمی شــود و از محل کمک‬ ‫های هیئت مدیره ایــن هزینه ها تامین‬ ‫می گــردد‪ .‬از روز اول اعتقاد داشــتیم‬ ‫شفافیت سرلوحه کار برای اعتماد سازی‬ ‫است‪ .‬یکی از مســائل مهم در خیریه ها‬ ‫کسب اعتماد مردم است‪.‬‬ ‫دریافت این کمک هــا از طرق مختلف‬ ‫از قبیل واریز نقدی به حســاب های معرفی‬ ‫شده موسســه‪ ،‬پرداخت انالین در سایت و‬ ‫درگاه الکترونیکی مربوطه‪ ،‬پرداخت از طریق‬ ‫موبایل و با استفاده از کد ‪ ، USSD‬سفارش‬ ‫بنر تسلیت و تبریک و نیز قلک انجام می گیرد‪.‬‬ ‫شماره حساب های موسسه جهت واریز کمک‬ ‫های نقدی به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫شماره حساب پس انداز‬ ‫شماره شبا‬ ‫شماره کارت مجازی‬ ‫‪202-8100-28888888.1‬‬ ‫‪IR340 5700 20281028888888101‬‬ ‫‪5022 2919 0004 3777‬‬ ‫‪IR320 190 0000 0020 00 19101910‬‬ ‫‪6037 6919 9007 6127‬‬ ‫‪IR220 570 180 2810 28888888 101‬‬ ‫‪5022 2919 0005 6100‬‬ ‫‪0201910191000‬‬ ‫‪1802 8100 28 88 88 88 1‬‬ ‫‪01 08 449 768 008‬‬ ‫‪008 8449768 10 0000 000 19 IR610‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬اقــای غریبی میزان‬ ‫رضایت قلبی از مشارکت در امور خیریه برای شما‬ ‫چقدر است که با توجه به تمام مشغله زندگی برای‬ ‫ان وقت می گذارید؟‬ ‫اخیرا خانمی که همســرش را از دست داده بود و فرزندش‬ ‫مبتال به این بیماری بود مبلغی حدود دو میلیون و پانصد تومان‬ ‫نیاز داشــت تا دارویی را تهیه کند و این مبلغ به ایشان کمک‬ ‫شــد و خدا را شکر فرزندشان بهبود یافت‪ .‬دعای خیری که ان‬ ‫مادر می کرد برایم یک دنیا ارزش داشــت و خســتگی را از تن‬ ‫همه در اورد‪.‬برای همه ی ما مهم رضایت قلبی بیماران اســت‪.‬‬ ‫تمام دوستانی که در این جا جمع شدند تنها با همین نیت وارد‬ ‫موسسه شدند‪ .‬شــاید باورش سخت باشد که همراهان بیماران‬ ‫ســرطانی که از شهرســتان می امدند گاهی حتی شــب را در‬ ‫پارک به صبح می رســاندند ما بــا دیدن این صحنه ها تصمیم‬ ‫به ساخت بیمارســرا گرفتیم‪ .‬در بندرعباس بسیاری بیماران از‬ ‫مراکز شــیمی درمانی دور هســتند ما عالوه بر اسکان انها در‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بیمارسرا برای سهولت حمل و نقل این عزیزان ماشینی را در نظر گرفتیم که در‬ ‫خدمت این بیماران باشد‪ .‬وقتی رضایت قلبی هم وطنمان را میبینیم سرشار از‬ ‫انرژی می شویم و از زندگی خود به این نحو لذت می بریم‪ .‬شما چند روز پیش‬ ‫پرســیدید خاطره خوب و بد خود در ســال ‪ 94‬را بگویم االن پاسخ این سووال‬ ‫شما را می دهم‪ .‬من مشاور حقوقی یکی از شرکت های بزرگ سیمانی (سیمان‬ ‫هرمزگان) هستم‪ .‬وقتی با مدیرعامل این شرکت در این خصوص صحبت کردم‬ ‫گفتند بســیار مشتاق به کمک هســتند و چند روز بعد به من اطالع دادند که‬ ‫ضایعــات کارخانــه را که قبال دور می انداختند بــراورد هزینه کردند و با رقم‬ ‫باالیی مواجه شدند و قرار شد این رقم به موسسه کمک شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬خانم دکتر امامی میزان اگاهی مردم‬ ‫ایران از پیشگیری سرطان در چه حد است و تا چه میزان مردم‬ ‫با بیماری سرطان اشنایی دارند؟‬ ‫می توان گفت در قشر تحصیل کرده اگاهی رضایت بخش است اما در اقشار‬ ‫عمومی مردم این اگاهی کم اســت و سرطان را غیرقابل پیشبینی و پیشگیری‬ ‫و حتی درمان می دانند‪ .‬در صورتی که ســرطان هم قابل پیشگیری و هم قابل‬ ‫درمان است به شــرط ان که به موقع اقدام شود‪.‬در اکثریت سرطان ها اگر در‬ ‫مراحل اولیه شناســایی شود قابل درمان اســت‪ .‬اما اگر از مرحله ای عبور کند‬ ‫غیرقابل درمان می شود‪ .‬بنابراین افزایش امکانات اگاهی به مردم باعث شناخت‬ ‫درست مردم می شود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬تا چه حد این جمله درست است که‬ ‫بیان می شود ایران در معرض سونامی سرطان است؟‬ ‫امامی‪:‬این سونامی فقط مختص ایران نیست‪ .‬افزایش امار سرطان در سرتاسر‬ ‫جهــان بنابر علل مختلف وجود دارد‪ .‬بعضی از ســرطان ها در بعضی از مناطق‬ ‫دنیا ممکن است شیوع بیشتری داشته باشد مثال در ایران ممکن است سرطان‬ ‫گوارشــی در اذربایجان شیوع بیشتری داشــته باشد یا سرطان حنجره ممکن‬ ‫است در کردســتان بیشتر باشــد و یا مناطق مختلف جهان‪ .‬بنابراین افزایش‬ ‫اماری در همه جای دنیا وجود دارد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فکر می کنید میزان اگاهی مردم تا حدی‬ ‫هست که قبل از مبتال شدن به سرطان از ان پیشگیری کنند؟‬ ‫امامی‪ :‬تالش می کنیم که این اگاهی را افزایش دهیم‪ .‬شــاید اگر بیست سال‬ ‫قبل در خصوص سرطان سینه صحبت می کردیم برای خیلی ها غیرقابل باور بود‬ ‫اما در حال حاضر عالوه بر افزایش تعداد مبتالیان به سرطان سینه با افزایش اگاهی‬ ‫‪20‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دهی در این زمینه روبرو هستیم‪ .‬هم اکنون‬ ‫حتی در روستاهای ما در خصوص سرطان‬ ‫شنیده اند و با این بیماری اشنایی دارند و‬ ‫این جای امیدواری اســت و تالش ما این‬ ‫است که قسمتی از این روند را سریعتر به‬ ‫جریان بیاندازیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬از‬ ‫تمامی شــما بزرگواران برای‬ ‫وقتی که گذاشتید و موسسه‬ ‫خیریه نور را برای خوانندگان‬ ‫معرفی کردید سپاسگزاریم و‬ ‫در پایان پیام تبریک نوروزی‬ ‫شما دوستان را می شنویم‪.‬‬ ‫ادهمــی‪ :‬مــا در تیــم مدیریتــی و‬ ‫همکارانمان انرژی مثبت خوبی به همدیگر‬ ‫می دهیم و انرژی های خوب را می گیریم‪.‬‬ ‫امیدوارم سال نو که ســال نوسازی فصل‬ ‫اســت و با خود امید را به ارمغان می اورد‬ ‫این انرژی مثبت را از انجمن همگن دریافت‬ ‫کنیم و مشترکا در جامعه انعکاس دهیم‪.‬‬ ‫غریبی‪ :‬از طرف هیئت مدیره سال نو را‬ ‫به تمام بزرگواران صنعت پالستیک تبریک‬ ‫می گویم‪ .‬امیدوارم سال جدید پر از شادی و‬ ‫موفقیت باشد و انتظار دارم دوستان به شکرانه‬ ‫توفیقات و سالمتی دست بیماران را بگیرند‪.‬‬ ‫دکتر امامی‪ :‬ســال نــو را به تمام هم‬ ‫وطنانــم تبریــک می گویم‪ .‬مــن فقط از‬ ‫ثروتمندان توقع کمــک ندارم اگر چه این‬ ‫بخش جایگاه خود را دارد اما مطلع هستم‬ ‫حتی کسی که خودش از موسسات خیریه‬ ‫کمک مــی گیرد به نحوی بــه خیریه ها‬ ‫کمک می کنند‪ .‬باید به جایی برســیم که‬ ‫همه به همدیگر کمک کنیم‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬جواد هوبه فکر‬ ‫نوروز‪ ،‬معلم است!‬ ‫نوروز هر سال می اید و می رود و شاید روی کاغذ همه چیز تکراری‬ ‫به نظر برسد؛ اما حقیقت این است که نوروز‪ ،‬روز نو‪ ،‬یاداور زندگی ماست‬ ‫و درسی است برای انها که اهل فکر و اندیشه باشند‪.‬‬ ‫این روز نو هر سال در یک موعد مقرر از راه می رسد و تنها ساعت‬ ‫حلول ان کمی تفاوت دارد‪ .‬این تکرار و گذر‪ ،‬شاید رسم زمانه باشد‪ ،‬که‬ ‫هست‪ ،‬اما جز ان‪ ،‬نظم طبیعت هم هست‪ .‬این یکی از اولین درس هایی‬ ‫اســت که نوروز به ما می دهد و کاش به همان خوبی که خدای نوروز‬ ‫تدریس می کند‪ ،‬ما درس بگیریم‪ .‬نوروز در زمانی مشخص می اید و ما‬ ‫همیشه از امدنش خرسند می شویم‪ .‬ما از نظم نوروز خرسندیم‪.‬‬ ‫اسمش نوروز است به خاطر معنای زیبایش اصرار دارم تاکید کنم‬ ‫که نوروز‪ ،‬همان روز نو است‪ .‬روز نو‪ 3 ،‬جامه نو می خواهد؛ جامه ای به‬ ‫تن‪ ،‬جامه ای به فکر‪ ،‬جامه ای بــه دل‪ .‬اولی را با دقت انجام می دهیم‬ ‫و کفش و رخت نو می خریم و می پوشیم‪ .‬خوش انصاف که باشیم‪ ،‬به‬ ‫«کمتربرخوردارها» هم برای خرید لباس نو کمک می کنیم اما برای‬ ‫دو جامه دیگر چه می کنیم؟ نوروز پیام می دهد که هر سه راه نو کنید؛‬ ‫چون این روز‪ ،‬تنها روز لباس نو نیست‪.‬‬ ‫بیاموزیم که نه تنها به دل و اندیشه مان رختی نو بپوشانیم‪ ،‬بلکه‬ ‫بــا اخالق نیک‪ ،‬لبخندی روحیه بخش‪ ،‬کمک به همنوع‪ ،‬رفتن به راه‬ ‫تو گو به جای جنگ و جدل‪ ،‬مسئولیت پذیری در همه امور کاری و‬ ‫گف ‬ ‫شخصی و اجتماعی‪ ،‬احترام به همنوع و حفظ حرمت و کرامت انسانی‪،‬‬ ‫به نو شدن جامه ذهن و دل دیگران هم کمک کنیم‪.‬‬ ‫با نوروز‪ ،‬فصل نو اغاز می شود‪ .‬شروع تابستان و پاییز و زمستان را‬ ‫جشــن نمی گیریم اما بهار حکایتی دیگر است‪ .‬این که هر سال روزها‬ ‫سپری می شــوند و در اخر زمســتان‪ ،‬به اول بهار و نوروز می رسیم‪،‬‬ ‫گردونه ای تکراری است که از یک سو «گذر» عمر را نشان می دهد و از‬ ‫سوی دیگر نویدبخش یک «گذار» است‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬از این منظر‪ ،‬تکرار فصل ها و تکرار فرارسیدن سال نو و تکرار‬ ‫نوروز‪ ،‬دو پیام می دهد؛ از سویی می گوید عمر ما در حال گذر است اما‬ ‫این گذر و این تکرار‪ ،‬رسم درست «زندگی» نیست؛ تکرار و عبور‪ ،‬فقط‬ ‫جبر «زمان» است؛ رسم زندگی ان است که تکرارها را به فصلی نو گره‬ ‫پس هر زمستان‪ ،‬بهاری تازه بیافرینیم‪ .‬جز این باشد‪ ،‬فقط‬ ‫بزنیم و از ِ‬ ‫«زنده» مانده ایم و «زندگی» نکرده ایم‪.‬‬ ‫پیام دیگر تکرار نوروز و نو شدن دوباره طبیعت‪ ،‬همان است که همه‬ ‫ان را می دانیم اما کمتر به ان می اندیشیم‪« .‬معاد» وعده ای از وعده های‬ ‫اس ل َِی ْوم َّل َریْ َب فِی ِه ا ِ َّن اهللَ الَ‬ ‫«رب َّ َنا اِن َ َ‬ ‫ّک َجام ُِع ال َّن ِ‬ ‫افرینش انسان است‪َ .‬‬ ‫یُ ْخل ُِفالْمِی َعا َد»‪...‬‬ ‫و چــه خوش گفت مرحوم دکتر شــریعتی که درباره نوروز‬ ‫بسیار گفته اند و بســیار شنیده اید‪ ،‬پس به تکرار نیازی نیست؟‬ ‫چرا هســت‪ .‬مگر نوروز را خود مکرر نمی کنید؟ پس ســخن از‬ ‫نوروز را نیز مکرر بشنوید‪...‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اتفاقاتی که ایران و جهان را در سال‬ ‫‪۲۰۱۵‬میالدی و‪1394‬شمسی تکان داد‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫نشریه صنایع همگن پالستیک سعی کرده اســت به برخی از مهم ترین رخدادهای سال ‪ 2015‬میالدی و همچنین‬ ‫‪ 1394‬شمســی با نگاهی به مســائل داخلی و همچنین جهان بپردازد‪ .‬بدون شک سال ‪ 1394‬هجری شمسی برای‬ ‫ایران و ایرانیان پر از اتفاقات متفاوت بود‪ .‬شــاید مهم ترین این اتفاقات روزهای پر هیجان و استرس زای ماراتن‬ ‫برجام و توافق هسته ای باشــد‪ .‬روزهایی که تیم هســته ایی ایران با اقتدار توانست بسیاری از تحریم های یک‬ ‫طرفه ایی که علیه ایران وضع شده بود را لغو کند و اکنون ایران وارد فضای جدید همراه با سیل عظیم قراردادها‬ ‫مواجه شده است‪ .‬و اما جهان روزهای پر تنش و ملتهبی را پشت سر گذاشت از بی پناهی مهاجران سوری گرفته‬ ‫تا حمالت وحشــیانه داعش به کوبانی و قلب اروپا که شاید تاثیرگذارترین حمالت اخیر‪ ،‬حمله به پاریس باشد‪.‬‬ ‫درســت پس از حمالت داعش در پاریس بود که انگلســتان روند پیوستن به ائتالف هوایی امریکا و متحدانش‬ ‫علیه داعش را اغاز کرد و فرانســه نیز بر شدت حمالت خود در سوریه افزود‪ .‬اما به طور قطع هیچ یک از این‬ ‫سیاستمداران از خود نپرسیدند مگر پیدایش داعش حاصل چیزی به جز مداخله نظامی بی مورد امریکا در عراق‬ ‫بوده است؟ سوالی که پاسخش می تواند راه حل مناسبی برای خروج از بحران در عراق‪ ،‬سوریه و یمن باشد‪ .‬در‬ ‫ادامه نگاهی می اندازیم به این اتفاقات‪.‬‬ ‫«توافق هسته ای ایران»‬ ‫بی شک مهم ترین خبر سال ‪ 2015‬میالدی و ‪ 1394‬شمسی‪ ،‬مهر پایان بر سیزده سال مناقشه هسته ای میان ایران و قدرت های‬ ‫جهانی و توافقی که روز چهاردهم جوالی (‪ 23‬تیر) بدســت امد‪،‬اختصاص دارد‪ .‬انتظارات طرفین در این توافق تاریخی در سندی‬ ‫به نام برجام (برنامه جامع اقدام مشــترک) ثبت شــد و چند روز پس از ان شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی امریکا‬ ‫در خصوص جمع بندی مذاکرات ایران و گروه ‪ 5+1‬را به اتفاق اراء تصویب کرد‪ .‬تمامی ‪ 15‬عضو این شورا به قطعنامه رای مثبت‬ ‫دادند و مخالفت هایی هم که از ســوی جمهوری خواهان صورت گرفت‪ ،‬بی نتیجه ماند‪ .‬اما در داخل‪ ،‬تنش ها بین مخالفان و دولت‬ ‫در طول مذاکرات باال گرفت‪ .‬در جریان اســتقبال از تیم مذاکره کننده عده ای با دســته گل در فرودگاه حاضر شده بودند و پس از‬ ‫گفت وگوی تلفنی روحانی و اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تعداد دیگری به سمت خودروی رئیس جمهور کفش پرت‬ ‫کردند‪ .‬در این میان نقش تیم هســته ایی ایران به خصوص شخص محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امورخارجه‪ ،‬بسیار پررنگ بود تا جایی‬ ‫که پس از توافقات در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به طور ویژه تقدیر به عمل امد‬ ‫و به وی لقب " قهرمان دیپلماسی ایران" داده شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫شادی و ابراز رضایتمندی مردم در خیابان بعد از اعالم توافق هسته ای‬ ‫پس از قرائت بیانیه مشــترک ایران و ‪ 5+1‬در دانشــگاه لوزان‪ ،‬برخی از تهرانی ها برای قدردانی از تیم مذاکره کننده کشــورمان با‬ ‫حضور در خیابان ها‪ ،‬رضایت و شادی خود را از نتیجه این تالش ها اعالم کردند‪ .‬جمعی از مردم در خیابان های مختلف پایتخت از‬ ‫جمله خیابان ســی تیر( مقابل وزارت خارجه) و خیایان ولیعصر حضور یافته و به شــادی پرداختند و حمایت خود را از نتیجه این‬ ‫مذاکرات اعالم کردند‪.‬‬ ‫لغو روادید برای سفرکنندگان به ایران‬ ‫نشست شورای حکام به ریاست «یوکیا‬ ‫امانو» دبیرکل اژانس انرژی اتمی‬ ‫در ادامه شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬روز‬ ‫‪ 15‬دسامبر (‪ 25‬اذرماه) به اتفاق اراء قطعنامه پیشنهادی‬ ‫گروه ‪ 5+1‬درباره پرونده ادعایی موســوم به «ابعاد نظامی‬ ‫احتمالی» برنامه هســته ای ایران را تصویــب کرد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» (‪ )PMD‬بسته شد‬ ‫در حالی که امریــکا و هم پیمانان غربی اش با ادعای ابعاد‬ ‫نظامی احتمالی‪ ،‬ســال ها تحریم های سنگین را به مردم و‬ ‫دولت ایران تحمیل کردند‪.‬‬ ‫مخالفیــن امریکایی‬ ‫برجــام البتــه پــس‬ ‫از توافــق نیــز بیکار‬ ‫نماندنــد و تــا امروز‬ ‫چندین طرح با هدف‬ ‫گسترش تحریم ها را به‬ ‫تصویب رسانیده اند که‬ ‫ت اســتفاده‬ ‫جنجالی ترین مصوبه ان با ایجاد محدودی ‬ ‫از «لغو روادید» برای سفرکنندگان به ایران به اعتراض‬ ‫گسترده ایرانیان مقیم امریکا و همچنین اتحادیه اروپا‬ ‫انجامیده است‪ .‬بسیاری از تحلیلگران این طرح را نقض‬ ‫کننده برجام می دانند و ‪ 29‬ســفیر اروپایی در نامه ای‬ ‫سرگشــاده به ان اعتراض کرده اند‪ .‬اعتراض ها به این‬ ‫مصوبه کنگره که امضای کاخ سفید را هم در پایان دارد‬ ‫تا به انجا رســید که «جان کری» وزیرخارجه ایاالت‬ ‫متحده به «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان‬ ‫نامه نوشــت‪ .‬ظریف نیز در پاسخ ضمنی به نامه کری‬ ‫تاکید کرد‪« :‬اینکه وزیر خارجه رسما اعالم کرده اجازه‬ ‫نمی دهد قانون جدید مانع برجام باشــد و از امکانات‬ ‫مندرج در خود قانون من جمله تصمیم بر عدم اجرای‬ ‫ان گفته‪ ،‬را باید منتظر بود و دید و نحوه اجرای قانون‬ ‫تعیین کننده این است که نقضی صورت گرفته یا نه»‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تصویب کلیات طرح برجام در مجلس شورای اسالمی و حواشی ان‬ ‫تنش ها بیــن مخالفان و دولت‬ ‫در طول مذاکــرات باال گرفت‪ .‬این‬ ‫تنش هــا در طول ماه هــای بعد از‬ ‫توافــق و در جریان ادامه مذاکرات‬ ‫ادامــه یافــت تا جایــی که طیف‬ ‫جدیــدی از منتقــدان و مخالفان‬ ‫بــا عنــوان «دلواپســان» در بین‬ ‫جریان های سیاسی ایران شناخته‬ ‫شــدند‪.‬دولت امریکا نیز منتقدان‬ ‫سرسختی در مسیر تصویب برجام‬ ‫داشت‪ .‬باراک اوباما در تالش برای‬ ‫اقناع مخالفانش برای پذیرش متن‬ ‫توافق نامه گفت‪ :‬اگر گزینه‪‎‬ای وجود‬ ‫داشــت که این امــکان را بوجود‬ ‫بیاوریم که تک تک پیچ و مهره‪‎‬های‬ ‫برنامه هســته‪‎‬ای انها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‪‎‬ای ایران را ک ً‬ ‫ال از بین ببریم تا در نتیجه قابلیت‪‎‬های نظامی‬ ‫ان را هم نداشــته باشــند‪ ،‬ان را انتخاب می‪‎‬کردم‪.‬در ایران نیز مجلس شورای اسالمی کمیسیونی برای بررسی برجام تشکیل‬ ‫داد که ‪ 40‬روز متن توافق را بررسی کردند‪ .‬در پایان بررسی ها و در جلسه علنی مجلس برای تصویب کلیات طرح برجام اوج‬ ‫مخالفت های مخالفان به نمایش گذاشته شد‪ .‬علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی که به نمایندگی از دولت در مجلس‬ ‫ســخن می گفت در صحن علنی اعالم کرد‪« :‬یکی از افراد در همین مجلس قســم جالله می خورد و به من می گوید روی تو‬ ‫ســیمان می ریزیم و می کشیمت‪ ».‬البته این اظهارات در روزهای بعد واکنش های دامنه داری را به دنبال داشت‪.‬در جریان این‬ ‫نشســت پر تنش دو نماینده منتقد در پی عارضه قلبی راهی اورژانس شــدند‪ .‬تعدادی از مخالفان تصویب طرح را مخالف نظر‬ ‫مقام معظم رهبری و خالف اقتدار ایران می دانستند‪.‬‬ ‫بازگشایی سفارت انگلستان‬ ‫در تهران پس از چهار سال‬ ‫قطع روابط دیپلماتیک‬ ‫تمهیدات ایــران برای صدور‬ ‫ویــزای فرودگاهی ســی روزه و‬ ‫بازگشایی ســفارت انگلستان در‬ ‫تهران در ‪ 23‬اوت ‪ 2015‬از جمله‬ ‫اخبار مهم سال ‪ 1394‬بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫فاجعه منا در ‪ ۲‬مهر ‪۱۳۹۴‬‬ ‫فاجعــه منا در ‪ ۲‬مهر ‪ ۱۳۹۴‬برابر با ‪ ۲۴‬ســپتامبر ‪ ۲۰۱۵‬میالدی و ‪ ۱۰‬ذیحجه‬ ‫‪ ۱۴۳۶‬قمری همزمان با عید قربان در مراســم رمی جمرات در منطقه منا‪،‬شهر مکه‪،‬‬ ‫عربســتان ســعودی رخ داد‪ .‬تعداد جانباختگان ایرانی در ایــن حادثه ‪ ۴۶۴‬نفر اعالم‬ ‫شــدکه تمامی مفقودان حادثه تا تاریخ ‪ ۱۶‬دی ‪ ۱۳۹۴‬شناســایی شدند و ‪ ۴۲‬قربانی‬ ‫دیگر در قبورالشهدای مکه دفن شده اند‪.‬در پی این حادثه‪ ۳ ،‬روز عزای عمومی توسط‬ ‫رهبر معظم انقالب در ایران اعالم شــد‪ .‬این فاجعه ســبب تجمع اعتراض امیز مردم‬ ‫تهران مقابل سفارت عربستان شد‪.‬‬ ‫حمله به سفارت عربستان در تهران در‬ ‫پی اعتراض به اعدام شیخ نمر‪ ،‬قطع روابط‬ ‫دیپلماتیک ایران و عربستان‬ ‫اعــدام شــیخ نمر باقر النمــر روحانی شــیعه مخالف‬ ‫حکومت عربستان سعودی خشم شیعیان را در کشورهای‬ ‫مختلف از جمله ایران برانگیخت‪.‬معترضان به اعدام شــیخ‬ ‫نمر به سفارت عربستان ســعودی در تهران حمله کردند‬ ‫و با اتش زدن بخش هایی از ســاختمان سفارت به برخی‬ ‫دفاتر ان اســیب وارد کردند‪ .‬در مشــهد نیز معترضان به‬ ‫کنســولگری عربســتان حمله کردند‪ .‬عربستان سعودی‬ ‫اعــام کرد که روابط دیپلماتیک بــا ایران را قطع کرده و‬ ‫از همه دیپلمات های ایرانی خواســت تا عربستان را ترک‬ ‫کنند‪.‬وزیر خارجه عربســتان در ادامه مدعی شد‪ :‬حکومت‬ ‫ایران کارنامــه طوالنی در تجاوز به هیات های دیپلماتیک‬ ‫دارد‪ .‬وی همچنین اعالم کرد که روابط دیپلماتیک خود با‬ ‫ایران را قطع کرده و از هیات دیپلماسی ایران خواست تا‬ ‫ظرف ‪ ۴۸‬ساعت خاک این کشور را ترک کنند‪.‬‬ ‫رفت و امد هیات های تجاری صنعت‬ ‫خودرو را به چه سمتی می برد؟‬ ‫شاید به جرات بتوان گفت صنعت خودروسازی‬ ‫ایران بدترین سال را پشت سر گذاشت‪ .‬قیمت باال‬ ‫و کیفیت پایین دو دلیل عمده اعتراضات مردمی و‬ ‫تشکیل کمپین های ضد خرید خودرو وطنی بود‪ .‬اما‬ ‫امروز و با توجه به برداشــته شدن تحریم ها به نظر‬ ‫می رســد صنایع خودروســازی ایران با چالش های‬ ‫جدیــدی روبرو شده اند‪.‬نقشــه همــکاری ایران با‬ ‫کشــورهای اماده به همــکاری در صنعت خودرو‬ ‫هنوز کامل ترســیم نشده اســت‪ .‬اما جریان مثبت‬ ‫روابط تجاری پــس از نتیجه مذاکرات هســته ای‬ ‫بسیاری از کشورها را برای همکاری با خودروسازان‬ ‫ایرانی راغب کرده اســت به طــوری که این روزها‬ ‫تراکم هیات های تجاری اروپایی و امریکایی انتخاب‬ ‫قطعی شــریک جدید را برای خودروسازان سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایتالیا و فرانسه نخستین سفرهای اروپایی دکتر روحانی پس از توافق هسته ای‬ ‫رییــس جمهور بالفاصله بعد از اجرای برجام و رفع تحریم‬ ‫ها‪ ،‬ایتالیا و فرانسه را به عنوان اولین مقصد سفر خود به اروپا‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬ســفری که در قالب یک هیئــت بلندپایه ‪۱۵۰‬‬ ‫نفری متشکل از دو معاون رییس جمهور‪ ۹ ،‬وزیر‪ ،‬و تعدادی از‬ ‫معاونانشان و حدود ‪ ۹۰‬چهره اقتصادی و کارافرین انجام شد‬ ‫تا عزم جزم ایران برای اغاز فصل جدیدی از مناسبات سیاسی‬ ‫و اقتصــادی با جهان بعد از رفع تحریم هــا و اجرای برجام را‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۱۴‬ســند همکاری به ارزش‪ ۲۰‬میلیارد یورو با‬ ‫ایتالیا‬ ‫اما یکی از مهم ترین بخش های ســفر رییس جمهور وقتی‬ ‫بود که به امضای ‪ ۱۴‬سند همکاری رسید‪ .‬ایتالیا که در تالش‬ ‫است با باز شــدن دروازه های بازار ایران در دوران پساتحریم‪،‬‬ ‫برای بهره برداری از فرصت ها به ســرعت وارد عمل شــود‪ ،‬در‬ ‫ســفر رییس جمهور بــه رم توافق هایی بــه ارزش حدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد یورو (‪ ۲۲‬میلیارد دالر) با ایران امضا کرد‪ .‬این توافق ها‬ ‫که صنایــع مختلــف از گاز طبیعی تا راه اهن پرســرعت را‬ ‫دربرمی گیرند پس از دیدار میان حجت االسالم حسن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهور کشــور و ماتئو رنتســی‪ ،‬نخست وزیر ایتالیا در‬ ‫مراسمی در رم به امضا رسیدند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دیدار با رهبر کاتولیک های جهان بعد از ‪ ۱۶‬سال‬ ‫ســفر روحانی که ابتدا با دیدار با رییس جمهور ایتالیا در رم اغاز‬ ‫شــد با دیدار با پاپ فرانسیس خاتمه یافت‪ .‬کسی که تالش می کند‬ ‫روابط میان مذاهب از جمله اســام و مسیحیت را تقویت کند‪ .‬پاپ‬ ‫فرانسیس در دیداری ‪ ۴۰‬دقیقه ای با حسن روحانی در کشور واتیکان‬ ‫که در قلب شهر رم قرار دارد‪ ،‬ازاو خواست تا ایران تالش های خود را‬ ‫برای حل و فصل سیاسی مسائل خاورمیانه عملی کند‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۲۰‬سندهمکاری به ارزش ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫یورو با فرانسه‬ ‫اما شاید مهم ترین بخش سفر رییس جمهور‬ ‫به فرانســه انجا بود که منجر به امضای ‪ ۲۰‬سند‬ ‫همکاری میان ایران و فرانســه شد‪ .‬قراردادهایی‬ ‫بــه ارزش حدود ‪ ۳۰‬میلیارد یــورو (‪ ۳۳‬میلیارد‬ ‫دالر) امضا شد که شــامل توافق های همکاری با‬ ‫شــرکت های پژوســیتروئن‪ ،‬ایرباس و توتال بود‪.‬‬ ‫توافق بــرای خرید ‪ ۱۱۴‬هواپیمای مســافربری‬ ‫تجاری بــا ایرباس‪ ،‬توافق برای توســعه فرودگاه ‬ ‫امام خمینی(ره) با شــرکت ‪ ، ADP‬توافق برای‬ ‫طراحی و ســاخت ترمینال هــای جدید فرودگاه‬ ‫شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه شهید بهشتی‬ ‫اصفهان‪،‬توافق دریایی برای همکاری در زمینه راه‬ ‫و پایانه های خطوط کشــتیرانی‪ ،‬یادداشت تفاهم‬ ‫همــکاری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشکی با شرکت سانوفی‪ ،‬امضای توافق نفتی با‬ ‫کمپانی توتال از جمله این قراردادها بود‪.‬‬ ‫نگاهی به رخدادهای جهان‬ ‫حمالت وحشیانه داعش به کوبانی‬ ‫داعش در سال ‪ ۲۰۱۵‬بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی‬ ‫را به مردم سوریه و عراق وارد کرد‪ .‬شهر ُکرد نشین کوبانی ‪۱۲‬‬ ‫مارس صحنه شدیدترین درگیری ها میان نیروهای پیشمرگه‬ ‫ُکرد و تروریست های داعش بود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫درد مهاجران سوری‬ ‫بحــران مهاجران دیگر موضوع مورد عالقه ی جامعه مجازی‬ ‫بوده اســت‪ .‬جنگ داخلی ســوریه تبعاتی ناخوشایند به همراه‬ ‫داشــت‪ .‬تبعاتی که اگرچه در خط مقدم‪ ،‬زندگی مردم سوریه و‬ ‫تمامیت ارضی این کشــور را هدف قرار داد‪ ،‬اما جامعه ی جهانی‬ ‫را نیز بی نصیب باقی نگذاشــت‪ .‬درگیری های داخلی ســوریه تا‬ ‫اینجا باعث کشته شدن هزاران انسان بی گناه و بی خانمان شدن‬ ‫بسیاری دیگر شده است‪.‬‬ ‫شهرها یکی پس از دیگری از بین رفته و ساکنان اوار ه شده ی‬ ‫انها در جستجوی امنیت و استفاده از حداقل های زندگی‪ ،‬بار سفر‬ ‫بسته و به کشورهای مجاور فرار می کنند‪ .‬اما موج مهاجرت از سوریه‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬کشــورهای همسایه نیز دیگر توان پذیرایی از‬ ‫تعداد بیشتر مهاجران را نداشته و رفته رفته دامنه ی این وضعیت‬ ‫به اروپا کشــیده شد‪ .‬در ماه اوریل ســال‪ ۵ ،۲۰۱۵‬کشتی حامل‬ ‫مهاجران که عازم اروپا بودند‪ ،‬در دریای مدیترانه غرق شدند‪.‬‬ ‫در مقدونیه‪ ،‬پرتغال‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬ایرلند و بریتانیا جســتجوهای‬ ‫بیش تری نســبت به سایر کشــورها را در این مورد انجام شده‬ ‫است‪ .‬در دوم سپتامبر سال جاری‪ ،‬جسد کودک دو ساله سوری‬ ‫"ایالن کردی" (‪ )Aylan Kurdi‬در ســواحل شــهر "بُدروم"‬ ‫ترکیه کشف شــد‪ .‬تصویری دلخراش از معصومیتی خاموش و‬ ‫از دســت رفته که جهان را با پیامدهای ناگوار بحران سوریه و‬ ‫وضعیت اسفبار پناهندگان این کشور مواجه کرده و انها را وادار‬ ‫به تامل نمود‪ .‬این کودک معصوم اگر چه عمری کوتاه داشــت‪،‬‬ ‫ولی در جهان مجازی بســیار مورد توجه قرار گرفته و طالیه دار‬ ‫فریاد توام با درد و رنج دیگر کودکان سوری شد‪.‬‬ ‫در حالی که کشورهایی همچون المان و یونان مرزهای خود‬ ‫را گشــوده و پناهندگان سوری را پذیرفتند‪ ،‬کشورهای بریتانیا‪،‬‬ ‫امریکا و دیگر کشورهای جهان‪ ،‬تنها شاهد افزایش امار جستجو‬ ‫در این مورد بوده اند‪.‬‬ ‫خون بارترین روز پاریس‬ ‫حمله ی تروریســتی پاریس در ماه نوامبر‪ ،‬در صدر اخبار جهان بوده و بیشــترین امار جســتجوهای اینترنتی را معطوف خود‬ ‫نمود‪ .‬روز جمعه ‪ ۱۳‬نوامبر یک تئاتر‪ ،‬رستوران‪ ،‬استادیوم و کافه در عروس شهرهای جهان پاریس‪ ،‬روزی خون بار را تجربه کردند‪.‬‬ ‫تروریست های مسلح وابسته به گروه داعش‪ ،‬در حمله هایی هماهنگی و برنامه ریزی شده به این مکان ها یورش برده و موجی از ترس‪ ،‬وحشت‬ ‫و حیرت را در میان ساکنان شهر پاریس به راه انداختند‪.‬لمس لحظاتی که تا پیش از این بسیاری از شهروندان پاریسی هیچ تصوری در مورد ان‬ ‫نداشتند‪ .‬بیم و امید‪ ،‬نگرانی در مورد عزیزان و سوگ در مرگ کشته شدگان‪ ،‬تمام ان چیزی بود که در ان روز فراموش نشدنی بر فضای شهر حاکم‬ ‫بود‪.‬گفته می شود این حمالت هماهنگ‪ ،‬مرگ بارترین رویدادی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تجربه کرده است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در ان روز‪ ،‬پاریس بیشترین امار جستجو در طول تاریخ گوگل را به خود اختصاص داد‪ .‬البته پیش تر نیز حمله ی تروریستی به دفتر روزنامه ی"‬ ‫چارلی ابدو"‪ ،‬از دیگر اخبار مورد توجه پیرامون کشور فرانسه بود‪.‬در این میان انچه حمله به پاریس را متمایز می کند خواست مقامات فرانسوی از‬ ‫سران کشورهای مختلف برای شرکت در راهپیمایی ضدتروریسم در پاریس بود که حاشیه های بسیاری هم داشت‪ .‬از راهپیمایی رهبران در خیابانی‬ ‫خالی و جدا از مردم گرفته تا «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در صف اول راهپیمایی ضد تروریستی خودنمایی میکرد!‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تنش بین روسیه و ترکیه‬ ‫روسیه سامانه موشکی ‪ 400-S‬را در سوریه مستقر کرد‬ ‫بخش های عمده شــهر رمادی‪ ،‬مرکز اســتان سنی نشین االنبار که در پی شکست بی سابقه نیروهای ارتش عراق در اواخر ماه می‬ ‫(اوایل خرداد ‪ )94‬به دست داعش افتاده بود‪ ،‬در واپسین روزهای دسامبر ‪ 2015‬با حمالت حساب شده ارتش عراق بازپس گرفته‬ ‫شــد‪ .‬این شــهر تنها ‪ 110‬کیلومتر با غرب بغداد فاصله دارد‪« .‬حیدرالعبادی» نخســت وزیر عراق ‪ 2016‬را سال پیروزی کامل بر‬ ‫داعش می داند‪ .‬در این میان نباید از کوس رســوایی سیاستمداران ترکیه که با خرید نفت از داعش یکی به نعل می زنند و یکی به‬ ‫میخ می کوبند بی تفاوت گذشــت‪ .‬پس از حمله ترکیه به جنگنده روســیه در خاک سوریه‪« ،‬والدیمیر پوتین» که مرد اهنین سال‬ ‫‪ 2015‬لقب گرفته اســت در ســخنرانی ساالنه اش در دومای روسیه تاکید کرد سیاســتمداران ترک به طور قطع از انچه در قبال‬ ‫جنگنده روس مرتکب شــدند پشــیمان خواهند شد‪ .‬از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه مدارکی مستند ارائه کرد که از خرید نفت‬ ‫داعش توســط ترکیه حکایت داشت‪ .‬اردوغان در واکنشی شــتابزده اعالم کرد «اگر ثابت شود ترکیه از داعش نفت خریده استعفا‬ ‫می دهم» چندی بعد کاخ سفید خرید بخشی از نفت داعش از سوی ترکیه را تایید کرد اما ظاهرا هنوز این تاییدیه به گوش اقای‬ ‫اردوغان نرســیده اســت! باید دید سال ‪ 2015‬برای روسیه و ناتو چه اتفاقاتی در استین دارد ولی انچه مسلم است اینکه حمله به‬ ‫جنگنده روس برای اردوغان بسیار بیشتر از انچه تصورش را می کرد هزینه در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫شکست ســنگین حزب کارگر در انتخابات سراسری‬ ‫انگلستان‬ ‫انتخابات سراســری پادشــاهی متحد انگلستان (انگلیس‪،‬‬ ‫ولز‪ ،‬اســکاتلند‪ ،‬ایرلند شــمالی) در هفتم مــاه می ‪،2015‬‬ ‫برگزار شــد و «دیوید کامرون» که رهبری حزب محافظه کار‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬با پیروزی حزب متبوعش بار دیگر در سمت‬ ‫نخســت وزیری ابقا شــد و به دیدار ملکه در کاخ باکینگهام‬ ‫رفت‪ .‬شکســت ســنگین حزب کارگر در انتخابات سراسری‬ ‫و کناره گیری «ا ِد میلیبند» از رهبری حزب موجب شــد در‬ ‫انچه از ان با عنوان «زلزله سیاســی» یاد می شــود‪« ،‬جرمی‬ ‫کوربیــن» سیاســتمدار جنجالی انگلیســی که بــا انتقادات‬ ‫صریحش از دخالت انگلســتان در جنگ عــراق‪ ،‬مخالفت با‬ ‫دنباله روی از سیاست های کاخ سفید‪ ،‬باورهای ضد پادشاهی‬ ‫‪28‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫و مواضع ضدصهیونیســتی شهره است روز ‪ 12‬سپتامبر (‪21‬‬ ‫شــهریور) به رهبری حزب کارگر انگلســتان برگزیده شود‪.‬‬ ‫اقای نخســت وزیر هم البته پیروزی کوربین را با این کلمات‬ ‫تبریــک گفت‪« :‬اکنون حــزب کارگر تهدیــدی علیه امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬امنیت اقتصادی و امنیت خانواده های ماســت»‪.‬‬ ‫«جرمی کوربین» سکان هدایت حزب کارگر انگلستان را به‬ ‫دست گرفت‬ ‫از ســوی دیگر با روند اهســته رشــد اقتصادی و دورنمای‬ ‫برگزاری همه پرســی جدایی انگلســتان از اتحادیه اروپا تا ماه‬ ‫ژوئن ‪( 2016‬خرداد ‪ )95‬تحلیلگران اقتصادی نرخ برابری پوند‬ ‫انگلیس را دســتکم تا شش ماه اینده در برابری با ارز پایه دالر‪،‬‬ ‫بسیار ضعیف پیشبینی می کنند‪ .‬چشم انداز کاهش نرخ برابری‬ ‫برای پوند انگلیس‬ ‫انتخابات ‪ 2016‬ریاست جمهوری امریکا‬ ‫ســال اینده‪ ،‬امریکایی ها که ‪ 2015‬پرماجرا را با «جنگ ســتارگان» به پایان می برند‪ ،‬انتخابات سرنوشت ساز ریاست‬ ‫جمهوری را پیش رو دارند‪ .‬در حزب دموکرات «هیالری کلینتون» وزیر خارجه پیشین که پس از پاسخگویی به سواالت‬ ‫کنگره درباره حمله به ســفارت امریکا در لیبی در زمان وزارتش به تازگی از بحران افشای ایمیل های کاری اش سر بلند‬ ‫کرده با «برنی ساندرز» با گرایش های سوسیال دمکرات رقابت می کند‪.‬‬ ‫اما در حزب جمهوری خواه «دونالد ترامپ» میلیاردر خوشــگذران در حالی صدرنشــین اســت که به گفته موسسه‬ ‫«پولتی فکت» برنده جایزه دروغگوی ســال ‪ 2015‬هم شــده! بنا بر بررسی این موسسه ‪ 21‬درصد سخنان ترامپ کامال‬ ‫دروغ هســتند‪ .‬اظهارنظر جنجالی ترامپ درباره مسلمانان شــاید تنها کمی تندتر از همتایان جمهوری خواهش بود ولی‬ ‫با مخالفت های بســیار حتی از ســوی هم حزبی هایش مواجه شــد‪ .‬وی گفته بود باید از ورود مسلمانان به خاک امریکا‬ ‫جلوگیری کنیم و یک پایگاه داده از مسلمانان برای رهگیری سریع انان ایجاد نماییم‪.‬‬ ‫ترامپ همچنین در مخالفت با رقیب دموکراتش هیالری کلینتون چندان مودبانه رفتار نکرده با این حال هنوز هم‬ ‫نظرسنجی ها از پیشتازی وی در حزب جمهوری خواه خبر می دهند‪ .‬باید دید نوامبر ‪ 2016‬کاخ سفید به موهای طالیی‬ ‫ترامپ (که به طبیعی بودنشان تاکید دارد) مزین می شود یا توپ سیاست بین دموکرات ها دست به دست می شود؟ نتیجه‬ ‫هرچه باشد بی شک تاثیر بسیاری در سیاست های جهانی خواهد گذارد‪.‬‬ ‫اعتراض به نژادپرستی پلیس امریکا‬ ‫برگزاری مراسم سالمرگ «مایکل براون»‬ ‫چنــدان ارام برگزار نشــد‪ .‬مایکل براون‬ ‫نوجــوان امریکایی‪-‬افریقایی بود که در‬ ‫اوت ‪ 2014‬و در حالــی کــه کامال غیر‬ ‫مسلح بود از سوی پلیس فرگوسن هدف‬ ‫گلوله قرار گرفت و کشته شد‪ .‬مرگ وی‬ ‫در همان زمان نیز به اعتراضات گسترده‬ ‫علیه تبعیض نژادپرستانه و خشونت پلیس‬ ‫نسبت به شــهروندان سیاهپوست منجر‬ ‫شــده بود‪ .‬در ‪ 9‬اوت ‪ 2015‬بازهم پلیس‬ ‫روی معترضین اتش گشود و یک نوجوان‬ ‫سیاهپوست دیگر با نام «تایرون هریس»‬ ‫به سختی مجروح شــد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بیش از یکســال اعتراض شــهروندان به‬ ‫خشــونت پلیس ایاالت متحــده‪ ،‬تغییر‬ ‫رفتار چندانی از ســوی پلیس این کشور‬ ‫را در پی نداشته است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فولکس واگن زیر اتش‬ ‫و اما دنیای خودروســازان مطرح و بنام جهان نیز امســال شاهد‬ ‫رویدادهایی مهم بود‪ .‬اژانس حفاظت از محیط زیست امریکا‪ ،‬شرکت‬ ‫معروف فولکس واگن را متهم به دستکاری میزان االیندگی موتورهای‬ ‫ماشین های خود کرد‪.‬اخبار پیرامون این تقلب توجه کاربران اینترنت‬ ‫را به خود جلب کرد‪ .‬پرســش هایی در مورد این شرکت و نحوه ی باز‬ ‫پس فرستاندن خودروهای این شــرکت‪ ،‬از موضوعات مورد عالقه ی‬ ‫کاربران بود‪ .‬البته امسال دو کمپانی خودرو ساز دیگر یعنی "هیوندا"‬ ‫و "تاکاتــا" نیز به دلیل نقص های موجــود در خودروهای خود‪ ،‬برای‬ ‫بازگرداندن ماشــین های معیوب فراخوان دادنــد‪ .‬البته هیچ کدام به‬ ‫اندازه ی فولکس واگن مورد توجه جهانی قرار نگرفت‪ .‬المان‪ ،‬انگلستان‬ ‫و سوئیس امار جستجوی بیش تری را در این زمینه به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫فساد مالی فیفا‬ ‫ماجــرای دریافت رشــوه توســط‬ ‫فدراســیون جهانی فوتبــال فیفا‪ ،‬دیگر‬ ‫موضــوع مورد توجــه کاربــران دنیای‬ ‫مجازی درسال جاری بود‪ .‬اخبار دریافت‬ ‫رشوه توســط مقامات بلند مرتبه ی این‬ ‫فدراســیون‪ ،‬خیلی زود در سطح جهانی‬ ‫منتشــر شد‪ .‬کشورهای کویت‪ ،‬بحرین و‬ ‫کنگو‪ ،‬به ترتیب بیشــترین امار جستجو‬ ‫در ایــن رابطــه را به خــود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬همچنین به نظر می رســد‪ ،‬سپ‬ ‫بالتر‪Sepp Blatter‬رئیس فدراســیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬شخصیت ورزشــی مورد توجه‬ ‫ماه می سال ‪ ۲۰۱۵‬بوده است‪.‬‬ ‫سال سیاه نفت‬ ‫نفت سال ‪ 2015‬را خوب اغاز‬ ‫نکرد ولی پایانــی تا این اندازه‬ ‫تیره و تار نیز برای بســیاری از‬ ‫تحلیلگران طالی ســیاه دور از‬ ‫تصور بود‪ .‬به نظر می رسد روند‬ ‫نزولی نرخ جهانــی نفت خام‬ ‫که از نخســتین روزهای سال‬ ‫‪ 2015‬اغاز شــده بود در سال‬ ‫پیش رو همچنان ادامه یابد و‬ ‫پیامد تغییرات اقلیمی جهان و‬ ‫گرم شدن هوا‪ ،‬اینده پیش رو‬ ‫نویدبخش روزهایی خوش برای‬ ‫طالی سیاه نخواهد بود‪ .‬برخی‬ ‫پیش بینی هــا از کاهش بهای‬ ‫جهانی نفت خام تا بشــکه ای‬ ‫‪ 15‬دالر خبــر می دهند‪.‬روند‬ ‫نزولی بهای نفت خام در سال‬ ‫پیش رو ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ناهید هاشمی‪:‬‬ ‫فرهنگ جامعه نسبت به زنان کار افرین باید تغییر کند‬ ‫می خواهم در سال ‪ 95‬محصوالتمان را در بازارببینم‬ ‫اگر جامعه‪ ،‬زنان کارافرین می خواهد باید نگرش ها و تربیت ها از بدو خانواده تغییر کند‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫برجام اجرا شد‪ .‬تمام فعالین اقنصادی کشور از این حماسه ی تاریخی مسرورند‪.‬ایران پس از سال ها تحریم می تواند‬ ‫مانند دیگر کشورها خود را به جهان بیش از پیش ثابت کند‪ .‬حال اقتصاد‪ ،‬فعالیت و همت تمام مردم کشور را می طلبد‪.‬‬ ‫در این مسیر تمام مردان و زنان سهیم خواهند بود‪ .‬اما به راستی زنان کارافرین در رشد اقتصادی کشور تا چه میزان‬ ‫موثرند؟ در این راستا نشریه همگن پالستیک استان تهران گفت و گویی با خانم مهندس ناهید هاشمی‪ ،‬یکی از زنان‬ ‫فعال‪ ،‬پرامید‪ ،‬مثبت اندیش و بسترساز فعالیت های منجر به رشد اقتصادی کشور در خصوص فعالیت ها‪ ،‬اندیشه ها و‬ ‫اهداف وی ترتیب داده و در اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬ ‫ما را به چشم ِسر ببین‬ ‫ ‬ ‫ما را به چشم سر مبین‬ ‫کین جا سبک بال امدیم‬ ‫ ‬ ‫انجا بیا ما را ببین‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬لطفا خودتان را معرفی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫من ناهید هاشمی متولد ‪ 1341‬در شهر تهران‪ ،‬دارای مدرک‬ ‫فوق لیسانس تکنولوژی پالستیک از دانشگاه دارماشنات المان‬ ‫و ‪ MBA‬دانشــگاه صنعتی شریف هستم‪ .‬در حال حاضر مدیر‬ ‫عامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت پارس هرماس (ســهامی‬ ‫خاص) می باشم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬چگونه وارد بازار کار‬ ‫شدید؟‬ ‫در رشته ی تحصیلی ام در اخرین جلسه بعد از دفاع پایان نامه‪،‬‬ ‫کتابی تحت عنوان " چگونه یک مهندس مســتقل می شود " را‬ ‫به ما دادند و با این کتاب ‪ 70‬صفحه ای دانشــگاه خیلی ســاده‬ ‫این جسارت را به ما برای مستقل شدن داد‪ .‬در همان جلسه ی‬ ‫فارغ التحصیلــی از کارخانجــات امدنــد و در جلســات ‪B2B‬‬ ‫فارغ التحصیالن را اســتخدام کردند‪ .‬در ان زمان برای من قرعه‬ ‫به نام کورکاوتکس افتاد و یک سال در انجا دوره گذرانده و بعد‬ ‫اجازه ی کار را خودشان برای من گرفتند و به وطن بازگشتم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬از شرکت پارس هرماس‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪31‬‬ ‫برای ما بگویید‪.‬‬ ‫شــرکت پارس هرماس در سال ‪ 1381‬تاسیس شد‪ .‬مراحل‬ ‫تغییرات زیادی در زمینه ارایشــی ‪ -‬بهداشتی داشت و با پروانه‬ ‫صادره از اســتان البرز جهت تولید مایع ظرفشویی‪ ،‬شامپوهای‬ ‫مختلف‪ ،‬مایع دستشــویی و‪ ..‬شروع به کار کرد‪ .‬البته یک جواز‬ ‫طرح و توسعه هم در صنعت پالستیک داشت‪ .‬در ‪١٣٩٣/١٢/٢٧‬‬ ‫سهام شــرکت به من منتقل گردید و از اول اردیبهشت ‪١٣٩٤‬‬ ‫فعالیت را در حوزه های مختلف اغاز کردم‪ .‬بازسازی ها از جمله‬ ‫فعالســازی پروانه طرح و توسعه در صنعت پالستیک با استقرار‬ ‫نیرو و ماشــین االت و مواد اولیه و متخصص ها انجام شد‪ .‬امروز‬ ‫در پروانــه بهره برداری ما‪ ،‬بعد از بازدید از صنایع‪ ،‬ارایشــی –‬ ‫بهداشتی تجمیع شد و یک کامپلکس کوچک در رده ی متوسط‬ ‫ایجاد شــده که در نوع خودش فوق العاده چابک‪ ،‬قوی و فعال‬ ‫عمل می کند‪ .‬همچنین ازمایشــگاه بسیار قوی ایجاد کردم که‬ ‫اداره ی اســتاندارد پس از بازدید بــا ایراداتی که می گرفتند مرا‬ ‫بیشتر خوشــحال می کردند‪ .‬چون فکر می کردم که به تکمیل‬ ‫کار کمک می کند‪ .‬پس از رســیدن به مرحله اخر‪ ،‬ازمایشگاه و‬ ‫سالن های تولید و ساخت به قدری مورد تائید قرار گرفته بود که‬ ‫گفتند باید از ریاست اداره ی استاندارد هم برای بازدید تشریف‬ ‫بیاورند‪ .‬چندی پیش هم از استان البرز برای ارائه پروانه ساخت‬ ‫امدند و خوشــحالیم که پروانه ها را اصالح و تمدید کردیم‪ .‬برند‬ ‫جدید ما به نام میس انجل اســت که به زودی وارد بازار خواهد‬ ‫شد‪ .‬فرموالسیون های این تولید مخصوص خودمان است‪ .‬کپی‬ ‫از کسی نکرده ایم و ثبت و اختراع خود شرکت است‪ .‬همچنین‬ ‫ســعی می کنیم مواد اولیه جهت تولید این کار پایه های گیاهی‬ ‫داشته باشد‪ .‬بسته بندی های پالستیکی این کار هم توسط خود‬ ‫شرکت انجام خواهد شــد‪ .‬تولید و بسته بندی های مواد دارویی‬ ‫را هــم مانند ســابق انجام می دهیم‪ .‬تیم خوبــی برای این کار‬ ‫در حــال فعالیت و فضای خوبی ایجاد شــده اســت‪ .‬فردی که‬ ‫در بخش فرموالسیون ما مشــغول است ‪ 20‬سال سابقه کاری‬ ‫دارد‪ .‬در بخــش کنترل کیفی ازمایشــگاه دوره هایی گذرانده و‬ ‫مدارج دریافت شــده اســت‪ .‬به جز دو ازمون قابلیت برگزاری‬ ‫‪32‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫باقی ازمون ها را داریم و به زودی به عنوان ازمایشــگاه رفرنس‬ ‫در استان معرفی خواهیم شد‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪ :‬به طــور کلی چه‬ ‫برند هایی از این شرکت وارد بازار خواهند شد؟‬ ‫برند میس انجل برای ارایشــی ‪ -‬بهداشتی‪ ،‬برند تیارا برای‬ ‫بسته بندی پالستیکی و برندهای دیگر که بعدها خواهم گفت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چرا به سمت تولیدات‬ ‫ارایشی ‪ -‬بهداشتی کشیده شدید؟‬ ‫من همیشه خواستار این بودم که محصول نهایی ام وارد بازار‬ ‫شود که بتوانم بازار را به درســتی بسنجم و ایده های خودم را‬ ‫اجرا کنم‪ .‬عمال چون نمایندگی شرکت گوستانبر المان را سال‬ ‫پیش برای ارایشی ‪ -‬بهداشتی گرفته بودم فکر کردم وقتی این‬ ‫دانش فنی که به عنوان پیشرو صنعت ‪ 65‬سال در اروپا جریان‬ ‫دارد‪ ،‬چرا امکان این جوینت ونچر را در اینده ما نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به همین علت این بستر را ایجاد کردم و این اتفاق هم به زودی‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬شرکت و ازمایشگاه‬ ‫شما کجا قرار دارد؟‬ ‫شــرکت ما یک ادرس بیشــتر ندارد و ان هم در شــهرک‬ ‫صنعتی اشتهارد قرار دارد که ازمایشگاه هم همان جا است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طبــق اطالعات من‪،‬‬ ‫خواهر شما هم در شــرکت خودتان مشغول به‬ ‫کار هســتند‪ .‬به تیمی کار کــردن تا چه میزان‬ ‫معتقدید؟‬ ‫خیلی زیاد‪ .‬در واقــع کار را فقط تیمی تعریف می کنم‪ .‬یک‬ ‫نفر گل می زند اما پاس کاری خیلی مهم است‪ .‬پردازش‪ ،‬فیلتر و‬ ‫کنترل کردن کار از دپارتمان های مختلف شرکت با نگرش های‬ ‫متفاوت بسیار مهم است‪ .‬این مسئله به بهبود کار کمک می کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬خانم هاشــمی بین‬ ‫کارمندانشــان با چه ویژگی هایی شناخته شده‬ ‫اند؟‬ ‫من فکر می کنم نیروها و همکاران سه گروه هستند‪:‬‬ ‫‪ -1‬گروهی که روح و جسمشان با سازمان است‪.‬‬ ‫‪ -2‬گروهی که روحشــان با ســازمان اســت و جسمشان با‬ ‫سازمان نیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬گروهی که جسمشــان با ســازمان اســت و روحشان با‬ ‫سازمان نیست‪.‬‬ ‫بهترین نیروها کسانی هستند که روح و جسمشان در سازمان‬ ‫است‪ .‬این افراد شور و اشتیاق باالیی دارند‪ .‬یعنی در واحدی که‬ ‫انتخاب شدند و شرح وظایف و امکان رشدی که برای انها فراهم‬ ‫می شود طبیعی اســت و من بیشتر روی این مورد کار می کنم‬ ‫و برای مشــاورین هم همکارانی را انتخاب می کنم که روحشان‬ ‫با ســازمان باشد‪ .‬فکر می کنم نیروهایی که با ما کار می کنند ( که‬ ‫خانه ی خودشان هم هست ) جزو گروه اول و مشاورین جزو گروه‬ ‫دوم حساب می شوند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در کل از کارمندان‬ ‫خود راضی هستید؟‬ ‫اگر راضی نباشــم حتی برای یک لحظه نــه من می توانم با‬ ‫ان هــا کار کنم و نه ان ها با من‪ .‬حتما یک جلســه ی کمیته ی‬ ‫انضباطــی خواهیم داشــت و کامال دربــاره ی جزئیات صحبت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬برای نیروهایی که در محل کارهای مختلف تربیت‬ ‫شــدند شــرح وظایف به طور صحیح منتقل نشده است و عمال‬ ‫نمی دانند ضعف هایشــان در کار تیمی کجاست و بیشتر مخفی‬ ‫کاری و روتوش کردن اطالعات و انتقال غیر شفاف را دارند و این‬ ‫سازمان را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجه به این مسئله‬ ‫که شما مدیر موفقی هستید‪ ،‬رفتار با کارمندان‬ ‫را چگونه تعریف و توصیه می کنید؟‬ ‫اول باید تشــخیص داد که انگیزه ی ان نیرو برای استخدام‬ ‫در شــرکت چیســت‪ .‬ایا مشــکل بیکاری یا اموزش است؟ یا‬ ‫شناخت توا ن ها و پتانسیل های شخصی خودشان؟ به چه حدی‬ ‫می خواهند برسند؟‬ ‫متناســب با شــرایط درونی و شــرایط احرازی که احتماال‬ ‫خواهند داشــت بایــد انتخاب ها صورت بگیرد‪ .‬مــا نمی توانیم‬ ‫نیرویی که از لحاظ فکری و روحی امادگی ندارد را اســتخدام‬ ‫کنیم‪ .‬چون حتی اگر بهترین حقوق وباالترین شــغل را هم به‬ ‫ان بدهیم محال اســت که بیشــتر از ‪ 6-3‬ماه دوام بیاورد‪ .‬این‬ ‫مســئله یک رابطه ی کامال دو طرفه اســت‪ .‬مدیریت من خیلی‬ ‫ریزبینانه است‪ .‬المانی ها معتقدند که شیطان در جزئیات نهفته‬ ‫است‪ .‬من به محض دیدن رفتار کسی حس می کنم که ان نیرو‬ ‫با ما هست یا خیر‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬عضو چه انجمن هایی‬ ‫هستید؟‬ ‫انجمن صنایع پالســتیک اســتان تهــران‪ ،‬انجمن صنایع‬ ‫پالســتیک اســتان البرز‪ ،‬انجمن ارایشــی – بهداشتی‪ ،‬دفتر‬ ‫تجیزات پزشکی تهران‪ ،‬بخش واردات وزارت بهداشت به عنوان‬ ‫نماینده‪ ،‬اتاق های بازرگانی ایران‪-‬المــان‪ ،‬اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی استان البرز و اتاق بازرگانی استان هسن المان‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ایا این حجم مشغله ی‬ ‫کاری در زندگی شخصی شــما تاثیری نداشته‬ ‫است؟‬ ‫من ســعی دارم رکورد بگیرم‪ .‬رکورد پتانسیل های ذهنی ام‬ ‫را کــه قبال کمتر با ان ها کار می کردم را به چالش می کشــم‪.‬‬ ‫هر چقدر جلوتر می روم و کار سریع تر پیش می رود رکوردهای‬ ‫جالب تری می گیرم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجــه به این که‬ ‫شما عضو انجمن های بسیاری هستید‪ ،‬عملکرد‬ ‫انجمن ها را به طور کلی چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫انجمن ها هنوز در جایگاه اصلی خود وارد عرصه نشده اند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یک شــکل ثبتی و فیزیکی و در حد انتقال ایمیل ها‬ ‫اســت‪ .‬مانند ژاپن و به خصوص المان که بعد از جنگ جهانی‬ ‫دوم تخریب شدند‪ ،‬نقش ‪ NGO‬ها بود که در ساختن کشورها‬ ‫به درستی کمک کردند‪ .‬کشور ما دیگر سرمایه ی انچنانی ندارد‪.‬‬ ‫قیمت نفت نازل اســت‪ .‬اگر ما اشتغال زایی توسط ‪ NGO‬ها را‬ ‫به شــکل تنه ی درخت ببینیم که تا به امــروز دولت نقش ان‬ ‫را داشــته‪ ،‬امروزه باید دولت نقش تصدی گری داشــته باشد و‬ ‫فقط نظارت و کنترل را انجام دهد‪ .‬این جا اســت که اتاق های‬ ‫بازرگانی دیده می شوند‪ .‬در حقیقت اتاق های بازرگانی نماینده ی‬ ‫انجمن ها هستند‪ .‬من فکر می کنم راه طوالنی در پیش داریم اما‬ ‫باید از یک جایی شــروع کرد و ان زمانی است که اکثر اشتغال‬ ‫زایی ها به عهده بخش خصوصی انجام شود‪ .‬حتی می توانم بگویم‬ ‫بخش اشــتغال زایی اصلی در رابطه با اموزشگاه ها و مشاغل در‬ ‫روستاها و شــهر های کوچک را فنی حرفه ای ها دارند‪ .‬جمعیت‬ ‫اصلی کشــور ما را فنی حرفه ای‪ ‎‬ها دارند‪ .‬یعنی عمال تلفیقی از‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و تعاون اســت‪ .‬انجمن ها باید در بحث های‬ ‫صادرات‪ ،‬کامال تدوین شده و گروهی عمل کرده و همچنین در‬ ‫شناسایی بازارهای هدف و اســتانداردهایی که ان ها دارند باید‬ ‫دقیق بوده و همچنین برای هدایت کردن این فضا اســتراتژی‬ ‫تعریف شده ای داشــته باشند‪ .‬باید گروهی فکر کنیم و گروهی‬ ‫رهبری کنیم‪ .‬هنوز اسامی در کشور ما خیلی بزرگتر از مفاهیم‬ ‫و پتانسیل اصلی ان ها است‪ .‬اگر ما دوباره به خودمان به عنوان‬ ‫یک ایرانی نگاه کنیم و خودمان را بهتر بســنجیم تک تک افراد‬ ‫کار خیلی مهمی می توانند انجام دهند‪ .‬هرچند اگر کوچک باشد‬ ‫تجمیع ان ها می تواند یک خروجی بزرگ داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چطور با انجمن همگن‬ ‫پالستیک اشنا شدید؟‬ ‫ایــن هدفی بــود در زمان اقای خاتمی کــه باید ‪ NGO‬ها‬ ‫تاســیس می شــدند‪ .‬ان زمان باالی ‪ NGO 400‬تاسیس شد‬ ‫که یکــی از بزرگترین ان ها انجمن صنایع همگن پالســتیک‬ ‫بود و خوشــبختانه هنوز ماندگار است‪ .‬با همکاری همه ی اعضا‬ ‫و حمایتی هایی کــه به خصوص از جانب اقــای ابویی از اداره‬ ‫وزارت صنایع و معادن اســتان تهران انجام شد‪ .‬من هم یکی از‬ ‫موسســین و در دوره دوم هم عضو هیئت مدیره بودم‪ .‬اما هدف‬ ‫خیلی واالتر از چیزی بود که می توانســت اجرا شود‪ .‬قرار بر این‬ ‫بود که پروانه های بهره بــرداری و موافقت ها از طریق انجمن ها‬ ‫صادر شــود‪ .‬اتفاقی که حتی در روسیه می افتد‪ .‬قرار بود وزارت‬ ‫صنایــع وظایفی را به انجمن ها منتقل کند که این اتفاقات هیچ‬ ‫وقت نیفتاد‪ .‬قرار بود برنامه ی طرح و توســعه ‪ 20‬ســاله را در‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ان زمان انجام دهند و بقیه وظایف به انجمن ها منتقل شــوند‪.‬‬ ‫مسیرهای خوبی طی نشد و اتفاقات خوبی هم نیفتاد‪.‬‬ ‫صنایع همگنپالستیک‪ :‬منظورتان این است که انجمن‬ ‫همگن پالستیک این مسیرها را به درستی طی نکرد؟‬ ‫خیر‪ .‬نمی توانســت در ان مسیرها قرار بگیرد‪ .‬چون حمایتی‬ ‫از ان ها نشده است‪ .‬همین که خودش را حفظ کرده بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شــما عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی انجمــن همگن هســتید‪ .‬برنامه های‬ ‫جشنواره برای سال بعد چگونه پیش می رود؟‬ ‫زمان زیــادی به برگــزاری جشــنواره نمانده اســت‪ .‬باید‬ ‫اسپانســر ها معرفی شــوند‪ .‬جناب اقای مهندس شهرابی‪ ،‬دبیر‬ ‫جشنواره‪ ،‬با تالش های فراوان ســعی کردند رایزنی هایی انجام‬ ‫بگیرد‪ .‬باید هیئت داوران فعالیتشــان را شروع کنند که حداقل‬ ‫‪ 4-3‬ماه زمان می برد‪ .‬نمایشــگاه ایران پالست ممکن است با‬ ‫استقبال باالی همکاران به علت تغییر زمانی مواجه نشود‪ .‬اما به‬ ‫هر ترتیب جشنواره باید طبق برنامه زمان بندی خودش محقق‬ ‫شود که کار بسیار دشواری است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طبق اطالعات من از‬ ‫شما در نمایشگاه زنان کار افرین قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این باره توضیح دهید‪.‬‬ ‫در ان نمایشــگاه از ‪ 100‬زن کار افرین تقدیر شــد که ‪30‬‬ ‫نفر از انها انتخاب شــدند و من هم جزو ان ‪ 30‬نفر بودم‪ .‬البته‬ ‫منتخبیــن در بخش های مختلفی بودند و من در بخش صنعت‬ ‫انتخاب شدم‪ .‬تندیس سیمرغ طالیی در بخش صنعت ارائه شد‬ ‫و بر اســاس ان برنامه ای مجددا در کتــاب خانه ی ملی برگزار‬ ‫می شود که متاسفانه من زمان شرکت در ان را ندارم‪ .‬کنفرانس‬ ‫بین المللــی زنان کار افرین با ســخنرانانی از یونــان‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانستان و مجارســتان برگزار شد‪ .‬فرهنگ پرورش‬ ‫دختــران از خانواده باید تغییر کنــد‪ .‬اگر جامعه زنان کارافرین‬ ‫می خواهد باید کال نگرش ها و تربیت ها از بدو خانواده تغییر کند‪.‬‬ ‫حمایت ها باید تا یک سنی باشد و بیشتر روی بحث اموزش کار‬ ‫کنند‪ .‬خیلی از قوانین کشــور مــا از لحاظ حقوقی موافق بحث‬ ‫کار افرینی نیست و تناقض های زیادی وجود دارد‪ .‬وقتی شاهد‬ ‫بــودن دو زن در محضر برابر یک مرد اســت و یا حتی قوانین‬ ‫ارث و مجوز خروج از کشور و ‪ ...‬هیچ کدام موافقتی با بحث کار‬ ‫افرینی زنان نــدارد‪ .‬امیدواریم قوانین هم تغییر کنند و در این‬ ‫جهت هماهنگ باشند‪ .‬در حال حاضر دانشگاه الزهرا این مسئله‬ ‫را مورد بررسی قرار می دهد‪ .‬دوره های تحصیلی مهارتی نه فقط‬ ‫اکادمی علمی بسیار مهم اســت‪ .‬این گونه که فارغ التحصیالن‬ ‫برای ادامه تحصیل عالقه نشــان می دهند شــاید به این معنی‬ ‫باشــد که می خواهند دیرتر وارد بازار کار شوند‪ .‬چون کشور ما‬ ‫یک کشــور تحقیقاتی نیســت که به این حجم فارغ التحصیالن‬ ‫مدرک دکترا یا حتی فوق لیســانس نیاز داشــته باشد‪ .‬ما باید‬ ‫تصمیــم بگیریم که تولید کننده ایم یا وارد کننده‪ ،‬مزیت های ما‬ ‫در کدام بخش و چه نوع صنعتی جزو مزیت های کشــور است‬ ‫تا متناســب ان تحصیالت دانشــگاهی را تعریــف کنیم‪ .‬نهایتا‬ ‫دوره های هنری که در بخش های مختلف ( هنرســتانی و خود‬ ‫‪34‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫دانشــکده ها ) باید برگزار شــود را حمایت کنیم‪ .‬به تنهایی اگر‬ ‫به بحث کار افرینی زنان نگاه کنیم شــاید دید جزیره ای باشد‪.‬‬ ‫اما اگر در اسکوپ وسیع تری بررســی کنیم زن الزامات زیادی‬ ‫در جامعه الزم دارد تا زنــان کار افرین واقعی به وجود بیایند و‬ ‫بتوانند مستمر ادامه پیدا کنند‪ .‬یعنی بتوانند بخش اشتغال زایی‬ ‫و کارافرینی شان را توســعه دهند‪ .‬این کار ابزارها‪ ،‬قوانین زیاد‪،‬‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬شرایط بسیاری الزم دارد‪ .‬البته جرقه های ان زده‬ ‫شــده و دومین نمایشگاه زنان کار افرین هم به دستور سازمان‬ ‫ملل برگزار شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬زیرساخت ها و ابزارها‬ ‫چه چیزهایی می توانند باشند؟‬ ‫فرهنگ جامعه نســبت به زنان کار افریــن باید تغییر کند‪.‬‬ ‫شــاید این وظیفه جامعه شناسان باشــد‪ .‬قوانین ما باید تغییر‬ ‫کنند‪ .‬باید نگرش خانواده ها به یک دختر مانند بازی با عروسک‬ ‫و وابسته بودن کامال تغییر کند‪ .‬اموزش به دختران ما باید تغییر‬ ‫کند و اجازه ی خالقیت‪ ،‬جســارت و تجربه کردن به ان ها داده‬ ‫شود‪ .‬حتی سفر کردن بحث مهمی است‪ .‬تفاوتی بین زن و مرد‬ ‫نیســت و اگر تفاوتی وجود دارد بین شخصیت های ان ها است‪.‬‬ ‫شاید بتوانم بگویم که زن کامل تر از مرد است‪ .‬چون خالق است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در صحبت ها به ایران‬ ‫پالست اشــاره کردید‪ .‬ایا تحریم ان کار درستی‬ ‫بود؟‬ ‫خیر به نظر من کار بســیار اشتباهی بود‪ .‬اگر به تاریخ ایران‬ ‫پالست دقت کنید متوجه می شوید که همزمان با اتفاقات مهم‬ ‫سیاسی دنیا است‪ .‬یعنی سال ‪ 1395‬سالی متفاوت است‪ .‬بنابراین‬ ‫نگرش هــای ما هم باید تغییر کند‪ .‬اگر به تاریخ نمایشــگاه های‬ ‫بزرگ دنیا مانند مکزیک‪ ،‬شیکاگو‪ ،‬ایران پالست‪ ،‬چایناپالست و‬ ‫میالن دقت کنیم متوجه یک تقویمی می شویم که تاریخش هر‬ ‫‪ 3‬سال یکبار تنظیم می شود‪ .‬به این علت که برخی غرفه گذاران‬ ‫بین المللی باید شرکت کنند‪ .‬انجمن ماشین سازان المان شرکت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در حقیقت تاریخ را کایدوســلدوف تعیین می کند‪.‬‬ ‫چون شــرکت کنندگان دیگر هم باید بتواننــد از نظر تقویمی‬ ‫شــرکت کنند‪ .‬بنابراین نگاه همکاران من که داخلی و ایرانیزه‬ ‫بود اشتباه اســت‪ .‬ما از این به بعد باید جهانی فکر کنیم‪ .‬چون‬ ‫ان هانمی توانند در یک زمان در چند کشور حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی و ترتیب ها خیلی مهم است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬طبق صحبت با دیگر‬ ‫همکاران شما و اعضای تشــکل ها و انجمن ها‪،‬‬ ‫مشــکل ان ها بی توجی شــرکت پتروشیمی به‬ ‫تشــکل ها در تصمیم گیری ها اســت‪ .‬ایا توقع‬ ‫همکاری در تصمیم گیری ها اشتباه است؟‬ ‫این مسئله تا حدودی درست اســت‪ .‬اما به عملکرد ضعیف‬ ‫انجمن ها باز می گردد‪ .‬شــاید از این مســئله درسی بگیریم که‬ ‫بایــد خیلی فعال تر از این ها عمل کنیم‪ .‬باید به قدری تاثیر گذار‬ ‫باشیم که بتوانیم این اتفاقات را پیشگیری کنیم‪ .‬بتوانیم جایگاه‬ ‫خودمان را قوی تر ارائه دهیم‪ .‬ما راه بسیار طوالنی در پیش داریم‪.‬‬ ‫البته ممکن اســت افراد زیادی هم اخرین لحظه تصمیمشان را‬ ‫عوض کنند‪ .‬شــرکت پارس هرماس هم که نمایندگی شــرکت‬ ‫استرودکس المان را دارد در ایران پالست شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬وضعیت پارس هرماس‬ ‫در دوران تحریم چگونه بود؟‬ ‫دوران تحریم شرایط خاص خودش را داشت‪ .‬مثال در شرکت‬ ‫قبلی‪ ،‬مــا باید موادی را از المان وارد می کردیم و این هم جزو‬ ‫تحریم ها و خیلی زمانبر بود و باید ما ها قبل سفارش می دادیم‪.‬‬ ‫خواب ســرمایه داشــتیم و مدیریت خیلی باالیی را می طلبید‪.‬‬ ‫خوشبختانه ان فضا تغییر کرده است و امیدوارم که کامال تغییر‬ ‫کند‪ .‬فضای بســیار ســختی بود‪ .‬صادرات خیلی مشکل بود‪ .‬ما‬ ‫صادرات داشــتیم اما بیشتر به کشور عراق و کشورهای اسیای‬ ‫میانه‪ .‬مشکالت بسیاری در بحث ‪SGS‬و بازرسی کاال داشتیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجــه به اجرایی‬ ‫شــدن برجام‪ ،‬از اهداف پارس هرماس و میزان‬ ‫پیشرفت این شرکت در سال اینده بگویید‪.‬‬ ‫اهداف شــرکت پارس هرماس ایجاد جایگاه خوب به عنوان‬ ‫هماهنگی صنعت پالستیک و صنعت ارایشی ‪ -‬بهداشتی با اروپا‬ ‫است و با تخصصی که من در این زمینه دارم می توانیم ارتباطی‬ ‫با نمایندگی های ماشین االت داشته باشیم‪ .‬تکنولوژی های برتر‬ ‫را وارد کشور کنیم‪ .‬پروژه های هایتک تری در کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫بتوانیم با کاهش هزینه ها بعد از جوینت ونچر های بوجود امده‪،‬‬ ‫کیفیــت را باالتر بــرده و قیمت را پایین تــر بیاوریم‪ .‬همچنین‬ ‫بتوانیــم در جهــت نهادینه کــردن این دانــش فنی در جهت‬ ‫اشتغال زایی و بومی سازی در کشورمان بکوشیم‪ .‬هدف استفاده‬ ‫مفید برای کشور است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با اجرایی شدن برجام‬ ‫رونق اقتصادی کشــور بســیار با سرعت پیش‬ ‫می رود‪ .‬رشد اقتصاد کشور در سال های اتی را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید‪.‬‬ ‫ما در حال حاضر در رکود شــدیدی هستیم‪ .‬حتی رکودی باالتر‬ ‫از زمان ‪ 1341-1330‬که در کشــور حاکم بود و فکر میکنم تا سال‬ ‫اینده (اردیبهشــت) هم این رکود ادامه پیدا کند‪ .‬اما در سال ‪1395‬‬ ‫رشد اقتصادی ‪ 8-6‬درصدی را طبق گفته ی اقای روحانی پیش بینی‬ ‫می کنم‪ .‬ســوئیفت ها و بانک ها باز شد و این خبر بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫شرکت ها ارام ارام اعتماد می کنند‪ .‬مشکل اصلی شرکت های خارجی‬ ‫انتخاب پارتنر های مناسب است‪ .‬چون اگر پارتنر مناسب انتخاب نکنند‬ ‫ممکن است که اطالعات اشتباهی به ان ها داده شود‪ .‬مشکل فعلی ما‬ ‫تدوین نشدن بروکراســی اداری از وزارتخانه است که باید به سرعت‬ ‫تدوین شــود‪ .‬وقتی یک کمپانی می خواهد پروژه ای را اجرا کند‪ ،‬باید‬ ‫دقیقا بداند دستور العمل های ان چیست و چه هزینه هایی را در بر دارد‬ ‫و چه نیروهایی الزم است و‪..‬‬ ‫باید به ســمت بروکراسی شــفاف برویم‪ .‬سیستم الترونیکی‬ ‫که وجود دارد خیلی به بحث سفارشــات کمک می کند‪ .‬در هر‬ ‫صــورت ضوابط جــای روابط را خواهند گرفت و شــرایط بهتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬ما هنوز در حد استاندارد نیستیم‪ .‬به تولیدکنندگان‬ ‫ما با دیدی که باید‪ ،‬نگاه نمی شود‪ .‬اگر در اروپا یک بیزینس پلن‬ ‫بانک پســند ( ســود ان باالی ‪ 48‬درصد تعریف شــده باشد )‬ ‫داشته باشید می توانید با اعتبار بانکی پروژه را تاسیس کرده و تا‬ ‫‪ 5‬سال ان را اجرا کنید‪ .‬اما در کشور ما کارخانه و ماشین االت‬ ‫خریداری‪ ،‬اســتانداردها و مجوزها گرفته می شود و باز هم بانک‬ ‫نمی تواند اعتماد کند و وثیقه می خواهد‪ .‬این مســائل ترمز های‬ ‫قوی هستند که در گشایش کار وجود دارد‪ .‬یکی از صنایعی که‬ ‫می تواند رشــد بسیاری داشته باشد قطعا صنعت توریسم است‪.‬‬ ‫باید برای جذب ان ها امکانات خوبی ایجاد کرد‪ .‬باید ارائه ی قوی‬ ‫از فرهنگ کشورمان و مقاومتی که در این ‪ 36‬سال کرد داشته‬ ‫باشیم‪ .‬دنیا در انتظار این است که چه چیزی از کشور ما خواهد‬ ‫دید‪ .‬جوانان زیبا و شاداب و سرحال بسیاری داریم که اماده به‬ ‫کار هستند‪ .‬درست است که مشکالتی وجود دارد‪ .‬ان ها تجربه‬ ‫و مهارت ندارند‪ ،‬اما زمینه های بسیاری خوبی دارند‪.‬‬ ‫در حالت کلی فضای بســیار خوبی اســت‪ .‬تقریبا می توانم‬ ‫بگویم که ایران ناشناخته است‪ .‬حتی در اروپا گمان می کنند که‬ ‫ایران همان عرب اســت‪ .‬اما با شنیدن گویش فارسی می گویند‬ ‫که چقدر هارمونی و گوش نواز اســت و متوجه می شــوند که‬ ‫چه فرهنگی پشــت این زبان خوابیده اســت‪ .‬من فکر می کنم‬ ‫کشور تجربه ی بسیار جالبی خواهد کرد‪ .‬وارد عرصه ی جدیدی‬ ‫می شــویم که باید با ارامش ضعف هایمان را اصالح کنیم‪ .‬باید‬ ‫کمال گرا باشیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬کالس های فن بیان در‬ ‫انجمن برگزار شده است‪ .‬چرا شما به اموزش و‬ ‫دقیق تر به اموزش فن بیان عالقه مند شــدید و‬ ‫در این کالس حضور پیدا کردید؟‬ ‫فن بیان یکی از ابزارهایی است که می تواند به من در حرفه ی‬ ‫فعلــی ام کمک زیادی کند‪ .‬زمانی پیــش می اید که یک دقیقه‬ ‫بیشــتر فرصت معرفی خود را در جلســات و مجامع بین المللی‬ ‫ندارید‪ .‬فن بیان بســیار کمک می کند چون یکی از مشکالت ما‬ ‫ایرانی ها طوالنی و پراکنده صحبت کردن اســت‪ .‬من هرچقدر‬ ‫بیشتر خودم را اصالح کنم بهتر خواهم شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ایا نتیجه ای هم در بر ‬ ‫داشته است؟‬ ‫بســیار به من کمک کرده اســت‪ .‬از اقــای امینی که این‬ ‫مدرسان را به ما معرفی کردند بسیار ممنونم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪ :‬در خصوص انجمن‬ ‫همگن صحبت کنیم‪ .‬با توجه به نزدیک شدن به‬ ‫زمان انتخابات اعضــای هیئت مدیره دوره بعد‪،‬‬ ‫نظر شما در رابطه با اعضای فعلی چیست؟‬ ‫فقط می توانــم بگویم ارادت خاصی بــه همکارانم در صنعت‬ ‫پالستیک طی ‪ 16‬سال همکاری تنگاتنگ دارم‪ .‬در انجمن فضای‬ ‫مثبت و مناسبی وجود دارد که می توان ان را گسترش داد‪ .‬افتخار‬ ‫می کنم که با این همکاران ارتباط نزدیک داشته و دارم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬کمــی از بحث کار و‬ ‫صنعــت فاصله بگیریم‪ .‬اوقــات فراغت خود را‬ ‫چگونه می گذارنید؟‬ ‫من به ســفر کردن عالقه دارم و بیشــتر اوقات فراغتم به سفر‬ ‫کردن‪ ،‬گفت و گو با همکاران‪ ،‬مطالعه و تا حدودی ورزش می گذرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬از عالیق خود برای‬ ‫ما بگویید‪.‬‬ ‫عالیق من شطرنج‪ ،‬دوچرخه سواری و ‪ ..‬است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪35‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خانم هاشمی به اجرای‬ ‫مناسبت ها و اعیاد کشور مانند عید نوروز تا چه‬ ‫میزان معتقد است؟‬ ‫اگر به فرهنگ ملی کشــور که در یونســکو ثبت شده است‬ ‫اشــاره کنم‪ 20 ،‬میراث ابنیــه و ‪ 10‬میراث معنوی در ان ثبت‬ ‫شده که یکی از ان ها نوروز است‪ .‬نوروز فقط برای کشور ایران و‬ ‫به نام ایران ثبت شده است‪ .‬هویت من در سه کلمه تعریف شده‬ ‫اســت‪ .‬هویت باستانی‪ ،‬هویت مذهبی و هویت مدرن‪ .‬شخصیت‬ ‫من تلفیقی از این سه موضوع است‪ .‬بنابراین بی نهایت به سنت ها‬ ‫اعتقاد دارم و این ســنت ها باید به درســتی برای ایندگان اجرا‬ ‫شــود‪ .‬باید به خانواده هم فکر کنیم‪ .‬اگر هرکسی خانواده ای در‬ ‫کارخانــه دارد‪ ،‬خانواده ای هم در خانه دارد که فعالیتش از انجا‬ ‫شکل می گیرد و یک کشــوری دارد که بدون ان هویت ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین من همانگونه که اینترنشــنال فکر می کنم‪ ،‬در کشورم‬ ‫کامال ملی و ســنتی‪ ،‬در جایگاه های مذهبی صحیح خودش هم‬ ‫مذهبی و جایی که باید مدرن باشم مدرن فکر می کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬اولین جایی که برای‬ ‫دید و بازدید نوروز تشریف می برید کجا است؟‬ ‫در این ایام ســه برنامه وجــود دارد‪ .‬یکی از ان ها کنفرانس‬ ‫برلین اســت‪ .‬به علت قوانین گمرکی و تعرفه ها باید در ســفر‬ ‫باشم‪ .‬سفر بعدی نمایشگاه عرب در زمینه دارویی است‪ .‬یک یا‬ ‫دو روز را برای جشــن با خانواده می گذارم و باقی ایام در سفر‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خاطره ی خوب و بد از‬ ‫سال ‪1394‬؟‬ ‫ساعت ‪ 2‬شــب که اقای ظریف پیام پســاتحریم را رسما‬ ‫اعــام کردند دقیقا یک ربع بعــد دو قرارداد برای من ایمیل‬ ‫‪36‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫شــد‪ .‬با خودم گفتم چقدر مسائل اقتصادی و کاری می تواند‬ ‫با سیاســت عجین باشــد‪ .‬همچنین طی جلســه ای در لیون‬ ‫اقای المانی االصلی که اولین شــرکت ســازنده تزریق دنیا را‬ ‫دارنــد ( من ان جا اولین دســتگاه تزریــق را که به صورت‬ ‫دســتی و هندلی بود دیدم) جمله ای به من گفت که همیشه‬ ‫در خاطرم خواهد ماند‪" :‬ما با سیاست مداران کاری نداریم و‬ ‫به ارتباط با کشورهای خاورمیانه ادامه می دهیم‪ .‬قضاوت های‬ ‫ما بر اســاس قضاوت های ان ها نیست و ایران را یک کشور با‬ ‫فرهنگ می دانیم"‪ .‬ســخنان او این نگاه را در ذهن من تجلی‬ ‫کرد که شــرکت ها می توانند کامال منفرد و مستقل به مسائل‬ ‫نگاه کنند‪.‬‬ ‫امــا در خصوص خاطره ی بد بگویم کــه برای من واژه هایی‬ ‫مانند ســختی و پلیدی تعریف نشــده اند‪ .‬هر اتفاقی که در روز‬ ‫برای من می افتد به شکل یک تجربه است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ارزوهای شما برای‬ ‫سال ‪ 1395‬چه خواهد بود؟‬ ‫ســالی شــاد و پرکارتر از امســال‪ .‬ســال ‪ 94‬ســال ایجاد‬ ‫زیرســاخت ها بود و در ســال ‪ 95‬می خواهــم محصوالت را در‬ ‫بازارها ببینم و بتوانیم در نمایشگاه ها موفق باشیم‪.‬‬ ‫چون من فکــر می کنم تجار صحیح ترین نماینده های یک‬ ‫کشور هســتند‪ .‬سیاست مداران ماندگار نیســتند و این تجار و‬ ‫تولیدکنندگان هستند که می مانند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬پیام تبریک ســال‬ ‫‪ 1395‬شما به اهالی صنعت پالستیک چیست؟‬ ‫به دنیایی کــه مردان عصا از کــور می دزدند‪ ،‬من از خوش‬ ‫خیالی در ان جا محبت جســت و جو می کنم‪ .‬مشکل فکرهای‬ ‫بسته این است‪ ،‬که دهانشان پیوسته باز است‪.‬‬ ‫سفر بهانه ای برای با هم بودن‬ ‫مکان های بکر ایران کجاست؟‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫ســال ‪ 1395‬هم از راه رســید‪ 365.‬روز دیگر از زندگی مان ورق خورد‪ .‬در این چند سال عمر گذرمان به کدام‬ ‫شــهر افتاد؟ جای جای وطن زیبای مان از شمال تا جنوبش ستودنی است‪ .‬قدم به قدمش تماشایی است‪ .‬شاید‬ ‫معرفی مکان های بکر ایران به عموم مردم امری عادی باشــد‪ .‬اما تمام این صفحات برای اهالی صنعت پالستیک‬ ‫با فکر پر شده اســت‪ .‬قطعا برای شما هم اتفاق افتاده است که کسی خاطرات خود را از سفرش تعریف کند و‬ ‫نام مکان های دیدنی ان برایتان نا اشنا باشد وبعد متوجه شده باشید که در ایران است‪ .‬سرزمینی پر از زیبایی‬ ‫و عماراتی برای یاداور شــدن تاریخ کهن ان‪ .‬یکایک صفحات را ورق بزنید‪ .‬حتی اگر فرصت سفر نداشته باشید‬ ‫حس حضور در مکان های معرفی شده به شما دست خواهد داد‪ .‬سفر شاید بهانه ای باشد برای خلوت کردن با‬ ‫خود‪ .‬یادمان نرود ایام نوروز به خودمان هم سر بزنیم‪.‬‬ ‫کلیسای مریم مقدس با تاریخچه ای عجیب‬ ‫کلیسای مریم مقدس که به ان کلیسای سور سور هم گفته‬ ‫می شود‪ ،‬یکی از دیدنی ترین بناهای تاریخی ایران است که برای‬ ‫دیدنش باید به اذربایجان غربی‪ ،‬شهرستان چالدران و روستای‬ ‫بارون بروید‪.‬‬ ‫از قدیمی های روستا که بپرسید‪ ،‬می گویند نام کلیسای مریم‬ ‫مقدس در ابتدا «کلیســای زور زور» بوده که به خاطر انکه در‬ ‫دوره ای تحت نظر هوانس یرز نقاش معروف به زورزورتسی‪ ،‬قرار‬ ‫داشته‪ ،‬به این نام معروف شده است‪.‬‬ ‫کلیســای مریم مقدس در کنار سد بارون در ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫ماکو و ‪ ۱۲‬کیلومتری شــمال غرب قره کلیســا قرار دارد‪ .‬بنای‬ ‫کلیســا به شکل صلیب اســت و گنبدی ‪ ۱۶‬ضلعی با ‪ ۴‬نورگیر‬ ‫دارد‪ .‬بــه غیر از نورگیرهای ســاق گنبــد ‪ ۴‬نورگیر در ‪ ۴‬دیوار‬ ‫بنا شده اســت‪ .‬تنها ورودی کلیسا از سمت غربی ان است‪.‬این‬ ‫کلیسا انقدر کوچک است که بیشتر به یک نمازخانه یا عبادتگاه‬ ‫شخصی می ماند‪ .‬تاریخ کلیسای سورسور وقتی مهم می شود که‬ ‫بدانیم قدمت ان به قرن ‪ 14‬میالدی می رســد و در ســال های‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬تا ‪ ۱۳۲۴‬میالدی توسط اسقف بسداچی زاکاریا ساخته‬ ‫شده اســت‪ .‬به همین دلیل هم هســت که کلیسای زورزور یا‬ ‫همان سور سور‪ ،‬در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد‪.‬‬ ‫کلیسای سورســور با سنگ های تراشیده شده در حجم های‬ ‫مختلف ســاخته و تزئین شده اســت و نمای ساده ای دارد‪ .‬اما‬ ‫پنجره ها و نورگیر ها که با ســتون های کاذبی به قوسی جناغی‬ ‫منتهی می شوند‪ ،‬تزییناتی روی خود دارند‪ .‬سنگ های این بنا به‬ ‫شــیوه ای تراشیده شده اند که هر دو بلوک سنگ‪ ،‬در هم چفت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫درباره این کلیسا‪ ،‬یک نکته جالب دیگر هم وجود دارد‪ .‬این‬ ‫کلیســا‪ ،‬از محل خود جا به جا شده اســت! این اتفاق در سال‬ ‫‪ 1367‬افتاد و دلیلش ان بود کــه در جریان احیای زمین های‬ ‫دشــت ماکو احتمال تخریب ساختمان کلیســا وجود داشت‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪37‬‬ ‫در ان زمان ســازمان میراث فرهنگی با‬ ‫هماهنگی خلیفه گری ارمنیان اذربایجان‬ ‫کلیســا را به مکانی امن منتقل کرد‪ .‬کار‬ ‫جا به جایی کلیسا ‪ 25‬روز طول کشید و‬ ‫سنگ به ســنگ این بنا درست به همان‬ ‫شکلی که از اول ساخته شده بود‪ ،‬منتقل‬ ‫شــد‪ .‬این بار اما ‪ 600‬متر دورتر و روی‬ ‫یــک برامدگی صخره ای کــه در حدود‬ ‫‪ ۱۱۰‬متر مرتفع تر از محل اولیه کلیســا‬ ‫بود‪ .‬پس از پایان عملیات جابه جایی هم‬ ‫لوح ســنگی که تهیه شــده بود بر دیوار‬ ‫کلیسا نصب شد‪.‬‬ ‫اشنایی با پل تاریخی ورسک‬ ‫پل ورسک در دره ورســک در روستای ورسک‪ ،‬واقع در ‪۴۵‬‬ ‫کیلومتری جنوب شهر زیراب و ‪ ۸۵‬کیلومتری شهر قائمشهر در‬ ‫محور فیروزکوه و در مسیر راه اهن شمال قرار دارد‪ .‬پل ورسک از‬ ‫شاهکارهای مهندسی زمان خویش به حساب می امده است‪ .‬این‬ ‫پل در زمان حکومت رضاشاه در ایران توسط المانی ها به رهبری‬ ‫سرمهندس اتریشی خود یعنی والتر اینگر ساخته شد‪.‬‬ ‫عظمت این پل که در واقع دو کوه عظیم و سخت را به یکدیگر‬ ‫اتصال می دهد ستودنی است‪.‬پل ورسک راه ارتباطی راه اهن سراسری‬ ‫شمال جنوب بوده که با شگفتی تمام و با ابزار االت بسیار ساده مانند‬ ‫دینامیت و دریل دستی ساخته شده بود و در ساخت ان از هیچ سازه‬ ‫فلزی استفاده نشده است‪ .‬پل ورسک در دوران جنگ جهانی دوم پل‬ ‫پیروزینامیدهمی شد‪.‬‬ ‫امروزه پل ورسک عالوه بر اهمیت ویژه در صنعت حمل و نقل‪ ،‬از‬ ‫جاذبه هایسیاحتیکشورنیزمحسوبمی شود‪.‬گفتهمی شودرضاشاه‬ ‫شخصا برای افتتاح این پل به سوادکوه همان زادگاه خویش امد و به‬ ‫دستور او سرمهندس اتریشی یعنی اینگر نیز موظف شد تا در هنگام‬ ‫عبور اولین قطار از روی پل زیر پل قرار گرفته تا در صورت تخریب‬ ‫این پل اولین شخص کشته شده از این حادثه خود او باشد‪.‬ورسک‬ ‫از جمله پل های استراتژیک ایران است که توسط مهندسان المانی و‬ ‫اتریشی با تضمین ‪ ۷۰‬ساله احداث شد‪.‬اب و هوای این روستا‪ ،‬تحت‬ ‫تاثیر اقلیم کوهستانی‪ ،‬در زمستان‏ ها سرد و در بهار و تابستان معتدل‬ ‫و مطبوع است‪ .‬دو رودخانه ورسک و گتو در کنار ابادی جریان دارند‪.‬‬ ‫سه خط طال‬ ‫اصطالح ســه خط طالی راه اهن شمال مربوط به دره ای در‬ ‫‪38‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫سه کیلومتری بعد از پل ورسک و بعد از روستای ورسک به سمت‬ ‫گدوک در ارتفاعات شرق جاده تهران – شمال مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫طراحی این خطوط به جهت کم کردن شــیب و افزایش ضریب‬ ‫قدرت لوکوموتیوها در نظر گرفته شــده اســت که برای ایرانیان‬ ‫ارزشی به مراتب بیشتر از طال دارد‪ .‬از این رو به این سه خط راه‬ ‫اهن که باالی یکدیگر قرار دارند به اصطالح ســه خط طال می‬ ‫گویند‪.‬دیدن پل ورســک و سه خط طال نیازمند نگاه دقیق تری‬ ‫اســت که هم برای دیدن دقیق ان و هم عکس گرفتن از ان نیاز‬ ‫اســت تا شما در کنار جاده پارک نمایید و از انجایی که نیازمند‬ ‫است تا در کنار جاده اصلی پارک نمایید لطفا مراقب پارک دقیق‬ ‫خود و کودکان خود باشید‪.‬‬ ‫برخی از اهالی این منطقه اعتقاد دارند که این پل به مانند یک‬ ‫تخت‪ ،‬محل استراحتگاه حضرت سلیمان بوده است‪ .‬منظره خیال‬ ‫انگیز و بی مانند تخت ســلیمان روی رودخانه اب ملخ همچون‬ ‫تخت طاق مانندی که بر باالی رودخانه قرار گرفته اســت مانند‬ ‫پلی زیبا و طبیعی مســافران و گردشــگران را به غار داخل کوه‬ ‫هدایت می کند‪.‬از دهانه غارطبیعی که در تخت ســلیمان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چشمه ای با اب زالل و گوارا می جوشد و از اطراف این تخت‬ ‫به رود پایین دست ان می پیوندد‪.‬‬ ‫در محل تخت ســلیمان‪ ،‬طی یک پدیــده نادر طبیعی‪ ،‬اب‬ ‫رودخانه ماربر برای مدتی ناپدید شــده و سپس کمی جلوتر در‬ ‫بستر خود هویدا می شود‪.‬این پدیده ی منحصر بفرد‪ ،‬صدها سال‬ ‫پیش طی ریزش عظیمی از کوه در این محل ایجاد شده و جلوی‬ ‫عبور اب را مسدود کرده است‪.‬‬ ‫شهر سی سخت؛ نگین دنا‬ ‫در ‪ 35‬کیلومتری شهر یاسوج در دامان طبیعتی شگفت انگیز‪،‬‬ ‫تابلویی زیبا از نقاشــی افرینش را مشاهده می کنید که مسحور‬ ‫و مجذوب ان می شــوید‪ .‬اینجا سی ســخت یکی از شــهرهای‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران اســت‪ .‬ابشــارها‪،‬‬ ‫چشــمه ها‪ ،‬کوه ها و دریاچه هایی که شــاید در هیچ جای دنیا‬ ‫نمونــه ان را هم نیز ندیده باشــید‪ .‬منطقه ای بــا اب و هوایی‬ ‫کوهســتانی و طبیعتی شــگفت انگیز که مســافران نوروزی و‬ ‫گردشگران را مبهوت خود می کند‪.‬‬ ‫ابشــارهای خروشان مانند ابشار ناری و کوه گل که از جمله‬ ‫مهم ترین ابشارهای سی ســخت است‪ .‬بزرگ ترین و پراب ترین‬ ‫چشــمه در سی سخت قرار دارد که به چشمه «میشی» معروف‬ ‫اســت که در پایین گردنه بیژن قرار گرفته و اب ان زمین های که سی ســخت در دامنه دنا از رشته کوه های زاگرس واقع شده‬ ‫زراعی ده بزرگ سی ســخت را ابیاری می کند‪ .‬چشــمه سردو‪ ،‬است‪ ،‬اطراف ان را کوه هایی زیبا از جنگل بلوط با پوشش خاص‬ ‫چشمه تاگی و چشمه طوف مشرف بر شهر توریستی سی سخت طبیعــی فرا گرفته اســت‪ .‬پس فراموش نکنید بعــد از خواندن‬ ‫هســتند‪ .‬این چشمه ها در مســیر صعود به قله دنا قرار دارند و فهرســت ‪10‬تایی های ما نوروز را در زیباترین و ناشناخته ترین‬ ‫در تمام فصول ســال دارای ابی گوارا و خنک هســتند‪.‬از انجا نقاط ایران سپری کنید‪.‬‬ ‫ب زیبای ‬ ‫ی‬ ‫کردخورد ؛ تاال ‬ ‫تاالب کردخــورد که اق گل نیز نامیده می شــود در‬ ‫نزدیکی روستایی به همین نام و در جنوب دشت نهاوند‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬پوشش گیاهی خاص و زیبای این تاالب‬ ‫بــه همراه وجود کوهی به نام کــت در کنار ان چهره ای‬ ‫زیبا و شــگفت انگیز از طبیعت را به نمایش گذاشــته و‬ ‫منظره ای بی نظیر را در برابر چشمان هر رهگذری ترسیم‬ ‫می کند‪ .‬در کنار پوشــش گیاهی ویژه منطقه‪ ،‬این تاالب‬ ‫زیســتگاه پرندگان زیبایی هم هست که روح زندگی به‬ ‫ان بخشــیده اند‪ ،‬پرندگان مهاجری نظیر فالمینگو‪ ،‬مرغ‬ ‫باران‪ ،‬حواصیل‪ ،‬اب چلیک‪ ،‬گونه های مختلف اردک‪ ،‬غاز‬ ‫و کاکایی در این تاالب زندگی می کنند‪ .‬اگر دوست دارید‬ ‫یکی از کم نظیرترین و زیباترین منظره های طبیعی غرب‬ ‫ایران را به تماشا بنشــینید‪ ،‬به شما توصیه می کنیم در‬ ‫پایان زمستان و اغاز بهار به این شهر سفر کنید و دیدن‬ ‫تاالب کردخورد را نیز از یاد نبرید‪.‬‬ ‫دوســتداران بناهای تاریخی و هنری در ســفر به‬ ‫نهاونــد می توانند اثار مورد عالقه خود را بازدید کنند‪،‬‬ ‫زیرا این شــهر از حیث داشتن اثار باستانی بسیار غنی‬ ‫بوده و شما می توانید با در دست داشتن فهرست بناهای‬ ‫مهم در نهاوند به بازدید از انها بپردازید و از سفر خود‬ ‫لذت ببرید‪.‬‬ ‫سِ رو؛ مرز زیبایی‬ ‫شهر سرو در ‪ ۵۵‬کیلومتری و در شمال غربی شهر ارومیه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬سرو شهری مرزی است و حالتی گمرکی و ترانزیتی‬ ‫دارد‪ .‬ســرو به دلیل قرار گرفتــن در نزدیکی کوه های بلند مرزی‬ ‫دارای اب و هوایی سردسیر و کوهستانی است و منطقه ای بکر و‬ ‫زیبا به حســاب می اید‪ .‬مرز سرو یکی از دروازه های کشور ترکیه‬ ‫هم هســت‪ .‬در مسیر منتهی به مرز تک مغازه هایی دیده می شود‬ ‫که بــه ان بازارچه مــرزی می گویند‪ ،‬اما بازارچــه مرزی اصلی‬ ‫روبه روی پمپ بنزین در همان نزدیکی اســت که از ‪ 2‬قســمت‬ ‫تشکیل شــده که سمت چپ ان مخصوص کفش و سمت راست‬ ‫این بازارچه ویژه لباس اســت‪ .‬عــاوه بر دیدن این منطقه زیبا و‬ ‫پردرخت می توانید خریدهای عید را نیز از این بازار انجام دهید‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ان را رودخانه ‪ ،‬ســبزه زار‪ ،‬باغات و بیشــه زار فراگرفته اســت‪.‬‬ ‫همچنین قله کوه های ان تا اواخر تابســتان از برف می درخشد‬ ‫و از جهات طبیعی دارای ارزش های جهانگردی اســت و بومیان‬ ‫ایــن منطقه می گویند در دوران ســلجوقیان این شــهر دارای‬ ‫مرغی شــکاری به نام ســنقر بوده که فقط در این شــهر وجود‬ ‫داشــته و در هیچ جای ایران این گونه وجود نداشــته است‪ .‬به‬ ‫همین دلیل نام این شهر را سنقر گذاشته اند‪ .‬سنقر از شمال به‬ ‫شهرســتان قروه‪ ،‬از شمال شرقی به شهرستان سنندج‪ ،‬از شرق‬ ‫به شهرســتان اسداباد و از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان‬ ‫کرمانشاه محدود می شــود‪ .‬غارهای اوازکبوتر در جاده سنقر ـ‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬قلعه بزه رود در روستای بزه رود و گور دخمه دربند‬ ‫در ســنقر از جمله مکان های تاریخی و دیدنی شهرستان سنقر‬ ‫به شــمار می ایند‪ .‬اما بد نیســت در این میان سری به سراب‬ ‫سنقر ـ که در ‪ 5‬کیلومتری جاده سنقر به کرمانشاه و در مجاور‬ ‫روســتای تازه اباد قرار دارد ـ بزنید‪ .‬اب این سراب دیدنی از زیر‬ ‫ی شکاری‬ ‫ُسنقر ؛ مرغ ‬ ‫کوه سراب به ســرعت و با فشار به صورت فواره بیرون می ریزد‬ ‫شــهر سنقر در ‪ ۸۵‬کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه قرار دارد‪ .‬و در زمســتان ها گرم و در تابستان ها ســرد است‪ .‬اب گوارای‬ ‫در حــال حاضر ســنقر از نواحی جالب توجه و زیبای اســتان این سراب‪ ،‬اب اشامیدنی روستاهای اطراف را تامین می کند و‬ ‫کرمانشاه است که در جلگه هموار و زیبایی واقع شده و اطراف سپس به رودخانه قره سو می ریزد‪.‬‬ ‫غار َکلماکره؛ششمینگنجینهبزرگجهان‬ ‫استان لرســتان نیز یکی دیگر از اســتان هایی است که در‬ ‫فهرست‪ 10‬تایی ما قرار گرفته است‪ .‬این استان جاذبه های طبیعی‬ ‫فراوانی دارد که می توان از جمله انها به ابشــار اب سفید‪ ،‬ابشار‬ ‫بیشه‪ ،‬پل شکسته و پل کشکان‪ ،‬دریاچه شط تمی و غار کوگان‬ ‫اشاره کرد که شاید بسیاری از این نقاط زیبا را دیده باشید اما این‬ ‫بار غاری زیبا که از دیدها پنهان شــده است مسافران نوروزی را‬ ‫به ســمت خود می کشاند‪ .‬غار کلماکره در شرق یکی از اخرین‬ ‫کوه های شهرستان پلدختر قرار گرفته است‪ .‬پیشانی غار ‪ 1 /5‬متر‬ ‫جلوتر از پایین دهانه ان است و به همین دلیل این غار از دیدها‬ ‫پنهان است‪ .‬اما در سال هایی نه چندان دور چوپانی این غار را پیدا‬ ‫کرد و توانست ششمین گنجینه بزرگ جهان را از ان ایران کند‬ ‫که بسیاری از اشیای به جای مانده از دوره هخامنشیان (که در‬ ‫موزه های خارج از کشور نگهداری می شود) از این غار شگفت انگیز‬ ‫بیرون امده است‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫َک َهک و وشنوه؛ تاریخ به روایت غار‬ ‫عالوه بر دیدن و خرید از بازار سنتی قم که به محض ورود به‬ ‫شهر بوی عطر ان به مشام می رسد و سال هاست میزبان مسافرانی‬ ‫اســت که سوهان و مهر و سجاده می خرند سری هم به دریاچه‬ ‫نمک بزنید که زیبایی مسحورکننده ای دارد‪ .‬این دریاچه بخشی از‬ ‫کویر نمک است که در شرق قم واقع شده و فقط زمستان ها اب‬ ‫دارد‪ .‬حضور ورقه های نمک و برداشت ان که از اوایل تابستان در‬ ‫منطقه جنوبی این دریاچه اغاز می شود‪ ،‬زیبایی خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫دریاچه حوض سلطان نیز یکی از معروف ترین دیدنی های این‬ ‫شهر است‪ .‬اما زیباترین نقطه قم در‪ 60‬کیلومتری این شهر در کوه‬ ‫اردهال است که ‪ 4‬غار در این نقطه وجود دارد که در داخل یکی‬ ‫از انها به نام غار وشــنوه منبع عظیمی از اب یافت می شود‪ .‬این‬ ‫اب از شکاف کوه سرازیر شده و به صورت چشمه فوران می کند‪.‬‬ ‫همچنین شهر کهـک از ‪ 3‬سمت مشرف به ارتفاعات است و دره‬ ‫زیدان در شرق ان قرار دارد‪ .‬این شهر دارای اب و هوایی معتدل‬ ‫است‪ .‬حضور امامزاده زینب خاتون(ع)‪ ،‬خانه مالصدرا و غار معروف‬ ‫کهک عامل مهمی برای جذب گردشگران به این منطقه است‪ .‬غار‬ ‫کهک در ‪ 30‬کیلومتری قم قرار دارد که توصیه می کنیم دیدن‬ ‫ان را از دست ندهید‪.‬‬ ‫روستای کِشه؛ روستای مساجد‬ ‫روســتای کشه در فاصله ‪ 35‬کیلومتری شهرستان نطنز و‪ 100‬کیلومتری اصفهان‬ ‫قرار دارد‪ .‬روســتای کشه با رشــته کوه های فراوانش که معروف ترین ان کوه کرکس‬ ‫است‪ ،‬اب و هوایی کوهستانی دارد‪ .‬کشه از زیباترین روستاهای ایران است که باغ های‬ ‫فراوانش هنوز نتوانســته است ان طور که باید و شــاید این روستا را بشناساند‪.‬کشه‬ ‫دارای ‪19‬محله به نام های خاک ســفید‪ ،‬هنویه‪ ،‬در حســینیه‪ ،‬در گاراژ‪ ،‬باغال‪ ،‬پریار‪،‬‬ ‫ورتخته‪ ،‬اســبر‪ ،‬پاکمر‪ ،‬ماهیه‪ ،‬روی قلعه‪ ،‬در حمام‪ ،‬اهلل اباد‪ ،‬گهر‪ ،‬کربالیی علی‪ ،‬باغناره‪،‬‬ ‫مارچون‪ ،‬الجه و سرچشمه بوده که دیدن این محله ها خالی از لطف نیست‪ .‬همچنین‬ ‫مساجد زیبای این روستا حال و هوایی دیگر به کشه داده است‪.‬‬ ‫نکارمن ؛ شهر رودها و چشمه ها‬ ‫نکارمن یکی از روستاهای شهرستان شاهرود است‪ .‬این روستا در دهستان خرقان‬ ‫در بخش بسطام قرار گرفته است‪ .‬روستای نکارمن یا نوکارمن در فاصله ‪ 25‬کیلومتری‬ ‫شمال شاهرود و قبل از مجن واقع است‪ .‬پس از طی ‪ 13‬کیلومتر در جاده شاهرود به‬ ‫مجن‪ ،‬وارد جاده فرعی روســتای نکارمن می شویم که در ادامه این مسیر و در دامنه‬ ‫کوه شــاهوار‪ ،‬ابشار کوچک و زیبای ان نشــانه ای برای صعود کوهنوردان به حساب‬ ‫می اید‪ .‬روستای نکارمن و روستای تاش‪ ،‬از مسیرهای اصلی صعود به قله شاهوار است‪.‬‬ ‫رودخانه فصلی نکارمن به طول ‪ 15‬کیلومتر از دامنه های جنوبی رشته کوه شاهوار و از‬ ‫چشمه های زالل ان منشا می گیرد و در ادامه به رودخانه تاش می پیوندد‪ .‬این رودخانه‬ ‫در فصول گرم ســال خشک می شــود‪ .‬همچنین مناطق زیبایی مانند قطار زرشک و‬ ‫چشــمه هفت رنگ فرحزاد نیز از دیدنی های نکارمن به حساب می اید‪ .‬این محل یکی‬ ‫از جاذبه های شهر شاهرود است که تنها برای افراد بومی انجا شناخته شده است‪ .‬این‬ ‫محل بکر یکی از مکان هایی است که می تواند گردشگران را شگفت زده کند‪.‬‬ ‫طارم؛ هندوستان ایران‬ ‫طــارم یکــی از شهرســتان های‬ ‫اســتان زنجان اســت که در شمال‬ ‫این اســتان قرار گرفته اســت‪ .‬عبور‬ ‫رودخانه عظیم قزل اوزن و ریزابه های‬ ‫متعــدد ان از منطقه طــارم‪ ،‬باعث‬ ‫ابادانی و رشــد کشاورزی و دامداری‬ ‫در این منطقه شــده اســت‪ .‬وجود‬ ‫کهنسال ترین درختان استان زنجان‬ ‫در این شــهر به همــراه اثار طبیعی‬ ‫و جاذبه هــای تاریخــی‪ ،‬اســتعداد‬ ‫جهانگــردی ویژه ای بــه این منطقه‬ ‫داده اســت‪ .‬قســمتی از دریاچه سد‬ ‫ســفید رود که در شــهر طارم واقع‬ ‫شــده‪ ،‬دامنه ارتفاعــات‪ ،‬جنگل ها‪،‬‬ ‫چشــمه اب معدنی اهلل بالغــی‪ ،‬غار‬ ‫خرمنه سر‪ ،‬روستای تشویر‪ ،‬روستای‬ ‫شاه نشین و دیگر روستاهای ییالقی‬ ‫با اب و هوای مناســب‪ ،‬چشــم انداز‬ ‫باغ ها و کشتزارهای برنج که زنجان را‬ ‫هندوستان ایران کرده است‪ ،‬همگی‬ ‫از جاذبه های طارم است که به همراه‬ ‫ســکوت و ارامش دلپذیر‪ ،‬مقدمات‬ ‫اســتراحت کم نظیر و دلچســبی را‬ ‫برای مسافران نوروزی فراهم می کند‪.‬‬ ‫همچنین قلعه شمیران‪ ،‬قلعه سانسیز‪،‬‬ ‫بنای امامزاده حیدر‪ ،‬بنای امامزادگان‬ ‫عوف و هاشــم(ع)‪ ،‬چهار طاقی های‬ ‫طارم‪ ،‬اتشکده تشویر‪ ،‬اتشکده الزین‬ ‫و اتشــکده پیرچــم از جمله بناهای‬ ‫ارزشــمند و دیدنی شهرستان طارم‬ ‫هســتند که در کنــار طبیعت زیبا و‬ ‫منحصــر به فرد منطقــه ارزش های‬ ‫توریستی و تفرجگاهی طارم را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪41‬‬ ‫خیال انگیز و بی مانند تخت سلیمان روی رودخانه اب ملخ‬ ‫همچون تخت طاق مانندی که بر باالی رودخانه قرار گرفته است‬ ‫مانند پلی زیبا و طبیعی مســافران و گردشگران را به غار داخل‬ ‫کوه هدایت می کند‪.‬از دهانه غارطبیعی که در تخت ســلیمان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چشــمه ای با اب زالل و گوارا می جوشد و از اطراف‬ ‫این تخت به رود پایین دست ان می پیوندد‪.‬‬ ‫در محل تخت ســلیمان‪ ،‬طی یک پدیده نادر طبیعی‪ ،‬اب‬ ‫رودخانه ماربر برای مدتی ناپدید شده و سپس کمی جلوتر در‬ ‫بســتر خود هویدا می شود‪.‬این پدیده ی منحصر بفرد‪ ،‬صدها‬ ‫سال پیش طی ریزش عظیمی از کوه در این محل ایجاد شده‬ ‫و جلوی عبور اب را مســدود کرده اســت‪ .‬سپس جریان اب رنگ است که مثل پل روی رودخانه ماربر خم شده است‪.‬‬ ‫توانسته در همان بســتر قبلی خود راهی تونل مانند به طور‬ ‫پشــت ابشار پرتگاه خطرناک و زیبایی وجود دارد که اب‬ ‫تقریبی هشــتاد متر باز کرده و به جریان خود ادامه دهد اما ملخ را به یکی از خطرناک ترین ابشارهای ایران تبدیل کرده‬ ‫انچه که زیبایی خاصی به این پدیده بخشــیده اســت وجود اســت‪ .‬بهترین زمان بازدید از ابشار اب ملخ فصل های بهار و‬ ‫چشمه یا ســرابی با ابدهی فراوان اســت که از دیواره های تابستان است‪.‬‬ ‫شمالی باالی سقف تونل خارج شده به شکل ابشاری ابپاش‬ ‫شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که موقعیت جغرافیایی‬ ‫مانند‪ ،‬هر دو دهانه تونل را پوشانده است‪ .‬در حقیقت اب ملخ روســتای اب ملخ مانع از ان می شود که افتاب بیش از سه‬ ‫نام همین ابشار یا سراب خروشان است‪.‬‬ ‫ســاعت در این روســتا توقف کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما در اب ملخ‬ ‫ابشار اب ملخ از دو بخش تشکیل شده است‪ .‬اولین قسمت ظرف ســه ساعت هم طلوع خورشــید را خواهید دید و هم‬ ‫ان سرچشمه ابشار است که از دل کوه بیرون می اید و بخش غروب ان را‪ .‬به همین دلیل اســت که این روستا به روستای‬ ‫دیگر که در زیر سرچشــمه ان قرار گرفته‪ ،‬طاقدیســی سبز نیمروز نیز معروف است‪.‬‬ ‫زیباترین گنبدهای ایران‬ ‫سقف‪ ،‬در بناهای ایرانی‪ ،‬به خصوص در بناهایی که کارکرد مذهبی دارند نقش بسیار مهمی دارد‪.‬تاریخ معماری در ایران‪ ،‬به بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰۰‬ســال قبل باز می گردد‪ .‬اکنون در اقصی نقاط کشــورمان‪ ،‬بناهای تاریخی فراوانی که مربوط به دوره های تاریخی مختلف‬ ‫بوده اند وجود دارد‪.‬‬ ‫مسجد نصیرالملک‪ ،‬شیراز‬ ‫مسجد جامع یزد‬ ‫مسجد سید‪ ،‬اصفهان‬ ‫مسجد نصیرالملک‪ ،‬شیراز‬ ‫‪42‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫قزوین؛ کاخ چهلستون‬ ‫عمارت چهل ســتون قزوین معروف به عمارت کاله فرنگی‬ ‫بنایی است در شهر قزوین‬ ‫صفویه دیرپاترین سلســله تاریخ ایران پس از اسالم هستند‬ ‫که به مدت ‪ 227‬ســال در این سرزمین حکومت کردند‪ .‬اولین‬ ‫پایتخت انها در تبریز بود‪ ،‬پایتخت سپس به قزوین منتقل شد‬ ‫و نهایتا به اصفهان رفت‪ .‬یکی از اثار تاریخی قزوین که یادگاری‬ ‫از پایتختی این شــهر در زمان شاه تهماسب اول صفوی است‪،‬‬ ‫کاخ چهلستون است‪.‬این کاخ‪ ،‬تنها باقیمانده ارگ سلطنتی ان‬ ‫دوران اســت که از گزند حوادث روزگار در امان مانده و نسبت‬ ‫به کاخ چهلســتون اصفهان چند ‪ 10‬ســال قدیمی تر است‪ .‬با‬ ‫این حال هم ســاختار معماری ان و هم تزئیناتش به نســبت‬ ‫چهلســتون اصفهان اسیب های بیشتری را متحمل شده است‪.‬‬ ‫این عمارت که در میانه باغ بزرگی قرار گرفته‪ ،‬در دوران قاجار‬ ‫توسط ســعد الســلطنه فرماندار قزوین مرمت شد و به عنوان‬ ‫مرکز حکومتی مورد اســتفاده قرار گرفت‪ .‬اما در دوره پهلوی‬ ‫کارکــرد حکومتی خود را از دســت داد و اکنون جایگاه موزه‬ ‫خوشنویسی است‪.‬‬ ‫کاخ سروستان به وسعت‪ 1600‬متر مربع ساخته شده و دارای دو ایوان و یک تاالر‬ ‫مرکزیاست‪.‬‬ ‫سروستان فارس؛ کاخ بهرام گور‬ ‫هرچند شهر سروستان در استان فارس‪ ،‬امروزه شهری کوچک و ارام‬ ‫است اما در دوره ساسانیان یکی از مهم ترین شهرهای جنوب ایران بود و‬ ‫جای تعجب نیست که یکی از سالم ترین کاخ های بازمانده از این دوره را‬ ‫در سروستان مشاهده کنیم‪ .‬به درستی معلوم نیست که این کاخ در چه‬ ‫مقطعیازدوره‪ 400‬سالهساسانیساختهشدهاستامابعضیمنابعتاریخی‬ ‫انرابهبهرامپنجممعروفبهبهرامگورنسبتداده اندوچونکاخسروستان‪،‬‬ ‫کاخنسبتاکوچکیاست‪،‬عده ایازپژوهشگراناینگمانرامطرحکرده اند‬ ‫که این کاخ احتماال به صورت موقت و در ایام شکار مورد استفاده شاه یا‬ ‫شاهان ساسانی بوده است‪ .‬کاخ سروستان از الشه سنگ و مالت به وسعت‬ ‫‪ 1600‬متر مربع ساخته شده و دارای دو ایوان و یک تاالر مرکزی با گنبدی‬ ‫بزرگ است‪ .‬مهارت و ظرافتی که در کاربرد طاق ها و قوس های این کاخ‬ ‫به کار گرفته شده‪ ،‬موجب شده است که از ان با عنوان «کاخ طاق نماها و‬ ‫قوس ها»یادشود‪.‬‬ ‫خ شاپور و والریانوس‬ ‫بیشاپور فارس؛ کا ‬ ‫در ‪ 25‬کیلومتری غرب کازرون و در مسیر جاده بوشهر‪ ،‬بقایای‬ ‫یک شــهر حدودا‪ 1800 ،‬ســاله به نام «بیشاپور» خودنمایی‬ ‫می کند‪ .‬این شهر در اوایل دوره ساسانیان توسط شاپور اول به‬ ‫پایتختی امپراتوری ساسانی برگزیده شد و پس از انتقال پایتخت‬ ‫به تیسفون واقع در عراق امروزی همچنان اهمیت خود را حفظ‬ ‫کرد‪ .‬یکی از اثار این شهر باستانی‪ ،‬کاخ شاهپور اول ساسانی‬ ‫اســت که تاثیر زیادی در معماری ایرانی داشته و سبک چهار‬ ‫ایوانی ان بعدها در دوران اسالمی‪ ،‬الهام بخش ساخت مساجد‪،‬‬ ‫مدارس و کاروانسراهای چهار ایوانی شد‪ .‬در کنار این کاخ‪ ،‬ایوان‬ ‫موزائیک قرار دارد که موزائیک ها با نقوشی از چهره ادمیان و‬ ‫پرندگان و گل و بوته‪ ،‬زینت بخش موزه لوور پاریس و موزه ملی ایران اند‪ .‬در دوره شاپور اول‪ ،‬جنگ بزرگی میان سپاه ایران و سپاه روم درگرفت‬ ‫که به شکست رومیان و اسارت والریان‪ ،‬امپراتور روم انجامید‪ .‬البته شخصیت شاپور در سطحی بود که امپراتور روم را به سیاهچال نیفکند‪ ،‬بلکه‬ ‫با نظارت خود او که در معماری سررشته داشت‪ ،‬در بیشاپور کاخی سه هزار متری برایش ساخت تا مثل یک اسیر محترم و خوش اقبال در ان‬ ‫زندگیکند‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تخت سلیمان؛ ایوان خسرو‬ ‫یکی از بخش های مهم مجموعه تخت در دوره ساســانی که دین زرتشت‪ ،‬دین رســمی ایران بود‪ ،‬سه اتشکده بزرگ در سه‬ ‫نقطه کشــور وجود داشت‪ .‬اول اذربرزین مهر در خراســان که اتش کشاورزان در ان‬ ‫سلیمان‪ ،‬ایوان خسرو است‬ ‫روشــن بود؛ دوم‪ ،‬اتشــکده اذر َف َر َنبغ در فارس که به اتش موبدان زرتشتی اختصاص‬ ‫داشــت و سوم اتشکده اذرگشســب در اذربایجان که اتش شاهان و جنگاوران در ان‬ ‫شعله ور بود‪.‬این اتشکده ســوم همان تخت سلیمان امروزی (از توابع شهرستان تکاب‬ ‫در اســتان اذربایجان غربی) اســت که با فضاهای معماری متنوع و جلوه های طبیعی‬ ‫مســحور کننده در فهرســت میراث فرهنگی جهان ثبت شده است‪ .‬یکی از بخش های‬ ‫مهم مجموعه تخت ســلیمان‪ ،‬ایوان خسرو است که اگرچه بخشی از ان فروریخته اما‬ ‫بزرگ ترین ســاختمان موجود در تخت سلیمان به شــمار می رود‪ .‬اینجا بخشی از کاخ‬ ‫خسرو دوم پرویز (یا شــاید خسرو اول‪ ،‬انوشیروان) بوده که متاسفانه در گذر زمان‪ ،‬بر‬ ‫اثر عوامل انســانی به خصوص حمالت سپاهیان دشمن و نیز شرایط جغرافیایی منطقه‬ ‫مثل سرما و یخبندان های طوالنی و زلزله های پی درپی صدمات زیادی دیده است‪.‬‬ ‫این ایوان ‪ 12‬متر عرض‪ 18.5 ،‬متر ارتفاع و ‪ 27‬متر عمق دارد و نشــان می دهد که معماری دوره ساسانی برای ساختن سازه های‬ ‫عظیم به چه حدی از پیشــرفت رسیده بود‪ .‬در کنار ایوان خســرو‪ ،‬ساختمان ها و تاالرهای دیگری مربوطه به دوره ساسانی وجود‬ ‫دارد که چه به عنوان جایگاه پذیرایی و اســتراحت و چه به عنوان فضاهای خدماتی کاربرد ســلطنتی داشته اند و در واقع جزئی از‬ ‫معبد و اتشکده اذرگشسب نیستند‪.‬‬ ‫کالت نادری؛ قصر خورشید‬ ‫نادرشــاه افشار یکی از جنگاورترین مردان ایران و از‬ ‫نامدارترین چهره های جهان در جنگاوری و جهانگشایی‬ ‫اســت‪ .‬او کسی است که موفق شد هندوستان را تسخیر‬ ‫کنــد و غنائم زیادی را از ان ســرزمین به ایران بیاورد‪.‬‬ ‫نادرشاه به خاطر روحیه ایلیاتی و سرگرمی دائم به جنگ‪،‬‬ ‫مانند دیگر شاهان ایران دارای پایتخت نبود اما در بعضی‬ ‫شهرها عماراتی را از خود بر جای گذاشت؛ معروف ترین‬ ‫این عمارات قصر خورشید در شهر کوچک کالت نادری‬ ‫واقع در ‪ 168‬کیلومتری شمال شرق مشهد است‪ .‬انچه‬ ‫این کاخ را میان بناهــای تاریخی ایران متمایز می کند‪،‬‬ ‫گنبد اســتوانه ای شکل ان اســت که از ‪ 66‬نیم ستون‬ ‫سنگی تشکیل شده است‪ .‬می گویند قصر خورشید خانه‬ ‫نادر بوده اما کتیبه گنبدخانه اش که ســوره نبا را بر ان‬ ‫نوشــته اند‪ ،‬عده ای را به این باور رســانده که قرار بوده‬ ‫است خانه ابدی نادر باشــد‪.‬این خانه دنیایی یا ابدی رو‬ ‫به باغی دلگشــا چهره می گشــاید‪ ،‬اما گویا سرداب های‬ ‫بزرگش جای نگاهداری جواهرات سلطنتی و نیز بعضی‬ ‫زندانیان بوده اســت‪ .‬قصر خورشید به یاری هنرمندانی‬ ‫که نادر از هند به ایران اورده بود‪ ،‬ســاخته شد و به این‬ ‫خاطر ســنگ نگاره های دیواره بیرونی ان حال و هوایی‬ ‫کامال هندی دارد‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫خانه تاج در خیابان علوی شهر کاشان قرار دارد‬ ‫خانه تاج؛ زیبای کوچک کاشان‬ ‫خانه تاج در خیابان علوی شهر کاشان قرار دارد و یکی از بناهای‬ ‫گودال باغچه ای اصیل مردم این شهر در دوران قاجاریه با حدود‬ ‫دو قرن قدمت اســت‪.‬خانه تاریخی تاج که اکنون با عنوان خانه‬ ‫هنرمندان از ان کاربری فرهنگی می شــود دارای ‪ 700‬مترمربع‬ ‫عرصه و ‪ 800‬مترمربع اعیانی و برخوردار از معماری ارزشــمند‬ ‫بومی از نمونه خانه های عام مردم کاشــان در ان دوره است‪.‬خانه‬ ‫تاج در ‪ 3‬طبقه همکف‪ ،‬گودال باغچه و سرداب تحتانی‪ ،‬دارای ‪2‬‬ ‫باب حیاط بیرونی و اندرونی و ‪ 13‬باب اطاق پنج دری و سه دری‬ ‫و تک دری است‪.‬‬ ‫گنبد سلطانیه به دستور سلطان محمد‬ ‫خدابنده فرمانروای ایلخانی ساخته شده‬ ‫و به روایتی ارامگاه اوست‬ ‫جاذبه های گردشگری زنجان‬ ‫از شهرمان که به طرف زنجان راه می افتیم‪ ،‬نمی دانیم چه قدر زیبایی و شگفتی در انتظارمان است‪ .‬از شهر زنجان تا قیدار و خدابنده و ابهر و ماه نشان‬ ‫راه زیادی نیست‪ .‬شهرها کوچک اند و نزدیک‪ .‬دیدنی های طبیعی بسیاری در انتظار هستند؛ کوه ها و غارها و چشمه ها و رودخانه ها و‪ ...‬در هوای‬ ‫خوش این روزها می توان تاریخ را هم دید؛ موزه ها را دید و خانه های تاریخی و مسجدها و ارامگاه ها‬ ‫گنبد ســلطانیه در سال‪ 2005( 1384‬میالدی) در‬ ‫فهرست جهانی میراث بشری یونسکو ثبت شد‬ ‫شهر سلطانیه روزگار ایلخانیان پایتخت ایران بود و امروزه شهرتش را از گنبد فیروزه ای اش دارد؛ گنبد سلطانیه‪ .‬این بنا به دستور‬ ‫الجایتو (ســلطان محمد خدابنده) فرمانروای ایلخانی ساخته شده و به روایتی ارامگاه اوست‪ .‬گنبد سلطانیه در سال‪2005( 1384‬‬ ‫میالدی) در فهرست جهانی میراث بشری یونسکو ثبت شد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تعدادی از شهرهای ایران مدفن پیامبران است و شهر قیدار به نام پیامبری که در ان ارمیده مشهور است‪ .‬قیدار نبی (ع) از اجداد‬ ‫پیامبر اکرم(ص) است و ارامگاهش در سده ی هفتم یا هشتم هجری قمری بنا شده است‪.‬‬ ‫پل میربهاءالدین در جنوب شهر زنجان و بر‬ ‫زنجان رود قرار گرفته است‬ ‫این پل نام سازنده اش را بر پیشانی دارد؛ میربهاءالدین‪ .‬پل میربهاءالدین به پل کهنه هم مشهور است‪ ،‬در جنوب شهر زنجان و بر‬ ‫زنجان رود قرار گرفته و قدمتش به دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫پیشنهادهای نوروزی ما به شما‬ ‫در نوروز ‪ 1395‬چه فیلم هایی اکران خواهند شد؟‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫سال‪ 94‬برای اهالی سینما و فیلمسازان سال خوب و امیدوار کننده ای بود چرا که رقم فروش فیلم ها در اکران سینما به حد‬ ‫نصاب رسید‪ .‬می توان انتظار داشت روزهای خوبی در انتظار اکران عمومی سال اینده باشد و رقم فروش کلی فیلم ها در‬ ‫سال‪ 95‬حتی رکورد امسال را هم بشکند‪ .‬تعدد فیلم های خوب جشنواره فجر باعث شد این نگاه امیدوارانه پررنگ تر شود‬ ‫و اهالی سینما در این باره صحبت کنند که با جود این همه فیلم خوب حتما رقم فروش کلی سال بعد از امسال هم بیشتر‬ ‫می شود و تعداد فیلم هایی که فروش میلیاردی خواهند داشت به مراتب از امسال بیشتر است‪ .‬در این میان همواره بخش‬ ‫قابلتوجهیازفروشکلیسینمایایرانبهاکراننوروزیاختصاصداشتهچراکهدرتعطیالتسالنوهمیشهاقبالعمومی‬ ‫نســبت به سینما زیاد بوده و بخش قابل توجهی از فروش ساالنه سینما به همین اکران دو سه هفته ای نوروز اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬به همین خاطر هر سال از یکی دو ماه مانده به پایان سال دعواهای پیدا و پنهان زیادی برای قرار گرفتن فیلم های‬ ‫مهم و پرمخاطب در اکران نورورزی بین شرکت های فیلمسازی‪ ،‬تهیه کنندگان و فیلمسازان در می گیرد که البته گاهی‬ ‫اوقات برنده هایی قابل پیش بینی دارد! جشنواره فجر و حرف هایی که از دل ان بیرون می اید هم گمانه زنی ها در خصوص‬ ‫اکراننوروزیرابیشترمی کندوتعددنظراتمثبتدرخصوصفیلم هامی تواندتصمیم گیریمدیرانسینمارابرایاکران‬ ‫نوروزی دشوار کند‪ .‬امسال دقیقا همین اتفاق رخ داد و بعد از پایان جشنواره همه درباره این حرف می زنند که از میان این‬ ‫همه فیلم خوب که می توانند مخاطبان بسیاری داشته باشند و به فروش باالی یک میلیارد تومان برسند کدام یک این‬ ‫شانس را خواهند داشت تا در تعطیالت عید نوروز روی پرده سینماها بنشینند؟‬ ‫ســازمان سینمایی تا پایان هفته جاری به دفا تر پخش فرصت‬ ‫داده فیلم هــای موردنظر خود برای اکــران نوروز ‪ ۹۵‬ارائه کنند تا‬ ‫وضعیت انها بررسی و پروانه نمایش فیلم ها صادر شود‪ .‬همین فرجه‬ ‫زمانی باعث شده طی روزهای اخیر گمانه زنی ها در خصوص گزینه‬ ‫نهایی اکران نوروزی زیاد شود‪ .‬امسال هم مثل سنوات گذشته تنها‬ ‫‪ 5‬فیلم در اکران نوروزی در سینماهای کشور نمایش داده می شوند‬ ‫اما کلی فیلم خوب از قبل مانده که اکران نشــده ‪ ،‬چند فیلم مهم‬ ‫اکران به جشــنواره نرسید که حاال اماده شده و خود جشنواره هم‬ ‫حداقــل ‪ 7-8‬فیلم خوب و مهم داشــته که مــی توانند باالی دو‬ ‫میلیارد تومان بفروشند‪.‬‬ ‫طــی روزهای اخیر رســانه ها‪ ،‬گمانه زنی هایــی در این خصوص‬ ‫داشته اند‪ .‬گفته می شود فیلم های سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی‬ ‫ث پوراحمد‪،‬‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا‪« ،‬کفش هایم کو؟» به کارگردانی کیومر ‬ ‫«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی‪« ،‬نفس» به کارگردانی‬ ‫نرگس ابیــار‪ ۵۰« ،‬کیلو البالو» بــه کارگردانی مانی حقیقی‪ ،‬فیلم‬ ‫سینمایی سه بعدی «جنجال در عروسی» به کارگردانی رضا خطیبی‪،‬‬ ‫«دراکوال» به کارگردانی رضا عطاران‪« ،‬رسوایی‪ »۲‬به کارگردانی مسعود‬ ‫ده نمکی‪« ،‬اژد ها وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی‪« ،‬النتوری»‬ ‫به کارگردانی رضا درمیشیان و «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی از‬ ‫جمله گزینه های احتمالی اکران نوروز ‪ 95‬هستند‪ .‬از میان گزینه های‬ ‫مطرح شده‪ ،‬پخش فیلم های ســینمایی «بارکد»‪« ،‬ابد و یک روز»‪،‬‬ ‫«بادیگارد»‪« ،‬النتوری» و «دراکوال» با شرکت سینمایی فیلمیران است‪.‬‬ ‫جدا از فیلم های خارج از جشــنواره میزان استقبال مردم از فیلم های‬ ‫جشنواره اخیر و البته ارای مردمی هم می تواند فیلم های گزینش شده‬ ‫برایاکراننوروزیراتاحدزیادیمشخصکند‪.‬فیلم هایسینمایی«ابد‬ ‫و یک روز»‪« ،‬بادیگارد»‪« ،‬النتوری»‪« ،‬بارکد» و «اژد ها وارد می شود»‬ ‫در طول جشنواره فیلم فجر با استقبال خوب تماشاگران همراه بوده و‬ ‫به سانس فوق العاده رسیده بودند ضمن اینکه کمدی پرمخاطبی مثل‬ ‫«زاپــاس» را هم نباید فراموش کرد‪ .‬تعدد فیلم های بفروش خارج از‬ ‫جشنواره هم باعث شد اکران فیلم «من سالوادور نیستم» با بازی‬ ‫عطاران یک ماه جلو بیفتد‪« .‬دراکوال»ی عطاران و «پنجاه کیلوگرم‬ ‫البلو»ی مانی حقیقی به نظر می رســد در کنار فیلم ســه بعدی‬ ‫«جنجال در عروسی» هم می تواند گزینه های دیگری باشد که در‬ ‫رقابت با فیلم های مهم جشنواره کار انتخاب کنندگان ‪ 5‬فیلم نهایی‬ ‫اکران نوروزی را دشوار می کند‪ .‬جالب اینجاست که برخی رسانه ها‬ ‫نیز خبر داده اند از میان تمام فیلم های مهمی که اسم شان به میان‬ ‫امد به غیر از «ابد و یک روز» که همه منتظر تماشایش هستند و‬ ‫نمایش ان در نوروز قطعی شده اکران «کفش هایم کو»‪« ،‬بادیگارد»‬ ‫و «نفس» در نوبت نوروزی جدی تر از گزینه های دیگر است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪47‬‬ ‫در سال ‪ 1395‬چه کتابهایی منتشر می شود؟‬ ‫تازه ترین اثر «محمود دولت ابادی» با عنوان «بنی ادم» منتشر می شود‬ ‫«بنی ادم» مجموعه ای از شــش داستان مختلف با موضوعات اجتماعی مختلف است که در چند ماه اخیر به قلم‬ ‫دولت ابادی نگاشته شده اند و با عنوان های «مولی و شازده»‪« ،‬اسم نیست»‪« ،‬یک شب دیگر»‪« ،‬امیلیانو حسن»‪،‬‬ ‫«چوب خشک بلوط» و «اتفاقی نمی افتد» در یک مجموعه گرد امده اند‪.‬‬ ‫پشت جلد کتاب را می خوانیم‪:‬‬ ‫« گفتم‪ ،‬همان ا ّول کار گفتم که نوشتن داستان کوتاه کار من‬ ‫نیست‪ .‬این هنر بزرگ را کافکا داشت‪ ،‬ولفگانگ بورشرت داشت و‬ ‫می‪‎‬توانست بدارد که در همان «بیرون‪ ،‬جلو در» جان سپرد و داغش‬ ‫البد فقط به دل من یکی نیست‪ ،‬و پیش‪‎‬تر از او چخوف داشت که‬ ‫باالخره خون قِی می‪‎‬کرد در ان اتاق سرد‪ ،‬و چند فقره‪‎‬ای هم رومن‬ ‫گاری‪ ،‬ان‪‎‬جا که پرندگان پرواز می‪‎‬کنند می‪‎‬روند در پرو می‪‎‬میرند‪.‬‬ ‫حاال شــما به من بگویید کاله و کاشــکول و پالتو و عصای اقای‬ ‫جنابان را چه کسانی از کف میدان کج و قناس جمع خواهند کرد؟‬ ‫و ان اشیای ریز زینتی را چه کسانی پیدا خواهند کرد؟»‬ ‫کتاب «چه بر سر وحشی سفید امد؟»‬ ‫مراسم امضای کتاب «چه بر سر وحشی سفید امد؟» نوشته ی‬ ‫«فرانسوا گارد» در کافه کتاب افتاب در مشهد برگزار می شود‪.‬این‬ ‫کتاب برنده ی جایزه ی ادبی گنکور ‪ ۲۰۱۲‬اســت که با ترجمه ی‬ ‫«مریم خراسانی» در نشرچشمه منتشــر شده است‪.‬فرانسوا گارد‬ ‫اولین رمانش « چه برسروحشــی ســفیدامد؟» را در‪ ۵۳‬سالگی‬ ‫می نویســد‪ ،‬که با اقبال زیادی در مجامع ادبی روبه رو می شــود و‬ ‫جایزه ی گنکور برترین رمان سال ‪ ۲۰۱۲‬و نیز هفت جایزه ی معتبر‬ ‫‪48‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ادبــی دیگر را برای او به ارمغان می اورد‪ .‬درســال ‪ ،۲۰۱۳‬دومین‬ ‫رمانش «به خاطر ســه کرون» را به چاپ می سپارد که رمان ا ّول‬ ‫سال می شود‪ .‬این دو رمان‪ ،‬رمان هایی حادثه ای هستند که جایگاه‬ ‫فرانسوا گارد را به مثابه ی استاد مسلّم این ژانر ادبی تثبیت می کنند‪.‬‬ ‫گارد توانسته دراین نوع ادبی جان تازه ای بدمد و ثابت کند که رمان‬ ‫ماجرامحور برخالف انچه ا ّدعا می شود‪ ،‬در فرانسه نمرده است‪.‬‬ ‫رمان «وحشی ســفید»‪ ،‬رمان حماســی جزیره ای‪ ،‬بر مبنای‬ ‫ماجرایی واقعی شــکل گرفته اســت‪ ،‬ماجرای جاشویی ‪ ۱۳‬ساله‬ ‫و فرانسوی به نام «نارســیس پلتیه» (‪ )۱۸۴۴-۱۸۹۴‬که درسال‬ ‫‪ ۱۸۵۷‬در ســاحل شمال شرقی اســترالیا از گروه جدا می افتد و‬ ‫فرانســوا گارد این داستان را دست مایه قرارمی دهد تا از خالل ان‪،‬‬ ‫جنبه های روانشــناختی روابط انسانی و مضامین ان و نظریّه های‬ ‫تمدن را زیر سوال ببرد‪ .‬این رمان تلفیقی‬ ‫مطرح انسان شناســی و ّ‬ ‫است از واقعیت و افسانه و بیشتر بیانگ ِر تخیل پویای نویسنده است‬ ‫تا داستان واقعی نارسیس پلتیه‪.‬‬ ‫مراسم امضای این کتاب با عنوان «نوشیدن چای با طعم کتاب»‬ ‫روز پنج شنبه ‪ ۶‬اسفندماه از ساعت ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬عصر در کافه کتاب افتاب‬ ‫مشهد‪ ،‬برگزار شد و حضور برای عموم عالقه مندان ازاد بوده است‪.‬‬ ‫گفت و گو با مهندس مرتضی شهرابی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی انجمن همگن پالستیک‬ ‫از تماشاگه اغاز حیات تا به جایی که خدا می داند‪،‬‬ ‫زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از رنگ و پر از عطر لطیف‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫دو راهب در مســیر زیارت خود‪ ،‬به قسمت کم عمق رودخانه ای رسیدند‪.‬لب رودخانه‪ ،‬دختر کوچکی را دیدند‬ ‫که منتظر ایســتاده است و می ترسد که از رودخانه عبور کند‪ .‬یکی از راهب ها بدون مقدمه رفت و دختربچه را‬ ‫سوارکولش کرد‪.‬سپس او را از عرض رودخانه عبور داد و طرف دیگر روی قسمت خشک ساحل پایین گذاشت‬ ‫‪.‬راهب ها به راهشــان ادامه دادند‪.‬ساعتی گذشت و راهب دوم شروع به شکایت کرد که‪ :‬این عمل تو درست‬ ‫بر عکس دستورات دینی بود‪».‬و ادامه داد ‪ « :‬تو چطور به خودت این اجازه را دادی که بر خالف قوانین رفتار کنی ؟ «راهبی‬ ‫که دختربچه را به این طرف رودخانه اورده بود‪ ،‬ســکوت می کرد‪ ،‬اما دیگر تحملش طاق شدو جواب داد‪ »:‬من‬ ‫ان کودک رااز این طرف رودخانه برداشــتم و در ان طرف به زمین گذاشــتم اما تو چرا هنوزان را با خودت‬ ‫حمل می کنی ؟!این حکایت یکی از ده ها حکایات و اشعاری است که مهندس مرتضی شهرابی در جمع و به تناسب‬ ‫موضوع از انها اســتفاده می کند و این نشان از مطالعه و ســواد عمیق ادبیاتی و فلسفی ایشان دارد‪ .‬به شخصه‬ ‫شــاهد حضور ایشان در تمامی کالس های اموزشــی انجمن بوده ام و عالقه و توجه شان به اموزش برایم قابل‬ ‫تحسین بوده اســت‪ .‬مهندس مرتضی شهرابی متولد ‪ 1326‬و مدیرعامل شــرکت پلیمران سازه صبا هستند‪.‬‬ ‫شــرکت پلیمران سازه صبا‪ ،‬تولیدکننده قطعات پالستیکی است که در سال ‪1357‬تاسیس شده است‪ .‬ایشان از‬ ‫ابتدای تاســیس انجمن هم به عنوان عضو و هم به عنوان مسئول کمیسیون فنی با انجمن همگن پالستیک استان‬ ‫تهران همکاری داشته اند و در حال حاضر با کمیسیون فرهنگی همکاری می کنند‪.‬مهندس شهرابی و همکارانشان‬ ‫در کمیسیون فرهنگی با توجه به نزدیکی نهمین جشنواره پالستیک روزهای پرکاری را می گذرانند‪ .‬با ایشان گفت‬ ‫و گویی داشته ایم حول محور فعالیت های کمیســیون فرهنگی انجمن و البته روزگار سپری شده ایشان که توجه‬ ‫شما را به این گفت و گو جلب می نمایم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪49‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬لطفا خودتان را برای‬ ‫خوانندگان نشریه معرفی کنید‪.‬‬ ‫مرتضی شــهرابی هســتم متولد ‪ 1326‬و فــارغ التحصیل‬ ‫رشــته ی طراحی صنعتی با گرایش مکانیک جامدات‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1356‬ازدواج کردم و حاصل این ازدواج یک دختر و یک پســر‬ ‫اســت‪ .‬فرزند پســرم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مدتی با‬ ‫من همکاری داشــت و در حال حاضر در کشور امریکا مشغول‬ ‫به ادامه ی تحصیل اســت‪.‬ابتدا کارم را با طراحی و قالب سازی‬ ‫شروع کردم‪ .‬مدتی هم ماشین سازی می کردم‪ .‬در سال ‪1358‬‬ ‫به سمت صنعت پالستیک کشیده شدم‪ .‬از ان زمان تا به امروز‬ ‫که چیزی حدود ‪ 32‬سال است به طور کلی در صنایع پلیمری‬ ‫چــه در بحث ترموپالســتیک ها و چه در بخــش پلی یورتان ها‬ ‫فعالیت داشته ام‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬پســرتان برای ادامه‬ ‫تحصیل با تمایل و رضایت شما به امریکا رفته اند؟‬ ‫من همیشه با فرزندانم دموکراتیک رفتار می کنم‪ .‬یعنی ابتدا‬ ‫مسائل را برایشان توضیح می دهم و تجربیات خود یا دیگران را‬ ‫در اختیارشان می گذارم‪ .‬اما در نهایت انتخاب با خودشان است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬شــما از رفتن ایشان‬ ‫ناراحت نیستید؟‬ ‫اگر در انجا موفقیت های بیشــتری را به دست بیاورند خیلی‬ ‫خوشحال می شوم اما اگر مشکالتی برای انها پیش بیاید طبیعتا‬ ‫ناراحت خواهم شد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬دخترتان ایران هستند؟‬ ‫‪50‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫خیر‪ ،‬دخترم نیــز پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه برای‬ ‫ادامه ی تحصیل به کشــور هلند سفر کرد و در انجا مدرک فوق‬ ‫لیسانس در رشــته ی ‪ Biomedical‬را دریافت کرد و در حال‬ ‫حاضر در مرکز تحقیقات ســرطانی کشور هلند مشغول به کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬رفتن فرزندانتان به خارج‬ ‫کشور باعث نشده است که شما هم به رفتن فکر‬ ‫کنید؟‬ ‫به هیچ وجه چنین فکری ندارم اما اگر روزی ضرورت ایجاب‬ ‫کرد این کار را خواهم کرد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اقای شهرابی دلیل عالقه‬ ‫و جذب شما به صنعت پالستیک چه بود؟‬ ‫عالقه خاصی در بین نبود‪ .‬چون ماشین سازی و قالب سازی‬ ‫یک صنعت مادر است و با تمام صنایع دیگر به نوعی در ارتباط‬ ‫اســت‪ .‬ممکن بود اگر وارد کار پلیمر نمی شدم در تولید قطعات‬ ‫فلزی مشغول به کار می شدم‪ .‬ضرورت زمانی ایجاب کرد تا من‬ ‫جذب صنعت پالستیک شــدم‪ .‬در ابتدای کار و تا سال ‪1388‬‬ ‫در جاده ابعلی خیابان ســازمان اب مشغول به فعالیت بودیم تا‬ ‫این که به شــهرک صنعتی بهارســتان انتقال پیدا کردیم و در‬ ‫محیطی مناسب تر و اصولی تر مشــغول به کار شدیم‪ .‬تولیدات‬ ‫ما عمدتا صنعتی هســتند‪ .‬در حقیقت مــا تولیدکننده قطعات‬ ‫و مجموعه هایی هســتیم که در خط تولیــد صنایع دیگر مانند‬ ‫صنعــت برق و الکترونیک‪ ،‬صنعت خودرو و صنایع لوازم خانگی‬ ‫(یخچال‪ ،‬کولر‪ ،‬ماشین لباسشویی و ‪ )...‬قرار می گیرند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به رکودی که در‬ ‫صنعت ماشین سازی حاکم گشت‪ ،‬ایا شما در این‬ ‫زمینه با مشکلی مواجه شدید؟‬ ‫بله‪ ،‬تمام شرکت های تولیدی در سال جاری با کاهش تولید‬ ‫مواجه شدند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به چه دالیلی؟‬ ‫یکــی از دالیل ان بحث تحریم ها بود‪ .‬زمانی که یک صنعت‬ ‫مادر در کشــور دچار رکود می شــود صنایع دیگر به ســبب‬ ‫وابســتگی به نوعی صدمه خواهند دید‪ .‬اگر به فروشگاه پوشاک‬ ‫هم مراجعه کنیم متوجه اســتقبال کم از طرف مردم می شویم‪.‬‬ ‫به همین علت برخی صنایع تعطیل شدند و برخی دیگر شاید با‬ ‫‪ %20‬ظرفیت و یا بیشتر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خود شما با چند درصد‬ ‫ظرفیت کار می کنید؟‬ ‫تقریبا با ‪ 50‬درصد ظرفیت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬فکر می کنید با اجرایی‬ ‫شدن برجام چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد‬ ‫داد؟‬ ‫اگر این طرح دقیقا عملی شــود و در داخل هم کســانی با‬ ‫ان مخالفت نکنند چشــم انداز اینده خــوب خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫بالفاصله اثر نخواهد گذاشــت و فکر می کنم از تابســتان سال‬ ‫اینده تاثیرات خود را خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با این وجود شما به این‬ ‫اتفاق خوش بین هستید؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شما به جز انجمن همگن‬ ‫عضو کدام انجمن ها هستید؟‬ ‫عضو انجمن تحقیق و توسعه‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان قطعات‬ ‫و مجموعــه خــودرو‪ ،‬عضو انجمــن صنایع پالســتیک البرز و‬ ‫همچنین عضو انجمن ملی پالستیک هستم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬عملکرد انجمن ها را تا به‬ ‫امروز در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫به طور کلی انجمن ها در سطح کشور عملکرد خوبی دارند‪.‬اما‬ ‫اگر به کشورهای پیشرفته نگاه کنیم متوجه می شویم هسته ی‬ ‫اولیه تمام کارها در انجمن ها شــکل می گیرد و تالش بر این‬ ‫است امور مردم به دست خود مردم اجرا شود‪ .‬متاسفانه در ایران‬ ‫هنوز این اتفاق نیافتاده اســت‪ .‬انجمن ها نه تنها هیچ اختیاری‬ ‫از خــود ندارند بلکه حتی قوانینــی مثل امور دارایی یا گمرکی‬ ‫که در مجلس مورد بررســی قرار مــی گیرند‪.‬بدون هیچ گونه‬ ‫همکاری و مشــورتی با انجمن ها و تشکل ها تصویب می شوند‪.‬‬ ‫خود من به عنوان نماینده صنعت پالستیک در کمیسیون های‬ ‫وزارت دارایی بارها شــاهد بوده ام که همان جا اعالم کرده اند ما‬ ‫از شــما نظر نمی خواهیم تا به ان عمل کنیم‪ ،‬بلکه شما فقط به‬ ‫عنوان یک عضو ناظر هســتید‪ .‬بنابراین انجمن ها فعال جایگاهی‬ ‫ندارند مگر اینکه خودشان خیلی تالش کنند‪ .‬اعضای انجمن ها‬ ‫خصوصــا اعضای هیئت مدیره باید توانمند و ملی نگر باشــند‪.‬‬ ‫روی کلمه ی ملی نگر خیلی تاکید دارم تا بتوانند با ســماجت و‬ ‫اصرار زیاد در کمیســیون صنایع مجلس یا کمیسیون هایی که‬ ‫در وزارت خانه ها وجود دارند و به نوعی با صنعت کار می کنند‬ ‫نفوذ پیدا کرده و بتوانند در زمینه هایی اعمال نظر کنند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به نظر شما ایا انجمن ها‬ ‫به خودباوری برای اعمال نظرات خود رسیده اند؟‬ ‫من این مــورد را در انجمن ها خیلی ضعیــف دیده ام‪ .‬مهم‬ ‫وجود افرادی اســت که دید ملی داشــته باشند و منافع ملی را‬ ‫در نظر بگیرند اما تا وقتی که این دید جزیره ای باشــد و منافع‬ ‫دیگری‪،‬بــر منافع ملی برتری پیدا کند ایــن عمل امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شــما از چه سالی وارد‬ ‫انجمن همگن پالستیک تهران شدید؟‬ ‫من از ابتدای تاسیس انجمن صنایع همگن پالستیک تهران‪،‬‬ ‫هم به عنوان عضو و هم به عنوان مســئول کمیســیون فنی با‬ ‫این انجمن همکاری داشته ام و در حال حاضر هم با کمیسیون‬ ‫فرهنگی انجمن همکاری می کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجه به اینکه سال‬ ‫اینده انتخابات هیئت مدیره در پیش اســت‪ ،‬به‬ ‫عنــوان عضوی از انجمن کــه در ان فعالیت هم‬ ‫دارید‪ ،‬عملکرد اعضای هیئــت مدیره را چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید‪ .‬اگر انتقادی دارید خوشــحال‬ ‫می شویم بشنویم‪.‬‬ ‫اصوال روند کاری هیئت مدیره انجمن رو به پیشــرفت بوده‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه در هر دوره تجربه ی جدیدتری به وجود‬ ‫امده و به دنبال ان عملکردها بهتر بوده اســت و حتی شــاید‬ ‫بعضی افراد دومین یا ســومین حضور خود در هیئت مدیره را‬ ‫تجربه کرده باشند‪ .‬عملکرد اعضای هیئت مدیره انجمن به طور‬ ‫کلی خوب بوده اســت اما باید توجه داشــت ان چیزی که در‬ ‫اهداف و اساسنامه ی انجمن گفته شده بخش زیادی از ان هنوز‬ ‫اجرا نشــده اســت‪ .‬وقتی ما وارد این کار شدیم تجربه ی کافی‬ ‫نداشــتیم و تازه فعالیت در ایــن زمینه را اغاز کرده بودیم و به‬ ‫مرور زمان این تجربه بدســت امد‪ .‬همان طور که اشــاره کردم‬ ‫هرکســی که وارد هیئت مدیره می شود باید دارای ویژگی هایی‬ ‫باشد از جمله عشق و عالقه به کار جمعی و توانایی همکاری با‬ ‫اعضا و داشتن زمان کافی جهت حضور در انجمن و فعالیت های‬ ‫مربوط به ان‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ایا تصمیم ندارید در‬ ‫انتخابات سال بعد انجمن همگن پالستیک تهران‬ ‫کاندید شوید؟‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬به چه علت؟‬ ‫به طور کلی از ابتدای تشکیل انجمن برای انتخابات کاندید‬ ‫نشده ام و عالقه ای هم برای کاندید شدن ندارم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬با توجه به این که شما‬ ‫عضو کمیســیون فرهنگی هستید‪ ،‬از روند کاری‬ ‫جشنواره انجمن پالستیک صحبت کنید‪.‬‬ ‫زیرساخت هایی مانند جذب حامیان مالی‪ ،‬بازنگری فرم های‬ ‫ارزیابی داوطلبان واحدهای نمونه و پیدا کردن محلی برای اجرا‬ ‫و گروه اجرایی اماده شده است‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪51‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬چه مدت است که مشغول‬ ‫تدارکات جشنواره هستید؟‬ ‫تقریبا مدت ‪ 3‬ماه است که مشغول هستیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ایا امادگی کامل برای‬ ‫برگزاری این جشنواره را پیدا کرده اید؟‬ ‫امیــدوارم‪ .‬البته بایــد به اندازه ی کافــی حامی مالی جذب‬ ‫کنیم چون انجمن بودجه ای برای برگزاری این جشنواره ندارد‪.‬‬ ‫همچنین باید برای اعضای هیئت داوران کاندیدای مناسبی پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬ایا انتقادی به خود انجمن‬ ‫دارید؟‬ ‫برای انتقاد کردن باید مطالعه داشــت‪ .‬بایــد دید خودمان‬ ‫چقدر با انجمن همراه بودیم در این صورت می توان انتقاد کرد‪.‬‬ ‫من ســال ها است که با اقای مونســان و حاج اقا میرحیدری و‬ ‫مهندس میربلوک‪ ،‬اقای صادق نکو و پدرشان‪ ،‬مهندس ضرابیها‬ ‫و پدرشــان دوست هستم و این اشنایی ها در دل انجمن شکل‬ ‫گرفت‪ .‬در کل با اعضای هیئت مدیره انجمن مشــکلی نداشته ام‬ ‫اما تا به حال امور انجام شده اش را زیر ذربین نبرده ام تا ارزیابی‬ ‫کنم‪ .‬برای ارزیابی باید درخواست کرد هیئت مدیره دست اوردها‬ ‫واهدافش را بازگو کند‪ ،‬در ان صورت می توان عملکرد انجمن را‬ ‫بررسی کرد‪ .‬متاسفانه مسئله ای که در تمام تشکل ها وجود دارد‬ ‫مسئله ی وقت کشی اســت‪ .‬این مشکل را در انجمن های دیگر‬ ‫هــم دیده ام که از وقت خوب اســتفاده نمی کنند ‪ .‬به طور مثال‬ ‫در جلسه دیر حاضر می شوند و یا اینکه غیبت می کنند یا حتی‬ ‫برای جمع بندی به نتیجه ای نمی رسند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬ایا مشکل وقت کشی‬ ‫و غیبت(عدم حضور) فقط مختص انجمن ها است؟‬ ‫خیر‪ ،‬به عنوان مثال در جلسه ی گذشته ی کالس فن بیان که‬ ‫هر سه شنبه در انجمن برگزار می شود تعداد کمی حاضر شدند‬ ‫و بقیه تاخیر داشــتند‪ .‬اقای دکتر رنجبر(استاد کالس فن بیان)‬ ‫گفتند صبر کنیم تا باقی اعضا حاضر شــوند‪ ،‬اما من پیشــنهاد‬ ‫کردم بهتر اســت صبر نکنیم‪ ،‬چرا که در این صورت افرادی که‬ ‫به موقع حاضر شده اند با منتظر ماندن برای افرادی که سر وقت‬ ‫نمی ایند تنبیه می شوند‪ .‬باید به موقع شروع کنیم تا کسانی که‬ ‫دیر می ایند احساس کنند چیزی را از دست داده اند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به تالش انجمن ها‬ ‫و تشکل ها جهت تغییر تاریخ ایران پالست و عدم‬ ‫دریافت نتیجه‪ ،‬نظر شــما در این زمینه چیست و‬ ‫چه پیشنهادی برای برگزاری بهتر ایران پالست در‬ ‫سال اینده دارید؟‬ ‫تالش برای تغییر تاریخ و برگزاری بهتر ایران پالست وظیفه ی‬ ‫تشکل ها و انجمن هایی اســت که در شهرهای مختلف تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬شــاید این تاریخ برای خارجی ها تاریخ خوبی باشد‬ ‫چون مشغله ها و رکود ابتدای سالشان را پشت سر گذاشته اند و‬ ‫از نظر فصلی برای ان ها زمان مناســبی است اما این زمان برای‬ ‫ما در ایران فصل مناسبی نیست‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬نکته ای در وجود شما‬ ‫است که برایم تحسین برانگیز است شما با توجه‬ ‫‪52‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫به تحصیالت اکادمیک چرا همچنان به مســائل‬ ‫اموزشــی تا این حد اهمیت می دهید و برای ان‬ ‫وقت می گذارید؟‬ ‫چون علم و تکنولوژی همیشــه در حال پیشرفت است‪ .‬اگر‬ ‫من مطلبی را چند ســال پیش یاد گرفته باشم دیگر برای امروز‬ ‫قابل اســتفاده نیســت‪ .‬دنیا در حال تغییر است و هر روز علوم‬ ‫جدیدتری معرفی می شوند‪ .‬خدا پرفسور حسابی را رحمت کند‪.‬‬ ‫عکسی از ایشان در یک مجله خارجی دیدم که در سوئیس روی‬ ‫تخت بیمارســتان بودند و دقیقا ‪ 4‬ســاعت قبل از اینکه از دنیا‬ ‫بروند در حال کتاب خواندن بودند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در کالس هایی که در‬ ‫انجمن برگزار می شــود متوجه شدم که شما به‬ ‫ادبیات خیلی عالقه مند هســتید و اگاهی و علم‬ ‫زیادی در ادبیات دارید‪.‬‬ ‫بلــه من در کل علوم انســانی را خیلی دوســت دارم و فکر‬ ‫می کنم پایه ی تمام علوم‪ ،‬علوم انســانی است‪ .‬کسانی که علوم‬ ‫انســانی خوانده اند در گفتــار خود فوق العــاده ادیبانه صحبت‬ ‫می کنند‪ .‬تمام دانشمندان و مخترعان اگر ادبیات و زبان مادری‬ ‫خود را خــوب بدانند بهتر می توانند بــا مخاطبان خود رابطه‬ ‫برقرار کرده و یافته ی خود را به دیگران منتقل نمایند‪ .‬اگر دقت‬ ‫کنیم متوجه می شویم افرادی که علوم انسانی خوانده اند سکان‬ ‫دار اداره کشورشــان هســتند و افراد علمی بیشتر به کارهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬تحقیقاتی و تدریسی مشغول هستند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬شما در طول روز چقدر‬ ‫مطالعه دارید؟‬ ‫ساعت مشــخصی ندارد اما معموال همیشه کتابی در دست‬ ‫مطالعه دارم و سعی می کنم از وقت هایی که تلف می شود برای‬ ‫کتاب خواندن استفاده کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬تاثیر گذارترین کتابی که‬ ‫خوانده اید چه بوده است؟‬ ‫کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران و نوشــته های سهراب‬ ‫سپهری‪ .‬البته حافظ و موالناجای خود را دارند‪ .‬هرنوشته ای در‬ ‫هر زمینه ای اگر مطالعه شــود تاثیر خــود را می گذارد‪ .‬مطالب‬ ‫روانشناســی از یک بعد و مطالب ادبی از بعد دیگر تاثیرات خود‬ ‫را دارند و امکان تفکیک وجود ندارد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اقای شهرابی با توجه به‬ ‫این که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم ایا‬ ‫خاطره ی خوب یا ناخوشایندی از سال ‪ 94‬دارید؟‬ ‫بله متاسفانه تعدادی فوت در اقوام داشتیم که مهمترین انها‬ ‫از دست دادن خواهر مهربانم بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬خاطره ی خوب چطور؟‬ ‫چند ماه پیش سفری داشتم که هم جنبه ی سیاحتی داشت‬ ‫و هم دیدار تازه کردن با اقوام و دوستان‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪:‬اهداف و ارزوهای شما در‬ ‫سال ‪ 95‬چه خواهد بود؟‬ ‫تــاش می کنم فاصلــه ی کاری ام را با تکنولــوژی روز دنیا‬ ‫هماهنگ کنم حداقل اگر نتوانســتم همگام با انها گام بردارم تا‬ ‫حداقل این فاصله حفظ شود‪ .‬همچنین قصد دارم روی کارهای‬ ‫تکمیلی صنعت پالستیک کار کنم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬تا‬ ‫چه میزان به فرهنگ سنتی‬ ‫ایران در اعیــاد مثل نوروز‬ ‫معتقد هستید؟‬ ‫اصوال این مســائل اعتقادی نیســت‪.‬‬ ‫انسان دوســت دارد به ریشه و اصالتش‬ ‫بازگردد و به ان افتخار کند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در‬ ‫دید و بازدید ایام نوروز افراد‬ ‫خانواده اول به دیدن شــما‬ ‫می ایند؟‬ ‫خیر من بزرگ خانواده نیستم و هنوز‬ ‫پدر و مادرم در قید حیات هســتند‪ .‬اما‬ ‫بیــن خواهر و برادرها من از همه بزرگتر‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫اولین جایی که در ایام نوروز‬ ‫برای بازدید مــی روید کجا‬ ‫است؟‬ ‫دیدن پدر و مادرم‪.‬‬ ‫صنایــع همگن پالســتیک‪:‬‬ ‫سخن پایانی‪.‬‬ ‫ســال جدیــد را بــه اهالــی صنعت‬ ‫پالســتیک تبریک می گویــم و در پایان‬ ‫شــعری زیبا از سهراب سپهری را تقدیم‬ ‫خوانندگان می کنم‪.‬‬ ‫زندگی با همه وسعت خویش‬ ‫محفل ساکت‪ ،‬غم خوردن نیست‬ ‫حاصلش تن به قضا دادن و افســردن‬ ‫نیست‬ ‫اضطراب وهــوس دیــدن و نادیدن‬ ‫نیست‬ ‫زندگی خوردن و خوابیدن نیست‬ ‫زندگی جنبش و جاری شدن است‬ ‫زندگی کوشش و راهی شدن است‬ ‫از تماشــاگه اغازحیات تا به جایی که‬ ‫خدا می داند‪.‬‬ ‫زندگی چون گل ســرخی است پر از‬ ‫خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف‪،‬‬ ‫یادمان باشد اگر گل چیدیم‪،‬‬ ‫عطــر و بــرگ و گل و خار‪،‬همــه ی‬ ‫همسایه ی دیوار به دیوار همند‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اولین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاند ایران‬ ‫تجمیعی بی سابقه از فعالین‬ ‫صنعت پلیمر و کامپاند کشور‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مهنوش نعیمی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫اولین کنفرانس بین المللی مســتربچ و کامپاند ایران در تاریخ ‪ 26‬و ‪ 27‬بهمن ‪ 1394‬با حضور جمع کثیری از فعالین‬ ‫صنعت پلیمر و مســتربچ کشور واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار شد‪ .‬در این کنفرانس میهمانانی از‬ ‫خارج کشور نیز حضور داشتند‪ .‬در دو روز متوالی مقاالت بسیاری تحت عناوین مختلف و مرتبط با این صنعت با‬ ‫حضور پنل داوری ارائه گشــت‪ .‬در این کنفرانس اقای امید کوشکی گزارش تصویری از دانشجویان تحت عنوان‬ ‫" مســتربچ چیست " ارائه کرد‪ .‬تعداد کثیری از جمع دانشجویان معنی مســتربچ را نمی دانستند‪ .‬این کنفرانس‬ ‫مبتنی بر گفته ی دبیر ان عالوه بر تمام اهدافش به منظور ایجاد ارتباطی بهتر با دانشــگاه ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫در انتها به ســه مقاله برتر از جانب حامیان کنفرانس مســتربچ و کامپاند هدایایی اهدا شد که به اسامی ان ها‬ ‫اشــاره شده است‪ .‬الزم به ذکر است که معیارهای اصلی داوری مقاالت رویکرد صنعتی‪ ،‬پژوهش محور بودن و‬ ‫داشتن داده های ازمایشگاهی و داشتن موضوعات مرتبط و نو بوده است‪ .‬نشریه همگن پالستیک استان تهران‬ ‫که از ابتدای برنامه ریزی های این کنفرانس حضوری فعال داشــته است‪ ،‬متن صحبت های برخی از سخنرانان در‬ ‫کنفرانس را نیز در اختیار شما قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫امید کوشکی‪ :‬توسعه ی محصول و بازار‬ ‫باید از طریق مستربچ و کامپاند صورت‬ ‫بگیرد‬ ‫دبیر کنفرانــس پس از قدردانی از دبیــر و هیئت مدیره‬ ‫انجمن مستربچ و کامپاند به خاطر زحماتشان و همچنین‬ ‫از حاضرین خارج از کشور برای حضور در این کنفرانس‪ ،‬در‬ ‫خصوص دالیل و اهمیت برگزاری ســاالنه ی این کنفرانس‬ ‫گفــت‪ :‬برگزاری ســاالنه این کنفرانس می توانــد به افراد‬ ‫فارغ التحصیــل کمک کند که حداقل یک بار اســم ان را‬ ‫بشــنوند‪ .‬موضوع دیگر ارتقا دانش فنی است‪ .‬برگزاری این‬ ‫کنفرانس برای اشنایی بیشتر دانشجویان با ان نیاز است‪.‬‬ ‫کوشکی در خصوص برگزاری این کنفرانس وهزینه های ان در‬ ‫کشور های دیگر گفت‪ :‬این کنفرانس در اسیا هر ساله در سنگاپور‬ ‫برگزار می شــود و هزینه ی باالیی هم دارد‪ .‬برنامه ای یک روزه با‬ ‫‪ 15‬نفر ســخنران که فقط هزینه ثبت نام ان‪ 1500‬دالر است‪.‬‬ ‫وی به دیگر علل برگزاری ساالنه این کنفرانس پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از مسائل مورد بحث در انجمن ما‪ ،‬نبود فضایی برای‬ ‫ارائه ی دستاوردها در این صنعت به جز نمایشگاه است‪ .‬بهترین‬ ‫مکان برای عرضه ی ایده ها‪ ،‬نو اوری ها این کنفرانس است‪ .‬حتی به‬ ‫صورت پرسش و پاسخ می توانند سواالت و مشکالت فنی خود را‬ ‫مطرحکنند‪.‬کوشکیدربارهتوسعهپتروشیمیگفت‪:‬مسئلهدیگر‬ ‫توسعه ی پتروشیمی ها و سیاستی که دولت برای افزایش ظرفیت‬ ‫با هدف توســعه صادرات در پیش گرفته است‪.‬این ظرفیت زیاد‬ ‫بدون حضور مستربچ و کامپاند امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬در دنیا‬ ‫به این نتیجه رسیده اند که توسعه ی محصول و بازار باید از طریق‬ ‫مستربچ و کامپاند صورت بگیرد‪ .‬وی در خاتمه افزود‪ :‬جمع شدن‬ ‫در یک محیط تحت عنوان کنفرانس مستربچ و کامپاند به ارتقا‬ ‫تولید و کیفیت مان کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهندس عباس شعری مقدم‪ :‬طبق برنامه ششم توسعه ‪ 5‬میلیون تن پلی پروپیلن در داخل‬ ‫کشور و نه برای صادرات تولید خواهد شد‬ ‫مدیر عامل ســابق شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی در‬ ‫صحبت های خود پس از تمجید از مرضیه شاهدایی مدیرعامل‬ ‫جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬برای اولین بار است‬ ‫که یک خانم در این ســطح از وزرات نفت این مســولیت را بر‬ ‫عهده می گیرد‪.‬‬ ‫شــعری مقدم با اشــاره به اینکه ورود به صنایع تکمیلی در‬ ‫گذشته برعهده وزرات صنایع بوده گفت‪ :‬با وضع قوانین جدید‪،‬‬ ‫وزرات نفت ماموریت ورود به صنایع پایین دست را دارد که این‬ ‫وظیفه را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با ارائه‬ ‫تاریخچه ای از شــکل گیری صنعت پتروشیمی در کشور گفت ‪:‬‬ ‫امروز ‪ 62‬میلیون تن ظرفیت در صنایع باالدست داریم اما فقط‬ ‫پتروشیمی ابادان در صنایع تکمیلی وارد شده و در پلی کا کرج‬ ‫لوله های پی‪.‬وی‪.‬سی تولید می کند‪.‬‬ ‫شعری مقدم در خصوص شــکل گیری ارتباط پتروشیمی با‬ ‫صنایع پایین دســتی گفت‪ :‬ارتباط بیشتر پتروشیمی با صنایع‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تکمیلی پس از تشکیل بازرگانی پتروشیمی در دوره سازندگی‬ ‫ایجاد شــد‪ .‬بازرگانی پتروشــیمی با شــناخت گریدهای مورد‬ ‫نیاز صنایع پایین دســتی به باالدســت برنامه تولید می داد‪ .‬اما‬ ‫با خصوصی ســازی‪ ،‬این ارتباطات و هماهنگی ها قطع شــد و‬ ‫شــرکت های پتروشــیمی دیگر با توجه به نیاز بــازار فعالیت‬ ‫نکرده انــد‪ .‬وی در ایــن خصوص افــزود‪ :‬با فــروش در بورس‬ ‫رابطه مشتریان و پتروشــیمی قطع شد‪ .‬همه این موارد نتیجه‬ ‫خصوصی ســازی نامطلوب است و برای رفع این ایرادات شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشــیمی باید نقش رگوالتوری ایفا کند‪ .‬البته ما‬ ‫مخالف خصوصی ســازی نیستیم اما سیاست های کلی اصل ‪44‬‬ ‫به اصالح نیاز دارد‪.‬‬ ‫این عضو هیئت مدیره به وجود مشکالتی در صنعت مستربچ‬ ‫و کامپاند کشــوراز جمله ‪ :‬عدم دسترســی به خوراک کافی با‬ ‫مشــخصات موردنظر و ثابت‪ ،‬پایین بــودن ظرفیت تولید‪ ،‬نبود‬ ‫بازار وســیع داخلی برای مصرف این محصــوالت‪ ،‬عدم امکان‬ ‫حضور در بازارهای بین المللی بــه دلیل تحریم ها و تک نرخی‬ ‫نبــودن ارز نیز اشــاره کرد‪.‬همچنین وی بــه تکمیل کنندگان‬ ‫زنجیره تولیداز صادر شدن مجوز تاسیس واحدهای تولید مواد‬ ‫اولیه الفینی برای کمک به صنایع تکمیلی و ‪ 30‬درصد تخفیف‬ ‫به ان ها خبر داد و افزود‪ :‬طبق برنامه ششــم توسعه ‪ 5‬میلیون‬ ‫تن پلی پروپیلن در داخل کشور و نه برای صادرات تولید خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین ‪ ،BASF‬شل و توتال عالقمند به سرمایه گذاری‬ ‫در ایران هستند‪.‬‬ ‫در پایان وی با اشــاره به پتانسیل خوب در صنعت مستربچ‬ ‫و کامپاند در کشــور و ارائه پیشــنهادات خود به این صنعت از‬ ‫جمله اســتفاده از تکنولوژی روز‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬احداث‬ ‫واحدهــای بزرگتــر و حضور در بازارهــای بین المللی از طریق‬ ‫مشارکت خارجی به صحبت های خود خاتمه داد‪.‬‬ ‫دکتر علینقی مشایخی‪ :‬ظرفیت تولید مستربچ در کشور سالیانه تنها ‪ 600‬هزار تن‬ ‫است که فاصله بزرگی با ظرفیت پتروشیمی کشور دارد‬ ‫مشایخی ســخنرانی خود رابا اشاره به رکود اقتصادی حاکم‬ ‫در کشــور اغاز کــرد و گفت‪ :‬کاهش درامــد دولت‪ ،‬که درامد‬ ‫و تقاضــای کلی را کاهش داده یکــی از دالیل رکود اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬همچنین دولــت در ابتدای کار ‪ 500‬هــزار میلیارد به‬ ‫بانک ها‪ ،‬بخــش خصوصی‪ ،‬پیمانکاران و ســازمان های عمومی‬ ‫بدهی داشت‪ .‬بنابراین در شرایط ســختی قرار داریم‪ .‬از طرفی‬ ‫نتایج رفع تحریم ها تا نیمه دوم ســال ‪ 95‬مشــخص نمی شود‪،‬‬ ‫در نتیجه در ســال ‪ 95‬نباید چندان انتظار تحرک اقتصادی را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫موسس و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف با اشاره به گزارش موسسه مشاوره ای مکنزی در خصوص‬ ‫پتانســیل های ایران برای جهش اقتصادی گفت‪ :‬این گزارش با‬ ‫اشــاره به امکانات انرژی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬نیروی تحصیلکرده جوان‪،‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ،‬بازار گســترده داخلی و بازار کشــورهای‬ ‫همسایه ایران پیشــبینی کرده است که ایران در اینده تحرک‬ ‫اقتصادی شدیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫این استاد برجسته دهه ‪ 70‬تا اوایل دهه ‪ 80‬را دوران جهش‬ ‫بزرگ پتروشیمی عنوان کرد و بیان نمود‪ :‬در ان دوران ظرفیت‬ ‫پتروشــیمی ‪ 60‬میلیون تن بود که در دوران تحریم این مقدار‬ ‫به ‪ 40‬میلیون تن کاهش یافت‪ .‬پیش بینی می شود این ظرفیت‬ ‫در اینده به ‪ 160‬میلیون تن برســد‪ .‬اما ظرفیت تولید مستربچ‬ ‫در کشور ســالیانه تنها ‪ 600‬هزار تن اســت که فاصله بزرگی‬ ‫با ظرفیت پتروشــیمی کشــور دارد‪ .‬این صنعت در عوض خام‬ ‫فروشــی می تواند ظرفیت بزرگی را در ارزش افزوده و اشــتغال‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫همچنیــن وی با اشــاره به قیمت کم خــوراک و انرژی در‬ ‫کشور و متذکر شدن این مسئله که قیمت تمام شده مستربچ و‬ ‫کامپاند نیز باید کم باشد افزود‪ :‬باید تحلیل شود چرا نمی توانیم‬ ‫رقابت کنیم‪.‬‬ ‫مشــایخی در خصوص ســال ‪ 1395‬گفت‪ :‬سال ‪ 95‬سال‬ ‫‪56‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫ســختی است اما پس از ان گشــایش رخ می دهد‪ .‬باید عاقالنه‬ ‫فکر کنیم تا متوجه شویم چگونه از پتانسیل ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه افزود‪ :‬در زمینه مســتربچ و کامپاند نیز باید‬ ‫گستره پوشش محصوالت را بیشتر کنیم‪ .‬عمق صنعت از لحاظ‬ ‫ارزش افزوده را افزایش دهیم‪ ،‬تحقیق و توسعه را جدی بگیریم‬ ‫و به صادرات توجه کنیم‪.‬‬ ‫پروفسور حسین نازکدست‪ :‬محصوالت پتروشیمی جوابگوی نیازهای صنایع مختلف‬ ‫نخواهند بود‬ ‫نخستین ســخنران علمی کنفرانس صحبت های خود را در‬ ‫قالب ارائه مطالب در خصوص ضرورت اهمیت تولید امیزه های‬ ‫پلیمری اغاز کرد‪ .‬وی در خصوص میزان جوابگویی محصوالت‬ ‫پتروشیمی به نیازهای صنایع مختلف گفت‪ :‬علیرغم خوشحالی‬ ‫اولیه از ســنتز ده ها ماده پلیمری‪ ،‬سرعت تکنولوژی نشان داد‬ ‫که محصوالت پتروشــیمی جوابگوی نیازهای صنایع مختلف از‬ ‫جمله خودرو‪ ،‬پزشکی‪ ،‬بسته بندی و ‪ ...‬نخواهند بود‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه صنعتی امیر کبیر در خصــوص اهمیت‬ ‫امیزه ســازی بیان کرد‪ :‬همــه روزه تقاضاهــای جدیدی برای‬ ‫کارکردهــای اختصاصی مطرح می شــد که تولیــد ان ها برای‬ ‫یک مجتمع پتروشــیمی مقرون به صرفه نبــود‪ .‬اینجا بود که‬ ‫امیزه سازی و دادن کاراکتر به پلیمرهای پایه اهمیت روزافزون‬ ‫پیــدا کرد‪ .‬به گونه ای که در حال حاضر تنها در ‪ 11‬درصد بازار‬ ‫مصرف پلیمرها از پلیمرهای پایه استفاده می شود!‬ ‫همچنین وی در صحبت های خود افزود‪ :‬امیزه سازی باید به‬ ‫گونه ای طراحی شود که رفتار ذاتی پلیمر را قربانی نکند‪.‬‬ ‫در خاتمه نازک دســت دانش امیزه سازی را از پیچیده ترین‬ ‫دانش ها دانست و از ضرورت حضور و جذب مهندسین پلیمر در‬ ‫واحدهای تولید کننده امیزه صحبت کرد‪.‬‬ ‫‪ - 16‬در روز دوم از کنفرانس مهندس علیرضا میربلوک نیز‬ ‫مقاله ی خود را تحت عنوان بررسی بازار امیزه های پلی پروپیلن‬ ‫در پنل مطالعات بازار و صادرات بین الملل ارائه کرد‪.‬‬ ‫اسامی تقدیرشدگان در پایان کنفرانس‪:‬‬ ‫‪ )1‬کاظم ظهیری؛ رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران‬ ‫‪ )2‬مهندس شادمهر گودرزی؛ عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران‬ ‫‪ )3‬مهندس عباس موید؛ عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران‬ ‫‪ )4‬دکتر علی پژوهان؛ شرکت پژوهش و فن اوری پتروشیمی‬ ‫‪ )5‬دکتر محمد مهدی خراسانی؛ شرکت پژوهش و فن اوری پتروشیمی‬ ‫‪ )6‬دکتر سعید اسیابان؛ شرکت پژوهش و فن اوری پتروشیمی‬ ‫‪ )7‬دکتر یوسف جهانی؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‬ ‫‪ )8‬دکتر شروین احمدی؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‬ ‫‪ )9‬دکتر هاشمی مطلق؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران‬ ‫‪ )10‬دکتر محمود معصومی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫‪ )11‬مهندی شعری مقدم؛ عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫‪ )12‬مهندس علی فرشیدفر؛ شرکت ساپکو‬ ‫‪ )13‬اقای دکتر اباذر براری؛ اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫‪ )14‬مهندس رضا محتشمی پور؛ مدیریت صنایع تکمیلی شرکت های پتروشیمی‬ ‫‪ )15‬سرکار خانم مهندس کیمیایی؛ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ )16‬سرکار خانم سحر مومنی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند پلیمری‬ ‫اهدای جوایز ( سکه بهار ازادی ) به ارائه دهندگان برترین مقاالت‪:‬‬ ‫‪ )1‬محمد میالد عبداللهی از دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫‪ )2‬الهام زینالی از شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی‬ ‫‪ )3‬امید دادگری از پارسا پلیمر شریف‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪57‬‬ ‫گفت و گو با جواد هوبه فکر نماینده انجمن همگن پالستیک در سفر به اقلیم کردستان‬ ‫جزئیات سفر به کردستان عراق‬ ‫بازار اقلیم کردستان دروازه ای است برای ورود به بازار عراق‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬معصومه محمدپور پاریزی‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫کمیســیون صادرات انجمن همگن پالستیک تهران مدتی است با حمایت خوشه لوازم خانگی پالستیکی استان تهران‬ ‫تحقیقاتی را در خصوص بازار اقلیم کردستان اغاز کرده است‪ .‬سه شنبه ‪ 20‬بهمن ماه‪ ،‬اقای هوبه فکر به نمایندگی‬ ‫انجمن همگن پالستیک به همراه اقایان حسنی از شرکت پالستیک کار و باستان فر با گروهی ‪ 22‬نفره از خوشه های‬ ‫اردبیل‪ -‬اصفهان‪ -‬کرمانشــاه‪ -‬البرز و تهران با همراهی از عاملین محترم و معاونت شهرک های صنعتی البرز به این‬ ‫منطقه سفر کرده و تحقیقات و مشاهدات خود را طی گزارشی در جلسه گذشته کمیسیون صادارت در اختیار اعضا‬ ‫رساندند‪ .‬به همین منظور گفت و گویی داشتیم با جناب هوبه فکر که توجه شما را به ان جلب می نماییم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬اقای هوبه فکر کمی در‬ ‫خصوص سفر اخیر خود به کردستان عراق توضیح‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫روز سه شــنبه ‪ 20‬بهمن ماه ساعت ‪ 11‬با پرواز کاسپین از‬ ‫تهران به ســلمانیه حرکت کردیم‪ .‬طول پرواز حدود یک ساعت‬ ‫می باشــد‪ .‬گروه ما از ‪ 22‬نفر تشــکیل شده بود و از خوشه های‬ ‫اردبیل‪ -‬اصفهان‪ -‬کرمانشاه‪ -‬البرز و تهران با همراهی از عاملین‬ ‫محترم و معاونت شهرک های صنعتی البرز تشکیل گردیده بود‪.‬‬ ‫در ابتدا الزم می دانم اطالعات کلی در خصوص اقلیم کردستان‬ ‫در اختیار مخاطبین قرار دهم‪ .‬اقلیم کردســتان عراق شــامل‬ ‫اســتان های اربیل‪ ،‬ســلیمانیه‪ ،‬کرکوک و دهوک می باشد و به‬ ‫صورت نیمه خود مختار اداره می گردد‪.‬زبان‪ ،‬کردی ســورانی و‬ ‫مذهب‪ ،‬سنی شافعی می باشد‪.‬‬ ‫از نظــر موقعیت جغرافیایی‪ ،‬از شــرق با ایران از شــمال با‬ ‫ترکیه و از غرب با ســوریه هم مرز می باشــد که در حال حاضر‬ ‫جمعیــت ان بین ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیون نفــر اعالم می گردد‪ ،‬جمعیت‬ ‫استان سلیمانیه حدود ‪ 1800000‬نفر و جمعیت شهر سلیمانیه‬ ‫بین ‪ 800‬تا یک میلیون نفر تخمین زده می شود‪ .‬سلیمانیه‪ ،‬به‬ ‫عنوان امن ترین منطقه عراق شناخته می شود‪.‬‬ ‫مردم ســلیمانیه با زبان کردی تکلم می کنند و با فرهنگ و‬ ‫ادب فارســی حس قرینی دارند و این نزدیکی و قرابت فرهنگی‬ ‫که ایرانیان با کردستان عراق دارند با هیچ کشور دیگری دارای‬ ‫این نوع پتانســیل نیســتند و این خود می تواند سطح ارتباط‬ ‫اقتصادی و ســرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها را برای ایران‬ ‫در کردستان مهیاتر نموده و گوی سبقت را از شرکت های دیگر‬ ‫کشورهای خارجی به خصوص ترکیه ربوده و خود را به جایگاه‬ ‫اول ترقی دهد‪.‬‬ ‫از نظر سیاسی‪،‬ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه کشور‬ ‫عراق توسط کردها اداره می گردد‪.‬‬ ‫راه های ارتباطــی ان‪ ،‬دو فــرودگاه بین المللی ســلیمانیه‬ ‫و اربیل بــا روزانه ‪ 5‬پرواز ایرالین هــای خارجی و بیش از ‪40‬‬ ‫پرواز بین المللی در این فرودگاه ها به زمین می نشــینند‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫ســنندج‪ ،‬کرمانشــاه و ارومیــه در هفته چندین بــار پرواز به‬ ‫ایــن فرودگاه ها را انجام می دهند و همیــن طور از طریق مرز‬ ‫بین المللی باشــماق مریوان و مرز رسمی تمرچین پیرانشهر و‬ ‫مرز پرویز خان می توان به اقلیم کردســتان ســفر کرد و فاصله‬ ‫ســلیمانیه تا مرز ایران ‪ 70‬کیلومتر می باشد و از انجا تا مریوان‬ ‫‪58‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪ 20‬دقیقه فاصله است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬امنیــت ان منطقه را‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫در حال حاضر ســلیمانیه با نیروهــای متخاصم حدود ‪100‬‬ ‫کیلومتر فاصله دارد‪.‬اما هیچ گونه اثار جنگ و نا امنی در شهرها‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬مردمانی بسیار ارام دارد حتی در هم کالم شدن‬ ‫با انها و یا رانندگی شــان می توان بــه این موضوع پی برد‪ .‬طی‬ ‫مذاکرات و حمایت های صورت گرفته مســئول محترم خوشه و‬ ‫با همراهی این گروه ‪ 22‬نفره به ســلیمانیه جهت بررسی بازار و‬ ‫بازدید از ساختمان بورس سفر کردیم و بنده به عنوان نماینده‬ ‫انجمن همگن پالستیک تهران در این سفر همراه گروه بودم‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬در این سفر با چه کسانی‬ ‫مالقات کردید؟‬ ‫ما در مدت اقامتمــان با اتاق بازرگانی ســلیمانیه‪ ،‬اتحادیه‬ ‫سرمایه گذاران و سرکنسول محترم ایران مالقات هایی داشتیم‬ ‫که بسیار مفید و مثمرثمر بود‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬در مالقات های صورت‬ ‫گرفته در خصوص چه موضوعاتی صحبت شد؟‬ ‫گالیه منــدی اتاق بازرگانــی ســلیمانیه در خصوص عدم‬ ‫اســتانداردهای طرف ایرانی و حتی عراقی و عدم تعهدات تجار‬ ‫هر دو طرف بود‪ .‬اما بسیار مشتاق سرمایه گذاری طرف ایرانی در‬ ‫ارتباط تولید در این منطقه بودند ما هم استقبال کردیم و اعالم‬ ‫کردیم اگر زیر ساخت های مطمئنی وجود داشته باشد قطعا این‬ ‫اتفاق در اینــده ای نزدیک صورت خواهد گرفت‪ .‬مالقات بعدی‬ ‫ما در دفتر اتحادیه ســرمایه گذاران با اقای کاک یاسین رشید‬ ‫رئیس این اتاق بود که بســیار از حضور ما استقبال کردند و در‬ ‫ان جلســه قول هر گونه حمایت را دادند‪ .‬سپس با سرکنسول‬ ‫محترم ایران جناب اقای مسعودیان مالقات کردیم که ایشان در‬ ‫خصوص تجارت در این منطقه ما را راهنمایی کردند‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬جناب هوبه فکر ارزیابی‬ ‫شخص شما از این سفر چیست؟‬ ‫طی چند ســال اخیــر و رکود اقتصــادی و بالطبع تولید و‬ ‫تحریم هایــی که ناروا به مردم ایران تحمیل گردید مســئولین‬ ‫دولتی و همچنیــن تولیدکننده های بخــش خصوصی را بران‬ ‫داشــت که نیم نگاهی هم به بازارهای منطقه داشــته باشند‪،‬‬ ‫متاسفانه مسئولین دولتی به طور جدی و کارشناسانه به وظایف‬ ‫خــود عمل نکردنــد و عقب ماندگی صنعت هــم از تکنولوژی‬ ‫علم روز ســبب دیگری در جلوگیــری از حضور تجار ایرانی در‬ ‫عرصه هــای بین المللی گردید و همچنین عدم اگاهی از قوانین‬ ‫تجــارت بین المللی و ورود افراد غیر متخصص و تولید کاالهای‬ ‫نامرغوب در این حیطه باعــث گردیده که کاالهای و بازرگانان‬ ‫ایرانی جایگاه خودشــان را در بازارهای جهانی به دست نیاورده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫شاید بازار کشورهای هم جوار که به غیر از ترکیه بقیه بسیار‬ ‫پایین تر از ایران هستند یکی از ساده ترین بازارها برای ورود ما‬ ‫باشــد و صدور کاال به ان کشورها از جمله عراق و مرز طوالنی‬ ‫با اقلیم کردســتان و این موارد همه در صحبت های معاون اتاق‬ ‫بازرگانی سلیمانیه و سرکنسول محترم ایران و دیگران به وضوح‬ ‫می توان دید‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬سطح تجاری دو کشور‬ ‫در سال های گذشته به چه صورت بوده است؟‬ ‫ســطح تجارت ایران با عراق در سال قبل ‪ 6‬میلیارد دالر بود‬ ‫که فقط ‪ 2‬میلیارد دالر ان به اقلیم کردســتان اختصاص داشت‬ ‫در حالــی که ترکیه فقط ‪ 12‬میلیارد دالر به اقلیم کردســتان‬ ‫صادرات داشته است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالســتیک‪ :‬لطفا اطالعاتی هم در‬ ‫خصوص تاالر در نظر گرفته شده برای ایرانیان در‬ ‫اختیار خوانندگان قرار دهید‪.‬‬ ‫اما تاالر‪ ،‬این تاالر در ســه طبقه می باشــد که طبقه اول ان‬ ‫برای امور بانکی و صرافی و دفاتر پتروشیمی ها و حمل و نقل و‬ ‫غیره در نظر گرفته شــده و طبقه دوم که در حدود ‪ 1200‬متر‬ ‫مربع (بدون در نظر گرفتن راه روها) برای صنعت پالستیک در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بانک ها به طور اخص شرایط یک بانک را دارا‬ ‫نیســتند و بیشتر کارها به صورت صرافی انجام می گردد‪ .‬بیشتر‬ ‫نگاه پیله وری در اقلیم کردســتان وجود دارد و به نظر می رسد‬ ‫یک بازار مدرن و اینترنتی توســط ایرانیان طی دو‪ ،‬ســه سال‬ ‫اینده ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫شــاید وجود همچنین تاالر بورس ضروری باشد با توجه به‬ ‫اینکه کشور عراق یک بازار صادراتی برای ایران می باشد و شهر‬ ‫سلیمانیه با امنیت باال و فرهنگ مناسب است‬ ‫صنایعهمگنپالستیک‪:‬تحلیلشماازاینبازارچیست؟‬ ‫بازار اقلیم کردستان دروازه ای است برای ورود به بازار عراق‬ ‫و باید در اولین فرصت مناســب وارد این بازار شد‪ ،‬تاالر بورس‬ ‫می تواند یکی از راه های ورود باشــد البته با توجه به ورود کاال‬ ‫به صورت پیله وری بدون ریخت و پاش هاکمی مشــکل به نظر‬ ‫می اید‪ .‬پیشنهادم این است که تاالر برای یک سال و یا حداقل‬ ‫شش ماه ورودیه و اجاره محل را از تولید کننده ها نگیرد و فقط‬ ‫درصد فروش دریافت کند و اگر در این ‪ 6‬ماه دوســتان شرایط‬ ‫محل و تعهدات را انجام دادند از ان تاریخ همین افراد تا زمانی‬ ‫که ما بخواهیم حق محل با ما باشد‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬با توجه به حضور ترکیه‬ ‫در این بــازار فکر می کنید تجــار ایرانی زمینه‬ ‫پیشرفت خواهند داشت؟‬ ‫در حــال حاضر حدود ‪ 70‬درصد محصــوالت ان اقلیم از‬ ‫ترکیه وارد می شــود‪ 20‬درصد امارات و کشــورهای عربی و‬ ‫فقــط ‪ 10‬درصد محصوالت ایرانی وجــود دارد‪ .‬اگر ما تحت‬ ‫یک کنسرســیوم و با رعایت اســتانداردهای محصوالت و با‬ ‫تشــکیل فیلتــری در ایران مثــل انجمن همگن پالســتیک‬ ‫کارها را کنتــرل کنیم قطعا می توان جایــگاه خوبی در این‬ ‫منطقــه حتی بهتر از ترکیه به دســت اورد بــا توجه به این‬ ‫کــه عالقمندی همــکاری عراقی ها با طرف ایرانی بیشــتر از‬ ‫ترکیه است‪.‬‬ ‫صنایع همگن پالستیک‪ :‬صحبت پایانی‬ ‫ما هرگز نمی خواهیم تبدیل به رقیب همکارانمان شویم‬ ‫‪ .‬همکارانمــان نیز می تواننــد تحت همین کنسرســیومی‬ ‫که به ان اشــاره کردم به صورت متشــکل تر در ان بازار‬ ‫فعالیــت کننــد و تمامی عزیــزان می تواننــد در این بازار‬ ‫بورس جایگاه خوبی داشــته باشــند و مشتریانشان از ان‬ ‫محــل خرید کننــد‪ .‬با توجه بــه این که صندوق توســعه‬ ‫صادرات طرف عراقی را برای برگشــت تعهداتشان تضمین‬ ‫می کند‪ .‬در پایان می خواهــم بگویم از برخی همکارانم در‬ ‫دیگر تشــکل ها متعجب می شــوم با توجه بــه این که این‬ ‫عزیزان در کشور عراق و کردســتان سالیان سال است که‬ ‫فعال هســتند چرا نگران فعالیت دیگر همکارانشان در این‬ ‫منطقه هســتند؟! مــن به این دوســتانم اطمینان می دهم‬ ‫قــرار بر هیچ گونه مقابله نیســت و حتــی انتظار داریم با‬ ‫توجه به تجربیات این همــکاران راهنمایی بگیریم‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪59‬‬ ‫اقتصاد ایران در باتالق سیستم بانکی‬ ‫احسان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫«نقدینگی در جهان»‬ ‫در همه دولت های بعد از جنگ‪ ،‬بدون استثناء دولت مردان‬ ‫ایرانی نظم‪ ،‬اســتمرار و خالقیت منحصر به فردی را در خلق‬ ‫نقدینگی مبذول داشــته اند‪ ،‬به صورتی که افزایش نقدینگی‬ ‫در همه دوره های هشت ســاله دولت های پنجم‪/‬ششم‪ ،‬هفتم‪/‬‬ ‫هشتم و نهم‪/‬دهم‪ ،‬با دقت شگفت انگیزی ‪ 7‬برابر بعالوه‪/‬منفی‬ ‫‪ 0.02‬بوده اســت‪ .‬به عبارت دیگر بدون احتســاب سال اول‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬هر ســه رئیس جمهور کشور در هر سال‬ ‫دقیقاً یک برابر نسبت به ســال اول‪ ،‬نقدینگی را باال برده اند‪.‬‬ ‫در طــی ربع قرن اخیر (‪ ،)1368-93‬حجم نقدینگی کشــور‬ ‫افزایش کلی ‪ 417‬برابری (متوســط ساالنه ‪ 27.3‬درصدی)‪،‬‬ ‫‪ 111‬بــار بیش از اقتصاد امریکا‪ 78 ،‬بار بیش از انگلســتان و‬ ‫‪ 268‬بار بیش از ژاپن را تجربه کرده اســت‪ .‬با صرف نظر کردن‬ ‫از تعداد اندکی کشــورهای کوچک‪ ،‬ضعیف و عقب مانده‪ ،‬ایران‬ ‫صدرنشــین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫شرایطی که در دوره ‪ ،1380-93‬حجم نقدینگی در کشورهای‬ ‫ژاپــن (‪ 1.2‬برابر)‪ ،‬المان (‪ 1.8‬برابــر)‪ ،‬امریکا (‪ 2.1‬برابر)‪ ،‬چین‬ ‫(‪ 7.9‬برابر) و ترکیه (‪ 9.7‬برابر) شده‪ ،‬در ایران ‪ 25.4‬برابر افزایش‬ ‫را تجربه کرده است‪ .‬لذا اگر مهم ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود‪ ،‬دور از حقیقت‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در طی ربع قرن اخیر‪ ،‬باالترین نســبت رســمی نقدینگی‬ ‫به تولید ناخالص داخلی با رشــد ‪ 65‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ،1380‬بــه میزان ‪ 0.72‬در ســال ‪ 1393‬به وقوع پیوســت‪.‬‬ ‫بررســی روند تورم در اقتصاد ایران نشــان می دهد که به هر‬ ‫میزان نقدینگی بیش از رشــد تولید ناخالص داخلی افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬تورم حاصل از ان‪ ،‬به ســرعت خود را نشان داده است‪.‬‬ ‫بنا به اظهارات مقامات بانــک مرکزی‪ ،‬بین ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫نقدینگی کشــور در بازار غیر متشــکل پولی (موسسات مالی‬ ‫غیرمجــاز) وجود دارد که با احتســاب حجم ایــن بازار‪ ،‬کل‬ ‫نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون (یک میلیون میلیارد)‬ ‫تومان می باشــد‪ .‬با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل‬ ‫پولی‪ ،‬نســبت نقدینگی به تولید ناخالــص داخلی ایران (‪83‬‬ ‫درصد) از همه کشــورهای منطقه (روسیه‪ 60 :‬درصد‪ ،‬ترکیه‪:‬‬ ‫‪ 60‬درصد‪ ،‬پاکستان‪ 40 :‬درصد‪ ،‬عربستان سعودی‪ 62 :‬درصد‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ 77 :‬درصد) بیشــتر بوده و قابل مقایسه با‬ ‫اقتصادهای بزرگی از قبیل امریکا‪ ،‬المان و ایتالیا (‪ 90‬درصد)‬ ‫می باشــد‪ .‬لذا مشکل اقتصاد کشــور کمبود نقدینگی نیست‪،‬‬ ‫بلکه تجمــع و انحراف ان به ســمت فعالیت های غیرمولد و‬ ‫‪60‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫رانتی ســوداگرانه و سفت بازانه است‪ .‬مقایســه روند رشد نسبت‬ ‫نقدینگی به تولید ناخالص داخلــی در دوره ‪( 1380-93‬متناظر‬ ‫با ‪ 2001-14‬میالدی) نشــان می دهد‪ ،‬در حالی که این نســبت‬ ‫در خاورمیانــه ‪ 13‬درصد و در اتحادیه اروپــا و جهان به ترتیب‬ ‫‪ 33‬درصــد و ‪ 24‬درصد افزایش داشــته‪ ،‬در ایــران از ‪ 65‬درصد‬ ‫رشد برخوردار بوده اســت‪ .‬پدیده رشد باالی نسبت نقدینگی به‬ ‫تولید ناخالص داخلی عموماً در ســطح کشــورهای بلوک شرق‬ ‫ســابق (روسیه‪ ،‬اروپای شــرقی و جمهوری های شوروی سابق) و‬ ‫بعضی کشورهای افریقایی شیوع دارد‪ .‬امارات متحده عربی در بین‬ ‫کشورهای منطقه و کشورهای هم ردیف‪ ،‬استثناء می باشد‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی حاصل جمع پول (ســپرده های دیداری بانکی و‬ ‫اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول (سپرده های غیردیداری‬ ‫بانکی) می باشد‪ .‬سهم شــبه پول از نقدینگی‪ ،‬از ‪ ۵۵‬درصد در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۸۵‬درصد در پایان ســال ‪ 1393‬رسیده و در همین حال‬ ‫سهم پول از ‪ ۴۵‬درصد کل نقدینگی به یک‪-‬سوم ان‪ ،‬یعنی ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫تنزل یافته است‪ .‬در خرداد سال جاری نیز کماکان سهم شبه پول باز‬ ‫هم باال رفته و به ‪ 86.2‬درصد رسیده است‪ .‬در شرایطی که در دوره‬ ‫‪ ۱۳۸۰-۹۳‬حجم پول ‪ 8.5‬برابر شده‪ ،‬حجم شبه پول به میزان ‪37.2‬‬ ‫برابر افزایش پیدا کرده است‪ .‬نسبت به سال ‪ ،۱۳۸۰‬حجم شبه پول‬ ‫‪ ۵۲‬درصد بیش از نقدینگی رشــد داشته که توام با رشد نقدینگی‬ ‫به میزان ‪ 65‬درصد بیش از تولید ناخالص داخلی می باشــد‪ .‬درطی‬ ‫چهار دهه گذشته‪ ،‬کمترین سهم شبه پول از نقدینگی (‪ 42.8‬درصد‬ ‫از کل) مربوط به ســال ‪ 1363‬بوده که بعد از ان تا ســال ‪ 1391‬به‬ ‫تدریج مقدار ان تا ‪ 54.4‬درصد باال رفته و پس از ان مجددا ً در سال‬ ‫‪ 1373‬تا میزان ‪ 50.8‬درصد تنزل یافته و سپس در طی بیست‬ ‫سال گذشته مســتمرا ً به رشد بی وقفه خود تا ‪ 86‬درصد کنونی‬ ‫ادامه داده است‪ .‬بررسی کشورهای دیگر نشان می دهد که ایران از‬ ‫یکی از کمترین نسبت های میزان پول به نقدینگی (کمتر از ‪14‬‬ ‫درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود ‪ 50‬درصد) برخوردار‬ ‫اســت‪ .‬در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان‬ ‫(‪ 79‬درصد)‪ ،‬عربستان ســعودی (‪ 65‬درصد)‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫(‪ 38‬درصد)‪ ،‬روســیه (‪ 36‬درصد) و ترکیه (‪ 25‬درصد) می باشد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در ســطح جهان‪ ،‬همانند ایران‬ ‫بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده های بلندمدت در‬ ‫بانک ها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی باال به ان‬ ‫تعلق نمی گیرد‪ .‬بخشــی از جامعه که در اقلیت هستند‪ ،‬اکثریت‬ ‫منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال های اخیر) را جمع اوری‬ ‫و در بانک ها سپرده گذاری کرده اند‪ .‬مطالعه ساز و کار و چگونگی‬ ‫تکوین این فرایند اقتصادی که در سطح جهان همانندی ندارد و‬ ‫بررسی عملکرد و تاثیرات کنونی ان بر اقتصاد‪ ،‬شاه کلید واکاوی‬ ‫پایه ها و ریشه های معضالت اقتصادی‪ ،‬بیکاری و رکود تورمی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫بخش اصلی شبه پول (سپرده های غیردیداری) شامل سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت) بانکی است‪ .‬سهم‬ ‫ســپرده های مدت دار از ‪ ۷۹‬درصد کل شبه پول در سال ‪ ۱۳۸۰‬به‬ ‫‪ ۹۲‬درصد در ســال ‪ ۱۳۹۳‬افزایش یافته که توام با کاهش سطح‬ ‫سپرده های قرض الحسنه از ‪ ۱۶‬درصد کل سپرده ها به ‪ ۶‬درصد در‬ ‫طی این دوره می باشــد‪ .‬در طی دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬سهم سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری از ‪ ۴۴‬درصد نقدینگی در ابتدای دوره‪ ،‬به ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫در انتهای دوره صعود کرده اســت‪ .‬در همین حال سهم اسکناس‬ ‫و مســکوک از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۶‬درصد نقدینگی تنزل یافته اســت‪.‬‬ ‫بطور کلی روند غالب‪ ،‬حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری جهت تشکیل سپرده های مدت دار‬ ‫بانکی (غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد‬ ‫خارج شده است‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ 96‬درصد نقدینگی نزد بانک ها‬ ‫و موسسات اعتباری نگهداری می شود که‪ 86‬درصد ان را سپرده های‬ ‫مــدت دار (‪ 46‬درصد بلندمدت و ‪ 34‬درصد کوتاه مدت) تشــکیل‬ ‫می دهد‪ .‬از بررسی اجزای نقدینگی‪ ،‬شبه پول و سپرده های مدت دار‪،‬‬ ‫این نتیجه حاصل می شود که مهار نقدینگی مستلزمکنترل شبه پول‬ ‫که جزء اصلی ان ســپرده های مدت دار است‪ ،‬می باشد‪ .‬بانک های‬ ‫تجاری و تخصصی و به ویژه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری‬ ‫با بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم در فعالیت های‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و انجام امور تجاری‪ ،‬ضمن کسب‬ ‫سود‪ ،‬این سپرده ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات افزایش نقدینگی‬ ‫را فراهم می اورند‪ .‬شایان ذکر است که به منظور کنترل تورم‪ ،‬یکی از‬ ‫سیاســت هایی که دولت از سال ‪ 1392‬در پیش گرفت‪ ،‬جمع کردن‬ ‫نقدینگی موجود در جامعه در قالب سپرده های بانکی بود‪.‬‬ ‫در دوره ‪ ،۱۳۸۰-۹۳‬مقایســه شاخص های پولی و بانکی نشان‬ ‫می دهد مادامی که حجم ســپرده های غیردیداری ‪ 37.2‬برابر شده‪،‬‬ ‫حجم سپرده های دیداری ‪ 7.5‬برابر افزایش داشته است‪ .‬نکته بسیار‬ ‫حائز اهمیت دیگر رشــد نامتقارن سپرده ها و مطالبات می باشد‪ .‬در‬ ‫شرایطی که میزان سپرده های مدت دار ‪ 43.4‬برابر شده‪ ،‬کل مطالبات‬ ‫بانکی ‪ 20.4‬برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ‪10.6‬‬ ‫و ‪ ۲۶‬برابر افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫سوال این است که این حجم عظیم از سپرده های مدت دار بانکی‬ ‫به کجا رفته است؟‬ ‫حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی و‬ ‫اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول (سپرده های غیردیداری‬ ‫بانکی) می باشد‪ .‬سهم پول از نقدینگی‪ ،‬از ‪ 45‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۰‬به‬ ‫‪ 15‬درصد در پایان سال ‪ 1393‬تنزل یافته و در خرداد سال جاری به‬ ‫‪ 13.8‬درصد رسیده است‪ .‬در شرایطی که در دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬حجم‬ ‫پول ‪ 8.5‬برابر شده‪ ،‬حجم شبه پول به میزان ‪ 37.2‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬بررسی وضعیت جهانی نشان می دهد که ایران از یکی از‬ ‫کمترین نسبت های میزان پول به نقدینگی (کمتر از ‪ 14‬درصد) در‬ ‫سطح جهان (متوسط در حدود ‪ 50‬درصد) برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪61‬‬ ‫بانکی است‪ .‬سهم سپرده های مدت دار از ‪ ۷۹‬درصد کل شبه پول‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۹۲‬درصد در ســال ‪ ۱۳۹۳‬افزایش یافته که‬ ‫توام با کاهش ســطح سپرده های قرض الحسنه از ‪ ۱۶‬درصد کل‬ ‫ســپرده ها به ‪ ۶‬درصد در طی این دوره می باشد‪ .‬بطور کلی روند‬ ‫غالب‪ ،‬حرکت نقدینگی موجود در کشــور به ســمت بانک ها و‬ ‫موسســات اعتباری جهت تشکیل ســپرده های مدت دار بانکی‬ ‫(غیردیــداری) بوده و از حالت نقدینگــی در گردش و پول نقد‬ ‫خارج شــده اســت‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ 96‬درصد نقدینگی نزد‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری نگهداری می شــود که ‪ 86‬درصد‬ ‫ان را ســپرده های مدت دار (‪ 46‬درصــد بلندمدت و ‪ 34‬درصد‬ ‫کوتاه مدت) تشکیل می دهد‪ .‬نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد‬ ‫نامتقارن سپرده ها و مطالبات می باشــد‪ .‬در شرایطی که میزان‬ ‫سپرده های مدت دار ‪ 43.4‬برابر شده‪ ،‬کل مطالبات بانکی ‪20.4‬‬ ‫برابر و بدهی بخــش دولتی و خصوصی به ترتیب از ‪ 10.6‬و ‪۲۶‬‬ ‫برابر افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در دوره ‪ ،۱۳۸۰-۹۳‬مقایســه شاخص های پولی و بانکی‬ ‫نشان می دهد مادامی که حجم سپرده های غیردیداری ‪37.2‬‬ ‫برابر شده‪ ،‬حجم سپرده های دیداری ‪ 7.5‬برابر افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده ها و‬ ‫مطالبات می باشد‪ .‬در شرایطی که میزان سپرده های مدت دار‬ ‫‪ 43.4‬برابر شــده‪ ،‬کل مطالبات بانکــی ‪ 20.4‬برابر و بدهی‬ ‫بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ‪ 10.6‬و ‪ ۲۶‬برابر افزایش‬ ‫برخوردار بوده اســت‪ .‬سوال این است که این حجم عظیم از‬ ‫سپرده های مدت دار بانکی به کجا رفته است؟‬ ‫حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی‬ ‫و اسکناس و مسکوک نزد اشــخاص) و شبه پول (سپرده های‬ ‫غیردیداری بانکی) می باشد‪ .‬سهم پول از نقدینگی‪ ،‬از ‪ 45‬درصد‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ 15‬درصد در پایان سال ‪ 1393‬تنزل یافته و در‬ ‫خرداد سال جاری به ‪ 13.8‬درصد رسیده است‪ .‬در شرایطی که‬ ‫در دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬حجم پول ‪ 8.5‬برابر شده‪ ،‬حجم شبه پول به‬ ‫میزان ‪ 37.2‬برابر افزایش پیدا کرده است‪ .‬بررسی وضعیت جهانی‬ ‫نشان می دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت های میزان پول به‬ ‫نقدینگی (کمتر از ‪ 14‬درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود‬ ‫‪ 50‬درصد) برخوردار می باشد‪.‬‬ ‫بخش اصلی شبه پول (ســپرده های غیردیداری) شامل‬ ‫سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت)‬ ‫‪62‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫بخش اصلی شــبه پول (ســپرده های غیردیداری) شــامل‬ ‫ســپرده های ســرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت)‬ ‫بانکی است‪ .‬سهم سپرده های مدت دار از ‪ ۷۹‬درصد کل شبه پول‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۹۲‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۳‬افزایش یافته که‬ ‫توام با کاهش ســطح سپرده های قرض الحســنه از ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫کل ســپرده ها به ‪ ۶‬درصد در طی این دوره می باشد‪ .‬بطور کلی‬ ‫روند غالب‪ ،‬حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک ها‬ ‫و موسســات اعتباری جهت تشکیل سپرده های مدت دار بانکی‬ ‫(غیردیــداری) بوده و از حالت نقدینگــی در گردش و پول نقد‬ ‫خارج شــده اســت‪ .‬هم اکنون بیش از ‪ 96‬درصد نقدینگی نزد‬ ‫بانک ها و موسســات اعتباری نگهداری می شــود که ‪ 86‬درصد‬ ‫ان را ســپرده های مدت دار (‪ 46‬درصــد بلندمدت و ‪ 34‬درصد‬ ‫کوتاه مدت) تشکیل می دهد‪ .‬نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد‬ ‫نامتقارن ســپرده ها و مطالبات می باشد‪ .‬در شرایطی که میزان‬ ‫سپرده های مدت دار ‪ 43.4‬برابر شده‪ ،‬کل مطالبات بانکی ‪20.4‬‬ ‫برابــر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ‪ 10.6‬و ‪۲۶‬‬ ‫برابر افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫بنا به اظهــارات مقامات بانک مرکزی‪ ،‬بیــن ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد‬ ‫نقدینگی کشور در بازار غیر متشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز)‬ ‫وجود دارد که با احتساب حجم این بازار‪ ،‬کل نقدینگی کشور فراتر از‬ ‫یککوادریلیون(یکمیلیونمیلیارد)تومانمی باشد‪.‬بادرنظرگرفتن‬ ‫نقدینگی بازار غیرمتشــکل پولی‪ ،‬نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‬ ‫داخلی ایران (‪ 83‬درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه‪ 60 :‬درصد‪،‬‬ ‫ترکیه‪ 60 :‬درصد‪ ،‬پاکستان‪ 40 :‬درصد‪ ،‬عربستان سعودی‪ 62 :‬درصد و‬ ‫امارات متحده عربی‪ 77:‬درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای‬ ‫بزرگی از قبیل امریکا‪ ،‬المان و ایتالیا (‪ 90‬درصد) می باشد‪ .‬لذا مشکل‬ ‫اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست‪ ،‬بلکه تجمع و سوق یافتن ان به‬ ‫سمت فعالیت های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفته بازانه است‪.‬‬ ‫در سال‪ ،۱۳۹۳‬شکاف بین حجم سپرده ها و مطالبات بانکی (مجموع‬ ‫تسهیالتاعطاییبهبخش هایدولتیوخصوصی)بهکمترینمیزانخود‬ ‫رسید‪ ،‬به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده های بانکی به میزان‪۱۲۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت‪ .‬بطور کلی از سال‪ ،1390‬میزان‬ ‫سپرده گذاریدربانک هانسبتبهپرداختتسهیالتبانکی‪،‬شتاببهمراتب‬ ‫بیشتریپیداکرد(نمودار"روندرشدمیزانسپرده هاومطالباتبانک ها")‪.‬در‬ ‫شرایطی که در نیمه اول دهه‪ ،۸۰‬جمع مطالبات بانکی‪ ۱۰‬درصد بیش از‬ ‫سپرده ها بوده و تا سال‪ ۱۳۹۰‬به حداکثر (‪ ۲۰‬درصد) هم رسید‪ ،‬این نسبت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۳‬به منفی ‪ ۲‬درصد تنزل یافته است‪ .‬بطور کلی روند کم و‬ ‫بیش صعودی مازاد مطالبات به سپرده های بانکی تا سال ‪ ،۱۳۹۰‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬بهشدتنزولیشدهاست‪،‬بهصورتیکههرچنددرسال‪ 1390‬تراز‬ ‫"سپرده هامنهایمطالباتبخش هایدولتیوغیردولتی"بانک هابهمنفی‬ ‫‪ 657‬هزار میلیارد ریال رسید‪ ،‬اما در روندی معکوس برای اولین بار در یکی‬ ‫دو دهه اخیر مثبت شد و در سال‪ 1393‬به‪ ۱۲۳‬هزار میلیارد بالغ گردید‬ ‫(نمودار"روندتغییراتمازادبدهیبهسپردهبخش هایدولتیوغیردولتی‬ ‫نزد بانک ها")‪ .‬به عبارت دیگر در طی سال های‪ 1390‬تا‪ ،1393‬بانک های‬ ‫کشور‪ 780‬هزار میلیارد ریال کمتر از ان چه سپرده اخذ کرد هاند‪ ،‬در مقابل‬ ‫ان تسهیالت اعطاء کرد هاند‪ .‬الزم به ذکر است که کل میزان تسهیالت‬ ‫غیرجاری (معوقاتبانکی)ریالی سیستمبانکیدرپایان سال‪823،1393‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده است‪ .‬در همین حال سهم بخش خصوصی از ‪۶۴‬‬ ‫درصد کل مطالبات بانکی در ســال‪ ،۱۳۸۰‬به‪ ۸۱‬درصد در سال‪۱۳۹۳‬‬ ‫قالذکر این است که در سه سال اخیر‪،‬‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬مفهوم بحث فو  ‬ ‫حتیبهرغمرشدمطالباتمعوقبانکیوبدهی هایبخشدولتی‪،‬توانکلی‬ ‫تسهیالت دهی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی واقعی‪ ،‬باید به میزان‬ ‫قابلتوجهیباالتررفتهباشد‪.‬‬ ‫بررســی ساالنه میزان افزایش ســپرده ها و مطالبات بانکی‬ ‫در دوره ‪ ۱۳۸۰-۹۳‬نشــان می دهد که نســبت افزایش ساالنه‬ ‫ســپرده گذاری به کل مطالبات بخش خصوصی و دولتی (اعطاء‬ ‫تســهیالت) در ســال های ‪ ۱۳۸۱‬و ‪ ۱۳۸۹‬بــه کمترین میزان‬ ‫خود (‪ )۰/۶‬و از ســوی دیگر در ســال های ‪ ۱۳۸۸‬و ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫باالترین میزان خود (‪ )۱/۲‬رسیده است (نمودار "روند تغییرات‬ ‫ساالنه ســپرده ها‪/‬مطالبات بانکی")‪ .‬در شــرایطی که مجموع‬ ‫ســپرده گذاری در بانک ها در دوره سه ساله (‪۴۰ )۱۳۹۱-۹۳‬‬ ‫درصد بیش از کل ‪ ۱۰‬سال قبل از ان می باشد‪ ،‬این مقدار برای‬ ‫مطالبات ‪ ۴‬درصد کمتر اســت‪ ،‬یعنی این که در طی سه سال‬ ‫گذشته (پس از تحریم ها و در طی رکود تورمی اخیر)‪ ،‬با وجود‬ ‫این که بانک هــا ‪ 40‬درصد بیش ازکل دهه قبل ســپرده های‬ ‫مــردم و بخش خصوصی را جذب کرده اند‪ ،‬تســهیالت کمتری‬ ‫را (حتی با در نظر گرفتن رشــد قابل توجه تســهیالت اعطایی‬ ‫به بخش دولتی) پرداخته اند‪ .‬تعدیل تورمی مانده تســهیالت و‬ ‫ســپرده های بانک ها نسبت به سال ‪ ،۱۳۸۰‬گویای ان است که‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۰‬ارزش حقیقی مطالبات بانکی روند نزولی (منفی‬ ‫‪ ۸‬درصد) و از سوی دیگر ارزش حقیقی سپرده های بانکی روند‬ ‫صعودی (مثبت ‪ ۱۲‬درصد) را طی کرده است‪.‬‬ ‫نسبتکلمطالباتسیستمبانکی(شاملبدهیدولتوشرکت های‬ ‫دولتی به بانک مرکزی) به سپرده های سیستم بانکی‪ ،‬از ‪ ۱/۳‬تا ‪ ۱/۴‬برابر‬ ‫در طی سال های ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ،۱۳۸۴‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬به نزدیک یک رسید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نسبت کل بدهی بخش غیردولتی به سپرده ها از حدود‬ ‫‪ ۰/۸‬در ســال ‪ ۱۳۸۰‬به دامنه ‪ ۱‬تا ‪ ۱/۱‬در طی ســال های ‪ ۱۳۸۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬افزایش یافت و ســپس روند نزولی تا ‪ ۰/۸‬را طی کرد (نمودار‬ ‫"روند تغییرات نسبت مطالبات سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی‬ ‫به سپرده ها")‪ .‬در طی دوره ‪ ،۱۳۸۰-۹۳‬نسبت مطالبات سیستم بانکی‬ ‫به نقدینگی از ‪ ۱/۱۹‬برابر ان در ابتدای دوره به ‪ ۰/۹۹‬در انتهای ان تنزل‬ ‫یافته است‪ .‬نسبت مطالبات به تولید ناخالص داخلی تا حدی افزایش‬ ‫یافته که ناشی از عقب ماندن رشد حجم تولید ناخالص از نقدینگی‬ ‫در این دوره می باشــد‪ .‬روند کاهش نسبت مطالبات سیستم بانکی‬ ‫(تسهیالت اعطایی) به نقدینگی در شرایطی به وقوع پیوسته که رشد‬ ‫سپرده گذاری در بانک ها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است‪.‬‬ ‫دولت های پس از جنگ معموالً به بانک ها بدهکار و به اصطالح یک‬ ‫دستشــان در جیب بانک ها بوده است‪ ،‬اما با رشد درامدهای نفتی از‬ ‫سال ‪ 1384‬به تدریج دولت نسبت به بانک ها بستانکار شده که در سال‬ ‫‪ 1387‬به اوج خود رسید‪ .‬از سال ‪ 1387‬این روند معکوس گردید و از‬ ‫سال ‪ 1391‬مجددا ً دولت ها به بانک ها بدهکار شدند‪ .‬مطالبات سیستم‬ ‫بانکی از دولت در نیمه اول دهه هشــتاد به شــدت کاهش یافت و از‬ ‫ســهم ‪ ۳۸‬درصدی کل مطالبات بانکی درسال ‪ ،۱۳۸۱‬به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۷‬رســید و پس از ان با رشد تدریجی به ‪ ۱۹‬درصد در‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫‪63‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬بالغ گردید (نمودار "روند تغییرات شاخص های بدهی دولت‬ ‫به بانک ها")‪ .‬با محاسبه خالص بدهی دولت به بانک ها (مطالبات منهای‬ ‫سپرده ها)‪ ،‬مالحظه می شود که خالص بدهی دولت به بانک ها در سال‬ ‫‪ ۲۷۰ ،۱۳۹۳‬هزار میلیارد ریال بوده است که ‪ ۳‬درصد از مطالبات بانک ها‬ ‫را شامل می شود‪ .‬از سوی دیگر جمع بستانکاری خالص دولت و بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬نشان گر ان می باشد که از سال ‪ ۱۳۸۴‬بانک ها به مجموع دولت‬ ‫و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شده که در سال ‪ ۱۳۹۳‬میزان ان به‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد ریال صعود کرده است (نمودار "روند تغییرات خالص‬ ‫بستانکاری دولت و بانک مرکزی از بانک ها")‪ .‬لذا مشاهده می شود اگر‬ ‫چه در حال حاضر دولت به بانک ها بدهکار است‪ ،‬اما بانک ها به مجموعه‬ ‫دولت‪+‬بانک مرکزیبهمراتببدهکارترهستند‪.‬‬ ‫نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی‬ ‫می باشد‪ .‬بانک ها موظفند همواره نســبتی از سپرده های اشخاص نزد‬ ‫خــود را در بانک مرکــزی نگهداری کنند‪ .‬بر طبق مــاده (‪ )14‬قانون‬ ‫پولی و بانکی‪ ،‬نســبت سپرده قانونی از ‪ 10‬درصد کمتر و از ‪ 30‬درصد‬ ‫بیشــتر نخواهد بود‪ .‬نسبت سپرده قانونی به کل سپرده های بانک های‬ ‫کشــور از باالی ‪ 20‬درصد در ســال ‪ 1380‬روند نزولی را طی نمود و‬ ‫از ســال ‪ 1387‬به زیر ‪ 13‬درصد سقوط کرد که در پایان سال ‪1393‬‬ ‫به ‪ 11.4‬درصد رســید‪ .‬در خرداد ماه ســال جاری با تداوم روند تنزلی‬ ‫به ‪ 11.2‬درصد کاهش یافت (نمودار "روند تغییرات ســهم سپرده های‬ ‫بانک ها نزد بانک مرکزی از کل ســپرده های بانکی")‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫کــه بانک ها تا ســقف ‪ 2‬واحد درصد از ســپرده های قانونی نزد بانک‬ ‫مرکزی را می توانند به صورت موجود نقدی نگهداری کنند‪ .‬در مجموع‬ ‫روند رو به کاهش سهم سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی که از سال‬ ‫‪ 1388‬اغاز گردید همچنان تداوم یافته و گویی مقرر اســت به حداقل‬ ‫ممکن قانونی خود تنزل پیدا کند تا در عمل توان تسهیالت دهی بانکها‬ ‫باال رفته یا به عبارتی امکان خلق نقدینگی و سوداوری بیشتری داشته‬ ‫باشــند‪ .‬هر چند در مورد تاثیرات مثبت ان بــر تقویت اقتصاد مولد و‬ ‫ایجاد اشــتغال و افزایش رفاه عامه مردم شــک و تردیدهای بسیاری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ‪ ۳۰‬و ‪ ۱۹‬درصد تسهیالت‬ ‫اعطایی بانکها در سال ‪ ۱۳۸۰‬به ‪ ۲۲‬و ‪ ۱۰‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۱‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫در شرایطی که سهم بخش های مولد (صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی) و بخش های‬ ‫نامولد (خدمات‪ ،‬بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ‪ ۵۰‬و ‪ ۴۶‬درصد از‬ ‫کل تسهیالت بانکی در سال ‪ ۱۳۸۰‬بوده‪ ،‬این مقادیر (با ‪ ۳۶‬درصد کاهش) به‬ ‫‪ ۳۲‬درصد برای بخش مولد و (با ‪ ۴۸‬درصد افزایش) به ‪ ۶۷‬درصد برای بخش‬ ‫نامولد در سال‪ ،۱۳۹۱‬تغییر یافته است (نمودار "روند تغییرات سهم بخش های‬ ‫اقتصادیازتسهیالتبانکی")‪.‬روندشیفتمنابعبانکیازسمتبخش هایمولد‬ ‫به سوی بخش های نامولد‪ ،‬در چند سال اخیر قطعاً تقویت شده است‪ .‬همچنین‬ ‫‪64‬‬ ‫سـال دوازدهـم | ویژه نامه نوروز ‪ | 1395‬شـماره ‪238‬‬ ‫‪www.assoplast.com‬‬ ‫باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیالتی که تحت عنوان صنعت‬ ‫و کشــاورزی اخذ شده‪ ،‬با توجه به ســوداوری به مراتب باالتر بخش های‬ ‫سوداگری و سفته بازی‪ ،‬در بخش هایی از قبیل امالک و واردات مورد استفاده‬ ‫واقع شده اند که این روند در طی دهه هشتاد و توام با رشد درامدهای نفتی‬ ‫به تدریج تشدید شد‪ .‬بی برنامه گی دولت و شیوع فساد در سیستم بانکی از‬ ‫دیگر عواملی بود که هدایت منابع بانکی به سمت بخش های نامولد و پنهان‬ ‫اقتصاد را تسریع کرد‪ .‬در این راستا می توان به گزارش های مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم‪-‬موفقیت طرح بنگاه های‬ ‫زودبازده جهت نیل به اهداف اشتغال زایی و به ویژه در انحراف از محل هزینه‬ ‫منابع اشاره نمود که در نتیجه رشد نقدینگی و بخش نامولد را در پی داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین بخش مهمی از منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫صرف خرید امالک در شهرها و در عمل تسریع فرایند مهاجرت روستاییان و‬ ‫خالی از سکنه شدن روستاها شده است‪ .‬در کنار معضالت و کژکارکردی های‬ ‫سیستم بانکی‪ ،‬باید توجه داشت که رویکردها و ساز و کارهای کالن و خرد‬ ‫اقتصادی و تفوق و تسلط درامدهای نفتی بر ارکان و اجزاء اقتصادی کشور‬ ‫بوده که منجر به هدایت رسمی و غیررسمی منابع بانکی به سوی باتالق‬ ‫فعالیت های نامولد رانتی مخرب بنیان های اقتصاد سالم شده است‪.‬‬ ‫سوال این است که بانک های دولتی و خصوصی منابع بانکی و سپرده های‬ ‫مدت دار مردم را در کجا صرف کرده اند؟ در بخش ششم این گزارش به روند‬ ‫توزیع سپرده ها و تسهیالت بانکی نزد بانک های دولتی و خصوصی پرداخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیحاتوتعاریف‪:‬‬ ‫نقدینگی‪ :‬طبق تعریف گســترده پول‪ ،‬حاصل جمع پول و شبه پول‬ ‫(سپرده های غیردیداری) است‪ .‬نقدینگی مهم ترین متغیر پولی می باشد‪ .‬هر‬ ‫چقدربازارمالی یککشورگسترده تروعمیق ترباشد‪،‬نهادهایمنتشرکننده‬ ‫نقدینگی نیز افزایش خواهند یافت‪ .‬در حال حاضر نهادهای منتشرکننده‬ ‫نقدینگی در ایران عبارتند از بانک مرکزی و بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫غیربانکی‪ .‬اجزاء تشکیل دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده های‬ ‫بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد‬ ‫اشخاص‪.‬‬ ‫پول‪ :‬در تعریف ابتدایی‪ ،‬پول وســیله‪ ،‬قطعه یا شیء است که انسان ها‬ ‫برای تبادل خواســته ها‪ ،‬خدمات‪ ،‬کاالها و نیازهای خود مورد استفاده قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در تعریف دیگر‪ ،‬پول عبارت است از ان چیزی که در داد و ستد و‬ ‫مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد‪ .‬معموالً بجز اسکناس و مسکوک و‬ ‫سپرده های دیداری ( که بصورت چک قابل انتقال است)‪ ،‬سایر انواع دارائی ها‬ ‫را نمی توان پول نامید‪.‬‬ ‫حجم پول‪ :‬در یک تعریف رایج‪ ،‬حجم پول برابر است با مجموع اسکناس‬ ‫و مسکوکات در دست مردم و سپرده های دیداری‪.‬‬ ‫پایه پولی‪ :‬پایه پولی یا پول پرقدرت حاصل جمع دارایی های خارجی و‬ ‫داخلی بانک مرکزی است‪ .‬پایه پولی را می توان براساس "منابع" یا "مصارف"‬ ‫بانک مرکزی تعریف کرد که در تعریف منابع‪ ،‬دارایی های بانک مرکزی و‬ ‫در تعریف مصارف‪ ،‬تعهدات این بانک لحاظ می شود‪ .‬تغییرات پایه پولی در‬ ‫اقتصاد را می توان تابعی از تغییرات دارایی های مالی بانک مرکزی به شمار‬ ‫اورد‪ .‬بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به عهده دارد‪ .‬این‬ ‫بانک از ذخایر ارزی و طال‪ ،‬مطالبات از دولت و مطالبات از بانک ها به عنوان‬ ‫پشتوانهبرایانتشاراسکناساستفادهمی کند‪.‬‬ ‫سپرده های دیداری‪ :‬انواع سپرده های جاری بانکی که با صدور چک یا‬ ‫انحاء دیگر قابل برداشت است‪.‬‬ ‫سپرده های غیردیداری (شبه پول)‪ :‬انواع سپرده های مدت دار یک تا چند‬ ‫ساله‪ ،‬قرض الحسنه و موارد مشابه را شامل می شود‪ .‬شبه پول نزدیک ترین‬ ‫جانشین برای پول است‪ .‬یکی از مهم ترین خصوصیات شبه پول‪ ،‬ضد تورمی‬ ‫بودن ان در کوتاه مدت است‪ ،‬چون که دارندگان این دارائی الاقل برای مدتی‬ ‫از هزینه و خرج کردن ان‪ ،‬منصرف شده اند‪.‬‬

آخرین شماره های فصلنامه صنایع همگن پلاستیک

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 243

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 243

شماره : 243
تاریخ : 1395/08/15
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 242

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 242

شماره : 242
تاریخ : 1395/07/01
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 241

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 241

شماره : 241
تاریخ : 1395/04/01
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 240

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 240

شماره : 240
تاریخ : 1395/02/01
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 239

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 239

شماره : 239
تاریخ : 1395/01/15
فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 237

فصلنامه صنایع همگن پلاستیک 237

شماره : 237
تاریخ : 1394/11/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!