ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 18-خرداد1400 - مگ لند

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 18-خرداد1400

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 18-خرداد1400

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی شماره 18-خرداد1400

صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﺎﻻﯾﺰر ﮔﺎز‬ صفحه 4 ‫اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑـﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗـﻰ ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ‬ ‫‪Advance‬‬ ‫‪medical technologies‬‬ ‫‪to make healthcare‬‬ ‫‪more accessible‬‬ ‫‪Better‬‬ ‫‪Healthcare‬‬ ‫‪For All‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘـﻢ ﻫـﺎى ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧـﻰ‬ ‫وﻧﺘـﯿـﻼﺗـﻮر ﻫـﺎى ﻓـﻮق‬ ‫ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻨﻔـﺴـﻰ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ اراﯾﻪ زﯾﺴﺘﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎرى ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎى ‪ cisa ، imtmedical‬و ‪ Mindray‬در اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻨﺒﺮزاده‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ‪ ،16‬ﭘﻼک‪24‬‬ ‫‪021-88761885‬‬ ‫‪www.Arayeh-medical.com‬‬ ‫ﺳﯿـﺴﺘـﻢ ﻫـﺎى ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾـﺮﺑـﺮدارى ﭘـﺰﺷﮑـﻰ‬ صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 ‫صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫غیردولتی تجهیزات پزشکی‬ ‫صدور انواع ضمانت نامه ‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫حسن انجام کار‬ ‫پیش پرداخت‬ ‫تعهد پرداخت با شرایط ترجیحی‬ ‫وضوابط بانک مرکزی‬ ‫خی ــابان ایرانشهر شمایل‪ ،‬کوچه دهقاین‪ ،‬پالک ‪ ،8‬طبقه ‪5‬‬ ‫‪5th Floor, No. 8, Dehghani Alley,North IranShahr St., Tehran, Iran.‬‬ ‫‪www.sandoghmed.com‬‬ ‫‪8 6 1 9 1 0 0 3 -7 ، 0 2 1 -4 1 9 7 5‬‬ ‫‪+982141975،86191003-7‬‬ ‫‪info@sandoghmed.ir‬‬ صفحه 8 صفحه 9 ‫شرکت راهیان طب صبا‬ ‫واردات و توزیع محصوالت تجهزیات پزشیک‬ ‫سعادت اباد ‪ -‬مجتمع اداری رویال‪ -‬طبقه ‪ - 8‬واحد ‪807‬‬ ‫‪40880536-9‬‬ صفحه 10 صفحه 11 ‫شماره هجدهم‪ /‬خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیداصف مهدوی اردکانی‬ ‫شورای سیاست گذاری‪ :‬دکتر سیداصف مهدوی‪ ،‬دکتر کاملیا علوی‪ ،‬دکتر بهروز حاجیان تهرانی‪ ،‬دکتر‬ ‫امیر صدری‬ ‫هیئت تحریریه‪ :‬بهار قربان پور‪ ،‬مریم هاشمی‪ ،‬دکتر فرزانه کیوان فرد‪ ،‬دکتر فاطمه روستا‪ ،‬رویا کاکاوند‬ ‫و سیما هاشمی‬ ‫دبیر خبری‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫دبیر علمی‪ :‬دکتر فاطمه روستا‬ ‫ویراستار‪ :‬مریم هاشمی‬ ‫طراحی و گرافیک‪ :‬گروه طراحان افرا گرافیک‬ ‫سازمان اگهی ها ‪ :‬نفیسه سادات موسوی‪ -‬فاطمه گودرزی‬ ‫امور داخلی و اشتراک‪ :‬فاطمه گودرزی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬کوی نصر (گیشا)‪ ،‬کوچه فاضل شمالی‪ ،‬پالک ‪ ،91‬واحد ‪ ،1‬کدپستی‪1447653664 :‬‬ ‫تلفن‪021-88272492 :‬‬ ‫نمابر‪021-88272502 :‬‬ ‫نشانی الکترونیکی‪info@modernmed.ir :‬‬ ‫تارنما‪www.modernmed.ir :‬‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬چاپ نور حکمت‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان ابوریحان‪ ،‬بین شهدای ژاندارمری و شهید وحید نظری‪ ،‬نبش کوچه خداپرست‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ، 70‬شماره تماس‪021-66966654 :‬‬ ‫همکاران این شماره‪ :‬مهندس حمیدرضا کاویانی‪ ،‬مهندس محمدرضا کمپانی‪ ،‬مهندس محمدصالح‬ ‫خالقی‪ ،‬دکتر هدایت هللا فقیه‪ ،‬مهندس حسین چمنی‪ ،‬مهندس علی کربالیی‬ ‫فهرست‬ ‫سخن مدیرمسئول ‪11 ..................................................................................................‬‬ ‫یادداشت ماه ‪12 ..........................................................................................................‬‬ ‫اینوتکس جانی تازه در کالبد فناوری ‪13 .........................................................................‬‬ ‫خرداد در قاب اخبار ‪27 ...............................................................................................‬‬ ‫خــرداد در قــاب فنــاوری ‪32 ..........................................................................................‬‬ ‫در مسیر صادرات ‪38..................................................................................................‬‬ ‫کلینیکـ موفقیــت ‪42...................................................................................................‬‬ ‫رگوالتوری در حوزه فناوری اطالعات پزشکی ‪50 ............................................................‬‬ ‫معرفی استارتاپ ‪52 ...................................................................................................‬‬ ‫جرعـه ای دمنــوش بــا طعــم کتــاب ‪58 ...........................................................................‬‬ ‫باشگاه فناوری ‪59 .......................................................................................................‬‬ صفحه 12 ‫سخن مدیر مسئول ‪11‬‬ ‫خرداد امسال با یکی از رویدادهای مهم کشورمان یعنی انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری هم زمان شد؛ رویدادی که در همه عرصه های‬ ‫زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود و مشارکت در ان بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬حوزه سالمت نیز از این مهم بی بهره نخواهد ماند و‬ ‫در این بین‪ ،‬بسیاری از تحلیلگران و فعاالن این حوزه‪ ،‬دغدغه ها و‬ ‫چالش های شان را برای نامزدهای محترم تشریح کردند‪ .‬سازمان‬ ‫نظام پزشکی و فدراسیون سالمت اتاق بازرگانی‪ ،‬تشکل های‬ ‫دارویی و تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب و بیانیه یا از طریق‬ ‫رسانه هایی همچون کالب هاوس‪ ،‬نظراتشان را بیان و با نمایندگان‬ ‫نامزدها گفت وگو کردند‪ .‬در میان تمامی محتواهای طرح شده‪،‬‬ ‫حوزه اقتصاد سالمت شامل اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫بخش به حاشیه رفته بود‪ .‬بیشتر بر مسائل ارزی‪ ،‬ساختار وزارت‬ ‫بهداشت در حوزه های دارو و تجهیزات پزشکی و مسائل مرتبط‬ ‫با رگوالتوری در این دو حوزه و چالش های مرتبط با قیمتگذاری‬ ‫و تامین مواد اولیه تمرکز شد‪ .‬هرچند نباید انتقادات تشکل ها و‬ ‫فعاالن این حوزه را به شیوه مدیریت در نظام سالمت‪ ،‬به ویژه در‬ ‫بخش های درمان‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی نادیده گرفت‪.‬‬ ‫اما در همه نقدها نگاه منصفانه نیز شایسته تقدیر است که‬ ‫متاسفانه در بسیاری از موارد به ان توجه نشد‪ .‬بدیهی است در‬ ‫شرایط تحریم های ظالمانه و درگیری هم زمان تمامی کادر وزارت‬ ‫بهداشت با پاندمی کرونا‪ ،‬مدیریت چه در حوزه درمان و چه در‬ ‫حوزه دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬کار چندان ساده ای نیست و نیک‬ ‫می دانم که تالش تمامی عزیزان در وزارت بهداشت و سازمان غذا‬ ‫و دارو در راستای کنترل پاندمی و مدیریت تامین اقالم کرونا بوده‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬توجه به توسعه صادرات و رفع موانع تولید‬ ‫نیز از دیگر فعالیت های ارزشمند این عزیزان در این برهه خاص‬ ‫تاریخی است‪ .‬قطع به یقین‪ ،‬در هر فعالیتی ضعف هایی نیز وجود‬ ‫دارد که قابل نقد است و نقد تخصصی از بهترین و ارزشمندترین‬ ‫راه های بهبود روش های مدیریت و حکمرانی و مسبب توسعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امید است هر بزرگواری که بر اساس انتخاب مردم سکان‬ ‫هدایت کشور را به دست می گیرد‪ ،‬نگاه عمیقی به حوزه‬ ‫سالمت داشته باشد که هم اکنون جزو اولویت های زندگی همه‬ ‫مردم دنیا به شمار می اید و فردی را برای هدایت این حوزه‬ ‫انتخاب کند که عالوه بر داشتن دانش عالی و سوابق اجرایی‬ ‫مرتبط‪ ،‬با تمامی ارکان سالمت به ویژه بخش های اقتصادی‬ ‫و کسب وکارهای این حوزه اشنا و بر ان ها مسلط باشد و با‬ ‫دیده ای فناورانه به تمامی بخش های سالمت بنگرد‪.‬‬ ‫گذشته از مسائل اجتماعی مرتبط‪ ،‬از این شماره تصمیم‬ ‫گرفتیم بخش صادرات را نیز به ماهنامه بیفزاییم‪ .‬هدف از‬ ‫این بخش‪ ،‬به اشتراک گذاشتن تجربیات فعاالن این حوزه و‬ ‫صاحب نظران به منظور استفاده بسیاری از تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان و تمامی افرادی است که به راه اندازی کسب وکار‬ ‫در بخش صادرات فراورده های سالمت محور و فناوری های‬ ‫سالمت عالقه مندند‪.‬‬ ‫بهاینمنظورازتمامیمتخصصانوصاحب نظراندعوتمی کنیم‬ ‫تا تجربیات و دانش خود را در این حوزه از طریق این ماهنامه با‬ ‫مخاطبان و عالقه مندان به اشتراک بگذارند‪ .‬در تالشیم از شمارگان‬ ‫اتی‪ ،‬تنوع محتوای تخصصی را نیز بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫شورای سیاست گذاری ماهنامه از نظرات ارزشمند‪ ،‬انتقادات و‬ ‫پیشنهادهای مخاطبان و متخصصان عزیز استقبال می کند‪ .‬این‬ ‫عزیزان می توانند از طریق صفحه ماهنامه در اینستاگرام یا پست‬ ‫الکترونیک با ادرس ‪ Modernmed.mag@gmail.com‬نظرات‬ ‫خود را منعکس کنند‪.‬‬ ‫با ارزوی تندرستی و پیشرفت روزافزون برای همگی‬ ‫مخاطبانعزیز‬ صفحه 13 ‫ما به خرداد‬ ‫پر از حادثه‬ ‫عادت داریم‬ ‫بهار قربان پور‬ ‫یادداشت ماه‬ ‫‪12‬‬ ‫ضمن ادای احترام به روح بنیانگذار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬گرامیداشت حادثۀ خونین ‪ 15‬خرداد و شهدای‬ ‫گرانقدر انقالب و همچنین سالروز ازادسازی خرمشهر‬ ‫شمارگان خرداد را به مطالعه مینشینیم‪.‬‬ ‫ماه سوم بهار با تمام رویدادهای خوش و گاهی ناراحت کننده‪،‬‬ ‫از راه رسید‪ .‬هرچند خرداد امسال برای حوزۀ سالمت کمی‬ ‫متفاوت تر اغاز شد‪ .‬اثار برگزاری نخستین نمایشگاه دائمی‬ ‫تجهیزات پزشکی در محل پارک فناوری پردیس در روزهای پایانی‬ ‫اردیبهشت و در حاشیۀ برگزاری اینوتکس ‪ ،2021‬تا اول خرداد‬ ‫ادامه یافت‪ ،‬زیرا بسیاری از مشاوران و سرمایه گذاران با مشاهدۀ‬ ‫ایده های ارائه شده در این نمایشگاه‪ ،‬ریسک سرمایه گذاری در این‬ ‫حوزه را پذیرفتند و برای ادامۀ همکاری ها‪ ،‬جلسات متعددی را‬ ‫در خردادماه ترتیب دادند؛ به گونه ای که بر اساس اعالم «شبکه‬ ‫فن بازار ملی ایران»‪ ،‬امسال با برگزاری نمایشگاه اینوتکس‪،‬‬ ‫اتفاقات خوبی رقم خورد و قراردادهای قابل قبولی بین صاحبان‬ ‫ایده و سرمایه گذاران برای حمایت از ایده های حوزۀ سالمت و‬ ‫تجهیزات پزشکی به امضا رسید‪.‬‬ ‫خبر خوش دیگر‪ ،‬اغاز طرح واکسیناسیون عمومی ضد کرونا‬ ‫بود که با هماهنگی وزارت بهداشت مرحلۀ نهایی ان از ابتدای‬ ‫خرداد اجرایی شد‪ .‬نکتۀ حائز اهمیت‪ ،‬استفاده از واکسن ایرانی‬ ‫«کووبرکت» برای این مرحله بود که غرور و شعف ایرانی را به‬ ‫همراه داشت‪ ،‬زیرا بار دیگر دلیرمردان و بانوان توانمند کشور در‬ ‫عرصۀ دانش بنیان و سالمت نه تنها به ما و خودشان که به تمام‬ ‫دنیا ثابت کردند ایرانی می تواند و هیچ سدی جلودار اندیشه‪،‬‬ ‫باور‪ ،‬توانمندی و دانش سرزمین پارس نخواهد بود‪.‬‬ ‫اعطای کد اخالق پژوهشی به شرکت تحقیقاتی و تولیدی‬ ‫«سیناژن» از سوی کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش (کمیته‬ ‫تخصصی اخالقی در پژوهش های زیست پزشکی)‪ ،‬خبر خوش‬ ‫دیگری بود که خردادمان را غرق در شور و شادی کرد‪ .‬اعطای‬ ‫کد اخالق به این شرکت در حالی صورت گرفت که پیش‬ ‫از این نیز چهار شرکت تحقیقاتی دیگر برای تولید واکسن‬ ‫ایرانی کرونا موفق به دریافت کد اخالق پژوهشی و ورود به فاز‬ ‫مطالعات بالینی شده بودند؛ هرچند واکسن تولیدی سیناژن‪،‬‬ ‫نخستین واکسن کرونای ساخت بخش خصوصی در ایران است‬ ‫که موفق شد به این مرحله برسد‪.‬‬ ‫اما نمایشگاه «ایران هلث» به دلیل شرایط اپیدمی کرونا‪،‬‬ ‫مطابق وعدۀ قبلی‪ ،‬در تاریخ مقرر یعنی روزهای ششم تا نهم‬ ‫خرداد برگزار نشد و شرکت های فعال در حوزۀ سالمت که‬ ‫خود را برای حضور در این رویداد اماده می کردند‪ ،‬ناچار شدند‬ ‫منتظر تاریخ جدید برگزاری این رویداد بمانند‪.‬‬ ‫در پی این اتفاق‪ ،‬مسئوالن برگزاری نمایشگاه اعالم کردند به‬ ‫احتمال بسیار زیاد‪ ،‬زمان جدید برای برگزاری این رویداد‪ ،‬اوایل‬ ‫تیرماه سال جاری در نظر گرفته شده است که حتماً از طریق‬ ‫رسانه ها به اطالع شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان خواهد‬ ‫رسید‪ .‬هرچند در بخشی دیگر از این خبر امده بود که رویداد‬ ‫بین المللی تجهیزات پزشکی ازمایشگاهی ترکیه‪-‬استانبول در‬ ‫روزهای ‪ 13‬تا ‪ 15‬خرداد‪ ،‬پذیرای شرکت های ایرانی و خارجی‬ ‫فعال در این حوزه خواهد بود؛ رویدادی که عالقه مندان برای‬ ‫حضور در ان‪ ،‬در اردیبهشت ماه اقدام کرده بودند‪.‬‬ ‫اخرین رویداد این ماه پرحادثه‪ ،‬برگزاری سیزدهمین دورۀ‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ‪ 28‬خرداد بود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬شیوه نامه ویژه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در طول برگزاری انتخابات را‬ ‫تنظیم کرد و ان را در اختیار وزارت کشور گذاشت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬مطابق اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬ایستگاه های سنجش‬ ‫سالمت نیز در حوزه های انتخاباتی مستقر شد تا سالمتی افراد‬ ‫پای صندوق ها و رای دهندگان به طور مرتب از نخستین ساعات‬ ‫برگزاری انتخابات تا اخرین لحظه‪ ،‬پایش شود‪.‬‬ صفحه 14 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪13‬‬ ‫همگردی در پارک علم و فناوری با بلیت اینوتکس‬ ‫در حالی پارک علم و فناوری پردیس محل میزبانی از‬ ‫رویداد «اینوتکس ‪ »2021‬انتخاب شد که سال گذشته‪،‬‬ ‫این نمایشگاه هم زمان با اغاز همه گیری کرونا‪ ،‬به صورت‬ ‫مجازی برگزار شد‪ .‬اینوتکس ‪ 2021‬به مدت چهار روز از‬ ‫تاریخ ‪ 28‬تا ‪ 31‬اردیبهشت پذیرای میهمانان داخلی و‬ ‫خارجی بازدیدکننده از نمایشگاه به صورت حضوری و‬ ‫مجازی بود‪.‬‬ ‫در این مجال‪ ،‬بخش های مختلف نمایشگاه اینوتکس را‬ ‫مروری کلی می کنیم و در ادامه‪ ،‬گفت وگوهای اختصاصی‬ ‫با تنی چند از مسئوالن حاضر در انجا را می خوانیم‪.‬‬ ‫حضور جدی کارافرینان در راهروی‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫هیجان زیاد با مسابقه کوالک‬ ‫مسابقۀ «کوالک» به منظور مشارکت بیشتر بازدیدکنندگان‬ ‫با فضاها و امکانات مختلف نمایشگاه‪ ،‬طراحی شد‪ .‬روش‬ ‫اجرایی ان هم به این صورت بود که در نقاط مختلف‬ ‫نمایشگاه اینوتکس‪ ،‬پنج نماد مرتبط با این رویداد قرار داشت‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان و حتی شرکت ها و صاحبان غرفه های حاضر‬ ‫در نمایشگاه با پیدا کردن این نمادها و ارسال عکس های ان‬ ‫به بخش معرفی شده‪ ،‬در چالش کوالک شرکت می کردند‪.‬‬ ‫در پایان هر روز به برندگان مسابقه هدیه ای تعلق می گرفت‬ ‫و در روز پایانی نمایشگاه و هم زمان با مراسم اختتامیه‪ ،‬حدود‬ ‫ده برندۀ نهایی به قید قرعه انتخاب شدند که به هر یک‬ ‫جوایز نفیسی اهدا شد‪.‬‬ ‫این فضا که در محیط بیرونی و باز پارک علم و فناوری‬ ‫پردیس و در دو ردیف موازی طراحی شده بود‪ ،‬محلی‬ ‫برای حضور کارافرینان‪ ،‬تولیدکنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫محصوالت دانش بنیان شد و حال وهوایی نشاط اور و پرانرژی‬ ‫به پارک فناوری پردیس بخشید‪.‬‬ ‫از نکات برجستۀ این رویداد‪ ،‬حضور استارتاپ هایی بود که‬ ‫برای نخستین بار در پارک حاضر شده بودند و با انگیزۀ زیاد‬ ‫و هیجانی خاص‪ ،‬استارتاپ خود را به بازدیدکنندگان معرفی‬ ‫می کردند‪ .‬یکی دیگر از اتفاقات نیک‪ ،‬پیوند خوردن جوانان‬ ‫صحنه نمایش ویژه نمایشگاه‬ ‫صاحب اندیشه و ایده با افراد داخل غرفه ها بود‪ .‬کسانی که ایدۀ‬ ‫خاصی در زمینه ای مشخص را مطرح می کردند و از مدیران در بخشی از محوطۀ پارک علم و فناوری پردیس‪ ،‬فضای روباز‬ ‫شتاب دهنده ها‪ ،‬نمایندگان داخل غرفه و صاحب نظران فناور‪ ،‬و محصور با صحنه نمایش و تجهیزات صوتی طراحی شده بود؛‬ ‫فضایی که به صورت پلکانی برای نشستن افراد در نظر گرفته‬ ‫برای رشد و پرورش ایده هایشان راهنمایی می گرفتند‪.‬‬ صفحه 15 ‫شده بود‪ .‬کسانی که تمایل داشتند از نزدیک شاهد برنامه های‬ ‫اجرایی باشند‪ ،‬با رعایت فاصلۀ اجتماعی در مکان های مدنظر‬ ‫مستقر می شدند و به سخنرانی افراد شناخته شده و تاثیرگذار‬ ‫بین المللی‪ ،‬بیانات الهام بخش‪ ،‬رویدادهای شگفت انگیز و بررسی‬ ‫ترندهای روز دنیا و چالش های ان گوش می کردند‪.‬‬ ‫موضوعات مدنظر برای ارائه در این بخش عبارت بود از‪:‬‬ ‫‪ ‬تفکر خالق و تفکر کارافرین‬ ‫‪ ‬رهبری و ایجاد تغییر در الگوواره های ذهنی‬ ‫‪ ‬ساخت اقتصادی موفق در کشور‬ ‫‪ ‬تحریم و مشکالت جهانی شدن کسب وکارها‬ ‫‪ ‬محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫‪ ‬مسئولیت اجتماعی کسب وکارها‬ ‫‪ ‬بررسی چالش های اکوسیستم‬ ‫بالک چین‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫کالن داده‬ ‫رایانش ابری‬ ‫فناوری های همگرا (‪)NBIC‬‬ ‫کافه سرمایۀ اینوتکس‬ ‫‪14‬‬ ‫برگزارکنندگان اینوتکس ‪ 2021‬با هدف فراهم شدن بستری‬ ‫مناسب برای رویارویی صاحبان ایده و سرمایه گذاران‪ ،‬کافه‬ ‫سرمایۀ اینوتکس را راه اندازی کردند‪ .‬این موضوع برای استارتاپ ها‬ ‫امکانی ایجاد می کند تا با سرمایه گذاران مالقات و سرمایه جذب‬ ‫کنند‪ .‬در نمایشگاه امسال‪ ،‬اتفاقات خوبی رقم خورد و تعدادی از‬ ‫استارتاپ ها با معرفی خود و ایده هایشان‪ ،‬سرمایه گذاران را مجاب‬ ‫کردند تا برای تبدیل شدن ایده به پدیده‪ ،‬در کنارشان قرار گیرند‪.‬‬ ‫پاویون مشاوران‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫یکی دیگر از بخش های جذاب اینوتکس که به صورت مجازی‬ ‫و حضوری برگزار شد‪ ،‬پاویون مشاوران بود‪ .‬اتفاقی که به گفتۀ‬ ‫بسیاری از بازدیدکنندگان و غرفه داران‪ ،‬بسیار خوشایند بود‪.‬‬ ‫ارائه خدمات مشاوره متناسب با نیاز هر بخش از اکوسیستم‬ ‫نواوری و فناوری‪ ،‬هدف راه اندازی پاویون مشاوران بود‪.‬‬ ‫بخش دانشجویی اینوتکس‬ ‫ایستگاه اینده‬ ‫با توجه به اینکه دانشجویان‪ ،‬اینده سازان کشور به شمار‬ ‫این ایستگاه با شعار چشم انداز پیش رانی در اکوسیستم می ایند و در بیشتر مواقع تفکرات خالق و نو از اندیشۀ این‬ ‫نواوری و فناوری کشور راه اندازی شد و با مروری بر روندهای قشر از جامعه برمی خیزد‪ ،‬مدیران اجرایی اینوتکس تصمیم‬ ‫روبه رشد فناوری های جدید‪ ،‬به ویژه در شش حوزه‪ ،‬پذیرای گرفتند با راه اندازی بخش دانشجویی‪ ،‬سرمایه گذاری بر تفکر‬ ‫بازدیدکنندگان بود‪ .‬این محورها عبارت بودند از‪:‬‬ ‫خالق و ایده های نو در سنین جوانی را دنبال کنند‪ .‬بنا بر‬ صفحه 16 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪15‬‬ ‫اعالم روابط عمومی نمایشگاه‪ ،‬امسال دانشجویان بخش تاییدشده دبیرخانه اینوتکس برای نشر اخبار‪.‬‬ ‫بزرگی از بازدیدکنندگان نمایشگاه را تشکیل دادند و یکی از در اتاق هاب رسانه‪ ،‬خبرنگاران از خبرگزاری ها و پایگاه های‬ ‫مختلف در فضایی رسانه ای‪ ،‬لحظه به لحظه اخبار و رویدادهای‬ ‫اصلی ترین مخاطبان نمایشگاه اینوتکس بودند‪.‬‬ ‫نمایشگاه را به سازمان مدنظر خود انتقال می دادند و‬ ‫‪1‬‬ ‫گزارش های صوتی و تصویری را برای بازدیدکنندگان مجازی‬ ‫رویداد مهم ریورس پیچ‬ ‫این رویداد با همکاری شبکۀ ملی فن بازار و سرمایه گذاران صورت نمایشگاه ارسال می کردند‪.‬‬ ‫گرفت و محلی برای ارائه نیازهای فناورانۀ صنعتگران و شرکت های‬ ‫اینوتکس اکادمی‬ ‫مختلف از زبان خودشان و عقد قراردادهای سرمایه گذاری بود‪.‬‬ ‫به گفتۀ مدیر شبکۀ ملی فن بازار‪ ،‬امسال با کمک بروکرها‪ ،‬در «اینوتکس اکادمی» بستری برای انتقال مفاهیم مورد‬ ‫قراردادهای خوبی در رویداد ریورس پیچ به امضا رسید که بخش نیاز در اکوسیستم فناوری فراهم شد تا بازدیدکنندگان از‬ ‫نزدیک با این مفاهیم اشنا شوند‪ .‬برگزاری جلسات پرسش و‬ ‫مهمی از ان ها در حوزۀ تجهیزات پزشکی بود‪.‬‬ ‫پاسخ‪ ،‬حتی به صورت انالین برای بازدیدکنندگان مجازی‪،‬‬ ‫جلوه خاصی به این رویداد بخشید‪.‬‬ ‫تور بازدید از ناحیه نواوری پردیس‬ ‫عالقه مندان به بازدید از نقاط مختلف پارک علم و فناوری‬ ‫اینوجوان‬ ‫پردیس و شرکت های مستقر در ان می توانستند در سایت‬ ‫بازدید از نمایشگاه‪ ،‬بخش تور بازدید ثبت نام و با سرویس های هر کشوری به جمعیت جوان خود افتخار می کند و هر دولتی با‬ ‫مدنظر در نقاط مشخص پارک‪ ،‬از ناحیه نواوری پردیس و تکیه بر اندیشه های جوان‪ ،‬به دنبال راهی برای شناساندن بهتر خود‬ ‫در دنیای رقابتی امروز است‪ .‬دنیایی که دیگر تنها بر پایۀ دستیابی‬ ‫تعدادی از شرکت های مستقر در پارک بازدید کنند‪.‬‬ ‫به اطالعات نظامی پیش نمی رود‪ ،‬بلکه داشتن تکنولوژی‪ ،‬دانش و‬ ‫تجربه فناوری‬ ‫توان علمی‪ ،‬بسیار مهم تر و حتی حیاتی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از بخش های نو در اینوتکس امسال‪ ،‬رویداد «تجربۀ بر همین اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫فناوری» بود‪ .‬در این رویداد تجربه تکنولوژی های روز دنیا با بر اندیشه های جوان‪ ،‬نوجوان و حتی کودکان را سرلوحۀ اقدامات‬ ‫هماهنگی شرکت های فناور پیشرو در زمینه های مختلف به اساسی خود قرار داده اند‪ .‬اینوتکس ‪ 2021‬نیز با تاسی از این شیوه‪،‬‬ ‫اطالع بازدیدکنندگان می رسید‪.‬‬ ‫فرصتی برای کشف‪ ،‬بهبود و هدایت استعدادهای کارافرینانه‬ ‫نوجوانان و ساختن اینده ای بهتر برای کشور فراهم کرد‪.‬‬ ‫استارکاپ‬ ‫با توجه به حضور گسترده و چشمگیر استارتاپ ها در اینوتکس‬ ‫‪ ،2021‬مدیران برگزاری این رویداد تصمیم گرفتند هیجان حضور برای ساختن خانواده‪ ،‬حضور زن و مرد در کنار هم ضروری‬ ‫در نمایشگاه را بیشتر کنند و با ترتیب دادن بخش «استارکاپ» است و برای ساختن جامعه ای متعالی و موفق‪ ،‬مشارکت‬ ‫این ایده را عملی کردند‪ .‬به گفتۀ بازدیدکنندگان از نمایشگاه‪ ،‬بانوان به دور از هر نگاه جنسیتی زیباست‪.‬‬ ‫رویداد استارکاپ یکی از بخش های مهیج و جالب امسال بود که «پاویون زنان پیشگام» با شعار «ارائه الگوهای موفق برای‬ ‫افراد از نزدیک شاهد رقابت جذاب بین استارتاپ ها بودند‪.‬‬ ‫زنان ایران زمین» فرصتی برای ارتقای مشارکت اقتصادی‬ ‫بانوان و بهبود وضعیت این قشر از جامعه در زیست بوم‬ ‫هاب رسانه‬ ‫نواوری فراهم کرد‪.‬‬ ‫هر رویدادی برای بهتر دیده شدن نیاز به اطالع رسانی و پوشش در مدت برگزاری نمایشگاه‪ ۳۰ ،‬نشست صمیمانه با حضور‬ ‫خبری مناسب دارد‪ .‬چنانچه این مهم صورت نگیرد‪ ،‬بسیاری از مدیران زن موفق از شرکت های دانش بنیان و خالق برگزار‬ ‫اتفاقات نمود بیرونی نخواهند داشت‪ .‬با توجه به اهمیت خبر و شد که هریک داستان موفقیت خود و چگونگی رسیدن به‬ ‫اطالع رسانی دقیق‪ ،‬بخش «هاب رسانه» در نمایشگاه راه اندازی جایگاه فعلی را شرح دادند‪.‬‬ ‫شد؛ محلی برای تعامل با رسانه های مختلف و تنها مرجع‬ ‫پاویون زنان پیشگام‬ ‫‪1. Reverse Pitch‬‬ صفحه 17 ‫اینوتکس‪ ،‬فرصتی برای گفت وگو در اکوسیستم فناوری‬ ‫چرخی متناسب با نیاز روز تولید کنیم؛ نه اینکه دوباره چرخ بسازیم‬ ‫تو گو با دکتر ستار هاشمی‬ ‫گف ‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت ارتباطات‬ ‫عکاس‪ :‬سعید شفیع پور‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪16‬‬ ‫در نخستین گفت وگوی خبری ماهنامه در جریان‬ ‫برگزاری رویداد «اینوتکس ‪ ،»2021‬به سراغ دکتر‬ ‫ستار هاشمی‪ ،‬معاون فناوری و نواوری وزارت‬ ‫ارتباطات رفتیم که برای بازدید از نمایشگاه به پارک‬ ‫علم و فناوری پردیس امده بود‪ .‬در ادامه‪ ،‬شما را به‬ ‫خواندن این مصاحبه دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫از قافله عقب نمانیم‪ .‬ایجاد امادگی الزم برای حرکت به این‬ ‫سمت‪ ،‬یکی از راهکارها برای قرار گرفتن ایران در این رقابت‬ ‫است‪ .‬نمایشگاه اینوتکس به خوبی نشان داد حرکت به سمت‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نوین اغاز شده است‬ ‫اعم از اموزش عالی و‬ ‫و طبیعتاً کسب امادگی در تمام حوزه ها‪ّ ،‬‬ ‫پایه ای‪ ،‬بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‪ ‬نمایشگاه امسال را چطور دیدید؟‬ ‫از جمله نکات مثبت نمایشگاه امسال‪ ،‬حضور پرشور‬ ‫استارتاپ ها و جالب تر از ان‪ ،‬کاربرد فناور های نوین‪ ،‬به ویژه‬ ‫هوش مصنوعی به شکل گسترده در استارتاپ ها بود‪ .‬فعاالن‬ ‫حوزۀ فناوری حتماً به این موضوع اشراف دارند که هوش‬ ‫مصنوعی از اصلی ترین موضوعات در بستر فناوری است که‬ ‫به کمک ان پیش بینی های مربوط به تکنولوژی‪ ،‬به راحتی‬ ‫امکان پذیر شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بسیاری از صاحب نظران و‬ ‫اهل فن‪ ،‬هوش مصنوعی را یکی از قدرت های اصلی سال های‬ ‫اینده می دانند؛ به گونه ای که بر اساس پیش بینی ها‪ ،‬سال‬ ‫‪ ،2030‬سال هوش مصنوعی و رقابت بین ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزم است که ما نیز به عنوان کشوری درحال توسعه‪،‬‬ ‫فاصلۀ خود را با کشورهای پیشرفته کم کنیم و مراقب باشیم‬ ‫‪ ‬به نظر شما برپایی چنین نمایشگاه هایی تا چه حد‬ ‫به بارور شدن اندیشه های جوان کمک می کند؟‬ ‫به عقیده من‪ ،‬این نمایشگاه ها برای حمایت و پرورش اندیشه ها‬ ‫و ایده های جوان ظرفیت زیادی دارد‪ .‬نواوری با اخالل در نظم‬ ‫موجود کسب وکارها و دنبال کردن فرایند ها همراه است؛‬ ‫یعنی طبیعی است افرادی که در گیرودار سازمان ها مشغول‬ ‫فرایند های منظم هستند و به فرایند های جاری سازمان ها‬ ‫عادت کرده اند‪ ،‬در لحظۀ مواجهه با نواوری‪ ،‬سخت با ان کنار‬ ‫بیایند‪ ،‬ولی بعد از مدتی که مزایای کاربردی ان را از نزدیک‬ ‫حس کردند‪ ،‬جزو حامیان و اجراکنندگان فناوری خواهند شد‪.‬‬ ‫هرچند هنوز بستر ادارات و سازمان های دولتی ما امادگی‬ ‫الزم برای استقبال از فرایندهای اجرایی نواوری را ندارد و روند‬ ‫نواوری در سازمان ها به صورت طبیعی و سریع اتفاق نمیفتد؛‬ صفحه 18 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫زیرا هنوز اهمیت همراه شدن با چنین تغییراتی را احساس‬ ‫نمی کنند یا اگر احساس کنند‪ ،‬به دلیل برخی بوروکراسی های‬ ‫جاری و معمول به سراغ ان نمی روند‪.‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬نواوری با مفهوم جوان و جوان گرایی گره خورده‬ ‫است و اگر هدف ما این است که به نواوری برسیم‪ ،‬راهی‬ ‫جز این نداریم که جوان گرایی را در بستر سازمان ها و فضای‬ ‫کسب وکار نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫من شاهد بودم که در نمایشگاه فعلی‪ ،‬چه تعداد نیروی‬ ‫جوان حضور داشت‪ .‬از مدیران استارتاپ ها تا بازدیدکنندگان‬ ‫که اکثر قریب به اتفاق ان ها جوانان دانشجو بودند‪ .‬با نگاه‬ ‫گذرایی متوجه شدم که میانگین سنی افراد حاضر در این‬ ‫رویداد کمتر از سی است؛ حتی در جریان بازدید از برخی‬ ‫راهروها‪ ،‬نوجوانانی را دیدم که با شوق و انرژی مقابل غرفه ای‬ ‫ایستاده بودند و به توضیحات صاحب غرفه یا صاحب استارتاپ‬ ‫گوش می دادند‪ .‬از این اتفاق نباید به راحتی گذشت‪ .‬مسئوالن‬ ‫نمایشگاه باید به فکر استفاده از این حجم استقبال باشند و با‬ ‫تشکیل کارگروه های ویژه‪ ،‬نوجوانان و جوانان را برای مطرح‬ ‫کردن ایده هایشان و در مرحلۀ بعد پرورش ان ها تشویق کنند؛‬ ‫البته در دولت فعلی تا حدی جوان گرایی رخ داد؛ اگر به مدیران‬ ‫وزارتخانه نگاهی بیندازید‪ ،‬متوجه جوان گرایی می شوید‪.‬‬ ‫‪ ‬به نظر شما چگونه می توان از کسب وکارهای نوپا‬ ‫که جوانان راه اندازی کرده اند‪ ،‬حمایت کرد؟‬ ‫ما برای جوانان برنامه های ویژه ای ترتیب دادیم؛ برای مثال‬ ‫تعدادی از ظرفیت های وزارتخانه را برای حمایت از کسب وکارهای‬ ‫نوپایی که جوانان مدیریت می کنند‪ ،‬ازاد کرده ایم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫حوزه های مختلفی برای توانمندسازی جوانان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫یکی از این راه ها‪ ،‬حمایت از شرکت های نوپایی است که جوانان‬ ‫را جذب و اشتغال زایی می کنند‪ .‬این حمایت ها در قالب تسهیالت‬ ‫ویژه برای شرکت هاست تا از یک سو به توانمندسازی جوانان برسیم‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬معضل بیکاری در کشور تا حدودی برطرف شود‬ ‫و اشتغال زایی اتفاق بیفتد‪ .‬این تسهیالت فرایند پیچیده ای ندارد و‬ ‫با توجه به شرایط‪ ،‬مرتباً به روزرسانی می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬در گفت وگویی با یکی از خبرنگاران گفته اید که‬ ‫«اینوتکس برای ما بسیار حائز اهمیت است»؛ دلیل‬ ‫این اهمیت چیست؟‬ ‫طبیعی است که در رویدادهای این چنینی‪ ،‬ارتباط‪ ،‬گفتمان‬ ‫و تعامل‪ ،‬مسائل مهمی به شمار می ایند‪ .‬نمایشگاه‪ ،‬بستر بازی‬ ‫‪17‬‬ ‫است که سرمایه گذاران با ان دسترسی بهتری به کسب وکارهای‬ ‫نوپا و ایده های خالقانه دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬صاحبان استارتاپ ها‬ ‫کسب وکارهای دیگر را مشاهده می کنند و ممکن است همان جا‬ ‫بین دو و گاهی سه استارتاپ‪ ،‬همکاری یا تعامل ایده و اندیشه اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬همین ارتباط رودررو بین سرمایه گذار و مدیر کسب وکار‬ ‫نوپا‪ ،‬فضای گفتمانی مناسبی را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬رویدادهایی مثل ریورس پیچ زمینه ای را فراهم‬ ‫کرد تا نیازها به صورت مستقیم و شفاف مطرح شود‪ .‬امسال شاهد‬ ‫بودیم که حتی برخی صنایع در رویداد ریورس پیچ حاضر شده‬ ‫بودند تا یا از ایده ای حمایت کنند و به تولید محصول برسند‬ ‫یا برعکس‪ ،‬نیاز خود را مطرح کنند و با توجه به این موضوع‪،‬‬ ‫پروپوزال ها و راهکارهای ارائه شده از سوی صاحبان کسب وکارهای‬ ‫نوپا را مطالعه کنند‪ .‬چنانچه تعامل صنعت و فناوری رخ دهد‪،‬‬ ‫شاهد پیشرفت های بسیار خوبی در صنایع خواهیم بود و چه بسا‬ ‫صنایع ورشکسته یا ان هایی که در خطر ورشکستگی قرار دارند‪،‬‬ ‫دوباره سرپا شوند و به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫این تعامالت بسیار خوب است و نمایشگاه با همین هدف‬ ‫طرح ریزی شده است‪ .‬نمایشگاه یعنی بستر نمایش و عرضه؛ حضور‬ ‫در چنین محیطی این دید را به ما می دهد که از مسیر نو و جدیدی‬ ‫به دنبال یافتن راهکار برای مشکالت باشیم و چرخی متناسب با‬ ‫نیاز روز و فناورانه بسازیم؛ نه اینکه عم ً‬ ‫ال چرخ را از ابتدا خلق کنیم‪.‬‬ ‫عکاس‪ :‬سعید شفیع پور‬ ‫عکاس‪ :‬سعید شفیع پور‬ صفحه 19 ‫محمدصالح خالقی‪ /‬دبیر شبکه فن بازار ملی ایران‬ ‫ریورس پیچ‪ ،‬فضایی برای هم رسانی و هم افزایی در بستر فناوری‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪18‬‬ ‫در حاشیۀ برگزاری رویداد نمایشگاهی «اینوتکس و محصوالتشان و اشنایی با فعاالن این عرصه استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ »2021‬که در محل پارک فناوری پردیس از ‪ 28‬در این نمایشگاه‪ ،‬عالوه بر شبکه سازی و معرفی نیازها‪ ،‬شاهد‬ ‫تا ‪ 31‬اردیبهشت سال جاری برگزار شد‪ ،‬به سراغ برگزاری رویدادهای فناورانه هم بودیم‪.‬‬ ‫مهندس محمدصالح خالقی‪ ،‬دبیر شبکۀ فن بازار ملی‬ ‫اینوتکس سال گذشته به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫ایران رفتیم و با او درباره فعالیت های این شبکه در‬ ‫اینوتکس ‪ 2021‬گفت وگو کردیم‪ .‬مهندس خالقی که به چه عاملی امسال سبب برپایی این نمایشگاه به صورت‬ ‫عنوان نمایندۀ جمهوری اسالمی ایران در هشت کشور حضوری بود؟ ان هم در شرایطی که هنوز تهدید کرونا‬ ‫موسوم به ‪ DNT10‬نیز فعالیت می کند‪ ،‬همدلی را عامل برطرف نشده است‪.‬‬ ‫اصلی هم افزایی و هم رسانی شرکت های فناور می داند‪ .‬امسال هم بخش مجازی وجود دارد‪ .‬سال گذشته تازه با‬ ‫ویروس کووید‪ 19‬و بیماری کرونا اشنا شده بودیم و هنوز‬ ‫در ادامه‪ ،‬این گفت وگو را می خوانیم‪.‬‬ ‫اطالعاتمان درباره این ویروس کم بود‪ .‬کیت های تشخیصی‬ ‫به میزانی نبود که بتوان ریسک برگزاری نمایشگاه به‬ ‫صورت حضوری را پذیرفت‪ ،‬اما بعد از گذشت یک سال‪،‬‬ ‫اینوتکس ‪ 2021‬چطور برگزار شد؟‬ ‫این رویداد برای اولین بار در فضای باز پارک فناوری پردیس اطالعاتمان درباره این ویروس بیشتر شد و راه مدیریت‬ ‫و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد؛ رویدادی که بهتر ان را اموختیم‪.‬‬ ‫همچون دوره های گذشته‪ ،‬بخشی نمایشگاهی داشت که بر این اساس تصمیم گرفتیم شرایط را با توجه به دستورات‬ ‫محل حضور غرفه ها بود و در کنار ان‪ ،‬رویدادها و همایش های وزارت بهداشت و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برای‬ ‫جانبی نیز به اجرا در امد‪ .‬همه فعاالن و نقش افرینان برگزاری نمایشگاه به صورت حضوری و مجازی مهیا کنیم‪ .‬از‬ ‫اکوسیستم فناوری و نواوری از دانش اموز تا شرکت های طرف دیگر‪ ،‬پیام های بسیاری برای دبیرخانه و روابط عمومی‬ ‫استارتاپی‪ ،‬دانش بنیان ها و حتی شرکت های صنعتی در این اینوتکس و پارک ارسال شد که خواستار برگزاری نمایشگاه‬ ‫رویداد حضور یافتند تا از فرصت ایجادشده برای معرفی خود به صورت حضوری بودند‪.‬‬ صفحه 20 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫ضمن صحبت هایتان به بخش های جانبی اینوتکس‬ ‫اشاره کردید‪ .‬یکی از این بخش ها ریورس پیچ بود‪.‬‬ ‫درباره این رویداد بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫ریورس پیچ یکی از رویدادهای شبکۀ فن بازار ملی ایران‬ ‫است که بیشترین ارتباط بین صنعت و اکوسیستم فناوری و‬ ‫نواوری را برقرار می کند‪ .‬شبکه فن بازار ملی ایران‪ ،‬توسعۀ بازار‬ ‫فناوری ایران را برعهده دارد‪ .‬توسعۀ بازار نیز در چهار شاخه‬ ‫فعالیت می کند‪ :‬فراهم اوری تسهیالت خریدوفروش محصوالت‬ ‫دانش بنیان و فناورانه که با نام بازاریابی شناخته می شود‪،‬‬ ‫تسهیل سرمایه گذاری در این اکوسیستم برای اختراعات‪،‬‬ ‫استارتاپ ها و طرح های فناورانه‪ ،‬فعالیت در مقولۀ انتقال دانش‬ ‫فنی و در انتها‪ ،‬رفع نیاز فناورانۀ صنایع‪.‬‬ ‫صنایع نیازهای زیادی دارند که متاسفانه یا مسکوت‬ ‫می مانند یا صاحبانشان به صورت معیوب به فعالیت خود‬ ‫ادامه می دهند یا در نهایت‪ ،‬نیاز خود را از کشور دیگری‬ ‫وارد می کنند‪ .‬فن بازار با توجه به رسالت خود این موضوع را‬ ‫مدیریت می کند‪ .‬یکی از اقدامات مفید برای هم رسانی عرضه‬ ‫و تقاضا‪ ،‬همین رویداد ریورس پیچ بود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه اینوتکس ‪ 2021‬چهار رویداد تقاضای‬ ‫فناوری داشتیم که نیازهای صنعت فوالد در روز اول‪،‬‬ ‫فین تک در روز دوم‪ ،‬تجهیزات پزشکی روز سوم و رویداد‬ ‫صنعت درودگری در روز چهارم برگزار شد‪ .‬در هر رویداد‬ ‫سه تا چهار شرکت صنعتی این حوزه‪ ،‬نیازهای فناورانه خود‬ ‫را به اکوسیستم نواوری و فناوری کشور اعالم کردند و از‬ ‫استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیانی که به صورت مجازی‬ ‫و انالین در این رویداد شرکت کرده بودند‪ ،‬راهکار گرفتند‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬جلسات «تجارت با تجارت»‪ 1‬بین بدنه صنعت و‬ ‫فناوری شکل گرفت‪.‬‬ ‫از جمله کارهای مهم دیگر عقد قرارداد و تفاهم نامه بود‪.‬‬ ‫حدود چهارده و نیم میلیارد تومان قرارداد هم رسانی در‬ ‫صنعت فوالد و نزدیک به هشت میلیارد تومان در صنعت‬ ‫درودگری هم افزایی شد‪ .‬پیش بینی می کنیم در ادامه‪ ،‬با‬ ‫فعالیت شبکه فن بازار ملی ایران حدود ده میلیارد تومان‬ ‫دیگر به این مبالغ اضافه کنیم؛ یعنی بیشتر از ‪ 32‬میلیارد‬ ‫تومان هم رسانی شود‪ .‬نکتۀ مهم اینکه بروکروهای فناوری‪،‬‬ ‫هم رسانی ها را انجام دادند و ادرس بروکرها در سامانۀ فن‬ ‫بازار موجود است‪.‬‬ ‫‪1. B2B‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اطالع رسانی به شرکت ها برای حضور در این‬ ‫رویدادها از چه زمانی و چگونه صورت می گیرد؟‬ ‫روال کار به این صورت است که طی سال‪ ،‬صنایع مختلف‬ ‫را انتخاب می کنیم یا صاحبان صنایع با ما تماس می گیرند‪.‬‬ ‫بروکرها برای برگزاری هر رویداد‪ ،‬از یک ماه پیش وارد عمل‬ ‫می شوند‪ .‬برای مثال‪ ،‬نیازهای صنعتی خاصی را رصد‪ ،‬استخراج‬ ‫و جمع اوری می کنند و در مرحلۀ بعد به استانداردسازی ان‬ ‫و سپس به تدوین ‪ RFP‬می پردازند و این اطالعات را در‬ ‫اختیار رفع کننده های بالقوه قرار می دهند‪ .‬رفع کننده های‬ ‫بالقوه نیز اطالعات را در اختیار شرکت های دانش بنیان فعال‬ ‫در ان حوزه خاص می گذارند که تمام این مراحل پیش از‬ ‫برگزاری رویداد طی می شوند‪ .‬سپس پروپوزال های دریافتی‬ ‫بررسی می شوند‪ .‬مث ً‬ ‫ال ممکن است برای یکی از نیازها‪ ،‬ده تا‬ ‫بیست پروپوزال دریافت شود‪ .‬در مرحلۀ بعد‪ ،‬پروپوزال های‬ ‫دریافتی برای صاحبان صنایع فرستاده می شود و پس از‬ ‫اینکه درخواست کنندگان نیاز ان ها را بررسی کردند‪ ،‬در‬ ‫نهایت با یک یا چند مجموعه به توافق می رسند‪ .‬چنانچه‬ ‫توافق بیشتری بین صاحب نیاز با هریک از پروپوزال ها‪،‬‬ ‫حاصل شود‪ ،‬عقد نهایی در روز برگزاری ریورس پیچ اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬اگر توافق های نهایی حاصل نشود‪ ،‬بروکرها مراحل‬ ‫کار را به دست می گیرند تا حداکثر ظرف مدت یک ماه‪ ،‬عقد‬ ‫قرارداد را برای صاحب نیاز عملی کنند‪.‬‬ ‫به گفته شما یکی از اتفاقات نیک و مهم در‬ ‫ریورس پیچ‪ ،‬انتقال دانش است‪ .‬درباره این موضوع‬ ‫بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫انتقال دانش فنی بیشتر در حوزۀ اختراعات صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬پیش از این‪ ،‬اختراعات صرفاً رزومه ای برای افراد بود‬ ‫تا به کمک ان در جایی مشغول به کار و استخدام شوند‪.‬‬ ‫اما چند سالی است که شبکۀ فن بازار ملی‪ ،‬ایده ای مبنی بر‬ ‫کسب درامد از اختراعات را مطرح کرده است‪ .‬به این معنا‬ ‫که وارد عمل می شود و دانش فنی اختراعات را در صنعت به‬ ‫فروش می رساند‪ .‬از این راه برای صاحب اختراع از یک سو‬ ‫و برای صنعت از سوی دیگر‪ ،‬کسب درامد ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بازار دارایی فکری با همکاری فرابورس ایران با همین هدف‬ ‫پا گرفت؛ یعنی از تعامل و همکاری بین شبکه فن بازار ملی‬ ‫ایران‪ ،‬فرابورس و سازمان بورس ایران تسهیل انتقال دانش و‬ ‫اختراعات ایران صورت گیرد‪.‬‬ صفحه 21 ‫در اینوتکس ‪ 2021‬دانش فنی بیش از ‪ 30‬اختراع به فروش‬ ‫رفت و مبلغی حدود ‪ 40‬میلیارد تومان سرمایه گذاری شد‪.‬‬ ‫از انجا که انتقال دانش فنی برای صاحبان اختراع مقداری‬ ‫ابهام امیز است‪ ،‬این دسته از افراد تمایل دارند که خودشان‬ ‫در جریان روند نقل و انتقال و فروش دانش فنی اختراعشان‬ ‫قرار بگیرند و در حالت فروش قطعی‪ ،‬دانش فنی خود را به‬ ‫طرفی که مایل به خرید ان است‪ ،‬واگذار کنند‪ .‬ما در رویداد‬ ‫ریورس پیچ این فرصت را برای صاحبان اختراع فراهم کردیم‪.‬‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪20‬‬ ‫با توجه به اینکه در جریان اینوتکس ‪،2021‬‬ ‫نخستین نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی نیز‬ ‫افتتاح شد‪ ،‬ایا شبکۀ فن بازار ملی در این زمینه هم‬ ‫اقدامی انجام داده است؟‬ ‫در هر جایی از زنجیرۀ نواوری و در هر حوزه ای که در بستر‬ ‫دانش بنیان و نواوری‪« ،‬مبادله» رخ دهد‪ ،‬شبکۀ فن بازار ملی‬ ‫ایران حضور دارد و می تواند ظرفیت خود را برای تسهیل‬ ‫هم رسانی افزایش دهد‪ .‬حوزۀ تجهیزات پزشکی که یکی از‬ ‫حوزه های بسیار بزرگ و فعال است‪ ،‬قابلیت ورود شبکۀ فن‬ ‫بازار ملی را دارد‪ .‬تاکنون نیز در این زمینه اتفاقات خوبی‬ ‫رخ داده است‪ .‬بر اساس امار‪ ،‬در یک سال گذشته مبلغی‬ ‫حدود ‪ 400‬میلیون تومان گردش مالی فن بازار در زیست بوم‬ ‫نواوری ایجاد شده و بخش تجهیزات پزشکی جزو پنج حوزۀ‬ ‫اول این مبادالت بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به شعار سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها» چه صحبتی با مسئوالن دارید؟‬ ‫برای تحقق این شعار‪ ،‬پیش و بیش از هر چیز الزم است‬ ‫تا تصمیم گیرندگان زیست بوم فناوری و نواوری با یکدیگر‬ ‫همدل و هم صدا باشند‪ .‬این موضوع بیش از انچه به نظر‬ ‫می اید‪ ،‬اهمیت دارد‪ .‬چنانچه به ظرفیت های موجود در هر‬ ‫بخش توجه شود و با کنار هم قرار دادن ان ها‪ ،‬هم افزایی‬ ‫شکل بگیرد‪ ،‬خیر و برکات این کار خودبه خود به تمام فعاالن‬ ‫زیست بوم فناوری و نواوری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مرحلۀ بعد این است که اقدامات مثبت در سازمان‪ ،‬مختص‬ ‫زمانی خاص و لحظه ای نباشد‪ .‬مث ً‬ ‫ال به بهانۀ رویدادی خاص یا‬ ‫اتفاق ویژه ای این اقدامات صورت گیرد و بعد فراموش شود؛‬ ‫بلکه این اقدام مثبت باید تداوم داشته باشد‪ .‬در مرحلۀ اخر‬ ‫هم شناسایی نیازها و مانع های واقعی این زیست بوم است‪.‬‬ ‫متاسفانه در موارد خاصی‪ ،‬برخی مسئوالن بدون اگاهی از‬ ‫نیاز واقعی موجود در این اکوسیستم‪ ،‬نیازی را مطرح می کنند‬ ‫و در صدد چاره جویی و رفع ان برمی ایند‪ ،‬درحالی که شاید‬ ‫اص ً‬ ‫ال این موضوع صحت نداشته باشد یا برای ان صنعت‬ ‫چندان نیاز حیاتی و مهمی نباشد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬شناخت‬ ‫درست و اصولی مشکل و موانع‪ ،‬خود به تنهایی یعنی طی‬ ‫کردن نیمی از مسیر برای پشتیبانی از فعاالن عرصۀ نواوری‬ ‫و دانش بنیان‪ .‬ارتباط تنگاتنگ بین تصمیم گیرندگان و فعاالن‬ ‫حوزۀ فناوری و نواوری بهترین راه برای تحقق شعار تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست‪.‬‬ ‫در انتها چنانچه حرف یا نکتۀ ناگفته ای باقی مانده‬ ‫است‪ ،‬بیان کنید‪.‬‬ ‫در این چند روز و دوره های گذشته با خبرنگاران بسیاری‬ ‫مالقات داشتم و از نزدیک شاهد تالش و سختی کار این قشر‬ ‫از افراد جامعه ام‪ .‬به سهم خودم و از طرف شبکۀ فن بازار ملی‬ ‫ایران قدردان زحمات تمام خبرنگاران و گزارشگرانی هستم‬ ‫که در این عرصه و به ویژه برای پوشش اخبار اینوتکس ‪2021‬‬ ‫فعالیت کردند‪ .‬یکی از پررنگ ترین نقش ها در زیست بوم‬ ‫فناوری و نواوری‪ ،‬نقش خبرنگاران و صاحبان قلم و رسانه‬ ‫است‪ .‬به تک تک خبرنگاران و گزارشگران خداقوت می گویم و‬ ‫برای یکایک ان ها ارزوی سالمتی‪ ،‬تندرستی و موفقیت دارم‪.‬‬ صفحه 22 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫عقد قرارداد همکاری اداره کل تجهیزات‬ ‫پزشکی و پارک علم و فناوری پردیس‬ ‫گفت وگو با مهندس علی کربالیی‬ ‫در جریان تهیۀ گزارش با مدیران حاضر در نمایشگاه‪،‬‬ ‫به سراغ مهندس علی کربالیی‪ ،‬کارشناس اداره کل‬ ‫سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک رفتیم تا‬ ‫درباره مفاد تفاهم نامه بین اداره کل تجهیزات پزشکی‬ ‫و پارک از او سوال کنیم‪.‬‬ ‫مهندس کربالیی در تشریح بیشتر این خبر گفت‪« :‬در نشستی‬ ‫که پنجشنبه‪ 30 ،‬اردیبهشت ‪ 1400‬در پارک فناوری پردیس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬دکتر محمدرضا شانه ساز‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سازمان‬ ‫غذا و داروی وزارت بهداشت‪ ،‬سعیدرضا شاهمرادی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫تجهیزات پزشکی این وزارتخانه‪ ،‬مهندس مهدی صفاری نیا‪،‬‬ ‫رئیس پارک فناوری پردیس‪ ،‬مدیران اداره کل تجهیزات‬ ‫پزشکی و مدیران عامل شرکت های حوزۀ سالمت با محوریت‬ ‫تولیدکنندگان و فناوران تجهیزات پزشکی حضور داشتند‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬هدف اصلی این نشست شنیدن مشکالت و موانع‬ ‫شرکت های فعال در حوزۀ تجهیزات پزشکی و چاره اندیشی برای‬ ‫رفع ان ها بود‪ .‬تعامل صاحبان شرکت های تولیدکنندۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی با مدیران دولتی متولی این بخش و طرح مسائل و‬ ‫مشکالت به صورت مستقیم و بدون واسطه‪ ،‬از اتفاقات نیکی بود‬ ‫که در جریان برگزاری «اینوتکس ‪ »2021‬رخ داد‪.‬‬ ‫او در بخشی از صحبت های خود گفت‪« :‬با توجه به مشکالتی‬ ‫که تولیدکنندگان و فناوران حوزۀ تجهیزات پزشکی پیش تر‬ ‫مطرح کرده بودند‪ ،‬متن تفاهم نامه ای تنظیم شده بود که به‬ ‫امضای طرفین یعنی پارک فناوری پردیس و اداره کل تجهیزات‬ ‫‪21‬‬ ‫پزشکی رسید‪ .‬بر اساس این تفاهم نامه‪ ،‬بخشی از وظایف‬ ‫اداره کل تجهیزات پزشکی در زمینه صدور مجوزهای مربوط‬ ‫برای شرکت های تولیدکننده که قابلیت برون سپاری دارد‪ ،‬به‬ ‫سازمان های بیرونی یا خصوصی ارجاع داده می شود تا ضمن‬ ‫حفظ مولفۀ چابکی و تنوع از سوی این بخش ها‪ ،‬روند صدور‬ ‫مجوزها سریع تر و راحت تر اتفاق بیفتد‪ .‬بر اساس این توافق‪ ،‬از‬ ‫این پس سازمان های تخصصی بازوی اداره کل در فعالیت هایی‬ ‫همچون ممیزی‪ ،‬ارزیابی و مشاوره به شرکت ها برای دریافت‬ ‫مجوز خواهند بود‪».‬‬ ‫کربالیی افزود‪« :‬از دیگر موضوعات این تفاهم نامه‪ ،‬اموزش به‬ ‫شرکت ها برای تدوین مدارک و مستنداتی است که برای اخذ‬ ‫مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکی الزم خواهد بود‪ .‬شرکت ها‬ ‫با گذراندن این دورۀ اموزشی‪ ،‬مسیر دریافت مجوز را با کمترین‬ ‫مشکل و به راحتی طی خواهند کرد‪».‬‬ ‫بر اساس گفته او‪ ،‬موضوع ممیزی و ارزیابی شرکت های‬ ‫کارگزار اداره کل تجهیزات پزشکی نیز در این نشست‬ ‫مطرح شد؛ به این معنا که شرکت ها بر اساس استانداردها و‬ ‫الزامات انتخاب شده اموزش داده شوند و در نهایت‪ ،‬به منظور‬ ‫خدمات رسانی به شرکت های تولیدکنندۀ تجهیزات پزشکی‪ ،‬بر‬ ‫عملکرد ان ها به بهترین شکل نظارت کامل شود‪.‬‬ ‫کربالیی عنوان کرد‪« :‬ساخت ازمایشگاه های تخصصی مورد‬ ‫نیاز حوزۀ تجهیزات پزشکی از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود‪.‬‬ ‫پارک فناوری که یکی از طرفین این تفاهم نامه بود‪ ،‬امادگی‬ ‫خود را برای ساخت ازمایشگاه های مورد نیاز حوزۀ سالمت به‬ ‫کمک شرکت های تولیدی مستقر در پارک اعالم کرد و اداره‬ ‫کل تجهیزات پزشکی نیز که طرف دوم قرارداد بود‪ ،‬تعهد داد تا‬ ‫مجوزهای الزم برای چنین اتفاقی را به راحتی و با کمترین مشکل‬ ‫صادر کند‪ .‬این بند از تفاهم نامه با پیامد خوبی همراه است؛ به‬ ‫این معنا که چنانچه در گذشته برخی از خدمات ازمایشگاهی‬ ‫به دلیل مشکالت‪ ،‬با کندی و در زمان طوالنی انجام می شد‪ ،‬در‬ ‫اینده به راحتی و از طریق تجهیز ازمایشگاه های تخصصی مستقر‬ ‫در پارک‪ ،‬تسهیل خواهد شد‪».‬‬ ‫در بخشی دیگر از این نشست‪ ،‬بحث ارائۀ خدمت به شرکت های‬ ‫حوزۀ تجهیزات پزشکی مطرح شد که مجوز دانش بنیان دریافت‬ ‫کرده اند تا پارک‪ ،‬بستری برای ارائۀ خدمات تخصصی به این نوع‬ ‫شرکت ها باشد‪ .‬در این راستا‪ ،‬پارک فناوری پردیس از طریق ‪51‬‬ ‫کارگزار خدمات تخصصی فناوری‪ ،‬بیش از ‪ 105‬عنوان خدمت‬ ‫تخصصی را به شرکت های فناور ارائه می کند‪.‬‬ ‫کربالیی در پایان گفت‪« :‬اداره کل تجهیزات پزشکی نیز در‬ ‫این تفاهم نامه متعهد شد تا شرکت های فناور و دانش بنیان‬ ‫متقاضی مجوزها را به پارک معرفی کند‪ ،‬تا با حمایت و تشویق‬ ‫این شرکت ها برای پیوستن به پارک و عضویت در ان مجموعه‪،‬‬ ‫تسهیالت و خدمات ویژه ای را دریافت کنند‪».‬‬ صفحه 23 ‫تبادالت خوب در حوزۀ تجهیزات پزشکی اینوتکس ‪2021‬‬ ‫بروکرها‪ ،‬رابط‬ ‫صنعت و دانش بنیان‬ ‫گفت وگو با مهندس محمدصالح خالقی‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪22‬‬ ‫محمدصالح خالقی‪ ،‬دبیر شبکه فن بازار ایران‪ ،‬در‬ ‫حاشیۀ راه اندازی نخستین نمایشگاه دائمی تجهیزات‬ ‫پزشکی که به بهانۀ برگزاری «اینوتکس ‪ »2021‬در‬ ‫پارک فناوری پردیس برگزار شد‪ ،‬درباره عقد قرارداد‬ ‫برای شرکت های فعال در زیست بوم فناوری و حوزۀ‬ ‫تجهیزات پزشکی توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫خالقی با اشاره به اینکه رویداد «ریورس پیچ» بستری برای فعالیت‬ ‫و حمایت شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬گفت‪« :‬خوشبختانه‪،‬‬ ‫امسال در حاشیۀ برگزاری اینوتکس ‪ ،2021‬نخستین نمایشگاه‬ ‫دائمی تجهیزات پزشکی نیز افتتاح شد که این اتفاق را به تمام‬ ‫فعاالن این حوزه تبریک می گویم‪ .‬البته در اینوتکس ‪ 2021‬اتفاقات‬ ‫خوبی برای شرکت های تجهیزات پزشکی نیز رقم خورد‪».‬‬ ‫دبیر شبکه ملی فن بازار ایران‪ ،‬امکانات این شبکه را چنین‬ ‫برشمرد‪« :‬سامانۀ شبکۀ ملی فن بازار که تمامی محصوالت‪،‬‬ ‫عرضه و تقاضاهای فناوری به صورت ارزیابی شده در ان‬ ‫درج شده است؛ ربات رفع نیازهای فناورانۀ کشور است که‬ ‫در دو بستر پیام رسان و رویدادهای هم رسانی که شبکۀ فن‬ ‫بازار متولی برگزاری ان هاست‪ ،‬فعالیت دارد‪ ،‬این رویدادها‬ ‫متشکل از چهار بخش مجزاست‪ :‬برگزاری عرضۀ نواوری ها با‬ ‫نام فستیوال نواوری‪ ،‬استارتاپ دمو به منظور ارائۀ استارتاپ ها‬ ‫به سرمایه گذاران‪ ،‬رویداد بهره برداری از توان داخلی که‬ ‫توانمندی های کشور در حوزه خاصی به مشتریان بالقوه که‬ ‫عمدۀ ان ها دولتی یا عمومی اند‪ ،‬ارائه می شود و در اخر‪ ،‬رویداد‬ ‫اعالم نیاز یا ریورس پیچ که انتقال دهندۀ نیاز فعاالن این عرصه‬ ‫به مسئوالن و سرمایه گذاران است‪».‬‬ ‫او افزود‪ « :‬امسال چهار رویداد ریورس پیچ و اعالم نیاز در‬ ‫اینوتکس ‪ 2021‬برگزار شد و صنعتگران در چهار حوزۀ‬ ‫مشخص نیازهای خود را مطرح کردند‪ .‬این نیازها به بدنۀ‬ ‫اکوسیستم نواوری و فناوری ابالغ شد تا دانش بنیان ها وارد‬ ‫عمل شوند و راهکارها را بیان کنند‪ .‬پس از اعالم راهکار‬ ‫از سوی شرکت های دانش بنیان‪ ،‬ارتباط بین عرضه کننده و‬ ‫متقاضی راحت تر صورت می گیرد‪».‬‬ ‫به گفته خالقی‪ ،‬یکی از رویدادهای جالب توجه در روز سوم‬ ‫نمایشگاه اینوتکس‪ ،‬مربوط به حوزۀ تجهیزات پزشکی بود که‬ ‫شبکۀ ملی فن بازار به خوبی ان را برگزار و هدایت کرد‪ .‬نیازهایی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال برخی صنایع و شرکت ها به شبکۀ ملی فن بازار اعالم‬ ‫کرده بودند‪ ،‬در قالب مشخص در اختیار شرکت های دانش بنیان‬ ‫و فناور حاضر در رویداد قرار گرفت‪ .‬بروکرهای موجود در رویداد‬ ‫وظیفۀ پیگیری کارها تا حصول نتیجۀ نهایی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫یکی از وظایف ان ها یافتن راهکار مناسب برای نیازهای اعالم شده‬ ‫و در اختیار قرار دادن این راهکارها به صاحبان مجموعه یا همان‬ ‫متقاضیان است‪ .‬این موضوع همان هم رسانی عرضه و تقاضاست‪.‬‬ ‫بر اساس بررسی ها در حوزۀ تجهیزات پزشکی‪ ،‬امسال ‪10‬‬ ‫نیاز فناورانه مطرح شد که سه مجموعۀ تجهیزات پزشکی‬ ‫نیازها را برای بررسی و ارائۀ راهکار دریافت کردند‪ .‬سپس بر‬ ‫اساس پروپوزالی که شرکت های دانش بنیان یا استارتاپ ها‬ ‫مطرح می کنند‪ ،‬مجموعۀ متقاضی برای عقد قرارداد با ان ها‬ ‫وارد عمل می شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه این‬ ‫مراودات صرفاً داخل کشور صورت می گیرد یا اینکه برای‬ ‫متقاضیان خارج از کشور نیز قابل اجراست‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫«اولویت ما سامان دادن به مبادالتی است که داخل کشور‬ ‫انجام می شود‪ ،‬به ویژه موارد ضروری و الزم االجرا‪ ،‬یعنی با‬ ‫تشخیص تقاضاهای مهم‪ ،‬ان ها را برای ارائۀ راهکار و عقد‬ ‫قرارداد به سمت شرکت های فناور داخلی سوق می دهیم‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که بروکرهای بین المللی فن بازار‪ ،‬تبادالت‬ ‫بین المللی را برعهده می گیرند‪».‬‬ ‫مهندس خالقی درباره ‪ D8‬نیز گفت‪« :‬این شبکه متشکل‬ ‫از هشت کشور اسالمی درحال توسعه شامل اندونزی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬ترکیه‪ ،‬نیجریه و مصر می شود که‬ ‫خود‪ ،‬شبکۀ تبادل فناوری موسوم به ‪ D8TTEN‬است؛ به معنی‬ ‫‪ .Tecnology & Transfer Technology Network‬هر کدام از این‬ ‫کشورها نماینده ای دارند که تبادالت فناوری بین کشورها به‬ ‫عهده این نمایندگان است‪ .‬من هم به عنوان نمایندۀ جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در این کار‪ ،‬به خدمتگزاری مشغولم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬دائماً نیازهای داخلی را رصد و برای رفع ان ها اقدام‬ ‫می کنیم و برای کشورهای دیگر نیز به صورت موردی وارد‬ ‫عمل می شویم‪».‬‬ ‫دبیر شبکۀ ملی فن بازار ایران‪ ،‬در پایان این نشست‬ ‫ضمن ارزوی سالمتی برای تمام فعاالن زیست بوم فناوری و‬ ‫ن در تمام‬ ‫استارتاپ ها‪ ،‬همدلی و همراهی صنعت و دانش بنیا ‬ ‫عرصه ها‪ ،‬به ویژه حوزۀ سالمت را در معرفی ایران به عنوان‬ ‫کشوری مطرح در حوزۀ فناوری و نواوری‪ ،‬عامل موثری دانست‪.‬‬ صفحه 24 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪23‬‬ ‫نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی؛‬ ‫گستره ای برای معرفی توان علمی و فناورانه ایران‬ ‫گفت وگو با مهندس محمدرضا کمپانی‬ ‫هم زمان با برپایی سومین روز رویداد «اینوتکس ‪»2021‬‬ ‫در پارک علم و فناوری پردیس‪ ،‬نخستین «نمایشگاه‬ ‫دائمی تجهیزات پزشکی» نیز افتتاح و راه اندازی شد‪ .‬در‬ ‫مراسم گشایش این نمایشگاه‪ ،‬دکتر محمدرضا شانه ساز‪،‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو‪ ،‬دکتر سعیدرضا‬ ‫شاهمرادی‪ ،‬مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫دکتر سید اصف مهدوی‪ ،‬دبیر شورای سیاست گذاری‬ ‫صادرات سازمان غذا و دارو و مهندس مهدی صفاری نیا‪،‬‬ ‫رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی دیگر از مدیران و‬ ‫مسئوالن اداره کل تجهیزات پزشکی و پارک فناوری‬ ‫پردیس حضور داشتند‪.‬‬ ‫به همین بهانه‪ ،‬با مهندس محمدرضا کمپانی‪ ،‬نایب‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات‬ ‫طبیعی است که با احداث نمایشگاه‪ ،‬زمینه برای‬ ‫پزشکی گفت وگویی کردیم که در ادامه‪ ،‬شما را به خواندن‬ ‫معرفی بهتر محصوالت دانش بنیان ایران ساخت به بازار‬ ‫ان دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫مصرف جهانی فراهم شده است‪.‬‬ ‫ایدۀ راه اندازی نخستین نمایشگاه دائمی تجهیزات با توجه به حضور هیئت های خارجی در پارک‪ ،‬قطعاً در وهلۀ‬ ‫اول اشنایی با محصوالت و توان دانشی و فناورانۀ شرکت های‬ ‫پزشکی چگونه شکل گرفت؟‬ ‫پیش از هر چیز الزم است از زحمات واحد صادرات اداره کل ایرانی حاصل می شود؛ چشم اندازی که هنگام ارائۀ اولیۀ طرح‬ ‫تجهیزات پزشکی برای شکل گیری و به ثمر رسیدن چنین نیز مدنظر قرار گرفت‪ .‬متعاقب ان‪ ،‬بازدیدکنندگان نیازهای‬ ‫تفکری تشکر کنم‪ .‬اوایل پاییز سال گذشته در کارگروه صادرات خود را مطرح می کنند و این نیازها با کمک اتحادیه‪ ،‬در جهت‬ ‫اداره کل به ریاست اقای دکتر مهدوی‪ ،‬چنین ایده ای مطرح شد‪ .‬درست هدایت می شوند‪ :‬یعنی ثبت سفارش ‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬توضیح و‬ ‫بر اساس توافق نامه ای که با پارک فناوری پردیس به امضا رسید‪ ،‬تشریح خدمات رسانی شرکت ها و در نهایت فروش‪ .‬با این روش‬ ‫اتحادیه مکلف شد نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی را به کمک‬ ‫معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬پارک فناوری پردیس‬ ‫و اداره کل تجهیزات پزشکی برای بازدید میهمانان خارجی و‬ ‫داخلی راه اندازی کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه توان فناورانۀ شرکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در پارک‪ ،‬راه اندازی و تجهیز بیمارستان ها‪ ،‬تولید دستگاه های‬ ‫مورد نیاز در اتاق عمل و کمک به مراکز درمانی برای تامین مواد‬ ‫مصرفی است و هر هفته پنج یا شش هیئت داخلی یا خارجی‬ ‫از شرکت های فناور مستقر در پارک بازدید می کنند‪ ،‬راه اندازی‬ ‫نمایشگاه دائمی‪ ،‬ایده ای مناسب و قابل اجرا برای معرفی بهتر و‬ ‫بیشتر تولیدات دانش بنیان ایران به کشورها و بازدیدکنندگان‬ ‫خارجی و حتی داخلی بود‪.‬‬ صفحه 25 ‫راه صادرات محصوالت ایران ساخت‪ ،‬به ویژه در حوزۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬هموارتر خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این است که ما فقط به دنبال فروش محصوالت‬ ‫نبودیم‪ ،‬بلکه هدف دیگرمان ایجاد رابطه و یافتن سرمایه گذاران‬ ‫خارجی بود که با شرکت های تولید داخل اشنا شوند و در ان ها‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ .‬مورد سوم هم اشنایی شرکت های داخلی‬ ‫و خارجی با یکدیگر بود تا از یک سو داخلی ها با علم روز دنیا‬ ‫اشنا شوند و از سوی دیگر‪ ،‬خارجی ها با دیدن پیشرفت های‬ ‫تکنولوژیک ایران‪ ،‬توان علمی ما را باور کنند‪.‬‬ ‫در جریان افتتاح این نمایشگاه چه تعداد شرکت‬ ‫حضور داشتند و محصوالت ارائه شده در حوزۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی و سرمایه ای چه میزان بود؟‬ ‫در بخش سرمایه ای‪ ،‬تجهیز اتاق عمل کامل‪ ICU ،‬کامل و‬ ‫بخش دیالیز کامل معرفی شد‪ .‬پس از این به راحتی می توانیم‬ ‫اعالم کنیم که در ایران‪ ،‬اتاق عمل ایرانی یا بخش دیالیز ایرانی‬ ‫داریم‪ .‬حدود ‪ 11‬یا ‪ 12‬شرکت در بخش سرمایه ای مشارکت‬ ‫داشتند‪ .‬در بخش تولید محصوالت یک بار مصرف مورد نیاز‬ ‫واحدهای بیمارستانی و مراکز درمانی نیز ‪ 15‬شرکت در این‬ ‫نمایشگاه حاضر شدند و محصوالت و واحد تولیدی خود را‬ ‫معرفی کردند‪ .‬البته این تعداد فقط برای معرفی و در حاشیۀ‬ ‫افتتاح نمایشگاه صورت گرفت؛ زیرا متناسب با کیفیت و صرفۀ‬ ‫اقتصادی که محصول به دنبال دارد‪ ،‬شرکت های بیشتری جذب‬ ‫می شوند و می توانند محصوالت خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪24‬‬ ‫زیربنا و وسعت مدنظر برای نمایشگاه دائمی‬ ‫تجهیزات پزشکی چقدر است و ایا این میزان در اینده‬ ‫گسترش خواهد یافت؟‬ ‫در حال حاضر وسعت مدنظر برای نمایشگاه حدود ‪200‬‬ ‫مترمربع است و این متراژ تا حدی حضور شرکت ها را محدود‬ ‫کرده است‪ .‬طی هماهنگی با پارک فناوری پردیس‪ ،‬طرح توسعۀ‬ ‫فضای زیربنایی نمایشگاه را مطرح کرده ایم و با عملی شدن این‬ ‫درخواست‪ ،‬فرصت برای حضور تعداد بیشتری از شرکت های‬ ‫تولیدکننده و فعال در حوزۀ دانش بنیان و تجهیزات پزشکی‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬چنانچه نکتۀ مهمی باقی مانده است؛‬ ‫بیان کنید‪.‬‬ ‫هدف اصلی اتحادیۀ تولیدکنندگان و صادرکنندگان‪ ،‬معرفی‬ ‫سبدکاالیی بیشتر به مراکز درمانی و حوزۀ سالمت و بی نیازی‬ ‫ایران در بخش تجهیزات پزشکی است‪ .‬در دوران کرونا‪ ،‬دنیا‬ ‫به توان علمی و فناورانۀ ایران پی برد‪ .‬شرکت های تولید و‬ ‫تامین کنندۀ تجهیزات پزشکی‪ ،‬چه ان هایی که در حوزۀ‬ ‫دانش بنیان فعالند و چه شرکت های عادی که در بخش تحقیق و‬ ‫توسعه به خلق و تولید محصول مشغولند‪ ،‬همگی مردانه و با تمام‬ ‫توان به میدان امدند و حماسۀ ملی رقم زدند که من از یکایک‬ ‫ان ها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫ما به کمک شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬اتفاقی را در ایران رقم زدیم که حتی کشورهای‬ ‫پیشرفته و توسعه یافته از پس ان برنیامدند‪ .‬از موارد جزئی مثل‬ ‫تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده تا کیت های تشخیصی‬ ‫و دستگا ه ونتیالتور‪ ،‬همگی در داخل تولید شد و کمک کرد‬ ‫تا به راحتی بحران پاندمی کرونا را مدیریت کنیم‪ .‬با نگاهی به‬ ‫کارنامۀ درخشان تولیدی شرکت ها‪ ،‬متوجه خواهیم شد که باید‬ ‫بیش از پیش در کنار شرکت های تولید و تامین کنندۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی باشیم‪.‬‬ ‫ت مسئوالن به گونه ای باشد که نخبگان‪ ،‬جوانان‬ ‫امیدوارم حمای ‬ ‫خالق و پژوهشگران ایرانی با ارامش خاطر و امید بیشتر در‬ ‫کشور بمانند و به فکر خدمت رسانی باشند و دیگر شاهد پدیدۀ‬ ‫فرار مغزها نباشیم؛ زیرا با خروج هر نخبه و محققی از ایران‪ ،‬فقط‬ ‫مهاجرت «یک فرد» اتفاق نمیفتد‪ ،‬بلکه جهانی اندیشه‪ ،‬علم‪،‬‬ ‫ایده و خلق محصول از ایران کم می شود؛ اندیشه ای که شاید‬ ‫بعدها به تولید محصولی منجر شود که چرخۀ اقتصادی کشور‬ ‫را با قدرت حرکت دهد‪ .‬بنابراین از مسئوالن خواهش می کنم تا‬ ‫جای ممکن از جوانان‪ ،‬نخبگان و محققان این مرز و بوم حمایت‬ ‫و پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫از وزارت بهداشت‪ ،‬اداره کل تجهیزات پزشکی‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری پردیس‪ ،‬معاونت علمی و فناوری و همچنین شرکت های‬ ‫همکار سپاسگزارم که در این مدت حمایت های خوبی داشتند‬ ‫و برای به بارنشستن اندیشۀ نمایشگاه دائمی‪ ،‬از هیچ کوششی‬ ‫دریغ نکردند‪.‬‬ صفحه 26 ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪25‬‬ ‫رونمایی از محصول اولتراسونیک پارس نهند‬ ‫فناوری در حوزه دندان پزشکی‬ ‫و قطعات ایمپلنت دندان‬ ‫جدیدترین محصول شرکت مهندسی «پارس نهند»‬ ‫با حضور دکتر محمدرضا شانه ساز‪ ،‬معاون وزیر و رئیس‬ ‫سازمان غذا و دارو در پارک فناوری پردیس رونمایی شد‪.‬‬ ‫مهندس وحید نیلچیانی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت در تشریح‬ ‫سازوکار دستگاه سندبالست قطعات ایمپلنت دندان که به‬ ‫صورت تمام خودکار عمل می کند‪ ،‬گفت‪« :‬دستگاه مذکور‬ ‫تماماً داخل کشور طراحی و تولید شده است‪ .‬هرچند برای‬ ‫تهیۀ ان نیاز بود که قطعات از خارج از کشور تامین شود‪ ،‬با‬ ‫تالش محققان و مهندسان مجموعه موفق به ساخت و تولید‬ ‫دستگاه شدیم‪».‬‬ ‫او در پاسخ به پرسش دکتر شانه ساز درباره چگونگی عملکرد‬ ‫دستگاه گفت‪« :‬این دستگاه اطالعات الزم را دریافت می کند‪،‬‬ ‫تنظیمات را انجام می دهد و ان را در حافظۀ داخلی خود‬ ‫ذخیره سازی می کند‪ .‬همچنین این امکان را فراهم می کند‬ ‫که برای هر فایلی بسته به اندازه و اطالعات ضبط شده‪ ،‬کاربر‬ ‫خاص داشته باشید‪».‬‬ ‫نیلچیانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به‬ ‫هوشمند بودن دستگاه عنوان کرد‪« :‬عملکرد این دستگاه‬ ‫به صورت خودکار است‪ ،‬اما این به معنای هوشمند بودن‬ ‫محصول نیست‪ .‬ما ادعای هوشمندسازی نداریم؛ بلکه ادعای‬ ‫اتوماسیون داریم‪ .‬هوشمندسازی پله بعدی و نیازمند بازخورد‬ ‫گرفتن از قطعه است که متاسفانه در‬ ‫شرایط حاضر نه چنین امکانی فراهم‬ ‫است و نه به ان نیاز است‪».‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی پارس نهند با‬ ‫تشریح عملکرد دستگاه ادامه داد‪« :‬در این دستگاه‬ ‫‪ CPU‬بسیار قوی تعبیه شده است که قابلیت های‬ ‫بسیار ویژه ای دارد و عملیات دستگاه با یکی از برترین‬ ‫قطعات زیمنس اجرا می شود‪».‬‬ ‫در پاسخ به پرسش دکتر شانه ساز درباره نحوۀ تعامل شرکت‬ ‫المانی «زیمنس» با شرکت مهندسی پارس نهند‪ ،‬مهندس‬ ‫نیلچیانی گفت‪« :‬چون به صورت مستقیم برای دریافت‬ ‫قطعات اقدام نکردیم‪ ،‬مشکلی خاصی به وجود نیامد‪».‬‬ ‫مهندس نیلچیانی در انتها حمایت بیشتر مسئوالن از‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن حوزه سالمت به ویژه تجهیزات‬ ‫پزشکی را خواستار شد‪ .‬دکتر شانه ساز درباره این موضوع‬ ‫گفت‪« :‬با توجه به شعار امسال یعنی تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها‪ ،‬ما کام ً‬ ‫ال اماده ایم تا از تولیدکنندگانی چون‬ ‫شما حمایت کنیم‪».‬‬ ‫شایان ذکر است مراسم رونمایی از دستگاه تمام خودکار‬ ‫سندپالست قطعات ایمپلنت دندان‪ ،‬در جریان برگزاری نمایشگاه‬ ‫«اینوتکس ‪ »2021‬در پارک فناوری پردیس اجرا شد‪.‬‬ صفحه 27 ‫تو گویی ویژه در‬ ‫گف ‬ ‫«هاب رسانه»‬ ‫احمد پرویزی؛ از اعضای مرکز نواوری جهش و عضو‬ ‫پاویون منتورشیپ اینوتکس‪:‬‬ ‫منتورشیپ‪ ،‬بستر ارتباطی فناوران‬ ‫سومین روز برپایی رویداد «اینوتکس ‪ »2021‬میهمانان‬ ‫ویژه ای در اتاق خبری «هاب رسانه» برای گفت وگو‬ ‫با خبرنگاران حاضر شدند‪ .‬با وجود فرصت کم‪ ،‬دو‬ ‫گفت وگوی کوتاه با دو میهمان ویژه ترتیب دادیم‪ .‬زهره‬ ‫الهیان‪ ،‬نمایندۀ مجلس شورای اسالمی و احمد پرویزی‪،‬‬ ‫از اعضای مرکز نواوری جهش و عضو پاویون منتورشیپ‬ ‫اینوتکس‪ .‬در ادامه‪ ،‬مشروح این دو گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫زهره الهیان؛ نماینده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫بهترین تولید‪ ،‬تولید دانش بنیان است‬ ‫اینوتکس جانی تازه در‬ ‫کالبدفناوری‬ ‫‪26‬‬ ‫دکتر زهره الهیان‪ ،‬نمایندۀ مجلس شورای اسالمی با حضور‬ ‫در پارک علم و فناوری‪ ،‬ضمن تشکر از مسئوالن برگزاری‬ ‫نمایشگاه و ابراز شادمانی از استقبال گسترده بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫به ویژه قشر جوان و دانشجو از رویداد اینوتکس گفت‪« :‬رویداد‬ ‫فناورانه اینوتکس اتفاق خوبی در اغاز سال جدید است و‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬حضور پرشور جوانان و دانشجویان در نمایشگاه‬ ‫نشان می دهد که اندیشه های جوان به دنبال یافتن مسیری‬ ‫برای ابراز و پرورش استعدادهای خود هستند‪».‬‬ ‫او در ادامه افزود‪« :‬مایلم به موضوع اینوتکس با نگاهی‬ ‫تولیدی اشاره کنم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬حجم نقدینگی حدود سه‬ ‫هزار و سیصد میلیارد تومان است که روز به روز هم افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬برای هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید‪،‬‬ ‫بهترین جایگاه تولید دانش بنیان است؛ امروز‪ ،‬شاهد حضور‬ ‫بسیاری از دانش بنیان ها در اینوتکس ‪ 2021‬بودیم‪ .‬به نظر‬ ‫من‪ ،‬افرادی که تمایل به سرمایه گذاری دارند‪ ،‬بهتر است به‬ ‫حوزه دانش بنیان روی بیاورند‪ ،‬زیرا با این کار‪ ،‬تولید بر پایه‬ ‫دانش بنیان راه اندازی می شود و می توانیم با وضعیتی بهتر‬ ‫وارد عرصۀ رقابتی با تولیدات کشورهای دیگر شویم‪ .‬این‬ ‫کار عالوه بر رونق تجارت محصوالت دانش بنیان‪ ،‬مسیر ورود‬ ‫ارز به کشور را باز می کند و منجر به رفع مشکالت ارزی و‬ ‫حمایت از تولید می شود‪».‬‬ ‫عضو مرکز نواوری جهش در پاسخ به پرسش خبرنگاران‬ ‫درباره وظیفۀ اصلی منتورشیپ ها گفت‪« :‬ابتدا قصد دارم‬ ‫با توضیح کوتاهی درباره منتور‪ ،1‬برخی تصورات اشتباه را‬ ‫تصحیح کنم‪ .‬مربی یا منتور ممکن است کارافرین‪ ،‬صاحب‬ ‫کسب وکار یا استارتاپ‪ ،‬فعال و متخصص حوزه استارتاپی و‬ ‫هر شخصی باشد که فکر می کند توانایی مربیگری را دارد‪.‬‬ ‫فردی که تجربه و دانش خود را به فرد دیگری (تعلیم گیرنده‪-‬‬ ‫منتی) منتقل و کمک می کند او چیزی یاد بگیرد‪ .‬اگر منتور‬ ‫نباشد‪ ،‬ممکن است ان فرد اطالعات جدید را با سرعت کمتر‬ ‫یا به شکل ناقصی درک کند‪ .‬در حالت بدبینانه می توان گفت‬ ‫که اص ً‬ ‫ال چیزی یاد نمی گیرد و از کار ناامید می شود‪».‬‬ ‫او در ادامه عنوان کرد‪« :‬اوایل رواج منتور و منتورینگ‪،‬‬ ‫صاحبان کسب وکارها استقبال چندانی از ان نکردند‪ .‬برخی‬ ‫گمان می کردند منتور فقط نام شیک و باکالسی است که‬ ‫کارایی خاصی ندارد و فقط هزینه می گیرد‪ ،‬اما کم کم با‬ ‫مشخص شدن نقش مربی ‪ ،‬راهنما یا همان منتورها‪ ،‬دیدگاه ها‬ ‫نیز به کلی تغییر کرد‪ .‬خوشبختانه‪ ،‬امروز عده زیادی از‬ ‫صاحبان ایده ها پیش قدم می شوند‪ ،‬به سراغ شرکت های‬ ‫شتاب دهنده یا سرمایه گذاران می روند و از ان ها می خواهند‬ ‫که مربی یا منتور معرفی کنند تا با کمک و هدایت او زودتر‬ ‫و بهتر به نتیجۀ مطلوب برسند‪».‬‬ ‫او درباره منتورشیپی که خودش عضوی از پاویون ان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬ما فعاالن اکوسیستم را به هم وصل می کنیم‬ ‫و خوشبختانه‪ ،‬امسال عالوه بر جلسات مشاوره انالین‪،‬‬ ‫جلسات حضوری را نیز با رعایت تمام پروتکل ها برقرار‬ ‫کردیم‪ .‬بر اساس امارهای مستند‪ ،‬بیش از ‪ ۱۶۵‬جلسه‬ ‫حضوری سی دقیقه ای را اداره کردیم که این خود رکورد به‬ ‫حساب می اید‪ .‬در سوی دیگر‪ ،‬پنجاه منتور در حوزه های‬ ‫متفاوت سرمایه گذاری‪ ،‬طراحی کسب وکار‪ ،‬هوش مصنوعی و‬ ‫فناوری های همگرا را در کنار هم داشتیم‪ .‬حجم استقبال از‬ ‫این رویداد نشان دهنده تغییر نگاه هاست‪ ،‬به حدی که حتی‬ ‫پس از پایان مهلت ثبت نام‪ ،‬باز هم درخواست مبنی بر ورود‬ ‫به منتورها و شرکت در ان وجود داشت که به ناچار ان ها را‬ ‫به رویداد بعدی منتقل کردیم‪».‬‬ ‫‪1. Mentor‬‬ صفحه 28 ‫خرداد در قاب اخبار‬ ‫‪27‬‬ ‫کاهش تاثیر واکسن کرونا با برخی داروها‬ ‫نتایج پژوهشی علمی نشان داد برخی داروها‬ ‫عملکرد سیستم ایمنی را کاهش می دهند و‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با افزایش خطر بروز عالئم‬ ‫کووید‪ ،۱۹‬به بستری شدن افراد در‬ ‫بیمارستان منجر می شوند‪.‬‬ ‫داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و استروئیدها مانند‬ ‫پردنیزون و دگزامتازون‪ ،‬برخی داروهای شیمی درمانی یا داروهایی‬ ‫که بیماران پیوند اعضا مصرف می کنند‪ ،‬در این دسته قرار می گیرند‪.‬‬ ‫محققان دانشکده پزشکی میشیگان در تازه ترین تحقیقات خود‬ ‫با انتشار این خبر‪ ،‬به بیماران مبتال به نقص ایمنی توصیه کرده اند‬ ‫تحت نظر پزشک مراقب سالمتی شان باشند و با پایش مرتب‬ ‫میزان ایمنی بدنشان در برابر کووید‪ ،19‬از خطرات احتمالی و‬ ‫حادتر جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫دکتر «بت واالس»‪ ،‬سرپرست گروه تحقیقاتی و متخصص‬ ‫روماتولوژی درباره این موضوع گفت‪« :‬داروهای سرکوب کننده‬ ‫سیستم ایمنی معموالً برای درمان بیماری هایی استفاده می شود‬ ‫که بدن واکنش ایمنی نامناسبی دارد یا در مواردی که سیستم‬ ‫ایمنی به عنوان دشمن وارد عمل می شود و به قسمت های خاصی‬ ‫از بدن بیمار اسیب می رساند‪ .‬نمونه هایی از این نوع بیماری ها‬ ‫عبارتند از بیماری های خودایمنی مانند ارتریت روماتوئید و لوپوس‬ ‫که سیستم ایمنی‪ ،‬برخی از قسمت های بدن بیمار مانند مفاصل را‬ ‫به عنوان تهدید تلقی می کند و در صدد از بین بردن ان برمی اید‪».‬‬ ‫بنا بر یافته های محققان‪ ،‬بیمارانی که پیوند عضو داشته اند نیز‬ ‫در معرض خطر حملۀ سیستم ایمنی ضد خود بدن قرار دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها‪ ،‬برخی داروهای شیمی درمانی که وظیفۀ نابودی‬ ‫سلول های سرطانی را برعهده دارند‪ ،‬با عوارض جانبی نظیر توقف‬ ‫سیستمایمنیهمراهند‪.‬‬ ‫خاصیت اهن ربایی محل تزریق واکسن؛‬ ‫ از واقعیت تا شایعه‬ ‫ایجاد خاصیت اهن ربایی در محل تزریق واکسن‬ ‫کرونا صحت ندارد‪ .‬پس از اجرایی شدن فاز سوم‬ ‫واکسیناسیون عمومی در ایران‪ ،‬متاسفانه‬ ‫برخی افراد به دالیل نامعلوم ویدئوهایی‬ ‫در فضای مجازی منتشر کردند که نشان‬ ‫می داد محل تزریق واکسن‪ ،‬خاصیت‬ ‫اهن ربایی پیدا می کند‪.‬‬ ‫دکتر حمید سوری‪ ،‬رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی‬ ‫کرونا‪ ،‬ضمن تقبیح عمل کسانی که با نااگاهی‪ ،‬کلیپ هایی‬ ‫در فضای مجازی منتشر می کنند که نتیجه ای جز تشویش‬ ‫اذهان عمومی ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬محتوای این کلیپ ها کذب است‬ ‫و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در ساخت واکسن از اهن‬ ‫یا چیپ استفاده شده است‪ .‬البته ممکن است مقدار کمی‬ ‫الومینیوم در ان وجود داشته باشد‪ ،‬اما این ماده نیز خاصیت‬ ‫اهن ربایی ندارد؛ میزان عناصری مانند نیکل‪ ،‬کبالت و ‪ ...‬که‬ ‫ممکن است به اهن ربا بچسبند‪ ،‬باید یک گرم باشد تا اهن را‬ ‫به خود جذب کنند؛ درحالی که کل میزان واکسنی که تزریق‬ ‫می شود به حدی کم است که چنین امکانی وجود ندارد‪».‬‬ ‫بنا بر اظهارات استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪،‬‬ ‫بدن برخی افرادی به طور طبیعی اهن را جذب می کند و‬ ‫این موضوع ارتباطی به واکسن کرونا ندارد‪ ،‬بلکه به ساختار‬ ‫بدن افراد مربوط است یا اینکه ممکن است به دلیل رطوبت‬ ‫پوست و شیب بدن‪ ،‬چنین اتفاقی رخ دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اخیرا ً جریان های ضدواکسن یا کسانی که از‬ ‫دستاوردهای ایران در دستیابی به تکنولوژی ساخت واکسن‬ ‫ناراضی اند و موفقیت شرکت های ایرانی در تولید واکسن‬ ‫کرونا ازارشان می دهد‪ ،‬با راه انداختن چنین جریانی سعی در‬ ‫تضعیف روحیۀ محققان ایرانی و توقف حرکت واکسیناسیون‬ ‫عمومی دارند‪.‬‬ صفحه 29 ‫هکرها شبکۀ اطالعاتی فایزر را شکستند‬ ‫موسسۀ «فایزر» از حملۀ سایبری به این‬ ‫شرکت و به سرقت رفتن اطالعات واکسن‬ ‫فایزر خبر داد‪.‬‬ ‫این موسسه با اعالم این خبر به پایگاه خبری رویترز‪ ،‬درباره‬ ‫جزئیات چگونگی به سرقت رفتن اطالعات‪ ،‬توضیحی نداد و فقط‬ ‫اظهار کرد که اژانس دارویی اروپا‪ 1‬را در جریان این حملۀ سایبری‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫فایزر و شریک المانی اش بیون تک به خبرنگاران اطمینان‬ ‫دادند که اطالعات شخصی شرکت کنندگان در ازمایش به خطر‬ ‫نیفتاده است و هک اطالعات‪ ،‬بر جدول زمانی تزریق واکسن به‬ ‫شرکت کنندگان هیچ تاثیری نگذاشته است‪ .‬مشخص نیست این‬ ‫حمله چه زمانی و چگونه صورت گرفته و شخص یا سازمانی‬ ‫نیز مسئولیت این کار را برعهده نگرفته است‪ .‬بر اساس گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬چنین اسنادی برای کشورها و شرکت هایی ارزشمند‬ ‫است که در تولید واکسن عجله دارند‪.‬‬ ‫‪1. EMA‬‬ ‫بانوی محقق ایرانی داوطلب تزریق واکسن شد‬ ‫هاله حامدی فر‪ ،‬چهره شناخته شده و‬ ‫محقق در صنعت داروسازی و دانش بنیان‪،‬‬ ‫در طرح پژوهشی‪-‬ازمایشی واکسیناسیون‬ ‫شرکت کرد‪.‬‬ ‫خرداد در قاب اخبار‬ ‫‪28‬‬ ‫هاله حامدی فر‪ ،‬مدیرعامل شرکت دارویی «سیناژن» به‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬همین ابتدا ذکر نکته ای را الزم می دانم و ان‬ ‫هم اینکه تا جای ممکن به تنهایی از واژه واکسن استفاده نکنیم؛‬ ‫تا زمانی که هنوز اثربخشی واکسن اثبات نشده است‪ ،‬عبارت‬ ‫واکسن تحقیقاتی یا ازمایشی‪ ،‬مناسب تر و علمی تر است‪».‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که از خود ویروس برای تهیه این‬ ‫محصول استفاده می شود یا نه گفت‪« :‬خیر؛ به هیچ وجه از خود‬ ‫ویروس استفاده نمی شود و این یکی از مزیت های این پلتفرم‬ ‫و تکنولوژی برای تولید واکسن هاست‪ .‬اسپایکوژن از دسته‬ ‫واکسن های ‪ Subunit‬از نوع پروتئین نوترکیب است‪ .‬پروتئین‬ ‫ساخته شده‪ ،‬مشابه پروتئین اسپایک ویروس ‪SARS-COV-2‬‬ ‫است‪ .‬این پروتئین ها با روش های مهندسی ژنتیک و با سلول های‬ ‫خاصی‪ ،‬تولید‪ ،‬خالص سازی و اماده استفاده می شوند‪».‬‬ ‫این بانوی دانش پژوه ایرانی‪ ،‬خود در طرح تزریق اسپایکوژن‬ ‫شرکت کرد و ضمن تشکر از تمام کسانی که طی این مدت به‬ ‫ی به نتیجه برسد‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫او کمک کردند تا این طرح تحقیقات ‬ ‫اینجا از مدیرعامل ارکید فارمد‪ ،‬جناب دکتر اراز سبزواری‪ ،‬مدیر‬ ‫مدیکال‪ ،‬دکتر نسیم انجیدنی‪ ،‬مدیر الین عفونی‪ ،‬دکتر بابک‬ ‫یزدانی و مدیر ارکید الیف خانم فرشته رشوند قدردانی می کنم‪».‬‬ ‫مدیرعامل سیناژن درباره زمان تولید و عرضۀ اسپایکوژن عنوان‬ ‫کرد‪« :‬باز هم تاکید می کنم که در حال حاضر اسپایکوژن واکسنی‬ ‫ازمایشی است و باید با دقت درباره ان صحبت کنیم و از هرگونه‬ ‫پروپاگاندا‪ ،‬تبلیغات خارج از روند حرفه ای برای مطالعات بالینی‬ ‫یا دادن وعده های بی اساس به مردم بپرهیزیم‪ .‬ما در تالشیم‬ ‫با اثبات اثربخشی اسپایکوژن‪ ،‬در سریع ترین زمان ممکن و با‬ ‫بیشترین ظرفیت تولید‪ ،‬واکسن را برای مردم تامین کنیم‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬تخصص ما تولید پروتئین های نوترکیب است؛‬ ‫اسپایکوژن نیز پروتئین نوترکیبی است که با روش های‬ ‫بیوتکنولوژی تولید می شود‪ .‬اگر وارد این عرصه شدیم به این‬ ‫دلیل است که بیشترین ظرفیت کشت سلول برای پروتئین‬ ‫نوترکیب را در خاورمیانه داریم و تنها دارنده خط تولید داروهای‬ ‫بیوتکنولوژی دارای تاییدیه اتحادیه اروپا در منطقه ایم‪ .‬امیدواریم‬ ‫که مطالعه بالینی از اوایل خرداد ماه اغاز شود و نزدیک به‬ ‫‪17‬هزار نفر داوطلب در فاز دو و سه شرکت کنند‪».‬‬ صفحه 30 ‫خرداد در قاب اخبار‬ ‫‪29‬‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬مصونیت کامل نیست‬ ‫پروتکل ها همچنان ادامه یابد‬ ‫به گفتۀ رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های‬ ‫واگیردار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬افراد‬ ‫واکسینه شده باید تمام پروتکل های بهداشتی‬ ‫شامل استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫شست وشوی مرتب دست و صورت و حفظ فاصله‬ ‫اجتماعی را رعایت و تا حد امکان از حضور در‬ ‫اماکن عمومی و پرجمعیت خودداری کنند‪.‬‬ ‫رکسانا باطبی با اشاره به روند واکسیناسیون از ابتدای سال‬ ‫جاری که با واکسینه کردن سالمندان اغاز شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«شواهد نشان داده است خطر ابتال و تشدید بیماری کرونا‬ ‫در افرادی که واکسینه شده اند‪ ،‬کاهش می یابد‪ ،‬اما به صفر‬ ‫نمی رسد‪ .‬بنابراین افراد واکسینه شده برای حفظ سالمت‬ ‫خانواده خود و جامعه‪ ،‬باید همچنان پروتکل های بهداشتی را‬ ‫رعایت کنند‪».‬‬ ‫بر اساس تحقیقات ازمایشگاهی پژوهشگران‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫حتی افرادی که واکسینه می شوند‪ ،‬در زمان مواجهه با ویروس‬ ‫کرونا ممکن است به صورت ناقل بدون عالمت‪ ،‬ویروس را به‬ ‫نزدیکان خود منتقل کنند‪ ،‬یعنی فردی که واکسینه می شود‬ ‫تا دو یا سه هفته اول ممکن است ناقل ویروس باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫اینکه افراد واکسینه شده از رعایت پروتکل های اجتماعی کام ً‬ ‫ال‬ ‫معاف می شوند‪ ،‬غیرعلمی و بی پایه واساس است‪.‬‬ ‫لیزر احتمال امبولی در عمل جراحی کیست را‬ ‫به صفر رساند‬ ‫از این پس به کمک لیزر‪ ،‬جراحی های مربوط‬ ‫به کیست مویی و ترشحات چرکی ناشی از‬ ‫اینناهنجاریبه راحتیقابلاجراست‪.‬‬ ‫داوود تاج بخش‪ ،‬متخصص جراحی عمومی در تشریح بیشتر‬ ‫این خبر گفت‪« :‬کیست مویی و ترشحات چرکی این بیماری‬ ‫گاهی به دلیل ترس افراد از جراحی‪ ،‬سبب عفونت های شدید‬ ‫بعدی می شود که همین موضوع روند درمان را طوالنی و‬ ‫پیچیده تر می کند‪ .‬به همین دلیل برای بیمارانی که از این‬ ‫مشکل رنج می برند‪ ،‬از تکنیک های برداشت کیست از طریق‬ ‫لیزر استفاده می کنیم‪».‬‬ ‫این روش جراحی کام ً‬ ‫ال بدون خونریزی است و به دلیل‬ ‫صدمه حداقلی اعصاب و بافت های اطراف ان‪ ،‬بعد از عمل نیز‬ ‫بیمار احساس درد ندارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬زخم سریع تر از جراحی‬ ‫با چاقو ترمیم می شود‪ .‬از مزایای دیگر عمل جراحی با لیزر‪،‬‬ ‫حذف بیهوشی است و اینکه نیازی به پانسمان داخل زخم و‬ ‫تراشیدن ان نیست‪ .‬بیمار می تواند روز بعد از عمل جراحی‬ ‫به راحتی استحمام و شست وشو کند و حتی داخل زخم را با‬ ‫اب و صابون بشوید؛ درحالی که در جراحی معمولی پانسمان‬ ‫داخل زخم و تراشیدن زخم ضروری است‪.‬‬ ‫به گفتۀ دکتر تاج بخش‪ ،‬حتی امبولی و لخته شدن خون‬ ‫در بیماران مسن و کم تحرک که گاهی منجر به فوت می شد‪،‬‬ ‫در شیوه های مدرن جراحی با لیزر به صفر رسیده است‪ ،‬زیرا‬ ‫تحرک بیمار بالفاصله پس از عمل امکان پذیر است‪.‬‬ صفحه 31 ‫ارتباط دیابت بارداری با دیابت نوع ‪2‬‬ ‫محققان در تازه ترین تحقیقات خود دریافتند‬ ‫گروه زیادی از افرادی که دیابت بارداری را‬ ‫تجربه می کنند‪ ،‬در اینده به دیابت نوع ‪۲‬‬ ‫مبتال می شوند‪.‬‬ ‫ث الین»‪ ،‬با اعالم این خبر نوشت‪« :‬محققان بر این‬ ‫پایگاه خبری «هل ‬ ‫باورند که دیابت دوران بارداری طی چند سال گذشته افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬از انجا که برخی پیش سازهای پروتئین دیابتی در اوایل‬ ‫بارداری بروز می کنند‪ ،‬کسانی که به ان مبتال شوند‪ ،‬احتمال زیادی‬ ‫دارد که در مراحل بعدی زندگی به دیابت نوع ‪ ۲‬مبتال شوند‪».‬‬ ‫دیابت در طول بارداری خطر نقایص مادرزادی‪ ،‬مرده زایی و زایمان‬ ‫زودهنگام را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در مطالعۀ اخیر‪ ،‬محققان دانشگاه هلسینکی فنالند‪ 391 ،‬زن را که‬ ‫بین سال های ‪ 1984‬و ‪ 1994‬زایمان کرده و مبتال به دیابت بارداری‬ ‫بودند‪ ،‬بررسی کردند و از پرسش نامه های پیگیری در فاصلۀ سال های‬ ‫‪ 2012‬تا ‪ ،2013‬به طور متوسط ‪ 23‬سال بعد‪ ،‬استفاده کردند‪ .‬ان ها‬ ‫دریافتند که ‪ 5/7‬درصد از کسانی که دیابت بارداری داشتند‪ ،‬به دیابت‬ ‫نوع ‪ ۱‬و ‪ 50/4‬درصد به دیابت نوع ‪ ۲‬مبتال شدند که ‪ ۵‬تا ‪ 10‬سال پس‬ ‫از زایمان رخ داده بود‪ .‬بر اساس این پژوهش‪ ،‬در بسیاری مواقع‪ ،‬دیابت‬ ‫بارداری موقتی بوده است و معموالً مدت کوتاهی بعد از زایمان‪ ،‬پایان‬ ‫می پذیرد‪ .‬بانوان باردار بهتر است پیش از هر نتیجه گیری‪ ،‬با مراجعه به‬ ‫پزشک و تحت نظر بودن در تمام مدت بارداری از نگرانی خود بکاهند‪،‬‬ ‫زیرا استرس بیش ازحد‪ ،‬از عوامل تشدید دیابت بارداری است‪.‬‬ ‫بیماری قارچ سیاه و افراد در معرض خطر‬ ‫دکتر بهزاد امیری‪ ،‬درباره بیماری قارچ سیاه گفت‪:‬‬ ‫«این بیماری هیچ ارتباطی با کرونا ندارد‪ .‬عامل‬ ‫این بیماری‪ ،‬قارچی به نام موکورمایکوزیس‬ ‫است و علت نام گذاری قارچ سیاه این است‬ ‫که سبب رنگ سیاه و اسیب به بافت مخاط‬ ‫بینی و سینوس ها می شود‪».‬‬ ‫خرداد در قاب اخبار‬ ‫‪30‬‬ ‫رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪ ،‬تاکید کرد که این‬ ‫بیماری‪ ،‬جدید نیست و از سال های بسیار دور وجود داشته است‪.‬‬ ‫این قارچ معموالً درون خاک‪ ،‬توده های پوسیده گیاهان و بافت مرده‬ ‫برخی از حیوانات وجود دارد و از طریق استنشاق (تنفس) یا تماس‬ ‫پوستی در مواقعی که پوست اسیب دیده باشد‪ ،‬انتقال می یابد؛ اما‬ ‫بیشترین راه انتقال از طریق تنفس است‪ .‬به گفتۀ دکتر امیری‪ ،‬این‬ ‫قارچ همواره در محیط زندگی انسان وجود دارد‪ ،‬اما اگر سیستم‬ ‫ایمنی بدن سالم باشد‪ ،‬فرد به بیماری دچار نخواهد شد؛ به این‬ ‫معنا که با وجود اینکه این قارچ از طریق تنفس وارد بدن می شود‪،‬‬ ‫در افراد با سیستم ایمنی سالم‪ ،‬سبب بیماری نمی شود‪.‬‬ ‫دکتر امیری درباره شایعات اخیر مبنی بر ارتباط قارچ سیاه با‬ ‫کرونا گفت‪« :‬پس از انکه موارد بسیار زیادی از این بیماری در‬ ‫هندوستان هم زمان با کرونای هندی گزارش شد‪ ،‬برخی این دو‬ ‫بیماری را به هم ربط دادند که اص ً‬ ‫ال صحیح نیست‪ .‬جمعیت زیادی‬ ‫از مردم هندوستان از سوءتغذیه رنج می برند و کسانی که به قارچ‬ ‫سیاه مبتال شدند‪ ،‬افرادی بودند که دیابت داشتند و درعین حال‬ ‫دچار کرونا هم شدند و تحت درمان با استروئید و کورتون ها قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬این بدین معنا نیست که مبتالیان به کرونا در معرض خطر‬ ‫بیشتر ابتال به قارچ سیاهند یا برعکس‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬عفونت قارچ سیاه قابلیت سرایت از انسان به انسان را‬ ‫ندارد و کام ً‬ ‫ال برعکس کروناست‪ .‬شایع ترین راه انتقال بیماری قارچ‬ ‫سیاه‪ ،‬استنشاق هاگ های قارچ است که در خاک یا گیاهان در حال‬ ‫پوسیدگی قرار دارد‪ .‬راه دوم انتقال از طریق تماس پوستی با قارچ‬ ‫است‪ .‬قارچ سیاه بیشتر سبب درگیری در مخاط بینی‪ ،‬سینوس ها‪،‬‬ ‫کره چشم‪ ،‬ریه ها و مغز می شود‪ .‬اگر فردی دچار عفونت قارچ سیاه‬ ‫شود‪ ،‬باید داروی ضدقارچ قوی به صورت تزریق داخل رگ دریافت‬ ‫و جراح بافت های مرده و سیاه شده را از بدن او خارج کند‪».‬‬ ‫بنا به گفتۀ دکتر بهزاد امیری‪ ،‬توصیۀ اکید به مبتالیان دیابت و‬ ‫گروه های دیگر در معرض خطر قارچ سیاه تردد نکردن در محل های‬ ‫پرگردوغبار‪ ،‬نظیر اماکنی است که در حال تخریب ساختمانی یا‬ ‫تو سازند تا هاگ های قارچ از طریق تنفس وارد بدنشان نشود‪.‬‬ ‫ساخ ‬ ‫در صورت اجبار به حضور در چنین اماکنی‪ ،‬حتماً از ماسک استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این افراد باید از کارهای ساختمانی‪ ،‬باغبانی‪ ،‬خاک برداری‪،‬‬ ‫نظافت و جارو خودداری کنند و تا حد امکان هنگام این فعالیت ها‬ ‫از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند‪.‬‬ صفحه 32 ‫خرداد در قاب اخبار‬ ‫‪31‬‬ ‫رشد در حوزۀ تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫دکتر محمدرضا شانه ساز‪ ،‬رئیس سازمان غذا و‬ ‫دارو در خبری اعالم کرد‪ « :‬در فاصله سال های‬ ‫‪ 97‬تا ‪ ،۹۹‬سهم بازار تولید داخل تجهیزات و‬ ‫ملزومات پزشکی ‪ 213‬درصد رشد داشته‬ ‫است و شاهد کاهش ‪10‬درصدی واردات‬ ‫در این حوزه بوده ایم‪».‬‬ ‫به گفتۀ رئیس سازمان غذا و دارو‪ ،‬میزان ارزبری دارو‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬مکمل و شیر خشک در سه سال اخیر‪ ،‬بسیار مطلوب بوده‬ ‫است‪ .‬سهم بازار این اقالم ‪ ۹۲‬درصد رشد و واردات ان ها ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته است که این موضوع‪ ،‬از توانمندی داخل و توجه ویژه‬ ‫سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به بخش تولید‪ ،‬در راستای‬ ‫تحقق شعار سال و فرمایش های مقام معظم رهبری‪ ،‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫دکتر شانه ساز با اشاره به هدف اصلی سازمان غذا و دارو که ایجاد‬ ‫زیرساخت های قوی برای افزایش توان تولیدی کشور به منظور‬ ‫تسریع در صدور تاییدیه ها و مجوزهاست‪ ،‬گفت‪« :‬سعی می کنیم‬ ‫با بهره گیری از امکانات مراکز تحقیقاتی‪ ،‬دانشگاهی و شرکت هایی‬ ‫به عنوان ازمایشگاه همکار و برون سپاری تکلیف قانونی سازمان‪،‬‬ ‫فرایندهای کاری و اعطای تاییدیه ها را سرعت بخشیم‪».‬‬ ‫او با اشاره به اینکه تعداد کارکنان سازمان متناسب با صنعت و‬ ‫فناوری در کشور رشد نکرده است و برای تحقق این هدف و‬ ‫پشتیبانی و مانع زدایی ها و نیز برچیده شدن امضاهای طالیی که گاه‬ ‫بر مبنای اعمال نظر شخصی کارشناسان است‪ ،‬برون سپاری را عاملی‬ ‫مهم برای تحقق چنین هدف مهم ازپیش تعیین شده ای دانست‪.‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو درباره مشکالت حوزه تولید گفت‪:‬‬ ‫«بسیاری از مشکالت این حوزه به دلیل زمینه فکری غلط است‪،‬‬ ‫نباید سازمان مسئول اعطای مجوز‪ ،‬تاییدکننده گواهی نامه و درگیر‬ ‫پاسخ گویی برای هر خطایی باشد‪ ،‬که تولیدکننده مرتکب می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬اگر سازمان های مسئول صدور مجوز مسئول‬ ‫پاسخ گویی باشند‪ ،‬سخت گیرانه ترین ضوابط را برای تولید و واردات‬ ‫اعمال می کند؛ درحالی که با اصالح این روند و تفکر‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت و موانع رفع می شود و مشابه کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫مسئولیت اصلی متوجه شرکت تولیدی می شود‪».‬‬ ‫او در بخشی دیگر از سخنانش به دستاوردهای خوب شرکت های‬ ‫دانش بنیان حوزۀ تجهیزات پزشکی در نمایشگاه اخیر اشاره کرد و‬ ‫افزود‪« :‬امسال در حوزۀ تجیهزات پزشکی‪ ،‬شاهد حضور محصوالتی‬ ‫بودیم که بر اساس استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید شده اند‪.‬‬ ‫توسعه فعالیت و نیز سیاست گذاری درست‪ ،‬منجر به توانمندی های‬ ‫شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی شده است و‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬بهره برداری از نخستین نمایشگاه دائمی تجهیزات‬ ‫پزشکی در پارک فناوری پردیس‪ ،‬نویدبخش روزهای خوش در‬ ‫ایندۀ تجیهزات پزشکی کشور است‪».‬‬ ‫او محصوالت ایران ساخت را قابل رقابت با محصوالت خارجی‬ ‫دانست و با خوشحالی ابراز کرد‪« :‬در حال حاضر‪ ،‬تجهیزاتی با‬ ‫اخرین استانداردهای روز دنیا و مناسب ترین قیمت در کشور تولید‬ ‫می شوند که عرضه ان ها در نمایشگاه هایی که جنبه بین المللی‬ ‫دارند‪ ،‬زمینه ساز شناسایی بیشتر توانمندی ها و تسهیل و تسریع‬ ‫صادرات این اقالم به خارج از مرزهای ایران خواهد شد‪».‬‬ ‫دکتر شانه ساز ضمن تشکر از تمام شرکت های فعال در حوزۀ‬ ‫تجهیزات پزشکی اظهار کرد‪« :‬در سال جهش تولید‪ ،‬جهش واقعی‬ ‫داشتیم‪ .‬در دوران کرونا مشخص شد اگر توانمندی و تکیه بر‬ ‫توان تولید داخلی و شرکت های دانش بنیان نبود‪ ،‬یقیناً با فاجعه‬ ‫انسانی بزرگی روبه رو می شدیم و به دلیل نبود امکانات و تجهیزات‬ ‫بیمارستانی پیشرفته ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی‪ ،‬شاهد‬ ‫مرگ بسیاری از هم وطنان بودیم‪».‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو در پایان صحبت هایش به باور برخی‬ ‫مبنی بر واردات به عنوان عاملی برای رقابت اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫«این تفکر ممکن است در تئوری درست به نظر بیاید‪ ،‬ولی در‬ ‫عمل و در بحران هایی مثل کرونا که هر کشوری می خواهد فقط و‬ ‫فقط در گام اول‪ ،‬نیازهای خود را براورده سازد‪ ،‬به بحران و فاجعه‬ ‫جدی منجر می شود‪ .‬کشور ما به دلیل تکیه بر تولید داخل و توجه‬ ‫به توانمندی متخصصان و محققان کشور‪ ،‬در کوتاه ترین زمان و در‬ ‫بی رحمانه ترین تحریم های تحمیلی‪ ،‬نه تنها توانست نیازهای کشور‬ ‫را برطرف کند‪ ،‬بلکه در حوزه صادرات این تجهیزات نیز گام های‬ ‫بلندی برداشت و به صادرکننده تبدیل شد‪ .‬امیدوارم در سال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬مسئوالن نیز در کنارشان قرار بگیرند‬ ‫و پاسخ این حجم همدلی‪ ،‬تالش و دلسوزی به خوبی داده شود‪».‬‬ صفحه 33 ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫‪32‬‬ ‫کرمان و پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف رتبه های اول تا سوم را در میان پژوهشگاه ها و‬ ‫موسسات تحقیقاتی به دست اوردند‪.‬‬ ‫پارک فناوری پردیس‪ ،‬بزرگ ترین پارک فناوری ایران است‬ ‫که در سال ‪ 84‬تاسیس شد و تا سال جاری‪ ،‬میزبان بیش از‬ ‫‪ 400‬واحد فناور و دانش بنیان بوده است‪ .‬همکاری متخصصان‬ ‫و کارافرینان ایرانی خارج از کشور با پارک فناوری پردیس در‬ ‫قالب تاسیس شرکت نوپا‪ ،‬برگزاری سخنرانی و کارگاه اموزشی و‬ ‫اشتغال در شرکت های فناور صورت می گیرد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬شماره‬ ‫مدالی زیبا بر گردن پارک فناوری پردیس‬ ‫تلفن ‪( 021-76250250‬داخلی ‪ ،2137‬مهندس اصالنی) را‬ ‫در تازه ترین گزارش ارزیابی پارک های علم و فناوری‪ ،‬برای تماس و ارتباط کارافرینان و متخصصان خارج از کشور با‬ ‫پارک علم و فناوری پردیس عنوان برترین پایگاه پارک علم و فناوری پردیس در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫میزبان متخصصان و کارافرینان ایرانی خارج از کشور‬ ‫را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫روابط عمومی پارک فناوری پردیس‪ ،‬با درج این خبر در سایت‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوشت‪« :‬تازه ترین‬ ‫رتبه بندی اعالم شده درباره برترین پایگاه های میزبان متخصصان‬ ‫و کارافرینان ایرانی نشان می دهد پارک فناوری پردیس بین دیگر‬ ‫پارک های فناوری بهترین عملکرد را در میزبانی از متخصصان و‬ ‫کارافرینان ایرانی خارج از کشور ثبت کرده است‪».‬‬ ‫بر اساس گزارش ها‪ ،‬ارزیابی پایگاه ها نخستین بار در سال ‪94‬‬ ‫و با همکاری پنج مرکز علمی و فناوری منتخب طراحی و اجرا‬ ‫درمان اعتیاد با دارویی ایران ساخت‬ ‫شد که هدف از ان‪ ،‬ارتباط با پژوهشگران و کارافرینان برجسته‬ ‫ایرانی خارج از کشور بود‪ .‬در ادامۀ روند اجرای این طرح‪ ،‬سال ‪99‬‬ ‫یکی از واحدهای تولید داروی دانش بنیان موفق شد‬ ‫موضوع رقابت موثر میان پایگاه های میزبان و هدایت درخواست ها‬ ‫خط جدید تولید داروی درمان اعتیاد را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫به سمت ان با عملکرد مطلوب تر‪ ،‬مطرح و عملی شد‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گزارش معاونت علمی فناوری نشان می دهد در طرح پایش‬ ‫در مراسم افتتاحیه این خط تولیدی عنوان کرد که‬ ‫بهترین پایگاه های همکار با متخصصان و کارافرینان ایرانی خارج‬ ‫تحولی فناورانه در درمان اعتیاد رقم خورده است‪.‬‬ ‫از کشور‪ ،‬بیش از ‪ 120‬پایگاه تخصصی بر اساس شاخص های‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬ستاد مبارزه با‬ ‫مدنظر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی و صندوق توسعه‬ ‫جمهوری ارزیابی شدند‪ .‬استخراج دقیق شاخص ها و داده های‬ ‫زیست فناوری همکاران این طرح پژوهشی تولیدی بودند‪ .‬این‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬برطرف کردن نواقص موجود دوره های گذشته و‬ ‫شرکت دارویی در حوزه ایجاد دانش فنی‪ ،‬فناوری‪ ،‬طراحی و‬ ‫جمع اوری اصولی بازخورد متقاضیان همکاری با پایگاه ها‪ ،‬اصول‬ ‫تولید تمامی مواد شیمیایی‪ ،‬پپتیدی‪ ،‬پروتئینی‪ ،‬سلولی و دیگر‬ ‫مهم این ارزیابی است‪.‬‬ ‫موارد و اشکال مختلف دارویی مانند قرص‪ ،‬کپسول‪ ،‬امپول‪،‬‬ ‫خبر دیگر انکه عالوه بر پارک های علم و فناوری که پارک‬ ‫ویال‪ ،‬شربت و استنشاقی با اولویت نیاز داخلی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫پردیس در رتبه بندی ان مقام نخست را کسب کرده است‪،‬‬ ‫داروی جدید‪ ،‬قرص زیرزبانی «بوپرونورفین هیدروکلراید» با‬ ‫ارزیابی مراکز پژوهشی هم صورت گرفت و پژوهشگاه دانش های‬ ‫روش بهینه شده است که عالوه بر کمک به ترک اعتیاد‪ ،‬در‬ ‫بنیادی‪ ،‬پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر‬ صفحه 34 ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫‪33‬‬ ‫تسکین دردهای شدید‪ ،‬کنترل و برگرداندن مهار تنفسی ناشی‬ ‫از فنتانیل در بیهوشی نیز به کار می رود‪ .‬این دارو‪ ،‬با کاهش میل‬ ‫فرد به مصرف مواد مخدر‪ ،‬به او کمک می کند تا به اهستگی و‬ ‫با کمترین احساس درد‪ ،‬مصرف مواد را به میل خود کمتر و در‬ ‫نهایت ترک کند‪.‬‬ ‫حمایت و پشتیبانی از این شرکت دانش بنیان در سال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در دستور کار معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری قرار گرفت تا هرچه سریع تر‪ ،‬داروی مصرفی‬ ‫وارد بازار هدف شود‪.‬‬ ‫نحوۀ پذیرش شرکت های خالق دانش بنیان نوع‪ 3‬اعالم شد‬ ‫پردیس هوش مصنوعی در قلب ایران شروع به تپش کرد‬ ‫سورنا ستاری در تازه ترین سفر استانی خود‪ ،‬میهمان‬ ‫فناوران‪ ،‬دانش پژوهان و فعاالن حوزۀ نواوری در استان‬ ‫خراسان رضوی شد‪.‬‬ ‫در جریان سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به قلب‬ ‫ایران‪ ،‬خراسان‪ ،‬پردیس هوش مصنوعی با هدف حمایت و پرورش‬ ‫نخبگان و فناوران در این استان افتتاح شد و به بهره برداری رسید‬ ‫تا از این پس فعالیت های فناورانه در این استان با شتاب بیشتری‬ ‫اجرایی شوند‪.‬‬ ‫دکتر ستاری ضمن بازدید از بخش ها و واحدهای مختلف‬ ‫فناور به خبرنگاران گفت‪« :‬قصد داریم در سفر یک روزه به‬ ‫خراسان رضوی و افتتاح مراکز فناوری و نواوری جدید‪ ،‬با‬ ‫فعاالن زیست بوم نواوری استان گفت وگویی کنیم تا زمینه‬ ‫ت شرکت های دانش بنیان‪ ،‬خالق‬ ‫برای حمایت از توسعه و فعالی ‬ ‫و فناور فراهم شود‪».‬‬ ‫بازدید از واحدهای فناور مستقر در کارخانه نواوری مشهد و‬ ‫نشست با مسئوالن استانی با محوریت توسعه زیست بوم نواوری‬ ‫و رونق اقتصاد دانش بنیان استان‪ ،‬از دیگر برنامه های سفر معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫ی و فناوری ریاست جمهوری فرایند پذیرش‬ ‫معاونت علم ‬ ‫و ثبت شرکت های خالق و نواور نوع ‪ 3‬را اعالم کرد که از‬ ‫اردیبهشت ‪ 1400‬به اجرا درامد‪.‬‬ ‫در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬تجاری سازی نواوری ها و اختراعات‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫شرکت ها و موسسات دارای توانمندی های فناورانه و نواورانه‬ ‫در مناطق کمتربرخوردار‪ ،‬پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری‪،‬‬ ‫شرکت های نقش افرین در حل مسائل راهبردی و اساسی کشور و‬ ‫همچنین توجه ویژه به شرکت های فعال در حوزه صنایع فرهنگی‪،‬‬ ‫خالق‪ ،‬علوم انسانی و اجتماعی‪ ،‬نوع جدیدی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان با عنوان شرکت های دانش بنیان نوع ‪ ،3‬با شرایط و‬ ‫مصوبۀ جدید راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫بر اساس دسته بندی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫ی دانش بنیان به چهار دستۀ نوپای نوع‬ ‫پیش تر از این شرکت ها ‬ ‫‪ ،1‬نوپای نوع ‪ ،2‬تولیدی نوع ‪ 1‬و تولیدی نوع ‪ 2‬تقسیم می شدند‪،‬‬ ‫اما از اردیبهشت سال جاری و در راستای عملی کردن بیانات مقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪،‬‬ ‫نوع جدیدی از شرکت های خالق به نام شرکت های نوپای نوع‬ ‫‪ 3‬مجوز دانش بنیانی دریافت کرده اند و می توانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫بر اساس مستندات موجود در ایین نامۀ اجرایی شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬شرایط احراز هر یک از این چهار عنوان به تفصیل‬ ‫در ایین نامۀ ارزیابی شرکت های دانش بنیان امده است‪ .‬اما در‬ ‫تازه ترین تبصرۀ الحاقی به این ایین نامه‪ ،‬شرایط احراز دانش بنیان‬ ‫نوع ‪ 3‬به این شرح امده است‪ :‬شرکت های دانش بنیان نوع ‪ 3‬با دارا‬ ‫بودن معیارهای ارزیابی این مصوبه و با تشخیص شورای تخصصی‬ ‫دبیرخانه کارگروه به مدت دو سال تایید می شوند‪.‬‬ صفحه 35 ‫این شرکت ها در چهار گروه طبقه بندی می شوند‪:‬‬ ‫درج در تقویم رسمی کشور بود که این موارد نیز به تصویب‬ ‫الف‪ -‬شرکت هایی که محل اصلی فعالیت ان ها در مناطق رئیس دولت و اعضای حاضر در جلسه رسید‪.‬‬ ‫کمتربرخورداراست‪.‬‬ ‫ب‪-‬شرکت هاینقش افریندرحلمسائلراهبردییااساسیکشور‬ ‫ج‪ -‬شرکت هایی که محل اصلی فعالیت ان ها پارک ها و مراکز‬ ‫رشد علم و فناوری است‪.‬‬ ‫د‪ -‬شرکت های فعال در حوزه صنایع فرهنگی‪ ،‬خالق‪ ،‬نوافرین‬ ‫و علوم انسانی‪-‬اجتماعی‬ ‫به کمک دانش بنیان ها شیر خشک رژیمی تولید شد‬ ‫جذب نخبگان ایرانی قانونی شد‬ ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫‪34‬‬ ‫در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور‪ ،‬قانون حمایت‬ ‫از بازگشت نخبگان ایرانی و جذب نخبگان غیرایرانی‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫در سالروز ازادسازی خرمشهر و گرامیداشت چهارم خرداد‪،‬‬ ‫ی عالی انقالب‬ ‫روز مقاومت و پایداری دزفول‪ ،‬اعضای شورا ‬ ‫فرهنگی با حضور رئیس جمهور‪ ،‬قانون ‪ ۹‬ماده ای راهکارها و‬ ‫نحوه حمایت از نخبگان را تصویب کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون‪ ،‬کارهای اجرایی باید به سمتی پیش‬ ‫بروند که ضمن پاسداشت و نگهداری از نخبگان کشور‪ ،‬به‬ ‫بازگشت نخبگان ایرانی از سراسر جهان کمک کنند یا با حفظ‬ ‫شرایطی‪ ،‬بستر برای جذب نخبگان غیرایرانی از کشورهای‬ ‫همسایه و کشورهای مسلمان مهیا شود‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون‪ ،‬تمهیداتی برای جذب نخبگان در‬ ‫دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها اندیشیده شده است و‬ ‫رصدخانه ملی گردش نخبگان نیز برای پیگیری و رصد‬ ‫وضعیت نخبگان در سطح ملی تشکیل خواهد شد‪ .‬این قانون‪،‬‬ ‫هر گونه فعالیت تبلیغی و رسانه ای را که به هر نحوی مشوق‬ ‫خروج نخبگان ایرانی از کشور شود‪ ،‬ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫از دیگر اقدامات این جلسه‪ ،‬افزودن ‪ 18‬مناسبت جدید برای‬ ‫بنا بر اعالم رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و‬ ‫غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو‪ ،‬مجوز تولید شش‬ ‫فراورده در حوزه شیرخشک های رژیمی و غذاهای‬ ‫ویژه داخل کشور صادر شد‪.‬‬ ‫بهادر صیدمحمدیان بر حمایت از تولید داخل و خودکفایی‬ ‫کشور تاکید کرد و افزود‪« :‬پس از تولید غذای ویژه بیماران‬ ‫فنیل کتونوریا‪ 1‬برای اولین بار در کشور‪ ،‬فراخوان تولید‬ ‫شیرخشک های رژیمی و غذاهای وارداتی ویژه صادر شد و‬ ‫شرکت های تولیدکننده وارد عمل شدند‪».‬‬ ‫او ضمن تشکر از این اقدام شرکت ها‪ ،‬درباره مراحل کار گفت‪:‬‬ ‫«در حال حاضر‪ ،‬مراحل اخذ مجوزهای الزم به منظور تولید‬ ‫فراورده ویژه بیماری ‪ PKU‬با نام ‪ ،Lactomil PKU‬شیرخشک‬ ‫رژیمی ‪ NAN LF‬و ‪ ،Comfort NAN‬شیرخشک های رژیمی‬ ‫‪ Truevital AR‬و ‪ Truevital CMA‬و ‪ Truevital Comfort‬و‬ ‫غذای ویژه ‪ MCT OIL‬در حال طی شدن است‪».‬‬ ‫به گفتۀ صیدمحمدیان‪ ،‬نمونه ازمایشی فراورده ویژه بیماری‬ ‫‪ PKU‬تولیدشده پس از اخذ تاییدیه های الزم از ازمایشگاه‬ ‫مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی به مرحلۀ تولید‬ ‫نهایی خواهد رسید‪.‬‬ ‫او بی نیازی به واردات این فراورده ها را با تکیه بر دانش‬ ‫و توانایی داخلی ارزو کرد و گفت‪« :‬مطمئناً به مدد‬ ‫دانش بنیان ها همپای کشورهای پیشرفته حرکت خواهیم‬ ‫کرد و این ارزویی دور و دیر نیست‪».‬‬ ‫صیدمحمدیـان با اشـاره به تــولید شــیرخشـک های‬ ‫‪1. PKU‬‬ صفحه 36 ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫هیدرولیزشده ‪ Comfort‬برای اولین بار در کشور‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫«صدور مجوز ساخت این فراورده نیز در حال بررسی و طی‬ ‫کردن الزامات الزم است و به طور قطع با نظارت های سازمان‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬فراورده های تولیدی داخلی توان رقابت کیفی با‬ ‫مشابه خارجی خود را خواهند داشت‪».‬‬ ‫‪35‬‬ ‫استفاده از پروتئین حیوانی به دلیل چربی و افزایش اوره‬ ‫محدودیت دارد و استفاده از گوشت سفید توصیه شده است؛‬ ‫استفاده از پروتئین های حیوانی هیچ محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫لوبیا‪ ،‬ماست‪ ،‬روغن زیتون‪ ،‬گوشت اهو‪ ،‬پنیر‪ ،‬سیب‪ ،‬گوشت‬ ‫گاو و گوساله‪ ،‬عدس‪ ،‬اسفناج‪ ،‬برنج قهوه ای‪ ،‬صدف‪ ،‬بادام‪،‬‬ ‫سیب زمینی‪ ،‬مرغ‪ ،‬موز‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬بلغور جوی دوسر‪ ،‬ماهی‪،‬‬ ‫گوشت بوقلمون‪ ،‬شیر‪ ،‬انواع توت‪ ،‬دانه کتان‪ ،‬اجیل‪ ،‬کلم‬ ‫بروکلی‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬پرتقال‪ ،‬هویج‪ ،‬اب‪ ،‬گردو و چای سبز در‬ ‫تقویت عضالت موثرند‪.‬‬ ‫مولکول ها به کمک رشد و ترمیم عضالت می ایند‬ ‫به کمک ترکیبی مولکولی‪ ،‬عضالت با سرعت زیادی‬ ‫ترمیم و بازسازی می شوند؛ این ترکیبات در مطالعات‬ ‫مربوط به سلول های بنیادی کاربرد دارند‪.‬‬ ‫نشریۀ «نیچر کامیونیکیشن»‪ 1‬در تازه ترین گزارش خود‬ ‫نوشت‪« :‬محققان به روشی دست یافته اند که با استفاده از‬ ‫ترکیبات مولکولی‪ ،‬رشد و ترمیم عضالت که در اثر افزایش سن‬ ‫متوقف شده بود‪ ،‬دوباره از سر گرفته می شود‪».‬‬ ‫حجم و قدرت عضالت به مرور زمان و با افزایش سن کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬توده عضالنی معموالً پس از ‪ ۵۰‬سالگی‪ ،‬حدود ‪۱/5‬‬ ‫درصد در سال کاهش می یابد‪ ،‬این میزان پس از ‪ ۶۰‬سالگی‬ ‫به ‪ ۳‬درصد در سال می رسد‪ .‬ازدست دادن توده عضالت عالوه‬ ‫بر کاهش توانایی و قدرت انجام فعالیت های روزانه‪ ،‬احتمال‬ ‫شکستگی استخوان ها را حین راه رفتن و زمین خوردن یا‬ ‫اصابت اجسام افزایش می دهد‪.‬‬ ‫محققان موسسه «سالک» در کالیفرنیا به روشی دست یافتند‬ ‫که با استفاده از ترکیبی مولکولی‪ ،‬عضالت با سرعت زیادی‬ ‫ترمیم و بازسازی می شوند‪ .‬این ترکیبات معموالً در مطالعات‬ ‫مربوط به سلول های بنیادی به کار می روند‪ .‬این تحقیقات که‬ ‫روی حیوانات صورت گرفت‪ ،‬نشان داد ترکیبات مولکولی با‬ ‫فعال کردن سلول های عضالنی پیش ساز که میوژن نام دارند‪،‬‬ ‫سازوکارهای اساسی را برای رشد عضالت فراهم می کنند‪.‬‬ ‫محققان‪ ،‬ورزش در کنار تغذیۀ درست را عامل مهمی در کاهش‬ ‫تحلیل عضالت دانستند و به استفادۀ بیشتر از پروتئین های‬ ‫گیاهی و حیوانی در سنین بیشتر از ‪ ،50‬تاکید کردند‪ .‬هرچند‬ ‫‪1. Nature Communications‬‬ ‫افتخاری بر پیشانی فناوری ایران‬ ‫تولید ونتیالتور ‪100‬درصد ایرانی‬ ‫روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از‬ ‫طراحی و تولید دستگاه ونتیالتور با دانش ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫بومی ایرانی خبر داد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬شرکتی دانش بنیان موفق شد‬ ‫ونتیالتوری بومی سازی شده و کام ً‬ ‫ال ایرانی تولید کند که این‬ ‫خود افتخاری برای بخش دانش بنیان به ویژه حوزۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی به شمار می اید‪ .‬این شرکت‪ ،‬عالوه بر تولید ونتیالتور‬ ‫پرتابل وونتیالتور ‪ ،ICU‬موفق شد دستگاه حذف نویز‪ ،‬متر‬ ‫هوشمند و دستگاه ترکیب کننده نیز طراحی و تولید کند‪.‬‬ ‫معین بهمن‪ ،‬مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫«دانشجویان هستۀ اصلی شرکت را تشکیل می دهند و ما‬ ‫به کمک این هوش های جوان و برتر موفق شدیم در سال‬ ‫‪ 91‬فعالیت خود را به صورت غیررسمی و با تولید دستگاه‬ ‫ونتیالتور پرتابل اغاز کنیم‪ .‬در سال ‪ ۹۵‬نیز به دانش بومی‬ ‫طراحی و تولید ونتیالتور پورتابل دست یافتیم‪ .‬این دستگاه‬ ‫در قراردادی با سازمان ایمیدرو‪ ،‬سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران برای کار در معادن زغال سنگ‬ صفحه 37 ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫‪36‬‬ ‫استفاده شد و توانست بر تحریم دستگاه تنفس مصنوعی‬ ‫شرکت «‪ »MSA‬امریکا غلبه کند‪ .‬با شیوع کرونا در اسفند‬ ‫‪ ،۹۸‬طراحی و ساخت ونتیالتور ‪ ICU‬را هدف قرار دادیم و در‬ ‫مردادماه ‪ ،۹۹‬موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه دستگاه‬ ‫ونتیالتور ‪ ICU‬با تمام مدهای فشاری و جمعی شدیم‪».‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت دانش بنیان دستگاه مذکور را تشریح‬ ‫کرد و گفت‪« :‬تنفس انسان از چهار فاز تشکیل شده است‪:‬‬ ‫فاز دم‪ ،‬انتهای فاز دم‪ ،‬فاز بازدم و انتهای فاز بازدم‪ .‬مدهای‬ ‫فشاری سیکل دم را با توجه به فشار ورودی به ریه کنترل‬ ‫می کنند و به انتها می رسانند‪ .‬سیکل دم ادامه می یابد تا فشار‬ ‫ریه را به فشاری برساند که پزشک از پیش تعیین کرده است‪.‬‬ ‫این فشار معموالً از ‪ ۵‬میلی بار تا حدود ‪ ۵۰‬تا‪ ۶۰‬میلی بار‬ ‫است‪ .‬ونتیالتورهای فشاری باید مکانیزمی داشته باشند که‬ ‫به هر دلیلی اگر فشار از ‪ ۱۲۵‬میلی بار عبور کرد‪ ،‬تخلیه شود‬ ‫تا به ریه فرد اسیب نرسد‪ .‬در مدهای جمعی نیز ونتیالتور فاز‬ ‫دم را انقدر ادامه می دهد که حجم ریه به حجمی برسد که‬ ‫پزشک از پیش تعیین کرده است‪ .‬در هر دو مد‪ ،‬فاز بازدم به‬ ‫صورت انفعالی و به دست خود بیمار انجام می شود‪».‬‬ ‫او داشتن ‪ PEEP‬یا همان فشار مثبت انتهای بازدمی را از‬ ‫ویژگی های ونتیالتور ‪ ICU‬دانست و تاکید کرد‪« :‬این ویژگی‪،‬‬ ‫فاز بازدم فرد را مانیتور می کند و اجازه نمی دهد فشار انتهای‬ ‫فاز بازدم از حد مشخصی کمتر شود‪ .‬این موضوع مانع از‬ ‫کالپس ریوی می شود و اجازه نمی دهد دیواره های ریه به‬ ‫یکدیگر بچسبند‪».‬‬ ‫به گفتۀ مدیر پروژۀ تولید این دستگاه‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫تمامی قسمت های پنوماتیک یکی از مهم ترین قسمت های‬ ‫مرتبط با ترکیب اکسیژن است‪ .‬این شرکت طراحی و ساخت‬ ‫تمامی بردها در قسمت الکترونیک‪ ،‬برنامه نویسی نرم افزار در‬ ‫سه بخش الیه سطح باال‪ ،‬الیه سطح میانی و الیه پایین و‬ ‫حتی طراحی و ساخت قاب دستگاه را انجام داده است‪.‬‬ ‫دستگاه مذکور در حال حاضر مراحل اخذ مجوز از وزارت‬ ‫بهداشت را طی می کند و با در اختیار گرفتن سالن تولید از‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪ ،‬در راستای تولید انبوه‬ ‫این محصول گام برداشته است‪ .‬بهمن درباره دستگاه حذف‬ ‫نویز نیز گفت‪« :‬این دستگاه در ورودی اتاق عمل‪ ،‬سالن‬ ‫کنفرانس و بیمارستان ها نصب می شود و صداهای ناخواسته‪،‬‬ ‫نویزها و صدای محیط را حذف می کند‪».‬‬ ‫خداحافظ بی خوابی؛‬ ‫هدبندهای الکتریکی و خواب راحت‬ ‫هدبندی جدید پالس های مالیم الکتریکی به عصب‬ ‫پیشانی منتشر می کند و به این طریق‪ ،‬بی خوابی افراد‬ ‫را رفع می کند‪.‬‬ ‫روزنامه «دیلی میل»‪ ،‬با انتشار این مطلب نوشت‪« :‬بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بزرگساالن در برهه ای از زندگی خود به بی خوابی‬ ‫دچار می شوند‪ .‬بی خوابی عبارت است از سخت خوابیدن‪،‬‬ ‫بیدار ماندن‪ ،‬بیدار شدن بسیار زودهنگام و نیز خواب با‬ ‫کیفیت نامطلوب‪ .‬چنانچه این حالت به مدت سه شب در‬ ‫هفته یا بیشتر رخ دهد و بیش از سه ماه ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫بی خوابی مزمن نام می گیرد که با افسردگی‪ ،‬فشار خون باال‪،‬‬ ‫بیماری قلبی و دیابت نوع ‪ ۲‬همراه خواهد بود‪ .‬بی خوابی‬ ‫مزمن همچنین به دلیل خواب الودگی در طول روز‪ ،‬احتمال‬ ‫بروز تصادف را چهارو نیم برابر افزایش می دهد‪».‬‬ ‫استرس و نگرانی از دالیل اصلی بی خوابی به شمار می ایند‬ ‫و عوامل دیگری از جمله برخی بیماری ها مثل ارتروز (به‬ ‫دلیل درد) و اپنه خواب (قطع و وصل تنفس هنگام خواب)‬ ‫به بی خوابی منجر می شوند‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است داروهایی چون انواع‬ ‫ضدسرماخوردگی ‪ ،‬استروئیدها و برخی داروهای فشار خون‬ ‫نیز در برخی افراد‪ ،‬با اختالل بر سیستم عصبی و مرکز کنترل‬ ‫خواب‪ ،‬بی خوابی را تشدید می کنند که از عوامل اصلی عوارض‬ ‫داروها به شمار می اید‪.‬‬ ‫تاکنون روش هایی مثل تاریک کردن فضای اتاق‪ ،‬استفاده‬ ‫نکردن از کافئین‪ ،‬چای و قهوه چهار ساعت پیش از خواب‪،‬‬ ‫استحمام با اب گرم یا استفاده از بخورهای طبی ارام بخش‪،‬‬ ‫پرهیز از استرس و مصرف غذای سبک در وعدۀ شام به افراد‬ ‫مبتال به بی خوابی توصیه می شد‪ ،‬اما محققان در تازه ترین‬ صفحه 38 ‫خرداد در قاب فناوری‬ ‫تحقیقات خود هدبندی را اختراع کرده اند که به راحتی‬ ‫در اطراف سر بسته می شود و از طریق الکترود چسبنده‪،‬‬ ‫پالس های الکتریکی مالیمی را منتشر می کند تا عصب‬ ‫سه قلو‪ ،‬عصب مسئول احساس را در صورت تحریک کند‪.‬‬ ‫تصور می شود که تحریک عصب به این روش سبب‬ ‫کاهش سطح نوروادرنالین می شود‪ .‬نوروادرنالین پیام رسانی‬ ‫شیمیایی است که بدن را در حالت اماده باش باال نگه‬ ‫می دارد‪ .‬افرادی که خواب خوبی دارند‪ ،‬نوروادرنالین در طول‬ ‫خواب ان ها به کمترین میزان تولید می شود و تولید ان در‬ ‫زمان استرس به اوج خود می رسد‪ .‬تصور می شود در بی خوابی‬ ‫تولید نوروادرنالین در شب افزایش می یابد‪.‬‬ ‫«گای لشزینر» متخصص مغز و اعصاب در کالج کینگز لندن‬ ‫می گوید‪« :‬از هر نوع روش درمانی جدید برای بی خوابی بسیار‬ ‫استقبال خواهد شد‪ .‬هرچند ممکن است این نوع دستگاه ها‬ ‫بر عملکرد مغز در زمینه های دیگر تاثیر بگذارند‪ .‬بنابراین‬ ‫احتمال دارد این وسایل‪ ،‬خواب را نیز تحت تاثیر قرار دهند‪».‬‬ ‫رقابت «دانش مغز»؛‬ ‫ورود دانش اموزان به دنیای علوم شناختی‬ ‫به ابتکار انجمن علوم اعصاب ایران‪ ،‬گروه علمی‬ ‫سیناپس و با کمک وزارت اموزش وپرورش و حمایت‬ ‫ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی‪ ،‬هفتمین‬ ‫دوره مسابقات دانش اموزی «دانش مغز» در زمینه‬ ‫علوم اعصاب نیمه دوم تیرماه سال جاری در سراسر‬ ‫کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫پایگاه خبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با‬ ‫اعالم این خبر نوشت‪« :‬با کمک این مسابقات‪ ،‬ترسیم اینده‬ ‫فناوری های شناختی به دست دانش اموزان رقم می خورد‪».‬‬ ‫با توجه به اینکه تاکنون شش دوره موفق از مسابقات‬ ‫‪37‬‬ ‫دانش‪‎‬اموزی دانش مغز برگزار شده است‪ 18 ،‬تیرماه سال‬ ‫جاری‪ ،‬مرحله نخست از هفتمین دوره این رقابت ها در دو‬ ‫مرحله به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این مسابقه ها‪،‬‬ ‫دانش اموزان ‪ 13‬تا ‪ 18‬ساله مقطع متوسطه با یکدیگر‬ ‫رقابت می کنند و توانمندی هایشان را به اشتراک می گذارند‪.‬‬ ‫برگزیده نهایی مرحله دوم این رقابت ها پاییز امسال به همراه‬ ‫نفر اول ششمین دوره مسابقات به مسابقه جهانی دانش مغز‬ ‫به امریکا اعزام می شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم انجمن علوم اعصاب ایران‪ ،‬نمایندگان اعزامی‬ ‫ایران به مسابقات جهانی دانش مغز طی دوره های قبل‪،‬‬ ‫همواره در میان پنج کشور برگزیده مسابقات جای داشتند‬ ‫و تیم اعزامی ایران موفق شد در دور پنجم این مسابقات‪،‬‬ ‫مقام سوم مسابقات جهانی دانش مغز در کره جنوبی را از‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫در این رقابت ها به نفرات برتر مرحله دوم ازمون دانش‬ ‫مغز عالوه بر اهدای لوح تقدیر‪ ،‬جوایز غیر نقدی بین ده‬ ‫تا پنجاه میلیون ریال تعلق می گیرد‪ .‬ستاد توسعه علوم و‬ ‫فناوری های شناختی‪ ،‬هدف از برگزاری مسابقات دانش مغز‬ ‫در ایران را استعدادیابی در نتیجه رقابت میان دانش اموزان‬ ‫نخبه دانست که با ترسیم فضای ایده ال برای ادامه تحصیل‬ ‫انان در رشته های علوم شناختی در سطح کشور همراه است‪.‬‬ صفحه 39 ‫ـــ صادرات‪ ،‬نیروی محرکه اقتصادـــــ‬ ‫گفت وگو با مهندس حسین چمنی‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات سالمت محور(شمص)‬ ‫تهیه وتنظیم‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫در مسیر صادرات‬ ‫‪38‬‬ ‫در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» قرار داریم‪.‬‬ ‫سه مولفۀ اساسی برای حرکت موتور اقتصاد کشور و ادامۀ‬ ‫حیات ان‪ .‬تنها نکته مهم این است که جمله یادشده صرفاً در‬ ‫حد شعار و نام گذاری باقی نماند و به معنای واقعی از شعار‬ ‫صِ رف به عمل دراید‪ .‬بیشتر اقتصاددانان و مشاوران سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به مقولۀ صادرات‬ ‫برای ادامۀ روند حضور دولت ها در میان جوامع دیگر و زندگی‬ ‫سالم و شاد ملت ها در پرتوی توان مالی خوب‪ ،‬تاکید می کنند‪.‬‬ ‫ازاین رو‪ ،‬بر ان شدیم تا با بهره گیری از این نام گذاری‪ ،‬سهم‬ ‫صادرات را در حیات و پویایی واحدهای تولیدی و به تبع‬ ‫ان‪ ،‬رشد اقتصادی کشور بررسی کنیم‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم از این شماره تا پایان سال به بحث صادرات‬ ‫به عنوان بخش ویژه ای در تولید و درامدزایی کشورهای‬ ‫فناور و تولیدکننده نگاهی بیندازیم و برای دستیابی به این‬ ‫هدف مهم به سراغ مدیران‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و افراد نام اشنای حوزۀ تولید‪ ،‬فناوری و صادرات خواهیم‬ ‫رفت‪ .‬امید داریم که شما نیز همچون گذشته با مهربانی‬ ‫و عالقه‪ ،‬ما را همراهی کنید و ضمن ارسال پیشنهادها و‬ ‫انتقادهایتان‪ ،‬مسیرمان را برای رسیدن به تعالی و انچه به‬ ‫نفع ما و به رضایت شما ختم می شود‪ ،‬هموار کنید‪ .‬چنانچه‬ ‫جزو تولیدکنندگان‪ ،‬شرکت های فناور و دانش بنیان یا‬ ‫شرکت های مدیریت صادرات در زیست بوم بزرگ سالمت‬ ‫هستید‪ ،‬به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید تا در بهترین زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬گفت وگویی صمیمی و از جنس تولید و صادرات با‬ ‫هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫در نخستین گفت وگو به سراغ مهندس حسین چمنی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت «مدیریت صادرات سالمت محور (شمص)»‬ ‫رفتیم‪« .‬شمص» کارگزار صادراتی تعدادی از شرکت های‬ ‫دانش بنیان پارک فناوری پردیس و برخی شرکت های فناور‬ ‫کشور و همچنین عضو کریدور صادراتی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫این شرکت عالوه بر بازاریابی و صادرات محصوالت حوزۀ‬ ‫سالمت کشور در نقش کارگزار صادراتی‪ ،‬امکان سرمایه گذاری‬ ‫در بازارهای هدف را نیز دارد که همین موضوع‪ ،‬وجه تمایز‬ ‫این واحد با کارگزاری های صادراتی دیگر به شمار می اید‪.‬‬ ‫شمص در سال گذشته موفق شد قرارداد صادرات دستگاه‬ ‫همودیالیز ایرانی به اندونزی را به ارزش پنج میلیون یورو به‬ ‫امضا برساند‪ .‬همچنین اجرای پروژۀ سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در افغانستان را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬گفت وگوی ویژه با مدیرعامل شمص را می خوانید‪.‬‬ صفحه 40 ‫در مسیر صادرات‬ ‫مهندس چمنی‪ ،‬در ابتدای سخنان خود صادرات را موضوع‬ ‫بسیار مهم و حیاتی برای شرکت های فناور و دانش بنیان در‬ ‫حوزۀ تجهیزات پزشکی برشمرد که بدون ان‪ ،‬توسعۀ پایدار‬ ‫کسب وکار دانش بنیان تحقق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫او ضمن اشاره به توان تولید دانش ایران در منطقه و دنیا‬ ‫گفت‪« :‬درباره ایران چند باور در حوزۀ پزشکی و سالمت وجود‬ ‫دارد‪ .‬ایران در بخش سالمت (دارو‪ ،‬خدمات پزشکی و تجهیزات‬ ‫پزشکی) در حوزه های تولید دانش و تولید محصول جزو‬ ‫قدرت های برتر منطقه و دنیا به حساب می اید که با نگاهی به‬ ‫ارزیابی های جهانی به راحتی می توان به صحت این موضوع پی‬ ‫برد‪ .‬امروز‪ ،‬ایران در حوزۀ تولید دارو جزو کشورهای معتبر است‪،‬‬ ‫زیرا با وجود تحریم ها‪ ،‬شرکت های تولید داروی داخلی بیش از‬ ‫‪ 90‬تا ‪ 95‬درصد داروی مصرفی و مورد نیاز را داخل کشور تامین‬ ‫می کنند‪ .‬فقط بخشی از داروهای خاص وارداتی است که شاید‬ ‫برخی از ان ها نه به دلیل کمبود دانش‪ ،‬بلکه به دلیل مصرف‬ ‫کم و نداشتن صرفۀ اقتصادی تولید نمی شوند‪ .‬طبیعی است در‬ ‫چنین موقعیتی‪ ،‬راهکار اساسی و درست‪ ،‬واردات این دسته از‬ ‫داروهاست‪ .‬البته با توجه به ممنوعیت صادرات دارو از ایران به‬ ‫دلیل استفاده از ارز ترجیحی‪ ،‬متاسفانه امکان حضور داروهای‬ ‫تولید ایران در بازارهای جهانی فراهم نشده است‪».‬‬ ‫مدیرعامل شمص در بخش دیگری از صحبت های خود به‬ ‫کیفیت مطلوب خدمات در بخش پزشکی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«بی شک‪ ،‬ایران در بخش خدمات پزشکی سرامد کشورهای‬ ‫منطقه است‪ ،‬زیرا کیفیت ارائۀ خدمت پزشکان ایرانی بسیار‬ ‫مطلوب است و معموالً مراکز خدمات درمانی که ایرانیان در‬ ‫کشورهای دیگر راه اندازی کرده اند‪ ،‬بسیار طرفدار دارد‪ .‬باید به‬ ‫خاطر داشته باشیم که در گذشتۀ نه چندان دور که ارتباطمان‬ ‫با کشورهای منطقه خوب بود‪ ،‬ایران مقصد درمانی بسیاری از‬ ‫بیماران این کشورها بوده است‪».‬‬ ‫او با نگاهی به جایگاه ایران در حوزۀ علوم جدید گفت‪« :‬به‬ ‫اعتراف مراجع بین المللی‪ ،‬در رتبه بندی جهانی علوم جدید مانند‬ ‫نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی جایگاه خوبی داریم‪ .‬ایران در حوزۀ‬ ‫تجهیزات پزشکی نیز در بسیاری از شاخه ها به خودکفایی رسیده‬ ‫است و تعداد زیادی از لوازم تجهیزات پزشکی ایران ساخت در‬ ‫رتبه های باالی جهانی قرار می گیرند که در صورت رفع موانع‪،‬‬ ‫قابلیت صادرات دارند‪».‬‬ ‫در این بخش از صحبت های مهندس چمنی‪ ،‬موضوع باور‬ ‫داخلی به توان قوی دانشی در بخش سالمت و تجهیزات‬ ‫پزشکی به میان امد‪ .‬مدیرعامل شمص درباره این موضوع‬ ‫‪39‬‬ ‫گفت‪« :‬باور؛ یعنی مجموعه اعتقادهایی که در جامعه پذیرفته‬ ‫شده اند و به ان ها اعتماد و یقین است‪ .‬باور باید در سه بخش‬ ‫اتفاق افتد‪ .‬اولین بخش درونی است؛ دانشمندان به ویژه جوانان‬ ‫دانشمند و شرکت های دانش بنیان ایرانی به این باور رسیده اند‬ ‫که می توانند‪ .‬حجم انبوه دانش تولیدشده در کشور و تعداد‬ ‫زیاد شرکت های دانش بنیان این گفته را تایید می کند‪ .‬پس از‬ ‫این مرحله‪ ،‬بخش بیرونی قرار دارد که برای تحقق ان یعنی‬ ‫باور بیرونی‪ ،‬باید دو عامل مهم را در نظر گرفت و ان را در‬ ‫دو جایگاه جست وجو کرد‪ .‬اول؛ دولت و نظام سیاست گذاری‬ ‫کشور؛ در این بخش ساختارهای خوبی مانند معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری یا صندوق نواوری و شکوفایی و مانند‬ ‫ان ایجاد شده است که البته نیازمند افزایش بهره وری از طریق‬ ‫کاهش بوروکراسی اداری و افزایش ظرفیت است‪ .‬دوم؛ قوانین‬ ‫و به کارگیری ان؛ در قوانین باالدستی‪ ،‬قانون گذار به موضوع‬ ‫حمایت از تولید داخل توجه کرده و در مواردی نیز به استناد‬ ‫ان از تولید داخل حمایت شده است‪ .‬هرچند فرایند استفاده از‬ ‫این قوانین طوالنی و گاهی نفس گیر است؛ البته معتقدم که در‬ ‫به کارگیری این قوانین‪ ،‬باید «حد» نگه داشت‪ ،‬زیرا استفادۀ‬ ‫نامحدود از قوانین حمایتی به دلیل حذف عنصر رقابت پذیری‬ ‫ازاد‪ ،‬ممکن است سبب کاهش کیفیت‪ ،‬ایجاد رانت و درنتیجه‪،‬‬ ‫تضییع حقوق بیمارانی شود که همواره شایستۀ استفاده از‬ ‫بهترین دستاوردهای علم بشری هستند‪».‬‬ ‫او در ادامه این بحث عنوان کرد‪« :‬سومین بخش باور که‬ ‫مهم ترین ان به شمار می اید‪ ،‬ایجاد یقین در مشتریان داخلی‬ ‫و خارجی است‪ .‬باور باید بُعد بیرونی پیدا کند‪ .‬به عبارت بهتر‪،‬‬ ‫دانش باید تبدیل به ثروت شود؛ یعنی از طریق دانش‪ ،‬تولید انبوه‬ ‫و اشتغال زایی رخ دهد تا سهمی از بازار را به دست اورد‪ .‬با استفاده‬ ‫از مزیت هایی چون نواوری‪ ،‬کیفیت‪ ،‬قیمت و خدمات مناسب تر‬ ‫در کنار یکدیگر‪ ،‬رقبای داخلی و خارجی خود را بشناسد و بازار‬ ‫را به سمتی هدایت کند که دیده شود و به استفاده از دانش‬ ‫او ترغیب شوند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬تجاری سازی‪ ،‬مهم ترین رکن توسعۀ‬ ‫پایدار و موتور کشندۀ توسعۀ دانش در کشور است‪ .‬شرکت هایی‬ صفحه 41 ‫‪40‬‬ ‫که موفق به تجاری سازی ایده های اولیۀ خود می شوند‪ ،‬بر لبۀ‬ ‫تکنولوژی دنیا حرکت می کنند‪ ،‬ایده های جدید خلق می کنند‬ ‫و برای تبدیل ایده ها به پدیده (محصول یا خدمت) در تالشند‪.‬‬ ‫باید با هر روش درست و اصولی که وجود دارد‪ ،‬به سمت‬ ‫تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و فناور حرکت کنیم‪ .‬میزان‬ ‫صادرات و سهم ما از بازارهای جهانی میزان باور به دانش ایرانی‬ ‫را ثابت می کند‪».‬‬ ‫تا این قسمت بحث‪ ،‬می توان از گفته های مدیرعامل شمص‬ ‫به این نتیجه رسید که تجاری سازی و صادرات محصوالت‬ ‫سالمت محور‪ ،‬مقوله ای بسیار مهم در زیست بوم سالمت و‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مهندس چمنی در پاسخ به این پرسش که ایا با وجود‬ ‫تحریم ها دستیابی به چنین خواسته ای امکان پذیر است و اساساً‬ ‫تجاری سازی در وضعیت کنونی کشورمان اتفاق خواهد افتاد یا‬ ‫نه‪ ،‬گفت‪« :‬قطعاً تحریم عامل بازدارندۀ مهم و تاثیرگذاری است‪.‬‬ ‫بازار داخلی برای ظرفیت انبوه تولید دانش و محصول کشور‬ ‫کوچک است‪ .‬دولت نیز به عنوان بزرگ ترین خریدار محصوالت‬ ‫حوزۀ سالمت‪ ،‬به دلیل کاهش درامدها برای حمایت وسیع‬ ‫محدودیت دارد‪ .‬این عوامل بازدارنده اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت ها امکان تولید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان به صورت‬ ‫هوشمند را دارند‪ ،‬اما ایا توان اقتصادی کشور اجازه می دهد‬ ‫که تمام بیمارستان های کشور از این امکانات بهره ببرند و به‬ ‫بیمارستان های هوشمند تبدیل شوند؟ کشورهایی مثل المان‪،‬‬ ‫چین و امریکا فقط به دلیل توان زیاد دانش‪ ،‬شناخته شده‬ ‫نیستند‪ ،‬بلکه امکان خرید داخلی و توان صادراتی مناسب‪ ،‬ان ها‬ ‫را به قدرت تبدیل کرده است‪».‬‬ ‫چمنی درباره این موضوع اضافه کرد‪« :‬نقش صادرات در‬ ‫تجاری سازی بی بدیل است‪ ،‬اما این مهم در ایران با چالش هایی‬ ‫از قبیل تحریم‪ ،‬ارتباط نامطلوب با کشورهای منطقه و فرامنطقه‪،‬‬ ‫امکان ناپذیری تبادل مالی و مهم تر از همه نااشنایی یا دسترسی‬ ‫نداشتن افرینندگان دانش به ابزارهای معرفی‪ ،‬دانش رقابت و‬ ‫بازاریابی در دنیای امروز روبه رو است که امکان ورود به حوزۀ‬ ‫صادرات را از شرکت ها سلب می کند‪ .‬اخیرا ً مشکل ارزش برابری‬ ‫ریال در مقابل ارزهای خارجی مزید بر علت شده و هزینه های‬ ‫بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را افزایش زیادی داده‬ ‫است‪ .‬مجموع این عوامل‪ ،‬امکان رقابت را محدود می کند‪ .‬اینکه‬ ‫ساختارهای دولتی پشتیبان صادرات‪ ،‬چه میزان از این هزینه ها‬ ‫را برای چه تعداد شرکت پوشش می دهد‪ ،‬بحث جداگانه ای‬ ‫می طلبد‪ .‬اما روشن است که باید ابزارهای حضور و رقابت در‬ ‫بازارهای جهانی تقویت شود‪».‬‬ ‫پرسش دیگر از مهندس چمنی درباره کافی بودن پشتیبانی‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری از شرکت های دانش بنیان و فناور بود‪ .‬او پاسخ داد‪:‬‬ ‫«صندوق نواوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری در‬ ‫سال های اخیر تالش های گسترده و متنوعی برای حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان در قالب حضور در نمایشگاه ها‪ ،‬ایجاد‬ ‫شوروم دائمی‪ ،‬ارائه تسهیالت‪ ،‬سفرهای گروهی و برگزاری‬ ‫جلسات ‪ ،B2B‬کمک به دریافت گواهی های بین المللی و‪...‬‬ ‫کرده که بی تردید‪ ،‬در توسعۀ صادرات موثر بوده؛ اما ممکن‬ ‫است روش هایی که تاکنون به کار گرفته شده است‪ ،‬هزینه های‬ ‫صورت گرفته و دستاوردها نیازمند تحلیل سیستمی و براورد‬ ‫نسبت هزینه به فایده باشد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬با تجربۀ حضور در چند‬ ‫سفر مختلف‪ ،‬به نظر می رسد به برنامه ریزی قبل از سفر برای‬ ‫کارامد کردن سفرها کمتر توجه می شود و معموالً به اتفاقات‬ ‫طول سفر بسنده شده است‪ .‬بدیهی است در طول سفر‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬ممکن است به صورت اتفاقی و به ندرت ارتباطات‬ ‫موثر ایجاد شود‪».‬‬ ‫او پیشنهاد کرد‪« :‬بهتر است پیش از سفر‪ ،‬درباره کشورهای‬ ‫مقصد مطالعه و نیازهای اساسی ان ها با امکانات ما در تامین‬ ‫این نیازها تطبیق داده شود‪ .‬چنانچه قبل از اعزام هیئت اصلی‪،‬‬ ‫هیئت کوچکی از معاونت علمی برای بررسی فرصت ها‪ ،‬پیدا‬ ‫کردن مشتریان بالقوه و شرکت های متناظر برای مذاکره‪ ،‬یک‬ ‫تا دو هفته به این کشورها سفر کنند و سپس با تعیین نقشۀ‬ ‫راه مشخص برای هر کشور‪ ،‬تعدادی شرکت با قابلیت تامین‬ ‫نیازهای اساسی بازار هدف دعوت شوند‪ ،‬می توان امیدوار بود‬ ‫که سفرها نتیجه بخش تر باشند‪ .‬با توجه به نگاه مهربانانۀ کریدور‬ ‫صادراتی‪ ،‬معموالً سفرها با جمعیت چندده نفره انجام و انرژی‬ ‫زیادی صرف تشریفات سفر می شود که این عوامل کارایی سفرها‬ ‫را کاهش می دهد‪».‬‬ ‫مدیرعامل شمص در پاره ای از صحبت های خود عنوان کرد‪:‬‬ ‫«در کنار ساختارهای تمام دولتی‪ ،‬سعی شده است از ظرفیت‬ صفحه 42 ‫در مسیر صادرات‬ ‫بخش خصوصی نیز برای پشتیبانی از صادرات شرکت های‬ ‫دانش بنیان استفاده شود که ایجاد صندوق های تامین سرمایه‪،‬‬ ‫تبلور بخشی از این سیاست بوده است‪ .‬درباره صندوق ها‪ ،‬نکتۀ‬ ‫نگران کننده ای که وجود دارد‪ ،‬این است که احساس می شود‬ ‫به تدریج از اهداف اولیه خود یعنی حمایت از تولید و صادرات‪،‬‬ ‫دور شده اند و بیشتر به سوداوری می اندیشند‪ .‬باید بپذیریم که با‬ ‫وجود برخی مشکالت ما‪ ،‬نفوذ در بازارهای جهانی هزینه بر است‬ ‫و این صندوق ها می توانند با پذیرش بخشی از ریسک حضور‬ ‫و معرفی کاالهای ساخت ایران در بازارهای هدف‪ ،‬به این مهم‬ ‫کمک کنند‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در عمل‪ ،‬تمام هزینۀ ریسک به شرکت های‬ ‫دانش بنیان منتقل می شود‪ .‬از انجا که بیشتر شرکت های‬ ‫دانش بنیان قدرت ریسک پذیری ندارند‪ ،‬سرعت نفوذ در بازارهای‬ ‫جهانی به شدت کاهش می یابد؛ حتی ممکن است در ایندۀ‬ ‫نه چندان دور‪ ،‬شاهد برخوردهای قانونی با شرکت هایی باشیم‬ ‫که قادر به تصفیۀ بدهی هایشان به این صندوق ها نیستند‪ .‬در‬ ‫مجموع‪ ،‬روش های به کارگرفته شده و نتایج حاصل از ان‪ ،‬نیازمند‬ ‫تحلیل‪ ،‬اسیب شناسی و در برخی موارد بازنگری و نواوری در‬ ‫روش های نفوذ در بازار رقابتی جهانی است‪».‬‬ ‫مهندس چمنی راهکار شمص برای ورود محصول دانش بنیان‬ ‫ایرانی به بازارهای جهانی و فروش را که عاملی برای پایداری و‬ ‫حیات شرکت در دنیای رقابتی امروز است‪ ،‬این گونه شرح داد‪:‬‬ ‫«فلسفۀ وجودی شمص کمک به شناساندن و حضور محصوالت‬ ‫دانش بنیان ایرانی در بازارهای جهانی است‪ .‬بازارهای هدف دارای‬ ‫اولویت از دیدگاه شمص‪ ،‬کشورهای منطقۀ غرب اسیا‪ ،‬اسیای‬ ‫جنوب شرقی‪ ،‬شرق افریقا و امریکای التین اند‪ .‬در هریک از این‬ ‫مناطق‪ ،‬پل های ارتباطی خوبی برقرار شده و مطالعات اولیه صورت‬ ‫‪41‬‬ ‫گرفته است‪ .‬در برخی از ان ها‪ ،‬پروژه های فروش یا مشارکت به‬ ‫مرحلۀ عقد قرارداد و اجرا رسیده اند‪ .‬امکانات نرم افزاری تهیه‬ ‫شده اند و در خدمت معرفی قابلیت های شرکت های ایرانی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬کار مطالعۀ بازار در دستور کار دفتر مطالعات شرکت‬ ‫قرار دارد و تاکنون ده ها مطالعۀ عمومی و تخصصی انجام و مدون‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫توصیۀ او به شرکت ها برای توفیق در صادرات‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫و ارائۀ روش های متنوع صادراتی است تا مشتریان امکان انتخاب‬ ‫داشته باشند‪ .‬این چارچوب ها به صورت مدون شده در اختیار‬ ‫شرکت ها قرار گرفته است‪ .‬از جملۀ این روش ها می توان به اعطای‬ ‫نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش‪ ،‬فروش اعتباری‪ ،‬تولید‬ ‫با برند مشتری یا برند مشترک‪ ،‬ایجاد خط مونتاژ در کشورهای‬ ‫هدف‪ ،‬انتقال دانش‪ ،‬ارائۀ خدمت و از همه مهم تر سرمایه گذاری‬ ‫مشترک اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته چمنی‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک از جمله روش هایی‬ ‫است که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه طرفدار دارد‪.‬‬ ‫پرواضح است که این روش نیازمند تامین اعتبار‪ ،‬پذیرش‬ ‫ریسک سرمایه گذاری و تحمل دورۀ برگشت سرمایه است‪ ،‬اما‬ ‫روش اسان تری برای نفوذ در بازار‪ ،‬معرفی و تحصیل اعتبار‬ ‫(شهرت) به حساب می اید‪ .‬این روش امکان اشنایی عمیق تر‬ ‫با فضای کسب وکار کشورها را فراهم می کند و در صورت‬ ‫مدیریت صحیح‪ ،‬توسعۀ فعالیت شرکت های ایرانی دیگر نیز‬ ‫امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫مهندس چمنی در پایان گفت وگو به جایگاه مهم و اثربخش‬ ‫نشریات تخصصی در کمک به توسعۀ صادرات اشاره کرد و‬ ‫از ماهنامۀ وزین «توسعۀ فناوری های نوین پزشکی» به دلیل‬ ‫فرصت طرح نظرات‪ ،‬بهویژه در حوزۀ صادرات‪ ،‬سپاسگزاری کرد‪.‬‬ صفحه 43 ‫گفت وگو با مهندس حمیدرضا کاویانی؛‬ ‫مدیرعامل شرکت کاوندیش سیستم‬ ‫باور توانمندی ها و تالش صادقانه برای اعتمادسازی؛‬ ‫گام نخست رسیدن به موفقیت‬ ‫تهیه وتنظیم‪ :‬بهار قربان پور‬ ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫‪42‬‬ ‫در این شماره از ماهنامه و بخش کلینیک موفقیت به‬ ‫سراغ مهندس حمیدرضا کاویانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫«کاوندیش سیستم» رفتیم‪ .‬کاوندیش سیستم‪ ،‬شرکتی‬ ‫است که باور به سرمایه های انسانی و توانمندی های‬ ‫دانشی و فناوری ایران را سرلوحۀ کار خود قرار داده‬ ‫و توانسته است دست برخی غول های تولیدکنندۀ‬ ‫تجهیزات پزشکی اتاق عمل را از بازار داخلی کوتاه کند‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه فعالیتش نه تنها بخش عمده ای از‬ ‫بازار داخلی دستگاه های جراحی الکتریکی فرکانس باال‬ ‫را در دست گرفته‪ ،‬بلکه با جلب اعتماد کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫در این حوزه نیز به صادرات رسیده است‪ .‬با هم گفت وگو‬ ‫با مهندس کاویانی را مرور می کنیم‪.‬‬ ‫ابتدا خودتان و شرکت کاوندیش سیستم را‬ ‫معرفی کنید‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت من در حوزه تجهیزات پزشکی به حدود ‪30‬‬ ‫سال پیش و اوایل دهۀ هفتاد برمی گردد که در شاخۀ برق‬ ‫جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران‪ ،‬مسئول پروژۀ طراحی و‬ ‫ساخت دستگاه جراحی الکتریکی و هم زمان دانشجوی مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد بودم‪ .‬کاربرد اصلی دستگاه جراحی الکتریکی‬ ‫در اتاق عمل است که با استفاده از اثار حرارتی جریان های‬ ‫فرکانس باال‪ ،‬برش و انعقاد بافت ها و توقف خونریزی در جراحی‬ ‫را امکان پذیر می کند و امروزه‪ ،‬یکی از دستگاه های ضروری در‬ ‫اتاق عمل به حساب می اید‪.‬‬ ‫در ان ایام‪ ،‬باید پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم را نیز‬ ‫انجام می دادم‪ .‬خوشبختانه‪ ،‬استادان دانشگاه موافقت کردند‬ ‫پروژه ای را که در جهاد دانشگاهی اغاز کرده بودم‪ ،‬با تغییراتی‬ ‫در تعریف پروژه و افزودن تحلیل تئوریک و شبیه سازی های‬ ‫کامپیوتری اثار حرارتی عبور جریان های فرکانس باال از بدن‬ ‫انسان‪ ،‬به عنوان پروژۀ کارشناسی ارشد ارائه کنم‪.‬‬ ‫طی سال های ‪ 70‬تا ‪ ،72‬مراحل نمونه سازی ازمایشگاهی‬ ‫و نیمه صنعتی در جهاد دانشگاهی انجام شد‪ .‬سپس با‬ ‫هماهنگی کارشناسان وزارت بهداشت‪ ،‬ازمون های فنی بر‬ ‫اساس استانداردهای بین الملی ‪ IEC‬و ارزیابی های کلینیکی‬ ‫ابتدا روی حیوانات و سپس روی انسان به انجام رسید‪ .‬با توجه‬ صفحه 44 ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫به نواوری هایی که در روش طراحی این دستگاه به کار برده‬ ‫بودیم‪ ،‬در سال ‪ ،72‬اداره ثبت مالکیت های صنعتی‪ ،‬گواهی‬ ‫ثبت اختراع این دستگاه را به نام جهاد دانشگاهی دانشگاه‬ ‫تهران صادر کرد‪.‬‬ ‫در سال های ‪ 73‬و ‪ 74‬نیز بر اساس قراردادی که بین جهاد‬ ‫دانشگاهی و شرکت پخش فراورده های پزشکی منعقد شده‬ ‫بود که البته شرکتی دولتی و وابسته به وزارت بهداشت بود و‬ ‫بعدها در دهۀ ‪ 80‬منحل شد‪ ،‬تعدادی دستگاه تولید و در سال‬ ‫‪ 74‬تحویل شد‪.‬‬ ‫ن سال ها در جهاد‬ ‫به دلیل فراز و نشیب ها و تحوالت ا ‬ ‫دانشگاهی و نیز برخی اختالف نظرها بین مدیران جهاد و وزارت‬ ‫بهداشت که ذکر ان ها در این مجال نمی گنجد‪ ،‬تولید‬ ‫این محصول در جهاد متوقف شد و درنهایت‪،‬‬ ‫در سال ‪ 74‬به اتفاق چند نفر از همکارانم‬ ‫در شاخۀ برق جهاد دانشگاهی که‬ ‫همگی فارغ التحصیالن دانشکدۀ فنی‬ ‫دانشگاه تهران بودیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم‬ ‫شرکت مهندسی کاوندیش سیستم را‬ ‫تاسیس کنیم‪.‬‬ ‫با این مقدمه و اشنایی نسبی با سوابق‬ ‫شما و تاریخچه شرکت کاوندیش سیستم‪،‬‬ ‫دستاوردهای کاوندیش از بدو تاسیس تا‬ ‫زمان کنونی چه بوده است؟‬ ‫در اولین سال تاسیس شرکت‪،‬‬ ‫پروژه های کوچک و پراکنده ای انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬اما به تدریج و پس از اینکه‬ ‫مطمئن شدیم جهاد دانشگاهی پروژۀ‬ ‫تولید دستگاه جراحی را متوقف کرده‬ ‫است‪ ،‬تولید این دستگاه به پروژۀ محوری و‬ ‫اصلی شرکت تبدیل شد و با انجام برخی تغییرات‬ ‫اساسی و بهینه سازی هایی که مدنظر کارشناسان و‬ ‫مدیران وقت اداره کل تجهیزات پزشکی بود‪،‬‬ ‫مجددا ً مراحل طراحی و نمونه سازی و‬ ‫ازمون های استاندارد ایمنی و عملکرد‬ ‫برای اولین نمونه ساخته شده در‬ ‫شرکت کاوندیش انجام شد و سرانجام‬ ‫در زمستان ‪ 76‬موفق شدیم تاییدیۀ‬ ‫‪43‬‬ ‫اداره کل تجهیزات پزشکی را برای این نمونه کسب کنیم‪.‬‬ ‫محصول ما دستگاهی کام ً‬ ‫ال ایران ساخت‪ ،‬با دانش فنی‬ ‫بومی شده‪ ،‬مشخصات فنی و کیفی قابل قبول و البته قیمت‬ ‫مقرون به صرفه بود‪ .‬در ان زمان‪ ،‬بازار ایران در دستگاه جراحی‬ ‫الکتریکی عمدتاً در اختیار المان و امریکا بود‪ .‬پس از موفقیت‬ ‫در کسب مجوز وزارت بهداشت و ارزیابی های کلینیکی‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را برای تولید و تجاری سازی این محصول‬ ‫پایه ریزی کردیم و در سال ‪ 77‬عم ً‬ ‫ال موفق شدیم وارد بازار‬ ‫رقابتی شویم‪ .‬به مرور‪ ،‬با تالش فراوان و جلب اعتماد جامعۀ‬ ‫پزشکی‪ ،‬به ویژه جراحان خبرۀ ایرانی‪ ،‬محصول ایران ساخت‬ ‫خودمان را جایگزین محصول امریکایی و المانی کردیم‪.‬‬ ‫در سال های بعدی محصوالت پزشکی دیگری را‬ ‫نیز تولید کردیم؛ از جمله دستگاه بیهوشی‬ ‫جنرال که با مسئولیت و هدایت یکی از‬ ‫استادان باتجربه و خوشنام بیهوشی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد‬ ‫و نیز دستگاه اینفیوژن پمپ حجمی‬ ‫که برای تزریق کنترل شدۀ داروهای‬ ‫سرمی طراحی و تولید شد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫به دالیل متعددی موفق نشدیم به صورت‬ ‫جدی در بازار رقابتی این محصوالت وارد‬ ‫شویم و پس از چند سال‪ ،‬تولید این محصوالت در‬ ‫کاوندیش متوقف شد‪.‬‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬اکنون در حوزۀ دستگاه های‬ ‫الکتروسرجری عمومی که در بیمارستان ها‬ ‫به دستگاه «الکتروکوتر» معروف است‬ ‫و نیز دستگاه های الکتروسرجری‬ ‫تخصصی شامل سیستم انسداد عروق‬ ‫بزرگ معروف به لیگاشور و سیستم های‬ ‫انعقاد به روش ارگون پالسما و سیستم های‬ ‫جراحی اندوسکوپیک چه در بازار داخلی و چه‬ ‫در بازار خارجی‪ ،‬جایگاه ویژه ای به خود اختصاص‬ ‫داده ایم‪ .‬اینکه تاکنون با وجود تمام مشکالت و دشواری ها‬ ‫توانسته ایم پابه پای کشورهای پیشرفته ای چون‬ ‫امریکا و المان حرکت کنیم و در تکنولوژی‬ ‫و کیفیت و قابلیت های فنی و کلینیکی‬ ‫به ان ها نزدیک شویم‪ ،‬موید این مطلب‬ ‫است که تا چه حد دانش‪ ،‬اراده و توان‬ ‫علمی فرزندان این مرز و بوم قوی است‬ صفحه 45 ‫و قطعاً همه این توفیقات مرهون تالش موسسان شرکت و‬ ‫همکاران زحمت کش و سخت کوشم در کاوندیش سیستم است‪.‬‬ ‫طی این سال ها‪ ،‬واکنش جراحان و مسئوالن‬ ‫بیمارستان های کشورمان به دستاوردهای کاوندیش‬ ‫چگونه بوده است؟‬ ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫‪44‬‬ ‫طبیعتاً در دهۀ ‪ 70‬و ابتدای ورودمان به‬ ‫این عرصه‪ ،‬کمی با مقاومت جراحان‬ ‫عزیز کشور روبه رو شدیم‪ .‬البته به‬ ‫ان ها حق می دهم و خرده نمی گیرم‪،‬‬ ‫زیرا بسیاری از جراحان خوش نام‬ ‫ایرانی در دهۀ هفتاد‪ ،‬دانش اموختگان‬ ‫دانشگاه های امریکا و کشورهای اروپایی‬ ‫بودند و دوره های جراحی زیادی را در‬ ‫بیمارستان های این کشورها و با دستگاه های‬ ‫امریکایی و اروپایی پشت سر گذاشته بودند‪ .‬بنابراین‬ ‫هنگام مواجهه با دستگاهی ایرانی‪ ،‬در وهلۀ‬ ‫اول‪ ،‬احتیاط و بی اعتمادی‪ ،‬طبیعی به‬ ‫نظر می امد‪ ،‬اما به تدریج وقتی در عمل‬ ‫مشاهده کردند که دستگاه ما همان‬ ‫قابلیت های دستگاه های امریکایی و‬ ‫اروپایی را دارد‪ ،‬به سمتمان جذب‬ ‫شدند؛ ضمن اینکه استفاده از دستگاه‬ ‫ایران ساخت مزایای بسیاری برایشان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اول اینکه با توجه به شرایط خاص ایران‪ ،‬چنانچه‬ ‫برای دستگاه امریکایی یا اروپایی مشکلی پیش می امد‪،‬‬ ‫دسترسی به مهندسان ان شرکت ها و دریافت خدمات و‬ ‫پشتیبانی پس از فروش‪ ،‬در بعضی مواقع سخت و دشوار بود‪،‬‬ ‫مشکلی که محصول ایرانی نداشت‪ .‬ما در هر ساعت از شبانه روز‬ ‫و هر کجای ایران‪ ،‬برای پشتیبانی از دستگاه هایمان با کمک‬ ‫مهندسان و نمایندگانمان در استان های مختلف اماده بودیم‪.‬‬ ‫دوم اینکه با گذشت چند سال از توقف تولید دستگاه‪،‬‬ ‫شرکت های واردکنندۀ محصوالت امریکایی و اروپایی اعالم‬ ‫می کنند که دستگاه از رده خارج شده است و از سرویس دهی‬ ‫خودداری می کنند یا به مشتری پیشنهاد می دهند با هزینۀ‬ ‫بسیار گزافی همۀ دستگاه های قدیمی را با نمونه های جدید‬ ‫جایگزین کند‪ .‬به هرحال مشتریان مجبورند برای تعمیر‬ ‫یا تعویض دستگاه های خارجی‪ ،‬مبالغ هنگفتی بپردازند؛‬ ‫درحالی که این موضوع درباره دستگاه های ایران ساخت صدق‬ ‫نمی کند و هزینه های خدمات رسانی ما در مقایسه با رقبای‬ ‫خارجی بسیار کم است‪.‬‬ ‫دیگر اینکه ما در سیستم خود‪ ،‬روش پشتیبانی دستگاه‬ ‫امانی‪ 1‬را پایه ریزی کرده ایم‪ .‬به این معنا که وقتی یکی از‬ ‫دستگاه های ساخت شرکت دچار مشکل می شود‪،‬‬ ‫ابتدا کارشناسان خدمات پس از فروش‬ ‫برای رفع ان مشکل تماس می گیرند‬ ‫و چنانچه تشخیص دهند که برطرف‬ ‫کردن ایراد دستگاه چند روز زمان‬ ‫می برد‪ ،‬برای اینکه طی مدت تعمیر‪،‬‬ ‫اتاق عمل با مشکل مواجه نشود‪ ،‬به‬ ‫واحد بیمارستانی اعالم می کنیم که در‬ ‫ان مدت زمان‪ ،‬دستگاهی را به صورت‬ ‫امانی در اختیارشان قرار می دهیم که این کار‬ ‫با استقبال بسیار زیاد مشتریان همراه شده است‪.‬‬ ‫کیفیت خوب دستگاه ما همراه با‬ ‫پشتیبانی علمی و اموزشی از کاربران‬ ‫دستگاه‪ ،‬سهولت و سرعت عمل در‬ ‫انجام سفارش ها‪ ،‬خدمات رسانی سریع‬ ‫و به موقع حتی در شهرستان ها و‬ ‫پشتیبانی ‪24‬ساعته‪ ،‬همه وهمه سبب‬ ‫شد که به تدریج مقاومت در برابر خرید‬ ‫دستگاه های ما شکسته شود و تردید جای‬ ‫خود را به باور و اعتمادی شیرین بدهد‪.‬‬ ‫در ابتدای صحبتتان اشاره کردید که عالوه بر اعتماد‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬در بازار بین المللی نیز جایگاهی برای خود‬ ‫به دست اورده اید‪ .‬طی کردن این مسیر یعنی صادرات‬ ‫محصوالتتان‪ ،‬چگونه پیش رفت؟‬ ‫یکی از نقاط قوت شرکت کاوندیش این است که فقط‬ ‫به بازار داخلی بسنده نکردیم و با تالش و پشتکار موفق‬ ‫شدیم با دریافت گواهی نامه های بین المللی و به ویژه نشان‬ ‫‪( CE‬به معنای رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا) سهمی از‬ ‫بازارهای بین المللی را نیز به محصوالتمان اختصاص دهیم و به‬ ‫کسب اعتبار و افتخارافرینی برای کشور عزیزمان در عرصه های‬ ‫‪1. Back up‬‬ صفحه 46 ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫جهانی کمک کنیم‪.‬‬ ‫به جرئت می توانم بگویم که ما جزو‬ ‫نخستینشرکت هادرصادراتمحصوالت‬ ‫تکنولوژی پیشرفته‪ 2‬تجهیزات پزشکی‬ ‫بودیم و این اتفاق در فاصلۀ سال های ‪79‬‬ ‫تا ‪ 80‬رخ داد‪.‬‬ ‫در اولین تجربۀ صادراتی موفق شدیم‬ ‫تعدادی از دستگاه هایمان را به بازار ترکیه معرفی و‬ ‫صادر کنیم ‪ .‬تا سال ‪ 83‬به صورت پراکنده این روند ادامه یافت‬ ‫و برنامۀ صادرات یا میزان صادرات دستگاه هایمان‪ ،‬روال منظم‬ ‫و نظام مندی را دنبال نمی کرد‪ .‬سرانجام در سال ‪ 84‬موفق به‬ ‫دریافت تاییدیۀ ‪ CE‬شدیم‪ ،‬داشتن نشان ‪ CE‬به معنای رعایت‬ ‫استانداردهای اتحادیۀ اروپا در حوزۀ طراحی‪ ،‬تولید و خدمات‬ ‫پس از فروش است‪ .‬به کمک این نشان توانستیم توانمندی‬ ‫خود را در عرصۀ داخلی و بین المللی و کشورهای همسایه‬ ‫به خوبی به اثبات برسانیم و اعتماد انان را برای استفاده از‬ ‫محصوالتمان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫متعاقباً فعالیت صادراتی خود را جدی تر دنبال کردیم و‬ ‫در نمایشگاه های تجهیزات پزشکی خارج از ایران به صورت‬ ‫منظم حضور یافتیم‪ ،‬به ویژه دو نمایشگاه مهم مدیکای المان‬ ‫و عرب هلث دوبی که زمینه ساز جلب نظر مشتریانی خارج‬ ‫از مرزهای ایران شد‪ .‬برای مثال‪ ،‬مشتریانی از سوریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬بالروس‪ ،‬هندوستان‪ ،‬اندونزی و حتی در‬ ‫برهه ای سودان‪ ،‬یمن و مکزیک برای خرید دستگاه های‬ ‫تولیدی شرکت ما اقدام کردند‪ .‬تاکنون اندونزی به دلیل روابط‬ ‫‪2. High Tech.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫خوب و البته جمعیت زیاد‪ ،‬بیشترین‬ ‫خرید دستگاه الکتروسرجری را از ما‬ ‫انجام داده است و یکی از بهترین‬ ‫مشتری هایمان به حساب می اید‪.‬‬ ‫وقتی روند صادرات محصوالت‬ ‫را مرور می کنیم‪ ،‬حس شیرینی توام با‬ ‫غرور به سراغمان می اید؛ در وهلۀ اول‪ ،‬ایجاد‬ ‫باور در بازار داخلی و تثبیت توانمندی خود‪ ،‬دلسرد‬ ‫نشدن از تردیدهای اولیه که عمدی نبود و سپس باز‬ ‫کردن جای پایی برای خود در بازار بین المللی‪.‬‬ ‫بله؛ کام ً‬ ‫ال درست است‪ .‬در سال های ابتدایی که جراحان با‬ ‫دیدۀ تردید به محصول ما می نگریستند‪ ،‬اما با ان ها مقابله‬ ‫نکردیم‪ ،‬بلکه سعی کردیم درکشان کنیم که محصول ایرانی‬ ‫را نمی شناسند‪ .‬بنابراین به جای تقابل‪ ،‬روی نقاط قوت خود‬ ‫تمرکز کردیم و نتیجه این شد که امروز‪ ،‬نه تنها جایگاه مان در‬ ‫بازار داخلی کام ً‬ ‫ال تثبیت شده است‪ ،‬بلکه دست بیگانگان را نیز‬ ‫تا حدودی از بازار داخلی کوتاه کرده ایم؛ به گونه ای که اغلب‬ ‫بیمارستان های کشور برای تجهیز اتاق عمل خود به دنبال‬ ‫دستگاه الکتروسرجری خارجی نمی روند‪ ،‬بلکه با اعتماد کامل‬ ‫از تولیدات داخلی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫همین جا باید از همکاری جامعۀ محترم جراحان نیز تشکر‬ ‫کنم‪ ،‬زیرا برخی پروژه های تحقیقاتی در شرکت ما بدون‬ ‫همکاری نزدیک و مساعدت جامعۀ جراحان‪ ،‬به ثمر نمی رسید‪.‬‬ ‫در مراحل ارزیابی پری کلینیکال روی حیوانات و سپس‬ صفحه 47 ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫‪46‬‬ ‫ارزیابی بالینی روی انسان ها و مقایسۀ عملکرد‬ ‫دستگاه های ساخت ایران با دستگاه های‬ ‫امریکایی و المانی به همکاری ایشان‬ ‫نیاز بود و بدون کمکشان طی این‬ ‫مراحل امکان پذیر نبود‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫همکاری تنگاتنگ برخی استادان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال‬ ‫‪ 86‬در انستیتو کانسر بیمارستان امام‬ ‫خمینی (ره) سبب شد ما به عنوان چهارمین‬ ‫کشور دنیا‪ ،‬بعد از امریکا‪ ،‬المان و کشور اروپایی‬ ‫دیگری‪ ،‬موفق شویم به فناوری انسداد عروق بزرگ تا قطر‬ ‫هفت میلی متر دست یابیم و تحول بزرگی در سرعت عمل‬ ‫جراحان عزیزمان و کاهش زمان جراحی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫در زمان فعلی‪ ،‬راهکار شما برای شرکت های‬ ‫تولیدکننده تجهیزات پزشکی‪ ،‬برای اینکه بازار جهانی‬ ‫را به قبول محصوالت ایران ساخت و اعتماد به ان‬ ‫ترغیب کنند‪ ،‬چیست؟‬ ‫به نکتۀ بسیار حساس و مهمی اشاره کردید‪ .‬تحریم های‬ ‫ظالمانه و شرایط سیاسی فعلی ایران‪ ،‬موجب ترس بسیاری‬ ‫از کشورها از خرید محصوالت ساخت ایران شده و امکان‬ ‫صادرات محصوالت دانش بنیان‪ ،‬فناورانه‪ ،‬دارویی و تجهیزات‬ ‫پزشکی را از بسیاری شرکت های داخلی سلب کرده است‪.‬‬ ‫برای حل این مشکل تجارب خودمان را بازگو‬ ‫می کنم تا شاید گره گشای مشکالت برخی‬ ‫از تولیدکنندگان دیگر باشد‪.‬‬ ‫ما در اولین قدم سعی کردیم برای‬ ‫ورود به بازار بین المللی از روش عادی‬ ‫و معمول انتخاب نمایندگی فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش کمک بگیریم؛‬ ‫یعنی با شرکت مستمر و منظم در برخی‬ ‫نمایشگاه های خارجی‪ ،‬پس از چند سال‬ ‫خود را تولیدکننده ای پایدار و قابل اتکا معرفی‬ ‫و اعتماد شرکت هایی را جلب می کردیم که به دنبال اخذ‬ ‫نمایندگی فروش بودند‪ .‬البته تا قبل از شدت گرفتن تحریم ها‪،‬‬ ‫این روش بسیار موثر بود و ما از این راه چند نمایندۀ خوب و‬ ‫فعال پیدا کردیم‪.‬‬ ‫پس از شدت گرفتن تحریم ها و زمانی که با صرف هزینه های‬ ‫فراوان در نمایشگاه های خارجی شرکت می کردیم‪ ،‬شاهد بودیم‬ ‫که بسیاری از شرکت های خارجی با دیدن دستگاه های ما و‬ ‫قابلیت های فوق العاده محصوالتمان که با محصوالت امریکایی‬ ‫و اروپایی قابل رقابت است‪ ،‬تمایل خود را برای خرید از ما اعالم‬ ‫می کردند‪ ،‬اما پس از مدتی به دلیل قوانین سختی که تحریم ها‬ ‫برایشان ایجاد می کرد یا مشکالت تراکنش های مالی‪ ،‬از خرید‬ ‫محصولمان پشیمان می شدند و پا پس می کشیدند‪.‬‬ ‫راهکار دوم برای حل این مشکل برندسازی است؛ یعنی‬ ‫تحقیقات و تکنولوژی کام ً‬ ‫ال ایرانی است‪ ،‬اما محصول با برندی‬ صفحه 48 ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫اروپایی در دنیا معرفی می شود که این راهکار را مدیون‬ ‫شرکت های پیشرویی همچون «پویندگان راه سعادت» هستیم‬ ‫که با سرمایه گذاری و تالش طوالنی این مسیر را طی کردند‪،‬‬ ‫تجربیات خود را در اختیار ما قرار دادند و به نوعی راهنمای‬ ‫ما در پیمودن این مسیر شدند‪ .‬خوشبختانه‪ ،‬با کمک شرکت‬ ‫پویندگان راه سعادت مجددا ً موفق به دریافت گواهی ‪ CE‬برای‬ ‫برندی اروپایی شدیم‪ ،‬زیرا وقتی نام برند تغییر می کند‪ ،‬دوباره‬ ‫باید مراحل اخذ تاییدیه های بین المللی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫اکنون امیدواریم با این روش مجددا ً مشتریان جدیدی در‬ ‫فضای بین المللی به دست اوریم‪.‬‬ ‫راهکار سوم‪ ،‬راه اندازی خط تولید در کشور مقصد و تولید‬ ‫با همکاری ان هاست؛ به این صورت که سرمایه گذاری مالی‬ ‫و بستری برای فعالیت از سوی همکار خارجی ایجاد می شود‬ ‫و شرکت ایرانی به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی‪ ،‬محصول را‬ ‫به صورت نیمه ساخت‪ 3‬تولید می کند و با نام برند دیگری در‬ ‫بازار کشور مقصد به فروش می رساند؛ البته با این روش انتقال‬ ‫تکنولوژی به شکل محدود نیز اتفاق خواهد افتاد‪ .‬به کمک این‬ ‫راهکارها می توان مشکالت ناشی از تحریم ها را دور زد‪.‬‬ ‫با توجه به شعار سال‪« ،‬تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی ها»‪ ،‬صحبت شما با مسئوالن درباره این‬ ‫موضوع چیست؟‬ ‫اینکه مقام معظم رهبری در سال های اخیر تالش می کنند‬ ‫ادبیات تمرکز روی تولید را در شعارهای اقتصادی کشورمان‬ ‫بگنجانند‪ ،‬قطعاً برای تولیدکنندگان دلگرم کننده و موثر است‬ ‫و دغدغه خوبی برای مسئوالن ایجاد می کند‪ ،‬اما اکتفا کردن‬ ‫مسئوالن به بازگویی این شعار و درج ان بر سربرگ های رسمی‬ ‫دولتی‪ ،‬به تنهایی باری از دوش تولیدکنندگان برنمی دارد و‬ ‫مسئوالن باید زیرساخت های الزم برای حرکت روان و سریع‬ ‫تولیدکنندگان را فراهم کنند و به جای سخت گیری به ان ها به‬ ‫بهانه های مختلف‪ ،‬همان قدر که به فکر تسهیل کار واردکنندگان‬ ‫هستند‪ ،‬موانع را از سر راه تولیدکنندگان نیز بردارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مسئوالن باید اعتقاد راسخ به حمایت از تولید‬ ‫داخل داشته باشند‪ .‬اجازه دهید مثال ساده ای بزنم‪ .‬گاهی دیده‬ ‫می شود هنوز هم واردکنندۀ محصوالت امریکایی و المانی‬ ‫به راحتی می تواند کاالی وارداتی را که مشابه داخلی دارد‪ ،‬نه‬ ‫تنها در مراکز خصوصی‪ ،‬بلکه برخالف قانون حداکثر استفاده از‬ ‫‪3. CKD or SKD‬‬ ‫‪47‬‬ ‫توان تولید کشور‪ ،‬در مراکز دولتی و نهادهای عمومی و حتی‬ ‫بیمارستان های وابسته به قوه قضائیه‪ ،‬قوه ای که باید ضامن‬ ‫اجرای قانون باشد‪ ،‬به فروش برساند؛ در حالی که مقام معظم‬ ‫رهبری در سخنرانی اردیبهشت ‪ 94‬فرمودند‪« :‬در دولت اصرار‬ ‫و پافشاری کنید که مصارف دستگاه های دولتی مطلقاً داخلی‬ ‫باشد و دولت هرگونه مصرف کاالهای ریز و درشت خارجی را‬ ‫در صورت وجود مشابه داخلی بر خود حرام بداند‪ ،».‬اما عم ً‬ ‫ال‬ ‫شاهدیم که متاسفانه برخی سازمان ها و ارگان ها به بهانه های‬ ‫واهی این دستور و فتوا را اجرا نمی کنند و موجب دلسردی‬ ‫تولیدکنندگان می شوند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی در این سال ها با تکیه بر توان مالی و دانشی‬ ‫خود پیش رفته است‪ .‬در حوزۀ فناوری و به ویژه تجهیزات‬ ‫پزشکی که ما در ان فعالیم‪ ،‬حمایت های ویژه ای‪ ،‬مثل انچه در‬ ‫شرکت های بزرگ دولتی شاهدیم‪ ،‬از شرکت های تولیدکنندۀ‬ ‫تجهیزات پزشکی نمی شود‪ .‬به جد می توانم بگویم که در بخش‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬حمایت دولتی رخ نمی دهد و این شرکت ها‬ ‫عم ً‬ ‫ال روی پای خود ایستاده اند و حتی گاهی دولت به جای‬ ‫حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬وارد رقابت ناعادالنه با این بخش‬ ‫شده که کام ً‬ ‫ال اشتباه و خطرناک است‪ .‬بنابراین مسئوالن باید‬ ‫برای عملی کردن شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری‬ ‫اهتمام بیشتری به خرج دهند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬موانع نیز کم نیست‪ .‬در حوزۀ تجهیزات‬ ‫پزشکی و دانش بنیان با سازمان های زیادی سروکار داریم‪:‬‬ ‫سازمان مالیات‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور‪ ،‬پارک های‬ ‫فناوری‪ ،‬گمرک به دلیل واردات برخی قطعات مورد نیاز برای‬ ‫ک مرکزی برای تعهد برگشت ارز صادراتی و حتی‬ ‫تولید و بان ‬ ‫گاهی شهرداری ها و بسیاری از سازمان های دیگر‪.‬‬ ‫اغلب این سازمان ها‪ ،‬در بیشتر مواقع‪ ،‬سنگ های بزرگی بر سر‬ ‫راه ما قرار می دهند که برداشتن ان ها‪ ،‬انرژی زیادی می گیرد‬ ‫و به جای انکه توانمان را برای تولید و پیشرفت فعالیت یا‬ ‫ارتقای محصول بگذاریم‪ ،‬مجبوریم مدام به رفع موانع فکر‬ ‫کنیم‪ .‬شرکت های دانش بنیان برای بهره مندی از مزیت معافیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬باید هر چند سال یک بار تنوع محصول داشته باشند‪،‬‬ ‫نه اینکه لزوماً محصول جدیدی تولید کنند‪ ،‬بلکه می توانند‬ ‫همان محصول قدیمی خود را با فناوری جدید و به روزشده‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین باید مدام مراقب باشیم که در حوزۀ کار خود‪،‬‬ ‫ن با کشورهای پیشرو یعنی امریکا و المان خیلی زیاد‬ ‫فاصله ما ‬ صفحه 49 ‫نشود‪ .‬به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات پیشرفته‪ ،‬در بخش‬ ‫تکنولوژی اندکی ضعف داریم‪ ،‬اما این ضعف به معنای ناکارامدی‬ ‫و ناتوانی ما نیست‪ ،‬زیرا با اتکا به سرمایه های انسانی و با وجود‬ ‫تمام مشکالت‪ ،‬حتی اگر نتوانیم هم پای شرکت های طراز اول‬ ‫دنیا حرکت کنیم‪ ،‬حداقل فاصله چندانی هم با ان ها نداریم‪.‬‬ ‫بنابراین مسئوالن باید به گونه ای از صنعت تولید تجهیزات‬ ‫پزشکی حمایت کنند که این فاصله کاهش یابد یا حداقل به‬ ‫صورت معقول حفظ شود‪ ،‬نه اینکه روزبه روز به دلیل مشکالت‬ ‫و سنگ اندازی های داخلی فاصلۀ ما با دانش و فناوری روز دنیا‬ ‫بیشتر و بیشتر شود‪.‬‬ ‫گاهی اوقات مسائلی پیش می اید که واقعاً ازاردهنده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬شرکت دانش بنیانی مثل ما که در سال حدود‬ ‫صدهزار دالر صادرات دارد‪ ،‬مدام باید نگران باشد که ایا‬ ‫برگشت ارز صادراتی تایید شده است یا نه‪ ،‬زیرا پیامد ان‪،‬‬ ‫ابطال کارت بازرگانی‪ ،‬از بین رفتن معافیت های مالیاتی و‬ ‫تهدیداتی این چنینی است که مدام برای صاحبان شرکت های‬ ‫ش افرین است‪.‬‬ ‫دانش بنیان تولیدکننده‪ ،‬تن ‬ ‫در پایان این گفت وگو‪ ،‬چنانچه مطلب خاصی باقی‬ ‫است‪ ،‬بیان کنید‪.‬‬ ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫‪48‬‬ ‫به عنوان کالم پایانی مایلم درباره صرفه جویی ارزی مطالبی‬ ‫را بیان کنم‪ .‬شرکت کاوندیش سیستم به طور متوسط در سال‬ ‫حدود ‪ 400‬دستگاه جراحی الکتریکی عمومی و تخصصی‬ ‫برای مصرف داخل کشور تولید می کند که اگر متوسط قیمتی‬ ‫دستگاه ها را ‪ 2500‬دالر در نظر بگیریم‪ ،‬مبلغی معادل یک‬ ‫میلیون دالر گردش مالی و متناسب با ان اشتغال زایی داخلی‬ ‫ایجاد کرده ایم‪ .‬حال فرض کنید قرار بود این دستگاه ها از المان‬ ‫یا امریکا با متوسط قیمت ‪ 10‬هزار دالر خریداری شود‪ .‬چنانچه‬ ‫‪ 400‬را ضرب در مابه التفاوت قیمتی‪ ،‬یعنی ‪ 7500‬دالر کنیم‪،‬‬ ‫شرکت ما به تنهایی سبب حدود سه میلیون دالر صرفه جویی‬ ‫ارزی شده و عالوه بر ان‪ ،‬برای بیش از صد نفر مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫از زمانی که محصوالتمان را وارد بازار ایران کردیم‪ ،‬بسیاری‬ ‫از بیمارستان ها با دیدن کیفیت دستگاه ها و قیمت مناسب‬ ‫محصوالت ما‪ ،‬ترجیح دادند محصول ایرانی بخرند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل شرکت های امریکایی و المانی هم مجبور شدند قیمت‬ ‫خود را در بازار ایران کاهش دهند تا سهمی هرچند اندک‪،‬‬ ‫در بازار ایران داشته باشند؛ یعنی ما از این راه به صورت‬ ‫غیرمستقیم به صرفه جویی ارزی در کشورمان کمک کردیم؛‬ ‫موضوعی که متاسفانه از دید مسئوالن وزارت بهداشت پنهان‬ ‫مانده است و ارزش کار تولیدکنندگان دانش بنیان در همۀ ابعاد‬ ‫دیده نمی شود‪.‬‬ ‫رشد سریع تولید تجهیزات پزشکی در ایران پس از انقالب‪،‬‬ ‫نشان می دهد که تجهیزات پزشکی در ایران ظرفیت خوبی برای‬ ‫پیشرفت دارد و بهتر است که سازمان های دولتی و مسئوالن با‬ ‫نگاه ویژه ای به این حوزه توجه کنند‪ .‬ان هم در شرایط کنونی‬ ‫که جهان به سمتی سوق پیدا کرده است که پیش بینی می شود‬ ‫بازار تجهیزات پزشکی به شدت گسترش یابد و حتی کم کم از‬ ‫بیمارستان ها و مراکز درمانی به منازل وارد شود‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫تنها تجهیزات پزشکی مورد مصرف در خانه ها‪ ،‬فشارسنج یا‬ ‫دستگاه تست قند خون بود‪ ،‬ولی امروزه حتی برخی دستگاه های‬ ‫مخصوص افراد با ناتوانی های جسمی حرکتی‪ ،‬حرکت درمانی و‬ ‫مانیتورینگ قلبی و کمک تنفسی در منازل استفاده می شود‪.‬‬ ‫چنانچه موانع رفع شود‪ ،‬کم کم نام ایران فقط در عرصۀ تولیدات‬ ‫نظامی یا انرژی هسته ای پررنگ نخواهد بود‪ ،‬بلکه کشورمان‬ ‫به عنوان تولیدکنندۀ قوی دانش و تجهیزات پزشکی هم شناخته‬ ‫خواهد شد؛ کما اینکه در بحران کرونا‪ ،‬صنعت تجهیزات پزشکی‬ ‫افتخار افرین شد‪.‬‬ ‫ایران جزو اولین کشورهایی بود که درگیر همه گیری شد‪ ،‬اما‬ ‫با وجود تحریم های جنایت کارانه و مشکالت کمرشکن اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬در همه گیری کرونا در زمینه های تامین دارو‪ ،‬کیت های‬ ‫تشخیص کرونا‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده‪ ،‬ماسک و گان های‬ ‫پزشکی‪ ،‬دستگاه های کمک تنفسی و حتی دستگاه پیشرفتۀ‬ ‫ونتیالتور ‪ ،ICU‬بحران را ابرومندانه پشت سر گذاشت؛ ان هم در‬ ‫شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان برای تامین تجهیزات‬ ‫پزشکی دچار بحران شدند‪ .‬امیدواریم این وضعیت استمرار یابد و‬ ‫در تامین واکسن نیز سربلند شویم‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬ارزومندم با همکاری مستمر جامعۀ پزشکی و جامعۀ‬ ‫ش روی پیشرفت‬ ‫مهندسی کشور و رفع موانع متعددی که پی ‬ ‫و توسعۀ کشور عزیزمان است‪ ،‬در اینده نام ایران در صنعت‬ ‫تجهیزات پزشکی دنیا درخشان و پراوازه شود‪.‬‬ صفحه 50 ‫کلینیکـ موفقیت‬ ‫‪49‬‬ صفحه 51 ‫مدیر ای تی دانشگاه علوم پزشکی شیراز‪:‬‬ ‫بازار نیاز جامعه از وزارت‬ ‫بهداشت جلوتر است‬ ‫تهیه وتنظیم‪ :‬رویا کاکاوند‬ ‫رگوالتوری در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات پزشکی‬ ‫‪50‬‬ ‫جامعه معموالً زودتر از حاکمیت به سراغ روش های جدید‬ ‫تامین نیازهایش می رود و بازار تقاضا را ایجاد می کند‪ .‬در‬ ‫دوراپزشکی نیز همین اتفاق افتاده است‪ .‬ابتدا جامعه این نیاز‬ ‫را احساس و بعد تولید نرم افزارها و اپلیکیشن های دوراپزشکی‬ ‫را اغاز کرد‪ .‬بعد از چند سال‪ ،‬با فراگیر شدن این نرم افزارها‬ ‫و اپلیکیشن ها‪ ،‬وزارت بهداشت استانداردسازی و رگوالتوری‬ ‫را ضروری دانست‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬پس از چند سال که از‬ ‫شروع کار این نوع از نرم افزارها می گذرد‪ ،‬تنها یک ایین نامه‬ ‫نوشته شده در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫سید هدایت اهلل فقیه که پیش از این‪ ،‬رئیس مرکز مدیریت‬ ‫امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت بوده و اکنون مدیر‬ ‫ای تی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است‪ ،‬درباره این موضوع‬ ‫می گوید‪« :‬وزارت بهداشت به دنبال طراحی چارچوب برای‬ ‫مسائل دوراپزشکی است‪ .‬وزیر نیز ایین نامه ای در این زمینه‬ ‫ابالغ کرده است‪ .‬همچنین ایین نامه گسترده تری به نام‬ ‫سالمت دیجیتال که تمام موارد را شامل می شود‪ ،‬در دست‬ ‫تهیه و نهایی شدن و اماده ابالغ است‪ .‬در این ایین نامه‪،‬‬ ‫چارچوب هایی که این نرم افزارها باید رعایت کنند‪ ،‬قید شده‬ ‫است‪ .‬البته درخواست شده است که مجوزها از طریق هیئت‬ ‫بررسی نیز ارائه شود تا به عنوان مجوز رسمی وزارت بهداشت‬ ‫در این حوزه در نظر گرفته شود‪ .‬وزارت بهداشت در نظر‬ ‫دارد برای این نرم افزارها صدور مجوز داشته باشد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫عملیاتی نشده است‪».‬‬ ‫فقیه با اشاره به اینکه در این راه به تجربیات و مطالعات‬ ‫کشورهای دیگر نیز توجه می شود‪ ،‬تاکید می کند‪« :‬با توجه‬ ‫به اینکه اصل موضوع مربوط به ای تی است‪ ،‬ایین نامه ان‬ ‫بر مبنای رگوالتوری یا تنظیم مقررات حوزه ای تی تنظیم‬ ‫می شود‪ ،‬اما چندبخشی است و حوزه بهداشت‪ ،‬درمان‪ ،‬اموزش‬ ‫و بخش های مختلف دیگر بر ان نظارت دارند و چون موضوعات‬ ‫ان چندوجهی است‪ ،‬شخص وزیر ان را ابالغ می کند‪ ،‬اما نظارت‬ ‫اصلی بر عهده رگوالتوری بخش ای تی وزارت بهداشت است‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬همچنین بر اساس فرایند دیگری که هنوز‬ ‫نهایی نشده است‪ ،‬بر مبنای حوزه های مختلف با ازمایشگاه های‬ ‫حوزه رگوالتوری وزارت بهداشت عقد قرارداد شد ه است که‬ ‫چارچوب ها را در اختیار ان ها قرار می دهند و نرم افزارها باید‬ ‫در این ازمایشگاه ها کنترل شوند‪ .‬سپس به ان ها گواهی نامه‬ ‫داده میشود‪».‬‬ ‫کرونا روند رشد دوراپزشکی را شدت بخشید‬ ‫رئیس سابق مرکز مدیریت امار و فناوری اطالعات وزارت‬ ‫بهداشت معتقد است‪« :‬بازار نیاز جامعه از وزارت بهداشت‬ ‫جلوتر است‪ ،‬ولی در زمینه دوراپزشکی در دوران کرونا‪ ،‬این‬ ‫نیاز تشدید شده است و خودبه خود حرکت روبه رشد ان اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬حاال برای دوراپزشکی اینده اساسی متصوریم؛‬ ‫یعنی این حوزه جای کار بسیاری دارد و مطمئناً پیشرفت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬امیدوارم وزارت بهداشت نیز با سرعت عملی که‬ ‫به خرج می دهد‪ ،‬خودش را با این رشد همراه و پابه پای مردم‬ ‫حرکت کند‪ ،‬تا مردم متضرر نشوند‪».‬‬ ‫نسخه الکترونیک ضرورت است‬ ‫فقیه با اشاره به الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه تامین‬ ‫اجتماعی و اتفاقی که در این حوزه رخ داده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ صفحه 52 ‫رگوالتوری در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات پزشکی ‪51‬‬ ‫«این فقط نقطه شروع است‪ .‬مطمئناً کامل نیست و مشکالت‬ ‫خاص خودش را دارد‪ .‬یکی از این مشکالت نبود درگاه واحدی‬ ‫برای تمام حوزه هاست که وزارت بهداشت باید متولی گری‬ ‫کند‪ ،‬اما حرکتی بود که باید شروع می شد‪».‬‬ ‫او ادامه می دهد‪« :‬یکی از بحث های موجود در دوراپزشکی‪،‬‬ ‫موضوع نسخه الکترونیک است‪ .‬نسخه الکترونیک نوعی‬ ‫ضرورت است و در بخش دوراپزشکی‪ ،‬این مهم باید به گونه ای‬ ‫باشد که پزشک یا مشاور مرتبط بتواند نیاز بیمار را با استفاده‬ ‫از نسخه مرتبط تامین کند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬یک از نقص های‬ ‫موجود در دوراپزشکی‪ ،‬نبود نسخه الکترونیک است‪ .‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بیمه های دیگر و وزارت بهداشت در زمینه نسخه‬ ‫الکترونیک هنوز راه درازی در پیش دارند‪ ،‬اما این کار شروع‬ ‫شده است و امیدوارم در سال جاری نیازها و چارچوب های‬ ‫زیربنایی ان تکمیل شود تا مردم متضرر نشوند‪ .‬چون انچه‬ ‫هم اکنون انجام می شود‪ ،‬سبب متضرر شدن هرچه بیشتر‬ ‫مردم می شود‪ .‬در روند فعلی خرید دارو بر اساس بیمه برای‬ ‫مردم امکان پذیر نیست و بیشتر اوقات‪ ،‬هزینه را به صورت ازاد‬ ‫پرداخت می کنند‪».‬‬ ‫الکترونیک سالمت را شکل می دهند‪ .‬قطعاً باید استانداردها و‬ ‫کدینگ استاندارد و ابالغ شده وزارت بهداشت را اجرا کنند تا‬ ‫بعد داده هایشان را به پرونده سالمت انتقال دهند‪ .‬در اینجا‪،‬‬ ‫هم رعایت استاندارد و هم اتصال به پرونده سالمت اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬این دو‪ ،‬وظیفه رگوالتوری مرکز ای تی است‪ ،‬اما از نظر‬ ‫شکلی‪ ،‬مبتنی بر سلیقه است و هرکس می تواند شکل موردنظر‬ ‫خود را پیاده سازی کند‪ ،‬اما رعایت استاندارد کدینگ‪ ،‬خدمات‬ ‫و استانداردهای دیگر رعایت حقوق شهروندی و محرمانگی‬ ‫و این قبیل موضوعات در حوزه وظیفه مرکز ای تی وزارت‬ ‫بهداشت است که استانداردها و کدینگ مرتبط را معرفی کند‬ ‫تا همه نرم افزارها استفاده کنند‪ ،‬موضوعی که هم اکنون اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬این استانداردها و این اسناد باید در ان ازمایشگاه های‬ ‫تعیین شده ازمایش شود که ایا این استانداردها را رعایت‬ ‫کرده اند یا نه‪».‬‬ ‫او درباره ازمایشگاه های موجود در این حوزه می گوید‪:‬‬ ‫«در حوزه نرم افزارها و اپلیکیشن های سالمت مثل سامانه‬ ‫اطالعات بیمارستانی و ان هایی که به نوعی با پرونده سالمت‬ ‫در ارتباط هستند‪ ،‬مانند کلینیک‪ ،‬رادیولوژی و ازمایشگاه‪،‬‬ ‫این ازمایشگاه ها وجود دارند و استانداردهایشان تا حدود‬ ‫زیادی ابالغ و گواهی نامه نیز برایشان صادر می شود‪ ،‬اما‬ ‫در بخش اپلیکیشن ها و نرم افزارهای دوراپزشکی هنوز‬ ‫ازمایشگاهی نداریم‪».‬‬ ‫تعرفه های موجود پاسخ گو نیست‬ ‫مدیر ای تی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعرفه های تعیین شده‬ ‫برای دوراپزشکی را منطقی نمی داند و می گوید‪« :‬تعرفه مشاوره‬ ‫ازراه دور وجود داشت‪ ،‬اما این تعرفه‪ ،‬به ویژه در بخش دولتی‪،‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال پاسخ گو نبود‪ .‬بسیاری از استادان مجرب دانشگاه‪ ،‬قبول با سپاس از جناب اقای دکتر فقیه که ما را در این گفت وگو‬ ‫نکردند با این تعرفه ها کار کنند؛ زیرا مث ً‬ ‫ال برای نیم ساعت همراهی کردند‪ ،‬در تالشیم در شماره های اینده‪ ،‬با دیگر‬ ‫مشاوره ‪ 16‬هزار تومان لحاظ شده بود که اص ً‬ ‫ال رقمی واقعی سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫نیست‪ .‬درباره این موضوع اقدام عملی انجام نشده است‪ .‬شورای‬ ‫عالی بیمه باید در موضوع تعرفه ها دخالت کند‪ .‬درخواست هم‬ ‫از طریق معاونت درمان به شواری عالی بیمه ارائه شده بود‪،‬‬ ‫ولی من از اینکه طرح جدیدی در این زمینه مصوب شده باشد‪،‬‬ ‫اطالعی ندارم‪».‬‬ ‫نرم افزارهای دوراپزشکی بخشی از پازل پرونده‬ ‫الکترونیک سالمت هستند‬ ‫فقیه با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی و استانداردسازی‬ ‫نرم افزارهای دوراپزشکی می گوید‪« :‬بخشی از وظیفه رگوالتوری‬ ‫مرکز ای تی وزارت بهداشت‪ ،‬تنظیم اسناد یکپارچه سازی نه از‬ ‫نظر ظاهر‪ ،‬بلکه از نظر کدینگ و استانداردهایی است که به‬ ‫ان ها اشاره شد‪ .‬این نرم افزارها و این حوزه بخشی از پازل پرونده‬ صفحه 53 صفحه 54 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫شفاف نبودن در نحوۀ عملکرد یا هدفش‪ ،‬مجبور به توقف‬ ‫فعالیت شد‪ .‬اما پس از ارائۀ مدارک و مستندات الزم مبنی‬ ‫بر اینکه اطالعات ژنتیکی و خانودگی افراد را با رعایت تمام‬ ‫اصول انسانی و امانت داری حفظ خواهند کرد‪ ،‬مجددا ً فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫ژنومیک شخصی روزانه در تالش است تا اطالعات ژنومیک‬ ‫را در اختیار بیماران قرار دهد‪ .‬بااین حال‪ ،‬با توجه به الزامات‬ ‫قانونی‪ ،‬برخی از شرکت ها همچون پث وی ژنومیک‪،1‬‬ ‫ناویژنیکس‪ 2‬یا ازمایشگاه جنتل‪ 3‬بلژیک مدل کسب وکار‬ ‫خود را تغییر دادند‪.‬‬ ‫‪1. Pathway Genomics‬‬ ‫‪2. Navigenics‬‬ ‫‪3. Gentle‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ایا محیط بر شخصیت افراد تاثیر می گذارد؟‬ ‫انه وجیکی در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار نیویورک تایمز‪،‬‬ ‫در پاسخ به این پرسش که ایا خود او اطالعات ژنتیکی و‬ ‫شجره نامۀ خانوادگی اش را بررسی کرده است یا نه گفت‪:‬‬ ‫«مسلم است که این کار را انجام داده ام‪ .‬ان هم زمانی که‬ ‫برخی از همکارانم گمان می کردند کار من چندان هم عجیب‬ ‫نیست و با توجه به موقعیت خانوادگی و محیط علمی ای که‬ ‫در کودکی و حتی بزرگسالی در ان بودم‪ ،‬گرایشم به سمت‬ ‫علم پیش بینی پذیر بود‪.‬‬ ‫من محیط کودکی و خانوادگی خود را به لحاظ اشنایی با‬ ‫علوم و قرارگرفتن در بستر مطالعه و دانش انکار نمی کنم‪،‬‬ ‫اما به شدت معتقدم که تالشم در این راه و از ان مهم تر‬ ‫کنجکاوی بیش ازحد‪ ،‬مرا به این سمت کشاند‪».‬‬ ‫او درباره خود و خانواده اش عنوان کرد‪« :‬من ‪ ۲۸‬ژانویه‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬در شهر سن ماتئو در کالیفرنیا‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫متولد شدم‪ .‬مادرم یهودی بود و پدرم اصالتاً لهستانی است‪.‬‬ ‫دو خواهر به نام های سوزان و جانت دارم‪ .‬سوزان مدیرعامل‬ ‫یوتیوب است و جانت انسان شناس و اپیدمیولوژیست‬ ‫برجسته در دانشگاه کالیفرنیا‪ .‬گرچه پدر و مادرم هر دو از‬ ‫متخصصان حوزۀ اموزش و استادان برجستۀ دانشگاه بودند‪،‬‬ ‫هیچ گاه نه من و نه خواهرانم را به سمت مطالعۀ رشته خاصی‬ ‫سوق ندادند‪ .‬ما مجبور نبودیم درس بخوانیم‪ .‬می توانستیم‬ ‫درس خواندن را به عنوان عاملی برای تضمین موفقیت بهتر و‬ ‫بیشتر خود در اینده انتخاب کنیم‪ ،‬اما اجباری نبود‪ ،‬زیرا به‬ ‫گفتۀ مادرمان‪ ،‬هر کاری که احساس می کردیم با ان حالمان‬ ‫خوب است و بهتر می توانیم زندگی کنیم‪ ،‬همان برایمان به‬ ‫معنای دانش واقعی بود‪ .‬من این نوع نگاه را دوست داشتم‬ ‫و سعی کردم ان را به فرزندانم بجی و کلوئی‪ ،‬اطرافیان‪،‬‬ ‫همکاران و شاگردانم نیز توصیه کنم‪».‬‬ ‫او در ادامه گفت‪« :‬من به دلیل حضور پدر و مادرم در‬ ‫محیط علمی این شانس را یافتم که همراه خواهرانم در‬ صفحه 55 ‫مدرک کارشناسی گرفتم و به پیشنهاد یکی از استادانم‪،‬‬ ‫تحقیقاتم را با گروهی پژوهشی در زمینه زیست شناسی‬ ‫مولکولی در انستیتوی ملی بهداشت و همچنین دانشگاه‬ ‫سن دیگو اغاز کردم‪».‬‬ ‫معرفی استارتاپ‬ ‫‪54‬‬ ‫دانشگاه استنفورد تحصیل کنم؛ جایی که پدرم استاد فیزیک‬ ‫بود و مادرم پس از فارغ التحصیلی از انجا‪ ،‬به روزنامه نگاری‬ ‫روی اورد و عضو هیئت مدیرۀ شرکت غیردولتی «کریتیو‬ ‫کامنز»‪ 4‬شد‪ .‬هرچند نادیده گرفتن حضور در این محیط‬ ‫خوب علمی به دلیل شرایط پدر و مادرم و اثر این موضوع‬ ‫در ورود خودم و خواهرانم به عرصۀ دانش‪ ،‬انکار ناپذیر است‪،‬‬ ‫باز هم تاکید می کنم که ما برای انتخاب مسیر علم ازاد‬ ‫بودیم‪ .‬می توانم استعدادم در نویسندگی را به عامل ژنتیکی‬ ‫ربط دهم؛ چیزی که در دنیای علم و دانش نیز به اثبات‬ ‫رسیده است‪ .‬بسیاری از رفتارهای ما مثل دروغ گویی‪،‬‬ ‫راست گویی‪ ،‬ترس‪ ،‬خجالتی بودن‪ ،‬روابط عمومی خوب و‬ ‫موارد این چنینی متاثر از محیط زندگی و اموزه های تربیتی‬ ‫است‪ ،‬اما عواملی مثل توانایی در نواختن موسیقی‪ ،‬داشتن‬ ‫صدای خوش‪ ،‬عالقه به نویسندگی مثل من و خط خوش‬ ‫که به استعداد بستگی دارد‪ ،‬به وراثت و عوامل ژنتیکی‬ ‫مربوط می شود و همچنین عوامل بسیار محرز دیگر مثل‬ ‫رنگ چشم‪ ،‬مو‪ ،‬پوست و حتی حالت مو‪ .‬به همین دلیل‬ ‫عالقۀ زیاد من به ورزش اسکیت و هاکی روی یخ به دلیل‬ ‫عالقۀ پدرم به این ورزش ها بود و گرایشم به نویسندگی به‬ ‫سبب استعداد روزنامه نگاری مادرم بود‪ .‬تلفیق این دو باعث‬ ‫شد من به نویسندگی در حوزۀ ورزش روی بیاورم و در این‬ ‫زمینه تا انجا پیش رفتم که پس از اتمام دورۀ دبیرستان‪،‬‬ ‫موفق به گرفتن بورسیه شدم؛ اما پس از ورود به دانشگاه‪،‬‬ ‫در کنار قلم زدن برای ورزش‪ ،‬با رشتۀ زیست شناسی‪،‬‬ ‫سالمتی و ورزش اشنا شدم و پس از ان‪ ،‬عم ً‬ ‫ال به سمت‬ ‫ادامۀ تحصیل در رشتۀ زیست شناسی رفتم‪ .‬در سال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫فعالیت حرفه ای‬ ‫بر اساس زندگی نامۀ کاری این بانوی محقق‪ ،‬پس از‬ ‫اینکه فعالیت های خود را به عنوان تحلیلگر سرمایه گذاری‬ ‫مراقبت های بهداشتی با «پاسپورت کپیتال»‪ ،5‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری مستقر در سانفرانسیسکو اغاز کرد‪ ،‬بر‬ ‫موسسات بیوتکنولوژی متمرکز شد؛ زیرا به چشم اندازهای‬ ‫ان ها عالقه داشت‪ ،‬اما به دلیل اینکه به فرهنگ کار و‬ ‫نگرانی ان درباره مراقبت های بهداشتی در بازارهای مالی‬ ‫وال استریت عالقه نداشت‪ ،‬پس از گذشت ده سال همکاری‬ ‫با این شرکت‪ ،‬تصمیم گرفت محل کارش را ترک کند‪.‬‬ ‫سپس مشکالت زندگی زناشویی و جدایی او از همسرش‬ ‫رخ داد که در بخش اول این مطلب به ان اشاره شد و‬ ‫اتفاقی که ایدۀ استارتاپی ‪ 23andme‬را پایه ریزی کرد‪.‬‬ ‫انه ایده اش را با «لیندا اوی»‪ 6‬که زیست شناس بود‪،‬‬ ‫مطرح کرد و ان دو پس از پشت سر گذاشتن مراحل‬ ‫تحقیقاتی و ازمایشگاهی‪ ،‬در نهایت در سال ‪ ،۲۰۰۶‬شرکت‬ ‫خصوصی ازمایش های ژنتیکی و بیوتکنولوژی ‪23andme‬‬ ‫را تاسیس کردند‪ .‬انه می گوید‪« :‬در وهلۀ اول شکل گیری‬ ‫این ایده به یاد ‪ ۲۳‬جفت کروموزوم در سلول عادی انسانی‬ ‫افتادم و چون اساس تحقیقاتمان را بر همین مبنا قرار‬ ‫داده بودیم‪ ،‬در نهایت این نام را برای استارتاپم برگزیدم‪.‬‬ ‫شرکت ما در کالیفرنیا راه اندازی شد و هدف اصلی ان‬ ‫مطالعه در زمینۀ ژنومیک شخصی‪ ،‬بیوتکنولوژی و ازمایش‬ ‫ژنتیک بود‪ .‬به مرور موفق شدیم کیت تست ژنوم شخصی‬ ‫با استفاده از ژنوم شخصی مبتنی بر بزاق را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۰۸‬مجلۀ تایمز این ابتکار و اختراع را به عنوان‬ ‫اختراع سال معرفی کرد‪».‬‬ ‫انه جایزۀ دستیابی به موفقیت را نیز پایه گذاری کرد‪ .‬او درباره‬ ‫علت این کار به خبرنگاران گفت‪« :‬همیشه تصور می کردم‬ ‫دانشمندان برخالف افراد مشهور دیگر‪ ،‬حق خود را نمی گیرند‬ ‫و جایزه ویژه ای دریافت نمی کنند‪ .‬قصدم این بود کمی‬ ‫بر جذابیت دنیای دانشمندان بیفزایم‪ .‬به همین دلیل برای‬ ‫خوشامدگویی به دانشمندان برجسته و تقدیر از زحمات ان ها‪،‬‬ ‫‪4. Creative Commons‬‬ ‫‪5. Passport Capital‬‬ ‫‪6. Linda Avey‬‬ صفحه 56 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫«جایزۀ دستیابی‬ ‫به موفقیت» را در‬ ‫امریکا تاسیس کردم‪».‬‬ ‫از بحران روحی تا شهرت جهانی‬ ‫انه در زندگی خود بحران سختی را پشت سر گذاشت‪،‬‬ ‫اما با پیروز شدن بر این مشکل‪ ،‬نام خود را به عنوان‬ ‫بانویی سخت کوش و توانمند به ثبت رساند‪« .‬فست‬ ‫کمپانی» ‪ ،7‬مجله کسب وکار امریکایی‪ ،‬انه وجیکی را‬ ‫«جسورترین مدیر عامل» سال دانست‪ .‬او برای نهمین‬ ‫جایزه ساالنه ‪ Crunches‬در سال ‪ ،۲۰۱۶‬به عنوان‬ ‫کارافرین سال نامزد شد‪ .‬فست کمپانی درباره علت این‬ ‫نا م گذاری نوشت که در حال حاضر‪ 23andme ،‬یکی از‬ ‫جامع ترین پایگا ه های اطالعات شخصی ژنتیکی جهان‬ ‫را ایجاد کرده است تا کاربرانش بتوانند مراقبت های‬ ‫بهداشتی شان را با شعار «داد ه های خود را داشته باشید»‬ ‫به عهده بگیرند‪ .‬این استارتاپ تاکنون ‪ 491‬میلیون دالر‬ ‫جذب سرمایه داشته و سهام ان به میزان ‪ ۱/75‬میلیارد‬ ‫دالر ارز ش گذاری شده است‪.‬‬ ‫‪ 23andme‬شرکتی کام ً‬ ‫ال خصوصی است و هرگز امار‬ ‫خود را منتشر نمی کند‪ ،‬اما تبلیغات زیادی از ان در اینترنت‬ ‫وجود دارد‪ .‬میزان فروش کیت های ازمایش دی ان ای زیاد و‬ ‫دلیل ان هم واضح است‪ :‬انسان ها همیشه عالقه داشته اند‬ ‫که درباره نسل های گذشته خود بیشتر بدانند‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫اطالع از ریسک بیماری های ارثی همیشه مرکز توجه افراد‬ ‫بوده است‪ .‬اما اگر شما هم قصد دارید برای انجام این تست‬ ‫اقدام کنید‪ ،‬بهتر است چند نکته را بدانید‪.‬‬ ‫چرا برخی با ارسال اطالعات ژنتیکی مخالفند؟‬ ‫اینکه اطالعات دی ان ای ما و خویشاوندانمان مشابه باشد‪،‬‬ ‫موضوع عجیب و تازه ای نیست؛ این مطلب را دانشمندان‬ ‫و پژوهشگران زیست شناسی پیش از این نیز‬ ‫اعالم کرده بودند؛ اما چند درصد ما‬ ‫می دانیم که ارسال اطالعات‬ ‫دی ان ای یعنی ارسال‬ ‫اطالعات خانوادگی‪ .‬این‬ ‫موضوع یعنی اینکه‬ ‫هنگام ارسال اطالعات‬ ‫‪7. Fast Company‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ژنتیکی خود‪ ،‬در حقیقت اطالعات مربوط به افراد خانواده‬ ‫خود را نیز در اختیار این موسسات قرار می دهیم‪ ،‬با‬ ‫رضایت یا بی رضایت ان ها‪ .‬اما چنانچه به قضیه‪ ،‬عمیق تر‬ ‫و کلی تر نگاه کنیم‪ ،‬به فواید ان نیز پی می بریم‪ .‬مث ً‬ ‫ال انه‬ ‫به یکی از موارد خوشایند استفاده از اطالعات ژنتیکی‬ ‫اشاره می کند و می گوید‪« :‬چندی پیش‪ ،‬خانمی ‪ ۳۲‬ساله‬ ‫اطالعات ژنتیکی اش را در اختیار ما قرار داده و اعالم کرده‬ ‫بود که خانواده اش در کودکی رهایش کرده اند‪ .‬مایل بود‬ ‫بداند که می تواند بعد از گذشت این همه سال و با وجود‬ ‫اینکه اطالعاتی از خانواده اش نداشت ان ها را پیدا کند‪ .‬ما‬ ‫اطالعات ژنتیکی او را با اطالعات ژنتیکی ثبت شده در سال‬ ‫تولدش در اطالعات بیمارستان ها و طی روندی‬ ‫تحقیقاتی به دست اوردیم و این خانم‬ ‫پس از ‪ ۳۲‬سال خانواده اش را یافت‪».‬‬ ‫کشورهای دیکتاتوری ارسال‬ ‫اطالعات ژنتیکی را نادرست‬ ‫می دانند‪ ،‬زیرا رهبران سیاسی‬ ‫این کشورها از افشای اطالعات‬ ‫افراد وحشت دارند و این کار‬ ‫را نقض حریم شخصی خود‬ ‫و افراد دیگر جامعه می دانند‪.‬‬ ‫موسسۀ ‪ 23andme‬درباره این‬ ‫موضوع می گوید‪« :‬یکی از قوانین ما‪،‬‬ ‫امتناع از واگذاری اطالعات مشتریان به‬ ‫مقامات قضایی است؛ مگر اینکه پروسه های قانونی‬ ‫مربوطه انجام شود‪».‬‬ ‫موضوع دیگری که ارسال اطالعات ژنتیکی را با چالش‬ ‫مواجه می کند‪ ،‬این است که اطالعات به دست امده بسیار‬ ‫ارزشمند و در برخی موارد ممکن است شرکت های دارویی‬ ‫با دادن مبالغ هنگفت به بانک های نگهداری اطالعات ژنوم‬ ‫انسانی‪ ،‬از ان ها برای پژوهش های خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫منبعی که نخواست نامش فاش شود‪ ،‬در گزارشی به سازمان‬ ‫نظارتی غذا و دارو ایاالت متحده امریکا اعالم کرد که در‬ ‫تابستان سال ‪ 23andme ،2020‬بیش از ‪ 300‬میلیون دالر‬ ‫از شرکت دارویی «گالکسواسمیت کالین»‪ 8‬سرمایه دریافت‬ ‫کرده است و در ازای این سرمایه گذاری‪ ،‬اجازه دسترسی به‬ ‫اطالعات و داده های مربوط به کیت های دی ان ای مشتریان‬ ‫به این شرکت داروسازی داده شده است‪.‬‬ ‫‪8. GlaxoSmithKline‬‬ صفحه 57 ‫شناسایی و تشخیص بیماری کمک کننده اند و باید اگاه بود‬ ‫که این تست ها صرفاً نقطه شروع است و کامل نیست؛ یعنی‬ ‫افراد فقط با دانستن این موضوع که ناقل بیماری نیستند‪،‬‬ ‫نباید به سالمتی خود و رعایت اصول بهداشتی بی اعتنا‬ ‫شوند‪ .‬این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫تاکید کرد که مشکالت و جهش های ژنتیکی‪ ،‬با این شیوه‬ ‫قابل تشخیص نیست و ازمایش های تکمیلی سالمت به‬ ‫پزشک کمک می کند تا بیماری ها را تشخیص دهد یا از‬ ‫عود ان ها پیشگیری کند‪.‬‬ ‫چنین داده هایی برای شرکت های داروسازی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫شرایط بحران پاندمی کرونا‪ ،‬بسیار مفید است‪ .‬هرچند این‬ ‫موسسه نیز با ارائۀ مدارک و توضیحات الزم اتهام را از خود‬ ‫رفع کرد و کام ً‬ ‫ال اطمینان داد که اطالعات ارائه شده به‬ ‫شرکت داروسازی برای ساخت واکسن ضدکرونا و میزان‬ ‫ریسک افراد برای ابتال به ویروس کووید‪ 19‬استفاده نشده‪،‬‬ ‫بلکه این حجم از اطالعات با رضایت شخصی خود داوطلبان‬ ‫برای ساخت داروهای ژنتیکی و اثربخش ان به کار گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ایا ازمایش ژنتیکی دی ان ای جایگزین‬ ‫ازمایش های پزشکی است؟‬ ‫موسسۀ ‪ 23andme‬با اخذ مجوز از سازمان غذا و‬ ‫داروی امریکا‪ ،‬در ازمایشی تحقیقاتی تست های ویژه‬ ‫تشخیص دهنده جهش های ژنتیکی خود را روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫هدف از این ازمایش شناسایی میزان قابلیت کیت ها در‬ ‫تشخیص ریسک احتمال به سرطان سینه بانوان بود‪.‬‬ ‫پیش از این ازمایش‪ ،‬انه وجیکی و همکارانش اعالم کرده‬ ‫بودند که با استفاده از کیت های تشخیصی خود موفق‬ ‫شده اند خطرپذیری افراد را در برابر بیماری های سلیاک‪،‬‬ ‫پارکینسون و الزایمر پیشرفته شناسایی کنند‪ .‬در مرحلۀ‬ ‫بعد‪ ،‬تصمیم گرفتند از تست ها و مارکرهای خود برای‬ ‫اگاهی از ناقل بودن برخی افراد در بیماری های ویروسی و‬ ‫میکروبی استفاده کنند؛ اینکه ایا فردی ناقل‬ ‫بیماری خطرناکی است یا نه‪ .‬هرچند‬ ‫به گفتۀ یکی از پزشکان‬ ‫دانشگاه یو سی ال‪ ،‬این گونه‬ ‫ازمایش ها در مراحل‬ ‫سخن اخر؛ دانستن حقیقت خوب است یا بد؟‬ ‫با وجود تمام مزایایی که برای دانستن اطالعات ژنتیکی‬ ‫برشمردیم و همچنین با وجود تالش این روزهای شرکت های‬ ‫تولید دارو و واکسن برای کشف نوعی دارو یا واکسن اثرگذار بر‬ ‫ساختار ژنتیکی انسان و درمان قطعی بیماری کرونا‪ ،‬همیشه‬ ‫هم دانستن حقیقت و اطالع از انچه که در گذشته رخ داده‬ ‫یا در اینده قرار است اتفاق بیفتد‪ ،‬خوب نیست‪ .‬گاهی اگاهی‬ ‫نداشتن‪ ،‬نعمت بزرگی به شمار می اید‪ .‬برای توضیح بیشتر‪ ،‬به‬ ‫مثال هایی اشاره می کنیم که در نقاط مختلف جهان و پس از‬ ‫ازمایش های ژنتیکی و اطالع از نتایج ان رخ داد‪.‬‬ ‫در ایالت پنسیلوانیا‪ ،‬مردی متوجه شد که دختر نوجوانش‬ ‫فرزند او نیست و همین موضوع سبب شد که کانون‬ ‫خانواده شان از هم پاشیده شود‪ .‬در ادامه مشخص شد این‬ ‫اشتباه هنگام تولد نوزاد و در بیمارستان توسط پرستار‬ ‫بخش صورت گرفته بود که به اشتباه کودکان را جابه جا به‬ ‫والدینشان تحویل داده بود‪ ،‬اما اثر روحی بدی در دختر‬ ‫نوجوان برجای گذاشت‪ .‬در مورد دیگری در المان‪،‬‬ ‫زنی متوجه شد که پدر و مادر بیولوژیکی اش‬ ‫ناشناس هستند و والدینش او را از موسسۀ‬ ‫نگهداری کودک در مراکش تحویل گرفته و‬ ‫به المان برده بودند‪.‬‬ ‫بلومبرگ در گزارشی ویژه نوشت‪« :‬گاهی‬ ‫کشف اطالعاتی پنهانی در این ازمایش ها‪،‬‬ ‫برخی را برای سودجویی های مالی بعدی‬ ‫ترغیب می کند‪ .‬کارمندان چنین موسساتی‬ ‫با وسواس خاص انتخاب می شوند و هریک‬ ‫ضمانت می دهند که در برابر اطالعات مشتریان‬ ‫وفادار بمانند‪ ،‬با وجود این‪ ،‬کارمندان چنین‬ ‫موسسه هایی باید دوره های ویژه و اموزش نوع برخورد‬ صفحه 58 ‫معرفی استارتاپ‬ ‫با افرادی را بگذرانند که پس از دریافت اطالعات ژنتیکی‬ ‫خود‪ ،‬زندگی شان به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬بر اساس گواهی یکی از همین موسسات‪ ،‬دختر ‪19‬‬ ‫ساله ای پس از اینکه اطالعات ژنتیکی خود را در اختیار‬ ‫موسسه قرار داد و متوجه شد مادر‪ ،‬مادربزرگ و یکی‬ ‫از خاله هایش در اثر ابتال به سرطان از دنیا رفته اند‪ ،‬از‬ ‫ترس گرفتار شدن به این بیماری برای یکی از دوستان‬ ‫خود نامه ای نوشت و در ان ذکر کرد‪« :‬دوست ندارم با‬ ‫صورتی زرد و موهای ریخته و بدنی الغر و نحیف روی‬ ‫تخت بیمارستان از دنیا بروم‪ .‬ترجیح می دهم در اوج‬ ‫جوانی و زیبایی با دنیا خداحافظی کنم‪ ».‬سپس اقدام‬ ‫به خودکشی کرد؛ هرچند پزشکان موفق به نجات جان او‬ ‫شدند و مدت ها طول کشید تا از لحاظ پزشکی و روانی‬ ‫ترمیم شود و درک کند که لزوماً سرنوشتی همچون مادر‬ ‫و مادربزرگ خود نخواهد داشت‪».‬‬ ‫در پایان‪ ،‬این با خود شماست که عالقه داشته باشید‬ ‫اطالعات ژنتیکی خود را بدانید یا نه‪ .‬اما چنانچه به اگاهی‬ ‫از این موضوع عالقه نشان دادید‪ ،‬حتماً از قبل به عواقب ان‬ ‫نیز بیندیشید و خود را برای مواجه با هر خبری اماده کنید‪.‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 59 ‫هفتۀ کـاری چهـارساعتـه‬ ‫(‪)The 4-hour work week‬‬ ‫نگارش گر ‪ :‬تیم فریس‬ ‫برگردان به پارسی‪ :‬سارا حبیبی تبار‬ ‫ناشر‪ :‬نشر نون‬ ‫تاریخ نشر‪1399 :‬‬ ‫تعداد صفحات‪392 :‬‬ ‫قطع کتاب‪ :‬رقعی‬ ‫قیمت فعلی در بازار‪ 66 :‬هزار تومان‬ ‫قابلیت خرید اینترنتی‪ :‬دارد‬ ‫مدت زمان پیشنهادی برای مطالعه‪ :‬یک هفته تا ده روز‬ ‫موضوع‪ :‬کسب وکار‪ ،‬مدیریت و رهبری‬ ‫جرعه ای دمنوش با طعم کتاب‬ ‫‪58‬‬ ‫«تیم فریس» که بیستم جوالی ‪ 1977‬به دنیا امد‪ ،‬یکی از‬ ‫نواورترین افراد در زمینۀ تجارت است و جزو ‪ 40‬نویسندۀ‬ ‫جوان زیر‪45‬سال شناخته می شود‪ .‬او سرمایه گذار و مشاور‬ ‫مراحل اولیۀ فناوری است و نشریه «نیویورک تایمز»‬ ‫و «وال استریت جورنال» او را در ردیف پنج نویسندۀ‬ ‫لحظاتی با کتاب هفتۀ کاری چهارساعته‬ ‫برتر سال قرار داده اند‪ .‬از این نویسنده تاکنون پنج کتاب‬ ‫اعم از مشغلۀ کاری یا برنامه ریزی شامل «بدن چهارساعته»‪« ،‬سراشپز چهارساعته»‪« ،‬ابزار‬ ‫چنانچه شما نیز به هر دلیلی ّ‬ ‫نادرست‪ ،‬نمی توانید بین زندگی و کار خود تعادل ایجاد کنید‪ ،‬حتماً تایتان ها»‪« ،‬قبیلۀ منتورها» و «هفتۀ کاری چهارساعته»‬ ‫این کتاب را بخوانید‪.‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب هفتۀ کاری چهارساعته ان چنان قدرتمندانه در زمینه طراحی‬ ‫سبک زندگی راهکارهای مفید ارائه می دهد که به راحتی می توانید خود‬ ‫مرحله اول‪:‬‬ ‫را از زنجیر شغل های سنتی اداری خالص کنید و به فکر راه اندازی‬ ‫تعریف‬ ‫کسب وکاری خالق برای خود بیفتید‪ .‬تیم فریس در این کتاب توضیح‬ ‫می دهد که زمان کاری ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬عصر‪ ،‬چه مشکالتی را برایمان رقم تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزی برایتان اهمیت زیادی‬ ‫دارد؟ از خودتان بپرسید که واقعاً چه می خواهید؟‬ ‫خواهد زد‪ ،‬به گونه ای که نه به زندگی می رسیم و نه کاری مطلوب ارائه‬ ‫می کنیم و این در حالی است که تنها با صرف چهار ساعت در هفته‪،‬‬ ‫مرحله دوم‪:‬‬ ‫رسیدگی به کارهای شخصی و تجاری قابل اجراست‪.‬‬ ‫حذف کردن‬ ‫شاید برخی گمان کنند که او در کشوری پیشرفته زندگی می کند‬ ‫یا شرایط شغلی و زندگی اش با بسیاری از ما تفاوت دارد؛ اما در با حذف موارد غیرضروری زمان بخرید‪ .‬روی ‪ 20‬درصد موارد‬ ‫مهم تر تمرکز کنید و ‪ 80‬درصد باقی مانده را که اهمیت‬ ‫حقیقت‪ ،‬فریس تجارب شخصی و کاری خود را در کتاب حاضر‬ ‫کمتری دارند‪ ،‬کنار بگذارید‪.‬‬ ‫گرداوری کرده است‪.‬‬ ‫در صفحۀ ابتدایی کتاب‪ ،‬این جمله به چشم می خورد‪« :‬بعید است با‬ ‫مرحله سوم‪:‬‬ ‫هفته ای ‪ 40‬ساعت کار‪ ،‬پیشرفت بزرگی در زندگی تان حاصل شود‪ .‬از‬ ‫اتوماسیون‬ ‫همین حاال تصمیم بگیرید و با هدفی مشخص برای زندگی و کارتان‬ ‫این بخش درباره فرد واسطه صحبت می کند؛ در این صورت‬ ‫برنامه ریزی دقیق داشته باشید‪ ».‬فریس جزو ان دسته افرادی است‬ ‫می توانید جریان درامد بالقوه ای را ایجاد کنید که اجازه‬ ‫که مبنای پیشرفت را کیفیت می داند نه کمیت‪ .‬از نظر او‪ ،‬با دو ساعت‬ ‫می دهد با تالش بسیار کم ‪ ،‬درامد کسب کنید‪.‬‬ ‫کار باکیفیت می توان نتیجه ای برابر با هشت ساعت کار گرفت‪ .‬کار‬ ‫زیاد ممکن است در کوتاه مدت مفید باشد‪ ،‬ولی روش خوبی برای‬ ‫مرحله چهارم‪:‬‬ ‫ازادی‬ ‫درازمدت نیست؛ زیرا نتیجه اش فرسودگی و افت کیفیت زندگی است‪.‬‬ ‫کتاب هفتۀ کاری چهارساعته برای کارافرینان‪ ،‬بنیان گذاران‪ ،‬مدیران و خود را از طرز فکر و توقع های سنتی ازاد کنید‪ .‬فکر نکنید‬ ‫افرادی که به دنبال لذت بردن از زندگی و ساعات کارند‪ ،‬بسیار مفید تنها با هشت ساعت کار در اداره و تضمین حقوق بازنشستگی‪،‬‬ ‫است‪ .‬کتاب چهار بخش کلی دارد که هرکدام یکی از مولفه های مهم زندگی ایده الی خواهید داشت‪ .‬با بهانه هایی همچون سرمایه‬ ‫در طراحی سبک زندگی را بررسی می کند‪.‬‬ ‫کم و مانند این‪ ،‬رویاهای خود را زیر پا نگذارید‪.‬‬ صفحه 60 ‫لیزر؛ تکنولوژی امن و‬ ‫مقرون به صرفه در پزشکی (بخش دوم)‬ ‫برهمکنش ها و لیزرهای حالت جامد‬ ‫دکتر فاطمه روستا‬ ‫باشگاه فناوری‬ ‫‪59‬‬ ‫بیولوژیکی‪ .‬بافت های نرم شامل ماهیچه ها‪ ،‬بافت های عصبی‪،‬‬ ‫پوست و بافت چربی می شوند‪ .‬بافت های سخت نیز از بافت‬ ‫هم بند‪ ،‬غضروف و استخوان تشکیل شده اند‪ .‬خون و لنف‬ ‫هم در مجموعه مایعات بیولوژیکی قرار می گیرند‪ .‬از انجا‬ ‫که بافت های بیولوژیکی محیط های ناهمگن شامل سلول ها‪،‬‬ ‫فیبرها و دیگر ناهمگنی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی‬ ‫می شوند‪ ،‬نور در برخورد با ان ها واکنش های متفاوتی را‬ ‫به صورت هم زمان تجربه می کند‪.‬‬ ‫در نوشتار قبل مختصری درباره فیزیک لیزر‪،‬‬ ‫نحوه تولید و اجزای تشکیل دهنده لیزر توضیح‬ ‫دادیم‪ .‬در این مقاله و در ادامه مباحث مرتبط به‬ ‫کاربرد لیزر در پزشکی‪ ،‬برهمکنش لیزر و بافت‬ ‫زنده را بررسی خواهیم کرد و پس از ان‪ ،‬انواع‬ ‫لیزر و کاربرد ان در موارد تشخیصی و درمانی‬ ‫در پزشکی مطرح خواهند شد‪.‬‬ ‫برهمکنش لیزر با بافت‬ ‫در اثر برخورد نور به بافت بیولوژیکی سه فرایند رخ‬ ‫می دهد‪ :‬تغییر فاز‪ ،‬جذب و پراکندگی‪ .‬جذب نور در بافت‬ ‫زنده گاهی ممکن است سبب ایجاد تابش ثانویه‪ ،‬برای مثال‬ ‫تابش فلورسنس شود و همچنین دمای بافت را افزایش دهد‪ .‬جذب‬ ‫افزایش دمای بافت در برخی موارد به تخریب ان منجر در فرایند جذب‪ ،‬انرژی نوری حین عبور از بافت به فرمی‬ ‫خواهد شد‪ .‬در واقع‪ ،‬انچه در کاربردهای درمانی و تشخیصی دیگر (معموالً گرما) تبدیل می شود‪ .‬مواد مختلف طول‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬این پدیده ها هستند‪.‬‬ ‫موج های مختلفی از نور را جذب می کنند که به ان باند‬ ‫جذب می گویند‪ .‬باند جذب محدوده ای از طول موج هاست‬ ‫که بیشترین جذب را در ماده دارند‪ .‬در شکل زیر باند جذب‬ ‫اب را که بیشترین ماده تشکیل دهنده بدن انسان است‪،‬‬ ‫مشاهده می کنید‪.‬‬ ‫بافت های بیولوژیکی بدن انسان به سه گروه تقسیم‬ ‫می شود‪ :‬سلول ها‪ ،‬ماتریس های خارج سلولی و اسکلت‪ .‬این‬ ‫تقسیم بندی ما را به سمت تقسیم بندی دیگری هدایت‬ ‫می کند‪ :‬بافت نرم‪ ،‬بافت های حمایتی‪ ،‬بافت سخت و مایعات‬ صفحه 61 ‫پراکندگی‬ ‫پراگندگی نور به معنای تغییر در جهت انتشار نور است‪.‬‬ ‫نور در محیط بیولوژیکی به دلیل ساختارهای میکروسکوپی‬ ‫درون ان محیط بازتابش و انکسار می یابد‪ .‬به این ساختارهای‬ ‫میکروسکوپی که ابعاد ان ها کوچک تر یا قابل مقایسه با طول‬ ‫موج نور است‪ ،‬ساختارهای پراکنده ساز گفته می شود‪.‬‬ ‫تضعیف‬ ‫مجموعه فرایندهای جذب و پراکندگی موجب تضعیف لیزر‬ ‫می شوند‪ .‬تضعیف مستقیماً با مولفه عمق نفوذ رابطه دارد‪.‬‬ ‫عمق نفود در واقع عمقی از بافت است که شدت تابش در‬ ‫ان عمق در اثر پدیده هایی چون جذب و پراکندگی به مقدار‬ ‫‪ 1/e‬مقدار اولیه می رسد‪ .‬میزان جذب یا پراکندگی مرتبط‬ ‫با ضخامت بافت برخوردی است؛ ازاین رو‪ ،‬در پوست انسان و‬ ‫به دلیل ضخامت کمتر درم در مقایسه با اپیدرم‪ ،‬پراکندگی‬ ‫در اپیدرم اهمیت کمتری از پراکندگی در درم دارد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫الیه درم مسئول بیشترین میزان پراکندگی لیزر است و‬ ‫الگوی توزیع نور درون بافت های زیرین را تعیین می کند‪.‬‬ ‫میزان پراکندگی نور در محدوده بنفش و ‪ UV‬بیشتر است‪،‬‬ ‫اما جذب باالی مالنین در اپیدرم و خون‪ ،‬نقش عمده ای در‬ ‫تعیین طیف جذبی پوست دارد‪ .‬در نور مرئی عمق نفوذ بین‬ ‫‪ ۰/۲۰‬تا ‪ 0/25‬میلی متر است‪ .‬عمق نفوذ پوست انسان در‬ ‫طول موج های مختلف در نمودار زیر امده است‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫باشگاه فناوری‬ ‫طبقه بندی انواع لیزر‬ ‫لیزرها بر اساس ماده فعال لیزر در پنج دسته طبقه بندی‬ ‫می شوند‪ :‬لیزرهای حالت جامد‪ ،‬نیمه هادی ها‪ ،‬مایع‪ ،‬گاز‬ ‫و پالسما‪ .‬در واقع بر اساس حالت ماده فعال‪ ،‬لیزرهای‬ ‫نیمه هادی و حالت جامد را می توان در یک دسته بندی لحاظ‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا ماده فعال هر دو لیزر در حالت جامد قرار دارد‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به ساختار متفاوت‪ ،‬این لیزرها را در دو دسته بررسی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫لیزرهای حالت جامد‬ ‫ماده فعال لیزرهای حالت جامد یا ‪ SSL‬از ماتریس جامد‬ ‫شفاف ساخته شده است که با ناخالصی هایی از یون های فعال‬ ‫االیش‪( 1‬دوپ) شده اند‪ .‬این لیزرها با توجه به کوچک بودن‪،‬‬ ‫تعمیرات اسان و مقاومت در برابر شکستگی بسیار محبوب‬ ‫هستند‪ .‬امروزه‪ ،‬کاهش اندازه این لیزرها در ابعاد میکروچیپ‬ ‫و مصرف انرژی کمتر‪ ،‬استفاده از ان ها را به طور گسترده ای‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫در نوشتار قبل‪ 2‬بیان کردیم که برای تولید لیزر به ماده ای‬ ‫فعال و پمپ نیازمندیم‪ .‬همچنین تولید لیزر به دلیل انتقال‬ ‫الکترون به الیه باالتر و بازگشت ان از حالت برانگیخته‬ ‫به حالت پایدار است‪ .‬در لیزرهای حالت جامد مسئولیت‬ ‫این روند بر عهده الکترون های یون های فعال دوپ شده‬ ‫به ماتریس جامد است‪ .‬تاکنون‪ ،‬استفاده از یون های ‪19‬‬ ‫عنصر از عناصر جدول تناوبی برای تولید لیزر موفقیت امیز‬ ‫بوده است‪ .‬این یون ها شامل فلزاتی نظیر تیتانیوم‪ ،‬وانادیوم‪،‬‬ ‫کروم‪ ،‬منگنز و برخی از عناصر نادر دیگر می شوند‪ .‬یون های‬ ‫فعال ساز روی ماده جامد دی التریک شامل کریستال ها‪،‬‬ ‫شیشه ها و سرامیک ها ثابت می شوند‪ .‬این ماده جامد تمامی‬ ‫خواص لیزر را تعیین می کند‪ ،‬به جز طیف نوری که یون‬ ‫فعال ساز معین می کند‪.‬‬ ‫لیزرهای حالت جامد از میکروچیپ های بسیار کوچک تا‬ ‫سیستم های صنعتی و پزشکی در دسترس هستند‪ .‬انواع‬ ‫بسیار بزرگ این لیزرها در صنایع هسته ای کاربرد دارند‪،‬‬ ‫اما در حالت کلی‪ ،‬همه این سیستم ها از بخش های سرلیزر‪،‬‬ ‫منبع تغذیه‪ ،‬پمپ‪ ،‬سیستم خنک کننده و سیستم کنترل‬ ‫تشکیل می شوند‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقاله شماره قبل‬ ‫‪1. Dopping‬‬ صفحه 62 ‫باشگاه فناوری‬ ‫مهم ترین جزو این لیزرها پمپ ان هاست‪ .‬پمپ در این‬ ‫سیستم ها به دو صورت پمپ نوری و پمپ دیودی در دسترس‬ ‫است‪ .‬پمپ های نوری از المپ های زنون پالسی و المپ های‬ ‫پیوسته کریپتون و جیوه و گاهی لیزر ساخته می شوند که‬ ‫با تابش نور به محیط فعال لیزر عملیات تولید لیزر را اغاز‬ ‫می کنند‪ ،‬اما پمپ دیودی مستقیماً انرژی الکتریکی را به‬ ‫انرژی نوری تبدیل می کند‪ .‬بنابراین ساخت لیزرهایی با ابعاد‬ ‫بسیار کوچک و در حد چیپ های الکترونیکی امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬میزان روشنایی لیزرهای دیودی بیشتر‬ ‫است و طیف باریک تری دارند‪ .‬دیگر مزایای لیزرهای با پمپ‬ ‫دیودی عبارت است از‪ :‬افزایش کارایی و طول عمر سیستم‪،‬‬ ‫امکان استفاده از مواد جدید برای تولید لیزر و کاربری راحت‬ ‫به دلیل ابعاد کوچک تر دستگاه‪ .‬در شکل زیر دو روش پمپ‬ ‫نوری را مشاهده می کنید‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫به دلیل امکان استفاده از محیط های فعال متعدد لیزرهای‬ ‫‪ SSL‬و همچنین تنوع در روش های پمپ می توان مدهای‬ ‫عملکردی متعددی را در این لیزرها ایجاد کرد‪ .‬پرکاربردترین‬ ‫این مدها در حوزه پزشکی عبارتند از‪:‬‬ ‫مد پیوسته (‪ )CW‬که در ان لیزر به صورت پیوسته پمپ‬ ‫می شود و توان لیزر ثابت است‪.‬‬ ‫مد شبه پیوسته (‪ )QCW‬که پمپ لیزر به صورت پالسی‬ ‫انجام می شود‪ ،‬ولی طول پالس پمپ بسیار بیشتر از طول‬ ‫مدت اثار گذراست و بعد از ان می توان عملکرد لیزر را به‬ ‫صورت پیوسته در نظر گرفت‪.‬‬ ‫مد ‪ Q-Switch‬که در این حالت می توان پالس هایی با‬ ‫طول بسیار کوچک در حد نانو ثانیه و با پیک دامنه بسیار‬ ‫بزرگ از ‪ ۱۰۰ mv‬تا ‪ ۱۰ kv‬ایجاد کرد‪ .‬در این نوع لیزرها‬ ‫از المان های نوری با نام کلید ‪ Q‬برای کنترل فرایند اتالف‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫کاربرد لیزر حالت جامد در پزشکی‬ ‫در این بخش‪ ،‬انواع لیزرهای حالت جامد را که عموماً در‬ ‫کاربردهای تشخیصی و درمانی پزشکی استفاده می شوند‪،‬‬ ‫بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫لیزر یاقوت‬ ‫یاقوت اولین لیزر تولیدشده و اولین لیزری است که در‬ ‫کاربردهای تجهیزات پزشکی استفاده شده است‪ .‬در گذشته‪،‬‬ ‫این لیزر در چشم پزشکی استفاده می شد‪ ،‬اما امروزه تنها‬ ‫در کاربردهای پوستی و برای برداشتن تتو‪ ،‬خال و لکه های‬ ‫پوستی به کار می رود‪.‬‬ ‫لیزر الکساندریت‬ ‫پمپ دیودی‬ ‫پمپ نوری‬ ‫لیزر الکساندریت در واقع کریزوبریل یا الومینات دوپ شده‬ ‫با یون کروم سه بار منفی است که در طول موج های ‪700‬‬ ‫تا ‪ 800‬نانومتری کار می کند‪ .‬به دلیل اینکه طول موج ‪755‬‬ ‫نانومتر به طور عمیقی در پوست نفوذ می کند‪ ،‬این لیزر‬ ‫در کاربردهای پوستی نظیر رفع موهای زائد و جوان سازی‬ ‫استفاده می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬این لیزر در دماهای باالتر از‬ ‫دمای محیط نیز عملکرد مناسب دارد که ان را در مقایسه با‬ ‫دیگر لیزرهای ‪ SSL‬متمایز می کند‪ .‬از ان می توان به جای‬ ‫لیزر یاقوت برای رفع تتو و خال کوبی نیز استفاده نمود‪ .‬یکی‬ ‫‪ .3‬برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب «لیزر برای کاربردهای پزشکی»‪ ،‬نوشته هلنا‬ ‫یولینکوا مراجعه کنید‪.‬‬ صفحه 63 ‫از کاربردهای مهم این لیزر استفاده از ان به عنوان سنگ شکن انعقاد‪ ،‬برخی از اسیب های پوستی مانند خال های لکه شرابی‪،‬‬ ‫در اورولوژی است‪ ،‬زیرا عالوه بر اینکه به دیواره حالب اسیب همانژیوم‪ ،‬گشادی مویرگ ها‪ ،‬انژیوم کبدی و اسکارهای‬ ‫نمی زند‪ ،‬سیم های سبدها و چنگک های ورودی به مثانه را قرمز‪ ،‬در اورولوژی برای پروستاتکتومی و در چشم پزشکی‬ ‫برای رتینوبالستی به کار می رود‪.‬‬ ‫نیز ذوب نمی کند‪.‬‬ ‫لیزر تیتانیوم سافایر‬ ‫باشگاه فناوری‬ ‫‪62‬‬ ‫لیزر ‪Er-YAG‬‬ ‫کریستال این لیزر با عنصر نادر خاکی ایریبیوم دوپ شده‬ ‫است‪ .‬این لیزر با طول موج ‪ 2900‬نانومتر در کاربردهای‬ ‫بازسازی پوست انسان‪ ،‬درمان چروک های عمیق و مالسما‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫کریستال این لیزر با تیتانیوم دوپ می شود و قابلیت تنظیم‬ ‫فرکانس پرتو خروجی را دارد‪ .‬لیزر خروجی این سیستم در‬ ‫طول موج های قرمز و نزدیک مادون قرمز از ‪ 650‬تا ‪1180‬‬ ‫نانومتر است و پمپ ان به روش نوری انجام می شود‪ .‬به‬ ‫دلیل جذب باالی این لیزرها در اب‪ ،‬کاربرد اصلی ان ها در‬ ‫لیزر ‪Tm-YAG‬‬ ‫چشم پزشکی و در درمان های کراتکتومی است‪.‬‬ ‫از انجا که اب و دی اکسیدکربن در محدوده ‪ 2000‬نانومتر‬ ‫جذب زیادی دارند‪ ،‬این لیزر که با تالیوم دوپ شده است‪،‬‬ ‫لیزر ‪Nd-YAG‬‬ ‫یون نئودیمیم که اولین النتانید از عناصر کمیاب است برای با طول موج ‪ 2000‬نانومتر در پزشکی کاربردهای فراوانی‬ ‫تولید این لیزر استفاده می شود‪ .‬لیزر ‪ Nd-YAG‬سال هاست دارد‪ .‬از این کاربردها می توان به حوزه های دندان پزشکی و‬ ‫که به یکی از پرکاربردترین لیزرها در حوزه های مختلف اورولوژی اشاره کرد‪.‬‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬موفقیت فراوان این لیزر به دلیل ساختار‬ ‫سطوح انرژی و مشخصات طیف سنجی ان است‪ .‬این لیزرها لیزر هولمیوم‬ ‫به طور گسترده ای در حوزه های مختلف پزشکی‪ ،‬از جمله یون هولمیوم یکی دیگر النتانیدهای خاکی کمیاب است‬ ‫چشم پزشکی‪ ،‬مغز و اعصاب‪ ،‬گوش وحلق وبینی و اعمال که برای تولید تابش لیزر استفاده می شود‪ .‬اولین انتشار‬ ‫لیزر حاصل از کریستال ‪ YAG‬دوپ شده با هولمیوم با طول‬ ‫جراحی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫موج ‪ ۲/1‬میکرومتر و در دمای نیتروژن مایع در سال ‪1962‬‬ ‫به دست امد‪ .‬این لیزر در درمان های پوستی و اورولوژی‬ ‫لیزر ‪KTP‬‬ ‫لیزر ‪ KTP‬در واقع نوعی لیزر ‪ Nd-YAG‬است که پرتو ان از کاربرد دارد‪.‬‬ ‫کریستال غیرخطی پتاسیم تیتانیل فسفات (‪ )KTP‬عبور داده هدف این نوشتار اشنایی مختصری با انواع لیزر و کاربرد‬ ‫می شود تا پرتویی با طیف سبز مرئی تولید کند‪ .‬تشعشع لیزر نحوه برهم کنش ان با بافت های زنده بود‪ .‬در شمارگان اینده‬ ‫‪ KTP‬در واقع هارمونیک دوم لیزر ‪ Nd-YAG‬است و طول به بررسی کاربردهای لیزر در شاخه های مختلف پزشکی و‬ ‫موجی معادل ‪ 1064‬نانومتر دارد‪ .‬این لیزر برای ابلیشن و انواع تجهیزات موجود در هر شاخه خواهیم پرداخت‪.‬‬ صفحه 64 صفحه 65 صفحه 66 صفحه 67 صفحه 68 صفحه 69 صفحه 70

آخرین شماره های ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 24

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 24

شماره : 24
تاریخ : 1400/09/29
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 23

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 23

شماره : 23
تاریخ : 1400/08/30
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 22

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 22

شماره : 22
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 21

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 21

شماره : 21
تاریخ : 1400/06/27
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد

شماره : ویژه نامه روز پزشک و داروساز-مدرن مد
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 19

ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی 19

شماره : 19
تاریخ : 1400/04/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!