روزنامه هنرمند شماره 1072 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1072

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1072

روزنامه هنرمند شماره 1072

‫در غرفه مجمع ناشران انقالب اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫احمد مازنی ‪ ،‬رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫اغاز دوازدهمین پویش‬ ‫مطالعاتی روشنا با رمان «ادواردو»‬ ‫ناشرانازگرانیکاغذ و هزین ه‪‎‬های‬ ‫چاپ ونشر انتقاد دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ سه شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪1072‬‬ ‫‪ 8‬صفـــــحه ‪ 2000‬تومـــان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫نگاهی به نمایش «سقراط»‬ ‫بهکارگردانیحمیدرضانعیمی‬ ‫متفکر‪،‬خالق و هوشمندانه‬ ‫‪3‬‬ ‫گفتگوی «هنرمند» با نویسندگان مجموعه ترانه شاعرباشی‬ ‫ترانه باید «عشق» را‬ ‫در مردم زنده نگه دارد‬ ‫‪4-5‬‬ ‫تهمینه میالنی و دومین نمایشگاهش‬ ‫با نام «فیلم هایی که نساختم»؛‬ ‫می خواهم با هنر نقاشی‬ ‫حرف هایم را بزنم‬ ‫‪6‬‬ ‫بحران اژانس های گردشگری با کاهش مسافرت ها؛‬ ‫سفرهای خروجی‬ ‫در محاصره نوسانات ارز‬ ‫به بهانه بازدید مقام معظم رهبری‬ ‫از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫پنجاهسال‬ ‫توصیهبهکتاب خوانی‬ ‫‪7‬‬ ‫علیرضا سردشتی‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده‬ ‫ج اواز»‬ ‫مستند «چهار خواب برای پن ‬ ‫تنگ در غربت‬ ‫زیستن بی ما‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫به بهانه بازدید مقام معظم رهبری از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫انتقاد ناشران از گرانی کاغذ و هزین ه‪‎‬های چاپ و نشر‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه کتاب‬ ‫امسال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با وجود گرانی کتب و افزایش هزینه های چاپ و نشر‬ ‫اما استقبال مناسبی از نمایشگاه امسال صورت گرفت که البته جمع بندی‬ ‫نهایی کمیسیون فرهنگی از نمایشگاه امسال به پس از اتمام برگزاری ان‬ ‫ی شود‪ .‬احمد مازنی رئیس‬ ‫و اخذ گزارش از مســئوالن نمایشگاه موکول م ‪‎‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کمیســیون فرهنگی مجلس هر ســال پس از‬ ‫برگزاری نمایشــگاه کتاب با دعوت از مسئوالن نمایشگاه کتاب گزارشی‬ ‫تفصیلی دریافت و بر اســاس گزارش مذکور اعــام نظر می کند ولی در‬ ‫نگاه اول نمایشگاه امسال تفاوت هایی با نمایشگاه سال گذشته داشت که‬ ‫ت‪‎‬ها مثبت و برخی منفی بود‪ .‬نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫برخــی از از این تفاو ‬ ‫ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه حذف تشــریفات غیر ضروری و اسکان داخل سالن همه غرفه ها از‬ ‫نکات مثبت نمایشگاه امسال بود‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین یکی دیگر از نکات مثبت‬ ‫نمایشــگاه در خصوص تنوع اثار ارائه شده بود که سال های قبل هم این‬ ‫تنوع وجود داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته یکی از اشکاالت وارده به نمایشگاه‬ ‫چینش الفبایی غرف ه‪‎‬ها اســت که به اعتقاد من این چینش باید به شکل‬ ‫موضوعی تغییر داده شود تا مخاطب استفاده بیشتری از سوژه ای که دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫مازنی درباره میزان اســتقبال مردم از نمایشگاه کتاب امسال‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس اظهارات مســئوالن برگزاری نمایشگاه کتاب امسال‪ ،‬بر مبنای‬ ‫ش های صورت گرفته در نمایشگاه کتاب امسال‪ ،‬تا به امروز استقبال‬ ‫تراکن ‪‎‬‬ ‫مناسبی از نمایشــگاه کتاب امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته‬ ‫است البته قیمت کتب نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته که از این‬ ‫فاکتور نباید چشم پوشی کرد‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یاداور‬ ‫شــد‪ :‬ناشران نیز به شدت از گرانی قیمت کاغذ و هزین ه‪‎‬های چاپ و نشر‬ ‫گالیه مند بودنــد ولی مراجعه برای خرید کتاب و فروش اثار قابل توجه‬ ‫ی‪‎‬توان بر اساس دیده ها و شنید ه‪‎‬ها قضاوت کرد‬ ‫بوده است البته خیلی نم ‬ ‫و باید پس از نمایشگاه به جمع بندی الزم در خصوص چگونگی برگزاری‬ ‫ان رسید‪.‬‬ ‫ناشران دفاع مقدس نیازمند حمایت توام با هدایت هستند‬ ‫مسئول سابق تاریخ شــفاهی حوزه هنری با اشاره به ضرورت های تاریخ‬ ‫شــفاهی دفاع مقدس و محورهای شایسته توجه گفت‪ :‬بنیاد حفظ اثار و‬ ‫نشر ارزش های دفاع مقدس بایسته است ضمن حمایت از فعاالن نشر دفاع‬ ‫مقدس بابرگزاری نشست ها وهم اندیشی ها‪ ،‬از هدایت نویسندگان و فعاالن‬ ‫حوزه تالیف ونشر اثار دفاع مقدس به سمت مباحث و حوادثی که کمتر به‬ ‫ان پرداخته شده‪ ،‬غفلت نکند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سعید فخرزاده که در بازدید از غرفه انتشارات‬ ‫فاتحان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سخن می گفت‪،‬‬ ‫با تبیین برخی ضرورت های حوزه تالیف در نشر دفاع مقدس گفت‪ :‬دفاع‬ ‫مقدس دارای ابعاد گوناگون و متعدد و متنوعی است اما نکته ای که شاید‬ ‫یک افت و اســیب باشد این است که اکثر نویسندگان و مراکز به دنبال‬ ‫یافتن راحت ســوژه ها هستند و به موضوع و جالب بودن ان نگاه سوژه ای‬ ‫دارند‪ .‬مدیر امور مجلس حــوزه هنری الزمه توجه به همه ابعاد و زوایای‬ ‫دفاع مقدس و پرداختن به همه اقشار را داشتن نگرش همه جانبه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬تهیه فهرســتی جامع و کامل از موضوعات‪ ،‬محورها و اقشــار و‬ ‫اصناف فعال در دوران ‪ ۸‬ســال دفاع مقــدس می تواند بخش هایی را که‬ ‫محجــور و در غربت مانده اند از غربت خــارج کند‪ .‬فخرزاده با بیان اینکه‬ ‫خاطرات رزمندگان ســهم عمده ای از اثار منتشره دفاع مقدس را به خود‬ ‫اختصاص می دهند افزود‪ :‬مباحثی مثل فرماندهی در جنگ‪ ،‬مدیریت در‬ ‫جنگ‪ ،‬پزشــکی در دفاع مقدس و نقش پزشکان و پرستاران‪ ،‬سختی ها و‬ ‫نقش مردم در شهرهای جنگ زده‪ ،‬دیپلماسی و فعالیت های حقوقی‪ ،‬دولت‬ ‫در جنگ و نقش دولت‪ ،‬نیروهای اطالعاتی و امنیتی‪ ،‬امنیت داخل شهرها و‬ ‫ساخت و تولید تجهیزات نظامی و مباحث این چنینی فراوان است که الزم‬ ‫اســت به ان پرداخته شود‪ .‬فخرزاده که بیش از ‪ ۲۵‬سال مسئولیت دفتر‬ ‫تاریخ شفاهی حوزه هنری را برعهده داشته خواستار توجه بنیاد حفظ اثار‬ ‫نشــر ارزش های دفاع مقدس و سازمان ها به مباحث مغفول دفاع مقدس‬ ‫شد و افزود‪ :‬بنیاد حفظ اثار با همکاری سایر مجموعه ها ضمن حمایت از‬ ‫نشر و ناشران و مولفان فعال زمینه های هدایت وراهبری را به سمت کشف‬ ‫و استخراج مباحث نو و ابعاد مغفول دفاع مقدس فراهم کند‪.‬‬ ‫مشارکت استان قدس حسینی(ع)‬ ‫در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫ســید علی مامیثه‪ ،‬مسئول واحد نمایشــگاه های حرم مطهر حسینی به‬ ‫سایت رسمی اســتان گفت‪ :‬با هماهنگی مدیریت نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران و وزارت فرهنگ وارشــاد جمهوری اســامی ایران‪ ،‬دو غرفه‬ ‫جهت عرضه انتشارات استان قدس حسینی اختصاص داده شد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬مشارکت استان با هدف گسترش ارتباط با خوانندگان‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫به منظور معرفی کتب و اثار انتشارات استان قدس حسینی و فعالیت ها‬ ‫و پروژه های ان است‪ .‬مامیثه ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه که با حضور بیش از‬ ‫بیست کشور برگزار می شود‪ ،‬یکی از مهمترین نمایشگاه های بین المللی‬ ‫کتاب اســت که فرصتی برای تبادل تجارب میان استان قدس حسینی‬ ‫و موسســات فرهنگی بین المللی به شمار می رود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬غرفه‬ ‫اســتان حسینی در این نمایشگاه با استقبال گســترده ای روبه رو بوده و‬ ‫فعالیت های متنوعی از جمله سمینارها و مسابقاتی را برپا می کند که به‬ ‫برندگان ان هدایای متبرکه ای از حرم مطهر امام حســین (علیه السالم)‬ ‫اهدا می شود‪.‬‬ ‫رایگان عضو یک کتاب خانه تخصصی‬ ‫در حوزه ایثار و شهادت شوید‬ ‫عضویــت در کتابخانه تخصصی موزه انقالب اســامی و دفاع مقدس در‬ ‫ایام نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران به صورت رایگان انجام می شــود‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان با مراجعه به غرفه انتشــارات موزه انقالب اسالمی و دفاع‬ ‫مقدس در نمایشــگاه بین المللی کتاب‪ ،‬با پر کــردن فرم می توانند عضو‬ ‫کتابخانه شوند‪ .‬عالقمندان برای روند تکمیلی عضویت‪ ،‬با در اختیار داشتن‬ ‫مدارک الزم بایستی به کتابخانه موزه مراجعه کنند تا کارت عضویت انها‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش «هنرمند» به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫دفتر حفظ و نشر اثار حضرت ایت اهلل العظمی سیدعلی‬ ‫خامنه ای‪ ،‬به مناســبت حضور رهبر انقالب اسالمی در‬ ‫ســی و دومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران‪ ،‬در‬ ‫گفتگویی با اقای علیرضا مختارپور از کارشناسان حوزه‬ ‫کتاب و دبیرکل نهاد کتابخانه های کشور که در چندین‬ ‫دوره از نمایشــگاه در این برنامه حضور داشته است‪ ،‬به‬ ‫بررسی ناگفته هایی از حضور رهبر انقالب در نمایشگاه‬ ‫کتاب و توصیه ها و دغدغه های ایشان می پردازیم‪ .‬ان چه‬ ‫در این گفتگو بیان شــد‪ ،‬در قالب گفتار زیر در اختیار‬ ‫کاربران محترم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اهلل خامنه ای صبح دیروز (دوشــنبه نهم‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ )۹۸‬از سی و دومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب تهران بازدید کردند‪ .‬این بیست و دومین دوره از‬ ‫نمایشگاه اســت که رهبر انقالب در ان حاضر شده اند‪.‬‬ ‫ایشان در هر دوره ای بنا به اقتضائات ان دوره و محتوای‬ ‫کتاب ها‪ ،‬مطالب و توصیه هایی را در جریان این بازدیدها‬ ‫خطاب به ناشران‪ ،‬غرفه داران‪ ،‬مدیران فرهنگی و مردم‬ ‫ارائــه داده اند‪ .‬در طول این بیســت و دو دوره ی بازدید‬ ‫که صورت گرفته‪ ،‬ایشان ســه تعبیر مهم در مورد این‬ ‫نمایشگاه به کار بردند‪ .‬یک تعبیر را در سال ‪ ۷۳‬به کار‬ ‫بردند و نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران را «باشگاه‬ ‫فرهنگی» نامیدند‪ .‬در ســال ‪ ۷۵‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب را «بهار کتاب» لقب دادند و در سال ‪۷۷‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب را «میعاد ساالنه ی اهل فرهنگ و ادب‬ ‫و هنر» نام نهادند‪ .‬از همین ســه عنوان کلی که ایشان‬ ‫بر این پدیده ی مهم فرهنگی مرتبط با کتاب اســتفاده‬ ‫کردند‪ ،‬می شود نقش کتاب را و تاثیر کتاب را از نظرشان‬ ‫برداشت کرد‪.‬‬ ‫چهار هدف حضور در باشگاه فرهنگی‬ ‫همچنیــن‪ ،‬به طور کلی با بررســی بیانات رهبر انقالب‬ ‫می توان چهار هدف را در مورد بازدیدهای ایشان از این‬ ‫نمایشگاه در نظر گرفت‪:‬‬ ‫اولین هدف اشنایی و مواجهه با اخرین اثار منتشره در‬ ‫کشور هست‪ .‬اعم از تالیف و ترجمه و کتاب های مختلف‬ ‫در حوزه های تخصصی و عمومی و همین طور کتاب های‬ ‫اختصاصی اقشار مختلف‪.‬‬ ‫دومین هدف اطالع از وضع مدیریت نشر‪ ،‬صنعت نشر‪،‬‬ ‫مســائلی که معموالً ناشران‪ ،‬نویســندگان‪ ،‬مترجمین‪،‬‬ ‫ویراســتاران‪ ،‬کســانی که در نمایشــگاه هستند با ان‬ ‫درگیرند و در جریان بازدید با ایشان درمیان میگذارند‪.‬‬ ‫ســومین مسئله که خود ایشــان بارها یاداوری کردند‬ ‫حضورشان را در نمایشگاه به مقصود و به منظور تاکید‬ ‫بر اهمیت کتاب و کتاب خوانی در کشــور برای همه ی‬ ‫اقشار جامعه می دانند‪ .‬ایشان نه از سال های اخیر که از‬ ‫سال های دور بر اهمیت کتاب خوانی و ضرورت مطالعه‬ ‫در جامعه تاکید کردند‪ .‬غیر از سبک زندگی ایشان که‬ ‫در تمــام دوران ها همواره با مطالعــه ی کتاب ها همراه‬ ‫بوده و در خاطرات ایشــان ‪-‬که اخیــرا ً هم یک جلد از‬ ‫خاطرات دوران زندان و تبعید ایشان منتشر شده‪ -‬توجه‬ ‫و اشنایی و انس با کتاب و کتابخانه و ترجمه و تالیف و‬ ‫مطالعه را می شود به خوبی دید‪ .‬بنابراین سومین هدف‬ ‫ایشان ان طور که خودشان ایراد کردند‪ ،‬تاکید بر اهمیت‬ ‫کتاب خوانی و مطالعه در جامعه است‪.‬‬ ‫و چهارمین منظور و هدف را ارائه ی تذکرات‪ ،‬توصیه ها‬ ‫و رهنمودهایی به مدیران فرهنگی کشــور و مسئوالن‬ ‫حوزه ی نشــر خصوصاً مســئوالن و مدیران هر دوره ی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانستند‪ .‬که در هر دوره‬ ‫در انتهای بازدید‪ ،‬در طول بازدید و یا بعد از اتمام بازدید‪،‬‬ ‫جلسات دیگری را اختصاص دادند به این که تذکرات و‬ ‫توصیه های خودشــان را نسبت به وضع کتاب و نشر به‬ ‫مدیران فرهنگی جامعه بیان کنند‪.‬‬ ‫توصیه های حرفه ای به اهل نشر‬ ‫در جریــان بیســت و دو بازدیدی که رهبــر انقالب از‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬توصیه ها و صحبت هایی شنیدنی با اهل‬ ‫کتاب‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬ناشران‪ ،‬متصدیان غرفه ها و مدیران‬ ‫فرهنگی وجود دارد که البته گفتن ان ها در این مجال‬ ‫کوتاه نمی گنجد؛ اما به چند نکته اشاره می کنم‪:‬‬ ‫متخصص کتاب‬ ‫اولین نکته این است که کسانی که در طول این بازدیدها‬ ‫با ایشــان همراه بوده یــا از محتوای صحبت های رهبر‬ ‫انقالب با غرفه داران و نویســندگان مطلع میشدند‪ ،‬به‬ ‫یک نکته اذعان دارند و ان تسلّط و اشنایی فوق العاده ی‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به عرصه های مختلف نشــر‬ ‫است؛ عرصه هایی اعم از کتاب ها‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬مترجمین‬ ‫و حتی ناشرین‪.‬‬ ‫«چاپ اول را خوانده ام»‪...‬‬ ‫گاه دیده شــده که ایشــان از اشــنایی خودشــان با‬ ‫نویسندگان و ناشران قدیمی یاد کردند وجویای احوال‬ ‫ناشــر از فرزندان وی شده اند؛ گاه درباره سابقه ی چاپ‬ ‫کتاب ها نکاتی را اشــاره کرده اند؛ مث ً‬ ‫ال در همین ســال‬ ‫گذشته یکی از ناشران ‪-‬که متصدی اش فرد جوانی بود‪-‬‬ ‫کتابی را به حضرت ایت اهلل خامنه ای نشــان داد که ما‬ ‫این کتاب را جدید ا ً تجدید چاپ کردیم‪ .‬ایشان فرمودند‬ ‫که بله این کتاب را من دقیقاً پنجاه سال پیش خواندم‪.‬‬ ‫یا در یکی از دوره ها یکی از ناشــران‪ ،‬کتاب دور دنیا در‬ ‫هشــتاد روز از ژول ورن را عرضه می کند و رهبر انقالب‬ ‫می گویند بله مــن در جوانی این کتاب را برای دوره ای‬ ‫که اموزش زبان طی می کــردم‪ ،‬به زبان اصلی دیده ام‪.‬‬ ‫در مورد بعضی از نویســندگان و مترجمینی که از دنیا‬ ‫رفته اند رهبر انقالب یادشــان را به نیکی در نمایشگاه‬ ‫پنجاهسالتوصیهبهکتاب خوانی‬ ‫گرامی داشــتند و به خاطراتشان ‪-‬مث ً‬ ‫ال با مرحوم احمد‬ ‫ارام‪ ،‬مرحوم ابوالحســن نجفی و ‪ -...‬اشــاره کردند و به‬ ‫ذکر خاطره ای از این شــخصیت ها پرداخته اند‪ .‬درباره‬ ‫برخی دیگر از نویســندگان‪ ،‬به ویراست قبلی کتابشان‬ ‫اشــاره کردند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال در چند سال گذشته در یک کتابی‬ ‫که ترجمه ی یکی از اثار کالســیک ادبیات روسیه بود‬ ‫و چاپ جدید ان ارائه شــد خدمت ایشــان‪ ،‬گفتند که‬ ‫من ترجمه ی دیگری از ان را که قبل از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی منتشر شده بود خوانده ام‪.‬‬ ‫کدام تولستوی؟!‬ ‫بارها اتفاقات جالبی هم در طــول این بازدیدها افتاده‬ ‫است‪ .‬مث ً‬ ‫ال در یکی از بازدیدها‪ ،‬متصدی غرفه ی یکی از‬ ‫ً‬ ‫ناشران ‪-‬که اتفاقا از ناشران باسابقه ی کشور هم هست‬ ‫اما این متصدی از متصدیان جوان این انتشــارات بود‪-‬‬ ‫کتابی را به رهبر انقالب عرضه کرد و گفت که این کتاب‬ ‫را ما اخیرا ً منتشــر کردیم‪ .‬حضرت اقا تبسمی کردند و‬ ‫گفتند بله این کتاب تجدید چاپ است و چاپ اول ان‬ ‫مربوط به بیش از ‪ ۴۵‬سال پیش است و من همان نسخه‬ ‫را در همان زمان مطالعه کــرده ام و درباره اش مطالبی‬ ‫گفته ام‪ .‬در دوره ای دیگر‪ ،‬در یک غرفه ای از متصدی ان‬ ‫پرسیدند که شما کتابی از الکس تولستوی را دارید؟ و‬ ‫ان متصدی‪ ،‬کتابی از لئوتولستوی صاحب کتاب جنگ‬ ‫و صلح را معرفی کرد‪ .‬در حالی که منظور رهبر انقالب‪،‬‬ ‫الکسی تولستوی‪ ،‬نویسنده ی کتاب گذر از رنج ها بود و‬ ‫بعد هم ایشان اشاره کردند که ان کتاب را در سال های‬ ‫قبل از پیروزی انقالب اسالمی دیده اند‪.‬‬ ‫مطالبه برای ترویج کتاب خوانی‬ ‫توصیه به ترویج کتاب خوانــی یک نکته ی مهم دیگر‬ ‫اســت که رهبر انقالب همواره در طول حضورشان در‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬خصوصاً از مدیران نمایشگاه و به مدیران‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مطالبه می کنند‪« :‬تاکید من بر ترویج مطالعه‬ ‫و کتاب خوانی است‪ .‬نه کتاب خریدن صِ رف و نخواندن‬ ‫کتاب‪ .‬مهم ان است که ما کتاب خواندن را ترویج بدهیم‬ ‫و توصیه بکنیم‪».‬‬ ‫در ترجمه ها مراقب سبک زندگی باشیم‬ ‫توجه به نســبت تالیف و ترجمه از دیگر نکاتی اســت‬ ‫که در جریان بازدیدهای ســالیان مختلف رهبر انقالب‬ ‫به چشــم می خورد‪ .‬خصوصاً در بخش های مهمی مثل‬ ‫بخش سبک زندگی‪ .‬خب ایشان بسیار تاکید دارند که‬ ‫در سبک زندگی ما باید کتاب هایی را تالیف بکنیم که‬ ‫با فرهنگ ایرانی اســامی خودمان تطابق داشته باشد‪.‬‬ ‫نسخه هایی که در کشورهای دیگر مخصوصاً در مغرب‬ ‫زمین برای سبک زندگی نوشته می شود‪ ،‬اگر ترجمه هم‬ ‫بشــود به کار مردم مسلمان و ایرانی ما چندان نخواهد‬ ‫امد و تعارضاتی با سبک زندگی ایرانی اسالمی ما دارد‪.‬‬ ‫کاغذ سبک و قطع مناسبت انتخاب کنید‬ ‫توجــه و توصیه هایی درباره ی مســائل حرفه ای تولید‬ ‫کتــاب نیز از مطالب پرتکــرار بازدیدهای رهبر انقالب‬ ‫از نمایشــگاه کتاب است‪ .‬در همین ســال گذشته در‬ ‫مقایســه ی دو نسخه از کتاب های مختلف اشاره کردند‬ ‫به وزن کاغذ کتاب؛ به این که چقدر باید دقت بشود که‬ ‫کتاب خصوصاً کتاب های حجیمی که منتشر می شود‪،‬‬ ‫از نظر وزن ســنگین نباشد‪ .‬از کاغذهای سبک استفاده‬ ‫بشود تا شخص بتواند به راحتی کتاب را در دست بگیرد‬ ‫و قطع کتاب باید اندازه ای باشــد که کام ً‬ ‫مناسب در‬ ‫ال‬ ‫ِ‬ ‫دست قرارگرفتن است‪ .‬در ســال های قبل اشاره کرده‬ ‫بودند به اهمیت کتاب های جیبــی؛ به کتاب هایی که‬ ‫همراه انسان باشد در مسافرت ها‪ .‬حتی نمونه ای را ذکر‬ ‫کردنــد که یک مجموعه ی چند جلدی یک کتاب را از‬ ‫یک نویســنده ی عرب زبان که به فارسی ترجمه شده‬ ‫بود‪ -‬در طول مســافرت ها و در وسایل نقلیه ی عمومی‬ ‫مثل قطار و اتوبوس مطالعه کرده اند‪.‬‬ ‫از دیگر مســائلی که در نمایشگاه و در جریان گفتگوی‬ ‫رهبر انقالب با ناشران به ان پرداخته می شود‪ ،‬شمارگان‬ ‫کتاب هاست‪ .‬این مســئله‪ ،‬از نظر ایشان اهمیت دارد و‬ ‫اخیرا ً هم در جریان یکی از دیدارها‪ ،‬به ان اشاره کردند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات در نمایشــگاه ناشــرانی به ایشان گزارش‬ ‫می دادند که ما این کتاب را مث ً‬ ‫ال ‪ ۲۵۰۰‬نســخه در هر‬ ‫نوبــت چاپ کردیم و مث ً‬ ‫ال ده نوبت تا حاال چاپ کردیم‪.‬‬ ‫ایشان می گفتند که خب ده نوبت‪ ،‬ده تا ‪ ۲۵۰۰‬یا ‪۳۰۰۰‬‬ ‫می شود ‪ ۳۰۰۰۰‬هزار در یک جامعه ای که هفتاد میلیون‪،‬‬ ‫هشتاد میلیون جمعیت دارد کتاب باید باالی ‪۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫هزار هر نوبت شمارگانش باشد‪ .‬و چند بار این مطالبه را‬ ‫کردند‪ .‬البته این مطالبه الزاماتی دارد‪ ،‬الزاماتش این است‬ ‫که دستگاه های فرهنگی و رســانه های گروهی ترویج‬ ‫کتاب خوانی کنند‪ .‬الزام دیگرش این است که کتاب های‬ ‫خوب و خوش خوان منتشر بشود‪ .‬و از این جهت تاکید‬ ‫بعدی ایشان مورد توجه قرار می گیرد که ایشان همواره‬ ‫بر نظارت بر محتوای کتاب تاکید داشتند‪ .‬بارها تاکید‬ ‫کردند که بدون مالحظه تمام کشورها حتی کشورهایی‬ ‫کــه ادعای ازادی کامل می کنند برای خودشــان خط‬ ‫قرمزهایی دارند‪ .‬و در جامعه ی ما دستگاه های فرهنگی‬ ‫مخصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید بر محتوای‬ ‫کتاب ها نظارت بکنند‪ .‬نباید اجازه داد مطالبی که یا از‬ ‫نظر اخالقی یا از نظر سیاســی‪ ،‬یا از نظر عقیدتی مضر‬ ‫است به حال نسل جوان ما و خصوص اً کودک و نوجوان‬ ‫ما‪ ،‬منتشر بشود؛ خصوصاً بعضی از اثار سوء نوع خاصی‬ ‫از این کتاب ها که کتاب های رمان و داســتان هستند‬ ‫اص ً‬ ‫ال با هیچ چیز دیگری قابل جبران نیســت‪ .‬حتی با‬ ‫نقد قابل جبران نیست‪ .‬در کتاب های سیاسی‪ ،‬عقیدتی‪،‬‬ ‫اندیشــه ای می شود اگر کتابی منتشر شد‪ ،‬با انتشار نقد‬ ‫ان کتاب مقــداری از اثار او را برطرف کرد‪ .‬اما در مورد‬ ‫کتاب های داستانی‪ ،‬کتاب های ادبی‪ ،‬رمان و شعر‪ ،‬جبران‬ ‫اثار سوء کتاب های نامناسب واقعاً ممکن نیست و ایشان‬ ‫همواره به مسئله ی نظارت تاکید داشتند و توجه کردند‬ ‫به مسئله ی دقت بر محتوای کتاب ها‪.‬‬ ‫کتاب مثل غذاست؛ نباید مضر باشد‬ ‫رهبر انقالب در بیاناتشان در بازدیدهایی که از نمایشگاه‬ ‫داشتند‪ ،‬کتاب ها را به سه دسته تقسیم کردند‪:‬‬ ‫دسته اول کتاب های مفید؛ کتاب های خوب‪ ،‬خواندنی و‬ ‫موثر در سبک زندگی و طرز تفکر‪ .‬دسته دوم‪ ،‬کتاب های‬ ‫مضر که کتاب هایی هســتند که نه تناسبی با فرهنگ‬ ‫ما دارند نه نیازی را از جامعه ی امروز ما خصوص اً نســل‬ ‫جوانی که اینده ساز این کشور هست برطرف می کنند؛ و‬ ‫دسته ی سوم کتاب های خنثی؛ البته در بعضی از تعابیر‬ ‫ایشــان گفتند این کتاب های خنثی اگرچه انتشارشان‬ ‫مشکلی ندارد اما از یک نظر این ها هم کتاب های مضر‬ ‫شاید تلقی بشوند‪ .‬از این جهت که کتاب خنثی ای است‬ ‫که یــک جوان‪ ،‬یک ایرانی وقت خــودش را اختصاص‬ ‫ن امــا از مطالعه اش چیزی به‬ ‫می دهد بــه مطالعه ی ا ‬ ‫دســت نمی اورد‪ .‬بنابراین از این جهت که وقت انسان‬ ‫را بــه خودش اختصاص داده و هیچ فایده ای و اورده ای‬ ‫برای انسان نداشته شاید بشود این کتاب های خنثی را‬ ‫هم به دسته ی کتاب های مضر ملحق کرد‪ .‬اما کتاب های‬ ‫خنثی اگر موجب انس به کتاب خوانی بشود و باعث شود‬ ‫یک جوان اشنایی پیدا کند با مطالعه و عادت پیدا بکند‬ ‫به مطالعه و بعدا ً به ســراغ کتاب های مفید و سودمند‬ ‫برود از این نظر می شود ان ها را کتاب های بالمانعی در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬رهبر انقالب در بعضی از بازدیدهایشــان از‬ ‫نمایشگاه و همین طور در بعضی از جلسات دیگری که‬ ‫با نویســندگان و ناشران و اهالی فرهنگ و هنر داشتند‬ ‫کتاب را تشــبیه کردند به غذا؛ غذای روح؛ حتی جایی‬ ‫تعبیر نوشیدنی روح را به کار بردند‪ .‬و گفتند کدام ادمی‬ ‫حاضر می شود که اگاهانه همان طور که غذا و نوشیدنی‬ ‫ناسالمی را برای جسم خودش استفاده نمی کند‪ ،‬حاضر‬ ‫می شود که غذای نامناسبی را برای روح خودش فراهم‬ ‫بکنــد؟ بنابرایــن اهمیت توجه و نظــارت به محتوای‬ ‫کتاب ها هم برای ناشران‪ ،‬هم برای متصدیان فرهنگی از‬ ‫نظر ایشان بسیار قابل توجه و اهمیت است‪.‬‬ ‫دغدغه ی حضرت ایت اهلل خامنه ای درباره ی کار ترویج‬ ‫کتاب‪ ،‬ســبک مطالعــه‪ ،‬مطالعــه ی کتاب های خوب‬ ‫و ســاختن کتابخانــه فقط به ســال های اخیر مربوط‬ ‫نمی شود‪ .‬سوابق‪ ،‬مطالب و مدارکی وجود دارد که ایشان‬ ‫از دهه ها پیش به این امور توجه ویژه داشتند‪ .‬در یکی از‬ ‫سخنرانی های دهه ‪- ۴۰‬که اخیرا ً اماده شده و انشاءاهلل‬ ‫به زودی منتشر خواهد شد‪ -‬ایشان به اهمیت مسئله ی‬ ‫کتــاب‪ ،‬به این که چرا جوانان ما کتــاب نمی خوانند‪ ،‬و‬ ‫به این که عقب ماندگی مردم ما در ان ســال ها ناشی از‬ ‫همین عدم مطالعه است‪ ،‬می پردازند و می گویند بصیرت‬ ‫اندک و کمی که در جامعه ی ان زمان وجود دارد ناشی‬ ‫از کمبود مطالعه و کمبود کتاب های خوب اســت‪ .‬این‬ ‫سخنان مربوط به سال ‪ ۴۸‬است و ایشان بعد از ان هم‬ ‫دائم اً در مطالب مختلف‪ ،‬در کوران مبارزات که بسیاری‬ ‫از مبارزان و حتی اندیشمندان اسالمی در فکر مبارزات‬ ‫سیاســی و اجتماعی بودند‪ ،‬در کنار مســائل مربوط به‬ ‫مبارزات سیاســی‪ ،‬اجتماعی و تبییــن مبارزات ائمه ی‬ ‫اطهار علیهم السالم برای برپایی حکومت اسالمی‪ ،‬توجه‬ ‫داشــتند به این که مردم را به مطالعه و به کتاب خوانی‬ ‫تشویق و ترغیب کنند‪.‬‬ ‫من بخشی از این ســخنرانی سال ‪ ۱۳۴۸‬رهبر انقالب‬ ‫را که در یکی از مســاجد انجام شــده است‪ ،‬برای شما‬ ‫می خوانم‪ .‬توجه بکنید که حضرت ایت اهلل خامنه ای این‬ ‫سخنان را در حالی بیان کرده اند که که ان سال ها‪ ،‬دائم اً‬ ‫تحت تعقیب ماموران امنیتی رژیم طاغوت بودند‪ .‬مرور‬ ‫این چند سطر کمک می کند تا اهمیت موضوع مطالعه و‬ ‫کتاب را نزد ایشان بهتر درک کنیم‪ .‬می فرمایند‪« :‬مطلبی‬ ‫که من الزم می دانم امروز عرض بکنم این است‪ .‬مقدمه ی‬ ‫تمام ارزوهای عالم‪ ،‬مقدمه ی تمام رشــدها‪ ،‬پیشرفتها‪،‬‬ ‫انقالبهای عالم یک اندازه روشــن بینی عمومی است در‬ ‫ســطح تمام طبقات‪ .‬یک روشن بینی الزم است‪ .‬اقایان!‬ ‫تا ما سر را در گریبان خودمان فرو برده ایم‪ ،‬جز منزل و‬ ‫زن و بچه مان از جایی خبر نداریم‪ ،‬خیلی زیاد باشد جز‬ ‫پول بازار از جایی اطالع نداریم‪ .‬تا وضع اینجور اســت‪،‬‬ ‫هیچ گونه امید اصالحی‪ ،‬امید پیشرفتی‪ ،‬امید کمالی در‬ ‫اجتماع ما نیســت‪ .‬باید یک قدری اگاه شــد‪ ،‬باید یک‬ ‫قدری روشــن شد‪ ،‬باید از افکار دیگران یک قدری مایه‬ ‫گرفت‪ .‬باید یک قدری مشق دیگران را خواند‪ .‬یک قدری‬ ‫از منابــع دینی خودمان باید مطلع شــد و این مطلب‬ ‫ایجاب می کند حرفی را که من در بیشــتر منبرها و در‬ ‫بیشتر مجالس و بیشتر کسانی که طرف شدن با ان ها‬ ‫در طول ایامی که تبلیغ می کردم گفتم این است اقایان‬ ‫ســعی کنید خودتان را‪ ،‬فرزندان تان را با کتاب خواندن‬ ‫انس دهید‪ .‬این مسئله خیلی مهم است‪ ،‬از بالهای بزرگ‬ ‫اجتماع ما یکی این است که دست مردم به طرف کتاب‬ ‫دراز نمی شود‪ .‬اص ً‬ ‫ال بلد نیستند کتاب خواندن را‪ .‬از من‬ ‫می پرسد اقا ما می خواهیم کتاب بخوانیم چه کار کنیم‬ ‫که کتاب یادمان بماند؟ مطلب در ذهنمان باقی بماند‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال مثل این که یک امادگی برای کتاب خواندن نیست‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال بلد نیستند کتاب خواندن را‪ .‬و این بسیار خطاست‪.‬‬ ‫خیلی گناه بزرگی است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب بعد از این‪ ،‬اشــاره می کنند به شــمارگان‬ ‫کتاب هــا؛ یعنی در همان ســال ‪ ۴۸‬هم می گویند چرا‬ ‫شــمارگان کتاب ها در حد همین هزار و دو هزار بیشتر‬ ‫نیست و طلب می کنند از مخاطبین شان‪ ،‬از مردم شان‪،‬‬ ‫از انقالبیون که خودتان را‪ ،‬فرزندانتان را با کتاب خواندن‬ ‫انــس بدهید‪ .‬لذا از نظر رهبر انقالب‪ ،‬توجه به مطالعه و‬ ‫کتاب خواندن برای افزایش درک عمومی‪ ،‬برای افزایش‬ ‫بصیرت عمومی که مقدمه ای باشــد بــرای تحول در‬ ‫اجتماع‪ ،‬برای انقالب اجتماعی‪ ،‬برای دگرگونی در جامعه‬ ‫است و این سخنان از رهبر انقالب در سال ‪ ،۱۳۴۸‬نشان‬ ‫می دهد که از سال های دور تا امروز‪ ،‬ایشان همچنان بر‬ ‫مسئله ی مطالعه‪ ،‬انس با کتاب و کتاب خوانی توجه دارند‬ ‫و این مسئله در نظر ایشان اهمیت درجه ی اول دارد‪.‬‬ ‫مردم هیچ فرصتی را از دست ندهند‬ ‫توصیه عمومی به مردم برای رفتن به ســمت استفاده‬ ‫از وقت ازادشــان برای مطالعــه‪ ،‬از جمله مطالب مورد‬ ‫اشاره ی رهبر انقالب در این بازدیدهاست‪ .‬ایشان توصیه‬ ‫می کنند که مردم ما باید از وقت های کوچکی و کوتاهی‬ ‫هم که در بین برنامه های دیگر برایشــان پیدا می شود‬ ‫برای مطالعه استفاده بکنند‪ .‬در جریان یکی از بحث ها‪،‬‬ ‫به طور مشخص مثال زده بودند که گاهی اوقات در میان‬ ‫پخش یک برنامه ی تلویزیونی دقایق زیادی گاهی اوقات‬ ‫بــه اگهی اختصاص پیدا می کند‪ ،‬خب چندبار مگر این‬ ‫اگهی هــا دیدنش ضرورت دارد و شــخص می تواند در‬ ‫همیــن فواصل چند صفحه از کتــاب را بخواند‪ .‬جالب‬ ‫اســت که شما بدانید که ایشــان نه فقط در مطالعه ی‬ ‫کتــاب‪ ،‬حتی در ادعیه و قران کریــم هم به این نکته‬ ‫اشــاره می کنند و می گویند گاهی اوقات بعضی جوانان‬ ‫و مردم ما به خاطر این کــه یک دعایی خیلی طوالنی‬ ‫اســت و خیلی مفصل هســت کنار می گذارند خواندن‬ ‫ان دعا را بــرای این که فکر می کنند که خب اگر وقت‬ ‫ندارنــد که همه ی این دعا را بخوانند پس بهتر اســت‬ ‫صرف نظر کنند‪ .‬ایشان نگاهی در مورد دعا دارند که قبل‬ ‫از انکه اص ً‬ ‫ال دعا را یک وســیله ی نیاز و تقاضا و سوال از‬ ‫خداوند بدانند‪ ،‬ان را وسیله ی معرفت افزایی می دانند‪ .‬دعا‬ ‫را راه معرفت و اشــنایی با معارف الهی و مکتب حیات‬ ‫بخش اسالم می دانند در انجا توصیه می کنند که حتی‬ ‫اگر می شــود دو صفحه از یک دعا را بخوانید‪ ،‬شب بعد‬ ‫یک صفحــه ی دیگرش را بخوانید و رابطه ی خودتان را‬ ‫با مطالعه ی دعا و قــران کریم و همین طور کتاب های‬ ‫دیگر قطع نکنید‪.‬‬ ‫کتاب خوانی‪ ،‬برای هم ه اهالی خانه‬ ‫یکی دیگــر از توصیه هــای رهبر انقــاب در جریان‬ ‫بازدیدهایشــان از نمایشــگاه کتاب‪ ،‬مســئله ی ترویج‬ ‫کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان است‪ .‬همین طور‪،‬‬ ‫مســئله ی اهمیت کتاب خوانی والدیــن برای کودکان‬ ‫و فرزندان خودشــان که نمونه هایی از ایــن رفتار‪ ،‬در‬ ‫خاطرات شخصی خودشــان نیز هست‪ .‬ایشان اهمیت‬ ‫ویژه ای قائلند برای کتاب های حوزه ی کودک و نوجوان‬ ‫هم از نظــر محتوای مفید‪ ،‬هم از نظــر توجه اولیاء به‬ ‫خواندن کتاب برای فرزندان و بارها در بیاناتشان به ان‬ ‫به اشاره کرده اند‪ .‬همین طور ترویج کتاب خوانی در جمع‬ ‫خانوادگی‪ .‬این هم از مسائلی است که بسیار مورد توجه‬ ‫و تایید ایشان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به قلبم فشار می اید‪...‬‬ ‫ایشــان یک بــار در جریان بازدید از نمایشــگاه کتاب‬ ‫فرمودنــد که «من گاهی اوقــات از این که مردم ما کم‬ ‫مطالعه می کنند یا اص ً‬ ‫ال ســبک مطالعه را بلد نیستند‬ ‫قلبم به فشــار می اید»‪ .‬ببینید این تعبیر‪ ،‬تعبیر خیلی‬ ‫مهم و حساسی اســت‪ .‬رهبر انقالب در این جایگاه و با‬ ‫این مشــغله ی کالن حکومتی‪ ،‬ناراحتی خودشان را از‬ ‫این که چرا مردم ما یا مطالعه نمی کنند یا اص ً‬ ‫ال ســبک‬ ‫مطالعه ی درست را بلد نیستند با این تعبیر ابراز می کنند‬ ‫و چنین تاثری دارند‪ .‬چرا که این مســئله را تا این حد‬ ‫مهم می دانند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫«هفته بزرگداشت تئاتر» اغاز شد‬ ‫نگاهی به نمایش «سقراط» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی‬ ‫متفکر‪،‬خالقوهوشمندانه‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور‬ ‫انچه که در نگاه اول در نمایش ســقراط بیش از پیش‬ ‫توجــه مخاطب را به خود جلــب می کند نگاه مدرن و‬ ‫متفاوت حمیدرضا نعیمی به اثر بر روی صحنه اســت‪.‬‬ ‫نگاهی که با یک فضای سورئالیستی در ابتدای نمایش و‬ ‫خواب سقراط و کاراکتر های مورد عالقه اش اغاز می شود‬ ‫و در ادامه با سیســتم فاصله گذاری برشتی به ویژه در‬ ‫صحنه محاکمه سقراط و تیپ سازی های مدرن در کنار‬ ‫کاراکترهای یونان باستان همراه با چاشنی فانتزی فرم‬ ‫اصلی کارگردانی نعیمی را به خود می گیرد‪.‬‬ ‫انچه مسلم است کارگردان اثر به خوبی توانسته است با‬ ‫تلفیق درست فضاهای ایجاد شده بدون اینکه مخاطب‬ ‫خود را گیج و اشــفته کند روایت خود را به پیش ببرد‬ ‫و این مهمترین قدرت نعیمــی در کارگردانی اثر خود‬ ‫می باشد که به خوبی از عهده ان برامده است و بر خالف‬ ‫برخی نمایش های از این قسم دچار تشدد و چندگانگی‬ ‫نگردیده اســت‪ .‬شاید انچه که می توان با استناد به ان‬ ‫ادعای فوق را به اثبات رســاند این اســت که نمایش‬ ‫سقراط به شدت برای مخاطب باورپذیر می باشد و علی‬ ‫رغــم قرار گرفتن فضاهای مدرن و کالســیک در کنار‬ ‫یکدیگر تماشاگر خود را از دست نمی دهد و فضا کامال‬ ‫برایش ملموس و دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫سقراط در کنار هوشمندی های نعیمی در کارگردانی به‬ ‫لحاظ متن و روایت نیز از نگاه ویژه ای برخوردار اســت‬ ‫و توانسته اســت دغدغه های انسان معاصر را به خوبی‬ ‫به چالش بکشــاند و دیالوگ ها اگر چه از زبان سقراط‬ ‫است اما ســوال های اصلی انسان امروز را نیز با خود به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫مفاهیمی همچون اخــاق‪ ،‬خودشناســی‪ ،‬قضاوت و‬ ‫سیاســت زدگی از مهمترین کلیدواژه هایی اســت که‬ ‫نویسنده در بطن روایت خود بر ان تاکید دارد و به خوبی‬ ‫می داند این مفاهیم از چالش های اساسی انسان امروز و‬ ‫جامعه مدرن نیز می باشد و با سوال های کامال جدی در‬ ‫این حوزه مواجه است‪.‬‬ ‫شاید انچه که روایت نعیمی باعث واپس زدگی مخاطب‬ ‫نمی گردد هوشــمندی نویســنده در عدم رسیدن به‬ ‫مرزهای شــعار زدگی اســت و به خوبی توانسته است‬ ‫نقدهای جدی خود را در این راستا با نیشخند و طنزی‬ ‫غالبــا گزنده به مخاطب ارائه دهد و خود را از قرار دادن‬ ‫در دام شعار زدگی و بیان مانیفست برهاند‪ ،‬اگر چه باید‬ ‫گفت که در لحظاتی به این مرز نزدیک می شــود اما به‬ ‫هیچ گاه در دام ان گرفتار نمی گردد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگر در اجرای نمایش ســقراط که به‬ ‫راحتی نمی توان از کنار ان گذشت‪ ،‬طراحی صحنه رضا‬ ‫مهدی زاده طراح صحنه اثر است که به خوبی توانسته‬ ‫است با یک طراحی کامال کاربردی و نه صرفا دکوراتیک‬ ‫هم در فضا سازی اثر‪ ،‬هم در زیبا شناسی صحنه ای و هم‬ ‫در پیوند منطقی صحنه ها به یکدیگر موفق عمل کند‪.‬‬ ‫بی شک یک اجرای نمایشی زمانی موفق بر صحنه عمل‬ ‫می کند که تمامی عوامــل درگیر اثر به خوبی از عهده‬ ‫پکیج موفق بر صحنه به‬ ‫وظایف خود براینــد و در این‬ ‫ِ‬ ‫هیچگاه نمی توان از بازی درخشان فرهاد اییش در نقش‬ ‫سقراط غافل شد و به جرات می توان گفت فرهاد اییش‬ ‫با خالقیت های ویژه بازیگری خود و به دور از اســطوره‬ ‫پردازی‪،‬کاراکتری بســیار تاثیرگذار برای مخاطب خود‬ ‫خلق کرده اســت و با یک بازی کامال راحت و تکنیکی‬ ‫و بــدور از اکت های اضافی در بــاور پذیری نقش برای‬ ‫مخاطب بسیار موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫شاید انچه که نمایش سقراط به کارگردانی حمیدرضا‬ ‫نعیمــی را در لحظاتی متوقف می ســازد و کارگردان‬ ‫می توانســت با یک ایجاز بیشــتر به روایــت ِ اثر خود‬ ‫بپردازد‪ ،‬پرداختن به برخی صحنه هایی است که حذف‬ ‫انها از نمایش نه تنها اســیبی به ساختار کلی نمایش‬ ‫وارد نمی کند بلکه در ایجاد ریتم و ضرباهنگی مناسب‬ ‫تر به اثر کمک شایانی می نمود‪ ،‬همچنین صحنه هایی‬ ‫که می توانست از ایجاز بیشتری در اجرا برخوردار باشد و‬ ‫دچار زیاده گویی نگردد‪.‬‬ ‫بعدازظهر شــنبه هفتم اردیبهشــت مــاه محوطه خانــه هنرمندان‬ ‫میزبــان افتتاحیــه شــانزدهمین دوره «هفته بزرگداشــت تئاتر»‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ابتدای این مراســم با دوچرخه ســوارانی همراه بــود که پرچم های‬ ‫«تئاتــر ببینیم» را با خود حمل می کردند‪ .‬مراســم با همراهی گروه‬ ‫کرال فیالرمونیک ایران اغاز شــد و سپس ایرج راد پیام روز جهانی‬ ‫تئاتــر را خواند و اصغر همت نیز پیام روز ملــی تئاتر را برای حضار‬ ‫قرائت کرد‪ .‬ســپس شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و بهزاد‬ ‫فراهانــی از اعضای هیات مدیره خانه تئاتــر‪ ،‬تولد ایرج راد را گرامی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در ادامــه جــواد انصافی از ســیاه بــازان ایرانی گفت‪ :‬ســیاه بازی‬ ‫یکــی از کامل ترین نمایش های ایرانی اســت‪ ،‬شــخصیت ســیاه‬ ‫ما ســمبل توده زجر کشــیده و ســتم دیده مردم و سمبل ازادی‬ ‫و فریــاد اســت؛ فریادی را کــه مردم نمی توانند بکشــند‪ ،‬ســیاه‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫او همه چیزش خاص است‪ ،‬لباسش خاص است‪ ،‬زبانش خاص است‪،‬‬ ‫اســم خاص دارد و مبارک‪ ،‬یاقوت‪ ،‬زمرد المــاس را برای نام گذاری‬ ‫اش اســتفاده کرده اند چون که ســیاه ما مثل یاقوت قیمتی است‪،‬‬ ‫مثل الماس درخشــنده است‪ ،‬سیاه ما پیرو خط سیاوش است‪ ،‬چشم‬ ‫پاک اســت‪ ،‬راستگو است‪ ،‬به ناموس کسی نگاه نمی کند و حتی اگر‬ ‫مجبورش هم کنند دروغ نمی گوید‪ ،‬ســیاه مــی گوید «وش» ام را‬ ‫(صورتم را) سیاه می کنم اما دروغ نمی گویم‪.‬‬ ‫در خالل این افتتاحیه ایرج راد بیان کرد‪ :‬ما هر سال هفته بزرگداشت‬ ‫تئاتر را داشته ایم اما امسال با شور و حال دیگری در حال اجرای این‬ ‫برنامه هســتیم‪ .‬در این مراســم ‪ ۲‬نوع برنامه خواهیم داشت‪ ،‬برنامه‬ ‫هایی که در فضای باز برای عموم مردم اجرا می شوند که شادترند و‬ ‫برای ارتباط با انها در نظر گرفته شده اند و برنامه های فضای بسته؛ از‬ ‫جمله نمایشگاه های عکس تئاتر‪ ،‬پوستر تئاتر و ‪ ...‬که شکل تخصصی‬ ‫تری دارند و پانزده انجمن هرکدام به مناسبت هفته بزرگداشت تئاتر‬ ‫برنامه ای خاص را در دست اجرا خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی از مردم دعوت کرد تا در این مراسم حضور داشته باشند و در این‬ ‫زمینه توضیح داد‪ :‬از همه مردم دعوت شــده تا در این برنامه حضور‬ ‫داشته باشــند‪ .‬طبیعتا ما هر انچه انجام می دهیم برای مردم است‪،‬‬ ‫تئاتر بدون مردم معنا و مفهوم پیدا نمی کند‪ ،‬بزرگداشــت تئاتر نیز‬ ‫به همین صورت اســت چون هر چه قدر مردم اســتقبال کنند باعث‬ ‫می شــود شور و شوق بیشــتری به وجود اید و کارهای ارزشمندی‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫راد در پایــان بیان کرد‪ :‬بایــد تئاتر ببینیم‪ ،‬به خاطــر اینکه تئاتر با‬ ‫زندگی‪ ،‬مســائل انســانی‪ ،‬بایدها و نبایدهای ما سر و کار دارد‪ ،‬تئاتر‬ ‫برگرفته از زندگی‪ ،‬انسانیت و مردم است و مردم باید با محتوای انچه‬ ‫در زندگی شان در جریان است در ارتباط باشند‪ ،‬تئاتر تنها یک کالس‬ ‫درس خشــک نیســت‪ ،‬تئاتر جایگاه خالقی است که ذهن‪ ،‬اندیشه و‬ ‫زندگی ما را اعتال خواهد داد‪.‬‬ ‫شــانزدهمین دوره «هفته بزرگداشــت تئاتر»‪ ،‬به دبیری محمودرضا‬ ‫رحیمــی از هفتم تا پانزدهم اردیبهشــت ماه ســال جاری در حال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫گفتگوی «هنرمند» با نویسندگان مجموعه ترانه شاعرباشی‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ادبیـات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫«مثل یک خواب عمیق» به نمایشگاه کتاب رسید‬ ‫انتشــارات به نشــر کتاب «مثل یک خواب عمیق» عزت اهلل الوندی را به‬ ‫نمایشگاه کتاب رساند‪ .‬عزت اهلل الوندی‪ ،‬نویسنده حوزه کودک و نوجوان‬ ‫در صفحه اینستاگرام خود خبر انتشار رمان «مثل یک خواب عمیق» را‬ ‫منتشــر کرد‪ .‬وی پیش از این در گفت وگو با مهر این کتاب را اثری برای‬ ‫گروه ســنی نوجوانان معرفی کرده بود‪ .‬ئبه گفته وی این رمان با روایت‬ ‫سفر شخصیت اصلی داستان‪ ،‬رسیدن او به دریافت هایی از زندگی را نشان‬ ‫داده که به رشــد این شخصیت کمک کرده است‪ .‬ئاین کتاب را انتشارات‬ ‫«به نشر» روانه بازار نشر کرده است‪ .‬در بخشی از «مثل یک خواب عمیق»‬ ‫می خوانیم‪…« :‬حاال حس می کــردم از لغزیدن ها باید لذت ببرم وگرنه‬ ‫ادامه زندگی در مرده شورخانه برایم جهنم می شود‪ .‬ان ها که دور سکو را‬ ‫گرفته بودند‪ ،‬مرده را برگرداندند و من پشتش را لیف می کشیدم‪ .‬تهماسب‬ ‫گفت‪ :‬تمام شد‪ .‬دیدی کاری نداشت؟» انتشارات «به نشر» در سالن کودک‬ ‫و نوجوان‪ ،‬راهروی ‪ ،k۲۲‬غرفه ‪ ۱۷۱‬واقع است‪ .‬همچنین این انتشارت در‬ ‫راهروی ‪ ۷‬ســالن عمومی واقع در شبستان مصالی امام خمینی (ره) نیز‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت طهورث ساجدی‬ ‫مراســم یادبود زنده یاد طهمورث ساجدی عضو هیات علمی گروه زبان‬ ‫و ادبیات فرانســه دانشگاه تهران‪ ،‬همزمان با فرارسیدن ایام چهلمین روز‬ ‫درگذشت وی‪ ،‬روز پنجشنبه ‪ ۱۲‬اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ســاجدی در زمینه ایران شناســی و ادبیات تطبیقی فعالیت داشــت و‬ ‫پژوهش هایی تولیــد و گرداوری کرد‪ .‬مراســم یادبودی کــه برای این‬ ‫چهره فرهنگی در نظر گرفته شــده‪ ،‬به تحلیل و بررسی خدمات علمی و‬ ‫فرهنگیاش اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در مراسم یادشده احمد سمیعی گیالنی‪ ،‬محمد روشن‪ ،‬محمدرضا سحاب‪،‬‬ ‫محمود جعفری دهقی‪ ،‬سعید فیروزابادی‪ ،‬سهراب فتوحی‪ ،‬محمدهادی‬ ‫ورهرام‪ ،‬نادر حقانی‪ ،‬اکبر ایرانی و علی اصغر محمدخانی حضور پیدا کرده و‬ ‫درباره ساجدی سخنرانی می کنند‪.‬‬ ‫این برنامه روز پنجشــنبه ‪ ۱۲‬اردیبهشت از ساعت ‪ ۱۶‬در مرکز فرهنگی‬ ‫شــهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشــتی‪ ،‬خیابان شهید احمد قصیر‬ ‫(بخارست)‪ ،‬نبش کوچه سوم برگزار می شود‪.‬‬ ‫ابوذر ابراهیمی ترکمان‪ ،‬رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪:‬‬ ‫نمایشگاه کتاب جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در خاورمیانه بی نظیر است‬ ‫ابوذر ابراهیمی ترکمان‪ ،‬رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ظهر‬ ‫دوشنبه نهم اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران بازدید کرد و در غرفه این سازمان به گفتگو با خبرنگاران پرداخت‪.‬‬ ‫ابراهیمی ترکمان در پاســخ به این سوال که با توجه به تجربه حضورش‬ ‫در نمایشگاه کتاب های معتبر جهان چه تفاوتی میان شیوه برگزاری این‬ ‫نمایشگاه ها با نمایشگاه کتاب تهران می بیند‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران که امسال سی و دومین سال برگزاری ان است‪ ،‬ارام ارام به‬ ‫هدف اصلی خودش که محل تالقی و تضارب ارا و اندیشه هاست رسیده؛‬ ‫چرا که نویســندگان‪ ،‬مترجمان و شــخصیت های ایرانی یکسال انتظار‬ ‫می کشــند تا در چنین فرصتی بتوانند تبادل اندیشه و اثار انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از فواید و زیبایی های نمایشگاه کتاب تهران‪ ،‬زیبایی های‬ ‫نادیدنی ان است‪ .‬به عنوان مثال بسیاری از افراد در نمایشگاه برای دیدن‬ ‫اثار کشورهای دیگر حضور پیدا کرده تا بتوانند بهترین اثار را برای ترجمه‬ ‫و معرفی به ایرانیان تهیه کنند‪ .‬بنابراین نمایشگاه انگیزه مترجمان را برای‬ ‫تبادل فرهنگ ایران و سایر کشورها باال می برد‪ .‬همچنین بسیاری از اهالی‬ ‫فرهنگ دیگر کشورها نیز برای دیدن اثار تازه ایرانیان به نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران می ایند و تازه ترین اثار ادبیات و اندیشه ایرانیان را برای معرفی به‬ ‫هموطنــان خود به ارمغان می برند‪ .‬این موارد و این زیبایی ها را نمی توان‬ ‫در امار و ارقام نشان داد‪ .‬بنابراین من فکر می کنم که در منطقه خاورمیانه‬ ‫نمایشگاه کتاب جمهوری اسالمی ایران بی نظیر است‪.‬‬ ‫ابراهیمی ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا سازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات اسالمی توانسته در نمایشگاه کتاب تهران با ناشران خارجی تبادل‬ ‫کتاب کند؟ گفت‪ :‬بله ما سال گذشته یعنی در سی و یکمین نمایشگاه بین‬ ‫المللی کتاب تهران قراردادهای متعددی را با ناشران کشورهای مختلف‬ ‫امضا کردیم و امســال نیز در تالش هســتیم تا قراردادهایی را با ناشران‬ ‫داخلی و خارجی امضا کنیم‪ .‬رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‬ ‫همچنین درباره میهمان ویژه این نمایشگاه یعنی کشور چین‪ ،‬نیز اشاره‬ ‫کرد‪ :‬در حدود دو ســال پیش ایران به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه‬ ‫کتاب چین شرکت کرد و من به نمایندگی از کشورمان در ان نمایشگاه‬ ‫حضور پیدا کردم‪ .‬خوشــبختانه امسال در پاســخ به ان میهمان نوازی‬ ‫چینی ها‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران نیز از چینی ها برای شرکت در نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران به عنوان میهمان ویژه شــرکت کرد‪ .‬در کمال خوشــوقتی‬ ‫ناشران چین به اهمیت اثار ایرانی پی برده و تاکنون بیش از چندین جلد‬ ‫از اثار ادبیات کالسیک ما و اثار متعدد دیگر را به چینی ترجمه و منتشر‬ ‫کرده اند‪ .‬وی همچنین درباره تعامل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با‬ ‫ناشران دیگر کشورهای نیز اظهار کرد‪ :‬سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‬ ‫در کشورهایی که فعالیت دارد از طریق طرح تاپ که یک طرح ابتکاری در‬ ‫سازمان توانسته فعالیت های مفید و درخشانی انجام دهد‪ .‬معنای طرح تاپ‬ ‫این است که سازمان از راه جماعت سپاری کتاب هایی را برای ترجمه به‬ ‫ناشران عمومی دیگر کشورها پیشنهاد می دهد تا در صورت موافقت انان‬ ‫از روند ترجمه و انتشار ان کتاب ها حمایت کند‪ .‬از این طریق ما هم مشکل‬ ‫توزیع را حل می کنیم و هم هزینه های تمام شــده برای چاپ و انتشــار‬ ‫و توزیع را به حداقل می رســانیم‪ .‬خوشبختانه تاکنون از قالب این طرح‬ ‫توانسته ایم قراردادهای متعددی را با برخی از ناشران کشورهای مختلف‬ ‫مثل ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬لبنان و در حوزه های مختلف اســیا‪ ،‬اقیانوسیه‪ ،‬اروپا و‬ ‫کشورهای عربی و افریقایی امضا کنیم‪ .‬به عبارتی کتاب هایی را که ما از‬ ‫پیش معرفی می کنیم انها ترجمه کرده و با حمایت ما منتشر می کنند‪ .‬ما‬ ‫حتی به ناشــران داخلی هم اعالم کردیم که را کتاب هایی که مورد تایید‬ ‫ماست و به نظر ما می توانند در اشاعه و انتشار فرهنگ ایرانی به دنیا موثر‬ ‫باشند‪ ،‬حمایت خواهیم کرد‪ .‬اگر این ناشران توانستند واسطه ما با ناشران‬ ‫دیگر باشند تا کتاب به زبان های متعدد ترجمه شود می توانند روی حمایت‬ ‫ما حساب ویژه ای باز کنند‪.‬‬ ‫ترانه باید «عشق» را در مردم زنده نگه دارد‬ ‫اولین کتاب از مجموعه کتاب های «شاعرباشی» در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیروز رونمایی شد‪ ،‬این کتاب مجموعه ای از ترانه های صد و سی ترانه سرای معاصر است که به کوشش عباسعلی‬ ‫اسکتی و با همکاری روزنامه «هنرمند» در غرفه انتشارات شعر «الف» قابل تهیه می باشد‪ ،‬به همین بهانه گفتگویی مفصل داشته ایم با تعدادی از ترانه سراهای کتاب شاعرباشی که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫تعدادی از منتقــدان می گویند ترانه‬ ‫امروز به بی محتوایی رسیده‪ ،‬چقدر با‬ ‫این موضوع موافق هستید؟‬ ‫میالد افشین‪ :‬ترانه ی امروز محتوا دارد اما محتوای‬ ‫خوبی ندارد‪ ،‬محتوای با معنایی ندارد‪ ،‬اگر یک درصد‬ ‫کارهــای فاخر و بامعنا را بگذاریم کنار می بینیم که‬ ‫اکثر ســوژه ها تکراری است و معنی و عمق و هدف‬ ‫ندارد‪ ،‬خیلی از ترانه ها تقلیدی هســتند‪ ،‬هیچ اثری‬ ‫خلق نمی شــود و به طور کلی می توانم بگویم بله به‬ ‫بی معنایی و پوچی رسیده است‪.‬‬ ‫فاطمه محسنی‪ :‬به نظر من این سوال خیلی کلی‬ ‫اســت‪ ،‬بله یک جاهایی به بی محتوایی رســیده اما‬ ‫هنــوز هم خیلی از ترانه های با محتوا دارد منتشــر‬ ‫می شود‪ ،‬این سوال به نظر من خیلی کلی است‪.‬‬ ‫مهمترین دلیل ورود نویســنده ها به‬ ‫دنیای ترانه چه می تواند باشد؟‬ ‫بهار تاجور‪ :‬من اگر بخواهم به این ســوال جواب‬ ‫بدهــم و بخواهم بگویم چرا نویســنده ها به ترانه و‬ ‫ترانه نویســی رو می اورند می گویــم مهترین دلیل‬ ‫ان می تواند این باشــد که چون ترانه و ترانه نویسی‬ ‫یک مقدار دلی اســت و زبان ان نســبت به شعر و‬ ‫سبک های دیگر شــعری خیلی رسا و عامیانه است‪،‬‬ ‫پس ترانه را انتخاب می کنند که خودشان را بیشتر‬ ‫بنویسند‪ ،‬یعنی احساساتشان را در لحظه بیان کنند‪،‬‬ ‫احســاس می کنم ادم هایی که به ترانه نویســی رو‬ ‫می اورند غالبا ادم های درون گرایی هستند و حرف‬ ‫دلشــان را به هر کســی نمی گویند و نمی خواهند‬ ‫بگویند‪ ،‬ادمایی هســتند که بیشــتر در سکوت سر‬ ‫می کنند و ا گر بخواهند حرفی بزنند ان حرف ترانه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عاطفه صائب‪ :‬من به شخصه به این دلیل به دنیای‬ ‫ترانه وارد شــدم چون این غالب می تواند احساسات‬ ‫را خیلی بهتــر و زیباتر به مخاطــب منتقل کند و‬ ‫اهنگین بودن قطعا از دوران باستان مورد توجه همه‬ ‫ادمها و همه موجودات بوده است‪.‬‬ ‫هستی خداداد‪ :‬ارائه نوشته هایشان در یک محیط‬ ‫اجتماعی مجازی بــزرگ و قدرت جذب مخاطب و‬ ‫شــاید هم برای بعضی ها به دســت اوردن شهرت و‬ ‫محبوبیت‪.‬‬ ‫به نظر شما چاپ کتاب ترانه چقدر موثر‬ ‫است و کمکی به ادبیات می کند؟‬ ‫علی ایلیا‪ :‬بــه نظر من چاپ کتاب هــای ترانه در‬ ‫شرایط فعلی بیشــتر از اینکه کمکی به ادبیات کند‬ ‫یک مبازره برای به رســمیت شناخته شدن ترانه در‬ ‫ادبیات است‪ ،‬چاپ کتاب هایی به قلم شهیار قنبری‬ ‫بهترین قسمت این مبارزه است‪ ،‬امیدوارم روزگاری‬ ‫برسد که ترانه به جایگاه واقعی خود در ادبیات برسد‪.‬‬ ‫چقدر با وارد شــدن ادبیات عامیانه و‬ ‫تیکه کالم های امروزی به ترانه موافق‬ ‫هستید؟‬ ‫علیرضا شــاکرانه‪ :‬قطعــا اهنگ هایــی ماندگار‬ ‫می شــوند که تیکــه کالم هــای روز در ان به کار‬ ‫نرفته باشــد و اهنگی باشد برای همه نسل ها‪ ،‬البته‬ ‫با دیوارکشــی برای نوع اهنگ و نــوع ترانه مخالف‬ ‫هستم چون هر سبکی برای خودش مخاطب خاص‬ ‫خودش را دارد و درست نیست که ما بیاییم محدود‬ ‫و سلیقه ای عمل کنیم‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه‬ ‫کتاب چقدر در پیشــبرد ادبیات موثر‬ ‫است؟‬ ‫علی شرافت‪ :‬برگزاری نمایشــگاه ها اگر با برنامه‬ ‫ریزی بهتری انجام شود می تواند خیلی مفید باشد‪،‬‬ ‫حداقــل در اطالع رســانی و فرصت به ناشــرین و‬ ‫مولفین‪ ،‬زمان هایی را بگذرانــد برای اینکه مولفین‬ ‫بیشتر بتوانند با مخاطب های خودشان صحبت کنند‬ ‫و بیشــتر بتوانند کار خودشــان را معرفی کنند‪ ،‬از‬ ‫بیوگرافی خودشان بگویند و ناشرها فرصت بیشتری‬ ‫داشته باشند و راحت تر بتوانند حضور داشته باشند‬ ‫و یک سری شــروط خاصی که برای حضور داشتن‬ ‫ناشرین وجود دارد را بردارند‪ ،‬یک مقدار شرایط را از‬ ‫لحاظ اختصاص مکان راحتتر کنند که این می تواند‬ ‫خیلی مفید باشــد‪ ،‬هم برای بحث چاپ کتاب و هم‬ ‫فروش کتاب و خیلی از مسائل دیگر‪.‬‬ ‫اشکان اسکندرزاده‪ :‬هرچنــد که نمایشگاه کتاب‬ ‫یک رخداد فرهنگی بزرگ و فاخر محسوب می شود‬ ‫اما به نظر من ما االن در دوره زمانی حساسی هستیم‬ ‫که نقطه عطف فرهنگی تبدیل شدن این رخداد به‬ ‫نمایشــگاهی برای کت والکینگ‪ ،‬ژست های روشن‬ ‫فکری‪ ،‬عکس و ســلفی است‪ ،‬ما باید تمام تالشمان‬ ‫را انجام بدهیم که افراد صرفا بازدید کننده نباشــند‬ ‫و کتاب خوان شــوند‪ ،‬تغییر سیاست های فروش هم‬ ‫موضوع مهمی اســت که به نظر من نمایشگاه نباید‬ ‫جایی برای ضربه به اقتصاد کتابفروشــی ها باشد که‬ ‫االن متاسفانه اتفاقی شبیه دامپینگ اقتصادی دارد‬ ‫در این رابطــه صورت می گیرد‪ ،‬پیشــنهاد من این‬ ‫است که نمایشگاه تمرکزش را روی معرفی کتاب ها‬ ‫بگذارد و ایجاد جاذبه خواندن‪ ،‬نه صرفا جاذبه فروش!‬ ‫فرهنگ روشنی‪ :‬در کشور ما که مکان ها و بستر‬ ‫دیگریغیر از نمایشــگاه ها برای عرضه فراهم نیست‪،‬‬ ‫این می تواند یک فرصت خوب باشــد که هم ناشرها‬ ‫بتوانند محصوالتشان را عرضه کنند و هم مخاطبان‬ ‫ادبیات بتوانند در این نمایشــگاه محصوالت جدید‬ ‫مولف ها را ببینند‪ ،‬جدا از این می تواند بستری باشد‬ ‫برای دیــد و بازدید و کم کردن فاصله بین مخاطب‬ ‫و مولف ها که این طبیعتا برای مولف ها بسیار جذاب‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین مخاطب می تواند کتاب را مستقیم‬ ‫از دست مولف بگیرد‪.‬‬ ‫مــردم چقدر با ترانه هــای روی کاغذ‬ ‫ارتباط برقرار می کنند؟‬ ‫ماه بختیاری‪ :‬ترانه ارتباط خیلی زیادی با موسیقی‬ ‫دارد‪ ،‬حتــی ممکن اســت اول موســیقی و ملودی‬ ‫ســاخته شود و براساس ان ترانه سروده شود‪ ،‬یعنی‬ ‫ترانه برای شــنیده شدن طراحی شده است‪ ،‬به قول‬ ‫افشــین یداللهی چیزی که ابتدا به ان ساکن ترانه‬ ‫نام می دهیم ان چیزی اســت که با شــنیدنش هر‬ ‫موزیسینی احســاس کند این شعر ظرفیت پذیرش‬ ‫موسیقی را دارد‪ ،‬ترانه سرا باید راه ارتباط با مخاطب‬ ‫را بــا جادوی کلمات و تصویرســازی زیبا پیدا کند‬ ‫تا بتواند ترانه ای پر محتــوا با موضوعی جذاب ارائه‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫سمانه صفایی‪ :‬ترانه با توجه به اسمی که خودش‬ ‫بیانگر ان اســت زبان محاوره ای است که وابسته به‬ ‫موســیقی است‪ ،‬شــاید از دید مردم روی کاغذ یک‬ ‫ســری کلمات پیش پا افتاده باشــد که صد البته با‬ ‫یک موسیقی فاخر می تواند ان احساسی که در کالم‬ ‫است را به مردم برساند‪.‬‬ ‫امروز مخاطب موسیقی تا چه میزان به‬ ‫اسم ترانه سرای اثر توجه می کند؟‬ ‫رویا دیژن‪ :‬من فکر می کنــم اینجا مخاطب به دو‬ ‫بخش تقســیم می شــود‪ ،‬مخاطبی که اهنگ های‬ ‫مصرفــی را گوش می کند و مخاطبــی که کارهای‬ ‫فاخرتری را به نســبت می شــنود‪ ،‬اگــر این بخش‬ ‫دوم را در نظر بگیریم بله خیلی بهتر از قبل شــده‪،‬‬ ‫پیگیریشان‪ ،‬شناختشان و اینکه مولف این ترانه چه‬ ‫ترانه سرایی اســت‪ ،‬اما اگر ان بخش اول را در نظر‬ ‫بگیریم من فکر می کنم ترانه ســرا هنوز هم خیلی‬ ‫جایگاهــی در این اهنگ ها ندارد بــرای اینکه اصال‬ ‫ترانه خیلــی جایگاه خاصی در این نــوع ترانه های‬ ‫مصرفی ندارد‪.‬‬ ‫جایگاه ترانه ســراها در یک اثر هنری‬ ‫منتشر شده امروز چقدر پررنگ است؟‬ ‫المیرا اسکندری‪ :‬دو شکل مخاطب موزیک داریم‪،‬‬ ‫یک عده که نسبت به ان چیزی که می شنوند اگاه و‬ ‫روشن هستند و ترانه خوب را حس می کنند‪ ،‬انتخاب‬ ‫می کننــد و تحســین می کنند‪ ،‬یک عــده دیگر هم‬ ‫می گذارند سلیقه عمومی برایشان تصمیم بگیرد که‬ ‫چه بشنوند و خیلی به ترانه اهمیت نمی دهند‪ ،‬حتی‬ ‫ترانه و ترانه سرایی را نمی شناسند‪ ،‬حس می کنم که‬ ‫هر روز طیف اول دارد گسترده تر می شود و امیدوارم‬ ‫اینگونه باشــد‪ ،‬مردم اگاه تر هستند نسبت به چیزی‬ ‫که می شنوند‪ ،‬حتی نقد می کند و نقدهای خوبی هم‬ ‫می کنند بدون اینکه در زمینه ادبیات علمی داشــته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فضا بــرای فعالیت خانم هــا در حوزه‬ ‫ادبیات دشوارتر است؟‬ ‫عطیه نوروزی شایان‪ :‬خیلی دشــوارتر از اقایان‬ ‫اســت به خاطر اینکه ممکن اســت ترانه فوق العاده‬ ‫و عالی باشــد‪ ،‬حتــی در حد روی ملودی نوشــتن‬ ‫منتهی در این وادی ها یک ســری افراد هستند که‬ ‫می خواهند از خانم ها سواســتفاده ها کنند‪ ،‬به خاطر‬ ‫همین اســت که من به شــخصه مدتها از این فضا‬ ‫کناره گیری کرده ام‪.‬‬ ‫باندبازی در عرصه ترانه وجود دارد؟‬ ‫پگاه موســوی‪ :‬بله درعرصه ترانه هم مثل ســایر‬ ‫عرصه ها باندبازی و مافیا وجود دارد‪ ،‬می شــود گفت‬ ‫بیشتر سلیقه ها پایین امده و باعث شده اهنگسازها‬ ‫و خواننده هــا ســراغ کارهــای ضعیف تــر بروند و‬ ‫ترانه های شــاخص تر و موفق تر کمتر دیده شــوند‬ ‫چون گوش مردم متاســفانه به اهنگ ها و ترانه های‬ ‫ضعیف تر عادت کرده‪ ،‬هرچند من معتقد هستم اگر‬ ‫کسی ترانه های بهتری بنویسد‪ ،‬ترانه های استاندارد‪،‬‬ ‫درست و فاخر و به قول معروف انچه از دل براید بر‬ ‫دل نشــیند» باز هم موفقیت خودش را دارد و مافیا‬ ‫نمی تواند روی ان تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫هما سعادت‪ :‬واقیعت این است که بیشتر از اینکه‬ ‫باندبازی وجود داشــته باشــد تمایل به کار گروهی‬ ‫اســت که از قبل بسته شــده و ایرادی هم نیست‪،‬‬ ‫یعنــی طرف ترجیح می دهد با کســی که زبانش را‬ ‫می فهمــد کار کند اما بیشــتر از باندبازی بحث زیر‬ ‫و رو کشی اســت‪ ،‬یعنی خواننده ای ترجیح می دهد‬ ‫بیاید و یک مبلغی را پرداخت کند و با شش تا ترانه‬ ‫سرا کار کند و یکی از راه می رسد و ادم سرشناسی‬ ‫است و می گوید چرا می خواهید با این ها کار کنید؟‬ ‫من اینقدر مبلغ کمتری از شما می گیرم و فول البوم‬ ‫با شما کار می کنم‪.‬‬ ‫حســادت در بیــن اهالی موســیقی‬ ‫مخصوصا ترانه سراها چقدر وجود دارد؟‬ ‫شقایق میرزایی‪ :‬حسادت قطعا در بین ترانه سراها‬ ‫وجود دارد و ما نمی توانیم منکر ان شــویم‪ ،‬چیزی‬ ‫که من سالهای گذشته در جلسات نقدهای ابدی به‬ ‫ان پی بردم و این را از نقدهای مغرضانه که نســبت‬ ‫به من و بقیه می شد متوجه شدم‪ ،‬سعی کردم از این‬ ‫جلســات دور شوم‪ ،‬به تنهایی نوشتن عادت کردم و‬ ‫خودم رمز موفقیت خودم بودم‪.‬‬ ‫نکات منفی امروز ادبیات ایران و جامعه‬ ‫ادبی چیست؟‬ ‫ارزو رمضانــی‪ :‬در ادبیات ما و جامعــه ابدی ما‬ ‫انقدر مشکالت زیاد است که من فقط به چند مورد‬ ‫می پردازم‪ ،‬یکی مشکل درست نویسی داریم‪ ،‬یعنی‬ ‫ما مشکل امال و تلفظ صحیح در اشعار داریم و هرج‬ ‫و مرج هایــی می بینیم که واقعا غیــر قابل اغماض‬ ‫اســت‪ ،‬مشــکل دوم فقر زبان و اندیشه است که در‬ ‫اشعار خیلی از نویسندگان ما موج می زند و ما کامال‬ ‫متوجه این مساله هستیم‪ ،‬مورد دیگر اینکه ادبیات‬ ‫جای حرفه تبدیل شــده به تفنن‪ ،‬پشــت خیلی از‬ ‫شــعرهای امروز تجربه های عاطفی و انسانی نیست‪،‬‬ ‫متاسفانه صرفا تفنن شده تا انجایی که ما می بینیم‬ ‫دغدغه شــعر امروز شده داشتن شاعران بیشمار که‬ ‫ما به هر کدامشان که نگاه می کنیم می بینیم فقط با‬ ‫توجه به قافیه امده اند شعر نوشته اند و شاعر شده‬ ‫اند و هیچ ژرف اندیشــی در اشعار اینها وجود ندارد‪،‬‬ ‫متاسفانه این هم مشکل بزرگی است‪.‬‬ ‫مســائل مادی برای واگذاری یک ترانه‬ ‫چقدر در اولویت های شما قرار می گیرد؟‬ ‫ستار مشایخی‪ :‬در بخش مسائل مادی باید بگویم‬ ‫که حقوق مادی و معنوی یک کار با صاحب اثر است‬ ‫و می توانــد هزینه ای برای واگذاری یک اثر بگیرد یا‬ ‫نگیرد‪ ،‬فکر می کنم بیشــتر شــخصی باشد ولی به‬ ‫صورت حرفه ای اگر بخواهیم حساب کنیم باید این‬ ‫کار را انجام بدهد و دستمزد بگیرد‪.‬‬ ‫الناز ظفری‪ :‬مسائل مادی از نظر من برای یک ترانه‬ ‫مهم اســت به دلیل اینکه ارزش گذاری روی هنری‬ ‫اســت که می خواهید ارائه بدهید ولی باز هم به نظر‬ ‫من ســی یا چهل درصد کار است و شصت درصد یا‬ ‫هفتــاد درصد کار باید نوع اهنگ ســازی‪ ،‬تنظیم و‬ ‫فاکتورهای دیگر باشد که باعث می شود ترانه به نحو‬ ‫خوبی شنیده شود‪.‬‬ ‫نظرشــما در مــورد خواننده هایی که‬ ‫انتظار دارند ترانه سرا رایگان کار کند؟‬ ‫نســیم حقیقت‪ :‬به نظر من این ها فقط اسمشان‬ ‫خواننده اســت و هنرمند واقعی نیســتند چون اگر‬ ‫هنرمند بودند قدر و ارزش هنر را می دانستند‪ ،‬زمانی‬ ‫که یک ترانه سرا برای خلق ان اثر گذاشته را درک‬ ‫می کردنــد و در پی گرفتن یــک کار رایگان از یک‬ ‫ترانه سرا نبودند‪.‬‬ ‫کیانا ناطقــی‪ :‬دقیقا مثــل اینک اســت که به‬ ‫ســوپرمارکت برویــد و بگویید من ایــن جنس را‬ ‫می خواهم و پولی به شــما نمی دهم چون مهندس‬ ‫هســتم! همانطور که خواننده ها و اهنگســازها ان‬ ‫حرفه را برای خودشــان به عنوان یک شغل در نظر‬ ‫گرفته اند ترانه سرایی هم یک شغل است و خیلی از‬ ‫ترانه سراها فقط کارشان همین ترانه نوشتن است‪،‬‬ ‫یعنی تفریحی نیست و از این راه دارند امرار معاش‬ ‫می کنند‪ ،‬من چند سالی که دارم کار می کنم پیش‬ ‫امده حتی خواننده هایی کــه خیلی خوب بوده اند‬ ‫از من کار رایگان خواســته اند و مــن به انها ترانه‬ ‫نــداده ام‪ ،‬یعنــی حاضر شــده ام کار نکنم ولی کار‬ ‫رایگان ندهم چــون ارزش کار ترانه و ارزش کار ما‬ ‫پایین می اید‪ ،‬وقت می گذاریم و هنرمان را دوســت‬ ‫داریم و دوست داریم برای ما ارزش قائل شوند‪.‬‬ ‫چه مقــدار از ترانه امروز بســتگی به‬ ‫تکنیک و چه میزان وابسته به احساس‬ ‫ترانه سرا است؟‬ ‫افشین سیاهپوش‪ :‬ترانــه تلفیقی از نیاز روز مردم‬ ‫برای تامین ذائقه موســیقی انها است‪ ،‬ترانه باید به‬ ‫روز باشد‪ ،‬ساده نویسی در عین اینکه به ساده انگاری‬ ‫نرسد‪ ،‬مهمترین رسالتی که ترانه دارد این است که‬ ‫باید عشق را در بین مردم زنده نگه دارد‪ ،‬این را هم‬ ‫در نظر بگیریم که ترانه یک کاالی مصرفی اســت‪،‬‬ ‫در عیــن اینکه باید ذائقه مردم را در نظر بگیرد باید‬ ‫تلفیقی از احســاس و تکنیک باشــد‪ ،‬ترانه امروز به‬ ‫نوعی وابسته تر شده به موسیقی‪ ،‬یعنی ریتم پذیرتر‬ ‫شــده اما این به ان معنا نیست که مقوله احساس‪،‬‬ ‫مقولــه رعایــت فن عــروض و قافیه درســت را از‬ ‫دست بدهد‪.‬‬ ‫انا صالحی‪ :‬راجع به اســتفاده از تکنیک برای ترانه‬ ‫ســرا باید بگویم که ترانه ســرا خیلی نباید خودش‬ ‫را درگیــر تکنیــک کند چون ترانــه معموال از دل‬ ‫بر می اید و حرف دل و احســاس ترانه ســرا است‪،‬‬ ‫هرچند که الزم اســت ترانه سرا یک سری نکات و‬ ‫تکنیک ها را بلد باشــد که ترانه را بنویسد ولی بهتر‬ ‫است درگیر تکنیک ها نشود‪ ،‬یعنی صرفا ترانه اش را‬ ‫با تکنیک ها ننویســد چون دانش زیاد معموال باعث‬ ‫این می شود که انســان نتواند ان احساساتش را به‬ ‫درستی بیان کند و بنویسد و این مساله مهمی است‬ ‫که به محتوای ترانه لطمه می زند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات ادبی و نقد و بررسی‬ ‫چقدر به ادبیات کمک می کند؟‬ ‫هانیه غفرانی‪ :‬می تواند تاثیر مثبت داشته باشد در‬ ‫صورتی که کســانی که پای میز نقد و بررســی اثار‬ ‫ادبی می نشــینند اطالعات و علم و دانش کافی در‬ ‫حوزه ادبیات و حداقل در ان شاخه که در مورد ان‬ ‫صحبت می کنند داشته باشند‪ .،‬اینگونه می شود که‬ ‫نیســتم به این جهت که به این باور رســیده ام که‬ ‫انچه از من شنیده می شود مالک قضاوت من نیست‬ ‫و این در واقع برمی گــردد به نگاه مخاطب من که‬ ‫دوست دارد ان چیزی را که از من می شنود برداشت‬ ‫کند به منزله احساســات درونی ام‪ ،‬روابط شخصی‬ ‫ام و مســائل زندگی ام و بیان ایــن موضوعات من‬ ‫را نمی ترســاند به خاطر اینکه من این دو مساله را‬ ‫تفکیک شده می دانم‪ ،‬البته این در صورتی است که‬ ‫به انتشاراثرمان فکر نکنیم چون انتشار خودش یک‬ ‫مقوله دیگر اســت و محدودیت هایی که حاکم است‬ ‫به خاطر سیســتم مجوزها و این ترانه سرا را دچار‬ ‫خودسانسوری خواه ناخواه می کند‪.‬‬ ‫بار علمی من شــرکت کننده هم باال می رود و دید‬ ‫و توقع من نســبت به اثاری که می خوانم یا خودم‬ ‫می خواهم به وجود بیاورم عوض می شود و به ادبیات‬ ‫هم کمک می کند‪.‬‬ ‫اینهمه اموزشــگاه ادبی و شــعر الزم‬ ‫داریم؟‬ ‫پرســا مقدس‪ :‬فکــر می کنم بهتر اســت اینطور‬ ‫بپرسیم که مفید است یا نه چون لزوم وجود داشتن‬ ‫هر نــوع جایی که برای اموزش چیزی باشــد الزم‬ ‫است‪ ،‬در هر کشوری و صنفی الزم است‪ ،‬ولی اینکه‬ ‫ایا ما اینقدر احتیــاج داریم و اینقدر می تواند مفید‬ ‫باشد بحثی است که می شود راجع به ان حرف زد‪،‬‬ ‫به نظر من اینکه ما االن به این ســوال رســیده ایم‬ ‫که چرا این همه اموزشــگاه وجود دارد این اســت‬ ‫که قدیم هــا اینقدر نبود که وقتی بــه این موضوع‬ ‫فکــر می کنم به این نتیجه می رســم کــه قدیم ها‬ ‫تعداد ادمهایی که دوســت داشــتند در این صنف‬ ‫کار کنند هم کمتــر بود‪ ،‬تعــداد خواننده ها کمتر‬ ‫بــود و تعداد متقاضی کمتر می شــد و با روندی که‬ ‫داریم و تعداد این ادم ها بیشــتر شده قطعا ادمهای‬ ‫بیشــتری داریم با سلیقه ها و دنیا و جهان بینی های‬ ‫بیشــتری که می خواهند وارد مارکت شوند و شاید‬ ‫وجود این همه اموزشگاه به دلیل این است که باید‬ ‫برای دیدگاه ها و جهــان بینی های مختلف اموزش‬ ‫دهنده های مختلفی باشــد‪ ،‬برای ادمهایی که فکر‬ ‫می کنند در ان راه اســتعداد دارند‪ ،‬من فکر می کنم‬ ‫نیاز است چون االن بچه هایی که می خواهند شروع‬ ‫به کار کنند فکر می کنند که اســتعداد دارند و اگر‬ ‫وارد این اموزشــگاه ها شوند شــاید خیلی راحت تر‬ ‫متوجه این موضوع شوند که استعداد در انها واقعی‬ ‫اســت یا نه و می توانند خودشان را تقویت کنند یا‬ ‫نه‪ ،‬فکــر می کنم کمبود چنین اموزشــگاه هایی در‬ ‫پانزده بیســت سال پیش باعث شد که ادم هایی که‬ ‫استعداد داشتند نمی توانستند استعدادشان را کشف‬ ‫کنند و این می تواند مثبت باشد ولی اینکه این همه‬ ‫اموزشگاه با سبک های مختلف نیاز است می شود در‬ ‫این موضوع شــک کرد چون هر کسی با هر جهان‬ ‫بینی و هر ســطحی از موفقیت اگر اموزشگاه بزند‬ ‫رسما ان اســمی که از اموزشگاه‪ ،‬اســتاد‪ ،‬مربی و‬ ‫اموزش دهنده است زیر سوال می رود‪.‬‬ ‫افزایش روزافزون شاعرها و ترانه سراها‬ ‫چه پیامدی دارد؟‬ ‫محمد خاکی زمانی‪ :‬به نظر من نمی شود مثبت و‬ ‫منفی بررسی کرد ولی بیشتر منعکس کننده سلیقه‬ ‫پیش امده در گردش و دسترسی به اطالعات است‪،‬‬ ‫یعنی شــاعر دسترسی به اطالعات‪ ،‬اموزش و پخش‬ ‫اثارش بیشتر شــده و مخاطب هم بین انتخاب های‬ ‫فعلی که از شاعرها وجود دارد قرار می گیرد‪ ،‬اگر اثر‬ ‫مثبت و منفی دارد تابع گردش ازاد اطالعات اســت‬ ‫و جدا از ان نیست‪.‬‬ ‫ایا پرکار بودن یک ترانه ســرا دلیل بر‬ ‫بهتر بودن ان ترانه سرا است؟‬ ‫علی کمارجی‪ :‬نــه لزوما‪ ،‬می توانیم اینطور بگوییم‬ ‫کــه قواعد بــازی را بهتر بلد اســت‪ ،‬بــازار را بهتر‬ ‫می شناســد‪ ،‬رابطه های بیشــتری دارد و یک مقدار‬ ‫شــانس بیشــتری دارد ولی اینکه ترانه های بهتری‬ ‫می نویسد به هیچ عنوان نیست‪.‬‬ ‫لیال مهاجرانی‪ :‬پرکار بودن یک ترانه ســرا صرفا‬ ‫دلیلی بر بهتر بودن او نیســت چون ترانه ســراهای‬ ‫به نام گذشــته که ترانه های پرمحتــوا و قوی تری‬ ‫می نوشتند خیلی کمرنگ شده اند‪ ،‬به نظر من معیار‬ ‫و انتخاب خوانندگان امروز استعداد ترانه سرا نیست‬ ‫و از هــر طریقی هر کســی وارد مارکت موســیقی‬ ‫می شــود واز طریق فضای مجــازی و فالوورهایش‬ ‫مخاطب سنجی می شود‪ ،‬شاید این هم خودش یک‬ ‫نوع معیار برای پرکار بودن است‪.‬‬ ‫برای شــنیدن یک موزیک خوب چه‬ ‫فاکتورهایی را در نظر می گیرید؟‬ ‫مهنا کرد‪ :‬ملودی کار خیلی برای من مهم اســت‪،‬‬ ‫ترانه و ترانه سرای کار که مورد عالقه ام باشد و صد‬ ‫در صد صدای خواننده‪.‬‬ ‫ســاناز صحرا‪ :‬قاعدتا اولین چیزی که به ان توجه‬ ‫می کنم ترانه اســت به خاطر اینکــه خودم در ان‬ ‫تجربه دارم‪.‬‬ ‫سدنا جاللی‪ :‬صدای خواننده‪ ،‬تنظیم ترانه و ملودی‪.‬‬ ‫محمدرضا تارانی‪ :‬ســه فاکتور اصلی اســت‪ ،‬یکی‬ ‫ســبک و صدای خواننده که من خودم صداهای بم‬ ‫را ترجیح می دهم و صداهایی که خاص باشــد و هر‬ ‫کســی نتواند شبیه ان سبک را اجراکند و یکی هم‬ ‫ترانه ها و شعرهای الیه ای و عمیق که سطحی نباشد‬ ‫و یکی هم تنظیم کنندگی ان اثر است که قطعا این‬ ‫سه فاکتور می تواند موسیقی را ارزشمندتر کند وقتی‬ ‫به میزان مناســبی رعایت شود‪ ،‬وقتی همه ابعاد کار‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫به عنوان یک ترانه سرای جوان وضعیت‬ ‫برای رشد و ترقی چگونه است؟‬ ‫سارا موســوی‪ :‬تعداد ترانه های فاخر و ماندگار ما‬ ‫نســبت به تعداد ترانه سراهایمان خیلی کم است و‬ ‫این خیلی غم انگیز و نارحت کننده اســت‪ ،‬هر وقت‬ ‫ترانه ای اقبالی کســب کرده ماندگار شده و از ان به‬ ‫عنوان یک ترانه فاخر یاد شده قطعا پشت ان ادمی‬ ‫بوده که ادبیات را به خوبی می شناخته‪ ،‬علم ادبیات‬ ‫را می دانسته و شاعربزرگی بوده است‪.‬‬ ‫به نظر شما االن جامعه و مردم بیشتر به‬ ‫چه ترانه هایی نیاز دارند؟‬ ‫مه ســا رهنما‪ :‬باتوجه به اینکه در سال هاى اخیر‪،‬‬ ‫ترک هاى شاد و پرانرژى محبوبیت زیادى در جامعه‬ ‫پیــدا کرده اند و حتى انتشــار همیــن موزیک ها و‬ ‫ترانه هاى سرشار از امید باعث درخشش بسیارى از‬ ‫خوانندگان تازه کار شــده‪ ،‬کامال مشخص است که‬ ‫مردم ما امروز به ترانه هاى سرشــار از امید و شادى‬ ‫گرایش بیشترى دارند‪.‬‬ ‫نیلوفر لعــل خو‪ :‬به نظر من با توجه به شــرایط‬ ‫کنونی جامعه‪ ،‬مردم بیشتر از هر چیزی به ترانه های‬ ‫مثبت و امیدوار کننده و شــاد نیاز دارند‪ ،‬ترانه هایی‬ ‫کــه بتواند کمی این یاس و نا امیدی را از مردم دور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بــا توجه به شــرایط امروز شــما به‬ ‫عنوان یک ترانه ســرا چقدر در هنگام‬ ‫نوشتن یک ترانه دچار خودسانسوری‬ ‫می شوید؟‬ ‫نیلوفر امجــدی‪ :‬اینقدر که یــک وقت هایی کل‬ ‫مفهوم ترانه تغییر می کند و مجبور می شوم به ناچار‬ ‫ان چیزی را که اصل زیبایی ترانه است کنسل کنم‬ ‫و به یک ســری کلمات دم دستی تر متوسل شوم‪،‬‬ ‫متاســفانه به شکلی اســت که گاهی اوقات مجبور‬ ‫می شوم معنی اصلی شعر را کنار بگذارم و این خیلی‬ ‫برای یک ترانه سرا ازاردهنده است‪.‬‬ ‫نگینه فرهنگ دوست‪ :‬زیاد دچار خودسانسوری‬ ‫ترانه‪ ،‬موسیقی و صدا‪ ،‬اگر بخواهید در‬ ‫یک موزیک اولویت بندی کنید کدام در‬ ‫درجه اول قرار دارد؟‬ ‫سونیا مکاری پور‪ :‬خیلی وقت ها بستگی به سبک‬ ‫موسیقی و کار دارد‪ ،‬می تواند کار ملودی محورباشد‪،‬‬ ‫موزیک محور باشد‪ ،‬ترانه محور باشد و بسیار هم کار‬ ‫موفقی باشد اما نظر من این است که کاری که پکیج‬ ‫این ســه مورد را داشته باشد‪ ،‬ترانه‪ ،‬موسیقی و صدا‬ ‫می تواند یک کار ماندگار شود‪.‬‬ ‫نازنین هدایت نژاد‪ :‬اگر فــرض را بر این بگیریم‬ ‫در این ســوال که خواننده ما مشــخص باشد و ان‬ ‫خواننده صدای خوبی داشــته باشد قطعا موسیقی‬ ‫و بعــد ترانه ی خــوب مالک اســت‪ ،‬اول صدا‪ ،‬بعد‬ ‫موســیقی و بعد ترانه خوب اما اگر ما صدای خوبی‬ ‫نداشــته باشــیم و هدفمان یک پکیج مناسب باشد‬ ‫قاعدتا ترانه‪ ،‬موســیقی و بعد صدا‪ ،‬یعنی یک صدای‬ ‫درست بخواهد این ترانه را اجرا کند‪.‬‬ ‫بــرای بهتر شــدن ترانه تــان چه‬ ‫ویژگی هایی را در ان استفاده می کنید؟‬ ‫ارش گودرزی‪ :‬سعی می کنم همیشه درترانه هایم‬ ‫سناریو پیاده کنم‪ ،‬همیشه این کار را انجام می دهم‬ ‫بــرای اینکه مخاطب با ترانه هایــم همذات پنداری‬ ‫کند یــا اینکه در یکی از ابیات یــا ترجیع بند یک‬ ‫ان» داشته باشــد‪ ،‬به همه زیبایی ها وشاعرانگی ها‬ ‫توجه می کنم و به راحتی از کنارش رد نمی شــوم‪،‬‬ ‫دنبــال حرف های تــازه تر و نوتر در ترانه هســتم‪،‬‬ ‫چیزهایی که قبال کســی به ان اشــاره نکرده باشد‬ ‫ی دیگــر به ان‬ ‫و اگر اشــاره شــده مــن از زاویه ا ‬ ‫اشاره کنم‪.‬‬ ‫سایه سرشار‪ :‬مــن برای نوشــتن ترانه هایم سعی‬ ‫می کنم اول یک داســتان انتخــاب کنم‪ ،‬هر چیزی‬ ‫که به ذهنم می اید را نمی نویســم‪ ،‬اول داســتان را‬ ‫در ذهنم ترســیم می کنم چون خودم هم رشته ام‬ ‫فیلمنامه بوده و به داستان نوشتن عالقه دارم سعی‬ ‫می کنم این را رعایت کنم‪ ،‬شروع‪ ،‬میانه‪ ،‬پایان و کال‬ ‫یک داستان خاص و اینکه سعی نمی کنم انطور که‬ ‫االن باب شده بنویســم‪ ،‬کلمات خاصی که مقداری‬ ‫غیر معقول اســت را دوســت ندارم اســتفاده کنم‪،‬‬ ‫بیشتر ســعی می کنم از تعبیرهای قشنگ استفاده‬ ‫کنم‪ ،‬زیاد هــم عمیق صحبت نمی کنم که مخاطب‬ ‫متوجه صحبت من نشــود‪ ،‬خیلی ساده و با استفاده‬ ‫از کلمات جالب که به هم مربوط باشــد و داستانی‬ ‫قشنگ سعی می کنم ترانه بنویسم‪.‬‬ ‫چه مقدار از ترانه های امروز کپی از اثار‬ ‫دیگر ترانه سراها است؟‬ ‫ندا قلیچ افشــار‪ :‬اگر بخواهم واقیعــت را بگویم‬ ‫بخــش خیلی زیادی از ترانه هــای جدید با کپی از‬ ‫کلمات یــا فضاهای شــعرها و ترانه های قدیمی تر‬ ‫شــکل گرفته اما یک وقت هایی یک چیزهای بکری‬ ‫در ترانه ها پیدا می شود که ادم واقعا به وجد می اید‬ ‫که ان نقطه قوت کار ان ترانه سرا است‪.‬‬ ‫دنیای مجازی چقدر در دیده شــدن و‬ ‫مطرح شدن شاعران تاثیر داشته است؟‬ ‫مهدیــه ایالنلو‪ :‬خیلــی تاثیــر داشــته‪ ،‬برای‬ ‫من کــه خیلــی تاثیر داشــته و تاثیــر ان مثبت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مهکامه اسالمی‪ :‬دنیای مجازی برای مطرح شدن‬ ‫و دیده شــدن شــاعران تاثیر زیادی داشــت و این‬ ‫تاثیر مثبت بود اما متاســفانه مــا هیچ وقت مثبت‬ ‫مطلق نداریم چون یک ســری سواستفاده هم انجام‬ ‫شــد‪ ،‬مثل کپی بدون اجازه و یا افرادی که در قالب‬ ‫دیگری با اشــعار دیگران به نام خودشان صفحاتی‬ ‫منتشر کردند و به نادرست شناخته شدند که البته‬ ‫ماه پشت ابر نمی ماند‪.‬‬ ‫در بین ترانه ســراهای امروز کسی را‬ ‫داریم که قابلیت ماندگار شدن داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫داوود رحمت الهی‪ :‬بله بــه نظر من در بین ترانه‬ ‫ســراهای امروز ترانه ســراهای زیادی هســتند که‬ ‫قابلیت ماندگار شــدن داشته باشــند‪ ،‬بخواهم اسم‬ ‫ببرم خیلی طول می کشد‪ ،‬بله هستند ترانه سراهایی‬ ‫که قابلیت ماندگار شدن داشته باشند و باید بیشتر‬ ‫دنبــال اهنگ ســازها و ملودی ســازهایی بود که‬ ‫ببینیم می توانند این ترانه سراها را به ماندگار شدن‬ ‫نزدیک کنند یا خیر‪.‬‬ ‫یاشا ر هاشم زاده‪ :‬صــد در صد این اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫ممکن است نشــود االن اسم برد یا پیش بینی کرد‬ ‫امــا تاریخ در مورد ترانه ســراهای حــال حاضر و‬ ‫اثارشــان قضاوت خواهد کرد‪ ،‬به قول معروف بعدها‬ ‫به حرف می ایند و خودشان دلیل ماندگار شدنشان‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه نظر من قطعــا این اتفــاق می افتد‬ ‫همانطور که در دوره های قبل از ما چنین مساله ای‬ ‫ بوده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫ادبیـات‬ ‫‪LITERATURE‬‬ ‫خبر‬ ‫در غرفه مجمع ناشران انقالب اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫اغاز دوازدهمین پویش مطالعاتی روشنا با رمان «ادواردو»‬ ‫دانشگر در ابتدای این نشست ضمن معرفی دوباره کتاب «ادواردو»‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ :‬قرار است شرح زندگی محمد عرب که پیش از این در برنامه تلویزیونی‬ ‫«ماه عسل» نیز معرفی شده‪ ،‬در قالب کتاب روایت کنم‪ .‬در همین راستا‬ ‫محمد عرب نیز عنوان کرد‪ :‬یک بیداری جهانی و دینی در کل کره زمین‬ ‫در حال اتفاق است‪ .‬خود ما هم شاید در ان دخیل نباشیم‪ .‬این ربطی به‬ ‫پژوهشگران حقیقت ندارد؛ بلکه فعل خداست که مردم به سوی حقیقت‬ ‫می روند‪ .‬امروز باید خودمان را اماده جهانی کنیم که از ما انتظار دارند‪ .‬این‬ ‫میهمان ویژه نشســت که مخاطبان او را با حضور در برنامه «ماه عسل»‬ ‫می شناسند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم ترکیبی از بیداری و هشیاری در ما ایجاد شود‬ ‫تا حقیقت و بیداری تبدیل به ســبک زندگی ما شود و در عمل هم نمود‬ ‫پیدا کند‪ .‬من سعی می کنم مسلمان واقعی باشم و به اعتقاداتم عمل کنم‪.‬‬ ‫عرب تاکید کرد‪ :‬اولین شیرینی این حقیقت جویی‪ ،‬فهم این است که انسان‬ ‫دارای ارزش است و کســانی در این عالم برای ما برنامه دارند؛ افرادی از‬ ‫جنس خود من که خداوند انان را در خدمت ما قرار داده و حجت خودش‬ ‫را بر ما تمام کرده است‪.‬‬ ‫همچنین خانم کاملیا‪ ،‬بانوی تازه مسلمان شده از برزیل که در این نشست‬ ‫حضور یافته بود‪ ،‬گفت‪ :‬برای من که جزو طالب خارجی هســتم و قبل تر‬ ‫مسیحی بوده ام و مسلمان شده ام‪ ،‬خواندن اثاری مثل «ادواردو» و دانستن‬ ‫زندگی شــخصیت های بزرگی مثل این فرد قوت قلبی است‪ .‬وی درباره‬ ‫مســلمان شــدن خود نیز گفت‪ :‬من در خانواده ای مسیحی بزرگ و در‬ ‫‪ ۱۸‬سالگی مسلمان شدم‪ .‬قبل از مسلمان شدن سواالت بسیاری داشتم‬ ‫که کلیســا قدرت پاسخگویی به انان را نداشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬من شبهات‬ ‫انان را قبول نمی کردم تا اینکه خواندن کتابی درباره اســام و اشــنایی‬ ‫با ســوره اخالص درباره وحدانیت خداوند‪ ،‬مرا ســوق داد به اینکه جواب‬ ‫ســواالتم را بگیرم‪ .‬وقتی هم با داستان امام حسین (ع) اشنا شدم‪ ،‬همه‬ ‫چیز را در کشــورم و البته با رضایت خانواده ام که مذهبی هم بودند‪ ،‬رها‬ ‫کردم و به ایران امدم‪ .‬این بانوی مسلمان شــده گفت‪ :‬امیدوارم روزی به‬ ‫کشور خودم برگردم و سراغ تبلیغ دین بروم‪« .‬ادواردو» برای ما یک الگوی‬ ‫بزرگ است‪ .‬چطور فردی در کشوری غیرمسلمان می تواند با دیدن قران‬ ‫در کتابخانه ای‪ ،‬اینقدر مجذوبش شود که همه چیز را رها کند‪ .‬این جای‬ ‫شگفتی دارد‪ .‬متاسفانه نمی دانم چرا برخی مردم ایران قدر این دین و رهبر‬ ‫عزیز را نمی دانند‪ .‬همچنین محمدحسن قدیری ابیانه‪ ،‬سفیر سابق ایران در‬ ‫استرالیا و مکزیک‪ ،‬مهمان پویش مطالعاتی روشنا که از بخشی از خاطرات‬ ‫او در مورد ادواردو در نگارش کتاب اســتفاده شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬مرحوم‬ ‫کاسه ساز مســتندی درباره ادواردو ســاخت؛ اما در دوره اصالحات برای‬ ‫جلوگیری از انتشارش حتی او را تهدید کردند؛ اما چون نتیجه نداد‪ ،‬به او‬ ‫گفتند اگر مستند را پخش نکند‪ ،‬هم وزنش دالر می دهند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫وقتی دیدند که او به حرف وزارت خارجه دوره اصالحات توجه نمی کند‪،‬‬ ‫به صداوسیما نامه زدند تا مانع از پخش مستند شوند‪ .‬اقای کاسه ساز برای‬ ‫رهبر معظم انقالب نامه ای ارسال کرد و ایشان را در جریان تهدید وزارت‬ ‫خارجه قرار داد‪ .‬بر این اساس هم قبل از پخش‪ ،‬موجی ایجاد شد که اتفاقاً‬ ‫باعث بهتر دیده شدن فیلم شد‪.‬‬ ‫قدیری ابیانه عنوان کرد‪ :‬با وجود استقبال از مستند‪ ،‬روزنامه های اصالحات‬ ‫حتی حاضر نشدند یک خط در مورد فیلم چیزی بنویسند‪ .‬سانسور مطلقی‬ ‫هم در ایتالیا و هم در رسانه های اصالح طلب داشتیم‪ .‬معلوم نیست اینها‬ ‫چه زیانی از مســلمان شدن یک فرد خارجی می دیدند‪ .‬این سفیر سابق‬ ‫جمهوری اسالمی ایران گفت‪ :‬به نظرم ادواردو را باید با گالیله مقایسه کرد‪.‬‬ ‫ادواردو حقیقت اســام را شناخته بود؛ اما مثل گالیله برای نجات جانش‬ ‫این حقیقت را انکار نکرد‪ .‬حتی حاضر نشد که برای گرفتن ثروتش‪ ،‬انکار‬ ‫اسالم و مســلمانی کند‪ .‬وی در انتها خاطرنشان کرد‪ :‬ساختن مستند و‬ ‫فیلم سینمایی درباره ادواردو کار خوبی برای مقایسه اسالم با دیگر ادیان‬ ‫و فرهنگ غربی است و باعث می شود خیلی از شبهات رفع و حقایق اسالم‬ ‫بازگو شود‪.‬‬ ‫همزمان با چاپ بیست و چهارم؛‬ ‫«عباس دست طال» ‪ ۷۰‬هزارتایی شد‬ ‫چاپ نخست کتاب عباس دست طال در سال ‪ ۹۱‬توسط انتشارات فاتحان‬ ‫منتشــر و در همان زمان با استقبال گسترده عالقه مندان روبرو شد‪ .‬بر‬ ‫اســاس اعالم مدیر انتشارات فاتحان این کتاب تاکنون بیست و چهار بار‬ ‫تجدید چاپ شــده و هر بار با اســتقبال مخاطبان روبرو شده است‪ .‬علی‬ ‫ناظری افزود‪ :‬با انتشار چاپ بیست و چهارم این کتاب شمارگان نسخه های‬ ‫منتشــر شده در سال جاری از مرز ‪ ۷۰‬هزار نسخه گذشت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در راســتای تعامل مخاطبان و خوانندگان این کتاب با نویسنده و مولف‬ ‫اثر مراســم جشن امضا و دیدار با نویسنده کتاب عصر روز چهارشنبه ‪۱۱‬‬ ‫اردیبهشت ماه از ســاعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۹‬در راهرو ‪ ۱۷‬غرفه شماره ‪ ۲۵‬برگزار‬ ‫می شود‪ .‬بر اساس این گزارش ماجراهای کتاب از زمانی کمتر از دو ماه از‬ ‫اغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اغاز می شود و داستانی است از زندگی‬ ‫سراســر کار و تالش و زحمت حاج عباسعلی باقری‪« .‬عباس دست طال»‬ ‫مروری کوتاه است بر زندگی اش و دودلی های او برای حضور در جبهه ها‪،‬‬ ‫از زمانی می گوید تصمیم می گیرد برای دو هفته به جبهه برود و ببیند در‬ ‫ان جا چه کاری از دستش بر می اید‪.‬‬ ‫از زمانی که جنگ اغاز شــد و مغازه صد متری اش را رها می کند‪ .‬اولین‬ ‫اعزام باقری هجدهم ابان ماه ســال ‪ ۱۳۵۹‬اســت‪ .‬به همراه چند نفر از‬ ‫دوستانش وارد پادگان ارتش در اسالم اباد می شوند‪ .‬محلی که خودروهای‬ ‫خســارت دیده از انفجارها توسط تعمیرکاران شرکت خودرو سازی ایران‬ ‫ناســیونال تعمیر می شوند و عباســعلی باقری و دوستانش که قرار است‬ ‫توانایی خود را در کار ثابت کنند‪ ،‬جیپی را که چپ کرده تعمیر می کنند‪.‬‬ ‫توانایی و سرعت ان ها باعث شهرت شان می شود‪.‬‬ ‫پس از گذشت یک ماه و نیم از بازگشت ان ها از جبهه ها‪ ،‬باقری تصمیم‬ ‫می گیــرد تیمی فنی و حرفه ای را برای تعمیر خودروها به جبهه ها ببرد‪.‬‬ ‫یافتن این نیروهای ماهر و مجاب کردن انها بخش مهمی از کتاب «عباس‬ ‫دست طال» است و به نوعی انگیزه مردم برای حضور در جبهه ها و چرایی‬ ‫شرکت نکردن برخی افراد در دفاع مقدس را بیان می کند‪ .‬باقری در نهایت‬ ‫تیمی ‪ ۲۱‬نفره را تشکیل می دهد تا به ستاد جنگی زیر نظر شهید دکتر‬ ‫مصطفی چمــران بپیوندد‪ ،‬اما به دلیل ماجراهایی که در هنگام اعزام رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬تنها ‪ ۹‬نفر از تعمیرکاران باقی می ماننــد‪ ،‬افرادی حرفه ای که‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۴‬ســاعت در روز کار می کنند و خودروها را به سرعت تعمیر‬ ‫و تحویل می دهند‪.‬‬ ‫تهمینه میالنی و دومین نمایشگاهش با نام «فیلم هایی که نساختم»؛‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪VISAUL ART‬‬ ‫خبر‬ ‫روایت حامد شریفی از نمایشگاه «رویای هستی» در گالری فالح زاده؛‬ ‫تصویرسازی هایی از موسیقی و هندسه ایرانی‬ ‫نمایشگاه اثار تصویرســازی حامد شریفی با نام "رویای هستی" در گالری‬ ‫فالح زاده برپاســت‪ .‬شریفی در گفت وگو با هنرانالین با بیان اینکه ‪ ۱۶‬اثر با‬ ‫تکنیک اکولین و اکریلیک در این مجموعه به نمایش درامده اســت گفت‪:‬‬ ‫تصویرسازی های من برگرفته از موسیقی‪ ،‬شعر و اواز ایرانی هستند‪ .‬در واقع‬ ‫نقطه شــروع این اثار این گونه بود که شروع به تصویر کردن دل نوشته های‬ ‫خود کردم و پس از ان توجهم به موســیقی هایی که در زمان تصویرسازی‬ ‫گوش می کردم‪ ،‬جلب شــد‪ .‬گاهی یک ماه بــه صورت مداوم به یک قطعه‬ ‫موســیقی گوش می کردم و کامال با ان عجین می شدم و فرم و رنگ ها در‬ ‫تصاویرم با موسیقی همگام می شد‪.‬‬ ‫شریفی ادامه داد‪ :‬در هر اواز یک داستان وجود دارد که ان داستان در تصاویر‬ ‫من جان می گرفت و به ریتم موسیقی اضافه می شد‪ .‬معموال در تصویر سازی‪،‬‬ ‫نقاط اوج هر داستان را به تصویر می کشیم‪ .‬در این اثار نیز گاه یک داستان‬ ‫کامل یا یک احساس به نمایش کشیده شده است‪.‬‬ ‫او که کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران‬ ‫است‪ ،‬درباره نمادهایی که در این اثار به کار رفته است گفت‪ :‬انسان‪ ،‬درخت‪،‬‬ ‫پرنده و ماهی عناصری هســتند که بیشتر در این اثار دیده می شوند‪ .‬البته‬ ‫انســان در این کارها جنبه مادی ندارد‪ ،‬بلکه موجودی الهی است و با توجه‬ ‫به اینکه در بیشــتر ترانه ها‪ ،‬زنان مخاطب شعر هستند‪ ،‬در این تصویر هم‬ ‫خصلت های زیبایی شناسی ظاهری و درونی زنان به تصویر درامده است‪.‬‬ ‫شــریفی ادامــه داد‪ :‬المان ها و عناصــری که در تصویرهایم بــه کار رفته‬ ‫کام ً‬ ‫ال ایرانی اســت و در عین حال با توجه به عالقه ای که به ترکیب بندی‬ ‫نگارگری های دوره صفوی دارم‪ ،‬ســعی کــردم اصول ترکیب بندی و حتی‬ ‫هندسه نقوش ایرانی را در بعضی از کارها استفاده کنم‪ .‬البته در تعدادی از‬ ‫اثار نیز به تناسب موسیقی‪ ،‬اثری از ان هندسه وجود ندارد‪ .‬با این حال ایرانی‬ ‫بودن تصاویر کامال مشخص است و این در ارتباط با همان موسیقی است که‬ ‫مورد توجه من قرار داشت‪.‬‬ ‫او درباره رنگ هایی که به کار برده است گفت‪ :‬بخش هایی از کارها درون گرا‬ ‫هستند و من برای نشان دادن انها از اکولین استفاده کردم که رنگی روحی‪،‬‬ ‫عاطفی و مالیم اســت‪ .‬در بخش دیگری از اثار که نشان دهنده هیجانات‬ ‫روحی هستند از رنگ های گرم و تند استفاده شده و اکریلیک را برای انها به‬ ‫کار بردم‪ .‬شریفی با بیان اینکه نام هر ترانه در کنار اثری که از ان تاثیر گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬نوشته شده‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه نام ترانه ها ذکر شده است‪ ،‬اما قرار نیست‬ ‫کــه مخاطب‪ ،‬تصویری عین به عین از این ترانه را دریافت کند و یا متوجه‬ ‫ارتباط انها بشــود‪ .‬بلکه در تصویرسازی این موضوع مهم است که مخاطب‬ ‫حس مورد نظر را دریافت کند به همین دلیل روایت مستقیم یک موضوع‬ ‫در تصویرسازی مطرح نیست‪.‬‬ ‫می خواهمباهنرنقاشی‪،‬حرف هایمرابزنم‬ ‫اولین نمایشــگاه انفرادی نقاشی های تهمینه میالنی‬ ‫با عنوان «فیلم هایی که نســاختم» شــهریور ســال‬ ‫گذشــته در گالری ایوان برپا شد و به واسطه ابهام در‬ ‫کپی برداری او از برخی اثار هنرمندان دیگر‪ ،‬غائله ای‬ ‫به پا کرد که هنوز زبانه های ان ارام نگرفته و انتقادات‬ ‫نسبت به ان ادامه دارد‪ .‬با این حال این روزها دومین‬ ‫نمایشــگاه انفرادی نقاشی این ســینماگر ایرانی در‬ ‫گالــری اریانا در حال برگزاری اســت‪ .‬افتتاحیه این‬ ‫نمایشــگاه «ســه روزه!» جمعه ‪ ۶‬اردیبهشت ماه در‬ ‫اریانا با حضور برخی هنرمندان ســینما در ســکوت‬ ‫خبری برگزار شد‪ .‬حتی در سایت رسمی گالری اریانا‬ ‫هم خبر یا تصویری از برپایی نمایشــگاه نقاشی های‬ ‫تهمینه میالنی ذکر نشده است!‬ ‫تهمینه میالنی که جامعه تجسمی کشور هنوز نسبت‬ ‫به ابهامات مطرح شــده دربــاره نمایش اثار کپی در‬ ‫نمایشــگاه قبلی اش پاســخ درخوری دریافت نکرده‬ ‫اســت‪ ،‬در اقدامی عجیب نمایشــگاه انفرادی نقاشی‬ ‫خود با عنــوان «ان دیگری» را بــار دیگر برپا کرده‬ ‫است‪ .‬او در صفحه اینســتاگرام خود که حکم سایت‬ ‫اطالع رســانی فعالیت هایش را پیدا کرده‪ ،‬پست هایی‬ ‫درباره نمایشــگاهش و اینکه این نمایشگاه افتتاحیه‬ ‫خصوصی داشته‪ ،‬منتشر کرده اســت‪ .‬میالنی نوشته‬ ‫اســت‪« :‬نمایشــگاه «ان دیگری» دومین نمایشگاه‬ ‫نقاشــی من اســت‪ .‬اولین نمایشــگاه من‪ ،‬هفت ماه‬ ‫پیــش‪ ،‬روز دوم قربانی یک توطئــه از پیش طراحی‬ ‫شده توسط عده ای انســان بی اخالق شد‪ .‬انها تالش‬ ‫کردند تصویری از من بســازند که مــن نبودم؛ بلکه‬ ‫ضمیر نازیبای خــود انها بود‪ .‬به جای کینه ورزی به‬ ‫پا خاستم و احساســات متالطم درونم را با رنگ‪ ،‬بر‬ ‫روی بوم کشــیدم‪ .‬من حــرف دارم خیلی هم حرف‬ ‫دارم و از انجا که فیلمســازی را برای من و بسیاری‬ ‫از همکارانم دشــوار کرده اند‪ ،‬بر ان شــدم تا با هنر‬ ‫نقاشی‪ ،‬حرف هایم را بزنم‪ .‬شغل اصلی من فیلمسازی‬ ‫و معماری اســت و نقاشــی را چند ســالی است که‬ ‫به صورت خوداموخته اغاز کرده ام‪ ».‬میالنی به صورت‬ ‫تلویحی در همین متن به اتهــام کپی برداری از اثار‬ ‫نقاشــان مطرح اینگونه پاسخ داده است؛ «در این راه‪،‬‬ ‫از همه چیــز و همه کس الهام می گیرم‪ .‬عکاســان‪،‬‬ ‫نقاشان نامی و یا کمتر شناخته شده جهان‪ ،‬سمبل و‬ ‫نمادهای ایران باستان‪ ،‬تجارب زیسته و قصه ادم های‬ ‫پیرامونم‪ .‬انها با عبور از جهان بینی و ســلیقه فردی‬ ‫من‪ ،‬فرم و محتوای جدیدی می یابند‪ .‬نقاشی های من‬ ‫سبک مشخصی ندارند و شاید سال ها طول بکشد تا با‬ ‫راهنمایی اساتید و نقد کارشناسی به زبان ویژه خودم‬ ‫دست یابم‪ .‬سبک‪ ،‬بافت و تکنیک هر نقاشی را بسته‬ ‫به موضوع یا داســتانی که مرا می اشــوبد یا به وجد‬ ‫می اورد‪ ،‬بــر می گزینم‪ .‬اما چیزی که این ‪ ۴۰‬تابلو را‬ ‫در کنار هم می نشاند و به انها وحدت می بخشد قصه‬ ‫گویی انها درباره نیمه دیگر جامعه اســت‪« .‬زن»؛ زن‬ ‫معاصر ایران و زنان گمشــده یا ناپیدا در تاریخ کهن‬ ‫ایران زمین‪ .‬تهمینه میالنی اردیبهشت ‪»۱۳۹۸‬‬ ‫پوستر اصلی نمایشگاه «ان دیگری» که اصالت‬ ‫ان موردابهام قرار گرفته است‬ ‫با وجود ایــن توضیحات اما پرونده نمایشــگاه قبلی‬ ‫این ســینماگر هنوز برای هنرمندان و فعاالن حوزه‬ ‫تجسمی مفتوح اســت‪ .‬نمایشگاهی که از همان اغاز‬ ‫هــم اعتراضاتــی را برانگیخت‪ .‬ماننــد چند هنرمند‬ ‫جوانی کــه همان زمان مقابــل ورودی گالری ایوان‬ ‫(محل برگزاری نمایشگاه میالنی) تعدادی از کارهای‬ ‫هنری اســتادان شاخص تجســمی (از جمله محسن‬ ‫وزیری مقدم و بهمن محصص) را در دست گرفتند و‬ ‫از مردم ســوال کردند ایا هنرمندان خالق این اثار را‬ ‫می شناسند یا خیر و قصدشان از این حرکت اعتراضی‬ ‫نمایش هنر واقعی بــه مردم بود چراکه معتقد بودند‬ ‫کــه مردم باید به تماشــای هنر واقعــی بروند! لیلی‬ ‫گلســتان که یکی از اعضای انجمــن صنفی گالری‬ ‫داران تهران است و به واســطه خانواده اش با سینما‬ ‫نیــز پیوند دارد‪ ،‬زمان برپایی نمایشــگاه اول تهمینه‬ ‫میالنــی در مورد این نمایشــگاه و خطاب به میالنی‬ ‫نوشــت‪« :‬اتفاقی که افتاده یعنی نمایشگاه پرحاشیه‬ ‫تهمینه میالنی با امدن چند دانشــجوی هنر در روز‬ ‫افتتاح و اعتراض ان ها و افشا شدن کپی بودن اثار در‬ ‫نمایشگاه و همه و همه‪ ،‬ماجرایی ناخوشایند در حیطه‬ ‫هنرهای تجسمی ما بود‪ .‬هرگز معتقد و موافق با این‬ ‫حــرف که چرا ادم های معروف وارد حیطه دیگری از‬ ‫هنر می شوند و به خودشــان اجازه می دهند نقاشی‬ ‫کنند یا کتاب بنویسند یا عکاس شوند یا از سینما به‬ ‫تئاتــر بروند‪ ،‬نبوده ام و فکر می کنم این یک طرز فکر‬ ‫کام ً‬ ‫ال دیکتاتوری و مســتبدانه است‪ .‬به عنوان خواهر‬ ‫بزرگ تری که همیشــه دوستتان داشته‪ ،‬می گویم که‬ ‫اگر شما هم از مردم معذرت می خواستید و می گفتید‬ ‫اشتباه کردم‪ ،‬مطمئن باشید که هم کار درستی کرده‬ ‫بودید و هم شــان هنرمند بــودن‪ ،‬فعال مدنی بودن‪،‬‬ ‫فمینیســت بودن‪ ،‬الگوی زنان معتــرض و ازاده بودن‬ ‫و تمام فعالیت های هنــری و مدنی تان به این اندازه‬ ‫زیر ســوال نمی رفــت که بدجوری زیر ســوال رفته‪.‬‬ ‫واکنش هایتــان‪ ،‬واکنش های یک دختربچه بی منطق‬ ‫لجباز بود کــه بدجوری من را به حیرت انداخت و از‬ ‫این حیرت بسیار بســیار متاسف هستم‪ ».‬در همین‬ ‫زمینه غالمعلی طاهری اســتاد دانشــگاه و هنرمند‬ ‫نقاش باسابقه نیز به برگزاری این نمایشگاه نقاشی و‬ ‫ارائه اثار کپی در ان واکنش نشان داد و یادداشتی در‬ ‫اختیــار خبرگزاری مهر قرار داد که در ان تاکید کرد‬ ‫که توجه و دقت گالری داران و مدیران هنری نســبت‬ ‫به انچه کــه تحت عنوان اثار هنری ارائه می شــود‪،‬‬ ‫بیش از پیش افزایش یابــد و این گونه اتفاقات را به‬ ‫عملکرد ضعیف مسئوالن هنری در ساماندهی و ایجاد‬ ‫ســاز و کار مناسب برای نظارت بر روند کارشناسی و‬ ‫نمایش اثار هنری و رویکرد اقتصادمحور انها به جای‬ ‫نگاه فرهنگی و هنری مرتبط دانست‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشــگاه های هنری از ســوی هنرمندان‬ ‫شــاخه های مختلف هنری تازگی نــدارد و بارها این‬ ‫گونه نمایشــگاه ها را شــاهد بودیم که از جمله انها‬ ‫می تــوان به نمایشــگاه عکس هدیــه تهرانی و رضا‬ ‫کیانیان اشــاره کرد اما اتفاقی که از ســوی جامعه و‬ ‫هنرمندان تجســمی در برپایی نمایشگاه نقاشی های‬ ‫تهمینه میالنی مورد عتاب قرار گرفت‪ ،‬کپی بودن این‬ ‫اثار‪ ،‬باال بودن قیمت ان ها و البته عملکرد غیرمنطقی‬ ‫تهمینه میالنــی در ارتباط با این نمایشــگاه ها بوده‬ ‫اســت‪ .‬چراکه هنوز پرونده نمایشــگاه نقاشی قبلی‬ ‫میالنی در فضای هنرهای تجســمی کشــور مفتوح‬ ‫اســت و این هنرمند به جای اینکه صبر پیشه کند و‬ ‫این اثار را به مرور به قضاوت کارشناســان و اهل فن‬ ‫بگذارد‪ ،‬نمایشگاهی جدید ترتیب داده و عالوه بر اثار‬ ‫جدید‪ ،‬از اثار نمایشگاه قبلی اش نیز در این نمایشگاه‬ ‫بهره گرفته اســت‪ .‬به خصوص کــه دور از انتظار هم‬ ‫نبود این اقدام او در اذهان «دهن کجی» تلقی شــود‬ ‫و حاشــیه های موجود پیرامــون او برای ادامه حضور‬ ‫در عرصه تجســمی را دوچندان کنــد‪ .‬اینگونه رفتار‬ ‫یک هنرمند فیلمســاز در جامعه‪ ،‬جز اشــاعه حس‬ ‫بی اعتمادی مردم نسبت به فضای تجسمی و به حراج‬ ‫گذاشــتن اعتبار هنرمندان ایــن عرصه نتیجه ای در‬ ‫بر نخواهد داشــت‪ .‬نکته جالب تر اینکه برگزاری این‬ ‫نمایشگاه بازهم زمینه ساز طرح شبهاتی درباره اصالت‬ ‫برخی از اثار به خصوص تابلو اصلی به کار گرفته شده‬ ‫بر روی پوســتر نمایشگاه شده اســت و هنوز شاهد‬ ‫توضیحــی در این زمینه از ســوی میالنی نبوده ایم‪.‬‬ ‫سکوت مسئوالن وزارت ارشــاد که پیرو حاشیه های‬ ‫سال گذشــته وعده پیگیری و تجدیدنظر در فرایند‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی از این دست را داده بودند هم‬ ‫در نوع خود قابل توجه است‪.‬‬ ‫بحران اژانس های گردشگری با کاهش مسافرت ها؛‬ ‫‪7‬‬ ‫سفرهایخروجیدرمحاصرهنوساناتارز‬ ‫طبق اخرین امار رسمی تعداد گردشگران خروجی در سال‬ ‫‪ ۹۷‬معادل ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۴۲‬هزار و ‪ ۶۶۷‬نفر بوده که نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۶‬با ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار و ‪ ۹۵۲‬گردشگر خروجی‪،‬‬ ‫کاهشــی بیش از ‪ ۳۰‬درصدی داشــته است‪ .‬این کاهش که‬ ‫متاثر از نرخ ارز بوده به این معناست که بسیاری از اژانس های‬ ‫مســافرتی که روی ســفرهای خروجی کار می کردند‪ ،‬سال‬ ‫گذشته اصلی ترین منبع درامدشان را از دست دادند؛ اتفاقی‬ ‫که در نهایت منجر به تعطیلی و مرخصی بسیاری از انها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تغییر جهت فعالیت دفاتر مسافرتی؟‬ ‫با این همه به نظر می رسد انچه باعث خواهد شد این اژانس های‬ ‫گردشــگری بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردند‪ ،‬حرکت به‬ ‫سمت جذب گردشگران ورودی باشــد؛ چراکه امارها نشان‬ ‫می دهد سفرهای ورودی در سال ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۵‬میلیون و ‪۱۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۴‬مورد بوده که در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۳‬نفر رسیده و رشد بیش از ‪۵۲‬درصد را در تعداد گردشگر‬ ‫ورودی ثبت کرده است‪ .‬اژانس های خروجی کار اغلب بر این‬ ‫باورند که در زمینه ورود به بخش گردشــگر ورودی‪ ،‬انحصار‬ ‫در اختیار بخش کوچکی از تورگردانان قرار دارد؛ اما بسیاری از‬ ‫فعاالن گردشگری بر این عقیده اند چنین اژانس هایی که شاید‬ ‫تعداد انها نیز محدود باشد و در زمینه گردشگر ورودی فعالیت‬ ‫می کنند به واسطه سال ها تجربه‪ ،‬سرمایه گذاری و‪ ...‬توانسته اند‬ ‫چنین بازاری به دست بیاورند؛ کاری که از ابتدا اسان نبوده‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬در سال های اخیر بازارهای جدیدی در کشورهای‬ ‫همسایه از جمله عراق و اذربایجان ایجاد شده که فرصت را در‬ ‫اختیار اژانس ها برای ورودی به حوزه جذب گردشگر ورودی‬ ‫می دهد؛ بازارهایی به جز اروپا‪ ،‬امریکا و‪ ...‬که اغلب در اختیار‬ ‫اژانس های گردشگری باسابقه قرار دارد‪.‬‬ ‫حرمت اهلل رفیعی‪ ،‬رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی دفاتر‬ ‫خدمات مســافرتی ایران هم بر این باور است از انجا که منع‬ ‫قانونی در زمینه ورود اژانس های گردشگری به بخش گردشگر‬ ‫ورودی وجود ندارند‪ ،‬انها می توانند کشورهای همسایه و‪ ...‬را‬ ‫بازار هدف خود قرار دهند‪ .‬او از تشــکیل کمیته ای در انجمن‬ ‫صنفی دفاتر خدمات مســافرتی خبــر می دهد که در زمینه‬ ‫تورهای ورودی اغاز به کار کرده و بازار هدف را نه کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکایی بلکه کشــورهایی همچون عراق‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬عمان‪ ،‬روســیه و‪ ...‬قرار داده است؛ به‬ ‫گونه ای که حضور در این کشورها‪ ،‬حضور در نمایشگاه ها و‪ ...‬با‬ ‫هدف معرفی ایران به عنوان یک مقصد گردشگری امن و البته‬ ‫ارزان قیمت باشد‪ .‬رفیعی همچنین به این نکته اشاره می کند‬ ‫که اگر ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬وزارت امور خارجه و ســایر‬ ‫دستگاه های متولی بتوانند همکاری های الزم در این زمینه را‬ ‫داشته باشند و با حمایت های خود به دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫این فرصت را بدهند تا تغییر جهت از گردشگری خروجی به‬ ‫سه شنبــه ‪ 10‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره ‪1072‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫راه اندازی سامانه جامع گردشگری سالمت در دستورکار‬ ‫بررسی طرح «سامانه جامع گردشگری سالمت کشور» در دستور کار نشست اینده‬ ‫شــورای راهبری گردشگری سالمت قرار گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی معاونت‬ ‫گردشگری سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬شانزدهمین نشست‬ ‫شــورای راهبری گردشگری سالمت کشور هفته گذشته با حضور نمایندگانی از‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬وزارت امورخارجه‪ ،‬سازمان نظام پزشکی‬ ‫و اتاق بازرگانی ایران در محل معاونت گردشگری سازمان برگزار شد‪ .‬ولی تیموری‪،‬‬ ‫معاون گردشگری کشور دراین نشست گفت‪« :‬تشکیل شورا ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫و بر پایه اقدامات کارشناسی برای توجه به ظرفیت های گردشگری کشور در حوزه‬ ‫ســامت و بهره برداری از ان به نحو مطلوب با همکاری دستگاه های متولی بوده‬ ‫است‪ ».‬او با بیان اینکه نقاط قوت و ضعف شورای راهبری گردشگری سالمت کشور‬ ‫با برگزاری جلسات متعدد درسال های گذشته احصاء شده‪ ،‬افزود‪« :‬با وجود فراز و‬ ‫نشیب های بسیار و فعالیت شــورا‪ ،‬اقدامات خوبی در حوزه ساماندهی گردشگری‬ ‫سالمت انجام شده و در همین راستا نیاز به هماهنگی بیشتراعضا کامال محسوس‬ ‫است‪ ».‬تیموری با بیان اینکه حوزه سالمت یکی از موضوعات مهم در گردشگری‬ ‫کشــور است‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬تمرکزو تالش شورا بر تسهیل فرایندها برای فعالیت و‬ ‫حضور بخش خصوصی در این عرصه اســت‪ ».‬در این جلسه همچنین مقرر شد‬ ‫فرایند فعالیت در حوزه گردشگری سالمت برای بخش خصوصی که پیش از این‬ ‫در قالب شیوه نامه ابالغ شده بود تا دوهفته اینده بازنگری و اصالحات مورد نیاز انجام‬ ‫شــود‪ .‬بر اساس مصوبات شانزدهمین نشست شورای راهبری گردشگری سالمت‬ ‫کشور قرار است اساسنامه «تشکل حرفه ای گردشگری سالمت» نهایی شود و طی‬ ‫فراخوان گسترده از همه ذی نفعان برای حضور درانتخابات و تشکیل هیات مدیره‬ ‫جدید دعوت به عمل اید‪.‬‬ ‫سمت ورودی بدهند‪ ،‬می توان امیدوار بود دیگر شاهد تعطیلی‬ ‫اژانس هانباشیم‪.‬‬ ‫هادی شــیرازی‪ ،‬دبیر جامعه تورگردانان ایران از امادگی این‬ ‫جامعه برای کمک به اژانس های گردشگری خبر می دهد که‬ ‫تاکنون در زمینه گردشــگر ورودی فعالیت نداشته اند و قصد‬ ‫ورود به این حوزه دارند‪ .‬او معتقد است مدیریت تورهای ورودی‬ ‫عالوه بر اینکه یک صنعت و هنر است‪ ،‬الزم است فعاالن در این‬ ‫بخش عالوه بر حضور در مقصدهای مدنظر‪ ،‬به تبلیغ و معرفی‬ ‫ایران پرداخته و نگاه منفی که نسبت به این کشور وجود دارد‬ ‫را از بین ببرند‪ .‬شــیرازی در نهایــت تاکید می کند که برای‬ ‫جذب گردشگر ورودی از کشورهای اروپایی و امریکایی هیچ‬ ‫انحصاری وجود ندارد و هر اژانسی که توانایی کار در این حوزه‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬می تواند به ان ورود کند‪ .‬طی چند روز گذشته‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران از‬ ‫تعطیلی و مرخصی رفتن بخش زیادی از اژانس های مسافرتی‬ ‫خبر داد؛ بحرانی که شــاید با تغییر حوزه فعالیت اژانس ها و‬ ‫سوق یافتن انها به سمت جذب گردشگر ورودی بتوان امیدوار‬ ‫بود‪ ،‬از سر فعاالن دفاتر مسافرتی بگذرد‪.‬‬ ‫ویزای رایگان عراق محدودیت دریافت دارد؟‬ ‫مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت‪ :‬محدودیتی برای دریافت ویزای‬ ‫رایگان عراق تعیین نشــده است‪ .‬این ویزا با ‪ ٢‬ماه اعتبار ‪ ٤٨‬ساعته صادر می شود‪.‬‬ ‫مرتضی اقایی درباره تاخیری که در صدور ویزای عراق پس از رایگان شدن ان ایجاد‬ ‫شــد و با اعتراض برخی زائران روبه رو شده است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬مشکالتی وجود‬ ‫داشــت که اکنون حل شده و هیچ تاخیری در صدور ویزای عراق وجود ندارد‪ .‬ان‬ ‫دسته از کاروان هایی که اعالم کرده اند سفارت عراق ویزا را با تاخیر صادر می کند‬ ‫خارج از سیستم ســازمان حج و زیارت اقدام کرده اند؛ وگرنه ویزای عراق در حال‬ ‫حاضر ‪ ٤٨‬ســاعته صادر می شود‪ .‬او برخی اظهارات مبنی بر این که ویزای رایگان‬ ‫عراق فقط یک بار در سال برای هر متقاضی صادر می شود را رد کرد و افزود‪ :‬صدور‬ ‫ویزای رایگان عراق محدودیت عددی ندارد‪ .‬به گفته او‪ ،‬ویزای عراق با «‪ ٢‬ماه اعتبار‬ ‫زمانی» برای ســفر» و «یک ماه مهلت اقامت» در این کشور صادر می شود‪ .‬اقایی‬ ‫همچنین به زائران توصیه کرد‪ :‬برای داشتن سفر مطمئن و امن در عراق به دفاتر‬ ‫زیارتی مجاز تحت پوشش سازمان حج و زیارت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | ا︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬ ‫علیرضا سردشتی‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده‬ ‫ج اواز»‬ ‫مستند «چهار خواب برای پن ‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1072‬سه شنبه‪10‬اردیبهشتماه‪•1398‬سالدوازدهم•‪8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪ 88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تنگدرغربتزیستنبی ما‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫ ‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:02‬‬ ‫غروب افتاب ‬ ‫‪19:47‬‬ ‫ ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪04:43‬‬ ‫ ‬ ‫اذان مغرب‬ ‫ ‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪20:06‬‬ ‫‪06:15‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫هلل علیه‏و‏اله‪:‬‬ ‫ىا ‏‬ ‫پیامبر خدا صل ‏‬ ‫دنیادوستى‪ ،‬ریشه هر خطایى است‪.‬‬ ‫تحف العقول‪ ،‬ص ‪۵۰۸‬‬ ‫همزمان با نخستین سال روز درگذشت هوشنگ ازادی ور‪،‬‬ ‫فیلم مســتندی درباره او با عنوان «چهار خواب برای پنج ‬ ‫اواز»‪ ،‬پانزدهــم اردیبهشــت ماه در خانه هنرمندان اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علیرضا سردشــتی‪ ،‬کارگردان و تهیه کننــده این فیلم به‬ ‫هنرمند گفت‪ :‬شــهریورماه ‪ ۱۳۹۵‬بــا گروه مان طی چند‬ ‫روز از زنده یــاد هوشــنگ ازادی ور فیلــم گرفتیم‪ .‬او را‬ ‫سال گذشــته در همین روز از دســت دادیم و حاال این‬ ‫فیلم پس از انجام مراحل فنی از جمله تدوین و ســاخت‬ ‫موســیقی‪ ،‬در سال روز درگذشت او برای اکران اماده شده‬ ‫است‪ .‬ان طور که سردشتی می گوید در این فیلم‪ ،‬به وجه‬ ‫محمدعلی رجبی‬ ‫پندبزرگان‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫نگاه نو‬ ‫هنــوز تصمیم عدم تخصیص ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به اقالمی از جمله‬ ‫گوشــت‪ ،‬حبوبات‪ ،‬کره‪ ،‬چای و انواع کاغذ ابالغ نشــده قیمت‬ ‫همه اقالم با رشد بی سابقه ای باال رفت باورکردنش سخته ولی‬ ‫طرف ‪ ۴۸‬ســاعت قیمت خودرو ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته باشد‬ ‫کــه قطعا رکوردی غیرقابل تکرار در ســطح جهان و قابل ثبت‬ ‫در کینس هســت‪ ،‬از قیمت کاغذ چیــزی نمی گویم طال و ارز‬ ‫هم که اگر باال نرود جای سوال پیش میاد؟! به قول رییس تازه‬ ‫روزهای خوشمان هست و هنوز بنزین گران و سهمیه ای نشده‪،‬‬ ‫بنزین ‪ ۲۵۰۰‬تومنی از نظر مسئولینی که مدعی هست میانگین‬ ‫جهانی لیتر بنزین ‪ ۲‬دالر هست و قیمت واقعی بایست ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان باشد تا جلوی قاچاق گرفته شود با توجه به درامد مردم‬ ‫یه روزی با کسی روبرو میشین که به گذشته‬ ‫شما اهمیت نمیده؛ چون میخواد توی ایندتون‪،‬‬ ‫کنار شما باشه ‪...‬‬ ‫الفرد هیچکاک‬ ‫حافظانه‬ ‫نسیم باد صبا دوشم اگهی اورد‬ ‫که روز محنت و غم رو به کوتهی اورد‬ ‫به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک‬ ‫بدین نوید که باد سحرگهی اورد‬ ‫شــاعری هوشنگ ازادی ور پرداخته شــده است‪ .‬فیلم در‬ ‫چهار اپیزود‪ ،‬و بر اساس خوابی که کارگردان دیده‪ ،‬هم به‬ ‫«شعر دیگر» و اعضای حلقه ان می پردازد‪ ،‬هم به کودکی‬ ‫و جوانــی شــاعر و هم به کتاب شــعر او یعنی «پنج اواز‬ ‫برای ذوالجناح»؛ کتابی که ازادی ور ان را در سال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫منتشــر کرد و چند ســال پیش با افزودن شعرهایی تازه‬ ‫تجدید چاپ شد‪.‬‬ ‫نام مســتند سردشــتی نیز اشاره ای اســت به نام همین‬ ‫کتاب‪ .‬بر اساس این گزارش‪« ،‬چهار خواب برای پنج اواز»‬ ‫ســاعت ‪ ۱۹‬روز پانزدهم اردیبهشــت ماه در سالن شهناز‬ ‫خانه هنرمندان اکران خواهد شــد‪ .‬قرار اســت فیلم «گل‬ ‫قالی» ساخته هوشنگ ازادی ور هم در این مراسم پخش‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضا اصالنی برگزارکننده این مراسم است و‬ ‫سخنرانان مراسم نیز به زودی اعالم خواهند شد‪.‬‬ ‫علیرضا سردشــتی‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان این فیلم است‬ ‫و صابر محمدی با شاعر گفت وگو کرده است‪ .‬دیگر عوامل‬ ‫تولیــد این فیلم عبارت اند از‪ :‬هادی جلدی (تدوین)‪ ،‬زهرا‬ ‫معظمی گودرزی (تولید)‪ ،‬احسان یزدانی (تصویر)‪ ،‬مهشید‬ ‫جــوادی (طراحی صحنــه)‪ ،‬امیر مفتاحی (صــدا)‪ ،‬هانیه‬ ‫کازرونی (موســیقی)‪ ،‬مهدی ســروش (میکس و مستر)‪،‬‬ ‫استودیو سروش (ضبط)‪ ،‬نگار حسینخانی و امیر مفتاحی‬ ‫(عکس)‪ ،‬محســن جلدی و هادی جلدی (تصحیح رنگ و‬ ‫دریاچه ارومیه‬ ‫خودش احیا شد!‬ ‫نور) و سامان محمدی (طراحی سه بعدی جلد کتاب ها)‪.‬‬ ‫هوشنگ ازادی ور‪ ،‬شاعر‪ ،‬مترجم‪ ،‬پژوهشگر و نظریه پرداز‬ ‫تئاتــر‪ ۲۳ ،‬اســفندماه ‪ ۱۳۲۱‬در تهران بــه دنیا امد و ‪۹‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۷‬در همین شــهر درگذشــت‪ .‬ترجمه‬ ‫«تاریــخ تئاتر جهان» و «تاریخ جامع ســینمای جهان»‪،‬‬ ‫ترجمه نمایشــنامه هایی از خوزه تریانا‪ ،‬شکسپیر‪ ،‬نیکوس‬ ‫کازانتزاکیــس و چند کتاب تالیــف و ترجمه دیگر درباره‬ ‫هنر تئاتر از اثار اوســت‪ .‬او در طول چهــار دهه فعالیت‬ ‫ســینمایی‪ ۱۷ ،‬فیلم مســتند و یک اثر داستانی ساخت‬ ‫که تعدادی از ان ها از برنامه گنجینه شــبکه چهارم سیما‬ ‫پخش شده است‪.‬‬ ‫و حداقل دســتمزدها فاجعه است‪ .‬خودم و شما خواننده گرامی‬ ‫را دعوت می کنم به لیوانی ابسرد‪.‬‬ ‫دلمــون خوش بود به نان‪ ،‬پنیر و خیــار و گوجه دفتر که انهم‬ ‫بخاطر افزایش قیمت ها بســاطش هر روز کم رونق تر می شود؛‬ ‫سنگک دو رو خشــاش تا یکماه پیش ‪ ۲۵۰۰‬تومان بود دیروز‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومــان خریداری شــد! مطمئنا یا مســئولین امر نان‬ ‫نمی خورند و گوشــتخوارند یا با نانوایی محلشان هماهنگ شده‬ ‫که قیمت ها باال نرود!‬ ‫پلن ‪ a‬تا ‪ z‬سیاستمداران داخلی و بدخواهان خارجی مان را در‬ ‫حد فهمم بررســی کردم چیزی دستگیرم نشد بنظرم سیستم‬ ‫در حالت اتوپایلوت!‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫روز‪ ۱۰‬اردیبهشت در ایران «روز ملی خلیج فارس» نام گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است‪ /‬مهر‬ ‫سی ودومیننمایشگاهبین المللیکتابتهرانچهارشنبهچهارماردیبهشت‬ ‫ماه کار خود را شروع کرد و تا ‪ ۱۴‬اردیبهشت ماه ادامه دارد‪ /‬هنرانالین‬ ‫مراسم تشییع پیکر مطهر طلبه شهید همدانی حجت االسالم مصطفی قاسمی که چند روز پیش به‬ ‫ضرب گلوله یک تن از اشرار جان باخت‪ ،‬با حضور با شکوه مردم همدان برگزار شد‪ /‬تسنیم‬ ‫نمایش غالمرضا لبخندی به کارگردانی کهبد تاراج تا‪ ۱۷‬اردیبهشت در سالن‬ ‫استادسمندریانتماشاخانهایرانشهررویصحنهاست‪/‬هنرانالین‬ ‫کنسرت گروه «رستاک» در حمایت از سیل زدگان کشور‬ ‫یکشنبهشبدر پردیسسینمابهمنسنندجبرگزارشد‪/‬‬ ‫ایرنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1570

روزنامه هنرمند 1570

شماره : 1570
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه هنرمند 1569

روزنامه هنرمند 1569

شماره : 1569
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه هنرمند 1568

روزنامه هنرمند 1568

شماره : 1568
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه هنرمند 1566

روزنامه هنرمند 1566

شماره : 1566
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه هنرمند 1563

روزنامه هنرمند 1563

شماره : 1563
تاریخ : 1400/09/02
روزنامه هنرمند 1532

روزنامه هنرمند 1532

شماره : 1532
تاریخ : 1400/07/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!