روزنامه هنرمند شماره 1526 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1526

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1526

روزنامه هنرمند شماره 1526

‫یکشنبه‪ 18‬مهرماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 8 1526‬صفـــحه ‪ 3500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫صداوسیما باید فرزند‬ ‫زمانه خویش باشد‬ ‫گزارش «هنرمند»‬ ‫از مراسم تودیع و معارفه ر ییس صداوسیما‬ ‫اغاز فصل جدید رسانه‬ ‫ملی با رویکرد هویت‬ ‫محوری و عدالت گستری‬ ‫گزارشاختصاصی«هنرمند»از پنجمینهمایش‬ ‫بین المللیتئاتر پیاده رویاربعین«روایتراهیان»‬ ‫ارزویی که در بین الحرمین‬ ‫محقق شد‬ ‫به بهانه درگذشت «عزت اله مهراوران»‬ ‫بازیگر‪ ،‬نمایشنامه نویس و کارگردان‬ ‫پیشکسوت سینما و تلویزیون‬ ‫جاهایخالی‬ ‫که هرگز‬ ‫پرنمی شود!‬ ‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫گزارش اختصاصی «هنرمند» از پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیان»‬ ‫ارزوییکهدربین الحرمینمحققشد‬ ‫یکشنبــــــــه ‪18‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1526‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫گزارش «هنرمند» ‬ ‫از مراسم تودیع و معارفه رییس صداوسیما‬ ‫اغاز فصل جدید رسانه ملی با رویکرد‬ ‫هویت محوری و عدالت گستری‬ ‫رضا پورزارعی‬ ‫‪ ۱۰‬روز پــس از انتصــاب پیمــان جبلی به عنــوان رییس‬ ‫صداوسیما‪ ،‬مراسم تودیع و معارفه رییس رسانه ملی شنبه ـ‬ ‫‪ ۱۷‬مهر ماه ـ برگزار شد‪.‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه ریاست ســازمان صداوسیما با حضور‬ ‫مسئوالن کشوری‪ ،‬لشکری و مدیران این رسانه اغاز شد‪ .‬در‬ ‫این مراسم‪ ،‬رئیس دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله‬ ‫العالی) حکم ریاست دکتر پیمان جبلی‪ ،‬رئیس رسانه ملی را‬ ‫قرائت کرد‪ .‬همچنین علی بخشــی زاده‪ ،‬معاون صدا در اغاز‬ ‫مراســم تکریم و معارفه ریاست سازمان گفت‪ :‬این جلسه به‬ ‫پاس زحمات شــبانه روزی دکتر علی عسکری و همچنین‬ ‫معارفه رئیس جدید رسانه ملی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که در ‪ ۵‬سالی که همکاری نزدیکی‬ ‫با دکتر علی عســکری داشته‪ ،‬او را مومن به کار یافته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایشــان در اجرای اوامر رهبــر معظم انقالب (مدظله‬ ‫ی برای رســانه‬ ‫العالی) همواره مصمم یافتم؛ امروز روز مهم ‬ ‫ملی اســت‪ ،‬روزی اســت که از یک خدمتگزار دلسوز رسانه‬ ‫ملی تکریم می شــود و فصل جدیدی برای رســانه ملی رقم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز خدمتگزار دیگری مســئولیت‬ ‫بزرگــی را به عهده می گیرد‪ ،‬رهبر معظــم انقالب در حکم‬ ‫دکتر پیمان جبلی‪ ،‬ریاست جدید رسانه ملی با به کار بردن‬ ‫تعاریف زیبا از دکتر علی عســکری تقدیر کردند و ایشان را‬ ‫مورد تکریم قرار دادند‪.‬‬ ‫بخشــی زاده تاکید کــرد‪ :‬در این حکم‪ ،‬رهبــری از صفات‬ ‫کوشش خستگی ناپذیر‪ ،‬دلسوزانه‪ ،‬مدیری مومن با اخالص‬ ‫برای دکتر علی عسکری استفاده فرمودند و یک صفت را دو‬ ‫بار در ابتدا و انتها به کار بردن و ان صفت خســتگی ناپذیر‬ ‫بودن ایشان بود‪.‬‬ ‫معاون صدای رســانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫به عبارات بیان شــده در حکــم رهبر معظم انقالب خطاب‬ ‫به دکتر جبلی اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این حکم برای ایشان‬ ‫تعاریــف صالحیت‪ ،‬دارای تجربه طوالنــی در مدیریت ها و‬ ‫سمت های سازمانی در رسانه ملی با اگاهی از وظایف ایشان‬ ‫در رسانه ملی را مورد تفقد قرار دادند‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد دکتر جبلی با توجه به سابقه طوالنی‬ ‫در رســانه ملی و فعالیت در دو معاونــت مهم خبر و برون‬ ‫مرزی و شــناخت سازمانی ایشــان با سیاستگزاری درست‪،‬‬ ‫منشا خدمات بزرگی باشد‪.‬‬ ‫بخشــی زاده همچنین در ادامه به ســابقه درخشان رسانه‬ ‫ملی در تاریخ انقالب و کشــور اشاره کرد و گفت‪ :‬رسانه ملی‬ ‫توانسته اســت در بحران های مهم کشــور در هدایت افکار‬ ‫عمومی نقشــی بی بدیل و اثرگذار داشته باشد؛ این گذشته‬ ‫تابناک برای ســاخت اینده واالتر سرمایه ای گرانبها است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود به حرکت رسانه ملی‬ ‫در جهت گام دوم انقالب بــا حفظ ظرفیت های موجود در‬ ‫مدیریت های کالن رســانه ملی تاکید کرد و افزود‪ :‬رســانه‬ ‫ملی در عرصه بین المللی می بایســت به رسانه پیشرو دینی‬ ‫و ارزشی تبدیل شود‪.‬‬ ‫معاون صدا همچنین در ادامه به دو جنبه کارکردی رســانه‬ ‫ملی اشاره کرد و گفت‪ :‬یک جنبه ملی و جنبه دیگر وظایف‬ ‫بین المللی ان اســت که بازوی رســانه ای مقاومت حق و‬ ‫باطل است و باید صدای مظلومان جهان باشد و برای جهان‬ ‫روشنگری کند که این وظیفه بر دوش تک تک ما و همکاران‬ ‫رسانه ای ام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رســانه ملی می بایســت در داخل کشور روحیه‬ ‫نشاط و ســطح اگاهی را ارتقاء دهد و از همه ظرفیت های‬ ‫رســانه ملی‪ ،‬دستگاه های قضایی و تقنینی کشور بهره ببرد‪.‬‬ ‫معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر اینکه می بایست کارهای‬ ‫اثربخشــی که در حوزه دولتی کشــور انجام شده است‪ ،‬در‬ ‫رسانه ملی با شــفافیت به تصویر کشیده شود‪ ،‬گفت‪ :‬توجه‬ ‫به تحول افرینی در صنایع خالق بر مبنای مدیریت صحیح‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت منابع انسانی موجود در رسانه ملی از‬ ‫جمله کارکردهای مهم رســانه ملــی در دوره تصدی دکتر‬ ‫جبلی است‪.‬‬ ‫معاون صدای رســانه ملی در پایان از زحمات شــبانه روزی‬ ‫دکتر علی عســکری و همه مدیران همراه و همکار ایشــان‬ ‫قدردانی کرد و ارزوی صحت و سالمتی برای ریاست جدید‬ ‫سازمان داشت‪.‬‬ ‫پنجمین همایــش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیــان»‪ ،‬با حضور ‪ ۶۰‬هنرمند با‬ ‫اجرای تعزیه‪ ،‬نمایش خیابانی‪ ،‬اجراهای تلفیقی تعزیه و نمایش به همراه نقالی و سنج و دمام از ‪۴‬‬ ‫مهرماه اجراهای خود را در نجف اشرف اغاز کرد و تا چهار روز پس از اربعین حسینی به اجراهای‬ ‫خود ادامه داد‪ .‬علیرغم محدودیت هایی که امســال برای حضور زائران ایرانی در مسیر پیاده روی‬ ‫اربعین ایجاد شــده بود اما پنجمین همایش بین المللــی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیان»‬ ‫امســال نیز در مســیر پیاده روی اربعین و همچنین کربالی معلی‪ ،‬با اجراهای متعددی زائران را‬ ‫با خود همراه کردند‪ .‬این در حالی بود که برخی خلف وعده ها از ســوی ســتاد اربعین سبب شد‬ ‫تا ناهماهنگی هایی در اجراها صورت گیرد و گروه های نمایشــی چند روزی دیرتر به این مراســم‬ ‫برسند‪ .‬با این همه کار شکنی و بد قولی ها برای نخستین بار یک گروه ایرانی در بین الحرمین به‬ ‫همراه ســنج و دمام به اجرای تعزیه پرداخت‪ .‬البته این نخستین بار نیست که گروه های نمایشی‬ ‫و تعزیه ایرانی ها در پیــاده روی اربعین حضور می یابند و به اجرای برنامه می پردازند ولی در بین‬ ‫الحرمین تا کنون هیچ گروه نمایشــی از هیچ کشــوری حتی از خود عراق با ادوات تعزیه شامل‬ ‫شمشیر و نیزه و سنج و دمام نتوانسته بودند در این مکان به اجرای تعزیعه بپردازند‪ .‬کورش زارعی‬ ‫مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری پیرامون این برنامه می گوید‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۵‬که مسئولیت‬ ‫مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری را بر عهده داشتم‪ ،‬برنامه هایی را طراحی کردیم که پیش تر‬ ‫ســابقه نداشت تا به مردم نزدیک تر شویم‪ .‬یکی از ان حرکت ها‪ ،‬طراحی همایش بین المللی تئاتر‬ ‫مردمی پیاده روی اربعین بود که با ‪ ۵۰‬هنرمند در سال نخست کلید خورد و امسال پنجمین دوره‬ ‫ان با عنوان «روایت راویان» را در حال برگزاری هستیم‪ .‬سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫در پیاده روی حضور نداشــتیم‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳‬روز در نجف‪ ۴ ،‬روز در مسیر پیاده روی و یک‬ ‫روز در کربال تعزیه به زبان های عربی‪ ،‬فارســی و ترکی اجرا می کردیم‪ ،‬می گوید‪ :‬امســال به دلیل‬ ‫محدودیت ها و تعداد اندک زائران‪ ،‬روی اجراهای عربی متمرکز شدیم و ‪ ۳‬گروه هنرمندان ایینی‬ ‫و تئاتر خوزستانی و یک گروه تعزیه ترکی و یک گروه تعزیه فارسی و یک گروه سنج و دمام ما را‬ ‫همراهی کردند‪ .‬مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری خاطرنشان می کند‪ :‬امسال برای اولین‬ ‫بار در باب القبله و کنار مضجع نورانی امیرالمومنین(ع) برای نخســتین بار اجرای برنامه داشتیم‪.‬‬ ‫روز پنجشنبه ‪ ۸‬مهرماه اخرین اجرای ما در کشور عراق است و پس از ان به ایران باز می گردیم‪.‬‬ ‫زارعی تاکید می کند‪ :‬متاســفانه ستاد اربعین همکاری مطلوبی با ما ندارد‪ ،‬موکب های ایرانی هم‬ ‫چنین هستند و کار فرهنگی برای موکب های ایرانی معنی ندارد و تمام کارهای موکب های ایرانی‬ ‫به اطعام خالصه شده است‪ .‬بیشترین همکاری با ما را موکب های عراقی دارند‪.‬‬ ‫علی رغم خلف وعده ستاد اربعین‪ ،‬مردم و موکب داران انتظار ما را می کشیدند‬ ‫حســین گلچین زاده مدیر اجرایی بخش بین الملل پنجمین همایــش بین المللی تئاتر پیاده روی‬ ‫اربعین «روایت راهیان» درباره فعالیت های این همایش و مشــکالت ان به پانا گفت‪ :‬در هر دوره‬ ‫برگزاری این همایش‪ ،‬سختی هایی برای اجرایی شدن برنامه ها وجود دارد و این دوره که با وجود‬ ‫کرونا نیز مشــکالت دوچندان شد اما همه این سختی ها شیرینی خاصی دارد‪ ،‬همانطور که مرگ‬ ‫در نظر خیلی ها تلخ و گران باشــد ولی برای حضرت قاسم (ع) شیرین تر از عسل بوده است‪ ،‬این‬ ‫سختی ها نیز برای ما خیلی شیرین تر از خیلی خوشی هاست‪ .‬حتی زیارت نیز ان طور که دوست‬ ‫داشتیم محقق نشد و به دل مان ننشست؛ امسال برای کارها‪ ،‬سختی خاصی نکشیدیم مثل اینکه‬ ‫مجبور شدیم با هواپیما بیاییم و لذت پیاده روی اربعین و سختی های راه را نچشیدیم‪ .‬وی درباره‬ ‫ناهماهنگی های پیش امده برای زودتر رســیدن به مراسم پیاده روی اربعین و شروع اجراها‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هماهنگ شــده بود اما متاسفانه ســتاد اربعین به شدت در این موضوع ضعیف عمل کرد و‬ ‫بدقولی هایی برای ما داشت که سبب شد برنامه های ما طبق روال و سروقت پیش نرود‪ .‬ای کاش‬ ‫از ابتدا اعالم می کردند که نمی توانند در جریان برنامه های اربعین همکاری داشــته باشند‪ ،‬البته‬ ‫از ابتــدا قرار بود کار را جلو ببرند اما دقیقه نود خلف وعده کردند‪ .‬گلچین زاده درباره برنامه های‬ ‫گروه های نمایشــی «روایت راهیان» توضیح داد‪ :‬امســال گروه های نمایشی شامل نقالی عربی‪،‬‬ ‫فارسی و ترکی و گروه تعزیه همراه ما بودند که هر کدام در طول روز در زمان های مشخص شده‪،‬‬ ‫برنامه هایشــان را اجرا می کردند‪ .‬گروه های نمایشی پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی‬ ‫اربعیــن «روایت راهیان» اجراهای خود را در عمودهای ‪ ۱۶۱‬و ‪ ۱۱۲۰‬اجرا کردند‪ .‬مجالســی که‬ ‫گــروه تعزیه اجرا رفتند نیز مجلس حضرت امام حســین (ع)‪ ،‬حضرت علــی اکبر (ع)‪ ،‬حضرت‬ ‫ابوالفضل العباس (ع) و حضرت قاســم (ع) بود‪ .‬امسال به نسبت دوره های قبلی تعداد کمتری از‬ ‫هنرمندان را میزبانی کردیم که به دلیل محدودیت ها و شــرایط مسافرت هوایی بود‪.‬وی در پایان‬ ‫با اشــاره به اینکه این اجراها‪ ،‬نذر فرهنگی و هدف «روایت راهیان» است‪ ،‬درباره استقبال از این‬ ‫نمایش ها گفت‪ :‬اســتقبال بیشماری از این اجراها شــد‪ ،‬چون مردم می دانستند که حوزه هنری‬ ‫برنامه هایی خواهد داشــت و انتظار ان را می کشــیدند؛ همچنان که دو ســه روزی به عراق دیر‬ ‫رســیدیم و موکب دار از ما شاکی بود که چرا دیر رسیدیم و می گفت مردم منتظر اجرای نمایش‬ ‫بودند‪ .‬به لطف این روزهای عزیز و حضرت سیدالشــهدا‪ ،‬استقبال از «روایت راهیان» بسیار زیاد‬ ‫بود‪ .‬این اجراها خیلی طالب و خواهان داشت و جالب است بدانید پای ثابت در طی چند روز پیدا‬ ‫کردیم و مردم به دنبال محل اجرای بعدی ما بودند‪.‬‬ ‫سال های اینده هم تا اخرین لحظه برای برپایی این رویداد می جنگیم‬ ‫ســید مصطفی موتورچی دبیر هنری پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت‬ ‫راهیان» در مورد تجربه اربعین ‪ 1400‬گفت‪:‬اربعین ســال ‪ 1400‬تجربه ای متفاوت و تازه ای برای‬ ‫«روایت راهیان» بــود‪ .‬محدودیت های کرونایی گوناگونی مخاطبان مــا را کم کرد و اجازه تنوع‬ ‫ســازی در برنامه های اجرایی را از ما گرفت‪ .‬سال های گذشــته ما با اجراهای نمایش های ایینی‬ ‫به زبان هایی از جمله فارســی‪ ،‬عربی‪ ،‬انگلیسی‪ ،‬اردو و ترکی پا به میدان می گذاشتیم اما اربعین‬ ‫‪ 1400‬قدرت انتخاب ما را به شــدت پایین اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬با چنین شرایطی شکی نداشتیم که‬ ‫اکثر مخاطبان ما عرب هستند و باید روی نمایش های عربی تمرکز کنیم‪ .‬برنامه ریزی و پیش بینی‬ ‫ما از شــرایط هم به درســتی پیش رفت و اجراهای عربی ما با استقبال چشمگیری مواجه شد‪.‬‬ ‫موتورچی در مورد اســتقبال از «روایت راهیان» ســال ‪ 1400‬گفت‪ :‬هرچه به عمودهای پایانی و‬ ‫افزایش تراکم جمعیت روبرو می شدیم‪ ،‬استقبال ها از «روایت راهیان» بیشتر می شد‪ ،‬تا جایی که‬ ‫توقف جمعیت برای تماشای اجراها موجب بسته شدن راه عبوری تمامی زائرین اربعین حسینی‬ ‫شد‪ .‬وی با انتقاد از بی مهری های سازمان های مربوطه در اجرای تعهدات خود به «روایت راهیان»‬ ‫گفــت‪ :‬برپایی پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیان» به دلیل عدم‬ ‫حمایت و همکاری مســئولین ذی ربط سه بار لغو شد‪ .‬تنها سازمانی که به تمامی تعهدات مالی و‬ ‫پشــتیبانی خود برای این حرکت پیش از همه عمل کرد حوزه هنری و سازمان اوقاف کشور بود‪.‬‬ ‫اما انهایی که قول داده بودند‪ ،‬از جمله ستاد اربعین وزارت کشور‪ ،‬ناگهان در لحظات پایانی شانه‬ ‫خالی کردند‪ .‬موتورچی ادامه داد‪ :‬سازمان اوقاف کشور و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی با‬ ‫همکاری ها و ایثارگری های خود اجازه سقوط پرچم «روایت راهیان» را ندادند‪ .‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫سال های اینده هم تا اخرین لحظه برای برپایی این رویداد می جنگیم و تالش داریم تا بار دیگر‬ ‫«روایت راهیان» را به اوج و شور قبلی و بیش از ان برگردانیم‪.‬‬ ‫شاهد استقبال دلچسبی از سوی زائرین ایرانی و عراقیی بودیم‬ ‫ارش ساربان دبیر اجرایی پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیان» در‬ ‫مورد محدودیت هایی که برای حضور زوار ایرانی در مسیر پیاده روی اربعین امسال ایجاد شده بود‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی همایــش «روایت راهیان» در گام پنجم را با پیش فرض اینکه مخاطب ایرانی‬ ‫فارسی زبان در این مسیر جمعیت قابل توجهی را شامل نمی شود‪ ،‬انجام دادیم‪ .‬تصور می کردیم که‬ ‫فارسی ایرانی ها میان خیلی عظیم جمعیت عراقی دیده نمی شوند‪ ،‬در حالی که هدایت ایرانی ها به‬ ‫سوی عمود ‪ 161‬و توقف و تجمع انها در این نقطه از مسیر ما را شگف زده کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬پنجمین‬ ‫همایش «روایت راهیان» شــاهد استقبال دلچسبی از سوی زائرین ایرانی و عراقی است که نشان‬ ‫از توجه و قبولی این حرکت فرهنگی و هنری از سوی امام حسین(ع) و شهدای کربال دارد‪ .‬شوق‬ ‫تماشای اجرای گروه های همایش از سوی زائرین انچنان است که مجبور به افزایش تعداد اجرای‬ ‫هر گروه در شبانه روز شــده ایم‪ .‬دبیر اجرایی پنجمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین‬ ‫«روایت راهیان» در پایان گفت‪ :‬تجربه هایی که هر ساله از برپایی این همایش به دست می اوریم‪،‬‬ ‫ما را برای برنامه ریزی بهتر برای سال های بعد یاری خواهد کرد‪ .‬امسال نیز با توجه به تاخیر یکروزه‬ ‫در حرکت به ســوی عراق به دلیل بی نظمی در انجام پروازهای فرودگاهی‪ ،‬ما تا چهار روز بعد از‬ ‫اربعین نیز به اجراهای خود در عمودهای پایانی و کربالی معلی ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫راه اندازی دفتر تعزیه در بهبهان سبب رونق گروه های نمایشی این شهر شد‬ ‫میثم خندانی که به همراه ســیدمهدی حکیم زاده از شهرســتان بهبهان با گروه هنری «معراج‬ ‫افتاب» برای اجرای تعزیه در کربال حضور داشــتند‪ ،‬حدود ‪ 20‬سال است که در گروه های تعزیه‬ ‫به شــبیه خوانی مشغول است‪ .‬وی درباره اجراهای امســال به خبرنگار پانا گفت‪ :‬امسال زیر نظر‬ ‫حوزه هنری توانستیم در بهبهان و استان خوزستان‪ ،‬دفتر تعزیه خوانی را راه اندازی کنیم و همین‬ ‫توفیقی شــد که با این دوســتان در کربال بتوانیم حضور داشته باشیم‪ .‬وی که اولین سالی است‬ ‫توفیــق حضور در کربال را در قالب گروه تعزیه تجربه می کنــد‪ ،‬درباره اجراها بیان کرد‪ :‬مجالس‬ ‫شهادت حضرت امام حســین (ع)‪ ،‬حضرت علی اکبر (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را اجرا‬ ‫رفتیم‪ .‬خندانی درباره برخی کمبودهای شهرستان بهبهان در حوزه نمایشی گفت‪ :‬ما چند سالی‬ ‫اســت که با این موضوع که تعزیه را متولیان امر در بهبهان حمایت نمی کنند‪ ،‬دست و پنجه نرم‬ ‫می کنیم اما امســال اولین ســالی بود که با کمک حوزه هنری شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه‬ ‫بودیم‪ .‬همچنین با توجه به اینکه امســال کلید اولین ســوگواره «رایت سرخ» نیز در بهبهان زده‬ ‫شد‪ ،‬خداراشاکریم که در تعزیه شاهد اتفاقات خوب باشیم و جوانانی که پتانسیل کار دارند‪ ،‬حتما‬ ‫شناسایی و فعالیت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ارزویی که در بین الحرمین محقق شد‬ ‫محمدعلی سیاحی ایفاگر نقش حرمله در تعزیه می گوید‪ :‬حدود ‪ ۱۲‬سال است که تعزیه و اجراهای‬ ‫خیابانی کار میکنم اما برای اولین بار بود که در بین الحرمین تعزیه اجرا کردم و نمی توانم حســم‬ ‫را توصیف کنم از اینکه چنین افتخاری نصیبم شــده بود‪ .‬او از مشــکالت فراوان در تعزیه خوانی‬ ‫می گوید و اینکه کمبودهای مالی و محدودیت های کرونایی از مهمترین موانع اجرای تعزیه است‪.‬‬ ‫محمد داودی که زینب خوانی می کند‪ ،‬از اعراب اهواز اســت‪ .‬او میگوید‪ :‬از زمانی که شنیدم قرار‬ ‫است در بین الحرمین تعزیه اجرا کنیم‪ ،‬دل توی دلم نبود و به یکی از بزرگترین ارزوهایم رسیدم‪.‬‬ ‫او توضیح می دهد که به دلیل اجرای تعزیه به زبان عربی‪ ،‬اســتقبال چشــمگیری از سوی زائران‬ ‫سیدالشهدا(ع) به عمل امد‪.‬‬ صفحه 2 ‫«ارشا» خواننده و اهنگساز در گفتگو با «هنرمند»‪:‬‬ ‫موسیقی ما در حال پوست انداختن است‬ ‫علی محتشم‬ ‫ارشا‪ ،‬متولد دوم خرداد هزار و سیصد و هفتاد و سه‪ ،‬مشهد‪ ،‬فارغ التحصیل رشته برق صنعتی‪ ،‬از‬ ‫سال هشتاد و هشت شروع به فعالیت در دنیای موسیقی کرده و در سال نود و هفت وارد فعالیت در‬ ‫حوزه پاپ شده است‪ ،‬از جمله کارهای شنیده شده او می توان به قطعه «دلم دلم» اشاره کرد که مورد‬ ‫استقبال شدید مخاطبانش قرار گرفت و رکورد دابسمش در ایران را شکست‪ ،‬ترانه جدید او به نام‬ ‫«نگو نگفتی» که به تازگی منتشر شده با استقبال عجیبی از سمت اهالی سینما مواجه شده است‪،‬‬ ‫با «ارشا» که در عرصه دوبالژ هم فعالیت می کند گفتگویی پاییزی داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چرا از اینهمه فعالیت هنری خوانندگی را انتخاب کرده اید؟‬ ‫هر ادمی باید در جایی خودش را موفق پیدا کند‪ ،‬من هم در موسیقی و خوانندگی خودم را پیدا کردم و غیر از‬ ‫این حوزه عالقه ای به موضوع خاصی ندارم‪ ،‬راحتتان کنم! دنیای من از لحظه بیدار شدن تا لحظه خوابیدن همین‬ ‫است و تالش در جهت ان‪ ،‬بدون تعارف مصمم تر از خودم در این راه ندیده ام‪.‬‬ ‫معیار شما برای انتخاب ترانه ها چیست؟‬ ‫تا امروز من ترانه ای از کسی نخوانده ام و نویسنده تمام کارهایم خودم بوده ام‪ ،‬چون اعتقاد من این است وقتی‬ ‫کار من به دل دیگران می نشیند که ان کالم از تمام وجودم باشد و این فقط با نوشتن ترانه و ساختن ملودی‬ ‫توسط خودم برای من صورت می گیرد‪ ،‬برای نوشتن یک ترانه روزها و شب های زیادی وقت می گذارم چون‬ ‫برای ماندگاری امده ام و نه برای یک تب!‬ ‫تا امروز چند کار از شما منتشر شده است و استقبال و بازخورد چگونه بوده است؟‬ ‫بعد از تغییر سبکی که صورت گرفت و ما وارد حوزه موسیقی مجاز شدیم‪ ،‬تا امروز شش قطعه منتشر شده و لطف‬ ‫خدا شامل حال ما بوده و اکثر قطعات به دل مخاطبین نشسته است‪.‬‬ ‫به فکر تهیه البوم و کنسرت هستید؟‬ ‫ما متشکل از یک تیم هستیم که «بارنا» نام دارد و تصمیمات را کل اعضای تیم برادرانه و مشترک خواهند گرفت‪،‬‬ ‫تا این لحظه تصمیمی بر تولید البوم نداریم و فعال فقط به صورت تک اهنگ اثار را منتشر خواهیم کرد اما در‬ ‫اینده قطعا به سمت تولید البوم خواهیم رفت‪ ،‬در زمینه کنسرت هم پیشنهاداتی از استان های مختلف مثل‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬کرمان و خراسان شمالی داشته ایم اما ترجیح می دهیم توجه تیم فعال روی تولید‬ ‫باشد تا با دست پرتر مهمان شنوندگان در شهر خودشان باشیم‪.‬‬ ‫‪‎‬وضعیت موسیقی داخلی امروز و اینده ان را چگونه می بینید؟‬ ‫موسیقی داخلی سال های زیادی افت کرده بود و مخاطب به دنبال موسیقی های بی محتوا بود اما احساس می‬ ‫کنم در دو سال جدید که نسل جدید چه شنونده چه خواننده در حال تغییر و پوست انداختن است شرایط به‬ ‫طور کل تغییر کرده است‪ ،‬قبال مخاطب به ترانه کمتر توجه می کرد و تلفیق ترانه و ملودی را متوجه نمی شد‪،‬‬ ‫فقط به ریتم توجه می کرد اما االن بیشتر کارهایی که شنیده می شود ترانه های با محتوا دارد‪ ،‬البته که استثنا‬ ‫هم وجود دارد ولی عمده مارکت موسیقی اینگونه است‪.‬‬ ‫تفاوت مارکت قدیم و امروز چیست با توجه به شلوغی مارکت می توانید خودتان را اثبات کنید؟‬ ‫خیلی به عقب بر نمی گردم‪ ،‬شما اگر پانزده سال پیش کمی ابزار حرفه ای در اطرافتان بود و ذره ای عالقه داشتید‬ ‫با توجه به فضای خالی موسیقی داخل ایران در ان زمان می توانستید به شهرت خوبی برسید و اینکه ماندگار‬ ‫شوید‪ ،‬پس از ان به فعالیتتان ربط داشت که ادامه دهید یا خیر‪ ،‬اما در حال حاضر همانطور که مشاهده می کنید‬ ‫فضای موسیقی مجاز به شدت شلوغ است و این باعث می شود مخاطب اثار خوب را گم کند‪ ،‬اما به قول معروف‬ ‫اب همیشه راه خود را پیدا می کند‪ ،‬به لطف خدا تا امروز شنیده شده ایم و از این پس هم بهتر شنیده خواهیم شد‬ ‫‪‎‬سختی ها و شیرینی های این مسیر چیست؟‬ ‫من برای این مسیر خیلی تالش کرده ام‪ ،‬از کارگری ساختمان‪ ،‬کارگاه چوب بری‪ ،‬کارگری در سوپر مارکت‪ ،‬کار‬ ‫در کارواش‪ ،‬دستفروشی و خیلی کارهای دیگر و به تک تک زمان های زندگی ام افتخار می کنم‪ ،‬من خیلی از این‬ ‫کارها را در زمانی انجا م می دادم که نیاز به پول داشتم‪ ،‬برای تولید موسیقی‪ ،‬ضبط‪ ،‬تنظیم و‪ ...‬چون عاشق بودم و‬ ‫ادم عاشق مانع نمی شناسد‪ ،‬اتفاقا گاهی برایم پیام هایی می اید با این متن که من عاشق خوانندگی ام اما شرایط‬ ‫مالی اش را ندارم‪ ،‬چه کنم و‪ ...‬از نظر من ادمی که عاشق یک مسیر باشد سختی ها را نمی بیند و به هر مشقت‬ ‫و از هر نقطه ای به سمت انجام ان می رود‪.‬‬ ‫معموال در بحث تولید موسیقی چه افرادی تیم شما را تشکیل می دهند؟‬ ‫اکثر تنظیم ها با «مویان» بوده و در فصل جدید کاری موسیقی هایی را با مسعود جهانی شروع کرده ایم که می‬ ‫دانم اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد‪ ،‬من مثل «مسعود جهانی» در سلیقه تنظیم و پشتکار هی چ جا ندیده ام‪.‬‬ ‫ارمانشهر و هدف شما در دنیای هنر چیست؟‬ ‫برای یک مدت کوتاه نیامده ام ‪ ،‬نیامده ام برای صعود در یک شب و پس از ان سقوط در مدت خیلی کوتاه‪ ،‬من‬ ‫امده ام که بمانم پس نیاز دارم که متفاوت باشم‪ ،‬نیاز دارم کار دلی تولید کنم تا در گذر زمان در دل مردم ماندگار‬ ‫شوم و این نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫* عضو رسمی فدراسیون بین المللی عکاسی (فیاپ)‪FIAP‬‬ ‫* عضو اصلی سطح ‪ B‬فدراسیون عکاسی ایران ‪FTPC‬‬ ‫* سابقه فعالیت خبری در رسانه بمدت ‪ ۷‬سال‬ ‫* عکاس برنامه سینمایی ‪ ۷‬بمدت چهار سال‬ ‫* دبیر عکس پایگاه خبری اوا تصویر بمدت ‪ ۳‬سال‬ ‫* برگزیده بخش عکس در نمایشگاه های المان ‪،‬ترکیه‪،‬هند‪،‬البانی و‪...‬‬ ‫* نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی در تهران موزه هنرهای فلسطین‬ ‫* نمایشگاه عکسهای برگزیده تصویر سال‬ ‫* نمایشگاه گروهی با نام هنر ایرانی در المان‬ ‫* نمایشگاه گروهی در ترکیه استانبول‬ ‫* یکی از برگزیدگان جشنواره خیام ‪۲۰۲۱‬‬ ‫* برگزیده فستیوال بین المللی عکاسی فوکوس ‪- 2021‬البانی‬ ‫* برگزیده بخش عکس در مجله ‪ chiiz‬فتوگرافی هند‬ ‫‪@ parisafeyzollahi‬‬ ‫‪@ parisa feyzollahi‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫«بخون از بغض این مردم»‬ ‫با صدای سینا سرلک منتشر شد‬ ‫تازه ترین اثر سینا ســرلک با عنوان «بخون از بغض این مردم»‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬ترانه این اثر را «عباســعلی اســکتی» نوشته و‬ ‫«اریاوش» ملودی ان را ساخته است‪ ،‬تنظیم بخون از بغض این‬ ‫مردم به عهده «محمد رضایی» و میکس و مستر ان را «شارمین‬ ‫حیدرخان» انجام داده است‪ .‬گیتار «احسان واشویی» و کمانچه‬ ‫و زهی «علی اســماعیلی» در این موزیک قرار گرفته و همچنین‬ ‫عکس از «امیر فرزانه» و کاور از «محمد علی میرزا» می باشــد‪.‬‬ ‫بخون از بغض این مردم از طرف خواننده اثر به استاد «محمدرضا‬ ‫شــجریان» و از جانب ترانه ســرا به اهالی کادر درمان که در دو‬ ‫ســال گذشــته از جان خود برای کمک به هم وطنان خودشان‬ ‫گذشته اند تقدیم شده است‪.‬‬ ‫همایون شجریان به مناسبت نخستین سالروز درگذشت محمدرضا‬ ‫شجریان‪ ،‬تصنیف شــباهنگ پدر را بازخوانی کرد و وحید تاج هم‬ ‫دیگر خواننده سنتی کشورمان‪ ،‬در غم دلتنگی برای استاد‪ ،‬قطعه ای‬ ‫اجرا کرد‪ .‬او از روز گذشته در حساب کاربری اینستاگرام خود خبر از‬ ‫انتشار تصنیفی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت پدر داد‪ .‬بعد‬ ‫از گذشت ساعاتی‪ ،‬کاری مشترک از او و خواهرش (مژگان شجریان)‬ ‫با عنوان شباهنگ در حساب کاربری اینستاگرام او منتشر شد‪.‬‬ ‫اهنگساز این قطعه ســلیم فروزان و تنظیم ان را غالمرضا صادقی‬ ‫انجام داده است‪ .‬شباهنگ اثری از شادروان محمدرضا شجریان است‬ ‫که در دهه ‪ ۵۰‬خوانده بود و همایون شجریان در نخستین سالگرد‬ ‫درگذشت پدر‪ ،‬به بازخوانی این اثر پرداخت‪.‬‬ ‫هنرمندان ایران زمین‬ ‫درنا‬ ‫ایزدی پناه‬ ‫پریسا‬ ‫فیض الهی‬ ‫متولد‪۱۳۶۷:‬‬ ‫تهران‬ ‫یکشنبــــــــه ‪18‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1526‬‬ ‫بازخوانی تصنیف «شباهنگ»‬ ‫شجریان در اولین سال درگذشتش‬ ‫هنرمندان ایران زمین‬ ‫عکاس خبری و فاین ارت‬ ‫‪3‬‬ ‫* عضو هیئت مدیره موسسه اندیشه های خالق جوان اریایی‬ ‫وموسسه فرهنگی هنری علم و فن ادیب‬ ‫* عضو هیئت تحریریه ژورنال بین المللی‬ ‫(‏‪International Journal of Young Scientist Research (IJYSR‬‬ ‫تهران‪ -‬ایران‬ ‫*کارشناس ارشد میکروبیولوژی ازمایشگاه تشخیص طبی‬ ‫‏* سرپرست تیم های اعزامی به مسابقات و کنفرانس های بین المللی ساالنه موسسه‬ ‫* داور مسابقات بین المللی موسسه در بخش علوم‬ ‫* طراح جلد کتاب کتاب دنیای جذاب ابی‪ 110 ،‬ص‪1386-87 ،‬‬ ‫* سابقه شرکت در جشنواره ملی ارمان صلح‬ ‫* دارنده تقدیر نامه بابت اثر منتخب در جشنواره های معتبر ملی‬ ‫* مدرس اموزش ساخت مجسمه های دوستدار محیط زیست در کرسی محیط زیست‬ ‫یونسکو روز زمین پاک‬ ‫* گواهیهای حضور در جشنواره های معتبر داخلی وخارجی‬ ‫* دارنده تقدیرنامه های متعدد از جشنواره های هنری‬ ‫* گواهی طراحی لباس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫* سه مدرک حرفه ای گریم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫* گواهینامه پایان دوره اموزشی پاپیه ماشه از ایکاد اکادمی‬ ‫* گواهینامه بین المللی از اکادمی استرالیا دوره اموزشی پاپیه ماشه‬ ‫* سابقه درج رزومه هنری در خبرنامه های معتبر هنری و دانشگاهی‬ ‫مهارت های هنری‪:‬‬ ‫* نقاشی با ابرنگ‪ ،‬گواش و اکریلیک‬ ‫* نقاشی روی پارچه وشیشه‬ ‫* مجسمه سازی با خمیر هوا خشک‬ ‫* ساخت پاپیه ماشه (استفاده از ضایعات و دور ریزها ‪ ،‬سیم ‪ ،‬مفتول ‪ ،‬کاغذ و پارچه)‬ ‫* ساخت عروسک های چرمی‬ ‫* برگزاری دو نمایشگاه انفرادی در گالری منوچهری و یاسمین‬ ‫‪dorino.art‬‬ ‫کیوریتور‪:‬مژدهمصحفیتوانا‬ ‫‪honar.kok‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫به بهانه درگذشت «عزت اله مهراوران» بازیگر‪ ،‬نمایشنامه نویس و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون‬ ‫یکشنبــــــــه ‪18‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1526‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینماولتوییزون‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬دومین شانس‬ ‫اسکار بین المللی‬ ‫نشــریه ورایتی فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهادی به‬ ‫نمایندگی از ســینمای ایران را در رتبه دوم شــانس های‬ ‫اصلی کسب جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان‬ ‫سال قرار داد‪ .‬تاکنون ‪ ۲۵‬کشور فیلم منتخب خود را برای‬ ‫شــرکت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬معرفی کرده اند و در این میان برخی کشــورها نیز‬ ‫دست به انتخاب های غیرقابل پیش بینی زده اند‪.‬‬ ‫ســینمای اسپانیا با گذشتن از فیلم نام «پدرو المادوار» و‬ ‫فیلم جدیدش «مادران مــوازی» در نهایت فیلم «رئیس‬ ‫خوب» را به عنوان نماینده خود در اســکار ‪ ۲۰۲۲‬معرفی‬ ‫کرد و فرانســه نیز با حذف فیلم «مامان کوچک» ساخته‬ ‫جدید «سلین سیاما»‪ ،‬یکی از دو فیلم «تیتان» یا «اتفاق»‬ ‫را به زودی به صورت رســمی به عنوان نمایند ه خود اعالم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬اخرین مهلت معرفی فیلم ها از سوی کشورها‬ ‫به اکادمی اسکار روز اول نوامبر (‪۱۰‬ابان) است و فهرست‬ ‫‪ ۱۵‬نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬نیز روز ‪ ۲۱‬دسامبر (‪ ۳۰‬اذر) معرفی می شوند‪.‬‬ ‫نشــریه ورایتی از میان فیلم هایی که تاکنون رســما وارد‬ ‫رقابت اســکار شده اند و یا شــانس زیای برای نمایندگی‬ ‫کردن کشورشــان در اســکار پیــش رو دارنــد‪ ،‬اقدام به‬ ‫معرفی شانس های اصلی اســکار بین المللی کرده است و‬ ‫فیلم «بدترین ادم دنیا» ســاخته «یواخیم تریه» (نروژ)‪،‬‬ ‫«قهرمان» به کارگردانی اصغــر فرهادی (ایران) و «کوپه‬ ‫شماره ‪ »۶‬ســاخته «یوها کاسمانن» (فنالند) را به عنوان‬ ‫سه شانس اصلی کسب این جایزه پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫ســه فیلم نخســت در پیش بینی ورایتی در جشنواره فیلم‬ ‫کن رونمایی شــدند و فیلم «قهرمان» و «کوپه شــماره ‪»۶‬‬ ‫به صورت مشترک برنده جایزه بزرگ هیات داوران شدند و‬ ‫فیلم «بدترین ادم دنیا» هم برنده جایزه بهترین بازیگر زن‬ ‫جشنواره کن شــد‪ .‬در رتبه های بعدی پیش بینی ورایتی از‬ ‫شانس های اسکار بین المللی فیلم های «من مرد تو هستم» از‬ ‫«ماریا شرادر» (المان)‪« ،‬اتفاق» از «اودری دیوان» (فرانسه)‪،‬‬ ‫«دســت خدا» به کارگردانی «پائولو سورنتینو»‪« ،‬تیتان» از‬ ‫«جولیا دوکورنو» (فرانسه)‪« ،‬رئیس خوب» ساخته «فرناندو‬ ‫لئون ارانائو» (اســپانیا)‪« ،‬کیارا» ساخته «یوناس کارپیانانو»‬ ‫(ایتالیا)‪« ،‬دعا برای ربوده شده» به کارگردانی «تاتیانا هوئزو»‬ ‫(مکزیک)‪« ،‬یک فیلم پلیســی» از «الونسو روزپاالسیوس»‬ ‫(مکزیک)‪« ،‬بیتس های کازابالنکا» از «نیل عیوش» (مراکش)‬ ‫و «رویای تب دار» به کارگردانی «کلودیا یوســا» (پرو) قرار‬ ‫دارند‪ .‬طبق قوانین معمول اکادمی‪ ،‬فیلم ها برای حضور در‬ ‫شاخه بهترین فیلم بین المللی اســکار ‪ ،۲۰۲۲‬باید در حد‬ ‫فاصل بین اول ژانویه تا ‪ ۳۱‬دســامبر ‪ ۱۲( ۲۰۲۱‬دی ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬دی ‪ )۱۴۰۰‬در کشــور مبــدا حداقل هفت روز اکران‬ ‫ســینمایی داشته داشته باشــند اما بر اساس قوانین نود و‬ ‫چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار و برای تسهیل حضور‬ ‫اثار سینمایی در این جوایز در شرایط کنونی‪ ،‬فیلم ها برای‬ ‫معرفی رسمی برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی‬ ‫الزاما نیاز به اکران در کشــور مبدا ندارند و در صورتی که در‬ ‫یکی از کشورها (غیر از امریکا و کشورهای تحت قلمرو ان)‬ ‫به مدت حداقل هفت روز پیایی اکران تجاری داشته باشند‪،‬‬ ‫در صورت داشت دیگر شرایط‪ ،‬واجد معرفی به عنوان نماینده‬ ‫رسمی کشور معرفی کننده‪ ،‬خواهند شد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫جاهایخالیکههرگزپرنمی شود!‬ ‫بازیگر و نمایشــنامه نویس پیشکسوت کشــورمان ـ بر اثر ابتالء به کرونا و پس از‬ ‫چند هفته مقاومت در برابر بیماری‪ ،‬در بیمارســتان درگذشت‪ .‬خبر ابتالی عزت اهلل‬ ‫مهراوران به کرونا و بستری شــدن این هنرمند در بیمارستان پس از دریافت دو ُدز‬ ‫واکســن‪ ،‬چهارم مهر ماه رسما اعالم شــد‪ .‬از ان زمان تا شامگاه جمعه (‪ ۱۶‬مهر ماه)‬ ‫وضعیت جسمانی عزت اهلل مهراوران با نوسان همراه بود و پس از چند روز که شرایط‬ ‫بهتر شــد‪ ،‬متاسفانه در دو روز گذشته سطح هوشــیاری این بازیگر پایین امد و در‬ ‫نهایت شامگاه گذشته فوت کرد‪.‬‬ ‫نیکنام حســینی پور‪ ،‬مدیرعامل موسســه هنرمندان پیشکسوت با اعالم این خبر نوشت‪« :‬عزت‬ ‫هنرمندان و کسی که مهر می ورزید به همه متاسفانه دیشب در بیمارستان اتیه به سرای دیگر‬ ‫رفت‪ .‬عزت اهلل مهراوران متولد ‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪ ۱۳۲۸‬در مسجد سلیمان‪ ،‬بازیگر کارگردان است‪.‬‬ ‫فارغ التحصیل لیســانس رشته تئاتر از دانشگاه خوزستان و دارنده نشان درجه ‪ ۱‬هنر از وزارت‬ ‫ارشاد می باشد که از قبل انقالب بازی در جلوی دوربین را تجربه کرده است‪ .‬عزت اهلل مهراوران‬ ‫در شهر نفت خیز اما محروم مسجد سلیمان در استان خوزستان به دنیا امده است‪ ،‬پدرش اصالتا‬ ‫ُکرد و کارمند شرکت نفت و مادرش خانه دار بود‪ .‬خودش می گوید‪« ،‬بازی من در تئاتر از ششم‬ ‫دبستان شروع شد‪ ،‬یادم می اید نمایشی برای اجرا در مدرسه در حال تمرین بود که از من نیز‬ ‫خواسته شد در ان نقش پسر یتیمی را بازی کنم‪ .‬بازی در این نقش و ورود به دنیای تئاتر شور‬ ‫و شــوق عجیبی در من ایجاد کرد و باعث شــد به مقوله تئاتر و نمایش نگاه جدی تری داشته‬ ‫باشم‪ .‬بنابراین شروع به نوشتن کردم و اندیشه های مختلفی را که در ذهن داشتم به روی کاغذ‬ ‫اوردم و از همین دوره ســنی تمرین نمایشنام ه نویسی من اغاز شد‪ .‬هنوز که هنوز است من پر‬ ‫از شوق هستم‪ ،‬در دوره کارشناسی تئاتر اقای «عزت اهلل انتظامی» به ما می گفت؛ فقط یادتان‬ ‫باشد که شما نوکر مردم هستید همین جمله کمک کرد که درست زندگی کنم برای همین نه‬ ‫زنم را طالق دادم و نه الوده شدم‪ ».‬در سال ‪ ۱۳۵۰‬وقتی ‪ ۲۲‬ساله بود در نمایش «حجله بید»‬ ‫بروی صحنه حرفه ای تئاتر رفت تا اینکه ســال ‪ ۱۳۵۳‬در فیلم «سایه به سایه» بازی در جلوی‬ ‫دوربین را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۶۱‬بعد از انقالب اسالمی با فیلم «فیدوس» به عنوان کارگردان و بازیگر به عرصه هنر‬ ‫بازگشت و سال ‪ ۱۳۶۵‬با سریال «داستان زندگی» وارد قاب تلویزیون شد‪.‬‬ ‫خودش اولین کار حرفه ایش را بازی در فیلم ســینمایی «ایلیا‪ ،‬نقاش جوان» در ســال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫به کارگردانی ابوالحســن داوودی می داند‪ .‬شــهرت عزت اهلل مهراوران از سال ‪ ۱۳۸۳‬با سریال‬ ‫«غریبانه» به کارگردانی قاسم جعفری شروع شد‪ .‬سپس بازی او در سریال «دزد و پلیس» سال‬ ‫‪ ۹۱‬هم خاطره انگیز‪.‬‬ ‫«من با درد به اگاهی رســیدم؛ با غم و اندوه به وجود شادی اگاه شدم‪ .‬شادی را خوب شناختم‬ ‫و از ان حفاظت کردم ‪،‬مسیر زندگی من همیشه پر از تجربه بوده و بایگانی ذهنم سال ها تجربه‬ ‫را در خود ذخیره کرده است‪.‬‬ ‫هنوز خانه ندارم‪ ،‬امکانات به هنرمندانی که در صحنه های تئاتر عرق ریخته اند بسیار کم است‬ ‫ت های دولت کمی از بار زندگی برداشته شود‪.»».‬‬ ‫و انتظار این است که با حمای ‬ ‫از اخرین کارهای عزت اهلل مهراوران در ســریال ها و مجموعه های تلویزیونی می توان به «پدر‬ ‫پســری»‪« ،‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلــف‪ :‬رادیواکتیو»‪« ،‬می خواهم زنده بمانــم»‪« ،‬بچه مهندس ‪« ،»۴‬زن‬ ‫زندگی مرد زندگی» و «ساخت ایران» اشاره کرد‪.‬‬ ‫لیسانســه ها و فوق لیسانســه ها به کارگردانی سروش صحت‪ ،‬هیوال ســاخته مهران مدیری‪،‬‬ ‫ایراندخت محمدرضا ورزی‪ ،‬دزد و پلیس ســعید اقاخانی و وضعیت ســفید حمید نعمت اهلل از‬ ‫دیگر کارهای شاخص مهراوران در تلویزیون است‪.‬‬ ‫اخرین فیلمی که این بازیگر در ان ایفای نقش کرد‪« ،‬خوابم می اد» ساخته رضا عطاران است‪.‬‬ ‫دلنوشته بازیگران در سوگ «عزت اهلل مهراوران»‬ ‫پرویز پرســتویی‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬احســان کرمی و دیگر بازیگران در صفحات اینستاگرامی شان‬ ‫در ســوگ «عزت اهلل مهراوران»‪ ،‬هنرمند تازه درگذشته دلنوشته هایی را منتشر کردند و یاد و‬ ‫خاطره اش را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫عزت اهلل مهراوران‪ ،‬بازیگر ســینما و تلویزیون‪ ،‬شب گذشته (جمعه‪ ،‬شانزدهم مهر) بر اثر سکته‬ ‫قلبی ناشی از کرونا در هفتاد و دو سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫در ادامه واکنش اینستاگرامی تعدادی از هنرمندان به خبر درگذشت این بازیگر را می خوانید‪.‬‬ ‫پرویز پرستویی‪ :‬ساده و صمیمی و باسواد بود‬ ‫پرویز پرستویی که در دو فیلم اژانس شیشه ای و مرد عوضی با مرحوم مهراوران همبازی بوده‬ ‫در ســوگ رفتن این بازیگر نوشت‪ :‬عزت اهلل مهراوران هم رفت‪ .‬عزت اهلل مهراوران از همکاران‬ ‫خوبم در اداره تئاتر بود‪ .‬چه روزهای خوبی را در اداره تئاتر و سر صحنه های فیلم ها داشتیم!‬ ‫انسانی شریف‪ ،‬بی حاشیه‪ ،‬باسواد‪ ،‬نمایشنامه نویس‪ ،‬کارگردان تئاتر‪ ،‬بازیگر خوب تئاتر و تلویزیون‬ ‫و ســینما‪ ،‬روشنفکر‪ ،‬ساده‪ ،‬صمیمی‪ ،‬طناز‪ ،‬شوخ طبع و ‪...‬همیشه از بازیگری اش لذت می بردم‪.‬‬ ‫حتما عزیزانی که با ایشــان کار کردند می دانند‪ ،‬حضورش در یک گروه باعث ارامش بود و لذت‬ ‫بخش‪ .‬روحش شاد و یادش گرامی‪ .‬تسلیت به خانواده محترمش‪.‬‬ ‫هوتن شکیبا‪ :‬در حافظۀ دل من تا ابد ماندید‬ ‫هوتن شــکیبا‪ ،‬بازیگر سینما و تلویزیون که در ســریال لیسانسه ها ساخته سروش صحت نقش‬ ‫حبیب پســر عباس (با بازی عزت اهلل مهــراوران) را بازی می کرد‪ ،‬ناراحتی اش را این گونه بیان‬ ‫کرد‪ :‬عمو عزت‪ ،‬بابای حبیب‪،‬‬ ‫محبوب همه‬ ‫بخواب قربون اون شکلت‬ ‫راحت بخواب دورت بگردم من عزیزم‬ ‫شما در حافظۀ دل من موندین تا ابد‬ ‫من خیلی شما رو دوست داشتم و دارم‬ ‫یه روزی باز می بینمتون و مثل همیشه سفت بغلتون میکنم و قربونتون می رم‪.‬‬ ‫باز با هم شوخی می کنیم اواز می خونیم و حالمون خوب می شه‬ ‫َ‬ ‫االنم اگه اشکم بند نمی اد بخاطر خودمه‪ .‬دلم خیلی تنگه رفتنتون دلمو کند‪.‬‬ ‫احسان کرمی‪ :‬به غایت مهراور و مهربان بود‬ ‫احســان کرمی عکسی از از نمایش ســپنج رنج و شکنج به کارگردانی احسان حاجی پور که در‬ ‫ان با مهراوران همبازی بوده منتشــر کرد و در توضیح ان نوشــت‪ :‬اقای مهراوران نازنین هم از‬ ‫بین ما رفت‪.‬‬ ‫قدیمی ترهای تئاتر می گن‪ :‬وقتی عزت در جوانی پاش به تئاتر تهران باز شــد سر وصدایی بلند‬ ‫شــد که جوون خوش صورتــی اومده با صدایی خوش که هم خوب بــازی می کنه و هم خوب‬ ‫می خونه باز هم چی میشــه گفت جز جمله های کلیشــه ای این دوسال اخیر؟ (حیف لعنت به‬ ‫کرونا و لعنت و لعنت و لعنت به‪ )...‬دلم سوخت خیلی‪ .‬حیف از اون همه مهربانی و هنر‬ ‫به غایت مهراور و مهربان بود و در مهر ماه هم از جهان رفت‪ .‬روانش شاد‪.‬‬ ‫موج پُر بار و مفرح رادیویی بود‬ ‫شقایق دهقان‪ :‬به تنهایی یک ِ‬ ‫شــقایق دهقان متنی را در اینســتاگرامش به اشــتراک گذاشــت و در ان خطاب به عزت اهلل‬ ‫مهراوران نوشت‪:‬‬ ‫برامــون از بکت و مولیر می گفتین و از ژان ژنه کــه نمایش نامه نویس مورد عالقه تون بود؛ گاه‬ ‫شــاهنامه میخوندین و گاهی اوازهای خوش مســجد سلیمانی و بَه که چه خوب می خوندین و‬ ‫شــوخی های ناب و زیرکانه تون که ما را وامیداشــت یک دل سیر بخندیم و از عاشقانه زیستن‬ ‫گفتن هاتون که قلب های ما رو سرشار می کرد‪.‬‬ ‫موج پُر بار و مفرح رادیویی هستین و بعد شما‬ ‫یک‬ ‫می گفتم اقای عزیزم شما خودتون به تنهایی‬ ‫ِ‬ ‫شیرین شیرین می خندیدین!‬ ‫ای وای که دیگه خنده هاتونو نمی شنویم!‬ ‫ای وایِ ما به این همه دلتنگی‪...‬‬ ‫بازی در فیلم های ســینمایی خوابم می اد‪ ،‬اتیش بازی‪ ،‬بانوی من‪ ،‬مومیایی ‪ ،۳‬ســیب ســرخ‬ ‫حوا‪ ،‬اژانس شیشــه ای‪ ،‬تارهای نامریی و ســریال های تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی چون‬ ‫لیسانسه ها‪ ،‬ایراندخت‪ ،‬ناخونک‪ ،‬هیوال‪ ،‬ریکاوری‪ ،‬فوق لیسانسه ها‪ ،‬زیر همکف‪ ،‬پدر پسری‪ ،‬خوب‪،‬‬ ‫بــد‪ ،‬جلف‪ :‬رادیواکتیو‪ ،‬می خواهم زنده بمانم‪ ،‬بچه مهندس ‪ ،۴‬زن زندگی مرد زندگی‪ ،‬ســاخت‬ ‫ایران ‪ ۳‬از دیگر فعالیت های این بازیگر پُر کار و خوش نام کشورمان بود‪.‬‬ ‫واکنش نویسنده افغان به سریال «هم سایه»‬ ‫سریالی از دغدغه ها و مشکالت مهاجران افغانستان‬ ‫شــاعر و نویسنده افغانستانی با اشــاره به طرح مسائل و‬ ‫مشکالت افغان ها در سریال «هم سایه» ان را تمجید کرد‬ ‫و از ضرورت پرداخت به ان ها سخن گفت‪.‬‬ ‫ســیدعلی عطایی نویسنده و شــاعر افغانستانی که چهره‬ ‫شناخته شده ای در بین مهاجران افغانستانی است با اشاره‬ ‫به پخش ســریال «هم سایه» از شــبکه سه اظهار داشت‪:‬‬ ‫این ســریال به نوعی اولین مجموعه تلویزیونی اســت که‬ ‫شــخصیت اول ان یک مهاجر اســت و تــاش کرده به‬ ‫مشکالت و دغدغه های مهاجران افغانستانی بپردازد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاهی که ســریال به مهاجران افغانستانی‬ ‫و مســاله مهاجرت دارد یک نگاه جدی اســت و به هیچ‬ ‫عنوان مانند برخی ســریال ها نگاه طنز و فکاهی به قضیه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫عطایی با اشــاره بــه اینکه نگاهی که در این ســریال به‬ ‫مســایل مهاجران شده تا حاال دیده نشــده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم ساخت این ســریال فتح بابی باشد برای اینکه‬ ‫به مســاله مهاجرت و مشکالت ان ها در سریال های دیگر‬ ‫جدی تر پرداخته شــود و حتی می تــوان از هنرمندان و‬ ‫بازیگران افغانستانی بیشــتری نیز در این گونه سریال ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬لهجه ها و زبان های اســتفاده شــده برای‬ ‫مهاجران نیز قابل قبول اســت و اینکه نشــان داده شده‬ ‫مهاجرانی که در ایران به دنیــا امده اند به خوبی به زبان‬ ‫فارسی صحبت می کنند و به هیچ عنوان لهجه افغانستانی‬ ‫ندارند کام ً‬ ‫ال طبیعی است‪.‬‬ ‫عطایی با اشــاره به طرح موضوع ازدواج یک فرد ایرانی با‬ ‫یک فرد افغانســتانی در سریال گفت‪ :‬انچه درباره ازدواج‬ ‫یک مرد ایرانی با یک دختر افغانســتانی در سریال مطرح‬ ‫شده در دنیای واقعی کام ً‬ ‫ال حقیقت دارد و ما ازدواج هایی‬ ‫از این دســت را این روزها زیاد می بینیم و شاهد هستیم‬ ‫دخترانی که با مردهای افغانســتانی ازدواج می کنند و یا‬ ‫مردهای ایرانی که با زنان افغانستانی ازدواج کردند و یکی‬ ‫از دوستان و همکاران من شوهرش ایرانی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ســریال به مشکالت مهاجران اشارات‬ ‫خوبی دارد اما متاســفانه به دالیلی که مشخص نیست در‬ ‫برخی موارد در حد اشاره باقی مانده است مث ً‬ ‫ال بحث هایی‬ ‫همچون پاسپورت و کارت های هویتی و اقامت به صورت‬ ‫مبسوط پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫عطایــی در پایان دربــاره نمایش مشــکالت افغان ها در‬ ‫تلویزیون بیان کرد‪ :‬ساخت و نمایش سریال هم سایه برای‬ ‫نشان دادن مشــکالت مهاجران یک اغاز و استارت خوب‬ ‫بود و باید درباره مشکالت مهاجران و همچنین رابطه ان ها‬ ‫با میزبان سریال های بیشتری ساخته شود تا فرهنگ سازی‬ ‫بهتری صورت بگیرد‪ .‬همچنیــن می توان درباره مهاجران‬ ‫سایر کشورها نیز سریال های این گونه ای ساخت‪.‬‬ صفحه 4 ‫قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫صداوسیمابایدفرزندزمانهخویشباشد‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی ضمن تاکید بر اینکه صدا و سیما اگر فرزند زمانه خویش باشد‬ ‫می تواند در مهار نظام بروکراســی ســرکش و حل مشکالت کشور نقش موثری ایفا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اداره کشور و حل مشکالت مردم هر راه دیگری جز الگوی دفاع مقدس برویم‪ ،‬بی راهه رفتن‬ ‫اســت‪ .‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید‬ ‫ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از علی عسگری رئیس سابق این‬ ‫ســازمان گفت‪ :‬از دوست صمیمی و عزیز خودم علی عسگری که بیش از سه دهه سابقه رفاقت‬ ‫داریم‪ ،‬به جهت خدمت در این سازمان تشکر می کنم و امیدوارم این موضوع باعث عزت دنیوی‬ ‫و اجر اخروی برای وی باشد‪ .‬وی همچنین ضمن ارزوی موفقیت و خیر مقدم برای جبلی رئیس‬ ‫جدید ســازمان صدا و ســیما اظهار کرد‪ :‬برای برادر عزیز‪ ،‬رزمنده‪ ،‬همسنگر و همرزم خودم در‬ ‫دوران دفاع مقدس که توانســته از دبیری و سردبیری و سطوح مختلف در این سازمان خدمت‬ ‫کند و امروز توفیق خدمت در راس سازمان صداوسیما را پیدا کرده و رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫هم به ایشــان اعتماد کرده اند و در شرایطی حساس‪ ،‬این مسئولیت خطیر را بر عهده این برادر‬ ‫متدین و کارشناس قرار داده اند‪ ،‬ارزوی موفقیت دارم‪ .‬رئیس قوه مقننه با بیان این که در زمانی‬ ‫که دین در حاشیه و در غربت بود و مسلمانان در دنیا عزت نداشتند‪ ،‬امام خمینی (ره) با انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬اسالم را از کنج حجره ها به میدان اورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهدا و فرهنگ خداباوری‪ ،‬مردم‬ ‫باوری و خودباوری عامل پیروزی انقالب اســامی شــد و ان قاب فاخر را از دوران دفاع مقدس‬ ‫نمایانگــر کرد‪ .‬قالیباف با تاکید بر اینکه تنها الگوی موفقیت ما همان موفقیت پیروزی انقالب و‬ ‫دوران دهه اول دفاع مقدس بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در اداره کشور و حل مشکالت مردم هر راه دیگری‬ ‫جز الگوی دفاع مقدس برویم‪ ،‬بی راهه رفتن اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همه ما سال ‪ ۶۳‬را به یاد‬ ‫داریم‪ ،‬زمانی که طی دو روز حتی خمپاره ای نداشتیم و این موضوع را بچه های بخش ادوات به‬ ‫یاد دارند اما با کمک های شــهید حسن طهرانی مقدم از هیچ به دنبال موشک حرکت کردیم و‬ ‫اولین تســت موشکی ما خنده دارترین تجربه ما در منطقه بود‪ ،‬اما امروز در جایی ایستاده ایم که‬ ‫اســمان ایران زمین و جبهه مقاومت در تحت امنیتی قــرار دارد که از دوران دفاع مقدس الگو‬ ‫گرفته است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬امروز بقای جمهوری اسالمی ایران و عزت‬ ‫ان به گونه ای اســت که تمام قدرت و هژمونی امریکا در منطقه را به زمین زده و به شکســت‬ ‫کشــانده است و انها امروز به دنبال بازتعریف خود و خروجشــان از خاورمیانه هستند‪ .‬قالیباف‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬باید بپذیریم انچنان که در بقای جمهوری اســامی ایران تالش کرده ایم در اداره‬ ‫ان تالش نکرده ایم‪ ،‬به تالش خود در بقای جمهوری اســامی از نمره ‪ ۱۰۰ ،۱۰۰‬می دهیم زیرا‬ ‫در این بخش رابطه بین امام و امت برقرار بود و ســنت های الهی‪ ،‬خداباوری و ایمان به اینکه ما‬ ‫می توانیم‪ ،‬وجود داشت و لذا مردم ما ان عرصه های مهم را برای انقالب و کشور رقم زدند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز بپذیریم که ما در اداره کشــور برای حل مشکالت مسیر دفاع مقدس را تغییر‬ ‫داده و مســیر دیگری را در پیش گرفتیم بنابراین با چالش های متعددی در اداره کشــور روبرو‬ ‫شــده ایم‪ .‬رئیس قوه مقننه با اشــاره به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه دو دانشــگاه در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امام خمینی (ره) دفاع مقدس و جنگ را دانشگاه اول و صدا و سیما را دانشگاه‬ ‫سینماولتوییزون‬ ‫‪CINEMA&TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫به تهیه کنندگی سپهر محمدی ‬ ‫و کارگردانی اصغر توسلی‪:‬‬ ‫«روزگار جوانی»‬ ‫شبکه پنج از امشب اغاز می شود‬ ‫دیگر و ملی ما برشــمردند و امروز دانشــگاه صدا و سیما باید پا جای پای دانشگاه دفاع مقدس‬ ‫بگــذارد تا ما در جنگ تحریف ها و از همه مهمتر جنگ اقتصادی پیروز شــویم‪ .‬قالیباف تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان کســی که بعد از دوران دفاع مقدس تحت فشارهای سخت و سنگین عرصه های‬ ‫مختلف در کارهای اجرایی بوده ام‪ ،‬نقش صدا و ســیما را در موفقیت و خوب اداره کردن کشور‬ ‫درک کرده ام و معتقدم این سازمان‪ ،‬صدای بلند مردم مستضعف است که به فرموده امام راحل‬ ‫کســانی هستند که تا ته خط با انقالب اســامی می مانند‪ .‬وی با بیان این که امروز مردم ما‬ ‫مظلوم ترین هســتند و هر کجا که می رویم انها ایســتاده اند‪ ،‬افزود‪ :‬نقش صدا و سیما در اداره‬ ‫کشور‪ ،‬مقابله با جنگ اقتصادی و مهار بوروکراسی سرکشی که تحت کنترل کسانی است که دل‬ ‫در گرو انقالب‪ ،‬اهل بیت‪ ،‬فرهنگ جهاد‪ ،‬شــهادت و قرانی ندارند‪ ،‬نقشی بی بدیل است‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم صدا و سیما در این جنگ نابرابر با همان فرهنگ‬ ‫دفاع مقدس و ریاســت شخصی که از پایین ترین سطح به باالترین سطح ان رسیده با اخالص‪،‬‬ ‫مجاهدت‪ ،‬تالش و همکاری نشــان دهد که فرهنگ دفاع مقدس تنها فرهنگ رهایی بخش برای‬ ‫عزت‪ ،‬استقالل و دنیا و اخرت ماست؛ صدا و سیمای جمهوری اسالمی می تواند این نقش را به‬ ‫درســتی ایفا کند اما با این نگاه که فرزند زمانه خویش باشد‪ .‬قالیباف با بیان که باید کنار هم و‬ ‫دست در دست یکدیگر بتوانیم دین خود را به امام و شهدا ادا کرده تا در فردای قیامت شرمنده‬ ‫انها نشــویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما محکوم به موفقیت هســتیم و مردم از ما عدم موفقیت و اداره غلط‬ ‫کشور را نمی پذیرند و ضرورت دارد با همدلی و هماهنگی و ایجاد هم افزایی در اداره کشور موفق‬ ‫شویم و مردم نیز ثمره این هم افزایی را ببینند‪.‬‬ ‫امیدوارم المپیاد فیلمسازی نوجوانان تبدیل به جریان شود‬ ‫بودیم اما ما فکر کردیم که کار را تا روزی که هســتیم ادامه‬ ‫دهیم حتی اگر شــرایط مبهم باشــد چرا که مدیران تغییر‬ ‫می کنند اما نوجوانان و هنرمندان هستند و کار برایشان باید‬ ‫جریان داشته باشــد‪ .‬ایل بیگی توضیح داد‪ :‬وحید گلستان‪،‬‬ ‫بیژن میرباقری و پوران درخشــنده که سال های پیش منتور‬ ‫جشــنواره بودند داوری این دوره را به عهده دارند و بهترین‬ ‫گزینــه بــرای قضاوت بودند چــرا که پیش تــر جریانی که‬ ‫نوجوانان در المپیاد طی می کنند‪ ،‬می شــناختند و با هیجان‬ ‫انها از ابتدا مواجه بودند‪ .‬هدف ما از این المپیاد این نیســت‬ ‫که نوجوانان فیلمســاز شوند چرا که کسی در طول چند روز‬ ‫فیلمســاز نمی شــود اما روزهای خوب و بانشاطی را تجربه‬ ‫خواهند کرد که می تواند در مســیر اینده شان راهگشا باشد‪.‬‬ ‫امیدوارم که المپیاد فیلمســازی تبدیــل به جریان مداومی‬ ‫شــود که نوجوانان حاضر در ان بتواننــد بعدها برای اینده‬ ‫کشورشان مثمرثمر عمل کنند‪.‬‬ ‫در ادامــه علیرضا تابش‪ ،‬دبیر جشــنواره گفت‪ :‬ما در «بنیاد‬ ‫ســینمایی فارابی» بســیار مفتخریم که رویدادی را به اسم‬ ‫نوجوانان در عرصه فیلمســازی راه اندازی کردیم و امیدوارم‬ ‫که این رویداد با رفع نقص ها و کاستی ها در سال های اینده‬ ‫تبدیل به جریانی پویا در کشور شود‪ .‬از همه کسانی که برای‬ ‫برگزاری این المپیاد تالش کردند تشکر می کنم‪ .‬ما ناچار به‬ ‫برگزاری برخط المپیاد به دلیل بحران ویروس کرونا بودیم و‬ ‫امیدواریم با رد شــدن از این روزها بتوانیم در سال های اتی‬ ‫نوجوانــان را در المپیاد کنار هم جمــع کنیم‪ .‬بابت قصور و‬ ‫کاستی های احتمالی نیز معذرت می خواهم‪.‬‬ ‫در ادامه کلیپی از معرفی داوران المپیاد پخش شد و مربیان‬ ‫پنجمین المپیاد فیلمسازی نیز در یک کلیپ معرفی شدند‪.‬‬ ‫در بخش بعدی مراسم‪ ،‬صاحبه خدمتگزار که در اولین دوره‬ ‫المپیاد فیلمســازی شــرکت کرده بود و این روزها به عنوان‬ ‫منشی صحنه در اســتان گیالن فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫در ابتدا عالقه مند به بازیگری بودم برای همین فیلم ساختم‬ ‫کــه در فیلم های خودم بازی کنم اما بعد که شــروع به کار‬ ‫در پشــت صحنه کردم جذابیت بازیگری برایم رنگ باخت‪.‬‬ ‫المپیاد اولین ســفری بود که بدون والدین می رفتیم و از این‬ ‫بابت برایمان بســیار جذاب بود امروز هم از تمامی استان ها‬ ‫یک دوست خوب فیلمساز دارم که در سراسر ایران مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬در ادامه مراسم افتتاحیه‪ ،‬گروه بندی نوجوانان‬ ‫در کالس های المپیاد با کلیپ های ویدئویی اعالم شد‪.‬‬ ‫با نواخته شــدن زنگ المپیاد‪ ،‬پنجمین المپیاد فیلمســازی‬ ‫نوجوانان ایران رسماً شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫مرتضی رحیمی کارگردان‪:‬‬ ‫سوپراستار کودک نداریم تا به واسطه انها فیلم ها فروش کنند‬ ‫سوپراستار کودک نداریم‪ /‬بچه ها در اینستاگرام فعال هستند!‬ ‫مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط» بیان کرد که‬ ‫ما سوپراستار کودک نداریم تا به واسطه انها فیلم ها فروش کنند‪.‬‬ ‫مرتضی رحیمی کارگردان فیلم سینمایی «بَلیط» که در سی و‬ ‫چهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان حضور دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬بلیط در زبان بختیاری به معنای درخت بلوط است هرچند نام‬ ‫فیلم به ‪ ۲‬شکل نوشته می شود اما در پوستر به التین هم نام فیلم‬ ‫را «بَلیط» نوشتیم‪ ،‬در «بلیط» هم کاراکتر اصلی ما بَلیطی نام دارد‬ ‫که ما بختیاری ها چنین اسمی را در میان بچه ها داریم‪« .‬بلیط»‬ ‫روایت گر داســتان زندگی پسربچه ای است که پدرش را از دست‬ ‫داده‪ ،‬در واقع پدرش زمانی که او به دنیا امده فوت شــده‪ ،‬مادرش‬ ‫دو سال بعد ازدواج کرده است و این پسر نزد پدربزرگش زندگی‬ ‫می کند‪ .‬حاال بَلیطی بزرگ شده و به دنبال مادرش می گردد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این فیلم متناسب با نوجوانان است و مخاطبانش نوجوانان‬ ‫و بزرگساالن هستند‪ ،‬البته کودکان هم می توانند با ان ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪ .‬با این حال کاراکتر اصلی ما پسری ‪ ۱۲‬ساله است‪.‬‬ ‫این کارگردان اظهار کرد‪ :‬فیلم های نوجوان کم فروش هســتند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه فیلم هایی در حوزه نوجوانان کم ســاخته می شوند‬ ‫به طوری که ما هنوز هم وقتی می خواهیم درباره فیلم نوجوانان‬ ‫یکشنبــــــــه ‪18‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1526‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫حبیب ایل بیگی‪ ،‬دبیر المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران مطرح کرد؛‬ ‫حبیب ایــل بیگی در مراســم افتتاحیه پنجمیــن المپیاد‬ ‫فیلمســازی نوجوانان ایران تاکید کرد امیدوار است که این‬ ‫المپیاد تبدیل به جریان شود‪.‬‬ ‫مراســم افتتاحیه پنجمیــن «المپیاد فیلمســازی نوجوانان‬ ‫ایران» صبح امروز ‪ ۱۷‬مهرماه در ســاختمان شماره ‪ ۳‬بنیاد‬ ‫ســینمایی فارابی‪ ،‬با حضور حبیب ایل بیگــی دبیر المپیاد‪،‬‬ ‫ســهیال عســکری‪ ،‬مدیر اجرایی المپیاد و منتورها و مربیان‬ ‫المپیاد فیلمســازی با تالوت ایاتــی از قران مجید و پخش‬ ‫سرود ملی جمهوری اسالمی ایران اغاز شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراســم‪ ۲ ،‬تیــزر از معرفی پنجمین «المپیاد‬ ‫فیلمسازی نوجوانان ایران» پخش شد‪.‬‬ ‫سپس حبیب ایل بیگی‪ ،‬مدیر المپیاد گفت‪ :‬پنجمین المپیاد‬ ‫فیلمســازی نوجوانان ایــران را در اولین روزهــای ماه ربیع‬ ‫که پیام اور جشن و شادی اســت‪ ،‬اغاز می کنیم‪ .‬امسال ‪۵۰‬‬ ‫نوجوان ‪ ۳۱‬دختر و ‪ ۲۱‬پســر با ‪ ۳۷‬ایده و ‪ ۲۴‬فیلم کوتاه از‬ ‫‪ ۱۵‬استان به المپیاد فیلمسازی راه پیدا کردند‪ .‬امسال شهرها‬ ‫و استان های بیشتری با المپیاد همراه شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬المپیاد را امروز ‪ ۱۷‬مهر شروع می کنیم و ایین‬ ‫پایانی ان روز ‪ ۲۱‬مهر خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه نشســت های‬ ‫انتقال تجربه را با پوران درخشنده‪ ،‬حبیب احمدزاده و بهروز‬ ‫شــعیبی خواهیم داشــت که با نوجوانان به گفتگو خواهند‬ ‫نشست‪ .‬مدیر المپیاد بیان کرد‪ :‬از همه منتورها و مربیانی که‬ ‫در این دوره به ما کمک می کنند‪ ،‬کمال تشــکر را دارم‪ .‬الزم‬ ‫است از پشــتیبانی همکارانم برای برگزاری «المپیاد» تشکر‬ ‫کنم‪ .‬امســال با تغییرات زیادی همچون تغییر دولت مواجه‬ ‫‪5‬‬ ‫حرف بزنیم نام «باشو غریبه ای کوچک»‪« ،‬دونده»‪« ،‬خانه دوست‬ ‫کجاســت» و‪ ...‬به یادمان می اید که در دهه ‪ ۶۰‬ساخته شده اند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر فیلم های بومی مثل فیلم ما «بچه گرگ های دره‬ ‫ســیب»‪« ،‬اســکی باز» و‪ ...‬هم وقتی ســاخته می شوند فروشی‬ ‫نمی کنند به همین ترتیب وقتی این اثار فروشی نمی کنند حمایت‬ ‫مالی صورت نمی گیرد و تهیه کننده و ســرمایه گذاران به سمت‬ ‫ساختچنینفیلم هایینمی روند‪.‬‬ ‫رحیمی عنوان کرد‪ :‬فیلم هایی هم که در حوزه نوجوانان ساخته‬ ‫می شوند برگرفته از خاطرات کارگردانان در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کارگردانان ما پا به ســن گذاشته اند و فیلم هایی‬ ‫می ســازند که متناسب با بچه های امروز نیست بچه ها با این اثار‬ ‫ارتباطبرقرارنمی کنند‪.‬‬ ‫این کارگردان اظهار کرد‪ :‬بچه های امروزی با بچه های دهه ‪ ۶۰‬و‬ ‫‪ ۷۰‬فرق می کنند انها امکاناتی دارند که می توانند همه چیز را به‬ ‫صورت انالین دنبال کنند بیشتر هم به سمت چیزهای فانتزی و نو‬ ‫می روندوسبک هایقبلیرانمی پسندنداکثرکارگردانانمی گویند‬ ‫قصه هایشان برگرفته از خاطراتشان است در حالی که خاطرات ما‬ ‫بــه دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬باز می گردد بچه های امروز با انها ارتباط برقرار‬ ‫نمی کنند ضمن اینکه خانواده ها هم اطالع چندانی درباره این اثار‬ ‫به بچه ها نمی دهند از انجایی که پدر و مادرها درگیر زندگی روزمره‬ ‫هستند‪ ،‬نمی توانند خاطراتشان درباره این فیلم ها را برای بچه ها‬ ‫تعریف کنند تا بچه ها پیگیر تماشای ان فیلم ها شوند‪ .‬اگر پدر یا‬ ‫مادر بچه ها را ترغیب به تماشای ان فیلم ها کنند انها نسبت به‬ ‫سینمای ایران راغب می شوند‪ .‬از سوی دیگر اما کودکان ما به همراه‬ ‫بزرگساالن درگیر مشکالت زندگی هستند‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر از صحبت هایش مطرح کرد‪ :‬ما سوپراســتار‬ ‫کودک نداریم مث ً‬ ‫ال در سینمای اجتماعی به خاطر داشتن برخی‬ ‫سوپراســتارها فیلم ها فروش می کنند اما این اتفاق در سینمای‬ ‫کودک رخ نمی دهد چون چهره های مطرح کودک یا در اینستاگرام‬ ‫فعال هستند یا از پتانسیل انها استفاده نمی کنند‪ .‬اگر ما سوپراستار‬ ‫کودک داشته باشیم می توانیم به فروش هم امیدوار باشیم مث ً‬ ‫ال‬ ‫امیررضــا فرامرزی هم در «بچه مهندس ‪ »۴‬بــازی کرد هم در‬ ‫«اسکی باز» حضور داشت و‪ ....‬اگر چنین بازیگرانی چهره بشوند‬ ‫قطعاً بچه ها کارهای انها را دنبال می کنند و فروش گیشه خوب‬ ‫می شــود‪ .‬رحیمی در پایان با اشاره به اکران فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان توضیح داد‪ :‬ان زمان که سینماها در اوج بودند فیلم های‬ ‫کودک کم داشتیم ولی حاال با پیش امدن کرونا شرایط دشوارتر‬ ‫شده است و به کلی سینمای کودک را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫اولیــن قســمت از فصــل ســوم مجموعــه تلویزیونی‬ ‫«روزگارجوانــی» به تهیــه کنندگی ســپهر محمدی و‬ ‫کارگردانی اصغر توســلی با اغاز ماه ربیــع از ‪ ۱۷‬مهرماه‬ ‫هرشب ساعت ‪ ۲۳‬از شبکه پنج سیما تماشایی می شود‪.‬‬ ‫اریا توسلی‪ ،‬سعید زارعی‪ ،‬سینا کرمی‪ ،‬امیر مسعود واعظ‬ ‫و عیسی حسینی از جمله بازیگران روزگار جوانی هستند‬ ‫که با همراهی بازیگران مهمان مثل بیوک میرزایی‪ ،‬رسول‬ ‫نجفیان‪ ،‬زهرا داود نژاد‪ ،‬محمد الهی‪ ،‬الله صبوری‪ ،‬سیاوش‬ ‫چراغی پور‪ ،‬محمود رضا قدیریان‪ ،‬ســولماز حصاری‪ ،‬الهام‬ ‫طهموری‪ ،‬فرشته الوســی‪ ،‬زینب عباسی‪ ،‬سپاس رضایی‪،‬‬ ‫فرشــته مرعشی و امیر مسیبی داستان این سریال روایت‬ ‫می شود‪ .‬در خالصه داستان این مجموعه تلویزیونی که به‬ ‫قصه زندگی جوانان متولد دهه ‪ ۱۳۷۰‬و ‪ ۱۳۸۰‬می پردازد‬ ‫امده اســت‪ :‬پس از گذشــت ســال ها‪ ،‬عباس اقا (بیوک‬ ‫میرزایی) تصمیم می گیرد که بخشی از خانه مسکونی اش‬ ‫را به تعدادی جوان دانشجو اجاره دهد‪ ،‬دانشجویان جدید‬ ‫همسایه عباس اقا می شوند بی خبر از این که ‪...‬‬ ‫تولیــد مجموعه تلویزیونــی روزگارجوانی در گروه فیلم و‬ ‫ســریال شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی سپهر محمدی‬ ‫و کارگردانی اصغر توســلی از بهمن ماه ‪ ۹۹‬شــروع شده‬ ‫است و قرار است در ‪ ۳۰‬قسمت روی انتن برود‪ .‬مجموعه‬ ‫تلویزیونی روزگار جوانی از شــنبه تا چهارشنبه هر هفته‬ ‫ســاعت ‪ ۲۳‬پخش و تکرار ان ساعت ‪ ۱۱‬صبح و ‪ ۱۹‬عصر‬ ‫اســت‪ .‬فصل اول این مجموعه تلویزیونی در سال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫به تهیه کنندگی اصغر توســلی و کارگردانی شاپور قریب‬ ‫و اصغر توســلی (قسمت ســیزدهم به بعد)‪ ،‬و فصل دوم‬ ‫ان در ســال ‪ ۱۳۷۸‬به تهیه کنندگــی و کارگردانی اصغر‬ ‫توسلی برای شــبکه تهران ساخته شــد‪ .‬فیلمنامه نویس‬ ‫فصل نخست اصغر فرهادی بود که در فصل دوم مجموعه‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬علی اکبر محلوجیان و فرهاد نقدعلی جایگزین‬ ‫وی شــدند‪ .‬کیهان ملکی‪ ،‬امین حیایــی‪ ،‬نصراهلل رادش‪،‬‬ ‫بهزاد خداویســی‪ ،‬مهدی صبایی‪ ،‬بیــوک میرزایی و زهره‬ ‫فکورصبور از جمله بازیگران فصل های قبلی این ســریال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تجلیل اکادمی فیلم اروپا از اولین‬ ‫کارگردان زن برنده خرس طال‬ ‫کارگردان مجارســتانی کــه مجموعــه ای از جوایز مهم‬ ‫جشنواره های سینمایی را در کارنامه دارد جایزه دستاورد‬ ‫اکادمی فیلــم اروپا را می گیرد‪ .‬مارتا مزاروس فیلمســاز‬ ‫پیشگام مجارستانی دریافت کننده جایزه یک عمر دستاورد‬ ‫حرفه ای امســال اکادمی اروپا خواهد بود‪ .‬نخستین فیلم‬ ‫مزاروس یعنی «دختر» محصول ســال ‪ ۱۹۶۸‬اولین فیلم‬ ‫سینمایی ســاخته شده توسط یک زن در مجارستان بود‪.‬‬ ‫این کارگردان ‪ ۹۰‬ســاله در مسیر حرفه ای کاری طوالنی‬ ‫مدت خود تا حدود زیادی روی زندگی زنان متمرکز بوده‬ ‫و اغلــب از تجربه های خانواده خودش بهره برده اســت‪.‬‬ ‫مزاروس سال ‪ ۱۹۷۵‬با فیلم «فرزندخواندگی» که نمایشی‬ ‫صمیمی از رابطه بین یک زن میان ســال تنها با دختری‬ ‫‪ ۱۷‬ســاله بود به محبوبیت جهانی رسید‪ .‬این فیلم جایزه‬ ‫خرس طالیــی بهترین فیلم را در فســتیوال فیلم برلین‬ ‫به خود اختصــاص داد و نام خود را به عنوان نخســتین‬ ‫کارگردان زنی که توانســت جایزه برتــر برلیناله را برنده‬ ‫شــود‪ ،‬در تاریخ ثبت کرد‪ .‬فیلم «‪ ۹‬ماه» او هم در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۷‬توانســت برنده جایزه فیپرشی منتقدان بین المللی‬ ‫فستیوال فیلم کن شود‪ .‬بعد از ان مزاروس با «درست مثل‬ ‫خانه» توانست یک سال بعد جایزه صدف نقره ای فستیوال‬ ‫فیلم سن سباستین را به خانه ببرد‪ .‬اکادمی فیلم اروپا در‬ ‫بیانیه ای مزاروس را «یکی از چشمگیرترین کارگردان زن»‬ ‫ســینمای اروپا خواند‪ .‬این نخستین باری است که جایزه‬ ‫دســتاورد این اکادمی به یک کارگــردان زن اهل اروپای‬ ‫مرکزی یا شــرقی می رســد‪ .‬پلتفرم نمایش فیلم هنری‬ ‫‪ MUBI‬به مناســبت اهدای این جایــزه تمرکز ویژه ای‬ ‫روی مزاروس می گذارد و از اواسط نوامبر به بعد گلچینی‬ ‫از فیلم هــای او را پخش می کند‪ .‬مزاروس این جایزه را در‬ ‫ســی و چهارمین جوایز فیلم اروپا که روز یازدهم دسامبر‬ ‫در برلین برگزار می شود دریافت خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 5 ꋾ믾 䘆軾ㄆ∆  䘆✆ꟾ✆껾폾 䠆⼆ ㄆ⼆ 껾ꟾ軾폾 䤆ㄆ軾鯾∆ 课✆ㄆ✆ 軾釾 郻✆ 샾쯾 䤆軾ㄆ룾郻 껾‫ﻻ‬軾돾 䠆 ✆껾‫ ✆ﻻ‬䘆✆꫾껾 뛾룾ꟾㄆ⼆ ‫مژدهمصحفیتوانا‬:‫کیوریتور‬ honar.kok صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫عبدالحسینمختابادخوانندهواهنگساز‪:‬‬ ‫امیدوارم صداوسیما به ِ‬ ‫درک پخش اثار شجریان برسد‬ ‫یکشنبــــــــه ‪18‬مهرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1526‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫گناه‬ ‫نقد‬ ‫«محسن دلیلی» ‬ ‫مدیر روابط عمومی جشنواره کودکان و نوجوانان‬ ‫دنیای فانتزی کودکان باعث خلق‬ ‫اثار ناب سینمایی می شود‬ ‫‪ ۱۷‬مهــر ماه بــود‪ .‬عصر روز اربعین‪ .‬زمزمه هایی درباره درگذشــت اســتاد اواز ایران در فضای‬ ‫مجازی منتشر می شد‪ .‬رفته رفته خبرها بیشتر و بیشتر شد‪ .‬عالقمندان به موسیقی و محمدرضا‬ ‫شجریان‪ ،‬امیدوار بودند این بار هم خبرها شایعه باشد‪ ،‬اما نه‪ ،‬این امید واهی به حقیقت نپیوست‬ ‫و با اعالم رســمی همایون شجریان‪ ،‬خسروی اواز ایران برای همیشه به دیار باقی شتافت‪ .‬حاال‬ ‫یک سال از خاموش شدن صدایش می گذرد و موسیقی ایران همچنان به عزای او نشسته است‪.‬‬ ‫به مناســبت فرا رسیدن نخستین سالگرد درگذشت محمدرضا شــجریان‪ ،‬تصمیم گرفتیم تا با‬ ‫عبدالحسین مختاباد‪ ،‬خواننده و اهنگساز گفت وگویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مختابــاد در ابتدا درباره علت محبوبیت محمدرضا شــجریان در بین مردم گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫سیاســی که در دهه اواخر ‪ ۵۰‬با انقالب ایران رخ داد‪ ،‬جامعه به یک باره با موسیقی پاپ و جاز‬ ‫زاویه پیدا کرد‪ .‬در ان زمان اقای شجریان و دوستانی که با ایشان همکاری می کردند در دهه ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬سالگی زندگی خود بودند‪ .‬فضای ان برهه انقالبی بود و این افراد به واسطه پیوندی که با‬ ‫موســیقی اصیل ایرانی داشتند در پروسه تاریخی که در جامعه رخ داد توانستند از ظرفیت های‬ ‫موســیقی ایرانی در جهت مفاهیم روز سیاســی اجتماعی استفاده کنند‪ .‬این امر برای جامعه ای‬ ‫که در ان انقالب رخ داده بود و هیجانات انقالبی شــدیدی داشــت‪ ،‬جذاب بود؛ به همین جهت‬ ‫شــجریان و همراهانش کــه ان فرصت و فضا را درک کرده بودند‪ ،‬توانســتند اثاری درخور ان‬ ‫محیط تولید کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اقای شجریان و همراهان او در گروه های شیدا و عارف مجموعه خوشفکری بودند‬ ‫که توانستند شرایط مناسب را ایجاد کرده و جامعه را به سمت موسیقی ایرانی جذب کنند؛ البته‬ ‫اینگونه نبود که جامعه به موسیقی ایرانی عالقه نداشته باشد‪.‬‬ ‫موســیقی ایرانی در همه دوران مخاطبان خود را داشــته و هنرمندان خوبی که در این عرصه‬ ‫فعالیت داشــته اند‪ ،‬موســیقی ایرانی را در گوش جان مردم می نواختند‪ .‬البته این مسئله دیده‬ ‫می شــد که عمدتا عالقه مردم به موســیقی روز و پاپ بیشــتر بوده ولی زمانی که انقالب شد‬ ‫ان نوع موســیقی به سرعت توســط حکومت منع شد و عده زیادی از هنرمندان ان بنابر دالیل‬ ‫مختلف به انزوا کشــیده شــدند یا از ایران رفتند‪ .‬این هنرمند تصریح کرد‪ :‬ولی در همین راستا‬ ‫نسل دیگری از موسیقی‪ ،‬یعنی گروه های شیدا و عارف که محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی‬ ‫در راس انها قرار داشــتند‪ ،‬پابرجا ماند و از اواخر دهه ‪ ۵۰‬تا اوایل دهه ‪ ۶۰‬شــروع به تولید اثار‬ ‫هنری در زمینه های مســائل سیاســی کردند‪ .‬زمانی که موقعیت سیاسی اجتماعی با این نسل‬ ‫از هنرمندان رقم خورد توانســت محبوبیت و مردمــی بودن انها را در جامعه تثبیت کند‪« .‬چرا‬ ‫هنرمندان جوانتر که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت دارند عمدتا به تکرار اثار و سبک افرادی‬ ‫چون محمدرضا شجریان می پردازند؟»‬ ‫مختاباد پاســخ داد‪ :‬به علت اینکه ایجاد یک سبک در موسیقی کار اسان و کار هر کسی نیست‬ ‫و درواقع هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است‪ .‬در حال حاضر خالء عظیمی را در عرصه‬ ‫اهنگسازی و خوانندگی موسیقی ایرانی می بینیم؛ زیرا خوانندگانی که در این حوزه کار می کنند‬ ‫اثارشان شبیه به خواننده های صاحب سبک است و از سویی اهنگساز و مولف نداریم که بتوانند‬ ‫اثار برجســته ای را تولید کنند که توجه‪ ،‬گوش و هوش جامعه و مخاطبان موســیقی را به خود‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫این هنرمند تصریح کرد‪ :‬البته این مشــکالت نشــات گرفته از عدم اموزش درســت و حضور‬ ‫زودهنگام در عرصه موسیقی است‪ .‬درواقع برخی از افرادی که اکنون در حوزه موسیقی فعالیت‬ ‫می کنند زمان کافی را برای تمرین و یادگیری صرف نمی کنند لذا اثار تولیدی انها هم از لحاظ‬ ‫چهارچوب و هم از لحاظ محتوا ضعیف اســت‪ .‬اگر محمدرضا شــجریان و یا افرادی چون او به‬ ‫جایگاه باالیی در موســیقی رســیده اند‪ ،‬به این علت بوده است که دو برابر شهرت خود مدام در‬ ‫حال اموزش بوده اند‪ .‬به اعتقاد وی جامعه هم فضایی برای رشــد و نمو استعدادها از خود نشان‬ ‫نمی دهد؛ زیرا نه جشنواره درست و حسابی داریم که جوان ها با شرکت در انها هنر خود را ارائه‬ ‫دهند و نه صداوسیما فعالیتی در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫با مختاباد این مســئله را مطرح کردیم که عمدتا گفته می شود فقدان شجریان هیچگاه جبران‬ ‫نمی شــود و در ادامه نظر او را در این راستا جویا شدیم‪ .‬بیان کرد‪ :‬اینده را نمی توان پیش بینی‬ ‫کرد‪ ،‬ولی هر هنرمندی جایگاه خودش را دارد‪ .‬مثال ایا کســی می تواند جای حافظ را پر کند؟‬ ‫هنر همانند سیاســت نیســت که یک نفر پشت یک میز بنشــیند و فرد دیگری نباید در همان‬ ‫جایگاه باشــد‪ .‬هنر ایران با تاریخ و اندیشه عظیم فرهنگی‪ ،‬قطعا در عرصه های مختلف می تواند‬ ‫بیشتر بدرخشد و هیچکس هم نباید فکر کند که باید جای شجریان را پر کند‪ .‬شجریان شجریان‬ ‫بود‪ ،‬کارش را انجام داد‪ ،‬زحمتش را کشــید و تاثیرات عمیق خود را در موسیقی ایرانی بر جای‬ ‫گذاشت‪ .‬شجریان برای ایندگان اواز و موسیقی ذخیره و منبع است‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫که رادیو و تلویزیون به این درک برسد که اثار استاد شجریان را پخش کند و از فضای مرده ای‬ ‫که در موسیقی این رسانه وجود دارد به یک جایگاه جدی و معقول برسد‪.‬‬ ‫جدیدترین فیلم های سال ‪ ۲۰۲۱‬که ارزش تماشاکردن دارند‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬به ماه های پایانی خود رســیده است و تعدادی از عناوین‬ ‫سینمایی موردانتظار این ســال به دست هواداران سینما رسیده است‪.‬‬ ‫با دنبال شدن فرایند واکسیناسیون در ایاالت متحده امریکا‪ ،‬بزرگترین‬ ‫بازار ســینما در جهان‪ ،‬شرایط برای بازگشــت هواداران هنر هفتم به‬ ‫سالن های سینما فراهم شــده و با وجود همه محدودیت ها‪ ،‬سینما به‬ ‫مسیر همیشگی اش ادامه می دهد و فیلم های مهمی در سال ‪ ۲۰۲۱‬از‬ ‫راه رسیده اند که ارزش تماشاکردن دارند‪ .‬در ادامه با جدیدترین فیلم های‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬که ارزش تماشاکردن دارند‪ ،‬اشنا می شوید‪ .‬فیلم هایی که هر سلیقه‬ ‫و ژانری را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫‪ | Infinite‬بی نهایت‬ ‫نمره منتقدان‪ ۱۶ :‬از ‪۱۰‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬برای هواداران کارگردان های نسبتا نوظهور هالیوود سال‬ ‫بسیار مناسبی به نظر می رسد‪ .‬انتوان فوکوا یکی دیگر از کارگردان های‬ ‫شناخته شده هالیوود در سال های اخیر بوده که با فیلم «بی نهایت» به‬ ‫سینماها بازگشته است‪ .‬فیلمنامه این فیلم که براساس کتاب «مقاله های‬ ‫تناسخ» نوشته اریک میکرانز توسعه پیدا کرده‪ ،‬می تواند یک درام علمی‪-‬‬ ‫تخیلی لقب بگیرد‪ .‬این فیلم توسط مارک والبرگ‪ ،‬انتوان فوکوا و لورنزو‬ ‫دی بوناونتورا تهیه کنندگی شــده و یک تهیه کننده ایرانی به نام مارک‬ ‫وحیدیان هم به این افراد کمک کرده است‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬ایوان مک کالی با کابوس های بسیاری مواجه شده که‬ ‫زندگــی او را تحت تاثیر قرار داده انــد‪ .‬ایوان که نمی داند چگونه از پس‬ ‫کابوس هایش براید ناگهان متوجه می شــود که این کابوس ها ریشه در‬ ‫وقایعی از زندگی شخصی او دارند‪.‬‬ ‫‪ | Kate‬کیت‬ ‫نمره منتقدان‪ ۴۳ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این تریلر اکشــن یکی از جدیدترین فیلم های ســینمایی سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫است که ارزش تماشاکردن دارد‪ .‬فیلم «کیت» توسط سرویس استریم‬ ‫نتفلیکس ساخته و منتشر شده و به همین دلیل می توان گفت که عنوان‬ ‫محبوبی به نظر می رسد‪ .‬این فیلم توسط نتفلیکس ساخته شده و اگرچه‬ ‫بازیگرانشناخته شده ایندارداماخیلیسریعبهمحبوبیتیبی مثالدست‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬فیلم برداری این فیلم در تایلند‪ ،‬ژاپن و ایاالت متحده‬ ‫امریکا انجام شده و عنوانی تماشایی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک زن قاتل به نام کیت را دنبال می کند که متوجه‬ ‫می شود مسموم شده و تنها ‪ ۲۴‬ساعت دیگر می تواند زندگی کند و پس‬ ‫از ان می میرد‪...‬‬ ‫‪ | Cry Macho‬گریه کن ماچو‬ ‫نمره منتقدان‪ ۵۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫کلینت ایستوود ‪ ۹۰‬ساله که به نظر نمی رسد دلیلی برای خداحافظی‬ ‫از ســینما داشته باشد‪ ،‬امسال با فیلم «گریه کن ماچو» دوباره به جمع‬ ‫سینماگران دوست داشتنی و فعال بازگشته است‪ .‬این فیلم که در ابتدا‬ ‫قرار بود از ارنولد شوارتزنگر به عنوان بازیگر نقش اصلی اش استفاده کند‬ ‫در نهایت در شرایطی در برابر دوربین رفت که کلینت ایستوود کارگردان‬ ‫را در نقش اصلی در اختیار داشت‪ .‬از ان جایی که ملی گرایان امریکایی‬ ‫ت که‬ ‫همیشه عالقه خاصی به فیلم های ایستوود داشته اند‪ ،‬انتظار می رف ‬ ‫فیلم جدید او هم جذاب باشد اما منتقدان و تماشاگران از تماشای ان مثل‬ ‫سایر عناوین ایستوود لذت نبرده اند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک مربی اسب در سن پیری تصمیم می گیرد برای به‬ ‫دست اوردن ‪ ۵۰‬هزار دالر یک پسر جوان را از مادرش دزیده و به پدرش‬ ‫تحویل دهد‪ .‬او در این مسیر با چالش های بسیاری مواجه می شود‪.‬‬ ‫‪ | No Time To Die‬زمانی برای مردن نیست‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۲ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫جدیدترین فیلم از فیلم های مجموعه جیمز باند که برای اخرین بار دنیل‬ ‫کریگ را در نقش این شخصیت قرار می دهد هم یکی دیگر از فیلم های‬ ‫مورد انتظار سال ‪ ۲۰۲۰‬بود که در تاریخ مشخص شده اکران نشد‪ .‬شیوع‬ ‫ویروس کرونا برنامه اکران و تورهای تبلیغاتی یکی از بهترین فیلم های‬ ‫اکشــن سال را تحت تاثیر قرار داد اما این فیلم در نهایت از راه رسیده و‬ ‫از همین حاال یکی از جدیدترین فیلم های سال ‪ ۲۰۲۱‬است که ارزش‬ ‫تماشاکردن دارد‪ .‬انا دی ارماس‪ ،‬فیبی والربریج‪ ،‬جفری رایت و رامی ملک‬ ‫ازشناخته شده ترینبازیگراناینفیلمهستند‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬مدتی پیش جیمز باند تصمیم گرفت تا از دنیای‬ ‫جاسوسی خداحافظی کند و حاال در جامائیکا استراحت می کند‪ .‬اما این‬ ‫مامور بازنشسته قرار نیست برای مدتی طوالنی در استراحت باشد چون‬ ‫یکی از دوستان صمیمی اش به سراغ او می اید و برای یک پرونده بسیار‬ ‫پیچیده و سنگین از او کمک می خواهد‪...‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫مدیر روابط عمومی جشنواره در گفت‬ ‫وگو با تیوا اظهار داشت‪ :‬داوری کودکان‬ ‫و نوجوانان ســبب شــد تا جشنواره‬ ‫فراگیری خوبــی در جای جای ایران‬ ‫داشته باشــد‪« .‬محسن دلیلی» مدیر‬ ‫تو گوی‬ ‫روابط عمومی جشنواره‪ ،‬در گف ‬ ‫زنده با شبکه «تیوا» گفت‪ :‬سال گذشته با شرایط خاصی برای برگزاری‬ ‫جشنواره به دلیل شیوع ویروس «کرونا» روبه رو بودیم‪ .‬به همین علت‬ ‫سال گذشته اولین تجربه برگزاری جشنواره به صورت انالین را داشتیم‬ ‫که اتفاقا تجربه خوبی هم بود‪ .‬اما امسال به دلیل واکسینه شدن افراد‪،‬‬ ‫جشنواره را به صورت ترکیبی فیزیکی و بر خط برگزار می کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یکی از محاسن این اتفاق امکان شرکت داوران کودک و نوجوان از سراسر‬ ‫ایران بــود‪ ۲۲۲۰ .‬داور کودک و نوجوان برای شــرکت در این جریان‪،‬‬ ‫متقاضی شدند‪ .‬در ‪ ۲۳‬شهر اکران حضوری برای داوران صورت می گیرد‬ ‫و جشنواره فراگیری خوبی نیز در جای جای ایران دارد‪ .‬دلیلی ادامه داد‪:‬‬ ‫بچه های ‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬سال طبق فراخوان برای داوری شرکت کردند‪ .‬از میان‬ ‫متفاضیان‪ ،‬داوطلبانی که عالقه به تماشای حضوری داشتند‪ ،‬در سینما‬ ‫خاضر شــده و اوار را به صورت حضوری داوری می کنند و اگر قضاوت‬ ‫انالین را ترجیح بدهند‪ ،‬وارد سامانه های تعیین شده می شوند و بعد از‬ ‫تماشای اثر رای خود را ثبت می کنند که با سه کزینه خوب‪ ،‬متوسط‪ ،‬بد‬ ‫امکان ثبت رای هست‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬درباره نمایش و نشست «یدو»‬ ‫در روز نخست خانه جشنواره در تهران‪ ،‬می خواستیم حتما این فیلم اکران‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما چون عوامل فیلم سر کار بودند و از سویی فیلم خارج از‬ ‫مسابقه بخش فیلم های بلند ایرانی قرار دارد و در بخش بین الملل داوری‬ ‫می شود‪ ،‬دیگر نشست فیلم را نخواهیم داشت‪ .‬دلیلی درباره شعار «سینما‪،‬‬ ‫سرزمین خیال» به تیوا گفت‪ :‬این شعار را انتخاب کردیم چون بچه ها‬ ‫دنیای خیال انگیزی دارند و فانتزی ان ها باعث خلق اثار ناب سینمایی‬ ‫می شــود‪ .‬همین قضیه هم باعث شد چالش «سرزمین خیالی من» را‬ ‫راه اندازی کنیم‪ .‬سینما از خیال جدا نیست‪ .‬هنگام انتخاب اثار نیز این‬ ‫نگاه وجود داشت که اثاری انتخاب شود که خیال را به عنوان عنصر اصلی‬ ‫خود دارند‪ .‬او در پایان با اشاره به امار اثار حاضر در جشنواره اظهار داشت‪:‬‬ ‫سعی ما بر این بود که همه فیلم ها در بخش های مختلف را اکران کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬فاطمهاصغری‪-‬روزنامههنرمند‬ ‫گزارش تصویری « روزنامه هنرمند» از سی و چهارمین جشنواره یبن المللی فیلم کودکان و نوجوانان‬ صفحه 7 ‫«صوفیا ریاحی» نوازنده و همخوان در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫زمینهفعالیتبرایبانوانبسیارمحدوداست‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1526‬یکشنبه ‪ 18‬مهرماه ‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫متاسفانه در سیستم موسیقی کشور زمینه فعالیت برای بانوان هنرمند بسیار محدود می باشد و در حق بانوان کم لطفی بسیار‬ ‫زیادی صورت گرفته است‪ ،‬امیدوارم که مسئولین برای حل این اتفاق بد چاره ای‬ ‫بیاندیشند‪.‬‬ ‫به عنوان همخوان در گروه های بسیار خوبی حضور داشته اید در این باره صحبت کنید؟‬ ‫با تمام این محدودیتها هیچ وقت برای هدفم دست از تالش برنداشته ام و ناامید نشده ام و با گروهای موسیقی متعددی در‬ ‫زمینه های مختلف همکاری داشته ام‪.‬‬ ‫هفتوارمانشهرشمادردنیایهنرچیست؟‬ ‫ساختن و اجرا کردن قطعاتی زیبا و تاثیرگذار در موسیقی و انتقال پیامی مثبت و انگیزه بخش با این زبان مشترک‪.‬‬ ‫در حال حاضر با چه کسانی همکاری می کنید و از برنامه های پیشرو صحبت کنید؟‬ ‫من به مدت پانزده سال به طور حرفه ای در زمینه هنر و موسیقی فعالیت داشته ام و درحال حاضر با مدیریت هنری دوست‬ ‫خوبم جناب شارمین حیدرخان عزیز پروژهای جدیدی را پیش رو دارم‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر ‪11:51‬‬ ‫غروب افتاب ‪17:35‬‬ ‫اذان مغرب ‪17:54‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪04:43‬‬ ‫طلوع افتاب فردا ‪06:07‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫بنده اگر قناعت کند‪« ،‬ازاد» است‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬اگر طمع داشته باشد «برده» است!‬ ‫غررالحکم‪ :‬ج‪، ۱‬ص‪۱۱۳‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫برای اداره کردن خویش‪ ،‬از سرت استفاده کن‬ ‫و برای اداره کردن دیگران‪ ،‬از قلبت‪.‬‬ ‫داالیی الما‬ ‫حافظانه‬ ‫درد عشقی کشیده ام که مپرس‬ ‫زهر هجری کشیده ام که مپرس‬ ‫گشته ام در جهان و اخر کار‬ ‫دلبری برگزیده ام که مپرس‬ ‫صوفیا ریاحی‪ ،‬متولد بیست دی هزار و سیصد و شصت و یک‪ ،‬تهران‪ ،‬فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫که در رشته بیوتیشن و زیبایی پوست مدرک میالدوپیز سوئیس و مدرک فنی و حرف ای داخل کشور را دارد‪،‬‬ ‫با صوفیا ریاحی که سابقه همخوانی و نوازندگی در گروه های معتبر موسیقی را دارد گفتگویی کوتاه داشته ایم‬ ‫که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چیشدازاینهمههنرسمتموسیقیرفتید؟‬ ‫من در خانواده ای متولد شده ام که پدرم و بیشتر اعضای خانواده اهل موسیقی و هنر بوده اند‪ ،‬پدرم کامبیز ریاحی مدرس و‬ ‫نوازنده حرفه ای گیتار و همچنین اهنگساز رادیو و تلویزیون بوده اند‪.‬‬ ‫چه سازی را انتخاب کرده اید و چرا این ساز؟‬ ‫به دلیل عالقه بسیار زیادی که از کودکی به سبک موسیقی اسپانیش داشتم به ساز گیتار عالقه مند شدم‪.‬‬ ‫باندبازی و مافیا چقدر در موسیقی وجود دارد؟‬ ‫به نظر من مافیا و باند بازی نقش بسیاری در مارکت موسیقی ایفا می کند و به همین دلیل هنرمندانی که با مافیا همکاری‬ ‫نکنند حرفی برای گفتن ندارند‪ ،‬باید شرایط بسیار سختی را طی کنند تا به خواسته خودشان برسند‪.‬‬ ‫فضا برای رشد خانم ها چقدر مهیا است؟‬ ‫کامبیزدرم بخشنوشت‪:‬اشناییمنبااقایعلی‬ ‫گلستانه از مطبوعات اغاز شد‪ ،‬از سال‪1335‬؛ ان‬ ‫زمان در تحریریه مجله روشنفکر همکار بودیم‪.‬‬ ‫علی گلستانه مسئولیت لی اوت و صفحه بندی‪،‬‬ ‫تصویرسازی و کلیشه ســازی مجله را برعهده‬ ‫داشت و دو‪ -‬سه ســالی با هم دریک اتاق کار‬ ‫می کردیم‪ .‬ان زمان کسی فکر نمی کرد یک روز‬ ‫این مرد خوش اخالق و دوست داشتنی‪ ،‬نقاشی‬ ‫بزرگ و برجسته شود‪ .‬حتی خود من هم تصور‬ ‫اقایحیدرخان‪،‬همکاریباخانمصوفیاریاحیچگونهتجربهایاست؟‬ ‫شارمین حیدرخان‪ :‬به نظر من همکاری با هنرمندان خانم خیلی جالب و زیبا است چون دید انها در بعضی موارد با اقایان کامال‬ ‫متفاوت است و می تواند مکمل همدیگر باشد‪ ،‬من که از همکاری با ایشان هم لذت برده ام و اگاهی ام نسبت به همکاری‬ ‫شان باال رفت‪.‬‬ ‫چه اینده ای برای این اتفاق پیش بینی می کنید؟‬ ‫شارمین حیدرخان‪ :‬امیدوارم که روز به روز تعدادشان بیشتر شود چون ما در این مملکت کم استعداد نداریم‪ ،‬ولی متاسفانه به‬ ‫خاطر برخی از شرایط و نبودن زمینه برای ارائه کردن هنرهاشان محروم هستند‪ ،‬اگر زمینه مساعد شود پیشرفت چشم گیری‬ ‫را می توانیم شاهد باشیم‪.‬‬ ‫هنرمندیکهشبیههیچ کسنبود‬ ‫نمی کردم‪ .‬این دوســتی و اشنایی از ان دوران‬ ‫ادامه داشت تا انکه به خارج از ایران سفر کردم‬ ‫و تقریباً چند سالی ارتباطی نداشتیم و بعد از‬ ‫بازگشت فرصتی پیش امد تا دیداری تازه کنیم‬ ‫و کارهایش را دنبال می کردم‪ .‬باید بگویم سبک‬ ‫کاری علی گلستانه ویژگی خاصی داشت و این‬ ‫ویژگی مهم بی شباهت بودن با اثار دیگران بود و‬ ‫امضای کاری خودش بود؛ نقاشی هایی که اغلب‬ ‫تصویرهایی از طبیعت و محیط زیست بود‪ .‬به یاد‬ ‫دارم قبل ازانقالب سفری به ایتالیا داشتیم‪ ،‬شهر‬ ‫بولونیا‪ .‬در انجا نمایشگاه نقاشی برپا بود و عالوه‬ ‫بر من و اقای گلستانه تعدادی دیگر از هنرمندان‬ ‫ایرانیهمحضورداشتند‪.‬بعدازانبهعلتمشغله‬ ‫کاری هر دوی ما فرصت کمتری پیش امد تا‬ ‫دیداری داشته باشیم اما کارهایشان را با عالقه‬ ‫دنبال می کردم و بعد از ان سال ها هم چندین بار‬ ‫همدیگر را مالقات کردیم و برایم جالب بود نوع‬ ‫پوشش‪ ،‬یک کاراکتر هنری از او ساخته بود‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند ظاهر و پوشش هنرمندان بسیار‬ ‫مورد توجه و اهمیت است‪ .‬سخن گفتن از اقای‬ ‫علی گلستانه این هنرمند فوق العاده و کم نظیر‬ ‫بسیار است‪ ،‬مردی که هیچ گاه اهل تظاهر نبود و‬ ‫اخالق زیبا و صمیمانه اش به گونه ای بود که همه‬ ‫دوستشداشتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1611

روزنامه هنرمند 1611

شماره : 1611
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه هنرمند 1610

روزنامه هنرمند 1610

شماره : 1610
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه هنرمند 1609

روزنامه هنرمند 1609

شماره : 1609
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه هنرمند 1608

روزنامه هنرمند 1608

شماره : 1608
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه هنرمند 1607

روزنامه هنرمند 1607

شماره : 1607
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه هنرمند 1605

روزنامه هنرمند 1605

شماره : 1605
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!