شروع فعالیت :

۱۳۹۷

تعداد شماره ها :

۳ شماره

استان فعالیت :

خراسان‌رضوی

وب سایت :

www.um.ac.ir

مختصری درباره نشریه

فصلنامه علمی، فرهنگی و خبری
انجمن علمی بازیهای رایانهای دانشگاه فردوسی

نشــریه گیــم آور اولیــن نشــریه چاپــی، علمــی و تخصصــی دانشـگاهی گیـم کشـور بـه صاحـب امتیـازی انجمـن علمـی گیـم دانشـگاه فردوسـی،در زمینه های تخصصی، شامل: آموزش بازی سازی، سخت افزار، مقاله علمی-پژوهشی فعال می باشد .

آخرین شماره های فصلنامه گیم آور

فصل نامه گیم آور شماره 3

فصل نامه گیم آور شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
فصل نامه گیم آور شماره 2

فصل نامه گیم آور شماره 2

شماره : ۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
فصل نامه گیم آور شماره 1

فصل نامه گیم آور شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!