فصلنامه گیم آور - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

3 شماره

استان فعالیت :

خراسان رضوی

وب سایت :

www.um.ac.ir

مختصری درباره نشریه

فصلنامه علمی، فرهنگی و خبری
انجمن علمی بازیهای رایانهای دانشگاه فردوسی

نشــریه گیــم آور اولیــن نشــریه چاپــی، علمــی و تخصصــی دانشـگاهی گیـم کشـور بـه صاحـب امتیـازی انجمـن علمـی گیـم دانشـگاه فردوسـی،در زمینه های تخصصی، شامل: آموزش بازی سازی، سخت افزار، مقاله علمی-پژوهشی فعال می باشد .

آخرین شماره های فصلنامه گیم آور

فصلنامه گیم آور شماره 3

فصلنامه گیم آور شماره 3

شماره : 3
تاریخ : 1397/05/10
فصلنامه گیم آور شماره 2

فصلنامه گیم آور شماره 2

شماره : 2
تاریخ : 1397/02/15
فصلنامه گیم آور شماره 1

فصلنامه گیم آور شماره 1

شماره : 1
تاریخ : 1396/10/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!