هفته نامه پلخمون - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

15 شماره

استان فعالیت :

خراسان رضوی

وب سایت :

http://shahraraonline.ir

مختصری درباره نشریه

اولین شماره هفته نامه طنز و کارتون پلخمون ، هفته نامه طنز مردم مشهد ،در خرداد 1397 منتشر شد.

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد

مدیرعامل موسسه شهرآرا: مجید خرمی

سردبیر: توحید آرشنیا

دبیر پلخمون: ارژنگ حاتمی

آخرین شماره های هفته نامه پلخمون

هفته نامه پلخمون شماره 15

هفته نامه پلخمون شماره 15

شماره : 15
تاریخ : 1397/08/26
هفته نامه پلخمون شماره 14

هفته نامه پلخمون شماره 14

شماره : 14
تاریخ : 1397/08/05
هفته نامه پلخمون شماره 13

هفته نامه پلخمون شماره 13

شماره : 13
تاریخ : 1397/07/28
هفته نامه پلخمون شماره 12

هفته نامه پلخمون شماره 12

شماره : 12
تاریخ : 1397/07/21
هفته نامه پلخمون شماره 11

هفته نامه پلخمون شماره 11

شماره : 11
تاریخ : 1397/07/14
هفته نامه پلخمون شماره 10

هفته نامه پلخمون شماره 10

شماره : 10
تاریخ : 1397/06/18
هفته نامه پلخمون شماره 9

هفته نامه پلخمون شماره 9

شماره : 9
تاریخ : 1397/05/27
هفته نامه پلخمون شماره 8

هفته نامه پلخمون شماره 8

شماره : 8
تاریخ : 1397/05/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!