هفته نامه پاسارگاد - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1386

تعداد شماره ها :

53 شماره

استان فعالیت :

کرمان

وب سایت :

http://www.pasargadnews.ir/

مختصری درباره نشریه

هفته نامه پاسارگاد

(نشریه محلی استان کرمان)

صاحب امتیاز و مديرمسوول: دکتر علیرضا پورابراهیمی

آخرین شماره های هفته نامه پاسارگاد

هفته نامه پاسارگاد شماره 538

هفته نامه پاسارگاد شماره 538

شماره : 538
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد شماره 535

هفته نامه پاسارگاد شماره 535

شماره : 535
تاریخ : 1397/08/14
هفته نامه پاسارگاد شماره 537

هفته نامه پاسارگاد شماره 537

شماره : 537
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد شماره 534

هفته نامه پاسارگاد شماره 534

شماره : 534
تاریخ : 1397/08/07
هفته نامه پاسارگاد شماره 536

هفته نامه پاسارگاد شماره 536

شماره : 536
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد شماره 533

هفته نامه پاسارگاد شماره 533

شماره : 533
تاریخ : 1397/07/30
هفته نامه پاسارگاد شماره 532

هفته نامه پاسارگاد شماره 532

شماره : 532
تاریخ : 1397/07/23
هفته نامه پاسارگاد شماره 531

هفته نامه پاسارگاد شماره 531

شماره : 531
تاریخ : 1397/07/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!