هفته نامه مشعل - مگ لند
0

شروع فعالیت :

تعداد شماره ها :

0 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

www.mashal.ir

مختصری درباره نشریه

هفته نامه مشعل ، نشریه داخلی کارکنان صنعت نفت ایران 

مدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسئول :کسری نوری
سردبیر :حمیدرضا شاکری راد

آخرین شماره های هفته نامه مشعل

ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!