هفته نامه دنیای رایانه های شخصی - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1381

تعداد شماره ها :

30 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

www.pcworldpersian.com

مختصری درباره نشریه

گروه نشریات علمی و تحقیقاتی علم الکترونیک و کامپیوتر در سال 1381 نخستین شماره از هفته نامه دنیای رایانه های شخصی را منتشر کرد.

موسس و بنیانگذار : فرامرز علیزاد‌ه
صاحب امتیاز : شركت تولید‌ی فار
مدیر مسئول : فرامرز علیزاد‌ه

آخرین شماره های هفته نامه دنیای رایانه های شخصی

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 357

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 357

شماره : 357
تاریخ : 1396/05/07
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 356

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 356

شماره : 356
تاریخ : 1396/04/31
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 355

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 355

شماره : 355
تاریخ : 1396/04/25
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 354

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 354

شماره : 354
تاریخ : 1396/04/17
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 353

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 353

شماره : 353
تاریخ : 1396/04/10
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 352

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 352

شماره : 352
تاریخ : 1396/04/03
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 351

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 351

شماره : 351
تاریخ : 1396/03/27
هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 350

هفته نامه دنیای رایانه های شخصی شماره 350

شماره : 350
تاریخ : 1396/03/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!