شروع فعالیت :

۱۳۹۵

تعداد شماره ها :

۳۶ شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

http://www.ayatemandegar.ir

مختصری درباره نشریه

دوهفته نامه سياسى، اجتماعى آیت ماندگار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد آیتی

سردبیر: امیرحسین مصلی
 
مدیر هنری: عالیه اعتمادیان
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!