دو هفته نامه آیت ماندگار - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1395

تعداد شماره ها :

28 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

http://www.ayatemandegar.ir

مختصری درباره نشریه

دوهفته نامه سياسى، اجتماعى آیت ماندگار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد آیتی

سردبیر: امیرحسین مصلی
 
مدیر هنری: عالیه اعتمادیان

آخرین شماره های دو هفته نامه آیت ماندگار

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 67

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 67

شماره : 67
تاریخ : 1397/08/20
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 66

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 66

شماره : 66
تاریخ : 1397/08/05
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 65

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 65

شماره : 65
تاریخ : 1397/07/25
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 64

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 64

شماره : 64
تاریخ : 1397/07/05
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 63

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 63

شماره : 63
تاریخ : 1397/06/15
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 62

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 62

شماره : 62
تاریخ : 1397/06/01
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 61

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 61

شماره : 61
تاریخ : 1397/05/09
دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 60

دو هفته نامه آیت ماندگار شماره 60

شماره : 60
تاریخ : 1397/04/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!